Sunteți pe pagina 1din 1

DESCRIEREA BIBLIOGRAFICA / Catalogarea

Dupa ce au fost inregistrate in evidentele primara si individuala urmeaza descrierea bibliografica a fiecarui document in vederea alcatuirii
catalogului de biblioteca, operatiune numita catalogare.
In sens restrans , prin catalogare vom intelege activitatea de elaborare si redactare a notitelor catalografice, precum si tinerea la zi a cataloagelor de
biblioteca.
Catalogarea, ca ramura a biblioteconomiei, avand ca obiect stabilirea regulilor catalografice, urmareste realizarea unui sistem de catalogare, care sa
permita regasirea documentului catalogat pornind de la oricare din elementele componente ce alcatuiesc notita catalografica : autor, coautor, titlu,
editura, an de aparitie, etc..
Catalogarea are in vedere:
-descrierea bibliografica a documentului dupa reguli si norme stabilite;
-stabilirea elementelor specifice, care dau intrarea in catalog : vedeta, indicele de clasificare, cota, etc.;
-determinarea elementelor de identificare a documentului prin mijloace specifice cerute de procesul de automatizare: descriptori, coduri, etc.
DESCRIEREA BIBLIOGRAFICA A ELEMENTELOR
-PRINCIPII GENERALE
Descrierea bibliografica a documentelor monografice specifica elementele necesare caracterizarii si identificarii acestora, ordinea si sistemul de
punctuatie obligatorii.
Matrialul este destinat descrierii documentelor monografice tiparite, aparute intr-unul sau mai multe volume, descrierii unui volum dintr-un
document in mai multe volume, cat si descrierii documentalor monografice care apar ca supliment al publicatiilor seriale.
Schema descrierii bibliografice a documentelor monografice trebuie aplicata la prelucrarea documentelor atat in sistemele manuale cat si in
sistemele automatizate.
Descrierea bibliografica a unui document se face in mod obligatoriu pe baza documentului.
Descrierea bibliografica este definitiva si completa atunci cand contine toate elementele bibliografice, in ordinea si cu punctuatia prescrise, sau
prescurtata , atunci cand contine numai elementele obligatorii, cu punctuatia aferenta, evidentiate in schema de specificare a elementelor in cadrul
zonelor.
Descrierile prescurtate, intocmite pentru diverse activitati specifice de biblioteca si / sau de informare, pot sa cuprinda numai o parte din elementele
obligatorii, cu conditia respectarii ordinii elementelor si a punctuatiei prescrise.
In cataloagele de biblioteca sau in bibliografii, descrierile bibliografice se utilizeaza impreuna cu vedetele, titluri uniforme, indici C.Z.U. etc., ca
elemente care determina ordonarea si / sau regasirea acestora.
Descrierea bibliografica se intocmeste pe unul sau mai multe niveluri; in functie de caracteristicile fiecarui tip de documente conform regulilor.
Descrierea bibliografica pe unul sau mai multe niveluri trebuie luata in considerare si in formele de prelucrare automata a datelor, in vederea asigurarii
transferului de informatii bibliografice.
Descrierea se face , de regula, pe fise model standard international, cu dimensiunile de 75x125 cm, continand 10 linii orizontale si doua verticale,
plasate in partea stanga a fisei. In cazul multiplicarii acestora cu ajutorul mijloacelor moderne de imprimare, formatul standard (liniat) nu mai este
obligatoriu.

TIPURI DE DESCRIERE
In activitatea de biblioteca se intalnesc trei tipuri de descriere:
I Descrierea principala;
II Descrierea auxiliara;
-complementare;
-trimiteri;
-informative;
III Descrierea analitica.
SEMNE DE PUNCTUATIE UTILIZATE IN
DESCRIEREA BIBLIOGRAFICA
. punct spatiu linie spatiu;
/ bara oblica sau diagonala;
; punct si virgula;
: doua puncte;
, virgula;
= egal;

( ) paranteze rotunde;
[ ] paranteze drepte;
. punct;
+ plus;
puncte de suspensie;
- liniuta.

ELEMNTELE DESCRIERII BIBLIOGRAFICE / VEDETA DE AUTOR PERSOANA FIZICA


1. Cota de raft;
2. Vedeta;
3. Mentiunea de titlu;
4. Informatii despre titlu;
5. Mentiunea de autor;
6. Mentiunea de editie si de responsabilitate asupra editiei;
7. Locul de publicare;
8. Editura;
9. Data tiparirii;
10. Locul de tiparire , tipografia ;
11. Numar de unitati fizice ( colatiunea);
12. Formatul;
13. Mentiunea de colectie;
14.Numar standard international;
15. Pretul documentului;
16. Indicele de clasificare.