Rezolvare Varianta 90 Limba română

Subiectul I (40 de puncte) (Anton Holban, „Ioana”) 1. Sinonime: chinuite = suferinde, anevoioase, înghesuite; instinct = simţ, reflex, înclinare; rustic = ţărănesc; ascuns = pitit, tăinuit. 2. Punctele de suspensie din ultima frază a textului simbolizează o pauză făcută de autor pentru a medita asupra fetei care-l “primea cu tot sufletul…”, accentuând totodată atitudinea dilematică a bărbatului. 3. Câmp semantic al “călătoriei”: “pasageri”, “valiză”, “automobilul”, “trenul”. 4. Registrul stilistic colocvial: “uliţe chinuite”, “câteva zorzoane”, “turburate”, “am întors în minte”, “praful a bătut stofa” 5. Modul de expunere predominant este naraţiunea, deoarece autorul povesteşte o întâmplare din viaţa sa. Un alt mod de expunere evident este descrierea. Textul începe prin a prezenta împrejurimile traversate în timpul călătoriei cu automobilul şi în portretizarea Ioanei 6. Figuri de stil. Comparaţia “schimbând culorile ca marea cea aşa de apropiată” sugerează viteza cu care automobilul traversează împrejurimile, diferitele peisaje având alte nuanţe cromatice. Metafora “urme de sânge” face trimitere la imaginea vizuală a lanurilor de grâu în care macii roşii fascinează privirea. 7. Încă de la apariţia personajului feminin, aflăm că Ioana este timidă, însuşire sugerată indirect de faptul că ea vine în întâmpinarea naratorului fără gesturi din cauză că “se apropiau şi alţii…”. Este evidentă afecţiunea Ioanei pentru narator, acesta dezvăluind că era îndreptată spre el “cu ochii, cu gura, cu mâinile, cu toată carnea….”. Într-o autoanaliză personajulnarator se îndoieşte de capacitatea sa de a fi în stare de aceeaşi dăruire totală atât de vizibilă la Ioana. Portretul fizic al personajului este dezvăluit în penultimul paragraf, Ioana fiind “arsă de soare, pe frunte cu câţiva pistrui….”, îmbrăcată foarte dezordonat, fără gust şi cu picioarele goale în pantofi. 8. Prin afirmaţia “Întotdeauna, sub orice iniţiativă de a mea, cea mai spontană posibilă, surprind şi instinctul de a mă analiza”, personajul-narator împărtăşeşte faptul că are simţul responsabilităţii, simţind nevoia de a se autoanaliza pentru orice iniţiativă. De altfel, întregul fragment reprezintă o autointrospecţie a naratorului-personaj, raportată la un moment din viaţa sa. Cu alte cuvinte el încearcă acum să observe dacă a procedat corect în anumite situaţii. 9. Scriitorul foloseşte persoana a II-a în al patrulea alineat deoarece simte nevoia unei confesiuni către cititor, împărtăşindu-i gândurile în mod direct şi conferind caracter de generalizare a stărilor emoţionale. 10. Monologul se foloseşte deoarece textul este o confesiune scrisă la persoana I, formulă artistică modernă specifică introspecţiei. Subiectul II (20 de puncte) Rezumatul textului dat la Subiectul I, “Ioana” de Anton Holban: Automobilul părăseşte centrul Bazargicului, coboară pe uliţe şi se îndreptă spre Cavarna. La poarta casei, oaspeţii sunt întâmpinaţi de Ioana, care se bucură la vederea automobilului. Încântat de primire, precum şi de peisaj, autorul se simte intimidat de numărul mare de oameni care îi urează bun venit, cu toate că pe unii nici nu îi cunoştea. După ce naratorulpersonaj observă îmbrăcămintea Ioanei, o priveşte cu dragoste, cu duioşie, dar constată că

poartă o rochie urâtă, lucrată de ea, fără gust, cu toate că intenţia ei fusese să o facă pretenţioasă. Subiectul al III-lea (30 de puncte) Imaginarul poetic al creaţiei bacoviene prin referire la două poezii studiate: * Universul liric bacovian şi poeziile “Plumb” şi “Lacustră” de George Bacovia (Dragoş Zevedei)