Sunteți pe pagina 1din 12

Marketing Curs 1

Patea intai a marketingului


Capitolul I
Fundamentele Marketingului
I Esenta Marketingului
1.1 Contextul aparitiei si promovarii marketingului
1.2 Conceptul de marketing
1.3 Consumatorul ,element central de referinta al marketingului
1. Functiile marketingului
1.1 Contextul aparitiei si promovarii marketingului
In privinta momentului aparitiei marketingului au existat si exista in continuare numeroase
controverse ma!oritatea specialistilor considera ca marketingul este un produs al secolulu ""
.#lti autori situea$a insa aparitia marketingului cu mult timp in urma de ex M.%ater considera ca
marketingul semnifica o activitate ce a fost practicata de la primele tran$actii comerciale.#cesta
considera ca istoria marketingului poate fi &aproape tot atat de lunga ca si istoria anului pe
pamant.'M.%aker specifica ca &marketingul este una dintre cele mai vec(i activiati ale anului si
totusi este privit ca cea mai recenta dintre activitatile economice'.
Factorii cei mai semnificativi care au favori$at aparitia si promovarea marketingului sunt
urmatorii)
a* +evolutia industriala aceasta a condus la inlocuirea muncii manuale,de$voltarea rapida
a productiei de masa,preturi acesi,ile masei largi de cumparatori,depasirea cererii de
catre oferta,nevoia de$voltarii sc(im,urilor,concentrarea productiei in pone cu potential
natural avanta!os in conclu$ie datorita revolutiei industriale a crescut dimensiunea
pietei ,structura acesteia a devenit din ce in ce mai complexa aparand necesitatea
cantarii unor mi!loace eficiente de adaptare la noile cerinte.
,* -inamismul economico.social .Marketingul a aparut su, aspectul unor activitati practice
si al unor teoreti$arii ale acestora la inceputul secolului "" in /.0.# si s.a extins in tarile
europene de$voltate1#nglia,Franta,2ermania*pana la !umatatea secolului "".#,undenta
de produse si servicii existente pe piata a determinat dificultati legate de desfacerea
acestora,iar piata s.a transformat dintr.o piata a producatorului pe care cererea se
adapta la oferta intr.o piata a cumparatorului unde oferta tre,uia adaptata la cerere.#sta
inseamna ca nu se mai vindea ceea ce se producea si a inceput sa se produca ceea ce
se cerea.#stfel a aprut necesitatea studierii pietei,iar intreprinderile nu se mai adresau
pietei in general ,ci unor segmente de piata cu nevoi specifice de consum.In consecinta
dinamismul economico.social a condus la de$voltarea productiei,la adancirea
speciali$arii,la mutatii geografice si demografice,la sc(im,area conditiilor de munca si de
viata ale consumatorilor si la amplificarea relatiilor economice internationale.+e$ultatul
s.a concreti$at in propagarea marketingului pe scara larga ,in vederea gasirii unor
modalitati eficiente de a coordona preocuparile legate de productie cu cele legate de
van$area produselor ,de a le corela cu cerintele efective de consum.
1.2. Conceptul de marketing
#sociatia americana de marketing1#M#*considera ca marketingul repre$inta &reali$area
activitatilor economice care diri!ea$a fluxul ,unurilor si serviciilor de la producator la
consumator sau utili$ator'.
0n alt specialist P3.4otler denumit si parintele marketingului modern spunea ca marketingul
semnifica &activitatea umana orientata in directia satisfacerii nevoilor si dorintelor prin
intermediul procesului sc(im,ului'.
5.6./tanton afirma ca &marketingul este un intreg sistem de activitati economice referitoare
la programarea,sta,ilirea preturilor ,promovarea si distri,utia produselor si serviciilor menite
sa satisfaca cerintele consumatorilor actuali si potentiali'.
Conceptul de marketing se spri!ina pe trei convingeri fundamentale)
1. 7oate programele si actiunile companiei vor fi orientate spre consumator
2. 8olumul van$arilor profita,ile va fi scopul firmei si nu volumul de dragul volumului
3. 7oate activitatile de marketing ale firmei vor fi coordonate organi$ational.
#.-enner spunea ca marketingul cuprinde &anali$a permanenta a cererii pe de o parte si pe de
alta parte sta,ilirea si punerea in actiune a mi!loacelor de satisfacere a acestora in condintiile
unui profit optim ,cu alte cunvinte marketingul &.
&Marketingul 9satisfacerea cererii :profit'
In literatura de specialitate se considera ca exista tot atatea definitii ale marketingului cate carti
s.au scris .
; definitie cuprin$atoare a marketingului ar tre,ui sa cuprinda urmatoarele elemente) o
conceptie moderna in orientarea intreprinderilor concreti$ata intr.un ansam,lu coerent de
activitati practice programate si organi$ate prin utili$area unor metode si te(nici stiintifice
,respectiv al unui instrumentar stiintific.
Conceptia moderna are in vedere orientarea,organi$area si desfasurarea activitatilor economice
in scopul satisfacerii cerintelor efective si potentiale ale consumatorilor sau utili$atorilor cu
maximu de eficienta.+epre$inta o pro,lema de comportament a intreprin$atorilor o racordare
permanenta a activitatii acestora la cerintele ce re$ulta din dinamismul factorilor de mediu .
#ctivitatile practice,in sfera activitilor de marketing s.ar putea cuprinde ansam,lu operatiunilor si
al proceselor o,isnuite prin care intreprinderea isi uitili$ea$a in functie de profit resursele de
care dispune si o,tine o anumita finalitate economica in masura in care se raportea$a potrivit
noii orientari la cerintele pietei si ale societatii .
< a nivelul intreprinderilor moderne are loc o paleta larga de operatiuni si procese in cadrul
carora se delimitea$a operatiuni o,isnuite cu caracter te(nico.economic legate de pregatirea
fa,ricatiei sau organi$area desfacerilor si activitati specifice marketingului in cadrul carora sunt
incluse investigarea pietei si a consumului,testarea acepta,ilitatii si serviciilor ,pregatirea pietei
pentru noile produse si urmarirea comportarii produselor in consum.
Instrumentaru de marketing stiintific ,acesta tre,uie sa asigure cercetarea nevoilor de consum
,investigarea pietei,optimi$area actiunilor practice si fundamentarea stiinfica a deci$iilor de
marketing .
;rientarea de marketing a activitatilor intreprinderii moderne are urmatoarele caracteristici)
. +eceprivitate fata de cerintele societatii si ale pietei
. Cunoasterea riguroasa si anticiparea acestor cerinte
. Flexi,ilitatea respectiv capacitatea de adaptare a activitatii la evolutia cerintelor de
consum
. Inventivitate si spiritul creator ,preocupari permanente pentru inoire si moderni$are
. 8i$iune larga,unitara asupra ansam,lului de activitati care alcatuiesc ciclul economic al
,unurilor si serviciilor
. Eficienta maxima ca urmare a orientarii efective a activitatii catre nevoie de cosum si
catre cerintele pietei
1.3. Consumatorul =elementul central de referinta al marketingului
Potrivit opticii marketingului modern intreprin$atorii tre,uie sa acorde o atentie ma!ora definirii si
cunoasterii &campului de lupta' respectiv a pietelor pe care vor actiona precum si a tintei pe care
si.o propune sa o cucereasca respectiv a consumatorilor produselor si serviciilor.
Marketingul in demersul sau porneste cu piata si consumatorii ,in cadrul pietei consumatorul
repre$inta elementul central de referinta al orcarui intreprin$ator ,piata neputand fi definita
independent de cei care ii dau piata.
Conceptul de marketing modern porneste de la premisa ca orice activitate economica tre,uie
indreptata in directia satisfacerii cerintelor efective si potentiale ale ocnsumatorilor cu maximum
de eficienta.-e aceea marketingul plasea$a consumatorul in centrul activitatilor intreprinderii
pentru ca prin activitati specifice urmareste sa asigure ,unurile si serviciile pe care le solicita
consumatorii respectiv marfa potrivita in cantitatile potrivite la pretul potrivit la locul potrivit si la
timpul potrivit.Pentru atingerea acestor de$iderate este necesar ca in cadrul pietelor in care
actionea$a ,intreprin$atorii)
. /a isi defineasca cat mai precis tintele respectiv destinatarii ofertei lor in raport de
resurse si o,iective
. /a le determine cerintele de consum
. /a le faca cunoscute produsele si serviciile pe care le ofera
. /a stimule$e cererea si c(iar sa cree$e noi nevoi
#laturi de cunoasterea elementelor de caracteri$are a consumatorilor si a cerintelor acestora in
functie de care se determina volumul si structura ofertei sunt necesare a fi cunoscute si o serie
de aspecte definitorii de natura comportamentala ale consumatorilor pentru a actiona cat mai
eficient in efortul de al determina sa apele$e la oferta de ,unuri si servicii ce le este adresata.
de ex)unde sunt locali$ati consumatorii din punct de vedere geografic,cat de numerosi sunt
consumatorii,care este capacitatea lor de cumparare si consum,ce caracteristici
comportamentale sau stil de viata au,care sunt asteptarile acestora de la produs>serviciu care le
consuma,in ce impre!urimi cumpara si consuma produsul>serviciul oferit
1.. Functiile marketingului
1. Investigarea pietei si a nevoilor de consum1functia premisa*se urmareste o,tinerea de
informatii referitoare la pietele pre$enta si potentiale la ansam,lul nevoilor de consum,la
motivatia acestora si la comportamentul consumatorilor./e investig(ea$a si unele componente
ale mediului extern al intreprinderii1factori demografici,sociali,culturali,politici etc.*
2. Conectarea dinamica1functia de mi!loc*a intreprinderii la mediul economico.social presupune
adaptarea intreprinderii la conditiile exterioare in continua sc(im,are ,fructificarea
oportunitatilo,influentarea mediului prin contracararea sau stimularea unor tendinte in evolutia
acestuia si de$voltarea cererii pentru anumite produse sau servicii.
3./atisfacerea in conditii superioare a nevoilor de consum1functia o,iectiv*se concreti$ea$a in
masuri privind producerea numai a acelor produse sau servicii necesare consumatorilor
,distri,uirea lor in conditii optime,asigurarea unei posi,ilitati largi de alegere in concordanta cu
preferintele si gusturile consumatorilor,largirea gamei serviciilor comerciale etc.-e asemenea
aceasta functie presupune si educarea gesturilor consumatorilor si crearea de noi tre,uinte.
.Maximi$area eficientei economice1sau a profitului*1functia o,iectivimplica o alocare !udicioasa
a resurselor materiale umane si financiare .Presupune optimi$area structurilor productiei in
concordanta cu o,iectivele firmei si a desfasurarii tuturor proceselor
economiceproductie,transport,depo$itare si comerciali$are*care alcatuiesc fluxul economic
complet ,productie.consum al produselor.#ceasta functie solicita punerea la punct a unor
programe de actiune eficace si a intrumentelor pentru masurarea performantelor atinse.
Curs 2
Capitolul II -e$voltarea marketingului
2.1. Etape in evolutia teoriei si practicii marketingului
2.2. Institutiile organismului de marketing
2.3. 8alentele si universalitatea marketingului
2.. /peci$li$area marketingului in activitati economice
2.?. Marketingul in domenii noneconomice
2.1. Etape in evolutia teoriei si practicii marketingului
In literatura de specialitate sunt mentionate 2 etape importante)
. -e$voltarea extensiva. ea a presupus extinderea activitatilor specifice de marketing si a
instrumentarului sau la un numar tot mai mare de intreprinderi si in cat mai multe
domenii de activitate de la cele din sfera productiei si a circulatiei marfurilor pana in sfera
serviciilor si c(iar in domeniul social.
. -e$voltarea intensiva. ea a presupus consolidarea marketingului in ramurile si
domeniile care au incorporat perfectionarea si im,unatatirea permanenta a te(nicilor
,metodelor si instrumentelor utili$ate .
; alta etapi$are este urmatoarea)
1. ;rientarea spre productie
Eforturile intreprinderii sunt indreptate in directia o,tinerii unei productii cat mai ridicate,mai
eficiente si in directia asigurarii unei distri,utii pe scara larga.#ceasta orientare este utila
atunci cand cererea de pe piata depaseste oferta ,dar si pentru atenuarea costului prea
mare al unui produs.
2. ;rientarea spre produs
Intreprinderea isi concentrea$a eforturile in directia o,tinerii unor produse superioare
calitativ si spre im,unatatirea lor permanenta .#ceasta orientare poate conduce la &miopia
de marketing' care repre$inta o interpretare gresita a cerintelor consumatorilor si o
incapacitate de a o,serva perimarea produsului.
3. ;rientarea spre van$are
Intreprinderea isi concentrea$a eforturile in directia convingerii consumatorilor care
manifesta re$istenta la cumparare prin utili$area unui arsenal de te(nici
promotionale.#ceasta orientare este eficienta doar pe termen scurt si poate fi utili$ata doar
pentru crearea de noi consumatori nu si pentru permanti$area acestora.
. ;rientarea spre consumator
In aceasta etapa intreprinderea isi concentrea$a eforturile in directia plasarii consumatorilor
in centrul tuturor activitatilor sale si aflarii nevoilor si cerintelor sale.Conform acestei orientari
toti anga!atii tre,uie sa impartaseasca convingerea ca clientul este cel mai important si de
aceea intreprinderea tre,uie sa sta,ileasca relatii de durata.
?. ;rientarea spre societate1marketing societal*
Intreprinderea isi concentrea$a eforturile in directia asumarii unor responsa,ilitati sociale si
umane.Conform acestei orientari sarcina unei intreprinderi este sa determine nevoile
,cerintele si interesele pietelor tinta si sa ofere satisfactia asteptata intr.un mod mai eficient
decat concurenta.
@. ;rientarea spre marketingul relational
Intreprinderea isi concentrea$a eforturile in directia sta,ilirii memtinerii si intariri raporturilor
pe termen lung cu clientii si ceilalti parteneri de afaceri astfel incat sa se reali$e$e
o,iectivele tuturor partilor .#ceasta orientare pre$inta urmatoarele avanta!e) clienti fideli pe o
perioada mai lunga de timp,se consolidea$a securitatea si sta,ilirea intreprinderilor si
contri,uie la eficenti$area economiei de piata.
2.2. Institutiile organismului de marketing
; contri,utie ma!ora la propagarea marketingului au avut o serie de institutii si organisme
speciali$ate de marketing.
1. Prima categorie sunt asociatile nationale de marketing)
. #sociatia #mericana de Marketing1in /0# in 1A3B*
. #sociatia France$a pentru -e$voltarea 7e(nicilor de Marketing
. Industrial Marketing +esearc(104*
. #sociatia Italiana de /tudii de Piata
. #+;M#+1in1AB1 in +omania*
2. #sociatii internationale de marketing
. E/;M#+
. I/M- 1International /ocietC for Markets and -evelopment)
. IMF
2.3.8alentele si universalitatea marketingului
8alentele repre$inta calitati deose,ite.
a. Marketingul si.a adus un aport decisiv la satisfacerea cat mai deplina in conditii
superioare a cerintelor si nevoilor consumatorilor.
,. #,sor,tia unei parti importante a fortei de munca.Marketingul asigura populatiei un
numar important de locuri de munca si un standard de viata la cote superioare.
c. #doptarea deci$iilor referitoare la activitatea curenta si de perspectiva in conditiile unui
risc mult diminuat.
d. Maximi$area eficientei economice.
Marketingul a patruns treptat in toate sectoarele vietii economice ,a patruns in economii aflate
pe diferite trepte de de$voltare si s.a afirmat in orice tip de economie..
2.. /peci$li$area marketingului in activitati economice
-e$voltarea marketingului in toate domeniile si la diferite niveluri ale activitatii economice a fost
insotita si de speciali$area acestuia.Principalele criterii de speciali$are a marketingului sunt
urmatoarele)
1. Profilul activitatii economice.In functie de el avem)marketingul ,unurilor de
consum,marketingul ,unurilor de capital,marketingul serviciilor.
2. -upa aria teritoriala de desfasurare a activitatilor economice avem) marketing
intern,marketing international,marketing european1euromarketing*,marketing
multinational,marketing glo,al.
3. -upa nivelul de organi$are economica
. Macromarketing.marketing la nivel national
. Micromarketing.marketing la nivelul intreprinderilor
2.?. Marketingul in domenii noneconomice
Marketingul social,marketingul organi$atiilor nonprofit,marketingul electoral,marketingul
securitatii rutiere,marketingul sanatatii pu,lice,marketingul cultural,marketingul
ecle$iastic,marketingul ecologic1marketingul verde*.
Partea a doua a marketingului
Mediul de marketing
Capitolul III
3.1.1. Mediul extern
Marketingul presupune desfasurarea activitatilor intreprinderii in concordanta cu evolutia
mediul economico.social.; asemenea a,ordare necesita cunoasterea mediului extern si
capacitatea intreprinderiii de a se adapta la mediul extern,capacitatea care corespunde
mediului intern al intreprinderii.
/tudierea interectiunii mediului intern cu cel extern si formularea celor mai potrivite cai de
maximi$are a efectelor po$itive si de minimi$are a celor negative repre$inta o,iectul
marketingului ca stiinta.Intelegerea si aplicarea marketingului presupune cunoaterea
conceptelor de mediu extern.mediul intern si a relatiilor dintre acestea.
Mediul extern repre$inta mediul in cadrul caruia intreprinderiile isi desfasoara activitatea si
cuprinde ansam,lul de factori de natura
economica,sociala,culturala,!uridica,politica,geografica,ecologica din care fac parte c(iar si
intreprinderile.
Forme ale mediului extern
-upa natura intreprinderilor dintre diferite componente si a efectelor declansateD mediul
extern poate avea urmatoarele forme)
. Mediul sta,ilit.acesta este specific perioadelor linistite,evolutia fenomenelor este lenta si
usor previ$i,ilaEintreprinderile au putine pro,leme de adaptareEse intalneste tot mai rar in
epoca contemporana
. Mediul insta,il.apar frecvente modificari in ma!oritatea componentelor sale,este tipul
o,isnuit de mediu cu care se confrunta intreprinderile,intreprinderile tre,uie sa ai,a o
capacitate mare de adaptare
. Mediul tur,ulent.acesta este relativ ostil intreprinderii,evolutia componentelor este
,rusca si imprevi$i,ila,intreprinderiile au pro,leme de adaptare,apar sc(im,ari esentiale
in fi$ionomia mediului.#cesta este specific tarilor est europene.
3.1.2 Componentle mediului extern
Mediul extern al intreprinderilor este alcatuit din 2 componente si anume micro si macro
mediul intreprinderilor.
3.1.2.1 Micromediul intreprinderilor
Componentele mediului extern cu care o intreprindere intra in relatii directe,permanente si
puternice dictate de necesitatea atingerii o,iectelor sale formea$a micromediu intreprinderii.
Componentele acestuia sunt)
a* Furni$ori de marfa1sau de mi!loace materiale* acestia pot fi persoane fi$ice sau !uridice
care asigura intreprinderii materiile
prime,materialele,ec(ipamentele,masini,utila!e.Intreprinderile tre,uie sa o,tina informatii
despre dimensiunea si calitatea ofertei,despre preturile practicate ,politicile
comerciale,locali$area geografica sau climatul intern.
,* Furni$orii de servicii.ei pot fi personae fi$ice sau !uridice care reali$ea$a servicii
necesare indeplinirii o,iectului de activitate al intreprinderii./unt inclusi intermediarii
firmele de comert,de transport,agentiile de pu,licitate, prestatori de servicii ,ancare
c* Furni$orii fortei de munca.aici sunt incluse unitatea de invatamant,oficiile de forte de
munca si diverse persoane aflate in cautarea unui loc de munca
d* Clientii.este cea mai importanta componenta a micromediului.#cestia pot fi grupati in
consumatori,utili$atori industriali,intreprinderi distri,uitoare,agentii guvernamentale
e* Concurentii sunt persoane fi$ice sau !uridice care isi disputa aceeasi categorie de clienti
si uneori c(iar aceiasi furni$ori si prestatori de servicii
f* ;rganismele pu,lice sunt o componenta a micromediului in masura in care pot influenta
atingerea o,iectivelor intreprinderii./unt incluse asociatii ale consumatorilor,asociatii
profesionale,mediile de informare,organele de stat,precum si marele pu,lic
3.1.2.2 Macromediul intreprinderilor
#nsam,lul factorilor care actionea$a in direct pe termen lung si cu o intensitate mai sla,a
asupra activitatii intreprinderii formea$a macromediul intreprinderilor.Componentele acestuia
sunt delimitate astfel)
1. Mediul demografic repre$inta populatia aflata in $ona de activitate a
intreprinderii,alimentea$a intreprinderea cu forta de munca repre$entand totodata si unul
dintre factorii formatici ai cererii.; semnificatie deose,ita o au urmatorii indicatori
specifici)numarul populatiei,dimensiune medie a unei familii,rata natalitatii,gruparile
etnice,grupe educationale,reparti$area teritoriala si pe medii de locuit.
2. Mediul economic este alcatuit din ansam,lul elementelor ce compun piata economica a
spatiului in care actionea$a intreprindere.In cadrul mediului economic se studia$a
structuri pe ramuri a activitatii economice,nivelu de de$voltare,gradul de ocupare a fortei
de munca ,acestea fiind necesare pentru determinarea nivelului veniturilor,marimii
cererii, nivelul concurentei ,etc.
Mediul economic include o serie de forte si grupare de interese care actionea$a in viata
econimoca a societatii si care alcatuiesc con!uctura economica si con!uctura pietei.
3. Mediul te(nologic este alcatuit din componente ce explica cum se o,tin produsele sau
serviviile.Este una dintre componentele cele mai dinamice ale macromediului.Este
influentat de invetii si invocatii,de marimea fondurilor destinate cercetarii de$voltarii de
produsele noi si de reglementarile privind eliminarea te(nologiilor poluante.
. Mediul cultural este alcatuit din ansam,lul elementelor care privesc sistemul de valori
o,iceiurile traditiile,credintele si normele care guvernea$a statutul oamenilor in
societate.Mediul cultural determina delimitarea segmentelor de piata,conditionea$a felul
produselor si modul de distri,uire,continutul si forma comunicatiilor intreprinderii cu
piata.
?. Mediul politic este specific fiecarei tari si se reflecta in structurile sociale,clasele
sociale,fortele politice ,gradul de implicare al statutului in economie si in gradul de
sta,ilitate politica.
@. Mediul institutional este construit din ansam,lul reglementarilor de natura !uridica care
vi$ea$a direct sau indirect activitatea intreprinderii.-e asemenea mai cuprinde
reglementari ale unor organisme interne si internationale vi$and armeni$area practicilor
comerciale ,asigurarea cadrului legal pentru desfasurarea actelor de piata corecte1legea
concurentei reglementarile privind protectia consumatorilor*.
B. Mediul natural determina proiectarea si desfasurarea activitatilor economice .Conditiile
naturale de relief sau de clima ,de exemplu determina modul de locali$are si de
distri,utie in spatiu a activitatii umane.Pentru intreprinderile din agricultura ,turism sau
prospectiuni ,conditiile naturale intra in insusi o,iectivul activitatii.
3.2. Mdiul intern repre$inta capacitatea intreprindeii de a se adapta la mediul
extern.Fructificarea oca$iilor oferite de mediul extern si contracararea amenintarilor provenite
din mediul extern depind de potentialul intreprinderii si de capacitatea acesteia.
3.2.1. Continutul mediului intern
Mediul intern este alcatuit din totalitatea elementelor ce asigura reali$area o,iectului de
activitate.Continutul mediului intern poate fi static atunci cand elementele sunt privite in mod
i$olat sau dimanic atunci cand elementele interactionea$a intre ele.
-aca raportul dintre resurse este unul adecvat re$ulta un mediu intern ec(ili,rat.-aca raportul
dintre resurse este necorespun$ator re$ulta un mediu intern de$ec(ili,rat.
3.2.2./tructura mediului intern
Mediul intern este alcatuit din elemente care exprima fi$ic resursele intreprinderii si anume
resurse materiale,resurse financiare si umane.
-upa o alta clasificare ,dupa continutul existentei fi$ice a resurselor,mediul intern are
urmatoarele componente)
. dotari 1aici sunt incluse cladiri,ec(ipamente,te(nologii,informatie si infrastructura*
. terenuri si resurse naturale 1#cestia sunt factori de productie fara de care nu este posi,ila
desfasurarea activitatii.Pamantul si resursele naturale isi exprima potentialul prin proprietatile
fi$ice,c(imice,amplasare,po$itie sau peisa!.*
-otarile si terenurile si resursele au corespondent in clasificarea precedenta in resurse
materiale.
.disponi,ilitatile ,anesti care formea$a resursele financiare
.personalul care formea$a resursele umane
3.2.3Potentialul intreprinderilor
+esursele si componentele mediului intern exprima potentialul intreprinderii.#cesta poate fi
structurat astfel)
a. Capacitatea te(nica se mai numeste si potential productiv si exprima capacitatea firmei
de a reali$a produse si servicii in cantitatea si calitatea dorita.Capacitatea te(nica este
data de mi!loacele materiale ,de calitatea fortei de munca,de capacitatea de productie
conform graficului si de aptitudinile te(nice.
,. Capacitatea comerciala1potential comercial*in acest ca$ se urmareste cota de
piata,calitatea porduselor si serviciilor,nivelul pretului,promovarea si distri,utia,eficienta
fortei de van$are,a inovatiei si acoperirea cererii.7oate acestea conduc la crearea
reputatiei si imaginii firmei.
c. Capacitate financiara este data de posi,ilitatile firmei de a reali$a anumite c(eltuieli
pentru atingerea o,iectivelor.Este influentata de costul capitalului,fluxul de numerar si
sta,ilirea financiara.
d. Capacitatea organi$atorica 1potentialul managerial*este caracteri$atde conducerea
vi$ionara,salariatii implicati,capacitatea de orientare si organi$are flexi,ila.-eterminarea
potentialului firmei se reali$ea$a prin evaluarea punctelor tari si punctelor sla,e ale
intreprinderii.

S-ar putea să vă placă și