Sunteți pe pagina 1din 2

Ion Luca Caragiale, biografie (1852 - 1912)

Ion Luca Caragiale (n. 1 februarie 1852, Haimanale, judeul ra!o"a, a#$%&i I.
L. Caragiale, judeul '(mbo"i)a, d. 9 iunie 1912, *erlin) a fo#$ un drama$urg, nu"eli#$,
+amfle$ar, +oe$, #crii$or, direc$or de $ea$ru, comen$a$or +oli$ic ,i &iari#$ rom-n, de
origine greac%. .#$e con#idera$ a fi cel mai mare drama$urg rom-n ,i unul din$re cei
mai im+or$ani #crii$ori rom-ni. / fo#$ ale# membru al /cademiei 0om-ne +o#$-
mor$em.
1-a n%#cu$ (n &iua de 1 februarie 1852, (n #a$ul Haimanale, care-i +oar$%
a#$%&i numele, fiind +rimul n%#cu$ al lui Luca Caragiale ,i al .ca$erinei.
/$ra# de $ea$ru, Luca #-a c%#%$ori$ (n 1829 cu ac$ria ,i c(n$%reaa Caloro+ulo#,
de care #-a de#+%ri$, f%r% a di"ora "reoda$%, (n$emeindu-,i o familie #$a$ornic% cu
bra,o"eanca .ca$erina, fiica negu#$orului grec Luca C!iriac Caraboa#.
rimele #$udii le-a f%cu$ (n$re anii 1859 ,i 1834 cu +%rin$ele 5arinac!e, de la
*i#erica 1f. 6!eorg!e din loie,$i, iar +-n% (n anul 1837 a urma$ cla#ele +rimare II-8,
la 9coala 'omnea#c% din loie,$i.
:n 18;4 a fo#$ ne"oi$ #% abandone&e +roiec$ul ac$oriei ,i #-a mu$a$ cu familia la
*ucure,$i, lu(ndu-,i cu #erio&i$a$e (n +rimire obligaiile unui bun ,ef de familie.
L-a cuno#cu$ +e .mine#cu c(nd $(n%rul +oe$, debu$an$ la <amilia, era #ufleur ,i
co+i#$ (n $ru+a lui Iorgu. :n 18;1, Caragiale a fo#$ numi$ #ufleur ,i co+i#$ la =ea$rul
>aional din *ucure,$i, du+% +ro+unerea lui 5i!ail a#cal?.
:n augu#$ 18;;, la i&bucnirea 0%&boiului de Inde+enden%, a fo#$ conduc%$or
al &iarului >aiunea rom-n%.
I.L. Caragiale a fo#$, +rin$re al$ele, ,i direc$or al =ea$rului >aional din
*ucure,$i.
'e la debu$ul #%u (n drama$urgie (18;9) ,i +(n% (n 1892, Caragiale #-a bucura$
de #+rijinul @unimii, de,i (n (n$regul +roce# de afirmare a #crii$orului, @unimea (n#%,i a
fo#$, +-n% +rin 1887 - 1885, in$a a$acurilor concen$ra$e ale ad"er#arilor ei. 1e +oa$e
afirma c% de#$ule din$re ad"er#i$%ile (ndre+$a$e (m+o$ri"a lui Caragiale #e da$orea&%
,i cali$%ii #ale de junimi#$ ,i de redac$or la con#er"a$or-junimi#$ul &iar =im+ul (18;8 -
1881). rima +ie#% a drama$urgului, A noa+$e fur$unoa#%, bine +rimi$% de @unimea ,i
+ublica$% (n Con"orbiri li$erare (18;9), unde "or a+%rea de al$fel $oa$e +ie#ele #ale, a
beneficia$, la +remier%, de a$acuri deloc neglijabile.
'u+% $rei ani de colaborare, Caragiale #-a re$ra# (n iulie 1881 de
la =im+ul, dar Comi$e$ul =ea$rului >aional de la Ia,i, +re&ida$ de Iacob >egru&&i, (l
nume,$e direc$or de #cen%, +o#$ +e care drama$urgul l-a refu&a$. / +ar$ici+a$ frec"en$
la ,edinele@unimii, iar la (n$(lnirea din mar$ie 1887, (n +re&ena lui /lec#andri, ,i-a
m%r$uri#i$ +referina +en$ru +oe&iile lui .mine#cu. La 3 oc$ombrie a ci$i$ la
ani"er#area @unimii, la Ia,i, A #cri#oare +ierdu$%, re+re&en$a$% la 12 noiembrie, (n
+re&ena reginei, cu un mare #ucce#.
:n 1889, anul morii +oe$ului 5i!ai .mine#cu, Caragiale a +ublica$ ar$icolul
(n >ir"ana. :n 1894 a fo#$ +rofe#or de i#$orie la cla#ele I-I8 la Liceul ar$icular 1f.
6!eorg!e.
:n acelaBi an #-a c%#%$ori$ cu /leCandrina *urell?, fiica ac$orului 6ae$ano *urell?. 'in
acea#$% c%#%$orie "or re&ul$a mai (n$-i dou% fe$e.
:n ianuarie 1892, re$ra# din &iari#$ic% de la #f-r,i$ul anului 1889, Caragiale a
(nfiina$ re"i#$a umori#$ic% 5of$ul rom-n, #ubin$i$ula$% +olemic D0e"i#$a #+iri$i#$%
naional%, organ +en$ru r%#+-ndirea ,$iinelor ocul$e (n 'acia =raian%E. :nce+(nd cu
num%rul 11, re"i#$a a de"eni$ ilu#$ra$%, +ublic(nd carica$uri, iar +rin +ublicarea unora
din$re cele mai "aloroa#e #c!ie caragialiene, 5of$ul rom-n #-a do"edi$ ,i un organ
li$erar.
Caragiale #-a bucura$ de recunoa,$erea o+erei #ale +e +erioada "ieii #ale,
(n#% a fo#$ ,i cri$ica$ ,i de#con#idera$. 'u+% moar$ea #a, a (nce+u$ #% fie recuno#cu$
+en$ru im+or$ana #a (n drama$urgia rom-nea#c%. 'u+% moar$ea #a, +ie#ele #ale au
fo#$ juca$e ,i au de"eni$ rele"an$e (n +erioada regimului communi#$.
FLucrarea d-lui Caragiale e#$e original%, comediile #ale +un +e #cen% c-$e"a
$i+uri din "iaa noa#$r% #ocial% de a#$%&i ,i le de&"ol$% cu #emnele lor carac$eri#$ice,
cu de+rinderile lor, cu eC+re#iile lor, cu $o$ a+ara$ul (nf%i,%rii lor (n #i$uaiile anume
ale#e de au$orE.
(=i$u 5aiore#cu)
'e,i Caragiale a #cri# doar nou% +ie#e, el e#$e cel mai bun drama$urg rom-n
+rin fa+$ul c% a reflec$a$ cel mai bine reali$%ile, limbajul ,i com+or$amen$ul rom-nilor.
A+era #a a influena$ ,i +e ali drama$urgi, cum ar fi .ugen Ione#co.
:n &orii &ilei de 9 iunie 1912, Caragiale a muri$ #ubi$ (n locuina #a de la *erlin,
din car$ierul 1c!Gneberg, bolna" fiind de ar$erio#clero&%.

S-ar putea să vă placă și