P. 1
Metodica Activitatilor de Educare a Limbajului

Metodica Activitatilor de Educare a Limbajului

|Views: 18|Likes:
Published by Camelia Serban
ful
ful

More info:

Published by: Camelia Serban on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.INTERACIUNEA SOCIALĂ PRIN COMUNICARE
 • 2.FORME DE MANIFESTARE A LIMBAJULUI. ROLUL MEDIULUI EDUCAIONAL ÎN ACTIVITATEA DE
 • 3. Metodica perfecţionării limbajului-pivot al creşterilor spirituale
 • 4. Metodica organizării şi desfăşurării jocului didactic
 • 5.1. Povestirea
 • 5.2. Descrierea
 • 5.3. Explicaţia
 • 5.5. Lectura explicativă
 • 5.6. Lectura independentă
 • 5.7. Observarea
 • 5.8. Demonstraţia
 • 5.9. Modelarea
 • 5.10. Exerciţiul
 • 5.11. Metoda algoritmizării
 • 5.12. Metode de simulare
 • 5.13. Jocul de rol
 • 6.METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ
 • 7.1. Evaluarea cunoştinţelor - ca finalitate a actului didactic
 • 7.2. Forme de evaluare
 • 7.3. Metode şi procedee evaluativ-stimulative
 • 7.4. Itemii
 • 8.1. 1.Tipologia dislaliilor
 • 8.2.Exigene ale educaiei incluzive
 • 9.2. Etapele proiectării didactice
 • 9.3.Documentele de lucru ale educatorului sau învăţătorului
 • 9.4.Proiectarea unei lecţii
 • 9.5.Strategia didactică:
 • 11 – 29 mai 2009
 • 13-17 oct
 • 15-19 decCine

METODICA ACTIVITĂȚ ILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI Capitolul 1.

1.INTERACȚ IUNEA SOCIALĂ PRIN COMUNICARE I. Interacț iunea ca formă de relaț ie socială
Viața în societatea umană se bazează pe crearea unor relaționări între indivizi. Interacț iunea este locul unde relația socială se construiește continuu. Instrumentul interacțiunii superioare este comunicarea prin limbaj. Interacțiunea socială se înfăptuiește prin schimbul organizat de mesaje, fie că ele se realizează face to face, fie intermediat cu ajutorul telefonului, computerului sau al altor mijloace pe care tehnica ni le pune la dispoziție. Indiferent de formele concrete în care ea se înfăptuiește, comunicarea produce prin circularitatea ei o influențare reciprocă a persoanelor intrate în contact. Interacțiunea a fost abordată: 1. din perspectivă psihologică și psihiatrică de către Școala de la Palo Alto,1972, (J.Helmick Beavin, D.D.Jackson) unde sau cercetat comunicarea normală și disfuncțiile ei, solicitând soluții terapeutice
2.

etnografia comunicării (D.Hymes, J. Gumperz, 1984) preocupată de competențele comunicative, de ansamblul normelor de funcționare a interacțiunii sociale. Etnometodologia , ca un curent sociologic (H.Sacks, G. Jefferson, 1974) studiază procesele prin care se creează și se însușesc interacțiunile, regulile de călăuzire a interacțiunii sociale. Interacțiunea verbal ă este un proces complet de coordonare a acțiunilor, având forme practice de concretizare. Se recurge la curentele din lingvistică ce studiază aspectele comunicative și pragmatice ale limbii. Interacționismul simbolic consideră interacțiunea drept un proces social esențial pentru viața socială, un proces cu funcție identitară

3.

4.

5.

Dramaturgia, de care vorbește E.Goffman, 1967, ilustrează interacționismul simbolic, bazat pe poziționarea reciprocă în construcția relației sociale, concepută ca act ritualic. Participanții la interacțiune sunt ca niște actori în scenă, adaptându- și rolul la situația concretă care este creată și revendicându- și o identitate specifică. Interacțiunea funcționează după anumite norme, prin puseuri succesive, devenite schimburi care sunt tot atâtea unități rituale. Teoria schimbului, care socotește viața socială un proces de tocmeală și negociere, astfel că interacțiunea presupune anumite costuri ca timp și energie, drept care ei vor avea și unele beneficii, fiind apreciați pe o scară de la acord mutual la afecțiune (sau dezacord). Comunicarea se bazeză pe coprezența indivizilor intrați în dialog, astfel că ea asigură condiții ca atât la polul producerii mesajului cât și la cel al receptării sale să se efectueze procese conversaționale, care au norme și reguli precise, ce susțin activitatea de interacțiune în societate. Se creează astfel competențe comunicative, se combat disfuncțiile relațiilor familiale, problemele copiilor schizofrenici etc.

6.

Interacțiunea poate fi: - verbală și - nonverbală. Interactanții își pot exprima prin acte verbale și nonverbale punctul lor de vedere, atitudinea fiecăruia față de ceilalți și să țină cont de situație, adică de context. În funcție de situație se alege tema de discuție, formele de adresare, chiar și nivelul limbii, stilul și vocabularul adecvate comunicării. Ele diferă la grupa mare de grădiniță de clasa a IV-a, aceasta deosebindu-se demodul adresării la clasele de liceu sau la studenții din universitate. Interacțiunea se realizează după opinia lui E. Goffman printr-un ansamblu de elemente conversaționale: -scopul conversației, care poate fi ocazională sau focalizată pe anumite obiective educaționale, ca cea de la clasa cu elevi, sau profesională, într-o instituție, etc. -participanț ii la interacțiune, fiecare cu anumite caracteristici individuale, având stabilite anumite relații mutuale. Ei se disting prin caracteristici de vârstă

(copil, adult ) ca număr, (conversația solicită minimum doi participanți la dialog), de sex, de statut intelectual, profesional și social, etc. -rolul, căci fiecare actant își asumă în conversație, fie ea specializată sau ocazională, atât rol de emițător cât și de receptor. Este emițător sau locutor, adresându-se unui singur receptor în comunicarea diadică, sau mai multor receptori, în comunicarea triadică și în cea polilogală. Cele două roluri sunt complementare. Conversația presupune un emitent și un deținător al mesajului, un alocutor, care este acceptat de locutor ca partener de interacțiune. Relaționarea lor se stabilește cu ajutorul unor indici verbali, ca termeni de adresare, și de indici nonverbali, concretizați ca poziționare corporală, ca orintare a privirii. Destinatarul mesajului emis poate fi direct (privilegiat) sau indirect (neprivilegiat), care apare în conversația triadică și polilogală. E. Goffman introduce conceptul de auditoriu, căci participanții latenți la conversație în care nu intervin, rămânând spectator, observați sau nu de locutor. -spaț iul, conversația presupunând proximitatea, ca el să devină interactiv. -cadrul temporal, căci conversația se construiește, ținând cont de condiții de oportunitate a intervenției fiecărui participant la dialog. Momentul interacțiunii dă statutul de actual, pentru locutorul care vorbește și latent, ca poziție a interlocutorului. II.DEFINIREA CONCEPTELOR DE LIMBĂ- LIMBAJ-VORBIRE LIMBA este “principalul mijloc de comunicare între membrii unei colectivități, alcătuit din sistemul gramatical și lexical. Fel de exprimare propriu unei persoane, în special unui scriitor. Totalitatea altor mijloace și procedee (decât sunetele articulate) folosite spre a comunica oamenilor ideile și sentimentele. Limba surdo-muților. Vorbă, cuvânt; grai, glas”1Așadar, limba este forma de comunicare inteligentă interumană, diferită de sunetele prin care comunică animalele și păsările. Descartes caracteriza ființa umană înzestrată cu rațiune drept”o trestie, dar o trestie gânditoare.” Rațiunea cu care suntem înzestrați noi, oamenii, ne ajută să folosim inteligent limba moștenită de la înaintașii noștri. Pe ea, ca instrument complex și superior de comunicare, o mânuim, primind elementele de noutate și îndepărtând ceea ce este prea vechi și nefolositor.Se renunță la arhaisme,care ies din uz odatră cu anumite ocupații, obiecte nemaiutilizate ( postelnic, vornic, paharnic, ca dregătorii ale evului mediu, după cum sunt pe cale de dispariție mașina de scris, zețarul din tipografia clasică ) la regionalism, neacceptate în șlimba literară, ptrecum clisă, sclănină, barabule etc. “ Limba este un sistem de sisteme care generează, în actul lingvistic, structuri specifice dar interdependente. Numite în mod curent, în lingvistică, nivele de organizare, ierarhică și integratoare, a sistemului general al limbii, fonetica,
D. Macrea și colectiv, Dicționarul limbii române moderne, Editura Academiei Române, București, 1958, p.457458.
1

pe care. așa cum observa Titu Maiorescu la Academia Română. actualizată în Gramatica de bază a limbii române publicată la Univers Enciclopedic Gold. ci unul individual. limba sfântă. Limbajul nu este un fenomen social. cunoscut drept DOOM. Au existat opinii diferite despre legitimitatea unor schimbări. sunteți. divizată în cea beletristică.A. pretutindeni se vorbește românește în comunitățile conaționalilor noștri care au conservat diferite stadii din evoluția limbii române.2 Limba are sub raport tipologic mai multe caracteristici subdivizionare. ortoepic și de punctuație al Academiei Române ed. Cuvântul autorului. Dumitru Irimia. În funcție de această devenire s-a stabilit ortografia și ortoepia ei. Editura Polirom. în care s-a înlocuit î cu u. atât sub raport fiziologic. în Gramatica limbii române. memorialistică. cel mai necesar dicționar explicativ actualizat al limbii române. ca limba. Editura Univers Enciclopedic. adică un idiom armonios. în statele europene. ci uneori membrii Academiei Române. influențată de istorie. le impuneau nu lingviștii. cum afirma cu evlavie poetul Alexei Mateevici. limbajul este o activitate psihică de comunicare prin intermediul limbii. p.U. prin scrierea. în Australia. care aveau alte specialități decât filologia. Este limba “ca un figure de miere”. și de reguli fonetice. Există la fiecare popor o limbă literară. Reformele din 1881. suntem. De pe masa de lucru a unui cadru didactic nu trebuie să lipsească nici DEX-ul. 1966. Editura Polirom.. 1997. lexicul. sintaxa au caracter de sistem al fiecărui nivel în parte și al limbii în ansamblu. a II-a revizuită și adăugită. Iași. cea administrativă.morfologia. 2005. Fiecare din aceste sisteme există și funcționează în interiorul raportului om-limbă-lume“. limba lucrărilor științifice. Spre deosebiree de limbă care este un sistem armonios și bine structurat de semne. București. De aici concluzia lui Dumitru Irimia la fine de secol XX că “Modificările nu au întemeiere științifică“3. a verbului a fi cu formele: sunt. București. diferind ca manifestare de la un individ la altul. ed. ca mijloc de comunicare interumană. este necesar să promovăm în exercițiul nostru didactic normele actuale impuse de Gramatica Academiei. 1904.10 3 . limba vechilor cazanii”. 2 Dumitru Irimia. în S. nu de mult înființată. care sunt limba națională. Indiferent căreia dintre teorii îi dăm credit. Introducere în gramatică. LIMBAJUL este schimbul organizat de mesaje. cât și psihologic. În Valea Timocului din Serbia. Limba națională a evoluat. cum îl definea Eminescu. p. între granițele țării și oriunde viețuiesc etnicii aparținători. 2010 de Dicționarul ortografic. Limba naț ională este limba folosită de un popor. cea populară. gramaticale și lexicale. spre exemplu. a publicsiticii. 1953 și 1993 au condus exprimarea și scrierea limbii române spre o formă care să ilustreze latinitatea ei. mereu conectată la viața societății. oratorică. 1923. pe care îl putem consulta și online în oricare moment. în Gramatica limbii române. 1997.15. ca un organism viu și dinamic. a II-a revizuită și adăugită. cuvintele. Iași.

Dacă limba este un fenomen extraindividual. în care semnul lingvistic este simptom al vorbitorului -de apel. Jakobson. într-o interdependență logică. Pornind de la cele trei elemente structurante ale semnului lingvistic. . Funcțiile semnului lingvistic sunt sporite de el cu încă altele trei: -funcția fatică. Cele două opinii sunt complementare. dar întărită de celelalte. astfel conștientizându-se structura semantică prin trecerea de la simple cuvinte izolate la structuri mai complexe. în cadrul căreia semnul lingvistic este un simbol al realității identificate. prin care semnul lingvistic este semnal pentru destinatar -de reprezentare. -funcția poetică a semnului lingvistic. În transmiterea mesajului. Aceste funcții ale limbajului se află. Fucția de reglare. limbajul se bazează pe transformarea elementelor limbii în elemente proprii. dată de unele comenzi imperative de tip vreau/ nu vreau. astfel el manipulând comportamentul persoanelor din preajma sa. care se identifică în fapt cu autoreflexivitatea. În epoca modernă psihologul K.După opinia lui Wilhelm von Humboldt din Germania rolul fundamental al limbajului este reprezentarea gândirii umane. nu comunicarea ei. prin care se face diferența dintre limbă/obiect și metalimbaj. Buhler a pus semnul identității între antiteza lui Saussure limbă-vorbire cu dihotomia limbă-gândire. după opinia lui R. -funcția metalingvistică. una devenind preponderentă. Funcția instrumentală. locutorul.Rubinstein „limbajul este limba în acțiune”. funcțiile semnului lingvistic se ierarhizează. destinatarul și conținutul comunicat. ține cont de raportul dintre semnul lingvistic și canalul prin care acesta se propagă. La copii în primele luni de viață structura limbajului este simplificată prin identificarea funcției cu utilizarea. 2. Limbajul uman îndeplinește mai multe funcții. ca propozițiile și frazele. el identifică cele 3 funcții ale acestuia: -expresivă.L. prin care bebelușul dorește să-și satisfacă unele nevoi imediate.După opinia lui S. discursurile și textele integrale. prin care copilul recurge la limbaj cu scopul de a controla comportamentul celuilalt. Astfel se configurează 3 funcții esențiale ale limbajului: 1. Așa apare imperativul: tu să faci ce-ți spun eu . Raportul dintre comunicare și limbaj este fertil și legic. Astfel în secolul al XIX-lea s-au configurat două poziții distincte: -Școala de la Port Royal considera că funcția esențială a limbajului este aceea de comunicare a gândurilor între oameni.

2. precum inițiative. noțiuni. a judecăților și raționamentelor. Se transmit prin limbaj sentimente. îndemnuri aparținând unui conținut motivațional. întrucât prin el se produce procesul de abstractizare. limba prezintă patru funcții distincte: 1. înțeleasă ca act tranzacțional de mare eficiență în plan social. declanșări ori stopări ale un or acțiuni. Formulările verbale stau la baza memorărilor de durată. Totodată există în comunicare elemente ale unui conținut volitiv. de concordanță sau neconcordanță. Mijloacele de comunicare sunt: 1. Vocal-nonverbal = intonația. Conținutul comunicării este divers. prin care se consemnează și se conservă experiența colectivă. Se dezvoltă inventarul activităților lui funcționale. Cu cât se maturizează copilul în anii următori activitatea sa semiotică este tot mai fecundă. calitatea vocii. Nonvocal-verbal = cuvântul scris ca unitate lingvistică 4. Pe de altă parte. sunt într-o permanentă interdependență. Nonvocal-nonverbal = expresia feței . al conceptelor și al ideilor constituite prin mecanismul informațional-operațional se valorifică prin comunicare. gesturile. care constituie conținutul afectiv-emoțional. cu rol definitoriu în nașterea și dezvoltarea spiritului uman. În plan social. care constituie conținutul informațional. atitudinile Limbajul depășește sfera comunicării. funcția formativă. idei. El cuprinde imagini la concepte. cu efecte de acceptare ori de refuz. de relevare a unor situații și probleme. Se pot comunica trebuințe. mai elaborată. Funcția interacțională. Sistemul imaginilor. având rol important în procesul de socializare a individului. după opinia lui sociologului român Traian Herșeni. comunicarea se realizează și dincolo de limbajul verbal. El este capabil de abstractizări în plan lingvistic. satisfăcând cerințele individului socializat. emfaza rostirii 3. de generalizare. ca formă de manifestare a gândirii.Vorbirea și raționamentul.funcția cumulativă. Vocal-verbal = cuvântul fonetic ca unitate lingvistică 2. el acționând și atunci când nu se constituie un proces de comunicare interumană. 4. care satisface nevoia contactului cu cei din apropierea copilului. Limbajul este un instrument de formare a noțiunilor. astfel că sistemul său lingvistic devine mai eficient. Comunicarea este o formă particulară a relației de schimb între două sau mai multe persoane. La vârsta de un an și jumătate copilul începe să socializeze. 3. VORBIREA este procesul de exteriorizare a limbajului.3. prin care se transmite experiența acumulată. .funcția comunicativă.funcția noologică. aspirații.

Ce sunt ele? Structurile . se relevă probleme. descoperirea lumii exterioare. evenimente. spre a se adapta la mediu. ci el se permanentizează pe tot parcursul stării de veghe a omului. Ca atare. schimbarea atitudinilor și comportamentelor. III. de la percepție. în care a aplicat metoda genetică. 1971. de preocupări. care se realizează cu ajutorul relaționării prin comunicare 5. De Vito stabilea în 1988 cele cinci scopuri esenț iale pe care le are comunicarea: 1. Ca manifestare de tip superior. RESORTURILE PSIHICE ALE LIMBAJULUI J. limbajul trebuie înțeles ca fiind un ax al sistemului psihic uman.”(J. 1947. Cel care a dat o fundamentare teoretică și practice-experimentală caracterului operatoriu al gândirii a fost J. ci și pe cel al semenilor lui. 86) În principiu. adică de a prelungi acțiunea. care poartă și ele amprenta personalității fiecăruia. care prin rostirea verbală se generalizează.stabilirea relațiilor cu sens. Desigur că cele 5 scopuri ale comunicării se îmbină între ele. influențând nu numai sinele personal. interiorizând-o. raționamente. realizându-se tot prin comunicare.În plan psihologic. definindu-i individualitatea. ce dobândește o semnificație. având nevoie de repere existențiale. limbajul are funcția de a restructura funciar activitatea psihică a ființei umane. Piaget în lucrarea sa Psihologia inteligenței. și chiar și în timpul somnului. în funcție de nevoile sale lăuntrice. 2. Limbajul nu se oprește în momentul întreruperii comunicării. se abstractizează și se realizează generalizări. judecăți. la reprezentări. care face posibil fenomenul de conștiență. fenomene.Piaget. Cele două laturi ale gândirii nu acționează autonom. întrucât în timpul comunicării fiecare persoană se descoperă în relație cu ceilalți. Cuvintele sunt purtătoare de imagini. Numai prin limbaj se pot forma noțiuni. p. Însăși personalitatea omului se manifestă prin cuvântul rostit. Prin autoreglare verbală se manifestă voința individului. jocul și distracțiile. Prin formulări verbale se asigură memorările pe termen lung.autodescoperirea. -operațională. El acționează ca un mediator în desfășurarea tuturor mecanismelor psihice. stabilind ceea ce are comun și ce este distinctive. care transformă informația.În cercetarea sa. personalitatea umană se manifestă prin limbaj. de obicei ca limbaj interior. creând structurile cognitive ale gândirii. în care el se mișcă. ci sunt într-o legătură strânsă. gândirea are două component definitorii: -informațională.de aspirațiile sale 4. întrucât prin el se produce fenomenul conștientizării. 3. care exprimă conținutul prin informații despre obiecte.A. el ajunge la concluzia că “Trăsătura esențială a gândirii logice este de a fi operatorie.

gândirea ca raționament și limbajul prin vorbire sunt două procese distincte. ele pot perturba operția de depășire a dificultăților. Așadar. . care asigură organizarea și diferențierea interioară a elementelor constitutive. . de instrucție. coerența și operativitatea lor. caz în care se produc: 1. Ele mijlocesc asocierea cu alte sisteme cognitive ale intelectului. De conspectat din Georgeta Burlea. dar maniera de acțiune rămâne de o direcție anterioară. experiență dobândită. 4. Atât evoluția filogonetică cât și cea ontogenetică atestă faptul că dezvoltarea limbajului se produce odată cu dezvoltarea gândirii. aceasta din urmă determinând evoluția limbajului. care dă nume prin substantive.Dimpotrivă. ascunse 2. mediind și filtrând intrările în gândire. 26-49. adjective. ceea ce se întâmplă la copiii debili mintal. Pentru a comunica un mesaj. în situația în care nu se manifestă mobilitatea de a te adapta la alte utilități decât cele normale. Fenomenul fixității funcționale. gândirea supraveghează limbajul. Logica gramaticii depinde de logica gândirii. lipsei de suplețe a structurilor cognitive ale gândirii. limbajul obligă la raționalizarea și socializarea gîndirii. . atunci când situația se schimbă. consdtând în imposibilitatea de a deosebi esențialul din cauza unei multitudii de date superflue. Ambele progresează în funcție de vârstă. păstrată perseverent. cultură. p. așezate dezordonat. 3. eșuând.cognitive ale gândirii sunt sisteme organizate de informații și operații. Tulburările limbajului scris-citit.În funcție de corectitudinea lor acestea pot facilita acțiunea de depășire a dificultăților. Seminar: Dezbatere pe tema Bazele neurofiziologice în cadrul procesului de producere și organizare a comunicării prin limbaj oral și scris. acționând independent. Fenomenul stereotipiei gândirii. Fenomenul de orbire a gândirii. este necesar să exprimăm ceea ce gândim. 2007. Din punct de vedere genetic și structural. verbe și adverbe elementelor și acțiunilor din natură și din societate. Respectiv. Asemenea disfuncționalități se datorează rigidității.

fie ea favorizață sau defavorizată. ca instrument de comunicare. dar crescut în mediul natural al satului. care are în centrul său elevul cu aspiraţiile şi cu solicitările specifice.Capitolul 2 2. Făcând parte din sistemul științelor pedagogice. având cultul computerului. îndeobște steril. grădiniţa şi şcoala primară le adaugă dimensiuni cognitive şi . vulpi și jderi sau alte sălbăticiuni. Mediul are o influență hotărâtoare asupra evoluției copilului ca dezvoltare intelectuală. crescut la oraș. metodica educării limbajului are drept obiectiv principal eficientizarea procesului instructiv-educativ prin valorificarea metodelor care pot asigura o cât mai corectă însușire a limbii. metodica educării limbajului mijloceşte dialogul dintre două personalităţi.FORME DE MANIFESTARE A LIMBAJULUI. le cunoaște numai din filme și din cărți. este o ființă care apelează la limbă spre a se construi spiritual pe sine într-un context intercomunicațional permanent. Cu alte cuvinte. Un copil crescut într-un mediu urban. Pe baza proiectării pedagogice a activităţilor instructiv-educative. Spre deosebire de pedagogia preșcolară. despre care vorbeşte tradiţia înţelepciunii noastre populare. care se ocupă în general de apropierea profesorului de copilul preșcolar și de cel al claselor primare ținând cont de particularitățile lor de vârstă și individuale. etapă după etapă. după cum a introdus R. ea creează și perfecționează un instrument de lucru necesar tututor celorlalte discipline ce susțin învățarea. pe care el. al activităților de la stâna cu oi. Celor „şapte ani de acasă”. chiar spirituală. marchează decisiv achizițiile limbajului. este încântat să vadă animalele domestice dintr-o gospodărie rurală și trăiește o adevărată uimire să afle că un elev de aceeași clasă cu el. Ghiglione în 1986 acest concept. I. Microsituațiile sociale în care el trăiește îi influențează devenirea. emoţională şi morală. întrucât clasa de apartenență. cea a formatorului şi cea a copilului aflat la începutul procesului de edificare spirituală. ea creează un sistem de acţiuni menite să realizeze obiectivele stipulate curricular cu scopul utilizării diferenţiate. a văzut lupi și urși. ROLUL MEDIULUI EDUCAȚ IONAL ÎN ACTIVITATEA DE CULTIVARE A LIMBAJULUI ÎN GRĂDINIȚ Ă Omul comunicant. ASPECTE METODOLOGICE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚ II DE CULTIVAREA LIMBAJULUI LA COPII Metodica educării limbajului este o disciplină aplicată ce face parte din domeniul larg al pedagogiei. a conţinuturilor fiecărei specialităţi în procesul de învăţământ.

trăirile. ca să treacă în clasele I-IV ale şcolii primare. Se dezvoltă limbajul contextual. beneficiind de sistemele de lecţii stabilite pe zile. Cadrul didactic este chemat să predea conţinuturile literare şi lingvistice pe care micuţii elevi şi le vor însuşi în timp.” suna o mărturisire la care nici mama. Repere sunt noţiunile definitorii ale specialităţii. unul dintre obiectivele esențiale ale actului didactic se identifică în mod semnificativ cu cele ale predării limbii . fiecare cu iniţiativele lui formative. Vârsta preșcolară este perioada celei mai intense creșteri fizice și psihice. „Vreau să cresc mic!” –suna alarmant dorinţa unui copil care se temea instinctiv de asprimea vieţii mature. Corelarea corectă a activităţilor componente ale sistemului de învăţământ asigură dezvoltarea optimă intelectuală şi psihocomportamentală a elevilor. La nivelul învățământului preșcolar. pentru că el îl dorea mic şi drăgălaş. Alții se joacă efectiv cu figurine. Se solicită multă răbdare. Unii citesc câte o carte din biblioteca clasei. Se constituie sentimentele intelectuale. Ca formatorul să influenţeze în mod benefic procesul evoluţiei lor este nevoie de vocaţie pedagogică. lipsit de griji? “Ştii.formative ce asigură copilului deschideri ample în formarea sa viitoare. morale și estetice. Pedagogia preșcolară. învăţare şi evaluare. Numai astfel se pot doza corect cunoștințele transmise. proiectele sale personale. bunico. intenţiile. Un altul refuza să dea mâncare căţeluşului său. aidoma cu cea primară. un copil se simte oare cu adevărat protejat. De ce? Ca să nu crească. Atunci când cei mari din jurul său nu-i acceptă ideile. mie îmi plac ştecărele şi prizele. Au telefoane-jucărie prin care unul ascultă ceea ce citește altul dintr-o carte. aparate. Sistemul nervos se maturizează în mod vizibil de la un an la altul. privindu-i pe cei mari. după cum copilul trece de la grupa mică la cea mijlocie şi intră în cea mare. ani. tact. De aceea aportul cadrului didactic implicat în acest proces este unul decisiv. Învățătoarea observă preferințele fiecăruia și va ține cont de ele în actul didactic. nu un dulău care îi provoca spaimă. nici tata. deschidere sufletească spre problemele vârstei copilului. nici educatoarea nu i-au dat un răspuns mulţumitor. Abordarea sistemică a procesului de învăţământ are drept bază regândirea dintr-o perspectivă modernă a obiectivelor educaţionale în funcţie de care se vor corela conţinuturile învăţării cu metodele şi procedeele cele mai eficiente pentru acolada constituită din procesul de predare. în care al său nu-şi găseşte loc? În prima oră a zilei la clasa a II-a într-o școală americană elevii se îndeletnicesc cu exact ceea ce dorește fiecare. Cum se simte acel copil. curricula sau programa şcolară şi particularităţile de vârstă ale elevilor. de altfel. mai apoi în cea pregătitoare. ținând cu autoritate și competență seama de particularitățile lor generale de vârstă și de cele individuale. mașinuțe. se dezvoltă formele inhibiției condiționate. semestre. pivotează pe capacitatea profesorului de a se apropia de cei mici. se vor forma deprinderi corecte de comunicare. acum când se croieşte plămada genuină a personalităţii omului matur de mai târziu. Acum se formează legături temporare. cu propriile proiecte de viitor.

crenguțe înmugurite etc. care să se integreze în prima clasă a ciclului primar. clare și durabile. Toate datele pe care le furnizează asemenea științe se cer reorganizate sub aspect metodic. Se stimulează prin diferite activități disponibilitățile de acțiune ale copiilor. de focalizare a atenției spre un obiectiv precis. Abordarea acestui obiectiv se face cu prudența necesară. El realizează mental începând de la 3 ani. alternează cu funcția informațională și cu cea formativ-educativă. În faza incipientă la care ne referim. Ele sunt o bază indispensabilă pentru pregătirea preșcolarului. imaginația creatoare. dar s-a dovedit a fi indispensabil pentru o bună. ceea ce nu este ușor. Acum se pun bazele deprinderii de a selecta elementele necesare pentru a rezolva o problemă. o eficientă strategie didactică. anume el fiind formarea instrumentelor muncii intelectuale. metodica educării limbajului nu se poate lipsi de gramatică și literatură. copilul raportându-se la o situație viitoare.române la nivel școlar.) tot în funcție de anotimp. în formarea capacității de concentrare. psihologia copilului. vorbitul și cititul. Factorii de mediu sunt repere importante ale actului didactic. funcția instrumentală în faza incipientă. Capacitatea de muncă intelectuală și fizică a preșcolarului se evaluează corect numai de către educatorul care cunoaște particularitățile dezvoltării fizice a copiilor și regulile igienei preșcolare. pedagogia școlară. Acest scop general nu poate fi atins dacă educatorul nu ține seama de particularitățile volitive și afective de vârstă preșcolară și primară sau dacă nu cunoaște legile fundamentale ale activității nervoase superioare. prin care se reglează mecanismul formării reflexelor condiționate. Metodica educării limbajului face parte din sistemul științelor pedagogice. chiar înainte de a reuși să povestească basmul care i se prezintă după imagini sau i se citește. se ține seama de particularitățile de vârstă și la cele individuale ale fiecărui copil. intercondiționându-se. desigur într-o fază incipientă. precum anatomia și fiziologia copilului. Prin apelul la aceste discipline se formează instrumentele muncii intelectuale. . În această primă treaptă de pregătire a copilului mic. de pictură și de muzică. formele de relaționare optimă în grupul de copii. Ea se nutrește din domeniile limitrofe. psihiatria. domenii care nutresc actul didactic. îl concretizează. zăpada. igiena preșcolară. Pe de altă parte. El se bucură de jocurile la care folosește diferite materile (frunze uscate. diferența dintre sandalele și hăinuțele anotimpului cald de cizmulițele. De acum copilul memorează poezii. Educatorul va îmbina metodica clasică cu cea modernă în activitatea de memorare sistematică. bocancii și șalopeta cu jacheta groasă pe care le va îmbrăca iarna. Cunoștințele și deprinderile pe care le formează metodica dezvoltării limbajului trebuie să fie corecte. spre a asigura condiții cât mai bune și necesare în vederea dezvoltării vorbirii copiilor. încurajându-se spiritul de inițiativă. anume la procesul instructiv-educativ din grădiniță.

Planificarea pe termen lung se referă la repartizarea anuală a conţinuturilor învăţării. care este educator. care trebuie să fie modelate înfloritor. constituie proiectarea propriu-zisă. Cerghit. Punctul de plecare este proiectarea. de efectuare a jocului didactic . de asimilare şi de cunoaştere a acestora. de asemenea. adică a gradului de transferare a cunoștințelor dobândite spre zona de utilizare a acestora. ceea ce va compatibiliza sistemul de învăţământ naţional cu cel european. care să reflecte noile imperative educaţionale europene. urmărindu-se şi activitatea de preluare. fără a rupe legătura cu tot ce are sănătos tradiţia naţională. Se formează. . care îmbogățesc vocabularul și fluidizează formulările. al cărui obiect este sufletul şi mintea copilului. II. iar răspunsul dat celor mai neaşteptate situaţii şi implicaţii pe care le comportă desfăşurarea dinamică şi complexă a procesului de învăţământ depinde de experienţa şi de puterea creativă a fiecărui cadrul didactic în parte. cu scop formativ. deprinderi corecte de exprimare pe baza exercițiilor lexicale. acea “ prefigurare a unei acţiuni de instruire şi a rezultatelor ei“. în vederea transmiterii cunoştinţelor spre elevi. cea pe termen mediu –la repartizarea săptămânală. Ele se bazează pe conlucrarea eficientă a copilului cu profesorul. Compatibilizarea sistemului educativ românesc cu cel european De la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se cer trasate direcţiile de dezvoltare şi de promovare a unor politici şi strategii care să asigure calitatea serviciilor educaţionale. Este important să se constate cât de mult se îmbogățește vocabularul copilului în urma lecțiilor de povestire și de memorare. iar planificarea pe termen scurt. astfel asigurându-se eficiența dobândirii de cunoștințe prin receptarea de informații logico-verbale.O preocupare-cheie a educatorului este evaluarea randamentului activității sale didactice. Rezultanta acestei proiectări este planul calendaristic. Ea evidenţiază modalităţile de transmitere a învăţăturii de către cadrul didactic de profil. privind conceperea şi realizarea detaliată a lecţiilor. cum o definea I. Metodica este un meşteşug elevat. Evaluarea se face după criterii ce derivă din programa de dezvoltare a vorbirii. de descriere a fenomenului fizic. Se cere revizuită însăşi Legea învăţământului românesc. învăţător sau profesor.

se numără: -Interesele superioare ale copiilor trebuie să fie principalul obiectiv pentru toate acţiunile legate de copii. ci de asigurarea condițiilor de activitate. -Oricare copil este născut liber şi egal în demnitate şi în drepturi. obligatoriu şi de bună calitate. adică cu nevoi speciale. -Copiii au dreptul la un start cât mai bun în viaţă -Toţi copiii trebuie să aibă acces şi să absolve învăţământul primar gratuit. Ionel Haiduc. unde locul cercetării este privilegiat. interesați nu numai de retribuție. astfel încât să fie câte una la 5000 de locuitori. ca țările nord europene. ca cea americană sau a Greciei. Asigurarea mijloacelor de transport va facilita participarea copiilor din mediul rural la învăţământul preşcolar. . Tinerii migrează spre țări care produc străpungeri tehnologice. Există în lume culturi de credit. Europa anului 2020 vizează și România. care acum are o economie precară. II. -La nivel naţional şi internaţional se vor aloca resurse suplimentare pentru situaţiile de urgenţă şi pentru nevoile speciale ale copiilor. -Investiţia în copii şi respectarea drepturilor lor este una dintre modalităţile cele mai eficiente de eradicare a sărăciei.1.Delimitări conceptuale raportate la noile exigenţe ale Uniunii Europene Trăim într-o perioadă de criză. iar elevilor proveniţi din cele mai dezavantajate grupuri sociale să li se asigure sprijinul prin soluţii de comunicare şi proiecte bazate pe subvenţiile Uniunii Europene. când se prăbușește un sistem tradițional. sănătatea. ce nu lasă loc sincopelor sau golurilor.Principiile pe care se bazează Programul Naţional de Reformă şi Strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România au fost menţionate în Declaraţia adoptată de Adunarea Generală a Naţiunuilor Unite la cea de-a XXVI-a Sesiune Specială din 10 mai 2002. începând de la cel preşcolar şi până la acela post-universitar. inclusiv cei cu dezabilităţi. infrastructura. pentru care se cer înfiinţate instituţii pe baza unor criterii clare şi standarde ştiinţific stabilite. La educaţie trebuie să aibă acces în mod egal toţi copiii ţării. Cartea România după criză. armonizate într-o firească fluidizare. care asigură viabilitatea noului sistem educaţional. mediul. Se cere stabilită o reţea de informare a opiniei publice despre necesitatea vitală a educaţiei timpurii. stabilind că între cele 9 domenii importante se află energia. după modelul greierului. Statul trebuie să creeze echilibru între ele. Printre principiile importante. Cel mai important lucru este ca strategia de reformă a învăţământului românesc să nu neglijeze nici-una dintre verigile sistemului. și cele ale producerii de capital. cultura umanistă. Reprofesionalizarea este comentată de prof. noua cercetare socio-umanistă. cel al greierului și furnicii.

se cere o inteligență practică. . Particularitățile unei țări cu aspect de subdezvoltare. Să mobilizăm forțele spre rezolvarea problemelor colectivității. care să anime instituțiile democratice. în care trebuie investit. Produsul intelectual românesc este valoros. Din 2004 se derulează proiectul concurenței cu un consiliu european. este la noi 5%. aşa cum prevedea Consiliul de la Lisabona. România trebuie să se situeze în aceste sisteme. Factorul uman este principalul element de progres. care să fie dotat. profesori universitari chimiști. fondurile europene. care va încerca să echilibreze situaţia. așa ca în Spania. În Consiliul European de la Barcelona s-au trasat liniile unei creşteri a calităţii în sistemele educaţionale şi formative. O populație bine educată și informată nu poate fi manipulată. cineaști. în timp ce în Germania este 90%. cu insule de excelență. ca o condiție sinequa non. oameni de teatru. La noi se măresc impozitele. La Măgurele se derulează un proiect de dezvoltare a lasărului.Cum își protejează România consumatorii? Clasa mijlocie. creşteri economice durabile. unde este găzduit și noul institut tehnologic european. armonizând forţa de muncă într-un climat de transparenţă totală. Se regândesc sistemele asistenței sociale. Avem un raport nesănătos între pensionari și populație activă. Un exit de ordin financiar presupune valorificarea multor surse. și experții domeniilor. Mediul de afaceri trebuie să devină cât mai flexibil. Europa anului 2020 va fi mai competitivă şi mai dinamică din punct de vedere economic faţă de perioada precedentă. ca la noi în țară. Acum capacitatea de a gândi strategic este amputată. să nu ne mulțumim doar cu rezolvări individuale. România este o țară necontributoare și fără șansa de a folosi fondurile. Expresia ”Săracă țară bogată“ ne definește. Se cere stabilirea unui dialog corect între politic. Din 2007. incapabil să ajungă la un numitor comun diminuează șansa succesului. EQF va facilita transferurile şi recunoaşterea calificărilor dobândite în urma învăţării. astfel ca impozitele să se micșoreze ca venitul să crească. Realitatea este că piața liberă trebuie educată. Aceste ţări vor coopera în scopul dezvoltării unor politici care să asigure mai multe locuri de muncă. Parlamentul european a lansat conceptul de piață unică.iar relația între om și natură se cere restudiată. Ca atare. când a devenit membru NATO și UE. Rezultatele învăţării pe plan naţional şi sectorial din fiecare ţară europeană vor fi evaluate într-un meta-cadru numit Cadrul European al Calificărilor ( EQF-European Qualification Framework). Pe plan internaţional s-au stabilit norme clar concepute privitor la calitatea serviciilor şi care vizează şi instituţiile de învăţământ. Educaţia şi formarea profesională devin un obiectiv esenţial al reformei ce se implementează în ţările Comunităţii Europene. structuri social-politice mai eficiente. infrastructura. dezvoltarea tehnologică. astfel ca să poată încuraja mobilitatea pe piaţa transnaţională a muncii. Spre a capitaliza acești bani.Există comisari și foruri europene care activează la noi. care să modernizeze spațiul rural. Un proces politic cu animozități mari.

poetul Nichita Stănescu considera limba română drept patria sa. Funcţionarea României ca stat integrat Comunităţii Europene include şi o nouă reformă la nivel de educaţie. Perioada de la 0 la 6-7 ani este denumită a copilăriei timpurii. întrucât până în 2015 se vor implementa obiective ale proiectului Mileniu pentru Dezvoltare.. Legea . aplicându-se noi strategii de intervenţie în cazul violării drepturilor acestora şi ale familiilor. spitale sau locuri publice. Convenţia pentru Drepturile Copilului a stipulat anumite prevederi legale referitor la educaţia timpurie a copilului cu vârstă între 0 şi 3 ani.Limba română nu este o disciplină de învățământ ca celelalte. a întârzierilor de creştere. căci. însă nu organizează nici-o formă de educaţie timpurie. scăpând de efectele devastatoare ale instituţionalizării la care îi expune practica abandonării pruncilor în maternităţi. Limba este un mijloc esențial de comunicare specific umană. ea stimulează dezvoltarea personalităţii pruncului cu abilitatea de a învăţa. În aşanumita copilărie mică el se poate bucura de serviciile asigurate de sistemul de creşe. a bolilor. s-au creat condiţii de realizare a unui sistem coerent de educaţie şi instruire timpurie a copiilor din România. în condiţiile în care la noi abia acum se conturează o politică coerentă cu referire la educarea timpurie a copiilor. conducând pe termen lung la evoluţia noii generaţii în plan social şi profesional. copilul folosește limba învățată de la bun început de la părinți și toți cei care îi înconjoară. II. După iniţierea programului „Generalizarea grupei mari pregătitoare în învăţământul preşcolar românesc” din anul 2002. În lumina noile prevederi. Practica abandonului nu a fost stăvilită nici în următoarele două decenii care s-au scurs de la Revoluţia din 1989. Originile acestui abandon inuman se află în politicile pro-nataliste ale comunismului românesc. cu profesionişti care deservesc unităţi de profil atât în regim public cât şi în regim privat. Calitatea îngrijirii şi cea a protecţiei asigură diminuarea morţii infantile. copilul are o dezvoltare rapidă. care se aplică şi în ţara noastră..2. drept care neglijenţele şi omisiunile produse acum vor fi greu de recuperat mai apoi.Exigenţe ale educaţiei timpurii a copilului în context european România a semnat şi ea aceste normalizări. când a coborât vârsta de şcolarizare de la 7 la 6 ani. Totodată. Abia în prezent se face simţită preocuparea de a crea o reţea de asistenţă socială dublată de una de asistenţă medicală. cu mult înainte de a păși în prima clasă a școlii. a crescut grija pentru dezvoltarea şi siguranţa tuturor copiilor. Este verificat adevărul că până la 2 ani copilul creşte mai bine protejat în ambianţa familiei.. de a-şi forma deprinderi şi priceperi indispensabile creşterilor spirituale şi afective ulterioare. care. când sărăcia care ameninţa mamele fără soţi era dublată de lipsa unor servicii compensatoare ce puteau fi puse de stat la dispoziţia lor. În această primă etapă. unde a fost demarat un proiect amplu de configurare a unui învăţământ compatibil cu cel vest-european.

Copilul zilelor noastre trebuie să fie determinat să înţeleagă singur de ce este bine să respecte anumite reguli de comportare. cărora nu era cuvenit să li se iese din cuvânt.L. Ionel. ele devenind anacronice. for care a sprijinit Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România să elaboreze în anii 2005-2006 strategia de educare timpurie. el fiind constituit din 42% îngrijitori şi 32.3. Educaţia preşcolară nu are în prezent drept beneficiari decât 29% dintre copiii vârstei între 2 şi 7 ani. este înlocuită astăzi de motivarea oricărei măsuri care priveşte pe copil. Personalul din creşe nu este profesional pregătit spre a efectua servicii de educaţie printr-un sistem de pregătire continuă. solicită priceperi pedagogice neîntâlnite la părinţii noştri. Dezvoltarea timpurie integrată a copiilor este un obiectiv prioritar al UNICEF-ului.4 % este personal calificat. la ştersul pe picioare la intratul în casă. privitoare la sănătate. Metodele non-violente de educare.asigură copilului până la 2 ani prezenţa unui părinte.I. Incapacitatea părinţilor de a asigura supravegherea copiilor în programul extraşcolar şi extrafamilial duce spre libertinajul adolescenţilor şi tinerilor de mai târziu. creşte carnea!” nu mai funcţionează azi ca o soluţie coercitivă cu efecte benefice.5% asistente medicale. Pedepsele fizice nu mai constituie astăzi o formă de disciplinare a celui mic de către adult. nu izbuteşte să demonstreze decât adevărul că era depăşită de o asemenea sarcină.000 de copii. prietena sa. de la spălatul feţei şi dinţilor la folosirea WC-ului. O cercetare iniţiată de UNICEF a demonstrat că în creşele din România numai 0. Totuşi practica a demonstrat că nu totdeauna părinţii au reuşit să se ridice la nivelul de pregătire pedagogică cerut de solicitările la care i-a supus copilul. prin concediul maternal sau paternal. Vechea zicală „Unde dă mama. de higienă. Parametrii educaţiei preşcolare în România de azi La începutul de drum al educaţiei copilului se află îndeobşte familia. În multe cazuri familiile sărace de la oraş sau cele numeroase de la sate nu au izbutit să dea pruncilor aflaţi în stadiul copilăriei mici acele impulsuri care să-i orienteze spre calea cea bună în educaţie. la salutul membrilor familiei etc. care oricât de încântată se arată de timpul petrecut cu devotament matern alături de fiul ei. Dacă până în 1990 funcţionau în România 902 creşe cu un total de 90. rar asigurat în alte ţări. Astfel părinţilor le revine responsabilitatea unor iniţiative de acest gen.000 de copii. protagonistul schiţei Vizită. proiect care a stabilit coordonatele de bază ale unui sistem ce se implementează în prezent şi se extinde până în anul 2013. de tipul celei teoretizate de Maria Montesori. Privind istoric evoluţia trendului în domeniu. II. întrucât tradiţionala ascultare faţă de părinţi. s-a concluzionat pe baza unei cercetări că în perioada 1989-1995 el a fot . Această situaţie privilegiată explică şi scăderea drastică a numărului creşelor în anii de după Revoluţie.Caragiale are perfectă dreptate să ridicularizeze pretenţiile de bun pedagog ale doamnei Popescu. în prezent sunt active 287 creşe cu 11.

dacă avem în vedere programele de pregătire a tinerilor părinţi şi a femeilor gravide. Se cere precizat că educaţia parentală este şi ea tratată cu multă superficialitate în România de către organele abilitate. în anii aceştia se implementează o reformă de natură să dea un nou prestigiu misiunii de formatori a cadrelor didactice care activează în acest domeniu. perspectivă valabilă şi pentru învăţătorii ciclului primar. În felul acesta educatorul va ocupa în cadrul colectivului şcolii un loc la fel de important ca şi profesorii. ceea ce reprezintă aproape 40% din venitul minim garantat pe economie. Într-o formulă ideală. Locul absolvenţilor de liceu pedagogic îl iau licenţiaţii din universităţi particulare sau de stat. Frecvenţa redusă a micuţilor la grădiniţă este explicată prin costul prea mare solicitat unui copil. O diminuare a numărului grădiniţelor din ţară s-a datorat schimbării patronajului lor. rromii nu depăşesc nivelul de 20% dintre copiii lor înregistraţi în învăţământul preşcolar din România. iar rromii cu atât mai mult. Copiii din mediul rural şi mai ales cei din zonele defavorizate. În comunităţile lor se înregistrază cea mai scăzută rată de copii care nu pot fi înregistraţi în grădiniţe. învăţătura primită de la părinţi în acei primi ani de formare se cere dublată de programele profesionalizate ale grădiniţelor. sunt exploatate bunele relaţii familiale. fiind privaţi de şansa unei instruiri instituţionale de profil educativ.2% dintre copiii rromi au fost înregistraţi la grădiniţă. adică de formare iniţială sau de formare continuă. În ceea ce priveşte calitatea profesională a educatoarelor care lucrează în grădiniţe.1% dintre copiii ţării noastre care merg la grădiniţă. În această situaţie de perpetuată sărăcie. ceea ce a creat perturbări grave în ritmul activităţii educative pe plan naţional. programe implementate în alte state şi devenite deja de câteva decenii tradiţionale. Statisticile realizate dovedesc că faţă de 66. ca apoi să înregistreze o creştere constantă. se prezintă la serbare spunând poezii şi cântând. unde copilul se familiarizează cu colectivul. în anii 1997-1998 numai 17.Un gol încă neremediat în România este faptul că personalul care se ocupă în creşe de cei mai mici copii nu beneficiază de nici-o formă de profesionalizare. cu cât tradiţiile lor nu îi încurajează la iniţiative de socializare. dar lentă. pentru care se plăteşte între 80 şi 100 lei pe lună. Efectul a fost o tot mai severă diminuare a numărului de locuri în grădiniţele de stat. Un asemenea reviriment are la bază principiul că o etapă atât de importantă pentru dezvoltarea copilului nu poate fi lăsată în . nu beneficiază de şansa de a merge la grădiniţă. astfel că micuţii sunt lăsaţi în seama bunicilor şi a altor rude. De pildă. în condiţiile în care ei refuză să trimită copilaşii la grădiniţă. Zi după zi el se obişnuieşte cu un orar mai riguros decât cel urmat în viaţa familiei.descendent. care să-şi sporească şi calitatea. În seama organizaţiilor nonguvernamentale a rămas sarcina iniţiativelor de a spori competenţele parentale. datorită izolării şi a lipsei mijloacelor de transport. ceea ce măreşte decalajul educativ dintre ei şi celelalte categorii etnice din ţara noastră. ele trecând prin descentralizare în custodia administrativă a forurilor locale.

seama unor absolvenţi de liceu. căci poveştile. astronomie. cu dinamica evoluţiei lor. metodica predării limbii şi literaturii române are funcţii. perfecţionarea limbajului. aşadar. ştiinţele limbii şi ale literaturii române privite prin lentila predării practice la cei mai mici elevi vor fi abordate cu scopul valorificării în lecţie şi în alte activităţi desfăşurate cu elevii a celor mai recente noutăţi din domeniul specialităţii cât şi în cel al disciplinelor pedagogice. -În sens larg. franceză sau germană. . ca să înflorească gândirea şi sufletul celor mici? În acest proces complex intervine la fiecare nivel de vârstă metodica. fizică. metode şi principii fundamentale. căci cu ajutorul limbajului copilul dobândeşte cunoştinţe în domenii varii. ca ele să se fixeze. pe care o definesc drept meşteşugul activităţii didactice de implementare spirituală. Limba maternă este un pivot general al cunoaşterii. geografie. Un concept-cheie uzitat în ultimul timp în ştiinţele educaţiei din România. cum este limba oficială a ţării precum şi cele de circulaţie internaţională. care devin cadre didactice numai cu o pregătire medie. Cum trebuie propuse spre inducere celor mici asemenea elemente de cunoaştere. de la mediul înconjurător. matematică. Capitolul 3. care se desfăşoară cu o deschidere multilaterală. limbi străine. De asemenea. Ca orice disciplină ştiinţifică. 3. Predarea acestei discipline în învăţământul preşcolar şi primar urmăreşte familiarizarea viitoarelor cadre didactice din acest sistem de învăţământ cu preliminarele noţiuni de limbă şi de literatură naţională. stabilite de părinţi şi însuşite cu aportul unor profesionişti ai domeniului. care se sincronizează terminologic cu Europa şi întreaga lume este cel de curriculum. istorie. care are un sens larg şi unul restrâns. Literatura secondează îmbogăţitor fiecare etapă a studierii unei limbi. botanică. de predarea şi de învăţarea regulilor pe care se edifică exprimarea orală şi cea scrisă cât şi evaluarea. geologie. intervenind de obicei în programul orarului de grădiniţă sau în cel al familiei care apelează prin iniţiativă privată la elevi. obiective precise. el denumeşte ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare a elevului şcolar. văzute ca sistem şi având ca scop tehnicile de studiu. În România postdecembristă sunt la modă grădiniţele cu program în limba engleză. poeziile sunt spuse în limba respectivă. studenţi sau chiar profesori de specialitate. ea putând să fie dublată încă din copilărie de alte limbi străine. ca pivot al creşterilor viitoare în plan spiritual. muzică etc. Metodica perfecţionării limbajului-pivot al creşterilor spirituale Scopul învăţării este. Ele vor constitui metodologic obiectul lecţiilor de profil.

acela de model comunicativ-funcţional. în care se includ şi limbile materne ale minorităţilor naţionale. programele şcolare. e. ce face parte din aria curriculară Limbă şi comunicare. limba şi literatura română constituie o disciplină de învăţământ unică. standardele curriculare de performanţă prescrise fiecărei discipline din planurile-cadru de învăţământ. ce se defineşte prin structurarea la elev a competenţei de comunicare scrisă şi orală. obiectivele de referinţă. în curriculum sunt cuprinse: a. stabilite pe baza unor principii şi a unor criterii epistemologice şi psiho-pedagogice. unitare dinainte de Revoluţia din decembrie 1989 din şcoala românească. care vor fi . Ele sunt: -Limbă şi comunicare -Matematică şi Ştiinţele naturii -Om şi societate -Arte -Educaţie fizică şi sport -Tehnologii -Consiliere şi orientare Astfel. Scopul studierii limbii şi literaturii române este consolidarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare verbală şi scrisă a elevilor. conţinuturile învăţării. normele metodologice care dau dozarea şi regulile statutare ale predării. ori gramatica şi literatura română sau lecturile literare. el desemnează ansamblul de documente şcolare menite să ilustreze datele esenţiale ale proceselor educative şi experienţelor de învăţare pe care le oferă elevului. c. În învăţământul românesc preuniversitar s-au configurat 7 arii curriculare. planurile –cadru de învăţământ pentru clasele I-XIII. Toate aceste discipline ale respectivei arii curriculare se bazează pe modelul comunicativ-funcţional. în care se stabilesc ariile curriculare. în care se precizează obiectivele-cadru. alături de limbile moderne. în care se concretizează condiţiile aplicării şi monitorizare procesului curricular. pe vehicularea unor culturi ce se cer adaptate la realităţile societăţii contemporane şi pe conştientizarea identităţii naţionale ca premisă a dialogului intercultural şi a integrării europene a poporului respectiv.-În sens restrâns. destinat structurării capacităţilor de comunicare socială. materiale –suport. b. f. în noul curriculum se promovează un concept mai modern. conţinuturile învăţării şi standardele curriculare de referinţă. manualele alternative ale ultimelor două decenii. ghidurile metodice puse la dispoziţia cadrelor didactice ale fiecărui nivel de studiu şi ale fiecărei discipline. Astfel. În locul vechii departajări care se crea între disciplina limba română. care au înlocuit pe cele clasice. obiectele de studiu şi resursele de timp necesare realizării acestora. d.

care sporeşte sensibilitatea la frumosul mediului ambiant şi la valorile esteticii. În felul acesta. ajută tinerii să-şi desăvârşească personalitatea. tânărul care stăpâneşte forma corectă a limbii române are şanse sporite de a-şi valorifica în mod creator propriile capacităţi de rezolvare a unor probleme concrete ale vieţii cotidiene. pe de-o parte. -receptarea mesajului scris. În studiu se va muta accentul de pe exprimarea reproductivă pe cea a producerii unor mesaje proprii. să comunice şi să rezoneze cu idealurile semenilor săi. Indiferent de profesia aleasă. profesionale şi private.psihopedagogia vârstelor . Relaţia metodicii cu alte discipline de învăţământ Metodica acestei specialităţi îşi ia substanţa din câteva discipline precum: . iar conţinuturile vor fi adaptate nivelului de vârstă şi intereselor celor tineri. Stăpânirea limbii române. Chiar şi raportul între exprimarea scrisă şi cea orală se cere reechilibrat. în şcoală.ştiinţele limbii române. metodica acestei specialităţi se îmbogăţeşte permanent din însăşi substanţa activităţii aplicative concrete. filosofie şi sociologie. Se vor dezvolta cele 4 capacităţi ale comunicării.cât şi noţiuni de logică. la studiul literaturii se propun textele cele mai semnificative şi accesibile. Obiectivele vor fi focalizate pe formarea capacităţii de utilizare a limbii în împrejurări concrete de comunicare. bazate pe experienţa de fiecare zi a cadrelor didactice şi pe contactul continuu cu noutăţile domeniului. pe de alta.iniţiaţi în tehnica abordării şi analizei textelor literare şi nonliterare.didactica generală . în stare să rezoneze cu preocupările şi idealurile copiilor. Tocmai în sensul adaptării obiectivelor studiului la imperative obiective de cunoaştere. în stare să înţeleagă lumea din preajma sa. şi psihopedagogia vârstelor. I. Ei vor reuşi mai uşor în competiţiile la care vor fi obligaţi să participe. de la lingvistică la gramatică . lansate pe plan naţional şi chiar internaţional. vor gândi mai sensibil şi chiar mai matur. . pentru fiecare etapă de vârstă a elevilor. şi cunoaşterea literaturii. aflate în fuziune: -receptarea mesajului oral. -exprimarea orală. studierea limbii şi literaturii române îşi va împlini menirea de a forma etapă de etapă un tânăr cu o cultură comunicaţională esenţială. Elevul astfel format se va integra în contextul viitorului parcurs şcolar. Ca disciplină de frontieră între conţinutul actului de transmitere a cunoştinţelor din domeniul limbii şi literaturii române. ca mijloc de comunicare. -exprimarea scrisă.teoria şi istoria literaturii române .

pe care să le raporteze la particularităţile de vârstă ale elevilor. împrospătându-şi atât terminologia cât şi conţinutul în sincronie cu mutaţiile produse la nivelul conceptului internaţional de metodică. de la clasele superioare ale gimnaziului şi liceului.o simplă debitare a unor date din partea educatoarei sau învăţătorului. care se implică în procesul de asimilare de către elevi a cunoştinţelor prevăzute în curriculă.Metodica relaţionează principiile pedagogiei cu datele esenţiale ale limbii şi literaturii române. formatorul este nu numai un actant al didacticii. Însăşi activitatea de elaborare şi apoi de revizuire periodică a programelor şcolare are la bază iniţiativele şi experienţele cadrelor didactice. metodica poate fi concepută drept o pedagogie a specialităţii. reguli de utilizarea limbii. compus din concepte de bază. aceasta fiind pasibilă de o permanentă îmbogăţire în funcţie de experienţa profesională a fiecăruia. definiţii. Acesta trebuie să se raporteze la disciplinele psihopedagogice. Ca atare este benefică organizarea unor cercuri metodice. deosebit de analiza literară de mai târziu. Teoria limbii şi cea a literaturii oferă formatorului noţiunile de bază pe care se structurează conţinutul lecţiilor. norme şi exemplificări bogate. Această activitate nu constă într. În concluzie. Pornind de la didactică. prin care să se preconizeze acele strategii în stare să optimizeze procesul transmiterii cunoştinţelor şi cel al formării deprinderilor necesare utilizării limbii române ca mijloc de comunicare. ci presupune participarea nemijlocită a cadrului didactic. un îndreptar practic pentru formatorii de diferite vârste. se cer stabilite cele mai adecvate metode de lucru cu elevii şi fixate momentele lecţiei în care acestea să fie utilizate. Prin urmare. De aceea. De aceea. aplicând în mod creator metodica predării limbii şi literaturii române. pe care se bazează repartizarea pe etape de studiu a conţinutului predării. conţinuturile predării. astfel ca lecţia să conducă la formarea elevului cu o personalitate puternică. pe care le transformă în obiect al predării eficiente în lecţie. cursul de faţă se bazează pe interdependenţa dintre obiectivele predării limbii şi literaturii române cu conţinuturile sale specifice şi metodele de predare şi cele de evaluare. cărora le asigură un mod de lucru mai riguros. Se apelează la cea mai modernă tehnologie didactică a specialităţii. Metodica îşi are un dinamism specific. din termeni. fundamentat atât pe tradiţia clasică a . Astfel se va adapta cerinţelor vârstei elevilor mici conceptele de comentariu literar. ci şi un cercetător solicitat să efectueze un studiu continuu. astfel ca pentru lecţie ei să selecteze cu intuiţie didactică şi cu mult discernământ profesional obiectivele. Fiecare cadru didactic poate inova tehnicile didactice. încă din faza studenţiei viitorii formatori se înarmează cu cunoştinţele metodice moderne necesare. care cunosc în mod practic modul cum se corelează obiectivele predării cu activitatea de asimilare a conţinuturilor de către elevii aflaţi la primele experienţe cu care debutează aventura cunoaşterii. adică de la teoria generală a procesului de învăţământ. în care se face un schimb de experienţă foarte profitabilă pentru fiecare formator dornic să cunoască cele mai moderne concepte şi practici ale domeniului.

educatoarei i se solicită o putere de concentrare şi de fascinaţie demnă de amintirea unui prestidigitator pentru ca în acelaşi moment al programului să li se inducă tuturor copiilor din grupa respectivă o aceeaşi stare de atenţie.. an de an. nici tracul profesional.. Se ştie că la grupa mică un copil se poate concentra cu adevărat un sfert de oră în întreaga zi de prezenţă la programul unei grădiniţe. nu ai voie adică să cedezi rutinei. s-ar pretinde ca omul de la catedră să aibă continuu sentimentul unei oficieri. Metodei la care se recurge i se cere să fie adecvată vârstei învăţăceilor. O adevărată artă a dialogului cu cei mici se cere stăpânită de către cadrul didactic prin valorificarea celor mai pertinente întrebări în dialogul său cu cei mici. familie şi societate Cadrul didactic în calitatea lui de formator trebuie să fie înzestrat cu calităţile unui om de ştiinţă în germene.domeniului cât şi pe experienţa novatoare a fiecărui profesionist al actului didactic. când eşti un simplu muritor şi nu o maşină electronică. II. corelării unor aspecte din realitate şi chiar a memorării unor versuri de poezie. A semăna în minţile copiilor aflaţi la începutul unei aventuri a cunoaşterii acea îndoială între un „da” şi un „nu” este cel mai curat izvor din care se va nutri mintea sa în toţi anii de căutare ce vor urma. el adecvând permanent cunoştinţele pe care le transmite celor mici la particularităţile de vârstă şi la cele individuale ale elevilor. se cofigurează bazele personalităţii tânărului de mai târziu. pe cicluri de învăţământ şi pe lecţii. Cadrul didactic în şcoală. Captarea atenţiei celor mici la lecţie se realizează în acest prim stadiu al procesului de instruire după reguli şi prin strategii cu totul specifice. E un examen pe care-l dai săptămânal. în timp ce dascălul trebuie să proiecteze în gând care va fi produsul activităţii de . nici temperatura pasiunii puse în ceea ce rosteşti.? Trezirea interesului pentru cunoaştere. Priceperea sa profesională este dovedită prin modul cum el reuşeşte să dozeze cunoştinţele ce se cer transmise pe ani şcolari. pe semestre. „A sta la catedră. În plus. necesară asimilării unor cunoştinţe. e o nobilă.” (Mircea Zaciu. la grădiniţă şi în clasele ciclului primar. să devii o simplă maşinărie de tocat date şi informaţii. şi nu ai voie să-i suprimi emoţiile. dar şi extrem de spinoasă situaţie. Lancea lui Ahile) Cine poate uita momentul când a făcut primii paşi în şcoală purtând în spate povara ghiozdănelului viu colorat. el manifestând o vie curiozitate pentru tot ce apare nou în domeniul profesiei sale. În mod neîndoios aici. De aceea. Întreaga activitate se bazează doar pe inducere verbală şi pe contactul vizual cu imaginile. stimularea curiozităţii la cei mai mici dintre învăţăcei reprezintă pentru cadrul didactic un obiectiv general care îi solicită întreaga iscusinţă didactică. Ca practician al educaţiei noilor generaţii el trebuie să manifeste o reală virtuozitate a actului didactic valorificându-şi ingeniozitatea în îmbinarea cunoştinţelor de limbă şi literatură pe de-o parte cu cele ale psihopedagogiei.

Lucian Blaga şi Tudor Vianu – cadre didactice universitare. cadrul didactic înţelege că în practica actului pedagogic conţinuturile cognitive sunt asimilate neuniform şi într-un ritm particular. Eugen Lovinescu – profesor. atent. Instruirea elevilor ciclului primar este diferenţiată şi individualizată în funcţie de ereditatea fiecăruia dintre învăţăcei. urmărind propăşirea neamului românesc prin cultură. Profilul dascălului nu poate fi conturat fără înţelegerea adevărului că ţinta muncii sale nu poate fi atinsă în planul imediat al activităţii sale. pe stradă. ce pot obosi cadrul didactic de specialitate. chiar cu riscul de a relua de la început conţinutul unei descrieri. Calitatea de cadru didactic se realizează prin permanenta profesionalizare. prietenos. ci ea va deveni vizibilă doar mai târziu. Ion Heliade Rădulescu . De la început se impun norme şi exigenţe în funcţie de care se stabilesc canoane şi recomandări în desfăşurarea lecţiilor. sociabil. cinstit. spirituală şi morală a învăţăcelului. finalitatea actului didactic constă în deschiderea drumului spre „a învăţa să fii”: cuminte. povestirea unui basm sau numărarea unor obiecte. edificând în adevărat sistem educaţional până la nivel superior. la locurile de joacă. Există copii foarte curioşi care pun întrebări în cascadă. Activitatea dascălului nu se rezumă la efectuarea lecţiilor. . etc.modelare emoţională. s-au aflat toţi în slujba formării generaţiilor şi asigurării unei educaţii continue. adică atunci când în evoluţia sa elevul îşi poate dezvălui personalitatea prin reuşita la competiţiile care îl aşteaptă. Gheorghe Asachi-referendar al şcolilor. etc. captându-le atenţia. Ioan Slavici -profesor. prin studiu permanent şi de cercetare cu scopul formării elevului. Gheorghe Lazăr – dascăl. dar nu-l pot degreva de sarcina de a răspunde la ele. prin sensibilitatea afirmată în receptarea valorilor estetice. Conduita didactică se impune în funcţie de personalitatea elevului. ctitor de şcoală românească. Universul literaturii noastre ilustrează prin numeroşi scriitori această profesie aleasă. Alţi elevi par a fi absenţi de la dialogul întemeiat cu membrii grupei de grădiniţă sau elevii clasei ciclului primar. prin modul corect în care se comportă în societate. atât din partea cadrului didactic cât şi a elevului rămâne principiul de bază al reuşitei pedagogice. stimularea sau delăsarea interesului faţă de disciplină fiind în relaţie directă cu acţiunea dascălului. Ion Luca Caragiale-revizor şcolar. prin conduita responsabilă în viaţa de familie. responsabil faţă de persoanele cu care intri în contact în familie.profesor. În acest caz obiectivele propuse pentru lecţia respectivă nu pot fi considerate ca atinse dacă dascălul nu are preocuparea şi capacitatea de a le cuceri interesul. povestitorul Ion Creangă – preot şi dascăl. etc. ci la implicarea sa în mediul familial şi social în care trăieşte şi există elevul. Alexandru Odobescu –director în Ministerul de resort. astfel poetul nepereche Mihai Eminescu – inspector şi revizor şcolar. Crearea primelor manuale şi însuşirea cursurilor şcolare au generat forţa generaţiilor care au urmat. Învăţarea pe baze ştiinţifice prin conştiinciozitate şi răspundere.

Tocmai de aceea. Se cuvine o profundă stimă pentru anonimii savanţi. „O-I. Se cuvine o pioasă şi perpetuă recunoştinţă pentru mânuitorii lui O şi I. printr-o activitate de modelare a personalităţii celor mici. a aptitudinilor. Cunoaşterea profilului psihologic al elevului. OI. această pozitivă <alienare> a copilului prin O şi I. eventual. pe care trebuie să o resimtă atât profesioniştii actului educativ cât şi familiile copiilor îndrumaţi. după bunica lui. În era modernă dascălul este iniţiat în utilizarea calculatorului. Se cuvine o emoţionantă laudă pentru litera O şi pentru litera I.. respectiv de nici un alt factor care determină conduita. pentru felul cum mânuiesc această revelaţie. sceptrul pe care el domneşte peste împărăţia clasei a-întâia primară. învăţătorilor clasei I primare. etc. Dascălul este prin excelenţă intelectualul ce-şi asumă responsabilitatea unui poartă însemnele unui deschizătorde drumuri ale cunoaşterii la viitoarele generaţii. educatorul şi apoi învăţătorul sunt primele cadre didactice care înfăptuiesc în mod concret reforma învăţământului. în metodele psihologiei şi pedagogiei teoretice şi aplicate în conformitate cu ultimele cercetări. autoritatea educatorului devine absolută. Îndeobşte. imediat după mama şi. aici unde se înalţă cea mai de seamă construcţie şi cea mai durabilă: sentimentul ţării. O asemenea indestructibilă legătură spirituală şi nu mai puţin de suflet stabilite între învăţăcel şi dascălul său dintâi. constituie trepte necesare pentru stabilirea metodelor necesare în procesul educativ. căci ceea ce spune el nu poate fi contestat de nimeni altcineva. avea să inspire pagini tulburătoare în evocări ca cea a lui Ion Creangă în Amintiri din copilărie sau a lui Mihail Sadoveanu din Domnu’ Trandafir. . cultivarea unui stil de muncă intelectual şi dezvoltarea creativităţii. În educaţia instituţională ei realizează ceea ce în familie şi în paralel cu aceasta se numeşte a da „cei şapte ani de acasă”. dezvoltarea capacităţilor cognitive ale elevilor. pentru copilărescul şi magnificul O-I. Cartea de recitire) Aşadar. simţirea şi puterea de gândire a celor mai mici şcolari. Iată o activitate de mare responsabilitate şi cu totul nobilă prin finalitatea ei. iată sceptrul invizibil al învăţătorului.Comportamentul intelectual are în vedere însuşirea de către elevi a cunoştinţelor literare şi lingvistice fundamentale. învăţătorii clasei întâi primare!” (Nichita Stănescu. tulburătoare rădăcină a celorlalte înţelesuri. dezvoltarea resurselor afectiv-motivaţionale ale învăţării. scopul final al demersului său fiind performanţa pregătirii elevilor. adică a generaţiilor viitoare. respectiv a pune piatra de temelie care va susţine întreg edificiul viitoarelor personalităţi. a abilităţilor şi a deprinderilor.. educatorul şi apoi învăţătorul vor ocupa în ierarhia axiologică a copilului un loc fruntaş. resimţit ca formator. Este şi aceasta o dovadă că edificarea personalităţii copilului îşi găseşte în lucrarea didactică din anii dintâi o fundamentare esenţială pentru ceea ce va urma.

capacitatea de interpretare a unor roluri în dramatizări și scenete scurte.Metode şi procedee de predare a limbii şi literaturii române în învăţământul preşcolar La nivelul învăţământului preşcolar. Rolul convorbirii în activitatea de educare a limbajului B. prin care se dezvoltă expresivitatea.1. Prin convorbire educatorul sporește structurile și conținuturile stimulative pentru dezvoltarea limbajului. ele se cer adecvate scopurilor instrucţiei şi educaţiei. Vorbirea la preșcolar și la școlarul mic este mijlocul de comunicare directă cu familia. despre activitatea la grădiniță sau la școală. acelea de a conduce elevii spre dobândirea de cunoştinţe. Actul vorbirii se perfecționează în 5 direcții esențiale: -transmiterea informațiilor cu character instructive-educativ -vorbirea în grupuri.III. ca o componentă a personalității elevului. echilibru. Ele funcţionează ca nişte instrumente cu ajutorul cărora educatorul îşi atinge în lecţie obiectivele propuse. în fața colegilor sau a publicului invitat la spectacole.Există o logică internă a asimilării limbajului. acestea fiind raportate la specificul fiecărei discipline din curriculum. curriculumul asigură o abordare armonios-sistematică a disciplinelor de studiu şi a tipurilor de activităţi de învăţare. astfel ca prin extensie. A. despre colegi. cu colegii. despre viața în familia lor. La vârsta preșcolară și a școlarului mic se inițiază adresare către adulți și . trăirile și sentimentele copiilor. cu schimbarea emițătorului cu receptorul . Din Antichitate s-a stabilit importanța comunicării dialogate în relațiile interumane. diferenţiere. Ca cel mai activ aspect al didacticii. ci pe elevul care să-şi formeze anumite competenţe. Metoda aleasă de educator mai depinde şi de genul operei literare analizate. cu profesorul. deprinderi şi abilităţi noi. -vorbirea despre texte cunoscute din ascultarea unor povești sau lectura lor -vorbirea în public. Metodele de învăţământ utilizate în procesul de instruire din învăţământul preşcolar constituie o variabilă ce răspunde în mod concret de rezultatele activităţii şcolare. III. Convorbirea sau conversaț ia Convorbirea este cea mai veche metodă didactică a lumii. prin progresie şi continuitate accentul să se pună nu pe materie. cu respectarea unor legături logice între idei despre ei înșiși. Se cere făcută distincția între vorbire și convorbire. uzitându-se elementele componente legate de tehnica vorbirii. relevanţă.vorbirea despre experiențele. de specificul lecţiei şi chiar de particularităţile clasei de elevi.

Atunci când profesorul ciclului preșcolar antrenează elevii săi în actul verbalizării. fragmentare. silabele. în folosirea corectă a celorlalte categorii gramaticale. dar are la bază cunoştinţele dobândite de copii pe parcursul celorlalte activităţi. Formarea deprinderii de vorbire dialogată consolidează formele corecte de plural. Pe măsură ce trec de la o vârstă bilogică la alta. convorbirea constituie un mijoc cu eficienţă maximă în educarea limbajului. mai selective ca înainte. Ei învață să facă pauze necesare în timpul vorbirii. În această etapă de creștere se constituie reprezentările. dar reprezentările individuale cele mai frecvente sunt cele despre ființele.tehnica ascultării celuilalt. În procesul de formare multilaterală a copiilor. La vârsta preșcolară și școlară mică se configurează percepția formei. a mărimii obiectelor. verificarea cunoştinţelor şi la activizarea vocabularului copiilor. Întrebările educatoarei sunt un exemplu de exprimare corectă a numărului şi cazurilor la substantive. grupurile de sunete dinn lșimba maternă. ajung să construiască corect diferite propoziţii. Stăpânirea flexiunii nominale și verbale. ca activitate frontală. El nu reușește să rețină esențialul. a principalelor părți de vorbire neflexibilă îi ajută pe copii la formarea unui complex de deprinderi de exprimare corectă. convorbirea se desfăşoară ca activitate frontală. să-şi controleze vocabularul. aprofundarea. cu un număr restrâns de copii. În grădiniţă. deprinderi necesare atât în conversaţia uzuală. obiectele și fenomenele cele mai apropiate:mama. în flexionarea verbelor. copiii își dezvoltă auzul fonematic. precizarea. să caute formulări potrivite pentru a reda cele gândite. a poziției spațiale. sistematizarea. puterea de generalizare consolidându-se.Prin convorbire bagajul reprezentărilor sporește. Convorbirea. consoanele. contribuie prin intermediul metodei conversaţiei la creşterea calitativă a posibilităţilor de exprimare corectă a copiilor. adică a imaginilor evocate mintal în absența acestora pe baza percepțiilor anterioare. Acum se parcurge drumul de la percepția neorganizată la cea dirijată spre scopul precis al învățării. tata. dar în acelaşi timp se pot organiza şi convorbiri libere. percepând și pronunțând corect vocalele. simple şi complexe. diftongii. copiii își perfecționează percepția care trece de la analiză spre sinteză. Esența metodei convorbirii este dialogul. a direcției. Convorbirea are rolul de a învăţa pe copii cum să opereze . în absenţa oricărui material concret. cât şi în activitatea şcolară. de acord al subiectului cu predicatul și al adjectivului cu substantivul. neprecise spre reprezentări bogate în conținut. o formă. Copilul parcurge drumul de la reprezentări sumare. un procedeu care contribuie la fixarea. a pronumelor de politețe. Convorbirea se organizează şi se desfăşoară pe plan verbal. în diferite momente ale zilei. camera cu jucării. cât mai fidel şi într-o formă corectă. a distanțelor. Acest tip de activitate îi obligă pe copii să folosească adecvat cuvintele. grădinița etc.

fie de pe la clasa I-a cu transformările suferite de obiect. în prealabil. pentru că este cea mai bogată”. De exemplu. având posibilitatea să-şi exprime cât mai diverse păreri. copiii sunt stimulaţi să formuleze cât mai multe răspunsuri. de a fixa şi de a verifica cunoştinţele dobândite în legătură cu o categorie de obiecte. Introducerea în activitate se realizează printr-o ghicitoare: „Frunzele pe ramuri au îngălbenit. De ce aşteptăm cu bucurie toamna? De ce au îngălbenit frunzele? De ce cad frunzele. În desfăşurarea activităţii de convorbire sus-numite se poate folosi diafilmul Frunza de Emil Gârleanu. povestire. la întrebarea: „De ce aşteptăm cu bucurie toamna?”.pe plan mintal şi de aceea este considerată din punct de vedere al structurii. În prima parte a micii școlarități reprezentările anticipative sunt mult mai complexe. dând posibilitatea copiilor să formuleze mai multe răspunsuri la o întrebare. pentru a sintetiza cunoştinţele copiilor. Cine a venit?” Apoi se trece la desfăşurarea activităţii. struguri”. cea mai grea formă de activitate din grădiniţă. „Mie îmi place toamna. Plouă. plouă întruna. activităţi sau fenomene. toamnă harnică şi de toate darnică” poate fi planificată după un şir de activităţi de observare ca: „Fructe de toamnă”. lecturi după imagini: „Munca oamenilor toamna”. Astfel. cu ajutorul întrebărilor (chestionarul fiind întocmit. pentru că mănânc mere. se desfăşoară activităţi de observare. fie reflectate static. în prealabil. sesizând schimbările nepercepute. prin care copilul evocă obiecte și fenomene percepute în timp. Unele aspecte ale organizării şi desfăşurării activităţii de convorbire Activităţile de convorbire se planifică la perioade mai lungi de timp. Jean Piaget distingea reprezentările reproductive. „Eu iubesc toamna. Organizarea şi desfăşurarea acestora necesită din partea educatoarei o pregătire temeinică. de educatoare). jocuri didactice. „La cules de vie” şi chiar o memorizare Toamna. copiii pot da mai multe răspunsuri. Atenţia . pe câmp? Ce pregătiri fac oamenii pentru iarnă? În această activitate se creează o atmosferă propice dezbaterii. ca să vin la grădiniţă”. livezi. după un ciclu de activităţi cu aceeaşi temă. pere. ca: „Eu aştept cu bucurie toamna. după ce. convorbirea „Toamnă. toamna? Unde au plecat păsările călătoare? De ce? Ce flori apar în acest anotimp? Ce fac oamenii în grădini. lecturi după imagini. bazate numai pe intervenția operațiilor gândirii și pe imaginație. la un moment dat. Pentru fiecare întrebare. fiind apropiată de lecţia din şcoală. B. „Legume de toamnă”.

În urma folosirii acestei metode. Astfel. ghete (referitoare la îmbrăcăminte). De aceea trebuie să fim mai pretenţioşi în ceea ce priveşte vocabularul folosit în dialogul cu ei şi nu mai puţin cu privire la exprimarea viitorilor elevi. De exemplu. prin întrebările formulate se stimulează vorbirea copiilor. cadouri. poate fi iniţiat. spre modul de formulare a răspunsurilor. fular. cisme. activizarea vocabularului copiilor. zăpadă.fiecărui copil i se cere să caracterizeze printr-un cuvânt anotimpul iarna. recită poezii împreună cu ei. educatoarea interpretează cu copiii cântece de primăvară. fulgi. Jocul didactic îndeplineşte multe funcţii într-o convorbire şi introducerea lui într-un moment bine ales contribuie la crearea unei atmosfere de destindere. patine. ca de exemplu: ger. poate fi organizată o convorbire cu tema: „Ce ştim despre primăvară?”. colindători. cu ajutorul unui semafor în . în convorbirea cu tema „Ce ştim despre iarnă?”. Crăciun. însă. care să fie corecte din punct de vedere gramatical. recurgându-se la folosirea unor cuvinte şi expresii pe care copiii şi le-au însuşit în alte activităţi. Câmpul iată a-nverzit. omăt (referitoare la caracteristicile iernii). datorită caracterului său spontan. derdeluş. Astfel. la grupa mare-pregătitoare. mănuşi. perfecţionarea exprimării corecte.educatoarei trebuie să fie îndreptată. om de zăpadă (referitoare la jocurile copiilor în acest anotimp).” În desfăşurarea activităţii. sanie. ei au posibilitatea de a înţelege cu mai multă uşurinţă diferite aspecte ale mediului înconjurător. căciulă. copiii găsesc foarte multe cuvinte. coerente. Copiii vor fi antrenaţi să folosească cât mai multe cuvinte noi pentru ca acestea să intre în vocabularul lor activ. schiuri. Asemănător se poate proceda şi în convorbirea cu tema „Ce doreşti să-ţi aducă Moş-Crăciun?”. în propoziţii şi fraze. frig. stimulează copiii în găsirea celor mai originale şi plăcute soluţii. palton. în care copiii îşi formulează cu fantezie dorinţele în întâmpinarea serbării pomului de iarnă. Pentru sintetizarea celor discutate şi pentru a crea o atmosferă favorabilă. Moş Crăciun. Aceasta are drept scop sistematizarea cunoştinţelor referitoare la diferite aspecte caracteristice ale acestui anotimp. viscol. Pentru că la grupa mare copiii dispun de cunoştinţe mai bogate. Rândunica cea voioasă La noi iarăşi a sosit. prin versurileîntrebare: „A venit iarna la noi. după ce-o cunoaşteţi voi?” . pom de iarnă. fără prea mare efort. pluguşor (referitoare la datini şi obiceuri). după o serie de activităţi ce au vizat anotimpul primăvara. Vocabularul lor se îmbogăţeşte. gheaţă. În cadrul unor convorbiri poate fi folosită metoda asaltului de idei (brainstorming) care oferă posibilitatea unor discuţii libere. Activitatea poate începe prin versurile lui Vasile Alecsandri: „A trecut iarna geroasă. în convorbirea cu tema „Atenţie la semafor!”.

Jocul este tot atât de necesar dezvoltării multilaterale a copilului ca şi lumina soarelui.” „Trage multe vagoane şi face: u-u-u” etc. mijloc prin care se educă.miniatură. se poate face o clasificare a lor în funcţie de mediul în care se deplasează. tablou. Locul şi importanţa jocului în activitatea instructiv-educativă din grădiniţa de copii Jocul este principala formă de activitate în grădiniţa de copii. au cunoştinţe suficiente şi ştiu să le folosească în situaţii adecvate. Formulările copiilor ne dau posibilitatea să constantăm că. dacă poţi. este muncă. nimic nu este mai impropriu decât starea de apatie şi nemişcare. a unor ghicitori sau a unui cântec. 2. fără ca spontaneitatea copilului să fie stingherită. pe apă. convorbirile oferă prilejul verificării exprimării copiilor. Bine organizate şi desfăşurate. în mod specific. mai ales. Jocul copilului trebuie îndrumat de către adult. dar. se poate spune că jocurile copiilor sunt o formă de activitate în care se reflectă. Considerăm că activităţile de convorbire pot fi optimizate şi înviorate prin introducerea bine gândită. se exprimă în propoziţii corect formulate. Jocul didactic este: . unele relaţii între oameni şi. şi nu în ultimă instanţă îmbogăţirea şi activizarea vocabularului. În concluzie. în aer. III. păpuşă. prin introducerea unor elemente de joc. La activitatea de convorbire cu tema „Cu ce călătorim?” se urmăreşte verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la mijloacele de locomoţie. Prin întrebări adresate întregii grupe. Pentru copil. Având în vedere adevărul că majoritatea copiilor cunosc principalele mijloace de locomoţie.” „Are motor şi două roţi. Preşcolarii pot formula o serie de ghicitori ca: „Are vagoane. relaţii de muncă. este învăţătură. merge pe şine. mijloc eficient de cunoaştere a lumii înconjurătoare şi de educare a limbajului. un joc aplicativ cu aceeaşi temă care să antreneze majoritatea copiilor. printr-o siluetă. apoi a-i pune în situaţia să vorbească din ce în ce mai mult. copiii sunt solicitaţi să enumere mijloacele de locomoţie cu care putem călători pe uscat. în majoritate. Ghiceşte. Pentru un copil sănătos. au un vocabular bogat. dar nu e tren. li se cere să alcătuiască scurte ghicitori despre mijloacele de locomoţie. lexical şi gramatical. mai ales. dar mai ales exprimarea în propoziţii şi fraze corect formulate din punct de vedere gramatical. Jocul didactic A. în diferite momente ale activităţii. urmărind în felul acesta exprimarea copiilor. jocul este distracţie. a unor versuri. sub toate cele trei aspecte: fonetic.

precizează şi verifică cunoştinţele predate copiilor. înlesnind rezolvarea problemelor puse copiilor. le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe. Conţinutul. în special la grupa mare şi la grupa pregătitoare. Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de exprimare corectă din punct de vedere gramatical. Jocuri didactice pentru precizarea şi activizarea vocabularului. la valorificarea potenţelor intelectuale ale copiilor. în special a limbajului acestuia. Eficienţa jocurilor didactice faţă de celelalte activităţi frontal dirijate constă în faptul că la desfăşurarea lor participă toţi copiii din grupă. fără ca el să conştientizeze acest efort. la însuşirea unor construcţii gramaticale necesare formării deprinderii de citire şi scriere în clasa I. Jocuri didactice pentru dezvoltarea laturii fonetice a limbajului. Tip de joc prin care educatorul consolidează. Prin folosirea jocurilor didactice astfel grupate. sarcina didactică (problema intelectuală). Specie de joc care îmbină armonios elementul instructiv şi educativ cu cel distractiv. 2. regulile şi acţiunile de joc (ghicire. ţinându-se seama de greşelile tipice constatate la preşcolari. se precizează şi se activizează vocabularul copiilor. cunoscându-se cerinţele programei clasei I. Prin intermediul lui se fixează.1. copiii sunt pregătiţi în următoarele direcţii: . 2. B. menite să contribuie la optimizarea sarcinilor şi obiectivelor programei.) conferă jocului didactic un caracter specific. se poate conferi experienţă sporită jocului didactic de dezvoltarea limbajului şi exersare a vorbirii. de la cunoaşterea cerinţelor învăţământului şi a posibilităţilor de adaptare a fiecăreia dintre aceste cerinţe. 3. Astfel obiectivele dezvoltării limbajului şi comunicării orale se realizează la un nivel optim prin variante de jocuri didactice concepute sau adaptate scopului urmărit. mişcare. Deseori. Jocul didactic ocupă un loc deosebit de important în dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari. Se aduce o contribuţie la îmbunătăţirea pronunţiei. deoarece forma de joc antrenează copilul în stimularea şi exersarea vorbirii în direcţia propusă în cadrul fiecărui joc. etc. depunând acelaşi efort de gândire şi de exprimare. la fixarea unor noţiuni. Pornindu-se de la cunoaşterea dezvoltării psihofizice a copilului preşcolar. Clasificarea jocurilor didactice de educarea limbajului Considerând exigenţele programei în vigoare în învăţământul preşcolar. se poate realiza o grupare a jocurilor didactice după cum urmează: 1. educatoarea îşi propune să îmbogăţească conţinutul unor jocuri didactice de dezvoltare a limbajului şi a comunicării orale descrise în literatura de specialitate şi să creeze unele variante noi. Jocul didactic constituie un important mijloc de educare a limbajului copiilor în vederea şcolarizării. dacă se folosesc metodele activ-participative. surpriză.

trecut. -să schimbe formele verbului după persoană şi număr şi să deosebească timpurile verbului (prezent. În acest fel va fi respectată principala cerinţă a învăţământului intuitiv. Pentru buna desfăşurare a jocurilor didactice organizate la grupă. se pot pune în evidenţă comportamentele verbale specifice preşcolarilor mari. -să folosească în contexte diferite numeralele cardinale şi ordinale. -să exprime corect acordurile gramaticale. activizante.situativ al gândirii preşcolarilor. -prezentarea în toate împrejurările a unor modele de exprimare corectă sub aspect gramatical. cât şi pe cele moderne. . în scopul participării. o determinare numerică sau ordinea obiectelor prin numărare (numerale). -adresarea cererii de a-şi exprime singur răspunsul într-o formă corectă. Ea ştie că ponderea jocurilor didactice cu material faţă de jocurile didactice verbale este mai mare la această vârstă. copil. -repetarea formei corecte de către copil. e necesar să se asigure un cadru stimulativ. cuvinte care ţin locul unor nume (pronume).-să pronunţe corect toate sunetele limbii române. -activizarea tuturor copiilor. Pentru formarea unor comportamente verbale corecte la copiii preşcolari. -corectarea ori de câte ori a fost nevoie a copilului care a greşit. cuvinte care exprimă un număr. Astfel intuiţia poate să fie dirijată spre a fi sistematică. Educatoarea trebuie să acorde o atenţie deosebită asigurării materialului ilustrativ necesar desfăşurării jocului didactic. Corectarea vorbirii şi cultivarea limbii române se realizează în vederea pregătirii copiilor pentru şcoală. se poate folosi o strategie didactică ce implică atât metode şi procedee tradiţionale. activă şi corelată cu interesele şi trebuinţele copilului. -tratarea diferenţiată a copiilor. de interacţiunea dintre obiectimagine mentală-cuvânt. -să realizeze analize fonetice prin metoda fonetică. viitor). Dintre procedeele folosite. antrenării şi stabilirii unor relaţii între educatoare . analitico-sintetică. pot fi amintite: -repetarea într-o formă corectă a răspunsului copilului. cuvinte de legătură. dat fiind caracterul corect. greşelile tipice de ordin gramatical săvârşite de aceştia. -să folosească în vorbire cuvinte care denumesc obiecte şi fenomene din mediul înconjurător (substantive). copil-grupă.copii. Folosindu-se asemenea procedee.copil. cuvinte care denumesc acţiuni (verbe). Necesitatea utilizării materialului didactic este determinată de relaţiile existente între cunoştinţele copilului şi limbaj. -să folosească formele articulate şi nearticulate ale substantivelor la singular şi la plural şi terminaţiile cazurilor substantivelor – mai ales la genitiv şi dativ.

reuşita jocului didactic depinde de buna lui organizare şi de conducerea metodică. Aşadar. depunând acelaşi efort de gândire şi exprimare. .raportarea acestuia la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. priceperilor şi deprinderilor. . şi jocul didactic trebuie pregătit din vreme şi cu multă atenţie. a) Pregătirea jocului didactic Ca orice activitate organizată cu copiii. jocul didactic este cel mai eficient mijloc pentru dezvoltarea gândirii şi vorbirii preşcolarilor. se va analiza gradul de realizare a obiectivelor propuse şi nivelul de însuşire a conţinutului. ţinând cont de tematica propusă de programă. formarea unor deprinderi şi aplicarea lor în practică. Dintre măsurile prealabile luate în acest sens.întocmirea proiectului de activitate sau a unei schiţe cu principalele obiective urmărite.planificarea judicioasă a jocurilor didactice. Capitolul 4.pregătirea grupului de copii. în grupe mici. Eficienţa lui sporită faţă de celelalte activităţi constă în faptul că la desfăşurarea lui participă toţi copiii. precum şi cu strategia aleasă. amintim pe cele mai importante: . b) Desfăşurarea jocului didactic Indiscutabil. fixarea şi sistematizarea unor cunoştinţe. de consolidare şi fixare a cunoştinţelor şi deprinderilor.cunoaşterea amănunţită a jocului diactic planificat. de formare a deprinderilor de exprimare orală a preşcolarilor. 4. Jocul didactic se desfăşoară în grădiniţă cu grupa întreagă sau individual. potrivit principalelor lui momente (etape): . pentru a asigura buna lui desfăşurare şi mai ales pentru a ne asigura că finalul lui va fi o reuşită.Atât în cadrul desfăşurării jocurilor. . . fiind o parte componentă a unui sistem de activităţi. Obiectivele jocului didactic sunt în interdependenţă cu obiectivele celorlalte forme de activitate din grădiniţă. mai ales. având rolul de pregătire a unor activităţi şi. Jocul didactic are un conţinut variat şi o funcţionalitate multiplă: însuşirea. Metodica organizării şi desfăşurării jocului didactic Eficienţa procesului instructiv-educativ din grădiniţă depinde atât de stabilirea adecvată a conţinutului cunoştinţelor. cât şi după parcurgerea unui grup de jocuri didactice. cât şi de modalităţile prin care ajung să fie însuşite de copii.asigurarea cerinţelor pe care să le îndeplinească mijloacele de învăţământ. .

Explicarea jocului ce urmează să se desfăşoare. venind în sprijinul realizării obiectivului general (pregătirea copilului pentru activitatea şcolară). prin alternanţa unor sarcini cu altele. care îşi împlinesc funcţia loor formatoare Exerciţiile. . însoţit de o mimică adecvată. complicarea lui. .joc se desfăşoară în grupuri mici de copii şi în muncă individuală. în scopul pregătirii verbale a activităţilor dirijate. prin paşi mărunţi. precizează sarcinile copiilor. pregătirea copiilor pentru autoconducerea jocului.Anunţarea temei activităţii simplu şi concis formulată. reamintirea lor atunci când este necesar. fiind acela ce angajează plenar copilul. chiar şi frontal.Introducerea în joc are rolul de a crea copiilor dispoziţia necesară pentru activitate. de acelaşi grad de dificultate. urmărindu-se progresiv obiectivele acesteia. Suscitarea interesului pentru ea se face în momentul familiarizării cu tema respectivă. îmbrăcând o haină atractivă. pentru a se obţine saltul calitativ pe o treaptă superioară de dezvoltare a copilului.Pentru a se asigura dacă preşcolarii au înţeles explicaţiile. El îndeplineşte o funcţie fonetică. pe alte căi. educatoarea desfăşoară „jocul de probă”. Astfel se trezeşte interesul copiilor pentru executarea unei sarcini didactice şi se întreţine efortul necesar executării ei. În acelaşi timp. ele permit trecerea de la uşor la mai greu. cât şi pe orizonală. în care dirijează şi explică fiecare acţiune. Ele au calitatea de a putea fi adaptate nivelului de dezvoltare a limbajului fiecărui copil şi de a permite repetarea exerciţiului de atâtea ori cât este necesar. prin folosirea altor materiale didactice. adaptaţi ritmului individual al fiecărui copil (tratare diferenţiată). îndeplinirea corectă a sarcinii didactice. a activităţilor psihice. Metodica desfăşurării acestor exerciţii este următoarea: .. în care educatoarea face pe deplin înţelese atât acţiunea jocului cât şi regulile care îl reglementează.exerciţiu constă în repetarea pentru plăcerea activităţii însuşite. folosind un limbaj simplu. Jocuri-exerciţiu este denumirea convenţională dată unei categorii de exerciţii de vorbire îmbinate cu elemente de joc. Atractivitatea se obţine prin formele noi sub care se prezintă aceeaşi sarcină.Executarea jocului are loc sub conducerea educatoarei care urmăreşte mai multe probleme: respectarea regulilor. J. în scopul adaptării”. . Planificarea acestui gen de exerciţii se face paralel cu proiectarea celorlalte activităţi de educarea limbajului.Prezentarea şi intuirea materialului în întregime sau parţial. Este o angajare atât pe verticală. introducerea unor noi variante de joc. îmbinarea armonioasă a elementelor de joc cu cele instructive.Piaget atestă adevărul că „jocul. dar şi informativă. sprijinirea celor care nu reuşesc să efectueze corect sarcina. . . atragerea în joc a tuturor copiilor. Ea indică modul de folosire a materialului.

Aceste forme de desfăşurare pot alterna pe tot parcursul activităţii. analizează şi apreciază munca preşcolarilor. sub supravegherea educatoarei. pe lângă forma clasică frontală. În grupuri şi individual Evaluarea activităţii Individual 5. a cărui imagine o trage din cutia cu surprize. Exemplu: Eu am pronunţat cuvântul „rac”. b) educatoarea explică şi demonstrează exerciţiul pe care copiii îl au de realizat.a) copii sunt introduşi în mod atractiv în exerciţiul-joc. În desfăşurarea jocurilor didactice. c) copiii execută exerciţiul. Ex: „Animalele şi puii lor” are ca obiectiv de referinţă pronunţarea unor onomatopee. Ex: Înaintea jocului didactic „Cu ce sunet începe sau se sfârşeşte cuvântul?”. Modele de jocuri didactice Prin jocul „Păcăleşte-mă pe mine!” copiii au fost solicitaţi să găsească cuvinte care să se deosebească de cuvântul meu printr-un singur sunet. cuvintele sau imaginile folosite în timpul acestuia. se poate organiza în activitatea de dimineaţă jocul-exerciţiu: „Priveşte şi citeşte”. iar copiii au substituit sunetul (r) cu sunetul (l) . am trecut la îmbinarea formelor: individuală. care are ca obiectiv recunoaşterea şi pronunţarea literelor. pentru imprimarea unui ritm activ de participare a lor la joc. prin trezirea şi menţinerea interesului pentru el. De obicei. Recunosc animalele şi puii. 5 copii aleg imaginile unor animale şi pronunţă fiecare onomatopeele. ascultă. desfăşurat la grupa mare . Pronunţă onomatopee. Fiecare copil pronunţă glasul animalului sau a puiului. pentru familiarizarea copiilor cu expresiile. jocurile-exerciţiu precedă jocurile-didactice. frontală şi pe grupuri. pentru o mai bună activizare a tuturor copiilor. plasându-se în momente prielnice ale jocului didactic. d) educatoarea sintetizează materialul verbal exersat. reprezentând graiul animalelor: Etapele activităţii Captarea atenţiei Reactualizarea cunoştinţelor Dirijarea învăţării Formele de activizare Frontal Individual Acţiunea copiilor Privesc.

i-am antrenat într-un viu dialog despre povestirile cunoscute. „.rezultând cuvântul „lac” (loz-roz. având în vedere că nivelul grupei (6-7 ani) a fost corespunzător. este necesară o înlănţuire. Exemplu: „.„Ce cuvânt lipseşte?” Se urmăreşte astfel o omogenizare relativă a grupei de copii. apoi le-am cerut să alcătuiască propoziţii după alte ilustrate mai puţin cunoscute (ilustraţii: „camera fetiţei”. Astfel. o relaţie logică între cuvinte. atribut)... „” „Câinele. din 24 de copii prezenţi.”. dându-le de fiecare dată alte sarcini. bere-pere). Arghezi.3%).. am desfăşurat jocul în care am folosit ilustraţii care să-i ajute să înţeleagă faptul că.. am organizat jocuri didactice de completare a propoziţiilor cum sunt: . predicatului). în jocuri de constituire de imagini..”. trecând apoi la cele mai puţin dificile (complement. începând cu cele care cere un efort mai mic (găsirea subiectului. pentru a-i obişnui pe copii cu o exprimare corectă. Pentru îmbogăţirea vocabularului. privind ilustraţia respectivă.. întrucât copiii cuprinşi în experiment au frecventat 4 ani grădiniţa. 22 au sesizat cuvântul care lipsea (92. Jocul s-a desfăşurat fără material. dirijând observaţia copiilor spre legăturile ce se stabilesc între cuvintele unei comunicări. pentru a alcătui o propoziţie. liber. Astfel. citeşte o carte. pentru a forma deprinderea copiilor de a se exprima corect. Pentru înţelegerea noţiunii de propoziţie..” b) În completarea propoziţiilor din care lipsea predicatul.. Concluzii: a) În completarea propoziţiilor din care lipsea subiectul – din 24 de copii prezenţi.”.„Fii atent şi completează!” .. copiii şi-au îmbogăţit vocabularul cu cuvinte pe care le-au raportat la imaginile corespunzătoare. paie-baie. „jocul fetiţei în grădină”). face o injecţie.”. În scopul de a-i introduce pe copii în tehnica exprimării corecte.. „Cenuşăreasa.. .”. „. o imagine reprezintă aspecte din poezia (cunoscută de copii) „Zdreanţă” de T. rufele păpuşii. participarea lor activă la procesul instructiv-educativ. Ştiind că jocurile în care se folosesc jetoane cu imagini contribuie la dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză fonetică. având în vedere particularităţile individuale ale copiilor.. 24 au sesizat cuvântul care lipsea (100 %).. Le-am solicitat să folosească cuvinte cunoscute din mediul înconjurător pentru a alcătui verbal. Exerciţiile de completare a propoziţiilor se face gradat. „peisaj de primăvară”.„Continuaţi ce spun!” . Exemplu: „Profesorul. pot fi antrenaţi copiii în jocuri de sortare a imaginilor după anumite criterii. Copiii au fost solicitaţi să formuleze propoziţii. coase un ciorap.. „Mama.”.. propoziţii.

17 au găsit cuvântul potrivit. bloc de gheaţă. Dar şi noi le arătăm. cuminte).” „Sar broscuţele în lac. Din cei 24 de copii. Exemplu: „Oaia mănâncă. „bloc de gheaţă”. situaţia a fost: din 24 de copii. sunt folosite mai rar. îşi scrie lecţiile frumos” (harnic. 16 au găsit cuvântul potrivit. 3 copii adăugat complement în loc de atribut („elevul îşi scrie lecţiile frumos acasă”). ce bine stăm. Versurile create împreună cu copiii au fost însoţite de imagini corespunzătoare. Exemplu: „Elevul. explicându-se că unele cuvinte se pronunţă la fel... copiii operează cu ele mai greu.. boabe). d) Introducerea atributului (jocul:„Ce cuvânt lipseşte?”) a fost sesizată mai greu.unghii.apă. Versurile de mai jos. dar au înţelesuri diferite. care pot fi jocuri de construcţie. Astfel. Într-un bloc. educatoarea începe versurile. iarbă. „lac”. deprinzându-i să creeze şi ei versuri scurte cu asemenea cuvinte. jocuri de creaţie ori altele. Educatoarea continuă să-i stimulez şi să-i dirijez pe copii şi în timpul jocurilor alese.” (răspunsul a fost: mâncare.. ei continuă şi se pot obţine versuri frumoase.” „Leul care stă în cuşcă Se preface că nu muşcă.stimulând gândirea şi imaginaţia creatoare a copiilor.. în care s-au folosit omonime: „Eschimoşii ne învaţă Cum se stă-ntr-un . După consolidarea deprinderii copiilor de a construi corect propoziţii. atunci când cuvintele care au rol de complement şi. copiii pot fi ajutaţi să creeze şi alte versuri cu omonime. „lac”. de atribut. chiar în aceeaşi propoziţie sau în propoziţii diferite. fân. Astfel. Iată exemple de versuri create cu copiii. Îmi fac unghiile cu lac.. în special. Ca să-ţi fiu ţie pe plac. Stropind pantofii de lac.c) În completarea propoziţiilor ce necesitau introducerea unui complement. s-au efectuat sistematic exerciţii pentru înţelegerea sensului cuvintelor. silitor. Pornind de la aceste exemple. dar care să însemne altceva decât „bloc de locuit”. ea poate desfăşura jocul „Să găsim alt înţeles”. Lucind mobila de lac. împreună cu copiii. De exemplu: „bloc de desen”. cu ajutorul unor ilustraţii. în care s-a folosit omonimul „bloc”. Leul cel din portofel . De aici se trage concluzia că. Te-ai făcut de apă lac.mobilă. exemplificând că un cuvânt ca „lac” poate însemna „lac”. Se explică jocul.

dialogurile dintre Albă ca Zăpada şi oglindă. Prin jocul didactic „De-a şcoala” se urmăreşte evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului şi a comunicării orale a preşcolarilor sub aspect fonetic. pentru verificarea performanţei. se spală”. „Ursul mănâncă miere. ca şi alte elemente de joc. avea drept target să reactualizeze cunoştinţele cu privire la rechizitele şcolare şi la modul lor de utilizare în diferite contexte. În acest sens. pentru a găsi rapid cuvintele omise pe parcursul expunerii. -să despartă cuvântul în silabe. „Sora mea se spală. Ca material didactic. pe tema „Ce putem face cu mâinile?” O activitate desfăşurată în urma unei vizite întreprinse la şcoală cu câteva zile înainte cu copiii grupei pregătitoare. la textul povestirii „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici” din care. copiii formulând propoziţii.. merge repede.” Prin jocul didactic „Spune mai departe” pot fi urmărite obiective precum: . dintre mama vitregă şi Albă ca Zăpada. dintre pitici şi Albă ca Zăpada. Dacă se reia jocul în alte activităţi. aplauzele. expresiv.Se preface-n fel de fel.”. „Maşina merge repede pe şosea.”.”. „Pisica se spală”. prin unele cuvinte. „Costel se spală.”. copiii au dat dovadă de multă atenţie. „. se recurge.”. -să spună cu ce sunet începe cuvântul. spre exemplu.”. Participarea activă a copiilor dovedeşte că ei cunosc foarte bine conţinutul poveştii şi. „Ursul este jucăuş. Exemplu: „urs” – următorul copil completează. În activităţile alese se introduc în joc propoziţii eliptice de subiect..” etc. „Trenul merge repede. altul: „Ursul doarme în bârlog.”. -să alcătuiască o propoziţie cu respectivul cuvântul. în joc se utilizează imagini ce desemnează anumite obiecte. gramatical. În timpul jocului. „Eu merg repede la grădiniţă. spunând mai departe: „Ursul doarme.”.activizarea gândirii logice prin găsirea cuvintelor corespunzătoare ca sens şi . pornind de la acţiunea efectuată de un copil şi completată de alţi copii. „Ursul merge greu.”. După epuizarea tuturor posibilităţilor de completare se schimbă jucăria. După finalizarea jocului.. ascultând povestea. Răspunsurile copiilor au fost numeroase: „Mama se spală. au fost cuprinse în chiar desfăşurarea activităţii respective.să găsească omonime cu ajutorul imaginilor afişate pe panou. se poate cere copiilor să deseneze sub imaginea de pe fişă tot . lexical..”. . „Sora mea merge repede la şcoală. Exemplu: „. în mod special. se pot folosi jucării.”. Mânuirea materialului.”.rapiditatea în gândire. intenţionat. acţiunea. cerându-li-se copiilor: -să denumească cuvinte. s-au omis unele cuvinte semnificative.respectarea acordului între subiect şi predicat. . care au ca subiect jucăria respectivă.

atâtea liniuţe câte silabe are cuvântul, iar cu o culoare roşie să încercuiască silaba care începe cu un anumit sunet (t, m, c etc. ). Prin jocurile desfăşurate în scopul însuşirii tehnicii de despărţire a cuvintelor în silabe, copiii se obişnuiesc să separe cuvintele. În mod concret, însoţind pronunţia prin ţinerea sub barbă a dosului palmei pentru a sesiza de câte ori se deschide gura când este despărţit un cuvânt în silabe, se urmăreşte, deci, numărul de silabe din care se alcătuieşte cuvântul pus în discuţie. Pentru a-i stimula şi antrena cât mai mult să participe la activitaea prin care să înveţe, să se deprindă cu despărţirea în silabe, se pot crea versuri semnificative pentru cuvânt cu o silabă, cu două, trei şi patru silabe. Grupajul de versuri este semnificativ începând chiar cu versurile care îndeamnă copiii la răspunsuri, la creativitate. „De veţi fi atenţi la mine, Mă veţi întrece, ştiţi bine. Cuvinte dintr-o silabă Vă rostesc acum degrabă: (ac, ou, şa, om, sac,...) Dar voi ştiţi cu mult mai multSă despărţiţi un cuvânt. Spuneţi dar, fără zăbavă, Cuvinte dintr-o silabă.” Cuvintele găsite de către copii au fost aşezate în grupajul de versuri în ordine alfabetică şi însoţite de imagini semnificative. Pentru cuvintele alcătuite din două silabe se pot folosi versurile: „Puneţi mânuţa sub barbă Şi rostiţi acum cu mine: ma-mă; Dac-ai deschis gura bine Numără şi apoi spune: Câte silabe conţine?” (două) „Vreţi să-mi spuneţi mai departe Vorbe din două silabe?” Pentru a atinge un obiectiv-cheie cum este formarea la copii a deprinderii de exprimare orală corectă, se pot alege cele mai potrivite metode şi mijloace. Activizându-se copiii în procesul cunoaşterii, se cultivă dialogul viu: educatoare- copil, copil-educatoare, spre a se cunoaşte individualitatea fiecăruia.

Spre a asigura o participare activă, creativă a copiilor, cărora trebuie să li se capteze şi să li se menţină interesul, se folosesc procedee prin care copiii sunt solicitaţi emoţional de către educator. Indiferent de obiectivele urmărite în jocurile didactice, esenţială este asigurarea prezentării sarcinilor diadactice într-o formă atractivă, saturată de elemente de joc. Astfel se facilitează rezolvarea optimă a acestora, pentru a stimula gândirea copiilor, trezind la aceştia dorinţa de a-şi comunica gândurile şi impresiile, plăcerea de a se juca. În funcţie de nivelul determinat de posibilităţile mentale specifice, se recurge la povestirile, convorbirile, jocurile libere ale copiilor în activităţile din grădiniţă. Pentru ca acestea să ajungă şi să se menţină la parametrii doriţi, este necesar ca vorbirea copilului să fie susţinută şi stimulată şi în familie şi în grădiniţă. Odată cu dezvoltarea limbajului şi a inteligenţei, copilul are posibilitatea să-şi însuşească noi modele de conduită verbală şi, prin aceasta, o necesară experienţă socială. Urmărind ca obiectiv formarea şi dezvoltarea creativităţii verbale la copiii de 6-7 ani, care au nevoie de un exerciţiu permanent cu cuvintele, cu propoziţiile şi cu frazele, se dezvoltă capacitatea lor de a se manifesta liber, pentru a dispune de un vocabular bine dezvoltat, pentru a avea un bogat volum de cunoştinţe în ideea pregătirii pentru şcoală. Astfel, se consideră necesar ca, prin jocurile didactice planificate, să se formeze copiilor deprinderea de a povesti întâmplări, evenimente şi cea de a expune idei cu uşurinţă, coerent şi logic, folosind un limbaj adecvat. De aceea, când se planifică jocurile didactice care le solicită copiilor să relateze corect întâmplări scurte, constituind propoziţii sau fraze cu acorduri corecte între părţile de propoziţie, se ţine seama ca la data respectivă copiii să aibă reprezentările necesare la care face apel jocul, corelându-se jocul didactic cu celelalte activităţi din grădiniţă. Se ştie că la vârsta preşcolară copiii au o deosebită bucurie de a asculta basme şi povestiri. Pentru ca întreaga grupă de copii să aibă o vorbire coerentă şi expresivă, se urmăreşte să le formez următoarele deprinderi: - de a reproduce cu uşurinţă poveşti cunoscute fără deviere de la subiect, păstrând o notă de originalitate; - de a vorbi expresiv, cu respectarea tonului corespunzător conţinutului; - de a interpreta rolul personajelor. Spre atingerea unor asemenea targeturi educatorul trebuie să se apropie de copii cât mai mult, să-i înţeleagă, să le ofer exemplul personal în exprimare, în expunerea unor povestiri sau întâmplări, în scopul de a-i stimula să-şi exprime gândurile şi să se manifeste liber în activităţile lor variate. Pentru a verifica în ce măsură copiii stăpânesc cunoştinţe şi deprinderi necesare însuşirii logice a unor idei prin povestire, se poate organiza jocul didactic „Să facem o poveste”.

Pentru desfăşurarea jocului se folosesc ca mijloace de învăţământ jetoanele corespunzătoare unei ilustraţii mai mari, pusă pe panou. Copiii sunt rugaţi să povestească, folosind cuvinte şi expresii pe care le cunosc din alte activităţi. Ca elemente de joc, se valorifică întrecerea, aplauzele, mişcarea, mânuirea jetoanelor. Regulile jocului- copilul care avea imaginea (jetonul) cu un element corespunzător ilustraţiei a răspuns. Exemplu: copilul care a avut un jeton pe care era desenat un om de zăpadă, la îndemnul „Să facem o poveste după imaginea care corespunde jetonului tău”, a mers la panou, unde se află ilustraţia corespunzătoare imaginii de pe jetonul său şi a răspuns: „Omul de zăpadă l-au făcut şi copiii din tablou, în care se vede că este anotimpul iarna”. Pentru că răspunsul corect a fost apreciat, copilul respectiv a avut voie să fixeze jetonul său pe ilustraţia de pe panou. Alţi copii au formulat şi ei propoziţii diverse. S-au utilizat toate ilustraţiile afişate pe panou şi toate jetoanele copiilor. Deci jocul se poate desfăşura prin asocierea imaginii reprezentative la ilustraţiile corespunzătoare, respectând regulile jocului. Toţi copii, având câte o imagine în care a fost redat un aspect dintr-un anumit anotimp au urmărit: - ce imagine va fi prezentată la panou; - dacă au o imagine care poate fi asociată cu cea prezentată; - să treacă la panou pentru a asocia imaginile şi pentru a formula propoziţii care exprimă conţinutul acestora. Pentru a ajunge la un nivel de dezvoltare corespunzător în formularea propoziţiilor, s-a început prin jocuri didactice mai simple, concrete. Astfel, la început, s-au folosit jocuri în care imaginile au fost mult apropiate particularităţilor psihice şi vârstei copiilor (jetoane cu jucării, păpuşi, ursuleţi, imagini din poveşti şi basme cunoscute, etc.) şi ilustraţii care să corespundă jetoanelor, solicitând ca fiecare să formuleze propoziţii sau fraze scurte şi logice, cu expresii frumoase, referindu-se la imaginea respectivă. Pentru a verifica în ce măsură copiii stăpânesc cunoştinţele şi deprinderile necesare unei însuşiri logice a ideilor, sub aspectul fonetic, gramatical, lexical, al alcătuirii de propoziţii se pot introduce între jetoane şi alte imagini care nu au avut legătură cu tema jocului şi cu conţinutul său. Într-o altă variantă, s-a solicitat copiilor să înlănţuie o serie de propoziţii care au fost formulate, în timp ce imaginile folosite de pe jetoane se afişează pe ilustraţiile mai mari de pe panou, cerându-se să se dea un titlu povestirii alcătuite de ei. Jocurile s-au desfăşurat cu toţi copiii grupei, dar în mod diferit; copiii mai timizi se grupează în activităţi cu copiii mai vioi, mai operativi pentru a-i antrena şi pe ei să răspundă la activităţile de joc didactic.

problematizarea a început să fie teoretizată abia de la mijlocul secolului al XXlea. copilul preşcolar ca dezvoltare psiho-intelectuală se află în stadiul inteligenţei preoperatorii. În literatura de specialitate problematizarea este identificată prin termeni ca: “învăţământ problematizat”. gândirea elevului este dirijată spre găsirea sau spre descoperirea unor soluţii edificatoare. ci redescoperit de ei. imaginaţia. Pivotul îl constituie o dificultate de natură teoretică sau practică. la început rezultatele au fost mai slabe. după 5 ani în schimb copilul începe să se detaşeze de obiecte. deprinderi şi abilităţi. pentru că din primii ani de viaţă ai copilului începe formarea şi dezvoltarea personalităţii sale. când pedagogul polonez W.3. gândirea şi limbajul legate strâns de contextul concret şi practic obiectual. Problematizarea Datorită strategiilor sale. prin care el dobândeşte noi cunoştinţe. Dacă alte metode au o vechime milenară. Dacă la începutul acestei perioade copilul are procese cognitive precum percepţia. aplicat la diverse discipline. le recompune şi le înţelege însuşirile şi stabileşte criteriile pe baza cărora ele pot fi examinate.Urmărind obiectivul unei verbalizări adecvate şi creatoare. experienţe. “predare pe probleme”. aplicate pe verticală la toate clasele şi pe orizontală la toate disciplinele. Etapele activităţii didactice se structurează astfel: . ca să-şi exprime cu uşurinţă gândurile prin formulare de propoziţii şi fraze. desfăşurată sub îndruparea educatorului-formator. Pentru a-i încuraja mai mult. le descompune mintal în elementele componente. valorificând spontaneitatea asociaţiilor. astfel ca elevul să o depăşească trecând peste nişte obstacole. au fost integraţi chiar şi copiii timizi. Ea se cere fructificată de la o vârstă cât de timpurie a elevului. adică preconceptuale. Este etapa de vârstă când educatoarea trebuie să stimuleze gândirea celor mici prin recurgerea la metode active. problematizarea are nebănuite resurse educative. astfel ca adevărul căutat de cei mici să nu fie numai transmis. pe care elevul este chemat să o rezolve prin activitatea sa de cercenare. memoria. care cuprinde etapa 2-7/8 ani. Desigur că dificultatea este construită de către educator. III. activizând elevii şi contribuind plenar la realizarea unui învăţământ formativ. Okon a elaborat o concepţie modernă despre învăţământul problematizat. “instruire problematizată”. Astfel. iar în România se utilizează mai ales termenii de “problematizare” şi de “învăţare problematizată”. dar cu timpul din dorinţa copiilor de a fi ascultaţi.Prin punerea unor probleme didactice. în diferite forme. Premisa esenţială este crearea de situaţii problemă de către educator. pe care le analizează. s-a procedat în continuare ca în etapele de dimineaţă sau după-amiază să se valorifice cunoştinţele copiilor însuşite în mediul social.

Problematizarea poate fi implicată în mai multe metode de învăţământ. anunţându-şi criteriile de evaluare. cu grade sporite de independenţă şi de participare activă. Elemente de problematizare introduse în alte metode apar în situaţia comunicării din metodele expozitive. Elevilor li se demonstrează drumul urmat spre descoperirea adevărului ştiinţific în care ei sunt antrenaţi. În activităţile de observare şi de lectură după imagini. ci şi unele productiv-creative. să realizeze experienţe simple. Se poate recurge la un mulaj cu vaca. Monologul problematizant se utilizează ca metodă a expunerii problematizate. ca ea să se extindă la grupa mare şi la cea pregătitoare. Prin conversaţie euristică se sintetizează în final. Dialogul problematizat ia forma conversaţiei euristice. Implicarea problematizării depinde de factori multipli precum: -Conţinutul şi obiectivele acţiunii de instruire -Particularităţile de vârstă şi posibilităţile lor de receptare -Interesele cognitive ale elevilor vizaţi Pedagogul ceh J. comentată şi de prof. să ordoneze. descoperindu-se ce au comun şi prin ce se deosebesc. Percepţia copiilor este stimulată. Dialogul problematizat presupune comunicarea didactică între participanţii la acţiunea de instruire în căutarea unei soluţii. univ Gheorghe Tomşa în studiul Modalităţi de problematizare în cadrul activităţilor de observare şi lectură după imagini: 1.Organizarea situaţiilor-problemă Formularea problemelor ivite Sprijinirea elevilor în rezolvarea acestora Sistematizarea şi fixarea cunoştinţelor dobândite Materialul cognitiv folosit pe parcursul acţiunii de problematizare a fost asimilat anterior sau pe traseul activităţii. vacă şi bou. se compară aceste animale. prin conversaţie euristică educatoarea realizează împreună cu copiii o investigaţie sub forma unui schimb de idei şi informaţii. Strategia problematizării este recomandată în grădiniţă cu începere din grupa mijlocie. să descifreze sensurile unor imagini dând răspunsuri la întrebări. Astfel. prin conceperea de întrebări-problemă sau prin recurgerea la întrebări cognitiv-productive din metoda de tip interogativ. Pokorny a stabilit o succesiune gradată a utilizării diferitelor metode şi procedee de instruire în care este implicată problematizarea. aminalul care dă lapte. bazate pe percepţia dirijată de către educatoare. în care educatorul poate recurge la una sau la mai multe metode de instruire. educatorul enunţând problema şi dezvăluind contradicţiile interne ce apar în rezolvarea ei. stabilindu-se ce produce vaca pentru oameni. să utilizeze corect unele informaţii. În lipsa cunoaşterii directe. Ca să bea un pahar cu lapte. 3. spre a observa ca ea este singurul animal între cele menţionate care are uger cu lapte. a discuţiei în care elevii înşişi pun - . orientându-le atât gândirea cât şi exprimarea verbală care va fi astfel activizată. magar. copilul ajuns la fermă trebuie să aleagă între cal. iar scopul atins astfel nu este numai dobândirea de noi cunoştinţe. să măsoare. 2. Copiii sunt încurajaţi să facă singuri observaţii independente.

productiv-cognitive. de tipul: De ce? Dacă. Metoda proiectelor presupune conceperea iniţială a unui plan dat. după opinia lui V. ca în cazul punerii în funcţiune a unui circuit electric. Selectarea şi aplicare diferitelor metode şi procedee de problematizare este dictată de conţinutul învăţământului.. . cu interesele. Fiind problematice şi ca atare recomandate în activitatea educatoarei cu grupa mare şi cea pregătitoare. Metoda problematizării propriu-zise presupune rezolvarea independentă a problemelor. asemenea întrebări surclasează pe cele reproductivmnemotehnice şi reporductiv-cognitive. iar verificarea soluţiilor şi a rezultatului aparţine educatorului. Chiar noile cunoştinţe se introduc din dicuţia educator-copil sub forma situaţiei problemă.. Elevul are autonomia alegerii soluţiilor pentru rezolvarea problemei asumate.. spre exemplu. Valorificarea şi evaluarea rezultatelor activităţii fiecărui grup pot fi realizate independent sau colectiv. 6. evaluare. stimulând operaţii superioare ale gândirii. Soluţia optimă aparţine ca opţiune elevului. presupune ca fiecare participant să-şi asume rolul stabilit iniţial ca sarcină didactică. pe baza cărui elevul este pus într-o situaţie educaţională de natură să-i sporească astfel cunoştinţele şi să realizeze tema respectivă prin propriul efort. La clasele mai mari ale liceului şi apoi ale facultăţii.întrebările-problemă sau ia aspectul dialogului pe grupe.V. reproductiv-cognitive. în activitatea de observare de la grupa mică. reproductiv-mnemotehnice. anuale şi chiar la proiecte de diplomă. în schimb. îndrumat de educatorul care pune copilul în situaţia de a descoperi singur adevărul ştiinţific căutat cu ajutorul raţionamentului. care fuseseră preferate. 5. elevii antrenându-se activ faţă de problemele ce se pun. care stabilesc relaţii cauzale. stimulând o activitate de căutare. care se pretează eficient sau nu la această practică în funcţie de particularităţile de vârstă şi de cunoştinţe ale elevilor. aflată la graniţa dintre necunoscut şi cunoscut şi care precede raţionamentele şi noţiunile noi şi ca atare contribuie la formarea acestora. care pot fi eterogene sau omogene ca nivel de pregătire. O tehnică importantă în plan didactic este cea a punerii întrebărilor la care să răspundă copiii.? Asemenea formulări interogative stârnesc curiozitatea epistemică. care îndeplinesc o funcţie predominant cognitivă. Ea are ca actant pe elev.atunci ? Ce s-ar întâmpla dacă. metoda aceasta este folosită pentru lucrări semestriale. al intuiţiei. cu rol de a forma noţiuni. Metoda problematizării pe grupe. capacităţile. el recurgând la operaţiuni de examinare. al deducţiei. ca: Ce este? Ce aţi avut ? 2. 4. Zabotin. ipotetice. precum: Cine? Care este? Care sunt? Când? 3.. priceperile şi deprinderile lor.. comparare şi gândire în mod cu totul independent. “o formă deosebită de gândire. “ După funcţia lor predominantă el distinge întrebări : 1.. al analogiei etc. motivele. Întrebarea este. ipoteticodeductive.

aşa ca: Ce culori foloseşte pictorul pentru a reda anotimpurile anului? e. Când dintr-o experienţă sau dintr-o acţiune dată se deduce o însuşire. Pentru a încuraja copiii să se orienteze spre tehnici de investigare. el reuşeşte să răspundă întrebărilor puse cu profesionalism şi cu iscusinţă de către educatoare.În activitatea de observare. De aceea este foarte important ca întrebările să ducă la atingerea obiectivelor lecţiei. precum: Ce s-ar întâmpla dacă nu am hrăni câteva zile peştii din acvariu sau păsările din colivie? Ce s-ar întâmpla dacă nu am alimenta autoturismul cu benzină ? Ce s-ar întâmpla dacă autobuzul nu ar avea faruri ? d. Chiar dacă nu este posibil ca un copil preşcolar să interpreteze perfect o imagine. ca: Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar culege grâul de pe câmp? Această întrebare va fi continuată logic de o alta: Pentru cine muncesc oamenii aflaţi pe câmp? d. Gh. Întrebări ce stimulează capacitatea copiilor de a stabili relaţii între elementele tabloului şi realitatea obiectivă pe care ele o reprezintă ( După ce ne putem da seama că tabloul reprezintă un sat în timpul iernii? Apoi o altă întrebare care solicită logica şi experienţa de cunoaştere a copilului: Cum a ajuns acolo gheaţa ?) b. Întrebări care solicită motivarea unor acţiuni ( De ce şterge mama praful în casă? sau De ce udă copiii plantele de la colţul naturii ? De ce se culeg fructele din pomi toamna? ) c. precum: După ce ne dăm seama că aceşti copii iubesc animalele şi plantele? După ce ne dăm seama din imagine că vremea este caldă? . Pentru dezvoltarea gândirii copiilor din grupa mijlocie se recurge la întrebări cu caracter ipotetic. se folosesc întrebări precum: De ce se rostogoleşte nuca? În mod logic se trece la o altă caracteristică prin întrebarea: De ce se aude zgomot la rostogolirea nucii şi de ce nu se aude zgomot la rostogolirea unei prune? b. se face apel la întrebări ca: Ce trebuie să facem ca să ştim ce se află sub coaja portocalei? Ce trebuie să facem pentru a şti dacă prunele sunt zemoase? Ce trebuie să facem ca să ştim cum este blana iepurelui? Ce trebuie să facem spre a afla ce se află sub coaja mărului? c. se recurge la întrebări de tipul: După ce putem cunoaşte că lupul este un animal sălbatic? Ce părţi ale corpului iepuraşului au formă alungită ? În cadrul lecturilor după imagini se recurge la acelaşi gen de întrebări. Pentru a dirija gândirea copiilor spre generalizări simple. Întrebări ce stimulează capacitatea copiilor de a sintetiza şi generaliza. prof. Întrebări care previn consecinţele acţiunilor umane. cu specificarea deosebirii create de aspectele vizate ori descoperite prin intuirea materialului ilustrativ şi de specificul lecturii după imagini. Tomşa distinge în funcţie de situaţii următoarele tipuri de întrebări: a. Tipologic ele se divid în: a. Întrebări care solicită raţionamentul deductiv.

problematizarea potenţează efectul conversaţiei euristice oferind educatoarei posibilitatea de a face o adevărată gimnastică a minţii cu cei mici.Aşa cum se utilizează în lecţiile de predarea limbii şi literaturii române în grădiniţă. .

5. discuţia colectivă. atunci când povestirea este obiectul unei lecţii de sine stătătoare. un altul le cere elevilor să alcătuiască propoziţii cu cuvinte date din cuprinsul lecţiei. încât ei nu mai ies apoi uşor din starea de relaxare produsă. ce se cer completate cu unele cuvinte din textul dat. Şi în învăţământul primar ea poate forma obiectul unei activităţi didactice (lectură) sau constituie o metodă utilizată într-o anumită secvenţă a activităţii. verificate de experienţa didactică a multor generaţii de dascăli. explicarea . Povestirea Povestirea a fost. In fine. aşa cum am demonstrat. cu cele mai recent implementate în învăţământul primar românesc. primăvară. o formă de activitate obligatorie în învăţământul preşcolar. b) metode bazate pe lectura textului scris (munca cu manualul): lectura explicativă. adesea folosită în alternanţă cu metoda cadranelor. şi o formă de pregătire a preşcolarilor pentru alte activităţi. De aceea. vară sau toamnă textul permite divizarea pe tablouri. -să-şi însuşească conţinutul povestirii. comparaţii etc. .1.expozitive: povestirea.Capitolul 5. tradiţionale. Metode utilizate în învăţământul primar. lectura independentă. unele secvenţe vor fi rezumate). morală şi estetică. subordonată obiectivelor lecţiei respective. . Un alt cadran cuprinde o imagine care i-a impresionat pe copii. La clasa a II-a la lecţia despre iarnă. învăţătorul va trebui: -să aleagă naraţiunea corespunzătoare vârstei copiilor şi care îndeplineşte condiţii certe de natură cognitivă. în cadrul orelor de limba română A. 5.conversative (dialogate): conversaţia. recomandăm îmbinarea dibace a metodelor clasice. descrierea.. pentru a putea să o prezinte copiilor în mod coerent şi atrăgător. respectiv cu epitete. Recurgem la un prim cadran cu expresii frumoase despre primăvară. ca povestire a educatoarei. -să prelucreze textul pentru a-l face comunicabil elevilor (în cazul unor texte mai lungi. problematizarea. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor a) metode de comunicare orală: . Un alt cadran are propoziţii lacunare. întrucât ele creează o dispoziţie specială micuţilor elevi. În genere. Desigur că metodele gândirii critice nu pot fi o permanenţă a fiecărei lecţii de limba română.

prin care se dau 5 versuri. printr-unul dintre procedeele recomandate: -să elimine cuvântul. 5. La clasele a III-a şi a IV-a incitantă este metoda cubului. de la care se ajunge la ciorchinele. care îi stimulează şi pe cei timizi sau leneşi. Descrierea Învăţătorul înfăţişează aspecte ale realităţii înconjurătoare: lucruri. în al doilea două adjective. prin realizarea unor scheme. argumentează. 6... la brainstorming. a unei acţiuni. În primul este Ştiu că. următorul are 3 verbe.. Se pot evidenţia însuşiri ale lucrurilor..Altul este Ce aş mai dori să ştiu. Din fiecare copil trebuie valorificat ceea ce are bun. La clasa IV-a se poate împărţi clasa în mai multe grupe atunci când pe baza metodei Experţii se realizează tema Ştiu. 4. ci şi asupra unei mişcări (descriere dinamică). Vreau să ştiu.. dărnicie. Fiecare grupă învaţă un fragment şi apoi îl spune. trăsături pozitive sau negative ale personajelor din text. 2.aplică. ca astfel să fie dinamizată acţiunea.. compară. 5. Se construieşte o propoziţie cu 4 cuvinte şi se ajunge la un cuvânt –sinteză.-să-şi stabilească intervenţiile personale. pe rând elevii trebuie să răspundă sarcinilor menţionate.3. Ea este productivă în lecţia cu tema Ştiu. prin care pornind de la un cuvânt din lecţie copiii pun întrebările cele mai felurite( De ce. cu sarcini distincte de lucru. Povestirea se mai utilizează în structura unor lecţii în care ea reprezintă un element auxiliar. Am învăţat. În predarea sunetului/ literei noi. Desigur că pe măsură ce puterea de imaginaţie a elevilor se măreşte. -să rezolve problema cuvintelor necunoscute. 3. El îi va conduce pe elevi înspre formarea capacităţii de a reda prin cuvinte imaginea unui obiect. povestirea se îmbină cu metode moderne dintre cele mai eficiente. se compară.? Când. lărgind baza informativă. astfel că în primul este un substantiv. precum dragoste.. de la explozia stelară. are un conducător. fiinţe. Pentru o învăţare activă se fixează 3 tabele. pentru detaşarea propoziţiei dintr-un context. analizează. Grupul stă la o masă. Cum . 5. pricepere etc. fenomene ale naturii. Explicaţia . se aduc noutăţi. descrie.?). învăţătorul are la îndemână mai multe modalităţi. asociază. Astfel. De reţinut că descrierea se realizează nu numai asupra unui obiect (descriere statică).. pentru a colora afectiv comunicarea. Aruncându-se acel cub. iar ultimul cuprinde ce am învăţat. Fiecare grupă are o denumire aparte. La finele de lecţie se recurge şi la cvintet. se discută. între care povestirea. Vreau să ştiu. -să adauge cuvântului necunoscut sinonimul cunoscut (în cazul în care cuvântul aparţine vocabularului activ). etc. Am învăţat. pe feţele căruia apar cerinţe fixe:1. eficient în lecţiile de recapitulare la explicarea unor cuvinte.2. ?. înlocuindu-l printr-un cuvânt cunoscut.

naraţiuni. ele trebuie să îndeplinească anumite cerinţe: . o expresie. utile însuşirii noilor cunoştinţe). Dacă elevii nu pot să formuleze răspunsul aşteptat. se recurge la mijloacele audiovizuale. d) conversaţia de verificare (în cadrul verificării orale a cunoştinţelor). Conversaţia Este o metodă de utilizare generală.să fie concise. Descoperirea se bazează pe cunoştinţele acumulate anterior de către elevi şi pe conexarea lor. se stabilesc felurile substantivului. după care analizează conţinutul. 5..4.să se limiteze la strictul necesar. să fie mai frecvent utilizate întrebările de descoperire şi de evaluare. urmate de răspunsuri ale acestora. etc. ca la ciorchine. Conversaţia euristică presupune o serie de întrebări adresate elevilor de către învăţător. când prin metoda ciorchinelui. Explicaţia se utilizează şi în lecţia de consolidare.cu adresare directă.Cine? Unde? Când? . . La o lecţie nouă se recurge la conversaţia de spargerea gheţii. . în schimb. b) conversaţia de reactualizare (pentru reamintirea unor cunoştinţe anterioare. cauzele şi semnificaţia. Reuşita conversaţiei euristice depinde de caracterul întrebărilor.accesibile. Discuţia colectivă constă în schimbul de păreri. Se cere în final să se propună un alt deznodământ al unei întâmplări. . pentru a-i conduce la descoperirea unor informaţii noi. Dacă la întrebările de identificare şi de descriere răspunsurile nu au nicio culoare personală.?.. În funcţie de scopul urmărit. dar se dau numai unele elemente. Pentru a putea răspunde rolului formativ al întrebărilor.Învăţătorul prezintă un caz nou (o situaţie. cu ajutorul liniuţelor. învăţătorul va formula întrebări ajutătoare. Prin harta povestirii. Învăţătorul va avea în vedere ca întrebările de tip reproductiv. în toate clasele şi la toate obiectele de învăţământ.corecte din punct de vedere gramatical. se realizează căsuţe. se disting mai multe tipuri de conversaţie: a) conversaţia euristică (pentru însuşirea unor cunoştinţe noi). Se explică la un text citit în clasă cuvintele mai grele. de impresii sau de informaţii în legătură cu o problemă. Pentru potenţarea efectelor. mai ales la imaginile din laborator. întrucât ele nu pot depăşi conţinutul informaţional al textului. un cuvânt).De ce? Dar dacă era altfel? Cum consideraţi? Ce se poate spune despre. c) conversaţia de fixare (pentru organizarea şi consolidarea cunoştinţelor însuşite). . spre exemplu. Astfel se predau noţiunile gramaticale.

revin cu cartea la bibliotecar. B. transcrieri de informaţii din reviste pentru copii şi din almanahuri. învăţătorul îi va pregăti dinainte printr-o suită de activităţi cu manualul. Învăţătorul îi revine răspunderea de a crea ocazii pentru a pune elevul în contact cu textul. la elementele obiective (conţinute în text) se adaugă aprecieri morale. să descopere modul în care este comunicat mesajul şi ce semnificaţie are acesta. Pentru fixare aestei idei se face legătura cu proza Banul muncit de Alexandru Mitru. Ei vor fi îndrumaţi: -să citească un text de mai multe ori. -să delimiteze fragmentele.imaginilor. Ceea ce caracterizează o asemenea metodă este asocierea citirii cu explicaţiile date de către învăţător sau de către elevi. . morala care se desprinde din text este că trebuie să munceşti.proiecţiilor fixe şi dinamice. Lectura independentă Pentru a se ajunge ca elevii să realizeze lectura în mod independent. -să elaboreze idei principale. prin care se urmăreşte ca elevii să înţeleagă textul.graficelor. . uneori chiar profund marcate individual. asupra căruia să opereze în mod independent. constatări cu privire la calitatea lecturii. iar din discuţia cu el se pot face apoi corecturi.În schimb. Ca activităţi independente. . cu elevii clasei a II-a sau a IV-a duşi la biblioteca şcolii. -să rezume ceea ce au citit. -să le treacă într-un caiet special. 5.5. b) Metode de explorare indirectă prin intermediul substitutelor realităţii: demonstraţia cu ajutorul . în cazul abordării problematizate. 5. Pe lângă des repetata recomandare ca elevii să elaboreze singuri rezumatul celor citite. Metode de explorare şi descoperire (de învăţare prin descoperire nedirijată sau dirijată) a) Metode de explorare directă (nemijlocită) a obiectelor şi fenomenelor: observarea sistematică şi independentă. -să selecteze în text unele pasaje de interes.6. există şi alte forme de practicare a lecturii independente: citate din cărţi de literatură şi de ştiinţă popularizată. La lecţia Cel mai bun prieten. Lectura explicativă Iată o formă de citire.

89) 5. cum se leagă literele într-un cuvânt. Întorşi în clasă. Când se aplică sistemul muncii pe grupe. filme despre poziţia corectă a elevilor în timpul scrisului. în procesul de învăţământ. ei vor observa obiectul pe baza unui plan dat de învăţător.7. demonstraţia cu ajutorul proiecţiilor fixe sau dinamice/se prezintă diapozitive despre poziţia corectă a elevului în bancă. Metode bazate pe acţiune: -metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţii. demonstraţia figurativă/se arată elevilor planşa cu litera descompusă şi cu litera întreagă.la scară. acţiuni. vor comunica informaţiile şi impresiile. sarcinile de observare sunt egale pentru fiecare elev. algoritmi operaţionali. pentru a cădea de acord asupra unui plan comun de întocmire a compunerii. Apelul la demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale.9. La clasa I. prin faptul că îngăduie asemănări cu procesul/obiectul pe care-l reprezintă. (Cerghit. În activitatea didactică. fiecare grupă primeşte o sarcină aparte de îndeplinit. se justifică prin capacitatea mare de comunicare pe care o au acestea: elevii reţin 20% din ceea ce ascultă. Observarea Presupune un obiect. 30% din ceea ce văd şi 65% din informaţiile primite prin auz şi văz. de exemplu. el poate realiza reprezentarea grafică a partenerilor de dialog şi a relaţiilor comunicative dintre ei. Radu. vârsta elevilor. demonstraţia cu ajutorul desenului la tablă/cum se execută litera. Tot cu ajutorul modelelor se poate reprezenta structura unei propoziţii. în special filmul. De exemplu. Observarea se poate realiza individual sau în grup. în funcţie de scopul utilizării lor. Când elevii îşi pregătesc o compunere despre pădurea de la marginea satului. Popescu. puncte de pornire în obţinerea unor informaţii sau elemente de confirmare a informaţiilor dobândite în procesul de cunoaştere. care poate fi urmărit într-un anume moment al existenţei sale sau de-a lungul unei perioade de timp. Dacă se aplică prima formulă. Modelele didactice sunt elaborate de către instituţii specializate.8. A. Modelarea Presupune un sistem care reproduce. etc. .structura unui sistem. Modelul conduce astfel la cunoaşterea realităţii în mod indirect. Demonstraţia A demonstra înseamnă a prezenta obiecte. se practică demonstraţia acţiunilor de executat/cum se realizează semnul grafic sau litera în aer. îmbracă forme variate după obiect. Vlăsceanu. dar şi învăţătorul poate concepe şi realiza modele didactice. Modelele didactice reprezintă. 5. despre un monument sau o casă mai veche din localitatea lor.5.

10. elevii învaţă (pe baza sistemului concentric de predare. analiza gramaticală nu este completă. de ce gen. prin care se formează priceperi şi deprinderi. 5.a. -să parcurgă exerciţiile în mod gradat. al consolidării cunoştinţelor dobândite. acţiuni. Pentru ca exerciţiul să-şi îndeplinească rolul.-metode de învăţare prin acţiune fictivă (simulată): jocuri didactice. a căror dominantă este componenta motrice. -exerciţii operaţionale.învăţare a cunoştinţelor). În legătură cu substantivul. Este o metodă care poate fi aplicată pe toată durata şcolarităţii. imediat după rezolvare. Algoritmii se pot prezenta sub forma regulilor gramaticale şi ortografice. exerciţiul se practică din clasa I. Metode de simulare A simula înseamnă a facă să intenţionat o impresie falsă. exerciţiile se grupează în două categorii: -exerciţii motrice.12. care contribuie la formarea operaţiilor intelectuale. 5. din perioada învăţării citit-scrisului. Metoda algoritmizării Un algoritm reprezintă o succesiune de operaţii desfăşurate întotdeauna în aceeaşi ordine. -să înţeleagă modelul acţiunii. a se asemenea altuia). 5. în scopul formării de priceperi şi deprinderi motrice şi intelectuale. -să-l execute de câteva ori. Se pot simula simulare sunt jocurile didactice şi apară adevărat ceva inexistent. În cadrul obiectului limba română din ciclul primar. astfel ca elevii: -să cunoască scopul exerciţiului propus. şi până în clasa a IV. fenomene. ca să-şi reprezinte identificarea lui. de la exerciţii simple la exerciţii cu un grad de complexitate mai mare: -să beneficieze de verificări. al dezvoltării operaţiilor gândirii şi a capacităţilor creatoare ale elevilor. învăţare dramatizată. Ei îl vor caracteriza pe baza următoarelor operaţii: ce fel de substantiv. pentru a-l însuşi. Exerciţiul Exerciţiul presupune efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni. învăţătorul trebuie să iniţieze actanţii. Dacă una din operaţii nu este realizată. cu varianta . a da în mod preface (lat. În funcţie de capacitatea vizată. -să cunoască la ce pot apela pentru rezolvarea lui (regulă.11. Metodele de învăţământul prin dramatizare. care conduce la rezolvarea corectă a unei sarcini didactice. principiu). Simulare = a face un lucru procese. la ce număr este.

în mod obligatoriu. pentru rezolvarea unei probleme. Este o activitate practicabilă şi la copiii de vârstă şcolară mică. -asigură înţelegerea de către copii a relaţiilor de cauzalitate din viaţă. în forme potrivite vârstei. . a unor atitudini. Pe de altă parte. povestiri). -dezvoltă deprinderile elevilor de a purta discuţii între ei. pe baza unor fabule.jocului de rol.asigură învăţarea fără eforturi vizibile în cazul celorlalte activităţi.. Învăţarea prin dramatizare se practică sub forma citirii pe roluri sau a interpretării unor scenete (preluate din literatura dramatică pentru copii sau create de către învăţător. -îi pune în situaţia să caute căi alternative de rezolvare a unei probleme. din partea fiecărui participant. -dezvoltă capacitatea de comunicare. cât şi în învăţământul primar. Jocul de rol Presupune. . Întrebările posibile generate de observarea acţiunii sunt: -Ce ar fi trebuit să facă pentru . în relaţie directă cu universul de viaţă al elevilor. cu anumite modificări. Adesea se intră î lecţie prin brainstorming.? -Ce se poate întâmpla mai departe? Metoda jocului/interpretării de rol are efecte pozitive în mai multe direcţii: -dezvoltă capacitatea de comunicare. prin înţelegerea şi exprimarea ideilor referitoare la ceea ce se prezintă. Scenele prezentate vor fi.se adresează. ele aduc în procesul de învăţământ o atmosferă de voioşie. când se utilizează metoda Pălăriilor gânditoare. disponibilităţii spre joc a acestor vârste şi dorinţei de cunoaştere a copiilor. cu implicaţii în sfera morală. Primele se practică atât în învăţământul preşcolar.. să se comporte ca o altă persoană. -dezvoltă capacitatea de ascultare. prin înţelegerea şi exprimarea ideilor referitoare la ceea ce se prezintă. de mişcare şi de relaxare. graţie aceloraşi valenţe: . în egală măsură. Jocurile didactice îmbină jocul cu efortul presupus de procesul învăţării. care pretind din partea spectatorilor exprimarea şi argumentarea.. 5.13. Interpretul va încerca să înţeleagă atitudinile şi reacţiile unei persoane aflate într-o anumită circumstanţă de viaţă. Organizarea jocului de rol este o posibilitate de analiză a unor situaţii – problemă.? -Cum ar fi trebuit să procedeze pentru ..

3.Jocul de rol este considerat o componentă majoră a jocurilor de simulare potrivite pentru copiii aflaţi în clasele primare. b. elaborată de Fannie Schaftel şi George Schaftel. cât şi spectatorii. discută împreună ceea ce vor face. 6. la discuţii participând atât „actorii”. Discutarea soluţiei şi a consecinţelor ei Se discută modul în care a fost rezolvată problema. 1. Rezolvarea iniţială a problemei După ce problema a fost identificată. pentru a putea comenta. clar. . reamintind o experinţă anterioară: -Ce s-a întâmplat? -Când s-a întâmplat? -De ce s-a întâmplat aşa? 2. El alege şi interpreţii celorlalte roluri. întrucât ei posedă capacităţile verbale necesare pentru interpretarea de roluri. Lynne Murihead fixează structura unei secvenţe de joc de rol. se cer soluţii pentru rezolvarea ei: Ce credeţi că ar trebui să facă în această împrejurare acea persoană? Între ce şi ce poate să aleagă? 5. Interpretarea unui rol Copilul care a dat soluţia acceptată de către cei mai mulţi colegi de clasă este invitat să interpreteze rolul persoanei aflate în situaţia respectivă. Identificarea problemei Pe bază de întrebări. Prezentarea situaţiei Elevilor li se prezintă situaţia respectivă pe un mijloc audio-vizual sau este povestită. Pe baza indicaţiilor cuprinse într-o serie de broşuri People in action/Oameni în acţiune/. Întrebările sunt: S-ar fi putut întâmpla aşa acest lucru? De ce ? Cum se vor simţi celelalte persoane? 7. Căutarea alternativei a. Învăţătorul îndeamnă elevii observatori să urmărească cu atenţie ceea ce li se prezintă. Secvenţa cuprinde nouă „paşi”. coerent de către învăţător. Pregătirea pentru prezentarea situaţiei – problemă Învăţătorul previne grupul. este identificată problema: Care este problema cu care s-a confruntat persoana respectivă? Fiecare dintre voi este de acord că aceasta este problema? Mai trebuie să avem ceva în vedere? 4. c.

să ajute elevii. Printre metodele care activizează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alţii. b. elevul îndeplineşte sarcini care îl vor conduce la înţelegere). *gândirea creativă (elevul are propriile sale sugestii. 9. Cere compararea lor şi luarea deciziei. care a devenit indispensabil activităţii şcolarilor. La toate acestea se adaugă iniţierea pe calculator. îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită . c. răspunde la întrebări.METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ În prezentarea inst. procesul de învăţare calibrat pe interesele/ nivelul de înţelegere/ nivelul de dezvoltare al participanţilor la proces. În organizarea acestui tip de activitate.Elevii sunt întrebaţi dacă există şi alte căi prin care ar fi putut acţiona persoana din situaţia dată. Explorarea alternativelor prin „interpretarea unui rol” şi prin discuţii Alternativele propuse de către elevi vor fi reprezentate printr-o interpretare suplimentară de roluri şi prin discuţii asupra acestor alternative. chiar şi a celor cu caracter negativ. dacă observă că ei întâmpină greutăţi. să permită exprimarea tuturor opiniilor. *construirea cunoştinţelor (în loc să fie pasiv. *învăţarea aplicată (elevul devine capabil să aplice o strategie de învăţare într-o anumită instanţă de învăţare). pe baza selectării celei mai bune alternative de rezolvare a problemei. În cadrul învăţării active. Luarea deciziei Învăţătorul reaminteşte elevilor soluţiile propuse. 8. conform dicţionarului. se pun bazele unor comportamente. de altfel observabile: *comportamente ce denotă participarea (elevul e activ. Capitolul 6. “învăţarea activă înseamnă. 6. 5 din Petrila. să aleagă probleme adecvate vârstei şi experienţei copiilor. învăţătorul va ţine seama de câteva cerinţe: a. ia parte la activităţi). Preda Mihaela Raluca de la Şcoala Generală nr. inclusiv să interpreteze un rol. propune noi interpretări).

Metodele si tehnicile interactive de grup se clasifică. caracterului ludic şi oferind alternative de învăţare cu “priză” la copii.denumirilor foarte uşor de reţinut. dupa funcţia principală didactică în : a)Metode de predare –învăţare interactiva in grup : -metoda predării / invăţării reciproce(Reciprocal teaching –Palinscar) -metoda “mozaicului”( Jigsaw) -citirea cuprinzătoare -metoda “Cascadei” (Cascade) -metoda învăţării pe grupe mici (“STAD-Student Teams Achievement Division”) -metoda “turnirului între echipe”(“TGT-Teams/Games/ Tournaments”) -metoda schimbării perechii (“Share-Pair Circles”) -metoda “Piramidei” -invăţarea dramatizată b)Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare : -harta cognitivă / conceptuală -matricile -”Lanţurile cognitive” -”Scheletul de peşte” -diagrama cauzelor şi a efectului -”pânza de păianjen” -”Tehnica florii de nufăr” -”Cartonaşe luminoase” c)Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii : -”Brainstorming” -”Explozia stelară” -”Metoda pălăriilor gânditoare” -”Caruselul” -”Multi-voting” -”Masa rotundă” -interviul de grup -studiul de caz -”Incidentul critic” -”Phillips 6/6” -”Tehnica 6/3/5” -”Controversa creativă” -”Tehnica acvariului” -”Tehnica focus-grup” -”Patru colţuri” .

albastru şi negru.învăţare este un joc în sine. •poate însemna şi supărare sau furie. pesimiste. tristă. galben. •este neutră. •este gândirea optimistă. verde. fiecare având câte o culoare: alb. Pălăria neagră •exprimă prudenţa. participanţii fiind liberi să spună ce gândesc. . judecata. •culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui. roşu. Pălăria albă •este obiectivă asupra informaţiilor. •este impulsivă. Ca material vor fi folosite 6 pălării gânditoare. sumbră asupra situaţiei în discuţie. iar cele şase pălării să fie frumos colorate. Pentru succesul acestei metode este important însă ca materialul didactic să fie bogat. constructivă pe un fundament logic. să-i atragă pe elevi. avertismentul. •reprezintă o bogată paletă a stările afective.-”Metoda Frisco” -Sinectica -”Buzz-groups” -”Metoda Delphi” d)Metode de cercetare în grup : -tema / proiectul de cercetare în grup -experimentul pe echipe -portofoliul de grup. •oferă o pespectivă întunecoasă. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. grija. Fiecare culoare reprezintă un rol. Fiecare. strălucirea. Împărţirea elevilor depinde de materialul studiat. bineînţeles. Pălăria verde • exprimă ideile noi. •reprezintă perspectiva gândirii negative. Pălăria roşie •lasă liber imaginaţiei şi sentimentelor. că rolurile se pot inversa. Pălăria galbenă •oferă o pespectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei. Copiii se împart în şase grupe. dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE Acest nou tip de metodă de predare. pentru şase pălării. optimismul. stimulând gândirea creativă.

Gânditorul pălăriei negre punctează ce este rău. gânditorul poate spune aşa: ”Aşa simt eu în legătură cu…” Această pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii.• este simbolul fertilităţii. Pălăria roşie (psihologul) : Purtând pălăria roşie. atotvăzător şi atotcunoscător. Calculatorul este neutru şi obiectiv. gândind din perspectiva ei. Explică ce nu se potriveşte şi de ce ceva nu merge. Gânditorul pălăriei albe este disciplinat şi direct. este culoarea cerului care este deasupra tuturor. Albul (absenţa culorii) indică neutralitatea. care sunt riscurile. • supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii. ci ceea ce semnifică ea. în mod obiectiv şi să relateze exact datele. Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi: pălăria albă – pălăria roşie pălăria neagră – pălăria galbenă pălăria verde – pălăria albastră Cum trebuie să se comporte cel care “poartă” una din cele 6 pălării gânditoare: Pălăria albă (povestitorul): Cel ce poartă pălăria albă trebuie să-şi imagineze un computer care oferă informaţii şi imagini atunci când acestea i se cer. Nu este o argumentare ci o încercare . al producţiei de idei noi. inovatoare. Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi reprezinte fiecare pălărie. Nu pălăria în sine contează. Pălăria neagră (criticul) : Este pălăria avertisment. Cel ce priveşte din această perspectivă nu trebuie să-şi justifice feeling-urile şi nici să găsească explicaţii logice pentru acestea. să se concentreze strict pe problema discutată. Pălăria roşie permite gânditorului să exploreze sentimentele celorlalţi participanţi la discuţie. ceea ce induce culoarea fiecăreia. gânditorul trebuie să imite computerul. concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor. greşelile demersurilor propuse. Nu oferă interpretări şi opinii. Ea face posibilă vizualizarea. întrebându-i care este părerea lor “din perspectiva pălăriei roşii”. • albastru a rece. pericolele. exprimare lor. Pălăria albastră • exprimă controlul procesului de gândire. Când “poartă” pălăria albă. • este preocuparea de a controla şi de a organiza. incorect şi care sunt erorile. adică din punct de vedere emoţional şi afectiv.

Gânditorul pălăriei galbene luptă pentru a găsi suporturi logice şI practice pentru aceste beneficii şi valori. dar prin simple interjecţii. Ideile creative oferite sub pălăria verde pot constitui material de studiu sub pălăria galbenă. Poate să atragă atenţia celorlalte pălării. acestea aparţinând pălăriei roşii. pălăria galbenă trebuie folosită înaintea pălăriei negre. renaşterea. Cere un efort de gândire mai mare. Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările. aşa cum pentru pălăria neagră erau specifice cele negative. Este folosită pentru a ajunge la noi concepte şi noi percepţii. Rezolvă conflictele şi insistă pe construirea demersului gândirii. are în vedere beneficiile. Pălăria albastră (moderatorul) : Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. Se concentrează asupra aprecierilor pozitive. Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. noi posibilităţi. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. valoarea informaţiilor şI a faptelor date.obiectivă de a evidenţia elementele negative. este permis oricărei pălării să-i adreseze comentarii şi sugestii. valoareaseminţelor. reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit. Exprimă speranţa. Nu se referă la crearea de noi idei sau soluţii. al optimismului. E gândirea despre gândirea nevoită să exploreze subiectul. propuneri concrete şi clare. dar nici nu…” Gânditorul nu exprimă sentimente negative. acestea fiind domeniul pălăriei verzi. Chiar dacă are rolul conducător. În cazul unor idei noi. noi variante. Se pot folosi formulări negative. Intervine din când în când şi de asemeni la sfârşit. de genul: “Dar dacă nu se potriveşte cu…” “Nu numai că nu merge. Pălăria verde (gânditorul) : Simbolizează gândirea creativă. Beneficiile nu sunt sesizate întotdeauna rapid şI trebuie căutate. Oferă sugestii. Pălăria galbenă (creatorul) : Este simbolul gândirii pozitive şi constructive. Pălăria albastră → clarifică Pălăria albă → informează Pălăria verde → generează ideile noi şi efortul Pălăria galbenă → aduce beneficii creative Pălăria neagră → identifică greşelile . Căutarea alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub pălăria verde. Verdele exprimă fertilitatea. după cum aprecierile pozitive sunt lăsate pălăriei galbene.

uite aceste Ce ne rezumăm? este dacă… idei? Ce cum împiedică? Care e Cum informaţii privesc eu Care fi La ce următorul poate lipsesc? lucrurile… sunt altfel riscuri ne pas? atacată Ce Sentiment avantajele expunem? Care informaţii ul meu e ? Ne permite sunt ideile problema am vrea să că… Pe ce regulamentul principale ? avem? drum o ? ? Nu-mi Putem Cum place felul luăm? Să nu face asta şi putem cum s-a Dacă pierdem în alt mod? obţine începem timpul şi Găsim şi procedat.Pălăria roşie → spune ce simte despre Un exemplu de întrebări / comportamente posibile în acest joc este: Pălăria Pălăria Pălăria Pălăria Pălăria Pălăria albă roşie galbenă neagră albastră verde Ce Punându. informaţiile aşa… să o altă ? sigur vom ne explicaţie? ajunge la concentră rezultatul m bun! asupra…. nu credeţi? Marele avantaj al acestei metode este acela că dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice.Pe ce se Care sunt Putem Şansa informaţii mi pălăria bazeză erorile? să succesului avem? roşie. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul celei principale. pornind de la o temă centrală. asemeni petalelor florii de nufăr. F C G . concepte. inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale. TEHNICA LOTUS (Floarea de nufăr) (LOTUS BLOSSOM TECHNIQUE)* Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei.

urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale. pentru alte 8 flori de nufăr. 2.: Diagrama Lotus Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale. . 1: Reprezentarea direcţiei de organizare a Tehnicii Lotus Fig.B tema D H E A Fig. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare.

1994. Se analizează diagramele şi se apreciază rezultatele din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 6. drept noi teme centrale pentru celelalte 8 cadrane (“flori de nufăr”) 5. Se completează în acest mod cât mai multe cadrane. creându-se astfel un “laborator al creativităţii”. rostopască. Exemple: 1. se poate reamenaja sala de curs. de la A la H. pelin. − cerinţele şcolare. conform figurii prezentate. Tema centrală: modalităţi de stimulare a potenţia-lului creativ al elevilor Cele 8 idei secundare: − conduita creativă a profesorului. cu fotografii din timpul copilăriei. − relaţia elev-elev. publicat de Ten Speed Press. muşeţel. ţinându-se cont de sugestiile oferite. cu peisaje desenate sau . 3. Folosirea celor 8 idei deduse. gălbenele. − climatul creativ din clasă. Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi consemnarea lor în diagramă.Atfel. − atitudinea cretivă a profesorului. Astfel. Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile viitoare. tei. pornind de la o temă centrală. coada şoricelului. mentă. Evaluarea ideilor cu privire la stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ poate avea şi o utilitate practică. 2. 4. (“flori de nufăr”). în conformitate cu expectaţiile elevilor: se poate decora clasa cu picturi făcute de elevi. Construirea diagramei. 2. Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema centrală. ETAPELE TEHNICII FLORII DE NUFĂR: 1. Tema centrală: plantele medicinale Cele 8 idei secundare: sunătoare. Scrierea temei centrale în centrul diagramei. în sensul acelor de ceasornic. Etapa evaluării ideilor. Acestea se trec în cele 8 “petale” (cercuri) ce înconjoară tema centrală. − modalitatea de evaluare. * Adaptat după “Thinkpak” de Michael Michalko. sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte. − modalităţile de organizare a colectivului. − relaţia profesor-elev.

frecaţivă nasul! Dacă lăsaţi apa să curgă când vă spălaţi pe mâini. acoperiţi-vă ochii cu mâna! Dacă rupeţi foi din caiete. C. puneţi mâna pe umăr! Dacă adunaţi deşeuri de hârtii. lăsaţi privirea în jos! 15 . Ţinta. Echipa băieţilor a obţinut 65 de 5 puncte. cu jucării/jocuri menite să stimuleze creativitatea şi alte materiale didactice. În funcţie de atitudinea pe care o au faţă de o problemă trebuie să răspundă la nişte comenzi ca: Dacă în familia voastră se fumează.Radu a aruncat 3 bulgări de 1 zăpadă dar au atins ţinta numai cu doi. la care s-ar putea propun Jocul didactic :         Copiii au organizat un concurs de tras la ţintă cu bulgări de zăpadă. A . Câte puncte au obţinut în total ? Joc pentru cunoaşterea atitudinii elevului faţă de mediu – urmăreşte conştientizarea problemelor de mediu. Este un test de sinceritate la care participă toţi elevii. Cu roşu s-a notat punctajul care se poate realiza în funcţie de locul unde au lovit ţinta. bateţi dinpalme! Dacă aruncaţi gunoiul pe stradă. iar cea a fetelor cu 30 de puncte mai puţin. ridicaţi o mână! Dacă rupeţi crengile copacilor sau florile din parcuri. materiale video cu activităţi creative sau spectacole realizate de ei sau de colegii lor.Există şi posibilitatea dezvoltării unui Lotus individual. tema centrală ar putea fi întrebarea: “Ce ţi-ai dori să studiezi?”. 5 10 Ce punctaj putea obţine ( toate soluţiile) B. Tehnica Lotus poate fi desfăsurată cu succes în grup. cu cărţi ilustrate (pentru cei mici) sau cărţi însoţite de teste şi jocuri creative (pentru cei mai mari). ca un exerciţiu de stimulare a creativităţii şi de autoevaluare. omul de zăpadă. De exemplu. Care este diferenţa dintre punctajul minim care s-ar obţine din 3 lovituri şi punctajul minim al lui Radu.fotografiate. ridicaţi mâna dreaptă! Dacă aveţi un animal pe care îl îngrijiţi. clipiţi din ochi! Dacă zbieraţi pe coridor sau în clasă. fiind adaptabilă unor largi categorii de vârstă şi de domenii.

răspunderea individuală de grup. toţi elevii cu numărul 1 se vor grupa separat.numerele 3 • Ctitorii . Se explică subiectul pus în discuţie. se consultă între ei şi hotărăsc cum vor prezenta informaţiile colegilor de la grupele iniţial. Fiecare primeşte un număr de la 1 la 4 şi se formează noile grupe. fiecare parte a materialului. în ordine iniţială. Experţii se întorc la echipa iniţială unde transmit cunoştinţele colegilor. învăţătorul adresează întrebări pentru a verifica gradul de înţelegere a informaţiilor şi pentru a aplica şi un test. La fel vor proceda şi numerele 2. învăţător şi elev. ajungându-se la reconstituirea întregului. după ce experţii şi-au încheiat activitatea fiecare se întoarce la grupa iniţială şi le predă celorlalţi fragmentul pregătit. Fiecare parte a întregului este prezentată într-o ordine logică. . după care primeşte o fişă ce cuprinde o parte dintr-un material mai amplu ( materialul are atâtea părţi câte grupe s-au format ). închideţi ochii! Mozaicul este o strategie care se bazează pe învăţarea în echipă.4. Ei pot primi şi întrebări.Dacă omorâţi insecte sau chinuiţi animale ca să vă distraţi. . astfel formate vor dezbate temele puse în discuţie. în acest moment. Citesc fragmentul primit . dezvoltă abilităţi de comunicare.numerele 2 • Politica internă şi externă. iar dacă sunt nelămuriri poate interveni şi învăţătorul . La final. încercând să fie cât mai convingători.numerele 1 • Obţinerea tronului Moldovei. învăţătorul reaminteşte tema studiată. În etapa a treia. Ei pot folosi şi material didactic disponibil. citate din cronici. Fiecare membru primeşte un cartonaş cu un număr de la unu la patru. Pentru lecţia Ştefan cel Mare şi Sfânt se poate împărţi tema în patru subteme: • Copilăria lui Ştefan. Elevii vor fi pregătiţi cu diverse materiale: portretul lui Ştefan. imagini cu ctitorii etc. Fiecare elev va fi. Din acest moment ei devin experţi. – numerele 4 Elevii formează grupe de câte patru. Grupele de experţi. .3. pe parcursul orei. fragmente din legende şi povestiri istorice. Se poate interveni la final cu un test . Grupele prezintă rezultatul studiului întregii clase. stimulând încrederea în forţele proprii a participanţilor. . pentru că fiecare va preda fragmentul său colegilor de grup şi va învăţa de la aceştia părţile pe care ei le vor prezenta. În a doua etapă. Clasa se împarte în echipe de câte patru elevi. aşa cum şi-au însuşit-o în cadrul grupului de experţi. harta Moldovei. urmând ca elevii să prezinte din nou.

Compară pădurea de fag cu pădurea de brad şi molid.va fi . Metoda poate fi folosită şi ca joc concurs între grupuri. stimulează eficienţa învăţării şi gândirea logică. prin ce se aseamănă dacii şi romanii? • Asociază: cunoscând procesul de romanizare al dacilor. la ce te gândeşti? • Analizează: de ce crezi că în alte provincii romane nu s-a produs o rapidă romanizare.ascultătorul activ/cercetaşul – repetă sarcina. o reformulează pentru a fi înţeleasă de fiecare membru al grupului. Compară . aşa cum s-a întâmplat în Dacia? • Aplică: cum explici organizarea Daciei unui elev de clasa a III-a? • Argumentează: cucerirea daciei de către romani şi romanizarea acesteia a fost un lucru bun? De ce da? De ce nu? Se împarte clasa în şase grupuri de câte patru elevi şi se stabileşte rolul fiecărui membru din grup: . Asociază . raportorul grupului”. Dacia în timpul stăpânirii romane” • Descrie: organizarea Daciei în timpul srăpânirii romane • Compară: ca mod de viaţă. formelor de relief Analizează . va trage concluziile. Text suport: . Se va insista pe formularea unor răspunsuri reprezentative pentru grup şi nu individual. le va nota şi le va comunica întregii clase.Ce puteţi face voi pentru protejarea plantelor şi animalelor pe cale de dispariţie? .Dovedeşte cum s-au adaptat la mediu unele animale.. realizându-se abordarea complexă şi integratoare a unei teme.Descrie vegetaţia din zonele de munte (de deal..Cubul Prin această metodă se explorează ( cercetează) un subiect sau o situaţie din mai multe perspective.interogatorul – solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii grupului. Permite diferenţierea sarcinilor de învăţare. . de câmpie).cititorul – rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra.Asociază animalele sălbatice. Este necesar un cub mare. Aplică . .rezumatorul . . pe feţele căruia să fie scrisă câte o sarcină de lucru sub diferite forme. Iată şi o aplicaţie pentru tema “Vegetaţia şi animalele” Descrie . adresează întrebări învăţătorului dacă este cazul.

. . acţiuni se numeşte substantiv. numărul plural. 2. Cvintetul reprezintă o modalitate de sintetizare a informaţiilor. 4. .(ascultătoare) cântece…. (acţiune – verb) Scrisul este o necesitate. Compară în exemplele următoare felul substantivelor.(harnici) băiatul….. Analizează substantivele subliniate din propoziţia: Maria merge la cumpărături. Maria a plecat în excursie. Aplică utilizând într-un scurt text (dialog) 5/10 substantive pe care să le subliniaţi. Argumentează de ce cuvintele subliniate în propoziţia următoare sunt substantive: Elevii merg la şcoală.. (fel. Descrie partea de vorbire: substantiv Partea de vorbire care denumeşte fiinţe. *lucruri: şcoală. număr) Maria – substantiv propriu. lucruri. în perechi sau în grup şi respectă următoarele repere: • Titlul ( un singur cuvânt – substantiv). Toţi copii s-au aşezat pe pământ să privească iarba.(interesante) cântecul…. numărul singular. cumpărături– substantiv comun. genul feminin. (denumirea acţiunii – substantiv) Pisica toarce pe sobă. Ea vede multe lucruri interesante. Este o poezie de cinci versuri care se elaborează individual. . genul feminin. stări sufleteşti.denumesc * fiinţe: elevii.Argumentează Care este părerea ta despre căile de pro şi contra protejare a plantelor şi animalelor? Aceeaşi metodă aplicată la lecţia „ Substantivul” 1. (substantiv propriu) Copiii scriu frumos. Şi-a cumpărat suveniruri pentru cei de acasă. (denumeşte o fiinţă) Cartea este interesantă. gen. (denumeşte un lucru) 3. frumoasa şcoală.(scund) 5. fenomene ale naturii. .se numără: un elev – doi elevi. Ce bucuroasă este fata că a mers în excursie ! 6. de evaluare a înţelegerii şi creativităţii copiilor şi mijlocul de exprimare a creativităţii lor. o şcoală – două şcoli.li se poate adăuga un adjectiv: elevii harnici. (substantiv comun) Planeta Pământ are mulţi locuitori.(nou) băieţi…. Asociază substantivelor următoare adjective: fata…… (frumoasă) fetele….

. 4. • Acţiune ( trei cuvinte – verbe terminate în . pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii.• Descriere ( două cuvinte – adjective).. . iscusit Luptând. ind”).Traian Viteaz. Exemplu: . utilizată individual sau în grup. învingând. care constă în evidenţierea de către elevi a legăturilor dintre idei. Completarea schemei până la expirarea timpului. • Esenţa subiectului ( un cuvânt cheie). • Sentimente ( patru cuvinte – construcţie. 3. ETAPE: 1. enunţ). Găsirea unor cuvinte/sintagme în legătură cu termenul pus în discuţie (noţiuni generale). Trasarea unor linii de la cuvânt / propoziţie – nucleu către cuvintele / sintagmele noi. Scrierea unui cuvânt/ a unei propoziţii-nucleu 2. cucerind A fost mare împărat Erou” Metoda ciorchinelui Este o metodă didactică.

ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER Am constatat cã sunt pãrinţi care petrec mult timp cu copiii lor. . pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educare permanentă. Ca educatori avem sarcina să-i învăţăm pe elevi să înveţe. să-i abilităm cu diferite tehnici de învăţare eficientă. căutând activităţi cât mai variate.„Cărţile au suflet” format conţinu t mesaje învă ţătur i emoţii inform aţii texte coperţ i foi im agi ni simbo luri de se ne inter esan te ut il e pagini anexe nonl itera re liter are frumoas e reclam a artic olul în proză liric e mari Majoritatea acestor activităţi presupun o abordare inter şi transdisciplinară a noţiunilor studiate.

cele mai variate obiecte. însemnări.) poate fi o modalitate plăcută de relaxare şi o posibilitate de comunicare afectivă. Putţþi colecţiona. îngrijirea plantelor (flori. podoabe de pom. desene pentru membrii familiei. dezvoltă sentimentul de apartenenţă al acestuia. iniţiate de diverse organizaţii nonguvernamentale. obiecte artizanale. 9. legume etc. remy. afişe.ro . scrabble. Concursuri pe teme din desene animate. 3. Colecţia familiei. frate!”. caricaturi. spiritul de iniţiativă. ornamente. plasat la vedere. Realizaţi un mic panou. împreună cu copiii dvs.Aceste activităţi stimuleazã activităţile sociale ale copilului. 6. În bucătărie. bătrâni. Produse artistice. şah. Acordaţi-vă timp pentru a inventa împreună tot felul de reţete culinare.”4 4 Mihaela Raluca Preda. „Nu te supăra.didactic. În grădină. Piticot. Orice joc trezeşte la copii spiritul de competiţie. desene. Vă propunem câteva sugestii pentru petrecerea în comun a timpului liber: 1. jocul. www. bolnavi cronici etc. Colţul vesel. lucru care contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă în familie. în activităţi de volutariat. pe care sã puteţi nota diverse mesaje. Implicaţi-vă împreună. Pentru cei care beneficiază de o „bucată de pământ”. Acestea dau culoare zilei. Mai ales pentru copiii mici povestea. vă puteţi bucura alături de copii de imaginaţia şi creativitatea lor. Voluntariatul. 7. poezii. 4. Monopoly etc. stimulează ambiţia şi voinţa 5. cântece. enunţuri. 8. părinţi şi copii. persoane cu nevoi speciale. Pictatul pe faţă şi corp.. animaţia sunt metode utile pentru stimularea imaginaţiei şi a proceselor de cunoaştere.). table. puzzle. în folosul comunităţii (acţiuni pentru: copiii străzii. Campionatele familiei: cărţi. Cu unele dintre acestea puteţi chiar decora casa. 2. sau diverse campanii de prevenire). Folosind vopseluri speciale. origami etc. Realizaţi împreună diverse produse artistice (colaje pe diverse teme.

ca finalitate a actului didactic În procesul activităţii didactice.este operaţiunea de estimare a valorii. s-a indicat faptul că evaluarea trebuie să ţină seama şi de realitatea de ordin psihologic. DECISIVĂ A 7. având un rol de feed-back (autoreglator). cântărire. Evaluarea cunoştinţelor . Evaluarea trebuie să se realizeze pe baza unor criterii obiective. Ea stabileşte şi admiterea (promovarea) sau respingerea (nepromovarea) celui evaluat şi înscrierea lui pe o anumită treaptă de evaluare.EVALUAREA-CA ETAPĂ ACTIVITĂȚ II DIDACTICE Capitolul 7. elevul fiind solicitat să aplice informaţia stocată în circumstanţe variabile.1. care studiază metodologia verificării şi evaluării rezultatelor şcolare. se stabileşte unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate. în urma controlului şi aprecierii. evaluarea reperează factorii activi care influenţează rezultatele pozitive sau negative. ecuaţia personală examinat-examinator reprezintă pericole în direcţia evaluării. „dokime”. Pe aceste baze apare şi se dezvoltă o ştiinţa docimologică (gr. notarea. b.probă. odată cu dezvoltarea psihologiei experimentale (care a demonstrat că fiecare elev este o individualitate. hazardul. Testele şi probele de evaluare deplasează centrul de interes dinspre memorie spre gândire. . controlul (verificarea).7.este operaţiunea de constatare de către profesor a volumului şi a calităţii cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite de elev. evaluarea reprezintă un domeniu major al valorificării rezultatelor. comportamentele examinatorilor şi ale celor examinaţi. subiectivitatea. Evaluarea implică trei componente sau operaţii interdependente: a. examen). Abia din secolul al XX –lea. a nivelului şi a performanţelor cunoştinţelor dobândite de elev. aprecierea. În învăţământ. o personalitate din punct de vedere psihologic). funcţia de control. c. ea a fost considerată mult timp o activitate care se realizează de la sine. Astfel. de constatare şi de apreciere a activităţii şi a rezultatelor obţinute în procesul de învăţământ. În mod concret. Prin această funcţie. În mod eronat.presupune măsurarea şi validarea pregătirii elevului. evaluarea are mai multe funcţii: 1. sistemul de notare.

2. funcţia de reglare a sistemului- constă în demersurile comune ale profesorilor şi elevilor pentru a face corecţiile necesare în stilul de conducere a lecţiei, respectiv în activitatea de învăţare; 3. funcţia educativă - urmăreşte stimularea obţinerii de performanţe superioare în pregătirea elevilor, ca urmare a influenţelor psihomotivaţionale şi sociale ale rezultatelor ce le obţin prin evaluare. Succesul şcolar bucură, oferă satisfacţie, dinamizând sporirea rezultatelor bune la învăţătură, în timp ce insuccesul şcolar supără, determină insatisfacţie, dar, dacă este conştientizat ca fiind corect şi obiectiv, poate dinamiza înlăturarea nereuşitei la învăţătură; 4. funcţia de predicţie şi de orientare- încearcă prefigurarea desfăşurării activităţii în sistem şi anticiparea rezultatelor, ca urmare a măsurilor preconizate; 5. funcţia selectivă- este funcţia de competiţie şi asigură ierarhizarea şi clasificarea elevilor sub raport valoric şi al performanţelor în cadrul grupului; 6. funcţia socială, prin care se realizează informarea familiei, a societăţii, etc. asupra rezultatelor obţinute de elevi, eficienţa învăţământului influenţând hotărârile factorilor decizionali cu privire la dezvoltarea şi la perfecţionarea învăţământului, în funcţie de calitatea „produsului” şcolii. Evaluarea trebuie să respecte următoarele cerinţe psihopedagogice: a. compararea pregătirii elevilor în raport cu obiectivele de referinţă ale disciplinei Limba şi literatura română şi cu cele operaţionale ale fiecărei lecţii. b. diminuarea hazardului în evaluare, prin formularea întrebărilor care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale din materia parcursă. c. caracterul evaluării trebuie să fie stimulator fără a demotiva elevul, ca o sarcină firească a acestuia. Notarea nu trebuie făcută după fiecare evaluare, ci la un moment apreciat optim şi relevant de către profesor.

7.2. Forme de evaluare
În învăţământul primar schimbarea sistemului de evaluare a fost determinată de luarea în considerare a unor realităţi pregnante. Notele acordate elevilor se explicau nu atât prin aplicarea unor criterii ferme de măsurare a cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor, cât pe experienţa fiecărui cadru didactic. În sistemul de notare, cu o scară cu 10 trepte, era imposibil de conturat criterii clare şi precise, relevante pentru fiecare din aceste 10 unităţi. Oricine poate constata că este dificil, poate chiar imposibil, să se elaboreze criterii care să admită o discriminare reală între notele de 6 şi 7 sau 8 şi 9. Acordarea notei 6 în relaţie cu nota 7 sau a acesteia în relaţie cu nota 6 este o decizie care se susţine cu dificultate, pentru că explicaţiile trebuie date până la detaliu. Din aceste considerente, pentru clasele de ciclu primar s-a adoptat sistemul de evaluare prin calificative, pe o scară de patru trepte.

Pentru învăţământul primar, în 1998 s-a procedat la înlocuirea sistemului de notare cifrică prin calificative (bazate pe descriptori de performanţă): foarte bine, bine, suficient, insuficient. Descriptorii de performanţă se elaborează în relaţie cu capacităţile şi subcapacităţile pe care elevii trebuie să le deţină după o perioadă de instruire. A stabili descriptorii de performanţă înseamnă a descrie ceea ce elevul ştie să facă pentru a obţine unul dintre cele patru calificative. Exemplificăm printr-o situaţie din comunicarea scrisă, capacitatea vizată fiind redactarea unor texte funcţionale/scrisoarea, la clasa a IV – a: FOARTE BINE -redactează scrisoarea, structurându-i conţinutul în cele trei părţi: introducere, cuprins, încheiere; -utilizează adecvat formulele de adesare: introducere şi încheiere; -transmite coerent informaţii esenţiale, în cadrul comunicării propriu-zise (cuprinsul scrisorii); -exprimă ideile corect, limpede, într-un limbaj corespunzător; -prezintă într-o formă estetică scrisoarea, respectând aşezarea în pagină; -scrie îngrijit şi lizibil. BINE -redactează scrisoarea, structurându-i, parţial corect, conţinutul în trei părţi: -introducere, cuprins, încheiere; -utilizează, relativ adecvat, formulele de adresare, introducere şi încheiere; -transmite, cu unele erori, ideile, respectând majoritatea regulilor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie; -prezintă într-o formă estetică scrisoarea, respectând aşezarea în pagină; -scrie mai puţin îngrijit şi lizibil. SUFICIENT -redactează scrisoarea, structurându-i conţinutul parţial corect, în cele trei părţi: -introducere, cuprins, încheiere; -utilizează, cu unele erori, formulele de adresare, introducere şi încheiere; -transmite imprecis informaţii, în cadrul comunicării propriu-zise (cuprinsul scrisorii); -exprimă parţial corect şi într-un stil greoi ideile, respectând, cu unele erori, regulile gramaticale, ortografice şi de punctuaţie; -prezintă corect forma scrisorii, respectând relativ aşezarea în pagină; -scrie parţial îngrijit şi lizibil.

După modul de integrare a evaluării în desfăşurarea procesului didactic se disting trei forme de evaluare: a) Evaluarea iniţială Se efectuează la începutul unor etape de instruire şi are ca scop să determine nivelul de pregătire a elevilor într-un anumit moment al existenţei lor şcolare. Evaluarea iniţială se practică pentru a stabili în ce stadiu se află elevii înaintea trecerii la etapa următoare de învăţare. b) Evaluarea sumativă ori cumulativă Se realizează prin verificările parţiale, de la finele unei unităţi de învăţare, pe parcursul programului de învăţare, asupra rezultatelor obţinute de elevi (a modului în care aceştia şi-au însuşit materia) pe perioade lungi.Unitatea de învăţare este de maxim 20 de ore, după care se dau testele de evaluare. c) Evaluarea continuă sau formativă Se practică pe secvenţe temporale mai mici, ceea ce oferă învăţătorului posibilitatea de a cunoaşte nivelul la învăţătură al fiecăruia dintre elevii clasei şi de a lua măsurile necesare de îndreptare. d. Evaluarea finală se realizează la finele de an. Asupra periodicităţii acestei forme de evaluare există păreri diferite: unii sunt pentru o evaluare desfăşurată după fiecare lecţie, alţii propun ca verificările să fie realizate după un timp mai îndelungat. Cele mai multe păreri susţin oportunitatea organizării acestui tip de evaluare pe parcursul unui sistem de lecţii, cum ar fi unitatea de învăţare a trei lecţii, după care urmează o dictare, spre exemplu. Dar utilitatea lor este de netăgăduit şi după lecţii cu un rol important în ansamblul obiectului respectiv. Ceea ce se mai obţine prin intermediul evaluării continue, pe lângă verificarea tuturor elevilor sub aspectul calităţii modului în care s-a realizat asimilarea materiei parcurse, este şi posibilitatea ca elevii să-şi cunoască nivelul atins.

7.3. Metode şi procedee evaluativ-stimulative
Observarea şi aprecierea verbală Are în vedere gradul de implicare a elevilor în activitatea de învăţare şi calitatea rezolvării sarcinilor primite în cadrul orelor. Învăţătorul are posibilitatea să constate acestea în mai multe etape ale lecţiei, nu numai într-una singură. Informaţiile obţinute se concretizează în aprecieri verbale de tipul: scrie mai frumos, e bine, corectează aici, ai uitat să notezi ceva. Acestea trebuie să fie în concordanţă cu calitatea prestaţiei elevilor, să-i încurajeze, să le ofere sugestii, să nu-i lase pe un traseu greşit ori să-i descurajeze. Important este ca elevul să realizeze ce progres face învăţând. Chestionarea orală

care presupun un singur răspuns. obişnuindu-i pe copii să expună un subiect. Aplicarea testelor este şi o modalitate de verificare a competenţelor elevilor în domeniul comunicării. care dau posibilitatea elevilor să-şi formuleze răspunsul pe baza achiziţiilor personale.simpla reproducere a cunoştinţelor. Se aplică mai uşor şi prezintă garanţia obiectivităţii la gramatică. răspunsurile elevilor se raportează la o scară etalon. Prin natura lor. comunicată elevilor. Eficienţa metodei depinde de: . De exemplu. potrivit relaţiei adevărat-greşit.Se practică două forme: curentă şi finală. Aceste întrebări solită elevii în activităţi de interpretare. Răspunsurile se raportează la o scară de apreciere elaborată de învăţător.capacitatea de a opera cu ele. pentru verificarea capacităţii de comprehensiune (înţelegere) a mesajelor de către elevi se aplică testul de . de a le aplica în practică. b) cu răspunsuri închise. ceilalţi elevi vor fi atenţi. Se dau 2-3 răspunsuri posibile. aplicat cu scopul de a verifica şi evalua nivelul asimilării cunoştinţelor şi capacitatea de a opera cu ele. Chestionarea orală este mai potrivită vârstelor mici. Elaborarea corectă a unui test docimologic ridică două probleme importante: a) stabilirea întrebărilor b) măsurarea şi evaluarea răspunsurilor. Chestionarea finală se practică la sfârşitul unui capitol.interpretarea şi prelucrarea lor. a interveni cu scopul completării sau al corectării. Teste docimologice Testul docimologic este un set de probe sau de întrebări. ea adresându-se întregii clase sau. 2. După aplicarea testului. obiectele de învăţământ acceptă. al unui semestru. evaluarea cunoştinţelor prin teste. O formă a acestui tip de întrebare este varianta cu răspunsuri la alegere. dintre care doar un răspuns este corect. explicare. dar mai complicat/subiectiv la citire sau compunere. elevilor. într-o măsură mai mare sau mai mică.modul în care sunt formulate întrebările şi . argumentare. pe rând. iar rezultatul se va dobândi prin însumarea punctelor obţinute. Acestea se transformă apoi în calificative. 3. pentru a putea confirma răspunsul.ce se urmăreşte cu precădere: 1. 4. Chiar şi atunci când conversaţia de chestionare se desfăşoară cu un elev. să nareze o întâmplare trăită de ei. Întrebările pot fi de două tipuri: a) cu răspunsuri deschise. Prima se aplică în fiecare oră.

este doar ghicit. Să urmărim tipurile de itemi.1. atunci fără înţelegerea lui. Oricum. chiar dacă un cuvânt. Exemple: Clasa I Obiectivul evaluat Itemul de evaluare . În aplicarea acestui test.completare. 7. Se apreciază că testele de completare. Itemi obiectivi Se caracterizează prin obiectivitate şi se raportează la zona inferioară a achiziţiilor cognitive. nu se recurge în scopul acesta la texte din literatura artistică.4. În sens larg.Să despartă corect în Uneşte printr-o linie silabe cuvintele din coloana A cu răspunsurile posibile din coloana B. în care se omit cuvinte. spre exemplu. Prin aplicarea acestui test se compară comprehensibilitatea mesajelor şi felul de reacţie a diverşi elevi din punctul de vedere al gradului de înţelegere a mesajului. Itemi tip pereche: au în vedere operaţii de tip factual şi urmăresc dezvoltarea capacităţilor de asociere în gândirea elevilor. prin item se înţelege şi tipul de răspuns aşteptat.4. puternic metaforizată. care au în vedere omiterea substantivelor. al şaptelea sau al zecelea cuvânt este înlocuit de un spaţiu gol sau de un alt semn. la întâmplare sau periodic. Itemii Itemii sunt elemente componente ale unui instrument de evaluare şi sunt de mai multe tipuri. al cincilea. sunt mai adecvate decât testele în care omiterea s-a produs periodic. A B apă trei silabe grădină patru silabe învăţător două silabe ceas o silabă . Utilizarea acestui procedeu se bazează pe faptul că un mesaj poate fi înţeles în totalitatea lui. care sunt mai accesibile. Pentru a obţine materialul necesar aplicării testului. ci la texte neutre din punctul de vedere al expresivităţii. într-o clasificare care are la bază tipul de răspuns aşteptat şi gradul de obiectivitate a notării. Dacă cuvântul respectiv are un rol esenţial în construcţia textului. nici mesajul nu va putea fi înţeles. se ia un text. 7.

Să distingă timpul în care se desfăşoară acţiunea unui verb.a . da/nu.denumeşte un lucru Zece – exprimă o acţiune Aleargă – exprimă un număr Masă – exprimă o însuşire Indică prin săgeţi numărul fiecărui substantiv din coloană. A B C va fi sunt a avut voi avea pleacă prezent am plecat voi trecut desenez Itemi cu alegere duală: oferă elevilor posibilitatea să aleagă răspunsul corect din două alternative: corect/incorect.a .Să încadreze cuvintele date în clase lexicogramaticale (elemente pregramaticale) a III .Să precizeze numărul substantivelor a IV .Să distingă sensul de singular – plural al unui substantiv dat. din coloana B. cinci silabe Indică prin săgeată ce denumeşte fiecare cuvânt din coloana A. Itemul de evaluare Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată sau litera B .a . Clasa I Obiectivul evaluat . A Harnic .a II . castele şcolăriţă Singular bec câmpii Plural grădiniţe ploaie carte Uneşte fiecare verb din coloanele A şi C cu timpul corespunzător.

Cuvântul creioane denumeşte un singur lucru. potrivit. şi cuvântul NU.F. prietenie. sau prin NU. dacă afirmaţia este corectă. cinstit. DA NU trei zeci DA NU optusprezece DA NU paişpe DA NU doisprezece a IV – a . dacă afirmaţia este incoerentă. (Elemente pregramaticale) a III – a Să deosebească adjectivul care exprimă o însuşire sufletească de substantivul care denumeşte o însuşire sufletească. amărui.Să pronunţe şi să scrie corect numeralele cardinale compuse. mititel. Răspunde prin DA. televizor. cinste. prăjitură. În propoziţia „Vântul deschide fereastra!. cuvântul fereastra răspunde la întrebarea „Cine?” Înscrie cuvintele din lista următoare în coloana corespunzătoare: cartofi.(Elemente pregramaticale) a II – a . A. dulceag. curat. dacă scrierea este incorectă. Dacă ai întâlnit forme incorecte. (Cunoştinţe de limba română) . scrie alături formele corecte. Substantive Adjective Încercuieşte cuvântul DA. dacă este falsă (neadevărată). dacă scrierea este corectă.Să identifice cuvântul care răspunde la întrebarea „Cine?” întro propoziţie dată.

1. ridiche. zidar. 3. ceas. . dovleac. barcă. grădină. avion. pornesc furnicile la drum. 2. joc. Se dă textul: strofa şi silabele finale Se –nalţă abur moale ale versurilor. Pe lângă garduri s-a zvântat pământul Şi ies gândaciiDomnului pe zid. Acoperişuri veştede-n lumină Întind spre cer ogeacuri fără fum. Ferestre amorţite se deschid Să intre-n casă soarele şi vântul. păpădie. (G. ac. potrivit ordinii alfabetice.Să ordoneze cuvintele după litera iniţială. mac. Clasa I Obiectivul evaluat . rac. acestea au fost aranjate în ordinea aşezării literelor în alfabet? Încercuieşte cifra corespunzătoare variantei pe care o consideri corectă. ciorap. Itemul de evaluare În care dintre listele de cuvinte de mai jos. Pe jos. vagon. dosar.Itemi cu alegere multiplă: solicită elevii să identifice răspunsul corect dintr-o listă de răspunsuri posibile. bloc.Să recunoască versul. pantofi. din grădină.Topîrceanu) a II – a . brad.apă.

......) 2. b.. versul 1 cu 2 şi 3 cu 4.) 3..... cineva...Să distingă silabele din care se compun cuvintele...... ........... 3.... b...... grupurile de litere învăţate......... Itemul de evaluare Câte silabe are cuvântul televizor? (......... patru versuri.........Care cuvânt conţine grupul de litere ci? (..... trei.......... Cum rimează versurile în strofa care începe cu „Se-nalţă.. Câte strofe cuprinde? a...Să identifice....... c..Care cuvânt conţine grupul de litere ce? (....Care cuvânt conţine grupul de litere ge? (....... în cuvintele date.... Itemi semiobiectivi Elevii construiesc răspunsul........... se dă un concept şi se cere elevilor să-l definească..Câte versuri are textul dat? a....... 1..... ........... gingaş.. şase versuri.1.... două..... 2.......... c..de exemplu: se dă o parte din definiţie şi se cere elevilor să o completeze.......... Clasa I Obiectivul evaluat ........ purcel..) a II –a .itemi cu răspuns scurt.... opt versuri.......”? a. una.........) Citeşte următoarele cuvinte: genunchi..

să descrie.... observaţii....... b... iarna. se va lăsa câte un spaţiu liber după fiecare întrebare...... pornind de la un text...) Completează definiţia: Substantivul este partea de vorbire care denumeşte...a ... etc... elevii au posibilitatea să formuleze... fenomene.... -fiecare întrebare va fi autoconţinută.. Completează afirmaţiile: a..Atributele din această propoziţie sunt. nedepinzând de corectitudinea răspunsului la întrebarea anterioară. sunt mai uşor de aplicat...... În elaborarea lor trebuie să se ţină seama de următoarele recomandări: -succesiunea întrebărilor să se desfăşoare de la simplu spre dificil...... -fiecare întrebare să se sprijine pe materialul lingvistic propus.. stabilit în funcţie de dimensiunea răspunsului aşteptat... pe lângă casele primitoare ale oamenilor buni... de aceea..Să realizeze portretul unui personaj.. Ei reprezintă forma mai cunoscută de evaluare şi. să prezinte sau să explice anumite chestiuni.. legate printr-un element comun). Animalele sălbatice vin adesea. Întrebări structurate (sunt formate din mai multe întrebări de tip obiectiv şi semiobiectiv.. -pe suprafaţa de scris pe care lucrează elevul... Tipurile de itemi cu răspuns deschis sunt: itemi tip rezolvare de probleme Clasa Obiectivul evaluat a IV. Itemi cu răspuns deschis Prin ei.a III – a -Să definească substantivul Să identifice atributele şi complementele într-o propoziţie dată... -printr-o întrebare se pot viza unul sau mai multe obiecteive. Complementele din această propoziţie sunt. Itemul de evaluare Băiatul cel mai mititel al lui Dumitru Onişor ieşise cu şase oi la mugurul proaspăt al ..Care cuvânt conţine grupul de litere gi? (...a 4. a IV.

acoperindu-se ridică deasupra oilor toiegelul alb.Sadoveanu – Un om necăjit) Se citeşte textul şi se va răspunde următoarelor întrebări: a. Era un copilaş palid şi mărunţel şi târa pe pământul reavăn nişte ciubote grele ale unui frate mai mare.Care sunt însuşirile fizice desprinse din text? b.Se ştie ceva despre condiţia de viaţă a familiei copilului? Itemi tip eseu . (M.Care sunt însuşirile sufleteşti desprinse din text? c.primăverii. îndemnându-le spre crâng. apoi. Ridică spre mine ochii trişti învăluiţi ca-ntr-o umbră cenuşie şi-şi scoase cu anevoie din cap pălărioara veche pleoştită ca o ciupercă. Îmi dădu bună ziua c-un glas moale în care parcă suna o suferinţă timpurie.

Reticența unora față de copiii cu CES(cu cerințe educative speciale) provine din neînțelegerea faptului că ei sunt produsul eredității și al mediului social.În țările civilizate cetățenilor deficienți li se acordă toată atenția..Un elev poate să înțeleagă că pentru acei oameni handicapul produce o stare specială.. fie că ei socotesc dezastruoasă condiția lor de deficienți sau numai drept inconvenient... Astfel. la nevoie să-și ofere ajutorul sau să fie toleranți cu asemenea persoane care se urcă mai greu în autobuz și în tren sau traversează strada cu dificultate.eseu structurat Elevilor li se dau problemele pe care trebuie să le aibă în vedere în realizarea unei compuneri despre.. Oameni cu deficiențe se găsesc în jurul nostru la tot pasul.. Nu au lipsit în Antichitate și în Evul Mediu măsuri extreme. chiar consumatori ai unor valori materiale greu de suportat de ceilalți cetățeni. Elevii trebuie să fie astfel instruiți ca să manifeste discreție. b.. amintindu-i de. c.. eseu cu răspuns restrâns Compunerea unui text dialogat Pe baza unor ilustraţii din manual sau dintr-o carte de poveşti. d.a. despre. socotiți inutili vieții comunitare. elevii sunt invitaţi să imagineze dialogul dintre personajele înfăţişate.. ca să dau numai aceste exemple destul de frecvente în peisajul cotidian. de ucidere a pruncilor născuți cu deficiențe fizice sau psihice.... ei fiind percepuți foarte diferit în funcție de educația făcută chiar în școală. chiar cu dispreț sau amuzându-te atunci când vezi un cetățean deplasându-se cu dificultate.. ea diferind de la o civilizație la alta în funcție de cultura statului respectiv și de valorile pe care acesta le promova.. Capitolul 8 8..EDUCAREA COPIILOR CU DEFICIENȚ E ÎN Ș COALA MODERNĂ În societățile tradiționale ale secolelor trecute atitudinea oamenilor față de copiii cu deficiențe era foarte diferită față de prezent. fiind nevăzători sau având cocoașă.. Se cere ca elevii să compună un text în care să înfăţişeze trăsăturile fizice şi sufleteşti ale personajului. nu este cuviincios să privești insistent.. eseu liber Se prezintă o întâmplare hazlie din timpul vacanţei de vară sau elevul este solicitat să imagineze o întâmplare cu. atunci când societatea nu era dispusă în principiu să investească într-o asemenea categorie socială de cetățeni. astfel ca ei să se poată considera . eseu cu răspuns extins Caracterizarea unui personaj dintr-o naraţiune.

Le-am dat dreptate. întârzieri în dezvoltarea limbajului). Pe stradă se deplasează în căruciare speciale oameni paralizați. dar pănă în acel moment eu nu meditasem asupra justeței unui asemenea aspect. . La nedumerirea mea de atunci. supra-alimentarea). tulburări de stres posttraumatic. paralizia cerebrală). discalculia. Dys= dificil şi labein= a vorbi) este o tulburare de vorbire care constă în greutatea de articulare a cuvintelor. Din autocarul sosit din Danemarca. mi s-a făcut observația că și Oamenii cu handicap au nevoie de cultură. care își pot face singuri cumpărăturile. tulburări de opoziţie şi rezistenţă). spre exemplu. în activitatea profesională de mai târziu.copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare. ceea ce nu înseamnă să renunțe la viață socială. dispraxia). fără ca cineva să se amuze de această imagine.copiii cu tulburări afective. hiperactivitate cu deficit de atenţie-ADHD. atacul de panică. . tulburări de auz. care îngreunează comunicarea. . unii având montate chiar perfuzii la vedere. Mai concret. depresia.În școli și facultăți sunt profesori și elevi sau studenți cu dizabilități locomotorii. cât de repede și atent ei pot să fie integrați în societatea de astăzi. Copiii pot fi într-o situație specială de deficiență fizică ori psihică. considerați egalii celorlalți. de excursii turistice. iar în sens restrâns dislalia desemnează tulburarea ce constă în imposibilitatea de pronunţare corectă a unor sunete. dislexia. bulimia nervoasă. .copiii cu deficienţe mintale. am văzut coborând la Muzeul Ermitaj din Rusia 40 de turiști în cărucioare. . comportamentale (tulburări de conduită. dimpotrivă. fie din naștere. pe scenă un cor de sute de artiști are în primul rând poziționați coriștii handicapați locomotor.Niciodată nu am văzut în România o asemenea atitudine. . sindromul Down. socotită firescă. 8.copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic.1. mutism selectiv. în sens larg ea denumeşte orice fel de abatere de la vorbirea obişnuită. cooperarea.egalii celorlalți concitadini. dizabilităţi mintale. fie după un accident ivit mai târziu.copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale. ci. Iată cele mai frecvente afecțiuni întâlnite la copii: Dislalia (gr. Se disting astfel: .Tulburări de vorbire Ceea ce ne interesează în mod deosebit acum sunt tulburările de vorbire. tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă. pentru că la noi se consideră că o persoană dezavantajată de soartă ca aceea este condamnată la izolare socială.copiii cu handicap asociat. În spectacolele americane. sindromul Asperger. emoţionale (anxietatea. integrarea în viața comunității.

când mai multe sunete se pronunţă defectuos. respectiv complexă. Activităţile ludice cu toţi copiii grupei de grădiniţă sau ai clasei de şcoală sunt o bună ocazie de a exersa cu elevii care prezintă asemenea tulburări. care este înlocuită cu altele. caz în care se pronunţă defectuos numai anumite sunete. îndeosebi a lui s şi z. 1. .8. Exersarea lor devine eficientă atunci când se recurge la zicători şi proverbe sau scurte povestiri. Sigmatismul constă în pronunţarea defectuoasă a siflantelor. Familia este chemată să coopereze cu învăţătorul. copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor. care se rdesfășoară în școlile de profil. ținta generală a întregii activități didactice. care pot fi corectate cu ajutorul onomatopeelor.Tipologia dislaliilor După gradul de extindere există a. în care este solicitat respectivul sunet pronunţat deficient. de tipul p-p-p-poporul Ca formator profesionalizat. Există două tipuri de bâlbâială: -clonică sau de formă primară.1. Bâlbâiala se mai numeşte barbism sau logonevroză. Rotacismul este omisiunea sau denaturarea sunetului r. fără a admonesta copilul. apoi în silabe şi apoi în cuvinte şi în propoziţii întregi. 8. dislalia generală. Ea se deosebeşte de celelalte tulburări. dislalia simplă sau parţială. întrucât are şanse mai slabe şi ceva mai târzii de redresare. Pararotacismul este imposibilitatea pronunţării consoanei r. ce se cer atrenuate şi chiar iradicate.2. b. care se pronunţă mai greu şi apare mai târziu ca altele. Cele mai afectate sunete sunt consoanele. elevul va primi în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.Exigenț e ale educaț iei incluzive Unii elevi deficienți au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. Tratamentul va ţine conte de manifestarea emotiv-nervoasă pe care maladia aceasta o implică. Pornine de la situația concretă a fiecăruia. pe care trebuie să le diferenţieze în tulburări uşoare sau patologice. Învăţătorul începe corectarea cerând elevilor să pronunţe consoana singură. şuierătoarelor şi a africatelor. Pentru a asigura eficența acestei activități. care altfel va fi traumatizat şi tensiunea între el şi cei din jur va deveni insuportabilă. ele fiind mai simple. învăţătorul va acţiona asupra cauzelor. de tipul po-po-po-porul -tonică sau de formă secundară. întrucât vocalele solicită o capacitate de articulare mai redusă.

care exclude izolarea elevilor deficienți. a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce. cu pasiunea lor pentru deficiențele care se cer atenuate. întărirea pozitivă. cu experiența acumulată în anii. Elevii cu tulburări vizuale și de auz. asistenţă medicală specializată. Deficiențele de limbaj nu sunt sigura țintă a învățământului incluziv. Atât elevii deficienți cât și familiile lor beneficiază de consiliere școlară și vocațională. necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative. care conduce spre rezultate sigure în situați aceasta. rampe de acces pentru deplasare. acestea fiind solicitate cu calitățile lor profesionale. adaptate la etapa de asimilare a scris-cititului și calculului la care se află fiecare dintre ei. astfel încât consultarea psihologului. ei beneficiază de programe speciale de învățare ți evaluare. fără a crea dependenţă. -Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare. creşterea autonomiei personale. de la familie la cadre didactice. De o reală importanță sunt trategiile şi intervenţiile utile din partea cadrului didactic. Necesare sunt. Fără îndoială că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevii deficiență să izbândească în acest efort. programe de terapie. încurajări. -Încurajarea prin activarea elevilor deficienți a eforturilor. evaluare. şcoala . formarea unei atitudini pozitive a colegilor. confortabil. laude. tratamentele logopedice. realizabile -Folosirea frecventă a sistemului de recompense. care să asigure o atmosferă de normalitate. încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare. astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres al elevului deficient. ca și cei cu dizabilităţi fizice. -Sprijin. cu implicarea tuturor factorilor educaţionali. . -Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare. Tocmai pentru aceasta. -Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor. -Încurajarea independenţei. asigurată personal elevului și familiei sale. rerspectiv: -Crearea în clasa în care elevii deficienți sunt incadrați alături de cei normali a unui climat afectiv-pozitiv. ei oferind în mod ritmic și continuu consultarea elevuluişi sfătuirea familiei aparținătoare. bineînțeles. -Folosirea învăţării afective. Categoria aparte a copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificată.De aceea. Prin abordarea incluzivă se susţine că şcolile de profil au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din calea învăţării. -Crearea unui climat afectiv. și programele de terapie lingvistică. asistenţă psihoterapeutică. -Sarcini împărţite în etape mai mici. Consilierii şcolari sunt şi ei de un real ajutor.etc.

Totuşi ceea ce se cere menţionat este faptul că sistemul învăţământului pe lecţii şi pe clase a fost instaurat de către Comenius (1592-1670). tandemul elev-cadru didactic. Instrucţia copiilor bogaţi s-a realizat în condiţii selecte. stadiu de dezvoltare intelectuală şi progres şcolar. pe care lecţia .În India s-a impus ideea centrării colectivului de elevi în jurul unui copac. Negreșit. Capitolul 9 Proiectarea activităţii didactice De-a lungul secolelor care s-au scurs între antichitate şi zilele noastre formele de organizare a procesului de învăţământ s-au schimbat. Clasa şcolară este cadrul organizatoric constituit ca unitate didactică esenţială. tehnic. alcătuită din grupe constante de elevi. Alteori s-a recurs la improvizarea de către preoţi sau de alţi oameni cu minţi luminate ai satului a unor chilii ale bisericii. în care se înfiinţau astfel primele şcoli rurale. se pot stabili relaţii de colaborare cu autorităţile locale. conform temei stabilite în programa şcolară şi într-o unitate de timp bine delimitată. Numai astfel poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să discute cu lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să cearăajutor. aşa cum relata la mijlocul secolului al XIX-lea Ion Creangă în nemuritoarele sale Amintiri din copilărie despre lumea Moldovei. ca ei să nu fie rupţi de natură. evoluând în funcţie de factori diverşi. Astfel se realizează în condiţii optime interacţiunea între factorii procesului de învăţământ. conţinutul. ca în antichitatea egipteană a Ptolemeilor în familiile regale şi nobiliare sau în spaţii anume amenajate în acest scop. el impunânduse în întreaga lume. în vederea autocorectării deficiențelor lor. În această ambianţă.trebuie să dispună de strategii funcţionale spre a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. părinţii şi reprezentanţii comunităţii în vederea desfășurării unei activități concertate având un asemenea target. ca cea mai eficientă formă de instrucţie. In evul mediu şcolile erau apanajul mânăstirilor şi al cureţilor nobiliare. climateric şi nu în ultimă instanţă ştiinţific. metodele şi tehnologia didactică. stabilite pe bază de vârstă. de ordin material. Lecţia reprezintă forma de activitate desfăşurată de către cadrul didactic cu elevii clasei cu scopul asimilării cunoştinţelor şi a formării unor deprinderi. Chiar şi în debutul secolului al XXI-lea o şcoală din capitala ţării noastre diferă ca dotare tehnică de una a satelor de munte din Apuseni. care sunt: scopul.

a motivaţiilor.educative -evaluarea rezultatelor acestei activităţi -reglarea şi optimizarea procesului instructiv-educativ Proiectarea didactică se realizează printr-un sistem de operaţii.Documentele de lucru ale educatorului sau învăţătorului În activitatea sa. şi relaţiile dintre acestea.Funcţiile proiectării pedagogice sunt: -anticiparea rezultatelor aşteptate. Conţinutul proiectării pedagogice curriculare cuprinde: -obiectivele şi conţinutul procesului de predare-învăţare -pregătirea psihopedagogică şi metodică a cadrului didactic pentru lecţie -metodologia şi formele de activitate cu elevii.analiza nivelului dezvoltării structurilor cognitiv raţionale. 2.3. .proiectarea globală (concretizată în planuri de învăţământ şi programe analitice).ca formă de bază a organizării procesului didactic o instituie. prin proiectarea sistemului de lecţii). care să se încadreze într-un sistem mai amplu de activităţi similare. -evaluarea cu procedeele specifice în funcţie de tipul lecţiei şi de momentul procesului instructiv-educativ 9. a trăsăturilor psiho-sociale. Analiza sarcinilor de instruire ale disciplinei de limba şi literatura română şi fixarea obiectivelor-cadru: . a deprinderilor şi a tehnicilor de învăţare utilizate de elevii clasei. extinse pe parcursul întregului an şcolar la disciplina respectivă.1. strategii cu componentele instruirii. ce conţin obiective. constituit din programe de instruire. grupată sau individuală. se împlinesc obiectivele instruirii şi ale educaţiei.2. Etapele proiectării didactice 1. cadrul didactic va trebui să apeleze la cele mai importante documente care ordonează activitatea în domeniul respectiv: -Legea învăţământului din România -Statutul personalului didactic .analiza condiţiilor materiale existente în clasă. conţinuturi. Analiza resurselor umane (psihologice şi pedagogice) şi materiale: . 9. în conformitate cu obiectivele programei de profil. fie ea frontală. Proiectarea didactică este o activitate complexă. -organizarea metodică a activităţii instructiv. concepută ca proces de anticipare a ceea ce cadrul didactic îşi propune să realizeze împreună cu elevii lui prin lecţie. a nivelului de pregătire. . semestrial şi zilnic.proiectarea eşalonată (se realizează anual. a intereselor. 9.

recapitulare şi sinteză. care este mai complex şi mai bine articulat decât vechiul plan de lecţie. numit scenariu sau proiect didactic. stabilindu-se desfăşurarea. evaluare). cu un număr de ore distribuite la toate lecţiile. aceasta fiind o operaţiune dintre cele mai detaliate şi decisive pentru reuşita demersului didactic. succesiunea capitolelor şi a temelor. aşa cum am mai precizat la începutul cursului în capitolul 2. Obiectivele specifice vor fi consemnate la începutul documentului.Proiectarea unei lecţii Este o activitate mentală de anticipare amănunţită a ceea ce va face cadrul didactic în lecţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute curricular.-Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preprimar şi respectiv primar -Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar şi primar -Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţe. Fiecare dintre aceste targeturi trebuie să aibă resurse specifice.4. stabilirea numărului de ore specific fiecărei unităţi de conţinut şi repartizarea acestui timp pe tipuri de activităţi (predare. explozia stelară”) SCOPUL ACTIVITĂŢII: . definirea obiectivelor generale. -ameliorare. Se cer menţionate titlurile celor 15 teme propuse. perioadele de timp afectate. în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şi de motivaţia lor pentru studiu. Proiectarea se concretizează printr-un document. . -evaluare.. 9. Proiectarea didactică anuală preconizează. EXEMPLUL 1 GRUPA: Mare INSTITUTOR: Vezure Dana Eugenia CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea mediului MIJLOC DE REALIZARE: Lectură după imagine TEMA: „Tablou de toamnă” TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea de cunoştinţe ( prin aplicarea metodei . La baza întocmirii acestui proiect stă programa şcolară. Contribuţia cadrului didactic constă în stabilirea ponderilor atribuite aanumitor teme. Proiectarea se face pe unităţi de învăţare.Proiectele semestriale se bazează pe teme şi acestea se raportează la unităţile de învăţare.stimularea creativităţii prin formularea unor întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. ce constau în:-consolidare. accentele punându-se pe trei obiective.

Locul de desfăşurare: sala de grupă. .Cum”. . ..să analizeze un tablou de toamnă. cinci steluţe mici. .Reactualizarea activităţii ..Când”. folosind pronumele interogative.Dirijarea toamnă.Ce”.Mijloace de învăţământ: o stea mare. tablou cu aspecte de toamnă. .Anunţarea copiilor o temei şi imagine în obiectivelor care sunt propuse ilustrate aspecte de 4..să alcătuiască întrebări pe baza conţinutului unei imagini. problematizarea.Când”. .explozia stelară”.. descrierea.familiarizarea copiilor cu strategia elaborării de întrebări de tipul .să păstreze ordinea şi disciplina pe tot parcursul activităţii. -proba orală : comversaţia -tablou de recunoaşterea toamnă unor aspecte ale anotimpului toamna . cunoştinţelor Poştaşul” care va aduce 3.. . ( Instrumente şi indicatori ) 1.Ce”.să se organizeze pe grupuri. Cine”.5..Forma de organizare: frontal. .Metode şi procedee: conversaţia euristică.. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: .Cum”.De ce” pe baza conţinutului unei imagini.să formuleze întrebări corecte din punct de vedere gramatical pe care să le adreseze celorlalte grupuri de copii. enumerarea. . 9. să colaboreze între ei şi să manifeste spirit de echipă... .Strategia didactică: . analiza.. pe grupuri. prin folosirea metodei interactive . .să se exprime corect în propoziţii clare şi concise. . explicaţia. . Evenimentul didactic Co nţinutul ştiinţific Strategia didactică Metode şi Mijloace procedee de învăţare elementul surpriza Evaluare.Captarea atenţiei Va sosi în clasă elementul surpriză al 2.De ce”.. dialogul.Cine”.

iar peste ea se aşează o imagine ce reprezintă aspecte ale anotimpului toamna. iar în mijlocul lor se aranjează steluţele. imaginea despre -se anunţă -conversaţia anotimpul copiii că se va toamna desfăşura o activitate de cunoaştere a mediului: ..învăţării -steluţa .se poartă o mare şi discuţie despre cinci anotimpul steluţe .Obtinerea performantei -se organizează colectivul de preşcolari sub formă de semicerc.. In mijloc este aranjată o steluţa mare. -analiza .Tablou de toamnă Proba orală : descrierea materialului pregătit şi a sarcinilor de lucru 5.Toamna” mici. Celelalte cinci -expunerea enumerarea -descrirea interpetarea Proba orală : formularea de întrebări realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii în grup şi individual pentru rezolvarea unei probleme.

Astfel copiii enumerarea vor reţine că întrebarea . CUM cu culoarea galbenă CÂND cu culoarea albastru şi DE CE cu culoarea portocalie. împreună trebuie să găsească mai multe întrebări .Comunicarea întrebărilor .care la rândul lor aleg trei –patru parteneri cu -sinteza care formează o echipă.. atenţionând copii ca pe fiecare steluta este scrisa cate o intrebare cu culori diferite.Observarea comportamentului . CINE cu culoarea verde.CE ‘’ este scrisă cu roşu .Evaluarea activităţii steluţe mici se aşează în jurul steluţei mari. Poştaşul alege cinci copii.6.

Toţi copiii analizează tabloul şi formulează în grup câteva întrebări timp de cinci minute .Incheierea activităţii referitoare la imaginea prezentată folosind intrebarea de pe steluţa aleasă.7. CE CINE CUM -dialogul -Aprecieri verbale -dialogul -Stimulente TABLOU DE TOAMNA DE CE CÂND Pe rând fiecare grup vine .se revine în semicerc şi fiecare grup comunică întrebările elaborate împreună. La un semn .

-Ce haine îmbracă copiii în anotimpul toamna? CINE: 1. CE : 1.-Ce fac copiii după terminarea vacanţei mari atunci când începe acest anotimp? 3-.Ce fac păsările călătoare în anotimpul toamna? 4.-Cine nu mai încălzesşte cu atâta putere ca .lângă margine şi adresează întrebările celorlalte grupuri.-Ce anotimp este prezentat în imagine? 2.-Ce se întâmplă cu vegetaţia în anotimpul toamna? 5. aceştia răspund.

-Cine sunt cei care se pregătesc pentru venirea frigului făcând provizii? CUM: 1.-Cum se pregătesc oamenii pentru venirea anotimpului friguros? 3.-Cum este ziua faţă de noapte? 4.-Cine lasă cuiburile goale şi pleacă în ţările calde? 3.-Cine suflă mai cu putere şi scutură frunzele din copaci? 4.-Cum sunt frunzele în anotimpul toamna? 2.-Cum este vremea în .-Cine alungă păsările în ţările calde? 5.în anotimpul precedent? 2.

-De ce culeg oamenii legumele şi fructele? 4.-Când se coc gutuile? DE CE: 1.-Când încep copiii sşcoala? 2.acest anotimp? 5.-De ce pleacă păsările în ţările calde ? 2.-De ce este toamna? 3.-Cum pregătesc oamenii grădinile ţi ogoarele în anotimpul toamna? CÂND: 1.-Când seamănă oamenii grâul? 4.-Când pleacaă păsările în ţările calde? 3.-Când se culeg viile? 5.De ce nu pleacă toate păsările în ţările calde? .

se apreciază cele mai corecte şi mai interesante întrebări care vor fi scrise şi afişate la panoul „dialog cu părinţii” Educatoarea aduce cuvinte de laudă asupra modului de cooperare şi interacţiune dintre membrii aceleiaşi echipe. Copiii vor da un titlu tabloului pe care l-au studiat.-De ce cad frunzele? Se apreciază întrebările copiilor.5. Se aminteşte şi denumirea metodei de . modul de exprimare în propoziţii.

consolidarea deprinderii copiilor de a reproduce expresiv prin exersarea funcţiilor memoriei. 2. . Profesii şi meserii CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului TEMA ACTIVITĂŢII: „Ce miros au meseriile” de Gianni Rodari FORMA DE REALIZARE: Memorizare TIPUL ACTIVITĂŢII. EXEMPLUL 2 DATA: 27.predare DURATA: 30 Minute SCOPUL: Formativ: . Anieş EDUCATOARE: Bob Ioana Maria GRUPA: Mare TEMA SĂPTĂMÂNII: Mediul social şi cultural SUBTEMA.grup folosită „explozia stelară”.2007 INSTITUŢIA: Grădiniţa nr.03. Transmitere de cunoştinţe. In incheiere activitatea va fi completată în conţinut de un cântecel despre anotimpul toamna ”A! A! A! Acum e toamna da ! Copiii vor fi recompensaţi pentru buna desfaşurare a activităţii.

exerciţiul . O8 – să „citească” planşele cu ajutorul întrebărilor adresate. Informativ: ..planşe . O7 – să se exprime corect în propoziţii din punct de vedere gramatical.ursuleţi c) Forme de organizare: . O6 – să indice importanţa fiecărei meserii. O9 – să participe cu interes la activitate. O3 – să răspundă corect la ghicitori. Obiective operaţionale O1 – să recite clar.individuală d) Tipuri de învăţare: .textul poeziei .educarea dragostei faţă de muncă şi faţă de părinţi prin cunoşterea unor „ocupaţii”. Educativ: . corect şi expresiv pe strofe şi integral poezia.demonstraţia b) Materiale şi mijloace didactice: . Strategii didactice a) Metode şi procedee didactice: .dezvoltarea memoriei voluntare şi a atenţiei. O4 – să dea exemple de anumite meserii. . O5 – să indice meseriile părinţilor lor.ghicitori .îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresive noi.explicaţia .îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la meseriile pe care şi le vor alege când vor fi mai mari.frontală .conversaţia . . a unor meserii. O2 – să indice titlul şi autorul poeziei.formarea deprinderii de a recita cursiv şi expresiv o poezie pe strofe şi integral.

Ilie I Mirea. În orice tâmplărie. Stela Anghel. 1994 4) „Didactica educaţiei limbajului în învăţământul preşcolar”. copii! A pâine şi plăcinte Miroase-n brutării. 1976 3) „Culegere de texte literare pentru copii”.2000 „Ce miros au meseriile De Gianni Rodari Oricare meserie Are un miros. Bucureşti. Bucureşti. Editura „Grigore Tălvăcaru”..observarea curentă .inteligibilă SISTEM DE EVALUARE a) Forma de evaluare: . Editura didactică şi pedagogică. editura didactică şi pedagogică.ghid metodic. Laurenţia Culea. În sat sau la oraş A scânduri moi miroase A vrafuri de talaş.amară. Miroase cofetarul A nuci şi scorţişoară.chestionarea orală Bibliografie: 1) Ghid metodic pentru dezvoltarea vorbirii şi în grădiniţă de copii şi în clasele I şi a II-a 2) Ghicitori pentru cunoaşterea mediului înconjurător. Filofteia Grama. Iar un halat de medic A doctori.receptiv – reproductiv . Liviu Chiscop.” .evaluare curentă b) Metode de evaluare: .

cu curaj. experienta acumula Vă recomandăm următoarele etape: 1.edu. asa cum am inteles noi programa si sa discutam cu celelalte colege etc. şi a Scrisorii metodice –2008.isjmm.cand ne apucam de planificare. încă o data. să desfăşuram activitati integrate. noul curriculum are nr. 5233 din 1 sept. . asa cum intelegem acum.lucrand astfel. Stimate colege.nu mai avem orar. in functie de ceea ce constat ca mi-a ramas neacoperit (ca si continut al curriculumului. . După citirea cu atenţie a noului curriculum. adica din ce stiu eu ca se abordeaza la aceasta varsta cu prescolarii si nu mi-a intrat in temele proiectelor).EXEMPLUL 3. care pot fi consultate pe: site www.se citeste cu atentie continutul (descriptivul) temelor mari de studiu din programa si se stabilesc astfel temele de proiecte (cu durata fiecaruia. ÎN CONCORDANŢĂ CU NOUL CURRICULUM-2008 . dar gandita de noi. pe fiecare nivel de varsta in parte) si 3 .ro/prescolar/noutati site www. următoarele: . se stabilesc teme independente. în fiecare săptămână. trei sunt pasii importanti: 1 . ce proiect e inainte si ce proiect urmeaza etc. ideile pe care le-au avut in cadrul proiectelor. sa facem o planificare chiar mai putin coerenta. materialele folosite. PRECIZĂRI PRIVIND PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII SĂPTĂMÂNALE. colegele vor avea posibilitatea de a-si transmite una alteia. cel puţin o zi pe săptămână va fi dedicată efectuării celor 3 ore de activitate metodică în unitate. ce evenimente ar fi. de la un an la altul.putem încerca. continutul.ro/curriculum/invatamantprescolar forum directori la toate Cercurile pedagogice şi la nivelul Comisiilor metodice.2008. cu toate educatoarele din Comisia metodică.pentru saptamanile ramase fara proiect.se aduna colectivul gradinitei (Comisia metodică) în cadrul Zilei metodice (care trebuie să se desfăşoare obligatoriu. sa abordam teme îndrăzneţe de proiecte.” 2 .ordinul MECT pt. avem doar programul zilnic de activitate . va precizăm clar. „La nivelul Comisiei metodice. orientandu-m si dupa perioada din an in care se afla saptamanile respective. . pe format electronic sau listat.

de săptămâni alocate temei 10 10 0 0 8 6 Din care. pentru Proiecte alte conform subte metodei me proiectelor 3 7 4 6 0 0 0 0 1 2 7 4 1 2 3 4 Cine sunt/suntem? Cand/cum şi de ce se întâmplă? Cum este/a fost şi va fi pe pamânt? Cine şi cum planifică/organizează o activitate? 5 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 6 Ce şi cum vreau sa fiu? Exemplu grupa mare nr TEMA Nr. urmată de PLANIFICAREA TEMELOR DE STUDIU. astfel încât să avem o evidenţă clară a unităţii de timp alocate unei teme.recomandăm STABILIREA CONŢINUTURILOR PENTRU FIECARE TEMĂ. efectuez PLANIFICARE ANUALĂ A PROIECTELOR ÎN CADRUL TEMELOR DE STUDIU . de săptămâni 1 2 3 4 Cine sunt/suntem? Cand/cum şi de ce se întâmplă? Cum este/a fost şi va fi pe pamânt? Cine şi cum planifică/organizează o activitate? 5 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 6 Ce şi cum vreau sa fiu? 5 8 5 5 5 6 Din care. pentru proiecte alte subte me 3 2 5 3 2 3 1 4 2 3 3 3 2. în funcţie de vârsta copiilor.planificarea temelor pe săptămâni-grupa mică nr TEMA Nr. Nu este obligatoriu într-un an să planificăm toate temele (minim 4) De exemplu :într-un an şcolar sunt 34 săptămâni tabel 1.

le din tipuri de unei activităţi.Cine Cand/cum şi Cum este/a sunt/ de ce se fost şi va fi suntem întâmplă? pe pamânt? ? Proiect Proiect: : Proiect Cine şi Cu ce şi cum cum planifică/ exprimă organizeam ceea ză o ce activitate simţim? ? Proiect: Proiect: Ce şi cum vreau sa fiu? Proiect: Proiect: PERIO PERIOADA PERIOADAPERIOA PERIOA PERIOA PERIOA DA DA DA DA NOTĂ: Pentru proiectul transsemestrial nu se poate stabili perioada. pentru perioadele în care nu se derulează proiecte. De asemenea. el se va derula de-a lungu anului şcolar (vezi datele din planificarea calendaristică). temele săptămânale vor abor fie aspecte legate de proiectul transsemestrial. culori şi . (modificărimea. diferite planificarea al auzului. văzului şi uman. fie aspecte care ţin de interesele de moment ale grupului de copii exemplu pentru fiecare grupă: Teme Cine Cand/ Cum este/ a Cine şi cum sunt/ cum şi de fost şi va fi planifică/org suntem? ce se pe pamânt? anizează o Grupa întâmplă? activitate? Mică Cu ce şi Ce şi cum cum vreau sa exprimăm fiu? ceea ce simţim? Proiect: Proiect Proiect: Proiect: „În Proiect: „Ştiu transsemes „Case şi grădiniţa „Cântecul cine trial: oameni” noastră” lunii” sunt?” „Anotimpu (grădiniţa şi (activităţi în (simţul (corpul rile” casa/camera grădiniţă. familie.

cărţile cu pasiv şi cu acestea le cum se poveşti şi muncăprietenii.24 oamenilor ianuarie răsplata) 3 . materiale. ţara comportare.) tură) se spune o poveste. cum se . dintre alţii.30 noastre şi 6 . tradiţii şi 20 aprilie – 8 obiceiuri) mai 2009 Mijloc Proiect: Proiect: Proiect: Proiect: Proiect: ie „Tu şi „Material „Haideţi în „În „Vreau să eu” e” excursie!” (ce lumeapove fiu de (corpul (proprietăţi este o ştilor folos” uman. ce de obiect/feno grup. mea. cum folos) mat.14 octombr legate de 2009 noiembrie ie 2008 anotimpuri 2008 . lucrări fructe şi caselor/ţării cum ne artistice flori şi relaţiile ajutăm unii pe care specifice. aspectelor reală într-o itatea. ce de ce prin excursie.roluri/act natură în case/constru reguli de sunete care ivităţi fiecare cţii. înseamnă avem acţiunea reguli de cum să fii de nevoie unui comportare în transformă folos. cum impresione ) legume locuitori ai cooperăm şi ază. principalele şi ce ne familie/gru relaţii în schimbăril momente ale spun ele. pă. rezultate exprimă activităţi aceştia) ale activităţii mesaje) ale 5 . mo este familie/p men sau a observarea întâmplare responsabil rieteni) omului. activfamilie şi e pe care unei excursii. general. pot suferi planifică o cartea în lene. ne specifice anotimp. ale excursie şi (ce sunt (activităţi familie şi diferitelor care sunt poveştile în prieteni. cum scopuri ale importante poveste şi când utilizării din dintr-o suntem de diferitelor comunitate/na carte.

cele cinci soarele şi lui. pe „În paşi „Harnic. dans/alte muncii. simţurile surse de viaţa. hrană este profesii. reguli popoarele echipă. noastră” prin lumea bun” (corpul surse de pământul şi (hrana largă” (ce (meserii şi uman şi lumină.24 5 – 16 carte) februarie octombr ianuarie 3 – 21 – 6 martie ie 2008 2009 20 aprilie – noiembrie 2009 15 mai 2009 2008 Proiect: Proiect: Proiect: Proiect: „De Proiect: Proiect: „Cele „Lumini şi „Explorator pe câmp. protecţia propriilor muncii ţa lor în umbre şi – discuţii şi muncii) valori prin împlinite) viaţa de urme) soluţii) dans) zi cu zi şi în relaţiile cu cei din jur) 3 – 21 24 noiembr noiembrie 23 februarie – 13 martie . globală etc. reguli de şi diferite lumină. importanţa dispariţia maşini. muncă şi simţuri. miracolele omului. produsele dansuri. munca în acestea.Mare face o 9 6 . poluarea. exprimareacomportare moduri este umbra ale lumii procesul de sentimente . luna ca care ăntreţin preparată. cu ea. relaţii în de reacţii şi cum se contempora producţie al lor prin procesul corelate produce ne: alimentelor. factorii crudă şi hrană dansul. cinci umbre” ii” (ce sunt masa de dans cinstit şi simţuri” (diferite exploratorii. simţurile luminii în speciilor. de igienă şi lumii şi munca şi şi viaţa încălzirea reguli de exprimarearăsplata importan omului. tipuri de învăţătură. unelte şi arte. ce probleme alimentare.

munca în calitate de angajat şi munca în calitate de patron. însemne artă populară. munca fizică şi munca intelectual ă. oameni. un artist cărţi. idei/credi materie definitorii.. este şi cum cărţile şi nţe. cum drepturi valorificarea vorbim.. populare) mesajul) 13 aprilie – 8 mai 2 – 20 2009 martie 2009 Proiect: „O istorie personal ă” 13 aprilie – 15 mai 2009 Proiect: „Patron şi angajat” (meserii şi profesii. naţionale) şugar. ea li. obiecte de scrisul der.georgrafic. spaţiul poţi să devii tipuri de diferenţel mişcare . comunică mesajul artei m. unelte şi istoriei.” mişcă. cum e între nemişcare) minorităţile popular/meşte scriem. Romania de-este arta unde îl ale alte a lungul populară. obiceiuri locomoţie.. tranziţia şi legătura şcoalămuncărezultate) 24 noiembrie -5 12 ianuarie – 3 – 21 decembrie 13 februarie noiembrie 11 – 29 2008 2009 2008 mai 2009 . întâlnim. materie trăsături şi instrumente tipuri de propriilor vievalori utilizate. şi muncii cum obligaţi) acestuia. . ce scris.. moartă.ie 2008 – 12 2009 decembrie 5 ianuarie – 6 – 24 2008 6 februarie octombrie 2009 2008 Pregăt Proiect: Proiect: Proiect: Proiect: Proiect: itoare „Eu „Cum se „Mândru „Artişti „Scrisuri cred. oamenilo mecanismetimpurilor.” sunt că sunt populari şi şi scrieri” (credinţe (mijloace român!” meşteri (ce este şi de (românii şi făurari” (ce scrisul. a lungul exprimar combustibi naţionale.

în care este precizată săptămâna. evenime nte din viaţa personală . efectuez o planificare calendaristică săptămânală.6 pe care ni le-am planificat la punctul 1). strămoşii omului. evenime nte istorice specifice poporulu i nostru împărtăşi te de apropiaţi din familie.(persoan a proprie. ce ştim despre înregistra rea evenime ntelor istorice/p ersonale) 6 – 17 octombr ie 2008 2.5. familia. tema de studiu (din cele 4. şi stabilesc în cadrul fiecărei teme . pentru întreg anul şcolar. arborele genealog ic.

2) N Data Tema de studiu r 1 15-19 Cine sept sunt/suntem? 2 3 4 22-26 sept 29sept -03 oct 06-10 oct Cine sunt/suntem? 13-17 oct Cine sunt/suntem? 20-24 oct Cine sunt/suntem? 27-31 vacanţa oct 03-07 nov 10-14 nov 17-21 nov 24-28 Cine nov sunt/suntem? 01-05 dec 08-12 dec Subtema (tema proiectului) Teme în afara proiectelor „Eu la grădiniţă”. Exemplu. Proiect: „Ştiu cine sunt?” 5 Proiect: „Ştiu cine sunt?” 6 Proiect: „Ştiu cine sunt?” 7 8 9 10 11 12 13 „Eu şi familia mea” - . sau tema în afara proiectului (respect numărul de săptămâni din tabelul 1).subtema proiectului (respect numărul de săptămâni precizate în tabelul 1 şi 2). grupa mică TEMA Cine sunt/suntem? (exemplul este corelat cu cele din tabelele 1.

14 15-19 Cine dec sunt/suntem? 15 22-26 vacanţa dec 16 29 dec. .vacanţa 02 i 17 05-09 ian 18 12-16 ian 19 19-23 ian 20 26-30 ian 21 02-06 febr 22 09-13 febr 23 16-20 febr 24 23-27 febr 25 02-06 Cine martie sunt/suntem? 26 09-13 martie Cine sunt/suntem? 27 16-20 martie 28 23-27 martie 29 30 martie03 apr 30 06-10 apr 31 13-17 - „Sănătoşi fericiţi” şi - „ Eu şi mama” - „Eu şi prietenii mei”.

In plus. în funcţie de prevederile programei. aşa cum sugerăm pe . ce ştim şi ce vrem să aflăm decât atunci când avem un proiect. .nu completăm partea de început cu obiective de referinţă (pe care le putem trece şi codifica dacă nu avem suficient loc.32 33 34 35 36 37 apr 20-24 apr 27 apr01 mai 04-08 mai 11-15 mai 18-22 mai 25-29 Cine mai sunt/suntem? - „Eu pot. 5. fie construiesc împreună cu ea o fişă şi se evaluează reciproc.nu evaluăm pe bază de calificative. la indemână în planificare). etapa din an.se stabilesc conţinuturi. Căutaţi ultima scrisoare metodicaă din anul şcolar trecut şi recitiţi-o cu atenţie (acolo se găsesc mai multe opţiuni cu privire la înregistrarea datelor privind progresul copilului). vreau. materialele pentru centre. copiii trebuie implicaţi în procesul de evaluare (fie stabilesc ei împreună cu educatoarea care pot fi criteriile. vârsta copiilor.la fel se poate proceda cu toate temele propuse. trebuie” eu eu 38 01-05 Cine iun sunt/suntem? 39 08-12 iun - „O minune de copil…” 4. dar având grija să le avem printate. . -pentru temele independente se completează doar partea de tabel cu activităţile de învăţare şi semnătura şi casetele cu munca metodică aferente. fie se autoevaluează. Pentru planificarea săptămânală.

Inspectori şcolari de specialitate Marcela Pop Georgeta Pop TEMA: „Cine sunt/suntem?” (EVALUARE . prezenţa) -completarea Caietului de planificare Vă rugăm sa ne contactaţi oricând simţiţi că aveţi nevoie de vreo clarificare. semestrială. săptămânale. vom discuta despre: -modalităţi de planificare a activităţii anuale. roluri şi activităţi specifice) îşi adapteze comportamentul la normele de convieţuire socială însuşite reprezinte prin desen/pictură/modelaj corpul uman Însemnări ale educatoarei:_________________________________________________ . aspect fizic) vorbească despre familia lui (componenţă.: La Cercul pedagogic din primul semestru. vârstă. semestriale. zilnică -exemple de practici europene -exemple concrete de abordare a unor rutine (calendar. zilnice -activitate pe ateliere prin care vom exersa tipuri de planificare anuală. săptămânală.domenii de dezvoltare: limbaj. cognitiv.ultimele fişe transmise ca exemplu etc. socio-emoţional) __________________________poate să: se prezinte (nume.

socio-emoţional) __________________________poate să: se prezinte răspundă la întrebarea „Câţi ani ai?” identifice şi să numească părţi ale corpului propriu vorbească despre ceea ce îi/nu îi place îşi exprime sentimentele proprii prin gesturi.___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________ Data:___________________ TEMA: „Cine sunt/suntem?” (EVALUARE .domenii de dezvoltare: limbaj. Tematica seminariilor şi bibliografia . crt. muzică. cuvinte Însemnări ale educatoarei:_________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________ Data:___________________ Nr. cognitiv. desen.

I. Bucureşti. Magdalena. Comunicarea scrisă. 1999. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Editura Compania. Comunicarea orală. Magdalena. 3 Dumitrana. Bibliografie: Curriculum pentru educaţia timpurie. 1999. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. I. Copilul. Magdalena. Editura Compania. 2000. Comunicarea scrisă. -Sîrghie Anca. 2001 Sîrghie Anca. II. Bibliografie: Curriculum pentru educaţia timpurie. II. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar. Bibliografie: 4 Curriculum pentru educaţia timpurie. Comunicarea orală. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar. Editura Compania. Dumitrana. 2008. 2008. Bucureşti. Editura Alma Mater. Comunicarea orală. Bucureşti. Bibliografie: Curriculum pentru educaţia timpurie. -Sîrghie Anca. Proiect de activitate: lectura după imagini. Editura Compania. 2000. 2001. -Dumitrana. Editura Alma Mater. II. Dumitrana. 1999. 1999. 2009 Proiect de activitate: memorizarea. I. Editura Compania. 2008. Comunicarea scrisă. Editura Compania. 2001. 2000. II. 2009 SEMINAR FINAL . Proiect de activitate: Copiii dictează şi educatoarea scrie –. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Bucureşti. II. Comunicarea orală. Editura Alma Mater. Bibliografie: -Curriculum pentru educaţia timpurie. 5 Dumitrana. 2000. Proiect de activitate: convorbirea. II. Comunicarea scrisă. 2008. Bucureşti. 2001. 2009. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. 2008. 2001. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Copilul. 2008. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Magdalena. Bucureşti. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar. Bibliografie: Curriculum pentru educaţia timpurie. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar. familia şi grădiniţa. Sîrghie Anca. 1 -Dumitrana. Sibiu. Comunicarea orală. Sibiu. 1999. familia şi grădiniţa. Magdalena. Comunicarea scrisă. Bucureşti. Editura Compania. I. Editura Compania. Sîrghie Anca. Magdalena. I. Copilul. I. Bucureşti. Sibiu. Magdalena. 2001. Sibiu. Editura Compania. Editura Compania. Dumitrana. Magdalena. Editura Alma Mater. 7 Dumitrana. Editura Alma Mater. Magdalena. Comunicarea scrisă. familia şi grădiniţa. Bibliografie: 6 Curriculum pentru educaţia timpurie. Magdalena. I. Dumitrana. Comunicarea orală. 2001. Copilul. Bucureşti. 2008. 2009 Proiect de activitate: povestirile copiilor. 1999. Bucureşti.Proiect de activitate: povestirea şi repovestirea. Comunicarea orală. Dumitrana. Bucureşti. II. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Magdalena. 1999. 2 Dumitrana. Editura Compania. 2009 Proiect de activitate: jocul didactic. Sibiu. familia şi grădiniţa. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar. Comunicarea scrisă.

Blocarea inteligenţei Sistemul educaţional actual aduce foarte multă informaţie. cu toate acestea. Sunt antrenaţi să facă calcule fără să greşească. Părinţi străluciţi. 1. să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. muzică.Augusto Cury Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării. Copiii şi tinerii învaţă cum să opereze cu fapte logice. Augusto Cury atrage atenţia asupra necesităţii schimbării felului în care se face educaţia contemporană. televizor şi calculator. profesori fascinanţi . profesori fascinanţi“. iar excesul acesteia blochează . Acest lucru se întâmplă pentru că inteligenţa lor a fost blocată. jucăriile cumpărate. de cele mai multe ori inutilă. să înfrunte riscuri. noi ne-am transformat în maşini de muncit iar pe ei îi transformăm în maşini de învăţat. în care copilul are nevoie să inventeze. psihiatru şi psihoterapeut. dar nu ştiu cum să abordeze eşecurile. informatică. plimbări. tradusă şi în română. şi-a dedicat 17 ani din viaţă cercetării modului în care construieşte şi se dezvoltă inteligenţa. haine. 2. însă părinţii nu au înţeles că televizorul.Dezbateți textul de mai jos: Dr. Învaţă să rezolve probleme de matematică. În cartea sa. noile generaţii nu sunt formate pentru a gândi. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine. Dr. dar viaţa este plină de contradicţii şi probleme care nu pot fi calculate. ci pentru a repeta informaţii. noi ne-am transformat în maşini de muncit iar pe ei îi transformăm în maşini de învăţat. Utilizarea greşită a funcţiilor memoriei Prin sistemul educaţional actual memoria copiilor este transformată întrun depozit de informaţie inutilă. să sufere decepţii. Analiza pe care o face societăţii contemporane ajunge la următoarea concluzie: singurătatea nu a fost niciodată atât de intensă: părinţii îşi ascund sentimentele de copii. şcoli. Augusto Cury. copiii îşi ascund lacrimile de părinţi şi profesorii se refugiază în autoritarism. „Părinţi străluciţi. Intenţia este excelentă. Cantitatea de informaţie şi cunoştinţe disponibile este mai mare. internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria. dar nu ştiu să-şi rezolve conflictele existenţiale. Acest lucru se întâmplă pentru că inteligenţa lor a fost blocată.

povestea vieţii lor. experienţele lor. Pe de altă parte. Fac petreceri pentru aniversări. tot mai mulţi dintre ei caută plăcerea de moment în consumul de tutun. Bombardamentul acesta de stimuli care vin prin televiziune şi internet acţionează asupra subconştientului. haine. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni. ci trebuie să devenim părinţi inteligenţi.inteligenţa copiilor şi bucuria lor de a trăi. fobii sau agresivitate. timiditate. şi nu e de mirare că elevii au pierdut plăcerea de a învăţa. produse electronice. lacrimile lor. trebuind să facă foarte multe lucruri pentru a avea puţină plăcere. organizează excursii. însă acestea nu produc persoane care gândesc. Părinţii inteligenţi dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă Părinţii buni au grijă să satisfacă. în măsura posibilităţilor lor economice. ci doar îi informăm. sindroame de panică. Astfel în timp ei nu mai găsesc plăcere în micii stimuli ai rutinei zilnice şi vor căuta stimuli tot mai puternici. Educaţia este tot mai lipsită de ingredientul emoţional şi produce tineri care rareori ştiu să îşi ceară iertare. Părinţii care le fac în permanenţă daruri copiilor lor sunt păstraţi în amintire doar pentru un moment. În plus. mediile de informare îi seduc cu stimuli rapizi. politice sau sentimentale. Care este rezultatul? O generaţie de copii şi tineri mai bolnavă psihic decât oricare alta din istoria umanităţii: copii depresivi. Cea mai mare parte a informaţiilor pe care le acumulăm nu vor fi folosite niciodată. alcool şi droguri. Informăm şi nu formăm Noi nu îi formăm pe tineri. Iată prima dintre ele: · Părinţii buni dau cadouri. Ceva ce nu se poate cumpăra cu toţi banii din lume: fiinţa lor. mărindu-le nevoia de plăceri în viaţa reală. preadolescenţi şi adolescenţi care dezvoltă obsesii. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale „părinţilor buni” şi cum trebuie transformate ele de către „părinţii inteligenţi”. Numărul actual de şcoli este mai mare decât în orice altă epocă. CE ESTE DE FĂCUT? Dr. . 3. timpul lor. care îi transportă pe tineri. Ei cunosc tot mai mult despre lumea în care se află. le cumpără pantofi. să îşi recunoască limitele sau să se pună în locul celorlalţi. Toate acestea generează personalităţi fluctuante. instabile şi nemulţumite. dar nu ştiu mai nimic despre lumea lor interioară. în mijlocul diverselor aventuri – sportive. fără ca ei să facă vreun efort. dorinţele copiilor lor. Părinţii care se preocupă să le dăruiască copiilor exemple şi povestiri din viaţa lor rămân de neuitat. gata preparaţi. de război.

să caute succesul în studiu. părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri Părinţii buni educă inteligenţa copiilor lor. pentru că nu au avut îndrăzneala de a înfrunta unele critici. Pentru acest sistem. copilul vostru nu este o fiinţă umană. Nu există podium fără înfrângeri. părinţii inteligenţi le educă sensibilitatea. Nu le acceptaţi timiditatea şi nesiguranţa. trebuie să ne acceptăm limitele. · Părinţii buni corectează greşelile. nici umilinţa de a-şi recunoaşte greşeala.· Părinţii buni alimentează corpul. pentru că societatea s-a transformat într-o fabrică de stres. părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească Vechile corecţii şi binecunoscutele predici nu mai funcţionează. în muncă. autoritari şi angoasaţi. Pregătiţi copilul pentru „ a fi”. A-ţi surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la care ei nu se aşteaptă. Ajutaţi-i să nu le fie teamă de insuccese. Pentru părinţii inteligenţi. În ciuda durerii pe care mi-ai provocat-o. înstrăinaţi. dar nu vă opriţi aici. părinţii buni cresc copii zbuciumaţi. Mulţi nu strălucesc în munca lor pentru că au renunţat în faţa primelor obstacole. Alimentaţi amfiteatrul gândurilor şi teritoriul emoţiilor cu curaj şi îndrăzneală. Părinţii buni spun: „ Greşeşti”. a avea succes nu înseamnă a avea o viaţă fără . De exemplu: copilul a ridicat glasul la voi. a emisiunilor de televiziune şi a discriminării sociale îi transformă într-o pradă uşoară pentru sistemul acaparator. Părinţii care nu-şi învaţă copiii să aibă o viziune critică asupra publicităţii. ce conţin critici mai vechi. în relaţiile sociale. ci un consumator. Apoi copilul trebuie lăsat să se gândească. Ajutaţi-vă copiii să nu fie sclavii problemelor lor. declanşaţi un resort din subconştient care deschide anumite arhive ale memoriei. părinţii inteligenţi alimentează personalitatea Astăzi. părinţii inteligenţi spun: „Ce părere ai despre comportamentul tău?” „Gândeşte înainte să reacţionezi” · Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze. eu te iubesc şi te respect mult”. apoi puteţi spune:”Nu mă aşteptam să mă superi în felul acesta. iar dacă nu. Dacă problemele se pot rezolva. pentru că nu au avut răbdare să suporte un „nu”. căci lumea îl va pregăti pentru „ a avea”. Perseverenţa este la fel de importantă ca şi capacităţile intelectuale. Dar puteţi începe prin a tăcea şi a vă relaxa. 99% din criticile şi corecţiile părinţilor sunt inutile în influenţarea personalităţii tinerilor. Când deschideţi gura să repetaţi acelaşi lucru. Se aşteaptă să ţipaţi şi să-l pedepsiţi. Stimulaţi-i pe copii să aibă obiective. vor fi rezolvate.

Odată. „Scuzămă”. una dintre fiicele mele a fost criticată pentru că era o persoană simplă. părinţii erau autoritari. am adăugat. De aceea sunt în stare să spună copiilor lor: „Am greşit”. · Părinţii buni dau informaţii. Ei seamănă şi aşteaptă ca seminţele să germineze. · Părinţii buni oferă oportunităţi. Dacă ei nu aud „nu” de la d-voastră. chiar dacă este acoperit cu nori. . dacă seminţele sunt bune. „Am nevoie de tine”. astăzi sunt copiii. Într-o zi norii se vor risipi şi oamenii te vor vedea. Ştiţi care este termometrul care indică dacă sunteţi agreabil? Imaginea pe care o au despre voi copiii şi prietenii acestora. Părinţii care nu-şi cer scuze nu-şi vor învăţa copiii cum să abordeze aroganţa. chiar dacă unii oameni nu cred în soarele tău. părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată Părinţii inteligenţi sunt semănători de idei şi nu controlează viaţa copiilor lor. PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ ATITUDINI BLÂNDE. ci un prieten foarte bun. Tu ai lumina proprie. vor încolţi. · Părinţii buni vorbesc. Nimeni nu-şi ia diplomă în misiunea de a educa. Atunci. bani sau putere. pentru că aurul şi argintul n-o pot cumpăra. aţi trecut testul. a pătrunde dincolo de cortina comportamentelor. Să nu-ţi fie teamă că îţi pierzi lumina. Peste 50% din părinţi nau avut curajul de a dialoga cu copiii lor despre temerile. Ea este scumpă. nu vor fi pregătiţi să audă „nu” de la viaţă. părinţii inteligenţi povestesc istorioare Captaţi-vă copiii prin inteligenţa voastră. Pe timpul aşteptării poate să apară mâhnire. părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni A sta de vorbă înseamnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară. Am întrebat-o: ce soare preferi? A ales soarele real. mi-am pus imaginaţia la treabă şi i-am spus următoarea pildă: unii preferă un soare frumos pictat într-un tablou. pierderile şi frustrările personale. Dialogul este o perlă ascunsă în inimă. Înainte. alţii preferă un soare real. Nu trebuie să deveniţi o jucărie în mâna copilului. Dacă le face plăcere să fie în preajma voastră. a dialoga înseamnă a vorbi despre lumea în care suntem: a relata experienţe. Învăţaţi să spuneţi „nu” fără teamă. Adevărata autoritate şi respectul solid se nasc din dialog.greşeli.După ce am auzit povestea ei. dar. el străluceşte. nu prin autoritate. a împărtăşi ceea ce se află ascuns în inima fiecăruia. Se simţea tristă şi respinsă.

El etalează un mod de gândire personală asupra problemelor concrete ale procesului instructiv-educativ. A exprima autoritatea cu agresivitate 3. A corecta în public 2.Tipul de lecţie adecvat obiectivelor operaţionale spre a configura prin învăţare anumite sporuri cognitive şi tipuri de comportamente . proiectul didactic se cere înţeles drept o sinteză a esenţializării educaţiei ca proces.Părinţii nu trebuie să cedeze în faţa şantajelor şi presiunii copiilor.1. în stare să elaboreze noi forme de conduită profesională şi socială.Proiectul educaţional didactic-ca sinteză a actului instructiv şi În principiu. De exemplu. A pedepsi la furie şi a pune limite. conforme imperativelor Comunităţii Europene. Părinţii din toată lumea se simt pierduţi. A distruge speranţa şi visele Capitolul 10 Concluzii 10. A fi excesiv de critic: a obstrucţiona copilăria celui educat 4. Cucerirea planetei sufletului copilului este mai compexă decât cucerirea planetei. CELE 7 PĂCATE CAPITALE ALE EDUCAŢIEI 1. Trăim vremuri grele. În caz contrar.Obiectivele de referinţă. a merge la culcare noaptea târziu în cursul săptămânii şi a se trezi devreme pentru a învăţa este inacceptabil şi prin urmare nenegociabil.Metode şi alte forme ale strategiei didactice în funcţie de tipul lecţiei alese . emoţia copiilor va deveni un balansoar:: astăzi sunt docili. A nu te ţine de cuvânt 7. A fi nerăbdător şi a renunţa să mai faci educaţie 6. Proiectul didactic al fiecărei lecţii cuprinde în structura sa: -Obiective generale -Resurse şi condiţii de desfăşurare a procesului didactic .Conţinutul procesului de instrucţie şi de educaţie . în care generaţiile viitorului din România se vor integra în mod obiectiv şi legic. Trebuie stabilite clar ce aspecte pot fi negociabile. mâine explozivi. conţinuturile învăţării şi standardele curriculare de referinţă . fără a da explicaţii 5.

bazată pe principii şi reguli precise şi care face posibilă acceptarea mesajului educativ de către copilul. avid să cunoască lumea. care se manifestă în lumea exerciţiului didactic. planurile urmărind concretizarea acestora. Dar ea este totodată o tehnică subtilă..Modalităţi de evaluare a rezultatelor obţinute Metodica predării limbii şi literaturii române stabileşte. Astfel. care este gata să-i împărtăşească zi de zi câte ceva din preaplinul experienţei sale de cunoaştere şi de simţire? Metodica. Metodele de învăţământ se aplică în funcţie de tipul lecţiei. Încă din ciclul preşcolar şi primar studierea limbii române are ca finalitate cultivarea formelor de comunicare verbală şi scrisă. Cum vom călăuzi primii săi paşi în universul cunoaşterii? Metodica presupune o strategie didactică. Se prezintă o clasificare a lecţiilor şi metodica organizării lor e la pregătire la desfăşurare. ce implică în mod nemijlocit copilul în procesul predării. prezentând atât modele de proiecte didactice cât şi pe cele de evaluare. metodica recomandă şi exemplifică modurile concrete de predare. In cel mai modern sens al accepţiei. Cum se poate stabili un dialog fertil între cele două personalităţi cu preţul trasării unor punţi peste vârste? Metodica este în fapt o artă. de la care îşi ia din punct de vedere tematic substanţa şi îşi stabileşte finalitatea particularizantă. Ea defineşte metodele de predare şi de evaluare folosite de respectiva disciplină de învăţâmînt. fie ele de predare sau de consolidare. . chiar singulare uneori pentru disciplina respectivă. aşadar. cu precizie atât conţinutul cât şi formele de organizare a activităţilor instructiv-educative din lecţia de profil. Ea se concretizează prin structura curriculumului şcolar. acestea contribuind la atingerea obiectivelor generale şi a finalităţilor studiului limbii şi literaturii române în şcoală. fără de care efectul dialogului euristic se diminuează sau poate deveni chiar nul. Fiecare disciplină ştiinţifică aflată în programul instructiv-educativ îşi are propria sa metodică. este corelată cu alte discipline. oferind modele structurale de studiere a textului literar precum şi metodologia utilizată în acest scop. astfel ca prin vorbit într-o primă etapă şi apoi prin scris şi citit elevul aflat pe primele trepte ale evoluţiei sale spirituale să-şi perfecţioneze instrumentele muncii lui intelectuale. La nivelul fiecărui ciclu de învăţământ ea fixează obiective intermediare specifice. metodica ajută cadrele didactice în operaţiunea de selectare a conţinuturilor specifice în elaborarea obiectivelor lecţiei de literetura română. cu regulile ce se cer respectate. ţinând seama atât de particularităţile de vârstă cât şi de cele individuale ale elevilor. Plecând de la planul de învăţământ şi de la programa disciplinei. dar formele concrete de aplicare sunt particulare. Principiile pot fi generale pentru mai multe discipline. metodele gândirii critice ale ultimilor ani propune sisteme de lecţii de limba şi literatura română. La o ultimă întrebare se cuvine să răspundă fiecare educator sau învăţător înainte de a păşi peste pragul clasei:Cum se oglindeşte în mintea copilului imaginea lăuntrică a formatorului său. ca tehnică fundamentală a activităţii intelectuale. văzută ca o tehnică de transmitere a mesajelor educative.

2002. 12.Buda. 2000. Editura Dacia . Glava. 2007. 2008. 9. II.Dumitrana. Cătălin.2. Comunicarea orală. 6. -EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN COMUNICAREA SCRISĂ. Editura PROGnosis. Îndrumător pentru educatoare. Ramona. Aramis Print SRL. Editată de Tribuna Învăţământului. sine anno. 5*** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii şi regulamentul învăţământului preşcolar. Bucureşti. Magdalena. 2000. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. 13. pp. Alexandrina Neagu. Álvarez Angulo. 10. Editura Focus. Introducere în pedagogia preşcolară.Cerghiţ. memorizarea. Învăţarea activă. în Didáctica (Lengua y Literatura). Bucureşti. Bucureşti.) -PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR LINGVITICE ALE COPIILOR BIBLIOGRAFIE GENERALĂ : Bibliografie generală 1. Maria. I. Petroşani. Adina. 1979. Lucia.E.Teme de cercetare ș tiinț ifică: -EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN COMUNICAREA VERBALĂ. Editura Aramis. Editura Compania.Dumitrana. 8. 11. Petrovan.TIPURI DE ACTIVITĂȚI CONDUSE DE EDUCATOARE(povestirea. 2001 4*** Pregătirea pentru şcoală în grădiniţa de copii. Însemnări pentru educatoare. 2. Texte şi materiale ajutătoare. Bucureşti . Editura Aramis. 2001. Comunicarea scrisă. lectura după imagini. 2005. Editura V&I Integral. 2000. Editura Compania. Teodoro. -CONSOLIDAREA DIFERITELOR TIPURI DE DE COMUNICARE VERBALĂ -STRATEGII DE DOBÂNDIREA A STRUCTURILOR VERBALE DE CĂTRE COPII ȘI DE UTILIZZARE CORECTĂ A LOR. 1999. jocul didactic. vol.Bizdună. Bucureşti. EDP. Bucureşti. 11. Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari.10.M. Bucureşti. 15-42. ghid pentru formatori şi cadre didactice . Tatiana.TIPOLOGIA JOCURILOR INTERACTIVE CENTRATE PE SCRIS -ROLUL EDUCATOAREI ÎN EDUCAREA LIMBAJULUI. Bădică. 2002. 3. Ed. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Ghid de practică pedagogică. *** Educarea limbajului la preşcolari. Bucureşti.Glava. 7. Magdalena.C. La descripción en la enseñanza de la lengua. 1999. Copilul. stiluri şi strategii. Ghid metodic de aplicare a programei activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (Grupa mare şi de pregătire pentru şcoală). conversația. familia şi grădiniţa. Bucureşti. Bucureşti. Ioan. *** Ghid tematic pentru aplicarea programei. 1999. structuri.

2004. Bucureşti. E. Cum vorbesc copiii noştri. Kelemen. Schulman Kolumbus. Bucureşti. 30. Mateiaş. EDP. Secrete metodice în didactica preşcolară. Maria (coord. 27. 21. Urgenţa 2000: pariul limbajului şi al comunicării. 17. Mateiaş. Elinor. Cum să valorifici potenţialul maxim al copilului tău. Iaşi. Metodica activităţii instructiv-educative. Editura Casei Corpului Didactic. Editura Alma Mater. Hobjilă. 26.. Editura Aramis. Anton. Viorica. Leonte. Emil. Gabriel ( coord. trad. 2002. Stanciu. 2005. Emilia. Iucu. Cluj-Napoca.P. Ezechil. Bucureşti. Editura Polirom. Elisabeta. 2002. . Educaţia preşcolară în România. Iaşi. Tessa. Editura V&I Integral. Gabriela. Ilica. 31. Metodica activităţilor de educare a limbajului.). Jurcău. 28. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul preșcolar și primar. 2007. traducere şi adaptare Magdalena Dumitrana. 2003. 2001. Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc. Angelica. Preda. O metodică a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.Educaţional. 24. Florica. Didactica Publishing House. Editura Universităţii „Aurel 16. Copilul şi grădiniţa. Bucuresti. Contribuţii independente şi în echipă la dezvoltarea teoriei şi practicii managementului educaţional. 18. Elena. Editura Institutul European. Editura Dacia. Sibiu. Didactică preşcolară. Kelemen. Mitu. 2004. 29. Ilica. Bacău. Vlaicu”Arad. Bucureşti. 2003. 19. Nicolae. Bucureşti. Alexandra. Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad. Liliana. 14. educatoarele şi părinţii. 2008. 1999.). Editura Compania.).D. Rafailă. de Felicia Rădulescu. 25. Anton. Strategii activ – participative de predare-învăţare în ciclul primar”.Livingstone. Laborator preşcolar. 2002. Jurcău. Bucureşti. 15. 2008. Pedagogie preşcolară. 23. Ghid de parteneriat şi consiliere.Lespezeanu. Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului (etapa preşcolarităţii). 2009. Bucureşti. 20. Pedagogie pentru învăţământul preprimar. 1989. Monica. Rodica. Mihai . Editura Omfal Esenţial. 22. 2000. Copilul vremurilor noastre: învăţarea timpurie. 2001. Bucureşti. Emilia. Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. Didactica învăţământului preşcolar. Editura Pro Humanitas. Copiii preşcolari. Cluj-Napoca. Voiculescu. Bucureşti. Păun. Editura Aramis. 2000.. Mătăsaru. Romiţă (coord. 2009. Editura V&I Integral. Rovimed Publishers. Alexandra. Bacău. Sîrghie Anca. Păişi-Lazarescu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->