Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI FACULTATEA IME DEPARTAMENTUL INGINERIE MECANICA DISCIPLINA CCUPR

PROIECT LA CALCULUL SI CONSTRUCTIA UTILAJELOR PETROLIERE DE RAFINARIE

Student Burlacu Marcel Anul III Gru!a ""#$

PLOIESTI %&"'

Fisa de elaborare a proiectului


Nr. Sedinta data
I 28. 2.2 !" II %. ".2 !" III !'. ".2 !" I( 2!. ".2 !" ( 28. ".2 !"

Fazele de elaborare a proiectului Lucrari planificate Lucrari realizate Text-calcule Desene Text-calcule Desene
#ri$irea te$ei !.Introducere 2.&onstructia si functionarea siste$ului de trans$isii $ecanice ".&alculul cine$atic si dina$ic ".!.&alculul cine$atic ".2.&alculul unor ele$ente dina$ice '.&alculul de rezistenta al Or)anelor de *asini ale reductorului de turatie '.!.&alculul an)rena+ului cilindric cu dinti inclinati !-2 '.2.&alculul an)rena+ului $elcat '.".&alculul unor ele$ente ale carcasei '.'.&alculul ,le$entelor subansa$blului arborelui I '.'.!.&alculul arborelui I '.'.2.&alculul asa$blarii cu pana '.'.".&alculul de ale)ere al rul$entilor. '.-.&alculul ele$entelor subansa$blului arborelui II '.-.!.&alculul arborelui II '.-.2.&alculul asa$blarii cu pana '.-.".&alculul de ale)ere al rul$entilor '...&alculul subansa$blului arborelul III '...!.&alculul arborelui III '...2.&alculul asa$blarii cu pana '...".&alculul de ale)ere al rul$entilor -.&alculul trans$isiei cu lant ..&alculul de ale)ere a cupla+ului Instructiuni te0nice si nor$e de te0nica securitatii $uncii. &oncluzii 2iblio)rafie &uprins #redarea #roiectului

Observatii

Desen ansa$blu

(I '. '.2 !"

Desen ansa$blu

(II !!. '.2 !"

(III !8. '.2 !"

I/ 2-. '.2 !" / 2. -2 !" /I 1. -.2 !" /II !.. -.2 !"