Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra

--------------------------------------------------------------------------------

Scoatere din evidenta contabila a unei creante
La inventarierea conturilor am vrut sa intocmesc un extras de cont pentru o societate de la care am de incasat o creanta in valoare de 7500 lei. Uitandu -ma pe site-ul mfinante.ro am observat ca firma deja est e radiata. Eu, insa, nu am primit nici-o instiintare pe baza caruia puteam sa ma inscriu la masa credala in procesul de inchidere a societatii. Cum pot sa scot din evidenta mea contabila aceasta creanta in asa fel ca sa fie deductibila la calcularea profit ului? Exista vreo solutie pentru a recupera si TVA -ul? Solutie: Scoaterea din evidenta contabila a creantei se face, in acest caz, pe baza deciziei administratorului bazata pe procesul verbal de inventariere unde se va preciza imposibilitatea incasarii creantei, din cauza radierii firmei. Pentru a putea deduce aceasta cheltuiala, trebuie sa indepliniti conditiile din Codul Fiscal de la art. 21 alin. 2 lit. n sau sa aveti constituit un provizion recunoscut fiscal pentru aceasta creanta (art. 21 alin. 4 lit. o),altfel cheltuiala este integral nedeductibila. Pentru a putea recupera TVA -ul colectat si neincasat singura solutie este sa detineti hotararea judecatoreasca ,definitiva si irevocabila, de inchidere a procedurii de faliment prevazute de legea 85/2006 ( art. 138 lit. b din Codul Fiscal) Va inseram, mai jos legislatia invocata in acest raspuns: Art. 21 alin 2 lit. n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri: 1. procedura de faliment a debitorilor a fo st inchisa pe baza hotararii judecatoresti; 2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori; 3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor; 4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul. Art. 21 alin. 4 lit. o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 2 2, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasa ti sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz; Art. 138 lit. d) Baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloare a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

Comercializarea produselor si serviciilor
Ce implicatii fiscale si contabile exista si cum inregistrez faptul ca o societate de productie vrea sa creasca vanzarea astfel: daca cumperi 2 produse prime sti inca unul gratis (2+1) - prin magazinul sau de desfacere. Implica vreo autorizatie? Va rog exemplificati! Solutie: Potrivit art. 48 si 49 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata: Art. 48 - Vanzarea cu prime este ace a practica comerciala prin care la vanzarea sau oferta de vanzare de produse/servicii se ofera consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii. Art. 49 - Este interzisa orice vanzare ori oferta de van zare de produse sau orice prestare ori oferta de prestare de servicii facuta catre consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o prima sub forma unor produse/servicii, in afara cazurilor in care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumparate. Aceasta practica comerciala prin care la vanzarea sau oferta de vanzare de produse/servicii se ofera consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/se rvicii este permisa conform reglementarilor de mai sus. Este interzisa orice vanzare ori oferta de vanzare de produse sau orice prestare ori oferta de prestare de servicii facuta catre consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o prima sub forma unor produse/servicii, in afara cazurilor in care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumparate. Conform prevederilor art. 50 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata: Art. 50 - Nu sunt considerate prime: a) ambalajele produselor; b) produsele sau serviciile indispensabile utilizarii normale a produsului sau serviciului cumparat; c) produsele sau serviciile a caror valoare este de pana la 10% din preturile de vanzare/tarifele produselor/serviciilor achizitionate de catre consumatori; d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtand mesaje publicitare, inscriptionate in mod vizibil si care nu se regasesc ca atare in comert; e) serviciile postvanzare; f) facilitatile de stationare oferite de catre comercianti consumatorilor. Conform art. 34 si 35 din Normele metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, vanzarile cu prime sub f orma unor produse/servicii identice sortimental cu produsele/serviciile cumparate sunt considerate practici comerciale admise.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

Urmatoarele practici, precum si alte cazuri similare constituie exemple de vanzari cu prime legale: a) "pentru un set de ciorapi cumparat primiti gratuit o pereche"; b) "pentru 5 ciocolate cumparate primiti o ciocolata"; c) "pentru developarea a doua filme foto si eliberarea fotografiilor, oferim gratuit developarea unui al treilea film". Nu sunt considerate prime si pot fi oferite cu titlu gratuit consumatorilor: a) ambalajele produselor: ambalarea produsului/produselor dupa ce acesta/acestea a/au fost achitat/achitate de consumator; b) produsele sau serviciile indispensabile utilizarii normale a produsului sau serviciu lui cumparat: CD-urile cu sistemul de operare a calculatorului, cablul de alimentare pentru un produs electrocasnic sau alte cazuri similare; c) produsele sau serviciile a caror valoare este de pana la 10% din preturile de vanzare/tarifele produselor/serv iciilor achizitionate de catre consumatori, altele decat cele prevazute la lit. b) si, respectiv, la prezentul punct. Valoarea produselor/serviciilor oferite gratuit consumatorilor este reprezentata de preturile de vanzare/tarifele practicate in structura de vanzare respectiva, in cazul in care acestea sunt comercializate in acea structura, iar in cazul in care produsele/serviciile nu sunt comercializate in structura de vanzare respectiva si sunt aprovizionate/furnizate de comerciant special pentru a fi ofe rite gratuit consumatorilor, valoarea acestora este reprezentata de costurile de achizitie ale produselor si, respectiv, de tarifele serviciilor; d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtand mesaje publicitare, inscriptionate in mod vizibil si care nu se gasesc ca atare in comert: tricouri, brichete sau pixuri inscriptionate cu marca producatorului ori a distribuitorului sau alte cazuri similare; e) servicii postvanzare: transportul la domiciliu si instalarea unei masini de spalat rufe, retusurile la un costum pentru barbati efectuate in cadrul structurii de vanzare, precum si alte asemenea servicii; f) facilitatile de stationare oferite de comercianti consumatorilor: parcarea autoturismelor clientilor in locuri special amenajate de catre come rcianti, fara plata taxei de stationare. Potrivit prevederilor art. 51 si 52 din OG 99/2000, este interzisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs de cumpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau se rviciu. De asemenea, este interzisa prestarea unui serviciu catre consumator, conditionata de prestarea altui serviciu sau de cumpararea unui produs. Nu sunt considerate vanzari conditionate: 1. vanzarile la un pret global pentru produse sau servicii d iferite, care constituie un ansamblu, precum si pentru produse identice preambalate oferite intr -un ambalaj colectiv, cu conditia ca: a) fiecare produs si fiecare serviciu sa poata fi achizitionat si separat la pretul practicat in cadrul aceleiasi suprafete de vanzare; b) cumparatorul sa fie informat despre aceasta posibilitate si despre pretul de vanzare aferent produsului sau serviciului; 2. vanzarile de produse in loturi sau ambajale consacrate de uzantele comerciale si de nevoile de consum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

Potrivit punctului 36 din normele metodologice aferente acestui articol, pretul global pentru un ansamblu de produse sau servicii, identice ori diferite, nu este obligatoriu sa fie egal cu suma preturilor individuale pentru fiecare produs sau serviciu comp onent, vandut separat. Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 128 alin. (4) lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, este asimilata livrarii de bunuri efectuata cu plata preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionat e sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. Alin. (8) lit. e) al acestui articol stabileste ca nu consti tuie livrare de bunuri acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor in conditiil e stabilite prin norme. In acest sens, punctul 6 alin. (13) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor: a) pe langa bunurile oferite in mod gratuit ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, si orice alte bunuri care sunt destinate pentru reclama si publicitate; b) in alte cazuri decat cele prevazute la lit. a), bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri d e acelasi fel ca si cele care sunt sau au fost livrate clientului. Atunci cand bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor nu sunt produse de persoana impozabila si/sau nu sunt bunuri comercializate in mod obisnuit de persoana impozabila, ac ordarea gratuita a acestora nu va fi considerata livrare de bunuri daca: 1. se poate face dovada obiectiva a faptului ca acestea pot fi utilizate de catre client in legatura cu bunurile/serviciile pe care le -a achizitionat de la respectiva persoana imp ozabila; sau 2. bunurile/serviciile sunt furnizate catre consumatorul final si valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mica decat valoarea bunurilor/serviciilor furnizate clientului. In concluzie, acordarea de bunuri in mod gratuit in scopul sti mularii vanzarilor nu este considerata livrare de bunuri si nu este impozabila din punct de vedere a taxei pe valoare adaugata iar societatea nu are obligatia de a colecta TVA la acordarea acestora. Din punct de vedere contabil, in cadrul programelor de f idelizare de tipul „la cumpararea a doua produse primesti unul gratis” veniturile inregistrate sunt la nivelul pretului a doua produse chiar daca, cantitativ, s -au vandul trei produse. Din punct de vedere valoric acordarea celui de-al treilea produs gratuit este asimilata unei reduceri comerciale acordata la momentul vanzarii. Descarcarea din gestiune a produselor vandute si a celor acordate gratuit se face la costul de achizitie. Inregistrarile contabile, in aceasta situatie, vor fi:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil - 55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------

1. Vanzarea marfurilor - 3 produse la pretul de 2: 4111 „Clienti” = 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 2. Descarcarea din gestiune a produselor vandute - 3 produse la costul de productie al fiecarui produs: 607 "Cheltuieli privind marfurile" = 371 „Marfuri” Potrivit alin. (1), art. 21 din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Potrivit alin. (2) lit. d), art. 21 din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, prec um si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea pro duselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. Aceste cheltuieli sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, fiind efectuate in scopul realizarii de venituri impozabil e.

Prestare serviciu
Societatea SC ABCD Forest are un contract de mandat incheiat cu o Asociatie (ONG). Contractul de mandat prevede recuperarea proprietatilor (teren forestier) Asociatiei. Initial pentru serviciul prestat Asociatia se obliga sa plateasc a mandatarului o cota de 12% din terenul forestier recuperat. Dupa obtinerea titlului de proprietate in 30.09.2010 se incheie un protocol intre cele doua parti prin care se stabileste ca mandatul a fost indeplinit si cota de 12% din terenul forestier sa fie platita integral din exploatarea padurii retrocedate. Partile de comun acord au evaluat cota de 12% la suma de 100.000 lei. Suma va fi achitata prin cedarea de catre Asociatie catre SC ABCD Forest a uzufructului asupra terenului forestier pe o perioada d e 3 ani pana la concurenta sumei de 100.000 lei. In acest sens ABCD Forest se va ocupa de exploatarea si valorificarea padurii. SC ABCD Forest va informa periodic si imediat proprietarul de incasarea oricaror sume prin rapoarte scrise. In data de 20.11.2010 SC ABCD Forest incheie un contract de vanzare masa lemnoasa cu SC XYZ SRL si incaseaza prima suma in data de 23.11.2010 in valoare de 10.000 lei. De precizat ca: - Asociatia nu este inregistrata ca platitor de TVA. - SC ABCD Forest si SC XYZ SRL sunt inregistrati platitori de TVA 1. Avand in vedere masurile de simplificare prevazute la articolul 160 din Codul Fiscal, Asociatia ar trebui sa se inregistreze ca platitor de TVA? 2. Avand in vedere cele prezentate va rog sa ne precizati succesiunea intocmiri i documentelor fiscale si a inregistrarilor in contabilitatea SC ABCD Forest si Asociatie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate.org www.portalmonografiicontabile.ro

In acest sens.000 euro la cursul valutar in vigoare la data aderarii). Practic.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Solutie: Pentru valoarea integrala a serviciul prestat Agentiei. respec tiv inchirierea terenului de catre Asociatie sau concesionarea acestuia.in cazul operatiunilor de inchiriere. (9) conform caruia .M. leasing.P. Factura emisa pe numele asociatiei se inregistreaza d. dar numai daca ambii parteneri sunt persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA.000 euro pe parcursul a celor 3 ani calendaristici de derulare a protocolului.2010 daca serviciul se considera a fi efectiv prestat in luna septembrie 2010. In acest context. Totusi.p.p. consider ca protocolul incheiat pentru exploatare terenului poate fi asimilat unui contract de asociere in participatiune. caz in care fiecare persoana impozabila trebuie sa considere ca a realizat o operatiune cu plata pentru care fiecare partener trebuie sa emita o factura. 3055 in 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. firma SC ABCD Forest nu poate vinde un bun din patrimoniul altei persoane.000 euro datorata de catre Agentie nu poate fi considerata de catre SC ABCD Forest si Agentie o cota fixa datorata in cadrul asoci erii privind exploatarea terenului ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. De aceea. respectiv:  prestarea serviciului de recuperare a terenului forestier. Agentia trebuie sa emita o factura pe numele firmei SC ABCD Forest la data stabilita pentru incasarea contravalorii chiriei/concesiunii. nr. Vanzarea masei lemnoase de catre firma SC ABCD Forest catre firma SC XYZ SRL reprezinta operatiune de vanzare pentru ca re se aplica masurile de simplificare reglementate prin art.. al TVA asa cum este reglementata prin art. firma SC ABCD Forest are calitatea de administrator asociat care incheie contracte economice in numele asocierii. Evidenta contabila a asocierii se organizeaza in baza prevederilor O. b) din Codul fiscal. contabil prin formula 411=704 si concomitent 411=4427.org www. intre SC ABCD Forest si Agentie trebuie sa existe o intelegere din care sa rezulte perioda facturarii sumei de 100. 152. Agentia trebuie sa tina cont de reglementarea cuprinsa la art. Inchirierea terenului reprezinta operatiune economica taxabila cu cota standard TVA de 24% in situatia in care Agentia nu se afla in regimul special de scutire (o cifra de afaceri sub 35. Suma de 100. firma SC ABCD Forest trebuie sa intocmeasca decontul asocierii din care sa rezulte cota parte cuvenita fiecarui partener asociat. asa cum este prezentata situatia .portalmonografiicontabile.d. co ncesionare si arendare de bunuri. Lunar s au ori de cate ori are loc o tranzactie. 160 alin. .. SC ABCD Forest va informa periodic si imediat proprietarul de incasarea oricaror sume prin rapoarte scrise.. In acest caz.. emite facturi catre cumparatori si este obligata sa sa organizeze evidenta contabila a veniturilor realizate din asociere.d.p. Acordarea de catre Agentie a dreptului de exploatare a t erenului este operatiune distincta pentru care Agentia trebuie sa emita facturi pe intreaga perioada de 3 ani pe care le inregistreaza d.v.. operatiune distincta de primele doua operatiuni realizate anterior de catre cei doi parteneri. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii.ro .d. firma SC ABCD Forest era obligata sa emita o factura cu TVA colectata cel mai tarziu in data de 15 . contabil prin formula 411 = 706. 134^1 alin. intre Asociatia si firma SC ABCD Forest are loc un schimb de servicii asa cum este reglementat prin art. 2 lit.  inchirierea terenului forestier.10..e-contabilitate.v.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Operatiunea reprezinta in fapt cedarea folosintei terenului forestier. Suma obtinuta din inchiriere trebuie luata in considerare la stabilirea cifrei de afaceri d.v. 130 din Codul fiscal.F.

ro .Definitii ale termenilor comuni..org www.Decont pentru operatiuni in participatie. Astfel. 13 din Codul fiscal. cu exceptia asoci erilor fara personalitate juridica dintre persoane juridice straine. Din punctul de vedere al TVA trebuie sa aveti in vedere faptul ca asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. in calitate de administrator asociat are urmatoarele obligatii: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. asocierile in participatiun e nu sunt persoane impozabile separat. prin decontul asocierii nu se repartizeaza fizic bunurile obtinute in cadrul asocierii.. asocierea nu presupune transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor realizate prin asocierea dintre parti... persoana juridica care are calitatea de administrato r asociat (de exemplu SC ABCD Forest) este obligata sa utilizeze formularul . aspect reglementat prin art.portalmonografiicontabile. Din instructiunile de completare ale acestui formular rezulta faptul ca in cadrul asocierii trebuie decontate doar cheltuielile si veniturile realizate din operatiuni in participatie. asocierea are in vedere doar repartizarea rezultatului contabil al asocierii: pierderea sau profitul realizat ca urmare a activitatilor economice desfasurate in cadrul asocierii.e-contabilitate. in intelesul impozitului pe venit si pe profit. rezultata din decontul asocierii (458 = 411). aspect reglementat prin articolul 127 alineatul 10 din Codul fiscal denumit . asocierea fara personalitate juridica dintre persoane juridice romane nu este un contribuabil si deci nu este obligata la plata impozitului pe profit.28 alin. in cazul asocierilor fara personalitate juridica. De asemenea. Din punctul de vedere al TVA. formularul trebuie sa cuprinda si informatii referitoare la:  sumele virate intre coparticipanti. asa cum se reglementeaza prin art. Firma firma Romprest. XYZ S. Bunurile obtinute in cadrul asocierii se inregistreaza in patrimoniul persoanei juridice care este obligata prin lege sa organizeze contabilitatea asocierii. Definitia fiscala a asocierii fara personalitate juridica se regaseste la punctul 5 din cadrul articolului 7 din Codul fiscal denumit . cod 14-4-14 reglementat prin O..F. In baza prevederilor art. Aceasta suma poate fi decontata prin compensare intre cele doua parti din suma cuvenita Agentiei din asociere. alte operatiuni in cadrul asocierii. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar -contabile.154 din Codul fiscal.(1) din Codul fiscal. veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat.M.C. De asemenea. daca factura se emite de catre SC ABCD Forest ca administrator asociat. Astfel. profitul realizat. Asa cum se poate constata.. pentru acele activitati economice desfasurate de asociati sau parteneri in numele asociatiei.. In concluzie. nr. corespunzator cotei de participare in asociere. In cadrul asocierii. Altfel spus.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . amortizarea mijloacelor fixe. g rup de interes economic.  valoarea transferurilor reprezentand: mijloacele banesti. societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta. asocierea fara personalitate juridica este definita drept orice asociere in participatiune.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- pe o perioada de 3 ani.P.Persoane impozabile si activitatea economic.L. consider ca Agentia nu trebuie sa se inregistreze optional in scopuri de TVA deoarece nu trebuie sa emita factura pe nume le firmei cumparatoare S.R. tranzactia fiind limitata doar la exploatare bunurilor din patrimoniul fiecarui asociat.. in baza cotelor negociate prin contractul de asociere.

Ce plan de conturi foloseste o astfel de societate (eu consider ca fiind constituita ca o societate comerciala foloseste planul de conturi a societatilor comerciale)? Solutie: Intrucat activitatea autorizata a societatii este de intermediere in asigurari si nu de asigurari. .C.exercita dreptul de deducere a TVA beneficiari. 79^1 din normele de aplicare ale Codului fiscal.efectueaza pe numele sau achizitii de . 127 alin.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Drepturile si obligatiile administratorului asociat pot fi sistematizate dupa cum urmeaza: drepturile administratorului asociat obligatiile administratorului asociat .  raporteaza operatiunea prin decontul de TVA cod 300. Conturi pentru facturare comisioane Care sunt conturile pentru urmatoarele tranzactii (in paranteza voi trece ceea ce consider eu) :   Facturarea Comisionului Agentului A Catre Firma de Asigurare B cu care colaboreaza: 4111 = 704 Colaborarea Agentului A Cu Alti Agenti de Asigurare (Agentii de asigurare incheind polite pentru agentul A in baza unui contract cu agentul A in baza caruia isi primesc de la agentul A un subcomision pentru munca depusa): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate. Operatiunea nu este impozabila daca se respecta cota de participare. .  intocmeste decontul asocierii prin care stabileste suma datorata Agentiei in calitate de coparticipant al asocierii.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------  emite factura in numele sau prin aplicarea masurilor de simplificare daca atat Romprest cat si S.ajusteaza dreptul de deducere a TVA. Activitate de agent de asigurare O societate comerciala A are activitatea principala de agent de asigurare sub codul caen 6622 “activitati ale agentilor si brokerilor de asigurare” va rog sa imi spuneti: . pentru achizitii.ro . sunt inregistrate in scopuri de TVA.  evidentiaza factura emisa in jurnalul pentru vanzari.portalmonografiicontabile.org www. (10) din Codul fiscal sunt prevazute la pct.emite facturile pe numele sau catre . veti utiliza planul de conturi aprobat in OMF P 3055/2009 la art 329.colecteaza TVA. .  raporteaza operatiunea prin declaratia cod 394.ajusteaza dreptul de deducere a TVA. Obligatiile si drepturile din punct de vedere al TVA pentru operatiunile derulate de asocierile prevazute la art. . bunuri si servicii pentru asociere.aloca membrilor asociati cheltuielile si veniturile asocierii direct proportional cu cota de participare a fiecaruia.R.L. XYZ S. plan utilizat de majoritatea entitatilor economice.

2008.ro . sunt depuse la firma de asigurari. ulterior. banuiesc ca este vorba despre primele incasate de la clienti in numele firmei de asigurari.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------   e legala o astfel de colaborare?  inregistrarea contabila: 628 sau 622 = 401? Agentul A depune in banca si preda la societatea de asigurare B primele din politele incheiate: . Incasarea primelor de la clienti 5121 = 462/firma de asigurari b. Depunerea sumelor incasate de la clienti in contul firmei de asigurari 462 = 5121 Cont pentru primele incasate si nedepuse. atata timp cat ea este utila pentru decizia si controlul exercitate de conducerea intreprinderii. este legala din punct de vedere juridic.portalmonografiicontabile. Din punctul meu de vedere. In acest caz a contabilizarea corecta este urmatoarea: a. din suma totala ce include TVA. diferenta de 75% din valoarea totala a contractului fiind esalonata pe o durata de 3 ani.depunere in banca: 462 = 5121? . utilizarea contului 462 pentru eviden ta primelor decontate cu clienti si firma de asigurari este suficient pentru prezentarea imaginii fidele a entitatii in situatiile financiare. In urma semnarii contractului. contract ce este purtator de TVA. A doua tranzactie.05. Majorare cota TVA Va solicitam sprijinul in ceea ce priveste solutionarea urmatoarei probleme ce a aparut ca urmare a derularii unui contract de vanzare – cumparare cu plata in rate a unui bun imobil incheiat la data de 29. care . primele incasate si depuse sau e suficient sa folosesc un cont cum ar fi 462 pentru tranzitul sumelor iar de acest aspect sa se ocup e cine gestioneaza activitatea firmei? Solutie: Evidenta contabila analitica este necesara. un procent de 25% a fost achitata cu titlu de avans. daca se recunoaste pe venituri doar comisionul perceput de societatea A de la firma de asigurari. a efectuarii primei plati.org www.e-contabilitate. in procent de 25% din ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. primele incasate si depuse Din punct de vedere al tinerii contabilitatii trebuie sa am conturi in care sa evidentiez primele incasate si nedepuse. si se contabilizeaza astfel: 622 = 401 In a treia tranzactie.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .depunere prime la societarea de asigurari: 5121 = 462? Solutie: Prima tranzactie este corect contabilizata. Conform contractului de vanzare -cumparare cu plata in rate.

incheiate valabil. care stipuleaza: “In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. cu exceptia contractelor de leasing. Prin exceptie. Precizam ca pentru punerea in practica a modului in care furnizorul intelege sa aplice OUG 58/2010. va emite o noua factura pe aceasta valoare cu o cota de TVA de 24%.06. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei.fiscale. in baza legii. 58/2010 nu isi gasesc aplicabilitatea in cazul nostru pentru urmatoarele rationamente: In Codul fiscal. art. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.2010. in conformitate cu art. (2) Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita. Cap. solicita regularizarea din punct de vedere al TVA. exigibilitatea taxei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.org www.U. (4). in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunu ri ca si un proprietar. art. (2). In urma modificarii cotei de TVA conform O.06.furnizorul a emis factura cu valoarea integrala a bunului.” Cu alte cuvinte. anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv. data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului. 571/2003 privind Codul fiscal s i alte masuri financiar .G nr. art. raportat la ceea ce incearca sa ne impuna furnizorul este ca modificarile aduse Codului fiscal prin O.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . urmeaza sa ne impuna semnarea unui act aditional in baza caruia va storna valoarea ramasa de plata la 30. art.U. VI „Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata”. 161.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- valoarea totala a acestuia si a perfectar ii procesului verbal de predare primire a spatiului comercial. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. Punctul de vedere al societatii noastre.e-contabilitate.G.portalmonografiicontabile. la data de 30. sa fie purtatoare a unui TVA de 24%. alin 15 prevede: (15) In cazul contractelor de vanzare de bunuri cu plata in rate. Cap.2010.ro . XV „Dispozitii tranzitorii”. 1342 prevede: (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 1342 alin. In Codul fiscal. furnizorul. (6) Pentru livrarile de bunuri corporale. 1341 prevede: (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. care se deruleaza si dupa data aderarii. 134 prevede: (1) Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. inclusiv de bunuri imobile. pentru cazurile prevazute la art. ne solicita ca diferenta ramasa de plata din pretul total al contractului. 140 alin.

dupa lege. donatie. si care se deruleaza si dupa data aderarii. de exemplu. unei a treia persoane care ar avea si ar fi conservat. (4) si solicitam o clarificare a acestei situatii i n sensul comunicarii unui punct de vedere argumentat de catre dumneavoastra. Este necesar sa fie respectate formalitatile de publicitate imobiliara astfel incat transferul dreptului de proprietate sa fie opozabil tertilor. respectiv regularizarea din punct de vedere al TVA. Solutie: Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect. asa cum se prevede prin:  articolul 1295 alineatul 2 din Codul civil: . dreptur ile care rezulta prin vanzarea perfecta intre parti. anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv.2008. nr.e-contabilitate. oarecare drepturi asupra imobilului vandut. 3. Din punct de vedere legal. In cazul contractelor de leasing incheiate valabil. in special clauza cu privire la transferul dreptului de proprietate asupr a bunului. Pentru orice vanzare de cladire sau teren treb uie respectate. Astfel... Faptul generator a intervenit la data predarii bunului imobil. codul comercial si prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. in conformitate cu art. Partea I. Pentru toate aceste considerente.portalmonografiicontabile. trebuie sa analizati prevederile contractuale. 140 alin. Partea I. fara a tine cont de modalitatea de decontare a contravalorii acestuia. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 7/1 996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare) republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Obiectiunile noastre. in cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun imobil nu este suficienta incheierea unui simplu contract intre doua persoane juridice si emiterea facturii de catre proprietar. dobanzile aferente ratelor scadente dupa data aderarii nu se cuprind in baza de impozitare a taxei. nr. in conditiile in care pentru spatiul comercial respectiv s -a incheiat la notar un contract in forma autentica inseamna ca a avut loc transferul dreptului de propri etate asupra bunului. au la baza urmatoarele argumente: 1. 201 din 3 martie 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.12.In materie de vanzare de imobile. 201 din 3 martie 2006.. cum ar fi. pe langa reglementarile cuprinse in Codul civil. mai inainte de transcriptiunea actului .05.. in aceasta perioada se pot face o serie de investigatii preliminare in vederea determinarii regimului juridic al imobilului. schimb sau .Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.05. nu pot a se opune.2006. Formalitatea impusa de lege pentru transferul valabil prin vanzare.dare in plata. Astfel. respectiv in 29.ro . obtinerea extraselor informative de la birourile de carte funciara competente.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- aferente ratelor scadente dupa data aderarii intervi ne la fiecare dintre datele specificate in contract pentru plata ratelor. Contractul de vanzare cumparare cu plata in rate a fost semnat.  articolul 27 din Legea nr. autentificat si a intrat in vigoare ulterior datei de 31.. coroborate cu prevederile legislative mai sus mentionate.2008.. 7/1996. 2. conform Procesului verbal de predare primire. intelegem sa nu dam curs soliciarii furnizorului.org www. a dreptului de proprietatea asupra unui imobil consta in incheierea contractului in forma autentica. respectiv 29.

dar inainte de executarea obligatiilor..55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- . titularul este obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii. in baza unui precontract. (2) Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge.(1) Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator sa ii predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept. In acest caz.portalmonografiicontabile. intrucat reproduce dispozitiile art. vanzatorul nu poate solicita in forma autentica rezolutiunea contractului incheiat in anul 2008 astfel incat sa fie modificata valoarea de vanzare a bunului imobil cu cota TVA de 24% pentru suma ramasa de plata.ro . 6 invocate chiar de dvs. partile stipuleaza o clauz a expresa. 1020 Cod Civil.. Rezolutiunea conventionala a contractului de vanzare – cumparare comerciala poate fi invocata numai in situatia in care la momentul incheierii contractului sau ulterior. conform carora . contractul va fi rezolvit.. in situatia in care bunul a fost predat pe baza de pro ces verbal de predareprimire inseamna ca data livrarii bunului a fost data de 29. data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului.. (3) In situatia in care cel ob ligat nu preda inscrisurile. fiind aplicabila exceptia reglementata la art.05.e-contabilitate. caz in care se prevede transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil. pactele comisorii pot fi de patru grade: 1. printr -o conventie separata. Stipularea unui acestui pact comisoriu in contractele comerciale este inutila.. Din acest motiv.. persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. dar prin intrebarea formulata nu ati precizat existenta unei clauze contractuale din care sa rezulte faptul ca transferul dreptului de proprietate are loc la data platii ultimei sume scadente. Asa cum ati precizat si dvs. Prin exceptie. . In aceste conditii. in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente.. Inscrierile in cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii cererii conform articolului 27 alineatul 1..conditia rezolutorie este ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. cu exceptia contractelor de leasing. 134^1 alin.2008.  bunul imobil nu ar fi fost predat beneficiarului la data incheierii contractului in forma autentica. respectiv . 6 . In functie de intensitatea efectelor pe care le produc. clauza contractuala prin care partile stipuleaza ca.05. fapt dovedit prin incheierea procesului verbal de predare primire din data de 29.. Hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare insc rierii.org www. In legislatia fiscala regasim prevederile art.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .rezolutiunea de plin drept a contractului in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una dintre ele. pact comisoriu expres de gradul I. . contractul este incheiat in forma autentica. in caz de neexecutare a obligatiilor de catre una dintre parti.  nu ar fi fost emisa factura pentru valoarea integrala a bunului im obil. 134^1 alin... In literatura juridica aceasta clauza expresa poarta denumirea de pact comisoriu expres. consider ca nu mai trebuie efectuata regularizarea sumei TVA prin aplicarea cotei de 24% pentru diferenta ramasa neachitata.2008. Regularizarea cotei TVA de la 19% la 24% ar fi trebuit sa aiba loc numai in situatia in care:  contractul nu ar fi fost incheiat i n forma autentica iar avansul ar fi fost achitat de firma dvs.

care dupa circumstante. deoarece activitatea preponderenta este cea de inchirieri. am considerat ca este de datoria noastra sa imbunatatim starea de folosinta a spatiilor noastre ca gradul de ocupabilitate a spatiilor noastre sa fie cat mai buna. Mentionez ca societatea noastra . efectele produse pana la momentul desfiintarii ramanand in vigoare. Singura parte contractanta in drept sa invoce rezolutiunea contractului este creditorul obligatiei neexecutate.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .ro . rezolutiunea se numeste reziliere. In acest caz rezolutiunea contractului opereaza fara a mai fi necesara sesizarea instantei de judecata.2008. Astfel. 161 alin. sau sa -i ceara desfiintarea cu daune interese. cand este posibil. trebuie sa aveti in vedere faptul ca prevederile art. in caz cand una din parti nu indeplineste angajamentul sau. in acest caz contractul nu este desfii ntat de drept. clauza prin care partile prevad ca in cazul neexecutarii obligatiilor c ontractul se desfiinteaza de plin drept fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. rezolutiunea contractului de vanzare cumparare comerciala are loc in conditiile stabilite de art. pact comisoriu expres de gradul IV. 4. in ti mp ce in cazul rezilierii desfiintarea contractului se produce numai pentru viitor. Partea in privinta careia angajamentul nu s -a executat are alegerea sau sa sileasca pe cealalta parte a executa conventia. sunt de acord cu punctul de vedere al firmei pe care o reprezentati prin care se considera ca nu trebuie efectuata regularizarea cotei TVA in situatia prezentata. care trebuie notificata celeilalte parti. chiar daca a fost un an de criza financiara efect ueaza investitii in domeniul proprietatii sale.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice.05. Desfiintarea trebuie sa se ceara inaintea justitiei. in cazul rezolutiunii contractul se desfiinteaza cu efect retroactiv. astfel ca si in anul 2010 am efectuat o reevaluare i n vederea raportarii financiare pe anul 2010 si bineinteles a oglindirii unei valori cat mai juste a proprietatilor. poate acorda un termen partii actionate . clauza contractuala prin care partile stabilesc ca in cazul in care o parte nu va executa obligatiile contractuale asumate cealalta parte are dreptul sa desfiinteze unilateral contractul. conform carora ” conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice.portalmonografiicontabile. Reevaluare cladiri Societatea noastra isi reevalueaza cladirilor aflate in proprietate din 3 in 3 ani. caz in care reglementarile acestui articol nu pot fi invocate pentru modul de facturare al operatiunilor care au la baza un contract incheiat dupa aceasta data.1020 -1021 Cod Civil. In concluzie. Totusi. pact comisoriu expres de gradul III. clauza prin care se prevede ca in cazul in care una dintre parti nu executa obligatiile sale pana la un anumit termen contractul este rezolvit de plin drept.” In alta ordine de idei. 2. in absenta unui pact comisoriu expres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate. raportate la realitate in domeniul imobiliar de astazi. 15 sunt aplicabile doar contractelor incheiate inainte de data de 1 ianuarie 2007.org www. 3. diferenta dintre cele doua notiuni fiind sub aspectul efectelor produse. In cazul contractului de vanzare – cumparare comerciala care se executa prin prestatii succesive. respectiv data de 29. pact comisoriu expres de gradul II . in baza declaratiei unilaterale de rezolutiune a partii indreptatite. in caz cand una din parti nu indeplineste angajamentul sau’’.

iar TVA-ul a fost dedus. este un tratament optional prin care se renunta la costul istoric in evaluarea imobilizarilor corporale in favoarea valorii juste. Daca in urma evaluarii. un spatiu cu destinatie de activitati economice . atunci pierderea de valoare se va recunoaste direct pe cheltuieli (6813 = 212). cladirea modernizata. indiferent de valoarea pierderilor din reevaluare recunoscute in contabilitate conform prevederilor contabile. din punct de vedere contabil modernizarea se considera recuperata.portalmonografiicontabile. turba plantat si ingrasamant conform atasament. careia i -a fost crescuta valoarea cu cost ul modernizarii.cum voi putea sa-mi recuperez investitiile daca valoarea de inventar scade Mentionez ca toate cheltuielile cu investitiile au fost contabilizate pe ct. si ulterior in contul 212.  operatiunea de reevaluare.e-contabilitate. are o valoare justa mai mica decat valoarea ramasa (valoarea de intrare initiala plus costul modernizarii minus amortizarea cumulata). turba plantat si ingrasamant In luna decembrie 2010 s-a achizitionat un brad argintiu.  operatiunea de modernizare a unui sediu in care se desfasoara activitati economice autorizate. obiecte de inventar sau consumabile? Solutie: Aceasta achizitie reprezinta o cheltuiala ulterioara efectuata in legatura cu o imobilizare corporala. Practic. la sfarsitul exercitiului financiar. Solutie: Din punct de vedere al TVA.231"Investitii in curs" iar in luna decembrie 2010 cf Proces verbal de receptie toata valoarea s -a trecut pe 212 "Cladiri". 2 din OMFP 3055/2009).Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . conducand la obtinerea d e beneficii economice viitoare. atunci contabilizarea efectuata de firma dumneavoastra a fost corecta. trebuie recunoscute in contul 231. Cum se contabilizeaza aceasta achizitie? Pe mi jloace fixe.ro . Intrebarea mea este: . creste valoarea de inventar. La sfartsitul anului 2010 am efectuat o reevaluare si cf raportului de evaluare se ajunge la o valoarea de inventar mai mica. care este si monument istoric. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. in cursul anilor 2 009 si 2010 incepe o alta investitie la aripa estica a cladirii si din nou creste valoarea de inventar. se intampla ca. Din punct de vedere contabil. Daca aceasta conditie a fost indeplinita. nu trebuie ajustata taxa deductibila aferenta cheltuielilor cu investitia. care este si sediul societatii noastre.org www. a fost restaurat din forte proprii in anul 2007. atata timp cat sediul restaurat este utilizat pentru activitati economice generatoare de operatiu ni impozabile cu drept de deducere. fara a mai fi necesara amortizarea acesteia pe durata de viata ramasa.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Astfel. 107 alin. si s-a plantat in gradina unei cladiri pe care o avem in patrimoniu. doar atunci cand are ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali. suplimentare fata de cele estimate initial (cf art. Contabilizare brad argintiu.legat de deductibilitatea TVA ului ocazionate de cheltuielile cu investitia . prin recunoaste rea acestei deprecieri.

drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate (cont 611). Pot fi recunoscute ca o componenta a activului .e-contabilitate.483. de regula. 45 lei. La acel moment s-a inregistrat in contul 212 suma de 1. Reevaluare teren Societatea ABC a achizitionat in data de 27. In 2008 si 2009 s-au facut modernizari la cladire.20 lei.355 lei iar valoarea reala a terenului este de 618. In cazul in care. In aceasta situatie v-as ruga sa-mi spuneti care sunt inregistrarile contabile corecte pentru reevaluare? Care consideram ca este valoarea terenului din su ma initiala? Care sunt implicatiile fiscale ale acestei reevaluari? Solutie: Pentru a determina valoarea terenului din suma initiala. trebuie solicitat un raport de evaluare. prin care sa se separe valoarea terenului de valoarea cladirii.2010 este de 89. daca au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare. Pe factura de achizitie era trecut: “teren+constructie” in suma de 1.394.394.800 lei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.org www. vom avea urmatoarele inregistrari: Anularea amortizarii cumulate pana la datas reevaluarii: 2812 = 212 cu 89.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Tratamentul contabil prevazut de ordinul 3055/2009.349.800 lei. 2.12.904. consideram ca aceste cheltuieli cu amenajarea gradinii. prevede un tratament diferentiat in functie de efectul acestor cheltuieli asupra beneficiilor viitoare genera te de imobilizarea corporala respectiva.349.027.12. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . ar trebui recunoscute in perioada in care au fost efectuate in contul 611. sub forma cheltuielilor ulterioare.2010 valoarea contului 212 este de 1. Astfel: 1. investitiile efectuate la imobilizarile corporale.portalmonografiicontabile.52 lei Inregistrarea plusului din reevaluare aferent terenului: 211 = 105 cu 618. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functiona In concluzie.ro . astfel ca la 31. nu se fac corectii pentru inregistrarea terenului in contabilitate la valoarea sa istorica de la momentul achizitiei. La sfarsitul anului 2010 s -a intocmit un raport de evaluare prin care s -a stabilit ca valoarea reala a cladirii la 31.2010 este de 769.12. suplimentare fata de cele estimate initial. Cladirea se amortizeaza prin metoda liniara pe o perioada de 60 ani (720 luni).52 lei (cont 2812).12.2007 un teren de 493 mp cu constructie.483. Amortizarea cumulata la 31.20 lei . Nici in contractul de vanzare-cumparare sumele pentru teren si cladire nu erau defalcate.

Contractul prevede si un "discount suplimentar ulterior" de 2 % in cazul achitarii facturilor in 5 zile de la emitere. se poate elibera autoriza tia de constructie pentru firma? Daca autorizatia se elibereaza pentru firma.Ce documente sunt necesare pentru contabilizarea scontului? Trebuie sa emit factura fiscala? Solutie: Obligativitatea emiterii facturilor este reglementata de Codul Fiscal la art. pretu l unitar.93 lei Din punct de vedere fiscal. pentru contabilizarea scontul ui este necesara existenta in contract a prevederii referitare la acordarea unei reduceri in cazul achitarii facturilor in cinci zile de la emitere si facturarea cu semnul minus a acestei reduceri la momentul acordarii. regulat. practic este vorba de o reducere de pret de natura financiara.portalmonografiicontabile. Reducere comerciala Firma noastra a incheiat un contract general pe acest an cu un client care cumpara marfa de la noi. Intrebarea mea este .027.667). sau este necesar sa reformulam contractul? . avand termen de plata 60 de zile de la data facturarii.904.e-contabilitate. trebuie emisa o factura distincta. precum si rabaturile. toate cheltuielile de investitie se pot descarca pe firma? Solutie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Drept urmare.322. insa amortizarea fiscala dupa reevaluare se va calcula tinand cont tot de valoarea initiala a cladirii de 1.355 lei. 155 alin 5 lit. Deci. risturnele si celelalte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor” . i „Factura cuprinde in mod obligatoriu baza de impozitare a bunurilor si serviciilor. 155. si coroborand cu prevederile art. Din studiul prevederilor acestui articol nu reiese explicit ca pentru reducerile financiare acordate ulterior livrarii bunurilor. Insa avand in vedere prevederile art 138 lit c.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Inregistrarea minusului din reevaluarea cladirii (valoarea ramasa contabila minus valoarea reevaluata a cladirii): 6813 = 212 cu 1. remizele.ro .045. scont (ct. risturnele si alte reduceri de pret ” rezulta ca trebuie emisa o factura cu semnul minus pentru orice tip de reducere acordata ulterior livrarii bunurilor. exclusiv taxa. remizele.org www.45 lei si nu de valoarea reevaluata de 769. in care se prevede ca „baza de impozitare se reduce in ca zul in care rabaturile.Putem sa emitem si in acest caz factura de reducere comerciala acordat ulterior pentru aces ti 2%.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . chelt uiala cu minusul din reevaluarea cladirii este nedeductibila la calculul profitului impozabil. Investitie in teren intravilan Firma noastra vrea sa faca o investitie (spatiu comercial) intr -un teren intravilan a carui proprietar este o persoana fizica: Ce contract trebuie facut intre firma si detinatorul terenului si daca se incheie contractul intre parti.

2009 art. 492 Cod Civil. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. emisa in conditiile prezentei legi. teren asupra caruia superficiarul va avea un drept de folosinta. se va putea constitui dreptul de superficie pe orice teren proprietate privata. in speta expusa de dvs.teren si/sau constructii . 1 alin. (1) din Legea 50/1991. Pentru a putea realiza constructia in conditii de legalitate.e-contabilitate.org www. Potrivit definitiilor prevazute in Anexa 2 la Legea 50/1991. In acest se ns. Mod de compensare a plusurilor si minusurilor la inventar In aplicarea normelor anexa la OMF 2961/09. 40(5) va rugam sa transmiteti modul de compensare A plusurilor cu minusurile constatate la inventariere conform cazurilor de mai jos . Potrivit prevederilor art. Dreptul de superficie este o specie aparte a dreptului de proprietate ce nu este reglementata de Codul civil si consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana. firma dvs. in cazul in care legea nu dispune altfel. potrivit careia orice constructie. este necesar ca edificarea constructiei sa se faca numai cu acordul proprietarului terenului. consideram ca. dreptul de superficie este unul din drepturile reale supra imobilelor inscrise in cartea funciara. Dreptul de superficie constituie o derogare de la regula inscrisa in art. indeplinind astfel conditiile prevazute la art. intrucat in urma contractului de constituire a dreptului de superficie. dreptul de superficie este un drept real principal.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .identificat prin numar cadastral. precum si modul de inregistrare al acestor operatiuni in contabilitate.ro . In ceea ce priveste terenul. consideram ca superficiarul poate chiar instraina constructia si transmite catre dobanditor dreptul de folosinta asupra terenului.portalmonografiicontabile. 11 din Decretul -Lege nr. prin orice act juridic. plantatie. Prin urmare. Astfel. lucru in pamin t sau asupra pamintului sint prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamint pe cheltuiala sa si ca sint ale lui pina se face dovada contrara. ce trebuie exercitat in conformitate cu scopul constituirii dreptului de superficie: in cazul de fata executarea si exploatarea constructiei. (1) din Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. inseamna ca asupra acesteia el isi va exercita atit posesia. executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Pentru mai multe detalii va recomandam sa va adresati unui consil ier juridic specializat in drept civil. ar fi sa incheiati un contract privind constituirea dreptului de superficie.. el va avea asupra acestuia doar un drept de folosinta.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In opinia noastra cel mai indicat. la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil . veti putea obtine auto rizatie de constructie pentru firma si veti putea astfel justifica cheltuielile realizate pentru edificarea spatiului comercial ca fiind efectuate in scopul obtinerii de venituri impozabile. Intrucat superficiarul (persoana juridica) va fi proprietarul constructiei. indiferent de titular. denumita superficiar.10. 1 alin. asupra constructiilor care se afla pe o suprafata de teren ce apart ine unei alte persoane. Potrivit art. folosinta cit si dispozitia. ca orice alt proprietar. va deveni titular al dreptului de superficie.

7) – 100*1.ro .4 lei /buc Sau cu Codul YY2 MINUS INVENTAR 100 bucati x 1.6 lei/buc CAZUL B. Inregistrarea compensarii in contabilitate. Codul XXX PLUS INVENTAR 100 bucati x 1.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .6 – 100*1.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- CAZUL A.10.org www.4 lei/buc YY2 Minus inventar 30 bucati x 1.? Incepand cu 1 iulie 2010.6+10*1.5) Tratamentul contabil fiscal pentru indemnizatia de deplasare in tara si strainatate Care este tratamentul contabil fiscal pentru in demnizatia de deplasare in tara si strainatate pentru o societate privata in anul 2010. reducerea cu 25 % a indemnizatiei de deplasare in tara si strainatate pentru institutiile publice. 40(5)) se va proceda astfel: · In primul caz se va elimina din compensare minusul cantitativ de 100 buc din codul YY1. se va face astfel: 607 = 371 cu -15 lei ((50*1. Inregistrarea compensarii in contabilitate. va atrage o suma mai mica cu 25% la calcul ul deductibilitatii pentru o societate privata? Deci se poate acorda nivelul prevazut in HG 1860 si HG 518 dar suma deductibila este redusa cu 25%? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.2009 art. deoarece are pretul cel mai mic mai mic .6 lei/buc YY3 Minus inventar 10 bucati x 1. se va face astfel: 607 · = 371 cu 10 lei (100*1. Solutie: Conform normelor de inventariere invocate (OMF 2961/09. Codul XXX PLUS INVENTAR 100 bucati x 1.portalmonografiicontabile.5) In al doilea caz se va elimina din compensare plusul cantitativ de 10 buc din codul XXX.5 lei / buc Compensabil cu Codul YY1 MINUS INVENTAR 100 bucati x 1.50 lei/buc Compensabil cu codurile: YY1 Minus inventar 50 bucati x 1.4+30*1.7 lei/bui c.e-contabilitate.

55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- De ex: deplasarea in tara: Pana in iulie 2010 se poate considera deductibila indemnizatia de deplasare in l imita a 2.5 = 75.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . 12 din normele de aplicare ale art. pentru societatile private nivelul deductibil al diurnei este de 13*2. care este nivelul in demnizatie de deplasare? Solutie: Incepand cu luna ianuarie 2011. nivelul maxim al diurnei externe deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit pentru agentii economici care trimit angajati in delegatie in strainatate se va calcula conform formulei: Diurna maxima deductibila fiscal = diurna externa (conform HG 518/1995) x 0. 2 din Legea nr.5=32. diurna externa cuvenita personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.15 x 2. pentru persoana juridica din Arabia Saudita? Solutie: Din punct de vedere al TVA. (2) din Codul fiscal.47 EUR / zi. operatiunea este neimpozabila in Romania. se majoreaza cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010.5 Exemplu delegatie in Italia: Diurna maxima deductib ila fiscal = 35 EUR x 0. asa cum a fost modificata prin art. Dovezile nece sare le regasiti la pct.15 x 2. prestate de o persoana juridica din Romania.org www. deci factura va fi emisa fara TVA. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. 28/28.e-contabilitate. 118/2010.ro .5 lei/zi Tratament contabil-fiscal din punctul de vedere al TVA in 2011 pentru serviciile de recrutare personal din Romania si din alte tari Care este tratamentul contabil fiscal din punct de vedere al TVA in anul 2011 pentru serviciile de recrutare personal din Romania si din alte tari. reglementata prin HG 518/1995. 133 alin 2.5 ori *13 lei /zi iar din iulie 2010 deductibilitatea este in limita a 9. conform Legii nr.75 x 1.5 ori? Cazarea neoficiala pentru deplasarea in tara este deductibila la nivelul de 30 ron / noapte sau se reduce cu 25%? Dar in anul 2011.portalmonografiicontabile. 133 alin.2010 privind salarizarea in 2011 In consecinta.75 x 1. Pentru a aplica acest tratament este necesar sa dovediti ca firma din Arabia Saudita desfasoara activitati economice. 133: (12) „Pentru servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. deoarece locul prestarii se considera a fi la sediul beneficiarului din Arabia Saudita. Drept urmare.12. conform art. Diurna pentru delegatie in tara a ramas nemodificata in2010 si in 2011 la nivelul de 13 lei/zi pentru personalul din institutii publice.75 lei/zi*2.

informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. Garantiile depuse la furnizor Garantiile depuse la furnizor ( de exemplu enel energie) se inregistreaza in contul 267. aprobat prin HG 1193/2010. aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. valabil in 2011 este de 670 lei. la o firma privata. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clien tul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA.org www.” Din punct de vedere contabil. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoa na impozabila. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit.72 prevazut in acelasi Contractul Colectiv de Munca unic la nivel n ational. sa aiba venituri de natura salariala la 01. dar atunci cum reglam bilantul (vezi active imobilizate)? Solutie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Comunitatii .ro . formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website -ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. prin lege. La acest salariu veti aplica coeficientul pentru studii superioare de 1. este obligatorie majorarea de salariu incepand cu 1 ianuarie 2011 in functie de salariu minim de 670 sau 700 RON? Un asociat unic care nu a re incheiat un contract de munca si nici nu are incheiat un contract cu oficiul de pensii este obligat sa aiba venituri de natura salariala incapand cu 1 ianuareie 2011? Solutie: Salariul minim. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. Un asociat unic nu este obligat. in baza facturii emise: 4111 = la data facturii 704 cu pretul in valuta al serviciilor inmultit cu cursul BNR vala bil Majorare salariu Pentru un inginer incadrat cu un salariu de 1200 ron/luna. Salariul minim pentru muncitori necalificati in Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national este de 700 lei. veti face urmatoarea inregistrare.2011. desi nu au neaparat o durata mai mica de un an.portalmonografiicontabile.e-contabilitate. 133 din Codul fiscal in functie de natura serviciului.01.

garantii si cautiuni depuse de entitate la terti.org www. prin decontul de TVA cod 300 si declaratia recapitulativa cod 390. soldul contului 267 se va imparti in doua: sumele ce au o scadenta mai mica de 12 luni vor fi trecute in bilant ca active circulante iar sumele cu o scadenta mai mare de 12 luni vor fi trecute in bilant ca active imobilizate.] Entitatile care au evidentiate in contul de creante imobilizate creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an. În fapt. raporteaz a. marfa vanduta carausului desemnat de catre cumparator. in care se completeaza toate informatiile. Declaratie extinsa. Declaratie standard. cu ajutorul contului 267 se tine evidenta creantelor imobilizate sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung altor entitati.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Potrivit prevederilor OMFP 3055/2009 pentru adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.ro . pe cheltuiala sa. in care se completeaza toate informatiile. In acest sens. in luna noiembrie 2010. inclusiv valoarea statistic a. 2. firma dvs. care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai mare de un an.. Astfel. la imobilizari financiare.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . diferenta urmand a fi reflectata la creante. doua operatiuni :  in luna octombrie 2010 (cu termen de depunere noiembrie 2010) o achizi tie intracomunitara de bunuri. vor prezenta in bilant.e-contabilitate. diferentiat. a altor creante imobilizate. contul 267 apare atat in cadrul sectiunii de active imobilizate cat si in cadrul sectiunii de active circulante iar la sfarsitul formularului 10 se precizeaza ca aceste elemente se vor repartiza in functie de natura lor. prin FCA:  furnizorul suporta cheltuiala cu incarcarea si stivuirea bunurilor in mijlocul de transport angajat de catre cumparator.  in luna noiembrie 2010 (cu termen de depunere decembrie 2010) o achizi tie intracomunitara de servicii. Practic. nu intervine nicio modificare privind raportarea fiscala si inregistrarea contabila a achizitiei intracomunitare de bunuri si servicii precizata anterior. Potrivit prevederilor art 118 din OMFP 3055/2009.portalmonografiicontabile. mai putin valoarea statistica.  cumparatorul suporta doar cheltuielile cu transportul bunurilor si descarcarea acestora la destinatie. EXW sau FCA. numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni. [. indiferent de condi tia de livrare negociata prin contract. spre deosebire de EXW . cum sunt depozite. Deci. dupa cum puteti observa daca analizati formularul publicat pe site -ul Ministerului de Finante pentru d epunerea situatiilor financiare.. Exista vreo diferenta daca conditia de livrare este EXW? Solutie: Diferenta intre conditia de livrare Ex works (EXW) si conditia de livrare Free carrier (FCA) consta in faptul ca in cazul FCA furnizorul are obliga tia de a preda. l a alte creante imobilizate se cuprind garantiile . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti. Diferenta intre conditia de livrare Ex works (EXW) si conditia de livrare Free carrier (FCA) Considerati conditia de livrare FCA si cele doua situatii: 1.

declaratia Intrastat extinsa se depune numai daca valoarea operatiunilor din anul anterior a fost mai mare de 10. Acest aspect rezult a chiar din ordinul 21/2011: ___________________________________________________________________________ ___ | Tip de declara tie | Introduceri | Expedieri | |________________________________|_________________________|__________ _____ ____| | Declaratie standard.000 lei. 21 din 19 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat publicat in M. pentru anul 2011. declaratia standard se completeaza si se depune numai daca in cursul anului anterior valoarea achizi tiilor intracomunitare de bunuri a fost cuprins a intre 300.000 lei si | | mai putin valoarea statistic a | de 10.org www. ci de valoarea achizi tiilor intracomunitare de bunuri realizate in anul calendaristic anterior celui de raportare.000 lei si mai mici | de 900. Astfel. s-a aprobat un nou ordin emis de catre Institutul National de statistica nr. De asemenea. in care se| egale sau mai mari de | egale sau mai mari| | completeaza toate informatiile.000 lei.portalmonografiicontabile.000 lei | | inclusiv valoarea statistic a | | | |________________________________|_________________________|_______________ ____| Asa cum se poate constata. in care se | egale sau mai mari de | egale sau mai mari| | completeaza toate informatiile.000 lei | de 20. Depunerea declaratiei standard sau a declara tiei extinse nu depinde de condi tia de livrare negociata cu partenerul extern.000 lei | mai mici de | | | | 20.000.000. Valoarea achizitiilor intracomunitare de bunuri se determina prin aplicarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de c atre furnizor asupra valorii in valuta facturate de catre partenerul intracomunitar.000 lei si 10.ro .000.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Referitor la declaratia Intrastat.| 10.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Prin acelasi ordin.Of. nr.000.000. depunerea declara tiei extinse este conditionata de valoarea achizitiilor intracomunitare de bunuri din anul anterior celui de raportare.| 300. 83 din 1 februarie 2011.e-contabilitate. valoarea statistica si conditia de livrare negociata.000 lei | |________________________________|_________________________|_______________ ____| | Declaratie extinsa. aspect care trebui avut in vedere la completarea declaratiei statistice Intrastat : ___________________________________________________________________________ __ | Flux: introduceri de bunuri | |__________________________________________________________________________ ____| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.000. este sintetizata urmatoarea corelatie intre valoarea facturata.

Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .portalmonografiicontabile. pentru determinarea valorii statistice se adaug a la valoarea facturata de catre furnizor cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs extern care cuprinde ruta stabil ita intre locul livrarii si frontiera Romaniei. pe l anga | transport si asigurare| | | | valoarea bunurilor. la care se adaug a| | | | Valoarea facturat a EXW . În ambele situatii.| cheltuielile de | | | | valoarea bunurilor la | transport si asigurare| | | | poarta fabricii | p e parcurs extern.org www. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.C.I.C. dar fara a exista diferente privind modul de stabili re al valorii statistice intre conditia de livrare EXW si FCA. | pe parcurs extern. În concluzie. prin conditia de livrare EXW si modul de raportare al unei A. intotdeauna valoarea statistic a este mai mare decat valoarea facturata de catre furnizor. Aceleasi prevederi se regasesc si in ordinul Institutului national de statistica nr.ro . nu exista nicio diferenta intre modul de raportare al unei A. 671 din 15 decembrie 2009 privind aprobarea Normelor de completare a Declara tiei statistice Intrastat care a fost in vigoare pentru raportarea statistic a Intrastat pentru anul 2010. | livr arii pana la | | | | | frontiera Rom aniei | | |_________________| __________________________|_______________________|_____ ____| Asa cum rezulta din tabelul anterior.e-contabilitate. la care se adaug a| | | transportator | Valoarea facturat a FCA .I. | | | | cheltuielile de transport| respectiv de la locul | | | | p ana la transportator. | | | | | respectiv de la locul | | | | | livr arii pana la | | | | | frontiera Rom aniei | | |_________________|__________________________|_______________________|_____ ____| | FCA | Pentru toate modurile de | Valoarea facturat a | VS > VF | | Franco | transport | FCA. prin condi tia de livrare FCA.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------| Termeni de | Valoare facturat a | Valoare statistic a | Relatia | | livrare | | | | |_________________|__________________________|_______________________|_____ ____| | EXW | Pentru toate modurile de | Valoarea facturat a | Vs > VF | | Franco fabrica | transport | EXW.| cheltuielile de | | | | include.

12.000 lei.2010. care nu s-au putut compensa pana la 31. fara nicio problema. se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.e-contabilitate.12. conform normelor 60/32/2006 art. 77 spune ca "Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Presupunem un contract de lucrari constructii montaj de 100. in prezent. la care faceti referire nu a fost inca actualizata.portalmonografiicontabile.2006.2010. Norma de aplicare. incepand cu 01. Intrucat aceasta contributie a fost introdusa. In cazul in care s-ar prescrie cum se inregistreaza in contabilitate? Si daca se prescriu? Pentru faptul ca nu s-au depus acele dosare pentru recuperarea sumelor ce se intampla? Se face cineva vinovat? Conform noilor reglementari declaratia 112 nu mai poti recupera. vor putea fi solicitate in termenul legal de prescriptie de 5 ani.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .12. la casa de sanatate? Ele figurand la 31. pentru ca. De ce va intreb.000 de lei + TVA 24 %." Solutie: Sumele de recuperat de la Casa de Sanatate. provenite din concedii medicale suportate din FNUASS. puteti intcmi si depune dosarul de restituire a sumelor de recuperat ramase in sold la 31.01. la 01. abrogandu-se aceasta prevedere.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Sume nerecuperate Ce se intampla cu sumele mai vechi de 90 zile care nu au fost recuperate si pentru care nu s-au depus dosare pentru recuperarea lor. Solutie: Garantiile de buna excutie sunt sum retinut de bneficiarii contractelor de furnizare de echipamente sau beneficiarii lucrarii d constructi montaj din valoarea totala a contractului ce se vor plati ulterior. iar valoarea garantiei de buna execti este de 10%. Intr-adevar.ro . implicatiile privind TVA si impozitul pe profit.org www.2010 in contul 4317 in credit cu minus.01. Tratamentul financiar-contabil privind garantiile de buna executie Ma intereseaza tratamentul financiar -contabil privind garantiile de buna executie. care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva. la momentul actual nu exista sume prescrise. In concluzie. deoarece prin OUG 117/2010 a fost modificata OUG 158/2005. 4111 “Clienti” = 704 “Venituri din prestari servicii” cu suma de 100.2 011 aceste sume nu vor putea fi recuperate prin compensare in lunile urmatoare.

000 lei.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 4111 “Clienti” = 4427 “TVA colectata” cu suma de 24. se poate constitui un provizion pentru garantii de buna executie deductibil fiscal. estimam realizare beneficii economice viitoare intr -un procent imbunatatit fata de estimarea inainte de efectuarea imbunatatirii. la sfarsitul perioadei de garantie. Astfel. din punctul de vedere al reglementarii contabile. se efectueaza inregistrarea: 5121 “Conturi la banci in lei “ = 2678 “ Alte creante imobilizate” cu suma de 10. vom inregistra o imbunatatire a parametrilor tehnici initiali. 6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” = 1512 “P rovizioane pentru garantii de buna executie” cu suma de 10. in urma efectuarii acestor lucrari. 106-107 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea.000 lei. b din Codul fiscal. potrivit art.ro .Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . pot fi inregistrate si sunt considerate modernizari cheltuielile ulterioare in legatura cu imobilele daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii: a. si discutam de ajustarea TVA. cand este considerata o modernizare efectuarea unor cheltuieli de minim 20% din valoarea initiala. spre deosebire de prevederile de la TVA. cand. 128 din Codul fiscal). 149 alin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Astfel. Deoarece garantia de buna executie nu este in sfera TVA (conform art.e-contabilitate. 2 lit. acest procent nu exista.portalmonografiicontabile. 22 din Codul fiscal.000 lei. iar provizionul constituit este unul din putinele provizioane deductibile fiscal. La plata garantiei. Decontarea se poate face prin emiterea unei facturi ce are rolul de document justificativ. Potrivit art.org www.000 lei. b. ca si recapitulatie retinem ca aceasta garantie nu estee in sfera TVA. Care este diferenta intre o cheltuiala cu reparatia unei cladiri si o modernizare ce se va inregistra in valoarea imobilului Solutie: Potrivit pct.000 lei si concomitent se va relua in venituri impozabile provizionul constituit prin inregistrarea: 1512 “Provizioane pentru garantii de buna executie” = 7812 “Venituri din provizioane” cu suma de 10. evidentierea acestei sume care se va incasa peste 12 luni se efectueaza prin articolul contabil: 2678 “ Alte creante imobilizate” = 4111 “Clienti” cu suma de 10. Beneficiile pot fi si sub forma reducerii unor costuri.

pevederea de la at. Cum se factureaza bonurile fiscale si p restari de servicii unui client din UE din punctul de vedere al TVA Suntem o SCA platitoare de TVA.portalmonografiicontabile.000 lei. se refactureaza in oglinda. daca prestatia refacturata ar fi fost scutita de TVA. Altfel spus. Din aceste exemple. 137 alin. Inregistrarea modernizarii in valoarea cladirii la data receptiei: 212 “Constructii” = 231 “Imobilizãri corporale in curs de executie” cu suma de 10.org www. vom avea o reducere de costuri cu imbunatatirea cu incalzirea cladirii si. 133 alin. rezulta urmatoarele aspecte:  refacturarea cheltuielilor se poate face chiar daca nu aveti in obiectul de activitate prestatia refacturata  se pastreaza regimul TVA de la data exigibilitatii TVA de la achizitie. Va rugam sa ne spuneti cum se refactureaza din punctul de vedere al TVA urmatoarele.000 lei. la o eventuala vanzare. In cazul Dvs. astfel incat inregistram o modernizare. Consideram ca aplicabila situa tiei de fata.3 lit. Vom avea urmatoarele inrgistrari contabile: 231 “Imobilizãri corporale in curs de executie” = 722 «Venituri din productia de imobilizãri corporale» cu suma de 10. valoarea de 100 lei + TVA 24%. regasita la pct. beneficiarul facturii tebuie sa analizeze limitarea deducerii TVA confom art. Ce refacturam: baza 100 sau totalul cu TVA: 124 lei? Solutie: Cadrul legal pentru aceasta refacturare este norma metodologica pentru art.000 de lei. Presupunem ca aceste valori sunt in suma de 10.. estimam realizarea unui pret mai bun.e-contabilitate. inregistrata pe seama conturilor din clasa 6 la efectuarea consumului de geamuri termopane si de material izolant. 145 ^ 1 din Codul fiscal ce limiteaza TVA -ul aferent achizitiei de combustibil. locul prestarii de servicii este la beneficiar. atunci si refacturarea se face fara TVA. prin efectul legii ca localizarea serviciului este in tara ce a atribuit codul de TVA valid al clientului Dvs. Legiuitorul exemplifica prin taxa radio -TV.ro . Desigur. Retinem ca. 2 din Codul fiscal ce defineste regula generala a locului prestarii de servicii.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Care este suma refacturata clientului intern: 124 lei sau 124+124*24%?  Avem o factura cu TVA reprezentand cheltuieli efectuate (100 baza impozabila si 24 TVA) in scopul prestarii de servicii unu i client din UE care ne-a furnizat cod de TVA valid. 19 din H G44/2004 privind normele metodologice ce prezinta un numar de aproximativ 7 exemple de refacturare.  Bonuri fiscale achizitie benzina care au TVA nedeductibil: (baza 10 0+24 TVA). respectiv se considera.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Presupunem ca efectuati o imbunatatire a cladirii sub forma schimbarii geamurilor termopan si efectuarea unor lucrari de e tansare. e din Codul fiscal.. Din analiza parametrilor amintiti. cand beneficiarul este o persoana impozabila. Conform prevederii mai su s amintite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. neavand informatii despre natura cheltuielilor efectuate.

chiar daca este o creanta imobilizata. veti emite factura scutita de TVA cu drept de deducere. 117/2010. pot solicita anularea inregistrarii ca platitori de TVA. (7) din Codul fiscal. soldul contului 267 reprezinta soldul unei creante. trebuie sa fiti inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari conform art. 152 alin. 3055/2009 privind contabilitatea. 156 ^ 4 din Codul fiscal. [20. Ajustare TVA servicii de consultanta Ce ajustari de tva ar trebui sa efectueze o societate de prestari servicii consultanta care a trecut de la platitor de tva la neplatitor conform OUG 117/2010. modificat prin OUG nr. 126 din Codul fiscal nu sunt indeplinite. respectiv emiteti factura pe suma bazei de cheltuieli refacturate. persoanele inregistrate in scopuri de TVA. Solutie:  Potrivit art. Daca aceasta garantie este constituita asupra monedei nationale si se deconteaza in lei fara implicarea cursului de schimb al unei valute. iar Dvs. respectiv nu este indeplinita conditia de loc al prestarii de servicii in Romania. care este tratamentul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit.01.2011. aceste sume sunt supuse reevaluarii lunare. Evaluare garantii aferente contracte de inchiriere Garantiile aferente unor contracte in inchiriere inregistrate in contul 267 se evalueaza la cursul BNR? Daca da. daca se inregistreaza conditia pentru anul trecut]  Anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce efect cu data de 01 Februarie.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Astfel.e-contabilitate. cheltuielile cu diferentele de curs valutar sunt deductibile. In opinia noastra.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . conform pct. la cursul de schimb comunicat al BNR din ultima zi a lunii.org www. 158 ^ 2 din Codul fiscal si veti depune declaratia recapitulativa 390 conform art. 186 din OMFP nr. cele 4 conditii cumulative de la art. iar reevaluarea urmeaza procedura pentru reevaluarea creantelor in valuta. sau sunt in lei si se vor deconta in functie de cursul de schimb al unei valute la data platii. ce au realizat o cifra de afaceri mai mica de 35.ro . atunci aceasta garan tie nu se reevalueaza. {precizare expresa in partea ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Solutie: Ca si principiu general. Din punct de vedere fiscal. daca sumele inregistrate sunt in valuta.000 eur in anul precedent. . iar veniturile sunt impozabile la determinarea impozitului pe profit.Contribuabilul ce a solicitat anularea inregistrarii ca platitor de TVA are obligatia depunerii decontului de TVA pentru lu na Ianuarie pana in data de 25 f ebruarie si TREBUIE sa efectueze toate ajustarile privind TVA. pana in data de 20 Ianuarie a anului urmator.Cateva exemple. Evident.portalmonografiicontabile.

145 din Codul fiscal.  Marfurile nu se vand si raman in stoc pana la data de 31 ianuarie 2011 . 152 alin. persoana impozabila cu regim mixt.e-contabilitate. 31/1990 O firma lucreaza cu doua tipuri de mandate: mandate comerciale prin care se incredinteaza anumitor persoane sarcini de natura strict comerciala cum ar fi de exemplu vanzarea unui teren sau inscrierea unor membri in ca drul unei organizatii si mandate conform legii 31/1990 prin care anumitor factori de raspundere cum ar fi directori sau administratori li se incredinteaza administrarea sau gestionarea unei activitati. privind ajustarea TVA pentru bunurile de capital. In conditiile in care pentru mandatul comercial in cod ul fiscal se prevede impozitarea cu 10% a vaniturilor realizate de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. societatea depunand optiunea de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.transferul de active (transferul afacerii) conform art. 161 din Codul fiscal. 128 alin. . privind ajustarea TVA pentru bunurile de capital. alte materiale consum abile etc. conform art. Atentie numai pentru activele cu durata de u tilizare mai mare de 5 ani. 147 din Codul fiscal.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .  Ajustare TVA aferent marfurilor aflate in stoc: 635 “Cheltuieli cu alte impozite. (7) din Codul fiscal. achizitionate/modernizate inainte de aderarea Romaniei la UE – situatie mai rara.calcul final prorata. 149 din Codul fiscal.ro .55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- finala a art.org www.000 lei 4426 “TVA deductibila” = 401 “Furnizori” cu suma de 2. achizitionate/modernizate dupa aderarea Romaniei la UE – probabil cea mai frecventa situatie. (7) din Codul fiscal – probabil cea mai putin frecventa situatie. materii prime.  art. taxe si vãrsãminte asimilate” = 4427 “TVA colectata” cu suma de 2. aflate in sold se ajusteaza. materiale auxiliare. Principalele ajustari sunt prevazute la:  art.  art. .  O societate a achizitionat in luna decembrie 2010 marfuri in valoare de 10000 lei plus TVA.400 lei.400 lei.} . Mandate comerciale si mandate conform Legii nr. prin anularea inregistrarii in scopuri de TVA rezulta ca TVA -ul aferent stocurilor de marfuri.portalmonografiicontabile. si dupa caz pana in 25 Februarie va achita/solicita la restituire acest ultim TVA. ce stabileste ca regula principala deducerea TVA de la achizitii daca acestea sunt util izate intr-un scop taxabil din punct de vedere al TVA sau pentru livrari intracomunitare si exporturi. situatie foarte rara. inregistrare contabila achizitie: 371 “Marfuri” = 401 “Furnizori” cu suma de 10.Ajustarea TVA se va reflecta in d econtul depus.

In exemplul de fata. consiliul de administratie sau alta structura cu putere de decizie in companie ce permite ca situatiile financia re sa fie supuse aprobarii de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau Actionarilor. fie o cheltuiala aferenta anului in care a fos t facuta livrarea initiala. vom afecta impozitul pe profit pentru anul 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. cat si pesoana de la care s -a primit reducerea veti evidentia diminuarea bazei TVA in decontul lunii aprilie.org www. contractul de mandat pentru fostii directori din cadrul SA -urilor conduce la fiscalizarea venitului prin asimilarea cu veniturile de natura salariala. atat Dvs.ro . Tratamentul comerciale financiar-contabil privind reducerile Ma intereseaza tratamentul financiar -contabil privind reducerile comercial e acordate ulterior datei bilantului (implicatiile privind TVA si impozitul pe profit).Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . 152 alin. pentru impozitul pe profit. coroborat cu art. est e luna aprilie. autorizarea pentru emitere este acordul dat de consiliul director. 3 din Legea 31/1990 privind socie tatile comerciale.  Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt de doua categorii:  a) evenimente ce nu indeplinesc conditia de realizare la data bilantului.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- persoanele mandatate se pune intrebarea cum sunt impozitate veniturile pe care le obtin persoanele din a doua categorie Solutie: Conform art. În intelesul reglementarii contabile. 55 alin. Aceleasi prevederi se regasesc si la art. vom avea fie un venit. conform art. aceas ta reducere va afecta rezultatul patrimonial al anului 2010 si se va inregistra in balanta lunii decembrie diminuand rezultatul financiar. din punct de vedere fiscal. 134. 138 din Codul fiscal. Potrivit noilor reglementari. Ca si concluzie.  Reducerea comerciala este considerata un eveniment ulterior datei bilantului ce conduce la modificarea situatiei financiare. privind asigurarile sociale. iar acestea nu modifica componenta situatiilor financiare  b) evenimente ce indeplinesc conditia de realizare la data bilantului si vor modifica structura si performanta financiara a entitatii. 296 ^3 din Codul fiscal.. Din punctul de vedere al TVA.  Exemplu: societatea acorda o reducere comerciala in luna aprilie 2011 inainte de aprobarea situatiilor financiare.portalmonografiicontabile. reducerea este aferenta pentru vanzari de marfuri realizate in anul 2010. In exemplul nostru. Solutie: Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente favorabile sau nefavorabile care au loc intre data bilantului si data la care situatiile fina nciare sunt autorizate pentru emitere.e-contabilitate. Altfel spus. 2 lit era d^1 din Codul fiscal privind impozitul pe venit si la art. exigibilitatea TVA -ului este la data facturii.

combustibil solid. functionand ca un echipament individual.e-contabilitate.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Ca si concluzie. Astfel.000 lei. veti inregistra in fiecare luna). 29 alin. si valoarea instalatiilor de incalzire (tevi. daca este incorporata intr -un corp de cladire ce conduce la deteriorarea imobilului in caz de mutare in alta incinta. se efectueaza inregistrarea 612 “Cheltuieli cu chirii si locatii de gestiune” = 471 “Cheltuieli in avans” cu suma de 30. a pct. combustibil lichid. corespunztoare sumei de 30.000 lei. activitatile sunt supuse TVA. aceasta cheltuiala va afecta impozitul pe profit. Majorare valoare mijloc fix O centrala termica. 4 din HG 44/2004. ingrijiri medicale  activitati de invatamant si formare profesionala  administrarea fondurilor speciale de investitii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.abur sau apa calda de la centrale electrice. in suma de 90. dintre care amintim si noi:  spitalizare. este prevederea de la norma metodologica de la art. in textul actului normativ.ro .calorifere. In fiecare an.ma intereseaza din punctul de vedere al stabilirii bazei pentru plata impozitului pe cladiri. Din punctul de vedere al TVA. montata ulterior. majoreaza sau nu valoarea mijlocului fix? . redata in continuare: "cladirea se considera ca are instalatie de incalzire d aca aceasta se face prin intermediul agentului termic . De abia in acest moment.000 lei in fiecare an. Daca centrala se poate muta fara deteriorarea imobilului.000 lei.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .org www. Solutie: Aplicabila intrebarii dvs. La inregistrarea chiriei. constituit din conducte si radiatoare . termoficare locala sau centrale termice proprii – si il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii. aceasta centrala face parte din v aloarea de impunere a cladirii.portalmonografiicontabile. centrale termice de cartier. (iar dvs. precum si prin intermediul sobelor incalzite cu gaze/convectoarelor". elementi de calorifer) fac parte din baza de impunere pentru cladiri. 1 lit. Dupa cum se observa. in opinia noastra. Exemplu: Avem o chirie platita in ia nuarie 2011 pentru urmatorii 3 ani. ce nu sunt supuse TVA. 141 din Codul fiscal. In principiu. 251 din Codul fiscal. rega site la art. Solutie: Cheltuielile in avans trebuie repartizate in perioadele fiscale la care se refera. implicatiile insa sunt multiple si tin de natura activitatii acestei cheltuieli. indiferent de combustibilul folosit . Tratament fiscal al cheltuielilor in avans Care este tratamentul financiar -contabil al cheltuielilor in avans si daca sunt implicatii privind TVA. impozitul pe profit se regularizeaza in anul in care a fost efectuata livrarea initiala. iar TVA-ul se regularizeaza la data emiterii facturii. consideram ca aceasta nu face parte din valoarea impozabila a cladirii. insa legiuitorul a stabilit anumite categorii de activitati. vom evidentia cheltuiala in avans prin articolul contabil 471 “Cheltuieli in avans” = 401 ”Furnizori” cu suma de 90. regasita la pct.gaze.

ro . sau pentru active imobilizate ce sunt supuse unei deprecieri reversibile. pe care tocmai am prezentat -o Trebuie sa identificati punctual natura unei activitati si sa analizati individual daca aceasta activitate este in sfera TVA. Astfel. potrivit pct. Empiric vorbind. si alte depturi similare” si se amorti zeaza pe durata de detinere contractuala. achizitionati un drept de licenta de exploatare. b din Codul fiscal. 1 lit. sunt inregistrate dupa 01 ianuarie 2004.org www. fie ca nu o exploatati. 129 alin. Ne intereseaza care este tratamentul financiar-contabil al cheltuielilor aferente acestuia si daca sunt implicatii privind TVA. avand obligatia platii fie ca exploatati cariera. 3 din OMFP nr. fara chirie lunara. Concesionarea se face in baza unei valori totale facturate cu TVA inainte de inceperea explotarii efective.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------  inchirierea bunurilor imobile. Tratament financiar-contabil exploatari de cariere al cesionarilor unor Avem un contract cu un agent economic avand ca obiect con cesionarea unor exploatari de cariere pentru o perioada de 5 ani. consideram ca aceasta se inregistreaza in contul 205 “Concesiuni. Ca si principiu general. platiti aceste sume pentru un drept de exploatare a resuselor detinute de un alt operator economic. sunt intarziate la plata mai mult de 270 de zile. aceasta este in sfera TVA conform at. prin inregistrari lunare. inclusiv pentru creante. iar din intrebarea adresata intelegem ca dvs. 81 alin. c din Codul fiscal. pentru creante neincasate. insa vom face abstractie de li mbajul contabil si intelegem ca provizioanele pentru deprecieri se constituie pentru toate activele circulante supuse degradarii.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . pentru creantele clienti potrivit art. din punctul de vedere al TVA. Provizioane pentru depreciere Pentru ce categorii de cheltuieli se pot crea provizioanele pentru depreciere si in ce masura pot fi deductibile fiscal ? Solutie: Din punct de vedere tehnic. aceste cheltuieli cu deprecierea sunt nedeductibile la determinarea impozitului pe profit. intelegem ca un provizion este numai pentru o datorie.03 lit. Articol contabil 681 “Cheltuieli cu amortizarile” = 2805 “Amortizare concesiuni” cu suma ce coespunde fiecarui an.e-contabilitate. nu sunt aferente cat re o persoana afiliata). Solutie: Excludem din start analiza unei inchirieri de bunuri. Exista o singura exceptie. deoarece se presupune si consumul fizic al conglomeratelor rezultate din cariera. brevete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Din punctul de vedere al sumei platite. c e trebuie sa respecte cele 5 conditii stabilite de actul normativ amintit (procent 30% din valoare fara TVA. la care exista riscul de neincasare.portalmonografiicontabile. 22 alin. nu sunt garantate de alta persoana. 3055/2009.

. a din Codul fiscal. 158^2 alin.700 lei. Costul de achizitie al acestor marfuri este de 19.  Astfel. fara drept de deducere.000 lei. 707 «Venituri din vanzarea marfurilor». 2 lit. respectiv 607 «Cheltuieli privind marfurile» si 371 «Marfuri». precum si o exemplificare a inregistrarii dupa data bilantului. 607 “Cheltuieli privind marfurile” = 371 “Marfuri” cu suma de . in opinia noastra. 1 din Cosul fiscal. Inregistrari contabile: Vanzarea marfurilor pe parcursul anului:  4111 “Clienti” = 707 “Venituri din vanzarea ma rfurilor” cu suma de 25. fiind o activitate scutita de TVA. OMFP nr. Descarcarea gestiunii marfurilor vandute:  607 “Cheltuieli privind marfurile” = 371 “Marfuri” cu suma de 19. 141 alin. În luna decembrie 2010 clientul returneaza 30% din marfa achizitionata.ro .000 lei.000 lei. Inregistrarea returului de marfa:  4111 “Clienti” = 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” cu suma de – 7. 3055/2009 privind contabilitatea. Solutie: A doua sectiune a urmatoarei monogr afii este aplicabila situatiei dvs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.2011 si apar astfel de evenimente .  O societate comerciala neinregistrata in scopuri de TVA livreaza marfuri unui client pe parcursul anului 2010 in valoare de 2 5.org www. implicit primirea sau plata de dobanzi nu este in sfera TVA. conform art. se corecteaza conturile 4111 «Clienti». diferentiaza returul de marfa in cadrul aceluiasi exercitiu financiar de returul de marfa ulterior datei bilantului inainte de aprobarea spre emitere a situatiilor financiare anuale.Ce se intampla cu declaratia 101 in cazul in care aceasta se depune la data de 25. Dorim o monografie contabila aferenta returului de marfa efectuat in 2011 pentru o vanzare din 2010 ce se face pana la data depunerii bilantului . deoarece nu este prevazuta obligatia la cele cinci cazui cand se datoreaza inscrierea. acordarea si administrarea de credite. urmata de detalierea implicatiilor fiscale. in cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare.02. Monografie contabila aferenta returului de marfa Suntem o firma de distributie marfa care acorda r educere comerciala ulterior facturarii si inregistram retur marfa ( clienti/ furnizori) aferent anului 2010.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . nu se impune inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari. 2869/2010 cu intrare in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2011 ce aduce completari OMFP nr.500 lei. Astfel.e-contabilitate.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Inscriere in Registrul Operatorilor intracomunitari Pentru o persoana juridica romana care are depozite bancare in Italia este necesara inscriere in Registrul operatorilor intraconumitari? Solutie: Potrivit art.000 lei.portalmonografiicontabile.5.

In exemplul nostru. Prin urmare. inregistrarea returului de marfa in acest caz se efectueaza prin articolul contabil:  418 „Clienti . in caz ipotetic. in decembrie inregistrez 418-707= -7. corectia se inregistreaza la data bilantului in contul 418 «Clienti . in urmatoarele conditii:  achizitia de materii prime si materiale se efectueaza in nume propriu.portalmonografiicontabile.000 lei. cand declaratia 101 a fost deja depusa.  montajul echipamentelor. iar 418 se inchide prin 411 la data facturii. Situatia este naplacuta in momentul in care consideram activitatea financiara neincheiata.500 lei.ro . exigibilitatea intervine la data facturii de retur. impozit de platit in plus.000 lei. fie o omisiune de cheltuieli. este evident ca inregistram fie o omisiune de venituri. Societatea efectueaza urmatoarele operatii:  in prima luna. obtinerea autorizatiei se efectueaza prin contractarea unei societati comerciale autorizate.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .facturi nesosite» si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In situatia in care acest retur de marfa ar fi fost in exercitiul financiar urmator.500. Din punctul de vedere al TVA.facturi de intocmit». respectiv contul 408 «Furnizori . iar impozitul pe profit la data livrarii initiale a bunurilor. iar in urma returului de marfa ar putea sa rezulte. Monografie contabila pentru constructia unor cladiri in regie proprie Determinare si inregistrare in evidenta contabila a costului de productie in constructii montaj O societate intentioneaza constructia unei centrale termice ce dureaza 3 luni. Contul 418 Presupun ca in ianuarie am retur. astfel ca se necesita depunerea unei declaratii rectificative. turnand beton cu un cost de achizitie de 30.facturi de intocmit” = 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” cu suma de – 7. achizitioneaza un cazan in valoare de 50. Din punctul de vedere al impozitului pe profit. dupa cum am explicat si la o intrebare anterioara.org www. efectuarea punerii in fu nctiune si a testelor de specialitate. Deci inregistrez 411 -707 = -7500.  prin salariatii proprii amenajeaza planseul centralei. Ce se intampla cu contul 418? Solutie: Factura de retur se va inregistra in aprilie.  Inregistrari contabile: Achizitie cazan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.e-contabilitate. o tranzactie economica se va raporta in doua perioade fiscale diferite: TVA-ul la data returului.

000 lei.000 lei si il inregistram in contabilitate: 231 “Imobiliz ari corporale in curs de executie” = 722 “Venituri din productia de imobilizari corporale” cu suma de 65.  Totalizam costul de productie din luna a doua care este de 65.000 lei 6028 “Cheltuieli cu alte materiale consumabile” = 3028 “Alte materiale consumabile” cu suma de 30.000 lei. se monteaza cazanul.portalmonografiicontabile.000 lei. Inregistrare contabila factura emisa de tert: 628 “Cheltuieli cu alte servicii efectuate de terti” = 401 “Furnizori” cu suma de 15.salarii datorate” cu suma de 20. iar societatea terta efectueaza servicii de 5.000 lei care se inregistreaza in contabilitate astfel: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.000 lei. Achizitie si montare arzator: 301 “Materii prime” = 401 “Furnizori” cu suma de 10.  Inregistrari contabile: Montare cazan: 601 “Cheltuieli cu materii prime” = 301 “Materii prime” cu suma de 50.000 lei. acesta emitand o factura de prestari de servicii in suma de 15. Total cost de productie prima luna = 56.000 lei. inclusiv asigurari sociale.  In luna urmatoare.  In ultima luna se efectueaza testele de specialitate si punerea in functiune de catre tertul autorizat.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 301 “Materii prime” = 401 “Furnizori” cu suma de 50.000 lei 601 “Cheltuieli cu materii prime” = 301 “Materii prime” cu suma de 10.000 lei.e-contabilitate.000 lei. se achizitioneaza si se monteaza un arzator in valoare de 10.000 lei.000 lei. Servicii efectuate de terti: 628 “Cheltuieli cu alte servicii efectuate de terti” = 401 “Furnizori” cu suma de 5. Costul de productie al ultimei luni este de 15.ro .000 lei 645 “Cheltuieli privind asigurãrile si protectia socialã” = 431 “Asigur ari sociale” cu suma de 6. Inregistrari contabile: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 “ Personal .org www.000 lei Înregistrare contabila: 231 “Imobiliz ari corporale in curs de execu tie” = 722 “Venituri din productia de imobilizari corporale” cu suma de 56.000 lei Achizitie si consum ciment: 3028 “Alte materiale consumabile” = 401 “Furnizori” cu suma de 30. o bservam ca se vor include in costul de productie turnatul betonului si salariile muncitorilor direct productivi.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .000 lei Valoarea salariilor personalului afectat constructiei este de 20.  Urmand procedura de determinare a costului de productie.000 lei.

ro . Astfel costul de productie se evidentiaza prin art.01. declaratie cumulativa 01 ianuaie – 31 decembie vor depune numai societatile noi infiintate in 2010.000 lei.org www. prin care se comunica ca obligatia depunerii a 2 declaratii 101 revine contribuabililor ce au platit efectiv in primele 3 trimestre cel putin un impozit minim. avand in vedere prevederile de la art. cum sunt organizatiile si fundatiile.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .  Total cost de productie centrala = 56. noi consideram ca un contribuabil ce a platit impozit pe profit in primele trei trimestre mai mare decat impozitul minim.000 lei. 711 variatia stocurilor? Solutie: Pentru constructia destinata vanzarii tratamentul contabile este total schimbat. mai mare decat impozitul minim.000 + 15. nu uitati ca aceasta este considerata un stoc. consideram ca in acest caz vom avea 2 perioade fiscale. Noi.2011. vor depune o singura declaratie 101 pentru intreg anul cal endaristic 2010. ce nu au avut obligatia platii impozitului minim.2010 Solutie: Intrebarea este foarte la obiect. potrivit pct.2010-31. adresata Directiilor fiscale si Administratiilor financiare. In opinia noastra.000 lei. Inregistrare punere in functiune: 212 “Constructii – analitic centrala termica” = 231 “Imobiliz ari corporale in curs de executie” cu suma de 136. 34 alin 16 -18 din Codul fiscal.anul 2010 as dori sa aflu pentru ce firme se depune de la data de 01.portalmonografiicontabile. societatile in procedura insolventei.12. Vanzare constructie Cladirea se efecuteaza pentru a fi vanduta. va depune doua declaratii 101.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 231 “Imobiliz ari corporale in curs de executie” = 722 “Venituri din productia de imobilizari corporale” cu suma de 15.000 = 136. dar au inregistrat o situatie financiara ce a dus la plata de impozit pe profit mai mare decat impozitul minim in fiecare dintre aceste 3 trimestre. si alti contibuabili ce nu au avut obligatia platii impozitului mi nim. Din punctul de vedere al platii impozitului pe profit. contabil 331 "produse in curs de executie" (analitic de natura cladirilor) = 711 "venituri aferente costurilor de productie" Declaratia 101 pentru anul 2010 La decalratia 101 pt. avand in vedere intentia de corectare a unei erori legislative. Va expunem punctul nostru de vedere si punctul de vedere al autoritatilor fiscale.01. In cazul acesta folosim 331 produse in curs de executie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Restul contribuabililor ce ar fi fost obligati la plata impozitului minim. pentru primele 3 trimestre. si astfel vom depune tot 2 delaratii 101. Punctul de vedere al autoritatilor fiscale a fost exprimat prin circulara 415063/31.e-contabilitate. va recomandam sa puneti in aplicare recomandarea facuta de autoritatea fiscala. 152 alin. 2 din OMFP 3055/2009. Ca si concluzie. personal.000 + 65.

5% si contributia la pensii 10. De retinut. intrebarea 2). cat si la determinarea cheltuielii cu sponsorizarea suportata din impozitul pe profit.e-contabilitate. daca societ atea respectiva are obligatia depunerii a doua declaratii 101 (am descris pentru user -ul pelea.022 lei). Doua perioade fiscale inseamna doua calcule separate. optiunea se va exercita la data semnarii conventiei.ro .portalmonografiicontabile. Obligatii de plata – contract civil Pentru cei cu contract civil care sunt obligatiile de plata atat de persoana fizica cat si de angajator? Solutie: Potrivit OUG 82/2010. conform art. Mai exact. salariul mediu brut este 2. pentru a 2 -a perioada fiscala. Asigurarile se retin daca persoana nu este pensionara sau nu este inscrisa intr-un alt sistem de asigurare (avocatii). iar dupa determinarea impozitului pe pofit.5%.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asig sociale de stat? Cum trebuie interpretat art. persoana fizica in nume propriu tebuie sa declare si sa plateasca contributia individuala la asigurarile de sanatate. 21 alin.4 lit. Baza de calcul a asigurarilor sociale este 5 salarii medii brute (in anul 2011.5%.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Calculatie cheltuielile din sponsorizare si protectie sociala Cheltuielile din sponsorizare si protectie sociala se calculeaza pe tot anul fiscal sau separat pe cele doua perioade? Solutie: Atat la deducerea cheltuielilor salariale. sau direct cu stopaj la sursa de 16%. Retinem ca o cheltuiala cu sponsoizarea este nedeductibila la d eterminarea impozitului pe profit. in procent de 5. sau 20% din i mpozitul pe profit datorat.  Platitorul de venit retine si urmatoarele asigura ri sociale: somaj 0. voi lua in considerare numai realizarile din octombrie -noiembrie-decembie. din suma datorata bugetului se va scadea sponsorizarea in limita cea mai mica dintre 3 la mie din Cifra de Afaceri. deci nu se acumuleaza cu perioada anterioara. 296/11 referitor la baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asig sociale de stat? (suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut corespunzator nr -ului zilelor lucratoare din concediul medical) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. prevedere expresa atat in OUG 82/2010. la decembrie 2010. conventiile civile (contractele civile) sunt supuse:  impozitului pe venit in procent de 10% + 6% platibil in anul urmator prin declaratia anuala depusa de beneficiar. aceste praguri se vor determina individual in fiecare dintre cele 2 perioade fiscale. de exemplu. p din Codul fiscal. Daca conventia este singurul venit. cat si in Codul fiscal (necorelatie legislativa).org www. toate aceste asigurari se calculeaza la suma bruta.

devine platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul urmator depasirii plafonului. Microintreprindere – platitor de impozit pe profit Microintreprinderile cand devin platitor de impozit pe profit daca a relalizat in cursul anului 100. sumele se plafoneza la 5 salarii la nivelul angajatorului (pentru ambele contracte. iar indemnizatia este suportata de buget.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Solutie: Baza de calcul de 35% reprezinta suma lunara de 2. Ne exprimam indoiala aasupra corectitudinii intocmirii a 2 contracte.000 de Euro ca Cifra de Afaceri. se datoreaza contributiilor sociale. Contribuita individuala se calculeaza separat pe fiecare contract respectiv de 5 ori castigul mediu sau se cumuleaza sumele pe cele doua contracte si se aplica regula de 5 ori castigul mediu?daca acest lucru este valabil si pentru obligatiile angajatroului Solutie: In opinia noastra. mai putin asigurarile de sanatate ce se suporta in procentele stabilite de art. Calcul contributia individuala Pe aceeasi societate o pers oana fizica are 2 contracte de munca.org www. cand persoana este in concediu medical.022 x 35% (salariul mediu utilizat la constructia bugetului asigurarilor sociale). Contributii concediu medical si c alculatie Ce contributii se platesc pe perioada concediului medical si cum se calculeaza? Solutie: In opinia noastra. Aceasta suma se va diviza in functie de numarul de zile cat persoana este in concediu medical.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.000 Euro din trimestrul urmator cand s -a depasit limita veniturilor sau din anul urmator? Solutie: Prin Ordinul Presedintelui ANAF 73/2011.portalmonografiicontabile. si nu pe fiecare contract in parte). Pentru zilele in care indemnizatia este suportata din bugetul asiguarilor sociale. s -a stabilit ca o microintreprindere ce depaseste plafonul de 100.ro . ca si pentru persoana activa. aferenta perioadei de concediu medical suportata de angajator se datoreaza integral contributiile la asigurarile sociale. deoarece se poate depasi timpul legal de munca dintr -o zi.e-contabilitate. este suma de 707 lei si reprezinta contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate. 29610 si 29611 (35% din salariul minim sau 2 salarii minime brute pe tara).

ro . degresiva sau accelerata.org www. b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite. Face cheltuieli la imobil pentru a -l pune in functiune. i) din Codul fiscal.e-contabilitate.portalmonografiicontabile. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal a care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia. construirii. respectiv al ma sinilor. Potrivit prevederilor art. De aici reiese faptul ca cheltuielile efectuate pentru achizitionarea. sunt: a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. c) sa respecte regulile privind amortizarea. precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora. pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. pentru a putea fi deduse. Aceste costuri se recupereaza fiscal prin intermediul deducerilor de amortizare. asambl arii. in cazul in care casa si terenul au fost achizitionate strict in scopul desfasurarii activitatii de turism.. conditiile generale pe care trebuie s a le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor. constructia si modernizarea casei si terenului sunt nedeductibile la calculul venitului impozabil. modernizare... livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii. 48 alin. b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. se aplica metoda de amortizare liniar a. (1800 ron) c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. prev azute in titlul II din Codul fiscal . reparatii.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . 24 din Codul fiscal: Cheltuielile aferente achizi tionarii.] Astfel. reparatii. instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz a din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii [. producerii. In cazul in care casa si terenul sunt folosite atat in scopul afacerii cat si in scopul personal al contribuabilului si a familiei sale atunci cheltuielile respective cu amortizarea sunt deductib ile proportional cu partea de cladire si teren utilizate in scopul afacerii. 48 din Codul fiscal. dupa caz. co ntribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar a. b) in cazul echipamentelor tehnologice. uneltelor si instalatiilor.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Cheltuieli de punere in functiune. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile fiscal sau numai intr -un anumit procent? Solutie: Din punct de vedere al impozitului pe venit. la data intrarii in patrimoniul contribuabilului. potrivit prevederilor art. asa cum este prevazut la art. (7) lit.. deducerea cheltuielilor cu amortizarea se poate face integral.]. Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determ ina conform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor. justificate prin documente. [. modernizare O persoana fizica autorizata achizitioneaza o casa si un teren pentru a desfasura activitati de turism. sunt nedeductibile cheltuielile de achizitionare sau fabricare a bunurilor si drepturilor amortizabile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.

s) din Codul fiscal. Astfel costul platit pentru achizitia terenului il veti deduce la momentul vanzarii acestuia. 124 alin.] i n valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. dup a caz.. dup a caz.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil. aceasta se trateaz a ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii. d aca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete. In concluzie. sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. difere nta din reevaluare va fi inregistrata pe cheltuieli nedeductibile. i n cazul in care. dup a caz. in cazul in care. reevaluarea respectiva nefiind luata in calcul la calculul amortizarii fiscale. Potrivit prevederilor art. (1) pct. (4) lit. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaz a pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie. ca urmare a efectu arii unei reevaluari. Nu reprezinta active amortizabile: terenurile.. 33 din Codul fiscal. cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe.portalmonografiicontabile.2010 a fost reevaluat. mentionez ca imobilul este la prima evaluare. intrucat terenurile au o durata utila de viata nedefinita. [.. acestea nu se amortizeaza. Cum procedez cu aceasta diferenta si cu amortizarea ramasa? Solutie: Potrivit prevederilor art. In urma reevaluarii a rezultat o valoare mai mica fata de valoarea de intrare in contabilitate. Reevaluare imobil Avem un imobil si la data de 31.e-contabilitate. de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. 7 alin. 123 alin. Potrivit art. Potrivit art.. 21 alin. valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. [. dup a caz. atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o sc adere a rezervei din reevaluare prezentat a in cadrul elementului "Capital si rezerve".Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .ro . În situatia reevaluarii terenurilor care determin a o descrestere a valorii acestora sub costul de achizi tie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. se inregistreaza o descrestere a valorii acestora . cu minimul dintre valo area acelei rezerve si valoarea descresterii.12. in cazul expus de dvs. iar amortizarea fiscala va fi calculata in continuare pe baza valorii fiscale a imobilului dinainte de reevaluare.org www.] Astfel. ulterior recunoasterii initiale ca ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. În cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determin a o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie. (1) din OMFP 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. inclusiv cele impadurite. iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala. In cazul in care terenul este utilizat in scopul afacerii cheltuielile aferente achizitiei acestuia se deduc din venitul inregistrat la momentul instrainarii terenului. (5) din OMFP 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Conform art. diferen tiata in functie de conditiile de munca. a) din Codul fiscal. f) din Codul fiscal. (2) lit. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuit a activului. Solutie: Conform art. 296 4 alin. in consiliul de administratie. (2) Pentru persoanele prev azute la art. Conform art. determinata in urma reevaluarii. indemnizatia lunara incepand cu anul 2011. În situatia depasirii acestui plafon. si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. g) din Codul fiscal. care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat. diferenta o btinuta in urma reevaluarii in cazul dvs se va inregistra pe cheltuieli (contul 6813). 296 3 lit.ro . in consiliul de administratie. precum si in comisia de cenzori sunt asimilate veniturilor din salarii. În astfel de cazuri. In ceea ce priveste contributiile sociale datorate de angaj atori acestea sunt prevazute la art. regulile privind amortizarea se vor aplica activului av and in vedere valoarea acestuia.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- activ.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . e) si g). 2965 din Codul fiscal: (1) În sistemul public de pensii.e-contabilitate. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ.org www. (2) din Codul fiscal reprezinta contribuabili in sistemele de asigurari sociale. se stabileste proportional cu ponderea. membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. e) si g). baza de calcul la care se datoreaz a aceasta contributie. 55 alin. 296 3 lit. 296 3 lit. a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca. persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. Baza de calcul nu poate fi mai mare dec at produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaz a contributie diferentiata in functie de conditiile de munca. din luna pentru care se calculeaz a aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat. valoarea unui activ imobilizat este determinat a pe baza reevaluarii activului respectiv. 296 3 lit. Mentionez ca sunt pensionari sau au un contract individual de munca in alta parte.portalmonografiicontabile. Contributii datorate de cenzori Care sunt contributiile salariale datorate de acestia si de catre sociatate pt. (1) lit. din punct de vedere contabil. 55 alin. baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. iar amortizarea contabila se va calcula pornind de la valoarea reevaluata. corespunzatoare fiecarei conditii de munca. in total baza de calcul. in cazul contribuabililor prev azuti la art. e) si g). in cazul persoanelor prev azute la art. sumele primite de reprezentan tii in adunarea generala a actionarilor. baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prev azute la art. baza de calcul a contributiilor sociale se constituie din sumele primite de reprezentan tii in adunarea generala a actionarilor. in cazul dvs. a) si b). precum si in comisia de cenzori. membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. 2963 lit. In concluzie.

cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare in cota prevazuta de lege. a) si b). i). cu modificarile si completarile ulterioare. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 7 din Legea 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. nu se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii. (3) Pentru persoanele prev azute la art. potrivit legii. cu modific arile si completarile ulterioare. (4) Pentru persoanele prev azute la art. (4) din Codul fiscal. contributia pentru accidente de munca si boli profesionale . baza lunar a de calcul a acestei contribu tii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salaria tii incadrati cu contract individual de munc a. e). 500/2002 privind finan tele publice. care pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munc a. (5) Pentru persoanele prev azute la art. In concluzie veniturile la care fa ceti referire in intrebarea dvs. 296 4 alin. in conditiile legii. e) si g). 296 16 alin. 296 3 lit. cu exceptia veniturilor de natura celor prev azute la art. (2) din Codul fiscal. n).Codul muncii. 296 3 lit. b) veniturilor in bani prevazute la art. consideram ca pentru sumele respective nu se ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.org www. precum si lit. 296 3 lit. h). 296 3 lit. in conditiile legii. inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul. a) si b). precum si lit.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. (1) lit. nu se datoreaza contributia pentru somaj asupra: a) veniturilor in bani si/sau in natura. prevazute la art. l) si n). a) si b). contributia pentru asigurari sociale de sanatate (angajat si angajator). si Legii nr. acordate persoanelor prevazute la art. 53/2003 . baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute acordate persoanelor prev azute la art. baza lunara de calcul nu poate fi mai mare dec at produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaz a contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. care au.ro . potrivit legii. In baza prevederilor de mai sus. 296 15. potrivit legii. realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munc a. aplicata asupra veniturilor care constitu ie. a) si b). pentru veniturile prevazute la art. cu exceptia remuneratiilor primite de membrii direc toratului. 2 alin. iar baza prevederilor mentionate mai sus pentru aceste indemnizatii consideram ca se retine si se plateste: contributia pentru pensii (anga jat si angajator). Conform art. m). 296 3 lit. i). d). La contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. e). cu modificarile si completarile ulterioare. obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigur arilor pentru somaj. 296 4. 296 3 lit. j). (1) lit. potrivit legii. e) si g). j). inclusiv de salaria tii care cumuleaza pensia cu salariul. care au calitatea de pensionari. baza de calcul al acestei contributii. g). 296 16 alin. in conditiile prevazute de Legea nr.e-contabilitate. cu exceptia indemnizatiilor primite de administratori. (3) din Codul fiscal. Conform art. l).Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . obligatia de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. fac obiectul contributiilor sociale prevazute la art. 296 3 lit. cu excep tia cazurilor de accident de munc a sau boala profesionala. 296 4 alin. 273/2006 privind finan tele publice locale. Conform art. asupra carora exista. respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.portalmonografiicontabile. g). baza lunara de calcul al contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale reprezint a suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele prev azute la art.

Contributii administrator Din consiliul de administratie al SC ABCD SA fac parte persoane care sunt pensionari la limita de varsta.e-contabilitate. cat si persoane cu contract de munca nedeterminat la functia de baza. Potrivit prevederilor de mai sus consideram ca aceste contributii se platesc indiferent daca cenzorul are calitatea de pensionar sau de an gajat cu contract individual de munca in alta parte.2% Impozit pe salarii 16% Contract de comodat Un SRL da o instalatie de facut covrigi in contract de comodat altui SRL.5% CASS unitate 5.85% Impozit pe salarii 16% Pentru cenzorii pensionari conform Codului Fiscal.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- datoreaza contributia pent ru concedii si indemnizatii.8% CAMBP unitate intre 0.2% CCI – 0.5% CAS unitate 20.15 si 0. se datoreaza urmatoarele taxe :       CAS individual 10. este posibil ca aceste reglementari sa mai sufere modificari.portalmonografiicontabile. Intrucat normele de aplicare ale titlului din Codul fiscal ce reglementeaza contributiile sociale nu s-au publicat. se datoreaza urmatoarele taxe :     CASS individual 5. Ce contributii se retin din indemnizatia acordata pentru exercitarea calita tii de administrator.5% CASS unitate 5. contributia pentru somaj (angajat si angajator) si contributia la fondul de garantare.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . cele 2 categorii.org www. respectiv pensior membru al consiliului de administratie si salariat al consiliului de administratie de asemenea. Solutie: Pentru membri consiliului de administratie conform Codului Fiscal. Contractul de comodat trebuie inregistrat la notar? Care sunt inregistrarile contabile si implicatiile fiscale pentru cele 2 firme? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Dorim aceleasi informatii pentru o persoana care are calitatea de cenzor si este pensionat anticipat. indiferent daca sunt pensionari sau nu.85 % in functie de clasa de risc CASS individual 5.ro .

inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . societatea ce primeste bunul in comodat va tine evidenta contabila a acestuia utilizand conturile d e evidenta din afara bilantului.e-contabilitate. Achititie intracomunitare de marfuri In cazul achizitiilor intracomunitare de marfuri.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Solutie: Contractul de comodat este un act similar contractului de leasing operational. Intrucat din aceasta operatiune nu se genereaza venit impozabil. Din perspectiva SRL-ului care acorda bunul in comodat. Din punct de vedere fiscal. intrucat contractul de comodat implica acordarea dreptului temporar de folosinta asupra unui bun detinut de catre societate in mod gratuit. 111 din OMF 3055/2009 . contractul de comodat nu trebuie inregistrat la notar. 100 din OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilo r contabile conforme cu directivele europene. puteti folosi contul 8031 sau 8036. in conturile de imobilizari. Din perspectiva SRL-ului care primeste bunul respectiv in comodat. costurile de transport aferente aducerii acestora in tara si inscrise pe factura furnizorului de marfuri ca si cheltuieli postale. pe ce cont trebuie inregistrate in contabilitate? Pe chelt uielile postale (626) sau trebuie incorporate in costul marfii? Solutie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. nici cheltuielile aferente nu vor fi considerate deductibile. suportate de catre beneficiar potrivit contractului de comodat. In opinia noastra.ro . consideram ca aceasta va beneficia de deducerea cheltuielilor de functionare a instalatiei. potrivit art. societatea proprietara a bunului va continua sa inregistreze amortizarea contabila cu activul respectiv.portalmonografiicontabile. din punct de vedere contabil. Potrivit prevederilor art. 21 din Codul fiscal. In acest sens.org www. In acest sens. cat si din perspectiva SRL -ului care primeste bunul in comodat. Potrivit prevederilor art. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuat e in scopul realizarii de venituri impozabile. societatea ce detine instalatia va continua sa prezinte activul dat in comodat in bilantul societatii. 101 din OMF 3055/2009. Potrivit prevederilor art. consideram ca cheltuielile cu amortiza rea si alte costuri intreprinse cu bunul respectiv ulterior acordarii acestuia in comodat reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit. diferenta consta in faptul ca societatea locatar (beneficiarul) primeste dreptul de folosinta temporara asupra bunului cu titlu gratuit. In cazul in care se doreste deducerea acestor cheltuieli consideram indicat incheierea unui contract de leasing operational care sa prevada cedarea temporara a dreptului de folosinta asupra instalatiei in schimbul unei pret platit de catre societatea ce primeste in folosinta instalatia respectiva. vom analiza aspectele fiscale atat din perspectiva SRL -ului care acorda bunul in comodat.

ro .  sunt trecute pe facturi diferite  pe factura anumite produse apar cu pret zero. activele circulante trebuie evaluate la costul de achizitie sau costul de productie. b) remizele . consideram ca acestea trebuie inregistrate in costul marfii.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. Solutie: Potrivit prevederilor OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. reducerile acordate clientilor pot fi de 2 feluri: reduceri comerciale sau reduceri financiare. B. 157 din OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV -a). precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. indiferent de perioada la care se refer a (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). si c) risturnele . in decursul unei perioade determinate. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint a venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi ob tinute"). Reducerile financiare sunt sub form a de sconturi de decontare acordate pent ru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. de exemplu: a) rabaturile . In concluzie. aceste reduceri acordate reprezint a cheltuieli ale perioadei.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzac tiilor efectuate cu acelasi tert. in cazul in care costurile ce se regasesc pe factura de achizitie a marfurilor sunt aferente transportului bunurilor in gestiunea societatii dvs.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Din punct de vedere al inregistrarii in contabilitate.portalmonografiicontabile.org www. Discounturi acordate de furnizori la clienti Care sunt inregistrarile contabile pentru discounturi acordate de furnizori la clienti in urmatoarele situatii:  discounturile sunt trecute pe aceeasi factura cu semnul minus.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau dac a cumparatorul are un statut preferential. 149 din OMF 3055/2009 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV-a). A. Potrivit art. Reducerile comerciale pot fi.e-contabilitate. La furnizor. potrivit prevederilor art. costul stocurilor trebuie s a cuprinda toate costurile aferente achizi tiei si prelucrarii.

În cazul in care reducerile comerciale rep rezinta evenimente ulterioare datei bilan tului.portalmonografiicontabile. Acelasi tratament contabil se aplic a si in cazul reducerilor comerciale legate de prest arile de servicii. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). indiferent de perioada la care se refer a.ro . respectiv acordate ulterior factur arii. pe seama conturilor de terti.e-contabilitate. Discounturi pe factura de vanzare a produselor cu semnul minus.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .facturi de intocmit" si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. Discounturi acordate ulterior facturarii Reducerile comerciale primite ulterior factur arii. Reducerile comerciale acordate d e furnizor si inscrise pe factura de achizi tie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizi tie al bunurilor.org www. In cazul exemplului de mai sus: La furnizor: 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 1364 1100 264 Acordarea discountului pe o factura ulterioara: % 709 Reduceri comerciale acordate 4427 TVA colectata = 4111 Clienti 124 100 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 1. acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 "Furnizori . respectiv contul 418 "Clien ti . se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite".facturi nesosite". Astfel in cazul furnizorului reducerile comerciale acordate pe factura vor ajusta in minus valoarea venitului inregistrat cu vanzarea marfurilor . De exemplu: La furnizor: 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata La cumparator: % = 371 marfuri 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 1240 1000 240 240 1100 (100) discount 2.

55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- La cumparator: % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 1364 1100 264 Primirea discountului pe o factura ulte rioara: 401 Furnizori = % 609 Reduceri comerciale primite 4426 TVA deductibile 124 100 24 3. Inregistrarile contabile sunt cele de mai sus In cazul in care bunul primit cu titlu gratuit este diferit de cele achizitionate. Discounturi sub forma de produse cu pret 0 In opinia noastra aceste produse acordate cu pret 0 reprezinta reduceri comerciale si nu sunt livrari de bunuri cu titlu gratuit.e-contabilitate.portalmonografiicontabile.pt bunurile primite cu titlu de discount 603 Cheltuieli cu obiectele de inventar si = = 303 Obiecte de inventar 100 401 Furnizori (100) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . La furnizor: 4111 Clienti % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 707 Venituri din vanzarea marfurilor valoarea bunului acordat cu titlu de discount 4427 TVA colectata = 1240 1100 (100) 240 cu 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri cu valoarea la cost a marfurilor vandute 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri cu valoarea la cost a bunurilor acordate ca discount La client: In cazul in care bunul primit cu titlu de discount este de aceeasi natura ca cele achizitionate. consideram ca acesta se inregistreaza in felul urmator: % = 401 Furnizori 1364 371 Marfuri 1000 303-pt bunurile primite cu titlu de discount 100 4426 TVA deductibila 264 603.ro . valoarea platita se va imparti la cantitatea de bunuri primita si va rezulta astfel un cost de achizitie unitar mai mic. In consecinta consideram ca urmatoarea inregistrare contabila reflecta cel mai bine natura economica a tranzactiei.org www.

prevederile art..  repararea bunurilor mobile corporale. Toate aceste aspecte mentionate sunt reglementate in mod expres prin normele de aplicare ala art.. altele dec at cele de natura intelectuala sau stiintifica. Aceste servicii constau in:  procesarea. 133 alin. (5) lit. (2) deoarece serviciile sunt consumate in afara teritoriului Romaniei. pentru serviciul prestat se aplic a prevederile art. chiar daca serviciile sunt prestate efectiv pe teritoriul Rom aniei. Contract de prestari servicii Avem contract de prestari servicii si manopera intre 2 societati cu sediul: A) in Romania. 8 din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei CEE nr. Aceasta regula de stabilire a locului de prestare a serviciilor este preluat a din articolul 44 al Directivei CEE nr.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . d) sau alin. 2 manopera.portalmonografiicontabile. Societatea A) factureaza societatii B) cu sediul in Elvetia conform contractului: 1) prestari servicii. În alta ordine de idei trebuie re tinut faptul ca ambalajele sau alte bunuri utilizate sau incorporate in bunurile procesate sunt accesorii serviciilor realizate si reintregesc valoarea serviciului prestat care este neimpozabil in Romania. ci ca fiind parte a serviciului prestat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. (2). la beneficiar. …….org www. Conta bil? Solutie: Operatiunea realizata de firma A din Romania reprezinta o prestare de servicii constand in procesarea materiilor primite de la partenerul din Elvetia. sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri separate.d.p. si B) in Elvetia. se considera ca locul prestarii acestora este in Elvetia. (7) din Codul fiscal.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 401 Furnizori = 4426 TVA deductibila 24 Astfel veti putea inregistra atat in contabilitate.. al Codului fiscal cat si d.v. Ambalajele sau alte bunuri utilizate. Deci. Avand in vedere faptul ca factura este emisa pe numele firmei stabilite in Elvetia.d.e-contabilitate. alin.v. 133 alin.p. Produsele finite realizate in Romania se livreaza si se monteaza in Germania. 133 alin. cat si in gestiune. si sunt definite la punctul 13 alineatul 14 din normele de aplicare ale Codului fiscal drept totalitatea opera tiunilor umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal. materialele folosite sunt din Germania.. 3 materi ale folosite in procesul tehnologic. in functie de statutul beneficiarului. Practic. in legatura directa cu bunurile asupra carora au fost realizate lucr ari ori evaluari. …… …. avand in vedere faptul ca beneficiarul este o persoan a impozabila. 2 la punctul 13 alineatul 14 .lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale.. Serviciile prestate de catre firma procesatoare din Rom ania sunt denumite . Pentru determinarea locului prestarii acestor servicii se vor aplica. valoarea bunului primit cu titlu de discount. Cum incadram aceste operatiuni d.. operatiunea nu reprezinta o prestare intracomunitara de servicii chiar daca materiile prime sunt expediate de pe teritoriul Germaniei.  prelucrarea. 112/2006 prin care se prevede c a locul prestarii este considerat locul de consum al serviciilor.ro .

Clienti....  un numar de ordine. Cheltuieli cu materialele auxiliare. Acest registru trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii:  denumirea si adresa expeditorului..  cantitatea si descrierea bunurilor care sunt returnate clientului dup a prelucrare.  descrierea bunurilor primite.. Specific acestor conturi este utilizarea metodei de inregistrare in partida simpla care consta in efectuarea inregistrarilor fie prin debitul.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- În calitate de procesator al unor bunuri mobile corporale primite..Venituri din servicii prestate. sunt deductibile d. finisare sau reparare inregistrate la preturile prevazute in contract. = 401 . = 3021 .  Contul 8032 are intotdeauna un soldul de bitor care reprezinta valoarea materiilor prime. materialelor si a altor valori materiale primite spre prelucrare... finisare sau reparare.Clienti. = 401 .. firma dvs. Bunurile primite in vederea prelucrarii nu reprezinta o achizitie intracomunitara deoarece aceste bunuri nu sunt proprietatea firmei din Rom ania care le prelucreaza.org www. = 704 ...Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. Bunurile evidentiate in acest registru trebuie sa corespunda cu inregistrarile efectuate intr-un cont in afara bilantului din clasa 8 . pentru acest gen de opera tiuni firma procesatoare din Rom ania are dreptul de deducere a TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate pentru realizarea acestei activit ati economice. cu valorile materiale primite pentru prelucrare.. Bunurile achizitionate de firma procesatoare pentru ob tinerea produselor finite se inregistreaza in evidenta contabila prin formula contabila 3021 . Prin acest registru se organizeaz a si evidenta bunurilor importate pe teritoriul Romaniei sau achizitionate din Romania de catre beneficiarul din Elve tia al serviciilor de procesare.  data transportului bunurilor transmise clientului dup a prelucrare...) Chiar daca serviciul prestat se incadreaza la operatiuni neimpozabile in Romania.p.  cantitatea bunurilor primite. (411 . si concomitent 4426 . Pentru acest gen de operatiuni se utilizeaza contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" cu ajutorul caruia se tine evidenta materiilor prime si materialelor si altor valori materiale care apartin clientilor si sunt primite pe baza de contract pentru prelucrare..Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Cheltuielile de exploatare inregistrate prin formula contabil a 6021 .TVA deductibil a. 145....v.Materiale auxiliare.  in credit.d. conturi specia le. finisate sau reparate..  o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu serviciile prestate si data emiterii acestor documente. fiscal la determ inarea profitului impozabil deoarece sunt aferente veniturilor inregistrate in evidenta contabila prin debitul contului . este obligata sa organizeze evidenta acestora pe baza documentului de eviden ta fiscala denumit . restituite clien tilor.. Acest fapt rezult a din prevederile art. Soldul debitor al contului reflect a valoarea materiilor prime si materialelor primite de la client in vederea prelucrarii. (b) .Registrul bunurilor. Înregistrarile contabile se efectueaza:  in debit.ro .e-contabilitate.. finisare sau reparare.. f ara utilizarea de conturi corespondente. alin..  cantitatea si descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului. (2).Furnizori. cu valorile materiale prelucrate. lit. care reprezinta conturi de ordine si evidenta. fie prin creditul unui singur cont.Furnizori.portalmonografiicontabile.Materiale auxiliare..  data primirii bunurilor. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www..

(2) lit. si a platii acestora pe baza de Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4)..Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . contabilitatea de gestiune.p. fiscal. persoanele fizice care desf asoara activitati producatoare de venituri au. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania.v. consideram ca acesta trebuie sa intocmeasca jurnale de cumparari si de vanzari. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin OMFP 1040/2004.. respectiv contabilitatea financiar a si.portalmonografiicontabile. In caz contrar consideram ca nu este obligatoriu ca aceste documente sa fie intocmite de catre PFA. 143 alin. Potrivit prevederilor art.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- …… b) opera tiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate.. de asemenea. Potrivit pct. dupa caz. modelul jurnalelor de vanzari si cumparari prevazute in anexele acestui act normativ re prezinta documente cu caracter orientativ. Referitor la obligativitatea intocmirii NIR -ului. obliga tia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie. conform art. PFA – intocmire vanzari/cumparari NIR si completare jurnal O PFA trebuie sa intocmeasca NIR pentru marfa cumparata si daca trebuie sa completeze jurnal de vanzari /cumparari ? Solutie: Potrivit prevederilor OMEF 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoare adaugata. 3 din OMEF 3512/2008 privind documentele financiar contabile. prin intermediul carora persoanele impozabile din punct de vedere al TVA tin evidenta taxei pe valoare adaugata. 16 din normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr.e-contabilitate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. 1 din Legea contabilitatii. D. dupa caz. daca taxa ar fi deductibila.ro . operatiunea de prestari servicii se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 3 denumit denumit . 1 alin. dar fara reportarea sumei la randul 3. din care: . d ocumentele provenite din rela tiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla numai in cazurile in care se face dovada intrarii in patrimoniu a bunurilor respective. .d.org www.Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). precum si livrari intracomunitare de bunuri. b) si c) din Codul fiscal. potrivit prevederilor art.1. scutite conform art. prin intocmirea Borderoului de achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A). 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2) din Legea contabilitatii republicata 82/1991.. documentele financiar contabile prevazute in anexa 4 la acest ordin se intocmesc de catre persoanele prevazute la art. In cazul in care PFA-ul la care faceti referire este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.

. pe baza informatiilor furnizate consideram ca cel mai indicat ar fi sa considerati aceste sume ca imprumuturi ac ordate de asociat societatii.ro . la randul 24 din declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate in evidenta contabila. cheltuieli cu impozitul pe p rofit . administratorul/asociatul companiei depune numerar in contul bancar din veniturile sale proprii.. Aceasta creditare a societatii poate fi considerata si ca majorare de capital social dar doa r dupa ce se urmeaza toate formalitatile necesare pentru a inregistra majorarea capitalului social la Registrul Comertului. in opinia noastra NIR-ul este unul dintre documentele ce trebuie intocmite si de catre un PFA ce desfasoara activitati economice care implica gestiunea unor bunuri.vanzare marfa” Acestea se inregistreza ca niste aporturi in nu merar la banca? Daca da . Pentru asta va trebui sa incheiati un contract de imprumut pentru sumele respective.. Aporturi in numerar la banca Atunci cand un patron face plata unei rate la banca.org www. la randul 24 se completeaza cheltuiala inregistrata in contabilitate (atat impozit minim cat si impozit efectiv calculat) pana la data definitivarii calculului de impozit pe profit. La randul 24 se vor trece sumel e din rulajul contului 691 din contabilitate. pe extras scrie. se completeaza cu cheltuiala efectiva (realizata) cu impozitul pe profit sau si c u cheltuiala cu impozitul minim ? Va intreb asta pentru ca la un ghiseu mi s -a cerut sa completez la o firma cu pierdere la randul 24 cheltuiala cu impozitul minim.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In concluzie. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor. randul 24 . alte operatiuni si numele patronului” sau . Solutie: Potrivit prevederilor OMFP 2689/2010 pentru modificarea Ordinului pre sedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscal a nr.. Nota contabila va fi de forma 5121 = 4551 nefiind necesara in acest caz utilizarea contului 581. care va v -a fi solicitat si la banca in momentul depunerii de numerar in contul curent.portalmonografiicontabile. Completare declaratia 101 In declaratia 101. taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re tinere la sursa. Cu toate acestea.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . In concluzie...e-contabilitate. La alt ghiseu nu mi s-a cerut asta. In acest caz societatea este creditata de catre asociat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. ci nu din numerarul societatii. aceste aporturi trebuie sa apara mai intai prin casa si apoi prin dispozitie de plata transferate la banca (581)? Solutie: Din informatiile furnizate intelegem ca pentru a achita ratele unui credit bancar.

pentru stingerea imprumutului societatea poate apela la activel e din patrimoniul sau. Monografia contabila in acest caz este cea specifica unei operatiunii de vanzare: 461 = % 7583 4427 6583 = 2xxx ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. din punct de vedere al TVA. pe care nu a putut s-o primeasca inapoi. cladire) catre asociat. In opinia noastra. societatea va trebui sa colecteze TVA pentru bunurile acordate asociatului.portalmonografiicontabile. iar actul prin care se transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor (masina. dupa care 5121 = 581. operatiunea de vanzare a bunurilor trebuie sa se efectueze la pretul pietei. nu la o valoare aleasa de catre asociat.org www. In acest sens. Intrucat. In felul acesta se poate stinge datoria fata de asociat utilizand activele din patrimoniul societatii. Firma poate sa-i dea in contul banilor anumite bunuri (masina. nota contabila este de forma 581 = 5311.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In cazul in care banii sunt transferati din contul de casa in contul de banca. pentru care va aplica regimurile de impozitare TVA prevazute in codul fiscal in functie de bunurile ce vo r face obiectul contractului de vanzare cumparare. Intrucat asociatul si societatea sunt entitati a filiate tranzactiile dintre aceste doua persoane fac obiectul dosarului de preturi de transfer. valoare care trebuie sa se reflecte in pretul la care se face vanzarea bunurilor. De asemenea din punct de vedere contabil si din punct de vedere fiscal societatea va trebui sa inregistreze un venit generat de livrarea bun urilor respective.ro . caldire etc)? Care este temeiul legal si care sunt inregistrarile contabile? Solutie: In opinia noastra.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . Astfel. iar pentru decontarea acestei livrari societatea si asociatul pot incheia cate un act aditional pentru fiecare contract in parte (de imprumut si de vanzare) prin intermediul caruia isi exprima acordul de a compensa datoria (imprumutul) de plata catre asociat cu creanta acestuia aferenta livrarii bunurilor. se considera ca acordarea masinii sau cladirii asociatului reprezinta o livrare de bunuri cu plata.e-contabilitate. recomandam ca inain te de efectuarea tranzactiei sa solicitati unui evaluator independent evaluarea bunurilor ce vor face obiectul contractului de vanzare -cumparare pentru a stabili valoarea de piata a acestora. Bunuri pentru un imprumut Un asociat al unui SRL a imprumutat firma cu o suma mare de bani din anul 2007. In acest caz nu mai este vorba despre un imprumut acordat de catre as ociat ci pur si simplu de un transfer intre conturile de trezorerie. cladire) poate fi contractul de vanzare -cumparare. cel mai indicat ar fi ca societatea sa realizeze vanzarea bunurilor respective (masina. deoarece firma a inregistrat pierdere in toti anii urmatori.

Inregistrari contabile pentru contabilitatea fi nanciara si de gestiune pentru un SRL Care sunt inregistrarile contabile pentru contabilitatea financiara si de gestiune pentru un SRL care produce cu o instalatie luata in comodat.735 lei 5121 cu 240.718 lei. inregistrarile contabile fiind urmatoarele : La data contractului de cesiune parti sociale : = 269 cu 285.735 lei La data extrasului : = % cu 285.ro ..portalmonografiicontabile.org www. In cazul dvs. aceasta achizitie va fi contabilizata ca o imobilizare financiara pe termen lung. covrigi si produse de patiserie si apoi le vinde en-gros si en-detail? Solutie: Inregistrarile contabile pentru activitatea de productie sunt aceleasi ca si in cazul in care instalatia ar fi fost achizitionata de catre societate. Capitalul social al societatii B este de 200 lei si va ramane la fel.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- Si compensarea datoriei: 4551 = 461 Cumparare societate Societatea A . catre stat de 45.017 lei si un impozit retinut la sursa.e-contabilitate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. dar vor exista cheltuielile cu amortizarea altor echipamente utilizate in procesul de productie precum si cheltuielile cu amortizarea spatiilor unde docietatea isi desfasoara activitate in cazul in care aceste sunt detinute in patrimo niul societatii.017 lei 446 cu 45.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . si practic va detine controlul asupra societatii B.cumpara” societatea B. nu va exista cheltuiala cu amortizarea instalatiei ce se aloca asupra costului de p roductie a bunurilor. Drept urmare. Societatea A plateste catre asociatul societatii B 240. Care sunt notele contabile in momentul extrasului de la banca la societatea A? Dupa ce ies actele de la registrul comertului? Dar la societatea B? Solutie: Societatea A prin aceasta achizitie devine unic investitor in societatea B.718 lei 261 269 La data finalizarii procedurii de inregistrare a cesiuni i la registrul comertului nu se face nicio inregistrare.

astfel:  Achizitia de materii prime si materiale (ingrediente. ustensile. veti inregistra lunar cheltuie lile efectuate dupa natura lor ca in cazul oricarei alte activitati de productie.portalmonografiicontabile.e-contabilitate. dupa natura lor Evidentierea salariilor catre personalul implicat in productia de produse de patiserie (bucatarii si asistentii de bu catari): 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” Evidentierea contributiilor: 6451 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” 6452 „Contributia unitatii pentru fondul de somaj” Etc. materiale de natura obiectelor de inventar.) % = 401 .org www.ro . pe baza bonurilor de consum intoc mite la eliberarea din gestiune si consumul de utilitati folosite pentru productie de produse de patiserie: 601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 302 „Materiale consumabile” 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" = 431 „Asigurari sociale” = 421 „Personal -salarii datorate” = 4371 „ Contributia unitatii la fondul de somaj” 602 = „Cheltuieli cu materialele consumabile” 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil . materiale. Consumul de materii prime. etc.pret de achizitie 301 „Furnizori” “Materii prime” 302 ”Materiale consumabile” 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar” 4426 “TVA deductibila”  Colectarea lunara a cheltuielilor aferente procesului de productie.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- In ceea ce priveste contabilitatea financiara dvs.

conturi de calculatie. aceasta se poate tine in trei feluri: fie prin intermediul conturilor de clasa 9.e-contabilitate. Aceste cheltuieli nu fac parte din costul de productie si nu se vor regasi in valoarea contabila a acestuia. fie prin analitice la conturile din contabilitatea financiara.  Inregistrarea produsului finit cu valoarea totala a costurilor a ferente 345 “Produse finite” = 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”  Vanzarea produselor finite si descarcarea de gestiune 411 “Clienti” % 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 “TVA colectata” = si 711 = “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” 345 “Produse finite” In ceea ce priveste contabilitatea de gestiune. consideram ca la sfarsitul perioadei nu va exista stoc de productie neterminata.org www. In continuare vom expune pe scurt monografia contabila aferenta activitatii de productie utilizand conturile de clasa 9. Pentru evidentierea costurilor este nevoie sa deschidem in planul de conturi.portalmonografiicontabile. Datorita specificului activitatii dvs. spatiul unde se desfasoara activitate) 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” = 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” Restul cheltuielilor operationale (administrative si de distributie) si cheltuielile financiare se vor inregistra in contabilitate dupa natura lor. fie prin situatii extracontabile.ro . astfel:  921 „Cheltuielile directe”  922 „Cheltuielile indirecte”  923 „Cheltuieli generale de administra tie” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www. instalatii. si tinand cont de fluxul tehnologic foarte scurt de productie a produselor de patiserie.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra -------------------------------------------------------------------------------- 605 "Cheltuieli privind energia si apa" = 401 “Furnizori” Amortizarea mijloacelor fixe utilizate (echipamente. grupa a 9 a.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .

1 „ Covrigi”  921.Consultanta speciala pentru departamentul Contabil .e-contabilitate.portalmonografiicontabile.2 „ Merdenele ”  921. Cu ajutorul acestor fise se vor inregistra cheltuielile aferente de productie. astfel:  921.1 „Covrigi” 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” = 931 „Costul productiei obtinute” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.3 „Cornuri ”.org www. etc.1 „Merdenele ” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli”  Se inregistreaza consumul de utilitati: 921.1 „Covrigi” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” 921.ro .1 „Merdenele ” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli”  Se inregistreaza repartizarea cotelor de cheltuieli indirecte aferente activitatii de productie: 922 „Cheltuieli indirecte” 922 „Cheltuieli indirecte” 921.55 de studii de caz explicate pentru dumneavoastra --------------------------------------------------------------------------------  924 „Cheltuieli de desfacere” În cadrul contului 921 „Cheltuieli directe” vom deschide analitice pe ntru fiecare tip de produs in parte.2 „Merdenele” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli”  Se inregistreaza contravaloarea materialelor si materiilor prime consumate 921.1 „Covrigi” =  La incheierea ciclului de productie se inregistreaza produsele finite obtinute: 931 Costul productiei obtinute = 902 „Decontari interne privind productia obtinuta”  Inchiderea conturilor de clasa 9 902 „Decontari interne privind productia obtinuta ” = 921.1 „Covrigi” = 921.1 „Covrigi” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” 921. Pe baza acestor fise se va determina costul pe unitatea de produs.1 „ Covrigi” = 901 „Decontari interne pentru cheltuieli” 921. Exemplu:  Se inregistreaza cheltuielile cu salariile si contributiile aferente Se inregistreaza: 921.