MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ÎNGRIJIRI PALIATIVE – DUREREA ÎN CANCER

Protocol clinic naţional

Chişinău 2011

Aprobat prin şedinţa Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 31.03.2011, Proces verbal nr. 2 Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 456 din 02.06.2011 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Îngrijiri paliative – durerea în cancer” Elaborat de colectivul de autori: Victor Cernat, director al IMSP „Institutul Oncologic” Vadim Pogoneţ, medic ATI cu competenţe în tratamentul durerii şi Îngrijiri Paliative

Recenzenţi oficiali: Nicolae Ghidirim, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Grigore Bivol, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Victor Ghicavîi, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Valentin Gudumac, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Ivan Zatuşevski, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Iurie Osoianu, Compania Naţională de Asigurări în Medicină Anatol Prisacari, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate Maria Cojocaru-Toma, Agentia Medicamentului

Coordonator: Maria Cumpănă, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Redactor: Eugenia Mincu, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Corector: Tatiana Gamanji, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

CUPRINS Abrevierile folosite în document Chei pentru declaraţiile de evidenţa şi gradele de recomandare 4 Gradele de recomandare şi de interpretare a lor 4 PREFAŢĂ                                                                                                                                                                              5  A. PARTEA INTRODUCTIVĂ                                                                                                                                                5  A.1. Diagnosticul 5 A.2. Codul bolii (CIM 10) 5 A.3. Utilizatori 5 A.4. Scopurile protocolului 5 A.5. Data elaborării protocolului 8 A.6. Data revizuirii următoare 6 A.7.Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi persoanelor ce au participat la elaborarea protocolului 8 A.8. Definiţiile folosite în document 6 A.9. Informaţie epidemiologică 7 B. PARTEA GENERALĂ                                                                                                                                             8  B.1. Nivelul instituţiilor de asistenţă medicală primară 8 B.2. Nivelul consultativ specializat de ambulatoriu 9 (internist şi oncolog – niveluri raional şi municipal/oncolog şi medic ingrijiri paliative – nivel republican) 9 B.3. Nivelul de staţionar 10 C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ    C.1.1. Managementul continuu al durerii în cancer 12 C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR                                               13  C.2.1. Clasificarea 13 C.2.2. Etiologia durerii în cancer 14 C.2.3. Conduita pacientului cu durere 15 C.2.3.1. Anamneza 15 C.2.3.2. Manifestările clinice 16 C.2.3.3. Examenul fizic (datele obiective) 18 C.2.3.4. Investigaţiile paraclinice 18 C.2.3.5. Criteriile de spitalizare 18 C.2.3.6. Tratamentul 18 C.2.3.6.1. Tratamentul bolii de bază 30 C.2.3.6.2. Analgezicele 20 C.2.3.6.3. Coanalgezicele C.2.3.6.4. Terapia fizică 33 C.2.3.6.5. Tratamentul suferinţei psihologice 33 C.2.3.6.6. Modificările în stilul de viaţăError! Bookmark not defined. C.2.3.6.7. Managementul durerii necontrolate (netratabile) în cancer 34 C.2.3.6.8. Efectele secundare în tratamentul durerii 35 C.2.3.6.9. Complicaţiie de tratamentul durerii 36 C.2.3.7. Îngrijirea pacienţilor 37 C.2.3.8. Evaluarea şi monitorizarea 38 D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALELE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI                                                                                                                                                             39  D.1. Instituţiile de AMP 39 D.2. Secţiile şi instituţiile consultativ-diagnostice 39 D.3. Secţiile de profil general ale spitalelor raionale, municipale 39 D.4. IMSP Institutul de Oncologie 40 E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI                               41  ANEXE                                                                                                                                                                                          41  Anexa 1. Proces-verbal în evaluarea primară şi curentă a pacientului cu durere Anexa 2. Opioide utilizate în tratarea durerii Anexa 3. Mituri despre opioide Anexa 4. Căile de administrare a medicamentelor in durere Anexa 5. Ghidul pacientului BIBLIOGRAFIE

   

3

 

ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT
VAS OD BID TID i.v. s.c. p.o. i.m. p.r. s.l. t.d. PCA mg g kg ml ECG RMN TC scală vizual analogă (visual analog scale) o dată per zi 2 ori per zi 3 ori per zi intravenos subcutanat peroral intramuscular per rectum sublingual transdermic analgezia controlată de pacient miligram gram kilogram mililitri electrocardiografie rezonanţă magnetică nucleară tomografie computerizată

Caseta 1. Chei pentru declaraţiile de evidenţă şi gradele de recomandare (3) NIVELURILE DE EVIDENŢĂ: 1++ Metaanalize de calitate înaltă, analize sistematice ale studiilor randomizate de control (RCT) sau RCT, cu un risc mic de eroare + 1 Metaanalize bine conduse, analize sistematice sau RCT, cu un risc mic de eroare − 1 Metaanalize, analize sistematice sau RCT, cu risc înalt de eroare 2++ Analize sistematice de studii de caz de calitate înaltă sau studii de cohortă Studii de caz sau de cohortă de calitate înaltă cu, un risc foarte mic de confundare sau de eroare şi cu o probabilitate mare că legătura este cauzală Studii de caz sau de cohortă bine conduse, cu un 2+ risc mic de confundare sau de eroare şi cu o probabilitate moderată că legătura este cauzală − 2 Studii de caz sau de cohortă, cu un risc înalt de confundare sau de eroare şi cu risc însemnat că legătura nu este cauzală 3 Studii nonanalitice; ex., raportări de caz, serii de cazuri 4 Opinia experţilor

4

40 mg/zi. neurologi). chirurgi. Echipe Mobile Multidisciplinare de Îngrijiri Paliative şi secţiile de Îngrijiri Paliative ale spitalelor raionale. Durere acută în regiunea epigastrică. PREFAŢĂ Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. analiză sistemică sau RCT evaluată ca 1++ şi aplicabilă direct la populaţia-ţintă sau Un grup de evidenţe constituit. 2. Gradele de recomandare şi de interpretarea lor (3) Gradele de Interpretare recomandare A Cel puţin o metaanaliză. din studii evaluate ca 1+. oncologi. La recomandarea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova pentru monitorizarea protocoalelor instituţionale. • centrele de sănătate şi îngrijire la domiciliu (medicii de familie şi asistentele medicale). Durere cronică în regiunea lombară dreaptă. chirurgie. pot fi folosite formulare suplimentare. VAS 5. care nu sunt incluse în protocolul clinic naţional. A. direct aplicabile către populaţia-ţintă şi care demonstrează consistenţa generală a rezultatelor sau Evidenţă extrapolată din studii evaluate ca 2++ Nivelurile de evidenţă 3 sau 4 sau D Evidenţă extrapolată din studii evaluate ca 2+ Nota: Gradele de recomandare se referă la puterea evidenţelor. A. cu iradiere bilaterală în flancuri. VAS 3. în baza posibilităţilor reale ale fiecărei instituţii în anul curent. aplicabile direct la populaţia-ţintă şi care demonstrează consistenţa generală a rezultatelor B Un grup de evidenţe care includ studii evaluate ca 2++. PARTEA INTRODUCTIVĂ A.3. psihologi. • întreprinderile şi instituţiile farmaceutice cu orice formă de proprietate (medici farmacişti) Notă: Protocolul poate fi utilizat la necesitate şi de alţi specialişti. • secţiile de asistenţă specializată de ambulator a spitalelor raionale (medici internişti. municipale şi republicane (medici boli interne.1. Codul bolii (CIM 10): R52. Durere cronică neuropată în regiunea toracică stângă.2. 3. Creşterea accesibilităţii bolnavilor oncologici la analgezice 5 . medici boli interne. Utilizatorii: • oficiile medicilor de familie (medicii de familie şi asistentele medicale). medici de familie. după mastectomie desfăşurată stângă. • asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie. Sporirea eficienţei tratamentului durerii la bolnavii oncologici 2. oncologi). Tratament cu Tramadol. Scopurile protocolului: 1. Acestea nu reflectă importanţa clinică a recomandării. • centrul Hematologic al IMSP Institutul de Oncologie (medici hematologi). • centrele medicilor de familie (medicii de familie şi asistentele medicilor de familie). în principal.Tabelul 1. Exemple de diagnostic clinic: 1. 200 mg/zi. pe care recomandarea este bazată. Diagnosticul: Durerea în cancer. Tratament cu Morfină. A. oncologi. anestezişti. specialişti in Îngrijiri Paliative).1 A. aplicabile direct la populaţiaţintă şi care demonstrează consistenţa generală a rezultatelor sau Evidenţe extrapolate din studii evaluate ca 1++ sau 1+ C Un grup de evidenţe care includ studii evaluate ca 2+. neurologi. Constipaţie. secţiile anestezie şi terapie intensivă. constituit din reprezentanţii IMSP Institutul Oncologic. • secţiile medicină internă. geriatrie. Sporirea calităţii supravegherii pacienţilor cu durere 3. Protocolul naţional este elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind durerea în cancer şi va servi drept bază pentru elaborarea protocoalelor instituţionale. VAS 4.4.

Definiţiile folosite în document Durerea este o experienţă senzorială şi emoţională neplăcută apărută ca urmare a leziunii tisulare actuale sau potenţiale sau descrisă în termenii unei astfel tip de leziuni. Senzaţie anormală: Anestezie dureroasă – durere care apare spontan într-o zona cu anestezie. Data elaborării protocolului: 2011 A. (APS – Societatea Americană pentru Durere. apărut după un traumatism al nervilor periferici.5. Formator Naţional în Îngrijiri Paliative. Hipoestezia – sensibilitate diminuată la stimulare.8. Durerea este întotdeauna subiectivă. Cauzalgie – sindrom dureros caracterizat printr-o senzaţie de arsură. 6 . Hiperestezia – sensibilitate crescută la stimulare. în mod normal.6. şi ulterior. excepţie făcând stimulii specifici. în mod normal. Dizestezia – o senzaţie neplăcută. profesor universitar. dar cea prezentă este. Hiperalgezia – sensibilitate crescută la un stimul care în mod normal este dureros. Spre deosebire de parestezie. Durere centrală – durerea produsă de o leziune în sistemul nervos central.7. Hipoalgezia – sensibilitate diminuată la un stimul care. la unul repetitiv). Director al IMSP Institutul Oncologic Medic ATI cu competenţe în tratamentul durerii şi Îngrijiri Paliative. care nu trebuie să fie considerată neapărat neplăcută. care în mod normal nu e resimţită ca fiind dureroasă. În unele cazuri dizestezia poate include hiperalgezia şi alodinia. excepţie făcând stimulii specifici. alodinie si hiperpatie. Alodinia comporta o modificare a calităţii senzaţiei. deci o zona în care modalităţile senzitive lipsesc. este dureros. Hematologie şi Transfuziologie” Societatea Hospice Îngrijiri Paliative Asociaţia Medicilor de Familie din Republicii Moldova Agenţia Medicamentului Consiliul de Experţi al Ministerului Sănătăţii Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate Compania Naţională de Asigurări în Medicină A. Senzaţie crescută: Alodinia – durere produsă de o stimulare externă.A. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la elaborarea protocolului: Numele Victor Cernat Vadim Pogoneţ Funcţia deţinută Doctor habilitat în ştiinţe medicale. Oncologie şi Terapie de Campanie Asociația Obștească „Societatea Științifico-Practică a Oncologilor din Republica Moldova” Societatea Hematologilor şi Transfuziologilor din Republica Moldova Comisia Ştiinţifico-Metodică de Profil „Oncologie. Hiperpatie – sensibilitate diminuată la un stimul (mai ales. Lider al Echipei Mobile în Îngrijiri Paliative. Aceasta înseamnă o dispariţie a specificităţii modalităţilor senzoriale. este dureros. IMSP Institutul Oncologic Persoana responsabilă – semnătura Protocolul a fost discutat şi aprobat: Denumirea instituţiei Catedra Hematologie. Data următoarei revizuiri: 2013  A. adeseori însoţit de o disfuncţie vazo. IASP – Asociaţia Internaţionala pentru Studiul Durerii) Glosar de termeni Senzaţie redusă: Analgezie – absenţa durerii ca răspuns la un stimul care. spontană sau provocată. asociată cu o creştere a pragului de durere. de modificări trofice de diverse grade.şi sudomotorie. Senzaţia originală nu a fost aceea de durere.

comportamental). Pragul de durere – cel mai mic stimul care produce durere. Este însoţită de anxietate şi semne clinice ale hiperactivităţii simpatice: tahicardie. A. cu sau fără utilizarea analgezicelor pentru o perioadă scurtă de timp (18).(10) Durerea incidentă – puseu dureros la care se poate decela factorul declanşator (mişcare.). Durerea neuropată – durere datorată leziunii sau disfuncţiei unui nerv. în general. 7 . Puseul dureros (durerea breakthrough) este o durere abruptă. Pentru pacienţii cu cancer. Se datorează. psihologic (emoţional. etc. fie prin întreruperea continuităţii nervilor. Opioid-naivi – persoane care nu a administrat opioizi. ¾ Dureri concomitente multiple apar frecvent la cei care au durere. Durerea totală – concept care cuprinde totalitatea factorilor care produc durere: biologic (fizic). Tratamentul este centrat pe boala acută sau pe leziunea care cauzează durerea.Durere de deaferentare – durere datorată pierderii impulsurilor aferente dintr-o regiune a corpului. ex. Are un debut bine definit. o durată limitată şi previzibilă. Durere simpatetică – sindrom dureros manifestat prin durere arzătoare continuă. Dacă durerea acută indică progresia cancerului (sau pacientul crede asta). ¾ Durerea este percepută de 30%-50% dintre pacienţii cu cancer în perioada tratamentului şi de peste 75% dintre cei care au cancer avansat. tahipnee. Informaţie epidemiologică: ¾ Durerea moderată sau severă este prezentă la: • o treime dintre pacienţi (30-40%) în momentul diagnosticării. intensă. hipertensiune. Parestezie – senzaţie anormală. Pacienţii pot prezenta “comportamentul durerii” datorită dependenţei de situaţia lor dureroasă şi nu mai răspund la măsurile de îngrijire de suport şi analgezie. social (relaţia cu cei din jur) şi spiritual. continuă fără oprire şi poate deveni tot mai severă. fără a putea decela un factor declanşator. În cazul durerii necanceroase se consideră că au durere cronică dacă durerea persistă mai mult decât perioada necesară vindecării lor. fie prin leziuni în căile ascendente medulare. ¾ Utilizarea scării OMS de analgezie duce la înlăturarea cu succes a durerii în peste 90% din cazuri (19). sau din cauza patologiei sistemului nervos central. deseori combinată cu o disfuncţie vazomotorie si sudomotorie şi modificări trofice. alodinie sau hiperpatie apărut în urma unei leziuni nervoase traumatice. este asociată cu afectarea ţesutului şi procese inflamatorii. Aproximativ: • 1/3 au o singură durere. durerea cu o durată mai mare de două săptămâni trebuie considerată cronică şi tratată ca atare. schimbarea pansamentului. Durerea nociceptivă – este cauzată de stimularea directă a nociceptorilor periferici. Durerii ii lipseşte semnificaţia pozitivă. Datorita alterării progresive a stilului de viaţă şi a abilitaţilor funcţionale pot apărea modificări de personalitate. spontană sau provocată. Alţi termeni: Durere miofascială – afectare musculară caracterizată prin prezenta unui punct sensibil localizat (punct trigger). În mod uzual. a cărui stimulare cauzează durere locală ce radiază într-un mod non-dermatomal. atunci durerea poate fi însoţită de depresie şi retragere. Durerea cronică este durerea care persistă mai mult decât durata obişnuită de vindecare a ţesutului (IASP). are un debut treptat sau slab definit. de durată scurtă care apare pe fundalul analgeziei „ la oră” pentru controlul durerii persistente. (10) Durerea deaferentă – durerea cauzată de pierderea aportului senzorial către sistemul nervos central. Pacientul prezintă depresie cu letargie. durerii cronice. în general. Durerea acută este o durere de scurtă durată sau o durere din cauze uşor de identificat (IASP). micţiune. (1) Puseul dureros este o creştere spontană a intensităţii durerii spre mare sau moderată ce apare pe fond de durere de intensitate scăzută sau absentă. dilatarea pupilelor şi paloare. • peste două treimi dintre pacienţi (60-100%) cu cancer în stadiu avansat (18). simptome specifice. transpiraţie. • 1/3 au două tipuri de durere. unei leziuni acute sau unei boli bine identificate. • 1/3 au trei sau mai multe tipuri de durere (12). afecţiunea plexului brahial sau alte tipuri de leziuni ale nervilor periferici. apatie. mintal.9. Este dificil de stabilit graniţa între durerea acută şi cea cronică. Durerea cronică rezultă dintr-un proces patologic cronic. anorexie şi insomnie.

• Examenul fizic (casetele 7. 3 şi 4). ci. . că testele utilizate nu detectează niciunul. (anexa 1). Profilaxia secundară B.Examenul fizic (casetele 7. tipului de durere şi a efectului tratamentelor precedente. duce la analgezie adecvată la 69–100% dintre pacienţi (9). • Deoarece modificările expuse anterior sunt fiziologice şi nu sistemice. • Diagnosticul diferenţial (casetele 2.Anamneza (tabelele 4.Descriere (măsuri) 1. pur şi simplu. nu sunt teste sanguine care ar descoperi vreo anormalitate. 3). • Investigaţiile paraclinice (caseta 9). PARTEA GENERALĂ B. Durerea poate fi primul simptom care sugerează o tumoare sau creşterea şi răspândirea ei.Confortul pacientului (nivelul analgeziei) (caseta 8). conform principiilor OMS. 35. şi înregistrarea rezultatelor în fişa de evidenţă (casetele 8. caseta 31). 5).3. 1.1. . • Menţineţi contactul cu oricare pacient care renunţă la tratament din cauza dezacordului. evoluţiei. Recomandările pentru lucrătorii medicali: • Nu abandonaţi niciodată pacientul. Screeningul • Evaluarea şi tratamentul durerii la pacienţii cu cancer. • Trimiteţi pacientul cu dereglări psihice la specialistul respectiv. 8). 36. 32 şi 33). caseta 32) . precum şi a complicaţiilor dezvoltate. Profilaxia 1. • Absenţa anormalităţilor la investigare nu înseamnă că nu există vre-un component fizic anormal.Statutul funcţional (fizic şi psiho-social) (tabelul 32. durerea apare tardiv în boala oncologică. • Din păcate. • Exacerbarea acută a durerii la pacienţii cu cancer trebuie recunoscută de către toţi medicii ca fiind urgenţă medicală şi trebuie evaluată fără întârziere. (tabelul 33. Nivelul instituţiilor de asistenţă medicală primară Motivele Paşii (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare) • Atingerea nivelului de control al durerii • Reducerea frecvenţei de reapariţie a durerii.37). • Întrerupeţi tratamentul cu opioide utilizând regimul de discontinuare a opioidelor. • Trimiterea în centrul specializat în cazul apariţiei complicaţiilor în urma tratamentului sau eşec în tratarea durerii (casetele 10. Recomandabil: • Utilizaţi fiecare autoevaluare a pacientului ca bază în evaluare (caseta 12). • La fiecare vizită. evaluarea vizează: . • Examenul fizic permite localizarea durerii şi determinarea semnelor specifice (inclusiv neurologice) tipului de durere. utilizând scala vizual analogă sau scala vizual numerică. Recomandabil: • Utilizarea instrumentelor de autoevaluare a durerii (zilnice) poate fi de ajutor. . • Reevaluarea durerii şi tratamentului la fiecare adresare repetată (schema 1). Diagnosticul 8 . Obligatoriu: • Anamneza (tabelele 4. Obligatoriu: • Evaluarea durerii. 5) . Obligatoriu: • Evaluarea deplină a durerii şi iniţierea tratamentului durerii la prima vizită a pacientului la medicul de familie. 39). 2. în cazul pacienţilor primari: . • Anamneza permite stabilirea etiologiei. (tabelul 20). 8). dar nu trebuie cerută. .Efectele secundare datorate tratamentului cu opioide (tabelele 34.2. (tabelele 2.Respectarea planului de tratament cu opioide.

Statutul funcţional (fizic şi psihosocial) (tabelul 32. după fiecare intervenţie medicamentoasă sau nemedicamentoasă. Suprav • Controlul durerii la pacienţii cu Obligatoriu: Evaluarea durerii: cancer este esenţial. cum ar fi la 15–30 minute după administrarea parenterală a opioidului (caseta 39). . • Tratamentul durerii este parte a • La conversia de la un opioid la altul.3. 1.Spitalizarea • Recomandarea consultaţiei specialistului în durere pacienţilor cu dificultăţi în diagnostic.1. • În raportarea despre o durere nouă. B. cu senzoriul nealterat de medicamentele folosite (casetele 5. (figurile 1. Obligatoriu: • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii cu indicaţii pentru durerea incidentă/puseu dureros şi pentru acoperirea efectelor secundare (casetele 12. 6).Efectele secundare datorate tratamentului cu opioide (tabelele 34. Obligatoriu: Evaluarea durerii. 35. Tratamentul 3. Profilaxia Obligatoriu: • Reducerea intensităţii durerii. caseta 31). 6). secundară • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii şi • Prevenirea revenirii durerii principiilor tratamentului durerii (casetele 12.Confortul pacientului (nivelul analgeziei) (caseta 8). Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la regimul general şi la cel medicamentos. alert. 14) .Respectarea schemei de tratament cu opioide. 2). 3. 1.1. • Reducerea complicaţiilor legate de • Respectarea orarului de administrare a medicamentelor în tratamentul durerii prin metode durere. Profilaxia În durerea canceroasă profilaxia primară primară nu se efectuează. rezultatul tratamentului durerii. 5. planului holistic de Îngrijire Paliativă • La intervale corespunzătoare. Scopul unui tratament ideal al durerii în Tratamentul cancer este un pacient fără durere.2. • Menţineţi contactul cu oricare pacient care renunţă la tratament din cauza dezacordului. 37 ). medicamentoase şi nemedicamentoase. dozele medicamentelor şi orarul prizelor (caseta 40) (anexele 5. • Întrerupeţi tratamentul cu opioide utilizând regimul de discontinuare a opioidelor. Nivelul consultativ specializat de ambulatoriu (internist şi oncolog – niveluri raional şi municipal/oncolog şi medic îngrijiri paliative – nivel republican) Descriere Motivele Paşii (măsuri) (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare) 1. 13. 36. Recomandări pentru lucrători medicali: • Nu abandonaţi niciodată pacientul. Recomandabil: • Utilizarea instrumentelor de autoevaluare a durerii (zilnice) poate fi de ajutor. dar nu trebuie cerută. (tabelul 4). 14). • Prevenirea durerii incidente. 6). 13. telefonul de contact şi numele persoanei pentru apel în caz de urgenţă (anexele 1. . Profilaxia 1. • Trimiteţi pacientul cu dereglări psihice la specialistul respectiv. • Depistarea la timp a complicaţiilor în • La intervale stabilite după iniţierea planului de tratament. . • La fiecare vizită evaluarea vizează: . Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la adresă. B. utilizând scala vizual • Evaluarea şi tratamentul durerii la 9 .2. • Aprecierea necesităţii de spitalizare (caseta 10).

Se face pentru: • Rezolvarea situaţiilor dificile. (figurile 1. O exacerbare bruscă a durerii poate necesită o vizită la domiciliu. Obligatoriu: • Anamneza (tabelele 4. • Stabilirea dozei optime a medicaţiei • Tratamentul complicaţiilor survenite în rezultatul tratamentului durerii. Obligatoriu: • Respectarea principiilor OMS de tratament al durerii în cancer (casetele 12. 6). (tabelul 4). 36). 8). (anexa 1). pentru primele 1-2 luni al iniţierii tratamentului (faza titrării). perioadele de creştere şi de diminuare a durerii se pot succede de multe ori de-a lungul evoluţiei bolii. analogă sau scala vizual numerică. • Frecvenţa următoarelor vizite va depinde de răspunsul la tratament şi de schema de tratament acordat pacientului de către medicul de familie. Tratamentul de lungă durată Spitalizarea Durerea moderată sau severă este prezentă la: • o treime dintre pacienţi (30-40%) în momentul diagnosticării. Durerea în cancer necesită un tratament continuu. alert. 3). 39). • Documentarea este esenţială şi notiţele medicale trebuie să specifice confortul în controlul durerii. • Investigaţiile paraclinice (caseta 9). • peste două treimi dintre pacienţi (60100%) cu cancer în stadiu avansat (18). B. Scopul unui tratament ideal al durerii în Tratamentul cancer este un pacient fără durere. Recomandabil: • Ajutor acordat familiei în perioada de recuperare (anexele 5. tipului de durere şi a efectului tratamentelor precedente. • Examenul fizic permite localizarea durerii şi determinarea semnelor specifice (inclusiv neurologice) tipului de durere. evoluţiei. • Stabilirea dozei optime de analgezie. (tabelele 2. Vizitele trebuie planificate la intervale de cel puţin o dată la 2-4 săptămâni. 40). Paşii (modalităţi şi condiţii de realizare) Criteriile de spitalizare: 10 . şi înregistrarea rezultatelor în fisa de evidentă (casetele 8. • Dezvoltarea complicaţiilor care rezultă din aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii. Tratamentul 3. • Evaluarea durerii trebuie făcută la fiecare episod nou de îngrijire. Vizitele repetate sau contactele pentru aceeaşi problema poate să nu necesite evaluarea repetată a durerii.Screening-ul pacienţii cu cancer conform principiilor OMS duce la o analgezie adecvată la 69– 100% dintre pacienţi (9). Obligatoriu: • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii şi principiilor de tratament al durerii. 2).3. Nivelul de staţionar Descriere Motivele (măsuri) (repere) 1. Spitalizarea • Rezolvarea situaţiilor dificile. 5. efectele adverse şi respectarea schemei de tratament (anexa 1). 13. cu senzoriul nealterat de medicamentele folosite (casetele 5 si 6). Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la regimul general şi la cel medicamentos. 6). (anexa 1). asistenta medicală şi de către îngrijitor. Diagnosticul • Anamneza permite stabilirea etiologiei.1. (casetele 35. 5). dozele medicamentelor şi orarul prizelor (anexele 1. 3. 13. • Diagnosticul diferenţial (casetele 2. 14). 2.14 3. • Examenul fizic (casetele 7.2. 3 si 4). precum şi a complicaţiilor dezvoltate. funcţiile. cu indicaţii pentru durerea incidentă şi pentru acoperirea efectelor secundare (casetele 12. Obligatoriu (caseta 10): • Durere netratabilă. apoi o dată la 1-6 luni de-a lungul fazei de menţinere (casetele 39. • Aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii.

La externare este necesar de elaborat şi Extrasul obligatoriu va conţine: cu îndreptare de recomandat pentru medicul de • Diagnosticul desfăşurat precizat. aceasta poate înseamna evaluarea la fiecare 4 ore. şi supravegherea 11 . Obligatoriu: • Evaluarea iniţială a durerii trebuie efectuată si înregistrată la: . 8). 39. În mediul spitalicesc. atunci când planifică intervenţii nemedicamentoase de tratare a durerii (chirurgie. • Complicaţii dezvoltate drept rezultat al aplicării metodelor invazive de tratament al durerii. 4. Recomandabil: • Informarea în scris a pacientului în ceea ce se referă la regimul general şi la cel medicamentos. de durată scurtă şi lungă.internare (dacă pacientul acuză durere sau dacă pacientul deja utilizează doze mari de medicamente). • Consultaţia altor specialişti. precum şi a complicaţiilor dezvoltate. • Examenul fizic permite localizarea durerii şi determinarea semnelor specifice (inclusiv. 6). 4). dar durata dintre evaluări trebuie individualizată conform necesitaţilor pacientului (casetele 8.înaintea iniţierii unui protocol terapeutic nou (casetele 8. durerii în cancer (casetele 12. management al durerii pacientului. 40). dozele medicamentelor şi orarul prizelor (anexele 1. 33. (anexa 1). 13. (caseta 15). 3). • Recomandările pentru medicul de familie. (tabelele 2. primar p/u • Tratamentul durerii efectuat. tratamentului.1. o dată cu evaluarea semnelor vitale (casetele 39. 3. 13. • Efectuarea procedurilor dureroase de diagnostic şi de tratament. • Stabilirea dozei optime de analgezice în cazurile dificile. 14). 40). cu indicaţii scării OMS de tratare a durerii şi de pentru durerea incidentă şi pentru acoperirea efectelor secundare respectare a principiilor de tratament al (casetele 12. Recomandabil: • Investigaţiile suplimentare speciale (indicate de medicii oncologi şi de specialiştii în durere). Externare. 3. Obligatoriu: • Anamneza (tabelele 4. tipului de durere şi a efectului tratamentelor precedente. durerea pacientului este evaluată la fel de des cum sunt evaluate şi semnele vitale. iar frecvenţa ei se va face până la ameliorarea durerii. • Toţi practicienii au obligaţia de a iniţia masuri de atenuare a Este încurajată utilizarea metodelor durerii. 14). • Evaluarea repetată a durerii este vitală. neurologice) tipului de durere. continuarea • Recomandările explicite pentru pacient privind medicaţia. 6). 2. Diagnosticul • Anamneza permite stabilirea etiologiei. • Tratamentul complicaţiilor survenite în rezultatul tratamentului durerii. Obligatoriu (caseta 10): • Durere netratabilă. • Aplicarea metodelor invazive de tratament al durerii. 40). la necesitate. • Diagnosticul diferenţial (casetele 2. 5) • Examenul fizic (casetele 7. chimioterapie sau radioterapie). • Investigaţiile paraclinice (caseta 9). Recomandabil: • Ajutor acordat familiei în perioada de recuperare (anexele 5. Durerea trebuie evaluată la intervale corespunzătoare severităţii durerii şi stării pacientului. . Tratamentul 3. familie tactica ulterioară de la nivel • Rezultatele investigaţiilor.Stabilirea dozei optime a medicamentului. (anexa 1). • Aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii. 5. la necesitate. 39. Pentru mulţi pacienţi. Tratamentul durerii necesita o indicaţie Obligatoriu: Tratamentul corectă a medicamentelor conform • Tratamentul conform scării OMS de tratare a durerii. evoluţiei.

plexopatie periferică.1. Compresiune de măduvă) Coanalgezice Titrarea eficientă a opioidelor Radioterapia Opioide şi anestezice locale spinal pentru dureri netratabile Proceduri neurolitice Durere la mişcare Imobilizare chirurgicală sau fizică a parţii afectate. Chirurgie neuroablativă sau proceduri neurolitice.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ C. Managementul continuu al durerii în cancer   Evaluarea Durere necanceroasă Tratează în funcţie de sursa durerii Suplimentează conform indicaţiei: Terapii Paliative • Radioterapia • Chirurgie • Blocaj de nervi • Terapia antineoplazică Coanalgezice Intervenţii psihosociale Modalităţi fizice Durere canceroasă Aplică scara analgezică Lipsă a durerii Uşurarea durerii Reevaluare Tratament continuu. Preparate radiofarmaceutce Bifosfonaţii Radioterapia hemicorporală Durerea neuropată (Neuropatie. conform indicaţiilor Durerea persistă Ia în consideraţie alte cauze şi tratamente Efecte secundare inacceptabile Utilizează altă medicaţie sau schimbă calea de administrare Tratează efectele secundare: 9 coanalgezice 9 modalităţi cognitive şi comportamentale Durere osoasă difuză Optimizează AINS şi doza de opioide.1. Blocaj de nervi. Mucozite Spălări şi gargarisme ale gurii cu anestezice locale Opioide 9 transdermic 9 analgezie intravenoasă şi subcutană controlată de pacient Antibiotice Igiena cavităţii bucale Reevaluarea 12 .C.

Durerea este percepută cel puţin parţial de-a lungul distribuţiei nervului lezat. Clasificarea durerii în cancer în funcţie de intensitate • I. Mononeuropatii dureroase. răspunde la neopioide şi/sau opioide. II. precum tractul gastrointestinal şi pancreas. cauzalgiile. Durere de deaferentare. are caracter surd sau trepidant şi este bine localizată. articulaţie. Exemple: neuropatia diabetică. Obstrucţie a unui organ cavitar care cauzează o durere intermitentă în crampă şi durere difuz localizată. nevralgia trigemenului. A. Polineuropatii dureroase. Durerea generată central 1. Durerea somatică: Apare din os. TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR C. Mecanismele de producere a durerii si implicaţiile asupra tratamentului (12) Răspuns la Tipul de durere Mecanism Exemplu Tratament opioide Durere nociceptivă Spasm muscular Crampă Relaxant muscular Stimularea Somatică Ţesut moale +/AINS +/. tratamentul include. Severă – VAS ≥ 7 Notă: VAS – scala analog vizuală utilizată pentru aprecierea intensităţii durerii 0 = fără durere 10 = durerea cea mai intensă pe care pacientul şi-o poate imagina Caseta 4. Uşoară – VAS < 4 • II. DESCRIEREA METODELOR. blocaj de nerv. Clasificarea durerii în cancer în funcţie de fiziopatologie (8) Durerea nociceptivă: Procesare normală a stimulului care alterează ţesuturile normale sau are potenţial de alterare. Exemple: compresiune de rădăcina de nerv. piele sau ţesut conjunctiv. Este asociată cu dereglarea sistemului nervos autonom. 2. Leziune la sistemul nervos central sau periferic.AINS distensia capsulei + hepatice Stimularea Opioid+corticosteroid Durere neuropată nervi(dacă este cancer) Compresie de nerv nervorum I. analgezice adjuvante. Tabelul 2.C. Durerea este percepută de-a lungul distribuţiei multor nervi periferici. de obicei. asociată unei leziuni cunoscute de nerv. Infiltrarea tumorală a capsulei organului care cauzează o durere surdă şi destul de bine localizată. Durerea simpatetică. 2. Clasificarea durerii în cancer în funcţie de timp (durată) • • • • Acută Cronică Incidentă Durerea de puseu (durerea breakthrough) Caseta 3. De obicei. Durerea viscerală: Apare din organele viscerale. dacă acţionează îndelungat. Exemplu: durerea fantomă 2. de obicei. neuropatii asociate sindromului Guillain –Barre.1. Exemple: distrofia reflexă simpatetică. De obicei. 13 . Durerea generată periferic 1. B.2. Durerea neuropată: Procesare anormală a intrării senzorii de către sistemul nervos central sau periferic. A. B.opioid terminaţiilor durere osoasă nervilor Viscerală Durere prin Opioid +/.2. Moderată – VAS ≥ 4 < 7 • III. muşchi. Clasificarea Caseta 2. Este divizată în: 1. neuropatia alcoolică şi nutriţională.

Consecinţă a tratamentului specific oncologic dureroase • vasospasm.: plex brahial sau lumbosacral +/- . Procarbazină cefalee post CMT intratecală la 5-10% din cazuri. necroze sau fibroze la extravazare terapie intraperitoneală în 25% din cazuri apar dureri uşoare până la medii.2. sindrom Pancoast-Tobias) • nevralgii postherpetice • constipaţie • escare • spasme ale vezicii (cu cateterizare) • durere musculoscheletală (inactivitate. decubitus neobişnuit) • tromboză şi embolie B. pseudoreumatism steroidian neuropatii periferice la administrarea de Cisplatină. Legată de terapia anticanceroasă • • • • • • • • • 9 9 9 9 infecţii intravenoase – vasospasm. Etiologia durerii în cancer Direct A.2.durere centrală Leziune SNC Compresiune medulară sau durere post-AVC Opioide. de Dexametazonă 20-100 mg. în 25% din cazuri apar dureri intense toxicitatea CMT – mucozite +/. flebite. Plex brahial. ex. AINS (dacă este cancer) Antidepresante triciclice Antiepileptice Anestezic local Blocant al canalului Receptor NMDA Analgezie spinală TENS C. Cauzată de cancer • invazie în os prin tumoare sau metastază • invazie viscerală • invazia fascicolului nervos (ex. Etiologia durerii în cancer Tabelul 3. Vincristină..suprainfecţie dureri (arsuri perineale) la injectarea rapidă de sol. flebite • pseudoreumatism steroidian • neuropatii periferice după Vincristină şi alte medicamente chimioterapice • dureri osoase difuze la tratament cu Acid retinoic • infecţii: herpes generalizat.durere deaferentă Leziune a nervilor periferici Neurom sau infiltrare de nerv. dată de Metotrexat sau L-Asparaginază dureri osoase difuze la tratamentul cu Acid retinoic sau la administrarea factorului de stimulare al granulocitelor angină pectorală post 5-Fluorouracil (prin vasospasm) D. 14 . Necauzată de cancer neuropatii diabetice nevralgii cefalee angină pectorala etc.Leziune de nerv . herpes Zoster • ginecomastie acută dureroase Generate de tratament chirurgical • neurinom • posttoracotomie • dureri fantomă Generate de chimioterapie: • necroza aseptica de cap femural • ginecomastie Generate de radioterapie: • mielită radică • osteoradionecroză Indirect Sindroame acute Sindroame cronice C.

psihosociale şi spirituale – grad de recomandare C. A diminua durerea nocturnă. apetit. 9 osoasă (la mişcare). 9 suspine.2. constipaţie.3. • Efectul tratamentelor precedente. 9 iradierea durerii. A adeveri influenţele psihologice şi spirituale în percepţia şi în managementul durerii. halucinaţii. 4. Conduita pacientului cu durere Caseta 5. A păstra la maxim posibil nivelul de calitate a vieţii şi independenţa pacientului. • Pentru un control adecvat al durerii trebuie luate în consideraţie aspectele fizice. Caseta 6. • Severitatea durerii şi distresul total cauzat pacientului trebuie diferenţiate şi tratate corespunzător – grad de recomandare B. 9 neuropată (senzaţii de amorţeală. 6. • Factorii agravanţi. Notă: vezi caseta 1 şi tabelul 1 pentru referinţă. • Factorii care uşurează durerea. Recomandări pentru culegerea anamnesticului (evaluarea durerii) • • Istoric trecut sau prezent de cancer. • Durerea severă instituită brusc la un pacient cu cancer trebuie identificată de către toţi medicii practicieni ca urgenţă medicală şi pacienţii trebuie evaluaţi fără amânare – grad de recomandare fiind C. Scopul managementului durerii la pacienţii cu cancer 1. A acorda suport şi încurajare aparţinătorilor de pacienţi cu durere. funcţionale. • Efectul durerii asupra altor activităţi – somn. • Toţi specialiştii implicaţi în tratamentul bolnavilor cu cancer trebuie instruiţi şi antrenaţi în evaluarea durerii. A reduce ameninţările actuale şi ulterioare legate de durere. • Indicii nonverbali: 9 grimasă. Menajarea durerii la pacientul cu cancer • Înaintea începerii tratamentului. severităţii durerii şi efectului ei asupra pacientului – grad de recomandare B. mobilitate etc. 9 agitaţie. precum şi în principiile controlului ei – grad de recomandare B. 5. Pacientul este alert. furnicături). 9 hipodinamie. somnolenţă. Localizarea durerii – internă/externă 9 indică partea afectată a corpului.C. • Intensitatea durerii – se foloseşte scala de apreciere a durerii. arsură. 3. vertij. Anamneza Tabelul 4. nu comunică verbal 15 . • Descrierea durerii: 9 viscerală. • Durata durerii: 9 persistentă. • Posibilele cauze ale durerii în funcţie de diagnostic: 9 metastaze osoase. 9 nervozitate. • Pacientul trebuie să fie primul apreciator al durerii sale – grad de recomandare B.3. 9 intermitentă. C.1. 9 invazie locală. confuz. 9 decubit neobişnuit. A constata şi a atenua prompt durerea pacientului cu cancer. • Existenţa altor simptome – greaţă. în repaus şi la mişcare. • Pentru evaluarea continuă a durerii trebuie utilizate metode aprobate simple – grad de recomandare B. 2. 9 compresiune de nervi. se face o apreciere minuţioasă pentru determinarea tipului. 9 de durată scurtă. 9 încruntare. diaree.2. comunică verbal Pacientul este nonalert.

c) este nociceptivă. medicul trebuie să fie apt a aprecia dacă durerea: a) este cauzată de boala de bază (cancer). b) constituie un sindrom specific. spirituali Întrebări model Unde este? Se întinde şi în altă parte? De cât timp o aveţi? S-a înrăutăţit? Cât de puternică este? Cum este? Cât de des apare? Cât durează? Ce o face să apară? Ce o înrăutăţeşte? Ce vă ajută? Vă împiedică să faceţi anumite lucruri? Vă împiedică să dormiţi? Vă face nefericit sau deprimat? Ce medicamente aţi luat? Cât de multe? Oral? Cât de des? Pentru ce perioadă? V-a ajutat? V-a deranjat ceva? Sunteţi afectaţi emoţional din cauza durerii şi cum? Ce implicaţie are durerea asupra vieţii si activităţilor dvs. sociali. de tratamentul bolii de bază sau de o altă patologie. Sindroame dureroase cronice legate de cancer (4) Sindroame dureroase legate de tumoare Durere osoasă • Durere osoasă multifocală sau generalizată 9 Metastaze osoase multiple 9 Extindere spre măduva osoasă • Sindroame vertebrale 9 Destrucţie atlantoaxială şi fracturi odontoide 9 Sindrom C7 + T1 9 Sindrom T12 + L1 9 Sindrom sacral • Durerea de spate şi compresiune epidurală • Sindroame dureroase ale oaselor bazinului şi şoldului 9 Sindromul articulaţiei şoldului Cefaleea şi durerea facială • Tumorile intracerebrale • Metastazele leptomeningeale • Metastazele bazei craniului 9 Sindromul orbital 9 Sindromul paraselar 16 . d) este sau nu însoţită de elemente importante de suferinţă psihologică.2.3. Efectele medicaţiei anterioare Medicaţia Doza Calea Frecvenţa Durata Efect Efecte secundare Alţi factori Psihologici. culturale? Cât de mult durerea afectează sfera d-stră spirituală? C.2. Tabelul 5. că la sfârşitul evaluării. Manifestările clinice Tabelul 6. culturali. relaţia cu prietenii şi apropiaţii? În ce măsura durerea interferează cu preferinţele dvs. neuropată sau mixtă. e) are impact negativ asupra aparţinătorilor.Notă: OMS precizează. Caracteristica durerii Localizarea Iradierea De când este prezentă Evoluţia în timp Severitatea Calitate Frecvenţă Durata Factori precipitanţi Factori agravanţi Factori care uşurează Impact asupra 9 activităţii 9 somnului 9 stării psihice II. zilnice (serviciu. familie. Întrebări-model pentru evaluarea durerii la pacientul cu cancer I.

• Implicaţiile tumorale ale sistemului nervos periferic • • • • • 9 Sindromul fosei mediocraniene 9 Sindromul orificiului jugular 9 Sindromul de condil occipital 9 Sindromul clivusului 9 Sindromul sinusului sfenoid Nevralgii craniene dureroase 9 Nevralgie glosofaringiană 9 Nevralgie trigeminală Neuropatia periferică cauzată de tumoră Plexopatia cervicală Plexopatia brahială 9 Plexopatia brahială malignă 9 Plexopatia brahială idiopatică asociată cu boala Hodgkin 9 Plexopatia lumbosacrală malignă Neuropatia paraneoplazică periferică dureroasă Neuropatia senzorială subacută 9 Neuropatia periferică sensomotorie Sindroame dureroase ale • Sindromul distensiei hepatice viscerelor şi sindroame diverse • Sindromul medial retroperitoneal cauzate de tumori • Obstrucţia intestinală cronică • Carcinomatoza peritoneală • Durerea perineală malignă 9 Mialgia malignă a planşeului pelvian • Obstrucţia ureterică Sindroame dureroase cronice asociate terapiei cancerului Sindroame dureroase după • Neuropatii cronice periferice dureroase chimioterapie • Necroză avasculară a capului femural sau humeral • Plexopatie asociată infuziei intraarteriale • Ginecomastie după hormonoterapie pentru cancerul de prostată Sindroame dureroase cronice • Sindromul postmastectomie postchirurgicale • Durerea după disecţia cervicală radicală • Sindromul posttoracotomie • Umăr postoperatoriu ..îngheţat” • Sindroame de dureri fantomă 9 Durere – fantomă postamputaţie 9 Durere – fantomă postmastectomie 9 Durere – fantomă anală 9 Durere – fantomă vezicală • Durere de bont • Mialgie malignă a planşeului pelvian Sindroame dureroase cronice • Tumoare nervoasă periferică indusă de radioterapie postradioterapie • Plexopatii brahiale şi lumbosacrale induse de radioterapie • Mielopatie cronică radiaţională • Proctite şi enterite cronice radiaţionale • Sindrom perineal arzător • Osteoradionecroză Tabelul 7. Factorii care afectează toleranta durerii (12) Aspecte care scad toleranţa durerii Aspecte care cresc toleranţa durerii Disconfort Atenuarea simptomelor Insomnia Somn Oboseala Odihna sau (paradoxal) fizioterapie Anxietatea Terapie de relaxare Frică Explicaţii/suport 17 .

2.2. La pacienţii cu speranţă de viaţă limitată. • Aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii. pentru a stabili diagnosticul şi cel mai eficient tratament. Principii generale de tratament al durerii • Durerea acută se va trata în mod obişnuit.3.5. C. Tratamentul Scopul unui tratament ideal al durerii în cancer este un pacient fără durere.2. alert. Criteriile de spitalizare a pacienţilor cu durere în secţia de Îngrijiri Paliative • Durere netratabilă. Caseta 8. Scala vizual analogă (VAS) (OMS): Instrucţiuni: se marchează pe linia de mai jos cât de puternică este durerea fără durere 0 10 Scala ratei numerice (NRS – numerical rating scale): Instrucţiuni: pe o scală de la 0 la 10 se marchează cât de puternică este durerea Fără durere = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = durere insuportabilă Scala descrierii verbale: Instrucţiuni: care este cuvântul care descrie cel mai bine durerea Fără Slabă Moderată Severă Insuportabilă 0 (1-3) (4-6) (7-9) (10) durere extremă C. Investigaţiile paraclinice Caseta 9. TC. Examenul neurologic: distribuţia durerii şi modificările senzoriale.3. Investigaţiile trebuie limitate la cele care pot oferi informaţii care vor influenţa managementul durerii. investigaţiile trebuie limitate la cele care pot avea influenţă relevantă asupra managementului simptomelor lor. corelate cu dermatoamele. cu senzoriul nealterat de medicamentele folosite.6. C. doar că pacienţii din îngrijirea paliativă s-ar putea să necesite 18 . Investigaţiile paraclinice în durere La mod ideal. Evaluarea intensităţii durerii conform scalei vizual analogă sau conform scalei ratei numerice.2.3. Criteriile de spitalizare Caseta 10. Examenul fizic (datele obiective) Caseta 7.4.3. Investigaţiile de diagnostic (RMN.Supărare Plictiseală Tristeţe Depresie Introverţie Abandon social Izolare mentală Înţelegere/empatie Diversificare a activităţilor Companie/ascultare Ridicare a dispoziţiei Înţelegere a semnificaţiei şi a importanţei durerii C. • Dezvoltarea complicaţiilor care rezultă din aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii. • Stabilirea dozei optime de analgezie. este necesară o examinare deplină. Examenul fizic în durere • • • Examenul general (ideal. testele de laborator) sunt justificate atunci când rezultatele lor vor contribui la întocmirea schemei de tratament.3. Caseta 11. când multe investigaţii de screening sau de rutină pot cauza deranj inutil. este necesară o investigaţie deplină. pentru a stabili diagnosticul şi cel mai eficient tratament).

Tratamentul trebuie adaptat stadiului de boală a pacientului. Tratamentul se va efectua după schema recomandată de OMS: treapta I – nonopioid (antiinflamator nesteriodian). vizând boala de bază şi utilizând orice mijloace: analgezice. este necesară trimiterea fără întârziere către serviciul specializat. precum şi încurajaţi în adoptarea unui rol activ în ameliorarea durerii lor – nivel de evidenţă A. 8. cu suplimentări la nevoie pentru puseele dureroase. independent de etiologie. • Această strategie de tratament trebuie să fie standardul pentru care oricare altă metodă de tratament a durerii la pacienţii cu cancer este testată – nivel de evidenţă B. Tramadolul). 6. iar efectele adverse tolerabile. Nu se prescriu alte analgezice de aceiaşi potenţă – nivel de evidenţă B. treapta III – opioid puternic (Morfina). per os. Durerea cronică se va trata complex. • Pentru utilizarea corectă a scării OMS de tratare a durerii. a combinaţiilor de medicamente şi necesitatea jugulării cât mai rapide a durerii. analgezicele trebuie selectate în dependenţă de evaluarea iniţială. durerea se va trata prin măsuri locale.în mod sistematic” şi nu . Principiile care stau la baza tratamentului durerii cronice în cancer 1. individual pentru fiecare pacient în parte. Tratamentul analgezic se administrează în mod sistematic. Administrarea analgezicelor nonopioide va continua pe parcursul administrării opioidelor. modificarea stilului de viaţă. 4. 7. 19 . de preferat per os. trebuie să li se încerce un tratament cu opioide – nivel de evidenţă B. reevaluările repetate permit reajustarea sa în funcţie de evoluţia pacientului. In cazurile în care este posibil.la necesitate” . se vor folosi analgezicele nonopioide. • Tuturor pacienţilor cu durere de la moderată la severă. anestezice. • Dacă durerea creşte în severitate şi nu este controlată pe treapta corespunzătoare. se vor folosi opioidele.• • • • analgezice pentru o perioadă mai lungă. treapta II – opioid slab (Codeina. Pacientul şi rudele acestuia trebuie informate şi cooptate în luarea deciziei terapeutice. fizioterapie. 2. Tratamentul se bazează pe o evaluare minuţioasă a fiecărei dureri în parte. Selectarea preparatului se va efectua luând în consideraţie tipul şi severitatea durerii. Ţinta tratamentului este ameliorarea rapidă a durerii şi prevenirea recurenţei sale.nivel de evidenţă D Caseta 13. Dacă durerea este moderată. • În evaluarea durerii unui pacient cu cancer trebuie respectate principiile de tratament menţionate în Programul OMS de Ameliorare a Durerii – nivel de evidenţă B. opioidele având o acţiune complementară şi permiţând micşorarea dozei acestora. 5. iar doza trebuie titrată corespunzător rezultatelor reevaluării sistematice şi răspunsului la tratament – nivel de evidenţă B. Terapia analgezică este parte integrantă a planului multidisciplinar de îngrijire holistică şi poate implica mai multe modalităţi de tratament. în mod individual.. Preparatul trebuie ales conform scării de analgezie OMS. Caseta 12. posibilitatea utilizării analgezicelor adjuvante. 3. doza se stabileşte individual prin titrare. Tratamentul analgezic trebuie administrat în mod constant. • Prescrierea analgezicelor trebuie întotdeauna ajustată la creşterea severităţii durerii – nivel de evidenţă B. Medicamentele vor fi indicate în doze adecvate. • Pentru durere continuă se prescrie analgezie . Dacă controlul durerii nu este realizat. Principiile managementului durerii la pacienţii cu cancer: • Pacienţii trebuie informaţi şi instruiţi în privinţa durerii şi a managementului ei.. • Tratamentul pacientului trebuie început reieşind din severitatea durerii şi treapta corespunzătoare a scării OMS de tratare a dureri – nivel de evidenţă B. se avansează către treapta următoare a scării de analgezie. psihoterapie. În cazul durerilor intense.

Ia în consideraţie utilizarea succesivă a analgezicelor. • analgezia este indicată în mod sistematic. Managementul nonfarmacologic al durerii în cancer Momente -cheie: 1. spirituale şi interpersonale. Specialiştii din domeniul sănătăţii trebuie să lucreze în parteneriat cu pacientul şi cu îngrijitorul managementul durerii. cât şi de radiaţie. în general. neurolitice si neurochirurgicale. 9. • Modificări ale stilului de viaţă. • Tratament al altor aspecte ale suferinţei. sociale. Caseta 17. care pot cauza sau agrava durerea: 9 fizice. Tratamentul bolii de baza Tabelul 8. Tratamentul farmacologic al durerii in cancer 1. Tumorile cu o dezvoltare rapidă şi cele cu aport sanguin bun sunt mai sensibile la radioterapie.1.2. 8. 2. 2.6. conform farmacocineticii şi formei medicamentoase. • laxativele sunt necesare şi trebuie prescrise la marea majoritate a pacienţilor care primesc opioide. Selectează analgezicul potrivit. • Răspunsul la radioterapie depinde de factori legaţi atât de tumoră. Abordarea multidisciplinară efectivă este esenţială pentru managementul eficient al durerii în cancer. anticipează şi tratează efectele secundare ale medicamentului. • Proceduri anestezice. psihologice. Caseta 15. bazând-se pe rezultatul examinării. • calea orală de administrare a medicamentelor este cea mai recomandată în durerea cronică din cancer. Prescrie doza adecvată de medicament. C. • Conceptul de „tumori radiorezistente” are legătură cu radiosensibilitatea cancerului şi nu cu radioterapia paliativă. cognitive. În Îngrijirea Paliativă. 5. Modalităţile de tratament al durerii cronice asociate cancerului (18) • Tratament al bolii de bază. numai dacă nu sunt contraindicate. 3. 3. Caseta 16. 7. Utilizează coanalgezicele potrivite. • trebuie prescrisă medicaţia pentru puseul dureros. spirituale. în tratarea dureri la pacienţii cu cancer. la radioterapie locală. • Analgezice. culturale. Opioidul puternic electiv este Morfina. 6. psihologice de comportament. trebuie respectate principiile programului OMS de uşurare a durerii – nivel de evidenţă D. Previne durerea persistentă şi ameliorează durerea de puseu (breakthrough).Caseta 14. Tratamentul anticancer Utilizarea radioterapiei • pentru tratarea durerii Durerea locală datorită infiltrării tumorale răspunde. Respectă intervalul adecvat între doze. • Coanalgezice. • Terapie fizică. diminuarea 20 . emoţionale. • se începe cu medicamentul potrivit scării gradului de durere. independent de tipul histologic sau de ţesutul de origine al tumorii. Durerea totală este un fenomen extrem de complex cu aspecte fizice. • Paracetamolul şi/sau antiinflamatoarele nonsteroidiene (AINS) trebuie utilizate la toate treptele scării analgezice. Principiile programului OMS de uşurare a durerii: • este esenţială evaluarea multidimensională a severităţii durerii. Previne. Titrează agresiv doza medicamentului. Administrează medicamentul pe calea potrivită.3. 4. • coanalgezicele trebuie luate în consideraţie şi alese conform tipului de durere.

încât să producă o toxicitate controlabilă şi acceptabilă. Progesteron. Hormonoterapia Hormoni sexuali: • Pacientele cu cancer mamar răspund la o varietate de tratamente hormonale şi antihormonale (Tamoxifen. Aminoglutetimid. în general. Iradierea • Se utilizează în tratamentul metastazelor osoase extinse. • Răspunsul durează 2–4 săptămâni. Radioizotopii • Eficienţi în durerea datorată metastazelor osoase care au activitate osteoblastică. răspund la terapia cu progestative. • Chimioterapia în Îngrijirea Paliativă trebuie dozată astfel. administrată în număr minim de fracţiuni de tratament. după 4-6 săptămâni. • Decizia de începere a chimioterapiei necesită informarea adecvată a pacientului asupra situaţiei medicale şi a opţiunilor de tratament. care poate fi urmată de iradierea celeilalte jumătăţi. • Are toxicitate ridicată şi este indicată pentru pacienţii cu pronostic mai mic de 1–2 luni. • În radioterapia paliativă doza administrată pentru controlul durerii este de 8– 20 Gr în 1–4 sesiuni de tratament. estrogeni. în 2–4 săptămâni şi în cazul dozelor mai mari. analogi LH – RH şi există cazuri de îmbunătăţire a controlului durerii la pacienţii trataţi cu progestative. Notă: Toţi pacienţii cu dureri greu de controlat prin metode farmacologice legate de metastaze osoase trebuie trimişi la oncologul clinic pentru consultaţie privind o eventuală radioterapie – grad de recomandare B. • Pacienţii cu carcinom de prostată răspund la orhiectomie. Chimioterapia • Depinde de sensibilitatea tumorală la chimioterapie. • Pacienţii tineri şi cei care au un statut de performanţă bun au beneficii mai mari în urma chimioterapiei. estrogeni şi androgeni).tumorii nu este în mod necesar determinantul major al uşurării durerii. • Cancerul endometrial şi un mic grup de cancere renale. 21 . chiar şi în 1–2 zile. Îngrijirea Paliativă trebuie să utilizeze doza minimă de radioterapie necesara obţinerii rezultatului dorit. Acetat de ciproteron. • Răspunsul la tratament se manifestă. hemicorporală • Implică un singur tratament a întregii jumătăţi a corpului.

6.coanalgezice Tratament anticancer. psihologică.nonopioid +/.coanalgezice Treapta 2 – durere moderată (VAS 5 .coanalgezice Treapta 1 – durere uşoară (VAS < 4) Tratament: nonopioid (AINS) +/. Scara de analgezie OMS Figura 2. tratament chimioterapic.2. suport fizic Alte modalităţi de terapie: ex. intervenţie chirurgicală Terapie locală pentru durerile regionale: ex..3. fizioterapie.nonopioid +/. Scara OMS cu schema incluzivă pentru tratamentul durerii în cancer (17) Durere Durerea persistă sau se amplifică Durerea persistă sau se amplifică Treapta 3 – durere severă (VAS 7 . culturală sau spirituală 22 .2. intervenţie chirurgicală. acolo unde este posibil sau potrivit: radioterapie. blocaj de nerv. socială. Analgezicele Figura 1.10) Tratament: opioid puternic +/.6) Tratament: opioid slab +/.. psihoterapie Tratamentul altor aspecte ale suferinţei care pot cauza sau agrava durerea: fizică.С.

doza maximă Efecte secundare 30–60 mg x 4-6 ori. maxim 90 mg/zi Derivaţi de Oxicami Peroral. Medicamente. vomă. maxim 20 mg/zi Peroral. maxim 200 mg/zi Peroral. Tramadol) plus Paracetamol şi AINS Opioide puternice (ex.m. maxim 40 mg/zi intramuscular i.: 10-30 mg x 1-4 ori. sau s. Medicamentele şi dozele utilizate în tratamentul durerii conform treptei I a scării de analgezie Denumirea Acid acetilsalicilic Diflunisal Paracetamol Ibuprofen Ketoprofen Naproxen Indometacină Diclofenac Ketorolac Piroxicam Meloxicam Nimesulid Mod de administrare Doza.: 10 mg x 4-1 ori. Diclofenac.. dozaj şi efecte în tratarea durerii. maxim 200 mg/zi Peroral.o. Treptele de analgezie şi medicamentele corespunzătoare (3) Treapta de analgezie OMS 1 (durere uşoară) 2 (durere uşoară până la moderată) 3 (durere moderată până la severă Scorul pe scara ratei numerice < 3 din 10 3 – 6 din 10 Analgezicele de elecţie Paracetamol şi AINS (ex.6 din 10 pe scala vizual analogă sau scala ratei numerice). Greaţă. per rectum 50–100 mg x 3-2 ori. sau doze duble de antagonişti ai receptorilor H2 histaminergici– grad de recomandare A. Fentanil) plus Paracetamol sau AINS ¾ 6 din 10 Notă: Tratamentul pacientului trebuie să înceapă cu treapta scării OMS de control al durerii care corespunde severităţii durerii – nivel de evidenta B. opioidele uşoare precum Codeina trebuie prescrise în combinaţie cu un analgezic nonopioid – grad de recomandare D Tactica tratamentului conform treptei III a scării de analgezie Tabelul 12. per rectum 7. maxim 4 g/zi Per os Derivaţi de Acizi propionici Peroral 200–600 mg x 3-4 ori. Dihidrocodeina. i. per rectum 250 – 375 mg x 3ori.m. greaţă. Tabelul 11. Constipaţie. maxim 150 mg/zi Derivaţi de Acid acetic Peroral. Morfina. per rectum 50 – 100 mg x 2-3 ori.v. Ketoprofen) Opioide uşoare (ex. intramuscular 10 mg x 2 ori. per rectum 25 – 50 mg x 3 ori. pentru aflarea dozei la 4 ore 23 . convulsii. se împarte la 6.4 g/zi Peroral.5 – 15 mg x 1/zi. vomă maxim 240–360 mg/zi Tramadol 50–100 mg x 4-6 ori. maxim1000 mg/zi Derivaţi de Paraaminofenol 500 – 1000 mg x 4 ori. maxim 2... sau doze standarde de inhibitori ai pompei de protoni. maxim 15 mg/zi Inhibitori COX-2 Peroral 100 mg x 2 ori.Tabelul 9. maxim 4 g/zi Peroral 250–500 mg x 2 ori. conform treptei II a scării de analgezie Medicamentul: Codeina/Dihidrocodeina* Doza uzuala. maxim 400 mg/zi Notă: Pacienţilor care primesc antiinflamatoare nesteroidiene şi prezintă risc înalt de complicaţii gastrointestinale trebuie să li se prescrie profilactic Misoprostol 800 µg/zi. per rectum. p..c. transpiraţii maxim 400–600 mg/zi Notă: Pentru durerea uşoară până la moderată (scorul 3 . maxim 1 g/zi Derivaţi de Indol Peroral. Administrarea Morfinei şi a analogilor ei (18) Doza iniţială • Pacienţii care administrează Morfină parenteral: 9 se înmulţeşte totalul de mg/zi de Morfină i. cu 2. Codeina. Tabelul 10. colaps. doza maximă/zi Salicilaţi Peroral 300 – 900 mg x 4-6 ori.

pentru a trata durerea severă la pacienţii cu cancer – grad de recomandare D. la 4 ore =>Morfină 10 mg p.m. la 4 ore. • Doza este similar dozei de Morfină la fiecare 4 ore (1/6 din doza zilnică).o.o. la fiecare 4 ore (360 mg/zi) => Morfină 10 mg p.v. • Pacienţii care administrează Morfină cu eliberare imediata.c.: Codeină 60 mg p. pentru ajustarea ulterioară a dozei de Morfină: 9 totalul dozelor de puseu (mg/zi). • Dacă prima sau primele doze (cu sau fără doza pentru durerea de puseu) produc analgezie slabă sau deloc. în ziua precedentă. La transferarea pacientului de la doza de Morfină cu eliberare imediată la fiecare 4 ore la preparate cu eliberare continuă.: Oxicodon 10 mg p. la fiecare 4-6 ore. 24 .00 • Se evită administrarea numai daca pacientul doarme adânc şi nu se trezeşte cu durere greu de controlat. sau s. doza constituie a şasea parte din doza zilnică şi trebuie ajustată întotdeauna o dată cu creşterea dozei zilnice – grad de recomandare D.o. • Pacienţii care administrează Oxicodon: 9 Aceeaşi doză de Oxicodon (mg/zi) şi Morfină orală. la 4 ore. doza se reduce cu 50% pentru o perioadă de test. se începe cu 5 mg p. la fiecare 4 ore. Frecvenţa • Strict la fiecare 4 ore. Caseta 18. i. Ajustările dozei • Dacă prima sau primele doze produc sedare intensă. se adună cu totalul dozelor fixe (mg/zi). Tabelul 13. soluţie sau comprimate: 9 aceeaşi doză similar dozei de Morfină (mg/zi): Doza iniţială . în doză zilnică unică. pentru aflarea noii doze zilnice a pacientului. în ziua precedentă.Ex. în vârstă sau cu insuficienţă renală.: Morfină 10 mg i. la 4 ore (60 mg/zi) => 120 mg/zi Morfină per os sau 20 mg p. Administrarea Morfinei cu eliberare continuă (18) Notă: preparat eficient pentru 12 şi pentru 24 de ore Pentru preparatul de 12 ore: administraţi jumătate din doza eficient pentru 24 de ore la fiecare 12 ore. Convertirea pacientului la compuşi de Morfină cu eliberare continuă • • Când controlul durerii este realizat prin utilizarea Morfinei cu eliberare imediata. dar se administrează cu 30 de minute înainte de factorul care declanşează durerea. Noua doză zilnică obişnuită (mg/zi) se împarte la 6 pentru aflarea noii doze administrate la fiecare 4 ore. 9 Pacienţii care au durere severă doar pe timpul nopţii. • Este necesară o evidenţă a dozelor de puseu.: Morfină amestec 50 mg la fiecare 4 ore => Morfină cu eliberare continuă 300 mg/zi. excepţie făcând: 9 Pacienţii slăbiţi. Doza de la ora 02. trebuie luată în consideraţie posibilitatea trecerii pacientului la preparate cu eliberare continuă în aceeaşi doză sumară zilnică – grad de recomandare A. Când pentru puseul dureros este utilizată Morfina.o. oricând este nevoie. Pacienţii cu durere moderată sau severă în puseu trebuie să administreze analgezie pentru puseul dureros – grad de recomandare D. pentru aflarea dozei de Morfină/zi. 9 Ex. Dacă pacientul are peste 65 de ani sau are insuficienţă renală. 9 Ex. dar nu mai (durerea breakthrough) devreme de 1 oră de la doza precedentă de Morfină administrată. Durerea incidentă • Este tratată la fel ca şi durerea de puseu. Durerea de puseu • Este tratată cu o doză de Morfina în plus..o. • Pacienţii care nu au administrat anterior opioide: 9 Se începe cu 10 mg p. Nota: Morfina orală este recomandată ca terapie de prima linie. se cresc dozele cu 50% (pentru dozele >15 mg) sau 100% (pentru dozele < 15 mg). se începe cu administrarea preparatului cu eliberare continuă la ora când următoarea doză de medicament cu eliberare imediată ar fi trebuit administrată şi se discontinuiază medicamentul cu eliberare imediată – grad de recomandare B.o.o.ex. la fiecare 4 ore dacă pacientul este mai tânăr de 65 de ani. • Pacienţii care administrează Codeină: 9 Se împarte doza de Codeină (mg/zi) la 6. Pentru preparatul de 24 de ore: administraţi întreaga doză eficient pentru 24 de ore.

.ex.ex.m.v.: Codeina 60 mg p. i. • Pacienţii care administrează Codeină: 9 se împarte doza totală pentru 24 de ore de Codeină la fiecare 8 ore. adică o treime din doza pentru 12 ore sau o şesime din doza pentru 24 de ore: . pentru a se obţine doza totală de Morfină: . la fiecare 4 ore înseamnă 360 mg/zi => Morfina cu eliberare lenta 45 mg/zi • Pacienţii care nu administrează opioide: 9 se utilizează iniţial soluţia de Morfina cu eliberare imediată. • Tabelul 14. • Pacienţi care administrează Oxicodon: 9 aceeaşi doză similar dozei de Morfină (mg/zi): .• Pacienţii care administrează Morfina parenteral: 9 înmulţiţi doza parenterală totală pentru 24 de ore cu 2.o.ex.: Morfina cu eliberare continuă 300 mg/12 ore(sau 600 mg/24 ore) este echivalent cu 100 mg la 4 ore => doza de Morfină cu eliberare imediată pentru puseul dureros este de 100 mg. la fiecare 4 ore înseamnă 120 mg/zi => Morfină cu eliberare continuă 240 mg/zi.ex. incidentă • Este necesară o evidenţă a dozelor de puseu pentru ajustarea dozei: Ajustările 9 totalul dozei pentru puseu (mg/zi) se adună cu totalul dozei fixe (mg/zi). sau s.: Oxicodon 10 mg p. de câte ori puseul dureros reapare: 9 doza este administrată la 4 ore.: Morfina 20 mg i.ex. pentru dozei aflarea noii doze administrate la fiecare 24 de ore. (breakthrough) .: Morfina cu eliberare continuă 100 mg/12 ore (sau 200 mg/24 de ore) este echivalentă cu 33 mg la 4 ore => doza de Morfina cu eliberare imediata pentru puseul dureros este de 30 mg. Se tratează cu Morfină cu eliberare imediată. pentru a obţine doza orală totală: . Durere • Este tratata la fel ca durerea breakthrough (puseul dureros).o. Dozele de conversie de la Morfina orală la Fentanil transdermic Fentanil transdermic (µg/oră) Morfina orală în 24 de ore (mg/zi) < 90 25 90 – 134 25 135 – 189 50 190 – 224 50 225 – 314 75 315 – 404 100 405 – 494 125 495 – 584 150 585 – 674 175 675 – 764 200 765 – 854 225 855 – 944 250 945 – 1034 275 1035 – 1124 300 25 .: Morfina cu eliberare continuă 20 mg/12 ore (sau 40 mg/24 de ore) este Puseul echivalent cu 7 mg la 4 ore => doza de Morfină cu eliberare imediată pentru dureros puseul dureros este de 7 mg. .ex. soluţie sau comprimate.c. la fiecare 4 ore înseamnă 60 mg/zi => Morfina cu eliberare continuă 60 mg/zi.

• Durerea neuropată din cancer care nu răspunde la un regim tipic de AINS. Morfină orală: Morfină parenterală = 2:1 • • Se calculează doza de 8 ore de Metadonă (divizează doza zilnică la 3. Poate fi necesară titrarea dozei în concordanţă cu nivelul de control al durerii şi cu efectele adverse.Notă: La conversia de la un opioid la altul. • Ca o alternativă a Morfinei epidurale în doza mică sau dacă aceste efecte complică utilizarea epidurală a Morfinei. dar intervalul între doze în puseul trebuie să fie de minim 3 ore. urmând ca după. ƒ După o săptămână se trece la administrarea Metadonei la fiecare 12 ore. • Insuficienţa renală. Caseta 19. ƒ Dozele de fond nu se cresc mai repede decît în 7 zile. zilnic) 20:1 (la doza > 1000 mg Morfină. ora de administrare. indiferent de doză. dar nu mai frecvent de 3 ori per zi. zilnic) 12:1 (la doza de 300–1000 mg Morfină. să fie explicit menţionată doza recomandată de Metadonă. dozele să se spaţieze la fiecare 12 ore şi să se introducă Metadona 1/8 din doza zilnică în puseul dureros. • Durere crescândă în pofida dozelor tot mai mari de Morfină limitate de efectele adverse. Caseta 21: Trecerea de la Morfină la Metadonă • Se aplică strategia Stop – Iniţiază (Morfina se opreşte total). • Pacienţi cu prognostic mai mare de 10 zile. ƒ Nu mai mult de 3-4 doze suplimentare/zi. sunt esenţiale evaluările şi reevaluările repetate ale eficacităţii şi ale efectelor adverse. unde poate fi folosită ca medicament de elecţie. zilnic) 8:1 (la doza de 90–300 mg Morfină. ƒ Nivelul plasmatic constant se atinge într-o săptămână. delir. deoarece metabolismul şi excreţia sa nu sunt afectate de aceste circumstanţe. ƒ În puseul dureros se administrează Paracetamol 1g. Caseta 20. se poate administra în puseul dureros. Metadona 1/8 din doza zilnica. doza pentru puseul dureros şi de câte ori poate fi administrată în 24 de ore. ƒ În general. Echivalenţa între calea orală şi cea parenterală de administrare este de 2:1. Se calculează doza de puseu (1/8 din doza zilnică.: sedare. ex.5–3 mg la fiecare 6 ore. Indicaţii de folosire a Metadonei • Efecte adverse severe/intolerabile la Morfină. la necesitate. Important: În fişa pacientului. ƒ Dacă după 3 zile de la începerea tratamentului durerea nu este controlată. se poate trece la administrarea de 5 mg la 8 fiecare ore şi Paracetamol 1g. • Se calculează doza echivalentă de Metadonă. ƒ Când se trece la administrare la fiecare 12 ore. precum şi în schema de tratament la domiciliu. zilnic) Atenţie: Referinţa de mai sus se referă la dozele de Morfină administrate pe cale orală. dacă pacientul necesita mai mult de 2 doze suplimentare de Metadonă. pentru a afla doza de 8 ore). Echivalenţă în funcţie de doză: Morfina orală: Metadona orală 4:1 (la doza < 90 mg Morfină. hiperalgezie. mioclonii. încă 4 zile. este necesara creşterea dozei de fond a Metadonei. Amitriptilină şi Valproat de sodiu. halucinaţii. disforie. cu un interval de 26 . Morfină. Iniţierea tratamentului cu Metadon㠃 Iniţierea tratamentului – 2. ƒ Creşterile se fac cu 25-30%.

• Doza obţinută se împarte la 2. pentru a calcula doza de Morfină parenterală per zi • Doza de Morfină parenterală zilnică se împarte la 6 pentru a calcula doza pentru de 4 ore (aceasta va fi şi doza de puseu). • Începem tratamentul cu Metadonă ca şi în cazul pacienţilor opioid-naivi (vezi Glosarul de termeni). se foloseşte doza de puseu de 1/8 din doza zilnică. Notă: La conversia de la un opioid la altul. 4. Regulile de conversie de la Metadonă la Morfină 1. 2. când s-a realizat concentraţia plasmatică stabilă.5. 2. Notă: La conversia de la un opioid la altul. 3. Tabelul 16. se administrează medicaţie de treapta I de analgezie şi. 5. 3. Caseta 26.5.minim 3 ore). Doza cu care se continuă se calculează ca o valoare medie a dozelor folosite în zilele 4 si 5. Din ziua a 6-a. 4. Se calculează doza echivalentă de Metadonă necesară conversiei conform tabelului. Regulile pentru conversia de la un analgezic de treapta II la Metadonă 1. La trecerea pacientului de pe treapta II pe treapta III de analgezie. Este interzisă categoric asocierea medicaţiei de treapta a II cu cea de treapta III. 6. Aceasta doză trebuie să fie administrată cu un interval de minim 3 ore între doze. Doza echivalentă de Morfină orală se calculează prin înmulţirea dozei de Metadonă cu 1. Caseta 22. 7. Doza de puseu în cazul Morfinei este 1/6 din doza zilnică necesară. Trecerea de la Metadona la Morfină • Se calculează doza echivalentă de Morfină orală prin înmulţirea dozei zilnice de Metadonă cu 1. se suprimă total opioidul slab folosit până în acel moment. 2. sunt esenţiale evaluările şi reevaluările repetate ale eficacităţii şi ale efectelor adverse. Dozarea Metadonei se face ca şi în situaţia pacienţilor opioid-naivi. 6. dacă este necesar. Poate fi necesară titrarea dozei în concordanţă cu gradul de control al durerii şi cu efectele adverse. Doza de Morfină parenterală se calculează prin împărţirea dozei orale la 2. Doza parenterală se administrează la fiecare 4 ore. 9. sunt esenţiale evaluările şi reevaluările repetate ale eficacităţii şi ale efectelor adverse. Caseta 23. Doza pentru puseul dureros este de 1/8 din doza zilnică. 8. Regulile de conversie de la Morfină la Metadonă 1. prizele se spaţiază la fiecare 12 ore. pentru că atunci se consideră că concentraţia plasmatică a atins un nivel stabil. Dacă este nevoie de doză suplimentară. După primele 7 zile. în special. În puseele dureroase. În primele 5 zile de trecere de la Morfină la Metadonă. se foloseşte doza de 1g de Paracetamol. 4. Caseta 25. Numărul dozelor de puseu nu pot să depăşească 3 doze. 3. doza se administrează la fiecare 8 ore. se recunoaşte eficienţa Paracetamolului în doza de 1g. 5. Rata de conversie a Metadonei Doza orala totală zilnică de Necesarul estimat al Metadonei orale zilnice exprimat ca procent al Morfină dozei totale zilnice de Morfină < 100 mg De la 20% pînă la 30% De la100 pînă la 300 mg De la 10% pînă la 20% De la 300 pînă la 600 mg De la 8% pînă la 12% 27 . este necesară reevaluarea completă şi corectă a durerii (inclusiv componenta psihologică). Poate fi necesară titrarea dozei în concordanţă cu rezultatele evaluării durerii şi cu efectele adverse. Evaluarea pacientului se face la 5 zile. În cazul trecerii de la un medicament de treapta II la Metadonă. Caseta 24. Trecerea de la un analgezic de treapta II la Metadonă • Suprimăm în totalitate administrarea de Tramadol.

Dozele echivalente aproximative ale opioidelor de treapta III Opioid Calea Perioada Opioid Doza Doza de creştere (mg) Potenţa relativă a naiv tipică Morfinei orale în 24 de start ore Morfina orala 4 ore 5 mg 10 mg 15 20 30 45 60 1 Morfina orala 12ore 15 mg 30 mg 45 60 90 135 180 1 (cu eliberare continuă) Morfina s.5) (0. ia în consideraţie necesitatea reducerii dozei noului opioid cu până la 30–50%.5 mg 5 mg 7. 24 de ore 15 mg 30 mg 45 60 90 135 180 2 continuă Fentanil emplastru ← 25 µg/h → 50 75 100 150 µg/h µg/h µg/h Fentanil Infuzie s. 4 ore 2. rata de echivalenţă cu morfina parenterală este 1/10.4 150 continua (0.c. 24 de ore 0. Echivalenţa aproximativă a analgezicelor orale faţă de Morfinăa (17) Analgezic Rata de potenţă cu Morfina Durata acţiunii (ore)b Codeina 1/10 3-6 Dihidrocodeina Petidină 1/8 2-4 Tramadol 1/5c 4-6 d Metadona 5 – 10 8 – 12 Buprenorfină (s.75) (1) (1.De la 600 pînă la 1000 mg De la 5% pînă la 10% > 1000 mg < 5% Tabelul 17. Rata potenţei Ia în consideraţie că sunt menţionate ratele de potenţă şi nu ratele echivalenţei. 28 .c.c.2 mg 0. c Tramadolul este relativ mai potent peroral datorită biodisponibilităţii înalte. o doză unică de 5 mg este echivalentă cu 7. deoarece efectele sedative pot fi mult mai pronunţate pentru o doza “echianalgezică”. e Datele producătorilor din Marea Britanie şi din Germania. • Toleranţa intermedicamentoasă incompletă poate fi observată între oricare doua opioide la doze mai înalte decât cele date în tabele.8 2. adesea cu efect prelungit la cei vârstnici şi la cei cu disfuncţie renală.l. b În funcţie de severitatea durerii şi de doză. • La conversia de la un opioid mai puţin sedativ (Fentanil) spre Morfină la dozele de 180 mg Morfină orală în 24 de ore sau mai mult.2 1.6 0. oricum. potenţa ei este mult mai mare decât cea prezentată anterior. datorită faptului că timpul de înjumătăţire plasmatic este lung şi datorită afinităţii pentru un spectru larg de receptori în administrare repetată. d Metadona.4 mg 0.c.5 10 15 22.5 mg de Morfină.: • Morfina s.c.8 1.5 30 2 (25) Morfina Infuzie s. este de doua ori mai potentă decât oral • Morfina s.) 60 6–8 Fentanil (t/d) 100 – 150e 72 a Multiplicaţi doza de opioid cu potenţa pentru a determina doza echivalentă de Morfină sulfat. 1mg ≈ Morfină orală 2mg Tabelul 18. 2:1 Morfină orală • Morfina s. ia în consideraţie necesitatea reducerii dozei Morfinei cu până la 30% (chiar mai mult la doze mai mari).c.5) (2) Notă! La conversia între opioidele puternice pot avea loc variaţii considerabile între pacienţi: • Întotdeauna reevaluează atent pacientul şi anticipează necesitatea titrării dozei spre creştere sau scădere. Ex.

operarea maşinăriilor. consulturi. Indicaţiile pentru utilizarea glucocorticosteroizilor ca analgezice adjuvante: Neurologice: • Presiune intracraniană crescută • Compresiune medulară • Compresiune pe nerv sau infiltrare de nerv Metastaze osoase Întinderi capsulare Metastaze hepatice. pericol pentru pacient. apoi ajustarea in • Toxicitate indusă de continuare a dozei: reduceţi cu 10% din opioide/hiperalgezie doză fiecare săptămână până când rămâne • Dozare excesivă: 20% din doză reduceţi ultimele 20% Morfina > 180 mg/zi.3. de asemenea. Metadona > rămase cu 5% din doză în fiecare 40 mg/zi săptămâna până la sfârşit sau până la atingerea scopului C. limfedem Metastaze la nivelul articulaţiilor (injectare intraarticulară) Tenesme (supozitor rectal sau clismă) Boli maligne hematologice Tabelul 20. vizite). încercare de suicid. solicitări sau vizite multiple. ameninţări în incinta cabinetului de consultaţii Dezacord cu schema de evaluare sau de Conversia medicamentelor utilizate la Întrerupere tratament (ex. Întreruperea tratamentului cu opioide (14) Metoda de Motivele Acţiunile întrerupere Abatere privind drogurile sau falsificare Anularea prescrierilor ulterioare de Întrerupere a prescripţiilor. toate opioidele trebuie folosite cu precauţie şi în doze sau/şi frecvenţe de administrare reduse – grad de recomandare C. cerere pentru suplimentare fiecare 3-7 zile (reducerea de 20% este. opioide imediată ex. apoi ajustarea în comportament neadecvat: focusarea pe continuare a dozei: reduceţi cu 25% la opioide. tumori pelviene şi abdominale Obstrucţie vasculară Obstrucţie de vena cavă.: teste. precoce.Notă: în prezenţa funcţiei renale reduse. Tabelul 19. acceptată) probleme de prescripţie.6.3. Preparate de glucocorticosteroizi Hidrocortizon Doza echivalentă aproximativă 120 mg (efect glucocorticoid) Efect mineralocorticoid ++ Prednisolon 30 mg + Dexametazonă 4 mg 29 . alte metastaze viscerale Infiltraţia ţesutului moale Tumori cap şi gât. echivalentul de Morfina conform rapidă abuz de medicamente. utilizarea ilicita a substanţelor Conversia medicamentelor utilizate la Întrerupere lentă Lipsa beneficiului (când opioidele sunt utilizate ca tratament de încercare) echivalentul de Morfină conform tabelului de echivalentă. tabelului de echivalenţă. Glucocorticosteroizii.2.: legat de lucru. Coanalgezicele Caseta 27.

subcutanată • Doza se creşte cu 50 – 100 mg/24 de ore..o. doza maximă acceptabilă este de 2. Tabelul 22.. Progestativele (indicaţiile. trebuie administrate un antidepresant triciclic (ex. i.v.. i.o.m.. Mod de administrare la fiecare 6-12 ore Doza de start (mg/zi) 2 Doza zilnica uzuală (mg/zi) 2-10. hemoragii Cancer renal vaginale Tabelul 23. 2 ori/zi sau la necesitate Alprazolam scurt 250µg 250µg 2-3 ori/zi Oxazepam intermediar 10–15 mg 10 mg 2–3 ori/zi Lorazepam intermediar 1–2 mg 1–2 mg x 2-3 ori/zi Diazepam lung 2–10 mg în 2. i. la necesitate (echivalentul a 0. p. Anxioliticele (12) Medicament Timp acţiune Doza iniţială Doze uzuale Benzodiazepinele Midazolam foarte scurt 5–10 mg 10 mg per noapte.l.5 mg/kg/oră.o.v.). • Doza se creşte treptat la 6-25 mg.l..o. Calea administrării i. tipic 150 – 200 mg/24 de ore. s.: Gabapentină.5 mg la 3-5 zile Nebenzodiazepinele ∗ 5 mg x 2-3 Creştere până la 10 Buspiron ori/zi – 20 mg/zi în 3 doze ∗ Notă: Instalarea efectului la Buspironă – după 2-4 săptămâni. p. Carbamazepină sau Fenitoină). în creştere cu 0. vomă. doza şi efectele secundare ale progestogenilor în durerea cauzata de cancer) Indicaţiile Dozele Efectele secundare Cancer mamar Medroxiprogesteron acetat Greaţă.o. Tabelul 24. 5–10 mg per bolus noapte.5 – 1 mg pe noapte.Tabelul 21..1 – 0. Cancer endometrial Megestrol acetat 160 mg/zi hipertensiune arterială.4-5 mg s. maxim 100 Durere neuropată la fiecare 6 ore refractară Notă: Pacienţilor cu dureri neuropate.c. p.4 continuă mg/24 de ore. p. acceptabilă este de 200 mg de 4 ori pe zi • Administraţi doze mai mici mai frecvent dacă apar efecte psihomimetice sau sedare ce nu cedează la reducerea opioidului Infuzie • Doza iniţiala 0. Levomepromazina 25 25-50..5 – 1 mg 0. s.r.: Amitriptilină sau Imipramină) sau un anticonvulsant (ex.v. insuficienţă cardiacă. maxim 20 p.c.m. Cancer de prostată 200 – 500 mg/zi sau edem. s. 30 .o. Antagonişti ai receptorilor NMDA – ketamina (12) Per os • Doza iniţiala 2-25 mg 3-4 ori per zi şi.o. i. Neuroleptice Indicaţii Medicament Durere complicată Haloperidol cu delir sau cu greaţă. 2-3 ori/zi sau la necesitate Clonazepam lung 0. doza maximă p. p.. cu monitorizarea atentă a efectelor adverse – grad de recomandare A. p. retenţie de fluide.

insomnie. cefalee.5mg x 2 ori/zi Multiple Tabelul 27. descreştere de concentraţie plasmatică în asociere cu Rifampicina şi Fenitoina. dozele se reduc cu 25-50% din doză 50 mg 10-30 mg Venlafaxina 37. maxim 350 mg.5 mg/zi. hipotensiunea ortostatică. aritmii severe . vomă. greaţă şi vomă. somnolenţa Somnolenţă. cefalee. Titrarea în dependenţă de funcţia hepatică Efecte secundare Greaţă. Persoanele vârstnice: se începe cu 10 mg Maxim – 150-200 mg/zi Creştere cu 50 mg la fiecare 1-4 săptămâni până la 200-300 mg/zi în funcţie de toleranţă Suplimentare cu 10-20 mg o dată la fiecare 1-4 săptămâni până la 40 mg/zi în funcţie de toleranţă. dependenţă Interacţiuni medicamentoase Potenţează deprimantele SNC. blocaj bi. antidepre-santele Contraindicaţii si precauţii Retragere progresivă. ameţeli Interacţiuni medicamentoase Cresc efectele pe SNC ale medicamentelor adrenergice şi antiholinergice Potenţează efectul deprimant pe SNC Inhibă citocromul P-450 Se creşte cu 10-25 mg la fiecare 3 -5 zile în funcţie de toleranţă.Tabelul 25. ameţeli. Suplimentare după 1 săptămână la 75 mg OD în funcţie de toleranţă. palpitaţii. ataxie. creşterea în greutate. aritmie Greaţă. ameţeală. aritmii Interacţiuni medicamentoase Opioide orale si antimuscarinice . Miorelaxantele centrale Medicament Doză iniţială Suplimentare Baclofen 5 mg de 2 sau 3 ori/zi Creştere cu 5 mg/doza la fiecare 1-4 săptămâni în funcţie de toleranţă. xerostomie. Antidepresantele (13) Medicament Doză iniţială Amitriptilina Desipramina Imipramina Nortriptilina Trazodona Paroxetina 10-25 mg Efecte secundare Xerostomia. Anestezice locale (13) Medicament Doză iniţială Suplimentare Mexiletina 50 mg x 3 ori/zi Creştere cu 50 mg/zi la fiecare 3-7 zile.absorbţie întârziata. xerostomie Greaţă. anorexie. astenie. vărsături. somnolenţă. Dozele se reduc în insuficienţe hepatice. vomă. reducere de doză în insuficienţa renală Contraindicaţii şi precauţii Contraindicaţii la pacienţii cu glaucom sau cu hipertrofie de prostată Tabelul 26.şi trifascicular. În insuficienţa renală. maxim 80 mg/zi Suplimentare Efecte secundare Somnolenţă. aritmia. renale şi la vârstnici Se începe cu 37. Aritmii la asociere cu proaritmice (antidepresante) Contraindicaţii şi precauţii Bloc A-V grad II-III. în funcţie de toleranţă maxim 10 mg/kcorp/zi.

cefalee. vărsături.v. oboseală. / tratament 90 mg i. etc. hepatotoxicitate Suplimentare cu 0. doza p. anemie Doza maximă: 1200 mg/zi aplastică. x 1 per zi sau 800 mg (400 mg x 2) x 2 ori/zi.o. Rar 3 ori/zi funcţie de toleranţă. accelerează metabolismul Doxiciclinei. oboseală. dar intoleranţă gastrointestinală frecventă Tactica ulterioară la răspuns iniţial inadecvat se repetă după 5 zile la răspuns iniţial inadecvat se repeta după 7 zile Tratamentul de susţinere Se menţine normocalcemia cu capsule de Clodronat de sodiu. trebuie înjumătăţită la 800 mg/24 de ore Notă: ∗ Vezi tabelul 31 pentru determinarea dozei de Pamidronat în funcţie de hipercalcemie. Anticonvulsivantele Medicament Doza iniţială Suplimentare Acid 10-15 mg/kg/zi Creştere cu 5-10 mg/kg/săptămînal. Bifosfonaţii (13) Recomandări şi comentarii Clodronat Pamidronat Doza iniţială (a)1500 mg sau 30 – 90 mg (b) 300 – 600 mg zilnic pentru 5 zile Doza maximă recomandată 1500 mg i. psihică. dependenţă Întreruperea bruscă cauzează zile în funcţie de toleranţă. antipsihoticele antagonizează efectul Diminuează efectul Tramadolului şi Metadonei. (vezi ghidul) Potenţează deprimarea SNC Contraindicaţii precauţii Contraindicaţii la pacienţii cu disfuncţii hepatice Contraindicaţii la bolnavii cu afecţiuni ale măduvei osoase sau a ficatului 32 . aplazie de măduvă osoasă Carbamazepi nă Clonazepam 100 mg 2 ori/zi 0. / tratament Instalarea efectului < 2 zile < 3 zile Efectul maxim 3 – 5 zile 5 – 7 zile Durata medie a efectului (a)2 săptămâni 4 săptămâni (b)3 săptămâni Reinstalează normocalcemia 40 – 80% 70 – 90% Tratamentul peroral eficient Eficient. ∗∗ Bifosfonaţii trebuie consideraţi ca parte a regimului terapeutic pentru tratarea durerii la pacienţii cu boala metastatica osoasa – grad de recomandare B. edem maxim 3000 mg/zi Tabelul 29. diaree. antiviralele cresc concentraţia plasmatica. Interacţiuni medicamentoase Asociere de două şi mai multe anticonvulsivante duce la creşterea toxicităţii. În insuficienţă renală.5 mg la fiecare 1-4 Somnolenţă. în funcţie Sedare. diplopie. valproic în 1–3 doze maxim 60 mg/kg/zi în 3 doze Efecte secundare Sedare. greaţă şi vome. Cimetidina inhibă metabolismul.Tabelul 28. ameţeli.o. ataxie abstinenţă maxim 8 mg/zi Gabapentina 100 mg Creştere cu 100 mg TID la 3-5 zile în Somnolenţă. de efectele secundare greaţă. agitaţie. Se repetă la 3-4 săptămâni în funcţie de calciul plasmatic∗ 1600 mg (400 mg x 4) p.5 mg 1–2 ori/zi Se creşte cu 100 mg la 3 zile.v. Warfarinei.

păstrarea sentimentului de control • stimularea pacienţilor de a discuta despre temerile legate de suferinţa viitoare şi de . Tratamentul altor aspecte ale suferinţei Tabelul 32.6.imobilizare C. Tratamentul suferinţei psihologice Tratamentul general • abordare atentă. Procedurile anestezice. cu durere greu de controlat.2.5 .5 30 – 60 3.2. cu durere neuropată sau cu durere marcantă la mişcare. în cancer – grad de recomandare B.6.3. Doza Pamidronatului i. neurolitice şi neurochirurgicale Caseta 28.v. fără grabă. Procedurile anestezice. Terapii fizice în tratarea durerii • • • • Chirurgie Terapie prin căldură Terapie prin frig Terapie electrică: 9 TENS 9 Tratament neurostimulator • Iritante topice • Acupunctura • Terapie mecanică 9 masaj 9 exerciţii terapeutice 9 manipulare 9 aparate de suport a mobilităţii . greu de controlat.6. C. Modificările în stilul de viaţă C. Intervenţiile anestezice Intervenţiile. precum blocajul plexului celiac şi administrarea opioidelor neuraxial. trebuie utilizate pentru îmbunătăţirea controlului în durere şi a calităţii vieţii la pacienţii cu durere. în pofida tratamentului optim sistemic/oral trebuie consultat de un anesteziolog cu experienţă în controlul durerii pentru a se găsi intervenţiile corespunzătoare.6. Beneficiarii cei mai frecvenţi sunt pacienţii cu boli avansate local. plină de compasiune şi de înţelegere • comunicare adecvată • asigurare continuării îngrijirii • respectarea persoanei şi a individualităţii • implicarea în tratament şi în îngrijire.2.2.4 60 – 90 ¾ 4 90 C. neurolitice si neurochirurgicale în tratarea durerii: Procedura Aplicarea Infiltraţie locală a anestezicului Metastaze osoase dureroase Durere miofascială Neurinoame Blocaje nervoase periferice Nervi spinali Nervi autonomi Blocaje nervoase intraspinale Epidurale Subarahnoidiene Neurolize (cu Etanol sau cu Fenol) Proceduri neurochirurgicale Cordotomie anterolaterală.3.3.7.4. cu cancer în stadiu avansat. blocajele neurolitice şi procedurile neurochirurgicale au fost. Oricare pacient.3. Tabelul 31. în funcţie de nivelul hipercalcemiei (13) Concentraţia calciului plasmatic (mmol/l) Doza Pamidronatului (mg) <3 30 3 – 3. înlocuite cu terapia opioidă spinală şi cu blocajele anestezice spinale.Tabelul 30. rizotomie Notă: Pentru pacienţii.5. Terapia fizică Caseta 29. în general.6.

C. • Neevaluarea şi netratarea fiecărei alte dureri.3. • Atitudine ignorantă faţă de ora de administrare şi neinformarea pacientului şi a familiei.se produce la nivelul lor de înţelegere. • Combinarea neadecvată a analgezicelor. psihologic şi emoţional ale durerii.. • Monitorizarea şi controlul neadecvat al efectelor adverse. experienţa subiectivă şi semnificaţia Mesaje-cheie: • Cancerul poate destabiliza viaţa pacienţilor în sensul autoidentităţii. • Lipsa atenţiei vizavi de problemele psihosociale. 34 . • Indivizii necesită . • Trecerea de la un alt opioid puternic. în special în cazul spasmelor musculare. • Trecerea la un analgezic alternativ înainte de a optimiza doza şi perioada de administrare a analgezicului anterior. .un sens al vieţii” şi stabilirea unei conexiuni cu viaţa. • Pacienţii trăiesc o „chemare existenţialistă” a cancerului ca un tip de durere care poate fi mai mare decât durerea fizică. Spiritualitatea. • Ignorarea măsurilor nemedicamentoase. Greşeli în controlul durerii în cancer • Diferenţiere greşită dintre durerea cauzată de cancer şi durerea asociată altor cauze. • Evitarea folosirii unui AINS în combinaţie cu un opioid. mai ales a constipaţiei.8. facilitarea utilizării resurselor sociale asigurarea de suport pentru familie şi pentru îngrijitori asistarea în aspecte legale şi financiare respectarea diferenţelor culturale depăşirea barierelor lingvistice abordarea necesitaţilor religioase sau spirituale sprijin psihologic general oferire de informaţii grupuri de sprijin relaxare meditaţie hipnoză antrenarea capacităţii de adaptare terapia cognitivă anxiolitice.2.nu reprezintă o atitudine de „patronare”. pentru a face fată cerinţelor tratamentelor agresive sau invazive. în special a antidepresantelor şi a antiepilepticelor. ex. • Reducerea intervalului dintre administrări în loc de a creşte doza. antidepresante psihoterapie biofeedback terapie cognitiv-comportamentală Caseta 31. la o doză greşită de Morfină. • Necunoaşterea coanalgezicelor. • Ezitarea în prescrierea Morfinei. • Pacienţii apreciază profesioniştii care adoptă o atitudine holistică în tratament şi sunt competenţi în (şi sunt capabili să comunice despre) impactele spiritual.: două opioide slabe sau un opioid slab şi unul puternic.6. sistemelor de valori şi a locului în lume. • Administrarea parenterală atunci când este posibilă administrarea orală. individual. Recomandări pentru o comunicare eficientă Mesaje-cheie: • O comunicare adecvată cu pacientul şi cu îngrijitorul se instalează atunci când: . Managementul durerii necontrolate (netratabile) în cancer Caseta 32. Caseta 33. • Prescrierea unui agonist-antagonist mixt ca Pentazocina concomitent cu Codeina sau cu Morfina.Durerea Tratamentul fizic Tratamentul social Tratamentul cultural Tratamentul spiritual Tratamentul psihologic • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • prognostic controlul durerii controlul simptomelor fizice abordarea aspectelor sociale încurajarea suportului social disponibil. • Comunicarea neadecvată cu pacientul.

6. Efecte adverse în tratamentul cu Morfină Faza de titrare Permanente Constipaţia Greaţa Sedarea Voma Xerostomia Constipaţia Halucinaţiile Sedarea Hiperalgezia. independente de doză Efecte hipersensibilitate Reacţiile alergice Efecte neurologice Cefalee. agitaţie Efecte cutanate Iritaţii cutanate Efecte hematologice Trombocitopenie. Efectele secundare ale AINS (12) De Tip A – previzibile. nefrita interstiţiala Efecte hepatice Nivel enzimatic crescut De Tip B – imprevizibile. Efectele adverse ale tratamentului durerii Tabelul 34. aplazie medulară Tabelul 35. • Evaluarea şi managementul durerii trebuie discutate la o etapă mai precoce a bolii. vomă • Efecte secundare sistemice: constipaţie. leziuni ale nervilor • Costul cateterului. confuzie..este liberă de jargon. • Pacienţii sunt mai deschişi în a discuta durerea lor atunci când le sunt oferite strategii de a o face: aceasta poate include agenda şi oportunitatea de a discuta cu alţi pacienţi. migrare. • O neadecvată comunicare dintre pacient şi personalul medical poate duce la o examinare clinică şi la o raportare incompletă a durerii de către pacient. alodinia Xerostomia Miocloniile Pruritul Deficientele cognitive Depresia respiratorie Depresia respiratorie Tabelul 36. pompelor Legate de Morfină • Efecte secundare centrale: depresie respiratorie. . fibroză epidurală • Deplasare. Efectele adverse ale Metadonei Metadona are efecte adverse similare cu cele ale Morfinei: Tipul de efect advers Efectul advers Tranzitorii Halucinaţiile Greţurile. ameţeală. eroziune. vomele Permanente Constipaţia – mai redusă decât la Morfină Xerostomia Combaterea efectului advers Haloperidol – 2. hemoragie. hemoragie. agranulocitoză. blocaj renal. rezervoarelor.personalul medical cunoaşte bine pacientul şi îngrijitorul şi ascultă atent. Tabelul 37.2. infecţie.5-5 mg Metoclopramid – 10 mg cu 30 de minute înainte de administrarea Metadonei Extract de Sena x 2/zi Bisacodil 5 mg/zi Igiena cavităţii bucale Hidratare 35 . somnolenţă. C. retenţie urinară • Prurit • Dizestezie. mioclonii Legate de cateter • Obstrucţie: blocaj. constipaţie Efecte hemostază Inhibarea agregării trombocitare (reversibilă) Efecte renale Retenţia de fluide. deconectare • Infecţie • Scurgere LCR (Subarahnoidiană) • Durere radiculara (epidurală) Notă: Managementul efectelor secundare – subiect al protocoalelor aparte.9. ulceraţie. sedare.3. Dezavantajele şi efectele adverse ale administrării intratecale a Morfinei Legate de procedură • Anestezie. dependente de doză Efecte gastrointestinale Dispepsie.

Fluconazolul PSIHOTROPE: Risperidona. Azitromicina. • pacienţii cu afecţiuni cardiace. Tabelul 38.ANTIHISTAMINICE: Astemizolul. • pacienţii cu diabet zaharat tip II trataţi cu antidiabetice orale. Naloxon pentru supradoza opioidă iatrogena (bazat pe recomandările oferite de Societatea Americană a Durerii) (12) • Daca frecvenţa respiraţiei ≥ 8/min şi pacientul este uşor de trezit şi nu este cianotic. antidepresantele triciclice. Sotalolul H1 . alte macrolide CHIMIOTERAPICE SINTETICE: Trimetoprimul. Chinidina.3.Ocazionale Altele Pruritul Miocloniile Depresia respiratorie Sindromul de QT prelungit 9 H1 . fenotiazinele. Clorochina C. Benzodiazepină 9 Se reevaluează doza 9 Se evaluează factorii de risc al pacientului 9 Se efectuează ECG la iniţierea tratamentului pentru persoanele din grupul de risc şi monitorizare ulterioară atentă Caseta 34. diureticele. • pacienţii care au prezentat sincope în antecedente.6. Ketanserina. posibil semn de supradozare 9 Eventual.dacă nu este posibilă evitarea. Pacienţii din grupul de risc în dezvoltarea sindromului QT prelungit sunt: • pacienţii vârstnici peste 65 de ani. Asocierile cu risc ale Metadonei Medicamente cu risc de a produce sindrom de QT prelungit. Tioridazina. motiv pentru care se recomandă să nu se asocieze cu Metadona Substanţe care. pacientul se monitorizează foarte atent BENZODIAZEPINELE HIPNOTICELE TRANCHILIZANTELE SUBSTANTELE OPIOIDE CANNABISUL COCAINA ALCOOLUL ANTIARITMICE: Procainamida. Fluorchinolonele ANTIMICOTICE: Ketoconazolul.antihistaminice 9 Schimbarea preparatului 9 Se reevaluează doza. au risc de depresie respiratorie . Amiadarona. asociate cu Metadona.10. Terfenadina ANTIBIOTICE: Eritromicina. • pacienţii cu hipokaliemie. Cisapridul.2. Interacţiunile Metadonei cu alte medicamente SE POT combina cu Metadona Famotidina Rifambutina Mirtazapina Haloperidolul Olanzapina Acidul valproic Gabapentina NU SE combina cu Metadona Cimetidina Rifampicina Inhibitorii recaptării de serotonină Risperidona Fenitoina Carbamazepina Fenobarbitalul Dexametazona Tabelul 39. • pacienţii cu hipomagneziemie. Complicaţiile tratamentului durerii Caseta 35. Sertralina. Fluoxetina Altele: Epinefrina.a se evita asocierea . adoptaţi o politică 36 .

• reevaluarea continuă a pacientului. • Patologia acută (infarct miocardic acut. retenţie de urină. • susţinerea familiei prin asigurarea suportului emoţional şi social. deoarece Naloxonul are o durată mai scurtă de acţiune decât Morfina (şi alte opioide). demenţă. Acid acetilsalicilic) • În funcţie de funcţia renală. Îngrijirea pacienţilor Caseta 38.se evită combinaţia cu neuroleptice. în pofida dozei mai mici Caseta 37. • ingrijirea interprofesionistă. • îngrijirea coordonată presupune coordonarea lucrului echipei interprofesioniste pentru asigurarea suportului şi îngrijirii maxime a pacientului şi familiei acestuia. Specificul tratamentului cu analgezice la vârstnici Treapta analgezică Specificul Treapta I • Sunt preferate medicamentele cu acţiune scurtă (Paracetamol. 2. • continuitatea îngrijirii simptomatice şi de suport din momentul primei adresări şi până la sfârşitul vieţii bolnavului. • îngrijirea excelentă – cea mai buna şi mai adecvată îngrijire posibilă.3. • Daca frecvenţa respiraţiei ≤ 8/min. • Durerea poate fi mascată de alterarea funcţiilor superioare – tulburări cognitive.8. intervalul de administrare se lungeşte la 6-8 ore • Este preferată monoterapia • Se evită medicamentele compuse (cinetică diferită) Treapta II • Asocierea cea mai frecvent utilizată este Paracetamol – 500 mg cu Codeină – 30 mg (maxim – 4 g Paracetamol sau 240 mg Codeină) • Tramadolul. • terapia adecvată stadiului şi prognosticului bolii. pacientul nu poate fi trezit. C.2. cu acordarea atenţiei tuturor aspectelor suferinţei. puteţi reduce sau opri următoarea doză de Morfină obişnuită. • Diminuarea spontană a mobilităţii poate ascunde o afecţiune dureroasă. • prevenirea crizelor fizice şi emoţionale. Specificul tratamentului cu coanalgezice la vârstnici • Antidepresantele triciclice în geriatrie au o toleranţă mediocră şi contraindicaţii frecvente: glaucom. şi/sau este cianotic: 1.v. Îngrijirea pacientului include: • comunicarea eficienta cu pacientul.„aşteaptă şi vezi”. frecvent nonverbală. colecistită acută) poate avea un tablou indolor. Pot fi necesare şi alte administrări în bolus. Tabelul 40. Specificul durerii la vârstnic • Expresia durerii e săracă. neaşteptate şi inutile în tactica de menajare a pacientului. până cînd frecvenţa respiraţiilor pacientului este satisfăcătoare. Particularităţile durerii la vârstnici Caseta 36. cât şi psihosociale. pentru a forma o echipă.3.11. Diluaţi 400 mg de Naloxon în 10 ml de soluţie salină izotonică. • Frecventa asociere cu depresia.5-5 mg la fiecare 4 ore p. . 37 .6. Administraţi 0.5 ml (20 mg) i. • Benzodiazepinele: sunt preferate cele cu durată scurtă de acţiune ca Alprazolam. Bromazepam.2. la fiecare 2 minute. cardiopatii. • asistenţa medicală justificată. deoarece boala duce la sporirea problemelor existente şi la apariţia unor noi probleme atât fizice. C. fapt care necesită formarea unei echipe interprofesionistă. care întreţine durerea. cu evitarea schimbărilor bruşte. cu evitarea intervenţiilor şi investigaţiilor inutile. posibil. • Supradozarea posibilă prin insuficienţa renală sau disfuncţie renală prin deshidratare • Vârstnicii necesită Morfină într-o doză mai mică decât tinerii • Greaţa şi constipaţia sunt frecvente.o. în special în cazul în care acesta îşi schimba locul de trai. pacientul demonstrează o atitudine stoică. un parteneriat de îngrijire. cu familia lui. este limitat ca utilizare din cauza efectelor adverse Treapta III • Morfina în doza iniţială de 2. 3. • Efectul sedativ al anticonvulsivantelor le limitează utilizarea.

. sau la 1 oră. Evaluarea continuă a durerii în cancer Evaluarea durerii pacientului şi a eficacităţii tratamentului trebuie să fie continuă. Caseta 40.cu ocazia fiecărui raport despre o durere nouă.9. până când durerea este controlată.2. după administrarea orală. • Dacă durerea reapare: 9 Durere noua – reinvestigare atentă. în mod special. 9 Revizuirea problemelor psihosociale. 9 Progresul durerii – ajustarea tratamentului. 9 Monitorizarea efectelor secundare în rezultatul tratamentului . .la intervale stabilite după iniţierea schemei de tratament.C.la intervale corespunzătoare după fiecare intervenţie medicamentoasă sau nemedicamentoasă. • Contactul se face zilnic sau mai frecvent. 9 Detectarea durerilor noi. 38 . dacă durerea este severă. cum ar fi la 15–30 de minute.3. iar rezultatele trebuie înregistrate: . după administrarea parenterală a opioidului. Monitorizarea pacientului cu durere • Scopul monitorizării tratamentului antidolor (se poate înregistra în fişa de evidenţă): 9 Controlul eficacităţii analgeziei. Evaluarea şi monitorizarea Caseta 39.

• laborator clinic standard. Dispozitive medicale şi consumabile: Secţiile şi • fonendoscop. • asistentă a medicului de familie. • laborant cu studii medii. 9 Laxative (Bisacodil). • pompe infuzionale.D. Instituţiile Medicamente: de AMP 9 Analgezice neopioide (Diclofenac.3. instituţiile • tonometru. • medic imagist. consultativ. procedurilor: municipale • fonendoscop.2. • tonometru. 9 Antagoniştii opioidelor (Naloxon) în setul de urgenţă.• cabinet radiologic. • medic imagist. • electrocardiograf. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALELE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI Personal: • medic de familie. 9 Antiemetice (Metoclopramid). • medic de laborator. 9 Opioide slabe şi opioide puternice în forme diferite (Tramadol. 39 . • medic de laborator şi laborant cu studii medii. 9 Antiemetice (Metoclopramid). 9 Opioide slabe şi opioide puternice (Tramadol. profil general ale • asistente medicale. Morfină) 9 Laxative (Bisacodil). • laborant cu studii medii. Personal: D. • tonometru. • laborator de diagnostic clinic standard. Paracetamol). 9 Naloxon în setul de urgenţă. • cabinet radiologic. • oncolog. Dispozitive medicale şi consumabile: • fonendoscop. diagnostice • laborator de diagnostic clinic standard. D. Personal: • medic internist. spitalelor Dispozitive medicale şi consumabile: aparate sau acces pentru efectuarea examinărilor şi raionale. Medicamente: 9 Analgezice neopioide (Diclofenac. Paracetamol).1. • medic internist. D. Morfină). • asistente medicale. Secţiile de • medic de laborator.

orală. 9 Neuroleptice (Haloperidol). • psihologi. • bacteriologi. 9 Antagonişti opioide (Naloxon) în setul de urgenţă. supozitorii. Personal: • medici oncologi. 9 Anticonvulsivante (Carbamazepină). supozitorii. 9 Antagonişti opioide (Naloxon) în setul de urgenţă. • aparate TENS (electroanalgezie transcutanată). 9 Laxative (Bisacodil. Diazepam). • rectomanoscop. • pompe infuzionale. • medici imagişti. Lactuloză). Lactuloză). Nimesulid. ace puncţie epidurală. 9 Antidepresante (Amitriptilină). plasture: Tramadol. IMSP Institutul Oncologic Medicamente: 9 Analgezice neopioide (posibilitatea alegerii: Diclofenac. Medicamente: 9 Analgezice neopioide (posibilitatea alegerii: Diclofenac. Morfină. Fentanil). Paracetamol). • medici endoscopişti.D. • ultrasonograf. 9 Anestezice locale (Lidocaină). Fentanil). 9 Opioide slabe şi opioide puternice în forme diferite (injectabilă. 9 Opioide slabe şi opioide puternice în forme diferite (injectabilă. 9 Anxiolitice (Lorazepam. • cabinet radiologic. Morfină. 9 Neuroleptice (Haloperidol). Bupivacaină). 9 Antiemetice (Metoclopramid. • asistente medicale. Nimesulid. • electrocardiograf. 9 Corticosteroizi (Dexametazonă). 9 Antidepresante (Amitriptilină). 9 Anestezice locale (Lidocaină. Paracetamol). 9 Antiemetice (Metoclopramid. • fonendoscop. • cabinet endoscopic. • medici specializaţi în Îngrijiri Paliative şi durere. Ondansetron). 9 Anticonvulsivante (Carbamazepină). • medici ginecologi. Levomepromazină). ace puncţie spinală. plasture: Tramadol. 40 . Diazepam. Ketorolac. Levomepromazină. seturi cateterizare spaţiu epudural şi spinal. • îngrijitori. • medici hematologi. Ketorolac. Midazolam). Dispozitive medicale şi consumabile: aparate sau acces pentru efectuarea examinărilor şi a procedurilor: • utilaj pentru aplicarea metodelor invazive de tratare a durerii: ace blocaje nervoase diferite mărimi. • medici de laborator. • lucrători sociali. 9 Corticosteroizi (Dexametazonă).4. 9 Anxiolitice (Lorazepam. orală. • reabilitologi. 9 Laxative (Bisacodil. • tonometru.

Sporirea calităţii supravegherii pacienţilor cu durere 3. pe parcursul anului 3.1. pe parcursul anului Metoda de calcul a indicatorului Numărător Numitor Numărul de Numărul total de persoane/pacienţi cu persoane/pacienţi cu durere. Creşterea accesibilităţii bolnavilor oncologici la analgezice ANEXE Anexa 1.1. care au fost durere monitorizaţi trataţi conform prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer pe parcursul anului X 100 Numărul de pacienţi Numărul total de cu durere care au fost pacienţi cu durere.2. Rata consumului de opioide pe cap de locuitor. Proporţia persoanelor/pacienţilor cu durere. care au fost monitorizaţi conform prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer 3. care au fost trataţi conform prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer 2. Rata consumului de analgezice nesteroide.  E. pe parcursul anului x 100 Numărul populaţiei Cantitatea de opioide (aparte pentru fiecare opioid în mg) 2. Proporţia pacienţilor cu durere. Proces-verbal al evaluării primare şi curente a pacientului cu durere Numele. Scopul protocolului Sporirea eficienţei tratamentului durerii la bolnavii oncologici Măsura atingerii scopului 1. prenumele pacientului _____________________________________________________________________________ Diagnosticul medical _____________________________________________________________________________ Începerea realizării planului _____________________________________________________________________________ Sfârşitul realizării planului _____________________________________________________________________________ Localizarea durerii _____________________________________________________________________________ Data Ora Scorul durerii Efectul Tratamentul Comentariile Semnătura asistentei medicale 41 . monitorizaţi conform monitorizaţi prevederilor Protocolului Clinic Naţional Durerea în cancer pe parcursul anului X 100 Numărul de Numărul total de persoane/pacienţi cu persoane/pacienţi cu durere care au durere monitorizaţi administrat analgezice nonsteroide. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI No 1.1.

150 mg p. la fiecare 4–6 ore sau 100–200 mg. diaree Efecte adverse Calitativ similare cu ale Morfinei – în general. metabolizat în ficat Timp de înjumătăţire în plasmă – 6 ore Durata de acţiune 4–6 ore Indicaţii Durere uşoară – moderată Efecte secundare Similare calitativ cu cele ale Codeinei dar. sunt echivalente cu 30 mg Morfină p. 30. i.o.v. creşte la fiecare 6-12 ore o dată cu utilizarea continuă . dozei 240 mg p.c.o. se elimină prin urină şi prin bilă Timp de înjumătăţire în plasmă de 15 ore iniţial. Tramadol Farmacologie Activ p. Fentanil Farmacologie Activ i. epudural şi transdermic. fiole de 100 mg/2 ml Tabelul 45.o. cu eliberare continuă.. capsule cu eliberare medicamentoase continuă de 100 mg.. se modifică în funcţie de răspuns şi toxicitate Doze echivalente Vezi tabelele 15. mai uşoare şi mai puţin constipant.o. eliminat în urină Durata de acţiune 0. 18 şi 19 Forma Fiole de 100 µg/2ml.o. i.v. convulsii Doza uzuală 50–100 mg p. s..5–3 ore. medicamentoasă Emplastru de 25. mai puţin constipantă Doză uzuală 30–60 mg la fiecare 4–6 ore sau 60–180. 75. sunt echivalente cu 10 mg Morfină i. este echivalent cu Morfina 10 mg i. parenteral.m. s. creşte la 2-3 zile odată cu utilizarea continuă Durata de acţiune 4-6 ore iniţial. i. se elimină prin urină Timp de înjumătăţire în plasmă – de 2.m. tuse Efecte adverse Asemănătoare Codeinei. la fiecare 12 ore Doze echivalente 100 mg i.. Dihidrocodeina Farmacologie Similară Codeinei Timp de înjumătăţire în plasmă – de 3 ore Durată de acţiune 3-4 ore Indicaţii Durere uşoara – moderată.o. în general. sirop de 25 mg/5 ml medicamentoase Combinaţii cu Acidul acetilsalicilic (coCodapirin) sau Paracetamol (coCodamol) Tabelul 42.. nu se acumulează Durată de acţiune 4-6 ore Indicaţii Durere uşoară – moderată. mg preparat cu eliberare lentă p.m. p. 100 µg/oră Tabelul 44.o. Forme Comprimate de 15.v..m. i.5–1 oră. este echivalent cu Morfina 30 mg p.Anexa 2. i. metabolizat în ficat. comprimate de 50.o. la fiecare 12 ore Tabelul 43. Forme Capsule de 50 mg. tuse. la 4-6 ore Echivalenţă a 100 mg i.. p. mai puţin severe Mai constipantă Doză 30–60 mg p. 72 de ore.o. 60 mg.r. Opioide utilizate în tratarea durerii Tabelul 41: Codeina Farmacologie Se absoarbe bine pe calea internă Se metabolizează în ficat. 50... Se metabolizează în ficat.l. transdermic Indicaţii Durere moderată şi severă Pacienţi care nu pot administrată medicaţia pe cale orală Pacienţi care nu tolerează Morfina Efecte adverse Similare calitativ cu cele ale Morfinei Precauţii Plasture transdermic nu trebuie acoperit strâns sau încălzit Doza Se calculează din terapia anterioară.m.m. supozitoare de 100 mg.m. Metadona Farmacologie Activă p. s...c.o.

sau p. Tabelul 46. dacă este administrată incorect. (când conversia se face de la Metadonă la Morfină) 10 mg i.o.r.5 mg. 2. moderată sau severă Efecte secundare Similar calitativ cu cele ale Morfinei Doză 5-10 mg p. excepţie făcând pacienţii care prezintă şi alte cauze predispozante la depresie respiratorie. Convingerea că Morfina trebuie administrată numai atunci când pacientul este pe moarte. apoi la fiecare 6-12 ore 20 mg p..m. La pacienţii cu cancer.. . 8.o. se elimină prin urină Durata de acţiune 4-6 ore p. Mituri despre opioide .Dacă am nevoie de Morfina înseamnă că sfârşitul este aproape”. Studiile au arătat că durerea este un stimulator al centrelor respiratorii.o.. sunt echivalente cu Morfina 30 mg p. Toleranţa la depresia respiratorie se instalează rapid.o. este compatibilă cu un stil normal de viaţă. 16.Indicaţii Efecte secundare Doză Doze echivalente Forme medicamentoase Notă: *Nereducerea frecvenţei administrării după primele zile va genera toxicitate cumulativă. . se modifică în funcţie de răspuns şi de toxicitate Doze echivalente 6 mg p. ..o. Forme Soluţie în picături de 1mg/ml si 10mg/ml. supozitoare rectale (Oxicodon hidroclorat) de 5 mg Tabelul 47. decât la pacienţii opioid naivi care încep terapia parenterală.m. Indicaţii Durere uşoară. Morfina va fi ineficientă în controlul durerii.o.. Intoleranţă la Morfină Efecte secundare Asemănătoare cu cele ale Morfinei Doza Se calculează din terapia anterioară. este echivalent cu Morfină 30 mg p.m. la 6-12 ore Doze echivalente 30 mg p.r. sunt echivalente cu Morfina 10 mg i. la fiecare 4-6 ore sau 30 mg p. se metabolizează în ficat.o.Morfina determină depresie respiratorie”. capsule cu eliberare continuă de 2. 1. Forme Capsule de 1.o. 6 mg. dacă durerea este opioid nesensibilă sau dacă nu au fost abordate problemele psihosociale. 24 mg medicamentoase Durere severă Intoleranţa Morfinei Similare cu cele ale Morfinei Toxicitate cumulativă care poate da sedare Se calculează din terapia anterioară. se modifică în funcţie de răspuns şi toxicitate Frecvenţa: La fiecare 4-6 ore pentru primele 1-3 zile. este arhaică. Depresia respiratorie este puţin probabil să apară. excretat în urină Timp de înjumătăţire în plasmă de 2-3 ore Durata de acţiune 3-4 ore Indicaţii Durere severă. echivalează cu Morfina 30 mg p. 43 .r.m.Morfina trebuie utilizată numai atunci când pacientul este pe moarte”. Oxicodon Farmacologie Activ p. este echivalent cu Morfină 10 mg i.5 mg i. Doza corectă de Morfină este doza care controlează durerea provocând efecte secundare tolerabile şi trebuie tratată individual pentru fiecare pacient. metabolizat în ficat. 4. soluţie enterală. (vezi casetele 20–26 şi tabelele 17 şi 18) Comprimate de 2. medicamentoase 20 şi 40 mg. depresia respiratorie nu este frecventă. . comprimate cu eliberare continuă de 10.o. 6-12 ore p.r. Morfina poate fi utilizată pentru o perioadă de luni şi de ani de viaţă şi administrată corect. 3.Morfina nu are efect”. p. Hidromorfon Farmacologie Se absoarbe pe cale orală. fiole 10 mg/ml Anexa 3. sedare şi narcoză..

dacă acesta este indicat. cel mai bine este să presupunem că este încă prezentă şi să continuăm administrarea regulată a medicaţiei. . Morfina nu numai controlează durerea ci şi îmbunătăţeşte confortul bolnavului şi. Doza necesară pentru analgezie variază în limite largi şi trebuie ajustată în funcţie de răspunsul individual. Un istoric de .Morfina cauzează efecte secundare intolerabile: constipaţie. Dependenţa psihologică apare extrem de rar la pacienţii cu cancer şi cu durere.. Agoniştii opioizi puri nu au doze maxime sau doze plafon pentru efectul analgezic. dependenţă fizică sau dependenţă psihologică nu sunt niciodată un motiv pentru amânarea tratamentului cu Morfină. . .. dependenţă fizică şi psihologică”. Răspunsul la analgezicele opioide este individualizat. greaţă. şi trebuie reasiguraţi că acestea vor trece în câteva zile.. dacă este necesar.. greţii şi vomei care au apărut după administrarea de Morfină parenterală unui pacient opioid-naiv în controlul durerii acute. astfel. culturale şi spirituale – în percepţia durerii. al familiei. Morfina se introduce la necesitate şi aceasta nu înseamnă ca pacientul este în faza terminală. 44 . .Nu stadiul bolii dictează prescrierea opioidelor. psihologice. Temerile legate de toleranţă.atunci Este indicat sa reducem doza de opioid când pacientul este inconştient sau în stadiul terminal”. asta se poate datora faptului că doza a fost prea mică. . Pacienţii trebuie avertizaţi despre posibilitatea apariţiei a somnolenţei şi a greţii.Nu mai rămâne nimic vreun remediu eficient pentru situaţia în care durerea va creşte”. Daca pacientul afirmă că Morfina nu i-a uşurat durerea. Dependenţa fizică necesită explicaţii şi pacientul trebuie reasigurat că doza de Morfină poate fi micşorată.. administrată prea rar. Opioidele pot fi folosite pentru toate tipurile de intensitate a durerii de la moderată severă. Ne asigurăm. . ci durerea şi severitatea ei. Doza optimă de opioid este doza care produce analgezie cu efecte secundare tolerabile. reasigurări şi de tratament antiemetic permit începerea tratamentului cu Morfină. . Ea necesită explicaţii şi sfaturi despre dietă şi despre terapia cu laxative. implicit. este compatibilă cu un stil normal de viaţă. Constipaţia apare inevitabil.Opioidele trebuie administrate numai în cancer”. Alergia imunologică la Morfină este rară şi oferirea de explicaţii. prescrierea corectă şi titrarea individuală a dozei fac ca majoritatea pacienţilor să atingă un bun control al durerii.alergie la Morfină” se datorează. sau nu i s-au oferit instrucţiuni referitoare la ce să facă în cazul durerii în puseu.. fără efecte negative. Cele mai frecvente motive pentru care Morfina este evitată sunt legate de înţelegerea greşită a toleranţei. dacă durerea este controlată prin alte mijloace. Nu trebuie subestimată importanţa altor aspecte ale suferinţei pacientului – fizice. Când un bolnav nu mai este capabil să comunice.Morfina nu a fost de niciun ajutor”. dependenţei fizice şi a dependenţei psihologice.Sunt alergic la Morfină”. că moartea va fi posibil cât mai puţin dureroasă.Doza de opioid necesară în controlul durerii este similară pentru aproape toţi pacienţii”. iar dacă se administrează corect. Morfina nu conduce la moarte şi poate fi utilizată perioade lungi de viaţă. inclusiv durerea cronică noncanceroasă. Pacienţii trebuie reasiguraţi că aria terapeutică a Morfinei este destul de largă pentru a permite creşterea dozei. Decizia de folosire a opioidelor în terapia durerii trebuie luată în funcţie de intensitatea durerii şi nu în funcţie de boală. în general. sociale. dacă durerea este sau nu prezentă.. Oferirea de explicaţii. fără efecte secundare inacceptabile. Pacienţii cu cancer dezvoltă rar toleranţă semnificativă din punct de vedere clinic. somnolenţă”.. “Teama de toleranţă.

sedare excesivă. malabsorbţie. Daca calea orală este imposibil de folosit. Sunt utilizate pentru infuzie continuă pacienţilor cu greţuri şi vomă. iar absorbţia pe aceasta cale este variată. iar pacienţii neutropenici şi cei cu tratament cronic hormonal. Un avantaj al acestor căi este că dozele echipotente sunt cu mult mai mici decât cele sistemice.c. Infuziile i.: greaţă. Infuziile continue permit obţinerea unui nivel constant al medicamentului în plasmă. Opioidele pot fi administrate prin catetere implantabile percutanate în spaţiile epidurală sau intratecală.c. PCA – analgezia controlată de pacient prin utilaj special poate fi utilizată pentru a combina infuzia continuă cu bolusuri intermitente. deci medicamentul va fi metabolizat ca primă trecere prin ficat. Injectările i. posibil. Este calea alternativă pentru pacienţii care prezintă greaţă. confuzii). ceea ce permite un control flexibil al durerii. rotat la fiecare 48–72 de ore pentru a minimaliza riscul infectării locale. Utilizarea pompei infuzionale este considerată cea mai corectă strategie de infuzie continuă. pentru a acţiona. trebuie inspectat şi. Daca este utilizată aceasta cale. Importante sunt selectarea pacientului şi consideraţiile de îngrijire de lungă durată. Administrările pot fi făcute prin injectări intermitente în bolus sau infuzii continue cu dozare în bolus. dacă este luată în consideraţie biodisponibilitatea şi transformarea medicamentelor. Calea intravenoasă provoacă analgezie rapida. apoi va intra în circulaţia sistemică. deoarece sunt dureroase şi deranjante. provoacă acţiune mai scurtă decât alte cai. Căile de administrare a medicamentelor în durere Calea Calea orală Comentarii Calea orală este preferată în tratarea durerii în cancer. au risc crescut de infecţii sistemice şi în locurile de administrare a injecţiilor. trebuie administrat opioidul concentrat. locul infuziei s. vomă. iar dozele mai mici pot reduce efectele adverse. poate avea loc un răspuns diferit la analgezice.v. Calea rectală Calea transdermică Calea transbucală Calea subcutanată sau intravenoasă Calea intramusculară Calea intrarahidiană: intratecală. cu condiţia că pacientul este corect informat. Nu este de folos în prezenţa diareii sau printre cei care sunt incapabili să-şi administreze supozitorul. Exact aceleaşi rezultate pot fi obţinute în cazul administrării orale ca şi în cazul administrării parenterale. Concentraţiile plasmatice cresc încet. Neutropenia şi trombocitopenia sunt contraindicaţii relative pentru calea rectală. Absorbţia sublinguală a Morfinei este redusă. per oră să nu depăşească 5 ml. trebuie evitate. timp 12-18 ore după administrarea emplastrului. Medicamentele pot fi utilizate în doze intermitente repetate sau în infuzie continuă. dar Buprenorfina şi Fentanilul sunt relativ bine absorbite pe aceasta cale. Se recomandă ca volumul s. Alt avantaj este că durata acţiunii este mai mare dacît pe oricare altă cale folosită. atunci căile rectală şi transdermică sunt considerate alternative minim invazive. obstrucţie intestinală. Bolusurile i.Anexa 4. Circulaţia în porţiunea distală a rectului este diferită de cea din porţiunile superioare şi.c.v. pe parcursul a 20–24 de ore după înlăturarea lui. Prin această cale este evitată absorbţia gastrointestinală. Sunt opţiuni. pot fi administrate la domiciliu. şi scad încet.m. deoarece este cea mai convenabilă pacientului şi cost-eficient. Este o rută de alternativă când calea orală nu poate fi utilizată. Pacienţii trombocitopenici prezintă risc de dezvoltare a hematoamelor. calea subcutanată poate necesită până la 15 minute. care se revarsă în sistemul portal. disfagie sau cu dificultăţi de înghiţire. care evită circulaţia portală. Permite absorbţia şi acţiunea rapidă. pe cînd absorbţia din porţiunea distală a rectului are loc prin venele hemoroidale inferioare. vomă sau nu pot ingera alimente. Colostomia sau stomele pot fi la fel utilizate cu condiţia că fluxul evacuator este suficient de lent pentru a permite absorbţia. Calea nu este utilă pentru o titrare rapidă a dozei şi poate fi propusă pacienţilor care administrează deja opioide şi au o durere relativ stabilă. din aceasta cauză. dacă ele sunt plasate în locuri diferite la fiecare administrare: absorbţia prin mucoasa porţiunii superioare a rectului se face prin venele hemoroidale superioare. La pacienţii neutropenici. epidurală sau intraventriculară 45 . şi s. dacă dozele maxime de opioide şi de coanalgezice administrate pe alte căi sunt neeficiente sau produc efecte secundare intolerabile (ex. precum şi pacienţilor care necesită titrarea rapidă a dozei. pentru a administra un volum cât mai mic.

• Greaţă. poate fi redusă din severitate. la necesitate sunt recomandabile. până când organismul se adaptează schimbării dozei. cel puţin. 46 Mesaje-cheie pentru pacienţi: .vă rugăm să comunicaţi medicului şi asistentei dvs. de obicei. Greaţa se reduce. până când somnolenţa se reduce.medicii şi asistentele medicale doresc să cunoască toate problemele. pot potenţia durerea fizică. pe care le aveţi. alte opţiuni sunt valabile. Ghidul pacientului 1. • Analgezie insuficientă.utilizarea acestor medicamente acum nu este un indicator că ulterior ele nu vor mai acţiona. • Somnolenţa: iniţial vă puteţi simţi somnolent sau dormiţi mai mult. • Pacienţii cu cancer. • Nu există niciun beneficiu de a suferi în durere. • Problemele de natură emoţională şi de cea psihologică pot cauza durere şi distres şi. . De obicei. de obicei. precum şi în posibilele efecte secundare ale medicamentului. poate fi bine controlată prin medicaţie orală. cînd aveţi probleme cauzate de schimbări în relaţii şi cu probleme de valori şi legate de pierderea sensului vieţii. medicală vă va informa despre doza suficientă de medicament. 9 Dacă aceste medicamente nu au efect. Când se apelează la consult medical repetat: • Constipaţia > 3 zile. ______________ telefonul de contact ___________ Numele medicului dvs. Lucrătorul social şi Îngrijirea Spirituală vă pot susţine în contactele dvs. totală. • Majoritatea durerilor pot fi controlate. se pot recomanda medicamente. iniţial. Numele asistentei dvs. Informaţii despre posibile efecte secundare: • Constipaţia: se întâlneşte frecvent când medicaţia este luată de rutină până când laxativele şi/sau înmuietorii de scaun sunt utilizaţi în mod regulat. în 2-3 zile. nu le comunicaţi.când aceste medicamente sunt utilizate pentru a trata durerea. • Pacientul cu cancer poate avea dureri din cauze care nu au legătură cu cancerul. 9 Morfina şi alte medicamente similare sunt utilizate frecvent pentru tratarea durerii: . 9 Comunicarea cu medicii şi cu asistentele medicale este importantă.medicii şi asistentele medicale nu pot spune ce durere aveţi. adormire în timpul discuţiei. 2. până când organismul se adaptează efectului medicamentului. Asistenta dvs. • Pacienţii şi îngrijitorii lor trebuie să posede informaţia deplină despre faptul cum să-şi ia medicaţia. Ei cunosc aceste probleme şi vă vor ajuta cu plăcere. • Creşterea intensităţii durerii nu este un semn al apropierii decesului. denumirea medicamentului. de asemenea. Supravegherea şi asistenţa. În cazurile dificile. se întâlnesc iniţial. _____________ telefonul de contact___________ • Nu toţi pacienţii cu cancer au durere. . emoţională şi spirituală este importantă pentru noi. durerea. 3. nu trebuie să accepte lipsa de control a durerii ca fiind parte a stării lor. Informaţie generală: • Experienţa dvs. greaţa. frecvenţa administrării şi cum să procedeze în cazul puseului de durere şi în dureri incidente. se poate datora diminuării durerii şi creşterii capacităţii de somn. Deşi creşterea duratei somnului. inclusiv indicaţia pentru medicament. dacă aveţi dificultăţi sau temeri luând medicamentele indicate. • Durerea fizică. .Anexa 5. • Greaţa: ocazional. fizică. . toropeală. Pentru a reduce greaţa. adicţia rareori este o problemă. aceste simptome diminuează în 2-7 zile. până când dvs. cu diverse servicii. care au durere. • Apar întrebări despre dozaj şi/sau despre schimbare de medicaţie. cu sau fără vomă. • Somnolenţă pronunţată.

MacDonald N. 13. the pocket edition of the Final Report of the Texas Cancer Council’s Workgroup on Pain Control. Melzack R. MedicalPublishing Division. Fundatia Soros – Moldova. are dreptul să ceară să fie îndreptat către specialistul în Îngrijiri Paliative sau anestezistul specializat în controlul durerii. 47 . Thorp S.. Corin Gazdoiu. fourth edition. UMHS Guidelines for Clinical Care May 2009 © Regents of the University of Michigan Wall P. analgezicele li se prescriu pentru utilizare sistematică şi în funcţie de intensitatea durerii. S. Bennet D. Department of Anaesthesiology and Operative Intensive Care. 6. • Pacientul care nu este mulţumit de nivelul de control al durerii sale.. 2007. 1996 18. 17. Zech DF. • Analgezicele produc invariabil constipaţie şi laxativele prescrise trebuie luate conform recomandărilor. “Guidelines for treating of cancer Pain”. 2003 3.L. 5. Editura PHOENIX.org 8. Assesment and Management ». Pasero C. International Association for the Study of Pain (IASP): www. “Consensus panel recommendations for the assessment and management of breakthrough pain” Part 1 assessment. 2002. Geneva. Traducere cu permisiunea autorului Daniela Mosoiu..R. ed. Churchill Livingstone. Texas Cancer Council. Lynch J. Iniţierea tratamentului cu opioizi nu înseamnă că moartea este iminentă. Pain. Cambridge University Press. Lefkowitz M. NHS Quality Improvement Scotland. Woodroof R. Asperula Pty Ltd. A national clinical guideline. Mosby 1999. Wilcock A. care au durere şi cărora le sunt prescrise opioide. Copyright 2001. 12. 2007. 1998 14. “Controlul simptomelor în cancerul avansat”. 2002. Mosoiu D. “Pain”. Grond S. Validation of World Health Organization Guidelines for cancer pain relief: a 10-year prospective study. Pacienţii cu cancer.iasp-pain. second edition. Melbourne 1997. Staats P. Just the facts. Această cerere nu va afecta modul în care pacientul este tratat de medicul său actual. • Frica de creştere a toleranţei sau adicţie sunt bariere în calea utilizării opioidelor pentru durere. Wilckock A. 2. Doyle D. Chisinau. 1995 Oct. editura EPIGRAF S. Best Practice Statement. « Cancer Pain ». World Health Organization. Radcliffe Medical Press. Programul Sanatate Publica. ghid practic. Traducere de Alexandru si Pavel Jalba. 16. Brasov. 20. November 2008. 19. Wallace M. “A practical approach to pain management”. R. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 1999. 2002. “Prescrierea si utilizarea opioidelor în managementul durerii”. Twycross.. second edition. Hertel D.Oxford University Press.. 1997. Germany. 2003 7. “The management of pain in patients with cancer”.. University of Cologne. Bruera E. Traducere în romană cu permisiunea autorilor de Corin Gazdoiu si Daniela Mosoiu. ULYSSE. S. Iniţierea timpurie a tratamentului cu Morfină sau cu un alt opioid nu înseamnă că doza opioidului va creşte inevitabil până la o doză mare şi nu va mai exista un alt analgezic potrivit disponibil. Hanks G. McGraw – Hill.. “Cancer Pain.63(1):65-76.30:296-301. “Control of pain in adults with cancer”. McCaffery M. “Pain and medicine and management”.. and Lebovits A. Twycross R.. “Cancer pain relief: with a guide to opioid availability”. BIBLIOGRAFIE 1. clinical manual. “Textbook of pain”. “Controlul simptomelor în formele avansate de cancer”. 10. second edition. Elaborat în cadrul Proiectului Dezvoltarea Îngrijirilor Paliative in Republica Moldova. Pharmacy and Therapeutics 2005. Lux Libris. 4. “Oxford Textbook of Palliative Medicine”. Portenoy R. 1998. Lehmann KA. Lux Libris. Woodroof R. 11. Brasov. 1996 9. Ghid « Ingrijiri Plaiative ». November 2009. “Palliative care formulary”.• Pacienţilor cu durere cronică. Brasov. nu dezvoltă dependenţă psihică..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful