Sunteți pe pagina 1din 6

C-ta an. IV, sem.

II
Dreptul transporturilor - varianta grila din testele colegilor
1 Printre documentele necesare intocmirii declaratiei vamale de import se numara:
a. Ambele documente
2. Evaluarea despagubirilor poate i:
b. !udiciara, legala sau conventionala
". #impul de stalii repre$inta:
b. Perioada preva$uta in contract in care navlositorul trebuie sa eectue$e operatia de incarcare-descarcare
ara a plati penali$ari
%. &istemul national de transport are, printre altele, urmatoarele componente:
c. 'peratorii de transport si ai activit(tilor cone)e transporturilor
*. Drepturile e)peditorului i$vorate din contractul de transport sunt:
c. de a modiica contractul de transport prin contraordin
+. &e oloseste in navigatia de linie:
a. ,oo-ing .ote si/sau conosament 0,ill o 1ading2, ,ert3 .ote
4. .u este obligatoriu ca documentul de transport aerian sa contina:
a. Indicarea a cel putin unui punct de escala
5. Documentul de transport ace dovada:
c. e)istentei contractului de transport, inc3eiat intre c6r6us si e)peditor
7. Pentru a decide daca un eveniment poate i caliicat orta ma8ora sau ca$ ortuit, instantele 8udecatoresti se
calau$esc in aprecierea lor de urmatoarele criterii:
a. Ambele variante
19. 'bligatiile e)peditorului i$vorate din contractul de transport sunt:
b. &a puna la dispo$itia carausului insotitori pentru transportul auto al unor produse vrac, care se cantaresc la
e)peditor
11. &crisoarea de transport aerian se intocmeste:
c. In trei e)emplare, de catre e)peditor, unul pentru transportator, unul pentru destinatar, iar unul, semnat de
catre transportator dupa primirea marii, ii revine e)peditorului
12. Potrivit conceptiei actuale, genul pro)im al contractului de transport este:
b. Prestarile de servicii
1". Conditiile de ond ale contractului de transport sunt:
c. Capacitatea, consimtamantul, obiectul
1%. Contractul de navlosire este:
c. ,ilateral, comutativ, cu titlu oneros si consensual
1*. Perioadele de stalii, contrastalii si de despatc3 se inscriu in:
a. C3arter part:;
1+. In cadrul documentului de transport de maruri, omisiunea clau$elor acultative preva$ute la art. %1* pct 4
din Codul comercial, cu modiicarile si completarile ulterioare:
a . .u inluentea$a validitatea actului
14. In ca$ul traicului aerian consolidat, gruparea e)peditiilor se reali$ea$a de catre:
a. Casa de e)peditii
15. Carausul este e)onerat de raspundere:
b. Din cau$a aptei e)peditorului
17. .u este o unctie a conosamentului:
a. <unctia de proba a predarii marii catre destinatar
29. In ca$ul transportului aerian, instanta competenta a 8udeca litigiile este:
c. Ambele variante
0de la domiciliul paratului = oricare din ei e)peditor sau destinatar2
21. Conventia privind contractul de transport international de maruri pe sosele 0C>?2 se aplica ori de cate ori
contractul indeplineste urmatoarele conditii:
b. Este international, cu titlu oneros, eectuat pe o cale rutiera si cu un ve3icul adecvat acesteia
22. Contractul de transport este:
c. Consensual
2". Dovada cantitatii eectiv livrate se ace prin:
c. Air @a:bill 0A@,2
2%A. Dovada cantitatii eectiv livrate se ace prin:
c. Conosament
2*. .u sunt drepturi ale carausului, i$vorate din contractul de transport:
c. De a decide soarta transportului deicitar
2+. E)ercitarea dreptului de retentie presupune:
b. E)istenta unei cone)iuni intre creanta si lucrul care trebuie eliberat
24. E)ercitarea dreptului de retentie presupune:
b.Detentia sa nu ie viciata prin rauda
25. Anga8area raspunderii transportatorului aerian este conditionata de:
c. <ormularea unei reclamatii, intr-un termen de ma)im 21 de $ile de la data primirii marii, in ca$ul
intar$ierii transportului
27. Eectul translativ de proprietate asupra marii transportate:
c. Are loc odata cu predarea catre destinatar, in conditiile e)istentei in contract a clau$ei CI< 0cost,
insurance, reig3t2
"9. Potrivit art. %1* din Codul Comercial, cu modiicarile si completarile ulterioare, documentul de transport
de maruri trabuie sa contina, printre altele:
a. .umele si locuinta carausului
"1. Principalele obiective ale sistemului naBional de transport sunt:
b2 reali$area conect6rii tuturor localit6Cilor la reCeaua naCional6 de transport;
"1A. Principalele obiective ale sistemului naBional de transport sunt:
b. Asigurarea racord(rii lui la sistemele internaBionale de transport
"2. Dreptul de retentie:
c. Poate i valoriicat impotriva avan$ilor cau$a cu titlu universal ai debitorului
"". Actiunea in raspundere in contra carausului:
c. In ca$ul primirii ara re$erve a marii de catre destinatar, daca se dovedeste ca pierderea sau stricaciunea
nu se putea cunoaste in momentul predarii marii catre destinatar
"%. .u conduce la o amanare a transerului dreptului de proprietate a marii transportate pre$enta in contract a
urmatoarelor clau$e:
b. <ree on board
"*. Conosamentul incarcat la bord 0s3ipped on board2 se eliberea$a pe ba$a:
a. 'rdinului de imbarco 0mateAs receipt2
"+. #ermenele de e)ecutare ale contractului de transport eroviar:
c. Incep sa curga de la orele 9.99 a $ilei care urmea$a celei de primire a marii la transport
"4. Pentru anga8area raspunderii carausului, reclamantul nu trebuie sa dovedeasca:
b. Culpa carausului
"5. 1icentele de transport rutier sunt acordate de:
c. Autoritatea ?utiera ?omana
"7. ,unurile, proprietate publica din domeniul transporturilor, pot i, potrivit art. 15 din '.D. 17/1774:
a. Date in administrare institutiilor publice din subordinea >inisterului #ransporturilor si Inrastructurii
%9. Conducatorii de ve3icule rutiere nu sunt obligati:
b. &a obtina o licenta de transport
%1. Clau$a penala se stabileste de catre:
b. Parti, in cadrul evaluarii conventionale a despagubirilor
%2. In virtutea privilegiului asupra marii transportate, carausul nu are dreptul:
c. De a vinde incarcatura in scopul reali$arii sumei datorate de debitor, ca pret al deplasarii
%". In conormitate cu E?egulile uniorme privind Contractul de #ransport International <eroviar al >arurilor
0CI>2F, in ca$ul anga8arii raspunderii carausului in ca$ de pierdere a marii
b. Este obligat sa-l despagubeasca pe cel indreptatit pentru pre8udiciul suerit eectiv 0damnum emergens2
%%. Documentele care stau la ba$a calcularii staliilor sunt:
b. &tatement o acts si time-s3eet
%*. In virtutea privilegiului asupra marii transportate, carausul are dreptul:
c. De a retine mara pana la plata pretului deplasarii 0dreptul de retentie2
%+. ?aspunderea carausului actionea$a:
c. Pentru intar$iere in e)ecutarea transportului
%4. .u constituie obligatii in cadrul contractului de navlosire:
c. Plata de catre armator a navlului
%5. Valoarea in vama = determinata in tara noastra prin aplicarea Acordului Deneral pentru #arie si Comert
0DA##2 = este:
c. Gn pret CI<
%7. Detentiunea e)ercitata de caraus asupra marii transportate:
a. Este e)ercitata pentru altul, lipsindu-i elementul animus
*9. Detentiunea e)ercitata de caraus asupra marii transportate:
b. &e e)ercita in ba$a unui titlu 8uridic
*1. ?etentorul are asupra bunului asupra caruia poarta dreptul de retentie:
c. ' garantie reala imperecta
*2. In portul de destinatie c3eltuielile cu destivuirea si cotarea marurilor in 3ambare:
b. &unt suportate de armator
*". Cererea de tona8 este:
b. Gn document tipi$at care repre$inta dispo$itia data de catre agentii economici bro-erului, de a anga8a
nave in numele si pe contul lor
*%. &emnatura carausului pe documentul de transport de maruri este, potrivit, art. %1* din Codul comercial, cu
modiicarile si completarile ulterioare:
a. Facultativa
**. &crisoarea de trasura trebuie intocmita de:
c. E)peditor
*+. 'bligatiile e)peditorului i$vorate din contractul de transport sunt:
a. &a intocmeasca scrisoarea de trasura
*4. ?aspunderea in ca$ de transport cumulativ:
b. ?evine primului caraus, care are actiune in regres impotriva carausului urmator s.a.m.d.
*5. .avlositorul este:
a. ,eneiciarul contractului de navlosire
*7. In ca$ul transportului eroviar contractul se considera inc3eiat:
b. In momentul in care calea erata a preluat mara la transport, conirmata prin aplicarea stampilei pe
scrisoarea de trasura
+9. Calitatea de subiect activ al actiunii in raspundere, in ca$ul transportului aerian, o poate avea:
a. &i e)peditorul, in masura in care si-a e)ercitat dreptul de dispo$itie asupra marii
+1. &erviciul public subventionat de transport se poate reali$a numai daca:
a. &unt indeplinite obligatia de e)ploatare, de transport si cea tariara
+2. Are aceeasi orta probatorie cu a scrisorii de transport aerian:
a. C3itanta de primire a marii
+". <irma speciali$ata in eectuarea ansamblului operatiunilor necesare ca mara sa a8unga la destinatar se
numeste:
a. e)peditor;
+%. #ransporturile pot i in unctie de obiectul de activitateH
b. De persoane sau de maruri
+*. Caracteristicile proprii contractului de transport sunt:
c. E)ercitarea activitatii de caraus ca proesie de sine statatoare
++. Posesorul conosamentului sau recipisei de depo$it:
a. Este ie proprietarul marii, ie titularul unei garantii reale asupra acesteia
+4. In contractul de transport, nu se poate limita raspunderea carausului:
a. Pentru dol sau culpa grava
+5. #ermenul de prescriptie al actiunii in raspunderea transportatorului aerian este:
a. De doi ani de la data sosirii la destinatie a marii
c. De doi ani de la data preluarii marii de catre transportator
49. Potrivit Conventiei .atiunilor Gnite adoptata la Deneva la 2% mai 1759, reeritoare la transportul
intermodal, instanta competenta este cea de la:
b. 1ocul predarii marii destinatarului
41. Potrivit Conventiei .atiunilor Gnite adoptata la Deneva la 2% mai 1759, caracterele 8uridice ale contractului
de transport intermodal sunt:
c. Comercial, sinalagmatic, comutativ, cu titlu oneros, real 0daca e la c.. valid, daca e la b invalid2
42. &ec3estrul asupra marii transportate:
b. &e solutionea$a prin procedura urgenta a ordonantei presedintiale;
4". 1a a8ungerea marii la destinatie, carausul poate cere sec3estrul:
a. Daca destinatarul nu poate i gasit
4%. Documentul care serveste la organi$area transportului pana la rontiera vamala a tarii e)portatoare si la
eectuarea ormalitatilor vamale de e)port este:
a. Dispo$itia de transport si vamuire
4*. Conventiile care reglementea$a transporturile eroviare sunt:
b. C'#I</CI>, ?.I.V.
4+. E#A repre$inta:
b. Data apro)imativa de sosire a navei in port
45. 'bligatiile destinatarului i$vorate din contractul de transport sunt:
a. &a plateasca sumele restante datorate carausului
47. In transporturile maritime in ca$ de contrastalii:
a. .avlositorului i se pretinde o suma suplimentara
59. .avlosirea navei nude 0bare boat c3arter2 presupune:
b. ?eunirea intregii gestiuni asupra navlositorului
51. Dispo$itiile art. %%9 din Codul comercial care instituie decaderea se aplica
c. Actiunii carausului pentru pierderea sau stricaciunea bunurilor transportate
52. <orta ma8ora poate avea ca eect:
a. Ambele variante
5". ?iscul pieirii ortuite a marii:
c. In ca$ul bunurilor determinate generic, revine cumparatorului din momentul predarii lor catre caraus;
5%. Conorm Codului comercial, sunt cau$e de e)onerare de raspundere a carausului, pentru pierderea si avaria
marurilor, cat si pentru intar$ierea in eectuarea transportului
c. Ambele variante
5*. In conormitate cu E?egulile uniorme privind Contractul de #ransport International <eroviar al >arurilor
0CI>2F, dreptul e)peditorului de a modiica unilateral contractul de transport nu se stinge in momentul in care:
c. destinatarul a reu$at primirea marii
5+. Dreptul de retentie al carausului:
b. .u poate i reu$at in ca$ul in care e)ista disputa intre caraus si destinatar
54. In mod teoretic, momentul inceperii operatiunii de navlosire il constituie:
b. Primirea de catre bro-er a Ecererii de tona8F
55. Pentru serviciile prestate, bro-erul primeste din partea armatorului:
a. Gn comision care este stipulat in C3arter Part:, sub orma de procent, care se aplica asupra navlului, a
navlului mort si a contrastaliilor
57. .u este principiu undamental aplicabil transporturilor rutiere:
c. ?espectarea regulamentului privind circulatia pe drumurile publice
79. In ca$ul transportului aerian, este obligat sa urni$e$e inormatiile necesare indeplinirii ormalitatilor cerute
de autoritatile vamale sau de politie:
c. E)peditorul
71. In ca$ul Conventiei #.I.?. marurile transportate:
b. ,eneicia$a de avanta8e de ordin vamal, menite sa acilite$e traicul international de maruri
72. #ermenul de livrare a marii catre destinatar se interpretea$a in avoarea
c. Carausului
7". Pentru buna organi$are si reparti$are a bunurilor pe nava, se intocmeste documentul:
b. Cargo-planul
7%. Dreptul de retentie al carausului asupra marii transportate:
a. .u se conunda cu e)ceptia de nee)ecutare a contractului;
7*. 'ri de cate ori o pierdere sau avarie a marii se datorea$a naturii lucrului, carausul nu trebuie sa probe$e:
b. Ca a notiicat anterior preluarii marii pe e)peditor, despre acest aspect
7+. Contractul E,ert3 .oteF se utili$ea$a:
c. In ca$ul navigatiei tramp si de linie care nu lucrea$a dupa orare precise
74. 'bligatiile carausului i$vorate din contractul de transport sunt:
b. &a constate viciile aparente in ambalare
75. Potrivit art. %1* din Codul Comercial:
a. E)peditorul se poate desemna el insusi ca destinatar
77. Agentii de navlosiri 0c3artering bro-ers2 au rol de:
c. Intermediari in inc3eierea contractului de navlosire
199. Conventia natiunilor unite adoptata la geneva la 2% mai 1759 instituie o pre$umtie de pierdere a marii
daca aceasta nu a ost predata in termen de:
A. 79 de $ile consecutive de la data i)ata pentru livrare