Sunteți pe pagina 1din 10

UniversitateaOvidius Constanta

Facultatea de Farmacie

REFERAT CHIMIE FIZICA

FUNCTII DE STARE INTRODUSE DE PRINCIPIUL


I AL TERMODINAMICII

Indrumator:Prof.Univ.Dr.Rodica Srbu
Student :Dutu Daniela Elena
Grupa 4

PRIMUL PRINCIPIUL AL
TERMODINAMICII

Constituie o particularizare a
legii conservarii energiei la
procesele in care intervine
miscarea termica a materiei,
adica miscarea dezordonata a
unui numar mare de
particule(atomi, molecule, etc)

FORMULAREA GENERALA A
PRINCIPIULUI I
Uf-Ui=Q-L

-reprezinta formularea generala a principiului intai al


termodinamicii(Q primit, L efectuat).
dU=Q-L

-constituie formularea matematica generala a principiului


intai al termodinamicii sub forma diferentiala

Variatia energiei interne a unui sistem termodinamic care


evolueaza intre doua stari date este determinata de lucrul mecanic
efectuat de catre sistem (sau asupra sistemului) si caldura
schimbata de sistem in cursul procesului.

In concluzie

Principiul I:

-este aplicabil in toate procesele, fie ele


cvasistatice sau necvasistatice(are caracter de
generalitate)
-introduce energia interna ca functie de stare
-nu indica sensul de desfasurare a procesului

PRINCIPIUL INTAI AL
TERMODINAMICII
INTRODUCE
DOUA FUNCTII DE STARE:

Energia
interna

Entalpia

PRINCIPIUL I PENTRU PROCESE


ADIABATICE.ENERGIA INTERNA
Orice transformare care se petrece intr-un sistem
izolat intr-un invelis adiabatic se numeste
transformare adiabatica.
U=Uf-Ui=-L
Este definita energia interna si da posibilitatea
masurarii ei pentru ca lucrul mecanic este
masurabil.
Functia U se numeste energie interna a sistemului
iar Uf si respectiv Ui reprezinta valorile ei in
starea finala,respectiv initiala. Lucrul mecanic se
efectueaza pe seama scaderii energiei interne
(semnul minus).

SUB FORMA DIFERENTIALA


PRINCIPIUL I PENTRU FORMULARE
ADIABATICA :
dU=-L
Definitia se refera la energia tuturor formelor de
miscare si de interactie dintre particulele care
alcatuiesc sistemul. Daca la energia interna a
sistemului se adauga energia sa cinetica (de
miscare in ansamblu a sistemului) si cea potentiala
datorita prezentei unui camp de forte externe, se
obtine energia totala a sistemului.

Energia reprezinta o insumare a energiilor


rezultate din diferitele miscari si interactiuni ce au
loc in sistem. Ea este constituita din urmatoarele
contributii:
Energia moleculara de traslatie in gaze si lichide
Energia de oscilatie a particulelor constitutive a
nodurilor retelei in jurul pozitiilor de echilibru in
solide
Energia de rotatie pura sau rotatie-vibratie a
atomilor din molecule
Energie intermoleculara de atractie sau de
respingere, energie electrostatica, de orientare si
de inductie pentru formarea moleculelor polarenepolare
Energie intramoleculara , energie de excitare
electronica, energie intranucleara, energie de
legatura chimie , etc.

PROPRIETATILE CALORICE IN CAZUL


PARAMETRILOR INTERNI
CONSTANTI.ENTALPIA

Entalpia este o marime de stare a carei variatie


intr-un proces izobar ne da cantitatea de caldura
schimbata de sistem cu mediul exterior in timpul
interactiei termice.
Entalpia este un potential termodinamic definit
de relatia:
H=U+pV
unde U este energia interna,iar pV este lucrul
mecanic de dezlocuire a volumului V,efectuat la
presiunea p a fluidului.

Entalpia este o
functie de stare.

Ca pentru orice functie de stare


variatia de entalpie intre o
pereche de stari ,initiala si
finala este independenta de
drumul urmat intre acestea.

Variatia de entalpie este egala cu


caldura absorbita la o temperatura
constanta de catre un sistem (atata
timp cat sistemul nu efectueaza si
un lucru suplimentar).

dH=dQ (la presiune constanta fara lucru


suplimentar)