Sunteți pe pagina 1din 4

Compozitia chimica a plantelor Analizind un organism vegetal, se constata ca acesta esteformat din: apa, care reprezinta 70-95 %, din

n greutatea plantei; substanta uscata, care reprezinta 5-30 % din greutate si in care se inglobeaza compusii minerali din corpul plantei. Apa, Reprezinta componentul permanent si esential alorganismelor vegetale.Plantele, contin apa in stare libera (apa circulanta), in starelegata, incorporata in tesuturi (apa de constitutie).Apa indeplineste in plante rolul de regulator termic, insensul ca protejeaza plantele contra temperaturilor ridicate, datorita caldurii latente de vaporizare si impotriva scaderilor detemperatura, datorita caldurii specifice ridicate. De asemenea, apa asigura circulatia substantelor nutritive,mentinerea presiunii osmotice a celulelor si creeaza mediulfavorabil pentru activitatea enzimelor si desfasurarii proceselor biochimice din planta, etc.Continutul de apa din plante variaza intre anumite limite,in functie de specie, vrsta, conditiile de mediu in care traiesc sise dezvolta plantele.Organele tinere verzi si tesuturile fiziologice active continintotdeauna mai multa apa. Substanta uscata, reprezinta fractiunea din corpul planteicare ramine dupa eliminarea apei. Ea este constituita dintr-o:- componenta organica, ce reprezinta 95-99,5% dinsubstanta uscata, si care se descompune in urma calcinarii;- componenta minerala, ce ramine sub forma de cenusadupa calcinare. Componenta organica,este formata din: hidrati decarbon, substante proteice, lipide, acizi grasi, pigmenti, vitamine,enzime, etc.Continutul plantelor in compusi organici, variaza in raportcu specia, soiul, conditiile de mediu si organele plantelor care seanalizeaza.Cea mai mare parte din compusii organici se acumuleazain organele comestibile ale plantelor (boabe, fructe, seminte,tuberculi), fapt ce justifica si scopul pentru care acestea secultiva. Componenta minerala, din substanta uscata contine toateelementele nutritive extrase de planta din sol, cu exceptiaazotului, clorului si a unei parti din sulf, care se pierd in timpulcalcinarii.Ea reprezinta 0,5 - 5 % din substanta

uscata si constituiecenusa plantelor.In cenusa plantelor s-au identificat pina la 70 de elementechimice, ele gasindu-se sub forma de oxizi, deoarece in timpulcalcinarii (500-600C) se combina cu oxigenul din aer. Abunda indeosebi oxizi de K2O, P2O5, CaO, MgO, SiO2. Continutul plantelor in cenusa este de asemenea variabil,in functie de specie, virsta, organul analizat, conditiile de mediu,gradul de asigurare cu elemente nutritive.Majoritatea elementelor care se gasesc in cenusa suntabsolut necesare cresterii si dezvoltarii plantelor si nici unul nu poate fi substituit printrun alt element Clasificarea elementelor nutritive Elementele minerale, cu rol de nutritie in procesul demetabolism se pot clasifica dupa urmatoarele criterii a) Dupa cantitatile pe care le consuma plantele.Pe baza acestui criteriu, elementele chimice pot fi grupatein mod conventional in urmatoarele categorii:macroelemente;- microelemente;- ultramicroelemente. Macroelementele,sunt reprezentate prin elementelechimice pe care plantele le consuma in cantitati relativ mari sicare reprezinta 101-102% din substanta uscata. Macroelementele se grupeaza la rindul lor in: - macroelemente de ordin principal -C, O, H, N, P, K -care alcatuiesc majoritatea compusilor organici din plante; -macroelemente de ordin secundar - S, Ca, Mg - care iau parte la formarea numai a anumitor compusi organici din plante. Microelementele, sunt elementele chimice pe care plantele le consuma in cantitati mici si care reprezinta 10-3- 10-5% din substanta uscata. Ele mai sunt denumite oligoelemente(oligos = putin) sau elemente catalitice, deoarece majoritateacatalizeaza procesele biochimice din plante.Din aceasta grupa fac parte: Zn, Mn, Cu, Mo, B, I, Ba, Ag. Ultramicroelementele, cuprind elementele pe care plantelele consuma in cantitati foarte mici, ele reprezentnd 10-6, 10-12% din substanta uscata. In aceasta grupa intra U, Ra, Th, Ac. b)

Dupa rolul elementelor in metabolismul plantelor Dupa acest criteriu elementele nutritive au fost impartite indoua grupe: Elementele esentiale sunt elementele nutritive care iau parte la alcatuirea compusilor organici din plante sau carecatalizeaza anumite procese biochimice.Ele nu pot fi substituite de alte elemente, incit in absentalor plantele nu cresc si nu se dezvolta normal. Din aceasta grupafac parte: C, O, H, N, P, K, Cu, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Ce. Laacestea se adauga unele elemente ce sunt esentiale numai pentruanumite specii de plante: Si - pentru orez; Na - pentru plantehalofite; Co pentru varza. Elementele neesentiale sunt elementele ce pot fisubstituite in procesele biochimice din plante. De exemplu: Mo -care activeaza enzimele din grupa nitroreductazelor poate fisubstituit de vanadiu (Va).c) Criteriul agrochimic de clasificare Acesta are in vedere semnificatia elementelor nutritive caingrasaminte pentru plante cit si rolul lor in viata plantelor.Din acest punct de vedere se deosebesc:- elemente nutritive principale, folosite ca ingrasaminte: N,P, K; - elemente nutritive secundare, folosite ca ingrasaminte: S,Ca, Mg;microelemente, folosite ca ingrasaminte la plante: B, Mn,Zn, Cu, Mo, Co;elemente nutritive functionale, folosite ca ingrasaminte(numai la anumite specii de plante cultivate): Na, Si, C

Bibliografie I.AVARVAREI, M. VOLF, T. LISNIC Agrochimie, 2001, .