Sunteți pe pagina 1din 15

ORDONAN nr. 58 din 21 august 1998 (*actualizat*) privind organizarea i desfurarea activitii de turism n Romnia E !"EN"# GUVERNUL $%&'!

(A" )N# M N!" RUL #!$!%L nr& '() din *+ august ,))Data intrarii in *ig+ar, # 2- n+i,./ri, 1998 0+r.a actualizata *ala/ila la data d, # 19 s,1t,./ri, 2212 $r,z,nta 3+r.a actualizata ,st, *ala/ila d, la 29 d,c,./ri, 2211 1ana la 19 s,1t,./ri, 2212 .......... /0 #orma actua1izata a acestui act normativ pana 1a data de *) decem2rie *(,, este rea1izata de catre 3epartamentu1 4uridic din cadru1 5&$& 6$entru1 "eritoria1 de $a1cu1 E1ectronic6 5&%& 7iatra.Neamt prin inc1uderea tuturor modificari1or si comp1etari1or aduse de catre8 LEGE% nr& 9:: din *9 decem2rie *((,; R3 N%N<% nr& : din ,+ ianuarie *(('; LEGE% nr& **) din *' mai *(('; R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,) din ** fe2ruarie *((+; R3 N%N<= 3E URGEN<= nr& ,*' din , octom2rie *((-; LEGE% nr& *:> din '( iunie *((); R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(; R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,*, din ** decem2rie *(,,& $ontinutu1 acestui act apartine e?c1usiv 5&$& $entru1 "eritoria1 de $a1cu1 E1ectronic 5&%& 7iatra.Neamt si nu este un document cu caracter oficia1@ fiind destinat pentru informarea uti1izatori1or& !n temeiu1 art& ,(9 a1in& A,0 i A'0 din $onstituia Romniei@ precum i a1 art& , pct& ,> 1it& 20 din Legea nr& ,>-B,))- privind a2i1itarea Guvernu1ui de a emite ordonane@ Guvernu1 Romniei emite urmtoarea ordonana8 $%7& ! 3ispoziii genera1e %R"& , A,0 "urismu1 reprezint un domeniu prioritar a1 economiei naiona1e& A*0 rganizarea@ coordonarea i dezvo1tarea turismu1ui se rea1izeaz n conformitate cu prevederi1e prezentei ordonane& %R"& * !n sensu1 prezentei ordonane@ termenii i e?presii1e de mai 4os semnifica dup cum urmeaz8 a0 turismu1 . ramura a economiei naiona1e@ cu funcii comp1e?e@ ce reuneste un ansam21u de 2unuri i servicii oferite spre consum persoane1or care c1toresc n afar mediu1ui 1or o2inuit pe o perioada mai mica de un an i a1 cror motiv principa1 este a1tu1 dect e?ercitarea unei activiti remunerate n interioru1 1ocu1ui vizitat;

20 resurse turistice . componente a1e mediu1ui natura1 i antropic@ care prin ca1iti1e i specificu1 1or sunt recunoscute@ nscrise i va1orificate prin turism@ n msura n care nu sunt supuse unui regim de protecie integra1a& Resurse1e turistice pot fi8 . natura1e8 e1emente geo1ogice@ geomorfo1ogice@ de c1ima@ de f1ora i de fauna@ peisa4e@ zcminte de su2stane minera1e i a1i factori; . antropice8 monumente arCeo1ogice@ situri arCeo1ogice@ monumente@ ansam21uri memoria1e@ monumente teCnice i de arta@ muzee@ e1emente de fo1c1or i arta popu1ara etc&; ............ Litera 20 a art& * a fost modificat de pct& , a1 art& ! din LEGE% nr& 9:: din *9 decem2rie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& 9 din ) ianuarie *((*& c0 patrimoniu turistic . resurse1e turistice i structuri1e rea1izate n scopu1 va1orificrii 1or prin activiti de turism; d0 structura de primire turistica . orice construcie i amena4are destinat@ prin proiectare i e?ecuie@ cazrii turisti1or@ servirii mesei pentru turiti@ agrementu1ui@ transportu1ui specia1 destinat turisti1or@ tratamentu1ui 2a1near pentru turiti@ mpreun cu servicii1e aferente& 5tructuri1e de primire turistice inc1ud8 . structuri de primire turistice cu funciuni de cazare turistica8 Cote1uri@ Cote1uri. apartament@ mote1uri@ vi1e turistice@ ca2ane@ 2unga1ouri@ sate de vacanta@ campinguri@ camere de ncCiriat n 1ocuine fami1ia1e@ nave f1uvia1e i maritime@ pensiuni turistice i pensiuni agroturistice i a1te uniti cu funciuni de cazare turistica; . structuri de primire turistice cu funciuni de a1imentaie pu21ica8 uniti de a1imentaie din incinta structuri1or de primire cu funciuni de cazare@ uniti de a1imentaie pu21ica situate n staiuni turistice@ precum i ce1e administrate de societi comercia1e de turism@ restaurante@ 2aruri@ uniti de fast food@ cofetarii@ patiserii i care sunt atestate conform 1egii; . structuri de primire turistice cu funciuni de agrement8 c1u2uri@ cazinouri@ sa1i po1iva1ente@ insta1aii i dotri specifice agrementu1ui turistic; . structuri de primire turistice cu funciuni de transport8 ,& transport rutier8 autocare etc&; *& transport feroviar8 trenu1ete@ trenuri de crema1iera etc&; '& transport f1uvia1 i maritim8 am2arcaiuni cu scop turistic; >& transport pe ca21u8 te1eca2ine@ te1escCi etc&; . structuri de primire turistice cu funciuni de tratament 2a1near8 uniti de prestri de servicii pentru tratament 2a1near@ componente integrate sau arondate comp1e?uri1or de turism 2a1near& $omp1e?uri de turism 2a1near8 c1diri care inc1ud n ace1ai edificiu ori n edificii 1egate fizic sau funciona1 structuri de primire turistice Ade cazare@ de a1imentaie i de tratament 2a1near@ eventua1 de agrement0; ............ Litera d0 a art& * a fost modificat de pct& , a1 art& ! din LEGE% nr& 9:: din *9 decem2rie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& 9 din ) ianuarie *((*&

e0 zona turistica . teritoriu caracterizat printr.o concentrare de resurse turistice@ care poate fi de1imitat distinct ca oferta@ organizare i protecie turistica; f0 zona de recreere periur2ana . area1 situat n teritoriu1 preorasenesc@ care 2eneficiaz de un cadru atractiv i dispune de dotri corespunztoare pentru petrecerea timpu1ui 1i2er An specia1 1a sfrit de saptamana0; g0 o2iectiv turistic . e1ement a1 resursei turistice@ individua1izat i introdus n circuitu1 turistic; C0 punct turistic . o2iectiv turistic i amena4ri1e aferente necesare activitii de primire turistica; 40 1oca1itate turistica . aezare ur2ana sau rura1 cu funcii turistice dezvo1tate pe 2aza resurse1or specifice de care dispune; 40 staiune turistica . 1oca1itate sau parte a unei 1oca1iti cu funcii turistice specifice@ n care activiti1e economice susin e?c1usiv rea1izarea produsu1ui turistic; D0 funcia turistica . e?presia ca1itativ i cantitativ a resurse1or turistice i este determinata de structura@ vo1umu1 i ca1iti1e resurse1or; 10 oferta turistica . tota1itatea servicii1or prin care este pus n va1oare patrimoniu1 turistic@ prin uti1izarea de persona1 specia1izat; m0 produs turistic . comp1e? de 2unuri materia1e i de servicii@ concentrate ntr.o activitate specifica i oferite pacCet consumu1ui turistic; n0 pacCet de servicii . com2inaie presta2i1ita a ce1 puin doua din e1emente1e urmtoare8 cazare@ a1imentaie@ transport@ tratament 2a1near@ agrement@ a1te servicii reprezentnd o parte semnificativ din pacCet@ atunci cnd sunt vndute sau oferite spre vnzare 1a un pre g1o2a1 i atunci cnd aceste prestaii depesc *> de ore& o0 e?port de servicii turistice . prestarea de servicii turistice ctre turiti strini@ n ara sau n strintate@ a cror contrava1oare se ncaseaz n va1uta@ indiferent de moda1itatea de ncasare . numerar@ ordin de p1ata@ cri de credit& ............ Litera o0 a art& * a fost introdus de pct& * a1 art& ! din LEGE% nr& 9:: din *9 decem2rie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& 9 din ) ianuarie *((*& $%7& !! 7atrimoniu1 turistic %R"& ' 7atrimoniu1 turistic este constituit din 2unuri proprietate pu21ica i 2unuri proprietate privat i este va1orificat i prote4at n condiii1e 1egii& %R"& > %testarea@ evidenierea i monitorizarea va1orificrii i prote4rii patrimoniu1ui turistic se rea1izeaz de ctre Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0& ............ /0 N "% $&"&$&E& 5&%& 7iatra.Neam8 $onform art& : din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& :+ din *' decem2rie ,))-@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& :,: din '( decem2rie ,))-@ atri2utii1e Ministeru1ui "urismu1ui se preiau de ctre %utoritatea Naiona1 pentru "urism . organ de specia1itate a1 administraiei pu21ice centra1e@ cu persona1itate 4uridic@ n su2ordinea Guvernu1ui&

$onform art& ) din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& * din > ianuarie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& ,( din ) ianuarie *((,@ se nfiineaz Ministeru1 "urismu1ui ca organ de specia1itate a1 administraiei pu21ice centra1e@ cu persona1itate 4uridic@ iar %utoritatea Naiona1 pentru "urism@ ficiu1 de %utorizare i $ontro1 n "urism i ficiu1 de 7romovare a "urismu1ui se desfiineaz& 7rin E "=RFRE% nr& *> din > ianuarie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& ,+ din ,( ianuarie *((, s.a dispus organizarea i funcionarea Ministeru1ui "urismu1ui& E "=RFRE% nr& *> din > ianuarie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& ,+ din ,( ianuarie *((, a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& 9>( din ' iu1ie *(('@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& >)+ din ) iu1ie *((' care a dispus organizarea i funcionarea Ministeru1ui "ransporturi1or@ $onstrucii1or i "urismu1ui& %ceeai organizare este meninut i prin E "=RFRE% nr& >,* din *' martie *((>@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *9+ din '( martie *((> care a prevzut organizarea i funcionarea Ministeru1ui "ransporturi1or@ $onstrucii1or i "urismu1ui& 7rin E "=RFRE% nr& '-9 din *: apri1ie *((9@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *-) din * mai *((9 s.a dispus organizarea i funcionarea Ministeru1ui pentru Gntreprinderi Mici i Mi41ocii@ $omer@ "urism i 7rofesii Li2era1e& $onform a1in& A*0 a1 art& *' din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& **, din *' decem2rie *((-@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& --* din *> decem2rie *((-@ n cuprinsu1 acte1or normative n vigoare@ urmtoare1e denumiri se n1ocuiesc n mod corespunztor prevederi1or prezentei ordonane de urgen@ dup cum urmeaz8 6Ministeru1 pentru Gntreprinderi1e Mici i Mi41ocii@ $omer@ "urism i 7rofesii Li2era1e6 cu 6Ministeru1 Gntreprinderi1or Mici i Mi41ocii@ $omeru1ui i Mediu1ui de %faceri6@ n cazu1 prevederi1or care reg1ementeaz activitatea 1egat de ntreprinderi1e mici i mi41ocii@ comer i mediu1 de afaceri@ i cu 6Ministeru1 "urismu1ui6@ n cazu1 prevederi1or care reg1ementeaz activitatea de turism; 7rin E "=RFRE% nr& ,&+', din *) decem2rie *(()@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& * din > ianuarie *(,( s.a dispus organizarea i funcionarea Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui& %R"& : A,0 Evidenierea e1emente1or de patrimoniu se rea1izeaz prin nscrierea n Registru1 genera1 a1 patrimoniu1ui turistic@ care se nfiineaz n cadru1 Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui&/0& A*0 3eintorii de patrimoniu turistic au o21igaia de a so1icita nscrierea acestuia@ prezentnd n acest scop documente1e necesare& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& + %testarea se rea1izeaz prin certificatu1 de patrimoniu turistic@ care da dreptu1 proprietaru1ui sau administratoru1ui 1ega1 1a organizarea e?p1oatrii turistice i 1 o21iga 1a prote4area patrimoniu1ui nscris& %R"& 9 Metodo1ogia de nscriere@ atestare i criterii1e de evideniere a patrimoniu1ui turistic se e1a2oreaz de ctre Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui&/0&

............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& 7atrimoniu1 turistic se va1orifica i se dezvo1ta numai pe 2aza i n cadru1 7rogramu1ui anua1 de dezvo1tare a turismu1ui& %R"& ) !n scopu1 sta2i1irii ca1itii de staiune turistica@ Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 e1a2oreaz norme i criterii specifice de atestare/0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ,( %testarea staiuni1or turistice se face de ctre Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui@ mpreun cu autoriti1e administraiei pu21ice 1oca1e@ i se apro2a prin Cotrre a Guvernu1ui/0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ,, !n scopu1 prote4rii i va1orificrii resurse1or turistice cuprinse n une1e zone i staiuni turistice@ acestea vor fi dec1arate zone prote4ate@ conform 1egii& %R"& ,* Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui avizeaz documentaii1e de ur2anism privind zone1e i staiuni1e turistice@ precum i documentaii1e teCnice privind construcii1e din domeniu1 turismu1ui/0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ,' mo1ogarea prtii1or i trasee1or de scCi pentru agrement@ precum i a trasee1or turistice montane se face de ctre Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui mpreun cu consi1ii1e 4udeene pe raza crora se af1 acestea@ conform proceduri1or e1a2orate de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui i apro2ate prin Cotrre a Guvernu1ui& ............. %rt& ,' a fost modificat de pct& , a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(& %R"& ,> Uti1izarea p1a4e1or n scop turistic se rea1izeaz@ potrivit 1egis1aiei n vigoare@ de ctre operatori economici care dein autorizaie turistic@ emis conform norme1or metodo1ogice apro2ate prin ordin a1 ministru1ui dezvo1trii regiona1e i turismu1ui& ............. %rt& ,> a fost modificat de pct& * a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(&

$%7& !!! $adru1 institutiona1 %R"& ,: $oordonarea dezvo1trii turismu1ui i contro1u1 activitii de turism se rea1izeaz de ctre Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0@ ca organ centra1 de specia1itate a1 administraiei pu21ice& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ,+ rganizarea i atri2uii1e Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui se sta2i1esc prin Cotrre a Guvernu1ui/0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& ............. %rt& ,9 a fost a2rogat de pct& ' a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(& %R"& ,7e 1ng ministru1 dezvo1trii regiona1e i turismu1ui/0 funcioneaz $onsi1iu1 $onsu1tativ a1 "urismu1ui@ organism de consu1tana care core1eaz 1a nive1 naiona1 7rogramu1 anua1 de dezvo1tare a1 turismu1ui cu strategii1e ramuri1or economice imp1icate n activitatea turistica& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ,) $omponenta@ organizarea@ funcionarea i atri2uii1e $onsi1iu1ui $onsu1tativ a1 "urismu1ui sunt sta2i1ite prin statut@ apro2at de ministru1 dezvo1trii regiona1e i turismu1ui/0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& *( $onsi1ii1e 1oca1e@ consi1ii1e 4udeene i@ respectiv@ $onsi1iu1 Genera1 a1 Municipiu1ui Hucureti au urmtoare1e atri2uii n domeniu1 turismu1ui8 a0 inventarierea principa1e1or resurse turistice; 20 administrarea registre1or 1oca1e a1e patrimoniu1ui turistic; c0 e1a2orarea de propuneri de dezvo1tare a turismu1ui@ care stau 1a 2aza 7rogramu1ui anua1 de dezvo1tare a produse1or turistice; d0 participarea 1a omo1ogarea trasee1or turistice i a prtii1or de scCi; e0 contri2uirea 1a creterea ca1itii produse1or turistice;

f0 urmrirea activitii turistice@ n aa fe1 nct operatorii economici cu activitate n domeniu1 turismu1ui s ai2 acces 1a resurse1e turistice@ cu respectarea norme1or de punere n va1oare i protecie a acestora; g0 organizarea de centre de informare turistic n 1oca1iti1e cu activitate turistic& ............. %rt& *( a fost modificat de pct& , a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,*' din , octom2rie *((-@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& +-> din 9 octom2rie *((-& %R"& *, 7entru ndep1inirea atri2uii1or prevzute 1a art& *(@ consi1ii1e 1oca1e@ consi1ii1e 4udeene i@ respectiv@ $onsi1iu1 Genera1 a1 Municipiu1ui Hucureti pot crea servicii de specia1itate@ potrivit 1egii& ............. %rt& *, a fost modificat de pct& * a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,*' din , octom2rie *((-@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& +-> din 9 octom2rie *((-& $%7& !V rganizarea activitii de turism %R"& ** A,0 Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui e1a2oreaz 5trategia de dezvo1tare a turismu1ui pe termen mediu i 1ung@ 7rogramu1 mu1tianua1 de marDeting i promovare turistic i 7rogramu1 mu1tianua1 de dezvo1tare a destinaii1or@ forme1or i produse1or turistice& A*0 5trategia i programe1e prevzute 1a a1in& A,0 se finaneaz din 2ugetu1 de stat@ prin 2ugetu1 Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui@ i se apro2 prin Cotrre a Guvernu1ui& ............ %rt& ** a fost modificat de art& !!! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,*, din ** decem2rie *(,, pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& )', din *) decem2rie *(,,& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& *' %ciuni1e cu caracter turistic@ iniiate 1a nive1 teritoria1 de ctre autoriti1e administraiei pu21ice 1oca1e@ tre2uie sa se nscrie n 5trategia de dezvo1tare a turismu1ui pe termen mediu i 1ung i sa respecte reg1ementri1e specifice pentru toate forme1e de turism practicate n Romnia& %R"& *> %genii economici din turism sunt o21igai sa fo1oseasc pentru servicii care presupun raspunderi privind protecia turismu1ui numai persona1 specia1izat@ potrivit norme1or e1a2orate de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >&

%R"& *: 7rofesiuni1e specifice activiti1or de turism sunt ce1e cuprinse n c1asificarea ocupatii1or din Romnia si@ respectiv@ n nomenc1atoru1 de ca1ificare pentru meserii1e i funcii1e din activiti1e Cote1iere i de turism din Romnia& %R"& *+ 7regtirea profesiona1 din domeniu1 activiti1or de turism se rea1izeaz n uniti1e de nvmnt de stat sau private autorizate de Ministeru1 Educaiei@ $ercetrii@ "ineretu1ui i 5portu1ui//0 i cu avizu1 Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0& ............ %rt& *+ a fost modificat de pct& : a1 art& ! din LEGE% nr& 9:: din *9 decem2rie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& 9 din ) ianuarie *((*& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& //0 7rin E "=RFRE% nr& 9>, din ' iu1ie *(('@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& >-, din > iu1ie *((' s.a dispus organizarea i funcionarea Ministeru1ui Educaiei@ $ercetrii i "ineretu1ui& %cest act normativ a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& >,( din *' martie *((>@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *99 din '( martie *((> care reg1ementa organizarea i funcionarea Ministeru1ui Educaiei i $ercetrii& E "=RFRE% nr& >,( din *' martie *((>@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *99 din '( martie *((> a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& **' din *> martie *((:@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *-' din : apri1ie *((: care menine aceeai organizare& E "=RFRE% nr& **' din *> martie *((:@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *-' din : apri1ie *((: a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& '++ din ,- apri1ie *((9@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *99 din *: apri1ie *((9 prin care s.a dispus organizarea i funcionarea Ministeru1ui Educaiei@ $ercetrii i "ineretu1ui& E "=RFRE% nr& '++ din ,- apri1ie *((9@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *99 din *: apri1ie *((9 a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& :, din *) ianuarie *(()@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& +> din ' fe2ruarie *(() care reg1ementeaz organizarea i funcionarea Ministeru1ui Educaiei@ $ercetrii i !novrii& E "=RFRE% nr& :, din *) ianuarie *(()@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& +> din ' fe2ruarie *(() a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& -, din : fe2ruarie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& -+ din ) fe2ruarie *(,( care reg1ementeaz organizarea i funcionarea Ministeru1ui Educaiei@ $ercetrii@ "ineretu1ui i 5portu1ui& %R"& *9 A,0 $onducerea operativ a unei agenii de turism sau a unei structuri de primire turistice tre2uie s fie asigurat de o persoan fizic care deine 2revet de turism n domeniu sau certificat de a2so1vire a unui curs de formare manageria1 n domeniu@ organizat de un furnizor de formare profesiona1 autorizat@ sau dip1om de 1icenBmasteratBdoctorat privind a2so1virea cursuri1or universitareBpostuniversitare n domeniu1 turismu1ui& ............

%1in& A,0 a1 art& *9 a fost modificat de pct& > a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(& A*0 $apacitatea unei agenii de turism de a efectua servicii de ca1itate i n condiii de sigurana pentru turiti se atesta prin 1icena de turism& A'0 $ondiii1e de acordare a 1icenei i 2revetu1ui de turism se apro2a prin Cotrre a Guvernu1ui@ 1a propunerea Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& *!n scopu1 proteciei turisti1or@ oferirea@ comercia1izarea@ vnzarea servicii1or i a pacCete1or de servicii turistice@ precum i crearea de produse turistice pe teritoriu1 Romniei pot fi rea1izate numai de ctre agenii economici din turism autorizai de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0@ posesori de 1icene n turism sau de certificat de c1asificare@ dup caz& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& *) %genii economici cu activitate de turism au urmtoare1e drepturi8 a0 sa presteze i sa comercia1izeze servicii turistice@ n condiii1e 1egii; 20 sa primeasc asistenta de specia1itate i informaii genera1e privind strategia i programe1e de dezvo1tare a turismu1ui din partea Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 i a instituii1or din su2ordinea sa; c0 sa fie inc1ui@ 1a cerere@ n programe1e de pregtire profesiona1 iniiate de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0; d0 sa participe 1a aciuni1e de promovare@ naiona1e i internaiona1e@ i sa fie inc1ui n cata1oage@ gCiduri i a1te mi41oace de 1ansare a ofertei naiona1e de servicii turistice; e0 sa 2eneficieze de faci1iti acordate de stat i de a1te organisme i organizaii@ conform prevederi1or 1ega1e@ n scopu1 stimu1rii activitii de turism; f0 sa o2in certificatu1 de c1asificare pentru fiecare unitate proprie n care presteaz servicii turistice@ corespunztor criterii1or ndep1inite de unitatea respectiva; g0 sa o2in rec1asificarea uniti1or proprii@ ca urmare a im2unatatiri1or aduse nive1u1ui de dotare i ca1itii servicii1or& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& '( %genii economici din turism au urmtoare1e o21igaii8 a0 sa rea1izeze servicii turistice 1a nive1u1 i n 1imite1e prevederi1or 1icenei de turism@ prin care au fost sta2i1ii ca prestatori sau comercia1izatori de servicii turistice@ i sa constituie integra1 garania financiar prevzut de dispoziii1e 1ega1e n vigoare; 20 sa presteze servicii1e turistice 1a nive1u1 categoriei unitii respective@ potrivit certificatu1ui de c1asificare;

c0 sa funcioneze numai cu structuri de primire turistica c1asificate; d0 s funcioneze cu persona1 pregtit n conformitate cu norme1e metodo1ogice apro2ate prin ordin a1 ministru1ui dezvo1trii regiona1e i turismu1ui; ............ Litera d0 a art& '( a fost modificat de pct& : a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(& e0 sa afieze@ ntr.o forma vizi2i1a i c1ara@ 1ista servicii1or i tarife1or practicate; f0 sa informeze turistii corect i adecvat cu privire 1a servicii1e turistice pe care 1e presteaz; g0 sa asigure protecia turisti1or care uti1izeaz structuri1e sa1e de primire turistice; C0 sa prote4eze turistu1 care 2eneficiaz de servicii tip e?cursii@ pe perioada programu1ui turistic@ conform norme1or pentru gCizii de turism; i0 sa prote4eze 2unuri1e turisti1or impotriva deteriorrii sau furtu1ui i sa asigure despgu2irea acestora n cazu1 apariiei unor pre4udicii@ conform 1egii; 40 sa rea1izeze@ potrivit prezentei ordonane@ e?p1oatarea patrimoniu1ui turistic@ asigurnd totodat protecia i conservarea acestuia i a mediu1ui ncon4urtor; D0 sa transmit date1e statistice@ conform 5istemu1ui informaiona1 pentru turism i reg1ementri1or $omisiei Naiona1e pentru 5tatistica; 10 sa rea1izeze pu21icitatea proprie cu o2iectivitate i respect fata de resurse1e turistice@ n scopu1 prote4rii ca1itii produsu1ui turistic romanesc& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ', A,0 5tructuri1e de primire turistica sunt c1asificate pe 2aza norme1or e1a2orate de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 i apro2ate prin Cotrre a Guvernu1ui& A*0 5tructuri1e de primire c1asificate pentru activitatea de turism nu pot fi fo1osite pentru a1te destinaii& Modificarea destinaiei@ paria1 sau integra1@ se poate face numai dup confirmarea operarii acesteia de ctre organu1 care a e1i2erat certificatu1 de c1asificare& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& '* !n vederea core1rii@ stocrii i difuzrii informaii1or privind piaa turistica i a eva1urii activitii turistice@ va funciona 1a nive1 naiona1 5istemu1 informaiona1 pentru turism@ care va cuprinde date1e i indicatorii sta2i1ii de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 i !nstitutu1 Naiona1 de 5tatistic//0& ............ /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& //0 7rin E "=RFRE% nr& >-- din *> mai *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *-' din ', mai *((, s.a dispus organizarea i funcionarea !nstitutu1ui Naiona1 de 5tatistic& E "=RFRE% nr& >-- din *> mai *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *-' din ', mai *((, a fost a2rogat de E "=RFRE% nr&

9+: din ' iu1ie *(('@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& >)* din - iu1ie *(('& E "=RFRE% nr& 9+: din ' iu1ie *(('@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& >)* din - iu1ie *((' a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& +- din *) ianuarie *((>@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& ,(, din ' fe2ruarie *((>& E "=RFRE% nr& +- din *) ianuarie *((>@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& ,(, din ' fe2ruarie *((> a fost a2rogat de E "=RFRE% nr& ):9 din ,- august *((:@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& -,( din 9 septem2rie *((:& %R"& '' A,0 $onsi1ii1e 4udeene pe a cror raza administrativ.teritoria1 se af1a trasee turistice montane siBsau partii de scCi organizeaz@ pana 1a data de '( septem2rie *(('@ servicii pu21ice 4udeene 65a1vamont6 care coordoneaz activitatea de prevenire a accidente1or montane i de sa1vare n muni a persoane1or accidentate i supravegCeaz activitatea de amena4are@ ntreinere i rea2i1itare a trasee1or montane din 4ude& A*0 $onsi1ii1e 1oca1e pe a cror raza administrativ.teritoria1 e?ista partii de scCi organizeaz@ pana 1a data de '( septem2rie *(('@ servicii pu21ice 1oca1e 65a1vamont6& .............. %1in& A'0 a1 art& '' a fost a2rogat de 1it& a0 a art& ,( din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,) din ** fe2ruarie *((+@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& **( din ,( martie *((+& A>0 $onsi1ii1e 1oca1e i agenii economici care au n administrare stranduri sau p1a4e@ a1te1e dect ce1e de 1itora1@ au o21igaia sa nfiineze@ pana 1a data de '( iunie *(('@ servicii pu21ice 1oca1e de sa1vare sau posturi de sa1vare@ dup caz@ precum i posturi de prim a4utor medica1& A:0 #inanarea servicii1or pu21ice 4udeene i 1oca1e 65a1vamont6 se asigura din 2ugete1e 1oca1e a1e 4udee1or@ respectiv a1e municipii1or@ a1e orae1or sau comune1or@ dup caz& A+0 #inanarea servicii1or pu21ice 65a1vamar6@ a posturi1or de sa1vare i a posturi1or de prim a4utor medica1@ precum i a servicii1or pu21ice 1oca1e de sa1vare se asigura din 2ugetu1 propriu de ctre administrator@ respectiv $ompania Naiona1a 6%pe1e Romane6 . 5&%&@ consi1ii1e 1oca1e sau agenii economici@ dup caz& A90 7rin Cotrri a1e Guvernu1ui@ 1a propunerea Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0@ se apro2a norme1e privind prevenirea accidente1or montane i organizarea activitii de sa1vare n muni@ precum i ce1e privind organizarea posturi1or de sa1vare i a posturi1or de prim a4utor pe p1a4e i n stranduri& .............. %rt& '' a fost modificat de artico1u1 unic LEGE% nr& **) din *' mai *(('@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& '+: din *) mai *(('@ care modific artico1u1 unic din R3 N%N<% nr& : din ,+ ianuarie *(('@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& :> din '( ianuarie *(('& /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& '>

!n zone@ staiuni i pe trasee turistice camparea turisti1or este permis numai n structuri de campare@ dotate conform norme1or apro2ate de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0@ sau@ n zona montan@ n perimetre amena4ate n acest scop& ............... /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ': A,0 !n domeniu1 turismu1ui pot fi create asociaii i organizaii fr scop 1ucrativ sau patrimonia1@ cu caracter profesiona1@ tiinific@ cu1tura1@ re1igios sau socia1@ care au ro1 activ n activiti1e desfurate de ctre Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0& A*0 %sociaii1e i organizaii1e prevzute 1a a1in& A,0 pot fi autorizate de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 sa presteze servicii turistice pentru mem2rii 1or@ e?c1usiv prin mi41oace proprii& A'0 %sociaii1e i organizaii1e prevzute 1a a1in& A,0 do2ndesc persona1itate 4uridic@ n condiii1e 1egii@ cu avizu1 Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0& ............... /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& $%7& V Mi41oace financiare i spri4inu1 statu1ui %R"& '+ 5tatu1 spri4in activitatea de turism prin po1itici i mecanisme economico.financiare i aciuni pentru amena4area i protecia patrimoniu1ui turistic& %R"& '9 !n scopu1 prote4rii activitii de turism i a1 crerii 2azei de dezvo1tare turistica@ nstrinarea structuri1or de primire din cadru1 staiuni1or turistice se poate face cu o21igarea nou1ui proprietar 1a meninerea o2iectu1ui de activitate i a funciunii structurii de primire turistica& %R"& 'Ione1e i staiuni1e turistice 2eneficiaz de prioritati pentru8 . rea1izarea infrastructurii genera1e necesare dezvo1trii turismu1ui; . acordarea de asistenta teCnica de specia1itate de ctre Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 pentru dezvo1tarea funciei turistice i promovarea produsu1ui turistic propriu; . ame1iorarea i protecia mediu1ui ncon4urtor prin msuri i programe specia1e@ care vizeaz asigurarea i ncura4area dezvo1trii funciei turistice@ e1a2orate de Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 n co1a2orare cu autoriti1e administraiei pu21ice 1oca1e i cu a1te organisme interesate& ............... /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& ') A,0 5tatu1 spri4in i ncura4eaz 1i2era iniiativ n domeniu1 promovrii i dezvo1trii activitii de turism i@ ndeose2i@ n stimu1area i atragerea turiti1or strini n Romnia@ precum i n dezvo1tarea activitii staiuni1or turistice@ prin8

a0 adoptarea unor reg1ementri specifice privind ap1icarea asigurrii socia1e de sntate n domeniu1 trimiteri1or medica1e n staiuni1e turistice 2a1neare; 20 organizarea de aciuni de promovare turistic att pe p1an intern@ ct i prin 2irouri1e de promovare turistic din strintate; c0 concesionarea@ n condiii1e 1egii@ a unor terenuri care fac parte din domeniu1 pu21ic sau privat a1 statu1ui ori a1 uniti1or administrativ.teritoria1e@ pentru construirea de structuri de primire turistic n zone1e sta2i1ite ca prioriti prin 7rogramu1 anua1 de dezvo1tare a produse1or turistice; d0 susinerea financiar a autoriti1or administraiei pu21ice 1oca1e@ n comp1etarea surse1or proprii a1e acestora@ pentru finanarea documentaii1or teCnice@ respectiv studii de feza2i1itate@ proiecte teCnice@ a1te studii de specia1itate@ precum i a 1ucrri1or de e?ecuie aferente programe1or i o2iective1or de investiii n turism& A*0 5ume1e necesare rea1izrii documentaii1or i 1ucrri1or de e?ecuie a o2iective1or de investiii n turism af1ate n proprietatea sau n administrarea autoriti1or administraiei pu21ice 1oca1e se asigur din fonduri e?terne neram2ursa2i1e@ de 1a 2ugetu1 de stat i din 2ugete1e 1oca1e@ prin 2ugetu1 uniti1or administrativ.teritoria1e& 5ume1e de 1a 2ugetu1 de stat pentru finanarea programe1or de turism ai cror 2eneficiari sunt autoriti1e administraiei pu21ice 1oca1e se a1oc prin transferuri de 1a 2ugetu1 Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui ctre 2ugete1e 1oca1e@ n 1imita fonduri1or a1ocate anua1 cu aceast destinaie& ............. %1in& A*0 a1 art& ') a fost modificat de artico1u1 unic din LEGE% nr& *:> din '( iunie *(()@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& >+* din ' iu1ie *(()@ care modific pct& ' a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,*' din , octom2rie *((-@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& +-> din 9 octom2rie *((-& A'0 7roiecte1e de investiii n turism i surse1e de finanare a documentaii1or teCnice i a 1ucrri1or de e?ecuie a programe1or i o2iective1or de investiii n turism ai cror 2eneficiari sunt autoriti1e administraiei pu21ice 1oca1e se apro2 prin Cotrre a Guvernu1ui@ 1a propunerea Ministeru1ui 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui& ............. %1in& A'0 a1 art& ') a fost modificat de artico1u1 unic din LEGE% nr& *:> din '( iunie *(()@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& >+* din ' iu1ie *(()@ care modific pct& ' a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,*' din , octom2rie *((-@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& +-> din 9 octom2rie *((-& ............. %rt& ') a fost modificat de pct& ' a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& ,*' din , octom2rie *((-@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& +-> din 9 octom2rie *((-& $%7& V! Raspunderi i sanciuni ............ %rt& >( a fost a2rogat de pct& + a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(&

............ %rt& >, a fost a2rogat de pct& + a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(& ............ %rt& >* a fost a2rogat de pct& + a1 art& ! din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,(& $%7& V!! 3ispoziii fina1e %R"& >' A,0 7rezenta ordonana intra n vigoare dup )( de zi1e de 1a pu21icarea n Monitoru1 ficia1 a1 Romniei@ 7artea !& ............ %1in& A,0 a1 art& >' a fost modificat de pct& 9 a1 art& ! din LEGE% nr& 9:: din *9 decem2rie *((,@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& 9 din ) ianuarie *((*& A*0 !n termenu1 prevzut 1a a1in& A,0 Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui/0 va e1a2ora norme metodo1ogice pentru ap1icarea prezentei ordonane@ care se vor pu21ica n Monitoru1 ficia1 a1 Romniei i vor intra n vigoare o data cu ordonana& ............... /0 % se vedea Nota $&"&$&E& de 1a art& >& %R"& >> La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane orice dispoziii contrare se a2roga& ............... /0 N "% $&"&$&E& 5&%& 7iatra.Neam8 %rt& !!.!V din R3 N%N<% 3E URGEN<= nr& *: din *> martie *(,(@ pu21icat n M N!" RUL #!$!%L nr& *,, din * apri1ie *(,( prevd8 6%rt& !! 7revederi1e prezentei ordonane de urgen se comp1eteaz cu dispoziii1e.cadru a1e rdonanei de urgen a Guvernu1ui nr& >)B*(() privind 1i2ertatea de sta2i1ire a prestatori1or de servicii i 1i2ertatea de a furniza servicii n Romnia& %rt& !!! 7roceduri1e i forma1iti1e de autorizare prevzute de prezenta ordonan de urgen pot fi ndep1inite prin intermediu1 punctu1ui de contact unic@ n conformitate cu prevederi1e rdonanei de urgen a Guvernu1ui nr& >)B*(()& 7revederi1e prezentu1ui artico1 se ap1ic dup mp1inirea a +( de zi1e de 1a operaiona1izarea punctu1ui de contact unic& %rt& !V Gn cazu1 n care este necesar verificarea 1ega1itii documente1or depuse n vederea autorizrii@ Ministeru1 3ezvo1trii Regiona1e i "urismu1ui va contacta autoriti1e competente din statu1 mem2ru a1 Uniunii Europene sau 5paiu1ui Economic European n

cauz@ prin intermediu1 !M! . 5istemu1 de !nformare n cadru1 7ieei !nterne@ n conformitate cu prevederi1e rdonanei de urgen a Guvernu1ui nr& >)B*(()&6 7R!M.M!N!5"RU R%3U V%5!LE $ontrasemneaz8 ............... Ministru1 turismu1ui@ 5orin #runzaverde Ministru1 finane1or@ 3anie1 3aianu 5ecretar de stat@ efu1 3epartamentu1ui pentru %dministraie 7u21ica Loca1@ V1ad Rosca ...............