Sunteți pe pagina 1din 7

13.06.

2011

OBIECTIVELE SESIUNII:
D e a i d e n t i f i c a e t a p e l e p r i n c i p a l e d e p l a n i f i c a r e a i s i u n i l o r d e a u d i t i n t e r n ; m

Etapele de planificare a misiunii de audit intern

edina preliminar
i e f u l u n i t i i d e a n e c e s i t a t e n c a z u l

Titlul
d e p r e

13.06.2011

Exemplu:
p u b l i c e
,

Personalul
s t a b i l i t e i 2 2 3 0 .

Chestiuni organizatorice
I a f l r i i e c h i p e i d e a u d i t
,

c n

Ordinul cu privire la efectuarea misiunii de audit


u r m t o a r e l e a s p e c t e :

l d e r a p o r t a r e n

13.06.2011

Colectarea datelor
i n f o r m a i i l o r c u p r i v i r f r v e r i f i c a r e a d e t a l i a

Analiza datelor
c o n s t n c o l e c t a r e a

T e h n i c i l e i s u r s e l e d e i n f o r m a i i u t i l i z a t e l a p l a n i f i c a r e a p r e l i m i n a r s n t r e d a t e n t a b .

Reconfirmarea domeniului de aplicare


r e z u l t a t u l p r i n c i p a l a l p l a n i f i c r i i p r e l i m i n a r e m i s i u n i i d e a u d i t c o n s t n c o n f i r m a r e a a r i e

edina de deschidere
a d e s c h i d e r e e s t e n c e p e r e i e x p l i c a r e a m o d u l u i d e

d p

13.06.2011

Domeniul de aplicare a misiunii de audit


d e t e r m i n i n n d c o n t d e p r e v e d e r i l e S 2 2 2 0 .

Obiectivele operaionale
o b o o o i e c t i v e l r p e r a i n a l e
I

t e

a l a c t i v i t i l o r c e u r m e a z a f i e f e c t u a t e n t i m p u l a u d i t u l u i .

Principalele
i d e n t i f i c a r e a r d e p r e v e d e r i l e

riscuri
i s c u r i l o r S N A I 2 2

.
e l a b o r a t e a n t e r i o r .

i m

13.06.2011

Obiectivele
o b i e c t i v e l o r d p r e v e d e r i l e S N

de
e a A I 2 2

audit
u d i t s e

l a s t a b i l i r e a i n e c o n t d e

b i e c t i v e l e m i s i u n i i d e

Metode de testare
m a n a g e r i l o r o p e r a t i v i a m o d u l n c a r e i n t e n

13.06.2011

Persoane de contact
n t r e s u b d i v i z i u n i l e a u s t a b i l i n t l n i r i
,

Moderatorul edinei
n c e p e e d i n a
,

Persoana, care va discuta detaliile tehnice


a

13.06.2011

P P
r o r a m u l d e l u


, a

i i l e n e c e s a r e t a r e .

S-ar putea să vă placă și