Sunteți pe pagina 1din 26

PROIECT TEHNIC

MARCAJ SUPRAFATA DE MISCARE

CARACTERISTICI GEOMETRICE SI DIMENSIONALE


AEROPORTUL INTERNATIONAL BAIA MARE

EXEMPLAR NR. 1
OCTOMBRIE 2010

FOAIE DE SEMNATURI :

VIZAT : DIRECTOR GENERAL: _______________________

VIZAT : DIRECTOR TEHNIC:

_______________________

PROIECTAT: DIPL.ING. ILIESCU MIRCEA

_____________________

DESENAT : DIPL.ING. ILIESCU MIRCEA

_____________________

VERIFICAT : DIPL.ING. ILIESCU MIRCEA

_____________________

BORDEROU :

A. PIESE SCRISE :

1. FOAIE DE SEMNATURI
2. BORDEROU
3. MEMORIU TEHNIC

B. PIESE DESENATE :

1.
2.
3.
4.
5.

PLANSA DE ANSAMBLU
PLAN GENERAL DE MARCARE
MARCAJ PRAG SI AXIAL BUZUNAR DE INTOARCERE
MARCAJE AXIALE, MARCAJE MARGINALE CAI RULARE SI BUZUNAR
MARCAJUL ZONEI DE CONTACT, AL PUNCTULUI DE TINTA AXIAL SI
MARGINAL AL PISTEI
6. MARCAJ PLATFORMA SI DETALIU MARCAJ PLATFORMA
7. MARCAJ POZITIE ASTEPTARE SI AXIAL CONTRASTANT
8. MARCAJE INDICATIV PISTA

C. DOCUMENTATIA DE REFERINTA

MEMORIU TEHNIC

TEMA DE PROIECTARE

Datorita faptului ca in prezent marcajele suprafetei de miscare ale


Aeroportului International Baia Mare nu sunt conforme in totalitate cu cerintele
RACR-AD-PETA si ultimelor editii ale standardelor ICAO, si ca Aeroportul a
demarat licitatia pentru modernizarea mijloacelor vizuale aferente suprafetei de
miscare-proiectare si executie instalatii electrice, de balizaj si iluminat platforma
de stationare aeronave, este absolut necesara elaborarea unui proiect tehnic in
care sa se prezinte caracteristicile geometrice si dimensionale ale tuturor tipurilor
de marcaje, ele fiind corelate cu viitorul amplasament al lampilor de balizaj
incastrate amplasate pe suprafata de miscare.
Proiectul va prezenta solutia de marcaj a suprafetei de miscare, in
conformitate cu capitolul 5.2 Marcaje, din RACR-AD-PETA si cu standardele si
practicile recomandate ICAO, ultimele editii.
Plansele desenate vor fi tiparite pe formate A1 si A3 si documentatia va fi
prezentata in format tiparit si electronic (formate doc, pdf si dwg).
Plansele vor cuprinde detalii din care sa se defineasca clar geometria
marcajelor iar memoriul tehnic-situatia proiectata va justifica caracteristicile
geometrice si dimensionale ale fiecarui tip de marcaj.
Tratarea va fi in ordinea prezentata in RACR-AD-PETA la capitolul 5.2
Marcaje.
Pentru a elimina eventuale interpretari in traducere, si unde se va
considera necesar pentru justificarea alegerii unor caracteristici geometrice si
dimensionale se vor mentiona referintele ICAO cu textul original in limba engleza.

SITUATIA EXISTENTA

In prezent Regia Autonoma Aeroportul International Baia Mare are o suprafata de


miscare formata din pista aterizare-decolare, cu lungime 1800 metri, latime 30 metri
si doua buzunare de intoarcere la ambele capete avand fiecare lungimea de 100
metri si latimea de 15 metri.
Sistemul de rulare la sol este format din doua cai de rulare, fiecare avand 167 metri
lungime, cu latimea de 15 metri.
Parcarea aeronavelor si activitatile de handling la aeronava se desfasoara pe o
platforma betonata avand lungimea de 284 metri si latimea de 61 metri.
Racordarea cu terenul a pistei, buzunarelor de intoarcere adiacente pistei si cailor de
rulare s-a efectuat prin acostamente betonate de o parte si de alta a pistei si cailor de
rulare, avand latimea de 7.5 metri fiecare.
Codul Aerodromului Baia Mare este 4C.
Pista este instrumentala cu apropiere de neprecizie.
Aeronava cu frecventa de operare cea mai mare este ATR-42 apartinand companiei
TAROM.De asemenea, pe aeroport au operat si aeronave ATR-72, apartinand
aceleiasi companii.
Marcajele suprafetei de miscare, existente, se pot caracteriza din punct de vedere
geometric si dimensional astfel :
1.Marcajul indicativului pistei
Caracteristicile geometrice si dimensionale respecta specificatiile RACR-AD-PETA
(sunt conforme cu fig. 5.2 A si figura 5.3).
2.Marcajul axului pistei
Consta in 33 benzi avand 30 metri lungime, distantate uniform cu spatiu intre benzi
de 21 metri, conturate cu banda neagra avand latime 20 centimetri, pentru marirea
contrastului.

3.Marcajul pragului pistei


Este amplasat la pragurile 10 si 28 ale pistei si respecta caracteristicile geometrice si
dimensionale din RACR-AD-PETA.
4.Marcajul punctului de tinta
Sunt amplasate doua perechi de benzi avand 6 metri latime si 45 metri lungime,
fiecare pereche la distanta de 300 metri fata de pragul pistei.Dimensiunile sunt
conforme cu tabelul 5.1 din RACR-AD-PETA.
5.Marcajul zonei de contact conform cu RACR-AD-PETA.
6.Marcajul marginilor pistei in prezent este format din doua benzi avand latimea de
30 centimetri, va fi modificata latimea lor la 45 cm, fiecare, pentru respectarea
cerintei 5.2.7.5-RACR-AD-PETA(se recomanda ca marcajul marginii pistei sa aiba
latimea de cel putin 0.9 metri pe pistele cu latimea de 30 metri).
De asemenea, marcajul marginilor pistei este intrerupt la jonctiunea cu caile de
rulare adiacente pistei, pe distante de cate 30 metri in dreptul fiecarei cai de rulare.
Paragraful 5.2.13 precizeaza ca la intersectia unei piste cu o cale de rulare, marcajele
benzilor laterale ale pistei pot fi intrerupte, dar nu se precizeaza dimensiunea
intreruperii,de aceea pentru asigurarea continuitatii marcajelor laterale de pista se
propune intreruperea minima,doar pentru latimea marcajului de ax cale rulare(30
centimetri latime) si conturarea sa de o parte si alta cu benzi negre de 20
centimetri.Rezulta ca intreruperea minima a marcajului lateral al pistei pe o distanta
de 70 centimetri asigura vizibilitatea completa a marcajului de ax cale de rulare.

7.Marcajul axului caii de rulare


Este conform cu RACR-AD-PETA, paragraful 5.2.8.7, care mentioneaza ca marcajul
axului caii de rulare trebuie sa aiba cel putin 15 cm latime si sa fie continuu.In
conjunctie cu paragraful 2.3.13 Aircraft Stand Marking din ICAO DOC 9157 P4-Visual
Aids(The guide lines should normally be continuous solid yellow lines at least 15 cm,
but preferably 30 cm, in width.) s-a adoptat latimea marcajului de 30 centimetri.
2

8.Marcajul platformelor de intoarcere la pista


Nu exista.
9.Marcajul pozitiei de asteptare la pista
Marcajul pozitiei de asteptare la pista este conform figurii 5.7,varianta A si
paragrafului 5.2.10.5 din RACR-AD-PETA.
Distanta minima intre axul pistei si pozitia de asteptare pentru pista, este de 75
metri,conform tabelului 3-2 din RACR-AD-PETA, in cazul ambelor cai de rulare,
distanta corespunzatoare pistei instrumentale cu apropiere de neprecizie si codului
4C.
10.Marcajele pozitiilor intermediare de asteptare
Nu este cazul.
11.Marcajul punctului de verificare VOR pe aerodrom
Nu este cazul.
12.Marcajele pozitiei de stationare pentru aeronave
Marcajele pozitiilor de stationare necesita o redimensionare corespunzatoare si
pozitionare intr-o configuratie nou proiectata de marcaj al platformei.
13.Linii de siguranta pe platforma
Nu exista.
14.Marcajele pozitiei de asteptare pe drumul de serviciu
Nu este cazul.
15.Marcajul cu instructiuni obligatorii
Nu exista.
16.Marcaje de informare
Nu este cazul.

SITUATIA PROIECTATA
Pentru claritate si verificare corespunzatoare, marcajele for fi tratate in ordinea
tratarii in RACR-AD-PETA, cu referinte la Aerodrome Design Manual, partile 1,2 si
partea 4.
1.Marcajul indicativului pistei
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcaje Indicativ pista.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.2 si figura 5.2A din RACR-AD-PETA.
Culoarea marcajului : alb.
2.Marcajul axului pistei
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcajul zonei de
contact, al punctului de tinta si axial al pistei.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.3 si figura 5-2 A din RACR-ADPETA.Forma si proportiile cifrelor sunt conform figurii 5-3 din documentul
mentionat mai sus.
Culoarea marcajului : alb.
3. Marcajul pragului pistei
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcaj prag si axial
buzunar de intoarcere.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.4 Marcajul pragului pistei si figurii
5-2 A din RACR-AD-PETA.
Culoarea marcajului : alb.
4.Marcajul punctului de tinta
Este prezentat in Plansa de Ansamblu si detalii in plansa Marcajul zonei de contact
al punctului de tinta si axial al pistei.

Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.5 si tabelului 5-1,coloana (4) din


RACR-AD-PETA,tinand cont de codul de referinta 4C al aerodromului Baia Mare si
distanta utilizabila la aterizare .
Culoarea marcajului : alb.
5.Marcajul zonei de contact
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcajul zonei de
contact, al punctului de tinta si axial al pistei.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.6 si figurii 5-5A-configuratie de
baza din RACR-AD-PETA.
Culoarea marcajului : alb.
6.Marcajul marginilor pistei
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcajul zonei de
contact, al punctului de tinta, axial si marginal al pistei.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.7 din RACR-AD-PETA.La intersectia
cu marcajul axial al cailor de rulare (iesirile axialului de cai rulare de pe pista) este
vizibil marcajul axial al cailor de rulare.
Culoare marcaj: alb.
7.Marcajul axului caii de rulare
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcaje axiale, marcaje
marginale cai rulare si buzunar.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.8 din RACR-AD-PETA.
Deoarece in RACR-AD-PETA se mentioneaza ca marcajul axului caii de rulare
trebuie sa aiba cel putin 15 cm latime, iar liniile de intrare, iesire si intoarcere ale
marcajului platformei se prefera a fi 30 cm conform paragrafului 2.3.13 din ICAO
DOC 9157 Aerodrome Design Manual, part 4, Visual Aids(The guide lines should
normally be continuous solid yellow lines at least 15 cm, but preferably 30 cm, in
5

width),se adopta si pentru marcajul axial al cailor de rulare A si B,al caii de rulare
de platforma si marcajul platformei latimea de 30 centimetri.
Culoare marcaj: galben.
8.Marcajul platformelor de intoarcere la pista
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcaj prag si axial
buzunar de intoarcere.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.9 Marcajul platformelor de
intoarcere pe pista si ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual-Part 1- Appendix
4-Runway turn pads.
Datorita faptului ca aeronava efectueaza o miscare plan paralela la bracarea rotii
de bot este deosebit de importanta pozitia de inceput a curbei principale de
intoarcere.Deoarece centrul instantaneu de rotatie al aeronavei se afla in planul
perpendicular pe axul longitudinal al aeronavei si care trece prin axul trenului
principal de aterizare, relatia dintre ampatamentul aeronavei si unghiul de
bracare al rotii de bot este : Ampatament=Raza viraj x sinus (unghi de bracare
roata de bot).
Rezulta ca ampatamentul maxim admis pentru unghi de virare al rotii de bot
(roata directoare) de 42 grade (respecta paragraful 5.2.9.5 din RACR-AD-PETA
unde avem max 45) si raza R = 19 metri este de 12.71 metri.
Deoarece aeronava critica pentru care am proiectat marcajul platformei este ATR
72 seria 500, bracarea necesara a rotii de bot pentru intrarea in curba de
intoarcere are valoarea 34,6 grade . (ampatament ATR-72 = 10.79 metri).
Observatie importanta.Conform paragrafului 3.3.6 din RACR-AD-PETA, proiectul
platformei de intoarcere la pista este astfel realizat incat atunci cand cabina de
comanda a avionului caruia ii este destinata platforma ramane deasupra
marcajului platformei de intoarcere, distanta dintre fiecare roata a trenului de
aterizare si marginea platformei sa nu fie mai mica decat 3m daca
ampatamentul aeronavei este sub 18 metri.

Atr 72-500 are ampatamentul 10.79 metri si ecartamentul trenului principal 4.1
metri, rezultind o distanta minima 5.05 metri.
Culoare marcaj : galben.
9.Marcajul pozitiei de asteptare la pista
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcaj pozitie asteptare
si axial contrastant.
Este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.10 si figura 5-7 varianta A ,pentru
o mai buna vizibilitate.
Observatie importanta : Stabilirea distantei minime intre axul pistei si pozitia de
asteptare la pista este in functie de urmatorii parametri(conform tabel 3-2 din
RACR-AD-PETA) :
- elevatia pozitiei de asteptare fata de elevatia pragului pistei(observatia a
aferenta tabel 3-2).
- faptul ca aeroportul va fi dotat cu balizaj pentru categoria II operare si ILS
CAT II, ceea ce impune sa tinem cont de observatiile a si b aferente
tabelului 3-2(zona critica si sensibila ILS).
- conditia ca aeronava sa nu penetreze suprafata de tranzitie.
- textul notei 1 aferenta tabelului 3-2.
Dupa stabilirea exacta a parametrilor susmentionati se va determina aceasta
distanta.
Culoare marcaj : galben.
10.Marcajele pozitiilor intermediare de asteptare
Nu este cazul.
11.Marcajul punctului de verificare VOR pe aerodrom
Nu este cazul.
7

12. Marcajele pozitiei de stationare pentru aeronave


Marcajele pozitiilor de stationare pentru aeronave sunt prezentate in Plansa de
ansamblu si plansa Marcaj platforma si detaliu marcaj platforma.
Marcajul este proiectat in conformitate cu sectiunea 5.2.13 din RACR-AD-PETA si
ICAO DOC 9157-Aerodrome Design Manual,part 2 Taxiways,Aprons and Holding
Bays, editia 5 2005.
Observatii importante : Conform paragrafului 5.2.13.2 din RACR-ADPETA,marcajele pozitiilor de stationare pentru aeronave de pe platforma
trebuie sa asigure degajarile specificate la paragraful 3.13.6(se recomanda ca la
o pozitie de andocare a aeronavelor sa se asigure urmatoarele distante intre o
aeronava care foloseste pozitia si orice constructie invecinata,aeronava pe o
alta pozitie si alte obiecte : 4.5 metri pentru codul aerodromului C).
Conform ICAO DOC 9157-PART 2,in tabelul 1-4 se mentioneaza ca deviatia
admisa a trenului de aterizare fata de axul marcajului liniilor de intrare,iesire si
viraj pentru platforma este de 2 metri pentru codul aerodromului C.(pozitia din
tabel denumita : between aircraft stand taxilane centre line and object).Din
acelasi tabel rezulta distanta de separare totala de 24.5 metri.(anvergura
planurilor/2+ deviatia trenului de de aterizare admisa+ degajarea specificata la
3.13.6 = 36/2 + 2+ 4.5= 24.5 metri).Valoarea 24.5 metri se regaseste si in RACRAD-PETA in tabelul 3-1 distante minime de separare pentru caile de rulare,
coloana 12.
De asemenea, deviatia trenului de aterizare admisa pentru o aeronava care
ruleaza pe o cale de rulare de platforma este de 3 metri fata de axul
marcajului,pentru codul 3C.
Anvergura planurilor pentru aeronava ATR 72 seria 500 utilizata ca referinta
pentru proiectarea marcajelor platformei si buzunarelor de intoarcere, este
27.05 metri.Anvergura planurilor maxima de calcul pentru o aeronava
corespunzatoare codului C a aerodromului este 36 metri, conform tabelului 1-1
este 36 metri.

Cazul cel mai defavorabil este cand o aeronava cu anvergura planurilor maxima
de calcul este stationata la una din cele 3 pozitii de stop si o alta aeronava
similara ruleaza pe calea de rulare de platforma.
Distanta intre varfurile aripilor va fi: 40 m 36/2m -3m 36/2m = 1 metru.
Deoarece latimea platformei este de doar 61 metri, la proiectare am considerat
cazul aeronava cu anvergura planurilor maxima ruland pe calea de rulare de
platforma si la pozitiile de stationare stationate aeronave ATR-72 seria 500.
Distanta intre varfurile aripilor este : 40 m 36/2m -3m 27.05m/2 = 5.47
metri.Observam ca se satisface cerinta 1.2.15 din ICAO DOC 9154 part 2(The
increment(Z in figure 1-4) is a safety buffer intended to avoid accidents when
aircraft go beyond the taxiway, to facilitate taxiing by providing extra space, and
to account for other factors influencing taxiing speeds.)Pentru codul C de
aerodrom Z =5 metri.
Verificarea distantei de 7.5 metri ax cale rulare platforma-marginea platformei:
Datorita latimii reduse a platformei de numai 61 metri s-a adoptat distanta
minima, adica 9m/2 + 3m= 7.5 metri.
Distanta 9 metri reprezinta latimea de calcul a trenului principal de aterizare
conform Tabel 1-1 din RACR-AD-PETA, pentru litera de cod C, 3metri reprezinta
distanta dintre roata trenului de aterizare si marginea platformei(distanta
minima conform 3.3.6 din RACR-AD-PETA si Tabel 1-4 din ICAO DOC 9157PART2).
Verificarea razelor de viraj la platforma :
Determinarea ampatamentului maxim (notat Am) pentru o aeronava la care
roata de bot urmareste linia de viraj la platforma si unghiul de bracare este 45
grade:
Am=19 x sin(45o)= 13.43 metri.

ATR 72-seria 500 are ampatamentul A atr72 = 10.79 metri,astfel ca virajul pe raza
de 19 metri il poate efectua cu o bracare a rotii de 34.6 grade.
De fapt unghiul de bracare este variabil in timpul miscarii, dar el trebuie
sa fie mereu sub valoarea 45 grade.
Descrierea traseelor aeronavelor la pozitiile de parcare :
Marcajul platformei a fost proiectat cu 3 bucle inchise tangente si dispuse
simetric fata de axul median transversal al platformei,cu cale de rulare de
platforma si linii de intrare /iesire rapide laterale.Sunt marcate 3 pozitii de stop
avand 6 metri lungime si 0.3 metri latime conform sectiunii 2.13 Basic
marshaller and towing stop line din Documentul ACI-Apron Markings and Signs
Handbook, editia 2, 2009.
Aeronavele intra la platforma fie pe calea de rulare B (cazul cel mai frecvent)
sau A, ruleaza pe calea de rulare platforma si acceseaza pozitiile de parcare prin
viraj dreapta(daca intra pe calea de rulare de platforma de pe calea rulare B) sau
stanga de 180 grade(daca intra pe calea de rulare de platforma de pe calea de
rulare A).
De asemenea, pozitiile de parcare marginale se pot accesa prin intrarile rapide
laterale, daca doar pozitia centrala este ocupata.
Viteza de manevrare a aeronavelor in curbe este functie de raza de curbura si
factorul de incarcare radiala f= 0.133 g.
Viteza= 4.1120xR1/2.Pentru raza de virare de 19 metri rezulta v=17.92 km/h.
Culoare marcaje: galben.
13.Linii de siguranta pe platforma
Datorita latimii reduse a platformei, de numai 61 metri,nu se poate marca drum
de serviciu la marginea platformei.
Operatiunile la platforma se efectueaza sub coordonarea continua a controlorului
trafic aeronave la sol.
10

In consecinta marcajul platformei nu include linii de siguranta pe platforma.


14.Marcajele pozitiei de asteptare pe drumul de serviciu
Nu este cazul pentru cerinta 5.2.15.1-RACR-AD-PETA.Nu exista drum de serviciu
cu intrare la pista.
15.Marcajul cu instructiuni obligatorii
Marcajul este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcaj pozitie
asteptare si axial contrastant.
Marcajul este proiectat in conformitate cu Anexa 14, editia 5 ,2009, sectiunea
5.2.16.Mandatory instruction marking.
Culori marcaj : cifre albe pe fond rosu.
16.Marcajul axial contrastant al cailor de rulare
Este prezentat in Plansa de ansamblu si detalii in plansa Marcaj pozitie asteptare
si axial contrastant.
Marcajul este proiectat in conformitate cu paragrafele 5.2.8.9,5.2.8.11 si figura 57 din Anexa 14, editia 5, 2009.
Culoare marcaj: galben.
17.Marcaje de informare
Nu este cazul.
18.Marcaj suprafete cu rezistenta redusa
Marcajele suprafetelor cu rezistenta redusa sunt prezentate in Plansa de
ansamblu si detalii in plansa Marcaje axiale, marcaje marginale cai rulare si
buzunar.
Marcajele sunt proiectate in conformitate cu sectiunea 7.2 Suprafete cu
rezistenta redusa din RACR-AD-PETA, cu sectiunea 2.2 Additional marking of
paved shoulders si Figure 2-1 din ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual-Part
11

4 Visual Aids,ed.4,2004 si sectiunea 2.3 Apron and taxiway edge din Apron
Markings and Signs Handbook, ed.2, 2009.
Suprafetele cu rezistenta redusa o reprezinta acostamentele pistei, platformelor
de intoarcere la pista si cailor de rulare (beton grosime 18 centimetri pe fundatie
balast 20 cm).
Culoare marcaje : galben.
Observatie importanta:
Pentru marirea contrastului dintre pista si marcaje se va efectua conturarea
marcajelor cu banda neagra avand latime de 20 centimetri, conform
paragrafului 25 din Appendix 3-Selection, Application and Removal of PainsOutlining markings with black borders(Preferably the border should be a flat
black stripe not less than 15 cm wide of a good type of traffic paint.Black
borders wider than the minimum will increase the conspicuity of the markings).
ICAO DOC9157-Aerodrome Design Manual-part 4-Visual Aids, editia 4, 2004.

12

DOCUMENTATIA DE REFERINTA

1. Reglementarea Aeronautica Civila Romana - Proiectarea si exploatarea


tehnica a aerodromurilor RACR-AD-PETA , editia 01, 2008.
2. Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.233 din 22 martie
2010-amendament la RACR-AD-PETA, editia 01,2008.
3. Anexa 14 ICAO, editia 05, iulie 2009.
4. ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual - Part 1 Runways ed.03,
2006.
5. ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual Part 2 Taxiways,Aprons
and Holding Bays - ed.04 2005.
6. ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual Part 4 Visual Aids editia
04 2004.
7. Airports Council International Apron Markings and Signs Handbook,
ed.02, 2009.
8. Proiect 7241/1-1964 Amenajarea Aeroportului Baia Mare Pista
betonata, banda de zbor.

MARCAJ PROIECTAT PENTRU VECHEA PLATFORMA AEROPORT BAIA MARE-PROIECT 7241-1-1964