Sunteți pe pagina 1din 30

Metode pedagogice de

predare-invatare
Concepte, Functii,
Clasificare

Conceptul de metodologie didactica

Metodologia didactica desemneaza teoria si


ansamblul metodelor si procedeelor utilizate in
procesul de invatamant
Metodologia didactica este stiinta, tehnica si arta in
acelasi timp
Metodologia didactica difera de metodologia
cercetarii stintifice dar asemanatoare acesteia in ceea
ce priveste studiul metodelor si modalitatilor de
abordare a problematicii respective

Conceptul de metodica

Metodica este o disciplina stiintifica,


componenta a sistemului stiintelor
pedagogice, care are ca obiect studierea
organizarii si desfasurarii procesului de
invatamant ca proces instructiv-educativ, la
un anumit obiect din planul de invatamant.
In termeni uzuali se spune metodica predarii
obiectului de invatamant, de exemplu,
metodica predarii limbii si literaturii romane

Functiile metodelor de invatamant

Functia cognitiva
Functia instrumentala
Functia normativa
Functia motivationala
Functia formativ-educativa
In afara de acestea, fiecare metoda detine, de
obicei, o functie specifica prin care se impune
fata de alte metode si care-i confera o anumita
identitate

Sistemul metodelor de predareinvatare. Clasificare si descriere

1 Metode de transmitere si insusire a cunostintelor


A - Metode de comunicare orala
a) - expozitive (povestirea, descrierea,
explicarea,instructajul)
b) conversative (conversatia, conversatia euristica,
discutia colectiva, problematizarea)
B) Metode de comunicare scrisa (sau de munca cu
manualul) cum ar fi lectura explicativa, lectura
independenta

2 Metode de explorare si descoperire


A Metode de explorare directa sau nemijlocita a obiectelor
si fenomenelor prin observare sistematica si independenta,
efectuarea de experiente si experimente, examinarea
documentelor, studiu de caz
B Metode de explorare prin intermediul substitutelor
realitatii cum ar fi demonstratia cu ajutorul imaginilor,
graficelor, proiectilor fixe si dinamice, inregistrarilor,
modelelor, machetelor
3- Metode bazate pe actiune cum ar fi exercitiul, studiul de
caz si metoda proiectelor
4 Metode stimulative, bazata si acestea de asemenea pe
actiune dar nu reala ci simulata cum ar fi jocurile didactice
sau simulative, jocul de rol, de arbitraj, de competitie, de
decizie, invatarea dramatizata si cea bazata pe simulatoare

Descrierea principalelor metode de


invatamant

A) EXPUNEREA
Este metoda de transmitere a cunostintelor
prin intermediul limbajului oral
Se realizeaza prin procedee precum
explicatia, descrierea, povestirea, conversatia,
demonstratia

Forme ale expunerii

1) Povestirea didactica
2) Descrierea
3) Explicatia
4) Prelegerea
Conditii de realizare
a expunerii

Conversatia

Este o metoda interogativa


Se defineste ca metoda didactica prin convorbire,
discutie, dialog didactic sau metoda interogativa
facand totodata parte din metodele didactice
fundamentale fiind utilizata din cele mai vechi
timpuri
- euristica in scopul insusirii
unor noi cunostinte
- de reactualizare
- de fixare
- de verificare

Demonstratia

Este metoda didactica prin intermediul careia


profesorul dovedeste pe baza de material
concret realitatea unui obiect, fenomen sau
proces sau a unor adevaruri sau afirmatii
logice
In concluzie, a demonstra inseamna a dovedi,
a convinge, a prezenta prin mijloacele
specifice avute la dispozitie

Modelarea didactica

Reprezinta metoda de cercetare sau invatare a


obiectelor, fenomenelor ce consta in folosirea
unui model construit pe baza proprietatilor
esentiale ale originalului
In esenta totul se poate invata cu ajutorul
modelelor, metoda modelarii inscriindu-se
astfel in strategia deductiva

Invatarea prin descoperire

Reprezinta o strategie generala dar si o metoda didactica ce se poate aplica


pe timpul parcurgerii unui eveniment al invatarii unei secvente
In concluzie reprezinta metoda didactica prin intermediul careia cadrul
didactic concepe si organizeaza activitatea astfel incat sa faciliteze
elevului descoperirea prin efort propriu a cunostintelor, prin parcurgerea
directa sau diferita a drumului descoperirii initiale a adevarurilor
Se realizeaza prin metode diferite de nuanta euristica cum ar fi: observarea
dirijata sau independenta, invatarea prin incercari, experiente, studiu de
caz, problematizarea, studiu individual, activitate independenta, etc.
Descoperirea poate fi de mai multe feluri si anume:
- didactica
- deductiva
- inductiva
- analogica
- transductiva

Instruirea prin problematizare

Conceptual, problema reprezinta un proces dificil de inteles, complicat,


neclar, dificil si ca urmare greu de rezolvat
Problematizarea este metoda de invatamant prin care cadrul didactic
formuleaza si situatii-problema ce solicita elevilor utilizarea si
completarea cunostintelor in vederea solutionarii acestor situatii
Esenta problematizarii consta in elaborarea si aplicarea situatiilorproblema pentru cucerirea de catre elevi a adevarurilor prin efort personal
Cadrul didactic are rolul de a comunica situatia, de a indruma cautarile si
de a realiza intarirea pozitiva si negativa
Intrebarile problema trebuie sa si-le puna elevii singuri si numai in
masura in care nu reusesc sa demareze singuri in rezolvarea situatiei
Tipurile de situatii-problema se vor crea functie de treapta de invatamant
pentru diverse functii cum ar fi: conducere, dezvoltarea capacitatilor
cognitive, practice si educative in sens restrans al cuvantului

Studiul de caz

Este o modalitate de a analiza o situatie specifica,


particulara, reala sau ipotetica modelata sau simulata
care exista sau poate sa apara intr-o actiune,
fenomen, sistem, de orice natura denumita caz, in
vederea studierii sau rezolvarii lui, in raport cu
inlaturarile unor neajunsuri sau a modernizarii
proceselor, asigurand luarea unei decizii optime in
domeniul respectiv.
Cazul reprezinta un aspect, element, o componenta,
un subansamblu sau chiar ansamblul insusi care se
cer abordate

Incidentul critic

Este o varianta minuscula a studiului de caz avand


aceeasi structura cu acesta si anume:
- titlu, situatie problematica, sarcini de lucru
Diferenta este data de situatia problematica, aceasta
fiind data de o situatie asa zisa limita, constituita
prin o problema bine circumscrisa, imaginata sau
construita pe baza unor supozitii rationale
Metoda permite realizarea unor obiective de formare
a unor capacitati superioare legate de gandirea
analitica, judecata critica sau gandirea creativa

Metodele de antrenament

Reprezinta o gama variata de asa numite trainingmethods create pentru a forma abilitati si deprinderi
intelectuale, comportamentale sau motrice
Sunt derivate de la metoda traditionala a exercitiului
sau exersarii
O modalitate mai activa a exercitiului a impus
principiul propus de John Dewey de a invata prin
actiune prin crearea de situatii practice reale
Uneori antrenamentul practic pe situatii reale
specifice fiind periculos s-au creat simulatoarele ca
factor de sprijin in vederea aplicarii acestor metode

Metodele simulative

Aceste metode se bazeaza exclusiv pe


simularea didactica a unor situatii
problematice reale sau imaginare
Ele pot fi folosite cu succes pentru a forma
capacitatile necesare celor care invata pentru
a indeplini anumite roluri in situatiile
respective sau in alte asemanatoare acestora,
fiind utilizate indeosebi, la inceput, de
militari.

Realizarea Jocului de Rol

Alegerea situatiei problematice titlul (sa fie


ingenios,atractiv,incitant)
Conceperea unor instructiuni minimale
Stabilirea unor norme individuale sau de grup ce vor
functiona ca reguli
Stabilirea rolurilor
Stabilirea sarcinilor de invatare
Simularea propriu-zisa
Evaluarea rezultatelor
Acestea se pot utiliza pe grupuri, individual sau de
cooperare

Metode de educatie morala


CONVINGEREA

Este metoda care asigura intelegerea


necesitatii cunoasterii si respectarii normelor
morale
Convingerea inseamna constientizare,
intelegere, acceptare, adeziune, motivatie
intrinseca, atitudine pozitiva in plan cognitiv
si afectiv fata de normele morale

Explicatia etica

Este procedeul metodologic de a asigura


intelegerea si respectarea normelor morale
prin clarificarea semnificatiilor, a motivelor,
rolului si cerintelor normelor morale
Explicatia foloseste lamuriri, argumentari
logice, afective si faptice

Convorbirea si dezbaterea etica

Este un dialog intre educator si educat cu


caracter bivalent
Ea poate fi individuala sau de grup si se poate
transforma in discutie, dezbatere
Convorbirile si dezbaterile mai pot fi
spontane sau organizate insotite de exemple,
filme, analize, etc

Exemplul etic

Este o metoda de educatie morala care foloseste


metode etice, ca mijloace de a ilustra, argumenta
ceva si care trezeste interesul unora de a le imita,
de a le urma
Exemplu prin
caracteristica
sa are o mare forta
educativa si de
convingere

Aprobarea si dezaprobarea

Aprobarea reprezinta aprecierea favorabila a


atitudinilor si faptelor morale pozitive, in sensul ca
ele sunt in concordanta cu principiile eticii demne,
civilizate
Aprobarea produce satisfactie si motivatie interioara
Dezaprobarea reprezinta aprecierea etica
nefavorabila pentru atitudinile si faptele morale
negative, pentru abaterile de la principiile eticii
demne, civilizate.
Dezaprobarea produce insatisfactie, tristete, durere
spirituala

Exercitiul

Aplicarea repetata a normelor sub forma de


fapte morale pentru formarea priceperilor,
deprinderilor si obisnuintelor morale
reprezinta esenta
metodei exercitiului
Exercitiul reprezinta
si o metoda de
educatie foarte
importanta

Instruirea programata si asistata pe


calculator e-learning

Asigura o invatare individualizata oferind


posibilitatea realizarii concomitente si
imediate a mai multor evenimente si obiective
didactice receptarea, intelegerea, intarirea
stocarea, aplicarea si evaluarea, pe baza careia
se realizeaza reglajul adica conexiunea
inversa feed-back-ul

Evaluarea

Functiile evaluarii sunt:


- de control
- de reglare a sistemului
- de predictie
- de clasificare si selectie
- de certificare
- de educatie
- sociala

Definitia evaluarii

Este actul didactic complex integrat intregului


proces de invatamant care asigura
evidentierea cantitatii cunostintelor dobandite
si valoarea, (nivelul performantele si
eficienta) acestora la un moment dat, in mod
curent, periodic si final

Componentele evaluarii

Controlul sau verificarea


Aprecierea
Notarea

Forme de evaluare didactica

Evaluarea initiala
Evaluarea curenta (continua, de progres)
Evaluarea periodica (intermediara)
Evaluarea finala
Evaluare orala prin ascultare
Evaluare scrisa (teze, lucrari de control, alte probe scrise)
Evaluare practica (probe practice, de laborator, atelier, etc.)
Evaluare sub forma de examene
Evaluare sub forma de concursuri

Va multumesc pentru atentie

Sinsp. de politie, Vocila Andrei Ion


Instructor de politie al Institutului pentru
Studii si Ordine Publica al Ministerului
Administratiei si Internelor

Vocila