Sunteți pe pagina 1din 19

POPRIREA

CUPRINS:

1. Generalitati Sediul materiei este reprezentat de dispozitiile cuprinse n art. 452-461 C. proc. civ. Aceste norme procedurale constituie dreptul comun n materie de poprire1. Poprirea este acea form de executare prin care creditorul urmrete sumele de bani sau efectele pe care o ter persoan le datoreaz debitorului urmrit i consta n indisponibilizarea acelor sume sau efecte n mainile tertului, debitor al datornicului urmrit, i n obligarea lui s le plteasc direct creditorului urmritor2. Poprirea este acea form a executaii silite indirecte prin care se valorifica sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului urmrit de catre o ter persoana, creditorul subrogandu-se n mod conditionat i provizoriu n drepturile acestuia din urma3 . Procedura popririi permite creditorului s-i realizeze creanta direct de la o persoana care este datornic al debitorului (ternul poprit); ea este mult mai sigura n efectul ei i mai lesnicioasa n formele sale, dect dac creditorul ar fi fost obligat s atepte mai nti ca tertul sa plteasc debitorului sau i abia apoi sa-l urmareasca pe acesta pentru plata4.
1 2

I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 651. S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 55. 3 A se vedea in acest sens V. Negru, D. Radu, Drept procesual civil, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972, pag. 467. A se vedea de asemenea cu privire la definirea popririi T. Pop, Valorificarea creantelor prin poprire, pag. 7; S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, 54. 4 Pentru un examen amanuntit, a se vedea: S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 55-113; D. Negulescu, Teoria popririi, Bucuresti,

Fundamentul popririi consta nu numai n dreptul de gaj general creditorilor asupra patrimoniului debitorului (ca pentru celelalte forme executare silita indirecta), ci i n mijlocul procedural pus la indemana creditorilor de catre art. 974 C. civ., asa numita "actiune oblica" (acel tip de actiune civila prin care creditorul chirografar exercita n numele debitorului sau, subrogandu-se lui, drepturile i actiunile patrimoniale a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o refuza). Din acest punct de vedere, sar putea considera ca poprirea ar presupune doua etape (abstracte): aducerea creantei din patrimoniul tertului poprit n patrimoniul debitorului poprit, iar apoi urmarirea silita a sumei respective5. Poprirea executorie se infiinteaza pe baza de titlu executoriu, la cererea creditorului, de executorul judecatoresc i se deosebeste de poprirea asiguratorie prin faptul ca aceasta din urma se infiinteaza pe baza de actiune, adica inainte de obtinerea titlului executoriu6. 2. Procedura popririi Poprirea incepe prin operatiunea de blocare a sumei cuvenite datornicului n mainile debitorului acestuia, care, din momentul instiintarii despre poprire, devine tert poprit, poprirea putand fi folosita i ca o simpla dar foarte eficienta masura de asigurare, pentru a indisponibiliza suma de bani datorata, pana n momentul n care creditorul va obtine impotriva debitorului sau un titlu executoriu, n temeiul caruia va putea pretinde de la tertul poprit sa-i plteasc direct suma blocata7. Poprirea poate fi folosita nu numai n cazul n care debitorul este o persoana fizica, ci i n cazul n care acesta are calitatea de persoana juridica. Vocatia de a deveni parte intr-un raport juridic de poprire are un caracter general, caci nimeni nu se poate sustrage, n principiu, de la aceasta procedura. Pe de alta parte, poprirea se realizeaza prin intermediul unei proceduri ce confera suplete i rapiditate n recuperarea creditului, elemente de natura a o face preferabila altor proceduri executionale. n cazul persoanelor fizice, salariul i celelalte venituri din munca, pensiile, remuneratiile din exercitarea unor profesii sau meserii ori din valorificarea drepturilor de autor i inventator, precum i unele ajutoare sociale, constituie elemente importante ale activului patrimonial al acestor persoane8 . n cazul debitorilor agenti economici, persoane juridice, dreptul de alegere al creditorului urmritor este restrans, acesta putand sa urmareasca mai nti creantele banesti. Poprirea prezinta avantajul ca, n valorificarea silita a creantei, se evita contactul direct al creditorului urmritor cu debitorul urmrit, existand insa, ca o conditie esentiala, tertul solvabil, datornic al debitorului. n orice caz, intrucat poprirea vizeaza de regula o creanta avand ca obiect o suma de bani, ea reprezinta avantajul de a ingadui creditorului urmritor sa cunoasca dinainte rezultatul economic al procedurii intreprinse; dimpotriva, n cazul unei urmariri silite mobiliare, mobilele corporale urmrite nu-i pot da satisfactie creditorului decat dupa schimbarea lor n numerar, astfel ca nu exista nici o certitudine u privire la pretul ce se va realiza din vanzarea lor silita. Pe de alta parte, poprirea are i avantajul ca, n valorificarea silita a creantei, se evita contactul direct al creditorului urmritor cu debitorul urmrit. Bineinteles, se cere o conditie esentiala spre a se recurge la aceasta procedura i anume existenta, respectiv cunoasterea, tertului solvabil - datornic al debitorului9 .
1904; D. Sudit, Poprirea, Bucuresti, 1936; T. Pop, Valorificarea creantelor prin poprire, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1972; G. P. Docan, Repertoriu de jurisprudenta rezumata, 1934-1938, Bucuresti, Ed. Socec, 1939; Fl. Magureanu, Drept procesual civil roman, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, pag. 232-264. 5 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 715 6 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 474.
7 8

Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 474. Fl. Magureanu, Drept procesual civil roman, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, pag. 233 9 S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 58

Riscurile creditorului n cadrul procedurii popririi sunt mult mai reduse decat n cazul celorlalte forme de executare silita indirecta. Intr-adevar, n cazul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile ale datornicului este posibil, uneori, ca bunurile urmrite sa nu poata fi valorificate sau sa fie deteriorate ori sustrase. Un asemenea risc nu exista n cazul popririi, problema esentiala este acea de a identifica un tert solvabil i care este debitor al urmritului. Chiar i n cazul urmaririi unor bunuri imobile valorificarea acestora poate fi adeseori incerta (terenuri agricole extravilane cu un grad redus de fertilitate a solului, terenuri situate la distante mari de localitati etc)10. 3. Subiectele popririi Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei operatiuni juridice procesuale, care, n principiu, presupune participarea indispensabila a trei parti: creditorul popritor, debitorul poprit i tertul poprit. Aceasta operatiune implica totodata existenta a doua raporturi juridice, de la creditor la debitor, distincte i anume un raport intre creditorul popritor i debitorul poprit i un al doilea intre debitorul poprit i tertul poprit. Ambele raporturi preced infiintarea unei popriri executorii. n temeiul popririi executorii (ca de altfel i al popririi asiguratorii) se naste i un al treilea raport juridic intre creditorul popritor i tertul poprit, n continutul carui raport intra obligatia tertului de a nu face nici o plata din suma poprita pana la validarea popririi, precum i obligatia de a face, la aceasta data, plata direct catre creditor11. n cadrul unei popriri participa, de regula, trei subiecti de drept: creditorul urmritor, denumit i creditor popritor, debitorul urmrit, denumit i debitor poprit i o ter persoana, denumita tert poprit, care datoreaz o suma de bani debitorului urmrit. Intre aceste trei subiecte de drept se stabilesc tot atatea raporturi juridice12. Potrivit art. 453 alin. (1) C. proc. civ. ca orice creditor poate sa ceara infiintarea popririi, nefacanduse deosebirea intre creditorii chirografari, ipotecari sau privilegiati. De asemenea, creditorul a carui creanta a fost stabilita printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala straina, va putea sa valorifice aceasta creanta pe calea popririi, dupa ce a obtinut mai nti o hotarare definitiva a instantei de exequatur13 . Infiintarea popririi poate fi ceruta i de o persoana care, fara a fi creditorul debitorului poprit, are dreptul de a introduce actiunea n numele creditorului popritor, cum este cazul actiunii subrogatorii (oblice) prevazuta de art. 974 C. civ. (acel tip de actiune civila prin care creditorul chirografar exercita n numele debitorului sau, subrogandu-se lui, drepturile i actiunile patrimoniale a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o refuza), sau n cazul n care procurorul, n temeiul art. 45 C. proc. civ., cere punerea n executare a hotararii n locul titularului dreptului14 . Subliniem ca prin adresa de infiintare sau, dupa caz, prin sentinta de validare ia nastere raportul de creanta dintre creditorul urmritor i tertul poprit, n sensul ca acesta din urma va trebui sa plteasc sumele datorate debitorului - n limitele necesare pentru acoperirea creantei - direct n mainile creditorului urmritor. De aceea se poate afirma ca ne aflam n prezenta unui raport juridic de creanta ce se formeaza n baza unui act procedural iar nu a unui act de drept substantial. Este i particularitatea care evidentiaza specificul acestui raport juridic, n raport cu celelalte doua categorii de raporturi, care sunt astfel cum am aratat raporturi de drept material15 .
10 11

I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 650 S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 62 12 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 651. 13 O. Capatina, Litigiul arbitrai de comert exterior, Ed. Academiei, 1978, pag. 126-129. 14 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 476 15 A se vedea in acelasi sens T. Pop, Valorificarea creantelor prin poprire, pag. 21

Fata de dispozitiile Codului de procedura civila, care prevad expres i repetat necesitatea existentei celor trei subiecte n procedura popririi, a fost dificil sa se admita realizarea popririi n propriile maini ale creditorului popritor. Solutia s-a impus totusi, tocmai fiindca era necesara. Folosind aceasta procedura, creditorul unei sume de bani - el insusi debitorul debitorului sau - poate obtine, pe cale judecatoreasca, dreptul de a retine n propriile sale maini suma pe care o datoreaz debitorului16 . Cele trei raporturi juridice se regasesc n cazul oricarei popriri, astfel incat doctrina considera ca existenta lor este de esenta popririi, iar nu numarul subiectelor de drept implicate intr-o poprire. De altfel, s-a admis ca poprirea poate functiona i numai cu doua subiecte de drept, atunci cand una din parti cumuleaza o dubla calitate, atat de creditor cat i de debitor17. n acest caz, ne aflam tocmai n prezenta popririi n propriile maini ale creditorului. Aceasta constituie practic o creatie a jurisprudentei, confirmata ulterior i de doctrina. Institutia se particularizeaza prin faptul ca rolul tertului poprit este luat de creditorul popritor. Daca se infiinteaza poprirea pentru toata creanta asupra salariului primit de un codebitor, aceasta nu il lipseste pe creditor de dreptul de a incepe urmarirea i impotriva altui codebitor, daca nu si-a realizat integral i efectiv creanta18. Daca poprirea poarta asupra salariului sau altor venituri asimilate - acestuia, ordinea de preferinta este cea stabilita n art. 409 alin. 2 C. proc. civ., cu mentiunea ca pentru fiecare creanta trebuie sa se respecte cota maxima prevazuta de primul alineat al aceluiasi articol. Daca s-au poprit alte sume decat salariul sau venituri asimilate acestuia, ordinea de preferinta este cea pe care am prezentat-o atunci cand ne-am ocupat de urmarirea silita mobiliara19. Sa presupunem ca s-a poprit suma de 45.000 lei, iar la distribuirea acesteia vin n concurs un creditor cu o creanta privilegiata n cuantum de 30.000 lei, care nu are insa un titlu executoriu i doi creditori chirografari, ambii fiind n posesia unui titlu executoinu, unul pentru o creanta de 20.000 lei i celalalt pentru 10.000 lei. Instana va intocmi un tablou de imparteala provizoriu, n care cel cu creanta privilegiata va fi trecut cu 30.000 lei, diferenta de 15.000 lei repartizandu-se proportional cu creantele celorlalti doi creditori, respectiv 10.000 lei i 5.000 lei. Sumele vor fi achitate imediat numai celor doi creditori avand titlu executoriu, urmand ca primul creditor sa primeasca suma ce i se cuvine numai dupa obtinerea titlului executoriu. Daca el nu va obtine titlul executoriu (de exemplu, i se va respinge cererea de chemare n judecata contra debitorului poprit, prin hotarare definitiva), creditorii chirografari, care nu si-au realizat n intregime creantele, pot cere sa li se repartizeze diferentele de 10.000 lei, respectiv 5.000 lei. Din suma poprita va mai ramane o parte de 15.000 lei, care va fi primita de catre debitorul poprit. n acest exemplu, daca suma de 45.000 lei ar reprezenta cota urmaribila din salariul debitorului (deci salariul lunar net este de 90.000 lei), urmeaza a se observa i cota maxima urmaribila pentru fiecare creanta. Astfel, admitand ca nu este vorba de o creanta de intretinere sau de o creanta rezultand din repararea unor pagube aduse proprietatii publice, fiecare dintre cei trei creditori nu vor putea primi mai mult de 1/5 din salariul lunar net, adica 18.000 lei. Cele trei creante nu pot fi satisfacute decat n proportie de 75%, adica 22.500 lei prima, 15.000 lei a doua i 7.500 lei a treia. Prima suma depaseste insa cota maxima, deci va fi redusa la 18.000 lei. Diferenta de 4.500 lei va fi impartita proportional celorlalti doi creditori (fara a se depasi cota de 1/5 din salariul lunar net). n consecinta, n tabloul de imparteala provizoriu, primul creditor va fi trecut cu 18.000 lei. cel de-al
16

S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 63 17 Gr. Porumb, Codul de procedura civila comentat si adnotat, vol. II, pag. 259; V. Negru, D. Radu, Drept procesual civil, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972, pag. 464; S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II, pag. 61. 18 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 476.
19

G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 718.

doilea cu 18.000 lei, iar cel de-al treilea cu 9.000 lei. Ultimii doi vor primi sumele ce li se cuvin, insa primul numai dupa ce a obtinut titlul executoriu. Daca nu il va obtine, din suma ce i se cuvenea, i se va mai da celui de-al treilea creditor 1.000 lei (acesta va fi singurul creditor ce isi va satisface integral creanta), iar restul va fi restituit debitorului poprit20. n cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se infiinteaza la cererea creditorului, de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului, ori de Ia domiciliul sau sediul tertului poprit. De la data sesizarii bancii, sumele existente precum i cele provenite din incasarile viitoare, vor fi indisponibilizate n masura necesara pentru indestularea creantei creditorului. Tertul poprit (banca), nu va face nici o alta plata de la data indisponibilizarii i pana la achitarea integrala a creantei prevazuta n titlul executoriu, sau o alta operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel. Prevederile mentionate sunt aplicabile i n cazurile n care poprirea se infiinteaza asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmaribile care se afla n pastrare la unitatile specializate21. In doctrina s-a considerat ca, n baza principiilor dreptului comun, tertul poprit poate fi chemat la interogatoriu. Daca calitatea de tert poprit este detinuta de o persoana juridica, astfel cum este cazul cel mai adesea, aceasta va raspunde n scris la interogatoriu (art. 222 C. proc. civ.)22. Dispozitiile art. 225 C. proc. civ., privitoare la refuzul de a raspunde la interogatoriu sau de a se infatisa n instana, sunt aplicabile i n aceasta materie. n asemenea imprejurari, desigur, instana va proceda cu precautiunea necesara, avand posibilitatea de a considera atitudinea tertului doar ca un inceput de dovada scrisa, care urmeaza a fi completat i cu alte probe corespunzatoare23. Creanta debitorului poprit fata de tert subzista, iar plata ei este temporar oprita pana la lamurirea definitiva a situatiei. Daca poprirea se definitiveaza i tertul plateste creditorului popritor, el se libereaza valabil fata de creditorul sau, respectiv fata de debitorul poprit, n limita sumei platite. Prin aceasta plata se stinge i obligatia debitorului poprit fata de creditorul popritor, iar daca creanta creditorului popritor este mai mare decat suma poprita i incasata, debitorul poprit este obligat sa plteasc diferenta din datorie24. 4. Fazele procedurii popririi Procedura popririi cuprinde doua faze25: A. Infiintarea popririi Infiintarea popririi - consta n dispozitia data de executorul judecatoresc, tertului debitor al datornicului, sa nu plteasc acestuia suma urmrita i sa o tina Ia dispozitia executorului sau a unui alt organ care a infiintat-o. Pentru infiintarea popririi, creditorul trebuie sa faca o cerere de poprire, care va cuprinde elementele prevazute de art. 82-83 C. proc. civ., precum i indicarea cauzei (adica titlul pe baza caruia se solicita poprirea) i a sumei creantei (inclusiv dobanzi i cheltuieli de judecata). Potrivit regulilor generale, cererea poate fi facuta i de un creditor al titularului titlului executoriu (art. 974 C. civ.) sau de procuror (art. 45 alin. ultim C. proc. civ.). Este recomandabil ca n cerere sa se solicite nu numai
20
21

G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 718. Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 476. 22 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 658. 23 A se vedea in acest sens si Trib. Suprem, Plen. dec. de indrumare nr. 3/1956, in Culegere de decizii de indrumare, pag. 314-315. 24 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 477. 25 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 480-481

infiintarea popririi, ci fixarea termenului de validare. La cererea de infiintare a unei popriri executorii se vor alatura doua copii de pe aceasta, precum i titlul executoriu. Cererea se va adresa executorului judecatoresc n raza caruia se afla domiciliul sau sediul debitorului poprit sau al tertului poprit26, competenta fiind alternativa sau facultativa. Exceptia de necompetenta poate fi ridicata numai de 27 debitorul poprit sau tertul poprit . Solutionarea cererii se face n camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul, daca cerintele legii sunt n indeplinite, ca ordona facerea popririi prin comunicarea ei tertului potrit i va dispune citarea acestuia i a debitorului, precum i comunicarea catre acestia a copiei de pe cererea de poprire (art. 455 alin. 1 C. proc. civ.). Ordonanta de poprire, pe care o da judecatorul, are ca efect indisponibilizarea sumei pe care tertul poprit o datoreaz creditorului sau, debitorul poprit. Indisponibilizarea este totala, chiar daca creanta creditorului popritor este mai mica decat suma ce o are de primit debitorul poprit de la tert, pentru a-i asigura popritorului indestularea creantei, daca ar veni n concurs cu alti creditori. Acest efect sever poate fi inlaturat, daca debitorul consemneaza, cu afectatiune speciala, intreaga valoare a creantei creditorului popritor. n acest sens Banca Nationala a Romaniei a emis Circulara nr. 26 din 23 mai 1995, care consacra solutia consemnarii cu afectatiune speciala a sumei reprezentand valoarea creantei pentru care s-a cerut infiintarea popririi pe contul bancar al debitorului28. Infiintarea popririi nu trebuie sa fie precedata de instiintarea debitorului sau a tertului poprit, masura de blocare fiind urgenta i legata de elementul surpriza, lucru necesar pentru a se evita plati catre debitor sau din dispozitia lui catre alte persoane29 . Adresa de poprire reprezinta dispozitia data de executor tertului poprit de a nu plati creanta creditorului sau (debitorul poprit) i de a retine suma pe care o datoreaz i bunurile mobile incorporale pana la achitarea integrala a creantei. Principalul efect ce il produce adresa de poprire este acela de indisponibilizare totala a sumei pe care tertul poprit o datoreaz creditorului sau (debitorul poprit) chiar i n cazul n care creanta creditorului popritor este mai mica decat suma ce o are de primit debitorul poprit de la tert30. B. Validarea popririi Validarea consta n verificarea conditiilor legale pentru obligarea directa, pe cale judecatoreasca, a tertului poprit fata de creditorul popritor. n instana de validare se citeaza toate partile interesate n validare, respectiv creditorul popritor, debitorul poprit i tertul poprit. n instana de validare creditorul urmritor va trebui sa faca dovezi corespunzatoare privitoare la existenta raportului de creanta dintre el i debitorul poprit, precum i la raportul de creanta dintre debitorul sau i tertul poprit31 . Spre deosebire de reglementarea anterioara, cand validarea popririi se realiza n toate cazurile, dupa modificarile aduse Codului de procedura civila, prin Ordonanta de Urgenta nr. 138/2000, validarea se va face numai daca tertul poprit nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi. Creditorul, debitorul sau organul de executare, n termen de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia

26 27

G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1995, pag. 721 T. Pop, Revista Romana de Drept nr. 5/1968, pag. 106 28 Pentru dezvoltari vezi C.N. Florescu, Noi mijloace normative de asigurare a realizarii creantelor facand obiectul popririlor asupra conturilor bancare, in Revista de Drept Comercial nr. 2/1996, pag. 124-127. 29 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1995, pag. 721. 30 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 481. 31 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 657.

sa consemneze sau sa plteasc suma urmaribila, poate sesiza instana de executare, n vederea validarii popririi32. Cand poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale, executorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispozitiilor din sectiunea a III-a din capitolul "Urmarirea silita asupra bunurilor mobile" C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 138/2000, tinandu-se seama i de reglementarile speciale referitoare la aceste bunuri, precum i la eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din valorificarea acestor bunuri. Infiintarea popririi se poate dispune chiar i atunci cand nu exista disponibil n contul tertului poprit. Solutia este consacrata n mod expres de art. 457 alin. 2 C. proc. civ.33 Poprirea poate fi validata numai n momentul n care creditorul a obtinut titlul executoriu impotriva datornicului sau. Astfel, se poate cere validarea popririi asiguratorii de indata ce actiunea asigurata s-a incheiat cu dare unei hotarari executorii, iar cand poprirea se infiinteaza abia dupa obtinerea titlului executoriu, instana, dupa ce emite ordonanta de poprire, odata cu ordonanta de infiintare a popririi, i citatia pentru termenul de judecare a validarii34. In instana de validare tertul poprit recunoaste cel mai adesea existenta raportului obligational dintre el i debitorul poprit. Totusi, trebuie sa remarcam ca tertul poprit are posibilitatea de a invoca anumite imprejurari cum sunt inexistenta debitului sau stingerea acestuia. Dar i debitorul se poate apara, n instana de validare, invocand aparari sau exceptii de natura a demonstra diminuarea sau stingerea creantei, daca asemenea cauze au intervenit dupa obtinerea titlului executoriu35. Orice parte interesata va putea contestatie la poprirea incuviintata. Competenta de solutionare a contestaiei este diferita n functie de obiectul acesteia: Daca contestatia priveste intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului sentintei, competenta apartine instantei ce a pronuntat titlul ce se executa, iar daca contestatia priveste urmarirea insasi (urmarirea unor bunuri insesizabile, faptul ca sumele sau alte bunuri poprite nu apartin debitorului poprit, depasirea limitelor n care anumite venituri pot fi urmrite etc), competenta apartine instantei de executare. Pe calea contestaiei la poprire nu se pot pune insa n discutie problemele care au format deja obiectul unei judecati i n privinta carora exista putere de lucru judecat, deci nu se poate discuta legalitatea i temeinicia hotararii organului de jurisdictie, ce se executa 36. Intr-adevar, hotararea ce se executa a fost data n contradictoriu cu debitorul, iar el a avut posibilitatea s-i formuleze toate apararile n fata instantelor de fond. Instana de validare este chemata sa se conformeze titlului executoriu, fara a avea posibilitatea de a-1 anula sau modifica. Eventualele greseli de judecata pot fi remediate sau corectate numai prin intermediul cailor legale de atac. Se admite ca daca titlul executoriu nu il reprezinta o asemenea hotarare, pe calea contestaiei se poate invoca orice aparare de fond cu privire la raportul dintre creditor i debitor. Aceasta posibilitate este deschisa celui interesat numai n masura n care nu a avut la indemana o cale speciala de atac impotriva titlului ce nu provine de la un organ de jurisdictie (de exemplu, impotriva actelor notariale se poate exercita actiunea n anulare, decizia de imputare poate fi atacata pe calea contestaiei etc)37.
32 33

Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 483. I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 654. 34 In practica mai veche s-a decis ca ceea ce este supus perimarii este cererea de validare a popririi, iar nu cererea de infiintare a ei, dar perimarea cererii de validare duce si la desfiintarea ordonantei - Cas. III., d. 1031/1940, in Codul 1944, pag. 192, nr. 6. In doctrina si in practica se decidea constant ca termenul de perimare nu este cel care priveste executarea silita, ci acela al cererii de chemare in judecata, intrucat in toata organizarea sa, de la un capat la celalalt, poprirea prezinta aspectul unui proces civil de drept comun - E. Herovanu, Instanta de poprire, pag. 129-134 si Teoria executiei silite, editura Libariei Cioflec, Bucuresti, 1942, pag. 211-218. 35 Trib. Suprem. Plen. dec. de indrumare nr. 31/1962, in Culegere de decizii de indrumare, pag. 309. 36 I. Stoenescu, A. Hilsenrad, S. Zilberstein, Tratat teoretic si practic de procedura a executarii silite, Ed. Academiei, Bucuresti, 1966, pag. 289. 37 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 724.

n cazul n care se urmaresc alte creante, cum ar fi despagubirile acordate n cazul vatamarii sanatatii i integritatii corporale ori al decesului victimei, infiintarea popririi se dispune de instana de fond, din oficiu, de indata ce hotararea este executorie potrivit legii. Actuala reglementare procesuala, n materie, nu mai contine precizari cu privire la posibilitatea de exercitare a caii ordinare de atac a apelului impotriva hotararii de validare a popririi. Anterior modificarii i completarii Codului de procedura civila, prin Ordonanta de Urgenta nr. 138/2000, n lipsa unei dispozitii contrare, doctrina a considerat ca impotriva hotararii de validare se poate exercita i calea recursului38. Impotriva hotararii de validare se pot exercita i caile extraordinare de atac, daca sunt intrunite cerintele legale n acest scop39. 5. Urmarirea bunurilor imobile Prin executarea sau urmarirea silita imobiliara40 - procedura executionala indirecta - se valorifica bunurile imobile ale debitorului, n vederea realizarii drepturilor creditorului. n general, aceasta valorificare constituie o vanzare a bunurilor urmrite, creditorii fiind indestulati din pretul realizat, n anumite cazuri ei fiind insa indreptatiti a prelua bunul n contul creantei. Urmarirea bunurilor imobile este, incontestabil, cea mai importana forma de executare silita indirecta, ea fiind folosita mai cu seama pentru valorificarea unor creante insemnate. Ea nu are insa supletea i simplitatea popririi, aceasta din urma fiind folosita cu o frecventa mai mare chiar, dar adeseori pentru creante mai reduse41. Urmarirea silita imobiliara este o procedura jurisdictionala, competenta apartinand instantei n a carei circumscriptie se afla imobilul (art. 13 alin. (1) C. proc. civ.)42. Codul de procedura civila ii consacra un numar important de texte - art. 488-524 C. proc. civ. acestei procedurii executionale. Urmarirea bunurilor imobile incepe o data cu cererea de executare formulata de creditor i care trebuie sa cuprinda toate elementele de identificare ale creantei, aratarea titlului executoriu, aratarea imobilului urmrit i semnatura creditorului. Instiintarea (somatia) va cuprinde o copie dupa titlul executoriu i produce o serie de efecte, cum ar fi43 : - somatia de a plati, adica instiintarea ca, n caz contrar, se va face vanzarea imobilului, care va fi mentionat expres, precum i valoarea acestuia, se va semna de catre executorul judecatoresc, care apoi il va comunica, potrivit regulilor stabilite de art. 92 i urm. C. proc. Civ.44; - somatia este i un act incepator de executare i nu numai o simpla instiintare a debitorului.
38 39

S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II pag. 92. I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 659. 40 Pentru dezvoltari privitoare la urmarirea silita imobiliara, a se vedea N. Luca, Executarea silita asupra bunurilor nemiscatoare, Bucuresti, 1905; C. Sion, Executia silita imobiliara, Vaslui, Tipografia Noua Chiriac, 1935 si Caile de executie, Iasi 1943, pag. 239-248; I. Stoenescu, A. Hilsenrad, S. Zilberstein, Tratat teoretic si practic de procedura a executarii silite, Ed. Academiei, Bucuresti, 1966, pag. 369-399, Gr. Porumb, Teoria generala a executarii silite si unele proceduri speciale, Editura Stiintifica, Bucuresti 1964, pag. 345-363.
41

I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 663. Cas. II, 31 mai 1904, Em. Dan, Codul de procedura civila adnotat, Bucuresti, Ed. Librariei Socec, 1921, pag. 708 nr. 6. 43 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 462 44 Formalitatile de incunostintare a debitorului urmarit, indeplinite la o adresa unde nu este domiciliul sau real, nici cel ales prin actul de ipoteca, loveste cu nulitate toata procedura vanzarii si atrage casarea ordonantei de adjudecare (Cas. II, 1 apr. 1897, Em. Dan, Codul de procedura civila adnotat, Bucuresti, Ed. Librariei Socec, 1921, pag. 708, nr. 8).
42

n cazul n care obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului procedura de vanzare prin licitatie publica se va indeplini pentru fiecare bun n parte. O etapa prealabila vanzarii este aceea a identificarii imobilului urmrit. n acest scop, executorul judecatoresc se va deplasa la locul unde este situat imobilul i va incheia un proces-verbal de situatie. Procesul-verbal de situatie va cuprinde mentiunile prevazute de art. 504 alin. 1 pct. 1-3, 5, 6 i 14, precum i o descriere cat mai amanuntita a imobilului urmrit (art. 496 C. proc. civ.). Mentiunile prevazute de art. 504 C. proc. civ. vor fi prezentate cand vom determina conditiile de publicitate impuse de lege pentru vanzare45. Aratarea gresita a numarului casei urmrite n publicatii nu atrage nulitatea urmaririi cand ea a fost desemnata prin aratarea comunei, strazii, vecinatatilor ei. De asemenea, nedeterminarea exacta a intinderii imobilului urmrit nu constituie motiv de casare. Dupa intocmirea procesului-verbal de situatie, executorul va soma pe debitor ca, daca nu va plati, se va trece la vanzarea imobilelor cuprinse n acel proces-verbal. Somatia de plata se comunica debitorului i va cuprinde pe linga elementele prevazute de art. 387 C. proc. civ. (elementele oricarei somatii) i datele de identificare a imobilului cuprins n procesul-verbal de situatie, precum i mentiunea ca s-a luat masura inscrierii n cartea funciara. Din momentul notarii somatiei n cartea funciara orice act de instrainare sau constituire de drepturi reale cu privire la imobilul urmrit este inopozabil, afara de cazul n care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau dobanditorul imobilului a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc, inclusiv dobanzile i cheltuielile de executare (art. 497 alin. 4. C. proc. civ.). Este de remarcat referirea generala a legii la inopozabilitatea actelor de instrainare sau de constituire de drepturi reale asupra imobilului urmrit. Aceasta inopozabilitate este generala, n sensul ca opereaza fata de toata lumea, erga omnes, i din chiar momentul notarii somatiei n cartea funciara. Opozabilitatea erga omnes este caracteristica sistemului de publicitate prin cartile funciare, astfel ca o atare solutie nu face indoiala46. Pentru a se crea o situatie de siguranta dreptului de proprietate dobandit ca efect al adjudecarii, legea a limitat n timp posibilitatea oricaror cereri de evictiune, prevazand un termen de prescriptie de 3 ani. Acest termen curge de la data inscrierii actului de adjudecare n cartea funciara, chiar i impotriva absentilor, minorilor sau celor pusi sub interdictie47. Referitor la faptul daca adjudecatarul poate fi evins chiar de catre debitorul urmrit, daca, dupa ramanerea irevocabila a actului de adjudecare, titlul n baza caruia s-a facut urmarirea este anulat, raspunsul este pozitiv cu urmatoarelor argumente48: - art. 520 C. proc. civ. nu distinge dupa cum cererea de evictiune este introdusa de un tert, ori chiar de debitorul urmrit; - decaderea dedusa din prevederile Codului de procedura civila presupune ca dreptul debitorului de a invoca nulitatea urmaririi este nascut; - hotararea casata nu are nici o putere i ca actele de executare sunt desfiintate de drept, deci i actul de adjudecare este nul, iar nulitatea acestuia opereaza retroactiv, fiind o norma speciala nu poate fi folosita ca argument decat n cazul n care titlul executoriu a fost desfiintat pe calea recursului, deoarece o norma speciala nu se aplica, prin analogie, la alte situatii care nu au fost avute n vedere la edictarea ei;
45 46

I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 663-664. I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 664. 47 In practica s-a apreciat ca prevederile Codului de procedura civila nu impiedica, dupa cinci ani, actiunile in anulare pornite de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, nereprezentata legal la vanzare. A se vedea in acest sens: Cas. I, nr. 903 din 8 iulie 1936, Pandectele romane 1937. 48 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 470.

- principiul "error comunis facit ius" nu se aplica decat n cazurile expres prevazute de lege;, oricum, nu exista nici o justificare ca acest principiu sa il ocroteasca pe adjudecatar n ipoteza n care debitorul urmrit revendica imobilul, dar sa nu-I mai apere daca un tert introduce cererea n revendicare. 6. Contestatia la executare 6.1. Noiunea i importana contestaiei la executare49

Activitatea privind executarea silita50 trebuie indeplinita cu respectarea prevederilor legale, iar atunci cand aceste prevederi sunt incalcate, persoana interesata sau, uneori, procurorul are posibilitatea sa sesizeze instana de executare, urmarind sa obtina anularea actelor de executare silita contrare legii51. Mijlocul procedural pe care legea il pune, n acest scop, la dispozitia celui interesat este contestatia la executare. Astfel, art. 399 C. proc. civ. (modificat prin Legea 459/2006) prevede ca orice executare silita se poate contesta de cei interesati sau vatamati prin executare. Uneori, este necesara clarificarea dispozitivului hotararii ce se executa, care va fi obtinuta tot pe calea contestaiei la executare. Vorbind n materia executarii despre "cel interesat" sau "cel prejudiciat", este de aratat ca este permis tertilor sa faca contestatie a executare, dar numai dovedind un prejudiciu, care poate consta n tulburarea posesiei lor, exercitata n conformitate cu prevederile art. 1846-1847 din Codul civil52. Contestatia la executare ar putea fi definita ca fiind acel mijloc procedural, specific fazei executarii silite, prin care persoana interesata sau procurorul solicita instantei desfiintarea actelor de executare nelegale sau clarificarea intelesului, intinderii i aplicarii dispozitivului53. Contestatia nu reprezinta insa singurul mijloc procedural reglementat de lege pentru valorificarea unor drepturi. Astfel, tertele persoane pot recurge i la calea procedurala a unei cereri separate, n ipoteza n care ele n-au introdus contestatia la executare inauntrul termenului legal. Este ceea ce dispune, n mod expres, art. 401 alin. 3 C. proc. civ54. 6.2. Natura juridica a contestaiei la executare Contestatia la executare este un mijloc procedural specific ultimei faze a procesului civil, respectiv executarii silite.

49

A se vedea pentru o cercetare monografica a institutiei Al. Lesviodax, Contestatia la executare in materie civila, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1967; R. Petrescu, Contestatia la executarea silita imobiliara, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2001. 50 Art. 399-405 C. proc. civ. au fost modificate prin O.U.G. nr. 138/2000, in actuala reglementare contestatia la executare fiind prevazuta la art. 399-4053 C. proc. civ, (inclusiv intoarcerea executarii si prescriptia dreptului de a cere executarea silita). 51 Pentru un examen mai amanuntit privind contestatia la executare, a se vedea: S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 229-269; I. Stoenescu, A. Hilsenrad, S. Zilberstein, Tratat teoretic si practic de procedura a executarii silite, Ed. Academiei, Bucuresti, 1966, pag. 417-443; Al. Lesviodax, Contestatia la executare in materie civila, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1966; Gr. Porumb, Teoria generala a executarii silite si unele proceduri speciale, Editura Stiintifica, Bucuresti 1964, pag. 337-402; Fl. Magureanu, Drept procesual civil roman, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, pag. 257-264.
52

S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 229, nota de subsol 3. 53 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 668; Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 493. 54 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 676.

10

Vorbind n materia executarii despre "cel interesat" sau "cel prejudiciat", este de aratat ca este permis tertilor sa faca contestatie a executare, dar numai dovedind un prejudiciu, care poate consta n tulburarea posesiei lor, exercitata n conformitate cu prevederile art. 1846-1847 din Codul civil55. Cand contestatia este exercitata de catre un tert ce este vatamat prin executare, suntem n prezenta unei adevarate cereri n revendicare, deoarece tertul ce se pretinde proprietar al bunului solicita respectarea dreptului sau prin scoaterea de sub urmarire a bunului respectiv. Daca tertul lezat prin executare a pierdut termenul de exercitate a contestaiei la executare, n afara de posibilitatea de a solicita repunerea n termen, n conditiile prevazute de art. 103 C. proc. civ., el va putea sa introduca, o cerere n revendicare. Totusi, tertul nu va putea revendica un bun ce a fost adjudecat n cadrul urmaririi silite mobiliare decat daca va dovedi viclenia adjudecatarului (art. 449 alin. 1 C. proc. civ.). n cazul urmaririi silite imobiliare, tertul va putea sa revendice imobilul adjudecat inauntrul termenului de prescriptie de 5 ani, calculat din momentul executarii ordonantei de adjudecare (art. 561 C. proc. civ.)56. Tertul se bucura de o corotire mai mare decat debitorul, deoarece daca pierde termenul de contestatie, poate introduce actiune n revendicare, n vreme ce debitorul nu are aceasta posibilitate. Dar, pentru tert, contestatia este mai avantajoasa decat actiunea n revendicare, deoarece n materie mobiliara, datorita prevederilor art. 1909 C. civil, revendicarea din mana tertului este extrem de grea57. Cu privire la natura juridica a contestaiei la executare, uneori este considerata ca fiind o cale de atac, ordinara sau extraordinara, alteori ca o "actiune civila", cu caracter mixt, de cale de atac i de "actiune n anulare", sau ca natura juridica a contestaiei la executare poate fi diferita, n functie de obiectivul urmrit prin contestatie58. Astfel, n cazul contestaiei impotriva actelor de executare, introdusa de catre creditor sau debitor, aceasta are natura juridica a unei cai de atac specifice fazei executarii silite, prin care se declanseaza controlul instantei cu privire la actele de urmarire silita. Intr-adevar, potrivit art. 399 alin. 1 C. proc. civ. "impotriva executarii silite insasi, precum i impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare". De asemenea, potrivit art. 58 din Legea nr. 188/2000: "Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, n conditiile prevazute de Codul de procedura civila". Or, astfel cum s-a aratat59, termenul de contestatie induce ideea exercitarii unei "plangeri" impotriva actelor sau masurilor adoptate de o anumita autoritate. Mai mult, cand contestatia este exercitata de catre un tert ce este vatamat prin executare, suntem n prezenta unei adevarate cereri n revendicare, deoarece tertul ce se pretinde proprietar al bunului solicita respectarea dreptului sau prin scoatere de sub urmarire a bunului respectiv. Daca tertul lezat prin executare a pierdut termenul de exercitare a contestaiei la executare, n afara de posibilitatea de a solicita repunerea n termen, el va putea sa introduca o cerere n revendicare. n literatura juridica de specialitate s-a apreciat ca, n cazul n care contestatia este introdusa de procuror, va primi una din cele doua calificari, dupa cum vizeaza neregularitati privind executarea sau scoaterea de sub urmarire a unui bun ce nu apartine debitorului, ci tertului n favoarea caruia a introdus contestatia.

55

S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 229, nota de subsol 3. 56 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 668. 57 Savelly Zilberstein, V.M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996, pag. 256. 58 I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil, Teoria generala, E.D.P. Bucuresti 1983 pag. 104-105. 59 S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II, pag. 237. A se vedea pentru calificarea contestatiei la executare ca o cale de atac I. Deleanu, in Tratat de procedura civila, Editura Servo-Sat, vol. III, pag. 157.

11

6.3. Subiectele contestaiei la executare Codul de procedura civila, n art. 399, contine o formulare generala cu privire la subiectele contestaiei la executare. Potrivit acestui text, orice executare silita se poate contesta de "cei interesati sau vatamati prin executare". O formulare asemanatoare cuprinde i art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Un asemenea interes revine, n primul rand, persoanelor implicate n mod direct n raportul juridic executional: creditorul i debitorul. Cel mai adesea calea contestaiei la executare este folosita de catre debitor. Intr-adevar, interesul acestuia este de a temporiza urmarirea declansata impotriva bunurilor sale, fie doar pentru a mai obtine un ragaz de timp pentru predarea bunului ori pentru efectuarea platii la care a fost obligat printr-un titlu executoriu. De aceea el poate formula cele mai diverse obiectiuni cu privire la regularitatea procedurii executionale, cum ar fi urmarirea unor bunuri neurmaribile, efectuarea executarii cu incalcarea unor forme de procedura, nerespectarea dispozitiilor legale cu privire la timpul n care se poate face executarea, etc. Creditorul este insa interesat n realizarea cu celeritate a dreptului sau. Asa fiind, contestatia sa nu va urmari temporizarea executarii i ea va fi formulata doar n mod exceptional, cum ar fi cazul neurmaririi unor bunuri ce ar putea fi valorificate mai usor sau nerespectarea altor dispozitii procedurale de natura a-1 prejudicia pe contestator, ori refuzul executorului de a indeplni un act de executare60. Vorbind n materia executarii despre "cel interesat" sau "cel prejudiciat", este de aratat ca este permis tertilor sa faca contestatie a executare, dar numai dovedind un prejudiciu, care poate consta n tulburarea posesiei lor, exercitata n conformitate cu prevederile art. 1846-1847 din Codul civil. Cand contestatia este exercitata de catre un tert ce este vatamat prin executare, suntem n prezenta unei adevarate cereri n revendicare, deoarece tertul ce se pretinde proprietar al bunului solicita respectarea dreptului sau prin scoaterea de sub urmarire a bunului respectiv. Daca tertul lezat prin executare a pierdut termenul de exercitate a contestaiei la executare, n afara de posibilitatea de a solicita repunerea n termen, n conditiile prevazute de art. 103 C. proc. civ., el va putea sa introduca, o cerere n revendicare. Totusi, tertul nu va putea revendica un bun ce a fost adjudecat n cadrul urmaririi silite mobiliare decat daca va dovedi viclenia adjudecatarului (art. 449 alin. 1 C. proc. civ.). n cazul urmaririi silite imobiliare, tertul va putea sa revendice imobilul adjudecat inauntrul termenului de prescriptie de 5 ani, calculat din momentul executarii ordonantei de adjudecare (art. 561 C. proc. civ.)61. Tertii vatamati prin executare isi pot apara drepturile lor pe calea contestaiei la executare, pe calea unei actiuni n revendicare sau a unei actiuni posesorii. Partea sau tertul trebuie sa justifice un interes propriu n exercitarea acesteia i de asemenea, calitate procesuala. Principiul transmisiunii calitatii procesuale se aplica i n cazul contestaiei la executare62. 6.4. Obiectul contestaiei la executare Obiectul contestaiei la executare poate viza intelesul, intinderea i aplicarea dispozitivului hotararii ce se executa (contestatia la titlu) sau urmarirea insasi (contestatia la executarea propriu-zisa). a. Prin contestatia la titlu se urmrete clarificarea, interpretarea, explicarea dispozitivului hotararii, pentru a se obtine executarea intocmai a acestuia. Ea vizeaza numai masurile luate de instana i
60 61

I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 678-679. G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 668. 62 S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. II, pag. 234

12

cuprinse n dispozitivul hotararii ce constituie titlu executoriu 63 . Titlul nefiind suficient de clar, este necesara lamurirea sa, n vederea executarii corecte, partile - de obicei debitorul - nefiind de acord cu modul n care s-ar putea face executarea n temeiul acelui titlu. De exemplu, terenul ce trebuie predat nu este suficient de bine identificat, bunurile ce trebuie predate u sunt specificate, suma de bani ce constituie creanta nu este determinata, ori s-a omis specificarea, desi era necesar, a anumitor masuri de executare64. Contestatiile la titlu sunt mai rar folosite n practica, deoarece una dintre obligatiile esentiale ale judecatorului este aceea de a stabili n termeni imperativi i lipsiti de orice echivoc masurile dispuse prin dispozitivul hotararii. O atare exigenta se impune a fi urmata i n cazul altor titluri executorii. n cazul unor ambiguitati sau solutii susceptibile de interpretari diferite partea interesata poate obtine clarificarea i interpretarea necesara, spre a se putea proceda apoi la executarea dispozitivului, pe calea procedurala a contestaiei la titlu. Reamintim aici ca explicitarea dispozitivului se poate obtine i n temeiul dispozitiilor art. 281 C. proc. civ. n acest sens reamintim ca o institutie partial inedita, i care a fost introdusa n Codul de procedura civila prin Ordonanta de Urgenta nr. 138/2000, este aceea a interpretarii hotararilor judecatoresti, prevazuta de art. 281 din Codul de procedura civila. Interpretarea dispozitivului n temeiul art. 281 C. proc. civ. Poate interveni numai pe baza unei cereri formulate n termenul prevazut de lege pentru declararea, dupa caz, a apelului sau recursului impotriva acelei hotarari. Jurisprudenta se exprimase anterior, bunaoara, ca daca dispozitivul hotararii este neclar, el urmeaza a fi explicitat ulterior printr-o cerere adresata instantei care a pronuntat-o65. Dar institutia reglementata de art. 281^1 C. proc. civ. vizeaza i o alta situatie decat aceea a interpretarii dispozitivului, anume ipoteza inlaturarii prevederilor potrivnice cuprinse n dispozitiv. Existenta n dispozitivul hotararii a unor prevederi (dispozitii) potrivnice ce nu se pot aduce la indeplinire constituie, potrivit art. 322 pct. 1 C. proc. civ. un motiv de revizuire. Art. 281^1 C. proc. civ. nu conditioneaza insa folosirea institutiei de existenta unor dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la indeplinire. Cu toate acestea, n doctrina apreciat ca i aceasta institutie procedurala poate fi folosita numai daca partea justifica un interes, care, insa, poate fi legat tocmai de ambiguitatea hotararii i de imposibilitatea valorificarii ulterioare a dreptului recunoscut66. Asa fiind, mijlocul procedural al contestaiei la titlu este conditionat de neutilizarea procedurii prevazute de art. 281^1 C. proc. civ.67 Nu s-ar putea invoca pe aceasta cale faptul ca dispozitivul hotararii cuprinde dispozitii potrivnice care nu pot fi aduse la indeplinire, mijlocul procedural pus la indemana partii interesate, n acest caz, este revizuirea (art. 322 pct. 1 C. proc. civ.) sau ca instana nu a solutionat unele capete de cerere formulate de parti (pentru aceasta ipoteza, cel interes poate exercita recursul - art. 304 pct. 6 C. proc. civ., revizuirea - art. 322 pct. 2 C. proc. civ. sau poate sa introduca o noua cerere de chemare n judecata fara a i se putea opune puterea de lucru judecat), ori ca exista contradictie intre dispozitivul hotararii i considerentele acesteia (partea a avut indemana, dupa ramanerea definitiva a unei astfel de hotarari, calea de atac a recursului - art. 304 pct. 5 sau7 C. proc. civ.)68. b. Contestatia la executare propriu-zisa poate privi nerespectarea conditiilor prevazute pentru investirea cu formula executorie, prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, perimarea executarii silite, faptul ca executarea nu este indeplinita conform dispozitivului, urmarirea unor bunuri
63 64

G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 669. Savelly Zilberstein, V.M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996, pag. 234-235. 65 Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 391/1962 Culegere de Decizii 1962, pag. 310. 66 I. Les, Consideratii privitoare la modificarea si completarea Codului de procedura civila, pag. 334. 67 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 679-680. 68 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 669

13

exceptate de lege de la executarea silita, urmarirea unor bunuri care nu apartin debitorului, depasirea limitei n care poate fi urmrit salariul i alte venituri asimila acestuia, neopozabilitatea titlului executoriu, modul n care se desfasoara activitatea executionala, invocarea compensatiei legale, punerea n executa a unei hotarari care a fost ulterior desfiintata, faptul ca debitorul si-a execut de bunavoie obligatia inscrisa n titlul executoriu etc69. S-a admis atacarea pe calea contestaiei la executare a unor acte frauduloase sau intocmite n dispretul drepturilor legitime ale persoanelor interesate. Spre exemplu, s-a anula pe aceasta cale un act de vanzare care, desi transcris mai nti, s-a dovedit a fi fost intocmit fraudulos, pentru a vatama drepturile dobanditorului, care si-a transcris actul mai tarziu. S-a decis, de asemenea, ca mostenitorul care nu a fost chemat la partajul succesoral are posibilitatea sa ceara contestarea partajului, pe calea contestaiei la executare, pentru inopozabilitatea titlului, cand ceilalti mostenitori vor sa-l urmareasca pentru predarea unor bunuri ce le-au fost atribuite prin hotararea de partaj70 . Asadar, contestatia la executare propriu-zisa este destinata sa inlature neregularitatile comise cu prilejul urmaririi silite sau sa expliciteze dispozitivul hotararii ce urmeaza a fi valorificat spre a se putea proceda la desavarsirea executarii silite. Ea nu este i nu poate fi considerata ca un mijloc procedural destinat a anula sau modifica insasi titlul executoriu, o atare finalitate putandu-se realiza numai prin intermediul cailor legale de atac. Doctrina71 i jurisprudenta72 au aplicat n mod constant acest principiu care decurge din intreaga reglementare n legislatia noastra a contestaiei la executare. Cu alte cuvinte, instana competenta a statua asupra contestaiei la executare nu poate examina imprejurari care vizeaza fondul cauzei i care sunt de natura sa repuna n discutie o hotarare judecatoreasca definitiva sau irevocabila. O solutie contrara ar infrange n mod grav principiul autoritatii lucrului judecat, ceea ce este desigur inadmisibil73. Se admite totusi ca singurele aparari de fond, care pot fi invocate pe calea contestaiei la executare sunt cele care privesc cauze de stingere a obligatiei inscrise n titlul executoriu ce au intervenit dupa ramanerea definitiva a hotararii. Solutia este logica, intrucat nu se incalca puterea de lucru judecat, fiind vorba de imprejurari care nu au putut sa fie valorificate n faza judecatii74. Indiferent de felul ei, pe calea contestaiei la executare nu se poate modifica sau desfiinta hotararea pusa n executare. Motivele invocate de contestator nu se pot referi la problemele de fond, care sa repuna n discutie hotararea ce se executa, deoarece partea interesata a avut posibilitatea sa le valorifice n cadrul fazei judecatii, fie prin cererile adresate primei instante, fie prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege75. Mijlocul procedural al contestaiei la executare nu este admisibil nici n situatiile n care contestatorul are deschisa calea unei actiuni de drept comun pentru apararea drepturilor sale. Astfel, de pilda, pe calea contestaiei la executare nu pot fi invocate acele imprejurari care sunt de natura a conduce la modificarea obligatiei de plata datorita schimbarilor intervenite dupa ramanerea definitiva a hotararii. Este, n primul rand, cazul despagubirilor civile pentru prejudiciile izvorate din fapte
69

Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 495; G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 669. 70 Trib. Pop. raion Corabia, sent. Civ. nr. 293/1958, cu nota critica de V. V. Niciu si aprobativa de I. Stoenescu, in Justitia Noua nr. 5/1958, pag. 874 71 I. Les, Comentariile Codului de procedura civila, vol. II, pag. 330-331; Gr. Porumb, Codul de procedura civila comentat si adnotat, vol. II, pag. 190-191; V. Negru, D. Radu, Drept procesual civil, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972, pag. 470; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Executarea silita in procesul civil, pag. 108; S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, pag. 231-232; Al. Lesviodax, Contestatia la executare in materie civila, pag. 63-65. 72 Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 491/1979, Culegere de Decizii 1979, pag. 279. 73 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 682. 74 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 670. 75 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 495

14

ilicite (de pilda, cazul prejudiciilor aduse pentru vatamarea integritatii corporale a unei persoane), stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, i care pot fi majorate sau diminuate daca prejudiciul existent la data pronuntarii hotararii s-a agravat ori s-a micsorat, ca urmare a aceluiasi fapt prejudiciabil. Intr-o asemenea situatie calea procesuala prin care se poate obtine o modificare corespunzatoare a despagubirilor este aceea a unei actiuni de drept comun, iar nu a contestaiei la executare. Aceasta solutie este incidenta insa numai n situatia n care despagubirile au fost acordate de instana competenta sub forma unor prestatii periodice, iar nu i cand despagubirile s-au acordat sub forma unei sume globale, caci n asemenea imprejurari statuarile instantei de fond au un caracter definitiv76. 6.5. Procedura de solutionare a contestaiei la executare n determinarea elementelor contestaiei la executare va trebui sa se tina seama i de natura contestaiei, respectiv daca este o contestatie la executare propriu-zisa sau o contestatie la titlu. Acest lucru este deosebit de important mai cu seama n privinta motivarii contestaiei. Contestatorul trebuie sa aiba n vedere o motivare corespunzatoare a contestaiei, atat n fapt, cat i n drept, cerinta necesara pentru orice cerere de sesizare a instantei de judecata. n aceeasi ordine de idei, este evident ca toate conditiile prevazute de art. 112 C. proc. civ. trebuie intrunite i n cazul contestaiei la executare77. Pentru solutionarea cererii, partile vor fi citate n termen scurt, iar judecata se va face de urgenta, i cu precadere. Executarea poate fi suspendata cu plata unei cautiuni, n cuantumul fixat de instana, n afara de cazurile n care legea dispune altfel. Daca bunurile urmrite sunt supuse stricaciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului. Cu privire la cererea de suspendare, instana se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, n mod separat. Pana la solutionarea cererii de suspendare, presedintele poate dispune suspendarea provizorie a executarii, prin ordonanta presedintiala. In lipsa altor prevederi speciale, judecata se va face dupa regulile de drept comun, cu citarea obligatorie a partilor78 . In privinta procedurii de solutionare este de subliniat ca singurele aparari de fond, care pot fi invocate pe calea contestaiei la executare sunt cele care privesc cauze de stingere a obligatiei inscrise n titlul executoriu ce au intervenit dupa ramanerea definitiva a hotararii. Solutia este logica, intrucat nu se incalca puterea de lucru judecat, fiind vorba de imprejurari care nu au putut sa fie valorificate n faza judecatii79 . n privinta competentei legea face distinctie intre contestatiile la titlu i contestatiile la executare propriu-zisa. Astfel, potrivit art. 400 alin. 1 C. proc. civ. contestatiile se introduc la instana de executare. Desi acest prim alineat al textului mentionat nu face nici o precizare este evident ca legea are n vedere un principiu n materie i care este aplicabil tuturor contestatiilor la executare propriu zise (ceea ce reiese i din cel de-al doilea alineat al art. 400 alin. 2 C. proc. civ.). Pentru ratiuni similare, toate celelalte contestatii la executare sunt date de art. 400 alin. 1 C. proc. civ. n competenta instantei care executa hotararea. Este necesar sa precizam ca n toate cazurile criteriul valoric este irelevant pentru stabilirea competentei materiale de solutionare a contestatiilor la executare, intrucat normele inscrise n art. 400 C. proc. civ. deroga, sub acest aspect, de la dispozitiile dreptului comun80 .
76

Trib. Suprem, Plen. dec. de indrumare nr. 16/1964, in Culegere de decizii de indrumare, pag. 79. S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II, pag. 252 78 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 498. 79 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 670. 80 A se vedea in acest sens si Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 36/1972, in I. Mihuta, Repertoriu II, nr. 37, pag. 355.
77

15

Contestatia la titlul privind dispozitiile civile cuprinse intr-o hotarare penala se rezolva de catre instana penala care a pronuntat hotararea ce se executa. Contestatia privitoare la executarea dispozitiilor civile din hotararea penala se solutioneaza de catre instana civila, potrivit legii civile. Instana penala de executare este competenta i atunci cand s-a pus n executare o hotarare care nu era definitiva sau cand executarea este indreptata impotriva unei alte persoane decat cea prevazuta n hotararea penala de condamnare81 . n cazul contestaiei la executare propriu-zisa, n cerere trebuie sa se arate toate dovezile pe care se sprijina aceasta. Admisibilitatea, administrarea i aprecierea probelor se vor face dupa regulile de la judecata n prima instana82. Pot apare situatii diferite83 : - Daca contestatia la executare are natura juridica a unei cereri n revendicare a unor bunuri mobile, tertul poate dovedi cu martori dreptul de proprietate asupra bunului mobil urmrit, indiferent de valoarea lui, daca este posesor sau coposesor al acestuia, intrucat tertul probeaza o situatie de fapt posesia - ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba. - Daca bunul se afla n posesia exclusiva a debitorului urmrit, iar tertul pretinde ca debitorul este un detentor al bunului, contestatorul va trebui sa dovedeasca atat dreptul sau de proprietate, cat i obligatia debitorului de a-i restitui bunul, aspect ce se poate realiza prin probarea actului juridic incheiat de tert cu debitorul urmrit, conform regulilor inscrise n art. 1191 i urm. C.civ. - Daca tertul pretinde ca a pierdut bunul respectiv sau ca acesta i-a fost furat, va trebui sa dovedeasca proprietatea, precum i pierderea sau furtul bunului. n aceasta ultima situatie, se vor putea folosi orice mijloace de proba. - Cand tertul se foloseste de inscrisuri sub semnatura privata, se va avea n vedere daca acestea au dobandit data certa inainte de sechestrare, pentru a putea fi opozabile creditorului urmritor (care este un tert fata de actul juridic invocat de contestator). Apararile de fond ce pot fi invocate n mod exceptional n cadrul contestaiei la executare se probeaza potrivit dreptului comun. S-a ridicat n practica instantelor problema daca n principiu pot fi administrate probe noi, peste cele ale dosarului de fond, n cadrul unei contestatii pentru lamurirea titlului, cand, spre exemplu, este necesara identificarea bunurilor prevazute n dispozitivul neclar al unei hotarari definitive. Instana suprema a decis c, daca, n prinipiu, pe cale de contestatie la executare, nu se poate repune n discutie i administra probe pentru a se combate situatia de fapt solutionata cu cazia procesului de fond, totusi, cand probele sunt necesare pentru lamurirea dispozitivului neclar, ele trebuie sa fiue administrate de instana daca fara aceste probe ea nu ar putea solutiona corect contestatia84. Dupa sesizare, instana poate dispune suspendarea executarii silite, dar numai daca se depune o cautiune n cuantumul fixat de instana, cu exceptia cazului n care legea dispune altfel (art. 403 alin. 1 C. proc. civ.)85. Daca bunurile urmrite sunt supuse stricaciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului. n cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executarii pe cale de ordonanta presedintiala, pana la solutionarea de catre instana a cererii de suspendare prevazut de art. 403 C. proc. civ. O atare suspendare are un caracter provizoriu, astfel cum precizeaza expres art.
81 82

G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 670 A se vedea si: T.S., col. civ., dec. nr. 1797/1960, Culegere de Decizii 1960, pag. 406. 83 Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 497; G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 673-674. 84 Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 1797/1960, Culegere de Decizii pe anul 1960, pag. 406. 85 A se vedea in sensul ca formularea si punerea in discutia partilor a unei cereri de suspendare nu este conditionata de plata anticipata a unei cautiuni D. Persida Singeorzan, C. N. Popa, Discutii in legatura cu suspendarea executarii silite, in Dreptul nr. 4/2002, pag. 96-100.

16

403 alin. 3 C. proc. civ., i ea poate fi luata numai n cazuri urgente. Conditia urgentei trebuie apreciata de presedintele instantei n raport cu situatia debitorului sau a bunurilor urmrite. O alta particularitate rezida n faptul ca aceasta suspendare este data n competenta presedintelui i nu al instantei de judecata. n fine, de aceasta data cererea de suspendare se rezolva prin ordonanta, iar nu printr-o incheiere86. n privinta cailor de atac sunt de facut cateva precizari: a) Hotararile pronuntate n contestatiile la titlu au un caracter accesoriu n raport cu hotararea care constituie titlu executoriu, astfel incat urmeaza a se aplica principiu "accesorium sequitur principale", deci hotararea data n contestatia la titlu este supusa acelei cai de atac care s-ar fi putut exercita impotriva hotararii ce se pune n executare. n acelasi sens, n practica s-a decis n sensul ca "contestatiile trec prin aceleasi grade de jurisdictie, ca i litigiul principal pe care se greveaza"87. Daca judecata contestaiei la titlu s-a facut de prima instana de fond (deci s-a solicitat interpretarea dispozitivului unei hotarari ce a ramas definitiva i irevocabila prin neapelare sau prin respingerea apelului n temeiul unei exceptii procesuale), hotararea pronuntata este susceptibila de apel. Daca insa hotararea ce se executa s-a dat intr-o materie n care legea a suprimat dreptul de apel (spre exemplu, o hotarare de expedient), hotararea de interpretare a dispozitivului acesteia poate fi atacata numai cu recurs. Cand judecata contestaiei la titlu s-a facut de instana de apel (s-a solicitat clarificarea dispozitivului unei hotarari date n apel), calea de atac este recursul. n cazul n care instana de recurs a judecat contestatia privind intelesul. Intinderea i aplicarea dispozitivului propriei hotarari, hotararea pronuntata n contestatie este irevocabila, asa incat un eventual recurs ce se va exercita impotriva acesteia va fi respins ca inadmisibil88. b) n privinta contestatiilor la executare propriu-zise art. 402 alin. 2 C. proc. civ. a instituit principiul potrivit caruia "hotararea pronuntata cu privire la contestatie se da fara drept de apel...". Ne aflam n prezenta altui caz de suprimare a caii ordinare de atac a apelului n materia executarii silite. Cu toate acestea, de la principiul enuntat chiar art. 402 alin. 2 C. proc. civ. face doua exceptii importante i deopotriva de justificate. Prima exceptie vizeaza hotararile pronuntate n temeiul art. 4001 C. proc. civ., adica cele pronuntate cu privire la impartirea bunurilor comune n cadrul judecarii contestaiei la executare. A doua exceptie vizeaza hotararile pronuntate n temeiul art. 401 alin. 2 C. proc. civ., adica cele pronuntate asupra actiunii separate introduse de un tert care pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmrit. Exceptiile se justifica prin aceea ca n asemenea situatii are loc o adevarata judecata de fond, cu toate garantiile procesuale, astfel ca este normal ca hotararea pronuntata sa poata fi atacata potrivit regulilor de drept comun, adica atat cu apel, cat i cu recurs89. Codul de procedura civila nu contine dispozitii derogatorii de la dreptul comun n privinta posibilitatilor de exercitare a cailor extraordinare de atac. Asa fiind, doctrina considera ca impotriva hotararilor pronuntate asupra contestatiilor la executare se pot exercita i caile extraordinare de atac, daca cerintele legale de exercitare a acestora sunt intrunite. 7. Intoarcerea executarii 7.1. Reglementarea institutiei
86 87

I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 685-685. Cas. II, nr. 655 si 656 din 7 septembrie 1937, Jurisprudenta generala 1938, sp. 13 si 457, in G. P. Docan, Repertoriu de jurisprudenta rezumata, 1934-1938, Bucuresti, Ed. Socec, 1939, pag. 77, nr. 1. 88 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 674. 89 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 688.

17

Intoarcerea executarii silite nu a fost reglementata, n mod expres, n Codul de procedura civila. Cu toate acestea, o parte a doctrinei a invocat i dispozitiile art. 311 alin. 2 C. proc. civ., pentru a explica ca intoarcerea executarii opereaza de plin drept, fara sa mai fie necesara formularea unei actiuni separate90. Totusi, aplicarea practica a principiului enuntat de textul citat a intampinat dificultati, marea majoritate a doctrinei considerand necesara promovarea unei actiuni separate pentru a se dispune intoarcerea executarii. n practica s-a considerat, uneori, ca intoarcerea executarii poate fi obtinuta i pe calea ordonantei presedintiale, daca sunt indeplinite conditiile art. 581 C. proc. civ.91. Aceasta are loc atunci cand dupa efectuarea executarii silite titlul executoriu a fost anulat fie pe calea contestaiei la executare, fie prin exercitarea unor cai legale de atac, ordinare sau extraordinare 92. Problema se pune, bunaoara, atunci cand dupa admiterea unei cai de atac de retractare hotararea ce a constituit titlu executoriu a fost desfiintata sau cand s-a admis contestatia la executare. n sens general, problema intoarcerii executarii se pune n acele situatii n care titlul pus n executare a fost ulterior desfiintat, prin exercitiul cailor de atac prevazute de lege, urmand a se restabili situatia anterioara executarii. Astfel, necesitatea intoarcerii executarii se poate ivi n cazul n care93 : - hotararea ce s-a bucurat de executie vremelnica a fost apelata - nu s-a dispus suspendarea executarii - instana de apel, n urma rejudecarii fondului, a respins cererea reclamantului - s-a executat o hotarare definitiva, care apoi a fost casata ca urmare a admiterii recursului exercitat impotriva acesteia; - cand dupa admiterea ur de atac de retractare, hotararea ce a constituit titlul executoriu a fost desfiintata; - n situatia n care, ca efect al admiterii unei conteste executare, s-a anulat executarea. n toate aceste cazuri, creditorul este o sa-i restituie debitorului ceea ce i-a luat prin executare. Prin Ordonanta de Urgenta nr. 138/2000 s-a introdus n Codul de procedura civila, dupa sectiunea a VI-a din Capitolul I al Cartii a V-a, o noua sectiune, a VII-a, intitulata "intoarcerea executarii". 7.2. Conditiile institutiei Exista mai multe situatii94: - Art. 404 alin. 2 C. proc. civ. dispune ca bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptatit. Acest text vizeaza una dintre cele mai simple situatii care se pot ivi n practica, respectiv aceea n care executarea s-a realizat prin predarea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului (executare silita directa). - A doua situatie care se poate ivi este aceea n care executarea s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobile. Intr-o asemenea imprejurare intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare, actualizata n functie de rata inflatiei, cu exceptia situatiei cand isi gaseste aplicare art. 449 C. proc. civ. Solutia este rationala i este destinata sa asigure o repunere integrala a partii n situatia anterioara. i exceptia, la care se refera art. 449 C. proc. civ., are o
90

A se vedea in acest sens: I. Stoenescu, S. Zilberstein, Executarea silita in procesul civil, pag. 117; S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II, p.192. 91 A se vedea Trib. Suprem, col. civ. dec. nr. 61/1969, in Legalitatea Populara nr. 8/1960, pag. 111, cu o nota aprobativa de I. Mihuta. 92 Mircea N. Costin, Dictionar de drept procesual civil, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983, pag. 217. 93 G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 674-675. 94 I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 693-694.

18

justificare deplina, caci ea vizeaza situatia n care adjudecatarul bunului a platit pretul. Intr-adevar, intr-o asemenea situatie nu este admisibila nici o cerere de desfiintare a vinzarii impotriva adjudecatarului, "in afara de cazul n care a existat frauda din partea acestuia". Intoarcerea executarii poate fi solicitata inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine condamnarea paratului (3 ani, daca nu este vorba de un drept imprescriptibil), termen care incepe sa curga din momentul n care a ramas definitiva hotararea prin care s-a desfiintat titlul pus n executare95.

95

G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 676.

19