Sunteți pe pagina 1din 1

Ecuatia reactiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr2O7 in prezerta de CH3COOH este:

Calculeaza volumul solutiei de K2Cr2O7 de concentrate 0,2 M necesar oxidarii a doi moli de antracen. Ce
masa de antrachinona se obtine daca randamentul reactiei este de 70%?
Se determina numarul de moli de K2Cr2O7 necesar oxidarii si numarul de moli de antravhinona obtinuta
teoretic
1 moli............1 mol.....................................1 moli

2 moli..............x..............................................y
x =2 moli K2Cr2O7
y= 2 moli antrachinona obtinuti teoretic
Se determina volumul de solutie de K2Cr2O7 , 0,2M necesar oxidarii
1000 ml solutie........................0,2 moli
x ml...........................................2 moli
x= 10.000 ml = 10 L solutie K2Cr2O7
Se determina masa de antrachinona obtinuta practic
1 mol antrachinona = 208 g
2 moli antrachinona = 2208 = 416 g antrachinona obtinuta teoretic (din calcule)
= masa practica100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica /100
masa practica = 416 70/100 = 291,2 g obtinute practic