MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ÎNGRIJIRI PALIATIVE – DUREREA ÎN CANCER

Protocol clinic naţional

Chişinău 2011

Aprobat prin şedinţa Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 31.03.2011, Proces verbal nr. 2 Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 456 din 02.06.2011 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Îngrijiri paliative – durerea în cancer” Elaborat de colectivul de autori: Victor Cernat, director al IMSP „Institutul Oncologic” Vadim Pogoneţ, medic ATI cu competenţe în tratamentul durerii şi Îngrijiri Paliative

Recenzenţi oficiali: Nicolae Ghidirim, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Grigore Bivol, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Victor Ghicavîi, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Valentin Gudumac, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Ivan Zatuşevski, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Iurie Osoianu, Compania Naţională de Asigurări în Medicină Anatol Prisacari, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate Maria Cojocaru-Toma, Agentia Medicamentului

Coordonator: Maria Cumpănă, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Redactor: Eugenia Mincu, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Corector: Tatiana Gamanji, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

CUPRINS Abrevierile folosite în document Chei pentru declaraţiile de evidenţa şi gradele de recomandare 4 Gradele de recomandare şi de interpretare a lor 4 PREFAŢĂ                                                                                                                                                                              5  A. PARTEA INTRODUCTIVĂ                                                                                                                                                5  A.1. Diagnosticul 5 A.2. Codul bolii (CIM 10) 5 A.3. Utilizatori 5 A.4. Scopurile protocolului 5 A.5. Data elaborării protocolului 8 A.6. Data revizuirii următoare 6 A.7.Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi persoanelor ce au participat la elaborarea protocolului 8 A.8. Definiţiile folosite în document 6 A.9. Informaţie epidemiologică 7 B. PARTEA GENERALĂ                                                                                                                                             8  B.1. Nivelul instituţiilor de asistenţă medicală primară 8 B.2. Nivelul consultativ specializat de ambulatoriu 9 (internist şi oncolog – niveluri raional şi municipal/oncolog şi medic ingrijiri paliative – nivel republican) 9 B.3. Nivelul de staţionar 10 C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ    C.1.1. Managementul continuu al durerii în cancer 12 C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR                                               13  C.2.1. Clasificarea 13 C.2.2. Etiologia durerii în cancer 14 C.2.3. Conduita pacientului cu durere 15 C.2.3.1. Anamneza 15 C.2.3.2. Manifestările clinice 16 C.2.3.3. Examenul fizic (datele obiective) 18 C.2.3.4. Investigaţiile paraclinice 18 C.2.3.5. Criteriile de spitalizare 18 C.2.3.6. Tratamentul 18 C.2.3.6.1. Tratamentul bolii de bază 30 C.2.3.6.2. Analgezicele 20 C.2.3.6.3. Coanalgezicele C.2.3.6.4. Terapia fizică 33 C.2.3.6.5. Tratamentul suferinţei psihologice 33 C.2.3.6.6. Modificările în stilul de viaţăError! Bookmark not defined. C.2.3.6.7. Managementul durerii necontrolate (netratabile) în cancer 34 C.2.3.6.8. Efectele secundare în tratamentul durerii 35 C.2.3.6.9. Complicaţiie de tratamentul durerii 36 C.2.3.7. Îngrijirea pacienţilor 37 C.2.3.8. Evaluarea şi monitorizarea 38 D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALELE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI                                                                                                                                                             39  D.1. Instituţiile de AMP 39 D.2. Secţiile şi instituţiile consultativ-diagnostice 39 D.3. Secţiile de profil general ale spitalelor raionale, municipale 39 D.4. IMSP Institutul de Oncologie 40 E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI                               41  ANEXE                                                                                                                                                                                          41  Anexa 1. Proces-verbal în evaluarea primară şi curentă a pacientului cu durere Anexa 2. Opioide utilizate în tratarea durerii Anexa 3. Mituri despre opioide Anexa 4. Căile de administrare a medicamentelor in durere Anexa 5. Ghidul pacientului BIBLIOGRAFIE

   

3

 

ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT
VAS OD BID TID i.v. s.c. p.o. i.m. p.r. s.l. t.d. PCA mg g kg ml ECG RMN TC scală vizual analogă (visual analog scale) o dată per zi 2 ori per zi 3 ori per zi intravenos subcutanat peroral intramuscular per rectum sublingual transdermic analgezia controlată de pacient miligram gram kilogram mililitri electrocardiografie rezonanţă magnetică nucleară tomografie computerizată

Caseta 1. Chei pentru declaraţiile de evidenţă şi gradele de recomandare (3) NIVELURILE DE EVIDENŢĂ: 1++ Metaanalize de calitate înaltă, analize sistematice ale studiilor randomizate de control (RCT) sau RCT, cu un risc mic de eroare + 1 Metaanalize bine conduse, analize sistematice sau RCT, cu un risc mic de eroare − 1 Metaanalize, analize sistematice sau RCT, cu risc înalt de eroare 2++ Analize sistematice de studii de caz de calitate înaltă sau studii de cohortă Studii de caz sau de cohortă de calitate înaltă cu, un risc foarte mic de confundare sau de eroare şi cu o probabilitate mare că legătura este cauzală Studii de caz sau de cohortă bine conduse, cu un 2+ risc mic de confundare sau de eroare şi cu o probabilitate moderată că legătura este cauzală − 2 Studii de caz sau de cohortă, cu un risc înalt de confundare sau de eroare şi cu risc însemnat că legătura nu este cauzală 3 Studii nonanalitice; ex., raportări de caz, serii de cazuri 4 Opinia experţilor

4

• centrele de sănătate şi îngrijire la domiciliu (medicii de familie şi asistentele medicale). • centrul Hematologic al IMSP Institutul de Oncologie (medici hematologi). • secţiile de asistenţă specializată de ambulator a spitalelor raionale (medici internişti. Scopurile protocolului: 1. chirurgie. 40 mg/zi. Constipaţie. pe care recomandarea este bazată.1 A. • asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie.3. în baza posibilităţilor reale ale fiecărei instituţii în anul curent. anestezişti. • secţiile medicină internă. oncologi. Echipe Mobile Multidisciplinare de Îngrijiri Paliative şi secţiile de Îngrijiri Paliative ale spitalelor raionale. A. direct aplicabile către populaţia-ţintă şi care demonstrează consistenţa generală a rezultatelor sau Evidenţă extrapolată din studii evaluate ca 2++ Nivelurile de evidenţă 3 sau 4 sau D Evidenţă extrapolată din studii evaluate ca 2+ Nota: Gradele de recomandare se referă la puterea evidenţelor.4.1.2. 2. pot fi folosite formulare suplimentare. Diagnosticul: Durerea în cancer. Sporirea calităţii supravegherii pacienţilor cu durere 3. Tratament cu Morfină. • întreprinderile şi instituţiile farmaceutice cu orice formă de proprietate (medici farmacişti) Notă: Protocolul poate fi utilizat la necesitate şi de alţi specialişti. secţiile anestezie şi terapie intensivă. 3. constituit din reprezentanţii IMSP Institutul Oncologic. oncologi). Protocolul naţional este elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind durerea în cancer şi va servi drept bază pentru elaborarea protocoalelor instituţionale. neurologi. specialişti in Îngrijiri Paliative). 200 mg/zi. medici boli interne. Exemple de diagnostic clinic: 1. oncologi. chirurgi. Creşterea accesibilităţii bolnavilor oncologici la analgezice 5 . aplicabile direct la populaţia-ţintă şi care demonstrează consistenţa generală a rezultatelor B Un grup de evidenţe care includ studii evaluate ca 2++. VAS 5. care nu sunt incluse în protocolul clinic naţional. Gradele de recomandare şi de interpretarea lor (3) Gradele de Interpretare recomandare A Cel puţin o metaanaliză. geriatrie. din studii evaluate ca 1+. VAS 3. VAS 4. A. Durere acută în regiunea epigastrică. Utilizatorii: • oficiile medicilor de familie (medicii de familie şi asistentele medicale). Sporirea eficienţei tratamentului durerii la bolnavii oncologici 2. municipale şi republicane (medici boli interne. aplicabile direct la populaţiaţintă şi care demonstrează consistenţa generală a rezultatelor sau Evidenţe extrapolate din studii evaluate ca 1++ sau 1+ C Un grup de evidenţe care includ studii evaluate ca 2+. • centrele medicilor de familie (medicii de familie şi asistentele medicilor de familie). Tratament cu Tramadol. A. La recomandarea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova pentru monitorizarea protocoalelor instituţionale. Codul bolii (CIM 10): R52. neurologi). Acestea nu reflectă importanţa clinică a recomandării. PREFAŢĂ Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. analiză sistemică sau RCT evaluată ca 1++ şi aplicabilă direct la populaţia-ţintă sau Un grup de evidenţe constituit. cu iradiere bilaterală în flancuri. Durere cronică neuropată în regiunea toracică stângă.Tabelul 1. după mastectomie desfăşurată stângă. în principal. psihologi. medici de familie. PARTEA INTRODUCTIVĂ A. Durere cronică în regiunea lombară dreaptă.

Hiperpatie – sensibilitate diminuată la un stimul (mai ales. este dureros. apărut după un traumatism al nervilor periferici.6. în mod normal. 6 . (APS – Societatea Americană pentru Durere. Formator Naţional în Îngrijiri Paliative. la unul repetitiv). Cauzalgie – sindrom dureros caracterizat printr-o senzaţie de arsură. IASP – Asociaţia Internaţionala pentru Studiul Durerii) Glosar de termeni Senzaţie redusă: Analgezie – absenţa durerii ca răspuns la un stimul care.8. IMSP Institutul Oncologic Persoana responsabilă – semnătura Protocolul a fost discutat şi aprobat: Denumirea instituţiei Catedra Hematologie. şi ulterior. asociată cu o creştere a pragului de durere.A. Durere centrală – durerea produsă de o leziune în sistemul nervos central. Data următoarei revizuiri: 2013  A. Oncologie şi Terapie de Campanie Asociația Obștească „Societatea Științifico-Practică a Oncologilor din Republica Moldova” Societatea Hematologilor şi Transfuziologilor din Republica Moldova Comisia Ştiinţifico-Metodică de Profil „Oncologie. Definiţiile folosite în document Durerea este o experienţă senzorială şi emoţională neplăcută apărută ca urmare a leziunii tisulare actuale sau potenţiale sau descrisă în termenii unei astfel tip de leziuni. profesor universitar. de modificări trofice de diverse grade. Aceasta înseamnă o dispariţie a specificităţii modalităţilor senzoriale. Hematologie şi Transfuziologie” Societatea Hospice Îngrijiri Paliative Asociaţia Medicilor de Familie din Republicii Moldova Agenţia Medicamentului Consiliul de Experţi al Ministerului Sănătăţii Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate Compania Naţională de Asigurări în Medicină A. Hiperalgezia – sensibilitate crescută la un stimul care în mod normal este dureros. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la elaborarea protocolului: Numele Victor Cernat Vadim Pogoneţ Funcţia deţinută Doctor habilitat în ştiinţe medicale. spontană sau provocată.şi sudomotorie. dar cea prezentă este. Data elaborării protocolului: 2011 A. în mod normal.7. Senzaţia originală nu a fost aceea de durere. Dizestezia – o senzaţie neplăcută. În unele cazuri dizestezia poate include hiperalgezia şi alodinia. Alodinia comporta o modificare a calităţii senzaţiei.5. Senzaţie crescută: Alodinia – durere produsă de o stimulare externă. excepţie făcând stimulii specifici. Director al IMSP Institutul Oncologic Medic ATI cu competenţe în tratamentul durerii şi Îngrijiri Paliative. Lider al Echipei Mobile în Îngrijiri Paliative. Hipoestezia – sensibilitate diminuată la stimulare. alodinie si hiperpatie. care în mod normal nu e resimţită ca fiind dureroasă. Senzaţie anormală: Anestezie dureroasă – durere care apare spontan într-o zona cu anestezie. Hipoalgezia – sensibilitate diminuată la un stimul care. este dureros. Durerea este întotdeauna subiectivă. Hiperestezia – sensibilitate crescută la stimulare. Spre deosebire de parestezie. excepţie făcând stimulii specifici. deci o zona în care modalităţile senzitive lipsesc. care nu trebuie să fie considerată neapărat neplăcută. adeseori însoţit de o disfuncţie vazo.

fie prin leziuni în căile ascendente medulare. afecţiunea plexului brahial sau alte tipuri de leziuni ale nervilor periferici. este asociată cu afectarea ţesutului şi procese inflamatorii. unei leziuni acute sau unei boli bine identificate. ¾ Durerea este percepută de 30%-50% dintre pacienţii cu cancer în perioada tratamentului şi de peste 75% dintre cei care au cancer avansat. În mod uzual. apatie. 7 . ¾ Dureri concomitente multiple apar frecvent la cei care au durere. Este dificil de stabilit graniţa între durerea acută şi cea cronică. Pacientul prezintă depresie cu letargie. A. sau din cauza patologiei sistemului nervos central. • 1/3 au trei sau mai multe tipuri de durere (12). spontană sau provocată. Durerea nociceptivă – este cauzată de stimularea directă a nociceptorilor periferici. hipertensiune. Informaţie epidemiologică: ¾ Durerea moderată sau severă este prezentă la: • o treime dintre pacienţi (30-40%) în momentul diagnosticării. Are un debut bine definit. ex. În cazul durerii necanceroase se consideră că au durere cronică dacă durerea persistă mai mult decât perioada necesară vindecării lor. ¾ Utilizarea scării OMS de analgezie duce la înlăturarea cu succes a durerii în peste 90% din cazuri (19). (1) Puseul dureros este o creştere spontană a intensităţii durerii spre mare sau moderată ce apare pe fond de durere de intensitate scăzută sau absentă. Opioid-naivi – persoane care nu a administrat opioizi. Durerea neuropată – durere datorată leziunii sau disfuncţiei unui nerv. Parestezie – senzaţie anormală. Pentru pacienţii cu cancer. durerii cronice. Dacă durerea acută indică progresia cancerului (sau pacientul crede asta). Este însoţită de anxietate şi semne clinice ale hiperactivităţii simpatice: tahicardie. psihologic (emoţional. comportamental). etc. schimbarea pansamentului. tahipnee. de durată scurtă care apare pe fundalul analgeziei „ la oră” pentru controlul durerii persistente. Durerea totală – concept care cuprinde totalitatea factorilor care produc durere: biologic (fizic). Durere simpatetică – sindrom dureros manifestat prin durere arzătoare continuă. Durerea cronică este durerea care persistă mai mult decât durata obişnuită de vindecare a ţesutului (IASP). în general. social (relaţia cu cei din jur) şi spiritual. intensă. deseori combinată cu o disfuncţie vazomotorie si sudomotorie şi modificări trofice.Durere de deaferentare – durere datorată pierderii impulsurilor aferente dintr-o regiune a corpului.). Datorita alterării progresive a stilului de viaţă şi a abilitaţilor funcţionale pot apărea modificări de personalitate. Se datorează. • peste două treimi dintre pacienţi (60-100%) cu cancer în stadiu avansat (18). fără a putea decela un factor declanşator. alodinie sau hiperpatie apărut în urma unei leziuni nervoase traumatice. atunci durerea poate fi însoţită de depresie şi retragere. a cărui stimulare cauzează durere locală ce radiază într-un mod non-dermatomal. dilatarea pupilelor şi paloare. în general.9. (10) Durerea deaferentă – durerea cauzată de pierderea aportului senzorial către sistemul nervos central. Durerea acută este o durere de scurtă durată sau o durere din cauze uşor de identificat (IASP). transpiraţie. micţiune. are un debut treptat sau slab definit. • 1/3 au două tipuri de durere. durerea cu o durată mai mare de două săptămâni trebuie considerată cronică şi tratată ca atare. fie prin întreruperea continuităţii nervilor. Durerii ii lipseşte semnificaţia pozitivă. anorexie şi insomnie.(10) Durerea incidentă – puseu dureros la care se poate decela factorul declanşator (mişcare. Aproximativ: • 1/3 au o singură durere. continuă fără oprire şi poate deveni tot mai severă. cu sau fără utilizarea analgezicelor pentru o perioadă scurtă de timp (18). Durerea cronică rezultă dintr-un proces patologic cronic. Pragul de durere – cel mai mic stimul care produce durere. Puseul dureros (durerea breakthrough) este o durere abruptă. simptome specifice. o durată limitată şi previzibilă. Alţi termeni: Durere miofascială – afectare musculară caracterizată prin prezenta unui punct sensibil localizat (punct trigger). Tratamentul este centrat pe boala acută sau pe leziunea care cauzează durerea. mintal. Pacienţii pot prezenta “comportamentul durerii” datorită dependenţei de situaţia lor dureroasă şi nu mai răspund la măsurile de îngrijire de suport şi analgezie.

caseta 31). . 35. (tabelul 20). durerea apare tardiv în boala oncologică.1. nu sunt teste sanguine care ar descoperi vreo anormalitate. 39).3.Descriere (măsuri) 1. .37). 5). Recomandabil: • Utilizarea instrumentelor de autoevaluare a durerii (zilnice) poate fi de ajutor. . • Exacerbarea acută a durerii la pacienţii cu cancer trebuie recunoscută de către toţi medicii ca fiind urgenţă medicală şi trebuie evaluată fără întârziere. duce la analgezie adecvată la 69–100% dintre pacienţi (9).Statutul funcţional (fizic şi psiho-social) (tabelul 32. Obligatoriu: • Evaluarea durerii. Screeningul • Evaluarea şi tratamentul durerii la pacienţii cu cancer. • Diagnosticul diferenţial (casetele 2.Examenul fizic (casetele 7. • Absenţa anormalităţilor la investigare nu înseamnă că nu există vre-un component fizic anormal. precum şi a complicaţiilor dezvoltate. Obligatoriu: • Evaluarea deplină a durerii şi iniţierea tratamentului durerii la prima vizită a pacientului la medicul de familie. • Trimiterea în centrul specializat în cazul apariţiei complicaţiilor în urma tratamentului sau eşec în tratarea durerii (casetele 10. • Anamneza permite stabilirea etiologiei.2. Profilaxia secundară B. (tabelele 2. evaluarea vizează: . • Reevaluarea durerii şi tratamentului la fiecare adresare repetată (schema 1). utilizând scala vizual analogă sau scala vizual numerică.Respectarea planului de tratament cu opioide. 3). ci. dar nu trebuie cerută. Nivelul instituţiilor de asistenţă medicală primară Motivele Paşii (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare) • Atingerea nivelului de control al durerii • Reducerea frecvenţei de reapariţie a durerii. • Examenul fizic permite localizarea durerii şi determinarea semnelor specifice (inclusiv neurologice) tipului de durere. conform principiilor OMS. evoluţiei.Efectele secundare datorate tratamentului cu opioide (tabelele 34. • Deoarece modificările expuse anterior sunt fiziologice şi nu sistemice. PARTEA GENERALĂ B. (tabelul 33. 1. (anexa 1). • La fiecare vizită. . 2. • Întrerupeţi tratamentul cu opioide utilizând regimul de discontinuare a opioidelor. Durerea poate fi primul simptom care sugerează o tumoare sau creşterea şi răspândirea ei. Recomandările pentru lucrătorii medicali: • Nu abandonaţi niciodată pacientul. Obligatoriu: • Anamneza (tabelele 4. 8). 3 şi 4). Diagnosticul 8 . pur şi simplu.Anamneza (tabelele 4. • Examenul fizic (casetele 7.Confortul pacientului (nivelul analgeziei) (caseta 8). • Menţineţi contactul cu oricare pacient care renunţă la tratament din cauza dezacordului. • Trimiteţi pacientul cu dereglări psihice la specialistul respectiv. şi înregistrarea rezultatelor în fişa de evidenţă (casetele 8. • Investigaţiile paraclinice (caseta 9). • Din păcate. Recomandabil: • Utilizaţi fiecare autoevaluare a pacientului ca bază în evaluare (caseta 12). 32 şi 33). 5) . Profilaxia 1. caseta 32) . 8). în cazul pacienţilor primari: . tipului de durere şi a efectului tratamentelor precedente. că testele utilizate nu detectează niciunul. 36.

(tabelul 4). Recomandări pentru lucrători medicali: • Nu abandonaţi niciodată pacientul. utilizând scala vizual • Evaluarea şi tratamentul durerii la 9 . alert. . Profilaxia 1. Obligatoriu: Evaluarea durerii. • La fiecare vizită evaluarea vizează: .Respectarea schemei de tratament cu opioide. Profilaxia Obligatoriu: • Reducerea intensităţii durerii. • Aprecierea necesităţii de spitalizare (caseta 10). 13. 14). 13. 6). • Prevenirea durerii incidente. Profilaxia În durerea canceroasă profilaxia primară primară nu se efectuează. Recomandabil: • Utilizarea instrumentelor de autoevaluare a durerii (zilnice) poate fi de ajutor. Obligatoriu: • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii cu indicaţii pentru durerea incidentă/puseu dureros şi pentru acoperirea efectelor secundare (casetele 12. 14) .1. Suprav • Controlul durerii la pacienţii cu Obligatoriu: Evaluarea durerii: cancer este esenţial. caseta 31).Efectele secundare datorate tratamentului cu opioide (tabelele 34. 1. 5.Confortul pacientului (nivelul analgeziei) (caseta 8).2. • Reducerea complicaţiilor legate de • Respectarea orarului de administrare a medicamentelor în tratamentul durerii prin metode durere. cu senzoriul nealterat de medicamentele folosite (casetele 5. medicamentoase şi nemedicamentoase. Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la adresă.Statutul funcţional (fizic şi psihosocial) (tabelul 32. 6). 37 ). cum ar fi la 15–30 minute după administrarea parenterală a opioidului (caseta 39). • Depistarea la timp a complicaţiilor în • La intervale stabilite după iniţierea planului de tratament. 35. B. • Tratamentul durerii este parte a • La conversia de la un opioid la altul. • Menţineţi contactul cu oricare pacient care renunţă la tratament din cauza dezacordului. • Întrerupeţi tratamentul cu opioide utilizând regimul de discontinuare a opioidelor. 3. (figurile 1. după fiecare intervenţie medicamentoasă sau nemedicamentoasă. 6). secundară • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii şi • Prevenirea revenirii durerii principiilor tratamentului durerii (casetele 12. .1. B. . Tratamentul 3.3. Nivelul consultativ specializat de ambulatoriu (internist şi oncolog – niveluri raional şi municipal/oncolog şi medic îngrijiri paliative – nivel republican) Descriere Motivele Paşii (măsuri) (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare) 1. 1.2. Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la regimul general şi la cel medicamentos. dar nu trebuie cerută. 2). 36. telefonul de contact şi numele persoanei pentru apel în caz de urgenţă (anexele 1.Spitalizarea • Recomandarea consultaţiei specialistului în durere pacienţilor cu dificultăţi în diagnostic. • Trimiteţi pacientul cu dereglări psihice la specialistul respectiv. planului holistic de Îngrijire Paliativă • La intervale corespunzătoare. rezultatul tratamentului durerii. dozele medicamentelor şi orarul prizelor (caseta 40) (anexele 5. • În raportarea despre o durere nouă. Scopul unui tratament ideal al durerii în Tratamentul cancer este un pacient fără durere.

3. (casetele 35. • Investigaţiile paraclinice (caseta 9). şi înregistrarea rezultatelor în fisa de evidentă (casetele 8.3. 2. 6). (tabelele 2. • Diagnosticul diferenţial (casetele 2. 3). funcţiile. (tabelul 4). Obligatoriu (caseta 10): • Durere netratabilă. Obligatoriu: • Respectarea principiilor OMS de tratament al durerii în cancer (casetele 12. dozele medicamentelor şi orarul prizelor (anexele 1.2. cu indicaţii pentru durerea incidentă şi pentru acoperirea efectelor secundare (casetele 12.1. Obligatoriu: • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii şi principiilor de tratament al durerii. 5. • Aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii. (figurile 1. Vizitele repetate sau contactele pentru aceeaşi problema poate să nu necesite evaluarea repetată a durerii. Tratamentul 3. • Documentarea este esenţială şi notiţele medicale trebuie să specifice confortul în controlul durerii. Scopul unui tratament ideal al durerii în Tratamentul cancer este un pacient fără durere. 3 si 4). 14). Paşii (modalităţi şi condiţii de realizare) Criteriile de spitalizare: 10 . apoi o dată la 1-6 luni de-a lungul fazei de menţinere (casetele 39. (anexa 1). asistenta medicală şi de către îngrijitor. Diagnosticul • Anamneza permite stabilirea etiologiei. pentru primele 1-2 luni al iniţierii tratamentului (faza titrării). 36). 13. perioadele de creştere şi de diminuare a durerii se pot succede de multe ori de-a lungul evoluţiei bolii. • Dezvoltarea complicaţiilor care rezultă din aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii. • Stabilirea dozei optime de analgezie. evoluţiei. • Examenul fizic (casetele 7. precum şi a complicaţiilor dezvoltate. tipului de durere şi a efectului tratamentelor precedente. cu senzoriul nealterat de medicamentele folosite (casetele 5 si 6). Recomandabil: • Ajutor acordat familiei în perioada de recuperare (anexele 5. alert. • Evaluarea durerii trebuie făcută la fiecare episod nou de îngrijire. 40). (anexa 1). analogă sau scala vizual numerică. 5). B.14 3. • Frecvenţa următoarelor vizite va depinde de răspunsul la tratament şi de schema de tratament acordat pacientului de către medicul de familie. 39). efectele adverse şi respectarea schemei de tratament (anexa 1).Screening-ul pacienţii cu cancer conform principiilor OMS duce la o analgezie adecvată la 69– 100% dintre pacienţi (9). 2). Se face pentru: • Rezolvarea situaţiilor dificile. Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la regimul general şi la cel medicamentos. • peste două treimi dintre pacienţi (60100%) cu cancer în stadiu avansat (18). • Examenul fizic permite localizarea durerii şi determinarea semnelor specifice (inclusiv neurologice) tipului de durere. Tratamentul de lungă durată Spitalizarea Durerea moderată sau severă este prezentă la: • o treime dintre pacienţi (30-40%) în momentul diagnosticării. Vizitele trebuie planificate la intervale de cel puţin o dată la 2-4 săptămâni. Spitalizarea • Rezolvarea situaţiilor dificile. Nivelul de staţionar Descriere Motivele (măsuri) (repere) 1. 13. 6). Durerea în cancer necesită un tratament continuu. Obligatoriu: • Anamneza (tabelele 4. O exacerbare bruscă a durerii poate necesită o vizită la domiciliu. • Stabilirea dozei optime a medicaţiei • Tratamentul complicaţiilor survenite în rezultatul tratamentului durerii. 8).

Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la regimul general şi la cel medicamentos. . dar durata dintre evaluări trebuie individualizată conform necesitaţilor pacientului (casetele 8. 4. • Aplicarea metodelor invazive de tratament al durerii. • Stabilirea dozei optime de analgezice în cazurile dificile. la necesitate. 4). • Aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii.Stabilirea dozei optime a medicamentului. Obligatoriu: • Anamneza (tabelele 4. Tratamentul durerii necesita o indicaţie Obligatoriu: Tratamentul corectă a medicamentelor conform • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii. Obligatoriu (caseta 10): • Durere netratabilă. În mediul spitalicesc. şi supravegherea 11 . (anexa 1). 8). 6). Pentru mulţi pacienţi. 5. durerii în cancer (casetele 12. (anexa 1). La externare este necesar de elaborat şi Extrasul obligatoriu va conţine: cu îndreptare de recomandat pentru medicul de • Diagnosticul desfăşurat precizat. • Diagnosticul diferenţial (casetele 2. atunci când planifică intervenţii nemedicamentoase de tratare a durerii (chirurgie. evoluţiei. 3). Obligatoriu: • Evaluarea iniţială a durerii trebuie efectuată si înregistrată la: . 3. 6). chimioterapie sau radioterapie). • Complicaţii dezvoltate drept rezultat al aplicării metodelor invazive de tratament al durerii. 13. tratamentului. Recomandabil: • Investigaţiile suplimentare speciale (indicate de medicii oncologi şi de specialiştii în durere). Diagnosticul • Anamneza permite stabilirea etiologiei. primar p/u • Tratamentul durerii efectuat. 40). Externare. 3. Recomandabil: • Ajutor acordat familiei în perioada de recuperare (anexele 5. 14). 39. 14). • Examenul fizic permite localizarea durerii şi determinarea semnelor specifice (inclusiv. • Investigaţiile paraclinice (caseta 9). iar frecvenţa ei se va face până la ameliorarea durerii. 2. 33. Tratamentul 3. management al durerii pacientului. 5) • Examenul fizic (casetele 7. 40). o dată cu evaluarea semnelor vitale (casetele 39. • Efectuarea procedurilor dureroase de diagnostic şi de tratament.internare (dacă pacientul acuză durere sau dacă pacientul deja utilizează doze mari de medicamente). neurologice) tipului de durere. 13. dozele medicamentelor şi orarul prizelor (anexele 1. continuarea • Recomandările explicite pentru pacient privind medicaţia. • Toţi practicienii au obligaţia de a iniţia masuri de atenuare a Este încurajată utilizarea metodelor durerii. • Evaluarea repetată a durerii este vitală.1. 40).înaintea iniţierii unui protocol terapeutic nou (casetele 8. precum şi a complicaţiilor dezvoltate. durerea pacientului este evaluată la fel de des cum sunt evaluate şi semnele vitale. 39. (tabelele 2. aceasta poate înseamna evaluarea la fiecare 4 ore. • Tratamentul complicaţiilor survenite în rezultatul tratamentului durerii. Durerea trebuie evaluată la intervale corespunzătoare severităţii durerii şi stării pacientului. tipului de durere şi a efectului tratamentelor precedente. • Consultaţia altor specialişti. de durată scurtă şi lungă. familie tactica ulterioară de la nivel • Rezultatele investigaţiilor. cu indicaţii scării OMS de tratare a durerii şi de pentru durerea incidentă şi pentru acoperirea efectelor secundare respectare a principiilor de tratament al (casetele 12. (caseta 15). la necesitate. • Recomandările pentru medicul de familie.

conform indicaţiilor Durerea persistă Ia în consideraţie alte cauze şi tratamente Efecte secundare inacceptabile Utilizează altă medicaţie sau schimbă calea de administrare Tratează efectele secundare: 9 coanalgezice 9 modalităţi cognitive şi comportamentale Durere osoasă difuză Optimizează AINS şi doza de opioide.1.C. Blocaj de nervi. plexopatie periferică.1. Mucozite Spălări şi gargarisme ale gurii cu anestezice locale Opioide 9 transdermic 9 analgezie intravenoasă şi subcutană controlată de pacient Antibiotice Igiena cavităţii bucale Reevaluarea 12 . ALGORITMII DE CONDUITĂ C. Preparate radiofarmaceutce Bifosfonaţii Radioterapia hemicorporală Durerea neuropată (Neuropatie.1. Managementul continuu al durerii în cancer   Evaluarea Durere necanceroasă Tratează în funcţie de sursa durerii Suplimentează conform indicaţiei: Terapii Paliative • Radioterapia • Chirurgie • Blocaj de nervi • Terapia antineoplazică Coanalgezice Intervenţii psihosociale Modalităţi fizice Durere canceroasă Aplică scara analgezică Lipsă a durerii Uşurarea durerii Reevaluare Tratament continuu. Chirurgie neuroablativă sau proceduri neurolitice. Compresiune de măduvă) Coanalgezice Titrarea eficientă a opioidelor Radioterapia Opioide şi anestezice locale spinal pentru dureri netratabile Proceduri neurolitice Durere la mişcare Imobilizare chirurgicală sau fizică a parţii afectate.

Durerea simpatetică. are caracter surd sau trepidant şi este bine localizată. B. nevralgia trigemenului. Durerea este percepută cel puţin parţial de-a lungul distribuţiei nervului lezat. TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR C. 2. Exemple: neuropatia diabetică. de obicei. Exemple: distrofia reflexă simpatetică. dacă acţionează îndelungat. Durerea somatică: Apare din os. A. articulaţie. Tabelul 2. neuropatia alcoolică şi nutriţională. B. Leziune la sistemul nervos central sau periferic. răspunde la neopioide şi/sau opioide. Exemple: compresiune de rădăcina de nerv.AINS distensia capsulei + hepatice Stimularea Opioid+corticosteroid Durere neuropată nervi(dacă este cancer) Compresie de nerv nervorum I. Mononeuropatii dureroase. Clasificarea durerii în cancer în funcţie de timp (durată) • • • • Acută Cronică Incidentă Durerea de puseu (durerea breakthrough) Caseta 3.2. Infiltrarea tumorală a capsulei organului care cauzează o durere surdă şi destul de bine localizată. piele sau ţesut conjunctiv. De obicei.C. asociată unei leziuni cunoscute de nerv. Clasificarea durerii în cancer în funcţie de fiziopatologie (8) Durerea nociceptivă: Procesare normală a stimulului care alterează ţesuturile normale sau are potenţial de alterare. Clasificarea durerii în cancer în funcţie de intensitate • I. blocaj de nerv. Durerea este percepută de-a lungul distribuţiei multor nervi periferici.opioid terminaţiilor durere osoasă nervilor Viscerală Durere prin Opioid +/. neuropatii asociate sindromului Guillain –Barre. de obicei. Exemplu: durerea fantomă 2. Durerea viscerală: Apare din organele viscerale. 2. Moderată – VAS ≥ 4 < 7 • III. Durere de deaferentare. Durerea generată periferic 1.1. Obstrucţie a unui organ cavitar care cauzează o durere intermitentă în crampă şi durere difuz localizată. Clasificarea Caseta 2. Uşoară – VAS < 4 • II. A. muşchi. Este asociată cu dereglarea sistemului nervos autonom. tratamentul include. Polineuropatii dureroase.2. precum tractul gastrointestinal şi pancreas. Durerea generată central 1. Este divizată în: 1. De obicei. Mecanismele de producere a durerii si implicaţiile asupra tratamentului (12) Răspuns la Tipul de durere Mecanism Exemplu Tratament opioide Durere nociceptivă Spasm muscular Crampă Relaxant muscular Stimularea Somatică Ţesut moale +/AINS +/. DESCRIEREA METODELOR. 13 . analgezice adjuvante. II. Severă – VAS ≥ 7 Notă: VAS – scala analog vizuală utilizată pentru aprecierea intensităţii durerii 0 = fără durere 10 = durerea cea mai intensă pe care pacientul şi-o poate imagina Caseta 4. cauzalgiile. Durerea neuropată: Procesare anormală a intrării senzorii de către sistemul nervos central sau periferic.

2.suprainfecţie dureri (arsuri perineale) la injectarea rapidă de sol. ex. Procarbazină cefalee post CMT intratecală la 5-10% din cazuri. decubitus neobişnuit) • tromboză şi embolie B. Etiologia durerii în cancer Direct A. 14 . pseudoreumatism steroidian neuropatii periferice la administrarea de Cisplatină. AINS (dacă este cancer) Antidepresante triciclice Antiepileptice Anestezic local Blocant al canalului Receptor NMDA Analgezie spinală TENS C. Consecinţă a tratamentului specific oncologic dureroase • vasospasm. sindrom Pancoast-Tobias) • nevralgii postherpetice • constipaţie • escare • spasme ale vezicii (cu cateterizare) • durere musculoscheletală (inactivitate. Vincristină. în 25% din cazuri apar dureri intense toxicitatea CMT – mucozite +/. flebite. de Dexametazonă 20-100 mg.durere centrală Leziune SNC Compresiune medulară sau durere post-AVC Opioide. Legată de terapia anticanceroasă • • • • • • • • • 9 9 9 9 infecţii intravenoase – vasospasm.durere deaferentă Leziune a nervilor periferici Neurom sau infiltrare de nerv. Necauzată de cancer neuropatii diabetice nevralgii cefalee angină pectorala etc. herpes Zoster • ginecomastie acută dureroase Generate de tratament chirurgical • neurinom • posttoracotomie • dureri fantomă Generate de chimioterapie: • necroza aseptica de cap femural • ginecomastie Generate de radioterapie: • mielită radică • osteoradionecroză Indirect Sindroame acute Sindroame cronice C. Cauzată de cancer • invazie în os prin tumoare sau metastază • invazie viscerală • invazia fascicolului nervos (ex.2.: plex brahial sau lumbosacral +/- . dată de Metotrexat sau L-Asparaginază dureri osoase difuze la tratamentul cu Acid retinoic sau la administrarea factorului de stimulare al granulocitelor angină pectorală post 5-Fluorouracil (prin vasospasm) D. flebite • pseudoreumatism steroidian • neuropatii periferice după Vincristină şi alte medicamente chimioterapice • dureri osoase difuze la tratament cu Acid retinoic • infecţii: herpes generalizat. necroze sau fibroze la extravazare terapie intraperitoneală în 25% din cazuri apar dureri uşoare până la medii. Etiologia durerii în cancer Tabelul 3.Leziune de nerv .. Plex brahial.

confuz.1. constipaţie. • Descrierea durerii: 9 viscerală. C. A adeveri influenţele psihologice şi spirituale în percepţia şi în managementul durerii. nu comunică verbal 15 . funcţionale. 9 osoasă (la mişcare). A acorda suport şi încurajare aparţinătorilor de pacienţi cu durere. 3. • Posibilele cauze ale durerii în funcţie de diagnostic: 9 metastaze osoase.3. A reduce ameninţările actuale şi ulterioare legate de durere. Menajarea durerii la pacientul cu cancer • Înaintea începerii tratamentului. 9 invazie locală. • Durerea severă instituită brusc la un pacient cu cancer trebuie identificată de către toţi medicii practicieni ca urgenţă medicală şi pacienţii trebuie evaluaţi fără amânare – grad de recomandare fiind C. psihosociale şi spirituale – grad de recomandare C.C. 9 agitaţie.2. în repaus şi la mişcare. • Factorii care uşurează durerea. somnolenţă. Anamneza Tabelul 4. • Toţi specialiştii implicaţi în tratamentul bolnavilor cu cancer trebuie instruiţi şi antrenaţi în evaluarea durerii. • Existenţa altor simptome – greaţă. 9 nervozitate. Conduita pacientului cu durere Caseta 5. • Efectul durerii asupra altor activităţi – somn. Caseta 6. precum şi în principiile controlului ei – grad de recomandare B. A constata şi a atenua prompt durerea pacientului cu cancer. 9 neuropată (senzaţii de amorţeală. • Efectul tratamentelor precedente. 9 compresiune de nervi. diaree. 6. Scopul managementului durerii la pacienţii cu cancer 1. arsură. halucinaţii. Localizarea durerii – internă/externă 9 indică partea afectată a corpului. 9 suspine. apetit. A păstra la maxim posibil nivelul de calitate a vieţii şi independenţa pacientului. vertij. 9 încruntare. Recomandări pentru culegerea anamnesticului (evaluarea durerii) • • Istoric trecut sau prezent de cancer. 4. severităţii durerii şi efectului ei asupra pacientului – grad de recomandare B. • Pentru evaluarea continuă a durerii trebuie utilizate metode aprobate simple – grad de recomandare B. A diminua durerea nocturnă. mobilitate etc. • Pentru un control adecvat al durerii trebuie luate în consideraţie aspectele fizice. comunică verbal Pacientul este nonalert. 9 iradierea durerii. • Factorii agravanţi.2. se face o apreciere minuţioasă pentru determinarea tipului. • Intensitatea durerii – se foloseşte scala de apreciere a durerii. 9 hipodinamie. • Indicii nonverbali: 9 grimasă. • Durata durerii: 9 persistentă. 9 de durată scurtă. 2. • Severitatea durerii şi distresul total cauzat pacientului trebuie diferenţiate şi tratate corespunzător – grad de recomandare B. furnicături). 9 decubit neobişnuit. Notă: vezi caseta 1 şi tabelul 1 pentru referinţă. Pacientul este alert. 9 intermitentă. 5. • Pacientul trebuie să fie primul apreciator al durerii sale – grad de recomandare B.3.

spirituali Întrebări model Unde este? Se întinde şi în altă parte? De cât timp o aveţi? S-a înrăutăţit? Cât de puternică este? Cum este? Cât de des apare? Cât durează? Ce o face să apară? Ce o înrăutăţeşte? Ce vă ajută? Vă împiedică să faceţi anumite lucruri? Vă împiedică să dormiţi? Vă face nefericit sau deprimat? Ce medicamente aţi luat? Cât de multe? Oral? Cât de des? Pentru ce perioadă? V-a ajutat? V-a deranjat ceva? Sunteţi afectaţi emoţional din cauza durerii şi cum? Ce implicaţie are durerea asupra vieţii si activităţilor dvs. Sindroame dureroase cronice legate de cancer (4) Sindroame dureroase legate de tumoare Durere osoasă • Durere osoasă multifocală sau generalizată 9 Metastaze osoase multiple 9 Extindere spre măduva osoasă • Sindroame vertebrale 9 Destrucţie atlantoaxială şi fracturi odontoide 9 Sindrom C7 + T1 9 Sindrom T12 + L1 9 Sindrom sacral • Durerea de spate şi compresiune epidurală • Sindroame dureroase ale oaselor bazinului şi şoldului 9 Sindromul articulaţiei şoldului Cefaleea şi durerea facială • Tumorile intracerebrale • Metastazele leptomeningeale • Metastazele bazei craniului 9 Sindromul orbital 9 Sindromul paraselar 16 . d) este sau nu însoţită de elemente importante de suferinţă psihologică. e) are impact negativ asupra aparţinătorilor. sociali. culturale? Cât de mult durerea afectează sfera d-stră spirituală? C.Notă: OMS precizează. c) este nociceptivă. relaţia cu prietenii şi apropiaţii? În ce măsura durerea interferează cu preferinţele dvs. Întrebări-model pentru evaluarea durerii la pacientul cu cancer I. de tratamentul bolii de bază sau de o altă patologie. familie. că la sfârşitul evaluării. Manifestările clinice Tabelul 6.2. culturali.2. zilnice (serviciu. Caracteristica durerii Localizarea Iradierea De când este prezentă Evoluţia în timp Severitatea Calitate Frecvenţă Durata Factori precipitanţi Factori agravanţi Factori care uşurează Impact asupra 9 activităţii 9 somnului 9 stării psihice II. Tabelul 5. medicul trebuie să fie apt a aprecia dacă durerea: a) este cauzată de boala de bază (cancer). b) constituie un sindrom specific.3. Efectele medicaţiei anterioare Medicaţia Doza Calea Frecvenţa Durata Efect Efecte secundare Alţi factori Psihologici. neuropată sau mixtă.

Factorii care afectează toleranta durerii (12) Aspecte care scad toleranţa durerii Aspecte care cresc toleranţa durerii Disconfort Atenuarea simptomelor Insomnia Somn Oboseala Odihna sau (paradoxal) fizioterapie Anxietatea Terapie de relaxare Frică Explicaţii/suport 17 .îngheţat” • Sindroame de dureri fantomă 9 Durere – fantomă postamputaţie 9 Durere – fantomă postmastectomie 9 Durere – fantomă anală 9 Durere – fantomă vezicală • Durere de bont • Mialgie malignă a planşeului pelvian Sindroame dureroase cronice • Tumoare nervoasă periferică indusă de radioterapie postradioterapie • Plexopatii brahiale şi lumbosacrale induse de radioterapie • Mielopatie cronică radiaţională • Proctite şi enterite cronice radiaţionale • Sindrom perineal arzător • Osteoradionecroză Tabelul 7.• Implicaţiile tumorale ale sistemului nervos periferic • • • • • 9 Sindromul fosei mediocraniene 9 Sindromul orificiului jugular 9 Sindromul de condil occipital 9 Sindromul clivusului 9 Sindromul sinusului sfenoid Nevralgii craniene dureroase 9 Nevralgie glosofaringiană 9 Nevralgie trigeminală Neuropatia periferică cauzată de tumoră Plexopatia cervicală Plexopatia brahială 9 Plexopatia brahială malignă 9 Plexopatia brahială idiopatică asociată cu boala Hodgkin 9 Plexopatia lumbosacrală malignă Neuropatia paraneoplazică periferică dureroasă Neuropatia senzorială subacută 9 Neuropatia periferică sensomotorie Sindroame dureroase ale • Sindromul distensiei hepatice viscerelor şi sindroame diverse • Sindromul medial retroperitoneal cauzate de tumori • Obstrucţia intestinală cronică • Carcinomatoza peritoneală • Durerea perineală malignă 9 Mialgia malignă a planşeului pelvian • Obstrucţia ureterică Sindroame dureroase cronice asociate terapiei cancerului Sindroame dureroase după • Neuropatii cronice periferice dureroase chimioterapie • Necroză avasculară a capului femural sau humeral • Plexopatie asociată infuziei intraarteriale • Ginecomastie după hormonoterapie pentru cancerul de prostată Sindroame dureroase cronice • Sindromul postmastectomie postchirurgicale • Durerea după disecţia cervicală radicală • Sindromul posttoracotomie • Umăr postoperatoriu ..

TC. Investigaţiile paraclinice Caseta 9. cu senzoriul nealterat de medicamentele folosite.2. C.4. C.5. Investigaţiile trebuie limitate la cele care pot oferi informaţii care vor influenţa managementul durerii. Caseta 11. Criteriile de spitalizare Caseta 10. Investigaţiile de diagnostic (RMN.3. pentru a stabili diagnosticul şi cel mai eficient tratament. Examenul fizic (datele obiective) Caseta 7.2. Examenul fizic în durere • • • Examenul general (ideal.3. Examenul neurologic: distribuţia durerii şi modificările senzoriale. este necesară o investigaţie deplină. Tratamentul Scopul unui tratament ideal al durerii în cancer este un pacient fără durere.3.2. Caseta 8. La pacienţii cu speranţă de viaţă limitată. doar că pacienţii din îngrijirea paliativă s-ar putea să necesite 18 . Evaluarea intensităţii durerii conform scalei vizual analogă sau conform scalei ratei numerice. investigaţiile trebuie limitate la cele care pot avea influenţă relevantă asupra managementului simptomelor lor. alert. Criteriile de spitalizare a pacienţilor cu durere în secţia de Îngrijiri Paliative • Durere netratabilă. Scala vizual analogă (VAS) (OMS): Instrucţiuni: se marchează pe linia de mai jos cât de puternică este durerea fără durere 0 10 Scala ratei numerice (NRS – numerical rating scale): Instrucţiuni: pe o scală de la 0 la 10 se marchează cât de puternică este durerea Fără durere = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = durere insuportabilă Scala descrierii verbale: Instrucţiuni: care este cuvântul care descrie cel mai bine durerea Fără Slabă Moderată Severă Insuportabilă 0 (1-3) (4-6) (7-9) (10) durere extremă C. pentru a stabili diagnosticul şi cel mai eficient tratament).6. Investigaţiile paraclinice în durere La mod ideal. este necesară o examinare deplină. când multe investigaţii de screening sau de rutină pot cauza deranj inutil.2. • Aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii. corelate cu dermatoamele. testele de laborator) sunt justificate atunci când rezultatele lor vor contribui la întocmirea schemei de tratament.3.Supărare Plictiseală Tristeţe Depresie Introverţie Abandon social Izolare mentală Înţelegere/empatie Diversificare a activităţilor Companie/ascultare Ridicare a dispoziţiei Înţelegere a semnificaţiei şi a importanţei durerii C. Principii generale de tratament al durerii • Durerea acută se va trata în mod obişnuit. • Dezvoltarea complicaţiilor care rezultă din aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii.3. • Stabilirea dozei optime de analgezie.

Dacă controlul durerii nu este realizat. Tratamentul se bazează pe o evaluare minuţioasă a fiecărei dureri în parte. cu suplimentări la nevoie pentru puseele dureroase. Principiile care stau la baza tratamentului durerii cronice în cancer 1. 8. Nu se prescriu alte analgezice de aceiaşi potenţă – nivel de evidenţă B. reevaluările repetate permit reajustarea sa în funcţie de evoluţia pacientului. modificarea stilului de viaţă. Selectarea preparatului se va efectua luând în consideraţie tipul şi severitatea durerii. este necesară trimiterea fără întârziere către serviciul specializat. fizioterapie.• • • • analgezice pentru o perioadă mai lungă. 4. 3. posibilitatea utilizării analgezicelor adjuvante. se avansează către treapta următoare a scării de analgezie. psihoterapie. Principiile managementului durerii la pacienţii cu cancer: • Pacienţii trebuie informaţi şi instruiţi în privinţa durerii şi a managementului ei. de preferat per os. 6. treapta II – opioid slab (Codeina. precum şi încurajaţi în adoptarea unui rol activ în ameliorarea durerii lor – nivel de evidenţă A.în mod sistematic” şi nu . • Această strategie de tratament trebuie să fie standardul pentru care oricare altă metodă de tratament a durerii la pacienţii cu cancer este testată – nivel de evidenţă B. per os. durerea se va trata prin măsuri locale. iar efectele adverse tolerabile. iar doza trebuie titrată corespunzător rezultatelor reevaluării sistematice şi răspunsului la tratament – nivel de evidenţă B.nivel de evidenţă D Caseta 13.la necesitate” . • Dacă durerea creşte în severitate şi nu este controlată pe treapta corespunzătoare. Preparatul trebuie ales conform scării de analgezie OMS. Dacă durerea este moderată. opioidele având o acţiune complementară şi permiţând micşorarea dozei acestora. In cazurile în care este posibil. 5. Ţinta tratamentului este ameliorarea rapidă a durerii şi prevenirea recurenţei sale. Durerea cronică se va trata complex. În cazul durerilor intense. 19 . • Pentru durere continuă se prescrie analgezie . doza se stabileşte individual prin titrare. Pacientul şi rudele acestuia trebuie informate şi cooptate în luarea deciziei terapeutice.. • Pentru utilizarea corectă a scării OMS de tratare a durerii. se vor folosi analgezicele nonopioide. în mod individual. 7. Medicamentele vor fi indicate în doze adecvate. anestezice. individual pentru fiecare pacient în parte. se vor folosi opioidele. • În evaluarea durerii unui pacient cu cancer trebuie respectate principiile de tratament menţionate în Programul OMS de Ameliorare a Durerii – nivel de evidenţă B. vizând boala de bază şi utilizând orice mijloace: analgezice. Caseta 12. 2. Tratamentul analgezic trebuie administrat în mod constant.. Tramadolul). trebuie să li se încerce un tratament cu opioide – nivel de evidenţă B. • Tuturor pacienţilor cu durere de la moderată la severă. Terapia analgezică este parte integrantă a planului multidisciplinar de îngrijire holistică şi poate implica mai multe modalităţi de tratament. Administrarea analgezicelor nonopioide va continua pe parcursul administrării opioidelor. independent de etiologie. treapta III – opioid puternic (Morfina). a combinaţiilor de medicamente şi necesitatea jugulării cât mai rapide a durerii. analgezicele trebuie selectate în dependenţă de evaluarea iniţială. Tratamentul se va efectua după schema recomandată de OMS: treapta I – nonopioid (antiinflamator nesteriodian). • Tratamentul pacientului trebuie început reieşind din severitatea durerii şi treapta corespunzătoare a scării OMS de tratare a dureri – nivel de evidenţă B. Tratamentul analgezic se administrează în mod sistematic. Tratamentul trebuie adaptat stadiului de boală a pacientului. • Prescrierea analgezicelor trebuie întotdeauna ajustată la creşterea severităţii durerii – nivel de evidenţă B.

Selectează analgezicul potrivit. emoţionale. 6. Abordarea multidisciplinară efectivă este esenţială pentru managementul eficient al durerii în cancer. Caseta 17. Previne durerea persistentă şi ameliorează durerea de puseu (breakthrough). • analgezia este indicată în mod sistematic. în general. • Coanalgezice. cognitive. Tumorile cu o dezvoltare rapidă şi cele cu aport sanguin bun sunt mai sensibile la radioterapie. 7. Ia în consideraţie utilizarea succesivă a analgezicelor. Modalităţile de tratament al durerii cronice asociate cancerului (18) • Tratament al bolii de bază. 4.2. C. Titrează agresiv doza medicamentului. • se începe cu medicamentul potrivit scării gradului de durere. Opioidul puternic electiv este Morfina. • laxativele sunt necesare şi trebuie prescrise la marea majoritate a pacienţilor care primesc opioide. Tratamentul farmacologic al durerii in cancer 1. • Paracetamolul şi/sau antiinflamatoarele nonsteroidiene (AINS) trebuie utilizate la toate treptele scării analgezice.Caseta 14. care pot cauza sau agrava durerea: 9 fizice. Managementul nonfarmacologic al durerii în cancer Momente -cheie: 1. • Proceduri anestezice.6. 8. psihologice de comportament. trebuie respectate principiile programului OMS de uşurare a durerii – nivel de evidenţă D. Tratamentul bolii de baza Tabelul 8. Tratamentul anticancer Utilizarea radioterapiei • pentru tratarea durerii Durerea locală datorită infiltrării tumorale răspunde. psihologice. conform farmacocineticii şi formei medicamentoase. 9. • Conceptul de „tumori radiorezistente” are legătură cu radiosensibilitatea cancerului şi nu cu radioterapia paliativă. numai dacă nu sunt contraindicate. Specialiştii din domeniul sănătăţii trebuie să lucreze în parteneriat cu pacientul şi cu îngrijitorul managementul durerii. neurolitice si neurochirurgicale. • Modificări ale stilului de viaţă. cât şi de radiaţie. 3. Durerea totală este un fenomen extrem de complex cu aspecte fizice. Administrează medicamentul pe calea potrivită. culturale. Previne. Respectă intervalul adecvat între doze. la radioterapie locală. spirituale. independent de tipul histologic sau de ţesutul de origine al tumorii. 2. • trebuie prescrisă medicaţia pentru puseul dureros. 5. diminuarea 20 . spirituale şi interpersonale. bazând-se pe rezultatul examinării. Utilizează coanalgezicele potrivite.3. • Terapie fizică. • calea orală de administrare a medicamentelor este cea mai recomandată în durerea cronică din cancer. 2. • Analgezice. anticipează şi tratează efectele secundare ale medicamentului.1. • Răspunsul la radioterapie depinde de factori legaţi atât de tumoră. Caseta 15. • coanalgezicele trebuie luate în consideraţie şi alese conform tipului de durere. Caseta 16. în tratarea dureri la pacienţii cu cancer. Principiile programului OMS de uşurare a durerii: • este esenţială evaluarea multidimensională a severităţii durerii. • Tratament al altor aspecte ale suferinţei. sociale. Prescrie doza adecvată de medicament. 3. În Îngrijirea Paliativă.

tumorii nu este în mod necesar determinantul major al uşurării durerii. • Chimioterapia în Îngrijirea Paliativă trebuie dozată astfel. • Pacienţii cu carcinom de prostată răspund la orhiectomie. Îngrijirea Paliativă trebuie să utilizeze doza minimă de radioterapie necesara obţinerii rezultatului dorit. răspund la terapia cu progestative. Progesteron. • Răspunsul la tratament se manifestă. • Decizia de începere a chimioterapiei necesită informarea adecvată a pacientului asupra situaţiei medicale şi a opţiunilor de tratament. chiar şi în 1–2 zile. Radioizotopii • Eficienţi în durerea datorată metastazelor osoase care au activitate osteoblastică. încât să producă o toxicitate controlabilă şi acceptabilă. • Pacienţii tineri şi cei care au un statut de performanţă bun au beneficii mai mari în urma chimioterapiei. analogi LH – RH şi există cazuri de îmbunătăţire a controlului durerii la pacienţii trataţi cu progestative. în general. Aminoglutetimid. administrată în număr minim de fracţiuni de tratament. care poate fi urmată de iradierea celeilalte jumătăţi. Acetat de ciproteron. • În radioterapia paliativă doza administrată pentru controlul durerii este de 8– 20 Gr în 1–4 sesiuni de tratament. în 2–4 săptămâni şi în cazul dozelor mai mari. hemicorporală • Implică un singur tratament a întregii jumătăţi a corpului. după 4-6 săptămâni. Notă: Toţi pacienţii cu dureri greu de controlat prin metode farmacologice legate de metastaze osoase trebuie trimişi la oncologul clinic pentru consultaţie privind o eventuală radioterapie – grad de recomandare B. • Răspunsul durează 2–4 săptămâni. • Are toxicitate ridicată şi este indicată pentru pacienţii cu pronostic mai mic de 1–2 luni. estrogeni şi androgeni). Iradierea • Se utilizează în tratamentul metastazelor osoase extinse. estrogeni. • Cancerul endometrial şi un mic grup de cancere renale. Chimioterapia • Depinde de sensibilitatea tumorală la chimioterapie. 21 . Hormonoterapia Hormoni sexuali: • Pacientele cu cancer mamar răspund la o varietate de tratamente hormonale şi antihormonale (Tamoxifen.

intervenţie chirurgicală.10) Tratament: opioid puternic +/..6) Tratament: opioid slab +/.coanalgezice Tratament anticancer. fizioterapie.coanalgezice Treapta 1 – durere uşoară (VAS < 4) Tratament: nonopioid (AINS) +/.2.2.6.3. Scara de analgezie OMS Figura 2. Scara OMS cu schema incluzivă pentru tratamentul durerii în cancer (17) Durere Durerea persistă sau se amplifică Durerea persistă sau se amplifică Treapta 3 – durere severă (VAS 7 . tratament chimioterapic.coanalgezice Treapta 2 – durere moderată (VAS 5 . psihoterapie Tratamentul altor aspecte ale suferinţei care pot cauza sau agrava durerea: fizică.nonopioid +/. blocaj de nerv. socială. psihologică. suport fizic Alte modalităţi de terapie: ex. acolo unde este posibil sau potrivit: radioterapie.С.nonopioid +/.. Analgezicele Figura 1. intervenţie chirurgicală Terapie locală pentru durerile regionale: ex. culturală sau spirituală 22 .

Greaţă. vomă maxim 240–360 mg/zi Tramadol 50–100 mg x 4-6 ori. maxim 4 g/zi Per os Derivaţi de Acizi propionici Peroral 200–600 mg x 3-4 ori.Tabelul 9.c. Administrarea Morfinei şi a analogilor ei (18) Doza iniţială • Pacienţii care administrează Morfină parenteral: 9 se înmulţeşte totalul de mg/zi de Morfină i. colaps. vomă. maxim 40 mg/zi intramuscular i. se împarte la 6. Tramadol) plus Paracetamol şi AINS Opioide puternice (ex. per rectum 250 – 375 mg x 3ori. maxim 90 mg/zi Derivaţi de Oxicami Peroral. convulsii.. per rectum 50 – 100 mg x 2-3 ori. maxim 200 mg/zi Peroral. maxim 400 mg/zi Notă: Pacienţilor care primesc antiinflamatoare nesteroidiene şi prezintă risc înalt de complicaţii gastrointestinale trebuie să li se prescrie profilactic Misoprostol 800 µg/zi. sau doze standarde de inhibitori ai pompei de protoni. maxim1000 mg/zi Derivaţi de Paraaminofenol 500 – 1000 mg x 4 ori. cu 2. Dihidrocodeina.m. per rectum 25 – 50 mg x 3 ori.. maxim 20 mg/zi Peroral. Medicamente.: 10-30 mg x 1-4 ori.. greaţă. per rectum 7. dozaj şi efecte în tratarea durerii.v. Tabelul 10. maxim 2. p. opioidele uşoare precum Codeina trebuie prescrise în combinaţie cu un analgezic nonopioid – grad de recomandare D Tactica tratamentului conform treptei III a scării de analgezie Tabelul 12.6 din 10 pe scala vizual analogă sau scala ratei numerice).. Fentanil) plus Paracetamol sau AINS ¾ 6 din 10 Notă: Tratamentul pacientului trebuie să înceapă cu treapta scării OMS de control al durerii care corespunde severităţii durerii – nivel de evidenta B. sau s.o. conform treptei II a scării de analgezie Medicamentul: Codeina/Dihidrocodeina* Doza uzuala. Medicamentele şi dozele utilizate în tratamentul durerii conform treptei I a scării de analgezie Denumirea Acid acetilsalicilic Diflunisal Paracetamol Ibuprofen Ketoprofen Naproxen Indometacină Diclofenac Ketorolac Piroxicam Meloxicam Nimesulid Mod de administrare Doza. transpiraţii maxim 400–600 mg/zi Notă: Pentru durerea uşoară până la moderată (scorul 3 . intramuscular 10 mg x 2 ori. doza maximă Efecte secundare 30–60 mg x 4-6 ori. per rectum 50–100 mg x 3-2 ori. maxim 1 g/zi Derivaţi de Indol Peroral. per rectum. maxim 200 mg/zi Peroral.4 g/zi Peroral. Tabelul 11.: 10 mg x 4-1 ori. sau doze duble de antagonişti ai receptorilor H2 histaminergici– grad de recomandare A. Diclofenac. maxim 4 g/zi Peroral 250–500 mg x 2 ori. maxim 150 mg/zi Derivaţi de Acid acetic Peroral. i. Treptele de analgezie şi medicamentele corespunzătoare (3) Treapta de analgezie OMS 1 (durere uşoară) 2 (durere uşoară până la moderată) 3 (durere moderată până la severă Scorul pe scara ratei numerice < 3 din 10 3 – 6 din 10 Analgezicele de elecţie Paracetamol şi AINS (ex. Codeina. Constipaţie. doza maximă/zi Salicilaţi Peroral 300 – 900 mg x 4-6 ori. Morfina.5 – 15 mg x 1/zi.m. maxim 15 mg/zi Inhibitori COX-2 Peroral 100 mg x 2 ori. pentru aflarea dozei la 4 ore 23 . Ketoprofen) Opioide uşoare (ex.

la 4 ore. Noua doză zilnică obişnuită (mg/zi) se împarte la 6 pentru aflarea noii doze administrate la fiecare 4 ore.Ex.: Codeină 60 mg p. pentru a trata durerea severă la pacienţii cu cancer – grad de recomandare D. în doză zilnică unică.v. pentru aflarea noii doze zilnice a pacientului. la 4 ore =>Morfină 10 mg p.o.o.o. Nota: Morfina orală este recomandată ca terapie de prima linie.o. 9 Pacienţii care au durere severă doar pe timpul nopţii. oricând este nevoie. 24 .: Morfină amestec 50 mg la fiecare 4 ore => Morfină cu eliberare continuă 300 mg/zi. la fiecare 4-6 ore.. pentru aflarea dozei de Morfină/zi. dar nu mai (durerea breakthrough) devreme de 1 oră de la doza precedentă de Morfină administrată. • Pacienţii care administrează Codeină: 9 Se împarte doza de Codeină (mg/zi) la 6. Frecvenţa • Strict la fiecare 4 ore. în ziua precedentă.: Morfină 10 mg i. 9 Ex.m. doza constituie a şasea parte din doza zilnică şi trebuie ajustată întotdeauna o dată cu creşterea dozei zilnice – grad de recomandare D. • Pacienţii care nu au administrat anterior opioide: 9 Se începe cu 10 mg p. în vârstă sau cu insuficienţă renală. dar se administrează cu 30 de minute înainte de factorul care declanşează durerea. se cresc dozele cu 50% (pentru dozele >15 mg) sau 100% (pentru dozele < 15 mg). doza se reduce cu 50% pentru o perioadă de test.c. Durerea incidentă • Este tratată la fel ca şi durerea de puseu. se începe cu 5 mg p. Ajustările dozei • Dacă prima sau primele doze produc sedare intensă. • Dacă prima sau primele doze (cu sau fără doza pentru durerea de puseu) produc analgezie slabă sau deloc. i. trebuie luată în consideraţie posibilitatea trecerii pacientului la preparate cu eliberare continuă în aceeaşi doză sumară zilnică – grad de recomandare A. Administrarea Morfinei cu eliberare continuă (18) Notă: preparat eficient pentru 12 şi pentru 24 de ore Pentru preparatul de 12 ore: administraţi jumătate din doza eficient pentru 24 de ore la fiecare 12 ore.00 • Se evită administrarea numai daca pacientul doarme adânc şi nu se trezeşte cu durere greu de controlat. 9 Ex.o. Pacienţii cu durere moderată sau severă în puseu trebuie să administreze analgezie pentru puseul dureros – grad de recomandare D. soluţie sau comprimate: 9 aceeaşi doză similar dozei de Morfină (mg/zi): Doza iniţială . Dacă pacientul are peste 65 de ani sau are insuficienţă renală.: Oxicodon 10 mg p. Caseta 18. se adună cu totalul dozelor fixe (mg/zi). la fiecare 4 ore. la fiecare 4 ore (360 mg/zi) => Morfină 10 mg p. în ziua precedentă. se începe cu administrarea preparatului cu eliberare continuă la ora când următoarea doză de medicament cu eliberare imediată ar fi trebuit administrată şi se discontinuiază medicamentul cu eliberare imediată – grad de recomandare B. • Este necesară o evidenţă a dozelor de puseu. la 4 ore (60 mg/zi) => 120 mg/zi Morfină per os sau 20 mg p. sau s. la 4 ore. Tabelul 13. Pentru preparatul de 24 de ore: administraţi întreaga doză eficient pentru 24 de ore.ex. Când pentru puseul dureros este utilizată Morfina. Durerea de puseu • Este tratată cu o doză de Morfina în plus. • Pacienţii care administrează Oxicodon: 9 Aceeaşi doză de Oxicodon (mg/zi) şi Morfină orală. • Doza este similar dozei de Morfină la fiecare 4 ore (1/6 din doza zilnică). la fiecare 4 ore dacă pacientul este mai tânăr de 65 de ani.o. excepţie făcând: 9 Pacienţii slăbiţi.o. pentru ajustarea ulterioară a dozei de Morfină: 9 totalul dozelor de puseu (mg/zi). • Pacienţii care administrează Morfină cu eliberare imediata. Convertirea pacientului la compuşi de Morfină cu eliberare continuă • • Când controlul durerii este realizat prin utilizarea Morfinei cu eliberare imediata. Doza de la ora 02. La transferarea pacientului de la doza de Morfină cu eliberare imediată la fiecare 4 ore la preparate cu eliberare continuă.

Dozele de conversie de la Morfina orală la Fentanil transdermic Fentanil transdermic (µg/oră) Morfina orală în 24 de ore (mg/zi) < 90 25 90 – 134 25 135 – 189 50 190 – 224 50 225 – 314 75 315 – 404 100 405 – 494 125 495 – 584 150 585 – 674 175 675 – 764 200 765 – 854 225 855 – 944 250 945 – 1034 275 1035 – 1124 300 25 . pentru dozei aflarea noii doze administrate la fiecare 24 de ore. incidentă • Este necesară o evidenţă a dozelor de puseu pentru ajustarea dozei: Ajustările 9 totalul dozei pentru puseu (mg/zi) se adună cu totalul dozei fixe (mg/zi). • Pacienţi care administrează Oxicodon: 9 aceeaşi doză similar dozei de Morfină (mg/zi): .: Oxicodon 10 mg p.: Morfina 20 mg i.m. la fiecare 4 ore înseamnă 360 mg/zi => Morfina cu eliberare lenta 45 mg/zi • Pacienţii care nu administrează opioide: 9 se utilizează iniţial soluţia de Morfina cu eliberare imediată.ex.: Morfina cu eliberare continuă 20 mg/12 ore (sau 40 mg/24 de ore) este Puseul echivalent cu 7 mg la 4 ore => doza de Morfină cu eliberare imediată pentru dureros puseul dureros este de 7 mg.v.: Morfina cu eliberare continuă 300 mg/12 ore(sau 600 mg/24 ore) este echivalent cu 100 mg la 4 ore => doza de Morfină cu eliberare imediată pentru puseul dureros este de 100 mg. Durere • Este tratata la fel ca durerea breakthrough (puseul dureros). . de câte ori puseul dureros reapare: 9 doza este administrată la 4 ore.: Morfina cu eliberare continuă 100 mg/12 ore (sau 200 mg/24 de ore) este echivalentă cu 33 mg la 4 ore => doza de Morfina cu eliberare imediata pentru puseul dureros este de 30 mg. sau s. la fiecare 4 ore înseamnă 120 mg/zi => Morfină cu eliberare continuă 240 mg/zi.ex. (breakthrough) . pentru a se obţine doza totală de Morfină: . la fiecare 4 ore înseamnă 60 mg/zi => Morfina cu eliberare continuă 60 mg/zi. soluţie sau comprimate. • Tabelul 14.: Codeina 60 mg p.ex.. • Pacienţii care administrează Codeină: 9 se împarte doza totală pentru 24 de ore de Codeină la fiecare 8 ore.ex.c.ex. Se tratează cu Morfină cu eliberare imediată. adică o treime din doza pentru 12 ore sau o şesime din doza pentru 24 de ore: .ex.• Pacienţii care administrează Morfina parenteral: 9 înmulţiţi doza parenterală totală pentru 24 de ore cu 2.o.o. pentru a obţine doza orală totală: . i.

Morfină. cu un interval de 26 . • Ca o alternativă a Morfinei epidurale în doza mică sau dacă aceste efecte complică utilizarea epidurală a Morfinei. ora de administrare. Indicaţii de folosire a Metadonei • Efecte adverse severe/intolerabile la Morfină. Se calculează doza de puseu (1/8 din doza zilnică. • Pacienţi cu prognostic mai mare de 10 zile. la necesitate. se poate administra în puseul dureros. sunt esenţiale evaluările şi reevaluările repetate ale eficacităţii şi ale efectelor adverse. dar intervalul între doze în puseul trebuie să fie de minim 3 ore. • Durerea neuropată din cancer care nu răspunde la un regim tipic de AINS. • Se calculează doza echivalentă de Metadonă. • Insuficienţa renală. urmând ca după. încă 4 zile. ƒ Dozele de fond nu se cresc mai repede decît în 7 zile. indiferent de doză. unde poate fi folosită ca medicament de elecţie. • Durere crescândă în pofida dozelor tot mai mari de Morfină limitate de efectele adverse. pentru a afla doza de 8 ore). precum şi în schema de tratament la domiciliu. Caseta 21: Trecerea de la Morfină la Metadonă • Se aplică strategia Stop – Iniţiază (Morfina se opreşte total). deoarece metabolismul şi excreţia sa nu sunt afectate de aceste circumstanţe. Metadona 1/8 din doza zilnica. dacă pacientul necesita mai mult de 2 doze suplimentare de Metadonă. Iniţierea tratamentului cu Metadon㠃 Iniţierea tratamentului – 2. ex. ƒ Nu mai mult de 3-4 doze suplimentare/zi. ƒ Creşterile se fac cu 25-30%. Echivalenţa între calea orală şi cea parenterală de administrare este de 2:1. zilnic) 12:1 (la doza de 300–1000 mg Morfină. ƒ După o săptămână se trece la administrarea Metadonei la fiecare 12 ore. ƒ Dacă după 3 zile de la începerea tratamentului durerea nu este controlată. Amitriptilină şi Valproat de sodiu. Caseta 20. ƒ În puseul dureros se administrează Paracetamol 1g. zilnic) 20:1 (la doza > 1000 mg Morfină. delir.: sedare. disforie. dozele să se spaţieze la fiecare 12 ore şi să se introducă Metadona 1/8 din doza zilnică în puseul dureros. este necesara creşterea dozei de fond a Metadonei. să fie explicit menţionată doza recomandată de Metadonă. Echivalenţă în funcţie de doză: Morfina orală: Metadona orală 4:1 (la doza < 90 mg Morfină. Caseta 19. ƒ Nivelul plasmatic constant se atinge într-o săptămână. zilnic) Atenţie: Referinţa de mai sus se referă la dozele de Morfină administrate pe cale orală. zilnic) 8:1 (la doza de 90–300 mg Morfină. se poate trece la administrarea de 5 mg la 8 fiecare ore şi Paracetamol 1g.5–3 mg la fiecare 6 ore.Notă: La conversia de la un opioid la altul. ƒ Când se trece la administrare la fiecare 12 ore. dar nu mai frecvent de 3 ori per zi. ƒ În general. Poate fi necesară titrarea dozei în concordanţă cu nivelul de control al durerii şi cu efectele adverse. halucinaţii. Morfină orală: Morfină parenterală = 2:1 • • Se calculează doza de 8 ore de Metadonă (divizează doza zilnică la 3. Important: În fişa pacientului. mioclonii. hiperalgezie. doza pentru puseul dureros şi de câte ori poate fi administrată în 24 de ore.

minim 3 ore). În cazul trecerii de la un medicament de treapta II la Metadonă. În primele 5 zile de trecere de la Morfină la Metadonă. când s-a realizat concentraţia plasmatică stabilă. se foloseşte doza de puseu de 1/8 din doza zilnică. Trecerea de la Metadona la Morfină • Se calculează doza echivalentă de Morfină orală prin înmulţirea dozei zilnice de Metadonă cu 1. Se calculează doza echivalentă de Metadonă necesară conversiei conform tabelului. prizele se spaţiază la fiecare 12 ore. Rata de conversie a Metadonei Doza orala totală zilnică de Necesarul estimat al Metadonei orale zilnice exprimat ca procent al Morfină dozei totale zilnice de Morfină < 100 mg De la 20% pînă la 30% De la100 pînă la 300 mg De la 10% pînă la 20% De la 300 pînă la 600 mg De la 8% pînă la 12% 27 . se suprimă total opioidul slab folosit până în acel moment. 7. Notă: La conversia de la un opioid la altul. Numărul dozelor de puseu nu pot să depăşească 3 doze. La trecerea pacientului de pe treapta II pe treapta III de analgezie. dacă este necesar. În puseele dureroase. Notă: La conversia de la un opioid la altul. pentru că atunci se consideră că concentraţia plasmatică a atins un nivel stabil. 3.5. Regulile pentru conversia de la un analgezic de treapta II la Metadonă 1. se recunoaşte eficienţa Paracetamolului în doza de 1g. 5. 2. Este interzisă categoric asocierea medicaţiei de treapta a II cu cea de treapta III. Caseta 22.5. După primele 7 zile. Dacă este nevoie de doză suplimentară. 5. Caseta 25. este necesară reevaluarea completă şi corectă a durerii (inclusiv componenta psihologică). 6. 2. 4. Poate fi necesară titrarea dozei în concordanţă cu rezultatele evaluării durerii şi cu efectele adverse. 4. Doza pentru puseul dureros este de 1/8 din doza zilnică. • Începem tratamentul cu Metadonă ca şi în cazul pacienţilor opioid-naivi (vezi Glosarul de termeni). doza se administrează la fiecare 8 ore. 3. Tabelul 16. Doza de puseu în cazul Morfinei este 1/6 din doza zilnică necesară. se administrează medicaţie de treapta I de analgezie şi. Doza cu care se continuă se calculează ca o valoare medie a dozelor folosite în zilele 4 si 5. se foloseşte doza de 1g de Paracetamol. 8. Caseta 24. 4. Doza parenterală se administrează la fiecare 4 ore. 6. pentru a calcula doza de Morfină parenterală per zi • Doza de Morfină parenterală zilnică se împarte la 6 pentru a calcula doza pentru de 4 ore (aceasta va fi şi doza de puseu). Din ziua a 6-a. sunt esenţiale evaluările şi reevaluările repetate ale eficacităţii şi ale efectelor adverse. Caseta 23. Regulile de conversie de la Metadonă la Morfină 1. în special. Poate fi necesară titrarea dozei în concordanţă cu gradul de control al durerii şi cu efectele adverse. 2. 9. 3. • Doza obţinută se împarte la 2. Doza echivalentă de Morfină orală se calculează prin înmulţirea dozei de Metadonă cu 1. sunt esenţiale evaluările şi reevaluările repetate ale eficacităţii şi ale efectelor adverse. Dozarea Metadonei se face ca şi în situaţia pacienţilor opioid-naivi. Trecerea de la un analgezic de treapta II la Metadonă • Suprimăm în totalitate administrarea de Tramadol. Caseta 26. Aceasta doză trebuie să fie administrată cu un interval de minim 3 ore între doze. Doza de Morfină parenterală se calculează prin împărţirea dozei orale la 2. Evaluarea pacientului se face la 5 zile. Regulile de conversie de la Morfină la Metadonă 1.

Dozele echivalente aproximative ale opioidelor de treapta III Opioid Calea Perioada Opioid Doza Doza de creştere (mg) Potenţa relativă a naiv tipică Morfinei orale în 24 de start ore Morfina orala 4 ore 5 mg 10 mg 15 20 30 45 60 1 Morfina orala 12ore 15 mg 30 mg 45 60 90 135 180 1 (cu eliberare continuă) Morfina s. ia în consideraţie necesitatea reducerii dozei noului opioid cu până la 30–50%. d Metadona.5) (0.4 mg 0. Rata potenţei Ia în consideraţie că sunt menţionate ratele de potenţă şi nu ratele echivalenţei. 28 .c.: • Morfina s. 24 de ore 0.75) (1) (1.4 150 continua (0.8 1.c.c. • Toleranţa intermedicamentoasă incompletă poate fi observată între oricare doua opioide la doze mai înalte decât cele date în tabele.l. Echivalenţa aproximativă a analgezicelor orale faţă de Morfinăa (17) Analgezic Rata de potenţă cu Morfina Durata acţiunii (ore)b Codeina 1/10 3-6 Dihidrocodeina Petidină 1/8 2-4 Tramadol 1/5c 4-6 d Metadona 5 – 10 8 – 12 Buprenorfină (s.2 mg 0. b În funcţie de severitatea durerii şi de doză. ia în consideraţie necesitatea reducerii dozei Morfinei cu până la 30% (chiar mai mult la doze mai mari). potenţa ei este mult mai mare decât cea prezentată anterior.5 30 2 (25) Morfina Infuzie s. e Datele producătorilor din Marea Britanie şi din Germania. c Tramadolul este relativ mai potent peroral datorită biodisponibilităţii înalte.5 mg de Morfină. o doză unică de 5 mg este echivalentă cu 7. rata de echivalenţă cu morfina parenterală este 1/10. 1mg ≈ Morfină orală 2mg Tabelul 18.8 2.De la 600 pînă la 1000 mg De la 5% pînă la 10% > 1000 mg < 5% Tabelul 17. este de doua ori mai potentă decât oral • Morfina s.6 0. 4 ore 2.5 mg 5 mg 7. 2:1 Morfină orală • Morfina s. adesea cu efect prelungit la cei vârstnici şi la cei cu disfuncţie renală.) 60 6–8 Fentanil (t/d) 100 – 150e 72 a Multiplicaţi doza de opioid cu potenţa pentru a determina doza echivalentă de Morfină sulfat. datorită faptului că timpul de înjumătăţire plasmatic este lung şi datorită afinităţii pentru un spectru larg de receptori în administrare repetată. deoarece efectele sedative pot fi mult mai pronunţate pentru o doza “echianalgezică”. Ex.c. 24 de ore 15 mg 30 mg 45 60 90 135 180 2 continuă Fentanil emplastru ← 25 µg/h → 50 75 100 150 µg/h µg/h µg/h Fentanil Infuzie s.c.5) (2) Notă! La conversia între opioidele puternice pot avea loc variaţii considerabile între pacienţi: • Întotdeauna reevaluează atent pacientul şi anticipează necesitatea titrării dozei spre creştere sau scădere. • La conversia de la un opioid mai puţin sedativ (Fentanil) spre Morfină la dozele de 180 mg Morfină orală în 24 de ore sau mai mult. oricum.2 1.c.5 10 15 22.

2.Notă: în prezenţa funcţiei renale reduse. precoce. Indicaţiile pentru utilizarea glucocorticosteroizilor ca analgezice adjuvante: Neurologice: • Presiune intracraniană crescută • Compresiune medulară • Compresiune pe nerv sau infiltrare de nerv Metastaze osoase Întinderi capsulare Metastaze hepatice. Coanalgezicele Caseta 27. Glucocorticosteroizii. consulturi. echivalentul de Morfina conform rapidă abuz de medicamente. operarea maşinăriilor. ameninţări în incinta cabinetului de consultaţii Dezacord cu schema de evaluare sau de Conversia medicamentelor utilizate la Întrerupere tratament (ex.: legat de lucru. tumori pelviene şi abdominale Obstrucţie vasculară Obstrucţie de vena cavă.: teste. Tabelul 19. de asemenea. Preparate de glucocorticosteroizi Hidrocortizon Doza echivalentă aproximativă 120 mg (efect glucocorticoid) Efect mineralocorticoid ++ Prednisolon 30 mg + Dexametazonă 4 mg 29 . vizite).6.3. toate opioidele trebuie folosite cu precauţie şi în doze sau/şi frecvenţe de administrare reduse – grad de recomandare C. pericol pentru pacient. tabelului de echivalenţă. alte metastaze viscerale Infiltraţia ţesutului moale Tumori cap şi gât. cerere pentru suplimentare fiecare 3-7 zile (reducerea de 20% este. limfedem Metastaze la nivelul articulaţiilor (injectare intraarticulară) Tenesme (supozitor rectal sau clismă) Boli maligne hematologice Tabelul 20. apoi ajustarea in • Toxicitate indusă de continuare a dozei: reduceţi cu 10% din opioide/hiperalgezie doză fiecare săptămână până când rămâne • Dozare excesivă: 20% din doză reduceţi ultimele 20% Morfina > 180 mg/zi. utilizarea ilicita a substanţelor Conversia medicamentelor utilizate la Întrerupere lentă Lipsa beneficiului (când opioidele sunt utilizate ca tratament de încercare) echivalentul de Morfină conform tabelului de echivalentă. apoi ajustarea în comportament neadecvat: focusarea pe continuare a dozei: reduceţi cu 25% la opioide. acceptată) probleme de prescripţie. încercare de suicid. solicitări sau vizite multiple. opioide imediată ex. Întreruperea tratamentului cu opioide (14) Metoda de Motivele Acţiunile întrerupere Abatere privind drogurile sau falsificare Anularea prescrierilor ulterioare de Întrerupere a prescripţiilor.3. Metadona > rămase cu 5% din doză în fiecare 40 mg/zi săptămâna până la sfârşit sau până la atingerea scopului C.

30 .o. doza maximă p.).v. în creştere cu 0.: Gabapentină. Progestativele (indicaţiile. Calea administrării i. maxim 20 p. p. s.5 – 1 mg pe noapte.l. doza şi efectele secundare ale progestogenilor în durerea cauzata de cancer) Indicaţiile Dozele Efectele secundare Cancer mamar Medroxiprogesteron acetat Greaţă. tipic 150 – 200 mg/24 de ore..5 mg/kg/oră.o.o. Tabelul 24.1 – 0. • Doza se creşte treptat la 6-25 mg. hemoragii Cancer renal vaginale Tabelul 23.v..l. la necesitate (echivalentul a 0. insuficienţă cardiacă. i..v.. p.o. i.5 – 1 mg 0.. doza maximă acceptabilă este de 2. Tabelul 22.Tabelul 21.4-5 mg s.c.m.o.4 continuă mg/24 de ore. p. cu monitorizarea atentă a efectelor adverse – grad de recomandare A. Cancer endometrial Megestrol acetat 160 mg/zi hipertensiune arterială. s. retenţie de fluide.r... Levomepromazina 25 25-50.5 mg la 3-5 zile Nebenzodiazepinele ∗ 5 mg x 2-3 Creştere până la 10 Buspiron ori/zi – 20 mg/zi în 3 doze ∗ Notă: Instalarea efectului la Buspironă – după 2-4 săptămâni.m. i. i. acceptabilă este de 200 mg de 4 ori pe zi • Administraţi doze mai mici mai frecvent dacă apar efecte psihomimetice sau sedare ce nu cedează la reducerea opioidului Infuzie • Doza iniţiala 0. 2 ori/zi sau la necesitate Alprazolam scurt 250µg 250µg 2-3 ori/zi Oxazepam intermediar 10–15 mg 10 mg 2–3 ori/zi Lorazepam intermediar 1–2 mg 1–2 mg x 2-3 ori/zi Diazepam lung 2–10 mg în 2. maxim 100 Durere neuropată la fiecare 6 ore refractară Notă: Pacienţilor cu dureri neuropate.c. trebuie administrate un antidepresant triciclic (ex. vomă..o.o. Carbamazepină sau Fenitoină). subcutanată • Doza se creşte cu 50 – 100 mg/24 de ore. Mod de administrare la fiecare 6-12 ore Doza de start (mg/zi) 2 Doza zilnica uzuală (mg/zi) 2-10. 2-3 ori/zi sau la necesitate Clonazepam lung 0. Anxioliticele (12) Medicament Timp acţiune Doza iniţială Doze uzuale Benzodiazepinele Midazolam foarte scurt 5–10 mg 10 mg per noapte. p. p. Neuroleptice Indicaţii Medicament Durere complicată Haloperidol cu delir sau cu greaţă.: Amitriptilină sau Imipramină) sau un anticonvulsant (ex. Antagonişti ai receptorilor NMDA – ketamina (12) Per os • Doza iniţiala 2-25 mg 3-4 ori per zi şi. s. p. 5–10 mg per bolus noapte. Cancer de prostată 200 – 500 mg/zi sau edem.

maxim 350 mg. vomă. cefalee. creşterea în greutate. xerostomie. ameţeală. antidepre-santele Contraindicaţii si precauţii Retragere progresivă. Persoanele vârstnice: se începe cu 10 mg Maxim – 150-200 mg/zi Creştere cu 50 mg la fiecare 1-4 săptămâni până la 200-300 mg/zi în funcţie de toleranţă Suplimentare cu 10-20 mg o dată la fiecare 1-4 săptămâni până la 40 mg/zi în funcţie de toleranţă. renale şi la vârstnici Se începe cu 37. astenie.5mg x 2 ori/zi Multiple Tabelul 27. ameţeli. cefalee. Miorelaxantele centrale Medicament Doză iniţială Suplimentare Baclofen 5 mg de 2 sau 3 ori/zi Creştere cu 5 mg/doza la fiecare 1-4 săptămâni în funcţie de toleranţă. În insuficienţa renală. somnolenţă. aritmie Greaţă. aritmia. greaţă şi vomă.5 mg/zi. ataxie. anorexie. ameţeli Interacţiuni medicamentoase Cresc efectele pe SNC ale medicamentelor adrenergice şi antiholinergice Potenţează efectul deprimant pe SNC Inhibă citocromul P-450 Se creşte cu 10-25 mg la fiecare 3 -5 zile în funcţie de toleranţă. maxim 80 mg/zi Suplimentare Efecte secundare Somnolenţă. palpitaţii. Aritmii la asociere cu proaritmice (antidepresante) Contraindicaţii şi precauţii Bloc A-V grad II-III. somnolenţa Somnolenţă.şi trifascicular. blocaj bi. Dozele se reduc în insuficienţe hepatice.Tabelul 25. dozele se reduc cu 25-50% din doză 50 mg 10-30 mg Venlafaxina 37. aritmii Interacţiuni medicamentoase Opioide orale si antimuscarinice . reducere de doză în insuficienţa renală Contraindicaţii şi precauţii Contraindicaţii la pacienţii cu glaucom sau cu hipertrofie de prostată Tabelul 26. vomă. Suplimentare după 1 săptămână la 75 mg OD în funcţie de toleranţă.absorbţie întârziata. Anestezice locale (13) Medicament Doză iniţială Suplimentare Mexiletina 50 mg x 3 ori/zi Creştere cu 50 mg/zi la fiecare 3-7 zile. xerostomie Greaţă. Antidepresantele (13) Medicament Doză iniţială Amitriptilina Desipramina Imipramina Nortriptilina Trazodona Paroxetina 10-25 mg Efecte secundare Xerostomia. dependenţă Interacţiuni medicamentoase Potenţează deprimantele SNC. insomnie. în funcţie de toleranţă maxim 10 mg/kcorp/zi. vărsături. aritmii severe . Titrarea în dependenţă de funcţia hepatică Efecte secundare Greaţă. hipotensiunea ortostatică. descreştere de concentraţie plasmatică în asociere cu Rifampicina şi Fenitoina.

doza p. edem maxim 3000 mg/zi Tabelul 29.v. etc. hepatotoxicitate Suplimentare cu 0.5 mg la fiecare 1-4 Somnolenţă. aplazie de măduvă osoasă Carbamazepi nă Clonazepam 100 mg 2 ori/zi 0.o. valproic în 1–3 doze maxim 60 mg/kg/zi în 3 doze Efecte secundare Sedare. În insuficienţă renală. Warfarinei. agitaţie. accelerează metabolismul Doxiciclinei. Se repetă la 3-4 săptămâni în funcţie de calciul plasmatic∗ 1600 mg (400 mg x 4) p. cefalee. trebuie înjumătăţită la 800 mg/24 de ore Notă: ∗ Vezi tabelul 31 pentru determinarea dozei de Pamidronat în funcţie de hipercalcemie. Interacţiuni medicamentoase Asociere de două şi mai multe anticonvulsivante duce la creşterea toxicităţii. dar intoleranţă gastrointestinală frecventă Tactica ulterioară la răspuns iniţial inadecvat se repetă după 5 zile la răspuns iniţial inadecvat se repeta după 7 zile Tratamentul de susţinere Se menţine normocalcemia cu capsule de Clodronat de sodiu. oboseală. Bifosfonaţii (13) Recomandări şi comentarii Clodronat Pamidronat Doza iniţială (a)1500 mg sau 30 – 90 mg (b) 300 – 600 mg zilnic pentru 5 zile Doza maximă recomandată 1500 mg i. diaree. psihică. diplopie. ataxie abstinenţă maxim 8 mg/zi Gabapentina 100 mg Creştere cu 100 mg TID la 3-5 zile în Somnolenţă. / tratament 90 mg i. oboseală. Cimetidina inhibă metabolismul. antipsihoticele antagonizează efectul Diminuează efectul Tramadolului şi Metadonei. greaţă şi vome.5 mg 1–2 ori/zi Se creşte cu 100 mg la 3 zile. de efectele secundare greaţă. Anticonvulsivantele Medicament Doza iniţială Suplimentare Acid 10-15 mg/kg/zi Creştere cu 5-10 mg/kg/săptămînal. ∗∗ Bifosfonaţii trebuie consideraţi ca parte a regimului terapeutic pentru tratarea durerii la pacienţii cu boala metastatica osoasa – grad de recomandare B. dependenţă Întreruperea bruscă cauzează zile în funcţie de toleranţă. / tratament Instalarea efectului < 2 zile < 3 zile Efectul maxim 3 – 5 zile 5 – 7 zile Durata medie a efectului (a)2 săptămâni 4 săptămâni (b)3 săptămâni Reinstalează normocalcemia 40 – 80% 70 – 90% Tratamentul peroral eficient Eficient. Rar 3 ori/zi funcţie de toleranţă.o.v. anemie Doza maximă: 1200 mg/zi aplastică. vărsături. ameţeli. x 1 per zi sau 800 mg (400 mg x 2) x 2 ori/zi. (vezi ghidul) Potenţează deprimarea SNC Contraindicaţii precauţii Contraindicaţii la pacienţii cu disfuncţii hepatice Contraindicaţii la bolnavii cu afecţiuni ale măduvei osoase sau a ficatului 32 .Tabelul 28. în funcţie Sedare. antiviralele cresc concentraţia plasmatica.

6. plină de compasiune şi de înţelegere • comunicare adecvată • asigurare continuării îngrijirii • respectarea persoanei şi a individualităţii • implicarea în tratament şi în îngrijire.3. păstrarea sentimentului de control • stimularea pacienţilor de a discuta despre temerile legate de suferinţa viitoare şi de .imobilizare C. în general.5 30 – 60 3. în pofida tratamentului optim sistemic/oral trebuie consultat de un anesteziolog cu experienţă în controlul durerii pentru a se găsi intervenţiile corespunzătoare. în funcţie de nivelul hipercalcemiei (13) Concentraţia calciului plasmatic (mmol/l) Doza Pamidronatului (mg) <3 30 3 – 3. Oricare pacient.3.5.2. greu de controlat. fără grabă. neurolitice şi neurochirurgicale Caseta 28.4 60 – 90 ¾ 4 90 C. cu cancer în stadiu avansat. Tabelul 31.7.2.3.6.v.6. cu durere neuropată sau cu durere marcantă la mişcare.3.2. în cancer – grad de recomandare B. blocajele neurolitice şi procedurile neurochirurgicale au fost. cu durere greu de controlat. Terapia fizică Caseta 29. precum blocajul plexului celiac şi administrarea opioidelor neuraxial. Terapii fizice în tratarea durerii • • • • Chirurgie Terapie prin căldură Terapie prin frig Terapie electrică: 9 TENS 9 Tratament neurostimulator • Iritante topice • Acupunctura • Terapie mecanică 9 masaj 9 exerciţii terapeutice 9 manipulare 9 aparate de suport a mobilităţii .6. Modificările în stilul de viaţă C. Procedurile anestezice. Beneficiarii cei mai frecvenţi sunt pacienţii cu boli avansate local. Doza Pamidronatului i. trebuie utilizate pentru îmbunătăţirea controlului în durere şi a calităţii vieţii la pacienţii cu durere.2. rizotomie Notă: Pentru pacienţii. Intervenţiile anestezice Intervenţiile. neurolitice si neurochirurgicale în tratarea durerii: Procedura Aplicarea Infiltraţie locală a anestezicului Metastaze osoase dureroase Durere miofascială Neurinoame Blocaje nervoase periferice Nervi spinali Nervi autonomi Blocaje nervoase intraspinale Epidurale Subarahnoidiene Neurolize (cu Etanol sau cu Fenol) Proceduri neurochirurgicale Cordotomie anterolaterală. Tratamentul altor aspecte ale suferinţei Tabelul 32. C. Tratamentul suferinţei psihologice Tratamentul general • abordare atentă.5 . Procedurile anestezice.Tabelul 30. înlocuite cu terapia opioidă spinală şi cu blocajele anestezice spinale.6.4.

se produce la nivelul lor de înţelegere.un sens al vieţii” şi stabilirea unei conexiuni cu viaţa. • Lipsa atenţiei vizavi de problemele psihosociale. • Ezitarea în prescrierea Morfinei. antidepresante psihoterapie biofeedback terapie cognitiv-comportamentală Caseta 31.3. Spiritualitatea.Durerea Tratamentul fizic Tratamentul social Tratamentul cultural Tratamentul spiritual Tratamentul psihologic • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • prognostic controlul durerii controlul simptomelor fizice abordarea aspectelor sociale încurajarea suportului social disponibil. • Combinarea neadecvată a analgezicelor. • Comunicarea neadecvată cu pacientul. în special în cazul spasmelor musculare.nu reprezintă o atitudine de „patronare”. individual. • Pacienţii apreciază profesioniştii care adoptă o atitudine holistică în tratament şi sunt competenţi în (şi sunt capabili să comunice despre) impactele spiritual. 34 . • Prescrierea unui agonist-antagonist mixt ca Pentazocina concomitent cu Codeina sau cu Morfina. • Atitudine ignorantă faţă de ora de administrare şi neinformarea pacientului şi a familiei.2. facilitarea utilizării resurselor sociale asigurarea de suport pentru familie şi pentru îngrijitori asistarea în aspecte legale şi financiare respectarea diferenţelor culturale depăşirea barierelor lingvistice abordarea necesitaţilor religioase sau spirituale sprijin psihologic general oferire de informaţii grupuri de sprijin relaxare meditaţie hipnoză antrenarea capacităţii de adaptare terapia cognitivă anxiolitice. Greşeli în controlul durerii în cancer • Diferenţiere greşită dintre durerea cauzată de cancer şi durerea asociată altor cauze. psihologic şi emoţional ale durerii. Managementul durerii necontrolate (netratabile) în cancer Caseta 32. • Indivizii necesită . . în special a antidepresantelor şi a antiepilepticelor. • Necunoaşterea coanalgezicelor. • Neevaluarea şi netratarea fiecărei alte dureri. • Trecerea de la un alt opioid puternic.. C. ex. Caseta 33. la o doză greşită de Morfină. pentru a face fată cerinţelor tratamentelor agresive sau invazive. experienţa subiectivă şi semnificaţia Mesaje-cheie: • Cancerul poate destabiliza viaţa pacienţilor în sensul autoidentităţii. • Pacienţii trăiesc o „chemare existenţialistă” a cancerului ca un tip de durere care poate fi mai mare decât durerea fizică. mai ales a constipaţiei. • Ignorarea măsurilor nemedicamentoase.8. • Trecerea la un analgezic alternativ înainte de a optimiza doza şi perioada de administrare a analgezicului anterior. • Administrarea parenterală atunci când este posibilă administrarea orală. • Monitorizarea şi controlul neadecvat al efectelor adverse. Recomandări pentru o comunicare eficientă Mesaje-cheie: • O comunicare adecvată cu pacientul şi cu îngrijitorul se instalează atunci când: . • Evitarea folosirii unui AINS în combinaţie cu un opioid. sistemelor de valori şi a locului în lume.: două opioide slabe sau un opioid slab şi unul puternic. • Reducerea intervalului dintre administrări în loc de a creşte doza.6.

dependente de doză Efecte gastrointestinale Dispepsie. hemoragie. constipaţie Efecte hemostază Inhibarea agregării trombocitare (reversibilă) Efecte renale Retenţia de fluide. blocaj renal.5-5 mg Metoclopramid – 10 mg cu 30 de minute înainte de administrarea Metadonei Extract de Sena x 2/zi Bisacodil 5 mg/zi Igiena cavităţii bucale Hidratare 35 . • O neadecvată comunicare dintre pacient şi personalul medical poate duce la o examinare clinică şi la o raportare incompletă a durerii de către pacient. Efectele adverse ale tratamentului durerii Tabelul 34. independente de doză Efecte hipersensibilitate Reacţiile alergice Efecte neurologice Cefalee. fibroză epidurală • Deplasare.este liberă de jargon. nefrita interstiţiala Efecte hepatice Nivel enzimatic crescut De Tip B – imprevizibile. Dezavantajele şi efectele adverse ale administrării intratecale a Morfinei Legate de procedură • Anestezie. agitaţie Efecte cutanate Iritaţii cutanate Efecte hematologice Trombocitopenie.3. rezervoarelor. ameţeală.6. pompelor Legate de Morfină • Efecte secundare centrale: depresie respiratorie. confuzie. infecţie. Efectele adverse ale Metadonei Metadona are efecte adverse similare cu cele ale Morfinei: Tipul de efect advers Efectul advers Tranzitorii Halucinaţiile Greţurile. deconectare • Infecţie • Scurgere LCR (Subarahnoidiană) • Durere radiculara (epidurală) Notă: Managementul efectelor secundare – subiect al protocoalelor aparte. retenţie urinară • Prurit • Dizestezie. somnolenţă. Efectele secundare ale AINS (12) De Tip A – previzibile. eroziune.personalul medical cunoaşte bine pacientul şi îngrijitorul şi ascultă atent. alodinia Xerostomia Miocloniile Pruritul Deficientele cognitive Depresia respiratorie Depresia respiratorie Tabelul 36. Tabelul 37. aplazie medulară Tabelul 35. • Evaluarea şi managementul durerii trebuie discutate la o etapă mai precoce a bolii. vomă • Efecte secundare sistemice: constipaţie. sedare. ulceraţie. leziuni ale nervilor • Costul cateterului. agranulocitoză.2. • Pacienţii sunt mai deschişi în a discuta durerea lor atunci când le sunt oferite strategii de a o face: aceasta poate include agenda şi oportunitatea de a discuta cu alţi pacienţi. vomele Permanente Constipaţia – mai redusă decât la Morfină Xerostomia Combaterea efectului advers Haloperidol – 2. mioclonii Legate de cateter • Obstrucţie: blocaj..9. Efecte adverse în tratamentul cu Morfină Faza de titrare Permanente Constipaţia Greaţa Sedarea Voma Xerostomia Constipaţia Halucinaţiile Sedarea Hiperalgezia. migrare. C. hemoragie. .

Benzodiazepină 9 Se reevaluează doza 9 Se evaluează factorii de risc al pacientului 9 Se efectuează ECG la iniţierea tratamentului pentru persoanele din grupul de risc şi monitorizare ulterioară atentă Caseta 34. motiv pentru care se recomandă să nu se asocieze cu Metadona Substanţe care. diureticele. • pacienţii cu hipokaliemie. Azitromicina. • pacienţii care au prezentat sincope în antecedente. Tabelul 38. Naloxon pentru supradoza opioidă iatrogena (bazat pe recomandările oferite de Societatea Americană a Durerii) (12) • Daca frecvenţa respiraţiei ≥ 8/min şi pacientul este uşor de trezit şi nu este cianotic.3. Tioridazina. adoptaţi o politică 36 . Terfenadina ANTIBIOTICE: Eritromicina. Clorochina C. asociate cu Metadona.antihistaminice 9 Schimbarea preparatului 9 Se reevaluează doza. Cisapridul.a se evita asocierea . Chinidina.10. fenotiazinele. pacientul se monitorizează foarte atent BENZODIAZEPINELE HIPNOTICELE TRANCHILIZANTELE SUBSTANTELE OPIOIDE CANNABISUL COCAINA ALCOOLUL ANTIARITMICE: Procainamida. alte macrolide CHIMIOTERAPICE SINTETICE: Trimetoprimul. antidepresantele triciclice. • pacienţii cu diabet zaharat tip II trataţi cu antidiabetice orale. Sertralina. au risc de depresie respiratorie .ANTIHISTAMINICE: Astemizolul. Sotalolul H1 . Ketanserina.Ocazionale Altele Pruritul Miocloniile Depresia respiratorie Sindromul de QT prelungit 9 H1 . Pacienţii din grupul de risc în dezvoltarea sindromului QT prelungit sunt: • pacienţii vârstnici peste 65 de ani.6.2. Fluorchinolonele ANTIMICOTICE: Ketoconazolul.dacă nu este posibilă evitarea. Fluoxetina Altele: Epinefrina. Asocierile cu risc ale Metadonei Medicamente cu risc de a produce sindrom de QT prelungit. Fluconazolul PSIHOTROPE: Risperidona. • pacienţii cu hipomagneziemie. posibil semn de supradozare 9 Eventual. Complicaţiile tratamentului durerii Caseta 35. Amiadarona. Interacţiunile Metadonei cu alte medicamente SE POT combina cu Metadona Famotidina Rifambutina Mirtazapina Haloperidolul Olanzapina Acidul valproic Gabapentina NU SE combina cu Metadona Cimetidina Rifampicina Inhibitorii recaptării de serotonină Risperidona Fenitoina Carbamazepina Fenobarbitalul Dexametazona Tabelul 39. • pacienţii cu afecţiuni cardiace.

• asistenţa medicală justificată. C.se evită combinaţia cu neuroleptice. C.2.2.3. demenţă. cu evitarea schimbărilor bruşte. cât şi psihosociale. Tabelul 40. neaşteptate şi inutile în tactica de menajare a pacientului.o. Îngrijirea pacienţilor Caseta 38. • Supradozarea posibilă prin insuficienţa renală sau disfuncţie renală prin deshidratare • Vârstnicii necesită Morfină într-o doză mai mică decât tinerii • Greaţa şi constipaţia sunt frecvente. • Benzodiazepinele: sunt preferate cele cu durată scurtă de acţiune ca Alprazolam. Bromazepam. fapt care necesită formarea unei echipe interprofesionistă. . • Durerea poate fi mascată de alterarea funcţiilor superioare – tulburări cognitive.„aşteaptă şi vezi”. 3. 37 . • îngrijirea excelentă – cea mai buna şi mai adecvată îngrijire posibilă.5 ml (20 mg) i. un parteneriat de îngrijire. Specificul tratamentului cu analgezice la vârstnici Treapta analgezică Specificul Treapta I • Sunt preferate medicamentele cu acţiune scurtă (Paracetamol. • îngrijirea coordonată presupune coordonarea lucrului echipei interprofesioniste pentru asigurarea suportului şi îngrijirii maxime a pacientului şi familiei acestuia. în special în cazul în care acesta îşi schimba locul de trai. pacientul demonstrează o atitudine stoică. Îngrijirea pacientului include: • comunicarea eficienta cu pacientul. Specificul tratamentului cu coanalgezice la vârstnici • Antidepresantele triciclice în geriatrie au o toleranţă mediocră şi contraindicaţii frecvente: glaucom. • Efectul sedativ al anticonvulsivantelor le limitează utilizarea.3.8. posibil.11. frecvent nonverbală. • terapia adecvată stadiului şi prognosticului bolii. pentru a forma o echipă.v. Administraţi 0. • prevenirea crizelor fizice şi emoţionale. intervalul de administrare se lungeşte la 6-8 ore • Este preferată monoterapia • Se evită medicamentele compuse (cinetică diferită) Treapta II • Asocierea cea mai frecvent utilizată este Paracetamol – 500 mg cu Codeină – 30 mg (maxim – 4 g Paracetamol sau 240 mg Codeină) • Tramadolul. deoarece boala duce la sporirea problemelor existente şi la apariţia unor noi probleme atât fizice. în pofida dozei mai mici Caseta 37. şi/sau este cianotic: 1. • Patologia acută (infarct miocardic acut. retenţie de urină. cu familia lui. • Diminuarea spontană a mobilităţii poate ascunde o afecţiune dureroasă. cu acordarea atenţiei tuturor aspectelor suferinţei.6. până cînd frecvenţa respiraţiilor pacientului este satisfăcătoare. Specificul durerii la vârstnic • Expresia durerii e săracă. cardiopatii. este limitat ca utilizare din cauza efectelor adverse Treapta III • Morfina în doza iniţială de 2. Pot fi necesare şi alte administrări în bolus. • reevaluarea continuă a pacientului. puteţi reduce sau opri următoarea doză de Morfină obişnuită. la fiecare 2 minute. • continuitatea îngrijirii simptomatice şi de suport din momentul primei adresări şi până la sfârşitul vieţii bolnavului. deoarece Naloxonul are o durată mai scurtă de acţiune decât Morfina (şi alte opioide). pacientul nu poate fi trezit. • ingrijirea interprofesionistă. 2. • Daca frecvenţa respiraţiei ≤ 8/min.5-5 mg la fiecare 4 ore p. • susţinerea familiei prin asigurarea suportului emoţional şi social. care întreţine durerea. Acid acetilsalicilic) • În funcţie de funcţia renală. Diluaţi 400 mg de Naloxon în 10 ml de soluţie salină izotonică. colecistită acută) poate avea un tablou indolor. Particularităţile durerii la vârstnici Caseta 36. • Frecventa asociere cu depresia. cu evitarea intervenţiilor şi investigaţiilor inutile.

cum ar fi la 15–30 de minute. 9 Detectarea durerilor noi. iar rezultatele trebuie înregistrate: .9. după administrarea orală.la intervale corespunzătoare după fiecare intervenţie medicamentoasă sau nemedicamentoasă. Caseta 40. până când durerea este controlată. sau la 1 oră. Monitorizarea pacientului cu durere • Scopul monitorizării tratamentului antidolor (se poate înregistra în fişa de evidenţă): 9 Controlul eficacităţii analgeziei. dacă durerea este severă. 38 .2. după administrarea parenterală a opioidului.C.cu ocazia fiecărui raport despre o durere nouă. Evaluarea şi monitorizarea Caseta 39. 9 Progresul durerii – ajustarea tratamentului. 9 Revizuirea problemelor psihosociale.3. . 9 Monitorizarea efectelor secundare în rezultatul tratamentului . Evaluarea continuă a durerii în cancer Evaluarea durerii pacientului şi a eficacităţii tratamentului trebuie să fie continuă. • Dacă durerea reapare: 9 Durere noua – reinvestigare atentă. • Contactul se face zilnic sau mai frecvent.la intervale stabilite după iniţierea schemei de tratament. . în mod special.

Medicamente: 9 Analgezice neopioide (Diclofenac. spitalelor Dispozitive medicale şi consumabile: aparate sau acces pentru efectuarea examinărilor şi raionale. • medic de laborator şi laborant cu studii medii. • medic imagist. diagnostice • laborator de diagnostic clinic standard. 39 .1. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALELE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI Personal: • medic de familie. Morfină) 9 Laxative (Bisacodil). • electrocardiograf. Secţiile de • medic de laborator. consultativ.D. • laborator de diagnostic clinic standard.3. Paracetamol). • oncolog. • pompe infuzionale. Personal: • medic internist. Personal: D. • medic internist. • medic de laborator. 9 Opioide slabe şi opioide puternice (Tramadol. • asistentă a medicului de familie. 9 Antiemetice (Metoclopramid). Paracetamol). • tonometru. • laborator clinic standard. 9 Antiemetice (Metoclopramid). 9 Laxative (Bisacodil). profil general ale • asistente medicale.• cabinet radiologic. D.2. procedurilor: municipale • fonendoscop. 9 Antagoniştii opioidelor (Naloxon) în setul de urgenţă. Dispozitive medicale şi consumabile: • fonendoscop. Dispozitive medicale şi consumabile: Secţiile şi • fonendoscop. • cabinet radiologic. instituţiile • tonometru. 9 Naloxon în setul de urgenţă. • asistente medicale. • tonometru. • laborant cu studii medii. • medic imagist. Morfină). 9 Opioide slabe şi opioide puternice în forme diferite (Tramadol. Instituţiile Medicamente: de AMP 9 Analgezice neopioide (Diclofenac. D. • laborant cu studii medii.

seturi cateterizare spaţiu epudural şi spinal. plasture: Tramadol. ace puncţie spinală. 9 Anticonvulsivante (Carbamazepină). • medici hematologi. ace puncţie epidurală. 9 Anxiolitice (Lorazepam. • rectomanoscop. Nimesulid. 9 Antidepresante (Amitriptilină). Midazolam). • tonometru. • pompe infuzionale. 9 Antidepresante (Amitriptilină). 9 Antagonişti opioide (Naloxon) în setul de urgenţă. plasture: Tramadol. Lactuloză).D. Levomepromazină. 9 Anxiolitice (Lorazepam. supozitorii. 9 Laxative (Bisacodil. orală. 9 Anestezice locale (Lidocaină). 9 Neuroleptice (Haloperidol). 9 Laxative (Bisacodil. Morfină. Personal: • medici oncologi. • reabilitologi. • ultrasonograf. • fonendoscop. • medici ginecologi. Lactuloză). supozitorii. • medici de laborator. • lucrători sociali. Paracetamol). • electrocardiograf. • medici imagişti. Dispozitive medicale şi consumabile: aparate sau acces pentru efectuarea examinărilor şi a procedurilor: • utilaj pentru aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii: ace blocaje nervoase diferite mărimi. 9 Antagonişti opioide (Naloxon) în setul de urgenţă. Levomepromazină).4. 9 Antiemetice (Metoclopramid. • medici specializaţi în Îngrijiri Paliative şi durere. • medici endoscopişti. Paracetamol). Fentanil). Fentanil). 9 Opioide slabe şi opioide puternice în forme diferite (injectabilă. 9 Neuroleptice (Haloperidol). 9 Opioide slabe şi opioide puternice în forme diferite (injectabilă. • bacteriologi. 9 Anticonvulsivante (Carbamazepină). Diazepam. • psihologi. 9 Corticosteroizi (Dexametazonă). Medicamente: 9 Analgezice neopioide (posibilitatea alegerii: Diclofenac. • aparate TENS (electroanalgezie transcutanată). • cabinet radiologic. • cabinet endoscopic. Nimesulid. Ondansetron). 9 Corticosteroizi (Dexametazonă). 9 Antiemetice (Metoclopramid. Diazepam). Morfină. 40 . Bupivacaină). Ketorolac. • asistente medicale. 9 Anestezice locale (Lidocaină. Ketorolac. IMSP Institutul Oncologic Medicamente: 9 Analgezice neopioide (posibilitatea alegerii: Diclofenac. • îngrijitori. orală.

Proporţia pacienţilor cu durere. Proporţia persoanelor/pacienţilor cu durere. care au fost monitorizaţi conform prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer 3. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI No 1. Sporirea calităţii supravegherii pacienţilor cu durere 3. pe parcursul anului 3. monitorizaţi conform monitorizaţi prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer pe parcursul anului X 100 Numărul de Numărul total de persoane/pacienţi cu persoane/pacienţi cu durere care au durere monitorizaţi administrat analgezice nonsteroide. pe parcursul anului Metoda de calcul a indicatorului Numărător Numitor Numărul de Numărul total de persoane/pacienţi cu persoane/pacienţi cu durere.1. Scopul protocolului Sporirea eficienţei tratamentului durerii la bolnavii oncologici Măsura atingerii scopului 1. Rata consumului de analgezice nesteroide.1. Rata consumului de opioide pe cap de locuitor. care au fost trataţi conform prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer 2.1. pe parcursul anului x 100 Numărul populaţiei Cantitatea de opioide (aparte pentru fiecare opioid în mg) 2.2. care au fost durere monitorizaţi trataţi conform prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer pe parcursul anului X 100 Numărul de pacienţi Numărul total de cu durere care au fost pacienţi cu durere. prenumele pacientului _____________________________________________________________________________ Diagnosticul medical _____________________________________________________________________________ Începerea realizării planului _____________________________________________________________________________ Sfârşitul realizării planului _____________________________________________________________________________ Localizarea durerii _____________________________________________________________________________ Data Ora Scorul durerii Efectul Tratamentul Comentariile Semnătura asistentei medicale 41 . Proces-verbal al evaluării primare şi curente a pacientului cu durere Numele. Creşterea accesibilităţii bolnavilor oncologici la analgezice ANEXE Anexa 1.  E.

50.o.m. Tramadol Farmacologie Activ p.o.v. medicamentoasă Emplastru de 25. sunt echivalente cu 10 mg Morfină i. diaree Efecte adverse Calitativ similare cu ale Morfinei – în general. Se metabolizează în ficat. i. tuse Efecte adverse Asemănătoare Codeinei. Forme Comprimate de 15. Forme Capsule de 50 mg. Opioide utilizate în tratarea durerii Tabelul 41: Codeina Farmacologie Se absoarbe bine pe calea internă Se metabolizează în ficat. epudural şi transdermic. 60 mg. Dihidrocodeina Farmacologie Similară Codeinei Timp de înjumătăţire în plasmă – de 3 ore Durată de acţiune 3-4 ore Indicaţii Durere uşoara – moderată.m. este echivalent cu Morfina 10 mg i. la fiecare 12 ore Tabelul 43.o. se elimină prin urină Timp de înjumătăţire în plasmă – de 2. fiole de 100 mg/2 ml Tabelul 45.. este echivalent cu Morfina 30 mg p.5–1 oră.o.o. i. capsule cu eliberare medicamentoase continuă de 100 mg. s. creşte la fiecare 6-12 ore o dată cu utilizarea continuă . la 4-6 ore Echivalenţă a 100 mg i. metabolizat în ficat Timp de înjumătăţire în plasmă – 6 ore Durata de acţiune 4–6 ore Indicaţii Durere uşoară – moderată Efecte secundare Similare calitativ cu cele ale Codeinei dar. metabolizat în ficat. mg preparat cu eliberare lentă p. în general.. 72 de ore. creşte la 2-3 zile odată cu utilizarea continuă Durata de acţiune 4-6 ore iniţial.o. i.l.. sirop de 25 mg/5 ml medicamentoase Combinaţii cu Acidul acetilsalicilic (coCodapirin) sau Paracetamol (coCodamol) Tabelul 42. tuse.m. p. 30.5–3 ore. 18 şi 19 Forma Fiole de 100 µg/2ml.m. sunt echivalente cu 30 mg Morfină p. i. mai uşoare şi mai puţin constipant. s.m. s. 100 µg/oră Tabelul 44. se modifică în funcţie de răspuns şi toxicitate Doze echivalente Vezi tabelele 15. la fiecare 12 ore Doze echivalente 100 mg i. i. Metadona Farmacologie Activă p. la fiecare 4–6 ore sau 100–200 mg. cu eliberare continuă.r.v. mai puţin severe Mai constipantă Doză 30–60 mg p.m.o.. 75. Fentanil Farmacologie Activ i.c. nu se acumulează Durată de acţiune 4-6 ore Indicaţii Durere uşoară – moderată.Anexa 2. parenteral... dozei 240 mg p..c. transdermic Indicaţii Durere moderată şi severă Pacienţi care nu pot administrată medicaţia pe cale orală Pacienţi care nu tolerează Morfina Efecte adverse Similare calitativ cu cele ale Morfinei Precauţii Plasture transdermic nu trebuie acoperit strâns sau încălzit Doza Se calculează din terapia anterioară.o. eliminat în urină Durata de acţiune 0.o. supozitoare de 100 mg.. mai puţin constipantă Doză uzuală 30–60 mg la fiecare 4–6 ore sau 60–180. 150 mg p. se elimină prin urină şi prin bilă Timp de înjumătăţire în plasmă de 15 ore iniţial.m. comprimate de 50. convulsii Doza uzuală 50–100 mg p.. p..v..o.

Forme Capsule de 1. Forme Soluţie în picături de 1mg/ml si 10mg/ml. comprimate cu eliberare continuă de 10. .m. p. Studiile au arătat că durerea este un stimulator al centrelor respiratorii. apoi la fiecare 6-12 ore 20 mg p. Tabelul 46. 6-12 ore p. 6 mg.Morfina trebuie utilizată numai atunci când pacientul este pe moarte”. . este arhaică.r. 24 mg medicamentoase Durere severă Intoleranţa Morfinei Similare cu cele ale Morfinei Toxicitate cumulativă care poate da sedare Se calculează din terapia anterioară.Indicaţii Efecte secundare Doză Doze echivalente Forme medicamentoase Notă: *Nereducerea frecvenţei administrării după primele zile va genera toxicitate cumulativă.m. Depresia respiratorie este puţin probabil să apară. Oxicodon Farmacologie Activ p.o.o. metabolizat în ficat. Indicaţii Durere uşoară. la fiecare 4-6 ore sau 30 mg p. 43 . . sunt echivalente cu Morfina 10 mg i.r.o. este echivalent cu Morfină 10 mg i. sau p. excretat în urină Timp de înjumătăţire în plasmă de 2-3 ore Durata de acţiune 3-4 ore Indicaţii Durere severă. excepţie făcând pacienţii care prezintă şi alte cauze predispozante la depresie respiratorie. 8.. Morfina va fi ineficientă în controlul durerii. 4..o. dacă este administrată incorect. Intoleranţă la Morfină Efecte secundare Asemănătoare cu cele ale Morfinei Doza Se calculează din terapia anterioară.. Toleranţa la depresia respiratorie se instalează rapid.. este compatibilă cu un stil normal de viaţă.m.o. 1. decât la pacienţii opioid naivi care încep terapia parenterală.. sunt echivalente cu Morfina 30 mg p. se elimină prin urină Durata de acţiune 4-6 ore p. Convingerea că Morfina trebuie administrată numai atunci când pacientul este pe moarte. supozitoare rectale (Oxicodon hidroclorat) de 5 mg Tabelul 47. fiole 10 mg/ml Anexa 3. medicamentoase 20 şi 40 mg.r. 3.m. capsule cu eliberare continuă de 2. este echivalent cu Morfină 30 mg p. moderată sau severă Efecte secundare Similar calitativ cu cele ale Morfinei Doză 5-10 mg p. depresia respiratorie nu este frecventă.r. la 6-12 ore Doze echivalente 30 mg p. Doza corectă de Morfină este doza care controlează durerea provocând efecte secundare tolerabile şi trebuie tratată individual pentru fiecare pacient.Morfina nu are efect”. se modifică în funcţie de răspuns şi de toxicitate Doze echivalente 6 mg p. Hidromorfon Farmacologie Se absoarbe pe cale orală.o. (vezi casetele 20–26 şi tabelele 17 şi 18) Comprimate de 2. Mituri despre opioide .Dacă am nevoie de Morfina înseamnă că sfârşitul este aproape”.. sedare şi narcoză.Morfina determină depresie respiratorie”. se modifică în funcţie de răspuns şi toxicitate Frecvenţa: La fiecare 4-6 ore pentru primele 1-3 zile. echivalează cu Morfina 30 mg p. 2.o. (când conversia se face de la Metadonă la Morfină) 10 mg i.5 mg.o. La pacienţii cu cancer. Morfina poate fi utilizată pentru o perioadă de luni şi de ani de viaţă şi administrată corect. soluţie enterală.o. se metabolizează în ficat. dacă durerea este opioid nesensibilă sau dacă nu au fost abordate problemele psihosociale. . 16.5 mg i.

. Constipaţia apare inevitabil. şi trebuie reasiguraţi că acestea vor trece în câteva zile. ci durerea şi severitatea ei. .. dacă este necesar. dependenţă fizică şi psihologică”. Cele mai frecvente motive pentru care Morfina este evitată sunt legate de înţelegerea greşită a toleranţei. Decizia de folosire a opioidelor în terapia durerii trebuie luată în funcţie de intensitatea durerii şi nu în funcţie de boală. Dependenţa fizică necesită explicaţii şi pacientul trebuie reasigurat că doza de Morfină poate fi micşorată. dacă acesta este indicat.. Un istoric de . . al familiei. Pacienţii trebuie reasiguraţi că aria terapeutică a Morfinei este destul de largă pentru a permite creşterea dozei. Nu trebuie subestimată importanţa altor aspecte ale suferinţei pacientului – fizice.... psihologice. dacă durerea este sau nu prezentă. Opioidele pot fi folosite pentru toate tipurile de intensitate a durerii de la moderată severă. fără efecte negative.Sunt alergic la Morfină”. Oferirea de explicaţii. somnolenţă”. fără efecte secundare inacceptabile. .Morfina cauzează efecte secundare intolerabile: constipaţie. că moartea va fi posibil cât mai puţin dureroasă. Doza necesară pentru analgezie variază în limite largi şi trebuie ajustată în funcţie de răspunsul individual. Pacienţii trebuie avertizaţi despre posibilitatea apariţiei a somnolenţei şi a greţii.. . . Alergia imunologică la Morfină este rară şi oferirea de explicaţii. Ea necesită explicaţii şi sfaturi despre dietă şi despre terapia cu laxative. Dependenţa psihologică apare extrem de rar la pacienţii cu cancer şi cu durere. Morfina nu numai controlează durerea ci şi îmbunătăţeşte confortul bolnavului şi. . prescrierea corectă şi titrarea individuală a dozei fac ca majoritatea pacienţilor să atingă un bun control al durerii. Ne asigurăm. Morfina se introduce la necesitate şi aceasta nu înseamnă ca pacientul este în faza terminală. “Teama de toleranţă. sau nu i s-au oferit instrucţiuni referitoare la ce să facă în cazul durerii în puseu. inclusiv durerea cronică noncanceroasă. cel mai bine este să presupunem că este încă prezentă şi să continuăm administrarea regulată a medicaţiei. sociale. Morfina nu conduce la moarte şi poate fi utilizată perioade lungi de viaţă. Agoniştii opioizi puri nu au doze maxime sau doze plafon pentru efectul analgezic. astfel. implicit. greţii şi vomei care au apărut după administrarea de Morfină parenterală unui pacient opioid-naiv în controlul durerii acute.Doza de opioid necesară în controlul durerii este similară pentru aproape toţi pacienţii”. Daca pacientul afirmă că Morfina nu i-a uşurat durerea. Răspunsul la analgezicele opioide este individualizat. în general. greaţă.Morfina nu a fost de niciun ajutor”. administrată prea rar.alergie la Morfină” se datorează. .. este compatibilă cu un stil normal de viaţă. culturale şi spirituale – în percepţia durerii.Opioidele trebuie administrate numai în cancer”. asta se poate datora faptului că doza a fost prea mică. dacă durerea este controlată prin alte mijloace.Nu mai rămâne nimic vreun remediu eficient pentru situaţia în care durerea va creşte”. dependenţă fizică sau dependenţă psihologică nu sunt niciodată un motiv pentru amânarea tratamentului cu Morfină. Pacienţii cu cancer dezvoltă rar toleranţă semnificativă din punct de vedere clinic. dependenţei fizice şi a dependenţei psihologice. 44 . reasigurări şi de tratament antiemetic permit începerea tratamentului cu Morfină. Temerile legate de toleranţă.atunci Este indicat sa reducem doza de opioid când pacientul este inconştient sau în stadiul terminal”. Când un bolnav nu mai este capabil să comunice. iar dacă se administrează corect.Nu stadiul bolii dictează prescrierea opioidelor. Doza optimă de opioid este doza care produce analgezie cu efecte secundare tolerabile.

Se recomandă ca volumul s.c. pentru a administra un volum cât mai mic. Importante sunt selectarea pacientului şi consideraţiile de îngrijire de lungă durată. şi s. timp 12-18 ore după administrarea emplastrului. deoarece sunt dureroase şi deranjante. Sunt utilizate pentru infuzie continuă pacienţilor cu greţuri şi vomă. dacă este luată în consideraţie biodisponibilitatea şi transformarea medicamentelor. din aceasta cauză.c. iar absorbţia pe aceasta cale este variată. pe parcursul a 20–24 de ore după înlăturarea lui. vomă. ceea ce permite un control flexibil al durerii. posibil. per oră să nu depăşească 5 ml. Sunt opţiuni. Un avantaj al acestor căi este că dozele echipotente sunt cu mult mai mici decât cele sistemice. Calea nu este utilă pentru o titrare rapidă a dozei şi poate fi propusă pacienţilor care administrează deja opioide şi au o durere relativ stabilă. apoi va intra în circulaţia sistemică. dacă dozele maxime de opioide şi de coanalgezice administrate pe alte căi sunt neeficiente sau produc efecte secundare intolerabile (ex. trebuie evitate. rotat la fiecare 48–72 de ore pentru a minimaliza riscul infectării locale. Absorbţia sublinguală a Morfinei este redusă. Bolusurile i. PCA – analgezia controlată de pacient prin utilaj special poate fi utilizată pentru a combina infuzia continuă cu bolusuri intermitente. confuzii). Nu este de folos în prezenţa diareii sau printre cei care sunt incapabili să-şi administreze supozitorul. Daca calea orală este imposibil de folosit. calea subcutanată poate necesită până la 15 minute. Calea intravenoasă provoacă analgezie rapida. Daca este utilizată aceasta cale. disfagie sau cu dificultăţi de înghiţire. vomă sau nu pot ingera alimente. trebuie inspectat şi. precum şi pacienţilor care necesită titrarea rapidă a dozei. Injectările i. Concentraţiile plasmatice cresc încet. Administrările pot fi făcute prin injectări intermitente în bolus sau infuzii continue cu dozare în bolus. La pacienţii neutropenici. Neutropenia şi trombocitopenia sunt contraindicaţii relative pentru calea rectală. locul infuziei s. Calea rectală Calea transdermică Calea transbucală Calea subcutanată sau intravenoasă Calea intramusculară Calea intrarahidiană: intratecală. Medicamentele pot fi utilizate în doze intermitente repetate sau în infuzie continuă. provoacă acţiune mai scurtă decât alte cai. pot fi administrate la domiciliu. malabsorbţie. Infuziile i. care se revarsă în sistemul portal.: greaţă. deoarece este cea mai convenabilă pacientului şi cost-eficient.v. Alt avantaj este că durata acţiunii este mai mare dacît pe oricare altă cale folosită. Căile de administrare a medicamentelor în durere Calea Calea orală Comentarii Calea orală este preferată în tratarea durerii în cancer. Colostomia sau stomele pot fi la fel utilizate cu condiţia că fluxul evacuator este suficient de lent pentru a permite absorbţia. cu condiţia că pacientul este corect informat. Prin această cale este evitată absorbţia gastrointestinală. sedare excesivă. şi scad încet. epidurală sau intraventriculară 45 . Permite absorbţia şi acţiunea rapidă.v. poate avea loc un răspuns diferit la analgezice. Este o rută de alternativă când calea orală nu poate fi utilizată. dar Buprenorfina şi Fentanilul sunt relativ bine absorbite pe aceasta cale.c. pe cînd absorbţia din porţiunea distală a rectului are loc prin venele hemoroidale inferioare. Opioidele pot fi administrate prin catetere implantabile percutanate în spaţiile epidurală sau intratecală. iar dozele mai mici pot reduce efectele adverse. trebuie administrat opioidul concentrat.Anexa 4.m. deci medicamentul va fi metabolizat ca primă trecere prin ficat. Infuziile continue permit obţinerea unui nivel constant al medicamentului în plasmă. pentru a acţiona. Este calea alternativă pentru pacienţii care prezintă greaţă. obstrucţie intestinală. Circulaţia în porţiunea distală a rectului este diferită de cea din porţiunile superioare şi. Utilizarea pompei infuzionale este considerată cea mai corectă strategie de infuzie continuă. care evită circulaţia portală. dacă ele sunt plasate în locuri diferite la fiecare administrare: absorbţia prin mucoasa porţiunii superioare a rectului se face prin venele hemoroidale superioare. Exact aceleaşi rezultate pot fi obţinute în cazul administrării orale ca şi în cazul administrării parenterale. au risc crescut de infecţii sistemice şi în locurile de administrare a injecţiilor. iar pacienţii neutropenici şi cei cu tratament cronic hormonal. atunci căile rectală şi transdermică sunt considerate alternative minim invazive. Pacienţii trombocitopenici prezintă risc de dezvoltare a hematoamelor.

2. pot potenţia durerea fizică. fizică. Când se apelează la consult medical repetat: • Constipaţia > 3 zile. cu diverse servicii.vă rugăm să comunicaţi medicului şi asistentei dvs. greaţa. Numele asistentei dvs. frecvenţa administrării şi cum să procedeze în cazul puseului de durere şi în dureri incidente. 9 Morfina şi alte medicamente similare sunt utilizate frecvent pentru tratarea durerii: . De obicei. cînd aveţi probleme cauzate de schimbări în relaţii şi cu probleme de valori şi legate de pierderea sensului vieţii.utilizarea acestor medicamente acum nu este un indicator că ulterior ele nu vor mai acţiona. nu trebuie să accepte lipsa de control a durerii ca fiind parte a stării lor. poate fi bine controlată prin medicaţie orală. • Durerea fizică. 3.când aceste medicamente sunt utilizate pentru a trata durerea. Informaţii despre posibile efecte secundare: • Constipaţia: se întâlneşte frecvent când medicaţia este luată de rutină până când laxativele şi/sau înmuietorii de scaun sunt utilizaţi în mod regulat. de obicei. totală. . emoţională şi spirituală este importantă pentru noi. • Apar întrebări despre dozaj şi/sau despre schimbare de medicaţie. Ei cunosc aceste probleme şi vă vor ajuta cu plăcere.medicii şi asistentele medicale doresc să cunoască toate problemele. durerea. adormire în timpul discuţiei. care au durere. Greaţa se reduce. Asistenta dvs. la necesitate sunt recomandabile. Ghidul pacientului 1. ______________ telefonul de contact ___________ Numele medicului dvs. Supravegherea şi asistenţa. pe care le aveţi. . până când dvs. poate fi redusă din severitate. se poate datora diminuării durerii şi creşterii capacităţii de somn. . 9 Comunicarea cu medicii şi cu asistentele medicale este importantă. în 2-3 zile. aceste simptome diminuează în 2-7 zile. 46 Mesaje-cheie pentru pacienţi: . Pentru a reduce greaţa. de obicei. nu le comunicaţi. se pot recomanda medicamente. până când organismul se adaptează schimbării dozei. cel puţin. până când organismul se adaptează efectului medicamentului. • Somnolenţă pronunţată. • Creşterea intensităţii durerii nu este un semn al apropierii decesului. Deşi creşterea duratei somnului. • Greaţă. • Problemele de natură emoţională şi de cea psihologică pot cauza durere şi distres şi. adicţia rareori este o problemă. • Pacienţii cu cancer. până când somnolenţa se reduce. precum şi în posibilele efecte secundare ale medicamentului. . • Majoritatea durerilor pot fi controlate. iniţial. Lucrătorul social şi Îngrijirea Spirituală vă pot susţine în contactele dvs.medicii şi asistentele medicale nu pot spune ce durere aveţi. se întâlnesc iniţial. În cazurile dificile. denumirea medicamentului. Informaţie generală: • Experienţa dvs.Anexa 5. de asemenea. • Somnolenţa: iniţial vă puteţi simţi somnolent sau dormiţi mai mult. cu sau fără vomă. 9 Dacă aceste medicamente nu au efect. medicală vă va informa despre doza suficientă de medicament. toropeală. inclusiv indicaţia pentru medicament. • Pacientul cu cancer poate avea dureri din cauze care nu au legătură cu cancerul. • Greaţa: ocazional. • Analgezie insuficientă. • Pacienţii şi îngrijitorii lor trebuie să posede informaţia deplină despre faptul cum să-şi ia medicaţia. alte opţiuni sunt valabile. dacă aveţi dificultăţi sau temeri luând medicamentele indicate. • Nu există niciun beneficiu de a suferi în durere. _____________ telefonul de contact___________ • Nu toţi pacienţii cu cancer au durere.

R. 2003 7.. Lefkowitz M. Woodroof R. International Association for the Study of Pain (IASP): www. Programul Sanatate Publica. Thorp S.. second edition. 1998. Editura PHOENIX. 5. « Cancer Pain ». Corin Gazdoiu.L. MacDonald N. Bennet D.• Pacienţilor cu durere cronică. are dreptul să ceară să fie îndreptat către specialistul în Îngrijiri Paliative sau anestezistul specializat în controlul durerii. November 2008. “Cancer pain relief: with a guide to opioid availability”. 2003 3. analgezicele li se prescriu pentru utilizare sistematică şi în funcţie de intensitatea durerii. clinical manual. Brasov. 2002.. Grond S.. “Control of pain in adults with cancer”. 16. Fundatia Soros – Moldova. second edition. 47 . Lux Libris. 1995 Oct. 17. Mosby 1999. 6. “A practical approach to pain management”. Iniţierea tratamentului cu opioizi nu înseamnă că moartea este iminentă. Chisinau. Validation of World Health Organization Guidelines for cancer pain relief: a 10-year prospective study.Oxford University Press. 1999.. Traducere în romană cu permisiunea autorilor de Corin Gazdoiu si Daniela Mosoiu. second edition. Staats P. Just the facts. 2007. Lynch J. • Frica de creştere a toleranţei sau adicţie sunt bariere în calea utilizării opioidelor pentru durere.. care au durere şi cărora le sunt prescrise opioide. “Guidelines for treating of cancer Pain”. Pain. Bruera E. Hertel D. NHS Quality Improvement Scotland. “Controlul simptomelor în cancerul avansat”. S. McCaffery M. Această cerere nu va afecta modul în care pacientul este tratat de medicul său actual. the pocket edition of the Final Report of the Texas Cancer Council’s Workgroup on Pain Control. Best Practice Statement. Pasero C. 12. ghid practic. Cambridge University Press. “The management of pain in patients with cancer”. BIBLIOGRAFIE 1.. nu dezvoltă dependenţă psihică. 2002. 2002. Wilcock A. fourth edition. and Lebovits A. McGraw – Hill. 10. 13. Assesment and Management ». ULYSSE. ed. editura EPIGRAF S. Elaborat în cadrul Proiectului Dezvoltarea Îngrijirilor Paliative in Republica Moldova. Churchill Livingstone. Zech DF. 1998 14. “Controlul simptomelor în formele avansate de cancer”. 1997. 11. 2007. UMHS Guidelines for Clinical Care May 2009 © Regents of the University of Michigan Wall P. Copyright 2001. Germany. Melzack R. Radcliffe Medical Press. Doyle D.iasp-pain. Melbourne 1997. S. “Palliative care formulary”. 1996 9. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Wilckock A. Traducere de Alexandru si Pavel Jalba. 2. Pharmacy and Therapeutics 2005.R. A national clinical guideline.63(1):65-76. Brasov. Lux Libris. Ghid « Ingrijiri Plaiative ». 4. November 2009. Asperula Pty Ltd. Traducere cu permisiunea autorului Daniela Mosoiu. 20.. MedicalPublishing Division. Geneva.. Lehmann KA. 1996 18. “Cancer Pain. Brasov. Twycross R.. • Analgezicele produc invariabil constipaţie şi laxativele prescrise trebuie luate conform recomandărilor. Mosoiu D. “Prescrierea si utilizarea opioidelor în managementul durerii”. Texas Cancer Council. Wallace M. Department of Anaesthesiology and Operative Intensive Care. 19. “Textbook of pain”. • Pacientul care nu este mulţumit de nivelul de control al durerii sale. World Health Organization. Pacienţii cu cancer. Iniţierea timpurie a tratamentului cu Morfină sau cu un alt opioid nu înseamnă că doza opioidului va creşte inevitabil până la o doză mare şi nu va mai exista un alt analgezic potrivit disponibil. Portenoy R. University of Cologne.30:296-301. “Oxford Textbook of Palliative Medicine”. Twycross. Woodroof R. “Pain and medicine and management”. “Consensus panel recommendations for the assessment and management of breakthrough pain” Part 1 assessment. Hanks G.org 8. “Pain”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful