Philips 66

Metoda Philips 6/6

Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de literatură J. Donald Philips (de unde provine şi numele) care a testat-o la Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-ului şi tehnicii 6/3/5, însă se individualizează prin limitareadiscuţiei celor 6 participanţi la 6 minute. Acest fapt are ca scop intensificarea producţieicreative, ca şi în cazul tehnicii 6/3/5. Etapele metodei Philips 6/6: 1.Constituirea grupurilor de câte 6 (4 membri + 1 secretar + 1 conducător degrup). Secretarul fiecărul grup are în plus, sarcina de a consemna ideile colegilor.Conducătorul este cel care dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă concluziile. 2.Înmânarea temei/problemei ce urmează a fi dezbătută în particular, de cătrefiecare grup şi motivarea importanţei acesteia. 3.Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, în cadrul grupului, timp de 6 minute.Acestea pot fi libere, în sensul că fiecare membru propune un răspuns şi la sfârşitse reţin ideile cele mai importante sau pot fi discuţii progresive în care fiecare participantexpune în cadrul grupului său o variantă care e analizată şi apoi se trece la celelalte idei. 4.Colectarea soluţiilor elaborate.Conducătorii fiecărui grup expun ideile la care au ajuns sau ele sunt predate înscris coordonatorului colectivului (profesorului). 5.Discuţia colectivăeste urmată de decizia co-lectivă în ceea ce priveştesoluţia finală, pe baza ierarhizării variantelor pe tablă. 6.Încheirea discuţiei se face în urma prezentării din partea profesorului a concluziilor privind participarea la desfăşurarea activităţii şi a eficienţei demersurilor întreprinse. Avantajele metodei Philips 6/6 sunt similare braistorming-ului şi tehnicii 6/3/5, înceea cepriveşte facilitarea comunicării, obţinerea într-un timp scurt a numeroase idei, prinintensificarea demersului creativ şi prin stimularea imaginaţiei tuturor participanţilor. Ea pemite întărirea coeziunii grupului şi angajează elevii/studenţii în (auto)evaluare. Cooperarea din interiorul echipei se îmbină cu competiţia dintre grupuri.

care reprezinta diverse tendinteconturate. . Fiecărui membru îi revine un singur minut pentru prezentareasoluţiilor sale la o problemă. sau progresive. fiecare grup având ladispoziţie 6 minute. Un raportor prezintă în plen concluziile grupurilor. iar altul va avearolul de secretar. Se constituie grupurile de 6 membri dintre care unul este liderul.facilitarea comunicarii si exprimarii in grupe mari. de 6 minute. Obiectivele principale ale metodei sunt: . Timp de sase minute au loc discutiile. numarul departicipantieste desase. . Fiecare subgrupa de sase persoane isi alege un lider. Metoda Philips 66: se constituie grupuri de 6 membri. dupa care iau cuvantul ceilalti membri. Se prezinta tema ce urmeaza a fi dezbatuta de catre fiecare grup de creatie. Metoda Philips a fost eleborata de catre J. . 3.abordarea mai multor aspecte ale unei probleme. intr-un interval foarte scurt. iar duratadiscutiilor este limitata la doar sase minute.posibilitatea colectarii deciziilor. Donald Philips de la Universitatea dinMichigan. Metoda Philips 6-6 este asemanatoare cubrainstorming-ul. In cadrul acestei metode. 2. structural sau pe profile. cand fiecare membru al grupului propune o solutie este analizata si notata. insa se deosebeste de acesta prin faptul cadiscutia este limitata la 6 minute. in timp cesecretarul va consemna ideile emise de catre membrii grupului. intr-un ansamblu. Desfasurarea metodei: 1. Liderul va dirija dezbaterea si va prezenta concluziile. Acestea pot fi libere.motivand importanta acesteia. intre-un timp limitat.favorizarea confruntarii perceptiilor si creativitatii individuale cu muncain grup. Metoda Philips 6-6 este menita sa consulte pe o problema data grupe eterogene mari (30-40 persoane) care se impart in grupe mici de sase persoane la intamplare.Dezavantajele apar atunci când numărul elevilor nu este multiplu de 6 şi mai pot ficreate de limita de timp impusă. in care fiecare participant propune o solutie. respectiv tehnica 6-3-5. iar la sfarsitul sedintei sunt notate cele mai importante.

4. dezbaterea intre liderii grupurilor a ideilor pentru gasirea solutiilor acceptate. 6. iar in baza unor discutii colective se vaselecta solutia finala. Fiecare conducator de grup prezinta solutiile la care s-a ajuns. reuniunea participantilor in care fiecare lider de grup prezinta opiniile. solutiile. Profesorul va prezenta solutiile grupurilor. punctele de vedere ale grupului pe care-l reprezinta. acceptarea in plen a solutiilor celor mai bune.J.Philips prevedea divizarea grupului mare in mai multegrupuri mici de cate sase persoane pentru a discuta timp de sase minute (de aici provine sinumele de Philip 6/6) pentru rezolvarea problemei puse in discutie. 5.cu conceptii diferite asupra modului de solutionarea uei probleme sa participe la dezbateri. cand o problema are mai multe solutii posibile. .la gasirea solutiilor. Metoda Philips 6/6 se aplica atunci când o situaţie trebuie analizată din mai multepuncte de vedere.Metoda da posibilitateaunui numar cat mai mare de persoane. Metoda propusa de D. Desfasurarea unei sedinţe creative de grup prin aceste metode parcurge urmatoarele etape: constituirea a doua pana la sase grupuri de sase persoane. la alegerea celei maipotrivite. Incheierea discutiei se va face cu prezentarea de catre profesor a concluziilor activitatii de cretie. dupa care leinainteaza cadrului didactic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful