Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

COALA Gimnazial Ip
CLASA a VIII-a B sec ia maghiar
PROFESOR: Gozman Pop Ramona
OBIECTUL: Limba romana
SUBIECTUL LECTIEI: Propoziia subordonat prediati! "i propoziia subordonat subieti!# Conso$idare
TIPUL LECTIEI: de consolidare i sistematizare a cuno tin elor
DURATA: 50
CO%PETE& E 'E&ERALE ! - receptarea mesa"ului scris # oral $n di%erite situa ii de comunicare
-utilizarea corect i adec&at a limbii rom'ne $n producerea de mesa"e scrise( $n di%erite conte)te de
realizare cu scopuri di&erse*
CO%PETE& E SPECIFICE !
+*+ in elegerea semni%ica iei generale a mesa"ului oral( sesiz'nd progresia i coeren a ideilor e)primate,
-*. utilizarea corect a rela iilor sintactice $n te)tele orale # scrise*
OBIECTI(E OPERATIO&ALE: La s%arsitul orei( ele&ii &or %i capabili!
a) CO'&ITI(E
/+- s dea de%initia propozitiei subordonate predicati&e i subiecti&e,
/- - s identi%ice subordonatele predicati&e i subiecti&e in di%erite te)te,
/.- s tie care sunt termenii regen i ai subordonatei predicati&e i subiecti&e,
/0- s tie care sunt elementele de rela ie 1introducti&e2,
/5- s construiasc %raze cu subordonate predicati&e i subiecti&e introduse prin di%erite elemente
introducti&e
b) PSI*O%OTORII
/3 s tie s trans%orme un nume predicati& # subiect in propozitie predicati& # subiecti& i in&ers
%ETODE SI PROCEDEE se &or %olosi alternati& sau combinat metode si procedee precum! con&ersatia( e)plicatia( analiza
gramaticala( e)ercitiul 1de contragere si e)pansiune2(brainstorming( ciorchinele( "ocul didactic( 4 in&entm o po&este5( scaunul
autorului
%ATERIALE SI %I+LOACE te)te ling&istice( %ise de lucru( testul de e&aluare %ormati&a
FOR%E DE OR'A&I,ARE acti&itate %rontala si independenta indi&iduala( acti&itate pe grupe
BIBLIO'RAFIE:
Institutul de Ling&istic 6Iorgu Iordan7 8l* Rosetti 9inisterul :duca iei( ;ercetrii i <ineretului ;onsiliul =a ional al
8udio&izualului E ti cool i dac vorbe ti corect ( :d >ni&ers :nciclopedic Gold( Bucure ti( -0+0
=icoleta Ionescu Limba romn pentru clasa a VIII-a( ed Boo?let( Bucure ti( -00@
Vasile Goran( 9aria-:milia Goian( Rita ;'ntiuc 1coordonatori2 Limba romn. Comunicare. Fi e de lucru. Teste ini iale,
formative i finale, ed =omina( Pite ti( -0+0
9ihaela 4ecrieru Didactica limbii romne( ed 4tudI4( Ia i( -00A
SCE&ARIUL DIDACTIC

Or-anizarea $asei 1+ min2! notarea absentelor( stabilirea ordinii i asigurarea celor necesare lec iei*
.# Atua$izarea uno tin e$or anterioare: / 5min)
4e reiau cunostintele esentiale dobandite orele trecute pri&ind propozi iile subordonate predicati&e i subiecti&e* Bolosind
metoda ciorchinelui( %iecare ele& care &a rspunde corect( &a completa ciorchinele la tabl i $n caiete!
P! ;e este propozi ia predicati&C
R! Predicati&a constituie $n %raz o realizare propozi ional a numelui predicati&
P! ;are este termenul regent al predicati&eiC 1de cine este cerut2
R! <ermenul regent este &erbul copulati& 1care constituie predicatul nominal incomplet! a %i( a de&eni( a ie i( a se %ace( a
a"unge( a rm'ne( a prea( a $nsemna2
P! ;are este topica i punctua ia subordonateiC
R! 4ubordonata predicati& st dup termenul regent i nu se desparte prin &irgul de aceasta*
P! ;e este propozi ia subiecti&C
R! Propozi ia subordonat subiecti& constituie $n %raz o realizare propozi ional a subiectului
P! ;are sunt termenii regen i ai subiecti&eiC
R! <ermenii regen i pot %i! un &erb impersonal( o e)presie &erbal impersonal( un &erb la diateza re%le)i& impersonal( un
ad&erb sau o locu iune ad&erbial*
P! ;are este topica i punctua ia subordonatei subiecti&eC
R! 4ubiecti&a poate sta $nainte i dup regent i nu se desparte prin &irgul de aceasta*
P! ;are sunt elementele care introduc at't predicati&a( c't i subiecti&aC
R! :lementele introducti&e celor dou subordonate sunt! con"unc ii subordonatoare ca( s( c, pronume1ad"ecti&e
pronominale2 relati&e! care( cine( ce( c't, pronume 1ad"ecti&e pronominale2 nehotr'te oricine( oricare( orice, ad&erbe relati&e-
unde( c'nd( cum( c't*
0# (eri1iarea te2ei de as: 1 .min2
:le&ii au a&ut de rezol&at e) - # @0* <ema este &eri%icat prin sonda" at't cantitati& c't i calitati&( %c'ndu-se corecturile i
d'ndu-se e)plica iile necesare*
3# Captarea aten iei e$e!i$or 4 %o2ent orto-ra1i 15 min2:
P! ;orecta i gre eala auzit la tele&izor! $mpotri&a p'inei albe
;um ar %i trebuit s se spunC
R! $mpotri&a p5inii albe
6# Anun area subiete$or noii $e ii i a obieti!e$or opera iona$e 1- min2:
8stzi &om consolida in%orma iile despre propozi iile subordonate $n& ate* Va trebui ca( $n %inal( s *** 1se anun obiecti&ele
opera ionale men ionate2
7# Prezentarea sarini$or de $uru 1-5 min2:
+o didati! ;aut-i perechea
Pro%esorul scrie pe bile ele %ie o propozi ie principal( %ie suborbonat* :le&ii &or e)trage c'te un bile el( gsindu- i continuarea #
perechea $n clas* Dup gsirea perechii( ele&ii &or identi%ica tipul subordonatei i o &or scrie la tabl* 4e &or putea ridica de la loc
cu acordul pro%esorului! 1&ezi ane)a +2
bilet nr +! : posibil*** bilet nr -! s plou
bilet nr .! Poate*** bilet nr 0! c $nt'rzie
bilet nr 5! :l a de&enit*** bilet nr 3! ce i-a dorit
bilet nr E! :a a rmas*** bilet nr A! cum o tii
;ei care &or gsi primii %raza( &or c' tiga un premiu*1un creion2
Fn continuare ele&ii &or primi o %i de lucru $n care &a trebui s %ac analiza sintactic a %razei( s realizeze contragerea unor
subiecti&e#predicati&e i e)pansiunea unor nume predicati&e#subiecte* 8poi( &or alctui o po&estire cu tem dat* 1&ezi ane)a -2
a2 Despr i i %razele urmtoare $n propozi ii i arta i %elul lor!
Gotr'rea lui era ca a doua zi s plece
-Bunicii au rmas cum $i tii
-=u se tie c' i ele&i particip la e)amen*
-Fntrebarea este cine lipse te
-Prerea noastr este c ele&ii muncesc mult i c reu ita lor la e)amen este sigur*
b2 Realiza i e)pansiunea subiectelor din propozi iile date pentru a ob ine propozi ii subordonate subiecti&e!
-4tulul nu crede celui %lm'nd*
-Bapta ta nu-mi place*
-8 dansa este o bucurie*
c2 4ubliniaz propozi iile predicati&e( apoi realizeaz contragerea lor $n nume predicati&e potri&ite!
-:a a a"uns s publice multe &olume de poezie*
-Brunzele pomilor s-au %cut cum este arama*
-:l se credea c este cel mai de tept*
d2 S in!ent2 o po!estire5 :le&ii sunt $mpr i i pe grupe* ;'te un ele& din %iecare grup este pus s $nceap o po&estire despre
Ceea ce vreau s m fac cnd voi fi mare( %olosind propozi ii predicati&e( respecti& subiecti&e* ;el care $ncepe &a scrie doar c'te dou
propozi ii( d'ndu-le colegilor s scrie $n continuare po&estea* La s%'r it( po&estirea trebuie s a"ung la primul ele&( %iind citit pe
saunu$ autoru$ui*
8# Asi-urarea 1eedba9:u$ui are loc pe parcursul lectiei( $ntrirea %acandu-se prin aprecieri &erbale*
;# E!a$uarea 1or2ati!a 1E min2
;a acti&itate independenta ele&ii primesc spre rezol&are un test 1&ezi ane)a .2
+* 8lctui i %raze care s con in propozi ii subordonate predicati&e introduse prin!
-c! Problema era c nu am tiut la test*
-unde! Fntrebarea este unde am pus cartea*
-* 8lctui i %raze care s con in propozi ii subiecti&e introduse prin!
-ceea ce! Fmi place ceea ce ai pregtit pentru cin*
-c' i! =u se tie c' i ele&i particip la concurs*
Dup predarea testelor( pro%esorul deseneaz pe tabl un arbore( urm'nd ca ele&ii s noteze( $n %unc ie de $n elegerea lec iei(
6H7 sau 6-7*
<# Asi-urarea retentiei si trans1eru$ui: 1-min2
Imagineaz- i c te-ai $mprietenit cu un coleg nou-&enit $n clasa ta* 4crie( %olosind %raze cu propozi ii subiecti&e i
predicati&e( cinci s%aturi pe care i le-ai da( pentru a se integra mai u or $n noul colecti&*
FI A &R# .
;aut continuarea propozi iei5555
: posibil*** ce i-a dorit
Poate*** c $nt'rzie
:l a de&enit*** s plou
:a a rmas*** cum o tii
FI A &R 0
a2 Despr i i %razele urmtoare $n propozi ii i arta i %elul lor!
Gotr'rea lui era ca a doua zi s plece
-Bunicii au rmas cum $i tii
-=u se tie c' i ele&i particip la e)amen*
-Fntrebarea este cine lipse te
-Prerea noastr este c ele&ii muncesc mult i c reu ita lor la e)amen este sigur*
b2 Realiza i e)pansiunea subiectelor din propozi iile date pentru a ob ine propozi ii subordonate subiecti&e!
-4tulul nu crede celui %lm'nd*
-Bapta ta nu-mi place*
-8 dansa este o bucurie*
c2 4ubliniaz propozi iile predicati&e( apoi realizeaz contragerea lor $n nume predicati&e potri&ite!
-:a a a"uns s publice multe &olume de poezie*
-Brunzele pomilor s-au %cut cum este arama*
-:l se credea c este cel mai de tept*
d2 S in!ent2 o po!estire5 :le&ii sunt $mpr i i pe grupe i c'te un ele& din %iecare grup este pus s $nceap o po&estire despre
Ceea ce vreau s m fac cnd voi fi mare( %olosind propozi ii predicati&e( respecti& subiecti&e* ;el care $ncepe( &a scrie doar c'te dou
propozi ii( d'ndu-le colegilor s continuie* La s%'r it( po&estirea trebuie s a"ung la primul ele&( %iind citit pe saunu$ autoru$ui*
TEST
+* 8lctui i %raze care s con in propozi ii subordonate predicati&e introduse prin!
-c!
-unde!
-* 8lctui i %raze care s con in propozi ii subiecti&e introduse prin!
-ceea ce!
-c' i!
TE%A DE CAS=
Imagineaz- i c te-ai $mprietenit cu un coleg nou-&enit $n clasa ta* 4crie( %olosind %raze cu propozi ii subiecti&e i predicati&e(
cinci s%aturi pe care i le-ai da( pentru a se integra mai u or $n noul colecti&*