Sunteți pe pagina 1din 24

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PROIECT EVALUAREA
ACTIVELOR FINANCIARE
RAPORT DE EVALUARE
al S.C. Biofarm S.A.

Studeni:

Dinu Giorgiana - Loredana


Horhogea Cornel
oronga Petru
Clinescu Carmen

Bucureti 2015

Cuprins
Capitolul I Identificarea misiunii de evaluare.....................................................................3
I.1. Identificarea emitentului...................................................................................................3
I.2. Prezentarea evaluatorilor..................................................................................................3
I.3. Data evalurii......................................................................................................................4
I.4. Scopul evaluarii..................................................................................................................4
I.5. Tipul valorii estimate.........................................................................................................4
I.6. Ipoteze i condiii speciale..................................................................................................4
Capitolul II Prezentarea emitentului...................................................................................6
CAPITOLUL III. Prezentarea pieei pe care este listat emitentul.......................................7
CAPITOLUL IV. Prezentarea cadrului economic i prezenatrea industrie pe care
opereaz emitentul....................................................................................................................8
IV.1. Cadrul economic general.................................................................................................8
IV.2. Principalii competitori/ concureni.................................................................................9
IV.3. Evoluia sectorului i prognoze.....................................................................................10
IV.4. Tranzacii derulate/ anunate n industrie, oferte publice..........................................12
CAPITOLUL V. Analiza financiar a emitentului...............................................................12
V.1. Analiza bilantului.............................................................................................................13
V.2. Analiza indicatorilor de gestiune....................................................................................14
V.3. Analiza corelatiei creante obligatii..............................................................................15
V.4. Analiza corelatiei fond de rulment necesarul de fond de rulment...........................16
V.5. Analiza lichiditatii si solvabilitatii..................................................................................16
V.6. Analiza rentabilitatii........................................................................................................17
V.7.Rentabilitatea financiara si a activelor...........................................................................18
V.8. Analiza SWOT.................................................................................................................20
Captitolul VI. Evaluarea S.C. Biofarm S.A..........................................................................22
VI.1. Evaluarea bazata pe metode de randament................................................................22
VI.1.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate (DCF).......................................................22
VI.1.2. Premise generaele........................................................................................................22
VI.1.3. Rata de actualizare......................................................................................................23
VI.1.4. Durata de previziune...................................................................................................23
VI.1.5. Valoarea reziduala.......................................................................................................24
VI.1.6. Determinarea valorii fluxurilor financiare disponibile.............................................24
VI.1.7. Rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate.................................................25
VI.2. Evaluarea bazata pe metode patrimoniale..................................................................26
VI.2.1. Activul net contabil (ANC)..........................................................................................26
VI.3. Abordarea prin comparaie..........................................................................................26
CAPITOLUL VII. Concluzii privind valoarea aciunilor emitentului..............................26
Bibliografie..............................................................................................................................27

Capitolul I Identificarea misiunii de evaluare


I.1. Identificarea emitentului
Datele de identificare ale societatii:
Numele firmei: SC BIOFARM SA
Sediul firmei (adresa, telefon, fax): Bucuresti,str Logofatul Tautu, nr 99, sect 3
Cod fiscal : RO 341563
Numarul si data inregistrari la Oficiul Registrului Comertului : J40/199/1991
Forma juridica de constituire : societate pe actiuni
Activitate principala : Cod CAEN 2120: Fabricarea preparatelor farmaceutice
Modul de constituire al capitalului
Capitalul social este privat, in valoare de 109.486.150 de lei impartit in 1.094.861.499
de actiuni ; actionariatul fiind compus din - persoana fizica/juridica, conform actului
constitutiv al societatii.
Numele actionarului/asociatului
S.I.F MUNTENIA SA

Ponderea detinuta din capitalul social


51,7302

S.I.F BANAT-CRISANA

21,2991

S.I.F MOLDOVA SA

13,8194

Alti actionari

12,1056

A.V.A.S

1,0457

TOTAL

100

Sursa Depozitarul Central din data 30.06.2014


I.2. Prezentarea evaluatorilor
- Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;
- Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si
conditiile specificate si se constituie ca analize, concluzii si opinii personale si nepartinitoare
din punct de vedere profesional;
- Remunerarea nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza
cauza clientului, remunerarea de fapt nu exista, lucrarea fiind cu scop didactic;
- Certific faptul ca am efectuat personal inspectia firmei care face obiectul acestui raport,
pastrand confidentialitatea si apeland la scenarii pentru a slujii scopului didactic;
- Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.
Evaluator: Dinu Giorgiana Loredana; Horhogea Cornel i oronga Petru
Data: 05 ianuarie 2015
Evaluatorii au fata de societatea comerciala "Biofarm" SA pozitia de executant.
I.3. Data evalurii
Data calendaristic la care vor fi considerate valorile determinate este de 05 ianuarie
2015.
I.4. Scopul evaluarii
Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale "Biofarm" SA
Bucuresti, persoana juridica romana cu capital privat. Scopul prezentei lucrari este
determinarea "valorii de piata" a unei actiuni in vederea vanzarii.

I.5. Tipul valorii estimate


Baza evaluarii realizate in prezentul raport este "valoarea de piata in conditiile
continuitatii activitatii prezente" asa cum este definita in standardele de evaluare. De
asemenea mentionam si recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea
societatilor comerciale, respectiv faptul ca ipoteza de plecare este estimarea valorii in conditii
de exploatare normala a activelor societatii si in concordanta cu vocatia lor - deci societatea
va fi abordata ca unitate specializata in domeniul activitatii de producerea preparatelor
farmaceutice.
Etapele parcurse pentru determinarea valorii societatii, vor fi:
- documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate la beneficiar;
- vizionarea in teren a cladirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activitatile specifice,
organizare, stocuri, etc.;
- discutii purtate cu membrii conducerii societatii si alti salariati autorizati de conducerea
societatii;
- elaborarea analizei cadrului economic;
-intocmirea scenariilor posibile de evolutie a societatii;
-determinarea unor intervale de valori aplicand metode din categoria celor patrimoniale si de
randament. Procedura de evaluare este in conformitate cu standardele si recomandarile
UNEVAR si tine cont de specificul activitatii societatii.
I.6. Ipoteze i condiii speciale
Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus
intr-un document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al S.C. Biofarm S.A. si
al evaluatorilor, cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara.
Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat in subcapitolul I.4. si este
intocmit numai pentru uzul beneficiarului. Raportul este confidential atat pentru beneficiar cat
si pentru evaluatori si nu se accepta nici-o responsabilitate fata de terti, in nici o circumstanta.
Acest raport de evaluare a fost elaborat de un colectiv de evaluatori mentionati la
subcapitolul I.2. in calitate de executant, avand la baza informatiile puse la dispozitie de catre
S.C. "Biofarm" S.A. Bucuresti, urmand a fi folosit pentru stabilirea valorii de piata a unei
actiunii. In elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta asupra
valorii, nefiind omise deliberat nici o informatie si dupa cunostinta evaluatorilor toate acestea
sunt corecte.
Evaluatorii nu vor putea fi facuti raspunzatori pentru existenta unor vicii ascunse
(neaparente) privind mijloacele fixe, acestia neavand competentele necesare si prin urmare nu
au efectuat expertize tehnice de detaliu si nici nu a inspectat acele parti ale mijloacelor de
transport sau calculatoare, care sunt acoperite sau inaccesibile si in consecinta aceste parti au
fost considerate in stare tehnica buna. Evaluatorii au obtinut informatii, estimari si opinii, ce
au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la surse pe care le considera credibile si nu isi
asuma nici o responsabilitate in privinta completitudinii si corectitudinii datelor furnizate de
client si terte persoane. Evaluatorii au presupus ca functionarea firmei se conformeaza
restrictiilor impuse de lege, detine toate licentele, autorizatiile si certificatele necesare si ca
acestea vor putea fi reactualizate in viitor, daca acest lucru se impune. Previziunile sau
estimarile privind exploatarea mijloacelor fixe sunt bazate pe informatiile primite de la
"operator" in conditiile curente ale pietei, intr-o economie considerata stabila in continuare.
Prin urmare aceste previziuni se pot schimba functie de conditiile economice ce pot apare
ulterior evaluarii. Evaluatorii nu au nici un interes prezent sau viitor cu S.C. "Biofarm" S.A. si
nici o legatura cu partile interesate in tranzactia actiunilor.
In concluzie:
Evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezenta
analiza diagnostic si raport de evaluare, tinandu-se seama de conditiile limitative expuse mai
sus, precizand inca o data ca lucrarea este cu scop didactic.

Capitolul II Prezentarea emitentului


Scurt istoric
Societatea a fost infiintata prin HG 1224 din 23.11.1990 avand ca obiect de activitate
producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman. S.C. Biofarm S.A. este unul dintre
producatorii importanti de medicamente si suplimente alimentare din Romania, cu o vasta
experienta in domeniu. De mai bine de opt decenii, Biofarm este alaturi de specialistii din
Romania in cursa pentru descoperirea celor mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii
oamenilor. In prezent,compania este certificata in conformitate cu standardul EN ISO
9001:2000, in conformitate cu Ghidul privind Buna Practica de Fabricatie pentru
Medicamente de Uz Uman (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile
sale sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti - Categoria 1.
In prezent, produsele companiei acopera peste 50 de arii terapeutice, pe 11 dintre
acestea Biofarm fiind lider, iar pe alte 5 detinand cote semnificative de piata, cu sanse reale de
a deveni lider.Pentru cele mai importante marci ale sale, Biofarm a facut extensii de linii
pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pietei si nevoilor pacientilor.De asemenea, Biofarm
are peste 150 marci verbale, marci grafice si sloganuri proprii inregistrate la OSIM, multe
dintre ele fiind prezente pe piata farmaceutica romaneasca de peste 40 de ani.
Diagnosticul juridic
Firma S.C. Biofarm S.A., cu sediul social in Bucuresti , str. Logofatul Tautu, nr 99,
sector 3, a fost infiintata ca societate pe actiuni in anul 1924 si s-a numarat printer primii
producatori romani de medicamente. Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului este RO 341563 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991. Piata
reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. BIOFARM S.A. este
Bursa de Valori Bucuresti, categoria I de tranzactionare. Deoarece tipul activitatii sale
principale este fabricarea de medicamente si produse farmaceutice, societatea se incadreaza in
grup CAEN 2241. Societatea nu a avut litigii cu parti terte. Compania SC Biofarm SA are
incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternici distribuitori de pe piata
farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor in farmacii. Astfel, in anul 2009
distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori, conform clasificarii pietei
farmaceutice, dintr-un total de aproximativ 150, distribuitori care detin o cota de piata de
aproximativ 70%. In ceea ce priveste capitalul social, in anul 2010 nu s-au inregistrat variatii
ale acestuia, valoarea sa fiind de 109.486.150 lei cu o valoare nominala pe actiune de 0.1
RON.
Biofarm i ncadreaz activitatea n cerinele legale de mediu si sntate public prin:
Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate si
semestriale pentru emisiile atmosferice, inclusiv zgomot periuzinal;
Eliminarea controlata a deseurilor periculoase;
Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante;
Achizitionarea consumabile pentru instalatiile de preepurare;
Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller;
Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare;
Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa.
Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare.
Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare.
Obtinerea Autorizatiei de Mediu;
Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate

CAPITOLUL III. Prezentarea pieei pe care este listat emitentul


Piata farmaceutica romaneasca are mai multe segmente:

segmentul producatorilor;

segmentul distribuitorilor si retailului;

segmentul farmaciilor.

Daca ne uitam la domeniul producatorilor, productia este in curs de consolidare, ca


urmare a investitiilor straine. In ultimii doi ani au fost cativa jucatori internationali care au
facut achizitii in productia locala: Ranbaxy, care a cumparat Terapia, Actavis, care a
cumparat Sindan, Zentiva cu Sicomed. Urmeaza si privatizarea Antibiotice Iasi care
deocamdata a fost amanata pentru anul viitor. Productia este un joc diferit de distributie. In
productie este nevoie de forta financiara, indiferent daca se produc medicamente etice
sau OTC-uri(over the counter) . Principalii zece jucatori fac peste 50% din productie. Asta
inseamna ca piata este inca fragmentata si este loc pentru consolidare. Este inca loc mult de
crestere.
Circa 40 de companii activeaza in distributia de medicamente. Numarul lor va scadea
insa, estimeaza jucatorii din piata, in conditiile in care, in vestul Europei, 80% din piata este
concentrata in mainile a trei-patru companii. La noi, primele zece companii insumeaza 80%
din piata.
Daca ne uitam in segmentul farmaciilor, aria pietei farmaceutice este reprezentata
in principal de zona urbana. Concret, 78% din piata de retail este concentrata in orasele mari,
iar 95% din piata de spital este concentrata in orasele medii si mari. O treime dintre retetele
prescrise de doctori in mediul rural raman doar note informative pentru pacienti.
In Romania, sunt mai putin de 1.000 de farmacii in zona rurala, spun analistii de la
compania de consultanta manageriala A.T. Kearney. Poate si din cauza faptului ca o farmacie
ar trebui sa aiba o cifra de afaceri de minimum zece mii de lei pe luna pentru a putea
supravietui, iar in mediul rural, puterea de cumparare situeaza vanzarile cu mult sub aceasta
valoare. Mai exact, in timp ce consumul mediu anual de produse farmaceutice este in mediul
urban de circa 100 de euro pe cap de locuitor, in zona rurala el este de doar 50 de euro. Prin
urmare, consumul redus de medicamente din sate si comune nu poate fi atribuit starii de
sanatate mai bune a locuitorilor, ci accesului mult mai dificil la medicamente. Analistii de la
A.T.Kearney spun ca aceasta situatie ofera oportunitati pentru deschiderea de farmacii in
zonele rurale. Oportunitate de care a profitat deja Sensiblu, care a deschis prima sa farmacie
din mediul rural in toamna anului trecut, la Crasna, in judetul Gorj. Si distribuitorii sunt
dispusi sa livreze medicamente la sate, pentru ca asta ar duce la o eficientizare a profitului
obtinut pe ruta, explica Linda Vasilescu, Senior Business Analyst la biroul A.T. Kearney din
Bucuresti. Ei au astfel posibilitatea de a distribui in zonele intermediare dintre orasele mari,
costurile impartindu-se la o baza mai mare de farmacii, adauga ea.
Cat despre tendinte, zona rurala are un potential neexplorat si pentru canalele de
distributie a produselor parafarmaceutice.
In plus, este de asteptat ca extinderea puternica a hipermarketurilor sa aiba o influenta
si asupra pietei farmaceutice. Mai exact, distribuitorii de produse parafarmaceutice si de
anumite medicamente OTC (medicamente fara reteta) vor apela la aceste canale care asigura o
buna prezentare catre clienti finali si care garanteaza circulatia lor. In aceasta situatie, unele
produse parafarmaceutice ar putea fi asociate cu categoria FMCG (fast moving consumer
goods bunuri de consum cu circulatie rapida), in termeni de logistica si de dinamica a
marketingului.
Conform unui studiu A.T.Kearney, se asteapta o crestere puternica a cheltuielilor
pentru sanatate in urmatorii ani. Rata de crestereva ajunge rapid de la o medie anuala de 12%
la peste 19% in urmatorii patru ani. Nivelul cheltuielilor pentru sanatate probabil se va dubla,
de la 4,5 miliarde euro in 2005 la 10,8 miliarde euro in 2010.

CAPITOLUL IV. Prezentarea cadrului economic i prezenatrea industrie pe care


opereaz emitentul
IV.1. Cadrul economic general
Sectorul farmaceutic produce i distribuie substane chimice cu valoare terapeutic.
Produsele farmaceutice reprezint un input esenial pentru serviciile n domeniul sntii n
general, fiind cunoscut faptul c , la baza unui sistem durabil n domeniul farmaceutic i al
sntii, la nivel european, trebuie s stea o industrie a medicamentelor generice durabil,
competitiv i sntoas din punct de vedere financiar, nu numai o industrie sntoas a
medicamentelor inovatoare.
Trsturile particulare ale sectorului farmaceutic iau natere pe fondul existenei unui
model specific al pieei, axat pe urmtoarele elemente:
n cazul medicamentelor cu prescripie, cererea este caracterizat printr-un grad redus
de implicare a pacienilor n ceea ce privete tratamentul pe care l urmeaz: n
alegerea medicamentelor, medicii care le prescriu reprezint principalul factor
determinant al cererii pe pieele produselor farmaceutice pe baz de prescripie;
Poteniala substituibilitate a medicamentelor i/sau terapiilor n practica medical de zi
cu zi;
Principalii factori de decizie pe partea cererii (medicii) nu suport costul
tratamentului, iar consumatorii finali (pacienii), care nu aleg, n majoritatea cazurilor
nu suport integral costurile medicamentelor, acestea fiind compensate de resursele
financiare publice, oferind astfel autoritilor din domeniu un puternic control asupra
preurilor.
De asemenea, pentru a nelege problematica specific sectorului, este relevant a se
enumera succinct diferitele tipologii ale produselor farmaceutice. O distincie posibil poate fi
aceea dintre produsele medicamentoase care pot fie liberate numai n baza unei prescripii i
cele care pot fie liberate fr prescripie medicala (medicamente OTC). Primele produse
sunt decontate, n timp ce celalalte nu sunt decontate. De asemenea, se poate distinge ntre
medicamentul original, autorizat pentru comercializare, i medicamentul generic (aceeai
compoziie, aceeai form farmaceutic i a crui bioechivalen cu medicamentul de referin
a fost demonstrat).
IV.2. Principalii competitori/ concureni
In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori romani existenti pe piata
farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva. Compania este certificata
in conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2000 si ale Ghidului privind buna
practica de fabricatie (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale sunt
listate la Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I.
Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o
puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de mai multi
ani in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala,
este cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai
mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania.
S.C. Biofarm S.A. are un portofoliu generos de 167 de produse care acopera
aproximativ 45 de arii terapeutice. Multe dintre produsele Biofarm au o traditie de minim 40
de ani pe piata romaneasca: Anghirol, Carmol, Cavit, Clorocalcin, Colebil, Inhalant,
Mecopar, Romazulan, Romergan, Sirop expectorant, Sirop patlagina si Triferment, iar altele,
mai noi, cum ar fi Vermigal Novo,Loperamid, Hepatoprotect, Bioflu, Devaricid si Difebiom
cu Luteina, vor deveni produse de marca datorita capacitatilor lor terapeutice si a promovarii
sustinute de o echipa de reprezentanti bine pregatiti.

Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isi


imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este prezenta
in 7 tari si extinderea continua.
Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte cheie ale strategiei
de dezvoltare a companiei. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata interna, cat si pe cea
internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10 produse in fiecare an.
Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include, de asemenea, imbunatatirea prezentei
companiei pe piata de retail, continuarea dezvoltarii fortei de vanzari pentru imbunatatirea
reprezentarii in piata si cresterea numarului de produse. Investitiile in cercetare, lansarea si
promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la imbunatatirea pozitiei companiei
in piata.
Biofarm doreste sa si diversifice permanent pietele de export, urmarind n special
dezvoltarea relatiilor cu parteneri strategici din Europa de Est si de Vest. Obiectivele pe
termen lung n ceea ce priveste pietele externe sunt ca vnzarile din export sa reprezinte
minim 10% din vnzarile totale ale companiei; inregistrarea de noi dosare de produse in
pietele existente; deschiderea de noi reprezentante; patrunderea pe noi piete de desfacere.
Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un
singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ
asupra veniturilor societatii
Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai
puternici distribuitori de pe piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a
produselor in farmacii. Astfel, in 2012 distributia s-a desfasurat preponderent cu sase
distribuitori aflati intre primii zece distribuitori, conform clasificarii pietei farmaceutice.
Tabelul nr.1 Topul celor mai mari producatori locali de medicamente
Nr.
Crt

Producator

Vanzari (mln euro 2012)

1.

Terapia Rambaxy

105,8

2.

Europharm

104,0

3.

Actavis SRL

80,5

4.

Antibiotice

68,4

5.

Sandoz

58,6

6.

Zentiva

54,4

7.

Gedeon Richter

27,6

8.

Infomed

27,1

9.

Labormed

N/A

10.

Biofarm

23,6

IV.3. Evoluia sectorului i prognoze


In contextul unei piete farmaceutice extrem de dinamice si competitive, Biofarm si-a
imbunatatit si diversificat permanent gama de produse, lansand intre anii 2010 si 2012
produse noi.
Cu toate ca in conditiile de piata existente lansarea unui produs presupune investitii
semnificative, Biofarm a reusit sa mentina trendul ascendent al profitabilitatii, castigand cote
de piata in zone terapeutice noi. In prezent, produsele companiei acopera peste 50 de arii
terapeutice, pe 11 dintre acestea Biofarm fiind lider, iar pe alte 5 detinand cote semnificative
de piata, cu sanse reale de a deveni lider.
Pentru cele mai importante marci ale sale, Biofarm a facut extensii de linii pentru a
raspunde cat mai bine cerintelor pietei si nevoilor pacientilor.
De asemenea, Biofarm are peste 150 marci verbale, marci grafice si sloganuri proprii
inregistrate la OSIM, multe dintre ele fiind prezente pe piata farmaceutica romaneasca de
peste 40 de ani.
In ceea ce priveste vanzarile de la farmacii catre pacienti, Biofarm a inregistrat o
crestere de 19,73% in valoare si o scadere de (0,22%) in unitati in conditiile in care intreaga
piata farmaceutica a scazut, in unitati, cu aproximativ (6%).
Produsele Biofarm sunt comercializate in toata tara datorita unei echipe specializate de
marketing si vanzari si a strategiilor de distributie si promovare.
Pentru a creste gradul de cunoastere a produselor sale in randul consumatorilor,
Biofarm isi promoveaza produsele atat in cele mai importante lanturi farmaceutice cat si in
farmaciile independente si coopereaza cu cele mai puternice 10 companii de distributie de pe
piata farmaceutica romaneasca. De asemenea, organizeaza in mod constant campanii de
marketing, comerciale si media cu scopul de a imbunatati gradul de recunoastere al
produselor Biofarm.
In anul 2012 piata farmaceutica romaneasca a continuat sa fie afectata scaderea puterii
de cumparare a consumatorilor ca urmare a crizei economico-financiare care a afectat
Romania in ultimii ani. De asemenea, neplata la timp a facturilor de catre Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate a dus la crearea unei crize a lichiditatilor si a unui blocaj la nivelul
farmaciilor si al distribuitorilor.
Cu toate acestea, SC Biofarm SA pastreaza un ritm de crestere superior fata de piata
farmaceutica totala, produsele companiei fiind accesibile si de inalta calitate.
Mediul extern a devenit foarte complex cu multe provocari majore, cum ar fi:
-taxa de Clawback care poate limita cresterea pietei pentru intrarea si lansarea de
produse noi, inovatoare.
-suplimentele alimentare vor avea parte de reglementari suplimentare la nivel de UE,
care urmaresc limitarea automedicatiei indusa de campaniile de promovare media si TV.
-medicamentele au proceduri lente de inregistrare, in medie 3-4 ani , ceea ce
ingreuneaza si limiteaza dezvoltarea companiilor locale.
Cresterea de piata in valoare in urmatorii ani va fi data de produsele inovatoare noi
care vor intra in piata, produse destinate tratamentului bolilor cardio-vasculare, diabet.
Contributia noastra cheie este de a dezvolta medicamente generice si suplimente
nutritive si a le face accesibile pentru toti pacientii din Romania si pacienti din alte tari, astfel
incat sa facem o diferenta pentru persoanele cu boli cronice sau acute.
Cel mai mare impact pe care l are progresul tehnologic n activitatea producatorilor de
medicamente se observa la nivelul procesului de productie, datorita rigurozitatii conditiilor de
desfasurare a acestuia. Din acest motiv, companiile farmaceutice aloca resurse financiare
substantiale reconditionarilor, dezvoltarii si modernizarii liniilor de productie. De asemenea,

n planurile de investitii anuale figureaza, de cele mai multe ori ca avnd o pondere
semnificativa, fondurile banesti alocate activitatii de cercetare si dezvoltare de noi produse,
care sa raspunda unor nevoi ale consumatorilor.
IV.4. Tranzacii derulate/ anunate n industrie, oferte publice.
Eveniment important de raportat:
Finalizare Oferta Public de cumprare iniiat de S.C. BIOFARM S.A.
Consiliul de Administraie al S.C. BIOFARM S.A. informeaz acionarii c n data de
15 septembrie 2014 s-a ncheiat Oferta Public de cumprare iniiat de societate.
Documentul de Ofert Public a fost aprobat prin Decizia Autoritii de Supraveghere
Financiar nr.1035/19.08.2014.
CAPITOLUL V.ANALIZA FINANCIAR A EMITENTULUI
Pentru efectuarea analizei economico financiare s-au calculat indicatori si indici de
structura, evolutie si eficienta pe perioada 2011 2013. Aspectele urmarite in analiza se refera
cu precadere la obiectivele stabilite pentru ansamblul raportului de evaluare:
- structura financiara;
- estimarea riscurilor implicate de specificul activitatii societatii;
- separarea si evaluarea acelor tendinte care au caracter permanent.
Analiza financiara a fost astfel structurata incat sa acopere aspectele mentionate,
rezultand urmatoarele subcapitole:
1. Analiza financiar-patrimoniala;
2. Analiza rentabilitatii.
V.1. Analiza bilantului
Patrimoniul net al firmei in perioada analizata a avut urmatoarea evolutie: 153.957.995 lei in
2011 si 164.539.257 lei in 2012 i 175.887.136 lei n 2013.
a) Structura activelor
Tabelul nr.2. Structura activului si pasivului
Indicatori
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Alte active

2011
67.935.149
144.164
56.686.708
11.104.277
116.806.104
14.859.219
51.295.946
50.650.939
0

TOTAL ACTIV
CAPITAL PROPRIU
Capital social
Prime legate de capital
Diferente din reevaluare
Rezerve
Profit net al exercitiului
Repartizarea profitului
Alte fonduri
DATORII TOTALE
Furnizori

185.030.145
153.957.995
109.486.150
0
0
14.392.516
14.220.788
811.787
16.670.328
31.072.150
23.065.513

2012
73.504.390
195.446
58.971.639
14.337.305
124.727.284
15.619.265
55.970.393
53.137.626
0

36,72%
0,08%
30,64%
6,00%
63,13%
8,03%
27,72%
27,37%
0,00%
100,00
% 198.503.156
83,21% 164.539.257
59,17% 109.486.150
0,00%
0
0,00%
587.711
7,78% 17.986.516
7,69% 21.036.200
0,44%
1.133.614
9,01% 16.576.294
16,79% 33.963.899
12,47% 26.445.557

37,03%
0,10%
29,71%
7,22%
62,83%
7,87%
28,20%
26,77%
0,00%
100,00
%
82,89%
55,16%
0,00%
0,30%
9,06%
10,60%
0,57%
8,35%
17,11%
13,32%

2013
79.426.983
37,77%
252.505
0,12%
61.979.691
29,47%
17.194.787
8,18%
130.877.041
62,23%
16.991.024
8,08%
64.361.892
30,60%
49.524.125
23,55%
0
0,00%
210.304.024
175.887.136
109.486.150
0
587.711
25.053.842
25.581.079
1.397.939
16.576.293
34.416.888
26.202.910

100,00%
83,63%
52,06%
0,00%
0,28%
11,91%
12,16%
0,66%
7,88%
16,37%
12,46%

Creditori
Alte datorii
TOTAL PASIV

0
8.006.637
185.030.145

0,00%
0
4,33%
7.518.342
100,00
% 198.503.156

0,00%
3,79%
100,00
%

0
8.213.978

0,00%
3,91%

210.304.024

100,00%

Ponderea imobilizarilor totale la sfarsitul anului 2011 este de 36,72% din total active,
din care:
Imobilizari necorporale 0,08%;
Imobilizari corporale 30,64%;
Imobilizari financiare 6,00%.
In anul 2012 situatia se prezenta in felul urmator: ponderea imobilizarilor totale era de
37,03% in total active in cretere fata de anul 2011, iar in 2013 aceasta pondere a atins nivelul
de 37,77% in crestere fata de 2012 i fata de 2011.
Ponderea stocurilor in total active este fluctuanta de la o perioada la alta, dar in toata
perioada se afla la aproximativ 8%, in anul 2012 inregistrandu-se o valoare putin mai mica de
8%, s-a nregistrat o valoare de 7,87%.
Ponderea creantelor in total active in 2011 avea nivelul de 27,72%, iar in perioada
urmatoare se poate observa o crestere a acestui nivel pana la 28,20% in anul 2012 si 30,60%
in anul 2013.
Ponderea disponibilitatilor in total active in 2011 avea nivelul de 27,37%, in anii
urmatori nivelul acestei ponderi a scazut pana la 26,77% in 2012 si a scazut in 2013 pana la
23,55%.
Per ansamblu ponderea activelor circulante in total active este de 63,13% in anul 2011,
iar in anul 2012 a scazut pana la 62,83%, apoi a scazut in perioada 2013 pana la 62,23%
b) Structura capitalului utilizat
Majoritatea capitalului utilizat este de natura capitalului propriu. In anul 2011
ponderea capitalului propriu in total pasive era de 83,21%, iar in anul 2012 se poate observa o
scadere a acestei ponderi pana la 82,89%, ca mai apoi in anul 2012 sa creasc pana la 83,63%.
Acest lucru se datoreaza faptului ca ponderea furnizorilor in total pasive a crescut de la un an
la altul in perioada analizata. Ponderea profitului net in total pasive este destul de consistenta,
inregistrandu-se nivele intre 7,69% - 12,16%. Interprinderea supusa analizei nu are
contractate credite pe termen lung.
V.2. Analiza indicatorilor de gestiune
Tabelul nr. 3. Viteza de rotatie a creantelor / obligatiilor
Durata de rotatie a:
Activului
Activelor circulante
Creantelor
Stocurilor
Furnizorilor
Datoriilor
Numar rotatii activ

2011
713
450
198
57
89
120
182

2012
681
428
192
54
91
116
190

2013
636
396
195
51
79
104
204

Analiza vitezelor de rotatie a structurilor patrimoniale a societatii comerciale pe


orizontul de timp analizat evidentiaza atat schimbari in politica financiara a societatii
comerciale, cat si influente date de factorii externi, inclusiv factori legati de conjunctura
macroeconomica, de raportul de forte cu partenerii (furnizori, clienti) etc.
Cresterea cifrei de afaceri intr-un ritm inferior comparativ cu cresterea stocurilor a
asigurat o diminuare a vitezei de rotatie a acestora in perioada 2011-2013 de la 57 zile la 51
zile, nregistrndu-se o scdere anual de 3 zile.
Viteza de incasare a creantelor inregistreaza o dinamica extrem de fluctuanta: de la
198 zile in 2011 la 192 zile in 2012 si 195 zile in 2013.

Comparand nivelul duratei de achitare a obligatiilor cu cel de incasare a creantelor se


constata o durata mai ridicata a celei de a doua categorii de decontari, tendinta fiind ca ciclul
comercial net (bani-marfa-bani) sa se situeze un nivel destul de nefavorabil firmei.
Achitarea obligatiilor se face la termene destul de ridicatete, perioada de achitarea a
datoriilor fiind in anul 2011 de circa 120 zile (din care furnizorii 89 zile), in 2012 de 116 zile
(furnizori 91 zile), iar in 2013 de 104 zile (din care furnizorii 79 zile).
V.3. Analiza corelatiei creante obligatii
Tabelul nr. 4. Analiza corelatiei creante-obligatii
Indicatori
Cifra de afaceri
Creante
Obligatii
Raportul
creante/obligatii

2011
lei
93.443.090
51.295.946
29.102.863
1,76

2012
%
100,00%
100,00%
100,00%

Lei
104.970.886
55.970.393
32.375.044

2013
%
112,34%
109,11%
111,24%

lei
119.072.518
64.361.892
32.308.794

1,73

%
113,43%
114,99%
99,80%

1,99

Graficul nr. 1. Raportul creante obligatii 2011-2013

In anul 2011 creantele si obligatiile au crescut intr-un ritm mult superior celui aferent
cifrei de afaceri, ceea ce influenteaza nefavorabil fluxul de disponibilitati. Aceasta influenta
este atenuata partial de raportul dintre creante si obligatii, care este in crestere, este
supraunitar.
In anul 2012 se inregistreaza o imbunatatire a situatiei, cifra de afaceri avand o
evolutie mult mai accentuata, in sensul cresterii, fata de creante si obligatii. Acest lucru va
duce la reducerea gradului de imobilizare a capitalului firmei.
V.4. Analiza corelatiei fond de rulment necesarul de fond de rulment
Echilibrul financiar pe termen lung apreciat prin gradul de acoperire al necesarului de
fond de rulment cu surse stabile, reflecta o situatie pozitiva.
Tabelul nr. 5. Corelatia fond de rulment necesar de fond de rulment
Indicatori
Fond de rulment (FR)
Necesar de fond de rulment (NFR)
Cifra de afaceri
Viteza de rotatie a FR
Viteza de rotatie a NFR

2011
2012
87.703.241 92.352.240
37.052.302 39.214.614
93.443.090 104.970.886
1,07
1,14
2,52
2,68

2013
98.568.247
49.044.122
119.072.518
1,21
2,43

In perioada 2011 - 2013, societatea a reusit o usoara crestere a fondului de rulment,


reusind sa-si finanteze activitatea curenta prin fondul de rulment. La fel, se poate observa si o
crestere o necesarului de fond de rulment in perioada analizata, crestere semnificativa se poate
observa intre anii 2011 2013, o crestere de 132%. In aceasta perioada si CA a inregistrat o
evolutie ascendenta semnificativa.
Trezoreria neta este constant pozitiva, fondul de rulment acoperind pe toata perioada
analizata necesarul de fond de rulment.
Viteza de rotatie a FR inregistreaza o crestere de la un an la altul, ajungand de la 1,07
rotatii/an in 2011 la 1,21 rotatii/an in 2013, ceea ce demonstreaza un ritm de crestere a CA
mai mare decat cel al FR. In ceea ce priveste viteza de rotatie a NFR se poate observa o
crestere accentuata in perioada 2011 2012, iar apoi o mica diminuare in 2013.
In intervalul cercetat, echilibrul economico-financiar cunoaste o evolutie favorabila,
incadrandu-se in parametrii ce pot fi considerati normali, fapt ce atesta o functionare
corespunzatoare a intreprinderii.
V.5. Analiza lichiditatii si solvabilitatii
Tabelul nr.6. Evolutia lichiditatii si solvabilitatii firmei
Indicatori
Rata lichiditatii generale
Rata lichiditatii curente
Rata lichiditatii imediate
Rata solvabilitatii patrimoniale
Rata solvabilitatii generale

2011
4,01
3,50
1,74
0,83
5,95

2012
3,85
3,37
1,64
0,83
5,84

2013
4,05
3,52
1,53
0,84
6,11

Lichiditatea se refera la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in


bani, solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor sale banesti,
respectiv de a-si onora platile la termenele scadente.
Marimea indicatorilor arata ca intreprinderea, din punct de vedere al lichiditatii
generale se afla peste limita inferioara a acceptabilitatii, fara a fi alarmanta; lichiditatea
curenta prezinta valori satisfacatoare, peste normal. Lichiditatea imediata inregistreaza valori
constante in perioada analizat.
Solvabilitatea patrimoniala si cea generala ne arata ca situatia financiara de ansamblu a
intreprinderii este foarte buna.
Graficul nr.2. Indicatorii de solvabilitate si lichiditate 2011 2013

V.6. Analiza rentabilitatii


Tabelul nr.7. TSIG in perioada analizata
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Indicator
Venituri din vnzarea
mrfurilor
Cheltuieli privind
mrfurile
MARJA
COMERCIAL
Producia vndut
Producia stocat
Producia imobilizat
Producia exerciiului
Cheltuieli cu materiile
prime i materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara
(energie si apa)
Cheltuieli privind
prestatiile externe
Valoarea adugat
Venituri din subventii de
exploatare
Cheltuieli cu alte
impozite, taxe
Cheltuieli cu personalul
Excedentul brut din
exploatare
Alte venituri din
exploatare
Alte cheltuieli din
exploatare
Amortizari si provizioane
pentru deprecierea
imobilizarilor corporale si
necorporale
Ajustarea valorii activelor
circulante
Ajustari privind
provizioane pentru riscuri
Rezultatul exploatarii
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net al
exercitiului

Formula

2011

2012

2013

2.997.906

2.686.036

2.017.651

1.696.692

1.776.120

1.721.396

1-2
4
5
6
4+5+6

1.301.214
105.510.561

909.916
119.727.744

296.255
136.741.409

105.510.561

119.727.744

136.741.409

8
9

25.365.226
481.132

27.128.516
627.906

30.552.404
727.096

10

1.871.742

2.311.497

2.864.848

11
3+7-8-9-10-11

26.589.544
52.504.131

30.338.378
60.231.363

34.167.452
68.725.864

13

14
15

1.599.239
14.383.314

2.634.071
16.432.143

2.037.100
18.018.323

12+13-14-15

36.521.578

41.165.149

48.670.441

17

312.530

98.785

156.819

18

868.361

2.229.631

-22.086

19

4.940.311

5.661.507

5.985.908

20

-35.977

462.574

289.978

21
16+17-18-1920-21
23
24
22+23-24
26
27
25+26-27
29

643.816

5.841

851.099

30.417.597
5.259.480
3.580.742
32.096.335
0
0
32.096.335
2.698.975

32.904.381
5.305.262
-1.891.338
40.100.981
0
0
40.100.981
2.954.600

41.722.361
4.963.688
-1.563.755
48.249.804
0
0
48.249.804
4.090.568

28-29

29.397.360

37.146.381

44.159.236

31

Cheltuieli cu dobanda
Profitul inainte de
dobanzi si impozite

32

31

112.995

62.797

20.514

25+31

32.209.330

40.163.778

48.270.318

V.7.Rentabilitatea financiara si a activelor


Tabelul nr. 8. Indicatori de rentabilitate in perioada 2011 2013
Indicatori
ROA
Rcom=PN/CA
ROE
CA/AT

2011
7,69%
15,22%
9,24%
50,50%

2012
10,60%
20,04%
12,78%
52,88%

2013
12,16%
21,48%
14,54%
56,62%

In anul 2013 rata rentabilitatii financiare a inregistrat valoarea de 14,54%,


inregistrandu-se o rentabilitate mai mare decat in anul 2011 si decat in 2012.
Rata de rentabilitate comerciala apreciaza randamentul diferitelor stadii ale activitatii
intreprinderii la formarea rezultatelor; se determina ca raport intre diverse marje de acumulare
baneasca si cifra de afaceri sau valoarea adaugata.
Rata rentabilitatii comerciale tinde sa aibe aproximativ aceeasi evolutie cu cea
financiara, doar ca valorile inregistrate in cei 3 ani difera, 15,22%, 20,04% si respectiv
21,48%.
Rata rentabilitatii activelor totale masoara eficienta utilizarii capitalului permanent
sau eficienta mijloacelor material si financiare alocate intregii activitati a intreprinderii si este
una dintre cele mai eficiente metode de evaluare a managerilor intreprinderii.
Capitalurile asupra carora se analizeaza profitabilitatea sunt cele angajate de
intreprindere, in cadrul exercitiului, pentru cresterea averii proprietarilor si remunerare
aducatorilor de capitaluri. Se poate observa o crestere a acestei rate de la un an la altul, o
crestere constanta.
In anul 2013 rata rentabilitatii economice a inregistrat o valoare usor mai ridicata decat
in 2012 si decat in 2011.
Tabelul nr. 9. Evolutia ratelor de rentabilitate
nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Indicator
Profit net
Capitaluri proprii
Rata de rentabilitate financiara
Cifra de afaceri
Rata de rentabilitate comerciala
Activ total
Rata de rentabilitate a activelor totale

formula
PN
CPR
ROE
CA
Rcom
AT
ROA

2011
2012
14.220.788 21.036.200
153.957.995 164.539.257
9,24%
12,78%
93.443.090 104.970.886
15,22%
20,04%
185.030.145 198.503.156
7,69%
10,60%

Graficul nr.3. Ratele de rentabilitate in perioada 2011 - 2013

2013
25.581.079
175.887.136
14,54%
119.072.518
21,48%
210.304.024
12,16%

V.8. Analiza SWOT


Analiza situatiei existente
Avand in vedere resursele interne ale firmei dar si conditiile din mediul extern putem
aplica o analiza de tip SWOT in urma careia am identificat:
Puncte tari:
Experiena de peste 80 de ani a BIOFARM n fabricarea de produse medicamentoase
Situatia economico- financiara de ansamblu este pozitiva - evolutia principalilor
indicatori este favorabila : cifra de afaceri, fondul de salarii, productivitatea muncii,
salariul mediu
Lider pe piata pe 10 arii terapeutice
Asigurarea unei calitatii care sa raspunda cat mai bine cerintelor clientilor
nglobarea de tehnologii superioare , prin politica de reinvestire a profitului
Promotii atragatoare pentru perioada de criza respectiv doua produse la pretul unui
singur
Cresterea economica si comerciala a firmei
Imaginea pozitiva de care se bucura firma inca de la infiintare (increderea cu care
este privita de catre societatile si fundatiile internationale)
Personal tanar, activ, specializat, receptiv la shimbari,motivat spre cariera
Gama de produse farmaceutice foarte mare
Imbunatatire si diversificarea portofoliului
Orientarea spre cresterea calitatii de ansamblu
De asemenea au influentat pozitiv modificarea urmatorilor factori:modificarea
gradului de inzestrare tehnica a muncii,modificarea raportului mijloace fixe activemijloace fixe,modificarea pozitiva a randamentului mijloacelor fixe
Asigurarea premiselor necesare respectarii corelatiilor dintre obiectivele firmei si
rezultatele obtinute (dintre principalii indicatori de eficienta)

Aplicarea unor strategii noide distributie si promovare pentru mentinere cotei de


piata
Marirea capacitatilor de productie acolo unde sunt insuficiente

Puncte slabe:
accentuarea dezechilibrului financiar, desi acesta este o trasatura a tuturor
producatorilor de medicamente interni;
grad redus de lichiditate;

Oportunitati:
Educatia medicala continua a angajatilor
Utilizarea tehnologiei informatiei ca instrument de marketing
Cerere pentru noi produse
Potenialul ridicat al pieei
Deschiderea pieelor externe odat cu implementarea GMP
Sectorul in care activeaza este unul cu profitabilitate mare;
Criza economica, alterarea nivelului de trai, care ar presupune cresterea consumului de
medicamente
Intrarea pe noi clase terapeutice prin achizitia sau dezvoltarea unor licente de
medicamente,
Cresterea cheltuielilor cu medicamentele pe cap de locuitor ca urmare aderarii
Romaniei la Uniunea Europeana,
Posibila preluare pe viitor a societatii de catre un investitor strategic sau financiar;
Cresterea vizibilitatii si posibilitatilor de promovare si finantare ca urmare a listarii la
bursa.
Amenintari:
Cresterea continua a cotei de piata a reprezentantilor marilor grupuri financiare in
defavoarea producatorilor locali (tinand cont si de fenomenul de preluare a
producatorilor locali de catre grupuri multinationale, Biofarm ramanand una dintre
putinele societati farmaceutice semnificative independente);
Schimbarea, completarea sau extinderea criteriilor de calitate impuse producatorilor de
medicamente ca urmare a alinierii Romaniei la normele europene, impreuna cu
investitiile aditionale necesare;
Lipsa concentrarii actionariatului ce poate duce la dificultati in stabilirea si
implementarea unor strategii de crestere.
Intarzierea platilor din partea cumparatorilor
Masurile luate de Ministerul Sanatatii cum ar fi stabilirea unui curs valutar fix pentru
calculul preturilor, noua modalitate de calcul a preturilor pentru medicamentele
generice si prelungirea termenelor de plata pentru medicamentele compensate si
gratuite
Neplata la timp a facturilor de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a dus la
crearea unei crize a lichiditatilor si a unui blocaj la nivelul farmaciilor si al
distribuitorilor.
Pericolul aparitiei de noi concurenti si produse substituibile(naturiste si homeopate)
Cresterea costurilor datorita deprecierii monedei nationale, a costului creditarii sau a
deprecierii participatiilor detinute
O parte dintre preturile practicate in domeniul pharma sunt reglate prin intermediul
statului.
Accentuarea blocajului financiar al sistemului sanitar romanesc.

Masurile generale, de tip reducerea pensiilor si salariilor bugetarilor, vor agrava


problema accesului la medicamente, in special pentru populatia in varsta
Masurile prevazute in scrisoarea de intentie catre Fondul Monetar International,
introducerea unei taxe pe cifra de afaceri a producatorilor de medicamente,
Plan de ameliorare a activitatii pe baza analizei SWOT prin care ar putea fi contacarate
punctele slabe si amenintarile:
In actualele conditii ale crizei economico-financiare, echipa de management al
Biofarm ar trebui sa adopte o serie de masuri de eficientizare a activitatilor companiei cum ar
fi :Reducerea cheltuielilor prin cresterea productivitatii
Optimizarea nivelului stocurilor de materii prime si produse finite si crearea unui stoc
tampon de produse finite care sa permita companiei in orice moment sa satisfaca
cerintele pietei.
Eficientizarea consumului de materii prime, a cheltuielilor salariale si a consumului de
utilitati..
Monitorizarea atenta a evolutiei consumului in piata farmaceutica, iar pentru a
preveni eventuale sincope se va monitorizarea necesitatii de productie in vederea
minimizarii impactului asupra cheltuielilor salariale si cu materialele.
In conditiile actualei competitii in piata farmaceutica consider necesara marirea
volumului de cheltuieli in promovare si vanzari.
Introducerea unui sistem de evaluare a performantelor si reconceperea sistemului de
salarizare,astfel incat sa se optimizeze motivarea salariatior
Orientarea spre noi grupuri de clienti-tinta cu alte necesitati si comportament total
diferit decat al clientilor avuti in vedere pana atunci.

Captitolul VI. Evaluarea S.C. Biofarm S.A.


VI.1. Evaluarea bazata pe metode de randament
VI.1.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate (DCF)
VI.1.2. Premise generaele
Ipoteze:
Cifra de afaceri va creste cu 10% in primul an, 10% in al doilea an si cu 12% in
urmatorii 3 ani;
Rata rentabilitii comerciale determinat prin intermediul rezultatului exploatrii va
scdea cu 0.2 puncte procentuale in fiecare an;
Raportul procentual dintre cheltuielile cu amortizarea i cheltuielile de exploatare se
va menine la nivelul anului 2013;
Rezultatul financiar se prevede a rmne constant la nivelul anului 2013, ca urmare a
unor previziuni n moned constant, mai puin cheltuielile cu dobnzile care sunt calculate n
prezent la o procent mediu de dobnd de 5,5%;
Investiiile de meninere a potenialului sunt la nivelul amortizrii plus 8% din profitul
brut;
n urmtorii doi ani se va ncetini viteza de rotaie a stocurilor cu 3 zile anul, dup care
urmatorii 2 ani se va incetini cu 0.5 zile, iar in ultimul an se va accelera cu 0.5 zile;
n urmtorii doi ani se va ncetini viteza de rotaie a creanelor cu 3 zile anul, dup
care se va nregistra o accelerare cu 0.5 zile annual;
Viteza de rotaie a obligaiilor se va accelera cu 3 zile annual;
Rambursarea creditelor in 2014, 2015 si 2016 se va face egal anual la un nivel de
10.769.598 lei;
Valoarea rezidual se va determina pe baz de venit prin capitalizarea profitului net
din anul 2018;
Rata de cretere anual g va fi de 1%;
Rata de actualizare este de 12%.
VI.1.3. Rata de actualizare
Determinarea ratei de actualizare utilizata in calculele aferente metodei, s-a facut pe
baza estimarii riscurilor asociate activitatii S.C. Biofarm S.A., asa cum rezulta din analiza
diagnostic.
Structura factorului de actualizare este urmatoarea:
- 5% prima de risc pentru asteptare, in conditiile monedei constante (dobanda la
depuneri in valuta pe termen lung);
- 1% prima de risc aferenta riscului de lichiditate a investitiei;
- 1% prima de risc aferenta riscului de lichiditate a actiunilor societatii;
- 1% prima de risc pentru numarul limitat de produse si clienti;
- 1% prima de risc legata de dimensiunea firmei;
- 1,5% prima riscului pentru sectorul de activitate;
- 1,5% nivelul riscului de intreprindere avand in vedere situatia actuala a societatii,
punctele slabe rezultate din diagnostic, si implicit probabilitatea realizarii scenariilor.
Rezulta o rata de actualizare de 12 %.

VI.1.4. Durata de previziune


Alegerea duratei de 5 ani (2014-2018) pentru scenariile de previziune are in vedere
urmatoarele considerente:
- cererea pentru produsele si serviciile pe care le poate comercializa societatea va
inregistra modificari semnificative in aceasta perioada, in contextul evolutiei ascendente
generale a economiei;
- perioada normala de recuperare a unei investitii in sector;
- durata necesara pentru a se putea construi o imagine completa a evolutiei societatii
comerciale, luand in considerare elementele necesare ca constituirea fondului de rulment,
stabilizarea performantelor, etc.
Durata de previziune s-a impartit, conform recomandarilor standardelor de evaluare in
trei perioade:
- perioada apropiata de doi ani, in care previziunile au un grad mai mare de incredere;
- perioada intermediara de doi ani, in care previziunile se fac prin extrapolarea
principalilor parametri din perioada apropiata;
- perioada indepartata - 1 an - in care previziunile se mentin la nivel constant .
Tabel nr.10. Previzionarea CA pentru perioada 2014-2018
Indicatori
2013
2014
2015
2016
2017
2018
CA
119.072.518 130.979.770 144.077.747 161.367.076 180.731.126 202.418.861
evolutie CA %
10%
10%
12%
12%
12%
S-a prevezionat pentru perioda 2014-2018 o crestere a cifrei de afaceri cu 10% in anul
2014 i in anul 2015, iar in urmatorii 3 ani o crestere anuala a cifrei de afaceri de 12%.
Tabel nr.11. Previzionarea rambursarii creditului
Credite
Credite pe termen scurt 32.308.794
Credite pe termen lung
0
Total credite
32.308.794
Indicatori
2013
2014
2015
2016 2017 2018
Rambursare
10.769.598 10.769.598 10.769.598
Sold
21.539.196 10.769.598
0
Rd (%)
5,50%
1.776.984 1.184.656
592.328
Dobanda 2012
20.514
Rezultat financiar mai
putin dobanzi
6.547.957
4.770.973 3.586.318 2.993.990
Din datele de mai sus putem observa ca creditul care l-a accesat firma va fi rambursat
in urmatorii 3 ani, cu o rata a dobanzii de 5,5%

VI.1.5. Valoarea reziduala


Valoarea reziduala este data de profitul net din anul al cincilea de previzionare (2018).

Vrez= Pn2018/(0,12-0,01)
Vrez= 32.365.729/0,11= 294.233.898lei
Vrez act=294.233.898/1,12^5=166.956.216 mii lei
VI.1.6. Determinarea valorii fluxurilor financiare disponibile
Tabelul nr.12. Viteza de rotatie a principalilor indicatori intre anii 2013-2018
Indicatori
2013
2014
2015
2016
2017
2018
DZ stocuri (zile)
51,37
54,37
57,37
57,87
58,37
57,87
DZ creante (zile)
194,59
197,59
200,59
200,09 199,59
199,09
DZ ots (zile)
97,68
94,68
91,68
88,68
85,68
82,68
DZ NTR
148,28
157,28
166,28
169,28 172,28
174,28
Analizand datele din tabel putem spune ca viteza de rotatie a stocurilor se va mari de
la un an la altul, la fel ca si viteza de rotatie a creantelor, dar pe de alta parte imbucurator este
faptul ca viteza de plata a obligatiilor a scazut.
Tabelul nr.13. Previzionarea rezultatului net in perioada 2014-2018
Indicatori
2013
2014
2015
2016
2017
2018
CA
119072518
130979770
144077747 161367076 180731126
202418861
Cheltuieli de exploatare
97193518
106264062
117034546 131401425 147531059
165639623
Rezultat din exploatare
22587898
24715708
27043201
29965651
33200067
36779237
Rezultat financiar
6527443
4770973
3586318
2993990
0
0
Rezultat brut
29115341
29486681
30629519
32959641
33200067
36779237
Impozit
3534262
3538402
3675542
3955157
3984008
4413508
Rezultat net
25581079
25948280
26953976
29004484
29216059
32365729
Cota impozit
12,14%
12%
RC
18,97%
18,87%
18,77%
18,57%
18,37%
18,17%
Amortizare
6.544.540
7.207.868
8.092.688
9.086.072
10.201.334
8% din Pb
2.358.935
2.450.361
2.636.771
2.656.005
2.942.339
total inv
8.903.475
9.658.229 10.729.460 11.742.078
13.143.673

Tabelul nr.14. Cash flow ul actualizat.


Indicatori
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Pn
25.948.280 26.953.976 29.004.484 29.216.059
32.365.729
Am
5.985.908
6.544.540 7.207.868 8.092.688
9.086.072
10.201.334
Variatia NFR
-2.619.003 7.631.321 7.730.851
8.813.866
9.586.095
CF exploatare
5985908
35.111.823 26.530.523 29.366.322 29.488.265
32.980.968
Achizitie active
8.903.475 9.658.229 10.729.460 11.742.078
13.143.673
Vanzare active
0
0
0
0
0
CF investitii
-8.903.475 -9.658.229 10.729.460 -11.742.078
-13.143.673
Intrari credite
0
0
0
0
0
Ramb credite
10.769.598 10.769.598 10.769.598
0
0
CF finantare
-10.769.598 10.769.598 10.769.598
0
0
CF total
15.438.750 6.102.696 7.867.264 17.746.187
19.837.295
factor actualizare
0,8929
0,7972
0,7118
0,6355
0,5674
CF act = Cf *fa
13.784.598 4.865.032 5.599.763
11.278.023
11.256.214
cash-flow actualizat = 46.783.630 lei
valoarea reziduala = Pn2017/(0,12-0,01)
Vrez act= 166.956.216 lei
Valoare randament = 46.783.630 + 166.956.216 = 213.739.846 lei
VI.1.7. Rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate
Valorile totale ale societatii comerciale Biofarm S.A., obtinute pe baza calculelor
prezentate sunt:
- cash flow reactualizat , cumulat 2014-2018 = 46.783.630 lei
- valoare reziduala reactualizata = 166.956.216 lei
TOTAL = 213.739.846 lei
Valorile de mai sus, reprezinta valori ale fluxurilor generate de functionarea societatii,
a exploatarii patrimoniului si a resurselor umane, in conditiile continuarii activitatilor
comerciale externe si interne desfasurate pana in prezent.
Valoarea unei actiuni este valoarea care rezulta din raportarea valorii totale a societatii la
numarul de actiuni, deci:
Val afacere=CF act+VR act
213.739.846
Nr actiuni
1.094.861.499
Val actiune majoritara
0,20 lei/act
Val de piata a unei act
0,28 lei/act
Discount pachet minoritar
15%
Val act minoritara
0,17 lei/act
In final am obtinut o valoare de 0,17 lei/actiune (in ceea ce priveste pachetul minoritar al
societatii comerciale Biofarm S.A.).

VI.2. Evaluarea bazata pe metode patrimoniale


VI.2.1. Activul net contabil (ANC)

CAPITOLUL VII. Concluzii privind valoarea aciunilor emitentului


Valoarea contabila neta (ANC) este de

Valoarea prin metoda DCF este de


Aprecierea valorii totale a societatii pleaca de la premisa existentei unei valori
patrimoniale considerata la nivelul activului net corectat si de la existenta a doua valori de
randament.
Luarea in considerare a acestor valori impune precizarea unor limite, exprimate de
fiecare dintre valorile obtinute, astfel:
- valoarea activului net contabil, desi cuantifica valoarea actualizata a tuturor activelor
din patrimoniul societatii, nu tine seama de:
- gradul si posibilitatile lor de valorificare in cadrul activitatii desfasurate;
- caracteristicile pietei/clientelei;
- valorile de randament reflecta eforturile societatii de a continua activitatea, chiar in
conditiile unei concurente puternice, prin identificarea de noi furnizori si clienti, realizarea de
noi produse.
Din aceste motive, consideram oportun sa acordam o pondere mai mare valorii de
randament.
Valorea totala a societatii este de ...avand in vedere viabilitatea intreprinderii,
continuitatea activitatii, si posibilitatea acesteia de a genera profit.

Bibliografie
1. ANGHEL I.(coordonator), Negescu M., Anica Popa A., Popescu Fundulea A.M., ,
Evaluarea intreprinderii, Ed.Economica, Bucuresti, 2010 ;
2. STAN S., ANGHEL I., Evaluarea intreprinderii, Ed.IROVAL, Bucuresti, 2008;
***

International Valuation Standards Committee (IVSC) International Valuation

Standards 2011;