Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de Inginerie Tehnologic


Catedra de Design, de Produs i de Robotica
Proiect la disciplina SERA
Grupa !"!#$ I%&P&
Conversia energiei solare 'n
energie ter(ic
Coordonator )tuden*i
%aria +alentina Dinicu
Cuprins
1
1.Generat
2
2.Mrm zce specce
3
2.1.Absorba 5
2.2.Dspersa 7
2.3.Reeca
7
2.4.Instrumentee care msoar radaa soar
7
3.Conversa energe soare n energe termc
10
3.1.Coectoare care funconeaz a temperatur sczute
Coectoru de tp ,Batch"
10
3.2.Coectoare care funconeaz a temperatur mede
3.2.1.Coectoare pane-pate
11
3.2.2.Coectoare soare cu aer
13
3.2.3.Coectoare cu tubur vdate
13
3.3.Coectoare care funconeaz a temperatur rdcate
Coectoare concentratoare
14
3.4.Ssteme soare termce
14
3.5.Preur
15
4.Studu de caz
16
2
5.Bbogre
17
1.Generaliti
Omu utzeaz ntr-o aa msur combustbu pe baz de matere
foszat-petrou crbunee- nct rezervee se vor epuza n a daua parte
a secouu vtor.Ma demut s-a crezut c energa atomc este o soue
aternatv, dar gradu su de percuoztate este demonstrat de catastrofa
de a Cernob, dn 1986.S-a demontrat c dntre sursee de energe care ar
putea nocu combustbu fos, energa soar ofer sgurana acurateea
cea ma mare.
Energa produs n nteroru sfere soare este rezutatu fuzun
nuceare a atomor de hdrogen: sub acunea presunor urae aceta se
transform n atom de heu temperatura rezutat nd de zec de moane
de grade. Orgnea radae soare se a n reace de fuzune dn centru
Soareu:
He de tone H de tone
6
2
6
10 653 10 657
Soaree este, prn urmare, un reactor nucear n funcune de
aproxmatv 5 marde de an, estmndu-se vaa sa a nc 5 marde de an
avnd a suprafaa sa o temperatur de 5500
0
C.
Istoric
Prmee utzr ae energe soare, prn captare, sunt egate de
antchtate. Este sucent s amntm c ,efectu de ser" a fost descopert
foost de vech egpten, c Heron dn Aexandra a construt un dspoztv
3
pentru pompare a ape care foosea ca surs prmar energa soar, n
secou a III-ea .H., matematcanu grec Arhmede (287 - 212 .H.) a aprat
cetatea Sracuza (Sca) de atacur, cu a|utoru unor ognz urae care
orentau fasccuee de umn focazat spre navee namce, ncendndu-e.
n secou a XVIII-ea naturastu Horace-Bndct de Saussure a
construt precursoru panouu soar de az, o cute smp de emn, cu
nteroru vopst n negru acopert de stc. Cu acest prm panou soar s-a
atns o temperatur de 87C(La m|ocu secouu a XIX-ea francezu
Augustn Mouchot a dezvotat panou u Saussure adugndu- ognz
concave ).
Prmee suprafee mar acoperte cu panour soare termce au aprut
dup crza petroer dn an 70 nd utzate a nczrea ape dn baznee
de nnot pubce prvate. Instaarea de panour soare termce a prmt un
mpus supmentar n German datort spr|nuu guvernamenta federa
ceu a anduror. Char procese ndustrae utzeaz energa termc
soar.
ORDIN nr. 90 dn 10 februare 2009 prvnd abrogarea Ordnuu
mnstruu meduu dezvotr durabe nr. 1.339/2008 pentru aprobarea
Ghduu de nanare a Programuu de nocure sau competare a sstemeor
casce de nczre cu ssteme care utzeaz energe soar, energe
geoterma energe eoan or ate ssteme care conduc a mbuntrea
cat aeruu, ape souu.
2.Mrimi fzice specifce
Conform eg u Ensten, varaa de mas este sursa energe
2
c m E , c nd vteza umn n vd (3*10
8
m/s). Se dega|, dec, o canttate
mens de energe dn care se estmeaz c 45% este radat n cosmos
(dec neutzab doar 55% ar putea utzat. Pmntu prmete de a
soare o putere de 1,71* 10
17
W. Repartzarea energe soare nu este unform
pe suprafaa terestr; ea varaz de a o zon a ata a gobuu terestru,
depnznd de decnaa soareu, de expunerea znc, de nebuoztate, etc.
Deerture dn zonee tropcae benecaz de nsorrea cea ma abundent.
Energa radat de soare dup ce parcurge dstana de aproxmatv 150
moane de km, a|unge n prea|ma atmosfere terestre avnd o denstate a
uxuu ncdent pe un pan perpendcuar
2
1367
m
W
I
sc

, numt constanta
solar. n reatate denstatea uxuu radant extraterestru ncdent pe un
pan norma a radaa soar are uoare vara datorate pusaor soare
precum dstane pn a pmnt: traectora n |uru soareu este uor
eptc. n consecn ntenstatea radae soare I
ext
are o varae perodc
4
pe parcursu anuu ce poate exprmat cu a|utoru numruu caracterstc
ze dn an, n (n=1 . 365)
1
]
1

,
_

+ n I I
sc ext
365
360
cos 033 . 0 0 . 1
(2.1)
Reprezentarea grac a exprese de ma sus, Fg.2.1, ndc o varae
de 3,3 % fa de vaoarea mede; mnmu se a a 1 ue cnd dstana
pmnt-soare este maxm, ar maxmu a 31 decembre cnd pmntu este
ce ma aproape de soare. Varaa ntenst radae soare datort
deprtr de soare este mut ma mc dect cea cauzat de a factor
(meteoroogc, geozc) de aceea se poate neg|a n apcae soare.

Fg.2.1. Varaa radae soare extraterestre pe parcursu anuu datorat dstane pmnt-
soare
Msurtore efectuate n afara atmosfere terestre au artat o
dstrbue spectra ca cea dn g. 2.2. pentru dstana mede pmnt-soare
soar, adc denstatea uxuu radant ncdent pe un pan norma a
radaa soar, n exteroru atmosfere a o dstan mede fa de soare
de 1,496*10
8
km. Constanta soar rezut prn ntegrarea funce dstrbue
spectrae reprezentnd ara de sub curb.
5
Fg.2.2. Dstrbua spectra a radae soare
Forma aceste dstrbu spectrae corespunde unu corp negru avnd
temperatura de 5800 K, ara de sub curb reprezentnd char constanta
soar. Dn aceea gur se ma poate observa c marea ma|ortate a
energe soare prmte de pmnt este dstrbut n ntervau ungmor de
unde scurte, adc 0,29.2,3 m. Aceasta corespunde domenuu utravoet
(UV), vzb nfrarou (IR) avnd pondere artate n gura 2.3.

Fg. 2.3. Dstrbua spectra a radae soare dn punct de vedere a ponder
n domenu vzb ochu omenesc dstnge cuore spectruu prezentate n Fg. 2.4. Radaa
soar este ems pe dverse ungm de und; n domenu vzb puterea maxm a
radae soare este de aproxmatv 100 W/m
2
.
A.Unde scurte: este radaa care provne de a soare are ungmea de
und cuprns n domenu 0,3 mcrometr pn a 3 mcrometr.
B.Infroie: este radaa care provne de a corpure nczte a o
temperatur apropat de temperature meduu ambent a cre ungme
de und este ma mare de 3 mcrometr.
6

Fg. 2.4. Dstrbua spectra a radae soare dn punct de vedere a ungmor de
und.
Pmntu se a n echbru termc a scar goba, ns a nve oca,
a un anumt moment, echbru termc nu este o regu ntruct poate prea
cad, or prea rece. Pmntu se a sub ncdena ntreguu spectru a
radae eectromagnetce emse de soare (A=0,1 m .100 m), ns a
nveu souu a|unge doar radaa termc (unde scurte A= 0,3 . 2,0 m).
Este mportant de subnat c 99% dn energa radat de soare se stueaz
n ntervau 0,28.4,96 m. n urma mpactuu cu suprafeee sode are oc
conversa n radae cu ungme de und mare (A=3,0.30 m) care este re-
radat ctre spau cosmc.
Atunc cnd radaa soar strbate atmosfera terestr au oc o sere de
nteracun compexe anume:
2.1.A!sor!ia este nsot de conversa energe radante n energe
termc (cdur) este urmat de re-emsa une rada de ungme de
und ma mare. Dversee gaze componente ae atmosfere (ozonu, O
3
,
oxgenu O
2
, azozu N
2
, doxdu de carbon CO
2
monoxdu de carbon CO,
vapor de ap) absorb radaa soar dferenat. Astfe, radaa X radaa
UV extrem sunt absorbte n mare msur de ctre azot, oxgen ate gaze
atmosferce. Ozonu absoarbe preponderent radaa UV(A<0,40m) ar
vapor de ap radaa nfraroe (A.0,79 m). Radaa cu ungme de und
ma mc dect 0,29 m ma mare de 2,3 m este aproape compet
absorbt de ctre atmosfera terestr, astfe c a suprafaa souu aceste
componente sunt compet neg|abe. Oxgenu atmosferc absoarbe radaa
utravoet descompunndu-se n oxgen atomc formnd apo ozonu; n
schmb apa doxdu de carbon absorb emt radaa dn spectru
nfrarou. Soaree emte pe un spectru arg de ungm de und, ns
contrbua radae avnd ungme de und ma mare de 2,3 m este
neg|ab aa cum se arat n gura 2.5.
7

Fg.2.5. Puterea emsv a soareu se stueaz preponderent a ungm de und mc, sub
2,3 m corespunztor temperatur de 6000K
Absorba radae soare este dferenat spectra dup tpu gazeor
strbtute de aceasta (gazee poatomce ma aes O
3
,H
2
O , CO
2
). Unee
gaze batomce (N
2
, O
2
) as radaa aproape neatenuat. Ozonu dn
strature nate ae atmosfere 20.50 km absoarbe n speca radaa
utravoet: de aceea radaa cu ungme de und sub 0,29 m nu ma
a|unge a so. Connutu de ozon a atmosfere terestre este foarte redus:
a presune atmosferc norma ntregu connut de ozon ar corespunde
une grosm de 2.3 mm.
Bioxidul de carbon absoarbe ma aes radaa cu ungme de und
cuprns n ntervaee 2.2,8 m, 4,2.4,4 m 13.17 m.
Vaporii de ap absorb ndeoseb n domene 0,72 m, 0,93 m, 1,1
m,, 1,4 m, 1,8 m, 2,8 4,4.8,5, 12.60 m. Canttatea de ap dn
atmosfer se modc dec absorba sufer osca mportante. La o
presune mede a vaporor de 13 mbar energa tota absorbt de vapor
de ap se rdc a aprox 10% dn energa soar.
Straturile de praf i pcl sunt prezente ma aes n aeru aat deasupra
maror orae precum a zoneor ndustrae; ee determn o reducere a
radae soare. Msure uate n utm 20 de an n vederea menner
cat aeruu au produs consecne bune, respectv au mbuntt
stuaa n mod evdent.
n consecn atmosfera este practc transparent a radaa soar ems
a 6000 K n domenu vzb avnd ungme de und mc. Pmntu
radaz ns n domenu nfrarou corespunztor une temperatur med
de 288 K conform Fg.2.6. Atmosfera este opac a radaa nfraroe, de
ungme de und mare, ems de ctre pmnt. Prn absorba de ctre
doxdu de carbon de ctre apa (dn atmosfer) a une fracun a
8
aceste rada de ungme de und mare atmosfera terestr aconeaz
n acea mod ca acoperu de stc a une sere: radaa vzb este
adms ber n tmp ce radaa nfraroe de a pantee verz este
absorbt de stc rezutnd o grdn agreab. Energa astfe absorbt
este reradat att ctre spau cosmc ct ctre pmnt.

Fg.2.6. Pmntu radaz predomnant n domenu ungmor de und mar, peste 3 m
(nfrarou) caracterstc temperatur de 288 K.
2.2."ispersia# adc schmbarea drece conform ungm de und a
radae este provocat de moecuee de aer, de praf de pcture de ap.
Cuoarea abastr a ceruu este rezutatu dsperse ma puternce a radae
cu ungme de und mc
2.$.%e&ecia este dependent ea de ungmea de und. Aproxmatv
30% dn ntenstatea radae soare extraterestre este reectat napo n
spau, de ctre nor, sau char de ctre suprafaa pmntuu (ma aes de
zpad ghea) aa cum se observ dn Fg.2.7. Prvt dn spau cosmc
pmntu se comport ca un corp negru care ar emte avnd temperatura de
-23
0
C.
2.'.Instrumentele care msoar radiaia solar:
()ranometru: este nstrumenta care msoar radaa goba(tota) | t
I
|, care este exprmat n W/
2
m ; este pasat, de obce, n poze orzonta,
a nme sucent de mare de so (a ce pun 1 m fa de so/acoper);
este utzat a toate coectoaree soare, a stae meteoroodce a
panoure fotovotace.
Pr componente: Cee dou copote de stc au n compozte o canttate
ma mc de er pentru a permte absorba radae soare pentru a
prentmpna reexa. ntre copotu exteror copotu ntero este vd
pentru a dmnua perdere prn convece. Absorberu are o acoperre
seectv (coecent de absorbe 98%). Termopta are rou de a se ncz
9
de a absorber de a transmte prn ntermedu terstoruu
semnae eectrce.

Canttatea de radae soar msurat de un pyramometru aezat pe o
suprafa orzonta va : radaa tota= radaa drect*unghu de
ncden+radaa dfuz
Pentru un pyramometru aezat ncnat, canttatea de radaa soar
este:
unde este unghu de ncnare a suprafee, este coefcentu de refexe
a suprafee, ar

,
_


2
cos 1

t
I este radaa reectat de so.
10
h d z n b h t
I I I
, , ,
cos +
1
]
1

,
_


+
,
_

+
+
2
cos 1
2
cos 1
cos
, , , ,

h t h d i n b t
I I I I
Dac dorm s msurm doar radaa dfuz, pramometru este
prevzut cu un ne metac de cuoare neagr a cre poze poate
modcat n funce de unghu de recnae.
()*eliometru: Este aparatu care msoar radaa drect pus o mc
porune dn radaa provent de a cer.Este utzat de coectoaree cu
concentrator.
Pr componente:
Tubu are cuoare neagr n nteror pentru a nu nuena a ntroduce eror
de msurare.Aceste aparate de msur sunt prevzute cu ssteme de
orentare dup dou drec.Aceste aparate se utzeaz n cazu
coectoareor concentratoare.
+eliometru,-uns*ine recorder.: Msoar durata de strucre a
soareu nu ntenstatea radae soare. Se gsesc a toate stae
meteroogce.
Pr component: sfer de stc cu connut sczut de er carton
gradat.
Prncpu de funconare:radaa soar este concentrat cu a|utoru
sfere de stc snd o arsur pe cartonu dn spatee sfere.
Absorba natura a energe soare are oc n atmosfer, n oceane
n pante. Interacunea dntre energa soar, oceane atmosfer, de
exempu, produce vnt, care de secoe a fost foost pentru more de vnt.
11
Utzre moderne ae energe eoene presupun man puternce, uoare,
cu desgn aerodnamc, rezstente a orce cond meteo, care ataate a
generatoare produc eectrctate pentru uz oca, specazat sau ca parte a
une reee de dstrbue oca sau regona
Intenstatea energe soare n orce punct de pe Pmnt depnde ntr-
un mod compcat, dar prevzb, de zua anuu, de or, de attudnea
punctuu. Char ma mut, canttatea de energe soar care poate
absorbt depnde de orentarea obectuu ce o absoarbe.Intenstatea
radae soare a margnea exteroar a atmosfere, cnd Pmntu se a a
dstana mede de Soare, este numt constant soar , a cre vaoare este
de 1,37*106 ergs/sec/cm
2
. Sau aproxmatv 2 ca/mn/ cm
2
. Cu toate astea,
ntenstea nu este constant; ea varaz cu aproxmatv 0,2 procente n 30 an.
Intenstatea energe soare a suprafaa Pmntuu este ma mc dact
constanta soar, datort absorbe dfrace energe soare, cnd foton
nteraconeaz cu atmosfera.
$.Con/ersia ener0iei solare 1n ener0ie termic
Coectoaree soare sunt dspoztvee care capteaz radaa soar
prn ntermedu fenomeneor de convece, conduce radae o transform
n energe termc.
Clasifcarea colectoarelor
Dup domenu de utzare putem avea apca ndustra apca casnce.
Dup temperature de funconare :
-coectoare care funconeaz a temperatur mc, n acest caz
temperatura uduu este ma mc de 40C (Coectoare de t "Batch",
Coector soar cu aer)
-coectoare care funconeaz a temperatur mede, temperatura
uduu este ntre 40C 80C (Coector pan pat, coectoare cu tubur
vdate)
-coectoare care funconeaz e temperatur rdcat, temperature
uduu este ma mare de 80C, poate s a|ung pn a
1200C(coectoaree de tp |gheab).
Dup prncpu de funconare sunt coectoare pane coectoare
concentratoare.
12
Dup udu (medu) de transfer: -coectoare care funconeaz cu ap
-coectoare care funconeaz cu aer
-coectoare care funconeaz cu ue
$.1.Colectoare care funcioneaz la temperaturi
sczute:Colectorul de tip 2Batc*3

Acest coector se numete Batch datort rezervoruu ampasat n partea
superoar a coectoruu. Este utzat de obce pentru prenczrea ape
mena|ere, n zon cu cm
cad ; se poate utzat n zonee cu cm temperat dar medu de
transfer (apa) trebue s se gseasc ntr-o combnae cu o soue de antge
pentr a evta ngheur.Poate foos unu sau ma mute rezervoare.Ca avanta|
a acsetu tp de coector poate consderat preu de cost sczut.
$.2.Colectoare care funcioneaz la temperatur medie
Aceste tpur de coectoare se mpart n dou categor:
-coectoare pane pate
-coectoare cu tubur vdate
13
$.2.1Colectoare plane4plate

Varante constructve de coectoare pane-pate:

Pr componente pentru coectoaree pane-pate:
14
1.Cuta(cadru): este reazat de obce dn aumnu sau meta noxdab are
rou de a zoa coectoru pe de at parte de a asgura rgdzarea
ntreguu ansambu.
2.Sstem de nchdere: reazeaz nchderea sau xarea geamuu pe cuta
coectoruu.
3.Geam de stc: are connut sczut de stc coecent de transmse
foarte mare, rou e nd dmnuarea perderor care pot aprea n partea
superoar.
4.Po atera
5.Izoae termc: este dn vat mnera are rou de a dmnua perdere
care apar n partea nferoar a coectoruu.
6.Absorberu:este partea prncpa a coectoareor soare, trebue s e
reazat dn matera care au coecent de transfer de cdur rdcat; de
obce se utzeaz cupru n partea superoar are o acoperre seectv
care mpedc perdere prn reexve are un coecent de absorbe
foarte mare(ntre 94% 98%).
7.Tubur pentru crcuaa uduu:sunt reazate dn cupru pot avea dferte
varante constructve:-sub form de tub(parae):
-sub form de serpentne:
8.Suport de xare
9.Perete exteror
Coectoare pane-pate au ca medu de transfer ap n amestec cu o soue
de antge (60% ap 40% antge). Temperatura a care aceste coectoare
funconeaz este ntre -40C<T<100C. Preu de cost n cazu coectoareor
pane-pate este redus, aproxmatv 100 euro/cm
2
.
$.2.2.Colectoare solare cu aer
15
Este o varant constructv de coector pan-pat cu aer.
Pr component:
-cute
-geam de stc(n acest caz dn stc onut)
-absorberu:reazat dn caucuc
-zoae:vat mnera
Avanta|u acestor coectoare este preu sczut(sub 100 euro/m
2
), dar
temperature de funconare este sub 40C. Se utzeaz cu success n cazu
nczr prn pardosea sau nczre prn tavan.
$.2.$.Colectoare cu tu!uri /idate

Pr component:
16
nve exteror de stc:stc cu coemcent de absorbe rdcat.
Tub nferor de stc: ntre tub exteror nteror de stc exst un vd, n
aa fe perdere prn convece nd mtate. Pe tubu nteror de stc exst
o acoperre seectv a fe ca a coectoare pane-pate.
Tubu prn care crcu udu: este reazat dn cupru
Temperatura de funconare n cazu tuburor vdate este ma mare de
80C se utzeaz pentru producerea de ap cad mena|er nczre.
n cazu tuburor vdate udu ntr n tub nu ese.n cazu tuburor
termce exst dou crcute.
Variante de montare:instalare pe acoperi
instalare n acoperi
instalare colectoarelor pe fa!ade
$.$. Colectoare care funcioneaz la temperaturi
ridicate:Colectoare concentratoare
Coectoaree concentratoare foosesc o suprafa de ogndare (reector), ce
concentreaz radaa soar ctre un receptor, aceast concentratoare
putnd dup o ne sau ntr-un punct.Coectoaree concentratoare au
ssteme de orentare dup o sngur drece sau dup dou drec
utzeaz doar radaa drect. Aceste coectoare au performane ma
sczute dect coectoaree pane utzeaz de obce n ndustre, se
utzeaz pentru producerea de eectrctate.
$.'.-isteme solare termice
Necesaru de ap cad mena|er pentru o cas cu una sau dou fam:
*0,6-1m
2
/person pentru coector
*stocatoru are 40-60/persoan
Suprafaa coectoareor soare asgur dn ntregu necesar de energe:
*50-60% pentru o cas de fame
*40% pentru un boc cu 6 apartamente
Coectoaree soare pane-pate asgur:
*40-50% recuperare de energe pentru ecare 1m
2
de coector
montat pe ecare persoan
*60% recuperare de energe pentru ecare 1,5m
2
de coector
montat pentru ecare persoan
Tunur vdate asgur:
*40-50% recuperare de energe pentru ecare 0,5m
2
de coector
montat pentru ecare persoan
*60% recuperare de energe pentru ecare 0,7m
2
de coector
montat pentru ecare persoan
Sstemee soare poate cascate n dou categor:
17
-ssteme soare cu crcuae forat(recomandate n zone cu cma
temperat)
-cu crcut deschs
-cu crcut nchs cu un crcut sau cu dou crcute;
-ssteme soare cu termosfon(recomandate n zone cu cm cad)
Capactatea tancuu de stocare, V
ac
|| se cacueaz:
r ac
r c
n ac
T T
T T
n V V

* * * 2
, unde:
V
ac
repreznt capactatea mnm de stocare a tancuu||, V
n
necesaru
znc de ap cad mena|er de persoane|/z|, n numr de persoane, T
c
T
ac
temperatura de utzare a ape cade,respectv temperatura ape dn
nteroru tancuu(50-60C), Tr repreznta temperatura ape a ntrarea n
tancu de stocare
Capactatea tancuu de stocare este de 300-350 ntr-o cas c una sau
dou fam, ar 750-1500 ntr-un boc de apartamente(suprafaa acopert
de coectoare:20-200m
2
).
Este recomandab ca tancu de stocare s ab 400, tancure de stocare
sunt stratcate, coecena de transfer de cdur a serpentneor dn
nteroru tancuu este de 600 W/m
2
K. Un tanc de stocare bne zoat are
zoaa dn vat mnera de 0,2m (sau ma mut), ar perdere de cdur
de aproxmatv 1,67 W/m
2
K.
$.5.(reuri
Preur pntru coctoare: *coectoare pane-pate: 350-650C/m
2
*coectoare cu tubur vdate: 600-1500C/m
2
Preu ntreguu sstem: *400-1500C/m
2
coector
*5000-7500 C/sstem de vrare 350-400 KW/m
2
/an
*20 an de garane
*Amortzarea chetueor n 12-24 un
'.-tudii de caz
-istem solar de 1nclzire a apei din piscin# G6d6ll7#
+un0ar)
18
Unu dntre baznee orauu Gdo (Ungara), aat pe tertoru
Unverst ,Szent Istvn" , est enczt -n parte- cu a|utoru energe
soare. Sstemu soar este actut dn 18 coectoare soare pane-pate,
suprafaa tota nd 33,3m
2
.
Coectoaree sunt aezat spre sud, au ncnae de 45. Cu a|utoru
acestu sstem soar vara este nczt 700cm
3
ap dntr-un bazn; arna
sstemu a|ut-n parte- a nczrea ape dn grdna de ng unverstate.
n anu 2000, ntre 1 ue 31 decembre, coectoaree au vaorcat
4,3MWh energe soar, economsnd 470m
3
gaz natura. Sstemu este
foost de unverstate cu
scop ddactc.
Datee baznuu a coectoruu:
Anu reazr:2000
Suprafaa voumu baznuu: 363m
3
, 11mX33m, adncmea ape
1,9m
Tpu absorberuu: coector pan-pat
Suprafaa absorberuu: 33,3m
2
nczrea compmentar cu gaz: 90kW
Energa soar vaorcat/an: 473kWh/m
2
Energe economst/an: 8878kWh gaz
Aprarea meduu ambant: scade cu 1,75t emterea de CO
2
Preu nveste: 7,3 moane
Investen specc: 22 eFt/m
2
absorber
Scderea preuu de funconare: 109 Ft/an
Pancare: Forentn Hungary Kft, http://www.orentn.hu
Expoator:Unverstatea ,Szent Istvn", 2103 Gdo,Prater Ku1-3
19
SOLPOOL- Foosrea energe soare pentru nczrea ape dn bazne
exteroare
Insttu care coaboreaz: DGS TTZ(Germana), APE(Sovena),
CRES(Greca), SAVE-REMA(Ungara), CREAZ(Ceha), ALE(Frana),
LECCE(Itaa)
Proectu SOLPOOL funconeaz n cadru proectuu ALTENER cu
a|utoru Comunt Europe.
Rezutatee montorzate
Cu a|utoru aparatuu de msurat a sstemuu soar sunt montorzate
datee ntre 2000 ue decembre, respectv caracterstce energe soare
utzate.
Cacuee sunt fcute cu a|utoru programuu MATLAP.nnte s e
anazate, datee sunt mprte pe categor dup urmtoaree crter:
*energa soar potena foost de coector
*energa soar utzat efectv
*energa soar utzat de ctre coectoare
*energa soar utzat pentru nczrea ape dn bazn
*energa soar utzat pentru nczrea ape dn grdn
*energa tota utzat a grdn
*energa soar foost dn rezervoru grdne
Energa soar utzat potena n ntervau de tmp respectv
In intervalul monitorizat pe metru ptrat de ESO 2. Figura exemplific berkezo scimbare de
zi cu zi pentru produc!ia de energie radiatia globala" #n cazul #n care sumele de o radia!ie cu orientare
amiaz $% &'os dolssz(gu glob)lsug)rz)s am calculat'o" pe baza datelor de msurare rzkelo.
*n mod natural sunt examinate" arsuri mari" diferen!e de zi cu zi a aprut #n radiind de date.
+emonstrarea vom prezenta zilnic #n procesiune a msurat a radia!iei globale, -. Figura." cea cu care
a fost #n totalitate de compensare cvasi vara ,din 2///. iulie. 0/.. 1i un variabil #nnorat" forma de
masterat de pe o zi ,din 2/// octombrie. 2...
*n tabelul tabelul 0 sunt prezentate datele de la 3(d(ll4"#n al doilea 5umtate a anului 2///"
termen cu orientare spre sud cu #nclina!ie de $% &" numrate pe baza zilnic a radia!iei solare
gestionare pentru a ob!ine pe o suprafata medie pe zi" o lun 1i un randament energetic toate implic
#n lunar dismolition.
*n medie" o or 1i tot de la energie randamentelor
Hnap
tlagos napi
besugrzs
k!"#
2
nap
Ha$i %sszes
besugrzs
k!"#
2
!
&'lius
(ugusztus
)zepte#ber
*ktber
5,77
6,3+
+,57
3,67
17,,-2
1-6,53
136,-6
113,63
20
.o$e#ber
/ece#ber
2,57
1,30
77,16
+0,3+
2000. 2. 01l1$ +,0+ 7+3,5+
Sistemul de diri5are a energiei solare" de profit de ecipamente de energie utilizat"temperatur din
5urul colectorului" 1i pe care o piscin de ap szol)r un container #ncepe aceasta pe baza diferentei de
omrsklet sau opre1te. 6entru acest megfeleloen am definit'o #n sistem 7zemidoszak)ban de
colector cerc pompa #n timp de muk(dsi de colector construit pe o suprafata relevantl8 cantitatea de
energie solara" care poate fi utilizata poten!ial ,$. Figura..
Sistem de diri5are a energiei solare de profit de ecipamente de energie de utilizare a#n 5urul
colectorului" 1i pe care o piscin de ap un container #ncepe aceasta pe baza diferen!ei de
temperatur sau opre1te. 6entru acest megfeleloen am definit'o #n sistem 7zemidoszak)ban de
colector cerc pompa #n timp de muk(dsi de colector construit pe o suprafata relevantl8 cantitatea de
energie solara" care poate fi utilizata poten!ial ,$. Figura..
*n 1ase luni de monitorizare colector cerc pompa #n timp de muk(dsi tot de la colec!ionari
pe o suprafa! ,--"- 92. men!ionate berkezo 0-.22: au fost k;s sumele de energie solara.
< energiei solare utilizate efectiv
+e la radiatia solara sz)rmoz= energise de pr!i ale sistemului ,de colec!ie" ocserlok" szol)r
container." este utilizat numai cu un anumit eficacitate" cu o privire de fellpo pe pierderi. *n cele
suplimentare" pe baza omrskleti 1i msurtori vom analiza fluxului real de utilizare a energiei unice
piese
< energiei solare utilizate de ctre colec!ionari
>n bazin fiind ata1at la un cerc 1i grdini! ocserlok utilizate energiei solare" la fel de colector de
kollektormezok #n partea de colec!ie ' kilpo 1i de pe suprafa!a csovezetkek a1ezat"
omrskletrzkelok" 1i colec!ionar plasate #n camera de inginerie din piscin cerc trfogat)ram 'cu
21
titlu de mro cu condi!ia am calculat'o" pe baza datelor. +e colector de scimbare de cerc de energie
utilizate" alturi de stat de o pomp pornit vizibil pe %. figura.
9onitorul idoszakban colectorului cerc k;s pompa :.?:- au fost de toate energiile utilizata
de colector de fapt" #n timp de muk(dsi. +e colector de un cerc de pompe a a5uns #n timp muk(dsi
de iradiere a energiei alapulvve de colec!ie a eficien!ei globale a dat idoszakban a fost de %:"2@.
< energiei solare utilizate la piscina
< energiei solare profit sistem de unul sau doi copii de serviciu intermitent 2///. 6An la 0:
septembrie muk(d(tt piscina #ntr'un modul de operare. 6iscina futsre de energie din care a fost
fcut #ntr'un bazin de #not de inginerie sala de biliard cerc ocserlonl piscina partea care ' 1i belpo
csovezetkeken a1ezat omrskletrzkelok" 1i piscina trfogat)ram'un cerc" pe baza datelor de
msurare mro poate fi calculat cu ce .6iscina cerc pompa de scimbare a valorilor primite #n
conformitate cu timpul de muk(dsi pe 2. Figura fig8eleto.
9onitorizate idoszakban 2///. 0 iulie'septembrie #mpinge pAn la 0: pentru a apei din piscin
futsre a energiei solare profit ecipament total de -.B?B k; oenergi)t produse. +e colector de
cerc pompa de ansamblu eficien!a sistemului a5uns #n compara!ie cu energie provenind de la radiatia
solara #n timp de muk(dsi piscina #ntr'o firm a fost de -?"?@. 6iscina futsre gaz cazan fiind
disponibil 2///. 6oate" de la 2- septembrie #n total 0B.2B- m- fcut uz de gaze naturale" pAn la $.
0//@'os cazan presupposing eficacitate" 1i averagel8 -$"B 9CDm- futortkkel numrat acest 0?:
9;'nak costume. < energiei solare sistem #mpinge 0 iulie'0: septembrie" pAn la unele -"B 9;
cald produs.
< energiei solare utilizate #n grdini!
+e performan! a sistemului 2///. Septembrie 0?20. din cauza unei opera!iuni gre1eal nu
kirtkeleto" #n acela1i timp" de la 2- decembrie la grdini! pentru c a fost #nceiat de o pauz de
iarn pAn la -0" la fel ca acest grdini!a modul de operare pe 22 septembrie. 1i decembrie am
examinat'o #ntre 22.
22
3rdini!a pe lucrtoare #ntre :0: este un ceas descis" pentru c din acest volum actual" pe
baza de msurat mediu zilnic de ap cald de consum" pe zi" 0/ ceasornicar idotartamot am definit
acesta a presupus. Ee'l examineze #n mod separat #n grdini!a de ap cald de utilizare a face pe
deplin utilizate 1i a szol)r energie luate dintr'un container
*n grdini! ap cald de utilizare elo)llFt)sra total de energie din care a fost fcut de szol)r
#ntr'un container belpo re!eaua de ap rece omrsklete 1i Guadriga omrsklet msurat #n
produc!ia de gaz de incalzire a apei" precum 1i pe baza grdini! re!elei volum actual poate fi socotit.
+e modificare a prezentei vizibile pe :. figura.
9onitorizate idoszakban grdini!a ap cald de utilizare elo)llFt)sra #n total 2.00- k; de energie
traduse.
Szol)r de stocare a energiei furnizate #n grdini!a de inginerie camera de msurare" de szol)r
#ntr'un container belpo re!eaua de ap rece" 1i fa! de gaze cu boilerul kilpo elomelegFtett ap
omrskletbol" 1i de la grdini! re!elei volumul actual de ?. Figura arat scimbare de zi cu zi a
unui calculeaz cantitatea de energie
9onitorizate idoszakban grdini!a ap cald de utilizare elo)llFt)sra total -$$ k; de energie solar a
fost utilizat. *n ansamblu" eficien!a sistemului grdini! #ntr'o firm a fost de 02"2@. Szol)r de
stocare a energiei furnizate #n grdini!a de inginerie camera de msurare" de szol)r #ntr'un container
belpo re!eaua de ap rece" 1i fa! de gaze cu boilerul kilpo elomelegFtett ap omrskletbol" 1i de
la grdini! re!elei volumul actual de ?. Figura arat scimbare de zi cu zi a unui calculeaz cantitatea
de energie
9onitorizate idoszakban grdini!a ap cald de utilizare elo)llFt)sra total -$$ k; de energie solar a
fost utilizat. *n ansamblu" eficien!a sistemului grdini! #ntr'o firm a fost de 02"2@.
23
*n grdini! a energiei solare de sistem 1i de ap cald de exemplu utilizarea de zi cu zi
percentilei distribu!ia de energie dedicate de a face cu titlu de gaze cu boilerul de B. figure.te
monitorizate idoszakban a energiei solare de profit de energie are nevoie de ecipamente dedicate de
luare de grdini! de ap cald de utilizare cvasi'02@" la care fac obiectul acesteia.
9onitorul de rezultatele osszefoglalasa <naliza a fost important" care" cu dimensiuni de ecipamente
(sszef7ggo condi!iile 1i modul de func!ionare a mod influen!eaz ecilibrul energetic" precum 1i de a
se #ntoarce idot. Heferin! berendezsrol fiind cuvAnt" de monitorizare 5oac un rol important #n
#ndeplinirea sarcinilor demonstrativ. 6entru a examenului de sistem nu sunt suficiente defini!ia de tot
de la omenn8isg utilizate de ctre colec!ionari" dar este necesar s'l cunosc punctual de produse"
depozitate 1i consumate omenn8isgek idof7ggvn8eit
6entru a unic pr!i ale sistemului solar" am subliniat aceste relatedl8 de el4z4 #n puncte.
9surat o" cu privire la datele prelucrate (sszesFve am #n prezent este de 2. mas.
24
6e baza datelor de la 2. mas" la 0/. Figura solare 1i poten!ial de ebbol beg8u5t(tt" omenn8isgek
utilizate #n cauz arat lui scimbare #n dismolition lunar.
*n grdini!a de ap cald de utilizare pe care face grdini! modul de operare idoszak)ban
,2///. Septembrie 22december #ntre 22.. >nele cu totul 2"0 9; omenn8isg traduse. 6entru c a
sczut radiant toate rela!iile de energie de ?$@ la gaze naturale 7zemu un gaz boilerul a sus!inut'o
EIO. Solare parts rezidual o a fost de 02@.
Hezumate verificabile" care a energiei solare de profit ecipamente terminat #n cel de'al doilea
termen din 2///. ani sub monitorizarea idoszak de fapt cvasi $"- 9; utilizate energiei solare ,00.
figura..
25
5.Bi!lio0rafe
***cursure
***www.wkpeda.ro
***www.e-referat.net
***www.sonnenenerge.de/upoads/meda/4_Save_Rema:SOLPOOL_H01
_ENG_HUN.pdf
***http://www.googe.ro/search?cent=refox-a&rs=org.moza%
3Ahu%3Aomca&channe=s&h=hu&q=rada%C5%A3a&meta=r
%3Dang_ro&btnG=Googe+keres%C3%A9s
***www.sotech.ro
***www.centraesoare.ro
26