Sunteți pe pagina 1din 9

"Fratii Domnului" in lumina exegezei ortodoxe

In Noul Testament intalnim de mai multe ori folosindu-se expresia "fratii Domnului" (Matei 12, 46 , 13, 55 Mar!u 6, 3 "u!a #, 1$ Ioan 2, 12 %, 3, &apte 1, 14 I 'or( $, 5, )al( 1, 1$*, prin !are se desemnea+a rudele apropiate ale Mantuitorului, ,erii -ai . Ia!o/, Iosi, -imon si Iuda( 0ste indeo/ste !unos!ut faptul !a, in de!ursul ,ea!urilor, unii interpreti rau intentionati, expli!and textele amintite, au sustinut !a in asa-+isii "frati ai Domnului" tre/uie sa ,edem pe fratii propriu-+isi ai Mantuitorului, adi!a pe fiii naturali ai lui Iosif si Maria( 1 astfel de interpretare, insa, afe!tea+a atat do2ma pururea fe!ioriei Mai!ii Domnului, !at si do2ma di,initatii Mantuitorului 3ristos si do2ma mantuirii neamului omenes!( 4entru !a in !a+ul !and Mantuitorul 3ristos s-ar fi nas!ut pe !ale naturala, 0l ar fi fost un om o/isnuit, iar 5ertfa "ui n-ar fi satisfa!ut dreptatea di,ina stir/ita de pa!at, n-ar fi putut sa se su/stituie intre2ii omeniri( De a!eea exe2e+a patristi!a traditionala sustine !a intruparea si nasterea &iului lui Dumne+eu s-au fa!ut pe !ale supranaturala( Insa, fiind!a interpretarile 2resite mai persista in!a, iar a!easta tema nu este "doar de pura exe2e+a", !i are si "impli!atii si reper!usiuni do2mati!e", se impun unele pre!i+ari pentru mai /una ei elu!idare(

Termenul si notiunea de "frate" in Vechiul Testament


4entru a in!er!a o intele2ere !ore!ta si deplina a a!estei pro/leme so!otim ne!esara o s!urta in,esti2atie a "rada!inilor", a premiselor !are au dus la a!easta situatie( -a ne intoar!em, asadar, in urma !u doua mii de ani si sa in!er!am sa 2asim elemente de interpretare !ore!ta, in lim/a5ul poporului ales - Israelul - in mi5lo!ul !aruia a trait !a om si sia desfasurat a!ti,itatea Domnul nostru Iisus 3ristos( -a !autam a!olo - in primul rand intelesul unor expresii sau al unor !u,inte pe !are insusi Mantuitorul le-a folosit( In de!ursul ,remii unele !u,inte au disparut sau si-au s!6im/at sensul( 4ro2resul filolo2i! du!e de multe ori la transformari radi!ale in pri,inta intelesului unor !u,inte( 4rintro !er!etare atenta insa, mer2and !atre ori2ini, des!operim sensurile !urate, exa!te ale lor( 'u,intele !a si apele sunt !urate la i+,oare( Tul/urarea apei se fa!e prin introdu!erea unor elemente straine, !are de multe ori ii pot modifi!a infatisarea si 2ustul pana a nu mai fi re!unos!uta( 4entru a o adu!e la starea !ea dintai apa tre/uie purifi!ata( 7!elasi fenomen s-a petre!ut si in pri,inta !u,intelor, !are, pe par!ursul se!olelor si mileniilor !apata semnifi!atii -

uneori foarte indepartate - !e le pot s!6im/a intelesul ori2inar( 7tat sta2narea !at si mis!area au !onse!inte si po+iti,e, si ne2ati,e, uneori surprin+atoare, dar - intr-un anumit fel expli!a/ile( 'er!etandu-le !u atentie, pana la ori2ini, sau - in ori!e !a+ pana in perioada la !are dorim sa ne referim, putem afla sensurile exa!te ale !u,intelor si a,em expli!atia folosirii lor !ore!te( In ""e2e", in "4rooro!i" si in "4salmi" ideea !entrala este "mentinerea le2aturii dintre om si Dumne+eu"( 7!esteia i se su/ordonea+a intre2ul !ontinut al 8e!6iului Testament, in !on!eptia !aruia !u,antul "frate" are o foarte lar2a a!!eptiune( Termenul si notiunea de "76" are o multime de intelesuri( 0l insemnea+a frate din a!eiasi parinti, dar si frate ,itre2 ()ene+a 42, 15 43, 5*( "76" este in a!elasi timp si ruda apropiata sau nepotul( Dupa un studiu atent, 4r( 4rof( 8( )6eor26iu, tradu!and !u,antul "frate" a5un2e la !on!lu+ia !a notiunea in!lude pe toti !ei !e erau de ,arsta apropiata si apartineau a!eleiasi familii, asadar si !umnatii (femei ori /ar/ati* si tot asa si ,erii primari si se!undari( 'u alte !u,inte toate persoanele de ,arsta apropiata, !are apartineau unei familii (rude de san2e sau prin !us!rie* pana la 2radul al 8I-lea de rudenie, se !onsiderau "frati" in lim/a5ul e,reilor( 'u,antul "frate" in inteles o/isnuit, insemnand de fapt ruda( 7!easta s-a intamplat din pri!ina !a lim/a e/rai!a era "foarte sara!a in !u,inte"( In 8e!6iul Testament intalnim destule exemple din !are se poate ,edea !at de lar2 era intelesul !u,antului frate( 7,raam era !onsiderat frate !u "ot, !aruia de fapt ii era un!6i (&a!ere 11, 2% 12, 5 13, # 14, 14-16*( Ia!o,, nepotul lui 7,raam s-a !asatorit !u ,erisoarele sale - surorile "ia si 9a6ela, fii!ele lui "a/an, nepot de frate lui 7,raam, frate !u Na6or, de!i ,eri de 2radul II - si se numeau frati (&a!ere 11, 2% Numeri 16, 1:*( Dar aria !u,antului "frate" se extindea si asupra !elor !are se aflau prin prea5ma mem/rilor unei familii si a !elor !are, de !ele mai multe ori nu a,eau ni!i o le2atura de rudenie( ('6iar si pastorilor, e,reii li se adresau !u !u,antul frate - &a!ere 2$, 4*( 4salmistul, pentru notiunea de fratietate foloseste !u,antul "a6" (4salm 34, 14*( Desi2ur !a ori2inea notiunii re+ida in !on!eptia iudai!a potri,it !areia toti oamenii sunt fiii unui sin2ur 4arinte( De a!eea oamenii se !onsiderau intotdeauna frati, apre!iind !a e2alitatea si fratietatea sunt rodul !reatiei lui Dumne+eu !are a intemeiat toate (4salmi 42, 23* si le-a dat omului din iu/ire( 4entru a!easta "toti !ei !e se tem de Domnul si de le2amantul fa!ut de 0l" (4salm 24, 11-14* "sunt !a fratii si Domnul ii pa+este" (4salmi 144, 1$-21*, sau "!at este de /ine si !at este de frumos sa lo!uias!a fratii in unire" (4salm 132, 1* 5(

Despre "fratii Domnului" in Noul Testament


;a+a marilor si diferitelor !ontro,erse !e s-au i,it in pro/lema "fratii Domnului" o !onstituie interpretarea li/era, ar/itrara a textelor din Noul Testament in !are se intalnes! expresiile . "fratii lui Iisus", "fratii "ui" sau !6iar "surorile "ui"( -a ,edem, asadar, !e spun mai intai -fintii 0,an26elisti in a!easta pri,inta( -fantul 0,an26elist Matei in e,an26elia sa la !apitolul 13 ,ersetul 55, in !ontextul a!ti,itatii Mantuitorului in patria sa, notea+a !eea !e +i! !ei !e-" as!ultau uimiti de puterea si intelep!iunea "ui. "7u nu este 7!esta fiul teslarului < 7u nu se numeste mama "ui Maria si fratii (,erii* "ui . Ia!o, si Iosif si -imon si Iuda<((( si surorile (,erisoarele* "ui, au nu sunt toate la noi <"( In a!elasi fel se exprima si -fantul 0,an26elist Mar!u (5, 3 sau in 3, 31-32*, unde se spune !a unii au +is . "Iata Mama Ta si fratii Tai si surorile Tale sunt afara si te !auta"( In a!elasi sens sunt intre/uintate !u,intele "frati" si "surori" de !atre !eilalti e,an26elisti ("u!a si Ioan*, fara insa a-i enumera ("u!a #, 1$-2: Ioan 2, 12 - in le2atura !u ple!area lui Iisus in 'apernaum, dupa "minunea din 'ana" si Ioan %, ,ersetele 3, 5 si 1:*( In mod dire!t nu se mai fa! alte pre!i+ari in -fintele 0,an26elii, pri,itoare la "&ratii Domnului"( In &aptele 7postolilor 1, 14, !itim. "Toti a!estia (!ei 11 apostoli* intr-un !u2et, staruiau in ru2a!iune impreuna !u femeile si !u Maria - mama lui Iisus si fratii "ui"( In 0pistola !atre )alateni 1, 1$, in a!elasi sens este folosit !u,antul "frate", !and se spune . "Iar pe altul din apostoli n-am ,a+ut, de!at numai pe Ia!o,, fratele Domnului"( De asemenea in I 'orinteni $, 5 se intre/uintea+a expresia fratii Domnului in a!elasi sens(."N-a,em, oare dreptul sa purtam !u noi o femeie sora, !a si !eilalti 7postoli, !a si fratii Domnului, !a si '6efa <"( In mod indire!t se poate adau2a textul de la Matei 2%, 56, unde se ,or/este numai de doi din fratii Domnului((( "si Maria, mama lui Ia!o, si a lui Iosi((", pre!um si !ele paralele de la Mar!u 15, 4: . "-i erau si femei !are pri,eau de departe, intre ele . Maria Ma2dalena, Maria, mama lui Ia!o, !el Mi! si a lui Iosi si -alomeea" de la "u!a 24, 1: . "Iar ele erau . Maria Ma2dalena si Ioana si Maria lui Ia!o, si !elelalte impreuna !u ele((("( In sfarsit, amintim ai!i si !itatul din I(oan 1$, 25. "-i stateau lan2a !ru!ea lui Iisus, mama "ui si sora mamei "ui, Maria(lui 'leopa si Maria Ma2dalena"(

Din toate a!este !itate re+ulta !a su/ denumirea de "fratii Domnului" sunt amintite patru persoane si anume . Ia!o,, Iosi, -imon si Iuda( 0ste ade,arat !a pe a!estia ii aflam - in diferite impre5urari - in prea5ma Domnului nostru Iisus 3ristos, dar ei nu sunt numiti ni!iodata fii ai Mariei - mama lui Iisus( Iudeii insisi numes! numai pe Iisus "fiul Mariei", !6iar si atun!i !and sunt enumerati si !itati "fratii "ui", "!are formau un 2rup aparte"( Dupa !um se o/ser,a din a!este texte, raporturile dintre Iisus si a!esti "asa-+isi frati" nu erau atat de stranse !um s-ar fi !u,enit intre niste frati ade,arati( -fantul 0,an26elist Ioan infatisand in 0,an26elia al !arei autor este un moment semnifi!ati, in pri,inta raporturilor Mantuitorului !u rudele sale, !larifi!a sufi!ient - dupa parerea noastra - a!easta situatie( 0l spunea . "0ra sar/atoarea iudai!a a !orturilor( 7u +is de!i !atre 0l fratii "ui . 4lea!a de ai!i si du-Te in Iudeea, pentru !a si u!eni!ii Tai sa ,ada lu!rurile pe !are Tu le fa!i( 4entru !a ni!i fratii "ui nu !redeau in 0l( De!i le-a +is Iisus. ,remea Mea in!a n-a sosit dar ,remea ,oastra totdeauna este 2ata( 4e ,oi lumea nu poate sa ,a uras!a, dar pe Mine Ma uraste, pentru !a 0u marturises! despre ea !a lu!rurile ei sunt rele( 8oi du!eti-,a la sar/atoare( 0u nu mer2 la sar/atoarea a!easta, !a!i ,remea Mea nu s-a implinit in!a( 7!estea spunandu-le, a ramas in )alileea( Dar dupa !e fratii -ai s-au dus la -ar/atoare, atun!i s-a suit si 0l, dar nu pe fata, !i pe as!uns"( -e desprinde de ai!i ideea !a a!este rude, !are se numeau frati in lim/a5ul o/isnuit al e,reilor, nu erau prea apropiate lui Iisus( Dialo2ul purtat de 0l !u a!este persoane pune in e,identa raporturi prea putin apropiate, posi/ile mai de2ra/a intre rude, mai indepartate sau !6iar intre niste ,e!ini, !are se in,ita - de !omple+enta - la parti!iparea unei sar/atori( 7m spune !6iar !a din partea a!estor rude ale lui Iisus se simte o oare!are ironie da!a nu !6iar o in,idie( 7!esti numiti "frati" ii spun lui Iisus. "4lea!a de ai!i si du-Te in Iudeea, pentru !a si u!eni!ii Tai sa ,ada lu!rurile pe !are Tu le fa!i( 'a!i nimeni nu lu!rea+a !e,a in as!uns, !i !auta sa se fa!a !unos!ut( Da!a fa!i a!easta, arata-Te pe Tine lumii"( De !ealalta parte Mantuitorul nostru Iisus 3ristos le raspunde. ",remea Mea in!a n-a sosit dar ,remea ,oastra totdeauna este 2ata" (,erset 15*( 4rin a!este !u,inte 0l se detasea+a desi2ur de asa-+isii frati ai sai, !a de altfel de toti oamenii, prin a!eea !a 0l este din alta lume( Tinuta sa morala, !alau+ita de in,atatura "'elui !e "-a trimis" (,ersetul 16*, este total diferita nu numai de a a!estor +isi frati ai sai, !i de a tuturor oamenilor de pe pamant( 'u alte !u,inte textul a!esta este in masura sa !larifi!e si pro/lema a!estor raporturi de rudenie intre Iisus si !ei numiti frati ai sai, raporturi !are se ins!riu mai de2ra/a in sfera raporturilor apropiate intre oameni !are au prea putine afinitati, si !are, in ni!i un !a+ nu sunt frati de san2e, asa !um, indeo/ste, se intele2e prin !u,antul frate(

Dar, asa !um spuneam mai inainte, a!este interpretari 2resite au pro,o!at multe !onfu+ii in mintea unor !redin!iosi, moti, pentru !are ;iseri!a a fa!ut pre!i+arile !e se impuneau( -fanta Traditie - -fintii 4arinti si s!riitorii /iseri!esti si !elelalte i+,oare, despre "fratii Domnului"( 7!easta !6estiune nu s-a dis!utat - in mod spe!ial - in primele trei se!ole( 0ra in!a foarte ,ie amintirea ,ietii si a!ti,itatii Mantuitorului si nimeni nu se 2andea sa dea astfel de interpretari, pornind de la unele expresii noutestamentare, !are a,eau un inteles !lar, exa!t in ,remea a!eea ( In se!olul I8, !and a fost ata!ata do2ma "fe!ioriei Mai!ii Domnului" s-au i,it si s-au adan!it deose/irile de interpretare a expresiei /i/li!e "fratii Domnului"( 'um era si fires!, ;iseri!a a luat atitudine in pri,inta a!easta, sta/ilind anumiti termeni !e exprima ade,arurile dreptei !redinte, impotri,a ereti!ilor !are ata!au, atat "pururea fe!ioria Mai!ii Domnului" !at si di,initatea Mantuitorului( Dintre parintii si scriitori bisericesti,( -f( 0pifanie si &er( Ieronim au fost primii !are s-au o!upat - in mod deose/it - de pro/lema "fratilor Domnului"( 7firmatii referitoare la a!easta pro/lema se intalnes! insa mai inainte si la alti parinti si s!riitori /iseri!esti( Hegesip (110 1!0"# iudeu con$ertit la crestinism# in "Memoriale" pre+inta o marturie extrem de importanta, intru!at ea repre+inta redarea o/ie!ti,a a !elei mai ,e!6i si mai autenti!e traditii pri,ind expresia "fratii Domnului"( "a el apare si denumirea de ",eri ai Domnului", data lui -imon, fiul lui 'leopa si fratelui sau Iosi( %rigen (se!( I8* aparator al "pururea fe!ioriei Mai!ii Domnului", impotri,a lui 3el,idius, pre!um si a tuturor ere+iilor de mai tar+iu, sustine !a e de ne!on!eput faptul !a &e!ioara Maria sa fi dus o ,iata o/isnuita, dupa !e -fantul Du6 se salasluise intr-insa si puterea 'elui 4rea inalt o um/rise( &fantul 'pifanie# episcop de (ipru (secolul )V" in lu!rarea "Despre ere+ii" s-a o!upat de "antidi!omarianiti" !are !ontestau fe!ioria Mai!ii Domnului, sustinand !a dupa nasterea Mantuitorului -fanta &e!ioara Maria a trait !u Iosif, dand nastere la fratii si surorile Mantuitorului( 0i se /a+au pe textul de la Matei 1, 25, dand mare importanta expresiei "pana !e", si dedu!and !a &e!ioara Maria ar mai fi nas!ut dupa a!eea alti !opii( -fantul 0pifanie !om/ate a!easta asertiune su/liniind !a -fantul 0,an26elist Matei ar fi notat in !ontinuare si numele a!elor !opii, fara a as!unde !e,a, da!a ar fi existat intr-ade,ar asa !um pretindeau ereti!ii( Fericitul )eronim ( *+0" s!rie in 3#3 un studiu intitulat . "Despre pururea fe!ioria Mariei" - ("De perpetua ,ir2initate Mariae"* in !are - !a si 1ri2en - il !om/ate pe 3el,idius(

In,atatura ;iseri!ii despre pururea fe!ioria Mai!ii Domnului !a si despre intruparea mai presus de fire a &iului lui Dumne+eu, Mantuitorul nostru, a fost fixata - dupa !um este !unos!ut, la sinoadele I si II e!umeni!, si se afla formulata in -im/olul !redintei( -inoadele III si I8 e!umeni! s-au o!upat de asemenea de pre!i+area unor termeni teolo2i!i, referitori la !ele doua naturi sau firi din persoana Mantuitorului, pre!um si pri,itor la relatia, mai presus de firea si intele2erea omeneas!a, dintre &e!ioara Maria si &iul sau !are este una dintre persoanele -fintei Treimi( 7stfel pe temeiul a!estor ade,aruri formulate de -fintii 4arinti la sinoadele e!umeni!e, &e!ioara Maria este !onsiderata Nas!atoare de Dumne+eu, ("=nul si a!elasi 3ristos - se spune in 6otararea sinodului de la 'al!edon - &iu, Domn, =nul-Nas!ut, !unos!ut in doua firi in !6ip neameste!at si nes!6im/at si neimpartit si nedespartit, deose/irea firilor nefiind ni!ide!um distrusa prin unire, pastrandu-se mai ales insusirea fie!aruia si intalnindu-se impreuna intr-o sin2ura persoana si un sin2ur ipostas"( 7!easta pre!i+are ne!esara pentru !urmarea !erturilor monofi+ite, prin !are se e,identia+a do!trina ;iseri!ii despre unirea personala sau ipostati!a a !elor doua firi in persoana Dumne+eu-1mului 3ristos, are o insemnatate deose/ita pentru opera mantuitoare a lui Dumne+eu*( -fanta &e!ioara Maria se /u!ura de pretuirea tuturor !redin!iosilor pentru !a a nas!ut pe Dumne+eu si si-a pastrat fe!ioria pana la moartea sa trupeas!a( 0a este !onsiderata sfanta si fara pri6ana, fiind mai "!instita de!at 3eru,imii si mai prea marita fara de asemanare de!at serafimii"( ;iseri!a, dupa !um am ,a+ut, tinand seama de a!easta realitate do2mati!a, nu in2aduie interpretarile eronate pri,itoare la "fratii Domnului" !a fii ade,arati ai -fintei &e!ioare Maria( 7!estea adu! mari pre5udi!ii morale purureafe!ioriei Mai!ii Domnului si insasi di,initatii Mantuitorului( 4ornind de la a!este !onstatari, teolo2ul I( )( -a,in opinea+a !a doi dintre fratii Domnului -Iuda si -imon (numiti astfel in -fanta -!riptura a Noului Testament* sunt fiii lui Iosif( In a!easta situatie, dat fiind faptul !a Iosif era lo2odni!ul Mariei, !ei doi pot fi !onsiderati frati ,itre2i ai Mantuitorului( "'eilalti doi - Ia!o/ !el Mi! si Iosi, pre!um si surorile "ui !itate de 0,an2rielisti, sunt ,erii si ,erisoarele "ui, !a fii si fii!e ale Mariei lui 'leopa, sora lui Iosif si !umnata -fintei &e!ioare Maria, !are, lo!uind impreuna in familie, /enefi!ia+a de numele de frati si surori ale Domnului"( Dar interpretarile eronate pri,itoare la !ultul Mai!ii Domnului, pro,enind - in !ea mai mare parte - dintr-o 2resita intele2ere a notiunii de "frati ai Domnului", notiune folosita in Noul Testament, nu au disparut o data !u !ondamnarile date de sinoadele e!umeni!e( Multe dintre ele si-au s!6im/at aparent infatisarea si s-au mentinut pana in ,remea noastra(

)nterpretari gresite ale notiunii de "frati ai Domnului"


4o+itia ;iseri!ii 1rtodoxe !are pastrea+a nealterata in,atatura formulata de -fintii 4arinti din ,remea !and ;iseri!a era nedi,i+ata, este - in prin!ipiu - !omuna !u a!eea a ;iseri!ii 9omano-!atoli!e, in pri,inta intelesului notiunii de "frati ai Domnului"( 9omano-!atoli!ii insa, !6iar da!a sustin !a "fratii Domnului" nu sunt fiii &e!ioarei Maria si de!i ni!i frati ade,arati ai Mantuitorului, ei se deose/es! de ortodo!si prin identifi!area "fratilor Domnului" !u unii dintre 7postolii -ai( -inodul din Trident a luat !6iar o 6otarare in pri,inta identifi!arii lor( 0i ar2umentea+a astfel a!easta parere . Tatal "fratilor Domnului" se pare !a era 'leopa ('lopa*, /ar/atul Mariei, "sora" (,erisoara* Mai!ii Domnului (!f( Ioan 1$, 25*( 'um in unele parti ale 4alestinei, numele propriu 7lfeu s-ar fi pronuntat 'alfeu, din !are ar fi deri,at apoi 'leopa, ar re+ulta !a 7lfeu si 'leopa, tatal "fratilor Domnului" ar fi una si a!eeasi persoana( Noi !redem, insa, !a o asemenea interpretare este 2resita pentru urmatoarele moti,e. a* 'artile Noului Testament fa! deose/ire neta intre "7postolii" si "fratii Domnului" (Ioan 2, 12 %, 2 Matei 12, 16 Mar!u 3, 31 "u!a #, 4, $, 1$ &apte 1, 12*( /* 4e !and 7postolii, !u ex!eptia lui Iuda, au fost fa,ora/ili Mantuitorului, "fratii" -ai i s-au ( aratat la in!eput ostili, !* Da!a Mantuitorul si-ar fi re!rutat 7postolii dintre rude, a!est amanunt n-ar fi s!apat !elor !e au al!atuit listele !u numele lor( In sfarsit, se !rede !a numele 7lfeu deri,a din !u,antul semit 7lefai, iar 'leopa dintr-un !u,antul 2re!es!( -e exa2erea+a, apoi, prin rolul pe !are il a!orda lui Iosif, lo2odni!ul &e!ioarei Maria, in i!onomia mantuirii( "De,enita element !entral in teolo2ia romano-!atoli!a ,ir2initatea a/soluta a lui Iosif - lo2odni!ul -, s-a a5uns la o 2ra,a alune!are do2mati!a si o data !u a!easta s-a !ompli!at si re+ol,area pro/lemei "fratii Domnului"( Intemeindu-se pe afirmatia &eri!itului Ieronim !a Iosif tre/uia sa fie ,ir2in din !au+a -fintei &e!ioare, Iosif a fost ridi!at pe a!elasi plan 2ratial !u insasi -fanta &e!ioara Maria"( 4rotestantii rationalisti, pre!um si toate denominatiunile mai noi deri,ate din protestantism, interpretand literal expresia "fratii lui Iisus", !oro/orata !u o interpretare se!tara a expresiei "pana !e" (!f( Matei 1, 25>, sa,arses! /lasfemia si sa!rile2iul de a !onsidera pe -fanta &e!ioara !are este lo2odni!a lui Iosif, mama tuturor !elor numiti in Noul Testament "fratii Domnului" !are, asa !um am ,a+ut, nu pot fi ni!ide!um fiii ei( 0i tradu!

termenul de lo2odni!a !u a!ela de ne,asta, !eea !e este o /lasfemie si un neade,ar in intelesul !ore!t al Noului Testament( Desi2ur !a exista multiple nuante in felul !um pri,es! a!easta pro/lema protestantii si mai ales se!tantii( 7r fi nu numai interesanta !i si utila - intr-un anumit sens - o tre!ere in re,ista a a!estor interpretari, dar, !um usor ne dam seama, ea n-ar ser,i ni!i unei !au+e( 4entru noi n-ar adu!e ni!i o !larifi!are in plus, iar in pri,inta lor situatia ramane nes!6im/ata, !unos!uta fiindu-le maniera de interpretare trun!6iata si a/eranta a textelor s!ripturisti!e( De a!eea, ne multumim sa aratam !a odata !u eliminarea !ultului sfintilor si a sta/ilirii prin!ipiului interpretarii personale a -fintei -!ripturi, protestantii au ridi!at o /ariera de netre!ut in pri,inta relatiilor litur2i!e !u ;iseri!a uni,ersala( Interpretarile eronate, pri,itoare la -fanta &e!ioara Maria si intele2erea dire!ta a expresiei "&ratii Domnului", !are du!e la ne2area unor do2me ale ;iseri!ii uni,ersale, una si nedespartita, nu sunt alt!e,a de!at niste prelun2iri ale interpretarilor ereti!e aparute in primele ,ea!uri !restine, asupra !arora ;iseri!a si-a spus !u,antul(

)ncercand# o concluzie# facem precizarile urmatoare,


1( In Noul Testament se intalneste, de mai multe ori expresia "fratii Domnului" sau "surorile "ui"( "uandu-se intelesul dire!t, imediat al expresiilor, fara sa se tina seama de intre2ul !ontinut, de spiritul autenti! al Noului Testament in !are se exprima ideea intruparii ex!eptionale, suprafiresti a Domnului nostru Iisus 3ristos, s-a a5uns la interpretari exa2erate, !onsiderand pe -fanta &e!ioara Maria o sotie o/isnuita a /atranului Iosif( Interpretarile a!estea du! in ultima instanta la anularea importantei intruparii &iului lui Dumne+eu pentru mantuirea noastra( +( 'er!etarea intelesului !u,antului "frate" in lim/a e/rai!a ("a6"* ne rele,a o multitudine de sensuri( Din pri!ina !a lim/a e/rai!a era destul de sara!a in !u,inte, prin termenul "frate" ? "a6" se indi!au nu numai toate 2radele de rudenie !a . frati /uni, frati ,itre2i, frati de le,irat, un!6i, nepoti, stranepoti, ,eri primari si se!undari, dar si alte persoane din afara familiei, de ,arsta apropiata !are se aflau, prin preo!upari sau interese, in prea5ma unor mem/ri ai familiei respe!ti,e( -( In Noul Testament este preluata intre/uintarea !u,antului "frate" din lim/a5ul( e/rai!, sensul 2eneral fiind s!ela de ruda apropiata( 9aporturile de rudenie intre Iisus si !ei numiti "fratii lui Iisus", "fratii "ui" sau !6iar "surorile "ui", se ins!riu in afara raporturilor apropiate

intre oameni, !are au oare!ari afinitati, dar !are - in ni!i un !a+ - nu indi!a pe niste frati de san2e, dupa intelesul !u,intelor folosite in lim/a5ul nostru de asta+i( Din !er!etarile fa!ute asupra textelor autenti!e din Noul Testament !are ,or/es! de "fratii Domnului" re+ulta !a su/ denumirea a!easta sunt amintite patru persoane si anume. Ia!o,, Iosi, -imon si Iuda, pe !are le si intalnim, de multe ori in prea5ma Mantuitorului( 0i nu sunt numiti ni!iodata "fiii Mariei", asa !um iudeii il numeau numai pe Domnul nostru Iisus 3ristos( Doi dintre !ei numiti "fratii Domnului" si anume Iuda si -imon sunt fiii lui Iosif si de!i pot fi !onsiderati frati ,itre2i ai Mantuitorului, iar !eilalti doi - Ia!o/ !el Mi! si Iosi - pre!um si surorile "ui, !itate de e,an26elisti, sunt ,erii si ,erisoarele "ui, !a fii si fii!e ale Mariei lui 'leopa, sora lui Iosif si !umnata -fintei &e!ioare Maria, !are lo!uind impreuna - in familie - /enefi!ia+a de numele de "frati" si "surori" ai Domnului( *( -fanta Traditie a ;iseri!ii nedi,i+ate, sta/ilind rolul pe !are -fanta &e!ioara Maria l-a a,ut in a!tul intruparii suprafiresti a &iului lui Dumne+eu, pre!um si po+itia pe !are si-a !asti2at-o in !omunitatea sfintilor (in ;iseri!a triumfatoare*, ne ofera si !riteriile de apre!iere ale unor interpretari date diferitelor exprimari" neotestamentare( 0xa2erarile, fie intr-un sens, fie in !elalalt, pri,itoare la rudele Mantuitorului si la pretinsele relatii !on5u2ale ale -fintei &e!ioare inainte si dupa nasterea &iului lui Dumne+eu, exa2erari !ondamnate de ;iseri!a, sunt expresia ne!redintei, in ultima instanta( 7!ei !are !olportea+a interpretari de felul a!esta do,edes! !a nu !red in intruparea &iului lui Dumne+eu !are a ,enit in lume pentru mantuirea noastra, a tuturor( "'a!i Dumne+eu asa a iu/it lumea, in!at pe &iul sau =nul-Nas!ut "-a dat !a ori!ine !rede in 0l sa nu piara !i sa ai/a ,iata ,esni!a( 'a!i n-a trimis Dumne+eu pe &iul -au in lume !a sa 5ude!e lumea, !i !a sa se mantuias!a, prin 0l, lumea( 'el !e !rede in 0l nu este 5ude!at, iar !el !e nu !rede a si fost 5ude!at fiind!a nu a !re+ut in numele 'elui =nuia-Nas!ut, &iul lui Dumne+eu"( .arintele Valeriu Dragusin

S-ar putea să vă placă și