Sunteți pe pagina 1din 10

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la resursele naturale


Nr.1102-XIII din 06.02.!
Monitorul Oficial al R."#ld#va nr.$0 din 1.06.1!
----------
Parla%en&ul ad#p&a pre'en&a le(e.
Pre'en&a le(e re(le%en&ea'a rela&iile din d#%eniul )#l#sirii*
pr#&ec&iei si repr#ducerii resursel#r na&urale in sc#pul asi(urarii
securi&a&ii ec#l#(ice si de'v#l&arii dura+ile a &arii.
Capi&#lul I
,I-P./I0II GENERALE
Ar&ic#lul 1. Resursele na&urale
112 Resurse na&urale sin& #+iec&ele* )en#%enele* c#ndi&iile na&urale
si al&i )ac&#ri* u&ili'a+ili in &recu&* pre'en& si vii&#r pen&ru c#nsu%
direc& sau indirec&* care au val#are de c#nsu% si c#n&ri+uie la crearea
de +unuri %a&eriale si spiri&uale.
122 Resursele na&urale se )#l#sesc sau p#& )i )#l#si&e ca %i3l#ace
de %unca* surse de ener(ie* de %a&erie pri%a si de %a&eriale* ne%i3l#ci&
ca #+iec&e de c#nsu% si recreare* ca +anca a )#ndului (ene&ic sau sursa
de in)#r%a&ii despre lu%ea inc#n3ura&#are.
Ar&ic#lul 2. Re(le%en&area 3uridica a )#l#sirii
resursel#r na&urale
Rela&iile care apar in cadrul )#l#sirii resursel#r na&urale sin&
re(le%en&a&e de C#ns&i&u&ie* de Le(ea cu privire la pr#&ec&ia %ediului
inc#n3ura&#r* de C#dul apel#r* C#dul su+s#lului* C#dul )unciar* C#dul
silvic* de pre'en&a le(e si de al&e ac&e n#r%a&ive.
Capi&#lul II
CLA-I4ICAREA RE-UR-EL.R NA0URALE
Ar&ic#lul 5. Resursele na&urale ren#va+ile si
resursele na&urale neren#va+ile
112 Resursele na&urale care re(enerea'a in circui&ul su+s&an&el#r
din +i#s)era sau p#& )i in&re(i&e ar&i)icial in&r-# peri#ada de &i%p
c#%ensura+ila cu &er%enul l#r de c#nsu% 1cu ri&%ul de ac&ivi&a&e
ec#n#%ica a #%ului2 sin& resurse na&urale ren#va+ile.
122 Resursele na&urale care nu re(enerea'a in circui&ul su+s&an&el#r
din +i#s)era in&r-# peri#ada de &i%p c#%ensura+ila cu &er%enul l#r de
c#nsu% 1cu ri&%ul de ac&ivi&a&e ec#n#%ica a #%ului2 sin& resurse
na&urale neren#va+ile.
152 Rap#r&area resursel#r na&urale la resursele ren#va+ile sau la
resursele neren#va+ile se e)ec&uea'a c#n)#r% ane6ei nr.1* par&e
in&e(ran&a a pre'en&ei le(i.
Ar&ic#lul $. Resursele na&urale na&i#nale
si resursele na&urale l#cale
112 Resursele na&urale care au i%p#r&an&a pen&ru in&rea(a p#pula&ie
a &arii 1c#ndi&i#nea'a direc&iile s&ra&e(ice ale de'v#l&arii ei
s#cial-ec#n#%ice2 sin& resurse na&urale na&i#nale.
122 Resursele na&urale care au i%p#r&an&a pen&ru p#pula&ia unui
&eri&#riu %ai li%i&a& sin& resurse na&urale l#cale.
152 Cri&eriile de rap#r&are a resursel#r na&urale la resursele
na&i#nale sau la resursele l#cale sin&7
a2 val#area ec#n#%ica si i%p#r&an&a l#r pen&ru de'v#l&area
%unicipiului* rai#nului sau &arii8
+2 c#ns&i&uirea l#r ca #+iec& al un#r c#n&rac&e in&erna&i#nale8
c2 raspindirea l#r pe &eri&#riul a d#ua sau %ai %ul&e rai#ane8
d2 )#l#sirea l#r pen&ru a%plasarea sis&e%el#r ener(e&ice* sis&e%el#r
de &ransp#r& si al&#r sis&e%e de s&a&* #+iec&el#r de &elec#%unica&ie si
ale serviciului %e&e#8
e2 val#area l#r s&iin&i)ica* is&#rica* cul&urala si na&urala.
1$2 Rap#r&area resursel#r na&urale la resursele na&i#nale sau la
resursele l#cale se e)ec&uea'a c#n)#r% ane6ei nr.2* par&e in&e(ran&a a
pre'en&ei le(i.
Ar&ic#lul 9. Resursele na&urale des&ina&e e6pl#a&arii*
resursele na&urale de re'erva si
resursele na&urale pr#&e3a&e
112 Resursele na&urale a&rase 1)#l#si&e2 in circui&ul ec#n#%ic sin&
resurse na&urale des&ina&e e6pl#a&arii.
122 Resursele na&urale des&ina&e e6pl#a&arii 1resursele
u&ili'a+ile2* dar nea&rase in pr#cesul de ac&ivi&a&e ec#n#%ica sin&
resurse na&urale de re'erva.
152 Resursele na&urale care pre'in&a # val#are de#se+i&a pen&ru
%en&inerea ec:ili+rului ec#l#(ic si care nu p#& )i a&rase in pr#cesul de
ac&ivi&a&e ec#n#%ica sin& resurse na&urale pr#&e3a&e.
1$2 Cri&eriile de rap#r&are a resursel#r na&urale la ca&e(#ria
resursel#r des&ina&e e6pl#a&arii* resursel#r de re'erva sau resursel#r
pr#&e3a&e sin&7
a2 #p#r&uni&a&ea ec#n#%ica si &e:nica a )#l#sirii resursel#r
na&urale8
+2 necesi&a&ile ec#n#%iei in resurse na&urale8
c2 %en&inerea ec:ili+rului ec#l#(ic al sis&e%el#r na&urale8
d2 includerea speciil#r de ani%ale si de plan&e in Car&ea R#sie8
e2 de#se+i&a val#are a resursel#r na&urale* care i%pune sc#a&erea
l#r din )#l#sin&a ec#n#%ica* predes&inarea aces&#ra in e6clusivi&a&e
cerce&aril#r s&iin&i)ice sau includerea l#r in pa&ri%#niul is&#ric*
cul&ural sau na&ural.
192 Rap#r&area resursel#r na&urale la ca&e(#ria resursel#r des&ina&e
e6pl#a&arii* resursel#r de re'erva sau resursel#r pr#&e3a&e se
e)ec&uea'a de Guvern* la pr#punerea #r(anului de s&a& a+ili&a& cu
(es&iunea resursel#r na&urale si cu pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r* cu
c#ncursul Acade%iei de -&iin&e a "#ld#vei si al al&#r ins&i&u&ii
s&iin&i)ice.
Ar&ic#lul 6. Resursele na&urale cura&ive
112 .+iec&ele si c#ndi&iile na&urale care p#& )i )#l#si&e in sc#puri
cura&ive si de pr#)ila6ie a +#lil#r se rap#r&a la resursele na&urale
cura&ive.
22 Rap#r&area resursel#r na&urale la resursele cura&ive se
e)ec&uea'a c#n)#r% ane6ei nr.5* par&e in&e(ran&a a pre'en&ei le(i.
Ar&ic#lul !. Resursele na&urale &rans)r#n&iere
112 Resursele na&urale care %arc:ea'a* &raversea'a )r#n&ierele
din&re d#ua sau %ai %ul&e &ari #ri isi au a%plasa%en&ul la )r#n&iera
sin& resurse na&urale &rans)r#n&iere.
122 Rap#r&area resursel#r na&urale la resursele &rans)r#n&iere se
e)ec&uea'a c#n)#r% ane6ei nr.$* par&e in&e(ran&a a pre'en&ei le(i.
Capi&#lul III
,REP0UL ,E PR.PRIE0A0E A-UPRA
RE-UR-EL.R NA0URALE
Ar&ic#lul ;. Pr#prie&a&ea pu+lica si pr#prie&a&ea priva&a
112 Pr#prie&a&ea asupra resursel#r na&urale p#a&e )i pu+lica sau
priva&a. 0ipul de pr#prie&a&e asupra un#r resurse na&urale c#ncre&e se
s&a+iles&e c#n)#r% le(isla&iei in vi(#are.
122 Resursele na&urale na&i#nale pr#prie&a&e pu+lica apar&in
s&a&ului.
152 Resursele na&urale l#cale pr#prie&a&e pu+lica apar&in uni&a&il#r
ad%inis&ra&iv-&eri&#riale.
1$2 Resursele na&urale pr#prie&a&e priva&a apar&in pers#anel#r
)i'ice sau 3uridice cu drep& de p#sesiune* de )#l#sin&a si de
disp#'i&ie* in c#ndi&iile le(ii. ,rep&ul de pr#prie&a&e priva&a asupra
resursel#r na&urale es&e li%i&a&.
192 "#dul si c#ndi&iile (enerale de e6erci&are a drep&ului de
pr#prie&a&e asupra resursel#r na&urale sin& re(le%en&a&e de le(isla&ia
in vi(#are privind pr#prie&a&ea si pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r.
Ar&ic#lul . E6erci&area drep&ului de pr#prie&a&e
asupra resursel#r na&urale pu+lice
112 Re(le%en&area p#sesiunii si )#l#sin&ei resursel#r na&urale
pr#prie&a&e pu+lica &ine de c#%pe&en&a Guvernului si se reali'ea'a prin
in&er%ediul #r(anului de s&a& a+ili&a& cu (es&iunea resursel#r na&urale
si cu pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r si al au&#ri&a&il#r ad%inis&ra&iei
pu+lice l#cale.
122 Resursele na&urale pr#prie&a&e pu+lica se dau nu%ai in p#sesiune
pr#vi'#rie si )#l#sin&a. Re(ulile* par&iculari&a&ile si li%i&ele
drep&ului de )#l#sin&a a resursel#r na&urale pu+lice sin& re(le%en&a&e
de le(isla&ia respec&iva.
152 .r(anul de s&a& a+ili&a& cu (es&iunea resursel#r na&urale si cu
pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r* precu% si au&#ri&a&ile ad%inis&ra&iei
pu+lice l#cale p#seda resursele na&urale pu+lice si le )#l#sesc de sine
s&a&a&#r sau le &rans%i& al&#r +ene)iciari in )#l#sin&a.
1$2 Bene)iciar de resurse na&urale es&e #rice pers#ana )i'ica sau
3uridica ce e)ec&uea'a insusirea pri%ara* u&ili'area si repr#ducerea
resursel#r na&urale in pr#cesul c#nsu%ului direc& sau indirec&.
192 ,rep&ul de )#l#sin&a asupra resursel#r na&urale se ac#rda in
c#n)#r%i&a&e cu deci'ia #r(anului de s&a& a+ili&a& cu (es&iunea
resursel#r na&urale si cu pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r si se
le(ali'ea'a prin&r-un d#cu%en& 3uridic.
162 Pr#cedura ac#rdarii &i&lului de )#l#sin&a 1licen&ei2 asupra un#r
resurse na&urale c#ncre&e se re(le%en&ea'a prin re(ula%en&ul respec&iv
apr#+a& de Guvern.
Ar&ic#lul 10. Rela&iile de arenda si de c#ncesiune
112 Resursele na&urale p#& )i da&e in )#l#sin&a pe &er%en lun( in
c#ndi&ii de arenda sau de c#ncesiune* daca )ap&ul nu c#n&ravine
le(isla&iei in vi(#are.
122 ,area resursel#r na&urale in )#l#sin&a in c#ndi&ii de arenda sau
de c#ncesiune es&e re(le%en&a&a de Le(ea cu privire la arenda* de Le(ea
cu privire la c#ncesiuni si de al&e ac&e le(isla&ive.
152 -e in&er'ice su+arendarea* rascu%pararea sau ip#&ecarea
resursel#r na&urale pr#prie&a&e pu+lica da&e in arenda sau c#ncesiune.
Capi&#lul I<
GE-0IUNEA RE-UR-EL.R NA0URALE
Ar&ic#lul 11. Principiile de +a'a ale (es&iunii
112 Ges&iunea resursel#r na&urale es&e # ac&ivi&a&e de re(le%en&are*
eviden&a si c#n&r#l al insusirii pri%are a resursel#r na&urale*
u&ili'arii si repr#ducerii l#r.
122 Principiile de +a'a ale (es&iunii resursel#r na&urale sin&7
a2 asi(urarea unei )#l#siri dura+ile 1ce nu duce la de(radare2 a
aces&#ra8
+2 sus&inerea ac&ivi&a&ii #rien&a&e spre )#l#sirea ra&i#nala a
resursel#r na&urale ren#va+ile si ec#n#%isirea cel#r neren#va+ile8
c2 prevenirea e)ec&el#r ne(a&ive ale ac&ivi&a&ii ec#n#%ice asupra
resursel#r na&urale8
d2 nead%i&erea cu%ularii de )unc&ii ce &in de (es&iunea resursel#r
na&urale cu ac&ivi&a&i de u&ili'are a aces&#ra in sc#p de pr#)i&8
e2 )#l#sirea c#n&ra pla&a a resursel#r na&urale* cu e6cep&ia
ca'uril#r de re(enerare a l#r8
)2 pri#ri&a&ea drep&ului in&erna&i#nal in d#%eniul )#l#sirii
resursel#r na&urale &rans)r#n&iere.
Ar&ic#lul 12. -&ruc&ura ins&i&u&i#nala de (es&iune
112 -&ruc&ura ins&i&u&i#nala de (es&iune a resursel#r na&urale es&e
ur%a&#area7
a2 Guvernul8
+2 #r(anul de s&a& a+ili&a& cu (es&iunea resursel#r na&urale si cu
pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r8
c2 au&#ri&a&ile ad%inis&ra&iei pu+lice l#cale.
122 I%pu&ernicirile #r(anel#r %en&i#na&e la alin.112 li&.+2 si
li&.c2 in d#%eniul (es&iunii resursel#r na&urale se s&a+ilesc de Guvern.
152 Anu%i&e i%pu&erniciri ale s&a&ului in d#%eniul (es&iunii
resursel#r na&urale p#& )i &rans%ise* in c#ndi&iile le(ii* au&#ri&a&il#r
ad%inis&ra&iei pu+lice l#cale. E6erci&area aces&#r i%pu&erniciri es&e
pusa su+ c#n&r#lul s&a&ului.
Ar&ic#lul 15. Cadas&rele de s&a& ale resursel#r na&urale
112 Pen&ru a &ine eviden&a can&i&a&ii* cali&a&ii si al&#r
carac&eris&ici ale resursel#r na&urale* precu% si eviden&a v#lu%ului*
carac&erului* re(i%ului de u&ili'are a aces&#ra* se in&#c%esc cadas&re
de s&a& ale resursel#r na&urale.
122 N#%encla&#rul cadas&rel#r de s&a& ale resursel#r na&urale se
apr#+a de Guvern* la pr#punerea #r(anului de s&a& a+ili&a& cu c#nducerea
cadas&rarii.
Ar&ic#lul 1$. Re(le%en&area ad%inis&ra&iva a
)#l#sirii resursel#r na&urale
112 Pen&ru eviden&a si re(le%en&area )#l#sirii ec#n#%ice inepui'an&e
1dura+ile2 a resursel#r na&urale ren#va+ile si pen&ru ec#n#%isirea cel#r
neren#va+ile* s&a&ul s&a+iles&e un sis&e% de s&andarde si de cerin&e
&e:nic#-n#r%a&ive* precu% si un sis&e% de licen&e la ac&ivi&a&ile din
d#%eniu si la )#l#sirea resursel#r na&urale.
122 Ela+#rarea si apr#+area s&andardel#r si a cerin&el#r
&e:nic#-n#r%a&ive in d#%eniul )#l#sirii resursel#r na&urale sin&
re(le%en&a&e de le(isla&ia privind s&andardi'area.
152 N#%encla&#rul ac&ivi&a&il#r din d#%eniul )#l#sirii resursel#r
na&urale a car#r prac&icare necesi&a licen&e si cel al #r(anel#r
au&#ri'a&e sa eli+ere'e as&)el de licen&e se in&#c%esc de Guvern.
1$2 Pen&ru anu%i&e ac&ivi&a&i sau &e:n#l#(ii cu risc ec#l#(ic sp#ri&
se s&a+ilesc cerin&e ec#l#(ice de#se+i&e.
Ar&ic#lul 19. "ecanis%ul ec#n#%ic de (es&iune
a resursel#r na&urale
112 "ecanis%ul ec#n#%ic de (es&iune a resursel#r na&urale es&e #
par&e c#%p#nen&a a sis&e%ului unic de (es&iune a ec#n#%iei na&i#nale si
es&e #rien&a& spre s&i%ularea )#l#sirii ec#n#%ice inepui'an&e a
resursel#r na&urale ren#va+ile si ec#n#%isirii cel#r neren#va+ile.
122 Aces& %ecanis% )unc&i#nea'a da&#ri&a p#li&icii
)inanciar-credi&are si )iscal-+u(e&are si presupune7
a2 plani)icarea si )inan&area de s&a& a %asuril#r de eviden&a*
evaluare si pas&rare a #+iec&el#r na&urii* de res&a+ilire a resursel#r
na&urale de&eri#ra&e sau u&ili'a&e8
+2 )#l#sirea c#n&ra pla&a a resursel#r na&urale 1pla&a pen&ru
resursele na&urale si pla&a pen&ru p#luarea %ediului inc#n3ura&#r28
c2 ac#rdarea de )acili&a&i )iscale si credi&are a(en&il#r ec#n#%ici
care isi %#derni'ea'a pe c#n& pr#priu &e:n#l#(iile in sc#pul reducerii
c#nsu%ului de resurse na&urale si al pr#&ec&iei %ediului inc#n3ura&#r8
d2 crearea unei +anci ec#l#(ice c#%erciale speciali'a&e8
e2 ac#rdarea de )acili&a&i )iscale +ancil#r c#%erciale si )#nduril#r
de inves&i&ii in ca'ul par&iciparii l#r la )inan&area de pr#iec&e
ec#l#(ice pe &er%en lun(8
)2 s&a+ilirea pre&uril#r la resursele na&urale si includerea val#rii
p#&en&ialului de resurse na&urale in calculele %acr#ec#n#%ice8
(2 pr#%#varea unei p#li&ici inves&i&i#nale speciale in d#%eniul
)#l#sirii resursel#r na&urale* +a'a&e pe evaluarea =a%#r&i'arii=
p#&en&ialului de resurse na&urale8
:2 eviden&a c#n&a+ila adecva&a a c:el&uielil#r de )#l#sire a
resursel#r na&urale si de pr#&ec&ie a %ediului inc#n3ura&#r8
i2 perceperea un#r i%p#'i&e pen&ru u&ili'area resursel#r na&urale cu
c#n&inu& sp#ri& de c#%p#nen&e ec#l#(ic dauna&#are8
32 &recerea la sis&e%ul c#%en'il#r de s&a& pen&ru e6ecu&area
lucraril#r de #cr#&ire a na&urii din c#n&ul +u(e&ului* in al carui cadru
)unc&iile +ene)iciarului le asu%a* in nu%ele s&a&ului* #r(anul de s&a&
a+ili&a& cu (es&iunea resursel#r na&urale si cu pr#&ec&ia %ediului
inc#n3ura&#r8
>2 s&i%ularea ac&ivi&a&ii de re(enerare a resursel#r na&urale
ren#va+ile.
Ar&ic#lul 16. C#n)ir%area 3uridica a drep&ului de
pr#prie&a&e* de p#sesiune si de )#l#sin&a
112 ,rep&ul de pr#prie&a&e* de p#sesiune si de )#l#sin&a asupra
resursel#r na&urale se c#n)ir%a prin7
a2 &i&lul de pr#prie&a&e8
+2 licen&a 1au&#ri'a&ia2 de )#l#sin&a8
c2 c#n&rac&ul de arenda sau de c#ncesiune.
122 In )unc&ie de )ap&ul ce drep& - de pr#prie&a&e* de p#sesiune sau
de )#l#sin&a - es&e c#ns)in&i&* d#cu%en&ul se eli+erea'a pen&ru un
anu%i& &er%en sau pen&ru # peri#ada neli%i&a&a.
Capi&#lul <
P.LI0ICA IN<E-0I0I.NALA IN ,."ENIUL
4.L.-IRII RE-UR-EL.R NA0URALE
Ar&ic#lul 1!. C#ndi&iile (enerale ale ac&ivi&a&ii
inves&i&i#nale in )#l#sirea resursel#r na&urale
C#ndi&iile #r(ani'a&#rice* ec#n#%ice si 3uridice (enerale ale
ac&ivi&a&ii inves&i&i#nale* inclusiv in )#l#sirea resursel#r na&urale*
sin& s&a+ili&e de le(isla&ia in vi(#are.
Ar&ic#lul 1;. Par&iculari&a&ile p#li&icii inves&i&i#nale
in )#l#sirea resursel#r na&urale
112 Pen&ru a %en&ine p#&en&ialul de resurse na&urale al &arii la
nivelul s&a+ili& c#n)#r% s&ra&e(iei na&i#nale de )#l#sire a resursel#r
na&urale* s&a&ul s&a+iles&e # c#&a %ini%a din pr#dusul in&ern +ru& care
&re+uie inves&i&a in re(enerarea resursel#r na&urale si pr#&ec&ia
%ediului inc#n3ura&#r.
122 In aces& sc#p* Guvernul in&#c%es&e* in ca'ul resursel#r na&urale
pr#prie&a&e pu+lica* n#%encla&#rul #+iec&el#r si %asuril#r care p#& )i
)inan&a&e de la +u(e&* s&a+iles&e cri&eriile de ac#rdare a al#ca&iil#r
de s&a& si c#ndi&iile de #+&inere a aces&#ra.
152 In le(ea +u(e&ului de s&a& pe anul respec&iv* c:el&uielile
pen&ru re(enerarea si )#l#sirea ra&i#nala a resursel#r na&urale* pen&ru
pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r se indica in&r-# p#'i&ie dis&inc&a.
1$2 Principala sursa de %i3l#ace des&ina&e inves&i&iil#r de s&a& in
vederea re(enerarii resursel#r na&urale si pr#&ec&iei %ediului
inc#n3ura&#r # c#ns&i&uie pla&a pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale.
192 Guvernul e6erci&a c#n&r#lul asupra )#l#sirii inves&i&iil#r de
s&a& des&ina&e re(enerarii resursel#r na&urale si pr#&ec&iei %ediului
inc#n3ura&#r prin in&er%ediul #r(anel#r de c#n&r#l )inanciar si ec#l#(ic
de s&a&.
162 -&i%ularea ac&ivi&a&ii inves&i&i#nale a a(en&il#r ec#n#%ici*
#rien&a&a spre ec#n#%isirea resursel#r na&urale si pr#&ec&ia l#r* se
e)ec&uea'a prin in&r#ducerea a%#r&i'arii accelera&e a )#nduril#r )i6e de
#cr#&ire a na&urii si prin ac#rdarea de )acili&a&i la credi&area
pr#iec&el#r inves&i&i#nale pe &er%en lun(.
1!2 "#dul de a%#r&i'are accelera&a a )#nduril#r )i6e de #cr#&ire a
na&urii si de ac#rdare de )acili&a&i la credi&area pr#iec&el#r
inves&i&i#nale pe &er%en lun( se s&a+iles&e de Guvern.
Capi&#lul <I
4.L.-IREA C.N0RA PLA0A
A RE-UR-EL.R NA0URALE
Ar&ic#lul 1. 4#l#sirea c#n&ra pla&a a resursel#r na&urale
112 4#l#sirea resursel#r na&urale se e)ec&uea'a c#n&ra pla&a.
122 Pla&a pen&ru resursele na&urale es&e c#%pensarea in +ani de
ca&re +ene)iciar a c:el&uielil#r pu+lice 1in sens %ai lar( -
c:el&uielile pr#prie&arului resursel#r na&urale2 pen&ru e6pl#rarea*
c#nservarea si res&a+ilirea resursel#r na&urale u&ili'a+ile* precu% si a
e)#r&uril#r s#cie&a&ii 1pr#prie&arului2 pen&ru c#%pensarea na&urala sau
inl#cuirea adecva&a in vii&#r a resursel#r na&urale e6pl#a&a&e.
152 4#l#sirea c#n&ra pla&a a resursel#r na&urale in ca'ul p#luarii
%ediului inc#n3ura&#r se re(le%en&ea'a prin ac&e le(isla&ive speciale.
Ar&ic#lul 20. Pla&i&#rii
Pla&i&#ri pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale sin& pers#anele
)i'ice si 3uridice* inclusiv s&raine* indi)eren& de &ipul de pr#prie&a&e
si )#r%a de (#sp#darire* care in ac&ivi&a&ea l#r )#l#sesc resurse
na&urale cu e6&ra(erea sau nee6&ra(erea aces&#ra din %ediul na&ural.
Ar&ic#lul 21. .+iec&ele pla&ii
112 .+iec&ele )#l#sirii c#n&ra pla&a sin&7 pa%in&ul* apele su+&erane
si de supra)a&a* 'aca%in&ele %inerale* padurile* di)eri&ele resurse
+i#l#(ice 1inclusiv re(nul ani%al si resursele piscic#le2* aerul 1in
sc#puri &e:n#l#(ice2.
122 4#l#sirea c#n&ra pla&a a pa%in&ului se re(le%en&ea'a prin
le(isla&ie speciala.
Ar&ic#lul 22. Cuan&u%ul pla&ii
112 Cuan&u%ul pla&ii pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale depinde de
s&area si de val#area l#r de c#nsu%* de p#si+ili&a&ea inl#cuirii in
pr#cesul de pr#duc&ie a resursel#r na&urale respec&ive prin al&ele sau
prin %a&erie pri%a* de c:el&uielile pen&ru res&a+ilirea sau %en&inerea
l#r in s&are u&ili'a+ila.
122 Cuan&u%ul pla&ii pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale 1a&i& in
ca'ul respec&arii li%i&ei* ci& si al suprali%i&ei2 se s&a+iles&e* la
pr#punerea Guvernului* prin le(ea +u(e&ului de s&a& pe anul respec&iv.
152 Pen&ru arenda sau c#ncesiunea resursel#r na&urale se percep
anu%i&e pla&i ale car#r cuan&u% se s&a+iles&e de ca&re pr#prie&ar in
dependen&a de pre&ul resursel#r na&urale.
1$2 Pre&ul resursel#r na&urale es&e e6presia val#rii l#r ec#n#%ice
re)lec&a&a in evaluarea ec#n#%ica si e6&raec#n#%ica* ce di)era in
dependen&a de p#'i&ia (e#(ra)ica si cali&a&ea resursel#r.
Ar&ic#lul 25. 4acili&a&i
112 Pen&ru unele ca&e(#rii de +ene)iciari p#& )i s&a+ili&e
)acili&a&i pr#vi'#rii la pla&a pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale.
122 N#%encla&#rul un#r as&)el de +ene)iciari* )acili&a&ile* precu%
si &er%enul l#r de vala+ili&a&e* se s&a+ilesc* la pr#punerea Guvernului*
prin le(ea +u(e&ului de s&a& pe anul respec&iv.
Ar&ic#lul 2$. -ursele pla&ii
112 Pla&a pen&ru )#l#sirea in li%i&a a resursel#r na&urale se
include in pre&ul de c#s& al pr#duc&iei 1serviciil#r2 )a+rica&e
1pres&a&e2 in ur%a u&ili'arii resursel#r na&urale respec&ive.
122 Pla&a pen&ru )#l#sirea suprali%i&a a resursel#r na&urale se
percepe din pr#)i&ul ra%as la disp#'i&ia pla&i&#rului dupa pla&a
i%p#'i&ului pe +ene)iciu.
152 Pers#anele )i'ice care nu des)as#ara ac&ivi&a&i de
in&reprin'a&#r pla&esc din %i3l#acele pr#prii pen&ru )#l#sirea
resursel#r na&urale.
Ar&ic#lul 29. "#dul de calculare* de percepere
si de u&ili'are a pla&ii
112 Pla&a pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale es&e calcula&a de
pla&i&#r* care va &ine c#n& de can&i&a&ea reala a resursel#r na&urale
)#l#si&e si de cuan&u%ul pla&ii. C#n&r#lul asupra e)ec&uarii #p#r&une si
c#%ple&e a pla&ii pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale es&e e6erci&a& de
#r(anele )iscale in c#n)#r%i&a&e cu le(isla&ia in vi(#are.
122 0er%enele si peri#dici&a&ea e)ec&uarii pla&ii pen&ru )#l#sirea
resursel#r na&urale depind de c#nsu%ul de resurse na&urale si se
s&a+ilesc prin le(ea +u(e&ului de s&a& pe anul respec&iv.
152 <eni&urile pr#veni&e de la pla&a pen&ru )#l#sirea resursel#r
na&urale se dis&ri+uie in&re +u(e&ele de di)eri&e niveluri c#n)#r%
pr#p#r&iei s&a+ili&e in le(ea +u(e&ului de s&a& pe anul respec&iv.
1$2 In +u(e&ele de &#a&e nivelurile* veni&urile de la pla&a pen&ru
)#l#sirea resursel#r na&urale se re)lec&a di)eren&ia& in&r-un capi&#l
apar&e.
192 "i3l#acele acu%ula&e din pla&ile pen&ru )#l#sirea resursel#r
na&urale p#& )i u&ili'a&e nu%ai pen&ru %en&inerea si res&a+ilirea
resursel#r na&urale* pen&ru pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r si pen&ru
(es&iunea aces&#r resurse.
162 "#dali&a&ea perceperii si d#%eniile de u&ili'are a pla&il#r de
arenda sau de c#ncesiune pen&ru )#l#sirea resursel#r na&urale
pr#prie&a&e pu+lica se s&a+ilesc de Guvern.
Capi&#lul <II
C.N0R.LUL ,E -0A0* C.N0R.LUL ,EPAR0A"EN0AL
-I C.N0R.LUL .B-0E-C A-UPRA 4.L.-IRII RE-UR-EL.R NA0URALE
Ar&ic#lul 26. C#n&r#lul asupra )#l#sirii resursel#r na&urale
112 C#n&r#lul asupra )#l#sirii resursel#r na&urale ur%ares&e
asi(urarea respec&arii de ca&re &#a&e pers#anele )i'ice si 3uridice a
le(isla&iei privind resursele na&urale si pr#&ec&ia %ediului
inc#n3ura&#r.
122 -is&e%ul de c#n&r#l asupra )#l#sirii resursel#r na&urale include
c#n&r#lul de s&a&* c#n&r#lul depar&a%en&al si c#n&r#lul #+s&esc.
Ar&ic#lul 2!. C#n&r#lul de s&a&
112 ,rep&ul de e6erci&are a c#n&r#lului de s&a& asupra )#l#sirii
resursel#r na&urale il are au&#ri&a&ea cen&rala a+ili&a&a cu (es&iunea
resursel#r na&urale si cu pr#&ec&ia %ediului inc#n3ura&#r.
? Alin. 1 in red. Le(ii N $9$-X< din 50.0!.2001 @
122 I%pu&ernicirile de e6erci&are a c#n&r#lului de s&a& asupra
)#l#sirii resursel#r na&urale sin& s&a+ili&e de Guvern c#n)#r%
le(isla&iei in vi(#are si sin& re)lec&a&e in Re(ula%en&ul c#n&r#lului
ec#l#(ic de s&a&.
Ar&ic#lul 2;. C#n&r#lul depar&a%en&al
"inis&erele* depar&a%en&ele* in&reprinderile* ins&i&u&iile si
#r(ani'a&iile +ene)iciare de resurse na&urale sin& #+li(a&e sa e6erci&e
c#n&r#lul in vederea u&ili'arii resursel#r in c#n)#r%i&a&e cu c#ndi&iile
s&ipula&e in pre'en&a le(e si in al&e ac&e n#r%a&ive.
Ar&ic#lul 2. C#n&r#lul #+s&esc
112 -&a&ul (aran&ea'a par&iciparea pu+licului la luarea de deci'ii
privind )#l#sirea resursel#r na&urale* precu% si la e6erci&area
c#n&r#lului #+s&esc asupra %#dului in care pers#anele )i'ice si 3uridice
respec&a le(isla&ia privind #cr#&irea na&urii* in +a'a unei in)#r%ari
a%ple a p#pula&iei si asi(urarii accesului aces&eia la #rice in)#r%a&ie
de in&eres pu+lic.
122 C#n&r#lul #+s&esc asupra luarii de deci'ii in d#%eniul )#l#sirii
resursel#r na&urale se e6erci&a in c#n)#r%i&a&e cu Le(ea privind
e6per&i'a ec#l#(ica si evaluarea i%pac&ului asupra %ediului inc#n3ura&#r.
152 Guvernul* au&#ri&a&ile ad%inis&ra&iei pu+lice l#cale* #r(anul de
s&a& a+ili&a& cu (es&iunea resursel#r na&urale si cu pr#&ec&ia %ediului
inc#n3ura&#r* precu% si a(en&ii ec#n#%ici* pre'in&a re(ula& pu+licului
in)#r%a&ii veridice si accesi+ile despre ac&ivi&a&ea din d#%eniul
)#l#sirii resursel#r na&urale si pr#&ec&iei %ediului inc#n3ura&#r.
1$2 In ca'ul in care p#& )i le'a&e drep&urile ce&a&enil#r sau p#a&e
)i divul(a& secre&ul pr#&e3a& de le(e* #ri p#a&e )i pusa in peric#l
securi&a&ea na&i#nala* accesul la # as&)el de in)#r%a&ie se li%i&ea'a*
#r(anul respec&iv aducind in )iecare ca' pu+licului ar(u%en&e e6:aus&ive
in %#d accesi+il.
Capi&#lul <III
RA-PUN,EREA PEN0RU INCALCAREA
LEGI-LA0IEI PRI<IN, RE-UR-ELE NA0URALE
Ar&ic#lul 50. Raspunderea pen&ru incalcarea le(isla&iei
privind resursele na&urale
Pers#anele vin#va&e de incalcarea le(isla&iei privind resursele
na&urale p#ar&a raspundere civila* ad%inis&ra&iva sau penala in
c#n)#r%i&a&e cu le(isla&ia in vi(#are.
Ar&ic#lul 51. -uspendarea si ince&area drep&ului de
)#l#sin&a asupra resursel#r na&urale
112 Pen&ru incalcarea c#ndi&iil#r de )#l#sire a resursel#r na&urale*
preva'u&e in &i&lul de )#l#sin&a* #r(anul care l-a eli+era& sau #r(anul
de c#n&r#l ec#l#(ic de s&a& es&e in drep& sa decida suspendarea sau
ince&area drep&ului de )#l#sin&a a aces&#ra* in c#n)#r%i&a&e cu
le(isla&ia in vi(#are. In aces& ca'* +ene)iciarul* pe lin(a )ap&ul ca va
)i &ras la raspundere* va repara daunele pricinui&e.
122 In ca'ul in care +ene)iciarul nu es&e de ac#rd cu deci'ia
suspendarii sau ince&arii drep&ului sau de )#l#sin&a asupra resursel#r
na&urale* el p#a&e a&aca deci'ia in ins&an&a 3udeca&#reasca.
Capi&#lul IX
C.N0RAC0ELE IN0ERNA0I.NALE
Ar&ic#lul 52. C#n&rac&ele in&erna&i#nale
112 In sc#pul )#l#sirii ra&i#nale a resursel#r na&urale
&rans)r#n&iere* Repu+lica "#ld#va inc:eie c#n&rac&e +ila&erale #ri
%ul&ila&erale.
122 ,aca in c#n&rac&ele in&erna&i#nale la care Repu+lica "#ld#va
es&e par&e sin& preva'u&e al&e re(uli de )#l#sire a resursel#r na&urale
&rans)r#n&iere deci& cele din pre'en&a le(e* se aplica re(ulile din
c#n&rac&ele in&erna&i#nale.
Capi&#lul X
,I-P./I0II 4INALE -I 0RAN/I0.RII
Ar&ic#lul 55
Pre'en&a le(e in&ra in vi(#are la da&a pu+licarii.
Ar&ic#lul 5$
0ran'i&ia la principiile (es&iunii si la s&ruc&ura ins&i&u&i#nala de
(es&iune a resursel#r na&urale s&a+ili&e la ar&.11 si ar&.12 se va )ace
in decursul unui an.
Ar&ic#lul 59
Guvernul* in &er%en de 5 luni7
va pre'en&a Parla%en&ului pr#puneri privind punerea le(isla&iei in
vi(#are in c#nc#rdan&a cu pre'en&a le(e8
va pune pr#priile ac&e n#r%a&ive in c#nc#rdan&a cu pre'en&a le(e8
va asi(ura revi'uirea de ca&re %inis&ere* depar&a%en&e si au&#ri&a&i
ale ad%inis&ra&iei pu+lice l#cale a ac&el#r n#r%a&ive care c#n&ravin
pre'en&ei le(i.
PRE-E,IN0ELE
PARLA"EN0ULUI ,u%i&ru ".0PAN
C:isinau* 6 )e+ruarie 1!.
Nr. 1102-XIII.
Ane6a nr. 1
la Le(ea cu privire la
resursele na&urale
RE-UR-ELE NA0URALE REN.<ABILE
-I RE-UR-ELE NA0URALE NEREN.<ABILE
Resursele na&urale ren#va+ile7
- pa%in&urile8
- padurile8
- apele )rea&ice si su+&erane8
- apele riuril#r* lacuril#r* acu%ularil#r* canalel#r8
- )l#ra si )auna.
Resursele na&urale neren#va+ile7
- pe&r#lul* (a'ele na&urale* (a'ul c#%pri%a&8
- su+s&an&ele %inerale u&ile s#lide.
Ane6a nr. 2
la Le(ea cu privire la
resursele na&urale
RE-UR-ELE NA0URALE NA0I.NALE
-I RE-UR-ELE NA0URALE L.CALE
Resursele na&urale na&i#nale7
- pa%in&urile8
- padurile8
- apele de supra)a&a8
- apele su+&erane 1de %are adinci%e28
- pe&r#lul* (a'ele na&urale* (a'ul c#%pri%a&8
- su+s&an&ele %inerale u&ile s#lide 1cu e6cep&ia cel#r lar(
raspindi&eA2.
Resursele na&urale l#cale7
- apele )rea&ice 1pin'a de apa care se a)la pe pri%ul s&ra&
i%per%ea+il de la supra)a&a Pa%in&ului28
- su+s&an&ele %inerale u&ile s#lide lar( raspindi&e.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A -u+s&an&ele %inerale u&ile s#lide7
- pia&ra de c#ns&ruc&ie 1calcarul* (resia* (rani&ul28
- nisipul de c#ns&ruc&ie8
- pie&risul8
- prundul8
- ar(ila pen&ru pr#ducerea cara%i'il#r si a &i(lel#r
se c#nsidera lar( raspindi&e daca 'aca%in&ele nu depasesc 100 %ii
%5* iar e6&ra(erea l#r se e)ec&uea'a nu%ai pen&ru necesi&a&i l#cale si
nu depases&e v#lu%ul de 9 %ii %5 pe an.
Ane6a nr. 5
la Le(ea cu privire la
resursele na&urale
RE-UR-ELE NA0URALE CURA0I<E
Resursele na&urale cura&ive7
- apele su+&erane %inerale cura&ive si de %asa8
- na%#lurile cura&ive.
Ane6a nr. $
la Le(ea cu privire la
resursele na&urale
RE-UR-ELE NA0URALE 0RAN-4R.N0IERE
Resursele na&urale &rans)r#n&iere7
- )luviul Nis&ru si riul Pru&8
- lacurile Ca:ul si Ialpu(8
- 'aca%in&ele de pe&r#l si de (a'e na&urale a car#r e6pl#a&are
in)luen&ea'a can&i&a&ea si cali&a&ea %inereuril#r s&a&ului vecin8
- )auna 1inclusiv i:&i#)auna2.