Sunteți pe pagina 1din 236

Anne Rice Cronicile vampirilor 2

Vampirul Lestat

N CENTRUL ORAULUI, S !"T" NOA#TEA, SECOLUL $$ %&'(

SNT Lestat, vampirul) S*nt nemuritor) Sau cam a+a ceva))) ,oar lumina soarelui sau c-l.ura sus/inut- a unui 0oc intens ar putea s- m- .istru1-) ,ar, nici *n aceast- privin/-, nu s*nt si1ur) Am +ase picioare *n-l/ime, o statur- impresionant- *n %2'3, pe vremea c*n. eram un t*n-r muritor) ,ar nu4i tocmai r-u nici *n 5ilele noastre) #-rul mi4e 6lon. +i 6uclat +i4mi co6oar- p*n- aproape .e umeri, .ar pare al6 *n lumina 0luorescent-) Oc7ii *mi s*nt cenu+ii, .ar a6sor6 u+or culorile al6astru +i violet .e pe supra0e/ele *ncon8ur-toare) Am nasul scurt +i 0in +i o 1ur- 6ine conturat-, .ar o i.ee prea mare pentru c7ipul meu) 9ura mea poate ar-ta 0oarte r-ut-cioas- ori e:trem .e 1eneroas-) E *ns- *ntot.eauna sen5ual-) ,ar emo/iile +i atitu.inile se re0lect- mereu *n *ntrea1a mea e:presie) Am o 0i1ur- su1estiv-) Natura mea vampiric- se v-.e+te *n pielea e:cesiv .e al6-, care re0lect- lumina +i tre6uie s- 0ie pu.rat- pentru a 0i 0oto1ra0iat-) C*n. mi4e sete, ar-t ca o sperietoare; pielea mi4e uscat-, per1amentoas-, iar venele4mi par 0r*n17ii *ncol-cite *n 8urul oaselor) ,ar acum, nu mi se mai *nt*mpl- a+a ceva) Sin1urul in.iciu al 0aptului c- nu s*nt muritor s*nt un17iile) S*nt la 0el cu ale celorlal/i vampiri) Un17iile noastre par a 0i .e sticl-) Unii oameni le o6serv-, .ar nu 0ac cone:iu4 nile necesare) Acum s*nt ceea ce *n America se nume+te un superstar al mu5icii roc<) ,in primul meu al6um s4au v*n.ut peste patru milioane .e e:emplare) Urmea5- s- plec la San =rancisco, pentru *nt*iul concert .intr4un turneu care m- va purta, al-turi .e trupa mea, .e la #aci0ic p*n- la Atlantic) #ostul .e televi5iune prin ca6lu TV, consacrat mu5icii roc<, mi4a .i0u5at vi.eoclipurile vreme .e .ou- s-pt-m*ni, 5i +i noapte) Au 0ost transmise +i *n An1lia, la >Top o0 t7e #ops> +i pe Continent, pro6a6il *n unele 5one ale Asiei +i *n ?aponia) Vi.eocasete cu *ntrea1a serie .e vi.eoclipuri se v*n. *n toat- lumea) ,e asemenea, s*nt +i autorul unei auto6io1ra0ii care a ap-rut s-pt-m*na trecut-) C*t prive+te en1le5a, lim6a pe care o 0olosesc *n auto6io1ra0ia mea, am *nceput s4o *nv-/ *n urm- cu .ou- sute .e ani, .e la un marinar ce co6or*se cu +lepul pe ississippi p*n- la Ne@ OrlAans) ai t*r5iu, am *nv-/at citin. c-r/ile scriitorilor en1le5i, .e la S7a<espeare la B) Ri..er Ba11ar., trec*n. prin ar< T@ain) Ultimele accente le4am c-p-tat citin. povestirile poli/iste pu6licate la *nceputul secolului al .ou-5ecilea, *n revista !lac< as<) Aventurile lui Sam Spa.e .escrise .e c-tre ,as7iell Bammett *n !lac< as< au constituit ultimele mele lecturi, *nainte .e a m- cu0un.a, la propriu +i la 0i1urat, *n /-r*n-) Asta se *nt*mpla la Ne@ OrlAans *n %&2&) C*n. scriu, utili5e5 un voca6ular ce mi s4ar 0i p-rut o6i+nuit *n secolul al optspre5ecelea, cu 0ra5e n-scocite parc.e autorii pe care4i citeam) ,ar, *n ciu.a accentului meu 0ran/u5esc, vor6esc asemeni unei corcituri *ntre un marinar .e pe ississippi +i .etectivul Sam Spa.e) Sper, .eci, c- m- ve/i ierta atunci c*n. stilul meu va .eveni incoerent +i4am sstric atmos0era unei scene .in secolul al optspre5ecelea, amestec*n. pre5entul cu trecutul) Am revenit la supra0a/- *n secolul al .ou-5ecilea, anul trecut) ,ou- lucruri m4au .eterminat s- o 0ac) ai *nt*i, in0orma/iile pe care mi le .-.eau vocile ampli0icate ce4+i *ncepuser- rev-rsarea caco0onic- *n eter *n perioa.a *n care a.ormisem)

- re0er, .esi1ur, la vocile .e la ra.io, la sunetul 0ono1ra0elor +i, mai t*r5iu, al televi5oarelor) Au5eam ra.iourile .in ma+inile ce treceau pe str-5ile 6-tr*nului 9ar.en ,istrict, aproape .e locul *n care 5-ceam) Au5eam 0ono1ra0ele +i televi5oarele .in casele *nvecinate) ,ar, atunci c*n. un vampir se cu0un.- *n /-r*n-, .up- cum o6i+nuim noi s- spunem, c*n. *ncetea5- s- mai 6ea s*n1e +i 5ace *n p-m*nt, el .evine cur*n. prea sla6 pentru a reveni la via/-, c-5*n., ca urmare, *ntr4o stare asem-n-toare visului) n starea aceasta, am a6sor6it, lene+, vocile acestea, *m6r-c*n.u4le *n ima1ini n-scute *n mintea mea, a+a cum 0ac +i muritorii *n somn) ,ar, la un moment .at al celor cinci5eci .e ani care au trecut, am *nceput s-4mi >amintesc> .e ceea ce au5eam, s- urm-resc pro1ramele .e .ivertisment, s- ascult emisiunile .e +tiri, versurile +i ritmurile c*ntecelor la mo.-) #ro1resiv, am *nceput s- *n/ele1 .imensiunea sc7im6-rilor prin care trecuse lumea) Am *nceput s- p*n.esc anumite in0orma/ii speci0ice .espre r-56oaie sau inven/ii, urm-rin. noile +a6loane ale vor6irii) Apoi mi4am rec-p-tat cuno+tin/a) i4am .at seama c- nu mai visam) - 1*n.eam la cele au5ite) - tre5isem) C-ceam *n /-r*n-, c7inuit .e setea .e s*n1e) Am *nceput s- cre. c- vec7ile4mi r-ni se vin.ecaser- +i c- puterea *mi revenise) Crescuse poate, a+a cum ar 0i crescut, cu timpul, .ac- nu a+ 0i 0ost r-nit) Voiam s- a0lu acest lucru) Am *nceput s- m- 1*n.esc *ntruna cum ar 0i s- 6eau s*n1ele unui om) ,ar 0actorul care m4a a.us *napoi, cel .ecisiv, a 0ost apari/ia pe nea+teptate, un.eva prin apropiere, a unui 1rup .e tineri c*nt-re/i .e roc< ce4+i spuneau SatanDs Ni17t Out) S4au mutat *ntr4o cas- .e pe Si:t7 Street, nu .eparte .e locul *n care 5-ceam *n1ropat, su6 propria4mi cas- .e pe #rEtania Avenue, l*n1- cimitirul La0aEette) C*n.va, *n cursul anului %&'(, au *nceput s-4+i repete mu5ica *ntr4un po.) Au5eam 1emetele c7itarelor electrice +i c*ntecul lor 0renetic) Era cel pu/in la 0el .e 6un ca tot ce mai au5isem la ra.io, mai melo.ios poate .ec*t ma8oritatea pieselor .i0u5ate) Avea ceva romantic, *n ciu.a 6u6uitului .e to6e, iar sinteti5atorul suna ca un clavecin) Le4am captat ima1inile 1Fn.urilor +i am a0lat cum ar-tau, ce ve.eau atunci c*n. se uitau unii la al/ii ori c*n. se priveau *n o1lin.-) Erau 5vel/i +i musculo+i, ace+ti tineri muritori, oarecum an.ro1ini +i s-l6atici *n /inut- +i *n 1esturi; .oi 6-ie/i +i o 0at-) C*n. *ncepeau s- c*nte, acopereau aproape toate celelalte voci ampli0icate) ,ar era prea 6ine +i a+a) ,oream s- m- tre5esc +i s- m- al-tur 1rupului SatanDs Ni17t Out) Voiam s- c*nt +i s- .anse5) N4a+ putea spune c- la *nceput .orin/a mi4a 0ost .ictat- .e un 1*n. con+tient) Era mai .e1ra6- un impuls nest-p*nit, *n.ea8uns .e puternic pentru a m- 0ace s- ies .in vi5uin-) Lumea mu5icii roc<, 0elul *n care c*nt-re/ii 56ierau .espre 6ine +i r-u, proclam*n.u4se *n1eri sau .iavoli, *n vreme ce muritorii *i aclamau, m- *nc*nta) Uneori, p-reau cele mai pure *ntruc7ip-ri ale ne6uniei) Repre5enta/iile lor complicate erau *ns- uimitoare .in punct .e ve.ere te7nolo1ic) Era ceva 6ar6ar +i cere6ral toto.at-, ceva ce vremurile trecute nu mai v-5user-) ,esi1ur, .elirul lor era unul meta0oric) Nici unul .intre ei nu cre.ea cu a.ev-rat *n *n1eri sau *n .iavoli, oric*t .e 6ine +i4ar 0i 8ucat rolul) La .rept vor6in., actorii come.iei .ellDarte italiene .e o.inioar- 0useser- +i ei la 0el .e scan.alo+i, .e inventivi +i .e o6ra5nici) Cu totul noi erau *ns- e:tremele la care *mpin1eau 6rutalitatea +i s0i.area, +i 0elul *n care *ntrea1a lume, .e la cel mai 6o1at la cel mai s-rac, *i primea cu 6ra/ele .esc7ise) Muzica rock avea ceva vampiric. Probabil c li se prea nepmntean chiar i celor care nu credeau n supranatural. M refer la modul n care electricitatea putea s prelungeasc la nesfrit o singur not, la felul n care armoniile puteau fi suprapuse, pn cnd te simeai de-a dreptul dizolvat de aceast muzic, ce permitea o e primare att de elocvent a groazei. Pn acum, lumea nu mai avusese parte de aa ceva. ,oream s- 0iu mai aproape) ,oream s- c*nt) #oate c7iar s-4i 0ac cele6ri pe cei .in micul 1rup .e necunoscu/i, SatanDs Ni17t Out) Eram pre1-tit s-4mi 0ac .in nou apari/ia) i4a tre6uit cam o s-pt-m*n- ca s- m- pun pe picioare) 4am 7r-nit cu s*n1ele micilor viet-/i su6p-m*ntene) Apoi am *nceput s-4mi croiesc .rum spre supra0a/-, un.e puteam s- capture5 +o6olani) ,e4aici nu mi4a 0ost 1reu s- trec la 0eline +i, *n cele .in urm-, la inevita6ila victim- uman-, .e+i a tre6uit s- a+tept .estul .e mult p*n- am .at peste una apar/in*n. 1enului pe care mi4l .oream; un om care s- 0i ucis al/i muritori +i care s- nu 0ie m-cinat .e remu+c-ri) n s0*r+it, a venit +i unul .in acesta, un 6-r6at t*n-r cu 6ar6a *nc-run/it-, care omor*se pe cineva *ntr4un loc *n.ep-rtat, la cel-lalt cap-t al lumii) Un criminal a.ev-ratG A7, 1ustul acela, al primei lupte, al primului s*n1e omenescG Nu mi4a 0ost 1reu s- 0ur ni+te 7aine +i s- recupere5 o parte .in aurul +i 6i8uteriile pe care le ascunsesem *n cimitirul La0aEette) =ire+te, .in c*n. *n c*n. mi se 0-cea 0ric-) irosul .e c7imicale +i .e 6en5in- m- *m6oln-vea) Cum5etul instala4 /iilor .e aer con.i/ionat +i vuietele avioanelor cu reac/ie ce treceau pe .easupra mea *mi c7inuiau timpanele) ,ar, *nc- .in a treia noapte, 6*ntuiam prin Ne@ OrlAans, c-lare pe o motociclet- BarleE ,avi.son, mare +i nea1r-,

0-c*n. eu *nsumi un 51omot asur5itor) C-utam al/i criminali, ca s- m- 7r-nesc) #urtam un costum super6 .in piele nea1r-, pe care4l luasem .e la una .intre victimele mele, iar *n 6u5unar aveam un mic caseto0on Hal<man SonE, care4mi .eversa *n /east-, prin c-+tile4i m-run/ele, Arta 0u1ii a lui !ac7) Eram .in nou Lestat, vampirul) Eram .in nou *n ac/iune) Ne@ OrlAans4ul .evenise .in nou terenul meu .e v*n-toare) C*t .espre 0or/a mea, era .e trei ori mai mare .ec*t *nainte) ,in stra.-, puteam s-ri p*n- pe acoperi+ul unei cl-.iri cu patru eta8e) #uteam smul1e 1ratiile .e o/el .e la 0erestre) Eram *n stare s- *n.oi o mone.- .e cupru) ,acvoiam, puteam au5i vocile +i 1*n.urile oamenilor .in *ntre1ul cartier) #*n- la s0*r+itul primei s-pt-m*ni, am 1-sit o avocat- t*n-r- +i .r-1u/- *ntr4unul .in 51*rie4norii .e sticl- +i metal .in centrul ora+ului, care m4a a8utat s-4mi 0ac rost .e un certi0icat .e na+tere, .e un act .e i.entitate +i un permis .e con.ucere) O 6un- parte .in averea mea .e o.inioar- se a0la *n .rum spre Ne@ OrlAans, scoas- .in conturile nemuritoarei !an< o0 Lon.on +i ale !-ncii Rotsc7il.) ,ar, mai presus .e toate acestea, *notam *n revela/ii) tiam acum c- tot ce *mi spuseser- vocile ampli0icate .espre veacul al .ou-5ecilea era a.ev-rat) i iat- ce mi4a 0ost .at s- v-., colin.*n. str-5ile .in Ne@ OrlAans *n %&'(; ?alnica +i *ntunecata lume in.ustrial- *n care a.ormisem se s0*r+ise, iar vec7ea pu.oare +i con0ormismul .e atunci *+i pier.user- in0luen/a pe care o aveau asupra min/ii americanilor) Oamenii re.eveniser- aventurierii plini .e erotism care 0useser- .emult, *naintea revolu/iei clasei mi8locii ce avusese loc la s0*r+itul secolului al optspre5ecelea, 6a c7iar *+i rec-p-taser- +i *n0-/i+area .e atunci) !-r6a/ii nu mai purtau uni0orma .e tip Sam Spa.e, cu c-ma+-, cravat-, costum cenu+iu +i p-l-rie a+i8.erea) ,in nou, se costumau *n cati0ea +i m-t-suri, *n culori str-lucitoare, .ac- asta le era .orin/a) Nu se mai r-.eau *n cap precum le1ionarii romani, ci *+i purtau p-rul oric*t .e lun1 le pl-cea) Iar 0emeile))) A7, 0emeile erau super6e, 1oale *n c-l.ura prim-verii, cum tre6uie s- 0i 0ost *n vremea 0araonilor e1ipteni, purt*n. 0uste scurte vaporoase, ori roc7ii asemeni tunicilor sau, alteori, pantaloni 6-r6-te+ti +i tricouri mulate pe corp, l-s*n. privirea s- se 6ucure .e trupurile lor a.emenitor cur6ate) Se mac7iau +i se *nc-rcau .e aur +i ar1int c7iar +i atunci c*n. nu aveau .e mers .ec*t p*n- la 6-c-nia .in col/) Alteori, ie+eau cu c7ipurile proasp-t sp-late +i 0-r- nici o po.oa6-) Acestea nu contau) +i on.ulau p-rul ca aria Antoaneta, +i4l t-iau scurt sau +i4l l-sau s- 0luture .espletit) #oate pentru *nt*ia oar- *n istorie, erau la 0el .e puternice +i .e interesante ca +i 6-r6a/ii) To/i ace+tia erau oamenii .e r*n. ai Americii) Nu .oar cei 6o1a/i, care, .intot.eauna, au p-rut an.ro1ini, posesorii unui 0el .e 8oie .e vivre pe care, *n trecut, revolu/ionarii .in p-tura mi8locie o numeau .eca.en/-) Sen5ualitatea aristocratic- .e o.inioar- era acum un 6un al tuturor) Era le1at- .e promisiunile revolu/iei clasei mi8locii, ast0el *nc*t oricine avea acum .reptul la iu6ire, lu: +i lucruri 0rumoase) Vec7ile antrepo5ite 0useser- trans0ormate *n palate .e o 0rumuse/e aproape oriental-, cu m-r0urile etalate pe covoare *n nuan/e pastelate, sc-l.ate .e o lumin- 1-l6uie, *n ma1a5inele .esc7ise pe tot timpul nop/ii, 0lacoanele .e +ampon ver.e +i violet str-luceau ca ni+te 1iuvaeruri pe ra0turile .e sticl- cristalin-) er1*n. la lucru, c7elneri/ele con.uceau automo6ile lucioase) ,oc7erii se *ntorceau seara acas- +i *notau *n piscinele *nc-l5ite .in spatele caselor lor) =emeile .e serviciu +i instalatorii se *m6r-cau, la s0*r+itul 5ilei .e lucru, *n costume splen.i. croite) ,e 0apt, toat- s-r-cia +i mi5eria ce caracteri5ea5-, .in vremuri imemoriale, marile ora+e aproape .isp-ruser-) Nu mai ve.eai emi1ran/i c-5*n. mor/i .e 0oame pe alei) ,isp-ruser- +i cocioa6ele *n care oamenii .ormeau c*te opt sau 5ece *ntr4o sin1ur- *nc-pere) Nimeni nu4+i mai arunca 5oaiele *n +an/urile .e pe mar1inea .rumurilor) Cer+etorii, olo1ii, or0anii +i 6olnavii erau 0oarte rari) C7iar +i 6e/ivii +i ne6unii ce .ormeau pe 6-nci, *n parcuri sau prin sta/iile .e auto6u5, m*ncau *n mo. re1ulat carne, aveau ra.iouri +i posi6ilitatea .e a4+i sp-la 7ainele) ,ar toate acestea erau numai aspectele .e supra0a/-) Am 0ost uimit .e sc7im6-rile pro0un.e pe care acest val 1ro5av al pro1resului le a.usese) ,e pil.-, ceva .e4a .reptul minunat se *nt*mplase cu timpul) Vec7iul nu mai era *nlocuit neap-rat .e ceva nou) ,impotriv-, en1le5a ce se vor6ea *n 8urul meu era aceea+i care 0usese +i pe la %'33) C7iar +i vec7ile e:presii ar1otice I>17inion> sau >asta4i .aravela>J erau *nc- la mo.-) Cu toate acestea, 0ra5e noi, 0ascinante, precum >/i4au sp-lat creierii>, >asta4i ceva .e4a .reptul 0reu.ian> sau >nu cuple5> erau pe 6u5ele tuturor) n lumea artei +i a .ivertismentului, reali5-rile secolelor trecute erau mereu >reciclate>) u5icienii c*ntau 8a55 sau o5art, sau mu5ic- roc<K oamenii mer1eau s- va.- a5i o pies- .e S7a<espeare, iar m*ine se *n17esuiau la cel mai recent 0ilm 0ran/u5esc) ,e la stan.urile luminate cu neon ale unor 1i1antice ma1a5ine puteai s-4/i cumperi casete cu ma.ri1aluri me.ievale, pe care le puteai apoi asculta la caseto0onul ma+inii, 1onin. pe autostra.- cu nou-5eci .e mile pe or-) n li6r-rii, poe5ia renascentist- st-tea al-turi .e romanele lui ,ic<ens +i ale lui Ernest Bemin1@aE) anualele .e e.uca/ie

se:ual- se a0lau pe acela+i stan. cu Cartea mor/ilor, e1iptean-) Uneori, 6un-starea +i cur-/enia ce m- *mpresurau mi se p-reau a 0i .oar o n-lucire) Cre.eam c- am s-4mi ies .in min/i) 4am 7ol6at proste+te *n vitrinele ma1a5inelor la computerele +i tele0oanele cu 0orme +i culori la 0el .e pure precum cele mai e:otice scoici create .e natur-) Limu5inele ar1intii monstruoase navi1au pe str-5ile *n1uste ale Cartierului =rance5, ca ni+te 0iare marine in.estructi6ile) Turnurile str-lucitoare ale 6irourilor str-pun1eau cerul nop/ii ca ni+te o6eliscuri e1iptene, *n-l/*n.u4se .easupra cl-.irilor co+covite, .in c-r-mi.-, .e pe Canal Street) Nenum-rate pro1rame .e televi5iune *+i rev-rsau 0lu:ul .e ima1ini *n 0iecare camer- .e 7otel) i toate acestea nu erau o succesiune .e 7alucina/ii) Veacul acesta mo+tenise p-m*ntul, *n toate sensurile acestei e:presii) O mare parte .in acest miracol neprevestit o constituia ciu.ata nevinov-/ie a acestor oameni *ncon8ura/i .e li6ertate +i .e propria lor 6un-stare) ,umne5eul cre+tin era la 0el .e mort precum 0usese +i *n secolul al optspre5ecelea) i nici o alt- nou- reli1ie 6a5at- pe mituri nu luase locul celei vec7i) ,impotriv-, c7iar +i oamenii cei mai simpli ai acestei epoci se con.uceau .up- principiile vi1uroase ale unei morale laice, la 0el .e puternic- precum 0usese orice moral- reli1ioas- pe care *mi 0usese .at s- o cunosc) =ire+te, inte4 lectualii erau cei ce purtau stin.ar.ul) ,ar, o .at- cu ei, in.ivi5i a6solut o6i+nui/i .in *ntrea1a Americ- se implicau cu patim- *n c7estiuni precum >pacea>, >cei s-raci> sau >6inele planetei>, .e parc- ar 0i 0ost m*na/i .e un 5el mistic) Inten/ionau s- elimine 0oametea p*n- la s0*r+itul secolului +i .oreau s- .istru1- molimele cu orice pre/) Se certau cu patim- *n privin/a e:ecut-rii criminalilor con.amna/i sau a avortului) Com6-teau >poluarea me.iului *ncon8ur-tor> +i >7olocaustul nuclear> cu 0ervoarea cu care, o.inioar-, oamenii com6-tuser- vr-8itoria +i ere5iile) C*t .espre se:ualitate, aceasta *+i pier.use aura .e supersti/ie +i team- .e alt-.at-) Ultimele 0-r*me .e reli4 1io5itate *i erau smulse) Acesta era motivul pentru care oamenii se plim6au acum pe 8um-tate 1oi) Iat- .e ce se s-rutau +i se *m6r-/i+au pe str-5i) Vor6eau .espre etic- +i r-spun.eri, +i .espre 0rumuse/ea trupului) Controlau procrearea +i 6olile venerice)

AB, VEACUL al .ou-5ecileaG A7, c*t .e minunat se *ntorsese roata cea mareG Viitorul acesta *mi .ep-+ise cele mai s-l6atice vise) i 0-cuse pe *ncrunta/ii proroci ai vremurilor trecute s- parne6uniG 4am 1*n.it mult la acea nepri7-nit- moral- laic-, la optimismul acestei epociK la aceast- lume iluminat- str-4 lucitor, *n care valoarea unei vie/i omene+ti era mai mare .ec*t 0usese vreo.at-, oriun.e altun.eva)

N #ENU !R", *ntr4o camer- lar1- .e 7otel, am urm-rit pe ecranul .in 0a/a mea un 0ilm .e r-56oi, un 0ilm .e o 0or/- n-ucitoare, ce se c7ema ApocalEpse No@) Era o sim0onie .e sunet +i culoare, un c*nt .espre ve+nica lupt- a lumii occi.entale *mpotriva r-ului) >S-4/i 0aci un prieten .in 1roa5- +i .in teroarea moral->, spune coman.antul ne6un .in 1r-.ina s-l6atic- a Cam6o.1iei, iar Occi.entalul *i r-spun.e a+a cum a r-spuns *ntot.eauna; >Nu>) Nu) 9roa5a +i teroarea moral- n4au s- poat- 0i nicio.at- m-surate, evaluate) Ele nu au o valoare real-) R-ul, *n stare pur-, nu *+i a0l- cu a.ev-rat locul *n aceast- lume) Iar asta *nseamn-, nu4i a+a, c- nici locul meu nu e aici) #oate c- e *n arta care repu.ia5- r-ul L 6en5ile .esenate cu vampiri, romanele .e 1roa5- +i vec7ile povestiri 1otice L ori *n c*ntecele r-cnite ale stelelor mu5icii roc<, ce istorisesc .espre 6-t-liile *mpotriva r-ului pe care 0iecare muritor le poart- cu sine)

CIU,ATA nepotrivire *n 0ireasca or.ine a lumii ar 0i 0ost .e a8uns pentru a .etermina un monstru .in Lumea Vec7e s- se re*ntoarc- *n /-r*n-, .e4a8uns pentru a4l 0ace s- ca.- *n 1enunc7i, pl*n1*n.) i, .ac- m- 1*n.esc mai 6ine, .e a8uns pentru a4l trans0orma *ntr4un c*nt-re/ .e mu5ic- roc<)))

,AR UN,E erau ceilal/i mon+tri .in Vec7ea LumeM m- *ntre6am) Cum puteau e:ista al/i vampiri *ntr4o lume *n care 0iecare moarte era *nre1istrat- .e 1i1anticele calculatoare electronice, iar ca.avrele erau p-strate *n cripte re0ri1eratoareM #ro6a6il se ascun.eau *n um6r-, ca ni+te insecte sc*r6oase, a+a cum 0-cuser- .intot.eauna, oric*t0ilo5o0ie ar 0i .iscutat +i oric*te clanuri vor 0i 0ormat)

Ei 6ine, c*n. *mi voi 0i ri.icat 1lasul laolalt- cu micul 1rup numit SatanDs Ni17t Out, *i voi scoate pe to/i la lumin-, c*t ai clipi .in oc7ii

I4A CONTINUAT e.uca/ia) Am stat .e vor6- cu muritorii, *n sta/iile .e auto6u5, la 6en5in-rii +i prin localuri ele1ante) Am citit c-r/i) Am *m6r-cat ve+minte str-lucitoare, .in ma1a5inele la mo.-, c-m-+i al6e cu 1uler rusesc +i veste <a<i .e v*n-toare, 6la5ere 1ri .e cati0ea +i e+ar0e .e ca+mir) i4am pu.rat o6ra8ii, ca s- nu 0iu remarcat *n lumina .e neon a ma1a5inelor .esc7ise non4stop, a snac<46ar4urilor ori a clu6urilor .e noapte *n care .omnea o atmos0er- .e carnaval) nv-/am) Eram *n.r-1ostit) Sin1ura mea pro6lem- o constituia s*n1ele, criminalii cu care s- m- 7r-nesc, c-ci .eveniser- 0oarte rari) n aceast- lume a inocen/ei +i 6un-st-rii, a .r-1-l-+eniei, veseliei +i 6ur/ilor pline, r-u0-c-torii care4/i t-iau 6ere1ata pentru a te 8e0ui aproape .isp-ruser-, la 0el ca +i vi5uinile lor s-pate *n malul apei) Tre6uia .eci s- muncesc .in 1reu pentru a supravie/ui) Am 0ost *ns-, .intot.eauna, un v*n-tor *nn-scut) mi pl-ceau tavernele pline .e 0um *n care 0o+tii .e/inu/i tatua/i se a.unau *n 8urul mesei .e 6iliar., a c-rei supra0a/ver.e era luminat- .oar .e un sin1ur 6ec, la 0el .e mult precum *mi pl-ceau ni17t4clu64urile str-lucitoare, cu tapet .e m-tase, a0late prin prea8ma marilor 7oteluri) nv-/am .in ce *n ce mai multe lucruri .espre uci1a+ii mei; ne1ustorii .e .ro1uri, pe+tii +i criminalii ce se al-turau 6an.elor .e motocicli+ti) ai presus .e orice *ns-, eram 7ot-r*t s- nu mai 6eau nicio.at- s*n1ele unui nevinovat)

VENISE, *n s0*r+it, momentul s- le 0ac o vi5it- .ra1ilor mei vecini ce4+i spuneau SatanDs Ni17t Out)

LA ORA +ase +i trei5eci .e minute, *n .up- amia5a unei s*m6ete ume.e +i *n-6u+itoare, sunam la u+a stu.ioului lor mu5ical, instalat *ntr4un po.) =rumo+ii mei tineri muritori l*nce5eau acolo, *m6r-ca/i *n c-m-+i .e m-tase +i salopete, 0um*n. /i1-ri cu 7a+i+ +i *n8ur*n.u4+i soarta potrivnic- ce re0u5a s- le a.uc- mai multe contracte, aici, *n Su.) #urtau 6i8uterii e1iptene +i ar-tau precum *n1erii .in !i6lie, cu pletele lun1i +i aspre, .ar curate, cu mi+c-rile lor .e 0elin-) +i mac7iaser- o6ra8ii +i pleoapele, c7iar +i pentru aceast- simpl- repeti/ie) Sim/eam cum m- cuprin.e e:citarea +i .ra1ostea, .oar privin.u4i; Ale:, LarrE +i micu/a, +i .elicioasa Tou17 Coo<ie) ntr4un moment ireal, c*n. p-m*ntul parc- *ncetase s- se mai roteasc-, le4am spus cine eram) #entru ei, cuv*ntul >vampir> nu era ceva nou) n 1ala:ia *n care str-luceau ei, al/i o mie .e c*nt-re/i purtaser- col/i .e recu5it- +i mantii ne1re) i totu+i, c*t .e straniu mi se p-rea s- rostesc a.ev-rul inter5is, cu 1las tare, *n 0a/a unor muritori) Nicio.at-, pe parcursul celor .ou- sute .e ani, nu *l .e5v-luisem .ec*t acelora ce erau sorti/i s- .evin- .e4ai no+tri) Nu4l spuneam nici m-car victimelor mele) Iar acum *l rosteam tare +i r-spicat *n 0a/a acestor c7ipe+e creaturi) Le4am spus c- .oream s- c*nt cu ei +i c-, .ac- aveau s- ai6- *ncre.ere *n mine, aveam s- .evenim cu to/ii 6o1a/i +i cele6ri) C-, .intr4un elan .e am6i/ie supranatural-, lipsit- .e remu+c-ri, aveam s-4i port .eparte .e aceast- *nc-pere, *n lumea lar1-) i4au a/intit asupra mea privirile tul6uri) icu/a *nc-pere, tipic- pentru veacul al .ou-5ecilea, cu pere/i .e stuc +i lam6riuri .e sc*n.ur-, s4a umplut cur*n. .e r*setele lor *nc*ntate) Am 0ost r-6.-tor) ,e ce n4a+ 0i 0ostM tiam c- s*nt un .emon, capa6il s- mime5e aproape orice sunet +i 1est omenesc) Cum i4a+ 0i putut .etermina oare s- *n/elea1-M 4am *n.reptat spre sinteti5ator +i4am *nceput s- c*nt) La *nceput, c*teva melo.ii roc<) Apoi melo.ii +i versuri str-vec7i mi4au revenit *n memorie L c*ntece 0ran/u5e+ti, *n1ropate a.*nc *n su0letul meu, .ar nicio.at- uitate L +i le4am transpus *n ritmuri 6rutale, rev-5*n. parc- *naintea mea sala micu/-, ar7iplin-, a unui m-runt teatru pari5ian cu veacuri *n urm-) O patim- prime8.ioas- se tre5ea *n mine, amenin/*n.u4mi ec7ili6rul) #rime8.ioas-, c-ci totul se *nt*mpla at*t .e repe.e) Totu+i, am continuat s- c*nt +i, ap-s*n. pe clapele *n1uste +i al6e, am sim/it c- *n su0letul meu se 0r*n1e ceva) =aptul c- aceste 0iin/e muritoare str*nse *n 8urul meu 7a6ar n4aveau .e toate acestea nu conta .eloc) i4era .e4a8uns s-4i v-. 6ucur*n.u4se, mi4era .estul c- mu5ica aceasta ireal-, .e5articulat-, le pl-cea, c-ci urlau, prev-5*n.u4+i prosperitatea viitoare +i sim/in. cum se umplu .e 0or/a care, p*n- atunci, le lipsise) Au pornit ma14 neto0oanele +i am *nceput s- c*nt-m *mpreun-, *ntr4un 8am session, cum spuneau ei) Stu.ioul se umpluse .e par0umul s*n1elui lor +i .e tunetul c*ntecelor noastre)

Apoi *ns- a urmat un +oc pe care nu4l prev-5usem nicio.at-, nici m-car *n cele mai stranii .intre visele mele, ceva la 0el .e e:traor.inar precum 0usese mica mea revela/ie pentru aceste creaturi) ,e 0apt, era ceva at*t .e cople+itor, *nc*t, la urma urmei, e .e mirare c- nu m4a alun1at *n a0ara lumii lor, *napoi *n /-r*n-) Asta nu *nseamn-, neap-rat, c- m4a+ 0i *ntors *n morm*ntul cel a.*nc +i *ntunecat) ,ar m4ar 0i putut *n.ep-rta .e SatanDs Ni17t Out, 0-c*n.u4m- s- colin. c*/iva ani .e 5ile, cu min/ile r-t-cite, *ncerc*n. 5a.arnic s- m- recule1) !-ie/ii L Ale:, t*n-rul 6aterist 0irav, +i 0ratele s-u, mai *nalt, 6lon., LarrE L mi4au recunoscut numele, c*n. le4am spus c- m- c7ema Lestat) i nu numai c- l4au recunoscut, .ar au +i 0-cut pe .at- le1-tura cu o mul/ime .e in0orma/ii .espre mine, pe care le a0laser- .intr4o carte) ,e 0apt, erau *nc*nta/i .e 0aptul c- nu m- .-.eam .rept un vampir oarecare sau contele ,racula) Li se p-rea minunat c- pretin.eam a 0i vampirul Lestat) L Eu pretin. a 0i vampirul LestatM i4am *ntre6at) Au r*s .e e:a1er-rile mele, .e accentul meu 0ran/u5esc) I4am privit pe to/i, pe r*n., *ncerc*n. s- le citesc 1*n.urile) =ire+te, nu m- a+teptasem ca ei s- crea.- c- a+ 0i cu a.ev-rat un vampir) ,ar s- 0i citit .espre un vampir 0ictiv, purt*n. un nume at*t .e neo6i+nuit ca al meuM Cum se putea e:plica a+a cevaM ncepeam s-4mi pier. *ncre.erea *n mine *nsumi) Iar c*n. *mi pier. *ncre.erea, puterile mi se risipesc) icu/a *nc-pere p-rea a .eveni +i mai scun.-) Instrumentele, antena +i ca6lurile c-p-taser- un aspect amenin/-tor, asemeni unor 1*n1-nii) L Ar-ta/i4mi carteaG am spus) Au a.us4o .in camera vecin-, o c-rticic- *n e.i/ie .e 6u5unar, pe 7*rtie ie0tin-, un >roman> 0-cut 0er0eni/-) Supracoperta .isp-ruse, coperta era s0*+iat-, totul 0iin. prins cu o 6an.- elastic-) V-5*n. coperta, m4a trecut un 0ior supranatural +i am avut o presim/ire .e r-u au1ur) Interviu cu un vampir) Era ceva .espre un 6-iat care4l convin1e pe un nemuritor s-4+i spun- povestea) Cer*n.u4le permisiunea, am trecut *n cealalt- camer-, m4am *ntins pe pat +i am *nceput s- citesc) A8un1*n. pe la 8um-tatea lecturii, m4am ri.icat +i am plecat, lu*n. cu mine cartea) 4am a+e5at su6 un 0elinar +i am terminat .e citit) Apoi am v*r*t4o cu 1ri8- *n 6u5unarul .e la piept) Nu m4am mai *ntors la cei .in 1rup *n urm-toarele +apte nop/i)

N A?ORITATEA acestui timp, am 1onit prin noapte, c-lare pe motocicleta mea BarleE ,avi.son, am ascultat, la volum ma:im, Varia/iunile 9ol.6er1 ale lui !ac7 +i m4am *ntre6at; ce4ai .e 1*n. s- 0aci acum, LestatM n timpul r-mas, am stu.iat, m*nat .e noi inten/ii) Am citit istorii +i le:icoane 1roase ale mu5icii roc<, cronici .espre ve.etele sale) Am ascultat .iscuri +i am privit *nre1istr-rile unor concerte) n noaptea 1oal- +i lini+tit-, am au5it 1lasurile .in Interviu cu un vampir c*nt*n.u4mi, parc-, .e .incolo .e morm*nt) Am citit cartea, iar +i iar) Apoi, *ntr4un moment .e 0urie, am rupt4o *n 6uc-/ele)

N CELE .in urm-, am luat o 7ot-r*re) Am sta6ilit o *nt*lnire cu t*n-ra mea avocat-, C7ristine, *n 6iroul ei cu0un.at *n *ntuneric, *ntr4un 51*rie4nori, sin1ura surs- .e lumin- 0iin. str-lucirea ora+ului) Era 0oarte .r-1u/-, pe 0un.alul peretelui .e sticl-, .incolo .e care cl-.irile o6scure 0ormau siluete aspre, primitive, punctate .e lumini/ele a o mie .e tor/e) L Nu4i .e4a8uns ca micul meu 1rup .e roc< s- ai6- succes, i4am spus) Tre6uie s- .evin- at*t .e 0aimos, *nc*t numele +i 1lasul meu s- 0ie cunoscute *n cele mai retrase re1iuni ale lumii) Cu calmul +i inteli1en/a proprii avoca/ilor, m4a s0-tuit s- nu *mi risc averea) Cu toate acestea, am continuat s-4mi sus/in, cu *nc-p-/*narea unui maniac, punctul .e ve.ere +i am sim/it cum o se.uceam, topin.u4i, *ncetul cu *ncetul, pru.en/a) L #entru vi.eo4clipuri, vreau cei mai 6uni re1i5ori 0rance5i, am spus) Va tre6ui s-4i a.emene+ti, .e la Ne@ Nor< +i Los An1eles) Avem .estui 6ani pentru asta) S*nt convins c- vei putea 1-si aici ni+te stu.iouri *n care s- putem lucra) i vreau +i cei mai 6uni pro.uc-tori .e .iscuri) Nu m- interesea5- c*t vei c7eltui) Important e s- sincroni5-m totul +i slucr-m *n secret p*n- *n clipa revela/iei, c*n. .iscurile +i vi.eo4clipurile vor 0i lansate simultan cu cartea pe care inten/ione5 s- o scriu) n cele .in urm-, i4am *mpuiat +i ei capul cu vise .espre avere +i putere) #i:ul ei aler1a pe 7*rtie, lu*n. noti/e) La ce visam eu *n vreme ce4i spuneam toate acesteaM La o r-5vr-tire 0-r- prece.ent, o s0i.are enorm-, *n1ro5i4

toare, pentru cei asemeni mie, oriun.e s4ar 0i a0lat ei, *n lumeG L Vi.eo4clipurile))) am continuat) Va tre6ui s- 1-se+ti re1i5ori care s- 0ie *n stare s-4mi reali5e5e vi5iunile) =ilmele vor spune povestea c-r/ii pe care o voi scrie) a8oritatea c*ntecelor s*nt .e8a scrise) mi vei o6/ine cele mai 6une instrumente; sinteti5atoare, c7itare electrice, viori +i cele mai per0ormante sisteme sonore) ,esi1n4ul costumelor .e vampiri, mo.ul .e pre5entare *n emisiunile .e mu5ic- roc< .e la televi5iune, aran8area primei noastre apari/ii *n pu6lic, la San =rancisco, mai pot a+tepta) Acum, cel mai important e s- pui m*na pe tele0on +i s- o6/ii in0orma/iile .e care ai nevoie pentru *nceput)

NU 4A *ntors la cei .in SatanDs Ni17t Out p*n- c*n. primele aran8amente n4au 0ost pecetluite +i p*n- s4au o6/inut primele semn-turi) ,atele 0useser- sta6ilite, stu.iourile *nc7iriate, s4au sc7im6at scrisori cu an1a8amente) Apoi C7ristine a venit cu mine, *ntr4o limu5in- uria+-, c*t un leviatan, la prietenii mei, c*nt-re/ii .e roc<, Ale:, LarrE +i Tou17 Coo<ie) Aveam la noi sume 0a6uloase .e 6ani +i o mul/ime .e 7*rtii ce tre6uiau semnate) Su6 ste8arii .e pe o stra.-, .in lini+titul 9ar.en ,istrict, am turnat +ampanie *n cupele sc*nteietoare .e cristal, pentru toat- lumea) L n cinstea >Vampirului LestatG> am intonat, *n cor, *n lumina pali.- a lunii) Acesta avea s- 0ie noul nume al 1rupului +i titlul c-r/ii mele) Tou17 Coo<ie +i4a pus .elicioasele4i 6ra/e pe .up1*tul meu) Ne4am s-rutat, printre r*sete +i arome .e vin) A7, aroma s*n1elui proasp-tG

,U#" #LECAREA LOR, *n calea+ca motori5at-, tapi/at- cu cati0ea, am luat4o .e unul sin1ur prin noaptea *nmiresmat-, pe St) C7arles, 1*n.in.u4m- la prime8.ia care *i amenin/a pe tinerii mei prieteni muritori) !ine*n/eles, pericolul nu venea .inspre mine) ,ar, .e*n.at- ce lun1a perioa.- a secretului avea s- se s0*r+easc-, ei aveau s- stea inocen/i +i ne+tiutori, *n luminile rampei interna/ionale, al-turi .e sinistra +i nec7i65uita lor ve.et-) Ei 6ine, aveam s-4i *ncon8or cu 1-r5i .e corp +i pa5nici, pentru orice eventualitate) Aveam s-4i ap-r c*t puteam mai 6ine .e ceilal/i) Iar .ac- nemuritorii mai sem-nau cu ceea ce 0useser- o.inioar-, nu aveau s- ri+te nicio.at- implicarea *ntr4 o lupt- vul1ar- cu 0or/ele oamenilor)

#LI !IN,U4 " pe stra.a a1lomerat-, mi4am acoperit oc7ii cu oc7elari .e soare re0lectori5an/i) Am luat tram4 vaiul vec7i +i +u6re., .e pe St) C7arles p*n- *n centru) Croin.u4mi cale prin mul/imea serii timpurii, am intrat *ntr4o li6r-rie ele1ant-, cu .ou- vitrine, ce se numea ,e Ville !oo<s) #e un ra0t, am 5-rit voluma+ul mic, 6ro+at; Interviu cu un vampir) - *ntre6am c*/i .intre semenii mei >o6servaser-> carteaM ,eocam.at-, muritorii, care o cre.eau o 0ic/iune, nu contau) ,ar ce p-rere aveau ceilal/i vampiriM =iin.c-, .ac- e vreo le1e pe care to/i vampirii s- o consi.ere sacr-, aceea spune s- nu .e5v-lui muritorilor nimic .espre cei ca tine) Nu le vei spune tainele noastre oamenilor .ec*t atunci c*n. ai inten/ia s- le o0eri .arul *ntunecat al puterilor noastre) Nu vei rosti nicio.at- numele altui nemuritor) Nu le vei spune un.e ne s*nt vi5uinile) #reaiu6itul meu Louis, naratorul .in Interviu cu un vampir, 0-cuse toate acestea) ersese mult mai .eparte .ec*t mine cu micu/a mea .e5v-luire *n 0a/a c*nt-re/ilor) Se a.resase sutelor .e mii .e cititori) ,oar c- nu .esenase o 7art-, pun*n. o cruce *n .reptul locului .in Ne@ OrlAans un.e 5-ceam, .e+i nu4mi era clar c*t +tia .espre asta, +i nici care4i erau inten/iile) #entru ceea ce 0-cuse, ceilal/i aveau, cu si1uran/-, s- *l v*ne5e) i, mai ales *n 5ilele noastre, s*nt o mul/ime .e c-i 0oarte simple .e a .istru1e un vampir) ,ac- mai tr-ia cumva, era un proscris, iar .in partea semenilor no+tri *l p*n.eau prime8.ii at*t .e mari, *nc*t unui muritor i4ar veni 1reu s- +i le ima1ine5e) Aveam .eci toate motivele pentru a a.uce cartea +i 1rupul, numit acum Vampirul Lestat, *n culmea 1loriei, c*t mai repe.e posi6il) Tre6uia s- *l 1-sesc pe Louis) Tre6uia s- *i vor6esc) ,e 0apt, .up- ce citisem versiunea lui .espre cele *nt*mplate, mi4era .or .e el, mi4era .or .e ilu5iile lui romantice, 6a c7iar +i .e necinstea lui) i4era .or p*n- +i .e viclenia lui politicoas-, .e pre5en/a lui 0i5ic-, .e tonul .e5am-1itor .e 6l*n. al 1lasului s-u) !ine*n/eles, *l uram, .in pricina minciunilor pe care le spusese .espre mine) ,ar .ra1ostea mea era mult mai puternic- .ec*t ura) mp-r/isem cu el anii *ntuneca/i +i romantici ai veacului al nou-spre5ecelea, 0usese tovar-+ul meu, a+a cum nici un alt muritor ori nemuritor nu 0usese vreo.at-) Nici mie nu4mi mai p-sa acum .e vec7ile re1uli) ,oream s- le *ncalc, pe toate) Nu .oream s- scriu un r-spuns la r-ut-/ile .in Interviu cu un vampir, ci s- povestesc lucrurile pe care le v-5usem

+i le *nv-/asem *nainte .e a4l cunoa+te) Voiam ca 1rupul +i cartea mea s-4l scoat- la lumin- nu numai pe Louis, ci pe to/i ceilal/i .emoni pe care *i cunoscusem +i *i iu6isem) ,oream s-4i re1-sesc pe cei pier.u/i, s-4i tre5esc pe cei ce .ormeau, a+a cum .ormisem eu *nsumi) Novici +i veterani, 0rumo+i +i r-i, ne6uni +i lipsi/i .e su0let, vor veni cu to/ii .up- mine, atunci c*n. vor 0i v-5ut vi.eo4clipurile +i vor 0i ascultat .iscurile, c*n. vor 0i v-5ut cartea *n vitrinele li6r-riilor) i vor +ti e:act un.e s- m1-seasc-) C-ci eu voi 0i Lestat, superstarul mu5icii roc<) Veni/i, veni/i cu to/ii la San =rancisco, la primul meu concertG Voi 0i acoloG ntrea1a aventur- mai avea *ns- o motiva/ie, una mult mai periculoas-, mai .elicioas-, .e4a .reptul ne6uneasc-) tiam c- Louis are s- *n/elea1-) Cu si1uran/-, acela+i motiv ascuns se a0la +i *n spatele interviului +i .e5v-luirilor sale) Voiam ca muritorii s- a0le .espre noi) ,oream s- proclam e:isten/a noastr- *n 0a/a *ntre1ii lumi, a+a cum o 0-cusem *n 0a/a lui Ale:, LarrE +i Tou17 Coo<ie, *n 0a/a scumpei mele avocate, C7ristine) Nu conta c- ei nu aveau s- m- crea.-) Nu conta 0aptul c- ei vor consi.era totul o mani0estare a artei) n s0*r+it, .up- .ou- secole *n care st-tusem ascuns, muritorii puteau s- m- va.-G #uteam s-4mi rostesc numele cu 1las tare) S-4 mi a0irm natura) S- spun >s*nt aiciG>) ,ar +i .e aceast- .at-, mer1eam mai .eparte .ec*t Louis) #ovestea lui, cu toate ciu.-/eniile ei, trecea .rept o 0ic/iune) n lumea muritorilor acest lucru era la 0el .e neprime8.ios precum 0useser- scenele 8ucate la Teatrul Vampirilor .in #aris, *n care stri1oii se pre0-ceau a 0i actori *n rolurile unor stri1oi, pe o scen- *n.ep-rtat-, luminat- cu 1a5) Voi ie+i *n lumina re0lectoarelor, *n 0a/a camerelor .e luat ve.eri, voi *ntin.e m*na +i voi atin1e cu .e1etele mele *n17e/ate o mie .e m*ini 0ier6in/i ce mi se vor *ntin.e) Am s-4i *nsp-im*nt .e moarte, am s-4i vr-8esc +i4am s-4i con.uc, .ac- va 0i posi6il, c-tre a.ev-r) i s- presupunem L s- presupunem, .oar L c- atunci c*n. ca.avrele vor *ncepe s- se *nmul/easc-, iar cei .in prea8ma mea vor *ncepe s- .ea ascultare inevita6ilelor lor 6-nuieli L s- presupunem c- arta va *nceta a mai 0i art-, .evenin. realitateG Vreau s- spun; ce4ar 0i, .ac- m4ar cre.e cu a.ev-rat, .ac- +i4ar .a seama c- *n aceast- lume mai 6*ntuie *ncvampirulM A7, ce r-56oi m-re/ +i 1lorios s4ar .e5l-n/uiG Am 0i v*na/i *n aceste 8un1le ur6ane str-lucitoare, a+a cum nicio.at- omul n4a mai v*nat vreun alt monstru miticG Cum s- nu4mi plac- aceast- i.eeM Cum s- nu merite ea prime8.iile *n0runtate, oric*t .e mari, cum s- nu risc, pen4 tru ea, cea mai mare +i mai *n1ro5itoare .intre *n0r*n1eriM C7iar +i *n momentul .istru1erii, a+ 0i mai viu .ec*t am 0ost vreo.at-G ,ar, ca s- 0iu sincer, nu cre. c- se va a8un1e la asta L ca muritorii s- crea.- *n noi) ,e muritori nu m4am temut nicio.at-) Cel-lalt r-56oi avea s- i56ucneasc-, cel *n care aveam s- 0im cu to/ii laolalt- sau cel care4i va uni pe to/i *n lupta *mpotriva mea) Aceasta era a.ev-rata motiva/ie a e:isten/ei Vampirului Lestat) Acesta era 8ocul pe care4l 8ucam) C*t .espre cealalt- posi6ilitate, se.uc-toarea eventualitate a unei a.ev-rate revela/ii +i a unui .e5astru))) #-i, asta con.imenta stra+nic .e 6ine totulG

#"R"SIN, pustietatea *ntunecat- .e pe Canal Street, am urcat sc-rile cl-.irii .e mo.- vec7e .in Cartierul =ran/u5esc, c-tre camerele mele) Era lini+te +i4mi pl-cea) mi pl-cea priveli+tea, pe care mi4o o0ereau 0erestrele, asupra str-.u/elor *n1uste .in Le Vieu: CarrA, cu c-su/e construite *n stil spaniol, pe care le +tiam .e at*ta vreme) #e ecranul 1i1antic al televi5orului, am urm-rit o caset- cu splen.i.ul 0ilm al lui Visconti, oarte la Vene/ia) La un moment .at, un actor a0irm- c- r-ul este o necesitate) C- el 7r-ne+te 1eniul) Nu cre.eam asta) ,ar mi4a+ 0i .orit s- 0ie a.ev-rat) Atunci a+ 0i putut s- 0iu .oar Lestat, monstrul, nu4i a+aM Iar eu m4am priceput .intot.eauna s- 8oc roluri .e monstruG A7, la nai6a))) Am pornit computerul +i am *nceput s- scriu povestea vie/ii mele) E,UCAOIA I AVENTURILE VA #IRULUI LESTAT

#ARTEA NTI

TRECIREA LUI LELIO

% N CURSUL celei .e4a .ou-5eci +i una ierni a vie/ii mele, am plecat sin1ur, c-lare, s- st*rpesc o 7ait- .e lupi) Toate acestea se petreceau pe mo+ia tat-lui meu, *n Auver1ne, cu c*/iva ani *naintea i56ucnirii Revolu/iei =rance5e) Nu4mi aminteam s- mai 0i tr-it vreo alt- iarn- at*t .e 1reaK lupii atacaser- turmele /-ranilor no+tri +i uneori 6*ntuiser- c7iar uli/ele satului) #entru mine, erau ani plini .e am-r-ciune) Tat-l meu era marc7i5, iar eu eram cel .e4al +aptelea 0iu al s-u, cel mai t*n-r .intre cei trei care supravie/uiser- copil-riei) Nu puteam avea preten/ii nici la titlu, nici la avere +i .eci nu aveam nici un viitor) C7iar +i *ntr4o 0amilie 6o1at-, ultimul n-scut nu putea s- spere prea mult) Iar 0amilia noastr- *+i risipise *ntrea1a avere) =ratele meu cel mai mare, Au1ustin, mo+tenitorul le1itim a tot ceea ce aveam, c7eltuise, cur*n. .upc-s-torie, 5estrea, .estul .e mic-, a so/iei sale) Castelul, .omeniul +i satul *nvecinat constituiau limitele universului meu) ,ar eu am 0ost, .in na+tere, 5v-p-iat; eram vi5ionarul, colericul, protestatarul) Nu am vrut s4au. .e statul la 1ura so6ei, pentru a p-l-vr-1i .espre vec7ile r-56oaie ori .espre vremurile Re1elui4Soare) Istoria nu avea nici un sens pentru mine) Am .evenit, a+a.ar, v*n-tor) A.uceam 0a5anii, v*natul +i +tiucile .in r*urile repe5i .e munte L tot ceea ce reu+eam s- uci. L pentru a4mi 7r-ni 0amilia) Aceast- sarcin- pusese st-p*nire pe *ntrea1a4mi e:isten/- +i nu o *mp-r/eam cu nimeni) ,e alt0el, era un lucru 6un, c-ci, .ac- n4ar 0i 0ost pro.usul v*n-torilor, riscam, *n anumi/i ani, s- murim .e 0oame) =ire+te, v*natul pe p-m*nturile str-mo+e+ti era o *n.eletnicire no6il-, +i numai noi aveam .reptul s- o 0acem) Nici m-car cei mai avu/i 6ur17e5i .in re1iune nu4+i puteau spri8ini 0linta .e um-r *n p-.urile noastre) La .rept vor6in., la ce le4ar 0i 0olositM Aveau 6ani .estui) Am *ncercat .e .ou- ori s- scap .e acea via/- +i, .e .ou- ori, am 0ost a.us acas-, cu aripile 0r*nte) Ve/i ve.ea mai t*r5iu *n ce 0el) ,eocam.at-, voi povesti .espre 5-pa.a care acoperise mun/ii +i .espre lupii ce *i terori5au pe s-teni) Eram sin1urul .in sat *n stare s- *ncalece +i s- tra1- cu pu+ca, a+a c- era normal ca s-tenii s- mi se pl*n1- .e .istru1erile provocate .e lupi +i s- a+tepte o reac/ie .in partea mea) Asta *mi era .atoria) ,e alt0el, nu4mi era .eloc 0ric- .e lupi) ,ac- a+ 0i putut, i4a+ 0i otr-vit, .ar carnea era at*t .e rar- prin p-r/ile noastre, *nc*t nu4mi puteam *n1-.ui s- o risipesc) Iat- .e ce, *ntr4o .iminea/- 1eroas- .e ianuarie, m4am *narmat pentru a st*rpi lupii) Aveam trei pistolete +i o 0lint- e:celent-) Le4am luat *mpreun- cu musc7etele +i spa.a tat-lui meu) Apoi, c7iar *nainte .e a p-r-si castelul, am a.-u1at acestui mic arsenal vreo .ou- arme vec7i pe care nu le mai 0olosisem p*n- *n acel moment) Castelul era plin .e armuri, c-ci, .in vremea crucia.elor, str-6unii mei 0useser- mari r-56oinici) #e pere/i at*rnau numeroase l-nci, 7ale6ar.e, 0la1ele +i 6u5.u1ane) Am luat cu mine un 6u5.u1an enorm L a.ic- o m-ciuc- 1rea, 17intuit- L +i un 0la1el m-ricel, 0ormat .intr4o 17iulea .e 0ont- at*rnat- .e un lan/, pe care un lupt-tor o putea roti, pentru a lovi cu o 0or/- consi.era6il-) Aminti/i4v-, eram *n secolul al optspre5ecelea, *n vremea *n care, la #aris, locuitorii purtau peruci pu.rate +i se plim6au cu pa+i m-run/i, *n panto0i .e m-tase cu tocuri *nalte, pri5*n. tutun +i .uc*n.u4+i la nas 6atistele .e .antel-) Am ie+it la v*n-toare cu ci5mele +i cu vesta4mi .e piele, cu acele arme antice at*rnate .e +a, av*n. al-turi .oi .ul-i uria+i, ce aveau 1*turile str*nse *n 51-r5i cu /inte) Asta4mi era via/aK o via/- pe care a+ 0i putut4o .uce +i *n Evul e.iuK v-5usem trec*n. .estui c-l-tori *nve+m*nta/i ele1ant pentru a avea con+tiin/a acut- a acestui 0apt) Urc*n. muntele, m- sim/eam ne0ericit +i 0-r- mil-) Aveam po0t- .e4o lupt- stra+nic- cu lupii) S-tenii *mi spuseser- c- 7aita num-ra cinci 0iareK eu aveam .e partea mea armele .e 0oc +i .oi 5-vo5i cu 0-lcile at*t .e puternice, *nc*t, .intr4o mu+c-tur-, puteau 0r*n1e spinarea unui lup) ,up- vreo or-, am nimerit *ntr4o v-ioa1- pe care o cuno+team *n.ea8uns pentru a o recunoa+te c7iar +i su6 covorul .e om-t) n clipa *n care am purces la traversarea unui c*mp pustiu, spre un cr*n1 .e51olit, am au5it primele urlete) n intervalul celor c*torva secun.e care au urmat, s4au succe.at mai multe vaiere, *ntr4o armonie at*t .e per0ect-, *nc*t nu cre. c- a+ 0i 0ost *n stare s- spun c*te 6estii *+i amestecau 1lasurileK .ar +tiam c- 0usesem v-5ut, iar acum se .-.ea semnalul .e a.unare) Nu mi4era team-) Vastul peisa8 ce m- *ncon8ura era pustiu) i4am *nc-rcat pistoletele +i am poruncit c*inilor s- m-

urme5e) Am presim/it c- tre6uie s- p-r-sesc c*mpul +i s- m- a0un. c*t mai repe.e *n p-.ure) C*inii au .at .eo.at- alarma, cu vocea lor pro0un.-) Am privit peste um-r +i i4a 5-rit, la vreo sut- .e pa+i .istan/-, aler1*n. prin 5-pa.a *nalt-, unul .up- altulK trei lupi cenu+ii uria+i) Am pornit la 1alop *nspre p-.ure) i se p-ruse c- nu4mi va 0i 1reu s- a8un1 acolo *naintea celor trei, .ar uitasem c- lupii s*nt plini .e +iretenie) n timp ce eu .-.eam pinteni calului, con.uc*n.u4l spre p-.ure, am v-5ut ap-r*n. *n 0a/a mea, .in partea st*n1-, restul 7aitei, a.ic- alte cinci 6estii .e .imensiuni impresionante) Nu mai aveam cum s- a8un1 la timp la a.-postul copacilor) Iar *n loc .e cinci lupi, cum cre5user- s-tenii, aveam .e4a 0ace cu optG ,ar, c7iar +i *n acele clipe, eram prea nec7i65uit pentru a 0i *nsp-im*ntat) Nici m-car *n treac-t nu mi4a venit *n minte 0aptul c- aceste animale erau moarte .e 0oame, c-ci alt0el n4ar 0i *n.r-5nit s- se apropie .e sat) Teama lor instinctiv- .e oameni .isp-ruse cu totul) 4am pre1-tit .e lupt-) Am pus 0la1elul la cin1-toare, am oc7it cu 0linta +i am .o6or*t un mascul masiv a0lat la c*/iva metri al-turi .e mine) Am avut r-1a5ul s- *mi *ncarc .in nou arma *n timp .e c*inii mei se ciocneau pentru *nt*ia oar- cu 7aita) Lupii nu reu+eau s-4i apuce pe c*ini .e 6ere1at- .in pricina 51-r5ilor /intateK *n cursul primei lupte, ma:ilarele puternice ale celor .oi 5-vo5i au .at 1ata *nc- un lup, *n timp ce eu *nsumi am mai ucis unul, cu o sin1ur- *mpu+c-tur-) ,ar 7aita *mi *ncon8urase c*inii) n vreme ce eu tr-1eam *ntruna, *nc-rc*n. c*t puteam .e repe.e +i str-.uin.u4ms- nu4mi nimeresc .ul-ii, l4am v-5ut pe cel mai mic c-5*n., cu la6ele .inapoi 0r*nte) S*n1ele a *nceput s- cur1- *n valuri pe 5-pa.-) Tovar-+ul s-u a reu+it s- respin1- 7aita, care s4a repe5it s- s0*+ie 6ietul animal a0lat *n a1onie, .ar, *n mai pu/in .e .ou- minute, lupii i4au .espicat p*ntecele +i l4au ucis +i pe el) ,up- cum am mai spus, cei .oi .ul-i erau ni+te animale puternice) i crescusem +i *i .resasem eu *nsumi) C*nt-reau mai mult .e .ou- sute .e livre 0iecare) C*n. i4am v-5ut r-pu+i, am con+tienti5at .imensiunile misiunii pe care mi4o asumasem +i am *ntrev-5ut ce mi se putea *nt*mpla) Trecuser- .oar c*teva minute) #atru lupi 5-ceau mor/i) Un al cincilea primise o lovitur- 0atal-) ai erau *nc- trei) Unul .intre ei a *ncetat s- se mai osp-te5e cu s-l6-ticie .in s*n1ele .inilor +i +i4a a/intit asupra mea privirea4i pie5i+-) i4am .us 0linta la um-r +i am tras, .ar l4am ratatK am tras *nc- un 0oc, cu una .in musc7ete, .ar tot 0-r- succes) Calul a nec7e5at +i a ca6rat *n clipa *n care lupul s4a repe5it spre mine) ,e parc- ar 0i 0ost m*nui/i .e un p-pu+ar nev-5ut, ceilal/i .oi lupi +i4au a6an.onat .e*n.at- pr-5ile) Am l-sat calul s- /*+neasc- li6er spre re0u1iul repre5entat .e p-.ure) N4am aruncat nici o privire *n urm-, *n ciu.a m*r*itului +i a cl-mp-nitului .in 0-lci, pe care le au5eam tot mai aproape) Cur*n. *ns-, le4am sim/it col/ii atin1*n.u4mi c-lc*iele) Am pus m*na pe cealalt- musc7et- +i am tras spre st*n1a) i s4a p-rut c- lupul s4a ri.icat pe la6ele .inapoi, .ar n4am apucat s- m- asi1ur, c-ci a .isp-rut ime.iat .in c*mpul meu vi5ual) Calul a ca6rat .in nou +i am 0ost 1ata s- ca., sim/in. cum +aua aluneca su6 mine) Eram 0oarte aproape .e p-.ure) Am reu+it s- sar .in +a, *nainte ca arm-sarul meu s- se pr-6u+easc-) ai aveam *nc- un pistolet *nc-rcat) Oin*n.u4l cu am6ele m*ini, m4am *ntors +i am oc7it lupul care s4a aruncat spre mine) #roiectilul i4a 5.ro6it /easta) ai erau .oi .u+mani) C-lu/ul meu a scos un 1eam-t a.*nc, care s4a trans0ormat *ntr4un urlet ascu/it) Nu mai au5isem nicio.at- vreo creatur- vie sco/*n. un sunet at*t .e ori6il) Lupii *l a8unseser- .in urm-) Am aler1at .in r-sputeri prin 5-pa.- +i am a8uns *ntre copaci) ,ac- reu+eam s-4mi *ncarc arma, a+ 0i putut s- tra1 *n ei, .e susK .ar nici o crean1- nu co6ora *n.ea8uns ca s- o pot apuca) Am s-rit, *ncerc*n. s- m- a1-/, .ar picioarele mi4au alunecat pe 5-pa.a *n17e/at- +i am c-5ut *n vreme ce lupii se apropiau) Nu mai aveam timp s-4mi *ncarc unicul pistolet) Aveam la .ispo5i/ie .oar spa.a +i 0la1elul, c-ci pier.usem m-ciuca) 4am ri.icat c*t am putut .e repe.e) tiam c-, 0-r- *n.oial-, aveam s- mor, .ar nu m4am 1*n.it nici o clip- sa6an.one5 lupta) #arc- *nne6unisem, nu4mi mai *nc-peam *n piele) R*n8in., m4am *ntors cu 0a/a spre atacatori +i l4am privit pe cel mai apropiat .rept *n oc7i) 4am proptit /eap-n pe picioare, mi4am scos spa.a, /in*n. 0la1elul *n m*na st*n1a) Lupii s4au oprit) ,up- ce mi4a sus/inut privirea c*teva clipe, cel mai apropiat +i4a plecat 6otul +i a 0-cut c*/iva pa+i lateral) Cel-lalt p-rea c- a+teaptun semnal) #rimul m4a privit .in nou .up- care a plon8at *n .irec/ia mea) Am *nceput s- *nv*rt 0la1elul) Respir*n. 51omotos, mi4am *n.oit 1enunc7ii, .e parc- a+ 0i vrut s- m- arunc +i eu asupra a.versaruluiK am aruncat .in r-sputeri 17iuleaua, *ncerc*n. s- /intesc 0-lcile lupului, .ar nu l4am atins .ec*t *n treac-t) S4a esc7ivatK cel-lalt lup aler1a *n cerc *n 8urul meu, *naint*n. +i retr-1*n.u4se *n salturi mici) S4au aruncat

10

am*n.oi asupra mea, *n.ea8uns .e aproape pentru a m- .etermina s-4mi rotesc 0la1elul +i s- *mpun1 aerul cu spa.a, .up- care s4au *n.ep-rtat *n 1oan-) Nu +tiu c*t timp au .urat manevrele lor, .ar am *nceput s- le *n/ele1 strate1ia) Aveau .e 1*n. s- m- epui5e5e +i erau su0icient .e re5isten/i pentru a reu+i) #entru ei, totul .evenise un 8oc) ntre timp, eu m- *nv*rteam, 0an.am, *mi rec-p-tam ec7ili6rul, apoi mi4l pier.eam iar))) ,ansul s4a prelun1it aproape o 8um-tate .e or-) Apoi am sim/it c- m- las- picioarele +i am mi5at, *n .isperare .e cau5-, totul pe o sin1ur- carte) Am r-mas nemi+cat, cu armele at*rn*n.u4mi .e4a lun1ul trupului) ,e *n.at-, e:act a+a cum prev-5usem, lupii s4au aruncat asupra pr-5ii) n ultima clip-, mi4am rotit 0la1elulK am au5it oasele trosnin. su6 lovitura 6ilei .e 0ont- +i am v-5ut capul lupului aruncat pe spate, *nspre .reapta) Cu t-i+ul spa.ei, i4am spintecat 6ere1ata) Cel-lalt era +i el pe4aproape) I4am sim/it col/ii s0*+iin.u4mi pantalonii .e piele) nc- pu/in +i mi4ar 0i .islocat piciorul .in +ol.) Cu o lovitur- .e spa.-, i4am s0*rtecat 6otul, sco/*n.u4i un oc7i) 97iuleaua 0la1elului s4a pr-v-lit, +i lupul +i4a .escle+tat 0-lcile) Am 0-cut un salt *napoi, iar asta mi4a creat spa/iu su0icient pentru a4i *n0i1e spa.a *n piept, p*n-4n pl-sele) Se s0*r+ise) Baita 0usese nimicit-) Eram viu) Sin1urele 51omote ce mai tul6urau lini+tea v-ii *n1ropate su6 5-pa.- erau propria4mi respira/ie +i 1*0*iturile p-trun5-toare ale calului muri6un. ce 5-cea la c*/iva pa+i .e mine) Nu s*nt convins c- am ac/ionat m*nat .e ra/iune) Nu cre. c- prin minte *mi 6*ntuia vreo 0r*ntur- .e 1*n.) mi venea s- m- las s- ca. *n 5-pa.-, .ar n4am 0-cut4oK *n loc .e asta, m4am *n.reptat spre calul *n a1onie) Sim/in.u4mi apropierea, animalul a *ntins 1*tul +i a *ncercat s- se ri.ice, sco/*n. .in nou un vaier ascu/it ce s4a repercutat *n *ntrea1a vale, p-r*n. c- urc- p*n- la cer) I4am contemplat s-rmanul corp 5.ro6it, ce ie+ea *n evi.en/- pe al6ul 5-pe5ii, +i i4am privit oc7ii inocen/i ce se rosto1oleau *n or6ite) !ietul cal p-rea o 1*n1anie pe 8um-tate strivit- .e un c-lc*i neatent, 56-t*n.u4se, su0erin.) A mai *ncercat o .at- s- se ri.ice) i4am luat pu+ca, ce r-m-sese a1-/at- .e +a, am *nc-rcat4o +i l4am r-pus, cu un 1lonte *n inim-) 4am sim/it u+urat, v-5*n. cum se 1olea .e s*n1e) Calmul .omnea .in nou *n vale) Tremuram .in toate *nc7eieturile) Am au5it un 51omot ur*t, stran1ulat, ie+in.u4mi .in 1*t +i am v-5ut voma /*+nin. pe 5-pa.-, *nainte .e a *n/ele1e c- ie+ea .in propriile4mi m-runtaie) Eram impre1nat cu mirosul .e s*n1e +i cu .u7oarea lupilor, +i 5.ro6it .e o6oseal-) Cu toate acestea, am *naintat, 0-r- s- m- opresc, printre ca.avrele lupilor, p*n- l*n1- cel ce 0usese 1ata s- muci.- +i l4am ri.icat pe umeri *nainte .e a purce.e *n lun1ul mar+ c-tre castel) i4au 0ost necesare .ou- ore) Sincer s- 0iu, nu prea +tiu cum a .ecurs .rumul) Nu4mi amintesc .ec*t c-, *n tot acest timp, ceea ce *nv-/asem, ceea ce 1*n.isem *n vreme ce m- 6-team cu lupii continua s-4mi 6*ntuie mintea) ,e 0iecare .at- c*n. m- *mpie.icam +i c-.eam, ceva .in mine *mpietrea, se .e1ra.a) C*n., *n cele .in urm-, am a8uns la por/ile castelului, nu cre. c- mai eram cu a.ev-rat con+tient) ,ep-+isem limitele epui5-rii) i4am v-5ut 0ra/ii c- sar ca ar+i .in 8il/uri +i am *nceput s- vor6esc, .ar nu +tiu ce am spus) Cu un 1las monoton, m4am str-.uit s- .escriu ceea ce se petrecuse) ama *ncerca s-4mi lini+teasc- tat-l, care or6ise .e8a +i .orea s- +tie ce se *nt*mplase) =ratele meu, Au1ustin, m4a smuls cu 6rutalitate .in trans-) S4a apropiat .e mine, masc*n. cu trupul lui masiv str-lucirea 0ocului ce ar.ea *n c-min, +i m4a *ntrerupt, cu o voce t-ioas-; L Tic-los mic ce e+tiG in/i; nu puteai s- uci5i opt lupi) O e:presie r-ut-cioas-, plin- .e .ispre/, i4a ap-rut pe 0i1ur-) S4a *nt*mplat atunci ceva remarca6il; .e4a6ia pronun/ase aceste cuvinte c*n., ,umne5eu +tie cum, +i4a .at seama c- se *n+ela) #oate a 0ost e:presia .e pe 0a/a mea) Sau murmurul .e protest al mamei) Sau t-cerea .e morm*nt a celuilalt 0rate) =-r- *n.oial-, a 0ost e:presia .e pe c7ipul meu) n orice ca5, a reac/ionat instantaneu +i mi s4a p-rut curios .e 8enat) A *nceput s- p-l-vr-1easc-, *ncerc*n. s-4+i masc7e5e 8ena, spun*n. c- toate acestea p-reau .e necre5ut +i c-, pro6a6il, 0usesem la un pas .e moarteK a or.onat slu8itorilor s-4mi a.uc- ceva cal. .e m*ncare, .ar n4avea nici un rost) Irepara6ilul 0usese comis +i, 0-r- s- *mi .au seama *n ce 0el, m4am tre5it sin1ur, *n camera mea) C*inii care, iarna, nu m- p-r-seau nici o cup-, nu mai erau cu mine) uriser-) =-r- s-4mi pese .e a6sen/a 0ocului .in vatr-, m4am tr*ntit pe pat, mur.ar +i plin .e s*n1e, cum eram, +i am c-5ut *ntr4un somn a.*nc)

11

Am r-mas *n camer- mai multe 5ile) tiam c- s-tenii 1-siser- lupii +i *i a.useser- la castelK Au1ustin venise s-4mi spun- toate acestea, .ar nu i4am r-spuns) A trecut cam o s-pt-m*n-) C*n. am putut suporta al/i c*ini *n prea8m-, am co6or*t la cresc-torie +i mi4am ales .oi c-/ei, .e8a puternici, care s-4mi /in- tov-r-+ie) Noaptea, .ormeam *ntre ei) Slu8itorii veneau +i plecau, .ar nimeni nu *n.r-5nea s- m- .eran8e5e) #*n- c*n. *n camer- a intrat, t-cut-, aproape pe 0uri+, mama)

2 ERA SEAR") St-team a+e5at pe pat, cu unul .intre c*ini lun1it l*n1- mine) =ocul p*lp*ia *n vatr-) ,up- cum ar 0i tre6uit s- m- a+tept, *n s0*r+it, venise mama) Nutream pentru ea o .ra1oste imens-, .e ne5.runcinat) Cre. c- eram sin1urul *n aceast- situa/ie) Unul .intre lucrurile care m4au 0ascinat .intot.eauna la ea, era c- nu spunea nicio.at- lucruri o6i+nuite) +i petrecea timpul citin.K era, .e alt0el, sin1ura .in 0amilie care c-p-tase o oarecare e.uca/ie +i, atunci c*n. vor6ea, o 0-cea *ntot.eauna cu *n/elepciune) Iat- .e ce pre5en/a ei nu m- .eran8a .eloc) ,impotriv-, *mi tre5ise curio5itatea) Ce ar 0i putut 1-si .e spus, ceva care s- nu m- lase in.i0erentM Cu toate acestea, nu *mi .orisem vi5ita ei, nici m-car nu m- 1*n.isem la ea, .eci nu mi4am *ntors privirea .inspre 0oc, pentru a o primi) ntre noi .oi e:ista o pro0un.- *n/ele1ere) Atunci c*n., *n .ou- r*n.uri, am *ncercat s- 0u1 .e la castelul tat-lui meu +i am 0ost prins, ea a 0ost cea care m4a consolat) ,e+i nimeni nu4+i .-.use seama, ea a *n0-ptuit un a.ev-rat miracol) nt*ia oar-, aveam .oispre5ece ani, +i 6-tr*nul preot al paro7iei noastre, care m4a *nv-/at s- recit pe .e rost c*teva poeme +i unul sau .ou- c*ntece *n latin-, mi4a propus s- plec la stu.ii, la m-n-stirea .in apropiere) Tat-l meu a re0u5at cate1oric, .eclar*n. c- aveam s- *nv-/ .estul la castel, .ar mama s4a smuls .e aceast- .at.e l*n1- c-r/ile ei, protest*n. ve7ement) ,ac- asta *mi era .orin/a, aveam s- plec, a 7ot-r*t ea, +i +i4a v*n.ut una .intre 6i8uterii pentru a4mi cump-ra c-r/i +i 7aine) Toate 6i8uteriile le mo+tenise .e la o str-6unic- italian-, +i 0iecare *+i avea propria istorieK i4a 0ost 1reu s- se .espart- .e una .intre ele, .ar a 0-cut4o 0-r- nici o e5itare) Tat-l a protestat, spun*n. c-, .ac- nu ar 0i 0ost or6, +i4ar 0i putut impune voin/a, iar 0ra/ii mei mai mari l4au asi1urat c- totul nu era .ec*t un capriciu, care nu avea s- .ure5e prea mult, .eoarece, cu si1uran/-, la primele 1reut-/i, aveam s- m- 1r-6esc s- m- *ntorc la castel) S4au *n+elatK via/a la m-n-stire mi s4a p-rut a.ora6il-) i4au pl-cut capela, c*ntecele, 6i6lioteca, cu miile .e volume vec7i, .-n1-nitul clopotelor, care ne m-surau 5ilele, ritualurile repetate 0-r- *ncetare) i4au pl-cut cur-/enia acelor locuri, pl-cerea lucrurilor 6ine *ntre/inute, munca ne*ntrerupt- ce se .es0-+ura *n *ntrea1a cl-.ire +i *n .epen.in/ele ei) C*n. eram pe.epsit, ceea ce se *nt*mpla 0oarte rar, resim/eam o 6ucurie imens- la 1*n.ul c-, pentru prima oar- *n via/-, cineva se str-.uia s- m- 0ac- mai 6un) n mai pu/in .e4o lun-, am cre5ut c- *mi .escoperisem voca/ia) ,oream s- intru *n or.in, s-4mi petrec *ntrea1a via/- *n ast0el .e sc7ituri imaculate, printre oameni care cre.eau c-, .ac- m- str-.uiam, puteam s- 0iu 6un) Toat- lumea m- aprecia) Contrar a+tept-rilor mele, nu le4am st*rnit invi.ia +i nici nu le4am provocat .e5am-1iri) Cur*n., stare/ul i4a scris tat-lui meu, pentru a4i cere acor.ul .e a r-m*ne la m-n-stire, iar eu, *n can.oarea mea, am 0ost convins c- el va 0i *nc*ntat s- i4o acor.e) Trei 5ile mai t*r5iu, 0ra/ii mei au venit s- m- ia acas-) #l*n1*n., i4am implorat s- m- lase s- r-m*n la m-n-stire, .ar nici m-car stare/ul nu a reu+it s- 0ac- nimic) ,e4a6ia *ntor+i la castel, 0ra/ii mei mi4au con0iscat c-r/ile +i m4au *ncuiat *n camer-) Nu le *n/ele1eam m*nia) i4 au .at .e *n/eles c- m- 0-cusem .e r*s) Nu reu+eam s- *mi ast*mp-r pl*nsul) - *nv*rteam prin camer- ca o 0iar- *n cu+c-, tr-1*n. pumn .up- pumn *n o6iectele care m- *ncon8urau +i lovin. .in r-sputeri *n u+-, cu picioarele) ai t*r5iu, 0ratele meu, Au1ustin, a venit s- *mi vor6easc-) La *nceput, m4a luat mai pe ocolite, .ar am s0*r+it prin a *n/ele1e c- nici nu putea 0i vor6a ca un mem6ru al 0amiliei noastre no6ile s- .evin- un s-rman c-lu1-r) Cum puteam sm- *n+el *n 7alul acestaM =usesem trimis la m-n-stire .oar pentru a *nv-/a s- scriu +i s- citesc) ,e ce aveam mereu ten.in/a .e a e:a1eraM C*t .espre o eventual- carier- .e preot, cu un viitor ecle5iastic str-lucit))) Ce s- mai 5ic, eram me5inul 0amiliei) Tre6uia s- m- 1*n.esc, mai *nainte .e toate, la nepo/ii +i nepoatele mele)

12

Ceea ce, .e 0apt, *nsemna c-; n4avem .estui 6ani pentru a 0ace .in tine un car.inal ori m-car un episcop, 0unc/ii pe m-sura ran1ului nostru) n consecin/-, */i vei petrece restul vie/ii la castel, ca un cer+etor anal0a6et) Iar acum, 06ine +i co6oar-, tat-l t-u te a+teapt- la o parti.- .e +a7) ,E N,AT" ce am *n/eles *ncotro 6-tea .iscursul s-u, am i56ucnit *n pl*ns *n timpul mesei, 6om6-nin. c- nimeni .in aceast- cas- nu era con+tient .e >7aosul> *n care tr-iam) Am 0ost trimis ime.iat *n camera mea) ama a venit apoi la mine) L Nici m-car nu +tii ce *nseamn- 7aosG ,e ce ai 0olosit un asemenea cuv*ntM L !a .a, +tiuG Am 0-cut ime.iat o paralel- *ntre mi5eria +i .ecrepitu.inea care ne *ncon8urau +i cur-/enia m-n-stirii, un.e, .acte str-.uiai cu a.ev-rat, puteai .uce ceva la 6un s0*r+it) ama nu mi4a r-spuns) Oric*t .e t*n-r a+ 0i 0ost, reu+isem ca, prin cele spuse, s- o tul6ur) A .oua 5i, am plecat am*n.oi spre super6ul castel al unui senior .in vecin-tate, care ne4a *nso/it, pe mine +i pe mama, la cresc-toria sa .e c*ini +i mi4a spus s- *mi ale1 .oi c-/ei care *mi pl-ceau mai mult, .intr4o mul/ime proasp-t 0-ta/i) Nu mai v-5usem *n via/a mea 0iin/e at*t .e a.ora6ile +i .e a0ectuoase ca acei c-/elu+i, iar c*inii a.ul/i ne priveau asemeni unor lei somnoro+i) Erau ma1ni0ici) N-uc .e 0ericire, am ales, .up- s0aturile vecinului nostru, un mascul +i o 0emel-, care au parcurs .rumul .e *ntoarcere *ntr4un co+, pe 1enunc7ii mei) Cur*n. .up- aceea, mama mi4a cump-rat prima musc7et- +i primul cal .e ras-) Nu mi4a spus nicio.at- .e ce 0-cuse toate acestea) i4am .resat c*inii +i mi4am *n0iin/at propria cresc-torie) Cu a8utorul lor +i al calului, am .evenit un v*n-tor *n toat- puterea cuv*ntului +i, la +aispre5ece ani, *mi petreceam 5ilele *n mi8locul naturii) Cu toate acestea, seara, la castel, m- sim/eam la 0el .e ne.orit) Nimeni nu voia s- m- asculte, e:plic*n. .e ce tre6uia s- ne re0acem viile +i o1oarele +i s- *i *mpie.ic-m pe aren.a+i s- ne 8e0uiasc- *n 7alul *n care o 0-ceau) #entru a mai rupe monotonia e:isten/ei mele, mer1eam, *n 5ilele .e s-r6-toare, la 6iseric-, iar *n 5ilele .e t*r1, co6oram *n sat, s- v-. micile spectacole) n 0iecare an, reveneau aceia+i 8on1leri, acro6a/i +i mimi, .ar cui *i p-saM Oricum, erau cu mult mai .istractivi .ec*t sc7im6-rile .e anotimp +i .iscu/iile l*nce.e .espre 1loria noastr- .e o.i4 nioar-) n anul c*n. am *mplinit +aispre5ece ani, prin /inutul nostru a trecut o trup- .e come.ian/i italieni, cu o c-ru/mare, cu coviltirul pictat, *n spatele c-reia *n-l/aser- o a.ev-rat- scen-) Au pre5entat una .intre vec7ile come.ii italiene, cu #olic7inelle +i #antalone, cu cei .oi *n.r-1osti/i, Lelio +i Isa6ella, cu .octorul cel 6-tr*n +i restul 0arselor o6i+nuite) Eram *n e:ta5) Nu mai v-5usem nicio.at- un spectacol at*t .e spiritual, .e viu, .e str-lucitor) l savuram c7iar +i atunci c*n. actorii vor6eau at*t .e repe.e, *nc*t nu *n/ele1eam ce spuneau) ,up- ce +i4au s0*r+it repre5enta/ia +i au 0-cut c7et- printre spectatori, i4am *nso/it la 7an, .ornic s- le o0er .e 6-ut, .e+i nu prea *mi permitea 6u5unarul, pentru simpla pl-cere .e a .iscuta cu ei) i4au e:plicat c- 0iecare actor era titularul pe via/- al rolului s-u +i c-, *n loc s- *+i *nve/e replicile pe .e rost, pre0erau s- improvi5e5e pe scen-) =iecare *+i cuno+tea la per0ec/ie persona8ul +i *l 0-cea s- se e:prime con0orm situa/iei) n asta consta, .e 0apt, 1enialitatea presta/iei lor) Ei numeau aceasta comme.ia .ellDarte) 4am *n.r-1ostit .e 0ata care interpreta rolul Isa6ellei +i, .in 8oac-, mi4am *ncercat puterile, improvi5*n. pu/in *n rolul iu6itului ei, Lelio) Come.ian/ii m4au aplau.at, e:clam*n. *nc*nta/i c- aveam talent) La *nceput, am cre5ut c4o spuneau ca s- m- 0late5e, .ar nu mi4a p-sat) Ast0el, a .oua 5i, .is4.e4.iminea/-, c*n. caravana lor a p-r-sit satul, m4am ascuns +i eu *n-untru, cu pu/inii 6ani pe care reu+isem s- *i pun .eoparte +i cu o 6occelu/-) Tre6uie s- men/ione5 c-, *n come.iile italiene, Lelio, *n.r-1ostitul, nu poart- masc-) ,eci, .ac- e c7ipe+, 1ra/ios .e la natur-, .emn +i no6il *n /inuta sa, *ntruc7ipea5- per0ect acest persona8) Cei .in trup- erau .e p-rere c- pose.am toate aceste calit-/i +i m4au pus .e *n.at- s- repet pentru urm-toarea repre5enta/ie, ce avea s- ai6- loc *ntr4un t*r1 mult mai mare +i mai interesant .ec*t satul nostru) Eram *n culmea 0ericirii, .ar nici repeti/iile +i nici prietenia ar-tat- .e noii mei tovar-+i nu m- pre1-tiser- pentru starea .e e:ta5 care a pus st-p*nire pe mine .e cum am a8uns pe micu/a estra.- .e lemn, puternic luminat-) 4am .e.icat cu *ntrea1a 0iin/- Isa6ellei, .escoperin.u4mi veleit-/i pentru versuri +i cuvinte .e spirit a c-ror e:isten/- nici m-car nu o 6-nuisem) Ame/it .e r*setele mul/imii, a tre6uit s- 0iu scos cu 0or/a .in scen-, .ar succesul meu era mai presus .e orice *n.oial-) n acea noapte, Isa6ella mi s4a .-ruit +i am a.ormit *n 6ra/ele ei, ascult*n.u4i proiectele .e viitor; aveam s-

13

mer1em la #aris, un.e aveam s- 8uc-m *n t*r1ul Saint49ermain, apoi aveam s- p-r-sim trupa, mut*n.u4ne pe 6oulevar. .u Temple, iar .e acolo, la Come.ia =rance5-, un.e urma s- 8uc-m *n 0a/a re1elui +i a re1inei) A .oua 5i .iminea/-, c*n. m4am tre5it, Isa6elle plecase *mpreun- cu ceilal/i come.ian/i, iar 0ra/ii mei erau acolo) N4am reu+it nicio.at- s- a0lu .ac- i4au mituit sau i4au terori5at pe noii mei prieteni, pentru a m- recupera) Ce +tiu e c- m4au .us *napoi acas-) =amilia mea era *n1ro5it-) S- vrei s- te c-lu1-re+ti la .oispre5ece ani, mai treac-4mear1-, .ar pentru ei, teatrul *nsemna calea .iavolului) ,up- p-rerea lor, nici m-car marele oliPre nu o.i7nea *n p-m*nt s0in/it) Am primit o pe.eaps- sever-, repetat-, .eoarece *mi cople+isem c-l-ii cu 6lesteme) ,ar os*n.a cea mai 1rea a 0ost pentru mine e:presia 0e/ei mamei mele) Nici m-car nu4i spusesem c- aveam .e 1*n. s- plec) O r-nisem, ceea ce nu mi se mai *nt*mplase p*n- atunci) i totu+i, nu mi4a repro+at nimic) Cu lacrimi *n oc7i, m4a ascultat, pl*n1*n., +i mi4a pus m*na pe um-r, un 1est 0oarte rar .in partea ei) =-r- ca eu s*i 0i .at vreo e:plica/ie, p-rea a *n/ele1e ma1ia acestor c*teva 5ile, pier.ut- pentru tot.eauna) S0i.*n. *nc- o .atm*nia tatei, a pus cap-t *nvinuirilor, pe.epselor +i restric/iilor ce *mi erau impuse, +i nu a avut ti7n- .ec*t .up- ce a reu+it s- risipeasc- ranc7iuna nutrit- 0a/- .e mine .e c-tre *ntrea1a 0amilie) n cele .in urm-, a v*n.ut *nc- una .intre ma1ni0icele ei 6i8uterii +i mi4a cump-rat o super6- pu+c- .e v*n-toare) n po0i.a triste/ii care m- *ncerca, m4am 1r-6it s- *ncerc acea arm- e:traor.inar-) Ei i se a.-u1ase *nc- un .ar; un splen.i. arm-sar ale5an, a c-rui 0or/- +i rapi.itate ne6-nuite m4au *nc*ntat) Cu toate acestea, .arurile n4au *nsemnat mai nimic, *n compara/ie cu spri8inul moral pe care a +tiut s- mi4l o0ere) ,ar, am-r-ciunea se *nst-p*nise) N4am reu+it s- uit ceea ce am sim/it 8uc*n. rolul lui Lelio) Am *nceput s-4mi spun c- nu voi mai putea p-r-si nicio.at- castelul +i, curios lucru, pe m-sur- ce .isperarea mea sporea, .eveneam tot mai in.ispensa6il pentru ai mei) La optspre5ece ani, eram sin1urul *n stare s- *ntre/in- 0amilia noastr-) ,e unul sin1ur, asi1uram traiul alor mei) E straniu, .ar aceasta *mi tre5ea sentimente .e pro0un.- mul/umire) Numai ,umne5eu +tie .e ce, .e 0iecare .at- c*n. ne a+e5am la mas-, eram satis0-cut, spun*n.u4mi *n sinea mea c- numai .atorit- mie 0ar0uriile tuturor erau pline) ACELE O ENTE m4au le1at pentru tot.eauna .e mama) Ne4au insu0lat o iu6ire reciproc-, puternic-, ce nu era nici o6servat- +i nici *mp-rt-+it- .e c-tre cei ce ne *ncon8urau) i iat- c- ea a venit la mine, *n aceste clipe ce mi se p-reau aproape ireale, *n care, .in motive pe care nu le *n/ele1eam nici eu *nsumi, nu eram *n stare s- suport tov-r-+ia nim-nui) BI#NOTICAT .e p*lp*irile 0ocului .in vatr-, a6ia am v-5ut4o atunci c*n. s4a a+e5at l*n1- mine, pe salteaua umplut- cu paie) A urmat o t-cere *n.elun1at-, tul6urat- .oar .e trosnetele lemnelor .in vatr- +i .e r-su0l-rile a.*nci ale c*inilor a.ormi/i *n prea8ma mea) Am aruncat o privire 0u1ar- spre mama +i am r-mas uimit .e ceea ce ve.eam) Toat- iarna o au5isem tu+in., .ar acum mi s4a p-rut, .intr4o .at-, 6olnav-) =rumuse/ea ei, care conta at*t .e mult pentru mine, mi s4a p-rut pentru *nt*ia oar- vulnera6il-) Avea 0a/a triun17iular-, cu pome/i lar1i +i *nal/i, per0ec/i, .ar .elica/i) !-r6ia, .e+i e:trem .e 0eminin-, p-rea .esenat- .e o m*n- 7ot-r*t-) Oc7ii .e un al6astru .esc7is, .e co6alt, erau tivi/i cu 0ran8urile 1roase ale 1enelor .e un 6lon.4cenu+iu) Sin1urul ei .e0ect, .ac- avea *ntr4a.ev-r unul, era pro6a6il 0ine/ea mult prea pronun/at- a tr-s-turilor, care *i con0erea o 0a/- .e copil sau .e pisicu/-) C*n. se *n0uria, oc7ii i se mic+orau, iar 1ura, cu contururi .e o6icei at*t .e tan.re, c-p-ta o e:presie .e .uritate L aproape .e r-utate L nepotrivit- cu c7ipul ei at*t .e serios) Acum, sl-6ise pu/in, .ar era *nc- 0oarte 0rumoas- +i *mi 0-cea pl-cere s- o privesc) ,e la ea mo+tenisem pletele 6lon.e +i .ese) ,e 0apt, *i sem-n mult, .e+i nu am tr-s-turi at*t .e 0ine, iar 1ura *mi este mai mo6il-, c7iar .ac- uneori e:primcru5imea) #e 0a/a mea se poate citi sim/ul umorului +i o 0ire +-1alnic-, +i, oric*t .e ne0ericit a+ 0i, i56ucnesc mereu *n acelea+i 7o7ote .e r*s aproape isterice) ama nu r*.ea nicio.at-) Ar 0i putut p-rea c7iar e:trem .e rece, .e re5ervat-, *n ciu.a 1ra/iei *nn-scute, .e 0eti/-) Sim/in.u4mi privirile a/intite asupra ei, *ncepu s- vor6easc-; L tiu ce sim/i) i ur-+ti, nu4i a+aM Nu au .estul- ima1ina/ie pentru a pricepe ce /i s4a *nt*mplat acolo sus, pe munte) Cuvintele ei m4au umplut .e 6ucurie) - *n/elesese per0ect) L Am sim/it +i eu acela+i lucru la prima mea na+tere, continu- ea) Vreme .e .ou-spre5ece ore, am *n.urat ca un martir, prins- *n capcana .urerilor, +tiin. c- .oar moartea sau na+terea m- vor eli6era) ,up- ce totul a luat s0*r+it, *l aveam pe 0ratele t-u Au1ustin *n 6ra/e +i nu puteam suporta pre5en/a nim-nui) tiam c- nu era vina lor, .ar am su0erit ore *n +ir, am co6or*t *n a.*ncul in0ernului +i m4am *ntors *napoi) Acest act, at*t .e o6i+nuit, .e a .a via/- cuiva, m4a

14

0-cut s- *n/ele1 ce *nseamn- sin1ur-tatea a6solut-) L ,a, a+a este, am r-spuns eu, a.*nc mi+cat) N4a mai continuat) i4a pus m*na pe 0runtea mea L *nc- un 1est ie+it .in comun L iar c*n. privirile i s4au oprit asupra costumului .e v*n-toare plin .e s*n1e, pe care *l mai purtam, c7iar +i .up- at*ta vreme, am .evenit +i eu con+tient .e 0elul *n care ar-tam +i mi s4a p-rut respin1-tor) A t-cut o vreme) Cu oc7ii a/inti/i asupra 0ocului, m- 1*n.eam c*t .e mult mi4a+ 0i .orit s-4i spun c- o iu6esc, .ar nu *n.r-5neam) Se pricepea mai 6ine ca nimeni altcineva s- m- mustre atunci c*n. ceea ce spuneam o .eran8a, iar .ra1ostea pe care i4o purtam se amesteca *n c7ip straniu cu un resentiment nem-rturisit) O via/- *ntrea1- am privit4o citin.u4+i c-r/ile italiene+ti +i scriin.u4le prietenilor .in Neapole, un.e crescuseK cu toate acestea, nu avusese r-6.are s- *+i *nve/e propriii copii al0a6etul) Nu m- *nv-/ase nici m-car pe mine, .up- ce 0usesem a.us acas- .e la m-n-stire) La v*rsta .e .ou-5eci .e ani, nu +tiam s- citesc +i s- scriu .ec*t propriul meu nume +i vreo c*teva ru1-ciuni) Uram c-r/ile +i 0elul *n care ea se l-sa a6sor6it- .e lectur-) Uram, .e asemenea, 0aptul c- numai atunci c*n. m- ve.ea pe culmile .isper-rii se 7ot-ra s- *+i mani0este, *n s0*r+it, c-l.ura sau un minim interes 0a/- .e mine) Totu+i, *i .atoram salvarea mea) Nu aveam pe nimeni altcineva cu care s- comunic +i eram s-tul .e sin1ur-tate, lucru 0iresc pentru un t*n-r .e v*rsta mea) n cele .in urm-, *n/ele1*n. c- nu avea .e 1*n. s- plece, i4am vor6it; L am-, nu e numai at*t) C7iar +i *nainte .e *nt*mplarea cu lupii, m4au *ncercat uneori sentimente *n0ior-toare) Ea nici m-car nu a clipit) Uneori, vise5 c- *i uci. pe to/i) Trec .intr4o camer- *n cealalt-, m-cel-rin.u4i, a+a cum i4am m-cel-rit pe lupi) Simt *n mine o .orin/- .e a uci.e))) L i eu, 0iule) i eu) =a/a i s4a luminat, *ntr4un 5*m6et .intre cele mai stranii) 4am aplecat pentru a o privi mai *n.eaproape, conti4 nu*n. cu o voce +i mai sc-5ut-; L n vis, urlu *n timp ce *i uci.) =a/a *mi e sc7imonosit-, 1ura4mi .esenea5- un >O> per0ect +i stri1 *ntruna, urlu) Ea a *ncuviin/at, cu privirile pline .e *n/ele1ereK oc7ii *i str-luceau, .e parc- ar 0i 0ost ni+te 0elinare) L Iar acolo, pe munte, lupt*n. cu lupii))) Am sim/it cam acela+i lucru) L ,oar cam acela+i lucruM Am *ncuviin/at .in cap) L Aveam impresia c- s*nt altcineva atunci c*n. am omor*t lupii) Iar acum, nici m-car nu mai +tiu cine e cel care */i vor6e+te) E 0iul t-u, Lestat, sau cel-lalt, uci1a+ulM Am t-cut am*n.oi *n.elun1) L Nu, a s0*r+it ea prin a spune) Tu e+ti cel care a ucis lupii) Tu e+ti v*n-torul, tu e+ti r-56oinicul) E+ti mai puternic .ec*t oricare alt 6-r6at .in 0amilie, +i .e aici se isc- totul) Am cl-tinat .in cap) Era a.ev-rat, .ar asta nu avea importan/-) Asta nu e:plica .isperarea pro0un.- care m*ncerca) ,ar la ce 6un s-4i spunM L Tu ai mai multe 0e/e, a reluat ea) E+ti *n acela+i timp uci1a+ul +i omul) ,ar 0aptul c- *i ur-+ti nu tre6uie s- te .etermine s- *i ce.e5i uci1a+ului .in tine) Nu are rost s- */i asumi povara crimei pentru a pleca .e aici, +i nici pe cea a ne6uniei) Tre6uie s- e:iste o alt- cale) Ultimele .ou- 0ra5e m4au atins) er1eau .irect *n mie5ul pro6lemei) Eram uimit .e ceea ce l-sau ele s- se *ntreva.-) Cre5usem .intot.eauna c- mi4era imposi6il s- lupt *mpotriva lor, ac/ion*n. corect) O 6un- comportare *nsemna, *n mo. o6li1atoriu, s- m- supun voin/ei lor) ,oar .ac- nu cumva a.optam un alt mo. .e a privi 6inele, un mo. mai interesant) Am r-mas c*teva clipe nemi+ca/i, uni/i .e un sentiment neo6i+nuit .e intimitate) Ea privea 0l-c-rile) L tii ce *mi *nc7ipui c*teo.at-M m4a *ntre6at, *ntorc*n. capul c-tre mine) Nu o crim-, ci o li6ertate at*t .e mare, *nc*t ei nici m-car nu mai contea5-) Vise5 c- 6eau mult vin +i m- *m6-t at*t .e tare, *nc*t m- .e56rac *n pielea 1oal- +i m- scal. *n apele .e munte) i4a venit s- r*.) 4am uitat mai atent la ea, c-ci nu eram si1ur c- au5isem corect) ,ar ea pronun/ase cu a.ev-rat acele cuvinte +i a continuat; L Apoi *mi ima1ine5 c- m- .uc *n sat, intru la 7an +i m- culc, pe r*n., cu to/i cei .ornici .e a+a ceva; 6-.-rani, 6-tr*ni sau tineri, uria+i) Stau *ntins- acolo +i *i accept pe to/i, unul .up- altul +i m- *ncearc- un sentiment minunat, .e trium0, .e li6ertate total-, 0-r- s- m- 1*n.esc m-car o clip- la 0ra/ii sau la tat-l t-u) S*nt, pur +i simplu, eu *nsumi) Nu apar/in nim-nui) Eram mult prea uimit ca s- *i pot r-spun.e, .ar, *n acela+i timp, 1*n.in.u4m- cum ar 0i reac/ionat 0amilia +i

15

ne1ustorii *n0oia/i +i 6ine4crescu/i .in sat, i.eea mi s4a p-rut ire5isti6il-) ai *nt*i, n4am *n.r-5nit s- r*., poate .in cau5a ima1inii mamei, 1oal-, care p-rea s- *mi inter5ic- o asemenea reac/ie, .ar n4am 0ost *n stare s- m- a6/in) Am pu0nit, iar ea a cl-tinat .in cap, 5*m6in.) A *n-l/at .in spr*ncene .e parc- ar 0i vrut s-4mi spun-; c*t .e 6ine ne *n/ele1em noi .oiG ,eo.at-, am i56ucnit *ntr4un 7o7ot violent .e r*s) ama p-rea +i ea pe punctul .e a r*.e) #oate c-, *n 0elul ei, c7iar r*.ea) Ce clip- ciu.at-G Am .escoperit .intr4o .at- i5olarea ei 0a/- .e tot ceea ce o *ncon8ura) ntr4a.ev-r, ne *n/ele4 1eam, iar resentimentele mele nu mai aveau nici un sens) Am mai stat a+a *nc- o or-, 0-r- s- mai spunem nimic) Nici un r*set, nici un cuv*nt, .oar 0ocul +i ea, l*n1- mine) Se *ntorsese pentru a privi v-p-ile .in vatr- +i, .in pro0il, nasul ei .elicat +i 6u5ele4i mi s4au p-rut .e o 0rumuse/e 0-r- e1al) Apoi m4a privit *n oc7i +i mi4a spus, cu un 1las monoton, nealterat .e vreo emo/ie anume; L N4am s- plec nicio.at- .e aici) S*nt pe moarte) Eram consternat) Voi mai tr-i *nc- o prim-var-, poate +i o var*ntrea1-) ,ar +tiu c- n4a+ putea s- mai supravie/uiesc *nc- unei ierni) #l-m*nii mei s*nt prea atin+i) Am scos un sunet m-runt, nelini+tit) i4am plecat capul, murmur*n.; L am-G L Nu mai spune nimic, mi4a r-spuns) Cre. c- nu suporta s- i se spun- a+a, mam-) Nu4i pl-cea, .ar cuv*ntul *mi sc-pase, 0-r- s- vreau) L Voiam .oar s- o spun cuiva, mi4a 5is) S4o spun, cu voce tare) I.eea m- *n1ro5e+te) i4e team-) A+ 0i vrut s- o iau .e m*n-, .ar +tiam c- n4ar 0i consim/it, ura contactele 0i5ice) #rivirile ni s4au *nt*lnit) Am*n.oi aveam oc7ii sc-l.a/i *n lacrimi) L Nu te mai 1*n.i la asta) =- ca mine, eu nu m- 1*n.esc .ec*t uneori) ,ar pre1-te+te4te s- tr-ie+ti 0-r- mine, atunci c*n. va sosi clipa) /i va 0i, poate, mai 1reu .ec*t cre5i) Am vrut s- spun ceva, .ar cuvintele re0u5au s-4mi ias- .in 1ur-) 4a p-r-sit 0-r- o vor6-, a+a cum venise) i, .e+i *n cursul vi5itei nu a 0-cut nici o remarc- privitoare la aspectul meu, mi4a trimis servitorii, cu 7aine curate, ap- cal.- +i un 6rici) =-r- s- scot o vor6-, m4am l-sat *n voia lor)

Q A NCE#UT s-4mi revin) Nu m- mai 1*n.eam la lupiK 1*n.urile mi se *n.reptau mai .e1ra6- spre mama) Au5eam mereu cuvintele ei; >I.eea m- *n1ro5e+te>) Eram .erutat, .esi1ur, .ar 17iceam a.ev-rul .in spusele ei) O moarte lent- m4ar 0i *n1ro5it +i pe mine) #re0eram s- mor *n mun/i, s0*+iat .e lupi) ,ar asta nu era tot) Su0erise .intot.eauna *n t-cere, ur*n. iner/ia e:isten/ei lipsite .e speran/- pe care o .uceam, iar acum, .up- ce .-.use na+tere la opt copii, .intre care numai trei mai erau *n via/-, venise r*n.ul ei smoar-) S0*r+itul i se apropia) ,oream s- o *ncura8e5, .ar nu m- sim/eam *n stare s- .au oc7ii cu ea) - *nv*rteam la nes0*r+it prin camer-, m*ncam ceea ce mi se a.ucea, *ns- nu m- puteam 7ot-r* s-4mi *ntrerup sin1ur-tatea pentru a 0i al-turi .e ea) Am 0ost convins cu 1reu s-4mi p-r-sesc vi5uina, numai atunci c*n. mi s4a spus c- tre6uie s-4mi *nt*mpin vi5itatorii) ama a venit s- m- anun/e c- tre6uia s- *i primesc pe 6ur17e5ii .in sat, care voiau s- *mi mul/umeasc-, 0iin.c- *i sc-pasem .e lupi) L S-4i ia .racuG am morm-it) L Nu, va tre6ui s- co6ori) A+a se ca.e, /i4au a.us .aruri) Bai.e, 0-4/i .atoriaG Co6or*n., i4am 1-sit pe ne1ustorii 6o1a/i a+tept*n.u4m-, *nve+m*nta/i *n 7ainele lor cele mai 6une) i cuno+team pe to/i, cu e:cep/ia unui t*n-r ce avea apro:imativ v*rsta mea, a c-rui *n0-/i+are m4a surprins) Era .estul .e *nalt +i, *nt*lnin.u4i privirile, l4am recunoscut ime.iat; era Nicolas .e Len0ent, 0iul cel mare al post-varului, care 0usese trimis s-4+i 0ac- stu.iile la #aris) #urta un costum super6, .in 6rocart ro5 cu auriu, panto0i cu tocuri aurite +i, su6 6-r6ie, valuri .e .antelitalieneasc-) Sin1urul lucru nesc7im6at era p-rul, care4i r-m-sese ne1ru +i 6uclat, precum cel al unui copil, *n ciu.a 0rumoasei pan1lici .e m-tase cu care era le1at) Era *m6r-cat .up- mo.a pari5ian-, precum aceia care treceau, 0-r- a *nt*r5ia prea mult, prin p-r/ile noastre) Eu *i *nt*mpinam *m6r-cat *n ve+minte .e l*n- u5ate, ci5me .e piele sc*lciate +i cu un 1uler .e .antel- *n1-l6enit-, c*rpit- peste tot) Ne4am salutat, c-ci el p-rea a 0i purt-torul .e cuv*nt al s-tenilor, iar el a scos .intr4un s-cule/ mo.est .e p*sl- o

16

mantie imens- .in cati0ea purpurie, c-ptu+it- cu 6lan-) O a.ev-rat- splen.oare) A ri.icat spre mine o privire str-lu4 citoare +i mi4a vor6it .e parc- s4ar 0i a.resat unui re1e) L onseniore, v- implor-m s- accepta/i aceast- mantie, a spus, cu sinceritate *n 1las) E c-ptu+it- cu 6l-nurile lupilor uci+i) Ne4am 1*n.it c- are s- v- 0ie .e 0olos iarna, c*n. ve/i ie+i la v*n-toare) L i, .e asemenea, aceste ci5me, onseniore) #entru v*n-toare, a a.-u1at tat-l s-u, *ntin5*n.u4mi o perec7e .e ci5me 0oarte 0rumoase, .in piele .e capr- nea1r-, c-ptu+ite +i ele cu 6lan-) ,estul .e tul6urat .e oma1iul lor, am luat mantia +i ci5mele +i le4am mul/umit cum nu mul/umisem nicio.at- cuiva) n spatele meu, l4am au5it pe Au1ustin spunFn. cu voce ri.icat-; L ,e4acum va .eveni imposi6il .e *n0umuratG 4am *nro+it .e 0urie) Cum *n.r-5nea s- a0irme a+a ceva .e 0a/- cu ace+ti oameniM ,ar o oc7ea.- 0u1ar- spre Nicolas .e Len0ent mi4a *n1-.uit o constatare pl-cut-; pe 0a/a lui nu se o1lin.ea .ec*t o sincer- a0ec/iune) L i eu s*nt un imposi6il, monseniore, a +optit el, *n timp ce *l *m6r-/i+am la .esp-r/ire) #oate c- *ntr4o 5i *mi ve/i permite s- v- ascult povestin. cum i4a/i ucisM Numai o 0iin/- imposi6il- poate *n0-ptui imposi6ilulG Ne1ustorii nu4mi vor6iser- nicio.at- *n acest 0el) #-rea c- re.eveniser-m copii +i am i56ucnit *n r*s) ,omnul .e Len0ent a 0ost .escump-nit, 0ra/ii mei +i4au *ncetat +u+otelile, .ar Nicolas +i4a p-strat 5*m6etul, cu un s*n1e rece, a6solut pari5ian)

I E,IAT ,U#" plecarea vi5itatorilor, am urcat *n camera mamei, ca s-4i ar-t .arurile primite) Ca .e o6icei, citea, piept-n*n.u4+i .istrat- p-rul) n lumina pali.- a soarelui, am .escoperit, pentru *nt*ia oar-, c*teva 0ire cenu+ii *n pletele ei) I4am repetat spusele lui Nicolas) L ,e ce spunea c- e un imposi6ilM am vrut s- a0lu) A spus4o pe un ton plin .e semni0ica/ii) Ea a i56ucnit *n r*s) L Nici nu +tii c*t- .reptate ai) E *n .i51ra/ie) S4a oprit o clip-, pentru a m- privi) L tii c- nu s4a precupe/it nici un e0ort pentru a 0ace .in el imita/ia per0ect- a unui no6il) ,ar, *nc- .in primele luni petrecute la #aris, a 0-cut o pasiune ne6un- pentru vioar-) Se pare c- a au5it c*nt*n. un virtuo5 italian, unul .intre 1eniile .in #a.ova, at*t .e talentat, *nc*t se spune c- +i4ar 0i v*n.ut su0letul .iavolului) Nicolas a l-sat totul 6altpentru a lua lec/ii .e la Hol01an1 o5art, +i4a v*n.ut c-r/ile +i +i4a ratat e:amenele) Iar acum, vrea s- .evinmu5ician) /i .ai seamaM L Iar tat-l s-u +i4a ie+it .in 0ireM L !ine*n/eles) i4a ie+it .in 0ire p*n- *ntr4at*t, *nc*t i4a .istrus vioara, +i .oar +tii c*t .e mult /ine la orice are o c*t .e mic- valoare comercial-G L A+a.ar, Nicolas +i4a pier.ut vioaraM am *ntre6at, 5*m6in.) L Nici.ecum) A .at o 0u1- p*n- la Clermont +i +i4a v*n.ut ceasul ca s-4+i cumpere o vioar- nou-) Cate1oric, un imposi6il, +i ce4i +i mai r-u, e 0aptul c-, *ntr4a.ev-r, c*nt- 0oarte 0rumosG L L4ai au5it c*nt*n.M ama crescuse la Neapole +i, ca to/i napolitanii, avea urec7e mu5ical-) L L4am au5it .uminic-, pe c*n. mer1eam la slu86-) C*nta *n camera sa .e .easupra pr-v-liei) Lumea se oprea s- *l asculte, iar taic-4s-u amenin/a c- *i va rupe m*inile) Eram 0ascinatG Cre. c- *l iu6eam .e8a pe acest t*n-r ce nu 0-cea .ec*t cum *l t-ia capul) L ,esi1ur, toate astea nu4l vor .uce nic-ieri, a continuat mama, 0iin.c- e prea *n v*rst-) Vioara nu se *nva/- la .ou-5eci .e ani) ,ar, la urma urmei, eu nu m- pricep) #oate c-, *n cele .in urm-, +i el +i4ar putea vin.e su0letul .iavoluluiG n 0elul s-u, este .e4a .reptul 0ermec-tor) Am r*s, .ar numai .in v*r0ul 6u5elor) i se p-rea o a.ev-rat- tra1e.ie) L Ce4ar 0i s- mer1i *n sat s-4/i 0aci .in el un prietenM L ,e ce a+ 0ace4o oareM L Ei, 7ai.e, Lestat))) =ra/ii t-i se vor *n0uria) Iar 6-tr*nul ne1ustor va *nne6uni .e 0ericire) /i .ai seama, 0iul s-u, *mpreun- cu 0iul marc7i5ului))) L Nu mi se par ni+te motive *ntemeiate) L A locuit la #aris, a a.-u1at) O vreme, m4a privit *n t-cere, apoi +i4a reluat lectura) 4am uitat la ea cum cite+te) Eram pu/in iritat) mi st-tea pe lim6- s4o *ntre6 cum se simte, .ar mi4era imposi6il s- a6or.e5 acest su6iect *n pre5en/a ei)

17

L ,u4te la el, Lestat, vor6e+te4iG a repetat, 0-r- s- *+i ri.ice privirile)

( I4A TRE!UIT o s-pt-m*n- ca s- m- 7ot-r-sc s- caut tov-r-+ia lui Nicolas .e Len0ent) m6r-cat cu mantia +i purt*n. noile ci5me, am co6or*t la 7anul .in sat, situat peste .rum .e pr-v-lia post-varului, .ar nici nu l4am v-5ut, nici nu l4am au5it pe t*n-rul re6el) ,e4a6ia .ac- *mi a8un1eau 6anii c*t s-4mi cump-r un pa7ar .e vinK *ns-, .e cum am intrat *n 7an, 7an1iul a venit sm- salute cu plec-ciuni +i mi4a o0erit o sticl- .in cel mai 6un vin al s-u) ,esi1ur, oamenii ace+tia se purtaser- cu mine, .intot.eauna, a+a cum i se cuvine unui 0iu .e senior, .ar, .e la *nt*mplarea cu lupii, respectul lor sporise, ceea ce, straniu, nu 0-cea .ec*t s-4mi *nt-reasc- sen5a/ia .e i5olare) N4am apucat s-4mi torn .ec*t un pa7ar, c*n. +i4a 0-cut apari/ia Nicolas, *m6r-cat ele1ant, *n m-tase, cati0ea +i piele) Era *m6u8orat, .e parc- aler1ase, p-rul *i era r-v-+it .e v*nt +i oc7ii *i str-luceau vioi) S4a *nclinat *n 0a/a mea, a+tept*n. s-4l po0tesc s- ia loc) L #ovesti/i4mi, monseniore, lupta .umneavoastr- cu lupiiG m4a ru1at, a/intin.u4+i privirile asupra mea) L ai 6ine povesti/i4mi .umneavoastr-, .omnule, cu ce seam-n- #arisulM i4am .at seama *n.at- c- *ntre6area mea ar 0i putut s- par- 6at8ocoritoare +i 1rosolan-) Scu5a/i4m-, .ar vreau cu a.ev-rat s- +tiuG A/i 0ost la UniversitateM A/i stu.iat, *ntr4a.ev-r, cu o5artM Ce se *nt*mpl- la #arisM ,espre ce se vor6e+teM n ce 0el 1*n.esc cei .e4acoloM n 0a/a acestui 6om6ar.ament cu *ntre6-ri, a i56ucnit *n r*s, iar eu n4am putut .ec*t s-4l imit) L Spune/i4mi, mer1ea/i la teatruM A/i 0ost la Come.ia =rance5-M L A.eseori) ,ar, asculta/i4m-, *n cur*n. are s- vin- po+talionul +i va 0i at*ta lume aici, *nc*t n4o s- ne mai putem au5i) #ermite/i4mi s- v- invit la cin- *ntr4unui .in saloanele private .e la eta8))) =-r- s-4mi lase r-1a5 pentru a protesta, a .at c*teva porunci *n acest sens +i, *n cur*n., eram instala/i *ntr4o o.aie rustic-, .ar 0oarte curat-, a c-rei intimitate mi4a pl-cut .in prima clip-) #rin oc7iurile 1roase ale 0erestrei se 17icea cerul .e un al6astru intens, iernatic, peste crestele *ncoronate .e 5-pa.- ale mun/ilor) L Acum, am s- v- pot spune tot ce .ori/i, a .eclarat Nicolas, a+tept*n. s- m- a+e5) ,a, am 0recventat, *ntr4a4 .ev-r, cursurile Universit-/ii) A 5*m6it, .ispre/uitor) i am stu.iat, *ntr4a.ev-r, cu o5art, care mi4ar 0i spus cu si1u4 ran/- c- *mi pier. timpul, .ac- n4ar 0i avut nevoie .e elevi) !ine, spune/i4mi acum .e un.e s- *ncepM ,e la .u7oarea ora+ului sau .e la 51omotul in0ernal ce .omne+te acoloM Cu mul/imile *n0ometate ce te p*n.esc la tot pasulM Sau cu 7o/ii ce stau 1ata s-4/i taie 6ere1ata, la 0iecare col/ .e stra.-M Am .at .in cap *n semn c- nu) L ncepe/i cu unul .intre marile teatre pari5iene, i4am 5is) ,escrie/i4mi unul, oricare)

A STAT acolo cel pu/in patru ore, 6*n. +i povestin.) Nicolas mi4a vor6it .e piesele pe care le v-5use, .espre actorii cele6ri, .espre micile teatre 6ulevar.iere) n cur*n., a *nceput s-4mi .escrie *ntre1ul #aris, uit*n. a mai 0i cinic; le .e la CitA, Cartierul Latin, Sor6ona, Luvrul))) Apoi .iscu/ia noastr- s4a mutat pe un plan mai a6stract; 5iarele care comentau evenimentele, *nt*lnirile stu.en/i4 lor prin ca0enele) #ari5ienii erau a1ita/i +i nu mai suportau monar7ia) Voiau sc7im6-ri +i n4aveau s- se lini+teasc- prea cur*n.) i4a vor6it .espre 0ilo5o0i; ,i.erot, Voltaire, Rousseau) Nu *n/ele1eam c7iar totul, .ar cuvintele lui, a.esea sarcastice, *mi .escriau un ta6lou .e o minunat- comple:itate) N4am 0ost surprins .eloc s- a0lu c- oamenii e.uca/i uitaser- .e ,umne5eu, *n 0avoarea +tiin/ei, c- aristocra/ia +i !iserica erau 0oarte prost v-5ute) Tr-iam *ntr4o epoc- a ra/iunii +i nu a supersti/iilor) Cur*n. mi4a e:plicat ce *nsemna Enciclope.ia) ,e aici, a trecut la saloanele pe care le 0recventase, la c7e0urile pe care le 0-cea *n compania unor actri/e) i4a .escris 6alurile pu6lice .e la #alatul Re1al, un.e *ns-+i aria Antoaneta co6ora printre oamenii .e r*n.) L Cre.e/i4m-, *ns-, toate acestea par mult mai 0rumoase *n cuvinte .ec*t *n realitate, a *nc7eiat) L Nu pot s- cre. a+a ceva, i4am r-spuns, cu 6l*n.e/e) Nu4mi .oream ca el s- se mai opreasc- .in povestit) Nu m- puteam s-tura ascult*n.u4l) L Tr-im *ntr4o epoc- a necre.in/ei, monseniore, a reluat Nicolas, umpl*n. .in nou pa7arele) O epoc- 0oarte prime8.ioas-G L ,e ce, periculoas-M am murmurat) Ce ne4am putea .ori oare mai mult .ec*t s0*r+itul supersti/iilorM

18

L Vor6i/i ca un a.ev-rat cet-/ean al secolului al optspre5ecelea, monseniore, a spus, 5*m6in. melancolic) ,ar nimeni nu mai cre.e *n nimic) ,oar mo.a contea5-) #*n- +i ateismul e tot o mo.-G Eram eu *nsumi ateu, .ar nu .in consi.erente 0ilo5o0ice, *n 0amilia noastr-, nimeni nu cre.ea *n ,umne5eu) er1eam la slu86ele .e .uminic-, .ar numai .in o6li1a/ie) A.ev-ratul sim/-m*nt reli1ios se stinsese .emult *n 0amilia noastr-, precum se *nt*mplase cu mii .e al/i aristocra/i) Nici m-car *n vremea c*n. am 0ost la m-n-stire, nu am cre5ut *n ,umne5eu, ci *n c-lu1-rii care m- *ncon8urau) Am *ncercat s-4i e:plic acest lucru lui Nicolas *n termeni c*t mai ino0ensivi, care nu riscau s- *l +oc7e5e, c-ci +tiam c- *ntrea1a lui 0amilie, inclusiv 51*rie46r*n5- .e taic-4s-u, era pro0un. cre.incioas-) L ,ar pot oare oamenii s- tr-iasc- 0-r- cre.in/-M m4a *ntre6at el, cu o un.- .e triste/e *n 1las) Cum alt0el poate 0i *n0runtat- lumea *n care tr-imM Am *n/eles atunci .e un.e proveneau sarcasmele +i cinismul s-u) +i pier.use cre.in/a .e cur*n. +i era plin .e am-r-ciune) Totu+i, ra.ia o 0or/- enorm-, o pasiune nest-p*nit-, care m- atr-1eau) ,ac- aveam s- mai .au pe 1*t .oupa7are .e vin, riscam s- m- 0ac .e r*s, .eclar*n.u4i c- *l iu6eam) L Am tr-it .intot.eauna 0-r- cre.in/-, am remarcat) L tiu asta) V- mai aminti/i 5iua aceea, c*n. a/i pl*ns a0l*n. care era soarta vr-8itoarelorM L Soarta vr-8itoarelorM Sim/eam cum re*nvie *n mine o amintire .ureroas-, ar5-toare))) L Nu, nu4mi mai amintesc) L Eram 0oarte mici) #reotul ne *nv-/a s- spunem ru1-ciuni +i ne4a .us s- ve.em locul un.e, o.inioar-, vr-8itoarele erau arse pe ru1) #-m*ntul mai p-stra *nc- urmele p*r8olului) 4am *n0iorat) L A7, locul acelaG Locul acela *n1ro5itor))) L A/i *nceput s- pl*n1e/i +i s- urla/i) Nimeni n4a putut s- v- lini+teasc- +i a 0ost nevoie s- 0ie c7emat- .oamna marc7i5-) L Eram un copil insuporta6il, am spus, cu o 0als- .e1a8are) Acum, ima1inea mea, url*n., *mi revenise *n memorie) mi aminteam .e co+marele avute +i .e cineva care *mi +ter4 1ea 0runtea .e su.oare, spun*n.; >Lestat, tre5e+te4teG> mi uitasem propriile spaime) ,e 0iecare .at- c*n. treceam prin apropierea acelui loc +i ve.eam tu0i+urile p*r8olite, aveam vi5iunea unor 6-r6a/i, 0emei +i copii ar+i .e vii) Nicolas m- urm-rea cu privirea) L C*n. a venit, mama .umneavoastr- s4a m*niat pe preot) Am *ncuviin/at) ,ar mai r-u .ec*t orice altceva a 0ost c*n. am a0lat c- muriser- cu to/ii .e1ea6a, to/i acei locuitori .in vec7ime ai satului nostru, c-ci erau cu to/ii nevinova/i) >Victime ale supersti/iilor, spusese mama) Nici unul .in ei nu 0usese vr-8itor) > L ,impotriv-, a reluat Nicolas, mama mea spunea c- se *n7-itaser- cu .iavolul, c- stricaser- recoltele +i c-, su6 *n0-/i+area unor lupi, uci.eau oile +i copiii))) L Oare lumea n4ar 0i ceva mai 6un-, .ac- nimeni n4ar mai 0i ars *n numele ,omnuluiM ,ac- n4ar mai e:ista o cre.in/- reli1ioas- care s- *i *mpin1- spre comiterea unor asemenea orori pe cei care cre.M Nicolas s4a *nclinat, str*m6*n.u4se +mec7ere+te) L onseniore, nu cumva acolo sus, la munte, v4a mu+cat un lupM N4a/i .evenit oare, 0-r- +tirea noastr-, vreun soi .e v*rcolacM A m*n1*iat c-ptu+eala mantiei mele) C7iar nu v- mai aminti/i ce spunea preotul nostru, c- *n acele vremuri .e .emult au 0ost ar+i .e vii numero+i v*rcolaciM ,eveniser-, se pare, un a.ev-rat 0la1elG Am i56ucnit *n r*s) L ,e m- voi trans0orma *n lup, i4am r-spuns, *mi .au cuv*ntul .e onoare c- n4am s- *nt*r5ii prin *mpre8urimi ca suci. copii) Am s- p-r-sesc c*t voi putea .e repe.e 7a5naua asta mi5era6il- +i n4am s- m- opresc p*n- c*n. nu voi ve.ea 5i.urile #arisului) L n 0elul acesta, ve/i avea prile8ul s- v- convin1e/i c- +i #arisul e tot o 7a5na *mpu/it-, un.e 7o/ii s*nt tra+i pe roat- *n #lace .e 9reve, pentru .istrac/ia unor 1ur-4casc-) L Nu, am protestat, e un loc super6 un.e se nasc marile i.ei ce vor lumina col/urile cele mai *ntunecate ale 1lo6uluiG L A7, s*nte/i un vis-torG a e:clamat, *nc*ntat) C*n. 5*m6ea, era e:traor.inar .e 0rumos) L Iar .umneavoastr- 0ace/i parte .intre acei 1*n.itori ce se *nt*lnesc prin ca0enele, .intre cei cu lim6ile ascu/ite) n cur*n. ne vom contra5ice n-pra5nic +i ne vom petrece restul vie/ii .iscut*n. cine are .reptate)

19

i4a pus m*na pe um-rul meu +i m4a s-rutat) Eram at*t .e 6e/i, o 6e/ie .ivin-, *nc*t am 0ost c*t pe4aci sr-sturn-m masa) L onseniorul uci1a+ .e lupi, a murmurat el) La cea .e a treia sticl-, am *nceput s- *i vor6esc .esc7is, cum n4o mai 0-cusem nicio.at-, .espre via/a +i sin1ur-tatea mea) Vor6eam la 0el .e repe.e ca +i el +i, *n cur*n., am a8uns s- ne .e5v-luim tot ceea ce sim/eam +i, .e *n.at- ce unul .in noi *+i e:prima .orin/ele +i ne*mplinirile, cel-lalt *l *n1*na entu5iasmat; >,a, .aG> sau >C7iar a+aG> sau >n/ele1 per0ect ceea ce vre/i s- *mi spune/iG> nc- o sticl-, *nc- un 6ra/ .e lemne pe 0oc) Apoi l4am ru1at pe Nicolas s- *mi c*nte ceva la vioar-) A .at o 0u1p*n- acas- +i +i4a a.us instrumentul) ,up-4amia5a se apropia .e s0*r+it, soarele lumina pie5i+ 0erestrele) Am uitat s- mai coman.-m .e m*ncare) Nici4 o.at- nu mai 0usesem at*t .e 0ericit) ntins pe p-tu/ul camerei .e la 7an, l4am privit pe Nicolas sco/*n.u4+i instrumentul .in cutie) i l4a prins su6 6-r6ie +i a *nceput s- *l acor.e5e) Apoi +i4a ri.icat arcu+ul +i l4a trecut violent peste coar.e) 4am ri.icat .e *n.at-, privin.u4l 0i:) Nu4mi venea s-4mi cre. urec7ilor) S4ar 0i 5is c- smul1ea notele, una c*te una, .in instrument, 0iecare 0iin. miraculos .e str-ve5ie +i vi6rant-) Cu oc7ii *nc7i+i, cu 1ura u+or sc7imonosit-, p-rea c-4+i spri8in- *ntre1ul trup *n mu5ic-, lipin.u4+i su0letul .e instrument, ca o urec7e) Nu mai au5isem nicio.at- ceva at*t .e cru., at*t .e intens, precum str-lucitorul torent .e note ce se rev-rsa .in arcu+ul s-u) C*nta o 6ucat- .e o5art *n care am *nt*lnit veselia, vioiciunea +i 0rumuse/ea .es-v*r+it- ce se re1-sesc *n toate compo5i/iile marelui mu5ician) La s0*r+it, mi4am .at seama c-4mi cuprinsesem 0runtea cu am6ele m*ini) L S4a *nt*mplat ceva, monsenioreM s4a *n1ri8orat Nicolas) Am s-rit *n picioare +i l4am *m6r-/i+at, apoi i4am s-rutat vioara) L Nu4mi mai spune a+aG i4am stri1at) Spune4mi pe numeG ,up- care m4am pr-6u+it pe pat, mi4am ascuns 0a/a *n m*ini +i am *nceput s- pl*n1) Nicolas s4a a+e5at l*n1- mine, +i4a trecut 6ra/ul pe .up- umerii mei +i m4a *ntre6at .e ce 7o7oteam ast0el) N4am +tiut ce s- *i r-spun., .ar am sim/it c*t .e tul6urat era .in pricina e0ectului pro.us .e mu5ic- asupra mea) n seara aceea, m4a con.us *napoi la castel) A .oua 5i, .is4.e4.iminea/-, m4am +i ar-tat *n 0a/a pr-v-liei post-varului +i4am *nceput s- a5v*rl pietricele *n 0ereastra noului meu prieten) C*n., *n s0*r+it, a .esc7is, i4am stri1at; L N4ai vrea s- co6ori, s- ne continu-m .iscu/iaM

R NCE#N, .in acea 5i, c*n. nu v*nam, eram a6sor6it *ntru totul .e Nicolas +i .e >.iscu/ia noastr->) #rim-vara se apropia, pete mari, ver5i, *mp*n5*ser- versan/ii mun/ilorK *n live5i, merii .-.eau *n 0loare) mpreun- cu Nicolas, 6*ntuiam pantele st*ncoase, pro0it*n. .e vremea 0rumoas- pentru a e:plora ruinele unei vec7i m-n-stiri) Alteori, ne *nc7i.eam *n camera mea sau urcam p*n- *n turnul castelului) C*n. ai mei se s-turau .e larma noastr-, ne re0u1iam *n o.-i/a .e la 7an) S-pt-m*nile treceau +i, *n cur*n., nu mai aveam secrete unul 0a/- .e cel-lalt) ntr4o sear-, eram la 7an, 6e/i, ca .e o6icei) ,e 0apt, atinseser-m ceea ce *ntre noi numeam clipa .e aur, c*n. totul p-rea s- ai6- un sens) ereu *ncercam so prelun1im c*t mai mult, *ns-, *n cele .in urm-, unul .in noi s0*r+ea prin a m-rturisi; >9ata, nu mai pot /ine pasul) Clipa .e aur a trecut) > n seara aceea, privin. pe 0ereastr- r-s-ritul lunii, am remarcat 0aptul c-, o .at- sosit- clipa .e aur, nu mai conta c7iar at*t .e mult c- nu eram la #aris, la Oper- sau la Come.ie, a+tept*n. s- se ri.ice cortina) L Tu +i teatrele taleG a stri1at Nicolas) In.i0erent care e su6iectul, tu te *ntorci mereu la teatru +i actori))) Oc7ii s-i mari +i ne1ri erau plini .e *ncre.ere +i, c7iar 6eat 0iin., ar-ta ele1ant *n re.in1ota .e cati0ea ro+ie) L Actorii +i actri/ele s*nt ni+te ma1icieni) Ei a.uc tot 0elul .e *nt*mpl-ri *n scen-, le inventea5-, creea5-) L A+teapt- numai s- ve5i cum li se scur1e mac7ia8ul n-cl-it .e su.oare, *n c-l.ura luminilor rampeiG mi4a aruncat el) L Tu vor6e+tiM Tu, care ai renun/at la toate pentru a c*nta la vioar-M S4a *ntunecat la 0a/-) L Ai .reptate, a recunoscut el, posomor*t)

20

Tot satul +tia c- intrase *n con0lict cu tat-l s-u, 0iin.c- re0u5a s- se *ntoarc- la #aris pentru a4+i termina stu.iile) L Atunci c*n. c*n/i, cree5i ceva) =aci un 6ine cuiva) #entru mine, -sta e un lucru s0*nt) L C*nt, +i asta m- 0ace 0ericit) Ce poate 0i at*t .e 6ine sau .e s0*nt *n astaM ,ar cinismul s-u *ncetase s- m- mai impresione5e) L Am tr-it o via/- *ntrea1- al-turi .e ni+te oameni care nu erau *n stare s- cree5e +i s- sc7im6e nimic) #entru mine, actorii +i mu5icienii s*nt s0in/i) L S0in/iM !inecuv*nta/iM !un-tateM Lestat, lim6a8ul t-u m- .ep-+e+te, sincer s- 0iuG Am 5*m6it, cl-tin*n. .in cap) L Nu m- *n/ele1i) Vor6esc acum .e caractere, nu .e cre.in/e) Vor6esc .e cei care nu accept- s- .uc- o via/6anal-, .e cei ce vor s- .evin- mai 6uni) uncesc, 0ac sacri0icii, ac/ionea5-))) Cuvintele mele l4au emo/ionat +i, .e alt0el, m- miram eu *nsumi .e ceea ce spusesem) i totu+i, aveam impresia cl4am 8i1nit) L Asta *nseamn- sacru, s0*nt, am continuat) ,umne5eu e:ist- sau nu e:ist-, s*nt .e acor.) tiu asta, a+a cum +tiu c- s*ntem *ncon8ura/i .e mun/i +i c- stelele str-lucesc) L C7iar cre5i astaM a insistat Nicolas) L #oate c- .a, poate c- nu) Nu puteam suporta s-4l v-. tristK cre. c- acesta a 0ost motivul pentru care i4am povestit .espre 0u1a mea cu trupa .e italieni) I4am .e5v-luit .espre acele 5ile .e intens- 0ericire unele lucruri .espre care nu mai vor6isem nim-nui, nici m-car mamei) L E oare posi6il ca .-ruirea +i primirea unei atare 0ericiri s- nu 0ie un lucru 6unM ?uc*n.u4ne piesa, am *m6o1-/it e:isten/ele acelor oameni) Cre.e4m-, e ceva ma1icG A cl-tinat .in cap +i mi4am .at seama c- ar 0i vrut s- spun- unele lucruri, .ar t-cea, .in respect pentru mine) L Nu *n/ele1i, nu4i a+aM l4am *ntre6at) L Lestat, p-catul pare *ntot.eauna un lucru 6un, a spus, serios) ,e ce cre5i c- !iserica i4a con.amnat .intot4 .eauna pe actoriM Te4ai sim/it 0ericit acolo, pe scen-, 0iin.c- .omnea o atmos0er- lasciv- +i .estr-6-lat- +i 0iin.c- */i 0-cea pl-cere s-4/i s0i.e5i tat-lG)) L Nu, Nic<i) ,e o mie .e ori, nu) L Lestat, s*ntem .oi p-c-to+i, a spus, 5*m6in.) Am 0ost a+a .intot.eauna) Am*n.oi ne4am purtat ur*t) Asta ne lea1-) Era r*n.ul meu s- m- *ntriste5 +i s- m- simt 8i1nit) Aveam impresia c- acea clip- .e aur trecuse) L Ascult-, am i56ucnit, ce4ar 0i s- te .uci s-4/i iei vioara +i s- mer1em s- c*nt-m *n p-.ure, acolo un.e mu5ica nu va tre5i pe nimeni) Vom ve.ea atunci .ac- are sau nu ceva 6un *n eaG L Ai *nne6unitG a e:clamat el) =-r- s- se las- *ns- ru1at, s4a *n.reptat spre u+-, apuc*n. +i o sticl-) L4am urmat) Ie+in. .in camera sa, cu vioara *n m*n-, mi s4a a.resat; L S- mer1em la ru1ul vr-8itoarelorG #rive+te clarul .e lun-) Vom c*nta .ansul .iavolului pentru .u7urile vr-8i4 toarelor moarte) Am i56ucnit *n r*s) Cre. c- eram tare 6e/i, pentru a ne preta la un asemenea 8ocG L Vom s0in/i .in nou acel loc, prin mu5ica noastr- cea 6un- +i nepri7-nit-) Trecuser- ani .e c*n. nu mai 0usesem acolo) Luna str-lucea *n.ea8uns .e tare, *nc*t ne *n1-.uia s- .eslu+im sinistrul cerc .e st*lpi calcina/i, *n-l/*n.u4se .in p-m*ntul *n care, .e un veac, nu mai *ncol/ise nimic) ,e parc- p-.urea p-stra respectuoas- .istan/a) Un 0ior ne.e0init m4a str-6-tut, .ar era numai o um6r-, 0a/- .e spaima tr-it- *n copil-rie, la au5ul cuvintelor; >ar+i .e vii>),antela al6- .e la 1*tul lui Nic<i str-lucea *n lumina pali.-K s4a pornit s- c*nte o melo.ie /i1-neasc- +i, *n acela+i timp, s- .anse5e *n cerc) A+e5at pe un 6utuc *nne1rit, am tras o .u+c- .in sticl- +i, a+a cum mi se *nt*mpl- mereu, mi4am sim/it inima str*ns- ascult*n.u4l cum c*nta) Ce alt p-cat putea 0i mai mare .ec*t s-4/i petreci via/a *ntr4o asemenea 0un.-tur-M n cur*n., am *nceput s- pl*n1, *n t-cere) ,e+i mi se p-rea c- mu5ica nu *ncetase, l4am v-5ut pe Nic<i l*n1- mine, *ncerc*n. s- m- console5e) i4a spus clumea e un pu/ plin cu ne.reptate +i c-, .ac- acum eram pri5onieri *n acest *n1ro5itor col/ al =ran/ei, *ntr4o 6un- 5i aveam s- eva.-m) 4am 1*n.it la mama, *nc7is- *ntre 5i.urile castelului nostru, +i m4a cuprins o triste/e .e nesuportat) Nic<i a *nceput .in nou s- c*nte +i m4a s0-tuit s- .anse5, c-ci .ansul avea s- m- 0ac- s- uit .e toate) ,a, te 0ace s- ui/i) E un p-catM Notele p-reau c- i5vor-sc .in vioar-, ca tot at*tea m-r1ele .e aur) Am *nceput s.anse5 *n 8urul tovar-+ului meu, iar mu5ica lui a .evenit mai 1rav-, mai 0renetic-) ,es0-c*n.u4mi 0al.urile mantiei am privit luna) u5ica se *n-l/a *n 8urul nostru ca un 0um +i nu mai ve.eam .ec*t cerul *nstelat, pe care se pro0ilau,

21

*ntuneca/i, mun/ii) Amintirea acelei nop/i ne4a apropiat +i mai mult)

N4A TRECUT mult, *ns-, +i ceva e:traor.inar s4a *nt*mplat) Era t*r5iu +i eram .in nou la 7an) ,eo.at-, Nicolas a .at 1las i.eii ce ne m-cina pe am*n.oi .e at*ta vreme) Tre6uia s- 0u1im la #aris) C7iar +i 0-r- un 6an *n 6u5unare, tot aveam s- o .ucem mai 6ine .ec*t aici) C7iar +i *n postura .e cer+etori) L Ei 6ine, vom cer+i pe str-5i, Nic<i, i4am spus, c-ci pre0er s- 0iu sp*n5urat .ec*t s- consimt a 8uca rolul veri+o4 rului s-rac .in provincie, care cer+e+te pe la casele cele mari) L Cre.eai c- asta4mi .orescM Eu nu4mi .oresc .ec*t s- scap .e ei, Lestat) ,in partea mea, n4au .ec*t s- crape to/i) tiam, 6ine*n/eles, c- 0u1a noastr- va 0i .e o mie .e ori mai 1rav- .ec*t prece.entele) Nu mai eram copii, ci oameni *n toat- 0irea) Cu si1uran/-, p-rin/ii no+tri aveau s- ne 6lesteme, iar asta nu ne prea *n.emna s- r*.em) A8unseser-m la o v*rst- la care +tiam .e8a ce *nseamn- mi5eria) L i ce vom 0ace la #aris, c*n. ne va apuca 0oameaM l4am *ntre6at) Voi mer1e la v*n-toare .e +o6olani, pentru cin-M L Eu am s- c*nt la vioar- pe 6oulevar. .u Temple, .ac- va 0i nevoie, iar tu vei *ncerca s-4/i a0li .e lucru *n vreun teatru) ,e ast- .at-, m- provoca; Bai.e, Lestat, a8un1e cu vor6-riaG Ac/ionea5-G Cu 0i5icul t-u, nu4/i va 0i 1reu s- te an1a8e5iG Turnura luat- .e >.iscu/ia noastr-> m- *nc*ntaG ,ar, mai presus .e orice, *mi pl-cea 0aptul c- Nicolas cre.ea *ntr4 a.ev-r c- eram *n stare .e ceea ce puneam la cale) 9*n.ul la e:isten/a steril- pe care o .uceam ne 0-cea s- 0ier6em .e 0urie) Am revenit la i.eea mea, con0orm c-reia mu5ica +i teatrul erau 0olositoare, 0iin.c- respin1eau 7aosul, a.ic- e:is4 ten/a lipsit- .e sens) ,intr4o .at-, mi4am spus c- apropiata moarte a mamei nu avea nici un sens, a+a c- i4am .e5v-luit lui Nicolas cele spuse .e ea; >I.eea m- *n1ro5e+teG> ,ac- 0usese *n acea sear- vreo clip- .e aur, trecuse cu si1uran/-, 0iin. urmat- .e ceva cu totul .i0erit) I4a+ 0i putut spune clipa 6e5nei, .ac- n4ar 0i 0ost sc-l.at- *ntr4o lumin- ireal-) i4am .at seama, e:act pe c*n. pronun/am aceste cuvinte, c- moartea nu ne .e5v-luie scopul pentru care am vie/uit) C7iar +i ateul cel mai *n0ocat *+i *nc7ipuie c- *n clipa mor/ii va ve.ea cu a.ev-rat .ac- e:ist- sau nu ,umne5eu) L ,ar, iat-, am e:clamat, *n clipa suprem- nu .escoperim a6solut nimicG #ur +i simplu ne oprim) Trecem, 0-r- s- ne .-m seama, *n ne0iin/-) Am i56ucnit *n r*s) /i .ai seamaM #ur +i simplu ne oprim) Nu vom a0la nicio.at- .e ce s4a *nt*mplat, nici m-car nu vom +ti c- s4a *nt*mplatG Vom muri 0-r- s- o +tim) ntre1 7aosul lipsit .e semni0ica/ie, care ne *ncon8oar-, va continua 0-r- ca noi s-4i mai 0im martori) Nu vom avea nici m-car acea 0-r*m- .e putere care ne permite s-4i c-ut-m un sens, *n mintea noastr-) Vom 0i pleca/iG Vom 0i mor/i, 0-r- s- +tim m-car c- am muritG Nu mai r*.eam) n/ele1eam per0ect ceea ce spuneamG Nici o 8u.ecat- .e apoi, nici o ultim- e:plica/ie, nici o clip- luminoas- *n care c7iar +i cele mai *n1ro5itoare p-cate s- 0ie r-scump-rateG Vr-8itoarele arse .e vii n4aveau s- 0ie r-56unate) Nimeni nu ne va e:plica nimic, nicio.at-G Nu, .e 0apt, nu *n/ele1eam, ve.eamG N4am 0ost *n stare s- emit .ec*t un sin1ur sunet; L O7G L4am repetat iar +i iar, mereu mai tare, lu*n.u4mi capul *n m*ini) mi ve.eam 1ura 0orm*n. acel >O> pe care i4l .escrisesem mamei) Era ca un su17i/, care */i scap- 0-r- voie) Nu mai reu+eam s- *i pun cap-t) Nicolas a *nceput s- m- 51*l/*ie) L LestatG ncetea5-G Imposi6il) Am aler1at la 0ereastr- +i am privit stelele) Insuporta6ilG Nu mai puteam *n.ura acest vi. a6solut, aceast- t-cere, a6sen/a oric-rui r-spuns) Am *nceput s- r-cnesc, *n timp ce Nicolas m- tr-1ea *napoi *n-untru +i *nc7i.ea 0ereastra) L Totul va 0i 6ine, *mi repeta el) Cineva a 6-tut la u+-) Era 7an1iul, *n1ri8orat .e larma pe care o 0-ceam) L *ine, totul va 0i 6ine, insista Nicolas) Acum ar tre6ui s- te culci) Tre5isem toat- casa) Incapa6il s- m- st-p*nesc, am luat4o la 0u1- spre castel, cu Nicolas pe urmele mele, +i nu m4 am oprit .ec*t *n camera mea)

22

L Ai nevoie .e somn, a repetat el) ntins pe pat, astup*n.u4mi urec7ile cu m*inile, am continuat; L O7, o7, o7) L Ai s- ve5i, m*ine totul va 0i 6ine)

,AR, A ,OUA 5i .iminea/-, nimic nu mer1ea mai 6ine) Nici *n seara urm-toare) Iar noaptea care a urmat a 0ost c7iar mai rea) ,in e:terior, p-ream a6solut normal, .ar m- sim/eam ca 8upuit .e viu) Tremuram) Cl-n/-neam .in .in/i) ntu4 nericul m- *n1ro5ea) #riveam 0iecare o6iect, 0iecare persoan- care trecea prin prea8m-, .e parc- *n urma ei s4ar 0i a0lat un sin1ur lucru; moartea mea) ,ar nu mai era moartea, a+a cum mi4o *nc7ipuiam *nainte, ci a+a cum o ve.eam acum) A.ev-rata moarte, inevita6il-, ireversi6il-, care nu re5olv- nimicG n a1ita/ia .e nesuportat care m- st-p*nea, am *nceput, pentru prima oar- *n via/-, s- pun *ntre6-ri celorlal/i; L Cre5i *n ,umne5euM l4am *ntre6at pe Au1ustin) Cum po/i tr-i 0-r- s- cre5iM L Cre5i cu a.ev-rat *n cevaM *mi *ntre6am tat-l or6) ,ac- ai +ti c- urmea5- s- mori, ce4ai cre.e c- vei ve.eaM ,umne5eu sau *ntunericM Spune4miG L E+ti ne6unG Ai 0ost *ntot.eauna ne6unG Ie+i a0ar-, c-ci ne vei lua +i nou- min/ileG urla el) Nu mai eram *n stare s4o privesc pe mama, nici m-car nu4i puteam sta *n prea8m-) Nu voiam s-4i impun povara *ntre6-rilor mele) Nu puteam s- *n.ur 1*n.ul la ru1ul vr-8itoarelor) >#ieri/iG> spuneam, cu 1*n.ul la to/i cei ce muriserast0el, 0-r- s- 0i *n/eles nimic) ,up- o s-pt-m*n-, m- a0lam *nc- *n aceea+i stare) *ncam, 6eam, .ormeam, .ar 0iece clip- *mi era n-p-.it- .e panic- +i .urere) L4am *ntre6at pe preotul .in sat .ac- *ntr4a.ev-r cre.ea c- trupul lui Bristos se a0la pe altar *n clipa s0in/irii) Au5in.u4i 6*l6*ielile, *nt*lnin.u4i privirile *nsp-im*ntate, am plecat, mai .isperat ca nicio.at-) L Cum a+ putea continua s- tr-iesc, c*n. +tiu c- nu e:ist- nici o e:plica/ieM m4am *n0uriat eu) Nicolas mi4a propus s-4mi c*nte ceva la vioar-, c-ci mu5ica m4ar 0i putut lini+ti) - temeam c- mu5ica are s- m- tul6ure prea tare, .ar am co6or*t *mpreun- cu Nicolas *n liva.-, iar el mi4a c*ntat toate ariile pe care le cuno+tea) - a+e5asem s-4l ascult, c7ircit *n mine *nsumi, cl-n/-nin. .in .in/i, .e+i era soare) Sunetele pline .e puritate p-reau c- umplu liva.a +i *ntrea1a vale cu 0armecul lor) La s0*r+it, Nicolas m4a cuprins *n 6ra/e +i am r-mas t-cu/i o vreme, .up- care mi4a spus; L Cre.e4m-, Lestat, are s- treac-, ai s- ve5iG L C*nt- mai .eparte, i4am r-spuns) u5ica n4are nici o vin-) A 5*m6it +i a *ncuviin/at; s-4i 0acem voia ne6unuluiG tiam c- nu4mi va trece nicio.at-, .ar m- sim/eam plin .e recuno+tin/- la 1*n.ul c- e:ista ceva at*t .e 0rumos precum aceast- mu5ic-) Nimic nu putea 0i *n/eles, nimic nu putea 0i sc7im6at, .ar se putea crea pu/in- 0rumuse/e) Aventur*n.u4m- *n interiorul 6isericii, am *n1enunc7eat l*n1- perete +i am sim/it aceea+i recuno+tin/- contempl*n. vec7ile statui, .e1etele, nasurile +i urec7ile lor at*t .e 0in sculptate, e:presiile 0e/elor lor, 0al.urile ample ale ve+mintelor) Ne r-m*n, cel pu/in, aceste lucruri 0rumoase, mi4am spus) Balal *m6-r6-tareG ,ar natura, *n toate *n0-/i+-rile ei, *+i pier.use, pentru mine, orice urm- .e 0rumuse/e) #riveli+tea unui copac sin1uratic *n mi8locul c*mpului m- 0-cea s- pl*n1) Am s- v- .e5v-lui o tain-) Nu mi4a trecut nicio.at-G

S CARE 0usese cau5aM Serile prelun1ite .e 6e/ie +i palavre sau 0aptul c- mama *mi .e5v-luise c- avea s- moarcur*n.M Sau, poate, lupiiM Ori o vra8- aruncat- asupra ima1ina/iei mele .e c-tre ru1ul vr-8itoarelorM Ba6ar n4am) Era .e parc- ceva .in a0ar- se cui6-rise *n mine) Cu 6rutalitate, o simpl- i.ee .evenise realitate) Te po/i supune unui ast0el .e 0enomen, .ar nu4l po/i provoca) =-r- *n.oial-, 1roa5a avea s- se atenue5e, .ar cerul nu mi s4a mai p-rut nicio.at- la 0el .e al6astru ca *nainte) C7iar +i *n clipele .e intens- 0ericire, 6e5na, sentimentul 0ra1ilit-/ii noastre +i al .e+ert-ciunii speran/elor p*n.eau .e un.eva) #oate c4a 0ost un presentiment, .ar nu prea4mi vine a cre.e) Era ceva mult mai 1rav +i, la .rept vor6in., nu cre.

23

*n presim/iri)

N ORICE CAC, am avut 1ri8- ca *n momentele .e a.*nc- .isperare s- nu 0iu *n prea8ma mamei, c-ci n4a+ 0i vrut s- pronun/ ceva care s4o tul6ure) Ceilal/i au avut *ns- 1ri8- ca ea s- a0le c- *nne6unisem) Ea a 0ost cea care a venit la mine *n prima .uminic- a postului #a+tilor) Eram sin1ur la mine *n camer-) #lecaser- cu to/ii s- va.- 0ocul uria+ care se *n-l/a, con0orm o6iceiurilor locului, *n acea sear-) Uram acest ritual, care mi se p-rea a pose.a o latur- *nsp-im*nt-toare; pocniturile 0l-c-rilor, .ansurile +i c*nte4 cele, /-ranii care .e0ilau prin live5i, inton*n. melo.ii stranii) Unul .intre preo/ii satului a 1-sit aceste o6iceiuri p-1*ne, .ar s-tenii l4au alun1at) O-ranii /ineau la aceste tra.i/ii, care le promiteau recolte 6o1ate) n acea sear-, mai mult .ec*t oric*n., recuno+team *n ei pe urma+ii vr-8i4 toarelor) St-team *n camera mea, lupt*n. *mpotriva .orin/ei .e a m- ri.ica +i .e a m- .uce la 0ereastr-, ca s- a.mir marele 0oc care m- atr-1ea +i m- *n1ro5ea *n e1al- m-sur-) ama a intrat, a *nc7is u+a *n urma ei +i m4a anun/at c- vrea s-4mi vor6easc-) Era plin- .e tan.re/e) L Te a0li *n starea asta, 0iin.c- ai a0lat c- voi muriM ,ac- acesta este a.ev-rul, spune4miG ,-4mi m*inileG Era at*t .e 0ra1il- *n roc7ia ei ponosit-, cu p-rul .espletitG i s4a p-rut .esc-rnat-) I4am spus a.ev-rul; nu +tiam ce se *nt*mplase cu mine) Apoi am *ncercat s-4i e:plic nelini+tile care m- torturau 0-r- *ncetare, *ncerc*n. s- atenue5 1ro5-via lo1icii mele) 4a ascultat *n t-cere +i apoi a spus; L =iule, tu e+ti un lupt-tor *nn-scut) Nu accep/i nicio.at- nimic) ,ar, .evreme ce asta este soarta *ntre1ii omeniri, .e ce re0u5i s- i te supuiM L Nu potG a venit lamenta6ilul meu r-spuns) L ,e asta te iu6esc at*t .e mult) E+ti sin1urul *n stare s- ai6- asemenea vi5iuni *n .ecorul sor.i. al unei o.-i .e 7an, capa6il 0iin., *n acela+i timp, s- te revol/i *mpotriva acestei vi5iuni, a+a cum */i st- *n 0ire, .e alt0el) Am *nceput s- pl*n1K .e+i +tiam c- nu spusese toate acestea ca s- m- .o8eneasc-) A scos .in 6u5unar o 6atist-, pe care a .esp-turit4o, l-s*n. la iveal- mai multe mone.e .e aur) L Ai s-4/i revii, mi4a spus) #*n- atunci, *ns-, moartea */i va 0ace via/a amar-) n cur*n. */i vei .a seama c- am .reptate) Ascult-4m-) Am c7emat me.icul +i am stat .e vor6- cu 6-tr*na moa+- .in sat, care +tie c7iar mai multe .ec*t el) Am*n.oi spun c- n4am s4o mai .uc mult) L am-, te ro1, *ncetea5-, i4am spus, con+tient .e e1oismul meu, .ar incapa6il s- mi4l st-p*nesc) ,e ast- .at-, nu mai vreau nici un .ar) Ascun.e 6aniiG L Stai 8osG i4a ar-tat cu .e1etul 6-ncu/a .e l*n1- vatr-) n cele .in urm-, am ascultat4o, iar ea s4a a+e5at l*n1- mine) L tiu c- tu +i Nicolas ave/i .e 1*n. s- 0u1i/i) L N4am s- plec, mam-))) L))) #*n- c*n. eu nu voi 0i murit, nu4i a+aM Nu i4am r-spuns) Nu cre. c- a+ putea .escrie ceea ce sim/eam) Nervii *mi erau tensiona/i la ma:imum +i mi se cerea s- accept 0aptul c- aceast- 0emeie, care se mi+ca +i r-su0la al-turi .e mine, avea s- *ncete5e a mai tr-i, avea sputre5easc- +i s- se .escompun-, c- su0letul ei se va cu0un.a *ntr4un 7-u 0-r- 0un., iar toate su0erin/ele *n.urate .e ea *n cursul vie/ii vor .eveni neant) =i1ura ei .elicat- p-rea pictat- pe un 1iul1iu) L Vreau s- pleci la #aris, Lestat) Ia 6anii ace+tia, s*nt tot ce mi4a mai r-mas .e la 0amilia mea) Vreau s- te +tiu la #aris, Lestat) Vreau s- mor +tiin. acest lucru) Am privit4o *n.elun1, cuprins .e uimire) ,orin/a4i .e a m- convin1e o 0-cea s- par- aproape 0urioas-) L oartea m- *n1ro5e+te, a continuat, +i4/i 8ur c- am s- *nne6unesc .ac- nu te voi +ti la #aris, *n s0*r+it li6er, atunci c*n. ea va veni) Am *ntre6at4o .in priviri; e4a.ev-ratM L Te4am re/inut aici, *n aceea+i m-sur- ca +i tat-l t-u, a urmat) Nu .in or1oliu, ci .in e1oism) ,ar vreau s-4mi r-scump-r 1re+eala) Vreau s- te v-. plec*n.) Nu m- interesea5- ce4ai s- 0aci, o .at- a8uns la #aris) N4ai .ec*t s- c*n/i pe str-5i, acompaniat .e Nicolas, sau s- .evii saltim6anc *n t*r1ul Saint49ermain) #leac- +i, orice4ai 0ace, 0-4o c*t te pricepi mai 6ine) Am vrut s- o cuprin. *n 6ra/e) ai *nt*i, a .evenit ri1i.-, apoi s4a a6an.onat +i am *n/eles ime.iat motivul o6i+nuitei sale re5erve) A *nceput s- pl*n1-) Am savurat .urerea e:tatic- a acestei clipe) i4era ru+ine .e pl-cerea care m- *ncerca, .ar nu *mi venea s- o mai las .in 6ra/e) Am str*ns4o .in r-sputeri +i am s-rutat4o pentru tot at*tea

24

.a/i c*n. nu m- l-sase s- o 0ac) Eram ca .ou- 8um-t-/i ale unui *ntre1) Apoi ea s4a calmat +i m4a respins cu m*na4i 6l*n.-, .ar 7ot-r*t-) i4a vor6it mult, spun*n.u4mi lucruri pe care, atunci, nu le4am *n/eles) i4a e:plicat c- eram precum o parte secret- a anatomiei sale, un or1an pe care 0emeile nu4l au) L E+ti 6-r6atul care .oarme *n mine) Iat- .e ce te4am /inut aici, tem*n.u4m- c- va tre6ui s- tr-iesc 0-r- tine) - sim/eam pu/in .ep-+it) Nu cre5usem c- o 0emeie era capa6il- s- simt- +i nici s- e:prime ast0el .e lucruri) L Tat-l lui Nicolas v- cunoa+te inten/iile) Ban1iul v4a au5it .iscut*n.) Tre6uie s- pleca/i c*t mai cur*n.) Lua/i .ili1enta m*ine *n 5ori) S-4mi scrii .e cum ve/i 0i a8uns la #aris) E:ist- 1r-m-tici *n Cimitirul Inocen/ilor, *n apropierea pie/ei Saint49ermain) ncearc- s- a0li unul care cunoa+te italiana) n 0elul acesta, numai eu */i voi putea citi scrisoarea) ,up- plecarea ei, am stat o vreme cu0un.at *n 1*n.uri) Apoi *ntunericul +i .isperarea s4au topit ca prin 0armec +i am co6or*t, aler1*n. ca un ne6un *nspre sat, pentru a4l vesti pe Nicolas c- urma s- plec-m la #arisG ,e ast- .at-, nimic nu ne mai st-tea *n cale) L4am 1-sit st*n. *n 8urul unui 0oc .e ta6-r- cu ai s-i +i l4am c7emat .eoparte) Ne4am oprit l*n1- o p-+une) Aerul era *nc-rcat .e miresmele proaspete ale prim-verii) Am sc7i/at c*/iva pa+i .e .ans) L ,u4te +i a.u4/i vioaraG i4am stri1at) C*nt-4mi un c*ntec .espre .rumul nostru spre #aris) #lec-m m*ine *n 5oriG L i ce vom m*nca la #arisM a 0re.onat el, pre0-c*n.u4se a c*nta la o vioar- *nc7ipuit-) ai ai +i4acum .e 1*n. sv*ne5i +o6olani pentru cin-M L Nu m-4ntre6a ce vom 0ace acoloG Important e s- a8un1em mai *nt*i)

2 ,U#" NICI .ou- s-pt-m*ni, m- a0lam *n mi8locul mul/imii ce *mp*n5ea vastul Cimitir al Inocen/ilor, cu 1aleriile lui 6oltite +i cu 1ropile4i comuneK asaltat .e larm- +i .e putoare, st-team aplecat peste um-rul unui 1r-m-tic italian, c-ruia *i .ictam prima scrisoare c-tre mama) A8unseser-m cu 6ine, c-l-torin. 5i +i noapte, +i locuiam *n le .e la CitA) Eram ne6uni .e 0ericire, iar #arisul era at*t .e 0rumos, .e ma1ni0ic, *nc*t .ep-+ea orice *nc7ipuire) A+ 0i vrut s-4i pot scrie eu *nsumi) S-4i e:plic ceea ce sim/eam trec*n. pe str-5ile pline .e cer+etori, .e v*n5-tori am6ulan/i +i .e no6ili) S- *i .escriu casele cu patru +i cinci eta8e ce m-r1ineau marile 6ulevar.e, cale+tile care *+i croiau .rum pe #ont Neu0 sau pe #ont .e la Notre4,ame, *n .rum spre Luvru sau spre #alatul Re1al) S-4i 5u1r-vesc oamenii, .omnii 0rumo+i cu ciorapi .e m-tase +i panto0i .e culori pastelate, care se plim6au pe str-5ile noroioase, le1-n*n.u4+i 6astoanele cu m-ciulii .e ar1intK .oamnele cu peruci pline .e perle +i roc7ii cu crinolin- .in m-tase +i muselin-) S-4i povestesc cum o 5-risem c7iar +i pe re1in-, plim6*n.u4se prin 1r-.inile .e la Tuileries) ,esi1ur, mama v-5use toate acestea *nainte ca eu s- m- 0i n-scut, .eoarece *n tinere/e locuise cu tat-l ei la Napoli, Lon.ra +i Roma) ,ar visam c- *mp-rt-+esc cu ea ceea ce *mi .-ruise, corurile .e la Notre4,ame, ca0enelele ticsite *n care ne *nt*lneam cu prietenii lui Nicolas, serile petrecute la Come.ia =rance5- un.e, *m6r-cat cu unul .in super6ele costume ale prietenului meu, *i sor6eam .in priviri, cu venera/ie, pe actorii .e pe scen-) n loc .e toate acestea, scrisoarea mea se limita la .ou- in0orma/ii, care aveau s- 0ie, cu si1uran/-, 6ine primite; a.resa mansar.ei *n care locuiam +i urm-toarea +tire; >Am 0ost an1a8at la un teatru a.ev-rat, pentru a *nv-/a meseria .e actor +i, 0-r- *n.oial-, 0oarte cur*n., voi 8uca *ntr4o pies-) > Nu i4am vor6it .espre cele +ase eta8e pe care tre6uia s- le urc-m, .espre oamenii care urlau +i se 6-teau su6 0erestrele noastre +i nici .espre 0aptul c-, .in cau5a .orin/ei mele .e a colin.a teatrele, aveam s- r-m*nem *n cur*n. 0-r- nici un 6an) Nu i4am scris nici .espre 0aptul c- teatrul *n care m- an1a8asem nu era .ec*t un mic sta6iliment 6ulevar.ier, un.e *n.eplineam *n acela+i timp 0unc/iile .e 1ar.ero6ier, casier, portar +i om la toate) n po0i.a acestor lucruri, eram *n al nou-lea cer, +i Nicolas a+i8.erea, .e+i nici una .intre marile orc7estre ale capitalei nu voise a4l an1a8a) Era solist la micul teatru *n care lucram +i eu, iar *n 5ilele .e s-r6-toare c*nta pe str-5i, *n timp ce eu 0-ceam c7eta) Nu sim/eam nici o ru+ine) n 0iecare sear-, urcam *napoi *n mansar.a noastr-, cu c*te o sticl- .e vin prost +i c*te un coltuc .in .elicioasa p*ine pari5ian-, at*t .e 1ustoas- 0a/- .e cea .in Auver1ne) La lumina unicei noastre lum*n-ri, c-m-ru/a p-rea un palat) Ci.urile +i pla0onul erau .e ipsos, iar po.eaua era acoperit- cu parc7et) #etreceam ore *ntre1i plim6*n.u4ne pe str-5i, a.mir*n. vitrinele ma1a5inelor pline .e 6i8uterii +i ar1int-rie, .e tapiserii +i statui, .e o 6o1-/ie nemaiv-5ut-) C7iar +i mirosul 1re/os al pie/elor .e carne m- *nc*nta) Tumultul ora+ului, a1ita/ia miilor .e muncitori, 0unc/ionari, arti5ani, toate m- 0ascinau)

25

n timpul 5ilei, aproape c- uitam .e 1roa5nica vi5iune .e la 7an, mai pu/in atunci c*n., pe vreo str-.u/- mur.ar-, 5-ream un ca.avru care nu 0usese *nc- ri.icat, ori atunci c*n. se *nt*mpla s- nimeresc *n place .e 9reve *n timpul unei e:ecu/ii) #lecam .e acolo 51*l/*it .e 0risoane, 1em*n.) Amintirile acestea m4ar 0i urm-rit, .ar Nicolas ve17ea atent) L Lestat, s- nu mai vor6im .e ve+nicie, .e ceea ce e scris ori nu poate 0i cunoscutG ,ac- insistam, m- amenin/a) La c-.erea nop/ii L momentul pe care4l uram cel mai mult, 0ie c- avusesem o 5i 6un- sau una rea L sim/eam panica urc*n. *n mine) Un sin1ur lucru putea s- m- apere *mpotriva ei; c-l.ura +i anima/ia teatrului str-lucitor iluminat) Aveam 1ri8- s- a8un1 acolo *naintea c-.erii *ntunericului) n #arisul acelor vremuri, teatrele .e 6ulevar. erau aproape clan.estine) ,oar Come.ia =rance5- +i Teatrul Italienilor aveau acor.ul autorit-/ilorK iar *ntre1 repertoriul serios le apar/inea .e .rept, a.ic- at*t come.ia, c*t +i tra1e.ia, precum +i piesele lui Racine, Corneille +i ale 1enialului Voltaire) Cu toate acestea, 6-tr*na comme.ia .ellDarte, pe care o iu6eam at*t .e mult, cea a lui #antalone, Arlec7ino, Scaramouc7e +i a ciracilor acestora, *+i continuase e:isten/a, *n compania 0unam6ulilor, acro6a/ilor, 8on1lerilor +i marioneti+tilor, pe estra.ele .in t*r1urile Saint49ermain +i Saint4Laurent) Teatrele .e 6ulevar. proveneau tot .in t*r1uri) #e vremea mea, .eveniser- .e8a sta6ilimente permanente, *n+irate pe 6oulevar. .u Temple) #u6licului mai pu/in *nst-rit, care nu4+i putea permite s- 0recvente5e teatrele mai ele1ante, i se a.-u1au numero+i mem6ri ai aristocra/iei +i ai marii 6ur17e5ii, care se *n17esuiau *n s-lile +i *n lo8ele teatrelor noastre pentru a se 6ucura .e antrenul spectacolelor +i .e talentul actorilor) ,-.eam repre5enta/ii .e comme.ia .ellDarte, cu improvi5a/ii mul/umit- c-rora 0iecare spectacol se .eose6ea .e toate cele .inainte) C*ntau +i se sc-l*m6-iau, nu .oar .e .ra1ul pu6licului, ci +i pentru a nu 0i acu5a/i c- impietau asupra monopolului teatrelor o0iciale) Teatrul >meu> era o cl-.ire vec7e +i .-r-p-nat-, *n care nu *nc-peau mai mult .e trei sute .e persoane, .ar scena +i accesoriile erau ele1ante, cortina .e cati0ea al6astr- era lu:oas-, iar lo8ele private puteau 0i i5olate .e restul s-lii) C*t .espre come.ian/i, eu *i 1-seam nespus .e talenta/i, *n stare .e orice) C7iar .e n4ar 0i 0ost 0rica mea .e *ntuneric, s*nt convins c- a+ 0i sim/it aceea+i imens- pl-cere, intr*n. *n 0iecare sear- pe u+a re5ervat- arti+tilor) Sear- .e sear-, p-trun.eam *ntr4un mic univers plin .e c7iote, .e r*sete +i cion.-neli, *n care 0iecare se tre5ea amestecatK poate c- nu eram c7iar prieteni, .ar eram cu to/ii 6uni camara5i) Nicolas era, .esi1ur, mai pu/in entu5iasmat, .evenin. .e4a .reptul sarcastic atunci c*n. *l vi5itau prietenii s-i mai *nst-ri/i) Ace+tia .in urm- se *ntre6au .ac- nu cumva *nne6unise .e suporta s- .uc- o asemenea via/-) Iar c*n. mve.eau pe mine, 0iul unui marc7i5, a8ut*n. actri/ele s-4+i *m6race roc7iile ori 1olin. vreo 1-leat- cu ap- mur.ar-, r-m*neau 0-r- 1las) !ine*n/eles, to/i ace+ti tineri 6ur17e5i nu visau .ec*t un sin1ur lucru; s- intre *n aristocra/ie prin c-s-torie sau cump-r*n.u4+i titlurile) Nu m- sim/eam .eloc atras .e ei) C*t .espre ceilal/i, come.ian/ii, ace+tia n4aveau 7a6ar .e ori1inile mele, c-ci *mi a6an.onasem a.ev-ratul nume, Lestat .e Lioncourt, +i a.optasem un pseu.onim artistic, Lestat .e Valois) nv-/am c*t puteam .e mult .espre arta .ramatic-K *nv-/am te:te pe .ina0ar-, *i maimu/-ream pe cei .in 8ur +i4mi 5-p-ceam cole1ii cu nes0ir+ite *ntre6-ri) Nu m- opream .ec*t pentru a4l asculta pe Nicolas c*nt*n.u4+i solo4ul .in 0iece sear-, cel mai a.esea o sonatin- care *nc*nta pu6licul spectator) i, *n tot acest timp, a+teptam s-4mi vin- r*n.ul, clipa *n care 6-tr*nii actori pe care *i s*c*iam, *i imitam +i *i serveam ca o slu1-, aveau s-4mi spun-; >=oarte 6ine, Lestat, *n seara asta vei 8uca rolul lui Lelio) tii ce ai .e 0-cut>) Am a+teptat p*n- *n luna au1ust) #arisul era toropit .e ar+i/-) n sala plin-, pu6licul ner-6.-tor *+i 0-cea v*nt cu 6atistele sau cu evantaie improvi5ate .in pro1rame) =ar.ul al6 se topea pe m-sur- ce *l aplicam pe 0a/-) #urtam cel mai 0rumos costum .e cati0ea al lui Nicolas +i o sa6ie .e carton +i, *nainte .e a4mi 0ace intrarea *n scen-, tremuram .in toate *nc7eieturile) Am a.resat s-lii un 5*m6et str-lucitor +i am salutat cu un 1est lent) ,e *n.at- ce m4am tre5it 0a/- *n 0a/- cu pu6licul, tracul mi s4a evaporat) Apoi am contemplat4o pe 0rumoasa =laminia .e parc- o ve.eam pentru prima oar-) Tre6uia s- o cuceresc pe aceast- t*n-r- 0emeie) Scena *mi apar/inea) n vreme ce noi trop-iam pe plat0orma .e sc*n.ur-, cu o veselie ne6uneasc-, altern*n. certurile cu *m6r-/i+-ri +i 0elurite 1ium6u+lucuri, spectatorii se stricau .e r*s) Sim/eam, cu o intensitate aproape material-, aten/ia pu6licului concentrat- asupra noastr-) =iecare 1est al nos4 tru, 0iecare replic- spus-, *i smul1ea c*te un torent .e r-cnete, +i4am 0i putut continua a+a *nc- vreo 8um-tate .e or-, .ac- tovar-+ii no+tri, .ornici +i ei s-4+i 0ac- num-rul L .up- cum spuneau ei L n4ar 0i s0*r+it prin a ne tra1e *n culise)

26

ul/imea ne ova/iona, *n picioare) i nu mai era, precum o.inioar-, o a.un-tur- .e /-rani, ci un pu7oi .e pari5ieni care cereau s-4i va.- pe Lelio +i =laminia) n penum6ra ce .omnea *n culise, m- cl-tinam) Nu mai ve.eam .ec*t 0e/ele spectatorilor *n-l/*n.u4se spre mine, .e .incolo .e luminile rampei) Voiam s- m- *ntorc *n scen-) Am *m6r-/i+at4o pe =laminia care mi4a *napoiat s-rutul cu tot at*t .e mult- pasiune) n cele .in urm-, Renau., 6-tr*nul nostru .irector, ne4a .esp-r/it; L E4n re1ul-, Lestat, a spus, cam lipsit .e entu5iasm, te4ai .escurcat 6ini+or) ,e4acum *nainte vei mai avea oca5ia s- 8oci .in c*n. *n c*n.) =-r- s-4mi .ea oca5ia s-4mi mani0est 6ucuria, Luc7ina, una .intre actri/e, a stri1at; L S- nu4/i *nc7ipui c- o s- scapi at*t .e ie0tinG E cel mai 0rumos actor .e pe *ntre1 6ulevar.ul +i4ai s-4i pl-te+ti a+a cum i se cuvine) Iar .e4acum *nainte, nu se va mai atin1e nici.ecum .e vreo m-tur- ori vreo 1-leat-G 4am speriat) Cariera mea risca s- se *nc7eie *nainte .e a 0i *nceput m-car) ,ar, spre surprin.erea mea, Renau. a ce.at 0-r- s- se t*r1uiasc-) ,esi1ur, eram 0oarte m-1ulit c- eram consi.erat c7ipe+, +i *n/elesesem c-, p*n- +i la #aris, Lelio, *n.r-1ostitul, tre6uia s- ai6- o /inut- m*n.r-, +i c- un aristocrat, la care ele1an/a este o a .oua natur-, era interpretul i.eal al acestui rol) Cu toate acestea, .ac- voiam s- m- impun *n 0a/a pu6licului pari5ian, ast0el *nc*t s- se vor6easc- .espre mine +i la Come.ia =rance5-, era necesar s- 0iu mai mult .ec*t un *n1er .ec-5ut cu plete .e aur) Tre6uia s- .evin un mare actor +i eram 7ot-r*t s- 0ie a+a) EU +i NICOLAS am s-r6-torit evenimentul printr4o 6e/ie monstruoas-) Toat- trupa a urcat p*n- *n mansar.a noastr-, iar eu m4am c-/-rat pe acoperi+ul alunecos +i mi4am .esc7is 6ra/ele, .e parc4a+ 0i vrut s- *m6r-/i+e5 *ntrea1a capital-, *n timp ce Nicolas, a+e5at pe mar1inea 0erestrei, m- acompania la vioar-) Carva noastr- a tre5it *ntre1ul cartierK 6lestemele cur1eau .in toate p-r/ile, .ar nou- nu ne p-sa) Am continuat s- c*nt-m +i s- .ans-m p*n- la ivirea 5orilor) A .oua 5i, *n 5-pu+eala sc*r6oas- a Cimitirului Inocen/ilor, am .ictat toat- povestea 1r-m-ticului italian, iar scrisoarea a pornit ime.iat) mi venea s- *m6r-/i+e5 0iecare trec-tor *nt*lnit *n cale) Eram Lelio) Eram actor) n septem6rie, numele meu a ap-rut tip-rit *n pro1ram) I l4am trimis mamei) ,e4acum nu mai 8ucam 6-tr*na Come.ia) #re5entam o 0ars- scris- .e un autor renumit, care, .in cau5a 1revei .ramatur1ilor, nu putea 0i pus- *n scen- la Come.ia =rance5-) !ine*n/eles, numele s-u nu ap-rea nic-ieri, .ar toat- lumea +tia c- povestea *i apar/ine +i, *n 0iecare sear-, 8um-tate .in oamenii .e la Curte se *n17esuiau *n teatrul lui Renau.) Nu 8ucam *n rolul principal, .ar interpretam un t*n-r *n.r-1ostit, ceea ce *mi convenea .e minune, +i 0iecare .intre apari/iile mele a *nsemnat un a.ev-rat trium0) Am *nv-/at rolul cu a8utorul lui Nicolas, care *mi repro+a 0-r- *ncetare 0aptul c- nu *nv-/am s- citesc) nc- .in cea .e a patra sear- .e .up- premier-, autorul mi4a a.-u1at c*teva replici) n timpul pau5ei, Nicolas se 6ucura +i el .e succes, interpret*n. o str-lucitoare sonat- .e o5art, care *i /intuia pe spectatori *n 0otolii) Eram invita/i la petreceri mon.ene) ,e mai multe ori pe s-pt-m*n-, .-.eam 0u1a la Cimitirul Inocen/ilor pentru a4i scrie mamei +i, cur*n., i4am putut trimite un scurt articol ap-rut *ntr4un 5iar en1le5, T7e SpectatorK acesta a.ucea elo1ii trupei noastre, .ar mai ales t*n-rului +napan 6lon. care c*+ti1a inimile tuturor 0emeilor *n cel .e4al treilea +i al patrulea act) !ine*n/eles, nu 0usesem *n stare s- *l citesc, .ar cel care mi4l a.usese *mi .-.use asi1ur-ri c- era lau.ativ, iar Nicolas mi4o con0irmase) O .at- cu primele 1eruri, mi4am luat o6iceiul .e a purta pe scen- mantia c-ptu+it- cu 6l-nuri .e lup, care era 0oarte apreciat-) - pricepeam acum mult mai 6ine s- m- mac7ie5, iar spectatoarele au *nceput s- *mi trimit- 6ile/ele .e amor) n 0iecare .iminea/-, Nicolas stu.ia mu5ica a8utat .e un maestro italian, .ar tot ne mai r-m*neau .estui 6ani pentru a ne 7r-ni pe s-turate +i a ne *nc-l5i .up- po0ta inimii) Scrisorile mamei veneau re1ulat, .e .ou- ori pe s-pt-m*n-, +i ea m- asi1ura c- starea s-n-t-/ii sale se ameliorase) Tu+ea mai pu/in .ec*t iarna trecut- +i nu su0erea .eloc) n sc7im6, m- anun/ase c- ta/ii no+tri ne rene1aser- +i re0u5au c7iar +i s- ne au.- numele pronun/at *naintea lor) Noi eram *ns- prea 0erici/i ca s- ne mai pese .e a+a ceva) ,ar, o .at- cu 0ri1urile iernii, 0rica mor6i.- .e *ntuneric s4a a1ravat consi.era6il)

9ERURILE pari5iene erau .estul .e 1reu .e suportat) S-racii se 17emuiau pe su6 por/i, tremur*n. .e 0ri1 +i .e 0oameK str-5ile nepavate se trans0ormaser- *n a.ev-rate mla+tini) Ve.eam copii cu picioarele 1oale, c7inuin.u4se su6

27

oc7ii no+tri, iar ca.avrele a6an.onate se *nmul/iser-) !inecuv*ntam, mai mult ca oric*n., mantia mea c-ptu+it- cu 6lan-) C*n. ie+eam *mpreun- cu Nicolas, *l cuprin.eam *n 6ra/e, su6 0al.urile ei protectoare +i *naintam *nl-n/ui/i prin potopul .e 5loat- ori ninsoare) n ciu.a 0ri1ului, eram 0ericit) Via/a se .es0-+ura a+a cum *mi .orisem .intot.eauna) tiam c- nu aveam sl*nce5esc prea mult *n teatrul lui Renau.) Toat- lumea m- asi1ura .e acest lucru) - ve.eam .e8a 0-c*n. turnee pe marile scene ale #arisului, la Lon.ra +i c7iar *n America, *n 0runtea unei trupe .e prim ran1) ,ar n4aveam nici un interes s- m- 1r-6esc) Cupa 0ericirii mele era plin-)

' SE ="CUSE .e8a luna octom6rie, +i #arisul c-5use pra.- unui 0ri1 1lacial) ,e la o vreme, mi se p-rea c- 5-resc, *n pu6lic, o 0i1ur- stranie, care m- 0-cea .e 0iecare .at- s- pier. +irul replicilor) Uneori, aproape uitam c- m- a0lu pe scen-) Apoi, 0i1ura .isp-rea, .e parc- totul n4ar 0i 0ost .ec*t un vis) ,up- vreo cincispre5ece 5ile m4am *ncumetat s-4i spun lui Nic<i) i se p-rea o t*mpenie at*t .e mare, *nc*t *mi venea 1reu s-4i e:plic) L n sal- e cineva care m- prive+te) L To/i te privescG Nu asta /i4ai .oritM mi4a replicat, sec) n seara aceea era trist) Ceva mai .evreme, *mi .est-inuise c-, *n ciu.a .e:terit-/ii +i a urec7ii sale mu5icale, n4 avea s- .evin- un mare violonist) ncepuse mult prea t*r5iu, i1nora prea multe lucruri) Eu, *n sc7im6, aveam s- .evin un mare actor) ,esi1ur, am *ncercat s-4l convin1 c- nu avea .reptate, .ar am r-mas cu o str*n1ere .e inim-) Oare nu acela+i lucru *mi spusese +i mama .espre NicolasM 4a asi1urat c- nu era invi.ios, ci .oar ne0ericit) Am renun/at s-4i mai povestesc .espre c7ipul misterios +i m4am str-.uit s-4l *m6-r6-te5 +i s-4l *ncura8e5) I4am amintit c- reu+ea *ntot.eauna s- *+i emo/ione5e au.itoriul, +i c7iar camara5ii a0la/i *n culise) Talentul s-u nu putea 0i pus la *n.oial-) L ,ar eu vreau s- 0iu un virtuo5, a protestat) i +tiu c- e imposi6il) Cel pu/in acolo, acas-, puteam s- m- am-1esc) L N4ai .reptul s- renun/iG L Lestat, voi 0i sincer) #entru tine e simplu) Nu tre6uie .ec*t s-4/i .ore+ti un lucru +i4l po/i avea numai.ec*t) mi vei spune c- ani .e 5ile te4ai c7inuit *n casa tat-lui t-u, .ar, c7iar +i atunci, .ac-4/i .oreai ceva cu a.ev-rat reu+eai, mai .evreme sau mai t*r5iu, s-4l o6/ii) Spre #aris am plecat *n 5iua 7ot-r*t- .e tine) L ,ar nu4/i pare r-u, nu4i a+aM L Nu, si1ur c- nu) Vreau .oar s-4/i spun c- tu 0aci imposi6ilul s- par- posi6il) #recum atunci c*n. ai omor*t lupii))) La au5ul acestor cuvinte, un 0ior m4a str-6-tut +i4am rev-5ut misteriosul c7ip care m- p*n.ea .in sal-) Ce le1-4 tur- putea s- ai6- acesta cu lupiiM Era o a6sur.itate) L ,ac- te4ai 0i 7ot-r*t s- c*n/i la vioar-, la ora actual- ai 0i c*ntat la Curte, 0-r- *n.oial-) L Nic<i, acest mo. .e a 1*n.i te .o6oar-) Ce po/i 0ace mai mult .ec*t s- *ncerci s- o6/ii ceea ce */i .ore+tiM tiai *nc- .e la *nceput c- ale1erea te .e5avanta8a) i totu+i, nu e:ist- nimic altceva))) .ec*t))) A 5*m6it) L tiu) ,oar neantul) oartea) L E4a.ev-rat, am spus) Nu putem 0ace .ec*t un sin1ur lucru, s- .-m un sens vie/ii, 0-c*n. un 6ine))) L A7, nuG N4ai s- *ncepi iar cu 6inele t-uG i4a *ntors privirea .inspre 0ocul .in vatr- +i mi4a aruncat o c-ut-tur- .ispre/uitoare) L S*ntem .oar o a.un-tur- .e saltim6anci +i .e actori ce nici m-car nu vor putea 0i *nmorm*nta/i *n p-m*nt s0in/it) Ni+te proscri+iG L A7, .e m4ai putea cre.e c- 0acem un 6ine atunci c*n. *i a8ut-m pe oameni s-4+i uite neca5urile, s- uite c-))) L Ce s- uiteM C- vor muriM A 5*m6it cu cru5ime) Lestat, cre.eam c-, o .at- a8un+i la #aris, ai s-4/i sc7im6i c*ntecelul))) L Ei 6ine, te4ai *n+elatG Am *nceput s- m- *n0urii) Simt c- 0ac un 6ine, pe 6oulevar. .u Temple, simt))) 4am oprit 6rusc, 1*n.in.u4m- la c7ipul care m- o6se.a) ,a, cel mai a.esea, acea 0i5ionomie stranie 5*m6ea, privin.u4m-) C*m6ea .e pl-cere))) L Lestat, /in la tine a spus Nic<i cu o voce 1rav-) Te iu6esc cum am iu6it pu/ini oameni *n via/a mea, .ar .-4mi voie s-4/i spun c- e+ti un prost, tu cu 6un-tatea ta) Am r*s) L Nicolas, pot tr-i 0-r- ,umne5eu) #ot c7iar s- tr-iesc +tiin. c- .up- via/- nu mai urmea5- nimic) ,ar nu cre. c-

28

a+ putea s- mai continuu, 0-r- s- 0iu spri8init .e i.eea .e 6un-tate) A+a c-, .ec*t s- r*5i .e mine, mai 6ine spune4mi *n ce cre5iG L Eu cre. *n 0or/- +i *n sl-6iciune) Cre. *n arta reu+it- +i *n arta ratat-) i, .eocam.at-, arta pe care o 0acem noi mi se pare mai .e1ra6- ratat-, iar asta n4are nimic .e4a 0ace cu 6un-tatea) Conversa/ia noastr- risca s- ia o *ntors-tur- ur*t-, a+a c- nu i4am mai spus tot ce aveam pe su0let cu privire la 6ur17e5ii care *ncercau s-4+i .ea importan/-) n sinea mea, eram convins c- spectacolele .ate .e trupa lui Renau. valorau cel pu/in la 0el .e mult c*t cele .in alte teatre mai ele1ante, +i .oar .ecorurile pro.uceau un e0ect .i0erit) ,e ce 6ur17e5ii nu ve.eau .ec*t .ecorurileM Cum puteau 0i ei convin+i s- priveasc- .incolo .e supra0a/a lucrurilorM Am respirat a.*nc) L ,ac- 6un-tatea e:ist-, a continuat Nicolas, eu s*nt tocmai opusul s-u) Eu s*nt cel r-u +i s*nt m*n.ru .e asta) #u/in *mi pas- .e 6un-tatea ta) i, .ac- vrei neap-rat s- +tii, nu c*nt pentru a le 0ace pl-cere cretinilor care vin la Renau.) C*nt pentru mine) Nu mai voiam s- au. nimic) ,e alt0el, tre6uia s- ne culc-m) ,ar .iscu/ia m- r-nise, iar el +tia asta) n timp ce *mi scoteam ci5mele, s4a a+e5at l*n1- mine) L Te ro1 s- m- ier/i, mi4a spus, cu o voce 0oarte .i0erit- .e accentele .ispre/uitoare .e mai *nainte) Am ri.icat privirea spre el) i s4a p-rut at*t .e t*n-r +i .e ne0ericit, *nc*t nu m4am putut st-p*ni +i mi4am trecut 6ra/ul pe .up- umerii lui, pentru a4l consola) L Tu str-luce+ti, Lestat) Str-lucirea ta *i atra1e pe to/i, c7iar +i atunci c*n. e+ti sup-rat ori .escura8at))) L Aiure5i, l4am *ntrerupt) S*ntem o6osi/i, am*n.oi) L Nu, spun a.ev-rul) E:ist- *n tine o lumin- aproape or6itoare, *n timp ce *n mine nu e .ec*t 6e5n-) i uneori, 6e5na .in mine pune st-p*nire +i pe tine, ca *n acea sear-, la 7an) Erai lipsit .e ap-rare *n 0a/a ei) ncerc s- te ap-r, c-ci am nevoie .e lumina ta) O nevoie .isperat-) n vreme ce tu n4ai nevoie .e *ntunericul meu) L Tu e+ti cel care4a *nne6unitG ,ac- te4ai putea ve.ea, .ac- /i4ai au5i mu5ica, n4ai ve.ea tene6re, Nicolas, ci o lumin- ce nu4/i apar/ine .ec*t /ie) n tine, lumina +i 0rumuse/ea se *mpletesc *n mii .e c7ipuri .i0erite)

RE#RECENTAOIA .e a .oua 5i a 0ost .eose6it .e reu+it-) #u6licul, mai prompt ca oric*n. *n reac/iile sale, ne inspira) Un pas .e .ans nou, care nu4mi reu+ise nicio.at- la repeti/ii, s4a 6ucurat .e un succes nea+teptat) Iar Nicolas a c*ntat, r-spl-tit 0iin. .e nes0*r+ite aplau5e, una .intre propriile4i compo5i/ii) Totu+i, spre s0*r+itul serii, am tres-rit 5-rin. .in nou c7ipul misterios) ,e cum am r-mas sin1ur cu Nic<i, nu m4am mai a6/inut +i i4am vor6it .espre el) A+e5at l*n1- 0oc, cu un pa7ar .e vin *n m*n-, tovar-+ul meu p-rea la 0el .e a6-tut +i plictisit ca *n a8un)Nu4mi 0-cea pl-cere s- insist, .ar 0a/a aceea nu4mi .-.ea pace cu nici un c7ip) L i cum arat-, omul -staM m4a *ntre6at Nicolas, 0rec*n.u4+i m*inile pentru a +i le *nc-l5i) #rivin. peste um-r, ve.eam prin 0ereastr- acoperi+urile *n5-pe5ite ale caselor vecine) Nu4mi pl-cea s- vor6esc .espre asta) L Tocmai asta m- *nsp-im*nt-, am r-spuns) Nu4i v-. .ec*t 0a/a) #ro6a6il poart- o mantie sau o 1lu1-) #arc- ar 0i o masc-, 0oarte al6- +i ciu.at .e nete.-) Are *ns- ni+te ri.uri at*t .e a.*nci, *nc*t par a 0i .esenate cu un creion ne1ru) l 5-resc numai *n treac-t) #arc- luce+te) i4apoi, c*n. m- uit *nc- o .at-, nu mai e acolo) Nu c7iar, e:a1ere5) E un 0enomen mai su6til, +i totu+i))) ,escrierea mea a ap-rut c- *l love+te *n plin pe Nic<i) Nu a spus nimic, .ar 0a/a i s4a luminat, .e parc- *ncerca s-4 +i alun1e triste/ea) L Ascult-4m-, n4a+ vrea s- */i 0aci speran/e .e+arte, a spus, .ar poate c- e *ntr4a.ev-r o masc-) i, mai +tii, ar putea 0i altceva))) Am a+teptat *n t-cere, .ar am sim/it cum nelini+tea4mi punea st-p*nire +i pe el) L Ar putea 0i cineva .e la Come.ia =rance5-, venit inco1nito s- te va.- 8uc*n.))) Am cl-tinat .in cap) L i4ar pl-cea mie, .ar nimeni n4ar purta o asemenea masc-) i mai e ceva))) Tensiunea .in *nc-pere p-rea aproape tan1i6il-) L Oricine4ar 0i acest om, cunoa+te episo.ul cu lupii) L Ce4ai spusM L Cunoa+te *nt*mplarea cu lupii) A6ia *n.r-5neam s- articule5, aveam impresia c-4i povestesc un vis aproape uitat) L tie c- am ucis to/i acei lupi, acolo, *n Auver1ne) tie c- mantia pe care o port e c-ptu+it- cu 6l-nurile lor) L ,eci ai stat .e vor6- cu el)

29

L Nu, tocmai .e aceea mi se pare at*t .e *n1ro5itor) Totul era at*t .e con0u5 *n mintea mea, at*t .e ne6ulos) Am avut .in nou o str-0ul1erare) Tocmai asta am *ncercat s-4/i e:plic) N4am vor6it cu el nicio.at-, nici m-car nu m4am apropiat .e el) ,ar +tie) L Ei, 7ai.e, LestatG Nicolas s4a l-sat pe spate, privin.u4m- cu un 5*m6et plin .e a0ec/iune) L n cur*n. ai s- ve5i +i 0antome) Nicio.at- n4am mai *nt*lnit pe cineva at*t .e .ispus s-4+i 0ac- tot soiul .e 1*n.uri aiuriteG L =antomele nu e:ist-G am +optit, 6osum0lat) Nicolas s4a posomor*t .in nou) L ,ar, omule, .e un.e .racuD ai vrea s- +tie .e povestea cu lupiiM i tu, .e un.e +tii c-))) L Oi4am spus .oar, nu +tiu nimicG Am t-cut o vreme *n.elun1at-, 1*n.in.u4m-, 0urios, c- m- 0-ceam .e r*s) i atunci, *n timp ce st-team a+a, 0-r- s- scoatem o vor6-, am au5it cuvintele Uci1a+ .e lupi, at*t .e .eslu+it, .e parc- le pronun/ase cineva c7iar *n *nc-perea *n care ne a0lam) ,ar nu era nimeni) L4am privit pe Nic<i +i am sim/it cum s*n1ele mi se scur1e .in o6ra8i) Am sim/it nu o6i+nuita mea team- mor6i..e moarte, ci un sentiment care, p*n- *n acel moment, *mi 0usese str-in; spaima visceral-) Am r-mas nemi+cat, 0-r- s- pronun/ nici un cuv*nt) n cele .in urm-, Nicolas s4a aplecat +i m4a *m6r-/i+at) L Bai s- ne culc-m, mi4a spus, 6l*n.)

#ARTEA A ,OUA TESTA ENTUL LUI A9NUS

N ?UR .e ora trei .iminea/a am au5it prin somn 6-taia orolo1iului 6isericii) Ca orice al/i pari5ieni re5ona6ili, astupaser-m cr-p-turile .in u+- +i .e la 0erestre) Nu era un lucru 0oarte *n/elept, cu 0ocul care ar.ea *n vatr-, .ar acoperi+ul putea constitui, la nevoie, o cale .e salvare) Visam lupi) - a0lam pe munte, *ncon8urat .e lupi, +i *mi *nv*rteam 0la1elul me.ieval pe .easupra capului) Apoi lupii erau mor/i, iar eu aveam un .rum lun1 .e parcurs prin 5-pa.-) C-lu/ul meu a nec7e5at ascu/it +i s4a trans0ormat *ntr4o insect- sc*r6oas-) O voce a 1l-suit; Uci1a+ .e lupiK era o +oapt- prelun1-, o soma/ie +i un oma1iu toto.at-) Am .esc7is oc7ii) Sau mi s4a p-rut c-4i .esc7i.) n *nc-pere se a0la cineva) O siluet- *nalt-, a.us- .e spate, se pro0ila *n lumina 8arului care mai p*lp*ia *n vatr-) Lumina pali.- se estompa *nainte .e a atin1e contururile capului, .ar +tiam c- *n 0a/a mea se a0la omul 5-rit la teatru, .e+i ra/iunea *mi spunea c- u+a 0usese *nc7is- cu c7eia +i c- Nicolas .ormea l*n1- mine) Silueta st-tea aplecat- .easupra patului nostru)Am ri.icat privirea spre c7ipul str-ve5iu) L Uci1a+ .e lupi, a repetat, .e+i 6u5ele nu i s4au mi+cat) ,e aproape mi4am putut .a seama c- nu era o masc-) Am .istins .oi oc7i ne1ri, vioi +i scrut-tori, tenul pali.) Un miros in0ect mi4a lovit n-rileK un miros .e 7aine muce1-ite, uitate *ntr4o *nc-pere ume.-) 4am ri.icat sau am 0ost ri.icat, c-ci, c*t ai clipi .in oc7i, m4am tre5it *n picioare, cu spatele la perete, *n vreme ce somnul *mi 56ura, ca un ve+m*nt lep-.at *n 1ra6-) Silueta /inea *n m*n- mantia mea ro+ie) 4am 1*n.it cu .isperare la spa.a +i musc7etele mele, a0late mult prea .eparte, su6 pat) Creatura a *naintat *nspre mine +i i4am sim/it m*na *n+0-c*n.u4m- prin cati0eaua mantiei) Am 0ost smuls +i t*r*t prin camer-) #icioarele nici nu atin1eau p-m*ntul) Am stri1at .in r-sputeri; L NicolasG NicolasG Am v-5ut 0ereastra *ntre.esc7is-, 1eamurile +i ramele .e lemn e:plo.*n. +i m4am tre5it 56ur*n. peste acoperi+uri) Am /ipat, *ncerc*n. s- lovesc cu picioarele strania creatur- care m- purta) nv-luit *n 0al.urile mantiei ro+ii, m4am

30

56-tut 5a.arnic, *ncerc*n. s- m- eli6ere5) Escala.am acum 0lancul nete. al unei cl-.iri *nalte) At*rnam 0-r- vla1- *n 6ra/ele celui care m- r-pise) ,eo.at-, acesta m4a aruncat, 0-r- pic .e .elicate/e, *n v*r0ul unei case) #arisul se *ntin.ea la picioarele mele, *ntr4un cerc uria+; 5-pa.a imaculat-, punctat- .e 7ornuri +i .e turlele 6isericilor, cerul mo7or*t) 4am ri.icat, cl-tin*n.u4m-, +i am luat4o la 0u1-) Am a8uns la mar1inea terasei pe care ma0lam +i am privit *n 8os; un perete a6rupt .e mai multe sute .e picioare *n-l/ime) Am aler1at spre o alt- 6alustra.-; acela+i lucru) Era c*t pe ce s- ca.) 4am *ntors, *nne6unit, 1*0*in.) Ne a0lam *n v*r0ul unui turn p-trat cu latura mai mare .e cinci5eci .e picioareG Oriun.e a+ 0i privit, nu 5-ream nici o cl-.ire mai *nalt-) Creatura m- privea 0-r- s- se mi+te +i am au5it4o sco/*n. un r*s r-1u+it) L Uci1a+ .e lupi, a repetat ea) L ,racul s- te iaG Cine e+tiM Ne6un .e 0urie, m4am repe5it cu pumnii ri.ica/i) Creatura nu a sc7i/at nici un 1est) Am avut impresia c- m4am lovit .e un 5i. .e piatr-) Am 0ost e0ectiv aruncat *napoi, am alunecat pe 5-pa.-, mi4am pier.ut ec7ili6rul +i am c-5utK m4am ri.icat ime.iat +i am pornit .in nou la atac) R*setele a.versarului meu sporeau *n intensitate, cate1oric 6at8ocoritoare, .ar .eslu+eam +i o not- evi.ent- .e pl-cere care nu 0-cea .ec*t s- *mi sporeasc- m*nia) Am aler1at .in nou spre mar1inea a6isului +i mi4am *n0runtat a.versarul) L Ce vrei .e la mineM Cine e+tiM O6/in*n., .rept unic r-spuns, numai acel e:asperant 7o7ot .e r*s, l4am atacat .in nou, /intin., .e ast- .at-, 0a/a +i 1*tul, cu .e1etele am6elor m*ini cur6ate ca ni+te 17eare) I4am smuls acea 1lu1- 6lestemat- +i i4am v-5ut c7ica nea1r- +i rotun8imea capului) Avea pielea nete.- +i moale) A 0-cut un pas *napoi +i a ri.icat 6ra/ele, 8uc*n.u4se cu mine, a+a cum 0ace un a.ult cu un copil) #rivirea mea nu reu+ea s-4i surprin.- toate mi+c-rile, pe care le 0-cea 0-r- vreun e0ort aparent) n ciu.a .orin/ei .e4ai 0ace r-u, n4am reu+it s-4i atin1 .ec*t pielea cati0elat- pe care .e1etele4mi alunecau +i, o .at- sau .e .ou- ori, *n treac-t, p-rul ne1ru +i 0in) L Ce cura8os e micul nostru Uci1a+ .e lupi, a reluat vocea, acum mai consistent- +i mai serioas-) 4am oprit, 1*0*in., plin .e su.oare, pentru a4i stu.ia c7ipul) Cele .ou- ri.uri a.*nci a0late la col/urile 1urii s4au ri.icat *ntr4un r*n8et 6at8ocoritor) L A7, ,oamne, ap-r-4m-))) am 6ol6orosit, .*n.u4m- un pas *napoi) i se p-rea imposi6il ca o 0i1ur- ca aceasta sm- priveasc- cu at*ta a0ec/iune) ,umne5euleG L #e care ,umne5eu *l invoci cu at*ta ar.oare, Uci1a+ .e lupiM I4am *ntors spatele, sco/*n. un r-cnet) I4am sim/it m*inile cuprin5*n.u4mi umerii ca ni+te cle+ti .e o/elK .e+i m56-team ca un apucat, creatura m4a *ntors 0oarte u+or) Oc7ii ei mari, ne1ri, s4au cu0un.at *n ai mei, iar 1ura4i *nc7iscontinua s- 5*m6easc-) S4a aplecat 6rusc +i i4am sim/it col/ii p-trun5*n.u4mi *n 1*t) Numele s-u urca .in ne1ura amintirilor tuturor pove+tilor pe care le ascultasem *n copil-rie, precum un *necat revine la supra0a/-, .in apele ne1re, *n plin- lumin-) L VampirG Am mai l-sat s-4mi scape un ultim /ip-t *nsp-im*ntat, respin1*n. .in toate puterile creatura)A urmat t-cerea) Nemi+carea) tiam c- ne mai a0lam *nc- *n v*r0ul turnului, c- aceast- 0iin/- r-u0-c-toare m- mai /inea *n 6ra/e, .ar mi se p-rea c- nu mai c*nt-rim nici c*t ne1ru su6 un17ie +i c- ne .eplasam 0-r- e0ort prin 6e5n-) n 8urul meu au5eam o imens- rumoare, precum sunetul unui clopot cu 1las pro0un., al c-rui ecou *mi turna o pl-cere in0init- prin toate m-.ularele) Am mi+cat 6u5ele, .ar n4am scos nici un sunet) N4avea importan/-) Tot ceea ce a+ 0i vrut s- spun mi4era limpe.e *n minte, .oar asta conta) La urma urmei, aveam timp .estul la .ispo5i/ie, o .elicioas- ve+nicie, pentru a spune +i a 0ace tot ce po0team) La ce 6un s- m- 1r-6escM nc*ntare) Cuv*ntul mi4a ap-rut limpe.e, 0-r- s-4mi mi+c 6u5ele ce4mi 0useser- parc- lipite) i totu+i, ca prin minune, puteam s- respir, iar r-su0larea mea urma ritmul clopotului, total .i0erit .e cel al corpului meu) Acest ritm ce se prelun1ea la in0init, m- *nc*nta, scutin.u4m- .e nevoia .e a respira +i .e a vor6i) ama mi4a 5*m6it, +i i4am spus; L Te iu6esc))) L ,a, mi4a r-spuns, m4ai iu6it *ntot.eauna, *ntot.eauna))) Aveam .oispre5ece ani, eram *n 6i6lioteca m-n-stiriiK .esc7i.eam 0iecare carte +i le puteam citi pe toate, *n latin-, 1reac-, 0rance5-) Vitraliile erau .e o 0rumuse/e .e ne.escris) 4am *ntors +i m4am tre5it 0a/- *n 0a/- cu

31

pu6licul, la teatrul lui Renau.) Oamenii s4au ri.icat *n picioare, m4au aclamat, iar 0emeia care *+i ascun.ea 0a/a *ntr4un evantai nu era alta .ec*t *ns-+i re1ina aria Antoaneta) L Uci1a+ .e lupi, mi4a spus ea) Nicolas aler1a spre mine pl*n1*n. +i m- implora s- m- *ntorc) =a/a *i era sc7imonosit- .e .urere, p-rul *i era 56urlit, iar oc7ii, in8ecta/i) ncerca s- m- apuce, iar eu *i stri1am; L Nic<i, nu te apropia .e mineG ,eo.at- mi4am .at seama c- 6-t-ile clopotului se estompau +i m4am sim/it cuprins .e panic-) Am urlat; L Nu4l l-sa/i s- se opreasc-, v- implor) Nu vreau))) nu))) v- implor))) L Lelio, Uci1a+ul .e lupi, a spus creatura) - a0lam tot *n 6ra/ele ei +i pl*n1eam, sim/in. c- *nc*ntarea se apropia .e s0*r+it) L Nu, nuG - sim/eam 1reu, m- re*ntorsesem *n trupul meu, la .urerile sale, la stri1-tele4i 1*tuite) 4am sim/it ri.icat, p*nc*n. m4am pr-6u+it peste um-rul creaturii, *n timp ce 6ra/ul ei *mi cuprin.ea 1enunc7ii) Cu 0iecare 0i6r- a trupului meu, mi4am .orit s-4l invoc pe ,umne5eu, .ar nici un cuv*nt nu a reu+it s-4mi scape .intre 6u5e) Am v-5ut .in nou 7-ul .e su6 mine +i #arisul, care se *nclina *nsp-im*nt-tor) Apoi n4a mai 0ost .ec*t 5-pa.a +i mu+c-tura v*ntului n-prasnic)

2 4A tre5it, mort .e sete) Aveam po0t- .e mult vin al6, rece, cum e toamna c*n. *l a.uci .in pivni/-) m-r)

i4era po0t- s- ron/-i ceva .ulce, un

i4a trecut prin minte c- poate *nne6unisem) Am .esc7is oc7ii) Se l-sa seara) Lumina crepuscular- ar 0i putut 0i cea a 5orilor, .ar trecuse prea mult timp) Nu, era sear-) #rintr4o 0ereastr- lar1-, prev-5ut- cu 1ratii soli.e, se 5-reau .ealuri +i p-.uri *n1ropate *n 5-pa.-, iar *n .ep-rtare, vasta amestec-tur- .e acoperi+uri minuscule +i turle a capitalei, a+a cum o v-5usem pentru prima oar- c*n. sosisem la #aris cu po+talionul) Am *nc7is oc7ii, .ar vi5iunea mi4a r-mas imprimat- pe retin-) Nu era o ve.enie) - a0lam *ntr4o *nc-pere *nc-l5it-) Cineva tocmai aprinsese 0ocul) !a nu, acum era stins, .ar e0luviile sale mai impre1nau *nc- atmos0era) Am *ncercat s- 1*n.esc, .ar nu4mi puteam muta 1*n.urile .e la i.eea vinului al6, proasp-t, +i a unui co+ .e mere) i s4a p-rut c- alunec spre p-m*nt printre cren1ile unui m-r, *ncon8urat .e aroma 0*nului proasp-t cosit) Soarele str-lucea or6itor peste ver.ele c*mpiei) =-cea s- sclipeasc- pletele ne1re ale lui Nicolas +i lemnul l-cuit al viorii sale) u5ica se *n-l/a *nspre norii pu0o+i) #e cerul al6astru se pro0ilau crenelurile castelului tat-lui meu) Am .esc7is .in nou oc7ii) - a0lam *ntr4un turn, la c*teva le17e .istan/- .e #aris) n 0a/a mea, pe o m-su/- .e lemn cioplit 1rosolan, am 5-rit o sticl- .e vin al6, proasp-t, a+a cum *mi .orisem *n vis) Am privit4o *n.elun1, nevenin.u4mi s- cre. c- nu tre6uia .ec*t s- *ntin. m*na +i s- o iau, pentru a 6ea) Nicio.at- nu su0erisem at*t .e cumplit .e sete) ntre1ul corp *mi era uscat) - sim/eam sl-6it +i4mi era 0ri1) Ame/eam) Cerul str-lucea prin 0ereastr-) Am apucat *n cele .in urm- sticla, i4am scos .opul, am inspirat .elicioasa4i arom- acri+oar- +i am 6-ut 0-r- s-4mi pese .e ceea ce avea s- mi se *nt*mple, 0-r- s- m- *ntre6 un.e m- a0lam sau ce c-uta sticla acolo) Capul mi4a c-5ut iar *n piept) Sticla era aproape 1oal-, iar, *n .ep-rtare, ora+ul se cu0un.a *n 6e5na cerului) A+ternutul pe care 5-ceam era .oar o piatr- pres-rat- cu paie) - a0lam oare *ntr4o *nc7isoareM ,ar mai era +i vinul) Nu, vinul 0usese prea 6un) Un asemenea nectar nu e .at unui pri5onier .ec*t .ac-, 6ine*n/eles, este un con.amnat la moarte) Un alt par0um mi4a a8uns *n n-ri, puternic +i a.emenitor) 4am str-.uit s- privesc *n 8ur, *n ciu.a sl-6iciunii) Aroma r-pitoare provenea .intr4un castron mare cu sup-, a+e5at aproape .e mine, *nc- a6urin.) L4am apucat cu am6ele m*ini +i am *nceput s- sor6 .in el cu aceea+i l-comie cu care 6-usem vinul) C*n. castronul s4a 1olit, am rec-5ut, s-tul, aproape sc*r6it, *napoi *n a+ternutul .e paie) i s4a p-rut c- *n *ntunericul .in apropierea mea se mi+ca ceva, .ar nu eram si1ur) Am au5it un 51omot .e sticle) L N4ai mai vrea ni+te vinM m4a *ntre6at o voce cunoscut-) ncetul cu *ncetul, mi4am amintit) R-pirea mea pe 0ereastr-, v*r0ul turnului, 0i1ura pali.- +i 6at8ocoritoare)

32

i4am 5is; nu, e imposi6il, nu poate 0i .ec*t un co+mar) ,ar totul era aievea) i4am amintit .intr4o .at- e:ta5ul +i sunetul clopotului) 4a apucat ame/eala +i4am cre5ut c-4mi voi pier.e iar cuno+tin/a) 4am /inut tare) A+a ceva nu tre6uia s- se mai *nt*mple) O spaim- a68ect- m4a inva.at, +i n4am mai *n.r-5nit s0ac nici o mi+care) L N4ai mai vrea ni+te vinM i4am *ntors pu/in capul +i am v-5ut o alt- sticl-, pro0il*n.u4se *n lumina 0erestrei) Setea m- c7inuia, *nte/it- .e 0iertura s-rat-) Am *ntins m*na +i am *nceput s- 6eau) 4am pr-6u+it l*n1- 5i.ul .e piatr-, *ncerc*n. s- str-6at *ntunericul cu privirea, oarecum terori5at .e ceea ce avea s-4mi 0ie .at s- v-.) Eram ame/it 6ini+or) Am v-5ut 0ereastra, ora+ul) -su/a) Iar c*n. privirea mi4a a8uns *n cel mai *ntunecat col/, l4am v-5ut) Nu mai purta mantia, nici 1lu1a +i nu st-tea nici a+e5at, .ar nici *n picioare, cum ar 0i stat un om) Se spri8inea pe 6olovanii uria+i care *nca.rau 0ereastra, cu unul .in 1enunc7i u+or 0le:at, cu 6ra/ele at*rn*n.u4i pe l*n1- corp) #-rea o 0iin/- lipsit- .e putere, .e via/-) ,oar 0a/a4i .-.ea semne .e anima/ie; oc7ii ne1ri, imen+i, ce se iveau .intre 56*rciturile 0e/ei, nasul lun1 +i su6/ire, 1ura r*n8in. 6at8ocoritor, col/ii ce a6ia atin1eau 6u5a .ecolorat- +i masa 1rea, lucioas- a p-rului ne1ru4ar1intiu, ce scotea *n evi.en/- al6ea/a 0e/ei, c-5*n.u4i pe umeri, .e4a lun1ul 6ra/elor) A r*s *n0un.at) Eram *nne6unit .e 1roa5-, incapa6il s- scot vreun sunet) Am sc-pat sticla, care s4a rosto1olit pe par.oseal-) n clipa *n care am *nceput s- m- mi+c, .ornic s- nu mai 0iu creatura 6eat- +i moale *n care sim/eam c- m- trans0ormase, corpul sc7eletic a *naintat spre mine) n loc .e /ip-t, am scos .oar un sc7eunat sla6, .e 0urie *nsp-im*ntat-, +i mi4am p-r-sit a+ternutul c*t am putut .e repe.e, *mpie.ic*n.u4m-, *n 1ra6a mea, .e m-su/-) ,e1etele lui lun1i +i al6e m4au apucat, la 0el .e puternice +i .e reci ca +i *n noaptea trecut-) L Las-4m- *n pace +i .u4te .raculuiG am 6*l6*it) Ra/iunea *mi .icta *ns- s- *l implor) Te ro1, las-4m- s- plec) Te implor) Las-4m-G i ve.eam c7ipul uscat aplecat asupra mea, cu 6u5ele sc7imonosite *ntr4un r*n8et, +i .eo.at- a *nceput s- r*.- cu po0t-, un 7o7ot 0-r- .e s0*r+it) 4am 56-tut, *ncerc*n. *n 5a.ar s-4l respin1, murmur*n. ru1-ciuni 0-r- +ir) Am s0*r+it prin a stri1a; L A8ut-4m-, ,oamneG Ime.iat, una .in palmele lui monstruoase mi4a astupat 1ura) L S- nu mai spui nicio.at- asta *n 0a/a mea, Uci1a+ule .e lupi, ori am s- te .au 7ran- lupilor ia.uluiG a rostit cu r-utate *n 1las) Ai priceputM R-spun.e4miG Am *ncuviin/at, iar el +i4a retrase m*na) Vocea lui m4a calmat) #-rea a 0i *n stare s- asculte ar1umente ra/ionale, p-rea evoluat) i4a m*n1*iat p-rul, iar eu m4am c7ircit) L Soarele *n p-rul t-u, a murmurat el, +i cerul al6astru p-strat pe veci *n oc7ii t-i) 4a contemplat 1*n.itor) La 0el ca +i trupul, r-su0larea sa n4avea nici un miros) ,oar 7ainele .e1a8au un par0um .e muce1ai) i4a sl-6it str*nsoarea, .ar n4am *n.r-5nit s- m- mi+c) I4am stu.iat ve+mintele; o c-ma+- .e m-tase 5.ren/uit-, cu m*neci lar1i +i 1ulerul 1o0rat, pantaloni 6u0an/i 8erpeli/i +i ciorapi .e l*n-) #e scurt, costumul unui om .in veacurile trecute) V-5usem asemenea costuma/ii *n ta6lourile lui Carava11io +i La Tour, care *mpo.o6eau pere/ii o.-ii mamei mele) L E+ti .es-v*r+it, scumpul meu Lelio, Uci1a+ .e lupi, mi4a spus, .e5v-luin.u4+i .in nou col/ii mici +i al6i) Erau sin1urii .in/i pe care4i mai avea) 4am *n0iorat +i am sim/it cum alunec *ncet, spre po.ea) 4a ri.icat 0-r- nici o 1reutate, cu o sin1ur- m*n-, +i m4a *ntins pe pat) n sinea mea, m4am ru1at .in toate puterile, ri.ic*n.u4mi privirile spre el; A8ut-4m-, ,oamne, ap-r-4m-, =ecioarariaG Ce ve.eam, asupr-4miM O masc- a 6-tr*ne/ii, un 5*m6et r*n8it, s-pat a.*nc .e vreme, o 0a/- ce p-rea *n17e/at- +i tare ca st*nca) Nu era o 0iin/- vie) Era un monstru) Un vampir) Un ca.avru 6-utor .e s*n1e, ie+it .in morm*nt +i *n5estrat cu ra/iuneG Iar mem6rele saleM ,e ce m- umpleau .e 1roa5-M Ar-ta ca o 0iin/- uman-, .ar nu avea 1esturile ei) er1ea sau se t*ra, se apleca sau *n1enunc7ea, asemeni unui om) i totu+i, tre6uie s- recunosc, m- 0ascina) ,ar ma0lam *ntr4o prime8.ie prea mare pentru a4mi putea *n1-.ui o asemenea stare .e spirit) Cu m*na pe o6ra5ul meu, a *nceput s- r*.-, un r*s cavernos)

33

L Ei .a, 0rumosule, nu cre. c- o0er un spectacol prea atr-1-torG Vocea nu4i mai era .ec*t o +oapt-) Eram .e8a 6-tr*n c*n. am 0ost creat) ,ar tu e+ti per0ect, Lelio, copilan.rul meu cu oc7i .e a5ur, cu mult mai 0rumos .ec*t erai *n luminile rampeiG *na sa lun1-, al6-, a urcat, 8uc*n.u4mi4se prin p-r, apoi l4am au5it o0t*n.) L Nu pl*n1e, Uci1a+ .e lupi) Ai 0ost ales +i, *n cur*n., succesele tale .e .oi 6ani .e la teatrul lui Renau. */i vor p-rea +i /ie .eri5orii) i4a spus printre 7o7ote *n0un.ate .e r*s) C7iar *n acea clip-, n4am mai avut nici o *n.oial- asupra e:isten/ei .iavolului +i a 6unului ,umne5euK eram convins c-, .incolo .e sin1ur-tatea pe care o tr-isem cu c*teva ore *nainte, se *ntin.ea un vast teritoriu populat cu 0iin/e ale *ntunericului, *n care, numai ,umne5eu +tie cum, 0usesem t*r*t) Am perceput 0oarte limpe.e un 1*n.; eram pe.epsit pentru via/a pe care o .usesem) A6sur.G ii .e oameni nutreau acelea+i convin1eri ca +i mine) ,e ce s- 0iu pe.epsit tocmai euM O posi6ilitate atroce *ncepea s- se conture5e; lumea nu avea, *ntr4a.ev-r, nici un sens, iar ceea ce4mi era .at s- tr-iesc nu era .ec*t o alt- 0a/- a 1ro5-viilor ei))) L #iei, pentru numele lui ,umne5euG am urlat) Acum sim/eam nevoia .e a cre.e *n ,umne5eu) O nevoie a6solut-) Era ultima mea speran/-) Am sc7i/at un semn al crucii) 4a privit, cu oc7ii 7ol6a/i .e 0urie, +i m4a ascultat invoc*n. la nes0*r+it numele ,omnului) Apoi un 5*m6et i4a luminat 0a/a) Am *nceput s- pl*n1 ca un copil) L nseamn- c- .iavolul .omne+te *n ceruri, iar cerul este ia.ul, am stri1at) O, ,oamne, nu m- p-r-si))) 4a p-lmuit) Era c*t pe4aci s- m- rosto1olesc la picioarele patului) Camera p-rea c-4ncepe s- se roteasc- *n 8uru4 mi, iar 1ustul acru al vinului *mi urca .in stomac) L A+a, Uci1a+ .e lupi, lupt-4teG a spus) Nu ce.a *n 0a/a in0ernului 0-r- lupt-) !ate4/i 8oc .e ,umne5eu) L Nu4mi 6at 8ocG am protestat) 4a tras .in nou spre el) Am luptat mai apri1 .ec*t luptasem vreo.at- *mpotriva unei alte 0iin/e umane, +i c7iar *mpotriva lupilor) L4am lovit cu pumnii, cu picioarele, l4am apucat .e p-r, .ar era at*t .e puternic, *nc*t aveam impresia c- lupt cu o 7imer- .e piatr-) C*m6ea) Apoi 0i1ura i s4a 1olit .e orice e:presie, p-r*n. c- i se lun1e+te peste m-sur-, cu o6ra8ii4i sco6i/i, cu oc7ii *n0un4 .a/i a.*nc *n or6ite) A .esc7is 1ura +i i4am v-5ut col/ii) L ,u4te .racului, *n ia.G Am r-cnit .in r-sputeri) ,e ast- .at-, aveam s- re5ist) Aveam s- *mi salve5 su0letul) ,ar totul s4a petrecut ai.oma cu prima .at-) !l*n.e/e +i tan.re/e, lumea *n.ep-rtat-) C7iar +i ur*/enia c-l-ului meu mi se p-rea a 0i e:terioar-, ca atunci c*n. prive+ti o insect- printr4un 1eam) Apoi .an1-tul clopotului +i pl-cerea e:tatic-) Eram pier.ut) Eram lipsit .e su6stan/+i pl-cerea mea, a+i8.erea) Nu mai eram .ec*t pl-cere) 4am l-sat s- alunec *ntr4o *mpletitur- .e visuri ra.ioase) Am v-5ut catacom6e lu1u6re, *n 0un.ul c-rora un vampir pali. se tre5ea .intr4un morm*nt a.*nc) Era le1at cu lan/uri 1rele, iar monstrul care m- r-pise st-tea aplecat .easupra lui) Am +tiut instantaneu c- acesta .in urm- se numea a1nus +i c-, *n visul meu, era *nc- muritor, un alc7imist 0aimos +i *nv-/at) ,e51ropase +i *nl-n/uise acest vampir *naintea orei 7ot-r*toare a crepusculului) Lumina 5ilei se stin1ea, iar a1nus sor6ea .in 1*tul vampirului nemuritor +i neputincios s*n1ele ma1ic +i 6lestemat care avea s- 0ac- .in el unul .intre mor/ii vii) Acest 0urt al nemuririi era o tr-.are) Un sinistru #rometeu 8e0uia 0ocul str-lucitor) Un 7o7ot .e r*s *n mi8locul tene6relor, ale c-rui ecouri r-sunau prin la6irintul catacom6elor, p-rea a4mi a8un1e la urec7i .e4a curme5i+ul veacurilor) ,u7oarea morm*ntului) i apoi, e:ta5ul, inson.a6il +i ire5isti6il, care acum se apropia .e s0*r+it) #l*n1eam, *ntins *n a+ternutul .e paie; L Te implor, nu te opri))) a1nus m4a l-sat *n paceK am respirat .in nou prin propriile4mi puteri) Visul s4a risipit) 4am sim/it c-5*n. verti1inos printr4un cer plin .e stele) Aerul *n17e/at al iernii s4a strecurat *n *nc-pere) Aveam lacrimi pe o6ra8i) Setea m- tortura iar-+i) ,e .eparte, .e 0oarte .eparte, a1nus m- contempla) Am *ncercat s- m- mi+c) Toate 0i6rele trupului meu ar.eau .e sete) L Acum mori, Uci1a+ .e lupi, mi4a spus a1nus) Lucirea vie/ii se stin1e *n oc7ii t-i al6a+tri))) L Nu, te implor))) Setea era .e nesuportat) Am c-scat 1ura, mi4am *ncovoiat spinarea) A+a.ar, asta era 1ro5-via 0inal-, moartea) L Cere4mi s- te salve5, copile, a reluat a1nus)

34

=i1ura lui *+i pier.use aspectul .e masc- r*n8it-, c-ci era trans0i1urat .e mil-) #-rea aproape uman) L Cere +i /i se va .a) Am v-5ut /*+nin. apele limpe5i ale r*urilor .e munte .in copil-rie) L Te implor, a8ut-4m-G L /i voi .a cea mai 6un- ap- .in c*te e:ist-, mi4a murmurat la urec7e) Cel aplecat asupra mea nu era oare un 6-tr*n a.ev-ratM Nu mai era pali.) =a/a p-rea omeneasc-, marcat- .e triste/e) ,ar, v-5*n.u4i 5*m6etul, am +tiut c- nu era a+a) Era acela+i monstru secular, .oar c- acum se *n.opase cu s*n1e) L Cel mai 6un vin .intre toate, a +uierat) Iat- Trupul meu, iar acesta e S*n1ele meu) 4a *m6r-/i+at) ntrea1a lui 0iin/- emana c-l.ur- +i4mi p-rea a 0i plin nu .e c-l.ur-, ci .e .ra1oste) L Cere4mi4o, +i vei tr-i .e4a pururi, Uci1a+ule .e lupi, a continuat, .ar vocea *i era o6osit- +i mo7or*t-, iar privi4 rea4i c-p-tase ceva .istant +i tra1ic) Trupu4mi era o mas- 1reoaie, ume.-, pe care nu reu+eam s- o controle5) N4aveam s-4i cer nimic, aveam s- mor 0-r- a cere ceva) Imensa .isperare .e care m- temusem *ntr4at*t se *ntin.ea *n 0a/a mea, vi.ul mor/ii, .ar am continuat s- spun >Nu>) N4aveam s- ce.e5 7aosului +i ororii) Am spus >Nu>G L Via/a ve+nic-, a +optit))) Capul mi4a rec-5ut pe um-rul lui) L E+ti *nc-p-/*nat, Uci1a+ule .e lupiG !u5ele sale m4au atins, i4am sim/it r-su0larea cal.- +i 0-r- miros, pe 1*t) L Nu, nu *nc-p-/*natG am +optit) Vocea4mi era at*t .e sla6-, *nc*t m4am *n.oit c- m4a au5it) Cura8os, nu *nc-p-/*natG ,e ce n4a+ 0i spus4oM Or1oliul nu mai *nsemna nimic *n acele clipe) Nimic nu mai *nsemna nimic) i4a cuprins 0a/a cu m*na .reapt-K iar cu un17iile celeilalte m*ini +i4a sec/ionat 1*tul) Trupul mi4a 0ost 51u.uit .e o a.ev-rat- convulsie .e 1roa5-, .ar el mi4a ap-sat 0a/a peste ran-) L !eaG Am scos un urlet asur5itor) S*n1ele care /*+nea .in pla1- mi4a atins 6u5ele uscate +i cr-pate .e sete) ,e *n.at-, lim6a a *nceput s- lin1- s*n1ele, cu un +uierat a6ia percepti6il) 9ura mi s4a .esc7is +i s4a *nc7is asupra r-nii) Am supt .in r-sputeri .in marele i5vor care, sim/eam, avea s-4mi potoleasc- setea mai mult ca oric*n.) S*n1e, s*n1e, mai mult s*n1e) Nu4mi potoleam .oar setea, ci toate .orin/ele, toate su0erin/ele *n.urate vreo.at-) 9ura mi s4a .esc7is .in nou, apoi s4a lipit +i mai tare .e 1*tul lui a1nus) Am sim/it cum s*n1ele mi se scur1e *n 1*tle8) 4a *m6r-/i+at str*ns) Lipit .e el, *i .eslu+eam 0iecare mu+c7i, 0iecare os, conturul m*inilor) O amor/eal- ascuns- m4a cuprins) #l-cerea suprem- mi4a 0ost *ns- .-ruit- .e 1ustul s*n1elui .ulce +i onctuos, care4mi potolea setea, pe m-sur- ce4l 6eam) ai mult, vreau mai mult) Era sin1urul 1*n., a.mi/*n. c- aveam vreunul) n ciu.a v*sco5it-/ii sale, mi s4a p-rut cs4a in0iltrat p*n-4n cele mai m-runte vase .e s*n1e) Trupul lui a1nus, sl-6ea) i au5eam 1*0*itul 1reoi, +i totu+i, nu *ncerca s- m- opreasc-) Te iu6esc, a1nus, st-p*nul meu ireal, a+ 0i vrut s- spun, creatur- 7i.oas-, te iu6escK asta mi4am .orit .intot4 .eauna, .ar n4am putut avea) Aveam impresia c-, .ac- voi continua, aveam s- mor, .ar e:ta5ul se prelun1ea, +i nici vor6- .e moarte) ,eo.at-, i4am sim/it m*inile pe umeri +i, cu nem-suratele4i puteri, m4a *mpins .eoparte) Un pl*nset lun1 +i lu1u6ru mi4a sc-pat, *nsp-im*nt*n.u4m- cu .e5olarea lui) Continua s- m- /in- *n 6ra/e, .uc*n.u4 m- la 0ereastr-, pentru a privi a0ar-) Tremuram +i4mi sim/eam s*n1ele cum pulsea5- *n vene) i4am spri8init 0runtea .e 6arele .e 0ier) ,eparte, su6 mine, am .eslu+it cupola *ntunecat- a unui .eal plin .e copaci, care p-reau c- sc*nteia5- *n lumina incert- a stelelor) ,incolo .e el, marele ora+, cu in0initatea4i .e lumini/e str-lucea, .ar nu *n 6e5n-, ci *ntr4o cea/violacee) C-pa.a, luminoas-, se topea pretutin.eni) Acoperi+urile, turnurile, 5i.urile, toate *+i ar-tau miile .e 0e/e, *n nuan/e .e mov, ro5 +i lavan.-) #rivin. cu luare4aminte, am v-5ut un milion .e 0erestre luminate +i, .e parc- asta n4ar 0i 0ost .e4a8uns, am 5-rit, 0-r- putin/- .e *n.oial-, *n a.*ncuri, oameni care se mi+cau) ,istin1eam muritori minusculi pe uli/e la 0el .e minuscule, capete +i m*ini ce se atin1eau *n um6r-, un 6-r6at, unul sin1ur, nu mai mare .ec*t un 0ir .e pra0, escala.*n. o clopotni/6-tut- .e v*nturi) Aerul .impre8ur purta c-tre mine 5vonul *n0un.at +i con0u5 a nenum-rate voci omene+ti) Stri1-te, c*ntece, cr*mpeie .e melo.ii, .an1-te sur.e .e clopote) Am 1emut) !ri5a *mi 56urlea pletele +i m4am au5it pl*n1*n. cum nu am mai pl*ns nicic*n.)

35

etropola s4a estompat) Am pier.ut .in ve.ere milioanele .e oameni, ce se trans0ormau *n minunate, 1ran.ioase 8ocuri .e um6re liliac7ii, *n lumina care p-lea) L A7, ce4ai 0-cut, ce mi4ai .-ruitM i s4a p-rut c- vor6ele se *nl-n/uiesc, 0-r- *ntreruperi, 0orm*n. un sunet imens +i coerent care e:prima .es-v*r+it 1roa5a +i 6ucuria mea) ,ac- e:istase vreun ,umne5eu, el nu mai conta) Apar/inea unei *mp-r-/ii sinistre +i mo7or*te, .evastat- cu mult timp *n urm-) Centrul palpit*n. al vie/ii se a0la c7iar aici, iar *n 8urul s-u 1ravita tot ce era cu a.ev-rat comple:) n spatele meu, am au5it pa+ii monstrului 51*riin. par.oseala .e piatr-) ntorc*n.u4m-, l4am v-5ut, pali., 1olit .e s*n1e ca o scoic- uria+-, cu oc7ii sc-l.a/i *n lacrimi purpurii) +i *ntin.ea 6ra/ele spre mine, .e parc- su0erea) L4am str*ns la piept) Nu mai nutrisem pentru nimeni o asemenea .ra1oste) L A7, nu ve5iM mi4a spus ori6ila voce) Tu, mo+tenitorul pe care l4am ales pentru a p-stra .arul *ntunecat cu mai mult- perseveren/- +i mai mult cura8 .ec*t 5ece muritori la un loc) A7, ce 0iu al *ntunericului ai s- 0iiG I4am s-rutat pleoapele +i mi4am trecut .e1etele prin p-rul s-u ne1ru, moale) Acum nu mi se mai p-rea 7i.os, ci .oar straniu +i pali., plin .e o *n/elepciune mai mare .ec*t a copacilor care 0rem-tau .eparte, .e.esu6t, mai mare .ec*t ora+ul care m- c7ema .e .incolo .e spa/ii) L Nu, scumpul meu vampir *n .evenire, a o0tat el) #-strea5-4/i s-rut-rile pentru lumea .e4a0ar-) i4a sunat ceasul, iar tu nu *mi mai .atore5i .ec*t un ultim act .e supunere) Urmea5-4m-G

Q A co6or*t, *n urma lui, o scar- *n spiral-) Totul m- 0ascina) #ietrele t-iate 1rosolan p-reau a4+i .e1a8a propria lumin- +i nici m-car +o6olanii care aler1au speria/i .in calea noastr- nu mi se p-reau lipsi/i .e o anume 0rumuse/e) A .esc7is o poart- 1rea .e lemn, cu arm-turi .e 0ier, .up- care mi4a *nm*nat le1-tura .e c7ei +i m4a po0tit sintru *ntr4o *nc-pere vast-, complet 1oal-) L E+ti .e4acum mo+tenitorul meu, a+a cum /i4am promis, a .eclarat) Vei 0i st-p*nul acestui loc +i al comorii mele, .ar, mai *nainte, va tre6ui s- *mi *n.epline+ti o ultim- porunc-) #rin 0ereastra cu 1ratii se 5-rea capitala sc*ntein. 6l*n., p-r*n. c-4+i .esc7i.e 6ra/ele spre mine) L ai t*r5iu vei avea timp .estul s- te saturi cu tot ceea ce ve5i) St-tea *n 0a/a unui morman .e lemne, a+e5at *n mi8locul *nc-perii) L Ascult-4m- 6ine, c-ci *n cur*n. te voi p-r-si +i e:ist- unele lucruri pe care tre6uie s- le +tii) ,e4acum e+ti nemuritor) Cur*n. vei 1-si prima ta victim- uman-) =ii iute +i 0-r- mil-) ,ar ai 1ri8- s-4/i .es-v*r+e+ti osp-/ul, oric*t .e 1ustos ar 0i el, *nainte ca inima victimei tale s- *ncete5e a mai 6ate) n anii ce vor veni, vei 0i .e4a8uns .e puternic pentru a suporta acest moment suprem, .ar, .eocam.at-, 0ii *n.ea8uns .e *n/elept pentru a4/i smul1e cupa 6u5elor, *nainte .e a se 1oli cu totul) Alt0el, or1oliul t-u risc- s- te piar.-) L ,e ce vrei s- m- p-r-se+tiM am stri1at, .isperat) 4am a1-/at .e el) #ra.-, mil-, osp-/))) aveam impresia c- aceste cuvinte se a6-teau asupra mea ca o 1rin.in- .e lovituri) S4a smuls at*t .e u+or, *nc*t m4au .urut m*inile, .ar natura acestei .ureri, ce nu avea nimic *n comun cu .urerile muritorilor, m4a uimit) a1nus mi4a ar-tat pietrele .in 5i.ul .inaintea noastr- +i am o6servat c- un 6loc enorm .e st*nc- 0usese .islocat, ie+in. acum *n evi.en/- .in supra0a/a nete.- a peretelui) L Scoate piatra a0ar- .in 5i.G mi4a spus) L ,ar e imposi6ilG am protestat) C*nt-re+te pro6a6il))) L =- ce /i4am cerutG 4a amenin/at cu unul .intre .e1etele sale al6e +i osoase, a+a *nc*t m4am 1r-6it s-4l ascult) Spre surprin.erea mea, am reu+it s- mi+c, *n.ea8uns .e u+or, piatra +i am .escoperit, *n.-r-tul ei, o 1aur*ntunecat- su0icient .e lar1- pentru ca un om s- se poat- strecura *n-untru, t*r*n.u4se) a1nus a c7icotit, cl-tin*n. .in cap) L Iat-, 0iule, .rumul spre comoara mea) =- cu ea ce4/i va place, ca +i cu restul 6unurilor mele p-m*nte+ti, .e alt0el) Acum, *ns-, vreau s-4mi 0aci ni+te promisiuniG A luat .ou- vreascuri .in 1r-ma.- +i le4a 0recat at*t .e violent unul .e cel-lalt, *nc*t o 0lac-r- a /*+nit numai.ec*t)

36

A aruncat 6e/i+oarele pe 1r-ma.a .e lemne +i p-cur- cu care 0usese stropit-, iar aceasta s4a aprins pe .at-, proiect*n. o lumin- or6itoare pe tava +i pe 5i.urile .e piatr-) 4am retras, cu un /ip-t 1*tuit) Risipa .e 1al6en +i portocaliu m- *nc*nta +i m- *nsp-im*nta, *n acela+i timp, iar c-l.ura *mi provoca o sen5a/ie nou-, necunoscut-) Nu mi4era team- c- m4a+ 0i putut ar.eK .impotriv-, c-l.ura pl-cutm4a 0-cut s-4mi .au seama c*t *mi era .e 0ri1, .ar 0ri1ul era super0icial +i ar+i/a l4a risipit ime.iat) a1nus a i56ucnit .in nou *n r*sul s-u cavernos, *ntret-iat, +i a *nceput s- .anse5e *n 8urul 0ocului) #icioarele sale lun1i erau at*t .e sla6e, *nc*t .-.ea impresia unui sc7elet av*n. 0a/a unui ou .e o paloare stranie) L ort ,ieuG am murmurat) Capul mi se *nv*rtea) Acest spectacol, care m4ar 0i *nsp-im*ntat la culme cu numai o or- *n urm-, e:ercita asupr-4 mi o atrac/ie ire5isti6il-) =ocul arunca luciri m*n1*ietoare pe m-tasea 5.ren/elor sale) L ,ar nu m- po/i p-r-si aiciG 9lasul meu avea in0le:iuni monstruoase) Am *ncercat s-4l mo.ule5) Un.e vrei spleciM A r*s cu po0t-, lovin.u4se peste coapse, +i +i4a accelerat .ansul, cu m*inile *ntinse spre 0oc) !utucii cei mai 1ro+i au *nceput s- se aprin.-, la r*n.ul lor) n ciu.a 0aptului c- *nc-perea era vast-, era cal. ca *ntr4un cuptor) =umul se rev-rsa a0ar-, pe 0ereastr-) L Nu, nu *n 0ocG Am s-rit *napoi, lipin.u4m- .e perete) Nu te po/i arunca *n 0ocG Ca toate celelalte sen5a/ii noi, 0rica punea st-p*nire pe mine) Nu i56uteam s-4i ne1 e:isten/a, +i, mai ales, nu4i puteam re5ista) 9emeam +i urlam toto.at-) L !a .a, potG a r*n8it) Si1ur c- potG i4a aruncat capul pe spate, +i r*sul i s4a accentuat peste m-sur-) Iar acum, iu6itul meu vampir *n .evenire, vreau promisiuniG a continuat, amenin/*n.u4m- .in nou cu .e1etul) Bai.e, pu/in- m*n.rie .e muritor, cura8osul meu Uci1a+ .e lupiG Alt0el, .e+i +tiu c- mi s4ar 0r*n1e inima, te voi arunca pe tine *n 0oc +i voi pleca *n c-utarea unui alt mo+tenitor) Bai.e, r-spun.e4miG Am *ncercat s- vor6esc, .ar n4am i56utit .ec*t s- *ncuviin/e5 .in cap) n lumina 0ocului, am v-5ut c- m*inile mi se al6iser-) i, *n acela+i timp, am sim/it o .urere p-trun5-toare *n 6u5a in0erioar-, care aproape m- 0-cea s- urlu) Caninii mi se trans0ormaser- .e8a *n col/iG I4am aruncat lui a1nus priviri pline .e panic-, .ar spaima mea p-rea c- *l amu5-) L Ascult-, a reluat el, apuc*n.u4mi *nc7eietura m*inii, .e *n.at- ce m- voi 0i mistuit +i 0ocul se va 0i stins, va tre6ui s- *mi risipe+ti cenu+a) 4ai au5it, 6-ieteM Risipe+te4mi cenu+aG Alt0el, m- voi *ntoarce, +i nici nu4n.r-5nesc sm- 1*n.esc su6 ce *n0-/i+are) ,ar 0ii cu 6-1are .e seam-, .ac- m- o6li1i s- m- *ntorc, mai 7i.os c7iar .ec*t s*nt acuma, te voi urm-ri +i te voi p*r8oli p*n- c*n. vei 0i la 0el .e .es0i1urat ca +i mine) #ricepiM Tot nu eram *n stare s- scot o vor6-) ,e vin- nu era 0rica) Nu, era ceva mult mai r-u) mi sim/eam .in/ii alun1in.u4se +i *ntre1u4mi trup era str-6-tut .e un tremur nervos) Am *ncuviin/at, .*n. .in cap cu 0rene5ie) a1nus a 5*m6it) L Iar acum, voi porni la .rum spre in0ern, .ac- e:ist- a+a ceva, sau m- voi cu0un.a, .e+i n4o merit, *ntr4o .ulce incon+tien/-) ,ac- e:ist- *ntr4a.ev-r vreun prin/ al *ntunericului, *l voi *nt*lni, *n s0*r+it, +i4l voi scuipa *n 0a/-) Risipe+te4mi cenu+a, precum /i4am poruncit, iar apoi intr- *n ascun5-toarea mea, av*n. 1ri8- s- pui la loc piatra, .up- ce e+ti *n-untru) Acolo4mi vei 1-si morm*ntul) Te vei *nc7i.e ermetic *n el, *n timpul 5ilei, ori, .e nu, soarele te va .istru1e) Oine 6ine minte; nimic .in lumea aceasta nu te poate nimici, cu e:cep/ia soarelui +i a unui 0oc precum cel .in 0a/a ta) ,ar, c7iar +i atunci, numai +i numai .ac- cenu+a4/i va 0i risipit-, .up- p*r8ol) i4am *ntors privirile .e la el +i .e la 0oc, .ar el m4a t*r*t p*n- la piatra .islocat-, pe care mi4a ar-tat4o cu .e1etul) L R-m*i cu mine, te con8ur, l4am ru1at) ,oar o vreme sau m-car o noapte, te implorG Intensitatea nemaiau5it- a vocii mele m- *n1ro5ea) L4am cuprins pe a1nus *n 6ra/e) C7ipul s-u uscat mi se p-rea ine:plica6il .e atr-1-tor) Lumina v-p-ilor *i 8uca prin p-r, iar pe 0a/- i se 5u1r-vea .in nou acela+i sur*s ironic) L A7, t*n-r lacom ce e+ti, nu4/i e .e4a8uns nemurirea +i o lume4ntrea1- .rept 7ran-M A.io, copile, +i 0- ce /i4am cerutG Nu uita .e cenu+- +i .e camera secret- .in spatele acestui 6olovanG Vei 1-si acolo tot ce4/i tre6uie pentru a putea prospera) 4am luptat pentru a4l re/ine, iar el mi4a r*s *n urec7e, pl-cut surprins .e puterea mea) L E:celent, e:celentG a +optit) S- tr-ie+ti ve+nic, 0rumosul meu Uci1a+ .e lupi, cu tot ce /i4a .-ruit natura, .escoperin. .e unul sin1ur *nsu+irile ce /i le4am 7-r-5itG 4a *mpins violent la o parte +i, cu un salt at*t .e mare, *nc*t s4ar 0i 5is c- 56ura, s4a aruncat *n mi8locul ru1ului) Ve+mintele i s4au aprins) Capul i s4a trans0ormat *ntr4o tor/-, oc7ii i s4au m-rit, 1ura i s4a c-scat, .evenin. o 1aur- nea1r- *n mi8locul v*lv-t-ilor, iar r*sul i4a r-sunat at*t .e puternic, *nc*t am sim/it nevoia s-4mi astup urec7ile) !ra/ele +i picioarele sc7eletice 1esticulau) =ocul vuia, iar *n mie5ul lui nu mai ve.eam acum .ec*t v-paia)

37

Am *nceput s- urlu +i, c-5*n. *n 1enunc7i, mi4am acoperit oc7ii cu palmele) Cu toate acestea, prin pleoapele4mi *nc7ise, ve.eam *n continuare 0ocul, o succesiune .e e:plo5ii .e sc*ntei, p*n- c*n., nemaire5ist*n., mi4am spri8init 0runtea .e par.oseala .e piatr-)

( I S4A p-rut c- au trecut veacuri, c*t timp am stat *ntins pe par.oseal-, privin. cum se mistuia ru1ul) n *nc-pere se 0-cuse .in nou r-coare) Aerul *n17e/at se strecura *n-untru prin 0ereastra .esc7is-) Nu i56uteam s- m- opresc .in pl*ns) Bo7otele *mi r-sunau *n urec7i, insuporta6ile, iar i.eea c-, *n noua mea stare, toate sen5a/iile, c7iar +i .isperarea, *mi erau *n5ecite, nu era .e natur- a m- consola) ,in vreme *n vreme, m- ru1am) Am cerut iertare, 0-r- s-4mi .au seama .ac- s-v*r+isem ceva .emn .e a 0i iertat) Am murmurat *ntruna >Ave>, p*n- c*n. vor6ele mi s4au trans0ormat *ntr4o melopee lipsit- .e sens) Lacrimile4mi erau .e s*n1e, p-t*n.u4mi m*inile ori .e c*te ori m- +ter1eam la oc7i) C-c*n. pe po.eaua .e piatr-, nu mai +opteam ru1-ciuni, ci acele implor-ri ne.eslu+ite pe care le a.res-m cuiva atotputernic, s0*nt; Nu m- l-sa sin1ur aici) Nu m- p-r-si) Nu m- l-sa s- ca. mai 8os .ec*t am c-5ut *n ast- noapte) =-, ,oamne, ca nimic .in toate astea s- nu 0ie a.ev-rat))) Tre5e+te4te, LestatG Cuvintele lui a1nus *mi 6u6uiau 0-r- *ncetare *n creier; Voi porni la .rum spre in0ern, .ac- e:ist- a+a ceva))) ,ac- e:ist- un prin/ al *ntunericului))) Am c-5ut, *n cele .in urm-, *n patru la6e) Capul mi se *nv*rtea, mi se p-rea c- *nne6unisem) Am privit 0ocul +i4am v-5ut c- mai puteam *nc- s-4l a/*/ pentru a m- arunca *n el) ,ar, pe c*n. *ncercam s-4mi ima1ine5 c*t a+ su0eri, +tiam cnu voi 0ace nicio.at- a+a ceva) ,e ce4a+ 0i 0-cut4oM eritam oare o asemenea os*n.-M Eu nu4mi .oream s- a8un1 *n ia. +i, cu at*t mai pu/in, m4a+ 0i .us acolo pentru a4l scuipa *n 0a/- pe prin/ul *ntunericului, oricine ar 0i 0ost el) ,impotriv-, .ac- 0usesem 6lestemat, n4avea .ec*t s- vin- el .up- mineG -car mi4ar 0i spus .e ce eram silit s- *n.ur c7inurile ia.ului))) ,oream cu a.ev-rat s- o +tiuG C*t .espre incon+tien/-, putea s- mai a+tepteGntrea1a t-r-+enie merita .in plin c*teva minute .e 1*n.ire) Un calm supranatural a pus st-p*nire pe mine, pe nesim/ite) Eram plin .e am-r-ciune, .ar 0ascina/ia *mi sporea) Nu mai eram uman) 97emuit acolo, re0lect*n., cu oc7ii a/inti/i asupra 8arului ce se stin1ea *ncet, am sim/it o putere imens- a.un*n.u4 se *n mine) Bo7otele4mi copil-roase s4au lini+tit) Am *nceput a4mi stu.ia al6ea/a pielii, t-i+ul aspru al .in/ilor +i 0elul *n care un17iile *mi str-luceau *n *ntuneric, .e parc- ar 0i 0ost l-cuite) Toate micile .ureri o6i+nuite *mi .isp-ruser-) R-m-+i/ele c-l.urii .e1a8ate .e lemnul calcinat m- *nv-luiau ca o plapum- 6ine0-c-toare) Timpul trecea))) .ar 0-r- s- treac-) =iecare mo.i0icare a atmos0erei *ncon8ur-toare mi se p-rea o 6inecuv*ntare) Atunci c*n. canona.a *n0un.at- a clopotelor *n.ep-rtate *mi a8un1ea la urec7i, .inspre ora+, .ep-n*n. orele, nu o percepeam ca o martor- a trecerii timpului) #entru mine, care 5-ceam uimit, cu oc7ii spre cer, era o mu5ic- pur-) Cur*n., *ns-, am sim/it o arsur- atroce *n piept) Am sim/it4o strecur*n.u4mi4se prin vene, prin5*n.u4mi capul *ntr4o men17in-, *nainte .e a mi se concentra *n m-runtaie) i4am .at seama c- .urerea aceasta nu m- *nsp-im*nta, c- o sim/eam .e parc- a+ 0i ascultat4o) Cau5a ei mi4a 0ost revelat- cur*n.) E:crementele *mi /*+neau a0ar- .in corp) Am 6-1at .e seam- c- nu eram *n stare s- m- controle5) Totu+i, privin. cum mur.-riile4mi p-tea5- 7ainele, nu sim/eam .eloc 1rea/-) Nici m-car +o6olanii care aler1au 0-r- 51omot peste mine, .evor*n.u4mi scursorile, nu m- .e51ustau) Nu reu+eam, .e alt0el, s- *mi ima1ine5 nici o creatur- care mi4ar 0i putut provoca un sentiment .e repulsie) Nu mai 0-ceam parte .in acea lume care era *n0iorat- .e asemenea contacte) ncet, cu o pl-cere a.ev-rat-, am *nceput sr*.) ,ar c7inurile mele nu se risipiser- cu totul) nt*r5iau *n trupu4mi, ca o i.ee ce *ncepea a prin.e contururi .e a.ev-r) S*nt mort, s*nt un vampir) #entru ca eu s- tr-iesc, vor muri alte 0iin/e) Nicio.at-, nicio.at- nu4l voi reve.ea pe Nicolas ori pe mama, pe nici una .intre 0iin/ele omene+ti pe care le4am cunoscut +i iu6it) Voi tr-i ve+nic) Aceasta4mi va 0i soarta, aceasta *mi este soarta, iar acesta e .oar *nceputulG 4am ri.icat *n picioare) - sim/eam u+or +i puternic, +i cuprins .e o ciu.at- amor/eal-) 4am apropiat .e 0oc,

38

r-scolin. cu piciorul vreascurile *nne1rite) Nu r-m-sese nici un os) onstrul p-rea c- se .e5inte1rase) Am luat cenu+a *n c-u+ul palmelor +i m4am *n.reptat spre 0ereastr-) C*n. v*ntul a risipit4o, am murmurat pentru ultima oar- un a.io la a.resa lui a1nus, .e parc-4ar 0i putut *nc- s- m- au.-) n cele .in urm-, nu mai r-m-seser- .ec*t resturi calcinate .e lemne) Era timpul s- arunc o privire *n camera secret-)

R ,U#" cum avusesem prile8ul s- constat, piatra se mi+ca u+or +i era prev-5ut-, pe .in-untru, cu un c*rli1 care avea s- *mi permit- s- o tra1 la loc .up- ce intram) #entru a m- strecura *n tunel, era nevoie s- m- t*r-sc +i, *n1enunc7in. pentru a arunca o privire *n-untru, n4am .eslu+it nici urm- .e lumin- *n cel-lalt cap-t) Asta nu mi4a pl-cut .eloc) ,ac- a+ mai 0i 0ost .oar un muritor, eram convins c- nu a+ 0i intrat nici *n ruptul capului *n tunelul *n1ust) ,ar 6-tr*nul vampir *mi e:plicase 0oarte clar c-, asemeni 0ocului, +i soarele m- putea .istru1e) Tre6uia .eci, sa8un1 *n sicriu) =rica m- potopea) 4am *ntins pe 6urt- +i am intrat *n tunel, t*r*n.u4m- ca o +op*rl-) Nu aveam posi6ilitatea .e a4mi ri.ica .eloc capul +i cu at*t mai pu/in aceea .e a m- *ntoarce pentru a apuca minerul *n 0orm- .e c*rli1 al pietrei .e la intrare) Am 0ost silit s-4l manevre5 cu piciorul) Era 6e5n-, iar spa/iu c*t s- m- ri.ic, re5emat pe coate) ,e 0ric-, a6ia mai r-su0lam +i, cuprins .e panic-, m4am lovit cu capul .e 6olt-) ,ar n4aveam .e ales) Tre6uia si56utesc, s- .au .e sicriuG - t*ram .in ce *n ce mai repe.e) 9enunc7ii mei 51*riau piatra) Instinctiv, .e1etele4mi c-utau 0iecare cr-p-tur-, 0iecare intersti/iu, *n *ncercarea .e a m- .eplasa c*t mai rapi.) Cea0a *mi *n/epenise .in pricina e0ortului) C*n., *n s0*r+it, m*na mi4a intrat *n contact cu o piatr- nete.-, am *mpins c*t am putut .e tare) O6stacolul s4a mi+cat +i o lumin- pali.- a p-truns *n tunel) Eram *ntr4o *nc-pere scun.-, cu tavanul 6oltit, luminat- .e o sin1ur- 0ereastr- *nalt-, prev-5ut- cu 1ratiile cu care *ncepusem .e4acum s- m- o6i+nuiesc) Lumina 6l*n.-, violacee, a nop/ii, mi4a .e5v-luit un c-min imens, s-pat *n 5i.ul a0lat *n 0a/a mea) Un 0oc era 1ata pre1-tit, iar al-turi, su6 0ereastr-, se a0la un antic sarco0a1 .e piatr-) #este el era pus- mantia mea .e cati0ea ro+ie, iar al-turi, pe o 6-ncu/- cioplit- ru.imentar, am 5-rit un costum splen.i., .in aceea+i cati0ea ro+ie, 6ro.at- *ns- cu aur, valuri .e .antel-, un pantalon .e m-tase ro+ie, len8erie .e m-tase .e un al6 imaculat +i panto0i cu tocuri ro+ii) i4am .at p-rul pe spate, +ter1*n.u4mi 0runtea .e su.oarea care mi se scur1ea p*n- pe o6ra8i) Era amestecat- cu s*n1e +i, v-5*n.u4i urmele pe care mi le l-sase pe m*ini, m4am sim/it cuprins .e o stranie e:citare) ,up- un timp, mi4am lins .e1etele) Un 0ior .e pl-cere m4a str-6-tut) i4a tre6uit c*teva clipe 6une ca s-4mi revin +i s- m- apropii .e +emineu) ,up- pil.a lui a1nus, am luat .ou- 6uc-/i .e lemn +i le4am 0recat una .e alta) =l-c-ruia a i56ucnit numai.ec*t) La c-l.ura 0ocului, m4am .espuiat .e ve+mintele mur.are +i m4am 0olosit .e c-ma+- pentru a4mi +ter1e s*n1ele .e pe corp) Apoi am aruncat totul *n 0oc, *nainte .e a4mi *m6r-ca noile 7aine) Ce nuan/e or6itoareG Nici m-car Nicolas nu era at*t .e 6ine *m6r-cat) Era o a.ev-rat- /inut- .e Curte, cu 6ro.e4 riile pline .e perle +i .e ru6ine minuscule) ,antelele c-m-+ii erau .e Valence, cum nu mai v-5usem .ec*t la roc7ia .e mireas- a mamei) i4am *n0-+urat mantia pe umeri) ,e+i nu4mi era .eloc 0ri1, aveam impresia c- s*nt un sloi .e 17ea/-) C7iar +i 5*m6etul *mi p-rea .ur +i str-lucitor) Am e:aminat apoi sicriul) #e capacul 1reu era 1ravat- e0i1ia unui 6-r6at) ,intr4o privire, mi4am .at seama c- era vor6a .e a1nus) #-rea senin, 0-r- 5*m6etu4i s0i.-tor, ri.ic*n. spre tavan o privire 6l*n.-, cu pletele4i .ese 0orm*n. o casca.- .e 6ucle +i on.uleuri) Sculptura era vec7e .e cel pu/in trei secole) a1nus avea m*inile *ncruci+ate pe piept, o ro6- lun1- *i acoperea trupul, iar cineva s0-r*mase m*nerul s-6iei sale +i o parte .in teac-) Am contemplat o vreme piatra mutilat- printr4un e0ort evi.ent) Se *ncercase oare eliminarea 0ormei .e cruceM 4am aplecat +i, cu v*r0ul .e1etului, am .esenat o cruce *n pra0ul .e pe par.oseal-) #recum mai *nainte, c*n. m- ru1a4 sem, nu s4a *nt*mplat nimic) Am a.-u1at c*teva linii *nc7ipuin. corpul lui Iisus Bristos +i am scris .easupra urm-toarele cuvinte; >,omnul nostru Iisus Bristos>, sin1urele pe care le +tiam scrie 6ini+or, *n a0ara numelui meu)

39

Tot nimic) Apoi am *ncercat s- ri.ic capacul sarco0a1ului) Nici m-car puterile proasp-t .o6*n.ite nu i4au u+urat sarcina) Un muritor n4ar 0i reu+it nicio.at-) =aptul c- am avut .e tru.it at*t .e mult m- .escump-nise) #uterile nu *mi erau, a+a.ar, nelimitate) n orice ca5, erau .eparte .e cele ale 6-tr*nului vampir) #ose.am pro6a6il 0or/a a trei sau patru 6-r6a/i) Am privit 1aura str*m6-, cu0un.at- *n penum6r-, *n care nu4mi prea venea s- m- *ntin.) ,e 8ur *mpre8ur era 1ravat- o inscrip/ie *n latine+te, pe care n4o puteam citi) Asta m4a tul6urat) =-r- a1nus, m- sim/eam lipsit .e ap-rare) l uram, pentru c- m- p-r-siseG i totu+i, culmea ironiei, *l iu6isem *nainte ca el s- se arunce *n 0l-c-ri) l iu6isem c7iar +i atunci c*n. .escoperisem ve+mintele ro+ii) ,iavolii se iu6esc, oare, *ntre eiM Acolo, *n ia., *+i 0ac ei .eclara/ii p-tima+eM i4am pus aceste *ntre6-ri cu o verita6il- .eta+are intelectual-, .eoarece nu cre.eam *n ia.) ncercam .oar s- *mi ima1ine5 r-ul) Toate creaturile ia.ului s*nt sortite a se ur*, a+a cum cei m*ntui/i *i ur-sc pe cei os*n.i/iM C*n. eram copil, aceast- i.ee m- *n1ro5ise, c-ci m- temeam c- a+ putea a8un1e *n rai, *n timp ce mama ar putea 0i trimis- *n ia.) Cum a+ 0i putut s- o ur-scM i .ac- am*n.oi a8un1em *n ia.M Acum +tiam *ns- c- vampirii se pot iu6i +i c- a te consacra r-ului nu e:clu.e, neap-rat, .ra1ostea) i4am *ntors privirile spre un cu0-r voluminos .in lemn, ascuns, *n parte, *n spatele morm*ntului) Nu era *nc7is cu c7eia) Capacul s-u, pe 8um-tate putre., era c*t pe ce s- ca.- c*n. l4am ri.icat) ,e+i 6-tr*nul meu *nv-/-tor m- anun/ase c-4mi las- mo+tenire comoara sa, ceea ce am v-5ut m4a uimit) Cu0-rul era plin cu nestemate, cu aur +i ar1int) Se a0lau acolo nenum-rate inele ornate cu pietre scumpe, r*uri .e .iamante, mul/imi .e perle, ar1int-rie, mone.e .e aur +i sute .e o6iecte .e valoare .e tot 0elul) i4am 6-1at m*inile *n cu0-r +i mi le4am scos pline, .ornic s- v-. v*lv-t-ile re0lect*n.u4se *n purpuriul ru6inelor +i ver.ele smaral.elor) Aveam *n 0a/- 6o1-/ii incalcula6ile) O comoar- 0a6uloas-) Care, acum, *mi apar/inea) Am stu.iat4o mai *n am-nunt) R-sp*n.ite printre 6i8uterii se a0lau numeroase o6iecte personale, perisa6ile; m-+ti, ale c-ror ornamente .e aur mai purtau *nc- urme .e m-tase, 6atiste .e .antel- +i 6uc-/i .e sto0- *n care erau 0i:ate 6ol.uri +i 6ro+e) Am 1-sit c7iar +i o 6ucat- .intr4un 7am .e piele, .e care at*rnau clopo/ei .e aur, o 6ucat- .e .antelmuce1-it- trecut- printr4un inel, .u5ini .e ta6ac7ere, me.alioane pe pan1lici .e cati0ea) a1nus luase oare toate acestea .e la victimele saleM ,esi1ur, nimic nu4l *mpie.ica s- ia tot ce po0tea) i totu+i, el um6la *m6r-cat *n 5.ren/e +i locuia aici, claustrat, precum un pustnic .intr4un alt ev) Nu reu+eam s- *n/ele1) Am .escoperit +i alt soi .e o6iecte *n comoar-) itre alc-tuite .in super6e pietre pre/ioase, purt*n.u4+i *nccruci0i:ulG Am cl-tinat .in cap, .e parc4a+ 0i vrut s- spun; ce ru+ine, s- 0uri asemenea o6iecte s0inteG *ns-, *ntre timp, m- amu5am copios; era o nou- .ova.- a 0aptului c- ,umne5eu nu avea nici o putere asupr-4mi) Apoi am .at peste o o1lin.- minunat-, *ncrustat- cu perle) 4am privit *n ea aproape instinctiv, a+a cum 0aci .e o6icei c*n. treci prin 0a/a unei vitrine, +i m4am v-5ut per0ect normal, cu e:cep/ia pielii .e o al6ea/- e:trem- +i a 0aptului c- oc7ii, al c-ror al6astru limpe.e se trans0ormase *ntr4un amestec .e violet +i co6alt, p-reau u+or 0os0orescen/i) #letele4mi str-luceau ca aurul +i, trec*n.u4mi m*na prin ele, le4am sim/it vi1oarea nou-, neo6i+nuit-) Nu *l contemplam pe Lestat, ci o copie oarecum in0i.el-) Cele c*teva ri.uri care *mi marcaser- 0a/a *n cei .ou-5eci .e ani .e via/- se estompaser-) Am *nc7is oc7ii +i, re.esc7i5*n.u4i, am 5*m6it straniei creaturi care mi4a r-spuns, la r*n.ul ei, cu un sur*s) Era Lestat) E:presia 0e/ei nu con/inea nimic r-uvoitor) ,e 0apt, c7ipul ar 0i putut apar/ine unui *n1er, .ac-, .intr4o .at-, oc7ii nu i s4ar 0i umplut .e lacrimi purpurii) ntrea1a vi5iune s4a colorat *n ro+u) ai erau +i .in/ii ascu/i/i, care .-.eau 5*m6etului s-u un aspect *nsp-im*nt-tor) O 0i1ur- 0rumoas-, cu un sin1ur, .ar *n1ro5itor, .e0ectG i4am .at seama atunci c- *mi contemplam propriul c7ip *n acea o1lin.-, .e+i au5isem .intot.eauna spun*n.u4se cstri1oii, .u7urile +i to/i cei ale c-ror su0lete apar/in .iavolului nu se re0lect- *n o1lin5iG Aveam o po0t- ne6un- s- a0lu cum aveam s- m- comport o .at- a8uns printre muritori) mi .oream s- v-. oameni, s- a.ulmec natura, s- ascult mu5ic-) ,ar, .e4acum, nimic nu avea s- mai 0ie ca *nainte pentru mine) Totul avea s- poarte aceast- str-lucire ma1ni0ic-, p*n- +i triste/ea provocat- .e ceea ce pier.usem pentru tot.eauna) Am pus la loc o1lin.a +i m4am a+e5at l*n1- 0oc) C-l.ura m*inilor +i o6ra8ilor mei era minunat-) O .ulce somnolen/- a pus st-p*nire pe mine +i am *nc7is oc7ii) 4am cu0un.at iar *n straniul vis, cu a1nus, 0ur*n.u4mi s*n1ele) O sen5a/ie .e *nc*ntare, .e pl-cere .ivin- m4a *nv-luit; a1nus str*n1*n.u4m- *n 6ra/e, a6sor6in.u4 mi s*n1ele) ,ar au5eam +i lan/urile r*c*in. piatra, ve.eam .in nou acel vampir 0-r- ap-rare, *n m*inile lui a1nus) ai era ceva))) ceva important) O semni0ica/ie care *mi sc-pa) Semni0ica/ia 0urtului, a tr-.-rii, a 0aptului .e a nu te supune

40

nim-nui, nici lui ,umne5eu, nici .iavolului +i, cu at*t mai pu/in, omului) 4am 1*n.it a.*nc la toate acestea, pe 8um-tate a/ipit, +i un 1*n. ne6unesc m4a asaltat; .e *n.at- ce aveam s- m*ntorc acas-, *i voi spune totul lui Nic<i, vom .iscuta .espre toate acestea, *ncerc*n. s- le c-ut-m un sens oarecare) Aceast- i.ee m4a tre5it, 0-c*n.u4m- s- tresar) Omul care mai *nt*r5ia *nc- *n mine a privit *n 8ur, *n *nc-pere, .e5orientat) A *nceput s- pl*n1-, iar eu nu eram *nc- un vampir cu .estul- e:perien/- pentru a4l *mpie.ica) a1nus, .e ce m4ai p-r-sitM Ce am .e 0-cut acumM Cum am s- supravie/uiescM i4am spri8init 6-r6ia pe 1enunc7i +i, *ncetul cu *ncetul, *n minte mi s4a 0-cut lumin-) E amu5ant s- te 1*n.e+ti c- vei 0i un vampir, lu:os *m6r-cat +i .ispun*n. .up- 6unul t-u plac .e comoar-, mi4am 5is) ,ar nu vei putea tr-i ast0elG S- te 7r-ne+ti cu 0iin/e viiG C7iar .e e+ti un monstru, ai o con+tiin/-, al c-rei 1las te sim/i *n.emnat s- *l urme5i))) !inele +i r-ul, 6inele +i r-ulG N4ai putea tr-i 0-r- s- cre5i *n ele))) N4ai putea tolera 0aptele pe care))) m*ine, le vei s-v*r+i))) le vei))) le vei))) Ce vei 0aceM Vei 6ea s*n1e, nu4i a+aM Aurul +i pietrele pre/ioase str-luceau ca ni+te v-p-i, iar .incolo .e 0ereastr-, pe 0on.ul norilor cenu+ii se pro0ila lucirea violacee a ora+ului *n.ep-rtat) Ce 1ust o 0i av*n. s*n1ele lorM S*n1ele lor 0ier6inte, viu, nu s*n1ele monstrului pe care avusesem prile8ul s- *l 1ustM i4am trecut lim6a peste col/i) 9*n.e+te4te 6ine, Uci1a+ .e lupiG CU 9REU, m4am ri.icat *n picioare, am apucat le1-tura .e c7ei pe care o luasem cu mine +i am pornit s- e:plore5 restul .omeniului meu)

S NC"#ERI pustii) 9ratii la 0erestre) !olta in0init- a cerului nocturn, .easupra crenelurilor) Asta era tot ce 1-sisem la supra0a/a p-m*ntului) La parterul turnului, am .escoperit o 0-clie a+e5at- *ntr4un suport 0i:at *n perete, iar *ntr4o ni+- .in apropiere, un amnar) Urme .e pa+i, *n pra0) O 6roasc- 6ine uns-, *n care c7eia, .e *n.at- ce am 1-sit4o pe cea 6un-, s4a r-sucit 0-r- e0ort) ,e cum am aprins 0-clia, am v-5ut o scar- *n spiral- +i am *nceput s- co6or, *n po0i.a .u7orii care venea .e un.eva, .e 8os) Cuno+team aceast- .u7oare) Era mirosul care impre1na toate cimitirele pari5iene) La Cimitirul Inocen/ilor, 0orma o cea/- .eas- +i nociv-) Era .u7oarea ca.avrelor *n .escompunere) !iruin.u4mi sc*r6a care m- 0-cuse, vreme .e o clip-, s- e5it, mi4am .at seama c- mirosul nu era c7iar at*t .e puternic +i c- aroma .e r-+in- ars- *l acoperea *ntruc*tva) i4am continuat co6or*rea) La primul nivel al su6solului n4am 1-sit nici urm- .e ca.avre) Acolo era .oar o cript- r-coroas- ale c-rei 1ratii .e 0ier erau .esc7ise) n-untru se a0lau trei sarco0a1e .e piatr-, colosale) #la0onul 6oltit +i vatra enorm- m4au .us cu 1*n.ul la camera lui a1nus) Ce altceva a+ 0i putut s- cre. .ec*t c- al/i vampiri o.i7niser- o.inioar- *n acest locM n ast0el .e locuri nu se instalea5- nicio.at- +emineeG =iecare sarco0a1 purta c*te o e0i1ie sculptat-) Totul era *ns- acoperit .e un strat 1ros .e pra0 +i pretutin.eni ve.eam p*n5e .e p-ian8en) Cripta 0usese p-r-sitcu mult timp *n urm-) StraniuG Un.e erau aceia care o.i7niser- aiciM Se aruncaser- *n 0l-c-ri, asemeni lui a1nusM Sau mai tr-iau *nc-, altun.evaM Am .esc7is 0iecare sarco0a1 pe r*n.) N4am 1-sit *n ele .ec*t pra0) Nici urm- .e al/i vampiri) Am luat4o .in nou pe sc-ri, *n ciu.a mirosului .e putre1ai ce p-rea a se *nte/i, pe m-sur- ce co6oram) n cur*n., a .evenit .e nesuportat) irosul venea .in spatele unei u+i pe care o 5-ream .e.esu6t, +i4am 0ost silit s-4mi calc pe inim- pentru a mapropia .e ea) ,e c*n. eram .oar un muritor, aceast- .u7oare mi se p-rea insuporta6il-, .ar sim/-mintele4mi .e atunci nu *nsemnau nimic *n compara/ie cu cele .e acum) Cu toate acestea, eram 0erm 7ot-r*t s- .esc7i. acea u+-, .ornic sa0lu ce anume putuse .iavolul .e a1nus s- mai 0-ptuiasc- .incolo .e ea) #riveli+tea era *ns- mult mai *nsp-im*nt-toare .ec*t .u7oarea) ntr4un 6eci lar1 erau *n17esuite o mul/ime .e ca.avre, *n .i0erite sta.ii .e .escompunere, iar *n 8urul lor roiau mii .e insecte +i viermi) La lumina tor/ei, am v-5ut +o6olani 0u1in. speria/i) Un val .e 1rea/- mi4a *ntors pe .os stomacul) #utoarea m- su0oca) Totu+i, nu reu+eam s-4mi .esprin. privirile .e pe mormanul .e 7oituri) ,eo.at-, mi4am .at seama c- acolo nu se a0lau .ec*t 6-r6a/i L .rept .ova.-, ve.eam .oar ci5me +i r-m-+i/e .e ve+minte 6-r6-te+ti L +i 0iecare .in ei avusese

41

p-rul 6lon., asemeni mie) C*t .espre ca.avrul cel mai recent, cel care avea 6ra/ele trecute printre 1ratii, acesta *mi sem-na at*t .e mult, *nc*t parc- mi4ar 0i 0ost 0rate) 4am apropiat .e el +i mi4am *nclinat tor/a) mi venea s- urlu) Oc7ii s-i inva.a/i .e mu+te 0useser- al6a+triG 4am .at *napoi, *mpie.ic*n.u4m-) Eram terori5at, aveam impresia c- *nsp-im*nt-toarea 0orm- c7ircit- acolo avea s- se mi+te *n cur*n., apuc*n.u4m- .e 1le5n-) Sim/eam o .urere acut- *n piept) S*n1ele mi4a urcat .in 1*t, pe 6u5e, ca o 0lac-r- lic7i.-, +i mi4a /*+nit .in 1ur-, stropin. par.oseala .in 0a/a mea) Ca s- nu ca., m4am re5emat .e u+-) ,ar .in ne1ura .e sc*r6- ce m- *nv-luia, ve.eam un sin1ur lucru, minunatul s*n1e coa1ulat pe care *l scotea la iveal- lucirea tor/ei) irosul s-u .ulcea1 t-ia, precum o lam-, .u7oarea mor/ii) Spasmele setei *mpin1eau *n a.*ncuri 1rea/a) Spatele4mi se *ncovoia) Cu o uimitoare elasticitate, m- aplecam, pentru a 0i c*t mai aproape .e s*n1ele acela) n acela+i timp, *n minte mi se 6uluceau mii .e 1*n.uri; t*n-rul acesta tr-ise *n aceast- pivni/-, al-turi .e ca.avre,0iin. con+tient .e 0aptul c- *n cur*n. avea s- 0ie asemeni lor) Ce s0*r+it atroceG Ce supliciu c7inuitorG C*/i al/ii *l mai *n.uraser-, .intre to/i ace+ti tineri cu p-rul .e aurM 4am 17emuit +i, /in*n. cu m*na st*n1- tor/a, mi4am apropiat 0a/a .e pata .e s*n1e) Lim6a mi4a /*+nit .intre 6u5e, precum cea a unei +op*rle) Am lins s*n1ele, 0rem-t*n., pra.- e:ta5ului) ,ivinG Eram cu a.ev-rat eu, cel ce sor6ea s*n1ele, la .oi pa+i .e ca.avrul unui 6-iat t*n-r pe care a1nus *l r-pise, a+a cum m- r-pise pe mine *nsumiM Lui *ns-, *n loc .e nemurire, nu4i o0erise .ec*t moarteaG ,e ce nu 5-ceam +i eu *n aceast- pivni/-M Ce o6stacole .ep-+isem oare, 0-r- s- +tiu, pentru a nu 0i acum acolo, la 0ereastr-, 51*l/*in. 1ratiile, *n vreme ce 1ro5-via *ntrev-5ut- la 7an s4ar 0i *nc7is asupra meaM C1omotul pe care4l percepeam L acest sunet minunat, la 0el .e 0ermec-tor precum nuan/a vi+inie a s*n1elui, ca +i al6astrul oc7ilor ca.avrului, ca aripa str-lucitoare a mu+telor, ca lunecarea opalin- a viermilor sau ca lumina tor/ei L erau stri1-tele mele r-1u+ite) Sc-p*n. 0-clia .in m*n-, m4am .at *napoi, tr*ntin.u4m- pe 1enunc7i, +i am s0*r+it prin a m- ri.ica *n picioare) Am urcat *n 0u1- sc-rile) n vreme ce tr*nteam *n urma mea poarta .on8onului, /ipetele mele s4au ampli0icat, urc*n. p*n- *n *naltul turnului) Eram asur5it .e ecourile pe care le st*rneam *ntre 5i.urile .e piatr-, .ar nu m- puteam opri, nu eram *n stare s-4 mi *nc7i. 1ura, ori m-car s- mi4o astup cu m*na) #rintre 1ratiile 0erestrei, am v-5ut al6ul 5orilor arunc*n.u4+i primele lumini pe cer) Stri1-tele mi4au murit *n 1*tle8) #rimele luciri ale .imine/ii se strecurau, *ncon8ur*n.u4m- ca o ne1ur- 0ier6inte care4mi ar.ea pleoapele) =-r- s- mai stau pe 1*n.uri, am luat4o la 1oan- spre camera secret-) C*n. am ie+it .in tunel, *nc-perea era .e8a inva.at- .e o lumin- s*n1erie) Ri.ic*n. capacul sarco0a1ului, m4am sim/it aproape or6) L4am l-sat s- reca.- .e *n.atce m4am *ntins) ,urerea cumplit- care4mi ar.ea 0a/a +i m*inile s4a risipit) Eram *n si1uran/-) Aveam parte .e lini+te) =rica +i triste/ea s4au topit *ntr4o 6e5n- r-coroas- +i .e nep-truns)

2 4A TRECIT setea) Am +tiut ime.iat un.e eram +i *n ce m- trans0ormasem) 9ata cu visele suave, cu vinul al6 +i rece, cu iar6a .e un ver.e cru. .e su6 merii .in liva.a tat-lui meu) n *ntunecimea str*mt- a morm*ntului .e piatr-, mi4am pip-it col/ii cu v*r0ul .e1etului, 1-sin.u4i prime8.ios .e lun1i +i ascu/i/i, ca ni+te cu/ite) Un muritor p-trunsese *n turn +i, .e+i nici m-car nu .esc7isese *nc- poarta *nc-perii e:terioare, *i au5eam 1*n.urileG I4am au5it uimirea c*n. a constatat c- poarta nu era *ncuiat-, ca .e o6icei) L4a cuprins spaima c*n. a .escoperit 6utucii calcina/i pe par.oseal-) A stri1at; L St-p*neG Eram 0ermecat, ascult*n.u4i su0letul, .ar altceva m- tul6ura, in0init mai mult; mirosul luiG Am ri.icat capacul .e piatr- +i am ie+it .in sarco0a1) irosul era puternic, ire5isti6il) Era par0umul moscat al primei t*r0e cu care m- culcasem) Aroma v*natului 0ript, iarna, .up- 5ile *ntre1i .e 0oame *n.urat-) Vinul proasp-t, merele a6ia culese, apa limpe.e a unui torent *ntr4o 5i canicular-) Nu, era mult mai r-pitor, mai a.emenitor .ec*t toate acestea la un loc, iar po0ta pe care mi4o st*rnea era mai simpl- +i mai vie) Am parcurs tunelul, ca o creatur- *not*n. prin *ntuneric, +i am *mpins piatra care se .esc7i.ea spre camera e:terioar-) uritorul era acolo, privin.u4m- 0i:, pali. .e spaim-)

42

Era un 6-tr*n 1*r6ovit +i, ,umne5eu +tie cum, am citit *n mintea lui c- 0usese vi5itiul lui a1nus) Apoi ostilitatea pe care o nutrea 0a/- .e mine m4a lovit ca +i c-l.ura unui 0urnal *ncins) Nu *nc-pea *n.oial-) 0ul1era cu privirile) Ura 0ier6ea *n el, 1ata s- .ea pe .ina0ar-) El era cel care a.usese somptuoasele ve+minte pe care le purtam, el satis0-cuse nevoile ne0erici/ilor .in .on8on *naintea mor/ii lor) ,e ce nu eram +i eu printre eiM se *ntre6a el, *n0uriat) i se pare .e prisos s- mai spun c- sim/eam .orin/a apri1- .e a4l strivi ca pe o insect-) L St-p*nulG Un.e4i st-p*nulM a *ntre6at el, pe un ton amenin/-tor) #e cine *+i *nc7ipuia c- slu8e+teM Vreun soi .e vr-8itor, mi4au r-spuns, 0-r- voie, 1*n.urile lui) Acum eu eram cel care .e/inea puterea, iar el nu4mi putea 0i .e nici un 0olos) 9*n.in. acestea, priveam /int- la venele .e pe 0a/a +i .e pe m*inile lui) irosul lui m- *m6-ta) i sim/eam inima 6-t*n., 17iceam .inainte savoarea s*n1elui s-u, m-4nc7ipuiam .e8a s-tul) L St-p*nul t-u nu mai e, a ars *n 0l-c-ri, am +optit, cu o voce .e o calm- monotonie, *naint*n. spre el) #rivea ne*ncre5-tor par.oseala +i tavanul *nne1rit) L Nu, e o minciun-G a e:clamat) Era m*nios, iar 0uria lui *mi ar.ea oc7ii, precum str-lucirea unei l-mpi puternice) l 17iceam 6-nuitor, *ncerc*n., cu .isperare, s- priceap-) Ce 0rumoas- *i era carneaG O po0t- lipsit- .e remu+c-ri a urcat *n mine) El +tia asta) O 17icise +i, arunc*n.u4mi o ultim- privire pie5i+-, a pornit *n 1oan- pe trepte) L4am a8uns *n.at- .in urm-) C*t ai clipi .in oc7i, era *n 6ra/ele mele, la 0el .e vulnera6il ca un prunc *n m*inile unui a.ult) Un amestec neclar .e 1*n.uri i se *m6ul5eau *n minte, .ar, nu a reu+it s- se 7ot-rasc- s- *ntreprin.- ceva anume pentru a se eli6era) ,intr4o .at-, oc7ii au *ncetat a4i mai servi .rept por/i ale su0letului) Nu mai erau .ec*t .ou- 1lo6uri 1elatinoase a c-ror culoare m- 0-cea s- salive5) Trupu4i *nsemna acum .oar o *m6uc-tur- 0ier6inte .e carne +i s*n1e, care se 56-tea *n m*inile mele, .ar pe care .oream cu orice pre/ s- o *n17it) i4am apropiat 6u5ele .e 1*tul lui +i am s0*+iat artera proeminent-) S*n1ele a /*+nit, lovin.u4mi cerul 1urii) Am scos un /ip-t scurt, strivin.u4l la piept) Nu era 0lui.ul ar5-tor pe care4l sor6isem .in 1*tul lui a1nus, nici .ivinul eli:ir .e pe par.oseala 6eciului, ci un lic7i. in0init mai voluptuos) Am 0-cut un e0ort .e voin/- nemaipomenit pentru a4l *mpin1e .eoparte *n clipa suprem-) C*t .e mult mi4a+ 0i .orit *ns- s-4i simt inima *ncet*n. a mai 6ateG S-4i simt pulsul *ncetinin.u4se, iar apoi, oprin.u4se, +tiin. c- *mi apar/inea *ntru totulG ,ar n4am *n.r-5nit) i4a lunecat 1reoi .in 6ra/e, pr-6u+in.u4se la p-m*nt ca o p-pu+- .e c*rp-) i ve.eam al6ul oc7ilor lucin. stins, *ntre pleoapele *nc7ise .oar pe 8um-tate) N4am 0ost *n stare s-4l scap .in priviri *n tot timpul a1oniei sale) oartea lui m- 0ascina) Nu voiam s- rate5 nici un .etaliu) Am au5it cum i se *ntrerupea respira/ia, i4am v-5ut corpul *n/epenit .estin5*n.u4se, *ncet*n. lupta) S*n1ele m- *nc-l5ise, *l sim/eam puls*n.u4mi *n vine) =a/a cuprins- *n palme mi4era 0ier6inte +i ve.erea *mi .evenise incre.i6il .e a1er-) - sim/eam plin .e 0or/-)

A A#UCAT ca.avrul +i, t*r*n.u4l .up- mine, am co6or*t scara *n spiral- ce .ucea *nspre .u7oarea .on8onului) L4 am aruncat *n-untru, s- putre5easc- *mpreun- cu ceilal/i)

' VENISE vremea s-4mi pun puterile la *ncercare) i4am umplut pun1a +i 6u5unarele cu 6ani +i m4am *ncins cu o spa.- al c-rei m*ner era 6-tut cu nestemate) Am co6or*t +i am *nc7is *n urma mea 1rila8ul .e 0ier al cur/ii) Curtea era, 0-r- *n.oial-, ultima r-m-+i/- a unei re+e.in/e *n para1in-) V*ntul purta c-tre mine un miros .e cai L pe care l4am a.ulmecat a+a cum ar 0i 0-cut4o un animal L +i, con.us .e el, m4am *n.reptat 0-r- 51omot spre 1ra8.ul improvi5at *n spatele cl-.irii) Am 1-sit, acolo, o super6- calea+ca vec7e +i patru iepe ne1re, splen.i.e care, spre marea mea mirare, nu p-reau a se teme .e mine) Le4am s-rutat crupele lun1i +i nete.e +i n-rile cati0elate) n 1ra8. se mai a0la +i un om, c-ruia *i sim/isem mirosul .e cum intrasem) ,ormea cu pumnii str*n+i +i, c*n. l4am tre5it, mi4am .at seama c- era un t*n-r *nt*r5iat mintal, .in partea c-ruia nu aveam a m- teme)

43

L ,e4acum *nainte, eu voi 0i st-p*nul t-u, i4am spus, *ntin5*n.u4i o mone.- .e aur) n seara asta nu voi avea nevoie .e tine) Nu tre6uie .ec*t s-4mi *n+eue5i un cal) A priceput *n.ea8uns c*t s-4mi r-spun.- c- *n 1ra8. nu se a0la nici o +a, .up- care a a/ipit .in nou) 97inionG Am t-iat 7-/urile care 0-ceau parte .in ec7ipamentul cale+tii, le4am trecut pe .up- 1ruma5ul celei mai 0rumoase iepe +i i4am s-rit *n spinare) N4a+ putea .escrie voluptatea pe care am *ncercat4o c*n. calul a /*+nit *n v*ntul *n17e/at, su6 6olta cerului) Corpurile noastre se uniser-) C6uram pe 5-pa.-, r*5*n. +i sco/*n. c7iuituri .e 6ucurie) Nu putea 0i .ec*t 6ucurie) A+a.ar, +i mon+tri pot s- simt- ast0el .e emo/iiM !ine*n/eles, mi4ar 0i pl-cut s- mer1 la #aris, .ar nu m- consi.eram *nc- *n.ea8uns .e pre1-tit pentru o asemenea escapa.-) Nu4mi cuno+team *nc- su0icient puterile) Am pornit, .eci, *n .irec/ia opus-, c-tre un s-tuc) Apropiin.u4m- .e 6iserica mic-, n4am 5-rit nici o 0iin/- omeneasc-) Am .esc-lecat iute +i4am traversat 6iserica, oprin.u4m- *n 0a/a altarului) Nu mai +tiu ce sentimente m- *ncercau *n acele clipe) #oate c- *mi .oream s- se *nt*mple ceva) ,oream s- uci.) Tr-5netul nu m4a lovit) Am privit can.ela ro+ie ce p*lp*ia *n altar) NimicG n .isperare .e cau5-, am urcat cele c*teva trepte, am .esc7is u+i/ele ta6ernacolului +i4am scos ana0orni/a *ncrustat- cu pietre pre/ioase, plin- cu ostii pentru *mp-rt-+anie) Nu, *n nimic .in toate acestea nu s-l-+luia vreo putere pe care sim/urile4mi monstruoase s- o poat- .etecta) ,oar p*ine, aur +i ceara lum*n-rilor) 4am *nclinat p*n- c*n. am atins altarul cu 0runtea, a+a cum 0ac preo/ii *n timpul slu86elor) Apoi am pus totul *napoi *n ta6ernacol +i l4am *nc7is cu 1ri8-, pentru ca nimeni s- nu 6-nuiasc- sacrile1iul comis) Am parcurs 6iserica *n lun1 +i4n lat, captivat .e statui +i .e icoane, .e+i erau .e proast- calitate) i4am .at seama c- eram *n stare s- *n/ele1 pe .eplin at*t miracolul creator, al c-rui re5ultat erau, c*t +i *ntre1ul proces te7nic .in care proveneau) ,ac- puteam s- aprecie5, *n asemenea m-sur-, aceste opere mo.este, cum voi privi oare tru.a marilor mae+triM Am *n1enunc7eat pentru a stu.ia mai *n.eaproape .esenul par.oselii .e marmur- +i am s0*r+it *ntins c*t eram .e lun1, cu nasul la nivelul .alelor) 4am ri.icat, *n0ri1urat, +i4am 7ot-r*t c- era timpul s- p-r-sesc acest loc +i s- pornesc *n e:plorarea satului)

#ETRECUT acolo .ou- ore, *n .ecursul c-rora aproape nimeni nu m4a v-5ut +i nici nu m4a au5it) i4era ri.icol .e u+or s- sar 1ar.urile 1r-.inilor, s- a8un1, .intr4o s-ritur-, .e la p-m*nt pe acoperi+uri sau sescala.e5 5i.urile cl-.irilor .oar prin 0or/a 6ra/elor +i a un17iilor) Am privit prin numeroasele 0erestre +i am v-5ut cupluri .ormin. *n paturi r-v-+ite, su1ari *n lea1-ne, 6-tr*ne cos*n. la lumina sla6- a can.elelor) #riveam aceste c-su/e .e p-pu+i .e parc- nu avusesem nicio.at- parte .e o via/- omeneasc-) Un +or/ apretat, ci5me pe vatr-, toate m- uimeau) Iar oamenii))) oamenii erau o a.ev-rat- minune) Captam mirosul lor, .esi1ur, .ar eram s-tul +i nu m- *ncercau nici un 0el .e po0te) ,impotriv-, contemplam cu *nc*ntare pielea lor ro5alie +i mem6rele .elicate, preci5ia 0iec-rui 1est m-runt, ca +i cum n4a+ 0i 0ost *n veci muritor) Simplul 0apt c- aveau c*te cinci .e1ete la 0iecare m*n- mi se p-rea remarca6il) Eram vr-8it) C*n. vor6eau, le sor6eam 0iecare cuvin/el, *n ciu.a pere/ilor 1ro+i care ne .esp-r/eau) ,ar ceea ce4mi pl-cea *n mo. .eose6it era 0aptul c- au5eam 1*n.urile acestor oameni, e:act la 0el cum le perce4 pusem pe cele ale slu1ii ucise) Unele erau .e o violen/- *nsp-im*nt-toare, altele at*t .e 0u1are, *nc*t .isp-reau *nainte .e a 0i reu+it s- le .etecte5 provenien/a) 9*n.urile 0rivole +i cele 6anale *mi sc-pau) Iar atunci c*n. eram cu0un.at *n propriile4mi 1*n.uri, nici m-car e:primarea celor mai violente pasiuni n4ar 0i putut s- m- .eran8e5e) #e scurt, era nevoie .e sentimente puternice pentru ca un 1*n. s- a8un1- la mine +i .oar atunci c*n. eram .ispus s- *l percep) Aceste .escoperiri m4au 51u.uit, aproape m4au r-nit) Sim/eam c-, .incolo .e 0rumuse/ea .e care eram *ncon8u4 rat, se *ntin.ea un 7-u *n care riscam s- m- pr-6u+esc) n .e0initiv, nu eram unul .intre aceste miracole cal.e, +i pline .e via/-, .e complica/ie +i inocen/-) Ei erau victi4 mele mele) Acum, c*n. a0lasem .estule, puteam s- p-r-sesc satul) i4am *n1-.uit totu+i un ultim act .e s0i.are) Ri.ic*n.u4mi c*t mai sus 1ulerul mantiei, am intrat *n 7an, m4am a+e5at *n col/ul cel mai *n.ep-rtat .e 0oc +i am poruncit s- mi se a.uc- un pa7ar .e vin) Toat- lumea m- privea, .ar nu 0iin.c- ar 0i 17icit *n mine o 0iin/- supra4 natural-, ci pentru c- eram un no6il 6ine *m6r-cat) Am stat acolo vreo .ou-5eci .e minute, 0-r- ca nimeni, nici m-car

44

cel care *mi servise vinul, s- 0i avut vreo 6-nuial-) ,esi1ur, nici nu m4am atins .e vin, c-ci c7iar +i numai aroma lui era .e4a8uns ca s- m- .e51uste) Important era *ns- c-4i puteam p-c-li pe muritoriG - puteam amesteca printre eiG Am p-r-sit 7anul, 8u6il*n.) ,e cum am a8uns *n p-.ure, am luat4o la 0u1-) Aler1am at*t .e repe.e, *nc*t .e4a6ia mai .istin1eam cerul +i copacii) Aproape 56uram) 4am oprit +i4am *nceput s- /op-i +i s- .anse5) Aruncam pietre pe care nici nu le mai au5eam c-5*n.) C-rin. o ramur- .e copac rupt- .e 0urtun-, 1roas- +i *nc- plin- .e sev-, am 0r*nt4o pe 1enunc7i ca pe o surcic-) Am s0*r+it prin a m- tr*nti *n iar6-, r*5*n.) Apoi am s-rit *n picioare, m4am .escotorosit .e mantie +i .e spa.- +i4am *nceput s- 0ac tum6e, cu a1ilitatea acro6a/ilor .e la teatrul lui Renau.) Am 0-cut un salt periculos, per0ect) Apoi un altul, apoi un al treilea, cu spatele, +i *nc- unul cu 0a/a) Apoi .u6le salturi periculoase, triple salturi))) Am traversat .intr4un sin1ur salt o *n-l/ime .e cincispre5ece picioare +i am ateri5at cu 6ine, 1*0*in. u+or) A+ 0i vrut s- continuu, .ar 5orii se apropiau) n atmos0er-, pe cer, nu avusese loc .ec*t o sc7im6are 0oarte su6til-, .ar +tiam c- se apropie .iminea/a, .e parc- toate clopotele in0ernului ar 0i *nceput s- 6at-, pentru a4i rec7ema *n morminte pe to/i vampirii ie+i/i .in p-m*nt) n minte mi4a venit ciu.atul 1*n. c-, *n in0ern, 0ocul ve+nic ar.ea asemeni unui soare +i acela va 0i sin1urul pe care4l voi mai ve.ea vreo.at-) Cu ce4am p-c-tuitM m4am *ntre6at) N4am cerut nimic +i n4am ce.at) C7iar +i atunci c*n. a1nus mi4a spus c- voi muri, am luptat *mpotriva luiK +i totu+i, au. clopotele in0ernuluiG A7, .uc-4se cu to/ii .raculuiG

A?UNS *n cimitir, m- pre1-team s- *ncalec pentru a m- *ntoarce la turn, c*n. ceva mi4a atras aten/ia) Am r-mas cu 0r*ul *n m*n-, privin. mormintele, 0-r- s-4mi .au seama ce anume era) =enomenul s4a repetat +i am +tiut numai.ec*t; 17iceam o pre5en/- *n cimitir) Am r-mas nemi+cat) Acea pre5en/- nu era uman-G Nu avea nici un miros) Nu emana nici un 0el .e 1*n.uri) ,impotriv-, p-rea c- se *nv-luie, se prote8ea5- +i +tia c- s*nt acolo) - p*n.ea) Era oare .oar ima1ina/ia care4mi 8uca 0esteM Am ascultat, 0-r- nici o mi+care, scrut*n. *ntunericul) Ici4colo, c*te o piatr- .e morm*nt cenu+ie se ivea .e su6 5-pa.-) n .ep-rtare se 5-rea o alee .e cripte p-r-1inite) i s4a p-rut c- acea pre5en/- se *nv*rtea prin prea8ma lor +i4am perceput4o mai .istinct atunci c*n. s4a *n.reptat spre p*lcul .e copaci .in mar1inea cimitirului) L Cine e+tiM R-spun.e4miG am stri1at, cu un 1las t-ios) 97iceam *n ea 0r-m*nt-ri violente +i am 0ost si1ur c- se *n.ep-rta c*t putea .e repe.e) Am aler1at pe urmele ei, travers*n. cimitirul, +i mi4am .at seama c- 0u1ea .e mine) Totu+i, nu ve.eam nimic *n p-.urea 1ola+-) Am *n/eles c- eram mai puternic .ec*t ea, c- se temea .e mineG N4aveam *ns- nici o i.ee *n privin/a *n0-/i+-rii ei) Era un vampir, asemeni mie, sau un .u7 0-r- trupM L ,e un lucru s*nt convins, am urlat) E+ti un la+G ,up- cum m- a+teptasem, sentimentul propriei mele puteri a pus st-p*nire pe mine) Nu m- temeam .e nimic; nici .e 6iseric-, nici .e *ntuneric, nici .e viermii care colc-iau *n 7ecatom6a .in .on8onul meu) Nici .e strania 0or/- care se apropiase .in nou .e mine) Nici m-car .e oameni) Eram un .emon e:traor.inarG ,ac- a+ 0i 0ost *n in0ern, +i necuratul m4ar 0i *ntre6at; >Spune4mi, Lestat, su6 ce 0orm- /i4ai .ori s- cutreieri lumea, .e4acumM>, nu cre. c- a+ 0i putut 0ace o alt- ale1ere, mai 6un-) ,intr4o .at-, mi se p-rea c- su0erin/ele erau ceva ce cunoscusem *ntr4o alt- e:isten/- +i nu aveam s- le mai *nt*lnesc nicio.at-)

9N,IN,U4 ", a5i, la acea prim- noapte +i, mai ales, la acele clipe anume, *mi vine s- r*.)

& N SEARA urm-toare, m4am repe5it la #aris, lu*n. cu mine tot aurul pe care4l puteam .uce) Soarele .e4a6ia .isp-ruse .incolo .e ori5ont, c*n. am .esc7is oc7ii +i o lumin- limpe.e, a5urie, mai nuan/a *nc- v-5.u7ul *n clipa4n care am *nc-lecat) Aveam mare nevoie .e 7ran-)

45

nt*mplarea a 0-cut s- 0iu atacat .e un t*l7ar, *nc- *nainte .e a 0i a8uns la por/ile ora+ului )A ie+it *n 1alop .intr4un cr*n1, ri.ic*n.u4+i pistoletul, +i am v-5ut proiectilul p-r-sin. arma *n clipa *n care s-ream .e pe cal, pre1-tin.u4m- .e contraatac) Era un 6-r6at vi1uros, +i4am 0ost surprins .e pl-cerea pe care mi4au provocat4o 56aterile +i *n8ur-turile lui) Slu1a pe care o ucisesem *n a8un era *n v*rst-) ,e .ata aceasta, aveam .e4a 0ace cu un corp t*n-r, musculos) C7iar +i 6ar6a lui .eas- mi4a a/*/at po0ta, ca s- nu mai vor6im .e m*inile4i puternice, care *ncercau s- m- loveasc-) ,ar nu se putea m-sura cu mine) N4am *nt*r5iat a4mi *n0i1e col/ii *n artera 1*tului s-u +i 1ustul s*n1elui a 0ost pentru mine voluptate pur-) O pl-cere at*t .e e:tatic-, *nc*t am uitat s- m- opresc *nainte ca inima lui s-4+i *ncete5e 6-t-ile) Eram *n 1enunc7i, *n 5-pa.-, iar via/a care p-trun.ea *n mine o .at- cu s*n1ele a 0ost ca o lovitur- puternic-) Am r-mas o vreme *ncremenit, 0-r- s- m- pot mi+ca) Iat-, *nc- .e acum, *nc-lcasem re1ulile) Asta *nsemna oare c- aveam s- mor, la r*n.ul meuM #u/in pro6a6il) Am r-mas cu privirile a/intite spre cerul ce se *ntuneca, sim/in. .oar o c-l.ur- pl-cut- +i o cre+tere aproape pal4 pa6il- a puterii mele M #er0ectG 4am ri.icat .in nou *n picioare, +ter1*n.u4mi 6u5ele) Apoi am aruncat ca.avrul c*t mai .eparte posi6il) Eram mai puternic .ec*t 0usesem vreo.at-) ,oream s- mai uci., pentru a4mi prelun1i e:ta5ul, .ar nu mai eram *n stare s- *n17it nici o pic-tur- .e s*n1e +i4am s0*r+it prin a m- lini+ti) Un sentiment .e sin1ur-tate a pus st-p*nire pe mine, .e parc- atacatorul meu ar 0i 0ost vreo ru.- sau un prieten care m- a6an.onase) Sin1ura e:plica/ie a acestui 0enomen *mi p-rea a 0i intimitatea creat- .e 0aptul c- *i 6-usem s*n1ele .irect .in 1ruma5) Eram *nc- impre1nat .e mirosul lui, iar asta4mi 0-cea pl-cere, .ar el 5-cea acolo, *n 5-pa.-, ar-t*n.u4+i palmele +i 0a/a cenu+ie clarului .e lun-) #e to/i .raciiG La urma urmei, tic-losul se pre1-tea s- m- uci.-G

,U#" nici o or-, am .at peste un avocat 0oarte capa6il, pe nume #ierre Ro1et) Era un t*n-r am6i/ios care locuia *n arais) Citeam *n su0letul lui ca *ntr4o carte; lacom, inteli1ent, con+tiincios) E:act omul .e care aveam nevoie, care screa.- tot ceea ce aveam s-4i spun) Ar.ea .e .orin/a .e a 0i util unui om .e con.i/ia mea, c-s-torit cu o mo+tenitoare 6o1at- .in Santo ,omin1o) A stins cu pl-cere toate lum*n-rile, cu o sin1ur- e:cep/ie, a0l*n. c- un acces .e 0e6r- tropical- *mi sensi6ili5ase oc7ii) n ceea ce prive+te averea mea *n nestemate, el n4avea s- trate5e, nu4i a+a, .ec*t cu cei mai vesti/i 6i8utieri) Scrisori .e sc7im6 pentru 0amilia mea .in Auver1neM Cum s- nu, numai.ec*tG Era c7iar mai u+or .ec*t interpretarea rolului lui Lelio) i4era *ns- .estul .e 1reu s- m- concentre5, .eoarece totul p-rea 0-cut pentru a4mi .istra1e aten/ia; 0lac-ra lum*n-rii, motivele aurii ale tapetului .e pe pere/i +i uimitoarea 0a/- a maestrului Ro1et, cu oc7ii s-i str-lucitori, isco.in. .e .up- minusculele lentile octo1onale) O6iectele +i 51omotele cele mai o6i+nuite *mi p-reau a 0i pline .e semni0ica/ii) Era ca5ul *ns- s- m- o6i+nuiesc) ,oream ca un curier s- porneasc- la .rum c*t mai cur*n. pentru a .uce 6ani 0ra/ilor mei +i tatei, precum +i lui Nicolas .e Len0ent, mu5ician la teatrul lui Renau., spun*n.u4i c- era vor6a .e un .ar .in partea prietenului s-u, Lestat .e Lioncourt, care .orea s- *l va.- sta6ilin.u4se c*t mai cur*n. *ntr4un apartament 0rumos .in le Saint4Louise sau oriun.e altun.eva +i, cu a8utorul lui Ro1et, s- se consacre numai +i numai lec/iilor sale .e vioar-) ,e alt0el, Ro1et avea sarcina .e a4i cump-ra cel mai 6un instrument posi6il, .e pre0erin/- un Stra.ivarius) n s0*r+it a urmat o scrisoare *n italiene+te, care a 0ost trimis- .e *n.at- mamei mele, marc7i5a 9a6rielle .e Lioncourt, *nso/it- .e o sum- aparte) ,ac- se sim/ea *n.ea8uns .e *n puteri pentru a *ntreprin.e o c-l-torie spre su.ul Italiei, *n locurile4i .e 6a+tin-, poate c- avea s-4+i aline su0erin/ele care o m-cinau) 9*n.in.u4m- c- *i o0eream posi6ilitatea eva.-rii, m4a cuprins ame/eala) Am pier.ut, pentru un timp, 0irul spuselor lui Ro1et) i4o ima1inam .e8a 1-tit- *n toaletele4i somptuoase, p-r-sin. castelul *ntr4o calea+ca .emn- .e o marc7i5-) Apoi mi s4a p-rut c- *i rev-. c7ipul c7inuit +i o au., 51u.uit- .e tuse) L Trimite/i4i scrisoarea +i 6ani *nc- .in aceast- sear-, am poruncit) In.i0erent c*t va costaG I4am .at .estul aur, ca mama s- poat- tr-i *n lu: tot restul 5ilelor) ,ac-4i mai r-m-sese cumva .e tr-it))) L Iar acum, am reluat, spune/i4mi, cunoa+te/i vreun ne1ustor care s- v*n.- ta6louri +i mo6ile 0rumoase +i care ar accepta s-4+i .esc7i.- pr-v-lia +i antrepo5itele la aceast- or-M L ,esi1ur, .omnule) ,a/i4mi r-1a5 .oar c*t s-4mi iau 7aina +i putem pleca) Am pornit numai.ec*t spre 0o6ur1ul Saint4BonorA) Am petrecut cele c*teva ore care au urmat cump-r*n.u4mi tot ce4mi trecea prin minte; canapele +i 0otolii, por/elanuri +i ar1int-rie, .raperii +i statui) #e m-sur- ce ale1eam, castelul *n care copil-risem se metamor0o5a, *n

46

mintea mea, iar m-r0urile erau luate +i pre1-tite pentru a 0i e:pe.iate c-tre su.) n tot acest timp, mi4am 8ucat rolul .e om .e4o manier- impeca6il-, cu e:cep/ia unui re1reta6il inci.ent) La un moment .at, pe c*n. parcur1eam unul .intre antrepo5ite, un +o6olan mai *n.r-5ne/ +i4a 0-cut apari/ia, aler1*n. pe l*n1- perete, 0oarte aproape .e noi) i4am 0i:at privirea asupra lui) Spectacolul n4avea nimic ine.it aici, la #aris, .ar acolo, printre sto0ele super6e +i lemn-ria 0in-, nepotrivirea4i era minunat-) Cei .oi *nso/itori ai mei, *n/ele1*n. 1re+it privirea mea, au *nceput s- *+i cear- scu5e, 6-t*n. .in picioare pentru a alun1a intrusul) Vocile lor nu erau .ec*t un 6*5*it ne.eslu+it *n urec7ile mele) i4am spus .eo.at-, *n sinea mea, c- +o6olanii aveau ni+te picioru+e minuscule pe care nu le e:aminasem nicio.at- mai *n.eaproape) 4am 1r-6it s- prin. animalul, cu o u+urin/- anormal-, +i4am *nceput, e:trem .e a6sor6it, s-4i stu.ie5 l-6u/ele, uit*n. cu totul .e cei .oi oameni .e l*n1mine) T-cerea lor 6rusc- m4a 0-cut s- ri.ic capul) - priveau am*n.oi, cu oc7ii 1ata s- le sar- .in or6ite) Le4am a.resat un 5*m6et can.i. +i am .at .rumul +o6olanului, .up- care am *nceput s- cump-r .in nou) N4au 0-cut nici o alu5ie privitoare la purtarea mea, .ar *nt*mplarea a constituit o lec/ie 0olositoare pentru mine) i speriasem *n1ro5itor) ai t*r5iu, i4am *ncre.in/at avocatului o ultim- misiune) Avea s- *i trimit- un .ar .e o sut- .e scu5i unui proprietar .e teatru, pe nume Renau., *nso/it .e c*teva cuvinte .e mul/umire pentru 6un-tatea .e care .-.use .ova.*n trecut) L ncerca/i s- a0la/i care e situa/ia teatrului s-u) A+ vrea s- +tiu .ac- are cumva .atorii .e pl-tit) !ine*n/eles, nici prin 1*n. nu4mi trecea s- vi5ite5 teatrul) Vec7ii mei camara5i nu tre6uia s- 17iceasc- ce mi se *nt*mplase +i, cu at*t mai pu/in, nu .oream s-4i uci.) =-cusem, .e4acum, tot ce *mi st-tea *n putin/- pentru cei pe care *i iu6isem)

CN, toate acestea au 0ost puse la punct, am au5it orolo1iile 6-t*n. .e trei ori) i4era at*t .e 0oame, *nc*t, ori *ncotro priveam, sim/eam aroma s*n1elui) i4am .at seama .eo.at- c- a8unsesem pe 6oulevar. .u Temple, care era pustiu la acea or-) Ro/ile tr-surilor trans0ormaser- 5-pa.a mur.ar- *n noroi) Am privit spre teatrul lui Renau., cu 5i.urile4i p-r-1inite +i a0i+ele 5.ren/uite pe care, cu litere ro+ii, mai 0i1ura *nc- numele t*n-rului actor Lestat .e Valois) %3 NO#OILE care au urmat au 0ost .e o s-l6-ticie 1reu .e *nc7ipuit) Am .at iama printre pari5ieni) ,e cum se l-sa noaptea, .escin.eam *n cartierele r-u 0amate un.e aveam .e4a 0ace cu 7o/i +i asasini) ,eseori, .in 8oac-, le .-.eam posi6ilitatea s- se apere, *nainte .e a le acor.a *m6r-/i+area mea mortal- +i .e a m- 7r-ni pe s-turate) Am 1ustat, c*te pu/in, .in toate; ne*n.em*naticii cei *nal/i, m-run/eii *nc-p-/*na/i, me.iteraneenii 7irsu/i +i cu pielea mai *ntunecat-K *ns-, mai mult .ec*t oricare, *mi pl-ceau pu+lamalele 0oarte tinere, 1ata s- uci.- pentru c*/iva 6-nu/i) mi pl-cea s-4i au. m*r*in. +i *n8ur*n.) Uneori, *i apucam cu o sin1ur- m*n- +i le r*.eam *n 0a/- p*n- c*n. spume1au .e 0urie) Le aruncam cu/itele peste acoperi+uri +i le 5.ro6eam pistoalele .e pere/i, *n mii .e 6uc-/ele) Nicio.at- *nsnu mi4am pus la 6-taie *ntrea1a putere) Uram teroarea) Atunci c*n. una .intre victimele mele *ncepea s- se sperie .e4 a.ev-ratelea, *nceta s- m- mai interese5e) ,up- c*teva nop/i, am *nv-/at s- nu uci. ime.iat) !eam pu/in s*n1e .e la unul, *nc- pu/in .e la altul +i nu mer1eam p*n- la cap-t .ec*t cu al treilea sau al patrulea) #l-cerea mea cea mai mare consta *n a4i urm-ri +i a m- 6ate cu ei) ,upce, *n s0*r+it, 6eam .estul s*n1e, c*t pentru +ase vampiri, plesnin. .e s-n-tate, 7oin-ream prin celelalte cartiere ale #arisului, pro0it*n. .e toate .istrac/iile .e care nu m- putusem 6ucura pe vremea c*n. eram muritor) ,ar, *nainte .e asta, treceam mereu pe la Ro1et, pentru a a0la ve+ti .espre Nicolas +i .espre mama) Scrisorile acesteia .in urm- erau pline .e 6ucurie +i4mi promitea c- va pleca *n Italia o .at- cu venirea prim-verii, .ac- avea s- se simt- *n stare) ,eocam.at-, *ns-, *+i .orea c-r/i +i partituri pentru clavecinul trimis .e mine) ai voia s- a0le .ac- eram cu a.ev-rat 0ericit) Visele mele se *mpliniser-M Tre6uia neap-rat s- m- .est-inui ei) Citin. aceste cuvinte, su0eream ca un martir) Venise vremea s- m- trans0orm *n ceva ce nu mai 0usesem nicio4 .at-; un mincinos) ,ar, pentru 6inele ei, eram *n stare s- o 0ac) C*t .espre Nic<i, ar 0i tre6uit s- +tiu .inainte c- nu avea s- se mul/umeasc- .oar cu ni+te ca.ouri +i o *ns-ilare .e e:plica/ii con0u5e) Cerea *ntruna s- m- va.-, iar Ro1et *ncepea s- se team- pu/in .e el) Cererile lui r-m*neau *ns- 0-r- nici un re5ultat) i4era at*t .e team- .e o *nt*lnire cu el, *nc*t nici m-car n4am vrut

47

s-4i a0lu noua a.res-) i repetam, *ns-, .e c*te ori aveam prile8ul, avocatului s- ve17e5e ca prietenul meu s- stu.ie5e cu maestro4ul s-u italian +i s- nu .uc- lips- .e nimic) Am a0lat, .in *nt*mplare, c- Nicolas nu p-r-sise teatrul) ai continua +i acum s- c*nte acolo) Asta m- *n0uria la culme) ,e ce r-m-seseM #entru c- iu6ea, asemeni mie, acea atmos0er-) ai era oare nevoie s- mi se spun- astaM ai presus .e orice, nu tre6uia s- m- 1*n.esc .eloc la momentul ri.ic-rii cortinei, c*n. spectatorii *ncep saplau.e))) Nu) Am trimis la teatru l-5i .e vin +i .e +ampanie) !uc7ete .e 0lori, pentru ?eannette +i Luc7ina, cele cu care m- cion.-neam *ntruna +i pe care le iu6eam cel mai mult) Am pl-tit, toto.at-, .atoriile lui Renau.) ,ar, pe m-sur- ce .arurile mele se *nmul/eau, Renau. a *nceput a se sim/i st*n8enit) Cincispre5ece 5ile mai t*r5iu, Ro1et mi4a pre5entat o o0ert-; Voia s-4i cump-r teatrul, p-str*n.u4l ca .irector, +i s-4i o0er .estui 6ani pentru a monta spectacole mai 1ran.ioase .ec*t cele pe care +i le putea permite acumM Cu 6anii mei +i cu talentul s-u, *ntre1 #arisul n4ar mai vor6i .ec*t .e sta6ilimentul nostru) i4a tre6uit c*teva clipe pentru a4mi .a seama c- a+ 0i putut cump-ra teatrul, a+a cum *mi cump-ram 7ainele cu care eram *m6r-cat sau 8uc-riile pe care le trimisesem nepo/ilor +i nepoatelor mele) Am 5is >NuG> +i4am ie+it, tr*ntin. u+a) 4am re*ntors *ns- ime.iat) L =ie, cump-ra/i4i teatrul +i .a/i4i 5ece mii .e scu5i, ca s- monte5e tot ce4i place) Era o avere) Nici m-car nu +tiu .e ce proce.am a+a) n ceea ce m- prive+te, *mi petreceam serile *n cele mai mari teatre) mi o0eream cele mai 6une locuri la serile .e 6alet +i la Oper-) i contemplam, a.mirativ, pe cei mai mari actori ai epocii) #urtam costume *n toate culorile curcu6eului, inele pe 0iecare .e1et, peruci, .up- ultima mo.-, +i pan1lici cu .iamante la panto0i) Aveam o ve+nicie *nainte pentru a m- l-sa vr-8it .e poe5ie, c*ntec +i .ans, pentru a m- *m6-ta .e acor.urile marilor or1i .e la Notre4,ame, pentru a savura .an1-tul clopotelor care anun/au orele, pentru a m- 6ucura .e 5-pa.a care se cernea 0-r- 51omot *n 1r-.inile Tuileries) Cu 0iecare noapte ce trecea, m- sim/eam tot mai la locul meu printre muritori) Nu trecuse nici m-car o lun-, +i4am *n.r-5nit s- m- aventure5 *n mul/imea ce se *n17esuia la un 6al .e la #alatul Re1al) Tocmai m- 7r-nisem +i m4am amestecat printre .ansatori 0-r- a tre5i cea mai mic- 6-nuial-) ,impotriv-, 0emeile se sim/eau atrase .e mine) C-l.ura .e1etelor +i atin1erea pl-cut- a m*inilor +i s*nilor lor mi se p-reau a.ora6ile) ,up- aceea n4am mai +ov-it a m- pier.e printre oameni, pe 6ulevar.e) Trec*n. c*t puteam .e repe.e prin 0a/a teatrului lui Renau., intram *n alte sta6ilimente asem-n-toare, pentru a ve.ea spectacolele .e marionete, mimi +i acro6a/i) Intram *n ca0enele +i *mi coman.am c*te o cea+c- .e ca0ea, pentru simpla pl-cere .e a4i sim/i c-l.ura *n palme) Intram *n vor6- cu oamenii c*n. aveam c7e0) Am stu.iat cu ar.oare arta 6iliar.ului +i a 8ocului .e c-r/i) Uneori, *mi spuneam c- ar 0i 6ine s- intru la teatrul lui Renau., pentru a4l ve.ea pe Nicolas) ,ar nu *n.r-5neam) ,e ce *mi .oream at*t .e mult s-4i 0iu aproapeM S- p-c-lesc ni+te str-ini care nu m- cunoscu4 ser- nicio.at- era un lucru, .ar ce4ar 0i spus Nicolas .ac- m4ar 0i privit *n oc7iM ,ac- mi4ar 0i e:aminat pieleaM

A=LA .in ce *n ce mai multe .espre natura +i puterile mele) Ast0el, p-rul *mi era acum mai 0in +i totu+i mai .es .ec*t *nainte, .ar nu mai cre+tea) La 0el +i un17iile, care *ns- .eveniser- mai str-lucitoare) ,ac- mi se *nt*mpla s- le pilesc, cre+teau, peste 5i, la lun1imea pe care o avuseser- *n clipa mor/ii mele) Cu toate acestea, oamenii *mi 17iceau *n oc7i o str-lucire supranatural- +i o6servau c- pielea *mi era ne0iresc .e al6-) Iar asta se *nt*mpla mai ales c*n. *mi era 0oame, o0erin.u4mi un motiv cum nu se poate mai plau5i6il pentru a m7r-ni) i4am .at seama c- eram capa6il s- 7ipnoti5e5 oamenii privin.u4i 0i:) Uneori, vor6eam prea *ncet pentru a 0i au5it, .ar, .ac- vor6eam sau r*.eam prea tare, sp-r1eam timpanele celor .in 8ur) Se *nt*mpla ca 1esturile s- *mi .evin- .e5or.onate, 0iin. aproape contorsiuni, care provocau surpri5- sau c7iar *n1ro5eau) E:a1eram c*teo.at- c7iar +i prin e:presiile 0e/ei) ntr4o 5i, plim6*n.u4m- pe 6oulevar. .u Temple, cu 1*n.ul la Nicolas, m4am tre5it a+e5*n.u4m- su6 un copac, cu 1enunc7ii str*n+i la piept +i cu 0a/a ascuns- *n palme) ,ar, *n secolul ai optspre5ecelea, .omnii cu 7aine .e 6rocart +i ciorapi .e m-tase nu4+i e:teriori5au sentimentele .e o atare maniersau, cel pu/in, nu o 0-ceau pe stra.-)

48

Alt-.at-, a6sor6it .e 8ocurile luminii, am 0-cut un salt p*n- pe acoperi+ul unei tr-suri, un.e m4am a+e5at turce+te) Asemenea mani0est-ri provocau spaim- muritorilor) Cu toate acestea, c7iar +i atunci c*n. al6ea/a pielii mele *i 0-cea s- se simt- nelalocul lor, se mul/umeau s- *ntoarc- privirile) ncercau s- se convin1- c- totul poate 0i e:plicat) Nu era oare ra/iunea 6oala secoluluiM n consecin/-, ori .e c*te ori mi se *nt*mpla s- spar1 c*te un pa7ar .e cristal, lu*n.u4l *n m*n-, sau s- scot vreo u+.in /*/*ni, .orin. s- o .esc7i., toat- lumea *+i *nc7ipuia c- eram 6eat) ,e c*teva ori, mi s4a *nt*mplat s- r-spun. *ntre6-rilor unor muritori *nainte ca ei s- mi le 0i pus) Alteori, c-.eam *n trans-, e:amin*n. c*te un o6iect, iar ei s0*r+eau prin a se *ntre6a .ac- nu cumva eram 6olnav) ,ar cea mai nepl-cut- .intre pro6leme era r*sul meu) Aveam accese .e ilaritate pe care nu mi le puteam st-p*ni) ai mult c7iar, orice nimic era .e4a8uns pentru a le .eclan+a) Asta mi se *nt*mpl- uneori +i acum) N4am ce s- 0ac) C*n. ceva *mi pare 7a5liu, *ncep s- r*. +i nu m- mai pot opri) ,e alt0el, asta *i e:asperea5- +i pe ceilal/i vampiri) Cititorul a remarcat, cu si1uran/-, c- n4am men/ionat *nc- nimic .espre ceilal/i vampiri) N4am 0-cut4o, .eoarece, *n *ntrea1a metropol-, n4am *nt*lnit nici unul) Eram *ncon8urat .e muritori, .ar, .in c*n. *n c*n. L tocmai c*n. reu+eam s- m- convin1 c- totul nu 0usese .ec*t o *nc7ipuire .e4a mea L 17iceam .in nou acea pre5en/- va1-, insesi5a6il-, care m- irita at*t .e mult) Era la 0el .e su6til- ca *n noaptea *nt*lnirii noastre +i, *ntot.eauna, ne intersectam *n prea8ma vreunui cimitir) ,e 0iecare .at-, m- opream +i *ncercam s- .au .e ea, .ar .e1ea6aG Iar .u7oarea cimitirelor pari5iene era at*t .e puternic-, *nc*t nu voiam +i nu puteam s- m- aventure5 *n interior) Nu era o .ova.- .e .elicate/e +i .e vin- nu era nici *n1ro5itoarea amintire a .on8onului) Repulsia pe care mi4o st*rnea apropierea mor/ii p-rea a 0ace parte .in 0irea mea) Eram incapa6il s- asist la e:ecu/ii +i *mi *ntorceam privirile ori .e c*te ori treceam pe lin1- vreun ca.avru, .ac- nu cumva eu 0usesem cel care *i provocasem moarteaG ,ar, c7iar +i atunci, m- 1r-6eam s- m- *n.ep-rte5 c*t mai cur*n. .e victime) ,ar s- m- *ntorc la strania pre5en/-) Am s0*r+it prin a m- *ntre6a .ac- nu cumva era vor6a .e un alt0el .e monstru, care nu era *n stare s- comunice cu mine) Aveam *ns- impresia clar- c- m- o6serv- +i se las- sim/it- *n mo. inten/ionat) Oricum ar 0i, cert e c- n4am *nt*lnit nici un alt vampir la #aris) ncepusem c7iar s- m- *ntre6 .ac- ar 0i putut e:ista mai mul/i asemeni mie *n acela+i timp) #oate c- a1nus *l .istrusese pe vampirul c-ruia *i 0urase s*n1ele) #oate c- el *nsu+i era scris s- piar- .up- ce *mi transmisese puterile) #oate c- eu *nsumi eram sortit mor/ii, .ac- aveam s- cree5 un alt vampir) Nu, era lipsit .e sens) ,up- ce4mi .-.use s*n1ele s-u, a1nus *+i p-strase puterile) Imensitatea acestui mister m- e:aspera, .ar, .eocam.at-, i1noran/a *nsemna o a.ev-rat- 0ericire) Am .escoperit o mul/ime .e lucruri 0-r- a8utorul lui a1nus) =-r- *n.oial-, avusese +i el parte .e aceea+i ucenicie, cu veacuri *n urm-) mi aminteam mereu ce4mi spusese, c- *n camera secret- .in turn aveam s- a0lu tot ceea ce4mi era necesar pentru a prospera)

CN, 6*ntuiam ora+ul, nu sim/eam orele trec*n.) Iar tov-r-+ia oamenilor o p-r-seam cu p-rere .e r-u, numai c*n. m- ascun.eam pe timpul 5ilei) - *ntre6am *n sinea mea; >,ac- po/i .ansa cu ei, po/i s- *i *n0run/i la 6iliar., le po/i vor6i, .e ce n4ai putea tr-i printre eiM ,e ce n4ai trece .rept unul .intre eiM ,e ce nu te4ai strecura .in nou *n mie5ul vie/ii, un.e se a0l-))) ce anumeM SpuneG> #rim-vara st-tea s- vin-) Nop/ile se *nc-l5eau) Teatrul lui Renau. pre1-tea o pies- nou-, cu acro6a/i *n antracte) Ar6orii *nver5eau .in nou +i, .e cum m- tre5eam, nu m- 1*n.eam .ec*t la Nic<i)

NTR4O noapte .e martie, *n timp ce Ro1et *mi citea o scrisoare trimis- .e mama, mi4am .at seama c- puteam citi la 0el .e 6ine ca +i el) mi venea s- cre. ori nu, *nv-/asem, 0-r- s-4mi .au seama) Am luat cu mine scrisoarea) Nu mai era 0ri1 nici *n camera secret-) A+e5at l*n1- 0ereastr-, am citit, pentru prima oar-, *n lini+te, scrisoarea mamei) Aproape c-4i au5eam vocea) >Nicolas *mi scrie c- ai cump-rat teatrul lui Renau.) Iat-4te .eci proprietarul micului sta6iliment *n care erai at*t .e 0ericit) ai e+ti oare +i acumM C*n. ai .e 1*n. s-4mi r-spun5iM>

49

Am *mp-turit la loc scrisoarea +i am v*r*t4o *n 6u5unar) Oc7ii mi s4au umplut .e lacrimi .e s*n1e) ,e ce *n/ele1ea oare at*t .e multe lucruri, +i totu+i, at*t .e pu/ineM

%% VNTUL *+i mai pier.use .in asprime, iar ora+ul *+i re1-sea mirosurile) #ie/ele erau pline .e 0lori) =-r- s- cu1et, m4am repe5it la Ro1et, .ornic s- a0lu un.e locuia Nicolas) Voiam s-4l v-., s- m- asi1ur c- o .ucea 6ine +i c- locuia *ntr4o cas- *n.ea8uns .e 0rumoas-) Con0orm .orin/ei mele, se sta6ilise *ntr4o cl-.ire 0oarte ele1ant- .in le Saint4LouisK o6loanele care .-.eau spre c7ei erau *ns- *nc7ise) Le4am contemplat *n.elun1) Voiam s-4l v-. pe Nicolas) Am *nceput s- m- ca/-r pe 5i., a+a cum 0-cusem *n prima noapte, *n sat, +i mi s4a p-rut .in cale4a0ar- .e u+or) Am urcat, eta8 .up- eta8, s0*r+in. prin a a8un1e pe acoperi+, pe care l4am traversat *n 0u1-, co6or*n. apoi pe 0a/a.a .in4 spre curte, *n c-utarea apartamentului lui Nic<i) Am trecut prin 0a/a mai multor 0erestre .esc7ise, *nainte .e a .a peste cea 6un-) n cele .in urm-, a ap-rut +i Nicolas, a+e5at la mas- *n 0a/a unei cine cum aveam noi o6iceiul s- lu-m, c*n. ne4ntorceam .e la teatru, *mpreun- cu ?eannette +i Luc7ina) 4am .at *napoi, *nc7i5*n. oc7ii) 4a+ 0i pr-6u+it, .ar m*na .reapt- mi s4a a1-/at .e 5i., .e parc- ar 0i 0ost 7-r-4 5it- cu voin/- proprie) Aceast- unic- privire, .e scurt- .urat-, mi4a permis s-4mi 0i:e5 *n memorie toate .etaliile *nc-perii) Nicolas purta vec7iul s-u costum .e cati0ea ver.e, pe care i4l v-5usem *nc- .in vremea c*n. 6*ntuiam uli/ele satului nostru .in Auver1neK .ar, .e 8ur *mpre8ur, a6un.au semnele 6el+u1ului ce mi se .atora; c-r/i le1ate *n piele, un 6irou cu incrusta/ii, .easupra c-ruia era at*rnat un ta6lou super6, oval, +i mai ales minunata vioar- italian- care str-lucea pe capacul unui piano0orte nou) #rietenul meu st-tea cu coatele spri8inite pe mas-, cu privirile *ntunecate, +i nu se atinsese .eloc .e m*ncarea .in 0ar0urie) #e .e1et *i str-lucea unul .intre inelele pe care i le trimisesem) Am .esc7is .in nou oc7ii, cu 6-1are .e seam-, privin.u4l) Era la 0el .e 0rumos; mem6re .elicate, .ar puternice, oc7i mari, ne1ri +i serio+i, o 1ur- care, *n ciu.a tuturor ironiilor +i sarcasmelor pe care era *n stare s- le pro0ere5e, avea o not- copil-roas- care te *n.emna s- o s-ru/i) i s4a p-rut c- .eslu+esc o 0ra1ilitate pe care nu o percepusem *nainte) Ra.ia o inteli1en/- .eose6it-, Nic<i al meu, +i o mul/ime .e 1*n.uri *l asaltau, *n timp ce o asculta pe ?annette, care sporov-ia ca o moar- stricat-) L Lestat s4a *nsurat, nevast-4sa e 6o1at-, iar el nu vrea ca ea s- a0le c- a 0ost actor) Ce4i a+a 1reu .e priceputM Era r*n.ul Luc7inei s-4+i spun- p-rerea) L Las-4l *n paceG Ne4a salvat teatrul .e la ruin- +i ne cople+e+te cu ca.ouri))) L Nu cre. o iot-G Lui nu i4ar 0i nicio.at- ru+ine cu noi) Vocea lui Nicolas era plin- .e o 0urie 1reu *n0r*nat-, o triste/e u+or .e perceput) L ,e ce m4a p-r-sit ast0elM L4am au5it stri1*n.u4m-G =ereastra a 56urat *n /-n.-riG V- 8ur c- eram pe 8um-tate trea5 +i c- i4am au5it vocea))) Au urmat c*teva clipe .e t-cere 8enant-) Ele nu cre.eau versiunea lui .espre plecarea mea, nu cre.eau *n .is4 pari/ia mea .in mansar.- +i, ori .e c*te ori Nicolas revenea la acest su6iect, pr-pastia .intre el +i ele se a.*ncea, i5ol*n.u4l, *n-crin.u4l) n/ele1eam toate acestea .in 1*n.urile lor) L Voi nu l4a/i cunoscut pe Lestat, a reluat el pe un ton +i mai *nver+unat) Lestat l4ar 0i scuipat *ntre oc7i pe cel care ar 0i *n.r-5nit s- se ru+ine5e cu noiG mi trimite 6ani) Ce s- 0ac cu eiM +i 6ate 8oc .e noiG Nici un r-spuns .in partea celorlalte .ou-, .in partea acestor creaturi cu picioarele pe p-m*nt, prea practice pentru a4+i vor6i .e r-u 6ine0-c-torul) Nu erau toate acestea prea 0rumoase pentru a mai 0i +i a.ev-rateM n t-cerea care s4a l-sat .in nou, am sim/it *ntrea1a pro0un5ime a .escump-nirii lui Nic<i) i se p-rea .e nesuportat) mi era 0oarte 1reu s-4i scot su0letul la lumin- 0-r- +tirea lui, .ar nu puteam s- nu o6serv c- *n sinea lui e:ista un vast teritoriu secret, mai sinistru .ec*t mi4a+ 0i putut ima1ina) Nu spunea el c- *ntunericul .in sine sem-na cu cel ce m*ncon8urase la 7an +i c- .intot.eauna se str-.uise s- mi4l ascun.-M Aproape c-4l ve.eam, acest .omeniu secret, .ar el p-rea a se e:tin.e +i .incolo .e mintea lui Nic<i, care nu era .ec*t o poart- ce se .esc7i.ea spre un 7aos situat *n a0ara cunoa+terii noastre) Era mult prea *nsp-im*nt-tor) Nu .oream s- simt ceea ce sim/ea el) ,ar ce puteam s- 0ac pentru elM Asta era important) Ce s- 0ac pentru a4i pune cap-t

50

c7inurilorM i4era at*t .e .or s-4l atin1, s-4i m*n1*i m*inile, 6ra/ele, 0a/a) S- simt, cu .e1etele4mi nemuritoare, contactul cu carnea lui) 4am pomenit +optin.; >Viu>) ,a, tu e+ti viu, ceea ce *nseamn- c- po/i muri) Tot ceea ce v-. atunci c*n. te privesc e lipsit .e su6stan/-) Nu e+ti .ec*t o alc-tuire .e elemente impercepti6ile +i .e culori ne.e0inite, un ansam6lu .e lumin- +i c-l.ur-) ,ar eu ce4am .evenitM Oric*t a+ 0i .e ve+nic, p-lesc *n 0a/a str-lucirii tale) Cele .ou- 0emei *+i luau acum r-mas 6un) Nicolas nici nu le .-.ea aten/ie) Se *ntorsese spre 0ereastr-, .e parcun 1las tainic l4ar 0i c7emat *ntr4acolo) E:presia c7ipului s-u era imposi6il .e .escris) tia c- s*nt acoloG ,intr4un salt, am 0ost pe acoperi+) ,ar continuam s-4l au.) I4am v-5ut m*na pe perva5ul 0erestrei) n t-cerea ce se l-sase, i4am au5it spaima) mi sim/ise pre5en/a, a+a cum eu *nsumi sim/eam misterioasa pre5en/- .in cimitire, .ar ra/iunea se *nc-p-/*na s-4i spunc- nu aveam ce s- caut acolo) Am r-mas neclintit, a1-/at .e 6urlanul .e scur1ere) tiam c- acum r-m-sese sin1ur) Un sin1ur 1*n. m- 0r-m*nta; ce 0el .e pre5en/- sim/ise elM C-ci nu mai eram Lestat) Eram un .emon, un vampir puternic +i lacom, .ar, *n po0i.a acestui lucru, el .eslu+ise pre5en/a vec7iului s-u prieten, recunoscuse *n monstrul care eram acum pe acela care4i 0usese .ra1) Am *ncetat s-4l mai ascult, .ar *l sim/eam mi+c*n.u4se un.eva, .e.esu6t) Am +tiut c- +i4a luat vioara +i s4a apropiat .e 0ereastr-) i4am astupat urec7ile cu palmele) ,ar sunetul tot a8un1ea p*n- la mine) O*+nea .in instrument +i .espica noaptea ca o ra5- .e lumin- capa6il- surce p*n- la stele) Nicolas se *nver+una asupra cor5ilor +i mi se p-rea c-4l v-., c7iar +i cu pleoapele *nc7ise, cu capul plecat .easupra lemnului str-lucitor) Apoi ve.enia a .isp-rut +i nu a mai r-mas .ec*t sunetul) Notele lun1i, 0rem-t-toare, 1lisan.o4urile *n17e/ateK vioara c*nta *n propriul ei 1rai, 0-c*n. .in orice alt- lim6- o minciun-) #e m-sur- ce c*ntecul lui se lun1ea, .evenea *ns-+i esen/a .isper-riiK 0rumuse/ea4i p-rea a 0i .oar o coinci.en/- ori6il-, o 0ars- lipsit- .e orice urm- .e a.ev-r) ,eci asta cre.ea el *n vreme ce eu *mi .e6itam intermina6ilele .iscursuri .espre 6un-tateM Asta *ncerca se:prime c*ntecul viorii saleM Crea .eli6erat aceast- avalan+- .e note lun1i +i pure, pentru a4mi spune c- 0rumuse/ea n4 avea nici un sens, .e vreme ce ea se n-+tea .in .isperarea lui, care nu avea nimic 0rumosM N4aveam .e un.e s- +tiu) n orice ca5, sunetul mer1ea .incolo .e Nicolas, ca *ntot.eauna) Era mai presus .e .isperarea lui) Lua 0orma unei melo.ii lente, precum +uvoaiele unui torent .e munte care *+i croie+te propriul .rum) Se *m6o1-/ea treptat, .evenin. mai sum6r- +i p-rea s- cuprin.- un element in.isciplinat +i mo.erator, toto.at-, ceva imens care4mi 0r*n1ea inima) 4am lun1it pe acoperi+, cu oc7ii ri.ica/i spre stele) Am r-mas nemi+cat) n/ele1eam lim6a *n care *mi vor6ea vioara) A7, Nic<i, .ac- am putea sta .in nou .e vor6-G ,e ne4am putea continua >.iscu/ia noastr->G =rumuse/ea nu era tr-.-toarea m*r+av- pe care +i4o *nc7ipuia elK era, mai .e1ra6-, un continent necunoscut, *n care riscai s- 0aci o mie .e pa+i 0atali, un para.is s-l6atic +i in.i0erent, *n care 6inele +i r-ul nu puteau 0i .eose6ite unul .e altul) n ciu.a tuturor ra0inamentelor civili5a/iei care contri6uie la art- L per0ec/iunea verti1inoas- a unui cvartet .e coar.e sau 1ran.oarea amal1amat- cu .el-sare .in p*n5ele lui =ra1onar. L 0rumuse/ea este s-l6atic-) E periculoas- +i anar7ic-, asemeni p-m*ntului pe vremea c*n. omului nu4i trecuse *nc- prin minte vreun 1*n. coerent +i nu scria co.uri .e con.uit- pe t-6li/e .e ar1il-) =rumuse/ea este o 1r-.in- s-l6atic-) ,e ce *l r-nea 0aptul c- mu5ica cea mai .isperat- e cea mai 0rumoas-M Nu era .oar r-nit, ci trist, cinic +i 6-nuitorM #oate c-, *n sinea lui, Nic<i .orise .intot.eauna o armonie pe care eu o +tiam imposi6il-) Nu visase 6un-tatea, ci .reptatea) ,ar, .e4acum, nu vom mai putea vor6i .espre toate astea) Iart-4m-, Nic<i) !inele +i r-ul continu- s- e:iste, .ar >.iscu/ia noastr-> s4a s0*r+it, pentru tot.eauna) Totu+i, *nc- .e c*n. p-r-seam acoperi+ul *n v*r0ul picioarelor +i m- *n.ep-rtam .e le Saint4Louis, +tiam ce aveam .e 1*n. s- 0ac) Nu4n.r-5neam s- mi4o m-rturisesc, .ar +tiam)

51

A ,OUA CI, era .e8a prea t*r5iu c*n. am a8uns pe 6oulevar. .u Temple) la teatrul lui Renau., primul act al repre5enta/iei *ncepuse .e8a)

- 7r-nisem .in plin *n le .e la CitA, iar,

%2 4A !R"CAT ca pentru a mer1e la Curte, cu o 7ain- .e 6rocart ar1intiu +i un +al .e culoarea lavan.ei, .in cati0ea, aruncat pe umeri) #urtam o spa.- nou-, cu m*nerul .in ar1int ci5elat, panto0i cu 0un.e mari, valuri .e .antella 1*t +i la *nc7eieturi, m-nu+i +i un tricorn) Am sosit la teatru cu o calea+ca .e *nc7iriat) ,ar am intrat, ca .e o6icei, pe la intrarea actorilor) Atmos0era 0amiliar-, alc-tuit- .in mirosurile amestecate .e 0ar.uri, su.oare, par0umuri +i pra0, m4a lovit .e *n.at-) ,incolo .e un mal.-r .e recu5it-, se 5-rea un col/ .in scena str-lucitor luminat-, iar .in sal- se au5eau casca.e .e r*sete) Un 1rup .e acro6a/i *+i a+teptau r*n.ul s- intre *n scen- *n cursul antractului) 4a cuprins ame/eala +i, vreme .e o clip-, mi4a 0ost 0ric-) - sim/eam *n17esuit, *n prime8.ie, +i totu+i, *ntoarcerea *n aceste locuri era minunat-) Sim/eam cum cre+te *n mine o a.*nc- triste/e) !a c7iar mai mult, o a.ev-rat- panic-) #rima m4a v-5ut Luc7ina +i a scos un /ip-t .e surpri5-) Ime.iat, u+ile tuturor ca6inelor s4au .at .e pere/i +i Renau. a aler1at spre mine, pentru a4mi str*n1e m*na) ntr4o clip- m4am tre5it *ncon8urat .e o mare .e c7ipuri suresci4 tate) 4am smuls .intre ei, .*n.u4m- *napoi .in 0a/a unui can.ela6ru, stri1*n.; L Oc7ii mei))) Stin1e/i4lG L Stin1e/i lum*n-rileG Nu ve.e/i c- *i 0ac r-u la oc7iM a intervenit ?eannette) I4am sim/it 6u5ele ume.e pe o6ra5) 4au *ncon8urat, cu to/ii) Am au5it4o pe Luc7ina stri1*n.; L C7ema/i4l pe NicolasG Am 0ost c*t pe4aci s- urlu; NuG Aplau5ele care au i56ucnit *n sal- au 51u.uit cl-.irea) S4a l-sat cortina) Restul trupei s4a repe5it spre mine, iar Renau. a cerut s- se a.uc- +ampanie) i4am .us m*na la oc7i .e parc- m4a+ 0i temut ca nu cumva, precum un vasilisc, s-4i 0ul1er .intr4o privireK am sim/it cum oc7ii mi se umpleau .e lacrimi, pe care m4am 1r-6it s- le +ter1, *nainte ca cineva s- o6serve c- erau .e s*n1e) Cuprins .e o sl-6iciune 6rutal-, *n1ro5itoare, m4am aruncat *n 6ra/ele Luc7inei +i ale lui ?eannette) Oasele 0ra1ile +i inimile care 6-teau ca un 0*l0*it .e aripi m- 0-ceau s- m- 1*n.esc la ni+te p-s-rele) Vreme .e4o clip-, cu au5ul meu .e vampir, le4am ascultat s*n1ele cur1*n. *n vine, .ar mi s4a p-rut o6scen) 4am l-sat *n voia *m6r-/i+-rilor +i atin1erii 6u5elor lor) L Nici nu4/i po/i .a seama c*t .e *n1ri8ora/i am 0ostG voci0era Renau.) ,ar mai apoi, ce u+urare, c*n. am a0lat .e norocul care a .at peste tineG Asculta/i cu to/iiG Iat-4l pe .omnul .e Valois, proprietarul acestei no6ile institu/iiG))) i .-.ea *ntruna *nainte, pe acela+i ton pe 8um-tate solemn, pe 8um-tate ironic) ,eo.at-, am au5it 1lasul lui Nic<i +i mi4am .at seama c- era la numai c*/iva pa+i .e mine +i m- privea, 0iin. prea 6ucuros pentru a se mai sim/i 8i1nit) N4am .esc7is oc7ii, .ar i4am sim/it m*na, mai *nt*i, pe o6ra5, apoi cuprin5*n.u4mi cea0a) L4am l-sat s- se strecoare p*n- la mine, iar c*n. m4a cuprins *n 6ra/e, un 0ior .e spaim- m4a str-6-tut) ,in 0ericire, *nc-perea nu era luminat- .in plin +i m*ncasem pe s-turate *nainte .e a veni, ca s- nu par prea pali.) n cele .in urm-, l4am privit) Cum a+ putea oare .escrie impresiile pe care ni le tre5esc nou- oameniiM Am *ncercat s- tra.uc aceast- sen5a/ie *n cuvinte, e:plic*n. 0elul *n care 0rumuse/ea lui Nicolas *mi ap-ruse *n a8un ca un amestec .e mi+c-ri +i culori) E *ns1reu .e *nc7ipuit ce repre5int- muritorii pentru noi, c-ci acestei ra.ia/ii vi5uale i se suprapun, *n.eaproape, aromele carnale) To/i oamenii ni se par a 0i 0rumo+i, c7iar +i cei 6-tr*ni ori 6olnavi, c7iar +i epavele pe care nimeni nu le 6a1- *n seam- pe stra.-) To/i s*nt asemeni unor 0lori 1ata s- *n0loreasc-, asemeni unor 0luturi ce se ivesc .in crisali.e) Am v-5ut toate acestea privin.u4l pe Nic<i, a.ulmec*n.u4i mirosul s*n1eluiK vreme .e o clip-, scurt-, .ar *m6-t-toare, .ra1ostea a +ters amintirea tuturor 1ro5-viilor care 0-cuser- .in mine un monstru) #oate, ceea ce *mi sporea 6ucuria, era 0aptul c- m- +tiam *nc- *n stare s- iu6esc) Cu toate acestea, mai era ceva ce p*lp*ia *n mine, limpe5in.u4se at*t .e repe.e, *nc*t mintea mea a 0ost nevoit- sse av*nte pentru a o prin.e .in urm-, *mpie.ic*n.4o s- scape .e su6 control) Am +tiut c- era acea .orin/- monstruoas-, care mi se p-rea la 0el .e 0ireasc- pe c*t .e str-in *mi era, .e pil.-, soarele) l .oream pe Nic<i) l .oream la 0el .e intens precum .orisem victimele .inainte) ,oream s-4i simt s*n1ele cur1*n.u4i prin vinele mele, voiam s-4i cunosc 1ustul, mirosul, c-l.ura) S-li/a *n care ne a0lam s4a umplut .e stri1-te +i .e r*sete) Renau. le4a poruncit acro6a/ilor s- intre *n scen-)

52

Am *n/epenit +i m4am .at *napoi sim/in. c-l.ura puternic- a trupului s-u) nne6uneam spun*n.u4mi c- aceast0iin/-, pe care o iu6eam a+a cum *mi iu6eam mama +i 0ra/ii, aceast- 0iin/-, care *mi st*rnise sin1urele elanuri .e tan.re/e pe care le sim/isem vreo.at-, era o cetate .e necucerit, care se opunea, *n i1noran/a ei, setei mele .e s*n1e, *n timp ce at*tea victime *i ce.aser- at*t .e u+or) ,e aceea m- crease a1nus, aceasta era calea pe care tre6uia s- o urme5) Ce4mi p-sa mie acum .e ceilal/i, .e 7o/ii +i asasinii pe care *i 1olisem .e s*n1e pe str-5ile #arisuluiM Acum *mi .oream cu totul altceva) O posi6ilitate .e temut, cea a mor/ii lui Nic<i, mi4a e:plo.at *n creier) ,incolo .e pleoapele4mi co6or*te, *ntunericul se colorase *n ro+u s*n1eriu) n cupa suprem-, mintea lui Nic<i avea s- se 1oleasc-, pier5*n.u4+i, o .at- cu via/a, +i comple:itatea) Am *ncremenit) i sim/eam s*n1ele, .e parc4ar 0i 0ost .e acum *n mine +i mi4am o.i7nit 6u5ele pe 1ruma5ul lui) =iecare p-rticic- a trupului meu p-rea c-4mi stri1-; >Ia4l cu tine, .u4l un.eva .eparte +i ast*mp-r-4/i setea cu s*n1ele lui, p*n- c*n.))) p*n- c*n.))) > #*n- c*n.M #*n- c*n. are s- moar-G L4am *mpins .eoparte, smul1*n.u4m- .in *m6r-/i+are) ul/imea .in 8urul nostru a provocat un vacarm in0ernal) Renau. i4a apostro0at pe acro6a/ii care ne priveau cu 1ura c-scat-) #u6licul *+i cerea .repturile prin aplau5e saca.ate, *ntr4un ritm lent) Orc7estra c*nta o arie vesel-, care ar 0i tre6uit s- acompanie5e num-rul saltim6ancilor) Atin1erea at*tor c-rnuri, mirosul acestor oameni numai 6uni .rept pra.- m- 0-ceau s-4mi 0ie r-u) Nic<i p-rea a4+i 0i pier.ut calmul, iar c*n. privirile ni s4au *nt*lnit, i4am citit *n oc7i .isperarea, triste/ea imens-) i4am croit .rum prin *n17esuial- +i, 0-r- s-4mi .au seama, m4am *n.reptat spre culise, *n loc s- o iau c-tre ie+ire) Voiam s- v-. scena +i pu6licul) S- p-trun. mai a.*nc *n ceva ce nu puteam numi, nu puteam e:prima) La .rept vor6in., parc- *nne6unisem) #ieptul mi se mi+ca *n convulsii +i setea4mi era ca o pisic- ce se 56ate, 51*riin. *n .reapta +i *n st*n1a, *n *ncer4 carea ei .e a ie+i .in sacul *n care era pri5onier-) Nic<i, 8i1nit +i, *n/ele1*n.u4mi 1re+it sentimentele, m4a urmat) Am l-sat setea s-4+i 0ac- men.rele, s0*+iin.u4mi stomacul) i4am amintit, .e4a valma, toate victimele mele, apar4 /in*n. .ro8.iei societ-/ii +i am *n/eles c*t .e ne6uneasc- +i mincinoas- era calea pe care o alesesem) Ce im6ecilitate, s-4mi *nc7ipui c-4mi pot conserva moralitatea mesc7in-, lovin.u4i numai pe cei ce erau, oricum, con.amna/i, .e parc-, *n po0i.a tuturor, a+ 0i vrut s-4mi asi1ur m*ntuireaG Cine m- cre.eamM Un complice .e 6un- cre.in/- al 8u.ec-torilor +i c-l-ilor pari5ieni, care *i os*n.esc pe cei s-rmani pentru ni+te crime pe care cei avu/i le comit *n 0iecare 5iM !-usem un vin sear6-., .in cupe cio6ite, iar acum preotul st-tea .inaintea mea, cu o cup- .e aur *n m*n-, iar vinul pe care mi4l o0erea era s*n1ele mielului) Nic<i *mi vor6ea, repe.e; L Lestat, ce e cu tineM Spune4miG Un.e4ai 0ostM Ce /i s4a *nt*mplatM LestatG L ar+ *n scen-G a tunat Renau. c-tre saltim6anci) Au trecut *n 0u1- pe l*n1- noi, *ncep*n.u4+i .e *n.at- 1ium6u+lucurile +i tum6ele) Luc7ina a venit s- m- s-rute +i i4 am contemplat 1*tul al6 +i 6ra/ele4i marmoreene) ,eslu+isem 0iecare vini+oar- .e pe o6ra5ul lui ?eannette +i um0l-tura c-rnoas- a 6u5elor) ampania cur1ea valuri) Renau. *ncepuse un .iscurs con0u5, re0eritor la >asocierea> noastr-, asi1ur*n.u4m- c- 0arsa .in ast-4sear- era .oar un *nceput +i c-, *n cur*n., micul nostru teatru avea s- .evin- 6i8uteria 6ulevar.ului) n minte4mi r-suna c*ntecelul pe care *l c*ntasem, *n1enunc7eat *n 0a/a =laminiei, pe vremea c*n. eram Lelio) #e scen-, acro6a/ii se a1itau 1reoi, iar pu6licul urla .e pl-cere atunci c*n. +e0ul acestora e:ecuta un mic .ans o6scen, mi+c*n.u4+i 0un.ul *n c7ip provocator) nainte s- apuc a4mi .a seama ce 0-ceam, am 0ost pe scen-) Am *naintat p*n- *n mi8locul plat0ormei, *n ar+i/a luminilor rampei) Am privit 6alconul ticsit, lo8ele cu 6alustra.ele lor +i r*n.urile .e spectatori ce se *n+iruiau la parter) i4am au5it propriul 1las, poruncin. saltim6ancilor s- p-r-seasc- scena) R*setele erau asur5itoare, 0luier-turile +i stri1-tele *mi p-reau a 0i spasme +i .eslu+eam, 0-r- nici o 1reutate, .incolo .e c7ipuri, ti1vele r*n8in.e) C*ntam, *ntruna, micul meu c*ntecel) Acoperin. vacarmul, insultele au *nceput s- se 0ac- au5ite) R-sunau 0el .e 0el .e interpel-ri) L Continua/i spectacolulG L E+ti 0rumu+el 6-iete, .ar ce4ar 0i s- te mai +i mi+ti olecu/-G Un cotor .e m-r mi s4a 0le+c-it la picioare) i4am scos +alul violet +i spa.a) C*ntecul mi s4a trans0ormat *ntr4un murmur incoerent, iar mintea mi4a creat o poe5ie ne6uneasc-) #ercepeam s-l6-ticia 0rumuse/ii, a+a cum mu5ica lui Nicolas mi4o revelase *n a8un) L >E 0rumu+el>, am 0re.onat, nemilosul 1ropar ce poate stin1e >scurtele lum*n-ri>, toate su0letele p*lp*in.e ce respir- *n aceast- sal-) Cuvintele erau ne*n.em*natice) #luteau *ntr4o imensitate *n care e:ista poate un ,umne5eu *n stare s- priceap-

53

cele opt note minunate care alc-tuiau mu5ica lui Nic<i, .ar care i1nora *ntru totul principiul; >S- nu uci5iG>, ce se situa .easupra 0rumuse/ii sau ur*/eniei) ,in penum6ra s-lii, sute .e 0e/e str-lucitoare m- priveau) #eruci slinoase, 6i8uterii 0alse, .antele 5.ren/uite, piei scur1*n.u4se precum o ap- mur.ar- pe sc7eletele .i0orme) La 6alcon, o 7ait- .e cer+etori *n 5.ren/e 0luierau +i *n8urau, coco+a/i +i c7iori, c*r8e *mpu/ite, .in/ii av*n. culoarea ti1velor .in cimitire) ,eo.at-, am *nceput s- 0ac piruete pe v*r0ul unui sin1ur picior, precum .ansatorii, lans*n.u4m- apoi *ntr4o serie .e tum6e, urmate .e salturi periculoase) Aplau5ele au r-sunat ime.iat) Eram la 0el .e a1il precum 0usesem *n acea prim- noapte, *n sat, .ar m- .eran8a *n1ustimea scenei, aveam impresia c- tavanul m- strive+te) Am *nceput s- c*nt c*ntecul pentru =laminia, continu*n. ssar +i s- m- r-sucesc, .up- care, privin. *n sus, mi4am *ncor.at 1enunc7ii +i mi4am propulsat trupul c*t am putut .e sus) C*t ai clipi .in oc7i, am atins cor5ile ce sus/ineau cortina, rec-5*n. apoi, 1ra/ios, 0-r- nici un 51omot) ,in pu6lic s4au au5it >OooG>4uri surprinse) To/i cei .in culise au *nm-rmurit) u5icienii au sc7im6at priviri .escump-nite) Ei puteau s- va.- 0oarte clar c- nu m- sus/inea nici un 0ir) Spre *nc*ntarea spectatorilor, mi4am luat .in nou av*nt, *ns-, .e .ata asta, am urcat, propulsat .e o serie .e salturi periculoase, co6or*n. lent) #u6licul m- ova/iona, .ar tovar-+ii mei amu/iser-) Nic<i st-tea c7iar la mar1inea scenei) >E o +mec7erie la mi8loc, e o ilu5ie>, se au5ea .e peste tot) Oamenii se priveau ne.umeri/i) Am 5-rit, pentru o clip-, c7ipul lui Renau., cu oc7ii 7ol6a/i) ,ar eu *mi reluasem .e8a .ansul, .ar, .e ast- .at-, pu6licul nu mai .-.ea aten/ie 1ra/iei mele, 0iin.c- mstr-.uiam s- ampli0ic 0iecare 1est, 0iecare atitu.ine, prelun1in.4o .incolo .e ceea ce ar 0i 0ost *n stare s- 0ac- orice .ansator, 0ie el oric*t .e iscusit) #rintre mu5icieni +i spectatorii .in primul r*n. se au5eau e:clama/ii) Oamenii *ncepeau s- nu se mai simt- *n si1uran/-, s- +u+oteasc-, mai pu/in ple6ea .e la 6alcon, care continua s- aplau.e) 4am repe5it 6rusc spre ramp-, .e parc4a+ 0i vrut s- a.moneste5 pu6licul pentru 1rosol-nia .e care .-.ea .ova.-) Surprinse, c*teva persoane s4au ri.icat, *ncerc*n. s- 0u1-) Unul .intre mu5ican/i +i4a aruncat instrumentul +i a ie+it .in 0os-) Le percepeam a1ita/iaK 0uria li se citea pe c7ipuri) Ce 0el .e proce.ee erau acesteaM ,intr4o .at-, num-rul meu nu *i mai amu5a .e0el, c-ci nu reu+eau s-4i .escopere c7ic7i/a, iar 0i1ura mea serioas- *i speria) Vreme .e o clip-, le4am sim/it neputin/a) Am ri.icat *ncet m*inile, pentru a le atra1e aten/ia, +i, cu o voce puternic-, am c*ntat cupletul =laminiei, cuplet .up- cuplet, l-s*n.u4mi 1lasul s- se um0le p*n- c*n. vocea mea a acoperit toate celelalte 51omote) u1etul .e nesu4 portat i4a 0-cut pe spectatori s- se ri.ice, r-sturn*n.u4+i scaunele +i s- 0u1-) 9urile li se c-scau *n stri1-te mute) A 0ost un 7aos .e ne.escris, punctat .e *n8ur-turi +i urleteK o 1oan- .isperat- c-tre u+i) Unii au s-rit .e la 6alcon, *ncerc*n. s- a8un1- mai repe.e *n stra.-) ntr4un t*r5iu am *ncetat s- mai c*nt +i am privit toate acele trupuri sla6e, sc-l.ate *n su.oare, ce aler1au ne*n.em*natice *n toate .irec/iile) V*ntul p-trun.ea *n ra0ale prin u+ile .esc7ise) i4am sim/it mem6rele inva.ate .e o r-ceal- stranie, iar oc7ii mi4au .evenit parc- .e sticl-) =-r- s- mai stau pe 1*n.uri, m4am *ncins .in nou cu spa.a +i am apucat, *ntre .e1etele4mi ca ni+te cle+ti, +alul .e cati0ea, +i0onat +i plin .e pra0) i s4a p-rut lipsit .e important- 0aptul c- Nicolas se 56-tea, stri1*n.u4mi numele, re/inut .e 6ra/ele puternice a .oi camara5i, care se temeau pentru via/a lui) n .e5or.inea creat-, un sin1ur persona8 care st-tea *n picioare *ntr4una .in lo8e, nu a sc7i/at nici un 1est, .e parc4ar 0i *ncremenit) L4am privit 0i:, s0i.*n.u4l, provoc*n.u4l s- r-m*n- pe loc) Era un om *n v*rst-, ai c-rui oc7i .e un cenu+iu tern *mi s0re.eleau privirea, cu o e:presie .e *nc-p-/*nare ultra1iat-) Am slo6o5it un r-1et tun-tor care a crescut *n intensitate, p*n- c*n. cei c*/iva care r-m-seser- pe loc +i4au astupat urec7ile +i c7iar Nicolas, care se repe5ise spre mine, a c-5ut *n 1enunc7i, cu m*inile crispate acoperin.u4+i 0a/a) ,ar 6-tr*nul .in lo8- continua s- mpriveasc- cu aceea+i e:presie plin- .e ur-, *ncrunt*n.u4+i spr*ncenele su6 peruca4i cenu+ie) i4am luat av*nt +i, .intr4un salt, am a8uns *n lo8-) 4a privit cu 1ura c-scat-, 7ol6*n.u4+i oc7ii) V*rsta *l *nco4 voiase, avea umerii 1*r6ovi +i m*inile c7inuite .e artrit-, .ar *n oc7i *i str-lucea o lumin- ciu.at-, lipsit- .e m*n.rie, .ar +i .e sl-6iciune) 9ura i s4a sc7imonosit +i +i4a *mpins 6-r6ia *nainte) ,e su6 mantia4i 1rea, a scos un pistolet +i m4a /intit, apuc*n.u4l str*ns, cu am6ele m*ini) L LestatG a stri1at Nic<i) 9lon/ul m4a lovit *n plin) Nu m4am mi+cat *ns-) ,urerea m4a str-6-tut +i s4a risipit, l-s*n. *n urm-4i *n1ro5itoare 0urnic-turi prin vene) S*n1ele a /*+nit, *n valuri) C-ma+a mi s4a *m6i6at +i l4am sim/it prelin1*n.u4mi4se pe spinare) =urnic-turile s4au accentuat +i am 0ost cuprins .e o sen5a/ie .e c-l.ur-) !-tr*nul m4a privit, *nm-rmurit) #istolul i4a sc-pat .in m*n-) A .at oc7ii peste cap +i s4a pr-6u+it ca o min1e

54

.e5um0lat-) Nic<i s4a repe5it spre lo8-, convins c- m- va 1-si mort) Am r-mas /eap-n ca o st*nc-, i5olat *n *n0ior-toarea sin1ur-tate pe care o tr-iam .e c*n. a1nus 0-cuse .in mine un vampir) tiam c- rana *mi .isp-ruse .e8a) S*n1ele mi s4a coa1ulat rapi. pe 7ainele s0*+iate) Am sim/it un tremur violent *n locul *n care p-trunsese 1lontele) =urnic-turile au continuat, .ar rana s4a *nc7is instantaneu) Nicolas +i4a venit *n 0ire, v-5*n. c- s*nt tea0-r, .e+i ra/iunea *i spunea c- un atare lucru era imposi6il) Am trecut pe l*n1- el, *n.rept*n.u4m- spre trepte) S4a aruncat asupra mea, .ar l4am trimis .e4a rosto1olul, violent) Nu puteam suporta s-4l v-., s-4i simt mirosul) L Nu te apropia .e mineG am m*r*it) ,ar a revenit la atac, apuc*n.u4m- cu am6ele m*ini .e 1*t) =a/a *i era um0lat- .in cau5a e0ortului, iar .intre 6u5e *i ie+eau sunete cumplite) L ,-4mi .rumul, Nic<iG i4am spus pe un ton amenin/-tor) ,ac- l4a+ 0i *mpins, puteam s- *l las in0irm, ori c7iar s- *l uci.))) A 1emut, s4a 6*l6*it) Apoi a scos un sunet asem-n-tor cu cel al 6ietului meu c-lu/ s0*+iat .e lupi *n 5-pa.-) =-r- s-4 mi .au seama prea 6ine ce 0-ceam, m4am smuls .in str*nsoarea lui) ul/imea s4a .at la o parte, url*n., c*n. mi4am 0-cut apari/ia pe 6ulevar.) Renau. a aler1at spre mine, .e+i ceilal/i au *ncercat s-4l *mpie.ice) L ,omnuleG Ve.erea s*n1elui l4a *ncremenit) L Nu4i nimic, .ra1ul meu Renau., i4am spus, uimit eu *nsumi .e vocea mea at*t .e 7ot-r*t- +i .e 6l*n.-) Nu te mai 1*n.i la toate astea, prietene) Totul n4a 0ost .ec*t o 0ars-, -sta e s*n1e .e teatru, n4a 0ost .ec*t o ilu5ie) Am avut +i eu o i.ee))) O .ram- 1rotesc-, asta4i tot) Am avut, .in nou, sen5a/ia c- *n lumea ce se *n17esuia .e 8ur4 *mpre8ur, p-str*n. o .istan/- respectuoas-, se ascun.ea ceva neo6i+nuit) L Continu-4/i opera, am reluat, .ar nu eram *n stare s- m- concentre5 la ceea ce spuneam) Cu saltim6ancii +i cu tra1e.iile voastre, cu piesele voastre ceva mai civili5ate, ca s- 5ic a+a) Am scos .in 6u5unar un teanc .e 6ancnote +i i le4am *n.esat *n palma tremur*n.-, .up- care am aruncat un pumn .e 1al6eni pe trotuar) ai mul/i actori s4au repe5it s-4i culea1-) Am cercetat mul/imea, *ncerc*n. s- .escop-r cau5a ciu.atei mele sen5a/ii) Ce era oareM Cu si1uran/-, .e vin- nu era Nicolas, care m- privea .in pra1ul teatrului pustiu, cu inima 0r*nt-) Nu, era altceva, ceva necunoscut +i 0amiliar toto.at-, ceva care avea le1-tur- cu 6e5na) L An1a8ea5- pe cei mai 6uni mimi, pe cei mai talenta/i mu5icieni, pe cei mai mari .ecoratori, am continuat, *n pra1ul .elirului) Vocea era iar prea puternic- L 1las .e vampirK ve.eam c7ipurile sc7imonosin.u4se, m*inile ri.ic*n.u4se, .ar nu *n.r-5neau s-4+i astupe urec7ile .e 0a/- cu mine) L Nu e:ist- nici o limit-, NICI O LI IT", la ceea ce tu po/i 0ace aiciG 4am .esprins .in mi8locul lor +i4am cotit4o pe prima alee *nt*lnit-) Am luat4o la 0u1-) =-r- nici o *n.oial-, ceea ce *mi .istr-1ea aten/ia acolo, *n mi8locul mul/imii, era acea pre5en/-G Eram convins .e asta, .intr4un motiv 0oarte simplu; aler1am mai repe.e .ec*t oricare muritor +i, totu+i, pre5en/a reu+ea s- se /in- pe urmele mele) i nu era una sin1ur-, ci mai multe 0iin/eG C*n. am 0ost si1ur .e asta, m4am oprit) Str-.u/a *ntunecat- *n care m- 1-seam nu era .eparte .e 6ulevar.) I4am au5it *nainte ca ei s- poat- s- 0aclini+te) Eram prea nelini+tit +i prea ne0ericit ca s- mai am c7e0 .e 8oaca lorG L Cine s*nte/iM R-spun.e/iG am urlat, cu un 1las care a 0-cut s- tremure 1eamurile cl-.irilor *nvecinate) n 5ona aceasta nu se 1-sea nici un cimitir) L R-spun.e/i, 7ait- .e 0rico+iG Spune/i ceva, .ac- s*nte/i *n stare, ori .isp-re/i, o .at- pentru tot.eaunaG Am +tiut c- m- au5iser- +i c-, .ac- ar 0i vrut, mi4ar 0i putut r-spun.e) Continuam s- percep .ova.a .e net-1-.uit a pre5en/ei lor, *n apropiere, pe care, .in cau5a intensit-/ii, nu erau *n stare s- o masc7e5e) n sc7im6, erau *n stare s-4+i ascun.- 1*n.urile) n mo. si1ur, pose.au inteli1en/- +i erau capa6ili s- +i4o e:prime) T-cerea lor m- c-lca pe nervi, .ar, a+a cum 0-cusem +i alt- .at-, le4am *ntors spatele) Ei m4au urmat) ,e aceast- .at-, m4au urm-rit +i, *n 5a.ar am 1r-6it pasul, n4au vrut s-4mi .ea pace) Am *ncetat a mai percepe strania vi6ra/ie .oar c*n. am a8uns *n 0a/a cate.ralei Notre4,ame, *n care am intrat 0-r- s- +ov-i)

55

I4A #ETRECUT restul nop/ii *n cate.ral-, 17emuit *ntr4un col/ *ntunecat, l*n1- 5i.ul .in .reapta) Setea mc7inuia, pier.usem mult s*n1e +i, .e 0iecare .at- c*n. se apropia vreun muritor, sim/eam o arsur- puternic- +i 0urnic-turi *n .reptul r-nii) ,ar am a+teptat) V-5*n. o t*n-r- cer+etoare cu un prunc *n 6ra/e, care se apropia, am +tiut c- sosise clipa) C-rin. s*n1ele care *mi p-ta ve+mintele, a insistat s- m- *nso/easc- la un spital .in apropiere) =a/a *i era supt-, .in cau5a 0oamei, .ar *ncerca s- m- ri.ice, cu toat- puterea 6ra/elor ei 0ra1ile) 4am uitat /int- *n oc7ii ei, p*n- c*n. +i4a *ntors privirile) Am sim/it c-l.ura s*nilor ce se i/eau .e su6 5.ren/e) Corpul ei moale, suculent, mi s4a pr-6u+it *n 6ra/e, a6an.on*n.u4se, *n vreme ce4i 0-ceam culcu+ *n 6rocartul +i .antelele4mi ro+ii .e s*n1e) Am s-rutat4o, ame/it .e c-l.ura ei, .*n., *n acela+i timp, la o parte /es-tura slinoas- care4i acoperea 1*tul) Apoi m4am aplecat +i am 6-ut cu at*ta 6l*n.e/e, *nc*t pruncul pe 8um-tate a.ormit nici nu m4a 6-1at *n seam-) ai t*r5iu, am .es0-cut cu m*na tremur*n.- c-m-+u/a 5.ren/uit- a micu/ului) Nu e:ist- cuvinte care s-4mi poat- .escrie *nc*ntarea) i s4a p-rut c- nevinov-/ia lor a 0-cut s*n1ele mai cal., iar 6un-tatea, mai onctuos) I4am contemplat *n.elun1, a.ormi/i *ntru moarte) n acea noapte, cate.rala nu le o0erise sanctuarul pe care *l c-utaser-) i4am .at seama atunci c- vi5iunea mea .espre o 1r-.in- a 0rumuse/ii s-l6atice 0usese a.ev-rat-) Lumea avea un sens, .a, un sens +i ni+te le1i .e neocolit, .ar totul era .oar o c7estiune .e estetic-) Iar, *n aceast- 1r-.in- s-l6atic-, inocen/ii erau 0-cu/i pentru col/ii vampirilor) Acum eram pre1-tit s- m- *ntorc acas-) Ie+in. .in Notre4,ame la ivirea 5orilor, +tiam c- ultima 6arier- *ntre po0ta mea +i restul lumii se pr-6u+ise) ,e4acum, nimeni n4avea s- 0ie la a.-post .e .orin/ele mele, in.i0erent c*t .e mare4i era nevinov-/ia) Iar acest a.ev-r era vala6il +i pentru prietenii mei .e la teatrul lui Renau., c7iar +i pentru preaiu6itul meu Nic<i)

%Q VOIA s-4i +tiu .eparte .e #aris) ,oream ca a0i+ele s- 0ie scoase, iar por/ile *nc7iseK voiam ca t-cerea +i *ntu4 nericul s- *nv-luie micul teatru i1rasios *n care cunoscusem cea mai mare +i mai statornic- 0ericire a vie/ii mele .e muritor) Nici m-car .u5ina .e victime pe care le sacri0icam *n 0iecare noapte nu erau .e4a8uns pentru a m- *mpie.ica s- m1*n.esc la ei, pentru a risipi .urerea care m- *ncol/ea) =iecare stra.- a #arisului p-rea c- .uce spre u+a lor) mi era ru+ine .e spaima pe care le4o provocasem) Cum putusem oare s- m- comport ast0elM ,e ce4am vrut oare s- a0irm cu at*ta violen/- c- nu mai eram .e4al lorM Nu, m- 7ot-r*sem) Teatrul *mi apar/inea, iar eu .oream s- *l *nc7i.) Actorii nu 6-nuiau nimic) Au acceptat 0-rre/ineri e:plica/iile t*mpite ale lui Renau. c- am revenit .intr4o c-l-torie *n colonii +i vinul pari5ian mi s4a urcat la cap) Stric-ciunile pro.use au 0ost reparate .e un nou >.ar> .in partea mea) Numai ,umne5eu +tie ce cre.eau ei, *n sinea lor) Un lucru e si1ur, *nc- .e a .oua 5i, au reluat repre5enta/iile, iar mul/imea 6la5at- .e pe 6oulevar. .u Temple a 1-sit cel pu/in o .u5in- .e e:plica/ii, unele mai verosimile .ec*t altele, pentru .e5or.inea iscat-) Su6 castani o mul/ime .e oameni a+tepta s- intre la teatrul lui Renau.) ,oar Nic<i se r-5vr-tise) Se apucase .e 6-ut +i re0u5a s- se *ntoarc- la teatru ori s-4+i stu.ie5e partiturile) l insulta pe Ro1et ori .e c*te ori acesta *l vi5ita) !*ntuia prin tavernele cele mai *mpu/ite +i 7oin-rea noaptea pe str-5ile r-u 0amate ale capitalei, 0-r- s-4i pese .e prime8.ii) Iat- m-car un punct .e asem-nare *ntre noi .oi, *mi spuneam) L !anii nu *nseamn- nimic pentru t*n-rul nostru, .omnule, mi4a e:plicat Ro1et, care m- /inea la curent *n privin/a p-/aniilor prietenului meu) ,intot.eauna a avut .estui, +i nu uit- s- mi4o reaminteasc- .e c*te ori are prile8ul) Spune unele lucruri care m- tul6ur-, .omnule) Care m- *n0ioar-) Cu c-ma+a lui .e noapte +i cu 0esul .e 6um6ac, cu picioarele 1oale, c-ci, *nc- o .at-, *l tre5isem la mie5 .e noapte, 0-r- s-4i 0i l-sat timp pentru a4+i lua papucii ori a se piept-na, avocatul p-rea .esprins .intr4o poveste pentru copii) L i ce spuneM am vrut eu s- a0lu) L Vor6e+te .e vr-8itorie, .omnule) Sus/ine c- a/i avea puteri supranaturale) L Cine4ar mai putea cre.e *n 5ilele noastre *n asemenea 6a5aconiiM imam uimirea, .ar, .e 0apt, mi se 0-cuse p-rul m-ciuc-) L E 0oarte am-r*t, a continuat avocatul) Spune c- rasa .umneavoastr- L s*nt cuvintele lui L a avut *ntot.eauna acces la marile taine)

56

L Rasa meaG L S*nte/i un aristocrat, .omnule, a e:plicat Ro1et, pu/in st*n8enit) C*n. cineva e at*t .e m*nios, precum .omnul .e Len0ent, orice nimic pare important) S- +ti/i *ns- c- nu +i4a *ncre.in/at 6-nuielile nim-nui altcuiva .ec*t mie) Spune cve/i *n/ele1e .e ce v- .ispre/uie+te) A/i re0u5at s-4i *mp-rt-+i/i .escoperirileG ,a, .omnule, .escoperirileG Vor6e+te .espre 0enomene care nu au e:plica/ii ra/ionale) Vreme .e4o clip-, n4am 0ost *n stare s- *n0runt privirile lui Ro1et) ntrea1a situa/ie mi se p-rea .e o perversitate e:trem-) i totu+i, nimerise *n plin a.ev-rG L ,omnule, s*nte/i cel mai 6un om .in c*/i e:ist-))) a reluat Ro1et) L Te ro1, scute+te4m-))) L ,ar .omnul .e Len0ent poveste+te lucruri neverosimile, .espre care n4ar tre6ui s- vor6easc- nici m-car *n 5ilele noastre) Spune c- ar 0i v-5ut cum un 1lonte v4a str-6-tut inima) L Acel 1lonte nu m4a nimerit, am spus) Bai.e, Ro1et, s- punem cap-t acestor lucruri) Trimite/i4i pe to/i c*t mai .eparte .e #aris) L S-4i trimit .eparteM ,ar a/i investit at*t .e mult *n mica lor *ntreprin.ere))) L i ce .ac-M Cui *i pas-M l4am *ntrerupt) Trimite/i4i la Lon.ra, pe ,rurE Lane) Renau. s- cumpere un teatru acolo) ai t*r5iu, vor putea pleca *n America, la Santo ,omin1o, la Ne@ OrlAans sau Ne@ Nor<) =ace/i asta pentru mine, .omnuleG S- coste c*t o costaG nc7i.e/i teatrul) S- pleceG O .at- cu ei, va pleca .urerea +i toate amintirile pe care le am .espre Lelio, micul provincial care le 1olea 1-le/ile .e ap- mur.ar- +i era mul/umit c7iar +i cu at*t) Ro1et mi se p-rea at*t .e timoratG Oare cum i se p-rea s- lucre5e pentru un /icnit ele1ant, care *l pl-tea .e trei ori mai 6ine .ec*t oricine altcineva, pentru a ac/iona *n mo. contrar propriei opiniiM Ba6ar nu aveam) Nicio.at- n4aveam s- mai +tiu cum e s- 0ii uman) L C*t .espre Nicolas, am continuat, *l ve/i convin1e s- plece *n Italia) Am s- v- e:plic c7iar acum *n ce 0el) L ,omnule, c7iar +i numai pentru a4l convin1e s-4+i sc7im6e ve+mintele, ar 0i nevoie .e un e0ort supraomenesc .e elocin/-) L Am s- v- u+ure5 sarcina) ti/i c- mama mea este 1rav 6olnav-) Cere/i4i lui Nicolas s- o *nso/easc- *n Italia) Ar 0i per0ectG i4ar putea continua stu.iile mu5icale la Conservatorul .in Neapole) L ntr4a.ev-r, el *i scrie))) Oine mult la ea) L C7iar a+aG Convin1e/i4l c- ea nu ar putea *ntreprin.e aceast- c-l-torie 0-r- s-4l ai6- al-turi) =ace/i4oG E a6solut necesar, .omnule Ro1et) El tre6uie s- p-r-seasc- #arisul) V- .au r-1a5 p*n- la s0*r+itul acestei s-pt-m*ni)

,ESI9UR, *i ceream mult lui Ro1et, .ar nu cuno+team nici o alt- cale .e a4mi convin1e prietenul s- p-r-seasc#arisul) Nimeni nu avea s-4i crea.- pove+tile .espre vr-8itorii, nu4mi 0-ceam 1ri8i *n aceast- privin/-) tiam *ns- c-, .ac- nu p-r-sea #arisul, Nicolas avea s- *nne6uneasc-) n 0iecare noapte, *mi petreceam orele .e ve17e lupt*n. cu mine *nsumi, cu .orin/a .e a pleca *n c-utarea lui, .e a risca o ultim- *ntreve.ere) A+teptam *ns-, .eoarece eram convins c- *l pier.usem pe vecie, iar el nu avea s- cunoasc- nicio.at- cau5a celor *nt*mplate) Eu, care m- revoltasem o.inioar- *mpotriva a6sur.it-/ii vie/ii, *l trimiteam *n e:il, 0-r- nici o e:plica/ie, .e+i +tiam c- o atare ne.reptate avea s- *l 0r-m*nte p*n- la s0*r+itul 5ilelor sale) #oate c- e mai 6ine .ec*t s-4/i spun a.ev-rul, Nic<i) #oate c- acum voi 0i *n stare s- *n/ele1 ilu5iile) ,ac- ai putea s- o *nso/e+ti pe mama *n Italia, .ac- ar mai avea timp .estul)))

ATE#TN,, am constatat c- teatrul lui Renau. *+i *nc7isese por/ile) n ca0eneaua .in vecini, se vor6ea .espre plecarea trupei *n An1lia) Re5olvasem m-car o pro6lem-) ,U#" opt nop/i, 5orii se apropiau c*n. am a8uns, *n s0*r+it, la poarta lui Ro1et +i4am sunat) i4a .esc7is mai repe.e .ec*t m- a+teptasem, .escump-nit +i *n1ri8orat, tot *n c-ma+- .e noapte) L ncepe s-4mi plac- acest costum al .umneavoastr-, .omnule, i4am spus, cu un 1las o6osit) Cre.e/i4m-, n4a+ avea at*ta *ncre.ere *n .umneavoastr-, .ac- mi4a/i ap-rea *n 7ain- +i pantaloni .e m-tase))) L ,omnule, m4a *ntrerupt el) S4a *nt*mplat ceva neprev-5ut))) L ai *nt*i, r-spun.e/i4mi la *ntre6-ri) Renau. +i ai s-i au plecat mul/umi/iM L ,a, .omnule) Au a8uns .e8a la Lon.ra, .ar))) L i Nic<iM A plecat s4o *nt*lneasc- pe mama, *n Auver1neM Spune/i4mi c- am .reptate, c- a+a este)

57

L ,ar, .omnule))) a *nceput el) Apoi s4a oprit 6rusc +i, spre surprin.erea mea, *n mintea lui am .eslu+it ima1inea mamei) ,ac- m4a+ 0i 1*n.it o clip-, a+ 0i *n/eles ce *nsemna asta) ,in c*te +tiam eu, acest om nu .-.use nicio.at- oc7ii cu mama, .eci cum ar 0i putut avea *n 1*n.uri ima1inea eiM ,ar n4am 0-cut .eloc apel la ra/iune) L ,oar n4a))) nu4mi spune/i c- e prea t*r5iuG am 6*i1uit) L ,omnule, .a/i4mi voie s-4mi iau 7aina))) a spus el, *n c7ip ine:plica6il, *ntin5*n. m*na spre soneria cu care4+i c7ema servitorul) Am v-5ut .in nou ima1inea mamei, c7ipul pali., tr-s-turile supte, prea clar- ca s4o pot suporta) L4am apucat pe Ro1et .e umeri) L A/i *nt*lnit4oG E aici, la #aris) L ,a, .omnule, e la #aris) T*n-rul .omn .e Len0ent mi4a anun/at sosirea ei, .ar n4am +tiut un.e s- v- 1-sescG Nicio.at- nu +tiu un.e a+ putea .a .e .umneavoastr-) A sosit ieri) Eram prea mirat pentru a4i r-spun.e) 4am pr-6u+it *ntr4un 0otoliu +i ima1inea .in mintea mea a .evenit prea str-lucitoare, eclips*n.4o pe cea .in mintea lui) Era *n via/- +i se a0la la #aris) i Nic<i era +i el tot aici, *n prea8ma ei) L Lua/i4o *nainte, .omnule, p*n- c*n. m- voi *m6r-ca) Se a0l- pe le Saint4Louis, a treia u+- la .reapta apartamentului .omnului Nicolas) #orni/i c7iar acum) L4am privit, .escump-nit) Nici m-car nu4l ve.eam) O ve.eam numai pe ea) #este mai pu/in .e un ceas, avea sr-sar- soarele, iar eu aveam nevoie .e trei s0erturi .e or- pentru a m- *ntoarce *n turnul meu) L *ine))) m*ine, la c-.erea nop/ii, am +optit) L ,ar, .omnule, nu m4a/i *n/elesG ama .umneavoastr- nu va putea porni nicio.at- c-tre Italia) A 0-cut aceastultim- c-l-torie cu speran/a c- v4ar putea ve.ea pentru ultima oar-) Cum nu4i r-spun.eam, m4a apucat .e reverul 7ainei +i a vrut s- m- 51*l/*ie) Nu4l mai v-5usem *n asemenea stare) Nu mai eram .ec*t un copil, pe care tre6uia s- *l rea.uc- la realitate, cu picioarele pe p-m*nt) L Am *nc7iriat pentru ea acest apartament, a continuat el, am an1a8at in0irmiere +i pe cei mai 6uni me.ici, a+a cum a/i 0i .orit +i .umneavoastr-) ,ar ei nu mai pot 0ace mare lucru) ,oar .orin/a .e a v- re*nt*lni *i mai prelun1e+te via/a) ,ore+te s- v- va.- *nainte .e a *nc7i.e oc7ii pentru tot.eauna) A+a c- uita/i c- e t*r5iu +i .a/i 0u1a s4o ve.e/i) Oric*t .e puternic- i4ar 0i voin/a, nu poate s- 0ac- minuni) Nu eram *n stare s-4i r-spun.) Eram incapa6il s- mai 1*n.esc coerent) 4am ri.icat +i m4am *n.reptat spre ie+ire, av*n.u4l pe avocat pe urmele mele) L ,u4te la ea, c7iar acum, i4am poruncit) Spune4i c- voi 0i l*n1- ea m*ine, .e cum se va l-sa noaptea) A cl-tinat .in cap) Era 0urios +i sc*r6it) A *ncercat s- *mi *ntoarc- spatele, .ar l4am *mpie.icat) L #leac- *n clipa asta, 0-r- s- mai pier5i un minut, Ro1etG am insistat) R-m*i la c-p-t*iul ei toat- 5iua, pricepi, +i ai 1ri8- s- a+tepte))) s-4mi a+tepte sosirea) ,ac- a/ipe+te, ve17ea54o) ,ac- /i se pare c- se stin1e, tre5e+te4o +i vor6e+te4i) ,ar n4o l-sa s- moar- *nainte .e sosirea meaG

#ARTEA A TREIA CU INEC"TUR" #ENTRU ARCBIC"

% ,U#" E$#RESIA utili5at- .e noi, vampirii, s*nt, cum s4ar 5ice, un matinal) Ies .in morm*nt .e *n.at- ce soarele co6oar- su6 linia ori5ontului, c*n. cerul e *nc- 6r-5.at .e nuan/e .e ro+u) ul/i al/i vampiri a+teapt- s- se *ntunece complet, a+a c- eu le s*nt, *n mo. clar, superior .in acest punct .e ve.ere) ,e asemenea, ei s*nt nevoi/i s- se *ntoarc*n sarco0a1e cu mai 6ine .e o or- *naintea mea) n noaptea urm-toare, am pornit, a+a.ar, spre #aris, pe c*n. cerul era *nc- *nv-p-iat) - *m6r-casem *n1ri8it, *nc*nainte .e a m- *ntin.e *n sarco0a1, ast0el *nc*t am s-rit pe cal .e *n.at- ce m4am tre5it +i am luat4o la 1oan- spre vest, *nspre capital-) Urc*n. *n 1alop po.ul ce .ucea pe insula Saint4Louis, mi se p-rea c- *ntre1ul ora+ c-5use pra.- unui incen.iu, *ntr4 at*t .e puternic- +i .e *nsp-im*nt-toare mi se ar-ta lumina amur1ului) Nu voiam s- m- 1*n.esc la scena care urma s- se petreac-, nici la 0elul *n care aveam s-4i ascun. mamei a.ev-rul) tiam *ns- c- tre6uia s- o v-., s- o str*n1 *n 6ra/e +i s- r-m*n *n prea8ma ei at*t c*t avea s- 0ie posi6il) Nu reu+eam s-4

58

mi *nc7ipui moartea ei) - purtam poate asemeni simplilor muritori, convins c-, .ac- aveam s-4i *n.eplinesc ultima .orin/-, aveam s- 0iu *n stare, ,umne5eu +tie cum, s-4mi controle5 1roa5a provocat- .e .ispari/ia ei) Am a8uns l*n1- casa .e pe c7ei pe c*n. amur1ul smul1ea luminii ultima pic-tur- .e s*n1e) Era o cl-.ire 0oarte ele1ant-) Ro1et *mi ascultase or.inul, ast0el *nc*t un valet m- a+tepta la poart- pentru a4mi ar-ta .rumul) C*n. am intrat, *n 7ol se a0lau .ou- servitoare +i o in0irmier-) L ,omnul .e Len0ent e l*n1- ea, .omnule, mi4a spus in0irmiera) A /inut mor/i+ s- se *m6race *nainte .e sosirea .umneavoastr-) S4a a+e5at l*n1- 0ereastr- ca s- priveasc- turnurile cate.ralei +i v4a v-5ut trec*n. po.ul) L L-sa/i o sin1ur- lum*nare aprins-, am poruncit) i ru1a/i4l pe .omnul .e Len0ent, ca +i pe avocatul meu, s- ne lase sin1uri) Ro1et +i4a 0-cut *n cur*n. apari/ia, urmat, la scurt timp, .e c-tre Nicolas) i el se primenise, .e .ra1ul ei) Era *m6r-cat *n cati0ea ro+ie, str-lucitoare, cu .antele super6 lucrate +i m-nu+i al6e) Recentele sale 6e/ii *l sl-6iser-, era pali., .ar asta nu 0-cea .ec*t s- *i sporeasc- 0rumuse/ea) C*n. privirile ni s4au *ncruci+at +i n-.u0ul lui a r-6u0nit, am sim/it cum inima4mi era p*r8olit-) L ,oamna marc7i5- a 0ost ceva mai vitea5- ast-5i, .omnule, mi4a spus Ro1etK a continuat *ns- s- piar.- mult s*n1e) e.icul a0irm- c- nu))) S4a oprit, arunc*n. o privire spre camer-) 9*n.ul lui mi s4a .e5v-luit, limpe.e; nu va trece noaptea) L ,omnule, tre6uie s- o convin1e/i s- se culce .in nou) L La ce 6unM am +optit cu 1las mo7or*t) #oate .ore+te s- moar- la 0ereastr-) ,e ce am *mpie.ica4oM L ,omnuleG m4a a.monestat Ro1et pe un ton ru1-tor) A+ 0i vrut s-4i spun s- plece +i s-4l ia cu sine +i pe Nic<i) Am aruncat o privire spre *nc-perea vecin-) Sim/eam cum *n mine se sc7im6a ceva) Nu eram *n stare s- m- mi+c ori s- vor6esc) Ea era acolo +i era, *ntr4a.ev-r, pe moarte) Toate 51omotele m-runte ale apartamentului se amestecau *ntr4un 6*5*it *n0un.at, continuu) #rin u+a .u6l- se 5-rea o camer- 0oarte .r-1u/-; un pat al6, cu .ecora/iuni aurii, .raperii aurite la 0erestrele prin care .eslu+eam cerul nop/ii, pe care *nc- mai *nt*r5iau c*/iva nori+ori ro+iatici) ,ar acest lu: pe care m- 1r-6isem s- i4l o0er avea ceva ori6il *n sine acum, c*n. ea tr-1ea s- moar-) 4am *ntre6at .ac- o e:aspera sau o 0-cea s- r*.-) A ap-rut me.icul, apoi in0irmiera a venit s-4mi spun- c- nu mai r-m-sese .ec*t o sin1ur- lum*nare, a+a cum poruncisem) irosul .e me.icamente *+i .isputa *nt*ietatea cu un par0um .e tran.a0iri, +i atunci mi4am .at seama cau5eam 1*n.urile mamei) intea ei emitea o vi6ra/ie mo7or*t-, *n vreme ce ea a+tepta l*n1- 0ereastr- +i *ntre1u4i trup, *n ciu.a como.it-/ii 0otoliului *n care se a+e5ase +i a p-turii cu care 0usese acoperit-, o 0-cea s- su0ere *ntr4un c7ip .e nesuportat) La ce se 1*n.ea, .incolo .e ne6uneasca4i ner-6.areM Lestat, Lestat, Lestat, asta au5eam, .esi1ur) A+ vrea ca .urerea s- se *nte/easc-, 0iin.c- numai atunci c*n. ea .evine cumplit- *mi .oresc s- mor) Ast0el, nu mi4ar mai 0i 0rics- .ispar) L ,omnule, mi s4a a.resat me.icul, nu vrea s- c7em-m preotul) L Nu))) nu m- mir- acest lucru))) ntorsese capul spre u+-) ,ac- nu intram, s4ar 0i ri.icat, pentru a4mi veni *n *nt*mpinare) i se p-rea c- n4am s- m- pot urni, .ar, totu+i, am trecut pe l*n1- me.ic +i in0irmier-, am intrat *n *nc-pere +i am tras u+a *n urma mea) Un par0um .e s*n1e) e.ea, *n lumina pali.-, violet-, care p-trun.ea pe 0ereastr-, *m6r-cat- somptuos, cu o roc7ie .e ta0ta al6astru4 *nc7is) +i /inea o m*n- pe 1enunc7i, iar cealalt- pe sp-tarul 0otoliului) #letele4i .ese +i 6lon.e erau ri.icate .easupra urec7ilor) Vreme .e4o clip-, mi s4a p-rut c- re.evenisem copil) C*t era .e 0rumoas-G Nici timpul +i nici 6oala nu alteraserper0ecta simetrie a tr-s-turilor ori splen.oarea p-rului .e aur) 4am sim/it cuprins .e o 0ericire s0*+ietoare, cal.ilu5ie c- eram .in nou muritor, .in nou nevinovat, *n prea8ma ei) n si1uran/-))) Nu mai e:ista nici moarte, nici 1roa5-K eram .oar noi .oi *n camera ei, iar ea avea s- m- cuprin.- *n 6ra/e) 4am oprit l*n1- ea) i4a ri.icat oc7ii plini .e lacrimi) Corsetul o str*n1ea prea tare, iar pielea .e pe 1*tul +i m*inile ei era at*t .e transparent-, *nc*t nu suportam s- o privesc) ,e 8ur *mpre8urul oc7ilor, carnea4i p-rea lovit-) Sim/eam moartea *n pieptul ei) #utre1aiul) Cu toate acestea, ra.ia .e 0ericire +i *mi apar/inea) Era a+a cum 0usese .intot.eaunaK i4am spus4o, pe t-cute; E+ti la 0el .e r-pitoare ca *n primele mele amintiri c*n., *m6r-cat- cu cele mai ele1ante ve+minte, m- luai pe 1enunc7i, *n tr-sura noastr-, atunci c*n. mer1eam la 6iseric-) i, *n acea clip- stranie, c*n. *ncercam s-4i ar-t c*t .e mult o iu6eam, mi4am .at seama c- +i ea m- au5ea +i *mi r-spun.ea c- m- iu6e+te .in toat- inima) R-spun.ea la o *ntre6are pe care nici m-car nu o pusesem) Era con+tient- .e importan/a eiK privirea4i era limpe.e,

59

*mp-cat-) ,ac- *+i .-.use cumva seama c*t .e insolit- era aceast- conversa/ie 0-r- cuvinte, nu l-sa s- se *ntreva.-) Cu si1u4 ran/-, nu *n/ele1ea *ntru totul))) =-r- *n.oial-, *mi sim/ise pur +i simplu, pe .eplin, .ra1ostea) L Vino aici, vreau s- te v-. a+a cum e+ti acumG mi4a spus) Sin1ura lum*nare ce r-m-sese aprins- era pus- pe perva5ul 0erestrei) Am stins4o cu un 1est inten/ionat) I4am v-5ut spr*ncenele 6lon.e *ncrunt*n.u4se u+or +i oc7ii al6a+tri m-rin.u4+i pupilele, *n vreme ce e:amina 6rocartul super6 al 7ainei mele, .antela spumoas- +i m*nerul 6-tut cu pietre scumpe al s-6iei) L ,e ce nu vrei s- te v-.M a *ntre6at ea) ,oar pentru asta am venit la #aris) Aprin.e lum*narea) ,ar *n vocea ei nu se a0la nici o urm- .e severitate) Eram al-turi .e ea, +i asta *i era .e4a8uns) Am *n1enunc7eat l*n1- ea) Aveam inten/ia s-4i spun c- tre6uie s- plece *n Italia *mpreun- cu Nic<i .ar, *nainte ca eu s- apuc a pronun/a m-car un sin1ur cuv*nt, mi4a .eclarat, pe un ton 7ot-r*t; L E prea t*r5iu, .ra1ul meu) N4a+ putea .uce la cap-t o asemenea c-l-torie) - voi opri aici) Un spasm .e .urere a *ntrerupt4o, ap-s*n.u4i pieptul, iar pentru a mi4l ascun.e, a *ncercat s-4+i +tear1- orice e:presie .e pe c7ip) Asta *i .-.ea o *n0-/i+are .e 0eti/-K am sim/it .in nou 6oala care o m-cina, pl-m*nii ei 0er0eni/i/i, c7ea1urile .e s*n1e) #anica *i r-v-+ea mintea) Ar 0i vrut s-4mi urle c- *i e 0ric-) S- m- implore s- o str*n1 *n 6ra/e +i s- r-m*n cu ea, .eoarece, .up- cum am .escoperit cu surprin.ere, se temea s- a+ putea s- o re0u5) - cre.ea prea t*n-r +i prea 0lu+turatec pentru a *n/ele1e a+a ceva) Su0eream ca un martir) =-r- s-4mi .au seama, m4am *n.ep-rtat .e ea, travers*n. *nc-perea) n minte mi se *ntip-reau .etalii i.ioate; nim4 0ele care se 7*r8oneau pe tavanul pictat, clan/ele .in 6ron5 aurit +i stalactitele .e cear- topit- care se scur1eau .in lum*n-ri, ce m- ispiteau s- le rup +i s- le 0r-m*nt *ntre .e1ete) Locul era .e4a .reptul 7i.os) Ura ea oare aceast*nc-pereM Re1reta 5i.urile 1oale .e piatr- .e acas-M 4am *ntors ca s- o privesc; o siluet- ele1ant-, spri8inin.u4se .e perva5ul 0erestrei) ,incolo .e ea, cerul se *ntunecase, iar luminile tr-surilor care treceau *n r-stimpuri 0-ceau s-4i str-luceasc- 6l*n., .in vreme *n vreme, triun17iul su6/ire al c7ipului) L ,eci nu po/i s- *mi vor6e+tiM a murmurat ea) Nu4mi po/i spune cum s4a *nt*mplatM Ne4ai .-ruit at*ta 0ericire, tuturor) Simplul act al vor6irii era .e4a8uns pentru a o 0ace s- su0ere cumplit) Spune4mi, ce4ai mai 0-cutM - pre1-team s- o *n+el, s- cree5 *n 8uru4mi, cu toate mi8loacele .e care .ispuneam, o aur- .e satis0ac/ie) I4a+ 0i spus minciuni .e muritor cu *n.em*narea mea .e nemuritor) i4a+ 0i m-surat 0iecare cuvin/el, ca istorisirea mea spar- per0ect a.ev-rat-) ,ar s4a petrecut un 0enomen straniu) T-cerea n4a .urat mai mult .e o secun.-, .ar am sim/it cum ceva se sc7im6a *n mine) O alunecare *nsp-im*nt-toare) Ca un 0ul1er, am *ntrev-5ut o posi6ilitate teri6il-, imens- +i, pe .at-, 0-r- s- +ov-i, m4am 7ot-r*t) Bot-r*rea mea nu era sus/inut- .e nici o inten/ie anume, .e nici un plan, .e nici un cuv*nt) ,ac- atunci cineva m4ar 0i *ntre6at, *n privin/a ei, a+ 0i ne1at) !a c7iar a+ 0i stri1at; >Nu, nicio.at-G Ce v-4nc7ipui/iM - cre.e/i un monstruM))) > Cu toate acestea, ale1erea 0usese 0-cut-) ama c-5use .in nou pra.- spaimei +i .urerii, *ns-, *n ciu.a su0erin/ei, s4a ri.icat *n picioare) Am v-5ut p-tura alunec*n.u4i la picioare) tiam c- se *n.repta spre mine +i c- ar 0i tre6uit s- o opresc, .ar n4am 0-cut4o) I4am v-5ut m*inile *ntin5*n.u4se spre mine, *ns-, 6rusc, s4a retras, .e parc4ar 0i 0ost .us- .e un su0lu puternic) S4a .at *napoi, *mpleticin.u4se +i s4a pr-6u+it .incolo .e 0otoliu, l*n1- perete) S4a calmat *ns- ime.iat, cu pre/ul unui e0ort supraomenesc al voin/ei) #e c7ipul ei nu se citea spaima, .e+i inima4i 6-tea s-4i spar1- pieptul) #-rea mai .e1ra6- mirat-) ,ac-4n minte i se 0r-m*nta vreun 1*n., l4am uitat) Am *naintat spre ea, cu pa+i la 0el .e 7ot-r*/i cum se *n.reptase ea spre mine) C*nt-rin.u4i 0iecare reac/ie, am a8uns l*n1- ea *nainte s- se .ea *napoi) mi privea 0i: pielea +i oc7ii) ,eo.at-, a *ntins m*na, atin1*n.u4m-) L Tu nu e+ti viuG Acesta a 0ost 1*n.ul ei cumplit, pe care mi l4a a.resat, pe t-cute) Te4ai sc7im6at *n altceva, .ar NU AI ETI VIU) I4am spus, cu 6l*n.e/e, c- nu, nu era a.ev-rat) I4am transmis un torent rece .e ima1ini, o succesiune .e 0r*nturi .in noua mea e:isten/-) =ra1mente, e+antioane .in via/a nocturn- a #arisului, sentimentul .e4a 0i o lam- ce .espic- *n t-cere lumea) A suspinat) Su0erin/a se str*nsese ca un pumn .easupra ei, sco/*n.u4+i la iveal- 17earele) A *n17i/it *n sec, str*n1*n. .in 6u5e pentru a 6irui .urerea, a/intin. asupra mea o privire 0ier6inte) Acum +tia c- nu comunica prin sen5a/ii, ci prin 1*n.uri) L Cum, a+a.arM a *ntre6at) I4am istorisit 0iecare etap- a periplului meu; 0ereastra s0-r*mat- prin care m- r-pise monstrul 0antomatic 5-rit

60

la teatru, turnul +i sc7im6ul nostru .e s*n1e) I4am .e5v-luit cripta *n care .ormeam +i comoara pe care o ascun.ea, 6*ntuirile mele, puterile +i, mai ales, natura setei care m- m*na) 9ustul s*n1elui, contactul cu elK 0elul *n care toate pasiunile, toate po0tele se ascu/eau *n aceast- .orin/-, *mplinit- numai atunci c*n. uci.eam pentru a4mi ast*mp-ra setea) ,urerea o m-cina, .ar *ncetase s4o mai simt-) ntrea1a4i sensi6ilitate i se concentrase *n priviri) Nu am avut .e 1*n. s-4i .e5v-lui toate acestea, .ar mi4am .at seama c- o luasem .e m*n- +i m- a+e5asem *n a+a 0el, *nc*t lumina tr-surilor care treceau pe stra.- s- *mi ca.-, .in plin, pe c7ip) =-r- s- o scap .in oc7i, am apucat s0e+nicul .e ar1int a+e5at pe perva5 +i am *nceput s- *ncovoi, *ncet, metalul) Lum*n-rile au c-5ut pe po.ea) A .at oc7ii peste cap) A c-5ut pe spate, a1-/*n.u4se cu m*na st*n1- .e a+ternutul patului, iar s*n1ele i4a /*+nit printre 6u5e) Am sc-pat .in m*n- 6ucata .e metal r-sucit) Am privit4o, 0-r- s- clipesc, cum se lupt- cu .urerea, +ter1*n.u4+i ne*n.em*natic- 1ura cu cear+a0ul, ca un 6e/iv .up- ce a vomitat) Apoi s4a l-sat s- alunece pe par.oseal-, nemai0iin. *n stare s- se /in- pe picioare) 4am aplecat asupr-4i pentru a o ve.ea mai 6ine, .ar su0erin/a ei .in acele clipe nu *nsemna nimic *n compara/ie cu 8ur-m*ntul pe care am *nceput s- *l pronun/) =-r- s- vor6esc, .esi1urK era aceea+i enun/are t-cut-, mai puternic.ec*t cuvintele; Vrei s- vii cu mine acumM VREI S" VII CU INE, ACU M Nu */i ascun. nimic, nici i1noran/a mea, nici spaima +i nici riscul .e a nu reu+i) Nu +tiu nici m-car .ac- voi 0i *n stare s- o0er mai mult .e o .at- .arul *ntunecat +i nici pre/ul pe care va tre6ui s-4l pl-tesc, .ar s*nt 1ata s- *mi asum acest risc pentru tine, *l vom .escoperi *mpreun-, oric*t .e mare ar 0i 1ro5-via misterului acestuia, a+a cum eu *nsumi am .escoperit, .e unul sin1ur, toate celelalte) ,in *ntrea1a ei 0iin/-, a r-spuns ,A) L ,aG a stri1at cu 1las tare, cu o voce p-stoas-) Oc7ii4i erau *nc7i+i +i *+i le1-na capul; ,aG 4am aplecat, s-rut*n.u4i 6u5ele *ns*n1erate) Un tremur 0ul1er-tor mi4a str-6-tut mem6rele +i setea mea a /*+nit, *ncerc*n. s- o trans0orme *ntr4o simpl- 6ucat- .e carne) i4am petrecut 6ra/ele su6 trupul ei 0ra1il +i am ri.icat4oK am purtat4o spre 0ereastr-, cu p-rul plutin.u4i un.uios *n urm-) S*n1ele4i a i56ucnit .in nou .in a.*ncul pieptului, .ar asta nu mai avea nici o importan/-) Toate amintirile pe care le4am avut .espre via/a noastr- comun- ne *ncon8urau, /es*n.u4+i lin/oliul +i i5ol*n.u4ne .e restul lumiiK poemele .ulci +i c*ntecele copil-riei, mirosul ei, *nv-luin.u4m-K vocea ei, alin*n.u4mi pl*nsul, apoi ura mea 0a/- .e ea +i nevoia .e a o +ti aproapeK .ispari/ia ei, .incolo .e miile .e u+i *nc7ise, .incolo .e r-spunsuri, apoi 1roa5a pe care mi4o st*rnea, comple:itatea ei, in.i0eren/a +i puterea4i 1reu .e cuprins *n cuvinte) #urtat- .e acest curent, s4a ivit setea care, *n loc s- *ntunece amintirile, le4a intensi0icat, p*n- c*n. cea pe care o str*n1eam *n 6ra/e a .evenit, su6 ap-sarea .e1etelor +i 6u5elor mele, o creatur- .in carne +i s*n1e, mam- +i amant- *n acela+i timp, o6iect al tuturor .orin/elor mele) i4am *n0ipt col/ii *n 1*tul ei) Am sim/it4o *n/epenin. +i su0oc*n.u4se, +i 1ura mi s4a .esc7is lacom-, pentru a primi valul 0ier6inte .e *n.at- ce acesta a ie+it la supra0a/-) Inima +i su0letul i s4au .espicat *n .ou-) Nu mai avea v*rst-) Con+tiin/a mi se *ntuneca, cl-tin*n.u4se, acum nu mai e:ista mama, nu mai e:ista teroare +i nici nevoi mesc7ineK ea era ceea ce era; 9a6rielle) ntrea1a ei via/- i4a s-rit *n ap-rare, anii .e su0erin/-, sin1ur-tatea la care 0usese con.amnat- *n acele uria+e *nc-peri 1oale +i ume.e, c-r/ile care o consolau, copiii care o .evorau, a6an.on*n.4o apoi, .urerea +i 6oala, ultimul ei .u+man, care se pre0-cuse a4i 0i prieten, promi/*n.u4i eli6erarea) ,incolo .e cuvinte +i ima1ini, pulsul secret al patimei sale, ne6unia ei aparent-, re0u5ul .e a ce.a .isper-rii) 9emeam aplecat peste s*nul ei, la 0iecare *n17i/itur- .e s*n1e, *nc*t mi se p-rea c- *n1*n un c*ntec *n ritmul 6-t-ilor inimii ei) ,ar aceasta .in urm- *+i *ncetinea, .e4acum, ca.en/a) oartea venea, iar ea lupta .in r-sputeri pentru a o respin1e) Cu un ultim e0ort .e voin/-, am .at4o la o parte, continu*n. *ns- s- o spri8in) Eram aproape s-tul) Setea mea *ns- *i r*vnea inima) Setea mea nu +tia ce *nseamn- alc7imia sentimentelor) =-rs-4i .au .rumul .in 6ra/e, cu 1ura c-scat-, cu oc7ii sticlin., o /ineam la .istan/-, c*t mai .eparte posi6il, .e parc- *n mine s4ar 0i a0lat .ou- 0iin/e, una care *ncerca s- o *n.ep-rte5e +i una care ar 0i vrut s- o lipeasc- .e mine) Oc7ii ei lar1 .esc7i+i p-reau or6i) n aceste momente, se a0la *ntr4un alt univers, .incolo .e su0erin/-, *n care nu e:ista .ec*t 6l*n.e/e +i *n/ele1ere) ,eo.at- am au5it4o rostin.u4mi numele) i4am .us *nc7eietura m*inii .repte la 1ur+i mi4am s0*+iat vena, .uc*n.u4mi apoi 6ra/ul *nspre 6u5ele ei Ea nu s4a mi+cat *ns- c*n. s*n1ele meu i4a stropit 6u5ele) L !ea, mam-G am stri1at, ap-s*n.u4mi 6ra/ul pe 1ura ei, *ns- metamor0o5a *ncepuse .e8a) !u5ele4i au 0rem-tat +i s4au *nc7is, lacome, .easupra *nc7eieturii meleK o .urere 6rusc- mi4a str-6-tut 0ul1er-tor *ntrea1a 0iin/-, *mpresur*n.u4mi inima) Trupul mamei s4a *ntins crispat, m*na ei st*n1- mi4a cuprins *nc7eietura atunci c*n. prima *n17i/itur- i4a co6or*t *n 1*tle8) ,urerea sporea *ntruna, eram 1ata s- urluK mi se p-rea c- o v-., metal topit parcur1*n.u4mi toate venele,

61

strecur*n.u4se *n 0iecare 0i6r- a 0iec-rui mu+c7i) ,ar nu era .ec*t mama, care aspira, su1ea, *+i lua *n.-r-t s*n1ele pe care *l 6-usem .in 1*tul ei) Acum st-tea *n picioare, cu capul a6ia spri8init pe pieptul meu) 4a cuprins o mole+ealstranie, 6r-5.at- la 0iecare *n17i/itur- a ei .e 0iori 0ier6in/iK inima4mi 6-tea, 1ata s- e:plo.e5e, sporin.u4mi, cu 0iecare 6-taie, su0erin/a +i, *n acela+i timp, 7r-nin.4o) Ea aspira .in ce *n ce mai violentK m*na ei m- str*n1ea ca o men17in-, corpul ei se ri1i.i5a) mi venea s- *mi smul1 6ra/ul .in str*nsoare, .ar nu .oream s- o 0acK c*n. n4am mai putut s- m- /in pe picioare, ea m4a spri8init) - cl-tinam +i mi se p-rea c- *nc-perea se *nv*rte cu mine, .ar ea *+i continua trea6a +i t-cerea ne *nv-luia .in toate p-r/ile) Apoi, 0-r- convin1ere, lipsit .e voin/-, am *mpins4o .eparte .e mine) S4a *mpleticit +i a *ncremenit l*n1- 0ereastr-, ap-s*n.u4+i 1ura cu .e1etele4i lun1i) nainte s- m- pr-6u+esc *ntr4 un 0otoliu .in apropiere, i4am contemplat, vreme .e o secun.-, 0a/a pali.-, 0ormele noi ce umpleau ta0taua .e un al6astru *ntunecat +i oc7ii care str-luceau ca .ou- 1lo6uri .e cristal, *nro6in. lumina) Ca un prostovan .e muritor, cre. c- am +optit; > am->, .up- care am *nc7is oc7ii)

2 ERA a+e5at *n 0otoliu) i s4a p-rut c- am .ormit o ve+nicie) Cre.eam c- s*nt acas-, *n castelul tat-lui meu) Am c-utat .in priviri v-traiul +i c*inii, *ntre6*n.u4m- .ac- mai r-m-sese vreo 1ur- .e vin +i, c7iar atunci, am 5-rit ornamentele aurite .e4a lun1ul 0erestrelor +i spatele cate.ralei Notre4,ame pro0il*n.u4se, *n .ep-rtare, pe cerul *nstelat, +i am v-5ut4o) Eram la #aris +i aveam s- tr-im ve+nic) Oinea ceva *n m*n-) Un s0e+nic +i un amnar) St-tea *n picioare +i 1esturile ei erau e:trem .e vioaie) C*n. a reu+it s- o6/in- o sc*nteie, a aprins lum*n-rile una c*te una) =l-c-ruile s4au *n-l/at, 0lorile pictate pe pere/i au t*+nit *n sus, spre tavan, iar nim0ele .e acolo s4au a1itat o clip-) St-tea *n 0a/a mea, cu s0e+nicul a+e5at *n .reapta ei) =a/a4i al6- era cu totul nete.-) Cearc-nele .in 8urul oc7ilor .isp-ruser- 0-r- urm-, ca .e alt0el +i micile imper0ec/iuni +i ri.uri .e care4mi a.uceam aminte) Acum era per0ect-) #leoapele mai p-straser- un u+or pliu .e piele *n plus, .*n. parc- mai mult 0armec simetriei triun17iulare a c7ipului ei) !u5ele4i erau .e un ro5 .ulce) #-rea la 0el .e .elicat- ca un .iamant *n care se 8oac- lumina) Am *nc7is oc7ii, apoi i4am re.esc7is; nu era o ilu5ie, a+a cum nici t-cerea ei nu era un mira8) +i re1-sise 0ormele *mplinite ale unei tinere 0emei, rotun8imile pieptului 6om6au ta0taua al6astr-, ro5ul cal. al pielii p-rea c- se .atorea5- unui su6til 8oc .e lumini, iar pletele *i p-reau vii) Str-luceau *n ele at*tea nuan/e, *nc*t 0iecare 0ir .e p-r p-rea .i0erit .e celelalte, miliar.e .e 0ire .e o 0ine/e e:trem-, care se le1-nau *n 8urul acelui c7ip an1elic) #e 1ruma5ul 0in nu se 5-rea nici o 51*rietur-, nici m-car un ri.) ai r-m-sese .e *mplinit un ultim act .e cura8; s4o privesc *n oc7i) S-4mi cu0un. privirile .e vampir *n cele ale unuia .intre semenii mei, pentru prima oar- .e la .ispari/ia lui a1nusM Se pare c- mi4a sc-pat un sunet, c-ci ea a reac/ionat) 9a6rielle era sin1urul nume pe care i4l puteam acor.a .e acum *nainte) L 9a6rielle, i4am spus +i mi s4a p-rut c- o surprin. sur*5*n.) i4am aruncat privirile spre propria4mi *nc7eietur-) Nici urm- .e ran-, .ar setea m- c7inuia *n1ro5itor) i4am ri.icat iar-+i oc7ii spre ea +i am 5-rit un rictus, .atorat cu si1uran/- 0oamei, .e0orm*n.u4i tr-s-turile) E:presia .e pe c7ipul ei, stranie +i 1rea .e sensuri, p-rea a4mi spune; >Ei, nu *n/ele1iM> ,ar ea nici nu a clipit) Se *nst-p*nise t-cerea) ,esi1ur, e:ista 0rumuse/ea oc7ilor ei, a/inti/i asupra mea +i poate iu6irea pe care o 17iceam, unul 0a/- .e cel-lalt, .ar *n rest a urmat t-cerea) Eram incapa6il s- o .estram) +i 0erea oare mintea .e contactul cu mineM Am *ntre6at4o, 0-r- cuvinte, .ar ea nu p-rea a m- au5i) L AcumG a spus, iar 1lasul ei m4a surprins) Vocea *i era mai 6l*n.-, mai sonor- .ec*t 0usese *nainte) #entru o clip-, am 0ost .in nou *n Auver1ne; nin1ea +i ea *mi c*nta un c*ntec ale c-rui ecouri se propa1au ca *ntr4o pe+ter- imens-) Nu, toate acestea se s0*r+iser- .emult) A continuat; L Las-))) Toate acestea au trecut, repe.e L acumG S4a apropiat +i m4a luat .e m*n-; #rive+te4te *n o1lin.-G a +optit) i .-.usem mai mult s*n1e .ec*t luasem) Eram 1olit .e s*n1e) Cu at*t mai mult cu c*t nu m- 7r-nisem nici *nainte .e a 0i venit aici) Eram at*t .e a6sor6it .e sonoritatea acestor sila6e, .e impresia ninsorii, .e amintirea c*ntecului ei, *nc*t mi4a tre6uit o vreme ca s- reac/ione5) I4am privit .e1etele, care se *mpleteau cu ale mele) Carnea noastr- era la 0el) 4am ri.icat .in 0otoliu, apuc*n.u4i am6ele m*ini, apoi i4am atins 6ra/ele +i o6ra8ii) Ceea ce tre6uia s- se *mplineasc-, se

62

*mplinise, iar eu eram *nc- *n via/-G Acum, ea era al-turi .e mine) Trecuse 1rani/a *n1ro5itoarei mele sin1ur-t-/i, venin.u4mi al-turi, +i nu m- 1*n.eam .ec*t s- o iau *n 6ra/e, s4o strivesc, *m6r-/i+*n.4o, +i s- nu o mai las nicio.at- splece) Am ri.icat4o .e la po.ea +i4am *nceput s- m- *nv*rtesc asemeni unui titire5) i4a l-sat capul pe spate +i a i56ucnit *ntr4un 7o7ot .e r*s, care a crescut amenin/-tor, a+a c- i4am astupat 1ura cu m*na) L Vocea ta e *n stare, acum, s- spar1- toate 1eamurile .in *nc-pere, i4am +optit) Am aruncat o privire spre u+-) Nic<i +i Ro1et se a0lau *n camera .e al-turi) L N4au .ec*t s- 56oare4n /-n.-riG a stri1at ea, iar e:presia .e pe c7ipul ei nu avea nimic vesel *ntr4*nsa) Nu ne puteam 7ot-r* s- ne .esp-r/im unul .e altul) Era ceva mai puternic .ec*t noi) n cealalt- *nc-pere, muritorii *ncepuser- s- se nelini+teasc-K me.icul +i in0irmiera se 1*n.eau c- ar 0i 0ost timpul s- se *ntoarc- la c-p-t*iul muri6un.ei) A privit spre u+-) i ea *i au5ea) ns- eu .e ce nu reu+eam s4o au.M S4a .esprins .in 6ra/ele mele, arunc*n. scurte priviri .e 8ur4*mpre8ur) A luat s0e+nicul +i s4a apropiat .e o1lin.-, pentru a se contempla) tiam sen5a/iile care *ncepeau) Avea nevoie .e timp pentru a *nv-/a s- va.- totul .in noua perspectiv-) ,ar tre6uia s- p-r-sim c*t mai repe.e acest apartament) L4am au5it pe Nic<i s0-tuin.u4l pe me.ic s- 6at- la u+-) Cum s- o convin1 s- plec-m, cum s- m- .escotorosesc .e eiM L Nu, nu pe acoloG a +uierat, urm-rin.u4mi privirea) A privit apoi patul +i o6iectele .e la c-p-t*iul lui) i4a luat 6i8uteriile, ascunse su6 pern-, *ntr4un toc .e cati0ea u5at-) =iecare 1est, oric*t .e m-runt, p-rea s- ai6- o importan/- e:trem-) ,e+i nu eram *n stare s- *i capte5 1*n.urile, +tiam c- 6i8uteriile erau sin1urul lucru pe care .orea s- *l ia cu sine) A a6an.onat restul o6iectelor 0-r- remu+c-ri, ve+mintele, trusa .e toalet- .in ar1int +i c-r/ile .e pe noptier-) S4au au5it cioc-nituri *n u+-) L Vom pleca pe acolo, mi4a su1erat, *n.rept*n.u4se spre 0ereastr-, pentru a o .esc7i.e) V*ntul se *ncurca *n 0al.urile aurii ale .raperiilor +i 0-cea s-4i 0luture +uvi/ele 6lon.e, lun1i, .e pe cea0-) V-5*n.u4i pletele 56urlite acoperin.u4i o6ra8ii +i oc7ii plini .e o in0initate .e 0ra1mente multicolore, sc-l.a/i *ntr4o luminaproape tra1ic-, m4a str-6-tut un 0ior) Nu se temea .e nimic) Am apucat4o +i, pentru o clip-, n4am vrut s-4i .au .rumul s- plece) i4am cu0un.at 0a/a *n p-rul ei, ame/it .e 1*n.ul c- eram, *n s0*r+it, *mpreun-, +i nimic nu avea s- ne mai .espart- vreo.at-) Nu4i *n/ele1eam t-cerea, nu +tiam .e ce nu eram *n stare s-4i au. 1*n.urile, .ar eram convins c- nu era vina ei) #oate c- asta nu avea s- .ure5e) Era l*n1mine) oartea era 1eneralul care *mi poruncea, iar eu *i o0eream mii .e victime, .ar aceast- pra.- i4o su0lasem .e su6 nas) Am a0irmat4o cu 1las tare, laolalt- cu numeroase alte .iva1a/ii a6sur.e) Eram .ou- 0iin/e .in aceea+i specie, *n0ior-tori, uci1a+i, plim6*n.u4ne prin 1r-.ina s-l6atic-) Am *ncercat s- o convin1 .e realitatea e:isten/ei acestei 1r-.ini, .e+i nu era neap-rat nevoie ca ea s- *n/elea1-) L 9r-.ina s-l6atic-G a repetat +i un sur*s 6l*n. i4a arcuit 6u5ele) Toate mi se amestecau *n minte) 4a *m6r-/i+at +optin.u4mi; L Acum, a8ut-4m-) Vreau s- te v-. la lucru, c7iar acum, +i vom avea apoi o ve+nicie *ntrea1- numai pentru noi) Vino) Setea) Eram s0*r+it) Eram cu a.ev-rat *nsetat +i +tiam c- +i pe ea o *ncerca o po0t- ne6un- .e a cunoa+te 1ustul s*n1elui) mi aminteam 0oarte limpe.e propria mea po0t- .in prima noapte) i4a trecut prin minte c- 1ro5-via propriei mor/i L *n clipa *n care toate lic7i.ele aveau s-4i p-r-seasc- trupul L avea s- 0ie oarecum .iminuat- .ac- ar 0i 6-ut, *nainte, pu/in s*n1e) Cineva a 6-tut insistent) U+a nu era *nc7is- cu c7eia) Am urcat pe perva5ul 0erestrei +i i4am *ntins 6ra/ele) S4a lipit *n.at- .e mine) Nu c*nt-rea mai nimic, .ar *i sim/eam puterea acumulat- *n 6ra/e) Cu toate acestea, 5-rin. c7eiul, .eparte, su6 noi, a +ov-it vreme .e o clip-) L #une4/i 6ra/ele *n 8urul 1*tului meu, i4am spus, +i /ine4te 6ine) Am escala.at 5i.ul .e piatr-, /in*n. str*ns pre/ioasa4mi povar-, care *+i lipise o6ra5ul .e al meu, p*n- c*n. am a8uns pe acoperi+ul lunecos, .e ar.e5ie) O .at- a8un+i aici, am luat4o .e m*n- +i am tras4o .up- mine, aler1*n. .in ce *n ce mai repe.e peste stre+ini, trec*n. *n salturi pe .easupra aleilor, p*n- *n cel-lalt cap-t al insulei) - a+teptasem ca ea s- /ipe sau s- se a1a/e .isperat- .e mine, .ar nu *i era team- .eloc) #rivea t-cut- acoperi+urile .e pe malul st*n1 +i, *n .ep-rtare, pe 0luviu, numeroasele 6-rci *ntunecate, pline .e 0iin/e s-rmane, *n 5.ren/e, mul/umin.u4se, .eocam.at-, s- simt- .e5mier.area v*ntului prin plete) A+ 0i putut sta ore *n +ir s- o privesc, o6serv*n. am-nun/it 0iecare .etaliu al trans0orm-rii, ar.eam *ns- .e ner-6.are s- o port prin

63

*ntre1 ora+ul s-4i ar-t totul, s- o *nv-/ tot ceea ce a0lasem) Asemeni mie, uitase +i ea ce *nseamn- o6oseala) ,in 0ericire, ea nu avusese parte .e 1ro5-via unei vi5iuni ca aceea a lui a1nus arunc*n.u4se *n 0l-c-ri) ,e.esu6t, pe c7ei, cu un 51omot in0ernal, +i4a 0-cut apari/ia o calea+c-) Vi5itiul se c7ircise pe 6anc7eta lui) I4am ar-tat *nso/itoarei mele ve7iculul care se apropia +i i4am apucat m*na) n clipa c*n. a a8uns c7iar su6 noi, am s-rit, ateri5*n. 0-r- nici un 51omot pe acoperi+ul *m6r-cat *n piele 1roas-) Am str*ns4o pe 9a6rielle *n 6ra/e, a8ut*n.4o s- *+i re1-seasc- ec7ili6rul, +i ne4am pre1-tit s- s-rim .e pe acoperi+ .e *n.at- ce ni s4ar 0i ar-tat vreun prile8) i se p-rea e:trem .e palpitant s- 0ac toate acestea *mpreun- cu ea) Am traversat un po., am luat4o .e4a lun1ul cate.ralei, .up- care am traversat .in nou, pe malul .rept, .e aceast.at-) Am au5it .in nou r*sul lui 9a6rielle) 4am *ntre6at ce 1*n.eau oare oamenii care ne ve.eau trec*n., .e la 0erestrele lor, coco/a/i pe acoperi+ul tr-surii ca .oi copii neascult-tori ce se suie *ntr4o 6arc- +u6re.-) Calea+ca a 0-cut un ocol) Ne *n.reptam cu mare vite5- c-tre Saint49ermain4.es4#ros +i am trecut ca v*ntul prin .u7oarea Cimitirului Inocen/ilor) Vreme .e o secun.-, mi s4a p-rut c- simt un 0el .e emana/ie a pre5en/ei, .ar a .isp-rut at*t .e repe.e, *nc*t m4 am *n.oit .e a.ev-rul m-rturiei sim/urilor mele) ntorc*n.u4m-, n4am mai perceput nici o urm-) ntr4o clip- .e luci.itate acut-, m4am 1*n.it c-, .e acum *nainte, voi putea .iscuta cu 9a6rielle .espre aceast- pre5en/-, c- vom *n0runta *mpreun- orice ni s4ar ivi *n cale) ntr4un anume 0el, noaptea aceasta a constituit pentru mine un cataclism la 0el .e violent precum acela *n care a1nus a 0-cut .in mine un vampir) Iar noaptea .e4a6ia *ncepuse) C*n. am a8uns *ntr4un cartier 0avora6il v*n-torii, am luat4o .e m*n- +i am s-rit *n stra.-) i4a a/intit privirile asupra ro/ilor ce se *nv*rteau at*t .e repe.e, .ar ele s4au 0-cut nev-5ute, c*t ai clipi .in oc7i) ,e+i p-rul nu4i era .espletit, p-rea ireal-K o 0emeie smuls- .in timpul +i .e la locul ei 0iresc, *m6r-cat- .oar cu o roc7ie su6/ire +i ni+te panto0iori 1in1a+i) #-rea 1ata s- *+i ia 56orul) Am cotit4o pe o alee *n1ust- +i am luat4o la 0u1- /in*n.u4ne .e .up- mi8loc ,in c*n. *n c*n., *mi co6oram privirile +i o ve.eam scrut*n. 5i.urile care ne *ncon8urau, 5ecile .e 0erestre cu o6loanele *nc7ise, prin care se strecurau ici4colo ra5e su6/iri .e lumin-) tiam ce ve.e, cuno+team 0iecare sunet care4i a8un1ea la urec7i) ,ar tot nu reu+eam s- *i au. 1*n.urile +i i.eea c- ar 0i 0ost posi6il ca ea s- mi le ascun.- .ina.ins m- *n1ro5ea) Se oprise) I4am citit pe 0a/- 0aptul c- 0usese cuprins- .e prima 5v*cnire a mor/ii) Am lini+tit4o, a.uc*n.u4i aminte .e vi5iunea pe care i4o .e5v-luisem cu pu/in timp *n urm-) L E o .urere .e scurt- .urat-, *n compara/ie cu ceea ce ai *n.urat p*n- acum) Va .isp-rea *n c*teva ore, poate c7iar mai .evreme, .ac- ne vom potoli setea c7iar acum) A *ncuviin/at, mai .e1ra6- ner-6.-toare .ec*t *nsp-im*ntat-) Am nimerit *ntr4o pia/et-) La poarta unei cl-.iri vec7i, un 6-r6at p-rea c- a+teapt- pe cineva) C7ipul *i era ascuns .e 1ulerul ri.icat al mantiei sale cenu+ii) Era ea *n.ea8uns .e puternic- pentru a4l *n0r*n1eM Era oare la 0el .e tare, ca +i mineM Venise vremea s- a0l-m aceste lucruri) L ,ac- setea nu te *n.eamn- la ac/iune, *nseamn- c- e *nc- prea .evreme, i4am spus) Am privit4o, +i ceea ce am v-5ut m4a 0-cut s- *n17e/) Intensitatea +i *ncr*ncenarea cu care se concentra erau aproape omene+ti, iar *n oc7i *i plutea ca o um6r- aceea+i tra1ic- str-lucire pe care o 5-risem mai *nainte) Nu4i sc-pa nimic) C*n., *ns-, a pornit c-tre 6-r6atul acela, nu mai avea nimic omenesc) ,evenise asemeni unui animal .e pra.-) #-rea .oar o 0emeie care se *n.repta spre un 6-r6at, mai e:act o .oamn-, ce nimerise *n acest loc pustiu, 0-r- cap-, 0-r- p-l-rie, .e una sin1ur-, inten/ion*n. s- cear- a8utor unui 6-r6at 1alant) I4am privit mi+carea .e4a lun1ul pava8ului ine1al, pe care .e4a6ia *l atin1ea, *n mers) =iecare p-rticic- a 0iin/ei sale, p*n- la +uvi/ele ce 0luturau *n 6-taia v*ntului, .-.ea impresia unui control per0ect) Cu pasul 7ot-r*t, p-rea c- ar putea trece prin 5i.uri) 4am ascuns *n um6r-) !-r6atul a tres-rit +i s4a *ntors *n .irec/ia ei) C-lc*iul ci5mei sale a scr*+nit, c*n. ea s4a *n-l/at pe v*r0uri pentru a4i +opti ceva la urec7e) Vreme .e4o clip-, mi s4a p-rut a +ov-i) #oate c- era pu/in *n1ro5it-) Aproape instantaneu, am v-5ut4o apuc*n.u4l +i, cur*n., 6-r6atul se a0la *n puterile ei) Eram 0ascinat +i nu m- 7ot-rFm s-4mi *ntorc privirile) ,eo.at-, mi4am .at seama c- nu *i spusesem c- tre6uie s-4ncete5e a mai 6ea *nainte ca inima victimei s- *+i opreasc- 6-t-ile) Cum putusem oare s- uit a+a cevaM 4am repe5it spre ea, .ar .-.use .e8a .rumul 6-r6atului, care se pr-6u+ise la 6a5a 5i.ului, cu capul *nclinat *ntr4o parte, cu p-l-ria c-5ut- la picioare) ort) ncremenise, privin.u4l) Ve.eam cum s*n1ele *i alear1- prin vene, *nc-l5in.4o +i color*n.u4i pielea, re.*n.u4i ro+ea/a 6u5elor) i4a a.resat o privire 0ul1er-toare, .e un violet intens, av*n. aproape aceea+i nuan/- cu cea a cerului *n clipa *n care intrasem *n camera ei) Am o6servat4o *n t-cere, *n timp ce *+i cerceta victima cu o uimire ciu.at-, .e parc- nu i4ar 0i venit s-4+i crea.- oc7ilor) I4am *n.ep-rtat .e pe 0runte c*teva +uvi/e *nc*lcite)

64

S4a strecurat *n 6ra/ele mele, iar eu am con.us4o .eparte .e ca.avru) A aruncat o privire *n urm-, apoi s4a uitat /int- .rept *nainte) L Cre. c- a8un1e pentru ast-4noapte) Ar tre6ui s- ne *ntoarcem *n turn, i4am spus) Voiam s- *i ar-t comoara, s- 0im sin1uri *n acel a.-post si1ur, s- o str*n1 *n 6ra/e +i s- o *ncura8e5, .acevenimentele aveau s- o 5-p-ceasc-) Spasmele mor/ii o cuprinseser- .in nou) Acolo ar 0i putut s- se o.i7neasc-, l*n10oc) L Nu, nu vreau s- plec) Nu *nc-, a protestat) ,urerea nu are s- /in- prea mult, mi4ai promis .oar) A ri.icat oc7ii +i mi4a 5*m6it) Ve5i tu, .oar venisem s- mor la #aris, a +optit ea) =iecare .etaliu *i atr-1ea aten/ia; t*n-rul mort .in urma noastr-, cu mantia lui cenu+ie, o1lin.irea senin- a cerului *ntr4o 6-ltoac-, o pisic- /op-in. pe 5i.uri) S*n1ele .in ea era *nc- .estul .e cal. +i continua s- circule) Am luat4o .e m*n-, *n.emn*n.4o s- m- urme5e) L Tre6uie s- m- 7r-nesc +i eu, i4am e:plicat) L ,a, *n/ele1, a +optit) Ar 0i tre6uit s- /i4l las /ie) Ar 0i tre6uit s- m- 1*n.esc la asta))) A7, nu /i4ai pier.ut 1alan4 teria) L E o 1alanterie .e 0l-m*n., i4am r-spuns, 5*m6in.) ,oar n4o s- ne usc-m pe picioare, respect*n. 6unele maniere pentru mon+tri) Am *nceput s- r*.) C*n. am vrut s- o s-rut, aten/ia mi4a 0ost atras- .e un ciu.at 0enomen) I4am str*ns m*na, mai s- i4o strivesc) n .ep-rtare, c-tre Cimitirul Inocen/ilor, au5eam pre5en/a mai puternic- .ec*t oric*n.) i ea se oprise, *nclin*n.u4+i u+or capul) L Au5i +i tuM am *ntre6at4o) i4a ri.icat oc7ii spre mine) L E un altulM Oc7ii i s4au mic+orat +i a aruncat *nc- o oc7ea.- *n .irec/ia .in care venise acea emana/ie) L Nele1iui/iG a rostit cu 1las tare) L #o0timMD Nele1iui/i, nele1iui/i, nele1iui/i) 4a apucat, 6rusc, ame/eala, precum amintirea unui 0ra1ment .e vis) Nu reu+eam s- 1*n.esc) mi supraapreciasem puterile, cre*n.4o, .up- c7ipul +i asem-narea mea) Tre6uia s- 6eau, numai.ec*t) L Ne4a numit nele1iui/i, a spus) N4ai au5itM i4a ciulit urec7ile, .ar pre5en/a 0u1ise) L S- nu4/i pese .e ea, oricine4ar 0i, i4am spus) Nu s4a apropiat nicio.at- mai mult .e at*t) ,ar c7iar c*n. pronun/am aceste cuvinte, mi4am .at seama c-, .e ast- .at-, 0usese mult mai aproape) ,oream splec c*t mai .eparte .e Cimitirul Inocen/ilor) L Tr-ie+te prin cimitire, am +optit) #oate c- nu poate s- tr-iasc- altun.eva))) un timp prea *n.elun1at) C7iar *nainte .e a4mi 0i terminat 0ra5a, am sim/it4o iarK p-rea c- se ampli0ica +i emana cea mai *nver+unat- rea4 voin/- .in c*te *mi 0usese .at s- cunosc) L R*.eG a murmurat 9a6rielle) Am privit4o atent) =-r- nici o *n.oial-, percepea pre5en/a mult mai clar .ec*t mine) L S0i.ea54oG am stri1at) Spune4i c- e 0ricoas-G Cere4i s- se arateG 4a privit, mirat-) L C7iar vrei astaM m4a *ntre6at, *n +oapt-) Tremura u+or) Am spri8init4o) ,eo.at- +i4a cuprins mi8locul cu m*inile, ca +i cum spasmele ar 0i cuprins4o iar) L !ine, poate alt- .at-))) am spus) nc- n4a venit vremea) ,ar nu4/i 0ie team-, nu vom apuca s4o uit-m) O vom au5i iar) L A plecat, a spus 9a6rielle) Creatura asta ne ur-+te))) L Atunci, 7ai s- ne *n.ep-rt-m, am spus .ispre/uitor, trec*n.u4mi 6ra/ul peste umerii ei) Nu i4am spus la ce m- 1*n.eam, ce m- s*c*ia mai mult .ec*t pre5en/a +i n-6-.-ile acesteia, cu care *ncepusem .e8a s- m- o6i+nuiesc) ,ac- 9a6rielle putea percepe pre5en/a la 0el .e 6ine ca mine, poate c7iar mai 6ine, *nsemna c- se 6ucura .e toate puterile mele, inclusiv .e *nsu+irea .e a transmite ima1ini +i 1*n.uri) i totu+i, noi .oi nu reu+eam scomunic-m pe aceast- caleG

65

,E N,AT" ce traversar-m 0luviul, am 1-sit un muncitor) Nici nu apucasem s- pun 6ine m*na pe acel 6-r6at, c*n., cu o nemaipomenit- intensitate, un 1*n. s4a impus min/ii mele) ,e acum *nainte, tot ceea ce 0-cusem .e unul sin1ur, aveam s- 0acem *mpreun-) Ea avea s- m- o6serve, tr-1*n. *nv-/-minte) i4am a.emenit victima a0ar- .in c*rcium-, ame/in.4o cu *ntre6-ri) i4am .at seama c- *ncercam s- str-lucesc *n oc7ii lui 9a6rielle 8uc*n.u4m-, ar-t*n.u4m- mai cru. ca .e o6icei) Clipa suprem- a 0ost .e o violen/- e:trem-, e:tenuant-) 9a6rielle 8u6ila) Nu m- sc-pa .in oc7i nici o clip-, .e parc- s4ar 0i 7r-nit cu aceast- vi5iune, a+a cum se 7r-nea cu s*n1e) 4am *ntors apoi l*n1- ea, am cuprins4o *n 6ra/e +i am r-mas a1-/a/i unul .e altul, *n *ntuneric, ca .ou- statui 0ier6in/i, .esp-r/i/i numai .e stratul su6/ire, str-in, al ve+mintelor noastre) Noaptea +i4a pier.ut .up- aceea .imensiunile o6i+nuite) C7iar +i acum, o socotesc printre nop/ile cele mai lun1i pe care le4am cunoscut *n via/a4mi .e nemuritor) O noapte in0init-, verti1inoas-, .e nep-truns) n unele clipe, mi4am .orit s- m- pot ap-ra .e pl-cerile +i surpri5ele pe care mi le o0erea, .ar nu aveam cum) ,e1ea6a *mi repetam *n minte numele ei pentru mine, ea nu era *nc- 9a6rielle) Era ea, pur +i simplu, cea pe care o .orisem toat- via/a, cu *ntrea1a mea 0iin/-) Sin1ura 0emeie pe care am iu6it4o vreo.at-) oartea ei nu a .urat prea mult) Ne4am re0u1iat *ntr4o pivni/- p-r-sit-, p*n- c*n. s4a s0*r+it totul) Tot timpul, am /inut4o *n 6ra/e +i i4am vor6it) I4 am povestit .in nou, *n cuvinte .e aceast- .at-, ceea ce mi se *nt*mplase) I4am .escris turnul, i4am repetat cuvintele lui a1nus, i4am e:plicat mani0est-rile pre5en/ei +i c*t *mi repu1na so urm-resc p*n- *n vi5uinile ei) n repetate r*n.uri, am *ncercat s- *i comunic ima1ini, .ar 0-r- re5ultat) Nu am comentat *ns- nici eu, nici ea, acest e+ec) 4a ascultat cu mare aten/ie) I4am .e5v-luit 6-nuielile lui Nic<i +i i4am spus c- m- tem pentru s-n-tatea lui mintal-) nc- o 0ereastr- .esc7is+i *nc- o *nc-pere pustie, iat- c*teva motive care ar 0i *nne6unit pe oricine) Tre6uia s- 1-sesc o poveste *n.ea8uns .e plau5i6il- pentru Ro1et +i o cale pentru a rupe lan/ul 6-nuielilor lui Nic<i) Spusele mele i4au tre5it o oarecare 0ascina/ie, .ar nu le4a acor.at importan/-) #entru ea, conta cu a.ev-rat numai pre5entul) #oate c- nu cre.ea *n propria4i nemurire) #-rea mai .e1ra6- convins- c- nu4i mai r-m-sese .ec*t aceast- unic- noapte .e ener1ii supranaturale +i sim/ea nevoia s- cunoasc- +i s- 0ac- a6solut totul *naintea 5orilor, c*n. avea s- se cu0un.e *n 7-ul mor/ii) Am *ncercat .e mai multe ori s- o convin1 s- ne re0u1iem *n turn) - cuprinsese un soi .e o6oseal- spiritual-) Sim/eam nevoia s- m- retra1 *ntr4un loc lini+tit, pentru a me.ita *n voie la toate c*te se *nt*mplaser-) ,esc7i.eam oc7ii +i, .eocam.at-, nu ve.eam .ec*t 6e5na) Ea, *n sc7im6, visa mereu noi e:perien/e, noi aventuri) i4a propus s- p-trun.em *n locuin/ele muritorilor +i s- c-ut-m 7aine pentru ea) A r*s c*n. i4am spus c- eu con4 tinuam s- *mi cump-r 7aine .e la .iver+i ne1ustori))) L Ne vom .a seama, cu si1uran/-, .ac- acea cas- este sau nu pustie, mi4a spus *n vreme ce str-6-team str-5ile, 1r-6i/i, cu privirile *n-l/ate spre 0erestrele cl-.irilor) Vom au5i servitorii .ormin.) Nu m- 1*n.isem, .ar mi s4a p-rut lo1ic ceea ce spunea) Am urcat ni+te sc-ri .e serviciu intermina6ile +i am parcurs lun1i culoare, uimit c- totul era at*t .e simplu, +i 0ascinat .e 0iecare .etaliu al acestor apartamente intime) i4am .at seama c- *mi 0-cea pl-cere s- atin1 o6iectele personale; evantaie, ta6ac7ere, c7iar +i 5iarul pe care *l citise st-p*nul casei ori ci5mele a+e5ate *n 0a/a c-minului) Era la 0el .e amu5ant ca +i atunci c*n. *i p*n.eam pe 0ereastr- pe muritori) Ea *+i urma propriile scopuri) ntr4un 6u.oar, a .escoperit ve+minte somptuoase, potrivite pentru 0ormele4i mai *mplinite acum) Am a8utat4o s-4+i sc7im6e ta0taua al6astr- cu o roc7ie .e cati0ea ro5 +i s-4+i aran8e5e 6uclele su6 o p-l-rie *mpo.o6it- cu pene .e stru/) Nu reu+eam s- m- o6i+nuiesc cu pre5en/a ei +i cu sen5a/iile stranii pe care mi le tre5ea aceast- incursiune *ntr4o cas- plin- .e mirosuri omene+ti) A cules o serie .e o6iecte m-runte .e pe masa .e toalet-, un 0lacon .e par0um, o 0or0ecu/- .in aur, apoi s4a privit *n o1lin.-) Am s-rutat4o, +i ea s4a l-sat *n voia mea) Eram ca .oi aman/i pali5i) Ne4am *ntors *n stra.-, am trecut pe la Oper-, apoi pe la Come.ia =rance5-, c7iar *nainte .e *nc7i.ere, .up- care ne4am *n.reptat spre #alatul Re1al) A constatat cu *nc*ntare, c- muritorii ne ve.eau, 0-r- s- ne va.-, c- *i atr-1eam +i *i p-c-leam *ntru totul) Am perceput .in nou, 0oarte acut, pre5en/a, c*n. am trecut pe l*n1- 6iserici) Am escala.at clopotni/e, pentru a ne contempla *mp-r-/ia, apoi am aler1at, re0u1iin.u4ne *n ca0enelele ticsite, .oar .in pl-cerea .e a savura contactul +i mirosul oamenilor care ne *ncon8urau, sc7im6*n. priviri semni0icative +i

66

r*5*n. pe 0uri+, *ntre noi) ,in c*n. *n c*n., c-.ea *n visare, contempl*n. a6urii ce se *n-l/au .in ce+tile noastre .e ca0ea) ,ar, mai presus .e orice, a.ora str-.u/ele *n1uste, *ntunecate, +i plim6-rile *n aer li6er) Ar 0i vrut s- se ca/ere *n copaci pentru a a8un1e pe acoperi+uri) Se mira c- eu nu eram ispitit s- parcur1 ora+ul pe acoperi+uri ori coco/at pe vreo tr-sur-) ,up- mie5ul nop/ii, am a8uns *n mi8locul unei pie/e pustii, /in*n.u4ne .e m*n-) nc- o .at-, am sim/it pre5en/a, .ar nici unul, nici altul nu am reu+it s- *i 17icim starea .e spirit) #entru 9a6rielle, tot ceea ce ne *ncon8ura constituia *nc- prile8 .e mirare; 1unoaiele, pisicile care aler1au .upvreun +o6olan, nemi+carea stranie care ne *mpresura, 0aptul c- nici cele mai *ntunecate cotloane ale metropolei nu pre5entau vreun pericol pentru noi) O *nc*nta posi6ilitatea .e a trece pe l*n1- cui6urile t*l7arilor 0-r- a 0i au5i/i, 0iin. *n stare s- pe.epsim pe oricine ar 0i 0ost *n.ea8uns .e nec7i65uit ca s- ne ataceK *nsu+irea .e a 0i, *n acela+i timp, vi5i6ili +i invi5i6ili, palpa6ili +i, toto.at-, insesi5a6ili) N4am s*c*it4o cu s0aturi +i cu *ntre6-ri) 4am mul/umit s- *i urme5 capriciile, cu0un.at, uneori, *n 1*n.uri) C*n. +i4a 0-cut apari/ia printre tara6e un t*n-r c-l-re/, l4am privit ca pe o apari/ie venit- .in lumea celor vii *n *mp-r-/ia mor/ilor) #-rul +i oc7ii lui *ntuneca/i m4au purtat cu 1*n.ul la Nicolas, ca .e alt0el +i e:presia c7ipului s-u, inocent- +i 0r-m*ntat-, toto.at-) N4ar 0i tre6uit s- calce nicio.at- *n aceste locuri) Era mai t*n-r .ec*t Nic<i +i .e o incon+tien/- ne6uneasc-) N4am avut m-sura nec7i65uin/ei lui .ec*t atunci c*n. ea a s-rit, ca o 0elin- ro5, uria+-, +i l4a tr*ntit .e pe cal) Eram .e4a .reptul tul6urat) Nevinov-/ia victimelor ei nu p-rea s- o .eran8e5e .e0el) I1nora *ntru totul scrupulele mele morale) La urma urmei, nici eu nu m- mai sinc7iseam .e ele, a+a c-, .e ce4a+ 0i 8u.ecat4oM Nep-sarea cu care l4a ucis pe t*n-r L rup*n.u4i 1*tul, cu 1ra/ie, c*n. +i4a .at seama c- nu4i era *n.ea8uns .e sete L m4a *n0uriat la culme, .e+i o privisem cu interes atunci c*n. o 0-cuse) Era mai rece .ec*t mine) Se .escurca mai 6ine) a1nus *mi spusese; >=ii 0-r- mil-G>, .ar voia oare s-4mi spun- suci. atunci c*n. nu era necesarM V-5*n.4o cum *+i smul1ea 7ainele ro5, *m6r-c*n.u4le pe cele ale tinerelului, am *n/eles .e ce proce.ase ast0el) l alesese 0iin.c- era mai 0irav) Ce4i .rept, o .at- cu ve+mintele L ciorapi .e m-tase crem, c-ma+- .e .antel-, vest- 1al6en-, pantaloni, 7ainstaco8ie +i pan1lic- ro+ie L *+i *nsu+ise c7iar *n0-/i+area victimei sale) O parte .in mine se revolta *mpotriva 0armecului ei, *mpotriva *n.r-5nelii cu care *+i atri6uise acest costum masculinK p-rul ei .espletit a.ucea acum mai mult cu coama unui leu .ec*t cu pletele unei .oamne) Am sim/it po0ta .e a4 i 0ace r-u) Am *nc7is oc7ii) C*n. i4am .esc7is .in nou, m4a apucat ame/eala) Nu puteam suporta pre5en/a t*n-rului mort) i4a le1at p-rul *n coa.- .e cal, cu pan1lica staco8ie) Apoi, .up- ce +i4a acoperit victima cu roc7ia ei ro5, s4a *ncins cu sa6ia acesteia) n cele .in urm-, s4a aplecat +i +i4a ri.icat 0ularul ca0eniu) L S- mer1em, .ra1ul meu, mi4a spus, *m6r-/i+*n.u4m-) #arc- .evenisem .e piatr-) mi .oream .oar un lucru; s- m- *ntorc *n turn, *mpreun- cu ea) 4a str*ns .e m*n- +i a luat4o la 0u1-) #-rea c- 56oar- printre tara6e +i 1r-me5ile .e 1unoaie) 4am oprit) A 0ost l*n1- mine c*t ai clipi .in oc7i) L Bai, te ro1, n4are nici un rost s- mai port roc7ii, mi4a spus, cu tonul pe care4l 0olosesc copiii care au 0-cut o 6oro6oa/-) L Nu, *ntr4a.ev-r, ai .reptateG am *ncuviin/at) #oate era mai 6ine c- nu *mi putea citi 1*n.urile) Nu *mi puteam .esprin.e privirea .e la picioarele ei per0ecte, .e la coapsele rotun.e +i .e la p*ntecele4i plat) Aminti/i4v-, *n vremea aceea, 0emeile nu4+i ar-tau .eloc picioarele) ,ar acum, nici ea nu mai era cu a.ev-rat o 0emeie) O 0rac/iune .e secun.-, *n0iorarea mi4a cuprins su0letul) L Vino, s- ne *ntoarcem pe acoperi+uri) Vreau s- mer1em pe 6oulevar. .u Temple, s-4mi ar-/i micul teatru pe care l4ai cump-rat) Vrei s- 0aci asta pentru mineM L ,esi1ur, am r-spuns) ,e ce nuM

CN,, *n s0*r+it, ne4am *ntors pe insula Saint4Louis, mai erau vreo .ou- ore .e *ntuneric) n .ep-rtare, pe c7eiul pavat, sc-l.at *n lumina clarului .e lun-, mi4am v-5ut iapa, le1at- l*n1- un 5i., acolo un.e o l-sasem) Cu si1uran/-, *n 5arva care se iscase .up- plecarea noastr-, nimeni nu o 6-1ase *n seam-) Am p*n.it cu aten/ie semnele pre5en/ei lui Nic<i +i a lui Ro1et, .ar casa era *ntunecat- +i p-r-sit-) L i totu+i, simt c- nu s*nt prea .eparte, a +optit 9a6rielle)

67

L n apartamentul lui Nic<i, am murmurat) Iar .e la vreuna .in 0erestre, se prea poate ca un servitor s- 0i 0ost *ns-rcinat s-4mi suprave17e5e iapa) L Atunci, 7ai s4o l-s-m +i s- 0ur-m alta) L Nu, e iapa meaG am 5is) ,eo.at- am sim/it cum m*na i se crispea5- *ntr4a mea) Era .in nou vec7ea noastr- cuno+tin/-, pre5en/aK .e ast- .at-, mer1ea .e4a lun1ul Senei, *n cel-lalt cap-t al insulei, *n.rept*n.u4se spre malul st*n1) L A .isp-rutG a rostit 9a6rielle) S- mer1emG O s- 0ur-m un alt cal) L A+teapt- o clip-, voi *ncerca s- a.emenesc iapa *ncoace) i4am concentrat *ntrea1a voin/- asupra animalului, poruncin.u4i, pe t-cute, s- vin- la noi) Iapa a *nceput snec7e5e, tr-1*n. .e cureaua .e piele) Apoi a ca6rat, +i 7amul s4a rupt ca un 0ir .e iar6-) A luat4o la 1oan- spre noi, *n 1alop, trop-in. pe cal.ar*m) =-r- s- +ov-im i4am s-rit *n spinare) Am apucat ceea ce mai r-m-sese .in 0r*u +i4am pornit *n 1alop) #e c*n. traversam po.ul, am perceput *n urma noastr- o 5arv- enorm-, am citit .escump-nirea *n min/ile muri4 torilor) ,ar noi eram .e4acum .eparte, ne cu0un.am *n 6e5na plin- .e ecouri care *nv-luia .e la CitA)

,E N,AT" ce am a8uns *n turn, am aprins una .in 0-cliile cu r-+in- +i am tras4o pe 9a6rielle .up- mine, *n .on8on) Nu mai .ispuneam .e su0icient timp pentru a4i ar-ta *nc-perea .e sus) Cu oc7ii sticlo+i, privea lenevos .e 8ur *mpre8ur, co6or*n. pe scara *n spiral-) Costumul ei staco8iu str-lucea, contrast*n. cu 5i.urile .e piatr- nea1r-) ,u7oarea care urca .in 6eci o tul6uraK *ns-, .e cum am a8uns *n imensa cript- +i am *nc7is u+a *n urma noastr-, mirosul nu ne4a mai .eran8at) La lumina tor/ei, s4a apucat s- stu.ie5e tavanul 6oltit +i cele trei sarco0a1e cu capacele lor sculptate) Nu p-rea *nsp-im*ntat-) Am *n.emnat4o s- *ncerce capacul sicriului pe care +i4l alesese, c-ci, poate, aveam s- 0iu o6li1at s- o a8ut) A privit cele trei morminte +i, .up- ce s4a 1*n.it c*teva clipe, l4a ales pe cel al cavalerului *n armur-, nu pe cel ce purta e0i1ia 0eminin-) I4a .at capacul la o parte +i4a privit *n-untru) #oate c- nu era la 0el .e tare ca mine, .ar avea su0icient- 0or/- pentru acest lucru) L Nu4/i 0ie team-, am *ncura8at4o) L Nu) n privin/a asta, nu tre6uie s-4/i 0aci 1*n.uri) Vocea *i era marcat- .e o triste/e a6ia sim/it-) #-rea cvisea5-, m*n1*in. piatra) L La aceast- or-, mamei tale i s4ar 0i 0-cut .e8a toaleta mortuar-) nc-perea ar 0i 0ost plin- .e mirosuri nepl-cute +i .e 0umul a sute .e lum*n-ri) 9*n.e+te4te, c*t .e umilitoare este moartea) Ar 0i 0ost .e56r-cat-, sp-lat- +i *m6r-cat- la loc .e c-tre necunoscu/iK ace+tia i4ar 0i v-5ut trupul al6it +i lipsit .e ap-rare, c-5ut pra.- somnului .e pe urm-) Iar pe cori.oare, viii ar 0i +u+otit .espre s-n-tatea lor e:celent-; *n 0amilia lor n4ai s- 1-se+ti nicio.at- un 6olnav .e piept, nici.ecumG >S-rmana marc7i5-G> ar 0i 5is ei, plini .e compasiune) S4ar 0i *ntre6at .ac- avusese ceva al ei, .ac- avusese avere +i cui i4o l-sase) #ro6a6il, 0iului) Iar 6-tr*na care ar 0i venit s- ia ru0ele mur.are i4ar 0i 0urat moartei inelele .e pe .e1ete) Am *ncuviin/at) mi venea s-4i spun; iat-4ne, *n sc7im6, *ntr4o alt- cript-, pe cale s- ne *ntin.em *n a+ternuturile .e piatr-, av*n. .rept unic- tov-r-+ie pe cea a +o6olanilor) Totu+i, era .e o mie .e ori mai 6ine a+a) S- 6*ntui pe veci *mp-r-/ia co+marelor, iat- o *n.eletnicire care nu e lipsit- .e un anume 0armec *ntunecat, nu4i a+aM Era pali.- +i p-rea *n17e/at-) Cu un 1est somnoros, a scos .in 6u5unar un o6iect micu/) Erau 0oar0ecele .e aur pe care le luase .in camera ei) Str-luceau *n lumina tor/ei) L Nu, mam-, am 5is) Oip-tul m4a speriat c7iar +i pe mine, *ntr4at*t .e puternice i4au 0ost ecourile st*rnite su6 tavanul 6oltit) -+tile mortuare 1ravate pe sarco0a1e *mi p-reau a 0i martorii nemilo+i a ceea ce se *nt*mpla) Inima mi s4a c7ircit *n piept, .ureroas-) Ce 51omot *n0ior-tor pro.uceau 0oar0ecele, tun5*n., t-in.G #-rul *i c-.ea *n 6ucle lun1i .e 8ur4*mpre8ur) L Ooo7, mam-) i4a plecat privirile spre pletele sacri0icate, le4a *mpr-+tiat cu v*r0ul ci5melor, iar c*n. +i4a ri.icat oc7ii spre mine, am v-5ut c- se trans0ormase, *ntr4a.ev-r, *ntr4un t*n-r al c-rui c7ip era *nca.rat .e 6ucle scurte, 6lon.e) Oc7ii i se *nc7i.eau *ns-) A *ntins m*na spre mine, l-s*n. s-4i scape 0oar0ecele)

68

L Iar acum, o.i7na, a murmurat) L E numai soarele care r-sare, i4am spus, *ncerc*n. s- o lini+tesc) O6osise mai repe.e .ec*t mine) S4a *ntors +i s4a *n.reptat spre morm*nt) ,*n. la o parte *nc- pu/in capacul sarco0a1ului, am a+e5at4o *n-untru, cu oc7ii *nc7i+i, l-s*n.u4i mem6rele suple s-4+i 1-seasc-, cu 1ra/ia lor *nn-scut-, locul potrivit) C7ipul ei o1lin.ea .e4acum senin-tatea .at- .e somn) #-rea moart-, .us- pe vecie, .e *n.at- ce vra8a se .estr-4 mase) i4am *n0ipt col/ii *n propria4mi lim6-, p*n- c*n. mi4am sim/it 1ura umpl*n.u4mi4se .e s*n1e) Apoi, aplec*n.u4masupra ei, am l-sat s*n1ele s-4i cur1-, pic-tur- cu pic-tur-, pe 6u5e) i4a re.esc7is oc7ii) Str-lucirea lor, al6astru4 violacee, s4a a/intit asupr-4mi) S*n1ele i s4a scurs *n 1ura *ntre.esc7is- +i, *nceti+or, +i4a ri.icat capul, pentru a4mi primi s-rutul) Lim6a mi s4a strecurat *ntre 6u5ele4i la 0el .e reci ca ale mele) ,ar s*n1ele era cal. +i circula *ntre noi) L Noapte 6un-, preaiu6ita mea, i4am spus) 9a6rielle, *n1erul meu *ntunecat)A c-5ut *n nemi+care .e *n.at- ce i4am .at .rumul) Am *nc7is .easupra ei lespe.ea .e piatr-)

( TRECIREA *n cripta su6p-m*ntean- a 0ost .estul .e nepl-cut-) Aerul *n17e/at *mi .ispl-cea, la 0el .u7oarea ce a8un1ea p*n- la mine .in 6eciul a0lat la eta8ul in0erior +i 1*n.ul la toate acele creaturi moarte a0late acolo) 4a cuprins *n1ri8orarea) ,ar .ac- ea nu avea s- se mai tre5easc- nicio.at-M ,ac- oc7ii ei aveau s- r-m*n- *nc7i+i pe veciM i s4a p-rut *ns- un 1est aro1ant, o6scen, s- ri.ic lespe.ea .e piatr- a sarco0a1ului pentru a o ve.ea .ormin.) 4 a cuprins o ru+ine .e muritor) La castel, nu *n.r-5nisem nicio.at- s- .esc7i. u+a apartamentului ei, 0-r- s- 0i 6-tut *n preala6il +i, cu at*t mai pu/in, n4a+ 0i cute5at s- .au la o parte .raperiile patului ei) Avea s- se tre5easc-) Tre6uia) Ar 0i 0ost cu mult mai 6ine .ac- +i4ar 0i ri.icat .e una sin1ur- lespe.ea .e pe morm*nt) O.at- +i o.at-, setea avea s- o .etermine s- o 0ac-, a+a cum mi se *nt*mplase +i mie) Am aprins 0-clia +i am ie+it pentru c*teva clipe a0ar-, *n aer li6er) Apoi, 0-r- s- *nc7i. 1rila8ul sau u+ile *n urma mea, am urcat *n camera lui a1nus, pentru a a.mira *ntunericul alun1*n. 0l-c-rile as0in/itului) A trecut o or-) Lumina a5urie se estompa, stelele *+i 0-cuser- apari/ia, iar la ori5ont, *n #aris, se aprinsesernenum-ratele 0elinare) Am plecat .e la 0ereastr- +i m4am .us s- ale1 c*teva 6i8uterii pentru ea, .in cu0-r) Cu si1uran/-, *+i p-strase pasiunea pentru 6i8uterii) Nu *+i luase oare propriile 6i8uterii *nainte s- 0u1imM Am aprins lum*n-rile, nu 0iin.c- alt0el nu a+ 0i v-5ut, ci 0iin.c- 0l-c-ruile lor 0-ceau s- str-luceasc- 1iuvaierurile) I4am 1-sit c*teva nestemate .elicate, 0ermec-toare; ace *ncrustate ,perle +i inele su0icient .e masculine, potrivite cu noua ei *n0-/i+are) ,in c*n. *n c*n., *mi *ncor.am au5ul +i c*te un 0ior *mi *n17e/a inima) ,ar .ac- n4avea s- se mai tre5easc-M ,ac- nu avusese .reptul .ec*t la o sin1ur- noapteM 9roa5a *mi ap-sa t*mplele) area .e 6i8uterii, 0l-c-rile ce .ansau, o1lin.in.u4se *n miile .e 0e/e ale acestora, toate acestea n4ar mai 0i *nsemnat nimic) Au5eam v*ntul, 0o+netul vast +i 6l*n. al copacilor, 0luieratul vesel, *n.ep-rtat al 1r-8.arului meu +i nec7e5atul cailor) ,oar ea nu se au5ea) n .ep-rtare, clopotul .in sat num-ra orele) ,eo.at-, am avut sentimentul c- eram p*n.it) Era ceva at*t .e neo6i+nuit, *nc*t m4a cuprins panica) 4am *ntors, spre intrarea *n pasa8ul secret) Nimeni) Am privit apoi printre 1ratiile 0erestrei +i privirile ni s4au *ncruci+at) #-rea c- plute+te *n aer, a1-/at- .e 1ratii cu am6ele m*ini) C*m6ea) Era c*t pe4aci s- urlu) Instinctiv, am 0-cut un pas *napoi +i, 6rusc, m4am sim/it n-cl-it .e su.oare) i4era ru+ine c- m- l-sasem surprins) ,ar ea era acolo, nemi+cat-, sur*5-toare, +i e:presia .e pe c7ipul ei s4a trans0ormat pro1resiv .in senin-tate *n viclenie) n lumina r-sp*n.it- .e lum*n-ri, privirea4i p-rea incan.escent-) L Nu4i 0rumos s-4i sperii pe ceilal/i nemuritori, i4am spus pe un ton .e 0als- mustrare) A r*s, mai voioas- .ec*t 0usese vreo.at- pe c*n. era vie)Ce u+urare, s4o v-. mi+c*n.u4se +i r*5*n. ast0elG L Cum ai a8uns aiciM am *ntre6at4o) 4am *n.reptat spre 0ereastr- +i mi4am trecut m*inile printre 1ratii, apuc*n.4o .e *nc7eieturi) 9ura4i sen5ual- era numai .ulcea/-) Coama ei .eas- *i *mpresura c7ipul cu o aur- lucitoare) L Am escala.at 5i.ul, cum alt0elM a r-spuns) Ce /i4ai *nc7ipuitM L Bai.e, co6oar-) N4ai cum s- treci printre 1ratii) Am s- */i ies *n *nt*mpinare)

69

L Nu, mai 6ine ne *nt*lnim sus, *n turn, e mai aproape) Relu*n.u4+i ascensiunea, a .isp-rut .in ra5a mea vi5ual-) ai t*r5iu, pe c*n. co6oram treptele, era toat- numai e:u6eran/-, la 0el ca *n a8un) L ,e ce ne mai pier.em timpul pe4aiciM a *ntre6at ner-6.-toare) Bai s- 0u1im la #arisG Era super6- +i, totu+i, ceva m- .eran8a *n *n0-/i+area ei, ceva nu era *n re1ul-))) ,ar ce anumeM ,eocam.at- *ns- n4avea c7e0 nici .e *m6r-/i+-ri, nici m-car s- st-m .e vor6-, iar asta m- cam c-lca pe nervi) L A+ vrea s-4/i ar-t camera secret-, i4am spus, +i 6i8uteriile lui a1nus) L !i8uteriileM ,e la 0ereastr- nu le putuse ve.ea, .in cau5a capacului cu0-rului) A luat4o *nainte, spre *nc-perea *n care arsese a1nus, apoi a 0ost nevoit- s- se 17emuiasc-, pentru a *nc-pea *n tunel) V-5*n. cu0-rul, a amu/it .e uimire) Arunc*n.u4+i, ner-6.-toare, p-rul pe spate, s4a aplecat, pentru a e:amina 6ro+ele, inelele, micu/ele 5or5oane pe care le asem-na, cu si1uran/-, cu cele pe care, o.inioar-, le v*n.use, una c*te una) L Cre. c- le4a str*ns secole .e4a r*n.ulG a e:clamat) Ce .e o6iecte pre/ioaseG tia s- alea1-, nu4i a+aM Cre. c- era o 0iin/- ie+it- .in comun) ,in nou, cu un 1est aproape iritat, +i4a .at .eoparte +uvi/ele re6ele, care mi se p-reau acum mai pali.e, mai luminoase, mai .ese) O po.oa6- super6-) L #rive+te perlele acestea, i4am spus) i inelele) I le4am ar-tat pe cele pe care le alesesem pentru ea +i i le4am strecurat pe .e1ete) R*sul ei voios a r-sunat iar-+i) L #e cinstea mea, a+ 5ice c- s*ntem o perec7e minunat- .e .emoni) L V*n-torii .in 1r-.ina s-l6atic-G am supralicitat) L Atunci, 7ai.e s- pornim spre #aris, a 5is) Un spasm scurt .e .urere i4a *ntunecat vreme .e o clip- 0a/aK setea) i4a trecut lim6a peste 6u5e) i p-ream oare m-car pe 8um-tate at*t .e 0ascinant precum mi se p-rea ea mieM A continuat, cu privirile um6rite .e intensitatea a ceea ce sim/ea; L n noaptea asta, a+ vrea s- m- 7r-nesc c*t mai repe.e, iar apoi s- ie+im .in ora+, s- mer1em *n p-.ure) Smer1em acolo un.e nu s*nt oameni) Un.e nu e .ec*t v*ntul prin ramurile um6roase +i stelele .easupra capetelor noastre) Acolo un.e .omne+te o lini+te 6inecuv*ntat-) S4a re*ntors la 0ereastr-) Silueta ei supl- era .reapt- precum trunc7iul unui plop t*n-r +i pe 0iecare .e1et *i str-lucea c*te un inel) *inile ei, ie+in. .in m*necile lar1i ale ve+mintelor sale 6-r6-te+ti, p-reau, prin contrast, mai 0ine) A contemplat *n t-cere norii r-5le/i .e pe cer +i stelele care lic-reau prin vata violet- a cetii nocturne) L Tre6uie s- *i 0ac o vi5it- lui Ro1et, am spus cu voce sc-5ut-) Tre6uie s- m- ocup .e Nic<i, s- n-scocesc .oar ,umne5eu +tie ce minciuni care s- e:plice plecarea ta) S4a *ntors spre mine +i 0a/a ei mi s4a p-rut .intr4o .at- mai mic- +i *n17e/at-, ca o.inioar-, la castel, c*n. nu era .e acor. cu mine) L ,e ce le4ai mai vor6i .espre mineM m4a isco.it))) ,e ce */i mai pas- ce se *nt*mpl- cu eiM ntre6area m4a revoltat, .ar nu m4a surprins) #oate c- m- a+teptasem la a+a ceva) #oate 17icisem *n ea, .intru *nceput, *ntre6-rile4i mute) A+ 0i vrut s- *i spun; Nic<i a stat la c-p-t*iul t-u atunci c*n. erai pe moarte, asta nu *nsemna c7iar nimic pentru tineM ,ar cuvintele acestea sunau at*t .e patetic, at*t .e))) muritoare, .e4a .reptul stupi.e) Totu+i, ceea ce 0-ceam nu era stupi.) L N4am .e 1*n. s- te 8u.ec, a spus spri8inin.u4se .e perva5ul 0erestrei cu 6ra/ele *ncruci+ate) #ur +i simplu, nu *n/ele1) ,e ce ne4ai scris, .e ce ne4ai trimis toate acele .aruriM ,e ce nu ai pre0erat s- */i p-stre5i toate 6o1-/iile, urm*n.u4/i propria ta caleM L i un.e s- m- .ucM am stri1at) ,eparte .e to/i cei pe care i4am cunoscut +i iu6itM Nu voiam s- *ncete5 a m- mai 1*n.i la tine, la Nic<i, c7iar +i la tata, +i la 0ra/ii mei) Am 0-cut ceea ce mi4am .orit s- 0ac) L A+a.ar, n4ai 0-cut4o numai 0iin.c- a+a */i .icta con+tiin/aM L ,ac- 0aci numai ce */i .ictea5- con+tiin/a, atunci 0aci ceea ce vrei s- 0aci) ,e 0apt, motivul a 0ost unul mult mai simplu) Voiam ca tu s- te 6ucuri .e 6o1-/ia pe care /i4am .-ruit4o) ,oream))) s- 0ii 0ericit-) S4a 1*n.it, un timp mai *n.elun1at) L Ai 0i pre0erat s- te 0i uitatM am continuat) - sim/eam r-u +i 0urios) Nu mi4a r-spuns ime.iat) L Nu, 6ine*n/eles c- nu) Iar .ac- rolurile ar 0i 0ost inversate, nici eu nu te4a+ 0i uitat) S*nt convins- .e asta) ,ar ceilal/iM Nu4mi pas- .e ei nici c*t ne1ru su6 un17ie) Nu vreau s- mai am vreo.at- .e4a 0ace cu ei, nu mai vreau s-4i mai *nt*lnesc nicio.at-)

70

Am *ncuviin/at, .e+i spusele ei m- revoltau) - speria) L Nu reu+esc s- scap .e i.eea c- s*nt moart-) ,esp-r/it- *ntru totul .e tot ce e viu) tiu c- mi4am p-strat sim/ul 1ustului, v-5ul, pip-itul +i pot s- 6eau s*n1e) ,ar am impresia c- s*nt invi5i6il-, impalpa6il-) L Nu ai .reptate, am protestat) C*t timp cre5i c- ai putea re5ista .oar pip-in. +i v-5*n., atin1*n. +i v-5*n., .acn4ar e:ista .ra1osteaM ,ac- n4ai avea pe nimeni al-turiM Nu p-rea s- *n/elea1-) O7, +i, la urma urmei, .e ce te4a+ plictisi cu toate asteaM S*ntem *mpreun-) S*nt l*n1- tine) Ba6ar n4ai cum era *nainte, c*n. eram sin1ur) L Te nec-8esc, .e+i nu asta4mi era inten/ia, a replicat) Spune4le tot ce vrei) #oate c- vei reu+i *ntr4a.ev-r sn-scoce+ti o poveste cre.i6il-) ,ac- vei .ori ca eu s- vin cu tine, voi veni) Voi 0ace tot ce vrei) i4a co6or*t vocea) =ire+te, nu ai .e 1*n. s- */i *mp-r/i puterea cu eiM L Nu, asta nu, nicio.at-) Am cl-tinat .in cap, ca +i cum i.eea mi se p-rea .e neconceput) L Nici m-car cu NicolasM L #e 5ei, nuG Am privit4o) A *nclinat u+or capul, .e parc- mi4ar 0i apro6at r-spunsul) Apoi +i4a aran8at p-rul cu o mi+care nervoas-) L ,e ce nu cu NicolasM m4a *ntre6at) Acest intero1atoriu m- st*n8enea) L =iin.c- e t*n-r +i are toat- via/a *nainte) Nu e pe moarte) Cu timpul, are s- uite .e noi))) L Ar putea s- moar- c7iar m*ine, a o6iectat) L4ar putea strivi o tr-sur- pe stra.-))) L S- *n/ele1 c- ai vrea s-4i spunM Am 0ul1erat4o .in priviri) L Nu, .impotriv-) Cine s*nt eu, ca s-4/i spun ce s- 0aciM *ncerc .oar s- te *n/ele1) #-rul ei lun1 i4a c-5ut .e pe 0runte, iar ea +i4a apucat +uvi/ele re6ele cu am6ele m*ini) L ,umne5euleG a +optit) Cuprins- .e convulsii nervoase, a sc-pat p-rul .in m*ini +i a *nceput s- stri1e) #-trun5-torul /ip-t m4a *mpietrit) Am sim/it o .urere s0*+ietoare r-sucin.u4mi4se *n creier) Nu o mai au5isem nicio.at- /ip*n.) A continuat s- /ipe pr-6u+it- l*n1- 0ereastr-) i4a ri.icat m*na spre propriile plete, .ar +i4a retras4o .e parc- s4ar 0i ars) Se 56-tea, a1-/at- .e 0ereastr-, urla +i se 5v*rcolea .e parc- *ncerca s- scape .e propriul scalp) L ncetea5-G am stri1at) Am apucat4o .e umeri +i am 51*l/*it4o) Se su0oca) ,eo.at- mi4am .at seama) #-rul *i crescuse la locGi crescuse *n timpul somnului, iar acum era mai .es +i mai str-lucitor) Asta mi se p-ruse ciu.at, .ar a6ia atunci mi s4a relevat) L ncetea5- acum, a8un1eG am stri1at) Trupul *i tremura at*t .e tare, *nc*t .e4a6ia reu+eam s- o /in) A crescut la loc, asta4i totG Asta e lun1imea lui natural-, pricepiM N4are nici o importan/-G Se *neca .e pl*ns, *ncerc*n. s-4+i recapete calmul) ncerca s-4mi scape .in 6ra/e, pentru a4+i smul1e p-rul .in cap) Am scuturat4o .in r-sputeri) L 9a6rielleGn/ele1i ce4/i spunM A crescut la loc +i are s- creasc- .e c*te ori *l vei t-iaG #entru numele .iavolului, nu e nimic male0ic *n trea6a astaG 4am str-.uit s- nu 0iu cuprins la r*n.ul meu .e panic-) Tremuram la 0el .e violent ca +i ea) A *ncetat s- mai /ipe, .ar respira *ntret-iat) N4o mai v-5usem nicio.at- *n 7alul *n care era acum) S4a l-sat con.us- spre 6-ncu/a .e l*n1- vatr- +i am reu+it s- o .etermin s- se a+e5e) Am c-utat o 0oar0ec- prin *nc-pere) N4am 1-sit nici una) =or0ecu/a .e aur r-m-sese 8os, *n cript-) Am scos un cu/it) #l*n1ea *nceti+or, cu 0a/a *n1ropat- *n palme) L Vrei s- /i4l tai .in nouMI4am ri.icat capul) ,ac- vrei, am s- /i4l tai eu) n 0iecare noapte, *l voi t-ia +i4l voi ar.e) Nu4i mare lucru) 4a privit, *mpietrit-) Nu +tiam ce s- 0ac) =a/a *i era p-tat- .e s*n1ele lacrimilor, care *i umpluse +i 8a6oul c-m-+ii) L S-4l taiM am *ntre6at4o .in nou) Ar-ta .e parc- cineva ar 0i 6-tut4o, umpl*n.4o .e s*n1e) ,in oc7ii ei lar1 .esc7i+i, lacrimile .e s*n1e *i curseserpe o6ra8ii nete5i) n vreme ce o priveam, lacrimile au secat +i s*n1ele s4a coa1ulat, 0orm*n. o crust- *ntunecat- pe pielea ei al6-) I4am +ters cu 1ri8- 0a/a cu 6atista4mi .e .antel-, apoi am r-scolit printre 7ainele pe care le a.usesem .e la #aris, *n c-utarea unei c-m-+i curate) I4am scos 7aina) Nu a sc7i/at nici un 1est .e *mpotrivire sau .e a8utor) I4am .esc7eiat c-ma+a .e in))) S*nii ei mici erau .e un al6 imaculat, cu e:cep/ia ro5ului pali. al s0*rcurilor) Str-.uin.u4m- s- nu *i privesc, i4am

71

tras c-ma+a curat- peste cap +i am *nc7eiat4o c*t am putut .e repe.e) Apoi i4am piept-nat, *n.elun1, p-rulK nu4mi venea s- o slu/esc cu cu/itul, a+a c- i4am *mpletit o cosi/- lun1- pe care am le1at4o cu o pan1lic-) n cele .in urm-, am a8utat4 o s- *+i *m6race iar 7aina) Sim/eam cum *+i rec-p-ta calmul +i puterile) Nu p-rea .eloc ru+inat- .e purtarea ei, ceea ce m- 6ucura) Nu a spus *ns- nimic +i nici nu s4a mi+cat) Eu am 0ost cel care a rupt t-cerea) L C*n. eram copil, *mi povesteai o mul/ime .e lucruri .espre locurile prin care trecuse+i) /i mai aminte+tiM mi ar-tai ima1ini .in Neapole +i Vene/ia) i c-r/ile cele vec7i) Aveai +i 6i6elouri, amintiri .e la Lon.ra +i San<t #eters6ur1, .in toate locurile *n care ai 0ost) Nu mi4a r-spuns) A+ vrea s- mer1em *n toate aceste ora+e) mi .oresc sle v-., s- le vi5ite5 +i s- tr-iesc *n 0iecare) A+ vrea c7iar s- mer1 +i mai .eparte, *n locuri pe care nici m-car nu visam c- le voi putea ve.ea vreo.at-) E:presia c7ipului i s4a mo.i0icat) L tiai c- are s- creasc- la locM a *ntre6at *n +oapt-) L Nu) A.ic-, 6a .a) Vreau s- spun c- nici nu m4am 1*n.it la asta) Ar 0i tre6uit s- +tiu c- va cre+te la loc) Vreme *n.elun1at-, m4a privit, cu aceea+i e:presie mo7or*t-) L Oare c7iar nimic .in toate astea))) nu te sperie))) c*teo.at-M Vocea *i era 1utural-, .e nerecunoscut) Nimic))) nu te opre+te))) nicio.at-M L Nu +tiu, am r-spuns, neputincios) Nu4mi .au seama .e ce))) Acum *ns- m- sim/eam tul6urat) I4am spus .in nou c- nu aveam nimic *mpotriv- s- *i tai p-rul +i s-4l ar. *n 0iecare noapte) Nimic mai simplu) L ,a, ar.e4l, a o0tat) Alt0el, ar s0*r+i prin a umple toate *nc-perile turnului, nu4i a+aM Ar 0i asemeni p-rului lui Rapun5el, .in 6asm) Ca aurul pe care 0ata morarului tre6uia s- *l alea1- .intre paie, *n povestea cu piticul cel r-u, Rumpelstilts<in) L Ne scriem noi *n+ine propriile 6asme, iu6irea mea) Lec/ia pe care tre6uie s- o *nv-/-m .e4aici este c- nimeni nu te mai poate .istru1e acum) Orice ran- ai avea, are s- se cicatri5e5e) E+ti o 5ei/-) L O 5ei/- *nsetat-, mi4a r-spuns)

CTEVA ORE mai t*r5iu, pe c*n. ne plim6am, 6ra/ la 6ra/, ca .oi stu.en/i, *n mul/imea .e 6ulevar.e, totul 0usese .e8a uitat) =e/ele ne erau rumene, iar pielea cal.-) N4am mai p-r-sit4o *ns-, pentru a4mi vi5ita avocatul) Nici ea nu a mai pomenit .e mersul la /ar-, .up- cum *+i e:primase .orin/a mai .evreme) Am r-mas al-turiK .in c*n. *n c*n., aten/ia 0iin.u4ne captat- .e c*te o mani0estare, aproape impercepti6il-, a pre5en/ei)

R LA ORA trei, c*n. ne4am *ntors la 1ra8.urile *n care ne l-sasem iapa, +tiam c- pre5en/a ne urm-rea) Treceau 8um-t-/i .e or-, uneori c7iar ore *ntre1i, *n care n4o au5eam .eloc) Apoi murmurul *n0un.at se relua) Asta m- *nne6unea) n 5a.ar 0-ceam e0orturi .isperate pentru a4i capta m-car c*teva cuvinte inteli1i6ile, nu reu+eam .ec*t s- *i .eslu+im reaua4voin/- +i, c*n. +i c*n., o larm- asem-n-toare cu spectacolul 0run5elor moarte ce se .e5inte1rea5- *ntr4 un ru1) 9a6rielle s4a 6ucurat c*n. ne4am *ntors acas-) Nu 0enomenul *n sine o .eran8a, ci, .up- cum *mi m-rturisise mai .evreme, avea nevoie .e calmul +i sin1ur-tatea .e la /ar-) O .at- ie+i/i .in ora+, am 1onit ca v*ntul ce ne +uiera la urec7iK cre. c- am au5it4o r*5*n., .ar n4am 0ost si1ur .e asta) i pl-cea s- simt- v*ntul pe piele, su6 str-lucirea 8uc-u+- a stelelor, peste .ealurile cu0un.ate *n *ntuneric) 4am *ntre6at .ac- nu cumva, 0-r- ca eu s- +tiu, pl*n1e) =iin.c-, uneori, o .escopeream t-cut- +i sum6r-) Eram cu0un.at *n propriile4mi 1*n.uri c*n., 6rusc, iapa a ca6rat +i a s-rit *n l-turi) Ne a0lam la li5iera unui cr*n1 .es, m-r1init .e un p*r*u) Luat prin surprin.ere, era c*t pe ce s- ca.) 9a6rielle mi s4a a1-/at .e 6ra/ul .rept) n 0iecare noapte m- a0un.am *n acest .esi+, travers*n. po.e/ul *n1ust, .in lemn, care 0usese aruncat peste p*r*u) Iapa cuno+tea, a+a.ar, .rumul, .ar, .e .ata aceasta, a re0u5at cate1oric s- *l urme5e) Nec7e5*n., amenin/*n. s- ca6re5e *n orice clip-, s4a *ntors +i a pornit la 1alop *napoi, spre #aris) Am 0ost nevoit s-

72

0ac u5 .e toat- autoritatea .e care .ispuneam pentru a o .etermina s- se opreasc-) 9a6rielle a aruncat o privire *n urm-, spre silueta *ntunecat- a .esi+ului, ale c-rui cren1i 0rem-t*n.e acopereau cursul .e ap-) #este +uieratul stri.ent al v*ntului +i 0o+netul 6l*n. al coroanelor copacilor, am sim/it limpe.e pulsul 6u6uitor al pre5en/ei) Se pare c- am au5it4o *n aceea+i clip-, c-ci 6ra/ul mi s4a crispat pe .up- mi8locul 9a6riellei, iar ea a *ncuviin/at, str*n1*n.u4m- .e m*n-) L ,e .ata asta, e mult mai puternic-G a spus, repe.e) i nu e sin1ur-G L ,a, am r-spuns, 0uriosK *ncearc- s- m-4mpie.ice s- m- *ntorc la mine4acas-G Am scos sa6ia, /in*n.4o pe 9a6rielle cu m*na st*n1-) L ,oar n4ai .e 1*n. s- traverse5i p-.ureaM L !a c7iar asta am s- 0acG i4am replicat, *ncerc*n. s- lini+tesc iapa) N4au mai r-mas nici .ou- ceasuri p*n- c*n. are s- r-sar- soarele) Scoate4/i sa6iaG A *ncercat s-4mi spun- ceva, .ar eu .-.usem .e8a pinteni calului) i4a scos sa6ia .in teac- +i m*na ei micu/- s4a *ncle+tat pe m*nerul acesteia, cu o 7ot-r*re .e4a .reptul 6-r6-teasc-) Eram convins c- .u+manul va .a *napoi .e cum aveam s- intr-m *n p-.ure) N4o luase oare, .e 0iecare .at-, la s-n-toasaM =aptul c- *mi speriase calul +i *i .-.use 0iori lui 9a6rielle m- *n0uriase) Am con.us iapa c-tre puntea .e lemn, am str*ns .in r-sputeri m*nerul sa6iei +i m4am aplecat c*t am putut .e tare, 6loc*n.4o pe 9a6rielle cu 1reutatea mea) Aveam impresia c-, asemeni unui .ra1on, *n cur*n. aveam s- scuip 0oc, iar atunci c*n. calul a tropotit cu copitele4i pe sc*n.urile pun/ii, i4am v-5ut, pe .emoni, pentru prima .at-G C7ipurile +i 6ra/ele al6e .easupra noastr-, *ntrev-5ute .oar vreme .e o 0rac/iune .e secun.-K 1urile, arunc*n. urlete *n0ior-toare, *n vreme ce scuturau cren1ile .easupra capetelor noastre, 0-c*n. s- ni se4a+tearn- un covor .e 0run5e *nainte, toate au ap-rut ca o str-0ul1erare) L La .racuD cu voi, 7ait- .e 7arpiiG am urlat, *n timp ce escala.am malul opus) 9a6rielle a /ipat) Ceva a c-5ut *n spatele meu, pe spinarea s-rmanului animal, care a alunecat *n lutul moale) Creatura m- apucase .e um-r +i .e 6ra/ul cu care /ineam sa6ia) Rotin.u4mi arma pe .easupra capului lui 9a6rielle, peste um-rul st*n1, am lovit c*t am putut .e tare +i4am v-5ut4o cum se rosto1olea 8os .e pe cal, o pat- .e o al6ea/- con0u5- *n 6e5na ce ne *mpresura) O alt- creatur- s4a aruncat asupra noastr-, *ntin5*n.u4+i m*inile, ca ni+te 17eare, .ar t-i+ul sa6iei lui 9a6rielle i4a rete5at am6ele m*ini, care s4au rosto1olit prin aer, *n vreme ce s*n1ele ne *mpro+ca) Stri1-tele s4au trans0ormat *n lamenta/ii pl*n1-cioase) A+ 0i vrut s-4i 0ac pe to/i 6uc-/ele) Am tras .e 0r*ul calului at*t .e 6rutal, *nc*t s4a ca6rat, 1ata s- ca.-) 9a6rielle *l apucase *ns- .e coam- +i *l strunea, 0-c*n.u4l s- o apuce pe c-rare) n timp ce 1alopam spre turn, i4am au5it 7-ulin. pe urmele noastre) C*n. iapa s4a pr-6u+it, am a6an.onat4o +i am luat4o la 0u1- spre poarta .e 0ier, /in*n.u4ne .e m*ini) Tre6uia s- a8un1em *n camera secret- prin tunel, *nainte ca urm-ritorii no+tri s- 0i escala.at 5i.ul e:terior, ca sne va.- mi+c*n. .in loc piatra care masca intrarea) ,up- ce am 6arica.at poarta .e 0ier +i u+ile .in urma noastr-, c*t am putut .e repe.e, am tras4o .up- mine pe 9a6rielle, pe trepte) N4am apucat s- a8un1em *n camera secret- +i s- punem la loc piatra, c*n. i4am au5it url*n. +i r-cnin. la poalele turnului, apoi i4am au5it c-/-r*n.u4se pe 5i.uri) Am luat un 6ra/ .e lemne +i l4am aruncat *n 0a/a 0erestrei) L Repe.e, aprin.e a+c7iileG am stri1at) #rea t*r5iu *ns-) ,incolo .e 1ratii se i/eau .e8a vreo +ase c7ipuri pali.e) Urletele lor tre5eau ecouri monstruoase *n mica noastr- celul-) Vreme .e o clip-, am r-mas *ncremenit) Se a1-/au .e 1ratiile .e 0ier ca ni+te lilieci, .ar erau vampiri, vampiri ca +i noi, cu 0orm- omeneasc-) Oc7ii lor *n0l-c-ra/i ne contemplau .e su6 cl-ile .e p-r, soioase +i *nc*lcite, l-tr-turile lor cre+teau *n intensitate +i *n 0erocitate, .e1etele a1-/ate .e 1ratii erau ne1re .e mur.-rie) Erau *m6r-ca/i *n 5.ren/e .ecolorate +i r-sp*n.eau o .u7oare asem-n-toare celei ce .omnea *n cimitire) 9a6rielle a aruncat ni+te a+c7ii peste 6utucii .e su6 0ereastr- +i a s-rit *napoi c*n. ei au *ncercat s- o apuce) Url*n., *+i .e5veleau col/ii) *inile lor *ncercau s- apuce 6utucii, pentru a4i arunca *n noi) Tr-1eau cu to/ii .e 1ratii, *ncerc*n. s- le smul1- .in 5i.ul .e piatr-) L ,-4mi amnarulG am stri1at) Am aruncat o 6uturu1- 1roas- *n 0a/a cea mai 7i.oas-, *ncerc*n. s- .esprin. sc*r6oasa creatur- .in locul un.e p-rea c- *+i 0-cuse cui6) Am au5it4o stri1*n., *n vreme ce c-.ea) n timp ce eu *ncercam s- .esprin. alt .emon, 9a6rielle a reu+it s- aprin.- a+c7iile) =l-c-rile au i56ucnit) Urletele au 0-cut loc unui val .e cuvinte inteli1i6ile;

73

L =oc, .a/i4v- la o parte, *napoi, 0ace/i loc, i.io/ilorG ai 8os, mai 8osG 9ratiile ar.G Repe.e, sp-la/i putinaG =rumoas-4i lim6a 0rance5-G ,evenea *ns- .in ce *n ce mai pu/in 0rumoas-, pe m-sur- ce se *nmul/eau *n8ur-turile) Am i56ucnit *n r*s, arunc*n.u4i o oc7ea.- lui 9a6rielle) L !lestemat s- 0ii, 6las0emiatoruleG mi4a stri1at unul c7iar *n clipa *n care 0l-c-rile i4au ars .e1etele) L !lestema/i s- 0ie pro0anatorii, nele1iui/iiG ne4au mai stri1at) Stri1-tele au .evenit un a.ev-rat cor) L !lestema/i s- 0ie nele1iui/ii care au *n.r-5nit s- p-trun.- *n Casa ,omnuluiG =l-c-rile se ri.icaser- p*n- *n tavan) L ntoarce/i4v- *n cimitirul vostru, a.un-tur- .e cara17io+iG le4am stri1at, la r*n.ul meu) A+ 0i aruncat .up- ei cu 6utuci aprin+i, .ac- a+ 0i putut s- m- apropii .e 0ereastr-) 9a6rielle st-tea nemi+cat- +i 1*n.itoare) Un nou concert .e 6lesteme s4a a6-tut asupra noastr-, .ar p-ream imuni) ncercau s- .esprin.- 1ratiile .e la 0erestre +i a5v*rleau cu 6olovani *n 5i.uri) L Nu pot s- intre, a spus 9a6rielle cu o voce e1al-, cu capul plecat) Nu pot s- .istru1- 1rila8ul) N4a+ 0i pus m*na *n 0oc pentru asta) #oarta era vec7e +i ru1init-) ,ar nu puteam .ec*t s- a+tept-m) 4am l-sat s- alunec pe po.ea, cu 6ra/ele *ncruci+ate, re5em*n.u4m- .e sarco0a1) 9a6rielle s4a a+e5at l*n1- perete, *ntin5*n.u4+i picioarele) Respira *ntr4un ritm convulsiv, iar cosi/a4i lun1- st-tea s- se .es0ac-) Bainele ni se umpluser- .e 0unin1ine) =ocul .e1a8a o c-l.ur- 1reu .e suportat) n c-m-ru/a noastr-, 0umul era at*t .e .es, *nc*t mi se p-rea c- l4a+ putea pip-i, iar v-p-ile ne ascun.eau cerul nocturn) Aveam *ns- .estul aer ca s- putem respira lini+ti/iK ne c7inuiau .oar c-l.ura +i o6oseala) Avusese .reptate *n privin/a 1rila8ului, cur*n. i4am au5it pe inamicii no+tri *n.ep-rt*n.u4se, c-ci nu 0useser- *n stare s- 0or/e5e intrarea) L *nia lui ,umne5eu s-4i pe.epseasc- pe necre.incio+iG Am au5it larm- .inspre 1ra8.uri) Am avut parc- *naintea oc7ilor ima1inea s-rmanului i.iot care m- slu8ea, t*r*t a0ar- .in ascun5-toarea lui, ne6un .e 1roa5-, iar 0uria mea s4a *n5ecit) n 1*n. *mi r-suna inten/ia lor .e a4l uci.e) on+triiG L =ii calm, mi4a 5is 9a6rielle) Oricum, e prea t*r5iuG oartea s-rmanului ne0ericit mi s4a ar-tat su6 0orma unei p-s-ruici ne1re ce s4a *n-l/at, .intr4o.at-, .easupra 1ra8.ului) 9a6rielle s4a aplecat 6rusc *nainte, .e parc- ar 0i sim/it +i ea, apoi s4a re5emat .in nou .e perete) #-rea a4+i 0i pier.ut cuno+tin/a, .ar nu era a+a) A murmurat .ou- cuvinte, cu voce sc-5ut-K am cre5ut c- au. >cati0ea ro+ie>) L Am s- v- pe.epsesc pentru aceast- crim-, asasinilorG am stri1at .in r-sputeri, sper*n. s- m- au.-) ?ur c- ve/i pl-ti 0oarte scumpG Sim/eam cum mem6rele *mi .eveneau .in ce *n ce mai 1reoaie) C-l.ura 0ocului era ca un .ro1) Toate peripe/iile .e peste noapte *ncepeau s- m- apese) Eram *ntr4un asemenea 7al .e epui5are, *nc*t nu reu+eam s-4mi .au seama c*t era ceasul) Cre. c- am a/ipit vreme .e o clip-, c-ci m4am tre5it tremur*n., 0-r- s- +tiu c*t timp trecuse) Ri.ic*n. privirea, am v-5ut un t*n-r cu o *n0-/i+are ireal- care se plim6a prin *nc-pere) Era, .esi1ur, 9a6rielle)

S #"REA c- .e1a8- o impresie .e 0or/-, aproape .e violen/-, *n0r*nat- *ns- .e o 1ra/ie 0-r- cusur) A lovit cu piciorul *n 8arul r-mas, contempl*n. ultimele v-p-i ale 0ocului) Acum puteam .in nou s- v-. cerul) ai aveam cam o or- la .ispo5i/ie) L ,ar cine s*nt eiM St-tea *n 0a/a mea, cu picioarele .ep-rtate +i cu m*inile *n +ol.uri) ,e ce spun c4am 0i nele4 1iui/i +i 6las0ematoriM L Oi4am povestit tot ce +tiam, i4am r-spuns) #*n- ast-4noapte, nici m-car nu +tiam c- au c7ipuri, mem6re +i nici voci) 4am ri.icat, scutur*n.u4mi 7ainele .e pra0) L Ne 6lestemau 0iin.c- am intrat *n 6isericiG a 5is) Ai recep/ionat ima1inile trimise .e eiM Ei n4ar *n.r-5ni sp-trun.- acolo) Am .escoperit c- tremura) Alte c*teva semne impercepti6ile *i tr-.au nelini+tea; tres-ririle involuntare ale pleoapelor, 1estul nervos cu care *+i aran8a p-rul)

74

L 9a6rielle, i4am spus, *ncerc*n. s- a.opt un ton autoritar +i lini+titor) Important e s- plec-m .e aici, c7iar acum) Nu putem 0i si1uri c- aceste creaturi se tre5esc numai .up- apusul soarelui) Tre6uie s- ne 1-sim o alt- ascun5-toare) L Cripta .in .on8onM L ,ac- cumva ar reu+i s- 0or/e5e 1rila8ul, cripta s4ar .ove.i o capcan- +i mai periculoas- .ec*t camera asta) Arunc*n. .in nou o privire spre cer, am .at la o parte piatra care 6loca intrarea *n pasa8) Bai.eG L Un.e vrei s- mer1emM #entru *nt*ia oar-, mi se p-rea 0ra1il-, nea8utorat-) L ntr4un sat, situat mai *nspre r-s-rit) i se pare evi.ent c- sin1urul loc si1ur *n acest moment este o 6iseric-) L Te4ai 1*n.it 6ineM ntr4o 6iseric-M L !ine*n/eles) Ai spus c7iar tu, a.ineauri, c- .emonii ace+tia n4ar *n.r-5ni s- intre acolo) Iar criptele ce se sapsu6 altare s*nt la 0el ca oricare alt morm*nt) L Ei, 7ai.e, Lestat, .oar n4ai vrea s- ne o.i7nim c7iar .e.esu6tul altaruluiM L - surprin5i, mam-) i4am luat victime c7iar +i *n cate.rala NTtre4,ame) mi mai venise o i.ee) Am r-scolit *n cu0-rul lui a1nus +i am scos la iveal- .ou- +ira1uri .e m-t-nii, unul cu perle +i cel-lalt cu smaral.e) Ea s4a uitat la mine, pali.-, cu privirile r-t-cite) L #o0tim, ia asta, i4am spus, *ntin5*n.u4i +ira1ul cu smaral.e) Oine4l la tine) ,ac- se *nt*mpl- s- .-m peste ei, arat-4le crucea) Asta ar tre6ui s- *i pun- pe 0u1-) L ,ar ce are s- se *nt*mple .ac- nu vom 1-si un a.-post si1ur *n 6iseric-M L ,e un.e vrei s- +tiuM Ne vom *ntoarce aici +i vom ve.eaG Sim/eam cum 0rica se acumulea5- *n eaK a e5itat, privin. pe 0ereastr- la stelele ce *ncepuser- s- p-leasc-) I4am smuls +ira1ul +i l4am *n.esat *n 6u5unar, .up- care am s-rutat4o pe 6u5e) L Smaral.ele s*nt semnul vie/ii eterne, i4am spus) Re.evenise un 6-ie/an.ru, cu o6ra8ii +i 6u5ele *nro+ite .e sclipirile ultimelor v-p-i) L E a+a cum */i spuneam, a murmurat) Nu /i4e, *ntr4a.ev-r, team- .e nimic, nu4i a+aM L Ce importan/- are astaM Am ri.icat .in umeri, .up- care am luat4o .e 6ra/, con.uc*n.4o spre intrarea *n tunel) L Noi s*ntem cei care *i *nsp-im*nt-m pe to/i ceilal/i) S- nu ui/i asta)

CN, am intrat *n 1ra8., am .escoperit c- 6ietul 6-iat 0usese asasinat) Trupul lui 0r*nt 5-cea pe o 1r-ma.- .e paie, .e parc- un titan l4ar 0i aruncat c*t colo) Cea0a +i toat- partea .in spate a craniului erau s0-r*mate) ,in 6-taie .e 8oc, pentru el sau pentru mine, *l *m6r-caser- *ntr4un costum super6 .e cati0ea ro+ie) Cati0ea ro+ie) Cuvintele pe care ea le +optise *n momentul comiterii crimei) i4am *ntors privirile, sc*r6it) To/i caii .isp-ruser-) L Vor pl-ti pentru asta, am scr*+nit) Am apucat m*na lui 9a6rielle, .ar ea r-m-sese cu oc7ii /int- la s-rmanul mutilat, .e parc- acesta ar 0i 7ipnoti5at4 o) L i4e 0ri1, a +optit) Simt cum mi se 1olesc mem6rele .e puteri) Tre6uie s- mer1 acolo un.e e *ntuneric) Simt asta) Am tras4o .up- mine c*t am putut .e repe.e)

N CI ITIRUL .in sat nu era ascuns nici unul .intre mon+trii url-tori) ,e 0apt, nici nu m- a+teptasem s- 1-sesc vreunul) 9a6rielle nu mai era .e4acum *n stare s- m- a8ute cu s0aturile ei) Am t*r*t4o spre u+a scun.-, pe 0lancul 6isericii, pe care am .esc7is4o cu 0or/a, .ar 0-r- s- 0ac nici un 51omot) L i4e 0ri1) mi ar. oc7ii) Vreau la *ntuneric) n clipa *n care intram, *ns-, m4a oprit) L ,ac- au .reptate c- locul nostru nu e nici.ecum *n Casa ,omnuluiM L Toate astea4s scorneli +i 6aliverne) Nici m-car *nsu+i ,umne5eu nu e *n Casa ,omnului) L TaciG))) a 1emut) Am tras4o .up- mine prin sacristie p*n- la altar) +i ascunsese 0a/a *n m*ini, .up- care a ri.icat privirile .irect spre crucea .e .easupra ta6ernacolului) A l-sat apoi s- *i scape un /ip-t 1*tuit, +i +i4a 0erit oc7ii .in .irec/ia vitraliilor, ap-r*n.u4+i 0a/a, cu0un.*n.u4+i4o *n um-rul meu) #rimele ra5e ale soarelui, pe care eu nici nu le sim/isem, o ar.eau .e8aG Am luat4o *n 6ra/e, ca *n noaptea trecut-, +i am pornit *n c-utarea unei cripte) 4am *n.reptat spre altarul *nc7i4 nat S0intei =ecioare, ale c-rui inscrip/ii erau aproape +terse, *n1enunc7in., mi4am *n0ipt un17iile su6 o lespe.e lar1-

75

+i4am ri.icat4o, .escoperin. un morm*nt a.*nc *n care se a0la un sin1ur sicriu, putre.) Am tras4o pe 9a6rielle *n-untru, l*n1- mine, +i am tras la loc lespe.ea .e piatr-) ,omnea *ntunericul) Su6 ap-sarea .e1etelor mele, sicriul s4a s0-r*mat, ast0el *nc*t m4am tre5it /in*n. *n m*n- un craniu pr-0uit, m-cinat .e vreme) Sim/eam, *n .reptul pieptului, conturul celorlalte oase) 9a6rielle a o0tat, iar *n 1las i se citea *nc*ntarea) L ,a) ,eparte .e lumin-) L S*ntem *n si1uran/-, am +optit) Am .at la o parte osemintele, c*t am putut .e 6ine, *ncropin. un soi .e cui6 *n mi8locul a+c7iilor .e lemn +i a pra0ului care era prea vec7i ca s- mai p-stre5e vreun miros .e putre1ai omenesc) i4a tre6uit *ns- mai 6ine .e o or- ca s- pot a.ormi) Nu4mi puteam scoate .in minte ne0ericitul 1r-8.ar c-s-pit, l-sat s- 5ac- acolo, *n acele 7aine ro+ii super6e) ai v-5usem cFn.va 7aina aceea, .ar nu mai +tiam un.e) Era unul .intre costumele meleM l luaser- cumva .in turnM Nu, era imposi6il, n4ar 0i avut cum s- intre acolo) =-cuser- oare un costum i.entic cu unul .e4al meuM ,oar a+a, ca s-4+i 6at- 8oc .e mineM Nu, ar 0i 0ost 1reu .e cre5ut a+a ceva, .in partea acelor creaturi) i totu+i))) 7aina aceea))) Avea ceva anume)))

2 ,ESCBICN, oc7ii, am au5it c*ntecul cel mai .ulce, cel mai 0rumos, .in c*te au5isem vreo.at-) Cum mi se *nt*mpla.esea cu sunetele, acesta mi4a rea.us *n minte copil-ria, o noapte .e iarn-, c*n. co6or*sem, *ntrea1a 0amilie, la 6iserica .in sat pentru a privi, *n str-lucirea provenit- .e la sute .e lum*n-ri, *n par0umul persistent +i sen5ual .e t-m*ie, cum preotul con.ucea o procesiune, ri.ic*n. c*t putea .e sus o.-8.iile) i se p-rea c- reve.eam rotun8imea al6- a ostiei, .incolo .e sticla 1roas-, aureola .e aur +i pietre scumpe care o *ncon8ura +i, pe .easupra, praporii 6ro.a/i, purta/i cu ne*n.em*nare .e .oi copii .in cor, *nve+m*nta/i *n anterie .e .antel- al6-) Sutele .e 6inecuv*nt-ri la care asistasem .e atunci *mi *ntip-riser- *n memorie cuvintele vec7iului imn;

O Salutam Bostia Uuae caelipan.is ostium !ella premunt 6ostilia, ,a ro6ur, 0er au.lium L
ntins printre resturile co+ciu1ului s0-r*mat, su6 lespe.ea .e marmur- al6- a imensei 6iserici .e /ar-, sim/in.4o pe 9a6rielle al-turi, a1-/at- .e mine, pra.- *nc- somnului, am .evenit, *ncetul cu *ncetul, con+tient .e 0aptul c- .ea4 supra noastr- st-teau sute .e 0iin/e umane care tocmai c*ntau c*ntecul amintit) !iserica era plin- .e oameni) Nici nu putea 0i vor6a s- p-r-sim acest osuar 6lestemat *nainte ca ei s- 0i plecat) ,e 8ur *mpre8ur, *n *ntuneric, sim/eam creaturi vii mi+un*n.) N-rile mi se umpleau .e mirosul sc7eletului pe 8um-tate trans0ormat *n pul6ere, al p-m*ntului +i al umi.it-/ii) Eram 51ri6ulit .e 0ri1) *inile lui 9a6rielle erau /epene, ca ni+te oase, iar c7ipul p-rea al unei moarte) 4am str-.uit s- nu m- 1*n.esc la nimic +i s- r-m*n total nemi+cat) ,easupra mea respirau sute .e persoane) #oate c7iar o mie) ncepuser- s- c*nte un alt c*ntec) Ce are s- urme5eM m4am *ntre6at, tul6urat) LitaniaM !inecuv*ntareaM Nu era momentul potrivit pentru a r-m*ne inactiv) Tre6uia, cu orice pre/, s- ies .in 1aura asta) Ima1inea 7ainei ro+ii *mi st-ruia *n minte, *nso/it- .e un sentiment ine:plica6il al ur1en/ei +i .e un 0ul1er .e su0erin/-) ,eo.at-, 9a6rielle a .esc7is oc7ii) ,esi1ur, nu aveam cum s- o v-. *n 6e5na .es-v*r+it- ce ne *mpresura, .ar am sim/it4o) I4am sim/it mem6rele ce se tre5eau la via/-) Numai.ec*t, a *nlemnit .e 1roa5-) I4am .us m*na la 6u5e) L Taci, i4am +optit, .ar *i percepeam panica) 9ro5-viile nop/ii trecute *i reveneau *n amintireK +tia c- se a0la acum *ntr4un morm*nt su6 o lespe.e pe care cu 1reu ar 0i putut s- o ri.ice) C*ntecele pioase continuau s- se rosto1oleasc- pe .easupra noastr-; Tantum er1o Sacramentum, Veneremur cemui) L E o 6inecuv*ntare, a spus 9a6rielle, cu voce 1*tuit-) S4a str-.uit s- stea lini+tit-, .ar 0rica a 0ost *n cele .in urm- mai puternic- +i am 0ost nevoit s- o /in cu am6ele

76

m*ini) L Tre6uie s- ie+im .e4aici, Lestat, pentru numele lui ,umne5eu, sacramentul se a0l- pe altarG C6-t*n.u4se, 0-cea s- scr*+neasc- resturile sicriului, 0rec*n.u4le .e piatr-, +i am 0ost nevoit s- m- *ntin. c*t eram .e lun1 peste ea, ca s4o *mpie.ic s- se mi+te) L Nu te mi+ti .elocG Ai priceputM am morm-it) N4avem .e ales, tre6uie s- a+tept-m) ,ar panica ei punea, *ncetul cu *ncetul, st-p*nire +i pe mine) Sim/eam cum a+c7iile .e os se s0-r*mau su6 1enunc7ii mei, iar .u7oarea /es-turilor putre5ite m- su1ruma) Aveam impresia c- o putoare .e 1roap- comun- se strecura *n morm*ntul nostru +i +tiam c- nici unul nici cel-lalt n4o vom putea suporta) L Nu se poate) Nu mai putem r-m*ne aici) Tre6uie s- ies numai.ec*tG Sc*ncea) Lestat, nu mai suport) A pip-it pere/ii 1ropii, apoi lespe.ea .e .easupra noastr- +i a l-sat s-4i scape un 1eam-t .e teroare) C*n. a *ncetat c*ntecul, preotul a urcat treptele altarului, a luat o.-8.iile cu am6ele m*ini +i s4a *ntors spre cre.incio+ii s-i, ri.ic*n. *n sus ostia s0in/it-, 6inecuv*nt*n.u4i) 9a6rielle +tia, .esi1ur, toate aceste lucruri +i a *nceput s- se 56at- su6 povara mea, ca scoas- .in min/i) L !ine, 0oarte 6ine, ascult-4m-, acumG i4am +uierat cu voce sc-5ut-, *n/ele1*n. c- nu mai puteam s- o st-p*nesc) Vom ie+i a0ar-, a+a cum vrei, .ar vom ie+i ca .oi vampiri .emni .e acest nume, m4au5iM n 6iseric- se a0l- vreo mie .e oameni +i le vom tra1e sperietura vie/ii lor) Eu voi ri.ica lespe.ea +i ne vom *n-l/a am*n.oi .eo.at-, .*n. .in m*ini +i 0-c*n. mutrele cele mai 7i.oase .in tot repertoriul nostru) ncearc-, toto.at-, s- urli) Asta *i va 0ace s- .ea *napoi, *n loc s- se arunce asupra noastr-) Vom pro0ita .e spaima provocat- pentru a a8un1e la u+-) Incapa6il- s- *mi r-spun.-, *ncerca .e8a s- se ri.ice) mpin1*n. .in toate puterile lespe.ea, am s-rit a0ar- .in a.-postul nostru, 0lutur*n.u4mi mantia) Am ateri5at *n mi8locul corului puternic luminat, sco/*n. un r-cnet puternic) ntrea1a asisten/- s4a ri.icat *n picioare, sute .e 1uri s4au .esc7is pentru a scoate urlete .e spaim-) Cu un urlet *n1ro5itor, am apucat m*na lui 9a6rielle +i m4am repe5it .irect spre ei, s-rin. peste 6alustra.a care *ncon8ura altarul) 9a6rielle a scos, la r*n.ul ei, un 1eam-t lun1, ascu/it, *n vreme ce o tr-1eam .up- mine pe aleea central-) n 8urul nostru .omnea panicaK cre.incio+ii *+i luau *n 6ra/e copiii, urlau, se 5v*rcoleau) #or/ile 1rele erau .esc7ise spre cerul *ntunecat, iar v*ntul su0la *n ra0ale) mpin1*n.4o a0ar- pe 9a6rielle, m4am *ntors +i am scos un ultim r-cnet, ar-t*n.u4mi col/ii c-tre cre.incio+ii *nsp-im*nta/i) Apoi mi4am v*r*t m*na *n 6u5unar +i am aruncat pe marmura al6- o ploaie .e mone.e .e aur) L ,iavolul ne arunc- aurG a urlat cineva) Am traversat cimitirul cu iu/eala unor s-1e/i +i am luat4o peste c*mpuri) C*teva secun.e mai t*r5iu, ne a0lam *n p-.ure +i am sim/it *n n-ri mirosul 1ra8.urilor unei 1ospo.-rii) Am r-mas nemi+cat, concentr*n.u4+i *ntrea1a voin/- pentru a c7ema caii) n vreme ce aler1am *ntr4acolo, au5eam tunetul sur. provocat .e loviturile .e copite *n pere/ii .e lemn) Am s-rit peste un 1ar. viu .estul .e scun., cu 9a6rielle pe urmele mele, am smuls poarta .in 6alamale c7iar *n clipa *n care un arm-sar super6 ie+ea .in 6o:a lui +i i4am s-rit *n spinare) Ca .e o6icei, 9a6rielle st-tea *n 0a/a mea) i4am *n0ipt c-lc*iele *n 6urta animalului +i am luat4o la 1oan- spre su., *nspre p-.ure +i spre #aris)

' N VRE E ce ne *n.reptam spre ora+, m4am str-.uit s- concep un plan .e ac/iune, .ar nu prea +tiam ce aveam .e 0-cut) i4era imposi6il s- evit mon+trii) !-t-lia era inevita6il-) Situa/ia *n care eram sem-na .estul .e mult cu cea *n care m- a0lasem *n 5iua c*n. pornisem s- uci. lupii, 6a5*n.u4m- .oar pe 0urie +i voin/-) ,e4a6ia trecusem .e primele 0erme r-5le/ite .in ontmartre c*n. le4am au5it, vreme .e o cup-, murmurul con0u5, nociv ca un nor .e vapori otr-vitori) tiam am*n.oi c- tre6uie s- ne 7r-nim c*t .e repe.e puteam, ca s- 0im 1ata s-4i *n0runt-m) Am .esc-lecat l*n1- o 0erm-, am traversat liva.a, cu pa+i 0uri+a/i, ca ni+te lupi, c-tre poarta .in spate, +i4am 1-sit *n-untru un cuplu care mo/-ia *n 8urul unei vetre 1oale) S-tui, am ie+it apoi +i ne4am oprit pentru c*teva clipe s- privim cerul cenu+iu) Nici o mani0estare .in partea .u+manilor) ,oar nemi+carea, limpe5imea s*n1elui proasp-t +i amenin/area ploii str*nse *n norii .e .easupra capetelor noastre) I4am poruncit, pe t-cute, arm-sarului, s- se apropie) Apuc*n. 0r*iele, m4am *ntors c-tre 9a6rielle) L Nu v-. .ec*t o sin1ur- solu/ie, i4am spus) S- intr-m *n #aris +i s-4i *n0runt-m) ,ar p*n- *n clipa *n care se vor

77

7ot-r* s- se arate +i s- reia ostilit-/ile, am .e re5olvat c*teva pro6leme) Tre6uie s- m- 1*n.esc la Nic<i, tre6uie s-4i vor6esc lui Ro1et) L !a5aconiile astea nu mai au nici o importan/- acum, a protestat) i5eria .in morm*nt *i r-m-sese *ntip-rit- pe 7aine +i *nc*lcit- *n 6uclele4i 6lon.e) L N4am .e 1*n. s-4i las s-4mi strice planurile, am .eclarat) Ea a inspirat pro0un.) L i ai .e 1*n. s- le con.uci pe aceste creaturi p*n- la scumpul t-u .omn Ro1etM m4a *ntre6at) 9*n.ul mi s4a p-rut .e nesuportat) Am sim/it primele pic-turi .e ploaie +i un 0ior .e 0ri1 m4a str-6-tut, .e+i .e4a6ia m- *n.opasem cu s*n1e) L =oarte 6ine, am spus, n4am s- 0ac nimic at*ta vreme c*t nu4mi voi 0i *nc7eiat conturile cu ei) Am *nc-lecat +i i4am *ntins m*na *nso/itoarei mele) L R-ul ce /i se 0ace nu poate .ec*t s- te *nt-r*te, nu4i a+aM m4a *ntre6at, cercet*n.u4mi c7ipul) Orice /i4ar 0ace sau ar *ncerca s-4/i 0ac-, n4ar putea .ec*t s- te 0ac- mai puternicG L ,e .ata asta, tu e+ti cea care spune 6a5aconiiG Bai s- mer1emG L Lestat, a reluat, pe un ton 1rav) Baina *n care l4au *m6r-cat pe 6ietul 1r-8.ar, .up- ce l4au ucis))) Ai v-5ut4oM Nu /i s4a p-rut cunoscut- .e un.evaM !lestemata aceea .e 7ain- ro+ie))) L Eu am mai v-5ut4o, a continuat) Ceasuri *ntre1i am v-5ut4o, ve17in. la c-p-t*iul meu, la #aris) E a lui Nicolas) Am privit4o *n.elun1, .ar 0-r- s4o v-.) =uria care cre+tea *n mine era mut-) i avea s- r-m*n- aceea+i 0urie tur6at-, p*n- *n clipa *n care aveam s- 0iu pe .eplin convins c- tre6uia s- se trans0orme *n .urere) Au 0ost ultimele4mi 1*n.uri) Apoi am *ncetat a mai 1*n.i) Con0u5, sim/eam c- ea *nc- nu *n/ele1ea c*t .e violente pot 0i pasiunile noastre, cum ne parali5au c*n. ne loveau) Am vrut s- vor6esc, .ar 6u5ele4mi pecetluite nu au scos nici un sunet) L Nu cre. c- l4au ucis, Lestat) A+ 0i vrut s4o *ntre6; ,e ce spui asta, .ar nu eram *n stare s4o 0ac) L Cre. c- e viu +i c- e pri5onierul lor) Alt0el, am 0i 1-sit ca.avrul lui +i nu pe cel al s-rmanului i.iot) L #oate c- .a, poate c- nu) Aceste cuvinte le4am pronun/at cu un e0ort .eose6it) L Baina se voia a 0i un mesa8) Era mai mult .ec*t puteam suporta) L Am s- *i provocG am stri1at) N4ai pre0era s- te *ntorci *n turnM ,ac- voi .a 1re+))) L Nici nu *ncape4n .iscu/ie s- te p-r-sesc, a replicat) C",EA o ploaie .eas- c*n. am trecut pe 6oulevar. .u Temple) #ava8ul u. re0lecta lumina) 9*n.urile mi se cristali5aser- *n strate1ii /in*n. mai .e1ra6- .e instinct .ec*t .e ra/iune) Nu 0usesem nicio.at- mai pre1-tit .e luptca atunci) C*/i erauM Ce voiau, .e 0apt, .e la noiM S- ne capture5e +i s- ne .istru1- sau s- ne *nsp-im*nte pentru a ne alun1aM Erau *ntre6-rile ce m- torturau) Am 0ost silit s-4mi ast*mp-r 0uria, s-4mi amintesc c*t erau .e copil-ro+i, .e supersti/io+i, c- erau u+or .e p-c-lit +i .e speriat) n apropiere .e Notre ,ame, i4am au5it nu .eparte .e noiK am perceput vi6ra/ia ca pe un 0ul1er ar1intiu care a .isp-rut c*t ai clipi .in oc7i) 9a6rielle a .evenit mai atent-, +i i4am sim/it m*na st*n1- cuprin5*n.u4mi *nc7eietura) ,reapta +i4o /inea pe m*nerul s-6iei) Tocmai p-trunseser-m pe o str-.u/- *ntortoc7eat-, care +erpuia *n *ntuneric, +i .oar tropotul copitelor calului nostru mai tul6ura t-cerea) n aceea+i clip-, i4am v-5ut) 9a6rielle s4a lipit .e mine, iar eu mi4am *n17i/it /ip-tul ascu/it, care ar 0i putut p-rea un semn .e 0ric-) ,eparte, .easupra capetelor noastre, .e 0iecare parte a str-5ii *n1uste, c7ipurile lor pali.e se .eta+au pe stre+inile caselor, lucin. sla6, *n contrast cu cerul amenin/-tor +i cu aversele t-cute ale ploii ar1intii) i4am *n.emnat calul s4o porneasc- *n 1alop +i i4am v-5ut acolo, sus, lu*n.4o la 1oan- ca ni+te +o6olani) 9lasurile lor sc7eunau at*t .e *ncet, *nc*t urec7ea unui muritor n4ar 0i 0ost *n stare s- *i au.-) 9a6rielle +i4a *n-6u+it un /ip-t, v-5*n.u4le 6ra/ele +i picioarele at*t .e al6e, .e5velite, cum se l-sau s- lunece *n 8os, .e4a lun1ul 5i.urilor, pentru a ne ie+i *n *nt*mpinare) n urma noastr-, au5eam trop-itul *n0un.at al t-lpilor pe cal.ar*m) L ,rept *nainteG am stri1at, sco/*n. sa6ia +i con.uc*n.u4mi calul *n plin, spre .ou- .intre siluetele 5.ren/-roase care ni se a+e5aser- *n cale) La o parte, creaturi 6lestemateG I4am au5it, url*n., strivi/i, su6 noi) ,eslu+eam *n 0u1- 0e/e *nne6uniteK cei .e .easupra au .isp-rut, urm-ritorii au *nceput s- .ea semne .e o6oseal-,

78

ast0el *nc*t ne4am continuat 1oana) ,istan/a .intre noi +i atacatorii no+tri sporea *ntruna +i, *n cele .in urm-, am nimerit *n pia/a .in 0a/a 6isericii, sin1uri) Ei s4au 1rupat *ntr4una .in mar1inile pie/ei) Am reu+it s- le citesc 0oarte clar 1*n.urile; unul .intre ei ar 0i vrut s- +tie c*t .e mari ne erau puterile, iar altul insista s- continue urm-rirea, .orin. sa0le .e ce tre6uia s- se team- .e noi) Se pare c-, *n acel moment, o 0or/- oarecare a emanat .inspre 9a6rielle, c-ci s4au .at *napoi atunci c*n. ea +i4a *ntors privirile c-tre ei, *ncle+t*n.u4+i m*na pe m*nerul sa6iei) L Opre+te4te +i *n0runt-4iG mi4a spus, *n +oapt-) S*nt *nsp-im*nta/i) Apoi am au5it4o *n8ur*n. printre .in/i) Ie+in. .in um6ra Casei ,omnului, al/i +ase .emoni se av*ntaser- c-tre noi, cu trupurile lor sc7eletice a6ia ascunse .e 5.ren/e, cu pletele *n v*nt, sco/*n. urlete *n0ior-toare) i *ncura8au pe ceilal/i) Reaua voin/- sporea *n 8urul nostru) Calul a ca6rat, era c*t pe ce s- c-.em) Ei *i .-.eau porunci contrare alor mele) Apuc*n.4o .e mi8loc pe 9a6rielle, am .esc-lecat +i am luat4o la 0u1- c-tre por/ile cate.ralei NTtre4,ame) Un vacarm *n0ior-tor, cu accente 6at8ocoritoare, mi4a a8uns la urec7i; stri1-te, 1emete, amenin/-ri) L Nu ve/i *n.r-5ni, nu ve/i *n.r-5niG Inten/iile lor tic-loase ne4au lovit precum c-l.ura unui cuptor *ncins, *n vreme ce porneau pe urmele noastreK m*inile lor *ncercau s-4mi apuce v*r0ul s-6iei sau 7aina) Aveam s- m- convin1 .ac- 8u.ecasem sau nu corect, .e *n.at- ce aveam s- a8un1em *n cate.ral-) Am 0-cut un ultim e0ort, *mpin1*n.4o pe 9a6rielle *nainte, ast0el *nc*t ne4am strecurat *mpreun- pe poarta s0*ntului e.i0iciu, trec*n. pra1ul +i pr-6u+in.u4ne pe lespe5ile .e marmur- .in interior) A urmat o serie .e urlete, mai *nsp-im*nt-toare ca nicio.at-, apoi o t-cere .e moarte, .e parc- *ntrea1a 7ait- ar 0i 0ost lovit- .e tr-5net) 4am ri.icat pe .at-, r*5*n. 0oarte tare, .ar n4aveam .e 1*n. s- r-m*n l*n1- intrare pentru a4i asculta) 9a6rielle a s-rit +i ea *n picioare +i m4a tras spre interiorul *ntunecat al naosului, p*n- l*n1- lum*n-rile mari .e l*n1- altar) Am 1-sit un col/i+or mai *ntunecos, pustiu, l*n1- o capel- micu/- +i am c-5ut am*n.oi *n 1enunc7i) L E:act precum lupii aceia 6lestema/iG Ne a+teptau) L SsstG Taci m-car o vreme, mi4a +optit, a1-/*n.u4se .e 7aina mea) Alt0el, simt c- inima mea nemuritoare are sse 0ac- /-n.-riG

& ,U#" un timp .estul .e *n.elun1at, am sim/it4o *ncor.*n.u4se) #rivea spre intrare) L Nu te 1*n.i la Nicolas, a 5is) Ei a+teapt- +i ascult-) Au. tot ceea ce 1*n.im) L ,ar eiM La ce se 1*n.escM I4am sim/it concentrarea ma:im-) Am str*ns4o la piept, cu privirile *n.reptate spre ra5a .e lumin- ar1intie ce r-56-tea prin cr-p-tura .e la intrare) Acum *i au5eam +i eu, mereu aceea+i vi6ra/ie) 4am sim/it .eo.at- cuprins .e un sentiment imens .e *mp-care, aproape sen5ual prin 0or/a lui) i se p-rea c- ar tre6ui s- ce.e5, c- era o prostie *nc-p-/*narea .e a mai opune re5isten/-) Totul avea s- se re5olve .ac- acceptam sne pre.-m) Nu aveau s-4l uci.- pe Nicolas, care se a0la *n puterea lor) L4am v-5ut *n m*inile lor, l4am au5it url*n., *n vreme ce *i smul1eau 6ra/ele) i4am *n-6u+it stri1-tul cu m*na, pentru a nu atra1e aten/ia muritorilor ce ne *ncon8urau) 9a6rielle +i4a pus .e1etul pe 6u5ele mele) L Nu e .ec*t o amenin/are, pe care n4au pus4o *n aplicare, mi4a +optit) Nu te mai 1*n.i la asta) L ,eci e *nc- *n via/-M L Se pare c- asta *ncearc- s- ne spun-) Ascult-G ,in nou sentimentul .e *mp-care, acea invita/ie L c-ci a+a ceva se .orea a 0i L .e a ne al-tura lor, acea voce care p-rea c- spune; Ie+i/i .in 6iseric-, pre.a/i4v-, n4o s- v- 0acem nici un r-u) 4am ri.icat, *ntorc*n.u4m- spre u+-) 9a6rielle m4a imitat, *n1ri8orat-) i se p-rea c- nici nu *n.r-5ne+te s-4mi vor6easc-) in/i/i, le4am spus) Nu ave/i nici o putere asupra noastr-G S0i.area se strecura prin u+a *ntre.esc7is-) S- ne pre.-mM ,e ce am 0ace4oM Aici, *n 6iseric-, s*ntem *n si1uran/-K ne putem ascun.e *n mormintele su6p-m*ntene, ne putem a.-pa .in 1ruma5ul cre.incio+ilor, 0-r- s-4i uci.em, cu atFta 1ri8-, *nc*t nimeni nu ne4ar .escoperi )Ce ve/i 0ace atunci voi, care nu pute/i trece .e poart-M i, la urma urmei, pot eu s- 0iu si1ur c- *l ave/i *ntr4a.ev-r pe NicolasM

79

A.uce/i4l *n pra1, vreau s-4l v-.) n mintea lui 9a6rielle .omnea 7aosul) Acum m- privea nelini+tit-, 0-r- s-4+i .ea seama ce spuneam, .ar pe ei *i au5ea limpe.e, spre .eose6ire .e mine, c*n. le transmiteam mesa8ul) Emana/ia lor era acum mai sla6-, .ar nu *ncetase) Continuau s- ne propun- un armisti/iuK vor6eau c7iar .e e:ta5 +i reunire) +i re1-siser- sen5ualitatea +i 0rumuse/ea) L S*nte/i cu to/ii ni+te tic-lo+i mi5era6ili, am o0tat, *n.ea8uns .e tare, pentru a m- 0ace au5it .e 9a6rielle) Ar-ta/i4mi4l pe Nicolas) Vi6ra/ia a .evenit mai stri.ent-, .u6lat- .e o t-cere a.*nc-, .e parc- nu mai r-m-seser- .ec*t una sau .ou- voci) 9a6rielle s4a *ncruntat) ,intr4o .at- s4a 0-cut t-cere) A0ar-, *n 0a/a 6isericii, nu se mai a0lau acum .ec*t muritori, lupt*n. *mpotriva v*ntului .e5l-n/uit) N4a+ 0i cre5ut c- se vor retra1e) Cum *l mai puteam salva acum pe Nic<iM 4a cuprins o6oseala, eram *ntr4o stare cumplit- .e iritare) Ri.icol, mi4am spus, eu nu .isper nicio.at-G Lupt p*nla cap-t, in.i0erent .e consecin/e) ntot.eauna) L4am rev-5ut pe a1nus s-rin. *n 0l-c-ri, cu c7ipul sc7imonosit .e o 1rimas- 7i.oas-, *nainte ca v*lv-taia s- *l *n17it-) Aceea s- 0i 0ost .isperareaM 9*n.ul m4a *n1ro5it, m4a parali5at, a+a cum mi se *nt*mplase c*n. asistasem la actul *n sine) Aveam ciu.ata impresie c- mi se vor6ea .espre a1nus, c- acesta 0usese motivul pentru care m- 1*n.isem la elG L Nu asculta, i4am spus lui 9a6rielle) Se 8oac- cu 1*n.urile noastre) ,ar oc7ii mei, a/inti/i pe .easupra capului ei, spre intrare, au v-5ut ap-r*n. o 0orm- scun.-) Era silueta unui 6-iat t*n-r, nu cea a unui 6-r6at) i4a+ 0i .orit ca acela s- 0i 0ost Nicolas, .ar mi4am .at cur*n. seama c- nu putea s- 0ie el) Silueta aceea era mai scun.- +i mai lat- *n umeri) Creatura aceea nu era uman-) Nu purta un costum contemporan, ci o tunic- 1ra/ioas-, str*ns- *n talie cu un 6r*u, *n picioare avea *nc-l/-ri care *i *m6r-cau strimt 0orma per0ect- a piciorului) *necile lar1i *i at*rnau pe l*n1- trup) Costumul era la 0el cu al lui a1nus) Cel care *l purta era *ns- un copilan.ru) Avea plete 6uclate +i *nainta, cu spatele .rept, *n lumina ar1intie a 6isericii) A +ov-it vreme .e o clip-, p-r*n. c- a.mira 6ol/ile *nalte) Apoi a traversat naosul *nspre noi) #-+ea pe lespe5i 0-r- s- scoat- nici un sunet) n lumina can.elelor, am v-5ut c- tunica lui .e cati0ea nea1r-, o.inioar- super6-, era acum roas- .e timp +i *m6i6at- cu mur.-rie) C7ipul *i era .e un al6 str-lucitor, .e o per0ec/iune rar-) Un Cupi.on pictat .e Carava11io, se.uc-tor +i eteric toto.at-) #-rul *i era aca8u, iar oc7ii ne1ri, *ntuneca/i) Am cuprins4o *n 6ra/e pe 9a6rielle, surprins, mai presus .e orice, .e 0elul *n care ne privea aceast- creatur-) A stu.iat, atent, 0iecare .etaliu al nostru, apoi a *ntins m*na parc- m*n1*in. piatra micului altar) L4a privit /int-, a e:aminat cruci0i:ul, icoanele, apoi +i4a *ntors iar privirile spre noi) Se a0la la numai c*/iva pa+i .e noi +i e:presia lui .e o 6l*n.e/e .o8enitoare s4a mo.i0icat su6lim) Vocea pe care o mai au5isem a i5vor*t .in aceast- creatur-, cer*n.u4ne *nc- o .at- s- ce.-m, s- ne pre.-m) Noi trei eram 0-cu/i pentru a ne iu6i) Soma/ia sa, e:primat- *n locul *n care ne a0lam, avea ceva naiv *n ea) 4am opus .in instinct) Am sim/it cum oc7ii4mi .evin opaci, .e parc- mi4ar 0i 0ost 5i.ite 0erestrele 1*n.irii) Totu+i, un elan ire5isti6il m- atr-1ea spre el, *mi .oream mai mult .ec*t orice altceva s- *l urme5 +i s- m- las con.us .e el) #entru mine, constituia un mister la 0el .e mare precum a1nus) ai mult c7iar, era 0rumos, .e o 0rumuse/e ine0a6il-, +i p-rea c- pose.- o comple:itate +i o pro0un5ime in0init-, pe care nu le .eslu+isem la a1nus) - ap-sa an1oasa vie/ii mele nemuritoare) i4a spus; Vino la mine, c-ci .oar eu +i semenii mei putem pune cap-t sin1ur-t-/ii tale) Cuvintele sale au 0-cut s- r-6u0neasc- *n mine o triste/e ce nu putuse p*n- atunci s- 0ie e:primat-) Am sim/it un no. *n 1*t, un no. mic +i ri1i., acolo un.e ar 0i tre6uit s- mi se 0orme5e vocea) ,ar am re5istat) Nu s*nt sin1ur, s*ntem .oi, i4am r-spuns, str*n1*n. m*na lui 9a6rielle) Apoi l4am *ntre6at; Un.e e NicolasM +i m4am a1-/at .e *ntre6area aceasta, 0-r- s- mai v-., 0-r- s- mai au. nimic) El +i4a ume5it 6u5ele, ca un om .e r*n.) n t-cere, s4a apropiat .e noi +i ne4a privit pe 0iecare *n parte) Apoi, cu o voce omeneasc-, a spus; L a1nus) Intona/ia era neutr-, m*n1*ietoare) S4a aruncat *n 0l-c-ri, a+a cum ai spusM L N4am spus asta, i4am r-spuns) Accentul omenesc al propriului meu 1las m4a surprins) tiam c- vor6ea .e 1*n.urile mele .e a.ineauri) E a.ev-rat, am continuat) S4a aruncat *n 0l-c-ri) La urma urmei, .e ce n4a+ 0i r-spuns sincer celor care m- *ntre6auM Am *ncercat s- p-trun. *n mintea lui, .ar, .*n.u4+i seama .e inten/iile mele, mi4a transmis c*teva ima1ini at*t .e ciu.ate, *nc*t am 0ost 1ata s- scot un /ip-t .e surprin.ere) Ce am v-5ut, oare, *n acea str-0ul1erare care a .urat o clip-M

80

Ba6ar nu am) Un soi .e para.is *n care vampirii 6eau seva 0lorilor 1rele .e s*n1e care at*rnau .in copaci) 4a cuprins un val .e sc*r6-) Aveam impresia c- se strecurase *n visele mele secrete, ca un .u7 r-u) A *ncetat 6rusc, lovit .e .e51ustul meu) Nu4mi prev-5use reac/ia) Nu prev-5use o atare))) O atare 0or/-M ,a, +i p-rea s- *mi transmit- acest lucru aproape cu polite/e) Am r-spuns curtoa5iei sale trasmi/*n.u4i ima1inea s-lii .in turn *n care st-tusem cu a1nus) i4am amintit cuvintele acestuia *nainte s- sar- *n 0l-c-ri) I4am .e5v-luit totul) A *ncuviin/at +i, a0l*n. care 0useser- ultimele cuvinte ale lui a1nus, e:presia .e pe c7ipul lui s4a sc7im6at) ,ar nu mi4a .e5v-luit nimic .espre el *nsu+i) ,impotriv-, spre surprin.erea mea, s4a *ntors +i a privit spre altarul cel mare) A trecut pe l*n1- noi, *ntorc*n.u4ne spatele, ca +i cum n4ar 0i avut .e ce s- se team-, .e parc- ne4ar 0i uitat) A *naintat spre culoarul central, .ar mersul lui nu avea nimic omenesc) Trecea at*t .e repe.e .intr4un col/ um6rit *n altul, *nc*t p-rea c- .ispare +i reapare succesiv) Nu4l ve.eam nicio.at- *n plin- lumin- +i era .e a8uns ca vreunul .intre cre.incio+ii care *+i ve.eau .e ale lor *n cate.ral- s- *ntoarc- privirile .up- el, ca s- se 0ac- pe .at- nev-5ut) n.em*narea lui, c-ci alt0el nu a+ putea4o numi, m4a *nc*ntat) Curios s- v-. .ac- eram *n stare s- 0ac +i eu la 0el, l4 am urmat *nspre lo8a corului) Ne4a urmat +i 9a6rielle 0-r- s- 0ac- nici un 51omot) Era c7iar mai u+or .ec*t cre5usem, *ns-, cu toate acestea, vi5itatorul nostru a 0ost *n c7ip v-.it surprins s- ne 1-seasc- al-turi .e el) ,escoperirea uimirii sale, mi4a revelat marea lui sl-6iciune, or1oliul) Se sim/ea umilit .e 0aptul c- reu+isem s-4l urm-rim cu at*ta u+urin/-, ascun5*n.u4i total 1*n.urile noastre) ai mult c7iar, c*n. a *n/eles c- *i percepusem or1oliul, printr4o revela/ie 0ul1urant-, 0uria lui s4a .u6lat) 9a6rielle a scos un mic sunet .ispre/uitor) Vreme .e o clip-, oc7ii lui i4au a.resat un 0ul1er vi6rant, o comunicare .in care eu eram e:clus) #-rea perple:) Toto.at-, c-5use pra.- unei lupte interioare mai 0eroce, pe care am *ncercat s- o *n/ele1) Contempla altarul, cre.incio+ii .in 6iseric-, e0i1iile atotputernicului +i ale S0intei =ecioare) #-rea un t*n-r 5euK lumina se 8uca pe al6ea/a aspr- a c7ipului s-u inocent) i4a petrecut 6ra/ul pe .up- mi8locul meu, pe su6 mantia pe care o purtam) Atin1erea lui era at*t .e stranie, .e 6l*n.- +i .e se.uc-toare, iar 0rumuse/ea lui .e un 0armec at*t .e aparte, *nc*t nu m4am .at *napoi) i4a pus cel-lalt 6ra/ pe .up- mi8locul lui 9a6rielle) i se p-rea c- a.miram .oi *n1eri, unul l*n1- altul) Tre6uie s- veni/i, a 5is) L ,e ce am 0ace4oM i *ncotroM a *ntre6at 9a6rielle) Am sim/it o ap-sare cumplit-) A *ncercat s- m- urneasc- *mpotriva voin/ei mele) Nu a reu+it *ns-) 9a6rielle s4a *ncruntat, *ntorc*n.u4se spre el) A 0ost .in nou stupe0iat, scos .in min/i +i .eloc *n stare s- ne ascun.- acest lucru) A+a.ar, ne su6estimase at*t 0or/a 0i5ic-, c*t +i cea mintal-) Interesant) L Tre6uie s- plec-m, ne4a spus, .es0-+ur*n.u4+i *ntrea1a putere a voin/ei, pe care o percepeam *ns- prea limpe.e, pentru a m- l-sa prins *n capcan-) Ie+i/i a0ar-, a.ep/ii mei n4au s- v- 0ac- nici un r-u) L Ne min/i, i4am replicat) Oi4ai *mpr-+tiat a.ep/ii +i ai vrea s- ie+im *nainte ca ei s- se *ntoarc- +i s- te va.ie+in. .in 6iseric-) i4am pus m*na pe pieptul lui +i am *ncercat s- *l *mpin1) #-rea la 0el .e puternic ca +i a1nus) Am re0u5at s- mlas impresionat) L ,e ce vrei ca ei s- va.- astaM am +optit, scrut*n.u4l) n el s4a pro.us atunci o sc7im6are atroce, i56itoare) Aspectul lui an1elic s4a risipit, oc7ii i s4au m-rit, iar 1ura i s4a sc7imonosit, consternat-) ntre1 trupul lui a .evenit .i0orm +i s4ar 0i 5is c- *ncerca .in r-sputeri s- nu scr*+neasc.in .in/i +i s- nu *+i *ncle+te5e pumnii) 9a6rielle s4a .at la o parte) Am *nceput s- r*.) Nu era *ntocmai ceea ce *mi .oream s- 0ac, .ar nu m4am putut a6/ine) Era ceva *n0ior-tor +i teri6il .e cara17ios toto.at-) Ilu5ia, .ac- 0usese o ilu5ie, a *ncetat pe .at-, iar el a re.evenit ceea ce 0usese *nainte) Am v-5ut reap-r*n. e:presia su6lim- .e mai *nainte) Un val constant .e 1*n.uri mi4a .at .e *n/eles c- eram in0init mai puternic .ec*t 6-nuise el) Cu toate acestea, ceilal/i s4ar 0i speriat, v-5*n.u4l ie+in. .in 6iseric-, .eci tre6uia s- ie+im *nainte .e *ntoarcerea lor) L Iar-+i minciuni, mi4a +optit 9a6rielle) tiam acum c- m*n.ria lui nu era *n stare s- ierte) ,umne5eu s- *l ai6- *n pa5- pe Nicolas, .ac- nu reu+eam s.ucem .e nas aceast- creatur-) ntorc*n.u4i spatele, am luat4o .e m*n- pe 9a6rielle +i am apucat4o pe culoarul central *n .irec/ia u+ilor .e la in4 trare) Tovar-+a mea, pali.- +i *ncor.at-, mi4a a.resat o privire *ntre6-toare) L R-6.are, i4am +optit) 4am *ntors, pentru a4l privi pe a.versarul nostru, care r-m-sese pe loc, l*n1- altar) i s4a p-rut ori6il,

81

respin1-tor, ca un stri1oi 7i.os) A8un1*n. *n vesti6ul, i4am somat pe t-cute, .in toate puterile mele, pe ceilal/i .emoni, s- se *ntoarc-) Le4am spus c-, .ac- voiau, puteau s- intre c7iar +i *n 6iseric-K n4aveau s- p-/easc- nimic) nsu+i +e0ul lor se a0la acum, viu +i nev-t-mat, l*n1- altarul cel mare) 9a6rielle +i4a unit voin/a cu a mea +i am repetat 0ra5ele la unison) L4am sim/it, .eo.at-, repe5in.u4se spre noi, apoi a .isp-rut) S4a materiali5at .intr4o .at- al-turi .e mine +i m4a apucat .e 6ra/e, trimi/*n.4o .e4a rosto1olul pe 9a6rielle) A *ncercat s- m- ri.ice ca s- m- poat- a5v*rli a0ar-, pe u+a .esc7is-) ,ar m4am luptat cu el) A1-/*n.u4m- cu .isperare .e amintirea lui a1nus +i .e 0elul ciu.at *n care se mi+ca acesta, asemeni a.versarului meu, l4am aruncat c*t am putut .e .eparte, prin aer) A c-5ut +i s4a lovit .e un 5i.) uritorii au *nceput s- se a1ite) Ve.eau mi+c-ri con0u5e +i au5eau 51omote stranii) ,ar creatura .isp-ruse, iar eu +i 9a6rielle nu ne .eose6eam prin nimic .e ceilal/i tineri care se ru1au *n um6ra 6isericii) Inamicul nostru +i4a 0-cut .in nou apari/ia, arunc*n.u4se *nspre mine ca o s-1eat-) Am 0-cut un pas lateral) A tre4 cut pe l*n1- mine +i s4a repe5it *nainte, pr-6u+in.u4se pe lespe5ile par.oselii, la vreo .ou-5eci .e picioare .istan/-) A ri.icat spre mine .oi oc7i plini .e o teroare respectuoas-) #-rul lui lun1, 6uclat, .e culoare aca8u, at*rna, 56urlit) n contrast cu .ulcea nevinov-/ie a 0i1urii sale, voin/a lui poruncitoare se pr-v-lea asupra mea, *ncerc*n. s- m- convin1c- eram o creatur- sla6-, imper0ect- +i proast-, c- a.ep/ii lui aveau s- m- 0ac- 6uc-/ele .e cum aveau s- soseasc- +i aveau s- *l pr-8easc- pe iu6itul meu muritor la 0oc mic, l-s*n.u4l s- se perpeleasc- *n c7inuri 1roa5nice) Am r*s pe *n0un.ate) #-rea o secven/- .in acele 1rote+ti 6-t-lii .in come.ia .ellDarte) 9a6rielle ne privea pe r*n., 0-r- s- scoat- o vor6-) i4am trimis .in nou mesa8ul c-tre restul trupei, iar .e ast- .at-, i4am au5it r-spun5*n., *ntre6*n. la r*n.ul lor) L Intra/i *n 6iseric-, m4am *nc-p-/*nat s- repet) e0ul lor s4a ri.icat +i s4a repe5it la mine, ne6un .e 0urie) 9a6rielle +i cu mine l4am prins *n aceea+i clip- +i l4am imo6ili5at) Vreme .e un moment *nsp-im*nt-tor, .ar, .in 0ericire, scurt, a *ncercat s-4+i *n0i1- col/ii *n 1*tul meu, 7ol6*n.u4+i oc7ii) L4am trimis .in nou .e4a 6er6eleacul) Apoi s4a 0-cut nev-5ut) Ceilal/i se apropiau) L e0ul vostru e aici, *n cate.ral-, veni/i s-4l ve.e/iG am reluat eu) Oricare .intre voi poate intra) Nu e:ist- nici o prime8.ieG Am au5it4o pe 9a6rielle /ip*n., *n c7ip .e avertisment) #rea t*r5iu) A ap-rut ca .in p-m*nt, c7iar *n 0a/a mea, +i m4 a lovit *n 0alc-) i4am pier.ut ec7ili6rul +i, *nainte s- am timp s- mi4l recap-t, m4a *mpins, cu un 6r*nci violent, a0ar-, prin u+a *ntre.esc7is-, pe cal.ar*mul pie/ei)

#ARTEA A #ATRA CO#III NTUNERICULUI

% NU VE,EA .ec*t ploaia, .ar *i au5eam *mpre8urul meu) ai ales pe el, poruncin.) L "+tia .oi n4au nici o putere, le4a spus, e:prim*n.u4se prin 1*n.uri .e o simplitate ciu.at-, .e parc- s4ar 0i a.resat unor copii ai str-5ii) #une/i m*na pe eiG L Lestat, a6an.onea5- luptaG mi4a stri1at 9a6rielle) N4are nici un rost s- o mai prelun1im) tiam c- avea .reptate, .ar nu ce.asem nicio.at- *n 0a/a nim-nui) Tr-1*n.4o .up- mine, am luat4o la 0u1- spre po.) 9oneam prin 0or0ota .e oameni +i tr-suri, .ar ceilal/i c*+ti1au teren, aler1*n. at*t .e repe.e, *nc*t un oc7i .e muritor .e a6ia i4ar 0i putut .istin1e) Acum nu se mai temeau .e noi) V*n-toarea s4a s0*r+it pe str-.u/ele *n1uste .e pe malul .rept) Am v-5ut ap-r*n. .e peste tot c7ipuri pali.e, .e 7eruvimi .ia6olici +i, c*n. am *ncercat s-4mi scot spa.a, 5eci .e m*ini m4au imo6ili5at) N4am l-sat s-4mi scape arma, .ar nu i4am putut *mpie.ica s- m- ri.ice *n 6ra/e +i nici s- o prin.-, *n acela+i 0el, +i pe 9a6rielle)

82

O v*lv-taie .e ima1ini atroce m4a in0ormat c- ne .uceau spre Cimitirul Inocen/ilor, a0lat un.eva pe4aproape) C-ream .e4acum str-lucirea 0ocurilor care ar.eau *n 0iecare noapte *n .u7oarea 1ropilor comune, ale c-ror miasme 1re/oase ar 0i tre6uit s- le *mpr-+tie) A1-/at .e 1*tul lui 9a6rielle, am urlat c- nu puteam s- suport mirosul .e putre1ai, .ar ei continuau s- ne poarte, iute, prin 6e5na 0-r- s0*r+it) Cur*n., am .ep-+it 1rila8ul intr-rii +i am trecut .e 1aleriile .e marmur- al6-) L irosul -sta ar tre6ui s- v- .e51uste +i pe voi, am urlat, 5v*rcolin.u4m-) ,e ce tr-i/i printre mor/i, .e vreme ce v- 7r-ni/i cu s*n1ele celor viiM Repulsia pe care mi4o st*rnise cimitirul era at*t .e mare, *nc*t mai c- m- *mpie.ica s- vor6esc +i c7iar s- lupt) Eram *mpresura/i .e ca.avre *n curs .e .escompunere) n vreme ce ne *n.reptam spre cap-tul cel mai *ntunecat al cimitirului, urm*n. a p-trun.e *ntr4o cript- imens-, mi4 am .at seama c- .u7oarea nu le pl-cea nici lor) Totu+i, *+i .esc7i.eau 1urile +i pl-m*nii *n 0a/a ei, .e parc- ar 0i vrut so .evore5e) L*n1- mine, 9a6rielle tremura) Trec*n. .e *nc- un 1rila8, ne4am a0un.at su6 p-m*nt, pe ni+te trepte .e p-m*nt 6-t-torit, luminate sla6, cu tor/e) ,u7oarea sporea, p-r*n. c- i5vor-+te .in pere/i, *ntorc*n.u4mi capul, am vomat un 0iricel su6/ire .e s*n1e staco8iu) L Cum pute/i s- tr-i/i printre morminteM am reluat 0urios) ,e ce v- supune/i voi *n+iv-, .e 6un- voie, la c7inurile ia.uluiM L Lini+teG a +uierat c-tre mine un vampir40emel-, ai c-rei oc7i str-luceau, ne1ri, .e su6 o claie .e p-r .emn- .e o vr-8itoare) !las0ematoruleG #ro0anator 6lestematG L Nu4l l-sa pe .iavol s- se 8oace cu tine, 0rumoasoG am ironi5at4o) - *n.oiesc c- se poart- mai 6ine cu tine .ec*t AtotputerniculG A r*s) ai 6ine 5is, a i56ucnit *n r*s, .ar s4a oprit ime.iat, .e parc- ar 0i 0-cut ceva nepermis) =rumoas- *nt*lnire .e 0amilie ni se pre1-teaG Ne4am cu0un.at tot mai a.*nc *n m-runtaiele p-m*ntului) Lumina p*lp*in.- a tor/elor, lip-itul picioarelor 1oale, 5.ren/ele respin1-toare atin1*n.u4mi 0a/a) Am 5-rit un craniu care r*n8ea, apoi *nc- unul, o 1r-ma.- *ntrea1-, *ntr4o 0iri.- s-pat- *n 5i.) Am *ncercat s- scap, .ar vampirii m4au apucat +i mai str*ns) Spectacolul crunt al mumiilor a1-/ate pe 5i.uri, *n 7ainele lor putre5ite, mi4a atras aten/ia) L Toate acestea s*nt sc*r6oaseG am stri1at, scr*+nin. .in .in/i) Co6or*rea se s0*r+ise, iar acum traversam ni+te catacom6e vaste) n .ep-rtare au5eam 6u6uitul *n0un.at +i rapi. al unor to6e, iar .rept *nainte am 5-rit str-lucirea unor 0-clii) Corul unor 1emete lu1u6re se suprapunea peste alte /ipete, *n.ep-rtate, .ar .e o triste/e in0init-) ,eo.at- am sim/it o sen5a/ie nou-) Am +tiut c- *n apropiere se a0la un muritor) Era NicolasK era *n via/- +i *l au5eam, percepeam curentul cal. +i vulnera6il al 1*n.urilor sale, amestec*n.u4se cu par0umul lui) intea lui .e5orientat- era pra.- unor 0r-m*nt-ri) Nu4mi .-.eam seama .ac- +i 9a6rielle *l sim/ise) =-r- nici un avertisment preala6il, am 0ost tr*nti/i pe 8os, *n pra0, +i s4au .at cu to/ii *napoi, *n.ep-rt*n.u4se .e noi) 4am ri.icat ime.iat, a8ut*n.4o pe 9a6rielle s- 0ac- la 0el) Ne a0lam su6 o cupol- imens-, luminat- 0oarte sla6 .e trei 0-clii, care 0ormau un triun17i *n centrul c-ruia 0useser-m a+e5a/i noi) n cap-tul opus al *nc-perii se *n-l/a o 0orm- enorm-, *ntunecat-, care mirosea a lemn +i a r-+in-, a /es-tur- u.-, muce1-it-, +i a om) Acolo se a0la Nicolas) 9a6rielle, cu p-rul .espletit, s4a lipit .e mine, arunc*n. *n 8ur priviri calme +i circumspecte) ,e 8ur *mpre8urul nostru, se *n-l/au ru1i, .ar stri1-tele cele mai p-trun5-toare r-56-teau .e su6 p-m*nt) i4am .at seama c- acolo erau *n1ropa/i vampiri care urlau, cer*n. s*n1e, implor*n.u4+i iertarea, ru1*n.u4se s- 0ie eli6era/i ori c7iar invoc*n. 0l-c-rile ia.ului) Larma pe care o 0-ceau era la 0el .e *nsp-im*nt-toare ca +i .u7orile ce ne *mpresurau) ,inspre Nic<i nu percepeam nici un 1*n. coerent) nne6unise oareM Ritmul to6elor era acum mai aproape, acoperit c*n. +i c*n. .e l-tr-turi imprevi5i6ile) i se p-rea c- to6ele r-su4 nau un.eva *n capul meu) Am privit *n 8ur) n 8urul nostru se 0ormase un cerc lar1, +i am .eslu+it, printre vampiri, c7ipuri tinere +i 6-tr*ne, 6-r6a/i +i 0emei, 6a c7iar +i un a.olescentK cu to/ii erau *nve+m*nta/i *n 5.ren/e pe care 8e1ul se *nt-rise, iar lutul se uscase) Aveau picioarele 1oale +i p-rul le era *nc*lcit) Am v-5ut4o pe 0emeia cu care .iscutasem pe c*n. co6oram sc-rileK trupul ei .e o 0rumuse/e r-pitoare era ascuns .e ni+te /oale respin1-tor .e mur.are, iar oc7ii ei ne1ri +i vioi str-luceau ca .ou- oni:uri *n vreme ce ne privea) C7ipul *i era tot m*n8it) Ceva mai *n spate, .oi vampiri loveau ritmic *n to6e)

83

#e t-cute, a.un*n.u4mi puterile, m4am str-.uit s- *l au. pe Nicolas, 0-r- s- m- 1*n.esc la el) i4am 8urat solemn; nc- nu +tiu cum, .ar voi 0ace *n a+a 0el, *nc*t s- sc-p-m .e4aici) Ritmul to6elor a *ncetinit, a.opt*n. o ca.en/- mai lent-, nepl-cut-) =-r- s- vreau, am sim/it un no. *n 1*t) Unul .intre cei ce purta o tor/- s4a apropiat .e mine) Sim/eam cum *n ceilal/i e:citarea sporea, o pl-cere anticipat- *ncerc*n.u4i atunci c*n. vampirul a *n.reptat 0lac-ra spre mine) I4am smuls 0-clia, r-sucin.u4i 6ra/ul, p*n- c*n. l4am 0-cut s- ca.- *n 1enunc7i) Cu o lovitur- puternic- .e picior, l4 am trimis .e4a .ura *n pra0) Cum ceilal/i sc7i/au 1estul .e a se repe5i spre mine, am .escris un cerc lar1 cu 0-clia *n m*n-, iar asta i4a 0-cut s- .ea *napoi) Apoi, s0i.*n.u4i, am stins tor/a, arunc*n.4o 8os) Au *ncremenit, cuprin+i .e uimire) Av*ntul lor p-rea a se mai 0i .omolit) Nu am mai .at aten/ie sara6an.ei insistente a to6elor) ,emonii ne priveau /int- 0un.ele panto0ilor, p-rul +i o6ra8ii cura/i, cu o asemenea triste/e, *nc*t p-reau amenin/-tori +i lacomi) A.olescentul, str*m6*n.u4se .e .urere, a *ntins m*na s- o atin1- pe 9a6rielle) L n.-r-tG am stri1at, iar el mi4a .at ascultare) Acum +tiam c- pentru ei, eram un o6iect al curio5it-/ii +i al invi.iei, iar acesta era principalul nostru atuu) Oc7ii mei se plim6au .e la unul la altul) Cu mi+c-ri lente, am *nceput s-4mi scutur 7aina +i pantalonii .e m-tase .e pra0ul care le mur.-rise) i4am nete5it mantia, apoi mi4am trecut o m*n- prin p-r) Am r-mas nemi+cat, o6serv*n.u4i, cu 6ra/ele *ncruci+ate, ca o *ntrupare a .emnit-/ii +i 6unului 1ust) 9a6rielle a 5*m6it su6/ire) Era calm-, senin- +i *+i /inea m*na *ncle+tat- pe m*nerul s-6iei) n 8urul nostru, .omnea stupe0ac/ia) =emeia4vampir cu oc7ii ne1ri p-rea 0ermecat-) I4am 0-cut cu oc7iul) Ar 0i 0ost minunat- .ac- ar 0i stat o 8um-tate .e or- *ntr4o 6aie cal.-) I4am spus4o, pe t-cute) S4a .at *napoi c*/iva pa+i, str*n1*n.u4+i roc7ia peste s*ni) Interesant) =oarte interesant) L Cum se e:plic- toate acesteaM am vrut s- a0lu, privin.u4i pe r*n., ca pe ni+te animale ciu.ate) 9a6rielle a 5*m6it iar, impercepti6il) Cine cre.e/i c- s*nte/iM am continuat) S*nte/i .intre acele 0antome care 6*ntuie cimitirele +i vec7ile casteleM S4au privit, st*n8eni/i) To6ele t-cuser-) ,oica mea m- speria a.esea cu pove+ti .espre 0antome c- oric*n. ar putea s- ias- .in armurile .e care era plin- casa noastr- +i s- 0u1- cu mine *n 6ra/e) Am 6-tut .in picior +i m4am repe5it spre ei) ASTA SNTEOI, AA,ARM S4au retras, /ip*n.) Sin1ura care a r-mas pe loc a 0ost prietena mea cu oc7ii ne1ri) Am r*s *nceti+or) L Trupurile voastre s*nt la 0el cu ale noastre, nu4i a+aM Citesc *n oc7ii vo+tri o o1lin.ire a propriilor mele puteri) Straniu))) in/ile lor se 56-teau *n con0u5ie) C7iar +i urletele *n.ep-rtate *+i pier.user- .in intensitate, .e parc-, *n ciu.a su0erin/elor *n.urate, vampirii pri5onieri m4ar 0i ascultat +i ei) L S- 0ie oare c7iar at*t .e amu5ant- via/a *n mi5erie +i .u7oriM am continuat) =ric-) i, .in nou, invi.ie) Cum se 0-cea c- nu le *mp-rt-+isem soartaM L St-p*nul nostru este Satana, a spus pe un ton sec creatura cu oc7ii ne1riK avea o voce cultivat-) Noi *l servim) L ,e ceM am *ntre6at politicos) Consternare 1eneral-) O sla6- emana/ie .in .irec/ia lui Nicolas) - au5ea oareM L S0i.area ta va atra1e asupra noastr-, a tuturor, m*nia lui ,umne5eu, a 5is a.olescentul, care nu avusese mai mult .e +aispre5ece ani c*n. 0usese creat) Cu .e+ert-ciunea +i viciile tale, .ispre/uie+ti c-ile *ntunecate, tr-in. printre muritoriG L ,e ce nu 0ace/i +i voi acela+i lucruM Cre.e/i c- la cap-tul su0erin/elor pe care vi le impune/i se a0l- para.isulM Asta v4a promis SatanaM *ntuireaM n locul vostru, n4a+ pune pre/ pe a+a ceva) L Vei .isp-rea *n 7-ul in0ernului, cu p-catele tale cu totG m4a asi1urat o 6-tr*n- 56*rcit-) L i c*n. se va *nt*mpla astaM am persi0lat4o) Au trecut +ase luni .e c*n. s*nt a+a cum m- ve.e/i +i n4am avut .e4a 0ace nici cu ,umne5eu, nici cu SatanaG ica cuv*ntare i4a parali5at) ,e ce nu am pierit oare .e cum am intrat *n 6iseric-M Cum am reu+it s- s0i.-m *n asemenea 7al or.inea sta6ilit-M Erau *ntre6-rile care *i c7inuiau) ,ac- n4ar 0i 0ost Nic<i, s*nt si1ur c- i4a+ 0i putut pune pe 0u1-) Ba6ar nu aveam *ns- ce se a0la .incolo .e 0al.u4 rile acelea .e /es-tur- muce.-) A.ulmecam p-cur- +i lemne; 0-r- *n.oial-, un ru1) =emeia cu oc7ii ne1ri s4a apropiat) Nu mai era r-uvoitoare, ci vr-8it-) A.olescentul a *m6r*ncit4o *ntr4o parte, cu violen/-, stri1*n.u4mi *n 0a/-;

84

L Netre6niculeG Tic-losul .e a1nus te4a creat ca s- ne s0i.e5i clanul +i c-ile *ntunecate) Iar tu, *n nec7i65uin/a +i vanitatea ta, ai transmis .arul *ntunecat acestei 0emei, a+a cum /i4a 0ost transmis +i /ie) L ,ac- Satana nu l4a pe.epsit, a spus 6-tr*na cea 56*rcit-, atunci *l vom pe.epsi noi, .up- cum avem .reptul +i .atoria s- o 0acemG A.olescentul a ar-tat cu .e1etul spre ru1ul *nve+m*ntat *n ne1ru, 0-c*n. celorlal/i semn s- se .ea la o parte) To6ele au r-sunat .in nou, rapi., asur5itor) Cercul s4a l-r1it +i cei .oi purt-tori .e 0-clii s4au apropiat .e enormul 1iul1iu .e sto0- nea1r-, pe care al/i .oi vampiri l4au smuls, st*rnin. un nor .e pra0 su0ocant) Am v-5ut un ru1 la 0el .e mare precum 0usese cel al lui a1nus, *n v*r0ul c-ruia se a0la Nicolas, *nc7is *ntr4o cu+c1rosolan- .e lemn, re5em*n.u4se .e 1ratii) i4a *ntors c-tre noi privirile oar6e) Vampirii +i4au ri.icat 0-cliile c*t mai sus, pentru a4l lumina .in plin) Am sim/it cum le cre+tea ner-6.area) 9a6rielle m4a str*ns .e m*n-, *n.emn*n.u4m- s- 0iu pru.ent) E:presia .e pe c7ipul ei r-m-sese .e nep-truns) 9*tul lui Nic<i era plin .e urme vine/ii) C-ma+a +i pantalonii *i erau s0*+ia/i +i mur.ari, precum 5.ren/ele vampirilor) Era plin .e v*n-t-i +i 0usese aproape 1olit .e s*n1e) =rica mi4a e:plo.at t-cut *n pieptK +tiam c- ei .oar at*t a+teptau, a+a c- m4am str-.uit s- mi4o /in *n 0r*u) Cu+ca nu era 1reu .e s0-r*mat, .ar mai erau +i tor/ele) Nu tre6uia s- pierim a+a, nu, *n nici un ca5 ast0el) Am reu+it s-4l privesc, cu r-ceal-, pe Nicolas +i ru1ul s-u) Valul .e 0urie s4a retras) C7ipul lui 9a6rielle se trans0ormase *ntr4o masc- a urii) ,eo.at-, cercul a p-rut a se str*n1e *n 8urul nostru) 9a6rielle mi4a atins m*na; L Iat-4l pe con.uc-torul lorG Un.eva, se .esc7isese o u+-) !-t-ile .e to6e s4au *nte/it, iar vampirii captivi, .in a.*ncuri, au *nceput s- urle mai tare, cer*n. iertare +i li6ertate) ,emonii care ne *ncon8urau au .evenit ecoul lor 0renetic) Cu 1reu m4am st-p*nit s- nu4 mi astup urec7ile)E Instinctul mi4a +optit s- nu4l privesc pe +e0ul lor, .ar n4am re5istat) 4am *ntors cu o mi+care lent-, privin.u4l, m-sur*n.u4i, .in nou, puterile)

2 A #"TRUNS *n centrul cercului, *ntorc*n. spatele ru1ului) Al-turi .e el se a0la o creatur- stranie) #rivin.u4l *n lumina 0-cliilor, m4a *ncercat aceea+i uimire ca atunci c*n. intrase *n NTtre4,ame) Nu era vor6a .oar .e 0rumuse/ea sa, ci +i .e surprin5-toarea inocen/- a c7ipului s-u 8uvenil) er1ea cu pa+i at*t .e repe5i +i .e u+ori, *nc*t mi+carea picioarelor sale nu era vi5i6il-) Oc7ii s-i imen+i ne4au privit 0-r- m*nie) n ciu.a 8e1ului, *n p-r *i str-luceau re0le:e castanii) Am *ncercat s-4i son.e5 mintea, *n speran/a c- aveam s- a0lu .e ce o 0iin/- at*t .e su6lim- *nt*r5ia *n tov-r-+ia acestor stri1oi tri+ti, c*n. *ntrea1a lume *i st-tea la .ispo5i/ie) ,ac- a+ 0i reu+it s- a0lu, poate a+ 0i 0ost *n m-sur- s- *l *nvin1 +i, cu si1uran/-, n4a+ 0i ratat oca5ia .e a o 0ace) i s4a p-rut c- .eslu+esc o reac/ie .in partea lui, un r-spuns mut, un 0ul1er ceresc *n 7-ul in0ernal al c7ipului s-u, .e parc-, .up- c-.ere, Necuratul i4ar 0i *n1-.uit s-4+i p-stre5e 0orma *n1ereasc-) e0ul t-cea) Ceva 1rav era pe cale s- se *nt*mple) To6ele +i4au continuat larma nelini+titoare, .ar parc- nu cu aceea+i convin1ere) T*n-ra cu oc7ii ne1ri nu +i4a unit 1lasul lamenta/iilor 1enerale +i, cur*n., al/ii i4au urmat e:emplul) =emeia care intrase *mpreun- cu +e0ul, un persona8 ciu.at, *nve+m*ntat- +i ea *n 5.ren/e, .ar *n 5.ren/ele unei re1ine, a *nceput s- r*.-) ntre1ul clan al vampirilor a r-mas .escump-nit, iar una .intre to6e a t-cut) Creatura ce avea /inuta unei re1ine r*.ea .in ce *n ce mai tare) ,in/ii ei al6i str-luceau prin v-lul imun. al p-rului *nc*lcit) O.inioar- 0usese 0rumoas-, +i nu 6-tr*ne/ea 0usese cea care *i r-v-+ise c7ipul) ai .e1ra6-, .e vin- era .emen/aK 1ura i se sc7imonosise *ntr4o 1rimas- ori6il-, iar privirile4i aveau o 0i:itate *nsp-im*nt-toare) R*5*n., trupul i se contorsiona precum a lui a1nus c*n. .ansase *n 8urul ru1ului) L Nu v4am averti5at, oareM a stri1at ea, trium0-toare) Nicolas s4a mi+cat *n cu+ca lui) ,ementul r*s *l ar.ea, .ar acum era *n stare s- m- priveasc- +i sensi6ilitatea i s4a *ntip-rit .in nou pe c7ipul pentru a c-rui st-p*nire se lupta 0rica *mpotriva urii, amestecat- cu ne*ncre.erea +i .ispe4 rarea) e0ul i4a a.resat 6-tr*nei re1ine o privire in.esci0ra6il-) ntorc*n.u4i spatele, re1ina s4a oprit *n 0a/a noastr- +i ne4a spus, cu un 1las r-1u+it +i ase:uat, i56ucnin. .in c*n.

85

*n c*n. *n 7o7ote .e r*s isteric; L V4am repetat4o .e o mie .e ori, .ar n4a/i vrut s- m- asculta/i) i4a/i spus c- s*nt ne6un-, c- s*nt o martir- a timpului, o Casan.r- 7oinar-, pe care o +e.ere prea *n.elun1at- *n aceast- lume a corupt4oG Ei 6ine, acum pute/i ve.ea cu oc7ii vo+tri) =iecare prevestire a mea s4a *mplinit) A tre6uit s- vin- aceast- creatur- L +i, spun*n. acestea, s4a apropiat .e mine, cu c7ipul ei care, precum cel al lui a1nus, m- .ucea cu 1*n.ul la o masc- 7i.oas- +i comic- L acest ele1ant 1entilom, ca s- v4o .ove.easc-, o .at- pentru tot.eaunaG i4a *n.reptat spinarea +i, *n scurtul interval .e nemi+care, 0rumuse/ea ei mi s4a .e5v-luit pe .e4a4ntre1ul) A+ 0i vrut s- *i pot sp-la p-rul, s- i4l piept-n cu m*inile mele, s4o *m6rac *n 7aine mo.erne, s- o privesc *n o1lin.a epocii mele) Vreme .e o clip-, conceptul eternit-/ii a ars *n mine) Am +tiut atunci ce *nsemna nemurirea) Am avut impresia 0u1ar- c-, al-turi .e aceast- 0emeie, nimic nu era imposi6il) #rivirea ei, a/intit- asupr-4mi, mi4a captat ve.erea, iar 0rumuse/ea ei p-rea c- se intensi0ic-) L Tre6uie s-4i os*n.imG a r-cnit a.olescentul) S- c7em-m 8u.ecata lui Satan) S- aprin.em ru1ul) ,ar nimeni .in *nc-perea vast- nu s4a mi+cat) Cu 1ura *nc7is-, 6-tr*na re1in- 0re.ona o melo.ie ireal-) e0ul continua s- priveasc- /int- *nainte) !-iatul, scos .in 0ire, a *naintat spre noi, .escoperin.u4+i col/ii, ri.ic*n.u4+i m*na ca o 17ear-) I4am e:pe.iat o lovitur- *n plin piept, trimi/*n.u4l .e4a .ura p*n- la 6a5a ru1ului, un.e erau *n1r-m-.ite a+c7iile m-runte) Re1ina a scos un 7o7ot .e r*s stri.ent, care i4a *nsp-im*ntat pe ceilal/i, cu e:cep/ia +e0ului, al c-rui c7ip a r-mas netul6urat) L N4am .e 1*n. s- accept nici un 0el .e 8u.ecat- a Satanei, am .eclarat, .ec*t *n ca5ul *n care *nsu+i Satana va veni s- m- con.amne) L ,a, a+a s- 0aci, copileG O6li1-4l s-4/i r-spun.-G a stri1at trium0-tor 6-tr*na re1in-) L Le cunoa+te/i nele1iuirile, a 6u6uit 1lasul a.olescentului) Acum se *n0uriase cu a.ev-rat +i puterea lui p-rea c- *mpr-+tie ra5e) i4am .at seama c- nu tre6uia s- *i 8u.ec .up- aspectul lor 0i5ic) A.olescentul era cu si1uran/- unul .intre *n/elep/ii lor, *n vreme ce 6a6orni/a cea 56*rcit- nu era .ec*t o novice, iar t*n-rul +e0 era cel mai *n v*rst- .intre to/i) L Asculta/i4m-G a continuat a.versarul meu, cu o str-lucire .e 0erocitate *n oc7ii s-i cenu+ii) Acest .emon n4a 0ost novice, nici aici +i nic-ieri altun.eva, +i nu a cerut s- 0ie primit *ntre noi) Nu i4a 8urat cre.in/- Satanei) Nu a renun/at la su0letul s-u pe patul .e moarte 0iin. +i, .e alt0el, nici nu e mortG Nu a ie+it .in morm*nt, ca to/i ceilal/i 0ii ai *ntunericului) i *n.r-5ne+te s- colin.e lumea lu*n.u4+i *n0-/i+area unei 0iin/e viiG n inima #arisului, *+i ve.e .e tre6urile sale, ca oricare muritor .e r*n.G ,in a.*ncuri i4au r-spuns c*teva stri1-te, .ar vampirii a0la/i *n cerc au r-mas t-cu/i) !-r6ia 6-ietanului a *nceput s- tremure) A ri.icat 6ra/ele, 1em*n.) Unul sau .oi .intre vampiri l4au imitat) C7ipul *i era .es0i1urat .e 0urie) !-tr*na re1in- a r*s .in nou, 0rem-t-tor, +i mi4a a.resat un 5*m6et .e maniac) !-ie/an.rul *ns- nu putea s- accepte *n0r*n1erea) L El caut- 6ucuriile unui c-min, ceea ce este strict inter5is) #-trun.e *n templele pl-cerii +i se amestec- printre muritori, *n 8ocurile lorG L ncetea5- cu aiurelile asteaG i4am spus, .ar aveam c7e0 s- *l au. p*n- la cap-t) A 0-cut un salt *nspre mine, mi+c*n.u4+i un .e1et pe su6 nasul meu) L Nici un ritual nu l4ar putea puri0icaG E prea t*r5iu pentru 8ur-mintele *ntunecate, pentru 6inecuv*nt-rile *ntunecate))) L ?ur-minte *ntunecateM 4am *ntors c-tre re1in-) Tu ce4ai .e spus .espre toate asteaM E+ti la 0el .e 6-tr*nprecum a1nus))) ,e ce *n1-.ui s- se *nt*mple a+a cevaM ,oar oc7ii *i mai p-reau vii pe 0a/a *ncremenit-) R*sul i4a /*+nit .in nou .e pe 6u5e) L N4am s- */i 0ac nicio.at- vreun r-u, micu/ule, +i nici ei, a spus ea, privin.4o cu .ra1oste pe 9a6rielle) V- a0la/i pe calea .iavolului, *n .rum spre o mare aventur-) Cu ce .rept a+ putea interveni *n ceea ce v- re5erv- secoleleM Calea .iavolului) Era pentru prima oar- c*n. unul .intre ei pronun/a aceste cuvinte care mi4au r-sunat *n su0let ca o tr*m6i/-) i4a 0ost .e a8uns s- o privesc, pentru a resim/i o puternic- e:altare) n 0elul ei, era sora 1eam-n- a lui a1nus) L O7, .a, s*nt la 0el .e 6-tr*n- ca +i creatorul t-uG A 5*m6it, ar-t*n.u4+i pentru o clip- col/ii, +i i4a aruncat o oc7ea.- +e0ului, care o o6serva 0-r- s- mani0este nici un interes) L Eram .e8a aici, mem6r- a acestui clan, c*n. 8up*nul a1nus, vicleanul alc7imist a1nus, ne4a 0urat secretele))) C*n. s4a a.-pat .in s*n1ele care avea s- *i .-ruiasc- via/a ve+nic- *ntr4un 0el pe care lumea *ntunericului nu4l mai cunoscuse p*n- atunci) i iat-, au trecut trei veacuri +i el /i4a transmis, pur +i nealterat, .arul cel *ntunecat, 0rumosul

86

meu copilG C7ipul ei a re.evenit apoi comica masc- cu r*n8et 6at8ocoritor, sc7imonosit, care sem-na at*t .e mult cu cea a lui a1nus) L Arat-4mi, copile, 0or/a cu care te4a *n5estrat, mi4a spus) tii oare ce *nseamn- s- 0ii creat ca vampir .e c-tre o 0iin/- at*t .e puternic-, ce nu a mai acor.at nicio.at- .arulM A+a ceva e inter5is aici, micu/ule, nici un vampir .e aceast- v*rst- nu *+i transmite puterile) C-ci, .ac- ar 0ace a+a ceva, novicele, c-ruia i4ar .a na+tere, ar putea cu u+u4 rin/- s-4l 6iruiasc- pe 1ra/iosul con.uc-tor, aici .e 0a/-, laolalt- cu *ntre1ul s-u clanG L ,estul cu ne6unia asta nec7i65uit-G a *ntrerupt4o t*n-rul a.olescent) Ascultam cu to/ii) =rumoasa cu oc7i ne1ri s4a apropiat ca s- o va.- mai 6ine pe 6-tr*na re1in-, uit*n. cu totul sse mai team- .e noi ori s- ne urasc-) L Ai vor6it .estul acum o sut- .e ani, a stri1at 6-iatul, ri.ic*n.u4+i m*na pentru a o re.uce la t-cere pe re1in-) E+ti ne6un-, ca to/i cei 6-tr*ni) A+a muri/i voi) Eu v- spun c- acest nele1iuit tre6uie s- 0ie pe.epsit) Or.inea nu va 0i resta6ilit- .ec*t atunci c*n. el +i 0emeia pe care a creat4o vor 0i 0ost .istru+i .e 0a/- cu noi to/i) V- repet, a spus el, *ntorc*n.u4se c-tre ceilal/i, voi s*nte/i cei ce colin.- lumea ca unelte ale r-ului, pentru a4i 0ace pe muritori s- su0ere *ntru 1loria ve+nic- a lui ,umne5eu) #rin voin/a lui, risca/i s- 0i/i .istru+i +i trimi+i *n ia., .ac- *l *n0runta/i, c-ci su0letele voastre s*nt 6lestemate +i tre6uie s- v- pl-ti/i nemurirea cu pre/ul a mii .e c7inuri) Au r-sunat lamenta/ii +ov-itoare, r-5le/e) L A+a.ar, aceasta v- e 0ilo5o0ia *ntemeiat- pe o minciun-G am e:clamat) Iar voi tremura/i ca ni+te la+i, *n.ura/i .e 6un- voie supliciile in0ernului, mai supu+i .ec*t cel mai umil .intre muritori, +i a/i vrea s- ne pe.epsi/i, 0iin.cre0u5-m s- 0acem a+a ceva) ai 6ine ne4a/i urma e:emplulG Vampirii erau *n culmea a1ita/iei +i nu *i sc-pau .in oc7i nici o clip- pe +e0ul lor +i pe re1in-) e0ul a re0u5at *nss- intervin-) A.olescentul i4a rea.us la or.ine) L Nu i4a 0ost .e4a8uns s- p*n1-reasc- locurile sacre, nu i4a a8uns s- se amestece printre muritoriK *n noaptea aceasta, *ntr4un sat .e l*n1- #aris, a terori5at o comunitate *ntrea1- .e cre.incio+i) ntrea1a capital- vor6e+te acum .e aceast- 1ro5-vie, .e n-lucile r-s-rite .in morm*nt c7iar la 6a5a altarului) Nu se vor6e+te .ec*t .espre el +i .e aceast- 0emeie4vampir, c-reia i4a .at .arul *ntunecat, 0-r- consim/-m*ntul nim-nui, 0-r- nici un ritual, e:act a+a cum a 0ost creat el *nsu+i) S4au au5it murmure scan.ali5ate, .ar 6-tr*na re1in- a r*s 6ucuroas-) L S*nt crime 1rave, care nu pot s- r-m*n- nepe.epsite) C*/i .intre voi mai i1nor- ast-5i sc-l*m6-ielile sale .intr4 un teatru .e 6ulevar. un.e, *n 0a/a a sute .e pari5ieni +i4a etalat puterile .e 0iu al *ntunericului, tr-.*n., pentru a se .istra +i pentru a amu5a vul1ul, taina pe care noi o p-5im .e secole *ncoace) !-tr*na re1in- +i4a 0recat m*inile .e 6ucurie, privin.u4m-) L E4a.ev-rat, copileM m4a *ntre6at) Ai 0ost la Oper- +i la Come.ia =rance5-M Ai .ansat la Tuileries *mpreun- cu aceast- 0rumuse/e pe care ai creat4o at*t .e per0ect-M A r*s, apoi +i4a *ntors privirile spre unul .intre cei pre5en/i, spre a4i .omoli elanul) L Te v-. at*t .e ele1ant, at*t .e .emn) Ce s4a *nt*mplat c*n. ai p-truns *n catre.al-M SpuneG L A6solut nimic, .oamn-G L Crima suprem-G a urlat vampirul a.olescent) #entru asta, *ntre1 ora+ul se va ri.ica *mpotriva noastr-, .ar ce spun euM ntrea1a /ar-) ,e veacuri 0acem s- s*n1ere5e ora+ul, pe ascuns, 0-r- s- 0i st*rnit altceva .ec*t mici 5vonuri con0u5e re0eritoare la puterile noastre) S*ntem creaturi ale nop/ii, 0-cute s- pro0ite .e pe urma spaimei oamenilorG L A7, toate acestea s*nt su6lime, a intonat 6-tr*na re1in-, cu oc7ii a/inti/i spre tavan) #e perna mea .e piatr-, am visat lumea muritoare .e .easupra noastr-, 1lasurile +i mu5ica ei m4au le1-nat, am avut o vi5iune a 0antasticelor ei .escoperiri, i4am intuit cura8ul, *n sanctuarul ve+nic al 1*n.urilor mele) i, .e+i 0ormele ei str-lucitoare *mi s*nt inaccesi6ile, mi4am .orit 0ier6inte venirea unei 0iin/e care s- 0ie *n.ea8uns .e puternic- pentru a o str-6ate 0-rteam-, pentru a4i traversa inima, .e4a lun1ul c-ii .iavolului) L ,a/i 0oc ru1ului c7iar acumG a urlat 6-ie/an.rul, scos .in 0ire, 0ul1er*n.u4l cu privirea pe con.uc-tor) A *ntins m*na spre cea mai apropiat- .intre 0-clii, .ar eu m4am aruncat asupra lui, i4am smuls4o, iar pe el l4am a5v*rlit *n sus, c-tre tavan) Apoi am stins 0l-c-ruia) ai r-m-sese o sin1ur- tor/-) ntre vampiri s4a iscat 7aosul) Unii au aler1at s-4l ri.ice pe 6-iat, al/ii au *nceput s- +u+oteasc- *ntre ei, .ar +e0ul era *ncremenit, .e parc4ar 0i 0ost *n trans-) Am pro0itat .e .eruta lor pentru a escala.a ru1ul +i a .esc7i.e u+a +u6re.ei cu+ti) Nicolas ar-ta ca un ca.avru, cu oc7ii tul6uri, cu 1ura contorsionat- .e un r*n8et .e ur-) L4am t*r*t a0ar- .in *nc7isoarea lui +i l4am a8utat s- co6oare p*n- 8os, pe p-m*ntul 6-t-torit) =e6ra *l 0-cea s- tremure, se 56-tea +i m*n8ura *n +oapt-)

87

!-tr*na re1in- ne4a privit, 0ascinat-) I4am aruncat lui 9a6rielle o privire) Am scos .in 6u5unar m-t-niile cu perle +i le4am a+e5at la 1*tul prietenului meu) Acesta +i4a co6or*t privirile r-t-cite spre cruciuli/- +i a *nceput s- r*.-, un 7o7ot metalic, .in care r-56-teau .ispre/ul +i r-utatea) Cu toate acestea, sunetul era cu totul .i0erit .e cele pro.use .e c-tre vampiri) Era *n el toat- 6o1-/ia s*n1elui omenesc, iar ecourile lui s4au lovit .e 5i.uri) ,intr4o .at-, Nicolas mi4 a p-rut cal., *m6u8orat +i, *n c7ip straniu, incomplet, sin1urul muritor .in *ntrea1a a.unare, ca un copil printre p-pu+ile .e por/elan) Tumultul .in vasta *nc-pere atinsese apo1eul) L Acum, *ns-+i le1ile voastre v- inter5ic s-4l atin1e/i, le4am spus) i totu+i, cel care i4a acor.at aceast- protec/ie supranatural- este tot un vampir) Ei, ce4ave/i .e spusM L4am *mpins *nainte pe Nic<i, iar 9a6rielle +i4a .esc7is 6ra/ele pentru a4l primi) S4a l-sat *n voia ei, .ar a privit4o .e parc- n4ar mai 0i v-5ut4o nicio.at- +i, ri.ic*n.u4+i m*na, i4a atins o6ra5ul) Ea l4a luat .e m*n-, cum iei un prunc, cu oc7ii /int- la con.uc-tor +i la mine) L #oate c- +e0ul vostru a r-mas 0-r- 1las, .ar eu n4am .e 1*n. s- tac, am spus) er1e/i +i sp-la/i4v- *n apele Senei +i *m6r-ca/i4v- ca oamenii, plim6a/i4v- printre ace+tia, c-ci aceasta este menirea e:isten/ei voastre) nvins, a.olescentul s4a *ntors *n cerc, *mpin1*n.u4i cu 6rutalitate pe cei ce4l a8utaser- s- se ri.ice) L Arman., l4a implorat el pe +e0ul care continua s- tac-, porunce+te4le s-4/i .ea ascultareG Arman., salvea5-4neG L n numele Satanei, am stri1at, *ncerc*n. s- *i acop-r 1lasul, .e ce .iavolul v4a crea 0rumo+i, a1ili, vi5ionari, *n5estra/i cu puterea 7ipno5eiM V- risipi/i 7arurile) ai r-u, v- risipi/i nemurireaG Nimic *n lume nu e mai a6sur. +i mai contra.ictoriu .ec*t voi, poate .oar muritorii ce se las- am-1i/i .e supersti/iile trecutului) ,omnea o t-cere total-) l au5eam pe Nic<i r-su0l*n. *ncet) i sim/eam c-l.ura) i 17iceam 0ascina/ia lene+- *n vreme ce se lupta cu moartea) L N4ave/i pic .e viclenieM am continuat) Nici o *n.em*nareM Cum se 0ace atunci c- un or0an ca mine a 0ost *n stare s- .escopere at*tea posi6ilit-/i, *n timp ce voi, su6 o6l-.uirea acestor *ntrup-ri ale r-ului L spun*n. acestea, i4am ar-tat pe t*n-rul 0urios +i pe +e0 L ve1eta/i, pe pip-ite, su6 p-m*nt, ca ni+te c*rti/eM L #uterea Satanei te va trimite cur*n. *n ia.G a r-cnit t*n-rul, a.un*n.u4+i ultimile puteri) L Ai repetat aceast- amenin/are .e nu +tiu c*te ori, i4am replicat, +i totu+i, iat-4m- tot aici) S4a au5it un murmur clar .e apro6are) ,e alt0el, .ac- ai 0i cre5ut cu a.ev-rat *n ceea ce spui, nu te4ai mai 0i ostenit s- m- a.uci p*n- aiciG ,in nou murmure, +i mai pronun/ate) i4am *ntors privirea spre silueta mic- +i patetic- a +e0ului) i4au urmat cu to/ii pil.a, c7iar +i re1ina ne6un-) n t-cerea ce se co6or*se, l4am au5it +optin.; L S4a s0*r+it) C7iar vampirii .in a.*ncuri t-cuser-) e0ul a repetat; L #leca/i cu to/ii, s4a s0*r+it) L Nu, Arman., nuG l4a implorat a.olescentul) ,ar ceilal/i vampiri se retr-seser- .e8a, ascun5*n.u4+i c7ipurile *n m*ini +i +u+otin.) To6ele au 0ost a6an.onate, iar 0-clia, pus- *ntr4un suport 0i:at *n perete) Nu l4am sc-pat .in oc7i pe +e0) tiam c- nu pronun/ase acele cuvinte cu scopul .e a ne .a .rumul) ,up- ce4au plecat cu to/ii, cu e:cep/ia 6-tr*nei re1ine, el +i4a *ntors *ncet capul *nspre mine)

Q SU! CU#OLA imens-, *nc-perea 1oal- *n care se a0lau .oar cei .oi vampiri ce ne m-surau .in priviri, p-rea *nsp-im*nt-toare) Unica tor/- r-mas- nu reu+ea s- risipeasc- *ntunericul) - 1*n.eam *n t-cere; ceilal/i aveau s- p-r-seasc- cimitirul sau vor r-m*ne s- ne p*n.easc- .in capul sc-rilorM vor l-sa oare s- p-r-sesc acest loc, lu*n.u4l cu mine pe Nic<i, viuM =-r- *n.oial-, a.olescentul va r-m*ne prin prea8m-, .ar el e sla6) !-tr*na re1in- nu va 0ace nimic) ,e 0apt, sin1urul r-mas era +e0ul, .ar asta nu *nsemna s- renun/ la pru.en/-, .evenin. prea impulsiv) Acesta continua s- m- priveasc-, 0-r- s- scoat- o vor6-) L Arman., i4am spus, pe un ton respectuos) #ot s-4/i spun ast0elM 4am apropiat .e el, pentru a4i ve.ea mai 6ine e:presia 0e/ei) E limpe.e c- tu e+ti +e0ul, .eci tu e+ti cel mai *n m-sur- pentru a ne e:plica totul) Aceste cuvinte nu reu+eau *ns- s- *mi e:prime prea 6ine 1*n.urile) L4am *ntre6at cum se 0-cea c- *+i con.usese a.ep/ii pe aceast- cale, el, care p-rea la 0el .e *n v*rst- precum 6-tr*na re1in-) L4am rev-5ut, cu oc7ii min/ii, *n 0a/a altarului .e la NTtre4,ame, cu o puritate eteric- *ntip-rit- pe c7ip) i4am .at seama c- aveam *ncre.ere *n posi6ilit-/ile pe

88

care le *ntruc7ipa aceast- 0iin/- care *+i 5i.ise, .e 8ur *mpre8ur, un 5i. al mu/eniei) Cre. c- *ncercam acum s- .eslu+esc *n el o c*t .e m-runt- emo/ie omeneasc-, oric*t .e 0u1ar-G Asta era revela/ia pe care o a+teptam .in partea *n/elepciunii sale) uritorul .in mine, cel pe care vi5iunea 7aosului *l 0-cuse s- pl*n1acolo, la 7an, a *ntre6at; L Arman., ce *nseamn- toate asteaM i s4a p-rut c- citesc *n oc7ii lui ne1ri o urm- .e e5itare, .ar 0uria i4a inva.at at*t .e 6rusc c7ipul s-u pur, *nc*t m4a .at *napoi, *nsp-im*ntat) Nu4mi venea s-4mi cre. sim/urilor) Trans0ormarea, al c-rei martor 0usesem *n cate.ral-, nu *nsemna nimic *n compara/ie cu ceea ce4mi era .at s- v-. acum) Nu mai v-5usem nicio.at- o *ncarnare at*t .e .es-v*r+it- a r-ut-/ii) C7iar +i 9a6rielle s4a tras la o parte +i a ri.icat m*na, *ncerc*n. s-4l apere pe Nic<i, iar eu m4am al-turat lor, c*t am putut .e repe.e) ,ar ura i s4a topit ca prin minune, la 0el .e 6rusc cum ap-ruse) L ie *mi ceri o e:plica/ieM m4a *ntre6at *ntr4un t*r5iu) A privit4o pe 9a6rielle, apoi +i4a *n.reptat privirea spre c7ipul r-t-cit al lui Nicolas, care *+i spri8inise capul pe um-rul ei) Apoi s4a uitat la mine) L Oi4a+ putea vor6i p*n- la s0*r+itul lumii, a .eclarat, +i tot n4ai *n/ele1e ceea ce tocmai ai .istrus) i s4a p-rut c- 5-resc pe c7ipul 6-tr*nei un 5*m6et ironic, .ar Arman. m- vr-8ise, m- 0ermecase cu 6l*n.e/ea cuvintelor sale +i cu 0uria enorm- ce 0ier6ea *n el) L Tainele acestea e:ist- .in ne1urile vremurilor, a continuat) nc- .in 5orii omenirii, rasa noastr- a 6*ntuit cet-/ile oamenilor, 7-ituin.u4i prin *ntuneric, .up- cum ne porunceau ,umne5eu +i .iavolul) Eram ale+ii Satanei +i, pentru a 0i a.mi+i *n r*n.urile noastre, muritorii tre6uia s- uceniceasc-, *n0-ptuin. sute .e crime *nainte .e a primi .arul *ntunecat) A venit mai aproape, +i lumina tor/ei i s4a o1lin.it *n priviri) L Ceilal/i muritori *i cre.eau mor/i) Nu primeau .ec*t o mic- in0u5ie .in s*n1ele nostru, pentru a putea *n.ura c7inurile sicriului *n a+teptarea venirii noastre) ,e4a6ia atunci le era acor.at .arul *ntunecat) Apoi erau .in nou *nc7i+i ermetic *n morminte, p*n- c*n. setea le .-.ea puterea .e a s0-r*ma pere/ii str*mtei lor *nc7isori +i .e a se eli6era) Ast0el, cuno+teau moartea) n/ele1eau moartea +i puterea r-ului, ie+in. prin propriile puteri .in morminte) i vai .e cei sla6i, .e cei ce nu reu+eau s- scape .in 1roap-) #entru ei, nu aveam nici o mil-) ,ar cei care se ri.icau, a7, ace+tia erau vampirii care colin.au p-m*ntul, pu+i la *ncercare, puri0ica/i, copii ai *ntunericului, n-scu/i .in s*n1ele unui novice, +i nu .in vastele puteri ale unui maestru 6-tr*n, pentru ca timpul s- le a.uc- *n/elepciunea necesar-, *nainte ca ei s- 0ie cu totul st-p*ni pe .arul *ntunecat) Le impuneam le1ile *ntunericului; S- se *ntoarc- printre mor/i, c-ci noi s*ntem mor/i, +i s- revin- mereu, pentru o.i7n-, *n morminte) S- evite locu4 rile un.e st-p*ne+te lumina +i s- *+i atra1- victimele .eparte .e ceilal/i muritori, 7-r-5in.u4le mor/ii *n locuri p-1*ne, 6*ntuite) S- cinsteasc- *n veci puterea lui ,umne5eu, crucea +i cele s0inte) S- nu p-trun.- nicio.at- *n Casa ,omnului, .e team- ca nu cumva s- 0ie lovi/i .e neputin/- +i arunca/i *n a6isul ia.ului, pentru a ar.e .e4a pururi *n 0ocul lui ve+nic) A t-cut +i a privit4o pe 6-tr*na re1in-) Ceea ce a citit pe c7ipul ei l4a scos .in min/i) L Tu .ispre/uie+ti toate astea, i4a spus, a+a cum +i a1nus le .ispre/uiaG Asta era natura ne6uniei sale +i la 0el e +i ne6unia ta, .ar, cre.e4m-, c*n. */i spun, tu nu *n/ele1i .eloc aceste taineG Le s0-r*mi .e parc4ar 0i .e sticl-, .ar n4ai alt- putere .ec*t i1noran/a) ,istru1i, +i4at*t) E5ita s- mai continue +i, .eo.at-, am au5it4o pe 6-tr*na re1in- c*nt*n. cu voce sc-5ut-) =re.ona *nceti+or, le1-n*n.u4se, cu capul plecat, cu oc7ii pier.u/i *n 1ol) Re.evenise 0rumoas-) L ,e4acum, pentru copiii mei totul s4a s0*r+it, a murmurat Arman.) Totul s4a terminat, c-ci .e4acum ei +tiu cpot *n0runta Le1ile, pot c-lca *n picioare tot ceea ce ne unea, tot ceea ce .-.ea unor 6lestema/i ca noi puterea .e a *n.ura tainele care ne ap-rau) Iar tu *mi ceri mie o e:plica/ie, mi4a mai spus, .e parc- ar 0i ceva ine:plica6ilG Tu, care consi.eri practicile *ntunecate .rept un act .e l-comie neru+inat-) Tu, care ai .at .arul *ntunecat m-runtaielor care /i4au .at via/-G La urma urmei, .e ce nu i l4ai .-ruit +i acestui l-utar 6lestemat, pe care *l venere5i .e la .istan/- *n 0iece noapteM L Nu a+a spuneam euM i4a cerut con0irmarea 6-tr*na re1in-) N4am +tiut oare .intot.eauna c- nu tre6uie s- ne temem .e semnul crucii, .e apa s0in/it- +i nici m-car .e s0*nta *mp-rt-+anieM Nici .e vec7ile ritualuri, .e t-m*ie, .e 0lac-ra can.elelor, .e ru1-ciunile rostite atunci c*n. se cre.e c- necuratul se ascun.e *n um6r-, venit pentru a ne +opti))) L T-cereG a cerut Arman., cu 1las ostenit) Era 1ata s-4+i astupe urec7ile cu un 1est ciu.at .e omenesc) #-rea un 6-ie/el, un copila+ pier.ut) C*t .e .i0erite s*nt *nc7isorile trupurilor noastre nemuritoare +i c*t .e 6ine ascun. c7ipurile noastre ve+nice realitatea su0letelor noastre) V-5*n. c-4+i *ntorcea .in nou privirile spre mine, am cre5ut c- aveam s- asist-m .in nou la ori6ila4i metamor0o5-

89

sau vom 0i martorii unei violen/e .e nest-p*nit, pentru care m4am pre1-tit c*t am putut .e 6ine) ,ar el nu 0-cea .ec*t s- m- implore pe t-cute) ,e ce s4au *nt*mplat toate asteaM Vocea lui p-rea c- se *nneca atunci c*n. repeta aceste cuvinte cu 1las tare, str-4.uin.u4se s-4+i .omoleasc- m*nia) L Tu s-4mi e:pliciG Tu, care ai puterea a 5ece vampiri +i cura8ul a to/i .emonii .in in0ern, tu, care calci lumea *n picioare, *nve+m*ntat *n 6rocart +i m-taseG Lelio, actorul .e la teatrul lui Renau., care se .- *n spectacol pe 6ulevar.eG Spune4miG Spune4mi .e ceMG L Este puterea lui a1nus, 1eniul lui a1nusG a spus 6-tr*na re1in- cu un sur*s plin .e nostal1ie) L NuG /i spun, el nu .epin.e .e nimeni) Nu cunoa+te nici o limit- +i nici nu are .e 1*n. s- *+i impun- vreuna) ,ar .e ceM S4a apropiat +i mai mult) ,e ce tuM Tu, care ai *n.r-5neala .e a parcur1e str-5ile lor, .e a le s0-r*ma 5-voarele, .e a4i c7ema pe nume) i *n+eli, *i *m6r-/i+e5i, le su1i s*n1ele la numai c*/iva pa+i .e locurile *n care al/i muritori r*. +i .ansea5-) Tu, care 0u1i .e cimitire +i te ascun5i *n criptele 6isericilor) ,e ce tuM Smintit, aro1ant, ne+tiutor +i o6ra5nicG Tu e+ti cel care4mi .atorea5- e:plica/ii) R-spun.e4miG Inima4mi 6-tea s- se spar1-) O6ra8ii *mi ar.eau) Acum nu4mi mai era team- .e el, ci sim/eam cum cre+te *n mine o 0urie enorm-, ale c-rei motiva/ii nu le cuno+team prea 6ine) ,orisem s-4i cunosc 1*n.urile +i iat- ce4mi 0usese .at s4ascult; o 1r-ma.- .e supersti/ii +i a6sur.it-/i) Nu era nici.ecum un spirit su6lim, care ar 0i *n/eles tot ceea ce a.ep/ii s-i nu pricepeau) Nu .e6itase aceste aiureli .oar a+a, ci cre.ea *n ele, ceea ce era .e o mie .e ori mai r-u) Acum *n/ele1eam 0oarte limpe.e ce era) Nici *n1er, nici .emon, ci o sensi6ilitate 0-urit- *ntr4o perioa.- .e o6scu4 rantism, c*n. omul se mai cre.ea *nc- a 0i centrul acestui mare univers pe care4l 6*ntuim, c*n. p-rea c- 0iecare *ntre6are *+i poate 1-si r-spunsul) Era .oar at*t; un copil al vremurilor .e .emult, c*n. vr-8itoarele .ansau la lumina lunii, iar cavalerii 0-r- .e pri7an- 6iruiau .ra1oni) Un 6iet copil r-t-cit, 7oin-rin. prin catacom6e, 0-r- s- *n/elea1nimic .in acest veac) #oate c- starea sa .e nemuritor i se potrivea c7iar mai 6ine .ec*t *mi *nc7ipuisem) ,ar n4aveam timp s-4i pl*n1 .e mil-) Cei c7inui/i .in a.*ncuri su0ereau la porunca lui) Cei pe care *i alun1ase se puteau re*ntoarce *n orice clip-) Tre6uia s- 1-sesc un r-spuns care s- *l mul/umeasc-) A.ev-rul nu. nu era .e a8uns, tre6uia s-4i 0ie pre5entat *ntr4o 0orm- poetic-, a+a cum ar 0i 0-cut4o 1*n.itorii .in vec7ime, .inaintea epocii ra/iunii) L Vrei s-4/i r-spun.M am spus cu 6l*n.e/e) n vreme ce4mi 0-ceam or.ine printre 1*n.uri, 17iceam spaima lui Nic<i +i avertismentele lui 9a6rielle) Nu m- ocup .e mistere +i nici nu s*nt un pasionat al 0ilo5o0iei, .ar ceea ce s4a *nt*mplat este u+or .e *n/eles) - privea cu o l-comie stranie) Am continuat) L ,e vreme ce te4nsp-im*nt- puterea lui ,umne5eu, s*nt convins c- nici *nv-/-turile 6isericii nu4/i s*nt necu4 noscute) Tre6uie, .eci, s- +tii c- *n0-/i+area 6un-t-/ii se sc7im6- o .at- cu vremurile +i 0iecare epoc- *+i are s0in/ii ei) n c7ip evi.ent, spusele mele erau o m*n1*iere pentru au5ul s-u) L O.inioar-, e:istau martiri +i mistici, capa6ili .e cele mai e:traor.inare miracole) ,ar, o .at- cu sc7im6area lumii, se sc7im6au +i s0in/ii) n 5iua .e a5i, ei au luat c7ipul c-lu1-ri/elor +i al preo/ilorK ace+tia 0ac 6ine celor .in 8ur, .ar nu mai *n0-ptuiesc miracole) i se pare evi.ent, .eci, ca +i r-ul s- urme5e aceea+i cale) i el +i4a sc7im6at 0orma) C*/i, .intre oameni, mai cre. a5i *n rai +i *n ia.M Nu s*nt interesa/i .ec*t .e 0ilo5o0ie +i .e +tiin/-G Cre5i c- le pas- lor .ac- ni+te 0antome pali.e 6*ntuie prin cimitire .up- c-.erea nop/iiM Cre5i c- le pas- .e c*teva crime *n plus sau *n minusM Nu cre. nici *n ,umne5eu +i nici *n .iavol) !-tr*na re1in- a r*s, .ar Arman. a r-mas cu0un.at *n mu/enie) L C7iar +i terenul .e v*n-toare */i va 0i r-pit *n cur*n., am urmat) Cimitirul acesta, *n care v- ascun.e/i, va 0i .emolat) Nici m-car osemintele str-mo+ilor t-i nu mai s*nt sacre *n acest veac al necre.in/ei) ocul spuselor mele i4a *m6l*n5it c7ipul) S4a cutremurat) L Vor s- .istru1- Cimitirul Inocen/ilorG in/i))) L Nu mint nicio.at-, am spus cu .e5involtur-) n orice ca5, nu4i mint pe cei pe care nu4i iu6esc) #oporul #arisului s4a s-turat .e .u7oarea 1ropilor comune) Nu le pas- .e em6lemele mor/ilor *n m-sura *n care */i pas- /ie) #este c*/iva ani, acest loc va 0i acoperit .e pie/e, .e str-5i +i .e case) Comer/ul) Sim/ul practic) Aceasta e lumea veacului al optspre5ecelea) L ,estulG Inocen/ii e:ist- .e c*n. m- +tiuG C7ipul *i tr-.a .escump-nirea, .ar 6-tr*na re1in- r-m-sese netul6urat-) L C7iar nu4/i .ai seamaM am murmurat) Tr-im *n alte vremuri, c-rora li se cuvine o alt- *ntrupare a r-ului) i aceast- *ntrupare s*nt eu) S*nt vampirul timpurilor mo.erne) Nu prev-5use o asemenea conclu5ie) #entru *nt*ia oar-, 17iceam la el o str-lucire .e *n/ele1ere, o str-0ul1erare .e spaim-) Am sc7i/at un 1est resemnat) L Inci.entul .e ast-4noapte, am spus cu pru.en/-, .in 6iserica satului a 0ost .intre cele mai vul1are, s*nt .e

90

acor. cu tine) Iar num-rul e:ecutat .e mine pe scena teatrului a 0ost c7iar mai r-u) ,ar acestea s*nt 1re+elile tinere/ii +i +tiu c- nu ele au iscat aversiunea ta 0a/- .e mine) Uit-4le o clip- +i *ncearc- s- ve5i 0rumuse/ea +i puterile mele) Acesta este, .eci, r-ul pe care *l *ncarne5 eu) Str-6at lumea ascuns- su6 c7ipul unui om, s*nt cel mai apri1 .intre .emoni, monstrul cu c7ip .e om) Re1ina a r*s *ncet, melo.ios) ,inspre ea a.ia un v*nticel cal., .e .ra1oste) Arman. *ns- nu ra.ia .ec*t su0erin/-) L 9*n.e+te4te, Arman., am insistat cu 6l*n.e/e) ,e ce oare ar tre6ui moartea s- r-m*n- ascuns- *n um6r-M ,e ce ar a+tepta a0ar-M ie mi se .esc7i.e orice alcov, orice sal- .e 6al) S*nt *ns-+i oartea, ce se preum6l-, *n v*r0ul picioarelor, pe culoarele caselor) Vor6e+ti .espre .aruri *ntunecateK eu s*nt cel care se 0olose+te .e aceste .aruri) S*nt oartea ce vine, *nve+m*ntat- *n m-tase +i .antele, s- su0le *n lum*n-ri) S*nt viermele .in inima tran.a0irului) Nicolas a 1emut +i mi s4a p-rut c- l4am au5it o0t*n. pe Arman.) L Nici un sanctuar nu e .e4a8uns .e sacru, pentru a4i a.-posti pe necre.incio+ii care vor s- .istru1- Cimitirul Inocen/ilor) Nici un 5-vor nu va 0i .e4a8uns .e trainic pentru a m- *mpie.ica s- a8un1 la ei) 4a privit *n t-cere, trist +i calm) ,ar nu am citit *n oc7ii lui nici m*nie +i nici rea4voin/-) ,up- un timp, a spus; L S-4i v*ne5i 0-r- mil-, tr-in. printre ei, e o misiune no6il-) ,ar tot nu m4ai *n/eles) L Cum a.ic-M l4am *ntre6at) L Nu po/i *mp-rt-+i via/a oamenilor la nes0*r+it, nu po/i s- supravie/uie+ti printre ei) L !a .a, se poate, am protestat) isterele vec7imii au l-sat loc unor noi o6iceiuri) Cine poate +ti ce va ie+i .e aiciM #ersona8ul t-u nu are nimic romantic, *n vreme ce al meu este cu totul romantic) L Nimeni nu este *n.ea8uns .e puternic, a .eclarat) Nu +tii .espre ce vor6e+ti, .e4a6ia te4ai n-scut, e+ti prea t*n-r) L Cu toate acestea, e .estul .e puternic, a intervenit 6-tr*na re1in-, 1*n.itoare) La 0el +i 0rumoasa lui *nso/itoareG S*nt ni+te .emoni cu i.ei m-re/e +i o inteli1en/- 0-r- mar1ini) L N4ai s- po/i tr-i printre oameniG a repetat Arman.) Vreme .e o clip-, c7ipul lui a c-p-tat pu/in- culoare) Nu4mi mai era .u+man, ci un 6-tr*n *n/elept care *ncerca sm- convin1- .e un a.ev-r crucial) n acela+i timp *ns-, sem-na cu un copil care se ru1a) Aceasta era .e 0apt esen/a lui, aceast- .ualitate, p-rinte +i copil, ru1*n.u4m- s-4l ascult) L ,e ce n4a+ puteaM /i repet; locul meu este printre oameni) S*n1ele lor m- 0ace nemuritor) L Nemuritor, .esi1ur))) ,ar tu n4ai *nceput *nc- s- *n/ele1i acest cuv*nt) #entru tine, e .oar o vor6-)))9*n.e+te4te la soarta creatorului t-u) ,e ce s4a l-sat a1nus pra.- 0l-c-rilorM E un a.ev-r +tiut .e noi .e veacuriK .ac- tr-ie+ti printre oameni, trecerea anilor te va .uce la ne6unie) S-4i ve5i pe ceilal/i *m6-tr*nin. +i murin., imperii *n-l/*n.u4se +i pierin., s- pier5i tot ceea ce *n/ele1i +i iu6e+ti, cum ai putea suporta a+a cevaM Toate acestea te vor arunca *n .isperare +i .elir) ,oar propria ta ras-, nemuritoare, te poate ap-ra, te poate m*ntui) A t-cut 6rusc, uimit c- vor6ise .espre m*ntuire) Ecourile cuvintelor sale se stin1eau su6 tavanul 6oltit al vastei *nc-peri) L Arman., i4a spus 6-tr*na re1in-, cu 1lasu4i c*ntat, ne6unia poate oric*n. pune st-p*nire pe cei mai *n v*rst.intre noi, 0ie c- se /in .e vec7ile tra.i/ii, 0ie c- le a6an.onea5-) Am respectat vec7ile o6iceiuri la 0el .e 6ine ca +i tine, +i totu+i s*nt ne6un-, nu4i a+aM #oate c- asta se .atorea5- +i 0aptului c- nu m4am a6-tut nicio.at- .e la re1uliG A cl-tinat .in cap 0urios) =-r- s-4i .ea aten/ie, ea s4a apropiat .e mine) L A+a.ar, a1nus nu /i4a spus c7iar nimic, copileM Emana o putere imens-) n vreme ce ceilal/i 6*ntuiau prin aceste locuri, a continuat, am traversat .e una sin1ur- c*mpia +i l4am c-utat pe a1nus) Am urcat *n camera lui +i, *mpreun-, am .at ocol turnului, av*n. .rept unici spectatori stelele) *na i s4a crispat pe 6-r6ia mea) L a1nus +tia o mul/ime .e lucruri) ,ac- e+ti *n.ea8uns .e puternic, nu .e ne6unie tre6uie s- te temi) Vampirii care *+i p-r-sesc clanul, pentru a tr-i printre oameni, tre6uie s- *n0runte o os*n.- 1rea *nainte .e a *nne6uni) C-ci, inevita6il, ei a8un1 s-4i iu6easc- pe muritoriG S0*r+esc prin a *n/ele1e totul, .in .ra1oste) L ,-4mi .rumul, i4am spus, cu 6l*n.e/e, .ar privirea ei m- /intuia locului) L ,e4a lun1ul vremii, ei a8un1 s-4i cunoasc- pe muritori mai 6ine .ec*t se cunosc ei *n+i+i, a continuat, 0-r- s- se lase impresionat-) n cele .in urm-, vine o vreme c*n. nu mai vor s- uci.-, s- provoace su0erin/-, +i .oar ne6unia sau moartea le mai pot alina c7inul) Asta e soarta care *i a+teapt- pe cei 6-tr*ni, a+a mi4a .escris4o a1nus) a1nus, care a pierit c7iar *n acest 0el) Spun*n. acestea, mi4a .at, *n s0*r+it, .rumul) L Nu cre. nimic .in ce mi4ai spus, am +uierat) #retin5i c- a1nus *i iu6ea pe muritoriM L !ine*n/eles c- nu m- cre5i, a r-spuns, cu un 5*m6et ironic) Nici Arman. nu .-.ea semne c- ar 0i *n/eles4o) L ,eocam.at-, cuvintele mele nu au nici un sens pentru tine, ai *ns- la .ispo5i/ie o ve+nicie pentru a le *n/ele1e)

91

i 7o7otele ei .e r*s au umplut cupola *nc-perii, p-r*n. c- vor s- p*r8oleasc- st*nca .in care era cl-.it- aceasta) L Nu, e o minciun-, o simpli0icare 7i.oas-G am stri1at) Sim/eam cum pulsul *mi 6-tea cu putere *n t*mple +i *n oc7i) I.eea aceasta .espre .ra1oste e un concept n-scut .in im6ecilitate moral-G i4am lipit am6ele m*ini .e t*mple) Sim/eam o .urere cumplit-, care4mi *ntuneca ve.erea, accentu*n.u4mi amintirele .espre .on8onul lui a1nus, .espre muritorii *ntemni/a/i acolo, *mpreun- cu ca.avrele celor ce 0usesercon.amna/i *naintea lor la acea 7ru6- *n1ro5itoare) Su0erin/a mea *l tortura, se pare, pe Arman., la 0el .e crunt precum r*sul 6-tr*nei re1ine, care continua s- se reverse, nest-vilit) A *ntins m*inile spre mine, .ar nu a cute5at s- m- atin1-) Toat- *nc*ntarea +i .urerea .in ultimele luni s4au unit *n mine) i4era team- c- aveam s-4ncep a r-cni, a+a cum 0-cusem *n acea noapte .e pomin-, pe scena lui Renau.) Sen5a/ia m4a *n1ro5it) L LestatG mi4a +optit 9a6rielle) L S-4i iu6esc pe muritoriM am repetat, privin. spre 6-tr*na re1in-) Oi4a tre6uit, pentru asta, trei sute .e aniM ,ar eu i4am iu6it *nc- .in prima noapte *n care i4am str*ns la piept) !*n.u4le via/a +i moartea) i iu6esc),umne5eule mare, .ar nu e asta c7iar esen/a .arului *ntunecatM Vocea mea crescuse .incolo .e orice m-sur-) Cum s*nte/i oare alc-tui/i voi, .e nu4i iu6i/iM Ce 0el .e 0iin/e sc*r6oase ve/i 0i 0iin., .ac- aceast- *nsu+ire .e a sim/i constituie suma *n/elepciunii voastreM 4am retras privin. cu oc7ii r-t-ci/i morm*ntul 1i1antic, ce mi se p-rea a 0i .oar o *nc7ipuire) L V- pier.e/i, a+a.ar, min/ile, cu practicile voastre *ntunecate, cu ritualurile +i cu 5i.irea novicilor *n morminteM Sau ve/i 0i 0ost ni+te mon+tri *nc- .e c*n. era/i *n via/-M Cum pute/i s- nu4i iu6i/i pe muritori, cu 0iecare r-su0lareM Nici un r-spuns) ,oar stri1-tele *nne6unite ale celor 5i.i/i .e vii) i 6-t-ile lene+e ale inimii lui Nic<i) L Asculta/i4m- 6ine, am urmat) Nu mi4am 0-1-.uit nicio.at- su0letul .iavoluluiG Iar atunci c*n. am creat4o pe 9a6rielle, am 0-cut4o pentru a o salva .e viermii care .evorea5- ca.avrele) ,ac- .ra1ostea pentru muritori este in0ernul .e care vor6i/i voi, eu s*nt .e8a cu0un.at *n el) A+a c- .a/i4mi pace, s*ntem c7itG Vocea4mi era 0r*nt-, m- su0ocam) Arman. s4a apropiat, *ntorc*n.u4+i spre mine c7ipul .e o miraculoas- puritate, plin .e respect) L Creaturi ale mor/i, nu v- apropia/i .e mineG am stri1at) Voi, care vor6i/i .espre ne6unie +i .ra1oste, *n acest loc *mpu/itG i a1nus, un monstru 6-tr*n, care4+i *nc7i.ea victimele *n .on8on) n ce 0el *i iu6ea, oare, pe s-rmanii pri5onieriM A+a cum un copil iu6e+te 0luturii, c-rora le smul1e aripileM L Nu, copile, cre5i c- *n/ele1i, .ar te *n+eli, a c*ntat 6-tr*na re1in-, netul6urat-) Iu6irea ta e .e4a6ia la *nceput) Oi4e mil- .e ei, asta4i tot) Oi4e mil- +i .e tine, 0iin.c- nu po/i 0i, *n acel+i timp, uman +i inuman) Nu e oare acesta a.ev-rulM L inciuniG am stri1at, lu*n.4o .e .up- umeri pe 9a6rielle) L Vei s0*r+i prin a pricepe totul, .in .ra1oste, a continuat 6-tr*na re1in-, .ar numai atunci c*n. vei 0i .evenit o 0iin/- rea +i plin- .e ur-) Asta *nseamn- nemurirea ta, copile) O *n/ele1ere .in ce *n ce mai pro0un.-) L S- te ia .raculG i4am stri1at) Apuc*n.u4i str*ns pe 9a6rielle +i pe Nicolas, m4am *n.reptat spre ie+ire, mer1*n. cu spatele) L S*nte/i .e8a *n ia., +i4acolo am s- v- las s- putre5i/iG Spun*n. acestea, i4am tras .up- mine pe cei .oi, am traversat *n 0u1- catacom6ele, *nspre trepte)Asemeni unui Or0eu mo.ern, m4am oprit +i am privit *napoi) L Lestat, 1r-6e+te4teG mi4a +optit Nicolas, *n vreme ce 9a6rielle *mi 0-cea semne .isperate) Arman. p-rea *ncremenit, iar 6-tr*na re1in- continua s- 7o7oteasc- 0renetic) L A.io, copii cura8o+iG ne4a stri1at) Urma/i cu vite8ie calea .iavoluluiG Urma/i4o c*t ve/i putea .e .eparteG

CN, ne4au v-5ut ie+in. .in cript-, mem6rii clanului s4au *mpr-+tiat ca ni+te 0antome *nsp-im*ntate, prin ploaia *n17e/at-) Cu min/ile r-t-cite, ne4au urm-rit, *n vreme ce p-r-seam Cimitirul Inocen/ilor, c*t puteam .e repe.e, *n.ep-rt*n.u4ne spre str-5ile .in *mpre8urimi) =oarte cur*n., ni s4a ivit prile8ul s- 0ur-m o tr-sur-, +i am apucat4o, *n 1oan-, pe calea cea mai scurt-, c-tre turnul nostru)

N CIU,A o6oselii care m- *mpov-ra, n4am l-sat caii s- r-su0le nici o clip-) La 0iecare cotitur- a .rumului, .e .up- 0iecare tu0i+, m- a+teptam s-4i v-. pe .emoni, ie+in.u4ne *n cale) Am 5-6ovit scurt timp *ntr4un 7an, .estul *ns- c*t s-4i cump-r 7ran- lui Nicolas +i ni+te p-turi care s-4i /in- .e

92

cal.) i4a pier.ut cuno+tin/a, cu mult *nainte .e a 0i a8uns *n turn, +i4a tre6uit s- *l .uc *n 6ra/e p*n- *n *nc-perea *n care a1nus m- *nc7isese *n prima noapte) #e 1ruma5ul s-u, urmele .e un vine/iu aproape ne1ru l-sate .e col/ii vampirilor, se mai ve.eau *nc-) ,ormea a.*nc atunci c*n. l4am *ntins *n a+terntul .e paie, .ar l4am sim/it 5v*rcolin.u4se, pra.- setei care m4a c7inuit +i pe mine .up- ce a1nus mi4a supt s*n1ele) #e cinstea mea, avea .in 6el+u1 m*ncare +i 6-utur- pentru clipa *n care avea s- se tre5easc-) tiam, *n c7ip ine:plica6il, c- nu avea s- moar-) Nu reu+eam s- *mi *nc7ipui cum avea s-4+i petreac- 5iua, .ar tre6uia s-4l *nc7i. acolo, c-ci, oric*t ar 0i *nsemnat el pentru mine, in.i0erent .e ce avea s- .evin- *n viitor, nu puteam s- las un muritor s-4mi cutreiere li6er vi5uina at*ta timp c*t .ormeam) Ascultam visele incoerente ale lui Nicolas, pline .e 1ro5-viile pe care i le impuseser- copiii *ntunericului, c*n. 9a6rielle a p-truns *n *nc-pere) l *nmorm*ntase pe 6-tr*nul 1r-8.ar +i era plin- .e pra0) Totu+i, p-rul ei *nc*lcit *+i p-strase luciri .elicate) L4a privit pe Nic<i, apoi m4a tras .up- ea, a0ar- .in *nc-pere) ,up- ce4am *nc7is u+a cu c7eia, am co6or*t *mpreun- *n cript-) Acolo, m4a cuprins *n 6ra/e +i m4a str*ns la piept, .e parc- +i ea ar 0i 0ost *n pra1ul epui5-rii) L Ascult-4m-, mi4a spus *ntr4un t*r5iu, cuprin5*n.u4+i 0a/a *n m*ini) ,e cum ne vom tre5i, *l vom scoate .in =ran/a) Nimeni nu4i va cre.e vreo.at- pove+tile .e a.ormit copiii) Nu i4am r-spuns, nu *i *n/ele1eam ra/ionamentul +i inten/iile) Se4nv*rtea lumea cu mine) L l po/i manipula a+a cum ai 0-cut4o cu cei .in trupa lui Renau., a continuat) L4ai putea trimite *n Lumea Nou-) L i4e somn, am +optit) I4am s-rutat 6u5ele *ntre.esc7ise +i am str*ns4o la piept, cu oc7ii *nc7i+i) L ,e *n.at- ce el va 0i plecat, vom putea sta .e vor6-, .espre ceilal/i, a spus calm-) #oate c4ar 0i 6ine s- p-r-sim, pentru o vreme, #arisul) I4am .at .rumul, *n.rept*n.u4m- spre sarco0a1) Am r-mas o clip- re5emat .e lespe.ea .e piatr-) #entru prima oar- *n e:isten/a mea .e nemuritor, mi4era po0t- .e lini+tea morm*ntului, sim/eam nevoia s- nu mai controle5 nimic) i s4a p-rut c4o au. pe 9a6rielle a.-u1*n.; Nu 0ace astaG

( TRECIN,U4 ", i4am au5it stri1-tele) Lovea cu pumnii *n u+a masiv- .e ste8ar +i m- 6lestema, 0iin.c- *l /ineam *nc7is) Larma st*rnit- .e el umplea turnul, iar mirosul lui se strecura, prin pere/i, p*n- la mine; suculent, 1ustos, miros .e carne +i .e s*n1e proasp-t, mirosul c-rnii +i al s*n1elui lui Nicolas) 9a6rielle *nc- mai .ormea) Nu 0ace astaG O sim0onie a r-ut-/ii, o sim0onie a .emen/ei mi se transmitea prin pere/i, *n vreme ce 0ilo5o0ia *+i sporea e0orturile, servin. .rept purt-toarea ima1inilor atroce, a torturii, *m6r-c*n.u4le *n cuvinte))) C*n. am purces a urca sc-rile, am avut impresia c- s*nt *n17i/it .e v*rte8ul stri1-telor sale, .e mirosul lui .e muritor, c-ruia i se a.-u1au toate amintirile mele ol0active; par0umul soarelui pe o mas- .e lemn, cel al vinului ro+u, aroma 0umului .e rume1u+ .in vatr-) L Lestat, m- au5iM LestatG 9rin.in- .e lovituri .e pumni *n u+-) Amintiri .in 6asmele copil-riei; uria+ul, spun*n. c- simte miros .e s*n1e omenesc *n 6*rlo1ul s-u) 9roa5-G tiam curia+ul avea s-4l 1-seasc- pe om) l au5eam venin. pas .up- pas) Iar omul eram c7iar eu *nsumi) !a nu, nu eram eu) =umul, 1ustul s-rat al c-rnii +i al s*n1elui clocotin.) L Aici e ru1ul vr-8itoarelorG 4au5i, LestatM Ru1ul vr-8itoarelorG Vi6ra/ia *n0un.at- a vec7ilor taine care ne uneau, a iu6irii, a unor lucruri cunoscute +i sim/ite .oar .e noi) ,ansul nostru *n 8urul ru1ului vr-8itoarelor) Le po/i rene1aM #o/i s- rene1i tot ce s4a petrecut *ntre noiM Scoate4l .in =ran/a) Trimite4l *n Lumea Nou-) Iar mai apoiM Tot restul vie/ii, va 0i unul .intre acei muritori uneori interesan/i, .ar cel mai a.esea 1roa5nic .e plictico+i, care au v-5ut 0antome +i vor6esc *ntruna .espre ele, 0-r- s- 0ie cre5u/i vreo.at-) Ne6unia lui se va a1rava) Va s0*r+i oare prin a .eveni unul .intre acei ne6uni comici, pe care p*n- +i 6an.i/ii, +i uci1a+ii *i prote8ea5-, 5.r-n1-nin. la vioar-, cu 7ainele 8e1oase, pe uli/ele .in #ort4au4#rinceM L l po/i manipulaG, a spus 9a6rielle) Nimeni nu4i va cre.e nicio.at- pove+tile .e a.ormit copiii) ,ar, .e4acum, ne cunoa+te locul tainic .e o.i7n-, mam-G Ne cunoa+te numele, 0amilia, +tie prea multe .espre noi) Nu va .ori s- plece, cu .iscre/ie, *n str-in-tate) i, la urma urmei, poate c- ei *l vor urm-riK iar, .e .ata asta, n4au s-4l

93

mai lase *n via/-) Un.e s*nt ei acumM Am urcat sc-rile, prins *n v*rte8ul urletelor sale, +i am aruncat o privire *n a0ar-, printre 1ratiile 0erestrei) Aveau s- se *ntoarc-) Era inevita6il) La *nceput 0usesem sin1ur) Apoi o avusesem pe ea) Iar acum, *i aveam pe am*n.oiG Aceasta era oare c7eia pro6lemeiM =aptul c- *mi repro+a *ntruna c- re0u5asem s-4mi *mpart puterea cu elM ,ar, mai .e1ra6-, nu aveam acum la *n.em*n- toate prete:tele .orite pentru a4l lua cu mine, a+a cum *mi .orisem .e la *nceputM Nicolas al meu, .ra1ostea mea) Ne a+teapt- ve+nicia cu toate pl-cerile splen.i.e, m-re/e, ale mor/ii) Am continuat s- urc c-tre el +i setea c*nta *n mine) Setea c*nta la un instrument care eram eu *nsumi) Stri1-tele lui .eveniser- incoerenteK erau esen/a pur- a 6lestemelor sale, punctua/ia mo7or*t- a su0erin/ei lui, care a8un1eau p*n- la mine, lipsite .e orice suport sonor) Era ceva .e o carnalitate .ivin- *n sila6ele 0-r- +ir care *i sc-pau printre 6u5e, ceva care m- purta cu 1*n.ul la /*+nirea t-cut- a s*n1elui prin inima lui) Au5in. c7eia r-sucin.u4se *n 6roasc-, a t-cut, iar 1*n.urile s4au retras *n sinea lui, .e parc- un ocean *ntre1 ar 0i putut s- 0ie *n17i/it .e tainicele sinuo5it-/i ale unei sin1ure scoici) Am *ncercat s-4l v-. *n penum6ra *nc-periiK pe el, +i nu .ra1ostea mea 0a/- .e el, lunile st*n8enitoare, .ureroase, pe care mi le petrecusem suspin*n. .up- el, 7i.oasa .orin/- omeneasc-, .e ne*nl-turat, .e a4l ve.ea, promiscuitatea) Am *ncercat s- v-. *n el .oar muritorul care aiura, 0ul1er*n.u4m- .in priviri) L Tu, +i tira.ele tale .espre 6un-tate L vocea sc-5ut- nu *i putea cuprin.e 0uria .e nestins, oc7ii *i str-luceau L tira.ele .espre 6ine +i r-u, .espre moarte, o7, .a, .espre moarte, .espre 1roa5-, .espre tra1e.ie))) Vor6e) #urtate .e curentul tot mai violent al urii sale) L ))) +i i l4ai *mp-rt-+it ei, 0iul seniorului *+i o0er- pre/iosul .ar so/iei seniorului, .arul *ntunecat) Locuitorii castelului se 6ucur- .e .arul *ntunecatK ei n4au 0ost t*r*/i nicio.at- *nspre ru1ul vr-8itoarelor, acolo un.e 1r-simea uman- 0ormea5- 6-l/i la 6a5a ru1urilor consumate) Nu, mai 6ine o vom uci.e pe 6-tr*na ce nu mai ve.e *n.ea8uns .e 6ine pentru a coase +i pe cel s-rac cu .u7ul, care nu4i .e nici un 0olos la munca c*mpului) ,ar nou-, ce4are s- ne .ea 0iul seniorului, uci1a+ul .e lupi, cel care4a pl*ns l*n1- ru1ul vr-8itoarelorM C*/iva 6-nu/iG #entru noi, e .e4a8unsG Cutremur-tor) C-ma+a sc-l.at- *n su.oare) C*te o str-lucire .e piele nete.- printre .antelele s0*+iate) Ce c7in 0ie .oar pentru a4l privi, .e a4mi a/inti privirea asupra pieptului s-u su6/ire +i musculos, pe 1ustul sculptorilor, cu s0*rcurile ro5alii pe pielea 6ron5at-) L #uterea aceasta L a pre.icat el mai .eparte, .e parc- ar 0i repetat cuvintele acestea o 5i *ntrea1-, cu aceea+i intensitate, iar acum pu/in *i p-sa .e pre5en/a mea L puterea aceasta, care le4a spul6erat minciunilor *ns-+i ra/iunea .e a 0i, puterea *ntunecat- ce se ri.ic- mai presus .e orice, acest a.ev-r care .istru1e))) Nu) Erau .oar vor6e) Nu era a.ev-rul) Sticlele .e vin 0useser- 1olite, m*ncarea 0usese .evorat-) !ra/ele lui su6/iri erau *ncor.ate, ca pentru o lupt- L .ar ce 0el .e lupt-M L pletele4i ne1re se eli6eraser- .in str*nsoarea pan1licii, iar oc7ii s-i imen+i erau sticlo+i) ,eo.at-, s4a lipit .e perete, .e parc- ar 0i *ncercat s- se strecoare acolo, pentru a 0u1i .e mine L amintirea va1a celorlal/i vampiri, su1*n.u4i s*n1ele, parali5ia +i e:ta5ul L *ns- a 0ost numai.ec*t a5v*rlit *nainte, cl-tin*n.u4se, *ntin5*n. 6ra/ele, pentru a se re5ema .e o6iecte ine:istente) A t-cut) O str-lucire i4a 6r-5.at c7ipul) L Cum ai putut s-4mi ascun5i a+a cevaM 9*n.uri .espre ma1ia vec7imii, .espre le1en.e luminoase, .espre vreun t-r*m ireal, *n care tot ceea ce venea .in um6r-, *n0loreaK 6e/ia cunoa+terii inter5ise, mul/umit- c-reia tot ceea ce este 0iresc *+i pier.e importan/a) =run5ele ce ca. toamna .in copaci, soarele *n liva.-, *+i pier.user- orice urm- .e miraculos) Nu) irosul a6urea .in el precum t-m*ia, asemeni c-l.urii +i 0umului lum*n-rilor .in 6iserici) Inima4i se 56-tea su6 pielea .e51olit- a pieptului) #*ntecele lui musculos lucea .e su.oare, care *i *m6i6ase c7iar +i cureaua .e piele) S*n1ele lui, cu 1ust .e sare))) mi venea 1reu s- respir) C-ci +i noi respir-m) Respir-m, a.ulmec-m 1ustul lucrurilor, par0umul lor, consisten/a, +i ni se 0ace sete) L Te4ai *n+elat *ntru totul) S- 0i 0ost oare Lestat cel care vor6eaM #-rea un alt .emon, o creatur- sc*r6oas-, al c-rei 1las *ncerca s- imite vocea omeneasc-) L Ai *n/eles 1re+it tot ce4ai v-5ut +i4ai au5it) L Eu a+ 0i *mp-r/it cu tine tot ceea ce aveamG S4a *n0uriat .in nou) A *ntins m*inile) Tu e+ti cel ce n4a *n/eles nimic, nicio.at-G L Salvea5-4/i via/a +i 0u1i) Alear1-G L Nu4/i .ai seama c- asta con0irm- totulM C- simpla e:isten/- a ta este con0irmarea r-ului pur, a r-ului su6limG Trium0ul i4a str-lucit *n priviri) !rusc, +i4a aruncat mina *nainte, apuc*n.u4m- .e 0a/-)

94

L Nu m- provocaG i4am spus) L4am lovit at*t .e tare, *nc*t a c-5ut pe spate, prostit, re.us la t-cere) L C*n. aceste puteri mi4au 0ost o0erite, am re0u5at) /i 8ur c- am re0u5at) Cu ultima4mi r-su0lare, am spus >nu>) L Ai 0ost *ntot.eauna re1ele im6ecililor, a o0tat) Oi4am spus4o .e at*tea ori) #-rea *ns- 1ata s- se pr-6u+easc-) Tremura, iar 0uria i s4a trans0ormat, *ncetul cu *ncetul, *n .isperare) A *ntins .in nou m*inile, apoi le4a l-sat s- ca.-) L Cre.eai *n ni+te lucruri lipsite .e importan/-, a spus, aproape 6inevoitor) ,ar e:ist- ceva ce tu n4ai 0ost *n stare s- ve5i nicio.at-) E posi6il oare ca s- nu4/i .ai seama ce ai acumM ,in oc7ii lui sticlo+i au /*+nit lacrimi) Inima lui stri1a, t-cut-, cuvinte .e .ra1oste) C7ipul i s4a sc7imonosit) Uci1a+ amu/it, m- sim/eam cuprins .e puterea pe care o aveam asupra lui +i .e con+tiin/a 0aptului c- el +tia aceastaK iu6irea pe care o nutream pentru el *mi a/*/a sentimentul puterii, trans0orm*n.u4l *ntr4o st*n8eneal- care, .eo.at-, s4a metamor0o5at *n cu totul altceva) Ne a0lam .in nou *n culisele teatruluiK *n micul 7an .in satul nostru, *n Auver1ne) Sim/eam nu .oar mirosul s*n1elui s-u, ci +i pe cel al spaimei) A 0-cut un pas *napoi) i+carea, *mpreun- cu ima1inea c7ipului s-u *nsp-im*ntat, a 0ost .e a8uns pentru a aprin.e un ru1 *n mine) Era parc- mai mic, mai 0ra1il, .e+i nicio.at- nu mi se p-ruse mai puternic, mai se.uc-tor, .ec*t *n acele momente) C*n. m4am apropiat, c7ipul i s4a 1olit .e orice e:presie) Oc7ii *i erau miraculos .e limpe5i acum) Iar mintea lui mi s4a .esc7is, precum mi se .esc7isese cea a lui 9a6rielleK *ntr4o str-0ul1erare, am avut vi5iunea lui +i a mea, *n man4 sar.a noastr-, 0lec-rin. *ntruna, *n vreme ce luna sc-l.a *n lumina4i al6- acoperi+urile acoperite .e nea ale #arisului, ori 7oin-rin. pe str-5i, trec*n. .e la unul la altul o sticl- .e vin, cu capetele plecate, su6 primele averse ale ploii iernatice, pe c*n. ni se p-rea c- mai avem o ve+nicie *naintea noastr- pentru a *m6-tr*ni +i a ne maturi5a) C*t .e mare ne era 6ucuria pe4atunci, *n ciu.a mi5eriei *n care tr-iam L ve+nicia era ve+nicie, ve+nicia a.ev-rat- L ca *ntr4o tainmuritoare a acestor lucruri) ,ar clipa aceea s4a risipit ca un 0um *n e:presia vi6rant- a c7ipului s-u) L Vino la mine, Nic<i, i4am +optit, *ntin5*n.u4i m*inile) ,ac- /i4o .ore+ti cu a.ev-rat, atunci tre6uie s- vii)))

A V"CUT o pas-re ie+in. .intr4o pe+ter- s-pat- *n 0ale5a *nalt- a /-rmului m-rii) Era, *n pas-rea aceasta +i *n valurile pe .easupra c-rora 56ura ea, ceva *nsp-im*nt-tor) Se ri.ica, .in ce *n ce mai sus, pe cerul ar1intiu, *n17i/it-, *ncetul cu *ncetul, .e *ntuneric) ntunericul nop/ii, .e care n4ai .e ce te teme, nicic*n.) ntunericul 6inecuv*ntat) ,ar el se l-sa, pu/in c*te pu/in, peste aceast- unic- 0iin/- minuscul-, care /ipa, .e una sin1ur-, pe cerul ce *nv-luia imensitatea pustie a lumii) #e+teri pustii, nisipuri pustii, marea pustie) Tot ceea ce privisem cu pl-cere, ascultasem ori atinsesem cu propriile4mi m*ini .isp-ruse, ori poate nici m-car nu e:istase vreo.at-, iar pas-rea, .escriin. cercuri, plan*n., se *n-l/a .easupra mea sau mai .e1ra6- .easupra nim-nui, cuprin5*n. *ntre1ul peisa8, lipsit .e istorie +i .e semni0ica/ii, *n nete5imea unui sin1ur oc7i, ne1ru) Am urlat, 0-r- a scoate vreun sunet) mi sim/eam 1ura plin- .e s*n1e +i 0iecare *n17i/itur- mi se pr-v-lea *n 1*tle8, cu0un.*n.u4se *n a6isul setei) A+ 0i vrut s- spun, .a, acum *n/ele1, *n/ele1 c*t .e insuporta6il, c*t .e 1roa5nic e acest *ntuneric) Nu +tiam) Nu puteam +ti) #as-rea *+i urma calea prin *ntuneric, pe .easupra coastei sterpe +i a m-rii in0inite) Sl-vite ,oamne, *ncetea5-G E mai r-u .ec*t 1ro5-via .e la 7an) ai r-u .ec*t pl*nsetele stri.ente ale c-lu/ului ce4+i .-.ea su0letul *n 5-pa.-) ,ar, la urma urmei, s*n1ele era .oar s*n1e, iar inima L inima cea 1ustoas- L era acolo, aproape, ri.icat- *n v*r0urile picioarelor, lipit- .e 6u5ele mele) Acum, iu6irea mea, acum e momentul) A+ putea sor6i via/a ce se 56ate *n inima ta +i s- te arunc *n ve+nica ne0iin/-, *n care nimic nu va 0i vreo.at- *n/eles ori iertat, sau te4 a+ putea p-stra l*n1- mine) L4am *mpins .eparte .e mine, apoi l4am str*ns la piept, ca pe un 6iet su0let strivit, .ar vi5iunea a r-mas) !ra/ele i s4au *ncol-cit *n 8urul 1*tului meu, 0a/a *i era toat- u.-, oc7ii .a/i peste cap) Apoi lim6a i4a /*+nit, cu l-comie, lin1*n. rana pe care o 0-cusem eu *nsumi, pentru el, la 1*tul meu) =ie4/i mil-, 0- s- *ncete5e aceast- vi5iune) Opre+te acest av*nt 0-r- s0*rsit, .u4m- .eparte .e acest peisa8 lipsit .e culoare, a+e5at o6lic, *ntrerupe /ip-tul acesta, care nu *nseamn- nimic, printre urletele v*ntului) ,urerea nu *nseamn- nimic, *n compara/ie cu acest *ntuneric) Nu vreau))) Nu vreau))) ,ar vi5iunea se risipea) ncetul cu *ncetul, se risipea) Se s0*r+ise, *n cele .in urm-) V-lul t-cerii se co6or*se, ca o.inioar-, cu 9a6rielle) T-cere) Nic<i era, *n 0ine, .is4 tinct .e mine *nsumi) l /ineam .eparte .e mine, iar el era 1ata s- ca.-, .uc*n.u4+i m*na la 1ur-, cu s*n1ele scur1*n.u4i4 se pe 6-r6ie) 9ura *i era .esc7is- +i, *n ciu.a s*n1elui, a l-sat s-4i scape un sunet, un sunet uscat, un /ip-t) Iar .incolo .e el L .incolo .e vi5iunea .e neuitat a m-rii metalice +i a p-s-rii sin1uratice care4i era unic martor L am v-5ut4o pe 9a6rielle, cu pletele4i .e aur cur1*n.u4i pe umeri, ca v-lul S0intei =ecioare) St-tea *n pra1 +i mi4a

95

spus, cu a.*nc- triste/e *n 1las; L E un .e5astru, 0iule)

NC" ,E LA IECUL NO#OII, a .evenit limpe.e c- re0u5a s- vor6easc- ori s- r-spun.- oric-rui 1las, 6a c7iar re0u5a s- se mi+te .e 6un- voie) R-m*nea *ncremenit, lipsit .e e:presie, acolo un.e4l a+e5am) ,ac- moartea *i provoca vreo su0erin/-, nu l-sa s- se va.-) ,ac- noua percep/ie a lucrurilor *l *nc*nta, *+i p-stra 6ucuria pentru sine) Nici m-car setea nu a 0ost *n stare s-4l urneasc-) 9a6rielle, .up- ce l4a stu.iat lini+tit- ore *n +ir, l4a luat .e m*n-, l4a sp-lat +i l4a *m6r-cat *n 7aine curate) I4a ales un costum .e l*n- nea1r-, .intre pu/inele 7aine *nc7ise la culoare pe care le aveam, +i o c-ma+- ,al6- 0-r- ornamente) Bainele i4au .at un aspect .e t*n-r seminarist, prea serios +i ni/el naiv) n lini+tea criptei, mi4am .at seama, 0-r- pic .e *n.oial-, c- *+i au5eau reciproc 1*n.urile) Ea l4a cur-/at, 0-rvreun cuv*nt +i, tot pe t-cute, l4a trimis s- se a+e5e pe 6-ncu/a .e l*n1- 0oc) n cele .in urm-, mi4a spus; L Acum, ar cam 0i timpul s- v*ne5eG C*n. ea l4a privit, el s4a ri.icat 0-r- s- se uite la ea, ca o marionet- tras- .e 0ire invi5i6ile) I4am privit plec*n., prostit) Le4am au5it pa+ii co6or*n. sc-rile) Apoi am urcat +i eu, pe 0uri+, *n urma lor +i, a1-/at .e 1ratiile 0erestrei, i4am v-5ut lu*n.4o .e4a curme5i+ul peste c*mp, cu pa+i u+ori, .e 0elin-) #ustietatea nop/ii avea o r-coare ce m- amor/ea, m- *mpresura) Nici 0ocul .in vatr- nu a 0ost *n stare s- m*nc-l5easc- atunci c*n. am intrat, c-ut*n.u4i c-l.ura 6ine0-c-toare) Aici, acela+i pustiu) Iar calmul .up- care cre.eam c- t*n8esc, nevoia .e a r-m*ne sin1ur .up- cumplita 6-t-lie pe care o .usesem la #aris, erau +i ele aici) Calmul +i .escoperirea pe care nu m- *n.urasem s- i4o m-rturisesc lui 9a6rielle, .escoperirea care *mi m-cina m-runtaiele ca un animal *n0ometat; c-, .e4acum, simpla ve.ere a lui Nicolas *mi era .e nesuportat)

R N NOA#EA urm-toare, .e cum am .esc7is oc7ii, +tiam ce aveam .e 1*n. s- 0ac) Nu conta .ac- aveam sau nu cura8ul s- *l privesc) Eu eram cel care *l crease +i eu tre6uia s-4l scot .in starea .e prostra/ie *n care se a0la) V*n-toarea nu pro.usese nici o sc7im6are, .e+i se ar-tase, se pare, capa6il s- uci.- +i s- 6ea sin1ur) Acum, tre6uia s-4l ap-r .e propria4mi repulsie +i s- plec la #aris *n c-utarea sin1urului o6iect care l4ar 0i putut .etermina s- reac/ione5e *n vreun 0el) #e c*n. tr-ia, iu6ise un sin1ur lucru; vioara) #oate c- ea avea s- 0ie *n stare s-4l tre5easc- +i acum) Aveam s- i4o pun *n m*n-, iar el avea s- c*nte, cu *n.em*narea proasp-t .o6*n.it-) Totul avea s- se sc7im6e, iar 17ea/a care *mi *nc-tu+a inima avea s- se topeasc-, *n s0*r+it)

,E CU s4a tre5it 9a6rielle, am pus4o la curent *n privin/a inten/iilor mele) L ,ar ceilal/i vampiriM Ai uitatM Nu po/i s- te .uci .e unul sin1ur la #aris) L !a .a, i4am r-spuns) El are nevoie .e mine) n starea *n care se a0l-, .ac- .emonii se *ntorc, l4ar putea convin1e s- ias-) Oricum, tre6uie s- a0lu ce se mai *nt*mpl- *n su6teranele Inocen/ilor) Vreau s- +tiu .ac- armisti/iul e real) L Nu4mi place s- te v-. plec*n., mi4a replicat, cl-tin*n. .in cap) Cre.e4m-, .ac- nu a+ 0i .e p-rere c- ar tre6ui savem o nou- *ntreve.ere cu +e0ul, 0iin.c- numai .e la el +i .e la 6-tr*n- am putea a0la multe, a+ insista s- p-r-sim #arisul *nc- *n aceast- noapte) L Ce cre5i c4am putea *nv-/a .e la eiM am *ntre6at4o cu r-ceal-) C- soarele se4nv*rte *n 8urul #-m*ntului +i cacesta e platM i s4a 0-cut *ns- ime.iat ru+ine .e am-r-ciunea mea) #oate c- ei mi4ar 0i putut e:plica .e ce vampirii pe care *i creasem erau capa6ili s- comunice prin 1*n.uri, *n vreme ce mie *mi era imposi6il s- o 0ac) ,ar ura mea recent n-scut- 0a/- .e Nic<i m- ap-sa prea tare ca s- m- mai pot 1*n.i pe *n.elete la aceste lucruri) #rivin.4o, mi4am 5is *n sine mea c- 0usese minunat s- v-. cum .arul *ntunecat *+i e:ercita ma1ia asupra ei, re.*n.u4i str-lucirea tinere/ii) n vreme ce, v-5*n.u4l pe Nic<i cum se trans0orma, cre5usem c- aveam s- mor) #oate c- ea *n/ele1ea prea 6ine acest sim/-m*nt, c7iar 0-r- a4mi citi 1*n.urile) Ne4am str*ns *n 6ra/e)

96

L =ii pru.ent, m4a s0-tuit)

AR =I TRE!UIT s- plec .irect la el acas- pentru a lua vioara) #e .easupra, mai tre6uia s- m- ocup +i .e 6ietul Ro1et, s- n-scocesc vreo minciun- pentru el) n 0ine, tre6uia s- *ncep pre1-tirile pentru plecarea noastr- .in #aris) C*te pro6lemeG n loc .e toate acestea, mi4am petrecut mai multe ore urm*n.u4mi capriciile 0ante5iei) Am v*nat la Tuileries +i pe 6ulevar.e, *ncerc*n. s- m- p-c-lesc eu *nsumi, cum c- n4ar 0i e:istat nici un clan .e vampiri su6 Cimitirul Inocen/ilor, iar Nic<i era *nc- viu +i *n si1uran/-) Nici o clip-, *ns-, n4am *ncetat s- le p*n.esc apropierea) - 1*n.eam la 6-tr*na re1in-) ,ar, .e au5it, i4am au5it *n locul *n care m- a+teptasem cel mai pu/in, pe 6oulevar. .u Temple, aproape .e teatrul lui Renau.) i4am .at seama numai.ec*t c- mai mul/i .intre ei st-teau ascun+i .incolo .e cl-.ire, .ar n4am .etectat nici o urm- .e rea voin/-, ci .oar o e:cita/ie 0e6ril-, tre5it- .e apropierea mea) Apoi am 5-rit c7ipul pali. al tinerei 0rumoase cu oc7i ne1ri) St-tea *n cap-tul aleii *n care .-.ea intrarea arti+ti4 lor +i s4a 1r-6it s-4mi 0ac- semn) Nu i4am r-spuns ime.iat) Ca .e o6icei, 6ulevar.ul era plin .e lume, iar teatrele *+i .esc7i.eau lar1 por/ile) ,e ce4 a+ 0i renun/at la toate acestea, pentru a m- *nt*lni cu acele creaturiM Am ascultat) Erau patru +i m- a+teptau cu .isperare) Erau cumplit .e speria/i) =oarte 6ine) Am intrat pe alee +i am parcurs4o p*n- la cel-lalt cap-t) St-teau cu to/ii acolo, lipi/i .e 5i.) A.olescentul cu oc7i cenu+ii era +i el .e 0a/-, +i ceea ce m4a surprins a 0ost aerul s-u .escump-nit) n spatele lui se a0lau un 6-r6at *nalt, 6lon. +i *nc- o 0emeie 0rumoas-) Cu to/ii erau *m6r-ca/i *n 5.ren/e, ca ni+te lepro+i) =rumoasa cu oc7ii ne1ri s4a *ncumetat cea .int*i s- vor6easc-) L Tre6uie s- ne a8u/iG L CineM EuM 4am str-.uit s- *mi calme5 iapa, care era cam nelini+tit- .in pricina tov-r-+iei lor) L ,e ce a+ 0ace4oM L S4a apucat s- .istru1- clanul) L S- ne .istru1- pe noi))) a preci5at 6-iatul, 0-r- s- m- priveasc- *n oc7i) i4a a/intit privirile spre 5i., .ar mintea lui mi4a transmis ima1ini; ru1ul aprins, Arman., o6li1*n.u4+i a.ep/ii ssar- *n 0l-c-ri) Am *ncercat s- scap .e aceste vi5iuni, .ar, acum, to/i patru mi le a.resau) #rietena mea +i4a 0i:at oc7ii ne1ri *ntr4 ai mei, *ntr4o *ncercare .e a4mi *m6un-t-/i percep/ia; Arman. era *narmat cu o 6*rn- *nne1rit-, cu care *i *mpin1ea pe ceilal/i *n 0l-c-ri +i *i lovea c*n. *ncercau s- se salve5e, con.amn*n.u4i) L ,umne5eule mareG am e:clamat) ,ar voi era/i .oispre5eceG N4a/i putut s- v- ap-ra/iM L Noi ne4am ap-rat, +i iat-4ne aici, a r-spuns 0ata) A ars +ase .intr4o .at-, iar noi am reu+it s- 0u1im, *n1ro5i/i) Am .ormit pentru *nt*ia oar- .eparte .e mormintele noastre, 0-r- s- avem 7a6ar ce avea s- ni se *nt*mple) C*n. ne4am tre5it, el era acolo +i a reu+it s- mai uci.- *nc- .oi) Noi patru s*ntem sin1urii supravie/uitori) /i .ai seama, a .escoperit su6teranele +i i4a ars c7iar +i pe cei ce erau pri5onieri acolo) A .istrus locul nostru .e *nt*lnire) A.olescentul +i4a ri.icat privirile, *nceti+or) L E numai vina ta, mi4a +optit) Tu ne4ai .us la pier5anie) =emeia a 0-cut un pas *naintea lui) L Tre6uie s- ne a8u/i) =ormea5- un nou clan, *mpreun- cu noi) A8ut-4ne s- tr-im asemeni /ie) L i ce4a 5is 6-tr*na re1in-M am *ntre6at) L ,e la ea a pornit totul, mi4a r-spuns cu am-r-ciune 6-iatul) S4a aruncat *n 0l-c-ri, stri1*n. c- mer1e s-4l caute pe a1nus) Iar Arman. i4a *mpins pe ceilal/i .up- ea))) Am plecat capul) ,isp-ruse, cu toat- +tiin/a +i e:perien/a ei, l-s*n. *n urm-4i .oar aceast- 0iin/- t*n-r- +i r-56un-toare, acest copil plin .e cru5ime, care cre.ea *n ceea ce ea +tia precis c- e 0als) L Tre6uie s- ne a8u/i, a repetat 0ata cu oc7i ne1ri) n calitatea sa .e +e0 al clanului, Arman. are .reptul s-4i uci.- pe cei sla6i, pe cei ce nu ar putea supravie/ui) L Nu putea s- lase clanul s- se cu0un.e *n 7aos, a spus cealalt- 0emeie) Lipsi/i .e cre.in/- *n practicile *ntu4 necate, ceilal/i riscau s- atra1- aten/ia muritorilor) ,ar .ac- tu ne vei a8uta s- 0orm-m un nou clan, s- .evenim mai iscusi/i *n noile practici))) L Noi s*ntem cei mai puternici .in clan, mi4a e:plicat 6-r6atul, +i .ac- vom reu+i *n.ea8uns .e mult timp ssupravie/uim 0-r- el, poate c- are s- ne .ea pace)

97

L Ne va .istru1e, a morm-it 6-iatul) Ne va p*n.i +i))) L Nu este invinci6il, l4a *ntrerupt 6-r6atul) n plus, aminte+te4/i c- nici m-car convin1erile lui nu4i mai pot veni *n a8utor) L Tu ai .rept a.-post turnul lui a1nus))) a *nceput 6-iatul, ri.ic*n. spre mine o privire imploratoare) L Nu, nu4l pot *mp-r/i cu voi, i4am r-spuns) E lupta voastr-, pe care tre6uie s- o c*+ti1a/i sin1uri) L ,ar ai putea s- ne .ai m-car c*teva s0aturi))) a spus 6-r6atul) L Nu ave/i nevoie .e mine) Ce4a/i re/inut p*n- acum .in pil.a meaM ,in cele spuse .e mine noaptea trecut-M L Am *nv-/at mai ales .in cele spuse .e tine, mai t*r5iu, lui Arman., mi4a r-spuns 0rumoasa mea prieten-) C*n. i4ai e:plicat c- acum r-ul str-6ate lumea su6 c7ip omenesc) L Ei 6ine, lua/i acest c7ip, i4am spus) Lua/i4le victimelor voastre ve+mintele +i 6anii .in 6u5unare) #lim6a/i4vprintre muritori, a+a cum 0ac eu) Cur*n. ve/i str*n1e *n.ea8uns pentru a v- cl-.i propria 0ort-rea/-, micul vostru sanctuar) Atunci nu ve/i mai 0i ni+te cer+etori, ni+te 0antome))) n ciu.a spaimei care li se citea pe c7ipuri, m- ascultau cu aten/ie) L ,ar culoarea pielii noastre, +i 1lasurile))) L uritorii pot 0i *n+ela/i) Nimic nu4i mai u+or) E nevoie .oar .e pu/in- *n.em*nare) L i pe care muritori ar tre6ui s- *i imit-mM a *ntre6at a.olescentul, cu 1las mo7or*t) L Voi tre6uie s- ale1e/iG #rivi/i *n 8ur) #re0ace/i4v- c- s*nte/i actori) L ActoriG a e:clamat 0ata cu oc7i ne1ri) L ,a, sau, mai 6ine, acro6a/i) A/i v-5ut cu si1uran/- acro6a/iG n 0elul acesta, v- ve/i putea vopsi 0e/ele *n al6 +i nimeni n4are s- 6a1e .e seam- 1esturile +i e:presiile voastre ie+ite .in comun) Aceasta ar 0i .e17i5area per0ectpentru voi) A *nceput s- r*.- +i i4a privit pe ceilal/i) !-r6atul p-rea cu0un.at *n 1*n.uri, 0emeia visa, iar a.olescentul +ov-ia) L Cu puterile voastre, n4are s- v- 0ie 1reu s- 0ace/i tot soiul .e 1ium6u+lucuri) Nimeni n4are s- 17iceasc- cine s*nte/i cu a.ev-rat) L ,ar atunci c*n. tu te4ai .at *n spectacol pe scena acelui mic teatru, ai reu+it s- sperii pu6licul, a replicat 6-iatul, cu 1lasul plin .e r-ceal-) L =iin.c- asta am +i vrut, i4am *ntors4o) ,ar a+ putea la 0el .e 6ine, .ac- a+ vrea, s- p-c-lesc o lume *ntrea1-, iar voi a/i putea 0ace acela+i lucru) Am scos .in 6u5unar un pumn .e mone5i .e aur +i i le4am *ntins 0emeii cu oc7i ne1ri) Ea le4a privit, .e parc- i4ar 0i ars m*inile, apoi +i4a ri.icat oc7ii, privin.u4m-, +i mi s4a p-rut c- m- v-. pe mine *nsumi, 0-c*n.u4mi tum6ele .ia6olice pe scena teatrului lui Renau.) i4a venit un alt 1*n.) Ea +tia c- teatrul era 1ol, c- trimisesem *ntrea1a trup- *n str-in-tate) 4am 1*n.it o vreme, sim/in. cum .urerea mea se .e+teapt-, +i m4am *ntre6at .ac- ceilal/i aveau s-4+i .ea seama .e asta) L Te ro1, mi4a spus, apuc*n.u4mi m*na cu .e1etele ei *n17e/ate) Las-4ne s- ne instal-m *n teatrul t-uG S-4i las s- intre +i s- .anse5e pe morm*ntul meu) - sim/eam amor/it, *ncapa6il s- 1*n.esc luci., *ncerc*n. .in r-sputeri s- nu4mi las 1*n.urile s- 56oare *napoi, la tot ce se petrecuse *n acest teatru) L #rea 6ine, am spus *ntr4un t*r5iu, pre0-c*n.u4m- .istrat, privin. aiurea) Instala/i4v- acolo, .ac- v- 0ace pl-cere) i sim/i/i4v- ca acas-) T*n-ra 0emeie s4a apropiat +i +i4a ap-sat 6u5ele pe .osul palmei mele) L Nu vom uita asta nicio.at-, mi4a spuse ea) - numesc Eleni, 6-iatul acesta este Laurent, el e =Ali:, iar *nso/itoarea sa este Eu1Anie) ,ac- Arman. va *ncerca s-4/i 0ac- vreun r-u, va 0i .u+manul nostru) L Ce4a+ putea s- v- ure5, .ec*t prosperitateM am 1l-suit +i, *n c7ip straniu, c7iar cre.eam *n ceea ce spuneam) - *ntre6am .ac- vreunul .in ei, *n ciu.a c-ilor +i a ritualurilor *ntunecate, *+i .orise cu a.ev-rat acest co+mar care ne *n17i/ise pe to/i, .e4a valma) Acum, la 6ine +i la r-u, eram cu to/ii 0ii ai *ntunericului) L S- v- purta/i *ns- cu *n/elepciune, i4am averti5at) Nu v- a.uce/i victimele aici +i nu uci.e/i prin *mpre8urimi) ,a/i .ova.- .e inteli1en/- +i men/ine/i4v- a.-postul *n si1uran/-)

!"TUSE .e ora trei c*n. am pornit4o pe po.ul ce .ucea pe insula Saint Louis) #ier.usem .estul timp) Acum tre6uia s- caut vioara) ,e cum am a8uns l*n1- cl-.irea *n care locuise Nic<i, mi4am .at seama c- ceva nu era *n re1ul-) =erestrele erau 1oale, toate .raperiile 0useser- smulse) Cu toate acestea, .in-untru r-56-tea o lumin- puternic-, .e parc- aparta4 mentul ar 0i 0ost luminat .e sute .e lumini aprinse) Straniu) Era *nc- prea .evreme pentru ca cineva s-4+i 0i *nc7ipuit c- Nic<i nu avea s- se mai *ntoarc-)

98

4am c-/-rat p*n- pe acoperi+ +i am co6or*t, pe 5i., pe cealalt- parte, *nspre curte, p*n- l*n1- 0ereastra .in spate care era +i ea .escoperit-) Toate lum*n-rile, 0i:ate *n aplicele .in perete, erau aprinse) Altele, *n0ipte *n propria lor cear-, erau lipite .irect pe 6irou +i pe pian) Camera era *ntr4un 7al 0-r- .e 7al) Toate c-r/ile 5-ceau aruncate pe po.ea, unele 0er0eni/-, cu pa1inile smulse) #*n- +i partiturile 0useser*mpr-+tiate pe par.oseal-, iar ta6lourile nu mai at*rnau pe pere/i) #oate c- .emonii .evastaser- locuin/a atunci c*n. *l capturaser- pe Nic<i) ,ar, *n acest ca5, cine aprinsese toate lum*n-rileM i se p-rea .e ne*n/eles) Am ciulit urec7ile) n apartament nu era nimeni) Cel pu/in, asta mi4a 0ost prima impresie) ,eo.at-, *ns-, am perceput nu 1*n.uri, ci 51omote u+oare) 4am concentrat o clip- +i am *n/eles c- ceea ce au5eam era sunetul 0o+nit al unor pa1ini r-s0oite, apoi am au5it un o6iect c-5*n.) ,in nou 0o+netul pa1inilor .in per1ament 1ros, apoi o alt- carte a c-5ut) Cu 6-1are .e seam-, ca s- nu 0ac nici un 51omot, am .esc7is 0ereastra) =o+netul sla6 a continuat, .ar nu sim/eam nici un miros omenesc, nu percepeam 56aterea nici unui 1*n.) E:ista, totu+i, un miros mai puternic .ec*t cel al tutunului *nvec7it +i al lumin-rilor topite) ,u7oarea cimitirului vampirilor) Intrarea era luminat-, la 0el +i .ormitorul, *n care .omnea aceea+i .e5or.ine; c-r/i .esc7ise, a5v*rlite pe par4 .oseal-, .raperiile smulse, ta6lourile aruncate 1r-ma.-, scrinurile 1olite .e con/inut, cu sertarele c-scate) i, nic-ieri, nici urm- .e vioar-, mi4am 0i:at eu *n minte, ma+inal) C1omotul pa1inilor r-s0oite cu repe5iciune provenea .intr4o alt- *nc-pere) Oricine va 0i 0ost acest musa0ir L +i nu putea s- 0ie .ec*t o sin1ur- persoan- L pu/in *i p-sa .e venirea mea) Nici m-car nu +i4a *ntrerupt activitatea) Am *naintat p*n- *n pra1ul u+ii 6iroului, privin.u4l 0i:, *n vreme ce el *+i ve.ea .e ale lui) Era, .esi1ur, Arman., .ar nu m- a+teptam la priveli+tea pe care mi4o o0erea) Ceara lum*n-rilor se scur1ea pe 6ustul .e marmur- al lui Ce5ar, *mpr-+tiin.u4se pe continentele viu colorate ale unui mapamon. uria+) C-r/ile erau aruncate 1r-ma.- pe po.ea, cu e:cep/ia celor ce se mai a0lau *nc- pe o ultimeta8er-, l*n1- care st-tea el, *m6r-cat *n 5.ren/e, cu p-rul plin .e pra0) Nu4mi acor.a nici m-car o privire) ,e1etele lui *ntorceau *ntruna pa1inile, oc7ii p-reau c- sor6 cuvintele, iar 6u5ele *i erau *ntre.esc7ise) E:presia preocupat- a c7ipului s-u mi4a su1erat o insect- .evor*n. o 0run5-) i s4a p-rut ori6il) S4ar 0i 5is c- su1ea m-.uva acelor c-r/i) A aruncat4o pe cea pe care o /inea *n m*n- +i a luat alta) A .esc7is4o +i s4a apucat s- o .evore5e, urm-rin. alineatele cu .e1etul, cu o vite5- supranatural-) Am *n/eles atunci c- *ntrea1a locuin/- 0usese supus- unui e:amen asem-n-tor, c- *ncerca s- e:tra1- .in c-r/i *ntrea1a lor +tiin/-, concentrat-) Toate volumele, *ncep*n. cu ,e 6ello 1allico +i s0*r+in. cu romanele en1le5e+ti contemporane, 5-ceau .e4a valma pe covor) ,e5or.inea pe care o l-sa pe un.e trecea, .ispre/ul total 0a/- .e ceea ce *i 0olosise .e8a mi se p-reau ori6ile) Ca s- nu mai pomenesc .e .ispre/ul s-u a6solut 0a/- .e mine) S0*r+in.u4+i lectura, s4a *n.reptat spre un teanc .e 5iare vec7i, a+e5at pe o eta8er- mai 8oas-) Instinctiv, m4am retras .eparte .e el, cu oc7ii a/inti/i asupra siluetei sale scun.e +i 8e1oase) #-rul s-u .e un ro+u *ntunecat lucea *n ciu.a pra0ului, iar oc7ii4i str-luceau ca .ou- 0elinare) #-rea 1rotesc acest copil, .e .incolo .e morm*nt, pier.ut printre at*tea lum*n-ri, .e o mur.-rie respin1-toare +i, cu toate astea, .e o 0rumuse/e suveran-) i, *n lumina str-lucitoare .in *nc-pere, am .eslu+it *n el o 0erocitate pe care nu o avusese *nainte) Eram cuprins .e o tul6urare a.*nc-) Era, *n acela+i timp, prime8.ios +i ire5isti6il) L4a+ 0i putut privi la nes0*r+it, .ar un instinct atotputernic m- s0-tuia *ntruna; Las-4i aceast- cas-, .ac- +i4o .ore+te) Vioara) 4am str-.uit .in toate puterile s- m- 1*n.esc la vioar-) S-4mi a6at aten/ia .e la m*inile lui Arman., .e la oc7ii s-i) ,ar concentrarea lui m- a6sor6ea, ca *ntr4o trans- mistic-) ntorc*n.u4i spatele, am trecut *n salon) *inile *mi tremurau, iar con+tiin/a pre5en/ei lui aici mi se p-rea aproape .e nesuportat) Am r-scolit totul, *n c-utarea 6lestematei .e viori) Un.e nai6a o v*r*se Nic<iM Nu reu+eam cu nici un c7ip s- o 1-sesc) =o+net .e pa1ini *ntoarse, 0*+*it .e 7*rtii, 51omotul *n0un.at al unui 5iar ateri5*n. pe par.oseal-) ntoarce4te c7iar acum *n turn) n clipa *n care treceam 1r-6it prin .reptul 6iroului, 1lasul lui t-cut mi4a r-sunat *n minte, oprin.u4m-, .e parc- o m*n- m4ar 0i apucat .e 1ruma5) 4am *ntors +i privirile ni s4au *nt*lnit)

99

/i iu6e+ti copiii cei t-cu/iM ,ar ei, ei te iu6escM Cele .ou- *ntre6-ri ale sale mi4au tre5it ecouri nel-murite) S*n1ele mi4a urcat *n o6ra8i +i c-l.ura lui mi s4a r-sp*n.it pe 0a/- ca o mu5ic-, *n vreme ce4l priveam) #-rea o n-luc- *n 6iroul .evastat, un trimis al acelui .iavol *n care se *nc-p-/*na s- crea.-) ,ar c7ipul s-u *mi p-rea at*t .e tan.ru, at*t .e copil-ros) ,arul *ntunecat nu a.uce nicio.at- .ra1ostea) Ve5i tu, el nu4/i a.uce .ec*t t-cerea) Vocea lui mut- era mai 6l*n.-, mai limpe.e, iar ecourile se estompau) O6i+nuiam s- spunem c- voin/a Satanei era cea care inter5icea maestrului +i novicelui s- comunice *ntre ei, pentru a se alina reciproc) Numai Satana se cuvenea s- 0ie slu8it) =iecare cuv*nt al lui m- str-pun1ea, +i *l primeam cu o curio5itate +i o vulnera6ilitate t-inuit-, ru+inoas-, pe care *ns- m- 0eream s- i4o ar-t) L4am *ntre6at, cuprins .e 0urie; L Ce vrei .e la mineM n clipa asta, mi4era mult mai 0ric- .e el .ec*t *mi 0usese pe parcursul .iscu/iilor +i *n0runt-rilor noastre .in trecut) mi st- *n 0ire s-4i ur-sc pe cei care m- sperie, pe cei care +tiu lucruri pe care ar tre6ui s- le +tiu +i eu, pe aceia care au, 0a/- .e mine, acest avanta8) L E ca atunci c*n. nu +tii s- cite+ti, nu4i a+aM a spus cu 1las tare) aestrul t-u, proscrisul a1nus, era oare interesat .e i1noran/a taM Nu /i4a spus nici cele mai elementare lucruriG C7ipul i4a r-mas calm) Oare n4a 0ost mereu tot a+aM A *ncercat cineva, vreo.at-, s- te *nve/e ceva, oriceM L Toate acestea le 1-se+ti *n mintea mea))) am protestat, .e5orientat) Reve.eam acum +irurile .e c-r/i .in copil-rie, pe care nu m- pricepeam s- le citesc, pe 9a6rielle aplecat- asupra c-r/ilor ei, *ntorc*n.u4ne spatele) L ncetea5-G am scr*+nit) i se p-rea c- trecuse o ve+nicie) Eram .escump-nit) El a continuat, *n t-cere .e ast- .at-; Cei crea/i .e tine nu te satis0ac nicio.at-) n t-cere, i5olarea +i resentimentele nu 0ac .ec*t s- creasc-) Am vrut s- m- mi+c, .ar am r-mas pironit locului) - .ore+ti, iar eu te .oresc, 0iin.c-, .in aceast- *mp-r-/ie, .oar noi .oi s*ntem .emni unul .e altul) N4ai +tiut acest lucruM Cuvintele mute p-reau a se prelun1i, a se ampli0ica, precum o not- c*ntat- .e o vioar- +i prelun1it- la nes0*r+it) L E o ne6unie, am murmurat) 4am 1*n.it la toate .e c*te m- acu5ase, la toate 1ro5-viile .e care se 0-cuse vinovat, la a.ep/ii s-i *mpin+i *n 0l-c-ri) L C7iar cre5i c-4i o ne6unieM m4a *ntre6at) Atunci *ntoarce4te la copiii t-i cei t-cu/i) C7iar *n aceste clipe, ei *+i *mp-rt-+esc ceea ce /ie nu */i pot spune) L in/i))) i4am spus) L Cu timpul, in.epen.en/a lor se va m-ri) ,ar poate c- e mai 6ine s- tr-ie+ti tu *nsu/i aceast- e:perien/-) Ai sm- 1-se+ti 0-r- prea mare 1reutate atunci c*n. te vei 7ot-r* s- te *ntorci la mine) Un.e m4a+ putea .uceM Ce a+ putea s- 0acM Ai 0-cut .in mine, .in nou, un or0an) L Nu4i a.ev-rat) L !a .a, e a.ev-ratG Toate s4au *nt*mplat .in vina ta) Tu ne4ai .us la pier5anie) n cele ce spunea nu era *ns- nici urm- .e m*nie) ,ar voi a+tepta p*n- c*n. vei veni la mine, ca s- *mi pui acele *ntre6-ri la care .oar eu */i pot r-spun.e) L4am privit *n.elun1) i se p-rea c- nu m- pot mi+ca, nu *l ve.eam .ec*t pe el +i m- *ncerca iar-+i sentimentul .e pace a.*nc- pe care4l avusesem la NTtre4,ame) =armecul lui ire5isti6il ac/iona iar asupra mea) Luminile .in *nc-pere erau prea puternice) Era *nv-luit *n lumin- +i p-rea a se apropia .e mine +i eu .e el, .e+i nici unul .in noi nu se mi+case) - sim/eam atras spre el, m- sim/eam atras))) I4am *ntors spatele, cl-tin*n.u4m-, pier5*n.u4mi ec7ili6rul) Am ie+it .in *nc-pere, am aler1at .e4a lun1ul cu4 loarului, m4am strecurat a0ar- pe 0ereastra .in spate +i m4am c-/-rat pe acoperi+) Am parcurs *n 1oan- Ile .e la CitA, .e parc- ar 0i 0ost pe urmele mele) !-t-ile *nne6unite ale inimii nu mi s4au calmat .ec*t .up- ce am l-sat ora+ul .eparte, *n spatele meu)

!"TEAU clopotele ia.ului) Turnul *+i *n-l/a silueta nea1r- *n primele luciri ale 5orilor) icul meu clan se o.i7nea .e8a *n cript-) N4am .esc7is mormintele ca s-4i privesc, *n po0i.a nevoii .isperate care m- c7inuia .e a o ve.ea pe 9a6rielle, .e a4i atin1e m-car m*na) Am urcat, sin1ur, p*n- pe metere5e, spre a contempla miracolul 0ier6inte al 5orilor ce se n-+teau, un miracol pe care nu aveam s-4l mai v-. nicio.at- *mplinin.u4se p*n- la cap-t) Clopotele ia.ului, melo.ia mea .e tain-)))

100

Un alt sunet a a8uns p*n- la mine +i 0aptul *n sine m4a uimit) Era ca un c*ntec *n.ep-rtat +i .uios, venit .e la mare .istan/-) O.inioar-, *n Auver1ne, au5isem un copil .e /-ran c*nt*n. pe .rum) Se cre.ea sin1ur, iar vocea lui avea o 0or/- +i o puritate aproape ireal-) Aceea+i voce m- c7ema +i acum) O voce solitar-, care acoperea orice alt 51omot) nc- o .at-, mi s4a 0-cut 0ric-) Cu toate acestea, am r-mas pe loc, acolo, pe plat0orm-) !ri5a m-t-soas- a .imine/ii mi4a m*n1*iat pielea) Cerul *+i pier.use *n0-/i+area .e 6olt-, trans0orm*n.u4se *ntr4o ne1ur- 0-r- mar1ini *n care urcau s- se piar.- ultimele stele) 9lasul .in .ep-rt-ri a .evenit mai apri1 +i m4a lovit *n piept, c7iar *n locul *n care *mi .usesem m*na) 4a str-puns ca ra5ele .e lumin- ce p-trun. *n 6e5n-, c*nt*n.u4mi; Vino la mine, totul va 0i iertat, .e ai s- vii) S*nt mai sin1ur .ec*t am 0ost vreo.at-) O .at- cu trecerea timpului, o .at- cu 1lasul, *mi parvenea un sim/-m*nt al unor posi6ilit-/i nelimitate, al minun-/iilor +i speran/elor, acela+i sentiment care *nso/ise apari/ia lui Arman., .e unul sin1ur, *n ca.rul u+ii .e la NTtre4,ame) Timpul +i spa/iul erau ni+te ilu5ii) El se *n-l/a, *ntr4o lumin- pali.-, *n 0a/a altarului, 1ra/ios *n 5.ren/ele4i super6e, plin .e r-6.are) ,e4acum nu mai e:ista nici o cript- *n1ropat- su6 Cimitirul Inocen/ilor, nici o 0antom- 1rotesc- *n casa lui Nic<i, care s- arunce c-r/ile ca pe ni+te coc7ilii 1olite, .e *n.at- ce le a6sor6ise su6stan/a) Am *n1enunc7eat, re5em*n.u4mi 0runtea .e piatra col/uroas-) Am v-5ut luna 0-c*n.u4se nev-5ut- ca o n-luc- +i re0lect*n. lumina ar5-toare a soarelui, c-ci ve.erea ei mi4a provocat .urere, .etermin*n.u4m- s- *nc7i. oc7ii) Cu toate acestea, sim/eam *n mine o e:altare intens-, un e:ta5, .e parc- mintea mea ar 0i 0ost *n stare s- *ncerce 6ucuria practicilor *ntunecate, 0-r- ca s*n1ele s-4mi 1*l1*ie pe 1*t) Intimitatea vocii m- .espica, *n c-utarea a ceea ce aveam mai tan.ru +i mai misterios *n su0let) Ce vrei .e la mineM a+ 0i vrut s-4ntre6) Cum e posi6il- at*ta compasiune, c*n. erai at*t .e plin .e o ranc7iunamar- *n urm- cu mai pu/in .e un ceasM Clanul pe care l4ai .istrus, 1ro5-viile pe care nici nu *n.r-5nesc s- mi le *nc7ipui))) ,ar cuvintele re0u5au s- ias- iar, .e ast- .at-, +tiam c-, .ac- *n.r-5neam s- insist, 0ericirea avea s- se risi4 peasc- pentru tot.eauna, l-s*n. loc unei .e5n-.e8.i mai cumplite c7iar .ec*t setea .e s*n1e) Totu+i, c7iar *n timp ce t-ceam, sc-l.at *n taina acestui sentiment, eram inva.at .e ima1ini +i 1*n.uri care4mi erau str-ine) - ve.eam co6or*n. *n .on8on +i ri.ic*n. *n 6ra/e trupurile lipsite .e via/- ale semenilor mei monstruo+i, pe care *i iu6eam, +i a.uc*n.u4le aici, pe metere5e) L-s*n.u4i neputincio+i, pra.- soarelui care r-s-rea) Clopotele ia.ului 6-teau *n 5a.ar pentru a4i tre5i, iar soarele punea st-p*nire pe ei, trans0orm*n.u4i *n scrum) Sc*r6it-, mintea mea a alun1at aceast- vi5iune, a 1onit4o cu un sentiment .e amar- +i .ureroas- .e5am-1ire) L Taci, copile, am +optit, r-nit .e .e5ilu5ia pe care mi4o provocase) E+ti oare c7iar at*t .e lipsit .e minte pentru a cre.e c- a+ putea s- 0ac a+a cevaM Vocea s4a estompat, s4a retras .in mine +i4am sim/it cum sin1ur-tatea p-trun.ea *n mine prin to/i porii) i se p-rea c-, .e acum *nainte, nu aveam s- mai am parte nicio.at- .e vreun acoper-m*nt, c- eram con.amnat s- r-m*n mereu la 0el .e 1ol +i .e ne0ericit ca acum) Am sim/it *n .ep-rtare un spasm puternic, .e parc- mintea care iscase 1lasul s4ar 0i r-sucit *n sine, ca o lim6enorm-) L Tr-.areG am stri1at) i totu+i, c*t .e trist, c*te socoteli 1re+ite) Cum po/i sus/ine c- m- .ore+tiM #lecase) ,isp-ruse) ,ar eu *mi .oream cu .isperare s- se *ntoarc-, c7iar +i numai pentru a ne lupta) mi .oream cu toai- 0iin/a s- re1-sesc iar sentimentul c- acele lucruri m-re/e puteau 0i *n0-ptuite, *mi .oream s- tr-iesc .in nou minunatul p*r8ol) I4am rev-5ut c7ipul, a+a cum 0usese la NTtre ,ame, copil-ros +i 6l*n., precum 0a/a unui s0*nt pictat .e .a Vinci) O sen5a/ie *n0ior-toare .e 0atalitate m4a str-6-tut)

S ,E CU s4a tre5it 9a6rielle, am c7emat4o .eoparte, ca s- nu ne au.- Nic<i +i, *n lini+tea p-.urii, i4am povestit tot ce mi se *nt*mplase *n noaptea trecut-) Tot ceea ce4mi su1erase sau *mi spusese Arman.) St*n8enit, i4am pomenit .e t-cerea care e:ista *ntre noi, .espre care, acum, +tiam c- este irevoca6il-) L Tre6uie s- p-r-sim c*t mai repe.e #arisul, am conc7is) Aceast- creatur- e mult prea periculoas-) Cei c-rora le4 am .at teatrul nu +tiu .ec*t ceea ce au *nv-/at .e la el) Ei 6ine, 0ie, le vom .a #arisul) C*t .espre noi, vom porni la .rum pe calea .iavolului, cum spunea 6-tr*na re1in-)

101

- a+teptasem la 0urie .in partea ei, la ur- *mpotriva iui Arman., .ar a r-mas per0ect calm-) L Lestat, prea multe *ntre6-ri au r-mas 0-r- r-spuns, mi4a spus) A+ vrea s- a0lu care au 0ost *nceputurile acestui clan, vreau s- +tiu tot ceea ce +tie Arman. .espre noi) L am-, a+ pre0era s- plec) #u/in *mi pas- cum au *nceput toate astea) #oate c- nici m-car el nu +tie) L Te *n/ele1, Lestat, cre.e4m-) La urma urmei, *mi pas- mai pu/in .e toate creaturile acestea .ec*t .e copacii .in aceast- p-.ure sau .e stelele .e pe cer) A+ pre0era s- stu.ie5 curen/ii v*ntului sau .esenul trasat .e 0run5ele moarte c-5ute la p-m*nt, .ar n4are nici un sens s- ne 1r-6im) ,eocam.at-, important e s- r-m*nem *mpreun-, to/i trei) Smer1em la #aris +i s- ne pre1-tim temeinic .e .rum) i s-4ncerc-m s-4l scoatem +i pe Nicolas .in amor/eal-, cu a8utorul viorii sale) A+ 0i vrut s- vor6im .espre Nic<i, s4o *ntre6 ce ascun.ea t-cerea lui *nc-p-/*nat-, ce sim/ea ea, .ar nu4mi 1-seam cuvintele) 4am 1*n.it .in nou la e:clama/ia ei; >E un .e5astru, 0iule>) Apuc*n.u4m- .e .up- mi8loc, m4a con.us spre turn) L N4am nevoie s-4/i citesc 1*n.urile, mi4a spus, pentru a +ti ce e *n inima ta) S-4l .ucem la #aris +i s-4i c-ut-m Stra.ivarius4ul) S4a *n-l/at pe v*r0uri, ca s- m- s-rute) Noi .oi porniser-m .e8a pe calea .iavolului, *nainte *nc- .e a se 0i *nt*mplat toate acestea) n cur*n., vom putea s- ne continu-m .rumul)

,RU UL cu Nicolas p*n- la #aris a 0ost o 8oac- .e copii) Ca o n-luc-, a *nc-lecat +i pe urm- .oar pletele +i mantia lui, 0lutur*n. *n 6-taia v*ntului, p-reau a 0i *n5estrate cu via/-) C*n. ne4am ast*mp-rat setea, *n le .e la CitA, mi4am .at seama c- nu puteam suporta s-4l v-. uci1*n. sau v*n*n.) Nu era .eloc *ncura8ator s-4l ve5i *n.eplinin. toate aceste acte simple cu letar1ia unui somnam6ul) Asta .ove.ea, cel mult, c- ar 0i putut r-m*ne la nes0*r+it complicele nostru t-cut, .ar 0-r- s- valore5e mai mult .ec*t un ca.avru viu) Totu+i, *n vreme ce colin.am pe str-5i, m4a *ncercat o emo/ie nea+teptat-; .e4acum nu mai eram .oi, ci trei) Un clan) i .ac- reu+eam s-4l tre5esc pe Nicolas))) #e primul loc se a0la *ns- vi5ita la Ro1et) Tre6uia s- m- .uc .e unul sin1ur la avocat) i4am l-sat *nso/itorii la o .istan/- .e c*teva por/i +i i4am 6-tut *n u+-, pre1-tin.u4m- s- 8oc scena cea mai .i0icil- .in *ntrea1a mea carier-) N4am *nt*r5iat s- *nv-/, *n seara aceea, o lec/ie important- .espre muritori +i .espre nevoia lor .e a se convin1e c- lumea e un loc *n care se pot sim/i *n si1uran/-) Ro1et a 0ost *nc*ntat s- m- reva.-, at*t .e 0ericit c- eram >per0ect s-n-tos> +i .ornic s- *i o0er .in nou .e lucru, *nc*t mi4a .at 6inecuv*ntarea *nainte c7iar ca eu s- apuc a m- *ncurca *n st*n8enitoarele4mi e:plica/ii) i4am .at seama 0oarte cur*n. c- era sincer convins c- eu +i 9a6rielle p-r-sisem apartamentul pe u+a .e serviciu care .-.ea .irect a0ar-, e:plica/ie como.-, la care eu nici m-car nu m- 1*n.isem) C*t .espre can.ela6rul r-sucit, l4am pus pe seama .urerii mele, iar el a 1-sit 0iresc acest lucru) I4am spus c- .isp-rusem a+a, pe nea+teptate, .eoarece 9a6rielle sim/ise, .eo.at-, nevoia .e a se re0u1ia *ntr4o m-n-stire, un.e se a0la +i acum) L ns-n-to+irea ei e o a.ev-rat- minune, .omnule) ,ac- a/i ve.ea4o))) - ro1, s- trecem peste asta) Vom pleca *n Italia, *mpreun- cu Nicolas .e Len0ent, +i .eci avem nevoie .e 6ani lic7i5i, .e scrisori .e cre.it +i .e o calea+c-, o calea+c- mare, cu un atela8 .e cel pu/in +ase cai) i4a/i putea procura toate acesteaM Totul va tre6ui s- 0ie 1ata pentru vineri seara) ,e asemenea, v4a+ ru1a s- *i scrie/i tat-lui meu +i s-4l anun/a/i .espre plecarea noastr-) Se simte 6ine, sperM L ,a, .a, .esi1ur) N4am vrut s-4l *nsp-im*nt))) L !ravo, scumpul meu Ro1etG tiam c- pot avea *ncre.ere) Ce m4a+ 0ace .ac- nu ai 0i .umneataM Iar acum, svor6im .espre ru6inele acestea) C*t .e repe.e le4a/i putea vin.eM i4a notat toate instruc/iunile, cu mare vite5-, iar *n.oielile +i 6-nuielile care le4ar 0i putut avea se topeau la c-l.ura 5*m6etelor mele) C*t .e *nc*ntat era c- *i .-.eam .e lucruG L ,eocam.at-, teatrul .e pe 6oulevar. .u Temple va r-m*ne 1ol +i, .esi1ur, conte5 pe .umneavoastr- pentru a4l a.ministra *n numele meu) i a+a mai .eparte))) Teatrul meu, care a.-postea acum o 6an.- .e vampiri .ispera/i, *n 5.ren/e, .ac- nu cumva Arman. nu *i .esco4 perise .e8a +i nu *i arsese ca pe ni+te costume vec7i, pline .e molii) n cur*n., aveam s- a0lu +i asta) Am co6or*t treptele casei sale 0luier*n., *nc*ntat c- reu+isem s- scap .e aceast- corvoa.-) Atunci mi4am .at seama c-, aparent, 9a6rielle +i Nic<i .isp-ruser-) 4am oprit +i4am *nceput s- cercete5 .in oc7i *mpre8urimile) ,e pe o str-.u/-, am v-5ut ap-r*n. un 6-ie/an.ru, care p-rea c- se ivise .in neant) Era 9a6rielle)

102

L Lestat, a plecat))) a .isp-rut, mi4a spus) ,escump-nit, am repetat proste+te; L Cum a.ic-, a .isp-rutM ,ar sim/eam .e8a c- *mi pier.eam min/ile) Cre5*n. c- nu4l mai iu6eam, m- min/isem) L i totu+i, .e4a6ia .ac- l4am sc-pat .in oc7i) A 0u1it c*t ai clipi .in oc7i) Era pe 8um-tate .e5olat- +i pe 8um-tate 0urioas-) L Ai au5it vreun alt))) L Nu) #ur +i simplu, a 0ost mai iute .ec*t mine) L ,a, .ac- a ac/ionat .e capul lui, .ac- nu cumva a 0ost r-pit))) L ,ac- Arman. ar 0i pus m*na pe el, i4a+ 0i sim/it 0rica, a insistat ea) L C7iar cre5i c- simte 0ricaM Cre5i c- simte ceva, oriceM - a0lam pe culmile spaimei +i e:asper-rii) ,isp-ruse *n 6e5na care ne *mpresura) i4am *ncle+tat pumnii) L Ascult-4m-, mi s4a a.resat ea) n mintea lui se *nv*rt .oar .ou- 1*n.uri))) L Care anumeM Spune4miG L ai *nt*i, ru1ul .e su6 Cimitirul Inocen/ilor, un.e era s- 0ie ars .e viu) Apoi, un mic teatru))) L Teatrul lui Renau.G am stri1at)

ERA asemeni unor ar7an17eli) Nu ne4a tre6uit nici m-car un s0ert .e or- ca s- a8un1em *n a1lomera/ia .e pe 6ulevar., iar .e acolo, la intrarea arti+tilor .e la teatrul lui Renau.) Sc*n.urile cu care 0usese 6locat- aceasta 0useser- smulse, iar 6roa+tele 0useser- 0or/ate, .ar, travers*n. vesti4 6ulul care .ucea *n culise, *n 1ra6-, nu i4am au5it pe Eleni sau pe vreunul .intre ceilal/i vampiri) #oate c- Arman. venise aici s-4+i ia copiii *napoi) Era vina mea, 0iin.c- re0u5asem s-4i iau al-turi .e mine) Aici nu era nimic .e v-5ut, .oar o 8un1l- *ntrea1- .e accesorii +i p*n5ele mari, pe care erau pictate cerul nop/ii +i al 5ilei, p-.urea +i c*mpiile, nimic altceva .ec*t ca6inele .esc7ise, asemeni unor .ul-pioare .in care, uneori, c*te o o1lin.- capta lumina sla6- ce p-trun.ea prin u+a ce r-m-sese .esc7is- *n urma noastr-) *na lui 9a6rielle s4a crispat pe m*na mea) i4a ar-tat *nspre culise +i c7ipul ei mi4a spus c- nu era 1rupul .e vampiri) Nic<i era aici) Am *naintat p*n- pe scena micu/-) Cortina .e cati0ea era ri.icat- +i .istin1eam 0oarte clar silueta lui *n 0osa or4 c7estrei) Era a+e5at *n locul s-u .e o.inioar-, cu m*inile *ncruci+ate pe 1enunc7i) ,e+i era cu 0a/a spre mine, nu m4a v-5ut) Ca *nainte, privirile lui r-t-ceau *n 1ol) i4am amintit .e cuvintele stranii ale lui 9a6rielle .up- ce o creasem, c*n. *mi e:plica 0aptul c- avea impresia c- e moart- +i nu mai poate ac/iona *n lumea muritorilor) Nicolas p-rea lipsit .e via/- +i transluci.) ,evenise unul .intre acele spectre nemi+cate, lipsite .e e:presie, ce se ascun. *n penum6ra caselor 6*ntuite, p-r*n. lipi/i .e mo6ilele pr-0uiteK una .intre acele 0antome care te sperie cel mai mult) 4am aplecat, *ncerc*n. s- v-. .ac- avea la el vioara) Nu era acolo) i4am spus c-, poate, mai e:ist- o +ans-) L Suprave17ea5-4l c*teva clipe, i4am spus lui 9a6rielle +i, cu inima 6-t*n. cu putere, m4am *ntors .in nou la ca6ine, tr-1*n., *n s0*r+it, *n piept vec7ile arome) ,e ce te4ai *ntors aici, Nic<iM ,ar 6astaG Nu4l puteam con.amna) i eu 0-cusem acela+i lucru) Am aprins o lum*nare *n ca6ina primei soliste) #retutin.eni, 6orcane cu 0ar.uri, iar pe pere/i, costume a1-/ate la *nt*mplare) Am trecut succesiv prin toate camerele, pline .e 7aine a6an.onate, .e piepteni +i perii uitate, .e 0lori o0ilite, cu par.oselile pline .e pu.r- v-rsat-) 4am 1*n.it la Eleni +i la *nso/itorii ei +i mi4am .at seama c- *n aer plutea un u+or miros asem-n-tor cu cel .in Cimitirul Inocen/ilor) Apoi am .escoperit urma unui picior 1ol *n pra0ul a+ternut pe po.ele) ,a, trecuser- pe aici) n orice ca5, *n vec7ea mea ca6in-, pe care o *mp-r/isem cu Nic<i, nu intraser-) Era +i acum *ncuiat- cu c7eia +i am +ov-it o clip- *nainte .e a spar1e u+a) Totul r-m-sese e:act a+a cum 0usese *n clipa *n care plecasem .e acolo) C-m-ru/a minuscul- era *n per0ect- or.ine, o1lin.a era lustruit- cu 1ri8- +i lucrurile mele erau la locul lor, .e parc- a+ 0i plecat .oar cu o sear- *n urm-) Baina mea cea vec7e at*rna *n cuier, .e.esu6t se o.i7nea o perec7e .e ci5me u5ate, 0ar.urile *mi erau aliniate, iar peruca mea .e artist se a0la la locul ei, pe un cap .e lemn) Se a0lau acolo, scrisorile lui 9a6rielle, str*nse cu o pan1lic-, vreo c*teva 5iare, *n care se vor6ea .espre mine, +i o sticl- .e vin pe 8um-tate 1oal-) Acolo, *n *ntuneric, pitit- su6 masa .e mac7ia8, am v-5ut lucin., pe 8um-tate ascuns- su6 o mantie nea1r-, cutia unei viori) Nu era cea pe care +i4o a.usese .in Auver1ne) Nu, aceasta con/inea se pare pre/iosul ca.ou pe care i4l o0erisem mai t*r5iu, cu cei >c*/iva 6-nu/i>, Stra.ivarius4ul) 4am aplecat +i am .esc7is cutia) Instrumentul pose.a o anume .elicate/e, o str-lucire sum6r-, care nu

103

*n1-.uiau nici o urm- .e *n.oial-) Am l-sat .e4o parte lum*narea +i am scos vioara .in toc, *mpreun- cu arcu+ul, ale c-rei coar.e le4am *ntins, a+a cum *l v-5usem 0-c*n. pe Nic<i, .e nenum-rate ori) Apoi m4am *ntors pe scen-, lu*n. cu mine lum*narea +i comoara pe care o 1-sisem, +i m4am apucat s- aprin. +irul lun1 .e lum*n-ri .e pe ramp-) 9a6rielle m4a privit netul6urat- un timp, apoi mi s4a al-turat) i s4a p-rut c- Nic<i s4a mi+cat, .ar poate c- a 0ost .oar un 8oc .e lumini) =al.urile ample .e cati0ea se luminaser- *n *ntrea1a sal-, iar miile .e o1lin5i minuscule, r-sp*n.ite peste tot, .-.eau impresia c- *ntre1ul teatru era luminat) C*t .e 0rumoas- era mica noastr- sal-G #e vremea c*n. eram muritori, ea ne .esc7isese por/ile spre lumea lar1-) n cele .in urm-, *ns-, se .ove.ise c- ele .-.eau *n in0ern) C*n. am terminat, m4am oprit o clip- pe sc*n.urile scenei, contempl*n. .ecora/iunile aurite ale s-lii, can.ela6rul cel nou care at*rna .in tavan +i, .easupra mea, 0rontispiciul uria+ ce purta m-+tile come.iei +i tra1e.iei, .ou- c7ipuri care prelun1eau acela+i 1ruma5) Sala p-rea mai mic- atunci c*n. era 1oal-))) ,ar c*n. se umplea, era cea mai mare .in *ntre1ul #aris) ,e a0ar-, se strecura p*n- la noi larma 6ulevar.ului, .in care se ri.ica, uneori, c*te o voce mai puternic-, acoperin. 51omotul sur.) Trecerea unui ve7icul 1reu a .eclan+at un tremur *n *ntre1ul teatru; 0l-c-rile lum*n-rilor au vi6rat, cortina a 0rem-tat iar p*n5a pictat- .in 0un.al, repre5ent*n. o 1r-.in- su6 cerul *nnorat, a *nceput s- se on.ule5e) Nic<i nu m4a privit c*n. am *nceput s- co6or pe treptele ce .uceau *n 0osa orc7estrei) 9a6rielle m- urm-rea .in culise, cu c7ipul o1lin.in.u4i calmul, r-6.-toare, re5emat- .e un st*lp cu atitu.inea unui t*n-r straniu cu p-rul lun1, plin .e non+alan/-) Am *naintat c-tre Nic<i, i4am a+e5at vioara *n poale) n s0*r+it, s4a mi+cat) nceti+or, +i4a ri.icat m*na .reapt-, apuc*n. 1*tul viorii, *n vreme ce cu m*na st*n1- a ri.icat arcu+ul) Am *n1enunc7eat, /in*n.u4mi m*inile pe umerii lui, +i l4am s-rutat pe o6ra5) i lipsea at*t mirosul, c*t +i c-l.ura omeneasc-) Era .oar o statuie a lui Nicolas al meu) L C*nt-, l4am ru1at) C*nt- pentru noi) Cu un 1est lent, s4a *ntors spre mine +i, pentru *nt*ia oar- .e c*n. *i acor.asem .arul *ntunecat, m4a privit *n oc7i) ,in 1*t i4a ie+it un sunet sla6, at*t .e su1rumat, *nc*t mi s4a p-rut c- nu mai putea vor6i, c- or1anele vor6irii *i parali5aser- pentru vecie) i4a trecut *ns- lim6a peste 6u5e +i mi4a spus cu un 1las at*t .e sc-5ut, *nc*t .e a6ia l4am au5it; L Instrumentul .iavolului) L ,a) ,ac- asta vrei s- cre5i, 0ie, numai c*nt-) ,e1etele i4au +ov-it pe coar.e) A lovit lemnul cu v*r0ul un17iilor) Apoi, cu m*na tremur*n.-, a ciupit coar.ele pentru a le acor.a, mi+c*n. penele cu o lentoare +i o concentrare e:trem-, .e parc- tocmai ar 0i .escoperit c- putea s- o 0ac-) ,e un.eva, .e pe 6ulevar., au r-sunat r*setele unor copii, iar ro/ile .e lemn ale unei tr-suri s4au lovit cu 51omot .e pietrele ine1ale ale pava8ului) Coar.ele ciupite pro.uceau un sunet ascu/it, .istonant, care sporea tensiunea ce se *nst-p*nise) Nicolas +i4a ap-sat urec7ea pe instrument +i mi s4a p-rut c- a r-mas a+a o ve+nicie) Apoi s4a ri.icat *ncet) Am p-r-sit 0osa +i m4am instalat *n sal-, a+e5*n.u4m- pe o 6anc-, 0-r- s- *i scap .in oc7i silueta *ntunecat- ce se pro0ila *n lumina sla6- a scenei) A *ntors spatele s-lii, a+a cum 0-cuse .e at*tea ori *n .ecursul antractelor, +i4a a+e5at vioara su6 6-r6ie, .upcare, cu o mi+care mai rapi.- .ec*t un 0ul1er, a trecut arcu+ul peste coar.e) #rimele acor.uri .epline +i voluptuoase au vi6rat *n t-cerea a.*nc-, prelun1in.u4se intermina6il +i s0*r+in. *ntr4o not- 1rav-) Apoi notele s4au *n-l/at, 6o1ate, *ntunecate +i stri.ente, .e parc- vioara le4ar 0i .istilat printr4o stranie alc7imie, p*n- c*n. un torent melo.ic impetuos s4a pr-v-lit asupra s-lii) Aveam impresia c- m- scu0un.am, sim/in. cum mu5ica *mi p-trun.ea *n trup, a.*nc, p*n- la oase) Nu4i ve.eam nici .e1etele a1ile +i nici arcu+ulK .istin1eam .oar vi6ra/iile care4i str-6-teau trupul +i atitu.inile c7inuite pe care le *mprumuta .e 0iecare .at- c*n. mu5ica *l 0-cea s- se r-suceasc-, arunc*n.u4l c*n. *nainte, c*n. *napoi) elo.ia a .evenit mai ascu/it-, mai stri.ent-, mai rapi.-, *ns- 0iecare not- *n parte era per0ect-) Nu e:ista nici urm- .e e0ort *n aceast- e:ecu/ie a c-rei virtuo5itate .ep-+ea cu mult c7iar +i cele mai *n.r-5ne/e vise ale unui muritor) Vioara nu se mul/umea s- c*nte, ci vor6ea, insista) Spunea o poveste) u5ica era o lamenta/ie, o 0u1- *n1ro5it- ce se *n0-+ura *n 8urul unor ritmuri .ansante +i 7ipnotice, care *l a5v*rleau pe Nic<i .intr4o parte *ntr4alta, cu o violen/- cresc*n.-) #letele *i str-luceau *n lumin-) C7ipul s-u era *ntr4o su.oare ro+iatic-) irosul s*n1elui r-56-tea p*n- la mine) ,ar c7iar +i eu m- contorsionam) ncercam s- m- *n.ep-rte5 .e el, pr-6u+it 0iin. pe 6anca mea, .e parc- m4a+ 0i temut, a+a cum o.inioar- eu *nsumi *i 0-cusem pe spectatorii mei muritori s- se team-)

104

Am +tiut, am avut certitu.inea c- vioara *ncerca s- e:prime tot ce i se *nt*mplase lui Nic<i) ntunericul e:plo.ase, se topise, 0rumuse/ea lui m- .ucea cu 1*n.ul la c-r6unii .in 8ar, la acea iluminare intens- care nu e acolo .ec*t pentru a scoate +i mai mult *n evi.en/- o6scuritatea .in care i5vor-+te) 9a6rielle lupta pentru a nu ce.a *n 0a/a acestui asalt, cu 0a/a crispat-, cu oc7ii *nc7i+i, cu pumnii str*n+i la t*mple) Coama *i c-.ea *n valuri p*n- *n talie) Un alt sunet s4a ri.icat .eo.at- .easupra acestui potop melo.ic) Ei erau aici) Intraser- *n teatru +i se *n.reptau spre noi) u5ica a atins culmi imposi6il .e .escris) ,in c*n. *n c*n., sunetul se stin1ea, 1*tuit, relu*n.u4se apoi cu +i mai mult- 0or/-) Un amestec .e emo/ie +i lo1ic- *l propulsau .incolo .e limitele suporta6ilului) Continua *ns- mereu, mereu) Cei patru vampiri +i4au 0-cut apari/ia pe scen-; mai *nt*i, silueta maiestuoas- a lui Eleni, apoi t*n-rul Laurent, urmat .e Eu1Anie +i =Ali:) #urtau acum costume .e acro6a/i, .e saltim6anci ai str-5ii, 6-r6a/ii, pantaloni scur/i al6i +i tunici .e Arlec7in, iar 0emeile pantaloni 6u0an/i +i roc7i/e scurte cu vol-na+e, iar *n picioare ni+te *nc-l/-ri u+oare) =ar.ul ro+u aprins le colora o6ra8ii al6i, iar oc7ii lor str-lucitori .e vampiri erau contura/i cu ne1ru) Au *naintat t-cu/i *nspre Nic<i, ca atra+i .e un ma1netK 0rumuse/ea le sporea la lumin-, su6liniat- .e aureola str-lucitoare a pletelor lor, .e mi+c-rile a1ile, ca .e 0elin-, .e e:presia calm-, reculeas-) ncet, Nic<i s4a *ntors cu 0a/a spre ei, iar c*ntecul i s4a trans0ormat *ntr4o ru1-minte 0renetic-, ce urm-rea cu mare 1reutate ocoli+urile +i acci.entele terenului melo.ic) Eleni *l privea cu oc7ii 7ol6a/i .e 1roa5- sau .e *nc*ntare) Apoi 6ra/ele i s4au *n-l/at cu un 1est lent +i spectaculos, trupul i s4a *ncor.at, iar 1*tul i s4a alun1it cu 1ra/ie) Eu1Anie s4a r-sucit, ri.ic*n.u4+i piciorul, sc7i/*n. primul pas al unui .ans) Cu toate acestea, =Ali: a 0ost cel .int*i care a prins ritmul lui Nic<i, mi+c*n.u4+i capul .e la st*n1a la .reapta +i a1it*n.u4+i mem6rele ca o marionet- uria+-) Ceilal/i l4au imitat) Cu to/ii v-5user- pe 6ulevar. marionete, a+a c- au a.optat, la r*n.ul lor, atitu.inile lor mecanice, mi+c-rile 6ru+te, spasmo.ice, *n vreme ce c7ipurile le r-m*neau total ine:presive) 4a str-6-tut un 0ior *nvior-tor .e 0ericire, ca o pal- .e aer *n17e/at *n mi8locul ar+i/ei in0ernale a acestei mu5ici, +i4am 1emut .e pl-cere v-5*n.u4i cum 0-ceau tum6e +i piruete, ca ni+te 0iin/e neverte6rate la cap-tul 0r*n17iilor lor ima1inare) ,escoperiser- mie5ul 1rotesc al mu5icii +i 1-siser- punctul .e ec7ili6ru *ntre 7i.oasele implor-ri +i c*ntecul insistent, iar cel care tr-1ea s0orile era Nic<i) Acum, el c*nta pentru ei, iar ei .ansau pentru el) A 0-cut un pas pe scen- +i a s-rit peste luminile rampei, ateri5*n. *n mi8locul .ansatorilor) Lumina a alunecat pe lemnul lustruit al viorii +i pe c7ipul lui transpirat) n aceast- melo.ie intermina6il- s4a insinuat acum un nou element, unul ironic, cu un ritm sincopat care 0ra1menta linia melo.ic-, 0-c*n.4o, *n acela+i timp, mai amar-, .ar +i mai .ulce) n 8urul lui, marionetele .ansau o 7or- ne6un-, saca.at-) Cu .e1etele r-+c7irate, cu capetele cl-tin*n.u4se, s4au sc-l*m6-iat ne*n.em*natice p*n- *n clipa *n care c*ntecul lui Nic<i s4a topit, trans0orm*n.u4se *n e:primarea unei triste/i s0*+ietoareK pe .at-, .ansul a .evenit 0lui. +i lent, .ansul unor 0iin/e cu inima 0r*nt-) S4ar 0i 5is c- unul +i acela+i spirit *i anima pe to/i, .e parc- n4ar 0i .ansat numai pe mu5ica lui Nicolas, ci pe 1*n.urile sale) A *nceput s- .anse5e *n r*n. cu ei, continu*n. s- c*nte) Ritmul s4a accelerat, re1-sin. accentele rustice ale unui .ans popular, iar .ansatorii s4au metamor0o5at *n .ou- cupluri .e tineri /-rani, 0iecare 1est al lor e:p0im*n. o .ra1oste vie, cal.-) n17e/asem) - 7ol6am la aceast- vi5iune supranatural-, *n.r-1osti/ii vampiri, monstruosul violonist, mi+c*n.u4se cu to/ii cu o *ncetineal- suprauman-, cu o 1ra/ie 0ermec-toare) u5ica ne consuma, ca un 0oc mocnit) Acum urla .e .urere, .e 1roa5-, stri1*n. *n cele patru 5-ri revolta su0letului *mpotriva universului) nc- o .at-, cei cinci interpre/i au tra.us *n ima1ini mesa8ul ei, cu tr-s-turile sc7imonosite .e su0erin/-, precum cele ale m-+tii tra1e.iei care at*rna .easupra lor) ,ac- n4aveam s- le *ntorc spatele, sim/eam c- am s- i56ucnesc *n pl*ns) Nu mai voiam s- v-. ori s- au. nimic) Nic<i se cl-tina periculos, .e parc- vioara ar 0i 0ost o 0iar- s-l6atic- pe care nu mai reu+ea s- o st-p*neasc-) Lovea cor5ile cu mi+c-ri scurte +i violente ale arcu+ului) ,ansatorii treceau prin 0a/a +i prin spatele lui, *l *ncercuiau) C*n. +i4a ri.icat 6ra/ele, *n-l/*n.u4+i vioara mult .easupra capului, ei l4au smuls .e la po.ea) ,e pe 6u5ele lui, a /*+nit un 7o7ot .e r*s p-trun5-tor, care i4a 0-cut pieptul s- vi6re5e, iar 6ra/ele +i picioarele s- tremure) Apoi +i4a plecat capul +i +i4a a/intit oc7ii asupra mea, *nainte .e a urla .in toate puterile; L TE INVIT LA TEATRUL VA #IRILORG TEATRUL VA #IRILORG CEL AI !UN S#ECTACOL ,E #E !ULEVAR,G Ceilal/i l4au privit la *nceput surprin+i, .ar, .e *n.at-, cu to/ii *n cor, au *nceput s- aplau.e 51omotos +i s- /op-ie .e 6ucurie) Arunc*n.u4+i 6ra/ele pe .up- 1*tul lui, l4au s-rutat tan.ru, .up- care, au *nceput s-4l r-suceasc- *n vreme

105

ce .ansau 7ora *n 8urul lui) Bo7otele .e r*s se *n-l/au ca ni+te 6aloane) El i4a str*ns *n 6ra/e, *napoin.u4le s-rut-rileK cu lim6ile lor ro5alii, i4au lins su.oarea s*n1er*n.- ce i se prelin1ea pe o6ra8i) >Teatrul vampirilorG> Au aler1at *n avanscen-, stri1*n. aceste cuvinte unui pu6lic ine:istent, lumii *ntre1i) Au *nceput s- salute, s/op-ie +i s- /ipe, 0-c*n. salturi p*n- la 1alerie +i c-5*n. cu 51omot *napoi, pe po.eaua .e sc*n.uri) Ultima vi6ra/ie a mu5icii se stinsese, *nlocuit- .e aceast- caco0onie .e /ipete, 6-t-i .in picioare +i r*sete) #ro6a6il c-, 0-r- s-4mi 0i .at seama, urcasem *napoi pe scen- +i trecusem printre ei, *n .rum spre ca6ina mea, c-ci, 0oarte cur*n., m4am tre5it 17emuit *ntr4un col/ al minusculei *nc-peri, cu o6ra5ul lipit .e supra0a/a rece a unei o1lin5i, av*n.4o al-turi pe 9a6rielle) Respira/ia *mi era r-1u+it-, iar 51omotul ei m- tul6ura) O6iectele care m- *ncon8urau *mi tre5eau emo/ii puter4 nice) - su0ocam) Nu eram *n stare s- 1*n.esc) Apoi Nic<i s4a ivit *n pra1ul u+ii, .*n.4o la o parte pe 9a6rielle cu o 0or/- care ne4a surprins pe am*n.oi, +i mi4a spus, amenin/*n.u4m- cu .e1etul; L Ei, nu4/i place, scumpul meu st-p*nM Nu a.miri splen.oarea, per0ec/iunea artei noastreM Nu vrei ca Teatrul Vampirilor s- pro0ite .e 6o1-/iile care4/i prisosescM Nu .ore+ti ca teatrul t-u s- *+i atin1-, *n s0*r+it, m-re/ul o6iec4 tivM Cum spuneai acum c*teva 5ile; >noua *ntrupare a r-ului, viermele .in inima tran.a0irului, moartea, c7iar *n mie5ul vie/ii)))> ,e la mutismul a6solut, trecuse la o lim6u/ie .e maniac +i, c*n. a *ncet a mai 1l-sui, .in 1ura lui au continuat sias- sunete *n0un.ate, a+a cum apa /*+ne+te .intr4un i5vor su6teran) C7ipul *i era crispat, /eap-n, lucin. .in pricina pic-turilor .e s*n1e care, prelin1*n.u4se, *i p-tau c-ma+a) n spatele lui r-sunau r*setele incoerente ale celorlal/i, mai pu/in cel al lui Eleni, care privea peste um-rul lui, *ncerc*n. s-4+i .ea seama ce se petrecea *ntre noi) El s4a apropiat .e mine, cu un 5*m6et lar1, *mpun1*n.u4m- cu .e1etul *n piept) L Ei 7ai.e, vor6e+te o.at-) Nu */i .ai seama ce ironie su6lim-, c*t .e 1enial- e i.eea astaM Vor veni s- ne va.spectacolele, ne vor umple vistieriile cu aur +i nu vor 6-nui nicio.at- ce au a.-postit *n mi8locul lor, cine prosper- c7iar su6 nasul lor, al pari5ienilor) #e str-5ile *ntunecate, noi le vom su1e s*n1ele, iar ei se vor *n17esui s- ne aclame .e .incolo .e luminile rampei))) R*setul 6-iatului .in spatele lui) !u6uit .e tam6urin-, sunetul ascu/it al c*ntului lui Eu1Anie) #an1lica nes0*r+it- a r*sului lui =Ali:, .es0-+ur*n.u4se *n urma lui printre p*n5ele pictate ale .ecorurilor) Nic<i s4a apropiat +i mai mult, acoperin.u4mi lumina +i c7ipul lui Elenie) L R-ul, *n .eplina4i splen.oareG #-rea amenin/-tor, .e1etele lui al6e erau asemeni cle+tilor unui monstru marin 1ata s- m- s0*+ie) Vom servi pe .umne5eul p-.urilor *ntunecate, cum n4a mai 0ost sl-vit nicio.at-, c7iar aici, *n inima civili5a/iei) Acesta e motivul pentru care ai salvat teatrul nostru .e la ruin-) Su6lima noastr- o0ran.- se va na+te .atorit- no6ilei tale ocrotiri) L E mesc7inG am spus) E .oar o +mec7erie ca oricare alta) Nu vor6isem prea tare, .ar 1lasul meu i4a re.us la t-cere, pe Nicolas +i pe ceilal/i) Uimirea mea s4a trans0ormat *ntr4o alt- emo/ie, nu mai pu/in .ureroas-, .ar mai u+or .e /inut *n 0r*u) Se au5ea .oar vacarmul .e pe 6ulevar.) =ul1er*n.u4m- .in priviri, Nicolas a 0ost cuprins .e o 0urie cumplit-) L E+ti un mincinos, un mincinos .emn .e .ispre/) L #lanurile tale s*nt lipsite .e m-re/ie, i4am replicat) N4au nimic su6lim) S- p-c-le+ti muritori neputincio+i, s-4/i 6a/i 8oc .e ei +i s- ie+i noaptea, pentru a uci.e *n acela+i c7ip mesc7in, 0iecare crim- 0iin. urmat- .e alta la 0el, *n cru5imea lor cea 7*.-, +i toate acestea pentru ca tu s- tr-ie+ti) Oricine poate uci.e un omG C*nt- o ve+nicie la vioar-, .ansea5-, .ac-4/i 0ace pl-cere, .-4le un spectacol, c- .oar .e4aia au .at +i ei un 6an, +i ron/-ie4/i, *ncetul cu *ncetul, eternitatea) Toate astea nu4s .ec*t +mec7erii) Tu0i+uri *n 1r-.ina s-l6atic-) ,oar at*t) L incinos 8osnicG Ne6unul lui ,umne5eu, asta e+ti) Tu, care pose.ai taina *ntunecat- care se ri.ic- .easupra tuturor lucrurilor, 0-c*n.u4le s-4+i piar.- .in semni0ica/ii, ce4ai 0-cut cu ea *n toate aceste luni c*t ai .omnit .e unul sin1ur *n turnul lui a1nusM Te4ai str-.uit .oar s- tr-ie+ti ca un om .e 6ineG Ca un om cumseca.eG Era *n.ea8uns .e aproape pentru a m- s-ruta) Saliva lui s*n1erie mi4a ume5it o6ra5ul) L #rotector al artelor, a r*n8it, 6at8ocoritor) 9eneros 0a/- .e 0amilie +i 0a/- .e prieteniG A 0-cut un pas *napoi, arunc*n.u4mi o privire *nc-rcat- .e .ispre/) L Ei 6ine, vom lua noi micul teatru pe care l4ai *mpo.o6it cu 5or5oane .e aur +i l4ai *m6r-cat *n cati0ea) Va slu8i puterii .iavolului mult mai cu 0olos .ec*t a 0-cut4o vec7iul clan) S4a *ntors +i i4a privit pe Eleni +i pe ceilal/i) Ne vom 6ate 8oc .e tot ce este sacru) i vom atra1e *n a6isurile vul1arit-/ii +i ale *n8osirii) i vom se.uce) ,ar, mai ales, ne vom *n0rupta .in s*n1ele lor +i, *n mi8locul lor, vom .eveni puternici) L ,a, a spus 6-iatul .in spatele lui, vom .eveni invinci6ili) C7ipul lui c-p-tase acum o e:presie .ement-, .e

106

0anatic, *n vreme ce stu.ia 0i1ura lui Nicolas) Vom avea un nume +i un local nostru, *n lumea lor) L Iar ei vor 0i *n puterea noastr-, a stri1at Eu1Anie) Vom putea s-4i stu.iem c7iar aici, vom *nv-/a s-4i cunoa+tem +i s- ne per0ec/ion-m meto.ele, pentru a4i .istru1e a+a cum vom .ori) L Vreau teatrul acesta, a 5is Nicolas) Vreau actul .e proprietate +i .estui 6ani, ca s-4l putem re.esc7i.e) Asocia/ii mei, aici .e 0a/-, s*nt 1ata s- m- urme5e) L ,ac-4l vrei, e al t-u, i4am spus) E4al t-u, .ac- *n 0elul acesta voi sc-pa .e tine, .e r-utatea ta, .e min/ile tale r-t-cite) i4am p-r-sit locul .in col/ +i m4am *n.reptat spre el, iar atunci am *n/eles c- avea .e 1*n. s-4mi taie caleaK constat*n. c- nu voia s- se .ea la o parte, 0uria mea a i56ucnit, ca un pumn invi5i6il, +i l4am v-5ut pe Nicolas aruncat *napoi +i lovin.u4se .e perete, .e parc- acest pumn l4ar 0i atins) A+ 0i putut s- pro0it .e aceast- oca5ie pentru a .isp-rea) 9a6rielle era +i ea 1ata s- m- urme5e, .ar am r-mas) 4am oprit ca s-4i privesc) ncremenise acolo, l*n1- 5i.) - privea +i el, cu o ur- mai pro0un.- ca nicio.at-, pe care nici o urm- .e .ra1oste nu o mai atenua) Totu+i, a+ 0i vrut s- +tiu, s- a0lu ce se *nt*mplase) 4am apropiat .e el *n t-cere, .ar, .e ast- .at-, eu eram cel care4l amenin/a, cu m*inile crispate ca ni+te 17eare, +i4i sim/eam 0rica) Cu to/ii erau *nsp-im*nta/i, mai pu/in Eleni) 4am oprit c7iar l*n1- el, iar el m4a privit .rept *n oc7i, .e parc- ar 0i +tiut e:act ceea ce .oream s- a0lu) L Te4ai *n+elat, iu6itule, a spus pe un ton aci.) Su.oarea s*n1erie *i ap-ruse .in nou pe c7ip, iar oc7ii *i str-luceau .e parc4ar 0i 0ost 1ata s- i56ucneasc- *n pl*ns) Ve5i tu, .oream s- c*nt la vioar- .oar pentru a4i r-ni pe ceilal/i, pentru a le st*rni 0uria, pentru a pune st-p*nire pe o insul- *n care .omnesc numai eu) ,oream ca ei s- 0ie martorii ruinei mele, 0-r- s- poat- 0ace ceva pentru a m- salva) Nu i4am r-spuns, n4avea .ec*t s- continue) L Iar c*n. ne4am 7ot-r*t s- plec-m la #aris, cre.eam c- acolo vom muri .e 0oame, vom .ec-.ea, ne vom rosto1oli p*n- *n 0un.ul pr-pastiei) Asta .oream eu, 0iul pre0erat, s- ca., *n loc s- m- ri.ic, a+a cum *+i .oreau cu to/ii) Cre.eam c- ne vom scu0un.a) Tre6uia s- ne scu0un.-mG L O7, Nicolas))) am +optit eu) L ,ar tu nu te4ai scu0un.at, Lestat) =oamea, 0ri1ul, nimic nu te4a oprit) Ai trium0atG =uria i4a su1rumat .in nou 1lasul) n loc s- ca5i, 6eat mort, *n vreun +an/, mi4ai r-sturnat toate planurile) =iecare aspect al .ec-.erii pe care o prev-5usem a 0ost pentru tine ca un colac .e salvare) Nimic nu putea st-vili entu5iasmul +i patima care i5vorau .in tine) i lumina, acea lumin- .e neatinsG ,ar, cu c*t lumina ta cre+tea, cu at*t sporea +i 6e5na .in mine) =iecare .intre e:u6eran/ele tale m- str-pun1ea, n-sc*n. *n mine, *n e1al- m-sur-, tene6re +i .isperareG i, culmea ironiei, .up- ce ai a8uns s- .e/ii puteri ma1ice, m4ai ap-rat *mpotriva lorG i ce4ai 0-cut tu cu puterile4/i .iavole+tiM Te4ai 0olosit .e ele, pentru a simula purtarea unui om cumseca.eG 4am *ntors) i ve.eam pe to/i *mpr-+tia/i *n *ntuneric, 9a6rielle st*n. cel mai .eparte .e mine) O 1ean- .e luminmi4a ar-tat m*na ei, 0-c*n.u4mi semn s4o urme5) Nic<i m4a prins .e umeri) Atin1erea mi4a .e5v-luit *ntrea1a sa ur-) Era .e4a .reptul sc*r6os) L Tu, ca o ra5- .e lumin- ce nu e *n stare s- 1*n.easc-, i4ai pus pe 0u1- pe liliecii vec7iului clan, a +optit el) ,e ce ai 0-cut4oM Ce *nseamn- toate acestea pentru monstrul uci1a+, plin .e lumin-M ntorc*n.u4m-, l4am lovit, trimi/*n.u4l .e4a .ura p*n- *n cel-lalt col/ al ca6ineiK pumnul lui a spart o1lin.a, iar capul i s4a i56it cu putere .e 5i.) A *ncremenit ca un 6i6elou spart, pr-v-lit peste 1r-ma.a .e 7aine vec7i, apoi privirile lui +i4au re1-sit 7ot-r*rea +i un 5*m6et i4a *m6l*n5it tr-s-turile) S4a ri.icat +i, *nceti+or, a+a cum ar 0i 0-cut4o un muritor in.i1nat, +i4a aran8at /inuta +i0onat- +i p-rul ciu0ulit) 9esturile lui m4au .us cu 1*n.ul la propriile4mi mi+c-ri, atunci, su6 Cimitirul Inocen/ilor, c*n. cei care m- r-piserm- aruncaser- *n col6ul catacom6elor) A venit spre mine cu aceea+i .emnitate +i cu cel mai cumplit r*n8et, pe care4l v-5usem vreo.at-, *ntip-rit pe vreun c7ip) L Te .ispre/uiesc, mi4a spus, +i totul s4a s0*r+it *ntre noi) i4ai .at puterea +i voi +ti s4o 0olosesc, spre .eose6ire .e tine) n s0*r+it, m- a0lu pe un t-r*m un.e am ales s- *nvin1) Acum s*ntem e1ali *ntru *ntuneric) i4ai s-4mi .ai mie acest teatru, 0iin.c- mi4l .atore5i, nu4i a+aM Oie */i place s- .-ruie+ti) S- .-ruie+ti aur copiilor *n0ometa/i) ,e4acum *nainte, nicio.at- n4am s-4/i mai a.mir str-lucirea) 4a ocolit +i +i4a *ntins 6ra/ele c-tre ceilal/i) L Veni/i, 0rumo+ii mei, veni/iG Avem multe .e 0-cut, tre6uie s- ne scriem piesele) Tre6uie s- ne punem pe trea6-, s- ne invent-m arta noastr-, *ntunecat- +i splen.i.-))Vom 0orma un clan ce va 0i mai presus .e toate celelalte) Vom 0ace ceva ce n4a mai 0ost 0-cut nicio.at-) Ceilal/i m4au privit speria/i, +ov-itori) ncor.area era .in nou la apo1eu) Am r-su0lat a.*nc +i c*mpul meu vi5ual s4a l-r1it) Am v-5ut .in nou culisele, cortina, .ecorurile pictate +i, .incolo .e luminile rampei, sala cu0un.at- *n *ntuneric)

107

i, *ntr4o unic-, imens- amintire, am v-5ut tot ceea ce se *nt*mplase vreo.at- aici) Am v-5ut un co+mar n-sc*n. un altul, am v-5ut o poveste care se s0*r+ea) L Teatrul vampirilor, am +optit) Am *nc7inat acest loc *n.eletnicirilor *ntunecate) Nici unul .intre ei nu a *n.r-5nit s-4mi r-spun.-) Nicolas s4a mul/umit s- 5*m6easc-) Ie+in., le4am 0-cut semn s- i se al-ture) Era 0elul meu .e a le spune a.io)

,E4A!IA 0-cuser-m c*/iva pa+i pe 6ulevar., c*n. m4am oprit 6rusc) ii .e 1ro5-vii m- asaltau, pe t-cute; Arman. va veni +i4l va .istru1e pe NicolasK noii lui 0ra/i +i surori aveau s- se sature .e 0rene5ia lui +i aveau s- *l p-r-seasc-K lumina .imine/ii avea s- *l surprin.-, 6*ntuin. pe str-5i, incapa6il s-4+i 1-seasc- un ascun5i+ .in 0a/a soarelui) Am ri.icat oc7ii spre cer, 0-r- s- pot vor6i ori respira) 9a6rielle m4a cuprins cu 6ra/ele, iar eu am *m6r-/i+at4o cu putere, cu0un.*n.u4mi 0a/a *n pletele ei) #ielea, o6ra8ii +i 6u5ele *i erau r-coroase precum cati0eaua) Iu6irea ei m- *nv-luia cu o puritate monstruoas-, ce nu avea .e a 0ace cu inimile ori cu carnea omeneasc-) Am str*ns4o *n 6ra/e +i, *n *ntuneric, eram pro6a6il asemeni unui cuplu .e *n.r-1osti/i sculptat *ntr4un unic 6loc .e marmur-, ce nu4+i mai a.uce aminte .e vie/ile separate) L El a ales, 0iule, mi4a spus ea) Ceea ce era .e 0-cut, s4a 0-cut, iar .e4acum e+ti li6er) L am-, cum po/i spune a+a cevaM El nu +tia) i, nici .e4acum *nainte, nu va +ti))) L Nu te mai 1*n.i, Lestat) Vor avea ei 1ri8- .e el) L Acum, *ns-, va tre6ui s- .-m .e .iavolul .e Arman.) Tre6uie s-4l convin1 s-4i lase *n pace)

N NOA#TEA care a urmat, sosin. la #aris, am a0lat c- Nic<i *l vi5itase .e8a pe Ro1et) Sosise cu o or- *n urm-, 6-t*n. *n poart- ca un .ement, +i4i ceruse cu urlete s-l6atice actul .e proprietate asupra teatrului +i 6anii pe care i4i promisesem) l amenin/ase pe avocat +i 0amilia acestuia +i *i or.onase s- *i scrie lui Renau. s- se *ntoarc-, *mpreun- cu *ntrea1a trup-, .e la Lon.ra) Ro1et *l re0u5ase, iar Nicolas *i ceruse imperios s- *i comunice a.resa lon.one5- +i *i .evastase 6iroul) Vestea m4a umplut .e o m*nie mut-) A+a.ar, acest .emon *n .evenire, acest monstru nele1iuit +i necre.incios, voia s-4i 0ac- +i pe ei vampiriM N4aveam s-4l las) I4am poruncit lui Ro1et s- trimit- c7iar *n acea clip- un curier *n capitala en1le5-, pentru a4l *n+tiin/a pe Renau. c- Nicolas .e Len0ent *+i pier.use min/ile +i c- nici unul .intre ei nu tre6uia s- se *ntoarc- la #aris) ,e acolo m4am .us la teatru, un.e l4am 1-sit pe Nicolas *n plin- repeti/ie, la 0el .e surescitat ca *n a8un) #urta o 7ain- super6- +i 6i8uteriile pe care le primise pe vremea c*n. mai era *nc- 0avoritul tat-lui s-uK 8a6oul *i era *ns.esc7eiat, ciorapii +i4i luase pe .os, iar p-rul *i era 56urlit) n pre5en/a lui Eleni +i a celorlal/i, l4am anun/at c- nu va primi nimic .e la mine .ec*t .ac- *mi promitea c- nici4 o.at-, nici un actor +i nici o actri/- .in capital- nu aveau s- 0ie uci+i sau a.emeni/i .e noul clan, c- Renau. +i trupa lui nu vor pune nicio.at- piciorul *n Teatrul Vampirilor +i c-, *n anii care aveau s- urme5e, Ro1et, care va continua s- /in6aierile pun1ii, nu va avea .e su0erit .in cau5a lor) A *nceput s- *+i 6at- 8oc .e mine, .in nou, .ar Eleni l4a 0-cut s- tac-) Era *n1ro5it- .e inten/iile lui +i mi4a promis ceea ce .oream, convin1*n.u4i +i pe ceilal/i s- o imite) n cele .in urm-, prin cine +tie ce vr-8i o6scure, a reu+it s-4l intimi.e5e +i pe Nicolas, .etermin*n.u4l s- ce.e5e)

N S=RIT, i4am *ncre.in/at con.ucerea Teatrului Vampirilor lui Eleni, o .at- cu 0on.urile .e c7eltuieli necesare, pe care Ro1et avea s- le a.ministre5e *n numele ei)

N NOA#TEA aceea, *nainte .e a m- .esp-r/i .e ea, am ru1at4o s-4mi spun- tot ce +tia .espre Arman.) 9a6rielle era +i ea *mpreun- cu noi) L Ne p*n.e+te, mi4a spus) Uneori, se las- v-5ut) C7ipul ei *n.urerat m4a tul6urat) Numai ,umne5eu +tie ce va 0ace c*n. va .escoperi ce se *nt*mpl- aici)

108

#ARTEA A CINCEA VA #IRUL AR AN,

% #LOAIE .e prim-var-) #loaie .e lumin-, ce satura 0iece 0run5- proasp-t- .in copacii .e pe 6ulevar.e, 0iece piatr.e pava8) #loaie su6 0orm- .e avers-, tras*n. 0ascicule .e lumin- prin 1oliciunea 6e5nei) i 6alul .e la #alatul Re1al) Re1ele +i re1ina erau pre5en/i, .ans*n. printre oameni) n col/urile *ntunecate se vor6ea .espre intri1i) Cui *i pas.e eleM mp-r-/iile se *nal/- +i apoi .eca.) Important e .oar ca picturilor .e la Luvru s- nu li se .ea 0oc) #ier.ut, .in nou, *n oceanul .e muritori; tenuri proaspete +i o6ra8i *m6u8ora/i, mun/i .e p-r pu.rat, *mpo.o6i/i cu tot soiul .e a6sur.it-/i; nave minuscule cu trei catar1e, ar6ori m-run/ei +i p-s-rele) O1oare *ntre1i .e perle +i pan1lici) !-r6a/i cu piepturile um0late, ce se um0lau +i mai tare *n 7ainele .e m-tase, lucin. asemeni penelor) Str-lucirea .iamantelor *mi r-nea oc7ii) ,in c*n. *n c*n., 1lasurile *mi atin1eau *n treac-t supra0a/a pielii, r*setele se 0-ceau ecoul altor r*sete p-1*ne, ciorc7inii .e lumin-ri m- or6eau, iar spuma valurilor mu5icii lin1ea 5i.urile) C*te o ra0al- .e ploaie r-56-tea prin u+ile lar1 .esc7ise) #ar0umul .e oameni *mi a/*/a cu 6l*n.e/e 0oamea) Umeri al6i, 1ruma5uri .ia0ane, inimi puternice scan.*n.u4+i ritmul ve+nic, c*t- varietate printre ace+ti copii .espuia/i, ascun+i su6 6o1-/iile lor, ace+ti s-l6atici tru.in. *n scute4 cele lor *nc-rcate cu 6ro.erii +i *ncrustate cu perle, cu t-lpile c7inuite .e tocuri prea *nalte, cu m-+ti *ncon8ur*n.u4le oc7ii precum coa8a 0ra1il- a unor r-ni recente) Aerul iese .intr4un trup, 0iin. aspirat .e un altul) ,ar mu5icaM Iese +i ea printr4o urec7e, intr*n. *n alta, cum spune vec7ea e:presieM Respir-m lumin-, respir-m mu5ic-, respir-m clipa ce trece prin noi) ,in vreme *n vreme, c*te o privire 5-6ovea asupra mea, plin- .e o speran/- con0u5-) Al6ea/a pielii mele *i 0-cea s+ov-ie, .ar nu aveau oare +i ei o6iceiul .e a4+i slo6o5i s*n1ele .in vene, pentru a4+i p-stra paloarea .elicat-M Ii c*t mi4 a+ 0i .orit s- 0iu eu cel ce le /inea vasul, pentru a sor6i .in el mai apoi)J ,ar oc7ii mei, ce *nsemnau ei oare *n acea mare .e 1iuvaeruri pastelateM u+otelile lor m- *mpresurau) i aromele lor, *ntre care nu 1-seai .ou- la 0el) Uneori, unii .intre muritori mc7emau, .e parc- ar 0i rostit4o cu voce tare, sim/in. ce eram, a.ulmec*n. voluptatea) n cine +tie ce 1rai str-vec7i, urau 6un venit mor/iiK suspinau .up- moarte, iar moartea traversa *nc-perea) ,ar o +tiau ei, oare, cu a.ev-ratM ,esi1ur c- nu) Nici eu nu +tiamG C7iar *n asta consta 1ro5-viaG Cine eram eu, ca s- *n.ur povara acestei taineM S- ar. .e .orin/a .e a o *mp-rt-+i, s- .oresc a4mi *nsu+i acea t*n-r- 5velt-, su1*n.u4i s*n1ele .in carnea 0ra1e.- a rotun8imii micu/ilor ei s*niM u5ica *+i ve.ea .e .rum, mu5ica omeneasc-) Culorile vastei *nc-peri p-reau, .in c*n. *n c*n., a lua 0oc, .e parctotul urma s- se topeasc-) =oamea .evenea tot mai acut-) Nu mai era .oar o i.ee) Venele mi se 56-teau, *n0ometate) Cineva urma s- moar-, secat .e s*n1e, c*t ai clipi .in oc7i) Nu suportam s- m- 1*n.esc la asta, s- +tiu c- se va *nt*mpla .in clip-4n clip-, s-4mi *nc7ipui .e1etele *ncle+t*n. 1ruma5ul, 56aterea s*n1elui, .-ruirea c-rnii) Un.eM Acesta este trupul meu, acesta este s*n1ele meu) Arat-4/i puterea, Lestat, ca lim6a unei reptile, cule1*n., *ntr4un 5v*cnet, inima potrivit-G !ra/e mici +i .ur.ulii, coapte .e4/i vine s- le s0*+ii, o6ra8i str-lucitori .e 6-r6at pe care str-luce+te un pu0 moale, .e cur*n. 6-r6ierit, mu+c7i 5v*rcolin.u4mi4se4ntre .e1ete, n4ave/i nici o sc-pareG i, .eo.at-, .in.-r-tul acestei alc7imii .ivine, .incolo .e aceast- panoram- ce ne1a .ec-.erea, mi se ar-tau oaseleG Ti1ve 1oale su6 perucile ri.icole, c*te .ou- c-scate, 7ol6*n.u4se .e .up- un evantai) O *nc-pere plin- .e sc7elete ce se cl-tinau, *n a+teptarea unei 6-t-i .e clopot) E:act a+a v-5usem pu6licul .e pe scena lui Renau., *n vreme ce m.e.am la *nsp-im*nt-toarele mele 1ium6u+lucuri) 9ro5-via mor/ii plutea, p*n.in. .easupra 0iec-ruia .intre cei pre5en/i) Tre6uia s- scap .e aici) 9re+isem *n c7ip *n1ro5itor socotelile) Aceasta era moartea, +i puteam sc-pa .e ea, .acreu+eam s- ies a0ar-G ,ar eram prins *n n-vo.ul muritorilor .e parc- acest loc monstruos ar 0i 0ost o capcan- .e prins vampiri) ,ac- *ncercam s- m- smul1 .e aici, *ntrea1a sal- .e 6al ar 0i 0ost cuprins- .e panic-) C*t am putut .e calm, am *nceput s-4mi croiesc .rum spre ie+ire) L*n1- 5i.ul .in 0un., acoperit cu o .raperie .e m-tase 0ili1ranat-, l4am 5-rit, cu coa.a oc7iului, .e parc4ar 0i 0ost .oar ro.ul 0ante5iei mele, pe Arman.)

109

Arman.) Nu +tiu .ac- m- stri1aseK .ac- m- salutase) - privea, creatur- str-lucitoare, *n .antelele4i pline .e 6i8uterii) Vi5iunea aceasta era precum apari/ia Cenu+-resei la 6alul .e la curte, asemeni =rumoasei A.ormite, .esc7i5*n.u4+i oc7ii, *nv-luit- *n p*n5e .e p-ian8en, .*n.u4le la o parte cu un 1est al m*inii ei 0ier6in/i) Str-lucirea ne*ntinat- a 0rumuse/ii sale mi4a t-iat r-su0larea) ,a, un *nveli+ omenesc .es-vFr+it +i, cu toate acestea, cu at*t mai supranatural; c7ipul prea str-lucitor, oc7ii s-i *ntuneca/i, clipin. uneori, arunc*n. 0ul1ere ce mi se p-reau c- las- s- se *ntreva.- 0ocurile ia.ului) C*n., *n s0*r+it, i4am au5it 1lasul, acesta era aproape o +oapt-, a/*/-tor, o6li1*n.u4m- s- m- concentre5 pentru a4l .eslu+i; 4ai c-utat toatnoaptea, mi4a spus, +i iat-4m-, te a+teptam) Te4am a+teptat .intot.eauna) Cre. c- am sim/it c7iar atunci, neput*n. s-4mi .esprin. privirea .e a lui, c- nicio.at-, *n to/i anii *n care voi mai colin.a p-m*ntul, nu voi mai avea o revela/ie mai clar- a 1ro5-viei care s*ntem) n mi8locul mul/imii, p-rea .e o inocen/- s0*+ietoare) #rivin.u4l, ve.eam cripte +i au5eam 6u6uitul to6elor) Ve.eam c*mpii luminate .e tor/e, locuri un.e nu c-lcasem *n veci, au5eam incanta/ii con0u5e, sim/eam pe o6ra8i v-paia unor 0ocuri .e5l-n/uite) Toate aceste vi5iuni nu veneau .inspre el) Eu *nsumi le c-utam *n mintea lui) Nici m-car Nicolas, muritor ori nemuritor, nu mi se p-ruse vreo.at- at*t .e se.uc-tor) Nici m-car 9a6rielle nu matr-sese vreo.at- at*t .e mult) ,umne5eule, .eci asta s- 0ie iu6ireaM Asta s- 0ie .orin/aM Toate amorurile mele .in trecut nu erau .ec*t o pali.um6r- a acestuia) El p-rea a4mi .a .e *n/eles c- 0usesem ne6un s- cre. c- nu va 0i a+a) Cine ne4ar mai putea iu6i, pe noi .oi, a+a cum ne putem noi iu6ii L4au mai privit +i al/ii) I4am v-5ut trec*n. cu o *ncetineal- ri.icol-K le4am v-5ut privirile a/intite asupra lui +i lumina ce c-.ea .intr4un un17i ine.it, atunci c*n. *+i l-sa capul *n 8os) Am *naintat spre el) i s4a p-rut c-4l v-. ri.ic*n. m*na, *n semn .e c7emare, apoi mi4a *ntors spatele +i n4am mai v-5ut .ec*t silueta unui 6-ie/an.ru, cu mi8locelul str*mt +i umeri .rep/i, su6 ve+mintele .e m-tase) ntorc*n.u4se .in nou, m4a invitat s-4l urme5, *n vreme ce .esc7i.ea u+a) Un 1*n. ne6un mi4a 0ul1erat prin minte) Urm*n.u4l, mi s4a p-rut c- nimic .in c*te ni s4au *nt*mplat nu era a.ev-rat) Nu e:istase nici o cript- su6 Cimitirul Inocen/ilor, iar el nu era stri1oiul 0-r- team- pe care4l +tiam) i s4a p-rut c-, al-turi .e el, eram *n si1uran/-) Eram suma .orin/elor noastre reciproce +i asta ne era m*ntuirea) 9ro5-viile imense, necunoscute, ale nemuririi mele nu4mi mai st-teau *n cale) Navi1am pe m-ri calme, c-l-u5i/i .e 0aruri ce ne erau cunoscute) Venise clipa s- ne re1-sim unul *n 6ra/ele celuilalt) Ne a0lam *ntr4o *nc-pere cu0un.at- *n 6e5n-, rece +i pustie) Larma 6alului era .eparte) S*n1ele pe care4l sor6ise *l *nc-l5ise +i i4am au5it 6-t-ile puternice ale inimii) 4a tras *nspre el) ,incolo .e 0erestrele *nalte ve.eam trec*n. luminile tr-surilor, au5eam 51omote sla6e ne*ntrerupte vestin. si1uran/a +i con0ortul, +i toate celelalte lucruri ce alc-tuiau #arisul) Nu murisem nicio.at-) Lumea re*ncepea .e la cap-t) i4am .es0-cut 6ra/ele +i i4am sim/it inima 6-t*n. la pieptul meu) L4am c7emat pe Nicolas al meu, *ncerc*n. s-4l previn c- eram cu to/ii os*n.i/i) Via/a se scur1ea, pic-tur- cu pic-tur-, .in noi) V-5*n. liva.a cu merii sc-l.a/i *n soare, am sim/it c- *nne6unesc) L Nu, nu, iu6itul meu, mi4a +optit, nu e .ec*t pace +i lini+te, +i tu, *n 6ra/ele mele) L tii, a 0ost o culme a 17inionuluiG Nu s*nt un .iavol *n.-r-tnic) #l*n1 precum un copil pier.ut) Vreau s- m- *ntorc acas-) ,a, .a, 6u5ele lui aveau 1ust .e s*n1e, .ar nu .e s*n1e omenesc) Erau asemeni eli:irului primit .e la a1nus, +i m4 am .at *napoi, sc*r6it) ,e .ata aceasta, puteam s- 0u1) i se o0erea o a .oua +ans-) Am urlat, re0u5*n. s- 6eauK nu voiam +i, .eo.at-, am sim/it .oi col/i ascu/i/i *n0in1*n.u4mi4se *n 1*t, str-pun1*n.u4 m- *n a.*ncul inimii) Nu m- mai puteam mi+ca) E:ta5ul primei nop/i revenea .e mii .e ori mai puternic .ec*t ceea ce sim/eam str*n1*n.u4i *n 6ra/e pe muritori) Se 7r-nea cu mine) - 1olea .e s*n1e) C-5*n. *n 1enunc7i, l4am sim/it cuprin5*n.u4m- +i4am sim/it cum s*n1ele mi se scur1ea, la porunca unei voin/e monstruoase, pe care n4o puteam opri) L ,iavoleG am *ncercat s- stri1) Am silit cuv*ntul s- urce, 0-c*n.u4l s-4mi /*+neasc- .e pe 6u5e, pun*n. cap-t parali5iei care4mi *n1reuna mem6rele) ,iavoleG am r-cnit +i, apuc*n.u4l, *n vreme ce se a.-pa, l4am tr*ntit la p-m*nt) ntr4o clipit-, l4am *n+0-cat +i, s0-r*m*n. u+a .e sticl-, l4am t*r*t .up- mine *n noapte) C-lc*iele lui 51*riau p-m*ntul, iar c7ipul i se trans0ormase *ntr4o masc- a m*niei pure) Apuc*n.u4i 6ra/ul .rept, l4am 51*l/*it .intr4o parte

110

*ntr4alta p*n- l4am ame/it, *n vreme ce *l loveam *ntruna, p*n- c*n. s*n1ele i4a i56ucnit pe urec7i, pe nas +i pe 1ur-) L4am t*r*t printre copaci, .eparte .e luminile palatului) n vreme ce se 56-tea, *ncerc*n. s-4+i a.une puterile, mi4a stri1at c- are s- m- uci.-, 0iin.c- acum avea +i pute4 rile mele) Le 6-use o .at- cu s*n1ele meu +i, laolalt- cu ale sale, aveau s-4l 0ac- .e ne*nvins) nne6unit .e 0urie, l4am prins .e 1*t, ap-s*n.u4i capul pe pa8i+tea .e su6 noi) Ointuin.u4l la p-m*nt, l4am str*ns p*n- c*n. s*n1ele a i56ucnit *n valuri .in 1ura lar1 .esc7is-) Ar 0i /ipat, .ar nu putea) 9enunc7ii mei i se *n0ipseser- *n piept) 9*tul i se um0lase su6 ap-sarea .e1etelor +i s*n1ele /*+nea 6ol6orosin.) Cl-tina .in cap cu .isperare, oc7ii i se 7ol6au, 0-r- s- va.- nimic) Apoi, c*n. l4am sim/it l-s*n.u4se moale ca o c*rp- *n m*inile mele, i4am .at .rumul) L4am lovit iar, *ntorc*n.u4l .e pe o parte pe alta) Apoi mi4am scos sa6ia .in teac-, vr*n. s-4i .espart capul .e trup) Am ri.icat sa6ia +i, c*n. am privit *n 8os, c-tre el, i4am v-5ut c7ipul sp-lat .e ploaie) Oc7ii s-i erau a/inti/i asupra mea, .e parc- ar 0i 0ost pe 8um-tate mort +i nu era *n stare s- se mi+te +i nici s- implore mil-) Am a+teptat) Voiam s-4l v-. ru1*n.u4se .e mine) ,oream s-4i au. iar 1lasul puternic, viclean +i mincinos care, *ntr4 o clip- 6inecuv*ntat- +i plin- .e lumin-, m- 0-cuse s- cre. c- eram iar viu +i li6er) inciuni 6lestemate, .e neiertat) inciuni pe care n4am s- le uit c*t voi 6*ntui p-m*ntul) Voiam ca tur6area ce m- cuprinsese s- m- poarte .incolo .e pra1ul morm*ntului s-u) ,ar 6u5ele lui nu au l-sat s- le scape nici un sunet) i *ncetul cu *ncetul +i4a rec-p-tat 0rumuse/ea) C-cea, ca un copil 5.ro6it, pe aleea pietroas-, la numai c*/iva pa+i .e stra.a circulat-, .e nec7e5atul cailor +i .e 7uruitul tr-surilor) Iar acest copil 5.ro6it *nsemna veacuri .e r-utate +i .e *n/elepciune, .ar nu l-sa s-4i scape nici o 0r*ntur- .e sc*r6avnic- implorare, ci .oar sentimentul 6l*n. a ceea ce era) O r-utate at*t .e vec7e, ce v-5use vremuri *ntunecate pe care eu puteam .oar s- le vise5) I4am .at .rumul +i m4am ri.icat, pun*n.u4mi sa6ia la loc, *n teac-) 4am *n.ep-rtat .e el c*/iva pa+i, apoi m4am pr-6u+it pe o 6anc- .e piatr-, ume.-) ,eparte, siluete *n1ri8orate se a1itau *n 8urul 0erestrei s0-r*mate prin care ie+isem) ,ar noaptea se *ntin.ea *ntre noi +i acei muritori nelini+ti/i) L4am privit cu triste/e, 5-cea 0-r- s- se mi+te) C7ipul s-u era *ntors spre mine, .ar nu .ina.ins, iar 6uclele p-rului *i erau *ncleiate .e s*n1e) Cu oc7ii *nc7i+i, cu 6ra/ele .es0-cute, a5v*rlite *n l-turi, p-rea o.rasla p-r-sit- a unui acci.ent supranatural al timpului, la 0el .e nenorocit precum eram eu *nsumi) Ce 0-cuse pentru a .eveni ceea ce eraM #utuse o 0iin/- at*t .e t*n-r- s- *n/elea1-, o.inioar-, sensul unei atare 7ot-r*ri, rostise oare .e 6un-voie 8ur-m*ntulM 4am ri.icat +i m4am *n.reptat *ncet spre el, l4am privit .e sus, am privit s*n1ele care4i umpluse c-ma+a +i *i mur.-rea c7ipul) i s4a p-rut c- a o0tat +i am cre5ut c-4i au. r-su0larea) Nu4+i .esc7isese oc7ii, +i un muritor nu cre. c- ar 0i 6-1at .e seam- vreo sc7im6are) ,ar eu i4am sim/it .urerea, i4am sim/it imensitatea +i mi4am .orit s- n4o 0i perceput) Vreme .e o clip-, am *n/eles pr-pastia care ne .esp-r/ea, care separa *ncercarea lui .e a m- .omina .e le1itima mea ap-rare) Cuprins .e .isperare, *ncercase s- *n0r*n1- cea ce nu reu+ea s- *n/elea1-) Iar eu *l *nvinsesem, instinctiv +i aproape 0-r- nici un e0ort) Toat- .urerea s4a aruncat iar asupra mea, o .at- cu spusele lui 9a6rielle +i cu *nvinuirile lui Nicolas) =uria mea nu *nsemna nimic, *n compara/ie cu .isperarea +i .e5olarea lui Arman.) Acesta a 0ost poate motivul pentru care m4am aplecat asupra lui +i l4am luat *n 6ra/e) #oate am 0-cut4o pentru cera .e o 0rumuse/e ie+it- .in comun +i at*t .e pier.ut) La urma urmei, eram .e4un neam) Era, nu4i a+aM .estul .e 0iresc ca un semen .e4al lui s-4l .uc- .in locul acela, un.e, mai .evreme sau mai t*r5iu, muritorii l4ar 0i 1-sitK s-4l poarte, cl-tin*n.u4se, spri8inin.u4l) Nu mi4a opus re5isten/-) Cur*n. a reu+it s- se /in- sin1ur pe picioare) Apoi a pornit, cl-tin*n.u4se, re5em*n.u4+i 6ra/ul .e um-rul meu) L4am spri8init +i l4am a8utat p*n- c*n. ne4am *n.ep-rtat .e #alatul Re1al, pe stra.a St)BonorA) Nu aruncam trec-torilor .ec*t priviri 0u1are, p*n- c*n., su6 un p*lc .e copaci, am 5-rit o 0orm- cunoscut-, ce nu emana nici un 0el .e arom- muritoare, +i mi4am .at seama c- 9a6rielle ne a+tepta acolo .e o 6un- 6ucat- .e vreme) A *naintat, +ov-itoare +i t-cut-, iar c7ipul i s4a *ncruntat la ve.erea c-m-+ii *m6i6ate .e s*n1e +i a 51*rieturilor .e pe pielea lui cea al6-, +i s4a ar-tat .ornic- s- m- a8ute s-4l port, .e+i nu prea +tia cum ar putea4o 0ace) Ceilal/i st-teau +i ei pe4aproape, un.eva *n 1r-.inile cu0un.ate *n 6e5n-) I4am au5it *nainte .e a4i ve.ea) Nic<i era +i el acolo) Veniser- +i ei, ca +i 9a6rielle, .e la mile .ep-rtare, c7ema/i .e tumult, ori .e cine +tie ce ima1ini pe care nu mi le puteam *nc7ipui) Ne a+teptaser-, iar acum ne priveau cum ne *n.ep-rtam)

111

2 L4A ,US la 1ra8.urile pe care le *nc7iriasem, iar acolo l4am a8utat s- *ncalece) 4a privit *ns- .e parc- ar 0i 0ost 1ata s- ca.- *n orice clip-, a+a c- am urcat +i eu *n +a, *n spatele lui, +i am pornit to/i trei la 1alop) Tot .rumul spre cas-, m4am *ntre6at ce aveam .e 0-cut, .ac- tre6uia s-4l .uc *n vi5uina mea) 9a6rielle nu a protestat) S4a mul/umit s- *l priveasc-) El nu spunea nimic, se 0-cuse mic +i st-tea cuminte *n +a, *n 0a/a mea, senin ca un prunc, .e+i nu era nici.ecum un copil) ,esi1ur, +tiuse .intot.eauna un.e se a0la turnul, .ar, p*n- acum, 1ratiile *l *mpie.icaser- s- intre) Iar acum, eu aveam .e 1*n. s-4l .uc *n-untru) ,e ce nu4mi spunea nimic 9a6rielleM Era *nt*lnirea pe care o .orisem, pe care o a+teptasem at*t .e mult))) Eram convins c- ea +tia ce se *nt*mplase) C*n., *n s0*r+it, am .esc-lecat, el a luat4o *nainte +i s4a oprit *n .reptul por/ii, a+tept*n.u4m-) Am scos la ivealc7eia .e o/el a 5-vorului +i l4am privit *n.elun1, *ntre6*n.u4m- ce 0el .e promisiuni i s4ar putea cere unui asemenea monstru *nainte .e a4i .esc7i.e poarta) Le1ile ospitalit-/ii *nsemnau oare ceva pentru creaturile nop/iiM Avea oc7ii mari +i ne1ri, *nvin+i) #rivirea lui p-rea tul6ure) 4a scrutat *n t-cere un timp *n.elun1at, apoi +i4a *ntins m*na stin1-, *ncol-cin.u4+i .e1etele pe 1rila8ul .e 0ier) Am privit neputincios, v-5*n. cum, cu un sunet stri.ent, poarta a *nceput s- se mi+te, 5.relin. st*nca) ,ar el s4a oprit +i s4a mul/umit s- *n.oaie pu/in 1ratiile) Ar 0i putut, .eci, s- intre *n turn ori .e c*te ori ar 0i avut c7e0) Am e:aminat 1ratiile .e 0ier pe care le *n.oise) l *nvinsesem o .at-) nsemna asta c- +i eu eram *n stare s- 0ac ceea ce 0-cuse el a.ineauriM Nu +tiam) ,ac- nu eram *n stare s-4mi cunosc puterile, cum a+ putea vreo.at- s- le m-sor pe ale luiM L Vino, a spus 9a6rielle, cu ner-6.are *n 1las, lu*n.4o *nainte, pe treptele ce co6orau spre cripta .in .on8on) Era 0ri1 ca *ntot.eauna, c-ci aerul proasp-t .e prim-var- nu avea cum s- p-trun.-) Ea a aprins 0ocul *n vatra 6-tr*n-, *n vreme ce eu aprin.eam lum*n-rile) El se a+e5ase pe lavi/a .e piatr-, privin.u4ne) Am v-5ut cum c-l.ura *ncepea s-4+i 0ac- e0ectul asupra lui; trupul p-rea c- *i .evine mai soli. +i c7iar ritmul respira/iei i s4a mo.i0icat) #arca6sor6ea lumina, iar privirile i s4au limpe5it) E0ectul luminii +i al c-l.urii asupra vampirilor este 1reu .e prev-5ut, +i tou+i, vec7iul clan renun/ase +i la una, +i la cealalt-) 4am a+e5at pe cealalt- 6anc- .e piatr- +i mi4am l-sat privirile s- r-t-ceasc- prin *nc-perea scun.-, asemeni lui) n tot acest timp, 9a6rielle st-tuse .e4o parte) ntr4un t*r5iu s4a apropiat .e el, +i4a scos 6atista +i a *nceput s*i +tear1- 0a/a) A privit4o cu aceea+i e:presie cu care privise 0ocul +i lum*n-rile sau um6rele tremur*n.e .e pe tavan) #-rea s-4l interese5e la 0el .e mult) 4a trecut un 0ior c*n. mi4am .at seama c- r-nile .e pe c7ipul lui aproape .isp-ruser-) Oasele lui erau .in nou *ntre1i, 0a/a *+i rec-p-tase 0orma ini/ial-, .oar paloarea accentuat- mai amintea .e s*n1ele pe care4l pier.use) =-r- s- vreau, inima mi s4a umplut .e 6ucurie, ca atunci pe crenelurile turnului, c*n. i4am au5it vocea) 4am 1*n.it la .urerea ce m- str-punsese o .at- cu col/ii +i minciuna lui, cu numai o 8um-tate .e or- *n urm-, la #alat) l uram) ,ar nu m- mai s-turam s-4l privesc) 9a6rielle l4a piept-nat +i i4a +ters m*inile .e s*n1e) n tot acest timp, p-rea neputincios) C*t .espre ea, nu4i puteam citi pe c7ip o e:presie .e *n1er plin .e compasiune, ci mai .e1ra6curio5itatea, .orin/a .e a 0i l*n1- el, .e a4l atin1e +i .e a4l e:amina) n lumina p*lp*itoare a lum*n-rilor, s4au privit st-ruitor) El s4a aplecat u+or *nainte, iar oc7ii *i erau .in nou *ntuneca/i +i e:presivi, .e parc- via/a iar 0i revenit) ,ac- n4ar 0i avut 7ainele pline .e s*n1e, ar 0i putut p-rea uman) Ar 0i putut))) L Ce vei 0ace acumM l4am *ntre6at) Am rostit aceste cuvinte cu 1las tare, ca 9a6rielle s- m- poat- au5i) Vei r-m*ne la #aris +i4i vei l-sa *n pace pe Eleni +i pe ceilal/iM Nici un r-spuns) - stu.ia, contempla 6-ncile .e piatr- +i sarco0a1ele) Trei sarco0a1e) L S*nt convins c- +tii ce 0ac ei, i4am spus) Vei p-r-si #arisul sau ai .e 1*n. s- r-m*iM Am cre5ut c- avea .e 1*n. s-4mi e:plice .in nou c*t .e mare era r-ul pe care i4l pricinuisem, lui +i celorlal/i, .ar 1*n.ul acesta s4a risipit) #entru o clip-, 0a/a i s4a posomorit) Tr-s-turile lui mi4l ar-tau *nvins, .ar plin .e c-l.ur- +i su0erin/- omeneasc-) C*t o 0i .e 6-tr*nM m4am *ntre6at) Cu c*t timp *n urm- 0usese oare un om cu aceast- *n0-/i+areM 4a au5it, .ar nu mi4a r-spuns) A privit4o pe 9a6rielle, care st-tea l*n1- 0oc, apoi pe mine) i, t-c*n., mi s4a

112

a.resat; Iu6e+te4m-) Ai .istrus totulG ,ar, .ac- m- iu6e+ti, totul poate 0i recl-.it su6 alt- *n0-/i+are) Iu6e+te4m-) #le.oaria lui mut- pose.a o elocven/- ine0a6il-, pe care nu o pot re.a *n cuvinte) L Ce4a+ putea 0ace ca s- te 0ac s- m- iu6e+tiM Ce /i4a+ putea o0eriM Cunoa+terea a tot ceea ce mi4a 0ost .at sv-., tainele puterii noastre, misterul care s*ntM Orice r-spuns a+ 0i .at, mi s4ar 0i p-rut o 6las0emie) i, ca alt- .at-, *n turn, am 0ost pe punctul .e a i56ucni *n lacrimi) Cu toat- puritatea comunic-rii t-cute, 1lasul lui mai a.-u1a +i un a.ora6il ecou al sentimentelor sale) A+a cum mi se p-ruse la NTtre4,ame, m4am 1*n.it .in nou c- vor6ea a+a cum cre. c- vor6esc *n1erii, .ac- e:istcumva) 4am tre5it .in 1*n.urile mele lipsite .e importan/-, .e o 6analitate evi.ent-, .atorit- 0aptului c-, 6rusc, a 0ost c7iar l*n1- mine) !ra/ele lui m4au *ncon8urat +i +i4a lipit 0runtea .e o6ra5ul meu) i s4a a.resat .in nou, .ar nu cu vocea 0ermec-toare .e la #alatul Re1al, ci cu 1lasul care4mi c*ntase .e la mile .ep-rtare) i4a spus c-, *mpreun-, am putea cunoa+te +i *n/ele1e lucruri inaccesi6ile vreunui muritor) i4a spus c-, .ac- *mi .esc7i.eam mintea pentru el, .ac- *i .-ruiam puterea +i tainele mele, mi le va .-rui +i el pe ale sale) =usese *mpins s-4ncerce s- m- .istru1-, iar 0aptul c- nu reu+ise *l 0-cea s- m- iu6easc- +i mai mult) I.eea aceasta era ispititoare, .ar presim/eam pericolul) Un cuv*nt *mi st-ruia *n minte; =ere+te4teG Nu +tiu ce au5ea +i ce ve.ea 9a6rielle) Nu +tiu ce sim/ea) Instinctiv, i4am ocolit privirea) n acea clip-, nimic nu *mi .oream mai mult .ec*t s- m- uit .rept *n oc7ii lui +i s- *l *n/ele1) Totu+i, +tiam c- nu tre6uie s- o 0ac) Oasele .e su6 Cimitirul Inocen/ilor +i v-paia in0ernului pe care o *ntrev-5usem la #alatul Re1al mi4au venit .in nou *n minte) Toat- cati0eaua +i .antelele veacului al optspre5ecelea n4ar 0i 0ost .e a8uns pentru a4i re.a un c7ip .e om) i4era imposi6il s- /in ascunse 0a/- .e el aceste 1*n.uri, .ar su0eream c- nu i le puteam *mp-rt-+i lui 9a6rielle) T-cerea care m- .esp-r/ea .e 9a6rielle mi se p-rea acum .e ne*n.urat) Lui i4a+ putea vor6i, .a, am putea visa *mpreun-) 9roa5a +i venera/ia m4au .eterminat s-4mi .esc7i. 6ra/ele +i s-4 l *m6r-/i+e5) L4am str*ns la piept, lupt*n.u4m- cu con0u5ia +i .orin/a care m- cuprin.eau) L ,a, p-r-se+te #arisul, mi4a +optit) ,ar ia4m- cu tine) Acum n4a+ putea s- mai tr-iesc aici) R-t-cesc *ntr4un carnaval al 1roa5ei) Te ro1))) L Nu, m4am au5it r-spun5*n.) L C7iar nu *nsemn nimic pentru tineM m4a *ntre6at) Apoi s4a *ntors c-tre 9a6rielle) C7ipul ei era *n1ri8orat +i *ncremenit *n vreme ce el o privea) Nu +tiam ce se petrece *n su0letul ei +i, spre .isperarea mea, mi4am .at seama c- el *i vor6ea, l-s*n.u4m- .e4o parte) Care avea s- 0ie r-spunsul eiM Acum *ns- ne implora pe am*n.oi) L Nu e:ist- oare nimic altceva care s- 0ie .emn .e respectul vostru, .oar propriile voastre persoaneM L n seara aceasta, te4a+ 0i putut .istru1e, i4am r-spuns) Numai respectul m4a *mpie.icat s- o 0ac) L Nu) A cl-tinat .in cap, cu un 1est 1roa5nic .e omenesc) N4ai 0i putut s- o 0aci nicio.at-) Am 5*m6it) #ro6a6il c- avea .reptate) ns- acum noi *l .istru1eam pe o cale cu totul .i0erit-) L ,a, a spus) A+a este) - .istru1i) A8uta/i4m-) ,a/i4mi .oar c*/iva ani .in tot ce v- st- *nainte, am*n.urora) Vimplor) Asta4i tot ce v- cer) L Nu, am r-spuns .in nou) Era a+e5at aproape .e mine pe 6anc- +i m- privea st-ruitor) ,in nou mi4a 0ost .at s- asist la ori6ilul spectacol al c7ipului s-u, sc7imonosin.u4se, *n1ust*n.u4se, n-sc*n. ri.uri a.*nci, provocate .e 0urie) ,oar voin/a l4a 0-cut s- 0ie puternic +i 0rumos) C*n. 0lu:ul acestei voin/e se *ntrerupea, tr-s-turile i se topeau ca acelea ale unei p-pu+i .e cear-) >Balucina/ia> trecuse) S4a ri.icat, .*n.u4se *napoi p*n- l*n1- 0oc, pentru a se *n.ep-rta .e mine) Voin/a pe care o r-sp*n.ea p-rea aproape material-) n oc7i *i str-lucea o lumin- ireal-, care p-rea *ns- a nu4i apar/ine, nici lui +i nici unui alt lucru p-m*ntesc) Iar 0ocul ce4+i arunca v*lv-t-ile .e .incolo .e el *l *nv-luia ca o aureol-) L Te 6lestemG a +optit) Am sim/it un 0ior .e spaim-) L Te 6lestem, a repetat, venin. *nspre mine) Iu6e+te4/i, atunci, muritorii, +i tr-ie+te a+a cum ai tr-it p*n- acum, nep-s-tor, av*n. po0t- .e orice +i iu6in. pe oricine, .ar va veni o vreme c*n. .oar iu6irea semenilor t-i te va putea salva) Spun*n. acestea, +i4a *ntors capul spre 9a6rielle) L i nu4/i vor 0i .e a8uns pro1eniturile, cum este eaG Cuvintele lui m4au lovit at*t .e tare, *nc*t nu m4am putut st-p*ni +i m4am ri.icat .e pe 6anc-, *n.rept*n.u4m- spre 9a6rielle) L Nu vin la tine cu m*inile 1oale, a insistat, *m6l*n5in.u4+i .ina.ins 1lasul) Nu vin s- te implor, 0-r- s-4/i o0er nimic

113

*n sc7im6) #rive+te4m-) Spune4mi c- nu ai nevoie .e ceea ce ve5i *n mine, .e cineva care are puterea .e a te a8uta streci cu 6ine prin *ncerc-rile care te a+teapt-) Oc7ii i s4au oprit asupra ei +i am v-5ut4o cum *ncremene+te +i *ncepe s- tremure) L ,-4i paceG am stri1at) L Nu +tii ce4i spuneam, mi4a 5is cu r-ceal- *n 1las) Nu *ncercam s-4i 0ac nici un r-u) ,ar tu +tii ce ai 0-cut .e8a, iu6in.u4/i muritoriiM ,ac- nu *l opream numai.ec*t, avea s- spun- ceva *n1ro5itor, ceva care m4ar 0i r-nit +i pe mine +i pe 9a6rielle) tia tot ce se *nt*mplase cu Nic<i) tiam c- +tie) ,ac- un.eva *n a.*ncul su0letului meu, .orisem pieirea lui Nic<i, el avea s- +tie +i astaG ,e ce *i .-.usem .rumul s- intreM Cum .e nu4mi .-.usem seama .e ce era *n stareM L C7iar nu4/i .ai seama c- totul e o pre0-c-torieM mi4a 5is, cu aceea+i 6l*n.e/e) ntot.eauna, moartea +i tre5irea r-scolesc mintea uman-, ast0el *nc*t unul te va ur* *n veci 0iin.c- i4ai luat via/a, iar altul te va .e5am-1i prin e:cesele lui .emne .e .ispre/) Un al treilea va *nne6uni, iar al patrulea va 0i un monstru pe care n4ai s-4l po/i controla) Un altul, *n s0*r+it, va 0i 1elos pe superioritatea ta, *n vreme ce altul va re0u5a s- comunice cu tine) A aruncat .in nou o privire spre 9a6rielle +i a sc7i/at un 5*m6et) L ,ar v-lul va co6or* mereu *ntre voi) #o/i crea o le1iune .e vampiri) Vei r-m*ne *ns-, *n vecii vecilor, sin1urG L Nu vreau s- mai au., toate acestea nu *nseamn- nimic, i4am spus) C7ipul lui 9a6rielle trecuse printr4o sc7im6are ur*t-) Acum *l privea cu ur-, eram si1ur .e asta) A scos .in nou acel sunet moale ce se .orea a 0i un r*s, .ar nu reu+ea nici.ecum s- 0ie a+a ceva) L Aman/i cu *n0-/i+are omeneasc- ,m4a ironi5at) C7iar nu4/i po/i ve.ea 1re+ealaM Cel-lalt te ur-+te mai presus .e orice ra/iune, iar ea))) S*n1ele *ntunecat a 0-cut4o +i mai rece, nu4i a+aM ,ar c7iar +i pentru ea, oric*t ar 0i .e puternic-, va veni clipa *n care se va teme .e propria4i nemurire, +i pe cine cre5i c- are s- .ea vinaM L E+ti ne6un, a +optit 9a6rielle) L Ai *ncercat s-4l ocrote+ti pe violonist, .ar pe ea nu te4ai 1*n.it c4ar tre6ui s- o aperi) L Nu mai spune nimic, i4am r-spuns) - o6li1i s- te ur-sc) C7iar asta .ore+tiM L ,ar spun a.ev-rul, +tii asta) Ceea ce nici unul .in voi nu ve/i putea a0la vreo.at-, e pro0un5imea urii +i a resentimentelor celuilalt) Sau a su0erin/ei) Sau a iu6irii) A t-cut, iar eu n4am putut scoate o vor6-) =-cuse e:act ceea ce m- temusem, +i eu nu am +tiut cum s- m- ap-r) L ,ac- m- p-r-se+ti +i pleci cu ea, a continuat Arman., ai s- 0aci .in nou o 1re+eal-) #e Nicolas nu l4ai st-p*nit nicio.at-) Iar ea se *ntrea6- .e8a cum ar putea s- scape .e tine) ,ar, spre .eose6ire .e ea, tu nu po/i suporta sin1ur-tatea) Nu i4am putut r-spun.e) Oc7ii lui 9a6rielle se 0-cuser- mai mici, iar 1ura i se str*m6ase, plin- .e cru5ime) L Ai s- ve5i, va veni o vreme c*n. vei c-uta al/i muritori, cu speran/a c- +mec7eria *ntunecat- */i va a.uce, *n s0*r+it, iu6irea .up- care t*n8e+ti) i .intre ace+ti copii proasp-t mutila/i +i imprevi5i6ili, vei *ncerca s-4/i 0-ure+ti o cita.el- *mpotriva timpului) ,ar, .ac- va .ura mai mult .e o 8um-tate .e veac, cita.ela ta se va trans0orma *ntr4o *nc7isoare) Te averti5e5G O a.ev-rat- cita.el-, o 0ort-rea/- *mpotriva timpului */i vei putea cl-.i .oar cu a8utorul celor ce s*nt la 0el .e puternici +i .e *n/elep/i ca +i tine) O 0ort-rea/- *mpotriva timpului) C7iar +i pentru un ne+tiutor cum eram eu, aceste cuvinte aveau o anumit- putere) i teama s4a r-sp*n.it *n mine, *mpletin.u4se cu alte o mie .e cau5e) n clipa aceea, mi s4a p-rut .istant +i .e o 0rumuse/e .e ne.escris, *n lumina 0ocului) uvi/ele castanii ale p-rului s-u .e a6ia .ac-4i atin1eau 0runtea nete.-, iar 6u5ele i se .esc7i.eau *ntr4un 5*m6et plin .e *nc*ntare) L ,ac- .rumurile .e o.inioar- ne s*nt *nc7ise, n4am putea oare s- r-m*nem *mpreun-M m4a *ntre6at, iar vocea lui era .in nou vocea c7em-rilor .in .ep-rtare) Cine altcineva /i4ar putea *n/ele1e su0erin/aM Cine altcineva ar mai putea +ti ce /i4a trecut prin minte *n noaptea aceea, c*n. ai ap-rut pe scena micului t-u teatru, *nsp-im*nt*n.u4i pe to/i cei pe care *i iu6eaiM L S- nu vor6im .espre asta, am murmurat) ,ar sim/eam cum m- *nmuiam, l-s*n.u4m- *n voia oc7ilor +i a 1lasului s-u) Sim/eam pe4aproape e:ta5ul .in noaptea aceea petrecut- pe crenelurile turnului) Cu *ntrea1a mea voin/-, am c7emat4o pe 9a6rielle) L Cine ar mai putea *n/ele1e ce se petrecea *n mintea ta c*n. supu+ii mei rene1a/i, 0ermeca/i .e acor.urile mu5icii pre/iosului nostru instrumentist, +i4au pus la cale vul1ara *ntreprin.ereM N4am scos nici un cuv*nt) L Teatrul VampirilorM !u5ele i s4au alun1it *ntr4un r*n8et plin .e r-utate) Cre5i c- ea *n/ele1e *ntrea1a ironie, *ntrea1a cru5ime a acestor cuvinteM Cre5i c- +tie ce ai sim/it c*n. te a0lai *n scen-, t*n-r actor aclamat .e mul/imeM #e atunci, timpul */i era prieten, nu .u+man, cum */i e acumG Atunci, preaiu6i/ii t-i muritori veneau la tine *n culise ca s- te *m6r-/i+e5e, iar tu *i a+teptai cu 6ra/ele .esc7ise, erau mica ta 0amilie))) L Te ro1, opre+te4te) Te con8ur s- te opre+ti)

114

L Cine altcineva */i mai cunoa+te .imensiunile su0letuluiM Vr-8itorie) O mai 0olosise vreo.at- cineva cu at*ta pricepereM i ce ne spunea el, .e 0apt, .incolo .e acest 0luviu .e cuvinte 0rumoaseM Veni/i la mine, iar eu voi 0i soarele pe a c-rui or6it- ve/i 0i *nl-n/ui/i, iar ra5ele mele vor scoate la iveal- tainele pe care le p-stra/i unul 0a/- .e cel-lalt) Iar eu, cu puterile +i 0armecele mele ascunse, am s- vcontrole5, am s- v- pose. +i4am s- v- .istru1G L Te4am mai *ntre6at o .at-, am rostit) Ce vrei .e la noiM Ce vrei cu a.ev-ratM L Te vreau pe tineG a r-spuns) #e tine +i pe eaG Vreau ca, *ncep*n. cu aceast- r-scruce, s- 0im treiG Nu vrei s- 0im supu+ii t-iM Am cl-tinat .in cap) n 9a6rielle am o6servat aceea+i pru.en/- +i *n.-r-tnicie) Arman. nu era m*niosK .e .ata asta, nu era nici o viclenie) i a +optit, cu acela+i 1las ru1-tor; L Te 6lestem, +i am sim/it, *n .eclara/ia lui, teatralitate) 4am .-ruit /ie *n clipa *n care m4ai *n0r*nt) S-4/i a.uci aminte .e asta, atunci c*n. copiii t-i *ntuneca/i se vor r-5vr-ti, c*n. se vor ri.ica *mpotriv-4/i) Aminte+te4/i .e mine) Eram 51u.uit, mai 51u.uit .ec*t 0usesem la teatrul lui Renau. *n noaptea trist- a *n1ro5itorului s0*r+it al rela/iei cu Nicolas) Nu cunoscusem, nici m-car pentru o clip-, teama *n catacom6ele .e su6 Cimitirul Inocen/ilor, .ar, .e c*n. intrasem *n aceast- *nc-pere, *mi era .at s- o *n0runt) =uria a *nceput .in nou s- 0iar6- *n Arman., o emo/ie prea *n1ro5itoare pentru a mai putea 0i controlat-) L4am privit cum *+i pleca 0runtea, *ntorc*n.u4mi spatele) S4a 0-cut mic +i u+or ca un 0ul1, *ncruci+*n.u4+i 6ra/ele pe piept, contempl*n. 0l-c-rile +i n-scocin. amenin/-ri la a.resa mea, pe care apucam s- le au., .e+i se stin1eau *nainte .e a4i a8un1e pe 6u5e) Ceva mi4a atras aten/ia pentru o 0rac/iune .e secun.-) =usese, poate, p*lp*itul unei lum*n-ri) #oate c- eu am 0ost cel care am clipit .in oc7i, 0-r- s-4mi 0i .at seama) Orice4ar 0i 0ost, el s4a 0-cut nev-5ut) ai e:act, a *ncercat s.ispar-) N4am apucat s- v-. .ec*t o um6r- mare ce se *n.ep-rta .e 0oc) L NuG am stri1at) Arunc*n.u4m- *nspre acea 0orm- nev-5ut-, l4am apucat str*ns, o6li1*n.u4l s- re.evin- material) Nu .isp-ruse, .e 0apt, ci .oar se mi+case 0oarte repe.e, .ar eu 0usesem mai iuteK acum st-team 0a/- *n 0a/- *n pra1ul criptei +i am rostit .in nou acea ne1a/ie simpl-, re0u5*n. s-4l las s- plece) L Nu putem s- ne .esp-r/im a+a) Nu putem s- ne .esp-r/im ur*n.u4ne, pur +i simplu, nu putem) i4am sim/it voin/a topin.u4se *n vreme ce *l *m6r-/i+am, /in*n.u4l str*ns la piept, nel-s*n.u4l s- se eli6ere5e, ne*n1-.uin.u4i nici m-car s- se mi+te) #u/in *mi p-sa .e ceea ce era el, .e ceea ce 0-cusem atunci c*n. m- min/ise, ori c7iar atunci c*n. *ncercase s- m6iruiasc-) Nu4mi p-sa c- nu mai eram muritor +i nici n4aveam s- mai 0iu vreo.at-) Nu4mi .oream .ec*t ca el s- r-m*n-) ,oream s- 0iu cu el, s- 0iu ceea ce era el, +i toate spusele lui mi se p-reau a.ev-rate) Totu+i, .orin/ele lui nu puteau 0i *mplinite) Nu4l puteam l-sa s- ne st-p*neasc-) Nu aveam s-4l las s- m- .espart- .e 9a6rielle) - *ntre6am .ac- el *+i .-.ea, *ntr4a.ev-r, seama ce ne cerea s- 0acem) Cre.ea oare cu a.ev-rat *n cuvintele sale nevinovateM =-r- s- scot o vor6-, 0-r- s-4i cer *ncuviin/area, l4am con.us *nspre lavi/a .e l*n1- 0oc) ,in nou, presim/eam prime8.ia, o prime8.ie *n1ro5itoare) ,ar asta nu avea importan/-) Locul s-u era aici, al-turi .e noi)

9A!RIELLE murmura *n sinea ei) Se plim6a *ncolo +i *ncoace) antia *i c-5use .e pe umeri, .ar ea p-rea a 0i uitat .e pre5en/a noastr-) Arman. o urm-rea +i, c*n. ea s4a *ntors c-tre el, ne4a surprins, vor6in. cu 1las tare, pe nea+teptate; L Vii la el +i4i spui >Ia4m- cu tine)> Spui >Iu6e+te4m-> +i ne ispite+ti cu cuno+tin/ele tale superioare, cu tainele tale +i, cu toate acestea, nu ne o0eri nimic, nici unuia .in noi, .ec*t minciuni) El i4a r-spuns cu o +oapt- 6l*n.-; L i4am ar-tat puterea .e a *n/ele1e) L Nu, ai *ncercat s- ne am-1e+ti .oar cu *n/ele1erea ta) Ai creat ima1ini) i *nc- ima1ini .estul .e copil-roaseG ,oar asta ai 0-cut tot timpul) L4ai a.emenit pe Lestat, la #alat, cu ilu5iile tale super6e, numai pentru a4l ataca) Iar aici, *n loc s- pro0i/i .e r-1a5ul .intre 6-t-lii, *ncerci s- semeni .iscor.ie *ntre noi .oi))) L ,a, la *nceput n4au 0ost .ec*t ilu5ii, recunosc, a r-spuns el) ,ar cele ce le4am spus aici s*nt a.ev-rate) /i .ispre/uie+ti 0iul 0iin.c- *i iu6e+te pe muritori, 0iin.c- simte mereu nevoia .e a 0i *n prea8ma lor, 0iin.c- se simte atras .e violonist) tiai c- .arul *ntunecat *l va *nne6uni, c-, *n cele .in urm-, *l va .istru1e) /i .ore+ti li6ertatea, ca to/i ceilal/i copii ai *ntunericului) ie nu4mi po/i ascun.e asta) L A7, .ar e+ti at*t .e naiv, a e:clamat 9a6rielle) Cre5i c- ve5i, *ns-, .e 0apt, nu ve5i nimic) C*/i ani ai tr-it ca

115

muritorM /i mai a.uci aminte .e eiM Ceea ce ai perceput tu nu este nici m-car o 0r*ntur- .in pasiunea ce m- lea1- .e 0iul meu) L4am iu6it cum n4am iu6it nicio.at- vreo alt- 0iin/- .e pe #-m*nt) n sin1ur-tatea mea, 0iul meu *nseamntotul pentru mine) Cum se 0ace c- nu po/i s- interprete5i ceea ce ve5iM L Tu e+ti cea care nu poate s- *n/elea1-, a r-spuns Arman. cu aceea+i voce 6l*n.-) ,ac- ai 0i .orit cu a.ev-rat vreo.at- pe cineva, ai +ti c- ceea ce sim/i pentru 0iul t-u nu *nseamn- a6solut nimic) L Toate acestea s*nt vor6e *n v*nt, l4am *ntrerupt) L Nu, a r-spuns ea, 0-r- s- clipeasc-) Ceea ce m- lea1- .e 0iul meu e mult mai pro0un.) n cinci5eci .e ani .e via/-, n4am *nt*lnit .ec*t o sin1ur- 0iin/- mai puternic- .ec*t mine; pe 0iul meu) In.i0erent .e ceea ce ne .esparte, noi .oi ne4am putea oric*n. *mp-ca unul cu cel-lalt) ,ar cum am putea s- te socotim pe tine ca 0iin. unul .e4al nostru, c*n. pentru tine, toate astea nu4s .ec*t vreascuri .e pus pe 0ocM ,ar, acum, *ncearc- s-4mi *n/ele1i i.eea; ce ne po/i .a, pentru ca noi s- te vrem cu a.ev-ratM L Ave/i nevoie .e *n.rumarea mea, a r-spuns Arman.) ,e a6ia v4a/i *nceput aventura +i nu ave/i nici o cre.in/care s- v- spri8ine) Nu pute/i tr-i 0-r- nici o *n.rumare))) L S*nt milioane .e oameni care tr-iesc 0-r- vreo cre.in/- sau vreo *n.rumare) Tu e+ti cel care nu poate tr-i 0-rele) I4am sim/it .urerea) Su0erea) ,ar ea a continuat, cu voce e1al-, lipsit- .e e:presie, .e parc4ar 0i rostit un monolo1) L Am +i eu *ntre6-rile mele) S*nt lucruri pe care s4ar cuveni s- le +tiu) N4a+ putea s- tr-iesc 0-r- o anume 0ilo4 5o0ie c-l-u5itoare, .ar ea nu are nimic .e a 0ace cu vec7ile cre.in/e *n .iavoli +i .umne5ei) A *nceput iar s- se plim6e .e colo4colo, arunc*n.u4i .in vreme *n vreme c*te o privire, *n timp ce vor6ea) L A+ vrea s- +tiu, .e pil.-, .e ce e:ist- 0rumuse/ea, a spus ea, .e ce natura se *nc-p-/*nea5- s- o cree5e, +i care este le1-tura *ntre e:isten/a unei 0urtuni .e var-, cu 0ul1ere +i tr-snete, +i sentimentele pe care ea le tre5e+te *n noiM ,ac- ,umne5eu nu e:ist-, .ac- toate aceste lucruri nu s*nt unite *ntr4un sistem meta0oric, .e ce continu- ele sne st*rneasc-, cu at*ta putere, nevoia .e sim6oluriM Lestat o nume+te 1r-.ina s-l6atic-, .ar mie nu4mi a8un1e o simpl.enumire) i tre6uie s- m-rturisesc c- aceast- curio5itate o6sesiv-, sau cum vrei tu s- o nume+ti, e cea care m*n.ep-rtea5- .e victimele mele omene+ti) Ea e cea care m- m*n- spre spa/iile lar1i, *nspre natur-, .eparte .e orice crea/ie a omului) #oate c- m- va con.uce .eparte .e 0iul meu, care e 0ermecat .e tot ceea ce este omenesc) S4a apropiat .e el, .ar nimic .in atitu.inea ei nu mai era 0eminin) Oc7ii i s4au *n1ustat *n vreme ce *l privea .irect *n oc7i) L Aceasta e lumina *n care mi se .e5v-luie calea .iavolului) Tu, *n ce lumin- ai parcurs4oM Ce ai mai *nv-/at, *n a0ar- .e venerarea .iavoluluiM Ce +tii .espre noi +i .espre 0elul *n care ne na+temM Spune4ne +i nou-, c-ci asta ar putea s- valore5e ceva pentru noi) Sau, la 0el .e 6ine, s4ar putea s- nu valore5e nimic) El r-m-sese 0-r- 1las) Era incapa6il s- *+i ascun.- uimirea) O privea, pra.- unei con0u5ii nevinovate) Apoi s4a ri.icat +i s4a *n.ep-rtat .e ea, *ncerc*n. parc- s-4i scape, o 0antom- .escump-nit- ce privea *n 1ol, .rept *nainte) S4a l-sat t-cerea) n clipele acelea, sim/eam o nevoie stranie .e a4l ap-ra pe Arman.) Ea spusese, 0-r- ocoli+uri, a.ev-rul .espre lucrurile care o interesau, a+a cum 0-cuse .intot.eauna, .e c*n. o cuno+team, +i, ca *ntot.eauna, era ceva .e o in.i0eren/- 6rutal- *n spusele ei) Nu4i p-sa .eloc .e cele prin care trecuse el) ncearc- s- te ri.ici la un alt nivel, p-rea c- spune ea, la nivelul meu) Iar el se sim/ea mic+orat +i neputincios) Nea8utorarea lui .evenea alarmant-) Nu reu+ea s-4+i revin- .up- atacul ei) S4a *ntors +i a pornit .in nou *n .irec/ia lavi/elor, .e parc- ar 0i vrut s- se a+e5e, apoi c-tre sarco0a1e, apoi *nspre perete) Aceste supra0e/e soli.e p-reau c- *l respin1, .e parc- voin/a lui ar 0i *ncercat s- le *n0runte, iar ele *l *nvin1eau) S4a *n.reptat spre sc-rile *n1uste .e piatr-, apoi s4a *ntors *napoi *n *nc-pere) 9*n.urile p-reau a 0i *nc7ise *n mintea lui sau, mai r-u, nu e:istau nici un 0el .e 1*n.uriG Nu mai e:istau .ec*t ima1inile r-sturnate a ceea ce ve.ea .rept *n 0a/a oc7ilor, simple str-luciri materiale, u+a /intuit- cu 0iare, lum*n-rile, 0ocul) O evocare 0u1ar- a str-5ilor #arisului, a tara6elor +i tr-surilor, sunetul estompat al unei orc7estre, o 7-rm-laie *n0rico+-toare .e cuvinte +i 0ra5e .in c-r/ile pe care le citise .e cur*n.) i4era 1reu s- *n.ur toate astea, .ar 9a6rielle mi4a 0-cut un semn poruncitor s- r-m*n *n locul *n care m- a0lam) n cript- se *nt*mpla ceva) Ceva straniu se petrecea cu atmos0era *ns-+i) Ceva se sc7im6a c7iar +i *n p*lp*irea lumin-rilor, 0ocul a trosnit, lin1*n. pietrele *nne1rite .e .incolo .e el, iar +o6olanii au pornit a se a1ita *n *nc-perea .e .e.esu6t, cea a mor/ilor) Arman. s4a oprit la u+a 6oltit-) i s4a p-rut c- trecuser- ore *ntre1i, .e+i nu era a+a) 9a6rielle p-rea a 0i .eparte, *n col/ul retras al *nc-perii, la 0el .e rece c7iar +i *n concentrarea4i ma:im-, cu oc7ii pe c*t .e mici, pe at*t .e str-lucitori) Arman. avea s- ne vor6easc-, .ar nu pentru a ne o0eri o e:plica/ie) Spusele lui nu se *n.reptau spre un anume su6iect, ci era .e parc- l4am 0i spintecat, iar ima1inile s4ar 0i scurs .in el precum s*n1ele)

116

Arman. p-rea .oar un 6-ie/el cu 6ra/ele *ncruci+ate, *ncremenit *n pra1ul u+ii) tiam ce sim/eam) Era o intimitate monstruoas- cu unul .intre semenii mei, o intimitate care 0-cea s- p-leasc- p*n- +i clipele .e e:ta5 ale supunerii victimelor, 6anali5*n.u4le) Se .esc7i.ea pentru noi, nereu+in. s- mai st-p*neasc- i56ucnirea str-lucitoare .e ima1ini, care 0-cea ca vocea lui t-cut- .e mai *nainte s- par- 0irav-, liric- +i arti0icial-) Aceasta s- 0i 0ost prime8.ia pe care o presim/eam a.ineauri, cea care *mi st*rnise teamaM C7iar *n clipa *n care o recuno+team ca atare, m- supuneam ei, +i m4am 1*n.it c- toate marile lec/ii pe care mi le .-.use via/a le *nv-/asem renun/*n. la 0ric-) Spaima str-pun1ea, *nc- o .at-, carapacea cu care m- *ncon8urasem, permi/*n. na+terea a ceva nou) Nicio.at-, *n *ntrea1a mea e:isten/-, 0ie ea muritoare ori nemuritoare, nu m- sim/isem at*t .e amenin/at .e intimitate)

#OVESTEA LUI AR AN, Q CA ERA se estompase *nceti+or, iar 5i.urile .isp-ruser-) Soseau c-l-re/ii) Un nor .e pra0 se ri.ica la ori5ont) Apoi /ipete *n1ro5ite) Un copil cu p-rul castaniu, purt*n. 7aine aspre, /-r-ne+ti, aler1a .e5orientat) Boar.a c-l-re/ilor a n-v-lit, iar copilul s4a 56-tut *n 5a.ar, lovin. *n .reapta +i *n st*n1a, atunci c*n. a 0ost prins +i aruncat .e4a curme5i+ul +eii unuia .intre c-l-re/i, care l4a purtat .incolo .e cap-tul lumii) Copilul acela era Arman.) Toate acestea se petreceau *n stepele su.ice ale Rusiei, .ar Arman. 7a6ar nu avea c- aceea era Rusia) +i cuno+tea mama +i tat-l, 0usese la 6iseric- +i au5ise .e ,umne5eu +i .e Satana, .ar nu apucase s- *nve/e semni0ica/ia cuv*ntului >acas->, nu cuno+tea numele lim6ii pe care o vor6ea +i n4avea .e un.e s- +tie c- cei ce *l r-piser- erau t-tari +i c- el nu avea s- mai reva.-, *n veci, nimic .in toate c*te4i 0useser- .ra1i, .in toate lucrurile pe care le cunoscuse) !e5n-, mi+c-rile tumultuoase ale unei nave +i ve+nica sen5a/ie .e 1rea/-, apoi, i5vor*n. .in acest co+mar al spai4 mei +i .isper-rii amor/ite, vasta *ntin.ere .e cl-.iri neverosimile care era Constantinopolul ultimelor 5ile ale Imperiului !i5antin, cu mul/imile4i 0antastice +i t*r1urile sale .e sclavi) !a6ilonia amenin/-toare a lim6ilor str-ine, amenin/-ri rostite *n lim6a8ul universal al 1esturilor +i, .e 8ur4*mpre8urul s-u, .u+manii pe care nu4i putea .eose6i +i *n.upleca, .e care n4avea un.e s- 0u1-) Aveau s- treac- ani, c*t o via/- .e muritor, p*n- c*n. Arman. *+i va aminti .e acele c7inuitoare momente +i le va a0la numele +i istoriile; .re1-torii 6i5antini .e la curte, care voiau s-4l castre5e, pa5nicii islamici ai 7aremurilor, ce aveau inten/ii asem-n-toare, m*n.ri r-56oinici mameluci ai E1iptului, care voiau s-4l ia cu ei la Cairo, pentru a4l 0ace puternic +i .rept, +i str-lucitorii vene/ieni cu 1lasuri mieroase, purt*n. ci5me cu car*m6i *nal/i +i veste .e cati0ea) Ace+tia .in urm- erau cei mai uimitori .intre to/i, cre+tini ca +i el, +i totu+i, r*5*n. *nceti+or *ntre ei, *n vreme ce4l stu.iau, iar el st-tea mut *n 0a/a lor, incapa6il s- le r-spun.-, s-4i roa1e sau s- spere) Apoi a v-5ut .in nou marea, al6astrul le1-n-tor al E1eei +i A.riaticiiK .in nou, sen5a/ia .e 1rea/- +i un 8ur-m*nt solemn .e a re0u5a s- mai tr-iasc-) arile palate maure ale Vene/iei, r-s-rin. .in o1lin.a supra0e/ei la1unei, +i casa *n care4a 0ost .us, cu 5eci +i 5eci .e camere secrete, lumina cerului strecur*n.u4se .oar printre 1ratiile 0erestrelor, +i ceilal/i 6-ie/i vor6in.u4i *n lim6a aceea ciu.at- +i melo.ioas- a vene/ienilorK amenin/-rile +i m*n1*ierile menite s- *l convin1-, *n po0i.a 0ricii +i a supersti/iilor, s- comit- acele p-cate cu o nes0*r+it- procesiune .e str-ini, *n acest univers .e marmur- luminat .e tor/e, *n care 0iecare u+- se .esc7i.ea spre o alt- scen- .e tan.re/e, ce se supunea aceluia+i ritual, aceleia+i .orin/e ine:plica6ile, at*t .e cru.- *n cele .in urm-) i, la urm- .e tot, noaptea *n care, .up- ce 5ile *ntre1i re0u5ase s- se supun- +i 0usese *n0ometat +i 6rutali5at, ast0el *nc*t re0u5a s- mai vor6easc-, a 0ost *mpins .in nou printr4una .in acele por/i, a+a cum era, mur.ar +i or6it .e *ntunericul camerei *n care 0usese *nc7is, *ntr4o *nc-pere *n care *l a+tepta un 6-r6at 0oarte *nalt, *m6r-cat *n cati0ea ro+ie, cu un c7ip ascetic +i luminos) Acesta l4a atins 6l*n. cu .e1etele4i reci +i, ca *ntr4un vis, nu a /ipat atunci c*n. a v-5ut mone.ele trec*n. .intr4o m*n- *ntr4alta) ,ar erau mul/i 6ani, prea mul/i) =usese iar v*n.ut) C7ipul noului s-u st-p*n era prea nete., .e parc- ar 0i 0ost o masc-) A6ia atunci a *nceput s- /ipe) A 8urat c- le va .a ascultare +i n4are s- mai 0ie *n.-r-tnic) S-4i spun- cineva un.e4l .uceau, va 0i ascult-tor .e4acum *nainte, v- ro1, v- ro1))) ,ar c7iar *n vreme ce era t*r*t *n 8os pe trepte, spre mirosul st-tut al canalului, a sim/it .in nou .e1etele .elicate +i 0erme ale noului s-u st-p*n, iar pe 1*t amprenta r-coroas- +i tan.r- a 6u5elor care, nicio.at-, n4aveau s-4i mai 0ac- vreun r-u, *ntr4un prim s-rut ire5isti6il +i 0atal) C*t- iu6ire *n acest prim s-rut vampiricG L4a sc-l.at puri0ic*n.u4l, asta a 0ost tot, +i a 0ost purtat *ntr4o 1on.ol-,

117

care *nainta, ca un scara6eu uria+ +i sinistru, prin canalele *n1uste, p*n- spre pontonul .e su6 o alt- cl-.ire) !eat .e pl-cere) !eat, *n m*nile al6e, m-t-soase, ce4i nete5eau p-rul, +i a 1lasului care4i +optea c- e 0rumosK *m6-tat .e c7ipul care, *n clipele tul6uri ale emo/iei, p-rea inun.at .e e:presii, re.evenin. apoi, *n clipele .e o.i7n-, calm +i str-lucitor, ca .-ltuit *n ala6astru +i *mpo.o6it cu nestemate) Era precum un oc7i .e ap- *n lumina lunii) Atin1e4 l, 0ie +i numai cu v*r0ul .e1etelor +i *ntrea1a4i via/- va r-s-ri la supra0a/-, cu0un.*n.u4se pe .at- *napoi *n lini+te) !eat, *n lumina .imine/ii, la amintirea s-rut-rilor acelora, c*n. s4a tre5it sin1ur +i a .esc7is u+- .up- u+-, 1-sin. c-r/i +i 7-r/i, +i statui .e marmur- +i 1ranit, p*n- c*n. ceilal/i ucenici l4au 1-sit +i l4au *n.rumat r-6.-tori, ar-t*n.u4i ce avea .e 0-cut L l-s*n.u4l s- *i priveasc- s0-r*m*n. pi1men/ii str-lucitori, *nv-/*n.u4l s- .ilue5e culorile pure cu 1-l6enu+ .e ou +i cum s- r-sp*n.easc- acest lac pe supra0a/a panourilor, con.uc*n.u4l sus pe sc7ele pentru a munci cu mi1al- pe mar1inile p*n5ei uria+e, pict*n. soarele +i norii +i *n.emn*n.u4l s- a.mire c7ipurile +i m*inile acelea uria+e +i aripile *n1erilor pe care .oar penelul maestrului avea voie s- le atin1-) m6-tat .e m*nc-rurile .elicioase, pe care nu4i 0usese .at a le 1usta p*n- atunci +i .e vinul ce p-rea c- nu se va termina nicio.at-, la masa lun1- la care se a+e5a *mpreun- cu ceilal/i ucenici) A.ormin. *n cele .in urm- +i tre5in.u4se .oar *n amur1, c*n. st-p*nul se a0la la c-p-t*iul patului enorm, c7ipe+ ca o 7imer- *n ve+mintele4i ro+ii .e cati0ea, cu p-rul s-u al6 +i .es str-lucin. *n lumina 0elinarului, av*n. oc7ii plini .e o 0ericire simpl-, al6astru4co6alt) S-rutul 0atal) L A7, .a, nicio.at- s- nu m- p-r-se+ti, .a))) Nu mi4e team-) L Cur*n., iu6itul meu, cur*n. vom 0i cu a.ev-rat uni/i) Casa *ntrea1-, sc-l.at- *n lumina tor/elor) St-p*nul, coco/at pe sc7ele, cu penelul *n m*n-; L Stai acolo, un.e e lumina, nu te mi+ca) Ore +i ore *n +ir, *n17e/at *n aceea+i po5i/ie, p*n- c*n., *naintea 5orilor, +i4a v-5ut propriul c7ip acolo, pe p*n5-, c7ipul unui *n1er, iar st-p*nul s4a *n.ep-rtat 5*m6in. pe cori.orul 0-r- s0*r+it) L Nu, st-p*ne, nu m- p-r-si, las-4m- s- r-m*n cu tine, nu pleca))) ,in nou 5iu-, 6ani *n 6u5unarul s-u, aur verita6il, +i m-re/ia Ven/iei cu 6ulevar.ele4i inun.ate .e un ver.e *ntunecat, +erpuin. printre palate, iar ceilal/i ucenici, lu*n.u4l .e 6ra/, +i aerul proasp-t, +i cerul limpe.e peste #ia55a San arco, precum un vis .in copil-rie, +i .in nou acas-, la pala55o, *n amur1, venirea st-p*nului, st-p*nul aplec*n.u4se asupra unui panou mai mic, cu o pensul-, lucr*n. mereu mai repe.e, *n vreme ce ucenicii se 7ol6au la el, pe 8um-tate *n1ro5i/i, pe 8um-tate 0ascina/i, st-p*nul privin. *n sus +i v-5*n.u4l, pun*n. 8os pensula +i con.uc*n.u4l a0ar- .in atelierul enorm, *n care ceilal/i aveau s- munceasc- p*n- .up- mie5ul nop/ii, c7ipul s-u *n m*inile st-p*nului, sin1uri, .in nou, *n .ormitorul s-u, acel secret, .e care nu tre6uia s- vor6easc- nim-nui, nicio.at-, s-rutul) ,oi aniM Trei aniM Nu e:ist- cuvinte care s- .escrie +i cuprin.- cu totul 1loria acelor vremuri; 0lotele ce porneau la r-56oi .in port, imnurile ce se *n-l/au *n 0a/a altarelor 6i5antine, repre5enta/iile cu patimi +i mistere *n 6iserici sau *n pia55a, cu 1urile ia.ului +i .iavolii sc7imonosi/i, +i mo5aicurile str-lucitoare ce *mp*n5eau 5i.urile .in San arco +i San Canipolo ori cele ale #alatului ,ucal, +i pictorii ce se plim6au pe acele uli/i, 9iam6ono, Uccello, Vivarini sau !ellini) Nes0*r+itele petreceri +i procesiuni +i ve+nic, la orele mici ale .imine/ii, *n vastele *nc-peri ale pala55o4ului, *n lumina tor/elor, sin1ur *mpreun- cu st-p*nul, *n vreme ce ceilal/i .ormeau lini+ti/i, *ncuia/i *n *nc-perile lor) #ensula st-p*nului, aler1*n. pe p*n5a .in 0a/a sa, .e parc- ar 0i scos la iveal- pictura +i nu ar 0i creat4o; soare +i cer, +i mare, i5vor*n. .in 6olta aripilor .e *n1er) i momentele acelea *n1ro5itoare, .ar inevita6ile, c*n. st-p*nul s-rea *n picioare url*n., arunc*n. *n toate .irec/iile 6orcanele cu vopsea, .uc*n.u4+i m*inile la oc7i, .e parc4ar 0i vrut s-4i smul1- .in or6ite) L ,e ce nu pot ve.eaM ,e ce nu pot ve.ea mai 6ine .ec*t v-. muritoriiM #itit *n 6ra/ele st-p*nului) A+tept*n. e:ta5ul s-rutului) Secret *ntunecat, tain- .e ne.e5v-luit) St-p*nul p-r-sin. palatul cu pu/in *naintea 5orilor) L Las-4m- s- te *nso/esc, st-p*ne) L Cur*n., iu6itul meu, micu/ul meu, c*n. vei 0i .e a8uns .e *nalt +i .e puternic, +i n4ai s- mai 0ii at*t .e 0ra1il) Acum .u4te +i 6ucur-4te .e toate pl-cerile ce /i se o0er-, 0- .ra1oste cu o 0emeie +i 0- .ra1oste +i cu un 6-r6at *n nop/ile ce au s- vin-) Uit- .e am-r-ciunea pe care ai tr-it4o *n acel 6or.el +i 1ust- .in toate at*t c*t mai e timp) i pu/ine erau nop/ile ce se s0*r+eau 0-r- ca acea siluet- s- revin-, c7iar *naintea r-s-ritului, ro+ie4n o6ra8i +i cal.- .e ast- .at-, pentru a4i .a *m6r-/i+area care4l va a8uta s- re5iste peste 5i, p*n- la urm-torul s-rut, 0atal, *n amur1) A *nv-/at s- citeasc- +i s- scrie) ,ucea picturile *n 6isericile +i *n capelele marilor palate, *ncasa pl-/i +i cump-ra pi1men/i +i uleiuri) u+truluia slu1ile, c*n. 1-sea paturile ne0-cute +i 7rana ne1-tit-) Era *n.r-1it at*t .e mult .e c-tre ucenici, *nc*t o .at- trea6a terminat-, ace+tia pl*n1eau c*n. *i trimitea spre alte locuri .e munc-) Citea st-p*nului poe5ii +i *nv-/a s- c*nte 0elurite melo.ii) A venit *n cele .in urm- +i noaptea aceea c*n., la orele t*r5ii, c*n. *ntrea1a Vene/ie .ormea, st-p*nul i4a spus;

118

L Aceasta e clipa, 0rumosul meu, ca tu s- mi te al-turi +i s-4mi .evii asemeni) ,esi1ur, .ac- asta /i4e .orin/a))) L ,a) L S- te 0uri+e5i *n tain-, pentru a te 7r-ni cu s*n1ele r-u0-c-torilor, a+a cum 0ac eu, +i s- p-5e+ti *n veci aceste taine) L - le1 s- o 0ac, m- las *n voia ta, vreau))) s- 0iu cu tine, st-p*ne, *n veci, c-ci tu m4ai 0-urit a+a cum s*nt acum) N4am avut nicio.at- vreo alt- .orin/- mai 0ier6inte) St-p*nul +i4a *n.ep-rtat pensula spre pictura ce atin1ea tavanul, pe .easupra sc7el-riei) L Acesta4i sin1urul soare pe care4l vei mai ve.ea vreo.at-) ,ar un mileniu .e nop/i */i vor apar/ine +i4/i va 0i .at s- ve5i lumina a+a cum n4a v-5ut4o vreo.at- vreun muritor, +i s- smul1i, asemeni lui #rometeu, .in stele, o ve+niciluminare ce4/i va *n1-.ui s- *n/ele1i totul) C*te luni au trecut apoi, 6ucur*n.u4se .e puterea .arului *ntunecatM A urmat o via/- nocturn- .e r-t-ciri *mpreun- pe alei +i canale, prin noaptea plin- .e prime8.ii, .e care nu mai avea a se teme, +i pl-cerea secular- .e a uci.e, *ns- nicio.at- vreun su0let nevinovat) Nu, .oar r-u0-c-torii, str-pun1*n.u4le creierul, pentru a4l scoate la iveal- pe TEp7on, asasinul propriului s-u 0rate, *nainte .e a sor6i r-ul .irect .in 1*tul victimei muritoare, pentru a4l transmuta, precum alc7imi+tii, *n pur e:ta5, *n vreme ce st-p*nul *i ar-ta calea, *mp-rt-+in.4o) i apoi, pictura, orele .e sin1ur-tate *n compania noului s-u talent, *n vreme ce pensula p-rea uneori c- alear1sin1ur- pe supra0a/a sm-l/uit-) Ei .oi, pict*n. aproape cu 0urie tripticul, +i ucenicii muritori a.ormi/i printre 6orcanele cu vopsea +i sticlele .e vin, +i o sin1ur- tain- ce le tul6ura lini+tea, taina plec-rilor st-p*nului .in Vene/ia, *ntr4o c-l-torie care, ca +i *nainte, li se p-rea 0-r- .e s0*rsit celor ce r-m*neau acas-) ,esp-r/irea era *ns- +i mai 1rea acum) S- v*ne5e .e unul sin1ur, 0-r- st-p*n +i s- a+tepte .e unul sin1ur, *n pivni/a a.*nc-, .up- v*n-toare, *n aceea+i c7inuitoare sin1ur-tate))) S- nu mai au.- clinc7etul r*setelor st-p*nului s-u, 6-taia inimii sale))) L ,ar un.e te .uciM ,e ce nu m- po/i lua cu tineM Arman. se pier.ea *n ru1-min/i) Nu *mp-rt-+eau acum aceea+i mare tain-M ,e ce r-m*nea atunci acest mister nee:plicatM L Nu, iu6itul meu, tu nu e+ti *nc- pre1-tit s- por/i aceast- povar-) ,eocam.at-, ea tre6uie s- r-m*n- .oar a mea, a+a cum a 0ost vreme .e mai 6ine .e o mie .e ani) C*n.va, ai s- m- po/i a8uta s- 0ac ceeea ce am .e 0-cut, .ar asta se va *nt*mpla numai atunci c*n. vei 0i pre1-tit pentru cunoa+tere, c*n. *mi vei 0i ar-tat cu a.ev-rat .orin/a ta .e a +ti +i c*n. vei 0i *n.ea8uns .e puternic pentru ca nimeni s- nu4/i poat- smul1e ceea ce +tii, *mpotriva voin/ei tale) #*n- atunci, va tre6ui s- *n/ele1i c- nu am .e ales +i tre6uie s- te p-r-sesc) Tre6uie s- am 1ri8- .e Cei Ce Tre6uie #-5i/i, a+a cum am 0-cut +i p*n- acum) Cei Ce Tre6uie #-5i/i) Arman. se 1*n.ea mereu la astaK se temea .e ei) ,ar se temea mai ales, 0iin.c-, .in c*n. *n c*n., i4l r-peau pe st-p*n, +i a *nv-/at s- nu4i mai 0ie 0ric- .oar atunci c*n. st-p*nul se *ntorcea .e 0iecare .at- *napoi la el) L Cei Ce Tre6uie #-5i/i s*nt *n pace sau tac, spunea el .e 0iecare .at-, sco/*n.u4+i mantia .e cati0ea ro+ie .e pe umeri) #oate c- nu vom +ti nicio.at- mai mult) i s-r6-toarea continua, v*n-toarea .e r-u0-c-tori pe uli/ele Vene/iei, *n .oi, .oar el +i st-p*nul) C*t timp ar 0i putut s- treac- a+aM O via/- .e omM O sut- .e vie/iM Nu a trecut *ns- nici o 8um-tate .e an .e pl-ceri *ntunecate, p*n- c*n., *ntr4o sear-, *n amur1, st-p*nul a ap-rut la c-p-t*iul sicriului s-u .in pivni/a a.*nc- .e pe malul apei, spun*n.; L Ri.ic-4te, Arman., tre6uie s- plec-m) Ei s*nt aiciG L ,ar cine s*nt ei, st-p*neM Cei Ce Tre6uie #-5i/iM L Nu, iu6itule, e vor6a .e ceilal/i) Vino, n4avem timp .e pier.utG L ,ar *n ce 0el ne4ar putea 0ace vreun r-uM ,e ce tre6uie s- plec-mM C7ipurile al6e .e la 0erestre, 6u6uiturile *n u+-) 9eamuri s0-r*mate) St-p*nul *nv*rtin.u4se .e colo4colo, privin. ta6lourile) irosul .e 0um) iros .e p-cur- aprins-) Urca .in pivni/-, co6ora .inspre eta8ele superioare) L =u1i, n4avem vreme s- salv-m nimic) n sus, pe trepte, c-tre acoperi+) C7ipuri ascunse su6 1lu1ile ne1re, a5v*rlin. tor/e prin u+ile .esc7ise, 0ocul mu1in. *n camerele .e .e.esu6t, 0-c*n. 1eamurile s- e:plo.e5e, 1*l1*in. *n casa sc-rilor) Toate ta6lourile ar.eau) L #e acoperi+, Arman.) S- mer1emG Creaturi asemeni nou-, *nve+m*ntate *n 5.ren/e ne1reG Al/ii, asemeni nou-G St-p*nul, *n 1oana lui spre acoperi+, *i spul6era *n toate .irec/iile) Se au5ea p*r*it .e oase atunci c*n. se loveau .e pere/i ori c7iar .e tavan) L !las0ematoruleG EreticuleG l-trau vocile str-inilor) ai multe 6ra/e l4au apucat pe Arman., imo6ili5*n.u4l)

119

Sus, *n capul sc-rilor, st-p*nul s4a *ntors +i i4a stri1at; L Arman.G Ai *ncre.ere *n 0or/a ta) Bai.eG ,ar atacatorii s4a n-pustit 1r-ma.- asupra st-p*nului) l cople+eau) ,e 0iecare .at- c*n. unul era a5v*rlit .e pere/i, ap-reau al/i trei) ,ar la un moment .at, cinci5eci .e tor/e s4au lovit .e cati0eaua ve+mintelor st-p*nului, .e m*necile sale lun1i +i ro+ii, .e pletele sale al6e) =lac-ra s4a *n-l/at p*n-4n tavan, *n vreme ce el, trans0ormat *ntr4o tor/- vie, continua s-4+i loveasc- a.versarii, lovin.u4i cu 6ra/ele sale aprinse, *n vreme ce ei continuau s- *+i *n1r-m-.easc- tor/ele la picioarele lui, .e parc- ar 0i pus vreascuri pe 0oc) n acest timp, Arman. era t*r*t *n 8os, .eparte .e casa incen.iat-, *mpreun- cu restul ucenicilor muritori, care urlau *n1ro5i/i) #rintre stri1-te +i vaiete, au plutit pe ape, .eparte .e Vene/ia, *n p*ntecele unei nave la 0el .e *nsp-im*nt-toare precum 0usese cora6ia ne1ustorilor .e sclavi) n cele .in urm-, au .e6arcat *ntr4un lumini+ a0lat su6 cerul li6er) L !las0ematoruleG !las0ematoruleG Ru1ul s4a *n-l/at, iar, .e 8ur4*mpre8ur, siluetele cu 1lu1i ne1re au *ncins o 7or-, stri1*n.; L n 0oc cu ereticulG L NuG Nu4mi 0ace/i una ca asta, nuG i cum *i privea, *ncremenit .e spaim-, i4a v-5ut pe s-rmanii ucenici muritori, 0ra/ii s-i, unicii s-i prieteni, t*r*/i *nspre v*lv-taie, url*n. *nsp-im*nta/i .e moarte, *n vreme ce erau prin+i +i arunca/i *n 0l-c-ri) L Nu))) Opri/i4v-, ei n4au nici o vin-G #entru numele lui ,umne5eu, opri/i4v-, s*nt nevinova/iG Oipa, .ar *i sunase +i lui ceasul) n ciu.a 56aterilor sale, a 0ost ri.icat +i a5v*rlit *n sus) A c-5ut apoi *n mi8locul 17eenei) L St-p*ne, a8ut-4m-G Cuvintele i s4au trans0ormat *ntr4un vaier prelun1) Se 56-tea, urla, ne6un .e .urere) n cele .in urm-, a 0ost scos .in 0l-c-ri) Aruncat *napoi *n via/-) Acum 5-cea *n /-r*n-, privin. c-tre cer) I se p-rea c- 0l-c-rile lin1eau cerul, .ar el era .eparte .e ele, nici m-car nu le mai sim/ea ar+i/a) Sim/ea, *n sc7im6, mirosul 7ainelor +i al p-rului s-u p*r8olit) ,urerea cea mai cumplit- *i ar.ea o6ra8ii +i palmele, s*n1ele i se scur1ea .in trup +i .e4a6ia *+i putea mi+ca 6u5ele))) L ))) Toate *n0-ptuirile .e+arte ale st-p*nului t-u au 0ost nimicite, toate crea/iile pe care le4a reali5at, cu puterile4i *ntunecate, printre muritori, c7ipurile .e *n1eri +i s0in/i ori muritoriG Au vrei s- 0ii +i tu nimicitM Sau vrei sslu8e+ti SataneiM Ale1e) Te4am l-sat s- sim/i 1ustul 0ocului, +i 0ocul te a+teapt-, 0l-m*n.) Ia.ul te4a+teapt-) Ai .e ales) L ))).a))) L )))+i4ai s- slu8e+ti pe Satana a+a cum se cuvine a4l slu8i) L ,a))) L C-ci toate *n ast- lume s*nt .e+ert-ciune, +i n4ai s-4/i 0olose+ti puterile *ntunecate pentru nici o .e+ert-ciune .e4a muritorilor, nici pentru a picta, nici pentru a compune mu5ic-, nici pentru a .ansa +i nici pentru a recita pentru .istrac/ia muritorilor, ci numai +i numai pentru slu8irea Satanei) #uterea4/i *ntunecat- s- se.uc-, s- *nsp-im*nte +i s- .istru1-, numai s- .istru1-))) L ,a))) L ))) te vei *nc7ina sin1urului t-u st-p*n, Satana, ve+nic Satana, acum +i4n veci))) vei slu8i a.ev-ratului t-u st-p*n, *n 6e5n-, c7in +i .urere, *i vei supune mintea +i inima ta))) L ,a) L i cum nu vei avea nici o tain- 0a/- .e 0ra/ii t-i *ntru Satana, ai s- le .e5v-lui tot ce +tii .espre 6las0emator +i povara lui))) T-cere) L Vei .e5v-lui ce +tii .espre povar-, copileG #-5ea, c-ci 0ocul te4a+teapt-) L Nu v- *n/ele1))) L Cei Ce Tre6uie #-5i/i) Vor6e+te) L ,espre ce s- vor6escM Nu +tiu nimic, a0ar- .e 0aptul c- nu vreau s- su0-rG S*nt 0oarte *nsp-im*ntat))) L A.ev-rul, copil al *ntunericului) Un.e s*ntM Un.e s*nt Cei Ce Tre6uie #-5i/iM L Nu +tiu) ,ac- ave/i puterea s- o 0ace/i, cerceta/i4mi mintea) N4am nimic s- v- spun) L ,ar spune4ne, copile, ce s*nt eiM Nu /i4a spus4o nicio.at-M Ce s*nt Cei Ce Tre6uie #-5i/iM A+a.ar, nici ei nu +tiau) i pentru ei, nu era .ec*t o e:presie 0-r- con/inut) C*n. vei 0i *n.ea8uns .e puternic pentru ca nimeni s- nu4ti poat- smul1e ceea ce +tii *mpotriva voin/ei tale) St-p*nul 0usese *n/elept) L Ce *nseamn- astaM Un.e s*ntM Avem nevoie .e un r-spuns) L V- 8ur c- nu +tiu) ?ur, pe spaima mea, care e tot ce am *n clipa asta, c- nu +tiuG

120

C7ipuri pali.e se aplecau asupra lui, unul c*te unul) !u5e insipi.e, .*n.u4i s-rut-ri aspre, .ulci, m*ini care4l m*n1*iau, iar .in *nc7eieturi li se scur1eau pic-turi minuscule .e s*n1e) Voiau ca a.ev-rul s- 0ie scos la iveal- prin s*n1e) ,ar mai conta oareM S*n1ele era s*n1e) L Acum e+ti un copil al .iavolului) L ,a) L S- nu pl*n1i .up- arius, st-p*nul t-u) arius e acum *n ia., acolo un.e4i era locul) i4acum, 6ea s*n1ele care are s- te vin.ece, ri.ic-4te +i .ansea5-, *ntru 1loria Satanei, cu cei asemeni /ieG i nemurirea are s- 0ie a taG L ,a) S*n1ele *i ar.ea lim6a *n vreme ce4+i ri.ica privirea, s*n1ele *l umplea cu o *ncetineal- c7inuitoare) L ,a, v- ro1))) Era *mpresurat .e 0ra5e pronun/ate *n latine+te +i .e 6-taia sur.- a to6elor) Erau mul/umi/i) tiau c- el spusese a.ev-rul) N4aveau s-4l mai uci.-, +i e:ta5ul provocat .e cunoa+terea acestui lucru eclipsa orice alte consi.era/ii) ,urerea .in o6ra8i +i .in palme se trans0ormase *n e:ta5) L Ri.ic-4te, tinere, +i al-tur-4te copiilor *ntunericului) L ,a, a+a voi 0ace) *ini al6e i4au apucat m*inile) Sunet .e corn +i instrumente cu coar.e suprapun*n.u4se peste .u.uitul to6elor, 7ar0e ciupite *ntr4un ritm 7ipnotic, *n vreme ce 7ora a prins a se *nv*rti) C7ipurile ascunse .e 5.ren/ele ne1re .e cer+etor, mantiile 0*l0*in. *n vreme ce *+i ri.icau 1enunc7ii la piept +i4+i *ncovoiau spin-rile) =r*n1*n.u4+i m*inile, se r-suceau, s-reau +i se 17emuiau iar, *nv*rtin.u4se roat-, +i un c*ntec 6ol6orosit r-56-tea .intre 6u5ele lor pecetluite, mereu mai puternic) Bora se4nv*rtea tot mai repe.e) !ol6oroseala lor era o vi6ra/ie melancolic-, lipsit- .e 0orm- +i .e continuitate, +i totu+i, p-rea a .eveni o 0orm- a vor6irii, un a.ev-rat ecou al 1*n.urilor) Se au5ea tot mai tare, ca un 1eam-t ce re0u5a se trans0orma *n /ip-t) Scotea +i el un sunet i.entic +i se *nv*rtea cu ei, *ncepea s- ame/easc- .e at*ta *nv*rtit, /op-ia 0-c*n. salturi *nalte) *inile lor *l apucau, 6u5ele lor *l s-rutau, se r-sucea +i era *mpins .e c-tre ceilal/i, cineva stri1a *n latine+te, un altul *i r-spun.ea, altul stri1a +i mai tare, +i r-spunsul venea pe .at-) C6ura +i nimic nu4l mai le1a .e p-m*nt +i .e *n1ro5itoarea moarte a st-p*nului s-u, .e moartea .in ta6lourile sale +i .e moartea celor pe care4i iu6ise) V*ntul *i 0lutura *mpre8ur +i ar+i/a *i 6iciua 0a/a +i oc7ii) ,ar c*ntecul era at*t .e 0rumos, *nc*t nu mai conta c- el nu +tia versurile +i nu +tia s- se roa1e Satanei, nu +tia cum s- crea.- +i nici *n ce 0el s4 ar putea *nc7ina) ,ar nimeni nu p-rea s- 6a1e .e seam- acest lucru +i erau cu to/ii un sin1ur 1las, stri1*n. +i lament*n.u4se, r-sucin.u4se +i /op-in. *ntruna, aplec*n.u4se *nainte +i *napoi, l-s*n.u4+i capetele pe spate, iar 0ocul *i or6ea +i4i lin1ea cu lim6ile sale 0ier6in/i +i cineva stri1a; >,a, ,aG> u5ica a i56ucnit) Un ritm 6ar6ar a /*+nit .in to6e +i tam6urine +i 1lasuri a.emenitoare au pornit a intona o melo.ie) Vampirii *+i a5v*rleau 6ra/ele *n sus, 7-ulin., siluetele lor 0ul1erau *n 8urul lui, contorsion*n.u4se, cu spin-rile *ncovoiate, 6-t*n. .in c-lc*ie) l *nsp-im*nta +i, *n acela+i timp, *l atr-1ea, iar c*n. m*inile lor se a1-/au .e el +i4l r-suceau, se 5v*rcolea +i el, 6-tea .in picioare +i .ansa asemeni celorlal/i, .*n. 0r*u li6er .urerii .in el, scutur*n.u4+i mem6rele +i 7o7otin.) naintea 5orilor, .elira, +i o .u5in- .e 0ra/i *l m*n1*iau, *ncerc*n. s-4l lini+teasc-) n cele .in urm-, l4au con.us pe ni+te trepte ce p-reau s- .uc- *n m-runtaiele p-m*ntului)

N LUNILE care au urmat, Arman. a visat, se pare, c- st-p*nul s-u nu murise *n 0l-c-ri) A visat c- st-p*nul s-u c-5use .e pe acoperi+, ca o comet- sc*nteietoare, *n apele salvatoare ale canalului .e .e.esu6t) Acum st-p*nul supravie/uia *n mun/ii .in nor.ul Italiei) St-p*nul *l c7ema) St-p*nul se a0la *n sanctuarul Celor Ce Tre6uie #-5i/i) Uneori, *n visele sale, st-p*nul era la 0el .e puternic +i .e str-lucitor precum 0usese .intot.eaunaK ra.ia 0rumuse/e) n altele, era ars +i sco0ilcit, ne1ru ca un t-ciune care respir-K avea oc7i mari +i 1al6eni +i .oar pletele sale al6e erau la 0el .e .ese +i .e 6o1ate ca *nainte) n sl-6iciunea lui, se t*ra *n /-r*n-, implor*n.u4l pe Arman. s- vin- s-4l a8ute) n spatele lui, o lumin- cal.- se *mpr-+tia .in sanctuarul Celor Ce Tre6uie #-5i/iK se sim/ea o arom- .e t-m*ie, ca o promisiune a vreunei ma1ii .in vremuri imemoriale, o promisiune a unei 0rumuse/i reci +i e:otice, a0lat- mai presus .e 6ine +i .e r-u) ,ar toate acestea erau *nc7ipuiri .e+arte) St-p*nul *i spusese c- 0ocul +i lumina *i pot .istru1e, +i *l v-5use cu propriii s-i oc7i pra.- 0l-c-rilor) Ast0el .e vise erau la 0el .e neverosimile precum speran/a .e a se *ntoarce vreo.atla via/a muritoare)

121

C*n. *+i .esc7i.ea oc7ii spre lumina stelelor +i a lunii, +i spre o1lin.a nemi+cat- a m-rii .in 0a/a sa, nu mai cuno+tea nici speran/-, nici su0erin/- +i nici 6ucurie) Toate acestea *i 0useser- .ate .e c-tre st-p*n, iar acum st-p*nul nu mai era) L S*nt copilul .iavolului) Asta era .oar poe5ie) Orice .orin/- se stinsese *n su0letul lui, nu mai r-m-sese .ec*t 0r-/ia *ntunecat-, iar acum uci.ea +i inocen/i, +i vinova/i) Iar crima era, *nainte .e toate, plin- .e cru5ime) La Roma, *n marele clan .in catacom6e, s4a plecat *n 0a/a lui Santino, con.uc-torul, care a co6or*t treptele .e piatr-, venin.u4i *n *nt*mpinare cu 6ra/ele .esc7ise) C-petenia se n-scuse *ntru 6e5n- *n vremea mor/ii ne1re, +i i4a spus lui Arman. c- *n anul %Q(&, pe c*n. ciuma 0-cea rava1ii, avusese o vi5iune care *i spusese c- el +i semenii s-i tre6uia s- 0ie asemeni mor/ii ne1re, un 0la1el 0-r- nici o e:plica/ie, menit s-4i 0ac- pe oameni s- se *n.oiasc- .e mila ,omnului) Santino l4a con.us pe Arman. *n sanctuarul plin .e ti1ve omene+ti +i l4a *nv-/at istoria vampirilor) Noi am e:istat .intot.eauna, asemeni lupilor, .oar pentru a .ecima omenirea) Iar clanul .e la Roma, um6r*ntunecat- a 6isericii romane, constituia *mplinirea per0ec/iunii acestei meniri) Arman. cuno+tea .e8a ritualurile +i inter.ic/iile o6i+nuiteK venise timpul s- *nve/e +i le1ile cele mari; n primul r*n., 0iecare clan tre6uie s- ai6- o c-petenie) Numai aceasta poate 7ot-r* ca unui muritor s- i se o0ere .arul *ntunecat, av*n. 1ri8- ca meto.ele +i ritualurile s- 0ie respectate, a+a cum se cuvine) n al .oilea r*n., .arul *ntunecat nu poate 0i o0erit in0irmilor, estropia/ilor sau copiilor, ori acelora care, nici m-car cu a8utorul puterilor *ntunecate, n4ar putea s- supravie/uiasc- .e unii sin1uri) Se su6*n/ele1e c- to/i muritorii meni/i a primi .arul tre6uie s- 0ie 0rumo+i, ast0el *nc*t 8i1nirea a.us- lui ,umne5eu prin *n0-ptuirea *ntunecatei o0erte s- 0ie c*t mai mare) n al treilea r*n., .arul *ntunecat nu tre6uie s- 0ie o0erit nicio.at- .e c-tre vampirii *n v*rst-, pentru ca s*n1ele s- nu4i .ea novicelui puteri mult prea mari) C-ci toate *nsu+irile sporesc o .at- cu v*rsta +i trecerea timpului, +i 6-tr*nii ar putea .-rui prea mult- putere) R-nile +i arsurile, toate aceste catastro0e, .ac- nu4i .istru1 pe copiii satanei, le vor spori puterile .e *n.at- ce se vor 0i vin.ecat) Cu toate acestea, Satana *+i ap-r- turma .e cei 6-tr*ni, c-ci aproape to/i *nne6unesc) n aceast- or.ine .e i.ei, Arman. putea s- o6serve c-, printre cei .e 0a/-, nu vie/uia nici un vampir mai v*rstnic .e trei sute .e ani) Nici unul .intre cei a0la/i *n via/- acum nu4+i amintea .e *nceputurile clanului .e la Roma) C-ci .iavolul *+i c7ema a.esea pro1eniturile vampirice la s*nul s-u) ,ar Arman. tre6uia s- *n/elea1- +i 0aptul c- e0ectele .arului *ntunecat s*nt imprevi5i6ile, c7iar +i atunci c*n. el este o0erit cu toat- 1ri8a .e c-tre un vampir mai t*n-r) ,in motive necunoscute, o .at- n-scu/i *ntru 6e5n-, unii muritori .evin puternici ca ni+te titani, *n vreme ce al/ii se *nt*mpl- s- nu 0ie .ec*t ni+te ca.avre am6ulante) Iat- .e ce, ace+ti muritori se cer a 0i ale+i cu mult- aten/ie) Cei prea p-tima+i +i cu voin/- nest-p*nit- va tre6ui s- 0ie evita/i *n aceea+i m-sur- cu cei ce s*nt lipsi/i .e a+a ceva) n al patrulea r*n., nici un vampir nu va .istru1e vreo.at- un alt vampir, cu e:cep/ia c-peteniei clanului, care are puteri .e via/- +i .e moarte asupra supu+ilor s-i) n plus, lui *i revine sarcina .e a4i .a 0ocului pe cei 6-tr*ni +i cei ne6uni, atunci c*n. nu mai slu8esc Satanei a+a cum ar tre6ui) Este o6li1a/ia lui s- .istru1- pe to/i vampirii care nu au 0ost crea/i a+a cum se cuvine) Lui *i revine sarcina .e a4i .istru1e pe cei ce s*nt at*t .e 1rav r-ni/i, *nc*t nu pot supravie/ui .e unii sin1uri) n s0*r+it, .atoria sa *i cere s-4i .istru1- pe to/i proscri+ii, ca +i pe aceia ce au *nc-lcat re1ulile) n al cincilea r*n., nici un vampir nu4+i va .e5v-lui taina unui muritor, l-s*n.u4l s- tr-iasc- mai .eparte) Nici un vampir nu va .e5v-lui unui muritor istoria vampirilor, l-s*n.u4l s- tr-iasc- pe mai .eparte) Nici un vampir nu va a+terne *n scris istoria vampirilor sau alte cuno+tin/e re0eritoare la vampiri, pentru ca asemenea te:te s- nu ca.- *n m*inile muritorilor, care ar putea s- le .ea cre5are) Iar numele unui vampir nu tre6uie s- 0ie cunoscut vreo.at- .e c-tre muritori ori scris pe vreo piatr- .e morm*nt +i nici un vampir nu va .e5v-lui muritorilor vi5uina sa ori cea a vreunuia .intre semenii s-i) Acestea erau poruncile cele mari, .e care to/i vampirii tre6uia s- asculte) Acesta era pre/ul e:isten/ei printre nemuritori) Cu toate acestea, Arman. avea s- a0le c- .intot.eauna au e:istat pove+ti .espre cei v*rstnici, vampiri eretici cu puteri *n0rico+-toare care nu se supuneau nici unei autorit-/i, nici m-car .iavolului, vampiri care supravie/uiser- mii .e ani) Li se spunea, uneori, copiii mileniilor) n nor.ul Europei, se povestea .espre ael, ce4+i .ucea traiul *n p-.urile An1liei +i Sco/iei) n Asia ic-, circula le1en.a #an.orei) Iar *n E1ipt, vec7ea poveste a vampirului Ramses) n toate col/urile lumii se *nt*lneau asemenea le1en.e) Toate puteau 0i consi.erate 0antasma1orii, cu o sin1ure:cep/ie) !-tr*nul eretic arius 0usese .escoperit la Vene/ia +i pe.epsit .e c-tre copiii *ntunericului) Le1en.a lui arius 0usese a.ev-rat-) ,ar arius nu mai e:ista acum)

122

,espre aceast- .in urm- a0irma/ie, Arman. nu scoase nici un cuv*nt) Nu i4a spus lui Santino .espre visele pe care le mai avea uneori) ,e 0apt, visele se topiser- *n Arman. precum vopselele lui arius) Nu se mai a0lau *n mintea sau *n su0letul lui Arman., ast0el *nc*t s- poat- 0i .escoperite .e c-tre ceilal/i, .ac- ei s4ar 0i 7ot-r*t s-4l cercete5e) C*n. Santino a a.us vor6a .espre Cei Ce Tre6uie #-5i/i, Arman. i4a m-rturisit c- nu +tia ce ar 0i putut s- 0ie ace+tia) Nu +tia nici Santino, +i nu +tiuse nici unul .intre vampirii pe care Santino *i *nt*lnise vreo.at-) Secretul acesta murise o .at- cu arius) S- l-s-m .ar t-cerii vec7iul mister, oricum ne0olositor) Satana ne st-p*ne+te +i lui ne *nc7in-m) ntru Satana, totul e cunoscut +i *n/eles) Arman. i4a pl-cut lui Santino) A *nv-/at repe.e pe .e rost le1ile, +i4a per0ec/ionat incanta/iile ceremoniale, ritualurile +i ru1-ciunile) A 0ost martor la cele mai mari sa6aturi la care avea s-4i 0ie .at s- asiste vreo.at-) A *nv-/at .e la cei mai puternici, mai talenta/i +i mai 0rumo+i .intre vampirii pe care avea s-4i *nt*lneasc- .e4a lun1ul *ntre1ii sale e:isten/e) i4a *nsu+it totul at*t .e 6ine, *nc*t a .evenit misionarul ce a 0ost trimis s- str*n1- copiii va1a6on5i ai *ntunericului *n clanuri, s-4i *n.rume pe ceilal/i *n *n0-ptuirea sa6atului +i *n o0erirea .arului *ntunecat, atunci c*n. lumea, .iavolul +i carnea o cereau) n Spania, *n 9ermania +i *n =ran/a, *i *nv-/ase pe al/ii ritualurile +i 6inecuv*nt-rile *ntunecate, +i *i 0usese 7-r-5it s- *nt*lneasc- copii s-l6atici +i tenace ai *ntunericului +i 0l-c-ri o6scure se aprin.eau *n el c*n. le *mp-rt-+ea tov-r-+ia +i c*n. clanul era *n 8urul s-u, st-p*nit .e el, e:tr-1*n.u4+i unitatea .in puterile sale) A.usese uci.erea pe culmile per0ec/iunii, mai presus .e *n.em*narea oric-ruia .intre copiii *ntunericului pe care *i cuno+tea) nv-/ase s- *i c7eme pe cei ce .oreau cu a.ev-rat s- moar-) Era .e a8uns s- se a+e5e *n apropierea locuin/elor muritorilor +i s- c7eme *n t-cere, +i victimele4i ap-reau) !-tr*ni +i tineri, 56*rci/i +i 6olnavi, ur*/i sau 0rumo+i, nu conta, c-ci el nu ale1ea) Le o0erea 0antasme n-ucitoare, .ac- asta *+i .oreau, .ar nu se apropia .e ei +i nici nu *i *m6r-/i+a) Atra+i ine:ora6il c-tre Arman., ei erau cei care *l *m6r-/i+au) i c*n. sim/ea atin1erea 0ier6inte a c-rnii, c*n. *+i .es0-cea 6u5ele pentru a primi i5vorul s*n1elui, cuno+tea sin1ura 6ucurie *ntr4un ocean .e su0erin/-) n culmea acestor clipe, i se p-rea c- .rumul pe care +i4l alesese era pro0un. spiritual, nepri7-nit .e po0tele +i con0u5ia care alc-tuiau lumea, *n ciu.a e:ta5ului carnal al uci.erii) n 0apta sa, spiritul +i carnea se *mpreunau, iar el era convins c- cel care supravie/uia era spiritual) I se p-rea ctr-ie+te o s0*nt- *mp-rt-+anie, s*n1ele copiilor lui Bristos slu8in. .oar a.ucerii esen/ei *ns-+i a vie/ii *ntru *n/ele1erea sa *n clipa 0u1ar- a mor/ii) n aceast- spiritualitate, .oar marii s0in/i ai lui ,umne5eu *i erau e1ali, *n aceast- *n0run4 tare a misterului, *n aceast- e:isten/- .e me.ita/ie +i rene1are .e sine) Cu toate acestea, *+i ve.ea cei mai puternici tovar-+i pierin., .istru1*n.u4se sin1uri, *nne6unin.) =usese martorul inevita6ilei .estr-m-ri a clanurilor, v-5use nemurirea *n0r*n1*n.u4i pe cei mai per0ec/i .intre copiii *ntunericului, +i toate acestea i se p-reau uneori o pe.eaps- *n1ro5itoare, cu at*t mai mult cu c*t nu4i era .estinat- +i lui) Era oare menit s- .evin- +i el unul .intre cei v*rstniciM Un copil al mileniilorM #uteau 0i cre5ute toate acele pove+ti care se *nc-p-/*nau s- circule *n continuareM Ca o.inioar-, vampirii 7oinari povesteau .espre le1en.ara #an.ora ce 7-l-.uia *n Rusia, *n at*t .e *n.ep-rtatoscov-, sau .espre ael, care tr-ia pe coastele pustii al An1liei) C-l-torii vor6eau c7iar +i .espre arius, care se spunea c- ar 0i 0ost iar-+i v-5ut *n E1ipt ori *n 9recia) ,ar cei ce povesteau nu4i v-5user- cu propriii oc7i pe eroii le1en.elor) ,e 0apt, nu +tiau nimic concretK nu 0-ceau .ec*t s- repete mereu acelea+i pove+ti) ,ar aceste le1en.e nu4i amu5au .eloc pe slu8itorii cre.incio+i ai Satanei) Respect*n.u4+i cu loialitate 8ur-m*ntul 0a/- .e c-ile *ntunecate, Arman. continua s- slu8easc-) ns-, .e4a lun1ul veacurilor .e ascultare, Arman. continuase s- p-stre5e pentru sine .ou- secrete) Acestea *i apar/ineau .oar lui, mai mult c7iar .ec*t co+ciu1ul *n care se *nc7i.ea pe timpul 5ilei sau .ec*t cele c*teva amulete pe care le purta) Cel .int*i era acela c-, oric*t .e mare i4ar 0i 0ost sin1ur-tatea, oric*t .e lun1- c-utarea unor 0ra/i sau surori al-turi .e care s- se simt- *n si1uran/-, nu o0erise nicio.at- .arul *ntunecat) Nu voia cu nici un c7ip s-4i o0ere Satanei un copil al *ntunericului) Cel .e4al .oilea, pe care4l /inea .eparte .e cei care *l urmau, spre 6inele lor, era .imensiunea .isper-rii sale, care era cu 0iecare 5i mereu mai a.*nc-) C-ci nu4+i .orea nimic, nu iu6ea nimic +i nu cre.ea *n nimic, iar puterile sale, tot mai mari, mai *nsp-imFnt-toare, nu4i o0ereau nici m-car un 1r-unte .e pl-cere, tr-ia .e pe o clip- pe cealalt-, *ntr4un 1ol imens, str-puns .oar o .at- pe noapte, *n via/a4i ve+nic-, .e c-tre omoruri) #-strase aceast- tain- 0a/- .e ei at*ta timp c*t avuseser- nevoie .e el +i c*t timp *i putuse con.uce, c-ci spaima lui i4ar 0i *n1ro5it) Totul se s0*r+ise *ns-) Un mare ciclu luase s0*r+it, *l sim/ise *nc7ein.u4se cu ani *n urm-, *nc- .inainte .e a +ti c- era un ciclu) Boinarii a.useser- ve+ti .e la Roma, +tiri ce nu mai erau .e mult- vreme proaspete c*n. i4au a8uns la urec7i)

123

Spuneau c- Santino, c-petenia, *+i p-r-sise turma) Unii spuneau c- *+i luase c*mpii, al/ii c- se aruncase *n 0l-c-ri, iar al/ii c- >lumea> *l *n17i/ise, c- se urcase *ntr4o tr-sur- nea1r- plin- .e muritori +i nu mai 0usese v-5ut nicio.at-) >S0*r+im *n 0l-c-ri sau *n le1en.->, spusese unul .intre povestitori) Au venit apoi 5vonuri .espre 7aosul .e la Roma, .espre .u5ini .e c-petenii ce *m6r-caser- pe r*n. ro6ele lun1i cu 1lu1i ne1re, pentru a con.uce clanul) Apoi, 6rusc, nu a mai venit nici o veste) ,in anul %233, nu mai primise nici un 0el .e ve+ti .in Italia) Vreme .e o 8um-tate .e veac, Arman. nu 0usese *n stare s- se *ncrea.- *n patima sa ori a celorlal/i .in 8urul s-u, pentru a .a via/- 0rene5iei a.ev-ratului sa6at) i *+i visase vec7iul st-p*n, pe arius, *n 0al.urile .e cati0ea ro+ie ale ve+mintelor sale, rev-5use acel pala55o plin .e picturi cutremur-toare +i se temuse) Apoi venise cel-lalt) Supu+ii s-i n-v-liser- *n 6eciurile .e su6 Cimitirul Inocen/ilor, .escriin.u4i4l pe noul vampir ce purta o mantie ro+ie .e cati0ea, c-ptu+it- cu 6l-nuri, +i nu se s0ia s- pro0ane5e 6iserici +i s-4i .o6oare pe cei ce purtau la 1*t cruci, 6a c7iar se ar-ta *n locurile luminate) Cati0ea ro+ie) Era .oar o coinci.en/-, +i totu+i *l *n0uriaseK i se p-rea o o0ens- a.uslui, o su0erin/- nemeritat- pe care su0letul s-u nu era *n stare s- o *n.ure) Apoi 0usese creat- 0emeia, 0emeia cu coam- .e leu +i nume .e *n1er, 0rumoas- +i la 0el .e puternic- precum 0iul ei) Acesta urcase treptele catacom6ei, con.uc*n. 7aita *mpotriva noastr-, a+a cum vampirii cu c7ipurile ascunse veniser- cu veacuri *n urm-, s-4l .istru1- pe el +i pe st-p*nul s-u, la Vene/ia) E+uase) St-tea *n picioare, *nve+m*ntat *n acele 5.ren/e stranii .e 6rocart +i .e .antel-) n 6u5unare avea ceva m-run/i+) intea *i vuia, plin- .e ima1ini .in miile .e c-r/i pe care le citise) Se sim/ea str-puns .e tot ceea ce v-5use *n locurile luminate ale uria+ei metropole, #arisul, +i *n urec7i p-rea c-4i r-sun- +oapta 6-tr*nului s-u maestru; ,ar un mileniu .e nop/i */i vor apar/ine +i4/i va 0i .at s- ve5i lumina a+a cum n4a v-5ut4o vreo.at- vreun muritor, +i s- smul1i, asemeni lui #rometeu, .in stele, o ve+nic- iluminare ce4/i va *n1-.ui s- *n/ele1i totul) L ,ar a6solut totul a sc-pat *n/ele1erii mele, a spus el) - simt ca un mort pe care p-m*ntul l4a scuipat *napoi, a0ar-, iar voi, Lestat +i 9a6rielle, *mi p-re/i a 0i ima1ini pictate .e 6-tr*nul meu st-p*n +i maestru, *n a5uriu, staco8iu +i aur) S4a oprit *n pra1, cu 6ra/ele *ncruci+ate la piept +i ne4a privit, *ntre6*n.u4ne *n t-cere; Si ce4are s- mai urme5e .e4acum *nainteM Ce4a+ putea s- mai o0erM ,umne5eu ne4a p-r-sit) i nici o cale a .iavo4 lului nu4mi poart- pa+ii *nainte, iar clopotele ia.ului nu4mi r-sun- *n urec7i)))

A TRECUT O OR") #oate c7iar mai mult) Arman. +e.ea l*n1- 0oc) #e c7ipul lui nu mai r-m-sese nici o urm- a 6-t-liei, .e mult uitate) n mi+carea lui, p-rea 0ra1il precum o coc7ilie 1oal-) 9a6rielle se a+e5ase *n col/ul opus +i privea, la r*n.ul ei, 0l-c-rile, t-cut-, cu o6oseala *ntip-rit- pe 0a/-, ameste4 cat- cu o aparent- compasiune) =aptul c- n4aveam cum s-4i a0lu 1*n.urile m- c7inuia) Eu m- 1*n.eam la arius) La arius, la arius))) vampirul care pictase *n +i .in lumea real-) Tripticuri, portrete, 0resce pe 5i.urile pala55o4ului s-u) Iar lumea real- nu4l 6-nuise nicio.at-, nu *l v*nase +i nu *l i51onise) ,oar 7aita .e stri1oi masca/i venise s-4i ar.picturile, creaturile .e un neam cu el, cei ce *i *mp-rt-+eau .arul *ntunecat L .ar oare el *l numise .arul *ntunecatM L cei ce sus/ineau c- el nu tre6uia s- tr-iasc- +i s- cree5e printre muritori) Iar nu muritorii *n+i+i) Am rev-5ut scena teatrului lui Renau. +i mi s4a p-rut c- m- au. c*nt*n., +i c*ntecul mi s4a trans0ormat *ntr4un r-1et) L4am au5it pe Nicolas spun*n.; >E splen.i.>, iar eu i4am r-spuns; >E o copil-rie>) i se p-rea c- ast0el *l s0i.am)n ima1ina/ia mea, el pronun/a cuvintele pe care nu le pronun/ase *n seara aceea; >,-4mi un lucru *n care scre.) Tu n4ai 0ace nicio.at- asta)> Tripticurile lui arius se a0lau *n 6iserici +i *n capelele m-n-stirilor, poate +i pe pere/ii marilor case .in Vene/ia +i .in #a.ova) Vampirii n4ar 0i *n.r-5nit s- intre *n locurile s0inte pentru a le .a 8os) A+a.ar, erau pe un.eva, pe4acolo, purt*n. pro6a6il o isc-litur- m*51-lit-, aceste crea/ii ale unui vampir ce se *ncon8ura .e ucenici muritori, *+i p-stra un amant muritor, .in al c-rui s*n1e sor6ea uneori, atunci c*n. nu v*na .e unul sin1ur) 4am 1*n.it la noaptea aceea .e la 7an, c*n. mi4a 0ost .at s- v-. lipsa .e sensuri a vie/ii, iar .isperarea 6l*n.-, 0-r- mar1ini, a lui Arman. mi4a ap-rut ca un ocean *n care4mi era sortit s- m- *nec) Era mai *n1ro5itor .ec*t /-rmul .istrus al min/ii lui Nic<i) !e5na +i nimicnicia aceasta .urau .e8a .e trei veacuri) !-ie/an.rul cu p-r castaniu .e l*n1- 0oc +i4ar 0i putut .esc7i.e .in nou 1ura, l-s*n. ca .in ea s-4i ias- *ntunericul,

124

ca o cerneal- nea1r-, ce ar 0i putut acoperi *ntrea1a lume) A+a s4ar 0i *nt*mplat, poate, .ac- n4ar 0i e:istat +i cel-lalt prota1onist al pove+tii, acel maestru vene/ian, care comisese ere5ia .e a crea sensuri, *n picturile sale, motiv pentru care semenii no+tri, ale+ii lui Satan, *l trans0ormaser*ntr4o tor/- vie) V-5use oare +i 9a6rielle picturile .in poveste, a+a cum le v-5usem euM Arseser- oare +i *n v-5ul oc7ilor min/ii sale, a+a cum le v-5usem eu ar5*n.M n su0letul meu, arius pornise pe o cale pe care ar 0i putut r-t-ci la nes0*r+it, laolalt- cu stri1oii care *i trans0ormaser- picturile, .in nou, *n 7aos) Cuprins .e o triste/e ciu.at-, m4am 1*n.it la pove+tile 7oinarilor; c- arius ar 0i 0ost *nc- *n via/-, c- 0usese v-5ut *n 9recia ori *n E1ipt) A+ 0i vrut s-4l *ntre6 pe Arman., era oare cu putin/- a+a cevaM arius 0usese, se pare, 0oarte puternic))) ,ar mi se p-rea c- nu s4ar 0i cuvenit s-4l *ntre6 una ca asta) L E .oar o le1en.- *nvec7it-, a +optit el) Vocea lui era la 0el .e limpe.e cum *i 0usese 1lasul interior) =-r- 1ra6-, a continuat, cu oc7ii a/inti/i pe mai .eparte asupra 0ocului; L O le1en.- care .atea5- .inaintea .istru1erii lui) L #oate c- nu e c7iar a+aG am stri1at) Ecouri ale vi5iunilor, ta6lourile .e pe pere/i) #oate c- arius mai e *nc- *n via/-) L S*ntem ori miracole, ori 1ro5-vii, mi4a r-spuns calm) ,epin.e .oar .e punctul .e ve.ere) C*n. cineva a0l- pentru *nt*ia oar- .e e:isten/a noastr- 0ie primin. s*n1ele *ntunecat, 0ie .atorit- unor promisiuni ori ve.enii, i se pare c- totul este posi6il) ,ar nu este a.ev-rat) =oarte cur*n., lumea real- se *nc7i.e *n 8urul acestui miracolK cum s- mai speri *n minuniM N4ai ce s- 0aci, te o6i+nuie+ti cu noile limite, iar limitele .e0inesc iar-+i a6solut totul) ,eci, ei spun c- arius continu- s- tr-iasc-) i */i .ore+ti .in su0let ca to/i s- continue s- tr-iasc- un.eva) N4a mai r-mas nimeni *n clanul .e la Roma, .intre cei ce erau pre5en/i *n noaptea *n care m4au *nv-/at ritualurileK poate c- nici m-car clanul nu mai e:ist-) ,e ani .e 5ile n4am mai avut +tiri .espre ei) i totu+i, ei continu- s- tr-iasc- un.eva, nu4i a+aM La urma urmei, noi nu putem muri) A o0tat) Bai s4o l-s-m 6alt-, nu contea5-) ,e contat, conta ceva mult mai teri6il +i anume c- aceast- .isperare l4ar 0i putut strivi pe Arman.) n ciu.a setei care4l m-cina, a s*n1elui pier.ut *n lupt- +i a arsurilor .in trupul ce4+i vin.eca r-nile, nu .orea s- plece *n lumea .e la supra0a/- ca s- v*ne5e) #re0era s- *n.ure *n t-cere setea +i arsurile .ec*t s- m- p-r-seasc-) ,ar el cuno+tea .e8a r-spunsul, +tia c- nu va putea r-m*ne al-turi .e noi) Nu 0usese nevoie ca eu +i 9a6rielle s- vor6im pentru a i4o spune) O +tia, a+a cum pro6a6il +i ,umne5eu cunoa+te viitorul, c-ci ,umne5eu e atoatest-p*nitor) O triste/e .e nesuportat) Iar e:presia .e pe c7ipul lui 9a6rielle era mereu mai ostenit- +i mai trist-) L tii c- a+ vrea .in tot su0letul s- te pot lua cu mine, i4am spus) #ropria4mi emo/ie m4a tul6urat) ,ar ar 0i o nenorocire, pentru noi to/i) Nici o sc7im6are *n atitu.inea lui) tia) i nici o provocare .in partea lui 9a6rielle) L Nu4mi pot lua 1*n.ul .e la arius, le4am m-rturisit) tiu) ,ar +i mai ciu.at mi se pare c- nu te 1*n.e+ti la Cei Ce Tre6uie #-5i/i) L Acela e .oar un mister oarecare, i4am r-spuns) E:ist- o mie .e mistere) - 1*n.esc la arius +i r-m*n, *n prea mare m-sur-, sclavul propriilor mele o6sesii +i 0ascina/ii) i se pare *n1ro5itor s-4mi 0ie at*t .e .or .e arius, s- nu 0i e:tras .ec*t aceast- unic- 0i1ur- .in *ntrea1a4/i povestire) Nu contea5-) ,ac-4/i place, ia4l) Nu pier. nimic .in ceea ce o0er) L C*n. cineva rupe 5-1a5urile .urerii, a+a cum ai 0-cut tu, te ve5i constr*ns s- respec/i tra1e.ia *n *ntre1ul ei) Tre6uie s- *ncerci s- m- *n/ele1i) ,ar at*ta nea8utorare +i at*ta .isperare mi se par .e ne*n/eles) Iat- .e ce m1*n.esc la arius) #e arius *l pot *n/ele1e) #e tine, nu) ,e ceM T-cere) ,ar oare nu merita s-4i spun a.ev-rulM L Am 0ost mereu un r-5vr-tit, i4am spus) Tu, *n sc7im6, ai 0ost .intot.eauna sclavul celor care /i4au cerut4o) L Am 0ost c-petenia clanului meuG L Nu) Ai 0ost sclavul lui arius +i apoi cel al copiilor *ntunericului) Ai c-5ut su6 vra8a celui .int*i, iar apoi su6 a celorlal/i) Acum su0eri numai .in cau5a .ispari/iei vr-8ii) i m- cutremur c*n. *mi .au seama ce m4ai l-sat s- *ntrev-. +i s- pricep, .e parc- a+ 0i v-5ut totul cu oc7ii altuia) L Nu contea5-, mi4a spus, cu privirea spre 0oc) 9*n.e+ti prea mult *n termeni precum .eci5ie +i ac/iune) #ovestea mea nu s4a vrut a 0i o 8usti0icare) Nu4mi st- *n 0ire s- m- a+tept la o *ncuviin/are respectuoas- .in partea ta, *n cuvinte

125

sau 1*n.uri) tim cu to/ii c- r-spunsul e prea conclu.ent pentru a 0i pronun/at +i, .e asemenea, +tim +i c- este .e0initiv) Un sin1ur lucru nu +tiu; .e ceM =ie s*nt o 0iin/- prea .eose6it- .e tine, 0ie nu m- po/i *n/ele1e) ,ar .e ce n4a+ putea s- vin cu tineM Voi 0ace tot ce4ai s- vrei tu, .ac- m- iei cu tine) Voi 0i su6 st-p*nirea ta) 4am 1*n.it la arius, cu pensula +i cu vopselele lui amestecate cu 1-l6enu+ .e ou) L Cum ai mai putut s-4i cre5i vreo.at-, .up- ce ai v-5ut acele ta6louri ar5*n.M l4am *ntre6at) Cum .e4ai putut sli te .-ruie+tiM A1ita/ie, m*nie cresc*n.-) #ru.en/- *n oc7ii lui 9a6rielle, .ar nu +i spaim-) L ,ar tu, c*n. st-teai pe scen- +i priveai pu6licul ce urla +i *ncerca s- ias- .in sal-, ce4ai cre5utM Tovar-+ii mei mi4au .escris pe acel vampir care *nsp-im*ntase mul/imea, 0-c*n.4o s- se reverse pe 6oulevar. .u Temple) Ai cre5ut clocul t-u nu mai este printre muritori, asta ai cre5ut) tiai c- locul t-u nu e acolo) ,eci, n4a 0ost nevoie .e o 7ait- .e stri1oi cu 1lu1i ne1re ca s- /i4o spun-) tiai) ,eci, nici locul lui arius nu era printre muritori) i nici al meu) L Atunci a 0ost altceva) L Nu, n4a 0ost) ,e4aceea .ispre/uie+ti Teatrul Vampirilor care, c7iar *n aceste clipe, lucrea5- la .ramele sale ie0tine ca s- stoarc- 6anii mul/imilor .e pe 6ulevar.) Nu vrei s- 0ii .e5am-1it, a+a cum a 0ost arius) Iar asta te *n.ep-rtea5- +i mai mult .e omenire) Ai vrea s- te .ai .rept muritor, .ar *n+el-toria te *n0urie +i te *mpin1e spre omor) L n acea clip-, pe scen-, i4am replicat, m4am ar-tat a+a cum s*nt) Am 0-cut e:act opusul *n+el-toriei) Am vrut ca, *ntr4un anume 0el, s-4mi mani0est monstruo5itatea, pentru a m- al-tura tovar-+ilor mei umani) #re0er s- 0u1- .e mine .ec*t s- nu m- va.-) #re0er s- m- consi.ere un monstru .ec*t s- m- 0uri+e5 prin lume, nerecunoscut .e cei la care /in) L ,ar n4a 0ost o ale1ere prea 6un-) L Nu) Ceea ce a 0-cut arius a 0ost mai 6ine) El n4a *n+elat pe nimeni) L !ine*n/eles c- a 0-cut4o) A p-c-lit o lume *ntrea1-G L Nu) A 1-sit o cale pentru a imita via/a muritorilor) A reu+it s- 0ie asemeni lor) Uci.ea numai r-u0-c-tori +i picta a+a cum pictea5- muritorii) n1eri +i ceruri al6astre, +i nori, astea m4ai 0-cut s- le v-. pe c*n. povesteai) El crea lucruri 6une) Am v-5ut *n el *n/elepciune +i nici o urm- .e vanitate) El n4a avut nevoie s- se arate) Tr-ise o mie .e ani +i cre.ea mai mult *n priveli+tile e.enice pe care le picta .ec*t *n sine *nsu+i) Con0u5ie) ,iavoli pict*n. *n1eri, astea4s aiureli) L Acelea erau .oar meta0ore, am intervenit) ,ar nu erau aiureli) ,ac- vrei s- te re1-se+ti, .ac- vrei s- 1-se+ti iar calea .iavolului, atunci nu s*nt aiureliG #utem 1-si o cale pentru a e:ista) ,ac- a+ putea s- imit via/a, .ac- a+ putea 1-si o cale))) L Spusele tale nu4nseamn- nimic pentru mine) ,umne5eu ne4a p-r-sit) 9a6rielle l4a privit uimit-) L Tu cre5i *n ,umne5euM l4a *ntre6at) L ,a, am cre5ut .intot.eauna *n ,umne5eu) Satana, *n sc7im6, e .oar o scorneal- +i aceast- scorneal-, st-p*nin.u4m-, m4a tr-.at) L A7, .ar asta *nseamn- c- e+ti cu a.ev-rat 6lestemat, i4am spus) i +tii prea 6ine c- retra1erea ta *n s*nul 0r-/iei copiilor *ntunericului a 0ost o retra1ere .intr4un p-cat care nu e p-cat) =urie) L Inima ta se 0r*n1e t*n8in. .up- ceva ce nu vei avea nicio.at-) I4ai a.us pe Nicolas +i pe 9a6rielle al-turi .e tine, .ar, .e *ntors, n4ai s- te mai po/i *ntoarce nicio.at-, a constatat, ri.ic*n. vocea) L ,e ce nu4/i ascul/i propria povesteM l4am *ntre6at) S- 0ie oare 0iin.c- nu l4ai iertat nicio.at- pe arius c- nu te averti5ase *n privin/a lor, l-s*n.u4te s- ca5i *n m*inile lorM N4ai s- .ore+ti nicio.at- s- e:tra1i pil.e +i inspira/ie .in amintirea lui ariusM Eu nu s*nt arius, .ar pot s-4/i spun un lucru; .e c*n. am p-+it pe calea .iavolului, n4am au5it .ec*t .e un sin1ur vampir mai v*rstnic care s- m- mai poat- *nv-/a ceva, +i acela e arius, 0ostul t-u st-p*n) El *mi vor6e+te c7iar +i acum) i4mi poveste+te .espre o cale pentru a vie/ui *n veci) L /i 6a/i 8oc .e mine) L Nu) Nu4mi 6at 8oc .e tineG Tu e+ti cel cu inima 0r*nt- .e ceva ce nu poate s- ai6-; */i lipse+te o6iectul cre.in/ei, */i lipse+te o alt- vra8-) Nici un r-spuns) L Noi nu putem s- 0im arius pentru tine +i nici Santino, *ntunecatu4/i st-p*n) Nu s*ntem arti+ti cu vi5iuni m-re/e care s- */i .ea av*nt +i nici c-petenii ale unui clan al r-ului, av*n. convin1eri care ar putea .uce la pier5anie le1iuni) Tu .e o asemenea vra8- ai nevoie, .e un ast0el .e e:emplu 1lorios) =-r- s-4mi .au seama, m- ri.icasem *n picioare) - apropiasem .e vatr- +i priveam *n 8os, c-tre el) Cu coa.a oc7iului, am remarcat su6tila *ncuviin/are a lui 9a6rielle +i 0elul *n care, vreme .e o clip-, +i4a *nc7is

126

oc7ii, .e parc- ar 0i c-utat un r-1a5 .e 1*n.ire) El *ncremenise) L Va tre6ui s- treci cum vei putea prin aceast- pustietate +i s-4/i 1-se+ti im6ol.ul care te4ar .etermina scontinui, i4am spus) ,ac- vei veni cu noi, ai s- 0ii .e5am-1it +i ne vei .istru1e) L i cum am s- pot *n.uraM A privit *n sus, la mine, +i spr*ncenele i s4au unit *ntr4o *ncruntare tul6ur-toare) L ,e un.e s- *ncepM Te por/i .e parc4ai 0i m*na .reapt- a lui ,umne5eu) #entru mine, lumea a.ev-rat-, lumea *n care tr-ia arius, e cu neputin/- .e atins) N4am tr-it nicio.at- *n ea) Am a.mirat4o .e la .istan/-, .ar cum a+ putea p-trun.e *n eaM L Asta nu4/i pot spune) L Va tre6ui s- stu.ie5i aceast- epoc-, m4a *ntrerupt 9a6rielle, cu vocea calm-, .ar poruncitoare) Au5in.4o, Arman. +i4a *ntors privirile spre ea) L Vei *ncerca s- *n/ele1i vremurile acestea, a continuat, prin literatura, mu5ica +i arta lor) Ai p-r-sit /-r*na *n care tu *nsu/i te4ai *n1ropat +i ai venit *n lume) Acum, tre6uie s- tr-ie+ti *n aceast- lume) Nici un r-spuns .in partea lui) O str-0ul1erare .e ima1ini cu apartamentul r-v-+it al lui Nic<i, cu toate c-r/ile *mpr-+tiate pe po.ea) Civili5a/ie occi.ental- *n ruine) L Ce alt loc ar 0i oare mai potrivit .ec*t centrul, 6ulevar.ul +i teatrulM l4a *ntre6at 9a6rielle retoric) El a cl-tinat .in cap, *ncrunt*n.u4se, .ar ea a insistat; Tu ai 7arul unei c-petenii, iar clanul t-u e *nc- acolo) A o0tat, .escump-nit) L Nicolas nu e .ec*t un novice) i poate *nv-/a multe .espre lumea .e a0ar-, .ar nu4i va putea con.uce cu a.ev-rat) =emeia aceea, Eleni, e *n5estrat- +i 0oarte istea/-, .ar va 0i 1ata s-4/i ce.e5e locul) L La ce4mi vor 0olosi mie 8ocurile lor m-runteM L E +i aceasta o cale .e a tr-i) Iar tu, tocmai .e a+a ceva ai nevoie acum) L Teatrul VampirilorG A+ pre0era s- m- arunc *n 0oc) L 9*n.e+te4te 6ine, l4a averti5at ea) Nu po/i s-4i ne1i o anume .es-v*r+ire) Noi s*ntem ilu5iile a ceea ce este muritor, iar scena e o ilu5ie a realit-/ii) L E o monstruo5itate) Cum spunea Lestat a.ineauriM O copil-rieM L El i4o spunea lui Nicolas, a 5is 9a6rielle, 0iin.c- acesta se apucase s- cl-.easc- 0ilo5o0ii 0antasma1orice pornin. .e la nimic) Acum *ns- tre6uie s- tr-ie+ti 0-r- asemenea ilu5ii, a+a cum ai tr-it pe c*n. erai ucenicul lui arius) nva/- s- tr-ie+ti o .at- cu epoca) Iar Lestat nu cre.e *n valoarea r-ului) Tu, *n sc7im6, cre5i, +tiu asta) L R-ul s*nt eu, a 5*m6it Arman. cu 8um-tate .e 1ur-) ai c- r*.ea) ,ar asta nu4i o temelie pentru cre.in/-, nu4i a+aM Cre5i c- eu a+ putea p-r-si c-rarea spiritual- pe care am urmat4o vreme .e trei secole pentru asemenea volupt-/i +i .e5m-/uriM Noi eram s0in/ii r-ului, a protestat el) N4am .e 1*n. s- .evin un r-u oarecare) Nici.ecum) L =- s- nu mai 0ii un oarecare, a 5is ea) ncepea s- *+i piar.- r-6.area) ,ac- te consi.eri o *ntruc7ipare a r-ului, atunci .e5m-/ul +i voluptatea nu4/i pot 0i .u+mani) Lumea, carnea +i .iavolul nu conspir-, oare, *n e1al- m-sur*mpotriva omuluiM El a cl-tinat .in cap, .e parc4ar 0i 5is c- nu4i pas-) L Te interesea5- mai mult spiritul .ec*t r-ul, nu4i a+aM am e:clamat, privin.u4l *n.eaproape) L ,a, a venit r-spunsul lui scurt) L C7iar nu4/i .ai seama c- +i culoarea vinului *ntr4un pa7ar .e cristal /ine tot .e spiritualitateM am continuat) Sau privirea unui c7ip sau mu5ica unei viori))) Un teatru pari5ian poate 0i impre1nat .e spiritualitate, *n ciu.a 6analit-/ii sale) ntrea1a lui alc-tuire a 0ost conceput- .e c-tre oameni care pose.au o vi5iune spirituali5at- .espre ceea ce ar putea el s- .evin-) Am sim/it c- ceva se mi+case *n el, .ar se *nc-p-/*na *ntr4ale lui) L #o/i se.uce pu6licul prin voluptate, a spus 9a6rielle) #entru numele lui ,umne5eu, +i4al .iavolului, po/i 0olosi *n ce 0el .ore+ti puterea teatrului) L Ta6lourile st-p*nului t-u nu erau +i ele spiritualeM l4am *ntre6at) 9*n.in.u4m- la ele, sim/eam cum m- cuprin.e un val .e c-l.ur-) #oate cineva s- a.mire marile opere ale acelei epoci, 0-r- s- le consi.ere spiritualeM L i4am pus eu *nsumi aceast- *ntre6are +i nu numai o sin1ur- .at-, a r-spuns Arman.) Era oare spirit sau era voluptateM Era *n1erul .in triptic pri5onier al materiei sau era .oar materie trans0ormat-M L In.i0erent prin ce ai trecut mai t*r5iu, nu te4ai *n.oit nicio.at- .e 0rumuse/ea +i valoarea operei sale, i4am spus) tiu c- am .reptate) aterialul 0usese trans0i1urat) ncetase a mai 0i .oar vopsea, .evenise ma1ie, a+a cum, atunci c*n. uci5i, s*n1ele *ncetea5- a mai 0i s*n1e +i .evine viat-) Oc7ii lui erau tul6uri, .ar nu mai emanau vi5iuni) In.i0erent pe ce c-i o apucase, prin propria sa memorie, pre0era s- le urme5e sin1ur)

127

L Carnalul +i spiritualul se al-tur-, *n teatru ca +i *n pictur-, a intervenit 9a6rielle) #rin *ns-+i 0irea noastr-, s*ntem ni+te stri1oi sen5uali) ,e la asta tre6uie s- porneasc- 8u.ecata ta) Vreme .e o clip-, Arman. +i4a *nc7is oc7ii, .e parc4ar 0i *ncercat s- 0ac- a6strac/ie .e noi) L ,u4te s-4i ve5i +i ascult- mu5ica lui Nic<i) Creea5- arta, *mpreun- cu ei, *n Teatrul Vampirilor) Tre6uie s- treci .e la ce te4a *n+elat, la ce te4ar putea spri8ini) Alt0el, nu mai e:ist- nici o speran/-) A+ 0i pre0erat ca ea s- n4o 0i spus at*t .e 6rutal, s- nu *+i 0i accentuat spusele) ,ar el a *ncuviin/at +i +i4a str*ns 6u5ele *ntr4un sur*s amar) L Sin1urul lucru cu a.ev-rat important pentru tine, a rostit ea rar, este s- mer1i p*n- la cap-t) El a privit4o, ne.umerit) Nu reu+ea s- priceap- *ncotro 6-tea ea) A.ev-rul ce4i 0usese aruncat *n 0a/- mi se p-rea 6rutal) ,ar nu a contra5is4o) C7ipul i4a re.evenit 1*n.itor +i nete., precum cel al unui copil) A privit 0ocul un timp *n.elun1at, apoi ne4a *ntre6at; L ,ar, la urma urmei, .e ce tre6uie s- pleca/iM Nimeni nu se r-56oie+te cu voi) Nimeni nu *ncearc- s- v- .ea la o parte) ,e ce n4am cl-.i *mpreun- aceast- micu/- *ntreprin.ereM nsemnau oare aceste cuvinte c- avea .e 1*n. s- o 0ac-, s- li se al-ture celorlal/i +i s- .evin- o parte inte1rant- a teatrului .e pe 6ulevar.M Nu m4a contra5is) 4a *ntre6at .e ce nu puteam s- imit via/a, .up- e:presia mea, c7iar aici, pe 6ulevar.) n acela+i timp, *ns-, era o capitulare) tia c- nu puteam s- suport ve.erea teatrului sau a lui Nicolas) Nici m-car nu avusesem cura8ul .e a4l *n.repta spre ei) 9a6rielle o 0-cuse) i4a .at seama c- era prea t*r5iu ca s- mai insiste) n cele .in urm-, 9a6rielle a rupt t-cerea; L Nu putem tr-i printre cei .in neamul nostru, Arman.) 4am 1*n.it, la r*n.ul meu, c- acesta era cel mai a.ev-rat r-spuns posi6il, .ar nu +tiu .e ce n4am putut s-4i .au 1las) L #e noi ne a+teapt- calea .iavolului) ,eocam.at-, noi .oi s*ntem .e a8uns unul altuia) #oate c- peste ani +i ani, c*n. vom 0i 0ost +i vom 0i v-5ut o mie .e lucruri, ne vom *ntoarce) Atunci vom putea sta .e vor6- .in nou, a+a ca *n noaptea aceasta) Cuvintele ei n4aveau .e ce s- *l surprin.-, .ar era imposi6il s-4/i .ai seama ce 1*n.ea cu a.ev-rat) ult- vreme n4am mai scos nici un cuv*nt) Nu +tiu c*t timp a trecut ast0el, *nc-perea 0iin. cu0un.at- *n t-cere) ncercam s- nu m- mai 1*n.esc nici la arius +i nici la Nicolas) Nu mai presim/eam nici o prime8.ie acum, .ar mi4 era team- .e .esp-r/ire, .e triste/ea ei, .e 0aptul c- *i smulsesem acestei creaturi uimitoarea4i poveste, 0-r- s-4i 0i .at mare lucru *n sc7im6) ,in nou, 9a6rielle a 0ost aceea care a rupt t-cerea) S4a ri.icat +i, 1ra/ioas-, s4a a+e5at l*n1- el) L Arman., a spus ea, noi vom pleca) ,ac- ar 0i .up- cum vreau eu, m*ine la mie5ul nop/ii am 0i la 5eci .e mile .ep-rtare .e #aris) A privit4o calm, accept*n.u4i spusele) Acum era imposi6il .e a0lat .ac- mai ascun.ea ceva) L C7iar .ac- n4ai s- te .uci la teatru, accept- ceea ce */i putem o0eri) =iul meu are .estul- avere pentru a4/i u+ura intrarea *n lume) L #o/i s-4/i ale1i acest turn .rept vi5uin-, am a.-u1at) =olose+te4l oric*t .e mult vei .ori) a1nus *l consi.era *n.ea8uns .e 0erit .e pericole) ,up- un timp, a *ncuviin/at cu o polite/e so6r-, .ar 0-r- s- spun- o vor6-) L n1-.uie4i lui Lestat s-4/i .ea aurul care va 0ace s- 0ii consi.erat un 1entleman, a spus 9a6rielle) Tot ceea ce */i cerem *n sc7im6 este s- la+i clanul *n pace, .ac- te vei 7ot-r* s- nu4i .evii c-petenie) i4a *ntors .in nou privirile spre 0oc, cu c7ipul senin, ire5isti6il .e 0rumos) A *ncuviin/at .in nou, *n t-cere, *ncuviin/area lui nu *nsemna .ec*t c- au5ise, .ar nu +i c- ar 0i promis ceva) L ,ac- nu te vei *ntoarce la ei, i4am spus, nu le 0ace nici un r-u) Nu4i 0ace nici un r-u lui Nicolas) C*n. am rostit aceste cuvinte, c7ipul lui a su0erit o sc7im6are 0oarte su6til-) Tr-s-turile p-reau a4i 0i luminate .e un 5*m6et, +i, *ncet, +i4a ri.icat oc7ii spre mine) n privirea lui se putea citi .ispre/ul) Am privit *n alt- parte, .ar privirea lui m4a .urut mai tare .ec*t o palm-) L Nu4i .oresc r-ul, am +optit, *ncor.at) L Nu) i .ore+ti pieirea, mi4a r-spuns, tot *n +oapt-) Ast0el n4ar mai tre6ui s- te temi sau s- su0eri .in pricina lui) Iar .ispre/ul .in privirea lui a .evenit +i mai t-ios, +i mai 7i.os) L Arman., el nu e un pericol pentru nimeni, a intervenit 9a6rielle) =emeia aceea *l poate controla +i sin1ur-) Iar .ac- *l ve/i asculta, are s- v- *nve/e lucruri 0olositoare .espre aceast- epoc-) O vreme, s4au privit *n t-cere) Apoi c7ipul lui a re.evenit 6l*n., cal. +i 0rumos) i, precum *ntr4un ceremonial straniu, l4am v-5ut apuc*n. m*na lui 9a6rielle +i str*n1*n.4o cu putere) Apoi s4au ri.icat am*n.oi *n picioare) Arman. s4a *n.ep-rtat pu/in +i ne4a privit)

128

L Voi mer1e al-turi .e ei, ne4a spus cu o voce 6l*n.-) Voi lua aurul pe care mi4l o0eri, iar acest turn *mi va 0i a.-post) i4am s- *nv-/ .e la p-tima+ul t-u novice tot ce va 6inevoi s- m- *nve/eK .ar m- voi *n.repta spre aceste lucruri .oar 0iin.c- le v-. plutin. la supra0a/a 6e5nei *n care m- scu0un.) i n4a+ vrea s- m- *nec, 0-r- s- 0i priceput unele lucruri) N4am s- */i las mo+tenirea .oar /ie, n4am s-4/i ce.e5 eternitatea 0-r- o ultim- lupt-) L4am stu.iat) ,ar nici un 1Fn. .e4al lui nu a venit s-4mi limpe5easc- spusele) #oate c- o .at- cu trecerea anilor, .orin/a m- va *ncerca .in nou) Voi cunoa+te iar ce *nseamn- po0ta +i c7iar pasiunea) #oate c- atunci c*n. ne vom re*nt*lni, *ntr4o alt- er-, toate acestea nu vor mai 0i a6stracte +i tul6uri) Voi vor6i +i eu cu vi1oarea ta, *n loc s- re0lecte5 prea *n.elun1) Vom c*nt-ri atunci nemurirea cu mai mult- *n/elepciune) Atunci vom putea s- .iscut-m .espre r-56unare sau .espre *n/ele1ere) ,eocam.at-, nu4mi r-m*ne s-4/i spun .ec*t c- vreau s- te mai v-.) ,oresc ca .rumurile noastre s- se mai *ntretaie *n viitor) Acesta e sin1urul motiv pentru care voi 0ace ceea ce mi4ai cerut +i nu ceea ce +tiu c- */i .ore+ti; *l voi cru/a pe nenorocitul .e Nicolas) i4a sc-pat un sunet involuntar .e u+urare) i totu+i, 1lasul lui era acum at*t .e 7ot-r*t, at*t .e puternic, *nc*t, un.eva *n mine, am au5it r-sun*n. o alarm- t-cut-) Acesta era Arman.4c-petenia, cu si1uran/-, cel t-cut +i puternic, cel ce avea s- supravie/uiasc- mai presus .e sc*ncetele or0anului .in el) Apoi a 5*m6it .in nou, plin .e 1ra/ie, iar c7ipul lui avea ceva *n.uio+-tor +i trist) A re.evenit s0*ntul lui .a Vinci sau, mai e:act, micul 5eu pictat parc- .e Carava11io) n clipa aceea, p-rea c- n4ar putea 0i r-u ori prime8.ios vreo.at-) Era prea str-lucitor .e 6un-tate +i *n/elepciune) L S-4/i aminte+ti .e avertismentele mele, nu .e 6lesteme, a 5is) i eu, +i 9a6rielle am *ncuviin/at) Iar .acvreo.at- vei avea nevoie .e mine, am s- 0iu aici, a mai a.-u1at) Apoi 9a6rielle a 0-cut un lucru cu totul surprin5-tor; l4a *m6r-/i+at +i l4a s-rutat) Am imitat4o) Era ml-.ios +i 1ra/ios, *n 6ra/ele noastre) #e t-cute, ne4a .at .e *n/eles c- se va al-tura clanului +i c-, .in seara urm-toare, *l vom putea 1-si acolo) ,up- c*teva clipe, s4a 0-cut nev-5ut, iar 9a6rielle +i cu mine ne4am tre5it iar sin1uri, .e parc- el nici n4ar 0i 0ost vreo.at- *n acea *nc-pere) n tot turnul nu se mai au5ea nici un sunet) ,oar v*ntul +uiera, 0o+nin. prin cren1ile p-.urii vecine) Urc*n. treptele, am 1-sit poarta .esc7is-) #a8i+tile ce se *ntin.eau c-tre p-.ure erau cu0un.ate *ntr4o lini+te .e nimic tul6urat-) l iu6eam) tiam acest lucru, oric*t mi s4ar 0i p-rut .e 1reu .e *n/eles) ,ar eram 6ucuros c- se terminase totul) - 6ucuram c- puteam s- plec-m lini+ti/i) Totu+i, am r-mas mult- vreme cu 0runtea lipit- .e 1ratii, privin. spre p-.urea *n.ep-rtat- +i spre str-lucirea con0u5- .e la ori5ont, proiectat- .e c-tre luminile ora+ului pe supra0a/a norilor 1rei) Eram trist nu .oar 0iin.c- *l pier.usem, ci +i .in pricina lui Nic<i, a #arisului +i a mea)

R CO!ORN, *napoi *n cript-, am 1-sit4o pe 9a6rielle a/*/*n. 0ocul cu ultimele vreascuri r-mase) Cu mi+c-ri lente, plictisite, r-scolea 8arul, care *+i arunca lucirile ro+ii pe c7ipul ei pali. +i *n oc7ii ei ume5i) 4am a+e5at pe o lavi/-, *n t-cere, privin.4o, a.mir*n. e:plo5ia .e sc*ntei pe 0un.alul ne1ru al c-r-mi5ilor p*r8olite) L Oi4a .at ceea ce */i .oreaiM am *ntre6at4o) L n 0elul s-u, .a, a venit r-spunsul) A pus .eoparte v-traiul +i s4a a+e5at *n 0a/a mea, iar pletele i s4au *mpr-+tiat pe umeri c*n. +i4a spri8init trupul *n m*ini, pe 6anc-) L /i m-rturisesc c- nu4mi pas- .ac- n4am s- mai .au *n veci oc7ii cu vreunul .in stirpea noastr-, a spus ea, cu r-ceal- *n 1las) 4am s-turat .e le1en.ele, .e 6lestemele +i su0erin/ele lor) 4am s-turat +i .e nesu0erita lor umani4 tate, oric*t .e uimitoare ar 0i revela/ia ei) S*nt pre1-tit- s- .au piept cu lumea .in nou, a+a cum eram *n noaptea mor/ii mele, Lestat) L ,ar arius))) am *nceput eu, a1itat) am-, 1*n.e+te4te, e:ist- unii mai v*rstnici, care s4au 0olosit cu totul alt0el .e nemurirea ce le4a 0ost .at-) L A+a s- 0ie oareM Lestat, .ai prea mult cre5are ima1ina/iei tale) #ovestea lui arius nu e .ec*t un 6asm) L Nu, n4ai .reptate) L ,e acor., s-rmanul .emon or0an pretin.e c- nu .escin.e .in supu+ii s-i mur.ari cu care se aseam-n-, ci .intr4

129

un st-p*n pier.ut, .intr4un soi .e 5eu) Orice /*n1-u cu o6ra8ii mur.ari, ce visea5- toropit .e c-l.ura 0ocului .in 6uc-t-rie, */i poate spune ast0el .e pove+ti) L am-, el nu avea cum s-4l 0i inventat pe arius) #oate c- ima1ina/ia mea e prea *n0l-c-rat-, .ar el nu .ispune mai .eloc .e a+a ceva) N4avea cum s- n-scoceasc- acele ima1ini) /i spun, am v-5ut acele lucruri))) L N4am vrut s- spun asta) ,ar se prea poate ca el s-4l 0i *mprumutat pe arius .in le1en.ele pe care le4a au5it) L Nu, am insistat) A e:istat +i mai e:ist- *nc- un arius) ai s*nt +i al/ii asemeni lui) E:ist- copii ai mileniilor, care s4au priceput s-4+i utili5e5e .arurile mai 6ine .ec*t ace+ti copii ai *ntunericului) L Lestat, mai important mi se pare ca noi s- le +tim 0olosi cu mai mult- *n/elepciune) Un sin1ur lucru 6un am *nv-/at, *n cele .in urm-, .in spusele lui Arman., +i anume acela c- nemuritorii 1-sesc moartea se.uc-toare +i ire5isti6il-, +i c-, *n min/ile lor, aspir- s- cucereasc- 0ie moartea, 0ie umanitatea) A+ vrea ca, .e acum *nainte, s0olosesc aceast- cunoa+tere ca pe o armur-, *n trecerea mea prin lume) ,in 0ericire, nu va 0i vor6a .e acea lume *n sc7im6are pe care aceste creaturi o 1-sesc at*t .e prime8.ioas-) - re0er la acea lume care, .e milenii, a r-mas nesc7im6at-) i4a aruncat p-rul pe spate +i a privit .in nou spre 0oc) Vise5 mun/i acoperi/i .e 5-pe5i ve+nice, mi4a spus cu 6l*n.e/e, pustiuri nes0*r+ite +i 8un1le .e nep-truns) Vise5 la p-.urile .in nor.ul Americii, *n care se spune c- nici un al6 n4a pus vreo.at- piciorul) S4a *m6u8orat u+or, privin.u4m-) 9*n.e+te4te) Nu e:ist- nici un loc *n care s- nu putem mer1e) ,ac- e:ist- cu a.ev-rat copii ai mileniilor, poate c- tocmai acolo tre6uie c-uta/i, .eparte .e lumea omului) L i cum ar putea s- tr-iasc- acoloM - 1*n.eam la propria mea lume, iar ea era alc-tuit- .in 0iin/e muritoare +i .in lucrurile create .e acestea) Aminte+te4/i, noi ne 7r-nim cu oameni) S*nt inimi care 6at +i *n acele p-.uri, a r-spuns ea, vis-toare) #entru cel care +tie s- caute, se 1-se+te s*n1e .in 6el+u1))) Acum s*nt *n stare s- 0ac unele lucruri pe care .oar tu le puteai 0ace *nainte) Acum a+ putea +i eu s- m- lupt cu lupii .e una sin1ur-))) Vocea ei sc-.ea *n intensitate, pe m-sur- ce se a.*ncea *n 1*n.uri) ,ar lucrul cel mai important, Lestat, este acela c- putem s- mer1em un.e vrem noi) S*ntem li6eri, mi4a spus .up- o t-cere *n.elun1at-) L Eram li6er +i *nainte) Nu mi4a p-sat .e ceea ce voia s-4mi spun- Arman.) ,ar arius))) tiu c- arius tr-ie+te) Am sim/it4o *n vreme ce Arman. povestea) Iar arius cunoa+te unele lucruri L nu numai .espre noi sau .espre Cei Ce Tre6uie #-5i/i sau cine +tie ce alte taine vec7i L +i +tie o mul/ime .espre via/a *ns-+i, .espre cum po/i s- te mi+ti prin timp) L Ei 6ine, */i va 0i .e4acum *nainte s0*ntul patron, .ac- asta /i4e voia, mi4a spus pe un ton u+or ironic) Spusele ei m4au *n0uriat +i4am t-cut) A.ev-rul e c- vor6ele ei, .espre 8un1le +i p-.uri, m- *nsp-im*ntaser-K tot ceea ce Arman. spusese, *ncerc*n. s- ne .espart-, mi4a revenit *n minte, a+a cum prev-5usem c- avea s- se *nt*mple *nc- .in clipa *n care el *+i pronun/ase cuvintele alese cu 1ri8-) A+a.ar, +i *ntre noi pot s- apar- .isensiuni, am 1*n.it atunci, a+a cum o p-/esc +i muritorii, iar acestea s*nt, pro6a6il, mai pronun/ate, mai a.*nci, a+a cum ne s*nt +i patimile, +i iu6irea) L E:ist- un mic am-nunt))) a *nceput ea, privin. 0l-c-rile) Un mic in.iciu care ar putea *nsemna c- povestea lui arius are ceva a.ev-r *n ea) L Au 0ost o mie .e in.icii) L Arman. spunea c- arius uci.ea r-u0-c-torii +i *i numea TEp7on, asasinul propriului s-u 0rate) Oi4a.uci aminteM L Cre.eam c- se re0er- la Cain, uci1a+ul lui A6el) ,e+i am au5it cel-lalt nume, vi5iunea mi l4a ar-tat pe Cain) L E:act) Nici m-car Arman. nu *n/ele1ea numele TEp7on) i totu+i, l4a repetat) ,ar eu +tiu ce *nseamn-) L Spune4mi +i mie) L Vine .in miturile 1recilor +i ale romanilorK e vor6a .espre povestea antic- a 5eului e1iptean Osiris, ucis .e c-tre 0ratele s-u, TEp7on, ast0el *nc*t acesta .in urm- s- poat- .eveni st-p*n al lumii su6p-m*ntene) ,esi1ur, Arman. ar 0i putut s- citeasc- .espre asta *n #lutar7, .ar n4a 0-cut4o, tocmai asta e straniu) L Ei, ve5i, .eci arius e:ist-) C*n. Arman. spunea c- a tr-it un mileniu, spunea a.ev-rul) L S4ar putea, Lestat, s4ar putea, a r-spuns ea, 1*n.itoare) L am-, spune4mi +i mie povestea aceea e1iptean-))) L Lestat, e+ti la o v*rst- la care po/i s- cite+ti +i sin1ur oric*te pove+ti ai .ori) S4a ri.icat +i s4a aplecat s- ms-rute) Am sim/it r-ceala +i amor/eala care o cuprin.eau *n 0iecare .iminea/-, *naintea 5orilor) n ceea ce m- prive+te, am terminat4o cu c-r/ile) S*nt 6une .e citit c*n. n4ai altceva .e 0-cut) i4a luat m*inile *ntr4ale ei) Spune4mi c- m*ine vom porni la .rum) #romite4mi c- nu vom reve.ea 5i.urile #arisului p*n- c*n. nu vom 0i v-5ut cel-lalt cap-t al #-m*ntului) L Va 0i a+a cum */i vei .ori, i4am r-spuns) A *nceput s- urce treptele) ,ar *ncotro ai luat4oM am *ntre6at4o, urm*n.4o) A .esc7is poarta +i s4a *n.reptat spre p-.ure) L Vreau s- v-. .ac- pot s- .orm .irect pe /-r*n-, mi4a aruncat peste um-r) ,ac- n4am s- m- mai tre5esc m*ine sear-, vei +ti c- am .at 1re+) L ,ar e o ne6unieG am stri1at, lu*n.u4m- .up- ea) Simpla i.ee *mi repu1na) A *n1enunc7eat lin1- un p*lc .e ste8ari

130

6-tr*ni +i a *nceput s- sape *n 0run5ele moarte +i *n p-m*ntul 8ilav, cu m*inile 1oale) Era *nsp-im*nt-toare, p-rea o super6- vr-8itoare 6lon.-, scormonin. cu *n.*r8irea unei 6estii) Apoi s4a ri.icat, trimi/*n.u4mi un s-rut .e r-mas46un +i, a.un*n.u4+i toate puterile, s4a scu0un.at, .e parcp-m*ntul i4ar 0i apar/inut) Am r-mas locului, privin., 0-r- s-4mi vin- a cre.e, la 1olul l-sat .e .ispari/ia ei nea+teptat+i la stratul .e 0run5e putre.e, pe care nimic nu p-rea a4l 0i .eran8at)

A IEIT .in cr*n1, *n.rept*n.u4m- spre su., .eparte .e turn) #e m-sur- ce 1r-6eam pasul, am *nceput s0re.one5, *n sur.in-, un c*ntecel, o 0r*ntur- .intr4o melo.ie au5it- ceva mai .evreme, c*ntat- .e violoni+tii .e la #alatul Re1al) Su0erin/a punea .in nou st-p*nire pe mine, con+tienti5am 0aptul c- urma s- plec-m .e4a.ev-ratelea, c- totul se s0*r+ise, cu Nicolas +i copiii *ntunericului, cu c-petenia acestora) Vreme .e ani +i ani .e4acum *ncolo, n4aveam s- mai rev-. #arisul +i nimic .in cele ce4mi erau cunoscute) Cu toat- .orin/a mea .e li6ertate, *mi venea s- pl*n1) Cu toate acestea, r-t-cirea mea avea, se pare, o /int- pe care nu *n.r-5neam s- mi4o m-rturisesc nici mie *nsumi) Cu vreo 8um-tate .e or- *naintea 5orilor, m- a0lam pe un .rumea1 pr-0uit, l*n1- ruinele unui 7an .e o.inioar-) Acest avanpost al unui sat, .emult p-r-sit, st-tea s- se pr-6u+easc- +i .oar 5i.urile cu tencuiala 1roas- mai r-m-seser- *n picioare) i4am scos pumnalul +i am *nceput s- scri8elesc a.*nc *n piatra moale;

C"TRE ARIUS CEL !"TRN; LESTAT TE CAUT") E LUNA SU,, ,INS#RE #ARIS S#RE LNON) TE RO9, ARAT"4 I4TE)

AI A ANULUI %2'3 I

" N,RE#T C"TRE

C*t- aro1an/- mi4a p-rut a con/ine acest mesa8, atunci c*n. l4am recitit) Scriin.u4l, c-lcasem poruncile *ntunecate, rostin. numele unuia .intre nemuritori +i a+tern*n.u4l *n cuvinte) Ei 6ine, asta m- umplea .e o minunat- satis0ac/ie) La urma urmei, nu m4am priceput nicio.at- s- ascult .e vreo re1ul-)

#ARTEA A ASEA #E CALEA ,IAVOLULUI ,E LA #ARIS LA CAIRO

% ULTI A oar- c*n. l4am v-5ut pe Arman. *n veacul al optspre5ecelea, st-tea *mpreun- cu Eleni, Nicolas +i ceilal/i vampiri *n pra1ul intr-rii teatrului lui Renau., privin. cum tr-sura *n care ne a0lam *+i croia .rum prin circula/ia intens.e pe 6ulevar.) #u/in mai .evreme *l 1-sisem *n 0osta mea celul- *mpreun- cu Nicolas, cu0un.a/i *ntr4o conversa/ie stranie, .ominat- .e sarcasmul +i 6i5areriile celui .e pe urm-) #urta o peruc- +i un costum ro+u *nc7is +i mi se p-rea c.o6*n.ise .e4acum mai mult- su6stan/-, .e parc- 0iecare clip- ce trecuse .e la nimicirea vec7iului clan i4ar 0i sporit puterile) Eu +i Nic<i n4am scos nici un cuv*nt *n aceste momente peni6ile, .ar Arman. a acceptat cu polite/e c7eile turnului, pe care i le o0erisem, laolalt- cu o mare sum- .e 6ani +i cu 0-1-.uiala unor noi averi .in partea lui Ro1et, .ac- avea s0ie nevoie) +i *nc7isese mintea 0a/- .e mine, .ar a a0irmat .in nou c- nu avea s- *i 0ac- nici un r-u lui Nicolas) n vreme ce ne luam r-mas46un, eram convins .e prietenia sa +i .e 0aptul c- Nicolas +i ceea ce mai r-m-sese .in vec7iul clan aveau s- supravie/uiasc-)

#N" la s0*r+itul primei nop/i, eu +i 9a6rielle eram .eparte .e #aris, *ntocmai cum ne .orisem) n lunile care au

131

urmat, am trecut prin LEon, Torino +i Viena, apoi prin #ra1a, Leip5i1 +i San<t #eters6ur1, apoi am luat4o .in nou spre su., c-tre Italia, un.e ne4am sta6ilit pentru mai mul/i ani) ,up- aceea am luat4o spre Sicilia, apoi spre nor., *n 9recia +i Turcia, .in nou spre su., prin vec7ile cet-/i ale Asiei ici, +i, *n cele .in urm-, spre Cairo, un.e am r-mas o vreme mai *n.elun1at-) n toate aceste locuri, am l-sat *n urm-, pe 5i.uri, mesa8e pentru arius) Uneori nu erau .ec*t vreo c*teva cuvinte pe care le 51*riam cu v*r0ul cu/itului) n alte locuri, petreceam ore *ntre1i sculpt*n.u4mi 1*n.urile *n piatr-) Oriun.e m4a+ 0i a0lat *ns-, *mi scriam numele, .ata, +i viitoarea4mi .estina/ie, o .at- cu invita/ia mea; > arius, arat-4mi4te)> C*t .espre vec7ile clanuri, am .at peste ele *n tot 0elul .e locuri, .ar, .intru *nceput, a 0ost limpe.e c-, peste tot, vec7ile c-i erau pe cale .e a 0i a6an.onate) ,e4a6ia trei sau patru vampiri mai p-strau vec7ile ritualuri, +i, .e *n.at- ce *n/ele1eau c- nu *i .oream nici pe ei, nici s- le *mp-rt-+im e:isten/a, ne l-sau *n pace) ult mai interesante mi se p-reau *nt*lnirile *nt*mpl-toare cu rene1a/ii strecura/i *n mi8locul societ-/ii, vampiri sin1uratici +i plini .e secrete, care se pretin.eau muritori, cu tot at*t .e mult- *n.em*nare cu c*t- ne pre0-ceam noi *n+ine) Nicio.at- nu am reu+it *ns- s- ne apropiem prea mult .e aceste creaturi) =u1eau .e noi a+a cum, pro6a6il, 0u1iser- +i .e vec7ile clanuri) Nev-5*n. nimic altceva .ec*t 0ric- *n oc7ii lor, nu m- sim/eam ispitit s-4i urm-resc) i se p-rea lini+titoare certitu.inea c- nu eram cel .int*i vampir aristocrat care *+i c-uta victimele prin s-lile .e 6al, 1entlemanul uci1a+ care, c*t .e cur*n., avea s- *+i 0ac- apari/ia *n povestiri +i poeme, *n romanele populare, ca un a.ev-rat prototip al neamului nostru) ereu *nt*lneam asemenea specimene) n cursul c-l-toriei noastre, ne4a 0ost .at s- *nt*lnim +i alte creaturi ale *ntunericului, mult mai stranii) n 9recia, am 1-sit .emoni care nu +tiau cum 0useser- crea/i, +i c7iar creaturi *nne6unite, lipsite .e un lim6a8 +i .e orice ra/iune, care ne atacaser- .e parc-4am 0i 0ost simpli muritori, iar apoi au luat4o la 0u1-, url*n. la au5ul ru1-ciunilor pe care am purces a le rosti pentru a4i alun1a) Vampirii .in Istan6ul locuiau *n case, *n si1uran/-, .incolo .e 5i.uri +i por/i) +i s-pau mormintele *n propriile 1r-.ini +i se *nve+m*ntau ca to/i muritorii .in acea parte a lumii, *n ca0tane lun1i, atunci c*n. ie+eau pe str-5i la v*n-toare) Cu toate acestea, c7iar +i ei au 0ost *n1ro5i/i s- ne va.- tr-in. printre 0rance5i +i vene/ieni, c-l-torin. cu tr-sura +i particip*n. la ser6-rile .ate .e am6asa.ele +i .e re5i.en/ii europeni) Ne4au amenin/at, stri1*n. 0elurite incanta/ii) Am contraatacat, umpl*n.u4i .e panic- +i pun*n.u4i pe 0u1-, .ar s4au *ntors cur*n., continu*n.u4+i a0uriseniile) La Cairo, 0antomele care 6*ntuiau printre mormintele mamelucilor erau a.ev-rate 6estii) St-p*nii lor, cu oc7ii a0un.a/i *n or6ite, *i supuneau, *n limitele vec7ilor pravile, *n ruinele unei vec7i m-n-stiri copte) Ritualurile le erau pline .e ma1ia Orientului +i evocau tot soiul .e .emoni +i spirite male0ice cu nume stranii) S4au /inut .eparte .e noi, mul/umin.u4se s- ne arunce amenin/-ri aci.e, .e+i ne cuno+teau numele) Au trecut ani 0-r- ca aceste creaturi s- ne *nve/e ceva nou, .ar, .esi1ur, asta nu m- surprin.ea prea mult) ,e+i *n numeroase locuri am *nt*lnit vampiri care au5iser- le1en.a lui arius +i pe cele ale altor v*rstnici, nici unuia nu4i 0usese .at s-4i va.- cu propriii oc7i) #rintre ei, c7iar +i Arman. .evenise o le1en.- +i ni se *nt*mpla a.esea s- 0im *ntre6a/i; >C7iar l4a/i v-5ut pe vampirul Arman.M> Nic-ieri n4am *nt*lnit vreun vampir cu a.ev-rat *n v*rst-) N4 am *nt*lnit nic-ieri vreun vampir care s- se 0i .istins prin marea sa *n/elepciune ori prin 0aptele sale, nici o creatur- *n care .arul *ntunecat s- 0i operat stranii metamor0o5e care mi4ar 0i putut st*rni interesul) n compara/ie cu aceste 0iin/e, Arman. era un 5eu *ntunecat) La 0el era +i 9a6rielle, la 0el eram eu *nsumi) ,ar am luat4o *naintea povestirii mele))) Ceva mai .evreme, c*n. am sosit pentru *nt*ia oar- *n Italia, ne4a 0ost .at s- cunoa+tem mai multe .espre vec7ile ritualuri) Clanul roman ne4a *nt*mpinat cu 6ra/ele .esc7ise) L Veni/i la Sa6at, au spus) Co6or*/i *n catacom6e +i al-tura/i4v- 1lasurile *n *n-l/area imnurilor) ,a, +tiau c- noi .istrusesem clanul .e la #aris +i c- *l puseser-m cu 6otul pe la6e pe marele st-p*n al tainelor *ntunecate, pe Arman.) ,ar nu ne purtau pic- pentru aceste 0apte) ,impotriv-, nu puteau *n/ele1e .e ce Arman. se *nc-p-/*na s-4+i men/in- .omina/ia) ,e ce nu se sc7im6ase acel clan, /in*n. pasul cu vremurileM Nu .e alta, .ar ceremoniile .e aici erau at*t .e ela6orate +i .e sen5uale, *nc*t */i t-iau r-su0larea) Vampirii, *n loc s- se /in- .eoparte, .eparte .e c-ile omului, nu se s0iau s- se pre0ac- oameni ori .e c*te ori acest lucru li se p-rea util) La 0el proce.au cei .oi vampiri pe care i4am v-5ut la Vene/ia +i tot ast0el se purtau +i ceilal/i, ceva mai mul/i, pe care aveam s-4i *nt*lnim la =loren/a) #urt*n. mantii ne1re, se amestecau *n mul/imea care se *m6ul5ea la Oper-, se strecurau pe cori.oarele um6rite ale marilor case, la 6anc7ete +i 6aluri, 6a c7iar, uneori, 0recventau tavernele r-u40amate +i must-riile, st*n. la mese al-turi .e oamenii .in popor) Aici, mai mult ca oriun.e, aveau o6iceiul s- *m6race costume croite .up- mo.a epocii *n care se n-scuser- +i, a.esea, erau splen.i. *mpo.o6i/i, aproape re1al, cu nestemate +i 6i8uterii pe care le ar-tau .oar celor ale+i)

132

Cu toate acestea, se t*rau *napoi *n cimitirele lor *mpu/ite pentru a .ormi +i o luau la 0u1- url*n. la ve.erea vreunui semn al puterii .ivine, arunc*n.u4se cu nep-sare s-l6atic- *n *n0ior-toarele, .ar at*t .e 0rumoasele sa6aturi) n compara/ie cu ace+tia, vampirii pari5ieni 0useser- primitivi, 1rosolani +i copil-ro+iK mi4am .at seama *ns- ctocmai ra0inamentul +i so0isticarea lumii pari5iene *l .eterminaser- pe Arman. s- se retra1-, *mpreun- cu ai s-i, .eparte .e cele lume+ti) #e m-sur- ce capitala 0rance5- .evenea tot mai *nro6it- spiritului pro0an, vampirii se cramponaser- *n antica ma1ie, *n vreme ce, *n Italia, stri1oii tr-iau printre oameni cu un a.*nc sentiment reli1ios, e.uca/i *n spiritul ceremo4 niilor romano4catolice, 6-r6a/i +i 0emei care respectau r-ul a+a cum respectau !iserica .e la Roma) ntr4un 0el, vec7ile c-i ale stri1oilor se asem-nau cu cele ale poporului italian, ast0el *nc*t vampirii italieni se puteau a.apta am6elor lumi) ai cre.eau ei *n vec7ile c-i *ntunecateM R-spunsul lor a 0ost o ri.icare .in umeri) #entru ei, sa6atul repre5enta un prile8 .e mare pl-cere) Oare nu ne pl-cuse +i nou-, mie +i lui 9a6rielleM Nu ne4am al-turat, *n cele .in urm-, .ansuluiM L #ute/i veni la noi ori .e c*te ori ve/i .ori, ne4au spus vampirii romani) C*t .espre Teatrul Vampirilor .in #aris, acest imens scan.al care 0-cea s- se cutremure *ntrea1a noastrsemin/ie, pretutin.eni *n lume, n4aveau s- crea.- *n e:isten/a lui .ec*t atunci c*n. *l vor ve.ea cu propriii lor oc7i) Vampiri care s- se .ea *n spectacol pe scen-, uimin.u4+i pu6licul muritor cu +mec7erii +i pantomim-, a+a ceva nu se putea *nt*mpla .ec*t la #arisG mi4au spus ei, r*5*n.)

,ESI9UR, .espre teatru aveam mereu ve+ti proaspete, .irect .e la 0a/a locului) nc- *nainte ca noi s- 0i a8uns la San<t #eters6ur1, Ro1et *mi trimisese o lun1- epistol-, re0eritoare la >talentul> noii trupe) Iat- ce mi4a scris 6unul avocat; >S4au costumat asemeni unor uria+e marionete .e lemn) ,e .easupra scenei, coar.e .e aur co6oar- p*n- la 1enunc7ii +i coatele lor, p-r*n. c- *i manipulea5-, 0-c*n.u4i s- e:ecute 0elurite .ansuri, care .e care mai 0ermec-toare) #e o6ra8ii lor al6i, *+i .esenea5- 6u8ori ro+ii, iar oc7ii le s*nt 1oi, ca ni+te m-r1ele .e sticl-) Nu v4ar veni s- cre.e/i c*t .e 6ine reu+esc s- par- simple o6iecte ne*nsu0le/ite) Orc7estra e o alt- minun-/ie) Instrumenti+tii cu c7ipurile pali.e, mac7ia/i *n acela+i 0el, imit- mu5ican/ii mecanici L p-pu+ile acelea articulate ce se pot cump-ra peste tot, care, *ntoarse cu o c7ei/-, *+i m*nuiesc arcu+urile pe instrumente minuscule sau su0l-4n trompete, isc*n. mu5ic- a.ev-rat-G Spectacolul este at*t .e 0ermec-tor, *nc*t .oamnele +i .omnii .in pu6lic se cion.-nesc, nereu+in. s- se pun- .e acor., .ac- actorii s*nt p-pu+i sau oameni a.ev-ra/i) Unii s*nt .e p-rere c- to/i s*nt me+teri/i .in lemn, iar 1lasurile ce par a le ie+i .in 1ur- s*nt opera unor ventriloci) C*t .espre piesele lor, m-rturisesc c- ar putea 0i mult prea tul6ur-toare, .ac- n4ar 0i 8ucate at*t .e 0rumos, cu at*ta pricepere) Una .intre cele mai apreciate .rame 8ucate ne arat- un stri1oi vampir ce se scoal- .in morm*nt printr4o trap.esc7is- *n scen-) Creatura aceasta cu p-rul al6 +i 56urlit +i col/i imen+i e *nsp-im*nt-toare) Ea se *n.r-1oste+te .e o marionet- .e lemn, o 0emeie, +i nu *+i .- seama c- aceasta e lipsit- .e via/-) Neput*n. s- se 7r-neasc- cu s*n1ele p-pu+ii, s-rmanul vampir piere) n clipa mor/ii sale, .e+i e 0-cut- .in lemn, p-pu+a *nvie +i cu un 5*m6et male0ic e:ecutun .ans trium0-tor peste ca.avrul vampirului *n0r*nt) #e le1ea mea, */i *n17ea/- s*n1ele *n vine, v-5*n.4o) Cu toate acestea, pu6licul stri1- +i 0luier-, aplau.*n. *nc*ntat) ntr4un alt ta6lou, .ansatorii4p-pu+i 8oac- o 7or- *n 8urul unei 0ete, *ncerc*n. s- o convin1- s- se lase le1at- .e cor5ile aurii, .e parc- ar 0i +i ea o marionet-) Tristul re5ultat este c- 0r*n17iile o 0ac s- .anse5e p*n- c*n. via/a i se scur1e .in trup) Ea implor-, cu 1esturi .isperate, s- 0ie eli6erat-, .ar p-pu+ile se mul/umesc s- r*.- +i s- 0ac- tum6e *n vreme ce ea *+i .- su0letul) u5ica pare nep-m*ntean-) Aminte+te .e cea a l-utarilor /i1ani .e prin t*r1uri) ,omnul .e Len0ent .iri8ea5- +i, a.esea, sunetul viorii sale .- semnalul .e *ncepere a repre5enta/iei) n calitate .e avocat, v- s0-tuiesc s- cere/i o parte .in pro0iturile reali5ate .e aceast- companie, c-ci co5ile celor .oritori s- asiste la repre5enta/iile ei atin1, pe 6ulevar., lun1imi consi.era6ile)> ntot.eauna, scrisorile lui Ro1et m- tul6urau) =-ceau ca inima s-4mi 6at- mai tare +i, m- miram; oare la ce altceva m- a+teptasem .in partea trupeiM ,e ce m- surprin.ea oare *n.r-5neala +i inventivitatea lorM Aveam cu to/ii puterea s- 0acem asemenea lucruri) n vremea c*n. m- sta6ilisem la Vene/ia, c-ut*n. 5a.arnic vreo urm- a picturilor lui arius, am primit o scrisoare .e la Eleni, cu scrisul ei 0rumos ornamentat, tipic pentru noi, vampirii)

133

mi scria c- Teatrul Vampirilor .evenise cea mai popular- .istrac/ie .in via/a .e noapte a *ntre1ului #aris) Li se al-turaser- >actori> veni/i .in *ntrea1a Europ-) Num-rul mem6rilor trupei crescuse la .ou-5eci, ceea ce era .estul .e mult, c7iar +i pentru o metropol-) >Nu s*nt a.mi+i .ec*t arti+tii cu a.ev-rat talenta/i, cei care pose.- *nsu+iri uimitoare, .ar, mai presus .e orice, le cerem s- 0ie .iscre/i) /i .ai seama, cu si1uran/-, c- nu vrem s- st*rnim .eloc scan.al)> ,espre >.ra1ul nostru violonist>, *mi scria plin- .e a0ec/iune, el 0iin. cel ce scria piesele cele mai in1enioase, av*n. su6iecte luate .in povestirile pe care le citise) >Atunci c*n. lucrea5-, *ns-, poate s- .evin- .e4a .reptul imposi6il) Tre6uie s- *l suprave17em *ntruna, ca nu cumva s- ne sporeasc- num-rul) -n*nc- 0oarte ur*t +i, uneori, spune o mul/ime .e lucruri +ocante str-inilor) ,in 0ericire, ace+tia s*nt prea cuviincio+i pentru a4i .a cre5are)> Cu alte cuvinte, *ncerca s- 0ac- pro5eli/i +i nu v*na pe ascuns) >,e o6icei, Vec7iul Nostru #rieten I.esi1ur, Arman.J e cel care reu+e+te s-4l potoleasc-, pro0er*n. amenin/-ri la a.resa lui, care .e care mai caustice) /i m-rturisesc *ns- c- acestea nu au un e0ect .e prea lun1- .urat- asupra violonistului nostru) Acesta pomene+te a.esea .e vec7ile o6iceiuri reli1ioase, .e 0ocurile rituale +i .e trecerea *n alte .imensiuni ale e:isten/ei) N4a+ putea spune c- nu *l iu6im) ,e .ra1ul t-u, am avea 1ri8- .e el, c7iar .e nu l4am iu6i) ,ar /inem la el) ai ales Vec7iul Nostru #rieten nutre+te pentru el o mare a0ec/iune) Cu toate acestea, tre6uie s- 0ac o o6serva/ie; mai .emult, cei ca el nu erau suporta/i prea mult timp *n prea8ma noastr-) C*t .espre Vec7iul Nostru #rieten, m- *ntre6 .ac- l4ai mai recunoa+te acum) i4a construit o cas- mare la poalele turnului t-u +i tr-ie+te acolo, printre c-r/i +i ta6louri, ca un eru.it retras .eparte .e lume) n 0iecare noapte *ns-, tr-sura lui nea1r- se opre+te la u+a teatrului) Asist- la toate repre5enta/iile .in propria sa lo8- *nc7is-) ,up- spectacole, vine *n culise pentru a aplana .i0eren.ele .intre noi, pentru a ne 1uverna, a+a cum a 0-cut .intot.eauna, pentru a4l amenin/a pe ,ivinul Nostru Violonist) Cu nici un c7ip *ns- nu vrea s- accepte s- apar- pe scen-) El este cel care accept- noi mem6ri *n r*n.ul nostru) ,up- cum */i spuneam a.ineauri, ace+tia vin .e pretutin.eni, 0-rs- 0ie nevoie s-4i solicit-m) #ur +i simplu, ne 6at la poart-))) ntoarce4te la noi I*mi scria *n *nc7eiereJ) Ne vei 1-si, cu si1uran/-, mult mai interesan/i .ec*t *nainte) S*nt o mul/ime .e minun-/ii *ntunecate, pe care nu le pot *ncre.in/a 7*rtiei) S*ntem o culme *n e:isten/a rasei noastre) i, s*nt convins-, nu puteam ale1e vreun alt moment mai potrivit, *n istoria acestui mare ora+, pentru a ne 0ace apari/ia) Tot ceea ce 0acem e .oar opera min/ilor noastre) ,e ce ne4ai p-r-sitM ntoarce4te la noi)> Am p-strat aceste scrisori) Le4am p-strat cu 1ri8-, a+a cum 0-ceam cu epistolele primite .e la 0ra/ii mei .in Auver1ne) n ima1ina/ie, ve.eam limpe.e marionetele) Au5eam pl*nsetul viorii lui Nic<i) l ve.eam pe Arman., sosin. la teatru *n tr-sura lui cea nea1r-, ocup*n.u4+i locul *n lo8-) i se *nt*mpla c7iar s- .escriu toate acestea, *n termeni voala/i +i e:centrici, *n lun1ile4mi mesa8e a.resate lui arius, 1ravate mereu cu aceea+i 0rene5ie pe uli/ele *ntunecate, *n vreme ce muritorii .ormeau) ,ar, pentru mine, nu e:ista cale .e *ntoarcere la #aris, oric*t .e sin1ur m4a+ 0i sim/it) Lumea *ncon8ur-toare *mi era amant- +i .asc-l toto.at-) Eram *n.r-1ostit .e castele +i cate.rale, .e mu5eele +i palatele pe care le vi5itam) Oriun.e mer1eam, p-trun.eam *n inima societ-/ii; sor6eam .in .istrac/iile +i 6*r0ele ei, .in literatur- +i mu5ic-, .in ar7itectura +i arta pe care o pro.ucea) A+ putea s- umplu volume *ntre1i cu lucrurile pe care le4am stu.iat, pe care m4am 56-tut a le *n/ele1e) Eram 0ascinat .e /i1anii l-utari +i .e p-pu+arii .e pe stra.-, la 0el .e mult ca +i .e tenorii .e la oper- sau .in corurile 6iserice+ti) !*ntuiam prin 6or.eluri +i s-li .e 8oc ori prin locurile un.e marinarii se *nt*lneau ca s- se *m6ete +i s- se 6at-) Citeam pretutin.eni 5iarele +i pier.eam timpul prin taverne, coman.*n. a.esea .e m*ncare, 0-r- s- m- atin1 .e ceea ce mi se a.ucea, 0-c*n. cinste comesenilor cu nenum-rate pa7are .e vin, a.ulmec*n.u4le pipele +i tra6ucurile pe care le 0umau, .iscut*n. cu ei, l-s*n. mirosurile lor .e muritori s- *mi *m6i6e 7ainele +i p-rul) C*n. nu r-t-ceam pe a0ar-, c-l-toream *n acel re1at care *i apar/inuse, .e4a lun1ul mo7or*/ilor ani petrecu/i acas-, .oar lui 9a6rielle; lumea c-r/ilor) nainte c7iar .e a 0i a8uns *n Italia, cuno+team .e8a .estul- latin- pentru a4i citi pe marii clasici, iar *n 6-tr*nul pala55o vene/ian, *n care m4am instalat, *mi alc-tuisem o 6i6liotec- vast-, *n care mi se *nt*mpla s- petrec nop/i *ntre1i citin.) ,esi1ur, cel mai mult m- *nc*nta povestea lui Osiris, care *mi amintea romantismul pove+tii lui Arman. +i cuvintele eni1matice ale lui arius) n vreme ce *i .evoram versurile str-vec7i, eram uimit .e tot ceea ce citeam) Era vor6a aici .espre un re1e str-vec7i, Osiris, un om .e o 6un-tate nep-m*ntean-, care *i .e5v-/ase pe e1ipteni

134

.e cani6alism +i *i *nv-/ase cum s- cultive 0elurite cereale +i cum s- 0ac- vinul) Cum a 0ost el ucis .e c-tre 0ratele s-u TEp7onM Osiris a 0ost p-c-lit .e c-tre acesta, convins s- se *ntin.- *ntr4o la.- croit- pe potriva trupului s-u, pe care apoi TEp7on a *nc7is4o) La.a a 0ost pe urm- aruncat- *n r*u, iar c*n. cre.incioasa sa so/ie Isis a 1-sit *n cele .in urmtrupul, TEp7on a atacat4o +i l4a .e5mem6rat) Toate 6uc-/ile trupului s-u au 0ost 1-site, cu e:cep/ia uneia sin1ure) ,e ce s4ar 0i re0erit arius la un asemenea mitM Cum s- nu m- 1*n.esc la 0aptul c- to/i vampirii .orm *n sicrie, a.ic- *n cutii croite pe m-sura trupului lorM C7iar +i mi5era6ilii .e su6 Cimitirul Inocen/ilor *+i aveau co+ciu1ele lorG a1nus *mi spusese; >Vei .ormi *n aceast- cutie ori *ntr4alta asemenea ei)> C*t .espre partea trupului lips-, partea pe care Isis n4a mai 1-sit4o nicio.at-))) Ei 6ine, nu e:ist- oare o parte a trupului nostru pe care .arul *ntunecat nu o atin1eM #utem vor6i, putem ve.ea, sim/im 1usturile +i ne mi+c-m precum oamenii, .ar nu putem procrea) Nici Osiris nu putea s- o 0ac-, .e aceea a .evenit 5eul mor/ii) Era el, a+a.ar, un 5eu4vampirM Toate acestea nu 0-ceau .ec*t s- m- 0r-m*nte +i s- m- .erute5e) Acest 5eu, Osiris, era pentru e1ipteni +i 5eul vinului, cel pe care, mai t*r5iu, 1recii l4au numit ,ionEsos) Iar ,ionEsos era +i >5eul *ntunecat> al teatrului, 5eul4.iavol pe care Nic<i ni4l .escrisese pe c*n. eram 0l-c-i, acas-) Iar acum, e:ista la #aris un teatru plin .e vampiri) i se p-rea .e necre5ut) I4am povestit toate acestea lui 9a6rielle) A ri.icat .in umeri cu in.i0eren/-, spun*n.u4mi c- e:istau sute .e pove+ti asem-n-toare) L Osiris era +i 5eul recoltelor, mi4a spus) #entru e1ipteni, era un 5eu 6un) Ce are a 0ace asta cu noiM A aruncat o privire c-r/ilor pe care le stu.iam) ai ai *nc- multe .e *nv-/at, 0iule) ul/i 5ei ai antic7it-/ii au 0ost s0*rteca/i +i apoi pl*n+i .e c-tre 5ei/ele lor) Cite+te .espre A.onis +i Acteon) Anticii se .-.eau *n v*nt .up- ast0el .e istorii) Spun*n. acestea, a plecat) Am r-mas sin1ur *n 6i6lioteca luminat- .e lum*n-ri, clipin. .in oc7i, printre at*tea c-r/i) e.itam asupra visului lui Arman., .espre sanctuarul Celor Ce Tre6uie #-5i/i, a0lat un.eva *n mun/i) Oineau oare toate acestea .e vreo ma1ie av*n. v*rsta E1iptului anticM Cum putuser- copiii *ntunericului s- uite asemenea lucruriM #oate c-, pentru maestrul vene/ian, toate acestea nu 0useser- .ec*t o 0orm- .e poe5ie, c7iar +i men/ionarea numelui lui TEp7on, asasinul propriului s-u 0rate) O *nc7ipuire, nimic altceva) Am ie+it *n 6e5na .e a0ar-, lu*n. cu mine cu/itul) i4am s-pat *ntre6-rile a.resate lui arius *n pietre mai 6-tr*ne .ec*t noi am*n.oi la un loc) arius .evenise pentru mine at*t .e real, *nc*t mi se p-rea c- pot .iscuta cu el, a+a cum .iscutam o.inioar- cu Nic<i) Era con0i.entul e:cit-rii mele, al entu5iasmului +i su6limei mele uimiri *n 0a/a minun-/iilor +i eni1melor acestei lumi) NS", pe m-sur- ce stu.iile mele erau mai pro0un.e, pe m-sur- ce *mi l-r1eam e.uca/ia, c-p-t-m o prim- ima1ine *n0ior-toare a ceea ce poate s- .evin- ve+nicia) Eram sin1ur printre oameni, iar scrisorile mele c-tre arius nu mputeau *mpie.ica s- 0iu con+tient .e propria4mi monstruo5itate, a+a cum 0usesem *n primele nop/i pari5iene, cu at*ta timp *n urm-) La urma urmei, arius nu era cu a.ev-rat l*n1- mine) i nici 9a6rielle nu era) nc- .in primele 5ile, pro0e/iile lui Arman. se .ove.iser- a 0i a.ev-rate)

2 NCA .inainte .e a 0i p-r-sit teritoriul =ran/ei, 9a6rielle *+i luase o6iceiul .e a *ntrerupe c-l-toria noastr-, .isp-r*n. pentru 5ile *ntre1i) La Viena, .isp-rea a.esea vreme .e .ou- s-pt-m*ni, iar .up- ce m4am instalat *n pala55o4 ul vene/ian, s4a *nt*mplat s- lipseasc- c7iar +i luni .e4a r*n.ul) n timpul primei mele vi5ite la Roma, s4a 0-cut nev-5utvreme .e un an) Iar .up- ce m4a p-r-sit la Neapole, m4am *ntors la Vene/ia .e unul sin1ur, l-s*n.4o s-4+i re1-seascsin1ur- .rumul spre cas-, ceea ce s4a +i *nt*mplat) Se sim/ea atras- .e *ntin.erile lar1i .e la /ar-, .e p-.uri +i mun/i sau c7iar .e c-tre insulele nelocuite) ,e 0iecare .at-, se *ntorcea *ntr4un 7al 0-r- .e 7al, cu panto0ii sc*lcia/i, cu 7ainele 5.ren/uite, cu p-rul at*rn*n. aiurea, 0-r- nici o 0orm-, *nc*t era la 0el .e *nsp-im*nt-toare precum 0useser- o.inioar- mem6rii vec7iului clan pari5ian) Intra atunci *n *nc-perile mele, cu 5.ren/ele ei mur.are, stu.iin. cr-p-turile .in tencuial- ori lumina re0lectat- .e .e0ec/iunile oc7iurilor .e 1eam su0late cu m*na) La ce4i 0oloseau unui nemuritor 5iarele cititeM m- *ntre6a) ,e ce4ar locui un nemuritor *n palateM ,e ce s- poarte el aur prin 6u5unareM ,e ce4ar mai scrie el scrisori 0amiliei .e muritori pe care o l-sase *n urm-M Cu 1lasul ei sc-5ut, precipitat, mi4a vor6it apoi .e 0ale5ele pe care le escala.ase, .e crevasele *n5-pe5ite *n care se pr-6u+ise, .e pe+terile pline .e 0osile +i inscrip/ii misterioase pe care le .escoperise)

135

Apoi pleca, la 0el .e t-cut- precum venise, l-s*n.u4m- s- privesc *n urma ei, a+tept*n.4o am-r*t, 0urios +i plin .e resentimente 0a/- .e ea, atunci c*n. se ar-ta .in nou) ntr4o noapte, *n cursul primei noastre treceri prin Verona, pe o str-.u/- cu0un.at- *n *ntuneric, m4a surprins cu o *ntre6are; >Tat-l t-u mai e *nc- *n via/-M> ,e .ata aceasta, lipsise .ou- luni) mi era amarnic .e .or .e ea +i iat- c- venise +i se interesa .e ai no+tri, *n s0*r+it) i totu+i, c*n. i4am r-spuns a0irmativ; >,a, +i e 0oarte 6olnav>, mi s4a p-rut c- nu m- mai ascult-) Am *ncercat s-4i e:plic c- *n =ran/a lucrurile se *nr-ut-/iser- +i c-, *n cur*n., avea s- i56ucneasc- o revolu/ie) A ri.icat .in umeri) L Nu te mai 1*n.i la ei) Uit-4i) i, spun*n. acestea, a plecat iar) A.ev-rul este c- nu voiam s- *i uit) Nu *ncetam a4i scrie lui Ro1et, .ornic .e ve+ti .espre 0amilia mea) i scriam c7iar mai .es .ec*t *i scriam lui Eleni, la teatru) i ceream portrete ale nepo/ilor +i nepoatelor mele) Trimiteam ca.ouri celor .in =ran/a, .in 0iecare loc *n care ne opream) i *mi 0-ceam 1ri8i *n privin/a revolu/iei, a+a cum *si 0-ceau to/i 0rance5ii .e r*n.) n cele .in urm-, c*n. a6sen/ele lui 9a6rielle au .evenit tot mai lun1i +i perioa.ele petrecute *mpreun- mereu mai nesi1ure +i mai *nstr-inate, am *nceput s- m- cert cu ea *n privin/a acestor lucruri) L Cu timpul, 0amilia noastr- va pieri) Cu timpul, va .isp-rea +i =ran/a, a+a cum o +tiam noi) ,e ce le4a+ .a uit-rii at*ta timp c*t le mai am *nc-M /i spun, am nevoie .e ele) #entru mine, ele *nseamn- via/aG Asta nu era totul, .e 0apt) Nu o mai aveam nici pe ea cu a.ev-rat, a+a cum nu *i mai aveam nici pe ceilal/i al-turi) #ro6a6il c- ea sim/ise acu5a/ia ascuns- .incolo .e cuvintele mele) #ricepuse, pro6a6il, ce voiam s- spun cu a.ev-rat) ,iscursurile mele .e acest 0el o *ntristau) i tre5eau la via/- tan.re/ea) Atunci se l-sa piept-nat- +i m- l-sa s- *i 0ac rost .e 7aine noi) Apoi v*nam *mpreun- +i .iscutam *n.elun1) Uneori accepta c7iar s- m- *nso/easc- la oper- sau prin ca5inouri) #entru o vreme, re.evenea o .oamn- super6- +i str-lucitoare) n acele clipe eram .in nou *mpreun-) Continuam atunci s- cre.em c- 0orm-m +i noi un mic clan, o perec7e .e *n.r-1osti/i mai presus .e *ntrea1a lume muritoare) 97emui/i l*n1- 0oc, *n vreo vil- .e la /ar-, st*n. al-turi pe capra unei tr-suri *n vreme ce eu /ineam 7-/urile, plim6*n.u4ne *n mie5 .e noapte prin p-.ure, continuam, precum o.inioar-, s- ne *mp-rt-+im o6serva/iile) Alteori, porneam *n c-utarea unor case 6*ntuite .e sta0ii, un mo. .e a ne petrece timpul ceea ce ne e:cita pe am*n.oi) ,e 0apt, 9a6rielle *+i *ntrerupea c*teo.at- c-l-toriile, tocmai 0iin.c- au5ise .e vreun nou ca5 .e 6*ntuire +i voia s- mer1em *mpreun- s- ve.em ce se mai putea ve.ea) ,esi1ur, .e cele mai multe ori, nu 1-seam nimic *n cl-.irile p-r-site *n care se 5icea c- ar 0i ap-rut spiritele) Iar .e5a:a/ii, .espre care se spunea c- ar 0i 0ost pose.a/i .e .iavoli, nu erau, .e cele mai multe ori, .ec*t ne6uni o6i+nui/i) Totu+i, ni s4a *nt*mplat s- ve.em ar-t-ri plutin. sau um6re ine:plica6ile, o6iecte 56ur-toare, 1lasuri r-cnin. .in 1ura unor copii pose.a/i sau pale .e v*nt *n17e/at care su0lau *n o.-i *nc7ise, stin1*n. lum*n-rile) ,ar n4am v-5ut cu nimic mai mult .ec*t ceea ce 0usese .escris .e sute .e muritori eru.i/i *naintea noastr-) La urma urmei, pentru noi nu era .ec*t un 8oc) i, 1*n.in.u4m- acum la acele 5ile, *mi .au seama c- *l continuasem .oar 0iin.c- ne /inea *mpreun-, ne o0erea prile8uri .e *nt*lnire care, alt0el, nu le4am 0i avut) A6sen/ele lui 9a6rielle nu erau sin1urul lucru care .istru1ea a0ec/iunea pe care ne4o purtam unul altuia) ai era mo.ul ei .e a se comporta atunci c*n. era cu mine +i i.eile pe care le sus/inea) +i p-strase o6iceiul .e a spune e:act ceea ce 1*n.ea, 6a c7iar ceva *n plus) ntr4o sear-, .up- o a6sen/- .e o lun-, a ap-rut *n c-su/a noastr- .e pe Via 97i6ellina .in =loren/a +i a *nceput s-4mi /in- un .iscurs; L Oi4ai .at seama c- 0iin/ele nop/ii s*nt pre1-tite pentru a *nt*mpina o mare c-petenieM Nu m- re0er acum la vreun alt 6i1ot care s- murmure ritualuri *nvec7ite, ci un a.ev-rat monar7 *ntunecat, care s- ne c-l-u5easc- con0orm unor principii noi) L i care ar 0i aceste principiiM am *ntre6at4o, .ar ea a continuat, i1nor*n.u4mi *ntre6area) L nc7ipuie4/i altceva .ec*t aceast- ve+nic- v*n-toare .e muritori pentru 7ran- l*nce.- +i monoton-) nc7ipuie4/i ceva m-re/, la 0el .e 1ran.ios precum era Turnul !a6ei *nainte .e a 0i 0ost .o6or*t .e m*nia lui ,umne5eu) - 1*n.esc la o c-petenie tron*n. *n palatul s-u satanic, care +i4ar trimite supu+ii *n lumea lar1- pentru a *nvr-86i 0ratele *mpotriva 0ratelui s-u, pentru a *n.emna mamele s- *+i uci.- 0iii, pentru a trece prin 0oc *mplinirile omenirii, pentru a r-scoli p-m*ntul, ast0el *nc*t s- moar- cu to/ii .e 0oame, nevinova/i +i p-c-to+i laolalt-G S- cree5e su0erin/- +i 7aos pe oriun.e ar trece, s- *n0r*n1- 6inele, .uc*n. oamenii la .isperare) A+a ceva ar 0i .emn s- 0ie numit r-uG Eu +i cu tine nu s*ntem .ec*t ni+te plante e:otice *n 1r-.ina s-l6atic-, .up- cum spuneai tu) Iar lumea oamenilor nu e cu nimic .i0erit- .e lumea pe care am .escoperit4o *n c-r/i, cu ani *n urm-, la Auver1ne) Tema conversa/iei *mi .ispl-cea) Cu toate acestea, m- 6ucuram s4o +tiu *n aceea+i *nc-pere cu mine, s- am cu cine

136

vor6i, altcineva .ec*t vreun s-rman muritor .e5am-1it) Nu mai eram sin1ur, .oar cu scrisorile .e4acas-) L Cum r-m*ne cu pro6lemele esteticeM am *ntre6at4o) Cum r-m*ne cu ceea ce *i e:plicai lui Arman. .espre inten/ia ta .e a a0la .e ce continu- s- e:iste 0rumuse/ea +i .e ce ea continu- s- ne tul6ureM A ri.icat .in umeri) L C*n. lumea omului se va pr-6u+i *n ruine, 0rumuse/ea va re.eveni st-p*n-) Copacii vor cre+te *n locurile un.e o.inioar- erau str-5i, iar 0lorile vor umple pa8i+tile ce ast-5i s*nt mai.ane .e51ust-toare) Acesta ar tre6ui s- 0ie /elul st-p*nului satanic, s- va.- iar6a +i copacii cresc*n. s-l6atic p*n- c*n. nu va mai r-m*ne nici o urm- .in marile ora+e .e o.inioar-) L ,ar .e ce nume+ti acest /el >satanic>M am *ntre6at4o) ,e ce nu4i spui, simplu, 7aosM n .e0initiv, c7iar asta +i este) L =iin.c- a+a l4ar numi oamenii) Ei l4au n-scocit pe Satana, nu4i a+aM Satanici, a+a *i numesc ei pe aceia care *n.r-5nesc s- se a6at- .e la calea or.inii pe care omenirea pre0er- s- o urme5e) L Nu cre. c- *n/ele1) L Ei 6ine, 0olose+te4/i mintea supranatural-, 0rumosul meu cu oc7i al6a+tri, 0iul meu cu p-rul .e aur, c7ipe+ul meu uci1a+ .e lupi) Se prea poate ca ,umne5eu s- 0i creat lumea, a+a cum cre.ea Arman.) L Asta ai .escoperit *n p-.ureM Oi4a +optit4o vreo 0run5-M i4a r*s *n nas) L =ire+te, nu e neap-rat nevoie ca ,umne5eu s- 0ie antropomor0) i nu e necesar ca el s- 0ie ceea ce, *n e1oismul +i sentimentalismul nostru colosal, o6i+nuim s- numim >o persoan- .ecent->) Ori+ic*t, Satana a 0ost inventat .e c-tre om, un nume .at 0or/ei care tin.e s- nimiceasc- or.inea civili5at- a lucrurilor) #rimul om care a creat le1ile L 0ie el oise, 0ie un oarecare re1e e1iptean, Osiris, .e pil.- L l4a creat +i pe .iavol) ,iavolul e cel care ne ispite+te s*nc-lc-m le1ea) Iar noi s*ntem cu a.ev-rat satanici, 0iin.c- nu .-m ascultare nici unei le1i care *l ap-r- pe om) ,e ce nu ne4am r-5vr-ti cu totul, atunciM ,e ce n4am isca o v*lv-taie a r-ului care s- ar.- .in temelii toate civili5a/iile #-mintuluiM Eram mult prea *ntristat pentru a4i r-spun.e) Nu4/i 0ace 1ri8i, n4am s- o 0ac eu) ,ar m- *ntre6 ce se va *nt*mpla *n .eceniile care vor urma) Nu se va ivi oare cineva care s- o 0ac-M L Sper c- nuG am stri1at eu) Sau, .ac- cineva .intre noi are s- *ncerce s- 0ac- a+a ceva, va 0i r-56oi) L ,e ceM To/i l4ar urma) L Eu nu) Eu am s-4l *n0runt) L O7, e+ti .e4a .reptul amu5ant, Lestat) L E ceva .e4a .reptul mesc7in) L esc7inM i4a *ntors privirile *nspre curte, apoi spre mine, +i culoarea i4a revenit *n o6ra8i) Oi se pare mesc7in s- n-rui toate ora+ele p-m*ntuluiM Oi4am .at .reptate c*n. sus/ineai c- Teatrul Vampirilor e o copil-rie, .ar acum te contra5ici tu *nsu/i) L Nu cre5i c- e mesc7in s- .istru1i totul .oar .e .ra1ul pl-cerii .e a .istru1eM L E+ti .e4a .reptul imposi6il) C*n.va, *n viitorul *n.ep-rtat, o asemenea c-petenie ar putea s- apar-) El va arunca omenirea *napoi *n spaima +i 1oliciunea .in care vine) Iar noi o vom 0olosi, 0-r- nici un e0ort, .rept 7ran-, ca +i p*nacum, iar lumea *ntrea1- va .eveni o 1r-.in- s-l6atic-) L ntr4un 0el, sper c- cineva are s- *ncerce, am spus) =iin.c- ast0el, m4a+ putea ri.ica *mpotriva lui +i a+ 0ace tot ce mi4ar sta *n putin/- pentru a4l 6irui) #oate c- ast0el a+ 0i m*ntuit, a+ 0i .in nou 6un *n propriii mei oc7i, salv*n. omenirea .e acest 0la1el) 4am *n0uriat, m4am ri.icat .in 8il/ul *n care +e.eam +i am ie+it *n curte) Ea m4a urmat *n.eaproape) L Tocmai ai pronun/at cel mai vec7i ar1ument al cre+tin-t-/ii; r-ul e:ist- pentru ca noi s- putem lupta *mpotriva lui, 0-c*n. 6inele) L E .eplora6il +i stupi.) L Ve5i, tocmai asta nu *n/ele1 eu la tine, a spus 9a6rielle) Te crampone5i .e vec7ea ta cre.in/- *n e:isten/a 6un-t-/ii cu o *nc-p-/*nare .e neclintit) i totu+i, te .escurci at*t .e 6ine *n postura *n care te a0liG /i 7-ituie+ti victimele ca un *n1er *ntunecat) Uci5i 0-r- mil-) #etreci nop/i *ntre1i 8uc*n.u4te cu victimele tale atunci c*n. ai c7e0) L i ce .ac-M i4am spus, arunc*n.u4i o privire plin- .e r-ceal-) #ur +i simplu, m- pricep s- 0iu r-u) A i56ucnit *n r*s) C*n. eram t*n-r, eram un 6un v*n-torK apoi am 0ost un 6un actor pe scen-) Acum s*nt un 6un vampir) Cam at*t .espre semni0ica/iile cuv*ntului >6un>)

,U#" plecarea ei, m4am lun1it pe lespe5ile .e piatr- .in curte, privin. cerul *nstelat, 1*n.in.u4m- la toate pic4 turile +i sculpturile pe care le a.mirasem numai aici, la =loren/a) tiam c- ur-sc natura cu ar6orii ei *nal/i +i c-, pentru

137

mine, mu5ica cea mai 0rumoas- era repre5entat- .e 1lasurile omene+ti) ,ar ce importan/- mai avea oare ceea ce sim/eam sau ceea ce 1*n.eamM Totu+i, ea nu m- s*c*ia *ntot.eauna cu 0ilo5o0ia ei stranie) Uneori *+i 0-cea apari/ia +i *mi vor6ea .e 0elurite lucruri practice pe care le *nv-/ase) ,evenise .e4acum mai cura8oas- +i mai .ornic- .e aventuri) - *nv-/a +i pe mine unele lucruri) #uteam .ormi *n /-r*na 1oal-, c-p-tase ea aceast- certitu.ine *nc- .inainte .e a 0i p-r-sit =ran/a) ormintele +i sicriele nu erau a6solut necesare) n amur1, ie+ea .in p-m*nt *nc- *nainte .e a 0i pe .eplin trea5-) uritorii care .-.eau peste noi *n timpul 5ilei, .ac- nu ne e:puneau pe .at- la lumina soarelui, erau os*n.iti spiar-) ,e pil.-, 9a6rielle .ormise o .at- *ntr4un 6eci al unei case p-r-site .e l*n1- #alermo) Oc7ii +i 0a/a o ar.eau .e parc- s4ar 0i op-rit, iar *n m*na .reapt- /inea ca.avrul unui muritor, care *ncercase, se pare, s- *i tul6ure somnul) L L4am su1rumat, mi4a spus, iar m*na mi4a r-mas *ncle+tat- pe 1ruma5ul lui) =a/a mi4a 0ost p*rlit- .e lumina sla6ce s4a strecurat prin u+a *ntre.esc7is-) L Ce te4ai 0i 0-cut .ac- erau mai mul/i muritoriM am *ntre6at4o a.mirativ) A ri.icat .in umeri) Ba6ar nu avea +i nici nu voia s- a0le) Acum .ormea numai *n1ropat- *n /-r*n- +i renun/ase la sicrie +i pivni/e) Nimeni nu avea s- *i mai tul6ure, vreo.at-, somnul)

NU i4am spus ceea ce cre.eam, +i anume c- e:ista ceva aparte *n a .ormi *ntr4o cript-) Era ceva romantic s- te scoli .intr4un morm*nt) ,e 0apt, eu o apucasem *n .irec/ia opus-) #e un.e poposeam, porunceam s- mi se construiascsicrie pe m-sura mea +i nu .ormeam, a+a cum ne 0usese o6iceiul, *n cimitire sau prin 6iserici, ci *n tot 0elul .e ascun5i+uri .in cas-) N4a+ putea spune c- ea nu m- asculta cu r-6.are c*n. *i povesteam .espre m-re/ele opere .e art- pe care le a.mirasem *n mu5eele Vaticanului, ori .espre un cor au5it *n vreo cate.ral-, ori .espre visele pe care le avusesem *n ultimul ceas .inaintea tre5irii, vise ce mi se p-reau in.use .e c-tre 1*n.urile muritorilor ce treceau prin prea8m-) #oate c- *i pl-cea s-4mi a.mire mi+carea 6u5elor) Cine4ar putea spuneM Apoi m- p-r-sea .in nou, 0-r- nici o e:plica/ie) - plim6am .e unul sin1ur pe str-5i, murmuram cu 1las tare +i *i scriam mesa8e 0oarte lun1i lui arius, care *mi ocupau, cu scrierea lor, *ntrea1a noapte) Ce voiam .e la ea, .e 0aptM S4o v-. mai uman-M S-4mi semeneM #ro0e/iile lui Arman. m- o6se.au) Cum se 0-cea oare c- ea nu se 1*n.ea mereu le eleM tia, pro6a6il, +i ea, c- ne *n.ep-rtam unul .e cel-lalt, c- inima4mi era 0r*nt- .in aceast- cau5-, .ar c- eram prea m*n.ru ca s- i4o spun) L Te ro1, 9a6rielle, nu pot suporta sin1ur-tateaG R-m*i cu mine) n vremea c*n. ne pre1-team s- p-r-sim Italia, practicam un mic 8oc periculos cu muritorii) Ve.eam un 6-r6at sau o 0emeie, o 0iin/- uman- care mi se p-rea per0ect- .in punct .e ve.ere spiritual +i *ncepeam s- o urm-resc) O urm-ream vreme .e o s-pt-m*n-, o lun-, uneori c7iar mai mult) - *n.r-1osteam .e aceast- 0iin/-) mi *nc7ipuiam prietenii, conversa/ii, o intimitate ce nu avea s- ne 0ie .at- nicio.at-) ntr4o clip- ma1ic-, ima1inar-, aveam s- *i spun; >/i .ai seama .e ceea ce s*ntM>, iar acea 0iin/- uman-, plin- .e suprema *n/elepciune spiritual-, avea s- *mi r-spun.-; >,a, *mi .au seama) Te *n/ele1)> Totul era o a6sur.itate, .esi1ur) La 0el ca +i povestea cu prin/esa care *+i .-ruie+te .ra1ostea prin/ului vr-8it, care, *n acest 0el, re.evine ei *nsu+i, nu mai e un monstru) ,ar, *n 6asmul meu *ntunecat, aveam s- trec cu totul *n amantul meu muritor) Aveam s- .evenim o sin1ur- 0iin/-, aveam s- re.evin carne +i s*n1e) A.ora6il- i.ee) ncepeam *ns- s- m- 1*n.esc .in ce *n ce mai .es la avertismentele lui Arman., care *mi spusese c- aveam s- o0er .arul *ntunecat mereu .in acela+i motiv) Am *ncetat s- m- mai 8oc +i m4am mul/umit s- v*ne5 cu cru5imea .e o.inioar-, at*ta .oar c- nu mai c-utam .oar r-u0-c-torii) LA ATENA, i4am l-sat lui arius urm-torul mesa8; >Nu +tiu .e ce mai continuu) Nu caut a.ev-rul) Nu cre. *n el) Nu sper c-4mi vei .e5v-lui vec7i taine, oricare4ar putea 0i acestea) Cre. *ntr4un sin1ur lucru) #oate c- e vor6a, pur +i simplu, .e 0rumuse/ea lumii prin care r-t-cesc sau numai .e voin/a .e a tr-i) Acest .ar mi4a 0ost o0erit prea .evreme +i nu .atorit- unui motiv potrivit) nc- .e pe4acum, .e la v*rsta .e trei5eci .e ani, c*t a+ 0i avut .ac- eram un simplu trec-tor, *ncep s- *n/ele1 .e ce au renun/at at*t .e mul/i .intre ai no+tri la acest .ar, .e ce l4au risipit) i totu+i continuu) i te caut mereu)>

NU TIU c*t timp am continuat s- 7oin-resc *n acest 0el prin Europa +i Asia) ,e+i continuam s- m- pl*n1 .e sin1ur-tate, *ncepeam s- m- o6i+nuiesc cu ea) Aveam mereu parte .e noi ora+e, noi victime, noi lim6i +i mereu mu5ic- nou- .e ascultat) In.i0erent la .urerea ce m- *ncerca, *mi 0i:am *ntot.eauna noi .estina/ii) n cele .in urm-,

138

*mi .oream s- vi5ite5 toate marile ora+e ale lumii, c7iar +i *n.ep-rtatele capitale ale In.iei +i C7inei, acolo un.e c7iar +i o6iectele cele mai simple aveau s- mi se par- stranii, iar 1*n.urile pe care aveam s- le citesc *n min/ile muritorilor mi se vor p-rea la 0el .e str-ine precum cele ale unor 0iin/e .in alt- lume) ,ar, pe m-sur- ce ne *n.ep-rtam .e Istan6ul, spre su., p-trun5*n. *n Asia ic-, 9a6rielle sim/ea tot mai puternic c7emarea unor /inuturi noi +i stranii, ast0el *nc*t arareori *mi mai st-tea al-turi) ntre timp, *n =ran/a, lucrurile se *n.reptau cu pa+i repe5i spre un .e5no.-m*nt ne0ericit, nu .oar *n ceea ce privea lumea muritorilor, .up- care t*n8eam *n continuare, ci +i *n privin/a Teatrului Vampirilor)

Q NC" *nainte .e a 0i p-r-sit 9recia, au5isem tot soiul .e ve+ti nelini+titoare, .in 1ura c-l-torilor en1le5i +i 0rance5i, .espre cele ce se *nt*mplau acas-) A8un1*n. la An<ara, la un 7otel european, am .escoperit c- m- a+tepta un pac7et voluminos .e scrisori) Ro1et *mi scosese *ntrea1a avere .in =ran/a, mut*n.4o *n 6-nci si1ure .in str-in-tate) >Nici s- nu v- 1*n.i/i s- v*napoia/i acas-, *mi scria el) I4am s0-tuit pe tat-l +i pe 0ra/ii .umneavoastr- s- nu se amestece *n nici o controvers-) #e4aici, vin vremuri 1rele pentru monar7i+ti)> n 0elul ei, Eleni *mi scria cam acela+i lucru; >#u6licul vrea s- va.- cum aristocra/ia e 0-cut- .e r*s) #iesa noastr- .espre o re1in- ne*n.em*natic-, ce este c-lcat- *n picioare .e propria trup- .e sol.a/i4marionete, pe care nu se pricepe s- o coman.e, provoac- urlete .e r*s) Clerul a .evenit +i el un su6iect i.eal pentru 6at8ocur-, *ntr4o alt- pies-, un preot pis-lo1 vine s- /in- pre.ici unui 1rup .e .ansatoare4marionete, mustr*n.u4le pentru comportamentul lor in.ecent) ,ar, pro0esorul .e .ans al acestora, care, .e 0apt, e un .iavol cu coarne ro+ii, *l trans0orm- pe nenorocitul preot *ntr4un v*rcolac, care *+i s0*r+e+te 5ilele captiv *ntr4o colivie .e aur p-5it- .e .ansatoarele care r*. .e mama 0ocului) Toate acestea constituie pro.usul 1eniului ,ivinului Nostru Violonist, pe care, *ns-, tre6uie s-4l p-5im *n 0iecare clip-) Ca s- *l o6li1-m s- scrie, s*ntem 0or/a/i s-4l le1-m .e scaun) i punem *n 0a/- 7*rtie +i cerneal-) ,ac- nu reu+im nici *n acest 0el, *l punem s- .icte5e, iar noi scriem) #e str-5i, opre+te trec-torii +i spune cui vrea s- *l asculte c- e:ist- *n lumea asta 1ro5-vii pe care nimeni nici m-car nu le4a visat) Te asi1ur c-, .ac- #arisul n4ar 0i 0ost ocupat cu scrierea +i citirea pam0letelor ce4+i 6at 8oc .e aria4Antoaneta, am 0i avut cu si1uran/- nepl-ceri nenum-rate .in pricina lui) Vec7iul Nostru #rieten e .in ce *n ce mai sup-rat pe el)> ,esi1ur, i4am r-spuns pe .at-, implor*n.4o s- ai6- r-6.are cu Nic<i, s-4l a8ute s- treac- mai u+or .e ace+ti primi ani) >S*nt convins c- poate 0i in0luen/at po5itiv>, i4am scris) i, pentru *nt*ia oar-, am *ntre6at4o; >Cre5i c- a+ putea a.uce vreo sc7im6are, .ac- m4a+ *ntoarceM> Am privit *n.elun1 cele scrise, *nainte .e a semna scisoarea) *inile *mi tremurau) Apoi am si1ilat plicul +i l4am *ncre.in/at po+tei) Cum m4a+ 0i putut *ntoarceM - sim/eam sin1ur, .ar nu puteam suporta 1*n.ul *ntoarcerii la #aris, 1*n.ul reve.erii micului teatru) La ce i4ar 0i 0olosit lui Nicolas *ntoarcerea meaM Vec7iul avertisment al lui Arman. *mi r-suna +i acum *n urec7i) ,e 0apt, oriun.e m4a+ 0i a0lat, aveam impresia c- Arman. +i Nic<i *mi erau al-turi, Arman. cu avertismentele +i pro0e/iile sale sum6re, iar Nicolas atr-1*n.u4mi necontenit aten/ia asupra miracolului iu6irii sale trans0ormate *n ur-) Nicio.at- nu4mi 0usese .or .e 9a6rielle ca atunci) ,ar ea plecase .e mult, continu*n.u4+i c-l-toria) mi aminteam .e vremurile .inaintea plec-rii noastre .in #aris) ,ar .e la ea nu mai aveam nimic .e a+teptat) R-spunsul lui Eleni m- a+tepta la ,amasc; >Te .ispre/uie+te mai mult ca oric*n.) C*n. i4am su1erat c- poate ar 0i mai 6ine s- porneasc- pe urmele tale, a r*s) Nu4/i spun acestea pentru a4/i .a prile8 .e su0erin/-, ci ca s- */i ar-t c- 0acem tot posi6ilul pentru a prote8a acest copil care n4ar 0i tre6uit nicio.at- s- se 0i n-scut *ntru *ntuneric) E cople+it .e propriile puteri, 5-p-cit +i *nne6unit .e vi5iunile sale) Am mai v-5ut +i alte ca5uri asem-n-toare, +i s0*r+itul lor tra1ic) i totu+i, luna trecut- a scris cea mai 6un- pies- a sa .e p*n- acum) ,ansatorii4marionete, 0-r- cor5i .e aceast.at-, s*nt lovi/i .e cium- *n 0loarea v*rstei +i 5ac printre morminte) #reotul *i pl*n1e +i pleac-) ,ar un t*n-r violonist vr-8itor intr- *n cimitir +i *i *nvie, cu mu5ica lui) m6r-ca/i cu to/ii *n vampiri, cu pelerine +i pan1lici .in m-tase nea1r-, .ansatorii ies .in morminte .ans*n. veseli pe urmele violonistului ce se *n.reapt- spre #aris) Ora+ul e repre5entat pe o

139

pictur- super6- .in 0un.al) ul/imea url- *nc*ntat-) /i 8ur c-, .ac- ne4am apuca s- ne 7r-nim cu s*n1ele victimelor noastre pe scen-, *n v-5ul lumii, pari5ienii ar cre.e c- e o ilu5ie +i ne4ar aplau.a)> ai era +i o scrisoare *n0rico+-toare .e la Ro1et) #arisul c-5use pra.- ne6uniei revolu/ionare) Re1ele Lu.ovic 0usese o6li1at s- recunoasc- A.unarea Na/ional-) Oamenii .in toate clasele sociale erau mai uni/i .ec*t 0useser- vreo.at-, *mpotriva lui) Ro1et trimisese *n su., la 0amilia mea, un mesa1er *ns-rcinat a4i raporta care este atmos0era revolu/ionar- .in acea 5on-) Am r-spuns am6elor scrisori cu toat- solicitu.inea +i neputin/a care erau a+teptate .in partea mea) ,ar, *n vreme ce *mi trimiteam 6a1a8ele spre Cairo, sim/eam c- toate acele lucruri .e care .epin.eam se a0lau *n mare pericol) ,in a0ar-, p-ream nesc7im6at, continu*n.u4mi mascara.a .e 1entleman c-l-torK pe .in-untru *ns-, .emonul v*n-tor al str-.u/elor *ntortoc7eate se sim/ea re.us la t-cere, pier.ut) ,esi1ur, *mi spuneam c- este important pentru mine s- m- *n.rept spre su., c-tre E1ipt) E1iptul *mi p-rea o /ara m-re/iei antice +i a minunilor atemporale) E1iptul acela avea s- m- *nc*nte, 0-c*n.u4m- s- uit .e cele ce se *nt*mplau la #aris, .e acele lucruri pe care nu eram *n stare s- le sc7im6) n mintea mea se 0-cuse *ns- o stranie le1-tur-) E1iptul, mai mult .ec*t oricare alt- /ar- .in lume, era *n.r-1ostit .e moarte) n cele .in urm-, 9a6rielle s4a ivit ca o n-luc- .in .e+ertul Ara6iei +i, *mpreun-, ne4am *m6arcat pentru Cairo)

A TRECUT aproape o lun- p*n- c*n. am a8uns la .estina/ie, +i, printre 6a1a8ele care m- a+teptau la 7otelul europenilor, am 1-sit un colet straniu) Am recunoscut .e *n.at- scrisul lui Eleni, .ar nu reu+eam s- *mi .au seama ce mi4ar 0i putut trimite *n acel colet) 4am 7ol6at le el vreun s0ert .e or-, cu mintea mai 1oal- .e 1*n.uri .e c*t 0usese vreo.at-) ,e la Ro1et, nu mai aveam nici o veste) - tot 1*n.eam; ,e ce nu mi4o 0i scris Ro1etM Ce4o 0i cu acest coletM ,e ce mi4o 0i 0ost trimisM Am stat aproape un ceas *n acea o.aie, printre vali5e +i pac7ete ne.es0-cute, 7ol6*n.u4m- la acel colet) 9a6rielle, care nu 1-sise *nc- cu cale s- plece, m- privea) L N4ai vrea s- m- la+i c*teva clipe sin1urM am +optit) L ,ac- .ore+ti))) Acum, lucrul cel mai important mi se p-rea s- .es0ac coletul +i s- a0lu ce con/inea) Cu toate acestea, mi s4a p-rut la 0el .e important s- arunc o privire *n 8ur, *n c-m-ru/a 1oal-, *nc7ipuin.u4mi c- m- a0lam *ntr4o o.aie i.entic-, la un mic 7an .in Auver1ne) L Te4am visat, am rostit cu 1las tare, privin. coletul) Am visat c- *mpreun- colin.am lumea, tu +i cu mine, +i eram am*n.oi lini+ti/i +i puternici) Am visat c- ne 7r-neam cu s*n1ele r-u0-c-torilor, a+a cum 0-cea o.inioar- arius) #rivin. *n 8ur, ne sim/eam tri+ti .in pricina misterelor ce ne *mpresurau) ,ar eram puternici) Aveam s- tr-im ve+nic) Iar >.iscu/ia noastr-> avea s- continue, la nes0*r+it) Am s0*+iat *nvelitoarea pac7etului, .escoperin. cutia viorii Stra.ivarius) Am vrut s- mai spun ceva, pentru mine *nsumi, .ar nu 1-seam cuvintele necesare) intea mea nu mai era *n stare s- 0ormule5e e:presii coerente) Am *ntins m*na .up- scrisoarea care alunecase *ntr4o parte, pe lemnul lustruit) >,up- cum m4am temut, s4a a8uns la ce era mai r-u) Vec7iul Nostru #rieten, *nne6unit .e e:cesele Violonistului Nostru, a s0*r+it prin a4l *nc7i.e *n 0osta ta re+e.in/-) i, .e+i vioara i4a 0ost l-sat- la *n.em*n-, *n celul-, m*inile i4au 0ost luate) S*nt convins- c- +tii c-, *n ca5ul nostru, aceste apen.ice pot 0i puse la loc) *inile lui au 0ost .eci puse .eoparte .e c-tre Vec7iul Nostru #rieten, care *ns- nu i4a *n1-.uit r-nitului s- se 7r-neasc- vreme .e cinci nop/i) n cele .in urm-, la insisten/ele *ntre1ii trupe, Vec7iul Nostru #rieten i4a .at .rumul lui N) +i i4a *napoiat ceea ce *i 0usese luat) Ca urmare, N), tur6at .e 0oame +i .e .urerea care *i alterase ra.ical temperamentul, s4a cu0un.at *n mu/enie pentru o perioa.- .e timp consi.era6il-) n cele .in urm-, a venit la noi +i ne4a vor6it, spun*n.u4ne c-, a+a cum o6i+nuiesc s- 0ac- +i muritorii, *+i re1lase toate conturile) Aveam la .ispo5i/ie o sume.enie .e piese mici) n sc7im6ul lor, aveam s- convoc-m, un.eva la /ar-, *n mi8locul naturii, un sa6at tra.i/ional, cu o6i+nuitul s-u ru1) ,ac- *l re0u5am, ne amenin/a c- va 0ace .in teatrul nostru ru1ul s-u 0unerar) Vec7iul Nostru #rieten i4a promis solemn c- .orin/a *i va 0i *mplinit- +i, */i 8ur, n4ai avut *n veci parte .e un

140

asemenea sa6at) Cre. c- ar-tam in0ernal *n 7ainele noastre 0ine, costumele .e vampiri4.ansatori, 8uc*n. 7ora +i c*nt*n. cu accente teatrale vec7ile c*nturi) VAr 0i tre6uit s- o 0acem pe 6ulevar.W, a spus el) VS- nu uit, te ro1 s- *i .ai asta creatorului meuGW a 5is +i mi4a *ntins vioara) Apoi am *nceput cu to/ii s- .ans-m, cu 0rene5ia o6i+nuit-, +i cre. c- n4am mai 0ost nicio.at- at*t .e tul6ura/i, at*t .e *n0iora/i +i at*t .e tri+ti) El s4a aruncat *n 0l-c-ri) tiu c*t .e tare te va a0ecta aceast- veste) ,ar tre6uie s- *n/ele1i c- am 0-cut tot ce4a .epins .e noi pentru a preveni cele *nt*mplate) Vec7iul Nostru #rieten a 0ost 0oarte am-r*t +i *n.urerat) Se cuvine s- +tii c-, pe c*n. ne4am *ntors la #aris, am a0lat c- N) poruncise ca teatrul s- 0ie numit *n mo. o0icial Teatrul Vampirilor, ast0el *nc*t aceste cuvinte au 0ost .e8a 5u1r-vite pe 0rontonul cl-.irii) Cum mare parte .intre piesele sale cele mai 6une au inclus .in tot.eauna vampiri, v*rcolaci +i alte asemenea creaturi supranaturale, pu6licul a 1-sit noul nume 0oarte amu5ant +i n4a 0ost nevoie s- *l sc7im6-m) ,e alt0el, se potrive+te .e minune cu cele ce se *nt*mpl- *n aceste 5ile aici, la #aris)> C*teva ore mai t*r5iu, c*n., *n s0*r+it, am co6or*t treptele, ie+in. *n stra.-, am 5-rit *n um6r- o 0antom- pali.-, .ar nespus .e 0rumoas-, av*n. *n0-/i+area unui t*n-r e:plorator 0rance5, cu 7ainele .e in +i ci5mele .e piele mur.are .e p-m*nt +i cu p-l-ria .e paie tras- peste oc7i) O recuno+team, +tiam c- o.inioar- ne iu6isem, .ar, *n clipa aceea, amintirile respective mi se p-reau con0u5e, aproape .e necre5ut) Cre. c- *mi venea s-4i spun ceva ur*t, s- o 8i1nesc, s- o alun1) ,ar, c*n. s4a apropiat +i +i4a al-turat pa+ii alor mei n4am mai putut .esc7i.e 1ura) I4am *ntins scrisoarea, ca s- nu mai 0ie nevoie s-4i povestesc nimic) Ea a citit4o +i a pus4o .eoparte, .up- care m4a *ncon8urat cu 6ra/ul, a+a cum nu mai 0-cuse .e tare .emult, +i4am pornit s- r-t-cim am*n.oi pe uli/ele cu0un.ate *n 6e5n-) irosea a moarte, a 0um, a m*ncare, a nisip +i a 6ale1- .e c-mil-) irosea a E1ipt) irosea a+a cum miroase un loc ce nu s4a sc7im6at .eloc *n +ase mii .e ani) L Spune4mi, .ra1ul meu, ce4a+ putea 0ace pentru tineM L Nimic, a venit r-spunsul meu) Era numai vina mea; eu eram cel care *l vr-8ise, *l trans0ormase *n ceea ce era +i apoi *l p-r-sise) Eu sc7im6asem calea pe care ar 0i tre6uit s- o apuce via/a lui) Sc7im6asem .estinul s-u omenesc, mut*n.u4l *n 6e5n- +i iat- un.e se a8unsese)

CEVA AI TRCIU, ea a+tepta *n t-cere, *n vreme ce eu scriam un mesa8 pentru arius, pe 5i.ul unui templu str-vec7i) i scriam .espre s0*r+itul lui Nicolas, violonistul .e la Teatrul Vampirilor, s-p*n.u4mi cuvintele a.*nc *n piatr-, a+a cum 0-cuser-, pro6a6il, +i scri6ii e1ipteni .in vec7ime) Era un epita0 pentru Nic<i, o piatr- .e 7otar a uit-rii, pe care nimeni nu avea s- o citeasc- ori s- o *n/elea1- vreo.at-)

I SE #"REA ciu.at s4o am al-turi) Era straniu 0aptul c- r-m*nea l*n1- mine ore *n +ir) L N4ai .e 1*n. s- te *ntorci *n =ran/a, nu4i a+aM N4ai s- te .uci acolo .in cau5a a ceea ce a 0-cut elM L *inileM am *ntre6at4o la r*n.ul meu) =iin.c- i4a t-iat m*inileM 4a privit +i c7ipul i4a .evenit nete., .e parc- cine +tie ce lovitur- i4ar 0i alun1at orice e:presie) tia .oar))) Citise scrisoarea) i atunci, ce anume o .escump-niseM #oate 0elul *n care o spusesem) L Cre.eai c- am s- m- *ntorc, pentru a m- r-56unaM A cl-tinat .in cap) Nu avea .e 1*n. s-4mi v*re asemenea i.ei *n cap) L Cum a+ putea s- 0ac a+a cevaM Ar 0i o ipocri5ie .in partea mea, c*n. l4am l-sat pe Nic<olas acolo, l4am *ncre4 .in/at lor, urm*n. ca ei s- 0ac- ceea ce cre.eau .e cuviin/-))) Sc7im6-rile .e pe c7ipul ei au 0ost prea su6tile pentru a putea 0i .escrise) Nu4mi pl-cea s- o v-. consum*n.u4se *ntr4at*ta) Nu *i st-tea .eloc *n 0ire) L Nu cre5i c-, .e 0apt, Arman. voia s-4l a8ute, t-in.u4i m*inileM #ro6a6il c- nu i4a 0ost u+or s- o 0ac-, .e+i i4ar 0i 0ost .e o mie .e ori mai la *n.em*n- s-4i .ea 0oc lui Nic<i, 0-r- nici o urm- .e remu+care) A *ncuviin/at) Ar-ta at*t .e ne0ericit- +i .e 0rumoas- *n acela+i timp) L i eu am 1*n.it la 0el, a spus) N4am cre5ut c- vei 0i .e acor. cu mine) L S*nt *n.ea8uns .e monstruos pentru a *n/ele1e, am 7o7otit) /i mai aminte+i ce mi4ai spus cu ani *n urm-, *nainte ca eu s- 0i plecat .e acas-, *n 5iua *n care el a urcat la castel *mpreun- cu t*r1ove/ii, ca s- *mi a.uc- mantia ro+ieM Spuneai atunci c- tat-l s-u era at*t .e 0urios, *nc*t amenin/a c- *i va rupe m*inile .ac-4l mai prin.e cu vioara) Orice s4ar

141

*nt*mpla, se pare c- nu putem s- ocolim ce ne4a 0ost scris) Nu cre5i c-, +i a+a nemuritori cum s*ntem acum, urm-m o cale ce4a 0ost trasat- *nc- .in vremea c*n. eram *n via/-M i iat-, c-petenia clanului i4a t-iat lui Nicolas m*inile)

A =OST c*t se poate .e limpe.e, *n nop/ile care au urmat, c- nu voia s- m- lase sin1ur *n acele clipe) Sim/eam cea ar 0i r-mas l*n1- mine, ca s- m- a8ute s- trec mai u+or peste moartea lui Nic<i, in.i0erent .e locul *n care ne4am 0i a0lat) =aptul c- ne a0lam *n E1ipt, o a8uta nespus .e mult, 0iin.c- iu6ea mormintele +i ruinele .in aceast- /ar- mai mult .ec*t orice altceva) #oate c- era nevoie s- treac- +ase mii .e ani .e la moartea cuiva, ca ea s- *l iu6easc-) 4am 1*n.it s-4i spun acest lucru, s4o ironi5e5 pu/in, .ar 1*n.ul a 56urat la 0el .e repe.e precum venise) onumentele erau .e o v*rst- cu mun/ii pe care4i iu6ea ea) Iar Nilul cursese prin ima1ina/ia oamenilor .in vremuri imemoriale) Am escala.at *mpreun- pirami.ele, ne4am c-/-rat pe 6ra/ele uria+ului S0in:) Am e:aminat 7iero1li0ele .e pe .i0erite 0ra1mente .e piatr- +i mumiile pe care oricine le putea cump-ra pe mai nimic .e la 8e0uitorii .e morminte, laolalt- cu 6uc-/ele .e 6i8uterii, ceramic- +i sticl-rie antic-) Am l-sat apa 0luviului s- ni se strecoare printre .e1ete +i am v*nat *mpreun- pe str-5ile *n1uste .in Cairo) Am intrat *n 6or.eluri +i ne4am l-0-it pe perne moi, a.mir*n. .ansul unor 6-ie/an.ri *n ritmul unei melo.ii lascive, 0ier6in/i, care reu+ea s- mai alun1e pentru o vreme c*ntecul viorii care *mi st-ruia *n memorie) 4am tre5it ri.ic*n.u4m- +i .ans*n. s-l6atic, acompaniat .e aceste sunete erotice, imit*n. mi+c-rile celor care m- *n.emnaser- s- m- al-tur lor, pier5*n. orice no/iune a timpului +i a sensului s-u *n vaierul cornului +i 5.r-n1-nitul man.olinei) 9a6rielle m- privea 5*m6in., cu p-l-ria cea al6- .e paie tras- peste oc7i) Nu vor6eam unul cu cel-lalt) Nu era .ec*t o 0rumuse/e pali.- +i 0elin- cu o6ra8ii mur.ari .e /-r*n-, care .espica noaptea ve+nic- al-turi .e mine) +i *ncinsese peste manta o curea lat- .e piele, *+i prinsese p-rul *n coa.- la spate +i mer1ea cu pa+i .e re1in- +i lentoare .e vampir) Cur6a o6ra5ului ei p-rea a str-luci *n *ntuneric, laolalt- cu 1ura4i ca un tran.a0ir s*n1eriu) Era super6- +i, 0-r- *n.oial-, avea s- m- p-r-seasc- .in nou c*t .e cur*n.) 4am *n+elat *ns-) A r-mas cu mine c7iar +i .up- ce am *nc7iriat o vili+oar- lu:oas-, c*n.va re+e.in/a unei c-petenii mameluce) #ar.oseala *i era alc-tuit- .in .ale ele1ante ce rivali5au cu nuan/ele pl-cute ale 5u1r-velii) 4a a8utat s-4mi .ecore5 curtea interioar- cu tu0e .e 6ou1ainvillea, cu palmieri +i tot soiul .e plante tropicale, trans0orm*n.4o ast0el *ntr4o 8un1l- miniatural-) i4a a.us ea *ns-+i colivii cu papa1ali +i canari str-lucitori) ,in c*n. *n c*n., .-.ea .in cap, plin- .e compasiune, atunci c*n. m- au5ea murmur*n. c- nu mai primisem nici o scrisoare .e la #aris, .e+i eram at*t .e .ornic .e +tiri) ,e ce nu4mi mai scria oare Ro1etM I56ucniser- oare r-scoalele la #arisM ,ar c7iar +i *n acest ca5, ele nu aveau cum s- *mi a0ecte5e 0amilia, a0lat- *n provincie, nu4i a+aM Ce p-/ise Ro1etM ,e ce nu4mi scriaM 9a6rielle m4a ru1at s4o *nso/esc .e4a lun1ul 0luviului, *n amonte) Eu *ns- a+ 0i vrut s- r-m*n pe loc, *n a+teptarea ve+tilor) i4ar 0i pl-cut s- .iscut cu c-l-torii en1le5i) n cele .in urm-, am acceptat) La .rept vor6in., mi se p-rea .e4 a .reptul remarca6il c- *mi ceruse s- mer1 cu ea) Era 0elul ei .e a4mi .emonstra c- *i p-sa .e mine) m6r-case un costum nou .e in, numai pentru a4mi 0ace pl-cere) i, tot .e .ra1ul meu, *+i piept-nase pletele lun1i +i 6lon.e) ,ar mie pu/in *mi p-sa .e toate acestea) - scu0un.am *ncet, sim/eam asta) Treceam prin lume ca printr4un vis) i se p-rea a6solut normal +i re5ona6il s- v-. *n 8ur un peisa8 care r-m-sese nesc7im6at .e mii .e ani, .in vremea c*n. arti+tii *l pictaser- pe pere/ii mormintelor re1ale) Era 0iresc ca palmierii ce se pro0ilau *n lumina lunii s- arate e:act ca atunci) i se p-rea cum nu se poate mai natural 0aptul c- /-ranii .renau apele 0luviului +i *+i a.-pau vitele *n acela+i 0el ca +i str-mo+ii lor *n.ep-rta/i) Vi5iuni .in vremea c*n. lumea era *nc- nou-) R-scoliser- vreo.at- pa+ii lui arius aceste nisipuriM Am 7oin-rit prin uria+ul templu al lui Ramses, *nc*nta/i .e milioanele .e picturi minuscule s-pate cu iscusin/- *n pere/i) - 1*n.eam *ntruna la Osiris, .ar persona8ele acelor 0resce mi se p-reau a 0i str-ine) Ne4am r-t-cit printre ruinele Lu:orului) Am plutit pe 0luviu, *ntin+i am*n.oi *ntr4o 6arc-, privin. stelele) #e c*n. ne *ntorceam la Cairo +i a8unseser-m l*n1- Colo+ii lui emnon, ea mi4a +optit *n0l-c-rat- c- p*n- +i *mp-ra/ii romani c-l-toreau *n E1ipt pentru a ve.ea toate aceste minun-/ii, a+a ca +i noi acum) L Erau str-vec7i c7iar +i pe timpul ce5arilorG mi4a spus *n vreme ce c-milele pe care c-l-ream r-scoleau nisipul rece) n noaptea aceea, 6ri5a .e+ertului nu era at*t .e puternic-) C7ipurile imense .e piatr- se pro0ilau pe al6astrul *nc7is al cerului) Oc7ii m-cina/i .e vreme priveau .rept *nainte, martori t-cu/i ai trecerii timpului) Nemi+carea lor m*ntrista +i m- *nsp-im*nta *n acela+i timp)

142

- *ncerca aceea+i uimire pe care o tr-isem *n 0a/a pirami.elor) Cei vec7i, taine antice) mi .-.eau 0iori) i totu+i, cine 0useser- ace+ti str-8eri 0-r- c7ip, st-p*ni peste nes0*r+itul .e+ertuluiM L arius, am +optit pentru mine *nsumi) Ai v-5ut +i tu toate acesteaM Va tr-i vreunul .in noi at*t .e mult ca eiM 9a6rielle mi4a *ntrerupt *ns- visarea) Voia s- .esc-lec-m +i s- ne continu-m pe 8os .rumul r-mas p*n- la statui) Am *ncuviin/at, .e+i nu prea +tiam ce se va *nt*mpla cu c-milele noastre puturoase +i *nc-p-/*nate, cum aveam s- le .etermin-m s- se a+e5e) ,ar ea +tia) Le4am l-sat *n urm-, s- ne a+tepte, +i am luat4o *nainte, prin nisip) L Vino cu mine *n inima A0ricii, *n 8un1l-, a 5is) C7ipul *i era nea+teptat .e 1rav, iar vocea neo6i+nuit .e 6l*n.-) #e moment, nu i4am .at nici un r-spuns) Ceva .in purtarea ei m- punea pe 1*n.uri) i se p-rea c- ar tre6ui s- m/in tare) 9lasul ei mi4a p-rut ascu/it precum 6-t-ile .in 5ori ale clopotelor ia.ului) Nu voiam s4o *nso/esc *n 8un1lele A0ricii) Iar ea +tia acest lucru) A+teptam cu nelini+te ve+ti .espre 0amilie, .in partea lui Ro1et, +i m- 1*n.eam s- m- *n.rept apoi c-tre ora+ele Orientului, prin In.ia +i C7ina, c-tre ?aponia) L n/ele1 mo.ul .e via/- pe care l4ai ales, mi4a spus) Am a8uns s- a.mir perseveren/a cu care */i urme5i calea, s+tii) L i eu pot spune acela+i lucru .espre tine, am *ntrerupt4o, cu am-r-ciune *n 1las) A t-cut o vreme) Eram 0oarte aproape .e colosalele statui +i sin1urul lucru care m- *mpie.ica s- m- simt cople+it .e .imensiunile lor era 0aptul c- nu e:ista prin apropiere nimic care s- *mi o0ere un termen .e compara/ie) Cerul .e .easupra noastrera la 0el .e imens precum ele, nisipurile se *ntin.eau la nes0*r+it, iar stelele erau nenum-rate +i str-lucitoare) L Lestat, mi4a spus *ncet, m-sur*n.u4+i 0iecare cuv*nt) /i cer s- *ncerci, .oar o sin1ur- .at-, s- treci prin lume a+a cum 0ac eu) Era sc-l.at- .e lumina lunii, .ar 6orurile p-l-riei *i um6reau c7ipul al6 +i su6/ire) L Uit- .e casa .in Cairo, mi4a spus .eo.at-, rar, .e parc- ar 0i vrut s- su6linie5e ast0el importan/a spuselor sale) Las- *n urm- toate 6unurile tale, toate 7ainele, tot ce te lea1- .e civili5a/ie) Vino spre su. cu mine, s- urc-m 0luviul spre inima A0ricii) C-l-tore+te, a+a cum c-l-toresc +i eu) Nu i4am r-spuns) Inima *mi 6-tea s-4mi spar1- pieptul) i4a +optit 6l*n. c- aveam s- *nt*lnim tri6uri misterioase, pe care nici un european nu le v-5use vreo.at-) Aveam s- lupt-m cu m*inile 1oale cu croco.ili +i lei) #oate c- aveam s- .escoperim +i i5voarele Nilului) Am 0ost cuprins .e un tremur nepl-cut) Noaptea *ntrea1- p-rea str-6-tut- .e v*nturi +uier-toare) N4aveam un.e s- m- ascun.) Vrei s-4mi spui c- m- vei p-r-si pentru tot.eauna, .ac- am s- re0u5 s- te *nso/esc, nu4i a+aM Am privit *n sus, spre *nsp-im*nt-toarele statui, +i cre. c- am spus; L ,eci, aici am a8uns) Iat- .e ce *mi r-m-sese al-turi, iat- cau5a tuturor acelor lucruri m-runte 0-cute .e .ra1ul meu, iat- .e ce eram +i acum *mpreun-) Nu avea nimic .e4a 0ace cu trecerea lui Nic<i *n eternitate) Acum o preocupa cu totul alt- .esp-r4 /ire) A cl-tinat .in cap, .e parc- ar 0i vor6it cu sine *ns-+i, .e56-t*n. propria plecare) i4a .escris *n +oapt- c-l.ura nop/ilor tropicale, o c-l.ur- mai ume.-, mai .ulce .ec*t aceast- ar+i/-) L Vino cu mine, Lestat) Ciua vom .ormi *n nisip) Noaptea, r-coarea ne va .a aripi) N4avem nevoie .e nume) Nu l-s-m urme) Vreau s- a8un1 p*n- la cap-tul A0ricii, s- 0iu 5ei/a celor pe care *i voi uci.e) S4a apropiat .e mine, trec*n.u4+i 6ra/ul pe .up- umerii mei) i4a ap-sat 6u5ele pe o6ra5ul meu +i, su6 6orurile p-l-riei, i4am 5-rit str-lucirea p-tima+- .in oc7ii a.*nci) 4am au5it o0t*n.) Am cl-tinat .in cap) L Nu pot s- te *nso/esc, iar tu +tii asta, i4am spus) Nu pot s- vin cu tine, a+a cum nici tu nu po/i s- r-m*i l*n1mine)

TOT .rumul *napoi, p*n- la Cairo, mi l4am petrecut 1*n.in.u4m- la ceea ce *mi trecuse prin minte *n acele clipe .ureroase) La ceea ce +tiusem, .ar nu e:primasem atunci, c*n. ne a0lam *ntre nisipuri, *n 0a/a Colo+ilor lui emnon) tiusem, *nc- .in acea clip-, c- ea era pier.ut- pentru mineG =usese pier.ut- *nc- .e ani .e 5ile, iar eu +tiam acest lucru .in 5iua *n care co6or*sem .in o.aia *n care a0lasem vestea .ispari/iei lui Nic<i +i o 1-sisem a+tept*n.u4m-) ntr4un 0el sau altul, totul 0usese rostit cu ani *n urm-, *n cripta .in spatele turnului) Ea nu *mi putea o0eri ceea

143

ce a+teptam .e la ea) Nu puteam 0ace nimic pentru a o sc7im6a) ,ar cel mai 1roa5nic mi se p-rea 0aptul c- nici ea nu .orea nimic .e la mine) - ru1ase s- o *nso/esc .oar 0iin.c- se sim/ea .atoare s- o 0ac-) Compasiunea, triste/ea L iat- alte .ou- posi4 6ile motive) ,ar, .e 0apt, ea nu *+i .orea .ec*t un sin1ur lucru; s- 0ie li6er-) A r-mas l*n1- mine pe tot .rumul c-tre ora+, .ar nu a scos nici un cuv*nt) Iar eu m- scu0un.am tot mai a.*nc, t-cut, prostit, +tiin. c-, *n cur*n., asupra mea se va a6ate o alt- nenorocire) Tr-iam limpe5imea 1roa5ei) Ea avea s- *mi spun- a.io, iar eu nu puteam s- 0ac nimic ca s-4i am*n plecarea) C*n. voi *ncepe oare s-4mi pier. min/ileM C*n. voi *ncepe s- pl*n1, 0-r- s- m- mai pot opriM Nu *nc-) C*n. am intrat *n c-su/a mea +i am aprins luminile, culorile *mpre8muitoare m4au asaltat; covoare persane cu mo.ele 0lorale .elicate, 5u1r-veala *ncrustat- cu mii .e o1lin5i minuscule, pena8ul str-lucitor al p-s-rilor care au *nceput s- 0*l0*ie .in aripi) Am c-utat vreo scrisoare .e la Ro1et, .ar n4am 1-sit nici una +i, 6rusc, m4am *n0uriat) Cu si1uran/-, ar 0i tre6uit s-4mi 0i scris p*n- acum) Tre6uia s- a0lu ce se petrecea la #arisG Apoi m4am speriat) Ce nai6a se *nt*mpl- *n =ran/aM am murmurat) Tre6uie s- stau .e vor6- cu al/i europeni) En1le5i, .e pre0erin/-, c-ci ei s*nt *ntot.eauna cel mai 6ine in0orma/i) +i poart- ceaiul in.ian +i 5iarul Times .up- ei, oriun.e s4ar .uce) Lini+tea ei m- *n0uria la culme) i se p-rea c- ceva e pe cale .e a se *nt*mpla *n aceast- *nc-pere, .in nou acea *nsp-im*nt-toare premoni/ie, care m- asaltase *n cript-, *nainte ca Arman. s- *nceap- a4+i spune povestea) ,ar nu s4a *nt*mplat nimic, .ec*t 0aptul c- ea era pe cale s- m- p-r-seasc-) i cine +tie .ac- aveam s- ne mai *nt*lnim vreo.at-M L #e to/i .raciiG am *n8urat) A+teptam o scrisoare) Nu era nici un servitor prin prea8m-) Nu o6servaser- c- ne *ntorseser-m) A+ 0i vrut s- trimit pe cineva .upc*/iva mu5ican/i) ,e4a6ia m- 7r-nisem, m- sim/eam *nc-l5it +i aveam po0t- s- .anse5) ,eo.at-, ea a pus cap-t *ncremenirii) S4a *n.reptat 7ot-r*t- spre curtea interioar-, contrar propriilor sale o6iceiuri) Am v-5ut4o *n1enunc7in. l*n1- arte5ian-) A ri.icat .ou- .intre pietrele .e pava8, a scos .e acolo un plic +i, scutur*n.u4l .e /-r*na nisipoas-, mi l4a *nm*nat) Am o6servat c- era .e la Ro1et, *nc- .inainte .e a4l 0i v-5ut *n plin- lumin-) Venise *naintea plec-rii noastre *n amonte, pe Nil, iar ea *l ascunseseG L Cum ai putut 0ace a+a cevaM am *ntre6at4o 0urios) I4am smuls plicul +i l4am tr*ntit pe mas-) O priveam cu ur-, cum nu o mai privisem nicio.at-) Nici m-car *n vremea e1oist- a copil-riei nu o ur*sem at*t c*t o uram acumG L ,e ce4ai 0-cut astaM am stri1at) L #entru c- voiam s- am +i eu o +ans-G a +optit) !-r6ia *i tremura) !u5a in0erioar- *i 0rem-ta, iar *n oc7i i4am 5-rit lic-rul s*n1eriu al lacrimilor) ,ar tu ai ales, a continuat ea, ai ales 0-r- s- 0i citit aceast- scrisoare) Am *ntins m*na +i am s0*+iat plicul) Scrisoarea a alunecat a0ar-, *mpreun- cu un articol .ecupat .intr4un 5iar en1le5esc) Am .esp-turit misiva, cu m*inile tremur*n.u4mi isteric, +i4am *nceput s- citesc; >,omnule, .up- cum pro6a6il c- a/i +i a0lat, la %( iulie, mul/imile pari5iene au atacat !astilia) Ora+ul a c-5ut pra.7aosului) Au i56ucnit r-5meri/e *n *ntrea1a =ran/-) Luni .e 5ile, am *ncercat 5a.arnic s- a8un1 la 0amilia .umneavoastr-, ca s-4i convin1 pe mem6rii ei s- p-r-seasc- /ara, pentru a 0i *n si1uran/-) Lunea trecut- *ns-, mi4a a8uns la urec7i +tirea c- /-ranii +i aren.a+ii .in /inut se r-sculaser- *mpotriva tat-lui .umneavoastr-) =ra/ii .umneavoastr-, so/iile lor +i copiii acestora, laolalt- cu to/i cei ce *ncercaser- s- apere castelul, au 0ost uci+i, iar castelul a 0ost 8e0uit) Sin1ur tat-l .umneavoastr- a sc-pat cu via/-) Ni+te slu8itori cre.incio+i l4au ascuns c*t a .urat atacul, iar apoi l4au a8utat s- a8un1- pe coast-) Acum, c*n. scriu aceste r*n.uri, se a0l- *n ora+ul Ne@ OrlAans .in 0osta colonie 0rance5- Louisiana) V- implor- s- *i veni/i *n a8utor) E plin .e am-r-ciune, acolo, printre str-ini) V- implor- s- veni/i)> Scrisoarea mai continua, cu scu5e, asi1ur-ri +i .etalii))) ,ar toate *+i pier.user- sensul) Am pus scrisoarea pe mas-, a/intin.u4mi oc7ii asupra cercului .e lumin- .esenat .e lamp- pe lemnul *ntunecat) L Nu te .uce la el, a 5is) n t-cerea care ne *mpresura, vocea ei era in0im-, nesemni0icativ-) ,ar t-cerea era ca un imens /ip-t mut) L Nu te .uce la el, a 5is .in nou) Lacrimile *i 6r-5.au c7ipul, precum mac7ia8ul unui clovn, .ou- p*r*ia+e ro+ii i5vor*n. .in oc7ii ei) L Ie+i a0ar-, am +optit) Cuvintele mele s4au risipit, apoi 1lasul mi s4a um0lat .in nou) Ie+i a0ar-, am 5is) 9lasul nu mi s4a oprit, ci a continuat, p*n- c*n. cuvintele au i56ucnit cu o violen/- *n0rico+-toare; IEI A=AR"G

144

( I4A visat 0amilia) Eram to/i laolalt-, ne *m6r-/i+am) C7iar +i 9a6rielle era acolo, purt*n. o roc7ie .e cati0ea) Ci.urile castelului erau *nne1rite, arse) Comorile pe care le .epo5itasem acolo se topiser- ori se trans0ormaser- *n cenu+-) Totul s0*r+e+te prin a se trans0orma *n cenu+-) Nu spune oare vec7iul verset 6i6lic, c- /-r*n- +i cenu+- s*ntem, +i *n /-r*n- +i cenu+- ne vom *ntoarceM Nu contea5-))) - *ntorsesem pentru a4i trans0orma pe to/i *n vampiri) i iat-4ne, *ntrea1a Cas- .e Lioncourt, c7ipuri 0rumoase, al6e) Cu to/ii, c7iar +i pruncul a7tiat .up- s*n1e *n lea1-nul s-u, cu mama sa ce se apleca, *ntin5*n.u4i un +o6olan cenu+iu, cu coa.- lun1-, ce se 56-tea, 7rana lui viitoare) Am r*s +i ne4am s-rutat, *n vreme ce ne plim6am, r-scolin. cenu+a) Al6i, 0ra/ii mei, al6e, nevestele lor, 0antomatici, copiii care +u+oteau *ntr4un col/ .espre victimele lor) Iar tat-l meu s4a ri.icat *n picioare, precum un persona8 6i6lic stri1*n.; L V",G =ratele meu mai mare mi4a cuprins umerii) Ar-ta minunat *n ve+mintele4i ele1ante) Nu4l mai v-5usem nicio.atar-t*n. at*t .e 6ine, c-ci s*n1ele vampiric *l 0-cuse mai spilcuit +i *i .-.ea o e:presie .e pro0un5ime spiritual-) L tii, ai 0-cut al nai6ii .e 6ine c- ai venit la timp, cu .arurile tale *ntunecate, a r*s, 8ovial) L ,arul *ntunecat, .ra1ul meu, .arul *ntunecat l4a corectat so/ia sa) L #e le1ea mea, .ac- n4ai 0i venit, a continuat el, am 0i 0ost acum cu to/ii mor/iG

R CASA ERA 1oal-) !a1a8ele 0useser- .e8a e:pe.iate) #este numai .ou- nop/i, nava avea s- p-r-seasc- portul Ale:an.ria) i4am p-strat o sin1ur- vali5-) La 6or., 0iul marc7i5ului tre6uia s-4+i sc7im6e ve+mintele .in c*n. *n c*n.) ,esi1ur, *mi r-m-sese +i vioara) 9a6rielle st-tea su6 arca.a care .-.ea spre 1r-.in-) Era supl- +i avea picioarele e:traor.inar .e lun1i) Era super6- c7iar +i *n o6i+nuitele4i 5.ren/e .e 6um6ac, al6e, cu p-l-ria tras- peste oc7i, ca .e o6icei, cu p-rul .espletit) #entru mine *+i l-sase oare pletele .espletiteM Su0erin/a mea sporea, precum o maree ce inclu.ea toate pier.erile, ale celor mor/i +i ale celor nemuritori, laolalt-) Totu+i, a venit la un moment .at, +i am sim/it .in nou c- m- scu0un.am, ca4ntr4un vis *n care navi1am, 0ie c- voiam 0ie c- nu) i4a trecut prin minte 0aptul c- p-rul ei era ca o ploaie .e aur) Toat- poe5ia lumii */i revine *n memorie c*n. prive+ti c7ipul unei 0iin/e iu6ite) C*t .e 0rumoase erau 1ropi/ele .in o6ra8ii ei +i 1uri/a ei nemiloas-G L am- spune4mi .e ce ai nevoie) Ne a0lam *ntr4o *nc-pere civili5at-) O mas-, o lamp-, un 8il/) Toate p-s-rile mele cu pena8 str-lucitor .isp-ruser-, v*n.ute prin cine +tie ce 6a5ar) C7iar +i papa1alii cenu+ii .in A0rica, .espre care se spune c- tr-iesc la 0el .e mult ca +i oamenii) Nicolas vie/uise trei5eci .e ani) L Vrei 6aniM C7ipul i s4a *mpurpurat 6rusc, super6, iar oc7ii i4au aruncat 0ul1ere; violete +i al6astre) Vreme .e o clip-, avut o *n0-/i+are omeneasc-) Toate acestea s4ar 0i putut petrece *n camera ei .e acas-, printre 5i.urile cr-pate, printre c-r/i, l*n1- 0ocul .in vatr-) Oare atunci 0usese uman-M i4a plecat privirea, +i 6orurile p-l-riei i4au acoperit, vreme .e o clip- c7ipul) In mo. ine:plica6il m4a *ntre6at; L i un.e4ai s- te .uciM L Voi a8un1e *ntr4o c-su/- .e pe stra.a ,umaine, *n vec7iul cartier 0ran/u5esc .in Ne@ OrlAans, a venit r-spunsul meu, plin .e r-ceal-) Iar c*n. el va muri, 1-sin.u4+i *n cele .in urm- o.i7na, nu +tiu *ncotro am s4o apuc) L Nu cre. c- vor6e+ti serios) L i4am luat 6ilet la urm-toarea nav- ce va pleca .in Ale:an.ria, am continuat) Voi mer1e la Neapole, iar .e acolo la !arcelona) n cele .in urm-, la Lisa6ona, m- voi *m6arca pentru Lumea Nou-) C7ipul ei p-rea a se *n1usta, iar tr-s-turile i4au .evenit parc- mai ascu/ite) !u5ele i s4au mi+cat pu/in, .ar 0-r- a scoate vreun sunet) Apoi am v-5ut lacrimile lic-rin. *n oc7ii ei +i i4am sim/it emo/ia, .e parc- m4ar 0i atins) Am privit

145

aiurea, pre0-c*n.u4m- c- aran8e5 ceva pe mas-, .up- care m4am str-.uit s- *mi *mpie.ic tremurul *nc-p-/*nat al m*inilor) i4am spus c- Nic<i 0-cuse 6ine c- *+i luase m*inile cu el, *n 0l-c-ri, c-ci, alt0el, ar 0i tre6uit s- trec pe la #aris, ca s- le iau *nainte .e plecare) L ,ar nu po/i s- te .uci la elG a rostit *n +oapt-) ElM A7, .a, tat-l meu) L Ce importan/- mai areM Voi pleca +i 1ataG A cl-tinat u+or .in cap, a ne1a/ie) S4a apropiat apoi .e mas-, cu pa+i mai u+ori .ec*t cei ai lui Arman.) L A mai 0-cut oare cineva .in spi/a noastr- o asemenea traversareM m4a *ntre6at, /in*n.u4+i r-su0larea) L ,in c*te +tiu eu, nu) Cei .e la Roma spuneau c- nu) L #oate c- e imposi6il .e reali5at) L Traversarea poate 0i 0-cut-, iar tu +tii asta) C-l-torisem .e8a pe mare, *n sicriele noastre .e 0a1, +i vai .e monstrul ce4ar 0i *n.r-5nit s- ne tul6ure) S4a apropiat mai mult +i m4a privit intens) C7ipul ei nu mai reu+ea s- *+i ascun.- su0erin/a) Era .e o 0rumuse/e r-pitoare) ,e ce *mi .orisem vreo.at- s- o *m6rac *n roc7ii .e 6al +i s- *i ascun. p-rul su6 p-l-rii cu peneM L tii un.e m- vei putea 1-si, i4am spus, .ar am-r-ciunea .in 1lasul meu nu era .eloc convin1-toare) Cuno+ti a.resele 6-ncilor mele .e la Lon.ra +i .e la Roma) !-ncile noastre au tr-it mai mult .ec*t orice vampir +i4au s- mai .ure5e *nc- pe4at*ta) Vor 0i mereu acolo, la nevoie) tii asta, ai +tiut4o .intot.eauna))) L Taci) Nu4mi spune asemenea lucruri) C*t- minciun- *n toate acestea, ce mascara.- mesc7in-) Ea ur*se *n veci asemenea sc7im6uri, ea nu ar 0i pornit nicio.at- asemenea .iscu/ii) Nici m-car *n visurile mele cele mai s-l6atice, nu m- a+teptasem s- se *nt*mple ast0el) Nu cre.eam c- voi spune lucrurile acestea cu at*ta r-ceal-, nu cre.eam c- ea avea s- pl*n1-) ,impotriv-, a+ 0i cre5ut c- eu voi 0i cel care va i56ucni *n 7o7ote .e pl*ns la plecarea ei) A+ 0i cre5ut c- m- voi arunca la picioarele ei, implor*n.4o snu plece) Ne4am privit *n.elun1K oc7ii ei erau staco8ii, .e pl*ns, iar 1ura *i tremura) Apoi mi4am pier.ut cump-tul) 4am ri.icat +i m4am .us la eaK i4am str*ns *n 6ra/e trupul su6/ire +i .elicat) - 7ot-r*sem s- nu4i .au .rumul splece, oric*t s4ar 0i 56-tut) ,ar ea nu a 0-cut4o +i am i56ucnit am*n.oi *ntr4un pl*ns t-cut, .in care parc- nu ne4am mai 0i putut opri) ,ar ea nu mi s4a supus) Nu s4a topit *n *m6r-/i+area mea) S4a .at un pas *napoi) i4a m*n1*iat p-rul cu am6ele m*ini, s4a aplecat +i m4a s-rutat pe 6u5e, .up- care s4a *n.ep-rtat u+oar- ca un 0ul1, *n t-cere) L A+a.ar, asta a 0ost, .ra1ul meu) Eu am cl-tinat .in cap) Cuvinte, cuvinte +i iar cuvinte nerostite) Ea n4avea nevoie .e ele, nu avusese nicio.at-) Cu mi+c-rile sale lente, 0eline, mi+c*n.u4+i cu 1ra/ie +ol.urile, s4a .us la poarta ce .-.ea *n 1r-.in- +i a privit *n sus, c-tre stele, *nainte .e a m- privi .in nou) L Tre6uie s- *mi promi/i ceva, mi4a spus *ntr4un t*r5iu) Acest 0rance5 *n.r-5ne/, ce trecuse cu 1ra/ia unui ara6 prin 0elurite locuri .in o sut- .e ora+e, prin care numai o pisic- a1il- s4ar 0i putut strecura) L ,esi1ur, i4am r-spuns) ,ar eram at*t .e .istrus .in punct .e ve.ere spiritual, *nc*t nu4mi venea s- mai vor6esc) Culorile *ncon8ur-toare se estompaser-) Nu mai era nici cal. +i nici r-coare) Nu4mi .oream .ec*t s- o +tiu o.at- plecat-, .ar, totu+i, apropierea clipei .esp-r/irii m- *n1ro5ea, c-ci nu +tiam c*n. aveam s- o mai re*nt*lnesc) L #romite4mi c- nu vei c-uta nicio.at- s- o s0*r+e+ti, a 5is) #romite4mi c- n4ai s4o 0aci p*n- c*n. nu ne vom 0i re*nt*lnit pentru ultima oar-) #entru c*teva clipe, am 0ost mult prea surprins pentru a4i putea r-spun.e) Apoi am rostit urm-toarele cuvinte, aproape cu .ispre/; L N4am s- *ncerc nicio.at- s- o s0*r+esc) #o0tim, iat-4/i promisiunea) Nu mi4a 0ost 1reu s- /i4o acor.) ,ar ce4ar 0i s- *mi promi/i +i tu cevaM S-4mi spui *ncotro ai s- o apuci, *ncotro vei pleca, ast0el *nc*t s- +tiu un.e s- te 1-sescK promite4mi c- nu vei .isp-rea ca o n-luc-))) 4am opritK *n 1lasul meu 0usese o nuan/- .e .isperare, o not- .e isterie cresc*n.-) Nu reu+eam s- mi4o *nc7ipui scriin. o scrisoare +i .uc*n.4o la po+t- sau 0-c*n. vreunul .in lucrurile pe care le 0ac .e o6icei muritorii) i se p-rea c- nu aveam, +i nici nu avusesem vreo.at- ceva *n comun) L Sper s- ai .reptate atunci c*n. te aprecie5i pe tine *nsu/i) L Nu cre. *n nimic, mam-K mai .emult, i4ai spus lui Arman. c- tu cre5i c- vei 1-si r-spunsurile pe care le cau/i *n 8un1le +i *n p-.uri, c- stelele */i vor .e5v-lui, *n cele .in urm-, taina lor cea a.ev-rat-) Eu *ns- nu cre. *n nimic) i asta m- 0ace mult mai puternic .ec*t cre5i) L i atunci, .e ce oare m- tem pentru tineM 9lasul ei era .oar cu ceva mai mult .ec*t o r-su0lare) i s4a p-rut c-, .e 0apt, i4am citit spusele pe 6u5e)

146

L =iin.c- *mi sim/i sin1ur-tatea, am r-spuns, percepi am-r-ciunea mea .e a 0i 0ost e:clus .in via/-) Am-r-ciunea .e a m- +ti r-u, ne.emn .e iu6ire, .e+i s*nt at*t .e *n0ometat .e ea) 9roa5a mea .e a nu m- putea .est-inui nicio.atmuritorilor) ,ar asemenea lucruri n4au s- m- opreasc- nicio.at- .in .rum, mam-) S*nt prea puternic pentru a le lua *n seam-) ,up- cum spuneai tu o.at-, s*nt al nai6ii .e priceput s- 0iu ceea ce s*nt) ,in c*n. *n c*n. *ns-, lucrurile astea m0ac s- su0-r, asta4i tot) L Te iu6esc, 0iule) A+ 0i vrut s-4i cer s-4mi promit-, s-4i reamintesc .e a1en/ii .e la Roma, s4o con8ur s- *mi scrie) A+ 0i vrut s-4i spun))) L S- te /ii .e promisiune, a 5is) ,intr4o .at-, mi4am .at seama c- acestea ne erau ultimele clipe *mpreun-) tiam, .ar nu puteam s- sc7im6 acest lucru) L 9a6rielleG am murmurat) ,ar ea plecase .e8a) O.aia, 1r-.ina .e al-turi, noaptea *ns-+i, *ncremeniser- *n t-cere +i nemi+care)

CN,VA, cu pu/in *naintea 5orilor, am .esc7is oc7ii) C-ceam pe po.ea, *ntr4o o.aie a casei meleK pl*nsesem +i a.ormisem) tiam c- ar 0i tre6uit s- pornesc spre Ale:an.ria, c- ar 0i tre6uit s- m- *n.ep-rte5 c*t mai mult, iar c*n. soarele ar 0i r-s-rit, s- m- ascun. su6 nisipuri) tiam, .e asemenea, c- poarta 1r-.inii, ca +i toate celelalte u+i, r-m-sese .esc7is-) ,ar nu puteam s- m- urnesc) Cu r-ceal-, *n t-cere, m- *nc7ipuiam c-ut*n.4o prin Cairo) Stri1*n.4o, cer*n.u4i s- se *ntoarc-) La un moment .at, mi s4a p-rut c-, *ntr4a.ev-r, o 0-cusem, c-, umilin.u4m-, 0u1isem .up- ea +i *ncercasem s-4 i e:plic .in nou cum st-teau lucrurile cu .estinul nostru; c- 0usesem sortit s- o pier., a+a cum Nic<i 0usese sortit s-4+i piar.- m*inile) ntr4un 0el sau altul, noi .oi puteam *n0r*n1e soarta) #uteam trium0a asupra ei) A6sur.) N4am 0u1it .up- ea) ,easupra 1r-.inii, cerul .evenea ro+iatic, lumina portocalie prin.ea a se strecura printre acoperi+urile *n.ep-rtate) Venea soarele o .at- cu c-l.ura +i cu tre5irea a mii .e 1lasuri m-runte pe str-.u/ele *ntortoc7eate ale ora+ului Cairo, o .at- cu un sunet straniu ce p-rea a se st*rni .in nisipuri, .intre copaci, .in pa8i+tea cu ver.ea/-) i, lent, au5in. larma, v-5*n. ra5ele .e lumin- re.esen*n. contururi pe acoperi+, mi4am .at seama c- *n apropiere se a0la un muritor) Se oprise *n ca.rul por/ii .esc7ise a 1r-.inii +i *mi o6serva 0orma nemi+cat- a trupului, care 5-cea *n mi8locul locuin/ei pustii) Era un t*n-r european 6lon., *nve+m*ntat *n 7aine ar-6e+ti) Era c7ipe+) - 5-rise *n lumina pali.- a 5orilor, un concet-/ean al s-u, 5-c*n. nemi+cat, *ntr4o cas- p-r-sit-) Nu l4am sc-pat nici o clip- .in oc7i c*t- vreme a traversat 1r-.ina pustie) Lumina cerului *mi *nc-l5ea oc7ii, iar pielea 0ra1e.- .in 8urul acestora *ncepuse s- m- ar.-) Cu ve+m*ntul +i tur6anul s-u imaculat, intrusul p-rea o 0antom*n0-+urat- *ntr4un cear+a0 al6) tiam c- ar 0i tre6uit s- 0u1) Tre6uia s- m- *n.ep-rte5 c*t puteam .e repe.e, s- m- ascun. .e ar+i/a r-s-ritului .e soare) ,ar acum nu mai aveam posi6ilitatea .e a co6or* *n cripta .e su6 po.ea) uritorul acesta *mi p-trunsese *n vi5uin-) N4aveam .estul timp pentru a4l uci.e +i a sc-pa apoi .e ca.avru, s-rmanul +i ne0ericitul muritor) #arc- *mpietrisem, iar el se apropia +i cerul un.uia *n spatele lui, 0-c*n.u4i um6ra s- par- mai 5velt- +i mai *ntu4 necat-) L onsieurG oapta sa era plin- .e solicitu.ine, precum cea a 0emeii .e la NTtre4,ame, cu ani *n urm-, 0emeia aceea care *ncercase s- m- a8ute +i care4mi c-5use victim-, .impreun- cu pruncul ei) onsieur, ce s4a *nt*mplatM #ot sv- a8ut cu cevaM C7ipul s-u 6ron5at r-s-rea .intre 0al.urile tur6anului) Avea 1ene 6lon.e, tremur-toare, +i oc7i cenu+ii, ca +i ai mei) 4am ri.icat *n picioare, .e+i aveam impresia c- nu o 0-ceam eu *nsumi) tiam c- 6u5ele *mi .e5v-luiau col/ii) Apoi am au5it un r-1et r-sun*n. .in r-runc7ii mei +i am v-5ut uimirea 5u1r-vin.u4i4se pe c7ip) L #rive+te4m-G am +uierat, iar col/ii mi s4au .e5velit) - ve5iM i, repe5in.u4m- la el, l4am apucat .e *nc7eietura m*inii +i i4am lipit palma .e o6ra5ul meu) L 4ai cre5ut om, nu4i a+aM am stri1at) L4am ri.icat .e la p-m*nt, sus .e tot, *n vreme ce m*inile +i picioarele sale se 56-teau 0renetic *n c-utarea unui spri8in) Cre.eai c- s*nt 0ratele t-u, nu4i a+aM am urlat) 9ura i se .esc7isese cu un 51omot sec, apoi a *nceput s- 56iere) L4am aruncat .in r-sputeri *n sus, .e4a curme5i+ul 1r-.iniiK trupul i s4a rosto1olit prin aer, mi+c*n. .in 6ra/e +i

147

.in picioare, .isp-r*n. .incolo .e acoperi+ul casei vecine) Tot cerul se trans0ormase *ntr4o v*lv-taie or6itoare) Am luat4o la 0u1-, trec*n. prin poarta 1r-.inii, n-v-lin. pe alee) Aler1am pe su6 arca.e 8oase, pe uli/e necunos4 cute) ,o6oram por/i +i 1rila8e, *nl-tur*n. muritorii care *mi st-teau *n cale) mi croiam .rum prin pere/ii .e c-r-mi.-, su0ocat .e pra0ul .e mortar pe care *l st*rneam, r-56-t*n. *n cele .in urm- pe alte uli/i noroioase +i ur*t mirositoare) Lumina m- urm-rea, ca un v*n-tor nemilos) Am 5-rit o cas- incen.iat-, cu 5i.uri n-ruite) 4am n-pustit *n-untru, a8un1*n. *n 1r-.in-, +i4am *nceput s- sap *n /arin-, a.*nc, c*t mai a.*nc, p*n- c*n. nu mi4am mai putut mi+ca 6ra/ele +i nici palmele) C-ceam *n r-coare +i 6e5n-) - a0lam la a.-post)

S ERA pe moarte) Sau, cel pu/in, a+a cre.eam) Trecuser- nenum-rate nop/i) Tre6uia s- m- tre5esc, s- m- *n.rept spre Ale:an.ria) Tre6uia s- traverse5 marea) ,ar asta presupunea s- m- mi+c, s- m- r-sucesc *n /-r*n-, s- p-trun. *n imperiul setei) Nu aveam s- m- .au 6-tut) A venit setea) Cum a venit, a+a a +i trecut) Era o tortur-, o ar+i/- .e 0oc) Inima +i creierii4mi erau *nseta/i) Inima4 mi 6-tea tot mai tare, cresc*n., .ar tot nu voiam s- m- .au 6-tut) #oate c- muritorii .e la supra0a/- *mi au5eau inima) i ve.eam .in c*n. *n c*n., i56ucniri .e lumin- *n 6e5n-K le au5eam vocile, o 6a6ilonie .e lim6i str-ine) ,ar cel mai a.esea ve.eam .oar 6e5naK au5eam .oar 6e5na) n cele .in urm-, n4am mai 0ost .ec*t setea *ns-+i, 5-c*n. *n /-r*n-, .ormin. un somn u+or, vis*n. vise ro+ii) ncetul cu *ncetul, c-p-tam con+tiin/a 0aptului c- .evenisem prea sla6 pentru a m- t*r* la supra0a/- prin nisip) Acum, el continua s- tr-iasc- *n mintea mea) O 0ra5- pioas-, .e muritor) ,ar poate 0i numit- aceasta via/-M Nici mie nu4mi place via/a .e4aiciG Ce4nseamn- oare s- tr-ie+ti *n mintea cuivaM Nimic, cre.) ,e 0apt, nici nu te a0li cu a.ev-rat acolo, nu4i a+aM #isici, prin 1r-.in-) ,u7oare .e s*n1e .e pisic-) ul/umesc, .ar pre0er s- *n.ur mai .eparte, s- m- usuc precum o p-staie cu .in/i)

2 S4A AUCIT un 51omot *n noapte) Ce4o 0i 0ostM Suna ca to6a uria+- pe care o au5isem 6-t*n. *n copil-rie, *n sat, c*n. actorii italieni *+i vestiser- .rama ce avea s0ie pre5entat- *n spatele c-ru/ei lor 0istic7ii) To6a aceea uria+- cu sunet 1rav, pe care eu *nsumi o 6-tusem pe str-5ile ora+ului *n acele 5ile .e neuitat c*n., 0u1it .e4acas-, 0usesem +i eu actor am6ulant) ,ar acest 51omot r-suna mai puternic) !u6uitul unui tun, al c-rui ecou 0usese purtat prin po.i+uri, mun/i +i v-iM l sim/eam p*n- *n m-.uva oaselor) Am .esc7is oc7ii *n *ntuneric +i mi4am .at seama c- se pro.usese un.eva, aproape) Ritmul unor pa+i sau al 6-t-ilor unei inimiM Lumea *ntrea1- se umpluse .e acel sunet) Un vacarm imens, amenin/-tor, ce se apropia tot mai mult) i totu+i, ceva .in mine *mi +optea c- acest 51omot nu e:ista cu a.ev-rat, c- urec7ea unui muritor nu avea cum s- *l au.-, c- acest 6u6uit nu 0-cea s- tremure por/elanurile *n vitrine +i 1eamurile) Nici m-car pisicile nu l4ar 0i putut au5i) E1iptul .oarme, t-cut) T-cerea *nv-luie pustiul .e am6ele p-r/i ale marelui 0luviu) Nu se au.e nici 6e7-it .e capre, nici mieunatul vreunei pisici) Nici vreun pl*nset .e 0emeie, cine +tie pe un.e) Totu+i, 51omotul acesta m- asur5ea) Vreme .e o clip-, am 0ost cuprins .e spaim-) 4am *ncor.at *n /-r*na *n care 5-ceam) Am *nceput s- sap cu .e1etele, *n sus, spre supra0a/-) Nev-5-tor, u+or ca un 0ul1, pluteam prin straturile .e p-m*nt +i, .intr4o .at-, n4am mai putut nici s- r-su0lu, nici s- stri1K aveam impresia c-, .ac- a+ 0i putut stri1a, urletul meu ar 0i s0-r*mat toate 1eamurile pe o ra5- .e mai multe mile) #a7arele .e cristal s4ar 0i s0-r*mat *n mii .e 6uc-/i, 0erestrele ar 0i e:plo.at) C1omotul era mai puternic, mai apropiat) Am *ncercat s- m- r-sucesc, *n c-utare .e aer, .ar n4am reu+it) Vreme .e o 0rac/iune .e secun.- mi s4a p-rut c- 5-resc un c7ip, al celui ce se apropia) O str-lucire s*n1erie *n 6e5n-) Se apropia cineva, st*rnin. 51omotul acesta, o creatur- at*t .e puternic- *nc*t, *n lini+tea *ncon8ur-toare, c7iar +i

148

copacii, 0lorile, aerul *ns-+i, *i sim/eau venirea) C7iar +i vie/uitoarele p-m*ntului +tiau, iar +o6olanii 0u1eau care *ncotro, *n vreme ce pisicile se 0ereau .in calea ei) #oate c- e moartea, m4am 1*n.it) #oate c-, prin cine +tie ce minune, moartea e vie +i vine s- ne *m6r-/i+e5eK nu e un vampir, creatura aceasta, ci *ntruparea *ns-+i a cerurilor) Iar noi, vampirii, ne vom ri.ica spre stele, o .at- cu ea) Vom trece .incolo .e *n1eri +i s0in/i, .incolo .e *ns-+i iluminarea, c-tre .ivinul *ntuneric, spre vi., *n a0ara e:isten/ei) Iar *n uitare, toate *+i vor a0la iertarea) ,istru1erea lui Nic<i .evine o lic-rire *n.ep-rtat-, pe cale .e a se stin1e) oartea 0ra/ilor mei se risipe+te *n pacea cea mare a inevita6ilului) Am *mpins p-m*ntul cu picioarele) 4am 56-tut, .ar 6ra/ele +i picioarele4mi erau prea sla6e) Am sim/it 1ustul noroiului nisipos *ntre .in/i) tiam c- tre6uie s- urc la supra0a/-, a+a cum *mi cerea sunetul acela) Am au5it .in nou salva artileriei; 6u6uitul .e tunuri) Am *n/eles prea 6ine c- sunetul acesta m- c-uta pe mine) - c-uta, ca o ra5- .e lumin-) Nu mai puteam r-m*ne locului, tre6uia s- *i r-spun.) I4am transmis un 0ior s-l6atic, .e 6un4venit) I4am spus un.e m- a0lam +i mi4am au5it propria r-su0lare anevoioas-, *n vreme ce m- luptam pentru a4mi mi+ca 6u5ele) Intensitatea sunetului cre+tea, p-trun5*n.u4mi *n 0iecare 0i6r-) #-m*ntul a *nceput parc- a se roti *n 8urul meu, cu mine o .at-) In.i0erent cine sau ce era, intrase *n ruinele casei incen.iate) U+a 56urase *n /-n.-ri, .e parc- 6alamalele i4ar 0i 0ost nu .e o/el, ci .e ipsos) O ve.eam pe propriile4mi pleoape co6or*te, ca pe un ecran) Ve.eam creatura mi+c*n.u4se prin 1r-.in-, pe su6 m-slini) Cuprins .in nou .e 0rene5ie, am *nceput s- sap *n c-utare .e aer) Acum *ns- nu mai au5eam .ec*t un sunet o6i+nuit, .eloc intens, ca +i cum cineva ar 0i s-pat *n p-m*ntul nisipos .e .easupra mea) Am sim/it o atin1ere cati0elat- pe o6ra8i) ,easupra capului meu str-lucea acum 6olta *nstelat-, acoperit- .e un val .e nori ne1ri) Nicio.at-, simplitatea 0rumuse/ii cerurilor nu mi se p-ruse a 0i mai 6inecuv*ntat-) #l-m*nii mi se umpluser- cu aer) Am l-sat s-4mi scape un 1eam-t lun1 .e pl-cere) ,e 0apt, toate aceste sen5a/ii erau mai presus .e pl-cere) Srespir, s- v-. lumina, toate aceste simple ac/iuni *mi p-reau a 0i miracole) Iar 51omotul 6u6uitor, tunetul acela asur5itor *mi p-rea un acompaniament cum nu se poate mai potrivit) Iar el, cel care m- c-utase, cel care provoca acest sunet, se a0la acum .esupra mea) C1omotul s4a topit, s4a .e5inte1rat, p*n- c*n. *n urma lui nu a mai r-mas .ec*t un susur ca o ultim- vi6ra/ie a cor5ilor unei viori) 4am sim/it ri.icat, smuls .in p-m*nt, .e+i 0iin/a aceea *+i /inea 6ra/ele pe l*n1- trup) n cele .in urm-, +i4a ri.icat m*inile pentru a m- cuprin.e, +i c7ipul *i era, mi s4a p-rut, .e4a .reptul nep-m*ntesc) Cine .intre noi ar mai putea s- ai6- un asemenea c7ipM Ce +tim noi .espre r-6.are, .espre 6un-tate +i compasiuneM Nu, nu era unul .intre ai no+tri) N4ar 0i putut 0i) i totu+i, era) Avea aceea+i carna/ie +i acela+i s*n1e ca mine) Oc7i str-lucitori, ce p-reau c- a.un- lumina .in toate .irec/iile, 1ene su6/iri, trasate parc- .e o peni/- su6/ire, cu cerneal.e aur) Iar creatura aceasta, acest vampir atotputernic, m- sus/inea, privin.u4m- *n oc7i, +i cre. c- am spus vreo prostie, am .at 1las vreunui 1*n. ne6unatic, a0irm*n. c-, .e4acum, cuno+team taina ve+niciei) L Atunci, spune4mi4l +i mie, acest secret, mi4a +optit 5*m6in., ima1ine pur- a iu6irii omene+ti) L O7, ,oamne, a8ut-4m-, os*n.e+te4m- +i arunc-4m- *n 7-urile ia.ului, a r-sunat 1lasul meu) Nu puteam s- *n.ur contemplarea unei asemenea 0rumuse/i) mi ve.eam 6ra/ele, numai piele +i os, cu m*ini precum 17earele unei p-s-ri) i se p-rea imposi6il ca ar-tarea care .evenisem s- poat- s- mai tr-iasc-) i4am privit picioarele; nu mai erau .ec*t ni+te 6e/i+oare) Bainele c-.eau .e pe mine) Nu eram *n stare s- m- mi+c, nici m-car s- m- /in pe picioare, iar amintirea cur1erii s*n1elui prin 1ura mea m0-cea s- le+in) Ve+mintele sale ro+ii .e cati0ea str-luceau ca o 0lac-r- mocnit-) I4am privit mantia ro+ie ce4i c-.ea p*n- la p-m*nt +i m-nu+ile c-r-mi5ii ce4i acopereau m*inile cu care m- sus/inea) Avea p-rul .es, al6, prin care se amestecau ici colo 6ucle aurii, *nca.r*n.u4i c7ipul, acoperin.u4i 0runtea) Iar oc7ii lui, at*t .e al6a+tri, ar 0i putut p-rea cu0un.a/i *n sum6re re0lec/ii, .ac- nu ar 0i 0ost at*t .e mari, at*t .e 6l*n5i, precum mo.ul-rile .uiose ale 1lasului) =usese un 6-r6at *n 0loarea v*rstei *n clipa *n care i se .-ruise nemurirea) =a/a un17iular-, cu o6ra8ii u+or sco6i/i, cu 1ura4i mare, cu 6u5e c-rnoase, o1lin.ea o pace +i o 6l*n.e/e .e4a .reptul *nsp-im*nt-toare) L !ea, mi4a spus, ri.ic*n. pu/in .in spr*ncene, 6u5ele4i rostin. atent cuv*ntul, *ncet, ca pe4o s-rutare) #recum a1nus, *n acea noapte 0atal-, ce se petrecuse cu at*ta vreme *n urm-, +i4a ri.icat m*na +i a *n.ep-rtat /es-tura, .e5velin.u4+i 1*tul) Vena aceea, .e un staco8iu *nc7is, su6 pielea transluci.-, supranatural-, p-rea c- m*m6ie) Sunetul acela a i56ucnit .in nou, acea 6-taie prea puternic-) Smul1*n.u4m- .in p-m*nt, *n17i/in.u4m-)

149

*n1e asemeni luminii, 0oc lic7i.) S*n1ele nostru) n 6ra/e mi s4a str*ns o putere enorm-, m*inile i4au *ncol-cit 1ruma5ul, 0a/a mi s4a lipit .e carnea sa rece +i pali.-, iar s*n1ele mi s4a pr-v-lit p*n- *n 0un.ul rinic7ilor, p*r8olin.u4mi 0iecare arter- .in trup) C*te veacuri limpe5isers*n1ele acesta, .istil*n.u4i puterileM i s4a p-rut c-, .e .incolo .e vuietul cur1erii s*n1elui, l4am au5it vor6in.) A repetat; L !ea, s-rman copil, 6ea, copilul meu r-nit) I4am sim/it inima plin- +i trupul on.ul*n., lipit .e al meu, .e parc- am 0i 0ost pecetlui/i *mpreun-) i cre. c- m4am au5it spun*n.; L arius) Iar el mi4a r-spuns; L ,a)

#ARTEA A A#TEA A9IE STR"VECBE) STR"VECBI ISTERE

% CN, m4am tre5it, m- a0lam la 6or.ul unei cor-6ii) Au5eam p*r*itul sc*n.urilor pun/ii +i tr-1eam *n piept aerul m-rii) Sim/eam mirosul s*n1elui celor care m*nuiau cora6ia) tiam c- era o 1aler-, c-ci au5eam ritmul v*slelor, pe care vuietul sur. al v*ntului ce um0la p*n5ele nu reu+ea s- *l acopere) Nu puteam s- *mi .esc7i. oc7ii +i nici s- m- mi+c) i totu+i, eram calm) Nu4mi era sete) ,e 0apt, tr-iam o pace a.*nc-) Trupul mi4era cal., .e parc- tocmai m- 7r-nisem +i era o a.ev-rat- pl-cere s- 5ac acolo, vis*n., trea5 0iin., *n le1-narea 6l*n.- a valurilor) Apoi mintea a *nceput a mi se limpe5i) tiam c- alunecam cu repe5iciune pe apele lini+tite) Soarele .e a6ia apusese) Cerul serii timpurii se *ntuneca, *n vreme ce 6ri5a *+i .-.ea ultima su0lare) C1omotul v*slelor ce se cu0un.au +i ie+eau ritmic .in ap- era pe c*t .e lini+ti4 tor, pe at*t .e limpe.e) Am .esc7is oc7ii) Nu mai 5-ceam *n sicriu) Am ie+it .in ca6in- +i am respirat a.*nc aerul proasp-t cu i5 .e mare, privin. al6astrul incan.escent al cerului *n amur1 +i mul/imea .e stele str-lucitoare .e .easupra capului meu) ,e pe /-rm, stelele se ve.eau cu totul alt0el) ,e4aici v-5ute, p-reau mult mai aproape) ,e am6ele p-r/i, se ve.eau crestele unor insule muntoase, 0ale5e pres-rate cu o mul/ime .e lumini/e str-lucitoare) Aerul era plin .e un par0um .e ver.ea/-, .e 0lori +i .e p-m*nt reav-n) Cor-6ioara se *n.repta cu repe5iciune c-tre o str*mtoare *n1ust- ce se .esc7i.ea *ntre 0ale5ele a0late .rept *nainte) - sim/eam neo6i+nuit .e puternic +i .e limpe.e la minte) Am tr-it ispita trec-toare .e a4ncerca s-4mi *nc7ipui cum a8unsesem aici, *n area E1ee ori c7iar *n e.iterana, s- a0lu .e c*t timp plecasem .in Cairo +i .ac- toate c*te mi le aminteam se *nt*mplaser- cu a.ev-rat) ,ar ispita s4a topit pe .at-, trans0ormat- *ntr4o acceptare senin- a sor/ii) arius se a0la *naintea mea, pe puntea .e coman.- .e l*n1- catar1ul cel mare) 4am *n.reptat *ntr4acolo +i m4am oprit, privin. *n sus, c-tre el) #urta mantia cea lun1- +i ro+ie .e cati0ea, pe care o purtase +i la Cairo, iar coama lui 6lon.4ar1intie 0lutura *n v*nt) Oc7ii *i erau a/inti/i spre str*mtoarea .in 0a/a noastr- +i spre /ancurile prime8.ioase ale st*ncilor ce se iveau .in spuma valurilor) *na st*n1- *i era crispat- pe 6alustra.a pun/ii) 4am sim/it cuprins .e o atrac/ie 0antastic-, iar sentimentul acelei p-ci a.*nci a e:plo.at *n mine) Nici c7ipul +i nici po5i/ia sa nu re0lectau vreo 1ran.oare *n0umurat- ori o alt- atitu.ine care s- m- 0ac- s- msimt 8osnic +i umil) Nu e:prima .ec*t o no6le/e calm-) Oc7ii s-i p-reau pier.u/i *n .ep-rt-ri +i o1lin.eau 6un-tate) ,a, c7ipul *i era prea nete.) Avea luciul /esuturilor care se 0ormea5- .easupra cicatricelor +i, .ac- l4a+ 0i *nt*lnit pe vreo stra.- *ntunecat-, a+ 0i tres-rit, poate c7iar m4ar 0i *nsp-im*ntat) #-rea c- ra.ia5- o lumin- sla6-) ,ar

150

e:presia c7ipului s-u era at*t .e cal.-, at*t .e omeneasc- *n 6un-tatea ei, *nc*t nu putea .ec*t s- m- atra1-, s- mc7eme) Arman. ar-ta ca un *n1er pictat .e Carava11io, iar 9a6rielle sem-na cu ar7an17elii .e marmur- ce te *nt*mpin- *n pra1ul 6isericilor) ,ar c7ipul acesta era al unui om nemuritor) Iar acest om nemuritor, cu m*na .reapt- *ntins-, pilota cora6ia, t-cut, .ar si1ur .e sine, printre st*ncile a0late la intrarea *n str*mtoare) Apa 0ier6ea *n 8urul nostru, ca metalul topit, arunc*n. 0ul1ere a5urii ori ar1intii, iar alteori ne1re) Acolo un.e valurile se loveau .e st*nci, /*+neau 0uioare .e spum- al6-) 4am apropiat +i, 0erin.u4m- s- 0ac 51omot, am urcat treptele p*n- pe puntea .e coman.-) arius nu4+i .e5lipea oc7ii .e apele .inaintea navei, .ar a *ntins m*na st*n1-, apuc*n.4o pe a mea) C-l.ur-) O u+oar- ap-sare) Acum *ns- nu era momentul potrivit pentru vor6e +i c7iar m- miram c- *mi acor.ase at*ta aten/ie) Spr*ncenele i se *mpreunaser-, *ncrunt*n.u4se, iar privirea i s4a *n1ustat +i, *n.emna/i parc- .e vreo porunc- t-cut-, v*sla+ii +i4au *ncetinit ritmul) Eram vr-8it .e ceea ce ve.eam +i, concentr*n.u4m- mai mult, mi4am .at seama c- sim/eam +i eu puterea pe care o emana, o pulsa/ie sur.- *n consonan/- cu 6-t-ile inimii sale) Au5eam, .e asemenea, muritorii a0la/i pe 0ale5ele ce se *ntin.eau *n .reapta +i *n st*n1a noastr-) i ve.eam, a.un*n.u4se pe promontorii sau aler1*n. pe pla8e, cu tor/e *n m*ini) Le au5eam 1*n.urile r-sun*n. asemeni unor 1lasuri, *n vreme ce ei *ncremeniser- *n *ntunericul ce se n-+tea, privin. 0elinarele cor-6iei noastre) 9*n.eau +i vor6eau 1rece+te, o lim6- ce *mi era necunoscut-, .ar mesa8ul lor era c*t se poate .e limpe.e; Trece st-p*nul) Veni/i cu to/ii, s-4l ve.e/i; trece st-p*nul) Cuv*ntul >st-p*n> p-rea c- se *ncarc-, *n 1*n.urile lor, .e semni0ica/ii supranaturale) Se plecau *n 0a/a lui, *n0ier6*nta/i, iar .inspre /-rmuri ne parvenea un cor nev-5ut .e +oapte) Au5in.u4i, sim/eam cum mi se t-ia r-su0larea) 4am 1*n.it la muritorul pe care *l *nsp-im*ntasem la Cairo, la .e5astrul .e o.inioar- .e la teatrul lui Renau.) Cu e:cep/ia acelor .ou- umilitoare inci.ente, trecusem prin lume nev-5ut, vreme .e 5ece ani, *n vreme ce ace+ti /-rani *m6r-ca/i *n ne1ru se a.unau pentru a privi trecerea cor-6iei, +tiin. ce era arius) Sau, cel pu/in, aveau o i.ee .espre ceea ce era acesta, .e+i nu pronun/aser- ec7ivalentul 1recesc al cuv*ntului vampir, pe care *l cuno+team) #la8ele r-m-seser- *n urm-) =ale5ele se *n-l/au p*n- la ceruri, .e am6ele p-r/i) Nava aluneca lin, cu a8utorul v*slelor, *n timp ce pere/ii *nal/i .e piatr- *ntunecau lumina cerului) Cur*n. *ns-, *n 0a/a oc7ilor mei uimi/i s4a .esc7is un 1ol0 lar1, ar1intiu, m-r1init lateral .e pante line) Un 5i. *nalt .e piatr-, al c-rui v*r0 nu se ve.ea, *l *nc7i.ea) V*sla+ii +i4au *ncetat 6-t-ile, pe m-sur- ce ne apropiam) Cu o mi+care a6ia percepti6il-, nava a 0-cut o *ntoarcere lateral-, .e5v-luin. priveli+tea unui 6-tr*n .e6arca.er .e piatr-, acoperit .e mu+c7i) V*sla+ii +i4au *n-l/at v*slele c-tre cer) arius r-m-sese nemi+cat, .ar m*na lui continua s- o str*n1- pe a mea, *n vreme ce .reapta continua s- in.ice .e6arca.erul +i 0ale5a ce se *n-l/a precum *ns-+i noaptea) Luminile navei iscau 8ocuri stranii pe st*nca ume.-) C*n. ne a0lam la numai cinci sau +ase picioare .e acest .e6arca.er L o .istan/- .estul .e periculoas- pentru o nav- .e asemenea .imensiuni L am sim/it cora6ia oprin.u4se) Apoi arius m4a luat .e m*n- +i, *mpreun-, am traversat puntea, c-tre 6a6or.) Un slu8itor cu p-rul ne1ru s4a apropiat +i i4a .at lui arius un sac) Am 0-cut apoi un salt, str-6-t*n. .istan/a care ne .esp-r/ea .e mal, cu mare u+urin/-) Am aruncat o privire *n urm-, spre nava care se le1-na u+or pe un.e) V*slele 0useser- co6or*te .in nou) C*teva clipe mai t*r5iu, cora6ia se *n.ep-rta *n .irec/ia lumini/elor unui or-+el ce se 5-rea pe cel-lalt mal al 1ol0ului) Am r-mas sin1uri *n *ntuneric) ,e *n.at- ce .in cora6ie nu s4a mai 5-rit .ec*t o pat- pe 0on.ul clipocitor al valurilor m-runte, arius mi4a ar-tat o scar- *n1ust- s-pat- *n st*nc-) L Ia4o *nainte, Lestat) mi 0-cea pl-cere s- urc) mi 0-cea pl-cere s- m- mi+c cu a1ilitate, urm*n. 5i145a14urile treptelor s-pate 1rosolan +i sim/in. 6ri5a care se *nte/ise, *n vreme ce apa .evenea parc- tot mai *n.ep-rtat-, mai *n17e/at-, .e parcp*n- +i mi+carea neostoit- a valurilor se oprise) arius se a0la la numai c*/iva pa+i *n urma mea) Sim/eam .in nou pulsul straniu al puterii sale, ca o vi6ra/ie, p*n- *n m-.uva oaselor) Treptele s-pate *n st*nc- .isp-ruser- la un moment .at, pe la 8um-tatea .rumului spre culmea 0ale5ei, l-s*n. loc unei poteci care n4ar 0i 0ost *n.ea8uns .e lat- nici m-car pentru o capr- .e munte) ,in c*n. *n c*n., c*te o st*nc- ori vreun /anc .e piatr- ne o0erea o ilu5orie protec/ie *mpotriva c-.erii spre apele .e .e.esu6t) Cel mai a.esea *ns-, poteca era unica e:crescen/- a peretelui, ast0el *nc*t, pe m-sur- ce urcam tot mai sus, mi se 0-cea 0ric- s- mai privesc

151

*n 8os) La un moment .at, /in*n.u4m- cu o m*n- .e crean1a unui copac, am privit *n urm- +i l4am v-5ut pe arius mi+c*n.u4 se cu u+urin/- *napoia mea, cu sacul at*rn*n.u4i le8er pe um-r, cu o m*n- li6er-) 9ol0ul, or-+elul *n.ep-rtat +i portul p-reau ni+te 8uc-rii, o 7art- .esenat- .e un copil pe t-6lia unei mese, cu nisip pres-rat pe supra0a/a unei o1lin5i +i c*teva 6uc-/ele .e lemn) Ve.eam p*n- .incolo .e str*mtoare, spre marea .esc7is-, .in care r-s-reau um6rele ne1re, nemi+cate, ale altor insule) arius a 5*m6it +i s4a oprit) Apoi mi4a +optit pe un ton politicos; L Continu-) L4am ascultat, 0ermecat) Am pornit .in nou +i nu m4am mai oprit p*n- c*n. nu am a8uns *n v*r0) 4am c-/-rat peste o ultim- 1r-ma.- .e 6olovani +i 6uruieni, ri.ic*n.u4m- apoi *n picioare pe un covor .e iar6- moale) n 0a/a mea se *n-l/au alte st*nci, +i .in ele p-rea c- r-sare o 0ort-rea/-, o cas-) La 0erestre +i *n turnurile ei se ve.eau lumini) arius +i4a pus m*na pe um-rul meu +i, ast0el *nl-n/ui/i, ne4am *n.reptat spre intrare) C*n. ne4am oprit *n 0a/a por/ii masive, presiunea m*inii sale pe um-rul meu a sc-5ut) #e .in-untru s4a au5it 51omotul unui 5-vor ce se .esc7i.ea, apoi presiunea .e1etelor sale a .evenit mai puternic-) 4a con.us pe un cori.or lar1, puternic luminat .e nou- tor/e aprinse) Am avut un mic +oc .escoperin. c- aici nu se a0la nimeni care s- 0i putut s- 0i tras 5-vorul +i s- ne 0i .esc7is u+a) S4a *ntors, a privit spre u+-, +i u+a s4a *nc7is) L Tra1e 5-vorul, a 5is) 4am *ntre6at .e ce nu o 0-cea el *nsu+i, a+a cum, se pare, reu+ise s- 0ac- at*tea p*n- acum) Totu+i, i4am .at ascultare ime.iat) L E mult mai u+or a+a, mi4a spus *ntr4un t*r5iu, +i *n oc7i i4a ap-rut o lic-rire sur*5-toare) Am s- te con.uc acum *n camera *n care vei putea s- .ormi lini+tit) #o/i s- vii la mine oric*n. vei .ori) Nu mai sim/eam nici o alt- pre5en/- *n cas-) ,ar eram convins c-, .e cur*n., pe aici trecuser- muritori) Ici4colo, mirosul lor se l-sa *nc- sim/it) Iar tor/ele nu 0useser- aprinse .ec*t cu pu/in timp *n urm-) Am urcat o scar- micu/-, la .reapta, +i am r-mas uimit, intr*n. *n camera ce *mi 0usese 7-r-5it-) Era o *nc-pere vast-, cu un perete *ntre1 ce se .esc7i.ea spre o teras- cu 6alustra.a .e piatr-, at*rn*n. .easupra m-rii) C*n. m4am *ntors, arius .isp-ruse) Sacul .isp-ruse, la r*n.ul s-u) ,ar vioara lui Nic<i, *mpreun- cu vali5a +i celelalte 6a1a8e ale mele se a0lau acolo, pe o mas- .e piatr- a+e5at- *n mi8locul o.-ii) Un 0ior .e triste/e +i .e u+urare m4a str-6-tut la ve.erea viorii) - temeam c- o pier.usem pentru tot.eauna) Camera era mo6ilat- cu 6-nci .e piatr-) #e un stativ se a0la un opai/ cu ulei) ntr4o 0iri.- *n.ep-rtat-, am .escoperit o u+- .u6l- .in lemn masiv) Am .escuiat4o, .*n. peste un pasa8 *n1ust +i scun. care cotea, *n 0orma literei L) ,up- cotitur- se a0la un sar4 co0a1 cu o lespe.e .e piatr- nete.-) =usese cioplit cu mare 1ri8- .in .iorit, cea mai .ur- roc- .in c*te e:ist- pe #-m*nt) Lespe.ea era *n1ro5itor .e 1rea +i, .e cum am ri.icat4o, am .escoperit c- interiorul *i era placat cu aur masiv) Avea, .e asemenea, un 5-vor care se putea *nc7i.e pe .in-untru) n 0un.ul cutiei .e piatr- str-luceau mai multe o6iecte) n lumina pali.- care se strecura .in camer-, acestea sclipeau ca su6 e0ectul unei ma1ii str-vec7i) Se a0la acolo o masc- .e aur, cu tr-s-turi mo.elate cu e:trem- preci5ie, cu 6u5ele str*nse, cu 0antele oc7ilor 0oarte *n1uste, .ar .esc7ise totu+iK era le1at- .e o 1lu1- alc-tuit- .in pl-cu/e .e aur le1ate *ntre ele) asca *n sine era 1rea, .ar 1lu1a era 0oarte u+oar- +i 0le:i6il-, c-ci pl-cu/ele erau *m6inate prin veri1i .e aur 0in) Se mai a0la acolo o perec7e .e m-nu+i .in piele acoperite +i acestea .e 0oi/e .e aur, care m4au .us cu 1*n.ul la sol5ii unui pe+te) n s0*r+it, am .at peste o p-tur- .in l*n- moale, ro+ie, av*n. +i ea, pe o parte, cusute pl-cu/e .e aur, ceva mai late .e aceast.at-) i4am .at seama c-, .ac- *mi puneam masca +i m-nu+ile +i m- *ntin.eam su6 p-tur-, aveam s- 0iu ap-rat .e luminc7iar .ac- cineva .esc7i.ea sarco0a1ul c*t timp .ormeam) O asemenea posi6ilitate era 1reu .e ima1inat *ns-) Nimeni nu avea cum s- .esc7i.- sarco0a1ul, a.mi/*n. c7iar car 0i a8uns la el, c-ci u+ile .in 0iri.- erau +i ele .u6late .e un strat .e o/el +i aveau 5-voare puternice, .in acela+i material) Ceva straniu m- atr-1ea *nspre aceste o6iecte) mi 0-cea pl-cere s- le pip-i +i mi4am *nc7ipuit cum ar 0i 0ost s- le port *n somn) asca aceea *mi a.ucea aminte .e m-+tile 1rece+ti ale tra1e.iei +i come.iei) Toate acestea aminteau, .e 0apt, .e 0uneraliile vreunui *mp-rat .in vec7ime) 4am .esp-r/it .e ele cu o oarecare p-rere .e r-u) 4am *ntors *n camer-, m4am .espuiat .e 5.ren/ele pe care le purtasem *n vremea c*t 5-cusem *n /-r*n- la Cairo +i m4am *m6r-cat cu 7aine curate) - sim/eam pu/in stin17erit +i ri.icol, st*n. aici, *n aceste locuri a0late parc- *n

152

a0ara timpului, *n 7ainele4mi noi, cu costumul violet ce avea nasturi .in perle, 6-tu/i cu .iamanteK acestea erau *nssin1urele4mi 7aine) i4am prins p-rul cu o pan1lic- nea1r-, a+a cum se ca.e s- +i4l poarte orice a.ev-rat 1entilom al secolului al optspre5ecelea, +i am pornit *n c-utarea st-p*nului casei)

2 N NTREA9A cas-, tor/ele 0useser- aprinse) U+ile erau lar1 .esc7ise) Nici o 0ereastr- nu era acoperit-, toate .esc7i5*n.u4se 0ie spre 0irmamentul *nstelat, 0ie spre mare) L-s*n. *n urm- treptele .e piatr- 1oal- ce .uceau *n camera mea, mi4am .at seama c- m- a0lam pentru *nt*ia oar-, .e c*n. pornisem pe aceast- cale a pri6e1iei, *ntr4un a.-post cu a.ev-rat si1ur, care con/inea a6solut orice +i4ar 0i putut .ori o 0iin/- nemuritoare) #e cori.oare, ri.icate pe socluri masive, se a0lau super6e urne 1rece+ti) n tot soiul .e 0iri.e, am 5-rit statui mari .e 6ron5 a.use .e prin Orient) #lante e:otice umpleau 0iecare perva5 +i 0iecare teras- ce se .esc7i.ea *nspre *n a0ar-) Covoare somptuoase, in.iene, persane sau c7ine5e+ti acopereau par.oseala .e marmur- ori *ncotro m4a+ 0i *n.reptat) Am .at apoi peste animale uria+e, *mp-iate *n atitu.ini ce p-reau c- le insu0l- via/-; ur+i 6runi, ti1ri, c7iar +i un ele0ant, ocup*n. el sin1ur o *ntrea1- *nc-pere imens-, +op*rle mari, c*t ni+te .ra1oni, +i nenum-rate p-s-ri .e pra.st*n. la p*n.- pe cren1i uscate ce p-reau a 0i ni+te copaci a.ev-ra/i) ,ar 0rescele care acopereau 0iecare supra0a/- li6er-, .in tavan +i p*n-4n po.ea, .ominau totul) ntr4una .intre o.-i, se a0la o pictur- *ntunecat-, repre5ent*n. .e+ertul ars .e soare al Ara6iei +i o caravan- .e c-mile con.us- .e ne1u/-tori ce purtau tur6ane, r-scolin. cu pa+ii lor nisipurile 0ier6in/i) Totul era 5u1r-vit p*n- *n cele mai mici .etalii) Altun.eva, am .escoperit o 8un1l-, care p-rea a se tre5i la via/- *n 8urul meu, plin- .e 0lori tropicale .esenate cu talent +i .e 0run5e re.ate cu o mi1al- supraomeneasc-) Ilu5ia in.us- .e aceste picturi era at*t .e per0ect-, *nc*t am 0ost, mai *nt*i, surprins, apoi cucerit +i, cu c*t le priveam cu mai mult- aten/ie, cu at*t .escopeream mai multe am-nunte) n 0iecare col/i+or al 8un1lei, se a0lau tot soiul .e viet-/i; insecte, p-s-ri, viermi strecur*n.u4se la nivelul soluluiK un milion .e .etalii ale unei scene care, *n cele .in urm-, *mi .-.eau sentimentul c- alunecasem *n a0ara spa/iului +i a timpului, *n ceva ce era mult mai mult .ec*t o simpl- pictur-) i totu+i, toate nu erau .ec*t 5u1r-vite pe un perete) Ame/eam) Ori *ncotro m4a+ 0i *ntors, pere/ii *mi .e5v-luiau priveli+ti noi) i, pe le1ea mea, nu cre. c- a+ putea spune numele tuturor culorilor +i nuan/elor pe care le ve.eam) C*t .espre stilul *n care erau reali5ate aceste opere, acesta m- *nc*nta +i m- uimea toto.at-) Te7nica p-rea a 0i cu totul realist-, utili5*n. propor/iile clasice ce pot 0i 1-site la me+terii Rena+terii t*r5ii; .a Vinci, Ra0ael, ic7elan1elo ori la unii pictori .in vremuri mai apropiate, ca Hatteau sau =ra1onar.) Lumina era 0olosit- cu e0ecte spectaculoase) C*n. le priveam, viet-/ile p-reau c- respir-) Iar .etaliile))) ,espre .etalii nu se putea a0irma c- ar 0i 0ost realiste ori c- ar 0i p-strat vreo propor/ie) #ur +i simplu, erau prea multe maimu/e *n acea p-.ure, prea mul/i 1*n.aci t*r*n.u4se pe 0run5e) Cerul era plin .e mii .e insecte m-run/ele) Am p-truns apoi *ntr4o 1alerie ai c-rei pere/i, .e am6ele p-r/i, erau picta/i cu 0emei +i 6-r6a/i care m- priveau, +i am 0ost c*t pe4aci s- scap un stri1-t .e uimire) Se a0lau acolo persona8e .in toate epocile; 6e.uini, e1ipteni, apoi 1reci +i romani, cavaleri *n armuri, /-rani, re1i +i re1ine) Oameni ai Rena+terii, cu 8iletci +i ci5me *nalte, +i Re1ele4Soare cu imensa lui peruc- 6uclat-, +i, *n cele .in urm-, oameni ai vremurilor noastre) i, .in nou, .etaliile *mi .-.eau impresia c- .oar le visam; pic-turile .e ap- ce at*rnau .intr4o mantie, o t-ieturminuscul- pe un o6ra5 6-r6os, un p-ian8en pe 8um-tate strivit .e o ci5m- .e piele) Am *nceput s- r*.) Era amu5ant) !a nu, era .e4a .reptul *nc*nt-tor) Nu puteam s-4mi st-vilesc r*sul) Tre6uia s- m- smul1, s- plec .in 1alerie) ,oar ve.erea unei 6i6lioteci a 0ost *n stare s-4mi .ea un im6ol. .e voin/- pentru a o 0ace) #ere/i *ntre1i erau aici acoperi/i .e manuscrise 0-cute sul, .e c-r/i +i nenum-rate 1lo6uri terestre a+e5ate *n lea1-ne .e lemn) !usturi .e 5ei +i 5ei/e ale antic7it-/ii 1rece+ti +i 7-r/i uria+e) Teancuri .e 5iare *n toate lim6ile 5-ceau pe mese) =el .e 0el .e o6iecte ciu.ate erau *mpr-+tiate peste tot) =osile, m*ini mumi0icate, scoici e:otice) !uc7ete lar1i .e 0lori uscate, 0i1urine +i 0ra1mente .in sculpturi antice, vase .e ala6astru pline .e 7iero1li0e e1iptene) ,e 8ur *mpre8urul centrului *nc-perii erau a+e5ate 0otolii con0orta6ile, cu perne pentru picioare, iar printre ele erau r-sp*n.ite m-su/e scun.e, cu can.ela6re .e sticl- ce 0unc/ionau cu ulei) Impresia 1eneral- era aceea a unei .e5or.ini con0orta6ileK era un loc e:trem .e uman, un loc *n care */i puteai

153

petrece ore *n.elun1ate .e satis0ac/ie intelectual- pur-) Se a0la aici cunoa+terea omeneasc-, o6iecte arti5anale +i 0otolii .estinate o.i7nei oamenilor) Am r-mas mult timp acolo, .esci0r*n. titlurile 1rece+ti +i latine) - sim/eam oarecum ame/it, ca un muritor ce a 6-ut prea mult) Tre6uia *ns- s-4l 1-sesc pe arius) Am p-r-sit acea *nc-pere, am co6or*t c*teva trepte +i am traversat *nc- un cori.or pictat, spre o *nc-pere poate c7iar mai lar1-, plin- .e lumin-) Am sim/it par0umul 0lorilor +i4am au5it c*ntecul p-s-rilor *nc- *nainte .e a 0i intrat *n *nc-pere) Apoi m4am tre5it r-t-cin. printr4o p-.ure .e colivii) ,ar nu se a0lau aici numai p-s-ri .e toate culorile, ci +i maimu/e, 6a6uini, care *nne6uneau .e at*ta a1ita/ie pe m-sur- ce *naintam tot mai mult *n camer-) Coliviile erau *ncon8urate .e o mul/ime .e 17ivece cu 0lori +i plante .e tot soiul; 0eri1i +i 6ananieri, tran.a0iri, iasomie +i altele, care .e care mai aromate, cu par0umurile lor nocturne) Am 5-rit or7i.ee al6e +i purpurii, 0lori care p-reau .e cear- +i care prin.eau musculi/ele impru.ente ce li se a+e5au pe corol-, pomi+ori *mpov-ra/i .e at*tea piersici, l-m*i +i pere) C*n., *n s0*r+it, am p-r-sit acest mic para.is, m- a0lam *ntr4un cori.or cu sculpturi care ar 0i putut s- rivali5e5e cu oricare .intre 1aleriile Vaticanului) n el se .esc7i.eau alte camere, ticsite cu picturi, mo6ile orientale +i 8uc-rii mecanice) ,esi1ur, nu m4am oprit pentru a stu.ia 0iecare o6iect *n parte, 0iecare .escoperire) Ar 0i 0ost nevoie .e o via/.e om pentru a contempla *ntre1 con/inutul acestei case) i4am continuat .rumul) Nu +tiam *ncotro m- *n.reptam) tiam *ns- c- mi se *n1-.uise ve.erea tuturor acestor lucruri) n cele .in urm-, am au5it incon0un.a6ilul sunet care vestea pre5en/a lui arius, acea 6-taie .e inim-, ritmic- +i *n0un.at-, pe care *mi 0usese .at s- o au. pentru *nt*ia oar- la Cairo) 4am *n.reptat, a+a.ar, *n acea .irec/ie)

Q A INTRAT *ntr4un salon mo6ilat *n stilul secolului al optspre5ecelea, iluminat str-lucitor) Ci.urile .e piatr0useser- acoperite cu panouri .in lemn .e tran.a0ir care *nca.rau o1lin5i ce se ri.icau p*n- *n tavan) Am 5-rit o6i+nuitele scrinuri vopsite, 0otolii capitonateK pe pere/i at*rnau peisa8e *ntunecate +i lu:uriante, iar pe mo6ile, risipite ici4colo, se a0lau orolo1ii .e por/elan) O colec/ie mo.est- .e c-r/i putea 0i v-5ut- .incolo .e vitrinele .e sticl- ale unei 6i6lioteciK pe o m-su/- scun.-, a+e5at- lin1- un 0otoliu cu 6ra/e, *m6r-cat *n 6rocart, 5-cea un 5iar cu .at- recent-) U+i40erestre, *nalte +i *n1uste, .-.eau spre terasa .e piatr- .inspre care r-56-teau par0umurile tu0elor .e liliac al6 +i tran.a0iri ro+ii) Acolo, spri8init .e 6alustra.a .e piatr-, cu spatele spre mine, se a0la un om al secolului al optspre5ecelea) i4am .at seama c- era arius .e4a6ia c*n. s4a *ntors cu 0a/a c-tre mine +i mi4a 0-cut semn s- m- apropii) Era *m6r-cat la 0el ca +i mine sau 0oarte asem-n-tor; costumul s-u era ro+u, nu violet, iar .antela c-m-+ii era .e Valenciennes, nu .e !ru:elles) #-rul s-u str-lucitor era prins, ca al meu, cu o pan1lic- nea1r-) Nu p-rea .eloc eteric, cum mi se p-ruse Arman., ci mai .e1ra6- supranatural; o creatur- imposi6il .e al6-, per0ect-, .ar, cu toate acestea, str*ns le1at .e tot ceea ce *l *ncon8ura; .e 7ainele pe care le purta, .e 6alustra.a .e piatr- pe care *+i spri8inea 6ra/ul, c7iar +i .e clipa aceea, *n care un nor mititel trecea prin .reptul semilunii care r-s-rise) Am savurat intens acele momente, c*n. eram pe punctul .e a ne vor6i, c*n. *ncepeam s- cre. cu a.ev-rat c- eram *mpreun-) Eram la 0el .e luci. precum 0usesem la 6or.ul acelei cor-6ii) Nu sim/eam .eloc arsura setei) Sim/eam c- s*n1ele .in mine *mi era .e a8uns) Toate vec7ile taine se a.unaseracum *n mine, a/*/*n.u4mi curio5itatea) Se a0lau oare Cei Ce Tre6uie #-5i/i un.eva pe aceast- insul-M Avea s-4mi 0ie .at oare s- cunosc, *n s0*r+it, aceste taineM 4am *n.reptat, la r*n.ul meu, c-tre 6alustra.- +i m4am spri8init .e ea, l*n1- el, privin. *n 5are, spre lar1) Oc7ii lui erau a/inti/i spre o insul- situat- la o 8um-tate .e mil- .ep-rtare .e /-rm) Asculta ceva, ceva ce eu nu puteam au5i) n lumina ce r-56-tea prin u+ile .esc7ise .in spatele nostru, pro0ilul s-u p-rea *nsp-im*nt-tor, .e parc- ar 0i 0ost .e piatr-) Cur*n. *ns-, s4a *ntors spre mine, plin .e *nc*ntare, cu c7ipul nete. nespus .e viu, pentru o clip-) Apoi m4a luat .e 6ra/ +i m4a con.us *napoi *n o.aie) er1ea a+a cum mer1 oamenii .e r*n., muritorii, cu pa+i u+ori, .ar 7ot-r*/i, mi+c*n.u4se .e o manier- a6solut previ5i6il-) Ne4am *n.reptat spre o perec7e .e 0otolii como.e a+e5ate 0a/- *n 0a/-, *n care am luat loc, am*n.oi) Ne a0lam

154

apro:imativ *n centrul *nc-perii) Terasa se a0la la .reapta mea) e.eam *n plin- lumin-, mul/umit- unui can.ela6ru cu .ou- 6ra/e care at*rna .easupra, ca +i unei .u5ini .e s0e+nice +i aplice 0i:ate *n panourile ce acopereau pere/ii) Toate p-reau 0ire+ti, civili5ate) arius p-rea *nc*ntat .e con0ortul *n care tr-ia +i +i4a cur6at .e1etele *n 8urul 6ra/elor 0otoliului, cu0un.*n.u4se *n pernele .e 6rocart) C*n. 5*m6ea, ar-ta e:act ca un om .e r*n.) Toat- anima/ia +i toate tr-s-turile speci0ice unui muritor erau pre5ente, p*n- c*n. 5*m6etul i s4a topit) 4am str-.uit s- nu m- 7ol6e5 la el, .ar n4am reu+it) C7ipul s-u a luat o e:presie mali/ioas-) Inima *mi 6-tea *nne6unit-) L Ce cre5i c- /i4ar veni mai u+orM m4a *ntre6at, *n lim6a 0rance5-) S-4/i spun .e ce te4am a.us aici, sau s-4mi spui tu .e ce ai cerut a m- *nt*lniM L Cea .int*i variant- mi se pare mai u+oar-) Vor6e+te tu) A i56ucnit *ntr4un 7o7ot .e r*s *ncura8ator) L E+ti o 0iin/- ie+it- .in comun) Nu m- a+teptam s- te v-. co6or*n. *n /-r*n- at*t .e cur*n.) Cei mai mul/i .intre noi nici nu cunosc e:perien/a celei .int*i mor/i .ec*t mult mai t*r5iu, .up- un veac sau c7iar .ou-) L Cea .int*i moarteM Vrei s- spui c- e ceva o6i+nuit s- te *n1ropi .e 6un-voie *n /-r*n-, a+a cum am 0-cut euM L #rintre cei meni/i a supravie/ui, e ceva o6i+nuit) urim) Ne tre5im .in nou la via/-) Cei ce nu co6oar- *n /-r*npentru perioa.e mai scurte sau mai lun1i .e timp nu supravie/uiesc, .e o6icei) Toate acestea m- uimeau, .ar ceea ce spunea era, la urma urmei, lo1ic) Un 1*n. *n1ro5itor mi4a 0ul1erat prin minte; .ac- Nic<i ar 0i co6or*t *n /-r*n-, *n loc s- se 0i aruncat *n 0l-c-riM ,ar nu era momentul s- m- 1*n.esc acum la Nic<i) ,ac- m4a+ 0i 1*n.it, mii .e *ntre6-ri *nne6unitoare s4ar 0i pornit s- m- 6*ntuie; Nic<i a a8uns acum altun.evaM Sau, pur +i simplu, a *ncetat s- mai e:isteM ,ar 0ra/ii mei, se a0l- ei altun.eva acumM Sau, pur +i simplu, au *ncetat a mai e:istaM L ,ar, .e 0apt, n4ar tre6ui s- m- surprin.- c- /ie /i s4a *nt*mplat acest lucru at*t .e .evreme, a continuat, .e parc- nu mi4ar 0i au5it 1*n.urile sau poate nu voia s-4mi r-spun.- c7iar acum) Ai pier.ut prea mult .in ceea ce era pre/ios pentru tine) Ai *nv-/at +i ai v-5ut 0oarte multe *n scurt- vreme) L ,e un.e +tii c*te mi s4au *nt*mplatM A 5*m6it .in nou) Era uimitor c*t- c-l.ur- putea r-sp*n.i, c*t- prestan/-) =elul s-u .e4a vor6i era con0orm cu tonul epocii *n care tr-iam, vor6ea ca un 0rance5 6ine e.ucat) L Nu te *nsp-im*nt, nu4i a+aM a *ntre6at) L - *n.oiesc c- asta /i4ar 0i inten/ia) L Nu, *ntr4a.ev-r) A 0-cut un 1est cu m*na) L Cu toate acestea, pre5en/a ta .e spirit m- surprin.e pu/in) Am s-4/i r-spun. acum la *ntre6are; +tiu tot ce se *nt*mpl- cu cei asemeni nou- .in *ntrea1a lume) Sincer s- 0iu, nu *ntot.eauna *n/ele1 cum .e se *nt*mpl- s- +tiu sau .e ce +tiu ceea ce +tiu) Aceast- putere cre+te o .at- cu trecerea anilor, ca .e alt0el toate celelalte puteri ale noastre, .ar r-m*ne 1reu .e controlat) n unele clipe, pot s- au. ce se *nt*mpl- cu cei .in semin/ia noastr- la Roma ori la #aris) i, c*n. cineva m- c7eam-, a+a cum ai 0-cut tu, *l pot au5i .e la .istan/e uimitor .e mari) S*nt capa6il s- re1-sesc sursa acelei c7em-ri, .up- cum ai putut constata tu *nsu/i) E:ist- *ns- +i alte c-i prin care *mi parvin in0orma/iile) tiu .espre mesa8ele pe care mi le4ai l-sat *n *ntrea1a Europ-, 0iin.c- le4am citit) Am au5it .espre tine +i .e la al/ii) Uneori noi .oi am 0ost c7iar mai aproape unul .e cel-lalt .ec*t /i4ar veni s- cre5i) ai aproape .ec*t /i4ai putea *nc7ipui vreo.at-, iar eu /i4am citit 1*n.urile) ,esi1ur, +i acum */i citesc 1*n.urile, s*nt convins c- +tii acest lucru) #re0er *ns- s- comunic-m prin cuvinte) L ,e ceM Cre.eam c- cei v*rstnici renun/- cu totul la cuvinte) L 9*n.urile nu s*nt precise) ,ac- mi4a+ .esc7i.e mintea *n 0a/a ta, n4a+ putea 0i si1ur .e ceea ce ai putea scite+ti *n ea) Iar atunci c*n. */i citesc 1*n.urile, a+ putea *n/ele1e 1re+it ceea ce au. +i ceea ce v-.) #re0er .eci s0olosesc vor6irea +i, cu a8utorul ei, s-4mi .e5volt capacit-/ile mintale) mi place ca un semnal sonor s- *mi anun/e comunic-rile importante) mi place s-4mi 0ac au5it 1lasul) Nu4mi place s- p-trun. *n mintea cuiva 0-r- un avertisment preala6il) La .rept vor6in., eu cre. c- vor6irea e cel mai important .ar pe care *l *mp-rt-+esc muritorii +i nemuritorii) N4am 1-sit nici un contraar1ument) Avea per0ect- .reptate) Totu+i, m4am tre5it cl-tin*n. .in cap) L ai e +i 0elul t-u .e4a 0i, am spus +ov-itor) Nu te mi+ti a+a cum o 0-ceau Arman. sau a1nus, a+a cum ma+teptam s- se mi+te ni+te v*rstnici))) L A.ic- asemeni unor 0antomeM ,e ce a+ 0ace4oM A i56ucnit *ntr4un r*s 6l*n., 0ermec-tor) S4a l-sat pe spate *n 0otoliu +i +i4a ri.icat 1enunc7iul, o.i7nin.u4+i piciorul pe ta6uret, a+a cum ar 0ace orice muritor *n 6iroul s-u)

155

L ,esi1ur, era o vreme, a continuat, c*n. asemenea lucruri mi se p-reau +i mie interesante; s- mer1i .*n. impresia c- plute+ti, s- te sc-l*m6-i *n po5i/ii care, pentru un muritor, s*nt 0ie imposi6ile, 0ie .eloc con0orta6ile, s56ori pe .istan/e scurte +i s- ateri5e5i 0-r- nici un 51omot, s- mi+ti o6iectele .in loc printr4o simpl- *ncor.are a voin4 /ei))) La urma urmei, toate aceste 1esturi s*nt ni+te copil-rii, *n sc7im6, 1esturile omene+ti s*nt ele1ante) E:ist- o *n/elepciune a c-rnii *n 0elul *n care trupul omenesc 0ace anumite lucruri) mi place sunetul pe care *l provoac- pa+ii mei pe p-m*nt, *mi place s- simt atin1erea unor o6iecte) n plus, 56orul pe .istan/e scurte +i .eplasarea o6iectelor prin e0ortul voin/ei pot 0i 0oarte o6ositoare) ,up- cum ai constatat, atunci c*n. e nevoie, pot s- 0ac aceste lucruri, .ar mi4 e mult mai u+or s- *mi 0olosesc m*inile) Eram *nc*ntat .e spusele sale +i nu m- str-.uiam s-4mi ascun. a.mira/ia) L Un tenor poate s- spar1- un pa7ar c*nt*n. o anume not- acut-, mi4a spus, .ar, .ac- vrei s- spar1i un pa7ar, e mult mai simplu s- .ai cu el .e p-m*nt) ,e .ata aceasta, nu m4am mai putut a6/ine +i4am i56ucnit *ntr4un 7o7ot .e r*s) - o6i+nuisem .e4acum s- *i v-. c7ipul trec*n. .e la per0ec/iunea *ncremenit- a unei m-+ti la o e:presivitate teri6il-, +i cu vitalitatea permanent- a oc7ilor s-i, care asi1ura trecerea .e la o stare la cealalt-) Impresia .ominantpe care mi4o .-.ea era aceea a unui 6-r6at 0rumos +i sensi6il) n sc7im6, nu reu+eam s- m- *nv-/ cu pre5en/a sa, nu m- puteam o6i+nui s- simt ceva at*t .e puternic, imens +i, *ntr4un anume 0el, teri6il .e periculos, at*t .e aproape .e mine) ,intr4o .at-, m4am sim/it cople+it +i cuprins .e o a1ita/ie su6it-) Sim/eam o .orin/- 1reu .e st-p*nit .e a i56ucni *n pl*ns) S4a aplecat +i mi4a atins .osul palmei cu .e1etele, +i4am 0ost str-6-tut .e un 0ior cumplit) Atin1erea aceasta ne le1a pro0un.) i, .e+i avea pielea m-t-soas- a tuturor vampirilor, a sa nu era la 0el .e moale) Aveam sen5a/ia c0usesem atins .e o m*n- .e piatr- *m6r-cat- *n m-tase) L Te4am a.us aici 0iin.c- vreau s- */i .e5v-lui tot ce +tiu, mi4a spus) Vreau s- */i *mp-rt-+esc toate tainele mele) 4ai atras .intr4o mul/ime .e motive) Eram vr-8it +i m- cuprinsese sentimentul unei iu6iri cople+itoare) L ,ar ia aminte, a continuat el, toate acestea ar putea 0i prime8.ioase) Nu cunosc r-spunsurile ultime) Nu4/i pot spune cine a creat lumea sau .e ce e:ist- omul) Nu4/i pot spune .e ce e:ist-m noi) #ot .oar s- */i spun mai multe .espre noi *n+ine .ec*t /i4a spus cineva p*n- acum) Oi4i pot ar-ta pe Cei Ce Tre6uie #-5i/i +i */i pot spune ceea ce +tiu eu *nsumi .espre ei) Nu pot s-4/i spun .e ce cre. eu c- am supravie/uit un timp at*t .e *n.elun1at, *ntr4un 0el sau altul, cunoa+terea acestor lucruri te4ar putea sc7im6a) ,ar oare nu4i acesta *nsu+i rolul cunoa+teriiM))) L A+a e))) L ns-, .up- ce */i voi 0i .at ceea ce */i pot .a, te vei a0la e:act *n aceea+i situa/ie; vei 0i un nemuritor care va tre6ui s- *+i 1-seasc- propriile ra/iuni pentru a e:ista) L ,a, am *ncuviin/at, ra/iuni pentru a e:ista) Vocea *mi era u+or in0luen/at- .e am-r-ciune) ,ar *mi 0-cea 6ine s- au. aceste cuvinte rostite cu 1las tare) Aveam *ns- sentimentul *ntunecat .e a 0i o creatur- *n0ometat- +i vicioas-, care se .escurca .e minune tr-in. +i 0-r- un scop anume, un vampir puternic care o6/inea mereu ceea ce *+i .orea, in.i0erent .e ceea ce spuneau cei .in 8urul s-u) - *ntre6am .ac- el +tia ce 0iin/- *n1ro5itoare eram, .e 0apt) otivul pentru care uci.eam era s*n1ele) C7iar a+a) S*n1ele +i e:ta5ul pe care mi4l provoca) =-r- el, am 0i ni+te p-st-i uscate, a+a cum 0usesem *n nisipurile e1iptene) L Nu4/i cer .ec*t s-4/i aminte+ti avertismentul meu, mi4a spus arius) ,up- ce am s-4/i vor6esc, totul va 0i ca *nainte) ,oar tu vei 0i, poate, sc7im6at) Vei 0i poate mai .escump-nit .ec*t e+ti acum) L ,ar .e ce m4ai ales tocmai pe mine pentru a te .est-inuiM l4am *ntre6at) S*nt convins c- te4au mai c-utat +i al/ii) Cu si1uran/-, +tii un.e se a0l- Arman.) L ,up- cum /i4am spus a.ineauri, am mai multe motive) #ro6a6il c- cel mai puternic .intre acestea a 0ost 0elul *n care m4ai c-utat) n lumea aceasta, pu/ini caut- cu a.ev-rat cunoa+terea) uritori sau nu, pu/ini *+i pun cu a.ev-rat *ntre6-ri) ,impotriv-, ma8oritatea caut- s- smul1- necunoscutului r-spunsurile pe care mintea lor le4a 0-urit .e8a; 8usti0ic-ri, con0irm-ri, 0orme ale unei consol-ri 0-r- .e care n4ar mai putea tr-i) A4/i pune cu a.ev-rat *ntre6-ri *nseamn- a .esc7i.e u+a vi8eliei) R-spunsul primit ar putea nimici at*t *ntre6area, c*t +i pe cel care *ntrea6-) ,ar tu /i4 ai pus, cu a.ev-rat, multe *ntre6-ri, .e c*n. ai p-r-sit #arisul acum 5ece ani) l *n/ele1eam, .ar .estul .e con0u5) L Ai pu/ine pre8u.ec-/i) ,e 0apt, m4ai uimit, c-ci */i recuno+ti lipsurile cu o e:traor.inar- can.oare) /i .ore+ti un scop, vrei .ra1oste) L E4a.ev-rat, am r-spuns, *n17i/in. *n sec) ,estul .e copil-ros, nu4i a+aM

156

A r*s iar, la 0el .e 6l*n.) L Nu) Nu tocmai) - 0aci s- cre. c- optspre5ece sute .e ani .e civili5a/ie occi.ental- au putut .a na+tere unui inocent) L Un inocentM Cre. c- ui/i cu cine stai .e vor6-G L n veacul acesta s4a vor6it at*t .e mult .espre no6le/ea s-l6aticului, .espre puterea corup-toare a civili5a/iei, .espre 0elul *n care ne4am putea re1-si calea spre o inocen/- pier.ut-) Ei 6ine, toate acestea s*nt aiureli) Cei cu a.ev-rat primitivi s*nt a.esea monstruo+i *n cre.in/ele +i speran/ele lor) Ei nu pot concepe inocen/a, la 0el cum nici copiii, la r*n.ul lor, nu pot) n cele .in urm- *ns-, civili5a/ia a .at na+tere, iat-, +i unor oameni inocen/i *n comportament) #entru *nt*ia oar-, ace+tia privesc *n 8ur +i se *ntrea6-; >Ce .racu *nseamn- toate asteaM> L E .rept) ,ar eu nu s*nt .intre ace+tia) ,a, s*nt lipsit .e ,umne5eu) - tra1 .in oameni 0-r- vreun ,umne5eu +i m- 6ucur c- a+a a 0ost s- 0ie) tiu *ns- ce *nseamn-, practic, 6inele +i r-ul) ,up- cum +tii, s*nt TEp7on, asasinul propriului s-u 0rate, nu uci1a+ul lui TEp7on) A *ncuviin/at cu o u+oar- ri.icare .in spr*ncene) Nu mai era nevoie s- 5*m6easc- pentru a ar-ta uman) i citeam umanitatea *n e:presia 0e/ei, *n ciu.a 0aptului c- aceasta nu era 6r-5.at- .e nici o cut-) L #e .e alt- parte, tu nu cau/i s- e.i0ici un sistem care s- */i 8usti0ice ac/iunile, a continuat arius) Asta *n/ele1 eu prin inocen/-) Te 0aci vinovat .e uci.erea unor muritori, 0iin.c- ai 0ost metamor0o5at *n ceva ce se 7r-ne+te cu s*n1e +i moarte, *ns- nu e+ti vinovat .e minciun-, nu cree5i 6e5n- +i sisteme ale r-ului *n 1*n.urile tale) L Asta4i a.ev-rat) L Lipsa lui ,umne5eu este, pro6a6il, primul pas c-tre inocen/-) /i pier5i ast0el sim/ul p-catului +i al supunerii, re1retele pre0-cute pentru un para.is presupus a 0i 0ost pier.ut) L ,eci, prin inocen/- *n/ele1i nu a6sen/a e:perien/ei, ci a ilu5iilor) L O a6sen/- a nevoii .e ilu5ii) O iu6ire nutrit-, .impreun- cu respectul, pentru cele ce se a0l- *naintea oc7ilor t-i) Am o0tat) 4am rela:at pentru *nt*ia oar- *n scaun, 1*n.in.u4m- la cele ce 0useser- rostite aici +i la le1-tura acestora cu Nic<i, la cele spuse .e Nic<i .espre lumin-, mereu lumin-) La asta se re0erise oareM arius p-rea a cu1eta) Se l-sase pe spate *n 0otoliu +i privea cerul nop/ii prin u+ile .esc7ise, cu oc7ii *n1usta/i, cu 1ura pu/in *ncor.at-) L ,ar n4am 0ost atras .oar .e spiritul t-u, mi4a mai spus *ntr4un t*r5iu) Nu .oar onestitatea ta m4a 0ermecat, ci *nsu+i 0elul *n care ai .evenit unul .e4ai no+tri) L A+a.ar, +tii +i asta) L ,a, totul, a r-spuns, .*n. .in m*n-) Te4ai n-scut *ntru 0iin/- la s0*r+itul unei ere, *ntr4o epoc- *n care lumea cunoa+te sc7im6-ri nevisate) La 0el s4a *nt*mplat +i cu mine) Am 0ost a.us pe lume +i4am crescut *ntr4o vreme c*n. lumea antic-, .up- cum o numim a5i, se apropia .e s0*r+it) Vec7ile cre.in/e erau perimate +i un nou ,umne5eu st-tea a se na+te) L C*n. s4au *nt*mplat toate acesteaM am *ntre6at, emo/ionat) L n timpul .omniei *mp-ratului Au1ust, c*n. Roma .e a6ia .evenise un imperiu, c*n., .in .i0erite motive, cre.in/a *n 5ei era moart-) L4am l-sat s-4mi citeasc- pe 0a/- surprin.erea +i *nc*ntarea) Nu i4am pus nici o clip- la *n.oial- spusele) i4am .us m*na la 0runte, .e parc- a+ 0i sim/it nevoia s- mi4o spri8in) L Oamenii .e r*n. .in acele 5ile, ca +i cei .e a5i, mai cre.eau *nc- *n reli1ie) #entru ei, ea *nsemna tra.i/ie, supersti/ii, ma1ie elementar- +i o6i+nuin/a unor ceremonii ale c-ror ori1ini se pier.eau *n ne1ura vremurilor e:act ca *n 5ilele noastre) ,ar lumea celor care 0-ureau i.eile, a celor care con.uceau +i in0luen/au mersul istoriei, era atee +i .e o so0isticare lipsit- .e speran/e, asemeni celei .in Europa .e a5i) L A+a mi s4a p-rut +i mie c*n. i4am citit pe Cicero, Ovi.iu +i Lucre/iu, am intervenit) A *ncuviin/at ri.ic*n. .in umeri) L A tre6uit s- treac- optspre5ece veacuri pentru ca s- ne *ntoarcem la scepticism, la acel nivel al sim/ului practic care ne era ca.rul 0iresc .e 1*n.ire pe atunci) i totu+i istoria este .eparte .e a se repeta) Tocmai asta mi se pare surprin5-tor) L Cum a.ic-M L #rive+te *n 8urul t-uG *n *ntrea1a Europ- se *nt*mpl- lucruri nemaiv-5ute) Valoarea la care este estimat- via/a omeneasc- e mai *nalt- ca oric*n.) n/elepciunea +i 0ilo5o0ia 0ac cas- 6un- cu noile .escoperiri ale +tiin/ei, apar noi inven/ii care vor sc7im6a mo.ul .e via/- al omenirii) ,ar asta4i alt- poveste) Acesta4i viitorul) Important, .eocam.at-, e c- te4ai n-scut la apo1eul vec7iului mo. .e 1*n.ire) La 0el s4a *nt*mplat +i cu mine) Te4ai maturi5at 0-r- s- cre5i *n nimic, +i totu+i, asta nu te4a 0-cut s- 0ii cinic) ntr4un 0el, noi am i5vor*t .intr4o 0isur- *ntre cre.in/- +i .isperare) Nic<i s4a pr-6u+it *n aceast- 0isur- +i a pierit, mi4a venit .eo.at- un 1*n.) L Iat- .e ce *ntre6-rile pe care /i le pui s*nt .i0erite) S*nt alt0el .ec*t ale celor n-scu/i *ntru nemurire *n vremea

157

,umne5eului cre+tin) 4am 1*n.it la conversa/ia pe care o avusesem cu 9a6rielle la Cairo) Ultima noastr- conversa/ie) i spusesem atunci c- tocmai *n aceasta consta puterea mea) L E:act, mi4a con0irmat) Asta avem noi .oi *n comun) Nu ne4am maturi5at a+tept*n. prea mult .e la ceilal/i) Iar povara con+tiin/ei am .us4o sin1uri, oric*t .e 1rea ar 0i 0ost ea) L ,ar tu))) te4ai n-scut *ntru nemurire, .up- cum spuneai, *n 5ilele ,umne5eului cre+tin)))*n primele 5ile ale noii cre.in/eM L Nu, a venit r-spunsul, cu o .o5- .e .e51ust) Noi nu l4am slu8it nicio.at- pe ,umne5eul cre+tin) Nici s- nu te 1*n.e+ti la a+a ceva) L ,ar cum r-m*ne cu 0or/ele 6inelui +i ale r-ului care se ascun. *n spatele numelor lui Bristos +i al SataneiM L /i repet, toate astea nu au prea mult .e4a 0ace cu noi) L ,ar, s*nt convins .e asta, conceptul .e r-u *n sine))) L Nu) Noi s*ntem mult mai v*rstnici) E .rept, cei care m4au creat venerau ni+te 5ei) Cre.eau *n ceva *n care eu nu cre.) ,ar cre.in/a lor *+i avea ori1inile *ntr4o vreme trecut-, cu mult timp *naintea e.i0ic-rii templelor romane, *ntr4un timp c*n. s*n1ele unor oameni nevinova/i putea 0i .in plin v-rsat *n numele unor 5ei, *n numele 6inelui) #entru ei, r-ul era seceta sau l-custele, sau nimicirea unei recolte) Oamenii aceia m4au 0-cut ceea ce s*nt *n numele 6inelui) Era 0ascinant ceea ce spunea, pasionant .e4a .reptul) Vec7ile mituri mi4au venit *n minte *ntr4un cor .e o nesperat- poe5ie) Osiris era un 5eu 6un pentru e1ipteni, un 5eu al recoltelor) ,ar ce4are a 0ace asta cu noiM 9*n.urile mi se *nv-lm-+eau) ntr4o str-0ul1erare, am v-5ut noaptea *n care p-r-sisem casa tat-lui meu .in Auver1ne, c*n. /-ranii .ansau *n 8urul 0ocului +i c*ntau pentru cre+terea recoltei) Ceremonii p-1*ne, spunea mama) #-1*ni, spusese preotul pe care /-ranii *l alun1aser- o.inioar-) ai mult ca oric*n., mi se p-rea c- tr-iam povestea 1r-.inii s-l6atice, c- /-ranii aceia .ansau *n 1r-.ina s-l6atic-, un.e .omnea o sin1ur- le1e, aceea a esteticului) Recoltele cre+teau acolo, 1r*ul era ver.e +i apoi auriu, iar soarele str-lucea mereu) Ia privi/i 0ormele per0ecte ale poamelorG O-ranii aler1au .e 8ur *mpre8urul 0ocului, cu tor/e *n m*ini, c*nt*n. pentru a 0ace poamele s- se coac-) L ,a, 1r-.ina s-l6atic-, a spus arius, cu o lic-rire luminoas- *n oc7i) Iar eu a tre6uit s- plec .eparte .e ora+ele civili5ate ale Imperiului, ca s- o 1-sesc) Am 0ost nevoit s- m- a0un. *n co.rii *ntuneca/i ai provinciilor .in Nor., acolo un.e 1r-.ina continu- s- creasc- *n voie, *n /ara 1alilor .in su., acolo un.e te4ai n-scut tu *nsu/i) A tre6uit s- ca. *n m*inile unor 6ar6ari, cei .e la care ne4am mo+tenit statura *nalt-, oc7ii al6a+tri +i p-rul 6lon.) Eu am c-p-tat toate acestea .in s*n1ele mamei mele, care se tr-1ea .in acei oameni) Era 0iica unei c-petenii celte, care se c-s-torise cu un patrician roman) Iar tu le4ai mo+tenit prin s*n1ele str-mo+ilor t-i .in partea tat-lui, care se tra1 tot .in acei oameni) i, printr4o stranie coinci.en/-, am 0ost am*n.oi ale+i pentru acelea+i motive, tu .e c-tre a1nus, iar eu .e c-tre cei ce m4au capturat, c-ci eram am*n.oi e:emplare .e ras- pur-, cu oc7i al6a+tri, mai *nal/i +i mai 6ine 0-cu/i .ec*t al/i 6-r6a/i) L Ooo7, tre6uie s-4mi poveste+ti totulG Tre6uie s- *mi e:plici totG am stri1at) L C7iar asta 0ac) ,ar, mai *nt*i, cre. c- e timpul s- ve5i ceva ce va 0i 0oarte important *n cele ce am s- */i spun mai .eparte) A t-cut un timp, l-s*n. vor6ele sale s- *+i 0ac- e0ectul) Apoi s4a ri.icat .in 0otoliu, *ncet, ca un om, spri8inin.u4se pu/in *n m*ini, pe 6ra/ele acestuia) L Cei Ce Tre6uie #-5i/iM am *ntre6at) 9lasul *mi pierise, .evenin.u4mi nesi1ur) C7ipul lui a .evenit iar, pentru o clip-, mali/ios sau, mai .e1ra6-, amu5at) L Nu te teme, mi4a spus pe un ton 1rav, *ncerc*n. s- *+i re/in- veselia) Nu4/i st- *n 0ire s- te temi) Ar.eam .e ner-6.are s- *i v-., s- +tiu cine erau, +i totu+i, nu m4am urnit .in loc) Sperasem c- aveam s- *i v-., .ar nu m- 1*n.isem nicio.at- ce *nsemna acest lucru .e4a.ev-ratelea) L Voi ve.ea ceva at*t .e))) 1roa5nicM am *ntre6at, +ov-in.) A 5*m6it a0ectuos +i +i4a pus m*na pe um-rul meu) L ,ac- /i4a+ r-spun.e a0irmativ, n4ai mai vrea s- *i ve5iM L Nu, a venit r-spunsul meuK eram *ns- pu/in speriat) L ,evine *nsp-im*nt-tor numai o .at- cu trecerea timpului) La *nceput, e c7iar 0rumos .e v-5ut) S4a oprit scrut*n.u4mi c7ipul, *ncerc*n. s- par- r-6.-tor) Apoi a spus *ncet; L Bai s- mer1em)

158

( TRE#TE, .uc*n. *n a.*ncul p-m*ntului) Erau mult mai vec7i .ec*t era casa, .e+i n4a+ putea spune .e un.e +tiam acest lucru) Treptele erau sco6ite *n centru, .e u5ur-, .e prea multe t-lpi care le co6or*ser-) Se cu0un.au, mereu mai a.*nc, *n inima st*ncii) ,in vreme *n vreme, treceam pe l*n1- c*te o .esc7i.ere c-tre mare, 1rosolan cioplit- +i nu *n.ea8uns .e lar1pentru a permite trecerea unui om) #erva5ul acestor 0erestre slu8ise .rept cui6 p-s-rilor, iar prin cr-p-turi crescuser- ier6uri s-l6atice) ,in c*n. *n c*n., sim/eam r-coarea, acea r-coare ine:plica6il- ce poate 0i sim/it- *n vec7ile m-n-stiri, *n 6isericile n-ruite sau *n *nc-perile 6*ntuite) L Nu s*nt ei .e vin-, mi4a spus cu 6l*n.e/e) - a+tepta c*teva trepte mai 8os) 4am oprit str*n1*n.u4mi 6ra/ele la piept) R-coarea p-rea s- vin- .in cr-p-turile treptelor) Semi*ntunericul *i se1menta 0a/a *n 0orme ciu.ate, altern-ri .e lumini +i um6re, 0-c*n.u4l s- par- mai v*rstnic, cum ar 0i 0ost .ac- era un simplu muritor) L R-coarea era aici *nainte ca eu s-4i 0i a.us, a urmat el) ul/i +i4au venerat 5eii pe insula asta, .ar, totu+i, r-coarea a e:istat +i *naintea venirii lor aici) i4a 0-cut .in nou semn s- *l urme5, cu r-6.area4i caracteristic-) Oc7ii *i erau plini .e *n/ele1ere) L Nu4/i 0ie team-, a repetat lu*n.4o *nainte, *n 8os) i4ar 0i 0ost ru+ine s- nu *l urme5) Treptele continuau s- se a0un.e) Am trecut prin .reptul unor 0erestre mai lar1i, prin care r-56-tea 51omotul m-rii) Am sim/it r-coarea stropilor pe o6ra8i +i am 5-rit v*rte8urile .e spum- st*rnite .e impactul 7ulei cu st*ncile) i totu+i, noi continuam s- co6or*m mereu mai 8os) Ecoul t-lpilor pe .alele .e piatr- se i56ea .e tavanul 6oltit +i .e 5i.urile s-pate *n st*nc-) Ne a0lam mai 8os .ec*t pivni/a oric-rui .on8on, eram *n pu/ul pe care4l sap- copiii *n nisip, convin+i c- vor .a .e centrul p-m*ntului) ,e .up- o cotitur-, am 5-rit ivin.u4se, *ntr4un t*r5iu, o 1ean- .e lumin-) Apoi au ap-rut .ou- 0elinare ce str-8uiau o poart- masiv-) Vase 1rele, pline cu ulei, alimentau p*lp*irile 0elinarelor) ,e4a curme5i+ul por/ii 0usese a+e5at un .ru1 uria+ .e ste8ar) Ar 0i 0ost nevoie .e o mul/ime .e 6-r6a/i puternici, *narma/i cu 0r*n17ii +i r-n1i, pentru a4l .a la o parte) arius l4a ri.icat *ns- +i l4a pus .eoparte 0-r- nici un e0ort, apoi s4a .at un pas *napoi +i a privit insistent u+ile) Am au5it 51omotul unui alt .ru1 ce se ri.ica .e cealalt- parte a lor) Apoi acestea s4au .esc7is *ncet) R-su0larea *mi *n17e/ase *n 1*tle8) Nu era .oar 0aptul c- .esc7isese poarta 0-r- s- o 0i atins) mec7eria asta o mai v-5usem +i *nainte) Ce m- uimea era 0aptul c- *nc-perea *n care intram era plin- .e acelea+i 0lori super6e, .e acelea+i l-mpi pe care le v-5usem sus, *n interiorul casei) Aici, su6 p-m*nt, se a0lau m-lini al6i, cerui/i parc-, plini .e pic-turi .e rou- +i tran.a0iri ro+ii +i ro5, at*t .e 1rei, .e st-teau s- ca.- .in v*r0ul tulpinilor) nc-perea, luminat- .e lic-rul 6l*n. al lum*n-rilor, era o capelplin- .e mireasma a o mie .e 6uc7ete) Ci.urile erau acoperite .e 0resce, asemeni pere/ilor .in vec7ile 6iserici italiene+ti, cu 0oi/e .e aur 6-tute *n liniile .esenului) Acestea *ns- nu erau repre5ent-ri ale s0in/ilor cre+tini) #almieri e1ipteni, .e+ertul 1al6en, cele trei mari pirami.e, apele al6astre ale Nilului) Al-turi, 6-r6a/i +i 0emei e1iptene plutin. pe apele 0luviului *n 6-rci cu 0orme 1ra/ioase, *n a.*ncuri, pe+ti multicolori, iar *n *nalturi, p-s-ri cu aripi purpurii) Toate acestea erau .in plin iluminate .e aurul pre5ent pretutin.eni) Era .e aur soarele ce str-lucea *n v-5.u7, .e aur pirami.ele ce str-luceau *n .ep-rtare, aurul lucea *n sol5ii pe+tilor +i *n pena8ul p-s-rilor, .e aur erau po.oa6ele persona8elor e1iptene, minuscule +i .elicate, *ncremenite cu privirea *nainte *n 6-rcile lor lun1i +i *n1uste) Am *nc7is oc7ii vreme .e c*teva clipe) C*n. i4am .esc7is, *nc-perea *n ansam6lul ei *mi p-rea ca un enorm sanctuar) #e altarul scun. .e piatr- se a0lau tu0e .e liliac +i un imens ta6ernacol .e aur, 1ravat cu 0ine/e cu acelea+i sim6oluri e1iptene) ,in cr-p-turile a.*nci ale st*ncii .e .easupra, +uiera un curent .e aer proasp-t care 0-cea stremure 0l-c-rile ve+nic aprinse ale l-mpilor) !ri5a aceasta 0-cea s- 0o+neasc- 0run5ele mari +i ascu/ite ale crinilor a+e5a/i *n 1lastre mari cu ap-, ce r-sp*n.eau o mireasm- *m6-t-toare) Aproape c- au5eam imnuri r-sun*n., c*nturi +i vec7i .esc*ntece) Nu4mi mai era team-) =rumuse/ea .in 8ur era at*t .e solemn-, .e *n-l/-toare +i lini+titoare *n acela+i timp) Oc7ii mei erau acum a/inti/i asupra u+ilor .e aur ale ta6ernacolului a+e5at pe altar) Acesta m- .ep-+ea ca *n-l4 /ime +i era .e trei ori mai lat) arius privea tot *ntr4acolo) Am sim/it puterea i5vor*n. .in el, c-l.ura ascuns- a puterii sale invi5i6ile, +i4am

159

au5it 5-vorul interior al u+ilor ta6ernacolului .esc7i5*n.u4se) 4a+ 0i apropiat *nc- pu/in .e el, .ac4a+ 0i *n.r-5nit) i4am /inut r-su0larea v-5*n. cum se .esc7i.eau por/ile .e aur, cum se .-.eau la o parte, a.uc*n. la lumin- .ou- persona8e e1iptene splen.i.e, un 6-r6at +i o 0emeie, a+e5a/i unul l*n1- altul) Lumina le4a .e5v-luit tr-s-turile .elicate, 0in sculptate, c7ipurile al6e +i mem6rele pali.e, a+e5ate cu 1ri8-) =ul1ere luceau *n oc7ii lor *ntuneca/i) Erau la 0el .e severi ca toate statuile e1iptene pe care *mi 0usese .at s- le v-. p*n- atunci, lipsi/i .e so0isticare, ma1ni0ici *n simplitatea lor +i .oar e:presia copil-roas- .e pe c7ipuri mai atenua oarecum sentimentul .e r-ceal- +i asprime pe care *l st*rneau) Spre .eose6ire *ns- .e restul statuilor pe care le v-5usem, acestea aveau plete a.ev-rate +i ve+minte croite .in /es-turi verita6ile) n unele 6iserici italiene, mai v-5usem s0in/i *m6r-ca/i *n acest 0el) ,ar aceia erau .e marmur-, iar ve+mintele erau .e cati0ea +i nu *ntot.eauna erau pl-cu/i ve.erii) Aceste persona8e 0useser- *ns- sculptate +i ornamentate cu o 1ri8- .eose6it-) #-rul ne1ru le era *mpletit *n co5i 1roase +i lun1i) !retonul le 0usese tuns .rept peste 0runte) #urtau, *n c7ip .e coroane, cercuri 0ine .e aur) #e 6ra/ele 1oale aveau 6r-/-ri *n 0orm- .e +erpi, iar pe .e1ete purtau inele) Ve+mintele le erau croite .in p*n5- .e in .e cea mai 6un- calitate, .e un al6 imaculat) !-r6atul era 1ol p*n- la 6r*u, nu purta .ec*t un soi .e 0usti/-) =emeia, *n sc7im6, purta o roc7ie lun1-, su6/ire, plisat-, *n 0orm- .e tunic-) Am*n.oi purtau la 1*t o mul/ime .e lan/uri 1rele .e aur, unele .intre ele 0iin. *ncrustate cu pietre pre/ioase) Erau cam la 0el .e *nal/i +i erau a+e5a/i *n aceea+i po5i/ie, cu palmele spri8inite pe coapse) ntr4un 0el, eram uimit .e aceast- asem-nare, ca +i .e 0rumuse/ea lor, .e str-lucirea .e 1iuvaer a oc7ilor) Nicic*n. nu mai v-5usem sculpturi av*n. o atitu.ine plin- .e at*t .e mult- via/-) #oate c- aceast- impresie se .atora costuma/iei lor ori str-lucirii luminii re0lectate .e pooa6e +i .e inele, sclipirii .in oc7ii lor) Erau oare Isis +i OsirisM i se p-ruse .oar sau c7iar v-5usem inscrip/ii minuscule pe colierele +i pe cercurile .e aur .in pletele lorM arius nu scotea o vor6-) i privea .oar, ca +i mine, cu o e:presie in.esci0ra6il- *ntip-rit- pe c7ip, poate cu pu/in- triste/e) L #ot s- mer1 mai aproapeM am +optit) L ,esi1ur) Am *naintat c-tre altar, ca un copil *ntr4o cate.ral-, *ncerc*n. s- *mi 0ac cura8, la 0iecare pas) 4am oprit la c*/iva pa+i .e ei +i i4am privit .rept *n oc7i) Erau at*t .e *nc*nt-tori, cu a.*ncimea +i 8ocurile luminii lor) #-reau a.ev-ra/i) =iecare 1ean- le 0usese 0i:at- cu in0init- 1ri8-) =iecare 0ir, *n parte, .in spr*ncenele lor 0rumos .esenate, ne1re) 9urile 0useser- +i ele mo.elate cu minu/io5itate, *ntre.esc7ise, l-s*n. s- se va.- luciul .in/ilor) O6ra8ii +i 6ra/ele 0useser- at*t .e 6ine lustruite, *nc*t nici o 0isur-, oric*t .e su6/ire, nu le strica luciul) Ca toate statuile +i persona8ele .in ta6louri, ce s*nt create cu privirea *nainte, p-reau a m- privi) Eram .e5orientat) ,ac- nu erau Isis +i Osiris, pe cine erau meni/i s- repre5inteM Ce vec7i a.ev-r se scontase cvor sim6oli5a +i ce c-uta imperativul *n 0ra5a aceea; Cei Ce Tre6uie #-5i/iM 4am cu0un.at *n contempla/ie, cu capul u+or *nclinat *ntr4o parte) Aveau oc7i .e un ca0eniu *nc7is, cu o pr-pastie nea1r- *n centru, iar al6ul acestora p-rea acoperit cu un lac limpe.e) !u5ele le erau .e un tran.a0iriu pali.) L E voie)))M am *ntre6at *n +oapt-, *ntorc*n.u4m- c-tre arius +i, ne*ncre5-tor, m4am oprit) L ,ac- vrei, po/i s-4i atin1i) n ciu.a permisiunii 1a5.ei mele, mi se p-rea un sacrile1iu s- 0ac asta) I4am privit mai .eparte, *n.elun1) Am cercetat 0elul *n care palmele .esc7ise li se o.i7neau *n poale, +i un17iile, care sem-nau 0oarte mult cu un17iile noastre, .e parc- cineva le4ar 0i .-ltuit *n sticl-) 4am 1*n.it c- n4ar 0i o impietate c7iar at*t .e mare s- atin1 .osul m*inii 6-r6atului, .ar, .e 0apt, mi4ar 0i pl-cut s- m*n1*i o6ra5ul 0emeii) Am s0*r+it prin a ri.ica m*na, +ov-itor, c-tre 0a/a ei) V*r0ul .e1etelor mele au atins 0u1ar al6ea/a pome/ilor ei) Apoi am privit4o *n oc7i) Ceea ce pip-iam nu putea 0i piatr-) Nu putea))) ,e 0apt, p-rea a 0i c7iar))) i *n oc7ii 0emeii era ceva care))) =-r- s- vreau, m4am aruncat *n.-r-t) ,e 0apt, am pornit ca .in pu+c- *napoi, r-sturn*n. 1lastrele cu crini, +i m4am lovit .e peretele .e l*n1- u+-) Tremuram violent +i .e4a6ia m- mai /ineam pe picioare) L S*nt viiG am stri1at) Nu s*nt statuiG S*nt vampiri ca +i noiG L ,a, a *ncuviin/at arius) ,ar ei nu cunosc acest cuv*nt) St-tea ceva mai *n 0a/-, privin.u4i *n continuare, cu m*inile at*rn*n.u4i le8er pe l*n1- trup, e:act ca *nainte) nceti+or, s4a *ntors +i a venit spre mine, apuc*n.u4mi m*na .reapt-)

160

=a/a mi se *mpurpurase) A+ 0i vrut s- spun ceva, .ar nu +tiam ce anume) - uitam .e5orientat la ei) Apoi l4am privit pe arius, i4am privit m*na al6- care o apucase pe a mea) L Nu4/i 0ace 1ri8i, a spus el cu o not- .e triste/e *n 1las) Nu cre. c- i4a .eran8at 0aptul c- i4ai atins) i4a tre6uit c*teva clipe ca s- pricep spusele sale) L Vrei s- spui c-))) Nu +tii nici m-car .ac-))) Stau acolo +i))) O7, ,oamneG Cuvintele rostite .e el cu o sut- .e ani *n urm-, evocate *n povestirea lui Arman., mi4au revenit *n minte; Cei Ce Tre6uie #-5i/i s*nt *n pace sau tac) ai mult .e atit s4ar putea s- nu +tim nicio.at-) Tremuram .in toate *nc7eieturile) Nu4mi puteam st-p*ni tremurul 6ra/elor +i picioarelor) L Respir-, 1*n.esc, tr-iesc, la 0el ca noi, am 6ol6orosit) ,e c*n. stau a+a, .e c*t- vremeM L Lini+te+te4te, m4a *n.emnat, str*n1*n.u4mi m*na) L O7, ,oamne, am repetat proste+te) Repetam *ntruna aceste cuvinte, c-ci altceva nu4mi venea *n minte) L i totu+i, cine s*ntM am *ntre6at *ntr4un t*r5iu, ri.ic*n. tonul *ntr4un acces .e isterie) S*nt Osiris +i IsisM Ei s*ntM L Nu +tiu) L Nu vreau s-4i mai v-.) ,u4m- .e4aici) L ,e ceM m4a *ntre6at, calm) L =iin.c- ei))) s*nt vii, pri5onieri *n trupurile lor +i))) nu se pot mi+ca, nu pot vor6iG L ,e un.e +tii c- nu potM 9lasul lui era la 0el .e calm, lini+titor, ca *nainte) L Nu pot) Asta4i tot) Nu pot, +i 1ata) L Vino) Vreau s- *i mai prive+ti o vreme) Apoi am s- te .uc sus +i4am s-4/i povestesc totul, a+a cum /i4am promis) L ,ar eu nu vreau s-4i mai v-., arius, pe cuv*ntul meu, nu mai vreau, am sc*ncit, *ncerc*n. s-4mi eli6ere5 m*na +i cl-tin*n. .in cap) ,ar el m- str*n1ea cu putere, +i nu puteam s- m- *mpie.ic a m- 1*n.i c*t .e mult sem-na pielea lor cu a lui, la 0el .e lucioas-, la 0el .e nete.- atunci c*n. se o.i7nea) ,evenise asemeni lor) i, *ntr4o 6un- 5i, .in 7-ul c-scat al ve+niciei, voi *ncepe +i eu s- le sem-n) ,ac- aveam str-iesc .estul))) L Te ro1, arius, l4am implorat) Nu mai +tiam ce4nseamn- ru+inea sau or1oliul) Nu4mi .oream .ec*t s- p-r-sesc acea *nc-pere) L Atunci a+teapt-4m-) R-m*i aici) A .at .rumul m*inii mele, s4a *ntors +i a aruncat o privire spre 0lorile pe care le strivisem, spre apa *mpr-+tiat- pe 8os) n 0a/a oc7ilor mei, toate acestea au 0ost *n.reptate; 0lorile puse *napoi *n 1lastr-, apa *n.ep-rtat- .e pe par.o4 seal-) A r-mas locului, privin.u4i) I4a salutat *ntr4un 0el aparte, care nu cerea nici titluri +i nici 0ormule alam6icate .e a.resare) Le4a e:plicat .e ce4a lipsit *n ultimele c*teva nop/i) =usese plecat *n E1ipt, .e un.e le a.usese .aruri) Cur*n. avea s- *i .uc- s- va.- marea) ncepusem s- m- lini+tesc) ,ar mintea *ncepea acum s- anali5e5e ceea ce *mi 0usese revelat *n momentul +ocului) El *i *n1ri8ea) i *n1ri8ea .intot.eauna) mpo.o6ise aceast- camer- pentru privirile lor, c-ci 0rumuse/ea conta poate pentru ei, le pl-ceau, poate, picturile +i 0lorile pe care le a.usese aici) ,ar el nu avea .e un.e s- +tie acest lucru) C*t .espre mine, mi4era .e4a8uns s- *i privesc *n 0a/- pentru a resim/i .in nou 1roa5a provocat- .e 0aptul c- ei erau acolo, pri5onieri ai propriilor trupuri +i, totu+i, viiG L E insuporta6il, am murmurat) tiam, 0-r- ca el s-4mi 0i spus vreo.at-, care era motivul pentru care *i p-5ea cu at*ta 1ri8-) Nu4i putea *n1ropa *n a.*ncurile p-m*ntului, 0iin.c- erau con+tien/i) Nu4i putea .a 0l-c-rilor, c-ci erau nea8utora/i +i nu le putea cere *ncuviin/area) i p-stra a+a cum p-1*nii .in vec7ime *+i p-strau 5eii *n templele ce le serveau .rept locuin/e) Le a.ucea o0ran.e, 0lori) n vreme ce *l priveam, a aprins o 6ucat- .e t-m*ie, un cu6ule/ pe care l4a scos .intr4o n-0ram- .e m-tase) Le4a spus c- a.usese t-m*ia .in E1ipt) Acum, .up- ce cu6ul a luat 0oc, l4a a+e5at *ntr4un tal1er mic .e 6ron5) Oc7ii mi s4au umplut .e lacrimi) C*n. am ri.icat privirea, el le *ntorsese spatele, *i puteam ve.ea pe am*n.oi peste um-rul lui) Sem-na surprin5-tor .e mult cu ei, era +i el o statuie *m6r-cat- *n p*n5-) 4am 1*n.it c- poate .ina.ins *+i l-sa c7ipul al6, ca .e marmur-) L Te4am .e5am-1it, nu4i a+aM am +optit)

161

L Nu, .eloc) Nu m4ai .e5am-1it) L mi pare r-u c- m4am))) L Nu, nu4/i 0ace 1ri8i) 4am apropiat) Aveam impresia c- 0usesem necioplit 0a/- .e Cei Ce Tre6uie #-5i/i) El *mi .e5v-luise o tain-, iar eu m- ar-tasem *n1ro5it +i .e51ustat) - .e5am-1isem pe mine *nsumi) 4am .us +i mai aproape) Voiam s- *mi r-scump-r 1re+eala) El +i4a *ntors privirea c-tre ei +i m4a luat .e .up- umeri) irosul .e t-m*ie era su0ocant) Lumina 0l-c-rilor l-mpilor se re0lecta sc*nteietoare *n oc7ii lor) #ielea lor imaculat- nu era 6r-5.at- .e nici o vini+oar-, .e nici o cut-, .e nici un ri.) Nici m-car .e *ncre/iturile impercepti6ile ale 6u5elor, care la arius erau *nc- vi5i6ile) #iepturile nu li se mi+cau *n ritmul respira/iei) Am r-mas nemi+cat, .ar n4am perceput nici o 0r*ntur- .e 1*n. .in .irec/ia lor, nici o 6-taie .e inim-, nici +uierul *n0un.at al s*n1elui cur1*n.u4le prin vene) L i totu+i, s*n1ele lor circul-, nu4i a+aM am +optit) L ,esi1ur) L Iar tu e+ti cel care)))M Le a.uce victimele, am vrut s- *ntre6) L Ei nu mai 6eau) Nu mai aveau nici m-car aceast- ultim- pl-cereG i totu+i, mai 1roa5nic mi s4ar 0i p-rut ca ei s- se pun- *n mi+care .oar pentru a su1e s*n1ele victimelor) mi .oream s- scap .e acolo, .ar nu puteam) L Cu mult, 0oarte mult timp *n urm-, se mai 7r-neau, *ns- numai o .at- pe an) Le l-sam victimele *nc7ise *n sanctuar, r-u0-c-tori sl-6i/i, muri6un5i, pe care, la *ntoarcere, *i 1-seam 5-c*n., 1oli/i .e s*n1e, iar Cei Ce Tre6uie #-5i/i erau la 0el ca *nainteG ,oar carna/ia lor *+i mo.i0ica, pu/in .e tot, culoarea) Nu risipeau *ns- nici o pic-tur- .e s*n1e) Toate acestea se *nt*mplau *n nop/i cu lun- plin-, .e o6icei prim-vara) ,ac- le l-sam, alt-.at-, victime, nu se atin1eau .e ele) Apoi, p*n- +i aceste osp-/uri anuale au luat s0ir+it) Totu+i, .in c*n. *n c*n., continuam s- le las c*te o victim-) ,up- un .eceniu, tot *ntr4o noapte cu lun- plin-, prim-vara, au 6-ut s*n1ele uneia .intre ele) Apoi .in nou nimic vreme .e o 8um-tate .e veac) Cu timpul, am a8uns s- pier. 0irul anilor) Am cre5ut c- poate sim/eau nevoia s- va.- lumea ori s- cunoasc- mersul anotimpurilor) ,e 0apt, toate acestea nu aveau importan/-) ,e c*n. i4am .us *n Italia, *n urm- cu trei sute .e ani, n4au mai 6-ut nimic) Nici m-car *n ar+i/a E1iptului n4au su0erit .e sete) L Nu i4ai v-5ut nicio.at- mi+c*n.u4seM L Nu))) .e la *nceputuri) Tremurul m- apucase iar) #rivin.u4i, mi se p-rea c-4i v-. respir*n., mi+c*n.u4+i 6u5ele) Eram con+tient c- era .oar o ilu5ie, .ar ilu5ia aceasta m- *nne6unea) Tre6uia s- ies c*t mai repe.e .e aici ori aveam s- i56ucnesc iar *n pl*ns) L Uneori, c*n. vin s-4i v-., a spus arius, 1-sesc c*te o mic- sc7im6are) L CumM Ce anumeM L -run/i+uri) I4a scrutat, 1*n.itor, apoi a atins colierul 0emeii, *ntin5*n.u4+i m*na) L i place colierul) Se pare c- i se potrive+te) nainte, avea un altul, pe care *l 1-seam pe po.ea, rupt) L A+a.ar, se pot mi+ca) L ai *nt*i, am cre5ut c- acel colier c-5use .in *nt*mplare) ,up- ce l4am reparat .e vreo trei ori, mi4am .at seama c- era o ne6unie) Ea era cea care +i4l smul1ea .e la 1*t ori *l 0-cea s- ca.- cu puterea min/ii) Cre. c- mi4a sc-pat o +oapt- *n1ro5it-) Apoi, .e *n.at-, m4a cuprins ru+inea c- m- mani0estasem ast0el *n pre5en/a ei) ,in nou, *mi .oream s- ies) C7ipul ei mi se p-rea o o1lin.- a 0ante5iilor mele) !u5ele4i p-reau a se mi+ca, *ntr4un sur*s) ns- nu se mi+cau) L S4a mai *nt*mplat asta +i cu alte po.oa6e, cu acelea ce aveau 1ravate numele unor 5ei pe care ei nu4i pl-ceau, cre.) O va5-, pe care am a.us4o .intr4o 6iseric-, am 1-sit4o spart-, 0-cut- 0-r*me, pro6a6il .in priviri) ,ar mi4a 0ost .at s- o6serv alte sc7im6-ri +i mai uimitoare) L Spune4mi) L Intram *n sanctuar +i *l 1-seam pe vreunul .in ei st*n. *n picioare) Era mult prea *nsp-im*nt-tor) Luptam cu im6ol.ul .e a4i *n+0-ca m*na +i .e4al tra1e .up- mine, .eparte .e locul acesta) L O .at- l4am 1-sit pe el la c*/iva pa+i .e 8il/ul *n care st-) #e 0emeie am 1-sit4o alt- .at- l*n1- u+-) L ncercase s- ias-M L #oate c- .a, a a.mis el, c-5ut pe 1*n.uri) ,ar ar putea ie+i oric*n. .e aici, .ac- ar vrea) C*n. *mi vei 0i ascultat *ntrea1a poveste, vei putea 8u.eca +i sin1ur) In.i0erent un.e *i 1-seam, i4am .us *ntot.eauna *napoi, la locurile lor) Le4

162

am aran8at mem6rele *n po5i/iile avute *nainte) E nevoie .e o 0or/- imens- pentru a 0ace asta, s- +tii) S*nt ca ni+te st*nci 0le:i6ile, .ac-4/i po/i cumva *nc7ipui a+a ceva) i .ac- eu am avut puterea s- 0ac asta, */i .ai seama cam c*t .e puternici s*nt ei) L Spuneai c- >.ac- ar 0i vrut)))> ,ar .ac- ei *+i .oresc s- 0ac- ceva +i, .e 0apt, nu *+i pot *mplini vrereaM ,ac- tot ce4a putut 0ace ea a 0ost s- a8un1- la u+-G L Cre. c-, .ac- ar 0i vrut, ar 0i putut s- 0ac- 0-r*me u+ile astea) ,ac- eu, cu puterea min/ii mele, s*nt *n stare s.esc7i. 5-voare 1rele, ce4ar putea 0ace eaM Le4am contemplat c7ipurile reci, *n.ep-rtate, o6ra8ii *n1u+ti +i sco6i/i, 1urile mari +i .eloc crispate) L ,ar ce se *nt*mpl- .ac- 1re+e+tiM ,ac- ei au. 0iecare cuv*nt pe care ni4l spunem unul altuia +i se *n0urie sau se simt 8i1ni/i)))M L Cre. c- ne au., a spus el, *ncerc*n., .in nou, s- m- lini+teasc-, lu*n.u4mi m*na *ntr4a sa) Nu cre. *ns- c- le pas-) ,ac- le4ar p-sa c*tu+i .e pu/in, s4ar mi+ca) L Cum po/i s- +tii toate acesteaM L =ac multe lucruri care cer o 0or/- uria+-) ,e e:emplu, uneori, c*n. *nc7i. ta6ernacolul, ei *l re.esc7i. pe .at-) tiu c- ei s*nt cei care o 0ac, 0iin.c- .oar ei ar 0i *n stare) U+ile se .au .e perete +i *i v-. .in nou) i scot uneori a0ar-, s- va.- marea) Iar *naintea 5orilor, c*n. m- *ntorc s-4i .uc *n-untru, s*nt mai 1rei +i mai pu/in ml-.io+i, aproape imposi6il .e urnit .in loc) Uneori m- 1*n.esc c- 0ac toate astea ca s- m- c7inuie) Se 8oac- cu mine) L Nu) ncearc- s- se mi+te, .ar nu pot) L Nu 8u.eca *n prip-) i s4a *nt*mplat s- intru *n aceast- *nc-pere +i s- 1-sesc .ove5i ale unor *nt*mpl-ri stranii) ,esi1ur, mai e +i ceea ce s4a *nt*mplat la *nceput))) !rusc, s4a oprit .e parc- ceva i4ar 0i atras aten/ia) L Le4ai au5it 1*n.urileM am *ntre6at) Nu mi4a r-spuns) #-rea c- ascult-) i privea cercet-tor) Am avut impresia c- ceva se sc7im6ase) i4am 0olosit ultimele 0-r*me .e voin/-, ca s- n4o iau la 0u1-) Am ri.icat oc7ii spre ei cu 6-1are .e seam-) Nu ve.eam, nu au5eam +i nu sim/eam nimic) ,ac- arius nu se 7ot-ra s- *mi e:plice la ce se uita, aveam s- *ncep s- urlu) L Nu 0i at*t .e impetuos, Lestat, mi4a spus el, *n cele .in urm-, cu o urm- .e 5*m6et, cu oc7ii a/inti/i *n conti4 nuare asupra 6-r6atului) ,in c*n. *n c*n., mi se *nt*mpl- s- *i au., .ar e ceva .e ne*n/eles, mai .e1ra6- ca o pre5en/-))) S*nt convins c- +tii la ce m- re0er) L Iar acum, tocmai i4ai au5it) L ,aaa))) #oate))) L arius, te ro1, s- plec-m .e4aici, te implor) Iart-4m-, .ar nu mai pot s- *n.urG Te ro1, arius, s- plec-m) L !ine, 0ie, mi4a spus, ama6il) 4a 6-tut pe um-r) nt*i, am s- te ro1 *ns- s- 0aci ceva pentru mine) L Orice4mi vei cere) L Vor6e+te4le) Nu4i nevoie s4o 0aci cu 1las tare) ,ar vor6e+te4le) Spune4le c-4/i par 0rumo+i) L Ei +tiu asta, i4am spus) tiu c- mi se par nespus .e 0rumo+i) Eram convins c- +tiau) ,ar el voia ca eu s- o 0ac *n c7ip solemn, a+a c- am c-utat s-4mi limpe5esc mintea .e spaim- +i .e presupunerile ne6une+ti +i le4am vor6it) L Nu tre6uie .ec*t s- le vor6e+ti) Asta am +i 0-cut) Am privit *n oc7ii lui, iar apoi *n oc7ii ei +i m4a cuprins un sentiment .in cele mai stranii) Repetam *ntruna cuvintele mi p-re/i 0rumo+i, nespus .e 0rumo+i, .e4a6ia 0orm*n. *n minte cuvintele, +i mi se p-rea c- m- ro1 lui ,umne5eu, ca o.inioar-, *n copil-rie, c*n. st-team *ntr4o poieni/- .e pe coasta muntelui +i m- ru1am lui ,umne5eu s-4mi a8ute s- p-r-sesc casa tat-lui meu) Ast0el *i vor6eam ei, acum, spun*n.u4i c*t eram .e recunosc-tor c-4mi 0usese *n1-.uit s- m- apropii .e ea +i .e tainele ei, iar acest sentiment mi4a p-rut a c-p-ta c7iar o consisten/- 0i5ic-, material-) l sim/eam *n 0iecare por al pielii, la r-.-cina 0iec-rui 0ir .e p-r .in cap) Sim/eam cum tr-s-turile4mi .eveneau tot mai rela:ate, cum *ncor.area *mi p-r-sea trupul) - umpleam .e lumin-, .e mireasma .e t-m*ie +i .e aroma 0lorilor, privin. *n a.*ncul oc7ilor ei *ntuneca/iG L A<as7aG am rostit cu 1las tare) Au5isem numele *n vreme ce *l pronun/am) mi p-rea minunat) Ta6ernacolul p-rea c- 0ormea5- o aureol- *n 8urul trupului ei, iar 6-r6atul .e al-turi nu mai era .ec*t o siluet- va1-, ce/oas-) =-r- s- vreau, m4am apropiat .e ea, m4am aplecat *nainte +i aproape i4am s-rutat 6u5ele) i4o .oream) 4am aplecat +i mai mult, p*n- c*n. am sim/it atin1erea 6u5elor ei) A+ 0i vrut s- simt *n 1ur- 1ust .e s*n1e pe care s- i4l trec, a+a cum 0-cusem cu 9a6rielle o .at-, c*n. 5-cea *n sicriu) Vra8a sporea +i am privit *n oc7ii ei ca *ntr4un a6is, 1ata s- m- arunc *n el)

163

S-rut pe 6u5e o 5ei/-) Ce 0ac, ,oamne, am *nne6unitM 4am retras) 4am tre5it .in nou lipit .e perete, tremur*n., cu capul *n m*ini) #l*n1eam .in nou, .ar, cel pu/in, .e ast- .at- nu mai r-sturnasem 1lastra cu crini) arius a *nc7is poarta ta6ernacolului) A 0-cut 5-vorul interior s- alunece la locul s-u) Am intrat *n tunel, .up- care el a 0-cut .ru1ul cel 1reu s- se ri.ice, opintin.u4se) L Vino, tinere, mi4a propus) S- mer1em sus) Nu am 0-cut .ec*t vreo c*/iva pa+i +i am au5it un clinc7et sec, apoi un altul) arius s4a *ntors +i a privit *n urm-) ,escump-nirea i s4a 5u1r-vit pe c7ip, ca o um6r-) L Iar au 0-cut4o) L Ce anumeM am *ntre6at, retr-1*n.u4m- l*n1- perete) L Au .esc7is ta6ernacolul) Bai.e) Am s- co6or mai t*r5iu, *nainte .e r-s-ritul soarelui, +i4am s-4l *nc7i.) Acum surc-m *napoi *n 6iroul meu +i4am s-4/i spun, .up- cum /i4am 0-1-.uit, povestea mea) C*n. am intrat *n *nc-perea puternic luminat-, m4am pr-6u+it *ntr4un 0otoliu, cuprin5*n.u4mi capul *n m*ini) El se oprise locului +i m- privea) ,*n.u4mi seama .e acest lucru, am ri.icat oc7ii) L Oi4a spus numele ei) L A<as7aG am +optit) Am scos *n ultima clip- acest nume .in v*rte8ul unui vis ce se .estr-ma) Ea mi l4a spus, iar eu l4am rostit cu 1las tare; A<as7a) L4am privit, implor*n. un r-spuns) O e:plica/ie a atitu.inii sale, a 0elului *n care se uita la mine) ,ac- 0a/a lui continua s- r-m*n- *ncremenit-, aveam s- *nne6unesc) L E+ti sup-rat pe mineM L Sssst))) Taci, a spus) n t-cerea care s4a l-sat, am c-utat 5a.arnic s- au. ceva) Se au5ea .oar vuietul *n0un.at al m-rii) #oate +i v*ntul) i, uneori, ceara lum*n-rilor, s0*r*in.) Nici m-car oc7ii lor nu mi se p-ruser- *ntr4at*t .e lipsi/i .e via/- cum erau acum oc7ii lui arius) L #re5en/a ta le provoac- o a1ita/ie neo6i+nuit-, a 5is *n +oapt-) L i ce *nseamn- astaM L Nu +tiu, a recunoscut) #oate nu *nseamn- nimic) n 0on., c7iar .ac- ta6ernacolul a r-mas .esc7is, ei stau acolo, +e5*n. ca *ntot.eauna) Cine poate +tiM ,intr4o .at-, am .evenit con+tient .e anii ce trecuser- .e c*n. el *ncerca s- a0le) A+ 0i spus c7iar secole, .ar atunci nu reu+eam *nc- s- *n/ele1 cu a.ev-rat acest cuv*nt) Nici acum nu4mi .au seama pe .eplin) Sim/eam anii lun1i .e c*n. el *ncerca s- le smul1- un semn, oric*t .e mic, .ar nu reu+ea) Se *ntre6a cum reu+isem s- smul1 taina numelui ei) A<as7a) Se *nt*mplaser- lucruri 1roa5nice, *ntunecate) ,ar asta 0usese .emult, *n vremea romanilor) Su0erin/-, c7inuri 1reu .e e:primat *n cuvinte) Ima1inile s4au estompat) T-cere) St-tea *n mi8locul *nc-perii, ca un s0*nt co6or*t .in altar +i uitat *n antreul 6isericii) L ariusG am +optit) #-rea c- se tre5e+te +i c7ipul i s4a *nc-l5it *ncet, .up- care m4a privit cu .ra1oste, aproape minun*n.u4se) L ,a, Lestat, a rostit +i mi4a str*ns m*na lini+titor) S4a a+e5at +i mi4a 0-cut semn s- 0ac la 0el) ,in nou ne a0lam 0a/- *n 0a/-, a+e5a/i con0orta6il, sc-l.a/i .e lumina .-t-toare .e si1uran/-, ca cerul nop/ii ce se 5-rea .incolo .e 0erestre) C7ipul lui +i4a rec-p-tat vioiciunea, iar *n oc7i *i lic-rea .in nou acea sclipire amu5at-) L nc- n4a trecut mie5ul nop/ii, mi4a spus) Totul e *n re1ul- pe insule) ,ac- n4am s- 0iu .eran8at, cre. c- a sosit timpul s- */i istorisesc *ntrea1a poveste)

#OVESTEA LUI R

ARIUS

S4A NT #LAT pe c*n. *mplineam patru5eci .e ani, *ntr4o noapte cal.- .e prim-var-, *n ora+ul assilia .in 9alia Roman-) - a0lam *ntr4o tavern- mur.ar- .e pe c7ei, a+e5at la o mas-, +i continuam s- scriu la propria mea Istorie a lumii) Taverna era .elicios .e 8e1oas- +i era ticsit- .e marinari +i .e c-l-tori, asemeni mie, *mi pl-cea s- cre., iu6in.u4i pe to/i, la mo.ul 1eneral, *n ciu.a 0aptului c- marea ma8oritate erau s-raci +i n4aveau .e un.e s- +tie s- citeasc- ceea

164

ce scriam, c*n. aruncau c*te o privire peste um-rul meu) A8unsesem *n assilia .up- o lun1- c-l-torie .e stu.ii care m- purtase prin toate marile ora+e ale Imperiului) Trecusem prin Atena, #er1amon +i Ale:an.ria, o6serv*n. +i scriin. .espre oameni, iar acum *mi urmam .rumul prin ora+ele 9aliei Romane) N4a+ 0i putut 0i mai mul/umit .ec*t eram *n acea noapte, nici .e m4a+ 0i a0lat *n 6i6lioteca mea .e la Roma) ,e 0apt, c7iar pre0eram taverna) Oriun.e m- .uceam, c-utam asemenea locuri +i m- a+terneam pe scris, pun*n.u4mi c-limara, lum*narea +i per1amentul pe o mas- .e l*n1- perete) Cel mai 6ine puteam s- lucre5 seara, c*n. cr*+mele .e acest 0el s*nt cele mai 1-l-1ioase) #rivin. *n urm-, e u+or s- constat c- mi4am petrecut *ntrea1a via/- *n mi8locul unei activit-/i 0renetice) o6i+nuisem cu i.eea c- nimic nu m- poate tul6ura) Crescusem ca 0iu nele1itim al unui patrician roman 6o1at, 0usesem iu6it +i r-s0-/at, +i mi se *n1-.uise s- 0ac ceea ce po0team) =ra/ii mei le1itimi aveau 1ri8i le1ate .e c-s-torie, politic- ori r-56oaie) La v*rsta .e .ou-5eci .e ani, am .evenit *nv-/atul +i cronicarul 0amiliei, cel c7emat la 6anc7ete, s- ar6itre5 .ispute .e natur- militar- sau istoric-) C*n. c-l-toream, nu .uceam nicio.at- lips- .e 6ani +i aveam asupra mea .ocumente care ar 0i putut s- .esc7i.orice u+-) N4a+ e:a1era c*tu+i .e pu/in a0irm*n. c- via/a 0usese .arnic- 0a/- .e mine) Eram un om e:traor.inar .e 0ericit) ,ar cel mai important mi se pare s- preci5e5 0aptul c- nu m- sim/isem nicio.at- plictisit sau *nvins .e via/-) #urtam *n mine un anumit sim/-m*nt al invinci6ilit-/ii, al miraculosului) #entru mine, acestea aveau s- 0ie mai t*r5iu la 0el .e importante precum 0useser- pentru tine 0uria +i *n.-r-tnicia ori precum s*nt pentru al/ii cru5imea, ori .isperarea) ,ar s- continuu))) ,ac- *mi lipsea ceva, *n aceast- via/- lipsit- .e 1ri8i +i .e inci.ente, aceea era iu6irea mamei mele .e ori1ine celtic-) Ea murise n-sc*n.u4m- +i nu +tiam .espre ea .ec*t c- 0usese sclav- +i c- era 0iica unei c-petenii a 1alilor care *l *n0runtase pe Iulius Caesar) Asemeni ei, eram 6lon. +i aveam oc7ii al6a+tri) #e c*t se pare, se tr-1ea .intr4un popor .e uria+i, c-ci, *nc- .e la o v*rst- 0oarte 0ra1e.-, *i .ominam, ca statur-, pe tat-l +i pe 0ra/ii mei) Str-mo+ii mei 1alici m- interesau *ns- *n prea mic- m-sur-) Venisem *n 9alia ca orice roman e.ucat, 0-r- nici 0-r*m- .e con+tiin/- a ori1inilor mele 6ar6are, cre5*n. *n valorile comune ale epocii mele; c- *mp-ratul Au1ust era un mare con.uc-tor, un repre5entant per0ect al 6inecuv*ntatei vremi a #a: Romana, c- supersti/iile cele vec7i erau *nlocuite .e le1e +i ra/iune pretutin.eni *n Imperiu) Nu e:ista loc prea *n.ep-rtat pentru .rumurile romane, pentru sol.a/i +i *nv-/a/i ori pentru ne1u/-torii care *i urmau) n noaptea aceea, scriam cu 0urie, .escriin.u4i pe cei ce intrau +i ie+eau .in tavern-) i se p-rea c- erau vl-stare ale tuturor raselor p-m*ntului, vor6itori a cel pu/in o .u5in- .e lim6i) =-r- vreun motiv aparent, m- o6se.a o i.ee stranie .espre via/-, un 1*n. ciu.at ce era pe cale .e a se trans0orma *ntr4o pl-cut- i.ee 0i:-) mi amintesc anume .e i.eea .in acea sear-, 0iin.c- ar putea p-rea ca av*n. o le1-tur- cu ceea ce avea s- mi se *nt*mple) ,ar nu avea) I.eea *mi venise cu mult *nainte) Nu era .ec*t o simpl- coinci.en/- 0aptul c- *mi trecuse prin minte cu numai trei ore *nainte .e a4mi pier.e calitatea .e cet-/ean li6er al Imperiului Roman) I.eea sus/inea c- tre6uia s- e:iste cineva care +tia tot, care v-5use totul) Nu vreau, prin aceasta, s- su1ere5 cre.in/a mea *n e:isten/a unei 0iin/e supreme, ci o anume continuitate, o con+tiin/- a trecutului) - 1*n.eam la asta *n termeni practici, care m- e:citau +i m- lini+teau toto.at-) E:ista un.eva o con+tiin/- a tuturor celor v-5ute *n c-l-toriile mele, o con+tiin/- a ceea ce 0usese assilia cu +ase veacuri *n urm-, la .e6arcarea primilor ne1u/-tori 1reci, o con+tiin/- a 0elului *n care ar-ta E1iptul *n vremea c*n. X7eops *+i construia pirami.a) Cineva +tia care 0usese culoarea cerului *n .up-4amia5a t*r5ie *n care Troia c-5use *n m*inile 1recilor, cineva sau ceva +tia ce4+i +optiser- /-ranii *n c-su/a lor .e la /ar-, la 0runtariile Atenei, cu pu/in- vreme *nainte ca spartanii s- .-r*me 5i.urile cet-/ii) I.eea mea .espre cine sau ce era acest atot+tiutor era .estul .e con0u5-) - recon0orta *ns- no/iunea *n sine; cnimic .in cele ale spiritului L cunoa+terea /in*n. +i ea .e spirit L nu era ireme.ia6il pier.ut pentru mine, pentru noi) - lini+tea 0aptul c- e:ist- o continuitate a cunoa+terii))) i, 6*n. *nc- un pa7ar .e vin, 1*n.in.u4m- la toate acestea, scriin. .espre ele, am *n/eles c- nu era, .e 0apt, o convin1ere, c*t o pre8u.ecat-) #ur +i simplu, sim/eam, intuiam e:isten/a unei con+tiin/e permanente) Istoria pe care o scriam se voia o imita/ie a acestei con+tiin/e) ncercam s- le1 tot ceea ce4mi 0usese .at s- v-. *n pere1rin-rile mele, corel*n.u4mi o6serva/iile proprii .espre /-ri +i popoare cu toate o6serva/iile scrise care ne r-m-seser- .e la 1reci L .e la $enop7on +i Bero.ot, +i #osei.onius L pentru a alc-tui ast0el un soi .e con+tiin/- a lumii) Era o *ncercare .estul .e pali.-, .estul .e limitat-, *n compara/ie cu a.ev-rata con+tiin/-) Totu+i, m- sim/eam al nai6ii .e 6ine, scriin.) #e la mie5ul nop/ii *ns-, am *nceput s- simt o6oseala) #rivin., la un moment .at, *n 8urul meu, .up- un r-1a5 *n.elun1at .e concentrare, mi4am .at seama c- se sc7im6ase ceva *n tavern-) Era o lini+te neo6i+nuit-)

165

Taverna era aproape 1oal-) ,e cealalt- parte a mesei, cu spatele spre sal-, cu c7ipul a6ia luminat .e 0l-c-ruia nesi1ur- a unei lum*n-ri, st-tea +i m- privea, t-cut, un 6-r6at *nalt +i 6lon.) 4a surprins nu at*t 0elul *n care ar-ta L .e+i +i acesta m4ar 0i putut uimi L ci 0aptul c- poate m- privea .e mult timp, iar eu nu4l 6-1asem *n seam-) Era uria+, ca to/i 1alii) Era c7iar mai *nalt .ec*t mine) Avea un c7ip *n1ust +i lun1, un nas acvilin +i oc7ii plini .e o iste/ime copil-roas-) ,e 0apt, p-rea 0oarte inteli1ent +i, *n acela+i timp, t*n-r +i inocent) i totu+i, nu era t*n-r) Tocmai asta era uimitor) Cu at*t mai straniu mi s4a p-rut 0aptul c- pletele sale .ese +i 6lon.e nu erau prinse +i *mpletite *n co5i, .upo6iceiul romanilor, ci l-sate s- cur1- li6er pe umeri) n locul tunicii +i al mantiei o6i+nuite *n acele vremuri, purta un veston .e piele *ncins cu o curea /intat-, a+a cum se *m6r-cau 6ar6arii *naintea venirii le1iunilor lui Caesar) #ersona8ul p-rea a 0i co6or*t .irect .in p-.uri, cu oc7ii s-i cenu+ii, ar5-tori, a/inti/i asupra mea, .e parc4ar 0i vrut s- m- str-pun1-) Aspectul s-u *mi provoca o *nc*ntare con0u5-) i4am notat 0u1ar .etaliile *m6r-c-min/ii sale, convins c- nu +tia citi latine+te) ncremenirea lui a *nceput *ns- s- m- scoat- .in s-rite) #rea 1oi erau oc7ii aceia, iar 6u5ele +i le mi+ca prea .es, .e parc- ve.erea mea l4ar 0i e:citat) Avea m*inile al6e, curate +i .elicate, +i le /inea a+e5ate pe mas- *n 0a/a sa) Nu se prea potriveau cu restul *n0-/i+-rii) O scurt- privire *n 8ur m4a convins .e 0aptul c- sclavii mei nu se a0lau *n tavern-) Cu si1uran/-, erau al-turi, 8uc*n. c-r/i, ori sus cu vreo 0emeie) Aveau s- apar- .in clip- *n clip-) 4am str-.uit s- 5*m6esc c-tre ciu.atul +i t-cutul comesean, +i4am vrut s-4mi v-. mai .eparte .e scris) El s4a 7ot-r*t *ns- c7iar *n acea clip- s- *mi vor6easc-; L E+ti un om e.ucat, nu4i a+aM Vor6ea latina, lim6- universal- *n *ntre1ul Imperiu, .ar o vor6ea cu un accent pronun/at, .e parc- 0iecare cuv*nt ar 0i 0ost o not- mu5ical- c*ntat- cu 1ri8-) I4am r-spuns c- .a, avusesem norocul .e a primi o e.uca/ie aleas- +i4am vrut s- m- a+tern pe scris, 1*n.in.u4mc- asta i4ar mai 0i t-iat .in elan) La urma urmei, va 0i 0ost el c7ipe+ +i pl-cut ve.erii, .ar nu prea aveam po0t- s- stau .e vor6- cu el) L i +tii s- scrii +i latine+te, +i 1rece+te, a sosit cur*n. a .oua *ntre6are, .up- ce a aruncat o privire la pa1ina pe care o scriam) I4am e:plicat politicos c- te:tul 1recesc pe care4l notasem pe per1ament era un citat .in alt te:t) Te:tul meu, *n sc7im6, era scris *n latine+te) Apoi am *nceput iar s- scriu) L ,ar e+ti <eltoi, nu4i a+aM Acesta era vec7iul nume pe care 1recii *l .-.user- 1alilor) L Nu, nu tocmai) S*nt roman, am r-spuns) L Ar-/i ca unul .intre noi, mi4a spus) E+ti la 0el .e *nalt +i mer1i cum mer1em noi) Ciu.at- constatareG St-team acolo .e ore *ntre1i, sor6in.u4mi lini+tit vinul) N4avea un.e s- m- 0i v-5ut mer1*n.) I4am spus apoi c- mama mea 0usese .in neamul cel/ilor, .ar nu apucasem s- o cunosc) Tat-l meu era senator roman) L i .espre ce scrii *n latine+te +i *n 1rece+teM Ce /i4a st*rnit asemenea patimiM Nu i4am r-spuns ime.iat) #urtarea lui *ncepuse s- m- intri1e) ,ar, la patru5eci .e ani, +tiam .e8a c- oamenii pe care *i *nt*lne+ti *n taverne */i par .eose6it .e interesan/i *n primele cinci minute, .up- care */i .evin peste m-sur- .e antipatici) L Sclavii t-i mi4au spus, mi4a .est-inuit pe un ton 1rav, c- scrii o mare istorie) L Ei, nu 5-uM i4am r-spuns cu o nuan/- .e ar/a1 *n 1las) C7iar a+a, m- *ntre6 pe un.e or 0iM Am privit .in nou roat-) N4am v-5ut pe nimeni) Apoi am a.mis c- .a, scriam o istorie) L i ai 0ost *n E1ipt, a a.-u1at, *ntin5*n.u4+i palmele pe t-6lia mesei) Am t-cut o vreme +i l4am scrutat .in nou .in cap p*n-4n picioare) Ceva *n el *mi p-rea a veni .in a0ara acestei lumi) Era poate 0elul *n care +e.ea, 0elul *n care 1esticula))) =elul .e a 0i al primitivilor, solemn +i ceremonios, *i 0ace a.esea s- apar- p-str-torii unei imense inteli1en/e, c*n., .e 0apt, nu e vor6a .ec*t .e cre.in/ele lor) L ,a, am 0ost +i *n E1ipt, am *ncuviin/at, .e4a .reptul ostil, .e ast- .at-) n c7ip evi.ent, asta l4a amu5at) Oc7ii i s4au *n1ustat, p-r*n. c- privesc *n 1ol, +i 6u5ele i s4au mi+cat pe t-cute .e parc- ar 0i vor6it cu sine) L i +tii s- vor6e+ti, +i s- scrii precum e1ipteniiM a *ntre6at cu serio5itate, clipin. .in oc7i) Cuno+ti ora+ele E1iptuluiM L ,a, a+ putea s- m- .escurc *n lim6a lor) ,ar, .ac- pentru tine scrisul e1iptean *nseamn- scrierea cea vec7e, pictural-, atunci tre6uie s- recunosc c- nu, n4o pot citi) Nu cunosc pe nimeni care s- o *n/elea1-) Am au5it spun*n.u4se c- nici m-car 6-tr*nii preo/i e1ipteni nu mai s*nt *n stare s- o .esci0re5e) Nu pricep nici m-car 8um-tate .in te:tele pe care le copia5-)

166

R*sul *i era la 0el .e straniu precum atitu.inea) N4a+ putea spune .ac- se .istra .oar sau +tia mai multe .ec*t 6-nuiam eu) A r-su0lat a.*nc, .ilat*n.u4+i n-rile) Apoi c7ipul i s4a umplut .e r-ceal-) Era, *ntr4a.ev-r, un 6-r6at tare c7ipe+) L Ceii le pot citi) L ,ac-4i a+a, mi4ar pl-cea s- m- *nve/e +i pe mine, am spus ama6il) L C7iar vreiM a e:clamat *ntr4un 1*0*it surprins) S4a aplecat peste mas-) ai spune o .at-G L 9lumeam) Voiam .oar s- spun c*t .e mult mi4a+ .ori s- pot citi scrierea e1iptean-) ,ac- a+ +ti s- o citesc, a+ a0la o mul/ime .e lucruri reale .espre oamenii .in E1ipt, *n loc s- 6uc7isesc aiurelile scrise .e istoricii 1reci) E1iptul e o /ar- ce n4a 0ost corect *n/eleas-))) 4am oprit) ,e ce4i spuneam omului acestuia toate aceste lucruri .espre e1ipteniM El a continuat, pe acela+i ton plin .e serio5itate; L n E1ipt mai e:ist- +i acum 5ei a.ev-ra/i, 5ei care au 0ost acolo .intoteauna) Ai 0ost vreo.at- *n a.*ncurile E1iptuluiM Curios mo. .e a pune o *ntre6are) I4am r-spuns c- urcasem pe Nil .estul .e mult +i4mi 0usese .at s- v-. multe minun-/ii) L ,ar 5ei a.ev-ra/i))) i4e 1reu s- accept e:isten/a unor 5ei cu capete .e animale))) A cl-tinat .in cap cu un pic .e am-r-ciune) L Ceilor a.ev-ra/i nu tre6uie s- le *nal/i statui) Au capete .e om +i se arat- numai atunci c*n. vor ei) Tr-iesc, ca plantele ce r-sar .in p-m*nt, ca tot ce se a0l- su6 soare, ca +i pietrele +i luna *ns-+i, care *mparte timpul *n t-cerea nesc7im6atelor ei cicluri) L Se prea poate, am spus *n +oapt-, ne.orin. a4l tul6ura) A+a.ar, amestecul .e tinere/e +i viclenie .in el se .atora 5elului reli1ios) Ar 0i tre6uit s-4mi 0i .at seama) i4am amintit .e ceea ce scrisese Iulius Caesar .espre <eltoi, c- se tr-1eau .in ,is #ater, 5eul mor/ii) Cre.ea oare +i aceast- 0iin/- stranie *n asemenea lucruriM L S*nt mai v*rstnici *n E1ipt, a continuat 6l*n.) S*nt ast0el .e 5ei +i *n aceast- /ar-, pentru cine se pricepe a4i venera) Nu vor6esc acum .espre templele voastre, *n 8urul c-rora roiesc ne1ustorii, ca s-4+i v*n.- animalele pentru a 0i sacri0icate pe altare, ca apoi m-celarii s- vin- s- *mpart-, pe 6ani, carnea r-mas-) Vor6esc .e a.ev-rata venera/ie, .e sacri0iciul potrivit pentru 5ei, sin1urul sacri0iciu pe care4l accept- ei) L Vrei s- spui sacri0iciul umanM am *ntre6at pe un ton neutru) Caesar .escrisese .estul .e am-nun/it aceste practici ale <eltoilor, +i4mi *n17e/a s*n1ele *n vine c*n. m- 1*n.eam la ele) ,esi1ur, v-5usem .estule mor/i *n arene, la Roma, asistasem la multe e:ecu/ii) Sacri0icii umane *nc7inate 5eilor *ns-, nu se mai 0-cuser- .e secole la Roma) ,ac- se vor 0i 0-cut vreo.at-))) Acum *mi .-.eam seama cine ar 0i putut 0i acest om ie+it .in comun) Era un .rui., un mem6ru al vec7ii preo/imi a ce7ilor, .escris- +i ea .e Caesar) Cea mai puternic- preo/ime .in cuprinsul *ntre1ului Imperiu) Se presupunea *ns- c.rui5ii .isp-ruser-, c- nu mai e:ista nici unul *n 9alia Roman-) ,esi1ur, Caesar *i .escria pe .rui5i ca purt*n. ro6e lun1i) Ei um6lau prin p-.uri *n c-utarea v*scului .e ste8ar, pe care4l t-iau cu secerile lor rituale) n sc7im6, omul acesta ar-ta mai .e1ra6- ca un sol.at ori ca un 0ermier ,.ar care .rui. +i4ar 0i purtat ro6a al6- *ntr4o tavern- or.inar- .e pe c7eiM n 0on., .rui5ilor li se inter5isese prin le1e s-4+i mai practice cultul) L i cre5i cu a.ev-rat *n vec7ile practici .e a.orareM am *ntre6at, aplec*n.u4m- *n 0a/-) Ai 0ost tu *nsu/i *n E1iptul *n.ep-rtatM Cre.eam c-, .ac- acesta era un .rui. verita6il, 0-cusem o captur- .eose6it .e interesant-) l puteam convin1e s*mi .ea in0orma/ii necunoscute p*n- atunci .espre <eltoi) - tot *ntre6amK ce nai6a caut- E1iptul *n povestea aceastaM L Nu, a r-spuns) N4am 0ost *n E1ipt, .ar .e4acolo au venit 5eii no+tri) ,estinul meu nu *mi *n1-.uie s- mer1 acolo) Nu mi4a 0ost 7-r-5it s- *nv-/ a citi vec7ile scrieri) Lim6a pe care o vor6esc este .e4a8uns pentru 5ei) L i care este aceastaM L Lim6a <eltoilor, 0ire+te) tiai asta +i 0-r- s- /i4o spun) L i c*n. vor6e+ti cu 5eii t-i, .e un.e +tii .ac- ei te au.M Oc7ii i4au re.evenit 1oi +i 1ura i s4a alun1it *ntr4un 5*m6et trium0-tor) L Ceii *mi r-spun., mi4a spus calm) Eram convins c- aveam *n 0a/- un .rui.) ,eo.at-, a p-rut c- ra.ia5- o str-lucire stranie) i l4am *nc7ipuit *nve+m*ntat *ntr4o ro6- al6-) n clipa aceea, .ac- *n assilia s4ar 0i cutremurat p-m*ntul, nu cre. c- a+ 0i o6servat) L A+a.ar, i4ai au5it tu *nsu/i, am e:clamat) L i4am a/intit oc7ii asupra 5eilor mei +i ace+tia mi4au vor6it, prin viu 1rai +i *n t-cere) L i ce /i4au spusM Ce anume *i .eose6e+te .e 5eii no+tri, *n a0ara naturii sacri0iciului, .esi1urM

167

9lasul lui a c-p-tat accente .e *nc7inare, .e parc- ar 0i c*ntat un psalm; L =ac ceea ce 0ac to/i 5eii; .espart 6inele .e r-u) !inecuv*ntea5- pe to/i aceia ce li se *nc7in-) +i con.uc cre.incio+ii *ntru armonie cu ciclurile universului, *n armonie cu ciclurile lumii, .up- cum */i spuneam mai *nainte) =ac p-m*ntul s- .ea roa.e) Toate lucrurile 6une .e la ei vin) ,a, m4am 1*n.it, str-vec7ea reli1ie, *n 0orma ei cea mai simpl-, acele 0orme care mai aveau *nc- ecouri printre oamenii .e r*n. .in Imperiu) L Ceii mei m4au trimis aici) 4au trimis .up- tine) L ,up- mineM l4am *n1*nat uimit peste m-sur-) L Vei *n/ele1e toate acestea, a continuat el, a+a cum vei a8un1e s- *n/ele1i vec7ile scrieri +i venerarea practicat*n vec7iul E1ipt) Ceii te vor *nv-/a toate astea) L ,ar .e ce4ar 0ace4oM L R-spunsul e simplu, e+ti menit a .eveni unul .intre ei) Eram 1ata s-4i r-spun. c*n. am sim/it o lovitur- n-pra5nic- *n cre+tetul capului +i .urerea s4a r-sp*n.it *n toate .irec/iile, precum apa, peste /easta mea) Am v-5ut masa apropiin.u4se, apoi tavanul a 0ost .easupra mea, sus .e tot) Cre. c- am vrut s-4i spun c-, .ac- a+tepta o recompens-, ar 0i 0-cut mai 6ine s- m- .uc- acas-, la servitorii mei) ns-, c7iar .in acele clipe, +tiam c- re1ulile vala6ile *n lumea mea nu aveau nimic .e a 0ace cu toate acestea)

CN, m4am tre5it, era 5iu- +i m- a0lam *ntr4o c-ru/- ce 1onea pe un .rum .e /ar-, prin p-.ure) *inile +i picioarele *mi erau le1ate +i 0usesem *nvelit cu o p-tur- vec7e) #rivin. printre sc*n.urile laterale ale c-ru/ei, l4am v-5ut pe cel cu care st-tusem .e vor6-, c-l-rin. al-turi) L*n1- el se a0lau +i al/i c-l-re/i, *m6r-ca/i cu to/ii *n vestoane +i pantaloni .e piele +i purt*n. 6r-/-ri +i s-6ii .e o/el) n lumina pali.- a soarelui, 0iltrat- prin .esi+ul coroanelor copacilor, p-rul lor p-rea aproape al6) C-l-reau *n t-cere) #-.urea *ns-+i p-rea a 0i crescut la scara unor titani) Ste8arii erau enormi, /es-tura cren1ilor lor *mpie.ic*n. trecerea luminii) Ore *ntre1i, ne4am mi+cat printr4o lume ume.-, a um6relor +i a 0run5i+ului .e un ver.e *ntunecat) Nu4mi amintesc s- 0i trecut prin vreo a+e5are, sat ori ora+) mi a.uc aminte .oar .e o 0ort-rea/- 1rosolan cl-.it-) ,e *n.at- ce am trecut .e por/ile ei, privirilor mele li s4au *n0-/i+at .ou- r*n.uri .e c-su/e cu acoperi+uri .e c7irpici +i, pretutin.eni, aceia+i r-56oinici *nve+m*nta/i *n 7aine .e piele) Am 0ost .us *ntr4una .in acele coli6e, o *nc-pere scun.- +i *ntunecat-) 4am ri.icat *n picioare +i4am 0ost 1ata s- ca., secerat .e c*rceii care *mi str-0ul1erau prin coapse) Eram sin1ur, 0urios +i .e5orientat) tiam acum c- m- a0lam *ntr4o enclav- a nesupu+ilor, a str-vec7ilor <eltoi, acei r-56oinici ne*n.upleca/i care, cu c*teva secole *n urm-, .evastaser- templul .in ,elp7i, acele 0iin/e ne*n.ur-toare care porniser- .espuiate la lupt*mpotriva lui Caesar, sun*n. .in trompete +i sco/*n. urlete cumplite ce i4au speriat pe .isciplina/ii sol.a/i romani) Cu alte cuvinte, eram .eparte .e orice a8utor *n care a+ 0i putut spera) i .ac- vor6-ria aceea .espre mine *nsumi, c- urma s- .evin un 5eu, *nsemna c- aveam s- 0iu ucis pe un altar *ns*n1erat, atunci tre6uia s- *ncerc s- scap al nai6ii .e iute .e aici)

S CDN, cel care m- luase pri5onier +i4a 0-cut .in nou apari/ia, purta 0aimoasa ro6- al6-) Coama sa 6lon.- era piept-nat- *n1ri8it) Era impresionant +i solemn) n urma sa, *n *nc-perea scun.- +i *ntunecat-, au intrat +i al/i 6-r6a/i purt*n. ro6e al6e +i lun1i, unii tineri, al/ii mai v*rstnici, .ar av*n. cu to/ii p-rul str-lucitor +i 6lon., ca .e aur) S4au a+e5at *n 8urul meu, *n cerc, ca *ntr4o 7or- t-cut-) ,up- c*teva clipe .e t-cere, o 0urtun- .e +oapte a i56ucnit *n r*n.urile lor) L E+ti .es-v*r+it pentru 5eu, a spus cel mai *n v*rst-) #e c7ipul celui ce m- a.usese aici s4a 5u1r-vit o 6ucurie mut-) E+ti a+a cum ne4a poruncit 5eul, a continuat 6-tr*nul) Vei r-m*ne cu noi p*n- la marea s-r6-toare .e Sam7ain, .up- care vei 0i con.us *n lumini+ul sacru, un.e vei 6ea s*n1ele .ivin) Vei .eveni *n acest 0el un p-rinte al 5eilor, vei 0i cel care ne va re.a ma1ia pe care am pier.ut4o *n c7ip ne+tiut) L mi va muri trupul c*n. se va *nt*mpla astaM am *ntre6at) I4am privit pe r*n., scrut*n.u4le c7ipurile *n1uste +i oc7ii p-trun5-tori, amintin.u4mi 1ra/ia ine0a6il- cu care m*ncon8uraser-) C*t- teroare sem-naser- cei .in semin/ia lor, atunci c*n. n-v-liser- asupra popoarelor e.iteranei) Nu era .eloc .e mirare c- se scrisese at*t .e mult .espre *n.r-5neala lor) Ace+tia *ns- nu erau r-56oinici) Erau preo/i, 8u.ec-tori +i *nv-/a/i) Erau cei ce *i instruiau pe tineri, p-str-torii tra.i/iilor +i ale unor le1i ce nu 0useser- nicio.at-

168

scrise, *n nici o lim6-) L ,oar ceea ce e muritor *n tine e sortit s- moar-, mi4a spus cel care m- r-pise) L #-cat, am spus, c-ci altceva nu am) L Nu, a intervenit el) =orma ta e:traor.inar- va r-m*ne +i va c-p-ta m-re/ie) Ai s- ve5i, n4ai .e ce s- te temi) ,e alt0el, orice ai 0ace, tot a+a are s- 0ie) #*n- la s-r6-toarea .e Sam7ain, */i vei l-sa p-rul s- creasc-, ne vei *nv-/a lim6a, imnurile +i le1ile) Noi vom avea 1ri8- .e tine) Numele meu este ael, +i4am s- te *nv-/ eu *nsumi toate acestea) L ,ar eu nu vreau s- .evin un 5eu, am protestat) S*nt convins c- 5eii nu4+i .oresc pe cineva care nu *i .ore+te) L !-tr*nul 5eu va 7ot-r*, a r-spuns ael) tiu *ns- c-, atunci c*n. vei 0i 6-ut s*n1ele .ivin, ai s- .evii un 5eu +i totul */i va 0i limpe.e)

EVA,AREA era imposi6il-) Eram p-5it +i 5iua, +i noaptea) Nu4mi era *n1-.uit s- port un cu/it, ca nu cumva s- *mi tai p-rul sau s- *ncerc s- msinuci.) O mare parte a timpului mi4o petreceam 5-c*n. *n c-m-ru/a scun.- +i *ntunecat-, 6eat .e prea mult- 6ere +i s-tul .e 0ripturile cu care m- *n.opau) N4aveam *ns- nimic .e scris la *n.em*n-, +i asta mi se p-rea cea mai 1roa5nictortur-) ,in pur- plictiseal-, *l ascultam pe ael care insista s- m- *nve/e) I l-sam s-4mi c*nte imnuri sacre, s-4mi recite vec7i poeme sau s-4mi vor6easc- .espre le1i) ,in c*n. *n c*n., *mi 6-team 8oc .e el, spun*n.u4i c- un 5eu ar tre6ui s+tie totul 0-r- s- 0ie nevoie s- *nve/e at*tea) Era .e acor. cu mine, *ns- se *nc-p-t*na s- *ncerce a m- l-muri *n privin/a celor ce aveau s- mi se *nt*mple) L 4ai putea a8uta s- plec .e aici, ai putea veni cu mine la Roma) Am o vil-, numai a mea, pe 0ale5a care .omin9ol0ul Napoli) /i 8ur c- n4ai v-5ut nicio.at- o asemenea priveli+te) ,ac- m- a8u/i, te voi l-sa s- stai acolo c*t vei .ori +i nu4/i voi cere .ec*t s-4mi repe/i toate aceste imnuri +i poeme, ca s- le pot a+terne pe 7*rtie) L ,e ce *ncerci s- m- corupiM m4a *ntre6at, .ar se ve.ea limpe.e c- era tentat .e lumea .in care veneam) i4a m-rturisit c- a8unsese *n ora+ul 1recesc assili cu c*teva s-pt-m*ni *naintea sosirii mele acolo +i *i pl-cuserla ne6unie vinul roman +i navele care acostau *n port, precum +i m*nc-rurile e:otice .in care 1ustase) L Nu *ncerc s- te corupG Nu cre. *ns- *n acelea+i lucruri ca +i tine, iar 0aptul c- m4ai r-pit nu are s- sc7im6e acest lucru) ,in plictiseal- +i curio5itate *i ascultam *ns- ru1-ciunile, c7inuit .e teama a ceea ce mi se pre1-tea) Am *nceput s- *i a+tept venirea, s- a+tept ca 0a/a lui pali.-, al6- ca neaua, s- ilumine5e *nc-perea 1oal-, s- a+tept clipele c*n. vocea lui calm- +i m-surat- o umplea cu toate acele nonsensuri at*t .e melo.ioase) Cur*n., m4am l-murit c- versurile c*ntecelor sale nu istoriseau pove+ti .espre 5ei, a+a cum se *nt*mpl- *n ritua4 lurile latine sau 1rece+ti) ,in 0ra1mente, *ns-, am *nceput s- reconstitui i.entitatea +i caracteristicile 5eilor) Tri6ul .in ceruri cuprin.ea, a+a cum 6-nuisem .e alt0el, 5eit-/i comune tuturor mitolo1iilor) ,ar 5eul care eram 7-r-5it s- .evin e:ercita cea mai mare in0luen/- asupra lui ael, precum +i asupra acelora pe care *i *nv-/a el) Ceul acesta nu avea nici un nume, *n sc7im6, era onorat cu numeroase titluri, .intre care !-utorul .e S*n1e era cel mai .es repetat) ai era numit +i Cel Al6, Ceul Nop/ii, Ceul Ste8arului, Amantul amei) Acest 5eu *+i cerea o0ran.a .e s*n1e la 0iecare lun- plin-) ,e Sam7ain *ns- I*nt*ia 5i a lui noiem6rie *n calen.arul cre+tin .e acum, 5iua care a .evenit S-r6-toarea tuturor S0in/ilor sau Ciua or/ilorJ, acest 5eu accepta cel mai mare num-r .e sacri0icii omene+ti, *n 0a/a *ntre1ului tri6, ca o promisiune a sporirii recoltelor, 1l-suin. pentru a 0ace pro0e/ii +i a emite sentin/e) El o slu8ea ast0el pe ama cea are, cea nev-5ut-, +i, totu+i, atotpre5ent-, ama tuturor lucrurilor, a p-m*ntului, a copacilor, a cerului, a tuturor oamenilor +i *ns-+i a !-utorului .e S*n1e care 7-l-.uia *n 1r-.ina ei) Interesul meu a sporit, .ar o .at- cu el mi s4au a.*ncit +i temerile) ,esi1ur, venerarea amei celei ari nu4mi era cunoscut-) ama #-m*nt +i ama Tuturor Lucrurilor erau venerate su6 o .u5in- .e nume .intr4un col/ *n cel-lalt al Imperiului, la 0el +i cel ce *i era amant +i so/, Ceul cel uritor, cel crescut *ntru 6-r6-/ie precum cresc recoltele, cel secerat, asemeni recoltelor, *n vreme ce ama r-m*ne ve+nic-) Vec7iul +i 6l*n.ul mit al trecerii anotimpurilor) Cele6rarea sa era *ns- .eparte .e a 0i 6l*n.-, pretutin.eni) C-ci ,ivina am- era, toto.at-, oartea, p-m*ntul care *n17ite r-m-+i/ele acelui amant muritor, /-r*na *n care ne cu0un.-m cu to/ii) n spiritul acestui str-vec7i a.ev-r L vec7i .e c*n. o6iceiul sem-natului L se .es0-+urau mii .e ritualuri s*n1eroase) Cei/a era a.orat-, su6 numele .e CE6ele, +i la Roma) mi 0usese .at s- v-. preo/i castr*n.u4se sin1uri, *n 0rene5ia .evo/iunii) Ceii .in miturile acestea cuno+teau +i ei s0*r+ituri care .e care mai violente; Attis era castrat, ,ionEsos, .espicat, 6-tr*nul e1iptean Osiris, s0*+iat *n 6uc-/i, *nainte ca ama cea are s- *l 0i rea.us la via/-)

169

Acum *mi era sortit s- .evin acest Ceu al =ertilit-/ii L 5eul viei, al 1r*ului, al copaculuiK +tiam c-, orice se va *nt*mpla, avea s- 0ie 1roa5nic) Ce altceva *mi mai r-m*nea, a+a.ar, .e 0-cut, .ec*t s- m- *m6-t +i s- c*nt ru1-ciuni al-turi .e ael, ai c-rui oc7i se umpleau .e lacrimi .in c*n. *n c*n., atunci c*n. m- privea) L Scoate4m- .e aici, prostule, am 5is o .at- cuprins .e e:asperare) ,e ce nai6a nu .evii tu *nsu/i Ceu al Copa4 culuiM ,e ce s*nt tocmai eu cel onoratM L Oi4am spus .oar, 5eul mi4a *ncre.in/at vrerea sa) N4am 0ost eu cel ales) L ,ar, .ac4ai 0i 0ost, ai 0i 0-cut4oM l4am *ntre6at) - s-turasem s-4mi tot *mpuie capul cu acele str-vec7i ritualuri, con0orm c-rora oricine era amenin/at .e 6oalori .e alte nenorociri, tre6uia s- o0ere 5eului un sacri0iciu omenesc pentru a se m*ntui +i alte asemenea 6ar6arii copil-re+ti) L i4ar 0i team-, .ar a+ accepta) tii *ns- ce e mai .e pl*ns *n soarta taM =aptul c-, ast0el, su0letul t-u va r-m*ne *nc7is pe vecie *n acela+i trup) Nu va avea +anse ca, prin moartea natural-, s- treac- *ntr4un alt trup, *ntr4o alt- via/-) C*t va 0i lumea lume, su0letul t-u va r-m*ne su0letul 5eului) Ciclul mor/ii +i al rena+terii se va 0i *nc7is *n tine) n ciu.a 0irii sale +i a p-rerii mele .espre cre.in/a lui *n re*ncarnare, spusele lui m4au re.us la t-cere) Sim/eam povara convin1erii sale +i *i sim/eam triste/ea) #-rul *mi cre+tea +i se *n.esea) Vara 0ier6inte l-sa locul 5ilelor mai r-coroase ale toamnei, iar s-r6-toarea anual.e Sam7ain se apropia) i totu+i, *ntre6-rile nu4mi .-.eau pace) L #e c*/i ai mai o0erit ast0el 5euluiM Ce anume te4a 0-cut s- m- ale1i tocmai pe mineM L N4am mai *n.rumat pe nimeni spre a .eveni 5eu) ,ar 5eul e 6-tr*nK ma1ia lui a 0ost 0urat-) O nenorocire *n1ro5itoare s4a a6-tut asupra lui))) ,ar .espre acestea nu mi4e *n1-.uit s- vor6esc) Iat- .e ce el +i4a ales succesorul) Spun*n.u4mi acestea, p-rea *nsp-im*ntat) l luase 1ura pe .inainte +i ceva anume *i provoca o spaim- nemaipomenit-) L ,e un.e +tii c- are s- m- .oreasc-M Sau mai ave/i *nc- vreo +ai5eci .e can.i.a/i *n1r-m-.i/i *n 0ort-rea/a astaM A cl-tinat .in cap +i, cu un ar/a1 ce nu4i st-tea *n 0ire, m4a 51*l/*it; L arius, .ac- n4ai s- 6ei s*n1ele, .ac- n4ai s- pui temelia unei semin/ii noi .e 5ei, ce4are s- se *nt*mple cu noiM L A+ vrea s-4mi poat- p-sa .e asta, prietene))) L A7, .e5astru, a 5is *n +oapt-) i4a vor6it 6l*n. .espre *n-l/area Romei, .e *nsp-im*nt-toarele n-v-liri ale lui Caesar, .espre .ec-.erea poporului ce vie/uise *n ace+ti mun/i, *n ace+ti co.ri .in vremuri str-vec7i, .e la *nceputurile veacurilor, pr-.*n. ora+ele 1recilor, etruscilor +i romanilor, spre 6un-starea preaputernicelor c-petenii ale tri6urilor) L Civili5a/iile se *nal/- +i apoi mor, prietene, i4am spus) Vec7ii 5ei se *nc7in- *n 0a/a celor noi) L N4ai *n/eles, arius) Ceul nostru n4a 0ost *n0r*nt .e 5eii vo+tri +i .e cei care istorisesc povestiri 0rivole +i lascive .espre ace+tia) Ceul nostru era 0rumos .e parc- luna *ns-+i l4ar 0i .-ltuit .in lumina ei) Vor6ea cu un 1las la 0el .e pur ca ra5ele soarelui, *nv-/*n.u4ne cum s- ne *ntrup-m *n unitatea tuturor lucrurilor, pentru a sc-pa .e .isperare +i sin1ur-tate) ,ar l4a lovit un 6lestem cumplit) n /inuturile .in nor., al/i 5ei au pierit *n c7inuri 1roa5nice) A 0ost r-56unarea 5eului soare, .e+i nu +tim nici noi +i nici el *n ce c7ip l4a putut lovi 6lestemul *n ceasurile .e *ntuneric +i .e somn) Tu ne e+ti unica speran/-, arius) Tu e+ti muritorul care +tie, cel *nv-/at +i cel .ornic s- *nve/e, cel care se va putea .uce *n E1ipt) 4am 1*n.it la spusele lui) 4am 1*n.it la str-vec7ea le1en.- a lui Isis +i a lui Osiris, la cele ce se spuneau .espre ei, cum c- ea ar 0i 0ost p-m*ntul, iar el, 1r*ul, +i .espre TEp7on, uci1a+ul lui Osiris, care ar 0i 0ost 0ocul soarelui) Iar acum, acest cre.incios care vor6ea cu 5eul *mi spunea c- soarele *l 1-sise pe 5eu +i a6-tuse asupra lui un 6lestem cumplit) n cele .in urm-, am pier.ut +irul 1*n.urilor) #etrecusem prea multe 5ile 6eat, *n sin1ur-tate) C-ceam *n 6e5n- +i4mi 0re.onam imnurile amei celei ari) ,ar pentru mine, ea nu era o 5ei/-) Nici ,iana .in E0es, cu s*nii ei plini .e lapte, nici cumplita CE6ele, nici m-car 6l*n.a ,emeter, a c-rei su0erin/- +i pl*ns .up#ersep7one cea .isp-rut- *n *mp-r-/ia mor/ii inspirase misterele sacre .in Eleusis) #entru mine, era prea6unul p-m*nt pe care4l a.ulmecam .incolo .e 1ratiile .e la 0erestrele acestei *nc-peri, era v*ntul ce purta cu sine 0run5ele moarte +i .ulcea/a p-.urii .e un ver.e *ntunecat) Era 0loarea .in poian- +i 0irul a6ia *nmu1urit .e iar6-, +i apa pe care o au5eam .in vreme *n vreme susur*n. .in vreun i5vor .e munte) Era tot ceea ce *mi mai r-m-sese aici, *n aceast- o.-i/- .e lemn, un.e totul *mi 0usese luat) tiam .oar at*t, laolalt- cu restul oamenilor, c- ciclul iernii +i al prim-verii, +i al tuturor lucrurilor ascun.e ceva, un a.ev-r care m*ntuie+te mai presus .e lim6a8e +i mituri) #riveam printre 1ratii la stelele .e .easupra capului meu +i m- 1*n.eam c- aveam s- mor *n c7ipul cel mai prostesc cu putin/- *ntre oameni pe care nu *i a.miram, c-ci aveau o6iceiuri pe care le con.amnam) Caracterul sacru al

170

ceremoniei m- molipsise *ns-) - *n.emna s- .ramati5e5, s- vise5 +i s- a6an.one5 orice speran/-, v-5*n.u4m- pe mine *nsumi .rept centru a ceva ce pose.a propria 0rumuse/e s-l6atic-) ntr4o .iminea/-, m4am tre5it +i mi4am pip-it p-rul; crescuse, .es +i on.ulat, p*n- la umeri) n 5ilele care4au urmat, 0ort-rea/a s4a umplut .e larm- +i .e mi+care) ,in toate 5-rile, carele se a.unau la por/i) ii .e picioare treceau pra1ul, *n-untru) Or- .e or-, au5eam 1-l-1ia celor ce soseau, unii .e 0oarte .eparte) n cele .in urm-, ael +i ceilal/i opt .rui5i au sosit) #urtau ro6e al6e, proaspete, mirosin. prim-v-ratic a apcurat- +i soare) #letele piept-nate le str-luceau) Cu nespus- 1ri8-, mi4au 6-r6ierit o6ra8ii +i 6u5a superioar-) i4au pilit un17iile) i4au piept-nat pletele +i m4au *m6r-cat *ntr4o ro6- la 0el cu ale lor) Apoi, *ncon8urat .e .rui5i .in toate p-r/ile, am trecut printre v-luri al6e +i am urcat *ntr4o c-ru/-) Am *ntre5-rit al/i 6-r6a/i *n ve+minte al6e, /in*n. la .istan/- mul/imea +i, pentru *nt*ia oar-, am .evenit con+tient .e 0aptul c- numai unui num-r limitat .e .rui5i le 0usese *n1-.uit s- m- va.-) ,e *n.at- ce ael +i cu mine ne4am a0lat su6 coviltirul c-ru/ei, s4au 0i:at 6uc-/i .e p*n5- la am6ele capete, ast0el *nc*t am 0ost cu totul ascun+i ve.erii) Ne4am a+e5at pe lavi/ele .in lemn ne1eluit, +i c-ru/a s4a pus *n mi+care) Ceasuri *ntre1i, am c-l-torit 0-r- s- sc7im6-m vreo vor6-) ,in vreme *n vreme, c*te o ra5- .e soare str-pun1ea p*n5a 1roas- a coviltirului) Lipin.u4mi 0a/a .e /es-tur-, am putut ve.ea p-.urea; mai .eas-, mai um6rit- .ec*t mi4o aminteam) n spatele nostru se *ntin.ea un convoi nes0*r+it .e c-ru/e cu 1ratii .e lemn, .incolo .e care se a1itau o mul/ime .e oameni, cer*n. s- li se .ea .rumul, unin.u4+i 1lasurile *ntr4un cor *n0ior-tor) L Cine s*ntM ,e ce stri1- a+aM am *ntre6at, *n cele .in urm-) ncor.area *mi .evenise .e nesuportat) ael p-rea ca tre5it .intr4un vis) L S*nt r-u0-c-tori, 7o/i +i uci1a+i, con.amna/i cu to/ii, pe 6un- .reptate, s- piar- *n sacri0iciul cel s0*nt) L n0ior-tor, am murmurat) Era, *ntr4a.ev-r, *n0ior-torM Noi, la Roma, ne con.amnam criminalii s- moar- pe cruce, s- 0ie ar+i pe ru1, s*n.ure tot soiul .e ca5ne) Eram oare mai civili5a/i, 0iin.c- nu numeam asta un sacri0iciu reli1iosM Xeltoii erau poate mai *n/elep/i .ec*t noi *n aceast- privin/-, c-ci nu risipeau moartea) Capul *mi era 1olit .e 1*n.uri) C-ru/a mer1ea *nainte, sc*r/*in.) i au5eam pe cei care ne .ep-+eau, c-l-ri +i pe.e+tri, *n.rept*n.u4se cu to/ii c-tre locul un.e avea s- se /in- s-r6-toarea .e Sam7ain) Aveam s- mor, .ar nu voiam, cu nici un c7ip, ca 0ocul s- *mi provoace moartea) ael p-rea pali. +i *nsp-im*ntat) Iar urletele celor a0la/i *n c-ru/ele .in urma noastr- m- scoteau .in min/i) La ce aveam s- m- 1*n.esc *n clipa *n care aveau s- aprin.- 0oculM Ce4aveam s- 1*n.esc c*n. voi *ncepe eu *nsumi s- ar.M Nu mai puteam s- *n.ur) L Ce se va *nt*mpla cu mineM am *ntre6at .eo.at-, *mi venea s-4l su1rum pe ael) A ri.icat oc7ii +i mi4a +optit; L Ce se va *nt*mpla .ac- 5eul e .e8a mort))) L Atunci ne vom .uce am*n.oi la Roma +i ne vom *m6-ta pe cinste cu un vin italian .eliciosG i4am r-spuns tot *n +oapt-) Se *nserase c*n., *n s0*r+it, c-ru/a s4a oprit) 9-l-1ia sporea *n 8urul nostru, *n-l/*n.u4se precum a6urii .e rou- *n 5ori) C*n. am vrut s- privesc a0ar-, ael nu a *ncercat s- m- *mpie.ice) Eram *ntr4un lumini+ uria+, *ncon8urat .e ste8ari 1i1antici) Toate c-ru/ele, inclusiv a noastr-, 0useser- trase .eoparte, *ntre copaci) Sute .e oameni cl-.eau ceva, .in nenum-ra/i 6utuci, 0r*n17ii +i sute .e trunc7iuri .e copaci cu scoar/a aspr-, proasp-t .o6or*/i) Cele mai mari trunc7iuri .e copac pe care4mi 0usese .at a le ve.ea 0useser- *n-l/ate *n centrul poienii, 0orm*n. .ou- $4uri imense) #-.urea p-rea c- prinsese via/- .e at*/ia spectatori) n lumini+ nu aveau cum s- *ncap- prea mul/i) Cu toate acestea, noi c-ru/e continuau a4+i croi .rum prin mul/ime, *ncerc*n. s-4+i 1-seasc- c*te un loc mai 6un la li5iera p-.urii) 4am a+e5at .in nou pe lavi/-, *ncerc*n. s- m- convin1 pe mine *nsumi c- 7a6ar nu aveam ce 0-ceau oamenii aceia *n lumini+) Ca.arnic; +tiam) Cu pu/in timp *naintea amur1ului, .inspre c-ru/ele cu pri5onieri au r-56-tut stri1-te +i mai puternice) Soarele apunea) C*n. ael a ri.icat prelata, 0-c*n.u4mi loc s- m- uit, am r-mas cu 1ura c-scat- .e 1roa5-) ,ousiluete colosale L un 6-r6at +i o 0emeie, .ac- ar 0i 0ost s- 8u.ec .up- tu0ele .e vi/- .e vie ce *nc7ipuiau p-rul +i 7ainele L cl-.ite .in 6utuci, vl-stare +i 0r*n17ii, 0useser- *n-l/ate *n mi8locul lumini+ului +i umplute cu trupurile le1ate ale con.amna/ilor care urlau, implor*n.u4+i iertarea)

171

#rivin. trupurile celor .oi monstruo+i uria+i, am r-mas 0-r- 1las) Era imposi6il .e num-rat trupurile ce se 5v*rcoleau *n-untrul lor) Victimele 0useser- *n.esate *n trunc7iurile sco6ite ce *nc7ipuiau picioarele, pieptul, 6ra/ele +i c7iar m*inile enorme, *n capetele *n 0orm- .e cu+ti 0-r- c7ip, *ncoronate cu 0run5e .e ur5ic- +i 0lori) =r*n17ii *mpletite cu 0lori alc-tuiau roc7ia 0emeii, iar *n cin1-toarea .e ur5ici a 6-r6atului 0useser- *mpl*ntate cren1i) Colo+ii se cl-tinau, .e parc- ar 0i stat s- ca.- *n orice clip-, .ar +tiam c- trunc7iurile .e copac *n0ipte *n cruce, la picioare, aveau s- *i sus/in- a+a, *n-l/*n.u4i .easupra p-.urii) La poalele acestora 0useser- str*nse 1r-me5i .e 6utuci impre1na/i cu p-cur-) L i to/i ace+tia, care au 0ost sorti/i s- moar-, au p-c-tuit, asta vrei s-4ncerci a m- convin1eM l4am *ntre6at pe ael) A *ncuviin/at cu solemnitatea4i o6i+nuit-) Toate acestea nu *l priveau pe el) L Au a+teptat luni sau c7iar ani, pentru a 0i sacri0ica/i, mi4a spus pe un ton aproape in.i0erent) Au 0ost a.u+i .in *ntrea1a /ar-) Nici ei nu4+i pot sc7im6a soarta, a+a cum nici noi nu ne4o putem sc7im6a pe4a noastr-) ,estinul lor este s- piar- *n 0ormele trupului amei celei ari +i a Amantului ei) ncetul cu *ncetul, .isperarea punea st-p*nire pe mine) Ar 0i tre6uit s- 0ac orice ca s- 0i sc-pat) Acum *ns-, c-ru/a 0usese *ncon8urat- .e vreo .ou-5eci .e .rui5i, iar .incolo .e ei se 5-rea o le1iune .e r-56oinici) Iar printre copaci, cap-tul mul/imii nu se mai 5-rea) ntunericul s4a l-sat repe.e +i pretutin.eni se aprin.eau tor/e) Au5eam vuietul 1lasurilor *nt-r*tate ale mul/imii) Stri1-tele con.amna/ilor .eveneau mai p-trun5-toare, mai imploratoare) St-team lini+tit, *ncerc*n. s- *mi eli6ere5 mintea .e panic-) ,ac- tot nu aveam cum s- m- salve5, se cuvenea s*nt*mpin aceste ceremonii cu .emnitate, iar *n clipa *n care *n+el-toria avea s- ias- la iveal-, cu .emnitate +i sinceritate, aveam s- *mi rostesc 8u.ecata .estul .e tare, pentru a 0i au5it .e c*t mai mul/i) Aceasta avea s-4mi 0ie ultima 0apt- L 0apta 5eului L +i se c-.ea s- 0iu autoritar, c-ci alt0el nu aveam s- reu+esc s- sc7im6 nimic *n or.inea lucrurilor) C-ru/a s4a pus *n mi+care) Era larm- *n 8ur +i stri1-te) ael s4a ri.icat +i m4a luat .e 6ra/, spri8inin.u4m-) C*n. prelata a 0ost ri.icat-, am constatat c- ne *n.ep-rtasem .e lumini+, c-tre a.*ncul p-.urii) Am aruncat o privire *n urm-, c-tre priveli+tea .e51ust-toare a celor .oi uria+i, *n interiorul c-rora, la lumina tor/elor, .istin1eam 56aterea patetic- a roiului .e os*n.i/i) 9ro5-viile acelea p-reau a prin.e via/-, 1ata s- o porneasc- spre noi, pentru a ne strivi) ?ocul .e lumini pe capetele4cu+ti +i viermuiala .e acolo .-.eau 0alsa impresie .e 0e/e 7i.oase) Nu4mi puteam .esprin.e privirile .e ei +i .e mul/imea a.unat- .e 8ur *mpre8ur, .ar ael +i4a *nte/it ap-sarea pe 6ra/ul meu +i mi4a spus c- venise timpul s- ne *n.rept-m spre sanctuarul 5eului *mpreun- cu aceia .intre preo/i ce 0useser- ale+i) Ceilal/i m4au *ncon8urat, cu inten/ia v-.it- .e a m- *mpie.ica s- 0u1) i4am .at seama c- mul/imea 7a6ar nu avea .e cele ce se *nt*mplau aici) n c7ip v-.it, +tiam un sin1ur lucru; c- sacri0iciile aveau s- *nceap- c*t .e cur*n.) Atunci, .rui5ii aveau s- *i cear- 5eului s- le .ea un semn) Unul sin1ur .in 1rup purta o tor/-, con.uc*n.u4ne prin 6e5na serii) ael era l*n1- mine, iar ceilal/i .rui5i *nve+m*nta/i *n ro6e al6e m- *ncon8urau) Era lini+te) Aerul era ume.) ,easupra mea, copacii se *n-l/au at*t .e sus, spre str-lucirea muri6un.- a t-riilor, *nc*t p-reau a cre+te atunci c*n. le priveai coroana) Acum era momentul prielnic s- 0u1, .ar c*t .e .eparte a+ 0i putut a8un1e oare, cu o *ntrea1- semin/ie aler1*n. pe urmele meleM Intraser-m *ntr4o .um6rav- +i, *n lumina al6- a 0l-c-rii, am .istins c7ipuri ori6ile scri8elite *n scoar/a copacilor +i ti1ve r*n8in. .in v*r0urile unor pr-8ini) Ne a0lam *ntr4un osuar, iar t-cerea care ne *ncon8ura p-rea c- insu0l- via/acelor cranii, pun*n.u4le cuvinte *ntre ma:ilarele r*n8ite) Am *ncercat s- pun cap-t ilu5iei, sen5a/iei .e a m- +ti privit .e or6itele 1oale) Nu4i nimeni care s- priveasc-, m4am 1*n.it, nu e:ist- nici un 0el .e con+tiin/- permanent-) Ne opriser-m *n 0a/a unui ste8ar scor6uros at*t .e 1ros, *nc*t nu4mi venea s-4mi cre. oc7ilor) C*t .e 6-tr*n era copacul acela nu reu+eam nici s- *mi *nc7ipui) #rivin. *n sus, am v-5ut c- ramurile sale *ntortoc7eate erau pline .e sev-, vii, *nc- ver5i, iar v*scul *l umplea cu totul ,rui5ii s4au .at la o parte, spre .reapta +i spre st*n1a) ,oar ael a r-mas l*n1- mine) St-team *n 0a/a ste8arului, cu ael un.eva *n .reapta, +i am v-5ut c- sute .e 6uc7ete .e 0lori 0useser- .epuse la poalele copacului, iar culorile lor se estompau *n penum6ra cresc*n.-) ael *+i plecase capul) Oc7ii *i erau *nc7i+i) Cu trupuri tremur*n.e, ceilal/i a.optaser- aceea+i atitu.ine) Am sim/it 6ri5a r-coroas- r-scolin. iar6a rar-) Am au5it 0run5ele .easupr-4ne, purt*n. 6ri5a *ntr4un lun1 suspin ce se stin1ea, un.eva, *n p-.ure) Apoi am au5it limpe.e cuvinte rostite *n *ntuneric, 0-r- ca nimeni s- le 0i pronun/at)

172

=-r- putin/- .e *n.oial-, veneau .in interiorul copacului +i *ntre6au .ac- cel ce avea s- soar6- s*n1ele .ivin *n aceast- noapte *ntrunea toate con.i/iile cerute) Vreme .e o clip-, am cre5ut c- aveam s- *nne6unesc) - .ro1aser-, cu si1uran/-) ,ar nu 6-usem nimic .e .iminea/-G Capul mi4era limpe.e, c7iar .ureros .e limpe.e +i, .in nou, am au5it strania pulsa/ie a 0iin/ei misterioase pun*n. *ntre6-ri; Este un om *nv-/atM Conturul 5velt al trupului lui ael p-rea c- ra.ia5- lumin- *n vreme ce, cu si1uran/-, *+i rostea r-spunsul) C7ipurile celorlal/i .rui5i p-reau scu0un.ate *n recule1ere, iar oc7ii le erau a/inti/i asupra ste8arului uria+, +i unica mi+care era v*lv-taia tor/ei) #oate s- co6oare p*n- *n a.*ncurile E1iptuluiM ael a *ncuviin/at) n oc7ii s-i s4au ivit lacrimi +i m-rul lui A.am i s4a mi+cat, .e parc- ar 0i *n17i/it *n sec) ,a, tr-iesc, cre.inciosul meu prieten, 1l-suiesc, +i ceea ce ai 0-cut a 0ost a+a cum se cuvine) Am s- cree5 noul 5eu) Trimite4l la mine) Eram prea uimit pentru a mai .esc7i.e 1ura, c-ci n4a+ 0i putut spune .ec*t un sin1ur lucru; totul se sc7im6ase) Tot ce cre5usem, toate lucrurile pe care m- 6i5uiam, erau .intr4o .at- puse su6 semnul *ntre6-rii) Nu mi4era .eloc 0ric-, eram parali5at .e uimire) ael mi4a apucat 6ra/ul) Ceilal/i .rui5i s4au apropiat, pentru a4i 0i .e a8utor, +i4am 0ost con.us .e ei *n 8urul ste8arului, printre 0lorile risipite roat-, la r-.-cin-, p*n- .e cealalt- parte, un.e 0usese cl-.it- o 1r-ma.- .e 6olovani 1rei) i aici, .um6rava era plin- .e c7ipuri scri8elite +i .e mal.-re .e /este) Erau +i o mul/ime .e .rui5i pe care nu4i mai v-5usem p*n- atunci) Unii .intre ei purtau 6-r6i lun1i +i al6e) Au *naintat, au apucat 6olovanii +i au *nceput s- *i .ea la o parte) ael +i ceilal/i le4au .at +i ei o m*n- .e a8utor, ri.ic*n. *n t-cere pietroaiele +i cl-.in.u4le al-turi) Unele erau at*t .e 1rele, *nc*t, pentru a le ri.ica, era nevoie .e trei oameni) n cele .in urm-, tru.a lor a .e5v-luit, la r-.-cina ste8arului 6-tr*n, o u+- .e 0ier cu nenum-rate 5-voare) ael a scos o c7eie mare .e 0ier +i a rostit c*teva cuvinte lun1i *n lim6a <eltoilor, iar ceilal/i i4au r-spuns) *na lui ael tremura) Cur*n., toate 5-voarele au 0ost trase) A 0ost nevoie .e patru .rui5i pentru a *mpin1e la o parte poarta) #urt-torul tor/ei a aprins o crean1- pentru mine, iar ael mi4a spus; L Intr-, arius) n lumina tremur-toare, ne4am privit *n oc7i) #-rea o creatur- nea8utorat-, incapa6il- a4+i mi+ca mem6rele, .e+i inima *i 6-tea cu putere, c*n. m- privea) Acum, cuno+team o parte .intre minunile lumii care *l 0ormase +i care *l e.ucase) Eram umilit +i .escump-nit .e ceea ce mi se .e5v-luia) n clipa aceea *ns-, .inl-untrul copacului, .in 6e5na .e .incolo .e u+a 1rosolan cioplit-, 1lasul t-cut s4a 0-cut .in nou au5it; Nu te teme arius) Te a+tept) Ia4/i 0-clia +i vino la mineG

2
,E N,AT" ce am trecut pra1ul intr-rii, .rui5ii au *nc7is u+a) ai mult pe 17icite, mi4am .at seama c- m- a0lam *n capul unei sc-ri lun1i +i *n1uste, .e piatr-) Era o alc-tuire pe care aveam s- o rev-. mereu *n veacurile ce aveau surme5eK ai v-5ut4o +i tu .e .ou- ori +i */i va 0i .at s- o mai reve5i; s*nt treptele care .uc prin ama #-m*nt spre *nc-perile *n care se ascun. *ntot.eauna cei ce 6eau s*n1e) Trunc7iul ste8arului 0usese sco6it, 0orm*n.u4se o *nc-pere scun.- +i ne0inisat-) Lumina tor/ei scotea la ivealurme a.*nci l-sate .e topoare +i .-l/i) Cel care m- c7ema se a0la *ns- 8os, la 6a5a sc-rilor) i4a repetat c- nu tre6uie s-4mi 0ie team-) Nu m- temeam) Eram mai e:altat .ec*t mi se *nt*mplase vreo.at- s- 0iu, c7iar +i4n visele4mi cele mai ne6une+ti) Nu aveam s- mor, pur +i simplu, a+a cum *mi *nc7ipuisem) Nimerisem *ntr4un mister, *n mi8locul unui mister mai interesant .ec*t cre5usem vreo.at- c- ar putea e:ista) C*n. am a8uns *ns- la cap-tul treptelor *n1uste, *ntr4o *nc-pere mica, par.osit- cu piatr-, am 0ost *n1ro5it .e ceea ce *mi era .at s- v-.) Eram *n1ro5it +i sc*r6it toto.at-, iar spaima sau 1rea/a mi4au urcat p*n-4n v*r0ul 6u5elor, 1ata sm- su0oce ori s-4mi provoace voma) La cap-tul treptelor, pe o 6anc- .e piatr-, +e.ea o creatur-) La lumina tor/ei, am v-5ut c- avea mem6rele unui om) Era *ns- p*r8olit- .in cap p*n-4n picioare, avea arsuri *n1ro5itoare, p*n- la os) ,e 0apt, p-rea a 0i un sc7elet cu oc7i 1al6eni, t-v-lit *n smoal- .in cap p*n- *n picioare, cu e:cep/ia pletelor sale lun1i, al6e) C*n. +i4a .esc7is 1ura pentru a

173

1l-sui, i4am v-5ut .in/ii al6i, col/ii ascu/i/i +i mi4am crispat m*na pe tor/-, st-p*nin.u4m- s- nu urlu ca un ne6un) L Nu te apropia prea mult, mi4a spus) R-m*i acolo, ca s- te pot ve.ea a+a cum e+ti cu a.ev-rat, nu a+a cum te v-. ei, ci cum numai oc7ii mei pot s- te va.-) Am *n17i/it *n sec, *ncerc*n. s- *mi normali5e5 respira/ia) O 0iin/- uman- n4ar 0i putut s- *n.ure asemenea arsuri +i s- supravie/uiasc-) Totu+i, 0iin/a aceea tr-ia L .e56r-cat- +i *nne1rit- .e arsuri) Iar 1lasul *i era 6l*n. +i melo.ios) S4a ri.icat +i a str-6-tut *nc-perea) A *ntins o m*n- c-tre mine +i oc7ii s-i 1-l6ui s4au .esc7is) n lumina tor/ei, corneea c-p-ta nuan/e .e un ro+u s*n1eriu) L Ce vrei .e la mineM am +optit, 0-r- s- vreau) ,e ce am 0ost a.us aiciM L E un 6lestem, a murmurat creatura, cu 1lasu4i at*t .e tul6ur-tor, cu totul .i0erit .e sunetul aspru pe care l4a+ 0i a+teptat .e la o asemenea oroare) /i voi .a puterile mele, arius, voi 0ace .in tine un 5eu, te voi 0ace nemuritor) ,ar va tre6ui s- pleci .e aici, c*n. totul se va 0i s0*r+it) Va tre6ui s- te .escotorose+ti cumva .e cre.incio+ii no+tri a.oratori +i s- co6ori *n a.*ncurile E1iptului, s- a0li .e ce acest))) 6lestem))) s4a a6-tut asupra mea) #-rea a pluti *n *ntuneric, cu p-rul lui ca o claie al6-, lucin., *n vreme ce col/ii *ntin.eau, mai s4o s0*+ie, pielea *nne1rit- ce4i mai at*rna .e craniu) L Ve5i tu, noi, 5eii *ntunericului, s*ntem .u+manii luminii, o slu8im pe S0*nta am- tr-in. +i 1uvern*n. .oar la lumina lunii) ,ar inamicul nostru, soarele, a reu+it s- scape .e pe c-ile4i 0ire+ti +i s- ne caute aici, *n 6e5n-) n *ntre1ul nor., acolo un.e s*ntem venera/i, *n .esi+urile sacre .in /inuturile 17e/ii +i ale om-tului, c7iar +i aici, *n aceast- /arro.itoare, soarele +i4a croit .rum c-tre sanctuare +i i4a ars .e vii pe 5ei) Cei mai tineri .intre ei au pierit pe .at-, unii .intre ei e:plo.*n., ca ni+te comete, c7iar *n mi8locul a.oratorilor lorG Al/ii au murit r-pu+i .e o ar+i/- at*t .e 1ro5av-, *nc*t *nsu+i copacul *n care vie/uiau li s4a trans0ormat *n ru1 0unerar) ,oar cei mai v*rstnici, cei ce4au slu8it4o vreme *n.elun1at- pe ama cea are, au continuat s- mai um6le +i s- mai vor6easc-, asemeni mie, a1oni5*n. *ns-, *nsp-im*nt*n.u4+i cre.incio+ii, atunci c*n. li se ar-tau) A sosit timpul s- se nasc- un 5eu nou, arius, un 5eu puternic +i 0rumos, cum eram +i eu, Amantul amei celei ari) El va tre6ui *ns- s- 0ie *n.ea8uns .e puternic pentru a sc-pa .e a.oratori, pentru a ie+i cumva .in 6-tr*nul ste8ar, pentru a pleca *n a.*ncurile E1iptului *n c-utarea 5eilor v*rstnici, pentru a a0la care .intre ace+tia mai tr-ie+te +i mai poate um6la +i, mai ales, pentru a a0la .e ce ne4a lovit acest 6lestem) Spun*n. acestea, a *nc7is oc7ii) A r-mas locului, cuprins .e un tremur .e nest-p*nit, .e parc4ar 0i 0ost 0-cut .in 7*rtie nea1r-) Am perceput apoi un m-nunc7i .e ima1ini violete; 5eii .esi+urilor .in nor., cuprin+i .e 0l-c-ri) Le4am au5it /ipetele) intea mea, .eprinscu ra/iunea, mintea mea .e roman e.ucat, re0u5a aceste ima1ini) ncerca mai .e1ra6- s- le re/in-, s- le st-p*neasc-, *n loc s- li se supun-, .ar cel ce crea aceste ima1ini, creatura, era r-6.-tor, +i ima1inile +i4au urmat cursul) Am v-5ut un /inut care nu putea 0i .ec*t E1iptul, .up- aspectul p*r8olit, 1-l6ui al tuturor lucrurilor, .up- nisipul atotst-p*nitor ce uni0ormi5a culorile) Am v-5ut alte trepte co6or*n. *n a.*ncuri +i alte sanctuare))) L 9-se+te4i, mi4a spus el) A0l- .e ce +i cum s4a putut *nt*mpla una ca asta) =- *n a+a 0el, *nc*t s- nu se mai poatrepeta nicio.at-) =olose+te4/i puterile pe str-5ile Ale:an.riei, p*n- c*n. *i vei 1-si pe cei v*rstnici) i roa1-4te ca cei 6-tr*ni s- mai 0ie *nc- acolo, a+a cum s*nt eu *nsumi aici) Eram prea cople+it .e uimire pentru a4i putea r-spun.e, mult prea umilit .e acest mister) N4a+ putea s- 8ur, .ar poate c-, la un moment .at, a8unsesem c7iar s-4mi accept soarta) L tiu, a 1r-it) ,e mine nu te po/i ascun.e) Nu vrei s- .evii un 5eu al .esi+ului +i ai s- *ncerci s- scapi .e aici) ,ar 0ii cu 6-1are .e seam-; nenorocirea te poate a8un1e .in urm-, oriun.e te4ai a0la, .ac- n4ai s- *i .escoperi cau5a +i n4ai s- 0aci totul ca s- o *mpie.ici) tiu, a+a.ar, c- ai s- te .uci *n E1ipt, c-ci, .e n4ai s4o 0aci, *n mie5 .e noapte, *n mie5ul p-m*ntului .e te vei ascun.e, acel soare ne0iresc te va 1-si +i te va ar.e) S4a apropiat .e mine, t*r*n.u4+i picioarele usc-/ive pe par.oseala .e piatr-) L Oine minte vor6ele mele; tre6uie s- 0u1i c7iar *n noaptea aceasta) Le voi spune a.oratorilor c-, pentru salvarea noastr-, a tuturor, va tre6ui s- pleci *n E1ipt, .ar m- *n.oiesc c- ei vor 0i .e acor. s- se .espart- .e un 5eu t*n-r +i *n puteri cum vei 0i tu) ns- tu va tre6ui s- pleci cu orice pre/) Nu tre6uie s- *i la+i s- te *nc7i.- *n ste8ar .upceremonie) Va tre6ui s- c-l-tore+ti c*t vei putea .e repe.e) nainte .e venirea 5orilor, ascun.e4te *n aica O-r*n-) Ea te va ap-ra .e m*nia soarelui) Acum *ns-, vino la mine) Am s-4/i .-ruiesc S*n1ele) i roa1-4te s- mai 0iu *nc- .estul .e puternic pentru a4/i transmite *ntrea1a mea putere) Va .ura .estul .e mult) Am s-4/i cer +i am s-4/i .-ruiesc, am s- */i cer +i am s-4/i .-ruiesc) Tre6uie s- o 0ac, tre6uie s- .evii 5eu +i tre6uie s- 0aci *ntocmai precum /i4am spus) =-r- s- a+tepte *ncuviin/area mea, s4a pr-v-lit asupr-4mi, cu .e1etele lui *nne1rite) Tor/a mi4a sc-pat .in m*n-) 4am aruncat spre trepte, .ar .in/ii lui se *n0ipseser- .e8a *n 1ruma5ul meu) tii +i tu ce a urmat, +tii ce *nseamn- s- sim/i cum /i se scur1e s*n1ele, s- sim/i ame/eala +i *ntrea1a lume

174

*nv*rtin.u4se cu tine) n clipele acelea, am v-5ut templele +i ruinele E1iptului) Am v-5ut .ou- 0iin/e super6e +e5*n. al-turi pe un tron) Am v-5ut +i am au5it 1lasuri vor6in.u4mi *ntr4o alt- lim6-) i, mai presus .e orice, am au5it o porunc-, mereu repetat-; slu8e+te4o pe ama, 6ea s*n1ele sacri0iciului, con.u a.orarea, care e una sin1ur-, ve+nica a.orare a .esi+ului) 4am luptat, cum te 56a/i c*n. ai co+mare, nereu+in. s- stri1, nereu+in. s- m- smul1 .in *m6r-/i+area 0atal-) C*n. mi4am .at seama c- eram li6er, c- nu mai eram /intuit la p-m*nt, l4am v-5ut .in nou pe 5eu, a+a cum 0usese *nainte, .ar, .e aceast- .at-, p-rea c- se *mplinise, .e parc- 0l-c-rile l4ar 0i rumenit .oar) +i rec-p-tase pe .eplin puterile) =a/a i se conturase acum, c7iar c7ipe+-, tr-s-turile *i erau .istincte su6 coa8a s0-r*micioas- .e piele *nne1rit-) Oc7ii s-i 1-l6ui aveau .e 8ur *mpre8ur ri.urile o6i+nuite, *+i rec-p-taser- aspectul .e poart- a su0letului) Totu+i, era *nc- in0irm, su0erin., incapa6il s- se mi+te) L Ri.ic-4te, arius, a 5is) Oi4e sete, iar eu */i voi .a s- 6ei) Ri.ic-4te +i vino la mine) Cuno+ti sen5a/ia e:tatic- ce m4a str-6-tut *n clipa *n care s*n1ele lui a *nceput s- se scur1- *n mine, croin.u4+i cale prin mem6re, *n 0iecare vas oric*t .e mic) ,ar ori6ilul pen.ul .e4a6ia se pusese *n mi+care) Au trecut ore acolo, *n ste8ar, *n vreme ce *mi su1ea s*n1ele, re.*n.u4mi4l iar +i iar) C*n. m- sec-tuia, 5-ceam sc*ncin. pe po.ea) Eram uscat, a+a cum 0usese +i el) Apoi *mi re.a s*n1ele +i m- ri.icam, cuprins .e 0rene5ia unui sim/-m*nt neo6i+nuit, ca .in nou el s- m- soar6- iar +i iar) O .at- cu 0iecare sc7im6, veneau +i *nv-/-mintele; eram .e acum nemuritor, .oar soarele +i 0l-c-rile m- puteau uci.eK 5iua aveam s- 5ac, .ormin., *n /-r*n-K n4aveam s- mai cunosc nicio.at- 6oala ori moartea natural-) Su0letu4mi n4 avea s- treac- nicio.at- *n vreun alt trup) Eram slu8itorul amei) Luna avea s- *mi .ea putere) Aveam s- 6eau s*n1ele r-u0-c-torilor +i c7iar al nevinova/ilor ce aveau s- 0ie a.u+i o0ran.- amei) ntre sacri4 0icii, aveam s- 0l-m*n5esc, +i trupu4mi avea s- .evin- uscat +i 1ol, precum /-r*na, iarna) n vremea sacri0iciilor *ns-, aveam s- m- satur, aveam s- re.evin ro6ust +i vi1uros, precum iar6a, prim-vara) Su0erin/a +i e:ta5ul meu aveau s- cunoasc- un ciclu, cel al anotimpurilor) #uterile min/ii .e a citi 1*n.urile +i inten/iile celor .in 8ur, aveam s- mi le 0olosesc pentru a 8u.eca, *n locul a.oratorilor mei, con.uc*n.u4i cu .reptate, .up- le1ile lor) Nu tre6uia s- *ncerc vreo.at- a 6ea alt s*n1e .ec*t cel al sacri0ica/ilor) Cu nici un c7ip nu tre6uia s*ncerc a4mi 0olosi puterile *n propriul meu interes) Am *nv-/at aceste lucruri, le4am *n/eles) ,ar ceea ce am *n/eles cu a.ev-rat *n acele ceasuri a 0ost ceea ce *nv-/-m cu to/ii *n clipa sor6irii s*n1elui, c- nu mai eram .e4acum un simplu muritor) Trecusem .incolo .e orice cunoscu4 sem, .evenin. ceva ce aceste *nv-/-minte str-vec7i .e4a6ia puteau s- e:plice) Soarta mea, .up- cum spunea ael, se a0la mai presus .e orice cunoa+tere ce se putea .o6*n.i .e la muritori ori .e la cei ve+nici) ntr4un t*r5iu, 5eul m4a pre1-tit pentru ie+irea .in copac) mi supsese at*t .e mult s*n1e, *nc*t cu 1reu m- mai puteam /ine pe picioare) ,evenisem o epav-) #l*n1eam .e sete, nu mai ve.eam .ec*t s*n1e *naintea oc7ilor, nu mai a.ulmecam .ec*t s*n1e +i, .e4a+ 0i avut puterea s- o 0ac, m4a+ 0i repe5it la el, l4a+ 0i apucat str*ns +i l4a+ 0i sor6it, *ntre1, .intr4o *n17i/itur-) ,ar, 0ire+te, puterea *i apar/inea lui, acum) L E+ti sec-tuit, a+a cum vei 0i *ntot.eauna la *nceputul s-r6-torii) Ast0el, vei putea s- 6ei tot s*n1ele sacri0iciului) Aminte+te4/i *ns- ce /i4am spus) ,up- ce vei 0i con.us ceremonia, tre6uie s- 1-se+ti o cale pentru a eva.a) n ceea ce m- prive+te, *ncearc- s- m- salve5i) Spune4le c- vei avea nevoie .e mine, al-turi) ,e+i, se pare, mi4a sunat ceasul) L ,e ce, ce vrei s- spuiM l4am *ntre6at) L Vei ve.ea) Aici nu e nevoie .ec*t .e un sin1ur 5eu, un sin1ur 5eu 6un, mi4a e:plicat) ,ac- a+ putea s- plec cu tine *n E1ipt, a+ 6ea s*n1ele celor v*rstnici +i asta m4ar vin.eca) A+a cum m- ve5i acum *ns-, mi4ar tre6ui sute .e ani ca s- m- *ntreme5) ,ar eu nu .ispun .e acest r-1a5) Aminte+te4/i, pleac- *n E1ipt) S- 0aci tot ce /i4am spus) 4a r-sucit +i m4a *mpins *nspre trepte) Tor/a p*lp*ia *ntr4un col/) Am urcat c-tre u+a 1rea .e sus, a.ulmec*n. s*n1ele .rui5ilor care m- a+teptau) mi venea s- pl*n1) L Ei */i vor .a at*ta s*n1e c*t vei putea 6ea, mi4a mai spus) Las-4te *n m*inile lor)

' OI *nc7ipui, cre., cum ar-tam c*n. am p-+it a0ar- .in ste8ar) ,rui5ii *mi a+teptaser- 6-taia *n u+-) Cu 1lasul t-cut, rostisem; ,esc7i.e/i, s*nt 5eul) oartea mea ca om se s0*r+ise .e mult, eram sec-tuit +i s*nt convins c- 0a/a mea nu mai era .ec*t o ti1v- vie) =-r- *n.oial-, oc7ii *mi ie+iser- .in or6ite +i .in/ii *mi erau .e51oli/i) Ro6a al6- sp*n5ura pe mine ca pe un sc7elet) Se

175

pare c- pentru .rui5ii ce *mi a+teptau respectuo+i venirea, nu putea e:ista vreo alt- .ova.- mai limpe.e a naturii mele .ivine) ,ar .e4acum nu le mai ve.eam .oar c7ipurile, le ve.eam +i inimile) Am v-5ut u+urarea lui ael, mul/umirea c- 5eul .in-untru nu 0usese prea sla6 +i reu+ise s- m- cree5e) Ve.eam *n el con0irmarea tuturor cre.in/elor sale) Am avut, tot atunci, pentru *nt*ia oar-, acea vi5iune m-rea/- pe care .oar nou- ne e .at s- o percepem; *ntrea1a pro0un5ime spiritual- pe care 0iecare o *n1roap- a.*nc, *n creu5etul c-rnii +i al s*n1elui 0ier6inte) Setea mea era ca o a1onie) A.un*n.u4mi toate noile puteri, am spus; L ,uce/i4m- la altare) S-4nceap- s-r6-toarea .e Sam7ain) ,rui5ii au i56ucnit *n c7iote *nsp-im*nt-toare) Urlau ca lupii, *n p-.ure) ,e .eparte, .e .incolo .e .um6rava sacr-, a venit r-spunsul asur5itor al mul/imilor care a+teptaser- acest urlet) #rocesiunea *nainta iute c-tre lumini+ +i tot mai mul/i preo/i *nve+m*nta/i *n al6 ne ie+eau *n *nt*mpinare, arunc*n.u4ne 0lori proaspete +i pline .e miresme, pe care le striveam su6 t-lpi *n ritmul imnurilor ce *mi erau *nc7inate) Nu cre. c- e nevoie s-4/i mai e:plic cum *mi ap-rea lumea *n lumina noilor mele puteri .e percep/ie, 0elul *n care, prin v-lul *ntunericului, .eslu+eam 0iecare nuan/- +i 0iece un17i al oric-rei supra0e/e, ori s-4/i .escriu asaltul imnurilor +i c*nturilor asupra timpanelor mele) Omul arius se .e5inte1ra *n s*nul acestei noi 0iin/e) n vreme ce urcam treptele c-tre altarul .e piatr-, au r-sunat trompetele) i4am rotit oc7ii peste miile .e oameni ce se a.unaser- acolo, un ocean .e c7ipuri c7inuite .e 0e6ra a+tept-rii, apoi mi4am *n.reptat privirile spre cele .ou- siluete 1i1antice, *n care victimele os*n.ite se mai 56-teau *nc-) Un vas enorm, .e ar1int, 0usese umplut cu ap- +i a+e5at *n 0a/a altarului) n vreme ce preo/ii c*ntau, un +ir lun1 .e pri5onieri era con.us *nspre acesta) Os*n.i/ii aveau m*inile le1ate la spate) Un concert .e 1lasuri se *n-l/a *mpre8uru4mi, *n vreme ce preo/ii *mi puneau 0lori *n p-r, pe umeri, +i mi le a+terneau, covor, la picioare) L #rea0rumosul +i preaputernicul 5eu al p-.urii +i al c*mpiilor, 6ea .e4acum sacri0iciile ce /i le *nc7in-m +i, a+a cum m-.ularele tale se vor umple .e via/-, 0ie ca +i p-m*ntul s- re*ntinereasc-) i4ai s- ne ier/i c- vom smul1e recolta, +i4ai s- ne ier/i c- secer-m 1r*nele) I4am v-5ut atunci, .inainte4mi, pe cei ce 0useser- ale+i s- *mi .evin- victime, le1a/i +i ei, precum ceilal/i os*n.i/i, .ar *nve+m*nta/i *n ro6e al6e, asemeni preo/ilor, cu 0lori pe umeri +i *n plete) Erau tineri cu to/ii, c7ipe+i +i nevinova/i +i se apropiau +ov-itori a+tept*n. voin/a 5eului) Sunetul trompetelor era asur5itor, iar larma mul/imii p-rea 0-r- s0*r+it) Am spus; L S-4nceap- sacri0iciile) n timp ce primul t*n-r era *mpins c-tre mine, *n vreme ce m- pre1-team s- sor6 pentru *nt*ia oar- .in cupa cu a.ev-rat .umne5eiasc- a s*n1elui omenesc, str*n1*n. *n palme carnea 0ier6inte a victimei, cu s*n1ele 1ata s-4mi /*+neasc- *n 1ura .esc7is-, am v-5ut cum se aprin.eau 0ocurile .e su6 siluetele 1i1an/ilor, iar primii .oi pri5onieri .in +ir erau *mpin+i cu capetele *n apa .in c-l.area .e ar1int) oartea prin 0oc, moartea prin *nec, moartea a.us- .e col/ii t-io+i ai 5eului 0l-m*n.) n e:ta5ul milenar, imnurile au continuat; >Ceu al lumii pali.e, cresc*n.e, 5eu al co.rilor +i al c*mpiilor, tu, care e+ti *ns-+i moartea atunci c*n. e+ti *n0ometat, *n5.r-vene+te4te cu s*n1ele victimelor tale, cre+ti c7ipe+, ca ama cea are s- te ia la s*nul ei)> Nu +tiu c*t au .urat toate acestea) i s4a p-rut o ve+nicie; ru1ul ar5*n. al uria+ilor, /ipetele victimelor, +irul nes0*r+it al celor sorti/i *necului) !eam *ntruna, .ar nu m4am mul/umit cu s*n1ele celor trei ale+i pentru mine, ci am sor6it +i .in 1ruma5ul altor os*n.i/i, vreo .u5in-, *nainte ca ace+tia s- 0i 0ost *mpin+i cu capul *n ca5an ori arunca/i *n p-l-laia cumplitului ru1) #reo/ii t-iau capetele mor/ilor cu s-6iile, cl-.in.u4le apoi *n pirami.e .e am6ele p-r/i ale altarului, *n vreme ce trupurile erau .use .e acolo) Ori *ncotro priveam, 5-ream c7ipuri cuprinse .e e:ta5, asu.ate) ,in toate p-r/ile, m- asaltau imnuri .e slav-) n cele .in urm- *ns-, 0rene5ia s4a .omolit) Uria+ii se pr-6u+iser-, .evenin. .ou- mormane impresionante .e 8ar, peste care oamenii continuau s- arunce, p-cur- +i vreascuri) Venise vremea 8u.ec-/ii pentru acei ce veniser- *naintea mea +i aveau .e 1*n. s- *mi istoriseasc- neca5urile lor, cer*n. r-56unare) Aveam s- privesc, cu oc7ii min/ii mele p-trun5-toare, *n inimile lor, pentru a .iscerne a.ev-rul) cl-tinam) !-usem prea mult s*n1e) - sim/eam at*t .e plin .e puteri, *nc*t eram convins c-, .intr4un salt, a+ 0i putut a8un1e .incolo .e lumini+, *n a.*ncul p-.urii) Aveam sen5a/ia c- pose. aripi invi5i6ile) mi urmam *ns- >.estinul>, .up- cum spusese ael) Bot-ram cine avea .reptate, cine 1re+e+te, cine era vinovat +i cine nu merita os*n.a) Nu +tiu c*t a .urat 8u.ecata, c-ci trupul meu nu mai 0olosea o6oseala ca instrument .e m-surare a timpului) n cele .in urm- *ns-, 8u.ecata s4a s0*r+it, +i am +tiut c- venise momentul s- intru *n ac/iune)

176

ntr4un 0el sau altul, tre6uia s- .uc la *n.eplinire ceea ce4mi poruncise 6-tr*nul 5eu, s- scap .e *nc7isoarea .in ste8ar) i nu mai aveam prea mult timp la .ispo5i/ie, c-ci mai era .oar vreo or- p*n- *n 5ori) Nu m- 7ot-r*sem *nc- *n ceea ce prive+te E1iptul) tiam *ns- c-, .ac- *i l-sam pe .rui5i s- m- *nc7i.- *n trunc7iul copacului, aveam s- mor .e 0oame p*n- la urm-toarea lun- plin-, c*n. o mic- o0ran.- avea s- *mi 0ie a.us-) #*n- atunci, toate nop/ile aveam s- mi le petrec *n c7inurile setei, 6*ntuit .e ceea ce 6-tr*nul numise >visurile 5eului>, care aveau sm- *nve/e tainele cre+terii copacilor +i ale ier6urilor, secretele amei celei t-cute) ,ar eu nu aveam nevoie .e aceste secrete) ,rui5ii m- *ncon8uraser- +i, .in nou, m4am *n.reptat c-tre copacul cel sacru) Imnurile se trans0ormaser- *ntr4o litanie care *mi poruncea s- r-m*n *n ste8ar, pentru a s0in/i p-.urea, pentru a 0i ocrotitorul ei, s- 0iu *n1-.uitor +i 6l*n. cu preo/ii care vor veni .in vreme *n vreme, ca s- *mi cear- s0atul) 4am oprit *nainte .e a 0i a8uns la copac) n .esi+ ar.ea un 0oc stra+nic, arunc*n. lumini 0u1are pe c7ipurile mul/imii *n1r-m-.ite) Ceilal/i preo/i se opriser- .e 8ur *mpre8urul meu, a+tept*n.) Un 0ior .e spaim- m4a str-6-tut, cu puterea *n5ecit- a noilor mele *nsu+iri) Am *nceput s- vor6esc 1r-6it) Cu un 1las poruncitor, le4am cerut tuturor s- p-r-seasc- .um6rava) Le4am spus caveam s- m- *nc7i., *n 5ori, *n ste8ar, *mpreun- cu 5eul cel v*rstnic) i4am .at *ns- .e *n.at- seama c- nu /inea) priveau cu r-ceal-, arunc*n.u4+i reciproc priviri semni0icative, cu oc7ii lor tul6uri, ca .e sticl-) L aelG am stri1at) =- ceea ce */i poruncesc, cere4le preo/ilor s- p-r-seasc- locul) ,eo.at-, 0-r- nici un avertisment, 8um-tate .in preo/ii a.una/i *mpre8urul copacului s4au repe5it la mine) Ceilal/i s4au postat .incolo .e copac) Am stri1at .up- ael, care se *n.repta c-tre copac *mpreun- cu ceilal/i) I4am cerut s- se opreasc-) Am *ncercat s- scap, .ar o .u5in- .e preo/i m4au apucat .e m*ini +i .e picioare) ,ac- mi4a+ 0i cunoscut a.ev-rata .imensiune a noilor puteri, cre. c- m4a+ 0i putut eli6era u+or .in str*nsoare) Nu +tiam *ns-) Eram *nc- 17i0tuit, .up- osp-/, +i mult prea *n1ro5it .e ceea ce +tiam c- avea s- urme5e) n timp ce m56-team, *ncerc*n. s-4mi eli6ere5 6ra/ele, lovin.u4i pe cei ce m- /ineau, 6-tr*nul 5eu a 0ost t*r*t a0ar- .in *nc7isoarea copacului, *nspre 0oc) Nu l4am v-5ut .ec*t pentru o 0rac/iune .e secun.- +i sin1urul lucru pe care l4am re/inut a 0ost resemnarea sa) Nici m-car nu +i4a ri.icat 6ra/ele pentru a se *mpotrivi) Avea oc7ii *nc7i+i +i nu s4a ostenit s- m- priveasc-) i4am amintit atunci ce4mi povestise .espre su0erin/a sa +i4am *nceput s- pl*n1) n vreme ce el ar.ea, m4a cuprins un tremur violent) ,in mi8locul 0l-c-rilor *ns-, i4am au5it 1lasul r-sun*n.; L =- a+a cum /i4am poruncit, arius) E+ti ultima speran/- a noastr-) tiam ce *nsemnau spusele lui; #leac- .e Aici c7iar AcumG 4am pr-6u+it *n 6ra/ele celor care m- /ineau) Am pl*ns *ntruna, pre0-c*n.u4m- a 0i .oar o victim- *n.urerat- a acestei vr-8i, un s-rman 5eu ce4+i pl*n1ea p-rintele .isp-rut *n 0l-c-ri) ,e*n.at- ce am sim/it c- str*nsoarea sl-6e+te +i c- to/i *+i a/intiser- privirile asupra ru1ului, m4am *ntors 6rusc, smucin.u4m- .in *nc-tu+are, +i am luat4o la 1oan-, c*t puteam .e repe.e, spre a.*ncul p-.urii) n sprintul ini/ial, am a0lat pentru *nt*ia oar- c*t eram .e puternic) Am parcurs sute .e metri c*t ai clipi .in oc7i, a6ia atin1*n. p-m*ntul cu t-lpile) Un stri1-t unanim a r-sunat *ns- pe .at-; CEUL I4A LUAT C!ORULG ntr4o clip-, mul/imea .in lumini+ s4a repe5it printre copaci, repet*n. mereu acel stri1-t, mii .e muritori repe5in.u4se pe urmele mele) Un 1*n. 0u1ar mi4a str-6-tut mintea; Cum nai6a s4au *nt*mplat toate acesteaM Eram un 5eu *n.opat cu s*n1e omenesc, 0u1in. .in 0a/a c*torva mii .e 6ar6ari cel/i prin p-.urea asta 6lestemat-G Nu m4am oprit nici m-car pentru a4mi .e56r-ca ve+m*ntul al6, ci l4am s0*+iat .in 0u1-, .up- care am 0-cut un salt, a1-/*n.u4m- .e ramurile .e .easupra capului meu, +i mi4am continuat 0u1a, cu mai mare u+urin/-, prin coroanele copacilor) ntr4un interval .e c*teva minute, m- *n.ep-rtasem at*t .e mult .e urm-ritorii mei, *nc*t stri1-tele lor nu se mai au5eau) Am continuat *ns- s- 0u1, s-rin. .in crean1- *n crean1-, p*n- c*n. am 0ost convins c- nu mai aveam a m- teme .ec*t .e soarele ce st-tea s- r-sar-) Atunci mi4a 0ost .at s- *nv-/ ceea ce 9a6rielle a *nv-/at +i ea 0oarte repe.e *n pere1rin-rile voastre; c- puteam s-pa 0oarte u+or, pentru a m- ap-ra .e soare, ascun5*n.u4m- *n a.*ncul p-m*ntului) C*n. m4am tre5it, ar+i/a setei care m- c7inuia m4a uimit) Nu reu+eam s- *mi ima1ine5, cu nici un c7ip, cum putuse 5eul cel v*rstnic s- *n.ure a6stinen/a ritual-) Sin1urul lucru pe care4l aveam *n minte era s*n1ele omenesc) ,rui5ii care m- urm-reau avuseser- *ns- o 5i *ntrea1- la .ispo5i/ie) Tre6uia s- proce.e5 cu 0oarte mare 1ri8-) Am *n.urat setea noaptea *ntrea1-, 1onin. prin p-.ure p*n- aproape *n 5ori, c*n. am .at peste o 6an.- .e 7o/i

177

care mi4a 0urni5at tot ce *mi tre6uia; s*n1e +i *m6r-c-minte) n orele acelea, c7iar *naintea 5orilor, mi4am anali5at situa/ia) A0lasem o mul/ime .e lucruri .espre puterile mele, .ar mai aveam *nc- .e *nv-/at) Aveam s- co6or c-tre str-0un.urile E1iptului, .ar nu aveam s- o 0ac .e .ra1ul 5eilor ori .e .ra1ul a.oratorilor acestora, ci pentru a a0la c*t mai multe) Ve5i, *nc- .e acum +aptespre5ece veacuri, cei .in neamul nostru erau *ntr4o ve+nic- pere1rinare, respin1*n. e:plica/iile primite, iu6in. ma1ia +i puterea pentru ceea ce erau ele *n sine) n cea .e a treia noapte a noii mele vie/i, am p-truns, *n s0*r+it, *n vec7ea mea locuin/- .in assilia, re1-sin.u4mi 6i6lioteca, masa .e lucru +i c-r/ile a+a cum le l-sasem) Sclavii mei cre.incio+i s4au 6ucurat nespus s- m- reva.-) ,ar ce *nsemnau toate acestea pentru mineM nsemna oare ceva istoria pe care o scriam, patul *n care .ormisemM tiam c-, .e4acum *nainte, nu mai puteam 0i arius, cet-/eanul roman .e o.inioar-) ,ar aveam .e 1*n. s- preiau .e la acesta tot ce puteam) i4am trimis iu6i/ii mei sclavi *napoi acas-) I4am scris tat-lui meu c- o 6oal- cumplit- mconstr*n1ea s-4mi tr-iesc 5ilele ce4mi mai r-m-seser- .e tr-it *n c-l.ura +i *n usc-ciunea E1iptului) Am trimis istoria pe care o scrisesem celor care, la Roma, aveau s- o citeasc- +i s- o pu6lice) Apoi, cu 6u5unarele pline .e aur, am pornit c-tre Ale:an.ria, cu actele mele .e c-l-torie .e alt-.at- +i cu .oi sclavi mai prost-naci, care nu se mirau +i nu m*ntre6au .e ce c-l-toresc numai noaptea) La numai o lun- .e la s-r6-toarea .e Sam7ain .in 9alia, 6*ntuiam pe str-.u/ele *ntortoc7eate ale Ale:an.riei *n mie5 .e noapte, c-ut*n.u4i, cu 1lasul meu t-cut, pe 5eii cei v*rstnici) Era o ne6unie, .ar +tiam c- aceast- ne6unie era trec-toare) Tre6uia s-4i 1-sesc cu orice pre/) Nu m- temeam .oar .e amenin/area repet-rii acelei nenorociri, .e 5eul soarelui care m4ar 0i c-utat *n plin- 5i, *n 6e5na re0u1iului meu, ori .e 0ocul s-u, care m4ar 0i lovit *n mie5 .e noapte) Tre6uia s-4i 1-sesc pe 5eii cei 6-tr*ni, c-ci nu mai puteam suporta s- 0iu sin1ur printre muritori) 9ro5-via i5ol-rii mcople+ea, acea sin1ur-tate))) ,e+i uci.eam numai r-u0-c-tori, con+tiin/a m- *n.emna s- 0iu .e5am-1it .e mine *nsumi) Nu puteam *n.ura 1*n.ul c- eu, arius, care cunoscusem +i m- 6ucurasem .e at*ta iu6ire la via/a mea, nu mai eram acum .ec*t cel ce, pe nesim/ite, a.ucea moartea)

& ALE$AN,RIA nu era un ora+ vec7i) E:ista .oar .e trei secole +i ceva) Era *ns- un port important +i 1a5.a celor mai mari 6i6lioteci .in *ntrea1a lume roman-, *nv-/a/i .in *ntre1ul Imperiu veneau aici pentru a stu.ia, *ntr4o alt- via/-, 0usesem +i eu unul .intre ace+tia +i, iat-, m- re1-seam, .in nou, aici) C7iar .ac- 5eul cel 6-tr*n nu m4ar 0i *n.emnat, tot a+ 0i pornit spre >0un.ul E1iptului>, cum spunea ael, 6-nuin. c- r-spunsurile la toate eni1mele se a0lau *n1ropate *n ruinele vec7ilor monumente) Un sentiment ciu.at m4a cuprins *ns- .e cum am a8uns la Ale:an.ria) tiam c- 5eii cei v*rstnici se a0lau aici) tiam c- ei erau cei care *mi c-l-u5eau pa+ii *n vreme ce 7oin-ream pe str-5ile cu 6or.eluri +i vi5uini .e t*l7ari, prin locurile un.e oamenii *+i pier.eau su0letele) Noaptea, *ntins pe pat, *n vila mea, *i c7emam pe 5ei) Luptam *mpotriva ne6uniei) A+a cum ai 0-cut +i tu, la r*n.ul t-u, *mi puneam *ntre6-ri .espre puterile mele, .espre emo/iile .evastatoare pe care le tr-iam) i, *ntr4o noapte, *naintea 5orilor, *n lumina pali.- ce r-56-tea prin v-lurile .e .easupra patului meu, mi4am *ntors privirile c-tre poarta *n.ep-rtat- a 1r-.inii +i am 5-rit o siluet- nea1r- st*n. nemi+cat-) Vreme .e o clip-, am cre5ut c- visam, c-ci silueta aceea nu r-sp*n.ea nici un miros, nu scotea nici un sunet +i p-rea c- nici m-car nu respir-) Apoi mi4am .at seama c- era unul .intre 5ei, .ar el plecase .e8a) Am r-mas a+e5at *n capul oaselor, privin. *n urma lui, *ncerc*n. s- *mi amintesc ce v-5usem .e 0apt; o 0iin/- *ntunecat-, .espuiat-, sp*n- +i cu oc7i p-trun5-tori, ro+ii, o 0iin/- ce p-rea pier.ut- *n propria4i t-cere +i nemi+care, privin.u4m- cu pru.en/-, care *+i a.unase puterile, pentru a .isp-rea *nainte .e a mi se .e5v-lui cu totul) n noaptea urm-toare, pe o uli/- l-turalnic-, am au5it un 1las care m- c7ema) Era *ns- un 1las mai tul6ure .ec*t acela care m- c7emase .in a.*ncul copacului) mi 0-cea cunoscut un sin1ur lucru, c- poarta .e intrare se a0la pe aproape) i, *ntr4un t*r5iu, a venit +i clipa aceea t-cut-, c*n. m4am tre5it st*n. *n 0a/a por/ii) #oarta mi4a 0ost .esc7is- .e un 5eu care mi4a spus .oar at*t; >Vino)> Co6or*n. inevita6ilele trepte, m4a cuprins spaima, +i ea a continuat s- m- /in-, precum un cle+te, *n vreme ce parcur1eam acel tunel *ntunecat, co6or*tor) Am aprins lum*narea pe care o a.usesem cu mine +i am .escoperit cp-trun.eam *ntr4un templu su6teran, construit cu mult *nainte ca ora+ul s- 0i 0ost *ntemeiat, un sanctuar ce 0usese pro6a6il cl-.it *n vremea vec7ilor 0araoni, cu 5i.urile acoperite .e mici picturi ce .escriau via/a *n E1iptul antic7it-/ii) Apoi am 5-rit scrisul acela ma1ni0ic, 0i1urativ, cu mumii minuscule, cu p-s-ri +i 6ra/e lipsite .e trup ce *m6r-/i+au, cu +erpi *ncol-cin.u4se)

178

i4am urmat calea, a8un1*n. *ntr4un t*r5iu *ntr4o *nc-pere vast-, plin- .e coloane cu 6a5a p-trat-, av*n. tavanul *nalt) #icturile acopereau,+i aici, 0iecare col/i+or al 5i.urilor .e piatr-) Cu coa.a oc7iului, am .escoperit atunci ceva ce mi s4a p-rut, mai *nt*i, a 0i o statuie, o siluet- nea1r- spri8inin.u4 +i cu un 6ra/ trupul .e una .intre coloanele .e piatr-) tiam *ns- c- nu era o statuie) Nici unul .intre 5eii E1iptului ce 0useser- sculpta/i *n .iorit- nu 0usese repre5entat *ntr4o asemenea atitu.ine +i nici nu *+i acoperise 1oliciunea cu p*n5.e in a.ev-rat) 4am *ntors lent, *ncerc*n. parc- s- m- 0eresc .e a4l ve.ea *ntre1, +i am .escoperit aceea+i carna/ie p*r8olit-, acela+i p-r cur1*n. *n valuri, ne1ru .e ast- .at-, aceea+i oc7i 1al6eni) !u5ele scoro8ite *i .e5veleau 1in1iile arse +i .in/ii +i 0iecare r-su0lare parc- *i provoca .urere) L ,e un.e vii +i cum ai a8uns aiciM m4a *ntre6at *n 1reac-) 4am v-5ut a+a cum, pro6a6il, m- ve.ea el, luminos +i puternic, av*n. c7iar *n oc7ii al6a+tri o urm- .e mister) i4 am v-5ut ve+mintele romane, tunica al6- .e in str*ns- la 6r*u cu o cin1-toare aurie, mantia ro+iatic- pe care o purtam) Cu p-rul lun1, auriu, ar-tam cu si1uran/- ca un pere1rin .in p-.urile nor.ului, >civili5at> .oar la supra0a/-) #oate c-, .e4 acum, asta +i .evenisem)

L4am privit mai pe *n.elete) l ve.eam mai 6ine acum, *i ve.eam carnea plin- .e cicatrice lipit- .e coaste, mulatpe omopla/i, *i ve.eam oasele 6a5inului ie+in. *n evi.en/-) =iin/a aceasta nu era *ns- 0l-m*n.-) !-use .e cur*n. s*n1e omenesc) ,ar su0erin/a emana .inspre el precum o c-l.ur- puternic-, .e parc- 0ocul ar mai 0i ars, .e parc- *n el era *nc7is ia.ul) L Cum ai sc-pat .e p*r8olM m4a *ntre6at) Ce te4a salvatM R-spun.eG L Nu m4a salvat nimic, i4am r-spuns, vor6in.u4i 1rece+te, a+a cum 0-cuse +i el) 4am apropiat .e el +i, v-5*n. c- se 0erea .e 0lac-r-, am /inut lum*narea .eoparte) La via/a lui, 0usese 5velt +i lat *n umeri, precum 0araonii .e o.inioar-, iar pletele sale lun1i +i ne1re aveau 6retonul t-iat .rept, scurt) L Nu e:istam *nc- atunci c*n. s4a *nt*mplat, am spus) ,e a6ia apoi, 5eul .in .esi+ul sacru m4a creat, *n 9alia) L A+a.ar, cel ce te4a creat a sc-pat cu 6ine) L Nu, a ars ca +i tine, .ar era *n.ea8uns .e puternic pentru a m- crea) i4a .at +i mi4a luat s*n1ele .e mai multe ori) i4a spus; >,u4te *n E1ipt +i a0l- .e ce s4au *nt*mplat toate astea)> i4a spus c- 5eii co.rului au 0ost cuprin+i .e 0l-c-ri, unii *n somn, iar al/ii *n stare .e ve17e) Spunea c- *ntre1ul nor. a 0ost lovit .e aceast- nenorocire) L ,a))) a *ncuviin/at, slo6o5in. un c7icotit r-1u+it ce a p-rut a4i scutura *ntre1ul trup) i .oar cei v*rstnici au avut puterea .e a supravie/ui, .e a *n.ura su0erin/a pe care numai nemurirea o poate na+te) A+a.ar, *n.ur-m su0erin/a) i totu+i, iat-, tu ai 0ost creat, ai venit aici) /i va 0i .at s- mai tr-ie+ti multe) ,ar e oare .rept s- 0ie a+aM Ar 0i *n1-.uit oare ama +i Tat-l s- se *nt*mple toate acestea, .ac- n4ar 0i venit timpulM L ,ar cine s*nt ama +i Tat-lM am *ntre6at, c-ci +tiam c-, atunci c*n. spunea > ama>, nu se re0erea la p-m*nt) L Ei s*nt cei .int*i .intre noi, a venit r-spunsul, cei .in care ne tra1em cu to/ii) Am *ncercat s-4i p-trun. 1*n.urile, s- caut a.ev-rul .in ele, .ar el +tia ce 0-ceam, +i mintea i s4a *nc7is precum o 0loare atins- .e 0ri1) L Vino cu mine, mi4a cerut) A pornit, cu pa+i t*r+i/i, ie+in. .in *nc-perea vast-, pe un cori.or lun1, .ecorat la 0el cum 0usese +i camera) i4am .at seama c- ne a0lam *ntr4un loc +i mai vec7i, ceva ce 0usese construit *naintea templului pe care tocmai *l p-r-sisem) Nu +tiu .e un.e am +tiut asta) R-coarea pe care ai sim/it4o co6or*n. treptele .e aici, .e pe insul-, nu se sim/ea acolo) Asemenea sen5a/ii nu4/i e .at s- tr-ie+ti *n E1ipt) Acolo sim/i cu totul altceva) Acolo se simte o pre5en/vie *n atmos0era *ns-+i) ,ar .ove5ile vec7imii au .evenit +i mai evi.ente, pe m-sur- ce *naintam) #icturile .e pe acele 5i.uri erau mai vec7i, culorile mai +terse, iar pe ici, pe colo ipsosul colorat al 5u1r-velii era plesnit) nsu+i stilul era altul) #letele ne1re ale minusculelor persona8e erau mai .ese +i mai lun1i, totul p-rea atr-1-tor, mai plin .e lumin-, iar .esenul era mai 0in e:ecutat) Un.eva, *n .ep-rtare, se au5eau pic-turi .e ap- c-5*n. pe piatr-) Sunetul lor st*rnea ecouri c*ntate *n tunelul *n1ust) i se p-rea c- 5i.urile capturaser- via/a *n 0i1urinele pictate cu 1in1-+ie, c- vra8a arti+tilor .in vec7ime se transcrisese prin v*r0urile penelurilor, umpl*n. persona8ele .e o aur- mistic-) Aveam sen5a/ia c- au. +oapte pline .e via/- acolo un.e nimeni nu 1l-suia) Continuitatea istoriei se 0-cea sim/it-, *n ciu.a 0aptului c- nimeni nu st-tea s-4i .ea ascultare) Silueta ne1ricioas- care m- prece.a s4a oprit, v-5*n. c- priveam 5i.urile) i4a 0-cut un 1est lar1, *n.emn*n.u4ms- *l urme5, +i am trecut pe su6 un portic, intr*n. *ntr4o o.aie lun1-, .reptun17iular-, acoperit- *n *ntre1ime cu

179

7iero1li0e artistic e:ecutate) mi .-.ea impresia c- m- a0lam *ntr4un manuscris) ,rept *nainte, am 5-rit .ou- sar4 co0a1e vec7i, e1iptene, spri8inite, cap la cap, l*n1- perete) Aceste cutii 0useser- sculptate potrivit contururilor mumiilor pentru care 0useser- alc-tuite +i erau .ecorate cu repre5ent-ri ale mor/ii, cu c7ipuri .in aur mo.elat, av*n. oc7ii *ncrusta/i cu lapisla5uli) Am ri.icat can.ela) Cu un e0ort vi5i6il, 1a5.a mea a .esc7is *ncuietorile sarco0a1elor +i a .at la o parte capacele, ar-t*n.u4mi ce se a0la *n-untru) ai *nt*i, mi s4au p-rut a 0i .ou- ca.avre, apoi mi4am .at *ns- seama c- nu erau .ec*t ni+te mormane .e cenu+- +i scrum, av*n. 0orme omene+ti) Nici un /esut nu r-m-sese *ntre1, cu e:cep/ia c*te unui col/ ici, a unei a+c7ii .e os colo) L Oric*t .e mult s*n1e li s4ar .a, nu mai pot 0i a.u+i *napoi, a +optit c-l-u5a mea) Au trecut .e pra1ul re*nvierii) Toate vasele .e s*n1e le4au 0ost .istruse) Cei care puteau s- re*nvie, au *nviat) Vor trece veacuri p*n- c*n. ne vom vin.eca, p*n- c*n. c7inurile noastre au s- *ncete5e) nainte ca el s- 0i *nc7is sarco0a1ele, am apucat s- v-. c- 5-voarele erau *nne1rite .e 0ocul care *i consumase pe cei .oi) Sincer s- 0iu, nu4mi p-rea c*tu+i .e pu/in r-u s- v-. .in nou capacele *nc7ise) S4a *ntors +i s4a *n.reptat .in nou spre u+-, iar eu l4am urmat, cu lum*narea *n m*n-) El *ns- s4a oprit +i a privit iar *n urm-, spre cele .ou- co+ciu1e) L C*n. cenu+a lor se va 0i risipit, su0letele lor vor 0i iar-+i li6ere) L ,ar, atunci, .e ce nu *mpr-+tia/i cenu+aM am spus, *ncerc*n. s-4mi .omolesc .isperarea care mi se 0-cea sim/it- *n 1las) L Cre5i c- asta ar tre6ui s- 0acM m4a *ntre6at, +i carnea p*r8olit- .in 8urul oc7ilor s-i s4a *ncre/it) C7iar a+a cre5iM L ,e ce m- *ntre6i pe mineM am e:clamat surprins) Nu mi4a r-spuns sau mai .e1ra6- mi4a r-spuns slo6o5in. .in nou 7o7otele acelea uscate .e r*s care p-reau c- *i e:prim- +i su0erin/a) Apoi +i4a urmat calea, p-trun5*n. *ntr4o o.aie luminat-) Am intrat *ntr4o 6i6liotec-, un.e lumina p*lp*itoare a unor lum*n-ri pe 8um-tate topite mi4a .e5v-luit poli/e lun1i, pline .e per1amente +i papirusuri 0-cute sul) =ire+te, ve.erea acestei *nc-peri mi4a st*rnit entu5iasmul, c-ci o 6i6liotec- mi se p-ruse .intot.eauna un loc plin .e *n/elesuri) Era cre., unicul loc *n care s-n-tatea mea mintal- .e o.inioar- se re1-sea *ntrea1-) 4a cuprins *ns- uimirea, 5-rin., .incolo .e masa .e scris, un seam-n .e4al nostru ce4+i a/intise privirile *n po.ea) Acesta era *ns- total lipsit .e p-r +i, .e+i era ne1ru precum catranul, trupul *i era plin +i str-lucitor, .e parc- ar 0i 0ost uns cu ulei) O6ra8ii s-i erau 0rumo+i, m*na, ie+in. .in m*neca tunicii .e in, era 1ra/ios mo.elat- +i mu+c7ii pieptului .e51olit erau armonios .istri6ui/i) S4a *ntors +i m4a privit) i, *n clipa aceea, un contact aparte, mai t-cut .ec*t *ns-+i t-cerea, s4a sta6ilit *ntre noi) L El e cel v*rstnic, mi4a spus usc-/ivul, cel care m- con.usese p*n- atunci) Ve5i tu *nsu/i c*t .e 6ine a re5istat 0ocului) =ocul nu l4a sc7im6at, l4a 0-cut mai receptiv) a.e +i tace, sem-n*n. tot mai mult cu ama +i Tat-l) ,in c*n. *n c*n., cite+te) Uneori pleac- s- se plim6e *n lumea .e a0ar-) !ea s*n1e, ascult- mu5ic-) Alteori .ansea5-) Vor6e+te cu muritorii pe str-5ile Ale:an.riei, *ns- nou- re0u5- s- ne vor6easc-) ,ar el +tie))) El +tie .e ce s4a *nt*mplat ceea ce ni s4a *nt*mplat) L Las-4ne sin1uri, am rostit) Aveam sim/-m*ntul pe care4l *ncerca oricine *n asemenea situa/ii) Avea s- *mi vor6easc-) Aveam s- scot ceva .e la el, aveam s- reu+esc acolo un.e to/i ceilal/i e+uaser-) ,ar im6ol.ul acesta nu era .ictat numai .e c-tre or1oliu) Eram convins c- el era cel care venise s- m- priveasc-) El era cel care m- privise .in poarta 1r-.inii) Sim/isem ceva anume *n privirea pe care mi4o aruncase) Spune4i cum vrei, inteli1en/-, interes sau recunoa+terea unor calit-/i comune) Avea ceva aparte) tiam c- port *n mine posi6ilit-/ile unei lumi .i0erite, o lume necunoscut- 5eului .in .esi+, c7iar +i acestei 0iin/e sl-6ite +i su0erin.e care *l privea pe cel v*rstnic cu at*ta .isperare) ,up- cum *i cerusem, cel sla6 s4a *n.ep-rtat) 4am apropiat .e masa .e scris +i m4am a.resat celui v*rstnic) L Ce tre6uie s- 0acM l4am *ntre6at *n 1rece+te) A ri.icat 6rusc privirile, +i4am v-5ut .in nou, sclipin.u4i *n oc7i, inteli1en/a .espre care am vor6it a.ineauri) ai are vreun rost s-4/i pun +i alte *ntre6-riM am continuat) mi alesesem cu 1ri8- intona/ia) Nu con/inea nimic 0ormal, nimic reveren/ios) Era un ton c*t se poate .e 0amiliar) L Ce cau/i .e 0aptM m4a *ntre6at pe nea+teptate *n latine+te, cu 1lasul plin .e r-ceal-, cu col/urile 1urii *nco4 voiate *n 8os, cu o e:presie 6rutal- +i s0i.-toare inten/ionat-) Am 0ost *nc*ntat s- trec la vor6irea latineasc-) L Ai au5it ce i4am 5is celuilalt, i4am spus cu aceea+i voce rela:at-) Ai au5it, a+a.ar cum am 0ost creat .e c-tre 5eul .in .esi+, *n /ara <eltoilor, cum mi4a poruncit creatorul meu s- a0lu .e ce 5eii au murit *n c7inurile 0l-c-rilor) L Tu n4ai venit aici *n numele 5eilor .esi+uluiG mi4a replicat la 0el .e sar.onic ca mai *nainte)

180

St-tea *n continuare cu capul plecat) - privea c*n. +i c*n., *n treac-t, iar asta *l 0-cea s- par- +i mai s0i.-tor) L ntr4un 0el .a, *ntr4altul, nu, am 5is) ,ac- ne e .at s- pierim ast0el, a+ vrea s- +tiu .e ce) Ceea ce s4a *nt*mplat o .at-, s4ar putea repeta) A+ vrea s- a0lu .ac- s*ntem cu a.ev-rat 5ei, iar .ac- acesta e r-spunsul, care ne s*nt *n.a4 toririle 0a/- .e oameni) E:ist- cu a.ev-rat ama +i Tat-l ori s*nt numai o le1en.-M Cum au *nceput toate acesteaM =ire+te, vreau s- a0lu totul) L ,in *nt*mplare, a r-spuns) L ,in *nt*mplareM 4am aplecat spre el) i se p-rea c- nu au5isem 6ine) L Totul a *nceput .in *nt*mplare, a rostit el rece, cu aerul c- *ntre6area pus- .e mine 0usese o a6sur.itate) Totul a *nceput *n urm- cu patru mii .e ani, .in *nt*mplare, iar ma1ia +i reli1ia au *nv-luit .e atunci totul *ntr4o aur- .e mister) L mi spui a.ev-rul, nu4i a+aM L ,e ce nuM ,e ce te4a+ 0eri .e a.ev-rM Ce interes a+ avea s- te mintM Nici m-car nu +tiu cine e+ti +i, la urma urmei, pu/in *mi pas-))) L Atunci spune4mi ce *n/ele1i prin >*nt*mplare>M am insistat) L #oate4/i voi spune) Sau, poate, nu) Am vor6it mai mult *n ultimele clipe .ec*t *n ultimii ani) #ovestea acestei *nt*mpl-ri nu e, poate, cu nimic mai a.ev-rat- .ec*t miturile cu care se .electea5- ceilal/i) Ceilal/i au ales *ns-, *ntot.eauna, miturile) Asta */i .ore+ti, nu4i a+aM 9lasul i s4a um0lat, +i s4a ri.icat *n picioare, .e parc- 0uria vocii sale *i impunea s- se ri.ice) L O poveste .espre crearea noastr-, asem-n-toare cu 9ene5a evreilor, cu pove+tile lui Bomer, cu 6*l6*ielile poe/ilor t-i romani, Vir1iliu +i Ovi.iu, un 17iveci str-lucitor .e sim6oluri .in care via/a *ns-+i se presupune a 0i i5vor*t) R-m-sese *n picioare +i /ipa la mine, pe 0runtea4i nea1r- se um0laser- vini+oare, 1ata41ata s- plesneasc-, iar pumnul *ncle+tat ap-sa cu putere t-6lia mesei) #ove+tile .e 0elul -sta umplu toate .ocumentele .in aceast- *nc-pere +i4ai s- le re1-se+ti *n 0elurite 0ra1mente .in imnuri +i incanta/ii) Ei, tot mai vrei s4ascul/i povesteaM E la 0el .e a.ev-rat- ca oricare alta) L Spune4mi ce vrei, i4am 5is, *ncerc*n. s-4mi p-stre5 calmul) Nivelul ri.icat al tonului s-u *mi r-nea au5ul) Am au5it larm- *n *nc-perile *nvecinate) Alte creaturi, asemeni 0iin/ei usc-/ive care m- con.usese p*n- aici, se a1itau acolo, ascult*n.) L Ce4ar 0i s- *ncepi, am rostit, pe un ton mu+c-tor, prin a4mi m-rturisi .e ce ai venit la casa mea .in Ale:an.riaM Tu e+ti cel ce m4a c-l-u5it *ncoace) ,e ce4ai 0-cut4oM Ca s- /ipi la mineM Ca s- m- 6lestemi 0iin.c- te *ntre6 .e un.e ne tra1emM L Lini+te+te4te) L Oi4a+ putea cere acela+i lucru) 4a privit .in cap p*n-4n picioare, apoi a sur*s) i4a .es0-cut 6ra/ele, ca pentru a m- *m6r-/i+a, ori a4mi ura 6un venit, +i a ri.icat .in umeri) L Vreau s-4mi poveste+ti .espre acea *nt*mplare, am spus) ,ac- a+ +ti c- asta ar 0olosi la ceva, /i4a+ c-.ea *n 1e4 nunc7i, implor*n.u4te) Cum te4a+ putea .etermina s-4mi poveste+tiM C7ipul s-u a trecut printr4o serie .e trans0orm-ri remarca6ile) i sim/eam 1*n.urile, .ar nu i le au5eam, percepeam .oar o urm- .e umor c-tr-nit) C*n., *n s0*r+it, a 1l-suit .in nou, vocea i se *n1ro+ase, e:prima su0erin/-, p-rea a se su0oca) L A0l-, a+a.ar, str-vec7ea noastr- poveste; Ceul cel 6un, Osiris, cel .int*i 0araon al E1iptului *n vremurile *n.ep-rtate, c*n. scrisul nu 0usese *nc- inventat, a 0ost ucis .e c-tre oameni r-i) C*n. so/ia sa, Isis, i4a a.unat la un loc 0ra1mentele risipite ale trupului, el a .evenit nemuritor +i, .in acea clip-, a .omnit peste *mp-r-/ia mor/ilor) Aceasta este *mp-r-/ia lunii +i a nop/ii) Lui +i marii sale 5ei/e *i erau a.use sacri0icii .e s*n1e, iar el *l sor6ea) ,ar preo/ii au *ncercat s-4i 0ure taina nemuririi, ast0el *nc*t venerarea sa a .evenit ea *ns-+i o tain-, iar templele sale au a8uns a 0i cunoscute numai .e c-tre cei care *l ap-rau .e 5eul soare, care, *n orice clip-, ar 0i putut s-4l .istru1- pe Osiris cu ra5ele4i uci1-toare) Aceasta este le1en.a, .ar e u+or s- .eose6e+ti, *n ea, a.ev-rul .e poveste) Re1ele str-vec7i .escoperise ceva L sau mai .e1ra6-, printr4o *nt*mplare ne0ericit-, .-.use peste ceva L care *i o0erea puteri ne0ire+ti ce ar 0i putut provoca un r-u incalcula6il, 0olosite .e cei r-u inten/iona/i .in antura8ul s-u, ast0el *nc*t el a trans0ormat totul *ntr4un ceremonial .e a.orare, *ncerc*n. s- limite5e 0olosirea s*n1elui puterii la cei .in 8urul s-u, care aveau s- *l 0oloseasc- numai pa+nic, pentru ma1ie al6-, nimic altceva) i iat-4ne aici) L Iar ama +i Tat-l s*nt Isis +i OsirisM L i .a, +i nu) Ei s*nt cei .int*i) Isis +i Osiris s*nt numele 0olosite *n miturile pe care le istoriseau ei sau *n vec7ile practici ale venera/iei .e care se 6ucurau) L ,ar, atunci, care a 0ost *nt*mplareaM Cum s4au .escoperit toate asteaM 4a privit *n t-cere vreme *n.elun1at-, apoi s4a a+e5at, .in nou, *ntorc*n.u4+i privirile ca mai *nainte)

181

L ,e ce s-4/i spunM m4a *ntre6at, .ar, .e ast- .at-, *n 1lasul lui se putea 17ici un sentiment nou, .e parc- *ntr4a4 .ev-r ar 0i avut nevoie .e un r-spuns la aceast- *ntre6are) ,e ce a+ 0ace4oM ,ac- ama +i Tat-l nu se ri.ic- .in nisi4 puri pentru a se ascun.e .in calea soarelui ce se ive+te .easupra ori5ontului, .e ce s- 0ac eu vreo mi+careM ,e ce svor6escM ,e ce s- continuuM 4a privit .in nou) L ,eci asta s4a *nt*mplat, ama +i Tat-l au c-5ut pra.- ra5elor soareluiM L Au 0ost l-sa/i pra.- soarelui, scumpul meu arius) =aptul c- *mi cuno+tea numele m4a uimit) L Au 0ost l-sa/i .ina.ins la soare) ama +i Tat-l nu se mi+c- nicio.at- .e 6un-voie .ec*t pentru a4+i +opti c*te ceva ori pentru a4i .o6or* pe cei mai *n.r-5ne/i .intre noi care cutea5- a se apropia, pentru c- r*vnesc la s*n1ele lor vin.ec-tor) Ne4ar putea pune pe picioare pe to/i cei ce am 0ost ar+i, .ac- ne4ar l-sa s- sor6im .in s*n1ele vin.ec-tor) ama +i Tat-l e:ist- .e patru mii .e ani, +i, */i .ai seama, s*n1ele nostru .evine mai puternic cu 0iecare victim-, o .at- cu trecerea 0iec-rui anotimp) ,evine mai puternic c7iar +i prin a6stinen/-, c-ci .e *n.at- ce lipsurile *ncetea5-, ne 6ucur-m .e puteri sporite) ,ar amei +i Tat-lui nu le mai pas- .e copiii lor) Iar .e4acum, se pare c- nu le mai pas- nici .e ei *n+i+i) Nu e .e mirare c-, .up- patru mii .e ani, +i4au .orit s- va.- m-car soareleG ,e la venirea 1recilor *n E1ipt, .e c*n. vec7ile me+te+u1uri au 0ost pervertite, nu ne4au mai vor6it) Nu ne4au *n1-.uit nici m-car s-4i ve.em clipin.) i ce mai e .e4acum E1iptulM Nimic, .oar 1r*narul Romei) C*n. ama +i Tat-l se *ncor.ea5- pentru a ne alun1a, c*n. vrem s- le sor6im s*n1ele .in vine, s*nt tari ca 0ierul +i nu se .au *n l-turi s- ne rup- oasele) Iar .ac- lor nu le mai pas- .e nimic, .e ce mi4ar mai p-sa mieM L4am stu.iat *n.elun1) L i sus/ii, .eci, c- aceasta a 0ost cau5a ar.erii celorlal/iM am *ntre6at) =aptul c- ama +i Tat-l au 0ost l-sa/i pra.- soareluiM A *ncuviin/at) L ,e la ei ne vine s*n1eleG a r-spuns el) S*n1ele nostru e s*n1ele lor) S*ntem le1a/i, +i ce li se *nt*mpl- lor, ni se *nt*mpl- +i nou-) ,ac- ei s*nt ar+i, ar.em +i noi) L S*ntem le1a/i .e eiG am +optit cuprins .e uimire) L E:act, scumpul meu arius, a *ncuviin/at, privin.u4m-, p-r*n. c- se .electea5- cu spaima care m- cuprinsese) Iat- .e ce au 0ost p-5i/i vreme .e o mie .e ani, iat- .e ce li se a.uc victime ca o0ran.-, iat- .e ce s*nt venera/i) Tot ce p-timesc ei, *n.ur-m +i noi) L Cine a 0-cut4oM Cine i4a l-sat .ina.ins la soareM A slo6o5it un r*s t-cut) L Cel care *i p-5ea, cel care n4a mai putut *n.ura, cel care purtase aceast- povar- .e prea mult timp, 0-r- s- 0i putut convin1e pe cineva s- o preia) n cele .in urm-, pl*n1*n. +i c7inuin.u4se, i4a scos *n nisipurile .e+ertului +i i4a l-sat acolo, ca .ou- statui) L i soarta e *nl-n/uit- .e ei, am murmurat) L ,a) ,ar, ve5i tu, nu cre. c- cel ce *i p-5ea mai cre.ea acest lucru) #entru el, era .oar o poveste vec7e) La urma urmei, cum */i spuneam, erau venera/i .e c-tre noi, a+a cum noi s*ntem, la r*n.ul nostru, a.ora/i .e c-tre muritori, +i nimeni nu *n.r-5nea s- le 0ac- vreun r-u) Nimeni nu *n.r-5nea s- ri.ice tor/a pentru a ve.ea mai 6ine, .ac- prin asta ne provoca .urere nou-, celorlal/i) Nu) El nu mai cre.ea *n a+a ceva) I4a l-sat *n .e+ert +i, *n noaptea urm-toare, c*n. a .esc7is oc7ii *n co+ciu1, v-5*n.u4se ars, trans0ormat *ntr4o 1ro5-vie p*r8olit-, s4a pus pe urlat) L ,ar voi i4a/i rea.us su6 p-m*nt) L ,a) L i s*nt +i ei, ca +i voi, *nne1ri/i))) L Nu, pielea lor s4a *ntunecat pu/in, precum 6ron5ul auriu, precum carnea rumenit-4n pro/ap) ,ar nu mai mult) S*nt 0rumo+i ca +i *nainte, .e parc- 0rumuse/ea ar 0i .evenit acum mo+tenirea lor, .e parc- ea ar 0i o p-rticic- .in ceea ce le4a 0ost 7-r-5it) #rivesc .rept *nainte, cum au privit .intot.eauna, .ar nu4+i mai las- capetele unul c-tre cel-lalt, nu mai +u+otesc *n convor6irile lor .e tain-, nu ne mai *n1-.uie s- le 6em s*n1ele) C*t .espre victimele pe care le o0erim, nu le mai pose.- .ec*t rareori +i numai c*n. s*nt sin1uri) Nimeni nu +tie c*n. vor 6ea ori c*n. vor re0u5a ssoar6- s*n1ele) Am cl-tinat .in cap) - le1-nam c*n. *nainte, c*n. *napoi, lum*narea *mi p*lp*ia *n m*n-K 7a6ar n4aveam ce i4a+ 0i putut spune, aveam nevoie .e pu/in timp .e 1*n.ire) El mi4a 0-cut semn s- iau loc *n scaunul a0lat *n partea opus- a mesei .e scris) =-r- s- stau pe 1*n.uri, i4am .at ascultare) L Oare a+a va 0i 0ost scris, romanuleM m4a *ntre6at) Nu le4o 0i 0ost oare 7-r-5it s- moar- *n nisipuri, t-cu/i +i *ncremeni/i precum statuile r-sturnate .e pe soclu .e c-tre cuceritorii unui ora+, *n vreme ce *l .evastea5-M N4am

182

0ost +i noi *n+ine sorti/i mor/iiM #rive+te E1iptul) Te4ntre6i .in nou ce mai e acum E1iptulM ,oar 1r*narul Romei) Nu se c-.ea, a+a.ar, ca ei s- ar.-, 5i .up- 5i, *n nisipuri, *n vreme ce to/i .in stirpea noastr- ar 0i pierit *n 0l-c-ri, precum stelele c-5-toare, .e4a lun1ul +i .e4a latul lumiiM L Un.e s*nt acumM m4am interesat) L ,e ce vrei s- +tiiM ,e ce /i4a+ .e5v-lui tainaM Nu pot 0i s0*+ia/i *n 6uc-/i, s*nt prea puternici, v*r0ul unui cu/it .e4a6ia le4ar 51*ria pielea) ,ar, .e vei *ncerca s-4i 7-cui, ne vei 7-cui pe noi to/i) Ar.e4i +i ne vei ar.e pe to/i) n sc7im6, oric*te4am su0eri noi, ei simt .oar o mic- parte, c-ci v*rsta *i prote8ea5-) C7iar .ac- am 0i .istru+i to/i, nu cre. c- lor le4ar p-saG Nici m-car nu mai par a avea nevoie .e s*n1e) #oate c-, *ntr4a.ev-r, min/ile lor s*nt le1ate .e ale noastre) #oate c- *ntrea1a noastr- su0erin/-, toat- mi5eria pe care o *n.ur-m, 1ro5-via sor/ii acestei lumi, vine .in min/ile lor, *n vreme ce ei visea5-, *nc7i+i *n carapacea lorG Nu) Nu4/i pot spune un.e s*nt, cum a+ puteaM Nu, p*n- c*n. nu m- voi 0i 7ot-r*t c- mi4e totuna, p*n- c*n. nu voi +ti c- ceasul mor/ii a 6-tut pentru noi) L Un.e s*ntM am repetat) L I4a+ putea cu0un.a *n a.*ncurile m-rii, a spus, 1*n.itor) #*n- c*n. *nsu+i p-m*ntul *i va ri.ica, a.uc*n.u4i la soare, pe creasta unui val uria+) Nu i4am .at nici un r-spuns) l priveam uimit .e *n0l-c-rarea c-reia *i .-.ea 1las, *n/ele1*n.4o, .ar 0iin.u4mi toto.at- mil- .e el) L ,e ce nu i4a+ *n1ropa *n a.*ncurile p-m*ntului, mai a.*nc .ec*t se strecoar- orice urm- a vie/ii, l-s*n.u4i s- 5acacolo *n t-cere, 0-r- s-4mi pese .e ceea ce simt ori ceea ce 1*n.escM Cum i4a+ 0i putut r-spun.eM L4am privit .oar, a+tept*n. s- se mai lini+teasc-) S4a uitat la mine, +i privirea lui, *ntre1ul s-u c7ip s4a *nseninat, .evenin. aproape *ncre5-tor) L Spune4mi cum au .evenit ama +i Tat-l, l4am ru1at) L ,e ceM L tii prea 6ine .e ce) Vreau s- +tiuG ,e ce m4ai mai c-utat, .ac- nu aveai .e 1*n. s-4mi spuiM L i ce .ac- am venit la tineM Ce .ac- am vrut s- v-. cu propriii mei oc7i cum arat- romanulM Vom muri cu to/ii, iar tu vei muri o .at- cu noi) Am vrut s- +tiu cum arat- noul c7ip al ma1iei noastre) La urma urmei, cine ne mai a.or- *n 5iua .e a5iM R-56oinicii 6lon5i .in nor.ul EuropeiM C*/iva e1ipteni 6-tr*ni *n criptele tainice .e .incolo .e nisipuriM Nu tr-im *n templele Romei ori ale 9reciei) N4am tr-it nicio.at- acolo) i totu+i, ei cele6rea5- mitul nostru L sin1urul mit L invoc- numele Tat-lui +i al amei))) L #u/in *mi pas-, am replicat) tii c- nu4mi pas- .e asta) Noi .oi sem-n-m) N4am .e 1*n. s- m- *ntorc *n p-.urile nor.ului +i s- cree5 o ras- nou- .e 5ei pentru 6ar6arii aceia) ,ar acum s*nt aici, ca s- a0lu ceea ce e .e a0lat, iar tu ai s-4mi spui) L =ie) =iin.c- tu *n/ele1i c- nimic nu mai are vreun rost, 0iin.c- po/i *n/ele1e t-cerea amei +i a Tat-lui, am s-4/i spun) ,ar ia aminte, pot oric*n. s- .istru1, s- a.uc .e5astrul asupra noastr-) #ot oric*n. s- *i .au pe am- +i pe Tatpra.- 0oculuiG Ne vom lipsi *ns- .e ini/ieri prelun1i +i .e vor6e me+te+u1ite) Vom l-sa .eoparte miturile ce au pierit *n nisipuri, *n clipa c*n. *nt*ia ra5- .e soare a str-lucit .easupra amei +i a Tat-lui) Am s- */i spun ce scrie *n aceste per1amente pe care ni le4au l-sat ama +i Tat-l) #une4/i 8os lum*narea) i ascult- ce4/i voi spune)

%3 IAT" ce /i4ar .e5v-lui aceste per1amente, .ac- le4ai putea .esci0ra))) Ele spun c- .ou- 0iin/e umane, A<as7a +i En<il, au venit *n E1ipt .intr4o alt- /ar- mult mai vec7e) Asta se *nt*mpla cu mult *nainte ca scrisul s- 0i 0ost n-scocit, *nainte .e *n-l/area celei .int*i pirami.e, c*n. e1iptenii mai erau cani6ali +i *+i uci.eau vr-8ma+ii pentru a4i m*nca) A<as7a +i En<il i4au .e5v-/at pe oameni .e aceste practici) Ei erau .intre a.oratorii !unei ame, #-m*ntul, +i i4au *nv-/at pe e1ipteni cum s- semene *n s*nul !unei ame +i cum s- *m6l*n5easc- animalele, pentru a se 0olosi .e carnea, laptele +i pieile acestora) ,up- toate pro6a6ilit-/ile, nu erau sin1uri *n aceast- *ntreprin.ere, ci, mai .e1ra6-, ei erau con.uc-torii unui popor venit o .at- cu ei .in ora+ele str-vec7i ale c-ror nume s4a pier.ut acum, *n1ropate su6 nisipurile Li6anului, ast0el *nc*t c7iar +i monumentele li s4au pier.ut) Oricare ar 0i a.ev-rul, ace+tia .oi erau con.uc-tori inimo+i, pentru care 6inele celorlal/i era valoarea suprem-) Ei .oreau ca oamenii s- tr-iasc- *n pace, ast0el *nc*t c*rmuiau cu .reptate /ara care se n-+tea) #oate c- ar 0i a8uns s- intre *n le1en.- *ntr4o 0orm- mai mult sau mai pu/in nevinovat-, .ac- nu s4ar 0i ivit la un moment .at tul6ur-rile .in casa pa7arnicului re1al, care au *nceput o .at- cu mani0est-rile unui .emon, ce 0-cea mo6ilele s- se clatine)

183

Era un .emon ca oricare altul, .e 0elul celor .espre care au5i oric*n. vor6in.u4se *n orice /ar-) Ace+ti .iavoli *i 6*ntuie pe cei care r-m*n vreme mai *n.elun1at- *ntr4un anume loc) Se *nt*mpl- s- se cui6-reasc- *n trupul vreunui nevinovat +i s- urle .e acolo cu un 1las puternic) Uneori, *l .etermin- pe s-rmanul inocent s- pro0ere5e o6scenit-/i +i ispite carnale la a.resa celor .in 8ur) Ai au5it vreo.at- vor6in.u4se .espre asemenea lucruriM Am *ncuviin/at) I4am spus c- mereu apar 5vonuri .espre asemenea istorii) Se presupunea c- un ast0el .e .emon pusese st-p*nire pe una .intre 0ecioarele vestale .e la Roma) Aceasta se apucase s- 0ac- propuneri mur.are celor .in 8ur, *nro+it- la c7ip) Apoi le+inase) Cum4necum, .emonul 0usese alun1at, p*n- la urm-, .in trupul ei) L Eu am 0ost *ns- .e p-rere c- 0ata era, pur +i simplu ne6un-, am spus) Ca s- 5ic a+a, nu era n-scut- pentru a 0i o vestal- 0ecioar-))) L Si1ur c- .aG a e:clamat r*n8in. ironic) i eu a+ 0i 0ost .e aceea+i p-rere, +i la 0el ar 0i 0ost orice om .e 6uncre.in/- .in Ale:an.ria .e .easupra capetelor noastre) Totu+i, asemenea istorii continu- s- circule) i .ac- ele s*nt remarca6ile prin ceva, e prin 0aptul c- nu a0ectea5- cursul evenimentelor vie/ii oamenilor) Ace+ti .emoni 6*ntuie vreo cas- sau o persoan-, apoi s*nt .a/i uit-rii, +i iat-4ne a8un+i .e un.e am pornit) L E:act, am remarcat la r*n.ul meu) L ,ar cele .espre care */i povesteam a.ineauri se petreceau *n vremea vec7iului E1ipt, c*n. oamenii se temeau .e tunete +i *+i m*ncau mor/ii, pentru a le sor6i, ast0el, su0letele) L n/ele1, am *ncuviin/at) L Iar atunci, 6unul re1e En<il s4a 7ot-r*t s- *n0runte el *nsu+i .emonul care p-trunsese *n casa pa7arnicului s-u) Tul6urase armonia, spunea el) Vr-8itorii re1elui l4au implorat, .esi1ur, pe acesta, s- 0ie l-sa/i s- se ocupe ei .e alun1area .emonului) ,ar acest re1e voia s- 0ac- 6ine tuturor) Avusese o vi5iune *n care *i v-5use pe to/i oamenii uni/i *ntru 6ine, str*n1*n.u4+i laolalt- puterile *n una +i aceea+i .irec/ie .ivin-) Avea s- vor6easc- .emonului, avea s- *ncerce s- *i *n0r*n1- 0or/a, spre 6inele tuturor) i numai .ac- el avea s- e+ue5e, va *ncuviin/a alun1area .emonului) S4a .us, a+a.ar, la casa pa7arnicului s-u) Aici, mo6ilele erau .ate .e pere/i, am0orele 5-ceau sparte, iar u+ile se tr*nteau *ntruna) I4a vor6it .emonului +i l4a *n.emnat s-4i r-spun.-) nso/itorii s-i au luat4o la 0u1- *nsp-im*nta/i) A trecut o noapte *ntrea1- p*n- c*n. re1ele s4a 7ot-r*t s- ias- .in casa 6*ntuit-) A.ucea cu el ve+ti surprin5-toare; >,emonii precum acesta s*nt sminti/i +i copil-ro+i, le4a spus vr-8itorilor s-i, .ar le4am stu.iat purtarea +i am a0lat .e ce s*nt at*t .e 0urio+i) S*nt ne6uni .e m*nie pentru c- nu au trup +i nu pot s- simt-, a+a cum sim/im noi) i 0ac pe nevinova/i s- 56iere mur.-rii, c-ci ritualurile iu6irii +i pasiunii n4au cum s- le cunoasc- alt0el) #ot 0ace s- se mi+te mem6rele, .ar nu le pot st-p*ni cu a.ev-rat, +i .e aceea s*nt o6se.a/i .e carnea pe care nu o pot inva.a) Cu puterile lor .estul .e sla6e se *ncr*ncenea5- asupra o6iectelor +i *+i 0ac victimele s- /op-ie +i s- se 5v*rcoleasc-) Aceast- nostal1ie .up- carnal se a0l- la 6a5a 0uriei lor, ea constituie 6lestemul sor/ii lor)> Spun*n. aceste cuvinte, a vrut s- se *nc7i.- .in nou *n o.-ile 6*ntuite, pentru a a0la mai multe lucruri) ,e .ata aceasta *ns-, so/ia sa s4a *mpotrivit .orin/ei lui) Nu avea s-4l lase s- mai intre la .emoni) I4a cerut s- se priveasc- *n o1lin.-) n cele c*teva ore c*t st-tuse sin1ur *n acea cas-, *m6-tr*nise vi5i6il) El *ns- a re0u5at s-4i .ea ascultare +i, v-5*n. acest lucru, ea i s4a al-turat +i *mpreun- s4au *nc7is *n-untru) Cei ce r-m-seser- *n 8urul casei au au5it 51omotul o6iectelor s0-r*mate, 5eci .e 6u6uituri, +i au *nceput a se teme c-, *n cur*n., aveau s-4+i au.- re1ele +i re1ina 56ier*n. cu 1las .e stri1oi) Larma .in-untru .evenea tot mai *nsp-im*nt-toare) n pere/i au ap-rut cr-p-turi) Cu to/ii s4au *mpr-+tiat, speria/i, cu e:cep/ia c*torva oameni vicleni, c-rora le venise o i.ee) nc- .e la *nceputul .omniei celor .oi, ace+tia 0useser- .u+manii re1elui +i ai re1inei) Erau 6-tr*ni r-56oinici care con.useser- campaniile e1iptenilor pentru carne omeneasc- +i se s-turaser- .e 6un-tatea re1elui, .e ama cea !un-, .e 1r-.in-rit +i alte asemenea) Ve.eau *n aceast- aventur- cu n-lucile .oar una .intre aiurelile .e+arte ale re1elui, care *ns- le o0erea un prile8 nesperat pentru a4+i pune *n aplicare inten/iile) La c-.erea nop/ii, s4au strecurat *n cas-) Nu se temeau .e stri1oi, a+a cum nici 8e0uitorii .e morminte .in E1iptul 5ilelor noastre nu se tem .e spiritele 0araonilor) Cre.eau *n ei, *n stri1oi, .ar nu *n.ea8uns pentru ca aceast- cre.in/- s- 0ie mai presus .ec*t l-comia) V-5*n.u4i pe En<il +i A<as7a *n mi8locul *nc-perii pline .e o6iecte 56ur-toare, s4au repe5it +i l4au *n8un17iat pe re1e, cum au 0-cut senatorii vo+tri romani cu Caesar) Au ucis prin *n8un17iere +i pe sin1urul martor al crimei, pe so/ia re1elui) Atunci, re1ele a stri1at, .isperat; >NuG Ce4a/i 0-cut, ne6unilorM Le4a/i o0erit stri1oilor o cale .e a p-trun.e *n-untruG Le4a/i .esc7is .rumul spre trupul meuG Nu ve.e/iM> Tic-lo+ii *ns- au 0u1it, convin+i c- re1ele avea s- moar- *mpreun- cu re1ina, care se t*ra *n 1enunc7i, /in*n. *n m*ini capul so/ului ei) Am*n.oi s*n1erau .in r-ni nenum-rate) Conspiratorii au st*rnit apoi popula/ia) Cu to/ii au a0lat c- re1ele 0usese ucis .e c-tre stri1oi) Ar 0i tre6uit s- lase .emonii *n seama vr-8itorilor s-i, a+a cum ar 0i proce.at oricare alt re1e) #urt*n. tor/e, mul/imea s4a *n.reptat c-tre

184

casa 6*ntuit-, care, .intr4o.at-, se cu0un.ase *ntr4o lini+te pro0un.-) Conspiratorii i4au *n.emnat pe vr-8itori s- intre, .ar ace+tia s4au temut) >Atunci vom intra noi, s- ve.em ce s4a *nt*mplat>, au 5is ace+tia, .esc7i5*n. lar1 u+ile) Re1ele +i re1ina st-teau, calmi acolo, privin.u4i) Toate r-nile li se vin.ecaser-) Oc7ii lor c-p-taser- o str-lucire iri5at-, iar pielea un luciu al6) #-rul le sclipea ma1ni0ic) Au ie+it .in cas-) Conspiratorii au 0u1it *nsp-im*nta/i) Re1ele +i re1ina au lini+tit poporul +i preo/ii +i s4au .us la palat) ,e+i nu s4au .est-inuit nim-nui, +tiau ce li se *nt*mplase) ,emonul p-trunsese *n trupurile lor, prin r-nile .esc7ise, *n clipele c*n. via/a li se scur1ea +i li se in0iltrase *n s*n1e *n clipa crepuscular- a ultimelor 6-t-i ale inimii) Aceasta 0usese poate su6stan/a .up- care t*n8ise .intot.eauna *n .e5l-n/uirile sale, su6stan/a pe care *ncerca s- o smul1victimelor sale *n 56aterile lor) Nu reu+ise *ns- nicio.at- s- *+i r-neasc- victima *n.ea8uns *nainte .e a o r-pune) Acum *ns- se a0la *n s*n1e, care nu era numai .emonul ori numai lic7i.ul vital al re1elui +i al re1inei, ci o com6ina/ie a celor .ou- elemente sau, mai .e1ra6-, ceva cu totul nou) ,in re1e +i re1in-, nu mai r-m-sese .ec*t ceea ce era iri1at, st-p*nit, .e acest s*n1e) Trupurile lor erau, *n toate privin/ele, moarte) ,ar s*n1ele cur1ea prin creierele lor, prin inim- +i prin piele, ast0el *nc*t inteli1en/a re1elui +i a re1inei r-m-sese vie) Su0letele lor, .ac-4mi *n1-.ui s- m- e:prim ast0el, r-m-seser- *n trupuri .up- moarte, la 0el cum ni se *nt*mpl- +i nou-, .e+i nu +tim .e ce se *nt*mpl- asta) ,e+i .emonul .in s*n1e nu pose.a propria minte, a+a cum nu pose.a nici o *nsu+ire pe care re1ele +i re1ina s- o 0i .escoperit, prin cur1erea sa crea 1*n.uri) El a.-u1a 0acult-/ilor lor mintale propria putere spiritual-, ast0el *nc*t celor .oi le era .at s- au.- 1*n.urile muritorilor .e r*n., s- simt- +i s- *n/elea1- lucruri ascunse acestora) A+a.ar, .emonul .-ruise *n aceea+i m-sur- *n care luase, iar re1ele +i re1ina .eveniser- .e acum 0iin/e noi) Nu mai puteau s- m-n*nce m*ncare, nu mai puteau s- creasc-, nu mai puteau s- ai6- copii, .ar le era .at s- simt- cu o intensitate *nsp-im*nt-toare) La r*n.ul s-u, .emonul c-p-tase ceea ce *+i .orise .intot.eauna; un trup *n care str-iasc-, o cale spre a se a0la *n lume, o posi6ilitate .e a sim/i) Apoi, cei .oi au 0-cut o .escoperire *n0ior-toare; pentru a p-stra via/a *n trupurile lor, s*n1ele se cerea a 0i 7r-nit) i nu4i era .e 0olos *n acest scop .ec*t materia .in care era alc-tuit; s*n1ele) Avea nevoie .e mai mult s*n1e, pentru a anima mem6rele care *i procurau sen5a/ii at*t .e *m6-t-toare, mereu mai mult s*n1e, .e care nu se mai s-tura) ,ar, a7, cea mai puternic- .intre sen5a/ii era c7iar sor6irea prin care se re*mprosp-ta, cu care se 7r-nea, .atorit- c-reia .evenea mai puternic) n clipa *n care sor6ea, sim/ea limpe.e moartea victimei +i4i o6li1a inima s-4i scuipe tot s*n1ele a0ar- .in trup cu o violen/- at*t .e mare, *nc*t inima se oprea) ,emonul *i luase *n st-p*nire pe re1e +i pe re1in-) ,eveniser- 6-utori .e s*n1e) N4avem .e un.e s- +tim .ac.emonul era con+tient) Cei .oi erau *ns- con+tien/i .e pre5en/a .emonului +i .e 0aptul c- nu aveau cum s- scape .e el, c-ci .ac- reu+eau acest lucru, aveau s- moar-, trupurile lor 0iin. .e8a moarte) Cur*n. au a0lat c- trupurile lor animate .e 0lui.ul .emonic nu puteau s- re5iste la c-l.ura 0ocului ori la ar+i/a soarelui) #-reau la 0el .e 0ra1ili precum ni+te 0lori pe care vipia .e+ertului le putea pre0ace *n scrum c*t ai clipi .in oc7i) S*n1ele lor era at*t .e volatil, *nc*t pu/inc-l.ur- *l a.ucea numai.ec*t la punctul .e 0ier6ere, ast0el .istru1*n. 0i6rele /esuturilor pe care le iri1a) Se spune c- *n acele timpuri ale *nceputurilor, nu puteau suporta nici m-car lumina arti0icial- str-lucitoare, iar *n apropierea 0ocurilor .in vatr-, pielea lor *ncepea s- 0ume1e) Oricum va 0i 0ost, .eveniser- 0iin/e, iar 1*n.urile lor erau acum cu totul alteleK *ncercau s- *n/elea1- ceea ce constatau +i s- *+i .ea seama ce aveau .e 0-cut) Nu toate .escoperirile lor au 0ost notate) Tra.i/ia scris- ori nescris- nu men/ionea5- nimic .espre clipa *n care s4au 7ot-r*t *nt*ia oar- s- nu se mai 7r-neasc- o vreme +i nici nu e:plic- meto.a *ncet-/enit- .e 7r-nire, 0aptul cs*n1ele victimei tre6uie sor6it p*n- *n clipa crepuscular- a pra1ului mor/ii, c-ci, alt0el, s*n1ele .emonic nu va putea 0i st-p*nit) Tra.i/ia oral- ne spune c- re1ele +i re1ina au *ncercat s- /in- secret ceea ce li se *nt*mplase) ,ar lipsa lor *n tim4 pul 5ilei a tre5it suspiciuni, c-ci nu *+i mai puteau *n.eplini *n.atoririle reli1ioase 0a/- .e poporul lor) A+a se 0ace c-, *nc- *nainte ca ei s- *+i 0i limpe5it min/ile pe .eplin, s4au v-5ut constr*n+i s- *ncura8e5e popula/ia s- o venere5e pe ama cea !un- la lumina lunii) N4aveau *ns- cum s- se apere .e conspiratori, care nu reu+iser- *nc- s- le *n/elea1- miraculoasa vin.ecare +i c-utau .in nou s- *i *nl-ture) n ciu.a tuturor m-surilor .e preve.ere pe care le4au luat, atacul s4a s-v*r+it) #uterea re1elui +i a re1inei i4a cople+it pe conspiratori, .ar, mai presus .e aceasta, ei au 0ost *nsp-im*nta/i .e 0aptul c- orice ran- i4ar 0i provocat re1elui sau soa/ei sale, aceasta se vin.eca, prin minune, pe .at-) ntr4un t*r5iu, au reu+it s-4i taie re1elui un 6ra/, .ar acesta +i l4a lipit la loc) V-5*n. aceasta, conspiratorii au 0u1it) ,e4a lun1ul tuturor atacurilor +i luptelor care au avut loc, secretul a a8uns, .e la .u+manii re1elui, la urec7ile preo/ilor)

185

,e4acum, nici unul .intre ei nu mai .orea pieirea re1elui +i a re1inei) Ar 0i vrut s- *i ia pri5onieri +i s- le smul1taina nemuririi) Au *ncercat s- le soar6- s*n1ele, .ar cele .int*i *ncerc-ri .e acest 0el au e+uat) Cei ce 6-user- s*n1ele re1elui +i al re1inei nu o 0-cuser- c*n. se a0lau *n pra1ul mor/ii, ast0el *nc*t au .evenit creaturi 7i6ri.e, 8um-tate oameni, 8um-tate 5ei, +i au pierit *n c7inuri 1roa5nice) Unii *ns- au avut norocul sreu+easc-) #oate c- *+i 1oliser- mai *nt*i trupul .e s*n1e) Istoria nu ne spune nimic precis) ns- *n vremurile ce au urmat, aceasta a .evenit una .intre c-ile .e a 0ura s*n1ele) #oate c- *n+i+i ama +i Tat-l au ales s- 0ac- pro5eli/i) #oate c-, m-cina/i .e sin1ur-tate +i .e 0ric-, au ales s.e5v-luie taina unor supu+i cre.incio+i, .emni .e *ncre.ere) ,in nou, nu +tim nimic si1ur) Oricum va 0i 0ost, cert e c- au ap-rut +i al/i 6-utori .e s*n1e, iar meto.a .e a4i crea s4a r-sp*n.it) ,ocumentele ne spun c- ama +i Tat-l s4au 7ot-r*t s- *+i accepte soarta) Au *ncercat s- 1-seasc- o ra/iune *n cele *nt*mplate, +i au a8uns la conclu5ia c- sim/urile lor ascu/ite tre6uiau, cu si1uran/-, s- slu8easc- unui 5eu) ama cea !un- *n1-.uise ca toate acestea s- se *nt*mple, nu4i a+aM Era nevoie ca tot ce se s-v*r+ise *n tain- s- 0ie sancti0icat +i cuprins *ntre ni+te limite, c-ci alt0el *ntre1ul E1ipt ar 0i .evenit o ras- .e .emoni 6-utori .e s*n1e ce ar 0i *mp-r/it lumea *n cei ce 6eau s*n1ele +i cei ce tr-iesc numai pentru a4l .-rui, o tiranie care, o .at- instaurat-, n4ar mai 0i putut s- 0ie .o6or*t- *n veci .e c-tre oamenii .e r*n.) A+a se 0ace c- 6unul re1e +i so/ia lui au ales calea ritualului, calea mitului) S4au v-5ut pe ei *n+i+i ca pe ni+te *ntruc7ip-ri ale lunii ce cre+te +i .escre+te, iar *n sor6irea s*n1elui au .eslu+it *ntruparea 5eului care accept- sacri0i4 ciul) i4au 0olosit puterile pentru a pro0e/i +i a 8u.eca) S4au *nc7ipuit accept*n. ei *n+i+i s*n1ele menit 5eului care, alt0el, s4ar 0i pr-6u+it .in altar) Au *nve+m*ntat *n sim6oluri +i mistere ceea ce nu puteau *n1-.ui s- se r-sp*n.easc- +i s4au ascuns .e oc7ii muritorilor .e r*n. *n temple, spre a 0i venera/i .e c-tre cei ce aveau s- le a.uc- o0ran.ele .e s*n1e) Au luat asupra lor sacri0iciile ce 0useser- 0-cute .intot.eauna pentru 6un-starea p-m*ntului) Au 6-ut s*n1ele inocen/ilor, al proscri+ilor +i al r-u0-c-torilor, *n numele amei +i al 6inelui) Au pus *n circula/ie povestea lui Osiris, inspirat-, *n parte, .e c7inurile pe care le *n.uraser- ei *n+i+i; atacul conspiratorilor, vin.ecarea, nevoia .e a tr-i *n *mp-r-/ia *ntunericului, imposi6ilitatea lor .e a tr-i la lumina soarelui, lumea .e .incolo .e via/-) Au 1re0at toate acestea pe le1en.ele mai vec7i .espre 5eii ce se *nal/- +i ca. *n numele iu6irii lor pentru ama cea !un-, mituri e:istente +i *n /ara .in care veniser- ei) Erau .e8a 6-tr*ni c*n. cel .int*i 0araon +i4a cl-.it pirami.a) Cele .int*i m-rturii scrise *i amintesc 0ra1mentar +i ciu.at) A+a au a8uns la noi aceste pove+ti) Al/i o sut- .e 5ei au .ormit *n E1ipt, precum *n alte /inuturi) A.orarea amei +i a Tat-lui, a celor ce 6eau s*n1e a r-mas *ns- la 0el .e puternic- +i .e tainic-, un cult ai c-rui cre.incio+i ascultau 1lasul t-cut al 5eilor +i le visau visele) Nu +tim cine au 0ost cei .int*i pro5eli/i ai amei +i ai Tat-lui) tim .oar c- ace+tia au r-sp*n.it reli1ia *n insulele m-rii celei mari, *n /ara celor .ou- 0luvii +i *n p-.urile .in nor.) #retutin.eni, 5eii lunii s4au *nst-p*nit +i +i4au 0olosit puterile pentru a privi *n su0letele oamenilor) n perioa.ele .intre sacri0icii, *n posturi, mintea 5eului putea p-r-si trupul, c-l-torin. prin ceruriK ast0el, 5eul *nv-/a mii .e lucruri noi) uritorii cu su0letele curate veneau la mormintele s0inte +i ascultau 1lasul 5eului, iar acesta asculta 1*n.urile lor) ,ar c7iar *nainte ca eu s- m- 0i n-scut, *n urm- cu vreo mie .e ani, aceasta era o poveste str-vec7e +i .e8a incoerent-) Ei, 5eii lunii, .omniser- *n E1ipt vreme .e trei mii .e ani) Reli1ia lor 0usese *ns-, *n permanen/-, supusvicisitu.inilor istoriei) C*n. preo/ii e1ipteni s4au *nc7inat 5eului soare, Amon Ra, ei au .esc7is criptele 5eilor lunii, l-s*n. ra5ele 0ier6in/i s- *i pre0ac- *n scrum) ul/i .in stirpea noastr- au pierit atunci) La 0el s4a *nt*mplat c*n. cei .int*i r-56oinici 6ar6ari au intrat c-lare *n 9recia, .evast*n. sanctuarele +i uci1*n. ceea ce nu erau *n stare s- *n/elea1-) Acum, oracolul 6*l6*it .in ,elp7i st-p*ne+te acolo un.e o.inioar- st-p*nii eram noi, iar pe locurile noastre au 0ost *n-l/ate statui) Reli1ia noastr- tra1e s- moar- *n p-.urile nor.ului, .e un.e vii tu *nsu/i, printre acei care *nc- mai a.ap- altarele cu s*n1ele r-u0-c-torilor, +i, .e asemenea, prin satele m-runte ale E1iptului, un.e c*te un preot a.-poste+te 5eul *n cript-, *n1-.uin.u4le cre.incio+ilor s-4i a.uc- r-u0-c-tori, c-ci n4ar putea sacri0ica inocen/i 0-r- a tre5i 6-nuieliK .e alt0el, tic-lo+i au 0ost +i vor 0i *ntot.eauna .estui) ,eparte, *n 8un1lele A0ricii, prin prea8ma ruinelor unor ora+e .e care nimeni nu4+i mai a.uce aminte, mai s*ntem +i4n 5iua .e a5i asculta/i) ,ar istoria noastr- e plin- .e pove+ti .espre nele1iui/i, 6-utori .e s*n1e care n4ascult- .e s0aturile nici unei 5ei/e +i +i4au 0olosit .intot.eauna puterile a+a cum le4a trecut prin minte) Tr-iesc la Roma, la Atena, *n toate cet-/ile Imperiului, cei ce nu se pleac- *n 0a/a nici unei le1i a 6inelui +i r-ului +i care se 0olosesc .e .urerile lor pentru a4+i *n.eplini propriile scopuri) ,ar +i ei au murit *n c7ip la 0el .e 1roa5nic *n ar+i/a 0l-c-rilor, +i .ac- vreunul a supravie/uit, pro6a6il c- 7a6ar nu are .e ce a 0ost supus cumplitului p*r8ol +i n4are cum s- a0le c- ama +i Tat-l au 0ost l-sa/i pra.- ra5elor soarelui)

186

A T"CUT) A *ncercat s- *mi 17iceasc- reac/ia) Era lini+te *n 6i6liotec- +i .ac- vreunul .intre ceilal/i mai 6*ntuia .incolo .e 5i.uri, nu4l puteam au5i) L Nu cre. o iot- .in ce mi4ai *n.ru1at, am spus) S4a 7ol6at la mine stupe0iat vreme .e o clip-, .up- care a i56ucnit *n 7o7ote .e r*s) A r*s +i a r*s) Cuprins .e un acces .e 0urie, am p-r-sit 6i6lioteca, am str-6-tut *nc-perile templului +i am urcat prin tunelul ascen.ent, a8un1*n., *n cele .in urm-, a0ar-, *n stra.-)

%% NU4 I st-tea *n 0ire s- plec 0urios, s- *ntrerup o *ntreve.ere) Nu 0-cusem nicio.at- a+a ceva *n vremea c*n. eram un muritor .e r*n.) ,ar, precum /i4am spus, eram *n pra1ul ne6uniei, cel .int*i acces .e ne6unie pe care s*ntem sorti/i cu to/ii s-4l *n.ur-m, mai ales atunci c*n. am 0ost 0-cu/i ceea ce s*ntem 0-r- voia noastr-) 4am *ntors *n c-su/a mea .e l*n1- marea 6i6liotec- a Ale:an.riei +i m4am tr*ntit pe pat .e parc- a+ 0i putut cu a.ev-rat s- a.orm, *n.ep-rt*n.u4m- .e toate acestea) >Ce aiureal- i.ioat->, mi4am +optit *n sinea mea) ns-, cu c*t m- 1*n.eam mai mult la cele ce4mi 0useser- povestite, cu at*t sensurile acestei istorii *mi .eveneau tot mai evi.ente) i se p-rea lo1ic ca un lucru ciu.at .in s*n1ele meu s- m- constr*n1- s- 6eau s*n1e) Era .estul .e lo1ic ca acest lucru s- *mi ascut- sim/urile, p-str*n.u4mi trupul L o imita/ie .oar a unui trup omenesc L *n stare .e 0unc/ionare, .e+i 0iresc ar 0i 0ost ca el s- *ncete5e a mai tr-i) Era .estul .e lo1ic ca acest lucru, acest >ceva> s- nu4+i ai6- propria minte, +i totu+i, s- .e/in- asemenea puteriK era o alc-tuire .e 0or/e av*n.u4+i propria .orin/- .e a tr-i) i se p-rea c7iar c- le1-tura noastr-, a tuturor, cu ama +i Tat-l avea un sens, c-ci, la urma urmei, lucrul acela era pur spiritual +i nu avea limite trupe+ti .ec*t pe acelea ale trupurilor pe care pusese st-p*nire) Lucrul acela era 6utucul .e vi/-, tulpina, iar noi eram 0lorile *mpr-+tiate la .istan/e mari, +i totu+i le1ate prin l-starii ml-.io+i risipi/i *n lumea *ntrea1-) Iat- .e ce noi, 5eii, ne puteam au5i at*t .e 6ine unii pe al/ii, iat- .e ce +tiusem cu si1uran/- c- ceilal/i se a0lau *n Ale:an.ria *nainte ca vreunul .intre ei s- m- 0i c-utat) Iat- cum *mi .-.user- ei .e urm- *n c-su/a mea +i reu+iser- sm- con.uc- la u+a secret-) =ie) #oate c- era a.ev-rat) i 0usese, *ntr4a.ev-r, un acci.ent, o *nt*mplare, amestecul .intre o 0or/- 0-r- nume +i un trup omenesc, care .usese la crearea noii 0iin/e, cum o numise cel v*rstnic) i totu+i))) Nu4mi pl-cea) Toate acestea m- revoltau, .eoarece eu m- sim/eam a 0i cineva, un in.ivi., o 0iin/- aparte, av*n. un sim/ pro4 nun/at al propriilor mele .repturi +i prero1ative) Nu reu+eam s- accept c- nu eram .ec*t 1a5.a unei entit-/i stranii) - sim/eam a 0i *n continuare arius, in.i0erent .e ceea ce p-/isem) n cele .in urm-, nu mi4a r-mas .ec*t o unic- i.ee *n minte; .ac- eram le1at .e aceast- am- +i .e acest Tat-, atunci tre6uia s- *i v-., pentru a m- asi1ura c- erau *n si1uran/-) N4a+ 0i putut s- tr-iesc mereu cu spaima c- a+ putea s- mor *n orice clip- .in cau5a unei +mec7erii alc7imice pe care nu o puteam controla +i *n/ele1e) Nu m4am mai *ntors *ns- *n templul su6p-m*ntean) i4am petrecut urm-toarele c*teva nop/i a.-p*n.u4m- cu s*n1e, pentru a4mi *neca 1*n.urile ne1re) La ceasurile serii, m- repe5eam la 6i6lioteca cea mare a Ale:an.riei, un.e citeam, a+a cum 0-cusem *ntot.eauna)

CU TI #UL, o parte .in ne6unia mea s4a risipit) Am *ncetat s- mai t*n8esc .up- 0amilia mea muritoare) i4a pierit 0uria acumulat- *mpotriva acelei 0iin/e 6lestemate .in templul .in 6eci +i mi4am concentrat 1*n.urile asupra noilor mele puteri) Aveam s- tr-iesc veacuri .e4acum *ncolo; aveam s- cunosc r-spunsul la tot soiul .e *ntre6-ri) Aveam s- .evin, cu trecerea timpului, o con+tiin/- permanent- a lumiiG i, at*ta timp c*t voi continua s- uci. numai tic-lo+i, *mi voi putea st-p*ni setea .e s*n1e, aveam s- mi4o ast*mp-r, c7iar) i c*n. va 0i venit vremea, aveam s- *mi cree5 tovar-+i, a+a cum se cuvenea) Ce4mi r-m-sese, a+a.ar, .e 0-cutM Tre6uia s- m- *ntorc la cel v*rstnic +i s- a0lu un.e *i ascunsese pe ama +i pe Tat-l) S- v-. cu proprii4mi oc7i aceste creaturi) S- 0ac eu *nsumi ceea ce v*rstnicul amenin/ase c- va 0ace, s-4i cu0un. at*t .e a.*nc, *nc*t nici un muritor s- nu4i poat- 1-si vreo.at-, pentru a4i e:pune luminii)

187

i4era u+or s- 1*n.esc toate acestea, mi4era u+or s- mi4i *nc7ipui) La cinci nop/i .up- ce m- .esp-r/isem .e cel v*rstnic, c*n. toate aceste 1*n.uri avuseser- timp s- se i+te +i s- se .e5volte *n mine, 5-ceam *n iatacul meu, sc-l.at *n luminile pali.e aruncate .e opai/ prin p*n5a transluci.- care *mi *nv-luia patul) n lumina 0iltrat-, aurie, ascultam 51omotele *n0un.ate ale ora+ului a.ormit, alunec*n. *n vise con0u5e) - *ntre6am .ac- cel v*rstnic va mai veni la mine, .e5am-1it c- nu m- *ntorsesemK pe m-sur- ce acest 1*n. se limpe5ea, mi4am .at seama c-, .in nou, cineva se oprise *n pra1ul u+ii) Cineva m- p*n.ea) i sim/eam pre5en/a) Nu tre6uia .ec*t s-4mi *ntorc capul +i a+ 0i v-5ut cine era persoana respectiv-) ,e acum, *n parti.a mea cu cel v*rstnic, eu eram cel care .e/inea atuurile) Aveam .e 1*n. s- *i spun; >Te4ai s-turat .eci .e sin1ur-tate +i .e5am-1ire +i4ai 7ot-r*t s-4mi spui mai multeM ,e ce nu te *ntorci la t-cerea ta, care4i r-ne+te at*t .e a.*nc pe tovar-+ii t-i cei p*r8oli/i, pe cei .in 0raternitatea cenu+iiM> =ire+te, n4a+ 0i rostit nicio.atasemenea cuvinte, .ar *mi 0-cea pl-cere s-4l las s-4mi asculte aceste 1*n.uri, .ac- el era, *ntr4a.ev-r, cel ce se oprise *n pra1ul u+ii) Cel ce era acolo nu se mai 7ot-ra s- plece) nceti+or, mi4am *n.reptat privirile c-tre u+- +i am .escoperit cu uimire c- acolo se a0la o 0emeie nespus .e 0rumoas-) Nu era *ns- o 0emeie oarecare, ci o e1ipteanc- av*n. pielea .e un 6ron5 ma1ni0ic, *mpo.o6it- cu m-iestrie +i *m6r-cat-, precum re1inele .in vec7ime, *ntr4o /es-tur- 0in- .e in) #-rul ne1ru *i c-.ea p*n- pe umeri, iar *n el erau *mpletite 0ire su6/iri .e aur) #-rea c- eman- o 0or/- imens-, care4i vestea, poruncitoare, pre5en/a *n aceast- *nc-pere minuscul-, lipsit- .e importan/-) 4am ri.icat +i4am .at la o parte v-lurile) L-mpile .in o.aie s4au stins) n penum6r-, am v-5ut 0umul lor *n-l/*n.u4 se *n 0uioare cenu+ii, ca ni+te +erpi, on.ul*n. c-tre tavan, .isp-r*n. .e *n.at- ce *l atin1eau) Ea r-m-sese locului, iar pu/ina lumin- ce p-trun.ea .e a0ar- *i contura c7ipul lipsit .e e:presie, str-lucin. pe supra0a/a 6i8uteriilor .e la 1*tul ei +i4n oc7ii4i mari, mi1.ala/i) Cu 1lasu4i t-cut, mi4a spus; arius, scoate4ne .in E1ipt) Apoi a .isp-rut) Nu4mi mai puteam st-p*ni 6-t-ile inimii) Am aler1at *n 1r-.in-, c-ut*n.4o) Am s-rit peste 5i.ul *mpre8muitor +i m4 am tre5it, sin1ur, pe o ulicioar- pustie, nepavat-) Am luat4o la 0u1- *nspre cartierul str-vec7i, un.e .escoperisem intrarea *n templu) Voiam s-4l a0lu pe cel v*rstnic +i s-4i spun c- tre6uia s- m- .uc- la ea, c- o v-5usem mi+c*n.u4se, c-4mi vor6ise, c- venise la mineG ,eliram *ns-G O .at- a8uns la poarta templului, am +tiut c- n4aveam nevoie s- co6or, c-, .ac- aveam s- p-r-sesc ora+ul, a0un.*n.u4m- *n a.*ncurile pustiei, aveam s- o 1-sesc) Ea *ns-+i m- va c-l-u5i *nspre locul *n care se a0la) n ceasul care a urmat, mi4am a.us aminte .e 0or/a +i vite5a cu care aler1asem prin p-.urile 9aliei +i pe care, .e atunci, nu le mai 0olosisem) Am p-r-sit ora+ul c-tre locul *n care stelele .-.eau unica 1ean- .e lumin- +i4am tot mers p*n- c*n. am .at .e un templu *n ruine) Am *nceput s- sap *n nisip) C7iar .e4ar 0i 0ost mai mul/i, ni+te muritori ar 0i avut nevoie .e multe ore pentru a .escoperi lespe.ea ce ascun.ea intrarea) Eu *ns- am .at 0oarte cur*n. .e ea +i4am ri.icat4o sin1ur, ceea ce muritorii n4ar 0i 0ost *n stare s- 0ac-) Treptele *ntortoc7eate +i cori.oarele prin care am trecut nu erau luminate) i4am 6lestemat 1ra6a, c-ci nu m1*n.isem s- iau cu mine o lum*nare, *n clipa .e stupe0ac/ie care urmase ve.erii ei +i m- repe5isem pe urmele ei ca un *n.r-1ostit) L A8ut-4m-, A<as7a, am +optit) Am *ntins m*inile *nainte +i4am *ncercat s-4mi st-p*nesc 0ireasca spaim- .e *ntunericul *n care m- sim/eam ca or6) *inile4mi au atins ceva tare, a0lat c7iar *n 0a/a mea) 4am oprit, *ncerc*n. s-4mi recap-t r-su0larea, *ncerc*n. sm- st-p*nesc) Apoi m*inile au pip-it ceea ce se a0la acolo +i au .eslu+it, parc-, conturul o6ra5ului unei statui, apoi um-rul +i 6ra/ul) Nu era *ns- o statuie, c-ci era alc-tuit .in ceva ce nu sem-na cu piatra) C*n. m*na mea i4a atins c7ipul, 6u5ele s4au .ove.it ceva mai moi .ec*t restul) 4am retras, *n0iorat) mi au5eam 6-t-ile inimii) Sim/eam umilin/a la+it-/ii) Nu *n.r-5neam s- rostesc numele A<as7a) tiam c- ceea ce m*na4mi atinsese erau 0ormele unui 6-r6at) Era En<il) i4am *nc7is oc7ii, *ncerc*n. s-4mi 0ac cura8, s- n-scocesc un plan .e ac/iune care s- nu 0ie .oar un .u4te4vino ne6unesc) n clipa aceea am au5it un p*r*it sec +i, prin pleoapele co6or*te, am .eslu+it lumina) C*n. am .esc7is oc7ii, mi4a 0ost .at s- v-. o tor/- p*lp*in. pe peretele .e .incolo .e el) Silueta lui nea1r- se a0la *n 0a/a mea +i oc7ii *i str-luceau *n semi*ntuneric) - privea 0-r- s-4mi pun- vreo *ntre6are) #upilele4i ne1re se conturau clar *n lumina cenu+ie, .i0u5-) n rest, p-rea lipsit .e via/-, m*inile4i at*rnau pe l*n1- trup) Era *mpo.o6it la 0el ca +i eaK purta 7ainele unui 0araon, iar *n p-r *i str-luceau +uvi/e .e aur) #ielea lui p-rea a 0i .e 6ron5, rumen-, .upcum spusese cel v*rstnic) Cum st-tea +i m- privea ast0el, *ncremenit +i t-cut, p-rea o *ntruc7ipare a amenin/-rii) n *nc-perea lipsit- .e ornamente, ce se *ntre5-rea .incolo .e el, am 5-rit4o, a+e5at- pe o lavi/- .e piatr-, cu capul u+or plecat, cu m*inile at*rn*n., .e parc- ar 0i 0ost un trup lipsit .e via/-) Inul tunicii ei era mur.ar .e nisip, la 0el

188

+i picioarele4i *nc-l/ate4n san.ale) #rivirea *i era a/intit- *n 1ol, .rept *nainte) Atitu.inea per0ect- a mor/ii) Ca o santinel- pe calea re1al- a morm*ntului, el *mi 6loca trecerea) N4am au5it nimic .inspre ei, cum n4ai au5it nici tu atunci c*n. ai intrat *n o.aia lor, aici, pe insul-) Am cre5ut cspaima m- va uci.e) Totu+i, tunica4i .e in +i picioarele *i erau pline .e nisip) Venise, *ntr4a.ev-r, s- m- va.-G VeniseG Cineva p-trunsese pe cori.orul pe care *l l-sasem *n urm-) Cineva 1*0*ia *napoia mea, *n tunel, +i, *ntorc*n.u4m-, l4 am v-5ut pe unul .intre cei ar+i) Era mai .e1ra6- un sc7elet am6ulant) I se ve.eau 1in1iile ne1re, iar col/ii *i 51*riau 6u5a .e 8os, acoperit- .e o pieli/- precum cea a stru1urilor ne1ri) Am *n17i/it *n sec, v-5*n.u4i mem6rele osoase, picioarele 8i1-rite +i 6ra/ele ce st-teau s-4i ca.- la 0iecare pas) S4 a *n.reptat c-tre noi, .ar nu p-rea s- m- 0i remarcat) i4a ri.icat m*inile, ar-t*n. spre En<il) L Nu, nu, *napoi *n o.aieG a +optit cu un 1las 7*r*it) Nu, nuG spunea, +i 0iecare sila6- pe care o rostea p-rea c- *l epui5ea5-) !ra/ele lui .esc-rnate au atins silueta *ncremenit-) Nu a reu+it s- o urneasc-) L A8ut-4m-G mi4a 5is) S4au mi+cat) ,e ce s4au mi+catM Convin1e4i s- se *ntoarc-) Cu c*t se mi+c- mai mult, cu at*t e mai 1reu s-4i l-mure+ti s- se *ntoarc-) L4am privit pe En<il +i4am sim/it 1roa5a pe care4ai *ncercat4o +i tu la ve.erea statuii vii care, *n aparen/-, nu putea sau nu voia s- se mi+te) #e m-sur- ce *l priveam, spectacolul .evenea tot mai ori6il, c-ci epava *nne1rit- 56iera +i se a1-/a acum .e En<il, incapa6il s-4l urneasc- .in loc) V-5*n. cum 0iin/a aceasta se c7inuia, *ncerc*n. s- mi+te stana aceea .e piatr-, *nc*t era .e mirare c- nu se pr-6u+ea, r-pus- .e e0ort, *n vreme ce En<il, care ar-ta e:act ca un 5eu, nici nu se 1*n.ea s-4l a8ute, am sim/it c- nu mai puteam *n.ura) L A8ut-4m-G a 1emut s-rmana vietate) ,u4l *napoi *n o.aia lui) ,u4l *napoi, acolo un.e4i e locul) Cum a+ 0i putut 0ace a+a cevaM Cum s- atin1 0iin/a aceeaM Cum s-4l 0or/e5 s- intre acolo un.e el nu voiaM L Totul va 0i 6ine, .ac4ai s- m- a8u/i, a 1r-it creatura) Vor 0i *mpreun-, *n pace) mpin1e4lG A7, prive+te, prive+te ce s4a *nt*mplat cu ea) #rive+te) L La nai6a, 0ieG am +optit +i, cuprins .e ru+ine, am *ncercat) i4am pus .in nou m*inile pe trupul lui En<il +i am *mpins) Era *nc- imposi6il) #uterea mea nu valora nimic *n acel conte:t, iar p*r8olitul *ncepea s- m- enerve5e +i mai mult cu icnetele +i 1*0*iturile lui opintite, lipsite .e sens) ,eo.at- *ns-, l4am v-5ut cum *ncremene+te, se *mpie.ic- +i, *ntin5*n.u4+i *nainte m*inile sale sc7eletice, se .*napoi) L Ce s4a *nt*mplat cu tineM l4am *ntre6at, str-.uin.u4m- s- n4o iau la 0u1- url*n.) Cur*n. *ns- am v-5ut .espre ce era vor6a) A<as7a ap-ruse *n spatele lui En<il) St-tea c7iar *n spatele lui +i m- privea peste um-rul s-u) I4am v-5ut v*r0urile .e1etelor a+e5*n.u4se pe 6ra/ele musculoase ale tovar-+ului s-u) Oc7ii *i erau la 0el .e 1oi +i .e 0rumo+i ca mai *nainte) ,ar ea *l .etermina s- se mi+te) Era un a.ev-rat spectacol s- prive+ti aceste .ou- 0iin/e mi+c*n.u4se .e 6un- voie) El se .-.ea *napoi *nceti+or, cu picioarele4i .e4a6ia atin1*n. p-m*ntul, acoperin.4o cu trupul s-u pe A<as7a, ast0el *nc*t nu4i ve.eam .ec*t m*inile +i oc7ii) Am clipit scurt, *ncerc*n. s-4mi limpe5esc 1*n.urile) St-teau .in nou pe lavi/-, am*n.oi, *n postura *n care i4ai v-5ut +i tu *n noaptea aceasta) Creatura ars- era 1ata s- se pr-6u+easc-) C-5use *n 1enunc7i, .ar nu era nevoie s-4mi e:plice .e ce) i 1-sise .e multe ori *n .i0erite po5i/ii, .ar nu 0usese nicio.at- martor la mi+c-rile lor) Iar pe ea n4o v-5use nicio.at- a+a) Eram cople+it .e 0aptul c- +tiam care era motivul pentru care ea ar-ta ast0el; venise la mineG ns-, la un moment .at, or1oliul +i entu5iasmul meu au 0-cut loc triste/ii .evastatoare +i, *n cele .in urm-, .isper-rii) Am *nceput s- pl*n1) 4am pus pe un pl*ns nest-p*nit, cum nu o mai 0-cusem .e c*n. m- a0lam *n temni/a .in .um6rav- *mpreun- cu 6-tr*nul 5eu, .e c*n. 6lestemul, acest 6lestem luminos +i m-re/, se a6-tuse asupr-4mi) #l*n1eam, cum ai pl*ns +i tu c*n. i4ai v-5ut *nt*ia oar-) Le pl*n1eam *ncremenirea +i sin1ur-tatea) #l*n1eam pentru acest loc mi5era6il *n care se a0lau, privin. *n 1ol, ori st*n. *n *ntuneric, *n vreme ce, la supra0a/-, E1iptul se stin1ea *ncet) Cei/a, mama, creatura aceea sau ce va 0i 0ost ea, n-sc-toarea smintit-, t-cut- ori nea8utorat-, se uita la mine) Eram convins c- nu era o ilu5ie) Oc7ii ei ume5i, cu str-lucirea lor 6iciuitoare, erau a/inti/i asupra mea) i, .in nou, i4am au5it 1lasul, lipsit *ns- .e puterea .e a.ineauri, era .oar un 1*n. 0u1ar, a0lat .incolo .e orice lim6a8, *n mintea mea) Scoate4ne .in E1ipt, arius) Cel v*rstnic are .e 1*n. s- ne .istru1-) Ap-r-4ne, alt0el, vom pieri aici) L Vor s*n1eM a c7el-l-it p*r8olitul) S4au mi+cat 0iin.c- au nevoie .e o o0ran.-M L ,u4te +i a.u4le o victim-, i4am 5is) L Nu pot s4o 0ac acum) N4am putere) Iar ei re0u5- s-4mi .ea s*n1ele vin.ec-tor) ,ac- mi4ar *n1-.ui s- iau .oar c*teva pic-turi, carnea mea ars- s4ar re0ace, s*n1ele meu s4ar *mplini .in nou, +i le4a+ a.uce cel mai m-re/ sacri0iciu)))

189

icul s-u .iscurs avea *ns- o .o5- .e nesinceritate *n el, c-ci ei nu4+i mai .oreau, .e4acum, sacri0icii m-re/e) L ncearc- .in nou s- le 6ei s*n1ele, l4am *n.emnat, m*nat .e ori6ilu4mi e1oism) Voiam .oar s- v-. ce are s- se *nt*mple) Spre ru+inea mea, el mi4a .at ascultare +i s4a apropiat, *nc7in*n.u4se +i smiorc-in.u4se, implor*n.u4i s-4i .ea s*n1ele lor cel preaputernic, ca arsurile s- i se t-m-.uiasc- mai repe.e, spun*n.u4le c- el era nevinovat, nu el era cel care *i scosese *n nisipuri, ci v*rstnicul era acelaK *i ru1a, *i implora s-4i *n1-.uie s- soar6- .in i5vorul cel .int*ii) =oamea mistuitoare a pus st-p*nire pe el) Cv*rcolin.u4se, +i4a .e51olit col/ii, asemeni unei co6re, +i s4a repe5it *nainte, cu 17earele4i ne1re, *ntinse la 1*tul lui En<il) ,up- cum *mi povestise cel v*rstnic, En<il +i4a ri.icat 6ra/ul, arunc*n.u4l pe cel ars .e4a curme5i+ul *nc-perii) Acesta a c-5ut pe spate, iar En<il +i4a reluat locul) #*r8olitul sc*ncea, iar eu m4am sim/it cuprins .e ru+ine) El era prea sla6 pentru a le a.uce victime, c7iar +i pentru a v*na pentru sine) =usese nevoie s-4l pun s- 0ac- asta, pentru a m- convin1e) !e5na acestui loc, nisipul care scr*+nea pe par.oseal-, pustietatea care ne *ncon8ura, sclipirile tor/ei +i 1roa5nica priveli+te a p*r8olitului care se t*ra, pl*n1*n., toate acestea puse laolalt- erau *nsp-im*nt-tor .e .eprimante) L Vino +i 6ea s*n1ele meu, i4am spus) 4am *n0iorat v-5*n.u4l .in nou cu col/ii .e5veli/i +i m*inile *ntinse) ,ar asta era tot ce puteam 0ace)

%2 ,E CU am s0*r+it cu s-rmana creatur-, i4am poruncit s- nu *n1-.uie nim-nui s- intre *n cript-) Cum nai6a ar 0i putut el s- *mpie.ice pe cineva s- p-trun.-, nu4mi .au seama) Cert e c- i4am cerut asta cu un 1las teri6il .e autoritar, .up- care m4am 1r-6it s- plec) 4am *ntors la Ale:an.ria +i am p-truns *ntr4un ma1a5in un.e se vin.eau antic7it-/i) Am 0urat .e acolo .ousarco0a1e 0rumos pictate +i placate cu aur) Am mai luat un 6alot .e p*n5- .e in, pentru *n0-+urat, +i m4am *ntors la cripta .in .e+ert) Cura8ul, .ar +i teama mea, *n acela+i timp, atinseser- apo1eul) Cum se *nt*mpl- a.esea atunci c*n. o0erim sau primim s*n1e .e la unul .intre semenii no+tri, v-5usem tot soiul .e lucruri, le visasem e:act cum se *nt*mplaser-, *n vreme ce .in/ii celui ars erau *n0ip/i *n 1*tul meu) Ceea ce v-5usem +i visasem era E1iptul *n vremea lui .e 1lorie, +i 0aptul c-, .e patru mii .e ani, /inuturile acestea cunoscuser- prea pu/ine sc7im6-ri, *n lim6a8ul, reli1ia ori artele lor) #entru *nt*ia oar-, toate acestea .eveniser- inteli1i6ile pentru mine +i *mi provocau un val imens .e simpatie +i respect 0a/- .e am- +i .e Tat-, consi.era/i ca 0iin. ni+te vesti1ii ale acelei epoci, la 0el ca +i pirami.ele) Sentimentul acesta *mi sporea curio5itatea, tre5in.u4mi toto.at- un soi .e .evotament) Cu toate acestea, m-rturisesc c- i4a+ 0i r-pit oricum pe am- +i pe Tat-, m*nat numai .e .orin/a .e a supravie/ui) #-truns .e in0atuarea noilor mele cuno+tin/e, m4am apropiat .e cei .oi, convins c- A<as7a avea s- se lase a+e5at*n sarco0a1ul .e lemn 0-r- s- proteste5e +i con+tient, toto.at-, .e 0aptul c- o lovitur- a lui En<il ar 0i 0ost su0icientpentru a4mi 5.ro6i /easta) En<il *ns- mi s4a supus, la 0el ca +i A<as7a) i4au *n1-.uit s-4i *n0-+or *n p*n5- .e in +i s-4i a+e5 *n sicriele .e lemn av*n. 0ormele unor trupuri omene+ti +i purt*n. e0i1iile unor mor/i .e o.inioar-, *mpreun- cu nes0*r+itele instruc/iuni 7iero1li0ice pentru r-posat) Am pornit apoi c-tre Ale:an.ria) L4am l-sat pe 6ietul p*r8olit *ntr4o stare .e a1ita/ie teri6il- +i m4am *n.ep-rtat, /in*n. la su6suori c*te un sarco4 0a1) A8un1*n. la por/ile ora+ului, am an1a8at ni+te oameni ca s- transporte cele .ou- sicrie acas- la mine, cu tot res4 pectul ce li se cuvenea, iar apoi le4am *n1ropat *n 0un.ul 1r-.inii, e:plic*n.u4le A<as7ei +i lui En<il, cu 1las tare, c- n4 aveau s- 5ac- prea mult- vreme *n1ropa/i) n noaptea urm-toare, mi4a 0ost team- s-4i p-r-sesc) Am v*nat +i4am ucis la numai c*/iva pa+i .e poarta propriei mele 1r-.ini) Apoi mi4am trimis sclavii s- *mi procure cai +i o c-ru/- +i s- 0ac- pre1-tirile pentru o c-l-torie .e4a lun1ul coastei, spre Antio7ia, pe 0luviul Orontes, o cetate pe care o cuno+team +i o iu6eam, un.e sim/eam c- aveam s- 0iu *n si1uran/-) ,up- cum m- temusem, cel v*rstnic +i4a 0-cut apari/ia .estul .e cur*n.) l a+teptasem *n .ormitorul cu0un.at *n penum6r-, a+e5at pe un pat, *n postura unui a.ev-rat roman, cu un opai/ aprins al-turi +i /in*n. *n m*n- o copie vec7e a nu mai +tiu c-rui poem) - *ntre6am .ac- avea s- 17iceasc- un.e se a0lau A<as7a +i En<il +i mi4am ima1inat .ina.ins tot soiul .e aiureli L 6un-oar-, cum c- i4a+ 0i *nc7is c7iar *n area #irami.-) ai visam *nc- visul .espre E1ipt pe care mi4l insu0lase cel ars; un /inut *n care le1ea +i cre.in/a r-m-seser-

190

acelea+i .e ne*nc7ipuit .e mult- vreme, o /ar- *n care scriitura pictural-, pirami.ele +i mitul lui Isis +i Osiris erau cunoscute .in vremurile c*n. 9recia 5-cea *n 6e5n-, iar Roma nici nu e:ista) Am v-5ut Nilul inun.*n.u4+i luncile, m-r1inite .e mun/ii care4i str-8uiau valea) #ercepeam timpul .in cu totul alt un17i) ,e 0apt, nu mai era numai visul s-rmanei creaturi arse; era tot ceea ce v-5usem +i a0lasem .espre E1ipt, un 0luviu .e 1*n.uri n-scute *nc- .in clipa *n care *ncepusem s- a0lu .in c-r/i, cu mult *nainte .e a .eveni o.rasla amei +i a Tat-lui pe care m- pre1-team acum s-4 i r-pesc) L Ce te 0ace s- cre5i c- ne vom *ncumeta s- /i4i *ncre.in/-mM a tunat cel v*rstnic, .e cum mi4a trecut pra1ul) V-5*n.u4l cum .-.ea ocol *nc-perii, purt*n. .oar un +or/ .e in, mi s4a p-rut enorm) Lumina opai/ului 0-cea s-4i str-luceasc- 0a/a rotun.-, cre+tetul ple+uv +i oc7ii 6ul6uca/i) L Cum ai *n.r-5nit s-4i iei pe am- +i pe Tat-M Ce le4ai 0-cutM a +uierat amenin/-tor) L Tu e+ti cel ce i4a l-sat pra.- soarelui, i4am replicat) Tu e+ti cel ce4a c-utat s-4i .istru1-) Tu e+ti cel ce n4a .at cre5are vec7ii le1en.e) 4ai min/it, tu erai .e 0apt pa5nicul amei +i al Tat-lui) Ai pus *n prime8.ie .e moarte *ntrea1a noastr- stirpe .e4a lun1ul +i .e4a latul p-m*ntului) Tu e+ti acela, +i m4ai min/it) Era uluit) i p-ream m*n.ru +i .at nai6ii) La 0el cre.eam +i eu) i ce .ac-M Avusese puterea .e a m- pre0ace *n scrum o .at- cu ama +i cu Tat-l) i totu+i, venise la mineG La mineG L N4aveam .e un.e s- +tiu ce avea s- se4nt*mpleG Venele t*mplelor i s4au um0lat +i pumnii i s4au *ncle+tat) A *ncetat s- m- intimi.e5e) Ar-ta ca un nu6ian *nalt +i c7el) /i 8ur pe tot ce am mai s0*nt c- n4am +tiut) Ba6ar n4ai ce4 nseamn- s-4i p-5e+ti, s-4i ve5i an .up- an, .eceniu .up- .eceniu, veac .up- veac, +tiin. c- pot vor6i, se pot mi+ca +i totu+i nu vor s- o 0ac-G Nu nutream nici un 0el .e simpatie pentru el +i pentru ceea ce4mi spunea) Era .oar un persona8 eni1matic pro/-pit *n mi8locul o.-ii mele .in Ale:an.ria, 56ier*n. .espre ni+te su0erin/e 1reu .e *nc7ipuit) Cum a+ 0i putut oare s-4l comp-timescM L I4am mo+tenit) i4au 0ost .a/i *n 1ri8-G Ce era s- 0acM Am 0ost nevoit s- m- mul/umesc cu pe.eapsa t-cerii lor, cu re0u5ul lor .e a c-l-u5i semin/ia pe care au slo6o5it4o *n lume) i .e ce se *nc-p-/*nea5- s- tac-M /i spun eu, r-56unare) Se r-56un- pe noi) ,ar pentru ceM Cine *+i mai aminte+te ce s4a *nt*mplat *n urm- cu o mie .e aniM Nimeni) Cine s-4i *n/elea1-M Ceii cei 6-tr*ni se las- pra.- soarelui ori 0ocului ori *+i 1-sesc o moarte violent- *n *n0runt-ri, .acnu cumva se *n1roap- at*t .e a.*nc *n /-r*n-, *nc*t nu mai ies nicio.at- la supra0a/-) ns- ama +i Tat-l continu- str-iasc- ve+nic, .ar nu vor6esc .eloc) ,e ce nu se *n1roap- acolo un.e nu li s4ar putea *nt*mpla nimic r-uM ,e ce se mul/umesc s- priveasc- +i s- asculte, +i re0u5- s- vor6easc-M ,oar .ac- cineva *ncearc- s- i4o r-peasc- pe A<as7a, En<il se *n0urie +i *+i .o6oar- vr-8ma+ii, ca +i cum ar 0i un colos .e piatr- tre5it la via/-) Oi4o 8ur, atunci c*n. i4am l-sat *n nisipuri, nici n4au *ncercat s- se apere) Au r-mas acolo, privin. 0luviul, *n vreme ce eu o luam la s-n-toasaG L Ai 0-cut4o .oar 0iin.c- voiai s- ve5i cum au s- reac/ione5e, .ac- aveau s- se mi+teG L Am 0-cut4o ca s- m- eli6ere5G Ca s- pot spune; >,e4acum n4am s- v- mai *n1ri8esc) i+ca/i4v-) Vor6i/i)> Am vrut s- +tiu .ac- vec7ea poveste era a.ev-rat-) Iar .e4ar 0i 0ost s- 0ie, pu/in *mi p-sa, n4aveam .ec*t s- pierim cu to/ii *n 0l-c-ri) - epui5ase, .ar o6osise +i el) ntr4un s0*r+it, a rostit cu voce sc-5ut-; L Nu4i po/i lua) Cum */i *nc7ipui c4am s- te las s- 0aci astaM S4ar putea s- nu tr-ie+ti mai mult .e un veac, 0u1in., a+a cum 0aci, .e *n.atoririle ce4/i revin) ,e 0apt, nici nu +tii cine s*nt ei cu a.ev-rat) Oi4am spus minciuni) L Am s-4/i spun ceva, am rostit) ,e acum, e+ti li6er) tii 6ine c- nu s*ntem 5ei) ,ar nu s*ntem nici oameni) N4o slu8im pe ama #-m*nt, c-ci nu ne 7r-nim cu roa.ele ei +i nici nu ne *ntoarcem la s*nul ei) Nu4i apar/inem) Voi p-r-si E1iptul 0-r- s-4/i .atore5 nimic +i4i voi lua cu mine 0iin.c- a+a mi4au cerut +i 0iin.c- n4am s- *n1-.ui ca moartea lor sm- .istru1- +i pe mine) L4am +ocat .in nou) n ce c7ip mi4o ceruser-M Era at*t .e 0urios *ns-, *nc*t nu4+i 1-sea cuvintele) Era at*t .e plin .e ur- +i .e taine *ntunecate, *nc*t n4am *n.r-5nit nici s- clipesc) intea lui era tot at*t .e e.ucat- precum a mea, *n sc7im6 +tia unele lucruri .espre puterile noastre pe care nici nu le puteam 6-nui) Nu ucisesem pe nimeni *n cursul vie/ii mele .e muritor) Ba6ar nu aveam cum este s- omori vreo 0iin/- .ec*t m*nat .e nevoia .ulce, lipsit- .e remu+c-ri, a nevoii .e s*n1e) El *ns- se pricepea s-4+i 0oloseasc- 0or/a supranatural-) Oc7ii i s4au *n1ustat, .evenin. .ou- 0ante su6/iri, iar trupul i s4a o/elit) #-rea c- ra.ia5- prime8.ie) S4a apropiat .e mine, .ar inten/iile i4o luaser- *nainte, ast0el *nc*t am s-rit .in a+ternut pe .at-, *ncerc*n. s- *i pare5 loviturile) 4a apucat .e 1ruma5 +i m4a tr*ntit .e peretele .e piatr-, s0-r*m*n.u4mi oasele um-rului +i ale 6ra/ului .rept) n clipa aceea a .urerii e:treme, am +tiut c- avea inten/ia s-4mi 5.ro6easc- /easta +i s- *mi rup- 0iece oscior) Apoi avea s- m- stropeasc- cu ulei .in opai/ +i s-4mi .ea 0oc) Ast0el, aveam s-4l las *n plata ve+niciei sale, .e parc- *n veci n4a+ 0i cunoscut tainele sale +i n4a+ 0i cute5at s- le p-trun.) Am luptat cum nu o mai 0-cusem nicio.at-) ,ar 6ra/ul meu 0racturat *+i r-5vr-tea .urerea *mpotriva mea)

191

#uterile lui erau la 0el .e mari 0a/- .e ale mele, precum s*nt ale mele 0a/- .e ale tale acum) ns-, *n loc s- m- a1-/ .e m*inile sale ce se *ncle+taser- *n 8urul 1*tului meu, *n loc s-4ncerc a4mi eli6era 1ruma5ul, a+a cum *mi .icta instinctul, mi4am *n0ipt .e1etele mari *n oc7ii lui) ,e+i 6ra/u4mi era tot o str-0ul1erare .e .urere, mi4am 0olosit toat- puterea pentru a4i *n0un.a 1lo6ii oculari p*n-4n a.*ncul or6itelor) i4a .at .rumul +i s4a retras, cl-tin*n.u4se) Un val .e s*n1e i4a inun.at c7ipul) I4am *ntors spatele +i4am luat4o la 0u1- c-tre 1r-.in-) Nu4mi rec-p-tasem *nc- r-su0larea, at*t .e crunt m- su1rumase) Am aruncat o privire la 6ra/ul care4mi at*rna ne0iresc) Am 5-rit apoi ceva ce, pe .at-, n4am *n/eles; o 8er6- .e p-m*nt a /*+nit *n 1r-.in-, iar aerul a .evenit .ens, ca 0umul) 4am *mpie.icat .e pra1, pier5*n.u4mi ec7ili6rul, .e parc- m4ar 0i lovit o pal- .e v*nt +i, privin. *n urm-, l4am v-5ut venin., cu oc7ii lucin.u4i *n a.*ncul or6itelor, .e+i *i 0useser- *n0un.a/i p*n-4n str-0un.uri) - 6lestema *n e1iptean-, spun*n.u4mi c- locul meu era *n lumea .e .incolo, cu .emonii, +i nimeni nu avea s- m- pl*n1-) Apoi c7ipul i4a *n17e/at .evenin. o masc- a 1roa5ei) S4a oprit locului +i e:presia lui mi4a p-rut aproape comic-, a+a, *nsp-im*ntat-) Apoi am .escoperit eu *nsumi ceea ce v-5use; silueta A<as7ei care trecea *n clipa aceea prin .reapta mea) Inul care o *nv-luise era s0*+iat *n .reptul capului) i4a eli6erat +i 6ra/ele) Trupul *i era plin .e /-r*n- nisipoas-) Oc7ii *i erau la 0el .e ine:presivi ca *ntot.eauna) S4a *n.reptat c-tre cel v*rstnic, care st-tea ca parali5at) C-5use *n 1enunc7i, sc*ncin. ceva *n e1iptean-, mai *nt*i pe un ton uimit, apoi cu o 0ric- ce *l .etermina s- .evinincoerent) Ea *ns- *+i continua *naintarea, l-s*n. *n urm- o .*r- .e nisip) =*+iile .e in se .esprin.eau .e pe trupul ei, c-ci, cu 0iecare pas, 6an.a8ul se s0*+ia cu un p*r*it sinistru) El s4a *ntors, a c-5ut cu 0a/a *n 8os +i a *nceput a se t*r*, .e parc-, prin cine +tie ce proce.ee ma1ice, ea *l *mpie.ica s- se ri.ice *n picioare) Cu si1uran/-, era la mi8loc +i ceva .e 0elul acesta, 0iin.c- *n scurt timp s4a oprit prostit, tr*ntit pe 6urt-, ri.icat pe coate, incapa6il s- mai 0ac- vreo mi+care) n t-cere, cu o mi+care lent-, ea a c-lcat pe .osul 1enunc7iului s-u st*n1, strivin.u4l su6 1reutatea t-lpii) S*n1ele a /*+nit .e su6 c-lc*iul ei) Urm-torul pas a strivit 5ona pelvian- a celui v*rstnic, l-s*n.4o plat-, *n vreme ce el urla precum un animal tur6at) S*n1ele *i i5vora *n valuri .in /esuturile 5.ro6ite) Urm-torul pas a 0ost pe um-rul lui, iar urm-torul i4a /intit capul, care a e:plo.at su6 1reutatea ei ca un .ovleac prea copt) Oipetele lui au *ncetat) ,in r-m-+i/ele lui, s*n1ele *mpro+ca totul *n 8ur) S4a *ntors, .ar e:presia .e pe c7ipul ei a r-mas nesc7im6at-, .e parc- tot ce se *nt*mplase n4ar 0i *nsemnat nimic pentru ea) #-rea in.i0erent- c7iar +i la pre5en/a unicului martor, care se lipise *nsp-im*ntat .e perete) S4a plim6at .e c*teva ori *n sus +i *n 8os peste trupul lui, cu acela+i mers lent, e1al, lipsit .e e0ort, p*n- c*n. l4a 0-cut, literalmente, una cu p-m*ntul) A r-mas .oar o past- s*n1erie *ntins- pe par.oseal-) Cu toate acestea, pasta continua s- sclipeasc-, s0ac- 6ule, p-r*n. a se contracta, .e parc- via/a ar 0i r-mas pri5onier- *ntr4*nsa) mpietrisem) tiam c-, *ntr4a.ev-r, via/a mai palpita *nc- acolo) C-ci asta *nseamn-, .e 0apt, nemurirea) Ea s4a oprit, s4a r-sucit spre st*n1a at*t .e *ncet, *nc*t p-rea o statuie pus- *n mi+care .e vreun .ispo5itiv meca4 nic) *na i s4a ri.icat +i, o .at- cu ea, opai/ul a+e5at l*n1- pat s4a ri.icat +i el *n aer, pr-6u+in.u4se apoi peste mormanul *ns*n1erat) =l-c-rile au cuprins .e *n.at- uleiul care se *mpr-+tiase) S4a topit, cum se tope+te untura) V-paia .ansa .e la un cap-t la cel-lalt al masei *nne1rite) S*n1ele p-rea a 7r-ni 0ocul, iar 0umul ce se .e1a8a era acri+or, .ar n4avea alt miros .ec*t cel al uleiului ars) C-5usem *n 1enunc7i, cu capul spri8init .e tocul u+ii) ocul m- a.usese aproape .e pier.erea cuno+tin/ei) L4am urm-rit mistuin.u4se) Am privit4o; r-m-sese locului, .incolo .e 0l-c-ri, iar c7ipul nu4i ar-ta nici cel mai mic semn .e inteli1en/-, .e trium0 ori voin/-) i4am /inut r-su0larea, a+tept*n. ca privirea ei s- se a/inteasc- asupra mea) N4a 0ost *ns- s- 0ie a+a) #e m-surce clipa aceea suspen.at- se prelun1ea, *n vreme ce 0ocul *+i .-.ea su0letul, mi4am .at seama c- ea *ncetase s- se mai mi+te) Se *ntorsese *n starea .e t-cere +i *ncremenire) nc-perea se cu0un.ase *n *ntuneric) =ocul se stinsese) ,u7oarea .e ulei ars *mi provoca 1rea/-) Ea p-rea a 0i o 0antom- e1iptean-, *n 6an.a8ele4i s0*+iate, *n/epenit- .incolo .e t-ciunii ce sc*nteiau *nc-) o6ilierul .in *nc-pere sclipea +i el *n lumina aurie a cerului nop/ii) n ciu.a alc-tuirii sale romanice, a.ucea *ntruc*tva cu mo6ilierul auster al unui morm*nt re1esc) C*n. m4am ri.icat *n picioare, .urerea .in 6ra/ +i .in um-r a 0ul1erat prin mine, cutremur*n.u4m-) Sim/eam cum s*n1ele se 1r-6ea s- m- t-m-.uiasc-, .ar r-nile erau .estul .e serioase) Nu +tiam c*t timp avea s- .ure5e vin.ecarea lor) tiam, .esi1ur, c-, .ac- a+ 0i 6-ut s*n1ele lor, vin.ecarea ar 0i 0ost mult mai rapi.-, poate c7iar instantanee, +i am 0i putut p-r-si Ale:an.ria c7iar *n noaptea aceea) A+ 0i putut s- o .uc .eparte .e E1ipt) Apoi mi4am .at seama c- ea era cea care *mi spunea aceste lucruri) Cuvintele ei at*t .e *n.ep-rtate le aspiram acum) A+a c- i4am r-spuns; Am colin.at *ntrea1a lume +i am s- v- con.uc *ntr4un loc si1ur) #oate c- totu+i eu *nsumi am

192

ima1inat acest .ialo1) Iar sentimentul cal., lini+titor al iu6irii pe care i4o purtam era tot o n-scocire .e4a mea) n4 ne6unisem .e4a 6inelea, +tiin. c- acest co+mar nu va avea s0*r+it .ec*t *ntr4un ru1 precum acela, +tiin. c- v*rsta sau moartea n4aveau s- *mi potoleasc- nicio.at- spaimele +i n4aveau s- *mi aline .urerile, cum sperasem o.inioar- c- avea s- se *nt*mple) Nu4mi mai p-sa) Conta .oar 0aptul c- r-m-sesem sin1ur cu ea, iar *ntunericul o 0-cea s- par- o 0emeie .in r*n.ul oamenilor sau o t*n-r- 5ei/- plin- .e via/-, .e vor6e .ulci, .e i.ealuri +i vise) 4am apropiat .e ea +i am avut impresia c- .evenise o 0iin/- ml-.ioas- +i supus-, iar o parte .in cunoa+terea ei se a0la *n mine, a+tept*n.u4m-, ca s- m- 6ucur .e ea) Totu+i, *mi era 0ric-) i4ar 0i putut 0ace ceea ce *i 0-cuse celui v*rstnic) A6sur.) Ea nu ar 0i 0-cut a+a cevaG ,e4acum eram str-8erul ei) N4ar *n1-.ui nim-nui s-4mi 0ac- vreun r-u) Nu) n/ele1eam acest lucru) 4am apropiat +i mai mult, p*n- c*n. 6u5ele4mi aproape i4au atins 1*tul .e 6ron5) - 7ot-r*sem .e8a c*n. am sim/it ap-sarea rece +i 7ot-r*t- a m*inii sale pe cea0a mea)

%Q NU VOI *ncerca s- */i .escriu e:ta5ul) l cuno+ti) L4ai tr-it c*n. ai sor6it s*n1ele lui a1nus) l tr-ie+ti *n vreme ce uci5i) L4ai *ncercat *n vreme ce */i .-.eam s*n1ele meu, la Cairo) /i vei .a seama cum a 0ost, .ac- */i voi spune c- a 0ost .e o mie .e ori pe4at*ta) N4am sim/it, n4am au5it +i n4am v-5ut altceva .ec*t o satis0ac/ie .eplin-, o 0ericire a6solut-) Se 0-cea c- m- a0lam *ntr4un alt loc, *n alte *nc-peri, cu mult timp *n urm-, au5eam 1lasuri vor6in. .espre 6-t-lii pier.ute) Cineva stri1a, *n a1onie) Altcineva stri1a *ntr4o lim6- pe care n4o vor6isem vreo.at-, +i totu+i o +tiam; Nu *n/ele1, nu *n/ele1) Un 7-u *ntunecat se c-sca *nainte4mi, *n.emn*n.u4m- s- m- pr-6u+esc *n el, s- ca., s- ca.))) Ea a o0tat +i a spus; Nu mai pot lupta) Apoi m4am tre5it, *ntins pe .ivanul .in o.aia mea) Ea se a0la *n mi8locul *nc-perii, nemi+cat-, ca mai *nainte) Era t*r5iu, noapte, iar Ale:an.ria murea *n somn, *n 8urul nostru) tiam acum o mul/ime .e lucruri noi) A0lasem at*t .e multe lucruri, *nc*t mi4ar 0i tre6uit ore sau c7iar nop/i *ntre1i ca s- le *nv-/, .ac- ar 0i 0ost cuprinse *n cuvintele unui muritor) Ba6ar nu aveam c*t timp trecuse) A0lasem c-, *n urm- cu mii .e ani, se .-.user- 6-t-lii cumplite *ntre 6-utorii .e s*n1e, c-ci mul/i .intre ei, .upcrearea lor, .eveniser- ne*n.ur-tori a.uc-tori .e moarte) Spre .eose6ire .e nevinova/ii aman/i ai amei celei ari, care posteau, 6*n. .oar cu prile8ul sacri0iciilor, ace+tia erau *n1eri ai mor/ii care se n-pusteau asupra oric-rei victime *n orice clip-, convin+i c- 0-ceau parte .intr4o or.ine a lumii *n care via/a in.ivi.ului uman nu valorea5- nimic, o or.ine a lucrurilor *n care via/a +i moartea s*nt totuna, iar lor le revenea sarcina .e a *mp-r/i su0erin/a +i moartea, .up- cum le era voia) Ace+ti 5ei nemilo+i *+i aveau a.oratorii lor 0anatici *n r*n.ul oamenilor, sclavi care le a.uceau victimele, tremur*n. .e 0rica acelei clipe 0atale c*n. ei *n+i+i aveau s- .evin- pra.a 5eului lor) Cei .e acest 0el .ominaser- *n anticul !a6ilon +i *n Asiria, *n alte cet-/i .e mult uitate, *n *n.ep-rtata In.ie +i *n /-ri a0late .incolo .e ea, al c-ror nume nu l4am *n/eles) C7iar +i atunci, pe c*n. t-ceam, surprins .e aceste ima1ini, ea mi4a .at .e *n/eles c- 5eii aceia .eveniser- o parte inte1rant- a lumii Orientului, cea at*t .e str-in- .e lumea Romei, *n care v-5usem eu lumina 5ilei) Ei 0-ceau parte .in universul per+ilor, un.e oamenii erau cu to/ii sclavi a68ec/i ai re1elui lor, c*t- vreme 1recii, care li se *mpotriviser-, 0useser- cu to/ii oameni li6eri) In.i0erent c*t .e cru5i +i e:cesivi am 0i noi uneori, c7iar +i via/a celui mai umil .intre /-rani are o anumit- valoare pentru noi) Via/a a 0ost .intot.eauna pre/ioas-) Iar moartea n4a 0ost pentru noi .ec*t s0*r+itul vie/ii, care se cuvenea s- 0ie *n0runtat- cu cura8 +i onoare, atunci c*n. nu mai r-m*nea alt- ie+ire) #entru noi, moartea n4a 0ost nicio.at- ceva m-re/) ,e 0apt, nu cre. c- moartea a *nsemnat vreo.at- ceva pentru unul .intre noi) Oricum, nimeni nu a consi.erat cea ar 0i o stare pre0era6il- vie/ii) In ciu.a 0aptului c- ace+ti 5ei *mi 0useser- pre5enta/i .e c-tre A<as7a *n toat- m-re/ia +i misterul lor, eu *i 1-seam a 0i .emni .e mil-) Nici atunci +i nici alt-.at- n4am putut s- m- al-tur lor +i eram convins c- 0ilo5o0iile lor sau ale celor care *i a.orau n4aveau s- m- console5e c- .evenisem un 6-utor .e s*n1e) uritor sau nemuritor, eram un occi.ental) mi pl-ceau i.eile occi.entale) i aveam s- m- simt mereu vinovat .e ceea ce 0-ceam) Cu toate acestea, eram con+tient .e puterea acestor 5ei) ,e incompara6ila lor 0rumuse/e) Se 6ucurau .e o li6ertate pe care eu n4aveam s- o cunosc nicio.at-) Le4am 17icit a.mira/ia pentru to/i aceia care cute5au s- *i *n0runte) I4am v-5ut purt*n. coroanele str-lucitoare ale panteoanelor acelor /inuturi *n.ep-rtate)

193

Veniser- *n E1ipt ca s- 0ure s*n1ele ori1inar, atotputernic, al amei +i al Tat-lui) Veniser- pentru a 0i si1uri cama +i Tat-l nu aveau s- se lase pra.- 0l-c-rilor pentru a pune cap-t .omniei acestor 5ei cru5i +i *ntuneca/i ce n-5uiau s- *i *n0r*n1- pe to/i 5eii cei 6uni) ama +i Tat-l a 0ost lua/i pri5onieri) Au 0ost 5i.i/i, iar trupurile lor au 0ost strivite .e 6locuri uria+e .e .iorit +i 1ranit, *ntr4o cript- su6p-m*ntean-, l-s*n.u4le .oar capetele la supra0a/-) Ast0el, 5eii *ntuneca/i *i puteau 7r-ni pe am- +i pe Tat- cu s*n1ele omenesc c-ruia ei nu4i puteau re5ista +i, *n acela+i timp, puteau sor6i .in 1*turile lor s*n1ele puterii) To/i 5eii *ntuneca/i ai p-m*ntului au venit s- soar6- .in aceste i5voare, cele mai vec7i .in c*te e:istau) ama +i Tat-l urlau *n c7inuri) i implorau s-4i eli6ere5e) #entru 5eii *ntuneca/i *ns-, su0erin/a lor nu *nsemna nimic, 6a c7iar se 6ucurau .e su0erin/a lor, ca atunci c*n. sor6eau s*n1ele oamenilor .e r*n.) Ceii *ntuneca/i purtau cranii umane la cin1-toare, iar ve+mintele le erau p-tate cu s*n1e omenesc) ama +i Tat-l au *ncercat s- re0u5e sacri0iciile, .ar asta nu 0-cea .ec*t s- le sl-6easc- +i mai mult puterile) Cu toate acestea, nu reu+eau s- 6ea nicio.at.estul s*n1e pentru a c-p-ta puterea .e a *n.ep-rta 6olovanii +i .e a pune *n mi+care o6iectele numai prin 0or/a 1*n.ului) ,ar puterile lor sporeau *ncetul cu *ncetul) Au trecut ani lun1i *n asemenea c7inuri, ani marca/i .e r-56oaie *ntre 5ei, *ntre sectele ce sl-veau via/a +i cele ce se *nc7inau mor/ii) Nenum-ra/i ani s4au scurs p*n- c*n., *ntr4un t*r5iu, ama +i Tat-l au .evenit t-cu/i +i n4a mai 0ost nimeni *n via/care s- *+i aminteasc- .e vremea c*n. pl*n1eau .e .urere, se 56-teau ori implorau) A venit o vreme c*n. nimeni nu4+i mai amintea cine *i *nc-tu+ase pe ama +i pe Tat-l +i .e ce tre6uia s- 0ie /inu/i a+a) ul/i nici nu mai cre.eau c- ei .oi erau cu a.ev-rat cei .int*i sau c- moartea lor ar putea s- 0ac- vreun r-u cuiva) Toate acestea erau .oar o scorneal- a celor vec7i) n tot acest timp, E1iptul a r-mas e1al cu sine, cu reli1ia sa, netul6urat .e vreun intrus) Reli1ia s4a trans0ormat *n cre.in/-, *n con+tiin/-, *n 8u.ecata .e apoi a tuturor 0iin/elor, 0ie ele s-race ori avute, a .evenit o cre.in/- *n 6un-tatea e:istent- pe p-m*nt +i *n via/a .e .up- moarte) A venit +i noaptea c*n. ama +i Tat-l au 0ost 1-si/i li6eri) Iar cei ce i4au 1-sit +i4au .at seama cu uimire c*n.ep-rtaser- pietrele .e unii sin1uri) n t-cere, puterile lor au crescut mai presus .e orice *nc7ipuire) Cu toate acestea, acum p-reau a 0i .evenit ni+te statui *m6r-/i+ate *n mi8locul *nc-perii *ntunecate +i mur.are *n care 0useser/inute vreme .e secole) Erau 1oi +i str-lucitori, c-ci 7ainele le putre5iser- cu mult timp *n urm-) Atunci c*n. se 7ot-rau s- 6ea s*n1ele victimelor ce le erau a.use, se mi+cau cu *ncetineala reptilelor iarna, .e parc- timpul ar 0i c-p-tat o cu totul alt- semni0ica/ie pentru ei, iar anii ar 0i 0ost pentru ei .oar nop/i, secolele, ani) Vec7ea reli1ie era acum mai puternic- .ec*t 0usese vreo.at- *n Vest ori *n Est) !-utorii .e s*n1e r-m-sesersim6oluri ale 6inelui, ima1ini luminoase ale vie/ii *n lumea .e apoi, un.e c7iar +i su0letele celor mai umili .intre e1ipteni aveau s- cunoasc- 6ucuria) Nu mai erau sacri0ica/i .ec*t r-u0-c-torii) #rin aceste mi8loace, 5eii eliminau r-ul .in mi8locul poporului, 0erin.u4l .e 0-r-.ele1i) 9lasul t-cut al 5eilor *i consola pe cei sla6i +i 1r-ia a.ev-rurile pe care ace+tia le a0lau *n perioa.ele .e post, +i anume c- lumea e plin- .e 0rumuse/i ascunse +i nici un su0let nu e cu a.ev-rat sin1ur) ama +i Tat-l erau 1-5.ui/i *n cel mai 0rumos .intre morminte +i to/i 5eii veneau la ei +i le sor6eau s*n1ele, pe care ei *l .-.eau .e 6un- voie, pic-tur- cu pic-tur- .in s*n1ele lor pre/ios) ,ar ceea ce 0usese .e neconceput se *mplinea) E1iptul *+i tr-ia s0*r+itul) Ceea ce p-rea imua6il p*n- atunci era pe cale s- se sc7im6e pe nea+teptate) A venit Ale:an.ru cel are, .inastia #tolomeilor a a8uns la putere, apoi au venit Caesar +i arc Antoniu, prota1oni+ti, cu to/ii, ai .ramei numite S0*r+itul a Tot ce E:istase) #e urm- a venit vremea c*n. *ntunecatul +i cinicul v*rstnic, .e5am-1itul, nele1iuitul, i4a l-sat pe am- +i pe Tatpra.- soarelui)

4A RI,ICAT .e pe .ivan, st*n. *n picioare *n acea *nc-pere .in Ale:an.ria) Am privit silueta nemi+cat- a A<as7ei, iar 5.ren/ele mur.are .e in care at*rnau pe trupul ei mi4au p-rut a 0i o insult-) #rin minte4mi 56urau versuri vec7i, r-5le/e) Eram cople+it .e iu6ire) ,urerile .in trup, pricinuite .e lupta mea cu cel v*rstnic .isp-ruser-) Oasele *mi erau .in nou la locurile lor) Am *n1enunc7eat +i4am s-rutat .e1etele m*inii .repte care at*rna .e4a lun1ul trupului A<as7ei) Am ri.icat apoi privirea +i4 am v-5ut c- oc7ii ei erau pleca/i asupr-4mi, plini .e o e:presie stranie) #-rea la 0el .e pur- *n su0erin/a ei precum *mi 0usese mie 0ericirea) Apoi, cu o mi+care lent-, inuman .e lent-, capul i4a revenit *n po5i/ia .e mai *nainte, privin. *n 0a/-) i4am .at seama atunci c- *mi 0usese .at s- a0lu +i s- v-. lucruri pe care cel v*rstnic nu le cunoscuse vreo.at-)

194

Ca *n trans-, am *nceput s-4i *n0-+or la loc trupul *n 6an.a8ele .e in) ai mult ca oric*n., m- sim/eam man.atat sam 1ri8- .e ea +i .e En<il) Totu+i, 1ro5-via mor/ii celui v*rstnic *mi 0ul1era *n priviri clip- .e clip-) S*n1ele pe care mi4l .-ruise *mi sporise at*t percep/iile, c*t +i 0or/a 0i5ic-) n vreme ce m- pre1-team pentru a p-r-si Ale:an.ria, visam c- aveam s-4i tre5esc pe En<il +i A<as7a, c-, *n anii ce aveau s- urme5e, aveau s-4+i recapete *ntrea1a vitalitate ce le 0usese 0urat-, +i aveam s- ne cunoa+tem unii pe al/ii pe c-i at*t .e intime +i .e surprin5-toare, *nc*t visele mele .espre cuno+tin/ele +i e:perien/ele lor, pe care ea mi le .-ruise o .at- cu s*n1ele, aveau s-4mi par- pali.e) Sclavii mei se *ntorseser- a.uc*n. cai +i c-ru/e pentru c-l-toria noastr-, a.uc*n. +i sarco0a1ele .e piatr-, cu lan4 /urile +i lac-tele 1rele pe care le cerusem) Am a+e5at l-5ile .e lemn, *n care se a0lau ama +i Tat-l unul l*n1- cel-lalt, *n sarco0a1ele .in c-ru/- +i i4am *nc7is cu lac-te +i lan/uri, acoperin.u4i apoi cu p-turi 1roase) Am pornit la .rum, *n.rept*n.u4ne mai *nt*i spre templul su6teran al 5eilor, pe l*n1- care aveam s- trecem, *nainte .e a ie+i pe poarta ora+ului) A8un1*n. la u+a templului, mi4am *ns-rcinat sclavii s- stri1e c*t puteau .e tare .ac-, cumva, cineva avea s- se apropieK am luat un sac mare .e piele +i4am co6or*t *n templu) Am intrat *n 6i6lioteca celui v*rstnic, un.e am str*ns toate per1amentele +i le4am v*r*t *n sac) Am pus m*na pe tot ce puteam lua cu mine +i mi4a p-rut r-u c- nu eram *n stare s- .esprin. inscrip/iile .e pe pere/i) ai erau +i al/ii *n o.-ile templului, .ar erau prea *nsp-im*nta/i ca s- se arate) ,esi1ur, a0laser- c- *i r-pisem pe ama +i pe Tat-l +i, pro6a6il, +tiau +i cum o s0*r+ise cel v*rstnic) ie *ns- nu4mi p-sa) #-r-seam 6-tr*nul E1ipt, .uc*n. cu mine i5vorul tuturor puterilor) Eram t*n-r, ne6unatic +i *n0l-c-rat)

CN,, *n s0*r+it, am a8uns *n Antio7ia, pe 0luviul Orontes L un ora+ mare +i splen.i., care ar 0i putut rivali5a cu Roma, ca popula/ie +i 6un-stare L am citit vec7ile papirusuri, care istoriseau .espre tot ceea ce A<as7a *mi .e5v-luise) Ea +i En<il au c-p-tat atunci prima .intre numeroasele capele pe care aveam s- le construiesc pentru ei .e4a lun1ul +i .e4a latul Europei +i Asiei) tiau c- aveam s-4i *n1ri8esc +i s- *i ap-r *ntot.eauna +i, *n sc7im6, eram convins cn4aveau s- *n1-.uie vreo.at- s- mi se *nt*mple ceva r-u) Veacuri mai t*r5iu, c*n. 7aita 0iilor *ntunericului mi4a .at 0oc, la Vene/ia, eram prea .eparte .e A<as7a, c-ci, alt0el, cu si1uran/-, mi4ar 0i s-rit *n a8utor) C*n. am reu+it s- a8un1 *n sanctuar, i4am 6-ut s*n1ele p*n- c*n. m4am vin.ecat) Am cunoscut ast0el su0erin/a pe care o avuseser- .e *n0runtat 5eii cei p*r8oli/i) ,up- un veac, c*t am stat *n Antio7ia, mi4am pier.ut speran/a c- ei se vor mai >*ntoarce la via/-> vreo.at-) T-cerea +i nemi+carea lor erau aproape la 0el ca acum) ,oar culoarea pielii li s4a sc7im6at sim/itor, p*n- c*n. a re.evenit asemeni ala6astrului, pier5*n. orice urm- a .istru1erii 0-ptuite .e ra5ele soarelui) #e atunci, eram cu0un.at *n o6servarea mersului vie/ii *n ora+ +i eram *n.r-1ostit ne6une+te .e o 1recoaicsuper6- cu p-rul ne1ru, o curte5an- numit- #an.ora, care avea cele mai 0rumoase 6ra/e .in c*te am v-5ut vreo.at- la o muritoare) Ea a +tiut cine eram *nc- .in prima clip- c*n. oc7ii ni s4au *nt*lnit) A a+teptat cu r-6.are s-4i vin- ceasul, 0ermec*n.u4m- +i ame/in.u4m- p*n- c*n. m4a convins s- *i .e5v-lui vra8a) Atunci, A<as7a i4a *n1-.uit s- 6ea .in s*n1ele ei +i ea a .evenit una .intre cele mai puternice creaturi supranaturale .in c*te mi4a 0ost .at s- *nt*lnesc) Vreme .e .ou- secole am tr-it +i am luptat al-turi .e a) Am iu6it4o pe #an.ora) ,ar asta4i .e8a alt- poveste) Oi4a+ putea spune un milion .e pove+ti .espre secolele pe care le4am tr-it .e4atunci, .espre c-l-toriile mele .e la Antio7ia la Constantinopole, *napoi la Ale:an.ria +i, mai .eparte, *n In.ia, apoi .in nou *n Italia, iar .in Vene/ia p*n- la po.i+urile *nalte +i reci ale Sco/iei +i, *n cele .in urm-, aici, pe insula .in E1ee un.e ne a0l-m acum) Oi4a+ putea .escrie 0iecare sc7im6are m-runt- petrecut- cu A<as7a +i En<il .e4a lun1ul anilor, /i4a+ putea vor6i 5ile *n +ir .espre lucrurile ciu.ate pe care le4au 0-cut, .espre tainele care au r-mas ne.e5le1ate) #oate c-, *ntr4o noapte, *n viitorul *n.ep-rtat, c*n. te vei 0i *ntors la mine, am s-4/i vor6esc .espre ceilal/i nemu4 ritori pe care i4am *nt*lnit, .espre cei crea/i asemeni mie .e c-tre 5eii care au supravie/uit *n 0elurite /inuturi L unii .intre ei, slu8itori ai amei, iar al/ii, supu+i 1roa5nicilor 5ei .in R-s-rit) Oi4a+ putea spune cum ael, s-rmanul preot .rui., a s0*r+it prin a 6ea s*n1ele unui alt 5eu muri6un. +i +i4a pier.ut pe .at- cre.in/a *n reli1ia lui str-vec7e) A .evenit +i el un nemuritor proscris, la 0el .e periculos +i .e re5istent ca oricare .intre noi) Oi4a+ putea spune cum s4au r-sp*n.it *n lume le1en.ele .espre Cei Ce Tre6uie #-5i/i) ,ar +i .espre vremurile c*n. al/i nemuritori au *ncercat s- mi4i smul1-, .in or1oliu, ori m*na/i numai .e .orin/a .e a .istru1e, vr*n. spun- cap-t spi/ei noastre) Am s-4/i povestesc c*n.va +i .espre sin1ur-tatea mea, .epre cei pe care i4am creat +i .espre 0elul *n care +i4au

195

a0lat s0*r+itul) Am s-4/i spun cum m4am cu0un.at *n /-r*n- *mpreun- cu Cei Ce tre6uie #-5i/i, +i m4am tre5it .in nou la via/-, mul/umit- s*n1elui lor, tr-in. nenum-rate vie/i omene+ti *nainte .e a m- cu0un.a iar +i iar) /i voi vor6i +i .espre ceilal/i cu a.ev-rat ve+nici, pe care4i *nt*lnesc uneori) Ultima oar- am *nt*lnit4o pe #an.ora la ,res.a) Era *nso/it- .e un vampir puternic +i vicios .in In.ia) Ne4am certat +i ne4am .esp-r/it) #rea t*r5iu, am .escoperit scrisoarea *n care mru1a s- ne *nt*lnim la oscova) Era o 7*rtiu/- mic- +i 0ra1il- ce c-5use *n 0un.ul unui cu0-r ticsit) #rea multe amintiri, prea multe pove+ti, cu sau 0-r- *nv-/-minte))) Oi4am povestit *ns- ceea ce era mai important; cum am a8uns s-4i am al-turi pe Cei Ce Tre6uie #-5i/i +i cine s*ntem noi cu a.ev-rat) Important *ns- e ca tu s- *n/ele1i urm-toarele; n vremea .ec-.erii Imperiului Roman, to/i vec7ii 5ei ai lumii p-1*ne au 0ost .eclara/i .emoni .e c-tre cre+tinii a0la/i *n plin- ascensiune) O .at- cu trecerea timpului, n4a mai avut nici un rost s- li se e:plice c- Bristos al lor nu era .ec*t un alt 5eu al #-.urii, murin. +i re*nviin., a+a cum o.inioar- +i ,ionisos, +i Osiris o 0-cuser-, sau c- =ecioara aria nu era .ec*t o alt- iposta5- a amei celei !une) Epoca lor era .evotat- altor convin1eri +i cre.in/e, o er- *n care noi am .evenit .iavoli, opu+i celor *n care cre.eau ei, +i asta, pe m-sur- ce vec7ile cuno+tin/e erau uitate sau *n/elese 1re+it) ,ar a+a a 0ost s- 0ie) Sacri0iciile omene+ti au 0ost consi.erate o 6ar6arie .e c-tre 1reci +i romani) ie *nsumi mi se p-ruse .e4a .reptul sc*r6os 0elul *n care <eltoii *+i ar.eau r-u0-c-torii *n colo+ii .e r-c7it-, *n numele 5eului lor, .up- cum /i4am povestit) La 0el au 1*n.it +i cre+tinii) Cum am 0i putut noi, 5eii, ce ne 7r-neam cu s*n1e omenesc, s- 0im consi.era/i a 0i >6uni>M A.ev-rata pervertire a rasei noastre s4a *mplinit atunci c*n. copiii *ntunericului au a8uns s- 0ie convin+i c- slu8eau .iavolului cre+tin, c*n., asemeni crun/ilor 5ei .e la R-s-rit, au *ncercat s- impun- r-ul ca valoare suprem-, au *nceput screa.- *n puterea lui *n or.inea lumii, *n locul s-u .e .rept *n aceast- lume) ,ar /ine minte ce4/i spun eu; R-ul nu +i4a 1-sit nicio.at- locul *n lumea Occi.entului) Nimeni nu va 1-si vreo.at- o 8usti0icare pentru moarte) In.i0erent c*t .e violente au 0ost veacurile ce au urmat c-.erii Romei, oric*t .e cumplite4au 0ost r-56oaiele, persecu/iile +i ne.rept-/ile, pre/ul vie/ii omene+ti n4a *ncetat s- creasc-) !iserica, *n ciu.a 0aptului c- a 0-cut statui +i a 5u1r-vit icoane Bristosului ei +i martirilor, a *ntre/inut mereu cre.in/a c- moartea acestora pentru 6inele cre.incio+ilor n4a putut veni .ec*t .in partea inamicului, nu .inspre propriii ei preo/i) Tocmai aceast- cre.in/- *n valoarea vie/ii umane a .eterminat a6an.onarea, *n *ntrea1a Europ-, a torturii +i a mi8loacelor .e51ust-toare .e e:ecu/ie) i tot ea *i *n.ep-rtea5- pe oameni .e monar7ie, *n .irec/ia repu6licii, *n America +i =ran/a) Acum s*ntem .in nou *n pra1ul unei ere atee L o epoc- *n care cre+tinismul *+i pier.e puterea, precum o.inioarreli1iile p-1*ne, *n vreme ce noul umanism, cre.in/a *n om, *n *mplinirile +i .repturile acestuia, .evine mai puternic.ec*t a 0ost vreo.at-) ,esi1ur, nu putem anticipa ce se va *nt*mpla c*n. vec7ea reli1ie se va 0i stins) Cre+tinismul s4a ri.icat .in cenu+a p-1*nismului, .uc*n. mai .eparte vec7ea a.orare, *ntr4o nou- 0orm-) #oate c- o nou- reli1ie *i va lua locul acum) #oate c-, *n lipsa unei reli1ii, omul s4ar cu0un.a *n cinism +i e1oism, 0iin.c- are cu a.ev-rat nevoie .e 5eii s-i) ,ar se prea poate ca altceva, mult mai minunat, s- ia locul ocupat a5i .e cre+tinism; lumea ar putea 0ace cu a.ev-rat un pas *nainte, .eparte .e 5ei +i 5ei/e, mai presus .e *n1eri +i .iavoli) Iar *ntr4o asemenea lume, Lestat, cu 1reu ne vom a0la noi un loc al nostru) Toate pove+tile pe care /i le4am istorisit s*nt, la urma urmei, la 0el .e ne0olositoare ca +i toate cuno+tin/ele anti4 c7it-/ii pentru noi ori pentru oamenii .e r*n.) Ima1inile +i poe5ia acestora vor 0i 0iin., poate, 0rumoaseK ne pot *n0iora, .e5v-luin.u4ne ceva ce am 6-nuit ori sim/it *ntot.eauna) Ne pot a.uce aminte .e vremurile c*n. p-m*ntul era pentru omenire nou +i plin .e minun-/ii) ns- mereu ne vom *ntoarce la mersul .e4acum al lumii) n aceast- lume vampirul e .oar un 5eu *ntunecat, un copil al *ntunericului) El nu poate 0i altceva) Iar .ac- uneori el e:ercit- o anumit- 0ascina/ie asupra min/ii oamenilor, este numai .in pricina 0aptului c- ima1ina/ia omeneasc- e un loc tainic, plin .e amintiri primitive +i .orin/e nem-rturisite) intea 0iec-rui om e o 1r-.in- s-l6atic-, .up- cum o6i+nuie+ti s- spui tu, *n care tot soiul .e creaturi se4nal/- +i .eca., un.e se au. c*ntece +i s*nt n-scocite lucruri ce, *n mo. o6i+nuit, s*nt con.amnate +i .e5apro6ate) i totu+i, atunci c*n. oamenii a8un1 s- ne cunoasc-, ne iu6esc) Ne iu6esc c7iar +i acum) ul/imile pari5iene a.orceea ce v-. pe scena Teatrului Vampirilor) Iar cei ce *i *nt*lnesc pe semenii t-i prin s-lile .e 6al .in lumea *ntrea1- ca. pe .at- la picioarele seniorilor pali5i *nve+m*nta/i *n pelerine ro+ii) Se *n0ioar- la 1*n.ul posi6ilit-/ii nemuririi, la 1*n.ul c- o 0iin/- at*t .e splen.i.-, .e m-rea/-, poate 0i, 0un.a4 mental, aservit- r-ului, c- aceast- 0iin/- poate sim/i +i cunoa+te at*tea, .ar totu+i, ea ale1e .e 6un-voie s- *+i sa4

196

tis0ac- po0tele *ntunecate) #oate c7iar *+i .oresc s- .evin- acea creatur- str-lucitoare a r-ului) Ce simplu li se pare) ,e 0apt, c7iar aceasta simplitate *i a.emene+te) ,ar .-ruie+te4le .arul *ntunecat, +i .oar unul .intr4o sut- .e mii n4are s- 0ie la 0el .e ne0ericit precum s*ntem noi) Ce4a+ putea s-4/i spun acum, *n *nc7eiere, ceva care s- nu4/i con0irme cele mai ne1re spaimeM Am tr-it mai 6ine .e optspre5ece veacuri +i4/i pot spune c- via/a n4are nevoie .e noi) N4a avut nicio.at-, cu a.ev-rat, vreun rost) Locul nostru nu e aici)

%( ARIUS a t-cut) #entru *nt*ia oar-, m4a sc-pat .in oc7i +i a privit cerul .e .incolo .e 0erestre, ca +i cum ar 0i ascultat voci *n.e4 p-rtate, .e pe celelalte insule, pe care eu nu le puteam au5i) L ai am s-4/i spun c*te ceva, mi4a spus, lucruri importante, .e+i, mai .e1ra6-, practice))) #-rea cam neatent) ai s*nt +i ni+te promisiuni, pe care am s- te ro1 s- mi le 0aci))) Apoi s4a cu0un.at *n t-cere, ascult*n.) C7ipul *i sem-na nespus .e mult cu cel al A<as7ei sau al lui En<il) Erau o mie .e *ntre6-ri pe care a+ 0i vrut s- i le pun) ns-, *nainte .e asta, a+ 0i vrut s- repet o mie .intre spusele lui, .e parc-, .e le4a+ 0i rostit cu 1las tare, sensul lor m4ar 0i p-truns mai .eplin) ,ac- a+ 0i vor6it atunci, cu 1reu m4ar 0i putut *n/ele1e cineva) 4am l-sat pe spate *n 8il/ul al c-rui 6rocart mi s4a p-rut r-coros, *mpreun*n.u4mi m*nile *n 0orm- .e turl-, +i n4 am 0-cut altceva .ec*t am privit .rept *nainte, .e parc- povestea lui s4ar 0i risipit *n v*nt, iar eu a+ 0i recitit4o acum) - 1*n.eam la ceea ce a0irmase .espre 6ine +i r-u) 4am 1*n.it c*t .e *n1ro5it, .e .e5am-1it a+ 0i 0ost .ac4ar 0i *ncercat s- m- convin1- .e 8uste/ea 0ilo5o0iei cumpli/ilor 5ei .in R-s-rit, cum c-, *ntr4un 0el sau altul, ceea ce 0-ptuiam ne4ar 0i *n-l/at) Eram eu *nsumi un copil al Occi.entului +i .e4a lun1ul scurtei mele vie/i luptasem *mpotriva neputin/ei occi.entale .e a accepta r-ul +i moartea) ,incolo *ns- .e toate aceste consi.era/ii se a0la *nsp-im*nt-toarea certitu.ine a 0aptului c- arius ne4ar 0i putut .istru1e pe to/i, nimicin.u4i pe A<as7a +i En<il) arius ar 0i putut s- uci.- to/i mem6rii stirpei noastre .*n.u4i 0ocului pe A<as7a +i En<il, sc-p*n. ast0el lumea .e un r-u anacronic +i ne0olositor) A+a mi se p-rea, cel pu/in) C*t .espre 1ro5-via repre5entat- .e c-tre A<as7a +i En<il *n+i+i))) Ce4a+ putea spuneM ,oar c- eu *nsumi sim/isem o sclipire .in ceea ce sim/ise arius o.inioar-; c- i4a+ putea tre5i, i4a+ putea .etermina s- vor6easc- .in nou, s- se mi+te) ai e:act, v-5*n.u4i, am sim/it c- cineva ar putea +i ar tre6ui s- 0ac- acest lucru) Cineva ar putea pune cap-t somnului lor cu oc7ii .esc7i+i) Ce aveau s- 0ie ei, .ac- aveau s- vor6easc-, .ac- aveau s- se mai mi+te vreo.at-M Ce aveau s- 0ac-M i4au trecut prin minte, .eo.at-, .ou- posi6ilit-/i la 0el .e ispititoare; s-4i tre5esc sau s-4i .istru1) Am*n.ou- mse.uceau) A+ 0i vrut s-4i p-trun. +i s- comunic cu ei, totu+i, impulsul ire5isti6il al ne6uniei .istru1erii lor mi se p-rea .e *n/eles) Am 0i ie+it .in scen- printr4o e:plo5ie .e lumin-, .uc*n. cu noi *ntrea1a noastr- semin/ie .e 6lestema/i) Am6ele atitu.ini erau mani0est-ri ale puterii) Ale trium0ului asupra trecerii timpului) L N4ai 0ost nicio.at- ispitit s- o 0aciM l4am *ntre6at cu .urere *n 1las) - *ntre6am .ac- m-