Sunteți pe pagina 1din 170

Frederik Pohl

ntlnire cu Heechee
CUPRINS:
Prolog: La taifas cu subsetul meu
1. Ca pe vremuri
2. Ce s-a t!mplat pe plaeta Pegg"s
#. $iole%& lipsit& 'e ses
(. La bor'ul lui S. )a.
*. + ,i 'i via%a uui magat
-. .colo u'e se rotesc g&urile egre
/. 0toarcerea acas&
1. 2c3ipa4ul ervos al velierului
5. .u'ee 6i cu mie
17. Locul u'e tr&iau 8eec3ee
11. 0t!lire Rotter'am
12. 9ume,eu 6i 8eec3ee
1#. Pe'epsele iubirii
1(. Noul .lbert
1*. 0apoi 'i 'iscotiuitatea Sc3:ar,sc3il'
1-. Poarta revi,itat&
1/. .propierea pieselor
11. 0 Petagoul 0alt
15. Permuta%iile iubirii
27. 0t!lire e'orit&
21. .ba'oa%i 'e .lbert
22. 2;ist& via%& 'up& moarte<
2#. .far& 'i ascu,&toarea 8eec3ee
2(. =eografia para'isului
2*. 0toarcerea pe P&m!t
2-. 9e ce se temeau 8eec3ee
Prolog:
La taifas cu subsetul meu.
Nu sut u 8amlet. Sut s& u lor' 6ambela> sau cel pu%i a6 fi> 'ac& a6 fi om. Nu sut.
Sut u program 'e calculator. .ceasta este o situa%ie oorabil& 6i u sut 'efel ru6iat 'e ea> mai
ales petru c& ?a6a cum pute%i ve'ea@ sut u program foarte sofisticat> potrivit u umai petru a
completa o progresie matematic& ori petru a pre,eta ua sau 'ou& scee> ci 6i petru a cita 'i
poe%i obscuri ai secolului AA timp ce v& istorisesc.
Iar acum m& ocup 'e pre,etarea sceei. .lbert m& umesc 6i pre,et&ri ,&mislesc. $oi
cepe pri a m& pre,eta pe mie.
Sut u priete al lui Robiette Broa'3ea'. 9e fapt a'ev&rul u este tocmai acestaC u
sut sigur c& pot afirma c& sut prieteul lui Robi> 'e6i m& str&'uiesc 'i r&sputeri s& fiu priete
cu el. .cesta este scopul petru care am fost creat eu ?acest DeuE specific@. 0 ese%& sut u
simplu istrumet iformatic petru recuperare 'e iforma%ii> care a fost programat cu multe
'itre tr&s&turile r&posatului .lbert 2istei. 9e aceea Robi mi spue .lbert. .ceasta este alt&
,o& 'e ambiguitate. 0 ultima vreme a 'eveit 'oielic& 6i afirma%ia c& Robiette Broa'3ea'
este cu a'ev&rat obiectul prieteiei mele> 'eoarece r&spusul la aceast& trebare se ba,ea,& pe o
alta F cie ?sau ce@ este actualmete Robiette Broa'3ea'. 9ar aceea este o problem& 'ificil& 6i
complicat&> pe care va trebui s-o abor'&m cetul cu cetul.
Gtiu c& toate acestea sut 'ecocertate 6i-mi este imposibil s& u simt c& u-mi fac
meseria foarte bie> fii'c& meseria mea ?a6a cum o iterprete, eu@ este 'e a preg&ti scea petru
ceea ce Robi su6i are 'e spus. 2ste posibil s& u fiu evoit s-o fac 'eloc> truc!t poate c& 'e4a
6ti%i ce am 'e spus. 0 ca,ul acesta u m& 'era4ea,& s& repet. Noi> ma6iile> sutem r&b'&toare.
2ste totu6i posibil s& prefera%i s& trece%i peste pre,etarea mea 6i s& v& 'repta%i 'irect spre
Robi F a6a cum Robi su6i> e'oios> ar prefera.
.m 'ecis s& recurg la treb&ri 6i r&spusuri. $oi costrui iteriorul programului meu
u subset care s& m& itervieve,e:
0: Cie este Robiette Broa'3ea'<
R: Robi Broa'3ea' este u om care a mers la asteroi'ul Poarta 6i> suferi' riscuri uria6e
6i traume> a c!6tigat petru sie ba,a uei averi imese 6i o c&rc&tur& c3iar mai mare 'e
viov&%ie.
0: .lbert> u mai itro'uce alu,iile acestea a%!%&toare> ci limitea,&-te la faptele cocrete.
Ce este asteroi'ul Poarta<
R: 2ste u artefact l&sat 'e 8eec3ee. Cu apro;imativ o 4um&tate 'e milio 'e ai urm&>
8eec3ee au aba'oat u fel 'e gara4 orbital pli cu ave spa%iale fuc%ioale. .cestea te 'uceau
pri toat& gala;ia> s& u-%i puteai cotrola 'estia%ia. ?Petru 'etalii suplimetare> cosulta%i
caseta cu iforma%iiC am itro'us asta petru a v& ar&ta ce program cu a'ev&rat sofisticat 'e
reg&sire a 'atelor sut eu realitate.@
0: .te%ie> .lbertH 9oar faptele cocrete> te rog. Cie sut ace6ti 8eec3ee<
R: .u,i. Ia s& puem mai t!i ceva la puctH 9ac& DtuE ite%ioe,i s&-mi pui DmieE
treb&ri F c3iar 'ac& DtuE u e6ti 'ec!t u subset al aceluia6i program ca 6i DmieE F atuci va
trebui s& m& la6i s& r&spu' la ele mo'ul cel mai bu cu puti%&. DIaptele cocreteE u sut
suficiete. DIaptele cocreteE sut ceea ce pro'uc sistemele foarte primitive 'e recuperare a
'atelor. 2u sut prea bu ca s& fiu irosit petru a6a cevaC va trebui s&-%i pre,it fu'alul 6i ca'rul
co4ur&tor. 9e e;emplu> petru a-%i spue mo'ul cel mai bu cie sut 8eec3ee> trebuie s&-%i
povestesc cum au ap&rut ei prima 'at& pe P&m!t. Povestea este urm&toarea:
Jometul temporal este acum apro;imativ o 4um&tate 'e milio 'e ai> la sf!r6itul
pleistoceului. Prima creatur& terestr& care a 'eveit co6tiet& 'e e;iste%a lor a fost o tigroaic&
macairo'us. 2a a &scut 'oi pui> i-a lis bie> sp&l!'u-i> a m!r!it petru a-6i aluga perec3ea
curioas&> s-a culcat> s-a tre,it 6i a 'escoperit c& uul 'itre ei lipsea. Carivorele u.
0: .lbert> te rogH .ceasta este povestea lui Robiette> u a ta> a6a c& pre,it&-l 6i las&-l s&
vorbeasc&.
R: Ki-am spus o 'at& 6i %i-o repet. 9ac& m& mai trerupi vreo'at&> o s& te 'ecoecte,> pur
6i simplu> subsetuleH Iacem iterviul acesta stilul meu> iar stilul meu este a6a:
Carivorele u um&r& prea bie> s& tigroaica era 'ea4us 'e iteliget& petru a
ve'ea 'eosebirea tre uu 6i 'oi. 9i p&cate petru puiul ei> carivorele au 'e asemeea
temperamete foarte impulsive. Pier'erea uui pui a scos-o 'i mi%i 6i> paro;ismul furiei>
tigroaica l-a omor!t pe cel&lalt. 2ste istructiv 'e remarcat c& aceea a fost uica moarte a uui
mamifer mare ce a re,ultat urma primei icursiui a 8eec3eelor pe P&m!t.
9up& u 'eceiu> 8eec3ee au reveit. .u locuit uele 'itre mostrele pe care le
colectaser&> pritre care u tigru mascul acum b&tr! 6i 'olofa> 6i au luat u lot ou.
2;emplarele u mai erau 'itre cele care mergeau patru labe. 8eec3ee v&%aser& s& fac&
'eosebire tre pr&'&tori> iar specia pe care au ales-o 'e 'ata aceasta a fost u grup 'e creaturi ce
umblau t!r6!i'u-6i picioarele> alte 'e ici u metru 6i 4um&tate> cu fru%i guste> cu fe%e
3irsute 6i f&r& b&rbie. Ioarte 'ep&rta%ii lor 'esce'e%i colaterali> a'ic& voi> oameii> le-ar fi
umit .ustralopit3ecus afaresis. Pe acelea 8eec3ee u le-au mai a'us apoi. 9i puctul lor 'e
ve'ere> creaturile respective costituiau specia terestr& cu probabilitatea cea mai mare 'e a evolua
spre itelige%&. 8eec3eelor le era util geul acesta 'e aimal> a6a c& au ceput s&-l supu& uui
program coceput petru a-i 'iri4a evolu%ia c&tre obiectivul respectiv.
Iat& u ge 'e iforma%ii foarte u6or 'e g&sit petru mie: D. 9e6i a fost teribil> coflictul
legat 'e isula 9omiica a luat sf!r6it 6apte s&pt&m!i> 'eoarece at!t 8aiti> c!t 6i Republica
9omiica& 'oreau pacea 6i 6asa 'e a-6i recl&'i ecoomiile ruiate. Urm&toarea cri,& cu care s-
a cofrutat Secretariatul a fost ua 'e mari spera%e petru treaga lume> s& acela6i timp
c&rcat& cu 6i mai multe riscuri petru pacea mo'ial&. J& refer> 'esigur> la 'escoperirea a6a-
umitului .steroi' 8eec3ee. Cu toate c& se 6tiuse c& e;tratere6tri avasa%i 'i puct 'e ve'ere
te3ologic vi,itaser& cu mult& vreme urm& sistemul solar 6i l&saser& uele artefacte valoroase>
g&sirea acestui asteroi' cu ,eci 'e ave spa%iale fuc%ioale a fost cu totul ea6teptat&. $aloarea
lor era bie%eles icalculabil& 6i aproape toate statele membre +NU care ie6iser& spa%iul
cosmic au 'epus reve'ic&ri petru ele. Nu voi amiti 'e egocierile 'elicate 6i cofi'e%iale ce
au 'us la fii%area forului tutelar Corpora%ia Por%ii> compus 'i cici puteri> 'ar pri apari%ia sa
o er& ou& s-a 'esc3is petru omeire.E
L Jemorii> Jarie-ClMmetie Be3abbouc3e> SMcretaire-gMMrale 'es Natios-Uis.
9esigur> 8eec3ee u 6i-au limitat e;plor&rile la plaeta P&m!t> s& imic 'i restul
sistemului solar u 'e%iea geul 'e comoar& care-i iteresa. 2i au c&utat. .u e;plorat Jarte 6i
Jercur> au survolat veli6urile 'e ori ale gigatelor ga,oase aflate 'icolo 'e ielul
asteroi,ilor> au observat e;iste%a lui Pluto> 'ar u s-au sic3isit icio'at& s-o e;plore,e> au forat
pritr-u asteroi' cu orbit& e;cetric& petru a-l trasforma tr-u 3agar petru avele lor 6i au
sfre'elit plaeta $eus tueluri bie i,olate. Jotivul petru care s-au cocetrat asupra lui
$eus u a fost acela c& i-ar fi preferat climatul fa%& 'e cel terestru. 9impotriv&> 8eec3ee
'etestau suprafa%a plaetei la fel 'e mult pe c!t o 'etest& oameiiC 'e aceea toate costruc%iile lor
au fost subtera. .u costruit totu6i acolo> 'eoarece u e;ista ici u orgaism viu c&ruia i-ar
fi putut face r&u> iar 8eec3ee u f&ceau r&u icio'at&> icio'at&> uor creaturi vii evoluate. 9ec!t
atuci c!' era absolut ecesar.
8eec3ee u s-au limitat ici la sistemul solar al P&m!tului. Navele lor au cutreierat
gala;ia 6i au ie6it 'i ea. 2i au cartografiat toate cele 'ou& sute 'e miliar'e 'e obiecte
astroomice mai mari 'ec!t o plaet& 'i gala;ie 6i pe multe 'itre cele mai mici. Nu toate
corpurile cere6ti au fost vi,itate 'e ave 8eec3ee. 9ar absolut toate au fost survolate 'e miimum
o so'& automat& 6i istrumetele le-au e;amiat c&ut!' sem&turi> iar uele au 'eveit ceea ce
-a6 putea umi altfel 'ec!t atrac%ii turistice.
Iar c!teva F foarte pu%ie F co%ieau comoara aceea aparte pe care 8eec3ee o c&utau:
via%a.
$ia%a era rar& gala;ie. $ia%a iteliget&> i'iferet c!t 'e geeros ar fi 'efiit-o
8eec3ee> era c& 6i mai rar&> s& u ie;istet&. 2;istau australopitecii 'e pe P&m!t> care
foloseau 'e4a uelte 6i cepuser& s& 'e,volte istitu%ii sociale. 2;ista o ras& aripat&
promi%&toare ceea ce oameii aveau s& umeasc& costela%ia +p3iuc3usC o ras& cu corpuri moi
pe o plaet& uria6& 6i 'es& care se rotea 4urul uei stele I-5 2ri'ausC patru-cici rase 'e
f&pturi pe orbitele uor stele situate 'e cealalt& parte a ucleului gala;iei> ascuse observa%iilor
oameilor 'e orii 'e ga,e> praf 6i roiurile 'ese 'e stele. Cu totul e;istau cicispre,ece specii 'e
fii%e> 'e pe cicispre,ece plaete 'iferite situate la mii 'e ai-lumi& uele 'e altele> 'i partea
c&rora ar fi fost 'e a6teptat s& 'e,volte suficiet& itelige%& petru a scrie c&r%i 6i a costrui
ma6ii 'estul 'e cur!'. ?8eec3ee 'efieau D'estul 'e cur!'E ca sem!' ma;imum u
milio 'e ai.@
9ar asta u era totul. Jai e;istau trei civili,a%ii te3ologice> afar& 'e 8eec3ee> plus
artefacte proveite 'e la alte 'ou& societ&%i ce 'isp&ruser& tre timp.
Pri urmare> australopitecii u erau uici. 2i r&m!eau totu6i foarte pre%io6i. 9e aceea
8eec3eeul care primise misiuea 'e a a'uce o coloie 'e australopiteci 'e pe 6esurile ari'e ale
plaetei lor atale oul 3abitat ce le fusese asigurat spa%iul cosmic a fost e;trem 'e apreciat
petru muca sa.
. fost o muc& grea 6i 'elugat&. 8eec3eeul acela era 'esce'etul a trei geera%ii care
e;ploraser&> cartografiaser& 6i orgai,aser& proiectul sistemului solar al P&m!tului. 2l se a6tepta
ca propriii 'esce'e%i s& cotiue muca. 0 privi%a aceea s-a 6elat.
Ua peste alta> pre,e%a 8eec3eelor sistemul solar al P&m!tului a 'urat cu pu%i peste
o sut& 'e aiC apoi s-a c3eiat> ici o lu&.
. fost luat& 'eci,ia 'e retragere F rapi'.
0 toate galeriile 'e 6obolai 'i $eus> toate micile avaposturi 'e pe 9ioe 6i 'i
calota polar& su'ic& 'e pe Jarte> toate artefactele 'e pe orbite a ceput mpac3etarea. 0
grab&> 'ar meticulos. 8eec3ee erau gospo'arii cei mai or'oa%i 'i uivers. 2i au l&turat peste
ou&,eci 6i ou& la sut& 'itre istrumetele> ma6i&riile> artefactele> ,or,oaele 6i flecu6te%ele
care le asiguraser& tre%ierea vie%ii sistemul solar al P&m!tului> p!& 6i guoiul. Jai ales
guoiul. Nimic -a fost l&sat mo' acci'etal.
Gi absolut imic> ici c3iar ec3ivaletul 8eec3ee al uei sticle goale 'e Coca-Cola ori al
uui 6erve%el u,at -a fost l&sat pe suprafa%a P&m!tului. 2i -au f&cut imposibil petru
'esce'e%ii colaterali ai australopitecilor s& afle c& 8eec3ee i vi,itaser&. .t!t 'oar F s-au
asigurat> mai t!i> c& ace6tia trebuiau s& fie capabili 'e ,borul cosmic. Julte 'itre lucrurile
l&turate 'e 8eec3ee erau iutile 6i au fost evacuate spa%iul iterstelar 'ep&rtat sau Soare.
Julte au fost trimise cu avele locuri foarte 'ep&rtate> scopuri speciale. Iar toate
activit&%ile acestea s-au 'esf&6urat u umai sistemul solar al P&m!tului> ci peste tot. 8eec3ee
au aspirat gala;ia 'e aproape orice urme. Nici c3iar o 'urerat& v&'uv& ola'e,& 'i
Pes"lvaia coloi6tilor americai> preg&ti'u-se s&-6i pre'ea ferma fiului cel mai mare 6i
familiei sale> -a l&sat vreo'at& locui%a mai curat&.
8eec3ee -au l&sat mai imic 6i -au l&sat absolut imic f&r& u scop precis. Pe $eus au
r&mas umai tuelurile 'e ba,& 6i structurile fu'a%iilor> al&turi 'e u um&r foarte mic> 6i atet
selectat> 'e artefacte care s& 'esc3i'& gustulC avaposturi au r&mas 'oar u um&r miim 'e
i'icatoareC 6i c& ceva.
0 toate sistemele solare care era a6teptat& apari%ia itelige%ei> 8eec3ee au l&sat u
ca'ou uria6 6i eigmatic. 0 sistemul P&m!tului acesta era asteroi'ul cu orbita perpe'icular& pe
ecliptic& pe care-l folosiser& ca sta%ie termial& petru avele lor spa%iale. Ici-colo> locuri
'ep&rtate 6i alese cu gri4& 'i alte sisteme> ei au l&sat alte istala%ii ma4ore. Iiecare co%iea o
serie 'e ave 8eec3ee tregi> fuc%ioale> practic i'estructibile> superlumiice.
Ne,aurele solare au r&mas pe loc foarte mult timp> patru sute 'e mii 'e ai 6i mai bie>
vreme care 8eec3ee s-au ascus gaura lor 'i ucleu. .ustralopitecii 'e pe P&m!t s-au
'ove'it u e6ec evolutiv> 'e6i 8eec3ee -au aflat astaC s& veri6orii australopitecilor au 'eveit
oamei 'e Nea'ert3al sau 'e Cro-Jago> iar apoi ultima mo'& evolutiv&> +mul Jo'er. 0tre
timp> creaturile aripate s-au 'e,voltat> au v&%at> au 'escoperit provocarea prometeic& 6i s-au
auto'istrus. 0tre timp> 'ou& 'itre civili,a%iile te3ologice e;istete au itrat cotact 6i s-au
'istrus reciproc. 0tre timp> alte 6ase specii promi%&toare au leevit stag&ri evolutiveC tre
timp> 8eec3ee s-au ascus 6i au tras cu oc3iul> tem&tor> pri veli6ul lor Sc3:ar,sc3il' la fiecare
c!teva s&pt&m!i 'i timpul lor F la fiecare c!teva mileii 'i timpul care goea e;terior.
Gi tre timp te,aurele au a6teptat> iar oameii le-au g&sit cele 'i urm&.
.6a c& oameii au mprumutat avele 8eec3ee. Cu ele au traversat gala;ia toate
'irec%iile. .cei primi e;ploratori au fost fii%e speriate 6i 'isperate> a c&ror uic& spera%& 'e
eva'are 'i 4alica mi,erie uma& era 'e a-6i risca vie%ile tr-u voia4 cu 'estia%ie ecuoscut&>
c&tre o soart& care le putea a'uce bog&%ia 6i care era mult mai probabil s& le a'uc& moartea.
.m pre,etat astfel treaga istorie a 8eec3eelor rela%ia lor cu oameii p!& la
mometul care Robi va cepe s&-6i spu& povestea. .i vreo trebare> subset<
0: Sfor> sfor> sfor.
R: Subset> u face pe 'e6teptul. Gtiu c& u 'ormi.
0: cerc 'oar s& e;prim c& %i trebuie al aibii 'e mult timp ca s& ie6i 'e pe sce&>
pre,etatorule. Gi u e-ai spus 'ec!t 'espre trecutul 8eec3eelor. Nu e-ai povestit 'espre
pre,etul lor.
R: Nocmai m& preg&team s-o fac. Jai precis v& voi povesti 'espre u aume 8eec3ee> al
c&rui ume este C&pitaul ?'esigur> acesta u este umele lui> fii'c& mo'ul 8eec3ee 'e atribuire
a umelor u seam&& cu al oameilor> 'ar va fi suficiet petru a-l i'etifica@ 6i care> cam
acela6i momet care Robi va cepe s& v& spu& povestea sa.
0: 9ac& l vei l&sa vreo'at& s-o ceap&.
R: Subset> lii6teH .cest C&pita este 'estul 'e importat petru povestea lui Robi>
truc!t> timp> ei 'oi vor iterac%ioa mo' e;trem> 'e6i 'up& cum l vom ve'ea pe C&pita
acum> el u are 3abar 'e e;iste%a lui Robi. 2l> mpreu& cu membrii ec3ipa4ului s&u> se
preg&te6te s& ias& 'i locul u'e s-au ascus 8eec3ee> gala;ia mai mare> care este c&miul
ostru> al tuturor.
.'ev&rul este c& am tri6at pu%i. 9e4a l-a%i F taci> subsetH F. 9e4a l-a%i t!lit pe C&pita>
'eoarece el a fost uul 'itre acei 8eec3ee care au r&pit puiul 'e tigru 6i au costruit labiriturile
'i $eus. .cum el este mult mai b&tr!.
Nu este totu6i cu o 4um&tate 'e milio 'e ai mai b&tr!> petru c& locul care s-au
ascus 8eec3ee este o gaur& eagr& aflat& cetrul gala;iei oastre.
Subset> u vreau s& m& mai trerupi> 'ar fac o 'ivaga%ie petru a amiti ceva ciu'at. 0
mo' iteresat> gaura eagr& care tr&iau 8eec3ee era cuoscut& oameilor cu mult aite s& fi
au,it m&car 'e 8eec3ee. Jai e;act> cu mult timp urm&> aul 15#2> a fost prima surs& ra'io
iterstelar& 'etectat& vreo'at&. P!& la sf!r6itul secolului AA> iterferometria o cartografiase ca
fii' mo' 'efiit o gaur& eagr& 6i c& ua foarte mare> cu masa a mii 'e sori 6i 'iametrul 'e
trei,eci 'e ai-lumi&. La mometul respectiv se 6tia c& se g&sea la trei,eci 'e mii 'e ai-lumi&
'e P&m!t> 'irec%ia costela%iei S&get&torul> c& era co4urat& 'e o p!cl& 'e praf 'e silica%i 6i
c& era o surs& ites& 'e fotoi ra,e gama 'e *11 Oe$. P!& la g&sirea asteroi'ului Poarta> se
aflaser& c& 6i mai multe. Practic se cuo6teau toate 'atele importate> mai pu%i ua. Nimei -
avea 3abar c& locul acela era pli 'e 8eec3ee. .sta u s-a aflat 'ec!t 'up& ce oameii F 'e fapt>
pot spue 'esc3is c& pricipal eu F au ceput s& 'escifre,e vec3ile 3&r%i stelare 8eec3ee.
0: Sfor> sfor> sfor.
R: Subset> lii6te> am %eles alu,ia.
Nava care se afla C&pitaul sem&a mult cu cele g&site 'e oamei asteroi'ul Poarta.
Nu fusese timp petru prea multe mbu&t&%iri ale 'esigului ei. 9e aceea C&pitaul u avea
realitate v!rsta 'e 4um&tate 'e milio 'e ai: timpul curgea let gaura lor eagr&. 9ifere%a
ma4or& tre ava C&pitaului 6i oricare alta era accesoriul pe care-l 'e%iea.
0 graiul 8eec3ee> accesoriul era cuoscut ca 'islocator 'e or'ie sisteme aliiate. U
pilot uma i-ar fi spus 'esc3i,&tor 'e coserve. Cu a4utorul acestui accesoriu> 8eec3ee puteau
trece pri bariera Sc3:ar,sc3il' 'i 4urul uei g&uri egre. Nu ar&ta spectaculos> ci era 'oar o
simpl& ti4& r&sucit& 'i cristal care se ri'ica 'itr-u soclu egru ca abaosul> 'ar c!' C&pitaul
a alimetat-o cu eergie> a sclipit ca o casca'& 'e 'iamate. Str&lucirea 'iamati& s-a e;tis> a
co4urat ava 6i a creat o ie6ire pri barier&> iar ei au luecat uiversul mai mare 'i e;terior.
N-a 'urat mult. 9up& sta'ar'ele C&pitaului> ici o or&. 9up& ceasurile 'i uiversul e;terior>
aproape 'ou& lui.
C&pitaul u ar&ta uma> fii'c& era 8eec3ee. Jai mult ca orice> el a'ucea cu u sc3elet
'i 'eseele aimate. Putea fi totu6i comparat cu u om> 'eoarece 'e%iea ma4oritatea tr&s&turilor
omee6ti F curio,itate> itelige%&> iubire pasioal& 6i toate celelalte calit&%i 'espre care 6tiu> 'ar
pe care u le-am perceput icio'at&. 9e e;emplu: el se g&sea tr-o 'ispo,i%ie foarte bu&> petru
c& misiuea i permisese s& ia ec3ipa4 o femel& care era acela6i timp o pote%ial& parteer&
'e iubire. ?Gi oameii proce'ea,& la fel ceea ce ei umesc 'eplas&ri iteres 'e afaceri.@
Jisiuea sie s& era complet lipsit& 'e pl&cere> 'ac& stai s& te g!'e6ti bie. C&pitaul u
st&tea. 2l u-6i f&cea mai multe gri4i fa%& 'e misiue 'ec!t 6i-ar fi f&cut u om oarecare 'espre
posibilitatea 'ecla6&rii r&,boiului uclear tr-o 'up&-amia,&C 'ac& se va t!mpla> va sema
sf!r6itul total> 'ar p!& atuci trecuse u timp mooto 'e lug f&r& s& se t!mple imic> a6a c&.
Cea mai mare 'eosebire era faptul c& misiuea C&pitaului u se referea la ceva at!t 'e iofesiv
precum u r&,boi uclear> ci la se6i motivele ce-i 'etermiaser& pe 8eec3ee s& se retrag&
gaura lor eagr&. 2l verifica artefactele l&sate 'e 8eec3ee urm&. Comorile acelea u
r&m&seser& mo' acci'etal. 2le f&ceau parte 'itr-u pla bie g!'it. Uii le-ar putea spue
c3iar momeli.
C!t 'espre setimetele 'e viov&%ie ale lui Robiette Broa'3ea'.
0: C3iar m& trebam c!' vei a4uge aici. 9&-mi voie s& fac o sugestie. 9e ce u-l la6i pe
Robiette Broa'3ea' s& povesteasc& el su6i 'espre asta<
R: 2;celet& i'ee F 'eoarece> 6i cerurile o 6tiu> el este e;pert subiectul &staH Scea a
fost astfel 'efiit&> procesiuea a porit. Gi vi-l pre,it pe Robiette Broa'3ea'H
Ca pe vremuri.
0aite ca ei s& m& fi vastitat> am sim%it ceva ce u mai sim%isem 'e peste trei,eci 'e ai>
a6a c& am f&cut ceea ce u m& g!'isem c& voi mai face vreo'at&. .m practicat u viciu solitar.
.m trimis-o pe so%ia mea 2ssie ora6> tr-u rai'-surpri,& la 'ou& 'itre localurile fraci,ei ei.
.m pus o coma'& prioritar& DNu 'era4a%iHE pe toate sistemele 'e comuica%ii 'i cas&. Ji-am
apelat vec3iul sistem 'e recuperare a 'atelor ?6i priete@ .lbert 2istei 6i i-am 'at or'ie care l-
au f&cut s& se str!mbe 6i s& mu6te coa'a pipei. Gi ime'iat 'up& aceea F c!' locui%a era t&cut& 6i
.lbert se 'ecoectase f&r& c3ef> iar eu m& tisesem cofortabil pe caapeaua 'i cabiet cu
Jo,art au,i'u-se ceti6or 'i o'aia al&turat&> cu parfum 'e mimo,e sistemul 'e vetila%ie 6i
cu lumiile u prea str&lucitoare F ime'iat 'up& aceea> cum spueam> am rostit umele pe care
u-l mai rostisem 'e 'eceii:
L Sigfri' vo Psi3o> te rog> a6 'ori s&-%i vorbesc.
Petru o clip& am cre,ut c& u va ap&rea. .poi col%ul c&perii> l!g& bar> s-a ivit brusc
o cea%& lumioas& 6i u fulger> iar el st&tea acolo> a6e,at.
Nu se sc3imbase trei,eci 'e ai. Purta u costum c3is la culoare 6i sobru> cu croiala
pe care o ve'e%i portretele lui Sigmu' Ireu'. Ia%a v!rstic&> greu 'e 'escris> u c&p&tase ici
u ri' plus> iar oc3ii vioi i sc!teiau ca tot'eaua. Kiea tr-o m!& u blocotes 6i
cealalt& u creio F 'e parc& ar fi avut evoie s& fac& sem&riH Gi a rostit politicos:
L Bu& 'imiea%a> Rob. $&' c& ar&%i foarte bie.
L 0tot'eaua ai ceput cerc!' s&-mi 'ai cre'ere mie> i-am replicat 6i el a sur!s
scurt.
Sigfri' vo Psi3o u e;ist& realitate. 2l u este 'ec!t u program 'e calculator petru
psi3aali,&. Nu are e;iste%& fi,ic&C ceea ce ve'eam era 'oar o 3ologram&> iar ceea ce au,eam era
'oar grai siteti,at artificial. 2l -are ici m&car u ume> 'eoarece DSigfri' vo Psi3oE este
apelativul cu care m& a'resam eu> fii'c& u puteam povesti 'espre lucrurile ce m& parali,au> cu
'eceii urm&> uei ma6ii lipsite 'e u ume.
L B&uiesc> a rostit el me'itativ> c& motivul petru care m-ai apelat este faptul c& te
tulbur& ceva.
L .6a este.
J-a privit cu o curio,itate r&b'&toare care> ici ea> u se sc3imbase. 0 pre,et am
programe mult mai bue care s& m& slu4easc& F mai precis> u program aume> .lbert 2istei>
care-i at!t 'e bu> c!t abia 'ac& m& mai 'era4e, cu vreuul 'itre celelalte F totu6i Sigfri' este
c& 'estul 'e bu. J& a6teapt&. Gtie c& i'eile ce se firipea,& mitea mea ecesit& timp
petru a se forma cuvite> a6a c& u m& ,ore6te.
Pe 'e alt& parte u m& las& ici s& vise, cu oc3ii 'esc3i6i.
L Po%i spue ce aume te tulbur& clipa aceasta<
L Julte lucruri> am spus. Lucruri 'iverse.
L .lege uul 'itre ele> a ,is r&b'&tor 6i eu am str!s 'i umeri.
L Sigfri'> lumea sie m& tulbur&. Cu toate c3estiile bue care s-au t!mplat> 'e ce
oare oameii. +f> ra3atH + fac 'i ou> este<
+c3ii i-au sc!teiat amu,a%i.
L Ce aume faci< J-a cura4at.
L Spu uul 'itre subiectele care m& elii6tesc> u subiectul pricipal. J& feresc 'e
problema real&.
L .sta su& ca o percep%ie bu&> Robi. $rei acum s& cerci s&-mi spui care este
problema real&<
L $reau. Ba c3iar o vreau at!t 'e mult> c!t aproape cre' c-o s& i,bucesc pl!s. N-
am mai f&cut asta 'e-al 'racului 'e mult timp.
L Nu ai sim%it evoia 'e a m& ve'ea 'e foarte mult timp> a subliiat el 6i eu am aprobat
'i cap.
L 9a. 2;act.
. a6teptat o vreme> r&suci'u-6i ueori f&r& grab& creioul tre 'egete> p&str!' e;presia
aceea 'e iteres politicos 6i prieteos> e;presia aceea cocesiv& care era 'e fapt tot ce-mi puteam
amiti 'i c3ipul lui tre 6e'i%e> 'up& care a rostit:
L Pri 'efii%ie> Robi> lucrurile care te tulbur& cu a'ev&rat> a'!cul sufletului t&u>
sut greu 'e articulat. Nu 6tii asta. .m v&,ut-o am!'oi> cu ai urm&. Nu este 'e mirare c& u
ai avut evoie s& m& ve,i to%i aii ace6tia> fii'c& mo' clar %i-a mers bie via%&.
L C3iar foarte bie> am cuvii%at. Probabil mult mai bie 'ec!t a6 merita. Ia stai a6a>
pri cuvitele astea e;prim cumva o viov&%ie ascus&< Setimete 'e ia'ecvare<
2l a suspiat> s& a cotiuat s& ,!mbeasc&.
L Robi> 6tii c& prefer s& u cerci s& vorbe6ti ca u psi3aalist.
I-am r!4it. 2l a a6teptat u momet> apoi a cotiuat:
L S& e;ami&m cu obiectivitate situa%ia actual&. Ne-ai asigurat c& aici u e;ist& imei
care s& e trerup&. +ri s& trag& cu urec3ea. S& u au'& ceva ce -ai vrea s& au'& ici prieteul
t&u cel mai apropiat 6i mai 'rag. L-ai istruit p!& 6i pe .lbert 2istei> sistemul t&u 'e
recuperare a 'atelor> s& retrag& 6i s& parole,e 'iscu%ia aceasta stoc&rile 'e 'ate. Ceea ce ai 'e
spus trebuie s& fie ceva foarte privat. Poate c& este u setimet al t&u> 'ar 'espre care te ru6ie,i
s& fii au,it c&-l sim%i. .sta %i sugerea,& ceva> Robi<
Ji-am 'res glasul.
L .i pus 'egetul pe ra&.
L Gi< Care este lucrul pe care vrei s& mi-l comuici< 0l po%i spue<
J-am repe,it 'irect.
L Bie%eles c& potH 2 simpluH 2 evi'etH Sut foarte> al 'racului 'e b&tr!H
Psta-i mo'ul cel mai bu. C!' e greu 'e spus> spue-o. Psta era uul 'itre lucrurile pe
care le-v&%asem 'i ,ilele acelea 'i trecut c!' mi rev&rsam 'urerea c&tre Sigfri' 'e trei ori pe
s&pt&m!& 6i are succes tot'eaua. Ime'iat cum am ,is-o> m-am sim%it u6urat F u m-am sim%it
bie> u m-am sim%it fericit> u am sim%it ca 6i cum se re,olvase o problem&> ci c& fusese
e;cretat& bila aceea 'e r&u. Sigfri' a cuvii%at foarte scurt. Gi-a privit creioul pe care-l rotea
tre 'egete> a6tept!'u-m& s& cotiui. Iar eu am 6tiut c& acum o puteam face. Nrecusem 'e
partea cea mai rea. Cuo6team se,a%ia. Ji-o amiteam bie 'i 6e'i%ele acelea vec3i 6i
furtuoase.
.cum u mai sut aceea6i persoa& care am fost atuci. .cel Robi Broa'3ea' fusese
sf!6iat 'e viov&%ie> 'eoarece aba'oase mor%ii o femeie pe care o iubea. Setimetele acelea 'e
culpabilitate s-au aliat 'e mult> fii'c& Sigfri' m-a a4utat s& le ali. .cel Robi Broa'3ea' avea
o impresie at!t 'e proast& 'espre propria persoa&> c!t u putea cre'e c& ar g!'i bie 'espre el
cieva> a6a c& avea pu%ii prietei. .cum eu am> u 6tiu> ,eci> suteH ?9espre uii 'itre ei o s& v&
povestesc.@ .cel Robi Broa'3ea' u putea accepta iubirea> iar 'e atuci am avut parte 'e u
sfert 'e secol 'e cea mai bu& c&s&torie care a e;istat vreo'at&. Pri urmare eram u Robi
Broa'3ea' 'estul 'e 'iferit.
0s& alte lucruri u se sc3imbaser& 'efel.
L Sigfri'> am spus> sut b&tr!> o s& mor tr-o bu& ,i 6i 6tii ce m&-ebue6te<
2l a ri'icat privirea 'e la creio.
L Ce aume> Robi<
L Nu sut 'ea4us 'e matur ca s& fiu at!t 'e b&tr!H
Gi-a ume,it bu,ele.
L .i vrea s&-mi e;plici asta> Robi<
L 9a> am spus.
Gi> 'e fapt> partea urm&toare a ie6it u6or> truc!t> pute%i fi siguri> m& g!'isem mult la
subiectul &sta aite 'e a a4uge at!t 'e 'eparte c!t s&-l apele, pe Sigfri'.
L Cre' c& are leg&tur& cu 8eec3ee> i-am ,is. 9&-mi voie s& termi aite 'e-a ,ice c&
sut ebu> 'a< 9up& cum poate %i amite6ti> eu am f&cut parte 'i geera%ia 8eec3eeC
copil&rie am crescut au,i' 'espre 8eec3ee> care aveau tot ce -aveau oameii 6i care 6tiau tot ce
u 6tiau oameii.
L 8eec3ee -au fost c3iar a6a 'e evolua%i> Robi.
L 2u vorbesc 'espre cum i se p&rea ou&> copiilor. 8eec3ee erau frico6&tori> petru c&
obi6uiam s& e amei%&m tre oi c& se vor toarce 6i e vor 6f&ca. Iar primul 6i
primul r!'> erau at!t 'e avasa%i toate privi%ele> c!t ici u e puteam compara cu ei.
Cumva ca Jo6 Cr&ciu. Cumva ca perver6ii &ia 'e violatori ebui 'espre care e averti,au
mamele oastre. Cumva ca 9ume,eu. 0%elegi ce spu<
Sigfri' a rostit precaut:
L 9a> pot recuoa6te setimetele acelea. 9e fapt astfel 'e percep%ii au ap&rut
6e'i%ele 'e psi3aali,& cu multe persoae 'i geera%ia ta 6i 'i cele ulterioare.
L 2;actH Gi-mi amitesc ceva ce mi-ai ,is o'at& 'espre Ireu'. .i ,is c& el a pretis c&
ici u b&rbat u se va putea 'e,volta cu a'ev&rat> c!t timp tat&l lui c& mai tr&ie6te.
L 9e fapt.
L-am trerupt.
L Iar eu %i-am r&spus c& era o prostie> fii'c& propriul meu tat& a fost 'estul 'e 'r&gu% s&
moar& pe c!' eram c& pu6ti.
L +3> Robi> a oftat el.
L Nu> ascult&-m&H Ce p&rere ai s& 'espre cea mai m&rea%& 'itre toate figurile paterale
e;istete< Cum se mai poate 'e,volta cieva> at!t timp c!t Nat&l Nostru Carele 26ti Nucleu
cotiu& s& fie acolo u'e oi ici m&car u-l putem atige> cu-at!t mai pu%i s&-l r&stur&m pe
b&tr!ul emeric<
. cl&tiat 'i cap cu triste%e.
L Iiguri pateraleE. Citate 'i Ireu'.
L Nu> vorbesc seriosH Nu-%elegi<
Sut tot .lbert 2istei. Cre' c-ar fi bie s& clarific ce spue Robi 'espre =elle-Qlara
Jo"li. 2a a fost o prospectoare 'i Poart& 'e care se 'r&gostise Robi. 2i 'oi> mpreu& cu
al%i prospectori> s-au tre,it pri6i tr-o gaur& eagr&. 2ra posibil ca uii 'itre ei s& scape 'e
acolo> 'ar pe socoteala celorlal%i. Robi a sc&pat. Qlara 6i ceilal%i> u. Poate c& a fost u acci'etC
poate c& a fost sacrificiul altruist al Qlarei petru a-l salva pe elC poate c& Robi a itrat paic&
6i s-a salvat pe seama lorC ici c3iar acum u e;ist& o e;plica%ie cert&. 0s& Robi> care era
'epe'et 'e setimetul 'e viov&%ie> a purtat cu sie ai 'e ,ile imagiea Qlarei gaura aceea
eagr&> u'e timpul practic se oprise> tr&i' la esf!r6it acela6i momet 'e 6oc 6i teroare. Gi '!'
via ?a6a cre'ea Robi@ la esf!r6it pe el. Sigfri' a fost cel care l-a a4utat s& scape 'e imagiea
respectiv&.
Poate c& v& treba%i 'e u'e 6tiu asta> 'eoarece 'iscu%iile cu Sigfri' erau parolate. .sta-i
simplu. + 6tiu acela6i mo' care Robi 6tie> acum> at!t 'e multe 'espre at!t 'e mul%i oamei
care fac at!t 'e multe lucruri> la care el -a fost pre,et s& le va'&.
L Ba 'a> Robi> a spus el grav. 0%eleg c& te referi la 8eec3ee. 2ste a'ev&rat. Sut 'e
acor' c& ei repre,it& o problem& petru rasa uma& 6i 'i efericire 'octorul Ireu' u s-a g!'it
icio'at& la o asemeea situa%ie. 0s& acum oi u 'iscut&m 'espre rasa uma&> ci 'espre tie. Nu
m-ai apelat petru coversa%ii abstracte. J-ai apelat fii'c& e6ti cu a'ev&rat efericit 6i ai spus
'e4a c& motivul l repre,it& ievitabilul proces al mb&tr!irii. S& e limit&m atuci la subiectul
acesta> 'ac& putem. Ne rog> u teoreti,a> ci spue-mi pur 6i simplu ce sim%i.
L J& simt> am r&cit> al 'racului 'e b&tr!H Nu u po%i s&-%elegi asta> 'eoarece e6ti o
ma6i&. Nu 6tii cum este c!' %i se-ce%o6ea,& v&,ul> c!' 'osurile palmelor %i se acoper& cu
petele alea maroii 'e b&tr!e%e 6i c!' obra4ii %i coboar& 'e-o parte 6i 'e cealalt& a b&rbiei. C!'
trebuie s& te-a6e,i ca s&-%i tragi ciorapii> fii'c& 'ac-ai sta tr-u sigur picior> te-ai r&stura.
Cum te g!'e6ti la .l,3eimer 'e fiecare 'at& c!' ui%i 'e o aiversare 6i ueori u po%i s& urie,i
c!' vrei s-o faciH C!'.
.m t&cut s& brusc> u petru c& el m-ar fi trerupt> ci petru c& asculta r&b'&tor 6i p&rea
c& va cotiua s& asculte 'e-a pururi 6i ce rost avea s& mai spu toate c3estiile alea< J-a mai
l&sat o clip& ca s& se asigure c& termiasem> 'up& care a ceput r&b'&tor:
L Potrivit fi6ei tale me'icale> Robi> prostata %i-a fost locuit& cu optspre,ece lui
urm&. Nulburarea cau,at& 'e urec3ea me'ie poate fi.
L Ia stai a6aH .m ,bierat. 9e u'e 6tii 'espre fi6a mea me'ical&< .m 'at 'ispo,i%ii ca
'iscu%ia asta s& fie parolat&H
L Bie%eles c& este parolat&> Robi. Cre'e-m&> ici m&car u sigur cuv!t 'i ea u
va fi accesibil oric&ruia 'itre celelalte programe ale tale> sau oric&rei alte persoae cu e;cep%ia
ta. 9ar> 'esigur> eu sut capabil s& accese, toate stoc&rile 'atelor tale> iclusiv fi6a me'ical&. Pot
s& cotiui< Nicovala 6i sc&ri%a 'i urec3e pot fi locuite ime'iat 6i asta %i va re,olva problema
'e ec3ilibru. Nrasplaturile 'e coree se vor gri4i 'e cataractele icipiete. Celelalte c3estiui
sut pur& cosmetic& 6i evi'et u va fi ici o problem& a-%i face rost 'e %esut bu 6i t!&r. 0
felul acesta r&m!e 'oar mala'ia .l,3eimer 6i> cu toat& siceritatea> Robi> u v&' la tie ici u
sem al ei.
.m ri'icat 'i umeri. 2l a a6teptat u momet> apoi a spus:
L Pri urmare> toate problemele pe care le-ai me%ioat F ca 6i o list& lug& 'e alte
probleme 'espre care u ai spus imic> 'ar care figurea,& pe fi6a ta me'ical& F pot fi reparate
oric!' sau au fost 'e4a reparate. Poate c& %i-ai formulat trebarea mo' gre6it> Robi. Poate c&
problema u este c& tu mb&tr!e6ti> ci c& u e6ti 'e acor' s& faci ceea ce este ecesar petru a
iversa procesul.
L 9e ce 'racu-a6 face-o<
2l a aprobat 'i cap.
L C3iar a6a> Robi> 'e ce< Po%i r&spu'e la trebarea aceasta<
L Nu> u potH 9ac-a6 fi putut> 'e ce te-a6 mai fi trebat pe tie<
2l 6i-a ume,it bu,ele 6i a a6teptat.
L Poate c& 'oresc pur 6i simplu s& fiu a6aH
. ri'icat 'i umeri.
L 8ai'e> termi&> Sigfri'> am ,is eu cerc!' s& m& 'au bie pe l!g& el. Bie. Sut 'e
acor' cu ce ,ici. .m Je'icala Itegral& Plus 6i pot lua oric!' 'oresc orgaele altcuiva> iar
motivul petru care -o 'oresc este ascus u'eva- capul meu. Gtiu cum ume6ti asta. 9epresie
e'oge&. Notu6i ea u e;plic& imicH
L .3> Robi F a suspiat el F 'i ou 4argo psi3aalitic. Gi c& gre6it folosit.
D2'ogeE seam& 'oar Dpro'us 'i iteriorE. Nu seam& ie;iste%a uei cau,e.
L Gi-atuci care-i cau,a<
L 8ai'e s& 4uc&m u 4oc> a rostit el g!'itor. L!g& m!a ta st!g& este u buto.
J-am uitatC 'a> pe scauul 'i piele e;ista u bumb.
L .sta-i ca s& %i& pur 6i simplu pielea la locul ei> am spus.
L Ne'oios> 'ar 4ocul pe care-l vom 4uca> acest buto va 'etermia> clipa care l
vei ap&sa> e;ecutarea simulta& a tuturor opera%iilor c3irurgicale 'e care ai putea avea evoie sau
pe care %i le-ai putea 'ori. Istataeu. Pue-%i 'egetul pe buto> Robi. .cum. $rei s&-l ape6i<
L Nu.
L 0%eleg. Po%i s&-mi spui 'e ce u vrei s&-l ape6i<
L Petru c& u merit s& iau orgaele altoraH
Nu ite%ioasem s-o spu. N-o 6tiusem. Iar c!' am spus-o> tot ce-am putut face a fost s&
ascult ecoul cuvitelor meleC iar Sigfri' a t&cut 6i el mult timp.
.poi 6i-a luat creioul 6i l-a pus bu,uar> a 'oit care%elul 6i l-a pus alt bu,uar 6i
s-a aplecat fa%&.
L Robi> a spus el> u cre' c& te pot a4uta. .ici e;ist& u setimet 'e viov&%ie petru
re,olvarea c&ruia u trev&' ici o cale.
L 9ar m-ai a4utat at!t 'e bie aiteH J-am t!guit.
L 0aite> a rostit el ferm> %i cau,ai sigur 'urere 'i cau,a viov&%iei legate 'e u
eveimet care u era probabil 'efel via ta 6i tot ca,ul se afla 'eparte trecut. .cum este cu
totul altceva. Nu po%i tr&i al%i cici,eci 'e ai> poate> pritr-u trasplat 'e orgae s&&toase cu
care s& le locuie6ti pe cele afectate. 2ste s& a'ev&rat c& orgaele acelea vor provei 'e la alte
persoae 6i> petru ca tu s& tr&ie6ti mai mult> este posibil> 'itr-u puct 'e ve'ere> ca altcieva
s& tr&iasc& mai pu%i. Recuoa6terea acestui a'ev&r> Robi> u este u setimet 'e viov&%ie
evropat&> ci umai a'miterea uui a'ev&r etic.
Gi asta a fost tot ce mi-a spus> 'up& care a sur!s bl!' 6i acela6i timp cu p&rere 'e r&u 6i
a c3eiat:
L La reve'ere.
9etest c!' programele mele 'e calculator mi vorbesc 'espre etic&. Jai ales c!' au
'reptate.
Nu trebuie s& uitat c& timp ce aveam 'epresia aceea> ea u era sigurul lucru care se
t!mpla. 9ume,eule> uH Julte lucruri se t!mplau multor oamei 'e pe plaet& F 'e pe toate
plaetele 6i 'i spa%iile 'itre plaete F care u umai c& erau mult mai iteresate> ci 6i mult mai
importate> c3iar 6i petru mie. .t!ta 'oar c& eu u 6tiam 'espre ele atuci> 'e6i implicau
persoae ?sau o-persoae@ pe care le cuo6team. ?Sau pe care urma s& le cuosc> ori pe care le
cuoscusem> 'ar uitasem 'e ele.@ S& v& 'au c!teva e;emple. C&pitaul> care u-mi era
'eocam'at& priete> uul 'itre acei 8eec3ee Jo6-Cr&ciu-violatori-ebui care-mi b!tuiser&
visele copil&riei> se g&sea pe puctul 'e a se speria mult> mult mai r&u 'ec!t m& speriaser& pe
mie vreo'at& g!'urile 'espre 8eec3ee. Iostul ?6i cur!' actualul@ meu priete .u'ee
Ralt3ers Sr.> se g&sea pe puctul 'e a se t!li> spre epl&cerea sa> cu fostul meu priete ?sau
o-priete@ Ra. Gi prieteul meu cel mai bu 'itre to%i ?preci,!' c& el u era DrealE@>
programul 'e calculator .lbert 2istei> se afla pe puctul 'e a m& surpri'e. C!t 'e complicate
sut toate aceste afirma%iiH N-am ce face. .m tr&it tr-o perioa'& complicat& 6i-tr-u mo' foarte
complicat. .cum> 'up& ce am fost vastitat> toate piesele se potrivesc perfect laolalt&> a6a cum ve%i
ve'ea> s& pe atuci ici m&car u 6tiam care erau toate piesele. 2ram u b&rbat care mb&tr!ea>
oprimat 'e mortalitate 6i co6tiet 'e p&catC iar c!' so%ia mea a veit acas& 6i m-a g&sit ,&c!'
vl&guit tr-u 6e,log 6i privi' peste Jarea Nappa> a strigat ime'iat:
L 8ei> RobiH Ce 'racu-i cu tie<
I-am sur!s 6i am l&sat-o s& m& s&rute. 2ssie ceart& mult. 9e asemeea> 2ssie iube6te mult
6i este o femeie la care ai ce iubi mult. 0alt&. Tvelt&. P&r lug> blo'-auriu> pe care-l poart&
str!s tr-u coc sovietic c!' este profesoar& sau femeie 'e afaceri 6i pe care-l las& s& ca'& p!&
la mi4loc c!' vie pat. 0aite 'e a-mi acor'a suficiet timp 'e g!'ire petru a-mi ce,ura
spusele> i-am 'at 'rumul:
L .m 'iscutat cu Sigfri' vo Psi3o.
L .3> a rostit 2ssie 6i s-a 'reptat. +3.
0 vreme ce se g!'ea la asta> a ceput s&-6i scoat& agrafele 'i coc. 9up& ce ai tr&it 'ou&
'eceii cu o persoa&> cepi s-o cuo6ti> 6i i-am urm&rit procesele iterioare at!t 'e e;act> c!t
parc& le-ar fi rostit cu glas tare. 2;ista gri4orare> 'esigur> petru c& sim%isem evoia s& 'iscut cu
u psi3aalist. 0 acela6i timp e;ista o cre'i%& cosi'erabil& Sigfri'. 2ssie sim%ise
'itot'eaua c& avea o 'atorie fa%& 'e Sigfri'> 'eoarece umai cu a4utorul lui i,butisem s& a'mit>
cu mult timp urm&> c& eram 'r&gostit 'e ea. ?Gi 'r&gostit 'e asemeea 'e =elle-Qlara
Jo"li> care fusese realitate problema.@
L $rei s&-mi spui 'espre ce-a%i 'iscutat< . trebat ea politicos> iar eu am r&spus:
L $!rst& 6i 'epresii> scumpa mea. Nimic serios. 9oar termial. Kie cum %i-a mers a,i<
J-a stu'iat cu oc3ii ei atoatev&,&tori 6i 'iagosticatori> trec!'u-6i 'egetele pri p&rul
blo'-isipiu> 6i 6i-a cump&it r&spusul petru a se potrivi c!t mai bie 'iagosticului.
L . fost o ,i a 'racuU 'e epui,at&> mi-a r&spus> p!& tr-at!t c!t simt evoia s& beau
cev.. Ca 6i tie> 'e altfel.
.6a c& am b&ut ceva. Ge,logul era 'ublu 6i aveam loc am!'oi. . privit lua cobor!'
peste malul m&rii 'ispre Serse"> timp ce 2ssie mi-a povestit ce f&cuse ,iua aceea 6i -a
cercat s& m& isco'easc&.
2ssie are via%a ei> ua 'estul 'e solicitat& F m& mir c& reu6e6te cu at!ta cosecve%& s&
g&seasc& suficiet 'e mult timp 6i petru mie. Pe l!g& verificarea fraci,elor> petrecuse o or&
gro,itoare laboratorul 'e cercetare pe care l prev&,usem petru itegrarea te3ologiei
8eec3ee propriile oastre calculatoare. Se p&rea c& 8eec3ee u foloseau 'e fapt computere>
epu!' la socoteal& c3estiile primitive 'e felul elemetelor 'e cotrol aviga%ioale 'i avele
lor> 'ar aveau i6te i'ei a-t!ia 'omeii apropiate. Iar aceea era c3iar specialitatea lui 2ssie>
care-6i '&'use 6i 'octoratul. Iar c!' vorbea 'espre programele ei 'e cercetare> ve'eam perfect
cum i lucra mitea: Nu-i evoie s&-l treb pe b&tr!ul Robi 'espre asta> ci pot pur 6i simplu s&
preiau cotrolul programului Sigfri' 6i s& am acces total 6i ime'iat la 6e'i%&. .m rostit iubitor:
L Nu e6ti at!t 'e istea%& pe c!t te cre,i F iar ea s-a oprit mi4locul uei fra,e. 9iscu%ia
mea cu Sigfri'> i-am e;plicat> este parolat&.
L 8aH
Jul%umire 'e sie.
L Nici u 3a> am ,is la fel 'e mul%umit 'e sie> 'eoarece l-am f&cut pe .lbert s& promit&.
2ste stocat& a6a fel c!t ici c3iar tu -o po%i 'ecripta f&r& s& vi'e,i tregul sistem.
L 8aH . repetat ea 6i s-a r&sucit ca s& m& priveasc& oc3i.
9e 'ata aceasta a fost u D3aE mai soor 6i cu u subto care se putea tra'uce pri D+ s&
'iscut eu cu .lbert 'espre astaE.
+ tac3ie, pe 2ssie> totu6i acela6i timp o iubesc. .6a c& i-am 'at 'rumul 'i c!rlig.
L Realmete u vreau s-o 'eparole,> am spus> petru c&. 2i bie> 'i vaitate. C!'
vorbesc cu Sigfri'> parc-a6 fi o epav& pl!g&cioas&. 0%i voi spue s& tot ce-am 'iscutat.
2a s-a l&sat pe spate> c!tat&> 6i m-a ascultat c!t timp am vorbit. 9up& ce am termiat s-
a g!'it o clip& 6i a spus:
L 9e aceea e6ti 'eprimat< Iii'c& u prea ai la ce s& te mai a6tep%i<
.m aprobat t&cere.
L 9ar. RobiH Poate c& viitorul %i este tr-a'ev&r limitat> s&> 9ume,eule> ce pre,et
gloriosH C&l&tor galacticH Jagat sc!rbos 'e bogatH +biect se;ual ire,istibil petru so%ia
a'oratoare. Gi 'e asemeea foarte se;"H
.m r!4it la ea 6i am str!s 'i umeri. N&cere g!'itoare.
L Problema etic&> a acceptat ea cele 'i urm&> u-i ira%ioal&. 2ste remarcabil 'i
partea ta c& aali,e,i astfel 'e probleme. Gi eu am avut scrupule c!'> a6a cum %i amite6ti> i6te
buc&%ele oi 'i 'iverse femei au fost b&gate mie petru a le locui pe cele u,ate> u cu mult
timp urm&.
L 9eci %elegiH
L 0%eleg perfectH Gi mai %eleg> 'ragul meu> c& 'up& ce ai luat o 'eci,ie etic& u mai are
rost s& te-gri4ore,i privi%a ei. 9eprimarea este o prostie. 9i fericire> a urmat ea ri'ic!'u-se
'i 6e,log 6i pri,!'u-m& 'e m!&> e;ist& o e;celet& m&sur& ati'epresiv&. .i ceva mpotriv&
s& mi te-al&turi 'ormitor<
Bie%eles c& u aveam. Gi m-am al&turat. Gi am 'escoperit c& 'eprimarea poate s&
'ispar&> truc!t> 'ac& e;ist& ceva care s&-mi fac& pl&cere> atuci u poate fi 'ec!t mp&r%irea
aceluia6i pat cu S. )a. Lavorova-Broa'3ea'. Ji-ar fi f&cut pl&cere c3iar 'ac& a6 fi 6tiut> atuci>
c& u-mi mai r&m&seser& ici trei lui p!& la moartea care m& 'eprima.
Ce s-a t!mplat pe plaeta Pegg"s.
0tre timp> pe Plaeta Pegg"s> prieteul meu .u'ee Ralt3ers c&uta u aumit tip 'e local
r&u-famat petru u aumit tip 'e b&rbat.
Spu c& era prieteul meu> 'e6i u m& mai g!'isem la el 'e ai bui. +'at& mi f&cuse o
favoare. N-o uitasem F a'ic&> 'ac& cieva mi-ar fi spus D.u,i> Robi> mai %ii mite c& .u'ee
Ralt3ers a pus totul la b&taie petru ca tu s& po%i mprumuta o av& atuci c!' ai avut evoie<E>
a6 fi r&spus i'igat D9a> ce 'racuUH N-a6 fi uitat a6a ceva.E. 9ar ici u m& g!'isem la asta
fiecare miu%el> ba c3iar> 'e fapt> la mometul respectiv -aveam 3abar u'e era el sau 'ac&
m&car era viu.
Ralt3ers ar fi trebuit s& fi fost u6or 'e reamitit> petru c& ar&ta 'estul 'e eobi6uit. 2ra
scu' 6i 'eloc c3ipe6. Capul i era mai lat la f&lci 'ec!t la t!mple> ceea ce-l f&cea s& semee
pu%itel cu u broscoi prieteos. 2ra surat cu o femeie frumoas& 6i esatisf&cut&> care u avea
ici 4um&tate 'i v!rsta lui. 2a mpliise ou&spre,ece ai 6i se umea 9oll". 9ac& Ralt3ers mi-
ar fi cerut sfatul> i-a6 fi spus c& asemeea rela%ii cu 'ifere%e mari 'e v!rst& u pot re,ista. 9ec!t
'ac&> 'esigur> ca ca,ul meu> b&rbatul mult mai v!rstic este remarcabil 'e bogat. 2l s& 'orea
cu 'isperare ca rela%ia s& 'ure,e> fii'c& 6i iubea foarte mult so%ia> a6a c& mucea ca u sclav
petru 9oll". .u'ee Ralt3ers era pilot. Pilota orice. Pilotase pe $eus. C!' trasportorul cel
mare 'e pe P&m!t ?care-i reamitea trua 'e e;iste%a mea> truc!t 'e%ieam o cot& parte 'i
el 6i-l rebote,asem 'up& evasta mea@ se afla pe orbita lui Pegg"s> pilota aveta cu care-l
'esc&rca 6i l c&rcaC tre mometele acelea> pilota orice ve3icul putea s& c3irie,e pe Pegg"s>
i'iferet petru ce misiui era covocat. Ca ma4oritatea celor 'e pe Pegg"s> .u'ee veise cale
'e ( ; 1717 Oilometri 'i locul u'e se &scuse petru a-6i c!6tiga p!iea> 6i ueori reu6ea> iar
ueori u. 9e aceea> c!' reveise 'up& o curs& c3arter 6i .'4agba l au%ase c& e;ista alta>
Ralt3ers se gr&bise s& pu& m!a pe ea. J&car c& asta sema s& scotoceasc& pri toate barurile
'i Port 8egramet petru a-i g&si pe cei iteresa%i s& c3irie,e o curs& c3arter. .sta u era u6or.
Petru u Dora6E 'e patru mii 'e oamei> Port 8egramet era ticsit 'e baruri. 2;istau ,eci 'e
localuri> iar cele evi'ete F cafeeaua 'i 3otel> pubul 'i aeroport> ca,ioul mare cu sigurele
spectacole 'i Port 8egramet F u erau locuri care s&-i g&seasc& pe arabii care aveau s& fie
pasagerii cursei lui urm&toare. 9oll" s&6i u era ici ca,iou> u'e ar fi putut sus%ie o
repre,eta%ie cu marioetele ei> ici acas&> sau cel pu%i u r&spu'ea la telefo. 9up& o 4um&tate
'e or&> Ralt3ers cotiua s& bat& str&,ile slab ilumiate c&utarea arabilor. 9e acum u se mai
afla p&r%ile bogate> mai occi'etale> ale ora6ului> iar c!' i-a g&sit cele 'i urm&> asta s-a
t!mplat tr-u local r&u-famat 'e la periferie> u'e se certau.
Noate cl&'irile 'i Port 8egramet erau temporare. .ceasta era o coseci%& ecesar& a
faptului c& plaeta era o coloieC fiecare lu&> c!' oii imigra%i soseau 'e pe P&m!t
imesul trasportor Para'isul 8eec3ee> popula%ia e;plo'a ca u balo la supapa 'e 3i'roge.
9up& aceea se re'ucea gra'at petru c!teva s&pt&m!i> pe m&sur& ce coloi6tii erau muta%i pe
plata%ii 6i tru'eau pe 6atiere 6i mie. Nu colapsa icio'at& e;act la ivelul aterior> astfel c&
fiecare lu& e;istau c!teva sute 'e re,i'e%i oi> se costruiau c!teva ,eci 'e locui%e oi 6i
erau subsumate c!teva 'i cele vec3i. 0s& speluca aceasta era cea mai evi'et temporar& 'itre
toate. Costa 'i 'oar trei paouri 'i plastic proptite laolalt& 'rept pere%i> cu al patrulea a6e,at
peste ele ca acoperi6> iar partea 'ispre stra'& era 'esc3is& c&tre aerul cal' 'e pe Pegg"s. 0&utru
era totu6i o atmosfer& c&rcat&> cu fumul 'e tutu 6i 'e c!ep& amestec!'u-se cu i,ul acru> 'e
bere> al tr&sc&ului fabricat cas& pe care-l vi'eau aici.
Pe ba,a 'escrierii agetului s&u> Ralt3ers 6i-a recuoscut ime'iat omul. 0 Port 8egramet
u e;istau mul%i ca el F arabi erau 'estui> bie%eles> 'ar c!%i erau boga%i< Gi c!%i erau b&tr!i<
9omul LuVma era c3iar mai b&tr! 'ec!t .'4agba> gras 6i c3el> 6i purta iele> multe cu
'iamate> pe toate 'egetele lui 'olofae. Se afla cu u grup 'e al%i arabi fu'ul spelucii> s&
c!' Ralt3ers a porit spre ei> barmai%a l-a oprit.
L I-o petrecere privat&> a spus ea. .u 'at bauU. Nu te bagi peste ei.
L J& a6teapt&> a replicat Ralt3ers sper!' c& era a'ev&rat.
L Petru ce<
L .sta u-i treaba ta> a ,is Ralt3ers furios> estim!' 'iversele probabilit&%i 'e reac%ie
'ac& ar fi trecut cu for%a mai 'eparte.
Iemeia u costituia o amei%are> era o pu6toaic& sl&b&oag&> oac3e6&> cu cercuri mari
'i metal albastru-str&lucitor ce i se leg&au la urec3iC 'ar b&rbatul voiic cu capul form& 'e
glo% care st&tea tr-u col% 6i urm&rea ce se t!mpla era cu totul altceva. 9i fericire> 'omul
LuVma l-a ,&rit pe Ralt3ers 6i s-a 'reptat mpleticit cu oc3ii mp&ie4ei%i c&tre el.
L Nu e6ti pilotul meu> a au%at el. 8ai'e s& bei ceva.
L Jul%umesc> 'omule LuVma> 'ar trebuie s-a4ug acas&. 9oream 'oar s& cofirma%i
cursa.
L 9a. $om merge cu tie. S-a r&sucit 6i a privit spre ceilal%i 'i grupul lui> care se certau
m!io6i. Nu bei imic< . trebat el peste um&r.
2ra mai beat 'ec!t cre,use Ralt3ers ii%ial.
L Nu> mul%umesc> a repetat prieteul meu. $re%i> v& rog> s& sema%i cotractul<
LuVma s-a tors 6i s-a 3olbat la 3!rtia 'i m!a lui.
L Cotractul< . reflectat c!teva secu'e. 9e ce trebuie s-avem u cotract<
L .6a se obi6uie6te> 'omule LuVma> a r&spus Ralt3ers> sim%i' c& r&b'area i pierea
rapi'.
Novar&6ii arabului ,bierau uul la cel&lalt> iar ate%ia lui LuVma oscila tre Ralt3ers 6i
grupul sca'alagiilor.
.cesta era s& u alt aspect. La cearta 'e acolo participau patru i6i F pri urmare>
socoti'u-l 6i pe LuVma erau cici.
L 9omul .'4agba a spus c& ve%i fi patru cu totul> a me%ioat Ralt3ers. 9ac& sute%i
cici> va costa mai mult.
L Cici< LuVma a mi4it oc3ii c&tre Ralt3ers. Nu. Noi sutem patru. 9up& aceea
e;presia i s-a sc3imbat 6i a sur!s afectuos: .3> ai cre,ut c& ebuul e uul 'itre oi< Nu> el -o
s& e-so%easc&. S-ar putea s-a4ug& morm!t s&> 'ac& isist& s&-i spu& lui S3ameem ce-a
vrut Profetul v&%&mitele sale.
L .m %eles> a ,is Ralt3ers. .tuci> 'ac& sema%i.
.rabul a str!s 'i umeri> 'up& care a luat foaia 'e la Ralt3ers> a tis-o pe te4g3eaua
'i ,ic a barului 6i a ceput s-o citeasc& foarte atet> cu u pi; m!&. Cearta se te%ea> 'ar
LuVma p&rea s-o fi alugat 'i mite.
0 mare parte clie%ii 'i local erau africaiC se p&rea c& tr-o parte st&teau OiOu"u> iar
partea opus& masai. La prima ve'ere 6i %i!' seama 'e compaia respectiv&> cei 'e la masa
g&l&gioas& p&ruser& to%i la fel. .cum s& Ralt3ers observa c& gre6ise. Uul era mai t!&r 'ec!t
ceilal%i> mai scu' 6i mai ,velt. Culoarea pielii sale era mai smea'& 'ec!t a ma4orit&%ii
europeilor> totu6i u la fel 'e tuecat& ca a libieilorC oc3ii i avea la fel 'e egri ca 6i ei> 'ar
u mac3ia%i.
Nu era treaba lui Ralt3ers.
S-a tors cu spatele la sca'alagii 6i a a6teptat r&b'&tor> 'ori' s& plece c!t mai repe'e.
Nu umai fii'c& voia s-o va'& pe 9oll". Port 8egramet era oarecum ostil fa%& 'e etii. C3ie,ii
st&teau geeral cu c3ie,ii> latio-americaii u ie6eau 'i barrio al lor> europeii r&m!eau
cartierul europea F 'esigur> u totul era perfect 6i> bie%eles> u tot'eaua pa6ic.
9ivi,iuile erau precise c3iar 6i iteriorul sub'ivi,iuilor. C3ie,ii 'i Cato u se
%elegeau cu c3ie,ii 'i Nai:a> portug3e,ii aveau pu%ie comu cu fila'e,ii> iar fo6tii
c3iliei 6i fo6tii argetiiei cotiuau s& se 'o'&easc&. 0s& europeii u erau ici u ca,
mbol'i%i s& itre barurile africae> iar c!' cotractul a fost semat> Ralt3ers i-a mul%umit lui
LuVma 6i a ie6it rapi'> ba c3iar u6urat. Nu a4usese c& la prima itersec%ie> c!' a au,it
urma lui strig&te mai puterice 'e furie> apoi u %ip&t 'e 'urere.
Pe Plaeta Pegg"s %i ve'eai 'e treaba ta> c!t mai mult posibil> totu6i Ralt3ers avea 'e
prote4at u cotract. =rupul pe care l-a v&,ut b&t!' u i'ivi' putea foarte bie s& fie format 'i
bo'"guar,ii africai care-l atacaser& pe 'omul LuVma. .sta sema c& era treaba lui. S-a
r&sucit 6i a porit fug& apoi F o gre6eal& pe care> cre'e%i-m&> avea s-o regrete profu' mult
timp 'up& aceea.
P!& s& a4ug& la locul ici'etului> atacatorii fugiser&> iar silueta care sc!cea 6i s!gera
pe trotuar u f&cea parte 'i grupul petru care semase cotractul. 2ra t!&rul str&iC iar acesta
s-a ag&%at 'e piciorul lui Ralt3ers.
L .4ut&-m& 6i-%i 'au cici,eci 'e mii 'e 'olari> a morm&it el eclar cu bu,ele umflate 6i
s!gerate.
L J& 'uc s& caut o patrul& public&> a propus Ralt3ers cerc!' s& se 'espri'&.
L Nu> f&r& patrul&H .4ut&-m& s&-i omor pe &ia 6i-o s& te pl&tesc gras> a m!r!it b&rbatul.
Sut c&pitaul Sua 8eriVuette Satos-Sc3mit, 6i-mi pot permite s&-%i cump&r serviciileH
2vi'et> la mometul respectiv eu u cuo6team imic 'i toate astea. Pe 'e alt& parte>
Ralt3ers u 6tia c& 'omul LuVma lucra petru mie. .sta u cota. Teci 'e mii 'e oamei
muceau petru mie 6i faptul c& Ralt3ers 6tia sau u cie erau ei u avea ici o importa%&. Jai
prost a fost c& u l-a recuoscut pe Ra> 'eoarece u au,ise icio'at& 'espre el> 'ec!t la mo'ul
geeral. .sta a semat foarte mult petru Ralt3ers cele 'i urm&.
2u l 6tiam bie pe Ra. 0l t!lisem prima 'at& c!' era u b&iat-lup crescut 'e ma6ii
6i 'e o-oamei. L-am umit o-priete c!' mi-am parcurs petru voi catalogul cuo6ti%elor.
0l 6tiam> 'a. Notu6i el u 'eveise icio'at& 'ea4us 'e sociabil petru a fi priete cu cieva.
Ba a fost> a%i putea spue> aproape u 'u6ma F u umai petru mie> ci petru treaga
ras& uma& F ,ilele c!' era u a'olescet speriat 6i lubric> care visa culcu6ul lui 'i Norul
+ort 6i u 6tia 6i ici u-i p&sa c& visele sale i ebueau realmete pe to%i oameii. Sigur c& 'a>
culpa u i se putea atribui. Nu era ici m&car via lui c& eoroci%ii 6i 'eme%ii 'e terori6ti
g&siser& ispira%ie e;emplul s&u 6i e ebueau 'i ou> ori 'e c!te ori i,buteau F 'ar 'ac&
cepem s& e treb&m ce seam& Dculp&E 6i termeul asociat lui> Dviov&%ieE> a4ugem f&r& s&
e '&m seama apoi la Sigfri' vo Psi3o> iar eu v& povestesc clipa 'e fa%& 'espre Ralt3ers
.u'ee.
Spusele lui Robi ecesit&> 6i aici> uele e;plica%ii. 8eec3ee erau foarte iteresa%i 'e
orgaismele vii> mai ales 'e acele forme 'e via%& care erau iteligete sau care aveau pote%ialul
'e a 'evei iteligete. 2i aveau u istrumet care le g&'uia s& asculte setimetele creaturilor
aflate la multe plaete 'ep&rtare.
Caracteristica efavorabil& a istrumetului era faptul c& 6i emitea> u 'oar recep%ioa.
2mo%iile operatorului s&u erau percepute 'e subiec%i. 9ac& operatorul era tulburat sau 'eprimat F
sau ebu F coseci%ele erau foarte> foarte rele. B&iatul Ra a avut u asemeea istrumet pe
c!' st&tuse i,olat copil&rie. 2l l umise culcu6ul viselor F ulterior> oameii 'e 6tii%& l-au
rebote,at trasceiver psi3oOietic teleempatic F 6i> c!' l utili,a> se petreceau eveimetele pe
care Robi le 'escrie at!t 'e subiectiv cotiuare.
Ralt3ers u era u ger al milosteiei> totu6i u l-a putut l&sa pe b&rbat stra'&. C!' l-
a a4utat pe t!&rul s!ger!' s& itre apartametul micu% pe care-l mp&r%ea cu 9oll"> Ralt3ers
era 'eparte 'e a avea o e;plica%ie limpe'e privi' motivul petru care o f&cea. 0tr-a'ev&r> starea
b&rbatului u era 'eloc bu&.
0s& petru a6a ceva e;istau posturi 'e prim-a4utor 6i> plus> victima era complet
repulsiv& pri felul care se comporta. Pe tot parcursul 'rumului p!& la cartierul Jica 2urop&>
b&rbatul 6i-a re'us oferta fiaciar& 6i s-a pl!s c& Ralt3ers era u la6C p!& a fost tis pe patul
pliat al lui Ralt3ers> promisiuea b&easc& era 'e 'ou& sute cici,eci 'e 'olari 6i observa%iile
asupra caracterului lui Ralt3ers u coteiser&.
P!& la urm& s!gerarea s-a oprit. B&rbatul s-a ri'icat capul oaselor 6i a privit
'ispre%uitor pri apartamet. 9oll" u a4usese c& acas& 6i> bie%eles> l&sase o 'e,or'ie
cumplit& F vase mur'are 6i estr!se pe masa pliat&> marioetele mpr&6tiate peste tot> le4erie
tis& la uscat 'easupra c3iuvetei 6i u pulover at!rat 'e cla%a u6ii.
L Psta-i u loc mi,erabil> a rostit 'ega4at oaspetele e'orit. .6a ceva u merit& 'ou& sute
cici,eci 'e 'olari.
+ replic& ustur&toare a veit pe bu,ele lui Ralt3ers. . oprit-o> la fel ca pe toate celelalte
pe care le reprimase ultima 4um&tate 'e or&C ce rost ar fi avut<
L + s& te sp&l> a spus el. 9up& aceea po%i s& pleci. Nu vreau baii t&i.
Bu,ele vie%ite au cercat s& r!4easc&.
L 26ti u prost s& spui a6a ceva> a ,is b&rbatul> petru c& eu sut c&pitaul Sua
8eriVuette Satos-Sc3mit,. .m propria mea av& spa%ial&> am o cot&-parte 'i 'repturile 'e
e;ploatare a trasportorului care 'eserve6te plaeta asta> al&turi 'e alte afaceri foarte importate>
6i se spue 'espre mie c& am a uspre,ecea avere 'i lume.
L N-am au,it icio'at& 'e tie> a m!r!it Ralt3ers> umpl!' u lig3ea cu ap& cal'&.
Nu era totu6i a'ev&rat. Nrecuse mult timp> 'e acor'> s& e;ista ceva. + amitire. Cieva
care ap&ruse or& 'e or& la emisiuile 'e 6tiri P$ timp 'e o s&pt&m!&> apoi s&pt&m!& 'e
s&pt&m!& timp 'e o lu& sau 'ou&. Nimei u se face mai bie uitat 'ec!t acela care s-a bucurat
'e celebritate vreme 'e o lu& urm& cu ,ece ai.
L Nu e6ti pu6tiul care-a fost crescut 3abitatul 8eec3ee> a rostit el brusc 6i b&rbatul a
sc!cit:
L 2;act F auH J& 'oare ce-mi faciH
L .tuci u te mai b!%!i at!t> a replicat Ralt3ers 6i s-a trebat ce s& fac& cu cel care
avea a uspre,ecea avere 'i lume.
9oll" ar fi fost icitat& s&-l cuoasc&> bie%eles. 9ar 'up& ce so%ia lui 6i 'ep&6ea
icitarea> ce plauri ar fi clocit ea petru Ralt3ers> ca s& aib& acces la toat& averea aceea 6i s&-6i
cumpere o plata%ie pe o isul&> o re6e'i%& 'e var& 9ealurile 8eat3er. Sau u bilet spre cas&<
Ce ar fi fost mai bie oare pe terme lug F s&-l re%i& aici pe b&rbatul acesta> sub u prete;t sau
altul> p!& ce 9oll" reveea acas&> ori s&-l scoat& afar& 6i 'oar s&-i povesteasc& ei 'espre cele
t!mplate<
9ilemele aali,ate suficiet 'e mult timp au te'i%a s& se re,olve 'e la sieC 'ilema
aceea s-a re,olvat c!' cuietoarea u6ii a piuit 6i a pocit> 'up& care 9oll" a itrat apartamet.
I'iferet cum ar fi ar&tat pri cas& F ueori cu oc3ii l&crim!'u-i 'e la o alergie la flora
'e pe Plaeta Pegg"s> a'esea moroc&oas&> rareori piept&at& F c!' ie6ea> 9oll" uimea. 0 mo'
evi'et l-a orbit pe oaspetele ea6teptat c!' a itrat pe u6& 6i> cu toate c& Ralt3ers fusese surat
cu trupul ,velt 6i superb 6i cu fa%a 'e alabastru impasibil& vreme 'e peste u a> ba c3iar 6tia 'ieta
strict& care l pro'ucea pe primul 6i afec%iuea 'etar& care o impuea pe a 'oua> aproape c& l-a
orbit 6i pe el.
Ralt3ers a t!mpiat-o cu o mbr&%i6are 6i o s&rutareC s&rutarea i-a fost apoiat&> 'ar u
cu toat& ate%ia. 9oll" se uita pe l!g& el> c&tre str&i. Cotiu!' s-o %i& bra%e> Ralt3ers a
spus:
L Scumpo> el este c&pitaul Satos-Sc3mit,. . fost tr-o c&ierare 6i l-am a'us aici.
2a l-a mpis> 'ep&rt!'u-l.
L Suior> ce-ai f&cut<H
Ralt3ers a avut evoie 'e o clip& ca s&-6i 'ea seama 'e cofu,ia ei.
L .3> u> c&ierarea -a fost cu mie. S-a-t!mplat ca eu s& fiu apropiere.
2;presia ei s-a muiat 6i 9oll" s-a tors spre oaspete.
L Bie%eles c& e6ti bie-veit aici> Ra. Ia s& v&' ce %i-au f&cut.
Satos-Sc3mit, s-a foiat pee.
L J& cuo6ti> a spus el> g&'ui'u-i s& trag& 'e plasturii pe care Ralt3ers i aplicase
'e4a.
L Sigur c& 'a> RaH No%i 'i Port 8egramet te cuosc. . cl&tiat 'i cap pli& 'e
afec%iue fa%& 'e oc3iul vie%it: Ji-ai fost ar&tat a,i-oapte> a a'&ugat ea. 0 Barul Iusul.
2l s-a retras pu%i ca s-o priveasc& mai atet.
L .3> 'aH .rtista. Ki-am v&,ut spectacolul.
9oll" Ralt3ers ,!mbea rareori> 'ar avea u fel 'e a-6i curba sus col%urile oc3ilor>
ume,i'u-6i acela6i timp bu,ele frumoase> ceea ce era mai mult 'ec!t u ,!mbetC era o
e;presie atr&g&toare. . etalat-o a'esea> timp ce au avut gri4& 'e Ra Satos-Sc3mit,> i-au
turat cafea 6i i-au ascultat e;plica%iile 'espre motivele petru care libieii au gre6it c& s-au
furiat pe el. 9ac& cre,use c& 9oll" va fi emul%umit& petru c&-l a'usese la ei acas& pe c&l&torul
acesta cosmic> Ralt3ers a 'escoperit c& -avea 'e ce s& se team& aceast& privi%&. Cu toate
acestea pe m&sur& ce ora a aitat> ervo,itatea a ceput s& pu& st&p!ire pe el.
L Ra> a spus> m!ie 'imiea%& eu trebuie s& pilote, 6i-mi imagie, c& 6i tu vrei s& te-
torci la 3otel.
L Nici vorb&> Suior> l-a mustrat so%ia sa. .vem 'estul spa%iu aici. 2l poate s& 'oarm&
pat> tu pe caapea 6i eu o s& m& culc pe patul pliat.
Ralt3ers a fost prea surpris petru a se cruta> ori m&car petru a r&spu'e. 2ra o i'ee
stupi'&. Bie%eles c& Ra ar fi 'orit s& se toarc& la 3otel. Gi bie%eles c& 9oll" era pur 6i
simplu politicoas&C era imposibil ca ea s& 'oreasc& stabilirea locurilor 'e 'ormit astfel c!t ei s&
u se bucure absolut 'eloc 'e itimitate sigura oapte 'e care mai 'ispuea aite 'e a ,bura
s&lb&ticie cu arabii irascibili. .6a c!t a a6teptat cu cre'ere ca Ra s&-6i cear& scu,e 6i ca
so%ia lui s&-6i g&'uie s& fie covis&> apoi s& cu mai pu%i& cre'ere> iar cele 'i urm& f&r&
ici u pic 'e cre'ere. 9e6i era u b&rbat scu'> caapeaua era mai scurt& 'ec!t lugimea lui>
a6a c& Ralt3ers s-a foit 6i s-a perpelit toat& oaptea> 'ori'u-6i s& u fi au,it icio'at& umele
Sua 8eriVuette Satos-Sc3mit,.
+ 'ori%& mp&rt&6it& 'e mare parte 'i rasa uma&> iclusiv 'e mie.
Ra u era 'oar u i'ivi' epl&cut F o3> sigur c& u era via lui ?'a> 'a> Sigfri'> 6tiu F
'ispari 'i mitea meaH@. 2l era 'e asemeea u fugar 'i fa%a 4usti%iei> sau ar fi fost> 'ac& cieva
ar fi 6tiut e;act ce vec3i artefacte 8eec3ee furase.
C!' i spusese lui Ralt3ers c& era bogat> u mi%ise. Pri s&6i a6terea sa avea acces la
o mare parte 'i te3ologia 8eec3ee> pur 6i simplu fii'c& maic&-sa l &scuse tr-u 3abitat
8eec3ee> f&r& ici u alt om 4ur. .sta s-a 'ove'it a sema foarte mul%i bai petru el> o'at&
ce tribualele au avut timp s& 4u'ece situa%ia. . mai semat> mitea lui Ra> c& el avea
'reptul la aproape orice obiect 8eec3ee 'espre care putea afla c& u fusese atribuit 'efiitiv
cuiva. 2l luase o av& 8eec3ee F to%i 6tiau asta F 'ar baii lui cump&raser& avoca%i ce
t&r&g&aser& procesul pri care Corpora%ia Por%ii cerca s-o recapete tribual. 2l luase
acela6i timp uele ga'geturi 8eec3ee ce u se g&seau c3iar la tot pasul> iar 'ac& cieva ar fi 6tiut
e;act ce aume erau> 'osarul ar fi fost solu%ioat 'e 4ura%i foarte rapi' 6i Ra ar fi fost Iamicul
Public Nr. 1> loc 'e a fi o simpl& epl&cere. Pri urmare> Ralt3ers era 'rept&%it s&-l urasc&>
c3iar 'ac&> evi'et> u acelea erau motivele a'ev&rate.
0 'imiea%a urm&toare> c!' s-a t!lit cu libieii> ace6tia erau ma3muri 6i iritabili. 0
ca,ul lui Ralt3ers lucrurile st&teau 6i mai prost> 'eosebirea 'itre el 6i libiei fii' faptul c&
'ispo,i%ia lui era c3iar mai irascibil&> f&r& s& fi fost m&car ma3mur> ceea ce-i iflue%a 'ispo,i%ia
sufleteasc&.
Pasagerii u l-au trebat imic 'espre seara aterioar&C 'e fapt> abia 'ac& au sc3imbat
c!teva cuvite timp ce avioul ,um,&ia peste savae tise> lumii6uri oca,ioale 6i foarte
rarele petice 'e p&m!t cultivate 'e pe Plaeta Pegg"s. LuVma 6i u alt b&rbat erau gropa%i
3ologramele sectorului pe care-l prospectau> ob%iute 'e la sateli%i 6i co'ate colorat> alt pasager
'ormea> iar al patrulea se %iea pur 6i simplu 'e frute 6i privea furios pe fereastr&. .vioul ,bura
aproape sigur> 'eoarece aceast& perioa'& 'i a ic&ieri 4ur u e;istau feomee meteo
serioase. Ralt3ers avea timp suficiet petru a se g!'i la so%ia sa. Petru el fusese u triumf
persoal c!' se c&s&toriser&> 'ar 'e ce u tr&iau ferici%i p!& la a'!ci b&tr!e%i<
9esigur 9oll" 'usese o via%& grea. N&scut& QetucO"> f&r& bai> f&r& familie> f&r&
slu4b& F 'e asemeea f&r& talete ative 6i poate f&r& o ,estrare itelectual& 'eosebit& F o
asemeea fat& trebuia s& utili,e,e toate calit&%ile 'e care 'ispuea> 'ac& 'orea s& ias& 'i %iutul
c&rbuilor. Sigura calitate comercial& a lui 9oll" era felul care ar&ta. 9e6i cu imperfec%iui>
ar&ta gro,av. 2ra sub%iric&> cu oc3i str&lucitori> 'ar 'i%i 'e iepure. La paispre,ece ai se aga4ase
ca 'asatoare tr-u bar 'i Ciciati> s& u c!6tigai suficiet ca s&-%i 'uci ,ilele> 'ac& u te
mai 6i prostituai timpul liber. 9oll" -a vrut s-o fac&. 2a se p&stra. . cercat s& c!te> 'ar u
avea voce. 0 plus> cercarea 'e a c!ta f&r& a-6i mi6ca bu,ele 6i a-6i ar&ta 'i%ii 'e Bugs Bu"
o f&cea s& arate ca u vetriloc. Iar c!' u cliet> cerc!' s-o 4igeasc& petru c&-i respisese
avasurile> i spusese asta> mitea lui 9oll" se lumiase. 0 clubul care lucra ea> pre,etatorul
se cosi'era u come'ia. 9oll" a sp&lat 6i a c!rpit rufe sc3imbul c!torva sc3eciuri vec3i 6i
r&suflate> 6i-a croit c!teva marioete> a stu'iat toate spectacolele 'e marioete pe care le-a putut
g&si pe P$ sau pe be,ile-evataie 6i a cercat sceeta la ultimul ei spectacol> tr-o sear& 'e
s!mb&t&> c!' alt& c!t&rea%& veea s&-i ia locul a 'oua ,i. Sceeta -a rupt gura t!rgului> s&
oua c!t&rea%& era c& 6i mai 4alic&> a6a c& 9oll" a c&p&tat o p&suire. 9ou& s&pt&m!i
Ciciati> o lu& Louisville> aproape trei lui cluburi mici 'e l!g& C3icago F 'ac&
aga4ametele ar fi fost cosecutive> ea ar fi c!6tigat frumu6el> 'ar tre ele treceau s&pt&m!i 6i
lui. Notu6i 9oll" -a a4us c3iar s& moar& 'e foame. P!& la sosirea ei pe Plaeta Pegg"s>
col%urile mai e6lefuite ale spectacolului se loviser& 'e at!tea au'ie%e ostile sau bete> c!t acesta
se mo'elase tr-o form& acceptabil&. Nu 'ea4us 'e bu& petru o carier& a'ev&rat&> 'ar
suficiet c!t s& o %i& via%&. Plecarea pe Plaeta Pegg"s fusese o mi6care 'isperat&> 'eoarece
biletul umai 'us era pe via%&. .ici u avea u statut 'e ve'et&> s& u se putea afirma ici c& ar
fi 'us-o mai r&u. Gi 'ac& 'e acum u se mai putea spue c& se p&stra> cel pu%i ici u se irosea
foarte 'esfr!at. C!' ap&ruse .u'ee Ralt3ers Sr.> el oferise u pre% mai mare 'ec!t i se
propuea mo' obi6uit F c&s&toria. .6a c& acceptase. La optspre,ece ai. Cu u b&rbat 'e 'ou&
ori mai v!rstic 'ec!t ea.
Notu6i via%a grea a lui 9oll" u era c3iar mult mai grea 'ec!t a oric&rui altuia 'e pe
Plaeta Pegg"s F epu!' la socoteal&> bie%eles> persoaele 'e felul prospectorilor 'e %i%ei ai
lui .u'ee. Prospectorii pl&tiser& pre%ul itegral petru a a4uge pe Plaeta Pegg"s> sau compaia
lor o f&cuse> 6i cu sigura%& to%i aveau bu,uar biletul 'e toarcere ac3itat.
.sta u-i f&cea 'efel mai veseli. Tborul p!& la locul pe care-l aleseser& ca tab&r& 'e ba,&
pe Isula 'e $est 'ura 6ase ore. P!& m!caser&> 6i umflaser& a'&posturile 6i-6i spuseser&
rug&ciuile o 'at& sau 'e 'ou& ori> u f&r& 'iscu%ii cotra'ictorii 'espre 'irec%ia care s& stea cu
fe%ele> ma3mureala le trecuse mare parte> s& se f&cuse 'estul 'e t!r,iu petru a mai lucra ceva
,iua aceea. Petru ei. Nu 6i petru Ralt3ers. Lui i s-a or'oat s& baleie,e 'ou&,eci 'e mii 'e
3ectare 'e 'elu6oare acoperite cu vegeta%ie pipericit&. Petru c& u f&cea 'ec!t s& remorc3e,e u
se,or masic petru m&surarea aomaliilor gravita%ioale> u cota c& trebuia s& ,boare oaptea.
Nu petru 'omul LuVma> oricum> 'ar cota al aibii 'e mult petru Ralt3ers> truc!t era
e;act geul 'e misiui pe care l 'etesta cel mai multC altitu'iea 'e ,bor trebuia s& fie 'estul 'e
4oas&> iar uele 'ealuri erau cam alte. .6a c!t a pilotat at!t cu ra'arul> c!t 6i cu proiectoarele
activate permaet> gro,i' aimalele stupi'e 6i lete ce populau savaa 'e pe Isula 'e $est 6i
gro,i'u-se c!' se pomeea c& a%ipise 6i se 'e6tepta 'isperat v&,!' coama uui 'eal acoperit
'e tufe care se repe,ea spre el.
. i,butit s& 'oarm& cici ore aite ca LuVma s&-l tre,easc& 6i s&-i or'oe o
recuoa6tere fotografic& a c!torva locuri eclare> iar 'up& ce a termiat-o> a ceput s& lase,e
%&ru6i pe tot tereul. K&ru6ii u erau 'oar metal soli'> ci 6i geofoae 6i trebuiau amplasa%i tr-o
re%ea receptoare lug& 'e mul%i Oilometri.
Jai mult c&> trebuiau lasa%i 'e la miimum 'ou&,eci 'e metri altitu'ie> petru a avea
gara%ia c& str&pugeau suprafa%a solului 6i r&m!eau verticali> astfel c!t citirile lor s& fie
'eme 'e cre'ere> iar mar4a 'e eroare circular& era 'e 'oi metri. Ralt3ers -ar fi c!6tigat imic
'ac& ar fi atras ate%ia c& ceri%ele respective se cotra,iceau reciproc> a6a c& petru el -a fost o
surpri,& c&> 'up& ce covertoarele motate pe camioae 6i-au f&cut treaba> 'atele petrologice -au
fost 'e ici u folos. Jai f&-o o 'at&> a spus 'omul LuVma> 6i Ralt3ers a trebuit s& reia traseul>
pe 4os> e;tr&g!' geofoaele 6i b&t!'u-le maual p&m!t.
2l semase petru activit&%i specifice pilota4ului> 'ar 'omul LuVma avea o vi,iue mai
larg&. Nu umai s& tru'easc& cu %&ru6ii geofoae. 0tr-o ,i l-au pus s& sape 'up& creaturile ai'oma
uor c&pu6e care erau ec3ivaletul r!melor 'e pe Pegg"s 6i care aerau solul. 0 ,iua urm&toare i-
au 'at u istrumet ca u e;tractor 'e r&'&cii> care fora c!teva ,eci 'e metri a'!cime 6i scotea
carote. L-au pus s& cure%e cartofi> 'ac& urmau s& m&!ce cartofi> 6i au cercat c3iar s&-i pu&
c!rc& sp&latul tregii vesele F b&t!' retragere> 'oar at!t c!t s& accepte p!& la urm& s& fie
sp&lat& 'e to%i> urm!' o rota%ie strict&. ?Notu6i Ralt3ers a observat c& r!'ul 'omului LuVma
u p&rea s& vi& icio'at&.@ Corve,ile u erau s& eiteresate. =!'acii ai'oma uor c&pu6e
au fost v!r!%i tr-u flaco cu 'i,olvat 6i crema re,ultat& a 'eveit o pat& pe o foaie 'e 3!rtie 'e
filtru petru electrofore,&. 26atioaele 'e sol au fost puse icubatoare micu%e> cu ap& steril&>
aer steril 6i vapori 'e 3i'rocarburi sterili. .mbele erau teste petru %i%ei. =!'&ceii> ca 6i
termitele> s&pau a'!c. Uele 'itre elemetele pri care s&pau a4ugeau la suprafa%& a'use 'e
ei 6i electrofore,& le sorta. Icubatoarele testau acela6i lucru tr-u c3ip 'iferit. Ca 6i P&m!tul>
Pegg"s avea sol microorgaisme ce puteau tr&i cu u regim 'e 3i'rocarburi pure. Pri urmare>
'ac& ceva cre6tea pe 3i'rocarburile pure 'i icubatoare> g!'&ceii respectivi trebuiau s& creasc&
acolo 6i ei -ar fi e;istat f&r& o surs& 'e 3i'rocarburi libere sol.
0 ambele ca,uri> era vorba 'espre %i%ei.
0s& petru Ralt3ers testele semau ma4oritate muc& mooto& 6i istovitoare> iar
uicul fel care putea sc&pa 'e ele era s& i se or'oe s& suie apoi avio> s& remorc3e,e
iar&6i magetometrul> ori s& lase,e 6i mai mul%i %&ru6i. 9up& primele trei ,ile> el s-a retras
cortul s&u petru a-6i scoate copia cotractului 6i a verifica 'ac& avea obliga%ia s& 'uc& la
'epliire toate sarciile acelea. + avea. . 'ecis s& 'iscute cu agetul lui c!' reveea Port
8egrametC 'up& a cicea ,i s-a r&,g!'it. P&rea mult mai atractiv s&-l omoare pe aget. 9ar toate
,borurile avuseser& u efect beefic. 9up& ce trecuser& opt ,ile 'i e;pe'i%ia 'e trei s&pt&m!i>
Ralt3ers i-a raportat cu c!tare 'omului LuVma c& re,erva 'e combustibil era pe 'uc& 6i
trebuia s& revi& la ba,& petru mai mult 3i'roge.
C!' a a4us la apartametul micu%> se tuecaseC 'ar &utru 'omea or'iea> ceea ce a
fost o surpri,& pl&cut&C 9oll" era acas&> ceea ce era 6i mai bieC iar cel mai pl&cut 'itre toate> ea
era 'ulce 6i mo' evi'et c!tat& s&-l va'&.
Seara a fost perfect&. .u f&cut 'ragosteC 9oll" a preg&tit o ci&C au f&cut 'ragoste 'i ou
6i la mie,ul op%ii st&teau pe patul 'epliat> cu spatele re,emate 'e pere> cu picioarele tise>
%i!'u-se 'e m!ii 6i mp&r%i' o sticl& 'e vi Pegg"s.
L P&cat c& u m& po%i lua cu tie> a spus 9oll" c!' i-a termiat 'e povestit 'espre
cotractul Ne: 9ela:are.
Nu-l priveaC se 4uca> potrivi' capete 'e p&pu6i pe m!a ei liber&> cu c3ipul 'estis.
L Nici o 6as&> scumpo> a r!s el. .r&%i prea bie ca s& te 'uc s&lb&ticie cu patru arabi
a%!%a%i. S& 6tii c& ici eu u m& simt prea sigur pritre ei.
2a 6i-a ri'icat m!a> cu aceea6i e;presie rela;at& pe fa%&. P&pu6a pe care o m!uia 'e 'ata
aceasta era u cap 'e pisic&> cu must&%i ro6u-str&lucitor> lumioase. Botul tra'afiriu s-a 'esc3is
6i glasul ei 'e pisicu%& a rostit peltic:
L Ra spue c&-s i6te tipi realmete 'uri. Spue c& l-ar fi putut uci'e pur 6i simplu
petru c-a 'iscutat religie cu ei. Spue c& a cre,ut c-o vor face.
L .3.
Ralt3ers 6i-a sc3imbat po,i%ia> fii'c& sp&tarul patului u i se mai p&rea c3iar a6a 'e
cofortabil. Nu a rostit trebarea care-i ap&ruse mite 6i care era> .3> te-ai mai v&,ut cu Ra<
0truc!t a6a ceva ar fi sugerat c& era gelos. . rostit 'oar:
L Ce mai face Ra<
0s& cealalt& trebare era co%iut& aceasta 6i i s-a r&spus. Ra f&cea mult mai bie.
+c3iul lui era aproape vi'ecat. Ra avea o av& gro,av& 'e tot pe orbit&> o Cici 8eec3ee> 'ar
era proprietatea lui persoal& 6i fusese ara4at& special F a6a spuea elC ea -o v&,use.
Bie%eles. Ra sugerase cumva c& o parte 'i ec3ipamete erau c3estii 8eec3ee vec3i 6i poate
c& ici proveie%a lor u era tocmai curat&. Ra i '&'use cumva 'e %eles c& e;istau multe
c3estii 8eec3ee care u erau raportate icio'at&> 'eoarece aceia care le g&siser& u 'oreau s&
pl&teasc& 'repturi Corpora%iei Por%ii> 6tii< Ra cosi'era c& avea 'reptul la ele> realmete> petru
c& el 'usese via%a aceea icre'ibil&> crescut practic 'e 8eec3ee 6i6i.
I&r& ca Ralt3ers s-o fi vrut> trebarea iterioar& a ie6it e;terior.
L Se pare c& te-ai t!lit 'es cu Ra> a rostit el> str&'ui'u-se s& par& ep&s&tor> 'ar
au,ul propriei sale voci i-a 'ove'it cotrariul.
0tr-a'ev&r u era ep&s&torC era fie furios> fie gri4orat F 'e fapt> mai mult furios 'ec!t
gri4orat> 'eoarece era lipsit 'e sesH Cu sigura%&> Ra u era u tip ar&tosH Sau amabil. Sigur
c& 'a> era bogat 6i 'e asemeea mult mai apropiat 'e v!rsta lui 9oll".
L 8ai'e> scumpule> u fi gelos> a rostit 9oll" cu propriul glas> p&r!' mai 'egrab&
c!tat&. Ceea ce l-a mai lii6tit oarecum pe Ralt3ers. +ricum va pleca- cur!'. Nu vrea s& fie
aici c!' sose6te trasportorul 6i c3iar acum coma'& provi,ii petru urm&toarea lui c&l&torie.
Psta-i sigurul motiv petru care-a veit aici.
. ri'icat iar&6i m!a cu p&pu6a 6i glasul pisicos 'e copil a c!tat:
L Su-ior e gelos pe 9ol-ll"H
L Nu sut> a replicat el istictiv> 'up& care a recuoscut. Sut. Nu-mi purta pic&> 9oll".
2a s-a r&sucit pat p!& ce bu,ele i-au a4us l!g& urec3ea lui 6i el i-a sim%it r&suflarea
u6oar&> vorbi' peltic cu glasul pisicesc:
L 0%i promit c& -o s&-%i port> 'omule Suior> s& a6 fi tare c!tat& 'ac& tu m-ai purta.
Gi> ca toate mp&c&rile> totul a mers e;celetC at!t 'oar c& mi4locul Repri,ei a Patra totul
s-a 'us aibii 'i cau,a t!r!itului fu'at al pie,ofoului.
Ralt3ers l-a l&sat s& sue 'e cicispre,ece ori> timp suficiet petru a termia treaba
aflat& 'esf&6urare> 'e6i u c3iar pe at!t 'e bie pe c!t ite%ioase. C!' a r&spus> la telefo
era ofi%erul 'e serviciu 'e la aeroport.
L Ne-am suat tr-u momet epotrivit<
L Ti ce vrei> a spus Ralt3ers> str&'ui'u-se s& u se tr&'e,e c& g!f!ia 'i greu.
L .u'ee> asta-i ,iua ta orocoas&. U grup 'e 6ase tipi cu scorbut =rila Gapte Nrei
Poppa> coor'oatele i%el eclare> 'ar au o bali,& ra'io 6i imic altceva. Le 'uci u 'octor> u
'etist 6i o to& 'e vitamia C care trebuie s-a4ug& p!&- ,ori. Ceea ce-seam& c-ai 'ecolat
ou&,eci 'e miute> cel mult.
L +3> la 'racuU> Care"H Nu sufer& am!are<
L Numai 'ac& u vrei s&-i g&se6ti mor%i. Sut r&u 'e tot. Ciobaul care i-a g&sit cre'ea c&
'oi 'itre ei oricum -o s& mai re,iste.
Ralt3ers a 4urat barb&> s-a uitat cu o privire 'e scu,e c&tre so%ia sa> apoi> f&r& c3ef> a
ceput s&-6i str!g& lucrurile.
C!' 9oll" a vorbit> glasul u-i mai era al uei pisicu%e.
L Suior< Nu e putem toarce-acas&<
L .ici e acas&> a spus el c&ut!' s& sue rela;at.
L Ne rog> Suior<
Ia%a 'estis& se crispase> iar masca 'e fil'e6 era impasibil&> s& el i putea sim%i
cor'area 'i voce.
L 9oll"> iubito> i-a spus> acolo u e;ist& imic petru oi. Jai %ii mite< 9e asta cei ca
oi vi aici. .cum avem o plaet& treag&. =!'e6te-te> ora6ul &sta va fi mai mare 'ec!t NoO"o>
mai ou 'ec!t Ne: )orOulC 'oi ai vor avea 6ase trasportoare oi> o 6tii 6i tu> 6i o bucl&
Lofstrom locul avetelor &stora.
L 9ar c!'< C!' o s& fiu b&tr!&<
Poate c& u e;ista u motiv 4ustificabil petru 4alea 'i glasul ei> totu6i 4alea e;ista.
Ralt3ers a g3i%it u o'> a ispirat a'!c 6i a cercat poatele lui cele mai bue.
L Iu'ule% 'ulce> i-a spus> tu -o s& fii b&tr!& ici c!' o s& ai ou&,eci 'e ai.
Nici u r&spus.
L Ce aiba> scumpici> a urmat el mieros> o s& fie mult mai bieH 2 sigur c&- scurt timp o
s& 'ea 'rumuU la o fabric& 'e 3ra& +ortul ostru. Poate c3iar la auUH Gi 'e4a mi-au promis o
slu4b& 'e pilot petru costruire.
L +3o> 6i mai bieH .tuci o s& lipse6ti 'e-acas& c!te u a> u 'oar o lu& ca pre,et.
Gi eu o s& r&m! glo'at&- mi,eria asta> f&r& m&car i6te programe 'ecete cu care s& vorbesc.
L $or avea programe.
L P!-atuci o s& fiu moart&H
9e acum el era complet trea, 6i bucuriile op%ii pieriser&.
L Uite ce-i> i-a spus. 9ac& u-%i place aici> u trebuie s& stai. Pe Pegg"s sut 6i alte
c3estii 'ec!t Port 8egramet. Putem s& mergem u'eva 'eparte> s& 'es%eleim i6te tere> s&
costruim o cas&.
L S& cre6tem fii puterici> s&-temeiem o 'iastie<
=lasul ei era 'ispre%uitor.
L P&i. .6a ceva> cre'.
2a s-a tors cu spatele la el.
L I&-%i u 'u6> l-a sf&tuit. Jiro6i a futai.
Gi timp ce .u'ee Ralt3ers Sr.> era la 'u6> o creatur& care u sem&a 'efel cu vreua
'itre p&pu6ile lui 9oll" ?'e6i ua 'itre ele a6a sus%iea@ ve'ea primele stele str&ie 'up&
trei,eci 6i uu 'e ai a'ev&ra%iC 6i tre timp uul 'itre prospectorii bolavi cetase s& mai
respire> spre marea u6urare a ciobaului care cerca> feri'u-6i capul> s&-l gri4easc&C 6i tre
timp pe P&m!t erau revolte> iar pe o plaet& aflat& la opt sute 'e ai-lumi& 'ep&rtare muriser&
cici,eci 6i uu 'e coloi6ti.
Gi tre timp 9oll" s-a sculat suficiet petru a-i face cafea lui Ralt3ers 6i a i-o l&sa pe
mas&. 2a s-a tors pat> u'e a a'ormit bu6tea> sau s-a pref&cut> timp ce el a golit cea6ca> s-
a mbr&cat 6i a ie6it pe u6&.
C!' m& uit la .u'ee> 'e la 'ista%a aceasta foarte mare care e 'esparte acum> m&
tristea,& s& v&' c& a'uce at!t 'e mult cu u p&mp&l&u. 9e fapt u era a6a. 2ra o persoa&
realmete a'mirabil&. 2ra u pilot 'e prim& m!&> cura4os ac%iui fi,ice> brutal 'e 'ur c!'
trebuia s& fie a6a> bl!' c!' avea o 6as&. Presupu c& to%i arat& ca i6te p&mp&l&i 'e la iterior
6i 'esigur eu l v&' acum 'e la iterior F 'e la o 'ista%& foarte mare 'i&utru> sau 'iafar&>
fuc%ie 'e aalogia 'e geometrie pe care opta%i s-o aplica%i petru aceast& metafor&. ?0l pot au,i pe
mo6 Sigfri' suspi!'> D+3> RobiH Ce mai 'igresiuiHE 9ar la urma urmelor Sigfri' -a fost
icio'at& vastitat.@ $reau s& spu c& to%i avem ,oe care e maifest&m ca i6te p&mp&l&i. .r
fi mai mo'erat s& le umesc ,oe 'e vulerabilitate> iar .u'ee era pur 6i simplu foarte vulerabil
privi%a lui 9oll".
Notu6i starea lui atural& u era cea 'e p&mp&l&u. 0 urm&toarea perioa'& scurt& 'e timp>
el a 'ove'it toate calit&%ile pe care trebuie s& le aib& cieva F a fost pli 'e resurse> i-a a4utat pe
suferi,i> a fost eobosit. Nrebuia s& fie a6a. 0'&r&tul f&%i6&rii ei bla4ie> Plaeta Pegg"s avea
camuflate capcae.
Bie%eles> v& 'a%i seama c& starea 'e Dp&mp&l&uE pe care o scu,& Robi u este cea a lui
.u'ee Ralt3ers. Robi -a fost icio'at& u p&mp&l&u> poate 'oar pri ecesitatea 'e a se
reasigura pe sie> la r&stimpuri> c& u era a6a. +ameii sut foarte ciu'a%iH
9i puctul 'e ve'ere al plaetelor o-terestre> Pegg"s era o bi4uterie. Puteai s&-i respiri
aerul. Puteai s&-i supravie%uie6ti climei. Ilora u obi6uia s& te umple 'e urticarie 6i faua era
uimitor 'e bl!'&. 9e fapt. Nu c3iar bl!'&. Jai 'egrab& t!mp&. Ueori> Ralt3ers se treba ce
v&,user& 8eec3ee la plaeta asta. 8eec3ee ar fi trebuit s& fie iteresa%i 'e formele 'e via%&
iteliget& F 6i se p&rea c& u g&siser& prea multe F iar pe Pegg"s cu certitu'ie u e;istau multe
'i acelea. .imalul cel mai iteliget era u pr&'&tor 'e m&rimea uei vulpi care se 'eplasa cu
vite,a uei c!rti%e. .vea IW-ul uei curci 6i o 'ove'ea> fii' propriul s&u iamic pricipal. Pra'a
lui era mai t!mp& 6i mai let& 'ec!t el F a6a c& beeficia tot'eaua 'e suficiet& m!care F 6i
cau,a pricipal& a mor%ii sale era ecul cu 3ra& c!' vomita surplusul 'e m!care. +ameii ar
fi putut m!ca pr&'&torul acela> 'ac& ar fi 'orit> 6i mare parte a pr&,ilor sale 6i geeral multe
'itre orgaismele vii. .t!t timp c!t erau precau%i.
Neferici%ii 'e prospectori 'e uraiu u fuseser& precau%i. C!' r&s&ritul 'e soare violet
'e la tropice e;plo'ase 'easupra 4uglei 6i Ralt3ers 6i cobor!se aparatul 'e ,bor poiaa cea
mai apropiat&> uul 'itre ei murise 'i cau,a aceasta.
2c3ipa me'ical& u avea timp s& se ocupe 'e 'ece'a%i> a6a c& se g3esuise 4urul celor
care abia mai respirau 6i-l trimisese pe Ralt3ers s& sape u morm!t. + vreme el sperase s& scape
'e corvoa'&> pas!'-o ciobailor> 'ar turmele lor se mpr&6tiaser& peste tot. 9e 'at& ce
Ralt3ers se torsese cu spatele> ciobaii le urmaser& e;emplul.
Jortul ar&ta ca 6i cum ar fi avut miimum ou&,eci 'e ai 6i mirosea ca la o sut& ,ece
ai> 'ar ecusoul pris la c3eietura m!iii l 'escria ca fii' Selim )asmee3> 'ou&,eci 6i trei
'e ai> &scut tr-o ma3ala 'i su'ul ora6ului Cairo. Restul pove6tii vie%ii sale era u6or 'e citit.
Se c3iuise pri a'olesce%& g3etourile egiptee> '&'use miraculoasa lovitur& mpotriva tuturor
probabilit&%ilor 'e a c!6tiga u bilet umai 'us petru o via%& ou& pe Pegg"s> &'u6ise
cu6etele suprapuse pe ,ece iveluri ale trasportorului> agoi,ase capsula care cobora 'e pe
orbit& F cici,eci 'e coloi6ti lega%i cu ceturi tr-u mo'ul f&r& pilot> propulsa%i pritr-u
impuls 'i e;terior> ,gu'ui%i 6i terori,a%i la itrarea atmosfer&> cu e;cremetele %!6i' 'i ei
la 'esc3i'erea para6utelor. 0 realitate> cam toate capsulele asoli,au cu bie. P!& acum 'oar vreo
trei sute 'e coloi6ti se ,'robiser& sau se ecaser&. )asmee3 sc&pase cel pu%i 'e g3iioul
respectiv> s& c!' cercase s&-6i sc3imbe cariera 'e la cultivator 'e or, la prospector 'e metale
grele> orocul l p&r&sise> fii'c& grupul s&u uitase 'e precau%ii. Nuberculii cu care se 3r&iser&
'up& ce termiaser& alimetele cump&rate 'i maga,ie co%ieau> ca aproape toate sursele
evi'ete 'e 3ra& 'e pe Pegg"s> u aget eutrali,at al vitamiei C care trebuia sim%it pe propria
piele petru a fi luat seam&. 2i -o f&cuser& ici c3iar atuci. Cuo6teau riscul. No%i l
cuo6teau. 9oriser& pur 6i simplu s& mai r&m!& c& o ,i> apoi c& ua> 6i c& ua> timp ce
'i%ii le 4ucau gigii 6i r&suflarea li se mpu%ea> iar p!& ce p&storii '&'user& 'i t!mplare
peste tab&ra lor> fusese prea t!r,iu petru )asmee3 6i aproape prea t!r,iu petru ceilal%i.
Ralt3ers a trebuit s& 'uc& tot grupul> supravie%uitori 6i salvatori laolalt&> p!& la tab&ra
u'e tr-o bu& ,i urma s& fie costruit& bucla 6i u'e e;ista 'e4a o 'u,i& 'e a'&posturi
permaete. C!' a reveit cele 'i urm& la libiei> l-a g&sit pe 'omul LuVma furios. .
smucit portiera avioului lui Ralt3ers 6i a r&cit:
L Nrei,eci 6i 6apte 'e ore 'e abse%&H 2ste sca'alosH Petru sumele e;orbitate pe care
%i le pl&tim> e-a6tept&m s& e furi,e,i servicii permaeteH
L . fost o c3estiue 'e via%& 6i moarte> 'omule LuVma> a spus Ralt3ers> str&'ui'u-se
s&-6i aluge iritarea 6i oboseala 'i voce pe c!' rula verific&rile 'e 'up& ateri,are.
L $ia%a-i lucrul cel mai iefti 'i lumeH Gi moartea e-a6teapt& pe to%iH
Ralt3ers a trecut pe l!g& el 6i a s&rit pe sol.
L 9ar erau arabi 'e-ai 'umeavoastr&> 'omule LuVma.
L NuH 2rau egipteiH
L J& rog> oricum> erau tot musulmai 'e-ai 'umeavoastr&.
L Nu mi-ar fi p&sat 'e ei ici 'ac& mi-ar fi fost fra%iH Nimpul ostru este pre%iosH .ici
sut 4oc afaceri uria6eH
9e ce s& mai cerci s&-%i fr!e,i ervii< Ralt3ers a m!r!it:
L .sta-i legea> LuVma. 2u 'oar am c3iriat avioulC sut obligat s& asigur servicii 'e
urge%& c!' sut solicitat. Cite6te ce scrie cu litere miciH
2ra u argumet la care u se putea replica> 'ar cel mai eervat a fost atuci c!'
LuVma -a cercat s&-i 'ea vreo replic&> ci pur 6i simplu i-a tr!tit pe cap toate sarciile ce se
acumulaser& abse%a sa. Noate trebuiau termiate ime'iat. Sau mai 'evreme. Iar 'ac& Ralt3ers
u 'ormise> ei bie> tr-o bu& ,i vom 'ormi cu to%ii 'e-a pururi> u<
9e aceea> e'ormit cum era> Ralt3ers a ,burat mai pu%i 'e o or& cu magetoso'a: o
opera%iue 'ificil& 6i foarte 'elicat& F s& remorc3e,i u se,or magetic aflat la o sut& 'e metri
'&r&tul avioului> cerc!' s& mpie'ici blestem&%ia emaevrabil& s& se agate 'e copaci sau
s& se fig& sol. Iar mometele care a reu6it s& g!'easc&> tre solicit&rile cau,ate 'e
cercarea 'e a pilota simulta practic 'ou& aparate> Ralt3ers 6i-a spus sumbru c& LuVma
mi%iseC ar fi cotat 'ac& egipteii ar fi fost libiei 'e-ai lui> c3iar 'ac& u fra%i. Na%ioalismul u
fusese aba'oat pe P&m!t. 9e4a se cosemaser& cofrut&ri 'e grai%&> cresc&tori 'e vite
mpotriva cultivatorilor 'e ore,> c!' cire,ile c&utaser& s& se a'ape pe c!mpurile 'e ore, iu'ate
6i striviser& lu4erii sub copiteC c3ie,i mpotriva me;icailor> 'up& o eroare 'e completare a
reve'ic&rilor 'e tereuriC africai mpotriva caa'ieilor> slavi mpotriva 3ispaicilor absolut
f&r& ici u motiv vi,ibil petru cieva 'i e;terior. 9estul 'e r&u. 9ar 6i mai rea era 'u6m&ia
care se maifesta ueori tre slav 6i slav> tre latio-america 6i latio-america.
Iar Pegg"s putea fi o plaet& superb&. .vea 'e toate. .proape 'e toate> 'ac& u %ieai cot
'e c3estii ca vitamia CC Jutele 8eec3ee> cu o casca'& umit& Casca'a Perlelor> opt sute 'e
metri 'e toret l&ptos care se rev&rsa 'irect 'i g3e%arii su'iciC p&'urile cu i, 'e scor%i6oar& 'e pe
Jicul Cotiet> cu maimu%ele lor i'ioate 6i prieteoase 'e culoarea lava'ei. J& rog> 'e fapt> u
erau cu a'ev&rat maimu%e. 9ar foarte simpatice. Gi Jarea 'e Sticl&. Gi Pe6terile $!tului. Gi
fermele F mai ales fermeleH Iermele erau cele care f&ceau ca at!tea milioae 6i ,eci 'e milioae
'e africai> c3ie,i> i'iei> latio-americai> arabi s&raci> iraiei> irla'e,i> poloe,i F at!tea
milioae 'e oamei 'ispera%i s&-6i 'oreasc& a6a 'e mult s& plece at!t 'e 'eparte 'e P&m!t 6i 'e
c&miele lor.
D.rabi s&raciE> a g!'it Ralt3ers> totu6i e;istau 6i uii boga%i. 9e pil'& cei patru petru
care lucra. C!' vorbeau 'espre Dafaceri uria6eE> m&surau scara 'olari 6i ce%i> asta era clar.
2;pe'i%ia aceasta u era 'e buget restr!s. Propriul lui cotract era 'e 6ase cifre. P&cat c& u-6i
putea opri o cot& mai mare petru sieH Iar aceea era poate partea cea mai mic& 'i c!t c3eltuiser&
cu corturi autogoflabile 6i so'e acustice> microfoae 6i fore,e petru caroteC c3irierea 'e timp
'e satelit petru imagiile colorat co'ate 6i cartografierea ra'arC istrumetele pe care-l pl&teau
s& le t!rasc& peste tere. Gi ce se putea spue 'espre etapa urm&toare< 0 etapa urm&toare>
trebuiau s& sape. Iorarea uui pu% p!& la 'omul 'e sare pe care-l locali,aser&> la trei mii 'e metri
a'!cime> avea s& coste milioae.
.t!ta 'oar> a 'escoperit el> c& -avea s& fie a6a> fii'c& 6i ei aveau uele 'itre
te3ologiile acelea 8eec3ee ilegale 'espre care Ra i spusese lui 9oll".
Primul lucru pe care oameii l aflaser& 'espre 8eec3ee 'e mult pleca%i fusese c& le pl&cea
s& sape tueluri> 'eoarece e;emple ale mucii lor se g&seau la tot pasul sub suprafa%a plaetei
$eus. Iar utila4ul cu care le s&paser& era o miue a te3ologiei: u proiector 'e c!mp care
sl&bea structura cristali& a rocii 6i o trasforma tr-o m!,g&> apoi pompa m!,ga> o evacua 6i
c&ptu6ea pu%ul cu metalul 8eec3ee 'es> 'ur 6i albastru-str&lucitor. .semeea proiectoare
e;istaser&> 'ar u m!iile uor persoae private.
P&reau totu6i s& fie 'ispoibile petru m!iile grupului 'omului LuVma. Ceea ce
implica u umai bai> ci 6i iflue%&. Ceea ce implica pe cieva cu putere locurile cuveiteC
iar 'i remarce t!mpl&toare sc&pate scurtele itervale 'e o'i3& 6i mas&> Ralt3ers a
suspectat c& acel cieva era u b&rbat cu umele Robiette Broa'3ea'.
Suspiciuea lui Ralt3ers c& Robi Broa'3ea' i fia%a pe prospectori avea temei. +piia
sa asupra motivelor lui Robi u era s& la fel 'e temeiat&. .cesta era u om foarte moral> 'ar
'e obicei u 6i foarte legal. 9e asemeea> era u om ?a6a cum ve'e%i@ c&ruia i f&cea mare pl&cere
s& scape alu,ii 'espre sie> mai ales c!' vorbea 'espre el su6i la persoaa a treia.
9omul 'e sare fusese 'efiit> locurile 'e forare fuseser& alese> muca pricipal& a
e;pe'i%iei fusese termiat&. Jai r&m!eau 'oar 'e verificat c!teva alte posibilit&%i 6i 'e termiat
reverific&rile. P!& 6i LuVma cepuse s& se rela;e,e> iar 'iscu%iile 'i timpul serilor se
'reptar& c&tre cas&. S-a 'ove'it c& petru to%i patru casa u era Libia> ici m&car Parisul. 2ra
Ne;asul> u'e fiecare avea me'ie 1>/* eveste 6i vreo 6ase copii cu totul. Nu foarte egal
'istribui%i> 'i c!te putuse %elege Ralt3ers> s& probabil c& erau mo' preme'itat vagi
privi%a 'etaliilor. Petru a cerca s& le cura4e,e 'esc3i'erea> Ralt3ers s-a tre,it vorbi'
'espre 9oll". Jai mult 'ec!t ar fi ite%ioat. 9espre tiere%ea ei e;trem&. Cariera ei 'e artist&.
Jarioetele ei. Le-a spus c!t 'e istea%& era 9oll"> care reali,ase sigur& toate p&pu6ile: u r&%oi>
u c&%elu6> u cimpa,eu> u clov. Gi cea mai bu& 'itre toate> u 8eec3ee. 8eec3eeul lui
9oll" avea frute bombat&> as coroiat> b&rbie proemiet& 6i oc3i care se alugeau spre urec3i
ca frescele egiptee. 9i profil> fa%a era aproape o sigur& liie pie,i6& F totul imagiar>
'esigur> 'eoarece pe atuci imei u v&,use vreo'at& u 8eec3ee.
Libiaul cel mai t!&r> Ia:,i> a cuvii%at c3ib,uit.
L 9a> a 'eclarat el> este bie c& o femeie c!6tig& bai.
L Nu-i vorba umai 'espre bai. Iaptul c& este activ& o a4ut&> %elegi< C3iar 6i a6a> m&
tem c& se cam plictise6te Port 8egramet. Realmete u are pe imei cu care s& stea 'e vorb&.
Cel pe care-l c3ema S3ameem a cuvii%at 'e asemeea.
L Programe> a sf&tuit el cu %elepciue. Pe vremea c!' aveam o sigur& evast&> i-am
cump&rat c!teva programe foarte bue 'rept compaie. Ki mite c& i-a pl&cut 'eosebi D9rag&
.bb"E 6i DPrieteele IatimeiE.
L .6 vrea s-o pot face> 'ar pe Pegg"s c& u prea e;ist& a6a ceva. 2ste foarte greu
petru ea. 9e aceea -o prea pot viov&%i c!teo'at& c!' sut> m&-%elege%i> iub&re% 6i ea u
este.
Ralt3ers s-a trerupt> petru c& libieii r!'eau.
L 0 a 9oua Sura st& scris> a c3icotit t!&rul Ia:,i> c& muierea este ogorul ostru 6i oi
e putem ara ogorul oric!' voim. .6a spue .l-BaVara> Sura $acii.
Suprim!'u-6i resetimetele> Ralt3ers a cercat o glum&:
L 9i p&cate> evasta mea u-i o vac&.
L 9i p&cate> evasta ta u-i o evast&> l-a mustrat arabul. .cas&> 8ousto> oi avem
o vorb& petru cei ca tie: co'u6i 'e p&s&ric&. 2ste u statut ru6ios petru u b&rbat.
L Ia fii atet> a ceput Ralt3ers ro6i'u-se la fa%&C apoi s& 6i-a &bu6it m!ia.
9e l!g& cortul-buc&t&rie> LuVma 6i-a ri'icat oc3ii 'e la meticuloasa m&surare a ra%iei
,ilice 'e coiac 6i s-a crutat la au,ul vocilor ri'icate. Ralt3ers s-a silit s& sur!'& lii6titor.
L Nu vom fi icio'at& 'e acor'> a spus el> a6a c& 3ai'e s& r&m!em prietei. . cercat
s& sc3imbe subiectul: J& tot trebam> a ,is el> 'e ce a%i 'ecis s& c&uta%i %i%ei tocmai aici> la
ecuator<
Ia:,i a %uguiat bu,ele 6i l-a stu'iat cu ate%ie aite 'e a r&spu'e:
L .m avut multe i'ica%ii cu privire la caracteristicile geologice potrivite.
L Sigur c& 'a F toate fotografiile alea luate 'e sateli%i au fost publicate. Nu sut u secret.
9ar emisfera or'ic&> 4urul J&rii 'e Sticl&> e;ist& caracteristici geologice 6i mai
promi%&toare.
L .4ugeH L-a trerupt Ia:,i ri'ic!' vocea. Nu e6ti pl&tit s& pui treb&riH
L Nu f&ceam 'ec!t.
L 0%i b&gai asul u'e u-%i fierbe oala> asta f&ceaiH
Gi glasurile au crescut 'i ou itesitate> iar 'e 'ata aceasta LuVma s-a apropiat cu
cei opt,eci 'e mililitri 'e coiac petru fiecare.
L .cum ce mai e< S-a iteresat el. Ce tot treab& americaul<
L Nu cotea,&. Nu i-am r&spus.
LuVma l-a fulgerat 'i oc3i petru o clip&> cu ra%ia 'e coiac a lui Ralt3ers m!&>
'up& care a 'us-o brusc la bu,e 6i a 'at-o peste cap. Ralt3ers 6i-a &bu6it u morm&it 'e protest.
Nu era c3iar a6a 'e importat. 9e fapt u 'orea s& fie tovar&6 'e b&utur& cu oameii ace6tia. Gi
oricum se p&rea c& m&surarea cu mare ate%ie a mililitrilor 'e c&tre LuVma u-l oprise pe acesta
'e la o 'u6c& sau 'ou& pe ascus> mai 'evreme> 'eoarece era ro6u la fa%& 6i avea glasul t&r&g&at.
L Ralt3ers> a m!r!it el> %i-a6 fi pe'epsit curio,itatea asta 'ac& ar fi fost importat&> s&
u-i. $rei s& 6tii 'e ce prospect&m aici> la o sut& 6apte,eci 'e Oilometri 'e locul u'e va fi
costruit& bucla 'e lasare< Uit&-te- 4urH
. ri'icat> teatral> u bra% c&tre cerul care se tueca 6i 'up& aceea s-a 'ep&rtat>
b&l&b&i'u-se 6i r!,!'. Peste um&r a arucat:
L +ricum 'e-acum u mai cotea,&H
Ralt3ers a privit 'up& el> apoi a &l%at oc3ii spre cerul op%ii.
+ m&rgea albastru-str&lucitoare lueca peste costela%iile efamiliare. NrasportorulH
Nava iterstelar& S. )a. Broa'3ea' itrase pe o orbit& alt&. 0i putea 'escifra cursul>
'rept!'u-se c&tre o orbit& 4oas& petru a se stabili acolo> u satelit mior> 'ar imes> form&
'e cartof> sclipi' a,uriu pe cerul f&r& ori al Plaetei Pegg"s. Peste ou&spre,ece ore avea s&
a4ug& pe orbita stabil&. P!& atuci el trebuia s& fie aveta sa petru a face 4oc%iuea> petru
a participa la cursele freetice spa%iu-sol petru m&rfurile fragile 6i petru pasagerii favori,a%i>
sau petru a 'a u impuls capsulelor 'e asoli,are porite c&'ere liber& care urmau s&-i coboare
pe imigra%ii terifia%i spre oul lor c&mi.
Ralt3ers i-a mul%umit g!' lui LuVma petru c&-i furase b&uturaC oaptea aceasta
u-6i putea g&'ui ici u pui 'e som. 0 timp ce arabii 'ormeau> el a 'emotat corturile 6i a
c&rcat ec3ipametele avio> 'iscut!' acela6i timp cu ba,a 'e la Port 8egramet petru a
se asigura c& avea o misiue 'e avet&. .vea. 9ac& a4ugea acolo a 'oua ,i la amia,&> i ofereau
6asa 'e a profita 'e freeticele c&l&torii 'us-tors care aveau s& goleasc& trasportorul cel vast
6i s&-l elibere,e petru c&l&toria sa 'e toarcere. La rev&rsatul ,orilor i-a sculat pe arabi> care au
blestemat 6i s-au mpleticit 'e colo-colo. 0tr-o 4um&tate 'e or& i-a mbarcat pe to%i 6i a porit spre
cas&.
. a4us la aeroport cu timp suficiet la 'ispo,i%ie> 'e6i ceva 'il&utrul s&u 6optea
mooto> Prea t!r,iu. Prea t!r,iu.
Prea t!r,iu petru ce< Gi apoi a aflat. C!' a cercat s& pl&teasc& combustibilul>
moitorul bacar a p!lp!it u ,ero ro6u. 0 cotul pe care-l mp&r%ea cu 9oll" u mai e;ista
imic.
ImposibilH Sau u tocmai imposibil> a g!'it el> privi' peste aeroport c&tre locul u'e cu
,ece ,ile urm& fusese la'erul lui Ra 6i acum u mai era. Iar c!' 6i-a f&cut timp s& 'ea o
fug& la apartamet> -a fost tocmai surpris 'e ce a g&sit. Cotul lor 'i bac& 'isp&ruse. 8aiele
lui 9oll" 'isp&ruser&> marioetele 'isp&ruser&> iar cea mai 'isp&rut& era 9oll" s&6i.
Pe atuci u m& g!'eam 'eloc la .u'ee Ralt3ers. 9ac& a6 fi f&cut-o> cu sigura%& a6 fi
pl!s petru el. Sau petru mie. J-a6 fi g!'it c& era m&car u prete;t bu petru a pl!ge.
Nrage'ia 'ispari%iei iubirii 'ragi 6i scumpe era ua pe care o cuo6team bie> 'eoarece propria
mea iubire se ,&vor!se tr-o gaur& eagr& cu ai 6i ai urm&.
0s& realitatea este c& u i-am acor'at ici u g!'. 2ram preocupat 'e afacerile
persoale. 0 mo' otabil m& gri4orau 4ug3iurile 'i ab'ome> 'ar petreceam mult timp 6i
g!'i'u-m& la tic&lo6ia terori6tilor care m& amei%au pe mie 6i totul 'i 4ur.
2vi'et aceea u era uica tic&lo6ie 'i 4ur. J& g!'eam la itestiele mele u,ate> fii'c&
ele m& sileau s-o fac. 9ar tre timp arterele mele cump&rate se gro6au let 6i fiecare ,i 6ase
mii 'e celule mureau creierul meu 'e elocuitC 6i tre timp stelele cetieau ,borul lor 6i
uiversul se t!ra spre moartea etropic& fial&> 6i tre timp. 0tre timp> totul> 'ac& st&teai s& te
g!'e6ti la asta> lueca la vale. Iar eu u m& g!'eam la imic 'i toate acelea.
9ar &sta-i felul care proce'&m oi> u< Jergem aite> truc!t e-am 'epris s& u
e g!'im la iciuul 'itre acele Dtre timpE. P!& ce> ca itestiele mele> e silesc s& le
acor'&m ate%ie.
$iole%& lipsit& 'e ses.
+ bomb& Q"oto care icierase o mie 'e Bu''3a ciopli%i lem> vec3i 'e o mie 'e
ai> o av& f&r& ec3ipa4 care reveise la asteroi'ul Poarta 6i eliberase> la 'esc3i'ere> u or 'e
spori atra;> u m&cel Los .geles 6i pulbere 'e plutoiu re,ervorul Staies care asigura
alimetarea cu ap& a Lo'rei F acelea erau lucrurile care e sileau s& le acor'&m ate%ie.
Nerorism. .cte 'e viole%& lipsit& 'e ses.
L Lumea-i aormal&> spus-am eu c&tre iubita-mi so%ie 2ssie. I'ivi,ii se comport&
cump&tat 6i ra%ioal> 'ar grupuri sut a'olesce%i ,urbagii F c!t& copil&rie e;3ib& oameii c!'
formea,& grupuriH
L 9a> a cuvii%at 2ssie> este a'ev&rat> totu6i> ia spue-mi> Robi> ce-%i mai face
itestiul<
L Pe c!t 'e bie poate fi 'e a6teptat> am r&spus ep&s&tor 6i am a'&ugat ca o glum&: 0
,iua 'e a,i u mai po%i g&si i6te orgae ca lumea.
Iii'c& itestiul acela era> bie%eles> u trasplat> ca multe 'itre accesoriile 'e care
corpul meu are evoie petru a cotiua F acestea sut beeficiile Je'icalei Itegrale Plus.
L 2u u vorbeam s& 'espre boala mea> ci 'espre boala lumii.
L Gi-i l&u'abil c-o faci> a aprobat 2ssie> 'e6i p&rerea mea este c& 'ac& %i-ai sc3imba
itestiul> ai vorbi mai pu%i frecvet 'espre asemeea lucruri.
. veit spatele meu 6i 6i-a pus palma pe frutea mea> privi' eatet& peste Jarea
Nappa. 2ssie %elege istrumetele a6a cum pu%ii oamei o fac 6i are premii cu care s-o
'ove'easc&> 'ar c!' vrea s& 6tie 'ac& am febr&> o verific& a6a cum proce'a cu ea asisteta
me'ical& pe c!' era copilit& Leigra'.
L Nu-i foarte fierbite> a coc3is f&r& c3ef> s& .lbert ce ,ice<
L .lbert ,ice> am spus> c-ar trebui s& te 'uci 6i s&-%i faci reclam& 3amburgerilor. ?Ji-am
pus palma peste a ei.@ $orbesc serios. N-am absolut imic.
L + s&-l trebi pe .lbert ca s& fii sigur< . egociat ea F 'e fapt era profu' implicat&
puerea pe picioare a uui la% ou 'e fraci,e 6i o 6tiam.
L + s&-l treb> am promis 6i i-am m!g!iat fu'ul c& sple'i' c!' s-a tors c&tre
cabietul ei 'e lucru.
Ime'iat ce a ie6it> am rostit:
L .lbert< .i au,it<
0 3oloca'rul 'e 'easupra biroului> imagiea programului meu 'e reg&sire a 'atelor s-a
volburat 6i a 'eveit vi,ibil&> sc&rpi!'u-6i asul cu coa'a pipei.
L 9a> Robi> a spus .lbert 2istei> evi'et c& am au,it. .6a cum 6tii> receptorii mei
fuc%ioea,& permaet> cu e;cep%ia ca,urilor care-mi ceri mo' e;plicit s&-i 'ecoecte, sau
atuci c!' situa%ia este mo' clar privat&.
L J'a> am ,is privi'u-l.
.lbert al meu u este geul 'espris 'e pe postereC are pulov&rul mototolit> bo%it fal'uri
4urul g!tului 6i ciorapii c&,u%i 4urul gle,elor. 2ssie l-ar ara4a tr-o secu'& petru mie>
'ac& a6 ruga-o> 'ar mi pl&cea a6a cum era.
L Gi cum po%i preci,a 'ac& situa%ia este privat&> 'ac& u tragi cu oc3iul<
Gi-a 'eplasat coa'a pipei 'e la as la pomete> cotiu!' s& se scarpie> cotiu!' s&
sur!'& bla4iC era o trebare familiar& 6i u ecesita u r&spus.
.lbert este mai 'egrab& u priete 'ec!t u program 'e calculator. 2l 6tie suficiet 'e
bie ca s& u r&spu'& c!' pu o trebare retoric&. Cu mult timp urm& aveam vreo 'u,i& 'e
'iverse programe petru recuperarea iforma%iilor 6i luarea 'eci,iilor. .veam u program
maager 'e afaceri> care-mi spuea cum mi mergeau ivesti%iile> 6i u program me'ic> care-mi
spuea c!' mi trebuiau locuite orgaele ?pritre altele> cre' c& tot el a complotat cu
programul buc&tar 'e acas& petru a-mi strecura 'iverse me'icamete m!care@> 6i u program
avocat> care s&-mi spu& cum s& ies 'i belele> 6i> c!' itram prea multe> vec3iul meu
program psi3iatru care-mi spuea 'e ce o beleam. Sau cerca s-o fac&C u-l cre'eam tot'eaua.
Cu toate acestea m& obi6uisem tr-o m&sur& tot mai mare cu u sigur program. Iar programul
cu care-mi petreceam ma4oritatea timpului era cosilierul meu 6tii%ific geeral 6i i'ivi'ul bu la
toate 'e acas&> .lbert 2istei.
L Robi> a spus el u6or reprobator> u m-ai apelat 'oar ca s& afli 'ac& obi6uiesc s& trag
cu oc3iul> u<
L Gtii perfect 'e bie 'e ce te-am apelat> i-am ,is> 6i tr-a'ev&r o 6tia.
. aprobat 6i a i'icat spre peretele opus al cabietului meu cu ve'ere la Jarea Nappa>
acolo u'e se afla ecraul itercom.
.lbert l cotrolea,&> a6a cum cotrolea,& aproape tot ce 'e%i.
Pe perete a ap&rut u fel 'e ra'iografie.
L 0 timp ce vorbeam> a spus el> mi-am permis s& te scae, cu pulsa%ii soice> Robi.
Prive6te aiciH .cesta este cel mai recet trasplat itestial al t&u 6i 'ac& te vei uita cu ate%ie F
stai> o s& m&resc imagiea F cre' c& vei putea s& ve,i toat& ,oa asta iflamat&. 9a> m& tem c&
respigi trasplatul.
L N-aveam evoie s&-mi spui tu astaH J-am r&stit. C!t mai am<
L P!& 'evie critic> vrei s& trebi< +3> a rostit cu siceritate> asta este 'ificil 'e spus>
'eoarece me'icia u-i tocmai o 6tii%& e;act&.
L C!t<
. suspiat.
L 0%i pot oferi o estimare miim& 6i ua ma;im&. Isuficie%a catastrofic& u se va
'ecla6a probabil mai 'evreme 'e o ,i> s& este aproape cert& 'up& 6ai,eci 'e ,ile.
J-am rela;at. Nu era pe at!t 'e r&u pe c!t ar fi putut s& fie.
L 9eci mai beeficie, 'e ceva timp aite s& se r&ut&%easc&.
L Nu> Robi> a spus el oest> situa%ia este 'e4a serioas&. 9iscofortul pe care-l sim%i
acum va spori. 0 tot ca,ul ar trebui s& cepi ime'iat s& iei me'icamete> 'ar> c3iar 6i cu
me'icamete> progo,a este 'e 'ureri severe tr-u timp 'estul 'e scurt.
. f&cut o pau,& 6i m-a stu'iat.
L Su'ec!' 'up& e;presia 'e pe c3ipul t&u> a ,is> cre' c&> 'itr-u motiv e;plicit> 'ore6ti
s& am!i asta c!t po%i 'e mult.
L $reau s&-i opresc pe terori6tiH
L 9a> a cuvii%at el> 6tiu asta. Gi este tr-a'ev&r o ac%iue ra%ioal&> 'ac& pot oferi o
4u'ecat& 'e valoare. .cela este motivul petru care 'ore6ti s& mergi Brasilia> petru a itervei
pe l!g& comisia Por%ii F era a'ev&ratC lucrul cel mai teribil pe care-l f&ceau terori6tii 6i avea
origiea tr-o av& spa%ial& pe care imei u fusese stare s-o pri'& F 6i a cerca s&-i
covigi pe membrii ei s& parta4e,e 'atele> astfel c!t s& poat& ac%ioa mpotriva terori6tilor. Pri
urmare> 'ore6ti 'i partea mea asigurarea c& am!area u te va omor.
L 2;act> 'ragul meu .lbert> am sur!s.
L 0%i pot oferi asigurarea aceea> a rostit el grav> sau cel pu%i pot cotiua s& te
moitori,e, p!& ce starea %i 'evie acut&. 0 mometul acela s& trebuie s& fii operat ime'iat.
L 9e acor'> 'ragul meu .lbert.
.m ,!mbit> 'ar el u mi-a r&spus la ,!mbet.
L Nu mi se pare totu6i> a cotiuat> c& acesta este uicul t&u motiv petru am!area
trasplatului. Cre' c& mai ai 6i altceva mite.
L +f> .lbert> am suspiat> e6ti 'estul 'e plicticos c!' te compor%i ca Sigfri' vo Psi3o.
9ecoectea,&-te ca u b&iat bu ce e6ti.
Gi el s-a coformat> privi' g!'itorC 6i avea toate motivele s& par& g!'itor> fii'c& avea
'reptate.
$e'e%i voi> u'eva l&utrul meu> spa%iul acela elocali,abil care p&stre, s!mburele
soli' 'e viov&%ie pe care Sigfri' vo Psi3o -a i,butit s&-l pur4e,e complet> mi me%ieam
covigerea c& terori6tii aveau 'reptate. Nu vreau s& spu c& aveau 'reptate s& uci'&> s& 'etoe,e
6i s&-i ebueasc& pe oamei. .6a ceva u poate fi icio'at& 'rept. C!' spu 'reptate> m&
refer la covigerea lor c& aveau u motiv 'e emul%umire> o emul%umire etrebic 'e i4ust&
fa%& 'e restul rasei umae 6i 'e aceea aveau 'reptate s& solicite s& le fie acor'at& ate%ie. 2u u
'oream 'oar s&-i opresc pe terori6ti. 9oream s&-i s&&to6esc.
Sau> cel pu%i> 'oream s& u-i fac mai bolavi 'ec!t erau 6i aici era puctul care se
atigea problema moralit&%ii. C!t 'e mult trebuie s& furi 'e la cieva> aite ca s& fii cosi'erat
3o%<
0trebarea mi obse'a mitea 6i u aveam ici u loc bu u'e s& caut r&spusuri. Nu
putea fi 2ssie> truc!t cu ea coversa%ia reveea 'e fiecare 'at& la itestiul meu. Nu putea fi
vec3iul meu program psi3aalitic> 'eoarece 'iscu%iile acelea treceau tot'eaua 'e la DCe s& fac
petru ca lucrurile s& fie mai bue<E la DRobi> sim%i c& tu trebuie s& faci lucrurile s& fie mai
bue<E. Nu putea fi ici c3iar .lbert. Puteam flec&ri cu .lbert 'espre absolut orice. 9ar c!' i
pu treb&ri ca aceea> mi aruc& geul 'e privire pe care mi-ar aruca-o 'ac& i-a6 cere s&
'efieasc& propriet&%ile flogistoului. Sau pe ale lui 9ume,eu. .lbert u-i 'ec!t o proiec%ie
3olografic&> s& iterac%ioea,& cu ambietul foarte bie> at!t 'e bie c!t parc& ar fi acolo>
ueori. .6a c& el prive6te me'itativ 4urul locului care se t!mpl& s& fim F locui%a 'e la
Jarea Nappa> 'e pil'&> care recuosc c&-i 'estul 'e cofortabil ara4at& F 6i spue ceva 'e felul:
D9e ce pui asemeea treb&ri metafi,ice> Robi<E 6i 6tiu c& partea erostit& a mesa4ului s&u este:
DCerurilor> b&iete> u 6tii c& ai 'at lovitura<E
2i bie> am 'at tr-a'ev&r lovitura. P!& la u puct. Norocul 'ume,eiesc mi-a 'at o
g&leat& 'e bai atuci c!' i a6teptam cel mai pu%i> iar baii trag la bai 6i pre,et pot s&
cump&r orice ar fi 'e v!,are. C3iar 6i uele lucruri care u sut. 9e%i 'e4a o mul%ime 'e lucruri
pe care merit& s& le ai. .m Prietei Puterici. Sut o Persoa& 'e Care Jerit& s& Kii Seama. Sut
iubit> realmete iubit> 'e scumpa mea so%ie 2ssie. Gi c& frecvet> ciu'a faptului c& am!'oi
ait&m v!rst&. .6a c& r!' 6i sc3imb subiectul. Notu6i -am c&p&tat u r&spus.
Nu l-am c&p&tat ici acum> 'e6i acest momet treb&rile sut mult mai 'ure.
.lt& c3estie care-mi apas& co6tii%a este c&-l las pe s&rmaul .u'ee Ralt3ers s& fiarb&
mult timp la foc mic 4alea lui> vreme ce 'ivag3e,> a6a c& g&'ui%i-mi s& termi povestea.
J& sim%eam viovat privi%a terori6tilor petru c& ei erau s&raci 6i eu eram bogat. 0
cosmos i a6tepta o gala;ie mare 6i glorioas&> 'ar oi u 'ispueam 'e ici u mi4loc potrivit pri
care s&-i 'ucem la ea> cel pu%i u 'ea4us 'e rapi'> iar ei urlau. Il&m!,eau. $e'eau pe
ecraul P$ c!t 'e miuat& putea fi via%a petru uii 'itre oi> apoi priveau 4urul propriilor
colibe sau cocioabe ori garsoiere 6i ve'eau c!t 'e 'isperat& era via%a petru ei 6i ce 6ase mici
aveau petru ca lucrurile gro,ave 6i m&re%e s& poat& 'evei ale lor aite 'e a 'a ortul popii.
.lbert spue c& asta se ume6te revolu%ia cre6terii a6tept&rilor. .r fi trebuit s& e;iste u tratamet
petru ea> s& eu u l-am putut g&si. Iar trebarea care m& obse'a era: .veam eu 'reptul s&
r&ut&%esc situa%ia<
.veam eu 'reptul s& cump&r orgaele> itegumetele 6i arterele altcuiva> c!' ale mele se
u,au<
Nu 6tiam r&spusul 6i u-l 6tiu ici acum. Notu6i u sim%eam 'urerea 'i itestiul meu la
fel 'e rea ca 'urerea cotempl&rii a ceea ce sema petru mie s& fur via%a altuia> 'oar fii'c&
puteam s& pl&tesc petru ea> pe c!' el u putea.
Gi timp ce st&team acolo> ap&s!'u-m& cu palma pe burt& 6i treb!'u-m& ce voi fi
c!' o s& cresc mare> tregul 6i gigaticul uivers 6i ve'ea 'e treaba lui.
Gi mare parte 'i treaba lui era elii6titoare. 2;ista Pricipiul &la al lui Jac3 pe care
.lbert cercase 6i tot cercase s& mi-l e;plice> care sugera c& e;ist& cieva> poate 8eec3ee> care
cearc& s& comprime uiversul tr-o sfer&> petru a rescrie legile fi,icii. Icre'ibilH 9e
asemeea> icre'ibil 'e frico6&tor> c!' %i g&'ui s& te g!'e6ti la a6a ceva. 9ar avea s& se
t!mple peste milioae sau miliar'e 'e ai> ca atare -a6 fi umit-o o elii6te cu a'ev&rat
presat&. Nerori6tii 6i armatele aflate cre6tere se g&seau mult mai aproape. Nerori6tii
'eturaser& o capsul& 'e bucl& care se 'repta spre Petagoul 0alt. Noi recru%i care s& le
groa6e r!'urile erau geera%i Sa3el> u'e recoltele fuseser& compromise 'i ou. 0tre timp>
.u'ee Ralt3ers se str&'uia s& ceap& o via%& ou& f&r& so%ia lui r&t&citoareC 6i tre timp so%ia
p&c&tuia cu creatura aceea afurisit&> RaC 6i tre timp> apropierea ucleului> C&pitaul
8eec3ee cepea s& aib& g!'uri erotice 'espre secu'ul s&u al c&rui ume prieteos era 9ublaC
6i tre timp> so%ia mea> elii6tit& 'e itestiul meu> era totu6i fericit& c& c3eiase u acor'
petru e;ti'erea fraci,ei ei 'e localuri fast-foo' Papua Noua =uiee 6i Isulele .'amaC 6i
tre timp. +3> tre timpH C!t 'e multe se petreceau tre timpH
Gi se petrec tot'eaua> at!t c&> 'e obicei> oi u e g!'im la ele.
DPricipiul &la al lui Jac3E 'espre care vorbe6te Robi era la mometul respectiv 'oar o
simpl& specula%ie> 'e6i> 'up& cum spue Robi> ua foarte frico6&toare. Subiectul este
complicat. Petru momet a4uge s& v& spu c& e;istau i'ica%ii potrivit c&rora procesul 'e
e;pasiue a uiversului fusese stopat 6i cepuse o cotrac%ie F 6i c3iar o sugestie> 'i vec3i
ar3ive 8eec3ee fragmetate> c& procesul u ar fi fost atural.
La bor'ul lui S. )a.
La 1571 ai-lumi& 'e P&m!t> prieteul meuXfostul meu prieteXpe cale 'e a-mi re'evei
priete .u'ee Ralt3ers 6i reamitea umele meu 6i u tr-u mo' prea favorabil. 2l se lovea 'e
o regul& creat& 'e mie.
.m me%ioat c& 'e%ieam multe c3estii. Ua 'itre ele era o cot&-parte cel mai mare
ve3icul spa%ial cuoscut 'e omeire. 2ra uul 'itre eum&ratele ga'geturi l&sate 'e 8eec3ee
urma lor sistemul solar> care plutise 'icolo 'e orul 'e comete +ort p!& c!' fusese
'escoperit. 9e oamei> vreau s& spu F 8eec3ee 6i australopitecii u se pu la socoteal&. Noi l
bote,asem Para'isul 8eec3ee> 'ar c!' %elesesem c& ar fi u trasportor icre'ibil 'e bu
petru a-i 'eplasa pe uii 'itre s&racii 'e pe P&m!t> care u le putea asigura sub,iste%a> pe alt&
plaet& ospitalier& care o putea face> i covisesem pe ceilal%i ac%ioari s&-l re'eumeasc&. 9up&
so%ia mea: fusese bote,at S. )a. Broa'3ea'. .6a c& ivestisem bai petru a-l reec3ipa ve'erea
trasport&rii 'e coloi6ti 6i cepusem s& facem c&l&torii 'us-tors c&tre cea mai bu& 6i mai
apropiat& 'itre plaetele acelea: Pegg"s.
.c%iuea aceea m& itro'usese alta 'itre situa%iile care co6tii%a 6i sim%ul practic
itrau coflict> truc!t 'ori%a mea real& era s&-i 'uc pe to%i tr-u loc u'e s& poat& fi
ferici%i> s& petru asta trebuia s& fiu capabil s& ar&t u profit. 9e aici re,ultaser& Regulile
Broa'3ea'. 0 pricipiu erau cam acelea6i care e;istaser& pe asteroi'ul Poarta> cu ai urm&.
Nrebuia s& pl&te6ti ca s& a4ugi acolo> 'ar puteai beeficia 'e cre'it 'ac& avusese6i at!ta oroc
c!t s& c!6tigi o loterie. Pe 'e alt& parte> reveirea pe Nerra se pl&tea strict cu cas3. 9ac& erai u
coloist c&ruia i se atribuise p&m!t> puteai s&-%i reture,i cele 6ai,eci 'e 3ectare compaiei> care
%i '&'ea sc3imbul lor u bilet 'e toarcere. 9ac& u mai aveai p&m!tul petru c&-l
v!'use6i> ori f&cuse6i troc cu el> ori l pier'use6i la ,aruri> beeficiai 'e 'ou& op%iui. Puteai s&
pl&te6ti biletul 'e toarcere cu cas3. Sau puteai s& stai acolo u'e erai.
Sau> 'ac& se t!mpla s& fii u pilot cu toate calific&rile 6i 'ac& uul 'itre ofi%erii
trasportorului 'ecisese s& r&m!& pe Pegg"s> puteai s& muce6ti ca s&-%i pl&te6ti toarcerea pe
P&m!t. La variata aceea recursese Ralt3ers. Nu 6tia ce va face c!' va a4uge pe P&m!t. Not
ce 6tia cu sigura%& era c& u mai putea locui apartametul gol 'up& plecarea lui 9oll"> a6a c&
v!'use mobilele petru oric!t putuse ob%ie> miutele 'itre 'ou& curse 'e avet&> b&tuse
palma cu c&pitaul lui S. )a. Gi porise. I se p&ruse bi,ar 6i epl&cut ca ac%iuea ce p&ruse at!t 'e
imposibil& c!' i-o ceruse 9oll" s& 'evi& brusc sigura pe care o putea face 'up& ce ea l
p&r&sise. 9ar via%a> 'escoperise el> era a'esea bi,ar& 6i epl&cut&.
Se mbarcase S. )a. 0 ultimul miut> tremur!' 'e oboseal&. 9ispuea 'e ,ece ore
p!& la primul s&u cart 6i le 'ormise etors. C3iar 6i a6a era c& ame%it 6i poate u6or aeste,iat
'e traum&> c!' u coloist ereali,at v!rst& 'e cicispre,ece ai i a'usese cafea 6i-l
co'usese sala 'e coma'& a trasportorului iterstelar S. )a. Broa'3ea'> fost Para'isul
8eec3ee.
C!t 'e uria6& era blestem&%iaH 9i e;terior u-%i puteai 'a seama cu e;actitate> totu6i
cori'oarele lugi> o'&ile cu c!te ,ece iveluri 'e cu6ete suprapuse> acum pustii> galeriile 6i
3olurile cu ma6i&rii efamiliare sau cioturile 'i care fuseser& 'emotate ma6i&rii F toat&
vastitatea aceea u f&cea parte 'i e;perie%a aterioar& a lui Ralt3ers cu ve3icule spa%iale. P!&
6i sala 'e coma'& era imes&C 6i come,ile sie erau 'uplicate. Ralt3ers pilotase ave
8eec3ee F c3iar a6a a4usese 'e altfel pe Plaeta Pegg"s> co'uc!' o Cici covertit&.
Come,ile 'e aici erau aproape similare> s& 'ou& seturi 6i trasportorul u putea fi co'us
'ec!t 'ac& ambele seturi aveau pilo%i.
L Bu sosit la bor'> GeptareH
Iemeia micu%& cu aer orietal aflat& pe locul 'i st!ga i-a ,!mbit.
L 2u sut Saie )ee-;ig> +fi%er Nrei> iar tu e6ti sc3imbul meu. C&pitaul .m3eiro va
sosi tr-u miut.
Nu i-a tis m!aC realitate> -a ri'icat iciua 'itre m!ii 'e pe come,i. J&car la
a6a ceva Ralt3ers se a6teptase. 9oi pilo%i 'e cart permaet semau m!iile a 'oi oamei pe
come,iC ca, cotrar> ava -ar fi ,burat. Nu s-ar fi pr&bu6it> 'esigur> petru c& u avea u'e
s& se pr&bu6easc&C 'ar ici -ar fi me%iut cursul 'e ,bor 6i accelera%ia.
Lu'olfo .m3eiro a ap&rut> u omule% 'ur'uliu cu favori%i suri 6i ou& br&%&ri albastre pe
atebra%ul st!g F pu%ii le mai purtau> s& Ralt3ers 6tia c& fiecare 'itre ele repre,eta u ,bor
tr-o av& 8eec3ee ,ilele c!' u 6tiai icio'at& u'e te 'ucea avaC a6a'ar> acesta era u
i'ivi' cu e;perie%&H
L J& bucur s& te-avem la bor'> Ralt3ers> a spus el superficial. Gtii cum s& preiei cartul<
Nu-i mare greutate. Pue-%i m!iile pur 6i simplu peste ale lui )ee-;ig.
Ralt3ers a cuvii%at 6i a f&cut a6a cum i se spusese. J!iile femeii se sim%eau cal'e 6i
moi c!' 6i le-a retras cu gri4& 'e sub palmele lui> apoi ea 6i-a 'ep&rtat fu'ule%ul frumu6el 'e
pe scauul pilotului> petru a-i permite lui Ralt3ers s&-l ocupe.
L .sta-i tot> a cometat c&pitaul satisf&cut. +fi%erul Uu Ja'43our va pilota 'e fapt
ava F a 'at 'i cap spre b&rbatul smea' 6i sur!,&tor care tocmai se a6e,ase pe locul 'i 'reapta F
6i el %i va spue tot ce-i ecesar s& 6tii. La fiecare or& ai o pau,& 'e ,ece miute petru f&cut pipi.
Gi asta-i tot. 9isear& te a6tept&m la ci&> ai au,it<
Iar ivita%ia a fost cosoli'at& 'e u ,!mbet 'i partea +fi%erului Nrei Saie )ee-;igC 6i a
fost uimitor petru Ralt3ers> c!' s-a tors petru a asculta istruc%iuile lui =3a,i Ja'43our>
s&-6i 'ea seama c& trecuser& ,ece miute tregi 'e c!' u se mai g!'ise la 'isp&ruta 9oll".
Nu era s& c3iar a6a u6or. Pilotarea era pilotare. N-o uitai. Pe 'e alt& parte> aviga%ia era
cu totul altceva. Jai ales fii'c& multe 'itre vec3ile 3&r%i 'e aviga%ie 8eec3ee fuseser&
'escifrate sau cel pu%i par%ial 'escifrate> timp ce Ralt3ers trasporta ciobai 6i prospectori pe
Pegg"s.
8&r%ile stelare 'i S. )a. 2rau mult mai complicate 'ec!t cele pe care .u'ee le folosise
p!& atuci. 2rau 'ou&. Cea mai iteresat& era a 8eec3eelor. .vea ota%ii straii> aurii 6i ver'e-
ceu6ii> care erau %elese 'oar imperfect> 'ar ar&tau totul. Cealalt& 3art&> mult mai pu%i
'etaliat&> s& mult mai util& petru oamei> fusese cartografiat& 'e oamei 6i etic3etat&
egle,&. Nrebuia apoi s& cotrole,i 4uralul 'e bor'> care registra automat tot ce f&cea sau
ve'ea ava. 2;ista u 'ispla" complet al sistemelor itere. Care u era gri4a pilotului>
bie%eles> 'ec!t 'ac& ap&rea vreo eregul& 'espre care el trebuia s& afle. Iar toate acestea erau
ie'ite petru .u'ee.
9escifrarea 3&r%ilor 8eec3ee a fost foarte 'ificil&> mai ales fii'c& 'ove'eau i'ica%ii
clare c& fuseser& cocepute astfel c!t s& fie 'ificil 'e 'escifrat. Nu e;istau prea multe. 9ou& sau
trei fragmete g&site ave> ca a6a-,isul Para'isul 8eec3ee sau S. )a.> 6i ua aproape complet&
g&sit& tr-u artefact ce '&'ea ocol uei plaete g3e%ate 'e pe orbita uei stele 'i Bootes.
+piia mea> 'e6i esus%iut& 'e rapoartele oficiale ale comisiilor 'e stu'ii cartografice> a fost c&
multe 'itre 3alo-urile> bifele 6i i'iciile p!lp!itoare repre,etau seme 'e avertismet. Robi u
m-a cre,ut pe atuci. 2l spuea c& eram o gelati& la6& alc&tuit& 'i fotoi. P!& c!' a a4us s&
fie 'e acor' cu mie> u mai cota 'e4a cum mi se a'resa.
Partea bu& era faptul c& v&%area oilor abilit&%i i me%iea mitea lui Ralt3ers
ocupat&. Saie )ee-;ig era cea care-l v&%a 6i asta era 'e asemeea bie> fii'c& ea i me%iea
mitea ocupat& alt fel> cu e;cep%ia mometelor acelea epl&cute ime'iat aite 'e a a'ormi.
Iii' o c&l&torie 'e toarcere> S. )a. 2ra practic goal&. Peste trei mii opt sute 'e coloi6ti
plecaser& la 'rum spre Plaeta Pegg"s. Nu se torcea aproape iciuul. 0 av& e;istau trei,eci
'e membri 'e ec3ipa4> 'eta6ametele militare ale celor patru a%iui guverate ale Corpora%iei
Por%ii 6i vreo 6ai,eci 'e imigra%i ereali,a%i. 2i erau cei 'e la clasa a treia. Lic3i'aser& tot ce
aveau petru a vei pe Plaeta Pegg"s> iar acum se falimetaser& ursu,i ca s& revi& 'e6ertul
sau g3etoul 'i care fugiser&> petru c&> atuci c!' cu%itul a4usese la os> u putuser& fi pioieri
tr-o lume ou&.
L .m&r!%ii 'e ei> a spus Ralt3ers ocoli' o ec3ip& 'e lucru> format& 'i asemeea rata%i>
care cur&%au filtrele 'e aer ritmul apatic al uor sclavi.
)ee-;ig u i-a 'at s& 'reptate.
L Nu le pl!ge 'e mil&. .u avut succesul bu,uar 6i au f&cut pe ei 'e fric&.
. m!r!it ceva catoe,& spre ec3ipa 'e lucru care> pli& 'e rac3iu&> s-a mi6cat
petru c!teva momete u pic mai repe'e.
L Nu-i po%i viui pe oamei c& 'uc 'orul c&miului.
L C&miH 9ume,eule> Ralt3ers> vorbe6ti 'e parc& 6i-ar fi aba'oat vreu Dc&miE F ai
stat prea mult timp 'eparte 'e civili,a%ie.
S-a oprit la itersec%ia a 'ou& cori'oare: uul care str&lucea albastru cu urme 'e metal
8eec3ee> cel&lalt auriu. . ar&tat grupul 'e satiele uiformele C3iei> Bra,iliei> Statelor
Uite 6i Uiuii Sovietice.
L 0i ve,i frateri,!'< . trebat. La ceput u luau c3estia asta serios. Se so%eau
cu ec3ipa4ul 6i u purtau icio'at& armeC petru ei era pur 6i simplu o croa,ier& spa%ial& cu toate
c3eltuielile ac3itate. 9ar acum.
. cl&tiat 'i cap 6i a tis brusc m!a s&-l pri'& pe Ralt3ers c!' b&rbatul a 'at s& se
apropie 'e satiele.
L 9e ce u m-ascul%i< L-a trebat. + s& te fac& ,'re%e 'ac&-cerci s& itri acolo.
L 9aU ce-i acolo<
2a a str!s 'i umeri.
L C3estiile 8eec3ee pe care u le-au scos 'i av& c!' au covertit-o. 2le-s o parte 'i
lucrurile pe care le p&,esc. 9e6i> a a'&ugat cu glas mai sc&,ut> 'ac& ar cuoa6te ava mai bie> ar
face o treab& mai bu&. 8ai'e> oi mergem pe-aici.
Ralt3ers a urmat-o 'ea4us 'e bucuros> c!tat at!t 'e turul geeral 'e pre,etare> c!t
6i 'e 'estia%ia lor. S. )a. 2ra 'e 'eparte cea mai mare av& pe care o v&,use vreo'at& cieva>
costruit& 'e 8eec3ee> foarte vec3e. Gi totu6i> 'i uele pucte 'e ve'ere> foarte eigmatic&.
Parcurseser& 4um&tate 'i 'ista%a p!& la P&m!t 6i Ralt3ers c& u e;plorase ici u sfert 'i
labiritul 'e cori'oare str&lucitoare. Partea pe care special -o e;plorase era cabia privat& a
lui )ee-;ig 6i a6tepta mometul acela cu iteresul uui virgi 'e ,ece ,ile. 2;istau s&
'istrageri.
L Ce-i aia< . trebat el> opri'u-se 'reptul uei costruc%ii pirami'ale 'i metal
ver'e-str&lucitor aflate tr-o firi'&.
0 fa%a ei fusese su'at u grila4 masiv 'i o%el> petru a mpie'ica pe oricie s& strecoare
bra%e isco'itoare.
L 8abar -am> a spus )ee-;ig. 9e fapt> imei u 6tie F 'e asta au 6i l&sat-o aici. Uele
c3estii pot fi 'esf&cute 6i mutate u6or> uele se stric&. Ueori 'ac&-cerci s& mu%i ceva> %i
e;plo'ea,& fa%&. Pe-aici> pri pasa4ul &sta. .ici locuiesc eu.
U pat gust 6i or'oat> pe perete imagiile uui cuplu 'e orietali b&tr!i F p&ri%ii lui
Saie<
L Serbe florale pe como'a lipit& 'e pereteC )ee-;ig preluase locul acela 6i-l mo'elase
a6a cum i pl&cuse.
L .sta se-t!mpl& 'oar la c&l&toriile 'e-toarcere> a e;plicat ea. La veire aici e cabia
c&pitaului> iar oi 'ormim pe paturi pliate camera pilo%ilor.
. ete,it cuvertura 'e pe pat> care era 'e4a perfect tis&.
L Nu-s prea multe oca,ii s&-%i faci 'e cap la veire> a a'&ugat me'itativ. Bei u pa3ar 'e
vi<
L Cu pl&cere> a spus Ralt3ers.
.6a c& s-a a6e,at 6i a b&ut viul> apoi a mp&r%it u c3i6toc cu frumu6ica Saie )ee-;ig
6i> treptat> celelalte gust&ri pe care le oferea cabia micu%&> care erau 'e o calitate e;celet& 6i-i
satisf&ceau sufletul> 6i 'ac& s-a g!'it c!t 'e pu%i la pier'uta 9oll" urm&toarea 4um&tate 'e or&
-a f&cut-o 'efel cu gelo,ie 6i m!ie> ci aproape cu compasiue.
S-a 'ove'it c& era loc 'estul ca s&-%i faci 'e cap c&l&toriile 'e toarcere> c3iar 6i tr-o
cabi& u mai mare 'ec!t cea pe care 8oratio 8orblo:er o ocupase cu secole urm&. Iar viul
era cel mai bu 'e pe Plaeta Pegg"s. 9ar 'up& ce au 'e6ertat sticla> 6i pe ei 6i6i> cabia a
ceput s& par& mult mai mic& 6i mai aveau c& cel pu%i o or& p!& s& le ceap& carturile.
L Ji-e foame> a au%at )ee-;ig. .m i6te ore, 6i alte c3estii pe-aici> totu6i poate.
Ralt3ers s-a g!'it c& u era mometul s&-6i for%e,e orocul> 'e6i o m!care g&tit&
cas& sua gro,av. C3iar 6i ore, 6i alte c3estii.
L 8ai'e la cambu,&> a spus el 6i> f&r& s& se gr&beasc& mo' special> au reveit partea
fuc%ioal& a avei> %i!'u-se 'e m!&.
S-au oprit la o itersec%ie 'e cori'oare> u'e 'e mult 'isp&ru%ii 8eec3ee plataser&> 'i
motive cuoscute umai lor> p!lcuri micu%e 'e arbu6ti 6i tufe> u s&> f&r& 'oial&> acelea6i care
cre6teau acum aici. )ee-;ig s-a oprit s& culeag& u fruct albastru-str&lucitor.
L Uit&-te 6i tu> a cometat. S-au copt toate 6i putorile alea ici m&car u le culeg.
L Ne referi la coloi6tii care se-torc< 9ar ei 6i pl&tesc c&l&toria.
L 9a> sigur c& 'aH . replicat ea caustic. Nu pl&tesc> u pleac&. 0s& c!' se-torc> trec
'irect pe-a4utorul 'e 6oma4> fii'c& ce altceva i-a6teapt&<
Ralt3ers a gustat u fruct ,emos cu pieli%& groas&.
L Nu-%i place prea mult 'e ei.
)ee-;ig a ,!mbit larg.
L N-ascu' foarte bie secretul &sta> a6a-i< ?9ar sur!sul a 'isp&rut.@ 0 primul r!'> u-i
a6teapt& absolut imic la-toarcere F 'ac-ar fi avut o via%& 'ecet&> -ar fi plecat. 0 al 'oilea
r!'> situa%ia s-a-r&ut&%it mult 'e c!' au plecat. Gi mai multe probleme cu terori6tii. Gi mai
multe fric%iui itera%ioale F u 6tiu 'ac& ai 3abar> s& e;ist& %&ri care-6i fii%ea,& iar&6i
armateH Gi- al treilea r!'> ei u umai c& vor suferi 'i toate cau,ele astea> ci vor fi parte 'i
ele. 0tr-o lu&> 4um&tate 'i am&r&6teii pe care-i ve,i aici vor fi vreo grupare terorist& F sau
oricum vor sus%ie ua.
.u porit mai 'eparte 6i Ralt3ers a rostit smerit:
L 2ste a'ev&rat c& am lipsit mult timp> totu6i au,isem c& lucrurile merg r&u F cu bombe
6i sc3imburi 'e focuri.
L Bombe<H 9ac-ar fi 'oar eleH .cum au u NPNH Ne-torci sistemul P&m!tului 6i -ai
cum s& 6tii c!' o iei ra,a f&r& ici u avertismetH
L NPN< Ce-i u NPN<
L 9ume,eule> Ralt3ers> a spus ea 'esc3is> 'aU c3iar c-ai lipsit mult timpH C3estia aia pe
care aite o umeau 9eme%a> mai %ii mite< U trasceiver psi3oOietic teleempatic F ua
'itre c3estiile alea 8eec3ee vec3i. Sut cam o 'u,i& 6i terori6tii au ua.
L 9eme%a.> a repetat Ralt3ers cu o grimas& pe c3ip> vreme ce o amitire se str&'uia
s& ias& la suprafa%& 'i subco6tietul lui.
L 2;act> 9eme%a> a repetat )ee-;ig cu satisfac%ie posomor!t&. 0mi amitesc c& eram
pu6toaic& Qac3ou> c!' tata a veit acas& cu capul pli 'e s!ge> petru c& cieva s&rise 'e la
ultimul eta4 al fabricii 'e sticl&. 9rept peste elH Nebu 'e legatH Gi totul 'i cau,a NPN-ului.
Ralt3ers a cuvii%at f&r& u cuv!t> cu c3ipul crutat. )ee-;ig l-a privit surpris&>
apoi a ar&tat cu bra%ul satielele 'iaitea lor.
L .sta prote4ea,& ei primul r!'> a spus> 'eoarece la bor'ul lui S. )a. Jai e;ist& u
NPN. Sut mult prea multeH Gi ei s-au g!'it pu%i prea t!r,iu la prote4area lor> fii'c& acum
e;ist& u grup 'e terori6ti care au o Cici 8eec3ee cu u NPN 6i pe cieva care-i realmete
ebu. Complet %&c&itH C!' itr&- c3estia aia 6i-l sim%i mitea ta> te ia cu tremuriciul 6i-i
groa,ic. S-a-t!mplat ceva> Ralt3ers<
9esigur> b&iatul crescut i,olare> Ra> fusese cel care cau,ase Iebra. 2l u 'orise 'ec!t
o form& 'e cotact uma> petru c& era sigur. Nu avusese ite%ia 'e a ebui ma4oritatea
rasei omee6ti cu g!'urile lui ebue 6i obse'ate. Pe 'e alt& parte> terori6tii 6tiau e;act ce aume
f&ceau.
2l s-a oprit la itrarea cori'orul lumiat auriu 6i cele patru satiele l-au privit
curioase.
L 9eme%a> a spus. RaH .sta a fost ava luiH
L P&i sigur c& 'a> s-a crutat femeia. .u,i> porisem s& m!c&m ceva. 8ai'e s-o
facem.
0cepuse s& se gri4ore,e. Ralt3ers cle6tase 'i f&lci 6i mu6c3ii 'i 4urul fe%ei i se
cotractaser&. Jai mult ca orice> ar&ta ca u i'ivi' care se a6tepta s& primeasc& u pum as
6i satielele 'eveeau curioase.
L 8ai'e> .u'ee> a rostit ea rug&tor.
Ralt3ers s-a foit 6i a privit-o.
L 9u-te 'oar tu> i-a ,is. Jie mi-a pierit foamea.
Nava lui RaH Ce ciu'at> a g!'it Ralt3ers> c& p!& atuci u f&cuse leg&tura. 9ar>
'esigur> a6a era.
Ra se &scuse c3iar pe ava aceasta> cu mult aite s& fi fost rebote,at& S. )a.
Broa'3ea'> cu mult aite ca oameii s& fi 6tiut m&car 'e e;iste%a ei. 9ac& u se luau
cosi'erare c!teva ,eci 'e 'esce'e%i 'ep&rta%i 'i .ustralopit3ecus afaresis. Ra fusese
&scut 'e o prospectoare gravi'& 'i Poart&. So%ul i pierise tr-o misiue 6i ea aufragiase
alta. Iemeia se at!rase 'e via%& primii ai> 'up& care-l l&sase orfa pe b&iat. Ralt3ers 6i
imagia c!t 'e grea fusese copil&ria lui Ra F u pici ava vast&> aproape goal&> f&r& alt&
compaie 'ec!t s&lbatici 6i stoc&rile aalogice ale prospectorilor spa%iali mor%i.
9itre care> f&r& 'oial&> uul fusese mama lui. 2ra 'e comp&timit.
Ralt3ers u avea 'e oferit comp&timire. Nu lui Ra> care i mprumutase so%ia. Gi ici
aceluia6i Ra care g&sise 'ispo,itivul c&ruia i spueau NPN F ii%ialele 'e la Dtrasceiver
psi3oOetic teleempaticE> a6a cum l reetic3etase limba 'e lem a birocra%iei. Ra su6i l
umise Dculcu6ul viselorE> iar restul oameilor l 'eumise Iebra> obsesiile teribile 6i ce%o6ate
care-i ifectaser& pe to%i c!' t!&rul 6i prostu%ul Ra> 'escoperi' u culcu6> costatase c&-i
oferea u fel 'e cotact cu u fel 'e fii%e vii. 2l u 6tiuse c& acela6i proces le oferise 6i acelor
fii%e vii u fel 'e cotact cu el 6i 'e aceea visele lui 'e a'olescet> temerile 6i fate,iile se;uale
iva'aser& ,ece miliar'e 'e creiere omee6ti. Poate c& 9oll" ar fi trebuit s& fac& totu6i
coe;iuea> umai c& pe vremea aceea fusese 'oar u copil. Nu 6i Ralt3ers. 2l 6i amitea> 6i
asta i oferea u motiv ou petru a-l ur pe Ra.
Nu-6i mai reamitea foarte clar ebuia aceea recuret& la ivel mo'ial> abia 6i putea
c3ipui c!t 'e 'evastatoare fuseser& efectele ei. Nici m&car u cerca s&-6i imagie,e copil&ria
lipsit& 'e gri4i 6i solitar& pe care o 'usese Ra aici> s& pe actualul Ra> care c&l&torea pritre
stele misterioasa lui c&utare> av!' 'rept tovar&6 'oar pe so%ia fugar& a lui Ralt3ers F pe astea>
pe toate astea prieteul meu 6i le putea imagia prea bie.
9e fapt el a petrecut aproape toat& ora care-i mai r&m&sese p!& la ceperea cartului
imagi!'u-6i totul> aite 'e a %elege c& se sc&l'a autocomp&timire 6i umili%& volutar& 6i
c& acesta u era la urma urmelor u mo' care s& se comporte u om matur.
. ap&rut la timp petru cart. )ee-;ig> care a4usese aitea lui sala 'e pilotare> -a
spus imic> 'ar l-a privit u6or surpris&. 2l i-a ,!mbit cursul opera%iuii 'e trasfer 6i s-a
istalat la post.
9e6i pilotarea u implica imic mai mult 'ec!t p&strarea m!iilor pe come,i> l&s!'
ava s& ,boare sigur&> Ralt3ers 6i-a g&sit 'e lucru. 9ispo,i%ia i se sc3imbase. $astitatea
ve3iculului cosmic pe care l avea sub buricele 'egetelor repre,eta o provocare. . privit-o pe
Saie )ee-;ig> care> cu geuc3ii> coatele 6i v!rfurile 'egetelor 'e la picioare> ac%ioa come,ile
au;iliare ce afi6au cursul> po,i%ia 6i statutul avei> precum 6i toate celelalte 'ate 'e care pilotul u
avea realitate evoie petru a 'iri4a mostrul> s& pe care trebuia s& se c&,easc& s& le afle
'ac& 'orea s& se umeasc& pilot. 2l su6i f&cea la fel. . apelat afi6area cursului 6i a verificat
po,i%ia lui S. )a.> u puctule% auriu-str&lucitor care se 'eplasa pe o liie albastr& 6i sub%ire> lug&
'e o mie ou& sute 'e ai-lumi&C a verificat corectitu'iea po,i%iei> calcul!' ug3iurile relative
la stelele bali,e ro6u-str&lucitor 'i lugul ruteiC s-a crutat spre cele c!teva repere DIeri%i-v&HE>
u'e g&urile egre 6i orii 'e ga,e repre,etau o amei%are F se p&rea c& iciua 'itre ele u se
g&sea apropiere 'e cursul lor F ba c3iar a apelat 6i marea 3art& cereasc& 8eec3ee care pre,eta
toat& gala;ia> cu celelalte membre ale =rupului Local la periferia ei. C!teva sute 'e oamei foarte
itelige%i 6i mii 'e ore 'e timp 'e itelige%e artificiale fuseser& 'e'icate petru a 'escifra
co'ificarea 3&r%ii 8eec3ee. 2;istau p&r%i c& e%elese 6i Ralt3ers a stu'iat> crut!'u-se>
pu%iele pucte 'i ,oa aceea care 3alo-urile multicolore 6i p!lp!itoare ce semau D.ici
sut pericoleE erau 'ublate 6i triplate. Ce putea fi oare at!t 'e prime4'ios> c!t 3&r%ile 8eec3ee
aproape s& %ipe 'e paic&<
Jai erau c& multe 'e v&%atH Gi> a g!'it Ralt3ers> u e;ista alt loc mai bu 'e v&%at
'ec!t ava aceasta. 9esigur> slu4ba lui era strict temporar&. 9ar 'ac& f&cea treab& bu&. 9ac&
'ove'ea amabilitate 6i talet. 9ac& se '&'ea bie pe l!g& c&pita. .tuci> a g!'it el> c!'
a4ugeau la P&m!t 6i c&pitaul trebuia s& se ocupe 'e aga4area uui ou +fi%er Gapte> ce
ca'i'at putea fi mai bu 'ec!t .u'ee Ralt3ers<
Sistemele 'e cartografiere 6i aviga%ie 8eec3ee u erau u6or 'e 'escifrat. Petru
aviga%ie> sistemul pore6te 'e la 'ou& pucte: ceputul 6i sf!r6itul c&l&toriei. 9up& aceea caut&
toate obstacolele iterme'iare> ca ori 'e praf sau 'e ga,e> ra'ia%ii perturbatoare> c!mpuri
gravita%ioale 6i a6a mai 'eparte> 6i selectea,& pucte 'e trecere sigur& 4urul lor sau pritre ele>
'up& care costruie6te o rut& care s& co%i& puctele 6i 'irec%ioea,& ava lugul ei.
Julte obiecte 6i pucte 'e pe 3&r%i erau semate cu i'icatoare 'e ate%ioare F aure
p!lp!itoare> bife 6i a6a mai 'eparte. Ne-am 'at seama 'estul 'e repe'e c& acestea erau mo'
frecvet avertismete. 9ificultatea era c& u 6tiam care i'icatoare erau avertismete sau ce
averti,au ele.
9up& ce cartul s-a termiat> )ee-;ig a traversat spa%iul 'e ,ece metri care separa cele
'ou& cosole ale pilo%ilor 6i i-a spus:
L Ca pilot> ar&%i 'estul 'e bie. .m fost i%el gri4orat& privi%a ta.
2l a pris-o 'e m!& 6i au porit mpreu& c&tre u6&.
L Cre' c-am avut o i'ispo,i%ie> s-a scu,at 6i )ee-;ig a str!s 'i umeri.
L Prima priete& 'e 'up& u 'ivor% se-alege-tot'eaua cu toate ra3aturile> a cometat
ea. Ce-ai f&cut> te-ai coectat la uul 'itre programele oastre 'e psi3aali,&<
L N-a fost evoie. .m. Ralt3ers a 6ov&it> str&'ui'u-se s&-6i amiteasc& e;act ce aume
f&cuse: Cre' c-am stat pu%i 'e vorb& cu mie sumi. C3estia-i c& atuci c!' te p&r&se6te
evasta> a e;plicat el> te sim%i ru6iat. Sigur c& 'a> 6i gelos> 6i furios 6i toate celelalte. 0s& 'up&
ce am fiert siea mea o vreme> mi-am 'at seama c& u f&cusem cie 6tie ce lucruri 'e care s&-
mi fie ru6ie. 0%elegi> setimetul &la u-mi apar%iea.
L Gi asta te-a a4utat<
L 9up& o vreme> 'a.
Gi> bie%eles> ati'otul suvera petru 'urerea i'us& 'e o femeie era alt& femeie> totu6i
el u voia s-o spu& ati'otului.
L $a trebui s& %i mite asta petru 'ata viitoare c!' mi se vor 'a papucii. 2i bie> a6
,ice c&-i timpul petru culcare.
Ralt3ers a cl&tiat 'i cap.
L 2-c& 'evreme 6i sut surescitat. Ce-i cu c3estiile 8eec3ee vec3i< .i spus c& 6tii o cale
pe l!g& satiele.
2a s-a oprit mi4locul pasa4ului 6i l-a privit.
L .u'ee> treci 'e la o e;trem& la alta> i-a spus. 9ar> 'e ce u<
S. )a. .vea carcasa 'ubl&. Spa%iul 'itre carcase era str!mt 6i tuecos> 'ar se putea
trece pri el. .6a c& )ee-;ig l-a co'us pe Ralt3ers pri pasa4e guste 'i apropierea
veli6ului uria6ei ave spa%iale> pritr-u labirit 'e cu6ete goale petru coloi6ti> pe l!g&
buc&t&ria uria6& 6i ru'imetar& care-i alimeta> pritr-u spa%iu care mirosea a guoi st&tut 6i
putre,iciui F tr-o c&pere vast& 6i slab ilumiat&.
L .ici sut> a au%at ea. ?Je%iea toul glasului sc&,ut> 'e6i spusese c& se aflau mult
prea 'eparte 'e satiele petru a fi au,i%i.@ .propie-%i capul 'e co6ul &la argitiu F l ve,i<
L 0s& u-l atige. .sta-i foarte importatH
L 9e ce-i importat<
Ralt3ers a privit 4urul c&perii care sem&a cu ec3ivaletul 8eec3ee al uei maga,ii
'e vec3ituri.
0&utru se g&seau cel pu%i patru,eci 'e ma6i&rii> mari 6i mici> toate ferm fi;ate 'e
s&6i structura avei. Uele erau uria6e> altele micu%e> uele sferice cu socluri plate ce se
cotopeau cu po'eaua> altele cubice 6i str&luci' culorile ver'e 6i albastru ale metalului.
2;istau trei %es&turi metalice 'i cele i'icate 'e Saie )ee-;ig 6i toate erau absolut i'etice.
L 2ste importat fii'c& u vreau s& primesc u 6ut fu' afar& 'i av&. .6a c& fii
atetH
L Sut atet. 9e ce sut trei<
L 9e ce au f&cut 8eec3ee tot ce-au f&cut< Poate c& toate astea erau piese 'e re,erv&. Iii
atetH .propie-%i capul 'e partea metalic&> 'ar u foarte mult. Ime'iat ce-cepi s& sim%i c3estii
care u provi 'i tie> seam& c& e6ti suficiet 'e aproape. + s& 6tii c!'. S& u te-apropii s&
mai mult 6i> mai presus 'e orice> s& -atigi imic> petru c&-i bilateral. .t!t timp c!t e6ti pur 6i
simplu mul%umit cu geul 'e setimete geerale> u va observa imei. Probabil. 9ar 'ac&
observ&> c&pitaul o s& e 'ea pe-am!'oi afar&> ai %eles<
L Sigur c-am %eles> a spus Ralt3ers u6or iritat 6i 6i-a apropiat capul la ,ece cetimetri
'e %es&tura argitie.
9up& aceea s-a tors 6i a privit-o pe )ee-;ig.
L Nimic> a au%at el.
L 0cearc& u pic mai aproape.
Nu era foarte u6or s&-%i 'eplase,i capul milimetru cu milimetru timp ce-l %ieai 'oit
sub u ug3i efiresc 6i u aveai imic 'e care s& te %ii> totu6i Ralt3ers a cercat s& fac& a6a cum
fusese istruit.
L .sta-iH . strigat )ee-;ig> urm&ri'u-i fa%a. =ata> u te mai apropiaH
2l u i-a r&spus. Jitea i era pli& 'e urme foarte vagi 'e se,a%ii F u amestec cofu,
'e se,a%ii. $ise 6i visuri 6i sufocarea 'isperat& a cuivaC r!setul cuiva 6i cieva> sau> 'e fapt> ceea
ce p&reau a fi trei cupluri 'e cieva> aga4ate activitate se;ual&. S-a r&sucit> ca s& ,!mbeasc&
spre Saie> a 'at s& vorbeasc&.
Gi apoi> pe ea6teptate> acolo a mai fost ceva.
Ralt3ers a cremeit. 9i 'escrierea lui )ee-;ig> el se a6teptase la o se,a%ie 'e
tov&r&6ie. La pre,e%a altor oamei. Nemerile lor> bucuriile> foamea 6i pl&cerile. 0s& tot'eaua
apar%i!' uor oamei.
C3estia asta ou& u apar%iea.
Ralt3ers s-a mi6cat covulsiv. Capul lui a atis %es&tura. Noate se,a%iile au 'eveit 'e o
mie 'e ori mai clare> ai'oma focali,&rii uei letile> 6i a perceput oua 6i 'ep&rtata pre,e%& F
sau pre,e%e<
L 0tr-u mo' 'iferit 6i ime'iat. 2ra o se,a%ie 'istat&> luecoas&> frigurat& 6i u
emaa 'i imic uma. 9ac& sursele aveau 'eprim&ri sau fate,ii> Ralt3ers u le putea %elege.
Putea sim%i 'oar c& erau acolo. 2le e;istau. 2le u r&spu'eau. 2le u se mo'ificau.
9ac& ai fi putut p&tru'e mitea uui ca'avru> a g!'it el cu paic& 6i repulsie> poate
c& a6a ai fi putut sim%i.
Noate acestea tr-u sigur momet> apoi a fost co6tiet c& )ee-;ig l tr&gea 'e bra%>
url!'u-i urec3e:
L Iir-ai al 'racuU> Ralt3ersH .m sim%it-oH La fel a sim%it-o c&pitauU 6i to%i 'i ava asta
eorocit&. .cum am 'at 'e eca,H
9e 'at& ce capul i s-a 'ep&rtat 'e %es&tura argitie> se,a%ia a 'isp&rut. Pere%ii
str&lucitori 6i ma6i&riile a'umbrite au re'eveit reale> cu fa%a furioas& a lui Saie )ee-;ig lipit&
'e a sa. Neca,< Ralt3ers s-a pomeit i,buci' r!s. 9up& ia'ul let 6i g3e%at pe care tocmai
l tre,&rise> imic 'i ceea ce era omeesc -ar fi putut p&rea u eca,. Ba c3iar atuci c!'
satielele celor patru puteri au ap&rut clocoti' &utru> cu armele scoase> ,bier!' la ei
patru graiuri> Ralt3ers aproape c& le-a primit cu bra%ele 'esc3ise.
Petru c& erau oamei 6i erau vii.
0trebarea care-i sfre'elea mitea era cea pe care 6i-ar fi pus-o oricie: +are se acor'ase
cumva cu eigmaticii 6i ascu6ii 8eec3ee<
9ac& a6a fusese> 6i-a spus el fior!'u-se> atuci umai 9ume,eu mai putea s& a4ute
rasa uma&.
+ ,i 'i via%a uui magat.
+roarea fa%& 'e 8eec3ee era u sport popular 6i alte locuri> u 'oar la bor'ul lui S. )a.
2u sumi l practicam 'estul 'e frecvet. No%i o f&ceau. + f&cusem mult 'e tot pe vremea c!'
eram pu6ti> 'e6i pe atuci 8eec3ee u fuseser& 'ec!t i6te creaturi straii 6i 'isp&rute care se
'istraser& s&p!' tueluri pri plaeta $eus cu sute 'e mii 'e ai urm&. + f&cusem pe vremea
c!' eram prospector al Por%ii F o3> 'a> 9ume,eule> ce-o mai f&cusem pe atuciH Ne l&sam
seama vec3ilor ave 8eec3ee> scotoceam pri uivers> a4ug!' locuri pe care u le mai
v&,use ici u om> 6i e trebam trua 'ac& proprietarii avelor vor ap&rea la cap&tul uei
c&l&torii. Gi ce vor face ei atuci<H Gi e g!'isem la ei c3iar 6i mai mult 'up& ce am 'escifrat
'estul 'i vec3ile lor atlase cere6ti petru a 'escoperi u'e plecaser& s& se ascu'&> a'!c
ucleul propriei oastre gala;ii.
Nu e g!'isem> pe atuci> s& e treb&m 'e cie se ascu'eau ei.
Bie%eles> asta u era tot ce f&ceam eu> pute%i fi siguri. 2rau multe alte lucruri cu care
s&-mi umplu ,ilele. .veam o preocupare costat& fa%& 'e s&&tatea mea iritabil&> care mi se
impuea ate%iei oric!' 'orea> 6i 'orea tot mai frecvet. 9ar acela u era 'ec!t ceputul. 2ram
pe c!t 'e ocupat poate fi> cu at!t 'e multe lucruri 'iferite pe c!t poate fi> u om.
9ac& a%i fi e;amiat o ,i obi6uit& 'i via%a lui Robi Broa'3ea'> magat care
mb&tr!ea> vi,it!'u-l lu;osul lui coac rural cu 'esc3i'ere spre larga Jare Nappa aflat&
ime'iat la or' 'e Ne: )orO Cit"> l-a%i fi g&sit poate plimb!'u-se pe fale,& cu superba lui so%ie
2ssie. .vetur!'u-se e;perimete culiare 'i Jala"sia> Isla'a 6i =3aa buc&t&ria lu;os
ec3ipat&. P&l&vr&gi' cu %eleptul sistem 'e recuperare a 'atelor .lbert 2istei. 9ict!'u-6i
corespo'e%a: DC&tre cetrul &la petru tieri 'i =rea'a. Ia s& ve'em. 9a. .cesta este cecul
petru trei sute 'e mii 'e 'olari pe care vi l-am promis> 'ar v& rog s& u bote,a%i cetrul cu
umele meu. 9ac& vre%i> i pute%i 'a umele so%iei mele 6i cu sigura%& am!'oi vom cerca s&
fim acolo la iaugurare.E DC&tre Pe'ro Lammartie> secretar geeral> Na%iuile Uite. 9rag&
Pete. 0i bat la cap pe americai s& mpart& 'atele cu bra,ilieii petru g&sirea avei terori6tilor>
s& cieva trebuie s&-i bat& la cap 6i pe bra,iliei. Po%i> te rog> s&-%i folose6ti iflue%a< 2ste
iteresul tuturor. 9ac& terori6tii u sut opri%i> 9ume,eu 6tie u'e vom a4uge cu to%ii.E DC&tre
Ra" JcLea> oriu'e ar locui acum. 9rag& Ra". Sigur c& 'a> folose6te facilit&%ile oastre 'i
'ocuri petru a-%i c&uta evasta. 0%i 'oresc tot orocul> 'i tot sufletul etc. 2tc.E DC&tre =orma 6i
Qetc3i> cotractori geerali. Stima%i 'omi. Nu voi accepta oua voastr& 'at& 'e fiali,are> t!i
octombrie> petru ava mea. 2ste complet ere,oabil&. .%i beeficiat 'e4a 'e o prelugire 6i
asta-i tot ce ve%i c&p&ta. $& reamitesc 'e peali,&rile severe prev&,ute cotract 'ac& vor mai
e;ista alte t!r,ieri.E DC&tre pre6e'itele Statelor Uite. 9rag& Be. 9ac& ava terori6tilor u va
fi ime'iat locali,at& 6i eutrali,at&> va fi amei%at& pacea tregului P&m!t. Ca s& u mai
amitesc 'e 'istrugerile 'e buuri> pier'erile 'e vie%i 6i toate lucrurile celelalte ce risc& s& fie
afectate. 2ste secretul lui Polic3ielle c& bra,ilieii au costruit u 'etector 'irec%ioal petru
semale proveite 'e la o av& aflat& ,bor superlumiic 6i c& propria oastr& armat& are o
proce'ur& petru aviga%ia superlumiic& ce le va permite s-o reali,e,e. Nu pot colucra< 0
calitate 'e Coma'at Suprem> u trebuie 'ec!t s&-i coma,i Petagoului alt s& coopere,e. Se
e;ercit& multe presiui asupra bra,ilieilor petru a-6i 'eplii partea lor 'i cooperare> 'ar ei
a6teapt& u sem 'i partea oastr&.E DC&tre. Cum l c3eam&. LuVma. 9rag& LuVma.
Jul%umesc petru ve6tile bue. Cre' c& ar trebui s& ac%io&m petru a 'e,volta ime'iat c!mpul
petrolifer> 'e aceea> c!' vii s& m& ve,i> a'u-%i plaul petru pro'uc%ie 6i e;pe'i%ie cu estim&ri 'e
costuri 6i u pla 'e capital 6i flu; al umerarului. 9e fiecare 'at& c!' S. )a. Se toarce goal&>
pier'em bai.E
Gi tot a6a. J& me%ieam ocupatH .veam multe cu care s& m& me%i ocupat 6i asta f&r&
s& pu m&car la socoteal& urm&rirea ivesti%iilor mele 6i supraveg3erea maagerilor. Ceea ce u-
seam& c& a6 fi petrecut mult timp cu afacerile. 0tot'eaua am spus c& 'up& ce a ob%iut prima
sut& 'e milioae> oricie care mai face ceva 'oar petru bai este ebu. .i evoie 'e bai>
fii'c& 'ac& -ai bai> -ai libertatea 'e a face lucrurile ce merit& f&cute. 9ar 'up& ce ai ob%iut
libertatea respectiv&> la ce slu4esc 6i mai mul%i bai< 9e aceea mi-am l&sat ma4oritatea afacerilor
seama programelor fiaciare 6i a oameilor pe care i-am aga4at F cu e;cep%ia proiectelor
care eram implicat u at!t petru bai> c!t petru faptul c& f&ceau ceva ce 'oream s& fie f&cut.
Gi c3iar 'ac& umele 8eec3ee u ap&rea ic&ieri pe lista mea 'e preocup&ri ,ilice> el
e;ista acolo permaet. P!& la urm&> totul reveea la 8eec3ee. Nava mea> care era asamblat& pe
orbit&> era proiectat& 'e oamei 6i costruit& 'e oamei> totu6i> cea mai mare parte a ei 6i toate
sistemele 'e propulsie 6i comuica%ii fuseser& a'aptate 'i cocepte 8eec3ee. S. )a.> pe care
ite%ioam s-o umplu cu %i%ei c!' reveea aproape goal& 'e pe Plaeta Pegg"s> era u artefact
8eec3eeC 'e fapt> Pegg"s s&6i era u ca'ou 'e la 8eec3ee> 'eoarece ei asiguraser& sistemul 'e
aviga%ie petru a o g&si 6i avele cu care s& a4ugem acolo. La%ul 'e localuri fast-foo' al 2ssiei
veea 'e la ma6i&riile 8eec3ee care fabricau 3ra&-C8+. 'i carboul> 3i'rogeul> o;igeul 6i
a,otul aflate ga,ele g3e%ate ale cometelor. Costruisem c!teva fabrici 'e 3ra& pe P&m!t F
Sri LaOa e;ista ua care-6i ob%iea a,otul 6i o;igeul 'i aer> 3i'rogeul 'i apa +ceaului
I'ia 6i carboul 'e la efericitele plate> aimale sau carboa%i ce p&tru'eau pri supapele 'e
a'misie. Iar acum> c!' Corpora%ia Por%ii avea at!t 'e mul%i bai petru ivestit> c!t u mai 6tia
ce s& fac& cu ei> putea aloca o parte> cu %elepciue> orgai,&rii uor c&l&torii sistematice 'e
e;plorare> 6i eu> ca ac%ioar importat Poart&> o cura4am 'irec%ia respectiv&. P!& 6i
terori6tii foloseau o av& 8eec3ee furat& 6i u trasceiver psi3oOietic teleempatic 8eec3ee furat
petru a abate asupra lumii loviturile lor cele mai teribile F toate 'e atur& 8eec3eeH
Nu era 'e mirare c& pe tot P&m!tul e;istau secte religioase bi,are care-i veerau pe
8eec3ee> 'eoarece treceau mo' evi'et toate test&rile obiective ale 'iviit&%ii. 2rau capricio6i>
puterici 6i ivi,ibili. 2;istau momete c!' eu sumi m& sim%eam e;trem 'e ispitit> op%ile
acelea lugi c!' m& 'urea burta 6i lucrurile u p&reau s& mearg& bie> s& strecor o rug&ciue
micu%& c&tre Nat&l Nostru Carele 26ti Nucleu. N-avea ce s& strice> u<
2i bie> avea. Ji-ar fi afectat respectul 'e sie. Gi aceast& gala;ie tatalic& 6i
abu'et& pe care e-o '&'user& 8eec3ee F 'ar umai buc&%ic& cu buc&%ic& F respectul 'e sie
'eveea tot mai greu 'e p&strat petru to%i oameii.
9esigur pe atuci c& u t!lisem u 8eec3ee viu> a'ev&rat.
Nu t!lisem c& pe iciuul> 'ar cel care avea s& 4oace u rol importat via%a mea
ulterioar& ?u voi mai fi pe'at privi%a termiologieiH@> mai precis C&pitaul> se afla la
4um&tatea 'ista%ei p!& la puctul 'e eva'are> acolo u'e cepea spa%iul ormalC 6i tre timp> la
bor'ul lui S. )a.> .u'ee Ralt3ers c&p&ta o s&pueal& 'e toat& frumuse%ea 6i cepea s& se
g!'easc& la faptul c& -ar mai fi trebuit s&-6i fac& plauri 'e viitor petru aga4area pe ava
aceeaC 6i tre timp.
2i bie> ca tot'eaua> e;istau multe Dtre timpE> s& acela care l-ar fi iteresat cea
mai mare m&sur& pe .u'ee era c& tre timp so%ia lui p&c&toas& cepea s&-6i 'oreasc& s& u fi
p&c&tuit.
.colo u'e se rotesc g&urile egre.
Ua peste alta> eva'area al&turi 'e u luatic u era cu mult mai bu& 'ec!t plictiseala 'e
moarte 'i Port 8egramet. 2ra altceva> o3> cerurilor> 'a> era cu totul altcevaH Notu6i uele p&r%i
'i ea erau la fel 'e plictisitoare> iar altele o frico6au pur 6i simplu 'e moarte. 9eoarece ava
era o Cici> e;ista loc petru am!'oi. Sau ar fi trebuit s& e;iste. 0truc!t Ra era t!&r 6i bogat
6i aproape ar&tos F 'ac&-l priveai 'i ug3iul corect F c&l&toria ar fi trebuit s& fie 'estul 'e
aimat&. Niciua 'itre ipote,ele acelea u era a'ev&rat&.
La asta se a'&ugau p&r%ile frico6&toare.
9ac& e;ista u sigur lucru pe care to%i oameii s&-l cuoasc& 'espre spa%iul cosmic> acela
era c& trebuia s& te %ii c!t mai 'eparte 'e g&urile egre. Se p&rea s& c& Ra u 6tia asta. 2l le
c&uta. Gi f&cea alte lucruri 6i mai teribile.
9oll" 3abar -avea care erau sculele 6i basculele cu care se 4uca Ra. C!' l trebase>
el u-i r&spusese. C!'> ca s&-l amu,e> 6i pusese o p&pu6& pe m!& 6i-l trebase pri gura ei> el
se str!mbase> se crutase 6i spusese:
L 9ac& vrei s&-%i 4oci sceeta> f& ceva amu,at 6i porcos> u pue treb&ri care u-s
treaba ta.
C!' cercase s& afle 'e ce u erau treaba ei> avusese mai mult succes. Nu c&p&tase u
r&spus 'irect. 9ar 'i aerele 6i cofu,ia cu care-i r&spusese Ra fusese u6or 'e %eles c&
ec3ipametele fuseser& furate.
Gi aveau o leg&tur& cu g&urile egre. Gi> cu toate c& 9oll" era aproape sigur& c& au,ise>
c!'va> c& u e;ista cale 'e itrare sau 'e ie6ire 'itr-o gaur& eagr&> ea era 'e asemeea aproape
sigur& c& Ra cerca s& g&seasc& o gaur& eagr& aumit& 6i apoi s& itre ea. .sta era partea
frico6&toare.
Iar c!' mitea ei t!&r& u era cople6it& 'e team&> 9oll" se sim%ea cupris& 'e
sigur&tate p!& m&'uva oaselor> 'eoarece c&pitaul Sua 8eriVuette Satos-Sc3mit,>
elegatul 6i e;cetricul t!&r multimilioar ale c&rui aveturi cotiuau s& a%!%e aboatele
emisiuilor 'e b!rfe> era u compaio 'e tot ra3atul. 9up& trei s&pt&m!i petrecute pre,e%a
lui> 9oll" abia 'ac& mai suporta s&-l va'&.
9e6i trebuia s& recuoasc&> tremur!'> c& imagiea lui cau,a mult mai pu%ie elii6ti
'ec!t imagiea pe care o avea fa%a oc3ilor.
9oll" se uita la o gaur& eagr&. 9e fapt u la gaur& sie> fii'c& v-a%i putea uita la ua
c!t este ,iua 'e lug& f&r& s& ve'e%i imicC g&urile egre erau egre> truc!t u puteau fi v&,ute
'eloc. 0 realitate> ve'ea o auror& spiralat& 'e lumi& violet-alb&struie> epl&cut& petru oc3i
c3iar 6i pe ecraul 'e 'easupra paoului 'e coma'&. .r fi fost mult mai epl&cut s& fi fost
e;pus& la ea. Lumia aceea era v!rful aisbergului uui potop 'e ra'ia%ii letale. Nava lor era
bli'at& mpotriva uor asemeea feomee 6i p!& acum bli'a4ul f&cuse fa%& cu u6uri%&. 0s&
Ra u se afla iteriorul bli'a4ului. 2ra 4os> la'er> u'e avea istrumete 6i te3ologii pe
care 9oll" u le %elegea 6i pe care el refu,a s& le e;plice. Iar femeia 6tia c& la u momet 'at>
tr-o situa%ie 'e felul acesta> ea va fi ava pricipal& 6i va sim%i ,gu'uitur& u6oar& care au%a
'ecuplarea la'erului. Gi atuci el se va avetura c3iar 6i mai aproape 'e uul 'itre obiectele
acestea teribileH Gi ce avea s& se t!mple cu Ra atuci< Sau cu 9oll"< Bie%eles> ea u l-ar fi
so%itH 9ar 'ac& el murea 6i o l&sa sigur&> la o sut& 'e ai-lumi& 'e orice-i era cuoscut> ce s-ar
fi t!mplat atuci<
9oll" a au,it u morm&it furios 6i a 6tiut c& 'eocam'at& mometul acela u sosise. Nrapa
s-a 'esc3is 6i Ra s-a t!r!t afar& 'i la'er> furios.
L .lta pustieH S-a r&stit la ea> 'e parc& ar fi tras-o la r&spu'ere.
Gi> 'esigur> e;act asta 6i f&cea. 2a a cercat s&-l priveasc& mai 'egrab& cu %elegere>
'ec!t cu groa,&.
L +f> scumpule> ce p&catH 2 a treia p!-acum.
L NreiH 8aH Nrei 'e c!' e6ti 6i tu> vrei s& spui. 9e fapt> sut mult mai multeH
Noul i era 'ispre%uitor> s& -o 'era4a 'ispre%ul. .cestuia i-a luat locul u setimet 'e
u6urare> c!' Ra a luecat pe l!g& ea. 9iscret> 9oll" s-a 'ep&rtat 'e paoul 'e coma'& c!t
a putut 'e mult F u prea mult tr-o av& 8eec3ee care ar fi itrat cu u6uri%& tr-u livig ceva
mai mare. C!' el s-a a6e,at 6i 6i-a cosultat oracolele electroice> ea a p&strat t&cerea.
C!' vorbea cu Jor%ii> Ra -o ivita pe 9oll" s& participe. C!' se e;prima pri
cuvite> ea putea au,i cel pu%i 4um&tate 'i coversa%ie. 9ac& s& scria pe tastatur&> u se
bucura ici m&car 'e 4um&tatea respectiv&. 9e 'ata aceasta a putut totu6i %elege 'estul 'e bie.
2l 6i-a tastat treb&rile> s-a str!mbat la ce-i r&spusese u Jort c&6ti> a tastat o corec%ie> apoi a
stabilit u curs pe paoul 8eec3ee. 9up& aceea 6i-a scos c&6tile> s-a str!mbat> s-a tis 6i s-a
tors c&tre 9oll".
L Bu> a spus> 3ai'e> vio> po%i pl&ti alt& rat& a biletului t&u 'e c&l&torie.
L Cum s& u> scumpule> a r&spus ea 'atoritor> 'e6i ar fi fost mult mai 'r&gu% 'ac& el
-ar fi trebuit 'e fiecare 'at& s& pu& problema a6a.
Cu toate acestea> 'ispo,i%ia ei se mai mbu&t&%ise pu%i. . sim%it o u6oar& cl&tiare> ceea
ce sema c& ava porea alt& c&l&torie 6i> tr-a'ev&r> uria6a oroare albastru 6i violet 'e pe
ecra se 'imiua 'e4a> 'ep&rt!'u-se. .sta compesa lucrurileH
2vi'et u sema imic altceva 'ec!t c& se aflau 'rum spre urm&toarea.
L I&-l pe 8eec3ee> a porucit Ra> 6i. Ia s& ve'em. 9aH Cu Robiette Broa'3ea'.
L Sigur c& 'a> a spus 9oll" ri'ic!' p&pu6ile 'e u'e le a,v!rlise Ra cu piciorul 6i
pu!'u-le pe m!ii.
P&pu6a 8eec3ee u ar&ta> 'esigur> ca u 8eec3ee a'ev&ratC 6i p&pu6a Robiette
Broa'3ea' era 'estul 'e ie;act&. 9ar ele l amu,au pe Ra. .sta cota petru 9oll"> 'eoarece
el ac3ita otele 'e plat&. 0 prima ,i 'up& ce plecaser& 'i Port 8egramet> t!&rul se l&u'ase
ar&t!'u-i fetei e;trasul lui 'e cot. 0 fiecare lu& cotul i era alimetat mo' automat cu 6ase
milioae 'e 'olariH Numerele o ame%iser&. 2le compesau multe. Nrebuia s& e;iste u mo'> mai
'evreme sau mai t!r,iu> pri care s& stoarc& c!teva pic&turi petru ea 'i toat& cataracta aceea 'e
b&et. =!'urile respective u erau 'efel imorale petru 9oll". Poate c& tr-o epoc& mai vec3e>
americaii i-ar fi spus Dc&ut&toare 'e aurE. 0s& cea mai mare parte a rasei omee6ti> pe 'urata
ma4orit&%ii istoriei sale> i-ar fi spus 'oar Ds&rac&E.
.6a c& ea l 3r&ea pe Ra 6i se culca 'e asemeea cu el. C!' era 'ispo,i%ie proast&>
cerca s& fie ivi,ibil&> iar c!' 'orea 'istrac%ie> cerca s&-l 'istre,e:
L SalUtare> 'omuU 8eec3ee> a rostit m!a Broa'3ea'> cu 'egetele lui 9oll" r&suci'u-se
petru a-i coferi u r!4et prostesc 6i cu glasul lui 9oll" gro6at 6i cu accet 'e %&r&oi ?parte
'i satir&H@. 0c!tat '& cuo6ti%&.
J!a 8eec3ee> glasul lui 9oll" u s!s!it 6erpesc:
L Sssalut&ri> p&m!tea obra,ic. .i ssossit la timp petru ci&.
L +a-3a-3aH . strigat m!a Broa'3ea'> l&rgi'u-6i r!4etul. Gi mie-mi c3ior&ie ma%ele.
Ce-i '& 3aleal&<
L .arg3H . ,bierat m!a 8eec3ee> 'egetele o g3ear&> gura c&scat&. Nu e6tiH
Gi 'egetele m!iii 'repte s-au c3is peste p&pu6a 'i m!a st!g&.
L 8oH 8oH 8oH . r!s Ra. .sta-i tare 'e tot. 9e6i u 8eec3ee -arat& a6a. Nu u 6tii
cum e u 8eec3ee.
L Nu 6tii< . trebat 9oll" cu propriul ei glas.
L .proapeH Jult mai aproape 'ec!t tieH
Iar 9oll"> sur!,!'> a ri'icat m!a 8eec3ee.
L .3> 'ar te-6eli> 'omule Ra> a r&suat vocea 6erpeasc&> m&t&soas& 'e 8eec3ee.
C3iar a6a ar&t eu 6i te-a6tept ss& e-t!lim urm&toarea gaur& eagr&H
Scauul pe care st&tea Ra s-a pr&bu6it cu u troset> c!' el a s&rit picioare.
L .sta u-i amu,atH . r&cit el 6i 9oll" a fost uimit& s&-l va'& tremur!'. I&-mi 'e
m!careH . porucit 6i a plecat bolborosi' furios spre la'erul lui privat.
Nu era %elept s& faci glume cu el. Ca atare> 9oll" i-a preg&tit cia 6i l-a servit cu u
,!mbet pe care u-l sim%ea vesel. N-a c!6tigat imic 'e pe urma ,!mbetului. 9ispo,i%ia lui era
mai proast& ca oric!'. . ,bierat:
L I'ioatoH .i 3alit toat& m!carea bu& c!' eu u eram atet< N-a mai r&mas imic ca
lumea 'e m!cat<
9oll" a fost gata s& i,buceasc& lacrimi.
L 9ar %i place friptura.> a protestat ea.
L IripturaH Bie%eles c&-mi place friptura> 'aU ia uite ce-ai servit ca 'esertH
. mpis friptura cu broccoli la o parte 6i a 3&%at platoul cu fursecuri cu fulgi 'e
ciocolat& pe care l-a scuturat sub asul ei. Iursecurile s-au mpr&6tiat toate 'irec%iile 6i 9oll" a
cercat s& le recupere,e.
L Gtiu c& u-i ceea ce %i-ar pl&cea> scumpule> s& g3e%ata s-a termiat.
2l a fulgerat-o cu privirea.
L Cum<H Nu mai e-g3e%at&< Bie atuci. U sufleu 'e ciocolat&. Sau o tart&.
L Ra> 6i astea s-au cam termiat. Le-ai m!cat.
L N!mpitoH Nu se poateH
L Ba 'a> s-au termiat. Gi oricum toate 'ulciurile alea u-s bue petru tie.
L Nu e6ti '&'aca meaH + s& cump&r altele> c3iar 'ac& mi-ar putre,i 'i%ii.
. lovit platoul 'i m!a ei 6i fursecurile au ,burat 'i ou peste tot.
L .ruc& mi,eriile astea. .cum u mai vreau s& m&!c imicH S-a r&stit.
2ra pur 6i simplu o alt& mas& tipic& 'e la frotiera gala;iei. Gi s-a sf!r6it la fel 'e tipic> cu
9oll" f&c!' cur&%eie 6i pl!g!'. B&rbatul era realmete groa,icH Gi ici m&car u p&rea s-o
6tie.
0 realitate> Ra 6tia c& era r&ut&cios> atisocial> e;ploatator F o list& lug& 'e tr&s&turi
care-i fuseser& e;plicate 'e programele 'e psi3aali,&. Iuseser& peste trei sute 'e 6e'i%e. C!te
6ase ,ile pe s&pt&m!&> vreme 'e aproape u a. Iar la sf!r6it el termiase cu o glum&.
L .m o trebare> i spusese psi3aalistei 3olografice> afi6at& petru el sub forma uei
femei frumoase> 'ea4us 'e v!rstic& petru a-i fi mam&> 'ea4us 'e t!&r& petru a fi
atr&g&toare> iar trebarea este aceasta: 9e c!%i psi3aali6ti este evoie petru a sc3imba u bec<
Psi3aalista r&spusese suspi!':
L .3> Ra> te mpotrive6ti 'i ou. Bie. 9e c!%i<
L Numai 'e uul> r&spusese el r!,!'> 'ar becul trebuie s& vrea realmete s& fie
sc3imbat. 8a-3aH Iar eu> ve,i tu> u vreau asta.
Petru o secu'&> ea l privise 'irect> t&cere. 2ra repre,etat& pe u fotoliu cu form&
variabil&> cu picioarele str!se sub ea> cu u blocotes tr-o m!& 6i u pi; m!a cealalt&. 0l
folosea petru a-6i ri'ica oc3elarii care-i luecau pe as c!' se uita la el. Precum toate celelalte
caracteristici ale program&rii ei> gestul era meit s& aib& u scop> i'ica%ia lii6titoare c& era> la
urma urmelor> tot u om ca 6i el> u o ,ei%& rigi'&. Bie%eles> u era om. Notu6i suase 'estul 'e
uma c!' spusese:
L .cesta este tr-a'ev&r u bac foarte vec3i> Ra. Ce este u bec<
N!&rul str!sese 'i umeri iritat.
L Ceva rotu' care '& lumi&> g3icise el> 'ar %i-a sc&pat ese%ialul. 2u u mai vreau s&
fiu sc3imbat. Nu mi se pare amu,at. 0 primul r!' -a fost 'ori%a mea s&-cep c3estia asta 6i
am 'ecis s&-i pu cap&t.
Programul 'e calculator r&spusese pa6ic:
L 2vi'et> este 'reptul t&u> Ra. Ce vrei s& faci cotiuare<
L + s& m& 'uc s&-mi caut. + s& plec 'e-aici 6i-o s& m& 'istre,> r&spusese el furios. Gi
asta se um&r& pritre 'repturile meleH
L 9a> a6a este> cuvii%ase ea. Ra> vrei s&-mi spui ce aume cepuse6i s& ,ici aite
'e a te r&,g!'i<
L Nu> se sculase el> u vreau s&-%i spu ce-o s& fac. + s-o fac pur 6i simplu. La reve'ere.
L Ne vei 'uce s&-%i cau%i tat&l> u-i a6a< Strigase 'up& el programul psi3aalitic> s&
Ra u r&spusese.
Uica i'ica%ie pe care o oferise c&-i au,ise trebarea fusese c& loc s& se mul%umeasc&
s& c3i'& u6a> o i,bise urma lui.
U om ormal F 'e fapt> aproape orice om F i-ar fi spus psi3aalistului s&u c& avea
'reptate. La u momet 'at cele trei s&pt&m!i itermiabile i-ar fi spus acela6i lucru 6i
tovar&6ei sale 'e av& 6i 'e pat> m&car petru a mp&rt&6i cuiva spera%a lui 'e probabilitate
miim& 6i frica lui foarte real&. Ra u v&%ase icio'at& s&-6i mp&rt&6easc& setimetele>
fii'c& u v&%ase icio'at& s& mp&rt&6easc& absolut imic. Crescut Para'isul 8eec3ee> f&r&
ici u fel 'e compaio uma cu s!ge cal' 'eceiul crucial al copil&riei sale> el 'eveise
ar3etipul uui sociopat. 9orul acela teribil 'up& 'ragoste l mpigea s&-6i caute tat&l pier'ut pri
toate terorile spa%iului cosmic. Lipsa total& 'e mpliire 'ucea la imposibilitatea 'e a accepta
'ragostea> sau 'e a o mp&rt&6i. Novar&6ii lui cei mai apropia%i 'i acei ,ece ai gro,itori
fuseser& programele 'e calculator ale itelige%elor moarte 6i stocate umite Jor%ii. Ra le
copiase 6i le luase cu el c!' 6i su6ise o av& 8eec3ee 6i vorbea cu ele> a6a cum -ar fi f&cut-o
cu 9oll" cea 'i care 6i oase> petru c& 6tia c& u erau 'ec!t ma6ii. Lor u le p&sa c& erau
tratate felul acela. Petru Ra> oameii 'i care 6i oase erau 'e asemeea ma6ii F automate
'e v!,are> le-a%i fi putut spue. 2l avea moe'a cu care s& le 'etermie s&-i 'ea ceea ce 'orea.
Se;. Sau coversa%ie. Sau preg&tirea meselor lui> sau 'ereticarea 'up& obiceiurile lui porcie.
Nu se g!'ea s& aali,e,e setimetele uui automat 'e v!,are. Nici c3iar c!'
automatul 'e v!,are era realitate o femeie 'e ou&spre,ece ai care ar fi fost recuosc&toare
petru 6asa 'e a i se g&'ui s& crea'& c&-l iubea.
8eec3ee 'escoperiser& 'e mult cum s& stoc3e,e sisteme mecaice itelige%a 6i c3iar o
apro;imare a persoalit&%ii uui i'ivi' 'ece'at sau aflat pe moarte F a6a cum oameii aflaser&
c!' t!liser& a6a-umitul Para'is 8eec3ee> care crescuse b&iatul Ra. Robi cosi'era c&
era o ive%ie e;traor'iar 'e valoroas&. 2u u v&' lucrurile la fel. 9esigur> este posibil s& fiu
cosi'erat p&rtiitor aceast& privi%& F o persoa& ca mie> fii' 'i capul locului o stocare
mecaic&> u are evoie 'e a6a cevaC iar 8eec3ee> 'eoarece 'escoperiser& proce'eul acesta> u s-
au mai sic3isit s& ivete,e persoae ca mie.
0toarcerea acas&.
0 bucla Lofstrom 'i Lagos> Nigeria> .u'ee Ralt3ers aali,a m&sura resposabilit&%ii
sale fa%& 'e Saie )ee-;ig> timp ce paglica magetic& le-a pris capsula care cobora> a
cetiit-o 6i a oprit-o la termialul $am& 6i Imigr&ri. 9eoarece se 4ucase cu 4uc&rii iter,ise> el
pier'use spera%a uei slu4be> s&> fii'c& l a4utase s-o fac&> )ee-;ig pier'use treaga carier&.
L .m o i'ee> i-a 6optit el c!' s-au a6e,at la coa'& atecamer&. + s&-%i spu 'espre
ce-i vorba c!' ie6im.
.vea tr-a'ev&r o i'ee 6i c3iar 'estul 'e bu&. I'eea lui eram eu.
0aite 'e a-i putea mp&rt&6i i'eea> Ralt3ers trebuia s&-i spu& ce sim%ise mometul
acela gro,itor 'e la NPN. 9e aceea se ca,ar& tr-u stabilimet 'e tra,it 'e l!g& ba,a buclei
'e asoli,are. + o'aie goal& 6i cis&C e;ista u sigur pat> 'e m&rime me'ie> o c3iuvet& tr-u
col%> u aparat P$ la care c&l&torii s& se 3olbe,e vreme ce-6i a6teptau lasarea capsulelor 6i
ferestre ce se 'esc3i'eau spre aerul coastei africae> fierbite 6i lipicios. Ierestrele erau 'esc3ise>
s& aveau plase eta6e mpotriva eum&ratelor isecte africae> totu6i Ralt3ers s-a ,gribulit 'i
cap p!&- picioare c!' i-a povestit 'espre etitatea let& 6i rece a c&rei mite o sim%ise S.
)a.
Iar Saie )ee-;ig s-a cutremurat 'e asemeea.
L 9ar -ai spus absolut imicH . rostit ea> cu glasul sugrumat 'e o'ul 'i g!t.
2l a cl&tiat 'i cap.
L Nu. 9ar 'e ce -ai f&cut-o< Nu e;ist&. ?2a a f&cut o pau,&.@ Ba 'a> sut sigur& c& e;ist&
o boifica%ie 'i partea Por%ii pe care o puteai c&p&ta petru asta.
L Noi o puteam c&p&taH . ,is el ap&sat> iar ea l-a privit> apoi a acceptat parteeriatul
pritr-o cuvii%are 'i cap. Sigur c& e;ist& 6i este 'e u milio 'e 'olari. .m cosultat
regulametele> atuci c!' am copiat 4uralul avei.
. v!r!t m!a baga4ul lui s&r&c&cios 6i a scos u 'atevatai pe care i l-a ar&tat.
Iemeia u l-a luat. . spus 'oar:
L 9e ce<
L Iii atet&> a spus el. U milio 'e 'olari. Sutem 'oi> ceea ce-seam& o 4um&tate 'e
milio. 9up& aceea. .m f&cut 'escoperirea la bor'ul lui S. )a. Cu ec3ipametul S. )a.> a6a c&
ava> proprietarii ei 6i tot ec3ipa4ul pot c&p&ta o cot&-parte. .m fi avut oroc 'ac& e-ar fi luat
'oar 4um&tate. Jai probabil este c& e-ar fi luat trei sferturi. .poi. Gtii 6i tu c& am c&lcat
regulametul. Poate c-ar fi trecut cu ve'erea peste asta> %i!' seama 'e toate. 0s& poate c& -ar
fi f&cut-o 6i atuci u e-am fi ales cu imic.
)ee-;ig a aprobat> asimil!' i'eea. 2rau multe i'ei 'e asimilat. S-a tis 6i a pip&it
'atevataiul.
L .i copiat 4uralul avei<
L Nici o problem&> a r&spus el 6i tr-a'ev&r u fusese ici o problem&.
0 uul 'itre carturile sale la come,i> cu t&cere g3e%at& 'i partea +fi%erului Uu 'e
pe cel&lalt fotoliu> Ralt3ers apelase pur 6i simplu 'atele 'i mometul care f&cuse cotactul>
e;istete registratorul automat al ,borului> copiase iforma%iile ca 6i cum ar fi f&cut parte 'i
sarciile sale 'e ruti& 6i strecurase copia bu,uar.
L Bie> a spus ea. Gi-acum ce facem<
.6a c& el i-a povestit 'espre u cuoscut multimiliar'ar e;cetric ?care t!mpl&tor eram
eu@> faimos petru asetimetul 'e a c3eltui pe picior mare petru 'ate 8eec3ee> iar fii'c&
Ralt3ers l cuo6tea persoal.
2a l-a privit cu u soi 'iferit 'e iteres.
L 0l cuo6ti pe Robiette Broa'3ea'<
L 0mi 'atorea,& o favoare> i-a r&spus Ralt3ers simplu. Not ce trebuie s& fac este s&-l
g&sesc.
Petru prima 'at& 'e c!' itraser& o'&i%&> )ee-;ig a sur!s. . i'icat p-foul 'e pe
perete.
L Bag& mare> tigrule.
.6a s-a f&cut c& Ralt3ers a ivestit o parte 'i restul 'eloc impresioat al cotului s&u
bacar covorbiri itercotietale> timp ce )ee-;ig a privit g!'itor afar& spre
p&ie4ei6ul sclipitor 'e lumii 'i 4urul buclei Lofstrom> care sem&a cu u motaige-russe
lug 'e u Oilometru> cu cablurile magetice c!t!' 6i capsulele cobor!' pe ea> ciooof> pe c!'
cele care 'ecolau se au,eau ciufff> 'up& cum pier'eau> respectiv c!6tigau vite,a 'e eva'are. 2a
u se g!'ea la clietul lor. Se g!'ea la ceea ce trebuiau s& v!'&> iar c!' Ralt3ers a c3is
telefoul> cu c3ipul &sprit> 'e abia i-a ascultat cuvitele.
L Nemericul u-i acas&. Cre' c-am vorbit cu ma4or'omul 'e la Jarea Nappa. N-a vrut
s&-mi spu& 'ec!t c& 'omul Broa'3ea' este- 'rum spre Rotter'am. Rotter'am> s& 'ea 'racuUH
9ar m-am iteresat. Putem pri'e u ,bor iefti p!& la Paris> apoi s& facem restul 'rumului cu
u avio obi6uit. Petru at!ta e-au mai r&mas bai.
L $reau s& v&' 4uralul> a spus )ee-;ig.
L Suralul< . repetat el.
L J-ai au,it> a ,is ea cu er&b'are. Poate s& rule,e pe P$. Gi vreau s&-l v&'.
2l 6i-a ume,it bu,ele> a reflectat petru o clip&> a str!s 'i umeri 6i l-a itro'us
scaerul P$-ului.
0truc!t istrumetele avei erau 3olografice 6i registrau orice foto 'e eergie care
a4ugea la ele> toate 'atele privitoare la sursa emaa%iilor g3e%ate se aflau pe evatai. P$-ul u
ar&ta s& 'ec!t o pat& alb&> mic& 6i lipsit& 'e caracteristici> al&turi 'e coor'oatele locului.
Nu era foarte iteresat& 'e privit sie F 6i tocmai 'e aceea se,orii avei o igoraser&.
Poate c& o amplificare serioas& ar fi ar&tat 'etalii> 'ar 'ep&6ea capacit&%ile aparatului iefti 'i
3otel.
C3iar 6i a6a s&.
0 vreme ce o privea> Ralt3ers a sim%it ca 6i c!' pe piele i s-ar fi t!r!t eum&rate
isecte. 9e pe pat> )ee-;ig a 6optit:
L N-ai spus imic. Sut 8eec3ee<
2l u 6i-a 'espris oc3ii 'e la pata alb& 6i ce%o6at&.
L .6 vrea 6i eu s& 6tiu.
Nu era totu6i improbabil> u<
L Poate 'oar 'ac& 8eec3ee erau mult mai 'eosebi%i 'ec!t suspectase cieva. 8eec3ee
erau itelige%i. Nrebuiau s& fie. 2i cuceriser& spa%iul iterstelar cu 4um&tate 'e milio 'e ai
urm&. Iar mi%ile pe care le percepuse Ralt3ers erau. 2rau. Cum le-ar fi putut umi< Poate
pietrificate. Pre,ete. 9ar u active.
L 0c3i'e-l> a spus )ee-;ig. J& ia cu fiori. . plesit ua 'itre isectele ce se
strecuraser& pri sit& 6i a a'&ugat mo3or!t: Ur&sc locul &sta.
L J!ie 'imiea%& porim spre Rotter'am.
L Nu locul &sta. Ur&sc s& fiu pe P&m!t> a preci,at ea. . fluturat 'i bra% c&tre cer>
'icolo 'e lumiile buclei 'e asoli,are: Gtii ce-i acolo sus< Petagoul 0alt 6i +rbit-N"uratam 6i-
u milio 'e lasere 6i bombe ucleare care plutesc 'e colo-colo> iar aici to%i sut ebui. Nu 6tii
icio'at& c!' s-ar putea 'ecla6a blestem&%iile alea.
Nu era clar 'ac& ite%ioa sau u s& fie cotra,is&> 'ar Ralt3ers a sim%it-o oricum. .
scos ofesat evataiul 'i P$. Nu era via lui c& lumea era ebu&H 2ra s& via lui> privi%a
asta u e;ista 'oial&> c& )ee-;ig fusese co'amat& s& stea pe P&m!t. .6a c& avea toate
'repturile s& i-o repro6e,e.
. vrut s&-i ti'& 'atevataiul> f&r& s& fie foarte sigur asupra motivelor> poate petru a-i
'emostra cre'erea> poate petru a-i cosoli'a statutul 'e parteer. 9ar la 4um&tatea gestului a
'escoperit c!t 'e ebu& era cu a'ev&rat lumea. =estul s-a trasformat tr-o lovitur&> 'reptat&
cu r&utate spre fa%a ei e,!mbitoare> 'e,olat&.
Petru o 4um&tate 'e respira%ie> acolo -a fost Saie> ci 9oll"> ecre'icioasa 6i fugara
9oll"> cu umbra r!4itoare 6i 'ispre%uitoare a lui Ra '&r&tul ei F sau iciuul 'itre ei> 'e fapt
ici m&car o persoa&> ci u simbol. + %it&. U lucru r&u 6i amei%&tor care u avea i'etitate>
ci 'oar o 'escriere. 2ra IN.JICUL 6i lucrul cel mai cert privi%a lui era c& trebuia 'istrus.
$iolet. 9e c&tre el.
Iii'c&> ca, cotrar> Ralt3ers avea s& fie el su6i 'istrus> imicit> 'e,itegrat 'e
emo%iile cele mai 'emete> mai 'etestabile 6i mai pervers 'istructive pe care le percepuse
vreo'at&> for%ate mitea lui tr-o siluire 'evastatoare> violet& 6i '&t&toare 'e grea%&.
Gtiu foarte bie ce a sim%it .u'ee Ralt3ers mometul acela> 'eoarece am sim%it 6i eu la
feL. Ca 6i Sai2. Ca 6i so%ia mea 2ssi2. Ca 6i to%i oameii afla%i pe o ra,& 'e 'ou&spre,ece uit&%i
astroomice 4urul uui puct situat la 'ou& sute 'e milioae 'e Oilometri 'e P&m!t 'irec%ia
costela%iei $i,itiul. .m avut foarte mare oroc c& u-mi satisf&ceam obiceiul 'e a pilota c3iar
eu. Nu 6tiu 'ac& u m-a6 fi pr&bu6it. .tigerea 'i spa%iul cosmic -a 'urat 'ec!t o 4um&tate 'e
miut 6i poate c& -a6 fi avut timp s& m& siuci'> 'ar cu sigura%& a6 fi cercat. Iurie> ur&
bolav&> evoia obsesiv& 'e a 'istruge 6i 'e a imici F acela a fost ca'oul 'i ceruri pe care
terori6tii i l-au oferit tuturor. 0s& 'e 'ata aceea mi pusesem calculatorul s& pilote,e> petru a-
mi putea petrece lii6tit timpul la p-fo> 6i programele 'e calculator u erau ifectate 'e
trasceiverul psi3oOietic teleempatic al terori6tilor.
Nu era prima 'at&. Nu era ici m&car prima 'at& 'i ultima vreme> petru c&
aterioarele optspre,ece lui terori6tii fugiser& spa%iul cosmic ava 8eec3ee pe care o
furaser& 6i emiseser& lumii tregi cele mai oribile fate,ii favorite ale 'eme%ei lor. 2ra mai mult
'ec!t putea suporta lumea. 9e fapt tocmai acela era motivul petru care m& g&seam 'rum spre
Rotter'am> 'ar acest episo' aume a fost cau,a petru care m-am tors 'i mi4locul ,borului
tr-acolo. 9up& ce totul s-a termiat> am cercat ime'iat s-o apele, pe 2ssie petru a m& asigura
c& u p&%ise imic. N-am avut oroc. No%i oameii 'e pe P&m!t cercau s&-i apele,e pe to%i
ceilal%i oamei> 'i acelea6i cau,e> iar puctele 'e relee erau supraaglomerate.
Regret> sau aproape regret> c& u cuosc 'i e;perie%& 'irect& imic 'espre aceast&
Debuie istataeeE. .m regretat cel mai mult atuci c!' s-a petrecut prima 'at&> cu u
'eceiu urm&. Pe atuci imei u 6tia ceva 'espre Dtrasceiverul psi3oOietic teleempaticE.
P&reau s& fie> 6i erau> epi'emii mo'iale> perio'ice> 'e ebuie. Julte 'itre cele mai bue mi%i
'i lume> iclusiv a mea> 'epuseser& eforturi cosi'erabile cercarea 'e a g&si u virus> o
substa%& c3imic& to;ic&> o varia%ie ra'ia%iile solare F orice F orice care s& e;plice 'eme%a
mp&rt&6it& care se ab&tea asupra omeirii cam o 'at& pe a. Cu toate acestea> uele 'itre cele
mai bue mi%i 'i lume F ca a mea F se cofrutau cu u 3a'icap. Programele 'e calculator ca
mie u sim%eau pur 6i simplu impulsurile 'e ebuie. 9ac& le-am fi sim%it> 'r&,esc s& spu>
problema ar fi fost solu%ioat& mult mai 'evreme.
La asta se a'&uga faptul c& stomacul meu se sim%ea 'e parc& i6te tatu s-ar fi mperec3eat
iteriorul lui 6i> %i!' seama 'e toate> o 'oream pe 2ssie s& fie al&turi 'e mie> u s& ia o
curs& comercial& ceva mai t!r,iu> a6a cum pl&uise. 9e aceea i-am or'oat pilotului s& se
toarc&. Iat& 'e ce> c!' Ralt3ers a a4us la Rotter'am> eu u eram acolo. J-ar fi putut g&si cu
u6uri%& la Jarea Nappa> 'ac& ar fi luat o curs& 'irect& pri Ne: )orO> a6a c& a gre6it privi%a
asta.
2l a gre6it 'e asemeea F o gre6eal& 'estul 'e mare F totu6i par'oabil& F privi%a
mi%ii cu care se acor'ase S. )a.
Gi mai f&cuse o eroare> 'estul 'e serioas&. Uitase c& NPN-ul lucra ambele sesuri.
.6a se face c& secretul pe care-l p&strase la u cap&t al atigerii acelea metale fugitive u
era c!tu6i 'e pu%i secret la cap&tul cel&lalt.
2c3ipa4ul ervos al velierului.
U calmar 'e culoarea lava'ei F realitate u tocmai u calmar> 'ar a'uc!' cu u
astfel 'e e;emplu pe c!t 'e mult putea afirma e;perie%a uma& F se g&sea toiul uui epui,at
proiect pe terme lug> c!' .u'ee Ralt3ers a avut micul s&u acci'et cu NPN-ul. 9eoarece
fuc%ioea,& ambele 'irec%ii> NPN-ul este o arm& e;celet&> s& u istrumet 'e
supraveg3ere me'iocru. 2ste ca 6i cum i-ai striga persoaei pe care o spioe,i: Iii atet c& sut
cu oc3ii pe tieH 9e aceea> atuci c!' Ralt3ers s-a lovit la cap> 'urerea a fost sim%it& altu'eva.
U Du'evaE care era> 'e fapt> foarte DaltE. Se g&sea la o mie 'e ai-lumi& 'e P&m!t> u
'eparte 'e cursul 'e ,bor geo'e,ic 'e la Plaeta Pegg"s F 6i 'e aceea> bie%eles> Ralt3ers se
g&sise suficiet 'e aproape petru ca atigerea s& se registre,e.
0t!mpl&tor> 6tiu 'estul 'e multe 'espre acest calmar 'e culoarea lava'ei F sau aproape
calmarC a%i fi putut spue c& sem&a cu o or3i'ee groas& 6i siuoas& 6i ar fi fost la fel 'e imerit.
2u u-l t!lisem la mometul acela> bie%eles> 'ar acum l cuosc 'ea4us 'e bie petru a-i
6ti umele 6i 'e u'e a veit 6i 'e ce era acolo 6i> cel mai complicat 'itre toate> ce f&cea. Jo'ul
cel mai bu care s& v& imagia%i ceea ce f&cea este s& spue%i c& picta u peisa4. Jotivul petru
care-i complicat este c& pe o ra,& 'e mul%i ai-lumi& toate 'irec%iile u e;ista imei care s&-l
va'&> cu at!t mai pu%i amicul meu calmar. 2l u avea geul potrivit 'e oc3i cu care s&-l
perceap&.
.vea totu6i motivele sale. 2ra u fel 'e ceremoie religioas&. Se torcea mult trecut> la
cele mai vec3i tra'i%ii ale rasei sale> care erau vec3i tr-a'ev&r 6i avea leg&tur& cu mometul
crucial 'i puct 'e ve'ere teologic 'i istoria lor> care> tr&i' pritre clatra%ii 6i ga,ele
g3e%ate ale ambietului atal> cu vi,ibilitate ifim& toate 'irec%iile> ei 'eveiser& co6tie%i
petru prima 'at& c& Dve'ereaE ar putea 'evei receptorul uei forme 'e art& importate.
Petru el cota foarte mult ca pictura s& fie perfect&. Gi 'e aceea> c!' pe ea6teptate s-a
tre,it urm&rit 'e u str&i> iar 6ocul surpri'erii l-a f&cut s& mproa6te uele 'itre pulberile fi
ua%ate cu care picta locul eroat 6i combia%ia eroat& 'e culori> a fost profu' tulburat.
Iusese stricat u sfert 'e 3ectarH U preot 'e pe P&m!t i-ar fi %eles setimetele> c3iar 'ac& u
6i motivele acestoraC era ca 6i c!'> timpul uei mise> aafura ar fi c&,ut 6i ar fi fost strivit& sub
talp&.
Prieteul meu Robi are c!teva 'efecte> iar uul 'itre ele este u soi 'e sfial&
fermec&toare care u-i at!t 'e amu,at& pe c!t cre'e el. Jo'ul care avea cuo6ti%e 'espre
velieri> precum 6i 'espre ma4oritatea celorlalte lucruri la care u fusese pre,et petru a le ve'ea>
este simplu 'e e;plicat. .t!t 'oar c& el u vrea s&-l e;plice. 2;plica%ia este c& i spusesem eu.
.sta simplific& mult lucrurile> 'ar este aproape a'ev&rat.
2ste posibil ca sfiala fermec&toare s& fie cotagioas&<
Numele creaturii era La9,3aRi. P!,a la care lucra era o vel& eliptic& 'e pelicul&
moomolecular& lug& 'e trei,eci 'e mii 'e Oilometri. Nu termiase ici u sfert 'i ea 6i
avusese evoie 'e cicispre,ece ai ca s& a4ug& p!& acolo. Lui La9,3aRi u-i p&sa c!t 'e mult
'ura. 2l avea timp suficiet. Nava lui spa%ial& urma s& a4ug& la 'estia%ie abia peste alte opt sute
'e ai.
Sau cel pu%i cre,use c& avea timp suficiet. P!& a sim%it str&iul care-l privea.
.tuci sim%ise evoia 'e a se gr&bi. . r&mas mo'ul-propriu ormal timp ce 6i-a
str!s repe'e materialele 'e pictur& F era 'e4a 21 august F le-a asigurat F 22 august F s-a mpis
6i s-a 'ep&rtat 'e vela form& 'e arip& 'e fluture 6i a plutit impo'erabilitate p!& a a4us
suficiet 'e 'eparte. La 1 septembrie era 'estul 'e 'eparte ca s& active,e 4etul propulsor 6i>
mo'-propriu superior> a reveit la micu%a cutie 'e coserve cili'ric& aflat& cetrul p!lcului 'e
aripi 'e fluture. 9e6i era teribil 'e istovitor petru el> a r&mas mo'ul-propriu superior c!' a
plo4at pri grotele 'e itrare 6i 6lamul sali care era ambietul lui ativ. . strigat la camara,ii
s&i cu toat& puterea.
Potrivit sta'ar'elor omee6ti> glasul acela era e;traor'iar 'e r&su&tor. Jarile balee
'e pe P&m!t aveau astfel 'e voci soore> astfel c!t c!tecele s& le poat& fi recuoscute 6i s& li
se poat& r&spu'e 'e c&tre alte balee aflate la 'ep&rtare 'e u ocea. .6a avea 6i rasa lui
La9,3aRi 6i> limitele str!mte ale avei spa%iale> urletele sale au cutremurat pere%ii.
Istrumetele au vibrat. Jobilierul s-a leg&at. Iemelele au fugit paicate> tem!'u-se c& vor fi
m!cate sau s&m!%ate.
. fost aproape la fel 'e r&u petru ceilal%i 6apte masculi 6i> pe c!t 'e repe'e a putut> uul
'itre ei s-a str&'uit p!& la mo'ul-propriu superior ca s&-i r&ceasc& apoi lui La9,3aRi. Gtiau
ce se t!mplase. Gi ei sim%iser& atigerea itrusului 6i> 'esigur> f&cuser& ceea ce era ecesar.
0tregul ec3ipa4 comutase pe superior> trasmisese semalul pe care-l 'atora str&mo6ilor 6i
reveise la mo'ul ormal. Gi -ar 'ori La9,3aRi s& proce'e,e ime'iat la fel 6i s& cete,e 'e a le
speria pe femele<
9e aceea La9,3aRi a cetiit 6i 6i-a permis Ds&-6i trag& r&suflareaE F c3iar 'ac& aceea u
era o e;presie utili,at& 'e rasa lui. Nu era bie s& se ,bat& prea mult timp pri 6lam mo'ul
superior. Cau,ase 'e4a c!teva bu,uare 'e cavita%ie epl&cute 6i tulburase tregul ambiet
plesc&itor care tr&iau. Cer!'u-6i scu,e> a lucrat al&turi 'e ceilal%i p!& ce totul a fost fi;at ferm
'i ou> iar femelele au fost a'emeite afar& 'i ascu,&torile lor> ua 'itre ele servi' 'rept
ci&> 6i tregul ec3ipa4 a ceput s& 'iscute 'espre atigerea luatic&> clemet 'e rapi'& 6i 'e-a
'reptul frico6&toare care iva'ase mi%ile tuturor. .6a a trecut toat& lua septembrie 6i prima
parte 'i octombrie.
P!& la mometul acela ava reveise la u soi 'e e;iste%& ormal& 6i La9,3aRi s-a
tors la pictura lui. . eutrali,at 6ar4ele 'e pe sec%iuea stricat& a m&re%ei aripi-capca& 'e
fotoi. . colectat cu gri4& praful pigmetat care se 'ep&rtase pluti'> fii'c& u putea irosi at!t
'e mult& mas&.
La9,3aRi era u i'ivi' cump&tat. Nrebuie s& recuosc c& l-am g&sit absolut a'mirabil.
2ra cre'icios tra'i%iilor rasei sale> circumsta%e pe care oameii le-ar fi cre,ut i%el prea
amei%&toare petru a fi tolerate. Petru c&> ciu'a faptului c& u era u 8eec3ee> La9,3aRi
6tia u'e pot fi cotacta%i 8eec3ee 6i 6tia c& mai 'evreme sau mai t!r,iu mesa4ul pe care-l
trimiseser& camara,ii lui 'e av& va primi u r&spus.
.6a c&> tocmai c!' cepuse s& repicte,e sec%iuea cur&%at& a lucr&rii sale> a sim%it alt&
atigere> 'e 'ata aceasta ua a6teptat&. Jai apropiat&. Jai puteric&. Jult mai isistet& 6i mult>
mult> mai frico6&toare.
.u'ee 6i cu mie.
Noate fragmetele pove6tilor 'e via%& ale acestor prietei F sau aproape prietei> uele
ca,uri o-prietei F ai mei cepeau s& ca'& laolalt&. Nu foarte rapi'. Nu cu mult mai rapi'> 'e
fapt> 'ec!t vite,a cu care fragmetele uiversului cepeau s& ca'& mpreu& marea cotrac%ie
pri care se reveea la starea ciclic& a atomului primor'ial> care ?.lbert mi-o repeta trua@
urma s& se petreac& 'i motive e%elese 'e mie la timpul respectiv. ?9ar u m-am sim%it
alarmat privi%a asta> 'eoarece la vremea aceea ici .lbert u se sim%ea.@ 2rau mai t!i cei 'i
velier> care acceptau elii6ti%i coseci%ele 'epliirii 'atoriei lor. 2rau 9oll" 6i Ra> afla%i
'rum spre alt& gaur& eagr&> cu 9oll" suspi!' som 6i cu Ra str!mb!'u-se furios
visele sale. Gi mai erau .u'ee Ralt3ers 6i Saie> care st&teau eferici%i camera lor mult prea
scump& 'e 3otel 'i Rotter'am> petru c& tocmai aflaser& c& eu c& u eram acolo. Saie se
g3emuise pe patul aisocietic uria6> timp ce .u'ee mi b&tea la cap secretara. Saie avea o
v!&taie pe obra,> suveir al 'eme%ei 'e momet 'i Lagos> s& .u'ee avea bra%ul g3ips F
c3eietura 'islocat&. P!& mometul acela u 6tiuse c& Saie avea cetura eagr& la Oarate.
I&c!' o grimas&> Ralt3ers a trerupt leg&tura 6i 6i-a l&sat c3eietura poal&.
L . ,is c& va fi aici m!ie> a morm&it el. J&-treb 'ac&-i va trasmite mesa4ul.
L Bie%eles c&-l va trasmite. S& 6tii c& ea u era om.
L Serios< .'ic& era u program 'e calculator< ?.sta u-i trecuse pri mite> truc!t
asemeea lucruri u erau u,uale pe Plaeta Pegg"s.@ +ricum> a spus g&si'u-6i o cosolare> cre'
c&- ca,ul &sta cel pu%i u va uita s-o fac&.
. turat petru am!'oi c!teva 'egete 'i sticla 'e coiac 'e mere belgia pe care o
cump&raser& 'rum spre 3otel. . pus sticla 4os> gem!' u6or c!' 6i-a masat c3eietura
'reapt&> a sorbit> apoi a spus:
L C!%i bai e-au mai r&mas<
Saie s-a aplecat fa%& 6i a tastat co'ul lor pe P$.
L 9estul c!t petru c& patru op%i 3otelul &sta> a au%at. 9esigur> e-am putea muta
uul mai iefti.
2l a cl&tiat 'i cap.
L .ici va sta Broa'3ea' 6i vreau s& fiu aici.
L 2ste u motiv bu> a cometat sec )ee-;ig '!' 'e %eles c& ar fi cuoscut
a'ev&ratul motiv F 'ac& Broa'3ea' u era er&b'&tor s&-l va'& pe Ralt3ers> i-ar fi fost mai greu
s& se fereasc& 'e el persoa& 'ec!t la p-fo. .tuci 'e ce ai trebat 'espre bai<
L 8ai'e s& c3eltuim c3iria pe o oapte petru i6te iforma%ii> i-a propus el. .6 vrea s&
6tiu e;act c!t 'e bogat este Broa'3ea'.
L $rei s& cumperi u raport fiaciar< 0cerci s& afli 'ac&-6i poate permite s& e
pl&teasc& u milio 'e 'olari<
Ralt3ers a cl&tiat 'i cap.
L $reau s& aflu> a rostit el> c!t i-am putea lua peste u milio.
9esigur u erau setimete 'eloc caritabile 6i 'ac& a6 fi 6tiut 'espre ele la mometul
cuveit> a6 fi fost mult mai isesibil fa%& 'e .u'ee Ralt3ers> vec3iul meu priete. Sau poate c&
u. C!' ai mul%i bai> te obi6uie6ti ca oameii s& te va'& ca pe o vac& 'e muls> u ca pe o fii%&
omeeasc&> 'e6i u a4ugi s&-%i plac& vreo'at& situa%ia respectiv&.
Nu aveam totu6i ici o obiec%ie ca el s& afle ce 'e%ieam> sau oricum cam c!t g&'uisem
serviciilor 'e rapoarte fiaciare s& 6tie. 2rau 'estule acolo. + cot& semat& 'i opera%iuile
efectuate 'e S. )a. .c%iui miele 'e 3ra& 6i fermele piscicole. Julte afaceri pe Plaeta
Pegg"s> iclusiv ?spre surpri'erea lui Ralt3ers@ compaia 'e la care 6i c3iria el avioul.
Serviciul iformati,at 'e 'ate care le vi'ea iforma%iile pe care le accesau c3iar acum.
C!teva 3ol'iguri 6i firme 'e import-e;port sau trasport. 9ou& b&ciC 1( age%ii imobiliare>
amplasate 'e la Ne: )orO la Ne: Sout3 Rales> cu 'ou& pe $eus 6i Plaeta Pegg"sC 6i o
sume'eie 'e mici corpora%ii ei'etificabile> pritre care o compaie aeria&> u la% 'e localuri
fast-foo'> ceva umit $ia%a 9e .poi Ic. Gi ceva umit PegNe; Petrovetures.
L 9ume,eule> a spus .u'ee Ralt3ers> asta-i compaia 'omului LuVmaH 9eci eu am
lucrat tot timpul petru emericH
L Gi eu> a ,is Saie )ee-;ig privi' partea care me%ioa S. )a. SeriosH +are Broa'3ea'
'e%ie c3iar totul<
2i bie> u 'e%ieam totul. .veam multe> 'ar 'ac& mi-ar fi privit 3ol'igurile cu ceva mai
mult& simpatie> ar fi putut sesi,a u tipar. B&cile mprumutau bai petru e;plor&ri. Compaiile
imobiliare a4utau la stabilirea coloi6tilor sau le luau cocioabele 6i colibele 6i le '&'eau cas3
petru a putea pleca. S. )a. Nrasporta coloi6tii pe Plaeta Pegg"s> c!t 'espre LuVma> 'a>
aceea era bi4uteria coroaei imperiului> 'ac& ei ar fi 6tiutH .sta u sema c&-l t!lisem
vreo'at& pe LuVma sau c& a6 fi 6tiut cum ar&ta> 'ac& l-a6 fi v&,ut. 2l s& primise i6te or'ie>
iar or'iele coborau 'e la mie pri la%ul ierar3ic: =&se6te u c!mp petrolifer bu> u'eva l!g&
ecuatorul Plaetei Pegg"s.
9eoarece Robi vorbe6te trua 'espre problema Dmateriei lips&E> ar trebui s& e;plic ce
este. La sf!r6itul secolului AA> cosmologii s-au cofrutat cu o cotra'ic%ie isolvabil&. 2i
ve'eau c& uiversul se 'ilat&: u feome perfect clar 'i cau,a 'eplas&rii spre ro6u. 0 acela6i
timp s& ei ve'eau c& uiversul co%iea prea mult& mas& petru ca 'ilatarea s& fie posibil&.
Lucrul acela era 'ove'it 'e fapte precum rota%ia prea rapi'& a periferiilor gala;iilor 6i atrac%ia
prea mare a roiurilor 'e gala;iiC p!& 6i propria oastr& gala;ie mpreu& cu tovar&6ele ei se
&pustea c&tre u grup 'e ori 'e stele 'i costela%ia Iecioarei mult mai repe'e 'ec!t ar fi
trebuit s-o fac&. 0 mo' evi'et lipsea o catitate mare 'e mas&. U'e era ea<
2;ista o e;plica%ie ituitiv& evi'et&: uiversul se 'ilatase aterior> 'ar Ceva 'ecisese s&-i
iverse,e cre6terea 6i s&-i cau,e,e cotrac%ia. Nimei -a cre,ut asta ici m&car o clipP. La
sf!r6itul secolului AA.
9e ce l!g& ecuator< Petru ca bucla Lofstrom pe care urma s-o costruim acolo s& poat&
profita 'e vite,a 'e rota%ie a plaetei. 9e ce o bucl& 'e lasare< 2ra mo'ul cel mai iefti 6i mai
bu pri care s& trimi%i orice pe orbit&. Petrolul pe care-l e;tr&geam avea s& alimete,e bucla.
2;cesul 'e %i%ei brut avea s& suie pe orbit& pri iterme'iul buclei> capsule 'e trasportC
capsulele aveau s& a4ug& pe P&m!t cu ,borurile 'e toarcere ale lui S. )a. Petru a fi v!'ute
acolo F ceea ce sema c& avea s& e;iste o c&rc&tur& profitabil& 'e %i%ei care s& fie trasportat&
la fiecare 'rum tors> care clipa 'e fa%& era pier'ere curat& F ceea ce sema c& puteam
re'uce pre%urile petru coloi6tii care plecau spre Plaeta Pegg"sH
Robi este foarte m!'ru 'e bucla 'e lasare> 'eoarece ea l lii6te6te c& oameii pot
iveta lucruri pe care 8eec3ee u le-au ivetat. .re 'reptate. 9ac& u v& uita%i la 'etalii. Bucla
a fost ivetat& pe P&m!t la sf!r6itul secolului AA> 'e u i'ivi' pe ume Qeit3 Lofstrom> c3iar
'ac& imei -a costruit vreua p!& -a e;istat suficiet trafic care s&-i 4ustifice retabilitatea.
Robi u 6tia s& c& 'e6i 8eec3ee -au ivetat icio'at& bucla> velierii o f&cuser& F u aveau
alt& mo'alitate 'e a ie6i 'i atmosfera 'es& 6i opac& a plaetei lor.
Nu m& scu, petru faptul c& aproape toate afacerile mele aveau profit fiecare a. .6a le
rulam pe toate> 6i le e;ti'eam> 'ar profitul era 'oar ici'etal. $e'e%i voi> eu am o folosofie
ceea ce prive6te c!6tigarea bailor F 'up& ce a ob%iut prima sut& 'e milioae> oricie se mai
omoar& s& str!g& bai este 'us cu capul 6i.
.3> 'ar am mai spus toate astea 'e4a> u-i a6a<
J& tem c& 'ivag3e,. Cu at!tea c3estii pe care le am mite> 'evi u6or cofu, 'espre ce
s-a t!mplat> ce u s-a t!mplat c& 6i ce u se t!mpl& 'eloc 'ec!t mitea aceea.
I'eea pe care vreau s-o subliie, este c& toate afacerile mele profitabile erau plus
proiecte soli'e 6i utile ce cotribuiau at!t la cucerirea gala;iei> c!t 6i la aliarea evoilor
oameilor> iar asta-i o realitate. Gi 'e aceea coverg cele 'i urm& toate aceste fragmete 'e
biografii. .paret u este a6a. 9ar coverg. Noate. P!& 6i istoriile semi-prieteului meu>
C&pitaul> acel 8eec3ee pe care p!& la urm& am a4us s&-l cuosc 'estul 'e bie> 6i a amatei 6i
secu'ului s&u> femela 8eec3ee umit& 9ubla> pe care> a6a cum ve%i 'escoperi> am a4us p!& la
urm& s-o cuosc mult mai bie 'ec!t at!t.
Locul u'e tr&iau 8eec3ee.
C!' s-au ascus carapacea lor Sc3:ar,sc3il' 'i ucleul gala;iei> 8eec3ee au 6tiut c&
tre f&pturile lor speriate 6i uiversul imes 'iafar& u va putea e;ista o comuicare simpl&. 0
acela6i timp s& ei -au cute,at s& r&m!& f&r& ve6ti.
9e aceea au istalat o re%ea 'e sateli%i ca i6te stelu%e afara g&urii egre. .ce6tia erau
'ea4us 'e 'eparte petru ca ra'ia%ia url&toare a c&'erilor gaur& s& u le potopeasc& circuitele
6i 'ea4us 'e mul%i petru ca 'ac& uul ar fi fost 'istrus ori s-ar fi pr&bu6it F c3iar 'ac& asta s-ar
fi t!mplat cu o sut& 'e sateli%i F cei r&ma6i s& poat& recepta 6i registra 'atele proveite 'e la
sta%iile-spio 'e averti,are prealabil& amplasate toat& gala;ia. 8eec3ee fugiser& ca s& se
ascu'&> 'ar l&saser& urm& oc3i 6i urec3i.
.6a c&> la r&stimpuri> c!teva suflete brave se furi6au afar& 'i ucleu petru a afla ce
v&,user& oc3ii 6i ce au,iser& urec3ile. C!' c&pitaul 6i ec3ipa4ul s&u fuseser& trimi6i e;terior
petru a verifica spa%iul c&utarea stelei r&t&citoare> cotrolul moitorilor fusese o sarci&
suplimetar&. La bor'ul avei sale erau cici 8eec3ee F mai precis> cici 8eec3ee vii. 9e
'eparte> pe C&pita l iteresa cel mai mult femela ,velt&> pali'& 6i cu piele lucitoare> care se
umea 9ubla. Potrivit criteriilor C&pitaului> era o frumuse%e r&pitoare. Gi se;" 'e asemeea F
fiecare a cu regularitate F iar mometul> apreciase el> se apropia 'i ouH
9ar u c&> s-a rugat el. Gi la fel s-a rugat 9ubla> 'eoarece trecerea pri perimetrul
Sc3:ar,sc3il' era e;trem 'e 'ur&. 9e6i ava fusese costruit& acel scop specific. 2;istau 6i
alte 'esc3i,&toare 'e coserve F Ra furase uul F s& acelea i,buteau s-o fac& 'oar mo'uri
limitate. Nava lui Ra -ar fi putut s& itre ori,otul 'e eveimete 6i s& supravie%uiasc&.
Putea umai s& e;ti'& acolo o p&rticic& 'i sie.
Nava c&pitaului era mai mare 6i mai puteric&. Cu toate acestea> ,gu'uiturile>
,g!l%!iturile 6i vibra%iile prelugite cau,ate 'e stresurile trecerii pri ori,otul 'e eveimete l-au
ap&sat pe C&pita> 9ubla 6i pe ceilal%i patru membri ai ec3ipa4ului cu viole%& 6i 'urere 'e
curelele 3ara6ametelor 'e sigura%&C tirbu6oul sclipitor ca 'iamatul a str&lucit cu sc!tei
mari> 'olofae 6i t&cute 'e ra'ia%&> rev&rs!'u-se mpre4urul cabieiC lumia le-a r&it oc3ii>
mi6c&rile violete le-au vie%it corpurileC 6i a cotiuat trua> vreme 'e o or& sau mai bie 'i
timpul obiectiv al ec3ipa4ului> care era o combia%ie bi,ar& 6i sc3imb&toare tre ritmul ormal al
uiversului geeral 6i tempoul cetiit 'i iteriorul g&urii egre.
0 cele 'i urm& s& au trecut spa%iul esupus stresurilor. Tg!l%!iala teribil& s-a oprit.
Lumiile orbitoare s-au 'imiuat. =ala;ia str&lucea fa%a lor ca u 'om 'e catifea crem
mpro6cat cu stele puteric sclipitoare> petru c& ei se g&seau mult prea a'!c ucleu petru a
ve'ea mai 'es 'ec!t oca,ioal vreu petic egru.
L Slav& mi%ilor colective> a spus C&pitaul> r!4i' timp ce s-a t!r!t afar& 'i
3ara6ametul s&u F c!' r!4ea> sem&a cu u craiu 'i laboratorul 'e aatomie F cre' c-am
reu6itH
Iar ec3ipa4ul i-a urmat e;emplul> 'esf&c!'u-6i propriile ceturi 'e sigura%& 6i flec&ri'
vesel. C!' s-au ri'icat petru a cepe procesul 'e colectare a 'atelor> m!a C&pitaului s-a
tis ca s-o pri'& pe a 9ublei. 2ra u prile4 'e veselie F a6a cum c&pitaii baleierelor 'i
NatucOet se veseleau c!' treceau 'e Capul 8or> a6a cum pioierii 'i c&ru%ele cu coviltir
recepeau s& r&sufle c!' coborau versa%ii c&tre t&r!mul promis 'i +rego sau Califoria.
$iole%a 6i pericolul u se sf!r6iser&. .veau s& treac& 'i ou pri toate pe 'rumul 'e toarcere.
9ar acum> petru miimum o s&pt&m!& sau mai mult> se puteau rela;a 6i colecta 'ateC iar
aceasta era partea pl&cut& a e;pe'i%iei.
Sau ar fi trebuit s& fie.
.r fi trebuit s& fie> totu6i -a fost> truc!t 'up& ce C&pitaul a asigurat ava 6i 8eec3eeul
umit Patof a 'esc3is caalele 'e comuica%ie> to%i se,orii 'e la bor' au str&lucit violet-orbitor.
Noate cele o mie 'e sta%ii automate 'e pe orbit& au%au ve6ti mariH $e6ti importate F ve6ti
proaste 6i toate stoc&rile 'e 'ate %ipau petru a au%a simulta 6tirile groa,ice.
Pritre 8eec3ee s-a l&sat o lii6te 6ocat&. .poi atreametul lor a vis teroarea uluit&
6i cabia avei a 'eveit u v!rte4 'e activit&%i. Receptare 6i cola%ioare> aali,are 6i comparare.
Jesa4ele se completau. Nabloul pri'ea form&.
Ultima e;pe'i%ie care verificase registr&rile fusese cu umai c!teva s&pt&m!i urm&>
m&surate 'up& t!r!6ul let al timpului 'i&utrul uria6ei g&uri egre cetrale F cam 'e or'iul
'eceiilor 'up& cum se m&sura timpul uiversul galopat 'i e;terior. C3iar 6i a6a s& u era
o perioa'& mare 'e timpH 0 ici u ca, la scar& stelar&H
Cu toate acestea> treaga lume era 'iferit&.
0: Ce poate fi mai r&u 'ec!t o previ,iue care u se a'evere6te<
R: + previ,iue care se a'evere6te mai 'evreme 'ec!t te a6teptai.
Covigerea 8eec3eelor fusese c& gala;ie se vor 'e,volta formele 'e via%& iteliget&
6i te3ologic&. 2i i'etificaser& peste o 'u,i& 'e plaete locuite F 6i u umai locuite> ci purt!'
6i promisiuea itelige%ei. 0tocmiser& c!te u pla petru fiecare.
Uele plauri e6uaser&. Pe o plaet& ume'& 6i rece aflat& at!t 'e aproape 'e ebuloasa
+rio c!t aurora ei umplea cerul> e;ista o specie 'e patrupe'e mbl&ite> creaturi mici 6i iu%i cu
labe la fel 'e vioaie ca oc3ii ratoilor 6i lemurilor. 2i aveau s& 'escopere ueltele tr-o bu& ,i>
g!'iser& 8eec3eeC 6i focul> 6i agricultura> 6i ora6ele> 6i te3ologia> 6i ,borul spa%iul cosmic.
.6a 6i f&cuser& 6i le utili,aser& pe toate petru a-6i otr&vi plaeta 6i a-6i 'ecima rasa. 2;ista o alt&
ras&> creaturi ce respirau amoiac> cu 6ase membre segmetate> foarte promi%&toare> 'i p&cate
mult prea apropiate 'e o stea care a 'eveit superov&. Sf!r6itul creaturilor ce respirau amoiac.
2;istau 'up& aceea creaturile reci> lete 6i oroite ce ocupau u loc special istoria
8eec3eelor. 2le a'useser& vestea teribil& care-i 'etermiase pe 8eec3ee s& se ascu'&> iar asta
era suficiet petru a le face uice. Jai mult c&> ele u erau 'oar promi%&toare> ci c3iar 'e4a
iteligeteC u 'oar iteligete> ci civili,ateH Ne3ologia le era 'e4a la 'em!&. +ricum s& ele
repre,etau o probabilitate re'us& loteria galactic&> 'eoarece metabolismul le era pur 6i simplu
prea let petru a cocura cu rasele mai cal'e> mai iu%i.
+ ras& avea totu6i> c!'va> s& a4ug& spa%iul cosmic 6i s& supravie%uiasc&. Sau cel pu%i
a6a speraser& 8eec3ee.
Gi acela6i timp a6a se temuser& 8eec3ee> fii'c& ei 6tiau> c3iar timp ce-6i pl&uiau
retragerea> c& o ras& care-i putea a4uge 'i urm& putea 'e asemeea s&-i 'ep&6easc&. 9ar cum se
f&cea c& posibilitatea respectiv& se apropiase at!t 'e rapi'< Nrecuser& abia 6ai,eci 'e ai tere6tri
'e la ultima verificareH
.poi moitorii 'ep&rta%i 'e pe orbita plaetei $eus i ar&taser& pe bipe,ii sapies 'e
acolo 'e,grop!' tuelurile 8eec3ee aba'oate> e;plor!' micu%ul lor sistem solar ave
spa%iale ce se 'eplasau ac%ioate 'e 4eturi 'e fl&c&ri c3imice. Salic 'e ru'imetar> 'esigur. 0s&
promi%&tor. 0tr-u secol sau 'ou& F cel mai r&u ca, patru sau cici secole> apreciaser& 8eec3ee
F ei aveau probabil s& g&seasc& asteroi'ul Poarta. Iar 'up& c& u secol sau 'ou& s-ar fi putut s&
%eleag& te3ologia.
9ar eveimetele se 'erulaser& at!t 'e rapi'H +ameii g&siser& avele 'i Poart&> Iabrica
'e 8ra& F 3abitatul aflat la o 'ep&rtare imes& pe care 8eec3ee l folosiser& ca %arc petru
specimee 'i cea mai promi%&toare ras& a P&m!tului> australopitecii. Noate c&,user& m!iile
oameilor> iar asta u era totul.
2c3ipa4ul C&pitaului era bie atreat. 9up& ce 'atele fuseser& acceptate 6i filtrate pri
mi%ile colective> 6i tabelate> 6i siteti,ate> speciali6tii 6i-au preg&tit rapoartele. Tgomot-.lb era
avigatorul. Resposabilitatea lui era 'e a cosema coor'oatele tuturor surselor raportate 6i 'e
a actuali,a fi6ierul locator al avei. Patof r&spu'ea 'e comuica%ii 6i era cel mai ocupat 'itre
to%i F cu e;cep%ia poate a Jetisei> itegratoarea> care ,bura 'e la u bor' la cel&lalt> 6opti'
mi%ilor colective 6i suger!' corela%ii 6i verific&ri cruci6ate. Nici Rafal&> specialistul
perforarea g&urilor egre> ici 9ubla s&6i> care se ocupa 'e telemaipularea ec3ipametelor
au;iliare> u erau ecesari petru abilit&%ile lor clipele acelea> a6a c&-i a4utar& pe ceilal%i> ca 6i
C&pitaul 'e altfel> cu paglicile musculare ale fe%ei u'ui' ai'oma uor 6erpi pe c!' a6tepta
cotopirea rapoartelor.
.ici e;ist& o posibil& u6oar& cofu,ie pe care ar trebui s-o elimi. Robiette 6i to%i ceilal%i
oamei umeau rasa aceasta 8eec3ee. 9esigur membrii rasei u-6i spueau a6a> la fel cum ativii
americai u-6i spueau Di'ieiE 6i cum triburile africae O3oi-sa u-6i spueau D3oteto%iE 6i
Dbo6imaiE. 9e fapt umele pe care 6i-l atribuiser& 8eec3ee era Ditelige%iiE. 9ar asta u
'ove'e6te mare lucru. La fel ca 8omo sapies.
Jetisa 6i iubea 6i ea C&pitaul 6i 'e aceea cepu cu rapoartele mai pu%i amei%&toare.
Jai t!i> avele Por%ii fuseser& g&site 6i utili,ate. 2i bie> imic r&u astaH I&cea parte
'i pla> c3iar 'ac& era 'ecocertat c& se petrecuse at!t 'e 'evreme.
0 al 'oilea r!'> Iabrica 'e 8ra& fusese g&sit&> ca 6i artefactul pe care oameii l
umeau Para'isul 8eec3ee. .cestea erau mesa4e vec3i 'e c!teva 'eceii. 9e asemeea u erau
gri4or&toare. 9e asemeea erau 'ecocertate F 'estul 'e 'ecocertate> truc!t Para'isul
8eec3ee fusese coceput petru a pri'e capca& orice av& ar fi a'ocat acolo> iar stabilirea
uui cotact bilateral sema o sofisticare 'estul 'e ea6teptat& petru bipe,ii aceia impertie%i.
0 al treilea r!'> u mesa4 'e la velieri> care provoc& ,v!rcoliri 6i mai rapi'e te'oaelor
'e pe c3ipul C&pitaului. =&sirea uei ave tr-u sistem solar era ua. Locali,area uei ave
spa%iul iterstelar era elii6titor 'e impresioat&.
Gi al patrulea r!'.
. patra era site,a f&cut& 'e Tgomot-.lb cu po,i%iile actuale ale tuturor avelor 8eec3ee
cuoscute 6i operate acum 'e oamei> iar c!' C&pitaul a v&,ut-o> a c3i%&it 'e furie 6i 6oc.
L Suprapue-o cu spa%iile iter,iseH . coma'at el.
Ime'iat ce 'atevataiele au fost pe po,i%ii 6i au ap&rut imagiile combiate> te'oaele
'i obra4ii lui au tremurat ca i6te strue 'e 3arp& ciupite.
L 2i e;plorea,& g&urile egre> a rostit cu glas pi%ig&iat.
Tgomot-.lb a cuvii%at.
L Nu-i umai at!t> a ,is el. Uele ave au la bor' 'islocatoare 'e or'ie. 2le pot
str&puge.
Iar Jetisa> itegratoarea> a a'&ugat:
L Gi se pare c& ei u ar %elege semele 'e pericol.
9up& ce 6i-au pre'at rapoartele> membrii 'e ec3ipa4 au a6teptat politicos. .cum era
problema C&pitaului. 2i sperau 'i tot sufletul c& va fi capabil s-o re,olve.
Iemela 9ubla u era tocmai 'r&gostit& 'e C&pita> 'eoarece c& u sosise timpul
petru asta> 'ar 6tia c& va fi. 9estul 'e cur!'. Cel mai probabil urm&toarele ,ile. 9e aceea> pe
l!g& gri4orarea ei fa%& 'e ve6tile acestea uimitoare 6i frico6&toare> e;ista 6i gri4orarea fa%&
'e C&pita> pe umerii c&ruia se afla toat& resposabilitatea. 9e6i u era c& timpul> ea s-a tis
6i 6i-a a6e,at m!a sub%ire peste a lui. C&pitaul era at!t 'e a'!cit g!'uri> c!t ici m&car -
a observat-o> s& a m!g!iat-o abset.
Patof a scos u for&it> care era ec3ivaletul 8eec3ee al 'regerii glasului> aite 'e a
treba:
L 9ore6ti s& stabile6ti cotact cu mi%ile colective<
L Nu c&> a 6uierat C&pitaul frec!'u-6i cu6ca toracic& cu pumul liber.
S-a au,it u scr!6et> soor lii6tea 'i cabi&. Ceea ce 'orea realmete C&pitaul era
s& se toarc& gaura lui eagr& 'i ucleul gala;iei 6i s&-6i trag& stelele peste cap. .sta u era
posibil. 0 or'iea preferi%ei> a 'oua op%iue ar fi fost s& fug& apoi spre acela6i ucleu ferit 6i
prieteos 6i s& raporte,e autorit&%ilor superioare. .utorit&%ile superioare ar fi putut 'up& aceea lua
'eci,ii. 2le puteau fi cele care s& se ocupe 'e mi%ile colective ale str&builor> care ar fi fost
er&b'&tori s& itervi&. 2le puteau 'eci'e ce s& fac& privi%a asta F pe c!t posibil trimi%!' alt
c&pita 8eec3ee 6i alt ec3ipa4 acest spa%iu teribil 'e rapi' petru a le aplica or'iele. +p%iuea
respectiv& era posibil&> totu6i C&pitaul era prea bie atreat ca s&-6i g&'uie o cale 'e sc&pare
at!t 'e u6oar&. 2l era cel aflat locul cu pricia. Ca atare> el trebuia s& ofere primele r&spusuri
rapi'e. 9ac& acestea erau gre6ite. 2i bie> a'io> biet C&pitaH .veau s& urme,e coseci%e.
Retrogra'area> cel pu%i> 'e6i aceea sac%ioa umai erorile miore. Petru cele mai grave e;ista
ec3ivaletul trasform&rii metale. Iar C&pitaul u ar'ea 'e er&b'are s& se al&ture masei
formi'abile 'e mi%i stocate care-i cupri'ea pe to%i str&mo6ii s&i.
. 6uierat gri4orat 6i a 3ot&r!t:
L Iformea,& mi%ile colective> a or'oat el.
L 9oar iformare< Nu 6i solicitare 'e recoma'&ri< . trebat Patof.
Cu fermitate:
L 9oar iformare. Preg&te6te o so'& 'e str&pugere 6i e;pe'ia,-o apoi la ba,& cu
'uplicate ale tuturor 'atelor.
Coma'a aceea fusese a'resat& 9ublei> care i-a eliberat m!a 6i a ceput activarea 6i
programarea uui micu% mo'ul cu mesa4e. .poi C&pitaul a vorbit c&tre Tgomot-.lb:
L Stabile6te cursul spre puctul 'e iterceptare al velierului.
8eec3ee u aveau obiceiul 'e a saluta atuci c!' primeau u or'i. 9e asemeea>
8eec3ee u aveau obiceiul 'e a cometa or'iele 6i 'e aceea se poate %elege c!t& cofu,ie
'omea av& 'ac& Tgomot-.lb a sim%it evoia s&-l trebe:
L 26ti sigur c& asta ar trebui s& facem<
L I&-o> a spus C&pitaul str!g!' iritat 'i umeri.
0 realitate -a fost o str!gere 'i umeri> ci o cotrac%ie rapi'& 6i violet& a ab'omeului
s&u globular 'ur. 9ubla s-a tre,it privi' cu a'mira%ie proemie%a aceea micu%& 6i atr&g&toare 6i
felul care cor,ile lugi 6i 'ure 'e te'oae> 'e la umeri p!& la c3eieturi> i-au ie6it
evi'e%& pe bra%e. .proape c& %i-ai fi putut strecura 'egetele pe sub eleH
Surpris&> 6i-a 'at seama c& vremea ei 'e iubire se apropiase mai mult 'ec!t cre,use.
2;act la mometul epotrivitH C&pitaul avea s& fie la fel 'e emul%umit ca ea> truc!t 6i
f&cuser& plauri petru u r&stimp foarte special 'e o ,i 6i 4um&tate. 9ubla a 'esc3is gura petru
a-l au%a> apoi a c3is-o. Nu era mometul s&-l tulbure cu a6a cevaC el 6i c3eia procesele 'e
g!'ire> care-i scoteau relief mu6c3ii obra4ilor 6i-l f&ceau s& se crute> 6i cepea s& 'ea
or'ie.
C&pitaul 'ispuea 'e umeroase resurse la care s& apele,e. 0 gala;ie erau risipite peste
o mie 'e artefacte 8eec3ee> iscusit ascuse. Nu acelea care erau meite s& fie 'escoperite mai
'evreme sau mai t!r,iu> precum PoartaC acestea erau camuflate sub aspectul uor asteroi,i 'eloc
promi%&tori afla%i pe orbite iaccesibile> sau tre stele> sau pritre p!lcuri 'e alte obiecte> roiuri
'e praf 6i ori 'e ga,e.
L 9ubla> a or'oat el f&r& s-o priveasc&> activea,& o av& 'e coma'&. $om face
4oc%iuea cu ea puctul velierului.
. observat c& femela era tulburat&. I-a p&rut r&u> s& -a fost surpris F la urma urmelor>
el su6i era tulburatH . reveit pe scauul 'e coma'& 6i 6i-a cobor!t oasele pelvisului
fla6ele mbiate )> cu capsula 'e sus%iere biotic& potrivi'u-se perfect ug3iul lor.
Gi 6i-a 'at seama c& ofi%erul 'e comuica%ii st&tea picioare l!g& el> cu fa%a agit!'u-i-
se elii6tit.
L 9a> Patof< Ce-i<
Bicepsul lui Patof s-a fle;ioat respectuos.
L ..> s-a b!lb!it el. 2i. .sasiii.
C&pitaul a sim%it u 6oc electric 'e fric&.
L .sasiii<
L Cre' c& e;ist& pericolul 'e a fi perturba%i> a spus Patof lugubru. I'igeii coversea,&
pri ra'io 'e vite,&-,ero.
L Coversea,&< $rei s& spui c& trasmit mesa4e< 9espre cie vorbe6tI. Pe mi%ile
colectiveH . urlat C&pitaul s&ri' iar&6i 'i scau. $rei s& spui c& i'igeii e;pe'ia,& mesa4e la
'ista%e galactice<
Patof 6i-a plecat capul.
L J& tem c& 'a> C&pitae. 9esigur> 'eocam'at& u %eleg ce spu ei F 'ar este u
volum masiv 'e comuic&ri.
C&pitaul a scuturat f&r& vlag& 'i c3eieturi petru a semala c& u mai voia s& au'&
imic. 2;pe'iau mesa4eH Peste gala;ieH .colo u'e oricie putea au,iH U'e> mai ales> aumite
tabere 'espre care 8eec3ee sperau c& u vor fi perturbate 'efel puteau au,i perfect. Gi puteau
reac%ioa.
L Stabile6te o matrice 'e tra'ucere cu mi%ile> a or'oat el 6i a reveit mo3or!t scau.
9estul 'e 'evreme etapa lor te3ologic&> 8eec3ee v&%aser& s& stoc3e,e sisteme
aorgaice itelige%ele mor%ilor sau muribu,ilor. .6a a4useser& Jor%ii s& fie stoca%i petru a-i
asigura tov&r&6ie b&iatului Ra> iar o aplicare a te3ologiei respective 'usese la apari%ia
compaiei $ia%a 9e .poi a lui Robi. Petru 8eec3ee ?'ac& mi pot permite o opiie posibil
impar%ial&@ s-ar putea s& fi fost o eroare. 9eoarece puteau utili,a mi%ile str&mo6ilor mor%i
ve'erea stoc&rii 6i proces&rii 'atelor> ei u erau foarte pricepu%i la a'ev&ratele sisteme 'e
itelige%& artificial&> capabile 'e putere 6i fle;ibilitate et superioare. Ca. 2i bie> ca mie.
Jisiuea era blestemat&. 9e acum> C&pitaul u mai avea spera%a uei croa,iere pl&cute
6i rela;ate 6i ici m&car satisfac%ia uei sarcii miore 'epliite cu bie. Jarea trebare 'i
mitea sa era 'ac& va putea supravie%ui urm&toarelor ,ile.
Cu toate acestea> scurt timp aveau s& se trasbor'e,e ava 'e coma'& form& 'e
rec3i> cea mai rapi'& 'i flota 8eec3ee> ticsit& 'e te3ologie. .tuci op%iuile sale aveau s&
creasc&. Nu umai c& era mai mare 6i mai rapi'&C co%iea mai multe 'ispo,itive care u erau
pre,ete la bor'ul micu%ei sale ave 'e str&pugere. U NPN. N&ietoare 'e g&uri similare celor pe
care str&mo6ii s&i le folosiser& petru a sfre'eli asteroi'ul Poarta 6i labiriturile 'e tueluri 'e pe
plaeta $eus. U 'ispo,itiv cu care s& p&tru'& g&urile egre petru a ve'ea ce putea fi
e;tras F l cupriser& fiorii. Pe mi%ile colective ale str&mo6ilor> 'e -ar fi evoi%i s&-l foloseasc&
pe acelaH 9ar l-ar fi avut la 'ispo,i%ie. Gi ar mai fi 'ispus 'e o mie 'e alte ec3ipamete utile.
Presupu!' 'esigur c& ava mai fuc%ioa 6i c& avea s&-i a6tepte puctul 'e re'e,-
vous.
.rtefactele pe care 8eec3ee le l&saser& urm& erau puterice> robuste 6i fiabile.
2;cept!' acci'etele> erau costruite petru a fuc%ioa miimum ,ece milioae 'e ai.
0s& u puteai e;cepta toate acci'etele. + superova apropiere> o compoet& 'efect&>
c3iar 6i o coli,iue t!mpl&toare cu u alt obiect F artefactele pot fi bli'ate petru aproape toate
riscurile> 'ar 'uratele astroomice ifiite Daproape toateE este 'oar cu pu%i mai bu 'ec!t
DiciuulE.
Gi 'ac& ava 'e coma'& se t!mpla s& fie 'efect&< Gi 'ac& u e;ista alta pe care 9ubla
s-o poat& locali,a 6i a'uce puctul 'e re'e,-vous<
C&pitaul i g&'ui 'eprim&rii s& i se afu'e mite. 2;istau prea mul%i D'ac&E. Iar
coseci%ele fiec&ruia erau prea epl&cute petru a le cofruta.
Nu era eobi6uit petru C&pita> sau petru orice alt 8eec3ee> s& fie 'eprimat.
9eprimarea li se cuveea pe 'epli.
C!' Jarea .rmat& a lui Napoleo se t!r!se apoi 'e la Joscova> iamicii ei fuseser&
mici ba'e 'e cavalerie 3&r%uitoare> iara ruseasc& 6i. 9isperarea.
C!' Re3rmac3tul lui 8itler repetase acela6i traseu peste treispre,ece 'eceii>
pricipalele amei%&ri fuseser& tacurile 6i artileria sovietic&> iara ruseasc& 6i 'i ou.
9isperarea. Sol'a%ii aceia se retr&seser& mai 'isciplia%i 6i pro'useser& mai multe 'istrugeri
'u6mailor. 9isperarea s& fusese aceea6i.
+rice retragere este u soi 'e cortegiu fuerar> iar cre'erea 4oac& rolul r&posatului.
8eec3ee se a6teptaser& plii 'e cre'ere s& c!6tige o gala;ie. C!' 'escoperiser& c& trebuiau s&
piar'& 6i-6i cepuser& retragerea imes& 'i 4urul at!tor stele spre ucleu> magitu'iea
fr!gerii lor fusese mai gigatic& 'ec!t oricare alta pe care o cuoscuser& oameii vreo'at&> iar
'isperarea se ifiltrase toate sufletele.
8eec3ee 4ucau u 4oc e;trem 'e complicat. I-a%i putea spue sport 'e ec3ip&> at!t 'oar c&
pu%ior 4uc&tori li se permitea s& co6tieti,e,e c& f&ceau parte 'itr-o ec3ip&. Strategiile erau
limitate> 'ar obiectivul fial al 4ocului era cert. 9ac& i,buteau supravie%uirea ca ras&> aveau s&
c!6tige.
0s& pe tabla aceea se mi6cau foarte multe pieseH Gi 8eec3ee 'e%ieau foarte pu%i cotrol.
2i puteau s& ceap& 4ocul. 9up& aceea> 'ac& iterveeau 'irect> se e;pueau. Gi atuci 4ocul
'eveea periculos.
.cum era r!'ul C&pitaului s& 4oace> iar el cuo6tea riscurile cu care se cofruta. 2l
putea fi 4uc&torul care s& piar'& 4ocul petru 8eec3ee> o 'at& 6i petru tot'eaua.
Prima lui sarci& era 'e a t&iui c!t mai mult posibil ascu,&toarea 8eec3eelor> ceea ce
sema s& trepri'& ceva privi%a velierilor.
.ceea era cea mai mic& 'itre gri4ile sale> petru c& importat& era a 'oua sarci&. Nava
furat& co%iea ec3ipamet care putea str&puge p!& 6i veli6ul 'i 4urul vi,uiii care se
pitiser& 8eec3ee. Nu putea s& itre. Putea totu6i s& trag& cu oc3iul &utru 6i asta era r&u. 0c&
mai r&u era faptul c& acela6i ec3ipamet putea str&puge aproape orice 'iscotiuitate 'e
eveimet> p!& 6i pe cea care 8eec3ee 6i6i u cute,au s& itre. Cea 'espre care se rugau c&
u va fi icio'at& str&pus&> 'eoarece iteriorul ei se afla lucrul 'e care se temeau cel mai tare.
.6a c!t C&pitaul r&mase la come,ile avei sale> vreme ce orul str&lucitor 'e
silica%i ce co4ura ucleul se mic6ora urma lor. 0tre timp> 9ubla cepea s& 'ea seme ale
stresului care scurt timp avea s-o 'uc& la limit&C 6i tre timp> velierii reci 6i le%i se t!rau pri
via%a lor lug& 6i ceat&C 6i tre timp> sigura av& cu ec3ipa4 uma 'i uivers care putea s&
fac& ceva privi%a aceasta se apropia 'e alt& gaur& eagr&.
Gi tre timp> ceilal%i 4uc&tori 'e la tabla cea mare> .u'ee Ralt3ers 6i Saie )ee-;ig>
priveau cum teacul lor 'e fise 'isp&rea ceti6or pe c!' a6teptau s& fac& propria lor mutare
riscat&.
0t!lire Rotter'am.
I'ivi'ul cu fa%a ca u avoca'o copt 'e soare st&tea locului> bloc!'u-mi calea. .m
i'etificat e;presia aite s& recuosc fa%a: c&p&%!are> iritare> oboseal&. C3ipul care le afi6a i
apar%iea lui .u'ee Ralt3ers Sr.> care ?programul meu 'e secretariat u t!r,iase s& m& au%e@
cerca s& m& cotacte,e 'e c!teva ,ile.
L Salut> .u'ee> am spus realmete foarte cor'ial> scutur!'u-i m!a 6i cuvii%!' 'i
cap spre t!&ra 'r&gu%& cu tr&s&turi orietale 'e l!g& el> m& bucur s& te rev&'H Stai 3otelul
&sta< JiuatH Uite care-i treaba> trebuie s& fug> 'ar 3ai'e s& ci&m. .ra4ea,& cu cocierge> 'a<
J&-torc vreo 'ou& ore.
Gi am ,!mbit t!i c&tre el> apoi spre t!&r& 6i i-am l&sat acolo.
Nu preti' c& au fost maiere cu a'ev&rat elegate> s& t!mpl&tor c3iar m& gr&beam 6i
plus itestiul m& ebuea. .m suit-o pe 2ssie tr-u ta;i 6i eu am luat altul 'irec%ia
opus&> c&tre tribual. Bie%eles> 'ac& a6 fi 6tiut ce a6tepta s&-mi spu& Ralt3ers> poate c& a6 fi
fost mai comuicativ cu el. 9ar -am 6tiut 'e ce aume m& 'ep&rtam.
Sau c&tre ce aume m& 'reptam> mai e;act.
Pe ultima por%iue am mers pe 4os> fii'c& traficul era mult mai cogestioat ca 'e obicei.
+ para'& se preg&tea s&-6i ceap& 'efilarea> la care se a'&uga ambuteia4ul obi6uit 'i 4urul
Palatului Itera%ioal 'e Susti%ie. Palatul este u ,g!rie-ori 'e patru,eci 'e eta4e> pe fu'a%ie cu
c3eso solul ml&6tios al Rotter'amului. Privit 'i e;terior> 'omi& 4um&tate 'i ora6. Privit
'i iterior> abu'& 'raperii staco4ii 6i geamuri ui'irec%ioal trasparete> fii' mo'elul 'e
v!rf al uui tribual itera%ioal mo'er. Nu-i u loc care s& ple'e,i aularea uei ame,i
primite petru parcare eregulametar&.
Jai mult c3iar> u-i u loc care oameilor s& li se acor'e o prea mare cosi'era%ie 6i>
'ac& a6 fi vaitos> a6a cum sut> m-a6 foia pee 'eoarece procesul care eram practic uul
'itre acu,a%i totali,a paispre,ece p&r%i implicate> 'itre care patru state suverae. .veam c3iar
u apartamet re,ervat petru u,ul meu persoal Palat> petru c& a6a aveau toate p&r%ile
implicate. Nu m-am 'us s& 'irect acolo. 2ra aproape ora uspre,ece 6i ca atare e;istau 'estule
6ase ca 4ura%ii s&-6i fi ceput ,iua 'e lucru> a6a c& am sur!s 6i mi-am croit 'rum sala 'e
au'ieri. 2ra ticsit&. 2ra tot'eaua ticsit&> truc!t la au'ieri puteau fi v&,ute celebrit&%i. 0
vaitatea mea cre,usem c& eram ua 'itre ele 6i m& a6teptasem ca toate capetele s& se toarc&
mometul care mi f&ceam itrarea. Nici u cap. Nici o toarcere. No%i se 3olbau la cei 6ase
sl&b&ogi b&rbo6i 'a6iOi africae 6i sa'ale> afla%i tr-o bo;& sec%iuea reclama%ilor> care
beau Coca-Cola 6i c3icoteau tre ei. B&tr!ii. Nu-i ve'eai ,ilic. J-am ,g!it la ei ca toat& lumea
'i 4ur> p!& am sim%it o atigere pe bra% 6i c!' m-am tors l-am v&,ut pe Jaitre I4siger>
avocatul meu care 6i oase> care m& privea reprobator.
Cre,!' c& australopitecii pe care i 'escoperiser& la prima lor icursiue pe P&m!t vor
'e,volta fialmete o civili,a%ie te3ologic&> 8eec3ee 'eciseser& s& p&stre,e o coloie a lor tr-
u fel 'e gr&'i& ,oologic&. Urma6ii acelor australopiteci erau DB&tr!iiE. 9esigur> 8eec3ee
apreciaser& gre6it situa%ia. .ustralopitecii -au atis icio'at& itelige%a> ci umai e;tic%ia.
+ameii au avut 'estule motive 'e g!'ire c!' au priceput c& a6a-umitul Para'is 8eec3ee>
ulterior rebote,at S. )a. Broa'3ea' F 'e 'eparte cea mai mare 6i mai sofisticat& av& spa%ial& pe
care o v&,use vreo'at& rasa uma& F era 'e fapt 'oar u soi 'e cu6c& petru maimu%e.
L .i t!r,iat> Ji43eer Broa'3ea'> a 6optit el. Sura%ii %i-au observat abse%a.
J& 'oiam 'e asta> 'eoarece ve'eam c& oameii 'rept&%ii erau ocupa%i s& 6u6oteasc& 6i s&
se cotra,ic& reciproc cu privire la acceptarea 'rept 'ova'& a 4uralului primului prospector care
'escoperise u tuel 8eec3ee pe $eus. Pe 'e alt& parte> u pl&te6ti u avocat at!t 'e mult pe c!t
l pl&team eu pe Jaitre I4siger petru a te cotra,ice cu el.
Bie%eles u e;ista ici u motiv legal petru a-i pl&ti m&car u b&u%. 0 realitate>
procesul fusese cau,at 'e mo%iuea propus& 'e Imperiul Sapoiei petru 'esfii%area Corpora%iei
Por%ii. 2u ap&rusem ulterior calitatea mea 'e ac%ioar pricipal opera%iuile lui S. )a.>
petru c& bolivieii 'ecla6aser& proce'ura 'e 4u'ecat& petru revocarea c3irierii
trasportorului pe temeiul c& fia%area coloi6tilor sema Do toarcere la sclavieE. Coloi6tii
erau umi%i servitori cu cotract> iar eu> pritre al%ii> fusesem etic3etat ca e;ploatator tic&los al
s&r&ciei mo'iale. Ce c&utau B&tr!ii aici< 2i bie> 6i ei erau p&r%i implicate> fii'c& sus%ieau c&
S. )a. 2ra proprietatea lor F str&mo6ii lor tr&iser& ea sute 'e mii 'e ai. Po,i%ia lor spe%& era
mai complicat&. Se aflau sub tutela guverului Na,aiei> truc!t acolo fusese 'ecretat c&miul
lor terestru acestral> 'ar Na,aia u era repre,etat& sala 'e 4u'ecat&. Na,aia boicota
Palatul 'e Susti%ie 'i cau,a uei 'eci,ii efavorabile asupra rac3etelor sub-oceaice 'i aul
aterior> astfel c& afacerile i fuseser& preluate 'e Paragua"> pe care 'e fapt o iteresa primul
r!' 'isputa 'e grai%& cu Bra,ilia> care la r!'ul ei era pre,et& ca ga,'& a cartierului geeral a
Corpora%iei Por%ii. .%i %eles ceva p!& aici< 2i bie> eu u %elesesem 6i 'e aceea l aga4asem
pe Jaitre I4siger.
9ac& mi-a6 fi g&'uit s& m& implic persoal orice am&r!t 'e proces 'e multe milioae>
mi-a6 fi petrecut tot timpul tribual. .m prea multe 'e f&cut cu restul vie%ii mele petru a6a
ceva> a6a c& cursul ormal al eveimetelor i-a6 fi l&sat pe avoca%i s& se lupte tre ei 6i mi-a6 fi
petrecut vremea mai profitabil> flec&ri' cu .lbert 2istei sau plimb!'u-m& pe malul J&rii
Nappa cu so%ia mea. 2;istau totu6i motive speciale petru pre,e%a mea aici. .m ,&rit uul
'itre ele> pe 4um&tate a'ormit> pe u fotoliu 'i piele aflat l!g& B&tr!i.
L J& 'uc s& v&' 'ac& Soe Q:iatOo:sOi u vrea s& bea o cafea> i-am spus lui I4siger.
Q:iatOo:sOi era u poloe, care repre,eta Comuitatea 2coomic& 2st-europea&> uul
'itre reclama%i. I4siger a p&lit.
L 2ste u a'versarH . 6uierat.
L 2ste acela6i timp u priete vec3i> i-am replicat e;ager!' 'oar pu%i 'atele ca,ului
F Q:iatOo:sOi fusese 'e asemeea prospector Poart& 6i mai b&usem c!te u p&3&rel 'epa!'
amitiri 'e pe atuci.
L 0tr-u proces 'e aceast& importa%& u e;ist& prietei> m-a iformat I4siger> 'ar eu
m-am mul%umit s&-i sur!' 6i m-am aplecat fa%& petru a-l striga 6oapt& pe Q:iatOo:sOi> care
-a avut imic mpotriv& s& vi& o'at& ce se tre,ise.
L N-ar fi trebuit s& fiu aici cu tie> Robi> a morm&it el 'up& ce am a4us apartametul
meu 'e la eta4ul cicispre,ece. Jai ales petru cafeaH N-ai ceva s& tor ea<
Ba 'a> aveam F 6libovi%&> 6i c& 'e la 'istileria lui favorit& 'i Cracovia. Plus %ig&ri
Oampuc3iee> marca lui preferat&> la care se a'&ugau 3erigi s&ra%i 6i pesme%i 'e ro%&it.
Nribualul fii' costruit 'easupra uui caal mic 'erivat 'i r!ul Jaas> se sim%ea i,ul
apei. Petru c& i,butisem s& 'esc3i' o fereastr&> au,eam ambarca%iuile care treceau pe sub
arca'a cl&'irii> ca 6i traficul 'i tuelul 'e sub Jaas> la u sfert 'e Oilometru 'ep&rtare. .m
'esc3is larg fereastra> 'i cau,a %ig&rii lui Q:iatOo:sOi> 6i am v&,ut steagurile 6i fafarele 'e pe
str&,ile laterale.
L Para'a 'e a,i petru ce mai este< .m trebat.
Ji-a igorat trebarea.
L Iii'c& armatelor le plac para'ele> a m!r!it. 8ai'e> termi& cu abureala> Robi. Gtiu ce
vrei 6i-i imposibil.
L Ceea ce vreau eu> i-am ,is> este ca C22 s-a4ute la imicirea terori6tilor 'i ava
spa%ial&> ceea ce-i evi'et iteresul tuturor. Nu-mi spui c&-i imposibil. Perfect> accept r&spusul
&sta> totu6i 'e ce este imposibil<
L Iii'c& tu -ai 3abar 'e politic&. Cre,i c& C22 se poate 'uce la paragua"ei 6i s& le
spu&: DJerge%i 6i c&'e%i la pace cu bra,ilieii> spue%i-le c-o s& fi%i mai fle;ibili privi%a
'isputei 'e la grai%&> 'ac& ei cooperea,& cu americaii> astfel ca s& poat& fi pris& ava
terori6tilor.E
L 9a> am cuvii%at> e;act a6a cre'.
L Gi gre6e6ti. Paragua"eii -o s-asculte.
L C22> am rostit r&b'&tor 'eoarece fusesem bie iformat acest scop 'e sistemul meu
'e recuperare a 'atelor .lbert> este cel mai importat parteer comercial al Paragua"ului. 9ac&
voi fluiera%i> ei o s& fac& slu4.
L 0 ma4oritatea ca,urilor> 'a. 0 ca,ul &sta> u. C3eia situa%iei este Republica
Qampuc3ia. 2a are acor'uri private cu Paragua"ul. 9espre astea -o s& mai spu imic> 'ec!t c-
au fost aprobate la ivelul cel mai 'e sus. Jai bag& i6te cafea> a cotiuat ti,!' cea6ca> 'ar
'e 'ata asta> te rog> cu mai pu%i& cafea ea.
Nu l-am trebat pe Q:iatOo:sOi care erau Dacor'urile privateE> 'eoarece> 'ac& ar fi
acceptat s&-mi spu&> u le-ar mai fi umit private. Nu era evoie s&-l treb. 2rau 'e atur&
militar&. Noate Dacor'urile privateE pe care guverele le stabileau pre,et erau 'e atur&
militar& 6i 'ac& u m-ar fi gri4orat terori6tii> atuci m-ar fi gri4orat felul care se comportau
guverele legal costituite ale lumii. 9ar abor'am lucrurile uul c!te uul> pe r!'.
9e aceea> la sfatul lui .lbert> am a'us ulterior apartametul meu particular o avocat&
'i Jala"sia> apoi u misioar 'i Caa'a> 'up& care u geeral 'i avia%ia albae,& 6i am
leg&at fa%a fiec&ruia c!te o momeal&. .lbert mi-a spus ce p!rg3ii s& ap&s 6i ce m&rgele 'e
sticl& s& le ofer b&6tia6ilor F aici o suplimetare 'e locuri petru coloi6ti> 'icolo o cotribu%ie
scopuri DcaritabileE. Ueori u era evoie 'ec!t 'e u ,!mbet. Rotter'am era locul cel mai
imerit petru a face toate astea> 'eoarece> 'up& ce Palatul fusese mutat 'i 8aga ca urmare a
eca,urilor a'use 'e p&c&liciul care se 4ucase cu u NPN> ora6ul oii re6e'i%e puteai g&si pe
oricie 'oreai. Not soiul 'e oamei. Noate culorile> toate se;ele> tot felul 'e costume> 'e la
avocate ecua'oriee fuste mii la baroi ai eergiei termale 'i Isulele Jars3all saroguri
6i cu salbe 'i 'i%i 'e rec3i.
2ra greu 'e spus 'ac& f&ceam sau u vreu progres> s& la 'ou&spre,ece 6i 4um&tate> cu
stomacul au%!'u-m& c& avea s& 'oar& la mo'ul cu a'ev&rat serios 'ac& u b&g&m ceva
m!care el> am 'eclarat 'imiea%a c3eiat&. J-am g!'it cu ostalgie la apartametul ostru
'r&gu% 6i lii6tit 'e la 3otel> cu o friptur& 'r&gu%& 'e la room-service 6i cu mie f&r& patofi> totu6i
i promisesem 2ssiei c& voi merge la ea. 9e aceea i-am cerut lui .lbert s&-mi preg&teasc& o
estimare a reu6itelor 6i recoma'&ri 'espre ce ar fi trebuit s& fac cotiuare 6i m-am luptat s&
pu m!a pe u ta;i.
Nu pute%i rata localurile 'i fraci,a 'e fast-foo' a 2ssiei. .rcurile 'i metal 8eec3ee
albastru-str&lucitor e;ist& aproape toate %&rile 'i lume. Iii' Jarele Boss> ea e re,ervase o
sec%iue a balcoului 6i> pe c!' suiam treptele> m-a t!mpiat cu o s&rutare> o crut&tur& 6i o
'ilem&.
L Robi> fii atetH Cei 'e-aici vor s& serveasc& maioe,& la cartofii pr&4i%i fra%u,e6te. .r
trebui s& le permit<
I-am r&spus la s&rut> 'ar m& uitam peste um&rul ei ca s& v&' ce porc&rii ri'icole e
a6teptau pe mese.
L .sta c3iar c&-i 'eci,ia ta> i-am spus.
L 9a> bie%eles c&-i 'eci,ia mea> totu6i este importatH Nrebuie s& 6tii c& e-am ocupat
cu foarte mare gri4& 'e 'uplicarea meticuloas& a a'ev&ra%ilor pommes-frites. Gi-acum. Jaioe,&<
9up& aceea s-a retras u pas 6i m-a privit cu mai mult& ate%ie> iar e;presia i s-a sc3imbat.
L Ce obosit e6tiH C!te cute ai pe fa%&. Robi> cum te sim%i<
I-am oferit sur!sul meu cel mai fermec&tor.
L 9oar fl&m!'> scumpoH .m strigat 6i m-am uitat cu etu,iasm micios la farfuriile
'i fa%a mea. Ia uiteH .sta arat& bie> ce-i> taco<
L C3apatti> mi-a r&spus cu m!'rie. Naco este acolo. Gi Jii. Ia ve,i cum %i plac<
.6a c&> 'esigur> a trebuit s& le gust pe toate 6i u era 'eloc ceea ce-mi ceruse stomacul.
Naco> c3apatti> c3iftelu%e 'e ore, cu sos acru 'e pe6te> c3estia care avea gust> mai mult ca oricare
alta> 'e or, fiert. Niciua 'itre ele u era geul meu. 9ar toate erau comestibile.
9e asemeea> toate erau 'aruri 'e la 8eec3ee. I'eea m&rea%& pe care e-o '&'user&
ace6tia era c& ma4oritatea %esuturilor vii> iclusiv ale voastre 6i ale mele> sut compuse 'i umai
patru elemete c3imice: carbo> 3i'roge> o;ige 6i a,ot F C8+. F 3ra&-C8+.. 0truc!t 'i
acelea6i elemete sut compuse ga,ele ce alc&tuiesc partea pricipal& a uei comete> ei 6i
costruiser& Iabrica 'e 8ra& orul +ort> acolo u'e cometele Soarelui a6teptau o stea care s&
le scuture> s& le elibere,e 6i s& le trimit& petru a fi frumoase pe cerul ostru.
C8+. u-i s& totul. Jai ave%i evoie 'e alte c!teva elemete. Sulful este cel mai
importat> probabil> apoi poate so'iul> mage,iul> fosforul> clorul> potasiul> calciul F ca s& u mai
amitesc 'e ea6teptatul v!rf 'e cu%it 'e cobalt petru vitamia B-12> cromul petru tolera%a la
gluco,&> io'ul petru tiroi'& 6i litiul> fluorul> arseiul> seleiul> molib'eul> ca'miul 6i staiul>
'oar a6a 'e-al 'racuU. Probabil c& v& trebuie tot tabelul perio'ic al elemetelor> 'ar ma4oritatea
acestora sut catit&%i at!t 'e ifime> c!t u trebuie s& v& face%i gri4i 'ac& u le-a%i a'&ugat la
toca&. 2le apar ca impurit&%i> i'iferet 'ac& le 'ori%i sau u. 9rept urmare> c3imi6tii 2ssiei
preparaser& 'o,e 'e ,a3&r 6i miro'eii 6i-alte c3estii 'r&gu%e 6i pro'useser& m!c&ruri petru
toate gusturile F u umai ceea ce ar fi fost suficiet petru sub,iste%a oric&rui om> 'ar practic
orice ar fi 'orit s& m&!ce> a6a e;plic!'u-se c3apatti 6i c3iftelu%ele 'e ore,. 9i 3raa-C8+.
v& poate ie6i orice 'ac& o combia%i a6a cum trebuie. .l&turi 'e alte c3estii> 2ssie scotea o
gr&ma'& 'e bai> iar acesta s-a 'ove'it a fi u 4oc pe care ea era c!tat& s&-l 4oace.
.6a c& p!& am termiat 'e m!cat ceva la care stomacul meu s& u se revolte F sem&a
cu u 3amburger 6i avea gust 'e salat& 'e avoca'o cu buc&%ele 'e 6uc&> iar 2ssie l bote,ase Big
C3oa F so%ia mea a alergat trua sus 6i- 4os. $erifica temperatura plitelor 'e c&l,ire cu
ifraro6ii> ispecta cur&%eia ma6iilor 'e sp&lat vase> gusta 'eserturile 6i f&cea sca'al fii'c&
milOs3aOe-urile erau prea 'iluate.
2ssie mi garatase c& imic 'i oferta ei -avea s& fac& vreu r&u cuiva> 'e6i stomacul
meu avea mai pu%i& cre'ere 'ec!t mie gara%iile ei. Nu-mi pl&ceau ,gomotele care se
au,eau 'e pe stra'& F era oare para'a<
L 9ar rest m& sim%eam pe c!t 'e cofortabil era posibil clipa aceea. Rela;at
'ea4us petru a aprecia iversarea statutului ostru. C!' eu 6i 2ssie ie6im public> oameii
se uit& la oi> 6i 'e obicei se uit& la mie. Nu s& 6i aici. 0 localurile fraci,ei so%iei mele> ea era
ve'eta. .far& gur&-casc& se a'uau ca s& priveasc& para'a. 0&utru ici u aga4at u-i aruca
vreo privire. 06i ve'eau to%i 'e treburi> cu mu6c3ii spi&rilor cor'a%i> iar toate privirile furi6e pe
care le arucau se 'reptau aceea6i 'irec%ie> c&tre 'oama Jare Boss. 0 realitate u-i c3iar o
'oam&C 2ssie a beeficiat 'e u sfert 'e secol 'e me'ita%ii la limba egle,& 'i partea uui
e;pert F eu F totu6i> c!' este surescitat&> 'i partea ei se au'e umai DeOultur"E 6i
DO3uligasE.
J-am apropiat 'e fereastra 'e la eta4 ca s& m& uit la para'&. $eea pe Reea> cu
participa%ii ara4a%i c!te ,ece pe u r!'> cu fafare> strig&te 6i placar'e. + pacoste. Poate c3iar
mai r&u 'ec!t o pacoste. 9e partea cealalt& a str&,ii> fa%a sta%iei> se porise o c&ierare>
completat& cu poli%ai 6i placar'e> iscat& tre parti,aii rearm&rii mpotriva pacifi6tilor. 9up&
felul care se ciom&geau reciproc cu pacar'ele> u-%i puteai 'a seama care 'i ce tab&r&
proveea> iar 2ssie> al&tur!'u-mi-se 6i mu6c!' 'i propriul Big C3oa> i-a privit 6i a cl&tiat 'i
cap.
L Cum %i place se'vi6ul< S-a iteresat.
L Bu> am r&spus cu gura pli& 'e carbo> 3i'roge> o;ige 6i a,ot plus microelemete.
2a mi-a arucat o c&ut&tur& 'e geul Dvorbe6te mai tareE.
L .m ,is c&-i bu> am m&rit soorul.
L Nu te-am putut au,i 3&rm&laia asta> s-a pl!s ea lig!'u-se pe bu,e F i pl&cea ce
vi'ea.
.m i'icat 'i cap spre para'&.
L Nu 6tiu 'ac& asta-i la fel 'e bu&> am ,is.
L Cre' c& u> a cuvii%at urm&ri' cu emul%umire o trup& 'e a6a-umi%i ,uavi F i6te
m&r6&luitori cu piei tuecate> uiforme.
Nu le puteam ,&ri petli%ele a%ioale> 'ar to%i purtau arme 'e um&r cu foc rapi' cu care
f&ceau giumbu6lucuri: le roteau> le f&ceau s& rico6e,e cu paturile 'i pava4 petru a le s&ri apoi
m!ii> totul f&r& s& cetieasc& 'eloc pasul.
L Poate c-ar fi bie s& e-toarcem la tribual> am spus.
2a s-a tis 6i a 6f&cat ultima buc&%ic& 'i se'vi6ul meu. Uele rusoaice se trasform&
mu%i 'e os!,& 'up& ce trec 'e patru,eci 'e ai> iar altele se usuc& pe picioare 6i se mumific&.
Nu 6i 2ssie. Cotiua s& aib& acela6i spate 'rept 6i aceea6i talie gust& care-mi atr&seser& 'e
prima 'at& privirea.
L Poate c& 'a> a rostit 6i a ceput s&-6i str!g& programele 'e calculator> fiecare pe
propriul 'atevatai. .m v&,ut 'estule uiforme copil&rie 6i u %i mo' eap&rat s& le mai
v&' 6i pe astea.
L 9ac& u e;ist& uiforme> atuci u-i o para'& a'ev&rat&.
L Nu-i vorba 'oar 'espre para'&. Ia uit&-teH Sut 6i pe trotuare.
.vea 'reptate> cam uul 'i patru gur&-casc&> b&rba%i 6i femei 'eopotriv&> purta u fel sau
altul 'e uiform&. 2ra oarecum surpri,&tor> fii'c& u observasem asta p!& atuci. Bie%eles
toate statele avuseser& permaet i6te for%e armate> 'ar erau pur 6i simplu p&strate u'eva> ferite
'e oc3ii lumii> ca pe u stig&tor 'e ice'iu pe care-l %ii 'ebara. Practic> oameii u le ve'eau
icio'at&. 0s& acum puteau fi a'mirate> 6i erau tot mai multe.
L Pe 'e alt& parte> a urmat ea m&tur!' gri4uliu firimiturile 'e C8+. 'e pe mas& pe
farfuria 'e uic& folosi%& 6i privi' 4ur 'up& co6ul 'e guoi> cre' c& e6ti 'estul 'e obosit 6i-ar
fi mai bie s& plec&m. 9&-mi 6i farfuria ta> te rog.
.m a6teptat-o la u6&. 2ra crutat& c!' mi s-a al&turat.
L Recipietul era aproape pli. 0 maual se preve'e clar> a se goli la 6ai,eci la sut& F ce
vor face 'ac& u grup mare pleac& simulta< .r trebui s& m&-torc 6i s&-l istruiesc pe maager F
a3> la 'racuUH . strigat ea 6i e;presia i s-a sc3imbat. Ji-am uitat programeleH
S-a repe,it apoi pe sc&ri> c&tre locul u'e 6i l&sase 'atevataiele.
.m r&mas pragul u6ii> a6tept!'-o> cu oc3ii la para'&. 2ra 'e-a 'reptul 'e,gust&toareH
9efilau arme reale> lasatoare 'e rac3ete atiaeriee 6i ve3icule bli'ateC iar urma uei
forma%ii 'e cimpoieri veea o compaie 'e i'ivi,i care-v!rteau pistoale-mitralier&. .m sim%it
u6a mi6c!'u-se spatele meu 6i am p&6it lateral clipa care 2ssie a mpis-o>
'esc3i,!'-o.
L Le-am g&sit> a sur!s ea 6i a ri'icat teacul gros 'e 'atevataie c!' m-am tors spre
ea.
Gi ceva ca o viespe mi-a b!,!it pe l!g& urec3ea st!g&.
0 Rotter'am u e;ist& viespi. .poi am v&,ut-o pe 2ssie c&,!' pe spate 6i u6a
c3i,!'u-se peste ea. Nu era o viespe. 2ra u glo%. Ua 'itre armele acelea v!rtite fel 6i
c3ip avusese mui%ie real& 6i se 'esc&rcase.
.proape c-o mai pier'usem pe 2ssie o 'at&. Se t!mplase cu mult timp urm&> 'ar u
uitasem. Noat& agoasa aceea vec3e a reveit la fel 'e proasp&t& ca 6i c!' s-ar fi t!mplat abia
ieri> c!' am smuls u6a i'ioat& 'i 'rum 6i m-am aplecat peste 2ssie. T&cea pe spate> cu vraful 'e
'atevataie peste fa%&> iar c!' l-am 'ep&rtat am v&,ut c&> 'e6i avea c3ipul s!gerat> oc3ii i
erau larg 'esc3i6i 6i m& priveau.
L 8ei> RobH . e;clamat ea cu glas surpris. J-ai lovit<
L Ce 'racuU> uH 9e ce te-a6 fi lovit<
Ua 'itre fetele 'e la te4g3ea a veit goaa mare cu u mal'&r 'e 6erve%ele 'e 3!rtie. I
le-am smuls 'i m!& 6i i-am ar&tat o electro'ub& cu 'ugi albe 6i ro6ii> cu cuvitele
PoliOliisc3e cetrum serigrafiate pe u flac> care r&m&sese imobili,at& tr-o itersec%ie 'i
cau,a para'ei.
L .'u ambula%a aiaH Gi poli%ia> 'ac& tot te 'uci coloH
2ssie s-a ri'icat capul oaselor 6i mi-a mpis bra%ul tr-o parte> c!' poli%i6tii 6i
c3eleri%ele au ceput s& roiasc& 4urul ostru.
L 9e ce c3emi ambula%a< J-a trebat pe u to perfect lii6tit. Ji-a curs 'oar s!ge
'i as> uit&-teH
0tr-a'ev&r asta era tot. Iusese u glo%> 'a> s& lovise teacul 'e 'atevataie 6i r&m&sese
fipt acolo.
L Programele meleH S-a t!guit 2ssie> lupt!'u-se cu poli%istul care le voia> ca s& e;trag&
glo%ul 'rept 'ova'&.
2rau s& oricum 'istruse. Ca 6i ,iua mea.
0 timp ce 2ssie 6i cu mie sim%eam atigerea u6oar& a aripii 'estiului> .u'ee Ralt3ers
6i luase prietea la plimbare pri Rotter'am. Nraspirase 'up& plecarea meaC a6a p&%esc a'esea
oameii pre,e%a bailor. .bse%a acestora a r&pit mare parte 'i pl&cerea cutreier&rii
Rotter'amului petru Ralt3ers 6i )ee-;ig. Notu6i> petru Ralt3ers> care avea c& p&r paiele
Plaetei Pegg"s> 6i petru )ee-;ig> care rareori se 'ep&rta 'e S. )a. Gi 'e veci&tatea ime'iat&
a buclelor 'e lasare> Rotter'amul era o metropol&. Nu-6i puteau permite s& cumpere imic> 'ar
cel pu%i se puteau uita vitrie. Bie m&car c& Broa'3ea' fusese 'e acor' s& se t!leasc& cu
ei> 6i repeta trua Ralt3ersC s& c!' 6i permitea s& se g!'easc& la asta cu satisfac%ie> partea
lui tuecat& i r&spu'ea cu 'ispre% s&lbatic: Broa'3ea' spusese c& se va t!li cu ei. 9ar era al
'racului 'e clar c& u p&ruse er&b'&tor s-o fac&.
L 9e ce traspir< . trebat el cu glas tare.
)ee-;ig 6i-a strecurat bra%ul pe sub al lui petru sus%iere moral&.
L + s& fie bie> a replicat ea i'irect> tr-u fel sau altul.
.u'ee Ralt3ers 6i-a cobor!t oc3ii spre ea cu recuo6ti%&. Nu era u b&rbat foarte alt>
'ar Saie )ee-;ig era micu%&C totul la ea era micu%> cu e;cep%ia oc3ilor> lucitori 6i egri> iar aceia
se 'atorau uei opera%ii c3irurgicale> o aiureal& 'itr-o vreme c!' fusese 'r&gostit& 'e u
bac3er sue'e, 6i cre,use c& 'oar cutele epicatice l opreau s-o iubeasc& 6i el.
L Ce ,ici< Itr&m<
Ralt3ers 3abar -avea 'espre ce vorbea femeia 6i probabil c& s-a tr&'at pri crut&tur&C
)ee-;ig l-a lovit u6or um&r cu capul micu% 6i tus scurt 6i a ri'icat privirea c&tre firma uei
vitrie. 0tr-u aparet vi' 'e culoarea abaosului> at!rau litere albe ce scriau:
$I.K. 92 .P+I.
Ralt3ers a e;amiat firma> 'up& care s-a uitat la femeie:
L I-o atrepri,& 'e pompe fuebre> a presupus el 6i a r!s c!' i s-a p&rut c& %elesese
gluma ei. 9ar c& -am a4us c3iar a6a r&u.
L Nu> a spus ea> sau u tocmai. Nu recuo6ti umele<
Gi atuci> 'esigur> l-a recuoscut: era uul 'itre multele 3ol'iguri Robiette Broa'3ea'
'e pe list&.
Cu c!t aflai mai multe 'espre Broa'3ea'> cu at!t era mai probabil c& puteai g3ici ce
lucruri l-ar fi putut 'etermia s& accepte u t!rgC era bie g!'it.
L 9e ce u< . rostit el aprobator 6i a co'us-o pri per'eaua 'e aera4 r&coarea 6i
tuericul 'i&utru.
9ac& u era o atrepri,& 'e pompe fuebre> atuci cel pu%i folosea aceia6i 'ecoratori. Pe
fu'al se au,ea ceti6or o mu,ic& ei'etificabil& 6i se sim%ea parfum 'e flori 'e c!mp> 'e6i
uicul ara4amet floral vi,ibil era u buc3et 'e tra'afiri tr-o va,& 'e cristal. U b&rbat
v!rst&> alt 6i ar&tos> s-a ri'icat la itrarea lorC Ralt3ers u 6i-a putut 'a seama 'ac& se sculase 'e
pe u scau ori se materiali,ase ca o 3ologram&. I'ivi'ul le-a sur!s cu c&l'ur& 6i a cercat s& le
g3iceasc& a%ioalit&%ile. Le-a gre6it.
L =ute tag i s-a a'resat lui Ralt3ers. =or 3o o"-e"> i-a spus lui )ee-;ig.
L $orbim am!'oi egle,a> l-a au%at Ralt3ers. 9umeata<
Spr!ceele i s-au arcuit sofisticat.
L Bie%eles. Bie a%i veit la $ia%a 9e .poi. .ve%i pe cieva apropiat care se afl&
pragul mor%ii<
L 2u> uul> u 6tiu s& am a6a ceva> a r&spus Ralt3ers.
L .m %eles. 2vi'et> putem face c& foarte multe c3iar 'ac& persoaa a atis 'e4a
moartea metabolic&> 'e6i cu c!t cepem trasferul mai repe'e> cu at!t este mai bie. Sau v-a%i
g!'it mo' %elept s& v& face%i plauri petru viitor<
L Niciua> ici alta> a ,is )ee-;ig> ci vrem 'oar s& 6tim ce oferi%i.
L Sigur c& 'a.
B&rbatul a ,!mbit 6i le-a i'icat o sofa cofortabil&. I&r& s& par& c& ar fi f&cut ceva
special> lumiile au 'eveit mai puterice> iar mu,ica s-a re'us cu c!%iva 'ecibeli.
L Cartea mea 'e vi,it&> a rostit el ti,!'u-i lui Ralt3ers u cartoa6 6i r&spu,!'
astfel la trebarea care-l fr&m!taseC cartea 'e vi,it& era tagibil&> la fel ca 'egetele care i-o
m!aser&. 9a%i-mi voie s& v& pre,it elemetele 'e ba,&> petru a ecoomisi timpul. 0 primul
r!'> $ia%a 9e .poi u este o orgai,a%ie religioas& 6i u sus%ie c& ar oferi m!tuirea. Noi
oferim o form& 'e supravie%uire. 9ac& voi F DvoiE cei care v& afla%i aceast& c&pere acest
momet F ve%i fi sau u Dco6tie%iE 'e ea F a sur!s b&rbatul F este o c3estiue privi%a c&reia
metafi,icieii c& se cotra,ic. Se garatea,& totu6i c& stocarea persoalit&%ilor voastre> 'ac& ve%i
opta s-o asigura%i> va absolvi Nestul Nurig> cu co'i%ia ca oi s& putem cepe trasferul c!t timp
creierul se afl& c& stare bu& 6i ambietul pe care clietul supravie%uitor l percepe va fi cel
pe care l va alege 'i lista oastr& 'e 'ispoibilit&%i. $& putem oferi peste 'ou& sute 'e
ambieturi> 'e la.
)ee-;ig a pocit 'i 'egete.
L Jor%ii> a spus ea %eleg!' brusc.
B&rbatul a cuvii%at 'i cap> cu toate c& e;presia fe%ei i s-a cor'at pu%i.
L 9a> a6a erau umite origialele. 0%eleg c& sute%i familiari,a%i cu artefactul umit
Para'isul 8eec3ee> care pre,et este utili,at ca trasportor petru coloi6ti.
L Sut +fi%erul Nrei al trasportorului> a spus )ee-;ig sicer&> 'e6i u tocmai e;act&
privi%a folosirii timpului verbului> iar prieteul meu este +fi%erul Gapte.
L $& ivi'ie,> a ,is b&rbatul 6i e;presia 'e pe c3ipul s&u sugera c& era c3iar a'ev&rul.
Ivi'ia u l-a oprit s&-6i cotiue pre,etarea> iar Ralt3ers a ascultat cu ate%ie> timp ce
Saie )ee-;ig l %iea 'e m!&. 2l aprecia str!gerea eiC l mpie'ica s& se g!'easc& la Jor%i 6i
la prote4atul lor Ra sau> cel pu%i> la ceea ce probabil c& f&cea t!&rul clipa aceea.
Jor%ii origiali> a e;plicat agetul 'e v!,&ri> fuseser& 'i p&cate reali,&ri cam 'e m!a a
'ouaC trasferul memoriilor 6i persoalit&%ilor lor 'i receptaculul ceu6iu 6i ume' 'e stocare al
%estei lor cristalele petru stoc&ri 'e 'ate ce le p&strau 'up& moarte fusese f&cut 'e lucr&tori
ecalifica%i> utili,!' ec3ipamete care> primul r!'> fuseser& cocepute petru o specie
complet 'iferit&. 9e aceea stocarea fusese imperfect&. Jo'ul cel mai simplu 'e a privi situa%ia> a
spus agetul 'e v!,&ri> era 'e a cosi'era c& Jor%ii suferiser& u stres at!t 'e mare urma
trasferului> c!t ebuiser&. .sta u se mai t!mpla s& acum. Proce'urile actuale 'e
stocare fuseser& astfel rafiate> c!t orice 'ece'at putea s& poarte cu at!ta abilitate o coversa%ie
cu cei vii> c!t era ca 6i cum ar fi vorbit cu persoaa real&. Ba c3iar mai multH DPacietulE avea o
via%& activ& stoc&rile 'e 'ate. 2l putea avea parte 'e paraclisul musulma> cre6ti sau
scietologic> complet> cu copila6i 'r&gu%i risipi%i ca perlele pe iarb&> coruri 'e 3eruvimi> respectiv
pre,e%a lui L. Ro 8ubbar' su6i. 9ac& u avea o cliare spre religie> putea s& se bucure 'e
aveturi ?alpiismul> scufu'&rile> sc3iul> ,borul cu parapata 6i tai c3i impo'erabilitate erau
op%iuile cele mai populare@> s& asculte orice fel 'e mu,ic&> orice fel 'e tov&r&6ie alegea. Gi>
'esigur ?'eoarece u i,butise s& estime,e cu certitu'ie rela%ia 'itre Ralt3ers 6i )ee-;ig>
agetul 'e v!,&ri a oferit iforma%ia respectiv& sec> f&r& 'etalii@> se;. Noate variet&%ile 'e
e;perie%e se;uale. Iar 6i iar.
C!' programele 6i ba,ele 'e 'ate petru a6a-umi%ii Jor%i 'eveiser& accesibile petru
stu'iu> creatoarea mea> S. )a. Broa'3ea'> fusese mo' firesc foarte iteresat&. 2a 6i stabilise
'rept obiectiv 'uplicarea lor. Partea cea mai comple;& era> 'esigur> trascrierea ba,ei 'e 'ate a
uui creier uma 6i a sistemului ervos> care sut stocate c3imic 6i re'u'at> pe 'atevataie
8eec3ee. S-a 'escurcat foarte bie. Nu 'oar at!t 'e bie c!t s& reali,e,e fraci,a la%ului $ia%a
9e .poi> ci at!t 'e bie c!t. 2i bie> c!t s& m& cree,e pe mie. Stocarea 'i $ia%a 9e .poi se
ba,a pe primele ei cercet&ri. Ulterior 6i-a mbu&t&%it re,ultatele F i-a trecut c3iar pe 8eec3ee F
'eoarece a fost stare u umai s& combie te3icile lor> ci s& le a'auge 6i te3ologie uma&
i'epe'et&. Jor%ii -au putut icio'at& absolvi u Nest Nurig. Crea%iile lui 2ssie Broa'3ea'>
'up& o vreme> au putut. Gi au f&cut-o.
L 9estul 'e plictisitor> a rostit Ralt3ers g!'i'u-se la asta.
L Petru voi 6i petru mie> a aprobat agetul 'e v!,&ri> 'ar u 6i petru ei. Nrebuie s&
%elege%i c& ei u-6i amitesc foarte clar e;perie%ele programate. .celor stoc&ri 'e 'ate li se
aplic& o te'i%& accelerat& spre regres. Nu 6i celorlalte. 9ac&> s& ,icem> vorbi%i a,i cu o persoa&
'rag&> apoi revei%i peste u a 6i relua%i coversa%ia> ea 6i-o va reamiti e;act. 9ar e;perie%ele
programate 'egeerea,& rapi' memoriile lor F la fel ca amitirile pl&cerilor> %elege%i<
L .6a c& ei 'oresc s& le simt& iar&6i 6i iar&6i.
L +ribil> a cometat )ee-;ig. .u'ee> cre' c&-i timpul s& e-toarcem la 3otel.
L Nu c&> Saie. Ce spueai 'espre vorbitul cu ei<
+c3ii agetului 'e v!,&ri au sclipit.
L Sigur c& 'a. Uora le face realmete pl&cere s& 'iscute> c3iar 6i cu str&iii. .ve%i
c!teva momete 'ispoibile< 2ste ceva foarte simplu.
0 timp ce vorbea> i-a co'us la o cosol& P$> a cosultat u catalog legat m&tase 6i a
tastat o serie 'e co'uri.
L C3iar m-am mprieteit cu c!%iva 'itre ei> a ,is el u6or stig3erit. C!' activitatea u
este prea ites& pe-aici> obi6uiesc s&-l apele, pe vreuul 'itre ei 6i flec&rim foarte pl&cut.
Salut> Re;> ce mai faci<
L Jul%umesc> foarte bie> a r&spus b&tr!ul c3ipe6 6i bro,at care ap&ruse P$. J&
bucur s& te v&'H Nu cre' c&-i cuosc pe prieteii t&i> a a'&ugat el uit!'u-se prieteos la Ralt3ers
6i )ee-;ig.
9ac& e;ista u mo' i'eal care u om s& arate 'up& ce trecea 'e o aumit& v!rst&> atuci
acesta eraC u-i lipsea ici u fir 'e p&r 6i p&rea s& aib& to%i 'i%iiC c3ipul pre,eta cute 'e r!s
col%urile oc3ilor> 'ar altfel u avea ri'uri> iar oc3ii i erau str&lucitori 6i cal,i. . ascultat cu
polite%e pre,et&rile. C!' l-au trebat ce aume f&cea> a str!s 'i umeri cu mo'estie.
L J& preg&team s& c!t Catulli Carmia cu Rie Staatsoper. Le-a f&cut cu oc3iul:
Sopraa solist& este foarte frumoas& 6i cre' c& libretul acela se;" a a%!%at-o timpul repeti%iilor.
L Uimitor> a murmurat Ralt3ers 3olb!'u-se la el.
Saie )ee-;ig era s& mai pu%i vr&4it&.
L Nu 'orim s& te t!r,iem> a spus ea politicos> 6i m& tem c-ar fi timpul s& plec&m 6i oi.
L + s& m-a6tepte> a au%at Re; afectuos. 0tot'eaua a6teapt&.
Ralt3ers era fasciat.
L Spue-mi> a rostit el> c!' te referi la. P&&> tov&r&6ie aceast&. P&&> stare> po%i s&
alegi oricare tovar&6i %i-ai 'ori< C3iar 'ac& ei sut c& vii<
0trebarea era a'resat& agetului 'e v!,&ri> totu6i Re; a r&spus primul. 0l privea cu
vicleie 6i acela6i timp cu simpatie pe Ralt3ers.
L Pe absolut oricare> a spus cuvii%!' u6or 'e parc& ar fi mp&rt&6it ceva cofi'e%ial.
+rice persoa& vie> moart& sau imagiat&. Gi> 'omule Ralt3ers> ei vor face orice 'ore6ti s& fac&H
. c3icotit: Ceea ce ume6ti Dvia%&E eu spu c& u-i 'e fapt 'ec!t u fel 'e atract la a'ev&rata
e;iste%& pe care o cape%i aici. Pur 6i simplu u %eleg 'e ce oameii o am!& at!t 'e multH
Stabilimetele $ia%a 9e .poi costituiau realitate ua 'itre micile afaceri secu'are
'e care eram cel mai m!'ru> u fii'c& ar fi a'us mul%i bai. C!' 'escoperisem c& 8eec3ee
fuseser& capabili s& stoc3e,e ma6ii mi%ile uor mor%i> mi se aprisese u becule%. P&i> i-am
spus buei mele so%ii> 'ac& ei o pot face> oi 'e ce -am putea< P&i> mi-a r&spus bua mea so%ie>
s& 6tii c& u e;ist& absolut ici u motiv s& -o putem face> 'ar mai las&-m& pu%i s&-mi 'au
seama cum se reali,ea,& co'ificarea. Nu luasem ici o 'eci,ie 'espre 'ac& 6i c!' a6 fi 'orit s&
mi se fac& 6i mie. 2ram totu6i 'estul 'e sigur c& u 'oream s& i se fac& lui 2ssie> cel pu%i u
ime'iat> 6i 'e aceea am fost mul%umit c& glo%ul u f&cuse altceva 'ec!t s&-i tumefie,e asul.
9e fapt mai f&cuse ceva. Ne a'usese pe cap poli%ia 'i Rotter'am. Sergetul uiform&
e-a pre,etat coma'atului 'e briga'&> care e-a luat ma6ia lui mare 6i rapi'&> cu girofarul
fuc%io!'> e-a 'us la sec%ie 6i e-a oferit cafea. 9up& aceea coma'atul 'e briga'& Tuit, e-a
co'us biroul ispectorului $a 9er Raal> o femeie eorm&> cu letile 'e cotact 'e mo'&
vec3e ce f&ceau ca oc3ii s& i se bombe,e 'e empatie. . %iut-o umai cu DCe epl&cut petru
'umeata> Ji43eerE> 6i DSper c& raa 'umitale u este 'ureroas&> Jevrou:E> pe c!' e-a
co'us sus pe scar& F pe scar&H
L La Commissaris Lut,leO> care era cu totul alt& m!care 'e pe6te. Scu'. Tvelt. Blo'>
cu c3ip 'e b&ie%a6 'ulce> 'e6i trebuia s& fi avut miimum cici,eci 'e ai ca s& 'evi& Comisar
Pricipal. Ki-l puteai c3ipui v!r!'u-6i 'egetul mare tr-o gaur& 'i 'ig1 6i st!' acolo pe
vecie 'ac& era evoie> sau p!& se eca. 9ar u %i-l puteai c3ipui ce'!' vreo'at&.
L Jul%umesc petru c& a%i veit petru c3estiuea aceasta Statiospiei> a rostit el
'up& ce e-a 'emat s& lu&m loc.
L Petru acci'et> am spus.
L Nu. 9i p&cate -a fost u acci'et. 9ac& ar fi fost u acci'et> s-ar fi ocupat poli%ia
muicipal&> u eu. 9e aceea s-a 'ecla6at ac3eta aceasta> petru care v& solicit&m cooperarea.
Ca s&-6i cuoasc& lugul asului> i-am ,is:
L Nimpul ostru este 'estul 'e valoros petru a fi irosit cu a6a ceva.
Nu era geul iteresat 'e lugul asului.
L $ia%a voastr& este c3iar mai valoroas&.
L 8ai'e> ,&uH U sol'at 'i para'& f&cea giumbu6lucuri cu arma> s& avea u glo% pe
%eava 6i s-a 'esc&rcat.
L Ji43eer Broa'3ea'> a spus el> primul r!' ici u sol'at u are mui%ie arm&C 'e
altfel> armele u au percutoare. 0 al 'oilea r!'> sol'a%ii u sut ici m&car sol'a%iC sut stu'e%i
'e la colegii> aga4a%i s& se mbrace uiform& petru para'&> la fel ca satielele 'e la Palatul
BucOig3am. 0 al treilea r!'> glo%ul -a veit 'ispre para'&.
L 9e u'e 6tii<
L Petru c& a fost g&sit& arma. ?P&rea foarte furios.@ 0 'ul&piorul uui poli%istH 2ste o
situa%ie foarte st!4eitoare petru mie> Ji43eer> a6a cum %i po%i imagia. Petru para'& au fost
mobili,a%i poli%i6ti suplimetari> care foloseau o 'ub& pe post 'e vestiar. DPoli%istulE care a tras
era u ecuoscut petru ceilal%i 'i grup&> 'ar ei fuseser& a'u6i 'i mai multe 'eta6amete> a6a
c& u se cuo6teau tre ei. 9up& para'& a veit s& se sc3imbe> s-a mbr&cat repe'e 6i a plecat>
l&s!'u-6i 'ul&piorul 'esc3is. 0&utru u era imic> 'ec!t uiforma F furat&> presupu F arma 6i
o fotografie a 'umitale. Nu a lui Jevrou:. . 'umitale.
S-a l&sat pe spate 6i a a6teptat. C3ipul 'e b&ie%a6 'ulce era 'estis.
2u u eram. .i evoie 'e u miut ca s& asimile,i au%ul c& e;ist& cieva porit s& te
uci'&. 2ra sp&im!t&tor. Nu faptul 'e a fi omor!t sieC a6a ceva este sp&im!t&tor pri
'efii%ie 6i pot 'epue m&rturie c!t 'e sp&im!tat pot 'evei c!' se pare c& moartea este
prea4m&> urma uor e;perie%e euitate> ba c3iar repetate. Notu6i asasiarea este mai teribil&
'ec!t moartea obi6uit&. .m rostit:
L Gtii cum m& face s& m& simt c3estia asta< $iovatH $reau s& ,ic F seam& c-am f&cut
ceva care-a 'etermiat pe cieva s& m& urasc& 'i r&sputeri.
L 2;act> Ji43eer Broa'3ea'. Ce cre,i c& ar fi putut s& fi fost<
L 8abar -am. 9ac&-l g&si%i pe i'ivi'> b&uiesc c& pute%i afla motivul. N-ar trebui s& fie
prea greu F trebuie s& e;iste amprete sau altceva> u< .m v&,ut camere 'e trasmisie> poate c&
e;ist& c3iar 6i o imagie a lui pe u'eva.
. suspiat.
L Ji43eer> te rog> u-mi spue cum s&-mi 'esf&6or activit&%ile specifice. Noate 'irec%iile
acelea sut> bie%eles> ivestigate> plus iterviuri am&u%ite cu to%i cei care s-ar putea s&-l fi
v&,ut pe b&rbat> plus aali,a traspira%iei 'i 3aie> plus toate celelalte mi4loace 'e i'etificare.
B&uiesc c& a fost u profesioist 6i ca atare mi4loacele respective u vor avea succes. 9e aceea
vom abor'a ca,ul 'i alt& 'irec%ie. Cie sut iamicii 'umitale 6i ce faci Rotter'am<
L Nu cre' c& am vreu iamic. Rivali 'e afaceri> poate> 'ar ei u asasiea,& oamei.
. a6teptat cu r&b'are> a6a c& am a'&ugat:
L C!t 'espre ce aume fac Rotter'am> cre' c& asta este 'estul 'e bie cuoscut.
Iteresele mele 'e afaceri iclu' cote 'e participare e;ploatarea uor artefacte 8eec3ee.
L 9a> asta se cuoa6te> a spus el u c3iar r&b'&tor.
.m str!s 'i umeri.
L Bu> sut parte implicat& tr-u proces 'i Palatul Itera%ioal al Susti%iei.
Commissaris a 'esc3is u sertar al biroului> a privit &utru> apoi l-a c3is> tr!ti'u-l
cu u aer iritat.
L Ji43eer Broa'3ea'> a ,is el> ai 'erulat Rotter'am mai multe t!liri care -au avut
leg&tur& cu procesul respectiv> ci cu problema terorismului. 9ore6ti s& se pu& cap&t.
L No%i 'orim asta> am replicat> s& se,a%ia pe care o aveam stomac u era cau,at&
e;clusiv 'e itestiul meu care 'egeeraC cre,usem c& fusesem foarte secretos.
L No%i o 'orim> 'ar 'umeata> Ji43eer> ac%ioe,i efectiv 'irec%ia aceasta. 9e aceea
cre' c& acum ai iamici a'ev&ra%i. Iamicii o6tri> ai tuturor. Nerori6tii. S-a ri'icat 6i e-a i'icat
u6a: .6a c!t> c!t timp te afli 4uris'ic%ia mea> voi avea gri4& s& beeficie,i 'e protec%ia poli%iei.
9up& aceea pot 'oar s& recoma' pru'e%&> 'eoarece cre' c& e6ti pericol 'i partea lor.
L No%i sut pericol> am spus.
L 9a> to%i sut> 'ar mo' aleatoriu. 9umeata s& e6ti u ca, special.
8otelul ostru fusese costruit vremuri prospere> petru turi6tii care c3eltuiau pe picior
mare 6i petru boga%ii care c&l&toreau 'e pl&cere. Cele mai bue apartamete fuseser& 'ecorate
potrivit gusturilor lor. Nu tot'eaua potrivit gusturilor oastre. Nici 2ssie> ici eu u eram
pasioa%i 'e saltele 'e paie 6i b!re 'e lem loc 'e pere> 'ar maagemetul le locuise pe
toate 6i a'usese mo'elul a'ecvat 'e pat. Rotu' 6i uria6. .bia a6teptam s&-l folosesc 'i pli.
Recep%ia u-mi ispira s& acelea6i setimete> truc!t avea o ar3itectur& pe care o 'etestam:
pasarele cosol&> mai multe f!t!i 'ec!t la $ersailles 6i at!tea ogli,i c!t atuci c!'
priveai sus cre'eai c& erai spa%iul cosmic. Pri iterve%ia lui Commissaris> sau mai e;act a
tierei poli%iste pe care o trimisese ca s& e escorte,e> am fost scuti%i 'e toate acelea. .m fost
itro'u6i pritr-o itrare 'e serviciu 6i am suit tr-u ascesor capitoat care mirosea a m!care
'e la room-service> p!& la eta4ul ostru> u'e se treprisese 'e4a o mo'ificare 'e 'ecor. $i,avi
'e u6a apartametului ostru> casa sc&rii e;ista o $eus aripat& 'i marmur&. .cum avea u
so%itor costum albastru> u b&rbat cu u aspect absolut baal> care mi evita s!rguicios
privirea. J-am uitat la poli%ista care e escorta. 2a a ,!mbit st!4eit&> i-a f&cut u sem 'i cap
colegului 'i casa sc&rii 6i a c3is u6a apoia oastr&.
2ram u ca, special> 'e acor'.
J-am a6e,at 6i m-am uitat la 2ssie. Nasul cotiua s&-i fie 'estul 'e umflat> 'ar u p&rea
s-o 'era4e,e. I-am sugerat totu6i:
L Poate c-ar trebui s& te culci.
J-a privit cu afectivitate tolerat&.
L Petru c& mi-a curs s!ge 'i as< Ce prostu% e6ti> Robi. Sau ai mite vreu proiect
mai iteresat<
U tribut real a'us 'ragii mele so%ii este faptul c& ime'iat ce a me%ioat subiectul>
ciu'a ,ilei mele stricate 6i a coloului meu 'efect> am avut tr-a'ev&r ceva mite. 9up&
'ou&,eci 6i cici 'e ai> a%i cre'e c& p!& 6i se;ul cepe s& 'evi& plictisitor. Prieteul meu 'e
recuperare a 'atelor .lbert mi povestise 'espre stu'ii efectuate pe aimale 'e laborator care
'ove'iser& c& a6a ceva era ievitabil. Goarecii masculi erau l&sa%i cu perec3ile lor 6i se m&sura
frecve%a rela%iilor se;uale. 9ecliul acestora era costat timp. Plictiseal&. 9up& aceea erau
scoase parteerele vec3i 6i erau itro'use altele oi. Goarecii tres&reau brusc 6i se apucau vioi 'e
treab&. .6a'ar acesta era u fapt stabilit 6tii%ific F petru 6oareci F s& eu b&uiesc c& u sut>
cel pu%i sesul respectiv> u 6oarece. 9e fapt m& bucuram c3iar 'i pli c!'> f&r&
avertismet> cieva mi-a fipt u pumal 'irect burt&.
Nu m-am putut st&p!i. .m urlat.
2ssie m-a mpis tr-o parte. S-a ri'icat iute 6i l-a strigat rus& pe .lbert. .scult&toare>
3olograma lui s-a materiali,at. . mi4it oc3ii la mie 6i a cuvii%at 'i cap.
L 9a> a rostit el> v& rog> 'oam& Broa'3ea'> pue%i c3eietura lui Robi pe
'istribuitorul 'e pe optier&.
J-am 'oit 'i mi4loc> ap&s!'u-m& peste burt& 'e 'urere. Petru o clip& am cre,ut s-o
s& vomit> 'ar ceea ce e;ista ab'omeul meu era mult prea r&u ca s& fie e;pul,at cu at!ta
u6uri%&.
L I& cevaH . strigat 2ssie 'isperat&> tr&g!'u-m& c&tre s!ul ei 'e,golit vreme ce-mi
ap&sa bra%ul 'e optier&.
L Iac 'e4a> 'oam& Broa'3ea'> a spus .lbert.
Ca s& fiu sicer> am salutat se,a%ia brusc& 'e amor%eal& c!' acul i4ec%iei mi-a
pulveri,at ceva cu putere bra%. 9urerea s-a 'imiuat 6i a 'eveit suportabil&.
L Nu trebuie s& te alarme,i e4ustificat> Robi> a spus .lbert cu bl!'e%e> 6i ici
'umeavoastr&> 'oam& Broa'3ea'. .ticipasem 'e c!teva ore aceast& 'urere isc3emic& brusc&.
Nu este 'ec!t u simptom.
L Iir-ai al 'racuU 'e program arogatH . ,bierat 2ssie care-l scrisese c3iar ea. Simptom
petru ce<
L Petru ceputul procesului fial 'e respigere> 'oam& Broa'3ea'. 0c& u este critic>
mai ales fii'c& a'miistre, me'ica%ie> al&turi 'e aalge,ic. Cu toate acestea> propu opera%ia
petru m!ie.
J& sim%eam 'e4a mai bie ca s& stau pe margiea patului. .m urm&rit cu 'egetul 'e la
picior 'eseul 'e s&ge%i 'reptate spre Jecca. .cesta fusese itro'us covor petru maga%ii
petrolului 'e mult 'isp&ru%i 6i am trebat:
L Cum e cu compatibilitatea %esuturilor<
L S-a ara4at> Robi.
Cu gri4&> mi-am 'at 'rumul stomacului. N-a e;plo'at.
L J!ie am o gr&ma'& 'e t!liri> am atras ate%ia.
2ssie> care m& leg&ase ceti6or> mi-a 'at 'rumul 6i a suspiat.
L +m c&p&%!atH 9e ce s-am!i< Ki-ai fi putut face trasplatul cu s&pt&m!i urm&
6i toate aiurelile astea -ar mai fi fost ecesare.
L N-am vrut> i-am e;plicat> 6i oricum .lbert a spus c& era timp.
L C& Dera timpEH +3> sigur c& 'a> era timp. Psta-i u motiv ca s&-l irose6ti cu fleacuri>
p!& ce> a3> mi pare r&u> brusc se petrece u eveimet ea6teptat 6i s-a 'us tot timpul 6i mori<
Robi> mi placi viu 6i cal'> u ca program $ia%a 9e .poiH
Ji-am frecat 'e ea asul 6i b&rbia.
L PerversuleH Pleac& 'e l!g& mieH . 6uierat ea> 'ar u s-a retras. Ce-i< Ne sim%i mai
bie acum<
L Jult mai bie.
L 9estul 'e bie ca s& vorbim ra%ioal 6i s& te programe, la spital<
I-am suflat u6or urec3e.
L 2ssie> am spus> mo' sigur o voi face> 'ar u c3iar mometul &sta> petru c&> 'ac&-
mi amitesc corect> oi 'oi avem o trebu6oar& etermiat&. Nu 6i .lbert s&. .6a c&> te rog> vrei
s& te 'ecoecte,i> vec3iul meu priete<
L Cu certitu'ie> Robi.
. ,!mbit 6i a 'isp&rut. Notu6i 2ssie m-a p&strat la 'ista%&> privi'u-m& fi; mult timp
aite 'e a cl&tia 'i cap.
L Robi> a rostit ea> vrei s& te scriu ca program $ia%a 9e .poi<
L C!tu6i 'e pu%i> am r&spus> 6i 'e fapt u asta-i ceea ce vreau s& 'iscut&m acum.
L S& 'iscut&mH S-a str!mbat ea. 8a> 6tiu cum 'iscu%i tu. $oiam 'oar s&-%i spu c& 'ac-o
s& te scriu> po%i pue prisoare c-o voi face cu totul 'iferit uele privi%eH
Iusese o ,i teribil&. Nu era 'e mirare c& u-mi amiteam uele 'etalii eimportate.
Programul meu 'e secretariat 6i-a reamitit> 'esigur> a6a c& am c&p&tat u i'iciu atuci c!' u6a
s-a 'esc3is 6i o procesiue 'e c3eleri 'e la room-service a itrat purt!' cia. Nu petru 'ou&
persoae. Petru patru.
L 9ume,euleH S-a pocit 2ssie cu palma peste frute. Bietul t&u priete cu fa%a 'e
broasc&> Robi F l-ai ivitat la ci&H Gi uit&-te la tieH 9escul%H 0 le4erie itim&H NeOultur"
clar. 9u-te ime'iat 6i-mbrac&-teH
J-am ri'icat> 'eoarece u avea rost s& m& r&%oiesc la ea> 6i totu6i am f&cut-o.
L 9ac& eu sut c3ilo%i> tu cum e6ti<
Ji-a arucat o privire ar,&toare. 0 realitate ea u era le4erie itim&C purta ua 'i
c3estiile alea c3ie,e6ti> 'espicate lateral. Sem&a cu o roc3ie la fel 'e mult pe c!t sem&a cu o
c&ma6& 'e oapte 6i ea o folosea c!' tr-u scop> c!' cel&lalt.
L 0 ca,ul uei laureate a Premiului Nobel> a rostit reprobator> ceea ce poart& 'efie6te
ceea ce este cuveit. 0 plus ea a f&cut 'u6> pe c!' tu -ai f&cut> a6a c& 'u-te> fii'c& miro6i a
activitate se;ual& 6i. .3> 9oame> a a'&ugat torc!' o urec3e c&tre ,gomotele ce se au,eau la
u6&> cre' c-au veit 'e4aH
.m porit spre baie> timp ce ea s-a 'reptat c&tre u6& 6i am ,&bovit 'ea4us petru a
au,i suete 'e ceart&. Cel mai pu%i e;pert 'itre c3eleri asculta 'e asemeea> cu o crut&tur&
pe c3ip 6i cu m!a ri'ic!'u-se ico6tiet la umfl&tura 'e la subsuoar&. .m oftat> i-am l&sat pe
ei s& se 'escurce 6i am itrat camera 'e baie.
9e fapt u era o camer& 'e baie. 2ra u apartamet 'e baie. Ca'a era 'ea4us 'e mare
petru 'ou& persoae. Poate c3iar petru trei sau patru persoae> s& eu u g!'isem umere
mai mari 'e 'oi F 'e6i m-a f&cut s& m& treb ce le pl&cea oare turi6tilor arabi s& fac& b&ile lor.
Lumii mascate e;istau p!& 6i ca'&> 'i statuile ce o co4urau curgea ap& fierbite sau rece
6i u covor gros acoperea toat& po'eaua. Noate micile vulgarit&%i> 'e pil'& toaleta> se g&seau
cubiculumuri 'ecete. 2ra e;travagat 6i totu6i frumos.
L .lbert> am rostit tr&g!'u-mi o blu,&> iar el a r&spus:
L 9a> Robi<
0 baie u e;ista imagie vi'eo> 'oar semal au'io.
L 0mi place asta> i-am spus. Ia ve,i 'ac& u putem istala a6a ceva la Jarea Nappa.
L Cu certitu'ie> Robi> 'ar tre timp pot s&-%i reamitesc c& oaspe%ii te a6teapt&<
L Po%i> petru c& 'e4a ai f&cut-o.
L 0 acela6i timp> Robi> u trebuie s& te surmee,i. Je'ica%ia pe care %i-am 'at-o va
avea o valoare pur temporar&> 'ac& u.
L 9ecoectea,&-te> am or'oat 6i am itrat saloul pricipal ca s&-mi salut musafirii.
+ mas& fusese preg&tit& cu farfurii 'e por%ela 6i pa3are 'e cristal> cu lum!&ri ar,!'.
$iul era frapier&> iar c3elerii a6teptau politicos po,i%ie 'e 'rep%i. C3iar 6i cel cu umfl&tura
la subsuoar&.
L Regret c& te-am f&cut s& a6tep%i> .u'ee> am spus sur!,!' larg> 'ar am avut o ,i grea.
L Le-am povestit> a rostit 2ssie ti,!' u platou tierei orietale. . fost ecesar>
'eoarece t!mpitul 'e poli%ist 'e la u6& i-a cosi'erat 6i pe ei i6te posibili terori6ti.
L .m cercat s& e;plic> a m!r!it Ralt3ers> s& u vorbea 'eloc egle,a. 9oama
Broa'3ea' a trebuit s&-l l&mureasc&. 2 bie c& vorbi%i ola'e,a.
2a a ri'icat gra%ios 'i umeri.
L Cie vorbe6te germaa vorbe6te 6i ola'e,a. 2ste acela6i lucru> cu co'i%ia s& roste6ti
cuvitele tare. 9e asemeea> a a'&ugat pe u to istructiv> este 'oar o stare metal&. Iii atet>
c&pitae Ralt3ers> s& presupuem c& vorbe6ti o limb& str&i&> 'ar c& iterlocutorul u te %elege.
Ce coclu,ie tragi<
L P&i. C& -am prou%at corect.
L 8aH 2;actH 9ar eu> eu cre' c& el -a %eles corect. .sta-i regula 'e ba,& petru
vorbirea uei limbi str&ie.
Ji-am frecat ab'omeul.
L 8ai'e%i s& m!c&m> am ,is 6i am porit spre mas&.
Nu trecusem s& cu ve'erea privirea pe care mi-o arucase 2ssie> a6a c& m-am silit s& fiu
sociabil.
L +3o> 'ar -ar&t&m 'eloc bie> am rostit cor'ial observ!' g3ipsul 'e la c3eietura lui
Ralt3ers> v!&taia 'e pe fa%a lui )ee-;ig 6i asul c& umflat al so%iei mele. .%i f&cut bo;<
9up& cum s-a 'ove'it> fusese o remarc& lipsit& 'e tact> 'eoarece Ralt3ers m-a iformat
prompt c& tr-a'ev&r asta f&cuser&> sub iflue%a trasceiverului psi3oOietic teleempatic al
terori6tilor. Ca atare> am 'iscutat o vreme 'espre terori6ti> apoi 'espre trista co'i%ie a rasei
umae care sigur& se b&gase. Nu era o coversa%ie vesel&> mai ales c& 2ssie 'ecisese s& fac&
pe filosoafa.
L Ce putregai mai este 6i omul> a ceput ea 'up& care s-a cotra,is. Ba uH Sut i4ust&.
U om poate fi cumseca'e> c3iar pe at!t 'e cumseca'e pe c!t sutem oi patru 'e la masa asta.
Nu 6i perfect. 0s&> 4u'ec!' statistic> 'i> s& ,icem> o sut& 'e oca,ii 'e a 'ove'i bu&tate>
altruism> bu-sim% F toate astea fii' tr&s&turi pe care oi oameii le pre%uim> %elege%i<
L N-o vom face 'ec!t vreo 'ou&,eci 6i cici. 9ar a%iuile< =rup&rile politice<
Nerori6tii< . cl&tiat 'i cap: 9i o sut& 'e oca,ii F ,ero traspueri realitate. Sau poate ua>
'ar atuci> pute%i fi siguri> cu vreu substrat ascus. Nic&lo6ia se cumulea,&. Poate c& tr-u om
u e;ist& 'ec!t u gr&ute. 0s& 'ac& vom a'ua catit&%ile 'i> s& ,icem> ,ece milioae 'e
oamei care e;ist& c3iar tr-o %ar& mic& sau tr-o grupare> se ob%ie suficiet& tic&lo6ie petru a
afecta treaga lumeH
L Ce-avem la 'esert< J-am tors c&tre c3eleri.
.%i cre'e c& fusese o alu,ie 'estul 'e clar& petru a fi %eleas& 'e orice oaspete> mai ales
%i!' seama 'e faptul c& ei 6tiau c& avusesem o ,i proast&> totu6i Ralt3ers era c&p&%!at. .
t!r,iat cu coma'area 'esertului. . isistat s&-mi spu& povestea vie%ii lui 6i a cotiuat s& se
uite la c3eleri> iar ua peste alta m& sim%eam 'estul 'e icofortabil> u umai stomac.
2ssie ,ice c& -am r&b'are cu oameii. Poate c-a6a e. Prieteii cu care iterac%ioe, cel
mai bie sut programe 'e calculator> u oamei care 6i oase> iar ei u au setimete care s&
fie r&ite F m& rog> privi%a lui .lbert> u 6tiu 'ac& asta-i a'ev&rat. 9ar este foarte a'ev&rat
petru> 'e pil'&> programul meu 'e secretariat sau petru buc&tarul meu. 2ste clar c& .u'ee
Ralt3ers cepea s& m& plictiseasc& teribil. $ia%a lui fusese o teleovel& mooto&. 06i pier'use
evasta 6i ecoomiile. Utili,ase mo' eautori,at ec3ipametul 'i S. )a.> cu complicitatea lui
)ee-;ig> 6i 'i cau,a asta ea fusese coce'iat&. 06i c3eltuise ultimul b&u% petru a a4uge aici>
la Rotter'am> 'itr-u motiv especificat> s& care avea mo' limpe'e o leg&tur& cu mie.
2i bie> u sut refractar la a DmprumutaE bai uui priete care trece pritr-o perioa'&
mai g3iioist& a vie%ii> 'ar trebuie s& %elege%i c& u aveam 'ispo,i%ia ecesar&. Nu era 'oar
teama legat& 'e 2ssie sau ,iua 'istrus& ori elii6tea s!c!itoare 'ac& u cumva urm&torul ebu
armat m& va ra'e p!& la urm&. .poi blestematul 'e itesti care m&-ebuea. 0 cele 'i
urm& le-am cerut c3elerilor s& 'ebarase,e> 'e6i Ralt3ers tr&gea 'e a patra cea6c& 'e cafea. .m
trop&it p!& la m&su%a cu lic3ioruri 6i trabucuri 6i l-am sfre'elit cu privirea c!' m-a urmat.
L Ce-i> .u'ee< .m trebat> aba'o!' orice polite%e. Bai< 9e c!%i ai evoie<
S-a uitat la mie tr-u mo' cu totul ea6teptatH . 6ov&it> a6tept!' s& ias& 6i ultimul
c3eler> 'up& care a ceput s& vorbeasc&.
L Nu-i vorba 'espre ce am eu evoie> a spus cu glas tremur&tor> ci 'e c!t e6ti tu 'e acor'
s& pl&te6ti petru ceva ce-%i 'ore6ti. Broa'3ea'> e6ti u om realmete bogat. Poate c& u-%i pas&
'e cei care-6i pu curuU la b&taie petru tie> 'ar eu am comis gre6eala s-o fac 'e 'ou& ori.
Nu-mi place s& mi se reamiteasc& 'ac& 'atore, vreo favoare> s& -am avut oca,ia s&
spu ceva. Saie )ee-;ig 6i-a l&sat m!a pe c3eietura lui lu;at& F cu bl!'e%e.
L Spue-i 'irect ce ai> i-a cerut.
L Ce s&-mi spui< L-am trebat 6i tic&losul a ri'icat simplu 'i umeri 6i a r&spus> a6a
cum mi-ai putea spue c& mi-ai g&sit pe 4os c3eile 'e la ma6i&:
L P&i> am g&sit ceea ce cre' c&-i u 8eec3ee viu> a'ev&rat.
9ume,eu 6i 8eec3ee.
.m g&sit u 8eec3ee. .m o a6c3ie 'i Crucea Sf!t&. .m vorbit cu 9ume,eu>
literalmete am vorbit F toate afirma%iile astea fac parte 'i aceea6i categorie. Nu le cre,i> 'ar te
sperie. Gi apoi> 'ac& afli c& sut a'ev&rate> sau 'ac& u po%i fi sigur c& u sut a'ev&rate F atuci
vie mometul miuilor 6i mometul spaimei 'e moarte. 9ume,eu 6i 8eec3ee. C!' eram
copil> u puteam 'istige prea bie tre cele 'ou& 6i cofu,ia cotiua s& '&iuie c3iar 6i ca
a'ult.
Nrecuse 'e mie,ul op%ii c!' am acceptat cele 'i urm& s&-i las s& plece. 9e4a i
storsesem complet. .veam 'atevataiul pe care-l furaser& 'i S. )a. 0l activasem pe .lbert ca s&
pu& toate treb&rile pe care le putea iveta fertila lui mite 'igital&. J& sim%eam 'estul 'e
4alic 6i vl&guit 6i efectul aalge,icului trecuse 'e mult> s& u puteam s& a'orm. 2ssie a au%at
ferm c& 'ac& eram 'ecis s& m& siuci' pri surmeare> ea ite%ioa cel pu%i s& r&m!& trea,& ca
s& se bucure 'e spectacol> iar ime'iat ce a ceput s& sfor&ie ceti6or pe sofa> l-am apelat iar&6i
pe .lbert.
L U 'etaliu fiaciar> i-am spus. Ralt3ers a ,is c-a reu%at la o boifica%ie 'e u
milio 'e 'olari ca s&-mi 'ea iforma%ia asta mie> a6a c& trasfer&-i ime'iat coN. P&&> 'ou&
milioae.
L Cu certitu'ie> Robi. ?Lui .lbert 2istei u-i este icio'at& som> 'ar c!' 'ore6te
s& i'ice c& mi-am 'ep&6it bii6or ora 'e culcare> este perfect capabil s& ca6te 6i s& se ti'&.@ .r
trebui totu6i s&-%i reamitesc c& starea s&&t&%ii tale.
I-am spus u'e s&-6i bage starea s&&t&%ii mele> 6i> 'e asemeea> i'eea 'e a m& itera
spital a 'oua ,i. Gi-a 'esf&cut bra%ele cu gra%ie.
L Nu e6ti 6eful> Robi> a ,is pe u to respectuos. 2u s& m& g!'isem.
Nu-i a'ev&rat c& .lbert 2istei u petrece 'eloc timp petru a g!'i. 9ar truc!t se
mi6c& la vite,a particulelor ucleare> timpul implicat u este 'e obicei perceptibil petru fii%e
'i care 6i oase ca mie. Cu e;cep%ia ca,ului care el 'ore6te asta> 'e obicei petru ob%ierea
uor efecte 'ramatice.
L Bag&> .lbertH
. ri'icat 'i umeri.
L Sigura problem& este c&> 'at fii' starea ta precar& 'e s&&tate> u-mi place s& te v&'
surescitat f&r& motiv.
L Jotiv<H Iisuse> .lbert> ueori te compor%i realmete ca o ma6i& creti&H Ce motiv mai
bu ar putea avea cieva 'ec!t g&sirea uui 8eec3ee viu<
L 9a> a puf&it el 4u'icios 'i pip& 6i a sc3imbat subiectul. 9i 'atele pe care le primesc
'e la se,ori> a6 cre'e c& trebuie s& suferi 'ureri cosi'erabile.
L Ce iteliget e6tiH
Realitatea era c& agita%ia 'i stomacul meu sc3imbase vite,ele. + lam& 'e mi;er mi
trasforma m&rutaiele piure 6i fiecare rota%ie a ei sema o 'urere 'istict&.
L S-o tre,esc pe 'oama Broa'3ea' 6i s-o iforme,<
Jesa4ul era co'ificat. 9ac& o tre,ea pe 2ssie petru a-i spue a6a ceva> re,ultatul ar fi fost
trimiterea mea ime'iat& pat> apelarea programelor c3irurgicale 6i l&sarea mea seama tuturor
tratametelor 6i sufl&rilor fu' pe care le putea oferi Je'icala Itegral& Plus. .'ev&rul era c&
ac%iuile respective cepeau s& par& atr&g&toare. 9urerea m& speria tr-u fel care moartea u
reu6ea s-o fac&. Cel pu%i moartea era u momet pe care-l puteai 'ep&6i> c3ei' 'efiitiv
socotelile> pe c!' 'urerea p&rea itermiabil&.
9ar ici u ca, acumH
L Nici vorb&> am spus> cel pu%i u p!& u-mi spui motivul petru care e6ti at!t 'e
timi'. $rei s&-mi trasmi%i c& u'eva pe 'rum am f&cut o ipote,& gre6it&< 9ac& 'a> ,i-mi care
aume.
L 2roarea cost& 'oar etic3etarea percep%iei lui .u'ee ca fii' u 8eec3ee> Robi> a
,is el sc&rpi!'u-6i b&rbia cu coa'a pipei.
J-am ri'icat capul oaselor 6i m-am pris cu m!iile 'e stomac> petru c& mi6carea
brusc& u fusese o i'ee %eleapt&.
L .ltceva ce 'racu-ar putea fi<
L S& ree;ami&m 'ove,ile> a spus el pe u to solem. Ralt3ers a afirmat c& itelige%a
pe care a perceput-o p&rea s& fie cetiit&> poate c3iar oprit&. .6a ceva este cocor'a%& cu
ipote,a s& fi fost u 8eec3ee> 'eoarece se cre'e c& ei ar fi tr-o gaur& eagr&> care scurgerea
timpului este cetiit&.
L 2;act. .tuci 'e ce.
L 0 al 'oilea r!'> a urmat el> 'etectarea s-a f&cut spa%iul iterstelar. 9e asemeea
cocor'a%&> fii'c& se 6tie c& 8eec3ee 'ispu 'e capabilitatea respectiv&.
L .lbertH
L 0 cele 'i urm&> a spus el calm igor!'u-mi toul vocii> s-a 'etectat o form& 'e via%&
iteliget& 6i> cu e;cep%ia oastr& F oc3ii i-au sc!teiat 6&galic spre mie F sau ar trebui s& spu
cu e;cep%ia oameilor> 8eec3ee sut uica asemeea form& cuoscut&. Cu toate acestea> a
cotiuat bievoitor> copia 4uralului avei pe care e-a a'us-o c&pitaul Ralt3ers ri'ic&
treb&ri serioase.
L Nreci 'racuU o 'at& la subiectH
L Cu certitu'ie> Robi. 9&-mi voie s& afi6e, 'atele.
S-a 'eplasat lateral ca'rul 3olografic 6i locul lui s-a materiali,at 3arta uei ave.
+ pat& alburie 'ep&rtat&> 'reapta c&reia 'asau simboluri 6i cifre.
L +bserv& vite,a> Robi. + mie opt sute 'e Oilometri pe secu'&. Nu este o vite,&
imposibil& petru u obiect atural F s& ,icem> comprimarea cau,at& 'e frotul 'e u'& al uei
superove. 9ar petru o av& 8eec3ee< Ce motiv ar avea s& mearg& at!t 'e cet< Gi> 'e fapt>
seam&& cu o av& 8eec3ee<
L Petru mie u seam&& cu absolut imic> petru umele lui 9ume,euH Nu-i 'ec!t o
pat&. La o 'ista%& uria6&. Nu-%i po%i 'a seama 'e imic.
Silueta micu%& a lui .lbert 'e l!g& 3art& a aprobat 'i cap.
L Nu> a recuoscut el> ici u ca, a6a cum apare aici> 'ar am putut amplifica imagiea.
9esigur e;ist& 6i alte 'ove,i cotrarii. 9ac& sursa este tr-a'ev&r o gaur& eagr&.
L Poftim<
S-a pref&cut c& m& %elesese gre6it.
L Spueam c& ipote,a c& sursa s-ar afla tr-o gaur& eagr& u cocor'& cu abse%a total&
a ra,elor gama sau A 'i regiuea aceea> a6a cum ar trebui s& apar& 'e la pr&bu6irea prafului 6i
ga,elor cosmice gaura eagr&.
L .lbert> am morm&it> ueori ti,i prea mult coar'aH
J-a cercetat cu gri4orare pe sub gee. Gtiam c& privirea aceea calm& 6i felul care se
pref&cea c& uit& uele lucruri erau 'oar 6mec3erii 'e atmosfer&. 2le u reflect& realitatea F mai
ales c!' m& prive6te 'rept oc3i. +c3ii lui .lbert 'i 3oloimagii u v&' mai mult 'ec!t oc3ii
uei fotografii. 9ac& m& percepe> 6i m& percepe c!t se poate 'e bie> o face pri iterme'iul
letilelor obiectivelor> impulsurilor 3ipersoice> so'elor capacitive 6i imagisticii termice> iar
iciua 'itre acelea u este locali,at& apropierea oc3ilor imagiii lui .lbert. 0 acela6i timp
s& e;ist& momete c!' oc3ii aceia par s& se uite e;act a'!cul sufletului meu.
L Nu vrei s& cre,i c& sut 8eec3ee> u-i a6a> Robi< . trebat ceti6or.
L Nu-i treaba taH .rat&-mi imagiea amplificat&H
L Perfect.
Imagiea s-a mpestri%at. . fost str&b&tut& 'e vii6oare. S-a limpe,itC 6i m& uitam la o
libelul& imes&. .coperea aproape complet ecraul spectacolului albastru oferit 'e .lbert. 0
ma4oritate> aripile ei 'iafae puteau fi 'eslu6ite e;clusiv mul%umit& stelelor pe care le ocultau.
0s& toate aripile covergeau spre u obiect cili'ric pe suprafa%a c&ruia str&luceau pucte
lumioase> iar o parte 'i lumia aceea sc!teia 'e asemeea c3iar 'e pe aripi.
L 2ste o av& cu veleH .m icit.
L 2;act. U velier> a cuvii%at .lbert. + av& spa%ial& fotoic&. Uica ei propulsie
provie 'e la presiuea lumiii pe velatur&.
L 9ar. 9ar asta trebuie s& 'ure,e o ve6icie.
. aprobat 'i cap.
L 0 termei omee6ti> 'a> este o 'escriere bu&. La vite,a ei estimat&> c&l&toria 'e la> s&
,icem> P&m!t p!& la steaua cea mai apropiat&> .lfa Cetauri> ar 'ura apro;imativ 6ase sute 'e
ai.
L 9ume,euleH Gase sute 'e ai c3estia aia micu%&<
L Nu-i micu%&> Robi> m-a corectat. Se afl& mai 'eparte 'ec!t %i po%i 'a seama. 9atele
mele sut 'oar apro;imative> totu6i estimarea cea mai bu& este c& velatura are o avergur& 'e o
sut& 'e mii 'e Oilometri.
Pe sofaua tapisat& cu 'amasc> 2ssie a pufit> 6i-a sc3imbat po,i%ia> a 'esc3is oc3ii> m-a
privit 6i a spus acu,ator:
L Not u te-ai culcat> 'a<
9up& care a c3is oc3ii 'i ou F 6i cre' c& u se tre,ise ici m&car o clip&.
J-am l&sat pe spate> iar oboseala 6i 'urerile au roit peste mie.
L C3iar regret c& u mi-e som> am spus. Nrebuie s& las toate astea s& se se'imete,e u
timp> aite 'e a le putea accepta.
L Bie%eles> Robi. Uite ce-%i sugere,> a spus .lbert 6iret. N-ai m!cat mare lucru la
ci&> a6a c& ce ,ici 'ac& %i-a6 preg&ti i6te sup& 'e ma,&re sau poate 'e fructe 'e mare.
L Gtii ce m& face s-a'orm> este< .m morm&it> aproape c!t pe-aici s& i,bucesc r!s>
c!tat 'e rea'ucerea g!'urilor mele la ivel pro,aic. 9e ce u<
.6a c& am reveit c&perea petru servirea mesei. .m l&sat subrutia barma a lui
.lbert s&-mi preg&teasc& u rom fierbite cu ut> iar .lbert su6i a ap&rut rama P$ 'e
'easupra como'ei ca s&-mi %i& tov&r&6ie.
L 2;celetH .m cometat> termi!'u-l. Jai vreau uul aite 'e mas&> ai %eles<
L Cu certitu'ie> a spus el 4uc!'u-se cu coa'a pipei. Robi<
L 9a> am spus ti,!'u-m& 'up& urm&torul cocteil.
L Robi F cu timi'itate F am o i'ee.
J& aflam tr-o 'ispo,i%ie bu& petru a au,i i'ei> 'e aceea am arcuit o spr!cea& spre el
ca permisiue 'e a cotiua.
L I'eea mi-a fost 'ecla6at& 'e Ralt3ers: istitu%ioali,ea,& ceea ce ai f&cut petru el.
0fii%ea,& premii auale. Similare Premiilor Nobel sau boifica%iilor 6tii%ifice ale Por%ii. Gase
premii pe a> fiecare valoare 'e o sut& 'e mii 'e 'olari> petru c!te o persoa& 'itr-u aumit
'omeiu al 6tii%elor 6i 'escoperirilor. .m preg&tit u buget F s-a 'eplasat tr-o parte> torc!'
capul petru a privi u col% al rameiC acolo a ap&rut u prospect elegat F care arat& c& la o
ivesti%ie ii%ial& 'e 6ase sute 'e mii pe a> sum& care poate fi recuperat& aproape itegral pri
re'ucerile impo,itului 6i particip&ri ale ter%ilor.
L Stai a6a> .lbertH Nu fi cotabilul meu. Iii cosilierul meu 6tii%ific. Premii F petru
ce<
Ji-a r&spus simplu:
L Petru a a4uta la re,olvarea eigmelor uiversului.
J-am l&sat pe spate 6i m-am tis> sim%i'u-m& foarte rela;at 6i c&l,it. Gi bievoitor>
c3iar 6i fa%& 'e u program 'e calculator.
L La 'racuU> sigur c& 'a. 9&-i 'rumulH Supa aia u-i c& gata<
L Ime'iat> a spus el 'atoritor> 6i tr-a'ev&r a6a era.
.m b&gat o ligur& ea 6i era sup& 'e fructe 'e mare. =roas&> alb&> cu mult& sm!t!&.
L Nu v&' totu6i care ar fi scopul> am ,is.
L Iforma%ii> Robi.
L Cre,usem c& tu ob%ii oricum toate iforma%iile 'e geul &sta.
L Bie%eles c& le ob%i. 9ar 'up& ce sut publicate. .m u program 'e c&utare a
registr&rilor 'up& cuvite-c3eie care rulea,& permaet> cu peste patru,eci 6i trei 'e mii 'e
i'icatoare 'e subiecte> 6i 'ac& apare u'eva> oriu'e> ceva 'espre> s& ,icem> trascrierea
limba4ului 8eec3ee> iforma%ia itr& istataeu 6i automat stoc&rile mele. 2u o 'oresc s&
aite 'e a fi publicat& 6i c3iar 'ac& u este publicat&. Ca 'escoperirea lui .u'ee> %elegi< 0
fiecare a c!6tig&torii ar fi 'esema%i 'e u 4uriu 6i a6 fi c!tat oc3ii i-au sc!teiat F s& te a4ut
s&-i alegi pe membrii 4uriului. 9e asemeea> am propus 6ase 'omeii 'e iteres.
. i'icat 'i cap c&tre 'ispla"C bugetul a 'isp&rut 6i a fost locuit 'e o list& scurt&:
1. Nra'ucerea comuica%iilor 8eec3ee.
2. +bserva%ii 6i iterpret&ri 'espre masa lips&.
#. .ali,a te3ologiei 8eec3ee.
(. .meliorarea problemei terorismului.
*. .meliorarea problemei tesiuilor itera%ioale.
-. 2;ti'erea vie%ii ee;ploatatoare.
L Noate su& foarte l&u'abil> am rostit aprobator. Gi supa-i e;celet&.
L 9a> a ,is el> buc&tarii sut foarte pricepu%i respectarea istruc%iuilor.
.m ri'icat privirea la el> somoros. =lasul i p&rea mai bl!' F ba u> poate c& 'escrierea
potrivit& era Dmai 'ulceE F 'ec!t aite. .m c&scat> str&'ui'u-m& s&-mi focali,e, oc3ii.
L Gtii> am spus> p!& acum u observasem c3estia asta> 'aU semei i%el cu maic&-mea.
2l 6i-a l&sat pipa 'i m!& 6i m-a privit cu simpatie.
L Nu-%i face gri4i> mi-a ,is. Nu ai absolut ici u motiv ca s&-%i faci gri4i.
Ji-am e;amiat 3olograma cre'icioas& cu pl&cere somoroas&.
L Cre' c-ai 'reptate> am f&cut o cocesie. 9e6i poate c& u semei cu mama.
Spr!ceele alea groase.
L Nu cotea,&> Robi> a spus el bl!'.
L Nu cotea,&> este< .m t&rit.
L .6a c& ai putea la fel 'e bie s& mergi la culcare> a c3eiat el.
Iar aceea p&rea o i'ee at!t 'e bu&> c!t i-am 'at curs. Nu ime'iat. Nu brusc. Ci let> liC
am mai ,&bovit pe 4um&tate trea, 6i m& sim%eam perfect cofortabil 6i perfect rela;at> a6a c& u
mi-am 'at seama e;act u'e s-a c3eiat semitre,ia 6i a ceput somul. 2ram tr-u vis sau o
reverie> starea aceea iterme'iar& c!' suspecte,i c& 'ormi> 'ar u-%i pas& prea mult> iar mitea-%i
r&t&ce6te. +3> 'a> mitea mea r&t&cea. Ioarte 'eparte. Cutreieram uiversul mpreu& cu Ra>
privi' gaur& eagr& 'up& gaur& eagr& c&utarea a ceva foarte importat petru el> 6i 'e
asemeea foarte importat petru mie> ciu'a faptului c& u 6tiam 'e ce. 2ra implicat& o fa%&>
u a lui .lbert> u a mamei> ici c3iar a 2ssiei> fa%a uei femei cu spr!cee mari 6i egre.
Ca s& ve,i> mi-am spus> pl&cut surpris> emericul m-a 'rogatH
Gi tre timp gala;ia cea mare se rotea 6i particule micu%e 'e materie orgaic& mpigeau
particule 'oar i%el mai micu%e 'e metal 6i cristal pri spa%iile 'itre steleC iar buc&%elele orgaice
sim%eau 'urere 6i 'e,olare> 6i teroare> 6i bucurie toate mo'urile lor variateC s& eu eram
complet a'ormit 6i petru mie u cota absolut 'eloc. Pe atuci.
Pe'epsele iubirii.
+ buc&%ic& 'e materie orgaic& pe ume 9oll" Ralt3ers era preocupat& s& simt& toate
acele setimete F poate> mai pu%i bucuria F 6i multe altele> ca rac3iua 6i plictiseala. Jai cu
seam& plictiseala> cu e;cep%ia acelor momete c!' setimetul 'omiat iimioara ei am&r!t&
era teroarea. Iteriorul avei lui Ra a'ucea mai mult ca orice cu o icit& 'itr-o u,i&
complicat&> complet automati,at&> care fusese l&sat u spa%iu micu% petru ca oameii s& se
poat& t!r &utru 6i s& fac& repara%ii. P!& 6i bobia aurie p!lp!itoare ce f&cea parte itegrat&
'i sistemul propulsiei 8eec3ee era 'oar par%ial vi,ibil&C Ra o co4urase cu 'ulapuri petru
'epo,itarea alimetelor. Buurile persoale ale lui 9oll" F cost!' ma4oritate 'i marioetele
ei 6i 'itr-o re,erv& 'e tampoae petru 6ase lui F erau g3esuite tr-u 'ul&pior 'i toaleta
micu%&. Restul spa%iului i apar%iea totalitate lui Ra. Nu aveai mare lucru 'e f&cut 6i u
e;ista 'eloc spa%iu care s& faci ceva. Lectura era u mo' posibil 'e petrecere a timpului.
Sigurele 'atevataie ale lui Ra care puteau fi realmete citite erau geeral pove6ti petru
copii> registrate petru el> i spusese> c!' era pici. 2rau foarte plictisitoare petru 9oll"> 'e6i
u c3iar at!t 'e plictisitoare pe c!t era iactivitatea total&. Nici c3iar g&titul m!c&rii 6i
'ereticatul u erau la fel 'e plictisitoare fa%& 'e a u face absolut imic> totu6i oportuit&%ile erau
limitate. Uele mirosuri 'e g&tit l 'etermiau pe Ra s& se refugie,e la'er. Sau> mai
frecvet> s& se furie 6i s& urle la ea. Sp&latul rufelor era simplu> truc!t implica simpla puere a
3aielor tr-u fel 'e oal& sub presiue care trecea pri ele 4eturi 'e abur fierbite> s&> c!' se
uscau> sporeau umi'itatea 'i aer> ceea ce era> 'e asemeea> motiv petru ceart& 6i urlete. Ra -
o lovise 'e fapt icio'at& F m& rog> epu!' la socoteal& ceea ce el probabil cosi'era 4ocuri
amoroase F 'ar o speria foarte r&u.
Notu6i u c3iar at!t 'e r&u ca g&urile egre pe care le vi,itau> ua 'up& alta. 2le l speriau
6i pe Ra. Irica u-l mpie'ica s& cotiueC l trasforma s& tr-o persoa& al&turi 'e care era
6i mai imposibil s& tr&ie6ti.
C!' 9oll" a %eles c& e;pe'i%ia aceea 'emet& era 'oar o c&utare lipsit& 'e spera%e a
tat&lui lui Ra> 'e mult timp 'isp&rut 6i cu certitu'ie 'e mult timp mort> a sim%it o afec%iue
real& petru t!&r. Gi-a 'orit ca el s&-i g&'uie s-o e;prime. 2;istau momete c!'> mai ales
'up& se;> mai ales acele rare oca,ii c!' el fie c& u a'ormea ime'iat> fie c& -o aluga
ime'iat pritr-o remarc& itim& critic& t&ioas& 6i ia'misibil& F cel pu%i petru c!teva miute ei
se %ieau bra%e t&cere. .tuci 9oll" sim%ea u 'or espus 'e a stabili u cotact uma cu el.
2;istau momete c!' 'orea s&-6i lipeasc& bu,ele 'e urec3ea lui 6i s& 6opteasc&: DRa< Gtiu ce
sim%i 'espre tat&l t&u. Ne pot a4uta cu ceva<E.
9ar> bie%eles> u cute,a s-o fac& vreo'at&.
Cel&lalt lucru pe care u 'r&,ea s&-l fac& era s&-i spu& c&> opiia ei> Ra avea s&-i
omoare pe am!'oi. P!& au a4us la a opta gaur& eagr& 6i -a mai avut 'e ales. C3iar 'e la 'ou&
,ile 'ep&rtare F 'ou& ,ile ,bor superlumiic> ceea ce sema o 'ista%& 'e aproape u a-
lumi& F gaura eagr& era 'iferit&.
L 9e ce arat& a6a ciu'at< . trebat ea> 6i Ra> f&r& m&car s& toarc& privirea 'e la
ecraul fa%a c&ruia st&tea g!rbovit> i-a r&spus 'oar ceea ce se a6tepta:
L =uraH
.poi a cotiuat s& bolboroseasc& cu Jor%ii lui. 9up& ce-6i '&'use seama c& 9oll" u 6tia
ici spaiola> ici c3ie,a> vorbea cu ei 'esc3is fa%a femeii> 'ar u tr-o limb& pe care ea s-o
poat& pricepe.
L Nu> scumpule> te rog> a spus ea sim%i' c&-i vie s& vomite 'e fric&. Nu-i 'eloc bieH
N-ar fi putut preci,a 'e ce u era bie. +biectul 'e pe ecra era miuscul. Nu se ,&rea
foarte clar 6i tremura. Nu se ,&rea s& iciua 'itre sc!teierile iu%i 'e eergie cau,ate 'e
'istrugerea fuioarelor r&t&cite 'e materie care c&'eau gaura eagr&. Notu6i ceva se 'istigea>
u fel 'e ra'ia%& tremur&toare albastr&> ici u ca, eagr&.
L Pa> a rostit el u' leoarc& 'e su'oare 6i 'up& aceea> fii'c& era speriat> a porucit:
Spue-i proastei ce vrea s-au'&. 0 egle,&.
L 9oama Ralt3ers<
$ocea era 6ov&itoare 6i slab&C apar%iea uei persoae moarte> tr-a'ev&r> 'ac& se putea
vorbi realmete 'espre o persoa&.
L 0i e;plicam lui Ra c& aceasta este o a6a-umit& sigularitate goal&. .sta seam& c&
u se rote6te 6i 'e aceea u este eagr&. Ra> ai comparat coor'oatele cu 3&r%ile 8eec3ee<
L Normal> t!mpitule> a m!r!it el> tocmai m& preg&team s-o facH
=lasul i tremura s& c!' a atis come,ile.
L!g& imagie a ap&rut alta. +biectul alb&strui 6i ce%o6at care-%i puea oc3ii la cercare
u 'isp&ruse> 'ar pe cealalt& 4um&tate a ecraului acela6i obiect era co4urat 'e u or 'e liiu%e
scurte ro6u-str&lucitor 6i 'e cercule%e ver,i p!lp!itoare.
Jortul a rostit cu satisfac%ie lugubr&:
L 2ste u obiect periculos> Ra. .6a l-au etic3etat 8eec3ee.
L I'iotuleH Noate g&urile egre sut periculoaseH
N!&rul a c3is brusc 'ifu,orul 6i s-a r&sucit spre 9oll"> furios 6i 'ispre%uitor.
L Gi %ie %i-e fric&H . acu,at-o> 'up& care a plecat la ga'geturile furate 6i sp&im!t&toare
'i la'er.
9oll" -a fost 'efel cosolat&> v&,!' c& 6i Ra tremura. Privi' ecraul> a a6teptat>
lipsit& 'e spera%&> atigerea metal& care au%a c& Ra folosea NPN-ul. . fost o a6teptare
lug&> fii'c& NPN-ul u fuc%ioa la 'ista%e iterstelare> iar ea a a%ipit c!teva r!'uri> s-a
tre,it> a tras cu oc3iul pri trapa la'erului 6i l-a v&,ut pe Ra emi6cat> g3emuit l!g& plasa
sclipitoare 6i tirbu6oul str&lucitor ca 'iamatul> 6i a a%ipit iar&6i.
9ormea c!' visele i-au fost trerupte 'e str&pugerea obse'at&> tem&toare 6i pli& 'e
ur& a mi%ii tulburate a lui Ra pri NPN> 'ar se tre,ise pe 4um&tate c!' el a reveit grab&
cabia pricipal& 6i s-a oprit l!g& ea.
L + persoa&H . bolborosit> cu oc3ii clipi' s&lbatic 'i cau,a su'orii care i picura 'e
pe frute. .cum trebuie s& caut &utruH
Gi tre timp eu visam o gaur& gravita%ioal& abrupt& 6i a'!c& 6i o comoar& ascus& ea.
0 timp ce Ra 6i preg&tea ga'geturile furate> asu'!' 'e groa,&> eu asu'am 'e 'urere. 0 timp
ce 9oll" se 3olba g!'itoare la obiectul mare spectral 6i albastru 'e pe ecraul ei> eu m& 3olbam
la acela6i obiect. 2a u-l mai v&,use icio'at& p!& atuci. 2u l mai v&,usem. .veam fotografia
lui 'easupra patului 6i f&cusem po,a aceea tr-u momet c!' sufeream 'e 'ureri c& 6i mai
mari 6i eram c& 6i mai 'e,orietat. .m cercat s& m& ri'ic capul oaselor> s& m!a bl!'&
6i puteric& lui 2ssie m-a mpis apoi.
L 26ti c& la reaimare> m-a mustrat. Nu trebuie s& te foie6ti prea multH
J& aflam o'&i%a 'e spital pe care o corporasem re6e'i%a 'e la Jarea Nappa>
c!' cepuse s& par& c& era prea mare efortul 'e a merge la o cliic& 'e fiecare 'at& c!' uul
'itre oi ecesita repara%ii.
L Cum am a4us aici< .m i,butit s& g&im.
L Cu avioul> cum altfel<
2a s-a aplecat pe l!g& mie> a stu'iat ceva pe ecraul 'e 'easupra capului meu 6i a
cuvii%at.
L .m fost operat> am 'e'us. Nic&losul &la 'e .lbert m-a 'rogat. Nu m-ai a'us acas&
vreme ce 'ormeam.
L Ce iteliget e6ti> scumpuleH 9a. S-a termiat. 9octorul ,ice c& e6ti u %&ra s&&tos ca
u porc 6i c-o s& te refaci repe'e> 'ar c& 'urerile 'e stomac vor mai 'ura o vreme fii'c& ai 'oi
virgul& trei metri 'e itesti ou. .cum m&!c&. 9ormi 'up& aceea.
J-am l&sat complet pe spate> pe c!' 2ssie mo6mo'ea cu programul 'e buc&t&rie> 6i am
privit 3olograma. Iusese pus& acolo petru a-mi reamiti c& oric!t 'e epl&cut& va fi iterve%ia
care urma s& m& me%i& via%&> e;istaser& momete mult> mult mai epl&cute> s& la mie u
avea efectul &sta. Jie-mi reamitea o femeie pe care o pier'usem. Nu voi spue c& u m&
g!'isem la ea 'e ai 'e ,ile> petru c& ar fi ea'ev&rat. + f&ceam a'esea F 'ar era ca o amitire
'ep&rtat&> iar acum m& g!'eam la ea ca la o persoa&.
L Gi-acum> a au%at 2ssie pli& 'e veselie> este timpul petru o supic& 3r&itoare 'e
pe6teH
9ume,eule> u glumeaC e;act asta era> cu miros oribil> totu6i> spuea ea> co%iea toate
substa%ele 'e care aveam evoie 6i pe care le puteam tolera starea mea actual&. Gi tre timp
Ra pescuia gaura eagr& cu ma6i&riile iteligete 6i complicate ale 8eec3eelorC 6i tre timp
tocmai mi '&'usem seama c& porc&ria pe care o m!eam co%iea mai mult 'ec!t simple
me'icameteC 6i tre timp ma6i&riile iteligete efectuau o misiue separat& 'espre care Ra
u 6tiaC 6i tre timp m-am silit s& mai r&m! trea, tr-at!t c!t s-o treb pe 2ssie c!t timp
'ormisem> 6i c!t& vreme m& puteam a6tepta s& mai 'orm> iar ea a spus:
L R&spusul la ambele treb&ri este D'estul 'e multE> 'ragul meu.
.poi am a'ormit iar&6i.
Jisiuea separat& era o otificare> 'eoarece 'itre toate artefactele 8eec3ee> 'islocatorul
'e or'ie sisteme aliiate i gri4ora pe 8eec3ee cel mai mult. Icorect utili,at> se temeau ei>
putea 'isloca propria lor or'ie> mo' 'ecisiv 6i epl&cut> astfel c& fiecare avea corporat& o
alarm&.
C!' te temi c& ceva se poate furi6a spre tie pri be,&> mote,i capcae F u fir care s&
trag& 'e o sume'eie 'e oale 6i tig&i> i,bi'u-le tre ele> sau o curs& care s&-i tr!teasc& ceva
cap itrusului> orice. Gi u e;ist& be,& mai mare 'ec!t cea 'itre stele> 'e aceea 8eec3ee
amplasaser& satiele care s&-i averti,e,e 'i timp. Capcaele istalate 'e ei erau umeroase>
fle;ibile 6i foarte> foarte g&l&gioase. C!' Ra 6i-a activat tirbu6oul> acesta a fost semalat
istataeu 6i ofi%erul 'e comuica%ii i-a raportat C&pitaului tot istataeu.
L Str&iul a f&cut-o> a spus el cu mu6c3ii cotorsio!'u-se> iar C&pitaul a morm&it o
ivectiv& biologic&.
0 tra'ucere -ar fi suat a6a petru u om> truc!t se referea la actul acupl&rii se;uale
tr-u momet care femela u se afla iubire. C&pitaul -a spus-o petru %elesul ei te3ic.
2l a spus-o petru c& era violet 'e obsce& 6i petru c& imic altceva mai bl!' u l-ar fi r&corit.
C!' a v&,ut c& 9ubla a tres&rit ervos 6i s-a aplecat mai mult peste cosola ei 'e telecoma'&> a
fost ime'iat cercat 'e remu6c&ri.
C&pitaul avea cele mai multe gri4i> fii'c& era C&pita> totu6i 9ubla lucra cel mai mult.
2a co'ucea simulta trei ve3icule pri telecoma'&: ava 'e coma'& care urmau s& se
trasfere> ava cargo care urmau s& ascu'& velierul 6i o so'& special& aflat& sistemul
plaetar al P&m!tului care fusese programat& s& supraveg3e,e toate trasmisiuile 6i s&
locali,e,e toate artefactele ce se 'eplasau pri spa%iul cosmic. Iar ea u se g&sea 'ispo,i%ie
petru imic 'i toate acelea. Sosise timpul iubirii> steroi,ii i curgeau spumos pri veele
s!rmoase> programul biologic rula 6i corpul i se p!rguise ve'erea sarciii sale. Nu umai
corpul. Persoalitatea 9ublei se p!rguise> 'e asemeea> 'evei' mai moale. Stresul pilot&rii
ve3iculelor telecoma'ate cu u corp 6i u sistem ervos acor'ate la se,oul preocupatelor
acupl&ri se;uale era tortur& curat&. C&pitaul s-a aplecat spre ea.
L Ne sim%i bie< . trebat.
2a u a r&spus. 0 sie> t&cerea era u r&spus suficiet.
2l a oftat 6i s-a 'reptat c&tre urm&toarea problem&.
L Patof<
+fi%erul 'e comuica%ii p&rea aproape la fel 'e eatet ca 6i 9ubla.
L .u fost stabilite c!teva corespo'e%e coceptuale> a raportat el> 'ar programul 'e
tra'ucere este foarte 'eparte 'e fiali,are.
C&pitaul a ,v!cit 'i mu6c3ii obra,ului. 2;ista oare ceva ea6teptat 6i ilogic care putea
merge prost 6i care u mersese 'e4a prost< Comuica%iile acelea F u umai c& erau periculoase
fii'c& puteau e;ista sie> ci se 'esf&6urau 6i mai multe limbiH Jai multeH Nu 'oar 'ou&> a6a
cum era corect 6i cuveit sc3ema 8eec3ee a lucrurilor. Nu 'oar Limba4ul .c%iuii 6i Limba4ul
Setimetelor> a6a cum vorbeau 8eec3ee 6i6i> ci literalmete ,eci 'e graiuri
icompre3esibile. Poate c& i s-ar fi u6urat c3iul 'e a au,i tr&c&elile acelea esf!r6ite 'ac&> cel
pu%i> ar fi fost stare s& afle ce spueau.
.t!tea gri4i 6i problemeH Nu umai realitatea e;trem 'e vi,ibil& a faptului c& 9ubla
'eveea tot mai slab& 6i tot mai 'e,or'oat& cu fiecare or&> u umai 6ocul teribil al 6tii%ei c& o
creatur& o-8eec3ee activa mecaismele ce puteau p&tru'e tr-o gaur& eagr&C elii6tea cea
mai mare a C&pitaului era trebarea 'ac& putea sau u s& abor'e,e toate aceste probleme
subsecvete. 0tre timp avea 'e 'epliit o misiue. Locali,aser& velierul 6i se 'reptau spre el
f&r& probleme. 2;pe'iaser& u mesa4 ec3ipa4ului s&u> 'ar> mo' %elept> u a6teptaser&
r&spusul. Nava 'e coma'&> tre,it& 'i somul 'e mileii sta'-b"> ap&ruse e;act la timp. 2i
cuplaser& eclu,ele 6i se trasferaser& ava mai mare 6i mai puteric&. Nici ac%iuea aceea u
ri'icase probleme> 'e6i 9ubla> ici' 6i sc!ci' pe c!' alerga 'e la u bor' la cel&lalt> 'ove'ea
cetieal& coectarea la fuc%iile ei 'e telecoma'& 'i oua av&. Nu se t!mplase totu6i
imic r&u. Iar bula greoaie 'e cargo ap&ruse 'e asemeea acolo u'e trebuia> ba c3iar 6i c!'
trebuia.
8eec3ee l&saser& 'oar mici ave 'e cercetare care s& fie 'escoperite 'e oameiC ei au avut
gri4& s& u-6i lase ve3iculele spa%iale 'estiate scopurilor speciale locuri u6or 'e g&sit. 9e
e;emplu> bula 'e trasport. 2a u era 'ec!t o sfer& cav& 'i metal> prev&,ut& cu propulsie
superlumiic& 6i ec3ipamet 'e aviga%ie. Se pare c& 8eec3ee o utili,au petru 'eplasarea 'e
materiale volumioase 'itr-u loc altulC oameii ar fi putut-o folosi tr-a'ev&r foarte bie. 0
fiecare bul& 'e trasport c&peau ec3ivaletele a o mie 'e trasportoare 'e clasa S. )a. 0tr-u
'eceiu> ,ece bule ar fi putut solu%ioa problema 'emografic& a P&m!tului.
0tregul proces a 'urat 'ou&spre,ece ore. Petru 9ubla> au fost ore 'e tru'& cotiu&.
C&pitaul avea mai pu%ie 'e f&cut> ceea ce-i g&'uia timp ca s& fie cu oc3ii pe ea. . v&,ut cum
pielea 'e culoarea cuprului i-a 'eveit purpurie 'i cau,a se,ualit&%ii empliite> c3iar timp
ce se tueca 'e oboseal&. .sta l-a gri4orat. 2i fuseser& cu totul epreg&ti%i petru problemele
aceleaH 9ac& ar fi 6tiut c& va fi o urge%&> ar fi putut a'uce cu u6uri%& u operator suplimetar 'e
so'e care s& parta4e,e povara 9ublei. 9ac& ar fi visat c& ar fi fost ecesar> ar fi putut lua 'i
capul locului o av& 'e coma'& 6i ar fi evitat stresul trasbor'&rii. 9ac& s-ar fi g!'it. 9ac& ar fi
suspectat. 9ac& ar fi avut cel mai mic i'iciu.
0s& u avuseser&. Gi 'e fapt cum ar fi putut avea< La scara galactic& a timpului trecuser&
'oar c!teva 'eceii 'e la ultima oc3ea'& arucat& e;teriorul ascu,&torii 'i ucleu F abia o
clipire 'i oc3i ca timp astroomic 6i cum ar fi putut cre'e cieva c& at!t 'e multe se putuser&
t!mpla itervalul acela<
C&pitaul a scotocit pri pac3etele 'e alimete p!& l-a g&sit pe cel mai gustos 6i mai
lese 'e 'igerat 6i a 3r&it-o cu afec%iue pe 9ubla la cosola ei. Nu avea aproape 'eloc poft& 'e
m!care. Ji6c&rile i erau mai lete> mai pu%i sigure> mai 'ificile cu fiecare or&. Notu6i 6i
'epliea sarciile. C!' cele 'i urm& velele avei fotoice au fost str!se> gura uria6& a
avei-bul& s-a 'esc3is 6i capsula care se aflau pasagerii velierului a luecat let bul&>
C&pitaul a receput s& r&sufle mai lii6tit. Petru 9ubla> cel pu%i> aceea fusese partea cea mai
'ificil& 'i ceea ce avuseser& 'e f&cut. .cum ea putea beeficia 'e oca,ia 'e a se o'i3i F poate
c3iar 'e oca,ia 'e a face> cu el> ceea ce corpul 6i sufletul ei erau mai mult 'ec!t preg&tite s& fac&.
0truc!t velierii reac%ioaser& istataeu F petru ei fusese istataeu F la mesa4ul lui>
r&spusul lor a sosit aite ca marea sfer& str&lucitoare s& se c3i'& 4urul lor. +fi%erul 'e
comuica%ii i-a cuplat C&pitaului ecraul s&u 6i mesa4ul a ap&rut:
Noi accept&m c& u trebuie s& e fiali,&m voia4ul.
Noi cerem ca voi s& e trasporta%i tr-u loc u'e oi vom fi sigura%&.
Noi treb&m: Se torc .sasiii<
C&pitaul a str!s 'i umeri sem 'e simpatie. I-a spus lui Patof:
L Nrasmite-le: 'eocam'at& v& trasport&m sistemul vostru atal. 9ac& va fi posibil>
v& vom rea'uce aici mai t!r,iu.
2;presia lui Patof era cor'at&> cu u mela4 'e setimete.
L Gi trebarea lor 'espre .sasii<
C&pitaul a sim%it u fior scurt pri ab'ome.
L 9eocam'at& u le spuem> i-a ,is.
Notu6i u teama 'e ceilal%i era primor'ial& mitea C&pitaului> ici c3iar gri4orarea
legat& 'e 9ubla. 8eec3ee aveau comu cu oameii u um&r uimitor 'e tr&s&turi: curio,itatea>
iubirea 'itre mascul 6i femel&> soli'aritatea familial&> 'evotametul fa%& 'e copii> pl&cerea
maipularea simbolurilor. Jagitu'iea tr&s&turilor comue u era s& tot'eaua aceea6i.
2;ista o caracteristic& psi3ologic& pe care 8eec3ee o pose'au tr-u gra' mult mai mare 'ec!t
ma4oritatea oameilor: Itegritatea.
8eec3ee erau aproape icapabili 'i puct 'e ve'ere fi,ic s& reege o obliga%ie> ori s& lase
e'reptat u lucru str!mb. Petru ei> velierii repre,etau u ca, special. Le erau 'atori. 9e la
velieri aflaser& cel mai sp&im!t&tor lucru pe care trebuiser& s&-l frute vreo'at&.
8eec3ee 6i velierii se cuo6teau bie uii pe ceilal%i> 'ar u recet 6i u 'e foarte mult
timp. Rela%ia cepuse prost petru velieri. Petru 8eec3ee> se termiase 6i mai prost. 2ra
imposibil ca vreuii 'itre ei s&-i uite vreo'at& pe ceilal%i.
0 e''ele lete 6i g!lg!itoare pe care le c!tau velierii se povestea cum avele coice ale
8eec3eelor ap&ruser& pe ea6teptate> teribil 'e 'ur 6i teribil 'e rapi'> 6lamul 'ulce al c&miului
lor. Navele 8eec3eelor fulgeraser& 'easupra arcologiilor plutitoare> cau,!' multe cavit&%ii 6i
cre6teri semificative ale temperaturii locale. Jul%i muriser&. Julte pier'eri se registraser&
aite ca 8eec3ee s& %eleag& c& fii%ele acestea erau 'otate cu ra%iue> ba c3iar civili,ate> s&
lete.
8eec3ee fuseser& teribil 'e 6oca%i 'e ceea ce f&cuser&. 2i cercaser& s& compese,e.
Primul pas l costituia comuicarea> iar aceasta era 'ificil&. Sarcia 'urase foarte mult timp F cel
pu%i petru 8eec3ee> fii'c& petru locuitorii 6lamului trecuse u timp icre'ibil 'e scurt aite
ca o prism& octae'ric& 'ur& 6i fierbite s& glise,e precaut mi4locul uei arcologii. .proape
ime'iat ea cepuse s& le vorbeasc& tr-o form& recogoscibil& a limba4ului lor> 'e6i carag3ios 'e
egramatical&.
9up& aceea eveimetele se petrecuser& cu vite,& orbitoare F petru 6lameri. Petru
8eec3ee> urm&rirea vie%ilor lor coti'iee a'ucea mult cu urm&rirea cre6terii lic3eilor. C&pitaul
su6i le vi,itase plaeta gigat& ga,oas& F pe atuci> u era c&pita> ci ec3ivaletul uui musC
t!&r> eergic> aveturos> cu cosi'erabil> c3iar 'ac& pru'et> optimism 8eec3ee petru viitorul
elimitat care colapsase at!t 'e terifiat peste ei. =igata ga,oas& u era uicul loc miuat 'e
icitat pe care-l vi,itase t!&rul. 2l cobor!se pe P&m!t 6i se t!lise cu australopitecii> a4utase
la cartografierea orilor 'e ga,e 6i a Vuasarilor> trasportase ec3ipe la avaposturi 6i proiecte 'e
costruc%ie. .u trecut ai. .u trecut 'eceii. Juca ceat& a tra'ucerii comuic&rilor 6lamerilor
a aitat ceti6or. .r fi putut merge ceva mai repe'e> 'ac& 8eec3ee ar fi cre,ut c& avea vreo
importa%& 'eosebit&C 'ar ei u cre'eau asta. +ricum -ar fi putut merge foarte repe'e> 'eoarece
u puteau 6lamerii.
2ra s& iteresat> 'itr-u puct 'e ve'ere atr&g&tor petru turi6ti 6i aticari> petru c&
6lamerii e;istau 'e foarte> foarte mult timp. Reac%iile lor bioc3imice 'esf&6urate la rece erau 'e
vreo trei sute 'e ori mai lete 'ec!t ale uui 8eec3ee> ori ale uui om. Istoria registrat& a
8eec3eelor avea vec3imea 'e cici sau 6ase mileii F mai mult sau mai pu%i la fel ca a omeirii
aceea6i etap& a evolu%iei te3ologice. Istoria registrat& a 6lamerilor era 'e trei sute 'e ori mai
tis&. 2;istau 'ou& milioae 'e ai 'e cosem&ri istorice cosecutive. Cele mai vec3i basme>
lege'e 6i e''e aveau o v!rst& 'e c& ,ece ori mai mare. Nu erau mai 'ificil 'e tra'us 'ec!t cele
recete> truc!t 6lamerii u se mi6cau foarte rapi' ici evolu%ia limba4ului> 'ar mi%ile
colective care le tra'uceau au apreciat c& u erau foarte iteresate. .u am!at tra'ucerea lor
p!& ce au 'escoperit c& 'ou& 'itre ele se refereau la icursiui 'i spa%iul cosmic.
C!' m& g!'esc la to%i aii aceia care oameii au tru'it ap&sa%i 'e cuoa6terea
frustrat& a iferiorit&%ii F 'eoarece 8eec3ee f&cuser& cu mult mai multe 'ec!t oi 6i le f&cuser&
cu mult mai 'evreme F cerc 'estule regrete. Cre' c& regretul cel mai mare este legat 'e faptul
c& oi -am 6tiut 'e cele 9ou& 2''e. Nu m& refer la simpla cuoa6tere a e''elor sie> truc!t
-ar fi f&cut 'ec!t s& e a'uc& o gri4orare suplimetar&> 'e6i lii6titor 'e 'ep&rtat&. J& refer
primul r!' la felul care au afectat ele moralul 8eec3eelor.
Primul c!tec proveea 'i c3iar ,orii civili,a%iei 6lamerilor 6i era 'estul 'e ambiguu.
Relata o vi,it& a ,eilor. .ce6tia veiser& str&luci' at!t 'e puteric> c!t p!& 6i ru'imetarele
aparate optice ale 6lamerilor i putuser& percepe F str&luci' cu o asemeea turbule%& 'e eergie>
c!t provocaser& clocotirea 6i fierberea supei 'e ga,e> 6i mul%i 6lameri muriser&. Teii u f&cuser&
s& imic mai mult 6i 'up& ce plecaser& u mai reveiser&. 0 sie> c!tecul u sema mare
lucru. Nu avea 'etalii pe care 8eec3ee s& le cosi'ere cre'ibile 6i ma4oritate povestea 'espre
u erou str&-6lamer care cute,ase s&-i frute pe vi,itatori 6i 'rept r&splat& a4usese s& co'uc&
u treg sector &molos al plaetei lor.
0s& al 'oilea c!tec era mai e;plicit. 2l 'ata 'i urm& cu milioae 'e ai F aproape 'i
perioa'a 'ocumetat& istoric. Se referea 'i ou la vi,itatori sosi%i 'i e;teriorul 'esei plaete
atale> 'ar aceia u mai fuseser& simpli turi6ti. Nu fuseser& ici cuceritori. Iuseser& refugia%i.
Cobor!ser& pe suprafa%a mocirloas&> se pare o av& treag&> ia'ecvat ec3ipa%i petru a
supravie%ui tr-u me'iu care era petru ei otrav& 'es& 6i rece.
Robi u poveste6te multe 'espre velieri> pricipal fii'c& pe atuci u 6tia multe. 9ar
asta-i p&cat. $elierii sut iteresa%i. Limba4ul le este alc&tuit 'i cuvite 'e c!te o silab& F o
cosoa& 6i o vocal&. .u cam cici,eci 'e cosoae perceptibile 6i paispre,ece vocale 6i 'iftogi
cu care s& se 4oace F pri urmare 'ispu 'e #>(# ; 171 combia%ii petru uit&%ile 'e c!te trei
silabe> a6a cum sut umele. 2ste 'ea4us> mai ales petru ume> truc!t seam& cu or'ie
'e magitu'ie mai mult 'ec!t masculii c&rora trebuie s& le atribuie vreo'at& ume> iar ei u
atribuie ume femelelor.
C!' u mascul s&m!%ea,& o femel&> el pro'uce u copil 'e se; masculi. Jasculii fac
asta s& rareori> 'eoarece i cost& o ivesti%ie importat& 'e eergie. Iemelele es&m!%ate
pro'uc femele> mai mult sau mai pu%i mo' curet. Na6terea 'e masculi le cost& s& via%a. 2le
u 6tiu asta. 9e fapt> u 6tiu cam imic. 0 e''ele velierilor u e;ist& pove6ti 'e iubire.
2i se ascuseser& acolo 6i r&m&seser& mult timp> potrivit sta'ar'elor lor F peste o sut& 'e
ai. 0'ea4us 'e mult petru ca 6lamerii s&-i 'escopere 6i c3iar s& stabileasc& u soi 'e
comuicare. .6a aflaser& c& fuseser& ataca%i 'e asasii str&ii care erau v&p&ia%i ca focul 6i
m!uiau arme ce ,'robeau 6i ar'eau. Plaeta atal& le fusese sterili,at& cu fl&c&ri. Noate avele
pe care le avuseser& spa%iul cosmic fuseser& urm&rite 6i 'istruse.
Petru ca apoi> 'up& ce geera%ii 'e refugia%i i,butiser& s& supravie%uiasc& 6i c3iar s& se
mul%easc&> totul s& se sf!r6easc&. .sasiii v&p&ia%i i g&siser& 6i fierseser& o parte uria6& 'i
marea 'e 6lam 'e meta pu%i a'!c&> petru a o evapora 6i astfel a-i 'istruge.
.u,i' c!tecul acesta> 8eec3ee l-ar fi putut cosi'era o fabul&> cu e;cep%ia uui terme.
Nermeul u era u6or 'e tra'us> fii'c& trebuie s& supravie%uiasc& at!t comuica%iilor icomplete
cu refugia%ii> c!t 6i celor 'ou& milioae 'e ai trecu%i 'e atuci. Notu6i supravie%uise.
2l i-a 'etermiat pe 8eec3ee s& cete,e tot ce f&ceau> astfel ca s& se poat& cocetra
asupra uei sigure sarcii: verificarea e''ei vec3i. 8eec3ee au c&utat c&miul fugarilor 6i l-au
g&sit F o plaet& p!r4olit& 'e e;plo,ia soarelui ei. .u c&utat 6i au g&sit artefacte ale uor foste
civili,a%ii capabile 'e ,borul cosmic. Nu multe. Niciuul stare bu&. Cu toate acestea> aproape
patru,eci 'e fragmete 6i buc&%ele separate 'e ma6ii pe 4um&tate topite> pe care le-au 'atat pri
i,otopie 'ou& epoci 'isticte. Ua coici'ea timp cu refugia%ii ce plecaser& pe plaeta
6lamerilor. Cealalt& era cu milioae 'e ai mai vec3e.
.u coclu,ioat c& pove6tile erau a'ev&rate: e;istase o asemeea ras& 'e .sasii care
imicise toate civili,a%iile capabile 'e ,borul cosmic pe care le 'escoperise> vreme 'e peste
'ou&,eci 'e milioae 'e ai.
Gi 8eec3ee au a4us la covigerea c& .sasiii cotiuau s& e;iste. .sta petru c&
termeul care fusese at!t 'e 'ificil 'e tra'us 'escria e;ti'erea cerurilor 6i iversarea procesului
'e c&tre m!uitorii 'e fl&c&ri> astfel ca toate stelele 6i gala;iile s& se striveasc& 'i ou laolalt&.
Cu u scop aume. Gi era imposibil 'e cre,ut c& titaii aceia> i'iferet cie ar fi fost ei> -ar fi
,&bovit petru a ve'ea re,ultatele procesului pe care-l 'ecla6aser&.
Iar visul 8eec3ee lumios s-a &ruit 6i 6lamerii au c!tat o e''a ou&: c!tecul
8eec3eelor> care i vi,itaser&> v&%aser& s& se team& 6i fugiser&.
.6a c& 8eec3ee 6i-au amplasat capcaele> au ascus ma4oritatea celorlalte 'ove,i ale
e;iste%ei lor 6i s-au retras ascu,&toarea lor> gaura eagr& 'i ucleul gala;iei.
9itr-u puct 'e ve'ere 6lamerii erau pur 6i simplu alt& capca&. La9,3aRi 6tia astaC ei
to%i o 6tiauC 'e aceea el urmase poruca acestral& 6i raportase prima atigere a altei mi%i 'e
mitea sa. Se a6teptase la u r&spus> 'e6i trecuser& ai> c3iar 6i timpul lui La9,3aRi> 'e c!'
u mai e;istase ici o maifestare 8eec3ee> iar atuci fusese 'oar atigerea scurt& a uei
cercet&ri NPN 'e ruti&. 9e asemeea> el se a6teptase ca r&spusul> atuci c!' avea s& vi&> s&
u-i plac&. Str&'aia epopeic& a costruirii 6i las&rii avei lor iterstelare> secolele 'e4a ivestite
voia4ul 'e mileii F totul fusese irositH 2ra a'ev&rat c& u ,bor 'e o mie 'e ai u sema
petru La9,3aRi mai mult 'ec!t o baal& c&l&torie cu baleiera uui c&pita 'i NatucOetC 'ar
ici baleierei u i-ar fi pl&cut s& fie ri'icat& 'i mi4locul Pacificului 6i rea'us& acas& cu
maga,iile c& goale. 0tregul ec3ipa4 fusese tulburat. Surescitarea 'i velier fusese at!t 'e mare>
c!t uii membri itraser& ivolutar mo'ul rapi'C lic3i'ul m!los fusese agitat asemeea
m&sur&> c!t se formaser& bule 'e cavita%ie. + femel& murise. Uul 'itre masculi> NsuNsuNga>
era a6a 'e 'emorali,at> c!t pip&ia femele supravie%uitoare> 6i -o f&cea petru ci&.
L Ne rog> u face o prostie> l-a implorat La9,3aRi.
Petru a s&m!%a o femel&> a6a cum NsuNsuNga p&rea pe puctul 'e a face> u mascul
trebuia s& ivesteasc& o catitate 'e eergie at!t 'e mare> c!t ueori 6i periclita via%a. Petru
femele u e;ista ici u pericol F vie%ile lor erau pur 6i simplu sacrificate petru a purta u copil
F s& ele u 6tiau asta> 'esigur> sau> 'e fapt> imic altceva. Notu6i NsuNsuNga a rostit ferm:
L 9ac& u pot 'evei emuritor pri c&l&toria spre alt& stea> atuci cel pu%i voi pr&si u
fiu.
L NuH Ne rogH =!'e6te-te> prietee> a isistat La9,3aRi> putem fi acas& 'ac& 'orim. Ne
putem toarce ca eroi arcologiile oastre> e putem c!ta e''ele astfel c!t s& au'& treaga
lume.
Petru c& 6lamul locui%elor lor trasmitea suetul la fel 'e bie ca oceaul 6i c!tecele
lor a4ugeau la fel 'e 'eparte precum ale uei balee uria6e.
NsuNsuNga l-a atis pe La9,3aRi scurt> aproape 'ispre%uitor> cel pu%i coce'iator.
L Noi u sutem eroiH . spus. Pleac& 6i las&-m& s-o s&m!%e, pe femela aceasta.
Iar La9,3aRi i-a 'at 'rumul co'i'u-se 6i a ascultat suetele tot mai slabe> pe m&sur& ce
s-a 'ep&rtat. 2ra a'ev&rat. 0 cel mai bu ca, ei erau i6te eroi rata%i.
$elierii u erau lipsi%i 'e tr&s&turi umae 'e felul m!'riei. Nu-i c!ta ca 8eec3ee s&-i
cosi'ere ca pe i6te. Ce< Sclavi< Nu tocmai> fii'c& uicul serviciu pe care li se cerea s&-l
'eplieasc& era 'e a raporta> pri iterme'iul comuicatorului cu ra,& prote4at&> orice 'ove,i
ale altor itelige%e capabile 'e ,borul cosmic. 2rau foarte mul%umi%i s& fac& asta petru ei 6i6i>
mai mult c3iar 'ec!t petru 8eec3ee. 9ac& u sclavi> atuci ce<
2;ista o sigur& 'eumire corect&: aimale 'e compaie.
9e aceea spiritul rasei 6lamerilor co%iea o pat& tuecat& pe care ei -o puteau
'ep&rta icio'at&> i'iferet ce ispr&vi aveturoase iterstelare ar fi putut reali,a vastele 6i
letele lor veliere stelare. 2i 6tiau c& erau aimale 'e compaie. Nu era prima 'at&. Cu mult
aite 'e veirea 8eec3eelor> ei fuseser& buurile> aproape acela6i fel> ale uor fii%e cu totul
'iferite 'e 8eec3ee> ori 'e oamei> ori 'e ei 6i6iC 6i c!'> cu geera%ii urm&> c!t&re%ii lor
mistici mugiser& e''ele str&vec3i 'espre fii%ele acelea ma6ia 'e ascultare 8eec3ee> 6lamerii
observaser& c& 8eec3ee fugiser&. U aimal 'e compaie u era c3iar cel mai r&u lucru care
puteai s& fii.
Robi u e;plic& foarte bie motivul fricii 8eec3eelor. .ce6tia au 'e'us c& scopul petru
care uiversul era supus iar&6i cotrac%iei l costituia rea'ucerea la atomul primor'ial F 'up&
care urma s& e;plo'e,e alt Big Bag 6i s& poreasc& u uivers ou. 0 acest ca,> 'e'useser&
ei> era posibil ca legile fi,ice care aveau s& guvere,e uiversul s& se 'e,volte mo' 'iferit.
Cel mai mult i speria g!'ul uor fii%e care cre'eau c& vor fi mai fericite tr-u uivers
cu legi fi,ice 'iferite.
.stfel c& iubirea 6i frica se ti'eau lug 6i- lat pri uivers. 0 umele iubirii ?ceea
ce trecea 'rept iubire pritre 6lameri@> NsuNsuNga 6i v&t&ma s&&tatea 6i-6i periclita via%a.
$is!' la iubire> eu ,&ceam o'&i%a mea 'e spital> tre,i'u-m& ici m&car petru o or& pe ,i>
timp ce m&rutaiele mele cump&rate 'e la maga,i cercau s& se mpace cu restul orgaismului.
Nerifiat 'e iubire> C&pitaul ve'ea cum 9ubla 'eveea tot mai slab& 6i mai tuecat&.
Iii'c& 9ubla u-6i reveise 'up& porirea bulei 'e cargo. 0cetarea activit&%ilor sosise
prea t!r,iu. Lucrul cel mai apropiat 'e u specialist me'ical pe care-l aveau ei era Rafal&>
operatorul g&urilor egre> 'ar c3iar 6i acas&> c3iar 6i cu gri4irea cea mai atet&> pu%ie femele
puteau supravie%ui iubirii emp&rt&6ite combiate cu stresul teribil.
9e aceea petru C&pita -a fost o surpri,& c!' Rafal& a ap&rut> ab&tut> 4alic> 6i a spus:
L 0mi pare r&u. Se al&tur& mi%ilor colective.
Iubirea u este o marf& iefti&. Uii 'itre oi o pot avea 6i f&r& gri4a pl&tirii ei> s&
umai 'ac& altcieva o ac3it&.
Noul .lbert.
No%i cospirau mpotriva mea. P!& 6i so%ia 'rag& oc3ilor mei. P!& 6i cre'iciosul meu
program 'e recuperare a 'atelor. 0 scurtele momete care mi se g&'uia s& fiu trea,> ei m-au
l&sat s& 'eci' sigur.
L Po%i s& mergi la cliic& petru u set complet 'e aali,e> a spus .lbert sug!' 4u'icios
coa'a pipei.
L Sau po%i s& stai 'racu-a'ormit p!& sutem 'racului siguri c& te sim%i mai bie> a ,is
2ssie.
L .3-3a> am rostit> m& g!'isem euH J-a%i %iut stare 'e ico6tie%&> a6a-i< Probabil
c-au trecut ,ile bue 'e c!' m-a%i 'rogat 6i a%i l&sat s& fiu operat.
2ssie mi-a evitat oc3ii. .m cotiuat cu oble%e:
L Nu v&-viuiesc petru asta> 'ar u-%elege%i c& vreau s& v&' c3estia pe care-a g&sit-o
Ralt3ers< Nu-%elege%i<
2a tot u m& privea oc3i. Se cruta la 3olograma lui .lbert 2istei.
L .,i pare-al 'racuU 'e eergic. L-ai trac3ili,at bie pe O3uligaul &sta<
Imagiea lui .lbert a tu6it.
L 9e fapt> 'oam& Broa'3ea'> programul me'ical a sf&tuit cotra oric&rei se'&ri
superflue acest momet.
L 9ume,euleH $a fi trea, 6i e va bate la cap ,i 6i oapteH =ata> am 3ot&r!t: Robi>
m!ie mergi la cliic&.
Iar tot acel timp care 6uiera la mie> 6i %iea palma pe ceafa mea 6i m& m!g!iaC
cuvitele pot fi micioase> 'ar atigerea iubirii o po%i sim%i.
9e aceea am replicat:
L 0%i propu u compromis. $oi merge la cliic& petru u set complet 'e aali,e> cu
co'i%ia c&> 'ac& vor ie6i bue> -o s& mai au' 'e la tie ici u fel 'e argumete mpotriva
plec&rii spa%iu.
2ssie a t&cut> reflect!'> s& .lbert a arcuit o spr!cea& spre mie:
L Cre' c& asta ar putea fi o eroare> Robi.
L 9e-asta e;ist&m oi> oameii> ca s& facem erori. Ce-avem 'e m!care<
0%elege%i< Socotisem c& 'ac& voi 'emostra o s&&toas& foame 'e lup> ei o vor cosi'era
ca pe u sem bu> 6i poate c& a6a au 6i f&cut. Jai socotisem c& oua mea av& u va fi oricum
gata 'ec!t peste i6te s&pt&m!i> a6a c& u e;ista o grab& real& F u ite%ioam s& plec alt&
Cici str!mt& 6i ur!t mirositoare> c!' propriul meu ia3t era pe puctul 'e a fi termiat.
Nu socotisem s&> petru c& uitasem> c!t 'e mult 'etestam spitalele.
C!' m& e;amiase .lbert> el mi m&surase 3olometric temperatura> mi scaase oc3ii
petru limpe,ime 6i pielea petru seme e;terioare 'e felul evetualelor vase 'e s!ge sparte> mi
pompase 3ipersuete pri tors ca s& se ,g!iasc& la orgaele itere 6i aali,ase mostre 'i
cotribu%iile pe care le l&sasem toalet&> c&ut!' 'e,ec3ilibre bioc3imice 6i um&r!' bacteriile.
.lbert umea proce'urile acelea eiva,ive. 2u le umeam politicoase.
Proce'urile 'e 'iagosticare 'e la cliic& u s-au 'era4at s& fie politicoase. 0 realitate u
au fost 'ureroase. Ji-au amor%it suprafa%a pielii aite 'e a avasa mai mult> iar 'up& ce au
trecut 'e suprafa%& u mai e;istau c3iar at!t 'e multe termia%ii ervoase> c!t s& m& gri4ore,e.
N-am sim%it 'ec!t ciupituri> atigeri 6i g!'il&turi. 9ar foarte multe 6i> plus> 6tiam ce-mi f&ceau.
Nubule%e u6oare 6i sub%iri c!t firul 'e p&r mi-au e;amiat iteriorul stomacului. Pipete ascu%ite ca
acele au ciugulit fragmete 'e %esut petru aali,e. Sifoae mi-au absorbit flui'ele corpuluiC
suturile au fost verificate> cicatricele au fost evaluate. Notul a 'urat mai pu%i 'e o or&> s& mi s-a
p&rut mult mai mult 6i> cu toat& siceritatea> a6 fi preferat s& fi f&cut altceva.
9up& aceea m-au l&sat s& m& mbrac 6i mi s-a g&'uit s& m& a6e, pe u scau cofortabil
pre,e%a uui 'octor om care 6i oase. .u l&sat-o p!& 6i pe 2ssie s& asiste> 'ar eu u i-am
oferit posibilitatea 'e a vorbi. .m ceput primul.
L Ce ,ici> 'octore< .m trebat. La c!t timp 'up& opera%ie pot s& ,bor spa%iu< Nu cu
rac3ete> u> ci cu o bucl& Lofstrom> care-i la fel 'e traumati,at& ca u lift. Gtii> bucla te trage
cumva lugul uei paglici mageti,ate.
9octorul a ri'icat m!a. 2ra ca u Jo6 Cr&ciu gr&su%> cu p&r alb> cu barb& alb& scurt&>
tus& gri4it> 6i oc3i alba6tri str&lucitori.
L Gtiu ce este o bucl& Lofstrom.
L Bu> m& bucur. 9eci<
L 9eci> a repetat el> 'up& o opera%ie ca a 'umitale se obi6uie6te evitarea uor asemeea
eforturi urm&toarele trei-patru s&pt&m!i> totu6i.
L Nu> 'octoreH .m spus. Ne rogH Nu vreau s& fiu evoit s-o frec aiurea o lu& treag&H
2l m-a privit> apoi a privit-o pe 2ssie. 9ar ea u voia s& se uite ici oc3ii lui. 2l a
,!mbit.
L 9omule Broa'3ea'> a ,is. Cre' c& ar trebui s& 6tii 'ou& lucruri. 0 primul r!'> a'esea
este oportu ca pacietul covalescet s& fie me%iut stare 'e ico6tie%& petru o vreme.
Beeficii' 'e e;erci%ii 'e stimulare electric& a musculaturii> masa4e> o 'iet& s&&toas& 6i gri4ire
me'ical& permaet&> u se poate vorbi 'espre o 'eteriorare a fuc%iilor 6i este mult mai u6or 6i
petru sistemul s&u ervos. Gi al tuturor celor 'i 4urul lui.
L 9a> 'a> am cuvii%at u prea iteresat. Care-i al 'oilea lucru<
L .l 'oilea lucru este c& opera%ia 'umitale s-a petrecut acum patru,eci 6i trei 'e ,ile. 0
mometul acesta po%i s& faci aproape orice ai 'ori. Iclusiv s& 'ecole,i 'e pe bucl&.
. fost o vreme c!' 'rumul spre stele trecea pri =u"aa sau BaiOour ori pri Cape.
Nrebuia s& ar,i 3i'roge lic3i' valoare 'e vreu milio 'e 'olari ca s& a4ugi pe orbit&> aite
'e a te putea trasbor'a tr-o av& care s& mearg& mai 'eparte. .cum avem petru las&ri bucle
Lofstrom 'ispuse la itervale regulate lugul 2cuatorului> structuri imese ca i6te fuigei pe
care u le po%i ve'ea 'ec!t 'up& ce a4ugi ime'iata lor apropiere F m& rog> 'e fapt> la vreo
'ou&,eci 'e Oilometri> acolo u'e este c!mpul 'e ateri,are petru sateli%i. .m privit-o cu pl&cere
6i m!'rie> timp ce am 'escris u cerc 6i am cobor!t. 0 fotoliul 'e l!g& mie 2ssie se
cruta 6i-6i murmura barb&> lucr!' la u proiect F u ou tip 'e programare petru
calculatoare sau poate u pla 'e pesii petru aga4a%ii ei 'e la Big C3oaC u-mi puteam 'a
seama 'espre ce era vorba> fii'c& vorbea ruse6te. Pe cosola rabatabil& 'i fa%a mea> .lbert
mi afi6a oua av&> roti' let imagiea vreme ce recita specifica%iile 'e capacitate> accesorii>
mas& 6i cofort. 9eoarece ivestisem 'estule milioae 'e 'olari 6i o mul%ime 'e timp persoal
4uc&rioara aceea> m& iteresa> totu6i u at!t 'e mult pe c!t eram 'e curios la ceea ce avea s&
urme,e.
L Jai t!r,iu> am coma'at 6i .lbert a 'isp&rut ascult&tor.
Ji-am sucit g!tul> ca s& p&stre, bucla ra,a vi,ual& timpul ultimei p&r%i 'e cobor!re.
Pe v!rful sec%iuii 'e lasare asem&&toare uei trambulie 'e sc3i puteam 'istige> eclar>
capsule ce accelerau p!& la # g> 'up& care se 'espri'eau perfect 'e pe partea cea mai abrupt& a
patei asce'ete 6i 'isp&reau a,ur. SuperbH I&r& substa%e c3imice> f&r& ar'ere> f&r& afectarea
p&turii 'e o,o. Nu e;ista ici m&car c3eltuiala eergetic& a las&rii uui la'er 8eec3eeC uele
c3estii le puteam face c3iar mai bie 'ec!t eiH
. fost o vreme c!' u era suficiet ici m&car s& a4ugi pe orbit&> iar atuci trebuia s&
efectue,i luga 6i leta c&l&torie 8o3ma c&tre asteroi'ul Poarta. 9e obicei erai speriat p!&
peste cap> fii'c& to%i 6tiau c& um&rul prospectorilor Por%ii mor%i era mult mai mare 'ec!t al
celor mbog&%i%iC 6i fii'c& aveai r&u 'e spa%iu 6i erai g3esuit 6i co'amat s& locuie6ti celula
aceea iterplaetar& timp 'e s&pt&m!i sau lui aite 'e a a4uge la asteroi'C 6i mai mult ca
orice> petru c& riscase6i tot ce ai avut sau ai putut mprumuta ca s&-%i pl&te6ti biletul. .cum
aveam o Nrei 8eec3ee c3iriat&> care e a6tepta pe orbita terestr& 4oas&. Ne puteam trasbor'a
tricou 6i pori spre stelele 'ep&rtate aite s& fi termiat 'e 'igerat ultima mas& luat& pe
P&m!t F mai precis> oi o puteam face> truc!t aveam mu6c3ii 6i baii cu care s-o pl&tim.
. fost o vreme c!' ie6irea eatul iterstelar a'ucea eorm cu ruleta ruseasc&. Uica
'ifere%& era c&> 'ac& aveai oroc> ceea ce g&seai la cap&tul c&l&toriei te putea mbog&%i mai
presus 'e orice c3ipuire F a6a cum se t!mplase p!& la urm& cu mie. 9ar ma4oritatea
ca,urilor te alegeai 'oar cu moartea.
L 2 mult mai bie a6a> a oftat 2ssie c!' am cobor!t 'i avio 6i am mi4it oc3ii 4ur
sub soarele fierbite al .mericii 'e Su'. 9aU u'e 'racu-i ma6ia petru oaspe%i 'e la 3otelul &la
'e tot ra3atuU<
N-am cometat 'espre faptul c& mi g3icise g!'urile. 9up& at!%ia ai 'e c&s&torie> m&
obi6uisem cu asta. +ricum u era telepatieC asta ar fi g!'it orice om> 'ac& ar fi f&cut ce f&ceam
oi clipa aceea.
L 0mi pare r&u c& .u'ee Ralt3ers u vie cu oi> am spus privi' sus la bucla 'e
lasare.
Ne aflam c& la 'estui Oilometri 'ep&rtare> pe malul opus al Lacului Ne3igualpa. Puteam
'istige bucla reflectat& el> albastr& cetrul lacului> ver'e-g&lbuie apropierea %&rmului>
u'e plataser& alge comestibile> 6i ar&ta frumos.
L 9ac&-l voiai al&turi 'e tie> -ar fi trebuit s&-i 'ai 'ou& milioae cu care s& plece-
c&utarea evestei> a ,is 2ssie mereu practic&> apoi m-a privit atet& 6i a trebat: Cum te sim%i<
L .bsolut floritor> am r&spus 6i u era 'eparte 'e a'ev&r. Nu-%i mai face gri4i
privi%a mea. C!' ai Je'icala Itegral& Plus> ei u-'r&,esc s& te lase s& mori aite s&-
mplie6ti o sut& 'e ai F le-ar face reclam& proast&.
L N-am prea multe 'e spus privi%a asta> a remarcat ea posac> c!' clietul este u
'espera'o es&buit> care-6i pier'e vremea urm&ri' 8eec3ee imagiariH +ricum> a a'&ugat
veseli'u-se> uite 6i ma6ia 3otelului F 3ai'eH
.6a c& 'up& ce am suit autove3icul> m-am aplecat 6i am s&rutat-o pe ceaf& F u6or 'e
f&cut> fii'c& 6i str!sese p&rul lug coa'& 6i o a'usese fa%&> ca pe o salb& F preg&ti'u-se
petru lasare> %elege%i< 2a s-a l&sat pe spate> ap&s!'u-se 'e bu,ele mele.
L Q3uliga. . oftat: 9ar u u O3uliga r&u.
8otelul u era c3iar 'e tot ra3atul. Ne puseser& la 'ispo,i%ie u apartamet cofortabil la
ultimul eta4> cu ve'ere spre lac 6i bucl&. 0 plus> urma s& st&m acolo umai c!teva ore. .m l&sat-o
pe 2ssie s&-6i itro'uc& programele pe ecraul P$ 6i m-am 'reptat c&tre fereastr&> spu!'u-
mi> g&'uitor> c& realitate u eram u 3uliga. Notu6i asta u era a'ev&rat> 'eoarece u
resposabil cet&%ea v!rstic> bogat 6i cu prestigiu> u s-ar fi repe,it cu sigura%& ca o cioc!rlie
spre spa%iul iterstelar 'oar petru fascia%ia 6i icitarea sa.
Ji-am 'at seama atuci c& era posibil ca 2ssie s& aib& aceea6i impresie 'espre motivele
mele. 2a putea cre'e c& a6 fi urm&rit altceva.
Ji-am mai 'at seama 'up& aceea c& poate propria mea impresie era gre6it&. +are tr-
a'ev&r i c&utam pe 8eec3ee< Sigur c& 'a> sau> oricum> &sta putea fi a'ev&rulC to%i erau ebui%i
'e curio,itate privi%a 8eec3eelor. 0s& u to%i aba'oaser& ceva spa%iul iterstelar. 2ra
oare posibil ca u'eva p&rticica ascus& 'i a'!cul mi%ii mele> imbol'ul plec&rii s& fi fost
spera%a c&> u'eva> a6 fi putut reg&si lucrul acela p&r&sit< 2u 6tiam ce era. Gtiam u'e-l l&sasem.
Nu 6tiam s& ce a6 fi f&cut cu el. Sau> mai corect> cu ea> 'ac& a6 fi reg&sit-o.
.poi am sim%it u soi 'e fior> u tocmai 'urere> ab'ome. Nu avea ici o leg&tur& cu
cei 'oi virgul& trei metri 'e itesti ou. .vea leg&tur& cu spera%a> sau teama> c& =elle-Qlara
Jo"li ar putea reap&rea tr-a'ev&r via%a mea. .colo r&m&seser& mai multe emo%ii 'ec!t
cre,usem> care parc& mi-au umplut oc3ii 'e lacrimi> astfel c& structura ca u p&ie4ei6 a
lasatorului 'e 'icolo 'e fereastr& mi-a p&rut c& se u'uie6te.
9ar u aveam ici o lacrim& oc3i.
Gi u era o ilu,ie optic&.
L 9ume,euleH .m strigat. 2ssieH
Iar ea s-a gr&bit s& vi& l!g& mie 6i s& priveasc& micu%a flam& 'e lumi& proveit& 'e la
o capsul& aflat& cursa 'e lasare 6i ,gu'uiturile 6i tremur&turile structurii sub%iri ca a%a. 9up&
aceea s-a au,it ,gomotul F o sigur& 6i slab& e;plo,ie ca o 'ep&rtat& lovitur& 'e tu> urmat& 'e
bubuitura mai groas&> mai let&> mai prelug& a buclei imese care se 'e,agrega.
L 9ume,eule.> a repetat 2ssie> ceti6or> ag&%!'u-se 'e bra%ul meu. Nerori6tii<
9up& care 6i-a r&spus sigur&:
L Bie%eles c& terori6tii> a murmurat cu am&r&ciue. Cie al%ii ar fi putut fi at!t 'e
tic&lo6i<
9esc3isesem ferestrele ca s& m& uit mai bie la lac 6i la bucl&C u lucru bu> petru c&
felul acela suflul e;plo,iei u le-a proiectat iteriorul camerei. .l%ii 'i 3otel -au fost la fel 'e
oroco6i. .eroportul -a fost atis> 'ac& u puem la socoteal& c!teva aparate 'e ,bor purtate 'e
u'a 'e 6oc fii'c& u fuseser& asigurate la sol. 0s& oficialit&%ile aeroportului au fost gro,ite.
Nu 6tiau 'ac& 'istrugerea buclei 'e lasare fusese u ici'et i,olat 'e sabota4 terorist sau poate
ceputul uei revolu%ii F imei u p&rea s& crea'&> ici o clip&> c& putea fi vorba pur 6i simplu
'espre u acci'et. 2ra frico6&tor> 'e acor'. + catitate eorm& 'e eergie cietic& este stocat&
tr-o bucl& Lofstrom> peste 'ou&,eci 'e Oilometri 'e paglic& 'i fier> c!t&ri' 4ur 'e cici
mii 'e toe> care se 'eplasea,& cu 'oispre,ece Oilometri pe secu'&. 9i curio,itate l-am trebat
pe .lbert mai t!r,iu 6i mi-a spus c& petru activare trebuiau s& se acumule,e #>- ; 171( 4ouli. Iar
c!' colapsea,&> to%i 4oulii aceia sut elibera%i simulta> tr-u fel sau altul.
L-am trebat pe .lbert mai t!r,iu> 'eoarece u l-am putut treba atuci. 2vi'et> primul
lucru pe care l-am f&cut a fost s& cerc s&-l active, pe el sau orice alt program 'e recuperare a
'atelor ori 'e iforma%ii care-mi putea spue ce se t!mpla. Circuitele 'e comuica%ii erau 'ate
peste capC eram rete,a%i 'e restul lumii. 2misia P$ fuc%ioa totu6i> a6a c& am privit cum cre6tea
orul form& 'e ciuperc& 6i am ascultat rapoartele. + avet& se g&sise pli& accelerare pe
paglic& atuci c!' e;plo'ase F aceea fusese prima e;plo,ie> poate petru c& avusese la bor' o
bomb&. .lte trei fuseser& b"passul 'e c&rcare. Peste 'ou& sute 'e oamei fuseser&
trasforma%i past& 'e 3amburgeri> f&r& a-i pue la socoteal& pe cei care c& u fuseser&
um&ra%i> care lucrau c3iar la lasator> ori maga,iele 6i barurile 'i subsol> sau care pur 6i
simplu ie6iser& la o plimbare apropiere.
L .6 vrea s& pot sta 'e vorb& cu .lbert> am morm&it spre 2ssie.
L 0 privi%a asta> 'rag& Robi.> a ceput ea 6ov&ielic> 'ar -a termiat> 'eoarece s-a
au,it u cioc&it la u6&C sut amabili seor 6i seora s& vi& 'e urge%& Saloul Bolivar> por
favor> truc!t este o c3estiue foarte grav&.
C3estiuea foarte grav& era u cotrol al poli%iei 6i u cre' c& a%i mai v&,ut vreo'at& o
asemeea verificare 'e pa6apoarte. Saloul Bolivar era ua 'itre s&lile acelea fuc%ioale pe
care le compartimetea,& petru truiri 6i le 'esc3i' petru marile bac3ete> iar o ,o&
parti%ioat& 'i ea era ticsit& cu turi6ti ca oi> mul%i a6e,a%i pe baga4e> to%i p&r!' simulta irita%i
6i speria%i. 2rau l&sa%i s& a6tepte. Noi s& -am avut parte 'e acela6i tratamet. B&iatul 'e
serviciu care e c3emase> 6i care purta peste uiform& o brasar'& cu ii%ialele DS. 2. R.E> e-a
so%it p!& la estra'&> u'e u locoteet 'e poli%ie e-a stu'iat scurt pa6apoartele> 'up& care i
le-a restituit.
L Seor Broa'3ea'> a rostit el egle,& cu accet e;celet cu tu6e 'i $estul Ji4lociu
america> v-a%i g!'it c& acest act 'e viole%& terorist& poate 'e fapt s& fi fost a%itit c&tre
'umeavoastr&> persoal<
.m r&mas cu gura c&scat&.
L Nu m-am g!'it. P!& acum> am i,butit s& g&im.
2l a cuvii%at 'i cap 6i a cotiuat> pu!'u-6i m!a mic& 6i gra%ioas& pe u prim P$:
L Noi am primit s& 'e la Iterpol u raport 'espre u atetat terorist asupra vie%ii
'umeavoastr&> petrecut cu umai 'ou& lui urm&. Gi c& uul 'estul 'e bie orgai,at. Jai
e;act> Commissaris 'i Rotter'am sugerea,& c& atetatul u a p&rut aleatoriu 6i c& s-ar putea s&
urme,e 6i alte tetative.
N-am 6tiut ce s& replic. 2ssie s-a aplecat pu%i aite.
L Spue-mi> Neiete> a rostit ea fi;!'u-l cu privirea> aceasta este teoria 'umitale<
L .3> teoria mea. .6 fi vrut eu s& am o teorie> a replicat el furios. Nerori6ti< I&r& 'oar 6i
poate. 9ori' s& v& asasie,e pe 'umeavoastr&< Posibil. 9ori' s& r&stoare stabilitatea
guverului ostru< C3iar 6i mai posibil> cre'> 'eoarece emul%umirile s-au e;tis ,oele ruraleC
e;ist& rapoarte> v& spu cu titlu cofi'e%ial> potrivit c&rora uele uit&%i militare ar pl&ui o
lovitur& 'e stat. Cum poate cieva s& 6tie< 9e aceea eu v& pu treb&rile ecesare F 'e pil'&> a%i
v&,ut pe cieva a c&rui pre,e%& aici vi s-a p&rut suspicioas& ori o coici'e%&< Nu< .ve%i vreo
i'ee 'espre cie ar fi cercat s& v& asasie,e Rotter'am< Pute%i aruca m&car o ra,& 'e lumi&
asupra acestei fapte teribile<
0treb&rile soseau at!t 'e repe'e> c!t p&rea c& u a6tepta r&spusuri sau c& ici m&car u
le 'orea. .sta m-a tulburat aproape la fel 'e mult ca 'istrugerea buclei sieC era o reflectare a
ceea ce v&,usem 6i percepusem toat& lumea. U soi 'e resemare 'isperat&> 'e parc& lucrurile
erau sortite s& se r&ut&%easc& 6i u putea fi g&sit& ici o cale 'e a le mbu&t&%i. J-a elii6tit
foarte mult.
L .m 'ori s& plec&m 6i s& u v& mai st&m 'rum> am spus> a6a c& 'ac& ai termiat cu
treb&rile petru oi.
2l a t&cut c!teva clipe aite 'e a r&spu'e 6i a p&rut 'i ou u i'ivi' care 6tia s&-6i
fac& meseria.
L Ite%ioasem s& v& solicit o favoare> Seor Broa'3ea'. .r fi posibil s& e mprumuta%i
aparatul 'e ,bor petru o ,i sau 'ou&< 2ste petru r&i%i> a e;plicat> fii'c&> 'i efericire>
spitalul ostru s-a g&sit 'irect calea cablurilor buclei.
J& simt ru6iat s& spu c& am 6ov&it> 'ar 2ssie -a e,itat ici o clip&.
L Cu sigura%&> Neiete> a ,is ea. Jai ales c& oricum va trebui s& facem o re,ervare
petru alt& bucl& 6i abia apoi s& porim tr-acolo.
2l a sur!s cu toat& fa%a.
L .sta> scump& seora> putem ara4a petru 'umeavoastr& pri comuica%iile militare.
Gi profu'ele mele mul%umiri petru geero,itateH
Serviciile 'i ora6 erau parali,ate> totu6i c!' am reveit apartamet am g&sit flori
proaspete pe mas& 6i u co6 cu fructe 6i o sticl& 'e vi care u e;istaser& p!& atuci. Ierestrele
fuseser& c3ise. C!' le-am 'esc3is> am aflat motivul. Lacul Ne3igualpa u mai era u lac. 2ra
pur 6i simplu 'isipatorul termic care paglica ar fi trebuit s& pur4e,e ca,ul uei 'efec%iui
catastrofice a buclei 'espre care imei u cre'ea c& se va petrece vreo'at&. .cum> c!' ea se
petrecuse> lacul fiersese 6i l&sase urm& o ti'ere 'e oroi. Cea%a oculta bucla sie> iar
'u3oarea 'e &mol copt m-a f&cut s& c3i' rapi' fereastra.
.m cercat la room-service. Iuc%ioa. Ne-au a'us o ci& c3iar bu&> cer!'u-6i scu,e
'oar petru c& u puteau trimite sommelierul s& e 'ecate,e viul ro6u F f&cea parte 'i DLos
Servicias emergecias 'e la RepublicaE 6i trebuise s& se pre,ite la post. .cela6i lucru se
t!mplase 6i cu cameristele apartametului 6i> cu toate c& i s-a promis c& o camerist& 'e la alt
eta4 se va pre,eta mai pu%i 'e o or& ca s& e 'espac3ete,e baga4ele> acestea r&m!eau p!&
atuci foaier.
Sut bogat> 'e acor'> 'ar u sut r&sf&%at. Cel pu%i u cre' c& a6 fi. Notu6i mi plac
serviciile> mai ales cele ale uui e;celet program 'e calculator pe care 2ssie l scrisese petru
mie 'e-a lugul ailor.
L 0mi lipse6te .lbert> am spus privi' afar& la scea ce%o6at& cu aspect 'e oapte.
L I&r& 4uc&relele tale u po%i face imic> a6a-i< . pufit ea> s& p&rea c& s-ar g!'i la
ceva.
J'a. Nu sut r&sf&%at ici privi%a aceea> 'ar c!' 2ssie arat& 'e parc& s-ar g!'i la
ceva> eu coclu,ioe, a'esea c& 'ore6te s& facem 'ragoste> iar p!& acolo u-i 'e obicei u pas
prea mare petru mie ca s& 'oresc la fel. 0mi reamitesc> c!' 6i c!'> c& cea mai mare parte
a istoriei omeirii persoaele 'e v!rsta oastr& ar fi fost mult mai pu%i e;citate 6i e;uberate
privi%a respectiv&> 'ar &sta-i g3iioul lor. .stfel 'e g!'uri u-mi re'uc av!tul. Jai ales
petru c& 2ssie este persoaa care este. Pe l!g& Premiul Nobel> ea primise 6i alte 'istic%ii>
pritre care iclu'erea la r&stimpuri pe lista Celor Jai Bie mbr&cate 17 Iemei. Premiul Nobel
era meritatC Cea Jai Bie mbr&cat& era> opiia mea> o frau'&. Ielul cum ar&ta S. )a.
Broa'3ea' u avea ici o leg&tur& cu 3aiele pe care le purta> s& avea o leg&tur& foarte mare cu
ce se afla sub 3aiele pe care le purta. 0 clipa 'e fa%& avea u costum mulat pe corp> albastru-pal>
f&r& po'oabeC l puteai cump&ra 'i orice maga,i cu 'iscout> iar ea ar fi c!6tigat 6i privi%a
aceea.
L Nu vrei s& vii aici u miu%el< .m rostit 'e pe sofaua mare 6i lug&.
L +bse'at se;ualH +fH
9ar era u DofE 'estul 'e tolerat.
L Nocmai mi-a trecut pri mite> am spus> c& 'ac& tot u pot beeficia 'e .lbert 6i tot -
avem imic altceva 'e f&cut.
L Robi> Robi.> a cl&tiat ea 'i cap.
0s& sur!'ea. Gi-a ume,it bu,ele 6i a c&,ut pe g!'uri. 9up& aceea a ,is:
L Ia fii atet aici. 9u-te 6i a'u 'i foaier geata cea mai mic&. .m u ca'ou petru tie
6i 'up-aia mai ve'em.
9i geat& a fost scoas& o cutie velit& 3!rtie argitie> care se afla u evatai 'e
rug&ciue 8eec3ee. Bie%eles realitate u era 8eec3eeC u avea m&rimea corespu,&toare.
2ra uul 'itre cele pe care 2ssie le crease petru u,ul ei persoal.
L 0%i amite6ti 'e Jor%i 6i 'e $ia%a 9e .poi< . rostit ea. Soft:are-uri 8eec3ee foarte
bue> pe care am 'ecis s& le fur. .6a c& am covertit petru tie vec3iul program 'e recuperare a
'atelor. 0 clipa asta %ii m!& garatatul 6i realul .lbert 2istei.
.m r&sucit evataiul m!ii.
L Realul .lbert 2istei<
L +f> Robi> c!t 'e literal po%i s& fiiH Nu real-real. Nu pot via mor%ii> mai ales pe cei
'ece'a%i 'e-at!ta timp. 9ar real ca persoalitate> memorii> g!'uri F oricum> 'estul 'e aproape 'e
cel real. .m programat c&utarea absolut tuturor 'atelor asociate lui 2istei. C&r%i. .rticole.
Corespo'e%&. Biografii. Iterviuri. Iotografii. Notul. P!& 6i fragmete eclare 'i filme vec3i>
ceea ce voi umea%i D4urale 'e actualit&%iE> cu vaporul care sose6te Ne: )orO aul 15#2 '.
8r.> reali,ate 'e Pat3e Ne:s. Notul a fost itro'us aici> iar acum> c!' vorbe6ti cu .lbert
2istei> .lbert 2istei este cel care-%i r&spu'eH
S-a aplecat 6i m-a s&rutat pe cre6tetul capului.
L 9esigur> s-a l&u'at> am a'&ugat 6i c!teva tr&s&turi pe care a'ev&ratul .lbert 2istei
u le-a avut icio'at&. Capacitatea 'e pilotare complet& a avelor 8eec3ee. .ctuali,area
6tii%ific& 6i te3ologic&> cep!' cu aul 15** '. 8r.> c!' a r&posat a'ev&ratul 2istei. C3iar
6i i6te fuc%ii mai simple 'i programele buc&tar> secretar&> avocat 6i me'ic. N-am avut loc 6i
petru Sigfri' vo Psi3o> s-a scu,at ea> 'ar u mai ai evoie 'e 6e'i%e 'e psi3aali,&> a6a-i< Cu
e;cep%ia uei e4ustificate lacue 'e memorie.
J-a privit cu o e;presie pe care v&%asem s-o recuosc ultimele 'ou& 'eceii. J-am
tis 6i am tras-o spre mie.
L Bie> 2ssie> 3ai'e-acum.
S-a istalat poala mea 6i a trebat iocet:
L U'e> Robi< Not 'espre se; vorbe6ti<
L 8ai'eH
L .3. Nu-i imic> sigur c& 'a. 2u %i-am 'at 'e4a ca'oul 'e argit.
L Ce F programul<
2ra a'ev&rat c&-l ambalase 3!rtie argitie. 0%elegerea mi-a e;plo'at mite.
L 9ume,euleH .m uitat 'e uta oastr& 'e argitH C!'.
=!'i' rapi'> am i,butit s& opresc formularea treb&rii.
L C!' a fost< . termiat-o ea petru mie. P&i> este c3iar mometul &sta. 0c& este.
2ste a,i> Robi. Ielicit&ri 6i la mul%i ai> scumpuleH
.m s&rutat-o> recuosc 6i tetativa 'e a trage 'e timp> iar ea mi-a r&spus s&rut&rii>
mo' serios. Sim%i'u-m& ca u mi,erabil> am rostit:
L 2ssie> iubita mea> iart&-m&. 0%i promit c& 'up& ce e-toarcem o s& cape%i 'e la mie u
ca'ou care o s& te lase cu gura c&scat&.
2a s& 6i-a ap&sat asul 'e bu,ele mele petru a m& opri 'i vorbit.
L Nu trebuie s&-mi promi%i> scumpul meu> a vorbit cam 'e la ivelul m&rului lui .'am>
fii'c& mi-ai '&ruit o sume'eie 'e ca'ouri fiecare ,i 'e 'ou&,eci 6i cici 'e ai coace. Ca s&
u mai pu la socoteal& cei 'oi ai care 'oar e-am 3!r4oit. Bie%eles> a a'&ugat 6i a ri'icat
capul ca s& m& priveasc& oc3i> sutem siguri clipa asta> umai tu> eu 6i patul 'i camera 'e
al&turi> 6i vom mai fi a6a c!teva ore. .6a c& 'ac& 'ore6ti realmete s& m& la6i cu gura c&scat& pri
ca'oul t&u> a6 fi c!tat& s&-l accept. 0t!mpl&tor 6tiu c& ai ceva petru mie. Ba c3iar e;act
petru m&rimea mea.
Iaptul c& -am vrut ici u mic 'e4u a cuplat pe alert& ma;im& toate sistemele pe care
2ssie le trecuse sta'b"> 'ar i-am e;plicat c& 'oream s& m& 4oc cu oua mea 4uc&rie. .sta era
a'ev&rat. 0 acela6i timp era a'ev&rat 6i faptul c& oricum u tot'eaua m&!c micul 'e4u> iar
acele 'ou& a'ev&ruri au trimis-o pe 2ssie f&r& mie spre sala 'e mese> s& a'ev&rul fial> c&
itestiul meu u se sim%ea c3iar at!t 'e bie> a fost cel care a cotat.
.6a c& l-am coectat pe oul .lbert la procesor> a urmat o scurt& lic&rire tra'afirie 6i
iat&-l> ,!mbi'u-mi.
L Salut> Robi> a rostit el> 6i la mul%i aiH
L .sta a fost ieri> am spus u6or 'e,am&git.
Nu m& a6teptasem s&-l pri' pe oul .lbert cu erori proste6ti.
2l 6i-a frecat coa'a pipei peste as> sclipi' 'i oc3i pe sub spr!ceele albe 6i stufoase.
L Potrivit fusului orar 'i 8a:aii> a ,is> este. 9&-mi voie s& verific F s-a pref&cut c& s-ar
fi uitat la u ceas 'igital 'e la m!& care se 'eslu6ea aacroic 'e sub m!eca 'estr&mat& a blu,ei
'e pi4ama F ora 'ou&,eci 6i trei 6i patru,eci 6i 'ou& 'e miute> Robi> a6a'ar a 'ou&,eci 6i cicea
aiversare a c&s&toriei voastre e;pir& abia peste vreo 'ou&,eci 'e miute.
S-a aplecat fa%& 6i 6i-a sc&rpiat gle,a.
L .m multe caracteristici oi> a au%at el m!'ru> iclusiv rulare permaet& 6i
complet& 6i circuite 'e locali,are> ce operea,& i'iferet 'ac& sut sau u mo'ul afi6are. S& 6tii
c& so%ia ta este c3iar priceput& la c3estia asta.
Bie%eles 6tiu prea bie c& .lbert 2istei u-i 'ec!t u program 'e calculator> 'ar
acela6i timp era ca 6i cum a6 fi salutat u priete vec3i.
L Gi tu ar&%i foarte bie> l-am complimetat. Nu 6tiu s& 'ac& ar trebui s& por%i u ceas
'igital. Nu cre' c-ai avut a6a ceva aite s& fi murit> fii'c& ele u e;istau.
. p&rut i%el mbufat> s& m-a complimetat la r!'ul s&u:
L 9e%ii o e;celet& cuoa6tere a istoriei te3ologiei> Robi. Cu toate acestea> 'e6i sut
.lbert 2istei> pe c!t 'e aproape pot s& fiu 'e cel autetic> u sut limitat la capacit&%ile
a'ev&ratului .lbert 2istei. 9oama Broa'3ea' a iclus programul meu toate registr&rile
8eec3ee cuoscute> 'e e;emplu> iar origialul meu care 6i oase ici m&car u 6tia 'e
e;iste%a 8eec3eelor. 0 plus> mi-am subsumat programele celor mai mul%i 'itre colegii o6tri>
ca 6i circuite 'e c&utare 'e 'ate care clipa 'e fa%& sut aga4ate cercarea 'e a stabili
coe;iuea cu re%eaua multibit. 0 privi%a asta> Robi> a cotiuat pe u to 'e scu,&> u am
avut succes> 'ar m-am cuplat la circuitele militare locale. Lasarea voastr& 'i Lagos> Nigeria>
este cofirmat& petru m!ie la amia,&> iar aparatul 'e ,bor v& va fi apoiat la timp petru a
pri'e leg&tura.
S-a crutat.
L S-a-t!mplat ceva<
Nu-l ascultasem pe .lbert> ci mai 'egrab& l privisem cu ate%ie. 2ssie f&cuse o treab&
remarcabil&. 9isp&ruser& complet acele mici ecocor'a%e> c!' el cepea o fra,& cu o pip&
m!& 6i o sf!r6ea gesticul!' cu o cret&.
L C3iar c& pari mai real.
L Jul%umesc> a r&spus 6i 6i-a 'at i%el aere> tr&g!' u sertar al biroului ca s& scoat& u
c3ibrit cu care s&-6i apri'& pipa. ?Pe vremuri> c3ibritul i s-ar fi materiali,at pur 6i simplu tre
'egete.@ Poate c& vrei s& 6tii mai multe 'espre ava ta<
.m tres&rit brusc.
L Ceva progrese 'e c!' am ateri,at<
L 9ac& au fost> s-a scu,at el> u le-a6 6ti> petru c&> a6a cum am me%ioat> -am putut
stabili cotact cu re%eaua. .m s& o copie a certificatului 'e autori,are 'i partea Corpora%iei
Por%ii. 2ste clasificat& ca o 9oispre,ece F a'ic& poate s& trasporte 'oispre,ece pasageri 'ac& este
ec3ipat& petru o e;plorare simpl&.
L Gtiu ce ar fi o 9oispre,ece.
L Cu certitu'ie. 0 tot ca,ul> a fost ec3ipat& petru patru pasageri> 'e6i mai poate primi
al%i 'oi. . avut loc u ,bor 'e testare p!& la Poarta 9oi 6i retur 6i a avut performa%e optime pe
tot parcursul. Bu& 'imiea%a> 'oam& Broa'3ea'H
.m privit peste um&rC 2ssie termiase micul 'e4u 6i i se al&turase. S-a aplecat peste
mie petru a-6i stu'ia crea%ia cu mai mult& ate%ie.
L Bu program> s-a complimetat ea> apoi a urmat: .lbert> 'e u'e ai 'epris obiceiul
&sta cu scobitul as<
.lbert 6i-a scos u 'eget 'itr-o ar&> cu u aer 'e scu,&.
L 9i scrisori epublicate> 2rico Iermi c&tre o ru'& 'i ItaliaC este autetic> v& asigur.
2;ist& alte treb&ri< Nu< .tuci> Robi 6i 'oam& Broa'3ea'> a c3eiat el> v& sugere, s&
mpac3eta%i> 'eoarece tocmai am fost iformat pri leg&tura poli%iei c& avioul v-a ateri,at 6i i se
face pliul cu combustibil. Pute%i 'ecola 'ou& ore.
Gi a6a era> 6i a6a am f&cut> 'estul 'e ferici%i. Sau aproape ferici%i. Ultimele miute> mai
pu%i ferici%i. Nocmai suiam avio c!' 'i spatele termialului petru pasageri s-a au,it u
,gomot 6i e-am r&sucit s& e uit&m.
L Pare u foc 'e arm&> a rostit 2ssie g!'itor. Gi c3estiile alea mari 'i parcare> le ve,i
cum mpig automobilele l&turi< Ua tocmai a rupt u 3i'rat 6i apa %!6e6te toate p&r%ile.
Pot s& fie ceea ce cre' eu c& sut<
.m mpis-o avio.
L Pot s& fie> i-am spus> 'ac& cre,i c& sut tacuri militare. S& plec&m 'racuU 'e-aiciH
.m plecat. Nici o problem&. Nu petru oi> cel pu%i> c3iar 'ac& .lbert> care asculta pe
re%eaua multibit care fusese re'esc3is&> e-a au%at c& temerile cele mai mari ale lui teiete se
materiali,aser& 6i c& cepuse tr-a'ev&r o revolu%ie. Nu petru oi> clipa aceea> cel pu%i> 'e6i
altu'eva uiversul cel vast se petreceau alte lucruri care aveau s& e ri'ice i6te probleme
foarte mari 6i altele foarte 'ureroase> 6i i6te probleme care erau 6i foarte mari> 6i foarte
'ureroase.
0apoi 'i 'iscotiuitatea Sc3:ar,sc3il'.
C!' s-a 'e6teptat> =elle-Qlara Jo"li u era moart&> a6a cum se a6teptase mo' clar.
Se afla tr-o av& 8eec3ee 'e e;plorare. 9up& cum ar&ta> era o Cici bli'at&> 'ar u cea care
fusese ultimele clipe pe care 6i le a'ucea amite.
06i reamitea 3aosul> spaima> 'urerea 6i teroarea. Gi le reamitea foarte bie. Nu 6i
amitea b&rbatul ,velt> oac3e6 6i crutat care purta u suspesor 6i o e6arf& 6i imic altceva. Nu
6i amitea ici blo'a t!&r& 6i ecuoscut& care pl!gea 'e se omora. 0 ultima amitire a
Qlarei e;istaser& oamei care pl!geau> 'a> o3> 'aH Gi care ,bierau> 4urau 6i-6i u'au le4eria
itim&> fii'c& erau pri6i iteriorul barierei Sc3:ar,sc3il' a uei g&uri egre.
0s& oameii aceia u erau oameii ace6tia. N!&ra blo'& se aplecase peste ea> gri4uliu.
L 26ti bie> scumpo< .i trecut pri i6te momete rele 'e tot.
.firma%ia aceea u co%iea out&%i petru Qlara. 2a 6tia c!t 'e rele fuseser& mometele.
L S-a tre,itH . strigat fata peste um&r.
B&rbatul s-a apropiat salturi 6i a mpis-o pe blo'& tr-o parte. N-a pier'ut vremea cu
treb&ri 'espre starea Qlarei.
L NumeleH Num&rul orbitei 6i al misiuii F repe'eH
C!' i le-a spus> el -a cuvii%at. . 'isp&rut pur 6i simplu 6i a reap&rut fata blo'&.
L J& umesc 9oll"> a spus ea. 0mi pare r&u c-ar&t 3alu-&sta> totu6i> sicer vorbi'>
eram speriat& 'e moarte. Nu te sim%i bie< 2rai var,& r&u 'e tot 6i -avem cie 6tie ce program
me'ical aici.
Qlara s-a sculat capul oaselor 6i a 'escoperit c&> 'a> era var,&> a6a era. + 'urea absolut
totul> cep!' cu capul> care p&rea s& se fi i,bit 'e ceva. . privit 4ur. P!& atuci u mai
fusese tr-o av& at!t 'e ticsit& cu istrumete 6i 4uc&rioare 6i ici tr-o av& care s& miroas&
at!t 'e pl&cut a m!care g&tit&.
L .u,i F u'e sut< . trebat.
L 0 ava lui> a ar&tat fata. Pe el l c3eam& Ra. C&l&tore6te 6i cercetea,& g&urile egre.
9oll" a p&rut ca 6i cum ar fi fost gata s& i,buceasc& 'i ou pl!s> 'ar 6i-a frecat asul
6i a urmat:
L Gi> mi pare r&u> scumpo> 'ar to%i ceilal%i cu care erai au murit. Nu ai fost sigura
supravie%uitoare.
Qlara a sim%it c& i se oprise respira%ia.
L No%i< Gi Robi<
L Nu le cuosc umele> s-a scu,at fata.
Gi -a fost surpris& c!' musafira ei ea6teptat& 6i-a tors fa%a tumefiat& 6i a ceput s&
pl!g&. 9i partea opus& a cabiei> Ra a m!r!it ervos spre cele 'ou& femei. 2ra a'!cit
propriile gri4i. Nu 6tia ce comoar& recuperase sau ce m&sur& avea comoara aceea s&-mi
complice via%a.
Petru c& este 'estul 'e a'ev&rat c& m-am surat cu scumpa mea so%ie 2ssie> urma
rico6eului cau,at 'e pier'erea Qlarei Jo"li. Cel pu%i purtat 'e tala,ul asce'et al
setimetelor ce au urmat 'up& ce m-am lep&'at 'e viov&%ia> sau oricum 'e ma4oritatea
viov&%iei> pe care o sim%eam petru pier'erea Qlarei.
C!' am aflat cele 'i urm& c& ea tr&ia> a fost u 6oc. 9ar> 9ume,eule> imic F imic
F u s-a comparat cu 6ocul QlareiH C3iar 6i acum 6i aceste circumsta%e mi este imposibil s&
u simt ceea ce pot umi 'oar> 'estul 'e epotrivit> o 'urere fi,ic& 'e c!te ori m& g!'esc la ce a
sim%it c!'va iubita mea Qlara c!' s-a tre,it rea'us& 'itre mor%i. Nu simt asta umai 'i cau,a
i'etit&%ii ei sau a i'etit&%ii ei raport cu mie. 2a merita compasiuea oricui. Pris&
capca&> gro,it&> suferi%&> covis& c& va muri. Gi apoi salvat& mo' miraculos peste o
clip&. 9ume,eule> fie-%i mil& 'e s&rmaa femeieH 9ume,eu 6tie c& mie mi era 6i situa%ia u s-a
mbu&t&%it rapi' petru ea. . fost ico6tiet& 4um&tate 'e timp> 'eoarece corpul ei suferise
lovituri teribile. C!' era trea,&> u era tot'eaua sigur& c& era trea,&. Iuric&turile pe care le
sim%ea> valurile 'e c&l'ur& 6i b!,!iturile 'i urec3i o au%au c& fusese i4ectat& cu o mul%ime 'e
calmate. C3iar 6i a6a avea 'ureri gro,itoare. Nu 'oar corp. Iar c!' era trea,&> ar fi putut
foarte bie s& 3alucie,e> 'i c!te 6i putea 'a seama> 'eoarece psi3opatul Ra 6i 'emorali,ata
9oll" u erau persoa4e at!t 'e stabile c!t s&-i poat& asigura ec3ilibrul ecesar. C!' le puea
treb&ri> c&p&ta r&spusuri straii. C!' l-a v&,ut pe Ra vorbi' cu o ma6i& 6i a trebat-o pe
9oll" ce f&cea> -a putut %elege mare lucru 'i r&spusul ei.
L .3> &ia-s Jor%ii. 2l i-a programat cu toate registr&rile misiuilor 6i-acum i treab&
'espre tie.
9ar ce putea s& seme asta petru cieva care u au,ise icio'at& 'espre Jor%i< Gi ce a
putut Qlara sim%i c!' u glas sub%ire> esigur> a ceput s& vorbeasc& 'i 'ifu,oare<
L Nu> Ra> misiuea aceea -a e;istat imei cu umele Sc3mit,. 0 iciua 'itre
ave. $e,i tu> au fost 'ou& ave care au plecat mpreu& 6i.
L Nu-mi pas& c!te ave au plecat mpreu&H
=lasul s-a oprit. .poi> 6ov&itor:
L Ra<
L Bie%eles c&-s RaH Cie altul pot fi<
L P&&. P&i> u> acolo u-i imei care s& se potriveasc& cu 'escrierea tat&lui t&u. Pe cie
ai ,is c& ai salvat<
L Tice c-ar c3ema-o =elle-Qlara Jo"li. Iemel&. N-arat& cie 6tie ce. .re- 4ur 'e
patru,eci 'e ai> a spus Ra f&r& m&car s-o priveasc& petru a ve'ea c!t 'e mult se 6elaC Qlara
s-a cor'at 6i 'up& aceea s-a g!'it c& cele pri care trecuse o f&cuser& f&r& 'oial& s& arate mai
v!rst& 'ec!t era.
L Jo"li> a 6optit glasul. Jo"li. =elle-Qlara> 'a> ea a fost misiuea aceea. Notu6i
cre' c& v!rsta este gre6it&.
Qlara a cuvii%at scurt> ceea ce i-a reporit pulsa%iile 'i t!mple> 'up& care glasul a
a'&ugat:
L Ia s& ve'em. 9a> umele corespu'e. 0s& ea s-a &scut cu 6ai,eci 6i trei 'e ai
urm&.
Nu o t!lisem pe =elle-Qlara Jo"li aite 'e acci'etul ei cu gaura eagr&. Pe
vremea aceea Robi u-6i putea permite u sistem 'e recuperare a 'atelor at!t 'e sofisticat ca
mie. 9ar 'e-a lugul ailor au,isem 'estule 'espre ea 'i partea lui Robi. Cel mai mult
au,isem c!t 'e viovat se sim%ea el 'i cau,a mor%ii femeii. 2i 'oi> al&turi 'e al%ii> plecaser& tr-
o misiue 6tii%ific& petru Corpora%ia Por%ii ca s& ivestig3e,e o gaur& eagr&C ma4oritatea
avelor lor r&m&seser& prise capca&C Robi i,butise s& se elibere,e.
9esigur u e;ista ici u motiv logic petru a se sim%i viovat. 0 plus> =elle-Qlara
Jo"li> 'e6i o femel& uma& ormal 'e competet&> u era elocuibil& 'i ici u puct 'e
ve'ere F 'e fapt> Robi a locuit-o 'estul 'e rapi' cu o succesiue 'e alte femele> leg!'u-se
fialmete pe terme lug 'e S. )a. Lavorova> u umai o femel& uma& competet&> ci 6i cea
care m& proiectase pe mie. 9e6i am fost bie programat privi%a impulsurilor 6i motiva%iilor
umae> e;ist& p&r%i 'i comportametul uma pe care u le voi %elege icio'at&.
Pulsa%iile 6i-au sporit tempoul 6i viole%a. Qlara probabil c& gemuse> fii'c& fata> 9oll"> l-
a strigat pe Ra> 'up& care s-a aplecat 'i ou 'easupra ei.
L N-o s& p&%e6ti imic> i-a ,is> 'ar o s&-i cer 8eriettei s&-%i mai fac& o i4ec%ie ca s-
a'ormi> +Q< C!' o s& te tre,e6ti> o s& te sim%i mai bie.
Qlara a privit-o f&r& s& priceap&> apoi a c3is oc3ii. Cu 6ai,eci 6i trei 'e ai urm&H
C!te 6ocuri poate suporta u om f&r& s& ce'e,e< Qlara u ce'a foarte u6orC era prospector
al Por%ii> fusese patru misiui> toate 'ure> oricare 'itre ele suficiet& ca s& 'ea co6maruri
oricui. 0s& capul i bubuia furios> timp ce se str&'uia s& g!'easc&. 9ilatarea timpului< .6a se
umea ceea ce se t!mpla iteriorul uei g&uri egre< S& fi fost posibil ca lumea real& s& fi
trecut 'ou&,eci sau trei,eci 'e ai> vreme ce ea se rotise 4urul celui mai a'!c pu%
gravita%ioal 'i uivers<
L Ce-ai ,ice> i-a propus 9oll" optimist&> s&-%i a'uc ceva s& m&!ci<
Qlara a cl&tiat 'i cap. Ra> care-6i mu6ca bu,a cu u aer mbufat> a ri'icat capul 6i a
strigat:
L Ce t!mpit& e6ti s&-i oferi 'e m!careH 9&-i ceva 'e b&ut.
Nu era geul 'e i'ivi' c&ruia ai fi 'orit s&-i faci pl&cere> ici c3iar fii' 'e acor' cu el
c!' avea 'reptate> 'ar i'eea fusese prea bu& ca s-o lase s& treac& eobservat&. I-a g&'uit lui
9oll" s&-i a'uc& ceva ce p&rea a fi :3isO" secC a f&cut-o s& se ece 6i s& tu6easc&> totu6i a
c&l,it-o.
L Scumpo> a rostit 9oll" e,itat> vreuul 'itre &ia. Gtii tu> cei care au murit> %i era
priete apropiat<
Nu e;ista ici u motiv petru care Qlara s& ege.
L 0mi era 'estul 'e apropiat. $reau s& spu c& e iubeam> a6a cre'. 0s& e-am certat 6i
e-am 'esp&r%it> 'up& aceea am ceput s& ie6im iar&6i mpreu& 6i 'up-aia. Robi se g&sea tr-o
av&> iar eu cealalt&.
L Robbie<
L Nu. Robi. Robi Broa'3ea'. 0 realitate l c3ema Robiette> 'ar era cam sesibil
privi%a umelui. Ce s-a-t!mplat<
L Robi Broa'3ea'H +3> 9ume,eule> 'a> a rostit 9oll" p&r!' uluit& 6i impresioat&.
JilioarulH
Iar Ra a tors capul> 'up& care a veit l!g& ea.
L Robi Broa'3ea'> sigur c& 'a> l cuosc bie> s-a l&u'at el.
=ura Qlarei s-a uscat brusc.
L 0l cuo6ti<
L Sigur c& 'a. 2vi'etH 0l cuosc 'e mul%i ai. 9a> sigur c& 'a> a urmat el amiti'u-6i>
au,isem cum a sc&pat 'i gaura eagr& cu ai urm&. Ce iteresat c& 6i tu ai fost acolo. Gtii>
oi sutem parteeri 'e afaceri. Primesc 'e la el 6i 'e la afacerile lui aproape 'ou& 6eptimi 'i
veitul meu actual> iclusiv 'repturile pe care mi le pl&tesc compaiile so%iei lui.
L So%ia lui< . 6optit Qlara.
L N-au,i bie< .6a am ,is> 'a> so%ia luiH
Iar 9oll"> re'eveit& brusc bl!'&> a ,is:
L .m v&,ut-o 6i eu 'i c!' c!' la P$. .tuci c!' au 'esemat-o pritre cele mai
bie mbr&cate ,ece femei> sau c!' a c!6tigat Premiul Nobel. 2 frumoas& foc. Scumpo< Jai vrei
s& bei i%el<
Qlara a cuvii%at> 'ecla6!' 'i ou pulsa%iile 'i cap> 'ar s-a a'uat suficiet ca s&
spu&:
L 9a> te rog. Jai vreau> poate c3iar mai multicel.
Nimp 'e aproape 'ou& ,ile Ra a optat s& fie bievoitor cu fosta priete& a parteerului
s&u 'e afaceri. 9oll" a fost bl!'& 6i a cercat s& fie 'e a4utor. 0 fi6ierul lor P$ limitat u e;ista
ici o imagie a lui S. )a.> 'ar 9oll" 6i-a scos p&pu6ile petru a-i ar&ta m&car cum ar&ta o
caricatur& a 2ssiei> iar c!' Ra> plictisi'u-se> i-a cerut s& le pre,ite o sceet& 'e-a ei> a i,butit
s&-l am!e. Qlara a 'escoperit c& 'ispuea 'e timp suficiet ca s& g!'easc&. .me%it& 6i
vie%it& cum era> putea totu6i s& fac& mite i6te calcule aritmetice simple.
Pier'use mai bie 'e trei,eci 'e ai 'i via%&.
Nu> u-i pier'use 'i via%a ei> ci 'i vie%ile tuturor. Petru ea u trecuse 'ec!t o ,i sau
'ou& 'i clipa care itrase sigularitatea goal&. 9osurile palmelor i erau ,g!riate 6i
acoperite 'e v!&t&i> 'ar pe ele u e;ista ici m&car o pat& maroie 'e b&tr!e%e. $ocea i era
r&gu6it& 'e 'urere 6i oboseal&> s& u era a uei b&tr!e. 2a u era o b&tr!&. 2ra =elle-Qlara
Jo"li> trei,eci 6i ceva 'e ai> c&reia i se t!mplase ceva teribil.
C!' s-a 'e6teptat a 'oua ,i> 4ug3iurile mai acute 6i 'urerile locali,ate au au%at-o c& u
mai primea aalge,ice. C&pitaul cu c3ip posac era aplecat 'easupra ei.
L 9esc3i'e oc3iiH S-a r&stit el. Cre' c-acum e6ti 'estul 'e bie ca s& lucre,i petru
biletul 'e trasport.
Ce mai fii%& iritat&H Notu6i Qlara era via%&> se p&rea c& avea s& se ,'r&veeasc& 6i
trebuia s& 'ove'easc& recuo6ti%&.
L Ji se pare re,oabil> a r&spus ea ri'ic!'u-se capul oaselor.
L Re,oabil< 8aH Nu tu 'eci,i ce-i re,oabil aiciC eu 'eci' ce-i re,oabil> a e;plicat
Ra. 0 ava mea> tu ai u sigur 'rept. .i 'reptul s& fii salvat& 6i eu te-am salvatC acum toate
celelalte 'repturi sut ale mele. Jai ales petru c& 'i cau,a ta trebuie s& e--toarcem la Poart&.
L Scumpule> a cercat 9oll" s& itervi&> u-i c3iar a6a. 2ste 'estul& m!care.
L Nu-i geul 'e m!care pe care-o vreau eu> 6i fleacaH .6a c& tu> Qlara> trebuie s& te-
ac3i%i fa%& 'e mie petru 'era4ul &sta.
. tis bra%ul spate. 0 mo' firesc> 9oll" i-a %eles gestulC a apropiat 'e 'egetele lui o
farfurie cu fursecuri cu ciocolat& proaspete> iar el a luat uul 6i a ceput s&-l m&!ce.
Ce i'ivi' respig&torH Qlara 6i-a 'ep&rtat p&rul 'i oc3i 6i l-a privit cu r&ceal&.
L Cum m& ac3it< .6a cum se ac3it& ea<
L 2vi'et c-a6a cum se-ac3it& ea> a spus Ra mestec!'> a4ut!'-o pri av&> 'ar 6i. +3H
8oH 8a-3a> asta-i carag3iosH . icit el mpro6c!'-o pe Qlara cu firimituri 'e ciocolat& timp ce
r!'ea. Cre'eai c& m& refeream patH Ce proast& e6ti> eu u copule, cu femei ur!te 6i b&tr!e.
Qlara 6i-a 'ep&rtat firimiturile 'e pe fa%&> vreme ce el a tis m!a 'up& alt fursec.
L Nu> a urmat Ra serios> este ceva mai importat 'ec!t asta. $reau s& 6tiu totul 'espre
g&urile egre.
2a i-a r&spus> str&'ui'u-se s& fie cociliatoare:
L Notul s-a t!mplat foarte repe'e. Jare lucru u-%i pot spue.
L Spue ce po%i> atuciH Gi fii atet&> s& u-cerci s& mi%iH
9ume,eule> s-a g!'it Qlara> la c!te 'i astea trebuie s& re,ist< Iar DasteaE semau mai
mult 'ec!t ostilul RaC se refereau la toat& via%a ei reluat& 6i complet 'e,orietat&.
Petru Dc!teE> r&spusul s-a 'ove'it a fi uspre,ece ,ile. Nimp 'estul petru ca v!&t&ile
cele mai ur!te 'e pe bra%e 6i trup s& i se 'ecolore,e> timp 'estul petru ca s& a4ug& s-o cuoasc&
pe 9oll" Ralt3ers 6i s-o comp&timeasc&> s&-l cuoasc& pe Ra 6i s&-l 'ispre%uiasc&. N-a fost
timp 'estul petru a stabili ce s& fac& cu via%a ei.
0s& via%a -a a6teptat-o s& fie preg&tit&. Preg&tit& sau u> ava lui Ra a a'ocat la
Poart&. 2ra 'i ou acolo.
Jirosurile Por%ii erau 'iferite. Nivelul soor era 'iferit> mult mai puteric. +ameii erau
ra'ical 'iferi%i. Pritre ei u p&rea s& e;iste ici m&car o fii%& pe care Qlara s-o recuoasc& 'e la
ultima ei vi,it& aici F trei,eci 'e ai> sau u mult peste trei,eci 'e ,ile> fuc%ie 'e ceasul celui
'up& care socoteai. 9e asemeea> mul%i 'itre ei purtau uiforme.
.cesta era u 'etaliu ou petru Qlara> 6i 'eloc pl&cut. 0 DtrecutE F oric!t 'e subiectiv
recet ar fi fost trecutul respectiv F ve'eai poate ua sau 'ou& uiforme pe ,i> geeral membri
'i ec3ipa4ele cruci6&toarelor celor patru puteri care asigurau pa,a> afla%i permisie. 0 tot ca,ul
u-l ve'eai icio'at& pe vreuul purt!' vreo arm&. Lucrul acesta u mai era valabil. 2i erau
peste tot 6i erau arma%i.
C3estio&rile se sc3imbaser& mpreu& cu toate celelalte. Iuseser& 'itot'eaua o
pacoste. Reveeai Poart& mur'ar> epui,at 6i c& speriat> fii'c& p!&- ultimul miut u
fusese6i sigur c& vei reu6i> apoi Corpora%ia Por%ii te puea la mas& cu evaluatorii> cu compilatorii
'e 'ate 6i cotabilii. Ce aume> e;act> g&sise6i< Ce fusese ou< Ce meritase< 2c3ipele 'e
c3estioare erau s&rciate s& ofere r&spusuri la treb&rile 'e felul acela> iar mo'ul care
puctau o e;pe'i%ie repre,eta marea 'ifere%& 'itre e6ecul ab4ect 6i F o 'at& la cie 6tie c!t timp
F bog&%ia mai presus 'e visuri. U prospector al Por%ii avea evoie 'e abilit&%i pur 6i simplu
petru a supravie%ui> o'at& ce se c3isese tr-o av& 'i acelea imprevi,ibile 6i se lasase
Smitita C&l&torie Jisterioas& 6i Jiraculoas&. 9ar petru a prospera> i trebuia ceva mai mult
'ec!t abilit&%i. 0i trebuia u raport favorabil 'i partea ec3ipei 'e c3estioare.
C3estioarea fusese 'itot'eaua 'e,agreabil&> s& acum era 6i mai epl&cut&. Nu mai
e;ista o sigur& ec3ip& 'e c3estioare a Corpora%iei Por%ii> ci patru> c!te ua 'i partea fiec&rei
puteri protectoare. Procesul 'e c3estioare fusese mutat fostul club 'e oapte 6i ca,iou
pricipal al asteroi'ului> Blue 8ell> 6i e;istau patru o'&i%e separate> fiecare cu u 'rapel pe u6&.
Bra,ilieii au luat-o pe 9oll". Republica Popular& C3ie,& l-a 3&%at pe Ra. Poli%istul militar
america a apucat-o pe Qlara 'e bra%> iar c!' locoteetul poli%iei militare 'i fa%a
cubiculumului sovietic s-a crutat 6i 6i-a m!g!iat patul Qala6iOovului> americaul i-a ripostat
pritr-o grimas&> 'uc!' m!a la Colt.
9e fapt u cota absolut 'eloc> 'eoarece ime'iat ce Qlara a termiat cu americaii a fost
preluat& 'e bra,iliei> iar c!' e6ti ivitat& u'eva 'e u sol'at t!&r cu pistol la subsuoar&>
cotea,& prea pu%i 'ac& arma este Colt sau Pa,.
0tre bra,iliei 6i c3ie,i> Qlara 6i-a cruci6at 'rumul cu Ra> asu'at 6i i'igat> trec!'
'e la c3ie,i la ru6i> 6i a %eles c& e;ista ceva petru care s& fie recuosc&toare. Cei care
iterogau erau grosolai> aroga%i 6i r&ut&cio6i cu ea> totu6i se p&rea c& se comportau c& 6i mai
r&u cu Ra. 9i motive pe care u le cuo6tea> c3estio&rile lui 'urau 'e 'ou& ori mai mult 'ec!t
ale ei. Care erau 'e4a foarte lugi. Pe r!'> fiecare ec3ip& i-a atras ate%ia Qlarei c& trebuia s& fi
fost moart&C cotul ei bacar itrase 'e mult posesia Corpora%iei Por%iiC u e;ista ici o
remuera%ie petru c&l&toria mpreu& cu Sua 8eriVuette Satos-Sc3mit,> truc!t u fusese o
misiue oficial autori,at& a Por%iiC c!t 'espre retribu%ia care s-ar fi putut s& i se fi cuveit petru
c&l&toria p!& la gaura eagr&> ei bie> ea u reveise ava care plecase> u< Le solicitase
americailor m&car o boifica%ie 6tii%ific& F ce alt& persoa& mai fusese iteriorul uei g&uri
egre< 0i spuseser& c& problema va fi aali,at&. Bra,ilieii o 6tii%aser& c& se va egocia tre
cele patru puteri. C3ie,ii o iformaser& c& totul 'epi'ea 'e iterpretarea recompeselor
acor'ate lui Robiette Broa'3ea'> iar ru6ii u fuseser& 'eloc iteresa%i 'e subiectul respectiv>
fii'c& 'oreau s& 6tie 'oar 'ac& Ra 'ove'ise te'i%e teroriste.
C3estioarea a 'urat o vecie> 'up& care a urmat o vi,it& me'ical& ce a 'urat aproape la fel
'e mult. Programele 'e 'iago,& u mai t!liser& p!& atuci o fii%& uma& vie care s& fi fost
e;pus& for%elor 'e smulgere 'iapoia uei bariere Sc3:ar,sc3il' 6i u voiau s&-i 'ea 'rumul p!&
u e;amiau fiecare oscior 6i ligamet 6i p!& u-i prelevau mostre 'i toate flui'ele pe care le
avea. 9up& aceea au trimis-o la sec%iuea cotabilitate> petru e;trasul 'e cot. 2ra o foaie 'e
3!rtie pe care scria umai at!t:
J+)NLIN> =elle-Qlara.
Cot curet: 7
Cre'it&ri 'atorate: eevaluate 'eocam'at&.
0 afara biroului 'e cotabilitate a6tepta 9oll" Ralt3ers> care ar&ta irascibil& 6i plictisit&.
L Cum merge> scumpo< . trebat-o.
Qlara s-a str!mbat.
L .3> p&cat. Ra e tot &utru> a e;plicat 9oll"> fii'c& l iterog3ea,& la esf!r6it. 2u
stau aici 'e c!teva ore. Ce-o s& faci acum<
L Nu 6tiu e;act> a r&spus Qlara let> g!'i'u-se la op%iuile foarte limitate 'e care
'ispui Poart& c!' u ai ici u ba.
L 9a. La fel 6i eu> a suspiat 9oll". Cu Ra u po%i s& 6tii icio'at&. 2l u poate sta prea
mult acela6i loc> petru c& cepe s& i se pu& treb&ri 'espre uele c3estii pe care le are
av& 6i u cre' c-a f&cut rost 'e toate mo' legal. . g3i%it u o' 6i a a'&ugat repe'e: Iii
atet& c& vieH
Spre surpri'erea Qlarei> c!' Ra a ri'icat oc3ii 'e pe foile pe care le stu'ia i-a ,!mbit
cu toat& fa%a.
L .3> a rostit el> 'raga mea =elle-Qlara> tocmai stu'iam ca,ul t&u. Cre' c&-i tr-a'ev&r
foarte promi%&tor.
Promi%&torH L-a fulgerat 'i oc3i cu epl&cere cosi'erabil&.
L 9ac& te referi la faptul c& probabil voi fi e;pul,at& spa%iu urm&toarele patru,eci 6i
opt 'e ore petru eplata ta;elor> asta u mi se pare promi%&tor.
2l s-a crutat> apoi a luat-o ca pe o glum&.
L 8a-3a> asta-i foarte 3a,liu. 9eoarece u e6ti obi6uit& cu gestioarea sumelor mari> '&-
mi voie s&-%i recoma' u bac3er pe care-l cosi'er foarte util.
L Nermi&> Ra. Nu-i amu,at.
L Bie%eles c& u-i amu,atH S-a crutat a6a cum f&cea 'e obicei av&> 'up& care
e;presia i s-a 'estis icre'ulitate: Nu se poate. 2 posibil. Nu %i-au spus 'espre reclama%ia ta<
L Ce reclama%ie<
L 0mpotriva lui Robiette Broa'3ea'. .vocatul meu ,ice c& te-ai putea alege cu cici,eci
la sut& 'i activele lui.
L Ra3at> Ra> a rostit ea ervoas&.
L Nu-i ici u ra3atH .m u program legal e;celetH 2ste 'octria vi%elul urmea,& vaca>
'ac&-%elegi. Nu ar fi trebuit s& fi avut cot&-parte itegral& 'i beeficiile supravie%uitorilor 'i
ultima lui misiueC acum ar trebui s& ai cot&-parte egal& 'i aia> plus tot ce i-a mai a'&ugat
Broa'3ea'> petru c& a proveit 'i capitalul ii%ial.
L 9ar. 9ar. +3> asta-i o prostie> s-a r&stit ea. N-o s&-l 'au 4u'ecat&.
L Ba bie c& uH Ce altceva< Cum altfel ai putea c&p&ta ceea ce-i al t&u< =elle-Qlara> eu
'au 4u'ecat& 6i 'ou& sute 'e oamei tr-u a. Gi-i vorba tr-a'ev&r 'e o sum& foarte mare.
Gtii care-i averea et& a lui Broa'3ea'< Jult> mult mai mare c3iar 'ec!t a meaH
.poi> cu vesela bu&voi%& frater& a uui bog&ta6 c&tre altul:
L Normal c& s-ar putea s& e;iste uele icoveiete petru tie p!& se va 'a ver'ictul.
9&-mi voie s&-%i trasfer cot u mic mprumut. + clip&.
. itro'us 'atele ecesare pe e;trasul lui 'e cot.
L .sta a fost> gata. Jult orocH
Cam asta se petrecea cu iubirea mea pier'ut&> =elle-Qlara Jo"li> mai pier'ut& ca
icio'at& 'up& ce fusese g&sit&. 2a cuoscuse Poarta 'estul 'e bie. 9ar Poarta pe care o
cuoscuse 'isp&ruse. $ia%a ei s&rise peste o perioa'& 6i tot ce 6tia sau la care %iea ori care o
iteresa suferise sc3imb&rile uei treimi 'e secol> vreme ce ea> ca o pri%es& vr&4it& 'itr-u
co'ru 'es> petrecuse timpul 'ormi'. DJult orocE> spusese Ra> s& ce mai repre,eta orocul
petru frumoasa a'ormit& al c&rei pri% se surase cu alta< DU mic mprumutE> spusese Ra 6i
e;act asta fusese. Tece mii 'e 'olari. Suficiet c!t s&-6i pl&teasc& ta;ele petru c!teva ,ile. Gi
apoi<
2;ista> 6i-a spus Qlara> curio,itatea 'e a afla uele 'itre lucrurile petru care muriser&
oamei ca ea. 9e aceea> 'up& ce 6i-a g&sit o camer& 6i a m!cat ceva> s-a 'reptat c&tre
bibliotec&. .ceasta u mai co%iea casete cu be,i magetice. 0 pre,et totul se stoca pe u fel
'e evataie 'e rug&ciue 8eec3ee 'e a 'oua geera%ie ?evataie 'e rug&ciueH 9eci asta erauH@ 6i
a trebuit s& pl&teasc& u asistet care s-o ve%e cum s& le utili,e,e. ?DServicii bibliotec& Y 12*
ZXor&> -2>*7 ZE> scria pe c3ita%a ei.@ +are merita<
Spre surpri'erea emul%umit& a Qlarei> u prea merita. C&p&tase r&spusuri la foarte
multe treb&ri. 9ar> ciu'at> aflarea lor i a'usese e;trem 'e pu%i& satisfac%ie.
Pe c!' Qlara fusese u prospector al Por%ii> r&spusurile la treb&ri costituiau
literalmete c3estiui 'e via%& 6i moarte. Ce semau simbolurile 'e pe paourile 'e coma'&
'i avele 8eec3ee< Care set&ri a'uceau moartea< Care a'uceau recompesele< .cum avea
r&spusurile aici> u pe toate> poate F c& u e;istau 'estule i'icii petru uria6a 6i
cutremur&toarea trebare DCie erau 8eec3ee<E. 2rau totu6i mii 6i mii 'e r&spusuri> ba c3iar 6i
r&spusuri la treb&ri 'espre care imei u 6tiuse 'estule ca s& le poat& pue cu trei,eci 'e ai
urm&.
N-am cuoscut-o pe =elle-Qlara Jo"li perioa'a care Robi a avut cu ea o i'il&.
0 realitate u l-am cuoscut ici pe acel Robiette Broa'3ea' pe atuci> truc!t era prea s&rac
ca s&-6i permit& u sistem 'e recuperare a 'atelor at!t 'e sofisticat ca mie. 9e6i u pot sim%i
mo' 'irect cura4ul fi,ic ?'eoarece ici m&car u simt frica fi,ic&@> estime, c& al lor era foarte
mare. Igora%a lor> aproape la fel 'e mare. Nu 6tiau ce puea mi6care avele superlumiice cu
care ,burau. Nu 6tiau cum fuc%ioa sistemul 'e aviga%ie sau ce f&ceau come,ile. Nu 6tiau s&
citeasc& 3&r%ile 8eec3ee 6i 'e fapt ici u aveau vreua pe care s-o citeasc&> petru c& acestea
urmau s& fie 'escoperite abia la u 'eceiu 'up& ce Qlara fusese aspirat& gaura eagr&. Petru
mie este uluitor c!t 'e multe pot reali,a itelige%ele orgaice pe ba,a uor iforma%ii at!t 'e
re'use.
0s& r&spusurile i-au oferit pu%i& pl&cere. 0treb&rile 6i pier' caracterul 'e strige%&
atuci c!' 6tii c& r&spusurile se afl& la sf!r6itul c&r%ii.
Sigura clas& 'e treb&ri ale c&rei r&spusuri o iteresau se referea> 6tiu> la mie.
Robiette Broa'3ea'< Sigur c& 'a. 2;istau o sume'eie 'e 'ate 'espre el. 9a> era
c&s&torit. 9a> era c& viu> ba c3iar 6i s&&tos. 9e eiertat> el pre,eta toate 'ove,ile uui b&rbat
fericit. .proape la fel 'e r&u> era b&tr!. Nu era ve6te4it sau 'ecrepit> sigur c& u> scalpul cotiua
s&-i aib& tot p&rul 6i fa%a u avea ici o cut&> 'ar asta u era 'ec!t Je'icala Itegral& Plus>
ifailibilul furi,or 'e s&&tate 6i tiere%e petru cei care 6i-l puteau permite. 0 mo' evi'et>
Robiette Broa'3ea' 6i putea permite orice. Cu toate acestea el mb&tr!ise. 0 imagiea P$>
Qlara ve'ea o masivitate a g!tului 6i u sur!s sigur pe sie ce u f&cuser& parte 'i b&rbatul
sp&im!tat 6i cofu, care-i sp&rsese 'itele 6i care 4urase s-o iubeasc& mereu. .6a c& acum
Qlara c&p&tase o estimare catitativ& petru c& u terme: DmereuE. 0sema o perioa'&
substa%ial mai mic& 'e trei,eci 'e ai.
9up& ce s-a 'eprimat suficiet bibliotec&> Qlara a coli'at pri Poart& petru a ve'ea
sc3imb&rile petrecute. .steroi'ul 'eveise mai impresioat 6i mai civili,at. 0 pre,et> Poart&
e;istau multe afaceri comerciale. U supermarOet> o fraci,& 'e fast-foo'> u stereoteatru> u
club 'e fitess> pesiui oi 6i elegate petru turi6ti> maga,ie sc!teietoare 'e suveire. 0
Poart& se puteau face acum 'estule. 9ar u 6i 'e c&tre Qlara. Sigurul lucru care-i atr&gea
iteresul> mo' real> era ca,ioul 'i fus> locuitorul vec3iului Blue 8ellC s& u-6i putea
g&'ui asemeea lu;uri.
0 realitate u-6i putea g&'ui mare lucru 6i era 'eprimat& 'i cau,a asta. Revistele
petru 'oame 'i a'olesce%a ei abu'aser& sfaturi amu,ate petru combaterea 'epresiei F
pe care o umeau DplictisE. Iace%i cur&%eie baie. P&l&vr&gi%i cu cieva pri P$. Sp&la%i-v&
p&rul. 9ar ea u avea baie 6i pe cie 'i Poart& ar fi putut apela< 9up& ce 6i-a sp&lat p&rul petru
a treia oar&> a ceput s& se g!'easc& 'i ou la Blue 8ell. C!teva mi,e mici> a 'ecis> u i-ar fi
afectat bugetul c3iar 'ac& ar fi pier'ut F ar fi semat 'oar> 'e fapt> s& reu%e la c!teva lu;uri
m&rute.
9up& uspre,ece rotiri ale ruletei era lefter&.
U grup 'e turi6ti gaboe,i tocmai pleca> 3o3oti' 6i mpletici'u-se> iar '&r&tul
acestuia Qlara a ,&rit-o pe 9oll" la barul scurt 6i gust. S-a apropiat 'irect 'e ea 6i i-a spus:
L 0mi iei 6i mie ceva 'e b&ut<
L Cum s& u> a ,is 9oll" f&r& etu,iasm 6i i-a f&cut sem barmaului.
L Ji-ai putea mprumuta 6i i6te bai<
9oll" a r!s> surpris&.
L I-ai pier'ut 'e4a< .i mi,at pe umerele gre6iteH Nu %i-a6 fi f&cut ciste> 'ac& i6te
turi6ti u mi-ar fi arucat 'ou& fise petru baft&.
9up& ce a sosit b&utura> 9oll" a mp&r%it 'ou& gr&m&4oara 'e m&ru%i6 'i fa%a ei 6i a
mpis 4um&tate spre Qlara.
L .i putea s&-i mai ceri lui Ra> i-a spus> 'ar u-i toae bue.
L .sta u-i o outate> a r&spus Qlara sper!' c& :3isO"ul i va re'a bua 'ispo,i%ie.
Nu s-a t!mplat a6a.
L +3o> e mai r&u 'ec!t 'e obicei. Cre' c& iar o s& itre- ra3at.
9oll" a sug3i%at 6i a p&rut surpris&.
L Ce se-t!mpl&< . trebat Qlara f&r& c3ef.
Gtia perfect c&> o'at& ce treba> fata avea s&-i povesteasc&> totu6i era> b&uia> u mo' 'e a
se recompesa petru m&ru%i6ul primit.
L Jai 'evreme sau mai t!r,iu> o s&-l pri'&> a spus 9oll" 6i a mai tras o 'u6c&. I-u
t!mpit c-a veit aici> c!' te-ar fi putut l&sa oriu'e altu'eva 6i s&-6i fac& rost 6i 'e blestematele
lui 'e 'ulciuri.
L 2i bie> prefer s& fiu aici 'ec!t altu'eva> a cometat Qlara treb!'u-se 'ac& era
a'ev&rat.
L Nu fi fraier&. N-a f&cut-o petru tie. . f&cut-o fii'c& cre'e c& poate s& scape cu
absolut orice> oriu'e. Iii'c&-i u t!mpit. . privit posac& sticla: P!& 6i 'ragoste face ca u
t!mpit. N!mpe6te> 'ac&-%elegi ce vreau s& spu. Se fute t!mpe6te. $ie la mie c-o e;presie pe
fa%& 'e parc&-cearc& s&-6i amiteasc& cifrul 'e la 'ulapul cu alimete> 6tii< Gi 'up-aia-mi scoate
3aiele 6i 'up-aia-cepe> apas& aici> mpige-acolo> b&l&g&e 'icolo. Cre' c-ar trebui s& scriu
u maual 'e utili,are petru el. N!mpitulH
Qlara -a 6tiut c!te b&uturi a 'urat gr&m&4oara 'e m&ru%i6 F oricum> c!teva. 9up& o
vreme> 9oll" 6i-a reamitit c& trebuia s& cumpere cacao 6i bomboae 'e ciocolat& cu lic3ior.
9up& alt& vreme> Qlara> acum 3oi&ri' 'e ua sigur&> 6i-a 'at seama c&-i era foame. . 6tiut
asta 'i cau,a aromelor 'e m!care. Jai avea bu,uar ceva 'i m&ru%i6ul lui 9oll". Nu
'ea4us petru o mas& 'ecet& 6i oricum iteliget ar fi fost s& se toarc& cubiculumul ei 6i
s& m&!ce mesele prepl&tite> s& ce rost mai avea s& se comporte iteliget< 0 plus> aromele
veeau 'i apropiere. . trecut pe sub u fel 'e arca'& 'i metal 8eec3ee> a coma'at la
t!mplare 6i s-a a6e,at c!t mai aproape 'e u perete. Cu v!rful uui 'eget a 'esf&cut se'vi6ul>
ca s& va'& ce m!caC probabil ceva sitetic> 'ar u era ici u pro'us 'i miele 'e 3ra& ori 'i
fermele oceaice pe care s&-l mai fi gustat vreo'at&.
Nu era r&u. Nu era foarte r&u> oricum> 'e6i clipa aceea u se putea g!'i la vreo
m!care care s& fi avut gust realmete bu. . mestecat cet> aali,!' fiecare mu6c&tur&> u at!t
petru c& m!carea ar fi 4ustificat-o> ci petru c& proce'!' felul acela am!a urm&torul lucru
pe care ar fi trebuit s&-l fac&> respectiv s& aali,e,e ce urma s& fac& cu restul vie%ii ei.
Gi atuci a v&,ut forfota 'i 4ur. Iemeia 'e serviciu m&tura po'eaua 'e 'ou& ori mai
atet&> privi' peste um&r la fiecare mi6care a m&turiiC cei 'e la te4g3ea st&teau cu spi&rile mai
'repte 6i vorbeau mai clar. Itrase cieva.
2ra o femeie> alt&> u t!&r&> frumoas&. Co,i groase 'e p&r ro6iatic i at!rau pe spiare>
iar ea 'iscuta amabil> s& autoritar> cu persoalul 6i cu clie%ii 'eopotriv&> timp ce-6i trecea
'egetele pe sub rafturi ca s& verifice pete 'e gr&sime> gusta crustele ca s& cotrole,e c!t erau 'e
crocate> se asigura c& suporturile 'e 6erve%ele erau plie 6i str!gea mai ferm cor'oul 6or%ului
femeii 'e serviciu.
Qlara s-a 3olbat la ea> cercat& 'e fiorii uei recuoa6teri pe care o sim%ea mai 'egrab& ca
pe o fric&. 2a eraH 2a era aceeaH Iemeia a c&rei imagie o v&,use at!tea articole 'e 6tiri pe care
biblioteca i le oferise 'espre Robiette Broa'3ea'. S. )a. Lavorova-Broa'3ea' iaugurea,& *(
'e localuri oi cu 3ra& C8+. =olful Persic. S. )a. Lavorova-Broa'3ea' botea,&
trasportorul iterstelar covertit. S. )a. Lavorova-Broa'3ea' co'uce programarea re%elei
e;tise 'e stocare a 'atelor.
C3iar 'ac& se'vi6ul era cam ultima f&r!m& 'e m!care pe care 6i-o putea permite s-o
cumpere> Qlara u a reu6it s&-l termie. S-a strecurat spre u6&> feri'u-6i c3ipul> a 'esat farfuria
recipietul petru guoi 6i a ie6it.
2;ista u sigur loc u'e s& mearg&. C!' a v&,ut c& &utru u era 'ec!t Ra> a
cosi'erat asta u mesa4 'irect 'i partea provi'e%ei c& luase 'eci,ia corect&.
L U'e-i 9oll"< . trebat.
2l era tis tr-u 3amac 6i ciugulea mo3or!t 'itr-o papaia proasp&t&> cump&rat& la u
pre% icre'ibil> pe care Qlara u 6i-l putea imagia.
L U'e-i> c3iar a6a< I-a replicat. Gi eu a6 vrea s& 6tiuH + s-o-v&% eu mite c!' o s& se-
toarc&> 'a> 'aH
L Ji-am pier'ut baii> i-a spus Qlara.
2l a str!s 'ispre%uitor 'i umeri.
L Gi> a mi%it ea ivet!' totul 'i mers> am veit s&-%i spu c& 6i tu ai pier'ut. + s&-%i
sec3estre,e ava.
L S-o sec3estre,eH . %ipat el. .imaleleH Neoroci%iiH +3o> c!' o s& 'au oc3ii cu 9oll">
cre'e-m& F ea trebuie s& le fi spus 'espre ec3ipametele mele specialeH
L Sau le-ai spus c3iar tu> a rostit Qlara brutal> fii'-c&- tot ca,ul u 6tii s&-%i %ii gura. .i
o sigur& 6as&.
L + 6as&<
L Poate o 6as&> 'ac& e6ti 'estul 'e 'e6tept 6i 'estul 'e cura4os.
L 9estul 'e 'e6teptH 9estul 'e cura4osH Nu 6tii cu cie vorbe6tiH Ui%i c&- prima parte a
vie%ii mele am fost complet sigur.
L Nu> u uit imic> a spus ea obosit&> petru c& u m& la6i tu. Importat este s& ce vei
face cotiuare. .i baga4ele str!se 6i ava aprovi,ioat&<
L .provi,ioat&< Nu> sigur c& u-i. Nu %i-am ,is< 0g3e%at&> 'a> batoae 'e ciocolat&> 'a>
'ar cacaua mea 6i bomboaele.
L 9&-le 'racuU 'e bomboae> a ,is Qlara> 6i 'ac& tot u-i aici c!' e evoie 'e ea> '&-o
'racuU 6i pe 9oll". 9ac& vrei s&-%i p&stre,i ava> 'ecolea,& ime'iat.
L .cum< Sigur< I&r& 9oll"<
L Cu o locuitoare> a rostit Qlara cor'at. Buc&t&reas&> parteer& 'e pat> cieva la care
s& ,bieri F sut 'ispoibil&. Gi-'em!atic&. Poate c& u pot g&ti la fel 'e bie ca 9oll"> 'ar pot
face 'ragoste mai bie. Sau> oricum> mai 'es. Gi -ai timp 'e g!'it.
2l a privit-o cu gura c&scat& petru u momet 'elugat. 9up& aceea a r!4it:
L Ia vali,ele alea> i-a or'oat> 6i pac3etul &la 'e sub 3amac. Gi.
L Stai a6a> a obiectat ea. S& 6tii c& e;ist& o limit& la c!te pot c&ra.
L C!t 'espre limitele tale> a spus el> le vom 'escoperi timp> te asigur. N-ai 'reptul la
cotra,icere. Ia pur 6i simplu plasa aia 6i umple-o 6i-apoi am plecat> iar timpul &sta eu o s&-%i
povestesc o istorie pe care am au,it-o 'e la Jor%i cu mul%i ai urm&. 9oi prospectori au
'escoperit o c3estie importat& tr-o gaur& eagr& 6i u 6tiau cum s-o scoat& 'e-acolo. 0 cele
'i urm& uul a spus: D.3a> 6tiu acum. Ji-am a'us cu mie pisicu%a. + s-o leg&m pur 6i simplu
'e comoar& 6i ea o s-o trag& afar&.E Iar al 'oilea prospector a spus: D9oame> ce prost mai e6tiH
Cum poate o pisicu%& s& trag& o comoar& afar& 'itr-o gaur& eagr&<E Iar primul prospector a
spus: DProst e6ti tuH $a fi u6or fii'c&> ve,i tu> am 6i o crava6a.E
Poarta revi,itat&.
Poarta mi-a 'at toate milioaele mele umeroase> 'ar acela6i timp mi '& fiori. $eirea
acolo a fost ca 6i cum m-a6 fi t!lit cu propria-mi persoa& 'i trecut. J-am t!lit cu mie ca
u t!&r falit> terifiat> 'isperat> ale c&rui uice op%iui erau fie s& plece tr-o c&l&torie care ar fi
putut s&-l uci'&> fie s& r&m!& tr-u loc u'e imei u 'orea s& tr&iasc&. Nu se sc3imbase
c3iar a6a 'e mult. Nici acum imei u 'orea s& tr&iasc& acolo> 'e6i e;istau oamei care locuiau
acolo> iar turi6tii veeau 6i plecau tot timpul. Cel pu%i s& c&l&toriile u mai erau at!t 'e
es&buit 'e periculoase pe c!t obi6uiau s& fie. Pe c!' a'ocam> l-am au%at pe .lbert 2istei
c& f&cusem o 'escoperire folosofic&> 6i aume c& lucrurile se ec3ilibrea,& reciproc. Poarta 'evie
mai sigur& 6i plaeta atal&> P&m!tul> 'evie mai periculoas&.
L Poate c& e;ist& u soi 'e lege 'e coservare a suferi%ei care asigur& o cot& me'ie 'e
efericire petru to%i oameii> iar oi u putem 'e fapt 'ec!t s-o 'eform&m tr-o 'irec%ie sau
alta<
L 0tot'eaua c!' spui asemeea lucruri> Robi> a suspiat el> m& treb 'ac&
programele mele 'e 'iago,& sut at!t 'e bue pe c!t ar trebui s& fie. 26ti sigur c& u suferi
'ureri postoperatorii<
St&tea> sau p&rea c& st&tea> pe margiea scauului> pilot!'u-e ava timp ce vorbea>
'ar 6tiam c& trebarea lui era retoric&. J& moitori,a permaet> 'esigur.
Ime'iat ce ava a fost asigurat&> am 'ecoectat 'atevataiul .lbert> l-am v!r!t sub bra% 6i
am porit spre oua mea av&.
L Nu faci u tur pri 4ur< . trebat 2ssie> stu'ii'u-m& cu aproape e;act aceea6i
e;presie pe care o afi6ase .lbert. $rei s& vi 6i eu cu tie<
L Sut realmete icitat 'e ava asta> i-am spus> 6i u-mi 'oresc 'ec!t s& merg 6i s-o
v&'. Ne putem t!li c3iar acolo> mai t!r,iu.
Gtiam c& era er&b'&toare s& va'& cum mergea iubita ei fraci,& 'i locul &sta 'ep&rtat.
Bie%eles -aveam 3abar cu cie se putea t!li.
.6a c& u m& g!'eam la imic special c!' m-am strecurat pri trap& ia3tul meu
spa%ial iterstelar> privat 6i costruit 'e oamei> 6i s& 'ea 'racuU 'ac& u s-a 'ove'it c& eram pe
at!t 'e surescitat pe c!t i spusesem lui 2ssie. Ce aiba> era vorba 'espre visurile copil&riei
traspuse realitateH 2ra real. Gi era tot al meu> 6i avea 'i toate.
Sau m&car avea aproape 'i toate. .vea o cabi&-'ormitor privat& cu u pat aisocietic
miuat 'e larg 6i al&turi o toalet& autetic&. .vea o c&mar& complet aprovi,ioat& 6i ceva foarte
asem&&tor uei buc&t&rii a'ev&rate. .vea 'e asemeea 'ou& cabie 'e lucru> ua petru 2ssie 6i
ua petru mie> care e;istau cu6ete camuflate petru oaspe%i> evetualitatea care am fi
'orit vreo'at& tov&r&6ie. .vea primul sistem 'e propulsie costruit vreo'at& 'e oamei> care
fusese testat cu succes tr-o av& superlumiic& civil& F m& rog> uele compoete erau
8eec3ee> recuperate 'i ave 'e e;plorare avariate> totu6i ma4oritatea erau f&cute 'e oamei. Gi
era puteric&> cu o propulsie mai mare 6i mai rapi'&. .vea u c&mi petru .lbert F o muf& 'e
evatai cu umele lui gravat 'easupraC l-am itro'us acolo> 'ar u l-am activat> fii'c& mi f&cea
pl&cere s& 3oi&resc 'e uul sigur. .vea 'atevataie ticsite cu mu,ic&> piese P$> lucr&ri 'e
referi%& 6i programe speciali,ate care s& fac& aproape tot ce a6 fi putut 'ori vreo'at& eu sau
2ssie. .vea u ecra copiat 'up& cel 'i marele trasportor S. )a.> 'e ,ece ori mai mare 'ec!t
micile ecrae ce%o6ate 'i avele 'e e;plorare. 9e fapt avea tot ce g!'isem vreo'at& c& a6 'ori
s& am tr-o av&> iar sigurul lucru pe care u-l avea era u ume.
J-am a6e,at pe margiea patului aisocietic mare> am sim%it ap&sarea straie pe fese>
petru c& toat& era e;ercitat& asce'et> ee;ist!' str!gerea costrictiv& a saltelelor obi6uite>
6i m-am g!'it la problema aceea. 2ra u loc bu u'e s-o fac> 'eoarece ite%ioam s& bote,
ava 'up& persoaa care avea s& ocupe patul acela cu mie. Pe 'e alt& parte> bote,asem 'e4a
trasportorul cu umele ei.
Bie%eles> m-am g!'it> e;istau mo'uri pri care puteam s& re,olv problema. I-a6 fi
putut spue ia3tului Sem"a. Sau 2ssie. Sau> la urma urmelor> 9a Robiette Broa'3ea'> 'e6i era
u ume 'estul 'e i'iot.
Uul 'itre artefactele mai esemate pe care 8eec3ee le l&saser& peste tot era
poasoul aisocietic F u istrumet simplu care putea coverti orice impact tr-o for%& egal&
orietat& sub u ug3i 'orit fa%& 'e for%a ii%ial&. Neoria 'e la ba,a lui s-a 'ove'it at!t profu'&>
c!t 6i elegat&> spre 'eosebire 'e utili,area pe care i-au 'at-o oameii F pro'usul cel mai popular
reali,at 'i materiale aisocietice era o saltea cu DarcuriE a c&rei for%& era mai 'egrab& vectorial&
'ec!t scalar&> pro'uc!' u suport 'espre care se spue c& ar fi e;citat petru activit&%ile
se;uale. .ctivit&%i se;ualeH C!t timp irosesc itelige%ele orgaice cu c3estia astaH
C3estiuea era 'estul 'e urget&. No%i eram preg&ti%i 'e plecare. Nu e;ista imic care s&
e re%i& Poart&> 'ec!t faptul c& eu u puteam accepta s& 'ecole, cu o av& lipsit& 'e u ume.
.m a4us cabia 'e pilota4 6i m-am tr!tit pe scauul pilotului. 2ra costruit petru u 6e,ut
omeesc 6i asta sie repre,eta o mbu&t&%ire imes& fa%& 'e stilul vec3i.
Pe c!' eram u pu6ti miele 'e 3ra&> obi6uiam s& m& a6e, pe u taburet 'e
buc&t&rie> fa%a cuptorului ra'ar> 6i s&-mi imagie, c& pilotam o av& a Por%ii c&tre col%urile
'ep&rtate ale uiversului. .cum am f&cut cam acela6i lucru. .m atis ro%ile 'e curs> m-am
pref&cut c& str!g bulbul ii%iator 6i. Gi. 2i bie> am visat. J-am imagiat str&b&t!' spa%iul
acela6i stil ep&s&tor 6i aveturos pe care mi-l c3ipuisem copil&rie. +coli' Vuasari. =oi'
spre gala;iile cele mai apropiate. P&tru,!' praful 'e siliciu 'i 4urul ucleului. 0t!li' u
8eec3eeH P&tru,!' tr-o gaur& eagr&.
$isul a colapsat atuci> fii'c& asta era prea persoal 'e real> 'ar brusc am %eles c&
aveam u ume petru av&. I se potrivea perfect lui 2ssie 6i acela6i timp u-l repeta pe S. )a.:
.'ev&rata 'ragoste.
2ra umele perfectH
Gi atuci 'e ce m& f&cea s& m& simt vag setimetal> em!g!iat 'ragoste 6i
melacolic<
Nu era u g!' pe care s& fi vrut s&-l e;amie,. +ricum> 'up& ce fusese 'ecis umele>
trebuiau treprise aumite ac%iui: Certificatul 'e registrare trebuia mo'ificat> actele 'e
asigurare a avei trebuiau corectate F lumea trebuia au%at& asupra 'eci,iei mele. Iar mo'ul pri
care urma s& le trepri' era 'e a-i spue lui .lbert s& le efectue,e. Ca atare> am verificat 'ac&
'atevataiul care-l co%iea era bie fi;at 6i l-am activat.
Nu m& obi6uisem cu oul .lbert> a6a c& m-a surpris c!' -a ap&rut tr-o caset&
3olografic&> ici m&car apropierea 'atevataiului s&u> ci u6a cabiei pricipale. St&tea
picioare cu u cot spri4iit palma celeilalte m!ii> cu pipa m!a liber& 6i privea pa6ic 4ur>
'e parc& abia itrase.
L 2ste o av& frumoas&> Robi> a ,is el. Ielicit&riH
L Nu 6tiam c& po%i s& sari 'e colo-colo felul &staH
L 9e fapt> u sar 'e colo-colo> 'ragul meu Robi> mi-a atras el ate%ia cu amabilitate.
Noul meu program permite e;ti'erea la ma;imum a simul&rii realit&%ii. N-ar fi realist ca s& apar
precum u geiu 'itr-u clo'ir> u<
L 26ti u program 'at aibii> am cuvii%at 6i> sur!,!'> el a ,is:
L Gi 'e asemeea alert> 'ac& pot folosi cuv!tul acesta. 9e e;emplu> cre' c& bua ta
so%ie vie coace c3iar acum.
. p&6it l&turi F f&r& s& fi fost ecesarH
L C!' 2ssie a itrat> g!f!i' 6i ar&t!' ca 6i cum s-ar fi str&'uit s& u par& tulburat&.
L Ce s-a-t!mplat< .m trebat> brusc alarmat. 2a u mi-a r&spus ime'iat.
L N-ai au,it< . spus cele 'i urm&.
L Ce s-au'<
. p&rut at!t surpris&> c!t 6i u6urat&.
L .lbert> u te-ai coectat la re%eaua 'e 'ate<
L Nocmai m& preg&team s-o fac> 'oam& Broa'3ea'> a r&spus el politicos.
L NuH N-o faceH Jai t!i trebuie. P&&. 2fectuate i6te a4ust&ri petru co'i%iile 'i
re%eaua Por%ii.
.lbert 6i-a %uguiat bu,ele g!'itor> 'ar -a cometat imicC eu -am fost la fel 'e reticet.
L 2ssie> ,i o 'at&H Ce este<
2a s-a a6e,at pe b&cu%a comuicatorului 6i 6i-a f&cut v!t> ca s& se r&coreasc&.
L 8aimaaua aia 'e Ra> a r&spus> este aiciH 0 tot asteroi'ul u se vorbe6te 'espre
altceva. Sut uimit& c& -ai au,it. UfffH Ce-am mai alergatH J-am temut c& vestea o s& te supere.
.m sur!s iert&tor.
L +pera%ia a fost cu c!teva s&pt&m!i urm&> i-am reamitit. Gi la urma urmelor u-s
at!t 'e 'elicat F sau at!t 'e pre'ispus s& m& sup&r 'i cau,a lui Ra. .r trebui s& ai ceva mai
mult& cre'ere mieH
J-a privit pritre pleoapele mi4ite> apoi a aprobat.
L 2ste a'ev&rat> a recuoscut. . fost o prostie 'i partea mea. 2i bie> m&-torc la
treab&> a urmat ea ri'ic!'u-se 6i 'rept!'u-se c&tre u6&. .lbert> u uita F ici o iterfa%are cu
re%eaua p!& u m&-torcH
L Stai a6aH .m strigat. N-ai au,it ve6tile mele.
2ssie s-a oprit timp suficiet petru a-mi g&'ui s& au% m!'ru:
L .m g&sit u ume petru av&. .'ev&rata 'ragoste. Ce ,ici<
. avut evoie 'e ceva timp petru a reflecta asupra umelui> iar e;presia fe%ei a fost mult
mai esigur& 6i mai pu%i c!tat& 'ec!t m-a6 fi a6teptat. 9up& aceea a rostit:
L 9a> este u ume foarte bu. 9ume,eu s-o biecuv!te,e pe ea 6i pe to%i cei care vor
c&l&tori ea> 'a< .cum trebuie s& plec.
9up& 'ou&,eci 6i cici 'e ai tot -o %elegeam pe 'epli pe 2ssie. I-am spus asta 6i lui
.lbert. 2l st&tea 'estis pe bac3eta 'i fa%a m&su%ei 'e toalet& a so%iei mele> privi'u-se
ogli'&> 6i a str!s 'i umeri.
L Cre,i c& u i-a pl&cut umele< L-am trebat. 2ste u ume buH
L .6a a6 fi cre,ut> Robi> a cuvii%at e;perimet!' cu 'iverse e;presii ogli'&.
L Nici m&car -a vrut s& aruce o privire pri av&H
L P&rea s& o preocupe ceva> a aprobat el.
L 9ar ce aume< 0%i 4ur> am repetat> -o-%eleg tot'eaua.
L J&rturisesc c& ici eu -o %eleg tot'eaua> Robi. 0 ca,ul meu> a spus 6i s-a tors
cu spatele la ogli'& ca s& m& priveasc&> am presupus c& motivul ar fi faptul c& eu sut u
program> iar ea este u om. J& treb care ar fi motivul ca,ul t&u<
J-am 3olbat la el> u6or eervat> apoi am ,!mbit.
L 26ti 'estul 'e amu,at oua ta programare> i-am ,is. Ce c!6tigi c!' simule,i c& te
ui%i tr-o ogli'&> c!' 6tii c& 'e fapt u ve,i absolut imic acolo<
L Nu ce c!6tigi c!' te ui%i la .'ev&rata 'ragoste> Robi<
L 9e ce tot'eaua r&spu,i la o trebare pri alt& trebare< .m replicat> iar el a
3o3otit soor.
2ra tr-a'ev&r u spectacol foarte covig&tor. 9e c!' avusesem programul .lbert> el
fusese stare s& r!'&> ba c3iar 6i s& fac& glume> 'ar tot'eaua 6tiai c& aceea care r!'ea era o
imagie. 9ac& 'oreai> %i puteai c3ipui F 3ai'e s& recuoa6tem> 'e obicei eu a6a proce'am F c&
era imagiea uei persoae reale> ca imagiea cuiva la p-fo. 0s& u e;istase. Cum s&-i spu<
Nu e;istase o pre,e%&. .cum e;ista. Nu-i puteam sim%i mirosul. Notu6i i puteam percepe
pre,e%a fi,ic& camer&> pri mai multe sim%uri 'ec!t v&,ul 6i au,ul. Nemperatura< Se,a%ia 'e
mas&< Nu 6tiu. I'iferet ce ar fi fost> ceva ce mi spuea c& era cieva acolo cu mie.
L 0 realitate> a r&spus el re'evei' sobru> f&%i6area aceasta este petru mie
ec3ivaletul uei ave oi> sau al uui costum elegat ou> sau orice alt& aalogie %i-ar pl&cea s&
g&se6ti. + e;amie, pur 6i simplu ca s& v&' c!t 'e mult mi place. 9ar mai importat este cum %i
place %ie.
L Nu fi mo'est> i-am spus. 0mi place foarte mult> at!t 'oar c& a6 fi 'orit s& fi fost cuplat
la re%elele 'e 'ate. .6 fi 'orit s& 6tiu> 'e pil'&> 'ac& vreua 'itre persoaele cu care am 'iscutat a
f&cut ceva privi%a 'atelor 'espre terori6ti.
L Robi> mo' evi'et voi face orice mi poruce6ti> a spus el> 'ar 'oama Broa'3ea'
a fost foarte e;plicit&.
L Nu> u vreau s& e;plo'e,i ori s&-%i avarie,i subrutiele. Gtiu ce-o s& fac> am spus 6i m-
am ri'icat c!' becule%ul mi s-a apris 'easupra capului. + s& merg cori'orul petru pasageri
6i-o s& m& cuple, la u circuit 'e comuica%ii. Cu co'i%ia> am glumit> s& u fi uitat cum s& 'au
eu sumi u telefo.
L 9a> sigur c& 'a> po%i s& faci asta> a ,is elC toul i era s& tulburat 'itr-u motiv
ecuoscut. Notu6i u este ecesar> Robi.
L Nu> u este> am spus 6i m-am oprit la 4um&tatea 'rumului spre u6&. 9ar sut curios>
%elegi<
L C!t 'espre curio,itatea ta> a sur!s el timp ce-6i umplea pipa cu tutu F 'ar mi s-a
p&rut u sur!s for%at F trebuie s& 6tii c& p!& clipa care am a'ocat> am fost cotact
permaet cu re%eaua. Nu erau 6tiri iteresate. 2ste totu6i posibil ca lipsa 'e 6tiri s& fie
iteresat& sie. Ba c3iar cura4atoare.
Nu eram pe 'e-a-tregul obi6uit cu oul .lbert. J-am a6e,at 'i ou 6i l-am stu'iat.
L 26ti 'at 'racuU 'e eigmatic> 'octor 2istei> i-am spus.
L 9oar atuci c!' trasmit iforma%ii care ele sele u sut tocmai clare. . ,!mbit:
=eeralul Ja,berge u-%i preia 'eocam'at& apelurile. Seatorul a spus c& a f&cut tot ce a putut.
Jaitre I4siger a ,is c& Q:iatOo:sOi 6i prietea oastr& 'i Jala"sia u au r&spus la eforturile
'e a-i cotacta umele t&u> iar 'i partea albae,ilor -a c&p&tat 'ec!t u mesa4 care spuea
DNu v& face%i gri4iE.
L 9eci se-t!mpl& cevaH .m e;clamat 6i am s&rit iar&6i picioare.
L 2ste posibil s& se t!mple ceva> m-a corectat el> iar 'ac& tr-a'ev&r a6a stau lucrurile>
tot ce putem face este s& l&s&m s& se t!mple. 0 tot ca,ul> Robi> a ,is 6i toul i era acum
ligu6itor> eu> persoal> a6 prefera s& u p&r&se6ti ava clipele acestea. Jotivul este perfect
vali': 9e u'e 6tii c& aici u e;ist& alt& persoa& armat& pe lista c&reia figurea,& umele t&u<
L U terorist< .ici<
L .ici sau Rotter'am F 'e ce u loc ar fi mai improbabil 'ec!t cel&lalt< Robi> a6 'ori
s&-%i reamite6ti c& u sut lipsit 'e e;perie%& aceste probleme. La u momet 'at> a,i6tii au
pus u pre% 'e 'ou&,eci 'e mii 'e m&rci pe capul meuC s& fii covis c& am avut gri4& s& u
g&'ui im&ui s& c!6tige baii aceiaH
Cuvitele acelea m-au luat pri surpri'ere.
L Ti6tii. Cum<
L Na,i6tii> Robi. U grup 'e terori6ti care a preluat cotrolul a%iuii germae cu mul%i
ai urm&> c!' eu eram viu.
L C!' erai. Cum<
L 9esigur> a str!s el 'i umeri> vreau s& spu c!' era viu omul real cu umele c&ruia
m-ai bote,at> 'ar preci,area aceasta u este eap&rat ecesar& 'i puctul meu 'e ve'ere.
Cu u gest abset 6i-a v!r!t pipa umplut& bu,uar 6i s-a a6e,at cu u aer at!t 'e atural
6i 'e prieteesc> c!t am luat 6i eu loc.
L Cre' c& c& u m-am obi6uit cu oua ta trupare> i-am spus.
L .tuci mometul cel mai bu este c3iar acum> Robi.
9e6i este iteresat s& m& v&' 'i puctul 'e ve'ere al lui Robi> u este foarte pl&cut.
Programarea 'oamei Broa'3ea' m-a costr!s s& vorbesc> s& ac%ioe, 6i c3iar s& g!'esc a6a
cum ar fi f&cut a'ev&ratul .lbert 2istei> 'ac& el ar fi supravie%uit petru a-6i asuma rolul meu.
Robi pare s& crea'& c& este grotesc. 9itr-u puct 'e ve'ere are 'reptate. +ameii sut
grote6tiH
. sur!s> mp&u!'u-se. 0tr-a'ev&r> avea mai mult& soli'itate. $ec3ile 3olograme l
ar&tau vreo 'ou&,eci 'e posturi caracteristice> pulover l&l!u sau tricou> cu sau f&r& ciorapi>
papuci> patofi> pip& ori stilou. J& rog> 6i a,i purta u tricou> s& pe 'easupra avea uul 'itre
puloverele acelea europee largi care se c3eie cu asturi fa%& 6i au bu,uare 6i ar putea foarte
bie s& fie sacouri> at!t 'oar c&-i l!& tricotat& cu oc3iuri 'estul 'e largi. Pe pulover era pris& o
isig& pe care scria 9oi la sut&> iar umbra u6oar& 'e pe obra4i sugera c& u se b&rbierise
'imiea%a aceea. P&i> bie%eles c& u se b&rbieriseH Gi ici -avea s& se b&rbiereasc& vreo'at&>
petru c& u era 'ec!t proiec%ia 3olografic& a uei simul&ri pe calculator> 'ar at!t 'e
covig&toare 6i pli& 'e via%&> c!t aproape c& m-am oferit s&-i mprumut aparatul meu 'e rasH
.m r!s 6i am cl&tiat 'i cap.
L Ce seam& D9oi la sut&E<
L .3> a r&spus el mo'est> era u sloga 'i tiere%ea mea. 9ac& 'oi la sut& 'i rasa
uma& ar refu,a s& lupte> -ar mai e;ista r&,boaie.
L Jai cre,i asta> acum<
L Sper asta> Robi> m-a corectat el. Nrebuie s& recuosc c& ve6tile u sut foarte
'&t&toare 'e spera%&. $rei s& au,i 6i restul 6tirilor<
L Cre' c-ar trebui s& le au'> am spus 6i l-am privit apropii'u-se 'e m&su%a 'e toalet& a
lui 2ssie.
S-a a6e,at pe taburetul 'i fa%a ei> 4uc!'u-se eatet cu flacoaele 'e parfum 6i cu
'iversele flecu6te%e 'ecorative timp ce vorbeaC at!t 'e firesc> at!t 'e omeesc> c!t m&
'istr&gea 'e la ceea ce spuea. .sta era bie> fii'c& toate 6tirile erau rele. Nerori6tii erau mai
ocupa%i ca oric!'. 9istrugerea buclei Lofstrom fusese tr-a'ev&r prima mi6care 'itr-o
isurec%ie> iar toat& partea aceea 'i .merica 'e Su' se purta acum u r&,boi s!geros.
Nerori6tii v&rsaser& re,ervorul Staies to;ie ce provocau botulismul 6i Lo'ra 'eveea
setat&. Nu 'oream 6tiri 'e felul acela 6i i-am spus-o.
2l a suspiat 6i a cuvii%at:
L Pe c!' tr&iam erau vremuri mai bl!'e> a cometat melacolic. 9e6i u perfecte>
sigur c& u. .6 fi putut a4uge pre6e'itele statului Israel> ai 6tiut asta> Robi< 9a. 9ar am sim%it
c& u puteam accepta. .m militat tot'eaua petru pace> iar u stat mai trebuie ueori s& poarte
6i r&,boaie. Loeb mi-a spus o'at& c& to%i politicieii trebuie s& fie patologici 6i m& tem c& avea
'reptate.
S-a 'reptat 6i s-a lumiat la c3ip.
L 2;ist& totu6i 6i ve6ti bue> RobiH Premiile Broa'3ea' petru 9escoperiri Gtii%ifice.
L Ce aume<
L .mite6te-%i> Robi> a spus el er&b'&tor> sistemul 'e premii pe care m-ai autori,at s&-l
cep ime'iat aite s& fii operat. .u ceput 'e4a s& ro'easc&.
L .%i solu%ioat misterul 8eec3eelor<
L Robi> simt c& m& tac3ie,i> a rostit el cu bl!' repro6. Bie%eles c& 'eocam'at& u
poate fi vorba 'espre imic at!t 'e semat. 0 Lagua Beac3 tr&ie6te s& u fi,icia F BecOfurt
l c3eam&. 0i cuo6ti lucr&rile< Cel care a propus u sistem petru ob%ierea spa%iului plat.
L Nu. Nu 6tiu ici m&car ce este spa%iul plat.
L Bie> a ,is el resem!'u-se cu igora%a mea> clipa 'e fa%& u cre' c& ar cota> 'ar
pre,et BecOfurt lucrea,& la aali,a matematic& a masei lips&. Se pare> Robi> c& feomeul
este 'estul 'e recetH Cumva> ultimele c!teva milioae 'e ai> uiversului i-a fost a'&ugat&
mas&H
L +3> uau> am spus> str&'ui'u-m& s& par c& pricepusem.
Nu l-am p&c&lit.
L 9ac& %i amite6ti> Robi> a ,is el r&b'&tor> cu i6te ai urm&> Jortul F mai precis>
femeia F 'i actuala av& S. )a. Broa'3ea' e-a l&sat s& %elegem c& feomeul acesta ar avea
leg&tur& cu o ac%iue a 8eec3eelor. La mometul respectiv am igorat-o> fii'c& u p&rea s&
e;iste vreu motiv petru a6a ceva.
L 0mi amitesc> am ,is mi%i' 'oar par%ial.
0mi amiteam tr-a'ev&r c& .lbert avusese i'eea ebu& c&> 'itr-u motiv especificat>
8eec3ee colapsau uiversul apoi la atomul s&u primor'ial> petru a 'etermia u ou Big Bag
6i astfel u ou uivers cu legi fi,ice oarecum 'iferite. 9up& aceea se r&,g!'ise. La mometul
respectiv> cu sigura%& c&-mi e;plicase toate ra%ioametele> 'ar cu sigura%& u le re%iusem.
L Jac3< .m trebat. Ceva 'espre tipuU &la> Jac3< Gi 'espre altul> pe ume 9avies<
L Perfect> RobiH . aplau'at el> ra'ii' c!tat spre mie. Ipote,a lui Jac3 a sugerat
u motiv petru ac%iuea respectiv&> s& Para'o;ul lui 9avies f&cea improbabil& aplicabilitatea
motivului. .cum BecOfurt a 'emostrat aalitic c& Para'o;ul lui 9avies u trebuie s& se aplice>
'ac& porim 'e la ipote,a c& um&rul 'e 'ilat&ri 6i cotrac%ii ale uiversului este fiitH
Robi u prea %elegea Para'o;ul lui 9avies> 'ar 'e fapt u %elegea ici m&car mai
faimosul Para'o; al lui +lbers> care i-a tulburat pe astroomii 'i secolul al AIA-lea. +lbers a
afirmat: 9ac& uiversul este ifiit> atuci trebuie s& e;iste u um&r ifiit 'e stele. .sta
seam& c& u ar trebui s& ve'em stele i'ivi'uale pe u cer egru> ci o cupol& soli'& 'e lumi&
stelar&> orbitor 'e alb&. Gi a 'emostrat asta matematic. ?Ceea ce u 6tia el era faptul c& stelele
erau grupate gala;ii> ceea ce sc3imba calculele matematice.@ 9e aceea> peste u secol> Paul
9avies a spus: 9ac& este a'ev&rat c& uiversul este ciclic F c& se 'ilat& 6i se cotract& 'i ou 6i
'i ou F atuci> 'ac& ar fi posibil ca u fragmet miuscul 'e materie sau eergie s& scape
cotrac%iei 6i s& treac& uiversul urm&tor> timp ifiit lumia aceea r&mas& ar cre6te la ifiit
6i am avea iar&6i u cer +lbers. Ceea ce u 6tia el era faptul c& um&rul 'e oscila%ii> 'e 'ilat&ri 6i
cotract&ri succesive> care u fragmet miuscul 'e eergie r&m!ea pe 'iafar&> u era
ifiit.
0t!mpl&tor oi e afl&m c3iar prima oscila%ie.
S-a sculat 6i a ceput s& umble pri cabi&> prea c!tat 'e sie ca s& poat& sta locului.
Nu %elegeam 'e ce era at!t 'e fericit.
L .lbert> am ,is esigur> mi spui c& s-ar putea ca uiversul s& se pr&bu6easc& 4urul
ostru> iar oi to%i vom fi strivi%i tr-u F cum i-ai spus<
L Iloem<
L 2;act> 'rag& b&ieteH
L Gi asta te face fericit<
L 2;actH .3> a spus 'up& aceea opri'u-se prag 6i privi'u-m&> %eleg problema ta.
Nu se va t!mpla cur!'. 2ste vorba 'e miimum c!teva miliar'e 'e ai.
J-am a6e,at apoi> uit!'u-m& la el. .vea s& mai 'ure,e p!& s& m& obi6uiesc cu acest
ou .lbert. 2l -a p&rut s& sesi,e,e imic aormalC bolborosea c!tat 'espre toate teoriile pe
4um&tate eformate care se rev&rsau peste el 'i clipa care fuseser& au%ate premiile 6i 'espre
i'eile iteresate la care se g!'ise 'atorit& lor.
DSe g!'ise<E
L Ia stai a6a> m-am crutat> truc!t e;ista ceva ce u prea %elegeam. C!'<
L C!' ce aume> Robi<
L C!' te-ai g!'it< .i fost 'e,activat> cu e;cep%ia mometelor care st&team 'e
vorb&.
L 2;act> Robi. C!' eram D'e,activatE> cum spui tu. . clipit iute 'i oc3i: pre,et>
'up& ce 'oama Broa'3ea' m-a ,estrat cu o ba,& 'e 'ate corporat&> eu u cete, s& mai
e;ist 'up& ce m& coce'ie,i.
L N-am 6tiut> am ,is.
L Gi u ai i'ee ce c!tare este petru mieH Pur 6i simplu s& g!'escH .sta-i ce mi-am
'orit cel mai mult toat& via%a. C!' eram t!&r> mi veea s& pl!g petru c& u aveam
posibilitatea 'e a sta 6i a u face altceva 'ec!t s& g!'esc F s& fac lucruri cum ar fi> 'e e;emplu>
recostruirea 'emostra%iilor uor biecuoscute teoreme fi,ice 6i matematice. .cum pot face
asta foarte 'es 6i mult mai rapi' 'ec!t pe c!' eram viuH Petru asta sut profu' recuosc&tor
so%iei tale.
. ciulit o urec3e.
L Gi au,i-o c& vie iar&6i> Robi> a cotiuat el. 9oam& Broa'3ea'< Nocmai mi-am
reamitit s&-mi e;prim gratitu'iea petru aceast& programare ou&.
2a l-a privit oarecum surpris&> apoi a cl&tiat 'i cap.
L 9rag& Robi> a rostit> trebuie s&-%i spu ceva. + clip&.
S-a tors c&tre .lbert 6i a spus t&ios trei sau patru fra,e rapi'e ruse6te. 2l a cuvii%at
cu u aer grav.
Ueori am evoie 'e mult timp petru a ve'ea ce-i c3iar fa%a oc3ilor> 'ar acum era
evi'et. Se t!mpla ceva 'espre care trebuia s& 6tiu.
L 8ai'e> 2ssie> am spus alarmat F 6i c& mai alarmat fii'c& u 6tiam 'e ce eram
alarmat. Ce se-t!mpl&< . f&cut Ra ceva<
2a mi-a r&spus sobru:
L Ra a p&r&sit Poarta 6i> spre orocul lui> a f&cut-o la timp> 'eoarece are probleme cu
Corpora%ia Por%ii 6i acela6i timp cu mul%i al%ii. 0s& u 'espre Ra vreau s&-%i vorbesc. Ci
'espre o femeie pe care am observat-o localul meu. Sem&a foarte bie> 'ragul meu> cu femeia
pe care ai iubit-o aite mea> cu =elle-Qlara Jo"li. 0tr-at!t 'e mult> c!t m-am g!'it c& s-
ar putea s&-i fie fiic&.
J-am ,g!it la ea.
L Ce. Gi> oricum> 'e u'e 6tii cum ar&ta Qlara<
L +f> Robi> a cl&tiat ea ervos 'i cap. .u trecut 'ou&,eci 6i cici 'e ai> iar eu sut
specialist& recuperarea 'atelor. Cre,i c& -a6 fi ara4at s& 6tiu< + 6tiu foarte bie. Cuosc toate
'atele registrate vreo'at&.
L 9a> 'ar. N-a avut icio'at& vreo fiic&.
J-am oprit brusc> treb!'u-m& 'ac& tr-a'ev&r a6 fi 6tiut asta. + iubisem pe Qlara
foarte ites> s& u foarte mult timp. 2ra perfect posibil ca trecutul ei s& fi e;istat 'etalii pe
care s& u fi apucat s& mi le spu&.
L 9e fapt> a ,is 2ssie pe u to 'e scu,&> prima mea b&uial& a fost c& femeia aceea era
poate propria ta fiic&. 9oar teoretic> %elegi. Notu6i era posibil. .i fi putut s-o fi l&sat s&rciat&>
6tii< 9ar acum.
S-a tors treb&tor c&tre .lbert.
L .i termiat c&utarea<
L 9a> 'oam& Broa'3ea'. .lbert a cuvii%at cu u aer grav: 0 registr&rile 'espre
=elle-Qlara Jo"li u e;ist& imic care s& sugere,e c& ar fi &scut vreo'at& u copil.
L Gi<
.lbert 6i-a c&utat pipa 6i s-a 4ucat cu ea.
L 0 privi%a i'etit&%ii u e;ist& ici o 'oial&> 'oam& Broa'3ea'. 2a a veit urm&
cu 'ou& ,ile> cu Ra.
2ssie a oftat.
L .tuci> a spus pe u to brav> totul este clar. Iemeia 'i local era Qlara s&6i> u
cieva asem&&tor.
0 clipa aceea> cerc!' s& 'igere, tot ce-mi fusese spus> mi 'oream cel mai mult 'i
lume> 'e fapt cel mai urget> pre,e%a lii6titoare 6i t&m&'uitoare a vec3iului meu program
psi3aalitic> Sigfri' vo Psi3o. .veam evoie 'e a4utor.
Qlara< $ie< .ici< Iar 'ac& imposibilitatea respectiv& ar fi fost a'ev&rat&> ce ar fi trebuit s&
fac privi%a aceea<
Ji-ar fi fost 'estul 'e u6or s&-mi spu c& u-i 'atoram Qlarei imic ce u pl&tisem 'e4a.
Joe'a cu care pl&tisem fusese o lug& perioa'& 'e 4ale> o iubire a'!c& 6i statoric&> u
setimet 'e pier'ere pe care ici c3iar trei 'eceii u-l vi'ecaser& pe 'epli. 2a mi fusese
luat&> r&m&sese 'icolo 'e u 3&u pe care u-l puteam traversa> 6i asta era suportabil petru mie
'oar petru c& a4usesem fialmete s& cre' c& Nu 2ra $ia Jea.
0s& 3&ul 'isp&ruse cumva 'e la sie. 2a veise aiciH Iar eu veisem aici> cu o c&sicie
bie temeiat& 6i o via%& bie or'oat&> care u e;ista loc petru femeia pe care f&g&'uisem c-
o voi iubi e;clusiv 6i pe vecie.
L .sta u-i totul> a rostit 2ssie privi'u-mi e;presia c3ipului.
Nu mai putusem urm&ri cu ate%ie coversa%ia.
L 9a<
L .sta u-i totul. Ra a sosit cu 'ou& femei> u umai cu ua. . 'oua femeie era 9oll"
Ralt3ers> ecre'icioasa so%ie a persoaei cu care e-am t!lit Rotter'am. + t!&r&.
Pl!g!'> cu mac3ia4ul m!4it pe fa%& F o t!&r& 'r&gu%&> 'ar cu mi%ile cam r&v&6ite. Poli%ia
militar& america& a arestat-o 'up& ce Ra a 'ecolat f&r& autori,a%ie> a6a c& m-am 'us s& stau 'e
vorb& cu ea.
L 9oll" Ralt3ers<
L +f> Robi> vrei> te rog> s& m-ascul%i<H 9a> 9oll" Ralt3ers. Nu mi-a putut spue s&
mare lucru> fii'c& poli%ia militar& avea alte plauri petru ea. .mericaii vor s-o 'uc& la
Petagoul 0alt. Poli%ia militar& bra,ilia& a cercat s&-i opreasc&. . fost sca'al mare> 'ar p!&
la urm& americaii au c!6tigat.
.m aprobat 'i cap ca s& ar&t c& pricepeam.
L .m %eles. .mericaii au arestat-o pe 9oll" Ralt3ers.
2ssie m-a stu'iat p&tru,&tor.
L Robi> te sim%i bie<
L Bie%eles c& m& simt bie. Sut 'oar pu%i gri4orat> truc!t 'ac& e;ist& fric%iui
tre americai 6i bra,iliei> sper ca ele s& u-i opreasc& s& coopere,e parta4area 'atelor.
L .3a> a cuvii%at 2ssie> e clar acum. 0mi '&'eam seama c& te elii6tea ceva 6i u
eram sigur& ce aume. .poi 6i-a mu6cat bu,a: Iart&-m&> te rog> 'ragul meu. Cre' c& 6i eu sut
pu%i gri4orat&.
S-a a6e,at pe margiea patului 6i s-a foit iritat& c!' salteaua aisocietic& a g3iotit-o.
L S&-cepem cu c3estiuile practice> a rostit ea crut!'u-se. Ce facem cotiuare<
+p%iuile sut urm&toarele: Prima> mergem s& ivestig&m obiectul 'etectat 'e Ralt3ers> a6a cum
pl&uisem. . 'oua> cerc&m s& 'escoperim mai multe iforma%ii 'espre =elle-Qlara Jo"li. .
treia> m!c&m ceva 6i 'ormim ,'rav& aite 'e a face orice altceva. 9eoarece> a a'&ugat
reprobator> u trebuie s& ui%i c& e6ti c& oarecum covalescet 'up& o opera%ie ab'omial&
ma4or&. 2u> persoal> cli spre ultima variat&. Nu ce cre,i<
Pe c!' reflectam asupra acestei treb&ri 'ificile> .lbert 6i-a 'res glasul.
L 9oam& Broa'3ea'< J-am g!'it c& -ar fi foarte scump> probabil c!teva sute 'e mii
'e 'olari> s& c3iriem o av& Uu 6i s-o trimitem tr-o misiue 'e recuoa6tere fotografic&.
J-am crutat 'irec%ia lui> str&'ui'u-m& s&-i %eleg i'eea.
L 0 felul acesta> a e;plicat el> am putea s& o trimitem s& caute obiectul care v&
iteresea,&> s&-l locali,e,e> s&-l observe 6i s& e raporte,e. Cre' c& avele petru u sigur
pasager u sut prea c&utate pre,et 6i c3iar aici Poart& sut 'ispoibile c!teva.
L Ce i'ee gro,av&H . strigat 2ssie. .6a r&m!e atuci> e bie< .ra4ea,& asta> .lbert> 6i
acela6i timp g&te6te-e ceva 'elicios petru prima oastr& mas& . P&&> oua av& .'ev&rata
'ragoste.
2u -am ri'icat ici o obiec%ie> a6a c& asta am 6i f&cut. Nu m-am mpotrivit> fii'c& eram
stare 'e 6oc. Lucrul cel mai epl&cut c!' e6ti tr-o astfel 'e stare este faptul c& -o 6tii. 2u
cosi'eram c& eram 'estul 'e luci' 6i alert. .m m!cat ce mi s-a pus fa%& 6i -am observat
imic aormal> p!& ce 2ssie u mi-a ara4at p&tura patul cel mare 'e pe care rico6ai trua.
L N-ai spus imic> i-am ,is.
L .sta petru c&> 'ragul meu> ultimele ,ece r!'uri c!' %i-am vorbit> u mi-ai
r&spus> a ,is ea pe u to 'efel acu,ator. Ne ve'em 'imiea%&.
.m 'e'us 'estul 'e rapi' implica%iile acelor cuvite.
L Ne culci cabia petru oaspe%i<
L 9a. Nu petru c-a6 fi furioas&> 'ragul meu> ba ici m&car trist&. Ci 'oar petru a te l&sa
u pic sigur cu g!'urile tale> bie<
L Cre' c& 'a. $reau s& spu> 'a> sigur> scumpo> probabil c&-i o i'ee bu&> am spus
cep!' s& registre, i'eea c& 2ssie era realmete sup&rat& 6i c3iar s& m& g!'esc c& ar fi
trebuit s&-mi fac gri4i privi%a aceea.
I-am pris m!a 6i i-am s&rutat c3eietura aite 'e a-i 'a 'rumul 6i m-am silit s& fac
coversa%ie.
L 2ssie> ar fi trebuit s& te cosult 6i pe tie aite s& fi bote,at ava<
2a a %uguiat bu,ele.
L .'ev&rata 'ragoste este u ume bu> a rostit pe u to 4u'icios.
P&rea totu6i s& aib& re,erve> iar eu u 6tiam motivul.
L Ne-a6 fi cosultat> i-am e;plicat> s& mi s-a p&rut c& ar fi cumva aiurea. .'ic& s&-
trebi c3iar persoaa cu umele c&reia vrei s-o bote,i. 2 ca 6i cum te-a6 treba ce ca'ou vrei 'e
,iua 'e a6tere> loc s& m& g!'esc eu sumi la ceva.
2a a sur!s 6i s-a 'estis.
L Robi> scumpule> 'ar tu m&-trebi tot'eaua asta. 0 realitate u-i importat. Gi>
vorbesc serios> .'ev&rata 'ragoste este realmete u ume e;celet> acum c!' 6tiu c& acea
a'ev&rat& 'ragoste pe care o ai mite sut eu.
Cre' c& .lbert f&cuse probabil iar&6i i6te 6mec3erii cu licorile lui magice petru som>
fii'c& am a'ormit istataeu. 9ar u petru mult& vreme.
9up& trei-patru ore ,&ceam patul aisocietic> complet trea,> 'estul 'e lii6tit> foarte
buim&cit.
Pe circumferi%a asteroi'ului Poarta> acolo u'e se afl& pu%urile 'e a'ocare> e;ist& o
for%& cetrifug& mic& 'atorat& rota%iei. DSosE 'evie DsusE. .t!t 'oar c& .'ev&rata 'ragoste u
se t!mpla a6a. .lbert activase ava 6i aceea6i for%& care e mpie'ica s& plutim pri iteriorul ei
timpul ,borului eutrali,a 6i> acela6i timp> iversa ap&sarea cau,at& 'e rota%ia asteroi'uluiC
eram ap&sat cu bl!'e%e pe patul bl!'. Puteam percepe ,um,etul slab al sistemelor 'e mea4 ale
avei> care sc3imbau aerul> me%ieau presiuea 'i %evi 6i f&ceau toate celelalte mici corve,i
care me%ieau ava vie. Gtiam c& 'ac& a6 fi rostit umele lui .lbert> el ar fi ap&rut F u 6tiam cu
e;actitate cum aume 6i aproape c& ar fi meritat s&-l apele, petru a ve'ea 'ac& alegea s& itre pe
u6& sau poate s& apar& 'e sub pat ca s& m& amu,e. B&uiesc c& m!care e;istase 6i ceva care
s&-mi sporeasc& bua 'ispo,i%ie> u umai u se'ativ> 'eoarece m& sim%eam 'estul 'e 'eta6at fa%&
'e toate problemele F 'e6i setimetul respectiv u f&cea imic petru a le 6i re,olva.
Ce probleme s& re,olv< .ceea era prima problem&. 0 ultimele s&pt&m!i priorit&%ile mele
fuseser& reor'oate 'e at!tea ori> c!t u 6tiam pe care s-o trec frutea listei. 2;ista problema
'ur& 6i rea a terori6tilor> a c&rei re,olvare era importat& petru mai multe motive 'ec!t ale meleC
'ar ea cobor!se o po,i%ie 'up& ce au,isem c& .u'ee Ralt3ers pro'usese o ou& problem& petru
mie Rotter'am. 2;ista problema s&&t&%ii mele> totu6i aceea p&rea cel pu%i temporar
a6teptare. Gi mai e;ista oua 6i ire,olvabila problem& a Qlarei. .6 fi putut-o abor'a pe oricare
'itre ele. Le-a6 fi putut abor'a 6i pe toate patru F tr-u fel sau altul F s& ce fel> e;plicit<
Ce trebuia s& fac 'up& ce m& sculam<
Nu 6tiam r&spusul la trebarea aceea> a6a c& u m-am ri'icat 'i pat.
.m a%ipit 'i ou 6i c!' m-am tre,it iar&6i u eram sigur.
L Bu& 'imiea%a> 2ssie> am rostit ti,!'u-m& 'up& m!a ei.
L Bu& 'imiea%a> mi-a r&spus> ap&s!'u-mi palma 'e obra,ul ei felul acela
'r&g&stos 6i familiar.
.vea s& 'e 'iscutat u subiect efamiliar.
L Ne sim%i bie< BravoH J-am g!'it la situa%ia oastr&.
L 0%eleg> am spus.
.m sim%it cum m& cor'amC rela;area pa6ic& cepea s& fie ciutit&.
L La ce situa%ie te referi<
L La situa%ia Qlara Jo"li> bie%eles> a ,is ea. Robi> scumpule> mi 'au seama c&-i
'ificil petru tie.
L 23> am cometat vag> c3estii 'e-astea se-t!mpl&.
Nu era o situa%ie pe care a6 fi putut-o 'iscuta lese cu 2ssie> 'ar asta -o oprea 'e a
cerca s-o 'iscute cu mie.
L 9ragul meu> a spus ea cu voce calm& 6i e;presie bl!'& lumia slab& 'i cabi&> -
are rost s& %ii toate astea tie. Sut ,&g&,uite 6i vor e;plo'a.
.m str!s-o u6or 'e m!&.
L .i luat lec%ii 'e la Sigfri' vo Psi3o< .6a obi6uia el s&-mi spu& mereu.
L Sigfri' a fost u program bu. Ne rog> cre'e-m&> %eleg ce-i iima ta.
L Gtiu c&-%elegi> at!t 'oar.
L .t!t 'oar> a cuvii%at ea> c&-i st!4eitor s& 'iscu%i 'espre asta cu mie> care sut
Cealalt& Iemeie implicat&. I&r& 'e care -ar fi e;istat ici o problem&.
L Nu-i a'ev&rat> ce 'racuUH
Nu ite%ioasem s& r&cesc> 'ar poate c&> la urma urmelor> ceva era ,&g&,uit acolo.
L Icorect> Robi. 2ste a'ev&rat. 9ac& eu -a6 fi e;istat> ai fi putut s& pleci c&utarea
Qlarei> s-o g&se6ti> f&r& 'oial&> apoi s& 'eci,i cum s& proce'e,i situa%ia aceasta gri4or&toare.
.%i fi putut re'evei iubi%i. .%i fi putut s& u fi re'eveit F Qlara este o femeie t!&r& 6i s-ar putea
s& u-6i 'oreasc& 'rept iubit o rui& u,at&> cu toate piesele sc3imbate> u< 2;clu' aceast&
op%iue. 0mi pare r&u.
. c&,ut pe g!'uri o clip&> 'up& care s-a corectat:
L Nu> u-i a'ev&ratC u-mi pare 'eloc r&u c& oi 'oi e iubim. Pre%uiesc asta foarte mult
F totu6i problema r&m!e. 9ar u lucru> RobiH 0 problema asta u e;ist& ici o viov&%ie petru
imeiH Nu u meri%i a6a ceva> eu u accept a6a ceva 6i cu sigura%& Qlara Jo"li -a c!6tigat
a6a ceva. +rice viov&%ii> gri4i 6i temeri e;ist& 'oar capul t&u. Nu> Robi> u m&-%elege gre6itC
ceea ce e;ist& mite poate fi foarte 'ureros> mai ales petru persoaele cu co6tii%a bie
'e,voltat& ca a ta. 0s& u-i 'ec!t o 3imer&. 9ac& sufli puteric ea> o 'estrami. Problema u
este reapari%ia QlareiC problema este c& tu te sim%i viovat.
2ra foarte limpe'e c& u fusesem sigurul care 'ormise prostC mo' evi'et> 2ssie
repetase 'e ceva timp 'iscursul acesta.
J-am ri'icat capul oaselor 6i am a'ulmecat.
L .i a'us cafea cu tie<
L Numai 'ac& vrei.
L $reau.
J-am g!'it vreu miut> timp ce ea mi-a tis sticla.
L .i mo' clar 'reptate> i-am spus. Gtiu asta. Ceea ce u 6tiu s&> a6a cum obi6uia
Sigfri' s& spu&> este cum s& itegre, cuo6ti%ele astea via%a mea.
2a a cuvii%at.
L Cre' c-am comis o gre6eal&> a rostit. .r fi trebuit s& iclu' subrutiele Sigfri'
programul .lbert> loc 'e> s& ,icem> gastroomie. J& g!'esc s& fac i6te sc3imb&ri 'e
programare .lbert petru tie> fii'c&-mi apas& co6tii%a.
L +3> scumpo> u-i a ta.
L $ia> u. .sta-i cetrul coversa%iei> u-i a6a<
2ssie s-a aplecat aite petru a m& s&ruta rapi'> apoi a p&rut gri4orat&.
L .3> ia stai> mi retrag s&rutarea asta. Petru c& uite ce vreau s& spu: 0 6e'i%ele 'e
psi3aali,&> a6a cum mi-ai e;plicat 'e at!tea ori> u psi3aalistul este importat. Importat este
ce se t!mpl& capul celui supus psi3aali,ei> respectiv tu. Pri urmare psi3aalistul poate fi o
ma6i&> ba c3iar o ma6i& foarte ru'imetar&> sau u prostova cu 3ale&> sau u 'octor
psi3ologie. Sau c3iar eu.
L NuH
. f&cut o grimas&.
L .m au,it 'i partea ta 6i touri mai m&gulitoare> s-a pl!s ea.
L Ite%ioe,i s& m& psi3aali,e,i<
. str!s 'i umeri cu u gest 'e ap&rare.
L 9a> 'e ce u< Ca priete&. Ca priete& bu&> iteliget&> 'ispus& s& asculte> promit s&
u emit ici u fel 'e 4u'ec&%i. 0%i promit asta> 'ragul meu. Ca priete& care te va l&sa s& vorbe6ti>
s& lup%i> s& strigi> s& pl!gi 'ac& 'ore6ti> p!& ce totul va ie6i 'i tie petru a ve'ea clar ce
'ore6ti 6i ce sim%i.
0mi muiase iima. N-am reu6it s& spu 'ec!t:
L +3> 2ssie.
0 clipa aceea a6 fi putut s& pl!g f&r& mare greutate.
0 loc s-o fac> am sorbit alt& gur& 'e cafea 6i 'up& aceea am cl&tiat 'i cap.
L Nu cre' c-ar merge> am ,is.
J& sim%eam pli 'e regrete 6i probabil c& 6i glasul meu sua a6a> 'ar 6i. Care-i cuv!tul
corect<
Iteresat< Neoretic iteresat. Iteresat ca 'e o problem& care trebuia re,olvat&.
L 9e ce s& u mearg&< . trebat ea combativ&. .scult&-m&> Robi> m-am g!'it la toate
astea cu mult& ate%ie. 0mi amitesc tot ce mi-ai povestit 'espre asta 6i te cite, e;act: Cele mai
bue p&r%i 'i 6e'i%ele cu Sigfri'> ai ,is tu> erau atuci c!' mergeai spre el 6i repetai ce vei
spue tu> ce va spue Sigfri'> ce vei replica tu.
L .m ,is eu asta<
0tot'eaua m& uluia c!t 'e multe 6i reamitea 'i ep&s&toarele oastre flec&reli 'e
acum u sfert 'e secol.
L Cuv!t cu cuv!t> a cuvii%at ea c!tat& 'e sie> a6a c& F 'e ce u eu< 9oar petru
c& sut implicat& persoal<
L J'a> mo' sigur asta ar face ca lucrurile s& fie mai 'ificile.
L Lucrurile 'ificile se re,olv& ime'iat> a replicat ea vesel&. Cele imposibile pot 'ura
ueori p!& la o s&pt&m!&.
L Iii biecuv!tat&> am ,is> totu6i.
.m c&,ut pe g!'uri petru u momet.
L $e,i tu> u-i 'oar o c3estiue 'e a asculta. La u program bu 'e psi3aali,& este
importat c&-i atet 6i la c3estiile overbale. 0%elegi ce vreau s& spu< .cel DeuE care vorbe6te
u 6tie-tot'eaua ce vrea s& spu&. 2u le bloc3e, F u DeuE sau altul le bloc3ea,&> 'eoarece
eliberarea tuturor c3estiilor &lora vec3i implic& 'urere 6i el u 'ore6te 'urerea.
L Ne-a6 %ie 'e m!& pe toat& 'urata 'urerii> 'ragul meu.
L Sut covis c-ai face-o. 9ar ai %elege c3estiile overbale< D2ulE acela iterior>
t&cut> vorbe6te pri simboluri. $ise. C!te u act ratat. .versiui ee;plicate. Nemeri. Nevoi.
Nres&riri 6i clipiri. .lergii. Noate astea> 2ssie> 6i c& o mie altele> ca impote%a> respira%ia
tret&iat&> m!c&rimile> isomia. Nu vreau s& spu c& eu a6 suferi 'e toate.
L 0 tot ca,ul> u 'e toateH
L 9ar ele fac parte 'i vocabularul pe care Sigfri' l putea 'escifra. 2u u pot. Nici tu u
po%i.
2ssie a oftat 6i a acceptat fr!gerea.
L .tuci trebuie s& recurg la plaul B> a au%at. .lbert> apri'e lumiileH Itr&.
Lumiile 'i cabi& s-au apris let 6i .lbert 2istei a itrat pe u6&. Nu s-a tis 6i -a
c&scat> totu6i a l&sat impresia uui geiu v!rst&> care tocmai se tre,ise> preg&tit petru orice
putea urma> s& ici pe 'epli trea, 'eocam'at&.
L .i c3iriat ava petru recuoa6tere fotografic&< . trebat 2ssie.
L . 6i porit 'e4a> 'oam& Broa'3ea'> a r&spus el.
Nu-mi amiteam s&-mi fi 'at acor'ul privi%a respectiv&> 'ar m-am g!'it c& poate mi-l
'&'usem.
L Gi> a cotiuat ea> ai trimis mesa4e a6a cum am stabilit<
L Le-am trimis pe toate> 'oam& Broa'3ea'> a cuvii%at el. Potrivit istruc%iuilor. La
toate persoaele cu fuc%ii alte 'i aparatul militar sau guverametal al Statelor Uite care-i
'atorea,& lui Robi vreo favoare> cer!'u-le s&-6i foloseasc& toate eforturile petru a-i covige
pe cei 'i Petago s& e permit& s& 'iscut&m cu 9oll" Ralt3ers.
L 9a. .cestea au fost istruc%iuile> a aprobat 2ssie 6i s-a tors c&tre mie. 9up& cum
ve,i> acum e;ist& o sigur& cale 'e urmat. S& mergem 6i s-o g&sim pe aceast& 9oll". S& mergem
6i s&-l g&sim pe acest Ra. S& mergem 6i s-o g&sim pe Qlara. 9up& care F a cotiuat cu glas
ferm> 'ar cu o e;presie a fe%ei mult mai pu%i sigur& pe sie 6i mult mai vulerabil& F 'up& care
vom ve'ea ce-i 'e v&,ut> Robi> 6i mult oroc petru fiecare.
Jergea mult mai repe'e 'ec!t o puteam urma 6i 'irec%ii asupra c&rora eram sigur c& u
coveisem icio'at&. +c3ii mi s-au 3olbat 'e uimire.
L 2ssieH Ce se-t!mpl&< Cie-a ,is.
L Persoaa care a ,is> 'ragul meu> am fost eu. 2ste evi'et. N-o pot abor'a pe Qlara>
fatoma 'i subco6tiet. Poate c-o pot abor'a pe Qlara a'ev&rat&> cea vie> fa%& fa%&. 2;ist& u
sigur mo' 'e a proce'a> corect<
L 2ssieH ?2ram profu' 6ocat.@ .i trimis mesa4ele alea< Ji-ai falsificat sem&tura< .i.
L Stai a6a> RobiH . spus ea> profu' 6ocat& la r!'ul ei. Ce falsificare< .m semat
mesa4ele DBroa'3ea'E. 2ste umele meu> corect< .m 'reptul 'e a-mi sema mesa4ele cu umele
meu> corect<
.m fi;at-o cu privirea> sim%i'u-m& frustrat. Irustrat mo' pl&cut.
L Iemeie> i-am spus> e6ti mult prea istea%& petru mie> 6tii asta< 9e ce am i'eea c& tu
6tiai fiecare cuv!t al acestei coversa%ii aite s-o fi purtat<
2a a str!s 'i umeri cu u aer mul%umit 'e sie.
L .6a cum %i repet trua> 'ragul meu> sut specialist& iforma%ii. Gtiu cum s& lucre,
cu iforma%iile> mai ales cu 'ou&,eci 6i cici 'e ai 'e iforma%ii 'espre u subiect pe care-l
iubesc mult 6i care 'oresc mult s& fie fericit. .6a c&> 'a> m-am g!'it cu ate%ie la ce putea fi
f&cut 6i la ce ai fi g&'uit tu 6i am a4us la uele coclu,ii ievitabile. 9ac& ar fi fost ecesar> a6
fi f&cut mai mult 'ec!t at!t> a c3eiat ea ri'ic!'u-se 6i ti,!'u-se. .6 fi f&cut orice ar fi fost
cel mai bie> f&r& s& e;clu' posibilitatea 'e a m& retrage vreme 'e 6ase lui sau cam a6a> petru
ca tu 6i Qlara s& pute%i pue lucrurile la puct.
.6a se face c& 'up& ,ece miute> timp ce eu 6i 2ssie e sp&lam 6i e mbr&cam> .lbert
primise autori,a%ia 'e plecare> scosese .'ev&rata 'ragoste 'i pu%ul 'e a'ocare 6i porise spre
Petagoul 0alt.
Scumpa mea so%ie 2ssie avea multe virtu%i. Ua 'itre ele era u altruism care ueori mi
t&ia r&suflarea. .lta era sim%ul umorului> pe care ueori l trasmitea programelor ei. .lbert se
mbr&case petru rolul uui cute,&tor as 'e pilota4: casc& 'e piele cu urec3i ce f!lf!iau> e6arf& 'e
m&tase alb& stilul Baroului Ro6u f&6urat& 4urul g!tului> pe c!' st&tea g3emuit scauul
pilotului 6i privea feroce come,ile.
L Po%i s& reu%i la asta> .lbert> i-am spus> iar el 6i-a tors capul 6i mi-a sur!s timi'.
L 0cercam 'oar s& te amu,> a spus 6i 6i-a scos casca.
L .i f&cut-o> gataH
Gi tr-a'ev&r am fost amu,at. Ua peste alta> m& sim%eam 'estul 'e bie. Uica
mo'alitate 'e a trata 'eprimarea cov!r6itoare a problemelor ere,olvate este 'e a le re,olva F
tr-u c3ip sau altul F 6i cu sigura%& aceasta era o mo'alitate. .m apreciat gri4a iubitoare a
so%iei mele. .m apreciat felul care ,bura oua mea av& frumoas&. .m apreciat p!& 6i felul
e;celet care 3olograma .lbert a sc&pat 'e casca 6i e6arfa 3olografice. N-a fost o 'ispari%ie
vulgar 'e miraculoas&. Pur 6i simplu le-a str!s laolalt& 6i le-a pus 4os> tre picioare> 6i b&uiesc
c& a a6teptat s& le fac& s& 'ispar& atuci c!' u era imei atet.
L Pilotarea avei &steia %i moopoli,ea,& toat& ate%ia< L-am trebat.
L Nu tocmai> Robi> a a'mis el. .re> bie%eles> program itegral 'e avigare.
L .6a'ar pre,e%a ta aici este 'oar alt mo' 'e a m& amu,a. .tuci 'e ce u m-ai amu,a
alt fel< $orbe6te-mi. Poveste6te-mi c!te ceva 'i c3estiile pe care e6ti tot'eaua er&b'&tor
s& le ar&%i. Gtii tu. 9espre cosmologie 6i 8eec3ee 6i %elesul Nuturor Lucrurilor 6i 9ume,eu.
L 9ac& 'ore6ti asta> Robi> a cuvii%at el> 'ar poate c& mai t!i ai vrea s& ve,i acest
mesa4 abia sosit.
2ssie a ri'icat oc3ii 'i col%ul care citea site,a cometariilor clie%ilor> iar .lbert a
'ep&rtat imagiile stelelor 'e pe ecraul mare 'e sus 6i a afi6at:
Robiette> fiule> imic u-i prea mult petru cel care i-a f&cut pe bra,iliei cumi%i ca
i6te c&%elu6i. Petagoul 0alt a fost au%at 'e vi,ita ta 6i istruit s&-%i ofere tot a4utorul. Locul
%i apar%ie.
Ja,berge
L 9ume,eule> am spus surpris 6i c!tat> au f&cut-oH Bra,ilieii e-au pus la
'ispo,i%ie 'atele lorH
.lbert a cuvii%at 'i cap.
L .6a se pare> Robi. Cre' c& ai tot 'reptul s& fii c!tat 'e eforturile tale.
2ssie s-a apropiat 6i m-a s&rutat pe ceaf&.
L Subscriu la cometariul &sta> a tors ea. 2;celet> RobiH U om cu mare iflue%&.
L 8ai'e> termi&> am replicat r!4i' larg.
Nu m& puteam ab%ie s& u r!4esc larg. 9ac& bra,ilieii le '&'user& americailor 'atele
lor 'e c&utare 6i locali,are> atuci americaii puteau mo' foarte probabil s& le al&ture propriilor
'ate 6i s& g&seasc& u mo' pri care s& se ocupe 'e blestema%ii 'e terori6ti spa%iali 6i 'e
blestematul lor NPN care e-ebuea. Nu era surpri,&tor c& geeralul Ja,berge era c!tat
'e mieH 2u sumi eram c!tat 'e mie. Iar asta u f&cea 'ec!t s& 'emostre,e c& atuci c!'
problemele par absolut cople6itoare 6i u po%i 'eci'e pe care 'itre ele s-o ataci prima> 'ac& ataci
pur 6i simplu pe ua 'itre ele> vei costata c& 6i celelalte se topesc.
L Poftim<
L Ne-am trebat 'ac& mai e6ti iteresat s& purt&m o coversa%ie> a repetat .lbert
g!'itor.
L 9a> sigur. Cre' c& 'a.
2ssie reveise col%ul ei> 'ar l privea pe .lbert loc s& se toarc& la rapoartele ei.
L .tuci> 'ac& u te 'era4ea,&> a rostit .lbert sfios> a6 fi c!tat s&-%i vorbesc u
'espre cosmologie 6i escatologie 6i masa lips&> ci 'espre propria mea via%& aterioar&.
Str!mb!'u-se> 2ssie a 'esc3is gura s& spu& ceva> s& eu am ri'icat o m!&:
L Las&-l s& vorbeasc&> iubito. B&uiesc c& oricum mitea mea -ar fi clipa asta
cocetrat& asupra masei lips&.
.6a c& am parcurs ,bor 'rumul acela scurt 6i fericit p!& la Petagoul 0alt> timp ce
.lbert> re,emat pe spate scauul pilotului> cu 'egetele cruci6ate peste burtica 'olofa& 'e
sub puloverul l&b&r%at> 6i-a amitit 'espre ,ilele 'e 'emult 'i biroul 'e patete elve%ia 6i 'espre
felul care regia Belgiei obi6uia s&-l acompaie,e la pia c!' el c!ta la vioar&C iar tre
timp prietea mea la m!a a treia 9oll" Ralt3ers era c3estioat& cu mult& vigoare 'e ofi%erii
cotraiforma%iilor militare 'i Petagoul 0altC 6i tre timp c& o-prieteul meu C&pitaul
6tergea urmele iterve%iei sale 6i 'epl!gea pier'erea iubirii saleC 6i tre timp c!'va mai mult
'ec!t prietea mea Qlara Jo"li f&cea. I&cea.
Nu 6tiam ce f&cea Qlara tre timp> u> pe atuci u 6tiam. 9e fapt> 'etaliu> cu sigura%&
ici u voiam s& 6tiu.
.propierea pieselor.
Cel mai greu oua via%& a Qlarei era s&-6i %i& gura. 2a avea o atur& combativ& 6i
combativitatea era foarte u6or 'e creat cu Ra. .cesta 'orea m!care> se;> tov&r&6ie 6i
oca,ioal& asiste%& la problemele 'e pilotare ale avei F atuci c!' le 'orea el> 6i u alte
momete. Qlara 'orea timp ca s& se g!'easc&. 9orea s& reflecte,e la 'eraierea aceasta uimitoare
a vie%ii ei. 0frutase tot'eaua posibilitatea 'e a fi ucis&> 'ac& u tocmai cu bravur&> cel pu%i
cu 3ot&r!re. Nu-i trecuse s& icio'at& pri mite posibilitatea uei aveturi at!t 'e straii
precum mpotmolirea iteriorul uei g&uri egre timp 'e o geera%ie> vreme ce lumea 6i
v&,use 'e treab& f&r& ea. Posibilitatea aceea trebuia e;amiat& cu ate%ie.
Ra u avea ici u iteres fa%& 'e ecesit&%ile Qlarei. C!' o 'orea petru ceva> o 'orea.
C!' -o 'orea> e;prima foarte clar lucrul respectiv. Pe Qlara -o tulburau solicit&rile lui se;uale.
0 geeral> u repre,etau i6te probleme mai mari sau mai importate 'i puct 'e ve'ere
persoal 'ec!t rutia mergerii la toalet&. Petru Ra> prelu'iul se;ual costa scoaterea
pataloilor. .ctul se termia ritmul lui> iar ritmul lui era rapi'. Utili,area corpului ei o
'era4a pe femeie mai pu%i 'ec!t siluirea ate%iei ei.
Jometele cele mai bue petru Qlara erau c!' Ra 'ormea. 9e obicei u 'urau foarte
mult. Ra avea somul u6or. 2a se a6e,a la o coversa%ie cu Jor%ii> sau 6i preg&tea 'e m!care
ceva 'up& care Ra u se '&'ea v!t> ori pur 6i simplu st&tea 6i se uita spa%iu F o e;presie
care c&p&ta u %eles ou c!' uicul lucru la care cieva se putea uita 'icolo 'e lugimea uui
bra% era ecraul care '&'ea c3iar spre spa%iu. Gi tocmai c!' se sim%ea rela;at&> glasul ascu%it 6i
,eflemitor rostea:
L Iar u faci imic> Qlara< C!t 'e lee6& po%i s& fiiH 9oll" mi-ar fi copt o tav& 'e
pr&4itureleH
Sau> mai r&u> el s-ar fi g&sit 'ispo,i%ie 4uc&u6&. .tuci ap&reau la iveal& 3!rtiu%ele
'oite> flacoaele farmaceutice 6i cutiu%ele 'i argit cu pilule ro, 6i purpurii. Ra tocmai
'escoperise 'rogurile. 2l 'orea s& mpart& e;perie%a cu Qlara. Gi ueori> 'i plictiseal& 6i
'eprimare> ea se l&sa covis&. Nu-6i i4ecta> u tr&gea pe as 6i ici u g3i%ea imic ce u
putea s& i'etifice limpe'e 6i respigea multe 'itre cele pe care le putea i'etifica. 0 acela6i
timp> accepta multe. 2tu,iasmul> fericirea F acestea u 'urau> totu6i repre,etau o abatere
biecuv!tat& 'e la pustietatea uei vie%i care icise> murise 6i cerca s& reporeasc&. S& se
'rog3e,e mpreu& cu Ra> sau c3iar s& fac& 'ragoste cu el> era mai bie 'ec!t s& cerce s&
scape 'e treb&rile pe care acesta le puea 6i la care ea u 'orea s& r&spu'& sicer.
L Qlara> tu c3iar cre,i sicer c-o s&-l g&sesc vreo'at& pe tata<
L Nici o spera%&> mo6ul a murit 'e mult. Iii'c& cu certitu'ie asta se t!mplase cu
mo6ul.
B&rbatul care-l cocepuse pe Ra plecase 'i Poart& tr-o misiue solitar&> cam tot
atuci c!' mama lui Ra cepuse s& se trebe 'e c!' u-i mai veise ciclul. .r3ivele l
cosemau simplu: 'isp&rut. 9esigur s-ar fi putut ca el s& fi fost g3i%it 'e o gaur& eagr&. S-ar fi
putut ca el s& fie c& acolo> cremeit timp> a6a cum fusese Qlara s&6i.
9ar probabilit&%ile erau e;trem 'e re'use.
U lucru uimitor petru Qlara F pe l!g& u milio 'e alte lucruri uimitoare pe care le
a'useser& trei,eci 'e ai F era u6uri%a cu care Ra afi6a 6i iterpreta vec3ile 3&r%i 'e aviga%ie
8eec3ee. +'at&> c!' fusese 'ispo,i%ie bu& F aproape u recor' persoal> 'eoarece 'urase u
sfert 'e or& F el i ar&tase 3&r%ile 6i marcase obiectele cosmice pe care le e;plorase 'e4a> iclusiv
gaura eagr& care fusese ea. 9up& ce 'ispo,i%ia bu& i se risipise 6i plecase trop&i' furios s&
se culce> Qlara i trebase cu precau%ie pe Jor%i 'espre 3&r%i. Nu se putea spue c& Jor%ii le-ar fi
%eles realmete> s& pu%iul pe care-l 6tiau 'ep&6ea cu mult toate cuo6ti%ele avute vreo'at& 'e
cotemporaii Qlarei.
Uele cove%ii cartografice erau 'estul 'e simple F ba c3iar evi'ete 'e la sie> ca oul lui
Columb> o'at& ce %i se spuea ce semau. Jor%ii erau c!ta%i s&-i spu& Qlarei ce semau.
Problema era 'e a-i opri 'i a-i spue 6i iar a-i spue> 'i ou 6i 'i ou. Culorile obiectelor
repre,etate< Simplu> ,iceau Jor%iiC cu c!t erau mai albastre> cu at!t erau mai 'ep&rtateC cu c!t
erau mai ro6ii> cu at!t erau mai apropiate.
L .sta arat&> a 6optit cel mai pe'at 'itre Jor%i> care t!mpl&tor era o femeie> asta
arat& c& 8eec3ee cuo6teau Legea 8ubble-8umaso.
L Ne rog> a ,is Qlara> u-mi spue ce este Legea 8ubble-8umaso. Ce-i cu semele
celelalte< Cruciuli%ele alea cu liiu%e suplimetare<
L .celea sut istala%ii ma4ore> a suspiat Joarta. Ca Poarta. Gi Poarta 9oi. Gi Iabrica
'e 8ra&. Gi.
L Iar c3estiile astea ca i6te bife<
L Ra le ume6te seme 'e trebare> a 6optit gl&sciorul. ?Gi tr-a'ev&r sem&au
oarecum cu a6a ceva> 'ac& ai fi scos puctul semului 'e trebare 6i apoi l-ai fi r&sturat cu
capul 4os.@ Ja4oritatea sut g&uri egre. 9ac& mo'ifici setarea la 'ou&,eci 6i trei> opt,eci 6i
patru.
L Nermi& o 'at&H . ,bierat Ra> ap&r!'> ciufulit 6i iritat> 'i cu6eta lui. Nu pot s&
'orm cu toate %ipetele asteaH
L Nu %ipam> a spus Qlara pa6ic.
L Nu %ipa%iH . %ipat el. 8aH
. trop&it p!& la scauul pilotului 6i s-a a6e,at> cu pumii cle6ta%i pe coapse> cu umerii
g!rbovi%i> crut!'u-se la ea.
L 9ac& vreau s& m&!c ceva< . trebat-o.
L $rei<
2l a scuturat 'i cap.
L Sau 'ac& voiam s& fac 'ragoste<
L $rei<
L $rei> vrei<H =&se6ti tot'eaua motive 'e ceart&H Gi 'e fapt u e6ti 'eloc o
buc&t&reas& bu&> iar pat e6ti mult mai pu%i iteresat& 'ec!t sus%ieai. 9oll" era mai bu&.
Qlara a costatat c&-6i %iuse r&suflarea 6i s-a silit s-o elibere,e let 6i sile%ios. Nu s-a
putut sili s& ,!mbeasc&.
Ra a r!4it> c!tat s& va'& c& o afectase.
L + mai %ii mite pe 9oll"< . cotiuat el 4ovial. .ia pe care m-ai covis s-o
aba'oe, Poart&. .colo regula este c& 'ac& u pl&te6ti> u respiri> iar ea -avea bai. J&-
treb 'ac& mai tr&ie6te.
L Jai tr&ie6te> a scr!6it Qlara sper!' c& era a'ev&ratC totu6i 9oll" tot'eaua avea s&
g&seasc& pe cieva care s&-i ac3ite otele 'e plat&. Ra< . ceput ea> 'isperat& s& sc3imbe
subiectul aite 'e a se r&ut&%i. Ce-seam& lic&ririle acelea galbee 'e pe ecra< Jor%ii u par
s& 6tie.
L Nimei u 6tie. 9ac& Jor%ii u 6tiu> u-i o prostie s& cre,i c& eu a6 6ti< C!teo'at& e6ti
foarte proast&.
Gi ime'iat 'up& aceea> tocmai c!' Qlara se apropia 'e puctul 'e e;plo,ie> glasul sub%ire
al Joartei s-a au,it iar&6i:
L Setarea 'ou&,eci 6i trei> opt,eci 6i patru> ou&,eci 6i 6apte> opt> paispre,ece.
L Poftim< . f&cut Qlara luat& pri surpri'ere.
L Setarea 'ou&,eci 6i trei. $ocea a repetat umerele.
L Ce-i asta< . trebat Qlara 6i cel care i-a r&spus a fost Ra.
Po,i%ia u i se sc3imbase> 'ar e;presia 'e pe c3ipul lui era 'iferit&. Jai pu%i ostil&. Jai
cor'at&. Jai tem&toare.
L Ni6te coor'oate 'e 3art&> ormal> a ,is el.
L Gi ce i'ic&<
2l 6i-a ferit oc3ii.
L Stabile6te-le 6i afl&> i-a r&spus.
I-a fost greu Qlarei s& opere,e ro%ile cu protubera%e> 'eoarece trecutul ei o asemeea
ac%iue ec3ivala cu siuci'erea: fuc%ia 'e afi6are a 3&r%ilor u fusese v&%at& 6i o sc3imbare a
set&rilor sema mo' aproape ivariabil o sc3imbare imprevi,ibil&> 6i 'e obicei fatal&> a
cursului 'e ,bor. 9ar acum u s-a t!mplat imic altceva 'ec!t c& imagiile 'e pe ecra au
p!lp!it 6i s-au volburat> apoi s-au limpe,it 6i au ar&tat. Ce< + stea< Sau o gaur& eagr&<
I'iferet ce ar fi fost> era repre,etat& galbe-str&lucitor> ca 'e ca'miu> pe ecra> iar 4urul ei
lic&reau u mai pu%i 'e cici seme 'e trebare r&sturate cu capul 4os.
L Ce este< . trebat Qlara.
Ra s-a tors ceti6or s& priveasc&.
L 2ste foarte mare> a ,is el> 6i foarte 'eparte. Gi este locul c&tre care e-'rept&m acum.
Noat& combativitatea 'isp&ruse 'e pe fa%a lui. Qlara aproape c& ar fi 'orit s-o va'& apoi>
fii'c& fusese locuit& 'e spaim& clar&> vi,ibil& cu oc3iul liber.
Iar tre timp.
0tre timp sarcia C&pitaului 6i a ec3ipa4ului s&u se apropia 'e sf!r6itul primei etape> 'e6i
u a'ucea ici u strop 'e fericire petru vreuul 'itre ei. C&pitaul cotiua s& sufere 'up&
9ubla. Corpul ,velt> pali' 6i cu piele lucitoare> golit 'e persoalitate> fusese l&turat. 9ac& ar fi
fost acas&> s-ar fi al&turat celorlalte resturi 'i 'ecatoare> 'eoarece 8eec3ee u erau setimetali
fa%& 'e ca'avre. La bor'ul avei u e;istau 'ecatoare> a6a c& fusese evacuat spa%iu. Partea 'i
9ubla care r&m&sese era stocat& cu restul mi%ilor acestrale> iar C&pitaul> pe c!' r&t&cea pri
ava lui ou& 6i efamiliar&> atigea la r&stimpuri marsupiul care fusese stocat&> f&r& a 6ti c& o
f&cuse.
Nu era vorba 'oar 'espre pier'erea persoal&. 9ubla 'iri4ase so'ele 6i ac%iuea 'e
cur&%ire u putea fi e;ecutat& corect f&r& ea. Jetisa f&cea tot ce putea> 'ar ese%& u era o
operatoare 'e ec3ipamete telecoma'ate. St!' ervos '&r&tul ei> C&pitaul u era 'e prea
mare a4utor.
L Nu opri c& impulsul> aia u-i o orbit& stabil&H . 6uierat el> apoi: Sper c& fii%ele
acelea u se aleg cu r&u 'e mi6care 'up& cum le ,g!l%!i coace 6i-colo.
Jetisa a pulsat 'i mu6c3ii ma;ilarelor> totu6i -a replicat. Gtia motivul petru care
C&pitaul era at!t 'e cor'at 6i 'e retras.
9ar cele 'i urm& el s-a 'eclarat mul%umit> b&t!'-o u6or pe um&r> petru a o au%a c&
putea s& elibere,e c&rc&tura. Bula cea mare s-a cl&tiat 6i s-a rotit. + liie eagr& a ap&rut 'e la
u pol la cel&lalt 6i ea s-a 'esc3is ai'oma uei flori. Guier!' sf!r6it 'e mul%umire> Jetisa a
'ecoectat velierul pliat 6i i-a permis s& luece liber.
L 0i a6teapt& u 'rum greu> a cometat ofi%erul 'e comuica%ii> apropii'u-se s& stea
apoia c&pitaului s&u.
C&pitaul 6i-a crispat ab'omeul ec3ivaletul 8eec3ee al uei str!geri 'i umeri.
$elierul ie6ise complet 'i sfera 'esc3is& 6i Jetisa a ceput s& c3i'& emisfera uria6&.
L Care-i situa%ia la tie> Patof< +ameii tot mai p&l&vr&gesc<
L Jai mult ca oric!'> m& tem.
L Pe mi%ile colectiveH .i reu6it vreu progres tra'ucerea ,bieretelor lor<
L Ji%ile lucrea,& 'irec%ia asta.
C&pitaul a cuvii%at posac 6i s-a tis spre me'alioul octogoal pris 'e capsula
'itre picioarele sale. S-a oprit ultima clip&. Satisfac%ia pe care ar fi putut-o ob%ie 'i a treba
mi%ile cum se 'escurcau cu tra'ucerea -ar fi 4ustificat 'urerea 'e a o au,i pe 9ubla pritre ele.
Jai 'evreme sau mai t!r,iu> avea s-o au'&> ievitabil. Nu c&.
. e;pirat aer pe &ri 6i s-a a'resat Jetisei:
L 0c3i'e-o> 'e,activea,-o 6i las-o s& pluteasc& acolo. 9eocam'at& u putem face imic
mai bu. PatofH 2;pe'ia,&-le u mesa4. Spue-le c& regret&m c& u-i putem a4uta mai mult
clipa 'e fa%&> 'ar vom cerca s& reveim. Tgomot-.lbH .fi6ea,&-mi toate avele 'i spa%iu.
Navigatorul a cuvii%at> s-a tors c&tre istrumetele sale 6i peste o secu'& ecraul s-a
umplut cu o mas& volburat& 'e comete cu co,i galbee. Culoarea ucleelor i'ica 'ista%a>
lugimea co,ilor ar&ta vite,a.
L Care 'itre ele este i'iotul cu tirbu6oul< . trebat C&pitaul 6i ecraul 6i-a cotractat
c!mpul petru a ar&ta ua 'itre comete.
C&pitaul a 6uierat uimit. Ultima 'at& c!' se uitase> ava aceea fusese a'ocat&
sigura%& sistemul ei atal. .cum c&l&torea cu o vite,& tr-a'ev&r foarte mare 6i-6i l&sase mult
urm& c&miul.
L U'e merge< . trebat el.
Tgomot-.lb 6i-a crispat mu6c3ii cor'a%i ai fe%ei.
L $a 'ura u miut> C&pitae.
L .tuci u mai sta> f&-oH
0 alte circumsta%e> pe Tgomot-.lb l-ar fi ofesat toul C&pitaului. 8eec3ee u vorbeau
epoliticos tre ei. Circumsta%ele s& u erau 'e atur& s& fie igorate. Iaptul c& oameii
ace6tia impertie%i se aflau posesia uui ec3ipamet petru str&pugerea g&urilor egre era
teribil 'e sp&im!t&tor sie. Gtii%a faptului c& umpleau spa%iul cu comuica%iile lor i'ioate 6i
soore era 6i mai groa,ic&. Cie putea 6ti ce aveau s& fac& cotiuare< Iar moartea uui
camara' 'e av& repre,eta pic&tura fial&> f&cea c&l&toria aceasta s& fie probabil cea mai
mi,erabil& 'i toate timpurile> mai precis 'e 'iaitea a6terii lui Tgomot-.lb> c!' aflaser&
'espre e;iste%a celorlal%i.
L 2 ilogic> s-a pl!s Tgomot-.lb. Nu ,&resc absolut ici u obiectiv pe traiectoria lor.
C&pitaul s-a str!mbat spre elemetele grafice criptice 'e pe ecra. Citirea lor era o
sarci& petru u specialist> 'ar C&pitaul trebuia s& 'e%i& c!te ceva 'i abilit&%ile tuturor 6i a
putut ve'ea c& lugul geo'e,icei e;trapolate u e;ista imic pe o 'ista%& re,oabil&.
L Ce ,ici 'e roiul &la globular< . trebat.
L Nu cre'> C&pitae. Nu-i liie 'e ,bor 'irect& 6i ici acolo u e;ist& imic. .bsolut
imic> realmete> imic p!& la margiea gala;iei.
L Pe mi%iH . e;clamat u glas 'iapoia lor.
C&pitaul s-a tors. No%i mu6c3ii lui Rafal&> perforatorul 'e g&uri egre> u'uiau
ebue6te. Neama lui s-a trasmis C&pitaului c3iar aite ca Rafal& s& rosteasc& cor'at:
L 2;ti'e geo'e,ica.
Tgomot-.lb l-a privit e'umerit.
L 2;ti'e-oH 9icolo 'e gala;ieH
Navigatorul a 'at s& obiecte,e> apoi a %eles. Propriii mu6c3i se ,b&teau c!' s-a
coformat. 2craul a p!lp!it. Liia galbe& ce%o6at& s-a e;tis. . trecut pri regiui u'e pe
ecra u e;ista absolut imic> spa%iu complet egru> pustiu.
Nu tocmai pustiu.
U obiect albastru-c3is a ap&rut 'i be,a ecraului> 'esc3i,!'u-se la culoare>
g&lbei'u-se. 2ra cvituplu etic3etat. 9ispre to%i membrii ec3ipa4ului s-au au,it 6uier&turi>
c!' obiectul s-a oprit 6i geo'e,ica galbe& ce%o6at& l-a atis.
8eec3ee s-au privit tre ei> iciuul eav!' puterea 'e a mai rosti ceva. Sigura av&
care putea cau,a cel mai mare 'e,astru imagiabil goea spre locul u'e 'e,astrul a6tepta s& fie
provocat.
0 Petagoul 0alt.
Petagoul 0alt u este c3iar u satelit pe orbit& geosta%ioar&. 2l este format 'i cici
sateli%i pe orbite geosta%ioare. +rbitele u sut precis i'etice> astfel c& cele cici piese 'i metal
bli'at 6i 'urificat pri impulsuri se rotesc uele 4urul celorlalte. Jai t!i .lfa este la e;terior
6i 9elta se afl& cel mai aproape 'e P&m!t> apoi valsea,& o vreme 6i 2psilo a4uge s& fie orietat
c&tre e;terior 6i poate c& =ama este la iterior> roti%i-v& parteerii> ca'ril> 6i a6a mai 'eparte.
9e ce s-a proce'at a6a> ar putea treba cieva> loc s& costruiasc& u sigur satelit> mare< P&i>
i s-ar r&spu'e acelui cieva> cici sateli%i sut 'e cici ori mai greu 'e lovit 'ec!t uul sigur.
9e asemeea> eu> persoal> cre' c& motivul este faptul c& at!t +rbit-N"uratam al sovieticilor> c!t
6i postul 'e coma'& Peep-C3ia sut sateli%i uici. 0 mo' firesc> SU. 'oreau s& arate c& ele
puteau face o treab& mai bu&. Sau cel pu%i 'iferit&. Notul 'ata 'e pe vremea r&,boaielor. La u
momet 'at> se spuea> acela fusese ultimul r&cet materie 'e ap&rare. Uria6ele lasere
alimetate cu bombe ucleare ar fi trebuit s& poat& ra'e orice rac3et& iamic& 'e la opt,eci 'e mii
'e Oilometri 'ep&rtare. Poate c& tr-a'ev&r puteau s-o fac& F atuci c!' fuseser& costruite F 6i
poate c& vreo trei lui 'up& aceea> p!& ce 6i ceilal%i au ceput s& utili,e,e acelea6i 'urific&ri
pri impulsuri 6i 6mec3erii cu %ite ra'ar false 6i to%i au reveit c&su%a Start. 9i p&cate> toate
Ds-au 'usE> 'ar asta-i cu totul alt& poveste.
9e aceea u ve'eam icio'at& patru cicimi 'i Petago> 'ec!t 'oar pe ecrae.
Compoeta spre care e '&'user& vectorul 'e apropiere co%iea cabiele petru ec3ipa4>
a'miistra%ia. Gi c3isoarea. 2ra =ama> 6ai,eci 'e mii 'e toe 'e metal 6i care> cam 'e m&rimea
Jarii Pirami'e 6i cu o form& 'estul 'e asem&&toare> 6i am aflat ime'iat c&> i'iferet c!t 'e
'esc3is fusese geeralul Ja,berge pe P&m!t> aici> pe orbit&> eram la fel 'e bievei%i ca u
3erpes. 0 primul r!' e-au l&sat s& a6tept&m permisiuea 'esc3i'erii sasului.
L Cre' c-au fost lovi%i serios miutul 'e 'eme%&> a speculat 2ssie> str!mb!'u-se la
ecraul care u ar&ta 'ec!t flacul metalic al lui =ama.
L .sta u-i o scu,&> am spus> iar .lbert 6i-a au%at opiia:
L N-au fost lovi%i at!t 'e serios> s& m& tem c& erau preg&ti%i s& loveasc& mult mai serios
ei 6i6i. .m v&,ut prea mult r&,boiC u-mi plac lucrurile acestea.
06i pip&ia isiga 9oi la Sut& 6i se comporta 'estul 'e ervos petru o 3ologram&. Ceea ce
spuea era 'estul 'e a'ev&rat. Cu 'ou& s&pt&m!i urm&> c!' terori6tii i,biser& 'i spa%iu cu
NPN-ul to%i oameii> treaga sta%ie ebuise petru u miut. Literalmete u miutC u
%iuse mai mult. Gi a fost bie c& -a %iut mai mult> 'eoarece miutul acela opt 'itre cele
uspre,ece sta%ii care trebuiau ac%ioate 'e oamei petru a oc3i ora6e terestre cu fascicule
protoice erau tr-a'ev&r operate 'e oamei. 9e oamei foarte etu,ia6ti s& trag&.
Nu asta o elii6tea pe 2ssie.
L .lbert> a rostit ea> termi& cu 4ocurile care m& irit&. 9e fapt> tu -ai v&,ut ici u
r&,boi> icio'at&. Nu u e6ti 'ec!t u program.
2l s-a cliat 'i mi4loc.
L .6a cum spue%i> 'oam& Broa'3ea'. 0mi 'a%i voie< Nocmai am primit permisiuea
'esc3i'erii sasului 6i pute%i itra satelit.
.m itrat> cu 2ssie privi' g!'itor peste um&r spre programul pe care-l l&sasem av&.
Subofi%erul care e a6tepta u p&rea etu,iast. Gi-a trecut 'egetul mare peste cipul 'e 'ate al
ia3tului 'e parc& ar fi cercat s& se asigure c& tu6ul magetic u se 6tergea.
L J'a> a spus el> am primit o ate%ioare 'espre 'umeavoastr&. .t!t 'oar c& u sut
sigur 'ac& geeralul 'e briga'& v& poate primi acum> 'omule.
L Noi u 'oream s& e t!lim cu u geeral 'e briga'&> a e;plicat 'ulce 2ssie> ci
umai cu o aume 'oam& 9oll" Ralt3ers pe care o ave%i aici.
L 9a> 'oam&. 9ar geeralul 'e briga'& Cassata trebuie s& v& seme,e permisul 6i
clipa 'e fa%& sutem to%i 'estul 'e ocupa%i.
Gi-a cerut scu,e 6i a ceput s& 6opteasc& tr-u telefo> apoi a p&rut mai vesel.
L 9ac& 'ori%i s& m& urma%i> 'oam& 6i 'omule> a spus el 6i e-a co'us cele 'i urm&
afar& 'i port.
+bi6ui%a 'e a maevra impo'erabilitate sau co'i%ii 'e gravita%ie re'us& se pier'e
'ac& u practici> iar eu u mai practicasem 'e mult. 9e asemeea> torceam trua capul
toate 'irec%iile. Noate astea erau oi petru mie. Poarta este u asteroi' sfre'elit 'e tueluri 'e
c&tre 8eec3ee cu mult timp urm& 6i toate suprafe%ele iterioare au fost c&ptu6ite 'e ei cu
metalul lor favorit> albastru-str&lucitor. Iabrica 'e 8ra&> Para'isul 8eec3ee 6i toate celelalte
structuri mari pe care le vi,itasem spa%iul cosmic erau tot costruc%ii 8eec3ee. .cum m& aflam
petru prima 'at& tr-u artefact spa%ial foarte mare costruit 'e m!a oameilor 6i m& sim%eam
'erutat. P&rea mai e;traterestru 'ec!t orice obiect 8eec3ee. Nici vorb& 'e familiara lucire
albastr&> ci 'oar o%el vopsit. Nici o cavitate fusiform& cetral&. Nici u prospector cu c3ip gro,it
sau triumf&tor> ici o colec%ie mu,eal& cu buc&%ele 'e te3ologie 8eec3ee 'escoperite ici 6i colo
pri gala;ie. .bu'a s& persoalul militar salopete mulate pe corp 6i> 'itr-u motiv
ecuoscut mie> c&6ti 'e protec%ie. Cel mai curios 'itre toate mi se p&rea faptul c&> 'e6i to%i
purtau tocuri petru arme> tocurile acelea erau goale.
.m cetiit ca s&-i ar&t asta lui 2ssie.
L Se pare c& -au cre'ere propriii oamei> am cometat.
2a m-a ,g!l%!it 'e guler 6i a i'icat spre aite> u'e a6tepta subofi%erul.
L Nu vorbi 'e r&u ga,'ele> Robi> cel pu%i p!& -au r&mas urm&. UiteH Psta trebuie
s& fie locul.
.4usesem la timpC cepusem s& g!f!i 'i cau,a oboselii 'e a m& trage cu m!iile pritr-
u cori'or impo'erabilitate.
L Itra%i> 'oam& 6i 'omule> a rostit ospitalier subofi%erul 6i> bie%eles> am f&cut a6a
cum e spusese.
9icolo 'e u6a pe care e-o ar&tase se g&sea 'oar o o'aie goal& cu 'ou& scaue prev&,ute
cu ceturi 'e re%iere 6i imic altceva.
L U'e-i geeralul 'e briga'&< .m trebat.
L $-am spus c& 'eocam'at& sutem to%i 'estul 'e ocupa%i. $& va primi ime'iat ce poate.
Gi cu u r!4et 'e rec3i e-a c3is u6aC iar iteresat la u6a aceea> u 'etaliu pe care
am!'oi l-am sesi,at ime'iat> era ie;iste%a oric&rei cla%e pe 'i&utru.
Ca toat& lumea avusesem fate,ii persoale care fusesem arestat. 0%i 'uci via%a cresc!'
pe6ti> %i!' cotabilitatea cuiva sau scrii' o ou& 6i m&rea%& simfoie> c!'> pe ea6teptate> se
au'e u cioc&it la u6&. D$& rug&m s& e urma%i> f&r& mpotrivireE> %i se spue> 'up& care %i se
pri' c&tu6ele 6i %i se citesc 'repturile> iar apoi te tre,e6ti tr-u loc ca &sta. 2ssie s-a fiorat.
Probabil c& 6i ea avusese acelea6i fate,ii> 'e6i> 'ac& e;ista o persoa& cu o via%& epri3&it&>
atuci umai ea putea fi aceea.
L 2ste o prostie> a rostit mai mult petru ea 'ec!t petru mie. Ce p&cat c& u-i ici u
pat aici. .m fi putut profita 'e timpul acesta.
.m b&tut-o u6or pe m!&. Gtiam c& cerca s& m& bie'ispu&.
L .u spus c& sut ocupa%i> i-am reamitit. .6a c& am a6teptat.
Iar 'up& o 4um&tate 'e or&> f&r& ici u fel 'e avertismet prealabil> am sim%it-o pe 2ssie
cor'!'u-se sub bra%ul pe care-l aveam trecut 'up& um&rul ei 6i e;presia 'e pe fa%& i-a 'eveit
pe ea6teptate furioas& 6i s&lbatic&C iar eu am sim%it u fulger iute> 'ureros 6i m!ios pri propria-
mi mite.
9up& aceea a trecut> iar oi am sc3imbat priviri. 9urase 'oar c!teva secu'e. 0'ea4us
petru a %elege cu ce fuseser& ei ocupa%i 6i 'e ce u aveau arme tocuri.
Nerori6tii loviser& 'i ou F 'ar e atiseser& umai tage%ial.
C!' a reveit cele 'i urm& s& e ia> subofi%erul era vesel. Nu vreau s& spu c& ar fi
fost prieteos. Cotiua s&-i 'eteste pe civili. 2ra 'ea4us 'e fericit petru a avea u ,!mbet
larg pe c3ip 6i 'ea4us 'e ostil petru a u e e;plica motivul t!r,ierii. Iusese u r&stimp
lug. Nu 6i-a cerut scu,e> ci s-a mul%umit s& e co'uc& la biroul coma'atului> r!4i' tot
'rumul. Iar c!' am a4us acolo> tre pere%ii 'e o%el vopsi%i pastelat cu 3olograma Rest Poit 6i
cu e;3austorul 'e fum 'i argit autetic str&'ui'u-se ,a'aric s& fac& fa%& trabucului s&u>
geeralul 'e briga'& Cassata r!4ea 'e asemeea.
Nu e;istau foarte multe e;plica%ii bue posibile petru toat& veselia aceasta eigmatic&>
a6a c& am f&cut u salt be,& 6i am ateri,at pe ua 'itre ele.
L Ielicit&ri> 'omule geeral 'e briga'&> am rostit politicos> petru capturarea
terori6tilor.
Sur!sul a 'isp&rut> s& a reveit ime'iat. Cassata era u b&rbat micu% 6i mai gr&su% 'ec!t
ar fi preferat probabil me'icii militariC coapsele i s-au reliefat proemiet la tivul 6ortului OaOi>
atuci c!' s-a a6e,at pe margiea biroului ca s& e salute.
L 9up& cum %eleg situa%ia> 'omule Broa'3ea'> a spus el> scopul 'umitale aici este 'e
a 'iscuta cu 'oama 9oll" Ralt3ers. Po%i 'esigur face asta> %i!' seama 'e istruc%iuile pe care
le-am primit> 'ar eu u-%i pot r&spu'e la treb&ri legate 'e probleme 'e securitate.
L N-am trebat iciua> i-am atras ate%ia.
.poi> sim%i' cum m& ar'e pe ceaf& privirea 'e tipul D'e ce-l eerve,i pe sc!rbosul &sta<E
a so%iei mele> am a'&ugat:
L +ricum> a fost foarte amabil 'i partea 'umitale.
. cuvii%at> aprob!' mo' evi'et c& era foarte amabil.
L .6 'ori totu6i s&-%i pu o trebare. Ne 'era4ea,& s&-mi spui 'e ce 'ore6ti s& 'iscu%i cu
ea<
Privirea lui 2ssie cotiua s& ar'&> mpie'ic!'u-m& s&-i ,ic c& m& 'era4a tr-a'ev&r.
L C!tu6i 'e pu%i> am mi%it. 9oama Ralt3ers a petrecut o perioa'& 'e timp cu o foarte
'rag& cuo6ti%& 'e-a mea pe care sut er&b'&tor s-o v&'. Sper&m c& e poate spue cum s&
lu&m leg&tura cu. P&&> cuo6ti%a mea.
Nu prea avea rost s& evit rostirea proumelui care ar fi 'e,v&luit se;ul cuo6ti%ei. 0 mo'
cert ei o 'escususer& complet pe s&rmaa 9oll" Ralt3ers 6i 6tiau c& m& puteam referi la umai
ua 'itre 'ou& persoae> iar 'itre cele 'ou& u era 'eloc probabil c& l-a6 fi putut umi D'ragE
pe Ra. =eeralul m-a privit e'umerit> s-a uitat la 2ssie 6i cele 'i urm& a spus:
L Ralt3ers este 'esigur o t!&r& 'oam& foarte popular&. Nu v& mai re%i.
9up& care e-a pre'at subofi%erului care 4uca rol 'e g3i'.
0 calitate 'e g3i' turistic> subofi%erul era u e6ec 'e propor%ii. N-a r&spus la treb&riC -
a oferit iforma%ii mo' volutar. Gi e;istau o sume'eie 'e lucruri care s& e st!reasc&
curio,itatea> fii'c& Petagoul 'ove'ea seme 'e probleme recete. Nu e;istau avarii fi,ice>
s& c3isoarea fusese afectat& c!' sta%ia fusese atis& 'e miutul aterior 'e ebuie.
Programul ei 'e ,&vor!re fusese 'istrus 'e gar'ieii 'e serviciu. 9i fericire l blocaser&
po,i%ia 'esc3is> altfel s-ar fi um&rat multe sc3elete efericite care muriser& 'e foame celulele
lor.
9etaliul acela l-am aflat c!' am trecut pritr-u ivel 'e celule 6i am v&,ut c& toate
aveau u6ile 'esc3ise> cu poli%i6ti militari arma%i p&,i' plictisi%i pe cori'or> petru a se asigura
c& 'e%iu%ii r&m!eau &utru. Subofi%erul s-a oprit s& sc3imbe c!teva cuvite cu coma'atul
g&r,ii 6i> timp ce a6teptam> 2ssie a 6optit:
L 9ac& u i-a pris pe terori6ti> cu ce a fost amabil petru tie geeralul 'e briga'&<
L Bu& trebare> am aprobat. .m 6i eu ua. Ce a vrut s& spu& pri faptul c& 9oll"
Ralt3ers este o t!&r& 'oam& foarte popular&<
Subofi%erul a fost sca'ali,at petru c& vorbeam frot. . c3eiat flec&reala cu
locoteetul 'e la Poli%ia militar& 6i e-a ,orit c&tre o celul& cu u6a 'esc3is&> cu imic 'iferit& 'e
celelalte. . i'icat spre iterior.
L Iat-o 6i pe 'e%iut&> e-a au%at. Pute%i vorbi cu ea orice 'ori%i> 'ar u 6tie prea multe.
L 0mi 'au seama 'e asta> am replicat> 'eoarece 'ac& ar fi 6tiut> cu sigura%& u e-a%i fi
l&sat s-o ve'em 'efel> u-i a6a<
.m c&p&tat petru asta alt& privire p!r4olitoare 'i partea lui 2ssie. Gi ea avea 'reptate.
9ac& u l-a6 fi iritat> subofi%erul ar fi putut avea buul-sim% s& se retrag& c!%iva pa6i> petru ca oi
s& putem 'iscuta cu 9oll" Ralt3ers itimitate> loc s& se plate,e ferm u6a 'esc3is&.
Sau poate c& u. . 'oua posibilitate a fost cea care s-a ales cu votul meu.
9oll" Ralt3ers era o femeie 'e m&rimea uui copil> cu glas 'e copil> ascu%it> 6i 'i%i
strica%i. Nu se g&sea cea mai bu& form&. 2ra speriat&> obosit&> furioas& 6i ursu,&.
Iar eu u m& aflam 'eloc tr-o form& mai bu&. 2ram pe 'e-a tregul 6i tulbur&tor 'e
co6tiet 'e faptul c& t!&ra 'i fa%a mea petrecuse 'ou& s&pt&m!i tov&r&6ia iubirii vie%ii mele
F sau a ueia 'itre iubirile vie%ii mele. +ricum primele 'ou& 'i categoria respectiv&. Spu
asta cu 'estul& u6uri%&. N-a fost u6or. N-am 6tiut ce s& fac 6i -am 6tiut ce s& spu.
L Spue bu& ,iua> Robi> m-a istruit 2ssie.
L Bu& ,iua> 'oam& Ralt3ers> am rostit ascult&tor. 2u sut Robi Broa'3ea'.
Nu-6i pier'use maierele. . tis m!a> ca u copil cumite.
L Gtiu cie e6ti> 'omule Broa'3ea'> c3iar e%i!' seama 'e faptul c& am t!lit-o ieri
pe evasta 'umitale.
Ne-am str!s m!iile politicos 6i ea a fulgerat urma uui sur!s trist. .bia mai t!r,iu> c!'
i-am v&,ut p&pu6a Robiette Broa'3ea'> am 6tiut la ce ,!mbise. 0 acela6i timp s& 6i ea p&rea
e'umerit&.
L Ji s-a p&rut c& mi-au spus c& 'oresc s& m& va'& patru oamei> a ,is ea privi' pe
l!g& subofi%erul soli' c&utarea celorlal%i.
L Sutem 'oar oi 'oi> a rostit 2ssie 6i m-a a6teptat s& vorbesc.
9ar eu -am vorbit. Nu 6tiam ce s& spu. Nu 6tiam ce s& treb. 9ac& -ar fi fost 'ec!t
2ssie 'e fa%&> poate c-a6 fi i,butit s&-i spu lui 9oll" Ralt3ers ce semase Qlara petru mie 6i
s&-i solicit a4utorul F orice soi 'e a4utor. Sau 'ac& ar fi fost umai subofi%erul 'e fa%&> l-a6 fi putut
igora ca pe o alt& pies& 'e mobilier. Sau cre' c& a6 fi putut face toate astea. 9ar ei erau am!'oi
'e fa%& 6i eu am r&mas mut> vreme ce 9oll" Ralt3ers m& privea curioas&> 2ssie e;pectativ&
6i p!& 6i subofi%erul s-a tors s& se 3olbe,e la oi.
2ssie a oftat> u suet e;asperat 6i pli 'e compasiue> apoi a 'ecis. . preluat
co'ucerea. S-a tors c&tre 'oama Ralt3ers.
L 9oll"> a vorbit ea eergic> scu,&-l pe so%ul meu. 9i motive prea comple;e petru a le
e;plica clipa aceasta> este o situa%ie 'estul 'e traumatic& petru el. Scu,e 'e asemeea fii'c&
am g&'uit Poli%iei militare s& te iaC eu s&mi am uele traume 'i motive asociate. Importat
este ceea ce vom face cotiuare. Iat& 'espre ce-i vorba: Jai t!i te vom elibera 'e aici. 9up&
aceea te vom ivita s& i te al&turi 6i s& e a4u%i c&l&toria 'e locali,are a lui Ra 6i =elle-Qlara
Jo"li. 26ti 'e acor'<
Notul se petrecea prea repe'e 6i petru 9oll" Ralt3ers.
L P&i> a spus> eu.
L Perfect> a cuvii%at 2ssie 'i cap. Jergem acum s& ara4&m asta. 9umeata>
subofi%eruleH 9u-e ime'iat apoi la ava oastr&> .'ev&rata 'ragoste.
Subofi%erul a 'esc3is gura sca'ali,at> totu6i eu am fost mai rapi':
L 2ssie> -ar trebui s& 'iscut&m cu geeralul 'e briga'& 'espre asta<
2a m-a str!s 'e m!& 6i m-a privit. Privirea era pli& 'e compasiue. Str!gerea era u
avertismet 'e geul Dtac&-%i gura aia proast&> RobiHE> care aproape mi-a strivit c3eieturile
falagelor.
L Bietul mielu6el> s-a a'resat pe u to 'e scu,& subofi%erului> tocmai a suferit o opera%ie
c3irurgical& ma4or&. 2ste buim&cit. Nrebuie s-a4ugem la av& ca s&-6i ia me'icametele> 6i c!t
mai repe'eH
C!' so%ia mea a 'ecis s& fac& ceva> mo'ul cel mai eficiet 'e a te %elege cu ea este s-o
la6i s& fac& ceea ce a 'ecis. Nu 6tiam ce avea mite> 'ar era foarte clar ce ar fi trebuit eu s& fac
privi%a respectiv&. Ji-am asumat comportametul uui b&tr! ame%it 'e o opera%ie recet& 6i
am l&sat-o s& m& g3i'e,e urma subofi%erului pri culoarele Petagoului.
N-am aitat foarte repe'e> 'eoarece cori'oarele erau 'estul 'e aimate. Subofi%erul e-a
oprit la o itersec%ie> timp ce pe l!g& oi a trecut u grup 'e 'e%iu%i. 9itr-u motiv
ecuoscut> se evacua u cvartal treg 'e celule. 2ssie m-a g3iotit 6i mi-a ar&tat moitoarele
'e pe perete. Uul co%iea e;clusiv i'icatoare: Comisariatul /> Latriele persoalului militar>
9ocul $ 6i a6a mai 'eparte.
0s& pe cel&lalt.
Pe cel&lalt se ve'ea ,oa 'e a'ocare> 6i se apropia ceva mare. Uria6> masiv> costruit 'e
oameiC 'e la prima ve'ere %i puteai 'a seama c& era opera oameilor> u a 8eec3eelor. Nu 'up&
liiile geerale> ori petru c& ar fi fost 'i o%el ceu6iu> u 'i metal 8eec3ee albastru. 9ova'a o
costituiau armele cu aspect amei%&tor care-6i scoteau %evile pri suprafa%a e;terioar& ete'&.
Gtiam c& Petagoul pier'use 6ase 'itre avele acelea tetativa 'e a a'apta propulsia
superlumiic& 8eec3ee la ve3iculele oameilor. 0 privi%a asta u m& puteam pl!geC 'esigul
.'ev&ratei 'ragoste beeficiase 'e pe urma gre6elilor lor. Notu6i armele u erau 'eloc pl&cute la
ve'ere. .6a ceva u ve'eai icio'at& la o av& 8eec3ee.
L 8ai'e%iH S-a r&stit subofi%erul crut!'u-se la oi. N-ar trebui s& fi%i aici. 9a%i-i
'rumulH
. porit pe u cori'or relativ pustiu> 'ar 2ssie l-a cetiit.
L 2ste mai rapi' pe-aici> a ar&tat ea i'icatorul 9ocuri.
L .ccesul iter,isH . l&trat el.
L Nu 6i petru buul priete al Petagoului care u se simte bie> a replicat ea 6i m-a
tras 'e bra%> 'rept!'u-e c&tre grupurile cele mai compacte 6i mai g&l&gioase 'e oamei.
0 2ssie e;ist& secrete t&iuite iteriorul altor secrete> 'ar acesta s-a clarificat foarte
repe'e. .gita%ia fusese priciuit& 'e faptul c& terori6tii captura%i erau a'u6i 'i cruci6&tor> iar
2ssie 'orise s&-i va'&.
Cruci6&torul le iterceptase ava furat& clipa care ie6ise 'i superlumiic&.
9esc3isese focul. Se p&rea c& la bor' fuseser& opt terori6ti F opt tr-o av& 8eec3ee care c3iar
6i cici persoae st&teau claie peste gr&ma'&H Nrei 'itre ei supravie%uiser& 6i fuseser& lua%i
pri,oieri. Uul era com&. Uul u mai avea u picior> s& 6i p&strase cuo6ti%a. .l treilea
era ebu.
Nebuul i atr&sese ate%ia lui 2ssie. 2ra o egres& t!&r& F 'i Sierra Leoe> se spuea F
care ,biera trua. Purta o c&ma6& 'e for%&. 9up& cum ar&ta c&ma6a> fusese %iut& ea foarte
mult& vreme> 'eoarece era p&tat& 6i mirosea> p&rul femeii i era c!lcit 6i lipit 'e %east&> iar c3ipul
ca'averic. Cieva mi striga umele> totu6i eu m-am mpis aite cu 2ssie ca s& v&' mai bie.
L $orbe6te ruse6te> a spus 2ssie crut!'u-se> 'ar u prea bie. .ccetul este
georgia. Ioarte puteric. Tice c& e ur&6te.
L Ji-a6 fi putut 'a seama 'e asta> i-am r&spus.
$&,usem 'estul. C!' subofi%erul a str&b&tut mul%imea> r&ci' or'ie furioase petru ca
oameii 'i fa%a lui s& se trag& l&turi> i-am g&'uit s& m& smuceasc& apoi> apoi mi-am au,it
umele strigat iar&6i.
9eci u fusese subofi%erul< 0 realitate u fusese ici m&car u glas 'e b&rbat. Se au,ise
'ispre grupul 'e 'e%iu%i care erau trasfera%i 'i celulele lor 6i am v&,ut cie strigase.
C3ie,oaica. Saie. Nu 6tiu cum.
L 9ume,eule> m-am a'resat subofi%erului> pe ea petru ce a%i arestat-o<
L 2ste o problem& militar&> Broa'3ea'> s-a r&stit el> 6i u-i treaba voastr&. 8ai'e%iH N-
ave%i ce c&uta ,oa astaH
Nu avea ici u rost s& cotra,ic u i'ivi' care luase o 'eci,ie ferm&. Nu l-am mai
trebat c& o 'at&. J-am apropiat 'irect 'e grup 6i am trebat-o pe Saie. No%i ceilal%i 'e%iu%i
erau femei> umai persoal militar> e'oios fii'c& t!r,iaser& 'i permisie sau fii'c&-i
tr&seser& u pum as vreuui i'ivi' ca subofi%erul F e;clusiv persoae 'e calitate> eram
covis. N&ceau 6i ascultau.
L .u'ee a vrut s& vi& aici petru c-o arestaser& pe so%ia lui> a rostit Saie care purta pe
c3ip o e;presie 'e parc& prou%ase Dsifilisul lui ter%iarE. .6a c-am luat aveta p!& aici 6i cum
am a4us e-au arucat c3isoare.
L 2i bie> Broa'3ea'> a r&cit subofi%erul> pic&tura asta a umplut pa3arulH Ie6i 'e-acolo
sau te areste, 6i pe tieH
. 'us m!a la tocul care 'e 'ata asta co%iea o arm&. 2ssie s-a apropiat 'e el> sur!,!'
politicos.
L Nu mai sut motive 'e gri4orare> subofi%erule> a ,is ea> petru c& .'ev&rata 'ragoste
e a6teapt&> uite-o acolo. .6a c& u mai repre,et&m o problem&. R&m!e 'oar ca geeralul 'e
briga'& s& vi& la oi petru a r&spu'e la treb&rile r&mase.
Subofi%erul s-a 3olbat la ea.
L 9oam&> s-a b!lb!it el> 'oam&. =eeralul 'e briga'& u poate vei la 'umeavoastr&H
L Ba bie c& uH So%ul meu ecesit& tratamet me'ical> pri urmare trebuie s& stea
av&. =eeralul Cassata este politicos> u< . absolvit aca'emia Rest Poit< Gi multe alte cursuri
'epartametale care a v&%at 'espre etic3et&> tusete 6i str&uturi< Spue-i> te rog> 'e
asemeea> c& la bor' e;ist& u bourbo e;celet petru termiarea c&ruia s&rmaul meu so%
bolav are evoie 'e a4utor.
Subofi%erul s-a 'ep&rtat mpletici'u-se> cu umerii g!rbovi%i. 2ssie s-a uitat la mie 6i eu
m-am uitat la ea.
L Gi-acum< .m trebat-o.
. ,!mbit 6i m-a m!g!iat pe cap.
L Jai t!i l istruim pe .lbert privi%a bourboului. Gi a altor c3estii> a r&spus 6i s-
a tors petru a rosti 'ou& fra,e scurte rus&> apoi a6tept&m s& apar& geeralul.
N-a 'urat mult p!& la sosirea geeralului> 'ar r&stimpul respectiv eu aproape c&
uitasem 'e el. 2ssie se aga4ase tr-o coversa%ie aimat& cu satiela l&sat& 'e subofi%er 6i eu
c&,usem pe g!'uri. 0 pricipal m& g!'eam u la Qlara a6a cum f&cusem 'e cele mai multe ori
p!& atuci> ci la egresa ebu& 6i la asocia%ii ei ebui. 2i m& speriau. Nerori6tii m& speriau. 0
trecut e;istaser& +2P 6i IR. 6i a%ioali6ti portoricai 6i secesioi6ti s!rbi 6i pu6ti boga%i
americai> germai 6i italiei care-6i 'emostrau 'ispre%ul fa%& 'e t&ticii lor F o3o-3o> o mul%ime
'e terori6ti> 'e toate m&rimile 6i felurile F s& to%i erau separa%i. Iaptul c& acum se reuiser& m&
speria. S&racii 6i furio6ii v&%aser& s&-6i ueasc& m!iile 6i resursele 6i u e;ista absolut ici o
'oial& c& ei puteau face lumea s& asculte. Capturarea uei ave u avea s&-i opreasc&C avea 'oar
s& le fac& eforturile suportabile petru o vreme. Sau aproape suportabile.
Notu6i> petru a le solu%ioa problema F petru a le aula furia 6i a le satisface evoile F
era evoie 'e mai mult. Coloi,area uor corpuri cere6ti ca Plaeta Pegg"s repre,eta r&spusul
cel mai bu 6i poate sigurul> s& era let&. Nrasportorul putea 'uce fiecare lu& trei mii opt
sute 'e s&raci spre o via%& mai bu&. 9ar fiecare lu& se &6teau 4ur 'e u sfert 'e milio 'e
al%i s&raci> iar calculul 'e,astruos era lese 'e f&cut: 2*7.777 F #.177 [ 2(-.277 'e al%i s&raci 'e
care cieva trebuia s& se ocupe fiecare lu&. Uica spera%& erau trasportoare oi 6i mai mari>
sute sau mii 'e trasportoare oi 6i mai mari. + sigur& sut& e-ar fi me%iut la ivelul actual 'e
mi,erie. + mie l-ar fi vi'ecat o 'at& 6i petru tot'eaua F 'ar 'e u'e s& apar& miile 'e ave
mari< Costruirea .'ev&ratei 'ragoste 'urase opt lui 6i m& costase mult mai mult 'ec!t
ite%ioasem 'e fapt. C!t ar fi costat costruirea a ceva 'e o mie 'e ori mai mare<
$ocea geeralului 'e briga'& mi-a 'ep&rtat mitea 'e la reflec%iile acelea.
L 2ste absolut imposibilH Spuea el. $-am permis s-o ve'e%i> fii'c& mi s-a cerut. Nici
u poate fi vorba s-o lua%i cu voiH
J-a fulgerat cu privirea c!' m-am al&turat lor 6i am pris-o pe 2ssie 'e m!&.
L La asta> a rostit ea> se a'aug& b&rbatul Ralt3ers 6i c3ie,oaica. 0i vrem 6i pe ei.
L 0i vrem< .m trebat> s& geeralul u m& asculta.
L Gi mai ce> petru umele lui 9ume,eu<H . e;plo'at el. Nu vre%i s& v& 'au coma'a
sec%iuii &steia 'i Petago< +ri u cruci6&tor sau 'ou&<
So%ia mea a cl&tiat politicos 'i cap.
L Jul%umim> 'ar ava oastr& este mai cofortabil&.
L IisuseH
Cassata 6i-a 6ters frutea 6i i-a g&'uit lui 2ssie s&-l co'uc& saloul pricipal petru
bourboul promis.
L 0 realitate> a ,is el> mpotriva lui Ralt3ers 6i )ee-;ig u e;ist& acu,a%ii. 2i u aveau
'reptul 'e a vei aici eautori,a%i> 'ar 'ac&-i lua%i 'e aici putem 'a uit&rii 'elictul respectiv.
L Sple'i'H . e;clamat 2ssie. R&m!e acum umai cealalt& Ralt3ersH
L 0mi este imposibil s&-mi asum o asemeea resposabilitate> a ceput geeralul> s&
2ssie u i-a g&'uit s& termie.
L Bie%eles c& uH .sta se %elege 'e la sie> sigur c& 'a. Ca atare> e vom a'resa
autorit&%ii superioare> u< RobiH .pelea,&-l pe geeralul Ja,berge. I&-o 'e aici> ca s& u
e;iste ici u fel 'e registr&ri epl&cute care s& pu& 'up& aceea pe cieva curc&tur&> 'a<
Nu are rost s& i te mpotrive6ti lui 2ssie c!' se g&se6te tr-o astfel 'e stare 6i> plus>
eram curios s& v&' ce ite%ioa.
L .lbert> am rostit> apelea,&-l> te rog> pe geeralul Ja,berge.
L Cu certitu'ie> Robi> a rostit el obe'iet> 'oar sub forma uui glas imaterialC iar peste
o clip& ecraul s-a apris 6i l-am v&,ut pe Ja,berge a6e,at la biroul s&u.
L Bu& 'imiea%a> Robi> 2ssie> a rostit el pli 'e voie bu&. $&' c&-l ave%i cu voi pe
Perr" Cassata F felicit&ri tuturorH
L Jul%umim> Simm"> a r&spus 2ssie tr&g!' cu coa'a oc3iului c&tre geeralul 'e
briga'&> 'ar u 'e asta te-am apelat.
L .3> 'a< S-a crutat el. I'iferet 'espre ce ar fi vorba> fi%i coci6i> v& rog. 0
ou&,eci 'e secu'e trebuie s& particip la o reuiue 'e v!rf.
L $a 'ura mai pu%i 'e at!t> 'ragul meu geeral. 2ste suficiet> te rog> s&-l istruie6ti pe
geeralul 'e briga'& Cassata s& e-o pre'ea pe 9oll" Ralt3ers.
Ja,berge a p&rut e'umerit.
L 0 ce scop<
L Ca s-o folosim petru a-l locali,a pe Ra care a 'isp&rut> 'ragul meu geeral. .re u
NPN> u 6tii< 2ste iteresul tuturor s&-l 'etermi&m s& i-l 'ea apoi.
2l i-a ,!mbit 'r&g&stos.
L U miut> scumpo> a spus 6i s-a aplecat spre u telefo 'i e;teriorul obiectivului
camerei.
Poate c& geeralul Cassata putea fi impresioat> totu6i era cu oc3ii- patru.
L 2;ist& u 'ecala4> a observat el. .ceasta u trebuie s& fie o leg&tur& ra'io cu t!r,iere
,ero<
L Nrasmisia este rafale> a e;plicat 2ssie mi%i' f&r& s& clipeasc&. Nava oastr& este
mic& 6i u are suficiet& eergie F alt& miciu& F a6a c& trebuie s& ecoomisim eergia petru
comuica%ii. .3> uite-l pe geeralH
Ja,berge a 'reptat u 'eget c&tre Cassata.
L Nrasferul a fost autori,at> a l&trat el. 2i sut 'e cre'ere> le 'ator&m o favoare. Gi s-ar
putea s& fie stare s& e scuteasc& 'e multe epl&ceri viitoare. 9&-le tot ce vor> pe r&spu'erea
mea. Gi-acum> petru umele lui 9ume,eu> l&sa%i-m& s& merg la reuiuea mea F 6i u m& mai
'era4a%i 'ec!t 'ac& i,buce6te al Patrulea R&,boi Jo'ialH
.6a c& geeralul 'e briga'& a plecat> cl&ti!' 'i cap> 6i u peste mult timp Poli%ia
militar& e-a a'us-o pe Saie )ee-;ig> apoi 'up& u miut pe .u'ee Ralt3ers 6i ceva mai t!r,iu
'up& aceea pe 9oll" Ralt3ers.
L J& bucur s& v& rev&' pe to%i> a rostit 2ssie primi'u-i la bor'. Sut covis& c& ave%i
multe 'e 'iscutat tre voi> 'ar primul r!' s& plec&m ime'iat 'i locul &sta oribil. .lbertH 0i
'&m 'rumul> te rog<
L Ime'iat> 'oam& Broa'3ea'> a c!tat glasul lui 2istei.
Nu s-a obosit s& se materiali,e,e scauul pilotuluiC a itrat simplu pe u6& 6i s-a re,emat
'e poli%a 6emieului> ,!mbi' 'irec%ia oastr&.
L $om face pre,et&rile mai t!r,iu> a au%at 2ssie. .cesta este u priete bu care este
u program 'e calculator. .lbert< Sutem sigura%&> 'eparte 'e Petago<
2l a cuvii%at> sur!,!'. 9up& care> sub oc3ii mei> s-a trasformat 'i b&rbatul v!rstic
cu pip& 6i pulover l&l!u mai ,veltul> mai altul> me'aliatul 6i uiform& 'e 6ef 'e stat-ma4or>
geeralul Sames P. Ja,berge.
L Sigur c& 'a> scumpoH . strigat el. Gi-acum s& trecem urget pe superlumiic& aite
s&-6i 'ea seama c& i-am p&c&litH
Permuta%iile iubirii.
Cie se culc& cu cie< .3a> aceea era trebareaH .veam cici pasageri 6i trei cabie
care s&-i puem. .'ev&rata 'ragoste u fusese coceput& petru foarte mul%i musafiri 6i ici u
ca, petru evetualitatea care musafirii u sosiser& pre-sorta%i perec3i. .r fi trebuit s&-l
puem pe .u'ee laolalt& cu so%ia lui legitim&> 9oll"< Sau cu cea mai recet& tovar&6& 'e pat a sa>
Saie )ee-;ig< S&-l puem pe .u'ee sigur 6i pe cele 'ou& femei laolalt&<
L 9ar ce 6i-ar fi f&cut ua celeilalte 'ac& am fi proce'at a6a< Saie 6i 9oll" u se priveau
cu ostilitate> s& .u'ee p&rea ie;plicabil 'e ostil fa%& 'e am!'ou&.
L Nu se poate 'eci'e fa%& 'e care ar trebui s& fie fi'el> a cometat 2ssie cu %elepciue>
iar el este u b&rbat care 'ore6te s& fie fi'el uei sigure femei.
2u %elegeam asta 'estul 'e bie> ba c3iar %elegeam c& u umai uul 'itre pasagerii
avei suferea 'e problema respectiv&.
0 afirma%ia aceea e;ista totu6i u cuv!t care u mi se aplica mie: Dsuferi%&E. Nrebuie s&
%elege%i c& eu u sufeream. 2u m& bucuram. J& bucuram 6i 'e 2ssie> truc!t solu%ioasem
problema reparti,&rii cabie pri simpla p&r&sire a locului. 2ssie 6i cu mie e retr&sesem
Cabia C&pitaului 6i cuiasem u6a. Ne spusesem c& motivul petru care proce'asem a6a fusese
'e a-i l&sa pe cei trei musafiri ai o6tri s&-6i re,olve siguri problemele. 2ra u motiv bu.
9ume,eu 6tia c& aveau evoie 'e timp petru asta> 'eoarece rela%iile lor iterpersoale latete
erau 'ea4us 'e tesioate petru a e;plo'a o steaC 'ar aveam 6i alte motive> iar cel mai
importat 'itre ele era 'e a putea face 'ragoste.
Gi asta am 6i f&cut. 2tu,iast. Cu bucurie. .%i fi cre,ut c& 'up& u sfert 'e secol F la
v!rstele oastre aitate> 6i %i!' seama 'e familiaritate 6i 'e plictiseal& 6i 'e faptul c&> la urma
urmelor> e;ist& u um&r limitat 'e mucoase ce pot fi frecate 6i u um&r limitat 'e accesorii cu
care s& le freci F am fi avut foarte pu%ie imbol'uri petru care s-o facem. =re6itH 2ram e;trem 'e
motiva%i.
Poate c& motivul l repre,eta spa%iul relativ str!mt 'e la bor'ul .'ev&ratei 'ragoste.
0cuierea cabia oastr& privat& cu pat aisocietic coferea episo'ului u co'imet specific
a'olesce%ilor care se s&rut& pe vera'&> cu p&ri%ii la o 'ista%& egal& cu grosimea geamului
ferestrei. .m c3icotit o vreme> timp ce patul e-a mpis mo'uri igeioase. 9ar
Dsuferi%&E< C!tu6i 'e pu%iH Nu uitasem 'e Qlara. 0mi reap&rea mite> iar 6i iar> a'esea
momete foarte itime.
0s& aici> pat> cu mie> se afla 2ssie> u Qlara.
.6a c& am stat tis pe pat> mi6c!'u-m& i%elu6> c!' 6i c!'> petru a sim%i cum se
mi6ca patul la r!'ul lui 6i cum o mi6ca pe 2ssie> g3emuit& str!s lipit& 'e mie> iar ea se mi6ca
i%elu6 la r!'ul ei F a'ucea i%elu6 cu carambolul cu trei mate> 'ar cu piese mult mai
iteresate F 6i m-am g!'it> calm 6i 'ulce> la Qlara.
0 clipa aceea m& sim%eam aproape sigur c& totul se va re,olva. La urma urmelor era ceva
r&u< 9oar iubire. 9oar 'oi oamei care se iubeau tre ei. Nimic r&u astaH Sigur c& 'a> o
complica%ie o repre,eta faptul c& uul 'itre cei 'oi oamei> 'e e;emplu eu> putea fi acela6i
timp o parte 'i al%i 'oi oamei care se iubeau tre ei. 0s& complica%iile puteau fi solu%ioate F
tr-u fel sau altul F u-i a6a< Iubirea era cea care puea uiversul mi6care. Iubirea e f&cea
pe 2ssie 6i pe mie s& ,&bovim Cabia C&pitaului. Iubirea l f&cuse pe .u'ee s-o urme,e pe
9oll" Petagoul 0altC 6i u soi 'e iubire o f&cuse pe Saie s&-l so%easc&C 6i alt soi 'e iubire>
sau poate acela6i soi> o f&cuse pe 9oll" s& se m&rite cu el 'i capul locului> 'eoarece ua 'itre
fuc%iile iubirii este> cu sigura%&> 'e a-i oferi uei persoae o alt& persoa& 4urul c&reia s&-6i
orgai,e,e via%a. Iar 'eparte> tr-uui 'itre uria6ele pustiuri ga,oase 6i pres&rate 'e stele ?'e6i
mometul acela c& u 6tiam asta@> C&pitaul 4elea o iubireC ba p!& 6i Ra> care u iubise
icio'at& pe imei cu e;cep%ia sa> br&,'a 'e fapt uiversul petru cieva spre care s&-6i 'repte
iubirea. 0%elege%i cum merg lucrurile< Iubirea este factorul motiva%ioal.
L Robi< . rostit 2ssie somoroas& peste clavicula mea. .i f&cut-o foarte bie.
Complimetele mele.
Gi> 'esigur> ea vorbea 'e asemeea 'espre iubire> 'e6i ca,ul acesta am ales s& accept
cuvitele acelea ca fii' u complimet a'resat taletelor mele 'emostrarea iubirii.
L Jul%umesc> am spus.
L J&-treb> totu6i.> a cotiuat ea 6i s-a retras pu%i ca s& m& priveasc& cu ate%ie. 26ti
complet ref&cut< Itestiul este form& bu&< 9oi virgul& trei metri 'e ma%e oi se mpac& cu
cele vec3i< .lbert a raportat c& totu-i bie<
L J& simt perfect> am ,is> a6a cum tr-a'ev&r m& sim%eam 6i m-am tis petru a-i
s&ruta urec3ea. Sper 'oar ca 6i restul lumii s& fie la fel 'e bie.
2a a c&scat 6i s-a tis.
L 9ac& te referi la av&> .lbert este perfect capabil s& se ocupe 'e pilotare.
L 9e acor'> s& este el capabil s& se ocupe 6i 'e pasageri<
S-a tors pe burt&> somoroas&.
L 0treab&-l pe el.
.6a c& am spus:
L .lbert< $io 6i vorbe6te cu oi.
J-am r&sucit ca s& m& uit la u6&> curios s& v&' cum va ap&rea 'e 'ata aceasta> pritr-o u6&
tagibil&> real&> care plus era cuiat&. .lbert m-a p&c&lit. S-a au,it cum 6i 'rege glasul pritr-
o tuse 'e scu,&> iar c!' m-am tors 'irec%ia opus&> l-am v&,ut st!' iar&6i pe bac3eta so%iei
mele> cu oc3ii feri%i sfiicios.
2ssie a icit 6i a 3&%at cear6aful petru a-6i acoperi s!ii frumo6i> 'ar mo'e6ti.
.sta era iteresat. P!& atuci u se sic3isise icio'at& s& se acopere fa%a vreuuia
'itre programele ei. Gi mai iteresat a fost faptul c& la mometul respectiv gestul ei -a p&rut
'efel aormal.
L 0mi pare r&u c& 'era4e,> 'ragii mei prietei> a spus .lbert> s& voi m-a%i c3emat.
L 9a> bie> a ,is 2ssie scul!'u-se capul oaselor ca s&-l priveasc& mai bie> 'ar f&r& s&
lase 'i m!ii cear6aful cu care 6i acoperise pieptul.
Poate c& 'e4a propria ei reac%ie o surprisese ca fii' straie> totu6i -a spus 'ec!t:
L .6a'ar. Ce fac oaspe%ii o6tri<
L Ioarte bie> a6 ,ice> a r&spus .lbert grav. Poart& o coversa%ie trei> cambu,&.
C&pitaul Ralt3ers preg&te6te sa'vi6uri> iar cele 'ou& femei tiere l a4ut&.
L Nici o b&taie< Nici u oc3i scos< .m trebat.
L C!tu6i 'e pu%i. Ba c3iar sut 'estul 'e formali> rosti' frecvet Dscu,&-m&E> 6i Dte
rogE> 6i Dmul%umescE. 0 acela6i timp s&> a a'&ugat el p&r!' c!tat 'e sie> am petru voi u
raport 'espre velier. $re%i s&-l ve'e%i acum< Sau F m& g!'esc F a%i 'ori> poate> s& v& al&tura%i
oaspe%ilor vo6tri> petru a-l putea ve'ea to%i<
Noate istictele mi cereau s&-l v&' ime'iat> 'ar 2ssie mi-a arucat o privire.
L .6a ar fi politicos> Robi> a spus ea 6i eu am aprobat.
L Sple'i'> a ,is .lbert. Sut sigur c&-l ve%i g&si e;trem 'e iteresat. .6a cum l-am
g&sit eu. Bie%eles> pe mie m-a iteresat 'itot'eaua aviga%ia cu vele> a cotiuat pe u to
flecar. C!' am mpliit cici,eci 'e ai> Berlier 8a'elsgesellsc3aft mi-a '&ruit o
ambarca%iue miuat& F pier'ut&> 'i efericire> c!' a trebuit s& p&r&sesc =ermaia 'i cau,a
tic&lo6ilor 'e a,i6ti. 9rag& 'oam& Broa'3ea'> c!t 'e mult v& sut 'atoratH .cum am toate
amitirile acestea miuate pe care u le avusesem ateriorH 0mi amitesc c&su%a oastr& 'e l!g&
+ste'> u'e obi6uiam s& m& plimb pe pla4& cu .lbert. .cela F a lic&rit el 'i oc3i F era regele
.lbert al Belgiei. 9iscutam 'espre aviga%ia cu vele> iar serile so%ia lui m& acompaia la pia>
timp ce c!tam la vioar& F 6i toate acestea mi le reamitesc> scump& 'oam& Broa'3ea'>
mul%umit& umai 'umeavoastr&H
Pe 'urata tregului 'iscurs> 2ssie st&tuse cor'at& l!g& mie 6i-6i privise crea%ia cu c3ip
ca '&ltuit piatr&. .poi a ceput s& c3icoteasc& 6i cele 'i urm& a i,bucit 3o3ote 'e r!s.
L +3> .lbertH . strigat ea> b!4b!i' 4ur 'up& o per&.
. %itit 6i a arucat-o 'rept pri el> rico6!' iofesiv 'i cosmeticele 'i spatele lui.
L 26ti u program gro,av 'e amu,atH .cum> pleac&> te rog. 0truc!t e6ti at!t 'e uma>
cu amitiri 6i aec'ote plicticoase> u-%i pot g&'ui s& m& ve,i 'e,br&cat&H
Iar el 6i permise> 'e 'ata aceasta> s& 'ispar& simplu> tr-o clipit&> vreme ce 2ssie 6i cu
mie e-am mbr&%i6at 6i am r!s.
L 8ai'e atuci 6i mbrac&-te> a spus ea cele 'i urm&> ca s& putem fi tr-o %iut&
satisf&c&toare petru programul 'e calculator c!' vom afla 'espre velier. R!sul este
me'icametul suprem> u-i a6a< 0 ca,ul 'e fa%& u mai am ici o team& petru s&&tatea ta>
'ragul meu> fii'c& u corp at!t 'e veselit va 'ura cu certitu'ie pe vecieH
Ne-am 'reptat c&tre 'u6> cotiu!' s& c3icotim. Ne6tii' c&> ca,ul meu> Dpe vecieE
sema clipa aceea uspre,ece ,ile> ou& ore 6i 'ou&,eci 6i uu 'e miute.
Nu corporasem .'ev&rata 'ragoste u birou petru .lbert 2istei> 6i mai ales u
corporasem u birou cu pipa lui pe post 'e sem 'e carte> o sticl& 'e cereal& SOrip l!g& o
caset& 'i piele pli& cu tutu> 6i apoia lui o tabl& eagr& pe 4um&tate acoperit& cu ecua%ii. 9ar
biroul era acolo 6i .lbert era 'e asemeea acolo> tre%i!'u-e oaspe%ii cu istorii 'espre sie.
L Pe c!' eram la Priceto> spuea el> au aga4at pe cieva s& m& urm&reasc& cu u
care%elC 'ac& scriam ceva pe tabl&> el trebuia s& copie,e totul ime'iat. Nu era beeficiul meu>
ci al lor F altfel> %elege%i< Se temeau s& 6tearg& tableleH
. sur!s c&tre oaspe%ii o6tri 6i a cuvii%at 'i cap cor'ial spre 2ssie 6i spre mie> care
st&team 'e m!& u6a saloului pricipal.
L Le povesteam> 'oam& 6i 'omule Broa'3ea'> c!te ceva 'i istoria mea acestor
oamei> care poate c& ici -au au,it 'espre mie> 'e6i am fost> trebuie s-o spu> 'estul 'e
faimos. Gtia%i> 'e pil'&> c&> petru c& 'etestam ploaia> a'miistra%ia 'e la Priceto a costruit u
pasa4 acoperit pe care-l pute%i ve'ea 6i pre,et> astfel ca s&-mi pot vi,ita prieteii f&r& s& ies
afar&<
Cel pu%i u mai purta c3ipul geeralului 6i e6arfa 'e m&tase a Baroului Ro6u> totu6i m&
f&cea s& m& simt u6or icofortabil. 0mi veea s&-mi cer scu,e fa%a lui .u'ee 6i a celor 'ou&
femeiC loc s-o fac> am spus:
L 2ssie> u cre,i c& remiisce%ele astea 'evi cam e;agerate<
L 2ste posibil> a cuvii%at ea g!'itor. $rei s&-cete,e<
L Nu c3iar s& cete,e. .cum este mult mai iteresat> 'ar 'ac& ai putea re'uce cre6terea
ba,ei 'e 'ate a persoali,&rii i'etit&%ii sau s& mai rote6ti pote%iometrul 'e pe circuitele
ostalgiei.
L Ce prostu% e6ti> 'rag& Robi> a ,!mbit ea iert&tor> 'up& care a porucit: .lbertH
Nermi& cu 'ivaga%iile. Lui Robi u-i plac.
L 9esigur> 'raga mea Sem"a> a spus el politicos. +ricum probabil c& 'ori%i s& au,i%i
'espre velier.
S-a sculat '&r&tul biroului F mai precis> imagiea lui 3olografic&> 'ar ie;istet& 'i
puct 'e ve'ere fi,ic> s-a sculat '&r&tul 3ologramei la fel 'e ie;istete a biroului s&uC trebuia
s&-mi reamitesc trua 'etaliile acelea. . luat u burete 6i a ceput s& 6tearg& creta> apoi s-a
oprit. Cu o privire 'e scu,e arucat& 'irec%ia 2ssiei> s-a tis c&tre u comutator 'e pe birou.
Nabla eagr& a 'isp&rut. . fost locuit& 'e suprafa%a familiar&> ver'e-ceu6ie 6i graulat&> a
ecraului 'itr-o av& 8eec3ee. 9up& aceea a ap&sat alt comutator 6i graularea ceu6ie a pierit>
locuit& 'e imagiea uei 3&r%i stelare. 2ra o ac%iue perfect realist& F petru covertirea oric&rui
ecra al uei ave 'i Poart& tr-o imagie utili,abil& era suficiet& aplicarea uei tesiui 'e
polari,are uor circuite ?'e6i o mie 'e e;ploratori muriser& f&r& s-o afle@.
L Ceea ce ve'e%i> a i'icat el voios> este locul u'e C&pitaul Ralt3ers a locali,at
velierul 6i> 'up& cum ve'e%i> acolo u e;ist& imic.
.u'ee st&tuse t&cut pe o peru%& fa%a imita%iei 'e 6emieu> c!t mai 'eparte cu puti%& 'e
9oll" sau Saie F 6i ambele femei erau c!t mai 'eparte cu puti%& ua 'e cealalt&> 6i 'e asemeea
foarte t&cute. 0s& acum Ralt3ers a rostit> r&it:
L ImposibilH 0registr&rile au fost corecteH .ve%i 'ateleH
L Bie%eles c& au fost corecte> l-a lii6tit .lbert> 'ar> ve'e%i voi> p!& la sosirea avei-
cerceta6> velierul 'isp&ruse.
L N-ar fi putut a4uge foarte 'eparte> 'ac& uica lui propulsie proveea 'e la lumia
solar&H
L Nu> -ar fi putut a4uge> totu6i u mai e;ist&. 2u s&> a urmat .lbert ,!mbi' vesel>
%iusem seama 'e o asemeea posibilitate. 9ac& mai %ie%i mite> reputa%ia mea F m& refer la
truparea mea aterioar& F se fu'ameta pe ipote,a c& vite,a lumiii este o costat&
fu'ametal&> supus&> a preci,at clipi' tolerat 'e 4ur mpre4urul saloului> aumitor e;ti'eri
ale cote;tului pe care le-am v&%at 'e la 8eec3ee. 9ar vite,a> 'a> este tot'eaua aceea6i F
aproape trei sute 'e mii 'e Oilometri pe secu'&. 9e aceea am istruit ava-cerceta6 ca
evetualitatea care u va g&si velierul s& se 'eplase,e pe o 'ista%& egal& cu trei sute 'e mii 'e
Oilometri 'e mul%it um&rul 'e secu'e scurse 'i mometul observ&rii.
L .l aibii 'e program> iteliget 6i ifatuat> a rostit 2ssie cu 'ragoste. .i aga4at u
pilot iste% petru ava-cerceta6> u-i a6a<
.lbert a tu6it u6or.
L Gi ava era eobi6uit&> a ,is el> 'eoarece trev&,usem posibilitatea apari%iei uor
evoi 'e atur& special&. J& tem c& c3eltuielile au fost 'estul 'e ri'icate. Iat& s& ce a v&,ut
ava> 'up& ce a parcurs 'ista%a respectiv&.
. fluturat 'itr-o m!& 6i ecraul a ar&tat forma 'e libelul& cu multe aripi. Nu mai era
perfect&> ci se plia 6i se cotracta sub oc3ii o6tri. .lbert iu%ise vite,a 'e 'erulare> a6a cum fusese
registrat& 'e ava-cerceta6> 6i am privit cum aripile uria6e s-au rulat 6i apoi au 'isp&rut.
Bu. Ceea ce am v&,ut oi> voi v&,user&%i 'e4a. .%i fost avata4a%i fa%& 'e oi pri faptul
c& a%i 6tiut ce aume ve'ea%i. .cum salo eram Ralt3ers 6i 3aremul lui> 2ssie 6i cu mie.
P&r&sisem o plaet& fr&m!tat& 'e elii6ti petru a urm&ri o eigm& elii6titoare 6i ve'eam
cum obiectul pe care-l c&utam era. 2ra m!cat 'e altcevaH 2;act a6a p&rea petru oc3ii o6tri
6oca%i 6i epreg&ti%i. .m r&mas locului cremei%i> 3olb!'u-e la aripile pliate 6i la sfera
gigatic& 'e u albastru-str&lucitor care ap&ruse 'i eat petru a le g3i%i.
Ji-am 'at seama c& cieva c3icotea cu bl!'e%e 6i am fost 6ocat petru a 'oua oar& c!'
mi-am 'at seama cie era.
2ra .lbert> care st&tea pe margiea biroului s&u 6i-6i 6tergea o lacrim& 'e amu,amet.
L 0mi cer scu,e> a spus el> 'ar 'ac& v-a%i fi putut ve'ea fe%eleH
L .l 'racuU 'e program iteliget 6i ifatuat> a 6uierat 2ssie f&r& pic 'e 'ragoste> termi&
ime'iat cu ra3aturileH Ce se-t!mpl& aici<
.lbert s-a uitat la so%ia mea. Nu i-am putut 'escifra prea bie e;presia. Privirea era
afectuoas&> 6i tolerat&> 6i multe alte lucruri pe care u le asociam cu o imagie geerat& 'e
calculator> ici c3iar cu .lbert. 0 acela6i timp s& era gri4orat&.
L 9rag& 'oam& Broa'3ea'> a rostit el> 'ac& u 'orea%i s& am sim%ul umorului> -ar fi
trebuit s& m& programa%i ca atare. 9ac& v-am st!4eit> mi cer scu,e.
L Urmea,& istruc%iuileH I-a porucit t&ios 2ssie.
L Bu> foarte bie. 2u b&uiesc c& ceea ce a%i v&,ut> a e;plicat el torc!'u-se 'eliberat
cu spatele la 2ssie petru a se a'resa grupului> este primul e;emplu cuoscut 'e opera%iue
e;ecutat& 'e 8eec3ee a'ev&ra%i timp real. Jai e;act> velierul a fost capturat. +bserva%i aceast&
av& mai mic&.
. fluturat egli4et 'i m!& 6i imagiea s-a rotit 6i a fluctuat> m&ri' scea. J&rirea era
peste re,olu%ia istrumetelor optice ale avei-cerceta6> a6a c!t coturul sferei a 'eveit
eregulat 6i ce%o6at.
0s& apoia ei e;ista ceva.
2;ista ceva care se 'eplasa let eclips& '&r&tul sferei. 2;act cu o clip& aite 'e a
'isp&rea> .lbert a pus stop-ca'ru 6i am privit to%i u obiect eclar 6i micu%> form& 'e pe6te.
L + av& 8eec3ee> a rostit .lbert. 2u cel pu%i u am alt& e;plica%ie.
Saie )ee-;ig a scos u suet ecat.
L 26ti sigur<
L Nu> bie%eles c& u sut sigur> a recuoscut .lbert. 9eocam'at& este 'oar o teorie.
9omi6oar& )ee-;ig> imei u spue icio'at& D'aE uei teorii> ci spue 'oar DpoateE> fii'c&
este sigur c& va ap&rea o teorie mai bu&> iar cea care p&ruse aterior cea mai bu& se va alege cu
DuE. 9ar teoria mea este c& 8eec3ee au 'ecis s& capture,e velierul.
.cum a%i v&,ut tabloul geeral. 8eec3eeH .utetici> atesta%i 'e cel mai iteliget sistem
'e recuperare a 'atelor care a fost cuoscut vreo'at&. 2u i c&utasem pe 8eec3ee> tr-u fel sau
altul> timp 'e 'ou& treimi 'e secol> 'isperat s&-i g&sesc 6i gro,it c& s-ar putea s&-i g&sesc. Iar
c!' asta s-a t!mplat p!& la urm&> problema care-mi ocupa aproape toat& mitea u era legat&
'e 8eec3ee> ci 'e sistemul 'e recuperare a 'atelor.
L .lbert> am spus> 'e ce te compor%i a6a ciu'at<
2l m-a privit politicos> cioc&i'u-6i u6or 'i%ii cu coa'a pipei.
L 0 ce fel Dciu'atE> Robi< . trebat.
L Ce aiba> termi&H Ielul cum te compor%iH Nu. .m 6ov&it> cerc!' s& m& e;prim c!t
mai politicos: Nu 6tii c& u e6ti 'ec!t u program 'e calculator<
. sur!s trist.
L Nu trebuie s& mi se reamiteasc& asta> Robi. Nu sut real> u< Notu6i u m&
iteresea,& realitatea care e6ti tu imersat.
L .lbertH .m strigat> s& el a ri'icat o m!& ca s& m& opreasc&.
L 9&-mi voie s& termi. Petru mie realitatea este> o 6tiu> u um&r> foarte mare> 'e
comutatoare 'e tip c3is-'esc3is cu procesare paralel> 'ispuse cofigura%ii euristice. 9ac&
cieva le aali,ea,&> observ& c& sut 'oar u truc cu care este p&c&lit privitorul. 9ar ce se
t!mpl& ca,ul t&u> Robi< 2ste realitatea foarte 'iferit& ca,ul uei itelige%e orgaice< Sau
u seam& 'ec!t o serie 'e reac%ii c3imice care se 'esf&6oar& tr-u Oilogram 'e materie
a'ipoas& lipsit& 'e oc3i> urec3i sau orgae se;uale< Not ceea ce 6tie el 6tie mo' i'irect>
fii'c& a6a i-a comuicat u sistem 'e percep%ii. Noate setimetele pe care le are i sosesc pri
iterme'iul termia%iilor ervoase> care 4oac& rolul uor coe;iui. 9ifere%a tre oi este at!t 'e
mare> Robi<
L .lbertH
2l a cl&tiat 'i cap.
L 9a> a spus cu am&r&ciue> 6tiu. Nu po%i fi am&git 'e trucul meu> 'eoarece o cuo6ti pe
creatoarea sa F este aici> pritre oi. 9ar tu su%i u te la6i am&git 'e propriul t&u truc< Nu ar
trebui atuci s& mi se acor'e aceea6i stim& 6i tolera%&< .m fost u om 'estul 'e importat>
Robi. .m fost privit cu mult respect 'e persoae 'e mare va,&H Regi. Regie. Sava%i 'e v!rf>
care mi-au fost acela6i timp colegi e;cele%i. C!' am mpliit 6apte,eci 'e ai> mi-au
orgai,at o petrecere F Robertso 6i Riger> Qurt =\'el> Rabi> +ppe3eimer.
Gi-a 6ters realmete o lacrim&. Gi 'oar at!t i-a mai g&'uit 2ssie s& cotiue. 2a s-a
ri'icat.
L Prietei 6i so%ul meu> a rostit> este evi'et c-a avut loc o 'efec%iue grav&. 0mi cer
scu,e. Nrebuie s&-l 'ecoecte, 'i circuit petru o verificare complet& F o s& v& rog s& m&
scu,a%i.
L Nu-i via ta> 2ssie> am spus pe c!t 'e bl!' am putut> s& ea -a luat-o cu bl!'e%e.
J-a privit cu o e;presie pe care u i-o mai v&,usem 'e c!' cepusem s-o curte, 6i-i
povesteam 'espre glumele amu,ate pe care obi6uiam s& le fac programului meu 'e psi3aali,&>
Sigfri' vo Psi3o.
L Robi> a ,is ea rece> se vorbe6te mult prea mult 'espre vi& 6i viov&%ie. $om 'iscuta
mai t!r,iu> mi cer scu,e musafirilor> 'ar m& retrag cabia mea 'e lucru. .lbertH Pre,it&-te
ime'iat acolo petru 'epaareH
Ua 'itre peali,&rile petru bog&%ie 6i faim& este faptul c& mul%i te ivit& s& le fii
musafir 6i aproape to%i se a6teapt& s&-i ivi%i la r!'ul t&u. Calit&%ile 'e ga,'& u se um&r&
pritre abilit&%ile mele. So%iei mele pe 'e alt& parte i place realmete s& 4oace rolul 'e ga,'&> a6a
c& 'e-a lugul ailor am pus la puct o meto'& bu& 'e a e ocupa 'e musafiri. 2ste foarte
simplu. 2u m& v!rt pe l!g& ei at!ta vreme c!t mi face pl&cere F asta poate s& seme c!teva
ore sau alteori cici miute. 9up& aceea 'ispar cabietul meu 6i-i las seama lui 2ssie. .sta
mi place mai ales atuci c!'> 'i cie 6tie ce motiv> e;ist& tesiui pritre ivita%i. 2ste u
ara4amet care fuc%ioea,& perfect F petru mie.
0s& ueori u fuc%ioea,& 6i atuci r&m! mpotmolit. .cesta era uul 'itre mometele
respective. Nu-i puteam l&sa seama 2ssiei> fii'c& 2ssie era ocupat&. Nu voiam s&-i las siguri>
'eoarece f&cusem 'e4a asta petru o perioa'& 'estul 'e lug&. C!t 'espre tesiui. 2rau
suficiete. .6a c& m& str&'uiam s&-mi reamitesc cum s& fii politicos c!' u ai u'e s& te
retragi.
L $re%i ceva 'e b&ut< .m trebat pe u to 'e voie bu&. Ceva 'e m!cat< Putem
vi,ioa i6te emisiui bue> 'ac& 2ssie -a 'ecoectat toate circuitele petru a-l 'epaa pe
.lbert.
Saie )ee-;ig m-a trerupt cu o trebare:
L 0cotro e 'rept&m> 'omule Broa'3ea'<
L 2i bie F am r&spus ra'ii' 4ovial> ca o ga,'& miuat&> cerc!' s&-i fac pe oaspe%i
s& se simt& 'esti6i> 'e6i mi-au pus o trebare foarte bu& la care u cocepusem vreu r&spus>
truc!t m& g!'isem la multe alte c3estii mult mai urgete F cre' c& trebarea este> u'e a%i
'ori s& mergem< $reau s& spu c& se pare c& u mai are vreu rost s& urm&rim velierul.
L Nu> a cuvii%at )ee-;ig.
L .tuci b&uiesc c& 'epi'e 'oar 'e voi. Cre' c& u a%i 'ori apoi la c3isoare.
Le reamiteam c&> la urma urmelor> le f&cusem o favoare.
L Nu> a repetat )ee-;ig.
L .tuci s& e-toarcem pe P&m!t< $-am putea l&sa la o bucl&. Sau Poart&> 'ac&
vre%i. Sau. Ia s& ve'em> .u'ee> tu ai veit ii%ial 'e pe $eus> u< $rei s& te-torci acolo<
. fost r!'ul lui Ralt3ers s& spu& DNuE. N-a mai a'&ugat s& imic. J-am g!'it c&
era foarte epoliticos 'i partea oaspe%ilor mei s& u-mi ofere 'ec!t egativisme> timp ce eu
cercam s& fiu ospitalier.
9oll" Ralt3ers mi-a s&rit a4utor. . ri'icat m!a 'reapt& 6i pe ea purta ua 'itre
p&pu6ile acelea care se trag peste 'egete ca o m!u6&> cea care ar fi trebuit s& semee cu u
8eec3ee.
L Problema este> 'omule Broa'3ea'> a rostit ea f&r& s&-6i mi6te bu,ele cu glas mieros 6i
6erpesc> c& iciuul 'itre oi u are vreu loc special u'e s& se 'uc&.
Petru c& era evi'et a'ev&rat> imei -a p&rut s& aib& ceva 'e cometat. .poi .u'ee s-a
ri'icat picioare.
L Cre' c& acum a6 bea ceva> Broa'3ea'> a morm&it el. 9oll"< Saie<
2ra mo' clar i'eea cea mai bu& pe care vreuul 'itre oi o avusese 'e mult& vreme.
No%i am fost 'e acor'> ai'oma uor ivita%i care sosesc prea 'evreme la o petrecere 6i-6i g&sesc
ceva 'e f&cut petru a u fi prea b&t&tor la oc3i faptul c& u fac imic.
Sigur c& 'a> e;istau lucruri ce trebuiau f&cute> iar cel aflat v!rful listei 'i mitea mea
era s& u fiu cor'ial cu tovar&6ii mei 'e av&. C3estia aia 'i v!rful listei mele u cerca ici
m&car s& asimile,e faptul c& oi v&,usem ?poate@ o av& 8eec3ee real&> fuc%ioal&> cu 8eec3ee
iteriorul ei. 2ra vorba 'i ou 'espre itestiul meu. 9octorii spuseser& c& voi putea 'uce o
via%& ormal&. 2i u spuseser& imic 'espre ua at!t 'e aormal& ca aceasta> a6a c&-mi resim%eam
v!rsta 6i fragilitatea. .m fost bucuros s&-mi iau giul cu ap& toic&> s& m& a6e, l!g& 6emieul
fals cu fl&c&ri false 6i s& a6tept ca altcieva s& ia ii%iativa.
.cela s-a 'ove'it a fi .u'ee Ralt3ers.
L Broa'3ea'> aprecie, c& e-ai scos 'i bucluc 6i 6tiu c& ai propriile tale c3estii pe care
trebuie s& le re,olvi. Presupu c& lucrul cel mai bu pe care-l po%i face este s& e 'ebarci pe to%i
trei locul care-%i este cel mai la 'em!& 6i s&-%i ve,i 'e afacerile tale.
L 2i bie> .u'ee> e;ist& fel 'e fel 'e locuri. Nu este iciuul pe care l-ai prefera
'etrimetul celorlalte<
L Ce a6 prefera eu> mi-a r&spus> ceea ce cre' c& am prefera to%i este s& avem
posibilitatea 'e a stabili ce 'orim s& facem oi 6ie. Cre' c& ai observat c& avem uele
probleme persoale care trebuie puse la puct.
Nu era geul 'e afirma%ie cu care ai vrea s& fii 'e acor'> 'ar -o puteam ici ega> a6a c&
m-am mul%umit s& ,!mbesc.
L .6a'ar avem evoie 'e posibilitatea 'e a e 'esc&rca 6i a 'iscuta 'espre ele.
L .3a> am aprobat. S&-%eleg c& u v-am oferit suficiet timp c!' 2ssie 6i cu mie v-
am l&sat siguri<
L $oi e-a%i l&sat siguri. Nu 6i amicul vostru .lbert.
L .lbert<
Nu m& g!'isem ici o clip& c& .lbert ar fi putut ap&rea fa%a oaspe%ilor> mai ales f&r& s&
fi fost ivitat.
L Not timpul> Broa'3ea'> a r&spus cu am&r&ciue Ralt3ers. . stat e;act locul care
stai tu acum. I-a pus lui 9oll" u milio 'e treb&ri.
.m scuturat 'i cap 6i i-am tis pa3arul ca s& mi-l reumple. Probabil c& u era o i'ee
bu&> 'ar u aveam absolut ici o i'ee care s& mi se par& c& ar fi fost bu&. 0 tiere%ea mea> c!'
mama era pe moarte F fii'c& u-6i putea permite tratamet me'ical petru am!'oi> viov&%ie>
viov&%ie> viov&%ie> 6i a 'ecis s& mi-l acor'e 'oar mie F e;istase o perioa'& c!' ea u m& mai
recuoscuse> u-6i mai amitise umele meu> vorbise cu mie ca 6i cum a6 fi fost 6eful ei sau
proprietarul casei ori u b&rbat cu care avusese o rela%ie aite s& se fi m&ritat cu tata. + perioa'&
ur!t&. Ielul care se comportase fusese aproape mai r&u 'ec!t 6tii%a c& se g&sea pe moarte: o
fii%& soli'& se presc3imbase sf&r!m&turi sub oc3ii mei.
La fel cum 6i .lbert se presc3imba acum sf&r!m&turi.
L Ce fel 'e treb&ri a pus< .m spus eu> uit!'u-m& la 9oll".
L .3> 'espre Ra> a ,is ea 4uc!'u-se cu p&pu6ile> totu6i vorbi' cu propriul ei glas F
'e6i tot f&r& s&-6i mi6te bu,ele prea mult. 9espre u'e mergea. Ce f&cea. . vrut mai ales s&-i ar&t
obiectele 'e pe 3&r%i care-l iteresau pe Ra.
L .rat&-mi-le 6i mie> am rostit.
L Nu pot s& maipule, c3estia aia> a spus ea iritat&> s& Saie )ee-;ig s-a ri'icat 6i s-a
apropiat 'e come,i aite s&-6i fi termiat ultimul cuv!t.
. atis cosola 'ispla"ului> s-a crutat> a tastat o combia%ie> a f&cut o grimas& 6i a
reveit iar&6i spre oi.
L Probabil c& 'oama Broa'3ea' l-a blocat c!' v-a 'ecuplat pilotul 'e la circuite> a
cometat ea.
L +ricum> a spus 9oll"> erau umai g&uri egre. 9e u fel sau altul.
L Cre,usem c& e;ista 'oar u sigur fel> am ,is 6i ea a str!s 'i umeri.
Ne-am a'uat to%i 4urul scauului 'e la cosola 'e coma'& 6i e-am uitat la ecra>
care u ar&ta 'ec!t stele.
L Lua-l-ar 'racuU> am m!r!it.
Iar 'iapoia oastr&> vocea lui .lbert a rostit g3e%at:
L 0mi pare r&u 'ac& te-am tulburat> Robi.
No%i e-am r&sucit ai'oma figurielor 'itr-u orologiu 'i acelea germae vec3i> 'i
tururi. 2l st&tea pe margiea scauului pe care abia l p&r&sisem 6i e stu'ia. P&rea 'iferit. Jai
t!&r. Jai pu%i sigur pe sie. 0v!rtea u trabuc tre 'egete F u trabuc> u pipa F 6i avea o
e;presie sumbr& pe c3ip.
L Cre,usem c& 2ssie avea treab& cu tie> am cometat F sut sigur F iritat.
L . termiat> Robi. 9e fapt> vie 6i ea ime'iat. Cre' c& pot spue cu 'estul& e;actitate
c& -a g&sit ici o 'efec%iue. Nu este a6a> 'oam& Broa'3ea'<
2ssie a itrat pe u6& 6i s-a oprit acolo. .vea pumii 6ol'uri 6i-l fi;a cu oc3ii pe .lbert.
Nici m&car u-mi arucase vreo privire.
L .6a-i> programule> a 'eclarat ea mo3or!t. N-am g&sit ici o eroare 'e programare.
L J& bucur s& au' asta> 'oam& Broa'3ea'.
L S& u te bucuriH Iaptul r&m!e F e6ti u program belit. Spue-mi atuci> programule
iteliget f&r& ici o eroare 'e programare> care-i pasul urm&tor<
8olograma 6i-a ume,it bu,ele cu u tic realmete ervos.
L P&i> a r&spus .lbert 6ov&itor> b&uiesc c& a%i 'ori s& verifica%i 3ar':are-ul.
L 2;act> a rostit 2ssie 6i s-a tis s&-i scoat& 'atevataiul 'i muf&.
.6 putea 4ura c& am v&,ut o trec&toare e;presie 'e paic& pe fa%a lui .lbert> privirea uui
om care era supus aeste,ierii petru o opera%ie c3irurgical& ma4or&. .poi e;presia a 'isp&rut
mpreu& cu restul lui.
L $e'e%i-v& 'e 'iscu%ii> a or'oat 2ssie peste um&r 'up& care 6i-a pus o lup& la oc3i 6i a
ceput s& scae,e suprafa%a evataiului.
9ar 'espre ce s& 'iscut&m< .m privit-o timp ce a e;amiat fiecare stria%iue a
evataiului. .m plutit 'up& ea> c!'> str!mb!'u-se emul%umit&> a 'us evataiul camera 'e
lucru 6i e-am uitat t&cere cum l-a atis cu calibre 6i electro,i> l-a itro'us tr-o muf& petru
test&ri> a ap&sat butoae> a rotit veriere 6i a citit re,ultate 'e pe scale. 2u am stat locului>
frec!'u-mi ab'omeul> care recepuse s& m& 'era4e,e> iar .u'ee a 6optit:
L Ce caut&<
Nu 6tiam. + ciupitur&> o ,g!rietur&> o coro,iue> orice> s& orice ar fi fost u l-a g&sit.
2ssie s-a ri'icat 6i a suspiat.
L .ici u-i imic> a au%at ea.
L .sta-i bie> am sugerat.
L .sta-i bie> a aprobat ea> petru c& 'ac-ar fi fost ceva serios> u l-a6 fi putut repara
aici. 9ar acela6i timp este prost> Robi> fii'c&-i clar c& programul &sta afurisit e pli 'e 3ibe.
.sta mi-a 'at o lec%ie 'e mo'estie.
L Sute%i sigur& c&-i stricat> 'oam& Broa'3ea'< . iterveit 9oll". C!t timp a%i fost
cealalt& cabi&> a p&rut 'estul 'e coeret. Poate i%el cam e;cetric.
L 2;cetricH 9oam& 9oll"> 6tii 'espre ce a vorbit c!t timp l-am verificat< Ipote,a lui
Jac3. Jasa lips&. =&uri egre mai egre 'ec!t g&urile egre obi6uite. .r fi trebuit s& fii u
a'ev&rat .lbert 2istei ca s&-%elegi. 8eiH Ce-ai ,is< . stat 'e vorb& cu voi<
Iar 'up& ce a au,it cofirmarea 'i partea celorlal%i> s-a a6e,at cu bu,ele str!se g!'itor
petru o vreme. 9up& aceea s-a ri'icat.
L La 'racuU> a spus cu u to sumbru> -are rost s&-cerc s-o iau pe g3icite. + sigur&
persoa& 6tie ce-i eregul& cu .lbert> iar persoaa aceea este c3iar .lbert.
L Gi 'ac& .lbert -o s&-%i spu&< .m trebat-o.
L Nu asta-i trebarea corect&> m-a cori4at ea coect!' evataiul. 0trebarea corect&
este: 9ac& .lbert -o s& poat& s&-mi spu&<
2l p&rea regul& F oricum> aproape regul&> v!rtea trabucul tre 'egete> a6e,at
scauul lui favorit F care era 'e asemeea locul meu favorit> 'ar mometul acela u aveam
c3ef s& m& cert cu el petru asta.
L .6a'ar> .lbert> a rostit 2ssie cu glas bl!'> s& ferm> 6tii c& e6ti belit> corect<
L Pre,it o u6oar& aomalie> cre'> 'a> a spus el pe u to 'e scu,&.
L + aomalie a 'racuU 'e mare> 'up& p&rerea meaH Bu> iat& cum vom proce'a> .lbert.
Jai t!i %i vom pue i6te treb&ri simple F u 'espre motiva%ii> u 'espre c3estii super-
teoretice> ci 'oar treb&ri la care se poate r&spu'e pe ba,a 'atelor obiective. .i %eles<
L Cu certitu'ie am %eles> 'oam& Broa'3ea'.
L Bu. Jai t!i. .m %eles c& ai coversat cu oaspe%ii timp ce Robi 6i cu mie
eram Cabia C&pitaului.
L Corect> 'oam& Broa'3ea'.
2a 6i-a %uguiat bu,ele.
L Ji se pare u comportamet eobi6uit> u cre,i< Le-ai pus treb&ri. Ne rog s& e
spui care-au fost treb&rile 6i r&spusurile.
.lbert s-a foit st!4eit.
L J-au iteresat pricipal obiectele pe care le ivestiga Ra> 'oam& Broa'3ea'.
9oama Ralt3ers a fost at!t 'e amabil& s& mi le i'ice pe 3&r%i.
. ar&tat 'ispla"ul> iar c!' e-am uitat acolo> tr-a'ev&r> afi6a mai multe 3&r%i> ua 'up&
alta.
L 9ac& le privi%i cu ate%ie> a spus .lbert gesticul!' cu trabucul eapris> ve%i observa
c& e;ist& o progresie clar&. Primele lui %ite au fost g&urile egre simple> care pe 3&r%ile 8eec3ee
sut i'icate pri semele acestea asem&&toare uor c!rlige petru pescuit. 0 cartografia
8eec3ee acelea sut i'icatoare 'e pericol.
L 9e u'e 6tii asta< . trebat 2ssie> apoi: Nu> sari peste trebarea asta. B&uiesc c-ai
avut motive temeiate petru ipote,a respectiv&.
L .6a este> 'oam& Broa'3ea'. 0 aceast& privi%&> u am fost complet sicer cu
'umeavoastr&.
L .3aH 0cepem s-afl&m c!te cevaH Cotiu&H
L 9a> 'oam& Broa'3ea'. =&urile egre simple sut otate cu c!te 'ou& bife. 9up&
aceea Ra a ivestigat o sigularitate goal& F o gaur& eagr& care u se rote6te> 'e fapt c3iar cea
care Robi a avut o e;perie%& teribil& cu mul%i ai urm&. .colo Ra a g&sit-o pe =elle-
Qlara Jo"li.
Imagiea a p!lp!it> a ar&tat steaua albastru spectral> 'up& care a reveit la 3art&.
L .ceasta are trei c!rlige petru pescuit> ceea ce seam& u pericol mai mare. Gi
cele 'i urm& F u gest 'i m!& 6i imagiea s-a mo'ificat> ar&t!' alt& sec%iue a 3&r%ii 8eec3ee
F aceasta este cea pe care 'oama Ralt3ers a i'etificat-o ca fii' urm&toarea 'estia%ie a lui
Ra.
L N-am spus astaH . obiectat 9oll".
L Nu> 'oam& Ralt3ers> a cuvii%at .lbert> s& a%i spus c& el o privea frecvet> c& a
'iscutat 'espre ea cu Jor%ii 6i c& l gro,ea. Cre' c& spre aceasta se 'reapt& acum.
L Perfect> l-a aplau'at 2ssie. .i trecut cu brio primul test> .lbert. $om trece la partea a
'oua> f&r&> 'e 'ata aceasta> participarea au'ie%ei> a preci,at privi'-o pe 9oll".
L Sut la 'ispo,i%ia 'umeavoastr&> 'oam& Broa'3ea'.
L Bie%eles c& e6ti. Bu. 0treb&ri 6tii%ifice. Ce se %elege pri Dmas& lips&E<
.lbert a p&rut tulburat> totu6i a r&spus 'estul 'e prompt:
L .6a-umita mas& lips& este acea catitate 'e mas& care ar 4ustifica 'iverse orbite
galactice> 'ar care -a fost icio'at& observat&.
L 2;celetH Jai 'eparte> ce este Ipote,a lui Jac3<
2l 6i-a ume,it bu,ele.
L 9oam& Broa'3ea'> u sut c3iar largul meu cu 'iscu%ii speculative 'espre
mecaica cuatic&. .m 'ificult&%i a cre'e c& 9ume,eu 4oac& ,aruri cu uiversul.
L Nu te-am trebat care-%i sut covigerileH Respect& regulile> .lbert. 0%i cer 'oar
'efii%ia uei te,e 6tii%ifice utili,ate pe scar& larg&.
2l a suspiat 6i s-a foit iar&6i.
L Ioarte bie> 'oam& Broa'3ea'> s& 'a%i-mi voie s-o formule, termei tagibili.
2;ist& motive petru a cre'e c& asupra ciclului 'e 'ilatare-cotrac%ie al uiversului are loc o
iterve%ie la scar& mare. 9ilatarea este iversat&. Cotrac%ia este silit&> se pare> spre u puct
uic F acela6i ca aite 'e Big Bag.
L Gi ce-a fost atuci< . trebat 2ssie.
.lbert 6i-a sc3imbat po,i%ia picioarelor.
L Realmete 'evi 'estul 'e agitat> 'oam& Broa'3ea'.
L 9ar po%i r&spu'e la trebare F termeii cosi'era%i acceptabili pre,et.
L 0 ce puct> 'oam& Broa'3ea'< Ce este acceptat pre,et< Ce a fost acceptat> s&
,icem> aite 'e epoca lui 8a:Oig 6i a celorlal%i fi,iciei cuatici< 2;ist& o afirma%ie e;plicit&
'espre uivers 'i c3iar clipa ceputului s&u> s& este 'e atur& religioas&.
L .lbert> a rostit 2ssie pe u to 'e avertismet.
2l a sur!s slab.
L 9oream s&-l cite, pe Sf!tul .ugusti 'e 8ipoa. C!' a fost trebat ce f&cea
9ume,eu aite s& fi creat uiversul> Sf!tul .ugusti a r&spus c& 2l crea ia'ul petru cei
care pueau trebarea aceasta.
L .lbertH
L Bie> bie> a f&cut el iritat. 9a. Se cre'e c& relativitatea u mai poate e;plica fi,ica
uiversului aite 'e u momet foarte> foarte timpuriu F ici u ca, mai t!r,iu 'e 1X17(#
'itr-o secu'& F 6i trebuie efectuat& u soi 'e Dcorec%ie cuatic&E. 9oam& Broa'3ea'> m& simt
'estul 'e 4eat 'e acest test 'e cultur& geeral&.
Rareori o v&,usem pe 2ssie 6ocat&.
L .lbertH . r&cit ea 'i ou> pe u to 'estul 'e 'iferit.
Nu 'e avertismet. 9e uimire 6i tulburare.
L 9a> .lbert> a rostit el brutal> cel pe care l-ai creat 6i care sut eu. S& cet&m cu asta> te
rog. Iii amabil& 6i ascult&. Nu 6tiu ce se t!mpl& aite 'e Big BagH Gtiu 'oar c& e;ist& cieva>
u'eva> care cre'e c& 6tie ce se t!mpl& 6i c& poate cotrola ce se t!mpl&. .sta m& sp&im!t&
teribil> 'oam& Broa'3ea'.
L Ne Dsp&im!t&E< . icit 2ssie. Cie-a programat Dsp&im!tareaE tie> .lbert<
L 9umeavoastr&> 'oam& Broa'3ea'. Nu pot 'ura asta. Gi u 'oresc s& mai 'iscut
aceast& problem&.
Gi a 'isp&rut.
Nu fusese obligat s& proce'e,e a6a. Ne-ar fi putut cru%a setimetele. S-ar fi putut preface
c& iese pe o u6& sau s& fi 'isp&rut c!' oi e uitam altu'eva. N-a ales iciua 'itre solu%iile
acelea. . pierit pur 6i simplu. Ca u om cu a'ev&rat real> care se sim%ea at!t 'e furios> c!t> 'up&
ce termia 'e vorbit> p&r&sea scea tr!ti' u6a 'up& el. Iusese prea m!ios ca s& mai aib& gri4a
apare%elor.
L N-ar trebui s&-6i piar'& cump&tul> a cometat 2ssie uluit&.
9ar 6i-l pier'useC iar 6ocul respectiv -a fost ici pe 'eparte at!t 'e mare pe c!t a fost
6ocul care a urmat> c!' am 'escoperit c& ecraul cotiua s& u r&spu'& la come,i> ca 'e
altfel 6i cosola 'e pilotare.
.lbert le blocase pe ambele. =oeam cu accelera%ie costat& spre o 'estia%ie pe care -o
cuo6team.
0t!lire e'orit&.
Nelefoul sua ava lui Ra. 9e fapt u era tocmai u telefo 6i cu sigura%& u suaC
'ar era u semal care ar&ta c& cieva 'irec%ioa u mesa4 spre av& pri ra'ioul superlumiic.
L 0c3i'e-lH . r&cit Ra> tre,i'u-se i'igat 'i som. Nu vorbesc cu imeiH
Gi apoi> ceva mai trea,> a p&rut u umai furios> ci 6i 'erutat.
L 2ra-c3is> a spus uit!'u-se la ra'ioul superlumiic> iar e;presia 'e pe c3ipul lui a
traversat 6i restul spectrului> p!& la fric&.
Ceea ce-l face pe Ra mai pu%i 'etestabil oc3ii mei> cre'> este ulcerul acela 'e team&
care-l ro'ea trua. 9ume,eu mi-e martor c& era o brut&. 2ra ursu,C era u 3o%C u-i p&sa 'e
imei 'ec!t 'e persoaa lui. 9ar asta sema 'oar c& era a6a cum am fost oi to%i c!'va> s&
oi am ie6it 'i starea respectiv& pri sociali,are> cu a4utorul p&ri%ilor> al tovar&6ilor 'e 4oac&> al
6colii 6i al poli%iei. Nimei u sociali,ase icio'at& cu Ra 6i 'e aceea el cotiua s& fie u copil.
L Nu vorbesc cu imeiH . strigat el 6i a tre,it-o pe Qlara.
+ pot ve'ea pe Qlara a6a cum era atuci> fii'c& acum pot observa mult 'i ceea ce
aite era ascus. 2ra obosit&> era iritat& 6i se s&turase 'e Ra m&sura care se putea a6tepta
'i partea oric&rei alte persoae s& se sature 'e el.
L .i putea foarte bie s& r&spu,i> a ,is ea 6i Ra s-a 3olbat 'e parc& ar fi fost ebu&.
L S& r&spu'< Bie%eles c& -o s& r&spu'H 0 cel mai bu ca, u-i 'ec!t vreu birocrat
b&g&cios care se va pl!ge c& -am urmat cu e;actitate proce'urile cuveite.
L Se va pl!ge c-ai furat ava> l-a corectat ea tr-o 'oar& 6i s-a 'reptat c&tre ra'ioul
superlumiic. Cum se r&spu'e<
L Nu fi t!mpit&H . ,bierat el. StaiH .6teapt&H Ce faci<
L 9e la maeta asta< . trebat ea 6i urletul lui a fost u r&spus 'estul 'e limpe'e.
Ra a s&rit pri cabia micu%&> totu6i Qlara era mai voiic& 6i mai puteric& 'ec!t el. I-a
re,istat. Ciripitul semalului a cetatC lumia aurie s-a stis 6i Ra> brusc rela;at> a 3o3otit
soor.
L 8o-3o> ce proast& e6tiH Nu-i imei acoloH . strigat el.
9ar se 6ela. Petru o clip& s-a au,it u 6uierat> apoi cuvite recogoscibile. Cel pu%i>
aproape recogoscibile. U fluierat> 'up& care o voce straiu tesioat& a rostit:
L Nosssa vafa caimi caUau.
Qlara a avut evoie 'e g!'ire cosi'erabil& petru a %elege ce se spusese> iar c!' a
%eles> cuvitele u 6i-au atis efectul 'orit. .'ev&rul era oare a6a cum suase< U str&i> cu u
impe'imet sibilat teribil> care cercase s& spu&: DN-o s& v& fac imic r&uE< Gi 'e ce ar fi spus
asta< Nu este 'eloc lii6titor s& fii lii6tit c& u te afli pericol> tr-u momet c!' -aveai ici
u motiv s& cre,i c& te-ai fi aflat.
Ra se str!mb&.
L Ce-i< . strigat el pi%ig&iat 6i a ceput s& traspire. Cie-i acolo< Ce vrei<
N-a urmat ici u r&spus. Jotivul petru care -a urmat ici u r&spus era c& tregul
vocabular al C&pitaului fusese epui,at 6i el era ocupat s& repete urm&toarea fra,&C petru Ra 6i
Qlara s& t&cerea avea mai mult %eles 'ec!t cuvitele.
L 2craulH . %ipat Ra. Iolose6te ecraul> t!mpito> afl& ce-iH
Qlara a avut evoie 'e ceva timp ca s& maipule,e elemetele 'e coma'&C folosirea
ecraului 8eec3ee era o abilitate pe care abia cepuse s-o 'epri'& 'ecursul acestui voia4>
'eoarece pe vremea ei imei u 6tiuse cum s&-l opere,e. 2craul s-a limpe,it 6i a ar&tat o av&>
ua mare. Cea mai mare pe care o v&,use Qlara vreo'at&> mult mai mare 'ec!t oricare 'itre
Ciciurile care plecau 'i Poart& pe vremea ei.
L Ce. Ce. Ce.> a sc!cit Ra 6i 'oar la a patra cercare a i,butit s& termie trebarea:
Ce este<
Qlara -a cercat s& r&spu'&. Nu 6tia. I-a fost fric& s&. I-a fost fric& s& u fie imagiea
t!4it& 6i acela6i timp temut& 'e to%i prospectorii Por%ii> iar c!' C&pitaul a termiat 'e repetat
6i 6i-a rostit urm&toarea propo,i%ie> a fost sigur&:
L $i. Labor. 9ul. $osss. NUu.
S& vi& la bor'H Nu era imposibil> Qlara 6tia> ca o av& s& fac& 4oc%iue cu alta timpul
,boruluiC maevra aceea mai fusese f&cut&. 9ar ici u pilot 'e pe P&m!t u beeficiase 'e
mult& practic& reali,area 4oc%iuii.
L Nu-l l&sa-&utruH . urlat Ra. IugiH .scu'e-teH I& cevaH
I-a a,v!rlit Qlarei o privire c&rcat& 'e teroare> 'up& care s-a repe,it la come,i.
L Nu fi i'iotH . strigat ea> sprit!' toto'at& ca s&-l itercepte,e.
Qlara era o femeie puteric&> s& clipa aceea i veea greu s&-l opreasc&. Spaima
ebu& amplificase for%ele lui Ra. 2l a i,bit-o cu bra%ele 6i a trimis-o c!t colo> apoi> pl!g!' 'e
fric&> a s&rit fa%a come,ilor.
Nerori,at& 'e cotactul acela ea6teptat> Qlara a avut totu6i timp petru alt fior 'e team&.
Not ce aflase 'espre avele 8eec3ee o v&%ase c& icio'at&> icio'at& s& u cerci s& sc3imbi
cursul o'at& ce a fost stabilit. Gtia c& 'escoperirile oi f&ceau posibil& o asemeea maevr&C 'ar
6tia 'e asemeea c& u trebuia proce'at cu egli4e%&> ci umai urma uor calcule 6i plaific&ri
atete> iar Ra u era stare 'e o astfel 'e ac%iue.
Gi c3iar 'ac& ar fi fost. N-ar fi cotat 'efel. Nava cea mare form& 'e rec3i se apropia.
I&r& s& vrea> Qlara a privit cu a'mira%ie felul care pilotul celeilalte ave s-a a'aptat f&r&
'ificultate la mo'ificarea 'e curs 6i icremetarea vite,ei. 2ra u proces fasciat 'i puct 'e
ve'ere te3ic. Ra g3e%ase aitea come,ilor> privi' cu gura c&scat&> cu balele curg!'u-i
pe b&rbie. 9up& aceea> c!' cealalt& av& a crescut uria6& 6i a 'isp&rut 'i ra,a scaerelor> 'up&
care s-a au,it u scr!6et 'ispre trapa la'erului> el a urlat 'e groa,& 6i s-a &pustit toalet&.
Qlara era sigur& c!' a v&,ut trapa la'erului 'esc3i,!'u-se 6i '!'u-se tr-o parteC astfel>
=elle-Qlara Jo"li a fost primul om care a stat pre,e%a uui 8eec3ee.
.cesta s-a ri'icat 'i trap&> a r&mas vertical 6i a privit-o. 2ra mai scu' 'ec!t ea. 9u3ea
a ceva amoiacal. +c3ii i erau rotu,i> fii'c& sfera este 'esigul atural cel mai bu petru u
orga care trebuie s& se roteasc& toate 'irec%iile> 'ar u erau oc3i omee6ti. Nu e;ista u iel
'e pigmet 4urul uei pupile cetrale. 9e altfel u e;ista pupil&> ci 'oar o pat& eagr& 'e forma
uei cruci mi4locul uei m&rgele tra'afirii care o fi;a pe Qlara. Pelvisul i era larg. Sub pelvis>
tre ceea ce ar fi fost coapsele sale> 'ac& picioarele i-ar fi fost articulate ca la oamei> at!ra o
capsul& 'i metal albastru str&lucitor. Jai mult ca orice> 8eec3ee sem&a cu u %!c care-6i
umpluse pamper6ii.
=!'ul acela a str&pus teroarea Qlarei 6i a 'estis-o F foarte pu%i. Petru pu%i timp.
Isuficiet. C!' creatura a aitat> ea a s&rit '&r&t.
0 mometul care Qlara s-a mi6cat> 8eec3eeul s-a mi6cat 'e asemeea. . tres&rit c!'
trapa s-a clitit iar&6i 6i u altul a ap&rut cabi&. 9i cor'area 6i e,itarea mi6c&rilor sale>
Qlarei i s-a p&rut c& era aproape la fel 'e speriat ca ea 6i 'e aceea a rostit> f&r& s& se a6tepte s& fie
%eleas&> ci petru c&-i era imposibil s& u spu& imic:
L SalutH
Creatura a stu'iat-o. + limb& 'espicat& a lis cutele egru-str&lucitoare ale fe%ei sale. .
emis u suet straiu> ca u tors> 'e parc& s-ar fi g!'it. 9up& aceea> ceva apropiat 'e limba
egle,& recogoscibil&> a spus:
L 2u sssu t 8eec 3ee. Nosssa vafa caimi caUau.
S-a 3olbat cu fascia%ie 6i repulsie la Qlara> apoi a ciripit scurt spre cel&lalt> care a ceput
s& caute pri av&. L-au g&sit pe Ra f&r& greutate 6i tot f&r& greutate i-au 'us pe Qlara 6i Ra
pri trap&> pri cele 'ou& la'ere coectate> ava 8eec3ee. Qlara a au,it scr!6etul c3i'erii
trapelor 6i 'up& u momet a sim%it ,gu'uitur& care au%a c& se 'espriser& 'e ava lui Ra 6i o
aba'oaser&.
2ra pri,oiera 8eec3eelor> tr-o av& 8eec3ee.
Nu i-au f&cut imic r&u. Sau> 'ac& ite%ioau s&-i fac&> cel pu%i u se gr&beau s&
ceap&. 2rau cici 6i erau foarte ocupa%i.
Qlara u putea g3ici cu ce aume erau ocupa%i 6i se p&rea c& cel cu vocabular egle,
limitat era prea ocupat ca s&-6i fac& timp petru sarcia laborioas& a e;plic&rii. 0 mometul acela
'oreau realmete 'i partea Qlarei umai s& u le stea cale. .u pris-o eceremoios 'e bra%>
cu str!soarea 'ureroas& a uor 'egete care se sim%eau ca o piele t&b&cit&> 6i au mpis-o locul
u'e 'oreau s& stea.
Ra u le-a f&cut absolut ici o greutate. 2l ,&cea g3emuit tr-u col%> cu oc3ii str!s
c3i6i. C!' a 'escoperit c& 6i Qlara era apropiere> a 'esc3is u oc3i spre ea> a mpus-o
spiare ca s&-i atrag& ate%ia 6i a 6optit:
L Cre,i c& tr-a'ev&r -o s& e fac& ici u r&u<
2a a ri'icat 'i umeri. 2l a sc!cit aproape iau'ibil> 'up& care a reveit la po,i%ia fetus.
Qlara a v&,ut cu 'e,gust u firicel 'e saliv& care i se preligea pri col%ul bu,elor. 2ra pragul
catalepsiei.
9ac& e;ista cieva care s-o a4ute> acela u era Ra. Nrebuia s&-i frute pe 8eec3ee
sigur& F i'iferet ce ar fi ite%ioat ei s& fac&.
0s& ceea ce se petrecea era fasciat. C!t 'e multe lucruri erau complet oi petru QlaraH
0 'eceiile care oameii %eleseser& rapi' o parte importat& 'i te3ologia 8eec3ee> ea se
rotise cu vite,& apropiat& 'e a lumiii 4urul cetrului g&urii egre. Cuo6ti%ele ei 'espre
avele 8eec3ee se limitau la atic3it&%ile cu care ea> eu 6i ceilal%i prospectori plecaser&m 'i
Poart&.
Nava asta era altceva. 2ra mult mai mare 'ec!t o Cici. 9ep&6ea cosi'erabil p!& 6i
ia3tul privat al lui Ra> 'i puctul 'e ve'ere al 'ot&rilor. Nu avea o sigur& cosol& 'e
coma'&C avea trei F 'esigur> Qlara u 6tia c& 'ou& 'itre ele aveau alte scopuri 'ec!t pilotarea
avei sie. .celea 'ou& 'e%ieau istrumete 6i afi6a4e 'e operare pe care u le mai v&,use
icio'at&. Iteriorul u umai c& era 'e opt ori sau poate c3iar 'e ,ece ori mai mare 'ec!t al uei
Cici> 'ar ec3ipametele ocupau relativ mai pu%i spa%iu> pri care era posibil s& te 'eplase,i
'estul 'e estig3eritH .vea 'ot&rile sta'ar' F obiectul vermiform care str&lucea timpul
,borului superlumiic> scauele form& 'e $ 6i a6a mai 'eparte. Jai avea 'e asemeea cutii 'e
u albastru str&lucitor care sc!ceau> piuiau 6i p!lp!iau cu lumii%e> ca 6i u alt ge 'e cristal
vermiform> care> i spusese Ra> terifiat> era petru sfre'elit g&urile egre.
0s& mai presus 'e toate avea 8eec3ee.
8eec3eeH Semilege'arii> 'ecocerta%ii> aproape 'iviii 8eec3eeH Nici u om u v&,use
vreo'at& vreuul> ba ici m&car vreo imagie a lor. Iar =elle-Qlara Jo"li se g&sea aici> cu u
mai pu%i 'e cici 8eec3ee 4urul ei F morm&i'> 6uier!' 6i ciripi' 6i mirosi' 'estul 'e
straiu.
2i 6i6i ar&tau straiu. 2rau mai scu,i 'ec!t oameii> iar 'i cau,a pelvisurilor foarte
largi se leg&au ca i6te sc3elete ambulate. Pielea le era ete'& ca plasticul 6i ma4oritate
tuecat&> 'e6i se ,&reau pete 6i florituri aurii-str&lucitor 6i staco4ii ce sem&au cu vopselele 'e
r&,boi ale i'ieilor. Ii,iologia u le era 'oar usc&%iv&. 2ra sfri4it&. Nu e;ista mult& care pe
membrele 6i 'egetele lor iu%i 6i puterice. 0 ciu'a faptului c& fe%ele p&reau ca 6i cum ar fi fost
mo'elate 'i plastic str&lucitor> erau cel pu%i 'ea4us 'e elastice petru a g&'ui e;presii
faciale. C3iar 'ac& Qlara u putea fi sigur& ce e;primau.
Iar tre picioarele tuturor> masculi 6i femele 'eopotriv&> se leg&a u obiect mare> coic.
La ceput> Qlara cre,use c& f&cea parte 'i corpul lor> totu6i c!' uul 'itre ei 'isp&ruse
ceea ce ea b&uia c& ar fi u soi 'e toalet&> mo6mo'ise u momet 6i 'eta6ase coul. S& fi
fost ceva similar uei rai%e< U portofel< + vali4oar& cu 3!rtii> creioae 6i pac3e%elul petru
pr!,< I'iferet ce ar fi fost> obiectul se 'eta6a atuci c!' ei 'oreau s&-l scoat&. Iar c!' era la
locul s&u> e;plica uul 'itre marile mistere ale aatomiei 8eec3ee> mai precis felul care
i,buteau s& stea pe scauele form& 'e $ icre'ibil 'e icomo'e. Courile umpleau golul
form& 'e $. 8eec3ee 6i6i se coco%au cofortabil 'easupra courilor. Qlara a cl&tiat 'i cap>
uimit& F 'e ce imei u se g!'ise la asta toate ipote,ele 6i glumele f&cute Poart& 'espre
subiectul acela<
. sim%it r&suflarea fierbite a lui Ra pe ceafa ei.
L Ce fac< . trebat el.
2a aproape c& uitase 'e pre,e%a lui. .proape c& uitase p!& 6i s&-i fie fric&> tr-at!t o
fascia ceea ce ve'ea. .sta u era pru'et. Cie putea g3ici ce vor face mo6trii ace6tia cu
pri,oierii lor umai<
Gi 'e fapt cie putea g3ici ce f&ceau ei c3iar clipa aceea< B!,!iau 6i ciripeau foarte
agita%i> cu cei patru mai mari str!6i 4urul celui 'e-al cicilea mai mic> care avea seme
albastre 6i galbee pe atebra%ele lui F ba u> clar> pe atebra%ele ei. 0 clipa aceea iciuul 'itre
cei cici u-i b&ga seam& pe oamei. Se cocetrau asupra uui paou 'e afi6a4> ce pre,eta o
3art& stelar& pe care Qlara o cosi'era vag familiar&. U grup 'e stele co4urat 'e u or 'e
bife F oare Ra u afi6ase o cofigura%ie similar& pe propriul lui ecra<
$reme 'e 'eceii> Devataiele 'e rug&ciueE 8eec3ee au fost o eigm&. Nu 6tiam c&
realitate ele erau ec3ivaletul c&r%ilor 6i ba,elor oastre 'e 'ate> truc!t cele mai 'e seam& mi%i
ale epocii ?iclusiv a mea@ u putuser& g&si u mo' pri care s& le citeasc& sau m&car s&
'escopere i'ica%ii c& ar fi co%iut ceva care putea fi citit. Jotivul era c&> 'e6i citirea lor era
'ea4us 'e simpl&> putea s& aib& loc umai pre,e%a uei ra'ia%ii 'e fo' 'i 'omeiul
microu'elor. 8eec3ee 6i6i u aveau ici o problem& cu asta> 'eoarece courile lor pro'uceau
permaet ra'ia%ia respectiv&> fii'c& se aflau cotact cu 'atevataiele ce co%ieau memoriile
stocate ale str&mo6ilor lor F p&strate couri. +ameii puteau fi scu,a%i c& u g3iciser& c&
8eec3ee purtau 'ate tre picioare> petru c& aatomia uma& -ar fi g&'uit a6a ceva. ?Petru
mie> scu,ele sut mai pu%i 4ustificate.@
L Ji-e foame> i-a morm&it ursu, Ra urec3e.
L Ioame<H
Qlara s-a smuls brusc 'e l!g& el> uluit& 6i acela6i timp sc!rbit&. IoameH 2i mai c&-i
veea s& vomite 'e fric& 6i 'e gri4i F 6i> 6i '&'u seama> 'i cau,a uui miros bi,ar> pe 4um&tate
amoiac 6i pe 4um&tate putrefac%ie purulet&> care p&rea s& provi& c3iar 'e la 8eec3ee. 0 plus>
trebuia s& mearg& la toalet&> iar mostrul &sta u se putea g!'i 'ec!t la foamea luiH
L Naci> te rog> a rostit peste um&r 6i a st!rit furia mereu 'ispoibil& a lui Ra.
L Ce< 2u s& tac< . i,bucit el. Ba u> tu s& taci> proastoH
. 'at s& se ri'ice petru a o 'omia cu &l%imea> 'ar s-a g3emuit iar&6i iute pe po'ea>
fii'c& u 8eec3ee a &l%at oc3ii 6i a porit spre ei.
. r&mas locului o secu'&> mi6c!' 'i gura larg& 6i cu bu,e sub%iri> timp ce repeta ce
avea s& spu&.
L 0cet> a prou%at 'istict 6i a fluturat u bra% 'esc&rat c&tre ecra.
Qlara 6i-a oprit 3o3otul 'e r!s ervos care cerca s& i se ri'ice pri g!tle4. 0cetH 9e ce<
Petru cie<
L 0cet> a repetat el> 'e oare ce ei sssu tasss asssii.
Iat-o a6a'ar pe Qlara> cea mai a'ev&rat& 'itre iubirile mele. 0 c!teva s&pt&m!i suferise
teroarea g&urii egre> 6ocul pier'erii a 'eceii 'i e;iste%a lumii> mi,eriile lui Ra> trauma
itolerabil& 'e a fi capturat& 'e 8eec3ee. Gi tre timp.
Gi tre timp eu aveam problemele mele. 0c& u fusesem vastitat 6i u 6tiam u'e se afla
eaC u au,isem avertismetul 'e a e feri 'e .sasiiC pe atuci u 6tiam 'e e;iste%a lor. Nu
puteam s& m& ti' 6i s-o m!g!i> lii6ti'u-i temerile F u 'oar petru c& u 6tiam 'e ele> ci
petru c& aveam propriile mele temeri. Iar cea mai teribil& 'itre ele u-i implica pe Qlara sau pe
8eec3ee 6i ici c3iar pe aormalul meu program .lbert 2istei> ci era propriul meu ab'ome.
.ba'oa%i 'e .lbert.
Nimic -a mers. .m cercat totul. 2ssie a scos evataiul lui .lbert 'i muf&> 'ar el
blocase come,ile> a6a c& abse%a lui u puteam sc3imba imic. . setat alt program 'e pilotare
6i a cercat s&-l coecte,eC accesul i-a fost iter,is. I-am strigat umele> l-am b&l&c&rit 6i l-am
implorat s& apar&. N-a f&cut-o.
Nimp 'e ,ile> care au p&rut s&pt&m!i> am cotiuat s& goim> g3i'a%i 'e m!iile
ie;istete ale sistemului meu efuc%ioal 'e recuperare a 'atelor> .lbert 2istei. Gi tre timp>
pu6tiul ebu Ra 6i 'oama bru& a visurilor mele se aflau ava spa%ial& a C&pitaului
8eec3ee 6i urma oastr& lumile clocoteau 6i bolboroseau spre o viole%& prea e;tis& petru a
fi a'aptabil&. Nu ele e ocupau mi%ile. =ri4ile oastre erau mult mai ime'iate. 8ra&> ap&> aer.
.provi,ioasem .'ev&rata 'ragoste petru croa,iere lugi> mult mai lugi 'ec!t aceasta.
9ar u petru cici oamei.
Nu f&ceam imic. I&ceam tot ce e puteam g!'i s& facem. Ralt3ers 6i )ee-;ig au
compilat programe proprii 'e pilotare. Le-au cercat. 0s& -au putut trece 'e bloca4ele lui
.lbert. 2ssie a f&cut mai mult 'ec!t oricare 'itre oi> 'eoarece .lbert era programul ei 6i u s-ar
fi recuoscut> -ar fi putut s& se recuoasc& vis&. . verificat 6i a reverificatC a scris programe
'e testare 6i a v&,ut cum -au ici u succesC abia 'ac& mai apuca s& 'oarm&. . copiat tregul
program al lui .lbert pe u 'atevatai gol 6i l-a cercat F cotiu!' s& utreasc& spera%a>
%elege%i> c& eroarea ar fi fost 'e atur& mecaic&. 9ac& acela era a'ev&rul> eroarea ar fi reap&rut
pe oul me'iu 'e stocare. I&r& s& se pl!g&> 9oll" Ralt3ers e-a 3r&it pe to%i> u e-a stat
'rum c!' am cre,ut c& putem a4uge u'eva ?'e6i -am a4us icio'at&@ 6i e-a l&sat s&
'iscut&m i'ei oi atuci c!' e-am mpotmolit ?ceea ce s-a t!mplat frecvet@. Iar eu aveam
sarcia cea mai 'ificil& 'itre toate. .lbert era programul meu> spusese 2ssie> iar 'ac& avea s&
r&spu'& cuiva> atuci avea s&-mi r&spu'& mie. .6a c& am vorbit cu el. .m vorbit gol> 'e
fapt> petru c& u aveam absolut ici o 'ova'& c& ar fi ascultat timp ce cercam s&-l covig>
am p&l&vr&git cu el> i-am rostit umele> am urlat> l-am implorat.
Nu mi-a r&spus> ici m&car sub forma uei p!lp!iri aer.
C!' am f&cut o pau,& 'e mas&> 2ssie a veit '&r&tul meu 6i mi-a masat umerii.
Larigele era cel care m& 'urea> 'ar i-am apreciat gestul.
L Cre' cel pu%i> a rostit ea cu glas ,gu'uit 6i vorbi' mai mult 'e ua sigur& 'ec!t
petru mie> c& 6tie ce face. Nrebuie s&-6i 'ea seama c& provi,iile sut limitate. Nrebuie s& e
asigure toarcerea la civili,a%ie> truc!t u e-ar putea l&sa mo' 'eliberat s& murim.
Cuvitele erau o afirma%ie. Nu 6i toul.
L Sut sigur 'e asta> am cuvii%at> s& u m-am tors astfel c!t ea s&-mi poat& ,&ri
fa%a.
L Gi eu> a spus pe u to lugubru> iar eu mi-am mpis farfuria l&turi 6i 9oll"> petru a
sc3imba subiectul> a ,is cu glas mater:
L Nu-%i place cum g&tesc<
9egetele lui 2ssie s-au oprit 'i masarea umerilor mei 6i s-au fipt a'!c carea lor.
L RobiH Nu u m&!ci<
Gi to%i s-au uitat la mie. . fost c3iar amu,at. Ne g&seam u'eva mi4locul eatului
ecuoscut> u 'ispueam 'e ici o mo'alitate 'e a a4uge acas& 6i patru oamei se 3olbau la
mie fii'c& u-mi m!casem cia. 9e vi& era 2ssie> bie%eles> care se v!rtise ca o clo6c&
4urul meu 'e la primele etape ale c&l&toriei> aite ca .lbert s& fi amu%itC brusc ei 6i '&'user&
seama c& era posibil ca s& u m& simt bie.
Realitatea era c& u m& sim%eam bie. +boseam repe'e. Bra%ele m& furicau> ca 6i cum
amor%iser&.
Nu aveam poft& 'e m!care F 'e mai multe ,ile u m!casem mare lucru 6i sc&pasem
ate%iei lor> 'oar petru c& 'e obicei to%i fulecam iute c!' g&seam pu%i timp liber.
L .4ut& la ra%ioali,area provi,iilor> am ,!mbit> totu6i imei u mi-a r&spus la ,!mbet.
L Robi prostH . 6uierat 2ssie 6i 'egetele ei mi-au p&r&sit umerii petru a-mi testa
temperatura fru%ii.
N-a 'escoperit s& imic> 'eoarece g3i%isem aspirie cu pumul c!' imei u se
uitase 'irec%ia mea. .m abor'at o e;presie r&b'&toare.
L N-am imic> am rostit.
Nu era tocmai o miciu& F o mic& autoam&gire> poate> 'ar u eram sigur c& a6 fi fost
bolav.
L Cre' c& ar fi trebuit s&-mi fac i6te aali,e> 'ar cu .lbert 'ecoectat.
L Petru asta< .lbert< Cie-are evoie 'e el<
Ji-am r&sucit g!tul> e'umerit> ca s& m& uit la 2ssie.
L Petru a6a ceva> a au%at ea ferm> este suficiet u subset me'ical.
L Subset<
. lovit cu piciorul po'ea.
L Programul me'ical> programul 4uri'ic> programul 'e secretariat F toate sut subsumate
programul .lbert> s& pot fi accesate separat. .pelea,& ime'iat programul me'icalH
J-am 3olbat la ea. Petru o clip& -am putut articula imic> timp ce g!'urile mi
alergau.
L I& cum %i-am ,isH . %ipat ea 6i mi-am reg&sit cele 'i urm& vocea.
L Nu programul me'icalH .m protestat. 2;ist& ceva mai bu 'ec!t el.
.poi m-am tors 6i am r&cit spre aerul gol 'i fa%a mea:
L Sigfri' vo Psi3oH .4utorH .m eap&rat& evoie 'e tieH
0 aul c!t urmasem 6e'i%ele 'e psi3aali,& e;istase o vreme care st&tusem ca pe ace
a6tept!'u-l pe Sigfri' s& apar&. Ueori trebuise s& a6tept realmete serios> 'eoarece pe atuci
Sigfri' era u program asamblat 'i circuite 8eec3ee 6i soft:are uma 6i iciuul 'itre
soft:are-uri u apar%iea so%iei mele. 2ssie este s& foarte priceput& meseria ei. Jilisecu'ele
'e timp 'e r&spus au 'eveit aopicofemtosecu'e> astfel c& .lbert a putut r&spu'e timp
real la fel 'e bie ca u om. 9e fapt> ce 'racuU> uH Jai bie ca orice omH
9e aceea> atuci c!' Sigfri' -a ap&rut istataeu> am cercat se,a%ia sim%it& c!'
ape6i trerup&torul 6i lumia u se apri'e fii'c& s-a ars becul. N-are rost s& pier,i vremea>
ap&s!' 6i reap&s!' comutatorul. Gtii ce s-a t!mplat.
L Nu-%i pier'e vremea> a spus 2ssie 'iapoia um&rului meu.
9ac& o voce poate fi pali'&> a ei a6a era. J-am r&sucit 6i i-am sur!s esigur.
L Cre' c& situa%ia st& mai prost 'ec!t b&uisem> am rostit.
Ia%a 2ssiei era pali'&> tr-a'ev&r. Ji-am a6e,at m!a pe a ei.
L .sta-mi amite6te 'e trecut> am ,is f&c!' coversa%ie petru a u fi evoi%i s& ve'em
cu c!t mai prost st&tea situa%ia. Pe c!' m& psi3aali,a Sigfri'> partea cea mai groa,ic& era s&-l
a6tept s& apar&. 0tot'eaua 'eveeam cor'at 6i.
.6a este> b&team c!mpii. .6 fi putut cotiua la esf!r6it> 'ac& -a6 fi v&,ut oc3ii lui
2ssie c& u era evoie s-o fac.
J-am tors 6i acela6i momet i-am au,it glasul:
L 0mi pare r&u s& au' c& a fost at!t 'e 'ificil petru tie> Robi> a rostit Sigfri' vo
Psi3o.
C3iar 6i petru o proiec%ie 3olografic&> Sigfri' ar&ta 'estul 'e 4alic. 06i %iea m!iile
cle6tate poal& 6i st&tea a6e,at icofortabil pe aer. Programul u se sic3isise s&-i furi,e,e
u scau sau u care%el. Nimic. 9oar Sigfri'> ar&t!'> uul 'itre pu%iele momete care
mi-l reamiteam astfel> mai 'egrab& stig3er. S-a uitat 4ur> privi'u-e pe oi cici care e
3olbam la el> 6i a suspiat aite 'e a revei spre mie.
L 2i bie> Robi> a ,is> vrei s&-mi spui ce te tulbur&<
L-am au,it pe .u'ee Ralt3ers tr&g!' aer piept 6i preg&ti'u-se s&-i r&spu'& 6i pe
Saie plesi' 'i limb& petru a-l opri> petru c& 2ssie cl&tia 'i cap. Nu m-am uitat la iciuul
'itre ei. .m spus:
L Sigfri'> tiic3ea b&tr!& 6i %eleapt&> am o problem& care %ie e;act 'e 'omeiul t&u.
J-a privit pe sub spr!cee.
L 9a> Robi<
L 2ste u ca, 'e ame,ie.
L Sever&<
L 9ebilitat&> i-am spus.
. cuvii%at> ca 6i c!' s-ar fi a6teptat la a6a ceva.
L Robi> realmete prefer s& u folose6ti termei 'e specialitate. . suspiat> s&
'egetele i se 'esf&ceau 6i i se cruci6au permaet poal&: Spue-mi. 0mi ceri a4utorul petru
tie su%i<
L Nu tocmai> am a'mis.
Noat& situa%ia ar fi putut e;plo'a atuci. Cre' c& a fost aproape s& e;plo'e,e. 2l a t&cut o
clip&> 'ar f&r& s& stea 'efel emi6cat F 'egetele i se mpleteau tre ele ai'oma uor 6erpi 6i
4urul coturului corpului> aer> se ve'eau sc&p&r&ri alb&strui la orice mi6care. .m rostit:
L 2ste vorba 'espre u priete> Sigfri'> poate prieteul meu cel mai bu 'i lume> 6i are
eca,uri serioase.
L .m %eles> a aprobat el 'i cap ca 6i cum ar fi %eles realmete. Ceea ce m& a6tept s&
fi fost 'estul 'e a'ev&rat. Cre' c& 6tii c& prieteul t&u u poate fi a4utat 'ac& u este pre,et.
L 2ste pre,et> Sigfri'> am 6optit.
L 9a> m& g!'isem c& este. ?9egetele erau emi6cate acum> iar el s-a l&sat pe spate 'e
parc& ar fi e;istat u sp&tar 'e care s& se re,eme.@ Ce-ar fi atuci s&-mi poveste6ti 'espre asta. Gi
F cu u sur!s care a fost lucrul cel mai bie-veit pe care-l v&,usem via%a mea F 'e 'ata asta>
Robi> po%i utili,a termei 'e specialitate> 'ac& 'ore6ti.
0'&r&tul meu am au,it-o pe 2ssie e;pir!' u6urel 6i mi-am 'at seama c& am!'oi e
%iuser&m respira%ia. J-am tis spre m!a ei.
L .6a cum %eleg eu> am rostit cep!' s& sper> ame,ia se refer& la o fug& 'i fa%a
realit&%ii. 9ac& o persoa& se tre,e6te tr-o situa%ie 'ilematic& F scu,&-m&> vreau s& ,ic 'ac& se
tre,e6te tr-o situa%ie care u impuls foarte puteric este frustrat 'e alt impuls foarte puteric>
astfel c!t persoaa u poate re,ista coflictului F ea i toarce spatele. 9& bir cu fugi%ii.
Preti'e c& situa%ia u e;ist&. Gtiu c& amestec mai multe 6coli 'iferite 'e psi3oterapie> 'ar am
e;primat i'eea geeral&> u-i a6a<
L 9estul 'e bie> Robi. Cel pu%i %eleg ce spui.
L U e;emplu aceast& privi%& ar putea fi F am 6ov&it F cieva care-6i iube6te profu'
so%ia 6i care afl& c& ea are o rela%ie cu prieteul lui cel mai bu.
.m sim%it 'egetele lui 2ssie str!g!'u-mi bra%ul. Nu-i r&isem setimeteleC m&
cura4a.
L .mesteci impulsurile cu emo%iile> Robi> totu6i asta u este importat. U'e vrei s&
a4ugi<
Nu i-am g&'uit s& m& gr&beasc&.
L .lt e;emplu> am ,is> ar putea fi 'e atur& religioas&. Cieva cu o cre'i%& sicer&
'escoper& c& u e;ist& 9ume,eu. J& urm&re6ti> Sigfri'< Petru el este o cre'i%& religioas&
fu'ametal&> 'e6i 6tie c& e;ist& foarte mul%i oamei itelige%i care u sut 'e aceea6i p&rere.
Petru ca apoi> treptat> el s& 'escopere tot mai multe lucruri care sus%i p&rerea lor> petru ca
cele 'i urm& s& fie cople6itor.
. cuvii%at politicos> ascult!'> s& 'egetele au receput s&-i viermuiasc&.
L .stfel c&> fialmete> el trebuie s& accepte mecaica cuatic&> am spus.
Iar acela a fost al 'oilea puct care totul s-ar fi putut 'uce 'irect pe apa s!mbetei. Cre'
c& aproape s-a 'us. 8olograma a p!lp!it r&u 'e tot petru o clip&> iar e;presia 'e pe c3ipul lui
Sigfri' s-a sc3imbat. Nu pot spue ce aume. Nu era ceva i'etificabilC era ca 6i cum s-ar fi
ce%o6at> estomp!'u-6i cotururile.
9ar c!' a vorbit> glasul i-a fost ferm:
L C!' vorbe6ti 'espre impulsuri 6i ame,ie> Robi> a ,is el> vorbe6ti 'espre oamei. S&
presupuem c& pacietul care te iteresea,& -ar fi om.
. 6ov&it> 'up& care a preci,at:
L Nu tocmai om.
.m emis u suet 'e cura4are> petru c& realmete u 6tiam cotro s& merg 'e acolo.
L .'ic& s& presupuem c& el ar avea aceste impulsuri 6i emo%ii. P&&. Programate el>
3ai'e s& ,icem> s& umai a6a cum u om poate fi programat s& fac& ceva> 'e e;emplu s&
vorbeasc& o limb& str&i&> 'up& ce a a4us 'e4a la sta'iul 'e a'ult. Cuo6ti%ele e;ist&> 'ar sut
imperfect asimilate. .re u accet.
. f&cut o pau,&.
L Noi u sutem oamei> a spus el.
J!a lui 2ssie a str!s-o mai puteric pe a mea. U avertismet.
L .lbert este programat cu o persoalitate uma&> am ,is.
L 9a. 0 m&sura care este posibil. 0tr-o m&sur& foarte mare> a aprobat Sigfri'> totu6i
c3ipul i era grav. .lbert tot u este s& uma> fii'c& ici u program 'e calculator u este.
Je%ioe, 'oar c& iciuul 'itre oi u poate percepe> 'e e;emplu> efectele NPN-ului. C!'
oameii ebuesc 'i cau,a ebuiei altcuiva> oi u sim%im imic.
Nereul era foarte 'elicat acum> o crust& 'e g3ea%& sub%ire peste o mla6ti&> iar 'ac& a6 fi
c&lcat prea ap&sat> oare ce am fi putut c&'ea to%i< 2ssie m& str!gea puteric 'e bra%C ceilal%i
abia 'ac& mai r&suflau.
L Sigfri'> am spus eu> 6i oameii 'ifer& tre ei F to%i. 0s& tu obi6uiai s&-mi spui c& asta
u cotea,& prea mult. Nu spueai c& problemele mi%ii sut mite 6i tratametul petru
probleme este tot acolo. Nu u f&ceai altceva 'ec!t s&-%i a4u%i pacie%ii s& le a'uc& la suprafa%&>
acolo u'e le puteau abor'a> loc s& le %i& gropate> acolo u'e puteau cau,a obsesii 6i
evro,e 6i. .me,ie.
L 9a> Robi> este a'ev&rat c& am spus toate acestea.
L I-ai 'at u g3iot ,'rav& vec3ii ma6ii> Sigfri'> u-i a6a< Ca s-o 'espri,i 'i locul
u'e se mpotmolise<
2l a ,!mbit. U ,!mbet 6ters> totu6i u ,!mbet.
L B&uiesc c& este o aalogie 'estul 'e apropiat&.
L Bu. 9&-mi voie atuci s&-%i pre,it o ipote,&. 9&-mi voie s& sugere, c& acest priete
al meu F -am 'r&,it s&-l umesc iar&6i> a6a cur!' F are u coflict pe care u-l poate trata.
2l este foarte iteliget 6i e;trem 'e bie iformat. .re acces la iforma%iile cele mai recete 6i
e;acte> special 'e atur& 6tii%ific& F 'i toate 'omeiile 6tii%ei F fi,ic&> astrofi,ica>
cosmologie 6i orice altceva. 9eoarece mecaica cuatic& este la ba,a tuturor> el accept& mecaica
cuatic& ca fii' vali'& F f&r& ea> u 6i-ar putea face treaba petru care a fost programat.
Jecaica cuatic& este fu'ametal& petru. Programarea lui.
Iusesem c!t pe aici s& spu Dpersoalitatea luiE. Sur!sul era mai 'egrab& 'e 'urere 'ec!t
'e amu,amet> s& Sigfri' cotiua s& m& asculte.
L 0 acela6i timp> am urmat> el mai are u ivel 'e programare. . fost v&%at s&
g!'easc& 6i s& se comporte. S& fie> m&sura care poate fi> o persoa& foarte iteliget& 6i
foarte %eleapt&> care a fost moart& 'e al 'racuU 'e mult timp 6i care cre,use cu t&rie c& mecaica
cuatic& era o teorie gre6it&. Nu 6tiu 'ac& acest coflict ar fi 'ea4us petru a afecta u om> 'ar
s-ar putea s& fac& mult r&u uui. 2i bie> uui program 'e calculator.
Pe c3ipul lui Sigfri' se ,&reau realmete broboae 'e traspira%ie. . cuvii%at t&cut 6i
am avut o retrospec%ie vie 6i 'ureroas& F felul care se uita la mie acum era felul care eu m&
uitasem la el ,ilele acelea 'e 'emult> c!' m& psi3aali,a<
L 2ste posibil a6a ceva< .m trebat.
L 2ste o 'i3otomie sever&> 'a> a murmurat el.
Gi atuci m-am blocat.
=3ea%a sub%ire se rupsese. 2ram afu'at mla6ti& p!& la gle,e. 0c& u m& ecam>
'ar m& mpotmolisem. Nu 6tiam cotro s& merg 'e acolo.
Cocetrarea mi s-a 'estr&mat. .m privit 4ur ea4utorat> la 2ssie 6i la ceilal%i> sim%i'u-
m& foarte b&tr! 6i foarte obosit. Gi 'e asemeea 'eloc bie. Iusesem at!t 'e pris problema
te3ic& a psi3aali,&rii psi3aalistului meu> c!t uitasem 'e 'urerea 'i ab'ome 6i 'e
amor%eala 'i bra%eC 'ar ele mi-au reveit acum. Nu mergea. Nu 6tiam 'estule. 2ram absolut sigur
c& 'escoperisem problema fu'ametal& care 'etermiase ame,ia lui .lbert F s& imic u
re,ultase 'e aiciH
Nu 6tiu c!t a6 fi stat a6a ca u i'iot> 'ac& -a6 fi c&p&tat a4utor. Gi acela a veit 'e la 'ou&
persoae simulta.
L 9ecla6atorul> mi-a 6optit 2ssie ap&sat la urec3e 6i simulta Saie )ee-;ig s-a foit 6i a
rostit e,itat:
L Nrebuie s& fi e;istat u ici'et cau,ator> u<
C3ipul lui Sigfri' a 'eveit ie;presiv. + lovitur& %it&. + lovitur& palpabil& %it&.
L Care a fost acela> Sigfri'< .m trebat.
Nici u r&spus.
L 8ai'e> Sigfri'> ma6i& psi3aalitic& 3o'orogit&> scuip& 'i tieH Ce aume l-a-mpis
pe .lbert pri eclu,&<
2l m-a privit 'rept oc3i> totu6i u i-am putut 'escifra uit&tura> truc!t fa%a i era
ce%o6at&. Parc& ar fi fost o imagie pe P$ 6i u circuit se 'efectase> iar imagiea p&lea.
P&lea< Sau itra tot ame,ie<
L Sigfri'> am strigat> te rogH Spue-e ce l-a speriat pe .lbert tr-at!t c!t s& fug&< Sau
'ac& u po%i face asta> a'u-l aici> ca s& putem vorbi cu elH
0ce%o6area a sporit. Nu-mi mai '&'eam seama ici m&car 'ac& se uita la mie.
L Spue-miH .m or'oat 6i 'i umbrele acelea 3olografice p!cloase a sosit u r&spus:
L Qugelblit,.
L Poftim< Ce-i &la Ougelblit,< ?J-am 3olbat 'e 4ur mpre4ur> frustrat.@ La 'racuU> a'u-l
aici ca s& e poat& spue cu gura lui.
L 2ste aici> Robi> mi-a 6optit 2ssie la urec3e.
Gi imagiea a re'eveit 'istict&> 'ar u mai era Sigfri'. Nr&s&turile severe ale lui Ireu'
se 'ulciser& 6i fa%a se l&rgise bl!'ul 6i rotofeiul capelmaistru germa> iar p&rul alb cuua
oc3ii tri6ti ai celui mai bu 6i mai apropiat priete al meu.
L Sut aici> Robi> a rostit .lbert 2istei pe u to 'urerat. 0%i mul%umesc petru
a4utor. Nu 6tiu s& 'ac& 6i tu mi vei mul%umi.
.lbert a avut 'reptate privi%a aceea. Nu i-am mul%umit.
.lbert s-a 6elat 'e asemeea privi%a aceea> sau a avut 'reptate> 'ar 'i motive
gre6ite> 'eoarece motivul petru care u i-am mul%umit -a fost 'oar faptul c& ceea ce a spus a
fost at!t 'e siistru 'e epl&cut> at!t 'e gro,itor 'e icompre3esibil> ci 6i faptul c& u eram
stare s-o fac atuci c!' a termiat.
Starea mea u era mult mai bu& c!' a ceput> fii'c& aticlima;ul apari%iei lui m-a
&ruit complet. 2ram sec&tuit. 2pui,at. 9eloc surpri,&tor s& fiu epui,at> mi-am spus> truc!t
umai 9ume,eu 6tia c& fusese ua 'itre cele mai stresate tesiui la care fusesem supus
vreo'at&> totu6i o sim%eam mai r&u 'ec!t ca pe o simpl& epui,are. + sim%eam termial&. Nu-mi
mai erau afectate 'oar ab'omeul> bra%ele sau capulC era ca 6i cum treaga eergie mi p&r&sea
simulta toate bateriile 6i aveam evoie 'e toat& cocetrarea 'e care eram capabil petru a fi
atet la ce spuea el.
L Nu am fost c3iar ame,ie> a6a cum ai umit-o tu> a ,is .lbert r&suci' tre 'egete
pipa eapris&.
Nu se mai sic3isise s& fie comic. Purta pulover 6i pataloi> 'ar era c&l%at cu patofi 6i
avea 6ireturile c3eiate.
L 2ste a'ev&rat c& 'i3otomia a e;istat 6i c& m-a f&cut vulerabil F 'umeavoastr& ve%i
%elege> 'oam& Broa'3ea'> o cotra'ic%ie 'i programarea meaC m-am tre,it tr-o bucl&.
9eoarece m-a%i 'otat cu 3omeosta,&> a e;istat u alt imperativ: s& repar 'efec%iuea.
2ssie a cuvii%at cu regret.
L 8omeosta,&> 'a. Notu6i o autoreparare implic& auto'iago,&. .r fi trebuit s& m&
cosul%i pe mie petru cotrolH
L Nu cre'> 'oam& Broa'3ea'> a replicat el. Cu tot respectul> 'ificult&%ile se maifestau
,oe petru care sut mai bie ec3ipat s& fuc%ioe, 'ec!t 'umeavoastr&.
L Cosmologie> 3aH
J-am silit s& vorbesc F -a fost u6or> truc!t letargia era puteric&:
L .lbert> vrei> te rog> s& spui o 'at& ce-ai f&cut<
. r&spus f&r& grab&:
L Ce am f&cut este simplu> Robi. .m 'ecis s& cerc s& re,olv coflictele acestea. Gtiu
c& ele par mult mai importate petru mie 'ec!t petru tieC tu po%i s& fii 'estul 'e fericit 6i f&r&
s& re,olvi probleme cosmologice> 'ar eu u pot. Ji-am 'e'icat stu'iului o capacitate tot mai
mare 6i mai mare 'i mie. .6a cum poate u 6tii> am iclus foarte multe evataie 8eec3ee
ba,ele 'e 'ate ale acestei avei> iclusiv uele care -au fost icio'at& aali,ate am&u%it. . fost
o sarci& foarte 'ificil& 6i acela6i timp trepri'eam observa%ii persoale.
L Ce ai f&cut> .lbert< L-am implorat.
L 2;act asta am f&cut. 0 ba,ele 'e 'ate 8eec3ee am g&sit multe referi%e la ceea ce oi
am 'eumit masa lips&. 0%i amite6ti> Robi< Jasa aceea pe care uiversul ar trebui s-o 4ustifice
petru comportametul s&u gravita%ioal> s& pe care ici u astroom -a fost stare s-o
g&seasc&.
L 0mi amitescH
L 9a. 2i bie> s-ar putea s-o fi g&sit. . c&,ut pe g!'uri o clip&: J& tem totu6i c& asta -
a solu%ioat problema mea. . r&ut&%it-o. 9ac& tu -ai fi reu6it s& a4ugi la mie pri trucul t&u
iste% 'e a vorbi pri iterme'iul subsetului meu Sigfri'> s-ar fi putut ca 6i acum s& mai fi fost
bucl&.
L Ce ai g&sit< .m urlat.
Ilu;ul 'e a'reali& aproape c& mi-a 'ep&rtat ate%ia> 'ar u tocmai> 'e la felul care
corpul m& au%a asupra problemelor sale.
.lbert a fluturat 'itr-o m!& c&tre ecra 6i am v&,ut c& acolo ap&ruse ceva.
0 acea prim& 6i rapi'& privire> ceea ce am ,&rit pe ecra era lipsit 'e ses. Iar c!' m-am
uitat a 'oua oar&> 6i cu mai mult& ate%ie> u ceea ce era importat m-a f&cut s& cremeesc 6i s&
m& 3olbe,.
0 pricipal> ecraul u ar&ta mai imic. 0 apropierea ueia 'itre laturile sale e;ista
col%ul uui v!rte4 'e lumi& F o gala;ie> evi'etC mi-am spus c& sem&a cu J-#1 'i .'rome'a>
s& u sut e;pert gala;ii. Jai ales c!' le v&' f&r& ici o cofigura%ie stelar& 4ur> iar acolo
u se ,&reau asemeea cofigura%ii.
2;ista totu6i ceva care sem&a cu stelele. Puctule%e 'e lumi&> ici 6i colo. Nu erau s&
stele> petru c& p!lp!iau 6i clipeau ca becule%ele 'i pomul 'e Cr&ciu. 0c3ipui%i-v& vreo
'ou&,eci 'e licurici> tr-o oapte rece> astfel c!t u-6i sclipesc prea 'es rug&mi%ile pasioale>
care sut 'estul 'e 'ep&rta%i> astfel c!t sut mai greu 'e v&,ut. Cam a6a p&reau. +biectul cel
mai vi,ibil pritre ele> totu6i u foarte vi,ibil> a'ucea cu gaura eagr& f&r& rota%ie care o
pier'usem c!'va pe Qlara> 'ar era u la fel 'e mare 6i u la fel 'e amei%&tor. Bie%eles toate
astea erau straii> s& u ele mi-au smuls u icet. .m au,it suete 6i 'ispre ceilal%i.
L I-o av&H . murmurat 9oll" 6ocat&.
.6a era.
.lbert a cofirmat. S-a r&sucit cu u aer grav.
L 9a> 'oam& Ralt3ers> a rostit el> aceea este o av&. Jai precis este ava 8eec3ee pe
care am v&,ut-o mai 'evreme> sut aproape sigur privi%a aceasta. J-am trebat 'ac& a6 putea
stabili o comuicare cu ea.
L ComuicareH Cu 8eec3eeH .lbert> am urlat> 6tiu c& e6ti ebu> 'ar u-%i 'ai seama c!t
'e periculos este a6a ceva<
L 0 privi%a pericolului> a replicat el sumbru> m& tem mult mai mult 'e Ougelblit,.
L Qugelblit,H ?0mi pier'usem complet cump&tul.@ .lbert> cap 'e miel ce e6ti> u 6tiu ce-i
&la Ougelblit, 6i ici u-mi prea pas&. Ce-mi pas& este c-ai fost c!t pe-aci s& e-omori pe to%i 6i.
J-am oprit petru c& m-a oprit palma 2ssiei care mi s-a a6e,at peste gur&.
L NaciH . 6uierat ea. $rei s&-l mpigi iar&6i ame,ie< 9a> .lbert> a urmat cu glas mai
tare 6i perfect calm> te rug&m> spue-e ce este Ougelblit,. 9e fapt c3estia aceea mi se pare a fi o
gaur& eagr&.
2l 6i-a trecut o m!& peste frute.
L $& referi%i la obiectul cetral. 9a> este u tip 'e gaur& eagr&. 0s& acolo u e;ist& 'oar
o sigur& gaur& eagr&> ci mai multe. Nu am reu6it s& le um&r> 'eoarece u pot fi 'etectate 'ec!t
atuci c!' iteriorul lor ca'e materie care pro'uce ra'ia%ii> iar aici> tre gala;ii> u se poate
vorbi 'espre prea mult& materie.
L 0tre gala;ii< . e;clamat Ralt3ers> apoi s-a oprit c!' l-a sfre'elit privirea 2ssiei.
L 9a> .lbert> l-a cura4at ea> cotiu&> te rog.
L Nu 6tiu c!te g&uri egre sut acolo. Peste ,ece. Probabil c3iar peste ,ece la p&trat. J-a
privit implorator: Robi> ai cea mai mic& i'ee c!t este 'e straiu< Cum se poate e;plica a6a ceva<
L Nu umai c& u pot e;plica> 'ar ici m&car u 6tiu ce-i o Ougelblit,.
L Cerurilor> Robi> a pufit el iritat> am mai 'iscutat c3estiile asteaH + gaur& eagr&
re,ult& 'i colapsul materiei la o 'esitate e;traor'iar&. So3 R3eeler a fost primul care a pre,is
e;iste%a uui alt tip 'e gaur& eagr&> care co%ie u materie> ci eergie F at!t 'e mult& eergie>
at!t 'e 'es&> c!t propria ei mas& 'eformea,& spa%iul 'i 4ur. 2a se mai ume6te Ougelblit,H
0i spusesem 'e mai multe ori lui Robi ce era Ougelblit, F o gaur& eagr& cau,at& 'e
colapsul uei catit&%i mari 'e eergie> u 'e colapsul uei catit&%i mari 'e materie F 'ar petru
c& imei u v&,use icio'at& vreua> el u m& ascultase cu ate%ie. 0i spusesem 'e asemeea 6i
'espre starea geeral& a spa%iului itergalactic F foarte pu%i& materie sau eergie liber&> cu
e;cep%ia s&r&c&ciosului flu; 'e fotoi proveit 'e la gala;ii 'ep&rtate 6i> 'esigur> ra'ia%ia
uiversal& la #>/ Q F u motiv foarte bu petru a amplasa acolo o Ougelblit,> c!' u vrei ca
ea s& mai ca'& 6i altceva.
. suspiat> 'up& care a cotiuat:
L .m formulat 'ou& ipote,e. Prima este c& treaga costruc%ie pe care o ve'em e u
artefact. Qugelblit, este co4urat& 'e g&uri egreC b&uiesc c& petru a atrage orice materie
liber& F 'i care oricum u e;ist& prea mult& pe aici F 6i a o mpie'ica s& ca'& Ougelblit,
s&6i. . 'oua ipote,& este c& s-ar putea s& e uit&m la masa lips&.
.m s&rit sus.
L .lbert> am strigat> %i 'ai seama ce spui< .'ic& cieva a costruit c3estia aia< .'ic&.
N-am mai termiat fra,a.
N-am termiat fra,a> 'eoarece -am putut. + parte a motivului a fost c& prea multe
o%iui frico6&toare mi se roteau pri miteC fii'c& 'ac& cieva costruise Ougelblit, 6i 'ac&
Ougelblit, f&cea parte 'i aceast& Dmas& lips&E> atuci coclu,ia evi'et& era c& cieva ac%ioa
asupra legilor uiversului sie> cerc!' s& iverse,e e;pasiuea> 'i motive pe care u le
puteam ?pe atuci@ g3ici.
.lt& parte a motivului a fost faptul c& m-am pr&bu6it.
J-am pr&bu6it> fii'c& picioarele u m-au sus%iut. .m sim%it o 'urere orbitoare tr-o
parte a capului> ime'iat 'easupra urec3ii. Notul a 'eveit ceu6iu 6i ame%itor.
.m au,it glasul lui .lbert strig!':
L .3> RobiH N-am fost atet la starea ta fi,ic&H
L La ce< .m trebat.
Sau am cercat s& treb. N-a ie6it prea bie. Bu,ele mele u p&reau s& 'oreasc& s&
articule,e cuvitele mo' cuveit 6i m-am sim%it pe ea6teptate foarte somoros. .cea prim& 6i
rapi'& e;plo,ie 'e 'urere locali,at& ap&ruse 6i 'isp&ruse> s& e;ista o co6tieti,are 'ep&rtat&
'e 'urere> o3o> 'a> 'e 'urere mare> u foarte 'eparte> care se apropia rapi'.
Se spue c& petru 'urere e;ist& o ame,ie selectiv&. Nu e mai amitim iterve%ia
stomatologic& pe caal 'ec!t> aproape cu 'rag> ca pe o e;perie%& amu,at 'e oribil&C se spue c&
'ac& -ar e;ista ame,ia selectiv&> ici o femeie -ar a6te mai mult 'e u copil. B&uiesc c& asta
este valabil petru cei mai mul%i 'itre voi. Sut covis c& a fost valabil 6i petru mie timp 'e
mul%i ai> 'ar u acum.
.cum mi amitesc foarte limpe'e tr-a'ev&r 6i> 'a> aproape cu afec%iue amu,at&. Ceea
ce se t!mplase capul meu asigurase propria sa aeste,ie 6i se,a%iile percepute erau eclare.
9ar mi amitesc eclaritatea aceea cu foarte mult& limpe,ime. 0mi amitesc 'iscu%ii paicate 6i
c& am fost t!r!t pe o caapeaC mi amitesc 'ialoguri 'elugate 6i %ep&turile 'iscrete ale acelor
c!' .lbert mi-a i4ectat me'ica%ie 6i mi-a prelevat s!ge. Gi mi-o amitesc pe 2ssie pl!g!'.
0mi %iea capul poala ei. 9e6i u vorbea cu mie> ci cu .lbert> 6i cea mai mare parte
ruse6te> mi-am au,it umele suficiet 'e 'es petru a 6ti c& vorbea 'espre mie. .m cercat s&
ri'ic m!a 6i s-o m!g!i pe obra,.
L Jor> am spus. Sau am cercat s& spu.
2a m-a %eles. S-a aplecat peste mie 6i p&rul ei lug mi-a plutit peste fa%&.
L 9ragul meu> a murmurat ea> a6a este> 'a> mori. Jai e;act> corpul t&u moare. 0s& asta
u seam& sf!r6itul petru tie.
9e-a lugul 'eceiilor c!t fusesem mpreu&> oi 'iscutaser&m> la r&stimpuri> 'espre
religie. 0i cuo6team covigerile. Ji le cuo6team c3iar 6i pe ale mele. 2ssie> am vrut s&-i spu>
p!& acum u m-ai mi%it icio'at&> u trebuie s-o faci acum> ca s&-cerci s&-mi u6ure,i moartea.
2- regul&. 9ar tot ce-am i,butit s& prou% a fost:
L Ba 'aH
Lacrimi mi-au picurat pe c3ip> c!' ea m-a leg&at> murmur!':
L Nu. Nu te mit> 'ragul meu. 2;ist& o 6as&> o 6as& foarte semat&.
.m f&cut u efort uria6.
L Nu. 2;ist&. $ia%a. 9e. .poi> am prou%at> articul!' cuvitele c!t puteam mai
r&spicat.
Poate c& -au fost clare> totu6i ea m-a %eles. S-a aplecat 6i m-a s&rutat pe frute. I-am
sim%it bu,ele mi6c!'u-se pe pielea mea> c!' a 6optit:
L Ba 'a. .cum e;ist& o via%& 'e apoi.
Sau poate c& a spus Do $ia%& 9e .poiE.
2;ist& via%& 'up& moarte<
Gi stelele s-au rotit mai 'eparte. Lor u le p&sa ce se t!mpla cu u mamifer bipe'
iteliget F m& rog> semi-iteliget F petru simplul motiv c& acea creatur& se t!mpla s& fiu eu.
9itot'eaua am subscris la perspectiva egocetric& a cosmologiei. 2u m& aflu cetru 6i totul
se or!'uie6te 'e o parte sau 'e cealalt& a meaC DormalE este ceea ce sut euC DimportatE este
ceea ce se g&se6te l!g& mieC DsematE este ceea ce percep eu ca fii' importat. .ceea era
perspectiva la care subscrisesem eu> 'ar u 6i uiversul. 2l a cotiuat mai 'eparte> ca 6i cum eu
-a6 fi cotat 'efel.
.'ev&rul este c& eu -am cotat atuci ici c3iar petru mie> fii'c& ie6isem 'i
uiversul acela. La multe mii 'e ai-lumi& urma oastr&> pe P&m!t> geeralul Ja,berge
urm&rea alt& ba'& 'e terori6ti care 'eturase o avet& 'e lasare 6i Commissaris l prisese pe
i'ivi'ul care tr&sese mieC eu u 6tiam 6i> c3iar 'ac& a6 fi 6tiut> u mi-ar fi p&sat. Jult mai
aproape> totu6i c& pe at!t 'e 'eparte 'e oi pe c!t este .tares 'e P&m!t> =elle-Qlara Jo"li
cerca s& priceap& ceva 'i ce-i spueau 8eec3eeC eu u 6tiam ici asta. Ioarte aproape 'e mie>
so%ia mea 2ssie cerca s& fac& ceva ce u mai f&cuse icio'at& p!& atuci> 'e6i c3iar ea
ivetase procesul> cu a4utorul lui .lbert> care avea tregul proces ba,ele lui 'e 'ate> s& care
u avea m!ii cu care s& lucre,e. 9espre asta mi-ar fi p&sat foarte mult> 'ac& a6 fi 6tiut ce f&ceau
ei.
9ar u puteam 6ti> 'esigur> 'eoarece eram mort. Cu toate acestea> -am r&mas a6a.
0 copil&rie mama obi6uia s&-mi citeasc& pove6ti. Ua 'itre ele era 'espre u b&rbat ale
c&rui sim%uri fuseser& cumva 'istorsioate 'up& o opera%ie pe creier. Nu mai %i mite cie a
scris-o> $ere> Rells> uul 'itre autorii aceia mari 'i 2poca 'e .ur. Cieva. Not ce-mi
amitesc este poata fial&. 9up& opera%ie> b&rbatul ve'ea suetele 6i au,ea atigerile> iar la
sf!r6it el treba: DCe miroase purpuriu<E.
.ceea a fost o poveste care mi-a fost citit& pe c!' eram copil. .cum eram mare. Nu mai
era o poveste.
2ra u co6mar.
Iputuri se,oriale m& asaltau 6i u puteam preci,a ce aume erauH Nu le pot 'escrie> 'e
fapt> tot a6a cum u pot 'escrie u. Smerglici. Gti%i ce-i u smerglici< Nu. Nici eu u 6tiu> fii'c&
tocmai am ivetat cuv!tul &sta. Nu-i 'ec!t u cuv!t. Nu are ici u %eles p!& u este
vestit cu %eles> 6i tot a6a u avea %eles iciua 'itre culorile> suetele> ap&s&rile> fiorii>
mpigerile> r&sucirile> m!c&rimile> c&l'urile> t!4elile F miliar'ul 'e uit&%i cuatice 'e
percep%ii care &v&leau asupra persoaei mele gola6e 6i fragile. Nu 6tiam ce semau. Sau ce
erau. Sau ce amei%au. Nu 6tiu ici m&car cu ce a6 putea compara se,a%ia 'e asamblu. Poate
c& a6a sim%i c!' te a6ti. J& 'oiesc. Nu cre' c& vreuul 'itre oi ar supravie%ui 'ac& ar fi a6a.
0s& eu am supravie%uit.
.m supravie%uit 'i cau,a uui sigur motiv. 2ra imposibil s& u supravie%uiesc. 2ste
prima regul& a maualului: Nu po%i l&sa s&rciat& o femeie gravi'& 6i u po%i omor pe cieva
care-i 'e4a mort. 2u am Dsupravie%uitE 'eoarece toat& partea aceea 'i mie care ar fi putut s& fi
fost omor!t& fusese omor!t&.
.%i priceput tabloul<
0cerca%i s&-l ve'e%i. .saltat. Bombar'at. Gi mai mult ca orice> co6tiet c& eram mort.
Pritre celelalte pove6ti pe care mi le citea mama s-a um&rat Iferul lui 9ate> iar
ueori m& treb 'ac& 9ate u avusese o premoi%ie a felului cum va fi petru mie. Petru c&
'ac& u avusese> cum a 'escris felul acela Ia'ul<
Nu 6tiu c!t a 'urat> 'ar a p&rut o eteritate.
.poi totul s-a ateuat. Lumiile sfre'elitoare s-au 'ep&rtat 6i au p&lit. Suetele terifiate
au fost mai slabe> m!c&rimile> ap&s&rile 6i turbule%ele s-au 'imiuat.
Jult timp -a e;istat absolut imic> a6a cum se petrece Pe6terile Carlsba' mometul
acela 'e spaim& c!' se stig toate lumiile petru a v& v&%a ce este be,a. Nu e;ista ici o
lumi&. Nu e;ista imic> 'oar u murmur 'istat 6i cofu, care putea s& fie circula%ia s!gelui
4urul sc&ri%elor 6i icovalei 'i urec3ile mele.
9ac& a6 fi avut urec3i.
9up& aceea murmurul a ceput s& semee cu u glas> 6i cuviteC 6i> 'e la foarte mare
'ep&rtare> glasul lui .lbert 2istei:
L Robi<
.m cercat s&-mi reamitesc cum s& vorbesc.
L Robi< Robi> prietee> m& au,i<
L 9a> am strigat 6i u 6tiu cum am f&cut-o. Sut aiciH
9e parc& a6 fi 6tiut u'e era DaiciE. + pau,& prelug&. 9up& care 'i ou vocea lui .lbert>
tot stis&> totu6i p&r!' c& se apropia.
L Robi> a spus el cu pau,e mari tre cuvite ca 6i cum s-ar fi a'resat uui copil.
.scult&. 26ti sigura%&.
L 0 sigura%&<
L 26ti sigura%&> a repetat el. Bloc3e, petru tie.
Nu am r&spus. Nu aveam ce s& spu.
L Ne voi v&%a acum> Robi> a ,is el> pu%i c!te pu%i. .i r&b'are. 0 cur!' vei putea s&
ve,i> s& au,i 6i s& %elegi.
R&b'are< Nu puteam face imic altceva 'ec!t s& am r&b'are. Nu aveam alte op%iui 'ec!t
s& 'ur> teace> vreme ce el m& v&%a. .m avut cre'ere b&tr!ul .lbert> c3iar 6i atuci.
.m acceptat cuv!tul lui c&-i poate v&%a pe sur,i s& au'& 6i pe orbi s& va'&.
9ar e;ista oare vreu mo' pri care s&-i ve%e pe mor%i s& tr&iasc&<
Nu 'oresc mo' eap&rat s& retr&iesc urm&toarea mic& eteritate. Potrivit timpului lui
.lbert 6i timpului ar&tat 'e ceasurile cu cesiu care acor'au laolalt& p&r%ile umae ale gala;iei> a
'urat F ,ice el F opt,eci 6i patru 'e ore 6i u pic. 9up& timpul lui. Nu 'up& al meu. 9up& timpul
meu a fost esf!r6it.
9e6i mi amitesc foarte bie> mi amitesc uele lucruri 'oar 'ep&rtat. Nu 'i
icapacitate. 9i 'ori%& 6i 'e asemeea 'i cau,a vite,ei. 9a%i-mi voie s& v& e;plic asta.
Sc3imbul rapi' 'e bi%i 6i b"%i 'i ucleul uei ba,e 'e 'ate se 'erulea,& mult mai rapi' 'ec!t
via%a orgaic& pe care o l&sasem urm&. 0ce%o6ea,& trecutul cu straturi 'e 'ate oi. Gi> 6ti%i
ceva< .sta-i foarte bie> petru c& cu c!t este mai 'ep&rtat& 'e DacumE tra,i%ia aceea teribil&>
cu at!t mi place mai mult.
9ac& u 'oresc s& reg&sesc uele 'itre p&r%ile ii%iale ale 'atelor acelora> cel pu%i prima
parte la care accept s& m& uit este ua mare. C!t 'e mare< Jare.
.lbert spue c& atropomorfi,e,. Probabil c& a6a fac. Ce-i r&u asta< La urma urmelor
mi petrec ma4oritatea vie%ii forma uui om 6i obiceiurile vec3i 'ispar greu. 9e aceea 'up& ce
.lbert m-a stabili,at 6i am fost. Cre' c& uicul cuv!t este vastitat> m-am vi,uali,at ca fii' u
om> o creatur& atropomorf&. Presupu!' 'esigur c& omul era mai imes 'ec!t gala;iile> mai
b&tr! 'ec!t stelele 6i la fel 'e %elept pe c!t v&%asem oi> toate miliar'ele 'e oamei> s& fim.
.m v&,ut =rupul Local F gala;ia oastr& 6i veciele ei ime'iate F ca pe u gr&ute micu% tr-u
ocea 'e eergie 6i mas& ce se coagulau. .m putut ve'ea totul 'eo'at&. 9ar eu priveam spre
c&mi> gala;ia-mam& 6i J-#1 'e al&turi> cu Norii lui Jagella cuib&ri%i apropiere 6i to%i
ceilal%i ori6ori> 6i globule> 6i fascicule> 6i fuioare 'e ga,e rarefiate> 6i lumi& stelar&. Gi eu F
a'ic& partea atropomorf& F m-am tis s& le atig> s& le cupri' palme 6i s&-mi trec 'egetele
pri ele> ca 6i c!' a6 fi fost 9ume,eu.
9e fapt u eram 9ume,eu> ici m&car suficiet 'e 'ivi petru a fi stare s& atig cu
a'ev&rat vreo gala;ie. Nu puteam atige absolut imic> 'eoarece u aveam cu ce s& atig. Notul
era ilu,ie 6i efecte vi,uale> ca .lbert apri,!'u-6i pipa. .colo u e;ista imic. Nici .lbert> ici
pip&.
Gi ici eu. Nu realitate. Nu eram o 'iviitate opera%ioal&> truc!t u aveam o e;iste%&
tagibil&. Nu a6 fi putut crea cerurile 6i p&m!tul> 'ar ici s& le 'istrug. Nu puteam afecta
vreu c3ip fi,ic ici m&car cea mai mic& p&rticic& 'i ele.
0s& le puteam ve'ea toat& sple'oarea. 9e la e;terior sau 'e la iterior. Puteam s& stau
cetrul sistemului meu atal 6i s& privesc> uit!'u-m& pe l!g& Jasei 1 6i 2> milioaele 6i
catralioaele 'e alte grupuri 6i gala;ii care se ti'eau imesitatea pestri%& p!& la capetele
optice ale uiversului> u'e p!lcurile 'e stele se 'ep&rtea,& mai repe'e 'ec!t se poate toarce
lumia 'e la ele petru a le ar&ta. Gi 'icolo 'e ele> 'e asemeea> 'e6i ceea ce puteam Dve'eaE
'icolo 'e limita optic& u era 'e fapt cu mult 'iferit F 6i 'e fapt> mi spue .lbert> u mai mult
'ec!t o ipote,& b&cile 'e memorie 8eec3ee pe care le accesam.
Iii'c&> bie%eles> asta era realitate. B&tr!ul Robi u crescuse mo' brusc>
'evei' imes. 2rau 'oar resturile esemate ale lui Robiette Broa'3ea'> care mometul
acela u era 'ec!t u grup 'e bi%i 'e memorie lega%i laolalt& ce otau pri oceaul ba,elor 'e
'ate 'i biblioteca .'ev&ratei 'ragoste.
+ voce a p&trus imesa 6i etera mea reverie: vocea lui .lbert.
L Robi> e6ti bie<
N-am vrut s&-l mit.
L Nu. Nu sut ici pe 'eparte bie.
L Situa%ia se va mbu&t&%i.
L Sper> am spus. .lbert<
L 9a<
L Nu te viuiesc c-ai luat-o ra,a> 'ac& pri asta ai trecut 6i tu.
N&cere petru o clip&> apoi spectrul uui c3icotit.
L Robi> a ,is el> c& -ai v&,ut ce m-a f&cut pe mie s-o iau ra,a.
Nu pot preci,a c!t au 'urat toate astea. Nu 6tiu 'ac& sema ceva coceptul 'e DtimpE>
fii'c& la ivel electroic> acolo u'e s&l&6luiam eu> scara temporal& u corespu'e cu imic
DrealE. Jare parte 'i timp este irosit. Itelige%a electroic& stocat& u operea,& la fel 'e eficiet
ca ma6i&riile cu care e a6tem to%iC u algoritm u este u substituet 'e aceea6i calitate petru
o siaps&. Pe 'e alt& parte lucrurile se mi6c& mult mai rapi' pe t&r!mul subparticulelor> u'e
femtosecu'a este o uitate palpabil&. 9ac& am mul%i plusurile 6i am 'escompue factori
miusurile> se poate spue c& tr&iam u'eva tre 'e ,ece ori 6i 'e ,ece mii 'e ori mai repe'e
'ec!t eram obi6uit.
9esigur e;ist& m&suri obiective ale timpului real F pri care %eleg timpul 'e la bor'ul
avei .'ev&rata 'ragoste. 2ssie marca miutele cu foarte mult& ate%ie. Preg&tirea uui ca'avru
petru semi-stocarea 'ubioas& 'i la%ul ei $ia%a 9e .poi 'ura multe ore. Preg&tirea acelui
%eap& specific care se t!mpla s& fiu eu petru stocarea ceva mai bu& pe care ea o putea ara4a
'atevatai> uul e;act ca 'atevataiul lui .lbert> a 'urat mult mai mult. C!' rolul ei proces
s-a c3eiat> 2ssie s-a a6e,at 6i a a6teptat> cu u pa3ar 'i care -a b&ut 6i cu tetative 'e
coversa%ie 'i partea lui .u'ee> Saie 6i 9oll" pe care u le-a au,it> 'e6i ueori r&spu'ea ceva
ce ici ei u au,eau. N-a fost tocmai u grup vesel la bor'ul .'ev&ratei 'ragoste> timp ce
a6teptau s& va'& 'ac& mai r&m!ea ceva pri care s&-l accese,e pe r&posatul Robiette
Broa'3ea'> iar totul a 'urat> ua peste alta> mai bie 'e trei ,ile 6i 4um&tate.
Petru mie> lumea aceea 'e ame%eal&> 6i farmec> 6i culoare> 6i orbite iter,ise care
fusesem trasportat ca s& e;ist> a 'urat. 2i bie> pute%i spue o eteritate. .6a mi s-a p&rut.
L Ceea ce trebuie s& faci> a coma'at .lbert> este s& ve%i cum s&-%i folose6ti iputurile
6i outputurile.
L .3> gro,av> am strigat recuosc&tor> asta-i tot< UauH Pare floare la urec3eH
L J& bucur c&-%i p&stre,i sim%ul umorului> a spus el 6i am au,it cotiuarea erostit&
'eoarece o s& ai al 'racuU 'e mult& evoie 'e el. J& tem s& c& acum va trebui s& muce6ti. Nu-i
u6or petru mie s& cotiui glob!'u-te a6a.
L 0glo. Cum<
L Prote4!'u-te> Robi> a e;plicat el pier,!'u-6i r&b'area. Restric%io!'u-%i accesul>
astfel c!t s& u suferi 'e prea mult& cofu,ie 6i 'e,orietare.
L .lbert> am ,is> %i-ai ie6it 'i mi%i< .m v&,ut tregul uiversH
L Robi> ai v&,ut 'oar ceea ce accesam eu sumi. .sta u-i suficiet 'e bie. Nu pot
cotrola 'e-a pururi accesul petru tie. Nrebuie s& ve%i s-o faci sigur. 9e aceea> c!' vei fi
gata> mi voi cobor u6or protec%iile.
J-am cor'at.
L Sut gata.
9ar u m& cor'asem 'ea4us.
Nu a%i putea cre'e c!t 'e mult a 'urut. $ocile ciripite> pi%ig&iate> cert&re%e> solicitate ale
tuturor iputurilor mi-au asaltat ure. 0 sf!r6it> mi-au asaltat acele locuri geometrice 'itr-o
geometrie o-spa%ial& pe care g!'irea mea persistam s& le cosi'er urec3ile mele. . fost o
tortur&. . fost la fel 'e r&u ca prima e;puere complet& la simultaeitate< Nu. . fost mai r&u. 0
acea prim& 6i teribil& rafal& 'e se,a%ii> avusesem u atu. 0c& u v&%asem s& i'etific ,gomotul
ca suet> sau 'urerea ca 'urere. .cum 6tiam. Recuo6team 'urerea c!' o sim%eam.
L Ne rog> .lbertH .m urlat. Ce-i asta<
L .cestea u sut 'ec!t ba,ele 'e 'ate care-%i sut accesibile> Robi> a ,is el lii6titor.
9oar evataiele 'e la bor'ul .'ev&ratei 'ragoste> plus telemetria> plus i6te iputuri 'e la
se,orii avei 6i ai ec3ipa4ului.
L +pre6te-le.
L Nu pot. ?0 vocea lui> 'e6i 'e fapt u e;ista ici o voce> se sim%ea compasiue real&.@
Nu trebuie s-o faci> Robi. Nu trebuie s& selecte,i memoriile pe care vrei s& le accese,i. .lege
umai ua 'itre ele 6i bloc3ea,&-le pe celelalte.
L Ce s& fac< .m implorat> mai buim&cit ca oric!'.
L Selectea,& 'oar ua> Robi> a repetat el cu r&b'are. Uele sut ba,ele oastre 'e 'ate>
uele sut evataie 8eec3ee> uele sut alte c3estii. Nrebuie s& ve%i cum s& iterfa%e,i cu ele.
L S& iterfa%e,<
L S& le cosul%i> Robi. Ca 6i cum ar fi i6te c&r%i 'e referi%& tr-o bibliotec&. Ca 6i cum
ar fi volume pe u raft.
L C&r%ile u %ip& la tieH Iar ele %ip& toateH
L Bie%eles. 2ste felul care %i atrag ate%i.. La fel cum c&r%ile 'e pe u raft %i atrag
ate%ia oc3ilor. Nu s& trebuie s& te ui%i umai la cea pe care o 'ore6ti. 2;ist& ua aume care
cre' c&-%i va u6ura situa%ia. $e,i 'ac& o po%i g&si.
L S-o g&sesc< Nu 6tiu ici cum s-o cautH
S-a au,it u suet ca u suspi.
L 2i bie> Robi> a ,is el> e;ist& o stratagem& ce poate fi cercat&. Nu-%i pot preci,a sus>
4os sau lateral> fii'c& b&uiesc c& 'eocam'at& u ai ici u ca'ru 'e referi%&.
L 2;actH
L Nu. 2;ist& totu6i u vec3i truc al 'resorilor> utili,at petru a v&%a u aimal s&
efectue,e maevre complicate pe care u le pricepe. . e;istat o'at& u ilu,ioist care-l folosea
petru a v&%a u c!ie s& itre sal& pritre spectatori> s& aleag& o persoa& aume> s& ia 'e la
ea u obiect aume.
L .lbert> l-am implorat> u-i mometul cel mai potrivit petru a-mi povesti aec'otele
tale lugi 6i plie 'e 'ivaga%iiH
L Nu> aceasta u este o aec'ot&. 2ste u e;perimet psi3ologic. Iuc%ioea,& bie cu
c!iii F u 6tiu 'ac& a fost cercat vreo'at& asupra uui om a'ult> 'ar vom ve'ea. Uite ce vei
face. 0cepe s& te 'eplase,i orice 'irec%ie. 9ac& 'irec%ia este bu&> eu %i voi spue s& cotiui.
C!' m& voi opri 'i a-%i spue asta> te opre6ti 'i a face lucrul respectiv. Caut& 4ur. 0cearc&
'iverse c3estii. C!' oua ac%iue pe care o vei trepri'e sau oua 'irec%ie care vei pori
este util&> eu %i voi spue s& cotiui. Po%i face asta<
L + s&-mi 'ai u pesmet la sf!r6it< L-am trebat.
U c3icotit slab.
L J&car aalogul electroic al uuia> Robi. .cum> cepe s& cau%i.
S& cep s& cautH Cum< Nu avea s& rost s& pu trebarea aceea> petru c& 'ac& .lbert
ar fi fost capabil s&-mi ofere u DcumE vorbe> -am fi trebuit s& cerc&m trucul 'resorului 'e
c!ii. .6a c& am ceput. S& fac c3estii.
Nu v& pot spue ce aume f&ceam. 2vetual v& pot oferi o aalogie. 0 6coal&> la ora 'e
fi,ic&> e-au pre,etat u scaer cu ecefalograf 6i e-au ar&tat cum toate creierele oastre
geerau u'e alfa. 2ra posibil> e-au spus> s& facem ca u'ele s& fie mai rapi'e sau mai mari F s&
le cre6tem frecve%a ori amplitu'iea F 'ar u e;ista ici u mo' pri care s& e spu& cum s&
proce'&m. .6a c& am trecut pe r!'> to%i pu6tii> 6i fiecare 'itre oi a reu6it tr-a'ev&r s&
iu%easc& curbele siusoi'ale 'e pe ecra> s& -au e;istat 'oi care s& fi 'escris acela6i fel
mo'ul care proce'aser&. Uul a spus c& 6i-a %iut respira%ia> altul c& 6i-a cor'at mu6c3ii u
6tiu cumC uul s-a g!'it la m!care> iar altul a cercat s& ca6te f&r& s& 'esc3i'& gura. Niciua
'itre c3estiile acelea u erau reale. Noate au fuc%ioatC iar ceea ce am f&cut eu -a fost> 'e
asemeea> real> truc!t u 'e%ieam imic real cu care s& ac%ioe,.
9ar am mi6cat. Cumva> am mi6cat. Gi tot timpul vocea lui .lbert spuea:
L Nu. Nu. Nu. Nu> u-i asta. Nu. Nu. .poi:
L 9aH 9a> Robi> cotiu& s& faci astaH
L CotiuiH
L Nu vorbi> Robi. 9oar cotiu&. Cotiu&> cotiu&.
Cotiu&cotiu&cotiu&cotiu&. Nu. Stop.
L Nu.
L Nu.
L Nu.
L Nu. 9aH Cotiu&cotiu&cotiu&cotiu&. Nu. 9aH Cotiu&. StopH .sta-i> Robi.
Cartea pe care trebuie s-o 'esc3i,i.
L .sta< C3estia asta< $ocea asta care su& ca.
J-am oprit. N-am putut cotiua. 0%elege%i> acceptasem faptul c& eram mort> c& u mai
eram imic altceva 'ec!t electroi stoca%i tr-u 'atevatai> capabil s& vorbesc 'oar cu stoc&ri
mecaice sau cu alte persoae o-vii> ca .lbert.
L 9esc3i'e carteaH . or'oat el. Las-o acum s&-%i vorbeasc&H
2a u avea evoie 'e permisiui.
L Bu&> Robi> iubitule> a spus vocea o-vie a 'ragei mele so%ii 2ssie F straie>
tesioat&> 'ar f&r& s& e;iste cea mai mic& 'oial& asupra i'etit&%ii ei. Ne afl&m tr-u loc
miuat acum> u-i a6a<
Nu cre' c& a e;istat ceva> ici c3iar acceptarea propriului meu 'eces> la fel 'e teribil ca
6ocul 'e a o g&si pe 2ssie pritre mor%i.
L 2ssie> am strigat> ce %i s-a-t!mplat<
Gi ime'iat .lbert a fost acolo> gri4uliu> prompt:
L 2a este regul&> Robi. Nu este moart&.
L 9ar trebuie s& fieH I-aiciH
L Nu> 'ragul meu b&iat> 'e fapt u este aici> a spus .lbert. Cartea ei se afl& aici> truc!t
s-a stocat par%ial> 'ecursul e;perimetelor pe care le-a trepris petru proiectul $ia%a 9e
.poi. Gi 'e asemeea 'ecursul e;perimetelor care au 'us la mie> a6a cum e;ist pre,et.
L Nic&losule> m-ai l&sat s& cre' c&-i moart&H
L Robi> a vorbit el cu bl!'e%e> trebuie s& 'ep&6e6ti aceast& obsesie biologic& a c&rii 6i
oaselor. C3iar cotea,& 'ac& metabolismul ei cotiu& s& opere,e la ivelul orgaic> pe l!g&
versiuea care-i este stocat& aici<
Iar glasul acelei 2ssie straii a iterveit:
L .i r&b'are> 'ragul meu. Notul va fi regul&.
L J& 'oiesc tare mult> am replicat amar.
L .i cre'ere mie> a 6optit ea. .scult&-l pe .lbert. 2l %i va spue ce s& faci.
L Partea cea mai grea s-a termiat> m-a asigurat .lbert. 0mi cer scu,e petru traumele pe
care le-ai suferit> totu6i au fost ecesare. Cre'.
L Cre,i.
L 9a> 'oar cre'> Robi> fii'c& asta u s-a mai f&cut icio'at& 6i oi ac%io&m mai
'egrab& be,&. Gtiu c& petru tie a fost u 6oc s& t!le6ti aalogul stocat al 'oamei
Broa'3ea'> 'ar te va a4uta s& te preg&te6ti s-o t!le6ti care 6i oase.
9ac& a6 fi avut u corp material> a6 fi fost ispitit s&-l pocesc. 9ac& .lbert ar fi avut ceva
care s& lovesc.
L 26ti mai ebu 'ec!t mieH .m ,bierat. Spectrul uui c3icotit.
L Nu mai ebu> Robi. 9oar la fel 'e ebu. $ei putea s& vorbe6ti cu ea 6i s-o ve,i>
e;act a6a cum am f&cut eu cu tie c!' erai c&. $iu. 0%i promit asta> Robi. $a fi posibil. Cre'.
L Nu potH
Pau,&.
L Nu este u6or> a acceptat el. 9ar fii atet la ce-%i spu. 2u o pot face. Nu cre,i atuci c&
te po%i 'escurca 6i tu la ivelul uui simplu program 'e calculator ca mie<
L Nu m& tac3ia> .lbertH 0%eleg ce spui. Cre,i c& m& pot afi6a ca o 3ologram& 6i
comuica timp real cu persoae viiC s& eu u 6tiu cum s& proce'e,H
L Nu> Robi> c& u 6tii> petru c& subrutiele respective c& u e;ist& programul
t&u. Notu6i te pot v&%a. $ei fi afi6at. Poate c& u cu toat& gra%ia 6i agilitatea atural& a propriilor
mele afi6&ri> s-a l&u'at el> 'ar cel pu%i vei fi recogoscibil. 26ti preg&tit s& cepi s& ve%i<
Gi vocea 2ssiei> sau vocea aceea care era o copie 'egra'at& a 2ssiei> a 6optit:
L Ne rog> f&-o> 'ragul meu> petru c& te-a6tept cu er&b'are.
C!t 'e obositor este s& fii &scutH +bositor petru ou-&scut> 'ar c& 6i mai obositor
petru au'itorul care u tr&ie6te e;perie%a respectiv&> ci 'oar ascult& lamet&ri itermiabile.
2rau tr-a'ev&r itermiabile 6i 'ecla6ate 'e s!c!ielile costate ale moa6elor mele.
L + po%i face> a promis copia 2ssiei 'itr-o parte a mea ?preti,!' petru momet c& a6
fi avut o DparteE@.
L 2ste mai u6or 'ec!t pare> a cofirmat vocea lui .lbert 'i cealalt& parte.
0 tregul uivers u e;istau alte 'ou& persoae care s& m& cre' mai mult 'ec!t
ele. 9ar mi epui,asem toat& cre'ereaC u mai r&m&sese 'eloc 6i eram speriat. U6or< 2ra
absur'.
Petru c& ve'eam cabia a6a cum o v&,use .lbert 'itot'eaua. Nu aveam perspectiva
oferit& 'e 'oi oc3i care focali,ea,& 6i a 'ou& urec3i locali,ate pucte specifice 'i spa%iu.
$e'eam 6i au,eam absolut totul> simulta. Cu mult timp urm&> cam a6a pictase b&tr!ul
Picasso> cu p&r%ile tablourilor risipite aleatoriu. Noate erau acolo> 'ar at!t 'e e;plo'ate 6i 'e
mpr&6tiate ala'ala> c!t u e;ista ici o form& prioritar& care s& fie recuoscut&> ci umai u
mo,aic v&lm&6it 'e fragmete. Cutreierasem mu,eele Nate 6i Jet cu 2ssie> petru a m& uita la
asemeea picturi 6i c3iar g&sisem o aume pl&cere ele. 2rau c3iar amu,ate. 0s& a ve'ea
lumea real& r&,le%it& felul acela> ca i6te piese compoete pe u bac 'e asamblare> u era
'eloc amu,at.
L 9&-mi voie s& te-a4ut> a 6optit aalogul lui 2ssie. J& ve,i acolo> Robi< J& ve,i
'ormi' patul cel mare< .m stat trea,& multe ,ile> tur!' vec3iul t&u orgaic recipietul
ou al evataiului> 6i acum sut istovit&> 'ar> ve,i> tocmai am mi6cat m!a ca s&-mi scarpi asul.
$e,i m!a< $e,i asul< Le recuo6ti<
.poi spectrul uui c3icotit.
L Bie%eles c& le recuo6ti> fii'c& tot ce-i acolo sut eu.
.far& 'i ascu,&toarea 8eec3ee.
Jai era 6i Qlara la care ar fi trebuit s& m& g!'esc> 'ac& a6 fi cuoscut 'estule clipa
aceea petru a m& g!'i la ea F u 'oar Qlara> ci 6i Ra ?care> 'e fapt> u merita ici m&car u
g!'@> 6i C&pitaul> 6i 8eec3ee lui> care meritau toate g!'urile pe care cieva le-ar fi putut
'repta spre ei. 9ar eu u 6tiam ici asta pe atuci. 2ram vastitat> 'e acor'> s& 'eocam'at& u
eram mult mai iteliget.
Gi cu sigura%& eram 'istras 'e propriile mele probleme> 'e6i> ca,ul care C&pitaul 6i
cu mie e-am fi cuoscut 6i e-am fi putut compara e;perie%ele> ar fi fost iteresat 'e v&,ut
care 'itre oi avea problemele cele mai rele. Cre' c& s-ar fi cosemat egalitatea. .mbele seturi
'e probleme erau pur 6i simplu afara oric&rei sc&ri 'e compara%ii> 'ep&6eau posibilit&%ile 'e
re,olvare.
.propierea fi,ic& a celor 'oi oamei captivi costituia ua 'itre problemele C&pitaului.
0 &rile lui osoase> ei 'u3eau. 2rau respig&tori 'i puct 'e ve'ere fi,ic. =r&simea
suplimetar& 6i carea l&sat&> care se leg&a> tremura 6i se balasa> stricau liiile clare ale
structurilor lor F sigurii 8eec3ee care ar&tau la fel 'e obsce erau pu%iii care mureau 'e cea mai
teribil& mala'ie 'egeerativ& cuoscut& 'e ei. Gi ici atuci miasma u era at!t 'e rea. R&suflarea
omeeasc& pu%ea a m!care putre,it&. =lasurile omee6ti sc!r%!iau ca i6te fer&straie. Pe C&pita
l ustura realmete g!tle4ul> cerc!' s& prou%e silabele ,um,&ite 6i 3!r!ite ale graiului lor
afurisit.
0 opiia lui> captivii erau afurisi%i 'i cap p!&- picioare> u ultimul r!' petru c&
refu,au pur 6i simplu s& %eleag& ma4oritatea lucrurilor pe care le spuea el. C!' a cercat s& le
e;plice pericolul pe care-l atr&seser& asupra lor F ca s& u mai amiteasc& 'e 8eec3ee afla%i
ascu,&toare F prima lor trebare a fost:
L Nu e6ti 8eec3ee<
0 ciu'a eca,urilor sale> C&pitaul avea timp s& se eerve,e g!'i'u-se la asta. ?2ra
aceea6i iritare pe care o cercaser& velierii c!' aflaser& c& 8eec3ee i umeau 6lameri.
C&pitaul cuo6tea 'etaliul acela> totu6i u se g!'ea la el.@
L 8eec3eeH . gemut> apoi a efectuat gestul 'e str!gere 'i umeri care la el se tra'ucea
pritr-o mi6care a ab'omeului. 9a. Nu cotea,&. Nu v& mai mi6ca%i. N&ce%i.
L Pfiu> a morm&it Tgomot-.lb referi'u-se la mai mult 'ec!t la 'u3oarea 'i cabi&.
C&pitaul s-a crutat 6i s-a tors c&tre Rafal&.
L .i sc&pat 'e ava lor< . trebat.
L Bie%eles. 2ste 'rum spre u port 'e 'epo,itare> 'ar ce facem cu Ougelblit,<
9esigur el u a utili,at cuv!tul Ougelblit,.
C&pitaul a str!s moroc&os 'i ab'ome. 2ra obosit. No%i erau obosi%i. 9e c!teva ,ile la
r!' operaser& la limitele e;treme ale capacit&%ilor lor 6i acestea 6i ar&tau efectul. C&pitaul a
cercat s&-6i or'oe,e g!'urile. $elierul fusese 'ep&rtat 'i ve'ere. +ameii ace6tia r&t&citori
fuseser& lua%i 'i veci&tatea celui mai teribil pericol> Ougelblit,> iar ava lor> trecut& pe pilot
automat> era pitit&. P!& acum f&cuse> 6tia asta> tot ce s-ar fi putut a6tepta 'i partea lui. Nu
fusese gratuit> s-a g!'it 6i s-a tristat petru 9ublaC era greu 'e cre,ut c&> ca,ul uei
'esf&6ur&ri ormale a eveimetelor> el s-ar mai fi bucurat 6i acum 'e 'ragostea ei aual&.
Notu6i u era 'ea4us.
2ra pe 'e-a tregul posibil> a reflectat C&pitaul> ca termeul D'ea4usE s& u mai aib&
'e4a ici u sesC se putea prea bie s& fie mult prea t!r,iu petru orice ar fi putut face el sau
treaga ras& 8eec3ee. 0s& u putea a'mite asta. .t!t timp c!t mai e;ista o 6as&> trebuia s&
ac%ioe,e.
L .fi6ea,& 3&r%ile 'i ava lor> a or'oat 6i s-a tors iar&6i spre movilele turgescete 6i
i'ecete 'e utur& pe care le capturase.
$orbi' pe c!t 'e simplu ar fi f&cut-o cu u copil> le-a spus:
L Uita%i-v& la 3arta asta.
Ua 'itre irit&rile miore ale situa%iei C&pitaului era faptul c& cel mai sl&b&og> 6i astfel
mai pu%i respig&tor fi,ic> 'itre captivii s&i era acela6i timp 6i cel mai afurisit.
L Nu s& u te mi6ti> a or'oat 'rept!' u pum costeliv c&tre RaC 'elir&rile lui
fuseser& c3iar mai lipsite 'e ses 'ec!t ale femelei. NuH Gtii ce-i asta<
Cel pu%i femela avea itelige%a 'e a vorbi let. .u fost ecesare 'oar c!teva repet&ri
aite 'e a %elege r&spusul Qlarei.
L 2ste gaura eagr& pe care urma s-o vi,it&m.
C&pitaul s-a cutremurat.
L 2;act> a spus el cerc!' s& potriveasc& cosoaele efamiliare. 9a.
Rafal& tra'ucea petru ceilal%i 6i a putut ve'ea cum te'oaele 'e pe membre li s-au
,v!rcolit 'e 6oc. C&pitaul 6i-a ales cuvitele cu gri4&> opri'u-se petru verific&ri cu mi%ile
acestrale> asigur!'u-se c& erau cuvitele corecte:
L .sculta%i cu ate%ie> a spus el. .sta este foarte periculos. Cu mult> mult timp urm&>
oi am 'escoperit c& o ras& 'e .sasii a imicit toate civili,a%iile te3ologice avasate 'i
uivers F cel pu%i 'i gala;ia oastr& 6i 'i c!teva apropiate.
9e fapt> -a mers c3iar a6a repe'e. C&pitaul a trebuit s& repete 6i iar s& repete> ueori 'e
c!te o 'u,i& 'e ori u sigur cuv!t> aite ca f&pturile uturoase s& poat& p&rea c& au %eles ce
spuea. Cu mult aite s& fi termiat> g!tle4ul l 'urea gro,itor> iar restul ec3ipa4ului> 'e6i 6tia
la fel 'e bie ca el ce pericole erau implicate> mo%&ia pe fa%&. Notu6i el u s-a oprit. 8arta aceea
'e pe ecra> cu p!lcurile 'e p!lii eergetice 6i lege'a cvitupl& 'e averti,are> u-i g&'uia s&
se rela;e,e.
.sasiii 6i f&ptuiser& m&celurile cu mileii aite ca 8eec3ee s& fi ap&rut pe sce&. La
ceput> 8eec3ee cre,user& c& ei erau simpli mo6tri 'i trecutul primor'ial> 'e care -ar fi
trebuit s& se team& epoca lor mai mult 'ec!t 'e ec3ivaletul 8eec3ee al uui tirao,aur.
.poi 'escoperiser& Ougelblit,.
C&pitaul a 6ov&it mometul acela 6i 6i-a privit ec3ipa4ul. Partea urm&toare era greu 'e
spus> fii'c& 'ucea la o coclu,ie evi'et&. Cu te'oaele ,b&t!'u-se> a urmat:
L .sasiii au fost> a ,is el. 2i s-au retras tr-o gaur& eagr& F 'ar tipul special 'e gaur&
eagr& care este format& 'i eergie> u 'i materie> petru c& ei 6i6i u erau alc&tui%i 'i
materie. 2i erau eergie pur&. 0 iteriorul g&urii lor egre> ei e;ist& 'oar ca u fel 'e u'&
sta%ioar& tr-u ocea 'e eergie.
P!& ce a repetat asta 'e c!teva ori> c!teva feluri> el a putut ve'ea c& treb&rile se
formauC s& 'e'uc%ia logic& 'e care se temea u figura pritre ele. 0trebarea a veit 'i partea
femelei 6i a fost 'oar:
L Cum poate supravie%ui o creatur& alc&tuit& umai 'i eergie<
La asta era relativ u6or 'e r&spus. Gi acesta a fost:
L Nu 6tiu.
2;istau> C&pitaul 6tia> teorii F teorii care afirmau c& .sasiii fuseser& c!'va creaturi cu
corpuri materiale> 'ar c&> cumva> le lep&'aser& F s& ici cele mai vec3i mi%i colective u
puteau preci,a 'ac& teoriile aveau vreo rela%ie cu realitatea.
9ar tocmai 'ificultatea 'e supravie%uire petru fii%ele 'i eergie pur&> a e;plicat
C&pitaul> 'usese la ultimul 6i cel mai gri4or&tor lucru asociat .sasiilor. Uiversul u era
ospitalier petru ei. 9e aceea ei au 'ecis s& mo'ifice uiversul. .u f&cut ceva petru a crea mult&
mas& suplimetar& uivers. .u 'etermiat iversarea e;pasiuii uiversului. S-au pitit
Ougelblit,. Gi au a6teptat.
Petru c& Robi era> 'estul 'e firesc> preocupat 'e alte gri4i> -am fost capabil atuci s&
'iscut cu el 'espre Ougelblit, pe at!t 'e 'etaliat pe c!t a6 fi 'orit. 9atele ei statistice erau
iteresate. .m calculat c& temperatura era 'e apro;imativ trei milioae gra'e Qelvi> 'ar u
asta era gri4or&tor. 9esitatea eergetic& m-a tulburat. 9esitatea 'e flu; eergetic emis 'e u
corp absolut egru este propor%ioal& cu puterea a patra a temperaturii F asta este vec3ea lege
Stefa-Bolt,ma F s& um&rul 'e fotoi cre6te liiar> 'e asemeea> cu temperatura> a6a c&
practic Ougelblit, este o cre6tere la puterea a cicea. La u gra' Qelvi este (>/2 electroi-vol%i
pe litru. La trei milioae este trei milioae la puterea a cicea 'e ori mai mare. .'ic&> s& ,icem
vreo #12.#27.777.777.777.777.777.777.777 e$Xl. Iar c3estia aia erau 'estui litri. Ce importa%&
avea< P&i> toat& eergia aceea repre,eta itelige%& orgai,at&. .sasii. U uivers 'e .sasii>
to%i stoca%i tr-o sigur& Ougelblit,> a6tept!' ca plaurile lor s& se p!rguiasc& 6i uiversul s& fie
ref&cut petru a li se potrivi.
L .u,isem 'eseori 'espre aceast& mas& lips&> a spus fl&c&rat captivul mascul. C!'
eram copil> Jor%ii vorbeau 'espre ea F 'ar ei erau ebui.
Iemela l-a oprit.
L 9e ce< . trebat ea. 9e ce ar fi f&cut asta<
C&pitaul s-a oprit> obosit p!& peste poate 'e c3iul comuic&rii cu ace6ti primitivi
periculo6i. 9i ou r&spusul cel mai bu a fost DNu 6tiuE> totu6i e;istau 6i specula%ii.
L Ji%ile colective cre'> a prou%at el let> c& legile fi,ice ale uiversului au fost
'etermiate 'e fluctua%ii aleatorii 'istribu%ia materiei 6i eergiei primul momet 'e 'up& Big
Bag. 2ste posibil ca .sasiii s& ite%ioe,e s& itervi& procesul acela. +'at& ce au colapsat
uiversul 6i acesta va recepe 'ilatarea> ei pot mo'ifica legile fu'ametale F raportul 'itre
masele electroului 6i protoului> costata care leag& for%a gravita%ioal& 'e cea
electromagetic& F pe toate. Gi astfel s& 'etermie u uivers care ar putea tr&i mai cofortabil>
'ar care voi 6i eu -am putea-o face.
Jasculul fusese tot mai pu%i capabil s& se st&p!easc&. .cum a i,bucit sc!r%!ituri>
care 'oar treptat s-au trasformat cuvite iteligibile.
L 8o-3o-3oH . strigat Ra> 6terg!'u-6i o lacrim&. Ce la6i sute%iH $& teme%i c& i6te
creaturi care se-ascu' tr-o gaur& eagr& vor face ceva care u se va petrece 'ec!t peste i6te
miliar'e 'e aiH Ce e pas& ou& 'e-asta<
0s& femela pricepuse 'estul 'e bie %elesul cuvitelor C&pitaului.
L Naci> Ra> a spus ea 6i mu6c3ii faciali i s-au cor'at tr-o e;presie aproape 8eec3ee.
Nu afirmi c& ace6ti .sasii u-6i asum& riscuri. 2i au mai ie6it o 'at& petru a-i imici pe to%i cei
care p&reau c& ar fi putut a4uge tr-at!t 'e civili,a%i> c!t s& itervi& plaul lor. .r putea s-o
fac& 'i ouH
L 2;actH . strigat C&pitaul c!tat. .i spus-o precisH Gi pericolul este c& voi barbarii.
+ameii> s-a corectat el> i pute%i a'uce apoi. Iolosi' ra'iourileH P&tru,!' g&urile egre.
Tbur!' pri tot uiversul> c3iar p!& la Ougelblit, sieH 0 mo' cert ei au l&sat sisteme 'e
moitori,are> care s&-i averti,e,e 'ac& apar civili,a%ii te3ologice oi F scurt timp vor fi
alerta%i 'e ac%iuile voastre> 'ac& -au fost 'e4aH
Gi 'up& ce pri,oierii au %eles fialmete F Ra sc!ci' 'e groa,&> Qlara alb& la fa%& 6i
,gu'uit& F 'up& ce li s-au 'at pac3ete cu 3ra& 6i li s-a spus s& se o'i3easc& 6i fial 'up& ce
ec3ipa4ul s-a str!s 4urul C&pitaului petru a afla 'e ce te'oaele a;ilarelor i u'uiau ca
i6te 6erpi> el a putut rosti 'oar:
L 2ste mai presus 'e compre3esiue.
Iusese 'estul 'e greu petru a-i face pe uturo6i s&-l %eleag&C fusese imposibil ca el s&-i
%eleag&.
L 2i spu> le-a ,is> c& u-i pot 'etermia pe to%i semeii lor s& se opreasc&.
L 9ar trebuie s-o fac&H . strigat Tgomot-.lb gro,it. Sut itelige%i> u-i a6a<
L Sut itelige%i> a fost 'e acor' C&pitaul> fii'c& altfel u ar folosi avele oastre cu
at!ta u6uri%&. 0s& cre' c& acela6i timp sut ebui. Nu au suprema%ia legii.
L Nrebuie s& aib& legi> a rostit Rafal& ecre,&tor. Nici o civili,a%ie u poate e;ista f&r&
legiH
L Legea lor este for%a> a r&spus mo3or!t C&pitaul. 9ac& uul 'itre ei se afl& tr-u
loc u'e orgaele 'e impuere a legii u-l pot atige> el poate face a6a cum 'ore6te.
L .tuci s& o impu&H S& urm&reasc& toate avele 6i s& le sileasc& s& cete,eH
L Tgomot-.lb stupi'> a cl&tiat C&pitaul 'i cap> g!'e6te-te la ce ai spus. S& le
urm&reasc&. S& se lupte cu ele. B&t&lii spa%iu. 0%i po%i imagia ceva mai ,gomotos 'ec!t asta F
6i-%i po%i imagia c& .sasiii u vor au,i<
L .tuci ce-i 'e f&cut< . 6optit Rafal&.
L .tuci> a spus C&pitaul> trebuie s& e ar&t&m oi.
. ri'icat bra%ul petru a curma orice 'iscu%ii 6i a 'at or'ie. 2rau or'ie pe care membrii
ec3ipa4ului u cre,user& c& le vor au,i vreo'at&> 'ar au sim%it c& 'e 'ata aceasta C&pitaul avea
'reptate. Jesa4ele au ,burat.
0tr-o 'u,i& 'e locuri 'i gala;ie> ave care t&cuser& mult& vreme 6i-au primit come,ile
'i 'ep&rtare 6i au viat. U raport lug a fost e;pe'iat la moitorii 'e l!g& gaura eagr&
cetral& care tr&iau 8eec3eeC 'e acum primul avertismet ar fi trebuit s& fi trecut pri bariera
Sc3:ar,sc3il' 6i t&ririle ar fi trebuit s& soseasc&. 2ra o sarci& 3erculea& petru ec3ipa4ul 6i
a6a isuficiet> iar abse%a 9ublei era regretat& mai mult ca oric!'. 0 cele 'i urm& au termiat
totu6i 6i ava C&pitaului a porit pe u curs ou spre o t!lire.
C!' s-a f&cut g3em petru a 'ormi> C&pitaul s-a pomeit ,!mbi'. Nu era u ,!mbet 'e
fericire. 2ra rictusul uui para'o; prea 'ureros petru a-i putea r&spu'e orice alt fel. 0 tot
timpul 'iscu%iei cu captivii se temuse c& ei vor a4uge la o coclu,ie e'orit&: +'at& ce 6tiau c&
.sasiii se ascuseser& iteriorul uei g&uri egre> ei puteau suspecta ime'iat c& 8eec3ee
proce'aser& la fel 6i astfel secretul ese%ial al rasei 8eec3ee ar fi fost compromis.
CompromisH C&pitaul f&cuse mult mai mult 'ec!t a-l compromiteH .c%io!' pe ba,a
propriei sale autorit&%i> f&r& puteri superioare> care s& aprobe ori s& iter,ic&> el 'e6teptase flotele
a'ormite 6i solicitase t&riri 'i iteriorul ori,otului 'e eveimete. 9e acum secretul u mai
era u secret. 9up& o 4um&tate 'e milio 'e ai> 8eec3ee ie6eau.
=eografia para'isului.
U'e m& aflam> 'e fapt< Ji-a trebuit mult timp petru a-mi r&spu'e la trebarea
aceasta> u ultimul r!' petru c& metorul meu> .lbert> a igorat-o ca fii' o stupi'itate.
L 0trebarea Du'eE este o preocupare uma& prosteasc&> Robi> a morm&it el.
Cocetrea,&-teH 0va%& cum s& faci 6i cum s& sim%iH Re,erv& folosofia 6i metafi,ica petru serile
lugi 'e rela;are> cu o pip& 6i o 3alb& 'e bere bu&.
L Bere> .lbert<
. oftat.
L .alogul electroic al berii> a r&spus el iritat> este 'estul 'e DrealE petru aalogul
electroic al uei persoae. .cum fii atet> te rog> la iputurile pe care %i le ofer 6i care sut
sca&ri vi'eo ale iteriorului cabiei 'e coma'& 'i .'ev&rata 'ragoste.
.m f&cut a6a cum a ,is el> 'esigur. 2ram cel pu%i la fel 'e er&b'&tor ca .lbert s&-mi
fiali,e, cursul 'e istruire> petru a putea cotiua s& fac. +rice ar fi fost posibil s& fac starea
aceasta ou& 6i frico6&toare. 9ar femtosecu'ele impare -am putut s& m& opresc 'i a
e;amia trebarea aceasta mite 6i cele 'i urm& am g&sit u r&spus. U'e m& aflam> 'e
fapt< J& aflam para'is.
Ia g!'i%i-v&. Corespu'e ma4orit&%ii specifica%iilor> s& 6ti%i. .b'omeul u m& mai sup&ra
F u aveam ab'ome. 0robirea mea fa%& 'e mortalitate se sf!r6ise> fii'c& 'ac& fusesem 'ator cu
o moarte mi ac3itasem 'atoria 6i eram liber petru m!ie. 9ac& u m& a6tepta tocmai eteritatea>
atuci era ceva 'estul 'e apropiat. Gtiam 'e4a c& 'atele puteau fi stocate evataiele 8eec3ee
petru miimum o 4um&tate 'e milio 'e ai f&r& 'egra'are semificativ& F 6tiam asta petru c&
aveam evataie 8eec3ee origiale care cotiuau s& fuc%ioe,e F 6i asta seam& o sume'eie
'e femtosecu'e. Se termiase cu gri4ile p&m!teeC u e;ista absolut ici o gri4&> cu e;cep%ia
celor pe care alegeam s& mi le fac sigur.
9a. Para'is.
Probabil c& u cre'e%i> truc!t u a%i accepta c& o e;iste%& sub forma uui p!lc 'e bi%i 'e
'ate lipsite 'e materialitate 6i stocate tr-u evatai poate avea ceva cu a'ev&rat Dpara'i,iacE
ea. Gtiu asta 'eoarece am avut eu sumi greut&%i a o accepta. Notu6i DrealitateaE este F este D
realitateE F o problem& subiectiv&. Noi> creaturile 'i care 6i oase> percepeam D realitateE
realitatea 'oar la m!a a 'oua sau a treia> ca u aalog pictat 'e sistemele oastre se,oriale pe
siapsele creierilor o6tri. .6a spusese mereu .lbert. 2ra a'ev&rat F sau aproape a'ev&rat F ba
u> era mai mult 'ec!t a'ev&rat> uele feluri> fii'c& oi> p!lcurile imateriale> avem u spectru
'e realit&%i mai larg 'ec!t voi.
C3iar 'ac& s& u m& cre'e%i> u m& pot pl!ge. +ri 'e c!te ori mi-am spus c& a6a era> -
am g&sit-o foarte para'i,iac&. Nu m& g!'isem icio'at& p!& atuci c!t 'e teribil 'e
icoveabil era F fiaciar> legal 6i 'i multe alte privi%e> u cele 'i urm& marital F s& fii
mort.
.6a c&> revei' la trebare> u'e m& aflam> 'e fapt< P&i> 'e fapt> m& aflam acas&.
Ime'iat 'up& ce F ei bie> 'a F murisem> .lbert torsese ava ros 'e remu6c&ri. .m avut evoie
'e ceva timp petru a a4uge acas&> s& oricum eu u f&ceam imic special> v&%am umai cum
s& preti' c& sut viu> c!' realitate u eram. .m avut evoie 'e tot ,borul 'e toarcere acas&
'oar petru a cepe asta> fii'c& era mult mai greu s& fii &scut stocarea evataiului> 'ec!t
lume vec3iul mo' biologic F %elege%i> trebuia s-o fac mo' activ. 0 4urul meu totul era
mult> mult mai vast. 9itr-u puct 'e ve'ere eram limitat la u 'atevatai 'e mo'el 8eec3ee> cu
volumul 'e ma;imum o mie 'e cetimetri cubi> iar 'i puctul acela 'e ve'ere eram 'eta6at 'e la
mufa mea> purtat pri v&mi 6i a'us re6e'i%a vec3e 'e la Jarea Nappa> f&r& mai mult efort
'ec!t ai fi purtat o perec3e suplimetar& 'e patofi. 9i alt puct 'e ve'ere eram mai vast 'ec!t
gala;iile> 'eoarece 'ispueam 'e toate 'atevataiele 'i lume pri care s& m& 4oc. Jai rapi'
'ec!t u glo% 'e argit> sprite ca argitul viu> iute ca fulgerul str&lucitor F puteam merge
oriu'e mersese vreo'at& oricare 'itre ba,ele 'e 'ate stocate 'e 8eec3ee 6i 'e oamei> iar asta
sema toate locurile 'espre care au,isem vreo'at&. .m au,it e''ele 6lamerilor 'i velier 6i am
v!at cu primul grup 'e e;plorare 8eec3ee care-i capturase pe australopiteciC am flec&rit cu
Jor%ii 'i Para'isul 8eec3ee ?s&rmae epave earticulate> prost stocate> grab&> 'e a4utoare
eprofesioiste> 'ar care c& 6i reamiteau ce sema s& fii viu@. 2i 'a. Nu cotea,& toate
locurile care am fostC u ave%i timp s& le au,i%i. Iar ele au fost lucrurile simple.
Problemele oameilor erau mai 'ificile.
P!& e-am tors la Jarea Nappa> 2ssie avusese oca,ia s& se o'i3easc&> eu avusesem
oca,ia s& e;erse, 6i s& recuosc ceea ce ve'eam 6i am!'oi trecuser&m peste uele 'itre
traumele cau,ate 'e moartea mea. Nu afirm c& le-am fi 'ep&6it pe toate> s& cel pu%i puteam s&
st&m 'e vorb&.
La ceput au fost umai vorbe> petru c& m& sfiam s& m& ar&t 'ragei mele so%ii sub forma
uei 3olograme. .poi 2ssie a rostit porucitor:
L .scult&> RobiH Nu mai suport s& vorbesc cu tie a6a> ca la telefo. .pari ca s& te pot
ve'eaH
L 9a> f&-oH . sus%iut-o cealalt& 2ssie> cea stocat& mie> iar .lbert a a'&ugat:
L Pur 6i simplu rela;ea,&-te> Robi> 6i las& ca lucrurile s& se t!mple 'e la sie.
Subrutiele sut 'e4a istalate.
0 ciu'a lor> am avut evoie 'e tot cura4ul ca s& m& ar&t> iar c!' am f&cut-o 'raga mea
so%ie m-a cercetat 'i cap p!&- picioare 6i a spus:
L $ai> RobiH Ce 4alic ar&%iH
Sigur c& 'a> cometariul acesta poate s& par& prea pu%i iubitor> totu6i eu 6tiam ce 'orea
2ssie s& spu&. Nu sema o critic&C ea era pli& 'e comp&timire 6i se str&'uia s& u i,buceasc&
lacrimi.
L + s-o fac mai bie 'ata viitoare> scumpo> i-am spus 'ori'u-mi s-o pot atige.
L .6a va face> 'oam& Broa'3ea'> a ,is .lbert sicer> ceea ce m-a f&cut s&-mi 'au
seama c& st&tea l!g& mie. 0 pre,et l a4ut> 6i cercarea 'e a proiecta simulta 'ou& imagii
este 'ificil&. J& tem c& ambele sut 'egra'ate.
L .tuci> 'ispariH . sugerat ea> s& el a cl&tiat 'i cap.
L 0 acela6i timp Robi trebuie s& e;erse,e. Gi cre' c& 6i 'umeavoastr& a%i putea face
uele mo'ific&ri 'e programare. 9e e;emplu> ambietul. 2u u-i pot oferi lui Robi u fu'al>
'ec!t 'ac&-l parta4e, cu el. 9e asemeea> sut ecesare mbu&t&%iri aima%ia itegral&>
reac%iile timp real> coere%a iter-ca're.
L 9a> 'a> a gemut 2ssie 6i s-a apucat 'e treab& cabietul ei.
La fel am f&cut oi to%i. 2rau multe 'e f&cut> mai ales petru mie.
La vremea mea mi f&cusem gri4i 'espre multe lucruri 6i aproape tot'eaua 'espre cele
care u trebuia. Petru ma4oritatea e;iste%ei mele fi,ice> elii6tile 'espre moarte se v!rtiser&
pe la periferia gri4ilor mele F a6a cum se t!mpl& 6i petru voi. 2u m& temusem 'e e;tic%ie. Nu
avusesem parte 'e e;tic%ie. C&p&tasem s& o serie 'e probleme complet oi.
$e'e%i voi> u om mort u mai are ici u fel 'e 'repturi. 2l u poate s& 'e%i&
propriet&%i. 2l u poate s& v!'& propriet&%i. 2l u poate s& vote,e F u umai c& u poate s&
vote,e alegerile petru fuc%iile 'i stat> 'ar u poate s& vote,e ici m&car umele marii
ma4orit&%i 'e ac%iui pe care le 'e%ie suta 'e corpora%ii pe care le-a fii%at el su6i. C!' u
este 'ec!t uul 'itre ac%ioarii mioritari F c3iar 'ac& este uul foarte puteric> a6a cum eram
eu> 'e e;emplu> sistemul 'e trasport care trimitea coloi6ti pe Plaeta Pegg"s F glasul lui u
va fi ici m&car au,it. .6a cum a%i putea spue> el ar putea fi la fel 'e bie mort.
2u u 'oream s& fiu at!t 'e mort.
Nu era vorba 'espre avari%ie. Ca itelige%& stocat&> aveam foarte pu%ie evoiC u e;ista
riscul 'e a fi 'ecuplat petru c& u ac3itasem facturile 'e tre%iere. 2;ista s& o urge%& mult
mai presat&. Nerori6tii u 'isp&ruser& fii'c& Petagoul le capturase ava spa%ial&. 0 fiecare ,i
aveau loc atetate cu bombe> r&piri 6i sc3imburi 'e focuri. .u fost atacate alte 'ou& bucle 'e
lasare 6i ua 'itre ele a fost avariat&C u vapor c&rcat cu pestici'e a fost sabor'at mo'
'eliberat largul coastei Wueesla'> astfel c& o sut& 'e Oilometri 'i Jarea Barier& 'e Corali
murea. B&t&lii reale se 'erulau .frica> .merica Cetral& 6i +rietul .propiatC capacul abia se
mai me%iea pe oala cu presiue. Noi aveam evoie 'e o mie 'e trasportoare ca S. )a. Gi cie
avea s& le costruiasc&> 'ac& eu t&ceam<
.6a c& am mi%it.
S-a au%at c& Robi Broa'3ea' suferise u acci'et cerebrovascular> 'a> a6a fusese> 'ar
comuicatul cotiua cu miciua c& starea mi se mbu&t&%ea permaet. .6a se 6i t!mpla 'e
altfel. 9esigur u e;act sesul implicat. 9ar aproape ime'iat ce e-am tors acas&> am putut
'iscuta> e;clusiv verbal> cu geeralul Ja,berge 6i cu 'iverse persoae 'i Rotter'amC 'up& o
s&pt&m!&> m& ar&tam> oca,ioal F cu picioarele fofolite p&turi> asigurate pri amabilitatea
imagia%iei fertile a lui .lbertC 'up& o lu& am g&'uit uui ec3ipe P$ s& m& filme,e> bro,at 6i
pli& form&> pu%i mai slab> avig!' ia3tul ostru micu% pe mare. Bie%eles ec3ipa P$ era
c3iar a mea> iar clipurile care au ap&rut emisiuile 'e 6tiri erau mai 'egrab& opere 'e art& 'ec!t
reporta4e> totu6i opere 'e art& 'e foarte bu& calitate. Nu puteam abor'a 'iscu%ii fa%& fa%&. 0s&
ici u trebuia s-o fac.
.6a c&> ua peste alta> 'up& cum ve'e%i> -o 'uceam tocmai r&u. Ji-am co'us afacerile.
.m plaificat 6i am implemetat plaurile petru a ateua fierberea care-i alimeta pe terori6ti F
u 'ea4us petru a vi'eca problema> 'ar c!t s& mai ap&s capacul o vreme. .m avut timp s&
ascult temerile lui .lbert legate 'e obiectele straii pe care el le umea Ougelblit, 6i 'ac& pe
atuci oi u 6tiam ce erau ele> probabil c& a fost c3iar mai bie. 0mi lipsea s& u trup> iar c!'
m-am pl!s 'espre asta> 2ssie a replicat ap&sat:
L 9oame 9ume,eule> Robi> asta u-seam& sf!r6itul lumii petru tieH C!%i al%i
oamei au avut aceea6i problem&<
L 9e a fi re'u6i la ivelul uei ba,e 'e 'ate< N-a6 cre'e c& prea mul%i.
L $orbesc 'espre aceea6i problem& ca pricipiu> a isistat ea. Ia g!'e6te-teH U t!&r
s&&tos sare cu sc3iurile 'e la trambuli&> ca'e 6i-6i fracturea,& 6ira spi&rii. R&m!e paraplegic>
'a< Corpul lui u-i absolut 'eloc util> ci ecesit& umai obliga%ii F s& fie 3r&it> s& fie sp&lat> s&-i
fie sc3imba%i pamper6ii F pe c!' tu e6ti scutit 'e toate astea. Gi acela6i timp partea cu a'ev&rat
importat& 'i tie cotiu& s& fie tot aiciH
L Sigur c& 'a> am ,is.
N-am a'&ugat> ceea ce lui 2ssie primul r!' 'itre to%i oameii 'i lume u trebuia s&-i
mai a'aug> c& propria mea 'efii%ie a p&r%ilor DimportateE iclu'ea uele accesorii c&rora le
ata6asem tot'eaua o valoare aparte. C3iar 'ac& plusurile compesau miusurile. 9ac& u mai
aveam> 'e e;emplu> orgae se;uale> cu certitu'ie u mai e;ista ici o problem& asociat&
rela%iilor mele se;uale care fuseser& complicate mo' brusc.
Niciuul 'itre lucrurile acelea u trebuia rostit. 9e aceea 2ssie a spus 'oar:
L Irutea sus> b&tr!e RobiH Nu uita c& 'eocam'at& u e6ti 'ec!t prima apro;imare a
pro'usului fial.
L Ce-seam& asta< .m trebat.
L . e;istat o problem& mare 'e totH Recuosc> stocarea 'i $ia%a 9e .poi era 'estul 'e
imperfect&. .m v&%at multe timp ce l-am 'e,voltat pe oul .lbert petru tie. P!& atuci u
mai cercasem icio'at& stocarea complet& a uei tregi> 6i foarte 'ragi> persoae 'i p&cate
r&posat&. Problemele te3ice.
L 0%eleg c-au fost probleme te3ice> am trerupt-o.
9e fapt u 'oream s& au'> u c&> 'etaliile riscatei> emaicercatei 6i e;trem 'e
comple;ei sarcii 'e a-mi tura DeulE 'i g&leata aflat& 'escompuere a craiului meu
recipietul uei matrice 'e stocare.
L S& fii covis. Bu. .cum u mai sutem precipita%i. .cum putem efectua regla4e fie.
.i cre'ere mie> b&tr!e Robi> c& se mai pot face mbu&t&%iri.
L 0 mie<
L 0 tie> bie%elesH 9e asemeea> a sclipit ea 'i oc3i6ori> tr-o foarte ea'ecvat&
copie stocat& a mea. .m motive temeiate s& cre' c& poate fi f&cut& mult mai iteresat& petru
tie.
L .3a> am rostit. UauH
Gi mi-am 'orit mai mult ca oric!' mprumutul m&car temporar al uora 'itre p&r%ile
corpului meu> fii'c& voiam mai mult ca orice altceva s&-mi mbr&%i6e, scumpa so%ie.
Gi tre timp> lumile au mers mai 'eparte. P!& 6i lumile foarte mici ale prieteului meu
.u'ee Ralt3ers 6i ale propriilor sale iubiri complicate.
C!' le prive6ti 'i iterior> toate lumile au aceea6i m&rime. Lumea lui .u'ee u p&rea
mic& petru el. J-am ocupat foarte repe'e 'e ua 'itre problemele lorC i-am 'oat fiec&ruia
,ece mii 'e ac%iui avetele 'e trasport pe Plaeta Pegg"s> S. )a. Gi afacerile asociate lor.
Saie )ee-;ig u mai trebuia s&-6i fac& gri4i c& va mai fi coce'iat& vreo'at&C se putea reaga4a
pe sie ca pilot> 'ac& 'orea> sau putea c&l&tori S. ).. Ca pasager> 'ac& i pl&cea mai 'egrab&.
La fel putea proce'a 6i .u'eeC sau putea s& revi& pe Pegg"s 6i s& fie 6eful fo6tilor s&i 6efi 'e pe
c!mpul petroliferC sau putea s& u fac& imic 'i cele 'e mai sus> ci s& tr!'&veasc& lu; petru
tot restul vie%iiC 6i la fel putea s& fac& 6i 9oll". Gi> evi'et> asta -a re,olvat 'eloc problemele lor.
2i trei s-au v!rtit o vreme pri camerele 'e oaspe%i> p!& ce> fialmete> 2ssie a propus s& le
mprumut&m .'ev&rata 'ragoste petru o croa,ier& f&r& vreo 'estia%ie precis&> p!&-6i puteau
limpe,i g!'urile> 6i a6a am 6i proce'at.
Niciuul 'itre ei u era vreu aiv F poate c&> la fel ca oi ceilal%i> ei se mai comportau
a6a> c!' 6i c!'. Puteau s& recuoasc& o 6pag&> atuci c!' o ve'eau. .u %eles c& realitate
'oream ca ei s&-6i %i& gurile cu privire la actuala 6i epl&cuta mea stare imaterial&. 0 acela6i
timp s& au %eles c& era u 'ar prieteesc 6i c& acela6i lucru se reg&sea 6i trasferul 'e
ac%iui.
Gi ce au f&cut ei .'ev&rata 'ragoste< Cre' c& u vreau s& spu. 0 cea mai mare parte
u-i treaba im&ui> 'ec!t a lor. Ia g!'i%i-v&. 2;ist& momete via%a oric&rui om F cu
certitu'ie 6i a voastr&> mo' clar 6i a mea F c!' ceea ce faci 6i spui u este ici
importat> ici frumos. Ne scremi pe closet> ai u g!' trec&tor 6i reprobabil> tragi u p!r%> spui o
miciu&. Nimic 'i toate astea u cotea,& foarte mult> totu6i u 'ore6ti s& faci publicitate
acelor p&r%i 'i via%a uui om> oricare ar fi el> care apare ri'icol> sau 'em 'e tot 'ispre%ul> sau
r&u. 9e obicei p&r%ile acelea u cap&t& publicitate> fii'c& u e;ist& imei care s& le va'& F 'ar
acum> c!' sut vastitat> e;ist& tot'eaua cieva care s& le va'&> iar acela sut eu. Poate c& u
ime'iat. 0s& mai 'evreme sau mai t!r,iu> pe m&sur& ce memoriile tuturor sut a'&ugate ba,a
'e 'ate> u mai r&m! ascuse ici u fel 'e mistere persoale.
$oi spue 'oar at!t 'espre problemele private ale lui .u'ee Ralt3ers. Jotiva%ia
ac%iuilor sale 6i combustibilul temerilor sale l-a costituit setimetul acela a'mirabil 6i 'orit:
iubirea. Iubirea lui a fost frustrat& tot 'e iubire. 2l 6i-a iubit so%ia> pe 9oll"> 'eoarece se e'ucase
s-o iubeasc& tot timpul c!t fuseser& c&s&tori%i F aceea era opiia lui 'espre cum trebuie s& se
comporte oameii c&s&tori%i. Pe 'e alt& parte> 9oll" l p&r&sise petru alt b&rbat ?folosesc
termeul mo' apro;imativ ca,ul lui Ra@ 6i ap&ruse Saie )ee-;ig ca s&-l cosole,e.
.m!'ou& erau persoae foarte atr&g&toare. 0s& erau prea multe. .u'ee era la fel 'e moogam
ca mie. 9ac& se g!'ea s& r&m!& cu 9oll"> cale i st&tea Saie F ea fusese gri4ulie 6i el i
'atora u soi 'e recuo6ti%&. 0i pute%i spue iubire. 9ar tre .u'ee 6i Saie st&tea 9oll": 2i
pl&uiser& o via%& mpreu& 6i el u avusese icio'at& ite%ia 'e a o sc3imba> a6a c& i-a%i putea
spue tot iubire. Situa%ia era complicat& 'e setimetul c& i 'atora lui 9oll" u soi 'e pe'eaps&
petru c&-l aba'oase> iar lui Saie u soi 'e rac3iu& truc!t st&tea cale F u uita%i> v-am
spus c& e;istau p&r%i ri'icole 6i 'eme 'e tot 'ispre%ul. Situa%ia era complicat& c& 6i mai mult 'e
setimetele la fel 'e comple;e ale lui 9oll" 6i Saie.
Nrebuie s& fi fost aproape o u6urare petru ei> c!' F timp ce 'escriau lee6 o uria6&
elips& 'e comet& care-i purta spre asteroi,i sub u ug3i fa%& 'e ecliptic& F 'iscu%ia e6tiut& pe
care o purtau atuci a fost trerupt& 'e icetul lui 9oll" 6i 'e %ip&tul &bu6it al lui Saie> iar
.u'ee Ralt3ers s-a r&sucit 6i a ,&rit pe ecra u grup uria6 'e ave> mai umeroase 6i mult> mult
mai mari 'ec!t v&,use vreo'at& vreu om p!& atuci sistemul solar al P&m!tului.
Ne'oios> s-au speriat 'e moarte.
9ar u mai mult 'ec!t oi ceilal%i. Pe tot P&m!tul> 6i peste tot spa%iul cosmic u'e
e;istau oamei 6i facilit&%i 'e comuica%ii care s& trasmit& vestea> a 'omit 6ocul 6i teroarea. 2ra
cel mai teribil co6mar al tuturor oameilor 'i ultimul secol.
8eec3ee se torceau.
Nu se ascu'eau. 2rau acolo F 6i c!t 'e mul%iH Se,orii optici 'i sta%iile orbitale au
'etectat peste cici,eci 'e ave F 6i ce aveH 9ou&spre,ece sau paispre,ece erau la fel 'e mari ca
S. )a. .lte 'ou&spre,ece erau c& 6i mai mari> structuri globulare uria6e ai'oma celei care
g3i%ise velierul. 2;istau Nreiuri 6i Ciciuri 6i altele iterme'iare> 'espre care Petagoul 0alt
aprecia c& a'uceau suspicios 'e mult cu i6te cruci6&toare> 6i toate veeau 'rept spre oi 'i
'irec%ia geeral& a lui $ega. .6 putea spue c& 'efesivele P&m!tului au fost prise epreg&tite>
s& -ar fi 'ec!t o miciu& m&gulitoare. .'ev&rul era c& P&m!tul u avea 'efesive care s&
merite a fi me%ioate. Sigur c& 'a> e;istau ave 'e patrulareC totu6i acelea fuseser& costruite 'e
p&m!tei petru a se lupta cu al%i p&m!tei. Nimei u visase s& le opu& semilege'arilor
8eec3ee. .poi ei e-au vorbit.
Jesa4ul a fost egle,& 6i a fost scurt. . spus a6a: D8eec3ee u mai pot permite
c&l&toriile sau comuica%iile iterstelare> 'ec!t aumite co'i%ii pe care le vor 'eci'e 6i
supervi,a ei. Noate celelalte trebuie s& cete,e ime'iat. 2i au veit s& le pu& cap&t.E .sta a fost
totul aite ca vorbitorul s& 'ispar&> cl&ti!' ea4utorat 'i cap.
. suat tare mult ca o 'eclara%ie 'e r&,boi.
. 6i fost iterpretat& ca atare. 0 Petagoul 0alt> fort&re%ele orbitale ale altor a%iui>
cosiliile 'e putere 'i toat& lumea au avut loc ime'iat 6e'i%e> coferi%e 6i sesiui 'e
plaificareC ave au fost rec3emate petru armare> iar altele au fost re'irec%ioate c&tre flota
8eec3eeC armele orbitale care t&cuser& 'e 'eceii au fost verificate 6i aliiate F poate c& erau la
fel 'e iutile ca arbaletele> 'ar 'ac& u aveam altceva la 'ispo,i%ie petru a e lupta> atuci cu ele
urma s& e lupt&m. Cofu,ia> 6ocul 6i reac%iile au m&turat globul.
Gi imei -a suferit 'e mai mult& buim&cire 6i stupoare 'ec!t cei 'i fericita mea
re6e'i%&> truc!t persoaa care au%ase ultimatumul 8eec3ee fusese recuoscut& ime'iat 'e
.lbert 6i 'up& umai o clip& 'e 2ssie> iar 'e mie c3iar aite s&-i fi v&,ut c3ipul. Iusese =elle-
Qlara Jo"li.
0toarcerea pe P&m!t.
=elle-Qlara Jo"li> iubirea mea. Iubirea mea pier'ut&. 2ra acolo> privi'u-m& 'i
ca'rul P$-ului 6i ep&r!' 'eloc mai v!rstic& 'ec!t ultima 'at& c!' o v&,usem> cu ai 6i
'eceii urm& F 6i ear&t!' ici mai bie> fii'c& ambele momete fusese pe c!t 'e ,gu'uit&
poate fi o persoa&. Ca s& u mai amitesc 'e vie%it&> c!'va c3iar 'e mie.
9ar 'ac& trecuse pri multe 6i o ar&ta 'i pli> Qlara mea avea 6i 'estule re,erve ascuse.
9up& ce 6i-a trasmis mesa4ul c&tre rasa uma& s-a tors cu spatele la ecra 6i a cuvii%at spre
C&pita.
L .i ,i,< . trebat el agitat. .i 'ra,mi, me,a4ul e;ac' a4a cum te-am i,'ruit<
L 2;act> a spus Qlara 6i a a'&ugat: 2gle,a ta s-a mbu&t&%it cosi'erabil acum. 9ac&
'oreai> puteai s& fi vorbit 'irect.
L 2,'e prea impor'a' ca ,& ri,c&m> a replicat C&pitaul ar%&gos 6i i-a tors spatele.
Sum&tate 'i te'oaele 'e pe corpul s&u u'uiau 6i 6erpuiau> 6i el u era sigurul
starea aceea. 2c3ipa4ul lui loial era la fel 'e stresat> iar pe ecraele 'e comuica%ii ce-i legau ava
'e celelalte 'i flota cea mare putea s& va'& fe%ele celorlal%i c&pitai. 2ra o flot& m&rea%&> a
reflectat C&pitaul> stu'ii' 'ispla"-urile ce le pre,etau forma%ie m!'r&> 'ar 'e ce era flota
lui< Nu trebuia s& trebe. Gtia r&spusul> t&ririle sosite 'i iteriorul ucleului um&rau peste o
sut& 'e 8eec3ee 6i cel pu%i o 'u,i& 'i ei erau 'ritui%i s&-i fie superiori> 'ac& ar fi 'orit. .r fi
putut cu mult& u6uri%& s& fi preluat coma'a flotei. N-o f&cuser&. L&saser& s& fie flota lui>
'eoarece astfel era 6i resposabilitatea lui. Gi propria lui ese%& 'ulce avea s& se al&ture mi%ilor
colective> 'ac& totul e6ua.
L Ce pro6ti sut> a morm&it el 6i ofi%erul lui 'e comuica%ii s-a crispat aprobator.
L Le voi istrui s& p&stre,e o or'ie mai bu&> a rostit el. .sta vrei s& spui<
L Bie%eles> Patof.
C&pitaul a suspiat 6i a privit mo3or!t cum ofi%erul 'e comuica%ii a e;pe'iat istruc%iui
spre ceilal%i c&pitai 6i ofi%eri 'e comuica%ii. Iorma arma'ei s-a mo'ificat let> pe m&sur& ce
uria6ele ave 'e marf&> capabile s& mu6te 3&ci sferice 'e c!te o mie 'e metri 'i orice 6i s& le
trasporte oriu'e> s-au 'ispus '&r&tul trasportoarelor 6i a avelor mai mici.
L Iemeie uma& Qlara> a strigat el> 'e ce u r&spu'<
2a a str!s 'i umeri cu u gest 'e rebeliue.
L Probabil c& 'iscut& tre ei> i-a r&spus.
L 9iscut&<H
L .m cercat s&-%i spu> a ,is ea iritat&. 2;ist& o 'u,i& 'e puteri ma4ore 'iferite care
trebuie s& a4ug& la coses> f&r& s& mai pu la socoteal& o sut& 'e %&ri6oare.
L + sut& 'e %&ri.
C&pitaul a gemut> str&'ui'u-se s&-6i imagie,e a6a ceva. N-a i,butit.
Bu. .sta a fost cu mult> mult timp urm&> mai ales 'ac& masori timpul
femtosecu'e. .t!t 'e multe s-au t!mplat 'e atuciH .t!t 'e multe> c!t> ciu'a faptului c&
sut vastitat> mi este greu s& le absorb pe toate. 2ste c3iar mai greu s&-mi amitesc ?i'iferet
'ac& cu propria-mi memorie sau cu alta mprumutat&@ toate 'etaliile 'i toate eveimetele 'e
atuci> 'e6i> a6a cum am v&,ut> mi pot reamiti 'estul 'e multe c!' 'oresc. Notu6i imagiea
aceea mi r&m!e prim-plaul mi%ii. Iat-o pe Qlara> cu spr!ceele egre crutate timp
ce-i privea pe 8eec3ee agit!'u-se 'ispera%iC iat&-l pe Ra> aproape comatos 6i uitat tr-u col%
al cabiei. Iat& membrii ec3ipa4ului 8eec3ee> covulsio!'u-se 6i 6uier!' uul la cel&laltC 6i
iat&-l pe C&pita> privi' cu m!'rie 6i team& arma'a re-creat& misiuea or'oat& 'e el. 2l
risca acum petru mi,a cea mai mare. Nu 6tia ce se va t!mpla cotiuare F se a6tepta la orice
F se temea 'e aproape orice F u putea fi surpris> se g!'ea> 'e orice s-ar fi petrecut. P!& c!'
s-a petrecut ceva ce l-a surpris foarte mult.
L C&pitaeH . strigat Jetisa> itegratorul. .u ap&rut alte aveH
Gi C&pitaul s-a lumiat.
L .3aH . aplau'at el. 0 sf!r6it e r&spu'H Ciu'at 'i partea oameilor s-o fac&
mo'ul acela fi,ic> loc s& recurg& la u'ele ra'io> 'ar ei erau straii 'i capul locului.
L Navele vorbesc cu oi> Patof< . trebat el 6i ofi%erul 'e comuica%ii a ,v!cit DuE
'i mu6c3ii obra,ului.
C&pitaul a suspiat.
L .tuci trebuie s& avem r&b'are> a spus el stu'ii' 'ispla"ul.
0 tot ca,ul avele umae u se apropiau vreo forma%iue ra%ioal&. Ba c3iar se p&rea
c& ar fi fost 'eturate 'e la ecuoscutele misiui care se aflau 6i trimise s& itercepte,e flota
8eec3ee grab&> egli4et> aproape cu 'isperare. Ua se afla 'e acum ra,a 'e comuicareC
alte 'ou& erau mai 'eparte 6i ua 'itre ele avea probleme cu vite,a 'e4a e;istet& care era
orietat& 'up& u vector eroat.
9up& acea C&pitaul a 6uierat surpris.
L Iemel& uma&H . rostit el. $io aici 4i i,'ruie4'e-le ,& fie a'e'e. $e,i ce ,e
'!mpl&H
9i ava cea mai apropiat& fusese lasat u obiect mai mic> u lucru6or primitiv care era
propulsat c3imic> mult prea mic petru a co%ie m&car o sigur& persoa&. .ccelera 'irect spre
iima flotei 8eec3ee 6i C&pitaul a cuvii%at c&tre Tgomot-.lb> care a or'oat istataeu o
clipit& 'e vite,& superlumiic& ce a 'ep&rtat 'e pericol avele 'e marf& cele mai apropiate.
L Nu 'rebuie ,& fie a4a egli4e'eH . strigat el sever. Pu'ea ,& aib& loc o coli,iueH
L Nu mo' acci'etal> a spus Qlara mo3or!t&.
L Pof'im< Nu %elegH
L .celea sut proiectile> a ,is ea> 6i au focoase ucleare. Psta-i r&spusul pe care-l
primi%i. 2i u v& a6teapt& s& ataca%i. Nrag ei primiiH
.ve%i acum tabloul< 0l pute%i ve'ea pe C&pita st!' cu te'oaele eclitite 'e 6oc 6i
gura c&scat&> 3olb!'u-se la Qlara< 06i mu6c& bu,a iferioar&> sub%ire 6i tare> 6i prive6te ecraul.
.colo este flota sa> uria6a carava& 'e trasportoare 'e marf& viat& 'up& o 4um&tate 'e milio
'e ai 'e ascu'ere> astfel ca el s& poat& F cu 'oieli cosi'erabile> cu riscuri persoale mari F
oferi rasei umae trasport gratuit> c!te 'ou& milioae o 'at&> 6i refugiu sigur 'i fa%a .sasiilor>
ucleu> acolo u'e 8eec3ee 6i6i se ascu'.
L 9rag< . repetat el stupefiat. Ca ,& e r&ea,c&< Po,ibil ,& e omoare<
L 2;act> s-a eervat Qlara. La ce v& a6tepta%i< 9ac& vre%i r&,boi> asta o s& c&p&ta%i.
Gi C&pitaul a c3is oc3ii> abia au,i' s!s!iturile 6i b!,!iturile oripilate 'i r!'ul
ec3ipa4ului s&u c!' a tra'us Tgomot-.lb.
L R&,boi> a murmurat el ecre,&tor 6i petru prima 'at& s-a g!'it la al&turarea la
mi%ile colective u cu team&> ci aproape cu ostalgieC oric!t 'e r&u ar fi putut s& fie> cum ar fi
putut s& fie mai r&u 'ec!t a6a ceva<
Gi tre timp.
0tre timp lucrurile aproape c& a4useser& prea 'eparte F 'ar> 'i fericire petru to%i> u
tocmai. Proiectilul avei-cerceta6 bra,iliee a fost mult prea let petru a-i pri'e pe 8eec3ee>
care au esc3ivat. P!& s& a4ug& po,i%ia propice petru a trage 'i ou F cu mult aite ca
orice av& a oameilor s& se poat& apropia F C&pitaul i,butise s&-i e;plice Qlarei 6i Qlara a
ap&rut iar&6i pe circuitele 'e comuica%ii 6i vestea s-a r&sp!'it. Nu era o flot& iva'atoare. Nu
era ici m&car u rai' 'e coma'o. 2ra o misiue 'e salvare F 6i u avertismet 'espre ceea ce i
mpisese pe 8eec3ee s& fug& 6i s& se ascu'&> iar acum costituia gri4a oastr&.
9e ce se temeau 8eec3ee.
$astitat cum sut> pot ,!mbi aitea acelor 4alice temeri 6i elii6ti str&vec3i. La
mometul acela poate c& u. 9ar acum> o3> 'aH Scara 'e magitu'ie este mai mare 6i mult mai
icitat&. Tece mii 'e 8eec3ee mor%i 6i stoca%i e;ist& umai e;teriorul ucleului 6i-i pot citi pe
to%i. I-am citit> aproape pe to%i. Cotiui s&-i citesc 'up& cum opte,> ori 'e c!te ori 'oresc s&
stu'ie, ceva mai aprofu'at. C&r%i pe raftul uei biblioteci<
2i sut mai mult 'ec!t at!t. Gi> 'e fapt> u-i vorba e;act 'espre o DcitireE a lor. Seam&&
mai 'egrab& cu reamitirea lor. C!' l D'esc3i'E pe uul 'itre ei> l 'esc3i' completC l citesc
'e la iterior spre e;terior> ca 6i cum ar fi parte 'i mie. N-a fost u6or s-o fac 6i 'e altfel u pot
spue c& a e;istat ceva care s& fi fost u6or 'i cele ce am v&%at s& fac 'up& ce am fost vastitat.
9ar cu .lbert a4ut!'u-m& 6i cu te;te simple pe care s& e;erse,> am v&%at. Primele ba,e 'e 'ate
pe care le-am accesat au fost 'oar at!t F 'ate simpleC cu imic 'iferit 'e cosultarea uui tabel 'e
logaritmi. 9up& aceea am trecut la vec3ii Jor%i stoca%i 'e 8eec3ee 6i la uele 'itre primele
ca,uri ale lui 2ssie petru fraci,ele $ia%a 9e .poi> iar acelea u erau tr-a'ev&r prea bie
reali,ate. N-am avut icio'at& vreo 'oial& 'espre care parte 'i ceea ce g!'eam eram eu.
9up& ce am re,olvat e%elegerea cu C&pitaul 6i am a4us s& cosult ar3ivele lor> a
'eveit s& sp&im!t&tor. .colo se afla fosta iubire a C&pitaului> femela 8eec3ee umit&
9ubla. D.ccesareaE ei sem&a cu tre,irea pe tueric 6i mbr&carea cu u set complet 'e 3aie
pe care u le puteai ve'ea. Gi care oricum u %i se potriveau. 9ificultatea u proveea 'oar 'i
faptul c& era femel&> 'e6i repre,eta tr-a'ev&r o ecocor'a%& imes&. 9ificultatea u
proveea ici c3iar 'i faptul c& ea era 8eec3ee 6i eu eram om. Jai 'egrab& era vorba 'espre
ceea ce 6tia ea> 6i 6tiuse 'itot'eaua> 'ate pe care ici eu 6i ici alt om u le b&uisem. Poate c&
.lbert le b&uise F poate c& asta l mpisese la ebuie. Notu6i ici c3iar supo,i%iile lui u-i
ar&taser& o ras& 'e .sasii c&l&tori pritre stele care se stocaser& tr-o Ougelblit, petru a a6tepta
a6terea uui ou F 6i petru ei mai bu F uivers.
9ar o'at& ce 6ocul a trecut> 9ubla a 'eveit o priete&. 2ste o persoa& realmete 'r&gu%&>
'up& ce treci 'e bi,arerii> 6i oi 'oi aveam multe preocup&ri comue. Biblioteca 8eec3ee 'e
itelige%e stocate u este umai 8eec3ee> sau m&car uma&. 2;ist& glasuri cert&re%e> vec3i 6i
muceg&ite> care au apar%iut c!'va uor creaturi aripate 'e pe o plaet& 'e pe orbita lui
.tares> 6i uor limac6i 'itr-u roi globular. Gi> 'esigur> sut 6lamerii. 9ubla 6i cu mie am
petrecut mult timp stu'ii'u-i pe ei 6i e''ele lor. $e'e%i voi> am 'estul& vreme la 'ispo,i%ie> cu
siapsele mele 'e femtosecu'e.
.m 'estul& vreme> aproape> petru a 'ori s& vi,ite, ucleul sie 6i poate c& tr-o bu&
,i o voi face. 0s& 'oar 'up& ce va mai trece 'estul. 0tre timp> .u'ee 6i Saie )ee-;ig au plecat
tr-acolo> a4ut!' la pilotarea uei misiui care va sta%ioa acolo 6ase-6apte lui F sau> a6a cum
m&sur&m aici timpul> c!teva secoleC p!& vor revei> pre,e%a lui 9oll" -ar mai trebui s&
repre,ite o problem&> vreme ce 9oll" s&6i este 'estul 'e fericit& cariera ei P$. Iar 2ssie
are elega%a 'e a u fi prea fericit&> lipsit& 'e 'ulcea mea pre,e%& material&> 'ar acela6i timp
se pare c& s-a acomo'at. Ceea ce-i place cel mai mult ?'up& mie@ este muca ei> iar 'i asta are
suficiet& F mbu&t&%irea $ie%ii 9e .poiC utili,area acelora6i procese care fabric& 3raa-C8+.
petru a pro'uce elemete orgaice importate> a6a cum ar fi> ea sper& c& scurt timp> orgae 'e
sc3imb petru oameii care au evoie 'e ele> astfel ca imei s& u mai fure vreo'at& orgaele
altora. Gi> 'ac& ar fi s& tragem liie> ma4oritatea oameilor sut ferici%i. .sta 'up& ce am
mprumutat flota 8eec3ee 6i putem lua fiecare lu& c!te u milio 'e persoae> cu toate
baga4ele lor> petru a le 'uce spre oricare 'itre cele cici,eci 'e plaete e;celete care a6teapt&
s& fie folosite. 2ste 'i ou o epoc& a pioierilor 6i a c&ru%elor cu coviltir> 6i posibilitatea 'e
cariere str&lucitoare petru to%i. Jai ales petru mie.
Gi apoi mai era Qlara.
Ne-am t!lit cele 'i urm&> bie%eles. .6 fi isistat petru asta 6i oricum> pe terme
lug> ea -ar fi putut s& fie %iut& 'eparte. 2ssie a luat o bucl& 'e lasare petru a o t!li pe
orbit& 6i a o so%i persoal> propria oastr& avet&> la Jarea Nappa. Sut covis c& au fost
mici probleme 'e protocol. 0s& altfel Qlara ar fi fost cople6it& 'e mass-me'ia care ar fi cercat
s& afle cum a fost ca Dr&pit& 'e copilul-lup RaE sau Dcaptiva 8eec3eelorE sau alte 'escrieri pe
care le alegeau ca s& 'eforme,e realitatea. Gi> 'e fapt> cre' c& ea 6i 2ssie s-au %eles 'estul 'e
bie. Nu aveau 'e ce s& se bat& petru mie. 9i puctul acela 'e ve'ere> eu u mai e;istam
petru a fi motiv 'e 'isput&.
.6a c& mi-am e;ersat cele mai bue ,!mbete 3olografice 6i mi-am coceput cel mai bu
ambiet 3olografic 6i am a6teptat-o s& a4ug& acolo. . itrat sigur& atriul mare care m&
aflam F 2ssie avusese probabil tactul 'e a-i ar&ta 'rumul 6i 'e a 'isp&rea. Iar c!' Qlara a itrat
pe u6& mi-am putut 'a seama 'up& felul care s-a oprit 6i a icit c& se a6teptase ca eu s& ar&t
mult mai mort.
L Salut> Qlara> am rostit.
Nu era cie 6tie ce 'iscurs> 'ar care ar fi fost lucrul corect 'e spus circumsta%ele
respective< Iar ea a spus:
L Salut> Robi.
Nici ea -a p&rut s& fi fost stare s& se g!'easc& la ceva cu care s& cotiue. . r&mas
privi'u-m&> p!& ce m-am g!'it s-o ivit s& ia loc. Gi> evi'et> m-am uitat 'i pli la ea>
toate mo'urile multifa,ate 'e care 'ispuem oi> itelige%ele stocate electroicC 'ar toate
mo'urile acelea> ar&ta al aibii 'e bie. +bosit&> 'a. Nrecuse pri clipe e;trem 'e grele. Iar 'raga
'e Qlara u era o frumuse%e clasic&> ici u ca, cu spr!ceele ei groase 6i egre 6i cu trupul
puteric 6i musculos F s&> 'a> ar&ta gro,av. Cre' c& sesiuea 'e ,g!iri reciproce a agitat-o>
fii'c& 6i-a 'res glasul 6i a ,is:
L .m %eles c-o s& m& faci bogat&.
L Nu eu> Qlara. 2u 'oar %i voi restitui partea 'i ceea ce oi am c!6tigat mpreu&.
L Se pare c& s-a multiplicat serios. . ,!mbit: P&&. Nevasta ta a ,is c& pot s& iau cici,eci
'e milioae bai-g3ea%&.
L Po%i s& iei mai mult 'ec!t at!t.
L Nu> u. +ricum> e;ist& mai mult. Se pare c& am c&p&tat 'e asemeea ac%iui multe
compaii. Jul%umesc> Robi.
L Cu pl&cere.
9up& care a urmat alt& t&cere 6i apoi F v& vie s& cre'e%i<
L Urm&toarele cuvite care au ie6it 'i gura mea au fost:
L Qlara> trebuie s& 6tiu eap&rat cevaH J-ai ur!t tot timpul &sta<
La urma urmelor era trebarea care-mi st&tuse mite 'e trei,eci 'e ai.
C3iar 6i atuci trebarea m-a i,bit ca fii' absur'&. Nu 6tiu cum a i,bit-o pe Qlara> 'ar ea
a r&mas emi6cat&> cu gura 'esc3is&> vreme 'e o clip&> 'up& care a g3i%it u o' 6i a cl&tiat 'i
cap.
9up& aceea a ceput s& r!'&. . 3o3otit soor 6i 'i tot trupul> iar c!' a termiat 'e r!s
6i-a 6ters col%urile oc3ilor cu c3eieturile 'egetelor 6i a spus> cotiu!' s& c3icoteasc&:
L Slav& cerului> RobiH Cel pu%i ceva u s-a sc3imbat. Nu ai murit. .i o v&'uv& care te
4ele6te. Lumea se g&se6te pragul celor mai mari sc3imb&ri 'i toate timpurile. Ni6te creaturi
sp&im!t&toare vor beli probabil absolut totul 6i. Gi. Gi tu e6ti mort. 0s& pe tie te gri4orea,&
cel mai tare propriile tale setimete blestemate 'e viov&%ieH
Gi am r!s 6i eu.
Petru prima 'at& > 9ume,euleH Sum&tate 'i via%a mea> ultimul vestigiu micu% 'e
viov&%ie 'isp&ruse. . fost greu s& i'etific ce aume am sim%itC trecuse foarte mult 'e c!'
cuoscusem eliberarea aceea. Cotiu!' s& r!' eu sumi> am rostit:
L Gtiu c& %i se pare o stupi,eie> Qlara. 9ar petru mie a trecut mult timp 6i 6tiam c& tu
erai acolo gaura aia eagr&> cu timpul cetiit F 6i u 6tiam ce g!'eai. .m cre,ut c& poate m-
ai. Nu 6tiu. .cu,at fii'c& te-am p&r&sit.
L 9ar cum a6 fi putut s-o fac> Robi< N-am 6tiut ce s-a-t!mplat cu tie. $rei s& 6tii ce
am sim%it 'e fapt< .m sim%it groa,& 6i amor%eal&> 'eoarece 6tiam c& tu ai 'isp&rut 6i cre'eam c&
e6ti mort.
L Gi F am sur!s larg F cele 'i urm& te-ai tors aici 6i eu sut tr-a'ev&r mortH
Ji-am 'at seama c& era mai sesibil& 'ec!t mie privi%a glumelor legate 'e subiectul
respectiv.
L 2- regul&> am urmat. Pe cuv!t c&-i regul&. 2u sut stare perfect& 6i la fel e
lumea-treag&H
Realmete eram. 9esigur> a6 fi 'orit s-o fi putut atige pe Qlara> totu6i asta cepea s&
par& o parte 'itr-o 'ep&rtat& copil&rie 'i trecutC pre,et ea era aici> 6i sigura%&> iar
uiversul se 'esc3i'ea fa%a oastr&. Iar c!' am rostit cuvitele acelea> ea a r&mas 'i ou cu
gura 'esc3is&.
L 26ti al 'racuU 'e optimistH J-a fulgerat.
.m fost sicer surpris.
L 9e ce -a6 fi<
L .i uitat 'e .sasii< 2i vor ie6i c!'va 6i ce vom face atuci< 9ac& i pot speria pe
8eec3ee> atuci pe mie m& sperie al 'racuU 'e r&u.
L .3> Qlara> am ,is pricep!' fialmete. 0%eleg ce vrei s& spui. $rei s& spui c& situa%ia
oastr& este a6a cum a fost c!' 6tiam c& 8eec3ee se aflau pe u'eva 6i s-ar putea s& se toarc&>
6i mai 6tiam c& ei fuseser& stare s& fac& c3estii pe care u puteam spera s& le reali,&m.
L 2;actH Noi u sutem pe m&sura .sasiilorH
L Nu> am ,!mbit> u sutem. Gi -am fost ici pe m&sura 8eec3eelor F atuci. 0s& am
fost p!& ce ei au ie6it 'i ascu,&toare. Cu u strop 'e oroc> vom beeficia 'e timp aite 'e a
trebui s& e cofrut&m cu .sasiii.
L Gi ce 'ac&< 2i vor fi tot iamiciH .m cl&tiat 'i cap.
L Nu> Qlara> am spus> u vor fi iamici. Ci pur 6i simplu o alt& resurs&.
SI]RGIN
1 .lu,ie la povestea b&ie%elului ola'e, care a salvat lumea acoperi' cu 'egetul o fisur&
'ig ?N. Re'.@.