Metoda Philips 6/6

Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de literatură J. Donald Philips (de unde provine şi numele) care a testat-o la Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-ului şi tehnicii 6/3/5, însă se individualizează prin limitareadiscuţiei celor 6 participanţi la 6 minute. Acest fapt are ca scop intensificarea producţieicreative, ca şi în cazul tehnicii 6/3/5. Etapele metodei Philips 6/6: 1.Constituirea grupurilor de câte 6 (4 membri + 1 secretar + 1 conducător degrup). Secretarul fiecărul grup are în plus, sarcina de a consemna ideile colegilor.Conducătorul este cel care dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă concluziile. 2.Înmânarea temei/problemei ce urmează a fi dezbătută în particular, de cătrefiecare grup şi motivarea importanţei acesteia. 3.Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, în cadrul grupului, timp de 6 minute.Acestea pot fi libere, în sensul că fiecare membru propune un răspuns şi la sfârşitse reţin ideile cele mai importante sau pot fi discuţii progresive în care fiecare participantexpune în cadrul grupului său o variantă care e analizată şi apoi se trece la celelalte idei. 4.Colectarea soluţiilor elaborate.Conducătorii fiecărui grup expun ideile la care au ajuns sau ele sunt predate înscris coordonatorului colectivului (profesorului). 5.Discuţia colectivăeste urmată de decizia co-lectivă în ceea ce priveştesoluţia finală, pe baza ierarhizării variantelor pe tablă. 6.Încheirea discuţiei se face în urma prezentării din partea profesorului a concluziilor privind participarea la desfăşurarea activităţii şi a eficienţei demersurilor întreprinse. Avantajele metodei Philips 6/6 sunt similare braistorming-ului şi tehnicii 6/3/5, înceea cepriveşte facilitarea comunicării, obţinerea într-un timp scurt a numeroase idei, prinintensificarea demersului creativ şi prin stimularea imaginaţiei tuturor participanţilor. Ea pemite întărirea coeziunii grupului şi angajează elevii/studenţii în (auto)evaluare. Cooperarea din interiorul echipei se îmbină cu competiţia dintre grupuri.

. cand fiecare membru al grupului propune o solutie este analizata si notata. care reprezinta diverse tendinteconturate. . in timp cesecretarul va consemna ideile emise de catre membrii grupului. Se constituie grupurile de 6 membri dintre care unul este liderul. fiecare grup având ladispoziţie 6 minute. respectiv tehnica 6-3-5.motivand importanta acesteia. Metoda Philips 6-6 este asemanatoare cubrainstorming-ul. intre-un timp limitat.posibilitatea colectarii deciziilor. de 6 minute. 2. dupa care iau cuvantul ceilalti membri. iar altul va avearolul de secretar. In cadrul acestei metode. Liderul va dirija dezbaterea si va prezenta concluziile. structural sau pe profile. sau progresive.favorizarea confruntarii perceptiilor si creativitatii individuale cu muncain grup. Un raportor prezintă în plen concluziile grupurilor. Desfasurarea metodei: 1. Fiecare subgrupa de sase persoane isi alege un lider.facilitarea comunicarii si exprimarii in grupe mari. Metoda Philips a fost eleborata de catre J. in care fiecare participant propune o solutie. Fiecărui membru îi revine un singur minut pentru prezentareasoluţiilor sale la o problemă. iar la sfarsitul sedintei sunt notate cele mai importante.Dezavantajele apar atunci când numărul elevilor nu este multiplu de 6 şi mai pot ficreate de limita de timp impusă. Metoda Philips 6-6 este menita sa consulte pe o problema data grupe eterogene mari (30-40 persoane) care se impart in grupe mici de sase persoane la intamplare.abordarea mai multor aspecte ale unei probleme. Donald Philips de la Universitatea dinMichigan. Metoda Philips 66: se constituie grupuri de 6 membri. Obiectivele principale ale metodei sunt: . iar duratadiscutiilor este limitata la doar sase minute. . numarul departicipantieste desase. intr-un interval foarte scurt. Timp de sase minute au loc discutiile. insa se deosebeste de acesta prin faptul cadiscutia este limitata la 6 minute. 3. Se prezinta tema ce urmeaza a fi dezbatuta de catre fiecare grup de creatie. Acestea pot fi libere. intr-un ansamblu.

dezbaterea intre liderii grupurilor a ideilor pentru gasirea solutiilor acceptate. .Metoda da posibilitateaunui numar cat mai mare de persoane. Desfasurarea unei sedinţe creative de grup prin aceste metode parcurge urmatoarele etape: constituirea a doua pana la sase grupuri de sase persoane. 6.J.4. punctele de vedere ale grupului pe care-l reprezinta. solutiile. Fiecare conducator de grup prezinta solutiile la care s-a ajuns. cand o problema are mai multe solutii posibile. acceptarea in plen a solutiilor celor mai bune.cu conceptii diferite asupra modului de solutionarea uei probleme sa participe la dezbateri. Profesorul va prezenta solutiile grupurilor. la alegerea celei maipotrivite.la gasirea solutiilor. Metoda Philips 6/6 se aplica atunci când o situaţie trebuie analizată din mai multepuncte de vedere. dupa care leinainteaza cadrului didactic. iar in baza unor discutii colective se vaselecta solutia finala. Metoda propusa de D. reuniunea participantilor in care fiecare lider de grup prezinta opiniile. 5. Incheierea discutiei se va face cu prezentarea de catre profesor a concluziilor activitatii de cretie.Philips prevedea divizarea grupului mare in mai multegrupuri mici de cate sase persoane pentru a discuta timp de sase minute (de aici provine sinumele de Philip 6/6) pentru rezolvarea problemei puse in discutie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful