Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST LABORANT CHIMIST

1. Denumirea compartimentului: calitate 2. Denumirea postului: laborant chimist 3. Numele si prenumele salariatului: 4. Se subordoneaza: Directorului Resurse Umane 5. Numele sefului ierarhic: Preda Oana Nicoleta 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern:da Extern:da 8. Relatii functionale: Colaboreaza cu Departamentul productie 9. Pregatirea si experienta: Studii : superioare ( Institut Politehnic / Universitate ) Experienta in specialitate (ani) : min. 4 ani Limbi straine : francez 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Efectueaza si raspunde pentru incercarile si inspectiile specifice receptiei materiei prime, fluxului de fabricatie si produsului final asa cum sunt ele stabilite in planul de inspectii si incercari ; - Completeaza formularele de control cu rezultatul determinarilor si le indosariaza la sfarsitul schimbului mentinand ordinea in dosare; - Pune etichete STOP pe materiile prime care nu a fost inca receptionate din punct de

vedere calitativ si care au sosit in depozit pe schimbul sau; - inlocuieste etichetele STOP cu cele APROBAT cand receptia a fost finalizata iar rezultatul este corespunzator; - Verifica periodic retetele, comparativ cu specificatiile produsului ; - Identifica punctele de inspectie si determina amploarea controlului; - Analizeaza datele rezultate in urma incercarilor si inspectiilor impreuna cu seful de laborator si directorul calitate; - Analizeaza conformitatea produsului in urma determinarilor si inspectiilor efectuate cu conditiile specificate; -cRaspunde de respectarea planificarii si trimiterea produselor finite pentru analize la laboratoarele externe; - Urmareste si coreleaza rezultatele analizelor de la laboratoarele externe si anunta seful de laborator sau directorul calitate in cazul unor rezultate necorespunzatoare ; - Planifica si realizeaza instruirile GMP (reguli de igiena) cu personalul din productie; - Evalueaza zonele GMP si acorda punctajul corespunzator; - Mentine inregistrarile acestor evaluari si instruriri ale personalului; - Participa la degustari si la realizarea noilor retete alaturi de Seful de Laborator; - Realizeaza calibrarea instrumentelor de laborator si inregistreaza aceste calibrari in fisele de laborator; - Verifica inspectiile si controalele facute de controlorii CTC pe flux; - Calculeaza abaterea standard de la masa neta a preambalatelor; - Inspecteaza zonele de productie si depozitele pentru a verifica starea de curatenie a acestora ; - Verifica completarea formularelor de flux pe schimbul sau; - In cazul detectarii unor neconformitati, instiinteaza seful de laborator si directorul calitate intocmeste RNC; - Participa dupa caz, la sedinta de analiza a datelor si intocmeste procesul verbal; - participa ca auditor in echipa de audit atunci cand este desemnata; - Completeaza saptamanal, alternativ cu celalalt inginer tehnolog , ; - Duce la indeplinire orice alte sarcini date de seful de laborator sau directorul calitate; 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:22.02.2013 Am luat la cunotin!