Sunteți pe pagina 1din 65

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Universitatea Transilvania din Braov


coala Doctoral Interdisciplinar
Centrul de cercetare: Tehnologii i sisteme avansate de fabricaie

Ing. Sever-Alexandru HABA

TEZ DE DOCTORAT
REZUMAT

TITLU (romn):

Fabricaia digital a blocului motor


monocilindric

TITLU (engleza):

Digital Manufacturing of Single-Cylinder


Engine Block

Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA

BRAOV
2013
1

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

COMPONENA
Comisiei de doctorat

Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov


Nr. 5752 din 13.03.2013

PREEDINTE:

Prof.dr.ing. Vladimir MRSCU-KLEIN


Decanul Facultii de Inginerie Tehnologic i
Management Industrial
Universitatea Transilvania din Braov

CONDUCTOR TIINIFIC:

Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA


Universitatea Transilvania din Braov

REFERENI:

Prof.dr.ing. Petru BERCE


Universitatea Tehnic din Cluj Napoca
Prof.dr.ing. Nicolae BLC
Universitatea Tehnic din Cluj Napoca
Prof.dr.ing. Constantin BUZATU
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 16.05.2013, ora 10 00 ,


sala V III 6, str. Mihai Viteazul nr.5.

Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le transmitei


n timp util, pe adresa Universitii Transilvania din Braov sau la Departamentul Ingineria
Fabricaiei, telefax 0268-421318, email: habasever@yahoo.com.

Totodat v invitm s luai parte la sedina public de susinere a tezei de doctorat.


V mulumim!

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

CUPRINSUL REZUMATULUI
pg. pg.
rez. tez
INTRODUCERE ................................................................................................................. 9 / 7
PARTEA I......................................................................................................................... 11 / 9
STADIUL ACTUAL AL CERCETRILOR N DOMENIUL FABRICAIEI DIGITALE11 / 9
1. CONCEPTUL DE FABRICAIE DIGITAL .............................................................. 11 / 9
2. CERCETRI PRIVIND FABRICAIA DIGITAL A REPERELOR DIN INDUSTRIA
DE AUTOVEHICULE ......................................................................................................11 / 11
2.1 Realizarea rapid a prototipurilor .............................................................................11 / 11
2.2 Fabricaia digital direct ........................................................................................11 / 14
2.3 Tehnologia de obinere a pieselor finite prin topire selectiv cu laserul ....................12 / 16
2.4 Robotizarea proceselor de fabricaie cu aplicaii n industria auto .............................12 / 19
2.5 Sisteme i tehnologii de prelucrare neconvenionl CNC..........................................13 / 20
2.6 Prototipuri digitale ..................................................................................................13 / 24
2.7 Localizarea virtual ..................................................................................................14 / 28
2.8 Tehnica Reverse Engineering ...................................................................................14 / 30
2.10 Ciclul de via al produsului.................................................................................. 14 / 33
2.11 Tehnologii i echipamente de prelucrare cu conducere numeric ............................15 / 36
2.12 Tehnologii de fabricaie digital utilizate la realizarea ansamblului motopropulsor al
autovehiculeor ...............................................................................................................15 / 40
2.13 Concluzii privind stadiul actual al cercetrilor ........................................................16 / 49
3. OBIECTIVELE LUCRRII ..........................................................................................18 / 51
PARTEA A II-A..............................................................................................................19 / 52
CONCEPIA I FABRICAIA DIGITAL A FAMILIEI DE PIESE DE TIPUL BLOCULUI
MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU AER ................................................................19 / 52
4. PROIECTAREA CONSTRUCTIV A BLOCULUI MOTOR MONOCILINDRIC RCIT
CU AER ............................................................................................................................20 / 54
4.1 Sistemul software GENgine utilizat n proiectarea constructiv i tehnologic a blocului
motor monocilindric rcit cu aer ....................................................................................20 / 54
4.2 Prezentarea general a sistemului software GENgine ...............................................21 / 55
4.3 Modulul de generare a modelului blocului motor monocilindric rcit cu aer ............22 / 59
4.4 Modulul de generare a modelului cmii de cilindru ...............................................24 / 72
4.5 Testarea modulului de generare a modelelor 3D .......................................................25 / 77
3

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

5. VALIDAREA SOLUIEI DE ASAMBLARE UTILIZND TEHNOLOGIA


PROTOTIPURILOR DIGITALE ......................................................................................26 / 80
5.1 Conceptul de prototip digital ....................................................................................26 / 80
5.2 Prototipul digital al blocului motor monocilindric rcit cu aer .................................26 / 81
6. SIMULAREA CINEMATIC A ANSAMBLULUI BLOC MOTOR MONOCILINDRIC
RCIT CU AER UTILIZND MEDII DIGITALE ...........................................................28 / 85
7. FABRICAIA DIGITAL DIRECT A PROTOTIPULUI BLOCULUI MOTOR
MONOCILINDRIC RCIT CU AER ...............................................................................29 / 87
7.1Fabricaia digital direct a blocului motor monocilindric rcit cu aer din material
metalic. ..........................................................................................................................29 / 88
7.1.1 Fabricarea pieselor utiliznd tehnologia SLS ....................................................29 / 88
7.1.2 Fabricarea pieselor utiliznd tehnologia SLM ...................................................30 / 89
7.1.3 Fabricarea blocului motor monocilindric rcit cu aer utiliznd tehnologia SLM.30 / 95
7.2 Fabricarea reperelor de tipul cma de cilindru i bloc motor monocilindric rcit
cu aer utiliznd tehnologii de Rapid Prototyping .......................................................... 31 / 105
8. PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAIE A BLOCULUI MOTOR
MONOCILINDRIC RCIT CU AER ............................................................................. 31 / 109
8.1 Rolul funcional i metoda de asamblare a blocului motor monocilindric rcit cu aer
cu cmaa de cilindru...................................................................................................31 / 109
8.2 Proiectarea tehnologiei de fabricaie a reperului cmaa de cilindru ...................... 34 / 112
8.2.1 Obinerea semifabricatului pentru reperul cmaa de cilindru .......................... 34 / 112
8.2.2 Proprieti fizico-chimice ale aliajului utilizat ................................................ 36 / 115
8.2.4 Tehnologia de prelucrare a reperului cmaa de cilindru.................................36 / 119
8.3 Proiectarea tehnologiei de fabricaie a reperului bloc motor monocilindric rcit cu
aer ............................................................................................................................. ..39 / 123
8.3.1 Obinere a semifabricatului pentru reperul bloc motor monocilindric rcit cu
aer............................................................................................................................ 39 / 123
8.3.2 Materialul utilizat pentru blocul motor monocilindric rcit cu aer ................... 39 / 126
8.3.4 Tehnologia de prelucrare a reperului bloc motor monocilindric rcit cu aer ....40 / 128
8.4 Tehnologia de asamblare i finisare a ansamblului bloc motor/cma de cilindru.42 / 133
8.4.1 Asamblarea blocului motor cu camaa de cilindru .......................................... 42 / 133
9. GENERAREA FIIERELOR DE CONDUCERE NUMERIC I A DOCUMENTAIEI
TEHNOLOGICE PENTRU FAMILIA DE PIESE DE TIP BLOC MOTOR
MONOCILINDRIC RCIT CU AER ............................................................................. 47 / 146

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

9.1 Modulul software de generare automat a programului de conducere numeric pentru


prelucrarea reperului de tip cma de cilindru ............................................................ 47 / 146
9.2 Modul software de generare automat a programului de conducere numeric pentru
prelucrarea reperului de tip bloc motor monocilindric rcit cu aer ................................ 48 / 151
9.3 Simularea programelor de conducere numeric n mediul CATIA V5 ..................49 / 153
PARTEA A III A .......................................................................................................... 50 / 156
10. VALIDAREA PRACTIC A REZULTATELOR OBINUTE N URMA UTILIZRII
SISTEMULUI SOFTWARE GENgine ............................................................................ 50 / 156
10.1 Fabricaia modelului semifabricatului blocului motor monocilindric rcit cu aer
utiliznd materiale uor fuzibile .................................................................................. 50 / 156
10.2 Fabricarea blocului motor monocilindric rcit cu aer din aliaje uoare .................. 51 / 159
10.2.1 Obinerea semifabricatului din aliaje uoare ................................................. 52 / 160
10.2.2 Fabricarea blocului motor monocilindric rcit cu aer ....................................52 / 163
PARTEA A IV A......................................................................................................... 54 / 168
CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE I DEZVOLTRI VIITOARE ...54 / 168
11. CONCLUZII GENERALE ........................................................................................ 54 / 168
12. CONTRIBUII PERSONALE I DEZVOLTRI VIITOARE .................................55 / 170
12.1 Contribuii personale ............................................................................................ 55 / 170
12.2 Direcii viitoare de cercetare ................................................................................ 57 / 171
BIBLIOGRAFIE SELECTIV ............................................................................................... 58
Rezumat scurt ................................................................................................................................62
CV (RO) ................................................................................................................................... 64
CV (EN) ................................................................................................................................... 65

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

CONTENTS
pg. pg.
rez. tez
INTRODUCTION ............................................................................................................... 9 / 7
PART I .............................................................................................................................. 11 / 9
STATE OF ART REGARDING IN DIGITAL MANUFACTURING ............................... 11 / 9
1. DIGITAL MANUFACTURING CONCEPT ................................................................. 11 / 9
2. STATE OF ART REGARDING DIGITAL MANUFACTURING OF AUTOMOTIVE
PARTS ..............................................................................................................................11 / 11
2.1 Rapid Prototyping ....................................................................................................11 / 11
2.2 Direct Digital Manufacturing ..................................................................................11 / 14
2.3 Technology for Obtaining Final Parts Using Selective Laser Melting .......................12 / 16
2.4 Robotics Manufacturing Processes with Applications in Automotive Industry .........12 / 19
2.5 Unconventional CNC Systems and Manufacturing Technologies .............................13 / 20
2.6 Digital Prototyping .................................................................................................13 / 24
2.7 Virtual Location .......................................................................................................14 / 28
2.8 Reverse Engineering ................................................................................................14 / 30
2.10 Product Lifecycle Management ............................................................................. 14 / 33
2.11 Technologies and Equipments for Numerical Control ............................................15 / 36
2.12 Digital Manufacturing Technologies Used for Obtaining Automotive Powertrain
Assembly ... ...................................................................................................................15 / 40
2.13 Conclusions Regarding State of Art .......................................................................16 / 49
3. THESIS OBJECTIVES .................................................................................................18 / 51
PART

II..........................................................................................................................19 / 52

DIGITAL DESIGN AND MANUFACTURING OF PARTS FAMILY TYPE SINGLE


CYLINDER AIR COOLED ENGINE BLOCK .................................................................19 / 52
4. DESIGN OF AIR-COOLED SINGLE CYLINDER ENGINE BLOCK ...................20 / 54
4.1 GENgine Software System Used for Constructive and Technological Design of
Air-cooled Single Cylinder Engine Block ......................................................................20 / 54
4.2 GENgine Software System Presentation ...................................................................21 / 55
4.3 Module for Generating of Air-cooled Single Cylinder Engine Block Model .............22 / 59
4.4 Module for Generating of Cylinder Casing Model....................................................24 / 72
4.5 Testing the Generatng Module of 3D Models ...........................................................25 / 77

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

5. VALIDATION OF ASSEMBLY SOLUTIONS USING DIGITAL PROTOTYPES


TECHNOLOGIES.............................................................................................................26 / 80
5.1 Digital Prototype Concept ........................................................................................26 / 80
5.2 Digital Prototype of Air-cooled Single Cylinder Engine Block ................................26 / 81
6. KINEMATIC SIMULATION OF AIR COOLED SINGLE CYLINDER BLOCK
ENGINE ASSEMBLY USING DIGITAL ENVIRONMENTS........................................28 / 85
7. DIRECT DIGITAL MANUFACTURING OF AIR-COOLED SINGLE CYLINDER
ENGINE BLOCK PROTOTYPE ......................................................................................29 / 87
7.1 Direct Digital Manufacturing of Air-cooled Single Cylinder Engine Block of
Metals............................................................................................................................29 / 88
7.1.1 Parts Manufacturing Using SLS Technology ...................................................29 / 88
7.1.2 Parts Manufacturing Using SLM Technology ..................................................30 / 89
7.1.3 Air-cooled Single Cylinder Engine Block Manufacturing Using SLM
Technology......... .......................................................................................................30 / 95
7.2 Manufacturing Parts of Cylinder Casing Type and Air-cooled Single Cylinder Engine
Block Using Rapid Prototyping Technologies .............................................................. 31 / 105
8. DESIGNING TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING OF AIR-COOLED SINGLE
CYLINDER ENGINE BLOCK ....................................................................................... 31 / 109
8.1 Functional Role and Assembly Method of Air-cooled Single Cylinder Engine
Block with Cylinder Casing ......................................................................................... 31 / 109
8.2 Technology Designing for Manufacturing the Cylinder Casing Part ...................... 34 / 112
8.2.1 Obtaining of Cylinder Casing Semi-finished ................................................... 34 / 112
8.2.2 Physico-chemical Properties of the Used Alloy .............................................. 36 / 115
8.2.4 Processing Technology of the Cylinder Casing Part........................................ 36 / 119
8.3 Designing of manufacturing Technology for Air-cooled Single Cylinder Engine
Block....39 / 123
8.3.1 Obtaining of Engine Block Semi-finished.. ..................................................... 39 / 123
8.3.2 Material Used for Air-Cooled Single Cylinder Engine Block.......................... 39 / 126
8.3.4 Manufacturng Technology Used for Air-Cooled Single Cylinder Engine
Block ....................................................................................................................... 40 / 128
8.4 Technology of Assembling and Finishing of Whole Engine Block / Cylinder
Casing .. ...................................................................................................................... 42 / 133
8.4.1 Assembling of Engine Block with Cylinder Casing ........................................ 42 / 133

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

9. GENERATION OF NUMERICAL CONTROL FILES AND DOCUMENTATION


TECHNOLOGY FOR PARTS FAMILY TYPE SINGLE CYLINDER AIR COOLED
ENGINE BLOCK............................................................................................................ 47 / 146
9.1 Software Module for Automatic Generating of Numerical Control File for Cylinder
Casing Manufacturing..................................................................................................47 / 146
9.2 Software Module for Automatic Generating of Numerical Control File for Air-Cooled
Single Cylinder Engine Block Manufacturing .............................................................. 48 / 151
9.3 Simulation of Numerical Control Files Using CATIA V5 .....................................49 / 153
PART III ....................................................................................................................... 50 / 156
10. PRACTICAL VALIDATION OF THE RESULTS OBTAINED FROM GENgine
SOFTWARE SYSTEM USING............ ........................................................................... 50 / 156
10.1 Obtaining of Air-Cooled Single Cylinder Engine Block Semi-finished Using Easy
Fusible Material ........................................................................................................... 50 / 156
10.2 Manufacturing of Air-Cooled Single Cylinder Engine Block from Light Alloys ...51 / 159
10.2.1 Obtaining of Semi-finished of Engine Block from Light Alloy ..................... 52 / 160
10.2.2 Manufacturing of Air-Cooled Single Cylinder Engine Block ........................ 52 / 163
PART IV ....................................................................................................................... 54 / 168
GENERAL CONCLUSIONS, PERSONAL CONTRIBUTIONS AND FUTURE
RESEARCH.. .................................................................................................................. 54 / 168
11. GENERAL CONCLUSIONS .................................................................................... 54 / 168
12. PERSONAL CONTRIBUTIONS AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS ........ 55 / 170
12.1 Personal Contributions ......................................................................................... 55 / 170
12.2 Future Research Directions.......................................................................................57 / 171
Selected References .................................................................................................................. 58
Brief Summary ...............................................................................................................................62
CV (RO) ................................................................................................................................... 64
CV (EN) ................................................................................................................................... 65

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

INTRODUCERE
Datorit concurenei n plin ascensiune n care sunt angrenai marii productori de
autovehicule rutiere i cu destinaii speciale, unul dintre elementele hotrtoare ale succesului de
lansare pe pia a noilor modele este timpul consumat de activitile de proiectare, realizarea
prototipurilor, testare i introducere n fabricaie.
Tendinele ultimilor ani arat c primii productori care lanseaz un produs nou ctig
aproximativ 80% din piaa de desfacere [MAR07]. Aceast constatare explic preocuparea
companiilor de a scurta ciclul de fabricaie, reducerea costurilor concomitent cu creterea calitii
produselor prin optimizarea proceselor n diverse stadii de proiectare, fabricaie i distribuie.
Principalul factor de scurtare a timpului consumat, i de asemenea hotrtor n realizarea
nivelului de performan ct mai ridicat, este sistemul informatic, acesta regsindu-se n toate
etapele de realizare a unui produs industrial.
Fabricaia grupului motopropulsor, inclusiv al blocului motor, este optimizat prin
utilizarea pe scar larg a tehnologiilor digitale de fabricaie, acestea asigurnd funcii vitale, cum
ar fi: gestionarea judicioas a resurselor de timp i de materii prime, reducerea consumului de
resurse energetice, creterea performanelor produsului finit, reducerea costurilor totale de
fabricaie, etc.
n prima parte a lucrrii, intitulat STADIUL ACTUAL AL CERCETRILOR N
DOMENIUL FABRICAIEI DIGITALE, cuprinznd capitolele 1 i 2, este realizat o prezentare
a rezultatelor cercetrilor actuale privind tehnologiile guvernate de sistemele informatice, utilizate
n domeniul fabricaiei autovehiculelor. Este efectuat o trecere n revist a caracteristicilor
diverselor tehnologii de fabricaie, dintre care enumerm: realizarea rapid a prototipurilor,
robotizarea proceselor de fabricaie, prelucrri prin tehnologii neconvenionale, prototipurile
digitale, tehnica ingineriei n revers, ciclul de via al produsului, conducere numeric a proceselor
de fabricaie, etc.
Capitolul 3, intitulat OBIECTIVELE LUCRRII, descrie obiectivul principal al tezei,
respectiv elaborarea unui sistem software complex care s asigure att proiectarea constructiv
i tehnologic, ct i fabricaia reperelor de tipul blocu motor monocilindric rcit cu aer. Tot n
acest capitol sunt prezentate i obiectivele derivate care au constituit preocuprile autorului n
vederea realizrii obiectivului principal.
Partea a doua a lucrrii, intitulat CONCEPIA I FABRICAIA DIGITAL A
FAMILIEI DE PIESE DE TIPUL BLOCULUI MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU AER,
mprit n 6 capitole, este dedicat proiectrii tehnolgiei de fabricaie pentru un bloc motor

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

monocilindric destinat motoarelor cu ardere intern cu ciclul de funcionare n patru timpi, rcite
cu aer, motoare cu o construcie compact, avnd o larg utilizare la autovehiculele destinate
rulrii n condiii extreme (cum sunt: ATV-urile, QUAD-urile, motociletele enduro, etc.).
n capitolul patru, intitulat PROIECTAREA CONSTRUCTIV A BLOCULUI MOTOR
MONOCILINDRIC RCIT CU AER, este prezentat algoritmul de realizare a sistemului software
denumit de autor GENgine, seciunile dedicate modelrii 3D a familiilor de repere precum i a
semifabricatelor.
n capitolul cinci, intitulat VALIDAREA SOLUIEI DE ASAMBLARE UTILIZND
TEHNOLOGIA PROTOTIPURILOR DIGITALE, este realizat prototipul digital al familiei de
repere din componena blocului motor monocilindric.
Capitolul ase, denumit SIMULAREA CINEMATIC A ANSAMBLULUI BLOC
MOTOR UTILIZND MEDII DIGITALE, prezint etapa de validare din punct de vedere al
cerinelor de asamblare i de verificare virtual a posibilelor defeciuni datorate coliziunilor
aprute n mecanismul motorului cu ardere intern pe care v-a fi instalat blocul motor asamblat cu
cmaa de cilindru corespunztoare.
Partea a treia a lucrrii, intitulat VALIDAREA PRACTIC A REZULTATELOR
OBINUTE N URMA UTILIZRII SISTEMULUI SOFTWARE, este dedicat realizrii
practice pentru experimentare a ansamblului blocului motor monocilindric. n aceast parte a
lucrrii este descris toat activitatea de realizare fizic a reperelor, de la semifabricatul
monoblocului, pn la prelucrrile finale pe un echipament cu conducere numeric de nalt
performan, aflat n dotarea Departamentului de Ingineria Fabricaiei n care a fost elaborat
prezenta lucrare.
Capitolul apte, intitulat FABRICAIA DIGITAL DIRECT A PROTOTIPULUI
BLOCULUI MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU AER,

este dedicat realizrii fizice a

prototipului prin tehnologia de topire selectiv cu laserul (SLM).


Capitolele opt i nou prezint modul n care sistemul software GENgine este utilizat
pentru proiectarea tehnologic n vederea generrii automate informaiilor geometrice i
tehnologice, precum i a fiierelor de conducere numeric a proceselor de fabricaie.
Ultima parte a lucrrii, intitulat CONCLUZII FINALE, CONTRIBUII ORIGINALE I
DEZVOLTRI VIITOARE, este destinat prezentrii contribuiilor aduse de autor. De asemenea
n aceast ultim parte sunt prezentate concluziile generale ale tezei de doctorat precum i
direciile viitoare de dezvoltare ale cercetrilor efectuate n domeniul fabricaiei familiei de repere
de tipul bloc motor monocilindric.

10

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

PARTEA I
STADIUL ACTUAL AL CERCETRILOR N DOMENIUL
FABRICAIEI DIGITALE
1. CONCEPTUL DE FABRICAIE
DIGITAL
Fabricaia digital asigur informatizarea multiplelor activiti cum ar fi: managementul
fluxurilor de date, planificarea proceselor de fabricaie, realizarea documentaiilor cu privire la
procesele de fabricaie, managementul resurselor, integrarea fazelor tehnologice, vizualizarea
caractereristicilor produselor i modificarea n timp real a parametrilor de proiectare, determinarea
efectiv a necesarului de utilaje

i calculele de fezabilitate, managementul fabricaiei

componentelor i a ansamblurilor orict de complexe, studiul ergonomiei produselor, asigurarea


standardelor de calitate al produselor i al proceselor tehnologice, gestionarea bazelor de date
comune care s permit integrarea activitilor de concepie i de fabricaie ale bunurilor
industriale [GEO10].

2. CERCETRI PRIVIND FABRICAIA DIGITAL A


REPERELOR DIN INDUSTRIA DE AUTOVEHICULE
2.1 Realizarea rapid a prototipurilor
Realizarea rapid a prototipurilor este tehnologia utilizat n obinerea prototipurilor, pe
baza unui model 3D CAD, care este prelucrat digital n vederea recunoaterii formatului de date
de ctre mainile specializate, prin urmatoarele procedee [CHE09]:
SLA stereolitografie (solidificarea polimerilor la impactul cu o raz de lumin);
LOM obinerea piesei prin stratificare;
FDM procedeu de obinere prin depunere de material;
SLS/SLM sinterizarea/topirea selectiv cu LASER a unei pulberi metalice;
DMLS direct metal LASER sintering (se pot obine scule de serie mic, unicate);
tiprire tridimensional (3D Printing).

2.2 Fabricia digital direct


Fabricaia digital direct (Direct Digital Manufacturing) este procesul de obinere a
obiectelor fizice direct dintr-un fiier 3D CAD sau din un fiier de date, utiliznd tehnologii de
fabricaie rapid, care mai sunt cunoscute sub denumirea 3D Printing. Se urmrete ca etapa de
post-procesare s fie minim. Aceste tehnologii se mai regsesc sub denumirea de
11

Rapid

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Prototyping, deoarece se folosesc la realizarea n timp ct mai scurt a prototipurilor. Principalele


avantaje ale acestor procedee sunt urmtoarele :
consum mic de energie;
pierderi mici de material;
vitez mare de fabricaie;
se pot realiza piese sau produse geometrii complexe.
Materialele utilizate sunt din cele mai variate: pulberi metalice n amestec cu aditivi,
nisipuri de formare n amestec cu aditivi, fire din plastic, pulberi de sinterizare, polimeri lichizi
pentru sinterizare, materiale sub form de folii.
Tehnologiile pot fi utilizate pentru realizarea de repere utilizate n tehnologii aerospaiale,
industria de automobile, proteze medicale, forme de turnare a metalelor, proteze dentare, matrie
pentru turnarea maselor plastice, producia de scule (Rapid Tooling), etc.

2.3 Tehnologia de obinere a pieselor finite prin topire selectiv cu laserul


Din punct de vedere al obinerii reperelor finite din materiale metalice pe baza modelelor
3D generate n diferite medii de proiectare CAD/CAM, sunt utilizate dou categorii de tehnologii
bazate pe energia termic generat de o raz laser focalizat pe suprafaa plan a stratului de
pulbere metalic:
1.

tehnologia SLS (Selective Laser

Sintering) / DMLS (Direct Metal Selective Laser

Sintering);
2.

tehnologia SLM (Selective Laser Melting).


Selective Laser Melting este o tehnologie bazat pe topirea pulberilor metalice cu ajutorul

unei raze laser focalizat i directionat printr-un sistem de oglinzi, piesa finit nu necesit
operaii de infiltrare sau recoaceri, compoziia piesei fiind astfel strict controlat. De asemenea,
pulberile utilizate sunt compuse doar din aliajul metalic de baz, nu necesit i un material cu rol
de liant.

2.4 Robotizarea proceselor de fabricaie cu aplicaii n industria auto


Robotizarea vizeaz nlocuirea factorului uman n procesul de fabricaie a bunurilor
industriale n vederea creterii productivitii muncii, reducerea la minim a timpilor de ntrerupere
a deservirii mainilor, reducerea cheltuielilor cu infrastructura i direcionarea forei de munc
ctre alte sectoare de activitate.
O dezvoltare deosebit de spectaculoas o are sectorul roboilor industriali. Acetia au o
istorie relativ recent [PAU07]:

12

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

- 1947 telemanipulatoarele pentru materiale radioactive (comanadai direct de operatorul


uman prin intermediul unor electromotoare);
- 1951 M.I.T. introduce Comanda Numeric a diverselor sisteme tehnologice;
- apare utilizarea microelectronicii la blocurile de comand;
- n ultima perioad de timp se introduce utilizarea Inteligenei Artificiale.

2.5 Sisteme i tehnologii de prelucrare neconvenionl CNC


Sisteme de prelucare din aceast categorie sunt utilizate la fabricarea diferitelor produse,
semifabricate, avnd la baz cele dou componenete ntlnite la MUCN: maina propriu-zis i
echipamentul de CNC. Comanda deplasrilor sculelor se realizez tot n coordonate memorate
digital pe un suport de date.
Exemple de astfel de tehnologii: de tiere cu jet de ap, debitare cu raz laser, tiere cu jet
de plasm, tehnologiilor prin electroeroziune cu fir EDM, metode de asamblare prin lipire.

2.6 Prototipuri digitale


Prototipurile digitale (Digital Mock-Up) au

aprut

la jumtatea anilor '80, cnd

modelarea cu solide a devenit suficient de performant i rapid. Ca urmare un numar din ce n ce


mai mare de companii aleg trecerea de la modul tradiional de proiectare n 2D la proiectare
integral sau preponderent n 3D. Boeing a anunat c aeronava model 777, este integral proiectat
n tehnica de modelare cu solide i c ntreg produsul este simulat n asamblare n mediu digital
[MAR07].
Avantajele acestei noi tehnologii digitale de fabricaie sunt:

nlturarea necesitii prototipului fizic;

reducerea costurilor de execuie;

creterea calitii produsului;

reducerea perioadei de timp necesare lansrii produsului pe pia;

accesarea imformaiilor de ctre echipele de proiectani are loc mult mai rapid.

Acest tehnologie este utilizata de marii producatori de automobile, rezultnd reducerea


timpilor de proiectare i creterea performanelor produselor realizate. Firmele IBM i Dassault
Systemes au implementat aceste noi tehnologii n produsul lor, CATIA.

13

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

2.7 Localizarea virtual


Localizarea virtual permite echipelor interdisciplinare de proiectani s se afle n diferite
locaii fizice, ei aparinnd firmelor implicate n proiect, i prin intermediul sistemelor de
comunicaii Internet s poat accesa bazele de date comune ataate proiectului (Product Data
Management), s poata iniia tele-conferine, i astfel timpul necesar elaborrii proiectului se
reduce considerabil [MAR07].
Fabricatia virtuala are rolul de a simula fabricaia produsului ca un proces, care poate fi
simulat i optimizat n medii digitale; de asemenea se simuleaz gradul de ncrcare al
echipamentelor de prelucrare, se pot detecta erorile ce pot aprea n fazele de asamblare, se pot
utiliza cataloage de operaii (frezare, gurire, rectificare, etc.) [MAR07].
Pachetul software ENOVIA este dezvoltat n scopul realizrii schimbului de date prin
tehnologiile Internet ntre echipele de proiectani dispersate geografic, care conlucreaz la
realizarea proiectelor comune, iar compatibilitatea total cu produsul de proiectare CATIA este
asigurat

2.8 Tehnica Reverse Engineering


Tehnica Reverse Engineering este caracterzat prin procesarea digital a dimensiunilor
fizice ale unui produs existent, adic este tehnologia de digitizare 3D a unui obiect fizic prin
scanarea cu laser a dimensiunilor sau prin ghidarea, de ctre un operator uman, a unui sistem
articulat dotat cu un palpator i un sistem traductor de poziie spaial. Datele astfel obinute pot fi
manipulate cu un software de simulare virtual 3D, n urma post-procesrii, imformaiile se pot
salva n fiiere de diferite formate.
Sistemele actuale de scanare permit, de asemenea conversia digital a culorilor, texturilor,
a rugozitii suprafeelor scanate. Scanerele 3D sunt de tipul non-contact, permind digitizarea
suprafeelor care nu permit atingerea, eroarea medie este de 0.05mm, sistemele de digitizare a
caracteristicilor geometrice sunt des utilizate n tehnologiile de inginerie reversiv (reverse
engineering).

2.10 Ciclul de via al produsului


Conceptul PLM (Product lifecycle Management) a fost introdus n anul 1999 de catre
firma IBM [IBM12]. Acesta presupune utilizarea unor soluii software specializate de tipul CAD,
CAM, CAE, PDM, etc..

Aceste soluii au n centru produsul de tip PDM (Product Data

Management). Cu ajutorul conceptului de PLM (CAD, CAM, CAE, Programarea roboilor,


Programarea liniilor automate, PDM etc.) se gestioneaz i se planific aproximativ 85% din
costurile de realizare ale produsului [OPR09].
14

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

2.11 Tehnologii i echipamente de prelucrare cu conducere numeric


Conceptul cu privire la comanda numeric a fost introdus de Institutul de Tehnologie din
Massachusetts (MIT) n anul 1951 [GHI09]. Prelucrarea pieselor se execut pe baza programelor
de conducere numeric, care pot fi generate direct pe maina sau cu ajutorul unui sistem
CAD/CAM, pe baza modelului 3D al piesei de prelucrat.
Echipamentele de conducere numeric sunt specializate pe tipuri de maini-unelte: pentru
strunguri, maini de gurit, de frezat. Tot pe sistemele de conducere numeric se bazeaz i
echipamentele de prelucrri neconvenionale: sisteme de prelucrat cu LASER, de tiat cu jet de
plasm sau cu jet de ap, etc. Echipamentele actuale pot procesa, n plus fa de coordonate i
deplasari ale elementelor active, i informaii cu privire la dimensiunile sculelor, astfel se
efectueaz automat calculele de compensare a geometriei sculelor [DR06].

2.12 Tehnologii de fabricaie digital utilizate la


realizarea ansamblului motopropulsor al autovehiculeor
Datorit cerinelor din partea proiectanilor referitor la reducerea greutii ansamblului
motorului cu ardere intern, s-au dezvoltat tehnologii de obinere a blocului motor din aliaje cu
greuti specifice reduse, combinate cu tehnologii de prelucrare cu conducere numeric i de
turnare n forme obinute prin tehnologii de sinterizare cu LASER a amestecurilor de formare pe
baz de nisipuri de turnare i liani
n literatura de specialitate este prezent o soluie de optimizare a blocului motor pentru
autovehicule prin aplicarea tehnologiei elementelor finite n simularea distribuiei solicitrilor
mecanice, astfel s-a realizat reducerea eforturilor care solicit zonele locaelor de montaj de form
cilindric, iar n acest mod se reduce greutatea motorului, cantitatea de material utilizat i implicit
costul total de fabricaie al blocului motor [FRA12].

15

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

2.13 Concluzii privind stadiul actual al cercetrilor


n prezent, pentru companiile care activeaz n domeniul auto, necesitatea realizrii n
timpul cel mai scurt al noilor modele de autovehicule care s ndeplineasc cerinele
consumatorilor, cum ar fi:
-

pre de fabricaie redus;

fiabilitate ridicat;

costuri reduse de exploatare;

ergonomia habitaclului pasagerilor;

raport CP/cm3 ridicat;

ncadrarea grupului motoprolpulsor n normele de poluare;

reducerea masei totale a autovehiculului;

reducerea la minimum a consumului de carburant;

trecerea rapid de la un model aflat n exploatare la unul complet mbuntit;

a avut ca efect introducerea pe scar larg a tehnologiilor de proiectare i fabricaie asistate de


sisteme avansate de calcul i control al proceselor.
Cumulul tuturor facilitilor de proiectare i fabricaie asistate de calculator sunt cel mai
bine definite de sintagma fabricaie digital, tehnica actual fiind preponderent structurat n jurul
metodelor de gestionare a informaiei. In industrie, informaia poate lua cele mai diferite forme de
materializare: modele 3D ale protoripurilor digitale, pachetele de cunotiine ataate reperelor
fizice, programele de tipul NC care gestioneaz traiectoriile sculelor achietoare, etc.
n subcapitolul dedicat metodelor de realizare rapid a prototipurilor au fost prezentate
diferite metode i stadii de implementare a realizrilor n domeniul echipamentelor de realizare
fizic a reperelor aflate n stadiul de prototip, din diverse materiale metalice sau nemetalice, avnd
ca punct de pornire fiierele de date n diverse formate specifice, generate prin procesarea
modelelor 3D realizate n mediile CAD.
Tehnologiile de realizare direct pe baza fisierelor de date geometrice a pieselor unicat, a
matrielor de serie mic, a sculelor speciale, a reperelor cu geometrii deosebit de complexe, sunt
cunoscute sub denumirea de fabricaie digital direct (Direct Digital Manufacturing) abreviat
D.D.M.
Unul dintre cele mai actuale procedee de tipul D.D.M. pentru realizarea reperelor pe baza
fisierelor n format digital, din aliaje metalice, este acela bazat pe sinterizarea selectiv cu
LASER-ul a pulberilor, denumirea comercial a tehnologiei fiind acea de Selective Laser Melting
(S.L.M.). n industria autovehiculelor sunt implementate pe scar larg tehnologiile bazate pe

16

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

roboii industriali, acetia asigurnd activiti foarte diverse cum ar fi: sudura caroseriilor,
vopsirea, asamblarea autovehiculelor, controlul dimensional, etc.
Prelucrrile utiliznd tehnologii neconvenionale de tipul tierilor cu jet de ap, prelucrri
prin procedee de electroeroziune cu fir, tierea i prelucrarea cu jet de plasm, etc. Sunt de
asemenea utilizate n fabricaia reperelor pentru autovehiculele moderne.
Prototipurile digitale complexe sunt utilizate la dezvoltarea simulrilor cinematice i de
uzinare ale reperelor, au un rol deosebit de important n reducerea la minimum a erorilor de
proiectare i prelucrare; de asemenea sunt deosebit de utile n calcularea costurilor de fabricaie i
al necesarului de material.
Marii fabricani din industria constructoare de autovehicule au declinat sarcinile de
proiectare a pieselor i ansamblurilor ctre firme subcontractante. Astfel scade numrul angajailor
cu nalt calificare, iar n acest scop este utilizat localizarea virtual a echipelor de proiectani,
acetia avnd diverse locaii fizice dispersate din punct de vedere geografic.
Tehnologiile de procesare digital a dimensiunilor sunt utilizate la controlul nedistructiv al
geometriilor reperelor, la digitizarea caracteristicilor geometrice ale reperelor fizice n vederea
procesrii lor pe sisteme de calcul.
Ingineria n revers (Reverse Engineering) este utilizat n procedee de reconstrucie al
unor repere unicat, dezvoltarea unor tehnologii de reparaie, realizarea unor repere cu caracteristici
tehnice superioare celor existente. Aceste tehnologii trebuie utilizate n concordan cu drepturile
de autor i de proprietate intelectual n vigoare.
Aplicaiile destinate studiului ciclul de via al produsului (P.L.M.) asigur gestionarea
tuturor activitilor ncepnd de la etapa de proiectare a produsului i de calcul al necesarului de
materiale si utilaje, terminnd cu determinarea costurilor implicate de neutralizarea produsului (n
concordan cu prevederile pe linie de protecie a mediului ambiant) i de nlocuire al acestuia cu
unul nou care are caracteristici superioare.
n vederea asigurrii flexibilitii liniilor de fabricaie, respectiv timpii extrem de redui de
trecere de la prelucrarea unui repere la altul, cretere a preciziei de prelucrare, reducerea timpului
de fabricaie / reper, reducerea cantitii de rebuturi tehnologice, etc. impune utilizarea
preponderent a centrelor de prelucrare i al mainilor-unelte conduse numeric, aceste
echipamente fiind comandate individual sau interconectate n sistemul de manegement al
fabricilor inteligente. Realizarea grupului motopropulsor pentru autovehiculele moderne este
guvernat de tehnologiile digitale de proiectare i fabricaie, numai n acest mod se asigur
ndeplinirea parametrilor deosebit de strici impui de pieele de desfacere.

17

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

3. OBIECTIVELE LUCRRII
n urma concluziilor cu privire la stadiului actual al tehnologiilor de fabricaie digital a
reperelor din industria de autovehicule, n domeniul proiectrii i construciei motoarelor cu
ardere intern care echipeaz autovehiculele, principalele direcii de cercetare pot fi sintetizate
astfel:
automatizarea proceselor de proiectare;
utilizarea tehnologiilor de realizare a prototipurilor digitale;
gestionarea bazelor de cunotiine aferente familiilor de piese;
proiectarea tehnologiilor de fabricaie pe baza prototipurilor digitale;
generarea automat a documentaiilor tehnice;
generarea automat a programelor de conducere numeric pentru MUCN;
fabricaia rapid a prototipurilor;
fabricaia rapid a reperelor destinate testelor funcionale.
Urmare a analizei cu privire la stadiul actual al cercetrilor privind fabricaia digital a
produselor din industria de autovehicule i implicaiile asupra fabricaiei grupului motopropulsor,
prezenta lucrare i propune urmtorul OBIECTIV PRINCIPAL:
Elaborarea unui sistem software complex care s asigure att proiectarea
constructiv i tehnologic, ct i fabricaia reperelor de tipul blocului motor monocilindric
rcit cu aer.
Pentru ndeplinirea obiectivului principal, n cadrul activitilor de cercetare trebuiesc
rezolvate urmtoarele obiective derivate:
1. Realizarea pachetului software dedicat obinerii modelelor 3D asociate semifabricatelor
precum i generrii automate a tehnologiei de fabricaie a familiei de piese de tipul bloc
motor monocilindric n patru timpi rcit cu aer;
2. Simularea asamblrii reperelor specifice blocului motor utiliznd prototipuri digitale;
3. Fabricarea digital direct a prototipului prin tehnologiile de Rapid Prototyping i topire
selectiv cu laserul-SLM;
4. Simularea n mediul virtual a fabricaiei prototipului prin procedeele de prelucrare prin
achiere conduse numeric;
5. Testarea fiierelor CNC pe maini unelte.

18

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

PARTEA A II-A
CONCEPIA I FABRICAIA DIGITAL A FAMILIEI DE PIESE
DE TIPUL BLOCULUI MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU
AER

Fig. 4.1 Structura algoritmic a proiectrii tehnologiei de fabricaie a reperului de tipul


bloc motor monocilindric

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

4. PROIECTAREA CONSTRUCTIV A BLOCULUI MOTOR


MONOCILINDRIC RCIT CU AER
4.1 Sistemul software GENgine utilizat n proiectarea constructiv
i tehnologic a blocului motor monocilindric rcit cu aer
Elementul central al grupului motopropulsor, i anume blocul motor, reflect realizarile
tehnologice actuale, dintre proprietile sale intrinseci se remarc: greutate redus obinut prin
fabricarea lui din aliaje uoare armate cu fibre/pulberi ceramice, nlocuirea cmilor de cilindru
de font/oel prin depuneri de straturi rezistente la uzur direct pe pereii alezajelor cilindrilor,
obinerea unor suprafee funcionale de nalt precizie, construcie cu rigiditate mrit, rezisten
mare la coroziune i costuri de fabricaie minime.
n vederea creterii continue a performanelor grupului motopropulsor din componena
autovehiculelor rutiere (autoturisme, autovehicule de teren, motocicluri, etc.) colectivele de
cercetatori din cele mai diverse locatii din lume efectueaz cercetri i studii n vederea obinerii
unor raporturi cost/calitate i o putere specific ct mai ridicate. n acest scop sunt dezvoltate
motoarele de cilindree redus, avnd n dotare sisteme supraalimentare [CON13].
Cercetrile efectuate urmresc direcia dezvoltrii tehnologiilor de fabricaie a ansamblului
bloc motor pe baza tehnologiilor inovative de Rapid Prototyping/Rapid Manufacturing i
tehnologiilor de prelucrare pe centre cu conducere numeric. Astfel fabricaia propriu-zis este
precedat de generarea automat a modelelor 3D, a fiierelor de date n format STL i DWG n
vederea fabricaei digitale directe pentru analiza funcional a reperelor [HAB10] i n final
proiectarea tehnologiilor CN urmat de fabricaia reperelor.
Sistemul software complex, conceput de autor i denumit GENgine (Generate ENgine),
dedicat proiectrii constructive a ansamblului bloc motor/cama de cilindru aferente motoarelor
monocilindru, precum i de proiectare a tehnologiilor de fabricaie este realizat n deplin
concordan cu urmtoarele considerente:

caracteristicile geometrice ale familiei de repere;

performanele de precizie i proprietile impuse suprafeelor funcionale;

specificaiile tehnice ale aliajelor utilizate;

modul de realizare a ansamblului funcional bloc/cama de cilindru;

tehnologia de obinere a semifabricatului pentru blocul motor;

tehnologia de obinere a semifabricatului pentru cmaa de cilindru;

procedeele tehnologice de prelucare mecanic prin achiere a suprafeelor;

specificaiile cataloagelor de scule utilizate pe echipamentele CNC.

20

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

4.2 Prezentarea general a sistemului software GENgine


Sistemul software denumit GENgine este utilizat pentru automatizarea procesului de
obinere a prototipurilor familiei de repere funcionale din categoria ansamblu bloc motor/camaa
de cilindru, n vederea elaborrii tehnologiilor CNC de fabricaie (prelucrri mecanice prin
achiere, asamblri nedemontabile, etc), efectuarea testelor funcionale cu prototipurile realizate
prin Rapid Prototyping, exportul fiierelor de parametrii ctre mediile de simulare a solicitrilor
complexe (simulrile prin metoda elementelor finite FEA), generarea automat a documentaiilor
tehnice.
In figura 4.3 este prezentata interfaa sistemului software precum i modalitatea de
accesare a modulelor componente

Fig. 4.3 Fereastra de start a pachetului software GENgine


Sistemul software a fost conceput i dezvoltat n mediul de proiectare AutoCAD al firmei
AutoDESK prin intermediul mediului VisualLISP, a limbajul de programare AutoLISP i a
mediului OpenDCL pentru interfaa grafic cu utilizatorul.
n vederea proiectrii constructive a familiilor de piese tip bloc motor i cma de
cilindru, cu caracteristici funcionale diferite, din punctul de vedere al structurii interne, sistemul
GENgine a fost conceput, din punct de vedere funcional, pe mai multe ramuri distincte, prezentate
n figura 4.4.

21

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

GENgine
(Aplicaia
Principal)

Modul
generare 3D
-cmaa de
cilindru-

Modul proiectare
tehnologie de
fabricaie
-cmaa de cilindru-

Modul generare
fiiere comand
numeric

Modul generare
3D
-bloc motor-

Modul
realizare
asamblare

Modul
proiectare
tehnologie de
fabricaie
-bloc motor-

Modul proiectare
tehnologie de fabricaie
-asamblare nedemontabil-

Modul generare
fiiere comand
numeric

Modul proiectare
tehnologie de fabricaie
-prelucrri mecanice finale-

Fig. 4.4 Structura intern a sistemului GENgine

Blocurile funcionale

ale pachetului software GENgine sunt realizate utiliznd

caracteristicile programrii modulare, n vederea gestionrii funciilor apelabile n AutoCAD,


similar comenzilor interne ale mediului, aflate n interconexiune cu secvenele de cod DCL
generate n mod automat de mediul OpenDCL.

4.3 Modulul de generare a modelului blocului motor monocilindric


rcit cu aer
n vederea obinerii prototipului blocului motor, pe baza fiierului de date n format
*.STL (necesar mainilor de Rapid Prototyping), *.DWG, *.EPS (necesar masinilor CNC de
prelucrare a polistirenului n vederea obinerii modelului uor fuzibil necesar operaiei de turnare),
etc., se genereaz n prima faza modelul 3D prin intermediul funciilor grafice 2D/3D disponibile
n mediul AutoCAD. Prima fereastr a aplicaiei informeaz utilizatorul asupra familiei de repere
procesate pe baza parametrilor introdui conform datelor de proiectare specifice motoarelor cu

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

ardere intern, utiliznd tehnologia 3D View mplementata n patru Picture Box uri conform
urmtoarelor direcii de vizualizare: S-W isometric, Front, Top and Bottom View.

Fig. 4.6 Fereastra de introducere date Section View [HAB10]

Fereastra de dialog Section View (prezentat n figura 4.6) permite, pe lng introducerea
datelor cu caracter geometric, specificarea parametrilor de calitate (abateri i rugoziti).
Structura intern a sistemului - modul generare entiti 3D:
1. Blocul de introducere date;
2. Blocul de verificare la erori;
3. Procesorul grafic.
n proiectarea procesorului grafic s-au automatizat urmtoarele etape:
generarea corpului de baza al blocului motor;
generarea aripioarelor de rcire;
realizarea ntregului model 3D prin reuniune;
realizarea alezajelor (loca cma i alezaje prezoane de fixare).

23

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

4.4 Modulul de generare a modelului cmii de cilindru


n componena ansamblului blocului motor al motoarelor cu ardere intern, suprafaa
interioar a cmaii de cilindru este din punct de vedere funcional zona de culisare a pistonului n
cursa sa ntre punctul mort inferior i punctul mort superior.
Din punct de vedere constructiv, cmaa de cilindru se ncadreaz n familia de piese de tip
buce, caracteristicile geometrice specifice (corpuri de revoluie cu axa longitudinal de simetrie)
sunt definitorii asupra tehnologiilor de obinere a semifabricatului i de prelucrri mecanice prin
aschiere [MAR82].
Din studiul particularitilor geometrice ale familiei de piese, respectiv simetria n jurul
axei OZ, s-a stabilit procedeul optim de generare a modelului 3D prin rotirea unui profil nchis
(definit de seciunea peretelui piesei dup planul de sectiune OXZ ) n jurul axei principale de
simetrie (corespunzatoare axei de revolutie), cu un unghi total de revolutie de 3600 [BUR00].

Fig. 4.17 Fereastra de introducere a datelor de proiectare [HAB11]


Din punct de vedere funcional, modulul (a crui interfa cu utilizatorul este prezentat n
figura 4.17), prezint o structur intern format din patru blocuri interconectate, similar celei
utilizate la modulul dedicat generrii reperului bloc motor.

24

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

4.5 Testarea modulului de generare a modelelor 3D


n vederea testrii modului de funcionare al sistemului software dedicat proiectrii
constructive a ansamblului bloc motor pentru motoarele cu ardere intern monocilindrice a fost
efectuat studiul de caz pentru un motor (prototipul virtual 3D al blocului motor asamblat cu cel al
cmii de cinlindru fiind detaliate n figura 4.23), utilizat pe motocicletele de teren precum si de
ATV-urile cu motoare n 4 timpi, avnd urmtoarele caracteristici constructive:
motor monocilindric n 4 timpi rcit cu aer, capacitate cilindric de 80 cm3;
camaa de cilindru inamovibil;
ambielaj motor caracterizat de cursa geometric mrita (n vederea dezvoltrii unui cuplu
motor ridicat obinut n plaja de trutaii joase);
rcire cu aer (prin intermediul unui set de aripioare).

Fig. 4.23 Bloc motor - Ansamblu Virtual (modalitatea de centrare pe carter)

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

5. VALIDAREA SOLUIEI DE ASAMBLARE UTILIZND


TEHNOLOGIA PROTOTIPURILOR DIGITALE
5.1 Conceptul de prototip digital
Creterea performaelor echipamentelor de calcul i a aplicaiilor de modelare a obiectelor
n mediul 3D au condus implicit la apariia termenului de prototip digital, aceast sintagm fiind
utilizat la definirea ansamblului format din entitile 3D avnd ataate date necesare proiectrii
tehnologiei de fabricaie.
Avantajele acestei tehnologii digitale de fabricaie sunt [MAR07]:
nlturarea necesitii prototipului fizic;
reducerea costurilor de execuie;
creterea calitii produsului;
reducerea perioadei de timp necesare lansrii produsului pe pia;
accesarea informaiilor de ctre echipele de proiectani are loc mult mai rapid.

5.2 Prototipul digital al blocului motor monocilindric rcit cu aer


Prototipul digital al blocului motor monocilindric, modelat n mediul virtual, prezint
urmtoarele caracteristici constructive i de exploatare:
tip motor M.A.S.;
construcie monocilindric;
ciclul de funcionare n 4 timpi;
modalitate de rcire: cu aer prin ventilaie natural;
mecanism de distribuie: DOHC;
numr de supape-cilindru: 4 supape (2 admisie i 2 evacuare);
capacitate cilindric: 80 cm3.
n figura 5.1 este prezentat prototipul digital al unui grup motopropulsor monocilindric cu
capacitatea cilindric de 80 cm3, realizat cu ajutotul tehnologiei DMU n mediul de proiectare
CATIA V5, la realizarea profilelor geometrice complexe a fost utilizat modalitatea de modelare a
suprafeelor spaiale i a atribuirii ulterioare pe acestea a proprietilor specifice corpurilor
(volume i mase).

26

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Fig. 5.1 Grup motopropulsor asamblat CATIA V5 DMU Mode


n vederea realizrii prototipului digital complex al ansamblului bloc motor (bloc motor i
cmaa de cilindru) integrat n sistemul grupului motopropulsor monocilindric, au fost parcurse
urmtoarele etape de lucru, utiliznd multiplele facilitile ale modulului DMU din componena
mediului CATIA V5:
1. Modelarea componentelor grupului motopropulsor
2. Stabilirea bazei de asamblare (elementul fix ancorat al ansamblului)
3. Asamblarea tuturor componentelor 3D n modul virtual DMU Mode
4. Analiza din punct de vedere funcional a prototipului obinut
Pe baza ansamblului constrns conform cerinelor funcionale se pot utiliza instrumentele
de verificare i analiz a ansamblului disponibile n meniul Analyze din modul Mechanical Design
- Assembly Design. n acest mod se verific cu usurin eventualele erori de proiectare sau de
asamblare a componentelor, se pot efectua verificrile cu privire la contactul suprafeelor de
asamblare, distanele de contact, lungimea de contact a asamblrii nedemontabile Bloc motor/
Cmaa de cilindru, aezarea corespunztoarea a garniturilor, a elementelor de asamblare, etc. n
figurile 5.3 i 5.4 sunt prezentate modalitile de control a ansamblului, verificrile sunt uor de
urmrit de utilizator datorit prezentrii att sub form tabelar ct i prin marcare vizual.

27

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

6. SIMULAREA CINEMATIC A ANSAMBLULUI


BLOC MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU AER
UTILIZND MEDII DIGITALE
n urma obinerii prototipului digital, mediile de proiectare avansate pun la dispoziia
utilizatorului multiple posibiliti de simulare, cum ar fi: simulri cinematice, simulri la solicitri
mecanice, la vibraii, la solicitri termice, etc. n vederea evitrii construciei unui prototip
nefuncional, este vital parcurgerea etapei de verificare la colizini a mecanismului motor,
respectiv verificarea evitrii interferenelor dintre biel i baza cmii de cilindru.

Etapele

necesare realizrii studiului cinematic sunt urmtoarele [GHI09]:


modelarea componentelor ansamblului;
realizarea ansamblului (cu ajutorul constrngerilor de asamblare);
definirea cuplelor cinematice necesare simulrii mecanismului;
definirea elementului conductor (arborele cotit) i tipul micrii (angle driven);
simularea prorpiu-zis a mecanismului studiat, prezentat n figura 6.1;
analiza mecansimului.

Fig. 6.1 DMU Kinematics Verificare coliziuni intre biela i baza cmii de cilindru

28

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

7. FABRICAIA DIGITAL DIRECT A PROTOTIPULUI


BLOCULUI MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU AER
Datorit cerinelor de realizare a produselor industriale n timpi foarte scuri, sunt
dezvoltate n mod alert tehnologiile de obinere rapid a reperelor finite, utiliznd materiale
metalice sau compozite, pe baza fiierelor de date 3D generate n diverse medii de proiectare cum
ar fi: ProEngineer, CATIA, AutoCAD, Solid Works. Reperele astfel obinute pot fi clasificate n
funcie de destinaia pentru care au fost executate:
teste funcionale;
teste de asamblare;
producia de unicate;
producia de lentile cu geometrii complexe;
repere complexe din industria aerospaiala;
producia de serie mic;
realizarea de proteze i implanturi medicale;
turnarea reperelor din mase plastice (matrie de injeie);
producia de scule (Rapid Tooling);
repere cu geometrii complexe turnate n forme obinute prin sinterizarea
amestecurilor de formare;
repere finite din domeniul mecanicii fine.

7.1 Fabricaia digital direct a blocului motor monocilindric rcit cu aer din
material metalic
7.1.1 Fabricarea pieselor utiliznd tehnologia SLS
Tehnologia Selective Laser Sintering este o tehnologie bazat pe sinterizarea pulberilor
metalice cu ajutorul unei raze laser focalizate i direcionate prin un sistem de oglinzi. Pulberile
metalice utilizate sunt formate dintr-un amestec compus din pulberea metalic cu punct ridicat de
topire (nu este adus n stare lichid de raza laser n punctul de contact) i un compus pulverulent
cu punct cobort de topire, cu rol de liant.
n zona de contact a razei laser are loc topirea liantului care fixeaza particulele metalice cu
punct ridicat de topire, timpul de staionare al razei laser

fiind scurt, nu are loc oxidarea

particulelor metalice, astfel procesul poate avea loc n aerul atmosferic, nu sunt necesare camere
cu medii formate din gaze inerte [BER00].

29

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

7.1.2 Fabricarea pieselor utiliznd tehnologia SLM


Tehnologia Selective Laser Melting este o tehnologie bazat pe topirea pulberilor metalice
cu ajutorul unei raze laser, focalizat i direcionat printr-un un sistem de oglinzi, piesa finit nu
necesit operaii de infiltrare sau recoaceri, compoziia piesei fiind astfel strict controlat. De
asemenea pulberile utilizate sunt compuse doar din aliajul metalic de baz, nu necesit i un
material cu rol de liant.
7.1.3 Fabricarea blocului motor monocilindric rcit cu aer utiliznd tehnologia SLM
n vederea obinerii reperului finit (prezentat n figura 7.9), conform modelului 3D, a fost
utilizat o main avnd principiul de functionare Selective LASER Melting (topire selectiv cu
LASER ul), tip SLM 250, fabricat de firma SLM Solution GmbH din Germania, existent n
dotarea Departamentului de Ingineria Fabricaiei din cadrul Universitii Transilvania din Braov.
Principalele caracteristici tehnice ale mainii SLM 250 sunt [SLM12]:
- dimensiunile camerei de lucru: 250x250x350 [mm];
- puterea LASER -ului: 200 [W];
- grosimea layerului de pulbere depus: 20 75 [m];
- grosimea minim a nervurilor (pereilor subiri) realizate: 140 [m];
- lungimea de und a LASER -ului: 60 200 [m];
- viteza de scanare: 20 [m/s];
- medii inerte utilizate:

- Ar (pentru lucrul cu aliaje ale Ti);


- N2 (pentru lucrul cu celelalte aliaje).

Fig. 7.9 Reper de tipul bloc motor obinut prin tehnologia SLM
30

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

7.2 Fabricarea reperelor de tipul cma de cilindru i bloc motor monocilindric


rcit cu aer utiliznd tehnologii de Rapid Prototyping
n vederea testrii corectitudinii funcionrii modulului din cadrul pachetului software
GENgine dedicat generrii datelor necesare fabricaiei rapide a familiei de repere bloc motor, cu
ajutorul unui echipament de printare 3D, au fost obinute reperele la scara 1:2 pentru un bloc
motor monocilindru i cmaa de cilindru aferent, utiliznd un echipamente de tipul printer 3D
cu depunere de straturi din materiale termoplastice.
n scopul prototiprii rapide a ansamblului bloc motor monocilindric, au fost generate
automat, cu ajutorul pachetului software mai sus menionat, urmtoarele fiiere de date:

bloc motor format STL (dimensiune 4.6 Mb, factor de scalare 0.5);

cmaa de cilindru format STL (dimensiune 261 Kb, factor de scalare 0.5).
Reperele astfel realizate, prezentate n figurile 7.16 i 7.17, s-au dovedit a avea o

importan deosebit n decursul activitii de proiectare a tehnologiei de fabricaie pentru


producia de serie i de mas a acestor familii de piese.

Fig. 7.16 Setul de piese Material ABS gri

Fig. 7.17 Reperul bloc motor scara 1:2


31

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

8. PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAIE A


BLOCULUI MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU AER
8.1 Rolul funcional i metoda de asamblare a blocului motor monocilindric rcit
cu aer cu cmaa de cilindru
Blocul motor, din punct de vedere funcional, reprezint nucleul motoarelor cu ardere
intern (motoare cu aprindere prin scnteie m.a.s., motoare cu aprindere prin comprimare
m.a.c.) utilizate n compunerea ansamblului motopropulsor al autovehiculelor rutiere precum i al
autovehiculelor speciale.
Din punctul de vedere al traiectoriei pistonului, n construcia actual se utilizeaza dou
principii generale de funcionare [ ENC11]:
1. motoare cu micare liniar a pistonului (m.a.s. i m.a.c.);
2. motoare cu micare rotativ a pistonului (m.a.s. i m.a.c.);
Indiferent de tipul de micare al pistonului, suprafaa de ghidare a sa n timpul micrii este
supus la puternice solicitri din punct de vedere mecanic i termic.
O alt clasificare a familiei de repere bloc motor este din punct de vedere al materialului
utilizat la realizarea suprafeei de ghidare a pistonului (denumit uzual i oglinda cilindrului):

cilindrii prelucrai direct n materialul blocului;

cmi de cilindru asamblate cu blocul motor (ambele din aliaje feroase);

cilindrii prelucrai n materialul blocului (aliaje usoare) i acoperii prin depuneri de aliaje
cu proprieti de mare rezisten mecanic n zona de contact cu exteriorul pistonului;

cilindrii din materiale diferite de cele ale blocului motor (bloc din aliaje uoare i cmaa
de cilindru din aliaje ale fontei):

asamblare prin turnare


asamblare prin fretare [MAR82].

n construcia motoarelor monocilindrice se utilizeaz n general soluia constructiv de


realizare a blocului motor din aliaje uoare (pe baza de Al n aliere cu Mn, Mg, Si) i a cmii de
cilindru neamovibil (nedemontabil), cu urmtoarele particulariti ale soluiei de asamblare:
1. Asamblare prin turnare: asigur contactul extrem de rigid ntre cele dou elemente
constructive dar are marele neajuns din punct de vedere al costului de fabricaie ridicat, deoarece
implic procedee de turnare ale aliajului usor al blocului n forme care nglobeaz cmaa de
font;
2. Asamblare prin fretare: costul de fabricaie sczut, asigur o bun rigidizare a
ansamblului, ca factor negativ se remarc tensiunile remanente induse n ansamblul bloc/cma.

32

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Conform [ARC11] fretarea este definit ca fiind asamblarea prin contact strns a dou
piese care urmeaz s fac un corp comun.
n cazul blocului motor utilizat la motoarele monocilindrice n 4 timpi rcite cu aer,
procedeul de asamblare cel mai utilizat a blocului cu cmaa de cilindru este fretarea, cu realizarea
unei diferene de temperatur (nclzirea blocului motor), suficient de mare (180200C), astfel
nct n urma asamblarii, la revenirea la temperatura mediului ambiant, s se realizeze o mbinare
extrem de rigid, nedemontabil, care s i pstreze proprietile n condiiile de temperaturi
ridicate induse n pereii blocului motor de procesul de ardere a amestecului carburant din camera
de ardere.
Soluia constructiv studiat, respectiv blocul motor monocilindric, se mai cunoate n
literatura de specialitate sub denumirea de blocul cilindrului (rigidizat prin intermediul carterului
arborelui cotit).
n vederea efecturii unei mbinri corespunztoare este necesar realizarea unui ajustaj cu
strngere ntre peretele interior al piesei cuprinzatoare (bloc) i peretele exterior al piesei cuprinse
(cmaa), ajustajul realizat fiind de tipul cu strngeri mari, H6/s5 - H7/s6 - H7/t6 - H8/s7
[DRA80].
Datorit asamblrii fretate, contactul realizat la jonciunea bloc/cma este influenat n
mod direct de microprofilul suprafeelor aflate n contact, respectiv o valoare pentru Ra de ordinul
a 6.3 3.2 m fiind recomandat (Ra fiind definit ca abaterea medie aritmetic a rugozitii)
[POT06].
Asamblarea prin realizarea diferenei de temperatur ntre cele dou repere asigur
montarea lor fr a distruge microprofilul suprafeelor de contact, asamblarea astfel realizat fiind
din categoria celor nedemontabile.
n vederea proiectarii tehnologiilor de fabricare a familiei de repere bloc motor /camaa de
cilindru, pachetul software GENgine, complementar aplicaiilor dedicate generrii modelelor 3D,
conine componente, dezvoltate de autor, dedicate urmtoarelor procese:
A) Pentru blocul motor
stabilirea variantei tehnologice;
calcularea pentru fiecare operaie/faz de prelucrare:

adaosurile de prelucrare;

dimensiuni intermediare;

regim de achiere;

puterea necesar achierii, respectiv rugozitile obinute la finisare;

timpul efectiv de prelucrare;


33

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

B) Pentru cmaa de cilindru:


stabilirea variantei tehnologice;
calcularea pentru fiecare faz/operaie de prelucrare:

adaosurile de prelucrare;

dimensiuni intermediare;

regim de achiere;

puterea necesar achierii, respectiv rugozitile obinute la finisare;

timpul efectiv de prelucrare;

C) Pentru ansamblul bloc motor-cmaa de cilindru:


Tehnologia procesului final de asamblare a blocului motor cu cmaa de cilindru.
calculul parametrilor procesului de asamblare prin fretare: strngerea
necesar, jocul de montare la cald i temperatura de nclzire a blocului
motor.
Calculul parametrilor tehnologici i constructivi ai ultimei operaii, cea de honuire:

parametrii honuirii de degroare;

parametrii honuirii de finisare.

Aplicatia GENgine este utilizabil n toate cele trei tipuri de producie ntlnit n construcia
de maini, clasificate de dup cum urmeaz [GRA00]:

producia individual sau de unicate;

producia de serie;

producia de mas.

8.2 Proiectarea tehnologiei de fabricaie a reperului cmaa de cilindru


8.2.1 Obinerea semifabricatului pentru reperul cmaa de cilindru
Familia de repere de tipul cama de cilindru se ncadreaz n categoria pieselor de tip
buc [MAR82]. Din punct de vedere al geometriei seciunii, acceast familie de piese este de
tipul corpurilor de revoluie. n vederea stabilirii tehnologiei de obinere a semifabricatului este
necesar s se studieze caracteristicile geometrice specifice, impuse de rolul funcional al acestei
familii de repere, caracteriestici evideniate n desenul de executie prezentat n figura 8.1.

34

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Fig.8.1 Desen de execuie cmaa de cilindru de capacitate 80cm3


(cmpuri de afiare a datelor)

Semifabricatul pentru cmaa de cilindru inamovibil prezint urmtoarele caractere


specifice familiei de repere [MAR82]:

semifabricat obinut prin turnare centrifugal;

corp de revoluie cu grosimea peretilor > 1.5 mm;

precizia de execuie a semifabricatului [0.10.15] mm;

rugozitatea medie;

materialele utilizate: aliaje fier carbon (fonte aliate cu Cr-Mo);

tip producie: de serie i de mas;

trecere rapid de la un semifabricat la altul.

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

8.2.2 Proprieti fizico-chimice ale aliajului utilizat


Din punct de vedere chimic, fontele industriale au un continut de 2.5 4 % C, au aceeai
mas metalica cu oelurile, pentru construcia reperelor din industria auto (n special elementele
din construcia ansamblului motor cum ar fi: bloc motor, cmi de cilindru, arbori cotii, etc), se
remarc o serie de avantaje [SUC08]:
sunt mai ieftine dect oelurile;
proprieti bune de turnare;
temperatura de topire mai redus dect a oelurilor;
fluiditate bun;
contracie redus la solidificarea n formele de turnare;
amortizeaz vibraiile mecanice (datorit grafitului din compoziie);
bun rezisten la ocurile termice (optim pentru construcia zonei de lucru a
motoarelor cu ardere intern);
rezisten ridicat la uzura mecanic (grafitul din compoziie are i rol de
lubrifiant);
rezisten bun la coroziune chimic;
prelucrabilitate bun la prelucrarea prin achiere.
Din punct de vedere al creterii proprietilor de formare i de reinere a peliculelor de
lubrifiani, deosebit de important n condiiile de lucru ale cmilor de cilindrii, procedeul final
de honuire contribuie la reducerea frecrilor uscate prin realizarea pe suprafaa oglinzii de cilindru
a microprofilului format din anuri elicoidale ncruciate la un unghi de maxim 600.
8.2.4 Tehnologia de prelucrare a reperului cmaa de cilindru
Din punct de vedere al tehnologiei de fabricare a reperului finit, dup obinerea
semifabricatului i aplicarea tratamentului termic stabilit, prelucrrile fac parte din categoria celor
cu ndeprtare de material controlat, respectiv prelucri prin achiere (strunjiri urmate de
honuirea final):
degrosri;
finisri;
asamblarea cu blocul motor (asamblare nedemontabil fretare);
operaia final de honuire (n vederea obinerii microgeometriei suprafeei de culisare a
pistonului).

36

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

n vederea reducerii la maximum a erorilor de bazare, n proiectarea tehnologiei de


prelucrare prin achiere au fost utilizate un numr limitat de prinderi, respectiv dou prinderi a
semifabricatului:
1. prindere n dispozitiv cu contact pe suprafaa exterioar a semifabricatului (contact n 3 zone de
contact universal cu bacuri);
2. prindere n dispozitiv cu contact pe suprafaa interioar a semifabricatului (contact pe suprafaa
interioar dispozitiv de tipul cu buc-dorn elastic);
S-au parcurs urmtoarele etape de proiectare tehnologic [VLA83]:
calculul adaosurilor de prelucrare intermediare;
calculul adaosurilor de prelucrare totale;
stabilirea numrului de treceri = i;
calculul adncimii de achiere = t [mm];
calculul avansului de achiere = s [mm/rot];
stabilirea vitezei de achiere = v [m/min];
calculul turaiei semifabricatului = n [rot/min];
calculul vitezei de avans = vs [mm/min];
calculul timpului de baz = Tb [min];
calculul puterii necesare a motorului electric = P [Kw];
restricia impus de rugozitatea obinut (la finisri);
verificarea rigiditii sculei port-plcu (la degrori);
verificarea la rezisten a plcuei achietoare.
n figura 8.5 este prezentat prima pagina afiat de software-ul GENgine, corespunzatoare
prelucrrilor mecanice prin achiere (strunjire pe maini cu conducere numeric) a cmii de
cilindru, semifabricatul fiind fixat pe suprafaa exterioar n vederea rulrii ciclurilor de strunjire
interioar i frontal (zona gulerului superior).
Prelucrrile de degroare de degroare i de finisare se realizeaz pe strunguri CNC, alese
pe categorii de putere necesar conform cerinelor impuse.
n vederea controlului preciziei geometriei reperului cmaa de cilindru, nainte de
asamblarea final cu blocul motor, este utilizat un echipament de msurare n coordonate CMM

37

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

(Coordinate Measuring Machine), aceste echipamente sunt perfect adaptate utilizrii lor n
msurarea reperelor din industria de autovehicule.

Fig. 8.5 Pagina 1 strunjire interioar de degroare


n vederea verificrii geometriei reperului, echipamentul CMM colecteaz coordonatele
punctelor de contact, ale palpatorului sferic din rubin, cu suprafaa piesei. Pentru controlul
dimensiunilor

erorilor

geometrice

(perpendicularitate,

circularitate,

cilindricitate,

concentricitate, impuse pe desenul de execuie) se execut o scanare continu a suprafeelor piesei,


datele de poziie spaial ale punctelor de contact sunt prelucrate de unitatea central a
echipamentului CMM i sunt comparate cu fiierul surs importat din mediile de proiectare (ProE,
CATIA) [BOR08].

38

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

8.3 Proiectarea tehnologiei de fabricaie a reperului bloc motor monocilindric


rcit cu aer
8.3.1 Obinere a semifabricatului pentru reperul
bloc motor monocilindric rcit cu aer
Familia de repere bloc motor se ncadreaza n categoria pieselor de tip carcas, clasificate
dup geometrie n categoria de repere cu detalii geometrice complexe (aripioarele de rcire sunt de
tipul plci cu perei subiri, deoarece grosimea este n domeniul de valori 2 3 mm) [MAR82].
Din cadrul diverselor procedee de turnare, n cazul blocului motor se adopt procedeul de
turnare sub presiune n forme permanente reci cold chamber die casting process, prezentat
schematic n figura 8.10, procedeu care prezint urmtoarele avantaje [ASI13]:
cost sczut de fabricaie a semifabricatului;
se pot realiza repere cu caracteristici geometrice complexe;
calitatea suprafeelor obinute este foarte bun;
precizie dimensional ridicat;
prelucrrile mecanice ulterioare turnrii sunt minime.

8.3.2 Materialul utilizat pentru blocul motor monocilindric rcit cu aer


n construcia motoarelor pentru autovehicule se remarc tendina de confecionare a
reperelor din aliaje cu greutate specific redus, cum ar fi: aliaje ale aluminiului, aliaje pe baz de
magneziu, materiale compozite de nalta rezisten, ceramici, materiale plastice injectate, fibre de
carbon, etc.
n exectarea blocului motor studiat a fost stabilit compoziia aliajului uor pe baz de
aluminiu, dup cum urmeaz: AlMg2Mn0.8;
Principalele proprieti ale aliajelor pe baza de Aluminiu sunt:
rezisten bun la coroziunea agenilor chimici;
rezisten mecanica bun;
transfer termic ridicat (capacitate ridicat de transfer al cldurii din zonele critice cum ar fi
zonele camerelor de ardere ale motoarelor cu ardere intern);
greutate specific redus;
proprieti bune de turnare;
temperatura de topire mai redus dect a aliajelor feroase;
proprieti bune la prelucrare.

39

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Din punct de vedere al compoziiei aliajului utilizat, se remarc existena urmtoarelor


componente:
AlMg2Mn0.8 => Cu 0% Mg 2% Si0% Mn0.8% Zn0%
Conform clasificrilor internaionale, aliajul utilizat este codificat astfel:
AlMg2Mn0.8 (DIN/Germany) 5049 (Alloy international) AM21(Otto-Fuchs) [OTT10];
Din punct de vedere mecanic, conform catalogului de clasificare Otto-Fuchs [OTT10],
materialul are urmtoarele proprieti:
rezistena la rupere Rm=175 255 N/mm2;
rezistena admisibila sau Limita de curgere Rp02=80 175 N/mm2;
alungirea la rupere A5=4 17 % ;
excelent rezisten la coroziune;
sudabilitate bun;
turnabilitate bun;
Conform catalogului de clasificri Dormer [COR11], urmtoarele caracteristici sunt
importante din punctul de vedere al prelucrilor mecanice prin care trebuie s treaca
semifabricatul:

duritate <= 150 HB;

froma achiei: mijlocie;

grupa de aliaje ale aluminiului: 7.2;

utilizarea sculelor achietoare specifice aliajelor 7.2.


Datorita prezenei n aliaj a elementeolr Mg i Mn, materialul utilizat se ncadreaz n

categoria aliajelor de aluminiu nedurificabile structural [SUC08].


Din punctul de vedere al compozitiei chimice i al posibilitilor tehnologice de
mbuntire a proprietilor interne prin aplicarea tratamentelor termice, clasa de aliaje Al-MgMn sunt netratabile termic, nu prezint capacitatea de a-i mbunti proprietile prin aplicarea
asupra semifabricatelor a tratamentelor termice [POP10].
8.3.4 Tehnologia de prelucrare a reperului bloc motor monocilindric rcit cu aer
Din punct de vedere al tehnologiei de fabricaie a reperului bloc motor, dup obinerea
semifabricatului prin procedeul de turnare stabilit anterior, prelucrrile utilizate fac parte din
categoria celor cu ndepartare de material controlat, respectiv prelucri prin achiere (frezri i
burghieri):
frezare de degroare;
frezare de finisare;
40

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

burghiere pe lungime mare (cele 4 locae pentru prezoanele de fixare);


asamblarea (introducerea reperului cma de cilindru n locaul prevzut n centrul
blocului motor, prin intermediul unui procedeu de asamblare nedemontabil).
n vederea reducerii la maximum a erorilor de bazare, in proiectarea tehnologiei de
prelucrare prin aschiere au fost utilizate un numar limitat de prinderi, respectiv trei modalitati de
prindere a semifabricatului:
1. prindere n dispozitiv cu contact pe suprafaa interioar a semifabricatului (contact pe
suprafaa interioar dispozitiv cu buce elastice), n vederea derulrii fazelor prevzute
pentru parte inferioar a reperului;
2.

prindere n dispozitiv cu contact pe suprafaa interioar a semifabricatului (contact pe


suprafaa interioar dispozitiv cu buce elastice), n vederea derulrii fazelor prevzute
pentru parte superioar a reperului;

3.

prindere n dispozitiv cu contact pe suprafaa superioar plan a semifabricatului


(contact pe suprafaa plan dispozitiv de tip plac), n vederea derulrii fazelor prevzute
pentru parte interioar a reperului.
n figura 8.13 este prezentat fereastra din sistemul software GENgine dedicat calculului

parametrilor de achiere la frezarea plan a suprafeei de la baza blocului motor, avnd rolul
funcional de etanare pe carterul motorului prin intermediul unei garnituri.

Fig. 8.13 Fereastra GENgine dedicat calculului parametrilor de achiere la frezare.


41

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

8.4 Tehnologia de asamblare i finisare a ansamblului


bloc motor/cma de cilindru
n concordan cu cerinele funcionale, blocul motor mpreun cu cmaa de cilindru
formeaz ansamblul bloc motor (n domeniul motoarelor monocilindrice fiind cunoscut i sub
denumirea de blocul cilindrului), ansamblu care presupune o serie de etape tehnologice specifice,
dup cum urmeaz:
realizarea ansamblului funcional;
prelucrarea final a suprafeei interioare (cunoscut n tehnic i sub denumirea de
oglinda cilindrului);
C.T.C. final.
8.4.1 Asamblarea blocului motor cu camaa de cilindru
Montarea cmii de cilindru n locaul corespunztor din blocul motor se realizeaz prin
fretare, n vederea meninerii intacte a microprofilului suprafeelor ce urmeaz a fi aduse n
contact, se utilizeaz procedeul de asamblare n condiiile de existen a unei diferene de
temperatur ntre cele dou componente ale ajustajului cu strngere, astfel nct prin fenomene de
dilataie sau de contracie termic se anuleaz strngerile iniiale, urmnd ca ulterior montajului, la
egalizarea temperaturii celor dou componente ale ansamblului, se revine la strngerea iniial.
De asemenea n urma fretrii, cu realizarea diferenei de temperatur ntre componentele
ansamblului, se reduce considerabil efortul de montare axial (respectiv fora necesar presrii
cmii n blocul motor) [JUL11].
n vedere stabilirii procedeului de realizare a diferentei de temperatur, au fost studiate
dou soluii tehnologice, utiliznd coeficienii statistici de dilatare termic liniar, respectiv de
contracie termic liniar [PAI80] precum i a pachetului software GENgine, au rezultat
urmtoarele dou situaii:
1.subrcirea

cmii

de

temperatura

cilindru:

de

subrcire

calculat

este

de

aproximativ -161 C, reperul fiind unul cu geometrie simpl (din categoria corpurilor de
revoluie), n scopul efectrii calculului a fost posibil utilizarea relaiei lineare [JUL11]:
=

10

(8.2)

2.nclzirea blocului motor: temperatura de nclzire (determinat cu ajutorul modulului dedicat sl


pachetului software GENgine) este de +287 C (aceptabil din punct de vedere al faptului c este
cu mult sub temperaturile de ncepere a fenomenelor de modificare structural ale aliajelor de Al).

42

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

n urma unui studiu din punct de vedere al costurilor de fabricaie s-a adoptat soluia de
nclzire a blocului motor, astfel se asigur un cost minim de execuie al ansamblului bloc motor,
acest lucru fiind factorul decisiv n conditiile impuse de piaa auto internaional.
Calculul temperaturii de ncalzire a blocului motor s-a efectuat din considerentul de
realizare a unui ajustaj cu jocuri mari (H7/c8) n momentul asamblarii [DRA80], astfel forele
axiale de montaj se reduc la minimum.
Deoarece determinarea dilatrii termice este exprimat prin funcii adaptate corpurilor cu
geometrii simple, de tipul butuc/buc, n cazul determinrii temperaturii de nclzire pentru
realizarea dilatrii necesare n cazul blocului motor, acesta fiind un corp cu geometrie complex, a
fost dezvoltat a metod de interpolare a datelor generate in mediul CATIA (utiliznd un
ansamblu bloc motor/dispozitiv de fixare), n vederea determinrii temperaturii necesare prin
procedee de interpolare grafic.
Fora de presare necesar la demontarea asamblrii P, exprim rezistena ajustajului cu
strngere dintre bloc i cmaa de cilindru, n sens axial, aceaasta depinde de mrimea suprafeei
de asamblare a pieselor (prin dimensiunea D-diametru i l-lungimea de contact), de presiunea de
contact p i de coeficientul de frecare i are expresia [BUZ83]:
=

(8.7)

Aceast for are rolul de a se opune tendinei cmii de cilindru de a se deplasa sub
aciunea rezultantei forei de frecare umede dintre ansamblul piston i suprafaa cilindrului.
Stabilitatea mecanic a ansamblului bloc motor monocilindric / cmaa de cilindru este asigurat
prin intermediul ansamblului bloc motor chiulas (asamblare fretat) i suplimentar de
distribuia presiunii de contact din zona gulerului cmii de cilindru. n acest fel se asigur o
comportare corespunztoare a ajustajului bloc motor / cmaa de cilindru sub aciunea forei
oscilante rezultante la funcionarea grupului motopropulsor.
n vederea determinrii valorii forei P, n cazul corpurilor cu geometrii complexe (caz n
care metodele de calcul pentru corpuri cu geometrii simple nu mai pot fi aplicate), a fost utilizat
analiza cu elemente finite n mediul CATIA V5 - Analysis&Simulation.
Cu privire la aplicarea solicitrilor asupra modelului 3D metoda de lucru a constat n
aplicarea unei solicitri de tipul Enforced Displacement, deplasare forat a pereilor
locaului de montare a cmii de cilindru cu o deplasare egal cu jumtatea strngerii minime
a asamblrii fretate. Aceast deplasare a indus n masa piesei apariia rspunsului la deformare,
sub forma presiunii de contact, distribuit pe toat suprafaa comun a asamblrii. Modelul
supus la aceast solicitare i modul de vizualizare al strucutrii deformate rezultate, asigurat de
mediul CATIA V5, este prezentat n figura 8.17.

43

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Fig. 8.17 Structura solicitat la strngere

Un alt parametrul dificil de stabilit este temperatura de montaj, deoarece trebuie calculat
dilatarea termic pentru un corp complex, respectiv ansamblul compus din blocul motor din aliaje
usoare (5049 alloy) i dispozitivul de fixare realizat din oel. Cele dou componente, pe lnga
faptul ca au geometrii complexe, sunt realizate din materiale cu coeficieni de dilatare termic
diferii.
Dilatarea termic a corpurilor complexe poate fi simulat la nivelul macromolecular prin
metoda elementelor finite cu volum controlat, astfel se poate determina comportarea termic a
corpurilor precum i deformatiile induse n material [CHA11].
La nivel structural, pentru determinarea coeficientului de dilatare termic, n cazul aliajelor
uoare pe baz de aluminiu, este utilizat metoda difraciei razelor X [CHE10].
Simularea dilatrii termice prin metoda elementelor finite se poate efectua att n mediul
CATIA V5 - Analysis&Simulation ct i utiliznd pachetul Simulia Abaqus [ABA12].
n figura 8.19 este prezentat n modul grafic structura deformat rezultant n urma
ncrcrii ansamblului de corpuri cu un cmp de temperatur distribuit uniform, cu valoarea de
287 C, temperatura aleas fiind obinut pe baza interpolrii grafice cu ajutorul funciilor spline
curve disponibile n mediul de programare VisualLISP, avnd ca date de intrare dilatarea termic
necesar montrii fr fore axiale a cmii n locaul de form cilindric din corpul blocului
motor. Se poate observa distribuia vectorilor deplasrilor liniare ale elementelor finite
componente, distribuie prezentat n figura 8.20.

44

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Fig 8.20 Structura deformat termic [HAB13]


Rezultatele obinute au fost implementate n sistemul software GENgine, n figura 8.23
este prezentat fereastra utilizat pentru operaia de asamblare nedemontabil dintre reperul bloc
motor i cmaa de cilindru.

Fig. 8.23 Fereastra dedicat - Asamblare prin fretare


Operaia final este aceea de realizare a microprofilului suprafeei de micare a pistonului
motorului cu ardere intern suprafaa interioar a cmii de cilindru (oglinda cilindrului).

45

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Tehnologic, suprafaa interioar a cilindrului este prelucrat prin procedeul de honuire,


astfel se realizeaz microprofilul canalelor de reinere a particulelor de lubrifiant (canalele sunt
dispuse sub forma unei reele duble ncruciate sub un unghi impus de desenul de execuie al
cmii de cilindru [BEL08].
Procedeul de honuire este structurat n dou faze:
1. honuire de degroare;
2. honuire de finisare.
n procesul de dezvoltare a aplicaiei informatice de generare a parametrilor de achiere la
honuire s-a inut seam, pentru a se putea obine forma i unghiul de dispunere a microasperitilor
suprafeei honuite, de cinematica compunerii vectorului vitez de achiere pe baza vectorilor
vitez de rotaie axiala i vitez rectilinie axial a capului de honuire (dispozitivul de suport al
barelor abrazive de honuire) [GHE84].
Ultima etap nainte de asamblarea complet a blocului motorului pe motorul cu ardere
intern este cea dedicat detectrii erorilor de fabricaie ale ansamblului bloc motor cu cmaa de
cilindru. Aceast operaie se realizeaz prin verificarea coordonatelor i baleierea suprafeelor
prescrise de ctre palpatorul cu vrf de diamant al unei maini de verificare n coordonate
comandat numeric sau ghidat de un operator uman.
n figura 8.24 este prezentat fereastra dedicat calculului parametrilor fazelor de honuire
finisare

Fig. 8.24 Fereastra dedicat - Honuire finisare


46

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

9. GENERAREA FIIERELOR DE CONDUCERE NUMERIC I


A DOCUMENTAIEI TEHNOLOGICE PENTRU FAMILIA DE
PIESE DE TIP BLOC MOTOR MONOCILINDRIC RCIT CU
AER
9.1 Modulul software de generare automat a programului de conducere
numeric pentru prelucrarea reperului de tip cma de cilindru
n vederea fabricaiei ansamblului compus din blocul motor monocilindric i cmaa de
cilindru din compunerea unui grup motopropulsor de tipul monocilindru n 4 timpi rcit cu aer,
ultima etap este CAM, respectiv etapa generrii automate a fiierelor de conducere numeric a
proceselor de prelucrare prin achiere.
Automatizarea acestei etape este asigurat de modulele dedicate incluse n pachetul
software GENgine, proiectate utiliznd fluxuri de date.
n figura 9.2 este prezentat ferestra dedicat generrii codurilor CNC, principiul de
generare fiind bazat pe programarea la nivel de baz a codurilor standard de dirijare a proceselor
pentru mainile cu conducere numeric. A fost aleas aceast modalitate deoarece codurile de
baz sunt compilate cu succes indiferent de specificul productorului echipamentului de conducere
numeric. Sunt generate automat informaiile tehnologice de conducere a avansurilor, turaiilor,
strii mainii, comanda lichidului de achiere, etc [DR06].

Fig. 9.2 Fereastra de dialog asociat operaiei de prelucrare a interiorului cmii de cilindru
47

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

n funcie de tipul de producie i de disponibilitatea de strunguri CNC, se pot genera dou


variante de coduri de conducere numeric, dup cum urmeaz:
A. prelucrare total pe aceeai main (strung CNC) => un singur fiier CNC;
B. prelucrare degrori pe strungul CNC dedicat => 1 fiier CNC degrori;
=> 1 fiier CNC finisri.
Funcionarea modulului integrat dedicat generrii automate a codului surs pentru
conducerea numeric a proceselor de achiere, indiferent de numrul de maini CNC utilizate, este
asigurat de 3 tipuri de blocuri funcionale, programarea fiind efectuat n paralel cu consultarea
catalogului de scule achietoare al productorului specializat Coromant [COR11].
1. Blocul de calcul al punctelor caracteristice ale traiectoriei sculei;
2. Blocul de asamblare a fiierului de conducere numeric;
3. Blocul de intrare/ieire.

9.2 Modul software de generare automat a programului de conducere numeric


pentru prelucrarea reperului de tip bloc motor monocilindric
rcit cu aer
Similar cu modulul dedicat fabricaiei cmii de cilindru, modulul integrat dedicat
generrii automate a codului surs pentru conducerea numeric a proceselor de prelucrare,
indiferent de tipul de masini CNC utilizate, este asigurat de 3 tipuri de blocuri funcionale, dup
cum urmeaz:
1. Blocul de calcul al punctelor caracteristice;
2. Blocul de asamblare a fisierului de conducere numeric;
3. Blocul de intrare/ieire.
Etapele utilizate la

generarea fiierelor de conducere CNC reper bloc motor sunt

urmtoarele:
calculul coordonatelor punctelor caracteristice traiectoriilor sculelor;
definirea sculelor;
alegerea necesarului de utilaje;
generarea automat a fiierului CNC;
n structura de nceput a programului de conducere numeric sunt inserate automat
informaii tehnologice cu privire la numrul programului, tipurile de scule utilizate i poziionarea
n locaele din paleta de schimb de scule a mainii, tipul de plcue achietoare utilizate, etc.

48

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

9.3 Simularea programelor de conducere numeric n mediul


CATIA V5
n vederea verificrii corectitudinii programelor de conducere numeric generate de
pachetul software dedicat GENgine, a fost aleas metoda de import a geometriei i a secvenelor
de generare a traiectoriilor sculelor achietoare n mediul CATIA V5, n modulul de mainare
(Meniul Start => Modulul MACHINING).
n vedera generrii unei imagini complete a semifabricatului mpreun cu dispozitivul de
prindere (universal cu bacuri pneumatice, dorn elastic, ansamblu de fixare cu contact pe suprafee
plane, ansamblu de fixare cu contact pe suprafaa cilindric interioar) n arborele de definire al
procesului de mainare a fost inclus att semifabricatul propriu-zis ct i dispozitivul de prindere,
astfel n modul de simulare video este vizualizat ntregul ansamblu tehnologic.
n figura 9.8 este prezentat o seceven de simulare a prelucrrii prin frezare a suprafeei
de contact bloc motor / garnitura de chiulas.

Fig. 9.8 Simulare n modul video proces strunjire (suprafaa superioar)

49

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

PARTEA A III A
10. VALIDAREA PRACTIC A REZULTATELOR OBINUTE N
URMA UTILIZRII SISTEMULUI SOFTWARE GENgine

10.1 Fabricaia modelului semifabricatului blocului motor monocilindric rcit cu


aer utiliznd materiale uor fuzibile
La realizarea modelului la scara 1:1 semifabricatului pentru blocul motor pentru producia
de unicate, din materiale uor fuzibile, a fost utilizat soluia tehnologic de prelucrare prin frezare
a materialelor din categoria polistirenului. Acesta este utilizat pe scar larg n industrie, este un
material cu pre de cost redus, este accesibil ca semifabricat sub form de plci plane de diferite
grosimi.
Datorit prezenei zonei de rcire, asimilabil cu o structur de plci cu perei subiri,
soluia tehnologic utilizat a fost aceea de descompunere a modelului 3D n 8 straturi, realizarea
individuala a acestora prin frezare pe un centru de prelucrare CNC n 3 axe i, n final, asamblarea
acestor straturi prin lipire cu un adeziv poliuretanic.
Materialele utilizate sunt urmtoarele:
Adeziv: Bison PU MAX (polyurethane);
Materialul de baz: Polystiren (extrudat) plac plan 100cm x 60cm x 3cm;
n figura 10.4 sunt prezentate dou vederi ale modelului la scara 1:1 astfel obinut,
respectiv o vedere frontal i una spaial.

a) vedere frontal

b) vedere isometric

Fig. 10.4 Model asamblat

50

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

10.2 Fabricarea blocului motor monocilindric rcit cu aer din


aliaje uoare
n scopul realizrii experimentale a ansamblului blocului motor monocilindric sunt
necesare urmtoarele etape, prezentate i n figura 10.6:
realizarea unui model de turnare de tipul monobloc paralelipipedic din materiale uor fuzibile;
turnarea unui lingou de forma modelului uor fuzibil prin metoda de turnare a aliajului lichid la
temperatura de 850 0C n forma de turnare obinut din amestec pulverulent;
aducerea lingoului astfel obinut la cotele generate automat pentru semifabricatele obinute n
tehnologia de serie mare prin ndeprtarea de material folosind achierea pe o main de frezat
clasic;
realizarea prelucrrilor prin achiere conduse numeric pe baza fiierelor de conducere obinute
automat n mediul GENgine etapa de validare propriu-zis a fisierelor CNC generate automat.

Fig 10.6 Etapele principale ale activitii experimentale

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

10.2.1 Obinerea semifabricatului din aliaje uoare


Pentru obinerea semifabricatului din aliaje uoare necesar realizrii experimentale a
blocului motor monocilindric destinat unui motor cu capacitataea cilindric de 80 cm3, au fost
parcurse etapele descrise mai jos.
1. Realizarea unui model de turnare de tipul monobloc din materiale uor fuzibile;
2. Turnarea unui lingou de forma modelului uor fuzibil;
3. Aducerea lingoului astfel obinut la cotele generate automat pentru semifabricatele obinute n
tehnologia de serie mare prin ndeprtarea de material folosind procedee de achiere;
10.2.2 Fabricarea blocului motor monocilindric rcit cu aer
n vederea fabricaiei blocului motor monocilindric, n urma prelucrrilor descrise anterior,
respectiv cele de turnare a blocului paralelipipedic de ATSi10, realizarea operaiilor de degroare
brut a zonelor aripioarelor de rcire i a profilului central cilindric i aducerea semifabricatului la
cotele prevzute n tehnologia de fabricaie de serie mare i de mas, au fost genereta automat
(utiliznd software-ul dedicat GENgine) fiierele de conducere numeric necesare realizrii
reperului finit.
n acest sens pentru prelucrrie mecanice conduse numeric a fost utilizat urmtoarea baz
tehnico-material:

Centrul de prelucrare: Victor V55 (dotat cu un echipament de conducere numeric de tipul


FANUC 21i);

Scule achietoare:
1) Frez cilindro-frontal (D8mm) frezare de conturare;
2) Frez cilindro-frontal (D25mm) interpolare elicoidal de finisare;
3) Frez cilindro-frontal (D40mm) frezare plan si interpolare elicoidal de degroare;
4) Burghiu (D10.2mm) gurire pe lungime mare a gurilor de trecere.

Dispozitiv de prindere a sculelor: port-scule cu strngere hidraulic hydrogrip i buce


elastice (prezentate n figura 10.11);

Dispozitiv de prindere a piesei: cu 2 bacuri acionate mecanic cu amplificator de cuplu.


n figura 10.12. este prezentat modalitatea de prindere a piesei pe masa mobil a masinii

cu conducere numeric, se poate observa forma profilului locaului pentru gulerul cmii de
cilindru corespunztoare realizrii ansamblului.

52

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Fig. 10.12 Bloc motor nainte de faza de burghiere

n figura 10.16 este prezentat ansamblul blocului motor monocilindric, realizat pe cale
experimental, de unde se poate observa cu uurin soluia de centrare a ansamblului cu carterul
motor prin intermediul prii inferioare a cmii de cilindru.

Fig. 10.16 Blocul motor asamblat cu Cmaa de cilindru


53

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

PARTEA A IV A
CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE I
DEZVOLTRI VIITOARE
11. CONCLUZII GENERALE
Lucrarea defa cu titlul Fabricaia digital a blocului motor monocilindric este
structurat n patru pri, cuprinznd dousprezece capitole. Partea nti, cuprinznd capitolele 1 i
2, este dedicat prezentrii stadiului actual al cercetorilor n domeniul fabricaiei digitale a
produselor industriale care conine i implemetri ale acestor tehnologii n industria constructoare
de autovehicule.
A doua parte conine contribuiile autorului n cadrul tezei de doctorat, astfel este prezentat
sistemul software original GENgine, care asigur att proiectarea constructiv i tehnologic, ct
i fabricaia reperelor de tipul blocului motor monocilindric rcit cu aer, n concordan cu
obiectivul principal al tezei de doctorat.
n partea a treia a lucrrii este realizat validarea practic a rezultatelor obinute n urma
utilizrii sistemului software proiectat de autor, respectiv este fabricat prototipul blocului motor
monocilindric.
Partea a patra format din capitolele 11 i 12, cuprinde conlcuziile generale, contribuiile
personale ale autorului precum i dezvoltrile viitoare.
Concluziile generale rezultate n urma elaborrii tezei sunt urmtoarele:
1. Tehnologiile de fabricaie moderne sunt preponderent guvernate de sisteme
informatice din ce n ce mai performante;
2. Nu mai exist o delimitare exact ntre domeniile tehnice i cele informatice,
specialitii din domeniile mecanice i de fabricaie trebuie s posede largi cuntiine
de CAD, CAPP i CAM;
3. Fenomenul de delocalizare a echipelor de proiectare fa de companiile
constructoare propriu-zise este n continu cretere;
4. Echipamentele de producie comandate numeric reduc nevoile de resurse umane,
astfel costurile de fabricaie scad, apare nevoia de a redireciona fora de munc
ctre alte domenii ale economiei;
5. Sistemele de fabricaie rapid a prototipurilor permit scurtarea timpilor de validare
a noilor produse industriale complexe;

54

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

6. Sistemele de fabricaie rapid direct n forma final a reperelor industriale permit


scderea radical a costurilor pentru realizarea produciei de serie mic i de
unicate;
7. Tehnologiile de prelucrare pe echipamente comandate numeric

elimin

subiectivismul factorului uman din lanul fabricaiei, rebuturile tehnologice tinzd


ctre zero;
8. ntreaga filosofie de fabricaie digital graviteaz n jurul metodei de extragere a
pachetelor de informaii din modelele 3D, i astfel se elimin metoda tradiional
guvernat de reprezentrile 2D;
9. Metodologia prototipurilor digitale asigur realizarea unei imagini complete asupra
noilor produse industriale nainte ca acestea s fie materializate n practic;
10. Sistemele software sunt din ce n ce mai complexe, realiznd o serie de funcii de
maxim importan n proiectarea i fabricaia produselor industriale, singurul
dezavantaj major este preul extrem de ridicat de achiziie al unui astfel de produs
software;
11. n scopul atingerii cerinelor actuale din punctul de vedere al polurii mediului,
consumului de carburant i al reducerii masei totale a grupului motopropulsor
pentru autovehicule, tehnologiile digitale sunt de nenlocuit;
12. Utilizarea pe scar larg n domeniul fabricaiei grupului motopropulsor al
autovehiculelor a materialelor cu proprieti superioare, implic utilizarea n
procesele de fabricaie a tehnologiilor performante asistate de calculator, precum i
dezvoltare de noi tehnologii neconvenionale de fabricaie.

12. CONTRIBUII PERSONALE I DEZVOLTRI VIITOARE


12.1 Contribuii personale
Avnd n vedere obiectivele prezentei teze de doctorat i n conformitate cu cercetrile
realizate, autorul apreciaz c i-a adus urmtoarele contribuii personale:
Realizarea unei sinteze a stadiului actual cu privire la domeniul fabricaiei digitale
(capitolele 1 i 2);
Realizarea sistemului software original GENgine, dedicat proiectrii constructive
i tehnologice a blocului motor monocilindric racit cu aer i cmii de cilindru
corespunztoate (Prile 2 i 3);

55

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Elaborarea unui modul software destinat generrii, n mod parametrizat, a blocului


motor i a cmii de cilindru asociate (capitolul 4);
Conceperea unui modul, denumit DESM, destinat exportului de date din cadrul
sistemului GENgine ctre mediul CATIA V5 (capitolul 4);
Realizarea prototipului digital al ansamblului blocu motor monocilindric racit cu
aer cma de cilindru (capitolul 5);
Efectuarea simulrilor cinematice i controlul virtual al prescripiilor de asamblare
ale ansamblului bloc motor monocilindric (capitolul 6);
Fabricaia digital direct, utiliznd tehnologia SLM, a blocului motor din
materiale metalice (subcapitolul 7.1);
Fabricarea reperelor de tipul cma de cilindru i bloc motor utiliznd
tehnologiile de Rapid Prototyping (subcapitolul 7.2)
Studiul asupra categoriilor de materiale utilizate n construcia blocului motor i
implicaiile lor asupra tehnologiilor de fabricaie (capitolul 8);
Studiul asupra principalelor categorii de tratamente termochimice aplicabile
famiilor de repere de tipul bloc motor i cmaa de cilindru (capitolul 8);
Realizarea unui modul software integrat n sistemul GENgine, dedicat proiectrii
tehnologiei de fabricaie pe echipamente cu conducere numeric a familiilor de
piese de tipul bloc motor monocilindric i cma de cilindru (capitolele 8 i 9);
Proiectarea tehnologiei de asamblare a celor dou componente ale blocului motor
monocilindric i implementarea software a acesteia n sistemul GENgine (capitolul
8);
Analiza prin metoda elementelor finite a presiunilor de contact la asamblri
nedemontabile (fretate) ale corpurilor complexe (subcapitolul 8.4);
Analiza prin metoda elementelor finite a comportamentului corpurilor complexe la
solicitri termice (subcapitolul 8.4);
Efectuarea simulrilor procedeelor de prelucrare CNC, obinute n urma rulrii
sistemului GENgine, n mediul CATIA V5 (subcapitolul 9.3);
Fabricarea modelului blocului motor la scara 1:1 din materiale uor fuzibile n
vederea obinerii semifabricatului pentru producia de unicate (subcapitolul 10.1);
Fabricarea pe echipamente cu conducere numeric a blocului motor monocilindric
(subcapitolul 10.2).

56

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Rezultatele cercetrilor efectuate n cadrul tezei de doctorat au fost valorificate prin


publicarea a 5 articole tiinifice, ca prim autor, care au fost prezentate cu ocazia unor conferine
internaionale, dup cum urmeaz:

Un articol tiinific publicat la o conferin tiinific indexat ISI Web of


Knowledge [HAB10];

Un articol tiinific publicat la o conferin tiinific indexat Scopus


[HAB13];

Un articol prezentat la o conferin internaional i publicat n revist B+


[HAB12];

Dou articole tiinifice publicate la conferine internaionale [HAB11,


HAB11-2].

12.2 Direcii viitoare de cercetare


n viitor se vor dezvolta noi module incluse n aplicaia complex GENgine, care s asigure
etapele de proiectare i fabricare a reperelor adiacente blocului motor, din categoria carcaselor,
respectiv semicarterele arborelui cotit i carcasa cutiei de viteze. De asemenea se vor proiecta
dou module dedicate generrii automate a desenelor de execuie ale familiei de repre de tipul bloc
motor monocilindric i cmaa de cilindru i un modul dedicat generrii desenului de ansamblu.
n direcia fabricaiei reperului bloc motor monocilindric se dorete realizarea fizic a
matrielor de turnare cu camer rece a aliajului uor pe baz de aluminiu. De asemenea se vor
fabrica pe baza tehnologiilor de rapid prototyping reperele bloc motor, cmaa de cilindru,
semicarterele arborelui cotit i carcasa cutiei de viteze, la scara 1:1, urmnd a fi asamblate n
vederea evidenierii corelaiei dintre prototipul digital i cel real.

57

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
[BEL08]

BELGIU, G., (2008), Curs Bazele proceselor de fabricaie, Universitatea


Politehnic Timioara, 2008

[BER00]

BERCE, P., Chezan, H., (2000), Fabricarea rapid a prototipurilor, Editura Tehnic,
Bucureti, 2000

[BOR08]

BOROS, I., Gherman, A. G., BABEU, H. E., (2008), Mijloace i tehnici moderne
de msurare i control la piesele obinute prin prelucrri mecanice, Buletinul AGIR
nr. 1-2/2008, http://www.agir.ro

[BUR00]

BURCHARD, B., Pitzer, D., (2000), Totul despre AutoCAD2000, Editura Teora,
Bucuresti, 2000

[BUZ83]

BUZATU, C., POPESCU, I., (1983), Tolerane i ajustaje pentru mecanica fin,
Universitatea Transilvania, Brasov, 1983

[BUZ03]

BUZATU, C., POPESCU, I., (2003), Consideration Concerning Optimized Design


of Interface Fits Depending on the Roughness of the Process Surface, 13th National
Scientific Symposion with international participation METROLOGY AND
METROLOGY ASSURANCE 2003, Sozoprol-Bulgaria, p.326 328, ISBN 954438-229-6

[CHA11]

CHAREONSUK, J., Vessakosol, P., (2011), Numerical solution for functionally


graded solids under thermal and mechanical loads using a high-order control
volume finite element method, Applied Thermal Engineering, Vol. 31, Issue 2-3, p.
213-227

[CHE09]

CHEN, Y., Zhiyong, H. i Guangtai Z., (2009), Balance mechanm ism design of
single cylinder engine based on continuous mass distribution of connecting rod,
Transactions of Tianjin University, Vol. 15, Issue 4, p.255-259

[CHE10]

CHEN, C. L., Thomson, R. C., (2010), Study on thermal expansion of


intermetallics in multicomponent Al-Si alloys by high temperature X-ray
diffraction, Intermetallics, Vol. 18, Issue 9, p. 1750-1757, ELSEVIER

[DRA80]

DRAGU, D., s.a., (1980), Tolerante i msurtori tehnice, Editura Didactic


i Pedagogic, Bucureti, 1980

[DR06]

DRGOI, M. V., (2006), Curs i ndrumar de laborator C.N.C, Universitatea


Transilvania, Brasov, 2006

[DR11]

DRGOI, M. V., Deaky B. A., (2011), Tool Optimization for Colplex Surface
Milling, International Conference on Manufacturing Science and Education MSE
2011, Vol.I, p.293-296, Sibiu, Romnia

[DOB07]

DOBRZANSKI, L. A., Kurpinki, M., Maniara, R., Sokolowski, J. H., (2007),


Computer aided method for quality control of automotive Al-Si-Cu cast
components, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, Vol. 24, Issue 2

[GHE84]

GHERMAN, D., (1984), Tehnologia construciilor de maini, Editura Didactic i


Pedagogic, Bucureti, 1984;

[GRA00]

GRAMA, L., (2000), Bazele tehnologiilor de fabricare n construcia de maini,


Editura Universitatii Petru Maior, Trgu Mure, 2000
58

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

[GHI09]

GHIONEA, I. G., (2009), Catia V5 Aplicaii n ingineria mecanic, Editura Bren,


Bucureti 2009, ISBN 978-973-648-654-8

[HAB10]

HABA, S. A., Oancea, G., (2010), Automatic obtaining of engine block in


AutoCAD environment, Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures,
Engineering Geology, Vol.I, p.157-161, Corfu Island, Greece

[HAB11]

HABA, S. A., Oancea, G., (2011), Virtual Manufacturing of Cylinder Casing,


International Conference on Manufacturing Science and Education MSE 2011,
Vol.I, p.109-112, ISSN 1843-2522, Sibiu, Romnia

[HAB11-2]

HABA, S. A., Oancea, G., (2011), Data Exchange Software Module Between
AutoCAD and CATIA Environments, International Conference on Manufacturing
Science and Education MSE 2011, ISSN 1843-2522, Vol.I, p.113-116, Sibiu,
Romnia

[HAB12]

HABA, S. A., Oancea, G., (2012), Virtual assembling of an engine block using
CATIA environment, International Conference on Computing and Solutions in
Manufacturing Engineering CoSME2012, Academic Journal of Manufacturing
Engineering, Vol.10, Issue 4/2012, p.74-79, Braov, Romnia

[HAB13]

HABA, S. A., Oancea, G., (2013), Thermal Expansion Analysis of the Complex
Body Assemblies, Applied Mechanics and Materials Vol. 309 (2013) p.162-169,
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.309.162,
Trans
Tech
Publications,
Switzerland

[HAY00]

HAYASHI, T., (2000), Application of MMCS to Engine Cylinder Blocks and


Brake Disks, Comprehensive Composite Materials,
Vol. 6: Design and
Aplications, p.375-379

[IVA11]

IVAN, N.-V., IVAN, M.-C., Bacalu, M., Pescaru, R., (2011), The Tehnology
Preparation on Manufacturing as CAD Facility, International Conference on
Manufacturing Science and Education MSE 2011, Vol.I, p.117-120, Sibiu,
Romnia

[JUL11]

JULA, A., (2011), Curs Organe de Maini, Universitatea Transilvania Braov,


http://www.unitbv.ro

[MAN11]

MANOLESCU, A., Oancea, G., Pescaru, R., Udroiu, R., Bdan I., (2011),
Redesigning and Manufacturing of Damaged Gears Using Innovative Technologies,
International Conference on Manufacturing Science and Education MSE 2011,
Vol.I, p.317-320, Sibiu, Romnia

[MAR07]

MARCU, T., (2007), Tehnologii i practici moderne n proiectarea produselor


complexe, Computer Press Agora, 2007

[MAR82]

MARINCA, D., Abitancei D., (1982), Fabricarea i repararea autovehiculelor


rutiere, Editura Didactica i Pedagogica, Bucuresti, 1982

[MER06]

MERCELIS, P., Kruth, J.-P., (2006), Residual stresses in selective LASER


sintering and selective LASER melting, Rapid Prototyping Journal, Vol. 12 Issue
5, p.254 265, 2006

[MUR11]

MUREAN, S.-C., Blc, N., Pop, D.-I., (2011), Research on Metal Parts
Manufactured by Selective LASER Melting, International Conference on
Manufacturing Science and Education MSE 2011, Vol.I, p.47-50, Sibiu, Romnia

59

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

[OAN03]

OANCEA, Gh., (2003), Computer


Aided
Parametrical
design.
VisualLISP/AutoLISP Presentation and Applications, Transilvania University
Press, Braov, Romnia, 2003

[PAU07]

PUNESCU T, (2007), Robotizarea proceselor tehnologice, Editura Universitii


Transilvania, Braov, 2007

[POP10]

POPESCU, R.M., (2010), Cercetri privind mbuntirea unor proprieti fizicochimice la aliajele de aluminiu turnabile prin intermediul tratamentelor termice,
Tez de doctorat, Braov 2010, http://cerex.unitbv.ro

[POT06]

POTORAC, A., Prodan D., (2006), Tolerane i Control Dimensional, Universitatea


"tefan cel Mare" Suceava Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic i
Management, 2006

[RIP81]

RIPOSAN, I., Chismerea M., (1981), Tehnologia elaborrii i turnrii fontei


Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 1981

[RUI11]

RUIDI, L., Yusheng, S., Wang, L., Jinhui, L., Wang, Z., (2011), The key
metallurgical features of selective LASER melting of stainless steel powder for
building metallic part, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 50, Numbers
3-4, p. 141-150

[OPR09]

OPREA, E., (2009), P.L.M. si E.R.P., www.adacomputers.ro

[SON09]

SONG, I.H., Chung, S.C., (2009), Synthesis of the digital mock-up system for
heterogeneous CAD assembly, Computers in Industry, Vol. 60, Issue 5, p. 285295, ELSEVIER

[SUC08]

SUCIU, V., Suciu, M.V., (2008), Studiu materialelor , Editura Fairs Parteners,
Bucuresti, 2008

[SUN07]

SUN, G., (2007), A digital mock-up visualization system capable of processing


giga-scale CAD models, Computer-Aided Design, Vol. 39, Issue 2, p. 133-141,
ELSEVIER

[VLA83]

VLASE, A., Sturzu, A., Mihail, A., Bercea, I., (1983), Regimuri de achiere,
adaosuri de prelucrare i norme tehnice de timp, Editura Tehnica, Bucuresti, 1983

[YAS11]

YASA, E., Deckers, J., Kruth, J. P., (2011), The investigation of the influence of
LASER re-melting on density, surface quality and microstructure of selective
LASER melting parts, Rapid Prototyping Journal, Vol. 17 Issue 5, p.312 327,
2011

[YUN09]

YUN, R., Zhang B., Pan Z., (2009), Research on Using Cult3D and Jawa to Realize
Virtual Assembly, Springer-Verlang Berlin Heidelberg, Edutainment, LNC 5670,
99. 363-370

Site-uri web:
[ABA12]
[ADA10];
[ANS10]

Abaqus for CATIA V5


www.simulia.com
Soluii PLM
www.adacomputers.ro
Engine Simulation Solution for automotive Industry
www.ansys.com

60

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

[ARC11]
[ASI13]
[CNF12]
[CON13]
[COR11]
[DCL10]
[EAA10]

[ENC11]
[FRA12]
[GEO10]
[IBM12]
[IFW12]
[REN11]
[OTT10]
[SLM12]
[ZSP12]
[VIC12]

Lingvistica
www.archeus.ro
Aluminium die casting process introduction
www.asia-diecasting.com
Centrul Naional de Fabricaie Rapid a Prototipurilor
www.nipne.ro
Continental-Automotive
www.continental-automotive.com
Catalog scule achietoare Coromant
www2.coromant.sandvik.com
Open DCL
www.opendcl.com
European Aluminium Association and MATTER The University of Liverpool,
Engine Block
http://aluminium.matter.org.uk
Enciclopedie auto
www.enciclopedie-auto.ro
Engine Block Optimization - Fraunhofer ITWM
www.itwm.fraunhofer.de
Digital Manufacturing
http://mfg.geometricglobal.com/Digital-Manufacturing
IBM Dassault Systmes International Competency Center
http://ibm.com
Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden
www.ifw-dresden.de
Coordonating Measuring Machine (CMM), RENISCAN RENSCAN5
www. renishaw.com
Aluminium alloys Extrusion and forgings
www.otto-fuchs.com
SLM Solutions GmbH
www.slm-solutions.com
Echipamente & Soluii 3D - SC Z Spot Media SRL
www.zspotmedia.ro
The Vcentre Range Profile - The Victor-Taichung Companies
www.victoreurope.com

61

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Conductor tiinific,

Doctorand,

Prof.dr.ing. OANCEA Gheorghe

TITLU (romn):

ing. HABA Sever-Alexandru

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

REZUMAT
Cuvinte cheie: bloc motor monocilindric, fabricaie digital, software, conducere numeric
Datorit concurenei n plin ascensiune n care sunt angrenai marii productori de
autovehicule rutiere i cu destinaii speciale, unul dintre elementele hotrtoare ale succesului de
lansare pe pia a noilor modele este timpul consumat de activitile de proiectare, realizarea
prototipurilor, testare i introducere n fabricaie. Principalul factor de reducere a timpului, i de
asemenea hotrtor n realizarea unui nivel de performan ridicat, este sistemul informatic, acesta
regsindu-se n toate etapele de realizare a unui produs industrial.
Fabricaia grupului motopropulsor, inclusiv al blocului motor, este optimizat prin
utilizarea pe scar larg a tehnologiilor digitale de fabricaie, acestea asigurnd funcii vitale, cum
ar fi: gestionarea judicioas a resurselor de timp i de materii prime, reducerea consumului de
resurse energetice, creterea performanelor produsului finit, reducerea costurilor totale de
fabricaie, etc.
Teza de doctorat intitulat Fabricaia digital a blocului motor monocilindric este dedicat
proiectrii tehnologiei de fabricaie a blocului motor monocilindric destinat motoarelor cu ardere
intern cu ciclul de funcionare n patru timpi si rcite cu aer. Aceste tipuri de motoare au o
construcie compact, avnd o larg utilizare la autovehiculele destinate rulrii n condiii extreme,
cum sunt: ATV-urile, QUAD-urile si motociletele enduro.
Obiectivul principal al lucrrii este elaborarea unui sistem software complex care s
asigure att proiectarea constructiv i tehnologic, ct i fabricaia reperelor de tipul blocului
motor monocilindric rcit cu aer. n cadrul lucrrii au fost desfurate activitti de cercetare care
au vizat: realizarea prototipul digital al familiei de repere din componena blocului motor
monocilindric i validarea soluiilor constructive, obinerea ansamblului blocului motor
monocilindric utiliznd tehnologii de prototipare rapid i de fabricaie digital direct, precum i
fabricarea prototipului blocului motor monocilindric rcit cu aer utilizand tehnologii de conducere
numeric.

62

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

TITLU (engleza):

Digital Manufacturing of Single-Cylinder Engine Block

ABSTRACT
Keywords: Single-Cylinder Engine Block, Digital Manufacturing, Software, Numerical Control
Due to rising competition, in which are involved the major manufacturers of road and
special vehicles, one of the crucial elements for successful market launch of new models is the
time consumed during the design, prototyping, testing and manufacturing launching. The main
factor of reducing the time, and also decisive in achieving a high performance level, is the
software system which is found in all stages of industrial product development.
Powertrain manufacturing, including the engine block, is optimized by extensive use of
digital manufacturing technologies, these ensuring vital functions, such as: judicious management
of resources and raw materials, reducing energy consumption, improving performance of the
finished product, reducing of manufacturing total costs etc.
The PhD thesis entitled Digital Manufacturing of Single-Cylinder Engine Block is
dedicated to design the manufacturing technology of the single-cylinder engine block used in aircooled four-stroke internal combustion engines, using new technologies. These types of engines
have a compact design and are widely used in vehicles that running in extreme conditions such as
ATVs, QUADs and enduro motorcycles.
The main objective of PhD is to develop a complex software system to provide both
constructive and technological design and manufacture of air-cooled single-cylinder engine block
parts. In this PhD thesis were conducted research activities that included: digital prototype for
parts family of single-cylinder engine block as well as validation the constructive solutions,
obtaining the single-cylinder engine block assembly using rapid prototyping and direct digital
manufacturing technologies and also manufacturing the prototype of the air-cooled single-cylinder
engine block using computer numerical control technologies.

63

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres
Telefon
E-mail
Naionalitate
Data i locul naterii:
Educaie i formare
2009 - prezent

2007 - 2008

Ianuarie - Aprilie 2007

Oct. 2006 Ian. 2007

2004
2003
2001
1992 - 1997

Experiena profesional
2008 - prezent

1997 - 2008

Aptitudini
Limbi strine:
Competene i aptitudini
tehnice :

Permis de conducere:

HABA Sever-Alexandru
Str. Narciselor, nr. 6, sc. A, ap. 10, 530184, Miercurea Ciuc, Romania
0723968126
habasever@yahoo.com
Romn
07.05.1973, Miercurea Ciuc
Student doctorand Centrul de cercetare Tehnologii i sisteme
avansate de fabricaie
Universitatea Transilvania din Braov, Romnia
Master n Inginerie Tehnologic Asistat de Calculator
Universitatea Transilvania din Braov, Romnia
Facultatea de Inginerie Tehnologic i Management Industrial
Curs Postuniversitar Modelare 3D utiliznd AutoCAD
Universitatea Transilvania din Braov, Romnia
Facultatea de Inginerie Tehnologic i Management Industrial
Curs Postuniversitar Proiectare 2D utiliznd AutoCAD
Universitatea Transilvania din Braov, Romnia
Facultatea de Inginerie Tehnologic i Management Industrial
European Computer Driving Licence Full
ECDL Certificate
Autoturisme Daewoo diagnosticare i reparare
Daewoo Automobile Romnia
Diagnosticare sistem injecie, antidemaraj i aer condiionat
Automobile Dacia
Diplom de licen 5 ani, zi
Universitatea Transilvania din Braov, Romnia
Facultatea de Mecanic, Specializarea Autovehicule Rutiere
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Harghita
Nr.8, Str. Iancu de Hunedoara, Miercurea Ciuc, Harghita,
Romnia
Inginer mecanic autovehicule rutiere
ef atelier montaj i ntreinere a instalaiilor de alimentare
cu gaz petrolier lichefiat (GPL). Inspector R.A.R.
Daewoo Service, Miercurea Ciuc, Romnia.
Englez
Auto CAD, LISP, CATIA,
Word, Excel, Power Point, Microsoft Windows,
Motoare i caroserii pentru autovehicule
Construcia i funcionarea echipamentelor electrice i electronice
auto
A, B
64

Fabricaia digital a blocului motor monocilindric

PERSONAL INFORMATION
Name
Address
Phone
E-mail
Nationality
Date of birth:
EDUCATION AND TRAINING
2009 - present

2007 - 2008
January - April 2007
Oct. 2006 Jan.2007
2004
2003
2001
1992 - 1997

HABA Sever-Alexandru
Str. Narciselor, nr. 6, sc. A, ap. 10, 530184, Miercurea Ciuc, Romania
0723968126
habasever@yahoo.com
romanian
07.05.1973, Miercurea Ciuc
Ph. D Student Advanced Manufacturing Technologies and Systems
Research Centre
Transilvania Univerity of Braov, Romnia
M. S. - Computer aided technological engineering
Transilvania Univerity of Braov, Romnia
AutoCAD 3D Modelling
Transilvania Univerity of Braov, Romnia
AutoCAD 2D
Transilvania Univerity of Braov, Romnia
European Computer Driving Licence Full
ECDL Certificate
Diagnostic and repair
Daewoo Automobile Romnia
Diagnostic injection systems
Dacia Automobile Romania
Master of science equivalent, five-year degree
Transylvania University of Brasov, Romania,
Mechanical Engineering

WORK EXPERIENCE

2008 - present

1997 - 2008

PERSONAL SKILLS
Foreign languages:
Technical skills
and competences:
Driving licences:

County of Miercurea Ciuc Fire Department


Nr.8, Str. Iancu de Hunedoara, Miercurea Ciuc, Harghita,
Romania
Automotive Engineer
Perform diagnostics and repair of automobile brake, chassis and
suspension systems. Perform diagnostic injection systems, air pollution
control testing, power train, automotive scan tools, liquefied petroleum
gas specialist.
Daewoo Service, Miercurea Ciuc, Romnia.
English
Auto CAD, LISP, CATIA,
Word, Excel, Power Point, Microsoft Windows,
Automotive science.
A, B

65