Sunteți pe pagina 1din 17

Note de curs Drept interna ional privat 1 CUPRINS Bibliografie..........................................................................................................2 Istoric ..................................................................................................................3 Raporturile de drept interna ional privat...............................................................

.3 Tr sturile elementului de extraneitate.................................................................5 Domeniul dreptului interna ional..........................................................................7 Norma conflictual ..............................................................................................8 Calificarea i retrimiterea...................................................................................10 Cazurile n care legea str in competent nu se aplic ........................................12 Conflicte de legi ................................................................................................15 Legea aplicabil statului persoanei fizice n DIP ................................................17 Statutul persoanelor juridice n DIP (statutul organic al persoanelor juridice).....18 Promisiunea de c storie, c storia n dreptul interna ional privat......................18 Actul juridic n Dreptul interna ional privat........................................................22 Aspecte privind mo tenirea n dreptul interna ional public.................................23 Note de curs Drept interna ional privat 2 11.10.2011 Bibliografie Noul Cod Civil Cartea a VII-a Norme conflictuale o Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil o Legea 71/2010 de punere n aplicare

Modificat prin O.U.G nr. 79/2011 (30 septembrie) Harosa Liviu-Marius, Popescu Dan Andrei , Drept Interna ional Privat. Tratat Elementar, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 1999 Sergiu Deleanu, Drept interna ional privat, vol.I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000 Nicoleta Diaconu, Drept interna ional privat, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2005

Titus Prescure, Codru Nicolae Savu , Drept interna ional privat, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2005 Bianca Maria Carmen Predescu, Fundamentele normelor conflictuale, Ed. R. A. Monitorul Oficial, Bucure ti, 2001 Bianca Maria Carmen Predescu , Drept interna ional privat. Partea General , Editura Wolters Kluwer, Bucure ti, 2011 Dan Lupa cu , Drept interna ional privat, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2010 Ovidiu Ungureanu, C lina Jugastru, Adrian Circa , Manual de Drept interna ional privat, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2008 Note de curs Drept interna ional privat 3 Istoric Pn la intrarea n vigoare a Legii 105/1992 se aplica Codul Civil din 1964, care con inea cteva articole de drept interna ional privat. n 1992 a fost adoptat prima lege de anvergur care reglementa raporturile cu element de extraneitate dup modelul legii federale elve iene din 1911. Prin Noul Cod Civil a fost abrogat par ial Legea 105/1992 n sensul c au r mas valabile nc o perioad de timp cteva dispozi ii privind obliga ia legal de ntre inere i dispozi iile aplicabile n procesele care au pe rol cauze cu element de extraneitate. Odat cu intrarea n vigoarea a Noului Cod de Procedur Civil va nceta aplicabilitatea normelor Codului Civil. De la 1 octombrie 2011 dreptul interna ional este reglementat de Noul Cod Civil Cartea VII. Raporturile de drept interna ional privat Raporturile de drept interna ional privat sunt n accep iunea Noului Cod Civil raporturile civile, comerciale i alte asemenea raporturi de drept privat care prezint unul sau mai multe elemente de extraneitate. Noul Cod Civil se m rgine te s enumere doar cele dou tipuri de raporturi juridice civile i comerciale fa de Legea 105/1992, care con inea o gam mai larg de raporturi juridice. Precizarea care trebuie f cut este c enumerarea Noului Cod Civil este exemplificativ , prin urmare intr n categoria raporturilor de drept interna ional privat orice alte raporturi juridice de drept privat care au element str in. De exemplu: raporturi de dreptul transporturilor (contract de expedi ie de m rfuri cu element str in), raporturi de dreptul propriet ii intelectuale, raporturi juridice de dreptul familiei, etc. Ceea ce confer o fizionomie aparte a raporturilor de drept interna ional privat este elementul de extraneitate. (element str in)

Elementul de extraneitate este un fapt juridic de ata are care fie are aptitudinea de a genera conflictul pozitiv de legi, fie atrage aplicarea normelor unificate sau a normelor de aplica ie imediat . Faptul juridic de ata are este o mprejurare de fapt, care pune raportul juridic n leg tur cu dou sau mai multe sisteme juridice. Alegerea legii aplicabile urmnd a se face ntre legile acestor sisteme. Faptele juridice de ata are se deosebesc de faptele materiale, ntruct faptele juridice de ata are dau voca ie de aplicare unui anumit sistem legislativ. Note de curs Drept interna ional privat 4 Conflictul de legi este pozitiv sau negativ. Conflictul pozitiv apare n situa ia n care fiecare dintre legile n prezen i reclam deopotriv aplicabilitatea. (un cet ean francez se c store te cu un cet ean englez n Elve ia i cere recunoa terea efectelor c storiei n Romnia) Conflictul negativ este situa ia n care niciuna din legile n prezen nu dore te a se aplica, fiecare lege conferind competen de aplicare celeilalte. (legea romn trimite la legea francez , dar legea francez refuz competen a de aplicare i trimite mai departe) Normele de aplicare imediat potrivit Noului Cod Civil sunt norme materiale care se aplic prioritar fa de normele conflictuale datorit caracterului lor imperativ. (de ordine public ) De exemplu: Se prevede n N.C.C. c forma celebr rii c storiei respect legea locului ncheierii c storiei ( locus regit actum ). Se prevede de asemenea ca norma material c se va aplica legea romn cu prioritate ori de cte ori legea str ina desemnat con ine un impediment care potrivit dreptului romn este incompatibil cu libertatea de a ncheia o cstorie legea romn se va aplica ori de cte ori unul dintre cet eni este romn. Normele unificate sunt norme incluse n conven ii interna ionale la care ara este parte. Note de curs Drept interna ional privat 5 18.10.2011 Trsturile elementului de extraneitate Elementul extraneitate nu este un element structural al raportului juridic. n mod obi nuit raportul juridic are 3 elemente: - Subiecte (pers. fizice, persoane juridice) - Con inut (drepturi + obliga iile p rilor) - Obiect (presta ia la care subiectul activ este ndrept it i la care subiectul pasiv este inut) Aceste 3 elemente sunt nu numai necesare dar i suficiente pentru existen a oirc rui raport juridic. A a fiind, elementul de extraneitate nu apare ca fiind integrat al organiz rii interne a raportului juridic, ci este doar o mprejurare de fapt care pune n rela ie raportul juridic cu 2 sau mai multe legi care sunt susceptibile de aplicare.

n doctrina juridic sunt 2 curente de opinie cu privire la integrarea elementului de extraneitate n structura raportului juridic. 1. Potrivit unei prime teze, elementul extraneitate se integreaz raportului juridic (Titus Prescure, Codru Nicolae Savu) 2. Opinia majoritar nu include elementul de extraneitate n structura raportului juridic. Elementul de extraneitate este calificat ca element str in prin prisma unui anumit sistem legislativ i de asemenea, prin raportare la anumite perioade istorice n cadrul aceluia i sistem de drept n ce prive te primul aspect, elementul de extraneitate ntr-o anumit materie difer de la o ar la alta, de exemplu n materia statutului personal, dreptul continental acord prioritate cet eniei, n timp ce sistemele anglo-americane stabilesc ca principalul punct de leg tur : domiciliul. n ce prive te al doilea aspect, remarc m faptul c n ara noastr , de la o perioad istoric la alta, au ap rut diferen e de nuan , legiuitorul dovedindu-se mai flexibil pe m sura trecerii timpului. Potrivit Legii 105/1992, punctele de leg tur n materia statutului personal erau cet enia i domiciliul (ultimul n subsidiar) n timp ce NCC stabile te c re edin a obi nuit a persoanei fizice se aplic st rii civile i capacit ii persoanei n subsidiar fa de cet enie. Elementul de extraneitate este cel care configureaz n mod specific raportul juridic cu element de extraneitate Glosar de termeni Lex causae aplicarea legii str ine raportului juridic cu element de extraneitate Lex voluntatis legea autonomiei de voin Lex nationalis legea na ional o Lex personalis legea cet eniei, a persoanei fizice o Lex societatis legea cet eniei este dat de sediul principal al persoanei juridice Note de curs Drept interna ional privat 6 Lex monentae (legea monedei) NCC consacr principiul nominalismului monetar Lex venditoris legea statului a c rui na ionalitate sau domiciliu le are vnz torul n contractul respectiv Locus regit actum legea locului ncheierii actului juridic (act juridic unilateral sau contract) Lex rei sitae legea locului situ rii bunului imobil Tr sturile raportului de drept interna ional privat Este un raport exclusiv de drept intern i de drept privat - nu intr n sfera acestor raporturi rela iile de drept public. Acestea sunt raporturi de autoritate n care cel pu in una dintre p ri ac ioneaz ca subiect investit cu putere public (de ex. n dreptul penal, statul trage la r spundere persoana care a s vr it infrac iunea; n dreptul financiar, se reglementeaz problema impozitelor pe care cet eanul este obligat s le pl teasc statului). Dreptul privat poate fi luat n considerare n litigiile de drept public (de ex. n cazul chestiunilor prealabile ivite n procesele generate de raporturi de drept penal, de drept administrativ, de drept financiar etc. n concret, ntr-un proces care are pe rol infrac iunea de

bigamie, se poate ridica n mod prealabil chestiunea valabilit ii c storiei ncheiate n Romnia sau ntr-o alt ar de c tre cel trimis n judecat . n acest caz, chestiunea prealabil este exclusiv de domeniul dreptului privat, iar dac raportul juridic are element de extraneitate (una din cstorii n Fran a), va fi de domeniul dreptului interna ional privat. Raportul de drept interna ional privat se stabile te ntotdeauna ntre particulari. Persoanele fizice i persoanele juridice se afl n dreptul interna ional privat pe pozi ie de egalitate juridic , spre deosebire de dreptul public unde una dintre p ri se g se te de regul n raport de subordonare fa de cealalt . n raportul de drept interna ional privat, statul apare ca persoana juridic de drept privat. Note de curs Drept interna ional privat 7 01.11.2011 Domeniul dreptului interna ional Au fost exprimate 4 opinii cu privire la domeniul acestei discipline. I. Dreptul interna ional privat se ocup de studiul conflictelor de lege - Conflictele de lege reprezint situa ia n care un raport juridic cu element de extraneitate e susceptibil de a fi crmuit de dou sau mai multe legi (n calitate de lex causae) - Conflictele de lege constituie substan a i nucleul dreptului interna ional privat dar nu fac materia exclusiv a acestuia - Dreptul interna ional privat analizeaz i alte probleme iar capitolele i sec iunile NCC sunt structurate pe materii, punnd n eviden i normele de procedur i aspecte privind condi ia str inului, etc. II. Al turi de conflictele de legi, dreptul interna ional privat studiaz i conflictele de jurisdic ie

ace tia exprim situa ia n care instan a de judecat sau instan a arbitral este nevoit s se pronun e asupra propriei competen e. - ntotdeauna prima problem pe care are de solu ionat instan a este s se declare competent i apoi va trece la rezolvarea conflictelor de lege - Dac instan a se declar incompetent ea va respinge ac iunea - nchiderea dosarului nu este sinonim cu declinarea de competen , ntruct declinarea opereaz ntre organele judiciare ale aceluia i sistem de drept

- nchiderea dosarului poate fi nso it n temeiul rolului activ al instan ei de recomandarea c tre p ri s se adreseze instan ei competente din alt ar cu precizarea acestei instan e III. Include n sfera acestuia al turi de conflictele de legi i conflictele de jurisdic ie de legi i conflictele de jurisdic ii i condi ia juridic a str inului. - Totalitatea drepturilor i obliga iilor pe care le are str inul persoan fizic sau juridic pe teritoriul unui alt stat dect statul de cet enie sau statul de re edin sau domiciliu - Potrivit NCC e str in persoana care are cet enia altui stat dect cel romn i creia i se aplic una dintre legile na ionale de reglementare cea cu care ntre ine cele mai strnse leg turi (legea determin prin re edin a obi nuit ) - Condi ia juridic a str inului = leg tura politico-juridic ntre str in i un anumit stat Note de curs Drept interna ional privat 8 - Dreptul interna ional privat include aceast materie f cnd obiect de studiu, iar NCC al turi de legile speciale con ine dispozi ii care se adreseaz direct str inilor, inclusiv sub aspect procedural IV. Include al turi de cele trei probleme men ionate i cet enia - este o institu ie care se reg se te cu prec dere n normele constitu iei i ale legilor speciale Norma conflictual Este o norm specific dreptului interna ional privat care are un rol de trimitere sau de indicare a legii aplicabile raportului juridic Spre deosebire de norma conflictual , norma material tran eaz problema pe fond n sensul c raportului juridic i se aplic n mod direct normele din materia dr. Muncii, dr. Comercial, dr. Civil, etc. Structura normelor conflictuale este o problem care cunoa te 2 opinii doctrinare diferite: I. Norma conflictual are 2 elemente de structur : 1. Con inutului, 2. Leg tura II. Norma conflictual include i un al treilea element care e legea aplicabil raportului juridic 1. Con inutul normei conflictuale se refer la totalitatea raporturilor juridice care cad sub inciden a unei anumite norme conflictuale. NCC prevede c n materia statutului personal legea aplicabil e legea na ional , formularea o urm re te starea civil i capacitatea persoanei fizice sunt supuse legii na ionale, dac prin dispozi ie expres nu se prevede altfel. n acest text con inutul normei conflictuale e reprezentat de starea civil i capacitatea persoanei 2. Leg tura normei conflictuale e acea parte a normei care pune n rela ie con inutul cu legea aplicabil .

n enun ul legal leg tura normei conflictuale e exprimat de se aplic legea na ional a persoanei fizice dac nu se prevede expres altfel este reprezentat n ceea ce prive te nucleul s u de punctul de leg tur Principalele puncte de leg tur potrivit NCC 1. Cet enia este punct de leg tur principal statutului persoanei fizice i punct de leg tur subsidiar n alte materii cum sunt forma testamentului care poate fi ntocmit prin apelul la legea na ional a testatorului, promisiunea de c storie i n condi iile legii raportul de drept procesual civil cu element de extraneitate 2. Re edina persoanei fizice. NCC utilizeaz re edin a obi nuit a persoanei fizice acoperind astfel situa ia n care pers. Fizice care are mai multe re edin e Prin re edin a obi nuit se n elege locuin a principal . Note de curs Drept interna ional privat 9 Re edin a obi nuit este punct de leg tur n urm toarele materii: mo tenirea bunurilor mobile (care anterior era guvernat de legea na ional , iar dup NCC dup re edin a lui de cuius), n materia promisiunii de c storie (logodna), n materia formei testamentului (ca punct de leg tur subsidiar) 3. Sediul social al persoanei juridice e principalul punct de leg tur n materia statului organic al persoanei juridice NCC precizeaz c pers. Juridic are na ionalitatea statului pe al teritoriul c ruia ia stabilit sediul social Dac exist sedii n mai multe state are relevan sediul real, adic locul principal de conducere i gestiune a pers. Juridice, chiar dac hot rrile se iau de ctre ac ionari afla i n mai multe state 4. Pavilionul navei sau aeronavei e punctul de leg tur principal pentru raporturile juridice n care sunt implicate aceste mijloace de transport. 5. Locul producerii faptului juridic ilicit guverneaz materia r spunderii civile delictuale. 6. Voin a p rilor e unul dintre cele mai importante puncte de leg tur n urm. materii: actul juridic civil (actul unilateral e supus legii alese de autorul s u pe cnd contractul e supus legii alese prin consens de p ri). Testamentul (mo tenirea testamentar este supus legii pe care teritoriul o alege fie pentru ntregul testament, fie pentru o parte). 3. Legea aplicabil este lex causae, care nu face parte din structura raportului de drept interna ional privat, ci face parte din sistemul de drept al statului unde a luat na tere. Note de curs Drept interna ional privat 10 08.11.2011

Calificarea i retrimiterea Calificarea Calificarea este o opera iune logico-juridic de ncadrare a unui raport juridic sau a unei mprejur ri de fapt ntr-o anumit categorie juridic . Conflictul de calific ri apare atunci cnd una i acela i no iune este diferit ncadrat n sisteme de drept care apar in unor state diferite. Tipuri de calificare: I. Calificarea primar acea calificare de care depinde ns i legea aplicabil raportului juridic Calificarea secundar - cea care se realizeaz dup alegerea lui lex causae i presupune alegerea uneia dintre mai multe legi care apar in ns aceluia i sistem de drept II. Calificarea con inutului schimb / atrage aplicarea unor norme conflictuale diferite. Calificarea dat leg turii atrage aplicarea unor legi diferite raportului juridic. Legea dup care se face calificarea dup Noul Cod civil - Regula de principiu nscris n NCC (L. 287/2009) este aceea c pentru calificare se recurge la legea romn . Textul de principiu este urmat de men ionarea situa iilor n care este posibil s se recurg pentru calificare la o alt lege dect legea romn . NCC prevede c pentru determinarea naturii mobiliare sau imobiliare a unui bun se recurge la legea locului unde bunul se afl sau este situat. - n caz de retrimitere, calificarea se face dup legea str in care trimite la legea romn . - n cazul n care legea str in determinat con ine anumite institu ii juridice care nu sunt cunoscute n legea romn se ia n calcul calificarea dat acestor institu ii n legea str in . - Situa ia n care n temeiul autonomiei de voin p rile aleg o lege aplicabil contractului pe care l ncheie ele pot n cuprinsul contractului s defineasc no iunile cu care opereaz . - Ex: testamentul olograf (olandezului): un cet ean olandez testeaz n Fran a n form olograf , n condi iile n care legea olandez nu recunoa te valabilitatea testamentului olograf. S-a pus problema dac testamentul olograf produce efecte i e valabil n condi iile legii; r spunsul depinde de modul n care e calificat caracterul olograf al testamentului. Dac acest caracter olograf e calificat ca o problem care ine de capacitate, de fond, se va aplica legea olandez , iar testamentul va fi lovit de nulitate absolut ; dac dimpotriv , caracterul olograf e calificat ca o problem care ine de form , atunci se va aplica legea ntocmirii actului juridic, iar testamentul va fi considerat valabil, ntruct Fran a recuno tea nc valabilitatea testamentului olograf. Note de curs Drept interna ional privat 11 Retrimiterea Retrimiterea = institu ia de drept interna ional privat provocat de conflictul negativ de legi n sensul c fiecare dintre legile n prezent confer celeilalte competen a de a solu iona aplicarea lex causae.

Formele retrimiterii: Retrimiterea presupune ca un sistem legislativ s fie privit n ansamblul s u n sensul c legea str in include nu numai dispozi iile de drept substan ial dar i sistemul normelor conflictuale. Prin excep ie prevede NCC c legea str in nu va privit ca ansamblu care include i normele conflictuale atunci cnd p rile aleg ele nsele legea aplicabil contractului. Retrimiterea de gradul I. (simpl , trimitere napoi) este reglementat de NCC. Dup cum urmeaz : atunci cnd legea romn desemneaz ca aplicabil o lege str in , iar legea str in retrimite la legea romn se aplic legea romn . Acest caz de retrimitere a fost reglementat n mod asem ntor n L. 105/1992. Retrimiterea de gradul II. (dubl retrimitere) const n trimiterea pe care legea romn trimite la lege str in care trimite mai departe la legea unui stat ter . Ex.: legea romn trimite la legea englez care trimite mai departe la leve elve ian , etc. NCC refuz trimiterea f cut de legea str in la dreptul statului ter i i arat c n cauz se va aplica legea romn , dac prin dispozi ie expres nu se dispune altfel. SPE : Cazul Forgo: un copil n scut n Bavaria tr ie te n Fran a de la 5 ani f r ca pe teritoriul Fran ei s ntocmeasc formalit i de stabilire a domiciliului legal. Moare la vrsta de 68 de ani n Fran i las o important mo tenire pentru care nu las testament. Rudele colaterale dup mam introduc la instan a francez peti ie de ereditate. Norma conflictual francez trimite la legea domiciliului de fapt (Bavaria pentru c pe teritoriul francez nu a ntocmit niciodat formalit ile respective) dar legea bavarez refuz trimiterea f cut de norma francez i retrimite la legea francez ca lege a domiciliului de fapt al defunctului. n spe , instan a francez a judecat cauza, retrimiterea a fost acceptat , iar succesiunea a fost atribuit statului francez ntruct n temeiul legii franceze, n materia succesiunilor, mo tenirea a fost considerat vacant . Note de curs Drept interna ional privat 12 22.11.2011 For instan sesizat Legea forului legea romn Cazurile n care legea str in competent nu se aplic Generic, este vorba de situa ia n care, potrivit NCC, cartea a VII-a legea str in la care face trimitere norma conflictual a forului poate fi determinat , este competent s se aplice, dar pentru motive bine stabilite, ea este nl turat de la aplicare. I. Ordinea public de Drept interna ional privat Din punct de vedere istoric, ordinea public de Drept interna ional privat a operat de la un moment dat n raporturile dintre cet i, ora e, ri, sub forma a a numitei curtoazii interna ionale. Ini ial, curtoazia interna ional a fost refuzat ca temei al aplic rii legii str ine pe teritoriul forului, dar ulterior i pe m sura ce au ap rut codific rile, s-a acceptat c este posibil ca o lege str in s opereze pe un teritoriu al forului. Chiar i a a, legea str in nu poate fi aplicat dac prin con inutul s

u ncalc ordinea public a forului. NCC. aduce prima reglementare expres a ordinii publice de Drept interna ional privat. Legiuitorul consider c ordinea public reprezint situa ia n care legea str in normal competent nu se poate aplica pentru c ncalc sau contravine principiilor fundamentale ale dreptului romn, contravine dreptului Uniunii Europene ori ncalc drepturile fundamentale ale omului. Defini ia legal se refer la nclcarea a trei aspecte: principiile fundamentale ale forului (normele juridice romne de ordine public ), drept comunitar i drepturile fundamentale ale omului (n principal drepturile incluse n Conven ia European a Drepturilor Omului). Ordinea public de drept interna ional privat se invoc n fa a instan ei prin intermediul excep iei de ordine public de Drept interna ional privat excep ie absolut , dirimant n sensul c odat adus de instan , face imposibil continuarea procesului civil n baza acestei legi. n locul legii str ine, se va aplica ntotdeauna legea romn , dac procesul este pe rolul instan elor romne. NCC precizeaz explicit c n cazul nl tur rii legii str ine se aplic legea romn

legea romn are voca ie subsidiar de aplicare. n cursul procesului, excep ia de ordine public se invoc din oficiu de c tre instan , judec torul putnd s pun n discu ia p rilor nc lcarea ordinii publice. P rile pot i ele nsele s ridice excep ia nc lc rii ordinii publice de drept internaional privat. II. Frauda la lege n drept interna ional privat (fraudarea legii) p rile i creeaz inten ionat condi ii pentru a se sustrage legii, care li s-ar aplica n mod normal n scopul de a intra sub inciden a unei alte legi, care pentru anumite motive este preferat de p ri pentru a fi aplicat . Note de curs Drept interna ional privat 13 Condi iile fraudei la lege: 1. Schimbarea punctelor de leg tur n mod efectiv 2. Inten ia frauduloas a p rilor dorin a p rilor ca prin schimbarea punctelor de leg tur de a sustrage de sub inciden a unei legi pe care o consider mai pu in favorabil pentru a intra n cmpul de aplicare unei alte legi, care n mod normal nu s-ar aplica raportului juridic. 3. Utilizarea unor mijloace legale licite. 4. Rezultatul ob inut de p ri prin schimbarea punctelor de leg tur e ilicit. Domenii n care apare frauda la lege: 1. n materia statutului personal prin schimbarea cet eniei sau prin schimbarea religiei pentru acele state unde religia e punct de leg tur n materia statutului persoanei fizice. Spe a Mih escu: O femeie intenteaz ac iune n stabilirea paternit ii din afara c storiei n numele copilului minor, prt fiind un b rbat cu cet enie francez . Instan ele au respins ac iunea la fond pentru c s-a f cut aplicarea legii personale a copilului ce figura ca cet ean romn n proces. Ulterior, pn s-a ajuns n c ile de atac, mama copilului a procedat la schimbarea cet eniei acestuia n cet enie francez , la fel ca pretinsul tat . Instan a a f cut aplicarea legii franceze care permitea admiterea ac iunii n stabilirea filia iei din afara c storiei. Lege fraudat este legea romn pentru c singurul

scop pentru care s-au schimbat punctele de leg tur a fost admiterea ac iunii i aplicarea altei legi dect cea legal competent . 2. Schimbarea sediului social. 3. Schimbarea locului de a ezare a bunului mobil. 4. Sanc iunea fraudei la lege n dreptul interna ional privat. NCC. men ioneaz expres c legea str in aplicat fraudulos n detrimentul legii romne, reprezint situa ia tipic de fraud la lege. Nu numai fraudarea legii romne, dar i fraudarea legii str in intr n sfera no iunii fraud la lege. Dac n mod normal, norma conflictual desemneaz ca aplicabil o lege str in , dar p rile prin activitatea lor frauduloas procedeaz s se aplice o alt lege este tot o situa ie de fraud la lege n dreptul interna ional privat. I. Opinie: frauda la lege nu se sanc ioneaz . II. Opinie: frauda la lege se sanc ioneaz numai n mod limitat, numai n anumite materii, de exemplu n cazul actelor juridice. III. Opinie: sanc iunea = nulitatea actului rezultat n mod fraudulos. IV. Opinie: inopozabilitatea actului fraudulos - autoritatea c ruia i este destinat expres actul respectiv, nu l va lua n considerare III. Atunci cnd legea str in determinat n ceea ce prive te con inutul s u potrivit normei conflictuale a forului prezint datorit circumstan ei cauzei leg turi prea ndep rtate cu raportul juridic, aceast lege va fi nl turat de la aplicare. n acest caz, se va aplica ntotdeauna legea cu care raportul juridic cu element de extraneitate prezint cele mai strnse leg turi (de regul , cele Note de curs Drept interna ional privat 14 mai strnse leg turi exist cu legea statului unde p rile i au re edin a ori domiciliul, ori cu legea statului de cet eniei a uneia sau ambelor p ri) Acest caz legal nu se aplic n dou situa ii: - Nu se aplic n materia statutului persoanei fizice: ntotdeauna punctele de leg tur au o leg tur strns cu raportul juridic - Nu se aplic atunci cnd p rile au ales ele nsele legea aplicabil contractului Note de curs Drept interna ional privat 15 29.11.2011 Conflicte de legi 1. Conflictul mobil de lege Conflictul mobil de legi apare ori de cte ori un raport juridic cu element de extraneitate este supus succesiv unor puncte de leg tur diferite. Problema care se pune este care dintre legi se aplic n raport de schimbarea leg turii. Solu iile conflictelor mobil de legi sunt urm toarele: a) Conflictul mobil de legi se solu ioneaz dup legea veche NCC prevede c efectele c storiei i condi iile de fond ale c storiei sunt guvernate de legea re edin ei obi nuite a viitorilor so i, ori n lipsa unei re edin e obi nuite comune de legea cet eniei comune a so ilor. Se prevede c , n cazul

n care re edin a obi nuit sau cet enia so ilor se schimb , legea re edin ei, respectiv legea cet eniei comune continu s guverneze condi iile de fond i efectele cstoriei. b) Conflictul de legi se solu ioneaz prin op iune pentru legea veche sau legea nou Prile pot s aleag fie legea veche, fie legea nou ntruct legea le permite s fac acest lucru. NCC prevede c n materie testamentar condi iile de form ale testamentului sunt guvernate fie de legea aplicabil condi iilor de form la data ntocmirii modific rii sau revoc rii testamentului, fie de legea aplicabil la data decesului testatorului. c) Prile vor recurge la legea mai favorabil De exemplu, n materia filia iei copilului din afara c storiei. NCC prevede c filia ia copilului n scut din afara c storiei urmeaz legea na ional a copilului la data na terii acesteia. *art. 2605, alin. (1)+ Dac ns copilul are la data na terii mai multe cet enii se aplic dintre acestea legea cea mai favorabil . (art. 2655, art. 2589) Conflictele de legi se solu ioneaz dup legea nou - art. 2633. Mo tenirea este supus legii statului pe al crui teritoriu defunctul i avea stabilit la data mor ii re edin a obi nuit. De exemplu: din 5 re edin e alegem ultima reedin stabilit . 2. Conflictul n timp al normelor conflictuale a) Conflictul n timp al normelor conflictuale ale forului (for = legea instan ei sesizate cu solu ionarea litigiului) n spe legea forumul este legea romn . Dr. tranzitoriu: potrivit principiilor general cunoscute, regula este aplicarea imediat a legii noi i neretroactivitatea a legii. n raport de intrarea n vigoare la 1 Octombrie a NCC i n raport de faptul c o parte din dispozi iile vechii legi 105/1992 au r mas temporar active proced m n felul urm tor: - Dispozi iile c rii a VII-a privind DIP se aplic exclusiv litigiilor intrate pe rolul instan elor dup data intr rii n vigoare a codului - Aceasta este regula ce se aplic indiferent de data sau de locul ncheierii actelor juridice sau s vr irii faptelor juridice care au generat litigiul - Art. 207 alin.2 Note de curs Drept interna ional privat 16 - Excep ie: n cazul raporturilor DIP stabilite anterior intr rii n vigoare a codului, competen a instan elor judec tore ti determinat potrivit prevederii anterioare poate fi nl turat dac aplicarea acelor reguli ar conduce la consecin e v dit injuste (crearea unei circumstan e nelegal p rilor) - De la caz la caz instan a va aprecia ce nseamn aceste consecin e v dit injuste - NCC mai prevede c n cazul cnd se judec procese cu elemente de extraneitate care se aflau pe rolul instan ei la data intr rii n vigoare a codului, legea aplicabil se determin conform normelor de Drept interna ional public, care erau aplicabile pn la data intrrii n vigoare a legii noi. b) Conflictul n timp al normelor conflictuale str ine Solu ia este aplicarea dreptului tranzitoriu la fel ca n cazul primei forme cu respectarea principiilor neretroactivit ii legii i aplic rii imediate a legii noi. 3. Conflicte de legi n cazul statelor nerecunoscute Recunoa terea unui stat sau guvern s-a considerat a avea consecin e cu privire la posibilitatea ca legile sale s genereze conflicte de legi. Opinia dominant a fost n vechiul drept interna ional public c statul nerecunoscut nu poate ridica probleme n sensul c , el nu exist din punct de vedere juridic i prin urmare legile sale nu sunt apte a declan a conflicte pozitive sau negative de legi. n prezent se

accept c recunoa terea unui stat are caracter politic, diplomatic i nu are relevan n planul dreptului interna ional public. Dreptul interna ional public con ine rela ii ntre particulari, persoane fizice sau juridice, iar legile unui stat exist n mod obiectiv, independent de faptul c statul a fost sau nu recunoscut. Prim urmare dreptul s u conflictual are exact acela i regim ca i dreptul statului care s-a bucurat de recunoa tere la nivel interna ional. 4. Conflicte de legi n cadrul unor state n care coexist mai multe sisteme legislative (cazul statelor federale) Potrivit NCC n cazul statelor n care coexist mai multe sisteme legislative, art. 2560 indic faptul c dreptul acelui stat determin dispozi iile legale aplicabile, iar n lips se aplic sistemul legislativ n cadrul acelui stat care prezint cele mai strnse leg turi cu raportul juridic. Note de curs Drept interna ional privat 17 Legea aplicabil statului persoanei fizice n DIP NCC prevede expres c starea i capacitatea persoanei sunt guvernate de legea na ional , dac prin dispozi ii exprese nu se prevede altfel (art.2572 NCC). Legea na ional este legea cet eniei, pe care o are persoana n cauz , iar persoanele care au mai multe cet enii vor urma legea statului de care persoana este cea mai strns legat , n deosebi prin re edin a sa obi nuit . Pentru apatrizi atunci cnd un text de lege face trimitere la legea na ional , trimiterea se n elege a fi f cut la legea re edin ei obi nuite. Domeniul de aplicare a legii na ionale Legea na ional se aplic urm toarelor probleme: - St rii civile - Capacit ii persoanei (art.2572) folosin /exerci iu - Numelui persoanei fizice (n sensul larg: nume/prenume) - nceputului i ncet rii personalit ii (na tere/moarte) o NCC abrog decretele referitoare la persoanele fizice - Majoratului persoanei schimbarea legii na ionale nu aduce atingere majoratului dobndit potrivit legii aplicabile majoratului (legii str ine) - Drepturilor inerente ale persoanei umane o Reglementat n Cartea I, Capitolul II Drepturi ale personalit ii: o Este vorba de drepturile care se refer la via , integritate fizic , psihic , imagine, libertate, via privat , etc. Note de curs Drept interna ional privat 18 06.12.2011 Statutul persoanelor juridice n dreptul interna ional privat (statutul organic al persoanelor juridice) N.C.C. stabile te c lex causae pentru persoana juridic este legea na ional . Legea na ional este legea statului pe al c rui teritoriu persoana juridic i-a stabilit sediul social. Potrivit N.C.C. sediul social

este calificat ca fiind locul principal de conducere a persoanei juridice chiar dac ac ionarii sau asocia ii se g sesc pe teritoriul mai multor state i chiar dac persoana juridic are mai multe sedii. Acest loc de conducere se nume te sediul real al persoanei juridice. Dac persoana juridic are sucursale sau filiale statutul organic se determin dup cum urmeaz : filiala are personalitate juridic deci lex causae va fi legea statului pe al c rui teritoriu se g se te filiala; sucursala nu are personalitate juridic prin urmare ea va fi supus legii statului pe al c rui teritoriu se g se te sediul social mam . Potrivit NCC, lex causae determinat dup regulile ar tate se aplic tuturor problemelor care in de capacitatea persoanei juridice, de nceputul i ncetarea persoanei morale, de problemele legate de organele de conducere, asocia i, modificarea actelor constitutive, dizolvarea sau lichidarea persoanei juridice. Acest domeniu de aplicare este enun at la art. 2581 din N.C.C. n mod exemplificativ. Promisiunea de c storie, c storia n dreptul interna ional privat Promisiunea de c storie / logodna I. Promisiunea reciproc de c storie (266 N.C.C.) se ncheie f r a fi supus vreunei formalit i anume, poate fi dovedit prin orice mijloc de prob , a a nct ncheierea cstoriei nu este condi ionat de ncheierea logodnei. Art. 2585 din NCC prevede c ncheierea logodnei este subordonat condi iilor de fond determinate de legea na ional a fiec ruia dintre viitorii so i la data ncheierii promisiunii. II. Cstoria se supune n dreptul interna ional privat unor legi distincte dup cum este vorba de condi ii de fond, form i de efectele c storiei cu referire special la legea aplicabil regimului matrimonial. 1. Condi iile de form ale ncheierii c storiei sunt reglementate n art. 2587 din NCC i nu sufer modific fa de legea 105/1992. Lex causae n materie este ca regula lex loci celebrationis. Alin. 2 al art. men ionat con ine ns o norm de aplica ie imediat . Dac se ncheie c storia n fa a agentului diplomatic sau func ionarului consular al Romniei pe teritoriul statului str in, c storia va fi supus legii romne i nu legii locului ncheierii cstoriei. 2. Condi iile de fond ale ncheierii c storiei sunt subordonate potrivit art. 2586 din NCC legii na ionale fiec ruia dintre so i la data ncheierii c storiei. NCC pstreaz din vechea reglementare o dispozi ie care constituie un impediment de ordine public la ncheierea c storiei. Se prevede c dac una dintre legile str ine care ar fi aplicabile condi iilor de fond ale c storiei con ine un impediment la Note de curs Drept interna ional privat 19 cstorie incompatibil potrivit dreptului romn cu libertatea de a ncheia c storia, impedimentul va fi nl turat ca inaplicabil n cazul n care unul dintre viitorii so i este cet ean romn i c storia se ncheie pe teritoriul Romniei. 3. Efectele c storiei vizeaz dou tipuri de raporturi: raporturi personale ntre so i i raporturi patrimoniale ntre so i. Art. 2589 din NCC prevede c efectele generale ale c storiei sunt supuse re edin ei obi nuite comune a so ilor iar n lips de re edin comun , cet eniei comune a so ilor. Dac so ii nu au nici cet enie comun se va aplica legea locului celebr rii c storiei. Legea astfel

determinat se aplic tuturor efectelor patrimoniale ale c storiei cu excep ia regimului matrimonial pentru care exist prevederi exprese. 4. Regimul matrimonial n dreptul interna ional privat Potrivit NCC so ii pot alege ntre 3 regimuri matrimoniale: comunitatea legal , separa ia de bunuri i comunitatea conven ional . Dac la ncheierea cstoriei nu se precizeaz nimic referitor la regimul matrimonial ales opereaz prezum ia c se va aplica regimul comunit ii legale. Alegerea altui regim dect comunitatea legal se face prin conven ie matrimonial . Conven ia matrimonial se ncheie sub sanc iunea nulit ii absolute prin nscris autentic n fa a notarului public cu consim mntul personal sau dat prin mandatar special al p rilor. Conven ia matrimonial se poate ncheia nainte de data c storiei, la momentul celebr rii acesteia sau dup ncheierea c storiei. Dac so ii au ales un anumit regim matrimonial pot recurge la schimbarea acestuia dup cel pu in 1 an de la data ncheierea c storiei. Regimul comunit ii legale se bazeaz pe regulile cunoscute din vechea reglementare a Codului familiei n sensul c bunurile dobndite de oricare dintre so i dup ncheierea cstoriei sunt bunuri comune. NCC prevede expres care bunuri sunt incluse n masa bunurilor proprii. Regimul separa iei de bunuri se ntemeiaz pe regula c fiecare so este proprietar exclusiv al bunurilor dobndite nainte de c storie i al bunurilor dobndite n nume propriu dup data ncheierii c storiei. La momentul adopt rii acestui regim, notarul ntocme te un inventar al bunurilor mobile proprii care apar in fiec rui so . Bunurile dobndite n comun de so se supune regulilor comunit ii temporare obi nuite. Regimul matrimonial conven ional derog de la comunitatea legal i poate s aib ca obiect includerea n comunitatea de bunuri a unor bunuri sau datorii proprii ale so ilor chiar dac sunt n scute nainte de ncheierea c storiei. De asemenea, conven ia matrimonial poate s restrng comunitatea la anumite bunuri sau datorii indiferent dac acestea sunt dobndite sau n scute nainte sau dup c storie. n Dreptul interna ional privat legea aplicabil regimul matrimonial cunoa te 2 modalit i de determinare: 1. Potrivit art. 2590 N.C.C. regula este c p rile prin acord de voin aleg legea aplicabil regimului matrimonial. Conven ia de alegere a legii aplicabile a regimului matrimonial se poate ncheia nainte/ la ncheierea/ ulterior c storiei. Note de curs Drept interna ional privat 20 Conven ia de alegere a legii aplicabile se ntocme te fie ntr-un nscris separat (autentic), fie trebuie s rezulte expres i nendoielnic din Conven ia matrimonial . Condi iile de fond ale conven iei de alegere a legii sunt reglementate de legea ar tat la art. 2590, iar condi iile de form , dac este aplicabil l. romn , sunt exigen ele prev zute de l. romn . Dac se aplic o l. str in , condi iile de form ale conven iei de alegere a legii sunt cele prev zute de l. aleas de p ri pentru a guverna regimul matrimonial. 2. Dac p rile nu aleg o l. aplicabil regimului matrimonial, acesta va fi supus legii care guverneaz efectele generale ale c storiei. Note de curs Drept interna ional privat 21 Note de curs Drept interna ional privat 22

13.12.2011 Actul juridic n Dreptul interna ional privat NCC trateaz problema actului juridic n cap. 5 al C rii VII-a. Legea aplicabil n materia actului juridic este legea aleas de p ri sau de autorul actului n virtutea principiului autonomiei da voin . Autonomia de voin este regula, iar legea prevede n subsidiar la ce criterii se poate apela pentru a determina lex causae . n lips de legea aplicabil , se aplic legea statului cu care actul juridic prezint cele mai strnse leg turi. Art.2638 NCC calific ,,cele mai strnse leg turi. Se consider c exist atare leg turi cu statul pe al crui teritoriu debitorul presta iei caracteristice i are dup caz re edin a obi nuit , sediul social sau fondul de comer . Presta ia caracteristic = presta ia prii care confer natur juridic a unui contract (n vnzare: obliga ia vnz torului de a transmite proprietatea). Pentru actele unilaterale presta ia caracteristic se raporteaz exclusiv la obligaia pe care i-o asum autorul actului (liberalitatea pentru cauz de moarte d specificitate legatului care este inclus n testament). Localizarea obiectiv , lex causae, este legea statului pe al crui teritoriu se ncheie actul juridic. Alegerea lex causae poate fi inclus sub forma unor clauze distincte, ori poate mbr ca forma unui nscris separat de actul juridic uni- bi- sau multilateral. Prile sau autorul pot s aleag fie legea aplicabil actului juridic n ntregul s u, fie pot s determine legea aplicabil unei pri a actului juridic. Conven ia de alegere a legii aplicabile poate fi modificat ulterior ncheierii actului juridic, dar nu poate s aduc atingere drepturilor dobndite ntre timp de ctre ter i. Condi iile de form , potrivit art.2639 NCC 3 aspecte: 1. regula in materia condi iilor de form ; 2. regulile subsidiare; 3. o norm de aplica ie imediat . Note de curs Drept interna ional privat 23 17.01.2012

Aspecte privind mo tenirea n dreptul interna ional public NCC trateaz diferen iat mo tenirea legal i mo tenirea testamentar , aducnd reguli noi n materia devolu iunii legale. Art. 2633 din NCC stabile te c lex cause este legea statului pe al crui teritoriu a avut defunctul re edin a sa obi nuit . Spre deosebire de vechea reglementare, NCC instituie o regul mai flexibil , ntruct nu condi ioneaz determinarea legii aplicabile de ndeplinirea vreunei formalit i. Determinarea legii aplicabile mo tenirii legale se va putea realiza recurgndu-se n fa a instan ei de judecat la mijloacele cunoscute de prob inclusiv martori/prezum ii. Noua reglementare nu distinge ntre bunurile mobile i bunuri imobile, regula enun at fiind unic . Mo tenirea testamentar , art.2634 indic faptul c persoana poate s aleag ca lege aplicabil mo tenirii n ansamblul ei legea statului a c rei cet enie o are. Declara ia de alegere a legii aplicabile trebuie s ndeplineasc n ce prive te forma toate cerin ele dispozi iei testamentare. Forma testamentului, (ntocmirea/modificarea/revocarea acestuia) e valabil dac actul respect condi iile de form aplicabile, fie la data ntocmirii/modific rii/revoc rii, fie la data decesului testatorului conform uneia dintre urm toarele legi: - Legea na ional a testatorului - Legea re edin ei obi nuite - Legea locului ntocmirii/modific rii/revoc rii actului - Legea situa iei imobilului care formeaz obiectul legatului Legea instan ei/organului care ndepline te procedura de transmitere a bunurilor mo tenite Legea aplicabil mo tenirii, determinat dup regulile ar tate, prive te deschiderea succesiunii (data, locul) persoanelor care au voca ie succesoral , capacitatea succesoral , sezina (posesia), op iunea succesoral (condi iile de executare a dreptului de op iune succesoral i efectele), ntinderea obliga iei mo tenitorilor de a suporta pasivul mo tenirii, condi iile de fond ale testamentului, partajul succesoral. Succesiunea vacant determinat conform lex causae se preia de c tre statul romn n temeiul dispozi iilor speciale referitoare la materia succesiunii. Art. 2635 conflict mobil de legi: alegere ntre legea veche i legea nou