Sunteți pe pagina 1din 3

PARTIAL nr.

1 MECANISME
(Structura mecanismelor)
1.(7p) Considerand mecanismul:
patrulater 4R//
manivela-culisor 3RT //
angrenaj cilindric roata-cremaliera R(C/P)T //
angrenaj cilindric roata-roata R(C/C)R //
manivela-culisor R(C/P)T //
manivela-balansier RRTR//
manivela-culisor RRTT//,
se cere sa se efectueze analiza structurala pe etape a acestuia, din care sa rezulte:
a) schema structurala a mecanismului (cu legaturile exterioare L si sistemul de referinta) si
schema bloc; 1p.
b) analiza cinematica si statica a cuplelor mecanismul considerat, izolate din mecanism; 1p
c) dimensiunea spatiului cinematic (f3,0) si a gradului de cuplare (c*) ale mecanismului; 1p
d) gradul de mobilitate al mecanismului (M); 1p
e) functiile de transmitere pentru miscari si forte, in exprimare calitativa, deduse din
intrepretarea cinematica si statica a marimilor M si L-M; 2p
f) calculul gradului de nedeterminare statica S si propunerea unei variante fara defecte
structurale, cu precizarea mobilitatilor suplimentare necesare, a cuplelor care trebuie modificate
si reprezentarea schemei structurale fara defecte structurale. 1p

2. (2p) Definiti/explicitati urmatoarele 2 notiuni:


masina // motor //
efector //mecanism //
legatura exterioara a unui mecanism // cupla cinematica //
marimi de stare structurala ale unei cuple cinematice //
grad de mobilitate al cuplei cinematice //
grad de legatura al cuplei cinematice //
grad de mobilitate al mecanismului //
functie de transmitere pentru miscari //
functie de transmitere pentru forte si momente //
dimensiunea spatiului cinematic al unui mecanism monocontur //dimensiunea gradului de
legatura al unui mecanism

Obs. 1p din oficiu !

MECANISMELE CERUTE:
PATRULATER (4R):

a1

MANIVELA CULISOR (3RT):

b1

MANIVELA BALANSIER (RRTR):

c1

MANIVELA CULISOR (RRTT):

d1

MECANISM MANIVELA CULISOR(R C/P T): vezi laborator.


MECANISM ANGRENAL CILINDRIC :ROATA/CREMALIERA(R C/P T) : vezi curs
predat.
MECANISM ANGRENAJ CILINDRIC: ROATA/ROATA(R C/C R): vezi curs predat.