Sunteți pe pagina 1din 1

Calculam pro-rata la inchirieri?

Problema fiscala Ati achizitionat un imobil si ati beneficiat de masuri de simplificare. Ulterior, imobilul a fost inchiriat in regim de scutire de taxa. Deoarece imobilul nu a fost utilizat pentru obtinerea de operatiuni taxabile, iar dumneavoastra v-ati exercitat dreptul de deducere in momentul achizitiei, prin taxare inversa, ati efectuat ajustarea taxei. In acest caz trebuie calculata pro-rata? 1. Cand se aplica pro-rata? Persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este o persoana impozabila cu regim mixt. Potrivit legii, in cazul achizitiilor pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia in care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere, taxa deductibila aferenta acestora se deduce pe baza de pro-rata. 2. Cand nu se aplica pro-rata? Se exclud din calculul pro-ratei valoarea oricarei livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabila in activitatea sa economica, precum si operatiunile imobiliare, altele decat livrarile de bunuri de capital, in masura in care acestea sunt accesorii ale activitatii principale. 2.1. Ce sunt operatiunile imobiliare? Operatiunile imobiliare reprezinta operatiuni de livrare, inchiriere, leasing, arendare, concesionare si alte operatiuni similare efectuate in legatura cu bunurile imobile. 2.2. Ce sunt operatiunile accesorii? O operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal;

operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile;

si suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii sunt nesemnificative.

Concluzie In cazul in care operatiunea de inchiriere a imobilului reprezinta o operatiune accesorie activitatii principale nu avem obligatia calcularii pro-ratei. In caz contrar, respectiv in cazul in care unitatea noastra are ca obiect principal operatiunea de inchiriere a bunurilor imobile, la calculul pro-ratei intra si veniturile obtinute din inchirierea imobilelor, avand in vedere ca aceasta operatiune se desfasoara cu regularitate.
Acte normative aplicabile: Art. 147 alin. (1), (5) si (7) lit. a) si c) din Codul fiscal Pct. 47 alin. (2) si (3) la Titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal