Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE EXAMEN seriile A C anul III - 2011 1. 2. . #. %. ). +. -. /. 10. 11. 12. 1 . 1#. 1%. 1). 1+. 1-. 1/.

. 20. 21. 22. 2 . 2#. 2%. 2). 2+. 2-. 2/. 0. 1. Mecanisme adaptative si compensatorii pentru mentinerea homeostaziei mediului intern. Delimitarea conceptului de boala. Etiologia bolii (Agentii fizici, chimici, biologici, cauzatori). !aracteristicile bolii. "atogeneza bolilor. !lasificarea bolilor. "arametri primari si secundari ai bolii. $eactia febrila. Definitie. Etapele reactiei febrile. $olul si efectele febrei asupra organismului. Dereglarea termostatului& dezechilibrul termogeneza'termoliza. (ipertermia. (ipotermia $eactia inflamatorie. *emnificatie biologica. Etiologie. Etapele procesului inflamator Mediatorii chimici ai inflamatiei. !onsecintele reactiei inflamatorii. ,biective fiziopatologice in terapia inflamatiei Durerea. Aparatul senzorial si caile de transmitere. .ntegrarea psihica a durerii Mecanismul umoral al nociceptiei. Modularea durerii. Mecanisme fiziopatologice de producere a durerii (durere superficiala, durere profunda, durere referita). !oagularea intravasculara diseminata. Mecanisme fiziopatologice. Anemii normocitare normocrome. Mecanisme fiziopatologice Anemii microcitare hipocrome. Mecanisme fiziopatologice Anemii macrocitare. Mecanisme fiziopatologice Anemii hemolitice. Mecanisme fiziopatologice 1eucemii acute. Mecanisme fiziopatologice 1eucemii cronice. Mecanisme fiziopatologice 2ulburarile mecanismelor de reglare a glicemiei (iperglicemii (patogeneza Diabetului zaharat tip 1 si tip 2). (ipoglicemii. (iperlipoproteinemii secundare. Mecanisme fiziopatologice 2ulburarile metabolismului substantelor azotate neproteice Dezechilibrul metabolismului fosfocalcic Dezechilibrele volum'osmolaritate& hipo 3 hipervolemii 4iziopatologia acidozelor (respiratorie, metabolica, mi5ta). 4iziopatologia alcalozelor (respiratorie, metabolica, mi5ta). !auzele hipercapniei 3 tulbur6ri produse de hipercapnie. Etiopatogenia bolii neoplazice. !auzele hipo5emiei 3 mecanisme compensatorii. .nsuficienta respiratorie acut6 (A$D*) 3 faze evolutive. Acidoza 3 Alcaloza. Mecanisme compensatorii. Modific6ri fiziopatologice 7n neoplazie.

2. . #. %. ). +. -. /. #0. #1. #2. # . ##. #%. #). #+. #-. #/. %0. %1. %2. % . %#. %%. %). %+. %-. %/. )0. )1. )2.

2ipuri de antigene tumorale. Mecanisme fiziopatologice implicate 7n producerea ascitei Mecanismele activ6rii oncogenelor. E5emple 8azele fiziopatologice ale caracteristicilor clinice ale neoplaziilor. Encefalopatia hepatic6. Mecanisme fiziopatologice "atogenia general6 a socului !onsecin9ele sistemice ale insuficien9ei hepatice Alter6rile motivatiei alimentare $6spunsul ficatului la stresori:agresori. Mecanisme fiziopatologice activate 7n evolu9ia cirozei hepatice. ;lcerul gastroduodenal. Mecanisme compensatorii 7n soc. "atogenia general6 a socului. .nsuficienta renal6 acut6 3 perturbarea echilibrului electrolitic, osmotic si acido:bazic. 4iziopatologia pancreasului. "ancreatita acut6 .nsuficienta renal6 acut6 3 clasificare fiziopatologic6 .nsuficienta renal6 cronic6 3 sindromul urinar .nsuficienta renal6 cronic6 3 sindromul de retentie azotat6 .nsuficienta renal6 cronic6 3 tulbur6ri hidroelectrolitice (ipertensiunea arterial6 esential6 3 patogenez6 4iziopatologia stomacului. Mecanisme fiziopatologice implicate in producerea gastritelor. Mecanisme fiziopatologice activate in producerea ulcerului peptic. ,biectivele fiziopatologice ale terapiei ulcerului. *indromul hepato:renal. (ipertensiunea secundar6 de cauz6 renal6. .nsuficienta cardiac6 3 mecanisme compensatorii. .nsuficienta cardiac6 3 clasificare fiziopatologic6 Efectele insuficientei microcirculatiei 7n soc. *ocul cardiogen. *ocul anafilactic *ocul septic .nsuficienta cardiac6 dreapt6. .nsuficienta cardiac6 st<ng6