Sunteți pe pagina 1din 46

CUPRINS

pagina
CAPITOLUL I LEASINGUL: SURS DE FINANARE A ACTIVELOR
IMOBILIZATE
1.1 Noiuni teoretice privind leasingul........................................................ 3
1.2. Cadrul legal privind leasingul............................................................... 10
1.3 IAS 17 "Leasingul" - preent!ri............................................................. 13
1.". #odalitai de $inanare a operaiunilor de leasing................................ 1%
1.&. Contractul de leasing............................................................................ 21
CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ: ANALIZA CONTRACTULUI DE LEASING
2.1. 'reentarea societ!ii - S.C. (i) S.(.L................................................. 2"
2.2. Conturi utiliate pentru *nregistrarea
operaiilor
a$erente contractului de leasing................................................. 2+
2.3. ,nregistr!tile conta-ile la locatar - S.C. (i) S.(.L............................... 27
2.". I.pactul operaiunilor de leasing asupra
renta-ilit!ii locatarului - S.C. (i) S.(.L.................................... 33
2.&. /e ce leasing 0i nu credit1.................................................................... 3+
CONCLUZII......................................................................................................... "1
BILIOGRAFIE.................................................................................................... ""
LISTA ANEXELOR............................................................................................ "+
CAPITOLUL I
LEASINGUL: SURS DE FINANARE A ACTIVELOR
IMOBILIZATE
1.1. NOIUNI TEORETICE PRIVIND LEASINGUL
2er.enul de 3creditare45 utiliat p6n! de curand *n tranaciile co.erciale5 a $ost
*nlocuit cu noiunea de 3$inanare45 av6nd ca scop s! surprind! .ultiple activitai
adiacente credit!rii5 $!r! de care derularea sc7i.-urilor econo.ice este aproape
i.posi-il!. ,n acest .od5 apar surse alternative de $inanare5 care 5 *n .od general5
ur.ea! principiile de creditare5 $acilit6nd ast$el relaiile co.erciale.
Leasingul este considerat o surs! alternativ! de $inanare5 ap!rut! *n practic!
econo.ic! .ondial! pentru a a8uta agenii econo.ici care nu pot s! o-tin! credite de la
-!nci5 sau nu vor s!-0i i.pov!ree -unurile .o-ile 0i i.o-ile prin instituirea de ipoteci
sau ga8uri. Leasingul este o te7nic! de $inanare care viea! *n pri.ul r6nd5
*ntreprinderile care doresc e9tinderea activit!ii 0i cre0terea per$or.anelor 0i *n al doilea
r6nd asigur! progresul te7nic.
Leasingul poate $i de$init at6t din punct de vedere 8uridic5 c6t 0i din punct de
vedere econo.ic. /in punct de vedere 8uridic5 leasingul repreint! un contract co.ple95
care conine .ai .ulte operaiuni 8uridice5 prin care o persoan! $iic! sau 8uridic!
do-6nde0te dreptul de $olo0ina asupra unui -un $!r! a pl!ti i.ediat preul. /in punct de
vedere econo.ic5 leasingul repreint! o te7nic! de $inanare la care au acces at6t
persoane $iice5 cat si persoane 8uridice5 *n care $inanatorul asigur! $ondurile necesare
pentru investiie.
2
Leasing-ul repreint! operaia prin care -ene$iciarul *0i alege utila8ul pe care
dore0te s0 *l e9ploatee 0i se pune de acord cu $urniorul utila8ului asupra cracteristicilor
te7nice5 a garaniei 0i a celorlalte servicii prestate de acesta. /upa aceea5 apelea! la o
societate de leasing care va cu.para acest utila8 pentru -ene$iciar 0i *l va pune la
dispoiia acestuia *n sc7i.-ul unei rate. 'e *ntreaga perioad! de *nc7iriere5 o-iectele
luate *n leasing r!.6n *n proprietatea societ!ii de leasing. La s$6r0itul perioadei de
leasing5 e9ist! posi-ilitatea celor trei opiuni de a prelungi contractul de leasing5 de a *l
reilia sau de a cu.para -unul la valoarea reidual! : $!r! valoarea a.orti!rii;
Leasing-ul repreint! de asea.enea un co.ple9 de te7nici 8uridice5 care r!spund
nevoii de $inanare pe ter.en .ediu sau lung. Se poate spune c! leasingul este o operaie
triung7iular! legat! *ntre utiliator5 $inanator si van!torul produc!tor.
Leasing-ul repreint! un siste. de $inanare su- $or.a *nc7irierii unor .i8loace
de producie5 se caracteriea! prin<
Societ!ile de leasing e9ercit! o in$luena .are asupra pieei5 .ai ales c6nd sunt
specialiate pe anu.ite sorti.ente de -unuri sau seg.ente de piaa conduc6nd la
organiarea de c!tre in0i0i produc!tori a unor sectoare proprii de leasing
Separarea dreptului de posesiune $a! de cel de proprietate
(iscul este unul de proprietate de -unuri 0i nu unul de producie5 *n sensul c!
proprietarul tre-uie s! se asigure *nainte de a cu.p!ra -unurile c! are cui s! le
o$ere *n siste. de leasing pe o durat! care s! ii per.it! acoperirea c7eltuielilor 0i
o-inerea unui pro$it.
'otenialii utiliatori au dreptul de a alege asupra ec7ipa.entelor 0i $urniorilor5
asta nu *nsea.n! c! .ini.aliea! rolul societ!ilor de leasing
'e perioada utili!rii ec7ipa.entelor5 utiliatorul pl!te0te o rat!5 rata de leasing5
/urata de *nc7iriere se sta-ile0te $uncie de valoarea ec7ipa.entelor 0i de puterea
de ra.-ursare a -ene$iciarului
=ene$iciarul la s$6r0itul perioadei de *nc7iriere poate opta pentru reilierea
contractului de leasing5 re*nnoirea contractului 5 ac7iiionarea -unului la un pre
care s! ina cont de a.ortiare 0i respectiv de valoarea reidual!
3
Leasing-ul se asea.!n! cu un credit de investiii5 *n ciuda $aptului c! -ene$iciarul
nu devine i.ediat proprietar. ,n ceea ce *l prive0te pe $inanator5 leasing-ul este un credit
pe ter.en .ediu 0i lung5 garantat de un drept de proprietate.
,n S>A5 datorit! ase.!n!rii leasing-ului cu creditul5 -!ncile sunt autoriate s!
e$ectuee direct $inan!ri su- $or.a leasing-ului. ,n practica european!5 societ!ile
-ancare nu $ac operaiuni de leasing *n .od direct5 ci prin inter.ediul unor societ!i de
leasing specialiate.
Spre deose-ire de credit5 leasing-ul asigur! $inanare integral! a investiiei5 $!r!
contri-uia -ene$iciarului *n proporie de 30?-&0? din valoarea investiiei.
Creditul tradiional5 investiia este grevat! de sarcini reale :ga85 ipotec!; @
nesigure5 pe c6nd *n cadrul leasing-ului garania este constituit! c7iar de dreptul de
proprietate asupra -unului *nc7iriat.
Leasing-ul se li.itea! de locaiune5 acesta $iind o .odalitate de $inanare a
investiiilor productive5 .o-iliare 0i i.o-iliare dreptului de $olosint! a -unului5
redevenele pl!tite *n ur.a contractului de leasing includ 0i ratele de a.ortiare a
-unului. (edevenele leasing-ului prin a.orti!rile cuprinse consu.! din su-stanta
ec7ipa.entului p6n! *l aduce la o valoare reidual!5 la $inele contractului5 pe c6nd o
*nc7iriere are *n vedere un -un care *0i p!strea! integral caracteristicile iniiale 0i care
per.it utiliarea lui $!r! s! intre *n calcul uura.
Cel .ai i.portant avanta8 al leasing-ului $aa de locaiune $ace re$erire la dreptul
de opiune al utiliatorului5 care *i per.ite la s$6r0itul contractului s! cu.pere -unul la un
pre egal cu valoarea reidual! devenind ast$el proprietar $!r! s! i se pretind! valoarea
iniial! a -unului inc7iriat. Acestea nu se petrec 0i *n cadrul locaiunii.
Leasing-ul 0i operaiunea de v6nare *n rate se asea.!n! din unele puncte de
vedere. Aceast! ase.!nare const! *n cedarea dreptului de $olosin! asupra -unului *n
a.-ele situaii. ,n cadrul v6n!rii *n rate trans.iterea dreptului de proprietate 0i a
riscurilor se $ace de la .o.entul *nc7eierii contractului5 pe c6nd *n caul leasing-ului5
$inanatorul p!strea! dreptul de proprietate asupra -unului 0i toate o-ligaiile5 inclusiv
riscurile5 revin utiliatorului.
Clasificarea operaiunilor de leasing
"
A9tinderea operaiunilor de leasing a $ost *nsoit! de o diversi$icare a .odalit!ilor
di$erite de organiarea5 $inanare 0i co.ercialiare5 ast$el se constituie un siste. de
criterii de clasi$icare a acestor operaiuni.
I. ,n $uncie de calitatea utilizatorului, leasing-ul este<
a) Lesi! "#$%i& ' dac! cel care -ene$icia! de $inanare este statulB
$) Leasi! "(i)a* ' dac! se realiea! $inanarea unei *ntreprinderi private vi6nd
-unuri cu destinaie co.ercial! sau industrial! ori pentru persoane $iice -unuri
de $olosint! *ndelungat!. ,n (o.6nia 5 .a8oritatea contractelor de $inanare *n
leasing sunt adesea persoanelor 8uridice.
II. ,n $uncie de parile participante la contract5 leasingul este<
a) Leasi! +i(e&* ' se realiea! prin *nc7eierea contractului *ntre producator 0i
utiliatorul -unului ce $ace o-iect operaiunii5 $inanarea $iind asigurat! de
$urnior :locator;5 nee9ist6nd o tera parte cu rol de inter.ediar.
$) Leasi! i+i(e&* - pesupune e9istena societ!ilor specialiate de leasing5 ce preia
$inanarea5 pe cea de prest!ri de servicii precu. 0i asu.area riscurilor
operaiunilor de leasing.
S,&ie*-.i%e +e %easi!5 pot $i<
S,&ie*-.i +e %easi! !ee(a%e / operea! cu o ga.! .are de produse5 cu.
ar $i ec7ipa.ente industriale5 -unuri de $olosin! *ndelungat!5 i.o-ilelor5
cu destinaie industrial! sau co.ercial!5 $ondul de co.er. Aceste societ!i
pot $i $ir.e independente sau sucursale ale unor societ!i $inanciare.
S,&ie*-.i +e %easi! +e i*e(0e+ie(e 1s,&ie*-.i 2i $-&i &# &a"i*a% 3,a(*e
0a(e) / $urniea! $onduri societ!ilor de leasing5 *nc7irierea de
anga8a.ente cu .!rii produc!tori care *n$iinea! socitati integrate de
leasing participarea la *.pru.uturile $!cute de tere persoane pentru
$inanarea unor operaiuni de leasing.
S,&ie*-.i +e %easi! i*e!(a*e / sunt constituite de .ari unit!i care au
*n$iinat societ!i de leasing proprii pentru a -ene$icia de avanta8ele ce
reult! din aceste tranacii. 'rintre aceste *ntreprinderi se innu.ara .!rii
produc!tori de calculatoare5 electronice 0i din industria aeronautic!5
co.paniile tele$onice.
&
III. ,n $uncie de modul de calcul al costurilor pe baza crora
se calculeaz ratele de leasing5 leasing-ul este<
a) Leasi! e* - ratele se calculea! nu.ai pe -a! preului net de v6nare a -unului
$!r! alte c7eltuieliB
$) Leasi! $(#* - se caracteriea! prin $aptul c! ratele de leasing5 includ
c7eltuielile cu *ntreinerea5 reparaiile 0i cu asigurare. 'rin inter.ediul leasing-
ului -rut se ur.!re0te o leg!tur! .ai str6ns! *ntre produc!tor 0i c7iria0.
IC. ,n $uncie de ponderea ratelor n preul de vnzare al bunului5 se distinge
a) Leasi! ,"e(a.i,a% 13#&.i,a%) / perioad! este .ai .ic! dec6t durat!
econo.ic! de via! esti.at! a ec7ipa.entului 0i presupune recuperarea unei p!ri
din -unul *nc7iriat *n perioad! de locaie. Lacatorul a0teapt! s! recuperee toate
costurile prin re*nnoirea contractului sau *nc7irierea c!tre ali locatori. Societatea
de leasing *0i asu.! riscurile uurii .orale 0i r!spunde de $urniarea pieselor de
sc7i.-5 e$ectuarea eventualelor reparaii 0i plat! ta9elor 0i i.poitelor. ,n cadrul
acestui tip de leasing 5 ec7ipa.entul *nc7iriat nu este a.ortiat co.plet.
Leasingul operaional este $olosit .ai ales de societ!i de leasing sau de
produc!torii de .!r$uri $oarte c!utate pe pia! cu. ar $i cu.puterele5 copiatoarele
de -irou5 auto.o-ilele 0i ca.ioanele.
$) Leasi!#% 3ia&ia( 1+e &a"i*a%) - repreint! relaii *ntre p!ri care pe parcursul
perioadei de aciune contractului *ntre ele presupune ac7itarea unor rate de leasing
cu acoper! valoarea deplin! a a.orti!rii utila8ului sau o .are parte din ea5
c7eltuielile adiionale5 precu. 0i venitul locatorului. Leasingul $inanciar nu o$er!
.entenana5 nu poate $i reiliat de nici una dintre p!ri 0i este co.plet a.ortiat.
La s$6r0itul perioadei de *nc7iriere -unul poate trece *n proprietatea utiliatorului 5
ac7it6nd valoarea reidual! a -unului *nc7iriat.
'e plan internaional 5 contractul de leasing $inanciar se *nc7eie pe o perioad! de
-a! 5 care *n .od $recvent este .ai scurt! dec6t durat! de $olosin! a o-iectului
*nc7iriat 0i nu se poate reilia de nici una din p!ri5 iar riscurile sunt trans$erate
utiliatorului. Societatea de leasing este doar un inter.ediar $inanciar *ntre
$urniorul -unului 0i utiliator. Leasingul $inanciar poate $i <
+
- cu plat parial - la s$6r0itul perioadei de *nc7iriere se deter.in!
valoarea reidual! a o-iectului $olosit5 iar utiliatorul va pl!ti di$eren!
dintre preul de ac7iiie 0i valoarea reidual! 0i do-6nd! a$erent!.
- cu plat integral - ratele sunt calculBate dup! ter.inarea perioadei
de -a! *ntreprin!torul s!-0i poat! acoperii c7eltuielile 0i s! realiee
do-6nd! pentru captalul investit plus un anu.it -ene$iciu care spore0te
pe .!sur! cre0terii duratei de *nc7iriere.
C. ,n $uncie de particularitile tehnicii de realizare5 se disting<
a) Lease/$a&4/#% - este o $or.! special! a leasingului 0i cuprinde operaiuni prin
care proprietarul av6nd nevoie urgen! de $onduri -!ne0ti5 *0i vinde *ntreprinderea
unei societ!i de leasing 0i apoi o *nc7iria! printr-un contract de leasing o-i0nuit.
Scopul acestor operaiuni este acela de a trans$or.! $ondurile i.o-iliate *n
$onduri disponi-ile. /up! e9pirarea perioadei pri.are5 *n ti.pul c!reia societatea
de leasing reintra *n posesia $ondurilor investite5 proprietarul iniial are dreptul s!
r!scu.pere *ntreprinderea la un pre sta-ilit dinainte. Acest tip de operatiune se
utiliea! de regul!5 pentru -unuri i.o-iliare5 dar uneori 0i pentru -unuri
.o-iliare5 ele per.i6nd o $inanare pe ter.en lung *n condiii .ai si.ple dec6t
prin procedeele tradiionale :*.pru.uturile ipotecare sau e.isiunile de valori
.o-iliare;.
C6n!torul 2rans$er! dreptul de proprietate asupra -unului Cu.p!r!torul
Locatar 2rans$er! dreptul de utiliare a -unului Locator
$) Leasi!#% a&*i,a( ' este o te7nic! pus! la punct de Droupe.ent EranFais
/GAntreprises5 care a $ost inventat! pentru a *nt6.pina cerinele tot .ai .ari ale
*ntreprinderilor .ici si .i8locii *n ceea ce prive0te atragerea de $onduri
Hperaiunile de leasing acionar se poate sintetia ast$el<
- H societare pe actiuni de di.ensiuni .ici sau .i8locii *0i .a8orea! sau
poate c7iar s!-0i constituie capital propriu prin e.iterea de noi actiuni
care sunt su-scrise de un $ond de investiii
- Acest $ond cedea! *n locaie aciuni societ!ii e.itente care v!rsa5 in
sc7i.-5 periodic5 o c7irie5 *n -aa unui contract de locaiune5
7
- La *nc7eierea contractului5 societatea e.itent! are posi-ilitatea de a
r!scu.para propriile aciuni5 la un pre convenit *ntre p!rti5 inad cont 0i
de v!rs!.intele e$ectuate prin plata c7iriilor. Hperaiunea practic! *n
aceast! .aniere este oarecu. asea.!n!toare cu 3sale and lease -ac)-ul4
$olosit pentru -unurile .o-ile sau i.o-ile.
Aceast! operaiune se .ai poate des$!sura 0i prin cedarea *n locaie a titlurilor
unei alte societ!i dec6t societatea e.itent! care5 la s$6r0itul contractului poate deveni
proprietar! a aciunilor.
'otrvit unor autori5 c7iria *n leasing acionar ar tre-ui s! in! sea.! at6t *n
perioad! de a.ortiare a capitalului5 c6t 0i de rat! do-6nii legat! de i.o-iliarea
capitalului5 *n .!sur! s! asigure o re.unerare adecvat! a titlurilor e.ise de $ond5
acoperirea c7eltuielilor generale de gestionare 0i eventual! depreciere a $ondului.
$) Mas*e( %easi!#% 1%easi!#% +e &,*aie(e) ' este utiliat adesea de e9peditorii
de .!r$uri 0i de c!r!u0i pentru care este .ai avanta8oas! *nc7irierea de containere
decat ac7iiionarea lor5 cu *ntreinerea5 repararea5 preg!tirea unui personal
cali$icat. Acest leasing apare in dou! variante<
- 2A(# LAASIND5 ceea ce repreint! o *nc7iriere pe ter.en dat
- 2(I' LAASIND sau *nc7irierea cu voia8ul 0i *n care intra *n calcul
poiia containerelor pe trasee 0i regi.ul e9ploat!rii lor.
#arile co.panii de leasing au c!utat s!-0i *nt!reasc! poiiile pe pia! $olosind
.odalit!i noi5 speci$ice acestui sector5 cu. ar $i5 de e9e.plu contractele co.ple9e
de *nc7iriere 3.aster lease sIste.4. Con$or. acestui tip de contract celul care i se
dau cu c7irie containerele5 i se acord! dreptul s! lase containerele goale5 iar aducerea
lor *n punctele unei noi *nc!rc!ri se $ace de c!tre co.pania proprietar!..
&) Leasi!#% e5"e(i0e*a% ' repreint! o te7nic! de realiare a unei operaiuni de
leasing care se utiliea! *n scopul pro.ov!rii e9portului de .a0ini 0i utila8e5 care
consta *n *nc7irierea acestora pe ter.en scurt5 cu condiia s! $ie ac7iiionate de
-ene$iciarii locaiunii dac! sunt corespun!toare cerinelor5 sau s! $ie restituite
dac! preint! unele nea8unsuri
+) Ti0e ' s6a(i!#% / presupune siste.ul de *nc7iriere *n ti.pi parta8ai5 si.ultan
.ai .ultor clieni care *0i *.part .inutele sau orele utiliare @ $uncionare.
Ast$el5 pentru intensi$icarea utili!rii calculatoarelor electronice 0i a altor utila8e5
%
dup! unele aprecieri5 prin ti.e s7aring5 un co.puter de .are putere este $olosit de
300 @ "00 de *ntreprinderi5 *ncat ta9a lunar! pl!tit! de $iecare -ene$iciar a8unge s!
$ie de 3 p6n! la " ori .ai redus! dec7t cea perceput! prin leasing o-i0nuit.
Siste.ul ti.e @ s7aring a $ost lansat a-ia *n 10+&5 de catre $ir.a Deneral Alectric5
iar circa dou! decenii s-a e9tins *n peste 100 000 de *ntreprinderi5 ast$el *nc6t dup!
unele date statistice5 peste %0? din parcul .ondial de .ari co.putere sau
e9ploatate prin acest siste..
e) O"e(a.i#i +e 6i(e / repreint! *nc7irierea pe ter.en scurt a unor .i8loace de
transport5 utila8e 0i aparate5 inclusiv a service-ului a$erent. /e e9e.plu5
*nc7irierea cu ora sau cu iua a auto.o-ilelor sau a unor utila8e de constructii.
Av6nd *n vedere perioada $oarte scurt! de *nc7iriere 0i si.plitatea operaiunilor de
7ire 0i renting5 unii speciali0ti le consider! ca $iind $or.e de trecere de la
*nc7irierea o-i0nuit! la leasing
3) O"e(a.i#i +e (e*i! ' se *ntelege o operaie de *nc7iriere revoca-il!5 de scurt!
durat!5 dar .ai lung! dec6t 7ire. Ca 0i la 7ire5 se .anipulea! -unuri care pot $i
usor 0i repede *nc7iriate.
At6t tentingul5 7ire si ti.e @ s7aring nu sunt operaiuni de leasing clasic5 deoarece
*n perioada de -aa acestea pot $i revocate de una din p!ri5 iar la e9pirarea
contractului nu e9ist! o pro.isiune unilateral! de v6nare a -unului utiliatorului.
1.8. CADRUL LEGAL PRIVIND LEASINGUL
,n (o.6nia5 activitatea de leasing este regle.entat! prin Hrdonana Duvernului
nr. &1J1KK7 privind operaiunile de leasing 0i societ!ile de leasing5 repu-licat! *n anul
2000. Acest an nor.ativ a $ost .odi$icat 0i co.pletat 0i ulterior repu-lic!rii5
a.enda.entele cele .ai i.portante $iind aduse prin Legea nr. 2%7 din + iulie 200+.
,n con$or.itate cu prevederile legale5 leasing-ul c! operaie econo.ic! este
de$init ast$el: operatiunilor de leasing prin care o parte, denumit locator/finanator,
transmite pentru o perioad determinat dreptul de folosin asupra unui bun al crui
proprietar este, celeilalte pri, denumit utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei
plti periodice, denumit rat de leasing, iar la sfritul perioadei de leasing
locatorul/finanatorul se oblig s respecte dreptul de opiune al utilizatorului de a
K
cumpr bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a nceta raporturile
contractuale! Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumprarea bunului nainte de
sfaristul perioadei de leasing , dar nu mai devreme de "# luni, dac prile convin astfel
i dac achita toate obligaiile asumate prin contract!
Con$or. legii5 operaiunile de leasing se clasi$ic! *n leasing $inanciar 0i leasing
operaional.
H operaie de leasing poate $i clasi$icat! drept $inanciar! dac!<
riscurile 0i -ene$iciile a$erente dreptului de proprietate trec asupra utiliatorului
din .o.entul *nc7eierii contractului de leasingB
partile au prev!ut e9pres c! la e9pirarea contractului de leasing se trans$er!
utiliatorului dreptul de proprietate asupra -unuluiB
utiliatorul are opiunea de a cu.p!ra -unul *n .o.entul e9pir!rii contractului5
iar valoarea reidual! e9pri.at! *n procente este .ai .ic! sau egal! cu di$erena
dintre durat! nor.al! de $uncionare .a9i.! 0i durat! contractului de leasing5
raportat! la durata nor.al! de $unctionare .a9i.!5 e9pri.at! *n procente.
perioada de $olosire a -unului *n siste. de leasing acoper! cel putin %0? din
durata nor.al! de utiliare a -unului5 c7iar dac! *n $inal dreptul de proprietate nu
este trans$erat.
Caloarea total! a ratelor de leasing5 .ai putin c7eltuielile accesorii5 este .ai .are
sau egal! cu valoarea de intrare a -unului.
2re-uie re.arcat5 ast$el5 c! *n general o operaie de leasing $inanciar este
*ndreptat! c!tre ac7iiia -unului $inanat. Hricu.5 $ie datorit! duratei .ari de utiliare5
$ie datorit! su.elor .ari ac7itate de utiliator se poate u0or constat! c! utiliatorul5 la
$inele contractului5 poate consider! practic proprietatea asupra -unului c! $iind asu.at!.
Nu *n ulti.ul r*nd5 valoarea de ac7iiie sc!ut! a -unului la data $inali!rii
contractului5 $ace $oarte pro-a-il! e9ercitarea opiunii de cu.p!rare 0i trans$erarea
dreptului de proprietate.
10
Se consider! leasing operaional dac! nu sunt *ndeplinite nici una dintre condiiile
.ai sus .enionate.
Hperaiunile de leasing pot avea c! o-iect -unuri i.o-ile5 precu. 0i -unuri
.o-ile de $olosin! *ndelungat!5 a$late *n circuitul civil5 cu e9cepia *nregistr!rilor pe
-and! audio 0i video5 a pieselor de teatru5 .anuscriselor5 -revetelor 0i a drepturilor de
autor.
Hperaiunile de leasing pot avea c! o-iect -unuri i.o-ile5 precu. 0i -unuri
.o-ile de $olosin! *ndelungat!5 a$late *n circuitul civil5 cu e9cepia *nregistr!rilor pe
-and! audio 0i video5 a pieselor de teatru5 .anuscriselor5 -revetelor 0i a drepturilor de
autor.
,n caul o-ligaiilor p!rilor *n cadrul unei operaii de leasing5 regle.ent!rile s-au
.odi$icat de-a lungul ti.pului prin introducerea unor noi prevederi. Ast$el5 H.D. nr.
&1J1KK7 repu-licat! *n 20005 pu-licat! *n #onitorul H$icial nr. +0+ din 13 iulie 200+5
locatorulJ$inanatorul se o-lig!<
- s! respecte dreptul locataruluiJutiliatorului de a alege $urniorul de
-unuri5 potrivit intereselor saleB
- s! contractee -unul cu $urniorul dese.nat de locatarJutiliator5 *n
condiiile e9pres $or.ulate de c!tre acesta sau5 dupa ca5 s! do-6ndeasc! dreptul
de$initiv de utiliare asupra progra.ului pentru calculator
- s! *nc7eie &,*(a&* +e %easi! cu locatarulJutiliatorul 0i s! trans.it!
acestuia5 *n te.eiul contractului de leasing5 drepturile ce deriva din contract5 cu
e9cepia dreptului de dispoiie5 iar *n caul progra.elor pentru calculator5 s!
trans.it! dreptul de utiliare asupra progra.elor pentru calculator c!tre
locatarJutiliator5 $!r! a-0i .ai putea e9ercita acest +(e"* pe perioad! derul!rii
contractului de leasingB
- s! respecte +(e"*#% +e ,".i#e al locataruluiJutiliatorului de a cu.p!ra
-unul5 de a prelungi contractul de leasing5 $!r! a sc7i.-a natura leasingului5 ori de a
*nceta raporturile contractualeB
- s! *i garantee locataruluiJutiliatorului 3,%,si*! linistit! a -unului5 *n
condiiile *n care acesta a respectat toate clauele contractualeB
- a asigura5 printr-o societate de asigurare5 -unurile o$erite *n leasing5 dac!
prin contractul de %easi!5 partile nu au convenit alt$el.
11
O$%i!a.ii%e %,&a*a(#%9#*i%i:a*,(#% con$or. H.D. nr.&1J1K%7 pu-licat! *n #.H. nr
+0+ din 13 iulie 200+5 sunt<
- s! e$ectuee recepia 0i s! pri.easc! -unul la ter.enul 0i *n condiiile de livrare
agreate cu $urniorulB
- s! e9ploatee -unul con$or. instruciunilor ela-orate de c!tre 3#(i:,( 0i s! asigure
instruirea personalului dese.nat sa il e9ploateeB
- s! nu grevee de sarcini -unul care $ace ,$ie&*#% &,*(a&*#%#i de %easi! dec6t cu
acordul $inanatoruluiB
- s! ac7ite toate su.ele datorate con$or. contractului de %easi! - rate de leasing5
asigur!ri5 i.poite5 ta9e -5 in cuantu.ul 0i la ter.enele .enionate *n contractB
- s! suporte c7eltuielile de *ntreinere5 precu. 0i orice alte &6e%*#ie%i a$erente -unului
sau din contractul de leasingB
- s! *0i asu.e pentru *ntreaga perioad! a contractului5 *n lipsa unei stipul!ii contrare5
totalitatea o-ligaiilor care decurg din $olosirea -unului direct sau prin prepusii s!i5
inclusiv riscul pierderii5 distrugerii sau avarierii -unului utiliat5 din caue $ortuite5
0i continuitatea plailor cu titlu de (a*a de %easi! p6n! la ac7itarea integral! a
valorii contractului de leasingB
- s! per.it! locatoruluiJ$inanatorului veri$icarea periodic! a st!rii 0i a .odului de
e9ploatare a -unului care $ace ,$ie&*#% &,*(a&*#%#i de leasingB
- s! *l in$or.ee pe locatorJ$inantator5 *n ti.p util5 despre orice tul-urare a dreptului
de "(,"(ie*a*e venit! din partea unui tertB
- s! nu aduc! .odi$ic!ri -unului 0i s! nu sc7i.-e locul declarat *n &,*(a&* $!r!
acordul locatoruluiJ$inanatorului.
- s! restituie -unul *n con$or.itate cu prevederile contractului de %easi!
/repturile 0i o-ligaiile vor $i stipulate *n contractul de leasing5 p!rile av6nd dreptul de a
nu se li.it! la prevederile preentate anterior.
Con$or. H.D. nr. 2%J2+.01.200+ societ!ile de leasing care des$!0oar! leasing $inanciar
tre-uie s! se *nscrie *n (egistrul instituiilor $inanciare ne-ancare 0i de ase.enea este
necesar s! *ndeplineasc! cerinele .ini.e de capital social - ec7ivalentul *n .oned!
naional! a 200.000 euro. Aceast! .!sur! este i.pus! *n vederea *.-un!t!irii
supraveg7erii siste.ului de leasing $inanciar.
12

1.;. IAS 1< =LEASINGUL>/ "(e:e*-(i
IAS 175 Leasingul a $ost apro-at *n 1K%2 0i a intrat *n vigoare *ncep6nd cu 1
ianuarie 1K%". p6n! *n anul 1KK75 IAS 175 Cpnta-ilitatea operaiunilor de leasing5 a $ost
singurul standard pro.ulgat cu privire la conta-iliarea operaiunilor de leasing din
cadrul Standardelor Internaionale de Conta-ilitate. Acest Standard Internaional de
Conta-ilitate a $ost reviuit 0i a intrat *n vigoarepentru situaiile $inanciare *ncep6nd cu 1
ianuarie 1KKK.
/i$erene *ntre IAS 17 iniial 0i IAS 17 reviuit<
IAS 17 iniial de$inea leasingul c! un contract prin care locatorul
trans.ite locatarului dreptul de a utilia un -un5 *n sc7i.-ul unei c7irii pl!tite de
locator. ,n cadrul standardului reviuit ter.enul de 3c7irie4 este *nlocuit cu 3plata sau
o serie de plati4
,n ur.a aplic!rii principiului prevalentei econo.icului asupra
8uridicului 5 procesul de clasi$icare a tranaciilor de leasing tre-uie s! ai-! la -a!
.!sura *n care riscurile 0i avanta8ele a$erente drepturilor de propietate asupra -unului
ce este o-iectul unui contract de leasing aparin locatorului sau locatarului. IAS 17
reviuit adaug! noi ele.ente pentru identi$icarea categoriei de leasing din care $ace
parte o anu.it! situaie : procesul de clasi$icare este .ult .ai co.ple9;
IAS 17 reviuit preciea! necesitatea e9cluderii c7iriilor
contingente *n .o.entul *n care se deter.in! plaile .ini.e de leasing.
IAS 17 reviuit preciea! c! *n caul leasingului $inanciar *n
cadrul valorii -unului care este o-iectul contractului de leasing s! $ie incluse costurile
direct a$erente activit!ilor *ntreprinse de locatar pentru *nc7eierea contactului de
leasing.
IAS 17 iniial o$erea posi-ilitatea locatorului de a alege .etoda
de alocare a venitului $inanciar5 0i anu.e5 recunoa0terea venitului con$or. unui
.odel care s! re$lecte o rat! periodic! a renta-ilit!ii constant!. #odelul se -a! $ie
pe valoarea investiiei nete nerecuperate a locatorului *n leasing $inanciar sau valoarea
investiiei nete *n nu.erar nerecuperat! a locatorului *n cadrul aceluia0i tip de leasing.
13
Standardul reviuit speci$ic! c! recunoa0terea veniturilor $inanciare tre-uie s! se
realiee ast$el *nc6t s! se re$lecte o rat! periodic! a renta-ilit!ii constana care s! se
-aee pe .etod! investiiei nete nerecuperate a locatorului *n cadrul leasingului
$inanciar.
Noul standard o-lig! at6t locatorul c6t 0i locatarul s! preinte *n
.od detaliat ur.atoarele<
- totalul pl!ilor .ini.e de leasing tre-uie reconciliate cu valoarea
preent! a datoriilor a$erent leasingului5 pe trei intervale de ti.p< p6n! la
un an5 *ntre 1-& ani5 peste & ani : solicitat pentru locatar;. 2otalul
investiiei -rute a$erente leasingului tre-uie reconciliate cu valoarea
preent! a pl!ilor .ini.e de leasing55 de *ncasat tot pe cele trei intervale
de ti.p .ai sus .enionate. : solicitat pentru locator;. C7etuielile
$inanciare a$erente celor preentate .ai sus.
- reducerile de valoare cu.ulate a$erente ratelor .ini.e de leasing de
pri.it ce nu pot $i *ncasate
- c7iriile contingente5 *nregistrate la venituri de c!tre locatori.
Con$or. IAS 175 clasi$icarea leasingului are in vedere .asura in care riscurile si
avanta8ele a$erente titlului de proprietate asupra unui -un in regi. de leasing revin
locatorului sau locatarului. (iscurile presupun posi-ilitatile de a se inregistra pierdere ca
ur.are a unor $actori cu. sunt uura .orala5 gradul de utiliare a -unului este scaut5 din
caua unor variatii a unor venituri datorate .odi$icarii conditiilor pietei. Avanta8ele
presupun cresterea valorii sau din realiarea valorii reiduale. Hperatiunile de leasing pot
$i clasi$icate in leasing operational si leasing $inanciar.
LEASING OPERAIONAL LEASING FINANCIAR
I.o-ilul este evideniat *n -ilantul
$inanatorului
I.o-ilul este evideniat *n -ilantul
utiliatorului
La nivelul utiliatorului ratele de leasing
a$erente contractului de leasing operaional
repreint! c7eltuieli *nregistrate la nivelul
contului de pro$it 0i pierdere
La nivelul utiliatorului5 doar ele.entul de
do-6nd! : 0i co.isoane; precu. 0i
a.ortiarea i.o-ilului repreint! c7eltuieli
*nregistrate la nivelul contului de pro$it 0i
pierderi
C7eltuielile cu ratele de leasing pot $i
deduse integral la nivelul utiliatorilor la
calcularea i.poitului pe pro$it
C7eltuielie cu do-6nda 0i cele cu
a.ortiarea i.o-ilului sunt deducti-ile
2a9e locale sunt ac7itate de $inanator. 2a9ele locale sunt ac7itate direct de
1"
utiliator
/ac! *n ur.a unei tranacii de v6nare 0i de lease-ac) are ca reultat un leasing
operaional orice pro$it sau pierdere tre-uie recunoscut i.ediat. Cerinele standardului *n
aceasta situaie sunt preentate *n ur.atorul ta-el<
Ci(&#0s*a.e
Va%,a(ea
&,*a$i%- e!a%-
&# )a%,a(ea
?#s*-
Va%,a(ea
&,*a$i%- 0ai
0i&- +e&7*
)a%,a(e ?#s*-
Va%,a(ea
&,*a$i%- 0ai
0a(e +e&7*
)a%,a(ea ?#s*-
P(e.#% +e
)7:a(e
s*a$i%i* %a
)a%,a(ea
?#s*-
P(,3i* $!r! pro$it
recunoa0terea
i.ediat! a
pro$itului neaplica-il
Pie(+e(e E!r! pierdere neaplica-il
recunoa0terea
i.ediat! a
pierderii
P(e.#% +e
)7:a(e s#$
)a%,a(ea
?#s*-
P(,3i* $!r! pro$it
recunoa0terea
i.ediat! a
pro$itului $!r! pro$it :1;
Pie(+e(e e&,0"esa*-
+e "%-.i%e )ii*,a(e +e
%easi! %a , )a%,a(e
i3e(i,a(- "(e.#%#i "ie.ei
recunoa0terea
i.ediat! a
pierderii
recunoa!terea
i.ediat0 a
pierderii .:1;
Pie(+e(e &,0"esa*- +e
"%-.i%e )ii*,a(e +e %easi!
%a , )a%,a(e i3e(i,a(-
"(e.#%#i "ie.ei
pierdere
a.6nat! si
a.ortiat!
pierdere
a.6nat! si
a.ortiat! .:1;
P(e.#% +e
)7:a(e 0ai
0a(e +e&a*
)a%,a(ea
?#s*-
P(,3i*
pro$it a.antat si
a.ortiat
pro$it a.anat si
a.ortiat
pro$it a.anta
si a.ortiat
:2;
Pie(+e(e $ara pierdere $ara pierdere .:1;
:1; Caloarea conta-il! a unui activ tre-uie s! $ie di.inuat! p6n! la nivelul valorii 8uste.
:2; 'ro$itul este di$erenta *ntre valoarea 8ust! 0i preul de v6nare pentru c! valoarea
conta-il! va $i di.inuat! la nivelul valorii 8uste.
1&
2ranacii care deter.in! pierderi
'ierderea se recunoa0te
i.ediat
2ranactii care deter.in! pro$it
/ac! v6n!torul cedea!
.a8oritatea drepturilor de utiliare
a activului : valoare actual! a
c7iriilor reona-il! LM 10? din
valoarea 8usta a -unului v6ndut;
/ac6 v6n!torul cedea! un nu.ar de
drepturi de utiliare prea .are pentru a $i
considerat .inoritar 0i prea .ic pentru a
$i .a8oritar :valoarea actual! a
c7iriilorN10?5 dar LK0? din valoarea
8ust! a activului;
/ac! v6n!torul cedeaa
doar o .ic! parte a
drepturilor de utiliarea
:valoarea actual! a
c7iriilorNMK0? din
valoarea 8usta a activului;
Di3e(e.e @*(e IAS 1< =Leasi!#%> 2i OMFP 1<A8
,n cadrul H#E'-ului $or.ul!rile sunt .ai e9acte $olosindu-se
procente $a! de IAS 17 unde sunt preentate *n .od general.
Aria de cuprindere a riscurilor 0i -ene$iciilor trans$erate
utiliatorului nu este -ine devoltat! *n conte9tul H#E'-ului $!r! de IAS 17.
,n cadrul H#E'-ului nu e9ist! criteriul privind valoarea
actualiat! a ratelor .ini.e de leasing5 nu e9ist! noiunea de valoarea reidual!
garantat! 0i negarantat!. Aceste noiuni nu e9ist! deoarece nu sunt regle.entate
8uridic.
Costurile accesorii *n cadrul leasingului operaional sunt
suportate de locatorul con$or. H#E'5 pe c6nd costurile iniiale5 costurile direct de
ad.inistraie5 pu-licitate5 ta9a de consultant! con$or. IAS 17 sunt suportate de
locator 0i se re$era *n $ond la contraprestaia pentru utiliarea activului *nc7iriat.
Con$or. H#E' nu e9ist! posi-ilitatea acord!rii de sti.ulente
locatarului *n vederea *nc7eierii unui nou contract de leasing5 nu se pot include *n
contract unei claue de reiere din partea locatarului : de e9e.plu c6nd -unul este
dep!sit te7nologic;. Se poate reilia doar de locator. Societatea de leasing tre-uie s!
re$lecte *n $acturile privind c7iria de leasing operaional c6t repreint! a.ortiarea 0i
c6t repreint! *n .od corespun!tor -ene$iciarul lor.
>tiliatorul suport! c7eltuiala de asigurare 0i c7eltuiala de
*ntreinere a -unului dar nu el va *ncasa desp!gu-irea *n ca de producere a riscului
pentru o-iectul asigurat5 con$or. H#E'.
1+
Se recunoaste i.ediat
pro$itulB se a.ana partea
Onereona-il!4 a c7iriilor
0i se a.ortiea! i.ediat
ca o a8ustare a c7eltuieli
cu c7iria
Se recunoastea pro$itul pentru
partea care depaseste pl!tile de
leasing :pentru leasingul
operational; sau valoarea de
inregistrare a -unului :daca este
leasing de capital; la data v6n!rii
Se a.6na pro$itul 0i se
a.ortiea6 pe perioada
de leasingJpe durata de
viaa a activului
C7eltuielile cu pri.ele de asigurare5 cele de *ntreinere 0i
reparaii sunt re$lectate distinct *n cadrul c7eltuielilor de e9ploatare ale locatarului pe
cand *n IAS 17 ele $ac parte din valoarea dreptului de $olosina al -unului e9ploatat *n
leasing operaional.
Con$or. IAS 17 deprecierile de valoare ale activelor5
constatate cu ocaia co.pens!rii valorii nete conta-ile cu valoarea recupera-il! se
recunosc ca a.ortiare sau depreciere *n $uncie de caracterul reversi-ilit!ii lor.
Con$or. H#E' recunoa0terea deprecierilor su- $or.a unui proviion pentru
depreciere.
1.B. MODALITAI DE FINANARE A OPERAIUNILOR DE LEASING
a; 'ri.a .odalitate de derulare 0i $inanare a operaiunilor de leasing este aceea *n
care societatea de leasing $inanea! -unul pe -aa unor resurse $inanciare atrase5 de
o-icei5 de la -!nci. Aceast! .odalitate este cel .ai des *nt6lnit! *n practic!.
=anca veri$ic! -onitatea societ!tii de leasing5 *nainte de a o credita5 uneori
veri$ica 0i -ene$iciarul. Aceasta le solicit! docu.ente din care s! reias! capacitatea lor de
ra.-ursare a creditului. /e ase.enea va accepta garanii av6nd ca o-iect -unurile ce $ac
o-iectul contractului de leasing. /o-6nda pe care o percepe -anca5 adica *n acest ca
$inanatorul operaiei de leasing5 va $i trans$erat! -ene$iciarului !n cadrul ratei de leasing.
=anca poate s! acorde credite societ!ii de leasing5 pentru ac7iitionarea -unului5
dar tre-uie s! *ndeplineasca unele conditii<
- tre-uie s! e9iste contractul de leasing din care s! reulte natura -unului *nc7iriat5 cota
de a.ortiare sta-ilit!5 valoarea de ac7iitie a -unului5 0i perioada pentru care -unul este
*nc7iriat.
- perioada de ti.p pentru care se acord! creditul nu tre-uie s! depaseasc! durata
des$!0ur!rii contractului de leasing
- societate de leasing tre-uie s! *0i desc7id! un cont la -anca creditoare ast$el *ncas!rile
din c7irie se vor $ace prin inter.ediul acestui cont.
17
- /e o-icei !n practic! e9ista 0i condiia con$or. c!reia contractul de leasing s! nu poat!
$i reiliat *nainte de e9pirare.
Sc7e.a de derulare a leasingului cu $inanare -ancar! este preentat! *n sc7e.a nr. 1.
:7;
:1; :+;
:&; :";
S&6e0a (.1 Me&ais0#% +e
+e(#%a(e a %easi!#%#i
:2; :3;

1. =ene$iciarul adresea! societaii de leasing o cerere de o$ertaB
2. Societatea de leasing apelea! la un credit -ancar pe ter.en .ediu sau lungB
3.=anca creditea! societatea de leasing *n vederea des$!0ur!rii operaiei de
leasingB
". Societatea de leasing accept! cererea -ene$iciaruluiB
&. Cu.p!rarea -unului de c!tre societatea de leasing de la $urniorB
+. ,nc7eierea contractului de leasingB
7. =unul este pus la dispoiia -ene$iciarului.
$) O a +,#a 0,+a%i*a*e +e +e(#%a(e si 3ia.a(e a ,"e(a.i#i%,( +e %easi! es*e a&eea
*n care $inanatorul5 *n acest ca societatea de leasing5 dispune de $onduri proprii necesare
pentru $inanarea operaiunii. ,n caul acesta ratele de leasing vor cuprinde *n structur! lor
do-6nd! pe care -ene$iciarul ar $i pl!tit-o unei -!nci dac! ar $i apelat la un credit -ancar.
Societatea de leasing :$inanatorul; tre-uie s! se asigure c! do-6nd! este atractiv! pentru
-ene$iciar i a&,"e(- @ a&e%ai *i0" (is&#% +e "%asa0e* a% s#0ei
a*(ea*e 1+,$7+- a&,"e(- 2i "(,3i*#% )i:a*). Modalitatea acesta se
ragsete n schema nr.2.
1%
F#(i:,( Bee3i&ia(
Ba&a
13ia*a.,(#%)
S,&ie*a*ea +e
%easi!
:3;
S&6e0a (. 8 Me&ais0#% +e +e(#%a(e a %easi!#%#i
1. =ene$iciarul iniia! operaiunea 0i se adresea! societ!!ii de leasing cu o
cerere de o$ert!B
2. Societatea de leasing accept! cererea de o$ert!B
3. Sta-ilirea contractului dintre $urnior 0i -ene$iciar prin care se sta-ile0te c!
societatea de leasing preia $inanarea operaiuniiB
". ,nc7eierea contractului de leasing dintre $inanator 0i -ene$iciarB
&. Cu.p!rarea -unului de c!tre societatea de leasingB
+. 'unerea -unului la dispoiia -ene$iciaruluiB
7. =ene$iciarul pl!te0te societ!tii de leasing costul su- $or.a de rate e0alonate pe
perioada de vala-ilitate a contractului.
&) H a treia $or.a de derulare 0i $inanare a operaiunilor de leasing este aceea *n
care $urniorul este c7iar $inanatorul tranaciei. Aceast! $or.! este speci$ic!
*ntreprinderilor cu o producie .are care *0i v6nd produsele su- $or.! de leasing.
Hperaiunea aceasta presupune participarea a doua pari5 0i anu.e producatorul -unului 0i
utiliatorul s!u.
S&6e0a (. ;: Me&ais0#% +e +e(#%a(e a %easi!#%#i
:1;
:2;
:";
:7;
:3;
:&;
1K
F#(i:,( Bee3i&ia(
Fia.a*,(
1s,&ie*a*ea +e %easi!)
:+;
Fia.a*,(#%
13#(i:,(#%)
Bee3i&ia(#%
:1;
:2;
:3;
1. Lansarea cererii de o$ert! de c!tre -ene$iciarB
2. Eurniorul accept! cererea -ene$iciaruluiB
3. ,nc7eierea contractului de leasing
+) H a patra .odalitate de derulare 0i $inanare a operaiunilor de leasing este
*ntalnit! *n tranaciile cu ec7ipa.ente cu o valoare $oarte .are 0i de aceea la $inanare
participa 0i alte societ!i de $inanare pe langa societatea de leasing. Societ!iile de
$inanare *0i recuperea! $ondurile investite din ratele de leasing *ncasate de la -ene$iciar
nu.ai pe perioada de derulare a contractului de leasing. Darania de ra.-ursare a ratelor
de leasing o repreint! garaniile o$erite de c!tre -ene$iciarul societ!ii de leasing
speci$icate *n contractul de leasing.
.
S&6e0a (. B: Me&ais0#%
+e +e(#%a(e a %easi!#%#i
1. =ene$iciarul adresea! o cerere de o$ert! societ!ii de leasingB
2. Societatea de leasing este $inanata de o societate de $inanare sau .ai .ulteB
3. Societatea de leasing accept! cererea -ene$iciaruluiB
". Cu.p!rarea -unului de catre societatea de leasing de la $urniorB
+. ,nc7eierea contractului de leasingB
7. Eurniorul pune -unul la dispoiia -ene$iciarului.
1.A. CONTRACTUL DE LEASING
20
F#(i:,(i Bee3i&ia(i
S,&ie*a*ea +e %easi!
S,&ie*a*ea +e
3ia.a(e
S,&ie*a*ea +e
3ia.a(e
:7;
:1;
:";
:+;
:2; :2;
:&;
'ri.ele re$erire cu privire la contractul de leasing se reg!sesc *n Legea nr.KKJ1KKK
care sta-ile0te ele.entele .ini.e necesare *nc7eierii acestuia precu.< p!rile
:locatarulJ$inanatorul 0i utiliatorul;5 descrierea -unului5 valoarea total! a contractului5
valoarea ratelor de leasing 0i ter.enul de plat! a acestora5 perioad! contractual! 0i claua
privind o-ligaia asigur!rii -unului5 cu preciarea c! *n caul leasingului $inanciar se
speci$ic! 0i valoarea iniial! a -unului precu. 0i claua privind dreptul de opiune al
utiliatorului cu privire la cu.p!rarea -unului.
Aceea0i lege $ace re$erire 0i la situaia *n care utiliatorul nu pl!te0te ratele de
leasing ti.p de dou! luni consecutive5 $inantatorul are dreptul de a reilia contractul de
leasing 0i utiliatorul are o-ligaia de a restitui -unul5 s! pl!teasc! ratele scadene inclusiv
daunele interese dac! *n contract nu se prevede altceva.
,n situaia *n care $inanatorul nu respect! dreptul de opiune al utiliatorului5
acesta datorea! daune - interese *n cuantu. egal cu valoarea reidual! a -unului sau cu
valoarea sa de circulaie5 calculat! la data e9pir!rii contractului de leasing.
La recunoa0terea *n conta-ilitate a contractelor de leasing vor $i avute *n vedere
prevederile contractelor *nc7eiate *ntre p!ri5 precu. 0i legislaia *n vigoare. Antit!ile
care aplic! principiul prevalenei econo.icului asupra 8uridicului vor ine cont 0i de
cerinele acestuia. Con$or. acestui principiu5 preentarea valorilor din cadrul ele.entelor
din -ilan 0i contul de pro$it 0i pierdere se $ace in6nd sea.! de $ondul econo.ic al
tranaciei sau al operaiunii raportate 0i nu nu.ai de $or.! 8uridic! a acestora. Acest
principiu are aplica-ilitate la re$lectarea *n conta-ilitate a contractelor *ncadrate *n
categoria leasingului $inanciar. Speci$icul acestor contracte const! *n $aptul c! dreptul de
utiliare devine prioritar dreptului de proprietate5 ast$el *nc6t are loc trans$erul riscurilor
0i avanta8elor se.ni$icative de la proprietar c!tre utiliator. Acestuia din ur.a *i revin
toate -ene$iciile econo.ice generate de utiliarea -unului care $ace o-iectul leasingului
$inanciar 0i va suporta 0i riscurile asociate utili!rii -unului.
'otrivit regle.ent!rilor conta-ile5 un activ se recunoa0te *n -ilan dac! repreint!
o resursa controlat! de c!tre entitate c! reultat al unor eveni.ente trecute5 de la care se
a0tepta s! generee -ene$icii econo.ice viitoare pentru entitate 0i al c!rui cost poate $i
evaluat *n .od credi-il.
21
Contractul de leasing $inanciar se *nc7eie pentru perioad! de -a! care este .ai
.ic! dec6t durat! de $olosin! a activului *nc7iriat 0i nu poate $i reiliat de niciuna din
p!ri. ,n cadrul acestui contract5 tras$erul avanta8elor 0i riscurilor se.ni$icative a$erente
propriet!ii creea! condiiile pentru c! -unul s! $ie recunoscut *n -ilanul utiliatorului5
el $iind cel care *nregistrea! 0i a.ortiarea -unului respectiv. 'entru activul care $ace
o-iectul unui leasing $ianciar5 propietarul :locator; re$lect! o crean! i.o-iliat! *n
-ilanul s!u5 iar cu ocaia ra.-urs!rii $inan!rii evidenia! 0i costul acestei $inan!ri5
respectiv venituri $inanciare.
C7iar dac! din punct de vedere 8uridic -unul nu aparine utiliatorului5
regle.ent!rile *n vigoare sunt ela-orate pe -a! principiului prevalenei econo.icului
asupra 8uridicului. Agenii econo.ici care *ntoc.esc situaii $inaciare anuale $or.ate din
cinci co.ponete aplic! acest principiu at6t la *ntoc.irea situaiilor $inanciare anuale
:individuale;5 c6t 0i cele consolidate5 ceilali care *ntoc.esc situaii $inaciare si.pli$icate
aplic! acest principiu doar la *ntoc.irea situaiilor $inanciare consolidate.
Leasingul operaional repreint! orice contract de leasing *nc7eiat *ntre locator 0i
locatar5 care trans$er! locatarului riscurile 0i -ene$iciile dreptului de proprietate5 .ai
puin riscul de valori$icare a -unului la valoare reidual!5 0i care nu *ndepline0te niciuna
din condiiile prev!ute de Codul $iscal. ,n cadrul leasingului operaional nu acionea!
principiul prevalenei econo.icului asupra 8uridicului5 de aceea -unul predat
locataruluiJutiliatorului r!.6n evideniate *n conta-iliatate locatoruluiJ$inanator pe
*ntreag! perioad! de leasing.
,n caul ac7iiion!rii -unurilor introduse *n ara de c!tre utiliatori *n -a!
contractului de leasing *nc7eiat cu societ!ii de leasing nereidente5 ace0tia au o-ligaia s!
pl!teasc! ta9a va.al! 0i 2.C.A.5 calculate la valoarea reidual! a -unului din .o.entul
*nc7eierii contractului de v6nare-cu.p!rare. =a! de calcul a ta9elor va.ale nu poate $i
.ai .ic! de 20? din valoarea de intrare a -unului5 indi$erent dac! p!rile au convenit
contractual o valoare reidual! .ai .ic!. 'e c6nd *n cadrul contractului de leasing
operaional tre-uie *nscrise *n vederea i.poit!rii veniturilor acestora su- $or.e de
redevene5 at6t valoarea ratelor c6t 0i partea de -ene$iciu. /ac! prin contract nu se
identi$ic! partea de -ene$iciu5 *ntreag! rat! de leasing se consider! redevene 0i se
i.poitea! c! atare.
22
CAPITOLUL II
STUDIU DE CAZ:
ANALIZA CONTRACTULUI DE LEASING
8.1. PREZENTAREA SOCIETII ' S.C. RIC S.R.L.
S.C. (i) S.(.L. a $ost *n$iinat! *n anul 2007 0i are c! o-iect de activitate 3Co.ert
cu ridicat! al ec7ipa.entelor 0i $urnirurilor de $ier!rie pentru instalaii sanitare 0i de
incalirea4 - cod CAAN "+7".
Sediul societ!ii este *n =ucure0ti5 sector 35 str Calea =u!ului5 nr 125 cu sediul la
aceea0i adres!.
Capitalul social al societ!ii su-scris 0i v!rsat este *n valoare de 3&00 lei.
'entru inerea conta-ilit!ii $olose0te un progra. co.puteriat autoriat.
Avidenei conta-il! se des$!0oar! con$or. standardelor ISA 0i IAS5 se ela-orea! lunar
statele de plat!5 se ine evidena personalului5 a .aterialelor5 a $acturilor pe clieni
23
:stocuri5 $acturi e.ise5 $acturi ac7itate;5 evidena conta-il! a produselor. Societatea
co.ercial! are un nu.!r de K salariai5 $iind condus! de un director general 0i de
ad.inistrator.
Conta-ilitatea societ!ii este inut! de un conta-il5 anga8at cu contract de .unc!5
*n progra.ul de conta-ilitate Avo Pperiance. 'rogra.ul aviat 0i liceniat5 progra.
prede$init cu *nregistr!ri conta-ile 0i are .ai .ulte .odule< salarii5 producie5 co.er5
gestiune co.ercial!5 treorerie etc..
Euncionea! *n $or.! - 3pe 8urnale45 *nregistr6ndu-se toate docu.entele pri.are
0i actele 8usti$icative5 la data la care au $ost e.ise5 *n $iecare 8urnal au9iliar *n parte<
- $urnalul de cumprri - $acturi de cu.p!rare de .ar$! 0i servicii5 c7eltuieli diverseB
- $urnalul de vnzri - $acturi de v6nare5 e.ise de $ir.! c!tre clieni persoane 8uridice 0i
persoane $iiceB
- registrul de cas - c7itanele de *ncasare de la clieni persoane 8uridice5 *ncas!rile
a$erente -onurilor de cas! de .arcat : prin speci$icarea 2CA colectat ""27 se trans$era
auto.at in 8urnalul de v6n!ri;5 c7itane de plat! c!tre $urniorii de .ar$!5 servicii 0i
alte -onuri $iscale de c7eltuieli diverseB
- $urnalul de ban @ ordine de plat!5 -ilete la ordin5 CAC5 : *ncas!ri 0i pl!i prin -anc!;B
- $urnalul de operaiuni diverse @ note de conta-ilitate5 respectiv regulari!ri de 2CA5
nota de salarii5 nota de a.ortiare5 nota de *nc7idere a contului de pro$it 0i pierdere
:aceasta se $ace auto.at;5 alte note conta-ile.
- %alana de verificare
Situaiile $inanciare anuale sunt *ntoc.ite *n con$or.itate cu ur.atoarele principii
conta-ile<
&rincipul continuitii activitii @ societatea *0i continu! *n .od nor.al $uncionarea
*ntr-un viitor previi-il $!r! a *ntra *n i.posi-ilitatea continuit!ii activit!ii sau $!r!
reducerea se.ini$icativ! a acesteia.
&rincipul permanentei metodelor @ societatea aplic! acelasi reguli5 .etode5 nor.al
privind evaluare5 *nregistrarea 0i preentarea *n conta-ilitate a ele.entelor
patri.oniale5 asigur6nd co.pati-ilitatea *n ti.p a in$or.aiilor conta-ile.
2"
&rincipiul prudenei @ s-a inut sea.a de toate a8ust!rile de valoare datorate
deprecierilor de valoare a activelor5 precu. 0i de toate o-ligaiile previi-ile 0i de
pierderile poteniale care au luat na0tere *n cursul e9erciiului $inanciar.
&rincipiul independenei e'erciiului @ au $ost luate *n considereare toate veniturile 0i
c7eltuielile e9erciiului5 $!r! a se ine sea.a de data *ncas!rii sau e$ectu!rii pl!ii.
&rincipiul evalurii separate a elementelor de activ i pasiv - *n vederea sta-ilirii
valorii totale corespun!toare unei poiii din -ilant s-a deter.inat separat valoarea
$iec!rui ele.ent individual de activ sau pasiv.
&rincipiul necompensrii @ valorile ele.entelor ce repreint! active nu au $ost
co.pensate cu valorile ele.entelor ce repreint! pasive5 respectiv venituri cu
c7eltuieli5 e9cepie $iind cele ad.ise de lege.
&rincipiul prevalenei economicului asupra $uridicului @ in$or.aiile preentate *n
situaiile $inanciare re$lect! realitate econo.ic! a eveni.entelor 0i tranaciilor5 nu
nu.ai $or.a lor 8uridic!.
'oliticile conta-ile se.ni$icative aplicate de (i) S.(.L.
#oneda de raportare a situaiilor $inanciare5 e$ectuate de societatea co.ercial! .ai
sus .entionat!5 sunt intoc.ite *n lei 0i e9pri.ate *n lei.
2ranaciile *n .oned! str!in! sunt *nregistrate la cursul de sc7i.- la data
tranacion!rii. La s$6r0itul e9erciiului5 creanele 0i datoriile e9pri.ate *n valut! sunt
convenite *n lei la cursul de sc7i.- de la data -ilanului 0i di$erenele de curs sunt
*nregistrate *n contul de pro$it 0i pierdere.
Creanele co.erciale 0i alte creane sunt evideniate *n -ilan la valoarea lor
recupera-il!.
Eurniorii 0i alte datorii sunt evideniate la costul istoric.
Nu s-au constituit propiioane.
(eultatul $inaciar include 0i di$erenele de curs valuar.
.
8.8. CONTURI UTILIZATE PENTRU DNREGISTRAREA
OPERAIILOR AFERENTE CONTRACTULUI DE LEASING
2&
=unurile de natur! i.o-ili!rilor corporale pri.ite *n leasing $inanciar sunt
*nregistrate c! active *n conturile -ilaniere corespun!toare din grup! 21 OI.o-iliari
corporale4 0i c! datorie pe ter.en lung *n contul -ilanier 1+7 OAlte i.pru.ururi 0i
datorii asi.ilate4.
/o-6nd! a$erent! contractului de leasing se *nregistrea! *n contul 1+%7 O/o-6ni
a$erente altor *.pru.uturi 0i datorii asi.ilate4
Eacturile pri.ite de la locator pentru ratele de leasing di.inuea! datoria pe
ter.en lung5 adic! se de-itea! contul 1+7 OAlte *.pru.uturi 0i datorii si.ilate4 cu cot!
parte din valoarea de intrare a -unului respectiv 0i se de-itea! contul +++ OC7eltuieli cu
do-6nile4 cu do-6nd! $iec!rei rate. ,n corespondena cu aceste dou! conturi se
creditea! contul "0" OEurniori de i.o-ili!ri4. Ac7itarea avansului 0i a ratelor se va
reali! prin inter.ediul contului la -!nci.
/ac! contractul de leasing este $inanciar5 atunci *n conta-ilitatea locatarului
tre-uie s! se reg!seasc! calcularea 0i *nregistrarea a.orti!rii -unului care $ace o-iectul
leasingului $inanciar. Conturile $olosite pentru *nregistrarea a.orti!rii sunt +%11
OC7eltuieli de e9ploatare privind a.ortiarea i.o-ili!rilor45 prin creditarea acestuia *n

corespondena cu contul 2%13 OA.ortiarea instalaiilor55 .i8loacelor de transport5
ani.ale5 plantaii4.
,n .o.entul *n care se pri.esc $acturile de la $inanator repreent6nd cotele de
leasing se creditea! conturile< 1+7 OAlte *.pru.uturi 0i datorii asi.ilate45 +++
OC7eltuieli privind do-6nile45 ""2+ O2.C.A. deducti-ila45 +13 OC7eltuieli cu pri.ele de
asigurare45 +&% OAlte c7eltuieli de e9ploatare4 0i se credirea! contul "0" OEurniori de
i.o-ili!ri4. /in anul 2007 se calculea! 2.C.A. 0i la do-6nd!.
2rans$erul dreptului de propietate se *nregistrea! cu a8utorul conturilor 1+7 OAlte
*.pru.uturi 0i datorii asi.ilate45 ""2+ O2.C.A. deducti-il!4 0i "0" OEurniori de
i.o-ili!ri4.
8.;. DNREGISTRRILE CONTABILE LA LOCATAR ' S.C. RIC
S.R.L.
2+
,n vederea anali!rii contractului de leasing din puctul de vedere al utiliatorului5
S.C. (i) S.(.L. ac7iiionea! o .a0in!5 S)oda (oo.ster con$ort 1." #'I %+ C'5 *n
ur.! unui contract de leasing *nc7eiat pe o perioad! de "% luni :" ani; *ncep6nd cu
1%.01.200%. La s$6r0itul perioadei de leasing -unul va r!.6ne *n posesia utiliatorului
$apt ce deter.in! clasi$icarea contractului *n cadrul contractelor de leasing $inanciar.
Costul de ac7iiie a .a0inii este de 13 K"1.1% euro5 durat! de via! econo.ic!
este de & ani 0i .etod! de a.ortiare este cea linear! :valoarea anual! a a.orttiarii
lineare este *n valoare de 27%%.23+ euro;.
Ta$e%#% (. 1
Ca(a&*e(is*i&i%e &,*(a&*#%#i +e %easi! 3ia&ia(
Costul de ac7iiie 13 K"1.1% Auro (ata de leasing 220.K2 Auro
Avans 2 7%%.2" Auro Caloare reidual! 2 7%%.2" 20?
Co.ision 20K.12 Auro (ata de do-6nd! 7.70 ?
/urata contract " ani Cota de i.poit 1+ ?
Ta$e%#% (.8
S&a+e*a( +e "%a*i 1 3a(a TVA)
N#0a(
(a*e
Da*e
s&a+e.e
1e#(,)
Ra*e +e
%easi!
1e#(,)
De*a%ie(e (a*- C,0isi,ae
+e
asi!#(a(e
1e#(,)
Va%,a(e
(e:i+#a%
-
1e#(,)
S#0a +e
"%a*-
1e#(,)
Ca"i*a%
1e#(,)
D,$7+-
1e#(,)
0
la
se.nare
27%%.2
" 27%%.2" 0 0 27%%.2"
1 3J1J200% 220.K2 1"K.3& 71.&7 1"%.+1 0 3+K.&3
2 "J1J200% 220.K2 1&0.31 70.+1 7".31 0 2K&.23
3 &J1J200% 220.K2 1&1.27 +K.+& 7".31 0 2K&.23
" +J1J200% 220.K2 1&2.2& +%.+7 7".31 0 2K&.23
& 7J1J200% 220.K2 1&3.22 +7.7 7".31 0 2K&.23
+ %J1J200% 220.K2 1&".21 ++.71 7".31 0 2K&.23
7 KJ1J200% 220.K2 1&&.1K +&.73 7".31 0 2K&.23
% 10J1J200% 220.K2 1&+.1K +".73 7".31 0 2K&.23
K 11J1J200% 220.K2 1&7.1K +3.73 7".31 0 2K&.23
10 12J1J200% 220.K2 1&%.2 +2.72 7".31 0 2K&.23
27
dec
200%. 1J1J200% 220.K2 1&K.22 +1.7 7".31 0 2K&.23
12 2J1J200K 220.K2 1+0.2" +0.+% 7".31 0 2K&.23
13 3J1J200K 220.K2 1+1.27 &K.+& 7".31 0 2K&.23
1" "J1J200K 220.K2 1+2.3 &%.+2 7".31 0 2K&.23
1& &J1J200K 220.K2 1+3.3" &7.&% 7".31 0 2K&.23
1+ +J1J200K 220.K2 1+".3K &+.&3 7".31 0 2K&.23
17 7J1J200K 220.K2 1+&."& &&."7 7".31 0 2K&.23
1% %J1J200K 220.K2 1++.&1 &"."1 7".31 0 2K&.23
1K KJ1J200K 220.K2 1+7.&% &3."" 7".31 0 2K&.23
20 10J1J200K 220.K2 1+%.+& &2.27 7".31 0 2K&.23
21 11J1J200K 220.K2 1+K.73 &1.1K 7".31 0 2K&.23
22 12J1J200K 220.K2 170.%2 &0.1 7".31 0 2K&.23
23 1J1J200K 220.K2 171.K2 "K 7".31 0 2K&.23
2" 2J1J2010 220.K2 173.02 "7.K 7".31 0 2K&.23
2& 3J1J2010 220.K2 17".13 "+.7K 7".31 0 2K&.23
2+ "J1J2010 220.K2 17&.2& "&.+7 7".31 0 2K&.23
27 &J1J2010 220.K2 17+.37 "".&& 7".31 0 2K&.23
2% +J1J2010 220.K2 177.&1 "3."1 7".31 0 2K&.23
2K 7J1J2010 220.K2 17%.+& "2.27 7".31 0 2K&.23
30 %J1J2010 220.K2 17K.7K "1.13 7".31 0 2K&.23
31 KJ1J2010 220.K2 1%0.K& 3K.K7 7".31 0 2K&.23
32 10J1J2010 220.K2 1%2.11 3%.%1 7".31 0 2K&.23
33 11J1J2010 220.K2 1%3.2% 37.+" 7".31 0 2K&.23
3" 12J1J2010 220.K2 1%"."& 3+."7 7".31 0 2K&.23
3& 1J1J2011 220.K2 1%&.+" 3&.2% 7".31 0 2K&.23
3+ 2J1J2011 220.K2 1%+.%3 3".0K 7".31 0 2K&.23
37 3J1J2011 220.K2 1%%.03 32.%K 7".31 0 2K&.23
3% "J1J2011 220.K2 1%K.23 31.+K 7".31 0 2K&.23
3K &J1J2011 220.K2 1K0."& 30."7 7".31 0 2K&.23
"0 +J1J2011 220.K2 1K1.+7 2K.2& 7".31 0 2K&.23
"1 7J1J2011 220.K2 1K2.K 2%.02 7".31 0 2K&.23
"2 %J1J2011 220.K2 1K".1" 2+.7% 7".31 0 2K&.23
"3 KJ1J2011 220.K2 1K&.3% 2&.&" 7".31 0 2K&.23
"" 10J1J2011 220.K2 1K+.+" 2".2% 7".31 0 2K&.23
"& 11J1J2011 220.K2 1K7.K 23.02 7".31 0 2K&.23
"+ 12J1J2011 220.K2 1KK.17 21.7& 7".31 0 2K&.23
"7 1J1J2012 220.K2 200."& 20."7 7".31 0 2K&.23
"% 2J1J2012 220.K2 201.73 1K.1K 0 27%%.2" 300K.1+
TOTAL
1;;E8.
B
111A8.<
1 88;E.FE ;AFF.<1 8<GG.8B 1E<B<.;A
Caloarea $inanciar! M avans Q total rat! capital @ rat! capital la se.nare
M 27%%.2" Q 111&2.71 @ 27%%.2"
2%
M 11 1&2.71 euro
A.ortiare M 13 K"1.1% euro J" ani M 3 "%&.3 euro
a) nregistrarea bunului n regim de leasing financiar n patrimoniul locatarului, la o
valoare de 13 941.18, curs valutar la 18.1.!8 3."8#3 lei.
Caloarea de intrare in lei< 13 K"1.1% R 3.+%&3 M &1 37% lei
&1.37% lei 2131 M 1+7 &1.37% lei
"Ac7ipa.ente te7nologice" 3Alte i.pru.uturi si datorii asi.ilate4
b) nregistrarea facturii repre$ent%nd avansul n valoare de ! &88.!4 euro, comision
de administrare, c'eltuieli nmatriculare, ()* 19+, cursul valutar este de 3.&##
lei,euro. - ane.a 1)
Avans M 2 7%%.2" euro R 3.7&&0 leiJeuroM 10 "+K.%" lei
Co.ision de ad.inistrare M 20K.12 euro R 3.7&&0 leiJeuroM 7%&.2& lei
C7eltuieli de *n.atriculare M 2+K euro R 3.7&& leiJeuro M 1 010.10 lei
2.C.A. 1K? M : 10 "+K.%" Q 7%&.2& Q 1 010.1; R 0.1K M 2 330.3K lei
1" &K&.&% lei ? M "0" 1" &K&.&% lei
10 "+K.%" lei 1+7 3Eurniori de i.o-ili!ri4
3Alte *.pru.uturi 0i datorii
asi.ilate4
7%&.2& lei +22
"C7eltuieli privind
co.isioanele 0i onorariile"
1 010.1 lei +2%
"Alte c7eltuieli cu serviciile
e9ecutate de terti"
2 330.3K lei ""2+
32CA deducti-il!4
c) /fectuara pl0tii avansului n valoare de 1! !!&.8# lei.
1" &K&.&% lei "0" M &121 1" &K&.&% lei
2K
3Eurniori de i.o-ili!ri4 3Conturi la -!nci *n lei4
d) 1e data de &.!.!8 se prime2te de la locator factura pentru prima rat0 de
leasing. -ane.a !)
Co.ision de asigurare< 1"%.+2 euro R 3.73&0 leiJeuro M &&&.1 lei
2.C.A. 1K? M &&&.1 lei R 0.1K M 10&."7
(ata de leasing : capital; < 1"K.3& euro R 3.73&0 leiJeuro M &&7.%2 lei
2.C.A. 1K? M &&7.%2 lei R 0.1K M 10&.KK
(ata de leasing :do-6nda;< 71.&7 euro R 3.73&0 leiJeuro M 2+7.31 lei
2.C.A 1K? M 2+7.31 lei R 0.1K M &0.7K lri
/i$erene de curs valutar cu 2CA < %0.+1 euro R 3.73&0 leiJeuro M 3&%.2K lei
A8ustare rat! leasing :do-6nd!; <
SCapital de ra.-ursat R :euri-or 01.02.0% @ euri-or 1%.01.0%; J 12T R curs valutar
11 1&2.71 euro R : ".1K0? - ".1K&?; J12 T R 3.73&0 leiJeuro M
2 000.&" lei ? M "0" 2 000.&" lei
&&7.%2 lei 1+7 3Eurniori de i.o-ili!ri4
3Alte *.pru.uturi si
datorii asi.ilate4
2+7.12 lei +++
"C7eltuieli cu do-6niile"
31K."2 lei ""2+
"2.C.A. deducti-il!"
&&&.1 lei +13
3C7eltuieli cu pri.ele de
asigurare4
301.0% lei +&%
3Alte c7eltuieli de
e9ploatare4
e) 3e pl0te2te factura aferent0 primei rate de leasing n valoare de ! .#4 lei.
30
0.1K lei
2 000.&" lei "0" M &121 2 000.&" lei
3Eurniori de i.o-ili!ri4 3Conturi la -!nci *n lei4
(n lunile urmtoare nregistrrile contabile sunt la fel ca la punctul d) i e)!
f) Se "(i0e2*e 3a&*#(a a3e(e*- %#ii +e&e0$(ie "e*(# #%*i0a (a*- a3e(e*- a#%#i
8HHG. 1ae5a ;)
Co.ision de asigurare< 7".31 euro R 3.%700 leiJeuro M 2%7.&% lei
2.C.A. 1K? M 2%7.&% lei R 0.1K M &".+"
(ata de leasing : capital; < 1&K.22 euro R 3..%700 leiJeuro M +1+.1% lei
2.C.A. 1K? M +1+.1% lei R 0.1K M 117.07 lei
(ata de leasing :do-6nda;< +1.7 euro R 3.%700 leiJeuro M 23%.7% lei
2.C.A 1K? M 23%.7% lei R 0.1K M "&.37 lri
/i$erene de curs valutar< 2.%7 euro R 3.%700 leiJeuro M 11.11 lei
2.C.A. 1K? M 11.11 R 0.1K M 2.11
A8ustare rat! leasing :do-6nda; <
SCapital de ra.-ursat R :euri-or 01.12.0% @ euri-or 1%.01.0%; J 12T R curs valutar
11 1&2.71 euro R : 3.&7"? - ".1K&?; J12 T R 3.%700 leiJeuro M
1 3"K.K1 lei ? M "0" 1 3"K.K1 lei
+1+.1% lei 1+7 3Eurniori de i.o-ili!ri4
3Alte i.pru.uturi si
datorii asi.ilate4
21K.&1 lei
"C7eltuieli cu do-6niile"
21&.&3 lei ""2+
"2.C.A. deducti-il!"
2%7.&% lei +13
3C7eltuieli cu pri.ele de
asigurare4
11.11 lei +&%
3Alte c7eltuieli de
e9ploatare4
g) 3e nregistrea$a plata facturii din luna decembrie n valoare de 1 349.91 lei.
31
1K.27
1 3"K.K1 lei "0" M &121 1 3"K.K1 lei
3Eurniori de i.o-ili!ri4 3Conturi la -!nci *n lei4
') 3e nregistrea$0 amorti$area aferent0 anului !8.
Caloare a.ortiare M 3 "%&.3 euro R 3.%700 leiJeuro M 13 "%%.11 lei
13 "%%511 lei +%11 M 2%13 13 "%%511 lei
"C7eltuieli de e9ploatare
privind a.ortiarea
i.o-ili!rilor"
"A.ortiarea
instalaiilor5 .i8loacelor
de transport5 ani.alelor5
plantaiilor<
8.B. IMPACTUL OPERAIUNILOR DE LEASING ASUPRA
RENTABILITII LOCATARULUI ' S.C. RIC S.R.L.
,n ta-elul nr. 3 0i ta-elul nr. " sunt preentate situaii $inanciare ale societ!ii (i)
S.(.L.5 av6nd rolul de locatar5 *nainte 0i dupa realiarea operaiunilor de leasing $inanciar.
Ta$e%#% (. ;
Bi%a.#% &,*a$i% si0"%i3i&a* /%ei/
E%e0e*e Dai*e
D#"a
%easi!#%
3ia&ia(
Active i.o-iliate 0500 2K0.127500
Active circulante %7.%71500 3.033."2&500
Stocuri 0500 1.%7K.&"3500
Creane &00500 K%1.337500
32
/isponi-lit!i %7.371500 172.&"&500
C7eltuieli *n avans 0500 23.7+1500
ACTIV / T,*a% G<.G<1IHH ;.;B<.;1;IHH
Capitaluri proprii K2%500 -1."27.&7&500
/atorii $inaciare pe ter.en
lung 0500 1.3&K.0&2500
/atorii $inanciare pe ter.en
scurt %+.K"3500 3."1&.%3+500
PASIV / T,*a% G<.G<1IHH ;.;B<.;1;IHH
Indcatorul lic7idit!tii
curenta

1501 05%K
Indicatorul lic7iditatii
i..ediate

1501 05+1
Dradul de *ndatorare

M
/2#L J Capitaluri proprii -05K&
Ta$e%#% (. B
C,*#% +e "(,3i* 2i "ie(+e(e "(es&#(*a*
/ %ei /
E%e0e*e
Dai*e
D#"a
%easi!#%
3ia&ia(
Ci$ra de a$aceri 0500 1.""7.K72500
Alte venituri din e9ploatare
0500 0500
C7eltuieli cu .ateriile pri.a
0i .aterialele consu.a-ile
0500 7"."+7500
C7eltuieli de personal 0500 &K&.371500
Alte c7eltuieli de e9ploatare
2.+30500 &2%.&%"500
C7eltuieli cu a.ortiarea
0500 %0.&%"500
Re:#%*a*#% +i e5"%,a*a(e :2.+%"500
; :1.017.0K1500;
C7eltuielile cu do-6nile
0500 1+.K"0500
Re:#%*a*#% 3ia&ia( 112500 :"11."12500;
Re:#%*a*#% e5*(a,(+ia(
0500 0500
I.poitul pe pro$it 0500 0500
Re:#%*a*#% $(#* :2.&72500
; :1."2%.&03500;
Re:#%*a*#% e* :2.&72500
; :1."2%.&03500;
4entabilitatea financiar0 :2577; 1500
33
54e$ultat net , Caitaluri proprii
4entabilitatea economic0
5 4e$ultat brut,Capitaluri investit :0503; :05"3;
Vi*e:a +e (,*a.ie a a&*i)e%,(
*,*a%e
J CA9Ca"i*a%#(i "(i"(ii 0500 05"3
*entabilitatea financiar nainte + ,#-.#) / /#0 + ,#,..)
*entabilitatea financiar dup leasingul financiar + ,"1#2-32)/,"1#.-.-) + "
*entabilitatea economic nainte + ,#-.#) / 0.0." + ,3,32)
*entabilitatea economic dup leasingul financiar + ,"1#2-32)/ 221.2"2 + , 3,12)
,n ur.! analiei situaiilor $inanciare ale societ!ii locatare5 *nainte 0i dup!
realiarea operaiunii de leasing $inanciar se pot o-serv! unele .odi$ic!ri se.ini$icative.
Leasingul $inanciar da dreptul de proprietate asupra -unului *nc7iriat 0i datorit!
acestui drept este *nregistrat activul *n -ilanul societ!ii locatare5 .a8or6nd valoare
conta-il! a .i8loacelor $i9e 0i *n contrapardida5 datoriile $ir.ei.
Lic7iditatea curent! co.par! ansa.-lul lic7idit!ilor poteniale :active curente -
trans$or.a-ile *n .oned! *ntr-un ti.p scurt de ti.p; 0i datoriile e9igi-ile pe ter.en
scurt. Aceast! lic7iditate se aprecia! c! $iind $avora-il! atunci c6nd are o valoare
cuprins! *ntre 2 0i 25&. ,n caul de $a! av6nd de a $ace cu o valoare su-unitara5 pute.
spune c! $ir.! nu *0i poate acoperi datoriile curente din activele circulante5 ceea ce
contravine regulilor de $inanare. H valoare su-unitara a indicatorului lic7idit!ii curente
nu tre-uie interpretat! c! $iind negativ *n caul *n care activele circulante au o perioad!
de valori$icare .ai .ic! dec6t ter.enul de plat! al datoriilor pe ter.en scurt.
Lic7iditatea i.ediat! arat! capacitatea co.paniei de a-0i ac7ita datoriile curente
doar din creane 0i din lic7idit!i :disponi-ilit!i;. H valoare su-unitara arat! c! stocurile
deinute de $ir.e sunt $inanate din datorii pe ter.en scurt.
Dradul de *ndatorare arat! capacitatea $ir.ei de a se $inana din resurse proprii.
adic! independena $inanciar! a acesteia. Caloarea su-unitara a acestui indicator arat! c!
*ntreprinderea nu este dependena de creantierii s!i5 iar $ir.! va putea o-ine credite pe
ter.en lung :ar avea cu ce s! le garantee;.
3"
Dradul de *ndatorare arat! capacitatea $ir.ei de a se $inan! din resurse proprii.
adic! independena $inanciar! a acesteia. Caloarea su-unitara a acestui indicator arat! c!
*ntreprinderea nu este dependena de creantierii s!i5 iar $ir.! va putea o-ine credite pe
ter.en lung :ar avea cu ce s! le garantee;.
,n cadrul contului de pro$it 0i pierdere se poate o-serv! c! operaiunile de leasing
deter.in! cre0terea c7eltuielilor cu a.ortiare 0i a celor cu do-aniile. C7eltuielile cu
a.ortiarea cre0te de la ero la %0&%" lei5 iar cele cu do-aniile ating nivelul de 1+K"0
lei. /i$eren! dintre -ilanul din 31.12.2007 0i cel din 31.12.200% apare 0i la nivelul
renta-ilit!ilor :econo.ic! 0i $inanciar!;5 dar 0i la nivelul gradului de *ndatorare.
Societatea co.ercial! a *nregistrat pierdere at6t la s$6r0itul anului 2007 c6t 0i la s$6r0itul
anului 200%. 'ierderea *n 200% este *n valoare de 1"2%&03 lei 5 iar *n 2007 2&72 lei 5 de
unde se vede 0i consecine -unului ac7iiionat *n leasing $inanciar.
/in caua c! societatea a *nregistrat pierdere aceast! nu pl!te0te o.poit pe
pro$it.

8.A. DE CE LEASING KI NU CREDIT L
Societatiile se a$l! *n situaia de a avea nevoie de unul sau .ai .ulte
ec7ipa.ente te7nologice *n vederea continu!rii sau *.-un!t!irii activit!ii *0i pun
pro-le.! de a alege una dina ceste c!i de $inanare.
/ac! $ondurile proprii nu sunt su$iciene soluia o poate repreenta ac7iiia cu
plat! *n rae a -unului respectiv sau luarea acestuia *n regi. de leasing $inanciar.
Societatea va opta pentru variant! care va avea nivelul cel .ai sc!ut al costului.
'resupune. c! S.C. (i) S.(.L. tre-uie s! decid! *ntre a ac7iiiona un autoturis.
cu plat! *n rate 0i a o *nc7iria *n siste. de leasing $inanciar.
3&
'reul de ac7iiie este 13 ""+ euro 0i durat! nor.al! de via! a autoturis.ului
este de & ani5 de-a lungul c!ruia se va a.ortia linear :2+%K euro anual;.
,n condiiile ac7iiion!rii activului *n siste. de leasing $inanciar pe o perioad!
de & ani5 rat! lunar! de leasing este de 2"0.01 euro :$!r! 2.C.A.;5 co.ision de
ad.inistrare 2+%.K euro 0i avansul este de 201+.7& euro. Caloarea reidual! care va $i
pl!tit! de societate la s$6r0itul perioadei de leasing este de 201+.7& euro.
Dra$icul de ra.-ursare *n caul leasingului $inanciar este preentat *n ta-elul nr.+.
Ta$e%#% (. A
Leasi! / e#(, /
M
3-(-
T.V.A.
&#
T.V.A.
1re ac'i$iie 13""& 1&KKK5&&
*vans client 1& 201+57& 23KK5K3
)aloare finanat0
11"2%52
& 13&KK5+2
Comision de
management 2 2+%5K 31K5KK
6ob%nda de
finanare K5& 2K7257 3&375&1
7umar rate +0
TOTAL
CONTRACT
1FFGFI8
A 1EGAFIFB
Ta$e%#% (.F
S&a+e.a( %easi! / e#(,/

Re+e)e.e
1e#(,)
D,$7+a
1e#(,)
Ca"i*a%
1e#(,)
T,*a% &#
T.V.A.
1e#(,)
SOLD 3-(-
T.V.A.
1e#(,)
Avans 201+57& 0 0 23KK5K3
co.
.anage.ent 2+%K 0 0 31K5KK
1 2"0501 K05"7 1"K5&" 2%&5+1 1127%571
2 2"0501 %K52K 1&0572 2%&5+1 111275KK
3 2"0501 %%51 1&15K1 2%&5+1 10K7+50%
" 2"0501 %+5%K 1&3512 2%&5+1 10%225K+
& 2"0501 %&5+% 1&"533 2%&5+1 10++%5+"
3+
+ 2"0501 %"5"+ 1&&5&& 2%&5+1 10&1350K
7 2"0501 %3523 1&+57% 2%&5+1 103&+53
% 2"0501 %15KK 1&%502 2%&5+1 101K%52%
K 2"0501 %057" 1&K527 2%&5+1 1003K501
10 2"0501 7K5"% 1+05&3 2%&5+1 K%7%5"7
11 2"0501 7%52 1+15%1 2%&5+1 K71+5+7
12 2"0501 7+5K2 1+350K 2%&5+1 K&&35&%
13 2"0501 7&5+3 1+"53% 2%&5+1 K3%K52
1" 2"0501 7"533 1+&5+% 2%&5+1 K2235&3
1& 2"0501 73502 1++5KK 2%&5+1 K0&+5&"
1+ 2"0501 7157 1+%531 2%&5+1 %%%%522
17 2"0501 70537 1+K5+" 2%&5+1 %71%5&%
1% 2"0501 +K502 1705KK 2%&5+1 %&"75&K
1K 2"0501 +75+7 17253" 2%&5+1 %37&52&
20 2"0501 ++53 173571 2%&5+1 %2015&"
21 2"0501 +"5K3 17&50% 2%&5+1 %02+5"+
22 2"0501 +35&" 17+5"7 2%&5+1 7%"K5KK
23 2"0501 +251& 1775%+ 2%&5+1 7+72513
2" 2"0501 +057" 17K527 2%&5+1 7"K25%+
2& 2"0501 &K532 1%05+K 2%&5+1 7312517
2+ 2"0501 &75%K 1%2512 2%&5+1 713050"
27 2"0501 &+5"& 1%35&+ 2%&5+1 +K"+5"%
2% 2"0501 &"5KK 1%&502 2%&5+1 +7+15"+
2K 2"0501 &35&3 1%+5"% 2%&5+1 +&7"5K%
30 2"0501 &250& 1%75K+ 2%&5+1 +3%7502
31 2"0501 &05&+ 1%K5"& 2%&5+1 +1K75&%
32 2"0501 "K50+ 1K05K& 2%&5+1 +00+5+3
33 2"0501 "75&& 1K25"+ 2%&5+1 &%1"517
3" 2"0501 "+503 1K35K% 2%&5+1 &+2051K
3& 2"0501 ""5"K 1K&5&2 2%&5+1 &"2"5+%
3+ 2"0501 "25K& 1K750+ 2%&5+1 &2275+1
37 2"0501 "153K 1K%5+2 2%&5+1 &02%5KK
3% 2"0501 3K5%1 20052 2%&5+1 "%2%57K
3K 2"0501 3%523 20157% 2%&5+1 "+27501
"0 2"0501 3+5+3 20353% 2%&5+1 ""235+3
"1 2"0501 3&502 20"5KK 2%&5+1 "21%5+"
"2 2"0501 335" 20+5+1 2%&5+1 "012503
"3 2"0501 3157+ 20%52& 2%&5+1 3%0357%
"" 2"0501 30511 20K5K 2%&5+1 3&K35%%
"& 2"0501 2%5"& 2115&+ 2%&5+1 33%2532
"+ 2"0501 2+57% 213523 2%&5+1 31+K50K
"7 2"0501 2&50K 21"5K2 2%&5+1 2K&"517
"% 2"0501 2353K 21+5+2 2%&5+1 27375&&
"K 2"0501 215+7 21%53" 2%&5+1 2&1K521
&0 2"0501 1K5K" 220507 2%&5+1 22KK51"
37
&1 2"0501 1%52 2215%1 2%&5+1 2077533
&2 2"0501 1+5"& 2235&+ 2%&5+1 1%&3577
&3 2"0501 1"5+% 22&533 2%&5+1 1+2%5"3
&" 2"0501 125%K 227512 2%&5+1 1"01532
&& 2"0501 1150K 22%5K2 2%&5+1 11725"
&+ 2"0501 K52% 230573 2%&5+1 K"15+7
&7 2"0501 75"& 2325&+ 2%&5+1 70K512
&% 2"0501 &5+1 23"5" 2%&5+1 "7"572
&K 2"0501 357+ 23+52& 2%&5+1 23%5"7
+0 2"0501 15%K 23%512 2%&5+1 053&
TOTAL 1FFGFI8A 8E<8I< 11B8<IE 1EGAFIFB
,n caul situaiei luat! c! e9e.plu costul leasingului este de 235%"?5 lunadu-se *n
calcul co.isionul de .anage.ent *n valoare de 2+%.K euro 0i avansul *n valoare de
201+.7& euro.
Consider!. c! alternativ! de $inanare un credit pentru investiii pentru
ac7iiionarea aceluia0i activ la aceea0i valoare c! *n caul leasingului $inanciar. 'entru a
contracta creditul (i) S.(.L. tre-uie s! pl!teasc! un co.ision de gestiune de 3? aplicat
la costul activului5 *n valoare de "0% euro 0i un avans de 201+.7& euro. /o-6nd! aplicat!
*n caul creditului pentru investiii este de %.%%2?. :datele se reg!sesc 0i *n ta-elul nr.7;
Ta$e%#% (. <
C,+i.ii +e a"(,$a(e &(e+i* "e*(# i)es*i.ii @ e#(,
Va% &(e+i* 13+00
N( (a*e a"(,$ +0
Ra*a a +,$1M) %5%%2
A)as 201+.7&
C,0isi, a&,(+a(e
&(e+i* 3?
Ta$e%#% (. G
S&a+e.a( &(e+i* "e*(# i)es*i.ii
N( (a*ei
Ra*-
*,*a%-
1e#(,)
C(e+i*
N+,$7+-
1e#(,)
C(e+i*
1e#(,)
D,$7+-
1e#(,)
C,0isi,ae
%#a(e
1e#(,)
1 32K 2%1 1%1 "% 13"1K
2 32K 2%1 1%2 "% 13237
3 32K 2%1 1%" "% 130&3
" 32K 2%1 1%& "% 12%+%
& 32K 2%1 1%+ "% 12+%2
3%
+ 32K 2%1 1%% "% 12"K"
7 32K 2%1 1%K "% 1230&
% 32K 2%1 1K1 "% 1211"
K 32K 2%1 1K2 "% 11K22
10 32K 2%1 1K3 "% 1172K
11 32K 2%1 1K& "% 11&3"
12 32K 2%1 1K+ "% 1133%
13 32K 2%1 1K% "% 111"0
1" 32K 2%1 1KK "% 10K"1
1& 32K 2%1 201 "% 107"1
1+ 32K 2%1 202 "% 10&3%
17 32K 2%1 20" "% 1033&
1% 32K 2%1 20& "% 10130
1K 32K 2%1 207 "% KK23
20 32K 2%1 20% "% K71&
21 32K 2%1 210 "% K&0&
22 32K 2%1 211 "% K2K"
23 32K 2%1 213 "% K0%1
2" 32K 2%1 21" "% %%+7
2& 32K 2%1 21+ "% %+&1
2+ 32K 2%1 21% "% %"3"
27 32K 2%1 21K "% %21&
2% 32K 2%1 221 "% 7KK"
2K 32K 2%1 222 "% 7771
30 32K 2%1 22" "% 7&"7
31 32K 2%1 22+ "% 7322
32 32K 2%1 227 "% 70K"
33 32K 2%1 22K "% +%+&
3" 32K 2%1 231 "% ++3&
3& 32K 2%1 232 "% +"02
3+ 32K 2%1 23" "% +1+%
37 32K 2%1 23+ "% &K32
3% 32K 2%1 23% "% &+K&
3K 32K 2%1 23K "% &"&&
"0 32K 2%1 2"2 "% &21"
"1 32K 2%1 2"3 "% "K71
"2 32K 2%1 2"& "% "727
"3 32K 2%1 2"+ "% ""%0
"" 32K 2%1 2"% "% "232
"& 32K 2%1 2&0 "% 3K%2
"+ 32K 2%1 2&2 "% 3730
"7 32K 2%1 2&" "% 3"7+
"% 32K 2%1 2&+ "% 3220
"K 32K 2%1 2&% "% 2K+3
&0 32K 2%1 2+0 "% 2703
3K
&1 32K 2%1 2+1 "% 2""2
&2 32K 2%1 2+3 "% 217%
&3 32K 2%1 2+& "% 1K13
&" 32K 2%1 2+7 "% 1+"+
&& 32K 2%1 2+K "% 137+
&+ 32K 2%1 271 "% 110&
&7 32K 2%1 273 "% %32
&% 32K 2%1 27& "% &&7
&K 32K 2%1 277 "% 27K
+0 32K 2%1 27K "% 0
TOTAL 1E<BH 1FGFH 1;FHH 8GGH
Costul *.pru.utului pentru investiii se ia un considerare un co.ision de
acordare a creditului *n valoare de "0% euro 0i un avans de 201+.7& euro este de "%.32?.
acesta este .ai .are dec6t cel o-inut *n acelea0i condiii *n caul leasingului $inanciar.
Ta$e%#% (.G
Leasi! 3ia&ia( sa# &(e+i* "e*(# i)es*i*ii
O"e(a.i#e
C,s*
M
Leasing $inanciar 235%+
Credit pentru
investiii "%532
,n ur.! paralelei $!cute *ntre costul unui autoturis. luat *n siste. de leasing
$inanciar 0i ac7iiionat *n ur.! unui credit pentru investiii5 variant! de $inanare .ai
puin costisitoare este leasingului $inanciar : procentele sunt *n te-elul nr. %;. /eci5 *n
caul S.C. (IU S(L se reco.anda ac7iiionarea autoturis.ului *n siste. de leasing
$inanciar.
C,&%#:ii
/eec7ili-rele care au condus la declan0area 0i glo-aliarea criei
econo.ice *0i $ace resi.ite e$ectele 0i pe pia! de leasing. Acestea in$luenea! pia! at6t
*ntr-un .od indirect5 prin di.inuarea unor seg.ente ale activit!ii econo.ice5 c6t 0i *n
.od direct5 prin cre0terea costurilor cu re$inanarea.
"0
'ia! de leasing $inanciar este str6ns legat! de nevoia de investiii sau de consu.
a clieniilor5 $apt ce deter.in! a$ectarea acestui tip de pia! deoarece *n caul unei crie
econo.ice investiiile 0i consu.ul se di.inuea!. Acest $eno.en se *nt6.pl! pentru c!
se si.te o sc!dere a gradului de lic7iditate 0i tendina .anagerilor este de a di.inua
consu.ul 0i de a acion! cu prudena *n caul unei investiii. 'e ti.p de cri! gradul de
prudenialitate *n a$aceri cre0te $apt ce deter.in! di.inuarea rit.ului de cre0tere al pieei
de leasing.
C! un e$ect al sc!derii gradului de lic7iditate5 societatiile care doresc s! *nc7eie
un contract de leasing apelea! la leasingul operaional. Acest lucru se *nt6.pl! deoarece
costurile legate de *ntreinerea .a0inilor5 scad5 $apt ce d! posi-ilitatea $ir.ei s! *0i
ur.!reasc! activitatea nor.al!.
H parte din societ!ile co.erciale *nt6.pin! unele di$icult!i *n leg!tur! cu
nivelul de lic7iditate de care dispune. /ac! aceste *ntreprinderi au *nc7eiat un contract de
leasing va avea unele pro-le.e cu privire la plata ratelor scadene a leasingului5 $apt ce
va in$luena des$!0urarea activit!ii societ!ii de leasing.
Instituiile $inanciare ne-ancare au *nregistrat o pierdere total! de &13.3 .ilioane
de lei :13K." .ilioane de euro; $a! de un pro$it de "&.+ .ilioane lei :13.++ .ii euro; *n
2007. 'rincipalul $actor care a deter.inat aceste reultate a $ost generat de deteriorarea
co.porta.entului de plat! a de-itorilor5 c! o consecin! a criei econo.ice.
,n ur.! cre0terii ratelor nepl!tite la ti.p de leasing stocul de -unuri5 recuperate
de la r!u-platnici5 care au $!cut o-iectul unui contract de leasing. H .are parte din
-unurile recuperate sunt auto.o-ile. /e .ulte ori $ir.ele de leasing v6nd *n pierdere
.a0inile recuperate deoarece preul .ediu pentru o .a0in! a sc!ut cu apro9i.ativ 3&?
$a! de perioad! precedent!.
/in caua dependenei $ir.elor de leasing $a! de nivelul de $inanare de pe pia!
inter-ancar!5 sunt in$luenate prin scu.pirea $inan!rii5 sc!derea nu.!rului creditelor
acordate clienilor5 prin cre0terea do-aniilor la $inanare at6t *n euro c6t 0i *n lei. H .are
in$luena asupra di.inu!rii rit.ului de cre0tere al pieei de leasing o are sc!derea
v6n!rilor autove7iculelor noi5 c! e$ect al ta9ei de poluare 0i al cre0terii costurilor de
$inanare. Acest lucru in$luenea! *ntr-o .are .!sur! pentru c! leasingul auto care cea
.ai .are pondere *n cadrul pieei de leasing. At6t -locarea pieei i.o-iliare c6t 0i
sc!derea v6n!rilor de pe pia! auto se resi.te la nivelul $ir.elor de leasing.
"1
Ta$e%#% (. E
Va%,a(ea a&*i)e%,( 3ia.a*e 10ii E#(,) @ 3#&.ie +e $##% &,*(a&*a*
8HHA 8HHF 8HH< 8HHG
Ve6i&#%e 1+&35%1K 2""%5&0& 33+05+&& 33%35%0+
E&6i"a0e*e 31"5077 +72501 112+5233 10%25011
I0,$i%ia(e "75+2& 1"75"%% "+153%1 3&15%37
T,*a% "ia*a %easi!
8.H1AIA8
1
;.8FGIHH
;
B.EBGI8F
E B.G1<IFAB
Piaa leasingului din Romnia n funcie de principalele
bunuri (mii euro)
2!"2#
1653,819
2448,505
3360,655 3383,806
314,077
672,01
1126,233
1082,011
47,625
147,488
461,381
351,837
2.015,52
3.268,00
4.948,27
4.817,65
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2005 2006 2007 2008
Vehicule
Echipamente
Imobiliare
Total piata
leain!
Fi!#(a 1. Pia.a %easi!#%#i +i R,07ia @ 3#&.ie +e $##% &,*(a&*#%#i "e "e(i,a+a ai%,( 8HHA /
8HHG
At6t piaa leasingului *n ansa.-lu5 c6t 0i toate co.ponentele acesteia descrise
de cele trei tipuri principale de -unuri care $ac o-iectul contractului :ve7icule5
ec7ipa.ente 0i i.o-iliare; preint! o evoluie ascendent! pe *ntreaga perioad! a anilor
2003 @ 2007. ,n anul 200% *ns!5 doar contractele de leasing privind ve7iculele .ai
*nregistrea! o cre0tere $a! de anul anterior5 dar 0i aceasta la un nivel e9tre. de redus de
doar 05+7?. Caloarea total! a contractelor de leasing *n 200% este de ".%175+&" .ii euro5
din care nivelul ve7iculelor $inanate prin leasing este de 33%35%0+ .ii euro5 al
ec7ipa.entelor de 10%25011 .ii euro5 iar nivelul -unurilor i.o-iliare $inanate prin
leasing este de 3&15%37 .ii euro. Caloarea contractelor de $inanare a ec7ipa.entelor
industriale prin leasing a *nregistrat o sc!dere de 35K? $a! de anul precedent *n ti.p ce
sectorul i.o-iliar a *nregistrat un regres considera-il de 2"? *n acela0i interval de ti.p.
"2
Aceast! reducere poate $i e9plicat! de i.pactul criei $inanciare internaionale asupra
do.eniului i.o-iliar5 cau6nd o *ng7eare a tranaciilor i.o-iliare 0i respectiv a
activit!ilor de construcii.
(esi.irea e$ectelor criei $inanciare *n cadrul societ!ii de leasing se poate
o-serv! prin cre0terea *nt6rierilor la plat!5 cre0terea cererilor de ree0alonare5 cre0terea
cererilor pentru perioade de graie. Acestea pot trans$or.! societatiile de leasing *n
v6n!tori pentru c! ace0tia vor $i nevoii s! v6nd! -unurile recuperate de la clienii r!u-
platnici. =ine*neles c! acest lucru nu este dorit de c!tre $ir.ele de leasing. Acestea din
ur.! doresc s! *ncasee ratele de leasing *n totalitate 0i di.inuarea clienilor r!u-platnici.
,n ciud! i.pactului criei $inanciare asupra (o.6niei5 leasingul r!.6ne o surs!
i.portant! pentru $inanare. =ine*neles c! e9ist! posi-ilitatea contract!rii unui credit
nu.ai c! *n ur.! paralelei $!cute *n cadrul capitolului II5 la punctul 2.& 4e ce leasing i
nu credit5 se poate o-serva c! leasingul este .ai avanta8os deoarece costul acestuia este
.ai .ic dec6t cel al unui credit.
BIBLIOGRAFIE
A&6i0 Vi,%e*a OLeasing @ o a$acere de succes45 Ad. Acono.ic!5 200&
C,("#% e5"e(.i%,( OD7id pentru *ntelegerea 0i aplicarea Standardelor
"3
C,*a$i%i 2i &,*a$i%i%,( Internationale de Conta-ilitate LAASIND4
A#*,(i:a*i +i R,07ia Ad. C.A.C.C.A.(.5 =ucuresti 200"
D(a!,*-I V. D(a!,*-I M. OA-ord!ri practice *n $inanele $ir.ei45 Ad. Irecson5
O$(e?aI L. Ci,$a#I A. =ucure0ti 200&
Mi6ai Ris*eaI Ba)i*a I. OConta-ilitatea $inanciara a intreprinderii4
Ad. >niversitar! 200&
M#s*ea Se($aI OEunda.netarea deciiei de $inantare 0i ac7iie *n
Ra:)aI A+(ei&a leasing" Ad. A.S.A. 2007
Pe*(eI L#0ii.aI O/irecii de devoltare a leasingului in (o.ania4
E%eaI Ra+# V. Ad.SS.N.T 200%
RRR
P,*-(7(ea G#)e(#%#i (.<891EE; privind i.portul te.porar *n regi. de leasing
O(+,a.a G#)e(#%#i (. A198G august 1KK7 privind OHperaiunile de leasing 0i
societ!ile de leasing4
Le!ea (. 8G< +i F i#%ie 8HHF
QQQ
Fia.eI $-&iI asi!#(-(i: "#$%i&a.ie "e*(# a!e.ii e&,,0i&i (.198HHA
T(i$#a e&,,0i&- (.8A98HHA
T(i$#a e&,,0i&- (.;B98HHA
""
Ges*i#e 2i &,*a$i%i*a*ea 3i(0ei (. ;98HHF
Re)is*a +e +(e"* &,0e(&ia% (.;98HHF
Re)is*a Fia.e P#%i&e 2i C,*a$i%i*a*e (. .;98HHF
A#+i* 3ia&ia( (. ;98HH<
Ca"i*a% (. B;98HH<
Ges*i#ea 2i &,*a$i%i*a*ea 3i(0ei (. ;98HH<
Ges*i#ea 2i &,*a$i%i*a*ea 3i(0ei (. B98HH<
Re)is*a Fia2* P#$%i&e 2i C,*a$i%i*a*e (. B98HH<
T(i$#a e&,,0i&a (. ;F98HH<
T(i$#a e&,,0i&a (. ;E98HH<
Ges*i#ea 2i C,*a$i%i*a*ea Fi(0ei (. E98HHG
C,*a$i%i*a*eaI e5"e(i:a 2i a#+i*#% a3a&e(i%,( 8HHG
LISTA ANEXELOR
"&
Ae5a 1 @ 5actura nr #..60" din data #"!3"!#330 ce conine avansul a$erent
contractului de leasing.
Ae5a .8 @ 5actura nr! 2330/2 din data 3.!3#!#330 a$erent! pri.ei rate de leasing
Ae5a ; @ 5actura nr! 66.1"- din data 32!"#!#330 a$erenta ulti.ei ratei de leasing din
anul 200%.
Ae5a B @ 7ontractul de leasing financiar!
Ae5a A @ 7ontractul de vnzare cumprare la $inele contractului de leasing $inanciar.
Ae5a F @ %ilanul contabil si contul de profit si pierdere!
"+