Sunteți pe pagina 1din 32

Salutare tuturor!

In acest topic voi descrie sistemul de diagnoza OBD-II,codurile de eroare precum


si traducerea lor,piesele implicate in generarea unui cod si rezolvarea problem
elor aparute.
1.Ce este OBD?
2.Istoria OBD.
3.Prezentare generala.
1. OBD=On-Board Diagnostic system,este un sistem standardizat care reprezinta ca
pacitatea unui automobil de a dagnostica singur componentele cu impact asupra em
isiilor poluante.In momentul in care e diagnosticata o malfunctie,in bordul auto
mobilului va aparea martorul luminos MIL(malfunction indicator lamp),in termeni
uzuali check engine.
Modul de functionare si diagnosticare OBD este impus de standarde internationale
,SAE pentru americani,ISO pentru Europa.(in poza 1 este atasat martorul MIL(chec
k engine))
2. Prima utilizare a denumirii OBD,numita OBD1,a fost impusa de CARB(Statul Cali
fornia-USA) si cerea ca toate automobilele noi sa aiba un sistem de diagnosticar
e la bord.Nu a avut un real succes deoarece protocoalele de comunicatie,plasarea
si tipul interfetei de diagnostic nu erau stabilite,fiecare constructor avand a
mplasari si protocoale diferite.Nu a fost posibila crearea unei singure interfet
e de diagnostic pentru mai multe tipuri de masini.
OBD-II apare pentru prima data in 1994,anul emiterii regulamentului si reglement
arilor fata de prima interfata.Modificarea a fost facuta de catre CARB,si a deve
nit obligatorie incepand cu anul 1996,principala noutate fiind conectorul univer
sal al interfetei de diagnoza si posibilitatea crearii de echipamente multimarca
.
Versiunea europeana a lui OBDII,apare in anul 2001 pentru masinile pe benzina si
in anul 2004 pentru masinile diesel(atunci devine obligatorie) si este denumita
EOBD.
3.Standardele OBDII presupun prezenta unui conector,existenta unui protocol de c
omunicare general precum si un mod de functionare generalizat. Conectorul OBDIIi
mensiunile conectorului precum si locatia acestuia sunt impuse de standardele SA
E J1962(ISO 15031-3),fiecare masina cu OBDII permitand accesul utilizatorului.
Conectorul trebuie sa fie pozitionat in habitaclu,in zona cuprinsa intre volan,c
onsola centrala si tablou de bord.Accesul trebuie sa fie facil,in cazul in care
este acoperit de plastic acesta din urma va fi montat si conceput in asa fel inc
at sa poata fi desfacut fara echipamente speciale.Montarea si demontarea echipam
entului de protectie trebuie sa se faca cu o singura mana,in conditii de siguran
ta si sa fie la maxim 0,61 metri de sofer.
Conectorul OBDII(poza1),trebuie sa aiba in mod obligatoriu 16 pini,notati ca in
imagine si definiti:
Pin1-Discretionary
Pin2-Bus positiv line,SAE J-1850
Pin3-Discretionary
Pin4-Chassis ground
Pin5-Signal ground
Pin6-CAN_H line of ISO 15765-4
Pin7-K-line according to ISO 9141-2 and ISO 14230-4
Pin8-Discretionary
Pin9-Discretionary
Pin10-Bus negative line of SAE j-1850
Pin11-Discretionary
Pin12-Discretionary
Pin13-Discretionary
Pin14-CAN_l line of ISO15765-4
Pin15-L-line according to ISO 9141-2 and ISO 14230-4
Pin16-Permanent pozitive voltage.
Pinii 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13 nu sunt definiti explicit,rolul acestora ramane a f
i stabilit de constructor.Orice scantool(echipament de diagnosticare) va avea to
ti cei 16 pini,protoculul de comunicare intre scantool si sistem fiind stabilit

automat.
Protocoale de comunicare utilizate pentru OBD-2:sunt in numar de 5 si pot fi ide
ntificate prin analizarea conectorului masinii.
Protocol1:SAE J1850 PWM,este utilizat in principal de catre Ford Motor Company,
viteza de transfer a datelor fiind de 41.6 kB/sec. Utilizeaza pinii 2 (+) si 5 (
-) pentru transmiterea semnalelor.
Protocol2:SAE J1850 VPW,utilizat de catre General Motors, viteza de transfer a d
atelor fiind intre 10.4 si 41.6 kB/sec. De asemenea utilizeaza pinii 2 (+) si 5
(-) pentru transmiterea semnalelor.
Protocol3:ISO 9141-2,utilizat producatorii de automobile europeni, asiatici si C
hrysler. Viteza de transfer a datelor este de 10.4 kBaud. Pentru comunicare util
izeaza pinul 7 (K-line) i optional pinul 15 (L-line).
Protocol4:ISO 14230 (KWP2000) similar cu ISO 9141-2,pentru comunicare utilizeaza
pinul 7 (K-line) si optional pinul 15 (L-line). Viteza de transfer a datelor es
te cuprins intre 1.2 si 10.4 KBaud.
Protocol5:ISO 15765 (CAN)
Interfata CAN este cu siguranta cel mai folosit mijloc de transfer date utilizat
in industria automobilistica,atat in interfete de diagnoza cat si intre compute
rele masinii.
In functie de viteza de transfer a datelor, pentru OBD-2, se poate utiliza CAN d
e 250 kBit/sec sau de 500 kBit/sec. Pentru transmiterea datelor se utilizeaza pi
nul 6 (CAN high) si 14 (CAN low).
Utilizarea diverselor protocoale in diagnoza auto este modifica de norma de polu
are,cu cat aceasta este mai aspra cu atat interfata va trebui sa fie mai perform
anta,datorita necesitatii masurarii a cat mai multi parametri de functionare,pre
cum si o necesitate de tranfer a datelor cat mai rapid.
Modul de functionare a interfetei OBDII se face utilizand servicii,numerotate de
la 1 la 9 si simbolizate $01,$02..$09.
$01(real data) este utilizat pentru a citi date in timp real despre functionarea
motorului.Datele pot fi masurate direct de senzori sau de catre calculatorul de
injectie.
$02(real 'freeze frame' data) este utilizat pentru a afla parametrii inregistrat
i de calculatorul de injectie in momentul in care apare un defect.Cantitatea de
informatii stocate depinde de performanta calculatorului.
$03(read stored fault codes) returneaza codurile DTC(coduri de eroare) inregistr
ati,un astfel de cod fiind alcatuit dintr-o litera si 4 cifre.
Litera(sistem)-P,B,C,U.
Cifra(tipul codului)-0=generic,1=specific,2 si 3 rezervate.
Cifra(subsistem)- 1=Management emisii(combustibil-aer),2=Circuitul de injectie(c
ombustibil-aer),3=Aprindere sau rateu aprindere,4=Control emisii,5=Viteza masini
i si control relanti,6=Calculator si circuit comanda,7 si 8=transmisie,9 si 0=re
zervate.
Ultimele 2 cifre din cod se refera la piesa care a generat aparitia erorii,calcu
latorul de injectie avand un cod specific pentru fiecare piesa.
Literele de la inceputul codurilor de eroare reprezinta:
P(powertrain)-sisteme de transmisie si propulsie,sisteme auxiliare acestora.
B(body)-sistemele din habitaclu(sisteme de siguranta,sisteme de comfort)
C(chassis)-sisteme in afara habitaclului,directie,frane si suspensie.
U(Network)-functii comune calculatoarelor montate pe masina precum si interferen
te sau 'neintelegeri' intre acestea.
$04(Erase fault-codes and stored values) este un serviciu utilizat pentru sterge
rea codurilor de eroare sau a valorilor asociate(freeze frame).
$05(Read Lambda sensor self test results) este utilizat pentru testarea si diagn
osticarea senzorului de oxigen(sonda lambda).
In cazul masurarii parametrilor sondei,sunt returnate 10 valori,cu urmatoarele s
pecificatii:
01nivelul de tensiune la care se face tranzitia intre amestec bogat i amestec sara
c

02nivelul de tensiune la care se face tranzitia ntre amestec sarac i amestec bogat
03tensiunea minima utilizata pentru calculul timpului de trecere intre amestec sa
rac i bogat
04tensiunea maxima utilizata pentru calculul timpului de trecere intre amestec sa
rac i bogat
05timpul n care se face tranzitia de la amestec bogat la amestec sarac
06timpul n care se face tranzitia de la amestec sarac la amestec bogat
07tensiunea minima (utilizata pentru testarea senzorului)
08tensiunea maxima (utilizata pentru testarea senzorului)
09timpul intre valorile tensiunilor de tranzitie
$0A perioada semnalului.
$06(Read component monitoring self test) este o functie utilizata pentru testare
diverselor componente care au impact asupra emisiilor.Rezultatele emise sunt de
tipul valoare minima vs valoare citita vs valoare maxima.
$07(read pending fault codes) este o functie utilizata mai rar,se refera la citi
rea erorilor posibile,
$08(test of on-board system or component) este un serviciu folosit pentru testar
ea diverselor componente sau a sistemului OBD2.
$09(read vehicle information)-ofera informatiile care se cunosc in momentul acce
sarii despre masina.
Termenii si definitiile utilizate de OBDII
Codurile de eroare generate de sistemul OBDII sunt standardizate de ISO 15031-6,
acestea fiind alcatuite dintr-un grupaj alfanumeric si o descriere a erorii,care
ajuta la localizarea cat mai precisa a problemei.
Diagnozele pot fi de 2 tipuri:
-electrice-indinca defecte de circuit(circuit deschis,scurt-circuit la masa sau
scurt-circuit la baterie).
-functionale-verifica daca sistemele functioneaza la parametri,anumite component
e sunt blocate sau senzorii trimit semnale eronate.
Termeni si definitii utilizate de standardul OBD 2
-circuit deschis se refera la o intrerupere a circuitului electric monitorizat
-semnal n afara limitelor se refer la domeniul de variatie al semnalului primit d
e la senzori; circuitul se afla n conditii nominale de functionare dar semnalul p
rimit nu este coerent cu conditiile de functionare
-semnal sub limita minima tensiunea citita de calculatorul de injectie este sub
limita minima admisibila pentru senzorul/actuatorul respectiv
-semnal peste limita maxima tensiunea citita de calculatorul de injectie este pe
ste limita maxima admisibila pentru senzorul/actuatorul respectiv
-banc grup de cilindri care este monitorizat de un senzor comun; tot timpul banc
ul 1 contine cilindrul numarul 1 al motorului, bancul 2 fiind bancul opus;
-stanga/dreapta si fata/spate locatiile componentelor monitorizate n raport cu po
zitia scaunului conducatorului auto
-'A', 'B' se utilizeaza pentru identificarea componentelor (senzori, actuatoare)
multiple de acelasi tip
-semnal discontinuu/incoerent semnalul electric este temporar intrerupt, durata
defectului nu este suficient de lunga pentru a detecta un scurt circuit sau un c
ircuit deschis; de asemenea viteza de schimbare a valorii semnalului este excesi
v de mare, incoerenta cu conditiile de functionare ale motorului
Codurile de eroare OBDII sunt impartite in mai multe categorii,in functie de sis
temul/subsistemul sau piesa vizata.
Codurile referitoare la P(powertrain) sunt impartite in subcategorii si coduri d
estinate producatorilor,denumirea si semnificatia acestora fiind diversa de la m
arca la marca.
Iata mai jos lista subcategoriilor in care sunt impartite:
P00xx-sistemul de alimentare cu combustibil,sistem control aer admisie,sistem au
xiliar reducere noxe.
P01xx-sistem alimentare combustibil,sistem control aer admisie.

P02xx-sistem alimentare combustibil,sistem control aer admisie.


P03xx-sistem aprindere,sistem control rateuri combustie.
P04xx-sisteme auxiliare a reducerilor emisiilor poluante.
P05xx-sistem de calcul viteza,sistem cotrol relanti si sistemul de control a sis
temelor auxiliare de intrare ale motorului.
P06xx-calculator injectie,date de iesire ale motorului.
P07xx-transmisie(ambreiaj,cutie de viteze,hidrotransformator,mecatronic,diferent
ial).
P08xx-transmisie(ambreiaj,cutie de viteze,hidrotransformator,mecatronic,diferent
ial).
P09xx-transmisie(ambreiaj,cutie de viteze,hidrotransformator,mecatronic,diferent
ial).
P0Axx-sistem de propulsie hibrida.
P0Bxx-sistem de propulsie hibrida.
P0Cxx-rezervat.
P0Dxx-rezervat.
P0Fxx-rezervat.
P10xx-rezervat producatorilor de automobile.
P11xx-rezervat producatorilor de automobile.
P12xx-rezervat producatorilor de automobile.
P13xx-rezervat producatorilor de automobile.
P14xx-rezervat producatorilor de automobile.
P15xx-rezervat producatorilor de automobile.
P16xx-rezervat producatorilor de automobile.
P17xx-rezervat producatorilor de automobile.
P18xx-rezervat producatorilor de automobile.
P19xx-rezervat producatorilor de automobile.
P1Axx-rezervat producatorilor de automobile.
P1Bxx-rezervat producatorilor de automobile.
P1Cxx-rezervat producatorilor de automobile.
P1Dxx-rezervat producatorilor de automobile.
P1Exx-rezervat producatorilor de automobile.
P1Fxx-rezervat producatorilor de automobile.
P20xx-sistem alimentare combustibil,sistem auxiliar de reducere a noxelor,sistem
control aer admisie.
P21xx-sistem alimentare combustibil,sistem auxiliar de reducere a noxelor,sistem
control aer admisie.
P22xx-sistem alimentare combustibil,sistem auxiliar de reducere a noxelor,sistem
control aer admisie.
P23xx-sistem aprindere,control rateuri.
P24xx-sistem auxiliar reducere noxe.
P25xx-control semnale auxiliare intrare motor.
P26xx-calculator injectie,sistem semnale auxiliare iesire motor.
P27xx-transmisie.
P28xx-coduri eroare transmisie.
P29xx-rezervat admisie.
P2Axx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe
.
P30xx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe
.
P31xx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe
.
P32xx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe
.
P33xx-sistem aprindere,control rateuri combustie.
P34xx-sistem dezactivare cilindri.
P35xx-rezervat.
P36xx-rezervat.
P37xx-rezervat.
P38xx-rezervat.

P39xx-rezervat.
P3Axx-rezervat.
P3Bxx-rezervat.
P3Cxx-rezervat.
P3Dxx-rezervat.
P3Exx-rezervat.
P3Fxx-rezervat.
Coduri eroare care incep cu P0xx si descrierea lor:
Forma(cod-descriere-locatie):
P0000-rezervat.
P0001-circuit control debit combustibil/circuit deschis.
P0002-circuit control debit combustibil/semnal in afara limitelor.
P0003-circuit control debit combustibil/semnal sub limita admisa.
P0004-circuit control debit combustibil/semnal peste limita admisa.
P0005-circuit control supapa debit combustibil(A)/circuit deschis.
P0006-circuit control supapa debit combustibil(A)/semnal sub limita.
P0007-circuit control supapa debit combustibil(A)/semnal peste limita.
P0008-performanta sistemului de detectie a pozitiei motorului(arbore cotit)-banc
1.
P0009-performanta sistemului de detectie a pozitiei motorului(arbore cotit)-banc
2.
P000A-sistem detectie pozitie arbore came(A)/raspuns lent-banc 1.
P000B-sistem detectie pozitie arbore came(B)/raspuns lent-banc 1.
P000C-sistem detectie pozitie arbore came(A)/raspuns lent-banc 2.
P000D-sistem detectie pozitie arbore cotit(B)/raspuns lent-banc 2.
P000E-rezervat.
P000F-rezervat.
P0010-circuit actuator pozitionare arbore came(A)/circuit deschis-banc 1.
P0011-pozitia arborelui cu came (A)/avans prea mare sau sistem in afara limitelo
r-banc 1.
P0012-pozitia arborelui cu came (A)/avans prea mic-banc 1.
P0013-circuit actuator pozitionare arbore came(B)/circuit deschis-banc 1.
P0014-pozitia arborelui cu came (B)/avans prea mare sau sistem in afara limitelo
r-banc 1.
P0015-pozitia arborelui cu came (B)/avans prea mic-banc 1.
P0016-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor-ba
nc 1/senzor A.
P0017-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor-ba
nc 1/senzor B.
P0018-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor ba
nc 2/senzor A.
P0019-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor ba
nc 2/senzor B.
P0020-circuit actuator pozitionare ax cu came(A)-circuit dechis-banc 2.
P0021-pozitiea arbore came (A)-avans prea mare al fazei sau performanta in afara
limitelor-banc 2.
P0022-avans prea mic a arborelui cu came(A)-banc 2.
P0023-Circuitul actuatorului de pozitionare al arborelui cu came(B)-circuit desc
his-banc 2.
P0024-Pozitia arborelui cu came(B)-avans prea mare al fazei sau performan a sistem
ului n afara limitelor-banc 2.
P0025-Pozitia arborelui cu came(B)avans prea mic al fazei-banc 2.
P0026-Circuitul solenoidului de control a supapei de admisie-semnal in afara lim
itelor-banc 1.
P0027-Circuitul solenoidului de control a supapei de evacuare-semnal n afara limi
telor-banc 1.
P0028-Circuitul solenoidului de control a supapei de admisie-semnal in afara lim
itelor-banc 2.
P0029-Circuitul solenoidului de control a supapei de evacuare semnal in afara li
mitelor-banc 2.

P0030-Circuitul de control al rezistentei de ncalzire a sondei lambda-banc 1/senz


or 1.
P0031P0032P0033P0034P0035P0036P0037P0038P0039P0040P0041P0042P0043P0044P0045P0046P0047P0048P0049Continuare coduri eroare de tipul P00xx:
P0031-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub
limita minima-banc 1,senzor 1.
P0032-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pest
e limita maxima-banc 1,senzor 1.
P0033-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descar
care aer comprimat.
P0034-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descar
care aer comprimat-semnal sub limita minima.
P0035-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descar
care aer comprimat-semnal peste limita maxima.
P0036-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1-senz
or 1.
P0037-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub
limita minima-banc 1,senzor 2.
P0038-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pest
e limita maxima-banc 1,senzor 2.
P0039-turbocompresor/compresor mecanic circuitul de control al supapei de descar
care aer comprimat-semnal in afara limitelor.
P0040-semnale sonde lambda schimbate intre ele-senzor 1 banc 1 cu senzor 1 banc
2.
P0041-semnale sonde lambda schimbate intre ele-senzor 2 banc 1 cu senzor 2 banc
2.
P0042-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1 se
nzor 3.
P0043-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal su
b limita minima-banc 1 senzor 3.
P0044-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pe
ste limita maxima-banc 1 senzor 3.
P0045-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer
ului comprimat-circuit deschis.
P0046-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer
ului comprimat-semnal in afara limitelor.
P0047-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer
ului comprimat-semnal sub limita minima.
P0048-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aer
ului comprimat-semnal peste limita maxima.
P0049-turbocompresor/compresor mecanic-turatie turbina peste limite.
P004A-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru

lui comprimat-circuit deschis.


P004B-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru
lui comprimat-semnal in afara limtelor.
P004C-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru
lui comprimat-semnal sub limita minima.
P004D-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru
lui comprimat-semnal peste limita maxima.
P004E-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(A) a presiunii aeru
lui comprimat-semnal discontinuu,incoerent.
P004F-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aeru
lui comprimat-semnal discontinuu/incoerent.
P0050-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-banc 2,senzor 1.
P0051-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-semnal sub limita minimabanc 2 senzor 1.
P0052-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-semnal peste limita maxim
a-banc 2 senzor 1.
P0053-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 1.
P0054-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 2.
P0055-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1 senzor 3.
P0056-circuitul de control al rezistentei de incalzirea a sondei lambda-banc 2,s
enzor 2.
P0057-circuitul de control al rezistentei de incalzirea a sondei lambda-semnal s
ub limita minima-banc 2,senzor 2.
P0058-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pe
ste limita maxima-banc 2 senzor 2.
P0059-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 1.
P0060-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 2.
P0061-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 3.
P0062-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,se
nzor 3.
P0063-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal su
b limita minima-banc 2,senzor 3.
P0064-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal pe
ste limita maxima-banc 2,senzor 3.
P0065-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal in afara limitel
or.
P0066-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal sub limita minim
a.
P0067-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal peste limita max
ima.
P0068-incorelare intre semnalul senzorului de presiune(MAP)/masa,MAF(aer admisie
) si pozitia clapetei de acceleratie.
P0069-incorelare intre senzorul MAP si BARO(senzor barometric).
P006A-incorelare intre semnalele MAP si MAF.
P006B-incorelare intre MAP si presiunea aer evacuare.
P006C-incorelare intre MAP si presiune aer supraalimentare.
P006D-incorelare intre BARO si presiune aer supraalimentare.
P006E-rezervat.
P006F-rezervat.
P0070-circuit senzor de temperatura aer atmosferic.
P0071-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal in afara limitelor.
P0072-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal sub limita minima.
P0073-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal peste limita maxima.
P0074-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal discontinuu/incoerent.
P0075-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-banc 1.
P0076-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal sub limita
minima-banc 1.
P0077-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal peste limit
a maxima-banc 1.
P0078-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-banc 1.

P0079-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal sub limita


minima-banc 1.
P0080-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal peste limi
ta maxima-banc 1.
P0081-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-banc 2.
P0082-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal sub limita
minima-banc 2.
P0083-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal peste limit
a maxima-banc 2.
P0084-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-banc 2.
P0085-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal sub limita
minima-banc 2.
P0086-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal peste limi
ta maxima-banc 2.
P0087-rampa/circuit combustibil-presiune prea mica.
P0088-rampa/circuit combustibil-presiune prea mare.
P0089-performanta regulatorului de presiune a combustibililului 1.
P0090-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1.
P0091-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1-semn
al sub limita minima.
P0092-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1-semn
al peste limita maxima.
P0093-scurgere detectata in sistemul de alimentare cu combustibil-scurgere mare.
P0094-scurgere detectata in sistemul de alimentare cu combustibil-scurgere mica.
P0095-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT).
P0096-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal in afara lim
itelor.
P0097-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal sub limita m
inima.
P0098-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal peste limita
maxima.
P0099-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal discontinuu/
incoerent.
P009A-incorelare intre senzorii temperatura aer admisie si temperatura aer atmos
feric.
Coduri de eroare care incep cu P01XX si descrierea lor.
Forma(cod-descriere-locatie).
P0100-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF).
P0101-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal in afar
a limitelor.
P0102-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal sub lim
ita minima.
P0103-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal peste l
imita maxima.
P0104-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal discont
inuu.
P0105-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP).
P0106-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal in afara
limitelor.
P0107-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal sub limi
ta admisa.
P0108-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal peste li
mita admisa.
P0109-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal disconti
nuu/incoerent.
P010A-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF).
P010B-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal in afara limitel
or.
P010C-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal sub limita minim
a.

P010D-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal peste limita max


ima.
P010E-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal discontinuu.
P010F-incorelare intre semnalele senzorilor de masa/aer admisie(MAF) ale circuit
elor (A) si (B).
P0110-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT).
P0111-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal in afara lim
itelor.
P0112-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal sub limita a
dmisa.
P0113-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal peste limita
admisa.
P0114-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal discontinuu/
incoerent.
P0115-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT).
P0116-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal in afara limitelor
.
P0117-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal sub limita minima.
P0118-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal peste limita maxim
a.
P0119-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal discontinuu/incoer
ent.
P001A-incorelare intre semnalele senzorilor 1 si 2 de temperatura motor.
P0120-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie.
P0121-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal in afara limitelor.
P0122-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal sub limita minima.
P0123-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal peste limita maxima.
P0124-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal discontinuu/incoerent.
P0125-temperatura insuficienta a lichidului de racire pentru controlul injectiei
in bucla inchisa.
P0126-temperatura insuficienta a lichidului de racire pentru functionare stabila
.
P0127-temperatura aerului de admisie prea mare.
P0128-termostatul circuitului de racire.
P0129-presiunea barometrica prea mica(BARO).
P012A-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi
sie(MAP).
P012B-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi
sie(MAP)-semnal in afara limitelor.
P012C-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi
sie(MAP)-semnal sub limita minima.
P012D-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi
sie(MAP)-semnal peste limita maxima.
P012E-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admi
sie(MAP)-semnal discontinuu/incoerent.
P012F-rezervat.
P0130-circuit sonda lambda-banc 1,senzor 1.
P0131-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1,senzor 1.
P0132-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1,senzor 1.
P0133-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1,senzor 1.
P0134-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1,senzor 1.
P0135-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 2.
P0136-circuit sonda lambda-banc 1,senzor 2.
P0137-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1,senzor 2.
P0138-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1,senzor 2.

P0139-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1,senzor 2.


P0140-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1,senzor 2.
P0141-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 2.
P0142-circuit sonda lambda-banc 1,senzor 3.
P0143-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1,senzor 3.
P0144-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1,senzor 3.
P0145-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1,senzor 3.
P0146-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1,senzor 3.
P0147-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 3.
P0148-defect circuit alimentare combustibil.
P0149-defect sincronizare injectie combustibil(pompa injectie).
Continuare pentru coduri care incep cu P01XX:
P0150-circuit sonda lambda-banc 2,senzor 1.
P0151-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2,senzor 1.
P0152-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2,sensor 1.
P0153-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2,senzor 1.
P0154-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2,senzor1.
P0155-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 1.
P0156-circuit sonda lambda-banc 2,senzor 2.
P0157-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2,senzor 2.
P0158-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2,sensor 2.
P0159-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2,senzor 2.
P0160-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2,senzor 2.
P0161-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 2.
P0162-circuit sonda lambda-banc 2,senzor 3.
P0163-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2,senzor 3.
P0164-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2,sensor 3.
P0165-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2,senzor 3.
P0166-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2,senzor 3.
P0167-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 3.
P0168-temperatura combustibil prea mare.
P0169-compozitia combustiblilului incorecta(difera de la senzor la senzor)
P0170-corectie cantitate de combustibil injectata-banc 1.
P0171-amestec prea sarac-banc 1.
P0172-amestec prea bogat-banc 1.
P0173-corectie cantitate de combustibil injectata-banc 2.
P0174-amestec prea sarac-banc 2.
P0175-amestec prea bogat-banc 2.
P0176-circuit senzor detectie combustibil.
P0177-circuit senzor detectie combustibil-semnal in afara limitelor.
P0178-circuit senzor detectie combustibil-semnal sub limita minima.
P0179-circuit senzor detectie combustibil-semnal peste limita maxima.
P0180-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil.
P0181-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal in afara lim
itelor.
P0182-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal sub limita m
inima.
P0183-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal peste limita
maxima.
P0184-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal discontinuu/
incoerent.
P0185-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil.
P0186-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal in afara lim
itelor.
P0187-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal sub limita m
inima.
P0188-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal peste limita
maxima.
P0189-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal discontinuu/
incoerent.

P018A-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil.


P018B-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal in afara limite
lor.
P018C-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal sub limita mini
ma.
P018D-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal peste limita ma
xima.
P018E-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal discontinuu/inc
oerent.
P018F-rezervat.
P0190-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil.
P0191-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal in afara limite
lor.
P0192-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal sub limita mini
ma.
P0193-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal peste limita ma
xima.
P0194-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal discontinuu/inc
oerent.
P0195-senzorul de temperatura ulei motor.
P0196-senzorul de temperatura ulei motor-semnal in afara limitelor.
P0197-senzorul de temperatura ulei motor-semnal sub limita minima.
P0198-senzorul de temperatura ulei motor-semnal peste limita maxima.
P0199-senzorul de temperatura ulei motor-semnal discontinuu/incoerent.
Codurile de eroare care incep cu P02xx precum si traducerea lor.
Forma(cod-descriere-locatie).
P0200-circui injector-circuit deschis.
P0201-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 1.
P0202-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 2.
P0203-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 3.
P0204-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 4.
P0205-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 5.
P0206-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 6.
P0207-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 7.
P0208-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 8.
P0209-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 9.
P020A-sincronizarea injectiei-cilindrul 1.
P020B-sincronizarea injectiei-cilindrul 2.
P020C-sincronizarea injectiei-cilindrul 3.
P020D-sincronizarea injectiei-cilindrul 4.
P020E-sincronizarea injectiei-cilindrul 5.
P020F-sincronizarea injectiei-cilindrul 6.
P0210-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 10.
P0211-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 11.
P0212-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 12.
P0213-injectorul 1 pentru pornirea la rece.
P0214-injectorul 2 pentru pornirea la rece.
P0215-selenoidul de oprire al motorului.
P0216-circuitul de control a sincronizarii injectorului/injectiei.
P0217-temperatura lichidului de racire a motorului peste limita.
P0218-temperatura uleiului de transmisie peste limita.
P0219-turatia motorului pente limita.
P021A-sincronizarea injectiei-cilindrul 7.
P021B-sincronizarea injectiei-cilindrul 8.
P021C-sincronizarea injectiei-cilindrul 9.
P021D-sincronizarea injectiei-cilindrul 10.
P021E-sincronizarea injectiei-cilindrul 11.
P021F-sincronizarea injectiei-cilindrul 12.
P0220-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie.

P0221-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele


ratie-semnal in afara limitelor.
P0222-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal sub limita admisa.
P0223-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal peste limita admisa.
P0224-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal discontinuu/incoerent.
P0225-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie.
P0226-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal in afara limitelor.
P0227-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal sub limita minima.
P0228-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal peste limita maxima.
P0229-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator accele
ratie-semnal discontinuu/incoerent.
P022A-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-circuit deschis.
P022B-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-semnal sub limita minima.
P022C-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-semnal peste limita maxima.
P022D-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-circuit deschis.
P022E-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-semnal sub limita minima.
P022F-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-semnal peste limita maxima.
P0230-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil.
P0231-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal sub limita
minima.
P0232-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal peste limit
a maxima.
P0233-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal discontinuu
/incoerent.
P0234-turbocompresor/compresor mecanic-suprapresiune.
P0235-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a
er comprimat.
P0236-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a
er comprimat-semnal in afara limitelor.
P0237-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a
er comprimat-semnal sub limita minima.
P0238-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune a
er comprimat-semnal peste limita maxima.
P0239-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a
er comprimat.
P023A-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul d
e racire aer comprimat-circuit deschis.
P023B-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul d
e racire aer comprimat-semnal sub limiteP023C-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul d
e racire aer comprimat-semnal peste limite.
P023D-incorelare intre semnalul (MAP) si a senzorului de aer comprimat de turboc
ompresor/compresor mecanic (A).
P023E-incorelare intre semnalul (MAP) si a senzorului de aer comprimat de turboc
ompresor/compresor mecanic (B).
P023F-rezervat.

P0240-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a


er comprimat-semnal in afara limitelor.
P0241-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a
er comprimat-semnal sub limita minima.
P0242-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune a
er comprimat-semnal peste limita maxima.
P0243-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast
egate).
P0244-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast
egate)-semnal in afara limitelor.
P0245-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast
egate)-semnal sub limita minima.
P0246-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wast
egate)-semnal peste limita.
P0247-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast
egate).
P0248-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast
egate)semnal in afara limitelor.
P0249-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast
egate)-semnal sub limita minima
Continuare coduri care incep cu P02XX:
P024A-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-semnal in afara limitelor.
P024B-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprima
t-blocat.
P024C-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci
re aer comprimat.
P024D-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci
re aer comprimat-semnal in afara limitelor.
P024E-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci
re aer comprimat-semnal sub limita minima.
P024F-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de raci
re aer comprimat-semnal peste limita maxima.
P0250-turbocompresor-compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wast
egate)-semnal peste limita maxima.
P0251-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in
jector).
P0252-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in
jector)-semnal in afara limitelor.
P0253-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in
jector)-semnal sub limita minima.
P0254-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in
jector)-semnal peste limita maxima.
P0255-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/in
jector)-semnal discontinuu/incoerent.
P0256-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in
jector).
P0257-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in
jector)-semnal in afara limitelor.
P0258-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in
jector)-semnal sub limita minima.
P0259-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in
jector)-semnal peste limita maxima.
P025A-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-circ
uit deschis.
P025B-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semn
al in afara limitelor.
P025C-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semn
al sub limita minima.
P025D-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semn

al peste limita maxima.


P0260-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/in
jector)-semnal discontinuu/incoerent.
P0261-circuitul injectorului cilindrului 1-semnal sub limita minima.
P0262-circuitul injectorului cilindrului 1-semnal peste limita maxima.
P0263-cilindrul 1-injectia decalibrata/dezechilibrata.
P0264-circuitul injectorului cilindrului 2-semnal sub limita minima.
P0265-circuitul injectorului cilindrului 2-semnal peste limita maxima.
P0266-cilindrul 2-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0267-circuitul injectorului cilindrului 3-semnal sub limita minima.
P0268-circuitul injectorului cilindrului 3-semnal peste limita maxima.
P0269-cilindrul 3-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0270-circuitul injectorului cilindrului 4-semnal sub limita minima.
P0271-circuitul injectorului cilindrului 4-semnal peste limita maxima.
P0272-cilindrul 4-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0273-circuitul injectorului cilindrului 5-semnal sub limita minima.
P0274-circuitul injectorului cilindrului 5-semnal peste limita maxima.
P0275-cilindrul 5-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0276-circuitul injectorului cilindrului 6-semnal sub limita minima.
P0277-circuitul injectorului cilindrului 6-semnal peste limita maxima.
P0278-cilindrul 6-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0279-circuitul injectorului cilindrului 7-semnal sub limita minima.
P0280-circuitul injectorului cilindrului 7-semnal peste limita maxima.
P0281-cilindrul 7-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0282-circuitul injectorului cilindrului 8-semnal sub limita minima.
P0283-circuitul injectorului cilindrului 8-semnal peste limita maxima.
P0284-cilindrul 8-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0285-circuitul injectorului cilindrului 9-semnal sub limita minima.
P0286-circuitul injectorului cilindrului 9-semnal peste limita maxima.
P0287-cilindrul 9-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0288-circuitul injectorului cilindrului 10-semnal sub limita minima.
P0289-circuitul injectorului cilindrului 10-semnal peste limita maxima.
P0290-cilindrul 10-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0291-circuitul injectorului cilindrului 11-semnal sub limita minima.
P0292-circuitul injectorului cilindrului 11-semnal peste limita maxima.
P0293-cilindrul 11-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0294-circuitul injectorului cilindrului 12-semnal sub limita minima.
P0295-circuitul injectorului cilindrului 12-semnal peste limita maxima.
P0296-cilindrul 12-injectia decalibrata-dezechilibrata.
P0297-viteza automobilului peste limita maxima.
P0298-temperatura ulei motor peste limita maxima.
P0299-turbocompresor/compresor mecanic-subpresiune.
P0300-rateu de combustie detectat-cilindru aleator/multiplu.
P0301-rateu de combustie detectat la cilindrul 1.
P0302-rateu de combustie detectat la cilindrul 2.
P0303-rateu de combustie detectat la cilindrul 3.
P0304-rateu de combustie detectat la cilindrul 4.
P0305-rateu de combustie detectat la cilindrul 5.
P0306-rateu de combustie detectat la cilindrul 6.
P0307-rateu de combustie detectat la cilindrul 7.
P0308-rateu de combustie detectat la cilindrul 8.
P0309-rateu de combustie detectat la cilindrul 9.
P0310-rateu de combustie detectat la cilindrul 10.
P0311-rateu de combustie detectat la cilindrul 11.
P0312-rateu de combustie detectat la cilindrul 12.
P0313-rateu de combustie detectat cu nivel scazut de combustibil.
P0314-rateu de combustie detectat la un cilindru (nespecificat).
P0315-variatia pozitiei arborelui cotit nu este cunoscuta.
P0316-rateu de combustie detectat la prnirea motorului (primele 1000 de rotatii)
.

P0317-sistemul de detectie a starii drumului nu este prezent.


P0318-semnalul circuitul (A) al senzorului de detectie a starii drumului.
P0319-semnalul circuitul (B) al senzorului de detectie a starii drumului.
P0320-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor.
P0321-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal in
afara limitelor.
P0322-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal li
psa.
P0323-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal in
termitent.
P0324-eroare a sistemului de control al detonatiei.
P0325-circuitul senzorului de detonatie 1-banc 1 sau un singur senzor.
P0326-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal in afara limitelor-banc 1 sau u
n singur senzor.
P0327-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal sub limita minima-banc 1 sau un
singur senzor.
P0328-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal peste limita maxima-banc 1 sau
un singur senzor.
P0329-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal discontinuu/incoerent-banc 1 sa
u un singur senzor.
P0330-circuitul senzorului de detonatie 2-banc 2.
P0331-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal in afara limitelor-banc 2.
P0332-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal sub limita minima-banc 2.
P0333-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal peste limita maxima-banc 2.
P0334-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal discontinuu/incoerent-banc 2.
P0335-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit.
P0336-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal in afara limite
lor.
P0337-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal sub limita mini
ma.
P0338-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal peste limita ma
xima.
P0339-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal discontinuu/inc
oerent.
P0340-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 1 sau un singur
senzor.
P0341-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi
telor-banc 1 sau un singur senzor.
P0342-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi
nima-banc 1 sau un singur senzor.
P0343-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita
maxima-banc 1 sau un singur senzor.
P0344-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i
ncoerent-banc 1 sau un singur senzor.
P0345-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 2.
P0346-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi
telor-banc 2.
P0347-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi
nima-banc 2.
P0348-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita
maxima-banc 2.
P0349-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i
ncoerent-banc 2.
P0350-circuitul primar/secundar al bobinei de inductie.
P0351-circuitul primar/secundar (A) al bobinei de inductie.
P0352-circuitul primar/secundar (B) al bobinei de inductie.
P0353-circuitul primar/secundar (C) al bobinei de inductie.
P0354-circuitul primar/secundar (D) al bobinei de inductie.
P0355-circuitul primar/secundar (E) al bobinei de inductie.
P0356-circuitul primar/secundar (F) al bobinei de inductie.

P0357-circuitul primar/secundar (G) al bobinei de inductie.


P0358-circuitul primar/secundar (H) al bobinei de inductie.
P0359-circuitul primar/secundar (I) al bobinei de inductie.
P0360-circuitul primar/secundar (J) al bobinei de inductie.
P0361-circuitul primar/secundar (K) al bobinei de inductie.
P0362-circuitul primar/secundar (L) al bobinei de inductie.
P0363-rateu de combustie detectat-alimentarea cu combustibil intrerupta.
P0364-rezervat.
P0365-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 1.
P0366-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi
telor-banc 1.
P0367-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi
nima-banc 1.
P0368-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita
maxima-banc 1.
P0369-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i
ncoerent-banc 1.
P0370-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie.
P0371-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-prea multe pusuri.
P0372-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-prea putine pulsuri.
P0373-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-pulsuri discontinue/intermitente.
P0374-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-fara pulsuri.
P0375-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie.
P0376-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-prea multe pulsuri.
P0377-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-prea putine pulsuri.
P0378-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-pulsuri discontinue/intermitente.
P0379-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/
injectie-fara pulsuri.
P0380-circuitul (A) al bujiei incandescente/rezistentei de incalzire.
P0381-circuitul de semnalizare al alctivitatii bujiei incandescente/rezistentei
de incalzire.
P0382-circuitul (B) al bujiei incandescente/rezistentei de incalzire.
P0383-circuitul de control al modulului de control al bujiei incandescente/rezis
tenta de incalzire-semnal sub limita minima.
P0384-circuitul de control al modulului de control al bujiei incandescente/rezis
tenta de incalzire-semnal peste limita maxima.
P0385-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit.
P0386-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal in afara limite
lor.
P0387-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal sub limita mini
ma.
P0388-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal peste limita ma
xima.
P0389-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal discontinuu/inc
oerent.
P0390-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 2.
P0391-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limi
telor-banc 2.
P0392-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita mi
nima-banc 2.
P0393-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita

maxima-banc 2.
P0394-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/i
ncoerent-banc 2.
P0400-debitul sistemului de recirculare gaze(EGR)
P0401-debit insuficient al EGR.
P0402-debit excesiv al EGR.
P0403-circuit de control EGR.
P0404-circuit control EGR-semnal in afara limitelor.
P0405-circuitul senzorului (A) al EGR-semnal sub limita minima.
P0406-circuitul senzorului (A) al EGR-semnal peste limita maxima.
P0407-circuitul senzorului (B) al EGR-semnal sub limita minima.
P0408-circuitul senzorului (B) al EGR-semnal peste limita maxima.
P0409-circuitul senzorului (A) al EGR.
P040A-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR.
P040B-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal in afara
limitelor.
P040C-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal sub limit
a minima.
P040D-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal peste lim
ita maxima.
P040E-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal incoerent
/discontinuu.
P040F-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-incorelare intre
semnalele senzorilor (A) si (B).
P0410-sistemul de injectie de aer secundar.
P0411-sistemul de injectie de aer secundar-debit incorect detectat.
P0412-sistemul de injectie de aer secundar-circuitul supapei de comutare (A).
P0413-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (A)-circui
t deschis.
P0414-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comuare (A)-scurtci
rcuit.
P0415-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B).
P0416-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B)-circui
t deschis.
P0417-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B)-scurtc
ircuit.
P0418-circuitul (A) de control al sistemului de injectie aer secundar.
P0419-circuitul (B) de control al sistemului de injectie aer secundar.
P041A-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR.
P041B-Circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal in afara
limitelor.
P041C-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal sub limit
a minima.
P041D-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal peste lim
ita maxima.
P041E-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal incoerent
/discontinuu.
P041F-rezervat.
P0420-eficienta sistemului catalizator sub limita-banc 1.
P0421-eficienta sistemului de incalzire a catalizatorului sub limita-banc 1.
P0422-eficienta catalizatorului primar sub limita-banc 1.
P0423-eficienta catalizatorului incalzit sub limita-banc 1.
P0424-temperatura catalizatorului incalzit sub limita-banc 1.
P0425-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 1,senzor 1.
P0426-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelorbanc 1,senzor 1.
P0427-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b
anc 1,senzor 1.
P0428-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima
-banc 1,senzor 1.

P0429-circuitul de control al sistemului de incalzire catalizator-banc 1,senzor


2.
P042A-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 1,senzor 2.
P042B-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelorbanc 1,senzor 2.
P042C-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b
anc 1,senzor 2.
P042D-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima
-banc 1,senzor 2.
P042E-rezervat.
P042F-rezervat.
P0430-eficienta sistemului catalizator sub limita-banc 2.
P0431-eficienta sistemului de incalzire a sistemului catalizator sub limita-banc
2.
P0432-eficienta catalizatorului primar sub limita-banc 2.
P0433-eficienta catalizatorului incalzit sub limita-banc 2.
P0434-temperatura catalizatorului incalzit sub limita.
P0435-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 2,senzor 1.
P0436-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelorbanc 2,senzor 1.
P0437-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b
anc 2,senzor 1.
P0438-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima
-banc 2,senzor 1.
P0439-circuitul de control al sistemului de incalzire catalizator-banc 2.
P043A-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelorbanc 2,senzor 2.
P043B-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelorbanc 2,senzor 2.
P043C-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-b
anc 2,senzor 2.
P043D-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima
-banc 2,senzor 2.
P043E-scurgere la orificiul de referinta EVAP(sistem captare vapori benzina)-scu
rgere mica.
P043F-scurgere la orificiul de referinta EVAP-scurgere mare.
P0440-sistemul de captare a vaporilor de benzina EVAP.
P0441-EVAP-debit de purjare incorect.
P0442-EVAP-scurgere detectata-scurgere mica.
P0443-circuitul de control a supapei de purjare EVAP.
P0444-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-circuit deschis.
P0445-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-scurtcircuit.
P0446-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP.
P0447-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP-circuit deschis.
P0448-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP-scurtcircuit.
P0449-circuitul supapei/selenoidului de ventilare EVAP.
P0450-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP.
P0451-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal in afara limitelo
r.
P0452-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal sub limita minima
.
P0453-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal peste limita maxi
ma.
P0454-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal discontinuu/incoe
rent.
P0455-scurgere detectata la sistemul EVAP-scurgere mare.
P0456-scurgere detectata la sistemul EVAP-scurgere mica.
P0457-scurgere detectata la sistemul EVAP-capac slabit sau deschis.
P0458-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-semnal sub limita minima.
P0459-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-semnal peste limita maxima

.
P0460-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil.
P0461-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal in afara limitelo
r.
P0462-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal sub limita minima
.
P0463-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal peste limita maxi
ma.
P0464-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal discontinuu/incoe
rent.
P0465-circuitul senzorului de debit purjare EVAP.
P0466-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal in afara limitelor.
P0467-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal sub limita minima.
P0468-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal peste limita maxima.
P0469-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal discontinuu/incoerent.
P0470-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare.
P0471-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal in afara limitelor
.
P0472-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal sub limita minima.
P0473-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal peste limita maxim
a.
P0474-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal discontinuu/incoer
ent.
P0475-supapa de control a presiunii de evacuare.
P0476-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal in afara limitelor.
P0477-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal sub limita minima.
P0478-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal peste limita maxima.
P0479-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal discontinuu/incoerent.
P047A-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare.
P047B-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal in afara limitelor
.
P047C-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal sub limita minima.
P047D-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal peste limita maxim
a.
P047E-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal discontinuu/incoer
ent.
P047F-rezervat.
P0480-circuitul de control ventilator racire motor 1.
P0481-circuitul de control ventilator racire motor 2.
P0482-circuitul de control ventilator racire motor 3.
P0483-ventilator racire motor-eficienta scazuta a sistemului de racire.
P0484-circuit ventilator racire motor-supracurent electric.
P0485-ventilator racire motor-scurtcircuit la baterie/masa.
P0486-circuitul (B) al senzorului sistemului EGR.
P0487-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-circuit deschis.
P0488-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal in afara l
imitelor.
P0489-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal sub limita
minima.
P0490-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal peste limi
ta maxima.
P0491-sistemul de injectie aer secundar-debit insuficient-banc 1.
P0492-sistemul de injectie aer secundar-debit insuficient-banc 2.
P0493-ventilator racire motor-supraviteza.
P0494-ventilator racire motor-viteza mica.
P0495-ventilator racire motor-viteza mare.
P0496-sistemul de captare a vaporilor de benzina (EVAP)-debit mare.
P0497-sistemul de captare a vaporilot de benzina (EVAP)-debit mic.
P0498-circuitul de control a supapei de ventilare EVAP-semnal sub limita minima.
P0499-circuitul de control a supapei de ventilare EVAP-semnal peste limita maxim

a.
P0500-senzorul (A) viteza automobil.
P0501-senzorul (A) viteza automobil-semnal in afara limitelor.
P0502-senzorul (A) viteza automobil-semnal sub limita minima.
P0503-senzorul (A) viteza automobil-semnal discontinuu/incoerent.
P0504-corelare contact (A)/(B) contact frana.
??????????????
P050A-sistem control admisie aer la turatie de relanti la rece-performante in af
ara limitelor.
P050B-sincronizarea aprindereii la pornirea la rece-performante in afara limitel
or.
P050C-temperatura lichidului de racire a motorului la pornirea la rece-performan
te in afara limitelor.
P050D-turatie de relanti instabila la pornirea la rece.
P050E-rezervat.
P050F-rezervat.
P0510-contactul pentru pozitia inchis a clapetei obturatoare.
P0511-circuitul de control al turatiei de relanti.
P0512-circuitul de comanda al demarorului.
P0513-cod immo incorect.
P0514-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal in af
ara limitelor.
P0515-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori.
P0516-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal sub l
imita minima.
P0517-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal peste
limita maxima.
P0518-circuitul de control al admisiei aerului la turatie de relanti-semnal inte
rmitent.
P0519-sistemul de control al sistemului la turatia de relanti-performante in afa
ra limitelor.
P0520-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor.
P0521-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal in afara li
mitelor.
P0522-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal sub limita
minima.
P0523-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal peste limit
a maxima.
P0524-presiunea uleiului de motor prea mica.
P0525-circuitul de control al sistemului 'cruise control'-semnal in afara limite
lor.
P0526-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor.
P0527-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal in afara li
mitelor.
P0528-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal lipsa.
P0529-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal intermitent
.
P0530-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C
P0531-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C
P0531-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C
P0532-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C
P0533-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C
P0534-pierdere de agent frigorific A/C.
P0535-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C.
P0536-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal in afara limitel
or.
P0537-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal sub limita minim
a.
P0538-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal peste limita max
ima.

P0539-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal intermitent.


P053A-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirc
ulare a gazelor carter(PCV)-circuit deschis.
P053B-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirc
ulare a gazelor carter(PCV)-semnal sub limita minima
P053C-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirc
ulare a gazelor carter(PCV)-semnal peste limita maxima.
P0540-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie.
P0541-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal sub limita mini
ma.
P0542-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal peste limita ma
xima.
P0543-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal discontinuu/inc
oerent.
P0544-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-banc 1 senzor 1.
P0545-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal sub limita minima
-banc 1 senzor 1.
P0546-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal peste limita maxi
ma-banc 1 senzor 1.
P0547-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-banc 2 senzor 1.
P0548-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal sub limita minima
-banc 2 senzor 1.
P0549-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal peste limita maxi
ma-banc 2 senzor 1.
P0550-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie.
P0551-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal in afar
a limitelor.
P0552-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal sub lim
ita minima.
P0553-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal peste l
imita maxima.
P0554-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal intermi
tent.
P0555-circuitul senzorului de presiune servo-frana.
P0556-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal in afara limitelor.
P0557-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal sub limita minima.
P0558-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal peste limita maxima.
P0559-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal intermitent.
P0560-tensiunea sistemului.
P0561-tensiunea sistemului-instabila.
P0562-tensiunea sistemului-prea mica.
P0563-tensiunea sistemului-prea mare.
P0564-circuitul (A) al modului de comanda cruise control.
P0565-comanda viteza croaziera-semnal ON.
P0566-comanda viteza croaziera-semnal OFF.
P0567-comanda viteza croaziera-semnal RESUME.
P0568-comanda viteza croaziera-semnal SET.
P0569-comanda viteza croaziera-semnal COAST.
P056A-comanda viteza croaziera-semnal INCREASE DISTANCE.
P026B-comanda viteza croaziera-semnal DECREASE DISTANCE.
P0570-comanda viteza croaziera-semnal ACCELERATE.
P0571-circuitul (A) al contactului frana.
P0572-circuitul (A) al contactului frana-semnal sub limita minima.
P0573-circuitul (A) al contactului frana-semnal peste limita maxima.
P0574-sistem control viteza croaziera-viteza prea mare.
P0575-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera.
P0576-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera-semnal
sub limita minima.
P0577-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera-semnal
peste limita maxima.

P0578-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-blocat.


P0579-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal in
afara limitelor.
P0580-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal sub
limita minima.
P0581-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal pes
te limita maxima.
P0582-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-c
ircuit deschis.
P0583-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-s
emnal sub limita minima.
P0584-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-s
emnal peste limita maxima.
P0585-incorelare intre intrarile (A)/(B) ale modulului de comanda multi-function
al viteza croaziera.
P0586-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza
croaziera-circuit deschis.
P0587-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza
croaziera-semnal sub limita minima.
P0588-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza
croaziera-semnal peste limita maxima.
P0589-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro
aziera.
P0590-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro
aziera-blocat.
P0591-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro
aziera-semnal in afara limitelor.
P0592-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro
aziera-semnal sub limita minima.
P0593-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza cro
aziera-semnal peste limita maxima.
P0594-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-c
ircuit deschis.
P0595-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-s
emnal sub limita minima.
P0596-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-s
emnal peste limita maxima.
P0597-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-circuit deschis.
P0598-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-semnal sub limit
a minima.
P0599-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-semnal peste lim
ita maxima.
P0600-reteaua de comunicatie seriala.
P0601-modul de control intern-eroare suma de verificare memorie.
P0602-eroare de programare a modulului de control.
P0603-modul de control intern-eroare memorie non-volatila (KAM).
P0604-modul de control intern-eroare memorie RAM.
P0605-modul de control intern-eroare memorie ROM.
P0606-procesor modul control motor(ECM/PCM).
P0607-modul de control-performante in afara limitelor.
P0608-modulul de control (A)-semnal de iesire viteza vehicul.
P0609-modulul de control (B)-semnal de iesire viteza vehicul.
P060A-modul de control intern-performanta procesorului modulul de monitorizare.
P060B-modul de control intern-performanta convertorului analog digital.
P060C-modul de control intern-performanta procesorului principal.
P060D-modul de control intern-performanta pozitiei pedalei de acceleratie.
P060E-modul de control intern-performanta pozitiei obturatorului.
P060F-modul de control intern-performanta temperaturii lichidului de racire.
P0610-modul de control obtiuni vehicul-eroare.
P0611-modul de control injector combustibil-performante in afara limitelor.

P0612-modul de control injector combustibil-releu de control.


P0613-procesor modul de control transmisie (TCM).
P0614-incompatibilitatemodul de control motor cu modul de control transmisie (EC
M/TCM).
P0615-circuitul releului de actionare demaror.
P0616-circuitul releului de actionare demaror-semnal sub limita minima.
P0617-circuitul releului de actionare demaror-semnal peste limita maxima.
P0618-modul de control combustibil alternativ-eroare memorie mom-volatila (KAM).
P0619-modul de control combustibil alternativ-eroare memorie RAM/ROM.
P061A-modul de control intern-performanta cuplului.
P061B-modul de control intern-performanta cuplului calculat.
P061C-modul de control intern-performanta turatiei motorului.
P061D-modul de control intern-performanta debitului masic de aer.
P061E-modul de control intern-performanta semnalului pedalei de frana.
P061F-modul de control intern-performanta sistemului de control al clapetei obtu
ratoare.
P0620-circuit de control alternator.
P0621-circuit terminal lampa/L bord alternator.
P0622-circuit terminal camp/L alternator.
P0623-circuit de control lampa bord alternator.
P0624-circuit de control lampa bord capac rezervor.
P0625-circuit terminal lampa/L bord alternator-semnal sub limita minima.
P0626-circuit terminal lampa/L bord alternator-semnal peste limita maxima.
P0627-circuitul (A) de control pompa combustibil-circuit deschis.
P0628-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal sub limita minima.
P0629-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal peste limita maxima.
P062A-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal in afara limitelor.
P062B-modul de control intern-performanta sistemului de control al injectoarelor
.
P062C-modul de control intern-performanta vitezei automobilului.
P062D-circuit de actionare injector combustibul-performante in afara limitelor-b
anc 1.
P062E-circuit de actionare injector combustibul-performante in afara limitelor-b
anc 2.
P062F-modul de control intern-eroare memorie EEPROM.
P0630-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-serie VIN neprogramabi
la sau incompatibila.
P0631-modul de control transmisie(TCM)-serie VIN neprogramabila sau incompatibil
a.
P0632-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-kilometrajul neprogram
abil.
P0633-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-cheie imobilizator nep
rogramabila.
P0634-modul de control grup moto-propulsor/motor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-tempera
tura interna prea mare.
P0635-circuit de control servo-directie.
P0636-circuit de control servo-directie-semnal sub limita minima.
P0637-circuit de control servo-directie-semnal peste limita maxima.
P0638-control actuator obturator-semnal in afara limitelor-banc 1.
P0639-control actuator obturator-semnal in afara limitelor-banc 2.
P063A-circuit de masura tensiune alternator.
P063B-circuit de masura tensiune alternator-semnal in afara limitelor.
P063C-circuit de masura tensiune alternator-semnal sub limita minima.
P063D-circuit de masura tensiune alternator-semnal peste limita maxima.
P063E-auto-configurare obturator-semnal intrare absent.
P063F-auto-configurare senzor temperatura motor-semnal intrare absent.
P0640-circuit de control sistem de incalzire aer admisie.
P0641-circuit (A) tensiune de referinta senzor-circuit deschis.
P0642-circuit (A) tensiune de referinta senzor-semnal sub limita minima.
P0643-circuit (A) tensiune de referinta senzor-semnal peste limita maxima.

P0644-circuit de comunicatie seriala cu afisajul de bord.


P0645-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C).
P0646-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C)-semnal sub limita minima
.
P0647-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C)-semnal peste limita maxi
ma.
P0648-circuit de control lampa bord-imobilizator.
P0649-circuit de control lampa bord-sistem de control viteza automobil.
P0650-circuit de control lampa bord-MiL.
P0651-circuit (B) tensiune referinta senzor-circuit deschis.
P0652-circuit (B) tensiune referinta senzor-semnal sub limita minima.
P0653-circuit (B) tensiune referinta senzor-semnal peste limita maxima.
P0654-circuit de iesire turatie motor.
P0655-circuit de control lampa bord-supraincalzire motor.
P0656-circuit de iesire nivel combustibil rezervor.
P0657-circuit (A) tensiune alimentare actuator-circuit deschis.
P0658-circuit (A) tensiune alimentare actuator-semnal sub limita minima.
P0659-circuit (A) tensiune alimentare actuator-semnal peste limita maxima.
P065A-sistem alternator-performante in afara limitelor.
P065B-circuit control alternator-semnal in afara limitelor.
P0660-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi
sie-circuit deschis-banc 1.
P0661-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi
sie-semnal sub limita minima-banc 1.
P0662-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi
sie-semnal peste limita maxima-banc 1.
P0663-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi
sie-circuit deschis-banc 2.
P0664-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi
sie-semnal sub limita minima-banc 2.
P0665-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admi
sie-semnal peste limita maxima-banc 2.
P0666-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo
tor/transmisie(PCM/ECM/TCM).
P0667-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo
tor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal in afara limitelor.
P0668-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo
tor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal sub limita minima.
P0669-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/mo
tor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal peste limita maxima.
P066A-circuit de control bujie incandescenta 1-semnal sub limita minima.
P066B-circuit de control bujie incandescenta 1-semnal peste limita maxima.
P066C-circuit de control bujie incandescenta 2-semnal sub limita minima.
P066D-circuit de control bujie incandescenta 2-semnal peste limita maxima.
P066E-circuit de control bujie incandescenta 3-semnal sub limita minima.
P066F-circuit de control bujie incandescenta 3-semnal peste limita maxima.
P0670-circuit de control modul de control bujii incandescente-circuit deschis.
P0671-circuit bujie incandescenta cilintrul 1-circuit deschis.
P0672-circuit bujie incandescenta cilintrul 2-circuit deschis.
P0673-circuit bujie incandescenta cilintrul 3-circuit deschis.
P0674-circuit bujie incandescenta cilintrul 4-circuit deschis.
P0675-circuit bujie incandescenta cilintrul 5-circuit deschis.
P0676-circuit bujie incandescenta cilintrul 6-circuit deschis.
P0677-circuit bujie incandescenta cilintrul 7-circuit deschis.
P0678-circuit bujie incandescenta cilintrul 8-circuit deschis.
P0679-circuit bujie incandescenta cilintrul 9-circuit deschis.
P067A-circuit de control bujie incandescenta 4-semnal sub limita minima.
P067B-circuit de control bujie incandescenta 4-semnal peste limita maxima.
P067C-circuit de control bujie incandescenta 5-semnal sub limita minima.
P067D-circuit de control bujie incandescenta 5-semnal peste limita maxima.

P067E-circuit de control bujie incandescenta 6-semnal sub limita minima.


P067F-circuit de control bujie incandescenta 6-semnal peste limita maxima.
P0680-circuit bujie incandescenta cilintrul 10-circuit deschis.
P0681-circuit bujie incandescenta cilintrul 11-circuit deschis.
P0682-circuit bujie incandescenta cilintrul 12-circuit deschis.
P0683-circuit comunicare modul de control bujii incandescente cu modul de contro
l grup motor-propulsor(PCM).
P0684-circuit comunicare modul de control bujii incandescente cu modul de contro
l grup motor-propulsor(PCM)-semnal in afara limitelor.
P0685-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propu
lsor(ECM/PCM)-circuit deschis.
P0686-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propu
lsor(ECM/PCM)-semnal sub limita minima.
P0687-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propu
lsor(ECM/PCM)-semnal peste limita maxima.
P0688-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-c
ircuit deschis.
P0689-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-s
emnal sub limita minima.
P068A-descarcarea releului de alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(
ECM/PCM)-prea devreme.
P068B-descarcarea releului de alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(
ECM/PCM)-prea tarziu.
P068C-circuit de control bujie incandescenta 7-semnal sub limita minima.
P068D-circuit de control bujie incandescenta 7-semnal peste limita maxima.
P068E-circuit de control bujie incandescenta 8-semnal sub limita minima.
P068F-circuit de control bujie incandescenta 8-semnal peste limita maxima.
P0690-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-s
emnal peste limita maxima.
P0691-circuit de control ventilator racire motor 1-semnal sub limita minima.
P0692-circuit de control ventilator racire motor 1-semnal peste limita maxima.
P0693-circuit de control ventilator racire motor 2-semnal sub limita minima.
P0694-circuit de control ventilator racire motor 2-semnal peste limita maxima.
P0695-circuit de control ventilator racire motor 3-semnal sub limita minima.
P0696-circuit de control ventilator racire motor 3-semnal peste limita maxima.
P0697-circuit (C) tensiune de referinta senzor-circuit deschis.
P0698-circuit (C) tensiune de referinta senzor-semnal sub limita minima.
P0699-circuit (C) tensiune de referinta senzor-semnal peste limita maxima.
P069A-circuit de control bujie incandescenta 9-semnal sub limita minima.
P069B-circuit de control bujie incandescenta 9-semnal peste limita maxima.
P069C-circuit de control bujie incandescenta 10-semnal sub limita minima.
P069D-circuit de control bujie incandescenta 10-semnal peste limita maxima.
P069E-rezervat.
P069F-rezervat.
P0700-sistemul de control al transmisiei(cerere activare MiL).
P0701-sistemul de control al transmisiei-semnal in afara limitelor.
P0702-sistemul electric de control al transmisiei.
P0703-circuit (B) contact frana.
P0704-circuit intrare contact ambreiaj.
P0705-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie (intrare PRNDL).
P0706-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal in afara limi
telor.
P0707-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal sub limita mi
nima.
P0708-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal peste limita
maxima.
P0709-circuit (A) senzor pozitie levier selector transmisie-semnal intermitent.
P070A-circuit senzor nivel ulei transmisie.
P070B-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal in afara limitelor.
P070C-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal sub limita minima.

P070D-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal peste limita maxima.


P070E-circuit senzor nivel ulei transmisie-semnal discontinuu/incoerent.
P070F-nivel ulei transmisie prea scazut.
P0710-circuit senzor temperatura ulei transmisie.
P0711-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal in afara limitelor.
P0712-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal sub limita minima.
P0713-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal peste limita maxima.
P0714-circuit senzor temperatura ulei transmisie-semnal discontinuu/incoerent.
P0715-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina.
P0716-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina-semnal in afara limitel
or.
P0717-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina-semnal lipsa.
P0718-circuitul (A) senzor turatie intrare cutie/turbina-semnal discontinuu/inco
erent.
P0719-circuitul (B) contact frana-semnal sub limita minima.
P071A-circuitul (A) mod transmisie.
P071B-circuitul (A) mod transmisie-semnal sub limita minima.
P071C-circuitul (A) mod transmisie-semnal peste limita maxima.
P071D-circuitul (B) mod transmisie.
P071E-circuitul (B) mod transmisie-semnal sub limita minima.
P071F-circuitul (B) mod transmisie-semnal peste limita maxima.
P0720-circuit senzor turatie iesire.
P0721-circuit senzor turatie iesire-semnal in afara limitelor.
P0722-circuit senzor turatie iesire-semnal lipsa.
P0723-circuit senzor turatie iesire-semnal discontinuu/incoerent.
P0724-circuit (B) contact frana-semnal peste limita maxima.
P0725-circuit intrare senzor turatie motor.
P0726-circuit intrare senzor turatie motor-semnal in afara limitelor.
P0727-circuit intrare senzor turatie motor-semnal lipsa.
P0728-circuit intrare senzor turatie motor-semnal discontinuu/incoerent.
P0729-raport incorect treapta 6.
P0730-raport incorect treapta de viteza.
P0731-raport incorect treapta 1.
P0732-raport incorect treapta 2.
P0733-raport incorect treapta 3.
P0734-raport incorect treapta 4.
P0735-raport incorect treapta 5.
P0736-raport incorect treapta de mers inapoi.
P0737-circuit iesire turatie motor modul de control transmisie (TCM).
P0738-circuit iesire turatie motor modul de control transmisie (TCM)-semnal sub
limita minima.
P0739-circuit iesire turatie motor modul de control transmisie (TCM)-semnal pest
e limita maxima.
P0740-circuitul ambreiajului convertizorului de cuplu-circuit deschis.
P0741-circuitul ambreiajului convertizorului de cuplu-blocat deschis.
P0742-circuitul ambreiajului convertizorului de cuplu-blocat inchis.
P0743-circuitul electric al ambreiajului convertizorului de cuplu.
P0744-circuitul electric al ambreiajului convertizorului de cuplu-semnal intermi
tent.
P0745-solenoid (A) control presiune.
P0746-solenoid (A) control presiune-blocat dechis(performanta).
P0747-solenoid (A) control presiune-blocat inchis.
P0748-solenoid (A) control presiune-circuit electric.
P0749-solenoid (A) control presiune-semnal intermitent.
P0750-solenoid (A) schimbare treapta.
P0751-solenoid (A) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P0752-solenoid (A) schimbare treapta-blocat inchis.
P0753-solenoid (A) schimbare treapta-circuit electric.
P0754-solenoid (A) schimbare treapta-semnal intermitent.
P0755-solenoid (B) schimbare treapta.

P0756-solenoid (B) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).


P0757-solenoid (B) schimbare treapta-blocat inchis.
P0758-solenoid (B) schimbare treapta-circuit electric.
P0759-solenoid (B) schimbare treapta-semnal intermitent.
P075A-solenoid (G) schimbare treapta.
P075B-solenoid (G) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P075C-solenoid (G) schimbare treapta-blocat inchis.
P075D-solenoid (G) schimbare treapta-circuit electric.
P075E-solenoid (G) schimbare treapta-semnal intermitent.
P075F-rezervat.
P0760-solenoid (C) schimbare treapta.
P0761-solenoid (C) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P0762-solenoid (C) schimbare treapta-blocat inchis.
P0763-solenoid (C) schimbare treapta-circuit electric.
P0764-solenoid (C) schimbare treapta-semnal intermitent.
P0765-solenoid (D) schimbare treapta.
P0766-solenoid (D) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P0767-solenoid (D) schimbare treapta-blocat inchis.
P0768-solenoid (D) schimbare treapta-circuit electric.
P0769-solenoid (D) schimbare treapta-semnal intermitent.
P076A-solenoid (H) schimbare treapta.
P076B-solenoid (H) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P076C-solenoid (H) schimbare treapta-blocat inchis.
P076D-solenoid (H) schimbare treapta-circuit electric.
P076E-solenoid (H) schimbare treapta-semnal intermitent.
P076F-raport incorect treapta 7.
P0770-solenoid (E) schimbare treapta.
P0771-solenoid (E) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P0772-solenoid (E) schimbare treapta-blocat inchis.
P0773-solenoid (E) schimbare treapta-circuit electric..
P0774-solenoid (E) schimbare treapta-semnal intermitent..
P0775-solenoid (B) schimbare treapta.
P0776-solenoid (B) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P0777-solenoid (B) schimbare treapta-blocat inchis.
P0778-solenoid (B) schimbare treapta-circuit electric.
P0779-solenoid (B) schimbare treapta-semnal intermitent.
P0780-eroare schimbare treapta.
P0781-schimbare treapta 1-2.
P0782-schimbare treapta 2-3.
P0783-schimbare treapta 3-4.
P0784-schimbare treapta 4-5.
P0785-solenoid temporizare/schimbare treapta.
P0786-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnal in afara limitelor .
P0787-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnal sub limita minima.
P0788-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnalpeste limita maxima.
P0789-solenoid temporizare/schimbare treapta-semnal discontinuu/incoerent.
P0790-circuit contact mod normal.
P0791-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar.
P0792-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar-semnal in afara limitelor.
P0793-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar-semnal lipsa.
P0794-circuit (A) senzor turatie arbore intermediar-semnal discontinuu/incoerent
.
P0795-solenoid (C) schimbare treapta.
P0796-solenoid (C) schimbare treapta-blocat dechis(performanta).
P0797-solenoid (C) schimbare treapta-blocat inchis.
P0798-solenoid (C) schimbare treapta-circuit electric.
P0799-solenoid (C) schimbare treapta-semnal intermitent.
P0800-sistemul de control al cutiei de transfer(cerere activare MiL).
P0801-circuitul de blocare al treptei de mers inapoi.
P0802-sistemul de control al transmisiei(cerere activare MiL)-circuit deschis.

P0803-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex.1-4).


P0804-circuit control lampa schimbare treapta multipla (ex. 1-4).
P0805-circuit senzor de pozitie ambreiaj.
P0806-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal in afara limitelor.
P0807-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal sub limita minima.
P0808-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal peste limita maxima.
P0809-circuit senzor de pozitie ambreiaj-semnal discontinuu/incoerent.
P080A-pozitia ambreiajului nu este invatata.
P080B-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex. 1-4)-semnal in af
ara limitelor.
P080C-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex.1-4)-semnal sub li
mita minima.
P080D-circuit control solenoid schimbare treapta multipla (ex.1-4)-semnal peste
limita maxima.
P080E-rezervat.
P080F-rezervat.
P0810-eroare control pozitie ambreiaj.
P0811-patinare excesiva ambreiaj (A).
P0812-circuit intrare treapta de mers inapoi.
P0813-circuit iesire treapta de mers inapoi.
P0814-circuit afisare treapta de viteza.
P0815-circuit contact schimbare in sus treapta de viteza (upshift).
P0816-circuit contact schimbare in jos treapta de viteza (downshift).
P0817-circuit dezactivare demaror-circuit deschis.
P0818-circuit intrare contact decuplare transmisie.
P0819-incorelare contact schimbare treapta in sus si in jos (upshift&downshift)
cu gama de variatie rapoarte transmitere.
P081A-circuit dezactivare demaror-semnal sub limita minima.
P081B-circuit dezactivare demaror-semnal peste limita maxima.
P081C-circuit intrare pozitie parcare (park).
P081D-circuit intrare pozitie neutru (neutral).
P081E-patinare excesiva ambreiaj (B).
P0820-circuit senzor de pozitie levier trepte x-y.
P0821-circuit senzor de pozitie levier trepta x.
P0822-circuit senzor de pozitie levier trepta y.
P0823-circuit senzor de pozitie levier trepta x-semnal intermitent.
P0824-circuit senzor de pozitie levier trepta y-semnal intermitent.
P0825-contact apasare/tragere levier treapta.
P0826-circuit contact schimbare treapta in sus si in jos (up an down shift).
P0827-circuit contact schimbare treapta in sus si in jos (up an down shift)-semn
al sub limita minima.
P0828-circuit contact schimbare treapta in sus si in jos (up an down shift)-semn
al peste limita maxima.
P0829-schimbare de treapta de viteza 5-6.
P0830-circuit (A) contact pedala ambreiaj.
P0831-circuit (A) contact pedala ambreiaj-semnal sub limita minima.
P0832-circuit (A) contact pedala ambreiaj-semnal peste limita maxima.
P0833-circuit (B) contact pedala ambreiaj.
P0834-circuit (B) contact pedala ambreiaj-semnal sub limita minima.
P0835-circuit (B) contact pedala ambreiaj-semnal peste limita maxima.
P0836-circuit contact tractiune integrala (4WD).
P0837-circuit contact tractiune integrala (4WD)-semnal in afara limitelor.
P0838-circuit contact tractiune integrala (4WD)-semnal sub limita minima.
P0839-circuit contact tractiune integrala (4WD)-semnal peste limita maxima.
P083A-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie.
P083B-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite
lor.
P083C-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
ma.
P083D-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma

xima.
P083E-circuit (G) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
oerent.
P083F-incorelare contact pedala ambreiaj (A)/(B).
P0840-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie.
P0841-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite
lor.
P0842-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
ma.
P0843-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma
xima.
P0844-circuit (A) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
oerent.
P0845-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie.
P0846-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite
lor.
P0847-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
ma.
P0848-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma
xima.
P0849-circuit (B) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
oerent.
P084A-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie.
P084B-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite
lor.
P084C-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
ma.
P084D-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma
xima.
P084E-circuit (H) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
oerent.
P084F-rezervat.
P0850-circuit intrare contact neutru(N)/parcare(P).
P0851-circuit intrare contact neutru(N)/parcare(P)-semnal sub limita minima.
P0852-circuit intrare contact neutru(N)/parcare(P)-semnal peste limita maxima.
P0853-circuit intrare contact drive(D).
P0854-circuit intrare contact drive(D)-semnal sub limita minima.
P0855-circuit intrare contact drive(D)-semnal peste limita maxima.
P0856-semnal intrare sistem de control a tractiunii.
P0857-semnal intrare sistem de control a tractiunii-semnal in afara limitelor.
P0858-semnal intrare sistem de control a tractiunii-semnal sub limita minima.
P0859-semnal intrare sistem de control a tractiunii-semnal peste limita maxima.
P085A-circuit comunicare modul (B) schimbare treapta.
P085B-circuit comunicare modul (B) schimbare treapta-semnal sub limita minima.
P085C-circuit comunicare modul (B) schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
P0860-circuit comunicare modul (A) schimbare treapta.
P0861-circuit comunicare modul (A) schimbare treapta-semnal sub limita minima.
P0862-circuit comunicare modul (A) schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
P0863-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM).
P0864-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM)-semnal in afara limit
elor.
P0865-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM)-semnal sub limita min
ima.
P0866-circuit comunicare modul de control transmisie (TCM)-semnal peste limita m
axima.
P0867-presiune lichid de transmisie.
P0868-presiune lichid de transmisie-mica.
P0869-presiune lichid de transmisie-mare.
P0870-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie.
P0871-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite

lor.
P0872-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
ma.
P0873-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma
xima.
P0874-circuit (C) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
oerent.
P0875-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie.
P0876-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite
lor.
P0877-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
ma.
P0878-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma
xima.
P0879-circuit (D) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
oerent.
P0880-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM).
P0881-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal in afar
a limitelor.
P0882-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal sub lim
ita minima.
P0883-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal peste l
imita maxima.
P0884-semnal intrare alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal discont
inuu/incoerent.
P0885-circuit control releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-circuit
deschis.
P0886-circuit control releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal
sub limita minima.
P0887-circuit control releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-semnal
peste limita maxima.
P0888-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM).
P0889-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se
mnal in afara limitelor.
P0890-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se
mnal sub limita minima.
P0891-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se
mnal peste limita maxima.
P0892-circuit monitorizare releu alimentare modul de control transmisie (TCM)-se
mnal discontinuu/incoerent.
P0893-multiple trepte de viteza cuplate.
P0894-patinare componenta transmisie.
P0895-timp de schimbare a treptei prea scurt.
P0896-timp de schimbare a treptei prea lung.
P0897-uleiul de transmisie deteriorat.
P0898-sistemul de control al transmisiei (cerere activare MiL)-semnal sub limita
minima.
P0899-sistemul de control al transmisiei (cerere activare MiL)-semnal peste limi
ta maxima.
P0900-circuit actuator ambreiaj-circuit deschis.
P0901-circuit actuator ambreiaj-semnal in afara limitelor.
P0902-circuit actuator ambreiaj-semnal sub limita minima.
P0903-circuit actuator ambreiaj-semnal peste limita maxima.
P0904-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential).
P0905-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal in afara li
mitelor.
P0906-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal sub limita
minima.
P0907-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal peste limit
a maxima.

P0908-circuit pozitie levier viteze in mod manual(secvential)-semnal discontinuu


/incoerent.
P0909-eroare control pozitie levier viteze in mod manual(secvential).
P0910-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-circuit deschis.
P0911-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-semnal in afara l
imitelor.
P0912-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-semnal sub limita
minima.
P0913-circuit actuator levier viteze in mod manual(secvential)-semnal peste limi
ta maxima.
P0914-circuit pozitie schimbare treapta.
P0915-circuit pozitie schimbare treapta-semnal in afara limitelor.
P0916-circuit pozitie schimbare treapta-semnal sub limita minima.
P0917-circuit pozitie schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
P0918-circuit pozitie schimbare treapta-semnal discontinuu/incoerent.
P0919-eroare control pozitie schimbare treapta.
P0920-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-circuit deschis.
P0921-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-semnal in afara limitelor.
P0922-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-semnal sub limita minima.
P0923-circuit actuator schimbare treapta mers inainte-semnal peste limita maxima
.
P0924-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-circuit deschis.
P0925-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-semnal in afara limitelor.
P0926-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-semnal sub limita minima.
P0927-circuit actuator schimbare treapta mers inapoi-semnal peste limita maxima.
P0928-circuit control solenoid blocare levier de viteze-circuit deschis.
P0929-circuit control solenoid blocare levier de viteze-semnal in afara limitelo
r.
P0930-circuit control solenoid blocare levier de viteze-semnal sub limita minima
.
P0931-circuit control solenoid blocare levier de viteze-semnal peste limita maxi
ma.
P0932-circuit senzor presiune hidraulica.
P0933-circuit senzor presiune hidraulica-semnal in afara limitelor.
P0934-circuit senzor presiune hidraulica-semnal sub limita minima.
P0935-circuit senzor presiune hidraulica-semnal peste limita maxima.
P0936-circuit senzor presiune hidraulica-semnal discontinuu/incoerent.
P0937-circuit senzor temperatura ulei hidraulic.
P0938-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal in afara limitelor.
P0939-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal sub limita minima.
P0940-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal peste limita maxima.
P0941-circuit senzor temperatura ulei hidraulic-semnal discontinuu/incoerent.
P0942-unitate presiune hidraulica.
P0943-unitate presiune hidraulica-perioada de pompare prea scurta.
P0944-unitate presiune hidraulica-pierdere de presiune.
P0945-circuit releu pompa hidraulica-circuit deschis.
P0946-circuit releu pompa hidraulica-semnal in afara limitelor.
P0947-circuit releu pompa hidraulica-semnal sub limita minima.
P0948-circuit releu pompa hidraulica-semnal peste limita maxima.
P0949-transmisie automatizata-invatarea adaptiva incompleta.
P0950-transmisie automatizata-circuit de control.
P0951-transmisie automatizata-circuit de control-semnal in afara limitelor.
P0952-transmisie automatizata-circuit de control-semnal sub limita minima.
P0953-transmisie automatizata-circuit de control-semnal peste limita maxima.
P0954-transmisie automatizata-circuit de control-semnal discontinuu/incoerent.
P0955-circuit transmisie automatizata mod manual.
P0956-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal in afara limitelor.
P0957-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal sub limita minima.
P0958-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal peste limita maxima.
P0959-circuit transmisie automatizata mod manual-semnal discontinuu/incoerent

P0960-circuit
P0961-circuit
P0962-circuit
P0963-circuit
P0964-circuit
P0965-circuit
P0966-circuit
P0967-circuit
P0968-circuit
P0969-circuit
P0970-circuit
P0971-circuit
P0972-circuit
P0973-circuit
P0974-circuit
P0975-circuit
P0976-circuit
P0977-circuit
P0978-circuit
P0979-circuit
P0980-circuit
P0981-circuit
P0982-circuit
P0983-circuit
P0984-circuit
P0985-circuit
P0986-circuit
P0987-circuit
P0988-circuit
lor.
P0989-circuit
ma.
P0990-circuit
xima.
P0991-circuit
oerent.
P0992-circuit
P0993-circuit
lor.
P0994-circuit
ma.
P0995-circuit
xima.
P0996-circuit
oerent.
P0997-circuit
P0998-circuit
P0999-circuit
P099A-circuit
P099B-circuit
P099C-circuit
P099D-circuit
P099E-circuit
P099F-circuit

control solenoid (A) control presiune-circuit deschis.


control solenoid (A) control presiune-semnal in afara limitelor.
control solenoid (A) control presiune-semnal sub limita minima.
control solenoid (A) control presiune-semnal peste limita maxima.
control solenoid (B) control presiune-circuit deschis.
control solenoid (B) control presiune-semnal in afara limitelor.
control solenoid (B) control presiune-semnal sub limita minima.
control solenoid (B) control presiune-semnal peste limita maxima.
control solenoid (C) control presiune-circuit deschis.
control solenoid (C) control presiune-semnal in afara limitelor.
control solenoid (C) control presiune-semnal sub limita minima.
control solenoid (C) control presiune-semnal peste limita maxima.
control solenoid (A) schimbare treapta-semnal in afara limitelor.
control solenoid (A) schimbare treapta-semnal sub limita minima.
control solenoid (A) schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
control solenoid (B) schimbare treapta-semnal in afara limitelor.
control solenoid (B) schimbare treapta-semnal sub limita minima.
control solenoid (B) schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
control solenoid (C) schimbare treapta-semnal in afara limitelor.
control solenoid (C) schimbare treapta-semnal sub limita minima.
control solenoid (C) schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
control solenoid (D) schimbare treapta-semnal in afara limitelor.
control solenoid (D) schimbare treapta-semnal sub limita minima.
control solenoid (D) schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
control solenoid (E) schimbare treapta-semnal in afara limitelor.
control solenoid (E) schimbare treapta-semnal sub limita minima.
control solenoid (E) schimbare treapta-semnal peste limita maxima.
(E) senzor/contact presiune ulei transmisie.
(E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite
(E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
(E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma
(E) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
(F) senzor/contact presiune ulei transmisie.
(F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal in afara limite
(F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal sub limita mini
(F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal peste limita ma
(F) senzor/contact presiune ulei transmisie-semnal discontinuu/inc
control
control
control
control
control
control
control
control
control

solenoid
solenoid
solenoid
solenoid
solenoid
solenoid
solenoid
solenoid
solenoid

(F)
(F)
(F)
(G)
(G)
(G)
(H)
(H)
(H)

schimbare
schimbare
schimbare
schimbare
schimbare
schimbare
schimbare
schimbare
schimbare

treapta-semnal
treapta-semnal
treapta-semnal
treapta-semnal
treapta-semnal
treapta-semnal
treapta-semnal
treapta-semnal
treapta-semnal

in afara limitelor.
sub limita minima.
peste limita maxima.
in afara limitelor.
sub limita minima.
peste limita maxima.
in afara limitelor.
sub limita minima.
peste limita maxima.