Sunteți pe pagina 1din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10
Exemplar nr.

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

DATA

Semnatura

Aprobat
ntocmit

PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 1 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10
Exemplar nr.

CONINUTUL PROCEDURII
1.0 Scop
Scopul acestei proceduri este:
a) Stabilirea unui set unitar de reguli privind organizarea audienelor la nivelul Primriei
Comunei ................;
b) Stabilirea responsabilitilor privind programul de audiene;
2.0 Domeniul de aplicare
Procedura privind programul de audiene se aplic la nivelul Primriei Comunei .............
3.0 Referine normative
3.1. Legislaia specific
-Legea 52/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, privind transparena decizional n
administraia public;
-Legea 544/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, privind liberul acces

la informaiile de interes public,


-Legea 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, privind administraia public
local,
3.2. Reglementri interne:
Regulamentul de Ordine Interioar;
Regulamentul de Organizare i Funcionare;
3.3. Principii

PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 2 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10

Exemplar nr.
Pe parcursul ntregului proces de organiare a programului de audiene trebuie avute n vedere
urmtoarele principii:
Nediscriminare;
Neutralitatea;
Continitatea
Tratament egal;
Transparena;

4.0.Descrierea procedurii
4.1. Date de intrare
4.1.1.Cereri de audien;
4.1.2. Reglementri legislative.
4.2 Desfurarea activitii
-prin dispoziie a primarului se stabilesc persoanele responsabile de inerea audienelor i
programul acestora. Acestea pot fi primarul, viceprimarul, secretarul, administratorul public, efii
de compartimente.
-nscrierea n audien se face pe baz programrilor, n temeiul cererii scrise, telefon sau e-mail
ctre Compartimentul registratur i relaii cu publicul. Solicitrile se depun cu cel puin 24 de ore
nainte n cazul audienelor inute de ctre primar i cu cel puin o or nainte n celelalte cazuri.
-solicitarea de nscriere n audien trebuie s cuprind cel puin numele solicitantului, domiciliul,
date de contact, persoana la care dorete audiena, motivele audienei.
-Compatimentul registratur i relaii cu publicul nregistreaz fiecare solicitare n registrul de
audiene, organizat pentru fiecare persoan ce ine audiene.
-Compatimentul registratur i relaii cu publicul realizeaz programarea audienelor i
comunicarea acestor programri ctre solicitani. Programarea audienei nu poate depi, de regul,
30 de zile de la data depunerii solicitrii. Timpul alocat unei audiene nu poate fi mai mic de 5
minute i mai mare de 20 de minute.

PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 3 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10

Exemplar nr.
- n vederea audierii, Compartimentul registratur i relaii cu publicul va pregti, pentru fiecare
persoan care urmeaz s fie audiat, un dosar care va cuprinde:
a) cererea de audien;
b) cte o not de informare de la compartimentele de specialitate din cadrul instituiei, din
care s rezulte precizri cu privire la problema supus audienei;
c) adresele de rspuns la eventualele petiii adresate primriei, de ctre persoana care a
solicitat s fie primit n audien, relaii de la alte instituii etc.
-dac pentru soluionarea sau clarificarea problemelor pentru care cetenii au solicitat primirea n
audien se impune prezena altor persoane, acestea vor fi invitate s participe la audiene
-funcionarii publici care particip la organizarea activitii de audiene vor consemna msurile
stabilite n cadrul acestora, ntr-o not de audien, vor urmri realizarea lor i vor informa, la
cererea persoanei care a acordat audiena, cu privire la modul de soluionare.
5.0 Responsabilitati i autoritate
5.1. Primar
- desemneaz persoanele care in audiene i aprob programul de audiene;
-acord audiene
5.2. Secretarul comunei / Viceprimarul / Administratorul public / efii de compartimente
-acord audiene conform programului aprobat de ctre primar;
-particip, dac i se solicit, la audienele acordate de ctre primar;
5.3. Compartiment registratur i relaii cu publicul
-face cunoscut programul de audiene;
-primete cererile de audien i ntocmete registrul audienelor;
-realizeaz programarea audienelor;
-comunic programarea audienelor solicitanilor;
-pregtete dosarul audienelor
-invit alte persoane la audiene;
5.4. Consilier / referent

PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 4 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10

Exemplar nr.
particip la audiena i ntocmete notele de audien cu msurile stabilite;
urmrete modul de realizare a acestora pe care l consemneaz n registrul de audiene;
comunic modul de soluionare persoanei audiate.

6.0 Dispoziii finale


a) Procedura va fi difuzat personalului care execut sau particip la activitatea de audien;
b) Actuala procedur va fi revizuit n cazul cnd apar modificri organizatorice sau ale
reglementrilor legale cu caracter general sau intern pe baza crora se desfoar activitatea
de organizare a audienelor;
c) Pe perioada absenei de la serviciu a persoanelor care utilizeaz prezenta procedur n form
iniial sau revizuit, aplicarea acesteia se va realiza i de ctre nlocuitorii acestor persoane;
d) Anexele 1 i 2 se pstreaz de ctre coordonatorul Compartimentului registratur i relaii
cu publicul;
e) Aceast procedur se aplic ncepnd cu data aprobrii de ctre conductorul instituiei.
7.0 Anexe
a)
b)
c)
d)

Anexa 1 LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII


Anexa 2 LISTA REVIZIILOR
Anexa 3 FORMULARE
Anexa 4 ABREVIERI ALE TERMENILOR

ANEXA 1 la nr. ..............din..............


INSTITUTIA
LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 5 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10
Exemplar nr.

NR.
CRT.

GRAD
PROFESIONAL/
FUNCIA

NUME i
PRENUMELE

SEMNATUR
A

DATA LURII LA
CUNOTIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ANEXA 2 la nr. ..............din..............


INSTITUTIA

PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 6 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10
Exemplar nr.

LISTA REVIZIILOR
Nr.
Crt.

NATURA
MODIFICRILOR

CAUZA
MODIFICRII

Data INTRRII N
VIGOARE

1.
2.
3.

7. ANEXA 3 - FORMULARE

Programul de Audiene
Funcia deinut n
PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 7 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Institutia

Pagini: 10
Nr.
Crt.

Numele i prenumele

cadrul Aparatului de
specialitate al
Primarului

Zile de
audiene

Exemplar nr.
Ore de
audien

Domeniile
de audien

Tipuri de probleme pentru care nu se acord audiene


Tip problem
Instituie responsabil

Nr.
Crt.

Ex. nfiinarea societilor comerciale

PS03

Ediia: I

Registrul comerului

Revizia: 0

Pagina 8 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10
Exemplar nr.

Cerere de nscriere n audien


Subsemnatul/Subsemnata.....................................................................
cu
domiciliul/reedina
n ............................, str...................., nr....., bl....., sc......, ap......., sector,
jude telefon fix ..................., mobil., e-mail.........................,
fax.., solicit acordarea unei audiene de ctre
Motivele acordrii acesteia sunt urmtoarele (se descrie situaia considerat de solicitant ca fiind
nesatisfctoare n privina modalitii de soluionare a cererii, petiiei, sesizrii, plngerii,
notificrii):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 9 din 11

PROCEDUR de SISTEM

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Institutia

Pagini: 10
Exemplar nr.
.................................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................................
.
n sprijinul celor afirmate depun n copie urmtoarele acte: ............................................................ ..
(se vor anexa copii de pe rspunsul/rile primit/e din instituiilor publice).
Fa de cele de mai sus, v rog s-mi aprobai acordarea unei audiene.
Doresc s fiu informat cu privire la aprobarea cererii mele pe urmtoarele coordonate de contact
. (se vor meniona numerele de telefon, adresa de
e-mail, etc. la care se dorete contactarea cu celeritate a solicitantului).
Cerere este depus personal/prin reprezentant................................(se vor meniona datele de
identificare ale acestuia).
Data.

Semntura..

Registrul de audiene ale Primarului/ Viceprimarului/ Secretarului / Administratorului


public
Nr.

Data
depunerii
solicitrii

Data
programrii
n audien

PS03

Data i
modul de
comunicare
a
programrii

Nume i
prenume

Ediia: I

Domicili
ul/
adresa
de
corespo
nden

Telefon
, fax, email

Revizia: 0

Obiectul
audiene
i

Msuri
propuse

Modul
de
soluion
are

Pagina 10 din 11

Data i
modul
de
comunic
are a
soluion
rii

PROCEDUR de SISTEM

Institutia

PROCEDURA
PRIVIND
PROGRAMUL DE AUDIENE

Cod: PS-03
Ediia: I
Nr. de exemplare 3
Revizia: 0 Nr. de
exemplare
Nr. de nregistrare
Pagini: 10
Exemplar nr.
ANEXA 4

ABREVIERI ALE TERMENILOR


PS (Procedur de sistem) = procedur aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul
primriei
PO (Procedur Operaional) = procedur aplicabil unui compartiment sau unui numr
limitat de compartimente din cadrul Primriei Comunei .........
IL (Instruciune de lucru) = descrie paii ce trebuie derulai n desfurarea unei activiti /
operaiuni
Comisia = Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii
sistemului de control managerial al Primriei Comunei ............
F = formular
CRRP = Compartiment registratur i relaii cu publicul

PS03

Ediia: I

Revizia: 0

Pagina 11 din 11