Sunteți pe pagina 1din 9

Principalele categorii de piete carora firma li se adreseaza prin oferta proprie sunt:

1. 1.Piata consumatorilor individuali;

2. 2.Piata utilizatorilor industriali;


3. 3.Piata intermediarilor de distributie; 4. 4.Piata organismelor si institutiilor

publice; 5. 5.Piata internationala .

Prin oferta proprie firma nu se adreseaza pietei globale in intregul sau ci doar unui segment de piata, adica un subansamblu al pietei globale format dintr-un numar de cumparatori de acelasi fel caracterizati prin trebuinte, obiecte de

activitate sau tipuri de decizii de cumparare similare.


Sfera pietei unei firme nu reprezinta doar perimetrul

economico-geografic caruia aceasta I se adreseaza prin produsele sale ci si ansamblul de utilizatori (clienti ai firmei).

Profilul firmei este determinat de obiectul sau de activitate din acest punct de vedere intalnim: 1.intreprinderi prestatoare de servicii 2.intreprinderi producatoare de bunuri 3.intreprinderi specialezate in activitati de comercializare a marfurilor 4.Intreprinderi fara scop lucrativ Clasificarea intreprinderilor a.organizatii de persoane fizice b.regiile autonome c.societatile comerciale de persoane: SNC, SCS de capital: SA, SCA mixte: SRL

si

Indiferent de domeniul de activitate, piata reprezinta elementul de referinta pentru activitatile pe care intreprinderea la desfasoara. Cunoasterea pietei este un obiectiv important concretizat prin studierea capacitatii, ariei si structurii pietei
DIMENSIUNILE PIETEI

CAPACITATEA

ARIA

STRUCTURA

Capacitatea cuprinde:

volumul pietei potentialul pietei gradul de saturare al pietei cota de piata cota relativa de piata Aria cuprinde: gravitatia comerciala aria comerciala a unei localitati harti comerciale ale unei zone Structura cuprinde: consumatorii nonconsumatorii relativi nonconsumatorii absoluti

Capacitatea
1.Cota de piata reprezinta raportul dintre vanzarile intreprinderii si vanzarile totale inregistrate pe piata respectiva intr-o anumita perioada de timp 2.Cota relativa de piata reprezinta raportul intre cota de piata a intreprinderii respective si cota de piata a celui mai puternic concurent al sau(liderul pietei) 3.Cota relativa de piata a liderului se calculeaza ca raport intre cota sa de piata si cota de piata a intreprinderii situate pe pozitia a II-a.

Aria
In activitatea de piata cunoastem un grad de concentrare teritoriala in anumite zone si centre comerciale Pentru cunoasterea ariei pietei se studiaza gradul de concentrare al acesteia,fenomenul de gravitatie comerciala si gradul de atractie al consumatorilor.

Structura
1.Nonconsumatorii relativi reprezinta numarul de consumatori care intr-o anumita perioada de timp nu se manifesta ca si consumatori efectivi ai produselor firmei dintr-o serie de motive personale, dintre care cele mai importante ar fi lipsa resurselor financiare, incompatibilitatea fata de oferta firmei sau faptul ca sunt consumatori ai produselor unei firme concurente, dar care in viitor pot sa se transforme in consumatori efectivi. 2.Nonconsumatorii absoluti reprezinta acea categorie de consumatori care nu vor apele niciodata la oferta firmei, deci nu se vor manifesta ca si consumatori efectivi.

Piata efectiva- reprezinta totalitatea tranzactiilor de vanzare- cumparare incheiate intre intreprindere si clientii sai efectivi intr-o perioada de timp determinata Piata potentiala- reprezinta numarul maxim de tranzactii posibil a fi incheiate intr-o perioada de timp determinata. PIATA POTENTIALA-PIATA EFECTIVA= NONCONSUMATORII