Sunteți pe pagina 1din 57

AdrianMariusPASCU

TRANSPORTUL
NAVAL,RUTIERIFEROVIARAL
HIDROCARBURILORIPRODUSELOR
PETROLIERE

NOTEDECURS

SIBIU2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

CUPRINS

pag

1.INTRODUCERE
3
1.1.Noiunigenerale
3
1.2.Costuri
3
1.3. Avantaje i dezavantaje ale diferitelor moduri de transport a ieiului,
6
produselorpetroliereigazului

2. TRANSPORTUL FLUVIAL I MARITIM AL IEIULUI I PRODUSELOR


7
PETROLIERE
2.1.Noiunigenerale
7
2.2.Noiunideteorianavei
7
2.3.Clasificareanavelorpetroliere
9
2.4.Caracteristicigeneralealenavelorpetroliere
10
2.4.1.Tancurilepetroliere(motonavele)
10
2.4.2.lepuritancuripetroliere
11
2.5.Sistemuldencrcareidescrcareatancurilorpetroliere
13
2.6.Instalaiiletancurilorpetroliere
14
2.7.Curireacompartimentelortancurilorpetroliere
14
2.8.Porturilepetroliere
14
15
2.8.1.Cheiuriidebarcadere
2.8.2.Instalaiiportuaredencrcaredescrcare
15

3.TRANSPORTULFEROVIARALIEIULUIIPRODUSELORPETROLIERE
17
3.1.Noiunigenerale
17
3.2.Transportulproduselorpetrolierecuvagoanelecistern
22
3.2.1.Tipuridevagoaneicaracteristicileacestora
22
3.2.2. Reguli de utilizare, exploatarea, umplerea i golirea vagoanelor
30
cistern
3.2.3.Curireavagoanelorcistern
31
3.2.4.Reparareavagoanelorcistern
32
3.3.Rampedencrcaredescrcare
34

Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

4.TRANSPORTULRUTIERALIEIULUIIPRODUSELORPETROLIERE
4.1.Noiunigenerale
4.2. Utilaje pentru transportul rutier al produselor petroliere lichide i
lichefiate
4.3.Regulideexploatareaautocisternelor
4.4. Transportul produselor petroliere n containere confecionate din
materialeplastice
4.5.Transportulproduselorpetrolieresolidesauambalate
4.6.Rampepentruncrcareaidescrcareaautocisternelor

Notedecurs2009

41
41
42
48
51
52
54

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

1. INTRODUCERE

1.1

Noiunigenerale

Colectarea, transportul i depozitarea ieiului, produselor petroliere i a gazelor


constituie unansambludeactivitiindustriale de mareimportan,princareseasigur
aprovizionarea cu materie prim a rafinriilor i combinatelor petrochimice, precum i
alimentarea cu combustibili i lubrifiani a consumatorilor. n acest ansamblu, un rol
deosebitdeimportantirevineactivitiidetransport.
Principalul mijloc de transport, att pentru iei i produse lichide, ct i pentru
gaze, l reprezint conductele terestre i submarine. Pe lng acestea se mai utilizeaz i
cile de transport maritime i/sau fluviale, cile ferate, oselele i cile aeriene. Alegerea
moduluioptimdetransportncondiiitehnice,economiceipoliticedate,depindedemai
mulifactori.

1.2

Costuri

Pnlaaldoilearzboimondial,costultransportuluideineapondereaprincipal
n structura preului de cost al produselor petroliere, n cazul n care acestea nu erau
comercializate n apropierea zonelor de producie. Folosirea petrolierelor de foarte mare
capacitate precum i a conductelor de diametre mari a redus substanial costul
transporturiloriapermiscombustibililorlichizisinlocuiascpeceisoliziisdevin
principalsursenergeticalumiimoderne.
n industria petrochimic cota transporturilor n preul final al produselor sa
redusdatoritafaptuluicproduselefinitesunttotmaimultprelucrate,precumidatorit
apariiei navelor specializate pentru anumite categorii de produse, folosirea de procedee
tehnice noi n transporturi, utilizarea de conducte destinate exclusiv vehiculrii acestor
produse etc. Cu toate acestea costul transportului rmne un factor determinant al
preuluiproduselorngeneralicuattmaimultaproduselorpetroliere.
n trecut, cheltuielile de transport a produselor petroliere depeau costurile de
extracieiprelucrareaacestoradacdistanapecareerautransportatedepea300km.
Acestlucrusedatoraurmtorilorfactori:
costul extraciei era relativ sczut deoarece se exploatau zcminte de mic
adncimecarenunecesitaucondiiitehnologicedeosebite,iardebitulsondelor
eramare;
operaiiledeprelucrarenrafinriierausimpleinufoartecostisitoare;
caracteristicile pe care le aveau produsele nu erau foarte riguroase, deci
calitateanueraridicat.

Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Transportulpeaperarelativieftin,darcelterestru(attferoviarct)irutierera
prohibitiv,cuexcepiabenzineloriuleiurilor,careseputeauvindelapreurifoartemari
datoritlipseideconcurenndomeniu.
La mijlocul secolului trecut sauobinut scderi masive ale costului transportului
ieiului spre rafinrii, astfel nct, dei preul de extracie a fost mai mereu n cretere,
preul de vnzare a ieiului la rafinriile din Europa sa redus substanial, ajungnd n
civaanisfieinferiorpreuluideextracie,chiaripecelemailungiidificiletrasee.
Dupanul1960,princonstruireapetrolierelorde100mii...500miiTDW,costurile
de transport al ieiului au sczut semnificativ, nedepind 5.4 $/t pentru ieiul livrat n
EuropaOccidental.Deasemeneatransportulprinconductedemarediametruaieiului
dinzonasaharianspreporturiledelaMareaMediterannucostmaimultde1.8$/t.
nzilelenoastre,cheltuieliledetransportpentruieiullivratnEuropa,indiferent
de sursa de provenien, nu depesc 40 % din preul de livrare a acestui produs.
Meninerea unor preuri de transport rezonabile ctre marii consumatori de produse
petroliereipetrochimicesituailadistanefoartemaridezoneledeproducie,conducela
meninerea unei poziii dominante a ieiului fa de concurenii si: crbunele i
electricitatea.
nEuropaiJaponia densitateamare deconsum faceconvenabil aprovizionarea
rafinriilorcuieiiazonelordemareconsumcuprodusefiniteprinconducte,directdin
porturile maritime, existnd deja sau fiind n curs de finalizare conducte specializate pe
diverse produse finite, prin care s se alimenteze marii consumatori direct de la surse
(rafinrii).
Consumatorii mijlocii (max. 1000 tone lunar) se aprovizioneaz prin intermediul
garniturilordevagoanecisternsaulepuritancuri,dupcazdinrafinrii.
Consumatorii mici sunt aprovizionai fie prin vagoane cistern, fie prin
autocisternedirectdindepozitelerafinriilorsaudindepozitelededistribuie.Dintretoi
aceti consumatori, preurile cele mai mari le suport micii consumatori alimentai cu
autocisterne,situailamarideprtriderafinriisaudetraseulconductelordeproduse.
nfunciedemijloculdetransportutilizat,preultransportuluidifer,aacumse
poatevedeaidintabelul1
Nr.
Mijlocdetransportutilizat
Cost103[$/tkm]
crt.
1
Navepetrolieremaimaride200miitdw
0.036...0.216
2
Conductedediametremari
0.54...0.90
3
Convoaiempinsedelepuritancuripetroliere
2.7...3.6
4
Garnituridevagoanecistern(navete)
5.4
5
Vagoanecisternizolate
10.8
6
Autocisterne
27...36
Structura procentual a preului de cost a produselor petroliere livrate
consumatoriloresteurmtoarea:
50...60%costulextracieiieiului;
30...40%costultransportului;
10%costulprelucrrii

Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Aceste costuri pot fi ns mult majorate dac produsele sunt transportate n


ambalaje costisitoare. Aceste costuri nu includ costuri de stocare, de manipulare,
distribuie, precum nici cheltuieli comerciale. Dac se iau n calcul i aceste costuri,
structuraprocentualprezentatanteriorsemodificastfel:
26%costulieiuluilasurs;
22%costultransportului;
22%costulprelucrri;
30%costuldistribuiei.

1.3 Avantajeidezavantajealediferitelormoduridetransporta
ieiului,produselorpetroliereigazului

A. Transportul prin conducte este cel mai rspndit, fiind singurul ce se poate
utilizapentrugazenaturale.Printreavantajeleacestuimoddetransportsunt:
continuitateiflexibilitate;
fiabilitatenexploatare;
posibilitatedeautomatizare;
predecostredus(celmaimic).
Toate aceste avantaje sunt condiionate i de capacitatea de transport necesar,
deoarece construcia unei conducte magistrale constituie o investiie foarte mare i
important, care nu se justific dect dac prin ea se vor transporta cantiti mari de
produse,ncazcontrarseajungelauncostfoarteridicataltransportului,ceeacelarface
nerentabil.
B.Transportulpeapasiguruncostsczut,similarcucelprinconducte,atunci
cndesteposibilutilizareacilornavigabile.
C.Transportulpecaleaferatestemaiscumpdectcelprinconductesaupeap.
Aceastmodalitatedetransportimpuneexistenaunor dotri specifice: parcde vagoane
cistern,rampedencrcaredescrcare,liniidegararepentrustaionareaiexpedierea
vagoanelor,unnumrsuficientdemaredeliniidecaleferat,precumiasigurareaunui
sector special pentru organizarea transportului feroviar. Transportul pe calea ferat este
utilizatpescarlargdeoareceprezintoseriedeavantaje,cumarfi:
asigur expedierea oricrei cantiti de iei i/sau produse petroliere pe orice
distan (capacitatea de transport este mai redus dect la primele dou
modalitidetransportprezentateanterior);
sepotorganizatransporturintimpscurticucheltuieliminime;
se pot executa astfel de transporturi pe distane mari direct de la rafinrii la
beneficiari, fr a fi necesar transbordarea sau depozitarea intermediar (de
regulbeneficiariisuntracordailamagistraleledecaleferat);
sepottransportaieiuriparafinoaseiprodusepetrolierevscoase;
sepotexecutaastfeldetransporturipetimpdeiarnspredeosebiredetransportul
fluvial care n Romnia pe timp de iarn e aproape inexistent din cauza
ngheriiDunri.
Cu toate aceste avantaje, aceast metod de transport prezint i cteva
dezavantaje,dintrecarecelemaiimportantesunt:
Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

predecostmairidicatdectcelprinconductesaunaval;
pierderi mari de produs prin evaporare la ncrcarea i descrcarea vagoanelor,
precumintimpultransportuluiefectiv;
greutilatransportulproduselorinflamabile;
necesitateaconstruiriiunorrampedencrcaredescrcare;
cretereacosturilordetransportdatoritfaptuluic vagoanele cisterntrebuie s
sentoarcgoaledelabeneficiarlarampeledencrcare.
D. Transportulrutierareceamaireduscapacitatei totodatcel mai mare cost.
Cu toate acestea se utilizeaz pe scar foarte mare atunci cnd este necesar transportul
unor cantiti relativ mici de produse petroliere i cnd nu se poate recurge la o alt
modalitate de transport. Dintre avantajele acestei metode de transport, merit a fi
menionateurmtoarele:
accesibilitate total, asigurnd alimentarea ritmic cu carburani i lubrifiani a
depozitelor marilor consumatori precum i a staiilor de livrare a produselor
petrolieredinntreagaar;
permite reducerea capacitii de depozitare a consumatorilor, deoarece
transporturilesepotefectualaintervalemaiscurtedetimp;
permite efectuarea rapid a operaiunilor de ncrcare descrcare, ceea ce
influeneazpozitivfactoriitehnicoeconomiciaiacestuimoddetransport;
permite transportul simultan (n cazul cisternelor compartimentate) a mai multor
tipurideprodusepetrolierectreunulsaumaimuliconsumatori.

Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

2. TRANSPORTULFLUVIALIMARITIMALIEIULUII
PRODUSELORPETROLIERE

2.1

Noiunigenerale

Aezarea geografic a rii noastre lng Dunre i Marea Neagr a permis


dezvoltarea transportului maritim i fluvial pentru importul i exportul ieiului i
produselor petroliere prin porturile: Constana, Giurgiu, Galai, Cernavod, Brila. Dac
sefaceocomparaientrepreuldecostaltransportuluipeapicelelaltemodalitide
transport,sepoateconstatacacestaestedepatruorimaimicdecttransportulferoviari
aproximativdedouorimaimicdecttransportulprinconducte.
Dac transportul maritim poate fi folosit n tot timpul anului, nu acelai lucru se
poatespuneidespretransportulfluvial,careestesezonier,deoarecepetimpdeiarnde
cele mai multe ori Dunrea nghea. Acest inconvenient al transportului fluvial duce la
blocareaproduselorpetimpulngheuluiiimpunealegereaunoralternativecumarfi:
construireaunordepozitemarinporturipentrustocareaproduselor;
efectuareatransportuluipecaleaferat.
Din punct de vedere al organizrii acestei modaliti de transport se disting
urmtoarele sectoare principale: navele petroliere, instalaii portuare de ncrcare
descrcare,instalaiideacostare.

2.2

Noiunideteorianavei

n acest paragraf vor fi prezentate cele mai importante noiuni utilizate n teoria
navelor, definiiile acestora regsinduse n Dicionarul Explicativ al Limbii Romne
(DEX).
Cocareprezintansamblulformatdinscheletulnaveiidinnveliuleiexterior.
nveliulexterioralnaveipoartnumeledebordaj.
Partea din fa a unei nave se numete pror (sau prov), iar partea din spate se
numetepup.
Puntea este planeul orizontal (confecionat din metal sau lemn) care nchide
corpul navei la partea superioar sau care compartimenteaz nava pe nivele. Puntea
superioarsenumetecovertsaupuntedemanevr.
Osaturanaveiestestructuraderezistenanavei.Aceastaestedelimitatlaprora
de un element de rezisten numit etrav, element cu ajutorul cruia nava i deschide
drumuldenaintareprinap,labazareogrindlongitudinalnumitchil,iarlapupa
deunelementderezistennumitetambouicarearerolidesusinereacrmeinavei.
Senumetebordoricaredinmarginilepuniiuneiambarcaii.Borduldinstngan
direciadenaintareanaveisenumetebabord,iarceadindreaptatribord.
Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Senumetetambuchideschizturanpunteauneinave,prevzutcuuncapacsau
cuoconstrucieasemntoarecuogheret,careoprotejeazdeintemperiisicarepermite
accesulnncperiledesubpunte.
Santina este un compartiment delimitat pe fundul navei i peretele inferior al
magaziiloritancurilordebalast,ncaresestrngapeledecondensare,deinfiltraieetc,
(caresuntapoieliminatecuajutorulpompelor).
Teugaesteoconstruciesituatdeasuprapuniisuperioarelaprorauneinave,n
interiorulcreiasuntamenajatemagaziiiuneori,mairar,locuinepentruechipaj.
Dunetaestepartemainaltdelapupauneinaveundeseaflcabinelecpitanului
sialeofierilorsaualentreguluiechipaj.
n domeniul transportului naval al ieiului i produselor petroliere se ntlnete
noiunea de tanc, care poate avea dou semnificaii i anume rezervor din oel folosit
pentrudepozitareasautransportarealichidelorsaunavfolositlatransportulpetrolului
saualderivatelorlui(Tancpetrolier).
Liniadeplutireesteliniaformatpepereiinaveidesuprafaaapeilinitite.
Pescajul esteadncimeadecufundaren ap aunei nave,msurat pnlalinia
de plutire. Acesta variaz n raport cu ncrctura navei ntre valoarea minim ce
corespundelinieideplutirengoladicnaveigoaleiceamaximcorespunztoareliniei
deplutirelancrctur(tonajmaxim).Pebazaacestorconsiderentesepoatecitiipescara
de pescaj fixat pe bordajul navei i utiliznd anumite tabele specifice se poate estima
greutateancrcturiinavei.
Tonajulvasuluiiflotabilitateasuntdoudintrecelemaiimportantecaracteristici
alenavelor.
Tonajulmaiestedenumitideplasamentulbrutalnaveiiesteegalcugreutatea
de ap dezlocit de nava scufundat n ap pn la linia de plutire maxima (pescaj
maxim).
Tonajul registru brut (BRT) reprezint capacitatea volumetric a navei i este
compus din totalitatea volumului spaiilor nchise de sub covert, volumul spaiilor
nchisealesuprastructuriiaflatedeasuprapuniisuperioareivolumulgurilordemagazii.
UnitateademsurpentruBRTestetonaregistru(aprox.2,83m3).
Tonajul registru net (NRT) reprezint volumul navei ce poate fi utilizat pentru
ncrcarea mrfurilor. NRT se obine scznd din BRT volumul spaiilor destinate
echipajului, mainilor, instalaiilor etc. Toate taxele portuare i cele pentru trecerea prin
canalesecalculeazpebazavaloriiNRT.
Deplasamentul net al unei nave reprezint greutatea apei dezlocuite nava
nencrcat.
Capacitateatotal dencrcareaunei nave (semai numeteideadweight)este
diferena dintre tonajul acesteia i greutatea proprie, sau altfel spus, diferena dintre
deplasamentulbrutideplasamentulnet.Aceastcaracteristicseexprimntone(tdw).
Capacitatea de ncrcare util mai este cunoscut sub numele de deadweight
cargo i reprezint capacitatea de ncrcare la care nava i pstreaz flotabilitatea i
stabilitatea. Aceasta este egal cu diferena dintre capacitatea total de ncrcare i suma
greutilormainilor,utilajelor,combustibiluluiipersonaluluidepenav.
Se numete flotabilitate proprietatea unei nave de a se menine pe ap, conform
principiuluiluiArhimede(uncorpcufundatntrunlichidestempinsdejosnsuscuo
Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

foregalcugreutateavolumuluidelichiddislocuit).Deregullaproiectareauneineve
se asigur o rezerv de flotabilitate pentru a se evita scufundarea navei n cazul
ptrunderiiapeintrunulsaumaimultecompartimentealenavei,dincauzaunoravarii
cepotsurveniipeparcursulexploatrii.
Prinstabilitatesenelegeproprietateauneinavedeanusersturna,revenindla
poziia normal din care a fost scoas sub aciunea ncrcturii neuniforme, a vnturilor
i/sauavalurilor.nclinarealongitudinalauneinavedincauzarepartizriineuniformea
ncrcturii se numete asiet, iar nclinarea transversal datorat aceleiai cauze poart
numele de band. Balansul navei n jurul axei longitudinale provocat de valurile nalte
cnddireciadenaintareanaveiesteparalelcuvalurile,senumeteruliu.Dacbalansul
estenjurulaxeitransversaleacestasenumetetangaj.

2.3

Clasificareanavelorpetroliere

Transportul ieiului i al produselor petroliere se face cu nave specializate


autopropulsatesauremorcate,astfel:tancuri(motonave=navpropulsatdeoelicesau
deroicuzbaturiantrenatedeunulsaumaimultemotoarecuardereintern)petroliere,
navetancpentrugazelichefiate,lepuritancuripetroliereremorcatesaumpinse.
Tancurile petroliere (motonavele) sunt nave speciale autopropulsate, de mare
capacitatefolositepentrutransportulmaritim(navigheazpemriioceane)alieiuluii
produselor petroliere. Capacitatea de ncrcare a unor astfel de nave este cuprins ntre
5.000i100.000tdw(nafaracombustibiluluinavei).Oasemeneanavarelungimeade15
...250milimeade40...50m,putndatinge,cndestencrcat,ovitezde30...50
km/h. Tancurile petroliere care navigheaz pe fluvii au capaciti de ncrcare mai mici,
doarde800...2.000tdw,avndtotodatiunpescajmaimic,pentruaputeanavigain
perioadadevarcndnivelulfluviilorscadefoartemult.Acestetancuripetrolierefluviale
potnavigaipemarentreporturiapropiatepentruaseevitatransbordrileintermediare.
Naveletanc pentru gaze lichefiate (GPL i GNL) au aprut dup jumtatea
secolului XX datorit creterii masive a cererii de gaze petroliere pe piaa mondial i
necesitii scderii costului transportului acestora. Transportoarele de gaze petroliere
lichefiate pot fi mprite n dou categorii: tancuri cu rezervoare presurizate, n care se
transportgazelelaopresiunesuperioarpresiuniiatmosfericeitancuricaretransport
aceste gaze la presiune atmosferic, n tancuri de marf cu izolaie termic special
capabile s menin temperatura mrfii sub punctul de fierbere. Din punct de vedere
constructivsedistingdeasemeneadoutipuri:navetanccusuportpropriuinavetanc
membranate.
lepuriletancuri petroliere sunt nave fr propulsie proprie utilizate pentru
transportul ieiului i al produselor petroliere pe fluvii, canale sau lacuri. Ele formeaz
convoaieremorcatesaumpinse,alecrorcapacitidencrcareutilesuntcomparabilecu
celealetancurilorpetrolierefluvialesauuneorichiarsuperioareacestora.

Notedecurs2009

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

2.4

Caracteristicilegeneralealenavelorpetroliere

2.4.1 Tancurilepetroliere(motonavele)

Corpuluneinavesempartentreipriprincipale:partedelapupa(I),parteade
mijloc (II) i partea de la prora (III). n figura 2.1 este prezentat schema de principiu a
unuitancpetrolier.Celetreicompartimentesuntseparateuneledealteleprinintermediul
unor perei despritori dublii etani numii si coferdamuri (a) care sunt umplui n
interior cu ap i au rolul de a izola compartimentele umplute cu produse petroliere
(inflamabile)deproraidepupavasului.nparteacentralanaveiseafltancurile(1...16)
pentruncrcturautil,prevzutecugurideacces(g)iseparateprinpereietani.Totn
partea de mijloc se afl i sala pompelor (c). n partea de la pupa se afl depozitul de
combustibil (b), sala cazanelor (d) precum i sala mainilor (e). Aezarea staiei de
pompare n mijlocul compartimentelor folosete doar la descrcarea produselor la
destinaie,deoarecencrcareasefacecupompeleterminaluluipetroliersauaportuluide
plecare.

Figura2.1Schemadeprincipiuauneinavepetroliere
apereidespritoridubliietanipentruap(coferdamuri),bdepozitdecombustibil,
csalapompelor,dsalacazanelor,esalamainilor,fcompartimentedevar,
ggurdencrcare,1..16compartimentepentruncrcareaieiuluisauaproduselorpetroliere

Numrul compartimentelor unei nave petroliere depinde de capacitatea acesteia,


fiecare dintre compartimente putnd avea capacitatea de 800...8.000 tone.
Compartimentareasefaceprinintermediulunorpereilongitudinaliitransversalisudai,
ceeaceasigurperfectaloretaneitateattcontraptrunderiiapeincazdeavarii,precum
i contra ptrunderii unor produse diferite din compartimentele nvecinate.
Compartimentelesuntprevzutecusupapeiarguriledencrcaresenchidcucapacetan
prevzutcugarnituri.ncazulncaresetransportieisauprodusepetrolierevscoase
i/sau congelabile, compartimentele navei sunt nzestrate i cu serpentine de nclzire.
Compartimentele comunic totui ntre ele prin intermediul unui sistem interior de
conducteprevzutecurobinetedemanevriizolare,acesteafiindnsnchisencazuln
caresetransportprodusediferite.

Notedecurs2009

10

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Pentru evitarea balansrii


tancului (fapt ce poate reduce
stabilitatea navei) este necesar ca la
ncrcarea tancurilor compartimentele
s fie umplute n mod egal cu produs
petrolier. De asemenea, pentru a
compensa variaiile de volum ale
produselor petroliere transportate,
variaii datorate schimbrilor de

temperatur n funcie de anotimp,


Figura2.2Seciunetransversalaunuipetrolier
compartimentele sunt prevzute cu 1camerededilataie,2compartimentedevar,
camere de dilataie i compartimente 3compartimentelepompelor,4peretedespritor
devar(fig.2.2).

2.4.2 lepuritancuripetroliere

lepuriletancuri sunt nave fr propulsie proprie, utilizate pentru transportul


ieiului i produselor petroliere (se pot utiliza i pentru transportul altor tipuri de
mrfuri) pe fluvii, canale sau pe lacuri. Cele utilizate pentru transportul ieiului i
produselor petroliere au n general forma identic cu cea a lepurilor pentru transportul
mrfuriloruscate.lepuriletancurisepotmprindoucategorii:
lepuritancuridestinateexclusivtransportuluipetrolier;
lepuritancuri cu platform, utilizate pentru transportul de mrfuri lichide n
compartimenteimrfuriuscatepepunte.
lepuriletancuridinprimacategoriepotfimpritelarndullorn:
lepuritancuricucocadivizatprinintermediulpereilordespritorietani;
lepuritancuricucisterneseparatedecoc.
lepuriletancuri utilizate pentru transportul pe Dunre au capaciti cuprinse
ntre800ti2.000t,nfunciededensitateaprodusuluitransportatipotfimpriten8
... 12 compartimente (figura 2.3). La extremitile lepului, att la pupa ct i la prora se
afl coferdamurile (1) umplute cu ap i care au rol de siguran, ele izolnd
compartimentele de ncrcare cu produse petroliere (inflamabile) de pupa, respectiv de
proralepului.Fiecarecompartimentesteprevzutcuogurdeaccescucapacetan(3),
cuunorificiu(4)pentruintroducerearigleigradatecucaresemsoarnivelullichidului
din compartiment (acest orificiu se mai numete peilocher) i cu conducte de umplere
golirecarefaclegturacuguradencrcare(2)careestecomununuianumitnumrde
compartimente (de regula 4 sau 6). lepultanc este nzestrat cu instalaii de crm,
instalaiideancorare,dencrcaredescrcare,desalvare,decurireacompartimentelor,
de evacuare a gazelor, precum i cu locuine pentru personal. Exist anumite lepuri
tancuricaresuntprevzuteicuinstalaiidepompare.

Notedecurs2009

11

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Figura2.3Schemadeprincipiuaunuileptanc
1pereidespritoridubliietanipentruap(coferdamuri),2guridencrcare,
3gurideaccescucapac,4orificiipentrumsurareaniveluluidincompartimente

n ultimii ani sa dezvoltat foarte mult navigaia prin mpingere, care poate fi
efectuatsuburmtoareleforme:
prinutilizareaconvoaielorformatedinremorcherempingtoare,capabiledea
remorca i mpinge i lepuritancuri construite i amenajate astfel nct s
poat fi mpinse pe fluvii i remorcate atunci cnd vremea este rea i se
formeazvalurimari;
prinutilizareaunorconvoaieformatedinremorcheresaumototancuricapabile
dearemorcaiampingeilepuritancuriconstruiteiamenajateastfelnct
spoatfiremorcateimpinse;suntrecomandabilenspecialpentrucilede
navigaiecutraseuneregulaticuvariaiimaridenivelalapelor,aacumeste
icazulDunrii.
Deregulconvoiuldelepuritancuriesteformatdin6...10lepuriremorcatede
un tanc petrolier sau de un remorcher propriuzis. Legarea lepurilor se poate face cu
parmesauculanuri.Unastfeldeconvoipoatetransportaoncrcturutilde5.000...
20.000t,cuovitezdepnla6km/h.
Navigaiaprinmpingereprezintuneleavantaje,cumarfi:
reducereapreuluidecostaltransportuluidatoritfaptuluicunleptancmpins
arecostuldeproduciemaimicdectcelalunulleppentruremorcaj;echipajul
necesarunuileptancmpinsestemairedus(idecimaipuincostisitor)dect
celalunuileptancpentruremorcaj;
rezistena la naintare a unui leptanc mpins este mai mic dect rezistena la
naintare a aceluiai convoi remorcat, motiv pentru care viteza convoaielor
mpinseestemaimaredectacelortractate;
posibilitateadedeplasarepetimpnefavorabil,cndexistvalurimari;

Notedecurs2009

12

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

2.5

Sistemuldencrcareidescrcareatancurilorpetroliere

ncrcarea sau descrcarea unui tanc petrolier se poate face prin conducte sau cu
sistemulprintrecere.nprimulcaz,princonducte,toatecompartimentelesuntprevzute
cu conducte (figura 2.4), fiecare sorb fiind prevzut cu van de secionare care permite
dirijareaproduselorpetroliere.

Figura2.4Schemadeprincipiuaunuitanclacarelichidultrecedintruncompartimentnaltuln
primasaunadouajumtateatancului
1ventil(robinet),2conductdelegturatanculuicuconductadepemal,
Ccompartimentepentrutransportulncrcturii

La ncrcarea tancului, vanele sunt manipulate astfel nct s asigure ncrcarea


uniformacompartimentelor.
Descrcareatanculuiseproduceatuncicndconducteleabsorbprodusulpetrolier
princonductaprincipaldincompartimentelecesedescarcilrefuleazsprecovertn
conducteledepemal.Prinaceiaimodalitatesepoatefacetrecereaproduselorpetroliere
dintruncompartimentnaltulalnavei(procedeulsemainumetetransvasare).
La ncrcarea sau descrcarea tancurilor cu sistemul prin trecere conductele se
leag numai cu anumite compartimente (figura 2.5), produsele petroliere trecnd spre
celelaltecompartimenteprinorificiiplasatectmaipefundulpereilordespritori.
Acest sistem este foarte simplu i necesit mai puine conducte i vane, ns
prezinturmtoareledezavantaje:
nusepreteazlatransportulconcomitentaproduselordiferite;
nupermitetransvasarea;
descrcareagreoaieaproduselorvscoasesaucongelabile.

Figura2.5Schemadeprincipiuauneinavelacareprodusulpetrolierncrcatestedirijatprin
conducteletancului

Notedecurs2009

13

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

2.6

Instalaiiletancurilorpetroliere

Staia de pompare a tancului, n cazul sistemului de ncrcaredescrcare prin


conducte,estemontatnmijloculcompartimentelor,iarncazulsistemuluiprintrecere,
ct mai aproape de sala mainilor. Pompele principale instalate n tancuri sunt pompe
centrifugecareauopresiunedelucrude8...10atm.
Pelngacestepompe,latancurimaisuntinstalatepompedecurireinstalaii
deabur,deCO2idespume.
Pericolul mare de incendiu la ncrcarea i descrcarea diverselor produse
petrolierecumarfibenzinasaupetrolullampant,sedatoreazproprietiiacestoradea
creaelectricitatestaticprinfrecareafurtunurilorflexibilidepereiiconductelorsaunumai
dinfrecarealichiduluicuaerul.Pentruevitareaacestuipericol,petimpuloperaiunilorde
ncrcaredescrcareserecurgelapunerealapmnt(mpmantarea)

2.7

Curireacompartimentelortancurilorpetroliere

Cnd este necesar schimbarea destinaiei compartimentelor de la un produs la


altul,aceastasepoateefectuanumaidupcenprealabilcompartimenteleaufostsplate.
Gradul de curire este n funcie de produsul ce urmeaz a se ncrca. Astfel, dac
diferenantreproduseestemic,estesuficientcltireafunduluicompartimentuluicuo
cantitatemicdeprodusceurmeazafincrcat.ncazulncareproduselediferfoarte
mult, este necesar o curire riguroas, care n acelai timp va fi i foarte costisitoare.
Operaia de splarevafiefectuatcupompeledesplarei conductele aferente, cu care
estenzestrattancul.
Sepotdistingeurmtoarelegradedecurireacompartimentelor:
curireaprealabil,splareacusolvent,tratareacuabur,tergerelauscat;
curireaprealabil,tratareacuabur,tergerelauscat;
curireaprealabil,tergerelauscat;
curireacumturailopata;
curireapncermneunrestdemax.2%dincapacitateacompartimentului;
Datorit faptului c operaiile de curire necesit att timp ct i costuri
suplimentare,serecomandaseevitapectposibiltrecereatransportuluidelaunprodus
laaltul.

2.8

Porturilepetroliere

Operaiunile de ncrcaredescrcare a navelor se execut n porturi special


construite, care sunt separate de alte mrfuri, n scopul securitii contra incendiilor.
Porturile maritime n general sunt construite prin realizarea unuia sau a dou diguri cu
scopuldeaprotejanaveledeaciuneavaluriloridragareafunduluimrii.
Porturile fluviale se construiesc la malul fluviului prin dragare i instalarea de
pontoane care servesc ca loc de ancorare i acostare pentru ncrcare. Legtura ntre
rezervoareleaflatendepoziteledepemaliportulpetrolierserealizeazprintroreeade
conducte.
Notedecurs2009

14

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Datoritpericoluluimaredeincendiiinstalaiileporturilorpetrolierefluvialesunt
construiteladistaninavaldezonepopulatesaudealteinstalaii,datoritfaptuluic
n cazul izbucnirii unor incendii i/sau scurgeri de produs petrolier din tancuri, acestea
fiindmaiuoaredectapaplutesclasuprafaafluviuluidevenindpurttoaredeflcrii
putndincendiazoneleaflatenavaldeloculincendiului.

2.8.1 Cheiuriidebarcadere

Construcia utilizat pentru acostarea navelor maritime se numete chei, iar


punctul de legtur cu malul i conductele de ncrcaredescrcare poart denumirea de
dane(figura2.6).

Figura2.6Navpetrolieracostatladanadencrcare

n porturile fluviale, partea exterioar lng care este tras tancul petrolier poart
numele de debarcader, acesta fiind construit dea lungul malului fluviului. Exploatarea
acestor debarcadere este dificil din cauza nivelului fluctuant al apei i a sloiurilor de
ghea (iarna). Astfelprimvara la topirea zpezilor apele cresci ridic nivelul obinuit
cu mulimetri, iar vara cnd apelescad,nivelul coboar.Aceastvariaieeste nlturat
prinutilizareapontoanelorflotantedeacostare,careauformaunormicilepurimetalice
cesuntaduselamalulfluviuluilanceputulperioadeidenavigaieisuntduselaapariia
sloiurilordegheampreuncucelelaltenavenporturiledeiernat.

2.8.2 Instalaiiportuaredencrcaredescrcare

Operaiile de ncrcare a navelor trebuie efectuate n termen, orice depire fiind


penalizat,pltindusecumprtoruluitaxedelocaii,aanumitelestaliisaucontrastalii,
nfunciededuratntrzierii,penalizricesuntdestuldemari.Ladaneleipontoanele
de ncrcare, conductele de pe mal sunt racordate cu cele de pe nav prin intermediul
unorfurtunuriflexibiledediferitediametre(figura2.7).

Notedecurs2009

15

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Figura2.7Racordareaprinfurtunuriflexibileaconductelordepemalcuinstalaiadepenav

n cazul n care exist diferene mari de nivel, ncrcarea tancurilor din


rezervoareledepozituluidepemal,sefaceprincdereliber,evitnduseastfelutilizarea
pompelordemarecapacitateinstalatendepozit.nstaiiledepomparedepemalexist
montate pompe centrifuge pentru produse petroliere cu vscozitate sczuti pompe cu
pistonpentruproduselepetrolierecuvscozitatemare.
Instalaiile pentru depozitarea i pomparea produselor petroliere n porturile
fluvialeimaritime,suntfoartedezvoltateidotatecuutilajedeultimgeneraie,pentrua
se putea ncrca navele petroliere n timp foarte scurt. Un depozit din porturile fluviale
poate avea o capacitate de 20 ... 30.000 t, iar unul maritim poate atinge o capacitate de
ctevasutedemiidetonepentrudiferiteprodusepetroliere.
Capacitatea de pompare a porturilor fluviale poate atinge 200 ... 300 m3/h, iar n
porturile maritime aceasta poate ajunge pn la 2.000 ... 3.000 m3/h, ceea ce permite
ncrcareaunuitancpetrolierndoarctevaore.
ncrcarea produselor petroliere se face ntotdeauna cu utilajul predtorului, iar
descrcarea cu mijloace proprii ale navei petroliere, n afara cazurilor cnd asemenea
instalaii nu exist la bordul vasului petrolier i atunci se utilizeaz instalaiile portuare
dinportuldedestinaie.

Notedecurs2009

16

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

3. TRANSPORTULFEROVIARALIEIULUII
PRODUSELORPETROLIERE

3.1

Noiunigenerale

Transportul feroviar este un ansamblu organizat i coordonat de activiti ce au


dreptscopefectuareancondiiimaximedeconfortisiguranaserviciilordetransport
marfidecltoripecileferate.
Caleaferatestemijloculdetransportterestrudestinatcirculaieivehiculelorprin
rularepeinesaupecablu.Oaltdefiniieaciiferateeste:caleadecomunicaieterestr
compus dintrun ansamblu de instalaii i construcii cu ajutorul crora se asigur
circulaia materialului rulant, n vederea efecturii transportului de persoane i de
mrfuri.
n Romnia exist o reea de cale ferat n lungime total de 22.247 km, din care
electrificat8.885km,cuodensitatedepeste48kmreea/100km2,avndtotodata1.419
staiidecaleferati21detriaje.
Principaleleelementealeuneiciferatesunt:
calea ferat propriuzis, format din linii i dezvoltrile acestora, necesare
naintrii,intersectriiiprelucrriitrenurilor;
lucrri de art (poduri, podee, viaducte, tuneluri etc), necesare asigurrii
continuitiiciiferatendepireaunorobstacolenaturalesaualtorconstrucii;
construciispeciale(cldiripentrucltori,peroane,magaziidemrfurietc);
instalaiideautomatizare,centralizaredeblocitelecomunicaii;
construcii i instalaii necesare pentru repararea, ntreinerea, echiparea i
alimentareamaterialuluirulant.
Linia ferat poate fi clasificat dup mai multe criterii, de natur administrativ,
tehnicsaudeexploatare,dupcumurmeaz:
nfunciedeecartament,sepotntlni:
liniicuecartament 1 normal,egalcu1.435mm;
liniicuecartamentlarg,maimarede1.435mm;
liniicuecartamentngust,inferiorvaloriide1.435mm.
Dupnumruldeliniidintredoustaii,sepotdistinge:
liniisimple,cucirculaienambelesensuripeacelaifir;
liniiduble,cufiredistinctepentrufiecaresensdecirculaie;
linii multiple, ce au mai mult de dou fire de circulaie, construite pentru
dirijareatraficuluidinunelenoduriferoviaremari.

Ecartament=distanadintrefeeleinterioarealecelordouinedecaleferat,msuratnaliniament,la14mmsub
planulderulare
1

Notedecurs2009

17

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

nfunciedeimportanaeconomic,sepotdistinge:
liniiprincipale,carefaclegturantrecapitalariiimarilecentreurbanei
economice;
liniimagistrale,carereprezintliniileprincipaledemareimportan,pecare
traseele trenurilor de marf i de cltori sunt directe, de la un capt la
altul. Reeaua C.F.R. cuprinde 8 linii magistrale: Bucureti Timioara,
Bucureti Arad, Bucureti Oradea, Bucureti SatuMare, Bucureti
Craiova,BucuretiIai,BucuretiGalaiiBucuretiConstana;
liniisecundare,careleagdiferitezonealeriiculiniileprincipale;
liniideintereslocal,caredeservescobiectiveeconomice,turisticeetc.
nfunciedeformaterenuluipecaresuntamplasate,sedeosebesc:
linii de munte, ce au decliviti (conform DEX, declivitate = unghi de
nclinareaunuiteren,uneiciferatesauoselepeoporiuneuniform)
maimaride12%irazedecurburmici,cuprinsentre200...300m;
liniinzoneledeluroase,careaudeclivitide6...12%irazedecurburde
300...1000m;
liniidees,cudeclivitimaimicide6%irazedecurburdepeste1000m.
nfunciedereazemuldesubtalpainei,sedeosebesc:
liniicutraverse;
liniicudale;
liniiculongrine(grinzilongitudinale).
nfunciedetipultraficului,sedeosebesc:
liniipentrutraficuldecltori;
liniipentrutraficuldemrfuri;
liniipentrutraficmixt(celemaidesntlnite).
nfunciedemodulncaresefacetraciuneavagoanelor,sedeosebesc:
linii deservite de locomotive cu alimentare autonom (locomotive cu abur,
dieselelectriceetc);
linii electrificate, pe care n principal, traciunea este realizat cu ajutorul
locomotivelorelectrice.
nfunciedecaracteristicileconstructiveidenormeledeproiectare,sedisting:
linii de categoria I, care permit circulaia trenurilor cu sarcin maxim de
22tf/osie, normele utilizate la proiectarea acestor linii se numesc norme
obinuite;
linii de categoria II, care permit circulaia trenurilor cu sarcin maxim de
17tf/osie, normele utilizate la proiectarea acestor linii se numesc norme
reduse,deregulnaceastcategorieintrliniilesecundare;
linii de categoria III, sau liniile industriale, care permit circulaia trenurilor
cu sarcin maxim de 15tf/osie, normele utilizate la proiectarea acestor
liniisenumescnormeminimale;
linii de categoria IV, sunt cele cu ecartament ngust, care permit circulaia
trenurilor cu sarcin maxim de 12,5tf/osie, normele utilizate la
proiectareaacestorliniisenumescnormespeciale.
Aa cum sa artat i n primul capitol al acestei lucrri, un mare avantaj al
transportului feroviar l constituie faptul c deplasarea ncrcturilor pe calea ferat
Notedecurs2009

18

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

necesitforedetraciunemaimicidectcelepecilerutiere.ndomeniulvitezelorrelativ
mici, fora necesar pentru deplasarea pe cile terestre, n linie dreapt i pe un plan
orizontal,auneisarcinide1tf(aproximativ10kN)variazastfel:
lacaleaferat,2daN;
laautovehiculecarecirculpedrumuriasfaltate,15...20daN;
laautovehiculecarecirculpedrumurineasfaltate,50...150daN;
Totalitatea locomotivelor i vagoanelor care circul pe o cale ferat, poart
denumirea de material rulant. Vagoanele pot fi de cltori, de marf, sau cu destinaie
special.Datoritfaptuluicpeparcursuldeplasriisalepecaleaferat,materialulrulant
trebuie s fie ghidat astfel nct s nu prseasc inele, el trebuie s ndeplineasc
urmtoarelecaracteristici:
suprafaaderularearoii,numitbandaj,trebuiesaibunprofilspecialpentru
meninerea i ghidarea roii pe ine n timpul deplasrii; profilul tronconic
(figura 3.1) cu nclinarea generatoarei de 1:20, asigur o rulare acceptabil n
curbeiatenuareamicriideerpuirenaliniament;

Figura3.1Ansamblulinroat

roiletrebuiescfixaterigidpeosii;
osiilefixateizolatpeasiulvagoanelorprecumiceleaparinndaceluiaiboghiu,
trebuiescmontateastfelnctsrmntottimpulparalele;
roile vagoanelor sunt situate de regul sub cutia acestuia, fapt pentru care
diametrullorestelimitatlavalorimici;nschimb,cutiapoatedepinnlime
roile,nvedereaspoririicapacitiidetransportavagonului;
Indiferent de tipul materialului rulant (locomotive, vagoane, drezine,
automotoare),acestaincludeunelecomponentecomune,cumarfi:
Dispozitivul de rulare format din osie, roi i cutie de unsoare. Osia i roile
formeaz un element monolit, numit osie montat (figura 3.2), aceasta putnd fi fixat
izolat pe asiu sau n grupuri de 2... 3 pe un cadru comun, formnd astfel un boghiu
(figura3.3)

Notedecurs2009

19

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Figura3.2Osiemontatcurulmeni
1osie,2roatdisc,3bandaj,
4ineldefixare,5piulicrenelat,
6ineldesiguran,7urubdefixareM10x25,
8ineldesiguranR10

Figura3.3BoghiutipH

nfunciedenumruldeosiipecare
le au, vagoanele se pot mpri n dou
categorii:
vagoane cu 2 ... 3 osii montate
izolate;
vagoane cu 4 sau mai multe osii
grupatenboghiuri.
Roile pot fi confecionate dintro
singur bucat, sau prevzute cu bandaj
aplicat (figura 3.4). Sarcinile de la asiu se
transmit la osii prin intermediul cutiilor de
unsoare prevzute cu lagre de alunecare
sauderostogolire(rulmeni).

Figura3.4Roatcubandajaplicat

Dispozitivuldelegare(cupl)ndeplinetefunciadelegareavagoanelorattntre
ele ct i cu locomotiva care le remorcheaz. Cuplele utilizate de C.F.R. sunt cu urub
(figura3.5)darexisticupleautomateutilizatedealteri.

Figura3.5Dispozitivdelegare(cuplcuurub)
1cupl,2urub,3manoncuureche,4aibaurubului,5mner,6la,7piulialanului,
8eclis,9piuliaeclisei,10aibacucopilapiulieieclisei,11aibapiulieieclisei,
12bolulcuplei,13aibaboluluicuplei,14nit16x60,15plint10x60,
16plint10x80,17plint10x90.
Notedecurs2009

20

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Dispozitivul de traciune are rol de transmitere a forelor de traciune de la


locomotivla vagoanele cecompungarnitura feroviar,atenundtotodatamplitudinea
solicitrilordinamiceceaparlaaccelerrileifrnrilerespectiveigarnituri(figura3.6);

1crligdetraciunetip30C,
2semimanoandelegare,
3urubcucaphexagonalM16x60,
4piuliAlM16,5plint3,5x32,
6piesdelegtur,7bulon,8bol,
9plint5,6x50,10tirant,11arcvolut,
12rondeldepresiune,
13piulicrenelatM42,14plint7,5x60,
15piulicrenelatM24,16plint3,5x50,
17urubcucaphexagonalM24x50,
18placdereazem,19plint9,5x70,
20nitcucapnecat19x55,21nit22x60,
22suportopritor,23traversmobil,
24traversfix,25nit19x60,
26aibbrutA52,27piuliAlM42.
Figura3.6Dispozitivdetraciune

Dispozitivul de ciocnire (tampon)permite meninerea materialului rulant la o


anumit distan i ntro anumit poziie n tren, precum i atenuarea solicitrilor
dinamiceprodusentimpultamponrilor(figura3.7);

Figura3.7Dispozitivdeciocnire(tampon)
1discultamponului,2corpultamponului,3manonultamponului,4placdebaz,
5ineldefixare,6ansamblularculuiinelar,7piulicrenelatM16,
8urubM16x60,9plint3,5x36,10nit16x55.

Suspensia,esteunansambluelasticformatdinarcuricufoii/sauarcurielicoidale,
carefacelegturantreasiuicutiiledeunsoare.nfigura3.3esteprezentatsuspensia

Notedecurs2009

21

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

unuiboghiu,iarnfigura3.8suntprezentatedoutipuridesuspensiipentruosiilefixate
directpeasiu(a)suspensiecuarcurinfoi,(b)suspensiecuarcurielicoidale.

(a)suspensiecuarcurinfoi(b)suspensiecuarcurielicoidale
Figura3.8Suspensiipentruosiilefixatedirectpeasiu

Instalaia de frnare, permite reducerea vitezei de deplasare i oprirea garniturii


detren.Celmairspnditmoddefrnarepentruvagoaneledecaleferatestecuajutorul
saboilordefrn,careapaspesuprafaaderulareabandajuluiroii.Frneledindotarea
vagoanelor pot fi acionate manual (aa numita frn de mn) sau pneumatic.
Locomotivelesuntdotatenpluscufrneelectrodinamiceihidraulice.

3.2

Transportulproduselorpetrolierecuvagoanelecistern

Conform D.E.X., vagonul este un vehicul de mari dimensiuni (propulsat sau


autopropulsat), care circul pe ine i care servete la transportul persoanelor, al
mrfurilor sau pentru alte scopuri. Vagoanele constituie categoria cea mai mare i mai
diversdematerialrulant.
Totalitatea vagoanelor aflate n proprietatea unei administraii de cale ferat,
poart denumirea de parc de vagoane. Parcul de vagoane trebuie inscripionat conform
unui cod internaional, astfel pefiecare perete lateral al vagonului sunt nscrise iniialele
administraiei de cale ferat, seria i numrul vagonului, precum i alte date de
identificare a acestuia. Seria unui vagon este format din una sau dou litere majuscule,
careindictipulvagonului,urmatedecteungrupdeliterecaindiceinferiorisuperior,
care indic modul de utilizare a vagonului, respectiv caracteristicile constructive ale
acestuia.

3.2.1 Tipuridevagoaneicaracteristicileacestora

ParculdevagoanedecltoridecaredispuneC.F.R.estecompusdin:
vagoanedeclasaI(seriaA);
vagoanedeclasaaIIa,(seriaB);
vagoanededormit(seriaVD);
vagoanerestaurant(seriaVR);
vagoanepentrupotimesagerie(seriaT);
vagoanedebagaje(seriaF);
vagoanetipsalonispeciale.
Notedecurs2009

22

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

ParculdevagoanedemarfdecaredispuneC.F.R.estecompusdin:
vagoanepentruutilizrigenerale(seriaG);
vagoanepentrucai(seriaH);
vagoanepentruvitemari(seriaV);
vagoanecuetajpentruoiiporci(seriaE);
vagoanepentrupsri(seriaO);
vagoanedescoperite,cupereilateralifici(seriaK);
vagoanedescoperite,cupereilateralidemontabili(seriaI);
vagoaneplatform,cuborduri(seriaS);
vagoaneplatform,frborduri(seriaN);
vagoanerefrigerente(seriaR);
vagoanecistern(seriaZ).
ncomponenaparculuidevagoanepentruuzuladministraieimaiintr:
vagoanedeajutor(seriaWA);
vagoanedinamometrice(seriaWD);
vagoanemacara(seriaWM);
vagoaneuzin(seriaWU).
Principalele mrimi care caracterizeaz vagoanele destinate transportului de
mrfurisunturmtoarele(figura3.9):
ecartamentul(e)distanadintrefeeleinterioarealecelordouinedecaleferat,
msuratnaliniament,la14mmsubplanulderulare;
ampatamentultotal(at)reprezintdistanadintreosiileextremelavagoanelecu
dou sau trei osii, respectiv distana dintre pivoiiboghiurilor la vagoanele
dotatecuboghiuri;
ampatamentulrigid(ar) reprezint distanadintre osiile extremeale vagonului,
indiferentdetipulacestuia;
greutatea pe osie este raportul dintre greutatea total a vagonului (tara +
ncrctura)inumruldeosiialeacestuia;
suprafaaplatformei;
volumulutilalcutieisaualcisternei;
greutateamaximancrcturii.

Figura3.9Principalelemrimicaracteristicealevagoanelordecistern

Notedecurs2009

23

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Vagonulcisternesteunrecipientmetaliccilindric,montatnpoziieorizontalpe
asiul sau pe chesoanele 2 frontale ale unui vagon de cale ferat cu dou sau patru osii
(figura3.10).
Prima cistern metalic utilizat pentru transportul ieiului a fost dat n
exploatare n anul 1871. Capacitatea cisternelor feroviare a crescut dea lungul anilor,
astfelcn1910aceastaerade30t,pentrucan1960sajungpnla10t.Capacitatea
cisternelorferoviareestelimitatdesarcinapeosieadmispecaleaferat,astfelncazul
unuivagoncudouosiimasatotalnupoatedepii44t,iarpentruunvagoncuaseosii
132t.

Figura3.10Vagoncistern
1tonajuladmisntraficulinternaional,
2tipuldeprodusepetrolieretransportate:negreiiei N ,motorin M ,produsealbe A ,
combustibilpentruturboreactoare T iodunglongitudinalverde,uleiuridistilate,rafinate U .

Construcia de vagoane cistern sa dezvoltat foarte rapid, ca urmare a cererii


ridicate de transport, precum i a unei varieti mari de substane lichide i lichefiate.
Astfel exist, n funcie de natura produselor transportate, cisterne realizate din oeluri
speciale, oeluri inoxidabile sau aliaje uoare, cisterne cptuite la interior cu materiale
rezistente la aciunea coroziv a materialelor transportate, cisterne izolate termic sau
prevzutecusistemedenclzire,cuaparatedemsuricontrol,cusistemedecurare
etc.

Cheson=construciedinoelsaubeton,deformauneicutii,careservetedreptfundaie

Notedecurs2009

24

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Figura3.11Cisternferoviarpentrutransportulproduselorpetrolierelichide

Cele mai importante pri componente ale unei cisterne (figura 3.11) utilizate
pentru transportul feroviar al produselor petroliere lichide, sunt: partea cilindric (1),
construitdinviroledetablmbinatentreeleprinsudur,lacapetecisternanchizndu
secucteuncapacbombat(2)realizatprinambutisare;nparteasuperioaracisterneise
aflguradevizitare(3),caremaipoartdenumireademanlocsaudomiestedefaptun
cilindru vertical prin care se realizeaz ncrcarea cu produse a cisternei (figura 3.12);
montareadomuluiserealizeazprinsudurpeparteacilindric,iarlaparteasuperioar,
acestaestenchisetancuuncapaccepermitesigilareancrcturii.
La baza cisternei este montat dispozitivul
de golire (4), compus dintrun robinet
central acionat prin intermediul unei roi
situate pe cistern, roat care este protejat
de un capac cilindric nchis i care poate fi
sigilat,oconductdegolireiunrobinetde
golire (8) pe fiecare parte a vagonului.
Cisterneledestinatetransportuluidelichide
vscoase sau congelabile (petrol parafinos,
motorine, uleiuri etc.) sunt dotate cu
instalaiadenclzire(5),compusdintrei
baterii de serpentine confecionate din oel
termorezistent,reuniteprindoucolectoare
frontale,legateprinbrideiracorduri,toate
acestea fiind montate la captul vagonului

Figura3.12Guradevizitareacisternei
n partea opus gheretei de frn; agentul
1aibprelucratA22,2plint4,4x32,
termic utilizat este abur saturat la presiune
3ax,4aibprelucratA27,5ax,
de 3 bar; intrarea aburului n instalaia de
6garnitur,7urubdestrngere,
nclzire se face prin intermediul
8plint5,6x32,9aibprelucratA22,
robinetului(6).
10piuliflutureM20

Pentru meninerea presiunii lichidului transportat n limitele prescrise, cisterna


esteprevzutcuosupapdesiguran(7).Accesulpersonaluluioperativpecisternse
faceprinintermediulunorscriipodee fixate pecistern. Cisternasesprijin peasiu
Notedecurs2009

25

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

prin intermediul unor supori transversali legai prin intermediul unor grinzi
longitudinale.
nfunciedemoduldefixareacisternei,sedistingdoutipuridevagoanecistern:
Vagoanecisterncuasiu(figura3.13),pedousaupatruosii,lacarecisternaeste
fixat pe un asiu, prin intermediul unor supori transversali realizai din tabl
ambutisat. Rigidizarea acestorsuporiserealizeazprintrolegturlongitudinal,care
estesudatdeasiucuajutorulunuicorniermetalic.

Figura3.13Vagoncisterncuasiu
1boghiu,2asiu,3cistern,4instalaiedeaer,5instalaiemecaniclafrnaautomat,
6frnademn,7cabinafrnarului,8instalaiadeungere

Vagoanecisternautoportante(figura3.14),saufrasiu,aucisternafixatmai
jos, deci gabaritul disponibil este utilizat mai raional, iar capacitatea cisternei este mai
mare, datorit posibilitii creterii diametrului acesteia. Cisterna este asamblat cu
traverselefrontaleichesoaneleprinintermediulsuduriielectrice

Figura3.14Vagoncisternfrasiu

Vagoanele cistern autoportante se utilizeaz n mod special pentru transportul


produselorpetrolierevscoase.ntabelul3.1suntprezentatecomparativcaracteristicilea
doutipuridevagoanecisternutilizatepentrutransportulproduselorpetroliere.
Notedecurs2009

26

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU
Tabelul3.1

Caracteristica
Vagoncisternpe2osii
Vagoncisternpe4osii
Lungimeantrefeeletampoanelor
10,1[m]
12,5[m]
nlimeatotaldelain
4,2[m]
4,2[m]
Tara
14,2[t]
25,0[t]
Sarcinautil
25,8[t]
60,0[t]
Volum
30,0[m3]
60,0[m3]
n figura 3.15 este prezentat schema de principiu de acionare i exploatare a
instalailoraferenteunuivagoncistern.

Figura3.15Schemadeprincipiuaunuivagoncistern
1nivelulmaximallichidului,2aprtoare,3supapdesiguran,4ventileindicatoare,
5manometru,6capacdeprotecie,7supapdenchidererapid,
8spaiudedilatare,9ventildeumplereidegolire,10termometru

Vagoanelecisternutilizatepentrutransportulbitumuluilichidaucisternaizolat
laexteriorcuunstratdevatmineral(saualtmaterialtermoizolant),protejatcuomanta
de tabl zincat sau inoxidabil. Izolaia trebuie s asigure meninerea produsului la o
temperatur de 200 ... 250 C, pe toat durata transportului. De asemenea, cisterna este
prevzutpelnginstalaiadenclzireinterioaricuunaexterioarpentrunclzirea
robinetelorcentrale,lateraleiaconductelordegolire.
Pentrutransportulgazelorpetrolierelichefiate (gazolin,etan, propan,propilen,
butan etc) se utilizeaz vagoane cistern de construcie special, din oeluri rezistente la
temperaturisczute.Acestevagoanelucreazlapresiunide8...21bariilatemperaturi
Notedecurs2009

27

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

cepotvariantre40Ci+50C.CisternelepentruGPLfabricatedeI.U.C.Ploietisunt
confecionatedintabldeoelcarbon BH47 S,cugrosime de 14 mm pentruvirole i 17
mm pentru cele dou capace. mbinarea elementelor componente ale cisternei este
realizat prin sudur electric, dup care cisterna este supus unui tratament termic de
detensionare. La baza cisternei, n partea inferioar a acesteia exist practicate dou
orificii. Unul care permite trecerea unei conducte verticale (d=50 mm) de egalizare a
presiunii,alcruicaptsuperiordelimiteazspaiuldevapori.Aceastconductpermite
reducerea presiunii din spaiul de vapori n timpul umplerii cisternei, precum i crearea
uneipernedegazinertpeperioadagoliriiacesteia.Celdealdoileaorificiuesteobturatde
un robinet de siguran, la el fiind racordate conductele de umplere golire (d=80 mm)
aflatepeambeleprilateralealecisternei.Fiecaredintreacesteconducteesteprevzut,
conform normelor ISO aflate n vigoare, cu dou sisteme de nchidere: un robinet cu
nchidere rapid, aflat la baza cisternei, i cte un robinet de manevr pe fiecare parte a
cisternei,acesteadinurmfiindfixatepeasiulvagonului(figura3.16).

Figura3.16SchemaarmturilordelaocisternferoviarutilizatpentrutransportulGPL

Capetelefinalealeconductelordegolireideegalizareapresiuniisuntielefixate
peasiulvagonuluiiprevzutecurobinetedemanevrdediversetipodimensiuni,fixate
pe flane. Ca o msur suplimentar de siguran mpotriva scurgerilor accidentale a
produsului transportat, n cazul defectrii robinetelor, pe capetele acestora se monteaz
flaneoarbe.
Dispozitivele de acionare a robinetelor de siguran sunt protejate mpotriva
manevrrii neautorizate printrun sistem de blocare ce apoi este sigilat. Acest sistem
constdincabluriceacioneaztifturiledeblocareamanetelordeacionarearobinetelor
defundcunchidererapid.Unsistemdeasigurarempotrivaacionriineautorizateeste
montat i pe roile robinetelor de manevr de pe conductele de ncrcare descrcare i
egalizare a presiunii, acesta constnd din capace culisante ce pot fi ncuiate cu lact i
sigilate.

Notedecurs2009

28

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Cisterna feroviar utilizat pentru transportul GPL este prevzut cu o gur de


vizitare de diametru D=500 mm, fixat n uruburi i prevzut cu o balama. Deasupra
cisterneiestemontatunparasolardintabl.Pentrureducereacantitiidecldurprimit
prinradiaiedelasoaresaudinaltesurse,attcisternactiparasolarulsuntvopsitecu
vopseaargintie,lucrucarepermiteiidentificarearapidancrcturii.
CisterneledestinatetransportuluiGPLnusuntprevzutecusupapedesiguran
deoarece descrcarea n atmosfer a unui gaz cu mare potenial exploziv poate fi
periculoas. Acestecisternesuntproiectate s rezistelaceamai mare presiunepecare o
poate atinge, n condiii extreme (temperatur atmosferic ridicat i radiaie solar
intens),gazulpetrolierlichefiataflatninteriorullor.Vagoanelecisternutilizatepentru
transportulproduselorpetrolierelichidesuportpresiunidelucrumaireduse,max.3bar.
Toate vagoanele cistern, datorit faptului ca sunt recipiente ce lucreaz sub
presiune, sunt supuse controlului i verificrilor periodice de ctre Inspecia de Stat
pentruCazane,RecipienisubpresiuneiInstalaiideridicat(ISCIR).Deasemenea,orice
vagoncisterntrebuiesfieechipatcu:
levieredesiguranpentrucabinadefrn,cilindrudefrn,rezervoareledeaeri
colectoruldescurgereaflatesubcistern;
tabeldecalibrare(figura3.10),pecaresuntnscrisecapacitateatotalacisterneii
volumeledelichid(nlitrii)corespunztoarereperelordeperiglademsurare
(dincm.ncm.);
cutia de etichete, montat pe partea lateral a cisternei, la captul unde se afl
cabinadefrnisuporiidefelinare.
Vagoanele cistern aflate n circulaie n Europa, pot fi grupate n patru mari
categorii,conformtabelului3.2:
Tabelul3.2
Nr.
crt.

Categoria

0
1. Vagon

cistern
pentru
produse
petroliere
lichide
(petrol,
benzin,
motorin,
pcur,
bitum,
uleiuri
mineraleetc).

Volumulcisternei
Capacitateade
[m3]
ncrcare[t]
vagoncu vagoncu vagoncu vagoncu
2osii
4osii
2osii
4osii
2
3
4
5

30...40

45...90

max.30

max.60

2.
Vagoanecistern
pentruproduse
chimicelichide(acizi,
solveni,alcool,
hidroxizietc).

Notedecurs2009

10...36

34...83

max.30

max.65

Caracteristici
6
Cisternedinoelobinuit,
cu vizitare interioar, cu
instalaie de nclzire sau
izolaietermic,nfuncie
deprodusultransportat.

Cisterne cu vizitare
interioar, confecionate
din oel obinuit, oel
inoxidabil, aluminiu sau
aliaje de aluminiu, cu
instalaie de nclzire sau
izolaietermic,nfuncie
deprodusultransportat.

29

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU
0
3.

Vagoanecistern
pentrugazesub
presiunesaulichefiate
(p=10...48bar)

15...50

45...110

max.28

max.52

Recipienipentru
produsevrac
(granulesau
pulbere).

30...80

80...100

max.27

max.56

4.

6
Cisterne din oel special
pentru temperaturi de
lucru de pn la 40C,
cu instalaie de nchidere
rapid, parasolar, izolaie
termic, n funcie de
specificul
produsului
transportat.
Recipieni
din
oel
obinuit, cu vizitare
interioar,cuinstalaiide
ncrcaredescrcare cu
aer
comprimat
i
gravitaional, n funcie
de specificul produsului
transportat.

3.2.2 Reguli de utilizare, exploatarea umplerea i golirea vagoanelor


cistern

Vagoanele cistern destinate transportului petrolului i produselor petroliere


lichide sunt inscripionate, pe lng simbolurile obligatorii pentru toate vagoanele de
transportmarficuurmtoarelenscrisuri:masatotaladmisancrcturii[t],volumul
cisternei[m3],gradulmaximdeumplere[%],numeleprodusuluitransportatsausimbolul
grupeideprodusetransportate.
nvedereadeosebiriicisternelordectrepersonalulcarelucreaznstaiiledecale
ferat, precum i la rampele de ncrcaredescrcare, acestea sunt ablonate cu litere,
nscrise ntrun ptrat, corespunztor produsului sau grupei de produse petroliere
transportate(figura3.10).
Deexemplu,vagoanelecisternpentrutransportulgazelorlichefiatesevopsescn
argintiu i se nscrie pe ele denumirea produsului transportat, precum i un triunghi de
culoare roie, n interiorul cruia se trece meniunea A nu se tampona. Hidrocarburile
aromaticesetransportnvagoanecisternpecareestenscrisAromatice.
Manipularea vagoanelor cistern n vederea efecturii operaiunilor de umplere
goliresefacenumaicurespectareaurmtoarelorreguli:
intrarea vagoanelor pe rampele de ncrcaredescrcare se execut cu vitez de
max.5km/h,iarfrnareasefaceprogresiv;
duppoziionareavagoanelorndreptuldispozitivelordeumpleregolire,acestea
vor fi asigurate pe linie mpotriva deplasrilor accidentale, pentru evitarea
ruperiifurtunurilor,tuburilorflexibilesaubraelorarticulatealedispozitivelor
deumplere;
se elimin toate sursele de incendiu din vecintatea rampelor de ncrcare
descrcare;

Notedecurs2009

30

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

se utilizeaz numai scule antiscntei (almite) pentru efectuarea verificrilor i


remedierilor diverselor defeciuni n timpul umplerii sau golirii vagoanelor
cistern;
legarea la pmnt a cisternelor i a conductelor n timpul operaiunilor de
transvazare;
respectareastrictacoeficienilordeumplerenscriipefiecarecistern.
Succesiunea operaiilor de umpleregolire a vagoanelor cistern care transport
gazelichefiateesteurmtoarea(repereleseregsescnfigura3.16):
se verific integritatea sigiliilor de pe capacele I, O ale cutiilor manetelor de
acionarearobinetelordefundcunchidererapidialeroilordeacionarea
robinetelordemanevr;
serupsigiliileisescotsaurabatcapacelemenionatelaetapaanterioar,situate
peparteavagonuluipecaresefaceumplerea,apoiseverificdacrobineteleD,
D1,E,E1suntnchise;
sedemonteazflaneleoarbeJiNdeperobineteleconductelordegolireumplere
ideegalizareapresiunii,depeparteavagonuluipecaresefaceumplerea;
semonteazmanometrulKpeflanaoarbdepeparteaopusJ1;
semonteazfurtunurileflexibilelarobineteleDiEalecelordouconducte;
se rotete prghia C1 care acioneaz robinetele de nchidere rapid n jos (la
poziiadeschis);
seprindecrligulFdecablulHidein,deschiznduseastfelrobineteledefund
cu siguran i nchidere rapid A i A1, cablul de acionare G fiind legat de
crligulF;
sedeschidrobineteleEiE1;
severificpresiunearemanentncistern,valoareminimadmisfiindde0,5bar;
sedeschiderobinetulDlacaresamontatfurtunulflexibil;
seefectueazumplereasaugolireacisternei;
sedesprindecrligulFdein,nchizndastfelrobineteledefundcusigurani
nchidererapidAiA1;
seroteteprghiaC1nsus,npoziianchis;
sedeschiderobinetulD,EiE1,sedemonteazfurtunurileflexibiledelaprimele
dourobinete;
sedemonteazmanometrulKisemonteazdopulM12peflanarespectiv;
semonteazflaneleoarbeJiN;
sepunsauserabatcapaceleI,O,caremaiapoisesigileaz
Obs.ncazdepericol,nchiderearobinetelorAiA1sefacedeladistan,trgnd
cuomicarebruscdecablulG.

3.2.3 Curareavagoanelorcistern

Operaiadecurareavagoanelorcisternseexecutnurmtoarelesituaii:
naintedeverificrileperiodice;
naintedecalibrareaperiodic,saudupreparaii,acisternei;
naintedeintroducereanreparaieacisternei;
Notedecurs2009

31

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

laschimbareaprodusuluitransportat;
nurmacontaminriiprodusuluitransportat.
Curarea vagoanelor cistern se face numai n rafinrii, n depozite sau n alte
locurispecialamenajateidotate,inumaidectrepersonalcalificat.
A. Curareavagoanelorcisternpentruprodusepetrolierelichide
Primaetapaacestuiproces,constnaerisireacisternei,urmatdendeprtarea
lareceaimpuritilormecaniceidepunerilordehidrocarburigrele,dupcareseaplic
fiecurarealarece,fiecurarealacald.
Curarealareceacisternelorpentruprodusenegresefaceprintergereasuprafeei
interioareacisterneicucrpenmuiatenpetrollampantiapoicucrpeuscate,pnla
ndeprtareacompletaprodusuluipetrolierdepepereiiinterioriaicisternei.
Curarealacaldconstnurmtoareleetape:
splareacisterneicujetputernicdeapfierbinte(70C);
introducereadeaburncistern;
tergereacucrpepnlauscareacomplet;
o nou nclzire cu abur (pn la 4 ore) astfel nct temperatura
pereilorsajungla80C;
splareacujetdeaprece;
scurgereaapeidincistern;
uscareafinal,prinsuflarecuaburcaldla40Cip=4bar.
B. Curareavagoanelorcisternpentrugazepetrolierelichefiate
Succesiunea etapelor de curare a vagoanelor cistern destinate transportului de
gazelichefiateeste:
eliminareagazelordininteriorulcisterneiprinsuflareacuaburla2...3bar
timpde48ore,dupcaresepreleveazoprobdegazdincisternise
stabilete compoziia acestuia cu un analizor de gaze; operaia este
considerat ncheiat dac n cistern nu mai sunt prezente gaze de
hidrocarburi;
deschidereaguriidevizitareiaerisireacisterneitimpde48ore;
curarea cisternei prin interior n dou etape: prima dat se elimin pe
cale mecanic (cu mtura i lopata) rezidurile solide, iar apoi se spal
cisternacujetdeaplapresiunemare(60...80bar);
uscarea liberacisternei,apoicurareacordoanelor de sudura acesteia
peolimedeaprox.100mm.

3.2.4 Reparareavagoanelorcistern

Reparareavagoanelorcisternpentruprodusepetrolierelichide

Lucrrile de ntreinere i reparare a cisternelor feroviare se evideniaz si se


pstreaznCarteatehnicarecipientului.naintedeafiintrodusnreparaii,vagoanele
cisternsuntsplateiverificateminuios,urmrinduseaficonstatateeventualeledefecte
cum ar fi: deformri ale virolelor, cordoane de sudur incomplete sau fisurate, lisa sau
slbirea buloanelor de fixare a cisternei pe asiu, coroziuni masive n pereii cisternei,
Notedecurs2009

32

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

defeciunialearmturilordeumpleregolire,alearmturilordesiguran,,defeciuniale
indicatoarelordenivel,fisurrialeconductelor denclzire,lipsadiverselor elemente de
sigurandelascri,balustrade,podee,dopuri,levieredecomandetc.
Dupidentificareatuturordefeciunilor,sedemonteaztoatepieseledefecte(care
potfidemontate)nvedereareparriisaunlocuirii acestora.Dupaceastaseefectueaz
reparareaasiuluirefcndusecordoaneledesudur,secompleteazbuloaneledefixare
alecisterneipesuporturileasiului,sestrnglacuplulrecomandatdectreproductorul
cisternei,apoiacesteaseasigurmpotrivadeurubriiaccidentalecupiulicrenelati
cuispintecat.
Repararea cisternei propriuzis se realizeaz prin completarea cordoanelor de
sudurinlocuireavirolelordeformatesaucorodateexcesiv.Cisternelecuuzurimaimari
de25%dingrosimeatableipesuprafeecarenupotfiremediateprinsudursenlocuiesc.

Notedecurs2009

33

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

3.3

Rampedencrcaredescrcareavagoanelorcistern

Operaiuniledencrcareidescrcareavagoanelorcisterncupetroliproduse
petroliere lichide sau lichefiate se realizeaz cu ajutorul rampelor special amenajate n
cadrulschelelorpetroliere,rafinriilor,porturilor,depozitelordiverilordistribuitorisaua
marilorconsumatori.
Oastfelderampcuprindeterenul,construciileiinstalaiilenecesareefecturiin
cel mai scurt timp i n condiii de siguran maxim a operaiunilor de ncrcare
descrcareavagoanelorcistern.
Principalelecomponentealeuneiastfelderampedencrcaredescrcaresunt:
rampapropriuzisculiniasauliniiledecaleferat;
dispozitiveledencrcaredescrcareiinstalaiilespecificeaferente;
staiadepompare;
rezervoarededepozitare;
sistemuldeconductedelegturiclaviaturi;
instalaiadepreparareiutilizareaagentuluitermic(abur);
instalaiileimijloaceleP.S.I.;
cldirianexe.
1. Rampa,deregulesteplasatnincintadepozitului,saunimediataapropiere
a acestuia. Platforma acesteia este betonat, pentru a se evita infiltrarea n pmnt a
eventualelor scurgeri de produse n timpul operaiunilor de ncrcaredescrcare i
pentru colectarea acestora. Lungimea platformei este determinat de capacitatea de
ncrcaredescrcare necesar i de timpul maxim de staionare stabilit de societatea de
transportnfunciedenaturaproduselortransportate(nmariledepozite,platformapoate
aveapnla0,6km).
Pe suprafaa platformelor sau n canale betonate, se afl: conductele colectoare
distribuitoare prin care sunt vehiculate produsele petroliere ce trebuiesc ncrcate sau
descrcate n i din vagoanele cistern, conductele de distribuie a agentului termic,
precum i cele aferente instalailor de stingere a incendiilor. Dea lungul rampei se afl
canalecupereidebetonnscopulcolectriieventualelorscurgerideprodus.nfunciede
capacitate, rampa poate dispune de una sau mai multe linii de cale ferat, precum i (n
cazul depozitelor foarte mari sau staii de cale ferat) de una sau dou linii destinate
exclusiv micilor reparaii, manevrrii i garrii vagoanelor n ateptarea ncrcrii sau
descrcrii.
2. Dispozitivele de ncrcaredescrcare reprezint terminaiile conductelor de
refulare ale pompelor (n cazul rampelor de ncrcare), respectiv ale conductelor de
legturcurezervoareletamponlacotazero(ncazulrampelordedescrcare).Legtura
dintredispozitiveledencrcareidomurilecisternelorsefaceprinintermediulunorevi
telescopice sau furtunuri flexibile; dispozitivele de descrcare sunt racordate prin
furtunuriflexibilelaconducteledegolirealecisternelor.
Dispozitiveledencrcaredescrcarealerampelordemarecapacitatesuntdispuse
ntredouliniidecaleferat,putnduseastfelefectuatransvazareaproduselorpetroliere
simultanndougarnituridevagoanecistern.

Notedecurs2009

34

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

3. Staiadepompare,caresemainumeteicasapompelr,adposteteagregatele
depompare,filtreleimanifolduriledeaspiraieirefulareapompelor.Staiadepompare
este situat, din motive de siguran, la cel puin 20 metrii de cel mai apropiat rezervor.
Un agregat de pompare se compune din: pomp, motor de acionare i transmisie.
Majoritatea pompelor de pe rampele de ncrcaredescrcare sunt acionate de motoare
electrice,darmaiexistiagregatedepompareacionatecuabur.
Numrul de pompe este determinat de capacitatea zilnic de vehiculare a
respectivei rampe. De asemenea, se prevd una sau dou pompe suplimentare care s
permit efectuarea de lucrri de ntreinere i reparaie la pompele de baz, precum i
pompederezerv,acionatedelaoaltsursdeenergiedectgrupulpompelordebaz,
pentruaseputeaasiguraocontinuitateaactivitiincazulntreruperiisurseiprincipale
deenergie.
n vederea vehiculrii petrolului i a produselor petroliere lichide se utilizeaz
pompecentrifuge,acionatedemotoareelectrice,saupompecupistoane,acionatefiede
motoareelectrice,fiedemotoarecuabur.Pompelecentrifugeprezintuneleavantajefa
decelecupiston,cumarfi:
augabaritemaimici,ocupndastfelmaimultspaiuinunecesitfundaiimarii
costisitoare;
permitreglareanlimitemariadebitului;
potficuplatenseriei/saunparalel;
nunecesitosupravegherecontinuntimpulfuncionrii;
nuproducpierderidinlichidulvehiculat;
potficomandatedeladistan,motivpentrucarepotfiintrodusenschemelede
automatizare;
suntmaiieftine.
Pompele cu piston sunt preferate pentru vehicularea ieiului vscos sau
congelabil,precumiaproduselorpetrolierecuvscozitatemare.
Pomparea gazelor petroliere lichefiate se realizeaz cu ajutorul pompelor
centrifuge multietajate. Acestea necesit msuri speciale de etanare, rcire, ungere,
supraveghere continu, aparatur special de msur i control etc. Acionarea acestor
pompecentrifugetrebuiefcutcumotoareelectricenconstrucieantiexploziv.
Filtrele montate n sistemul de conducte rein impuritile mecanic, meninnd
aceiai calitate a produselor petroliere vehiculate vagoanele cistern i rezervoarele de
depozitare. Aceste filtre trebuiesc verificate i curate periodic pentru ai menine
eficiena.
4. Rezervoarelerampeiasigurdepozitareaintermediarapetroluluiidiverselor
produsepetrolieretransportatepecaleaferat.
5. Sistemuldeconductedelegturiclaviaturiestecompusdin:
conductelecolectoaresaudistribuitoarealerampeipropriuzise;
conducteledeprimireirepartizareaproduselornrezervoare;
conducteledeaspiraieiderefularealepompelor;
conductelepentrumanipulareaproduselorntrerezervoare.
Toate aceste conducte sunt racordate la claviaturi cu robinete, ale cror scheme
permit efectuarea oricrei manevre de cuplare sau separare a conductelor ntre ele,
Notedecurs2009

35

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

precumiumplereasaugolireaunuiasaumaimultoradintrerezervoareprinunasaumai
multeconducte.
6. Instalaiidepreparareiutilizareaagentuluitermicconstaudintrobateriede
generatoare(cazane)deabur,unsistemdeconductedetransportidistribuieaacestuia,
precumidinarmturilenecesare.Aburulesteutilizatattpentruacionareaunorpompe
cupistoncticaagenttermicnurmtoarelescopuri:
9 pentru nclzirea petrolului i produselor petroliere vscoase aflate n
rezervoarelededepozitaresauncisterne,nvedereapompriisaudescrcrii
gravitaionaleaacestora;
9 pentrunclzireaconductelorcolectoaredistribuitoaredefluidevscoase;
9 pentrunclzireacldirilor;
9 pentruacionareainstalaiilordenbuireaincendiilor;
nclzirea petrolului i a produselor petroliere vscoase se face n dou etape:
prima const n ridicarea temperaturii pn la cca. 40 C, cu ajutorul serpentinelor din
rezervoare sau cisterne, astfel nct pompele s poat aspira lichidul; n a doua etap,
lichidulestenclzitlatemperaturafinaldepompare(50...60C)nschimbtoarelede
cldurtubntub,montatepeconductelederefularealepompelor.
Dea lungul platformelor rampei de ncrcaredescrcare sunt instalate conducte
deaburracordatelabateriadegeneratoareiprevzute,ladistaneegale,curacordurila
careprinintermediulunorfurtunuriflexibileaburulesteintrodusnsistemuldenclzire
alvagoanelorcistern.
7. Instalaiile i mijloacele de prevenire a incendiilor cuprind: stingtoarele
portabile i transportabile cu CO2, motopompe pentru stingerea cu ap, o reea de
hidrani, pe ntreaga suprafa a rampei, evi i furtunuri de refulare, generatoare fixe
i/sau mobile de spum, instalaii de nbuire cu abur, lzi cu nisip, rastele cu unelte
specificeetc.
8. Cldirileanexeincludbirourilepersonaluluioperativ,atelierulmecanicpentru
efectuarea diverselor lucrri de ntreinere i reparaii ale agregatelor de pompare,
conducteloriclaviaturilor,magaziipentrupieseledeschimb,materialeiprobedefluide
vehiculate,laboratoaredeanalize,grupurisanitareetc.
Schematehnologicauneiastfelderampedencrcaredescrcareesteprezentat
nfigura3.17.

Notedecurs2009

36

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Figura3.17Schematehnologicsimplificatauneirampedencrcareaproduselorpetroliere
R1...R6rezervoaredeprodus,2staiedepompare,3dispozitivedeumplere,
4liniidecaleferat,5bateriedeschimbtoaredecldur

Platforma de deservire a rampei, confecionat din beton sau oel, este situat la
marenlime,astfelncteviledencrcaresseaflela5,5mfadein(figura3.18).

Figura3.18Seciunetransversalprintrorampdebetonpentruncrcareanvagoanecisternapetrolului
1colectoarepentruproduse,2colectordeabur,3eavdedrenaj,4conductdeabur,
5eavdencrcare,6eavtelescopic,7cutiedeetanaremobil,8eavdeevacuareacondensului,
9oaldecondensareidrenaj,10racorduripentruabur,11contragreutate

Notedecurs2009

37

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Umplerea vagoanelor cistern cu petrol sau produse petroliere se face prin


intermediul unor evi telescopice ataate la domul cisternei. Accesul de pe platforma de
deservirearampeipevagoanelecisternsefaceprinintermediulunorpodeemobile.Pe
platformasuspendatseaflventileledispozitivelordencrcare,instalaiiledestingerea
incendiilor,deiluminatideutilizareaaburului.Pentruaseevitaeventualeleptrunderi
de ap provenit din precipitaii n cisterne n timpul ncrcrii, la unele rampe
platformele sunt acoperite (figura 3.19). Acoperiurile utilizate n aceste cazuri trebuiesc
prevzutecusistemedeventilaie,folositepetimpulierniipentruaprevenicondensarea
pesuprafaalorinterioaraaburuluiicdereaapeidecondensarencisterne.

Figura3.19Seciunetransversalprintrorampacoperitpentruncrcareanvagoanecisterna
uleiurilorminerale
1colectoaredeulei,2colectorpentruncrcarepelaparteainferioar,3conductdeabur,
4furtundedescrcare,5racorduripentruncrcarepelaparteainferioar,
6furtunpentruabur,7furtunpentrucondens,8prenclzitormobilcuabur,
9consolmobil

Activitateadetransportpecaleaferatapetrolului,gazolineiicondensatuluide
la schelele de producie, se desfoar astfel: ieiul este recepionat de reprezentanii
societii transportatoare n depozitele productorului, este pompat prin conducte la
rampeledencrcare,undeestetransvazatnvagoanecisterniapoipredatSocietiide
CiFerate,careltransportladestinaie,undeestedescrcatperampespecialeipredat
rafinriilor.

Notedecurs2009

38

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Petrolulcolectatnscheladeproduciepetrolierestepompatladepozitulacesteia,
unde este tratat i pregtit pentru recepie n instalaiile proprii. n momentul n care
petrolul ndeplinete condiiile de calitate cerute de STAS (un procent de impuriti sub
1% i o salinitate mai mic de 6 kg sare/vagoane), el este predat de ctre reprezentanii
schelei reprezentanilor societii de transport, care fac recepia , ocazie cu care se
ntocmescidocumenteleprimare.Petrolulastfelrecepionatestepompatnrezervoarele
tampon(rezervoaredestocare)alerampeidencrcare.Larampeledencrcareceseafl
nimediataapropiereadepozitelor,nuexistastfelderezervoaretampon,iarpomparea
ieiuluincisternesefacedirectdinrezervoarelederecepie.
Principalele operaiuni ce se desfoar la rampele de ncrcare a vagoanelor
cisternsunturmtoarele:
Se msoar stocul de petrol din rezervoarele tampon, pentru a se verifica dac
ntreagacantitaterecepionatndepozitulcentralalscheleiaajunslaramp.nacestscop
rezervorulestescursdeap,semsoarstoculcuruleta(prinmetodamsurriigolului),
se recolteaz probe din rezervor i se efectueaz analize de laborator. Cu datele astfel
obinutesecalculeazstoculdepetroliseconfruntcudatelenscrisendocumente.
Staia feroviar avizeaz personalul rampei despre sosirea vagoanelor goale care
urmeazafincrcate.Partidademanevr(compusdinmecaniculdelocomotiv,efde
manevr i manevrant) se deplaseaz cu locomotiva n staie, verific vizual vagoanele
cistern n vederea depistrii eventualelor defecte, le preia i le introduce pe rampa de
ncrcare.
Vagoanele sunt aezate la gurile de ncrcare, asigurate cu saboi mpotriva
deplasrilor accidentale i sunt verificate din nou, mai amnunit, pentru depistarea
neetaneitilor, armturilor defecte etc. Se verific nchiderea complet a robinetelor de
siguranidegolire,semonteazcapaceledeproteciealeacestora,seleagcisternelela
pmnt, i se efectueaz umplerea lor, aa cum sa precizat n cadrul acestui capitol, cu
precizareacnloculfurtunurilorflexibileseutilizeazeviledencrcarearampei;dac
acestea nu sunt telescopice, lichidul este dirijat prin plnii speciale montate pe gurile de
umplereacisternelor.
Se urmrete nivelul petrolului n cistern pe toat durata operaiunilor de
ncrcare,iarcndseatingegraduldeumplereprescris(pentrupetrol95%),iarnlimea
spaiuluigoldincisternestede10...40cm,seopretepomparea.
Sedetermincantitateadepetrolncrcatnfiecarevagoncistern.Pentruaceasta
se msoar cu ajutorul unei rigle gradate confecionat din material antiexploziv,
nlimea golului din cistern i se citete de pe tabela de calibrare volumul de lichid
coninut, iar mai apoi se msoar temperatura petrolului din rezervor i se recolteaz,
conformSTASprobe.
Se sigileaz roile de acionare a ventilului central (de siguran) precum i a
ventilelordelaguriledegolire,apoisenchideisesigileazcapaculdomului.
Seefectueazanalizeledelaborator(determinareadensitiicutermodensimetrul
i a procentuluideapiimpuritimecanice prin centrifugare, conformSTAS),apoicu
datele astfel obinute se stabilete cantitatea net de petrol ncrcat n vagonul cistern
respectiv.Dacsencarcmaimultevagoanecistern,probelenuserecolteazdinfiecare
cistern, ci dup un algoritm prevzut de STAS i Instruciunile de lucru interne ale
societiitransportatoare;seformeazapoiomediecareesteanalizat,iarrezultatelesunt
Notedecurs2009

39

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

considerate valabile pentru ntreg grupul de vagoane. Calibrarea este obligatorie pentru
toatevagoanelecisternncrcate.
Se calculeaz stocul rmas n rezervor i se compar cu cantitatea de petrol
ncrcatnvagoanelecistern.
Sentocmescdocumentelecensoesctransportulianume:
Nota de greutate (document intern , n care sunt trecute numerele
vagoanelor, cantitatea de petrol ncrcat n fiecare vagon, rezultatele
analizelordelaborator);
Scrisoarea de trsur, care difer dac se expediaz unul sau mai multe
vagoane.
DuppredareavagoanelorctrestaiaC.F.R.dedestinaie,cele5(sau6)exemplare
ale scrisorii de trsur se distribuie astfel: unul la rampa de ncrcare, al doilea la staia
C.F.R. de expediie, al treilea beneficiarului, al patrulea staiei C.F.R. de destinaie, iar al
cincileaesteutilizatpentruevidenataxrilor.ncazulncaretaxeleitarifelesuntpltite
centralizatctreSocietateadeCiFerate,sentocmetenacestscopalaseleaexemplaral
scrisoriidetrsur.

Notedecurs2009

40

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

4. TRANSPORTULRUTIERALIEIULUIIPRODUSELOR
PETROLIERE

4.1

Noiunigenerale

Transportulrutieralproduseloracunoscutnultimaperioadodezvoltareuria
icontinu,determinatdefactoriprecum:
necesitatea alimentrii ritmice cu carburani i lubrifiani a depozitelor diverilor
consumatori,depozitesituateuneorinzoneinaccesibiletransportuluiferoviar
saunaval;
necesitateaaprovizionriistaiilordedistribuieacarburanilorilubrifianilor;
dezvoltareaiextindereatransportuluipublicdecltori,urbaniinterurban;
cretereamasivatransportuluirutierdemrfuriimateriale;
asigurareacombustibililorilubrifianilornecesariefecturiilucrriloragricole;
utilizarea combustibililor lichizi sau a gazului petrol lichefiat (GPL), pentru
nclzirealocuineloripreparareahranei,dectreconsumatoricasnicicarenu
potfiracordailareeauanaionaldedistribuieagazelornaturale;
diversificarea sortimentelor de combustibili, carburani i lubrifiani i solicitarea
acestoradectrebeneficiarincantitimici.
Dup anul 2000 sa constatat o tendin de renunare la transportul produselor
petroliere prin conducte de la rafinrii spre marile centre urbane de consum n favoarea
transportuluiferoviarirutier.Deasemeneamajoritateadepozitelormariaufostnchise,
iardepoziteleconsumatoriloristaiilordedistribuieacarburanilorilubrifianilorsunt
aprovizionatecuautocisternesaucuvagoanecistern.
Autocisterneleagregatdeintervenie,numiteividanjesuntmijloacedetransport
rutier pentru produse petroliere utilizate pentru transportul de la sonde la depozitele
centrale ale schelelor de producie al ieiului extras din zcminte noi, n perioada
probelor de producie, la primele sonde care au pus n eviden acumulri de
hidrocarburi,urmndcadeciziadeconstruireauneiconductentreparculdeseparatoare
al noului antier i depozitul central al schelei s fie luat numai dup ce eficiena
economicaacesteiaestedoveditprindebiteledeieiproduse.Deasemeneacolectarea
ieiuluisefacecuautocisternepedurataconstruirii,reparrisaunlocuiriiconductelorde
amestec,sauaconductelordetransportdintreparcuriidepozite.

Notedecurs2009

41

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

4.2 Utilaje pentru transportul rutier al produselor petroliere


lichideilichefiate

Mijloacele cele mai uzuale pentru transportul auto a produselor petroliere i a


ieiuluisuntautocisternaiautotrenulcistern.
Pentrucaproduselepetrolierespoatfitransportatecuautocisterneeletrebuies
ndeplineascanumitecondiii,cumarfi:
vscozitatealorsnudepeasc10Elatemperaturade50C;
snufiecorozivedacsunttransportatencisternedinoel.
Vscozitatea n grade Engler (E) este un coeficient de vscozitate convenional,
utilizatpentrucaracterizareaproprietilordevscozitateaunorlichidecuvscozitimai
mari dect a apei, n special a produselor petroliere. Vscozitatea unui lichid n grade
Englerse definete ca fiind raportul dintre timpul t de scurgere din vscozimetru a unui
volumde200cm3delichidlaoanumittemperaturitimpult0 descurgereaaceluiai
volum de ap distilat la temperatura de 20 C. Vscozitatea convenional Engler, se
poatetransformanvscozitatecinematiccuajutorulurmtoareirelaii:

6,31
= 7,32 D E D 10 6 m 2 / s
E

( ) ( )

Dintre produsele petroliere care respect aceste condiii, fac parte: benzinele,
motorina, combustibilul uor, petrolul lampant, combustibilul pentru turboreactoare,
uleiurile minerale, pcura, bitumul cald. Pentru acest din urm produs trebuiesc luate
msurispecialedenclzireiizolaretermicacisternei.
Pentrutransportulgazuluipetrolierlichefiat(GPL)ambalatnbuteliiseutilizeaz
autocamioanespecializate,prevzutecurafturisuprapusepe2sau3rnduri(stelaje).n
cazulncareGPLulestetransportatsubformdevrac,transportulsefacecuautocisterne
speciale care sunt constructiv similare cu cisternele feroviare destinate pentru acelai
produs.

I.Autocisterna

Autocisterna este constituit din urmtoarele pri principale: autoasiu, cistern


propriuzis,sistemdeantrenareapompei,instalaiedevehiculareamrfii,echipamente
PSIiaccesorii.
Pentruaputeaficarosat,dectrefirmelespecializate,caautocistern,autoasiul
trebuiesfiepregtitastfel:
cu pomp autoabsorbant antrenat de motorul autovehicolului, prin
intermediulprizeideputeremontatlaieireadincutiadeviteze;
se iau msuri de prevenire a riscului de incendiu pe circuitul de evacuare a
gazelorarse;nacestsens,tobadeeapamentfinal(semainumeteiamortizor
zgomot) este prevzut cu dispozitiv antiscntei i montat n partea din fa a
asiului(subbaradeproteciefrontal)iorientatnjos;ncazulunormotoarede
ultimgeneraietobadeeapamentestemaivoluminoasdatoritcatalizatorului
i este montat n spatele cabinei autocisternei, central sau lateral stnga, fiind
prevzutcuunsistemdereinereascnteilor;
Notedecurs2009

42

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

se echipeaz, n mod obligatoriu, cu sistem de de prevenire a blocrii roilor


(A.B.S.);
seechipeazcusuporipentruechipamenteP.S.I.iprizedelegarelapmnt.
Cisterna este confecionat din tabl de oel carbon sau oel inoxidabil, aliaje
uoare sau rini epoxidice armate cu fibre de sticl. Cel mai adesea, pentru transportul
produselorpetrolierelichidesefolosesccisternedinoelcarbonplacatelaexteriorcutabl
dinoelinoxidabil,cuseciunealongitudinaldeformeliptic,nchiselacapetecudou
capacebombate.Pereiicisterneisuntformaidinvirole(conformD.E.X.,virol=cilindru
format din foi de tabl nituite sau sudate, care intr n construcia unui rezervor, a unei
cldiri, etc. din fr. Virole) de tabl cu grosime de 4 8 mm asamblate prin sudur
electric.Pentruaseputeatransportasimultanprodusediferite,cisternaestedivizatcu
ajutorulunorpereitransversalietanin3...4compartimente.Fiecarecompartimenteste
prevzutcu:
gurdevizitareiumplere,nchiscuuncapacetan;
orificiudegolire,situatnparteadinspate,careestemaicobort,idotatcu
robinetdesigurancunchidererapid,acionatpneumatic;
reperdenivelmaxim,plasatnvecintateaguriideumplerepentruafiuorde
observat;
racord la conducta de recuperare a vaporilor i o supap pneumatic de
nchidererapidaacesteiconducte:
La cisternele de construcie mai veche, n interiorul compartimentelor erau fixai
perei transversali care s limiteze amplitudinea micrilor suprafeei libere a lichidului
transportat n timpul deplasrii vehiculului (perei de spargere a valurilor). n cazul
cisternelormaimoderneacetipereinumaiexist,pentruosimplificareaconstrucieii
curriirecipientului.
Accesullacisternsefacepeoscarverticalaflatnparteadinspate(saulateral
stnga)aautovehiculului,scarcesecontinucuuopasareldeacceslaguriledevizitare
i de umplere, conductele de recuperare a vaporilor i supapelor de nchidere rapid a
acestor conducte n cazul rsturnrii autovehiculului. Pasarela este prevzut cu o
balustrad ai crei montani sunt articulai pe bara orizontal, permind plierea ei la
nivelul pasarelei n timpul deplasrii autovehiculului. Pe marginile pri superioare ale
cisternei se afl dou canale de evacuare a apei pluviale i/sau a scurgerilor de produs
petrolier aprute n timpul ncrcrii. Aceste canale se continu cu evile montante ale
scriiprincareacestescurgerisuntdirijatenspateleautovehiculului.
Deoarececisternaesteunvascalibrat,peperetelesuexteriorestefixatoplcu
de calibrare pe care sunt nscrise capacitatea fiecrui compartiment (in litri) pn la
reperul indicator de nivel maxim. De asemenea, fiecare compartiment al cisternei are
inscripionatcodulRembleralprodusuluitransportatculiterenegrepefondportocali(de
exemplu33/1202pentrumotorini33/1203pentrubenzin).
Pe prile laterale ale cisternei sunt fixate dou tuburi metalice prevzute cu
capace,ncaresuntpstratefurtunuriledegolire.
Susinerea cisternei se realizeaz prin intermediul a dou lonjeroane solidarizate
ntreelecuajutorulunorbaretransversaleifixateprinsudurelectriclabazaacesteia.
Legturademontabildintrecisterniasiuesterealizatprinintermediulunorsupori
prevzui cu tampoane de cauciuc i asamblai prin uruburi. Cisterna este montat pe
Notedecurs2009

43

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

asiu puin nclinat spre spate n vederea golirii gravitaionale complete a


compartimentelor.
Sistemuldeantrenareapompeiestecompusdinprizadeputereacutieideviteze
aautovehicululuiiotransmisiecardanic.
Instalaiadevehiculareamrfiiestecompusdin:
pompautoabsorbant;
conductedegolire;
robineteifurtunuri.
Intrarea lichidului n pomp se face prin conducta de absorbie prevzut cu un
filtru grosier, iar ieirea prin conducta de refulare dotat cu un robinet de secionare.
Conducteledegolirealecompartimentelorfaclegturantreorificiiledelabazaacestorai
rampaderobinetedispusnspatelecisterneisaunpartealateralstngaaacesteia,ntr
o cutie metalic. n aceast cutie se afl capetele conductelor de golire, fiecare dotat cu
cteunrobinetdemanevriunracordpentrufurtun,protejatinchisetancuuncapac
prevzut cu garnitur de cauciuc, sistemul pneumatic de acionare a robinetelor de
siguran de la baza compartimentelor (format dintro conduct distribuitoare de aer,
filtru, robinet de secionare i robinet de acionare pentru fiecare robinet de siguran),
precumiracordurileconductelordeaspiraieiderefularealepompei.
Golirea compartimentelor se realizeaz, de regul, gravitaional, prin cuplarea
unui furtun la racordul compartimentului i la racordul rezervorului de depozitare
ngropat, urmat de deschiderea robinetelor de siguran i de manevr. Furtunurile au
lungimi de 6 m i sunt prevzute la capete cu racorduri de 4 n vederea cuplrii la
instalaia de ncrcare descrcare moderne, sau racorduri de 2 pentru instalaiile mai
vechi. Pe timpul deplasrii autocisternei, furtunurile sunt aezate n tuburile metalice
aflatedeoparteidealtaacisternei.
Echipamentul P.S.I. cuprinde dou stingtoare cu praf i CO2 fixate pe prile
laterale ale cisternei, dou lzi cu nisip dispuse n partea din spate a asiului, lopat
trncop,trusADR(compusdincasc,lantern,bandpentruizolareaperimetruluietc)
i dou prize pentru legarea la pmnt. La prizele de legare la pmnt se racordeaz
cabluriprinintermediulunorclemetipcrocodilcareasiguraceluiaipotenialelectricn
cisterninrezervorpetimpuloperailordencrcaredescrcare.
Ladadesculedepeautoasiuadpostetesculelenecesarerealizriintreineriisau
amicilorreparaii,accesoriiipiesedeschimbdemareuzur.
Cuajutorulechipamentelordepeautocisternsepotefectuaurmtoareleoperaii:
ncrcarea cisternei din rezervoarele unui depozit. Aceast operaie se poate face
prinabsorbiecupompaautocisternei,lichidultrecndprinfiltrulacesteia,sau
cu pompele rampei de ncrcare, prin intermediul gurilor de vizitare ale
cisternei;
golireacisterneicupompapropriesauprincdereliber(goliregravitaional);
transvazareaproduselorntrediferiterecipientecuajutorulpompeiautocisternei.
n Romnia se produc (la S.C. Automecanica S.A. Media) urmtoarele tipuri de
autocisterne:
16CCautovehiculcisternpentrutransportprodusepetroliere(figura4.1)
Aceatautocisternpentrutransportcombustibil,esterealizatnconformitatecu
normelor ADR clasa III. Autocisterna este destinat transportului produselor petroliere
Notedecurs2009

44

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

lichidecudensitateamax.de0,84kg/dm3sivscozitateamax.de10Eexceptndlichidele
care corodeaza materialul cisternelor, OL.44.4K. Gradul de umplere maxim admis n
cisternaestede94%.Indiceledecapacitate(semnuldenivelmax.)estemontatlanivelul
care corespunde acestui grad de umplere. Autocisterna este executata conform normelor
ADR(RNTR.2), HG 568 privind limitarea emisiilor de compui organici volatili din
terminale i staii de benzin i condiiile tehnice impuse de RAR, fiind omogogata ca
vehicul cu Carte de identitate RAR i autorizaie IPROCHIM. Capacitatea efectiva a
cisterneiestede9455dmciesteechipatcusistemdeumplereecologic.

Figura4.1Autovehiculcisternpentrutransportprodusepetroliere16CC

24CCautocisternpentrutransportlichidepetroliere(figura4.2)
Aceatautocisternpentrutransportcombustibil,esterealizatnconformitatecu
normelor ADR clasa III. Autocisterna este destinat transportului produselor petroliere
lichidecudensitateamax.de0,94kg/dm3ivscozitateamax.de10Eexceptndlichidele
care corodeaza materialul cisternelor, OL.44.4K. Transportul lichidelor cu densitate mai
mare de 0,94 kg/dm3 se face micornd cantitatea de lichid transportat, astfel inct
greutateautilsnudepaeasc13.500daN.ncazultransportuluiproduselorpetroliere
cudensitateamaimarede0,94kg/dmcsevorutiliza2compartimente:1i3lacapacitatea
disponibila.Capacitateaefectivacisterneiestede15.000dm3.iesteechipatcusistemde
umplereecologic.

Figura4.2Autovehiculcisternapentrutransportprodusepetroliere24CC

Notedecurs2009

45

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Autocisternapentrutransportiei(petrolbrut)ifluidedeforajtip26.CFF
Aceat autocistern este un vehicul destinat transportului de foraj, a produselor
petroliere i a altor produse necesare operaiunilor speciale din industria petrolier, care
au densitatea max. de 1,12 g/cm3 i vscovitatea maxima de 14 E. Cu acest tip de
autocistern,nusetransportlichidecarecorodeazmaterialuldincareesteconfecionat
cisternaiinstalaiadegolire.ncazulncaresetransportlichidecudensitateamaimare
de 1,12 kg/dm3, cantitatea transportat se va diminua prin umplerea pn la conducta
preaplin.
Cisterna este monocompartimentata de sectiune cilindrica, din tabla de 4 mm
OL.44.4kintritcucenturideprofilU.Cisternaesteprevazutcudousprgtoare
deval.Deasemeneapentruaccesuliaerisireacazanuluisaprevazutuncapacdevizitare
orbcuoflansaprinsnuruburi.Bazacisterneiformatdinlongeroaneisuporiaezai
n ordine descrescnd i care prind cisterna ntro poziie nclinat cu 3 grade pentru a
uuragolireacisternei.
Pelngacesteautocisterne,semaiutilizeazlatransportulproduselorpetroliere
isemiremorcicisterne,cumarfi:
Semiremorcapentrutransportlichidepetrolierede30000ltipSLP8B
Semiremorca cistern este destinat transportului de lichide petroliere cu
densitatea max. de 0,9 kg/dm3 i vascozitatea max. de 10 E exceptnd lichidele care
corodeazmaterialulcisternelor,respectiveOL.44.4k.Semiremorcaesteexecutatconform
normelorADR(RNTR2)sicondiiilortehniceimpusedeRAR,fiindomologatcavehicul
cu Carte de identitate RAR i autorizaie IPROCHIM. Semiremorcile se vor tracta cu
autotractoare dotate conform normelor ADR ( instalaie de frnare cu dou conducte,
usctordeaerisistemABS,instalaieelectricprotejatconformIP65,prescntei,etc).
Semiremorcapentrutransportlichidepetrolierede22000ltipSLP2D
Aceast semiremorc cisterna este destinat transportului de lichide petroliere cu
densitatea max. de 1,00 kg/dmc si vscozitatea max, de 10 E exceptnd lichidele care
corodeaz materialul cisternei, respective OL.44.4k folosind n tranzacii comerciale la
msurareavolumelorlivratesauprimite.Transportullichidelorcudensitatemaimarede
1,00 kg/dm3 se face n detrimentul cantitii fluidului n sensul micorrii acestuia, astfel
nctgreutateautilsnudepeasc22.000daN.ncisternpotfitransportatesimultan
lichide diferite cu condiia respectrii ncarcturii utile maxime de 22.000 daN. n cazul
transportului de lichide petroliere diferite n fiecare compartiment, atunci se monteaz
placi avertizoare pentru substane periculoase pe prtile laterale ale fiecrui
compartiment.

II.Autotrenulcistern

Necesitateatransportuluirutieraunorvolumerelativmarideprodusepetroliere
lichidencondiiideeficieneconomic,aimpuscretereacapacitiicisternelorutilizate
la transportul auto al acestor produse. n acest context a aprut autotrenul cistern, care
poateaveaocapacitatede16.000...40.000litriipoatefimpritn5...9compartimente,
ceeacepermitetransportareasimultanaunorcapacitinsemnatedeprodusepetroliere
diferite.Autotrenulcisternsecompunedinurmtoareleelementeprincipale:
Notedecurs2009

46

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Autotractorindependent(captractor),pedousautreiaxederulare,carepoates
fiedotatcupompisistemuldeantrenarealacesteia,adicprizadeputerede
laieireadincutiadevitezeiotransmisiecardanic;
Semiremorc cu cistern autoportant (figura 4.3); i n acest caz, ca i la
autocisternele prezentate anterior, cisterna propriuzis este confecionat din
tabldeoelsaualiajuor,asamblatprinsudur,avndaceeaiformcaila
autocistern; diferena principal o constituie lungimea lungimea mult mai
mareacisterneicareestedivizatn5...9compartimentedotatenmodsimilar
cuceledelaautocistern;

Figura4.3Semiremorccucisternautoportantpentrutransportgazperolierlichefiat(GPL)

Boghiul semiremorcii, are dou sau trei axe de rulare, este construit din oel i
constituie un ansamblu independent, cu rol de susinere a semiremorcii, de
rulare,frnareiamortizareaocurilor;
Instalaiadefrnare,estecompusdinfrnadeserviciu,frnadeparcareifrna
deavarie;
Instalaia electric a semiremorcii include circuitele de iluminare, semnalizare i
poziionarepetimpdenoapte;
EchipamenteleP.S.I.suntsimilarecucelemontatepeautocisterne;
Instalaia de vehiculare a produselor transportate este similar cu cea de pe
autocisterne, singura diferen fiind faptul c pompa este montat pe
autotractor,iarrestulinstalaieiseaflpesemiremorc;
Dispozitivul de susinere a pri fa a semiremorcii, constituit din trenul de
sprijiniangrenajuldeacionaremanualaacestuia;
Lzidescule,pentrudepozitareasculeloriaccesoriilornecesaresemiremorcii.
Celemaidesutilizateautotrenuricisternauurmtoarelecaracteristici:capacitatea
maximde28.000litri,6compartimenteegale,sarcinautil25tone,masatotalrulant40
tone, iar motorul are 410 CP. Exist i autocisterne de foarte mare capacitate, utilizate
pentrualimentareacucarburantaavioanelorpeaeroporturi,acesteaavnddimensiunii
capacitisuperioare,fraliseimpunerestriciidegabaritigreutatepeaxelederulare,
deoarece ele nu circul pe osele. Asemenea autotrenuri cistern pot ajunge pn la o
capacitatede80tone,avndundebitdepomparede5tone/min.

Notedecurs2009

47

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

4.3

Regulideexploatareaautocisternelor

Se poate ca diferitele produse petroliere s fie transportate n mod succesiv n


aceleaicompartimentealeuneiautocisternenumaintroanumitsuccesiune,produsele
mai grele lund locul celor mai volatile, cu condiia ca cisterna s aib pereii interiori
uscaiisfieaerisitnprealabil.ncrcareaautocisternelorcudiverseprodusepetroliere
ntro alt ordine dect cea prezentat anterior, trebuie precedat de splarea
compartimentelor,dupceacesteaaufostgoliteidelichidulrezidual.Splareaconstn
introducereadeabursaturatncompartimentulcisterneitimpdeaproximativoor,pn
nmomentulncareapacondensat,evacuatprintuuriledegolireestecurat.Dacse
constatcaceastmetodnuestesuficient,estenecesarcancompartimentulcetrebuie
curatsaseintroducpnla2/3dincapacitateasa,osoluiede1%NaOH(hidroxidde
sodiu),apoivehicululsfiesupusunordeplasriiopriribrutepentruagitareasoluie.
Dupceseevacueazaceastleie,compartimentultrebuiefoartebinesplatcuapcald.
Pentru a se asigura o securitate a transportului, nu se recomand o ncrcare
parialacompartimentelorcisternei.
nceleceurmeazsuntprezentaialgoritmicetrebuiescrespectailaoperaiunile
dencrcaredescrcareacisternelor,precumilaoperaiiledetransvazareaproduselor
petrolierecupompaautocisternei.
1. ncrcareaautocisterneicuinstalaiaproprieafurnizorului:
a) poziionarea vehiculului pe rampa de ncrcare i asigurarea acestuia
mpotrivadeplasriiaccidentalecufrnadeparcareiprinpoziionarea
decalelaroi;
b) conectareacablurilordelegarelapmnt;
c) verificarea nchiderii robinetelor de pe conducta de golire a
compartimentuluiceurmeazafincrcat;
d) deschidereacapaculuiguriidevizitare;
e) introducerea evii telescopice a instalaiei de pe rampa furnizorului n
guradeumplere;
f) umplereacompartimentuluipnlareperuldenivelmaxim;
g) nchidereaisigilareacapaculuiguriidevizitare;
h) sigilareacapaculuiprotectordepeconductadegolire;
i) luarea calelor de la roi, eliberarea frnei de parcare i scoaterea
vehicululuideperampadencrcare.
2. ncrcareaautocisterneicupompaproprie:
a) poziionarea vehiculului pe rampa de ncrcare i asigurarea acestuia
mpotrivadeplasriiaccidentalecufrnadeparcareiprinpoziionarea
decalelaroi;
b) conectareacablurilordelegarelapmnt;
c) racordareaunuifurtunlaconductadeabsorbieilasursafurnizorului;
d) montarea unui furtun la conducta de refulare a pompei i la racordul
conducteidegolireacompartimentuluicareurmeazafiumplut;
e) conectarea prin intermediul unui furtun a conductei recuperatoare de
vaporiacisterneicuinstalaiafurnizorului;
Notedecurs2009

48

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

f) deschiderearobinetuluidepeconductarecuperatoaredevapori;
g) deschiderea robinetelor de siguran i de manevr de pe conducta de
golireacompartimentuluiceurmeazafincrcat;
h) cuplarea pompei i meninerea turaiei motorului la valoarea prescris
pentrupompare;
i) decuplarea pompei i nchiderea robinetelor de pe conducta de golire,
dupcenivelulprodusuluincrcataajunspnlaindicatoruldenivel
maximalcompartimentului;
j) sigilarea capacului gurii de umplere i a capacului protector de pe
conductadegolire;
k) luarea calelor de la roi, eliberarea frnei de parcare i scoaterea
vehicululuideperampadencrcare.
3. Golireagravitaionalaautocisternei:
a) poziionarea vehiculului pe rampa de ncrcare i asigurarea acestuia
mpotrivadeplasriiaccidentalecufrnadeparcareiprinpoziionarea
decalelaroi;
b) conectareacablurilordelegarelapmnt;
c) racordarea unui furtun la conducta de golire a compartimentului i
conductadeumplerearezervoruluistaieidelivrare;
d) conectarea prin intermediul unui furtun a conductei recuperatoare de
vaporiacisterneilaconductasimilararezervorului;
e) deschiderea robinetelor de pe conductele de golire i recuperatoare de
vapori;
f) golirea complet a compartimentului, verificarea fcnduse pe cale
vizualprindeschidereacapaculuiguriideumplere;
g) nchiderearobineteloriacapaculuiguriideumplere;
h) decuplarea furtunurilor i aezarea lor n tuburile aflate pe lateralele
cisternei;
i) luarea calelor de la roi, eliberarea frnei de parcare i scoaterea
vehicululuideperampadencrcare.
4. Golireaautocisternecupompapropriei:
a) poziionarea vehiculului pe rampa de ncrcare i asigurarea acestuia
mpotrivadeplasriiaccidentalecufrnadeparcareiprinpoziionarea
decalelaroi;
b) conectareacablurilordelegarelapmnt;
c) verificareaintegritiisigiliilor;
d) conectarea prin intermediul unui furtun a conductei recuperatoare de
vaporiacisterneilaconductasimilararezervorului;
e) racordarea unui furtun la conducta de refulare a pompei i la instalaia
deprimireabeneficiarului;
f) cuplarea unui furtun la conducta de absorbie a pompei i la racordul
conducteidegolireacompartimentuluiceurmeazafidescrcat;
g) deschiderea robinetelor conductei de golire a compartimentului i a
conducteidevapori;
Notedecurs2009

49

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

h) cuplarea pompei i meninerea turaiei motorului la valoarea prescris


pentrupompare;
i) decuplarea pompei dup golirea complet a compartimentului i
nchiderearobinetelordepeconductadegolireprecumidedecuplarea
furtunurilor;
j) luarea calelor de la roi, eliberarea frnei de parcare i scoaterea
vehicululuideperampadencrcare.
5. Transvazareaproduselorpetrolierentrerezervoarecupompaautocisternei:
a) racordarea unui furtun la conducta de absorbie a pompei i la
rezervorulsurs;
b) racordareaunuifurtunlaconductaderefulareapompeiilarezervorul
destinaie;
c) se deschid robinetele de pe conductele de umplere golire att la
rezervorulsurs,ctilarezervoruldestinaie;
d) cuplarea pompei i meninerea turaiei motorului la valoarea prescris
pentrupompare;
e) dup terminarea transvazrii se nchid robinetele, se decupleaz
furtunurile i se elimin lichidul din pomp prin intermediul tuului
inferioralacesteia.
Prinintermediulacestuiultimalgoritm(procedeu),sepoateefectuaitransvazai
produseledintruncompartimentnaltulalautocisternelorsauautotrenurilorcistern.
Autocisternelemainecesitpelngacesteoperaiienumerateanteriorianumite
operaiideverificareintreinere,cumarfi:
A. Verificarea autocisternelor nainte de plecarea n curs trebuie s aib n
vedereurmtoareleaspecte:
stareadecurenieacompartimentelorgoale;
deblocareafrneideparcareaboghiuluisemiremorcii,ridicarealalimita
superioar a trenului de sprijin i starea cuplrii pivotului la aua
autotractorului(laautotrenurilecistern);
nchiderea robinetelor de golire i a capacelor gurilor de vizitare,
etaneitatea acestora i a capacelor de protecie de pe conductele de
golire;
stareatehnicafurtunurilor;
existenaibunafuncionareaechipamentelorP.S.I.
B. ntreinerea curent a autoasiurilor i autotractoarelor, se efectueaz de
regulnfiecareziiconstdin:
1. verificareacupluluidestrngereapiulielorjanteloriapresiuniidin
anvelope;
2. verificareainstalaieidefrnareaautovehiculului;
3. verificarea instalaiei electrice (iluminare i semnalizare) a
autovehiculului;
4. verificarea funcionrii pompei, a trenului de sprijin i a frnei de
parcare(laautotrenurilecistern);
C.ntreinereaperiodicaautoasiuriloriautotractoarelor,constdin:
Notedecurs2009

50

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

curarea coului filtrant i a filtrului pompei, nlocuinduse dac este


cazulelementelefiltrantedeteriorate;
verificareainlocuireagarniturilordeetanaredefecte;
verificarea organelor de asamblare i a strii mbinrilor sudate ale
cisternei;
curirea compartimentelor, conductelor, furtunurilor precum i a
celorlalteaccesorii.

4.4 Transportulproduselorpetrolierencontainereconfecionate
dinmaterialeplastice

Produsele petroliere lichide i cele chimice pot fi transportate i depozitate n


recipiente confecionate din materiale plastice. Utilizarea acestor recipiente conduce la
reducerea cheltuielilor de execuie, transport, montaj demontaj i exploatare. Pe lng
acesteavantaje,materialeleplasticeutilizateauomarerezistenlasolicitrilemecanicei
chimice la care sunt supuse pe durata transportului i depozitrii produselor petroliere
lichide. Acest fel de recipiente pot fi utilizate i ca depozite staionare pentru diverse
produsepetrolierenlocurilegreuaccesibileuneiaprovizionriritmice.
Principalele avantaje ale acestor containere confecionate din materiale plastice,
sunt:
greutatedecirca4orimairedusdectarecipientelorsimilaredinoel;
posibilitateadeafipliate(ncazulcelorflexibile)ocupndastfellocfoartepuin;
cheltuielidetransportiinstalaremaireduse;
rezisten la coroziune, att interioar cauzat de lichidul transportat, ct i
exterioarprodusdefactoriiatmosferici,substaneleorganice,bacteriidinsol
etc;
duratdeviamaimare,celpuin20...25ani;
eliminarearisculuidenlocuireneateptatiacheltuielilorcuaceasta;
reducerearisculuidepoluareaccidentalamediuluiambiant.
Containereleutilizatenacestdomeniupotfiflexibile,saurigide.
Containerele flexibile, staionare sau transportabile sunt confecionate dintro
estur de nylon sau neopren acoperit pe ambele pri cu cauciuc sintetic (a crui
compoziie este aleas n funcie de natura lichidului ce urmeaz a fi depozitat sau
transportat)iconsolidateninteriorcucablurideoelsaucufibrdesticllacontainerele
decapacitatemic.
Containereleetanetransportabileutilizatepentruproduselechimiceipetroliere
lichideaucapacitide200...20.000litriilungimidepnla11m,iarcontainereletanc
staionare au capaciti de 2.000 ... 400.000 litrii. Un astfel de containertanc poate s
nlocuiascunntregdepozitdebutoaiedetabl,ocupndtotodatunspaiumairedusi
eliminndastfelproblemamanipulriiistocriiasutedebutoaiedetabl.
Containerele flexibile transportabile sunt uor de montat pe platforma unui
autocamion,frafinevoiedepersonalcalificat,iardupceaufostgolitepotfipliatecu
uurinocupndunspaiufoartemic.Deexempluuncontainerflexibilcucapacitateade
5.000litriiaredimensiunide2x3,2x1[mxmxm]cndesteplinide0,8x0,9x0,5[mx
Notedecurs2009

51

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

m x m] cnd este gol i cntrete aproximativ 90 kg. Transportul rutier al produselor


petroliere lichide ntrun astfel de container de capacitate mare (20.000 litrii) montat pe
semiremorca unui autotractor, este mai eficient dect transportul ntro cistern clasic,
deoarece dup golire containerul este pliat iar spaiul astfel rmas liber poate fi folosit
pentru transportul altor materiale, eliminnduse astfel problema curselor n gol (fr
ncrctur).
Containerelerigide,suntconfecionatedinrinisinteticearmatecufibredesticl
i pot fi folosite att pentru depozitarea produselor petroliere ct i pentru transportul
acestora, astfel autocisternele de intervenie, utilizate n schelele petroliere pentru
transportulieiului,apei,fluidelordeforajetc,suntdotatecuastfeldecontainere.
De regul peretele unei astfel de cisterne este confecionat din patru straturi,
succesiunea acestora dinspre interior spre exterior fiind: o mpletitur de fibre i rin
(10%sticl),unstratdefibretiateirin(25...28%sticl),unstratdefibrenfuraten
rin (75% sticl), respectiv o mpletitur de fibr i rin similar primului strat.
Straturilecuunconinutridicatderinsuntrezistentelaaciuneaagenilorchimici,iar
celecufibremaimulteconferorezistenmecanicridicatcontainerului.
Acumularea de electricitate static n timpul umpleriigolirii acestor recipiente
poatefinlturatastfel:
o montareadedispozitiveantielectrostaticepeacestecontainere;
o fixarea pe peretele interior al containerului a unei reele de fire conductoare,
racordatelauncabludelegarelapmnt;
o montareaunuitubmetalicpentruncrcareacontainerului,tubceptrunden
interiorulacestuiaiestelegatlapmnt.

4.5

Transportulproduselorpetrolieresolidesauambalate

Produsele petroliere aflate n stare solid, ambalate sau n vrac, cele semisolide
ambalatenbutoaie,lzisaucutii,precumiuneleprodusepetrolierelichideambalaten
butoaie, bidoane etc, pot fi transportate n autocamioane de mrfuri. Gazul petrolier
lichefiat (GPL) ambalat n butelii se transport la depozite, la centrele de livrare sau la
domiciliulconsumatorilornautovehiculespecialamenajate.
Pentru transportul produselor petroliere solide sau ambalate se utilizeaz
autocamioane de uz general, care pot s fie cu asiu simplu sau cu asiu articulat
(autovehicul cu semiremorc). Pentru cantiti mari i distane mari se utilizeaz
autotrenuriformatedinautocamioanelacareliseataeazioremorc.
nfunciedenaturaproduselortransportate,tipulambalajelor,distanacetrebuie
parcurs,condiiileatmosferice,tipulmijloacelormecanizatedencrcaredescrcare,se
folosesc i autovehicule cu o suprastructur speciale (autocamioane cu cutie fix, de tip
platformsaulad),cuposibilitideamenajarepentru:
asigurareastabilitiimrfurilordinautocamion;
protejareamrfiimpotrivaageniloratmosferici;
asigurareamrfiitransportatempotrivasustragerilordeproduse;
dotareacuechipamenteP.S.I.

Notedecurs2009

52

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

n vederea efecturii acestor transporturi n condiii de eficien economic i de


siguran maxim, trebuiesc luate cteva msuri. Aceste msuri pot fi grupate n cinci
maricategorii,dupcumurmeaz:
Msurideorganizareiplanificareatransportului:
stabilirea i respectarea graficului lunar de livrri, defalcat pe decade i pe
zile;
alegereacelormaiscurtetraseedetransportpermisepentrufiecarecategorie
deautovehiculideprodustransportat;
dispunereaproduselorndepozitepegrupeisortimente,ordonareaacestora
pe categorii de ambalaje i beneficiari, n vederea reducerii la minim a
timpilordencrcareadescrcare;
meninerea bunei stri de funcionare a dispozitivelor, instalaiilor i
utilajelor pentru efectuarea mecanizat a operaiilor de ncrcarea
descrcare,precumipentrurecepiacantitativicalitativaproduselor
primitei/saulivrate;
ntocmireacorectadocumentelordeprimire,livrareitransport.
Msuriprivindambalareamrfii:
cunoaterea categoriilor i tipurilor de ambalaje, precum i a destinaiei
acestorapentrudiferiteletipurideproduse;
controlulcalitiiambalajelornaintedeutilizareaacestora;
nchidereacorectaambalajelordupncrcareaproduselornacestea;
Msuridemarcareisemnalizare:
utilizarea pentru marcarea ambalajelor n care se depoziteaz i se
transportanumiteprodusepetroliereaunorvopselerezistentelaapi
hidrocarburi;
n cadrul marcrii ambalajelor, pe acestea trebuiesc nscrise urmtoarele
date:denumireprodus,tipulsortimentului,normadefabricaie(STASsauNI),
denumire productor, masa net, tara, numrul ambalajului, data de fabricaie,
numrullotuluidincarefaceparte,precumialteindicaiispecialecerutede
beneficiariprevzutenstandarde;laproduseleinflamabilei/sautoxice
sevorimprimanmodobligatoriupeambalajensemnecorespunztoare
pentruavertizare.
Msuridemanipulare:
verificarea stabilitii ambalajelor aezate sau fixate pe palei de lemn, a
butoaielor,bidoanelor,cutiilor,saciloretc;
utilizarea conform instruciunilor de lucru a dispozitivelor, instalaiilor i
utilajelor de ncrcare descrcare (crucioare, transportoare de mrfuri
paletizate 3 motostivuitoare, electrostivuitoare, palane 4 , macarale, scri,
benzitransportoareetc);

paletizare=manipulareitransportareamrfurilorcuajutoruluneiplatformespeciale,dupfr.palettisation
palan=macaraformatdinmaimuliscripeisituaipedousaumaimulteaxe,dintrecareunafix,dinfr.palan,it.
palanco.

3
4

Notedecurs2009

53

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

protejarea cu prelate a produselor ambalate ce urmeaz a fi transportate n


autocamioane deschise, mpotriva aciunilor razelor solare i/sau a
precipitaiilor.
Msurideprevenireistingereaincendiilor(P.S.I):
dotarea autovehiculelor n care se transport produse petroliere cu
stingtoare de incendiu, lad cu nisip, lopat i trncop pentru
intervenie;
instruirea conductorilor auto n ceea ce privete tehnica manipulrii i
transportuluiproduselorinflamabile;
executarea operaiunilor de ncrcare descrcare, transport i manipulare
corespunztorinstruciunilorspecificefiecreifamiliideprodusenparte;
efectuarea operaiunilor de ncrcare descrcare a butoaielor utiliznd
rampesituatelanivelulplatformeiautocamioanelorsauplanurinclinate,
pecarebutoaielesuntmanipulatecuajutorulfrnghiilor;
interzicerea transportului de persoane n afara cabinei autocamioanelor ce
transportprodusepetroliere.

4.6

Rampepentruncrcareaidescrcareaautocisternelor

Efectuarearapidincondiiidesiguranmaximaoperaiunilordencrcare
descrcare a autocisternelor pentru produse petroliere lichide, impune construirea i
amenajareaderampespecialeattnrafinriictindepozitelemari.Oastfelderamp
cuprindeterenulcuconstruciileiinstalaiilenecesareefecturiincondiiidesiguran
maxim i ntrun timp minim, a operaiunilor de ncrcare descrcare a produselor
petrolierenidinautocisterne.
Rampelepotficlasificatedupmaimultecriterii,astfel:
1. dupvolumuloperailorpredominante,rampelepotfi:
a. rampedencrcare,aflatenrafinriiindepoziteledecomercializare;
b. rampededescrcare,aflatenunitileconsumatoare;acesterampesunt
simple din punct de vedere constructiv i al dotrilor, deoarece cantitile de produse
manipulate sunt relativ micii n sortimente reduse, primirea lor are loc la intervale de
timpmari,iaroperaiilededescrcarenuimplicutilizareaunorinstalaiispeciale.
La unele depozite ale marilor consumatori, rampele pot fi utilizate att pentru
descrcare (primirea produselor de la rafinrii sau din depozite) ct i pentru ncrcarea
autocisternelordindepoziteleproprii,nvedereaalimentriidiferitelorpunctedeconsum.
2. dup sortimentele de produse vehiculate, rampele (sau liniile de ncrcare)
potfidestinatepentru:
a. ncrcareadeprodusealbe(benzine,whitespirt,ieilampant,motorine);
b. ncrcareauleiurilorminerale;
c. ncrcareaproduselornegre(combustibillichiduorptr.focareipcur).
3. dup capacitatea depozitului i volumul produselor livrate, rampele se pot
grupaastfel:

Notedecurs2009

54

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

a. rampesimple(cuoestacad5 imaimultedispozitivedencrcare);
b. rampeduble(cudouestacade,prevzutefiecarecumaimultedispozitive
dencrcare);
Avnd n vedere faptul c autocisternele sunt utilizate pentru transportul
produselorpetrolieredelarafinriiidepozitelaconsumatori,adicdelaunnumrredus
depunctedencrcarespreunnumrfoartemaredepunctededescrcare,ncontinuare
vorfiprezentateelementelecomponentealeuneirampedencrcare.Acesteasunt:
Rampa propriuzis, care este situat n incinta rafinriei sau
depozitului,napropierearezervoarelordincaresencarcproduselepetroliere.Distana
faderezervoaresestabiletenfazadeproiectarenfunciedefactorica:posibilitilede
accesalautocisternelor,utilizarearaionalaspaiilordindepozite,atraseelorconductelor
irampelorderobineteaacestora,normeleP.S.I.Suprafaainumrulliniilordencrcare
ale unei rampe sunt determinate de volumul produselor petroliere livrate, de gama
sortimentelor,precumidecapacitateadetransportaautocisternelor.
Platformele pe care se afl instalaiile de ncrcare sunt construite din
beton rezistentlaaciunea intemperiilor, a produselorpetrolierei la solicitrile produse
deautocisterne.Dealungulplatformelorseaflcanalebetonate,princaretrecconductele
pentru produse, rampele de robinete pentru dirijarea produselor la diverse puncte de
ncrcare,conducteledeagenttermicideap.Deasemenea,platformelesuntprevzute
cu canale colectoare din beton sau conducte metalice prin care eventualele scurgeri de
produsepetrolieresuntdirijatectrerezervoareledecaptareidecantare.njurulgurilor
de colectare suprafee platformei este realizat n pant, pentru a permite evacuarea
rapid a lichidelor deversate accidental n timpul operaiilor de ncrcare. n vederea
respectriifluxuluitehnologicdencrcaresimultanamaimultorautocisterne,pstrrii
ordinii i disciplinei, precum i pentru ndeplinirea normelor P.S.I., platformele trebuie
prevzutecu:marcajevizibilepentruaccesulioprireaautocisternelor,locuridencrcare
i de ieire, indicatoare de avertizare sau interdicie privind fumatul, efectuarea de
manevre,reparaiialeautovehiculeloretc.
Instalaia de ncrcare a autocisternelor cuprinde, n principal, reeaua
de conducte pentruproduselepetrolierecurampaderobinete aferent,separatoarele de
aer i ap, conductele de umplere, debitmetrele, furtunurile flexibile de umplere cu
dispozitiveledeancorare.Unelecomponentealeinstalaieidealimentaresuntmontatepe
o estacad prevzut cu scri i podee de acces. Dimensiunile acestei estacade difer n
funcie de numrul punctelor sau a liniilor de ncrcare. Estacada este confecionat din
betonsaudinmaterialemetalice,esteacoperitcuocopertiniarelabazobordurio
balustrad de prindere. Fiecare punct de ncrcare a autocisternelor trebuie prevzut cu
mijloacedeprevenireistingereaincendiilor.
Staia de pompare i instalaiile de preparare i utilizare a agentului
termic nu difer din punct de vedere constructiv i funcional, de cele care intr n
componena rampelor pentru ncrcarea i descrcarea vagoanelor cistern prezentate n
capitolulanterior.

estacad=platformaezatpepicioarenaltepentruarealizacomunicaiantredoupunctesituatedeasuprasolului
sauntreunpunctdepesolsialtulsituatlanlime,dinfr.estacade

Notedecurs2009

55

MainiiutilajepentrutransportulhidrocarburilorAdrianMariusPASCU

Cldirile anexe cuprind: cabina de paz i control de la poarta rampei,


atelierul pentru revizia i repararea autocisternelor, boxe pentru mijloacele P.S.I., birouri
pentrupersonalulangajat,magaziipentrudepozitareadeprobe,grupsocialetc.
ncrcareapropriuzisaautocisternelorsepoatefacendoumoduri:
cuajutoruluneiconducteverticale;
printrundispozitivdencrcaredupvolum.
ncrctorulverticalpentruautocisterne(figura4.4)areoconstruciefoartesimpl
i este uor de utilizat. Poziia prii turnate a conductei verticale (indicate punctat)
reprezintstareaderepausancrctorului.naceastpoziieconductasefixeazcuun
lanspecial.

Figura4.4ncrctorverticalpentruautocisterne

Notedecurs2009

56