Sunteți pe pagina 1din 6

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Prescriptia extinctiva sau liberatorie este un mod de stingere a dreptului material la actiune, din cauza neexercitarii lui inauntrul unui anumit interval prevazut de lege. Altfel spus, daca inauntrul intervalului pe care legea l-a stabilit, interval denumit termen de prescriptive, creditorul nu cheama in judecata pe debitorul sau, acesta datorita inactivitatii sale pierde dreptul material la actiune, adica nu mai poate cere instantei judecatoresti sau vreunui alt organ de jurisdictie ocrotirea dreptului sau. Dar nu numai dreptul material la actiune se stinge prin prescriptie, ci si dreptul de a cere executarea silita. Aceleasi consideratii care nu permit creditorului sa-si exercite dreptul sau la actiune decat inauntrul termenului stabilit de lege, isi gasesc aplicare si in cazul in care creditorul, dupa obtinerea titlului executoriu, nu manifesta diligent necesara pentru a-l pune in executare. Odata ce a intervenit prescriptia, nu se mai poate proceda la punerea in executare a unui titlu executoriu. Mai mult, cand constata interventia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, organul competent nu mai poate nici elibera titlul executoriu. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita u impiedica, in principiu, executarea voluntara a obligatiei de catre debitor. Aplicarea prescriptiei se face, de obicei, din oficiu. Nu este necesara vreo cerere speciala a partii interesate. Chiar daca debitorul urmarit nu ar invoca prescriptia, organelle competente care iau parte la executarea silita sunt obligate sa aplice din proprie initiative diispozitiile legale. Cat priveste termenul de prescriptive, dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevedce altfel. Acesta este termenul
1

general, de drept comun, care in lipsa unei dispozitii contrare exprese, se aplica atat in cazul executarii silite a titlurilor executorii referitoare la drepturi de creanta si drepturi reale mobiliare, cat si in cazul executarii unor obligatii nepatriminiale, nefacand referire si la materia actiunilor reale imobiliare, deoarece in privinta titlurilor emise in aceasta materie textul citat stabileste, in teza a doua, ca termenul de prescriptie este de 10 ani. Termenul pentru exercitarea dreptului de a cere executarea silita incepe sa curga de la data cand se naste acest drept; este necesar sa se stie care anume este acel moment, raspunsul fiind, in general, in functie de natura titlului executoriu. Astfel, in cazul hotararilor care prevad termenul de executare, termenul de prescriptie incepe sa curga de la expirarea termenului stability pentru executare, in timp ce pentru hotararile care nu stabilesc un asemenea termen, trebuie stabilit momentul cand ele devin executorii. Determinarea momentului la care hotararile judecatoresti devin executorii reclama insa unele distinctii: cele mai multe devin executorii atunci cand raman definitive, pe de alta parte unele hotarari sunt pronuntate cu executie vremelnica si sunt executorii inainte de a devein definitive. Cat despre celelalte hotarari, trebuie retinut, in primul rand, cazul hotararilor nesusceptibile de apel ori a hotararilor date in prima instant care au fost atacate cu apel, daca judecata acestuia s-a perimat sau apelul a fost respins ori anulat, precum si a hotararilor date in apel prin care s-a rezolvat fondul pricinii. Toate aceste hotarari fiind definitive, ele sunt executoriidin momentul in care au fost pronuntate, cu exceptia celor care nu au fost atacate cu apel sau au fost atacate cu apel peste termen, acesta fiind respins ca tardiv- care devin executorii la expirarea termenului de apel. In timpul curgerii termenului de prescriptie este posibil sa intervina anumite cauze obiective care sa impiedice pe titularul dreptului de a cere executarea silita sa-si exercite dreptul, dupa cum este posibil si ca titularul sa fi facut anumite acte pentru realizarea dreptului sau, fara sa fi ajuns la o realizare deplina. Pentru a inlatura efectul extinctive al prescriptiei, s-au prevazut de lege, pe de o parte suspendarea cursului prescriptiei, pe de alta parte intreruperea acesteia. Suspendarea prescriptiei

Suspendarea prescriptiei consta in prirea temporara a curgerii ei, pe timpul cat dureaza cauza suspendarii. Cand aceasta cauza dispare, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul curs inainte de suspendare. Fata de caracterul prescriptiei, care apare ca si o sanctiune ce intervine pentru culpa titularului dreptului la actiune care, din neglijenta sau pasivitate, nusi exercita dreptul in timp util, producerea efectelor prescriptiei nu-si mai gaseste justificarea, in situatiile in care inactiunea nu i-ar putea fi imputata titularului dreptului la actiune, ea fiind datorata unor cause care l-ar impiedica sa-si exercite dreptul, deci unor obstacole de ordin material, juridic sau moral in exercitiul dreptului la actiune. Aceste cauze sunt: Cauzele stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptive a dreptului material la actiune Pe timpul cand suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instant sau alt organ jurisdictional competent Cat timp debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire In alte cazuri prevazute de lege

Exista insa si cazuri in care prescriptia nu curge, ele fiind prevazute prin dispozitii comune dreptului material la actiune si prescriptiei dreptului de a cere executarea silita: ,, Intre parinti sau tutore si cei care se fla sub ocrotirea lor, intre curator si acei pe care ii reprezinta, precum si intre orice alta persoana care, in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunr astfel administrate, prescriptia nu curge cat timp socotelile nu au fost date si aprobate. Este vorba de creante in legatura cu adminitrarea bunurilor. ,, Prescriptia nu curge impotriva celui lipsit de capacitatea de exercitiu cat timp nu are reprezentant legal si nici impotriva celui cu capacitate restransa, cat timp nu are cine sa-I incuviinteze actele. ,,Prescriptia nu curge intre soti in timpul casatoriei- si de data aceasta daca prescriptia incepuse sa curga, la data casatoriei, cursul prescriptiei urmeaza sa se supende.
3

In sistemul creantelor fiscal, termenul de [prescriptive se suspenda: In cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptive a dreptului la actiune In cazurile si inconditiile in care suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instant judecatoreasca sau de un alt organ competent, potrivit legii Pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate potrivit legii Cat timp debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la executarea silita In alte cazuri prevazute de lege. Intreruperea prescriptiei Spre deosebire de suspendarea prescriptiei care opreste cursul ei deoarece creditorul se afla in imposibilitatea de a-si exercita dreptul, intreruperea prescriptiei se face de catre creditor sau in interesul sau, prin acte care, de cele mai multe ori exprima vointa creditorului de a-si realize dreptul. Daca in caz de suspendare, dupa incetarea ei, prescriptia isi continua cursul completandu-se numai timpul curs inainte de suspendare, dupa intrerupere, incepe sa curga un nou termen de prescriptive. Trebuie adaugat ca efectul intreruperii prescriptiei intervenite fata de unul dintre debitorii solidari se intinde si asupra celorlalti. Cauzele de intrerupere sunt: Pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntary de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice mod a datoriei Pe data depunderii cererii de executare, insotite de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent Pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu Pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare Pe data depunerii cererii de reluare a executarii In alte cazuri prevazute de lege.

Prescriptia nu este intrerupta daca cererea de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea. In aceste cazuri, creditorul va porni o noua executare silita numai daca se afla inauntrul termenului de prescriptie al dreptului de a cere executarea silita. Se pune problema daca anularea unui singur act de executare face sau nu inoperabila intreruperea prescriptiei. Potrivit legii fiscal, termenul de prescriptive se intrerupe dupa cum urmeaza: In cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie al dreptului la actiune Pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea sau in cursul executarii silite, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice mod a datoriei Pe data indeplinirii, in cursul executarii silite, a unui act de executare In alte cazuri prevazute de lege Repunerea in termenul de prescriptie Dupa implinirea termenului de prescriptive, creditorul poate cere repunerea in acest termen, numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea, datorita unor motive temeinice. Instanta de executare va putea sa repuna in termen pe titularul dreptului prevazut in titlul executoriu in cazul in care constata ca fiind justificate motivele pentru care termenul de prescriptive a fost deposit. Cererea de repunere in termenul de prescriptive va putea fi facuta numai in termen de 15 zile de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie. Numai instanta judecatoreasca poate proceda la repunerea in termen. Executorii judecatoresti nu sunt indreptatiti sa acorde repunerea in termen ci, constatand implinirea prescriptiei , trebuie sa refuse indeplinirea oricarui act de executare silita. Admiterea cererii de repunere in termenul de prescriptive a dreptului de a cere executarea silita de catre instanta de executare, are ca efect considerarea prescriptiei ce neimplinita, desi termenul de prescriptie prevazut de lege a expirat.
5

Altfel spus, prin repunerea in termen este anihilat efectul extinctive al prescriptiei, iar organul de executare trebuie sa se conformeze hotararii instantei, nemaiputand refuza pornirea executarii silite pe motiv ca ar fi intervenit prescriptia.

S-ar putea să vă placă și