Sunteți pe pagina 1din 5

SERBET DE TRANDAFIRI

SERBET DE TRANDAFIRI

Ingrediente:
300 grame petale de trandafir pentru dulceata
1 kg zahar
00 ml apa !impartita in "00 ml # 100 ml$
zeama %t&ar%a de la ' lamai
Mod de preparare:
Se culeg petalele de trandafiri( %e )antura %au %e cern printr*& %ita pentru a indeparta p&lenul
%i %emintele( %e pun intr*& %trecurat&are %i %e %pala +ine %u+ ,et de apa-
Se freaca cu zeama de la & lamaie %t&ar%a( ap&i %e pun intr*& cratita cu 100 ml de apa %i %e
fier+ cate)a minute la f&c p&tri)it pentru eli+erarea ar&mei %i a cul&rii( dupa care %e ia cratita de pe
f&c( %e ac&pera cu un capac %i %e la%a %a %e racea%ca-
Dupa ce %*au racit( %e %t&rc +ine petalele printr*& %trecurat&are f&arte fina( punand lichidul
&+tinut intr*un )a% incapat&r pe%te care %e adauga re%tul de apa !"00 ml$( zeama de la cea de*a
d&ua lamaie %i zaharul-
Se pune )a%ul la f&c mic timp de 10*1" minute %i %e ame%teca pana cand zaharul e%te
c&mplet diz&l)at( ap&i %e pune )a%ul la un f&c mare- Int&tdeauna )a%ul tre+uie %a fie ac&perit cu un
capac curat- Daca %e fier+e neac&perit( %ir&pul %e zahari%e%te pe marginea interi&ara a )a%ului %i %e
p&ate carameliza !arde$- .entru a e)ita ace%t lucru( din timp in timp %e %terg marginile )a%ului cu &
pen%ula de +ucatarie %au cu pr&%&p de hartie umed- /and incepe %a cl&c&tea%ca %e ridica %puma ce
%e f&rmeaza dea%upra( cu & %pumiera %au cu )arful unei linguri &+i%nuite-
Dupa 1" 0 '0 minute( cand %ir&pul incepe %a %e ingr&a%e( iar la %uprafata %e f&rmeaza
+a%icute( %e incearca daca e%te c&rect legat- E%te f&arte imp&rtant %a %e determine cu e1actitate
ace%t m&ment( de&arece daca %ir&pul e%te prea fluid( %au daca e%te prea tare( %er+etul nu
reu%e%te- .entru ace%tea( %e ia )a%ul de pe f&c( pentru a &pri fier+erea %i %e picura cu lingura '*3
%tr&pi de %ir&p intr*un pahar cu apa rece( iar daca raman intregi( nu %e impra%tie %i f&rmeaza un +&+
m&ale la atingere( %ir&pul e%te gata- Daca in%a picaturile %e impra%tie in apa( %e mai la%a )a%ul %a
fiar+a %i %e mai incearca din n&u- Se mai p&ate incerca c&rectitudinea legarii %ir&pului turnand
cate)a picaturi de %ir&p pe & farfurie rece- Daca nu %e impra%tie ( ci f&rmeaza & c&arda intre degetul
mare %i aratat&r( %ir&pul e%te c&rect legat-
/and %irp&ul e%te %uficient legat( %e ia de pe f&c %i %e pune imediat intr*un )a% mai mare cu
apa rece( %e ac&prea )a%ul cu capac( pe%te care %e pune un pr&%&p ud f&arte +ine %t&r%- Sir&pul nu
tre+uie racit c&mplet( ci tre+uie %a ramana cald( atat cat la atingerea cu degetul %a nu arda-
/and %ir&pul e%te caldut( %e %ca&te din )a%ul cu apa rece( %i %e incepe frecarea ace%tuia(
ame%tecand cu un facalet intr*un %ingur %en%( pana cand i%i %chim+a cul&area %i de)ine &pac-
Sir&pul %e tran%f&rma in %er+et( capatand & cul&are mult mai pala( mai de%chi%a %i c&n%i%tenta unei
%mantani gr&a%e-
/and %er+etul e%te gata( %e pune in +&rcane curate %i perfect u%cate( apa%andu*%e cu &
lingura de lemn pentru a nu ramane g&luri intre %traturi-
Daca %e intampla %a nu reu%ea%ca %er+etul( de&arece %ir&pul a f&%t prea legat( e%te f&arte
greu %a %e mai p&ata indrepta- Se p&ate tran%f&rma in%a intr*un %ir&p f&arte reu%it- .entru acea%ta
%e adauga in )a%( pe%te %er+et( ' pahare cu zeama de fructe %i %e pune la f&c mic( ame%tecand +ine
pana cand %er+etul %e dezleaga %i %e ame%teca cu zeama de fructe-
SERBETUL
SERBET
Serbetul e%te un preparat culinar f&arte dulce %i parfumat( facut din %ir&p de zahar +ine legat %i
frecat( c&l&rat i ar&mat cu diferite e%en e %au %ucuri de fructe( %ucuri din fl&ri %au frunze parfumate-
Fructele din care %e &+tin cele mai reu%ite %er+eturi %unt2 zmeura( ca%unile( fragii( cire%ele amare(
)i%inele( lamaiile( p&rt&calele- .lantele indicate pentru prepararea %er+etului %unt( in general fl&rile %i
frunzele parfumate2 trandafirii( fl&rile de %alcamul( )i&letele( fl&rile de tei( fl&rile de ia%&mie( frunzele
de menta( frunzele de +u%ui&c etc-
.entru a &+tine un %er+et a%pectu&%( zeama de fructe tre+uie %a fie f&arte limpede( de aceea( dupa
ce %e e1trage din fructe( tre+uie +ine filtrata-
Ser+eturile( la fel ca %i dulceturile( nu %e fac din cantitati mari de zahar( ci numai din 1 kg 0 1('"0 kg
de fructe( f&l&%indu*%e un )a% de 3*3 kg capacitate(
de preferinta & cratita %maltuita( in perfecta %tare-
Sucul de fructe %e p&ate &+tine la rece prin pre%are %au la cald prin &parirea fructel&r- De&rece
pentru %er+eturi nu %unt nece%are cantitati mai de %uc( ace%ta %e &+tine mai u%&r la rece( %t&rcand
fructele !manual( intr*un )a% %maltuit %au din p&rtelan( cu & lingura %au & l&patica din lemn %au
f&l&%ind %t&rcat&rul de fructe aut&mat$( dupa care %e filtreaza f&arte +ine printr*& %trecurat&are f&arte
fina- Daca fructele din care %e prepara %er+etul %unt din cele cu pulpa tare( ace%tea mai intai %e
&pare%c %i ap&i %e e1trage %ucul %i %e filtreaza-
Cantitatile necesare pentru serbet din fructe sunt:
1 kg zahar
300 ml zeama de fructe !%e &+tine dintr*un kg de fructe pr&a%pete$
apa !cantitatea difera in functie de tipul de fructe$
lamaie %i e%ente !in functie de tipul de fructe$
Cantitatile necesare pentru serbet petalee de flori sau frunze parfumate:
1kg zahar
00 ml apa
300 grame petale fl&ri %au frunze ar&mate
1*' lamai
Modul de preparare:
Se pune la f&c mic !10*1" minute$ zaharul( apa %i %ucul de fructe !%au %ucul din petale de
fl&ri$ pana cand zaharul e%te c&mplet diz&l)at( dupa care %e mare%te flacara-
/and incepe %a cl&c&tea%ca( %e aduna %puma ce %e f&rmeaza dea%upra cu & %pumiera %au
cu )arful unei linguri &+i%nuite- Din cand in cand %e curata marginile interi&are ale )a%ului cu &
pen%ula pentru +ucatarie( pentru a e)ita zahari%irea-
Dupa 1"4'0 de minute( cand %ir&pul incepe %a %e ingr&a%e( iar la %uprafata %e f&rmeaza
+a%icute( %e incearca daca e%te +ine legat( turnand '43 pictuari intr*un pahar cu apa rece- Daca
picaturile raman intregi %i nu %e impra%tie( iar daca %unt %tran%e intre degete %e f&rmeaza un +&+
m&ale( %ir&pul e%te c&rect legat- Daca in%a picaturile %e impra%tie in apa( %e la%a )a%ul %a mai dea
cate)a cl&c&te %i %e mai incearca &data- /eea ce e%te f&arte imp&rtant la legarea %er+etului e%te
e1actitatea ace%tui m&ment( de&arece daca %ir&pul nu e%te %uficient legat %au daca e%te prea tare(
%er+etul nu reu%e%te- In m&mentul cand %e incearca %ir&pul( )a%ul %e trage de pe f&c( pentru ca %a
nu %e mai lege in ace%t timp %i pr&+a %a nu fie reala-
Daca %ir&pul e%te %uficient legat( %e ac&pera )a%ul cu un %er)et curat( ud %i +ine %t&r% %i %e
la%a %a %e mai racea%ca( atat cat %a p&ata %up&rta degetul( adica %a fie caldut-
/and %*a racit %uficient( %e incepe frecatul( cu un facalet( in)artind numai intr*& %ingura
directie( pana ce %er+etul i%i %chim+a cul&area( nu mai are luciu( de)enind ca un aluat p&tri)it de
tare-
/and %er+etul e%te apr&ape gata( %e adauga treptat & lingurita de zeama de lamaie( frecand
c&ntinuu- 5eama de lamaie nu %e adauga %i la fructele acri%&are( cum %unt2 )i%iniile( zmeura etc-
Daca %er+etul e%te gata %e t&arna in +&rcane curate %i +ine u%cate %i %e apa%a cu & lingura
de lemn( pentru a nu ramane g&luri intre %traturi-
/and %e intampla %a nu reu%ea%ca %er+etul( de&arece %ir&pul a f&%t prea putin legat %au
prea tare( e%te f&arte greu %a %e mai p&ata indrepta( in %chim+ in%a %e p&ate &+tine un %ir&p f&arte
reu%it-
Servirea serbetului
Se pune intr*un pahar apa rece( e)entual %e adauga cate)a cu+uri de gheata %i %e intr&duce in
pahat & lingurita plina cu %er+et- Se la%a cate)a minute in pahar %a %e intarea%ca ap&i %e %er)e%te-