Sunteți pe pagina 1din 6

I. SARCINI DIDACTICE LA TEMA: Evaluarea in procesul de invatamint.

Functiile
evaluarii
1. Defineste termenul de evaluare.
Evaluarea-latura a procesului de invatamint, care arata eficienta, eficacitatea, progresul,
reusita, succesul, performanta scolara pentru fiecare elev, dar si pentru profesor.
2. Citeste afirmatia, daca afirmatia este adevarata incercuieste litera A, daca este falsa
litera F.
A F Functia educativa urmareste obtinerea performantelor superioare a studentilor ca urmare
a influentelor psiho-motivationale si sociale a rezultatelor academice obtinute. (A)
A F Functia de costatere in baza analizei datelor oferite la diagnoza, se identifica strategii
optime de ameliorare in viitor a predarii si invatarii. (F).
3. Clasificati tehnologiile evaluarii in baza unui OG.

.Determinati avanta!ele si dezavanta!ele lectiei ca "rinci"ala forma de organizare a
"rocesului de invatamint.
AVANTAJE DEZAVANTAJE
- transmiterea noilor informatii
- dezvoltarea atit!dinilor
- formarea de "ometente
-se realizeaza intr-!n interval de tim
-im#inarea teoriei "! ra"ti"a
-!n ro$ram #ine sta#ilit si or$anizat
-formarea derinderilor de m!n"a
-ins!fi"ienta de tim%!neori&
-ritm de l!"r! diferit
-n! s!nt in"l!si in a"tivitate toti elevii
#. $crieti un eseu in limita !umate de "agina "e tema% &'valuarea (com"onenta
fundamentala a "rocesului de invatamant).
Importanta evaluarii didactice in procesul de invatamint, dupa parerea mea ar presupune:
actul predarii asuma finalitati, obiective instructive si formative, iar performantele elevului
indica gradul, masura in care obiectivele au fost indeplinite. Evaluarea rezultatelor scolare
permite profesorului sa restructureze demersul didactic. Evaluarea este un fenomen de colectare
a datelor necesare fundamentarii deciziilor ce urmeaza sa fie adoptate in scopul imbunatatirii
rezultatelor si a activitatii. Actual evaluativ vizeaza ameliorarea starii fenomenelor avaluate,
fiind realizat in perspective luarii unor decizii. Evaluarea reprezint un proces de ob!inere a
informa!iilor despre elev, profesor, program sau sistem educa!ional "n ansamblu, cu a#utorul
unor instrumente de evaluare, "n scopul elaborrii unor #udec!i de valoare care sunt raportate
la criteriile propuse asupra acestor informa!ii "n vederea elaborrii unor aprecieri pe baza
crora se vor lua o serie de decizii (privind con!inutul, metodele, strategiile, demersul sau
produsul etc.).
*. Formulati * obiective de evaluare la o disci"lina academica res"ectind nivelele de
"erformanta'
- $a identifice functiile evaluarii in baza suportului de curs
- $a identifice principiile evaluarii scolare in bza materialului studiat
- $a clasifice functiile evaluarii in baza unui %&
-$a e'plice notiunile evaluarii in sens larg si in sens restrins dupa mai multi autori
-$a aprecieze rolul functiilor de evaluare pentru profesori in urma informatiei studiate.
-$a formuleze obiective de evaluare la toate ( nivele in baza naterialului studiat'
II. Sar"ini dida"ti"e la tema: $istemul de sarcini didactice in conte'tul diferentierii si
individualizarii invatamintului.
1. Definiti termenul de sarcina didactica in baza materialului studiat.
$arcina didactica-este un cuantum de cunostinte si capacitate ce urmeaza sa fie dobindite de un
elev conform unor obiective pedagogice specifice si comportamente proiectate in mediul scolar
sau e'trascolar, realizabile in diferite conte'te de instruire formale sau nonformale'
2. +ncercueste varianta adevarata cu litera A si varianta falsa cu litera F'
A F In formularea obictivelor se foloseste ta'onomia lui )loom(A)
A F Individualizarea presupune strategia de organizare a corelatiei profesor-elev, care
urmareste individualizarea activitatii pedagogice. Ea vizeaza adaptarea actiunii educative la
particularitatile fiecarui elev. (F).
3' ,rezentati o lista de regului de a"licare eficienta a sarcinilor didactice-min..
*. +otivatii pe toti sa creada ca pot depasi propriile lor performante.
,. A#utatii sa concureze prin colaborare.
(. -ermiteti-le sa aiba idei proprii si pareri personale.
.. %feriti sarcini elevilor in dependenta de particularitatile individuale ale fiecaruia'
. 'numarati asemanarile si deosebirile dintre sarcini didactice si obiective
o"erationale'
SARCINI DIDACTICE ()IECTIVE (*ERATI(NALE
-refle"ta a"ti!nea re"izata in o#ie"tiv
-ver#!l se formeaza la mod!l imerative
-se ro$rameaza !n nr otim de o#ie"tive
- o#ie"tivele n! se reeta rin diferite
reform!lari
Cores!nd arti"!laritatilor de virsta si e+erientei elevilor
Refle"ta a"tivitatea elev!l!i , n! a rofesor!l!i
-tilizarea ver#elor de a"ti!ne

#. $crieti un eseu "e tema) +m"ortanta res"ectarii "rinci"iului diferentierii si
individualizrii invatamintului in cadrul lectiei).
-incipiul individualizarii si diferentierii invatarii e'prima necesitatea adaptarii (potrivirii)
dinamice a incarcaturii cognitive si actionale a continuturilor si a strategiilor instructiv-
educative, la particularitatile psihofizice ale fiecarui elev (student) si, respectiv, la particularitati
diferentiate, relativ comune numai unor grupuri de elevi (studenti), in vederea dezvoltarii lor
integrale ca personalitate si profesionalitate - care privesc pe elevii cu potential favorabil pentru
matematica, tehnica, arta s.a.
-rincipiul urmareste sa asigure unitatea dintre particular si general in educatie, dintre obiect si
subiect al educatiei, dintre strategiile de educatie de grup cu cele de educatie individuala.
Individualizarea invatarii (tratarea individuala) e'prima necesitatea de a valorifica cat mai bine
posibilitatile si eforturile individuale, atat in ceea ce priveste persoanele inzestrate, cat si pe
cele mai putin inzestrate.In acest conte't, sunt folosite strategii de individualizare a invatarii ca:
sarcini instructive (teme, lucrari etc.) individualizate in functie de aptitudinile, inclinatiile,
optiunile, nivelul de dezvoltare intelectuala, coeficientul de inteligenta etc. ale fiecarei persoane.
/eguli si conditii de aplicare eficienta a principiului individualizarii si diferentierii invatarii:
cunoasterea cat mai completa a fiecarui elev (student), atat ca individualitate, cat si ca fiinta
sociala, pentru ca sa se poata concepe si realiza o tratare individualizata si diferentiata,
adecvata si eficace0 imbinarea #udicioasa a tratarii individuale si diferentiate cu tratarea
globala, frontala, de grup, care sa asigure atat dezvoltarea posibilitatilor individuale, cat si a
caracteristicilor comune varstei din care fac parte elevii (studentii)0 tratarea individuala si
diferentiata a invatarii sa fie privita ca un demers in devenire si schimbare, pentru a adapta
adecvat si eficace continuturile si strategiile educationale.
*. 'laborati cite o sarcina didactica "entru fiecare nivel de dificultate la o disci"lina
academica'
$arcini didactice la disciplina 1-sihologia sociala2
.' Defineste !rmatoarele noti!ni: disonanta "o$nitive, a!todezval!irea, lenia so"iala'
/' Cite te !rm0toarele afirma ii' Da"0 afirma ia este adev0rat0, 1n"er"!ie te litera A da"0
afirma ia este fals0, 1n"er"!ie te litera 2'
A 2 +otiva ia intrinsec este $enerat0 de s!rse interne s!#ie"t!l!i 3 de nevoile i
tre#!in ele sale'
A 2 +otiva ia e'trinsec este mai rezistent0 1n tim i la fa"tori "! a" i!ne
4' (rdona i lo$i" tre#!in ele rezentate 5aoti", "omlet1nd iramida l!i A' Maslo6'
tre#!in e "o$nitive, tre#!in e de i!#ire i afiliere,
tre#!in e fiziolo$i"e, tre#!in e de a!torealizare, tre#!in e de se"!ritate,
tre#!in e esteti"e, tre#!in e de stim0 de sine'
7' Ar$!menta i % min. ( argumente& "are este rol!l inteli$en ei 1n formarea atit!dinilor'
8' Estima i rol!l motiva iei 1n a"tivitatea de 1nva are la elevi'
9' Ela#ora i !n mini-roie"t de dezvoltare a atitdinilor "reative la adoles"en i'