Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVITE FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT

PIAA CU CONCUREN DE OLIGOPOL I FORMAREA PREULUI PE O ASEMENEA PIA

CUPRINS
1. Oligopolul i teoria jocurilor...............................................................................................3 2. Oligopolul............................................................................................................................4 3. Tipuri de oligopol................................................................................................................5 4. Concurena i preul de echilibru pe piaa de oligopol........................................................7 5. Preul i ma imi!area pro"itului #n ca!ul cartelurilor .........................................................7 $. Preul director %au lider.......................................................................................................& 7. Preul i ma imi!area pro"itului intr'un oligopol necooperant. (nteractiuni %trategice. Teoria jocurilor........................................................................................................................) &. *chilibrul lui +a%h.............................................................................................................12 ,(,-(O./01(* ..................................................................................................................13

1. OLIGOPOLUL I TEORIA JOCURILOR Odat2 cu trecerea de la economia natural2 i autocon%um la %chimb i economia de pia23 #ntreprin!2torii3 de la micii meteugari cu atelierele lor din trecut p4n2 la giganii indu%triali din 5remurile noa%tre3 toi au "o%t intere%ai #n a re!i%ta c4t mai mult in b2t2lia concurenial23 a54nd ca obiecti5 principal ma imi!area pro"itului. ,ine#nele% c2 nu le'a "o%t uor6 7/egulile jocului8 %unt dure i cel ce greete %au cel ce nu poate ine pa%ul cu ceilali e%te de cele mai multe ori eliminat3 l2%4nd #n%2 altuia po%ibilitatea de a'i ine locul. 9e%igur c2 au e i%tat i #nc2 e i%t2 unii care triea!2 i pe care 7arbitrul8 :%tatul; nu'i ob%er52 i care nu numai c2 "ac ca %corul %2 %e #ntoarc2 #n "a5oarea lor ci i %cot pe alii din competiie. <iaa e%te prin natura ei nedreapt26 0%em2narea cu o jungl2 o poate reg2%i oricine3 dac2 pri5ete mai atent3 a54nd totodat2 o imaginaie ce'i permite %2 "ac2 o a%t"el de a%ociere. =n b2t2lia concurenial2 re!i%t2 cel mai puternic. Cel care e%te atent3 cel care #i urm2rete ad5er%arul i cel care nu %e la%2 dobor4t de aciunile altora. Totul e%te un joc #n care "iecare urm2rete aciunile ad5er%arului i acionea!2 #n con%ecin2. O a%t"el de dinamic2 "ace dup2 p2rerea mea %tudiul economiei at4t de intere%ant. Prin jocul concurenial %e #nelege an%amblul relaiilor de competiie3 de ri5alitate dintre agenii economici3 "ie ei produc2tori %au con%umatori3 a54nd ca re!ultat ma imi!area e"icienei economice precum i a %ati%"aciilor re%imite de protagonitii jocului concurenial3 mai preci% ma imi!area utilit2ii re%imite :#n ca!ul con%umatorului; re%pecti5 a pro"itului obinut :#n ca!ul produc2torului;. =ntr'o lume #n care totul %e #n54rte #n jurul banilor "iecare greeal2 co%t2. Celebra a"irmaie 7Time i% mone>68 #ncepe %2 "ie #nelea%2 din ce #n ce mai bine3 iar libera concuren23 una din pietrele de temelie ale economiei de pia23 e%te mecani%mul prin care %e reglea!2 i %timulea!2 producia3 a%t"el #nc4t comportamentul produc2torilor orientat c2tre ma imi!area pro"itului de5ine chiar mijlocul prin care %e reali!ea!2 %copul %i%temului economic ? optimi!area con%umului i ma imi!area %ati%"acerii trebuinelor con%umatorilor. /elaiile concureniale impun produc2torilor promo5area progre%ului tehnic3 %c2derea co%turilor i a preurilor3 creterea cantit2ii3 calit2ii %i di5er%it2ii bunurilor economice. (at2 c2 %i%temul economiei de pia2 i concurena repre!int2 motorul e5oluiei noa%tre ca %pecie c2ci3 trebuie %2 recunoatem3 c2 de la #nceputul mani"e%t2rii primului mare curent al g4ndirii economice moderne3 mercantili%mul i p4n2 acum3 dar #n %pecial #n ultima %ut2 de ani3 #mbun2t2irea ni5elului no%tru de trai %'a ba!at #n primul r4nd pe criteriile enunate mai %u%@ progre% tehnic3 #mbun2t2irea calit2ii3 e"icien2. Atructurile pieelor %unt #n primul r4nd di"ereniate de num2rul i "ora economic2 a produc2torilor i con%umatorilor3 implicit de po%ibilitatea ca una din ace%te categorii %2 in"luene!e preul. 1actori %peci"ici unei anumite %tructuri de pia2 %unt i gradul de di"ereniere al produ%elor
3

dintr'o anumit2 categorie3 gradul de mobilitate al "actorilor de producie :munc23 natur23 capital;3 gradul de tran%paren2 a pieelor :de certitudine a cunoaterii cererii i o"ertei;. 9up2 aceti parametri %e pot deo%ebi trei mari %tructuri principale@ piaa cu concuren2 per"ect23 model teoretic prin e celent2 la care economitii %e raportea!2 pentru a e plica mai bine unele "enomene3 piaa de monopol3 "oarte conte%tat2 din punctul de 5edere al raportului bene"iciu %ocial B co%t %ocial i piaa cu concuren2 imper"ect2 :concurena monopoli%tic2 i oligopolul; model ce predomin23 el caracteri!4nd realitatea economic2 cotidian23 #n"2i4nd principalele dou2 mari %tructuri de pia2. 2. OLIGOPOLUL 9e ce am ale% oligopolulC Pri5ii in jur6 Pri5ii la automobilele dumnea5oa%tr23 la echipamentele electroca%nice pe care le "olo%ii3 la noul a%pirator %au noua main2 de %p2lat3 de ce nu i la noul tele5i!or %au la noul calculator cu proce%or de ultim2 generaie chiar i la produ%ele pe care le achi!iionai c4nd ieii cu prietenii #n ora :%ucuri3 "a%t'"ood etc.; Ce au toate ace%te lucruri #n comunC 52 5oi #ntreba. -a prima 5edere chiar nimic. 9ac2 52 mai g4ndii puin 52 dai %eama c2 %unt bine#nele% m2rcile dumnea5oa%tr2 pre"erate. Aunt %igur c2 #nainte de a "ace alegerea ai anali!at mai multe 5ariante a%t"el #nc4t %2 obinei cel mai bun raport calitate B pre nu'i aaC A2 5a mai #ntreb ce5a@ 0leg4nd "iecare produ%3 cate 5ariante ai mai anali!atC Dajoritatea dintre dumnea5oa%tr2 %unt %igur c2'mi 5ei r2%punde c2 patru %au cinci. (at2 ce #n%eamn2 oligopolul. Pe %curt3 el e%te o "orm2 a concurenei imper"ecte ce %e caracteri!ea!2 prin e i%tena unui num2r re%tr4n% de produc2tori care3 dein4nd un %egment important de pia2 o pot in"luena #n %copul ma imi!2rii pro"itului3 bunurile o"erite "iind %olicitate de numeroi con%umatori. 9in punct de 5edere etimologic3 termenul pro5ine din limba greac2@ oligos E puini3 c4i5aF polein E 54n!are. +u %e poate a"irma cu preci!ie c4t e%te3 %au inter5alul #n care ar trebui %2 %e a"le num2rul produc2torilor dintr'o %tructur2 de oligopol3 pentru c2 ace%ta nu e i%t2. +u %e poate %pune3 de e emplu3 c2 dac2 pe pia2 e i%t2 #ntre G i H "irme e%te ca!ul unui oligopol %au dac2 %unt pe%te H3 deja ne con"runt2m cu o concuren2 monopoli%tic2. Prin oligopol i num2r redu% de o"ertani %e #nelege o %ituaie in care "irmele %unt contiente de interdependena reciproc2 dintre ele #n ceea ce pri5ete 54n!2rile3 producia3 in5e%tiiile i planurile de publicitate. =n plu%3 "iecare "irm2 deine o cot2 de pia2 %u"icient de mare pentru a putea in"luena #ntr'o oarecare m2%ur2 preul produ%elor %ale. 0cionarea de c2tre o %ingur2 "irm2 a 5ariabilelor a"late %ub controlul ei poate duce la repre%alii din

partea "irmelor concurente. 0ce%te tr2%2turi %e aplic2 de obicei pieelor #n care num2rul de 54n!2tori e%te mic. Darile "irme %au giganii indu%triali care acionea!2 #n economiile de pia2 i intr2 #n concuren2 #n cadrul aceluiai produ% omogen : oel3 aluminiu etc. ;3 "ie #n cadrul produ%elor %tr4n% %ub%tituibile :automobile3 tele5i!oare etc.; "ormea!2 oligopoluri. =n multe ramuri ele joac2 un rol dominant #n ceea ce pri5ete 5olumul produciei. In num2r mic de "irme deine majoritatea %au #ntreaga producie : %er5icii ; o"erit2 pe pia2. Oligopolurile con%tituie "ormele tipice de concentrare a produciei i a capitalurilor #n "irme mari. Cu toat2 tendina general2 e i%tent2 #n lume de concentrare a produciei3 de regul23 #n%23 oligopolurile repre!int2 "orme %tabile de organi!are a pieei3 #n %en%ul c2 ele nu %e tran%"orm2 in monopol. Principala e plicaie a "orm2rii i p2%tr2rii oligopolurilor #n multitudinea de %tructuri economice a%em2n2toare unui mo!aic o con%tituie ni5elul co%turilor totale medii #n "uncie de 5olumul produciei. Oligopolurile #i ba!ea!2 e i%tena pe reali!area unor co%turi joa%e. C4nd co%turile "irmelor indi5iduale %cad #n mod %ub%tanial i pe termen lung3 #n aa "el #nc4t un num2r re%tr4n% de "irme poate produce cantitatea total2 la co%turile medii cele mai joa%e3 #n a%emenea ca!uri a5em de'a "ace cu un oligopol natural. O cretere #n continuare a 5olumului produciei nu mai a%igur2 o %c2dere a co%turilor i3 deci3 "irma oligopoli%t2 nu e%te %timulat2 %2 treac2 pe po!iia de monopoli%t3 #n %en%ul de a de5eni %ingurul produc2tor i 54n!2tor al unui produ%. =n%2 e i%tena i per%i%tena oligopolurilor nu poate "i e plicat2 numai prin condiia co%turilor minime. Dai %unt i ali "actori care "a5ori!ea!2 concentrarea produciei #n oligopoluri. Printre ace%tea %e num2r23 de e emplu3 puterea de pia2 a oligopolurilor. Cu c4t "irmele oligopoli%te de5in mai mari i mai puternice3 iar "irmele mici concurente de5in mai %labe3 cu at4t oligopolurile cap2t2 o putere mai mare de a in"luena preul de 54n!are3 de a in"luena con%umatorul prin reclame. 3. TIPURI DE OLIGOPOL Oligopolurile %unt caracteri!ate printr'o mare eterogenitate i o cla%i"icare a lor de5ine ab%olut nece%ar2. Cla%i"icarea lor %e poate "ace pe ba!a a dou2 criterii importante@ A. 9up2 obiectul de acti5itate %au caracteri%ticile principale ale produciei i %er5iciilor #n care acionea!23 oligopolurile %unt de dou2 tipuri. Primul tip cuprinde acele "irme mari care domin2 piaa #n cadrul unor produ%e omogene %au aproape omogene cum %unt oelul3 aluminiul3 unele produ%e chimice de ba!2. 1iecare dintre cele c4te5a "irme oligopoli%te pot in"luena piaa :preul %au 5olumul produciei; prin deci!iile pe care le iau.
5

0l doilea tip de oligopol cuprinde acele "irme mari :puine la num2r; care %t2p4ne%c piaa unui produ% eterogen. 1iecare dintre ace%te "irme produce i 5inde tipuri di"ereniate din punct de 5edere al calit2ii3 "ormei3 nout2ii conceptuale .a. =n domeniul automobilelor3 #ntr'o ar2 cu o pia2 de de%"acere "oarte mare :de e emplu 1rana %au (talia; %unt puine "irme produc2toare. =n%2 nici una din "irme nu produce acelai tip. 1iecare produce automobile care %e deo%ebe%c de celelalte e i%tente pe pia2 . 0celai lucru e%te po%ibil #n toate domeniile unde acionea!2 "irme oligopoli%te. B. 9up2 gradul de coordonare la care con5in oligopolurile3 con"orm di"eritelor politici i #n acord cu permi%iunea legi%laiilor #n 5igoare. .radul de coordonare #n care %unt implicate oligopolurile %a a"l2 #n raport in5er% cu gradul de concuren2. 9in punct de 5edere al gradului de coordonare %au de concuren23 oligopolurile %e cla%i"ic2 a%t"el@ Oligopoluri fr coordonare :nici "ormal2 nici tacit2;3 la care apar trei tipuri de relaii concureniale #ntre oligopoluri@ a;. /elaii de concuren2 agre%i5e #n domeniul %tabilirii preurilor :r2!boiul preurilor;3 #n cel al apro5i!ion2rii etc. ce au loc mai ale% #n oligopolurile unor produ%e omogeneF b;. /elaii hiperconcureniale cu accent pe calitate3 noutatea produ%ului i reclam23 mai ale% #n oligopolurile cu produ%e i %er5icii uor di"ereniateF c;. /elaii concureniale legate :#nl2nuite; #n cadrul indu%triilor cu multe "irme3 #n care un 54n!2tor 0 e%te oligopol #n raport cu , i C3 C e%te oligopol #n raport cu 9 i * etc. Oligopoluri cu coordonare parial :"2r2 5reun acord "ormal; la care apar dou2 tipuri de relaii concureniale@ a;. /elaii de concuren2 #n cadrul c2rora apare o "irm2 lider a c2rei in"luen2 e%te dominant23 acea%t2 dominare dator4ndu'%e mai multor cau!e cum %unt@ dimen%iunea "irmei i ponderea #n ramur2 #n raport cu toate celelalte "irme oligopoli%te3 #ncrederea pe care o in%pir2 etc.F b;. Cooperarea 5oluntar2 :"2r2 organi!aie3 acord %au "irma lider; "ormat2 #ntre "irmele oligopoli%te reali!at2 pe ba!a unor intere%e comune3 pe etica a"acerilor i toleran2 reciproc2. Oligopoluri complet coordonate prin #nelegeri %cri%e %au %ecrete #ntre "irmele oligopoli%te la ni5el naional %au internaional cu %au "2r2 acordul gu5ernelor :%au chiar %ub coordon2ri intergu5ernamentale; 0%emenea #nelegeri :o"iciale %au %ecrete; iau "orma unor carteluri i %indicate3 prin care %e con5ine a%upra unor cote de producie i de 54n!are3 a%upra #mp2ririi unor piee de de%"acere3 a%upra ni5elului minim al preului de de%"acere #n "uncie de care %e reglea!2 5olumul de%"acerilor i cotele de producie. 1irmele participante #i p2%trea!2 indi5idualitatea. CARTELUL =nelegere "ormal2 de cooperare #ntre mai multe companii3 pe o pia2 oligopoli%t23 prin care %e con5in procedurile #n pri5ina unor 5ariabile cum ar "i preul %au cantitatea
$

produ%2. Con%ecina #ncheierii de carteluri e%te o micorare a concurenei i o inten%i"icare a cooper2rii pentru #ndeplinirea anumitor obiecti5e3 cum ar "i3 ma imi!area pro"itului %au #mpiedicarea intr2rii pe pia2 a unor noi "irme. 0nali!a economic2 a cartelurilor %'a concentrat a%upra condiiilor care pot induce in%tabilitatea ace%tor organi!aii. O atenie con%iderabil2 a "o%t acordat2 problemei #nc2lc2rii acordurilor #ncheiate #ntre membri cartelului. TRUSTUL %pre deo%ebire de cartel3 repre!int2 o concentrare de capitaluri grupate %ub aceeai conducere. -a %"4ritul %ecolului al G(G'lea3 "orma de tru%t a "o%t utili!at2 #n AI0 ca mijloc de %tabilire a monopolului #n anumite indu%trii3 a%t"el #nc4t termenul de tru%t a c2p2tat3 at4t #n AI0 c4t i #n alte p2ri3 o %emni"icaie de ce5a d2un2tor3 "iind a%ociat cu practicile monopoli%te :ca #n legile 7antitru%t8 din AI0;. . CONCURENA I PREUL DE ECHILIBRU PE PIAA DE OLIGOPOL =ntre di"erite tipuri de oligopoluri apar deo%ebiri %en%ibile #n ceea ce pri5ete modul de %tabilire i ni5elul preului de echilibru. 0ce%t lucru3 #n "ond3 repre!int2 e pre%ia di"erenelor dintre di5er%ele tipuri de oligopoluri3 unele a54nd o do!2 de monopol mai mare dec4t altele %au3 alt"el %pu%3 di%pun de "ora nece%ar2 de a e ercita un control mai puternic dec4t altele a%upra preului i cantit2ii de producie. !. PREUL I MA"IMIZAREA PROFITULUI #N CAZUL CARTELURILOR =n ace%t ca!3 mecani%mul de "uncionare %e aproprie "oarte mult de cel al monopolului3 #n%2 e i%t2 anumite deo%ebiri. Obiecti5ul principal al cartelului e%te e a ma imi!a pro"iturile combinate ale tuturor membrilor adereni la #nelegere. * i%t2 i #nelegeri #ntre "irme oligopoli%te pentru a practica acelai pre i pentru a #mp2ri piaa "ie #n mod con5enional pe anumite !one3 "ie dup2 pre"erinele cump2r2torilor. =n a%emenea ca!uri3 pro"itul e%te #n "uncie de ci"ra de a"aceri i de ni5elul co%turilor unitare. =n general co%turile medii i cele marginale ale "irmelor componente %unt di"erite. Calculele %e "ac la ni5elul organi!aiei coordonatoare3 pe ba!a datelor deri5ate de la "irmele membre. 0a cum 5ei deduce din gra"icul de mai jo%3 curba co%tului marginal3 a 5enitului marginal i 5olumul produciei la ni5elul organi!aiei deri52 din curbele i datele unit2ilor componente. 9e e emplu3 curba co%turilor marginale la ni5elul cartelului e%te dat2 de "ormula J cmg = cmg1 + cmg2 +cmg3 iar producia 54ndut2 de cartel e%te o %um2 a produciilor e"ectuate de "irmele membre@ KEL1ML2ML3.
7

F$%&' A P CTD Cmg 1NN CTD 7N P CTD Cmg Cmg1 1NN )N

F$%&' B

Cmg2 CTD

N P CTD Cmg

L1 F$%&' C

N P CTD Cmg

L2

O%(')$*'+$' ,--%.-)'/-'%0 1 ,'%/02 3

Cmg3 1NN CTD &N &N 1NN P

JCmg CTD C <m

L3

JLEK

Potri5it gra"icului3 cartelul e%te "ormat din trei "irme : 03 ,3 C ;. Ae pre%upune c2 %'a ajun% la #nelegerea ca "iecare "irm2 %2 produc2 i %2 54nd2 "iecare c4te 5NN t la un pre de 1NN leiBt. 054nd co%turi unitare3 re%pecti5 de 7N3 )N3 &N leiBt pro"iturile %unt@ pentru "irma 03 3N 5NNE15 NNN lei3 pentru ,3 1N 2NNE5 NNN lei3 pentru C3 2N 5NNE1N NNN lei. Pe #ntreaga organi!aie ni5elul produciei e%te de 15NN t 3 iar pro"itul de 2N 15NN E 3N NNN lei.

Decani%mul e%te echi5alent cu cel al monopolului3 dar %e deo%ebete de ace%ta datorit2 "aptului c2 #nelegerile %unt #nc2lcate #n ce pri5ete cotele de producie i de 54n!are3 cu tendina de dep2ire a ace%tora de c2tre "iecare "irm2 #n 5ederea %poririi pro"itului. 0ce%t lucru in"luenea!2 %c2derea preului %ubmin4nd a%t"el intere%ul colecti53 ceea ce di%truge cartelul i re#n5iorea!2 concurena. Ineori3 chiar #n interiorul cartelului poate ap2rea concurena lu4nd "orme 5irulente mai ale% c4nd acea%ta apare ca urmare a unor "enomene economice deo%ebite3 e i%t4nd po%ibilitatea ca unele "irme a5antajate de economiile de %car2 %2 ajung2 %2 coboare preul %ub co%turile "irmelor concurente pentru a le %coate din competiie3 ceea ce #n%eamn2 %l2birea %au chiar de%tr2marea cartelului. 4. PREUL DIRECTOR SAU LIDER 0cea%t2 %ituaie e%te #nt4lnit2 atunci c4nd produ%e i %er5icii omogene %unt produ%e de un num2r mai mare %au mai re%tr4n% de "irme3 din care una are ponderea cea mai mare #n ramur2.Ca
&

atare3 dintre toate "irmele participante la o"ert23 acea%ta din urm2 poate in"luena %emni"icati5 preul. 9atorit2 in"luenei %ale #n ramur23 "irma dominant2 are po%ibilitatea %2 "i e!e un pre care %2'i ma imi!e!e pro"itul la ni5elul la care co%tul %2u marginal de5ine egal cu 5enitul %2u marginal. Toate celelalte "irme preiau ace%t pre3 con%ider4nd cererea per"ect ela%tic2 #n raport cu preul "i at de "irma dominant2.
.ra"icul pre!int2 dou2 entit2i @ "irma dominant2 #n cadrul ramurii :1; i grupul de "irme dominate :2;. Ae ob%er52 c2 "irma :1; are co%turile mai %c2!ute i capacitatea de producie mai mare dec4t grupul de "irme :2;F "irma :1; %i grupul :2; au p2ri identice din piaa produ%ului3 curbele cererii 09 i cea a 5enitului marginal <m "iind aceleai pentru am4ndou2. =n %copul ma imi!2rii pro"itului3 reali!area unui Cmg mai mic determin2 "irma :1; %2 54nd2 o cantitate mai mare :L1; la un pre mai mic pe c4nd grupul :2; obin4nd un Cmg mai mare 5a "ace e act in5er%. *%te e5ident c2 5a ap2rea un con"lict de intere%e3 #n%2 "irma :1; %e 5a a"la #n a5antaj deoarece 5a putea %2 54nd2 o cantitate mai mare la un pre mai mic3 aciune ce 5a "i apreciat2 de con%umatori. 9ac2 grupul :2; #i 5a menine preul #i 5a pierde clientela3 "apt ce'l determin2 %2 %cad2 preul urm4nd preul lider practicat de "irma :1;.

P Cmg <m A P2 P1 Cmg2 Cmg1 D <m N L2 L1 K

5. PREUL I MA"IMIZAREA PROFITULUI INTR6UN OLIGOPOL NECOOPERANT. INTERACTIUNI STRATEGICE. TEORIA JOCURILOR .radul de mani"e%tare a concurenei #ntr'o %tructur2 de oligopol necooperant :"2r2 coordonare; e%te determinat3 dup2 cum am %upu% i mai de5reme3 nu numai de num2rul i m2rimea "irmelor3 ci i de comportamentul ace%tora. C4nd pe pia2 e%te un num2r mic de "irme3 "iecare 5ede ce anume "ac ri5alii %2i i reacionea!2 #n con%ecin2. 9e e emplu3 dac2 o rut2 e%te de%er5it2 de dou2 companii aeriene i una din ele m2rete tari"ele de c2l2torie3 cealalt2 poate proceda la "el %au poate %2 menin2 tari"ele 5echi3 "2c4nd concuren2 primei companii. C4nd %trategia pe care o aplic2 o "irm2 depinde de comportamentul ri5alilor ace%teia3 %e %pune c2 are loc o interaciune %trategic2. <iaa economic2 abund2 #n interaciuni %trategice #ntre "irmele ri5ale. Pentru a anali!a re!ultatul ace%tor interaciuni3 economitii apelea!2 la o component2 "a%cinant2 a teoriei economice3 cuno%cut2 %ub numele de teoria jocurilor. *a con%t23 de "apt3 #n anali!a %ituaiilor cu doi %au mai muli juc2torii care au obiecti5e contradictorii. Principiile teoriei jocurilor au "o%t "ormulate pentru prima oar2 #n anii O4N de c2tre P. 5on +eumann i O. Dorgen%tern #n lucrarea The Theory of Games and Economic Behavior : Teoria Jocurilor i Compor amen ului Economic !3 "iind utili!ate #n anii O5N la elaborarea %trategiilor de ap2rare #n ca!ul i!bucnirii unui r2!boi nuclear. =n ultima 5reme3 teoria jocurilor a "o%t utili!at2 de c2tre economiti pentru a %tudia interaciunile care apar la ni5elul

duopolurilor3 con"lictele dintre %indicate i conducerile "irmelor3 politicile comerciale ale %tatelor3 acordurile internaionale cu pri5ire la mediul #nconjur2tor etc. Atudiile empirice pun #n e5iden2 dou2 lucruri intere%ante@ #n primul r4nd3 preurile de oligopol %unt puin "le ibile #ntr'o economie %tabil23 iar #n al doilea r4nd3 modi"icarea preurilor e%te o deci!ie comun2 a "irmelor oligopoli%te. Atabilitatea preurilor %e e plic2 prin "orma %peci"ic2 a cererii la ni5elul "irmei oligopoli%te3 "r4nt23 a%em2n2toare unui cot. 1orma ei reie%e din urm2torul model de %ituaie@ Pre%upunem c2 pe o pia2 oarecare e i%t2 patru mari "irme 03,3C i 93 ale c2ror produ%e %unt di"ereniate3 dar %ub%tituibile i care nu %'au #nele% #ntre ele cu pri5ire la preul pieei. 9ac2 "irma 0 decide modi"icarea preului e i%t2 dou2 po%ibilit2i de reacie ale celorlalte "irme@ ' "ie celelalte "irme %2'i modi"ice preul3 i atunci cererea la ni5elul "irmei 0 %2 "ie mai puin ela%tic23 adic2 dac2 preul %cade3 el %e reduce pe #ntreaga pia23 iar clientela "irmei 0 5a r2m4ne apro imati5 aceeaiF ' "ie re%tul "irmelor %2 ignore comportamentul "irmei 03 iar cererea la ni5elul ace%teia %2 de5in2 "oarte ela%tic23 deoarece con%umatorii 5or opta pentru produ%ul ei care e%te mai ie"tin. (at2 i repre!entarea gra"ic2 a %ituaiei de mai %u%@ P P

PQ

D
PQ b

Cererea "irmei

Cmg2 C2 Cgm1 <m1 KQ <m2 C1 K K c

=n gra"icul de mai %u%3 punctul D core%punde acelui ni5el al produciei pentru care Cmg e%te egal cu <mg3 preul practicat "iind PQ. 9reptele C1 %i <m1 %emni"ic2 cererea %i 5enitul marginal dac2 celelalte "irme urmea!2 politica "irmei 0. 9reptele C2 i <m2 caracteri!ea!2 %ituaia #n care aciunile "irmei 0 %unt ignorate. Ae ob%er52 c2 C1 e%te mai puin ela%tic2 dec4t C2. 9aca "irma 0 decide reducerea preului i celelalte "irme nu o urmea!2 ele 5or pierde din pia2 de aceea e%te logic2 pre%upunerea c2 ele 5or practica preul lui 0. 9e aceea3 %ub punctul D cererea la ni5elul "irmei 5a "i dat2 de C1. =n acelai "el3 e%te logic ca orice m2rire de pre din partea lui 0 %2 "ie ignorat2 de celelalte. Orice cretere a preului dea%upra lui D "ace ca cererea cu care %e con"runt2 0 %2 "ie C2. /e!ultatul e%te o curb2 a cererii "r4nt23 cu 54r"ul #n punctul D. C4t2 5reme Cmg 0 %e 5a depla%a de'a lungul %egmentului bc3 preul "irmei 5a r2m4ne ne%chimbat.

Teoria curbei "r4nte poate e plica %tabilitatea preurilor #ntr'o economie care nu e%te a"ectat2 de in"laie3 #n%2 nu e plic2 mecani%mul prin care %e ajunge la PQ. Ca atare pentru ace%t %tudiu %'a utili!at teoria jocurilor3 care pleac2 de la aa'numita 7dilem2 a pri!onierului8. (at2 care e%te
1N

acea%ta@ Pre%upun4nd ca doi indi5i!i G i H au comi% o crim2 i c2 %unt interogai %eparat3 polii%tul le o"er2 am4ndurora urm2toarele alternati5e@ ' dac2 unul minte i cel2lalt %pune ade52rul3 cel care minte 5a primi #nchi%oare pe 5ia23 iar cel2lalt e%te eliberatF ' dac2 am4ndoi %pun ade52rul3 prime%c !ece ani "iecareF ' daca mint am4ndoi3 %unt eliberai din lip%2 de probeF G #i %pune3 ca i H c2 dac2 declar2 c2 e ne5ino5at %e poate alege cu #nchi%oare pe 5ia23 #n %chimb3 dac2 #i recunoate 5ina3 are an%e %2 "ie eliberat. =n conclu!ie e%te cel mai probabil ca am4ndoi %2'i recunoa%c2 5ina i %2 primea%c2 pedeap%a de !ece ani. 0%em2n2tor ace%te dileme3 "irmele din oligopol o au pe urm2toarea@ a coopera %au a nu cooperaC /2%pun%ul dat de "irme ace%tei #ntreb2ri conduce #n practic2 la tipurile de oligopoluri pe care le'am enunat mai %u%. Pentru a da un e emplu concret m2 5oi raporta la modelul Cournot3 adic2 o pia2 de duopol #n care nici una dintre "irme nu #ncearc2 %2 domine piaa ci doar %2'i ma imi!e!e pro"itul #n "uncie de comportamentul celeilalte3 a"l4ndu'%e #n %ituaia de a hot2r# dac2 %2 %e angaje!e %au nu #ntr'un r2!boi de preuri. =n tabelul de mai jo% %unt repre!entate %trategiile aplicate i re!ultatele obinute de doi juc2tori3 care %e pot angaja #ntr'un r2!boi economic de reduceri %ucce%i5e de preuri3 ce le poate aduce la "aliment. /4ndurile %i coloanele core%pund po%ibilit2ilor %trategice pe care le are "iecare juc2tor. 1irma 0 poate alege una din %trategiile de pe coloane iar "irma , una din %trategiile de pe linii. =n ace%t e emplu "iecare din cele dou2 "irme alege %2 practice preul normal "ie un pre redu%. Combin4nd deci!iile %e obin patru %ituaii ce %unt pre!entate #n c2%uele tabelului. =n c2%ua 0 %e obine re!ultatul c4nd ambii aleg preul normal3 iar #n 9 re!ultatul #n urma practic2rii de ambii a unui pre redu%. Combin4nd deci!iile %e obin patru %ituaii ce %unt pre!entate #n c2%uele tabelului. =n c2%ua 0 %e obine re!ultatul c4nd ambii aleg preul normal3 iar #n 9 re!ultatul #n urma practic2rii de ambii a unui pre redu%.
F$%&' A Pre normalQ de preuri Q ' Atrategie/2!boi dominant2 0d 1N R , d ? *chilibru dominant '1NN R 1N R '1N R C '1NR 9 '5N R '1NN R '5N R

F$%&' B

Pre normal Q /2!boi de preuri

=n c2%ua C "irma , joac2 7r2!boi de preuri8 i 0 joac2 7pre normal8. /e!ultatul jocului e%te c2 "irma , pierde 1NNR %i "irma 0 doar 1NR. 9ac2 "iecare aplic2 %trategia optim2 %e ajunge #n %ituaia de echilibru dominant din c2%ua 0. Practicarea unui pre normal e%te in acea%t2 %ituaie %trategia dominant2. 0cea%t2 %ituaie apare atunci c4nd unul din juc2tori are %trategia cea mai bun2 indiferen de s ra egia aleas" de ceilal#i $uc" ori% 11

ECHILIBRUL LUI NASH =n majoritatea %ituaiilor intere%ante nu e i%t2 un echilibru dominant. (at2 e emplul de mai jo% #n care cele dou2 "irme au de ale% #ntre a practica preul normal i de a practica un pre %porit cu %copul de a obine un pro"it de monopol.
F$%&' A Pre majorat Pre normalQ Q ' Atrategie dominant2 0 2NN R , lui +a%h 15N R + ? *chilibrul 1NN R '2NR C '3NR 9+ 1N R 15N R 1N R

F$%&' B

Pre majorat Pre normal Q

Ae ob%er52 #n ace%t ca! patru %ituaii@ in 0 pro"itul obinut e%te ma im :3NN R ;ambele "irme practic4nd un pre majorat3 la polul opu%3 #n 93 %e a"l2 o %ituaie a%em2n2toare concurenei per"ecte #n care ambele "irme obin un pro"it de 1N R. =n celelalte dou2 %ituaii pe m2%ur2 ce "iecare aplic2 %trategia dominant2 : a preului normal ; %au pe cea a preului majorat ea obine pro"it %au pierderi3 pentru c2 cealalt2 aplic2 %trategia opu%2. 1iecare "irm2 %e a"l2 #n "aa unei dileme intere%ante@ ar trebui %a practice un pre mai mare #n %perana c2 ce cealalt2 "irma 5a "ace la "el %au %2 nu rite i %2 practice preul normalC 0nali!4nd re!ultatele care %e obin3 e%te e5ident "aptul c2 ele 5or trebui %2 aleag2 preul normal3 %trategia lor dominant23 pentru ca aa nu 5or ri%ca un r2!boi de preuri ce i'ar putea "alimenta. Prin "olo%irea %trategiei dominante ele nu 5or pierde i 5or ajunge #n %ituaia echilibrului lui +a%h : 9 ; Echili&rul lui 'ash corespunde si ua#iei (n care nici un $uc" or nu poa e o&#ine un re)ul a mai &un* indiferen de s ra egia pe care o aplic" cel"lal $uc" or%

0plic4nd teoria jocurilor la pieele cu concuren2 imper"ect2 %'au obinut c4te5a re!ultate intere%ante@ ' Pe m2%ur2 ce num2rul "irmelor oligopoli%te ri5ale crete3 preul i 5olumul o"ertei la ni5el de ramur2 tind %2 "ie egale cu cele de pe piaa cu concuren2 per"ect2F ' 9ac2 "irmele decid %2 colabore!e3 preul i 5olumul o"ertei %e a%eam2n2 cu cele de pe piaa de monopol. *mpiric %'a demon%trat #n%2 c2 pe m2%ur2 ce num2rul "irmelor crete colaborarea de5ine tot mai grea. ' =n multe %ituaii3 oligopolurile nu pot ajunge la un echilibru %tabil. (nteraciunile %trategice pot pro5oca de!echilibre prin "aptul c2 "irmele lan%ea!2 amenin2ri3 %imulea!2 anumite aciuni3 declanea!2 r2!boaie de preuri etc. T0-%$' J-,7%$2-% ne ajut2 %2 #nelegem mai bine con"lictele armate3 "enomenele economice i3 de ce nu 3 5iaa noa%tr2 de !i cu !i. *%te bine ca o conclu!ie %2 reinei c23 #n unele %ituaii3 cel mai bun lucru pe care #l putei "ace e%te %2 5a comportai #ntr'un mod impre5i!ibil. *%te e%enial ca atunci c4nd %untei #n po%tura juc2torului i 52 alegei %trategia3 %2 inei %eama at4t de propriile intere%e c4t i de cele ale ad5er%arului3 tiind c2 i el "ace acelai lucru. C4nd participai la un joc3 #n economie %au oricare alt domeniu de acti5itate3 pornii de la premi%a c2 ad5er%arul 5a alege 5arianta care #l a5antajea!2 cel mai mult. 0legei'52 apoi %trategia a%t"el #nc4t bene"iciul pe care #l 5ei obine %2 "ie ma im3 in4nd %eama de "aptul c2 ad5er%arul anali!ea!2 #n acelai mod opiunile dumnea5oa%tr2.
12

BIBLIOGRAFIE
6 D$,+$-)'% M',&$22') .0 E,-)-&$0 M-.0%)89 E.$/7%' C-.0,:9 1;;; 6 P'72 A. S'&702:-)9 <$22$'& D. N-%.='7: Economie9 0.$+$' ' "V6' 9 E.$/7%' T0-%'9 2>>> 6 M-)$,' D7.$') Bazele Economiei9 E.$/7%' A22 B0,?9 2>>1 6 A7%02 I'),7 Tratat de economie vol.3 Pia, Concuren, Monopol9 E.$/7%' E@A0%/9 B7,7%0B/$9 1;;2 6 V$,/-% P2-'0 Economie Politic Microeconomie !ote de cur"#9 C-):/')+' C E@ P-)/-9 1;;; 6 C-):/')/$) G-(-)0'+89 C8/82$) D'%&-)9 L$D$7 P27('%79 Economie$ Manual pentru cla"ele a %&a 'i a %(&a9 B7,7%0B/$9 H7&')$/': E.$,'/$-)'29 2>>2

13