Metoda Philips 6/6

Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de literatură J. Donald Philips (de unde provine şi numele) care a testat-o la Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-ului şi tehnicii 6/3/5, însă se individualizează prin limitareadiscuţiei celor 6 participanţi la 6 minute. Acest fapt are ca scop intensificarea producţieicreative, ca şi în cazul tehnicii 6/3/5. Etapele metodei Philips 6/6: 1.Constituirea grupurilor de câte 6 (4 membri + 1 secretar + 1 conducător degrup). Secretarul fiecărul grup are în plus, sarcina de a consemna ideile colegilor.Conducătorul este cel care dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă concluziile. 2.Înmânarea temei/problemei ce urmează a fi dezbătută în particular, de cătrefiecare grup şi motivarea importanţei acesteia. 3.Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, în cadrul grupului, timp de 6 minute.Acestea pot fi libere, în sensul că fiecare membru propune un răspuns şi la sfârşitse reţin ideile cele mai importante sau pot fi discuţii progresive în care fiecare participantexpune în cadrul grupului său o variantă care e analizată şi apoi se trece la celelalte idei. 4.Colectarea soluţiilor elaborate.Conducătorii fiecărui grup expun ideile la care au ajuns sau ele sunt predate înscris coordonatorului colectivului (profesorului). 5.Discuţia colectivăeste urmată de decizia co-lectivă în ceea ce priveştesoluţia finală, pe baza ierarhizării variantelor pe tablă. 6.Încheirea discuţiei se face în urma prezentării din partea profesorului a concluziilor privind participarea la desfăşurarea activităţii şi a eficienţei demersurilor întreprinse. Avantajele metodei Philips 6/6 sunt similare braistorming-ului şi tehnicii 6/3/5, înceea cepriveşte facilitarea comunicării, obţinerea într-un timp scurt a numeroase idei, prinintensificarea demersului creativ şi prin stimularea imaginaţiei tuturor participanţilor. Ea pemite întărirea coeziunii grupului şi angajează elevii/studenţii în (auto)evaluare. Cooperarea din interiorul echipei se îmbină cu competiţia dintre grupuri.

cand fiecare membru al grupului propune o solutie este analizata si notata. Metoda Philips 66: se constituie grupuri de 6 membri. Se prezinta tema ce urmeaza a fi dezbatuta de catre fiecare grup de creatie. Fiecărui membru îi revine un singur minut pentru prezentareasoluţiilor sale la o problemă. iar altul va avearolul de secretar. sau progresive. Un raportor prezintă în plen concluziile grupurilor. iar la sfarsitul sedintei sunt notate cele mai importante. Acestea pot fi libere. Fiecare subgrupa de sase persoane isi alege un lider. Metoda Philips 6-6 este asemanatoare cubrainstorming-ul. dupa care iau cuvantul ceilalti membri. in timp cesecretarul va consemna ideile emise de catre membrii grupului. . Se constituie grupurile de 6 membri dintre care unul este liderul. intre-un timp limitat. . 3. In cadrul acestei metode. Metoda Philips a fost eleborata de catre J. fiecare grup având ladispoziţie 6 minute. in care fiecare participant propune o solutie. intr-un ansamblu. Liderul va dirija dezbaterea si va prezenta concluziile.posibilitatea colectarii deciziilor. Obiectivele principale ale metodei sunt: .Dezavantajele apar atunci când numărul elevilor nu este multiplu de 6 şi mai pot ficreate de limita de timp impusă. Desfasurarea metodei: 1. intr-un interval foarte scurt. de 6 minute. Timp de sase minute au loc discutiile.abordarea mai multor aspecte ale unei probleme. Metoda Philips 6-6 este menita sa consulte pe o problema data grupe eterogene mari (30-40 persoane) care se impart in grupe mici de sase persoane la intamplare. .motivand importanta acesteia. 2. iar duratadiscutiilor este limitata la doar sase minute. numarul departicipantieste desase. care reprezinta diverse tendinteconturate. insa se deosebeste de acesta prin faptul cadiscutia este limitata la 6 minute.favorizarea confruntarii perceptiilor si creativitatii individuale cu muncain grup. Donald Philips de la Universitatea dinMichigan. respectiv tehnica 6-3-5. structural sau pe profile.facilitarea comunicarii si exprimarii in grupe mari.

la alegerea celei maipotrivite.J. iar in baza unor discutii colective se vaselecta solutia finala.cu conceptii diferite asupra modului de solutionarea uei probleme sa participe la dezbateri. Incheierea discutiei se va face cu prezentarea de catre profesor a concluziilor activitatii de cretie. . 6. punctele de vedere ale grupului pe care-l reprezinta. cand o problema are mai multe solutii posibile. Metoda Philips 6/6 se aplica atunci când o situaţie trebuie analizată din mai multepuncte de vedere.4. Profesorul va prezenta solutiile grupurilor. dupa care leinainteaza cadrului didactic.Philips prevedea divizarea grupului mare in mai multegrupuri mici de cate sase persoane pentru a discuta timp de sase minute (de aici provine sinumele de Philip 6/6) pentru rezolvarea problemei puse in discutie. reuniunea participantilor in care fiecare lider de grup prezinta opiniile. Metoda propusa de D.Metoda da posibilitateaunui numar cat mai mare de persoane. solutiile. acceptarea in plen a solutiilor celor mai bune. 5. dezbaterea intre liderii grupurilor a ideilor pentru gasirea solutiilor acceptate. Fiecare conducator de grup prezinta solutiile la care s-a ajuns. Desfasurarea unei sedinţe creative de grup prin aceste metode parcurge urmatoarele etape: constituirea a doua pana la sase grupuri de sase persoane.la gasirea solutiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful