Sunteți pe pagina 1din 1

40. Axiologia esena i noiunile de baz. Tipuri de valori i dialectica lor. Valori general umane.

. Axiologia ,ca disciplina filosofica independenta,are un obiect propriu de studiu.Obiectul axiologiei il constituie studiul valorii generice si al legaturilor generale ale sistemului de valori.Axiologia ofera posibilitatea elaborarii unei teorii unitare a sistemului de valori,a unei conceptii unificate asupra valorii,punind in evidenta relatia dintre subiect si obiect si fiind in masura sa dea un raspuns dintr-o perspectiva filosofica:ce este valoarea?Universul valorilor semnifica ceea ce este omul,prin valorile create ,si ceea ce poate si trebuie sa devina omul,prin idealuri,aspiratii,proiecte,dorinte.Ca univers de semnificatii,lumea valorilor reflecta nu aprecieri,necesitati si aspiratii individuale,ci idealurile,necesitatile si na uintele unei perioade istorice. !otodata ,valorile sint realitate artificiala,construita de om in procesul reali arii unor anumite scopuri.Aceasta inseamna ca axiologia este o teorie a creatiei orientate spre finalitatea predominant constienta,cu trasaturi extrem de diferentiate,in functie de domeniu. "alorile indeplinesc functii multiple in viata sociala,intrucit orientea a,motivea a si reglea a actiunile ,gindirea si comportamentul uman,mobili ea a energia umana si,totodata,servesc drept criterii de apreciere a acestora,a eficientei actiunilor umane,preum si ale evaluarii produsului reali at. "aloarea este proprie subiectului,fie ca este plasata in sfera transcendenta a unor obiecte#materiale sau ideale$,fie ca re ulta dintr-o interactiune intre subiect si obiect.%umea valorilor este creatia omului si repre inta o dimensiune esentiala a existentei umane.&tructura valorilor se refera la modul in care sunt orinduite intern valorile ,la ansamblul de relatii specifice,relativ stabile,de proprietati si legi ce se statornicesc intre diferitele lor componente,la dimensiunile valorii. Tipuri de valori si dialectica lor. Criteriile dupa care s-au grupat valorile sunt urmatoarele : valabilitatea valorilor' calitatea lor' subiectul lor' motivele ce au deteerminat valorile' obiectul lor' facultatea psi(ica din care i vorasc valorile ' sfera lor de aplicare. )upa valabilitatea lor, valorile sunt : - valori relative ' - valori absolute' - valori subiective' - valori obiective . )upa calitatea lor , valorile sunt : valori po itive' - valori negative ' - valori proprii' - valori efecte . )upa subiectul lor, valorile sunt : autopatice, (eteropatice, ergopatice )upa motivele ce au determinat valorile sunt: valori accidentale-tran itorii si valori ale persoanei proprii. )upa obiectul lor valorile sunt : - economice' - etice ' - *uridice' - politice . )upa facultataea psi(ica din care i vorasc valorile sunt : sensibile, sentimentale si cognitive. )upa sfera lor de aplicare valorile sunt : individuale, sociale, cosmice, elementare si ideale. O alta clasificare a valorilor este urmatoarea: valori economice,valori *uridice,valori politice,valori etice,valori istorice ,valori estetice,valori religioase . 1.Valorile economice +rin valori economice se intelege in general, constiinta utilitatii unui bun in comparatie cu altele. +roblema valorilor economice a preocupat pe economisti din sec. al ,"----lea . Aristotel considera drept valoare ceea ce multumeste o trebuinta. !rebuintele sunt fi ice si psi(ice , de aceea deosebeste . feluri de valori : valori morale , spirituale si valori materiale . "alorile economice sunt materiale. Un lucru are cu atat mai multa valoare cu cat multumeste o trebuinta mai imperioasa . /ilosoful grec a distins doua spete de valori economice : valoare de sc(imb si valoae de intrebuintare . 2. Valorile juridice 0 pot constitui obiectul unei stiinte a dreptului, a unei sociologii *uridice si a unei filosofii a dreptului. )reptul ca stiinta se ocupa cu valorile *uridice numai din punct de vedere al formei si constituirii lor. -n antic(itate , normele *uridice erau considerate ca porunci date de seful tribului, care era respectat drept repre entant al lui )umne eu pe pamant. +entru timpurile moderne normele *uridice sunt imperative , care exprima vointa comunitatii sociale , a statului. 3. Valorile politice 0 se refera la stat, la cetate ca unitate -n antic(itatea greceasca, statul era cetatea. Cetatea era valoarea suprema , individul fiind supus in mod absolut autoritatii statului. 1otiunea de stat s-a impus si s-a largit din ce in ce mai mult, devenind ceea ce este acum. 4. Valorile etice "alorile etice pot fi de natura : -+si(ologica care afirma ca valoarea etica are o ba a psi(ica -%ogica0 afirma ca valoarea etica este de natura logica -2iologica afirma ca "aloarea etica are ca principiu ultim viata. -sociala 5. Valori istorice !oate creatiile umane sunt menite sa adauge ceva la patrimoniul dobandit de la stramosi, alcatuind astfel traditia culturala a unui neam. 6.Valorile estetice 0 se refera la placerea estetica. Cand vorbim de valoare estetica intelegem un obiect care are valoare si un subiect pentru care exista acea valoare ./rumosul este valoarea estetica centrala, la care se raportea a toate celelalte. +rin specificul lor, valorile estetice sunt legate de sensibil. 3ant aprecia ca arta nu este repre entarea unui lucru frumos , ci repre entarea frumoasa a unui lucru.. 7. Valorile religioase "alorile religioase sunt si ele dintre cele mai vec(i in ordinea aparitiei lor."alorile religioase sunt prin natura lor spirituale. +urtatorii lor sunt omul si constiinta sa, comunitatea umana si spiritualitatea colectiva."alorile religioase , ca toate valorile sprirituale sunt valori scop. &e ba ea a pe credinta si revelatie, pe sentiment si traire.