Sunteți pe pagina 1din 1

TEST 11 CLASAREA CAUZEI PENALE 11CLASAREA CAUZEI PENALE IN RAPORT CU INCETAREA UP Clasarea este o modalitate de incetare a UP in executare adica

in privinta fapte nefiind srabilita nici o persoana in calitate de banuit invinuit in cazul cind nu exista fapta prejudiabila sau fapta nu e prevazuta de lg penala . 12 imortanta practica a clasarii cauzei Calasarea cauzei fin efectuata din temeiul ca nu exista fapta infractiunii , fapta nu e prevazuta de lg penala ca infractiune, fapta nu intruneste elementele infractiunei. Din punct de vedere preactic, clasarea cauzei penale se intilneste in situatiile cind autorii infractiunei ramin nedescoperiti, cind rezultatele produse nu pot fi imputate unei personae , in urama distrugerei de bunuri in timpul calamitatilor naturale. Clasarea este o institutie proprie UP neavind correspondent in faza judecatii , fiindca trimiterea in judecata se face numai atunci cind este stbilita cu certitudine o persoana invinuita. Clasarea se dispune de catre procurer din oficiu sau la propunerea OUP prin ordonanta motivate, copia ordonantei se imineaza victemei care e in dr sa o atace. Importanta acestei institute este preintimpinarea atragerei la raspundere pentru faprte care nu sunt imputate de lg penala. 13 ORDONANTA DE CLASARE A CAUZEI PENALE

MUN.CHISINAU 08 09. 2010 PROCURORUL IN procuratura sec centru mun Chisinau BOTEZATU ION , examinind materialile cauzei penale nr35454 A CONSTATAT LAdata de 03 11 2004 a fost pornita UP nr 35454 in baza art 186 cp pe faptul ca la data de 03 11 2004 aproximativ in jurul orelor 19 in urma cercetare la fata locului la domiciliul cet GRINIU MAXIMA de pe str malina / mica 2//9 mun Chisinau au fost depistate bunuricare apartineu cet CASAPU VICTOR in valore de 300 lei In urna controlului efectuat sa constatat ca bunurile aflate la domiciliul cet GRINCIUC MAXIM nu sufficient pentru a constitui o infractiune . Astfel fapta comisa G.V nu intruneste elementele infractiunei prev de art 186 cp Resind din cele spuse mai sus si conducinduma de art 52,286,275 cpp DISPUN 1 clasarea cauzei penale in privinta banuitului G M pe cauza penala nr 35 454 2 despre decizia primita de a informa persoanele interesate procurer in procuratura sec centru m Chisinau BOTEZATU ION