Sunteți pe pagina 1din 129

CURTEA DE CONTURI A ROMNIEI

Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 Bucureti


Internet: http://www.curteadeconturi.ro
e-mail: departamentIV@rcc.ro

Departamentul IV

SINTEZA
Raportului de audit al performanei privind piaa
de energie electric n perioada 2010 - 2014

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 1 din 129

C U P R I N S
Glosar de termeni
Acronime
I. Prezentarea general misiunii de audit. Obiectivul general i obiectivele
specifice ale auditului
1.Prezentarea sintetic a contextului i cadrului instituional aplicabil pieei de energie
2. Entitile cu atribuii n domeniul energiei i activitile care au fcut obiectul
misiunii de audit
3. Prezentarea obiectivului general i a obiectivelor specifice ale misiunii de audit
4. Descrierea metodologiei de audit, a abordrilor auditului, respectiv a procedurilor de
audit utilizate pentru colectarea i analizarea datelor i informaiilor
II. Sinteza principalelor constatri i concluzii
1. Strategia Europa 2020 obiective de realizat n sectorul energiei
1.1. Creterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie n consumul final
de energie
1.1.1. Sursele regenerabile de energie n Romnia i la nivel mondial
1.1.2. Promovarea energiei din surse regenerabile (E-SRE) prin intermediul
certificatelor verzi
1.1.3. Modernizarea i realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i
termice, prin implementarea schemei de sprijin n cadrul POS CCE- Axa prioritar 4 - DMI
2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
1.1.4. Realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i termice, prin
implementarea programelor/schemelor de sprijin finanate de Administraia Fondului
pentru Mediu
1.2. Creterea cu 20% a eficienei energetice, prin reducerea consumului de energie
primar
1.2.1. Schema de ajutor de stat pentru promovarea cogenerrii de nalt eficien
1.2.2. Modernizarea i realizarea unor uniti, instalaii i echipamente noi, n
ntreprinderile din industrie, respectiv aplicarea Schemei de sprijin n cadrul Programului
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) - Axa 4 Domeniul major de intervenie 1 - Energie eficient i durabil
1.2.3. Promovarea unor proiecte pilot privind contorizarea inteligent la nivelul
sistemelor de distribuie a energiei electrice
1.2.4. Programele de reabilitare termic a cldirilor
2. Strategia energetic a Romniei
2.1. Elaborarea Politicii energetice a Romniei
2.2. Evaluarea modului de realizare a obiectivelor investiionale stabilite prin Strategia
energetic a Romniei
2.3. Aspecte privind investiiile n curs de execuie i nefinalizate la 31.12.2014
3. Producia i consumul de energie electric n Romnia
3.1. Producia de energie electric
3.2. Consumul de energie electric
4. Situaia i evoluia capacitilor de producie, de transport i distribuie a
energiei electrice
4.1. Capacitile de producie a energiei electrice
4.2. Reeaua electric de Transport (RET)
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 2 din 129

4
8
9
9
10
13
14
15
15
16
17
17

31

32
37
38

48
51
52
53
53
54
56
57
57
58
60
60
61

4.3. Reeaua electric de Distribuie (RED)


4.4. Consumul propriu tehnologic n Reelele electrice
4.4.1 Consumul propriu tehnologic n Reelele eletrice de distribuie
4.4.2. Consumul propriu tehnologic n Reelele eletrice de transport
5. Modul de organizare i funcionare a pieei de energie electric n Romnia
5.1. Piaa angro de energie electric
5.1.1 Tranzaciile efectuate pe piaa angro de energie electric
5.1.2 Structura tranzaciilor pe piaa angro
5.2. Piaa cu amnuntul de energie electric
5.2.1. Piaa Reglementat de Energie Electric
5.2.2. Piaa concurenial cu amnuntul de Energie Electric
5.3 Monitorizarea tranzaciilor cu energie electric i a piaei de energie pe ansamblul ei
5.4. Adaptarea cadrului de reglementare n conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012
a energiei electrice i a gazelor naturale
6. Preurile i tarifele aplicate la energia electric destinat consumatorilor finali
6.1. Evoluia nivelului preurilor/tarifelor pentru energia electric livrat clienilor finali
de furnizorii de ultim instan
6.1.1. Evoluia tarifului mediu reglementat la energie electric livrat consumatorilor
casnici de furnizorii de ultim instan
6.1.2. Evoluia tarifului mediu reglementat la energie electric livrat consumatorilor
finali, alii dect cei casnici de furnizorii de ultim instan
6.1.3. Structura preului mediu de vnzare final a energiei electrice la consumatorii
finali (inclusiv taxe)
6.2. Componenta pe piaa concurenial (CPC)
6.3. Evaluarea nivelului tarifului pentru serviciul de distribuie a energiei electrice i a
factorilor care au influenat evoluia acestui tarif
6.4. Evaluarea nivelului tarifului pentru serviciul de transport i de sistem al energiei
electrice i a factorilor care au influenat evoluia acestor tarife
7. Exercitare de ctre autoritatea de reglementare a activitii de control cu privire
la respectarea de ctre operatorii economici din sectorul energiei electrice a legislaiei
specifice
8. Evaluarea sistemului IT
9. Evaluarea sistemului de control intern
III. Punctul de vedere al conducerii entitii auditate cu privire la aspectele constatate
n urma misiunii de audit al performanei
IV. Msurile ntreprinse de conducerea entitii n timpul/ ulterior misiunii de audit
al performanei
V. Concluziile generale i recomandrile formulate

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

62
64

68
70
70
71
74
75
83
84
85
86
87
87
90
91
94
95
104

108
109
110
111
113
114

pagina 3 din 129

GLOSAR DE TERMENI
- acces la reeaua electric de interes public - ansamblul de reguli prin care un ter i exercit
dreptul de a se racorda i de a folosi, n condiiile legii, reelele electrice de transport i distribuie;
- autoritate competent (de reglementare) - Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei, denumit ANRE;
- biomas - fraciunea biodegradabil a produselor, deeurilor i reziduurilor de origine
biologic din agricultur (inclusiv substane vegetale i animale), silvicultur i industriile conexe,
inclusiv pescuitul i acvacultura, precum i fraciunea biodegradabil a deeurilor industriale i
municipale, codificate conform prevederilor legale;
- capacitate de interconexiune - o linie de transport de energie electric ce traverseaz sau
trece peste grania dintre dou state i care face legtura ntre sistemele de transport naionale ale
acelor state;
- capacitate energetic - instalaiile de producere a energiei electrice i/sau energiei termice n
cogenerare, reele electrice i alte echipamente electroenergetice;
- central electric - ansamblul de instalaii, construcii i echipamente necesare pentru
producerea de energie electric; o central electric cuprinde una sau mai multe uniti (grupuri) de
producere;
- central electric de cogenerare (termoficare) - ansamblul de instalaii, construcii i
echipamente necesare pentru producerea combinat de energie electric i termic;
- certificat verde - titlul ce atest producerea din surse regenerabile de energie a unei cantiti
de energie electric. Certificatul se poate tranzaciona, distinct de cantitatea de energie electric pe
care acesta o reprezint, pe o pia organizat, n condiiile legii;
- consum final brut de energie electric - cantitatea de energie electric produs, inclusiv
consumul de energie electric din sectorul de producere a energiei electrice, precum i pierderile de
energie electric din reelele de transport i distribuie, excluznd producia de energie electric
produs n centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompat anterior ntr-un rezervor
superior la care se adaug diferena dintre importul i exportul de energie electric;
- client - clientul angro sau final de energie electric;
- client angro - persoana fizic sau juridic ce cumpr energie electric n vederea revnzrii
n interiorul sau n exteriorul sistemului n cadrul cruia este stabilit;
- client eligibil - clientul care este liber s i aleag furnizorul de energie electric de la care
cumpr energie electric, n sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa intern a energiei electrice i de
abrogare a Directivei 2003/54/CE;
- client final - orice persoan fizic sau juridic ce cumpr energie electric pentru consum
propriu; n cuprinsul legii noiunile de "client final" i "consumator" sunt echivalente;
- client noncasnic - orice persoan fizic sau juridic ce cumpr energie electric ce nu este
pentru propriul consum casnic; aceast categorie include i productori de energie electric, operatori
de reea i clieni angro;
- client casnic - clientul care cumpr energie electric pentru propriul consum casnic,
excluznd consumul pentru activiti comerciale sau profesionale;
- client vulnerabil - clientul final aparinnd unei categorii de clieni casnici care, din motive
de vrst, sntate sau venituri reduse, se afl n risc de marginalizare social i care, pentru
prevenirea acestui risc, beneficiaz de msuri de protecie social, inclusiv de natur financiar.
Msurile de protecie social, precum i criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte
normative;
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 4 din 129

- contract de furnizare a energiei electrice - contractul n baza cruia furnizorul de energie


electric furnizeaz clientului su o cantitate de energie electric pe o anumit perioad de timp, dar
care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice;
- contract de procesare - contract prin care o cantitate de combustibil aparinnd unui operator
economic este procesat ntr-o capacitate energetic de producere aparinnd unui productor, n
schimbul unei cantiti de energie electric i cu plata unui tarif de procesare ctre productor;
ncheierea unui contract de procesare reprezint o situaie de excepie de la celelalte tipuri de
contracte i se realizeaz n condiii de transparen i nediscriminatorii, n baza reglementrilor
ANRE;
- control asupra unui operator economic - orice drepturi, contracte sau orice alte elemente
care, fiecare n parte ori luate mpreun i innd seama de circumstanele de fapt sau de drept,
confer posibilitatea de a exercita o influen determinant asupra unui operator economic, n special
prin:
a) drepturi de proprietate sau de folosin asupra totalitii ori a unei pri din activele unui
operator economic;
b) drepturi sau contracte care confer o influen determinant asupra structurii operatorului
economic, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unui operator economic;
- consum propriu tehnologic - consumul de energie electric al unei centrale, necesar pentru
realizarea produciei de energie electric;
- cot anual obligatorie de achiziie de certificate verzi - cota de achiziie de certificate
verzi impus anual furnizorilor de energie electric, n conformitate cu prevederile prezentei legi, sub
sanciunea aplicrii de penaliti;
- distribuie de energie electric - transportul energiei electrice prin reele de distribuie de
nalt tensiune, medie tensiune i joas tensiune, cu tensiune de linie nominal de pn la 110 kV
inclusiv, n vederea livrrii acesteia ctre clieni, fr a include furnizarea;
- exploatare comercial a unei capaciti energetice - ansamblul activitilor desfurate de
un operator economic n sectorul energiei electrice n baza unei licene acordate n condiiile
prezentei legi;
- furnizare de energie electric - activitatea de vnzare de energie electric ctre clieni,
precum i alimentarea cu energie electric a locurilor de consum aflate n proprietatea furnizorului;
- furnizor - persoan fizic i/sau juridic ce desfoar activitatea de furnizare de energie;
- furnizor de ultim instan - furnizorul desemnat de autoritatea competent pentru a presta
serviciul universal de furnizare n condiii specifice reglementate;
- garanie de origine - documentul electronic emis de autoritatea competent productorilor de
energie electric, care are funcia unic de a furniza unui client final dovada c o pondere sau o
cantitate de energie dat a fost produs din surse regenerabile ori n cogenerare de nalt eficien;
- interconexiune - ansamblul de instalaii i echipamente prin care se realizeaz conectarea
sistemelor electroenergetice;
- minister de resort - Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Mediului de
Afaceri;
- monopol natural n domeniul energiei electrice - situaia de pia n care serviciul de
transport i serviciul de distribuie a energiei electrice se asigur, fiecare n parte, de ctre un singur
operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;
- operator al pieei de energie electric - persoana juridic ce asigur organizarea i
administrarea pieelor centralizate, cu excepia pieei de echilibrare, n vederea tranzacionrii angro
de energie electric pe termen scurt, mediu i lung;
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 5 din 129

- operator de distribuie - orice persoan fizic sau juridic ce deine, sub orice titlu, o reea
electric de distribuie i care rspunde de exploatarea, de ntreinerea i, dac este necesar, de
dezvoltarea reelei de distribuie ntr-o anumit zon i, dup caz, a interconexiunilor acesteia cu alte
sisteme, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a reelei de a satisface un nivel rezonabil
al cererii de distribuie de energie electric;
- operator de transport i de sistem - orice persoan juridic ce deine, sub orice titlu, o reea
electric de transport i care rspunde de operarea, asigurarea ntreinerii i, dac este necesar, de
dezvoltarea reelei de transport ntr-o anumit zon i, acolo unde este aplicabil, interconectarea
acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a reelei
de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
- operator economic afiliat - orice alt operator economic care, direct sau indirect, controleaz
operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub controlul comun, mpreun cu
acest operator economic;
- operator economic din domeniul energiei electrice - orice persoan fizic sau juridic ce
desfoar cel puin una dintre urmtoarele activiti: producere, transport, distribuie, furnizare ori
cumprare de energie electric i care are atribuii comerciale, tehnice i/sau de ntreinere legate de
aceste activiti, dar nu include clienii finali;
- piaa angro de energie electric - cadrul organizat de tranzacionare a energiei electrice i a
serviciilor asociate la care particip productorii de energie electric, operatorul de transport i de
sistem, operatorii de distribuie, operatorul pieei de energie electric i clienii angro;
- piaa de energie electric - cadrul de organizare n care se tranzacioneaz energia electric
i serviciile asociate;
- piaa centralizat de energie electric - cadrul organizat de desfurare a tranzaciilor cu
energie electric ntre diveri operatori economici, intermediat de operatorul pieei de energie
electric sau de operatorul de transport i sistem, pe baza unor reguli specifice, aprobate de
autoritatea competent;
- piaa cu amnuntul de energie electric - cadrul organizat n care energia electric este
cumprat de clienii finali, n vederea satisfacerii consumului propriu de la furnizori sau productori;
- piaa de echilibrare - piaa centralizat de energie electric, organizat i administrat de
operatorul de transport i de sistem, de desfurare a tranzaciilor cu energie electric ntre acesta, pe
de o parte, i productorii de energie electric ce exploateaz uniti de producie dispecerizabile,
respectiv clieni finali dispecerizabili, pe de alt parte, n vederea asigurrii echilibrului n timp real
dintre producie i consum;
- piaa intrazilnic de energie electric - piaa centralizat de energie electric, organizat i
administrat de operatorul pieei de energie electric, care ofer participanilor la pia posibilitatea
de a-i mbunti echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacii efectuate n sesiuni
desfurate dup ncheierea tranzaciilor pe pia pentru ziua urmtoare i nainte cu un anumit
interval de timp de ncepere a livrrii;
- piaa pentru ziua urmtoare (PZU) - piaa centralizat de energie electric, organizat i
administrat de operatorul pieei de energie electric pentru vnzarea i cumprarea energiei electrice
n ziua de livrare care urmeaz imediat dup ziua de tranzacionare;
- piaa centralizat a contractelor bilaterale - cadrul organizat de desfurare, n mod
transparent, prin licitaie public, a tranzaciilor cu contracte cu livrare fizic de energie electric, pe
baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competent;
- piaa pentru alocarea capacitilor de interconexiune internaional - piaa centralizat de
alocare a capacitilor de interconexiune ale SEN, organizat i administrat de operatorul de
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 6 din 129

transport i sistem pe baza unor reguli specifice, n scopul realizrii tranzaciilor de import/export i
tranzit de energie electric;
- productor de energie electric - persoana fizic sau juridic avnd ca specific activitatea de
producere a energiei electrice, inclusiv n cogenerare;
- productor dispecerizabil (cf. Codului Tehnic al Reelei Electrice de Transport) - productor
care deine grupuri generatoare ce pot fi programate, cu putere mai mare de 10 MW, n cazul
grupurilor generatoare hidroenergetice i cu putere mai mare de 20 MW, n cazul grupurilor
generatoare termoenergetice.
- reea electric - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susinere i de protecie a acestora,
staiile electrice i alte echipamente electroenergetice conectate ntre ele prin care se transmite
energie electric de la o capacitate energetic de producere a energiei electrice la un utilizator;
reeaua electric poate fi reea de transport sau reea de distribuie;
- reea electric de distribuie - reeaua electric cu tensiunea de linie nominal pn la 110
kV inclusiv;
- reea electric de transport - reeaua electric de interes naional i strategic cu tensiunea de
linie nominal mai mare de 110 kv;
- sector al energiei electrice - ansamblul activitilor de producere a energiei electrice, inclusiv
de producere a energiei termice i electrice n cogenerare, de transport, de distribuie i de furnizare a
energiei electrice, de furnizare a serviciilor de sistem, importul i exportul energiei electrice,
schimburile naturale i/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale rilor vecine, precum i
instalaiile aferente acestora;
- serviciu de distribuie - serviciul asigurat de operatorul de distribuie care const n
asigurarea transmiterii, n condiii de eficien i siguran, a energiei electrice ntre dou sau mai
multe puncte ale reelei de distribuie, cu respectarea standardelor de performan n vigoare;
- serviciu de sistem - serviciul asigurat de operatorul de transport i de sistem pentru
meninerea nivelului de siguran n funcionare a sistemului electroenergetic, precum i a calitii
energiei electrice, conform reglementrilor n vigoare;
- serviciu public - activitatea de interes general n domeniul energiei electrice, autorizat i
monitorizat de o autoritate public;
- serviciu tehnologic de sistem - serviciul asigurat, de ctre productori sau clieni finali
dispecerizabili, la cererea operatorului de transport i de sistem pentru meninerea nivelului de
siguran n funcionare a SEN, precum i a calitii energiei electrice transportate la parametrii
prevzui de normele n vigoare;
- serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport i de sistem care const n
asigurarea transmiterii, n condiii de eficien i siguran, a energiei electrice ntre dou sau mai
multe puncte ale reelei de transport, cu respectarea standardelor de performan n vigoare;
- serviciu universal - serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienilor casnici i
clienilor noncasnici cu un numr de salariai mai mic de 50 i o cifr de afaceri anual sau o valoare
total a activelor din bilanul contabil conform raportrilor fiscal anuale care nu depete 10
milioane de euro, la un nivel de calitate i la preuri rezonabile, transparente, uor comparabile i
nediscriminatorii;
- sistem electroenergetic naional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul
naional; SEN constituie infrastructura de baz utilizat n comun de participanii la piaa de energie;
- tarif social - tarif cu caracter de protecie social, fiind destinat numai consumatorilor cu un
venit net mediu lunar pe membru de famile mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit
prin actele normative in vigoare.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 7 din 129

ACRONIME
AFM - Administraia Fondului pentru Mediu
ANRE - Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei
BAR Baza reglementat a activelor
CIM - Contract individual de munc
CPT - Consumul propriu tehnologic
CV Certificat verde
E-SRE Energie din Surse Regenerabile
FUI Furnizor de ultim instan
kV kilovolt unitate de msur pentru tensiune a electric
LEA - Linii electrice aeriene
LES - Linii electrice subterane
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
MDRAP - Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
MECMA - Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
MEIMMA - Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Mediului de Afaceri
MHC - Microhidrocentrale
OD - Operator de distribuie
OPCOM - Operatorul Pieei de Energie Electric i de Gaze Naturale
OTS - Operatorul de transport i sistem
PCCB - Piaa centralizat a contractelor bilaterale
PCCB - NC - Piaa centralizat a contractelor bilaterale cu negociere continu
PCBCV - Piaa contractelor bilaterale a certificatelor verzi
PCV Piaa certificatelor verzi
PCCV - Piaa centralizat a certificatelor verzi
PC-OTC - Piaa centralizat cu negociere dubl continu a contractelor bilaterale
PE Piaa de echilibrare
PI - Piaa Intra-zilnic de energie electric
PZU - Piaa pentru Ziua Urmtoare
RED - Reeaua electric de distribuie
RET - Reeaua electric de transport
RODAS - Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice curii de conturi,
precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti
SACET - Sistemului de alimentare, centralizat cu energie termic
SEN - Sistemul electroenergetic naional
SMI Sisteme de msurare inteligente
SNT Sistemul Naional de Transport
SRE Surse Regenerabile de Energie
Wh Wattor - unitate de msur pentru energie, egal cu cantitatea de energie transferat de un
proces care d sau primete o putere de un watt timp de o or. (1 Megawatt-or (MWh) = 1000
kWh; 1 Gigawatt-or (GWh) = 1000 MWh; 1 Terawatt-or (Twh) = 1000 GWh)

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 8 din 129

CAPITOLUL I
Prezentarea general a misiunii de audit. Obiectivul general i obiectivele
specifice ale auditului
1. Prezentarea sintetic a contextului i cadrului instituional aplicabil pieei de
energie
Energia electric este un produs vital pentru ntreaga economie a unei ri, respectiv pentru
industrie, servicii i activiti sociale, avnd ca principal caracteristic faptul c din momentul
producerii nu se poate stoca, ceea ce conduce la necesitatea corelrii produciei cu consumul de
energie.
Potrivit legislaiei n vigoare, tranzacionarea energiei electrice are loc ntr-un cadru organizat,
denumit generic piaa de energie electric.
Piaa de energie electric, prin modul n care este legiferat i reglementat, trebuie s
contribuie la realizarea de beneficii pe ntreg lanul producere transport - distribuie, n condiii de
concuren i transparen, astfel nct utilizatorul final, consumatorul de energie electric, s
beneficieze de preuri acceptabile, rezultate din desfurarea unei competiii corecte n pia.
Piaa de energie electric este compus pe de o parte din piaa reglementat, iar pe de alt
parte din piaa concurenial.
Piaa reglementat de energie electric a fost creat s funcioneze pe baz de contracte
reglementate (cu cantiti i preuri stabilite prin Decizii i Ordine emise de Preedintele ANRE),
ncheiate ntre participanii la piaa de energie.
Piaa concurenial de energie electric, potrivit Legii energiei, a fost creat s funcioneze
n baza tranzaciilor cu energie electric desfurate n mod transparent, public, centralizat i
nediscriminatoriu, iar preurile se formeaz n baza cererii i ofertei, ca rezultat al unor mecanisme
concureniale.
n perioada auditat (2010-2014), s-a derulat un proces important privind dereglementarea
preurilor la energia electric, pe categorii de consumatori, casnici i respectiv non-casnici. Astfel, n
temeiul Memorandumului de nelegere aprobat de Guvernul Romniei i n conformitate cu
obligaiile asumate de Guvern n relaia cu Fondul Monetar Internaional, Banca Mondial i Comisia
European, s-a aprobat calendarul de eliminare treptat a tarifelor reglementate (stabilite de
autoritatea de reglementare) la energia electric destinat consumatorilor finali care nu uzeaz de
dreptul de eligibilitate.
n accepiunea cadrului legal instituit de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice i a gazelor
naturale, clientul final (consumatorul) este definit ca fiind orice persoan fizic sau juridic ce
cumpr energie electric pentru consum propriu, iar clientul eligibil este definit ca fiind clientul
care este liber s i aleag furnizorul de energie electric de la care cumpr energie electric.
Conform acestui calendar de eliminare a tarifelor reglementate, n cazul agenilor economici,
ncepnd cu 01.01.2014, ANRE nu a mai aprobat cantitile i tarifele de furnizare, aceast categorie
de consumatori achiziionnd energia electric de pe piaa concurenial. n cazul consumatorilor
casnici, programul de eliminare a tarifelor reglementate se va ncheia la 31.12.2017. Astfel, dup
aceast dat, consumatorii casnici vor beneficia de energie electric achiziionat de furnizori
exclusiv de pe piaa concurenial.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 9 din 129

2. Entitile cu atribuii n domeniul energiei i activitile care au fcut obiectul


misiunii de audit
La nivel european, n vederea consolidrii pieei interne a energiei electrice i a gazelor
naturale i pentru instituirea unui mecanism independent n cadrul cruia autoritile naionale de
reglementare s poat coopera, prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European
i al Consiliului, s-a instituit Agenia pentru Cooperarea Autoritilor de Reglementare din
Domeniul Energiei (ARCE), organism comunitar cu personalitate juridic care contribuie la
garantarea bunei funcionri a pieei europene unice a gazului i electricitii. ARCE sprijin
autoritile naionale de reglementare la nivel european i, dac este cazul, coordoneaz activitatea
acestora. Mai exact, ARCE:
completeaz i coordoneaz aciunile autoritilor naionale de reglementare;
contribuie la elaborarea normelor privind reelele europene;
ia decizii individuale obligatorii privind termenii i condiiile de acces i securitate
operaional aplicabile infrastructurii transfrontaliere;
ofer consiliere instituiilor europene pe teme privind energia electric i gazele naturale;
monitorizeaz pieele interne ale gazelor naturale i energiei electrice i elaboreaz
rapoarte pe marginea constatrilor sale;
monitorizeaz pieele angro ale energiei pentru a detecta i a preveni abuzurile de pia, n
strns colaborare cu autoritile naionale de reglementare.
n ceea ce privete monitorizarea pieelor angro de energie, prin Regulamentul (UE) nr.
1227/2011 au fost aprobate norme care interzic practicile abuzive ce afecteaz pieele angro de
energie, avnd n vedere obiectivul sporirii integritii i transparenei acestor piee prin promovarea
unei concurene deschise i echitabile n beneficiul consumatorilor finali de energie.
La nivel naional, n vederea elaborrii, aprobrii i monitorizrii funcionrii sectorului i
pieei energiei electrice n condiii de eficien, concuren, transparen i protecie a
consumatorilor, a fost nfiinat, n baza art. 1 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
29/1998, Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei (instituie public
autonom cu personalitate juridic).
n cadrul misiunii de audit au fost auditate urmtoarele entiti cu atribuii n ceea ce privete
situaia, evoluia, gestionarea i operarea pieei de energie electric n Romnia:
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE)
ANRE a funcionat, pn n luna octombrie 2012, pe baza Regulamentului de organizare i
funcionare, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1428/2009.
ncepnd cu luna octombrie 2012, n temeiul Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.
33/2007, aprobat prin Legea nr. 160/2012, ANRE are statutul de autoritate administrativ
autonom, cu personalitate juridic, aflat sub control parlamentar.
Potrivit prevederilor art. 8 i art. 9 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 33/2007,
principalele obiective generale ale ANRE, n domeniul energiei electrice, sunt: promovarea unei
piee interne europene de energie electric, competitiv i durabil; dezvoltarea pieelor
regionale competitive i funcionale; dezvoltarea unui sistem energetic naional sigur, fiabil i
eficient, orientat ctre consumator; facilitarea accesului la reea pentru capacitile noi de
producie; protecia consumatorului, prin asigurarea unei piee concureniale eficiente i prin
sprijinirea clienilor vulnerabili, etc.
Pentru realizarea acestor obiective, ANRE are urmtoarele atribuii i competene n
domeniul energiei electrice: acord, modific, suspend sau retrage autorizaiile i licenele
pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice; elaboreaz i aprob metodologiile de
calcul al tarifelor i preurilor reglementate; aprob tarifele reglementate pentru serviciile de
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 10 din 129

transport i de distribuie a energiei electrice i termice; stabilete preurile reglementate, cu


respectarea calendarului de eliminare treptat a preurilor reglementate la energia electric; aprob
reglementri tehnice i comerciale pentru operatorii economici din sector, inclusiv standarde de
performan pentru serviciile de transport, distribuie i furnizare a energiei electrice i termice;
sesizeaz Consiliul Concurenei cu privire la abuzul de poziie dominant pe pia i la
nclcarea prevederilor legale referitoare la concuren, ori de cte ori exist suspiciuni privind
nerespectarea reglementrilor cu privire la concuren i transparen; public rapoarte anuale
asupra activitii proprii i rezultatelor activitii de monitorizare desfurate conform legii, etc.
n perioada 2010-2014, finanarea ANRE a fost determinat de statutul de organizare i
funcionare a entitii, respectiv:
n perioada 01.01.2010 05.10.2012, a funcionat ca instituie public autonom cu
personalitate juridic, de interes naional, finanarea activitii efectundu-se integral din venituri
de la bugetul de stat.
ncepnd cu 06.10.2012 prezent, ANRE funcioneaz cu statut de autoritate
administrativ autonom, cu personalitate juridic, aflat sub control parlamentar, finanarea
activitii efectundu-se integral din venituri proprii, realizate din tarifele i contribuiile percepute
operatorilor economici din sectorul energiei electrice i termice i al gazelor naturale, entitatea
nefiind obligat s vireze la bugetul de stat veniturile ncasate.
Pentru aprobarea reglementrilor n sectorul energiei electrice, termice i al gazelor naturale,
la nivelul ANRE a funcionat un Comitet de reglementare format din 7 membri (inclusiv
preedintele i cei doi vicepreedini).
Comitetul de reglementare este asistat de un Consiliu consultativ, format din 13 membri,
numii prin decizie a primului-ministru, acesta avnd rolul de a asigura armonizarea intereselor
operatorilor economici din sectorul energiei electrice, termice i al gazelor naturale cu cele ale
consumatorilor, i de a evalua impactul reglementrilor emise de ANRE pentru piaa de energie.
Analiza evoluiei indicatorilor economico-financiari care caracterizeaz activitatea ANRE
Conform Contului de rezultat patrimonial ncheiat la finele anului 2013 i anului 2014, situaia
veniturilor i cheltuielilor efectuate n perioada analizat este prezentat n tabelul de mai jos:
- mii leiNr. crt.
0
1

2
3

Denumire indicator
1
Venituri proprii din taxe i contribuii, privind:
- Energia electric
- Gaze naturale
- Eficien energetic
- altele
Finantri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu
destinaie special
Alte venituri operaionale

Diferene

2014

79.758
50.737
28.263
683
73

3
77.998
46.058
31.366
573
-

4=3-2
-1.760
-4.679
3.103
-110

518

183

-335

80.277

78.189

-2.088

Salarii i contribuii
Stocuri, lucrri executate de teri
Subventii i transferuri
Cheltuieli de capital, amortizri, provizioane
Alte cheltuieli operaionale
TOTAL CHELTUIELI OPERAIONALE

43.715
5.190
682
198
49.786

54.744
5.772
199
1.410
84
62.210

11.029
582

REZULTAT PATRIMONIAL EXCEDENT

30.491

15.979

-14.512

TOTAL VENITURI OPERAIONALE


4
5
6
7
8

2013

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

728
-114
12.424

pagina 11 din 129

Dei, n anul 2014, veniturile proprii ale ANRE n sum total de 78.189 mii lei au sczut cu
2.088 mii lei fa de veniturile aferente anului 2013, n aceeai perioad cheltuielile operaionale, n
sum total de 62.210 mii lei, au crescut cu suma de 12.424 mii lei.
Creterea cheltuielilor operaionale s-a datorat n mare msur majorrii cheltuielilor cu
salariile i contribuiile, care au ajuns n anul 2014 la suma de 54.744 mii lei, nregistrnd o cretere
n valori absolute cu 11.029 mii lei, respectiv cu cca. 25%, fa de anul 2013. Astfel, raportat la un
numr de 267 posturi ocupate n anul 2013, salariul mediu lunar a fost de aproximativ 14 mii lei
(3.150 euro), iar raportat la un numr de 273 posturi ocupate la finele anului 2014, salariul mediu
lunar a fost de aproximativ 17 mii lei (3.825 euro), n cretere cu 22%.
Se remarc faptul c ponderea cheltuielilor cu salariile i contribuiile aferente acestora, n
totalul cheltuielilor operaionale, a reprezentat cca. 88%, att n anul 2013, ct i n anul 2014.
Rezultatul patrimonial al ANRE a nregistrat n anul 2014 un excedent n sum de 15.979 mii
lei (3,6 milioane euro), n scdere cu cca. 47%, respectiv cu 14.512 mii lei, fa de excedentul
anului 2013.
Societatea Comercial Operatorul Pieei de Energie Electric i de Gaze Naturale
(SCOPCOM SA)
Operatorul Pieei de Energie Electric OPCOM SA (OPCOM SA) a fost nfiinat n
baza Hotrrii Guvernului nr. 627/2000, ca persoan juridic romn, cu statut de societate pe
aciuni - filial a Companiei Naionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA.
OPCOM SA are ca scop asigurarea unui cadru organizat de desfurare a tranzaciilor
comerciale n domeniul energiei electrice, gazelor naturale i mediului.
n domeniul energiei electrice, OPCOM SA a asigurat organizarea i administrarea pieelor
centralizate de energie n baza Licenei nr. 407/2001 acordate de ANRE, n ceea ce privete
tranzacionarea angro de energie electric pe termen scurt, mediu i lung.
Activitatea principal a OPCOM SA const n pregtirea, organizarea, administrarea i
dezvoltarea n conformitate cu legislaia aplicabil, a pieelor centralizate de energie electric i
gaze naturale.
Analiza evoluiei indicatorilor economico-financiari care caracterizeaz activitatea OPCOM
SA
Conform situaiilor financiare ncheiate n perioada 2010-2014, principalii indicatori economicofinanciari realizai se prezint astfel:
- mii lei-

Venituri totale

Realizri la
31.12.2010
19.135

Realizri la
31.12.2011
18.013

Realizri la
31.12.2012
16.785

Realizri la
31.12.2013
20.478

Realizri la
31.12.2014
30.754

Cheltuieli totale

16.832

15.708

16.030

19.590

21.883

Rezultatul brut

2.304

2.305

755

888

8.871

410

423

147

344

1.532

Profitul contabil dup deducerea


impozitului pe profit

1.893

1.881

608

544

7.339

Surse de finanare a investiiilor

918

2.635

2.949

2.218

3.440

Cheltuieli pentru investiii

918

2.635

2.949

2.052

3.440

5.752

5.842

6.018

6.110

6.374

77

77

76

80

88

Indicator

Impozit pe profit

Rezerve
Numr mediu de personal

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 12 din 129

Indicator
Productivitatea muncii pe total
personal mediu( mii lei/pers)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale

Realizri la
31.12.2010

Realizri la
31.12.2011

Realizri la
31.12.2012

Realizri la
31.12.2013

Realizri la
31.12.2014

248

234

221

256

349

880

872

955

957

712

Cheltuieli de exploatare

16.796

15.672

15.976

19.532

21.762

Cheltuieli cu personalul

6.982

7.165

7.584

8.497

10.074

878

870

952

954

708

Cheltuieli de exploatare la 1000 lei


venituri totale

n perioada 2010 2014, la nivelul OPCOM SA, att veniturile totale, ct i cheltuielile totale
au nregistrat o evoluie ascendent, astfel: veniturile totale realizate au crescut de la 19.135 mii lei
n anul 2010, la 30.754 mii lei n anul 2014, iar cheltuielile totale au crescut de la 16.832 mii lei n
anul 2010, la 21.883 mii lei n anul 2014. Acest fapt a condus la majorarea valorii rezultatului
brut nregistrat, de la valoarea de 2.304 mii lei, n anul 2010, la valoarea de 8.871 mii lei, n anul
2014.
Numrul mediu de personal a crescut de la 77 n anul 2010, la 88 n anul 2014, iar
productivitatea muncii a crescut de la 248 mii lei/persoan n 2010, la 349 mii lei/persoan n anul
2014. Astfel, raportat la un numr de 80 posturi ocupate n anul 2013, salariul mediu lunar a
fost de aproximativ 9 mii lei, iar raportat la un numr de 88 posturi ocupate la finele anului 2014,
salariul mediu lunar a fost de aproximativ 9,5 mii lei, n cretere cu 8%.
De asemenea, s-a nregistrat o cretere a cheltuielilor pentru investiii, de la 918 mii lei n
anul 2010, la 3.440 mii lei n anul 2014.

3. Prezentarea obiectivului general i a obiectivelor specifice misiunii de audit


Obiectivul general al aciunii Auditul performanei privind piaa de energie electric, pentru
perioada 2010 2014, a constat n evaluarea modului de implementare a politicilor i strategiilor
Guvernului n domeniul energiei electrice, precum i evaluarea modului de funcionare al pieei
energiei electrice, respectiv economicitatea, eficiena i eficacitatea activitilor desfurate de
operatorii economici participani la aceast pia.
n acest sens, auditorii publici externi au urmrit:
economicitatea realizat n gestionarea resurselor alocate pentru derularea activitilor
specifice pieei de energie electric, respectiv msura n care, prin politicile i practicile adoptate, se
asigur minimizarea costului resurselor utilizate fr a se compromite satisfacerea necesarului de
energie electric att n prezent ct i pe termen mediu i lung, n condiii de calitate i siguran n
alimentare;
eficiena utilizrii resurselor umane, materiale, financiare pentru maximizarea rezultatelor n
raport cu resursele utilizate, prin stabilirea raportului optim ntre rezultatele obinute i costul
resurselor utilizate n vederea obinerii acestora;
eficacitatea utilizrii fondurilor alocate, respectiv stabilirea gradului de ndeplinire a
obiectivelor stabilite n vederea unei gestionri i administrri eficace a resurselor, precum i
compararea impactului efectiv realizat cu impactul previzionat.
Obiectivele specifice urmrite n aceast aciune de audit al performanei sunt:
Evaluarea msurilor ntreprinse n vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Strategia
Europa 2020, n ceea ce privete promovarea surselor regenerabile de energie i eficiena energetic;
Evaluarea modului n care s-au realizat i implementat politicile i strategiile Guvernului n
domeniul energiei electrice;
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 13 din 129

Evaluarea nivelului produciei i consumului de energie electric n Romnia i a factorilor


care au influenat evoluia acestor indicatori;
Evaluarea situaiei i evoluiei capacitilor de producie, transport i distribuie a energiei
electrice, precum i a eficienei investiiilor realizate n reelele electrice;
Evaluarea funcionrii pieei de energie electric n Romnia n raport cu legislaia specific;
Evaluarea preurilor i tarifelor la energie electric destinat consumatorilor finali, precum i
a factorilor care au influenat evoluia acestor indicatori n perioada auditat;
Evaluarea organizrii structurale a entitilor auditate, n vederea ndeplinirii atribuiilor
stabilite prin legislaia specific;
Evaluarea modului de exercitare a atribuiilor de control cu privire la respectarea legislaiei
specifice, de ctre operatorii economici din sectorul energiei electrice;
Obiectivele prevzute de pct. 373 din RODAS, referitoare la evaluarea sistemului de control
intern din cadrul entitilor auditate.

4. Descrierea metodologiei de audit, a abordrilor auditului, respectiv a procedurilor


de audit utilizate pentru colectarea i analizarea datelor i informaiilor
Procedurile de audit utilizate pentru realizarea misiunii de audit al performanei au fost
selectate n funcie de specificul activitii entitilor auditate i de obiectivele specifice stabilite n
faza de planificare a auditului.
Probele de audit au fost sintetizate, analizate i interpretate pe msur ce au fost obinute,
auditorii analiznd n ce msur acestea sunt sau nu convingtoare, n vederea obinerii de probe
suplimentare care s fie colectate din surse diferite.
n etapa de execuie a auditului performanei, pentru a stabili dac toate categoriile de
operaiuni verificate respect principiile de economicitate, eficien i eficacitate, auditorii publici
externi au aplicat urmtoarele proceduri de fond: proceduri analitice; teste de detaliu.
a) Procedurile analitice utilizate pentru analiza probelor de audit, prin care se explic ceea ce
s-a constatat i se stabilete legtura dintre cauz i efect: analiza comparativ (Benchmarking),
analiza nivelului de ndeplinire a obiectivelor, analiza cost beneficiu.
b) Testele de detaliu sunt proceduri de fond pe care auditorii publici externi le-au aplicat
asupra unor operaiuni economice pentru perioada verificat i care au luat forma unor tehnici
specifice de obinere a probelor, utilizate n scopul obinerii de probe de audit, pentru a formula
concluzii privind caracterul real, exact, legal i complet al acestor operaiuni, respectiv: observarea,
examinarea documentelor, intervievarea, chestionarea.
Pe parcursul misiunii de audit, auditorii publici externi au solicitat chestionare n vederea
obinerii unor date i informaii, astfel:
- de la 627 operatori economici (461 productori i 166 furnizori) pentru evaluarea Schemei
de promovare a energiei produse din surse regenerabile;
- de la 37 operatori economici (productori de energiei electric) pentru evaluarea Schemei
de ajutor de stat pentru promovarea cogenerrii de nalt eficien;
- de la 22 operatori economici (productori, distribuitori, furnizori i operatorul de transport)
privind nivelul investiiilor n curs de execuie, nregistrate la 31.12.2014;
- de la 15 operatori economici pentru evaluarea gradului de realizare a proiectelor de
investiii prevzute n Strategia energetic a Romniei;
- de la 9 operatori economici (operatori principali de distribuie i la operatorul de transport)
pentru evaluarea strii tehnice a reelelor electrice de transport i distribuie.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 14 din 129

CAPITOLUL II
Sinteza principalelor constatri i concluzii
1. Strategia Europa 2020 obiective de realizat n sectorul energiei
Politica Uniunii Europene n domeniul energiei, potrivit articolului 194 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, urmrete n principal:
(a) s asigure funcionarea pieei energiei;
(b) s asigure sigurana aprovizionrii cu energie n Uniune;
(c) s promoveze eficiena energetic i economia de energie, precum i dezvoltarea de noi
surse de energie i energii regenerabile i
(d) s promoveze interconectarea reelelor energetice.
Totodat, la articolul 122 din acelai Tratat, se prevede: fr a aduce atingere celorlalte
proceduri prevzute n tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide, n spiritul
solidaritii dintre statele membre, s adopte msuri corespunztoare situaiei economice, n
special n cazul n care apar dificulti grave n aprovizionarea cu anumite produse, n special n
domeniul energiei.
Comisia European a elaborat o nou strategie economic (aprobat de Consiliul European
din 17 iunie 2010), denumit Strategia Europa 2020, care propune o nou viziune economic, care
s ajute UE s ias din criz i s edifice o economie inteligent, durabil i favorabil incluziunii, cu
niveluri ridicate de ocupare a forei de munc, de productivitate i de coeziune social.
Strategia Europa 2020 are n vedere trei prioriti tematice, care se ntreptrund i se
condiioneaz reciproc, respectiv: cretere economic inteligent, cretere economic durabil,
cretere economic favorabil incluziunii.
n vederea aplicrii Strategiei Europa 2020, Comisia European a propus atingerea, pn
n anul 2020, la nivel european, a urmtoarelor 5 obiective:

rata de ocupare a populaiei cu vrsta cuprins ntre 20 i 64 ani - minimum 75%;

nivelul investiiilor n cercetare i dezvoltare - 3% din PIB-ul UE;

atingerea obiectivului 20/20/20" (sau 30/20/20, n cazul respectrii anumitor


condiii) n domeniul schimbrilor climatice i al energiei;

rata prsirii timpurii a colii - 10%, iar ponderea populaiei cu studii superioare i
vrsta ntre 30 i 34 de ani - cel puin 40%;

reducerea cu 20 de milioane a numrului cetenilor europeni ameninai de srcie


(ceea ce ar corespunde reducerii cu 25% a numrului de persoane cu risc de srcie).
Consiliul Europei a aprobat al treilea obiectiv( din cele cinci propuse n cadrul Strategiei
Europa 2020), respectiv obiectivul 20/20/20 n domeniul schimbrilor climatice i al energiei,
prin trei obiective distincte, dar interconectate:
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser (GES) cu cel puin 20% fa de nivelurile din
1990 sau cu 30%, dac exist condiii favorabile;
- creterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie n consumul final de energie;
- creterea cu 20% a eficienei energetice (corespunznd unei cifre de 1.483 Mtep1 de
consum de energie primar).

MTep milioane Tone Echivalent Petrol este o unitate de msur a energiei, egal cu energia chimic eliberat prin arderea unui milion tone petrol.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 15 din 129

1.1. Creterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie n consumul


final de energie
Energia din surse regenerabile are capabilitatea s ridice naiunile
cele mai srace la un nivel ridicat de prosperitate
(Ban Ki-moon - Secretar General ONU)

Investiiile globale anuale n energia regenerabil au crescut n ultimii ani, de la 39 miliarde


dolari n anul 2005, la 100 miliarde dolari n anul 2007, iar n anul 2010, tehnologiile pentru
producerea de energie verde au atras 243 miliarde dolari pentru finanarea investiiilor. 1
La nivelul UE, ponderea energiei din surse regenerabile n consumul final brut de energie
a crescut la 8,5 % n 2005 i la 14,4 % n 2012, cu 5,6 % sub nivelul prevzut n obiectivul
Strategiei Europa 2020. Aceste progrese s-au datorat utilizrii unor mecanisme de sprijin i
introducerii unor stimulente pentru promovarea surselor regenerabile de energie. UE are n prezent o
poziie de lider n ceea ce privete investiiile n surse regenerabile de energie i n special
dezvoltarea rapid a energiei eoliene i solare.
rile cu cele mai bune performane sunt: Suedia, Austria i Estonia, iar rile cu cele mai
slabe performane sunt: Malta, Luxemburg, Belgia, Regatul Unit, rile de Jos i Frana. n cadrul
UE, decalajul dintre ri a crescut din 2005, de la 40,4 puncte procentuale la 52,1 puncte procentuale
n 2012, cu valori ntre 0,3 % n Malta i 52,4 % n Suedia, Romnia situndu-se ntre rile care au
realizat inta stabilit la nivelul UE, de 20%.
n Romnia, ponderea surselor regenerabile de energie n consumul final de energie a fost
n anul 2010 de 22,3%, n 2011 de 21,2%, iar n 2012 de 22,9%, situndu-se peste media realizat
n Uniunea European de 14,4% n anul 2012.
La nivel naional, pentru promovarea produciei de energie din surse regenerabile au fost
adoptate urmatoarele acte normative: Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; Hotrrea Guvernului nr.
1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie; Legea nr. 139/2010 privind modificarea i completarea Legii nr. 220/27.10.2008; Legea
nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 88/2011.
Guvernul Romniei, prin Memorandumul cu tema Aprobarea valorilor finale ale
obiectivelor Romniei pentru Strategia Europa 2020, a acceptat pentru anul 2020, atingerea
nivelului de 24% al ponderii surselor regenerabile de energie n consumul final de energie.
De asemenea, Guvernul Romniei a aprobat, n anul 2010, Planul Naional de Aciune n
Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) elaborat de Ministerul Economiei, prin care
au fost stabilite obiectivele naionale privind ponderea energiei din surse regenerabile i traiectoria
orientativ pentru atingerea acestora, innd seama de efectele msurilor altor politici i strategii
naionale de dezvoltare i n corelare cu limitrile impuse de reeaua de transport i distribuie i
rezerva disponibil pentru echilibrarea SEN i funcionarea n siguran a acestuia.
Totodat, au fost elaborate 2 Programe Naionale de Reform (PNR) prin care au fost
prezentate progresele nregistrate privind ponderea energiei din SRE n consumul final brut de
energie, msurile ntreprinse i msurile de urmat pentru atingerea obiectivului naional, respectiv:
Planul Naional de Reform 2011-2013 (aprobat n edina Guvernului din data de
29.04.2011);
1 Filip

Crlea Atlas Ghid al valorii potenialului energetic exploatabil al surselor regenerabile din Romnia, 2013

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 16 din 129

Planul Naional de Reform 2014 (elaborat n octombrie 2013 ).


n Planul Naional de Reform 2014, au fost prezentate progresele nregistrate privind
ponderea energiei din surse regenerabile (SRE) n consumul final brut de energie (22,9% n 2012,
fa de 21,4% n anul 2011) i msurile ntreprinse, referitoare n principal la:

1.1.1. Sursele regenerabile de energie n Romnia i la nivel mondial


Energia regenerabil este energia care provine din resurse naturale, cum ar fi: lumina
soarelui, vntul, ploaia, mareele i din cldura geotermal, surse care sunt regenerabile (completate n
mod natural).
Romnia beneficiaz de o diversitate de forme de energie regenerabil care pot fi utilizate
n alimentarea cu energie a zonelor rurale sau urbane, respectiv: biomasa; energia hidro; energia
eolian; energia geotermal; energia solar.
1.1.2. Promovarea energiei din surse regenerabile (E-SRE) prin intermediul
certificatelor verzi
A) Consideraii generale
Energia electric produs din surse regenerabile de energie (E-SRE) reprezint energia
electric produs n centrale electrice care utilizeaz exclusiv surse regenerabile de energie (SRE),
precum i proporia de energie electric produs din SRE n centrale electrice multi-combustibil care
utilizeaz att SRE, ct i surse convenionale de energie.
n Romnia, prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, a fost reglementat Sistemul de promovare a E-SRE prin certificate verzi, sistem
derulat prin tranzacionarea certificatelor verzi combinat cu cotele obligatorii de certificate verzi.
Certificatul Verde (CV), potrivit acestui act normativ, este definit ca fiind titlul ce atest
producerea din surse regenerabile de energie a unei cantiti de energie electric, reprezentnd n fapt
un document care atest producerea de energie electric din surse regenerabile de energie. n funcie
de tipul de SRE utilizat, pentru 1 MWh de energie electric produs se acord un numr diferit de
CV (pn la 6 CV/MWh).

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 17 din 129

Durata de valabilitate a certificatelor verzi (perioada n care acestea pot fi tranzacionate) a


fost pn n martie 2014 de 16 luni, iar ulterior aceasta a fost redus la 12 luni.
B) Prezentarea general a sistemului de promovare a E-SRE prin certificate verzi
Comisia European la data de 13.07.2011 a autorizat Sistemul de promovare a E-SRE
privind acordarea ajutorului de stat sub forma certificatelor verzi (denumit i schema de promovare),
prin Decizia CE (2011) 4938 privind ajutorul de stat SA 33134(20011/N) pentru Romnia
certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Potrivit acesteia, Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) a fost
nominalizat ca fiind autoritatea care acord ajutorul, fiind estimat iniial un buget aferent Schemei de
promovare a E-SRE de 80.713 milioane lei (aproximativ 19,5 miliarde EURO), astfel:
Anul

2011

2012

2013

2014

2015

2016

- milioane leiTOTAL

Buget

23.305

13.902

14.504

10.666

9.322

9.015

80.713

Fa

de valoarea total estimat a bugetului Schemei de promovare a E-SRE prin


acordarea de certificate verzi, fondurile de care au beneficiat productorii de E-SRE, n perioada
2011-2014, au nregistrat ponderi cuprinse ntre 33,7%-50,8%, astfel: 33,7% n anul 2011, 50,8%
n anul 2012, 43,4% n anul 2013 i 35,6% n anul 2014 .

La

nivel naional, condiiile necesare implementrii Schemei de promovare a E-SRE


prin acordarea de certificate verzi nu a fost aprobat de Guvernul Romniei, n conformitate cu
prevederile art. 66 din Legea 13/2007 i art. 3 (3) din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
117/2006, respectiv nu a fost emis o Hotrre de Guvern, n care s fie prevzute urmtoarele
elemente eseniale ale schemei:
- autoritatea de acordare, implementare,
- modalitatea acordrii ajutorului de stat,
- cuantumul fondurilor alocate n acest scop din bugetul autoritii publice centrale sau
locale, n conformitate cu legislaia n domeniu,etc.
C) Beneficiarii schemei de promovare a E-SRE
Schema de promovare a E-SRE prin certificate verzi se aplic productorilor de energie
electric din surse regenerabile de energie care livreaz energie n reeaua electric sau direct la
consumatori (inclusiv pentru consumul final propriu, altul dect consumul tehnologic), precum i
furnizorilor de energie electric, crora li se impune obligaia achiziiei unui numr de certificate
verzi n funcie de cantitatea de energie furnizat consumatorilor finali.
Practic, acest sistem const n acordarea de certificate verzi n mod gratuit
productorilor de E-SRE, care obin venituri suplimentare din vnzarea certificatelor astfel
primite, ctre furnizori, ca rezultat al aplicrii schemei de promovare.

perioada auditat, energia electric produs de beneficiarii sistemului de


promovare a E-SRE din Romnia a nregistrat o evoluie ascendent, de la 677 GWh n anul
2010, la 6.279 GWh n anul 2013 i 7.859 GWh n anul 2014, aceast cretere datorndu-se n
principal creterii capacitii electrice instalate n centralele electrice care au beneficiat de acest
sistem, de la 561,2 MW n anul 2010, la 4.349 MW n anul 2013.
D) Aplicarea sistemului de promovare a E-SRE n funcie de resursele utilizate n
producerea de energie
Conform art. 3 (1) din Legea nr. 220/2008, sistemul de promovare a E-SRE se aplic
pentru energia electric livrat n reeaua electric i/sau direct la consumatori, produs din
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 18 din 129

urmtoarele surse regenerabile de energie: hidraulic, utilizat n centrale cu o putere instalat de


cel mult 10 MW; eolian; solar; geotermal; biomas; biolichide; biogaz; gaz de fermentare a
deeurilor i gaz de fermentare a nmolurilor din instalaiile de epurare a apelor uzate.
Gradul de ndeplinire a intei naionale privind energia electric produs din surse
regenerabile
Nivelul intelor naionale privind ponderea energiei electrice produs din surse regenerabile
de energie n consumul final brut de energie electric a fost stabilit prin Legea nr. 220/2008,
respectiv de 33% pentru anul 2010, 35% pentru anul 2015 i de 38% pentru anul 2020.

S-a

constatat faptul c, Romnia a atins nivelul intei privind ponderea energiei


electrice produse din surse regenerabile de energie n consumul final brut de energie electric stabilit
pentru anul 2020 (38%), nc din anul 2013 cnd a fost nregistrat o pondere de 40%,
nregistrnd un trend ascendent n continuare, astfel c, n anul 2014 aceast pondere a atins
nivelul de 44%, dupa cum urmeaz:
Indicator
Producia E-SRE
Consumul final brut de energie electric
Ponderea E-SRE n consumul final brut de energie
electric

UM
GWh
GWh

2010

2011

2012

2013

2014

17.721
57.503

18.851
59.363

20.237
59.732

22.690
56.478

24.782
55.796

31

32

34

40

44

Reprezentarea grafic a evoluiei gradului de realizare a intei naionale de E-SRE n


consumul final brut de energie electric al Romniei, este prezentat n figura urmtoare:

Sursa: ANRE Raport de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile n anul 2013 si date preliminare pentru
2014

Certificate i garanii de origine


Prin Legea nr. 139/2010 s-a prevzut emiterea garaniilor de origine ca fiind un document
prin care:
a) se specific sursa regenerabil de energie din care a fost produs energia electric,
indicnd data, locul de producie i puterea instalat a capacitii de producere;
b) permite productorilor de energie electric din surse regenerabile de energie s
demonstreze c energia electric pe care o vnd este produs din surse regenerabile de energie.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 19 din 129

ANRE a elaborat Regulamentul de emitere i urmrire a garaniilor de origine pentru


energia electric produs din surse regenerabile de energie, act normativ aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 1232/2011.

n acest context, ANRE a emis garanii de origine pentru energia electric produs
din surse regenerabile ncepnd cu anul 2012, dar fr a publica anual la termen (30 martie al
fiecrui an) un raport al garaniilor de origine emise.
E) Atribuiile entitilor implicate n derularea sistemului de promovare a E-SRE prin
certificate verzi
Au fost stabilite atribuii pentru entitile implicate n derularea sistemului de promovare a ESRE, astfel:
Atribuiile Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE)
Potrivit art. 6 din Legea nr. 220/2008, republicat, ANRE are n principal urmtoarele
atribuii:
acrediteaz grupurile/centralele electrice care beneficiaz de schema de promovare prin
certificate verzi, n temeiul Regulamentului de acreditare a productorilor de energie electric din
surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;
elaboreaz cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de
producere a productorilor de energie electric din surse regenerabile care beneficiaz de schema
de promovare prin certificate verzi;
Conform OUG 57/2013, productorii de energie electric din surse regenerabile de energie
beneficiaz de certificate verzi, dup acreditarea acestora de ctre ANRE, ncepnd cu data emiterii
deciziei de acreditare.
n perioada 2010-2014, numrul productorilor de E-SRE acreditai anual de ANRE a
avut o evoluie ascendent, de la 48 operatori economici n anul 2010, la 622 operatori economici n
anul 2014, nregistrndu-se o cretere de cca. 13 ori, astfel:
Anul

Eolian

Hidro

Biomasa

Fotovoltaic

Total

2010

26

18

48

2011

42

32

82

2012

56

47

41

151

2013

73

77

14

395

559

2014

73

81

19

456

622

Sursa: ANRE Raport de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile.
Totalul este mai mic deoarece sunt productori cu centrale electrice acreditate pe mai multe tehnologii.

Creterea cea mai important n ceea ce privete numrul productorilor de E-SRE acreditai
de ANRE a fost nregistrat de operatorii economici productori de energie electric din surse solare
(radiaii solare), respectiv de la 1 productor la sfritul anului 2010, la 456 productori la sfritul
anului 2014, aceast cretere fiind influenat n mare parte de faptul c pentru energia produs
din surs solar, s-a prevzut acordarea celui mai mare numr de certificate verzi pentru un
MWh de energie produs i livrat, respectiv 6 certificate verzi/MWh (pn la nceputul anului
2014), n raport cu alte surse de energie (energie eolian 2 CV/MWh, energie hidro 0,5 - 3
CV/MWh (n funcie de centrala hidroelectric), energie geotermal 2 CV/MWh).

Fa

de numrul productorilor de E-SRE acreditai de ANRE, numrul


productorilor care au beneficiat de acest sistem s-a situat ntre 48 operatori economici n anul
2010 i 483 operatori n anul 2013.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 20 din 129

n vederea monitorizrii pieei de certificate verzi, ANRE are atribuii n ceea ce privete:
ntocmirea anual a unui raport privind modul de funcionare a sistemului de promovare
a E-SRE;
ntocmirea trimestrial, a unui raport privind monitorizarea pieei de energie i a pieei
certificatelor verzi, pe care l transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului i
ministerului cu atribuii n domeniul energiei.

Analiza

modului n care a fost efectuat monitorizarea pieei de certificate verzi a


evideniat lipsa unei monitorizri corespunztoare i eficiente a acestei piee, respectiv:
- existena unor neconcordane privind informaiile furnizate de OPCOM SA i CNTEE
Transelectrica SA, referitoare la: producia de E-SRE care beneficiaz de sistemul de promovare,
numrul de certificate verzi i valoarea acestora incluse n facturile emise ctre consumatorii finali,
numrul de certificate verzi utilizate anual pentru ndeplinirea cotei anuale obligatorii;
- nu au fost calculai i urmrii toi indicatorii de monitorizare ai pieei certificatelor
verzi (gradul de realizare a prognozelor produciei de E-SRE elaborate de productori - pentru anii
2010 i 2011; eficacitatea valorificrii produciei poteniale de SRE - pentru anul 2011; preul de
nchidere al PCCV);
- nu au fost ntocmite la termen, rapoartele trimestriale de monitorizare a acestei piee.
Cauzele monitorizrii ineficiente a pieei certificatelor verzi se datoreaz nesolicitrii de
informaii privind veniturile i costurile nregistrate de productorii E-SRE pe fiecare tip de resurs,
operaiunile efectuate de operatorii economici privind tranzacionarea certificatelor verzi, precum i a
contravalorii acestora inclus n facturile consumatorilor finali de energie.
Atribuiile Ministerului cu atribuii n domeniul energiei (Ministerul Economiei
Departamentul pentru Energie - MEIMMA):
Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 220/2008, republicat, Ministerul cu atribuii n
domeniul energiei are n principal urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz strategia de valorificare i promovare a surselor regenerabile de energie;
b) evalueaz potenialul tehnic, economic i ecologic pentru fiecare tip de resurs
regenerabil de energie;
c) structureaz potenialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licen aferente operatorilor de
distribuie de energie electric ce au calitatea de concesionari n contractele de concesiune;
d) elaboreaz, mpreun cu ANRE, cadrul unitar de norme i reglementri privind
utilizarea surselor regenerabile de energie.
Totodat, Ministerul cu atribuii n domeniul energiei, elaboreaz Planul naional de
aciune n domeniul energiei regenerabile potrivit modelului stabilit de Comisia European.

S-a

constatat neparticiparea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de


Afaceri (MECMA) n aplicarea Sistemului de promovare E-SRE aa cum a fost autorizat prin
Decizia CE (2011) 4938 privind ajutorul de stat SA 33134 (20011/N) pentru Romnia certificate
verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, n sensul
c, dei prin aceast Decizie, MECMA a fost nominalizat n calitate de autoritate care acord
ajutorul, n legislaia naional aceast calitate nu a fost prevzut, situaie n care prin bugetul
acestei autoriti nu au fost prevzute fonduri n acest scop.
Atribuiile administratorului pieei de certificate verzi (OPCOM SA):
Operatorul Pieei de Certificate Verzi (OPCOM SA) este persoana juridic ce asigur
tranzacionarea certificatelor verzi i care determin preurile pe piaa centralizat a certificatelor
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 21 din 129

verzi, ndeplinind funciile prevzute n Regulamentul de organizare i funcionare a pieei de


certificate verzi, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 44/2011 i ulterior prin Ordinul
preedintelui ANRE nr.57/2013.
Astfel, potrivit cadrului legal aplicabil, OPCOM SA avea urmtoarele atribuii:
- elaboreaz coninutul conveniei de participare la PCV i l propune spre avizare la ANRE;
- administreaz n condiii de transparen, obiectivitate i nediscriminare, tranzaciile
derulate pe PCCV/PCBCV;
- stabilete i public pe site-ul propriu numrul de CV tranzacionate i preul din
fiecare sesiune de tranzacionare pe PCCV;
- stabilete drepturile i obligaiile de plat ale participanilor la PCCV, avnd la baza o
procedur proprie avizat de ANRE;
- transfer CV tranzacionate din contul vnztorului n contul cumprtorului pentru
tranzaciile ncheiate pe PCV;
- transmite ANRE, n form electronic, pn n ultima zi lucrtoare a lunii de
tranzacionare, pentru fiecare sesiune de tranzacionare, un raport care conine informaiile
referitoare la funcionarea PCV.
Atribuiile Operatorului de transport i sistem (CNTEE TRANELECTRICA SA):
Operatorul de transport i sistem (CNTEE Transelectrica SA), pentru cantitatea de energie
electric produs din centrale electrice care utilizeaz surse regenerabile de energie, emite lunar,
certificate verzi productorilor.

n perioada auditat, conform datelor publicate de CNTEE Transelectrica SA, din totalul
de 30.757.466 certificate verzi acordate productorilor de energie electric din surse regenerabile,
cel mai mare numr de CV a fost emis productorilor din surse eoliene (17.031.291 CV),
reprezentnd 55,37% din numrul de certificate verzi acordate n aceast perioad.
Pe tipuri de tehnologii de producere a E-SRE, situaia se prezint grafic astfel:

Sursa: Transelectrica

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 22 din 129

F) Numrul de certificate verzi de care beneficiaz productorii de energie din surse


regenerabile
n perioada auditat, potrivit cadrului legal aplicabil, productorii de E-SRE au beneficiat
de certificate verzi proporional cu cantitatea de energie electric produs i livrat n reelele
electrice, iar numrul de certificate prevzut a se acorda a fost diferit pe tipuri de energie i a
evoluat n sensul descreterii.
Cel mai mare numr de certificate verzi a fost prevzut a se acorda pentru energia solar.
Astfel, prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 88/12.10.2011, s-a prevzut acordarea a 6
certificate verzi pentru fiecare MWh energie electric produs i livrat, numrul acestora fiind
redus ncepnd cu 01.01.2014, la 3 certificate verzi pentru fiecare MWh, n baza Hotrrii
Guvernului nr. 994/2013.
Cel mai redus numr de certificate verzi a fost prevzut a se acorda pentru energia
eolian. Astfel, prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 57/04.06.2013, s-a prevzut
acordarea unui singur certificat verde pentru fiecare MWh energie electric produs i livrat,
numrul acestora fiind redus ncepnd cu 01.01.2014, la 0,5 certificate verzi pentru fiecare MWh, n
baza Hotrrii Guvernului nr. 994/2013.
G) Nendeplinirea cotelor anuale obligatorii de achiziie a certificatelor verzi.
Cota anual obligatorie de achiziie de certificate verzi reprezint cota de achiziie de
certificate verzi impus furnizorilor de energie electric.
Numrul de certificate verzi pe care furnizorii de energie electric au fost obligai s-l
achiziioneze anual se determin ca produs ntre valoarea cotei obligatorii de achiziie de
certificate verzi, pe de o parte, i cantitatea de energie electric furnizat anual de ctre fiecare
furnizor, consumatorilor finali, pe de alt parte.
n perioada auditat, furnizorii i productorii de energie electric, care nu au realizat
cota obligatorie de certificate verzi, aveau obligaia de a plti contravaloarea certificatelor verzi
neachiziionate, astfel:
- 70 euro/CV neachiziionat, n perioada 01.01.2010 12.07.2010;
- 110 euro/CV neachiziionat, n perioada 13.07.2010 31.12.2014.
ncepnd cu anul 2011, contravaloarea certificatelor verzi neachiziionate (penalitile) a
fost colectat de Administraia Fondului pentru Mediu, n temeiul art. 12 alin (5) din Legea nr.
220/2008, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Contravaloarea unitar a certificatelor verzi neachiziionate de operatorii economici cu
obligaie de achiziie, n perioada 2010-2014, a fost stabilit de ANRE la valori cuprinse ntre
467lei/CV - 532,44lei/CV, dup cum urmeaz:
Indicator

2010
(Legea
nr. 220/2008)

2011
(Ordinul
nr. 8/2011)

2012
(Ordinul
nr. 4/2012)

Valoare CV
neachiziionate(lei/CV)

467

482,09

496,61

2013
(Ordinul
nr. 10/2013)

2014
(Ordinul
nr. 14/2014)

528,17

532,44

S-a constatat existena unui numr de certificate verzi neachiziionate de operatorii


economici (furnizori i productori cu obligaie de achiziie) din ce n ce mai mare, n evoluie acesta
crescnd de la 406 CV n anul 2010, la 76.552 CV n anul 2014, fapt pentru care au fost calculate
penaliti pentru nendeplinirea cotei obligatorii de achiziie de certificate verzi, astfel:
Indicator

2010

2011

2012

2013

2014

Numr de certificate verzi neachiziionate

406

16.781

39.295

55.731

76.552

Nivelul penalitilor (mii. lei)

0,19

8.089

19.514

29.435

40.759

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 23 din 129

Administraia

Fondului pentru Mediu (AFM) a emis facturi pentru ncasarea


obligaiilor de plat reprezentnd contravaloarea certificatelor verzi neachiziionate n cuantum de
57.040 mii lei, din care: a recuperat suma de 2.181 mii lei, rmnnd de recuperat suma de 54.858
mii lei, nregistrndu-se un grad redus de ncasare de numai 3,82%.
n concluzie, s-a constatat neurmrirea ncasrii cu celeritate de ctre AFM a
veniturilor reprezentnd contravaloarea certificatelor verzi neachiziionate, nregistrndu-se
un grad sczut de ncasare a acestor venituri, de doar 3,82%.
Avnd n vedere faptul c veniturile realizate de Administraia Fondului pentru Mediu,
reprezentnd contravaloarea certificatelor verzi neachiziionate, sunt utilizate potrivit art. 12 (6)
din Legea nr. 220/2008, n scopul finanrii investiiilor n producerea de energie din surse
regenerabile de ctre persoanele fizice care realizeaz capaciti energetice cu putere instalat de
pn la 100 kW, demararea finanrii acestor proiecte prezint o probabilitate redus de
realizare datorit gradului sczut de ncasare a acestor venituri.
H) Tranzacionarea certificatelor verzi. Piaa certificatelor verzi
Piaa de certificate verzi funcioneaz separat de piaa de energie electric, pe aceast
pia fiind tranzacionate certificatele verzi aferente energiei electrice din resurse regenerabile
care beneficiaz de sistemul de promovare E-SRE.
Schematic, modul de funcionare al Pieei de certificate verzi este prezentat n imaginea
urmtoare:

Piaa energiei
electrice

Piaa certificatelor
verzi

Emiterea CV

Registrul CV

Consumarea CV

nregistrarea CV

Piaa certificatelor verzi, potrivit Legii nr. 220/2008, a fost organizat i a funcionat prin
dou piee disponibile care au permis tranzacionarea CV, respectiv:
a) piaa centralizat a certificatelor verzi (PCCV), organizat la nivel naional de ctre
OPCOM SA, entitate care asigur cadrul de desfurare a tranzaciilor cu certificate verzi ntre
participanii la pia, i
b) piaa contractelor bilaterale a certificatelor verzi (PCBCV), negociate ntre
productorii de energie electric din surse regenerabile i furnizori, pentru vnzarea/cumprarea de
certificate verzi.
Tranzacionarea certificatelor verzi s-a realizat n mod diferit n perioada 2010-2014,
respectiv:
- n perioada 2010 30.06.2013, productorii i furnizorii de energie electric din surse
regenerabile de energie au tranzacionat certificate verzi, att pe piaa centralizat a certificatelor
verzi, ct i pe piaa contractelor bilaterale a certificatelor verzi;
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 24 din 129

- ulterior, numai productorii de energie electric din surse regenerabile de energie i


operatorii economici care au de ndeplinit cota obligatorie de certificate verzi au tranzacionat
certificate verzi n mod transparent, centralizat i nediscriminatoriu, pe pieele centralizate
administrate OPCOM SA, n baza Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 57/2013.

S-a

constatat faptul c, legislaia aplicabil n ceea ce privete tranzacionarea


certificatelor verzi a permis comercializarea CV de ctre operatori economici care, fie nu aveau
obligaie de achiziie, fie aveau stabilit o cot redus comparativ cu numrul de certificate pe care
le-au tranzacionat, situaii care au condus la obinerea de profituri nsemnate de ctre unii
operatori economici, n calitate de cumprtori de certificate verzi.
Iniial, n perioada 01.12.2006 03.11.2011, n baza art. 27(1) din Ordinul preedintelui
ANRE nr.22/2006, un certificat verde a fcut obiectul unei singure tranzacii, fiind permis
vnzarea de certificate verzi de ctre furnizorul de energie electric (care deine ntr-un an mai
multe certificate dect cota obligatorie), ctre ali furnizori, prin contracte bilaterale, la preul la
care acestea au fost iniial achiziionate, prin aceast metod fiind eliminat practic posibilitatea
de se obine venituri suplimentare din tranzacionarea acestor certificate.
Ulterior ns, ncepnd cu data de 04.11.2011, ANRE a reglementat posibilitatea ca un
certificat verde s fac obiectul mai multor tranzacii succesive, n baza Ordinului preedintelui
ANRE nr.44/2011 i ulterior prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 57/2013.
OPCOM SA, n calitate de operator al pieei de certificate verzi, a sesizat acest aspect i
a propus ANRE modificarea Regulamentului de organizare i funcionare a pieei de certificate
verzi. ANRE nu a reacionat la sesizrile OPCOM SA, rmnnd n vigoare reglementarea potrivit
creia un CV poate face obiectul mai multor tranzacii succesive.
n fapt, prin modul cum a fost reglementat tranzacionarea certificatelor verzi, s-a
permis tranzacionarea certificatelor verzi ntre furnizorii de energie electric, pe piaa
centralizat i n mai mare msur, pe piaa contractelor bilaterale, situaii care au permis
obinerea de profit de ctre unii furnizori, dei obiectivul schemei de sprijin l reprezenta
sprijinirea productorilor de energie din SRE, i nicidecum a furnizorilor de energie
electric.

Din analiza tranzaciilor efectuate pe piaa centralizat a certificatelor verzi - PCCV,


administrat de OPCOM SA i pe piaa contractelor bilaterale de certificate verzi - PCBCV, au
rezultat urmtoarele:
au fost tranzacionate CV de ctre operatori care nu aveau obligaia de achiziie;
au fost tranzacionate CV de ctre furnizorii de energie electric, peste cota
obligatorie de achiziie stabilit, situaii constatate n cazul a 4 operatori economici care prin
aceste tranzacii au obinut venituri suplimentare estimate la suma de 1.974 mii lei.
n aceste cazuri, cei 4 operatori economici au achiziionat un numr de CV mai mare fa de
cota obligatorie de achiziie stabilit de pn la 9565 ori (ex: un operator economic care avea stabilit
o cot obligatorie pentru anul 2013 de 8 certificate, a cumprat 76.524 certificate verzi (30.100 de
pe piaa centralizat OPCOM SA i 46.424 de pe PCBCV), la preul mediu de 159,05 lei/CV,
pentru care, a nregistrat costuri de 12.171 mii lei, i a vndut 70.210 certificate verzi la preul
mediu de 188,82 lei/CV, pentru care, a nregistrat venituri de 13.257 mii lei, din aceste tranzacii
nregistrnd un venit suplimentar estimat de 1.086 mii lei, i a rmas n portofoliu cu un numr de
6.314 CV.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 25 din 129

Trebuie menionat faptul c, veniturile obinute de aceti operatorii economici


(transpuse n costuri) sunt suportate de consumatorii finali de energie electric(inclusiv
populaia).
Prin urmare, contrar scopului schemei de promovare aprobat de Comisia Europen
de a oferi sprijin productorilor de energie din surse regenerabile, n Romnia, prin voina i
inconsecvena legiuitorului, de acesta, au beneficiat i unii operatori economici (furnizori de
energie) care nu se ncadrau n categoria beneficiarilor sistemului de promovare aprobat de
Comisia European prin Decizia nr. C (2011) 4938.
n concluzie, prin modul n care a fost reglementat funcionarea sistemului de
promovare prin certificate verzi a fost creat posibilitatea, ca de ajutorul suportat integral de
consumatorii finali de energie electric, s beneficieze i alte persoane juridice care au
activat pe piaa de energie, n calitate de intermediari (furnizori de energie) i care, din
tranzacionarea certificatelor verzi au obinut venituri nsemnate, n condiiile n care,
beneficiarii sistemului de promovare, definii prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2011)
4938 privind ajutorul de stat SA 33134, sunt productorii de energiei din surse regenerabile,
acreditai de ANRE.

Din analiza preurilor de tranzacionare practicate pe cele dou piee (PCCV i PCBCV) se
constat tranzacionarea certificatelor verzi, la preuri diferite, respectiv:
- n perioada 2010-2012 preurile de tranzacionare a certificatelor verzi pe ambele piee s-au
situat ntre 232,36 lei - 244 lei/CV (232,36 lei/CV n anul 2010, 241,04 lei/CV n anul 2011 i 241244 lei/CV n anul 2012);
- n anul 2013, preul mediu de tranzacionare n baza contractelor negociate (PCBCV) a fost
mai mare cu 7,13%, iar n valoare absolut cu 13,6 lei/CV, fa de preul mediu practicat pe piaa
centralizat administrat de OPCOM SA, acest fapt conducnd la majorarea preului certificatelor
verzi suportate de consumatorii finali (populaia, ageni economici, instituii publice).

S-au constatat situaii n care, unii furnizori au achiziionat n anul 2013 certificate verzi
n baza contractelor negociate ncheiate pe PCBCV, de la productori unde erau acionari, la
preuri cuprinse ntre 262-264 lei/CV, preuri mult mai mari fa de cele nregistrate pe piaa
centralizat administrat de OPCOM SA(PCCV) unde au fost achiziionate certificate verzi la preul
mediu de 186,48 lei/CV (160 lei/CV 190 lei/CV), astfel:
- un operator economic a achiziionat de la o entitate afiliat, n baza unui contract negociat
direct (PCBCV), un numr de 47.025 CV la preul mediu de 264,09 lei/CV i de la o alt entitate
afiliat un numr de 37.114 CV la preul mediu de 264,09 lei/CV, n condiiile n care, pe piaa
centralizat (PCCV), preul mediu de tranzacionare a certificatelor verzi a fost, ncepnd cu luna
mai 2013, cuprins ntre 168 lei/CV 200 lei/CV, ajungnd n luna martie aprilie 2014 la valoarea
de 130,69 lei/CV;
- un alt operator economic a achiziionat de la o entitate afiliat n baza unui contract negociat
direct (PCBCV) un numr de 57.503 CV la preul mediu de 207,61 lei/CV n condiiile n care, pe
piaa centralizat (PCCV), preul mediu de tranzacionare a certificatelor verzi a fost, ncepnd cu
luna iulie 2013, cuprins ntre 179 lei/CV 200 lei/CV, ajungnd n luna martie aprilie 2014 la
valoarea de 130,69 lei/CV.

n ceea ce privete tranzaciile desfurate pe piaa centralizat, s-a constatat faptul c,


dei ncepnd cu luna martie 2014, preul de tranzacionare a certificatelor verzi a fost n majoritatea
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 26 din 129

cazurilor de 130,69 lei/CV, au existat tranzacii ncheiate de productorii de E-SRE cu furnizorii de


energie, la preuri cel puin duble, respectiv la preul de 266,22 lei/CV (preul maxim de
tranzacionare stabilit prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 14/2014), situaie constatat n cazul unui
productor de energie din surse regenerabile care a tranzacionat lunar, n perioada aprilie
octombrie 2014, ctre un alt operator economic, un numr de 3.151 certificate verzi la preul unitar
de 266,22 lei/CV, n condiiile n care, preul mediu de tranzacionare pe PCCV a fost n aceast
perioada de 130,69 lei/CV.

Din analiza modului de tranzacionare a certificatelor verzi i a energiei electrice produse


din SRE, s-a constatat efectuarea de tranzacii de energie electric i certificate verzi ntre aceiai
operatori economici, respectiv vnzarea de ctre productorii E-SRE, ctre furnizori, a
energiei la pre sczut fa de preul de pe burs i achiziia de ctre aceti furnizori de la
aceeai productori E-SRE, a certificatelor verzi la un pre ridicat fa de preul de
tranzacionare din perioada respectiv practicat pe burs.
Efectul acestor tranzacii const n majorarea valorii certificatelor verzi introduse n
facturile consumatorilor finali avnd n vedere faptul c, anual, furnizorii de energie introduc
integral valoarea certificatelor verzi achiziionate n facturile consumatorilor finali.
Practicarea acestui mod de tranzacionare conduce la avantajarea operatorilor
economici integrai, care au acionari comuni, crendu-se astfel, premisele formrii unor
nelegeri n cadrul grupului, referitor la tranzacionarea certificatelor verzi, n defavoarea
operatorilor economici neintegrai, care sunt obligai s vnd certificatele verzi la un pre ct
mai redus pentru a le putea vinde n perioada de valabilitate (redus din 2013 la 12 luni) i
pentru a face fa concurenei i abundenei de certificate verzi din pia.

Un alt aspect constatat este faptul c, n ultima parte a anului 2014, n condiiile n care,
cererea de certificate verzi era foarte sczut, tranzaciile ncheindu-se la preul minim de 130,69
lei/CV, au fost nregistrate tranzacii cu certificate verzi i cu energie electric ntre aceiai
operatori economici, respectiv, furnizorii de energie achiziionau de la productorii de energie,
att certificatele verzi, ct i energia electric la un pre minim (n unele cazuri energia electric
fiind comercializat la preul de 40lei/MWh) de la acelai operator, existnd suspiciunea unor
nelegeri netransparente ntre aceti operatori.
Cauzele care au generat aceste aspecte pot consta pe de o parte n faptul c, n pia a existat o
abunden de certificate verzi i o cerere sczut pentru aceste instrumente (dovad i preul minim
de tranzacionare), iar pe de alt parte, producia excedentar de energie. n aceste condiii,
productorii, avnd nevoie de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor financiare i operaionale,
accept preurile sczute att la Certificate Verzi ct i la energie electric.
I) Valoarea de tranzacionare a certificatelor verzi
Valoarea de tranzacionare a certificatelor verzi pe pieele de certificate verzi a fost stabilit
prin Legea nr. 220/2008, republicat, respectiv: o valoare minim de tranzacionare de 27
euro/certificat i o valoare maxim de tranzacionare de 55 euro/certificat.
ncepnd cu anul 2011, n baza art. I pct. 24 din Legea nr. 139/2010, valorile de
tranzacionare se indexeaz anual de ANRE cu indicele mediu de inflaie nregistrat n luna
decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 27 din 129

Astfel, valoarea unitar de tranzacionare a certificatelor verzi pe piaa de certificate verzi,


n perioada 2011-2014, s-a situat ntre 118,33 lei i 266,22 lei, pe ani, situaia fiind urmtoarea:
Indicator
(lei/CV)
Valoarea minim
Valoarea maxim

2011
(Ordinul nr. 8/2011)

2012
(Ordinul nr. 4/2012)

2013
(Ordinul nr. 10/2013)

2014
(Ordinul nr. 14/2014)

118,33
241,04

121,81
248,30

129,64
264,09

130,69
266,22

Fa de valorile minime i maxime de tranzacionare stabilite prin Legea nr. 220/2008, preul
mediu de tranzacionare al certificatelor verzi, n perioada 2010-2014, s-a situat ntre 136,35 i
244, 09 lei/CV, ncadrndu-se n limitele legale, pe ani, situaia fiind urmtoarea:
Piaa
PCCV
PCBCV

lei/CV
232,36

2010
Euro/CV
55

lei/CV
241,04

2011
Euro/CV
56,15

lei/CV
244,09
241,75

2012
Euro/CV
56,44
55,90

lei/CV
190,71
204,31

2013
Euro/CV
42,66
43,23

lei/CV
161,60
136,35

2014
Euro/CV
36,36
30,66

ceea ce privete efortul financiar efectiv pentru promovarea E-SRE, respectiv


fondurile de care au beneficiat productorii de E-SRE (beneficiari ai schemei), n perioada 20102014, acestea nsumeaz 5.347 milioane lei (echivalent a 1.208 milioane euro), pe ani, situaia fiind
urmtoarea:
Efort
financiar

milioane lei
milioane euro

2010
157
37

2011
423
98

2012
1.354
303

2013
1.663
376

2014
1.750
394

TOTAL
5.347
1.208

J) Facturarea certificatelor verzi ctre consumatorii finali


Pn la data de 26.07.2012, valoarea certificatelor verzi a fost cuprins n tariful de
furnizare a energiei electrice aplicat consumatorilor. Ulterior, odat cu intrarea n vigoare a Legii
nr. 134/2012, n factura de energie electric transmis consumatorilor finali, valoarea certificatelor
verzi a fost evideniat distinct, fa de tarifele/preurile pentru energie electric.

Impactul aplicrii sistemului de promovare a E-ESR cu certificate verzi, n perioada


2010-2014, respectiv contravaloarea din factura de energie suportat de consumatori, s-a situat ntre
3,55 lei/MWh n anul 2010 i 37,37 lei/MWh n anul 2014, evoluia pe ani fiind n sensul creterii
de peste 11,2 ori n perioada 2010-2013, pn la valoarea de 40,04 lei/MWh, dup care a
nregistrat o uoar scdere n anul 2014, pn la valoare a de 37,37 lei/MWh, dup cum
urmeaz:
Impactul
schemei n preul
energiei

2010

2011

2012

2013

2014

Lei/MWh

3,55

9,03

28,81

40,04

37,37

Euro/MWh

0,841

2,1

6,46

8,92

8,41

n Romnia, sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile


de energie a fost iniial instituit, prin Hotrrea Guvernului nr. 1892/2004, act normativ care nu
reglementeaz modul de suportare a acestei scheme. Totui, prin Ordinul preedintelui ANRE nr.
22/2006 (act normativ emis n baza H.G. nr. 1892/2004), s-a prevzut dreptul furnizorilor de energie
de a recupera costurile aferente achiziionrii de CV de la consumatori, prin intermediul tarifelor
reglementate la energia electric, iar de la consumatorii eligibili, prin mrirea corespunztoare a
preului de vnzare a energiei electrice.
Ordinul ANRE preedintelui nr. 22/18.10.2006 a fost abrogat ncepnd cu 04.11.2011 de
Ordinul ANRE preedintelui nr. 4/2011, act normativ prin care nu a mai fost prevzut n mod
explicit, dreptul furnizorilor de energie de a recupera costurile aferente achiziionrii de CV.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 28 din 129

ceea ce privete modul de facturare a contravalorii certificatelor verzi la


consumatorii finali, s-a constatat faptul c nu a fost urmrit i cuantificat valoarea
certificatelor verzi incluse n facturile de energie electric suportate de consumatorii finali,
monitorizarea schemei de promovare limitndu-se doar la cuantificarea sumelor de care au
beneficiat productorii de E-SRE n urma vnzrii certificatelor verzi primite, fr a se cuantifica
i efortul financiar suportat de consumatorii de energiei electric, n condiiile n care,
aceast schem este susinut integral de acetia.
n vederea cuantificrii contravalorii certificatelor verzi facturate consumatorilor de energie
electric, Curtea de Conturi a solicitat sprijin din partea Consiliului Concurenei, autoritate ce are
competene n monitorizarea ajutoarelor de stat potrivit art. 26 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/03.12.2014. Informaiile furnizate de Consiliul Concurenei nu au fost
concludente, n sensul c au fost incomplete, fapt ce face imposibil efectuarea unei analize n ceea
ce privete contravaloarea certificatelor verzi suportate de consumatori, fa de sumele de care au
beneficiat productorii de E-SRE.
ntruct nu a fost urmrit nivelul veniturilor nregistrate de productorii de E-SRE n
raport cu nivelul certificatelor verzi incluse n facturile consumatorilor finali, nu se poate cuantifica
i stabili dac efortul financiar suportat de consumatori a fost utilizat strict n scopul schemei
de sprijin, respectiv dac fondurile colectate au ajuns n ntregime la productorii de E-SRE.
Astfel, exist posibilitatea ca o parte din aceste venituri s fi ajuns la operatorii economici care au
tranzacionat astfel de certificate verzi n scopul obinerii de profituri, i nu pentru a-i ndeplini
cotele obligatorii de achiziie.

Datorit

neurmririi modului n care furnizorii de energie electric transfer ctre


consumatorii finali costul certificatelor verzi achiziionate i implicit prin efectuarea unei
monitorizri ineficiente, s-a constatat faptul c, n anul 2012, n facturile de energie electric ale
consumatorilor finali a fost dublat valoarea certificatelor verzi suportate de consumatori, att
prin includerea acestora n tariful reglementat de furnizare, ct i prin facturarea separat a
acestora, n mod distinct n factura de energie.
Efectul dublei facturri a contravalorii certificatelor verzi ctre consumatorii finali de
energie a generat realizarea de venituri necuvenite de ctre furnizorii de ultim instan21 n
valoare total de 125.233 mii lei (SC Enel Energie Banat SA 10.329 mii lei, SC Enel Energie
Dobrogea SA 9.256 mii lei, SC CEZ Vnzare SA 16.505 mii lei, SC E.ON Energie Romania SA
19.023 mii lei, SC Electrica Furnizare SA 49.008 mii lei, SC Enel Energie Muntenia SA 21.111
mii lei).
ANRE a dispus recuperarea n dou trane (pn la sfritul anului 2014) a acestor venituri
ncasate n mod nejustificat de furnizori, prin efectuarea de corecii la momentul stabilirii
tarifelor de furnizare prin Ordinele preedintelui ANRE nr. 40/2013 i nr. 41/2013.
K) Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile
Prin Decizia CE nr. 4938/2011 privind ajutorul de stat SA 33134 (2011/N), s-a prevzut
faptul c productorii de energie electric din surse regenerabile de energie vnd energia electric
produs pe piaa de energie electric la preul pieei, pentru energia electric convenional.Astfel,
productorul de energie electric din surse regenerabile de energie care beneficiaz de sistemul de

furnizor de ultim instan furnizor desemnat de autoritatea competent pentru a presta serviciul universal de furnizare n condiii reglementate

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 29 din 129

promovare prin certificate verzi, i asigur veniturile din vnzarea energiei electrice produse i din
vnzarea certificatelor verzi.

acest context, n legislaia naional nu a fost transpus prevederea din Decizia


Comisiei Europene nr. 4938/2011 privind ajutorul de stat SA 33134 (2011/N), referitoare la
obligativitatea productorilor de energie din surse regenerabile de a vinde energia electric la
preul pieei pentru energia electric produs din surse convenionale.

Din analiza tranzaciilor cu energie electric efectuate de productorii de energie din SRE
se constat faptul c, preul mediu de vnzare al energiei electrice din surse regenerabile
practicat de productori a fost inferior preului energiei electrice produse din surse convenionale
tranzacionate n pia.
n acest context, elocvente sunt tranzaciile efectuate n luna decembrie 2014 pe PCCB de
productorii de E-SRE i de productorii de energie din surse convenionale, astfel:
- productorii de energie convenional: SC Complexul Energetic Oltenia SA a vndut
energie electric la preuri cuprinse ntre 170,01 lei/MWh i 210,95 lei/MWh; SC OMV Petrom SA
a vndut energie electric la preuri cuprinse ntre 185,35 lei/MWh i 190,28 lei/MWh; SN
Nuclearelectrica SA a vndut energie electric la preul de 169,79 lei/MWh; SC Electrocentrale
Bucureti SA a vndut energie electric la preuri cuprinse ntre 179,17 lei/MWh i 179,9 lei/MWh;
- iar, productorii de energie din surse regenerabile: SC Clue Solar SRL a vndut energie
electric la preul de 50 lei/MWh; SC Wind Photovoltaic PPP SRL a vndut energie electric la
preul de 70 lei/MWh; SC Sun Energhes SRL a vndut energie electric la preul de 40 lei/MWh; SC
Silurus Green Consulting SRL a vndut energie electric la preul de 40 lei/MWh; SC
Arothreepower SRL a vndut energie electric la preul de 40 lei/MWh; SC Bio Volt SRL a vndut
energie electric la preul de 90 lei/MWh.
Se observ astfel, diferena substanial ntre preurile de tranzacionare a energiei
electrice produse din surse regenerabile care, n unele cazuri, a fost tranzacionat la preul de 40
lei/MWh (inclusiv componenta de transport), respectiv la cel mai mic pre practicat pe PCCB de
la nfiinare, i preul de tranzacionare a energiei convenionale care n unele cazuri a fost vndut la
preul de 210,95 lei/MWh, de peste 5,2 ori mai mare.
Prin modul n care sunt efectuate tranzaciile cu energie electric din surse regenerabile,
respectiv la preuri net inferioare fa de preul energiei electrice produse din surse convenionale,
tranzaciile au fost efectuate n dezavantajul productorilor de energie convenional, fapt ce poate
conduce la ineficiena activitii acestor productori (n mare parte avnd capital majoritar de stat).
n ceea ce privete tranzacionarea E-SRE, ncepnd cu 19.10.2011, n baza prevederilor
art. I pct. 12 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 88/2011, s-a prevzut comercializarea
energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiaz de sistemul de promovare, doar
pentru acoperirea consumului final brut de energie electric al Romniei (energia electric
respectiv fiind nsoit de garanii de origine emise) pn la ndeplinirea intelor naionale
privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie n consumul final brut
de energie electric (33% n anul 2010, 35% n anul 2015 i 38% n anul 2020).

n acest caz, s-a constatat faptul c dei au trecut peste 4 ani de la apariia Ordonanei
de Urgen a Guvernului nr. 88/2011, nu a fost creat cadrul de reglementare privind stabilirea
modului de determinare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie care a
beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi destinat consumului naional, astfel nct,
s se evite exportul de energie electric produs din SRE pentru care consumatorii romni
achit valoarea certificatelor verzi introduse n facturi.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 30 din 129

Cauzele care au condus la apariia acestei situaii constau n neemiterea cadrului de


reglementare prin care s fie stabilite mecanisme i metodologii de urmrire i determinare a
destinaiei energiei electrice produse din surse regenerabile care a beneficiat de sistemul de
promovare prin certificate verzi, astfel nct, de aceast energie s beneficieze susintorul real al
acestei scheme de sprijin, respectiv consumatorul romn.

1.1.3. Modernizarea i realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i


termice, prin implementarea schemei de sprijin n cadrul Programului Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice (POS CCE)- Axa prioritar 4 - Domeniul major de
intervenie 2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei
verzi
Caracteristicile schemei de sprijin
Implementarea acestei scheme a fost justificat, pe de o parte, de stabilirea obiectivului
asumat de Romnia privind ponderea energiei electrice produs din surse regenerabile n consumul
naional brut de energie electric, iar pe de alt parte, de reducerea impactului de mediu prin
producerea energiei verzi, nepoluante.
Evaluarea stadiului de realizare al proiectelor de investiii pentru care au fost semnate
Contracte de finanare.
Proiecte de investiii pentru care au fost ncheiate Contracte de finanare
n perioada 2011-2013, au fost ncheiate 89 de contracte de finanare pentru realizarea unor
proiecte de investiii n valoare total de 4.965.583 mii lei i o putere instalat ce urma a fi pus n
funciune n urma implementrii acestor proiecte, de 411,004 MW(334,68 MW electric i 76,324
MW termic).
Proiecte de investiii finalizate
La data de 10.03.2015, erau finalizate 23 de proiecte investiionale (25,84 % din totalul
contractelor de finanare ncheiate) a cror valoare la contractare a fost de 1.225.875 mii lei. Pe
tipuri de surse regenerabile de energie, au fost finalizate urmtoarele proiecte: eolian 5 proiecte
(21,74%), solar 7 proiecte (30,43%), hidro 10 proiecte (43,48%) i geotermal 1 proiect
(4,34%)
Puterea instalat a celor 23 de obiective investiionale finalizate i puse n funciune este
de 140,10 MW, din care: 110,10 MW electric i 30 MW termic.

S-a constatat un nivel redus al proiectelor finalizate (25,84%), comparativ cu proiectele


contractate, n condiiile n care, termenul de implementare al proiectelor investiionale era
31.12.2015, precum i un numr ridicat de contracte de finanare reziliate sau n curs de reziliere
(21%) cauzate n principal de: nendeplinirea obligaiilor contractuale de ctre beneficiarii de
finanare, neasigurarea cofinanrii de ctre beneficiari, durata mare de implementare a acestor
proiecte generat de numrul ridicat de avize i autorizaii ce trebuiesc obinute, precum i de
modificarea legislaiei privind schema de promovare, n sensul reducerii numrului de certificate
verzi acordate pentru 1 MWh energie produs.
Proiecte de investiii n derulare
La data de 10.03.2015 se aflau n derulare, n diverse faze de implementare, un numr de 47
de proiecte de investiii (16,97% din totalul contractelor de finanare ncheiate) a cror valoare la
contractare a fost de 2.325.540 mii lei, pe tipuri de surse regenerabile de energie, au fost n derulare
urmatoarele proiecte: biomas 8 proiecte (17,02%), eolian 5 proiecte (b), eolian i biomas 6
proiecte (12,76%), solar 25 de proiecte (53,19%) i hidro 3 proiecte (3,38%).
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 31 din 129

Puterea instalat a celor 47 de obiective investiionale aflate n derulare, n diferite faze de


implementare, este de 167,388 MW, din care: 134,179 MW electric i 33,209 MW termic.
Proiecte de investiii ncetate ca urmare a rezilierii Contractelor de finanare
Ulterior semnrii contractelor de finanare, au fost reziliate 16 contracte n valoare de
1.175.425 mii lei (17,98 % din totalul contractelor de finanare ncheiate), aferente urmtoarelor
tipuri de surse regenerabile de energie: biomas 8 contracte (50%), eolian 3 contracte
(18,75%), solar 2 contracte (12,50%), hidro 3 contracte (18,75%).

Conform Schemei de sprijin din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea


Competitivitii Economice (POS CCE) - Axa prioritar 4 DMI 2, pentru sectorul energiei
regenerabile dei s-au prevzut finanri nerambursabile de aproape 550 milioane euro, ceea
ce ar fi nsemnat un sprijin financiar semnificativ dac s-ar fi creat condiiile favorabile pentru
absorbia acestor fonduri, nivelul finanrilor nerambursabile acordate a fost de doar aproximativ 140
milioane euro, acest fapt datorndu-se n principal numrului mare de contracte de finanare
reziliate i nivelului redus de implementare al proiectelor.
Evaluarea indicatorilor de realizare ai POS CCE Axa 4
Prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) au
fost stabilite inte pentru indicatorii de realizare ai programului, inte care au fost ulterior
revizuite n anul 2013.

La

31.12.2014, intele stabilite prin Programul Operaional sunt parial realizate,


indicatorii (numrul de proiecte pentru valorificarea SRE; numrul de IMM asistate financiar;
numrul de ntreprinderi mari asistate financiar) nregistrnd valori reduse, cuprinse ntre 21,4% 62,5%, acest fapt fiind influenat n principal i n mod direct, de numrul redus de proiecte
finalizate de ctre beneficiarii de finanare n cadrul acestui program operaional.

1.1.4. Realizarea de noi capaciti de producere a energiei electrice i termice, prin


implementarea programelor/schemelor de sprijin finanate de Administraia Fondului pentru
Mediu
Programele care vizeaz extinderea utilizrii surselor regenerabile de energie, finanate
din Fondul pentru mediu, au urmrit:
- creterea produciei de energie din surse regenerabile;
- instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea
sau completarea sistemelor clasice de nclzire;
n perioada supus auditului, la nivelul Administraie Fondului pentru Mediu au fost derulate
urmtoarele programe care vizeaz extinderea utilizrii surselor regenerabile de energie:
Programul privind creterea produciei de energie din surse regenerabile;
Programul privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire.
A. Programul privind creterea produciei de energie din surse regenerabile
Caracteristicile programului
Depunerea, analiza, evaluarea, selectarea, finanarea, urmrirea i controlul implementrii
proiectelor din cadrul Programului privind creterea produciei de energie din surse regenerabile sa realizat n baza urmtoarelor proceduri: Ghidul de finanare aprobat prin Ordinul ministrului
Mediului nr. 1342/2009 i Ghidul de finanare aprobat prin Ordinul ministrului Mediului i
Pdurilor nr. 714/2010.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 32 din 129

Obiectul Programului a constat n finanarea nerambursabil din Fondul pentru mediu a


proiectelor viznd creterea produciei de energie din surse regenerabile.
Evaluarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate de ctre solicitanii de finanare i a
celorlalte condiii stabilite pentru ncheierea contractelor de finanare
n perioada 2012 2014, n cadrul Programului privind creterea produciei de energie din
surse regenerabile, Administraia Fondului pentru Mediu nu a organizat i desfurat sesiuni de
analiz i selecie proiecte. Ultima sesiune de selecie proiecte s-a desfurat n perioada 15.06
15.07.2010, fiind ncheiate 43 contracte de finanare.

Urmare

verificrilor efectuate n anul 2013 de ctre Curtea de Conturi asupra


modului de respectare a prevederilor legale referitoare la ndeplinirea criteriilor de eligibilitate de
ctre solicitanii de finanri n cadrul acestui program, au rezultat urmtoarele disfuncionaliti:
a) evaluarea i selectarea solicitanilor de finanare nerambursabil nu s-a efectuat, n
toate cazurile, n baza unor documente prin care s fie atestat capacitatea de cofinanare
(scrisoarea de confort bancar), documente ntocmite i conforme cu prevederile Ghidului de finanare
aprobat prin OMMP nr. 714/2010.
b) evaluarea i selectarea unor solicitani de finanare nerambursabil n baza unor
documente din care nu rezult calitatea acestora de proprietar, concesionar sau administrator,
locatar/comodatar cu drept de superficie al imobilului n care se implementeaz proiectul, valabil
pentru durata integral a implementrii i monitorizrii proiectului, contrar prevederilor Ghidului de
finanare aprobat prin OMMP nr. 714/2010.
c) referitor la modul de punctare a contribuiei proprii a solicitanilor de finanare
nerambursabil s-au constatat cazuri n care, comisia de selecie nu a acordat punctajele conform
prevederilor din Ghidul de finanare aprobat prin OMMP nr. 714/2010.
Evaluarea nivelului de implementare al proiectelor
La nivelul Administraiei Fondului pentru Mediu s-au derulat 7 sesiuni de finanare n
perioada 2006 2010 care s-au adresat exclusiv operatorilor economici, n urma crora, au fost
aprobate 106 proiecte, pentru care: s-au ncheiat 99 contracte de finanare pentru realizarea unei
puteri instalate de 546,05 MW i o valoare total contractat de 1.529.097 mii lei.
Diferena de 7 proiecte, n sum total de 117.773. mii lei, reprezint proiecte aprobate, ns
necontractate, ntruct beneficiarii au renunat la finanare nainte de ncheierea contractelor de
finanare.
La 31.12.2014, situaia celor 99 proiecte finanate n cadrul Programului, se prezint astfel:
- 34 proiecte, cu o capacitate total de 127,45 MW, erau finalizate, gradul de realizare a
capacitii de producie de energie din surse regenerabile fiind de cca. 24%. Din valoarea total
contractat pentru aceste proiecte de 364.724 mii lei a fost finanat suma de 320.659 mii lei,
rezultnd o economie n cuantum de 44.065 mii lei, reprezentnd fonduri rmase la dispoziia AFM;
- pentru 8 proiecte, cu o capacitate de 56 MW i o valoare total contractat de 146.932 mii
lei, beneficiarii au renunat la finanare ca urmare a imposibilitii obiective de a realiza
proiectele;
- pentru 5 proiecte, cu o capacitate total de 36,15 MW i valoarea total contractat de
98.777 mii lei, Comitetul director al AFM a dispus rezilierea acestora ca urmare a
nerespectrii/nendeplinirii obligaiilor contractuale de ctre beneficiari;
- 52 proiecte, cu o capacitate total de 326,45 MW, sunt suspendate.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 33 din 129

Fa de aspectele prezentate, s-a constatat faptul c la 31.12.2014, gradul de realizare


a capacitilor tehnice propuse prin Programul privind creterea produciei de energie din surse
regenerabile a fost de cca. 24%, n timp ce, pentru 17% din capacitatea propus, contractele
de finanare au ncetat sau au fost reziliate, iar finanarea celor 52 proiecte (reprezentnd 59% din
capacitatea propus) a fost suspendat. Att gradul redus de implementare a proiectelor, ct i
rata semnificativ de renunri la finanare i rezilieri de contracte de finanare s-a datorat
dificultilor legate, n principal, de asigurarea resurselor financiare necesare cofinanrii
cheltuielilor eligibile aferente proiectelor.
Evaluarea indicatorilor de performan ai programului
La nivelul AFM au fost stabilii i calculai, pentru anii 2013 i 2014, indicatori de
performan i eficien afereni Programului privind creterea produciei de energie din surse
regenerabile, dup cum urmeaz:
- indicator: Capacitatea pus n funciune (MW) n cadrul sistemelor realizate/modernizate
n cadrul programului, gradul de realizare fiind de 28,91% n anul 2013 i de 91,51% n anul 2014,
astfel:
An

Obiectiv

Realizat

Grad de realizare

2013
2014

26,900
19,124

7,776
17,500

28,91%
91,51%

Avnd n vedere complexitatea i aria de acoperire a acestor obiective, se constat faptul


c nu au fost stabilii indicatori de msurare afereni fiecrui obiectiv specific n parte, iar o
simpl cuantificare a puterii instalate (numrul de MW) este un indicator insuficient pentru evaluarea
performanelor programului.
B. Programul privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire
Programul privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie regenerabil,
inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire a fost derulat n perioada supus
verificrii, pe baza ghidurilor de finanare aprobate prin ordine ale ministrului, separat pentru
persoane fizice i juridice, astfel:
a) pentru persoane juridice: Ordinele ministrului Mediului nr. 565/2009 i nr. 1741/2010.
b) pentru persoane fizice: Ordinele ministrului Mediului i Pdurilor nr. 950/2010 i nr.
1274/2011.
B.1. Programul privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire persoane
juridice
Caracteristicile programului
Obiectul Programului a cuprins iniial doar finanarea de la Fondul pentru mediu a
proiectelor de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de nclzire, iar ulterior, cu ocazia
apariiei noului ghid (2010), fiind completat i cu instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz
energie regenerabil.
Scopul Programului l reprezint mbuntirea calitii aerului, apei i solului prin
reducerea gradului de poluare cauzat de arderea lemnului i a combustibililor fosili utilizai
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 34 din 129

pentru producerea energiei termice folosite pentru nclzire i obinerea de ap cald menajer,
precum i stimularea utilizrii sistemelor care folosesc n acest sens sursele de energie regenerabil,
nepoluante.
Evaluarea nivelului de implementare al proiectelor
Au fost finanate un numr de 66 proiecte derulate de ctre uniti administrativ teritoriale
(UAT) cu o valoare total de 65.245 mii lei, din care: suma de 40.619 mii lei reprezint finanare
acordat pn la 31.12.2014 (6.280 mii lei pn n 2012 i 34.339 mii lei n perioada 2012 2014).
La data de 31.12.2014, situaia se prezenta astfel:
- au fost finalizate un numr de 51 proiecte, cu o valoare total de 45.151 mii lei;
- au fost reziliate 4 contracte de finanare n valoare total de 1.918 mii lei;
- n cazul unui numr de 4 contracte de finanare n valoare total de 6.787 mii lei,
beneficiarii au comunicat AFM, faptul c renun la finanare din urmtoarele motive: a fost
nchis unitatea unde urma s se implementeze proiectul, nu a fost aprobat solicitarea pentru
schimbarea soluiei tehnice, erori n alegerea amplasamentului;
- 7 contracte de finanare n valoare de 7.993 mii lei se aflau n derulare, pentru a cror
derulare AFM a finanat suma de 511 mii lei, urmnd ca diferena de 7.482 mii lei s fie decontat pe
baza cererilor prezentate de beneficiari.

Fa

de aspectele prezentate, se constat c, la 31.12.2014, gradul de finalizare al


proiectelor a fost de 77 %, dar totodat se remarc i numrul contractelor de finanare al
proiectelor ce au fost reziliate sau la care beneficiarii au renunat (8 contracte), situaii ce conduc
la pierderea finanrii pentru aceste proiecte n condiiile necesitii stringente de surse de finanare la
nivelul administraiei publice locale.
B2. Programul privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire persoane
fizice
Caracteristicile programului
Scopul programului l reprezint:
- mbuntirea calitii aerului, apei i solului prin reducerea gradului de poluare
cauzat de arderea lemnului i a combustibililor fosili utilizai pentru producerea energiei termice
folosite pentru nclzire i obinerea de ap cald menajer,
- stimularea utilizrii sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabil, nepoluante,
prin finanarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de nclzire care
utilizeaz energie regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire.
Evaluarea nivelului de implementare al proiectelor
n cadrul acestui program au fost derulate dou sesiuni de depunere a cererilor de
finanare, astfel:
- sesiunea 01.07.2010 28.01.2011, n cadrul creia au fost aprobate un numr de 16.146
cereri de finanare, urmare crora, au fost ncheiate un numr de 14.080 contracte de finanare n
valoare total de 84.506 mii lei, decontate integral pn la finele anului 2014.
Pentru diferena de 2.066 cereri de finanare (12,8% din totalul cererilor de finanare
aprobate), contractele de finanare ntocmite de ctre AFM nu au mai avut finalitate, fie pentru faptul
c beneficiarii nu au depus n termen cererile de tragere, fie au nstrinat imobilele, sau au renunat la
finanare;

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 35 din 129

- sesiunea 01.06.2011 15.07.2011, n cadrul creia au fost aprobate un numr de 19.551


cereri de finanare, urmare crora, au fost ncheiate un numr de 11.451 contracte de finanare, n
baza crora au fost decontate un numr de 5725 cereri de tragere n valoare total de 34.498 mii lei.

Sub aspectul capacitilor de producere a energiei din surse regenerabile puse n funciune
(numeric i putere instalat n fiecare jude), AFM a evaluat numai situaia numeric a tipurilor
de instalaii finanate din Fondul pentru mediu (doar pentru contractele aferente sesiunii
01.06.2011 15.07.2011, inclusiv contracte anulate i contracte nesemnate), ceea ce denot faptul c
AFM nu a organizat i urmrit o eviden tehnic operativ care s permit obinerea acestor
informaii.
Evaluarea indicatorilor de performan ai programului
La nivelul AFM, n perioada 2013 i 2014, a fost stabilit i calculat indicatorul de performan
i eficien aferent acestui Program, respectiv Numrul de instalaii/obiective pentru nclzire
realizate, gradul de realizare n cazul persoanelor fizice fiind de 48,9% n anul 2013 i de 20,8%
n anul 2014, iar n cazul persoanelor juridice acesta fiind de 53,9% n anul 2013 i de 100% n
anul 2014, astfel:
a) Persoane juridice
An

Obiectiv

Realizat

Grad de realizare

2013
2014

47
24

23
5

48,94%
20,83%

b)Persoane fizice
An

Obiectiv

Realizat

Grad de realizare

2013
2014

3.000
451

1.617
451

53,90%
100%

Avnd n vedere faptul c, scopul acestui program l reprezint mbuntirea calitii


aerului, apei i solului prin reducerea gradului de poluare, numrul obiectivelor de investiii ce
difer de la un proiect la altul (panouri solare, pompe geotermale, centrale termice), cu capaciti
tehnice diferite (putere instalat - MW), nu reprezint un indicator de performan relevant.
Evaluarea modului de monitorizare de ctre Administraia Fondului pentru Mediu,
dup finalizarea finanrii, a funcionalitii obiectivului finanat i a derulrii activitilor
pentru atingerea scopului definit n proiect

Urmare analizrii modului de monitorizare de ctre Administraia Fondului pentru mediu,


dup finalizarea finanrii, a funcionalitii obiectivelor finanate i a derulrii activitilor pentru
atingerea scopului definit n proiecte s-au constatat urmtoarele aspecte:
n cazul Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire persoane
juridice, n ghidul de finanare nu este prevzut componenta de monitorizare i, pe cale de
consecin, nu au fost derulate aciuni n acest sens la beneficiari;
n cazul Programului privind instalarea sistemelor de nclzire care utilizeaz energie
regenerabil, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nclzire persoane fizice,
dei n ghidurile de finanare a fost prevzut ca monitorizarea s se realizeze pe parcursul unui
an de la finalizarea proiectului n vederea constatrii meninerii/nemeninerii investiiei realizate, a
utilizrii/neutilizrii acesteia conform scopului stabilit, precum i a respectrii de ctre beneficiari a
interdiciei de nstrinare a obiectivelor finanate, AFM nu a desfurat cu regularitate astfel de
activiti;
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 36 din 129

n cadrul Programului privind creterea produciei de energie din surse regenerabile dei sa exercitat o activitate de monitorizare, la nivelul AFM, nu s-a realizat o analiz privind
atingerea scopului definit n proiecte. De altfel, AFM nu a procedat la efectuarea unei analize
comparative ntre informaiile tehnice i financiare prezentate n studiul de fezabilitate al
proiectului cu realizrile efective de la momentul finalizrii implementrii proiectului, precum i
pentru perioada de monitorizare.
Cauza principal care a condus la nerealizarea n totalitate a activitii de monitorizare a
proiectelor const n lipsa acut de personal cu astfel de atribuii, raportat la numrul mare de
proiecte implementate.

1.2. Creterea cu 20% a eficienei energetice, prin reducerea consumului de


energie primar

mbuntirea eficienei energetice reprezint o prioritate esenial a politicii energetice


naionale datorit contribuiei majore pe care o are la realizarea siguranei alimentrii,
dezvoltrii durabile i competitivitii, la economisirea resurselor energetice primare i la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser

Eficiena energetic reprezint o component important pentru realizarea obiectivelor


Politicii Energetice a UE privind dezvoltarea durabil, securitatea alimentrii cu energie i
concurena, context n care, au fost adoptate: Directiva 2004/8/CE i ulterior Directiva
2012/27/UE, prin care s-a prevzut promovarea cogenerrii.
La nivelul UE, n privina eficienei energetice, s-au obinut progrese, astfel c, ntre
2000 i 2006, consumul de energie primar a crescut constant, de la 1.617,8 Mtep (milioane tone
echivalent petrol) n anul 2000, la nivelul de 1.711,6 Mtep n anul 2006, iar ncepnd cu anul 2007, sa nregistrat o scdere nentrerupt a consumului de energie primar, pn la 1.583,5 Mtep n anul
2012. Pentru atingerea obiectivului ar fi necesar o reducere suplimentar a consumului de energie
primar cu 6,3 % pn n anul 2020.
La nivel naional, pentru realizarea obiectivului privind eficiena energetic, au fost
adoptate acte normative care reglementeaz: eficiena energetic (Legea nr. 121/2014);
promovarea cogenerrii bazate pe cererea de energie termic util (HG nr. 219/2007); programul de
termoficare cldur i confort (HG nr. 462/2006); reabilitarea termic a cldirilor (OUG nr.18/2009,
OUG nr. 69/2010); contorizarea eficient (Ordinul preedintelui ANRE nr. 145/2014).
Guvernul Romniei, prin Memorandumul cu tema Aprobarea valorilor finale ale
obiectivelor Romniei pentru Strategia Europa 2020, aprobat n edina din 07.07.2010, a acceptat
pentru anul 2020, atingerea nivelului de 19% al creterii eficienei energetice prin reducerea
consumului de energie primar, i msurile (7 msuri) pentru atingerea acestui obiectiv.
De asemenea, n perioada 2011-2014 au fost elaborate 2 Programe Naionale de Reform
(PNR) prin care au fost prezentate progresele nregistrate privind reducerea consumului de energie
primar, msurile ntreprinse i msurile de urmat pentru atingerea obiectivului naional.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 37 din 129

Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost stabilite n principal urmtoarele msuri:

1.2.1. Schema de ajutor de stat pentru promovarea cogenerrii de nalt eficien


A) Contextul general privind promovarea producerii de energie n cogenerare
Cogenerarea este o metod de producere simultan a energiei electrice i termice, n
aceeai instalaie, pe baza aceluiai combustibil.
Instalaiile cu sisteme de cogenerare se folosesc pentru a produce energie mecanic sau
electric i energie termic sub form de abur sau ap fierbinte pentru consum industrial respectiv
casnic (pentru nclzirea spaiilor, a apei menajere sau alte necesiti).
La sfritul anului 2013, n Romnia existau 185 uniti de cogenerare cu o capacitate
electric instalat n SEN de 4.433 MWe (majoritatea supradimensionate, cu o durata de via
depit), din care 125 de uniti de cogenerare cu o capacitate electric instalat de 3.413 MWe au
beneficiat de schema de sprijin pentru promovarea cogenerrii.
Mai mult de 60% dintre capacitile instalate ale unitilor de cogenerare din SEN au peste 25
de ani vechime, unele chiar peste 35 de ani vechime, fiind puse n funciune n perioada 1963-1980
(Electrocentrale Oradea, Electrocentrale Constana).
La finele anului 2013, din totalul de 3.413 Mwe reprezentnd capacitatea electric instalat a
unitilor care produc n cogenerare i care au accesat schema de sprijin, doar cca. 50% adic 1.709
MWe reprezenta capacitatea electric de cogenerare de nalt eficien, iar la finele anului 2014,
din totalul de 3.220 Mwe reprezentnd capacitatea electric instalat a unitilor care produc n
cogenerare i care au accesat schema de sprijin, doar cca. 49%, adic 1.603 Mwe, reprezenta
capacitatea electric de cogenerare de nalt eficien a acestor unitilor de cogenerare.
B) Prezentarea general a schemei de sprijin pentru promovarea cogenerrii de nalt
eficien
Directiva 2004/8/CE, cu privire la promovarea cogenerrii bazate pe necesarul de energie
termic util n piaa intern de energie, a fost transpus n legislaia naional prin Hotrrea
Guvernului nr.219/2007 privind promovarea cogenerrii bazate pe energia termic util.
Comisia European, pentru meninerea n piaa de energie a centralelor de cogenerare a
aprobat n anul 2009, acordarea unui sprijin operatorilor acestor centrale, n baza unei scheme
de ajutor de stat.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 38 din 129

Pentru Romnia, Schema de sprijin a fost notificat la Comisia European i a primit


Autorizaia pentru ajutor de stat (N 437/2009 Romania, de operare pentru protecia mediului),
n conformitate cu dispoziiile 87 i 88 din Tratatul de instituire a Comunitii Europene.
Decizia de autorizare a fost emis de ctre Direcia General Concuren a Comisiei Europene
cu nr. C(2009)7085 din 17.09.2009.
Prin Hotrrea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor i a condiiilor
necesare implementrii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerrii de nalt eficien pe baza
cererii de energie termic util, s-a aprobat implementarea schemei de sprijin de tip bonus
aplicabil productorilor cu uniti cu capacitate electric instalat mai mare de 1 MW.
Schema de sprijin de tip bonus reprezint o schem de sprijin n care productorul de energie
electric i termic n cogenerare primete pentru fiecare unitate de energie electric produs n
condiii de nalt eficien i care este destinat consumului intern, o sum fix de bani (lei/kWh),
denumit bonus.
Scopul schemei
Potrivit Deciziei nr. C(2009)7085 /2009 de autorizare a Schemei de ajutor de stat pentru
promovarea cogenerrii, scopul principal este acela de a promova sistemele de cogenerare de nalt
eficien pentru ecologizarea produciei de energie electric, iar ajutorul vizeaz productorii de
energie electric i termic (proprietari de uniti sau operatori care le exploateaz), pentru a
ncuraja noi investiii n tehnologia de cogenerare precum i n nlocuirea sau renovarea
instalaiilor existente.
Romnia dispune de un sistem de producere n cogenerare care corespunde, ca nivel tehnic,
anilor 1960-1970, iar necesitatea realizrii de investiii noi i de investiii n retehnologizarea
instalaiilor existente de producere a energiei electrice din cogenerare care s conduc att la
creterea eficienei sistemelor, ct i la reducerea pierderilor tehnice i a celor comerciale, este dat
de faptul c, din anul 1990, pn n prezent, Romnia a traversat o perioad de declin economic i de
reducere a consumului de energie ca urmare att a restrngerii activitii economice, ct i a
restructurrii industriei, concomitent cu renunarea unui numr mare de consumatori de energie
termic la serviciile sistemelor centralizate, sistemele de producere n cogenerare au devenit
supradimensionate, funcionnd n marea majoritate a timpului, la sarcini pariale, cu
consumuri mari de combustibil.

Din Chestionarele completate de 37 de productori de energie care au accesat schema de


sprijin pentru promovarea cogenerrii, au rezultat urmtoarele:
- au fost realizate investiii n retehnologizare n valoare de 148.425 mii lei din bonusul de
cogenerare acordat pentru perioada 2011-2014, de 3.597.952 mii lei, respectiv n procent de
4,13%, i investiii n valoare de 277.256 mii lei, finanate din sursele proprii ale operatorilor;
- au fost realizate investiii noi n tehnologia de cogenerare n valoare de 81.472 mii lei,
finanate din bonusul de cogenerare pentru perioada 2011-2014, respectiv n procent de 2,26% din
bonusul acordat i investiii n valoare de 99.654 mii lei, finanate din surse proprii ale
operatorilor.
- nivelul redus al investiiilor realizate, n condiiile creterii necesitii de retehnologizare a
instalaiilor este generat de insuficiena fondurilor alocate de productori, unul din argumentele
invocate de acetia fiind acela c schema de sprijin, aa cum a fost aprobat, are caracteristica unui
ajutor de operare i nu al uneia cu caracter investiional.
Cauza interesului sczut din partea productorilor n utilizarea fondurilor primite n scopul
n care a fost aprobat schema de sprijin respectiv pentru realizarea de investiii noi i pentru
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 39 din 129

retehnologizarea unor uniti de cogenerare, const n lipsa unui cadru legal care sa reglementeze
monitorizarea investiiilor efectuate de productori n urma acordrii bonusurilor n baza schemei de
sprijin.
Condiii obligatorii n vederea acordrii ajutorului de stat
Sprijinul financiar se acord productorilor de energie electric i termic n cogenerare,
care dein i/sau exploateaz comercial, centrale de cogenerare de nalt eficien, pentru cantitatea
de energie electric produs n cogenerare de nalt eficien, livrat efectiv n reelele electrice,
indiferent dac este destinat populaiei sau utilizrii industriale.
Bugetul schemei de sprijin i cantitatea de energie electric estimat a fi produs n
cogenerare de nalt eficien
La data notificrii ajutorului de stat de ctre Comisia European, pentru perioada 20102023, s-a estimat o cantitate de energie electric a fi produs n cogenerare de nalt eficien de
202.000 GWh, i un efort financiar pentru ntreaga durat de funcionare a schemei, de 17.232.804
mii lei (4.103.049 mii euro).
Pn la data de 31.12.2014, fa de Bugetul schemei de sprijin, cantitatea de energie electric
produs n cogenerare de nalt eficien care a beneficiat de sprijin a fost de doar 10% (20.255
GWh), iar efortul financiar nregistrat a fost de 3.597.952 mii lei (816.903 mii euro), fiind nregistrat
un grad de execuie de 21%.
Administratorul schemei de sprijin
Compania Naional "Transelectrica" SA este responsabil de administrarea schemei de
sprijin, avnd atribuii de colectare lunar a contribuiei pentru cogenerare de la furnizori i de
plat lunar a bonusurilor ctre productorii de energie beneficiari ai schemei.
Condiii de accesare a schemei de sprijin
Pentru a beneficia de schema de sprijin, potrivit Regulamentului aprobat prin Ordinul
preedintelui ANRE nr. 23/2010, productorii de energie n cogenerare aveau obligaia s
nregistreze la ANRE, toate configuraiile/unitile de producie n cogenerare.
ANRE acrediteaz configuraiile/unitile de producie n cogenerare noi, puse n
funciune/intrate n exploatare comercial dup data de 1 septembrie 2010, iar Avizul de acreditare
preliminar se solicit n cazul proiectelor investiionale pentru una sau mai multe uniti de
cogenerare noi sau retehnologizate care se afl ntr-o faz avansat de proiectare.

S-a constatat un interes sczut din partea productorilor care au beneficiat de sprijin
financiar n baza acestei scheme de ajutor, pentru utilizarea fondurilor primite n scopul n care a
fost autorizat schema, respectiv pentru realizarea de investiii noi i pentru retehnologizarea unor
uniti de cogenerare.
n perioada 2010-2014, ANRE a emis 17 avize de acreditare final, pentru 38 uniti de
producere cu o capacitate electric de cogenerare potenial calificabil ca fiind de nalt
eficien de 191,94 MW.
Din cele 38 unitile noi de cogenerare care au fost acreditate, doar 33 uniti noi de
cogenerare, cu capacitatea electric de cogenerare de nalt eficien de 163,14 MW, situate pe
amplasamentul a 9 societi comerciale, au beneficiat de schema de sprijin.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 40 din 129

C) Mecanismul de aplicare a schemei de ajutor de stat


Schema de sprijin implic acordarea unui ajutor de tip bonus productorilor de energie
electric i termic, pentru cantitile de energie electric produse n cogenerare de nalt eficien,
acreditate i calificate de ctre ANRE.
Pentru asigurarea fondurilor necesare acordrii acestui ajutor, a fost implementat un sistem de
colectare a unei contribuii de la consumatorii finali (populaie, instituii, entiti private, etc.) prin
includerea acesteia, n factura de energie electric.
Fondurile necesare acordrii bonusurilor se colecteaz de ctre furnizorii de energie
electric de la:
- consumatorii finali din Romnia;
- furnizori, pentru energia electric exportat;
- furnizori, pentru energia electric consumat la locurile de consum proprii;
- productori, pentru energia electric vndut consumatorilor racordai direct la barele
centralelor;
- productori, pentru energia electric consumat la locurile de consum proprii;
- productori, pentru energia electric exportat.
Mecanismul de colectare a contribuiei i de plat a bonusului pentru energia electric
produs n cogenerare de nalt eficien, se desfoar astfel:
Colectarea contribuiei se efectueaz de ctre CNTEE Transelectrica SA n calitate de
Administrator al schemei de sprijin;
Plata bonusului ctre productorii beneficiari ai schemei de sprijin se efectueaz de ctre
CNTEE Transelectrica SA;
Efectuarea de regularizri n ceea ce privete bonusul acordat beneficiarilor schemei de
sprijin de ctre ANRE.
C1) Contribuia pentru cogenerarea de nalt eficien
Contribuia pentru cogenerarea de nalt eficien reprezint tariful unitar, exprimat n
lei/kWh, pltit lunar de fiecare consumator de energie electric, n vederea crerii resurselor
financiare necesare aplicrii schemei de sprijin, aceasta fiind determinat anual de ANRE.
Evoluia contribuiei pentru cogenerare, conform valorilor aprobate de ANRE n perioada
2011-2014, este prezentat grafic dup cum urmeaz:

Din datele prezentate, n perioada analizat s-a constatat faptul c, cea mai mare valoare a
contribuiei pentru cogenerare, respectiv de 23,1 lei/MWh (0,0231 lei/kWh), a fost stabilit pentru
anul 2013, aceasta nregistrnd o cretere cu 25 % fa de perioada aprilie 2011- iunie 2012 i cu
8,96 % fa de perioada iulie - decembrie 2012.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 41 din 129

Fa de valoarea contribuiei stabilit pentru anul 2013, n anul 2014, valoarea acesteia a
fost stabilit la 18,4 lei/MWh, pentru perioada ianuarie iunie 2014 nregistrnd o scdere cu cca.
20%, i la 9,96 lei/MWh pentru perioada iulie decembrie 2014, nregistrnd o scdere cu cca.
57%.

Dei cantitatea de energie electric pentru care s-au emis facturi pentru plata contribuiei
de cogenerare a nregistrat n anul 2014 o cretere n valori absolute de 1.152.569 MWh, respectiv
cu 2,44%, fa de anul 2013, valoarea total a contribuiei facturate a nregistrat n aceeai
perioad o scdere, n valori absolute cu 373.940 mii lei, respectiv cu cca. 34% fa de anul 2013.
Aceasta s-a datorat, pe de-o parte, exceptrii exportului de energie electric de la plata
contribuiei de cogenerare, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 494/2014 (ncepnd cu
01.07.2014), iar pe de alt parte, scderii valorii contribuiei pentru cogenerare stabilit de ANRE, de
la 23,1 lei/MWh pentru anul 2013, la 9,96 lei/MWh n perioada iulie decembrie 2014.

Referitor

la termenul de ncasare a contribuiei pentru cogenerare, s-a constatat o


necorelare ntre prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1215/2009 i cele ale Ordinului
preedintelui ANRE nr. 9/2011, respectiv n condiiile n care, potrivit prevederilor art. 15 alin. (4)
din Hotrrea Guvernului nr. 1215/2009 este prevzut un termen de virare a contribuiei ctre
administratorul schemei, de 5 zile de la ncasarea facturilor de ctre furnizor, dar nu mai trziu de 20
de zile de la emiterea facturii, prin Ordinului preedintelui ANRE nr. 9/2011 s-a prevzut un
termen de achitare a contribuiei de maximum 7 zile de la primirea facturilor, fr a se depi data
de 25 a lunii urmtoare n care a fost realizat consumul.

Modificarea

schemei de sprijin autorizat prin Decizia nr. C(2009)7085 din


17.09.2009, n ceea ce privete colectarea contribuiei de la furnizorii care export energie
electric, s-a efectuat fr emiterea unei notificri ctre Comisia European, astfel:
ncepnd cu data de 01.07.2014, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 494/2014,
suma anual necesar acordrii schemei de sprijin nu se mai colecteaz de la furnizorii care
export energie electric.
Acest act normativ a adus modificri asupra modului de implementare a schemei de
sprijin, aa cum aceasta a fost autorizat de Comisia European, n ceea ce privete plata
contribuiei de ctre furnizorii care export energie electric, n sensul n care a fost autorizat
potrivit pct. 32 din Decizia nr. C(2009)7085/2009.
Pentru modificrile aduse prin Hotrrea Guvernului nr. 494/2014, se impunea
notificarea Comisiei Europene n conformitate cu prevederile pct. 4, alin. (67) din Decizia nr.
C(2009)7085/2009.
C2) Bonusul (ajutorul de stat) acordat productorilor care au accesat schema de sprijin
n baza schemei de ajutor, productorii de energie electric i termic n cogenerare primesc
lunar o sum de bani denumit bonus, pentru fiecare unitate de energie electric (exprimat n
MWh), produs n cogenerare de nalt eficien, livrat n reelele electrice ale Sistemului
Electroenergetic Naional (SEN) i vndut pe piaa concurenial de energie electric i/sau prin
contracte reglementate.
Bonusul este pltit lunar de ctre CNTEE Transelectrica SA, productorilor de energie
electric i termic n cogenerare de nalt eficien, care beneficiaz de schema de sprijin, n termen
de maximum 30 de zile de la sfritul fiecrei luni.
Nivelul bonusului primit de productori pentru fiecare MWh produs n cogenerare de
nalt eficien i livrat n reelele publice este stabilit anual, de ctre ANRE, pe baza Metodologiei
aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 3/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 42 din 129

Bonusul este calculat ca diferen dintre costurile totale de producie ale unei centrale de
cogenerare i veniturile ce pot fi obinute de aceasta prin vnzarea energiei electrice (utiliznd preul
mediu de tranzacionare practicat pe Piaa zilei urmtoare -PZU), precum i din vnzarea energiei
termice, diferena fiind raportat la energia electric livrat de centrala de cogenerare.
n perioada 2011-2014, bonusul de referin a fost stabilit prin Ordinele preedintelui
ANRE nr.18/2011, nr. 45/2012 i nr. 78/2013.
Deciziile lunare/anuale de aprobare a cantitilor de energie electric produse n
cogenerare de nalt eficien care beneficiaz de bonus
n perioada 2011-2014, au fost emise de ctre ANRE un numr de 105 Decizii privind
calificarea cantitii de energie electric produse n cogenerare de nalt eficien, livrate din
centralele care au beneficiat de schema de sprijin.
Deciziile emise de ANRE au stat la baza regularizrii plilor corespunztoare bonusului pe
perioada 2011-2014, de ctre administratorul schemei, CNTEE Transelectrica SA.
n anul 2011, un numr de 32 productori - persoane juridice, ce au avut n administrare 42
centrale cu uniti de producere n cogenerare, au beneficiat de bonus n valoare de 594.508 mii lei,
pentru cantitatea de 3,49 TWh energie electric produs n cogenerare de nalt eficien i livrat n
reelele electrice ale SEN.
n anul 2012, un numr de 36 productori - persoane juridice, ce au avut n administrare 47
centrale cu uniti de producere n cogenerare, au beneficiat de bonus n valoare de 978.098 mii lei,
pentru cantitatea de 6,01 TWh energie electric produs n cogenerare de nalt eficien i livrat n
reelele electrice ale SEN (n cretere cu 2,51 TWh, respectiv cu cca. 72%, comparativ cu perioada
aprilie dec. 2011).
n anul 2013, un numr de 37 productori - persoane juridice, ce au avut n administrare 48
centrale cu uniti de producere n cogenerare, au beneficiat de bonus n valoare de 1.098.112 mii
lei, pentru cantitatea de 5,65 TWh energie electric produs n cogenerare de nalt eficien i livrat
n reelele electrice ale SEN (n scdere cu 0,35 TWh, respectiv cu 5,89%, comparativ cu 2012).
De asemenea, n anul 2014, un numr de 36 productori - persoane juridice, ce au avut n
administrare 43 centrale cu uniti de producere n cogenerare, au beneficiat de bonus n valoare de
927.234 mii lei, pentru cantitatea de 5,10 TWh energie electric produs n cogenerare de nalt
eficien i livrat n reelele electrice ale SEN (n scdere cu 0,55 TWh, respectiv cu 9,77%,
comparativ cu 2013).
Evoluia cantitilor de energie care au beneficiat de bonus i a valorii bonusurilor
acordate productorilor n perioada 2011-2014, este reprezentat grafic astfel:

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 43 din 129

Pe tipuri de centrale, n funcie de combustibilul majoritar utilizat, valoarea bonusului


acordat n perioada 2011-2014, este prezentat n tabelul de mai jos:
Centrale de cogenerare
care au beneficiat de
bonus
Centrale de cogenerare
cu funcionare pe
combustibil solid
Centrale de cogenerare
cu funcionare pe gaze
alimentate din RT
Centrale de cogenerare
cu funcionare pe gaze
alimentate din RD
Total

2013

2014

Total

Variaie 2014 Variaie 2013


fa de 2013 fa de 2012

MWh/lei

2011

2012

cantitate
valoare
bonus
cantitate
valoare
bonus
cantitate
valoare
bonus
cantitate
valoare
bonus

1.286.861

2.032.498

1.878.361

1.645.721

6.843.441

-12,39%

-7,58%

230.502.539

344.544.719

358.527.454

276.280.737

1.209.855.449

-22,94%

4,06%

339.834

630.831

556.612

638.591

2.165.867

14,73%

-11,77%

53.534.050

95.227.236

100.598.363

105.289.542

354.649.192

4,66%

5,64%

1.864.218

3.344.477

3.219.173

2.817.654

11.245.522

-12,47%

-3,75%

310.471.148

538.326.300

638.985.699

545.664.131

2.033.447.278

-14,60%

18,70%

3.490.913

6.007.807

5.654.146

5.101.965

20.254.831

-9,77%

-5,89%

594.507.737

978.098.255

1.098.111.516

927.234.410

3.597.951.919

-15,56%

12,27%

n anul 2013, ca urmare a aprobrii de ctre ANRE a unor valori ale bonusului de referin
superioare anului 2012, valoarea total a bonusurilor acordate a nregistrat o cretere cu 120.013
mii lei, respectiv cu 12,27% fa de anul 2012 (de la 978.098 mii lei n anul 2012, la 1.098.111 mii
lei n anul 2013), n condiiile n care, cantitatea de energie electric pentru care productorii au
ncasat bonusul din cogenerare, a nregistrat o scdere cu 353.660 MW respectiv cu 5,89% fa de
anul 2012 (de la 6.007.807MW n anul 2012, la 5.654.146 MW n anul 2013).
n anul 2014, fa de anul 2013, valoarea bonusurilor acordate productorilor beneficiari
ai schemei de sprijin a nregistrat o scdere cu 170.877 mii lei, respectiv cu 15,56% fa de anul
2013 (de la 1.098.111 mii lei n anul 2013, la 927.234 mii lei n anul 2014), ca urmare a trecerii
majoritii productorilor n anul 4 de accesare a schemei (situaie n care valoarea bonusului de
referin este mai mic) i a scderii cu 552.181 MW, respectiv cu 9,77% a cantitii de energie
electric produs n cogenerare de nalt eficien (de la 5.654.146 MW n anul 2013, la 5.101.965
MW n anul 2014).
Fa de cantitatea de energie electric produs la nivel naional, cantitatea de energie
electric produs n cogenerare de nalt eficien care a beneficiat de bonus a reprezentat la finele
anului 2014 cca. 7,86%, astfel:
Nr.
crt.
1
2
3

TWh

Anul
2010
60,80

Anul
2011
61,90

Anul
2012
59,03

Anul
2013
58,67

Anul
2014
64,86

TWh

3,49

6,01

5,65

5,1

5,64

10,18

9,63

7,86

Indicator

UM

Producia naional de energie electric*


Energie electrica produsa n cogenerare de nalt eficien care
a beneficiat de bonus
Cot de energie electric produs n cogenerare de nalt
eficien care a beneficiat de bonus din total producie naional

*sursa: Transelectrica SA

S-au constatat ntrzieri n emiterea de reglementri privind constituirea i executarea


garaniilor financiare pentru pltitorii de contribuie i productorii de energie electric i termic
n cogenerare care beneficiaz de schema de sprijin, astfel:
Potrivit contractului-cadru ncheiat ntre productor i administratorul schemei CNTEE
Transelectrica SA, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 20/2011, modificat ulterior prin
Ordinul preedintelui nr. 28/2014, productorul poate fi obligat s constituie/actualizeze o
garanie financiar corespunztor plii bonusului necuvenit i restituirii supracompensrii n baza
unei proceduri emis de CNTEE Transelectrica SA i aprobat de ANRE.
ANRE, cu ntrziere de 1 an de zile de la punerea n aplicare a schemei de sprijin, respectiv
pe data de 23.03.2012, a avizat Procedura operaional privind constituirea, actualizarea i
executarea garaniilor financiare pentru pltitorii de contribuie i productorii de energie electric
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 44 din 129

i termic n cogenerare care beneficiaz de schema de sprijin, emis de CNTEE Transelectrica


SA.

S-a

constatat faptul c CNTEE Transelectrica SA, n calitate de Administrator al


schemei de sprijin, nu a determinat valoarea garaniilor financiare aferent fiecrui productor
beneficiar al schemei de sprijin n perioada 2011-2014 i implicit nu a procedat la aprobarea acestora
de ctre ANRE.
Acest lucru se impunea cu att mai mult cu ct, pentru perioada 2011-2013, ANRE a
constatat o supracompensare a activitii de producere a energiei electrice i termice produse n
cogenerare de nalt eficien, n cazul a 8 productori care trebuiau s restituie ctre CNTEE
Transelectrica SA, n anul 2014, suma de 429.745 mii lei. Pn la data de 05.12.2014, gradul de
recuperare a fost de 54% din sumele stabilite de ANRE, respectiv s-a recuperat suma de 234.061
mii lei. Mai mult dect att, o parte din productorii care au beneficiat de schema de sprijin se
afl n insolven (RAAN, CET Brila, Termica Trgovite, Termica Suceava), procedura de
recuperarea a sumelor de recuperat stabilite de ANRE fiind de lung durat.
C3) Supracompensarea
Supracompensarea reprezint cuantumul valoric al ajutorului acordat prin schema de sprijin
ce depete suma necesar acoperirii totale a costurilor aferente desfurrii activitii de
producere a energiei electrice i termice n cogenerare, inclusiv a unei rate a rentabilitii n valori
reale, nainte de impozitare, de cel mult 9%, cuantum determinat prin luarea n considerare a
veniturilor rezultate din vnzarea energiei electrice i termice produse n cogenerare.
Dup ncheierea fiecrui an, au loc regularizri, n sensul c, ANRE determin exact
cantitile de energie electric produse n cogenerare de nalt eficien de ctre fiecare configuraie a
fiecrui productor, fiind stabilite diferene fa de cantitile lunare care au beneficiat de bonus
i implicit valoarea bonusului neacordat sau acordat necuvenit (situaii din care rezult sumele
care trebuie returnate de ctre productori).
n cazul n care se constat supracompensarea activitii (determinat conform Ordinului
preedintelui ANRE nr. 84/2013), sau acordarea unui bonus necuvenit, ANRE comunic (n termen
de 3 luni de la sfritul fiecrei perioade de evaluare a supracompensrii), productorului de energie
electric i termic n cogenerare, cuantumul supracompensrii/bonusului necuvenit, productorul
avnd obligaia de a vira cuantumul sumei comunicate, n contul CNTEE Transelectrica SA, n
termen de 15 zile de la comunicare.
n trimestrul I al anului 2014, ANRE a constatat, pentru perioada 2011-2013,
supracompensarea n cazul a 8 productori (Electrocentrale Oradea, RAAN, CET Arad, CET
Govora, Dalkia Termo Prahova, Modern Calor Botoani, Termo Calor Piteti, Electrocentrale
Bucureti Elcen Sud i Elcen Vest), situaie n care au fost emise Decizii de supracompensare n
valoare de 429.745 mii lei.
De asemenea, n trimestrul I al anului 2015, ANRE a constatat, pentru anul 2014,
supracompensarea n cazul a 5 productori (Complexul Energetic Oltenia -CET Craiova II,
Electrocentrale Bucureti - CET Sud, Electrocentrale Oradea - CET Oradea, Interagro Zimnicea,
Termo Calor Confort - CET Gvana ), situaie n care au fost emise Decizii de supracompensare n
valoare de 48.800 mii lei.

Referitor la modul de calcul al supracompensrii, respectiv n ceea ce privete modul


de calcul al veniturilor rezultate din vnzarea energiei electrice i termice produse n cogenerare, s-a
constatat existena unor neconcordane ntre cadrul legal emis de ANRE i cel aprobat de
Guvernul Romniei prin Hotrrea Guvernului nr. 1215/2009, astfel:
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 45 din 129

Conform prevederilor art. 3 din HG nr. 1215/2009, supracompensarea activitii se


determin prin luarea n considerare a veniturilor rezultate din vnzarea energiei electrice i
termice produse n cogenerare, iar conform Metodologiei aprobate prin Ordinul preedintelui
ANRE nr. 84/2013, veniturile sunt calculate printr-o metod virtual, de extragere doar a acelor
venituri care sunt aferente activitii de cogenerare de nalt eficien, utiliznd valori de referin,
respectiv preul de referin al energie electrice stabilit la nivelul de 90 % din preul de
tranzacionare a energiei electrice practicat pe Piaa pentru Ziua Urmtoare, fr a exista date care
s susin acest procent.

ceea ce privete recuperarea supracompensrii, dei Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat conine
prevederi care pot fi aplicate recuperrii ajutoarelor de stat, n sensul c, ajutorul de stat care
trebuie rambursat sau recuperat include i dobnda aferent, ANRE a aprobat prin Ordinul
preedintelui ANRE nr. 84/2013, un mod de calcul diferit fa de rata dobnzii aplicabile
recuperrii ajutoarelor de stat pentru Romnia, respectiv a aprobat actualizarea cu rata
inflaiei i rata titlurilor de stat a valorii supracompensrii constatate pentru productori.
Dei la art. 6 al aceluiai Ordin nr. 84/2013 se prevede actualizarea valorii
supracompensrii constatate pentru un productor, n realitate, au fost actualizate cu rata inflaiei i
rata titlurilor de stat i valorile negative (S 0) rezultate n urma calculului supracompensrii.
Aceast metod de calcul s-a aplicat pentru prima perioad de evaluare a supracompensrii
(01.04.2011-31.12.2013), indiferent dac activitatea de producere a energiei electrice i termice n
cogenerare de nalt eficien a fost supracompensat sau nu.
Pentru urmtoarea perioad de evaluare a supracompensarii (01.01.2014-31.12.2014), nu s-a
efectuat actualizarea n situaiile n care activitatea de producere a energiei electrice i termice n
cogenerare de nalt eficien nu a fost supracompensat (S 0).
Astfel, n situaia n care valorile negative (S 0) nu ar fi fost actualizate cu rata inflaiei i
rata titlurilor de stat, unii productori ar fi trebuit s restituie n plus, fa de suma stabilit de
ANRE, suma de 4.772 mii lei.
Totodat, ar fi trebuit emise Decizii de supracompensare i pentru alte centrale, n afara
celor menionate anterior, edificator n acest sens fiind cazul CET Grozveti aparinnd SC
Electrocentrale Bucureti, care pe perioada 01.04.2011-31.12.2013, a nregistrat o supracompensare
a activitii de producere a energiei electrice i termice n cogenerare de nalt eficien n valoare de
1.897 mii lei, valoare ce trebuia aprobat prin Decizie a preedintelui ANRE, i returnat
administratorului schemei de sprijin.
n ceea ce privete modul de determinare a supracompensrii, s-a constatat utilizarea de
ctre ANRE, la calcularea valorii supracompensrii, a unor formule de calcul care nu au fost
cuprinse n Metodologia aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 84/2013, respectiv s-a
utilizat formula de calcul a elementului B (criterii definire) cog..ef. (cantitatea de combustibil aferent
ndeplinirii criteriilor de definire a cogenerrii de nalt eficien - MWh), n care a fost cuprins i
o bonificaie (un indicator de performan) acordat productorului n situaia n care, pentru o
anumit configuraie se constat o depire a valorilor economiei de energie primar i eficienei
globale, stabilite prin Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, n acest fel, a fost
majorat costul anual al combustibilului pentru cogenerarea de nalt eficien i implicit costul
total pentru cogenerarea de nalt eficien, nregistrat de un productor.
Pentru perioada 2011-2014, valoarea bonificaiei (performanei) acordat productorilor
de energie n cogenerare a fost de 161.935 mii lei (20.751 mii lei 2011; 38.612 mii lei 2012;
56.922 mii lei 2013; 45.650 mii lei 2014).
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 46 din 129

n fapt, ANRE prin utilizarea acestei formule de calcul a supracompensrii, a acceptat


includerea n costurile productorului a unei bonificaii, n condiiile n care, productorii
beneficiaz de o rentabilitate pentru producerea n cogenerare de nalt eficien (determinat
utiliznd baza reglementat medie a activelor, aferente capacitilor de producere n cogenerare care
acceseaz schema de sprijin i cea aferent activelor comune ajustate proporional cu cantitile de
energie electric i termic livrate n cogenerare de nalt eficien), la care se aplic rata
acceptabil a rentabilitii de 9% stabilit prin Hotrrea Guvernului nr. 1215/2009.

n acest context, prin acordarea bonificaiei, avem urmtoarele situaii:


- dei supracompensarea (S) nregistreaz valori negative, caz n care productorul nu are
nici o obligaie de plat, au fost constatate cazuri n care dac nu s-ar fi acordat bonificaia,
supracompensarea (S) ar fi nregistrat valori pozitive, situaie n care administratorul schemei
(n baza Deciziilor ce ar fi fost emise de ANRE), ar fi trebuit s recupereze suma total de 21.420
mii lei acordat suplimentar.
- dei supracompensarea (S) a nregistrat valori pozitive, situaie n care, ANRE a emis
Decizii de supracompensare pentru recuperarea sumei de 282.127 mii lei, au fost constatate cazuri
n care dac nu s-ar fi acordat bonificaie, supracompensarea (S) ar fi nregistrat valori pozitive
mult mai mari, situaie n care administratorul schemei ar fi trebuit s recupereze suma de
353.372 mii lei, mai mult cu suma de 71.245 mii lei, dect cea stabilit de ANRE prin Decizii
(282.127 mii lei).

n elaborarea de ctre ANRE a cadrului de reglementare subsecvent necesar pentru


implementarea schemei de sprijin privind promovarea cogenerrii de nalt eficien s-a constatat
elaborarea metodologiilor cu ntrziere de peste 3 ani fa de termenul prevzut n Hotrrea
Guvernului nr. 1215/2009, situaie constatat i n cazul Metodologiei aprobate prin Ordinul
preedintelui ANRE nr. 84/2013, n condiiile n care prin actul normativ s-a stabilit un termen de 5
luni pentru elaborarea acestor metodologii.

ceea ce privete perioada luat n calcul la analiza supracompensrii s-au


remarcat neconcordane n ceea ce privete transpunerea n legislaia naional a prevederilor
Deciziei nr.C(2009)7085/2009, respectiv n condiiile n care, prin aceast Decizie, perioada de
timp a fost stabilit la 1 an, prin Hotrrea Guvernului nr. 1215/2009, prima perioad de
evaluare a supracompensrii a fost stabilit la 3 ani.
Concluzii privind funcionarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerrii de
nalt eficien

Rezultatele analizei funcionrii schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerrii de


nalt eficien arat c modul n care a fost conceput i pus n aplicare aceast schem nu a fost n
msur de a produce efectele scontate, respectiv nu a condus la retehnologizarea instalaiilor
existente i la punerea n funciune a unor capaciti de producie noi, n raport cu efortul financiar
efectuat, respectiv cu bonusul acordat. Astfel, din bonusul acordat productorilor de energie electric
i termic n cogenerare, n perioada 2011-2014, n sum 3.597.952 mii lei, au fost realizate
investiii n retehnologizarea unitilor de producie n valoare de 148.425 mii lei (4,13% din
bonusul acordat) i respectiv investiii noi n tehnologia de cogenerare n valoare de 81.472 mii lei
(2,26% din bonusul acordat).

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 47 din 129

1.2.2. Modernizarea i realizarea unor uniti, instalaii i echipamente noi, n


ntreprinderile din industrie, respectiv aplicarea Schemei de sprijin n cadrul Programului
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) - Axa 4 - Domeniul
major de intervenie 1 - Energie eficient i durabil
Activitile care vizeaz mbuntirea eficienei energetice conduc la reducerea risipei de
energie, constituind o msur eficient din punct de vedere economic ce conduce n final la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser produse de utilizarea combustibililor fosili.
n cadrul Domeniului major de intervenie 1 - Energie eficient i durabil au fost
derulate urmtoarele operaiuni:
- Sprijinirea investiiilor n instalaii i echipamente pentru operatorii industriali, care s
conduc la economii de energie, n scopul mbuntirii eficienei energetice;
- Sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea reelelor de transport al energiei
electrice, gazelor naturale i petrolului, precum i ale reelelor de distribuie a energiei electrice i
gazelor naturale;
- Sprijinirea investiiilor n instalaii de desulfurare a gazelor arse, arztoare cu emisii
reduse de NOx i filtre la grupurile retehnologizate/modernizate ale Instalaiilor Mari de Ardere n
cadrul acestei operaiuni, a fost semnat un singur contract, n anul 2011, cu SC Complexul Energetic
Craiova SA, pentru obiectivul de investiii Instalaie comun de desulfurare gaze ardere, blocurile
1 si 2, SE CRAIOVA II, valoarea total a proiectului este de 513.110 mii lei, din care valoarea
finanrii nerambursabile aprobat este de 105.887 mii lei (93.181 mii lei din FEDR i 12.706 mii lei
din bugetul de stat).
1.2.2.1. Sprijinirea investiiilor n instalaii i echipamente pentru operatorii industriali
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiiilor pentru mbuntirea eficienei
energetice la operatorii economici din toate sectoarele industriale a fost aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.718/2008, adresndu-se operatorilor economici care realizeaz investiii n
sectoarele industriale i n sectorul energiei electrice i termice.
Evaluarea stadiului de realizare al proiectelor de investiii pentru care au fost semnate
Contracte de finanare.
n perioada 2012-2013, au fost ncheiate 43 contracte de finanare pentru 37 proiecte de
investiii n valoare de 1.059.555 mii lei, din care la 10.03.2015, au fost finalizate 25 proiecte de
investiii (58,14 % din totalul contractelor de finanare ncheiate), iar 12 proiecte de investiii se
afl n derulare (27,91% din totalul contractelor de finanare ncheiate), valoarea acestor proiecte la
contractare fiind de 582.037 mii lei.
De asemenea, au fost reziliate 6 contracte de finanare (13,95 % din totalul contractelor de
finanare ncheiate) n valoare de 213.484 mii lei (5 contracte au fost reziliate la solicitarea
beneficiarilor finanrii motivat de modificarea condiiilor iniiale de derulare a investiiilor i 1
contract a fost reziliat de ctre OIE datorit faptului c beneficiarul nu i-a ndeplinit obligaiile
prevzute n contractul de finanare).

S-a constatat un nivel relativ redus al proiectelor finalizate pn la sfritul trimestrului


I 2015, de doar 58,14%, comparativ cu proiectele contractate, n condiiile n care, termenul de
implementare al proiectelor era 31.12.2015.

Potrivit

Schemei de sprijin din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea


Competitivitii Economice (POS CCE) - Axa prioritar 4 DMI 1, dei operatorii economici aveau
posibilitatea de a beneficia de finanri nerambursabile de aproape 318.800 mii euro, ceea ce ar
fi nsemnat un sprijin financiar semnificativ dac s-ar fi creat premisele favorabile pentru absorbia
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 48 din 129

acestor fonduri, nivelul finanrilor nerambursabile acordate pn la 28.02.2015 a fost de


aproximativ 56.000 mii euro(17%), acest fapt datorndu-se n principal numrului mare de contracte
de finanare reziliate i nivelului redus de implementare al proiectelor contractate.
Evaluarea indicatorilor de realizare ai POS CCE Axa 4
Prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) au
fost stabilite inte pentru indicatorii de realizare a programului, inte care au fost ulterior revizuite n
anul 2013.

Situaia realizrii indicatorilor identificai la nivelul operaiunii Sprijinirea investiiilor


n instalaii i echipamente pentru operatorii industriali, reflect faptul c, intele stabilite prin
Programul Operaional pentru anul 2015 sunt realizate integral n cazul indicatorului privind
numrul de ntreprinderi mari asistate financiar, iar n cazul indicatorilor referitori la numrul
proiectelor pentru mbuntirea eficienei energetice i numrul IMM- urilor asistate financiar,
gradul de realizare este foarte sczut, fiind cuprins ntre 9,3% i 26,6%.
1.2.2.2. Sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea reelelor de transport al
energiei electrice, gazelor naturale i petrolului, precum i ale reelelor de distribuie a energiei
electrice i gazelor naturale, n scopul reducerii pierderilor n reea i realizrii n condiii de
siguran i continuitate a serviciilor de transport i distribuie
A) Sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea reelelor de transport al
energiei electrice, gazelor naturale i petrolului - Caracteristicile schemei de sprijin
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea
reelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale i petrolului, n scopul reducerii
pierderilor n reea i realizrii n condiii de siguran i continuitate a serviciilor de transport a fost
aprobat prin Ordinul ministrului MECMA nr. 156/2011.
Evaluarea stadiului de realizare al proiectelor de investiii pentru care au fost semnate
Contracte de finanare.
n perioada 2012-2014, au fost ncheiate 6 contracte de finanare pentru proiecte de
investiii n valoare de 896.104 mii lei, avnd ca obiect extinderea i modernizarea reelelor de
transport ale energiei electrice i gazelor naturale (4 contracte de finanare n domeniul energiei
electrice, pentru proiecte de investiii n valoare de 603.815 mii lei, avnd ca obiect creterea
eficienei energetice i reducerea consumului propriu tehnologic, prin retehnologizarea staiilor de
transformare Tulcea Vest, Braov, Mintia i Lacul Srat, aflate n administrarea CNTEE
Transelectrica SA; 2 contracte de finanare n domeniul gazelor naturale, pentru proiecte de
investiii n valoare de 292.289 mii lei, avnd ca obiect eficiena energetic prin modernizarea unei
staii de comprimare a gazelor (Sinca) i prin implementarea unui sistem SCADA).
La data de 10.03.2015, 3 proiecte de investiii (50% din totalul contractelor de finanare
ncheiate) n domeniul energiei electrice erau finalizate, iar n derulare, n diverse faze de
implementare se aflau un numr de 3 proiecte investiionale: 1 proiect n valoare aprobat de
143.776 mii lei, n domeniul energiei electrice i 2 proiecte n valoare aprobat de 292.289 mii lei,
n domeniul gazelor naturale.
B) Sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea reelelor de distribuie a
energiei electrice i gazelor naturale - Caracteristicile schemei de sprijin
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea
reelelor de distribuie a energiei electrice i gazelor naturale, n scopul reducerii pierderilor n reea
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 49 din 129

i realizrii n condiii de siguran i continuitate a serviciilor de transport a fost aprobat prin


Ordinul ministrului ME nr. 2243/2009.
Bugetul total estimat alocat a fost de 28.400 mii euro, din care 88% reprezint fonduri
europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regional i restul reprezint
fonduri de cofinanare public asigurate de la bugetul de stat.
Evaluarea stadiului de realizare al proiectelor de investiii pentru care au fost semnate
contracte de finanare.
n perioada 2012-2013, au fost ncheiate 34 contracte de finanare pentru proiecte de
investiii n valoare de 601.725 mii lei, avnd ca obiect extinderea i modernizarea reelelor de
distribuie a energiei electrice i gazelor naturale, din care:
28 contracte de finanare (82,35% din total contracte) derulate n domeniul energiei
electrice, pentru proiecte n valoare de 357.112 mii lei, avnd ca obiectiv: creterea eficienei
energetice i reducerea consumului propriu tehnologic prin modernizarea/retehnologizarea staiilor de
transformare (18 contracte), prin modernizarea posturilor de transformare (2 contracte) i prin
modernizarea/extinderea reelei de distribuie (8 contracte);
6 contracte de finanare (17,65% din total contracte) derulate n domeniul gazelor
naturale, pentru proiecte n valoare de 244.612 mii lei, avnd ca obiect creterea eficienei
energetice prin modernizarea/extinderea reelei de distribuie a gazelor naturale.
Pn la data de 10.03.2015, erau finalizate 22 proiecte de investiii (64,70 % din totalul
contractelor de finanare ncheiate), a cror valoare la contractare a fost de 206.594 mii lei, iar 9
proiecte de investiii (26,47%) se aflau n derulare, valoarea acestora la contractare fiind de 376.028
mii lei.
Ulterior semnrii contractelor de finanare, au fost reziliate 2 contracte n valoare de 12.325
mii lei (unul n domeniul energiei electrice i unul n domeniul gazelor naturale), motivat de
incertitudinea realizrii proiectelor.
Evaluarea gradului de implementare al proiectelor depuse

Se remarc faptul c, din perspectiva nevoilor de dezvoltare i de finanare ale operatorilor


de distribuie, din numrul total al proiectelor depuse n vederea obinerii finanrii (52), numrul
total al proiectelor pentru care solicitanii au ncheiat contracte de finanare (34) reprezint 65,38%,
iar dintre acestea au fost finalizate 22 proiecte (64,70%), sunt n curs de implementare 9 proiecte
(26,47%), iar 2 proiecte au fost reziliate (5,88%) i un proiect a fost retras (2,95%).
Reprezentarea grafic a gradului de implementare al proiectelor contractate n cadrul
Operaiunii privind Sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea reelelor de distribuie a
energiei electrice i gazelor naturale, se prezint la sfritul trimestrului I 2015, astfel:

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 50 din 129

Evaluarea indicatorilor de realizare ai POS CCE Axa 4


Prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) au
fost stabilite inte pentru indicatorii de realizare ai programului, inte care au fost ulterior
revizuite n anul 2013.

Situaia

realizrii indicatorilor (km reea distribuie energie electric i km reea


distribuie gaze naturale), identificai la nivelul operaiunii privind POS CCE pentru Axa 4, reflect
faptul c intele stabilite pentru anul 2015 sunt parial realizate n cazul reelelor de distribuie
a gazelor naturale, n proporie de doar 22,10%, n timp ce, n cazul reelelor de distribuie a
energiei electrice nu au fost finalizate lucrrile de extindere/modernizare pentru nici un sector
de reea electric.

1.2.3. Promovarea unor proiecte pilot privind contorizarea inteligent la nivelul


sistemelor de distribuie a energiei electrice
Prin Ordinul preedintelui ANRE nr.145/2014 privind implementarea sistemelor de
msurare inteligent a energiei electrice au fost prevzui paii procedurali de aprobare a planurilor
de aciune ale operatorilor principali de distribuie, pentru implementarea sistemelor de msurare
inteligent a energiei electrice. Ritmul aplicat de ctre operatorii de distribuie pentru implementarea
acestor sisteme de msurare urma s fie aprobat de ANRE i are ca int, pn n anul 2020,
implementarea la cca. 80% din numrul de clieni finali.

Pn

la data finalizrii misiunii de audit, ANRE a avizat 6 proiecte pilot privind


implementarea sistemelor de msurare inteligent (SMI) a energiei electrice (propuse de
operatorii de distribuie: SC Enel Distribuie Banat SA, SC Enel Distribuie Muntenia SA, SC Enel
Distribuie Dobrogea SA, SC E.ON Distribuie Romnia SA, SC CEZ Distribuie SA, SC FDEE
Electrica Distribuie Transilvania Sud SA), n valoare total de 64.136 mii lei, ce vizeaz un numr
total de 97.787 clieni, costul unitar al investiiei situndu-se ntre 357 lei/client n cazul SC E.ON
Distribuie Romnia SA i 993 lei/client n cazul SC FDEE Electrica Distribuie Transilvania Sud .

n ceea ce privete inta stabilit de ANRE, respectiv implementarea la cca. 80% din
numrul de clieni finali a sistemelor de msurare inteligent a energiei electrice, s-a remarcat
faptul c aceast msur nu a fost corelat cu Programele de investiii derulate de operatorii
principali de distribuie, astfel nct, s fie evitat situaia n care, contoarele electrice sunt nlocuite
la un interval scurt de timp, genernd astfel costuri suplimentare pentru consumatori.
Acest fapt se impunea n contextul n care, n perioada 2010-2013, operatorii principali de
distribuie au efectuat, n baza programelor de investiii anuale, montarea unui numr total de
3.114.786 contoare electrice n valoare de 605.377 mii lei, ceea ce reprezint 34,41% din numrul
total de 9.051.415 utilizatori racordai la reelele electrice din patrimoniul celor opt operatori
principali de distribuie. n acest context, exist situaii n care, n perioada 2010-2013, n cazul a
44% - 47% din numrul de utilizatori racordai la reelele electrice de distribuie le-au fost nlocuite
contoarele electrice (exemplu: SC CEZ Distribuie SA - 47,76%; SC Enel Distribuie Muntenia
44,14%).
Astfel, se impune efectuarea unei analize bine fundamentat asupra eficienei acestei
msuri, respectiv pentru determinarea costurilor generate de implementarea acestor sisteme i a
beneficiilor ce rezult n urma acestor investiii, att pentru participanii la pia ct i pentru
consumatori.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 51 din 129

1.2.4. Programele de reabilitare termic a cldirilor


n perioada 2010-2014, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
(MDRAP) a derulat 4 Programe ce au avut ca obiectiv, reabilitarea termic a cldirilor, respectiv:
A) Programul Termoficare 2006-2015 cldur i confort, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 cldur i
confort" i nfiinarea Unitii de management al proiectului.

n perioada 2008 2014, au fost alocate de la bugetul de stat fonduri n sum de 366.277
mii lei pentru 44 uniti administrativ - teritoriale, din care: s-au utilizat efectiv 304.015 mii lei, de
ctre 43 uniti administrativ teritoriale, gradul de utilizare a fondurilor fiind de 83%, iar cel
mai sczut grad de utilizare a sumelor alocate de la Bugetul de stat (cca. 66%), nregistrndu-se n
anul 2014.
B) Programul de reabilitare a blocurilor de locuine (aprobat prin Ordonana de Urgen a
Guvernului nr. 18/2009), a avut ca obiectiv, reducerea consumurilor energetice pentru nclzirea
apartamentelor, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser i ameliorarea aspectului urbanistic al
localitilor.

perioada 2010 2014, au fost alocate de la bugetele locale, fonduri n sum de


350.820 mii lei pentru reabilitarea unui numr de 2.099 blocuri (92.433 apartamente), gradul de
utilizare a fondurilor fiind de 92,8%, iar cel mai sczut grad de utilizare n ceea ce privete
fondurile decontate de la bugetele locale (cca. 58%) nregistrndu-se n anul 2014.
C) Programul de reabilitare termic a cldirilor de locuit (aprobat prin Ordonana de
Urgen a Guvernului nr. 69/2010) a avut obiectivul de a facilita accesul asociaiilor de
proprietari i a proprietarilor locuinelor unifamiliale la contractarea de credite bancare
acordate de instituii de credit, cu garanie guvernamental i cu dobnd subvenionat,
pentru executarea lucrrilor de intervenie privind reabilitarea termic a cldirilor de locuit.

n perioada 2010 2014, au fost alocate de la bugetele de stat, fonduri n sum de 822 mii
lei, iar valoarea dobnzii subvenionate pentru acest program a fost de 316 mii lei.
D) Schema de finanare Sprijinirea investiiilor n eficiena energetic a blocurilor de
locuine (DMI 1.2 POR 2007 2013)(aprobat prin Ordinele minitrilor MDRT, MAE i MFP
nr.2368/2012 i nr.1058/2012) a avut ca obiectiv, crearea/meninerea de locuri de munc i
promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea mbuntirii eficienei energetice a blocurilor de
locuine din Romnia, n conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

n cadrul schemei de finanare, n baza celor 180 cereri de finanare depuse (pentru
1.226 blocuri i peste 52.000 apartamente), n valoare de aproximativ 164,6 milioane Euro, au fost
semnate 136 contracte n valoare de aproximativ 127 milioane Euro, pentru care pn la data de
31.12.2014, au fost efectuate pli n sum de aproximativ 2,5 milioane Euro, reprezentnd cca. 2%
din suma solicitat.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 52 din 129

2. Strategia energetic a Romniei


Printr-o Strategie energetic naional bine fundamentat i cu obiective bine conturate se
poate asigura, pe de o parte, creterea siguranei n alimentarea cu energie i limitarea importului de
resurse energetice, iar pe de alt parte dezvoltarea durabil a sectorului energetic.

ultimii ani, n Romnia au existat numeroase ncercri de elaborare a unor strategii


energetice pe termen lung, ns inconsecvena cadrului politic i lipsa finanrii au condus, nu de
puine ori, la nepunerea n practic (parial sau total) a unor componente ale acestor strategii n
contextul socio-economic i politic creat.
O condiie primordial i totodat esenial pentru succesul unei strategii energetice const n
elaborarea acesteia astfel nct, s i menin valabilitatea i actualitatea ntr-o msur ct mai mare,
indiferent de schimbrile ce pot interveni dup elaborarea acesteia sau de regulile instituite ulterior.
n acest context, se impune necesitatea unor iniiative legislative i de reglementare a
domeniul energetic clare i stabile pentru crearea unui cadru legal predictibil n vederea
atragerii de investiii n acest domeniu, n condiiile n care, statul nu mai reprezint principalul
investitor n acest sector.
n perioada auditat, elaborarea Strategiei energetice a Romniei a fost prevzut n Legea
energiei (art. 4 din Legea nr. 13/2007; art. 4 din Legea nr. 123/2012).
Guvernul Romniei, prin Hotrrea Guvernului nr. 1069/2007, a aprobat Strategia
energetic a Romniei pentru perioada 2007-2020, avnd ca obiectiv general: satisfacerea
necesarului de energie att n prezent, ct i pe termen mediu i lung, la un pre ct mai sczut,
adecvat unei economii moderne de pia i unui standard de via civilizat, n condiii de calitate,
siguran n alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltrii durabile.
n vederea ndeplinirii obiectivelor strategice, n subsectorul energiei electrice, prin
Strategia energetic a Romniei pentru perioada 2007-2020, au fost stabilite msuri constnd n
principal n realizarea de investiii n perioada 2007-2020 n sum estimat de 18,1 miliarde euro
(n domeniul hidroenergetic - 4,7 mld. euro; n domeniul termoenergetic - 5,8 mld. euro; n
domeniul nuclear - 2,2 mld. euro; n domeniul distribuiei de energie electric - 3,4 mld. euro;
n domeniul transportului de energie electric - 2 mld. Euro).

2.1. Elaborarea Politicii energetice a Romniei


Strategia energetic a Romniei, n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului
nr.1069/2007(pct. 5.4.5. din Anex), constituie baza elaborrii Politicii energetice a Romniei pe
termen mediu i scurt.
Aceast politic, conform art. 4-5 din Legea nr. 123/2012, urmrete direciile stabilite prin
Strategia energetic, se elaboreaz de ctre ministerul de resort, pe baza Programului de
guvernare i se concretizeaz ntr-un program aprobat prin hotrre a Guvernului ce cuprinde:
msuri de stimulare a activitilor de investiii, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabil, valorificare
eficient a resurselor energetice, a eficienei energetice i a altor activiti n vederea asigurrii
siguranei i securitii n funcionare a SEN.

n acest context, s-a constatat faptul c,

Ministerul cu atribuii n domeniul energiei nu


a elaborat un program care s cuprind direciile prevzute n Strategia energetic a Romniei, pe
domenii de activitate, i termenele de implementare a proiectelor prioritare de investiii.
n ceea ce privete urmrirea realizrii obiectivelor stabilite prin Strategia energetic a
Romniei, atribuii n acest sens a avut iniial, Ministerul Economiei i Finanelor, potrivit
prevederilor pct. 5.4.5. din Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 1069/2007.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 53 din 129

Ca urmare a reorganizrii, instituiile din cadrul administraiei publice centrale care au avut
atribuii n aplicarea strategiei n domeniul energetic, i care implicit trebuiau s urmreasc
ndeplinirea obiectivelor stabilite, au fost: Ministerul Economiei i Finanelor (n perioada mai
2007 ianuarie 2009, n baza Hotrrii Guvernului nr. 386/2007); Ministerul Economiei (n
perioada ianuarie 2009 ianuarie 2010, n baza Hotrrii Guvernului nr. 1720/2008); Ministerul
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (n perioada ianuarie 20010 februarie 2013, n
baza Hotrrii Guvernului nr. 1634/2009); Ministerul Economiei (n perioada februarie 2013 iulie
2013, n baza Hotrrii Guvernului nr. 47/2013); Departamentul pentru Energie (n perioada iulie
2013 decembrie 2014, n baza Hotrrii Guvernului nr. 429/2013).

n acest context, instituiile din cadrul administraiei publice centrale care au avut atribuii
n aplicarea strategiei n domeniul energetic nu au colectat i publicat informaii i date
referitoare la ndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia energetic a Romniei,
nerealizndu-se astfel o monitorizare eficient a stadiului n care a fost efectuat
implementarea acestor obiective.
Conducerea sistemului energetic presupune: planificarea, organizarea, coordonarea i
controlul funcionrii eficiente a acestuia n vederea atingerii obiectivului de gestionare eficient i
exploatare raional n condiii de securitate a resurselor energetice. Toate aceste atribute nu pot fi
ndeplinite dac politicile, strategiile, programele i msurile propuse nu sunt nsuite la nivelul
decidenilor politici i dac nu au susinerea mediului economic i social.
n condiiile n care domeniul energetic nu a fost reprezentat la nivel politic nalt, fiind
plasat alturi de alte sectoare n competena unor ministere care adesea au fost reorganizate extrem
de frecvent, de-a lungul ultimilor 25 de ani nu a existat o coeren i consecven n politicile
din domeniul energetic, marile proiecte de investiii fiind ncepute nc din perioada
anterioar anilor 1990, neevolund n mod pozitiv pn n prezent.
Diversele formule de organizare au euat n organigrame nefuncionale care nu au
integrat ntr-o structur de autoritate bine definit atributele de planificare strategic, de
reglementare, de management energetic i de control.

2.2. Evaluarea modului de realizare a obiectivelor investiionale stabilite prin


Strategia energetic a Romniei

Dei

au trecut peste 7 ani de la data aprobrii Strategiei energetice a Romniei prin


Hotrrea Guvernului nr. 1069/2007, act normativ prin care s-a prevzut realizarea de investiii n
sectorul energiei electrice n cuantum de 18,1 miliarde euro, pn la sfritul anului 2014,
majoritatea proiectelor nu au fost realizate i puse n funciune, unele dintre acestea nefiind
demarate sau fiind n stadiul de proiect, situaie constatat n urmtoarele domenii:
n domeniul hidroenergetic, fa de valoarea proiectelor de investiii n valoare de 4,7
miliarde euro, prevzute a se realiza conform Strategiei, au fost realizate investiii de 2,15
miliarde euro (45,87%), lucrrile de investiii realizate limitndu-se doar la lucrri de modernizare
i de retehnologizare a instalaiilor existente, fr a fi urgentate proiectele ample de investiii de
interes naional (CHEAP Tarnia Lpusteti).

Dei obiectivul strategic privind realizarea centralei hidroelectrice de acumulare prin


pompaj Tarnia Lpusteti a fost prevzut ca proiect prioritar att n Programul de guvernare
2009-2012, ct i ulterior prin Programul de guvernare 2013-2016, iar primele studii de
amplasament au fost realizate n perioada 1975-1985, primul studiu de fezabilitate fiind efectuat n
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 54 din 129

anul 1994, datorit tergiversrii n aplicarea unor msuri ferme menite s contribuie la
demararea lucrrilor de realizare a acestui obiectiv, proiectul investiional se afl la mai bine de 35
de ani n faza de selecie a investitorului.
n domeniul termoenergetic, fa de valoarea proiectelor de investiii de 5,8 miliarde
euro, prevzute a se realiza conform Strategiei, au fost realizate investiii la nivelul principalilor
productori de energie electric cu capital majoritar de stat (SC Complexul Energetic Hunedoara SA,
SC Complexul Energetic Oltenia SA, SC Electrocentrale Bucureti SA, SC Electrocentrale Galai
SA, SC Electrocentrale Oradea SA, Termoelectrica, CET Govora, RAAN i Romgaz) n valoare
estimat de 1,7 miliarde euro (29,3%), fiind realizate att lucrri de investiii noi ct i lucrri de
modernizare i de retehnologizare a instalaiilor existente.
n domeniul nuclear, dei a fost prevzut nceperea exploatrii comerciale n anul 2015 la
Unitile 3 i 4 de la Cernavod, cu o putere instalat de 1440 MW, proiectul se afla n stadiul de
negociere a Memorandumului de nelegere cu investitorul privat China General Nuclear Power
Corporation (CGN), valoarea investiiilor realizate fiind de 654.333 mii lei i au constat, n
principal, n lucrri civile la cldirea reactorului, cldirea turbinei i cldirea de servicii (rata de
finalizare fiind de 15% la Unitatea 3 i 14% la Unitatea 4).

Dei acest obiectiv strategic a fost prevzut ca proiect prioritar att n Programul de
guvernare 2009-2012, ct i ulterior prin Programul de guvernare 2013-2016, prin msurile
adoptate, factorii decideni i politici nu au reuit continuarea proiectului (fiind trecut n conservare
n urm cu 23 de ani), dei nceperea exploatrii comerciale pentru acest obiectiv a fost
prevzut pentru anul 2015.
n domeniul transportului de energie electric:

Pn la data finalizrii misiunii de audit:


- nu a fost retehnologizat nici o linie electric;
- linia electric aerian LEA 400 kV Oradea sud - Ndab Bekescsaba a fost trecut n
conservare, datorit imposibilitii exproprierii terenurilor necesare pentru construcia a 5 stlpi LEA.
- au fost retehnologizate 5 staii, valoarea lucrrilor fiind de 406.390 mii lei, fiind n curs de
retehnologizare alte 3 staii.
- se aflau n curs de modernizare 7 staii electrice de transformare.
- proiectul staiei electrice back to back la Isaccea (staie care se va realiza pe teritoriul
Republicii Moldova) era n analiz pentru identificarea potenialilor participani la compania de
proiect.

concluzie, proiectele de investiii prioritare prevzute n Strategia energetic a


Romniei nu au fost realizate, sectorul energiei electrice confruntndu-se pe de o parte cu o
nevoie stringent de finanare n vederea realizrii proiectelor de investiii, iar pe de alt parte,
caracterizndu-se printr-o inerie mare, cu o diferen de timp ntre decizie i realizare n
practic, de ordinul zecilor de ani. Astfel, Strategia energetic a Romniei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 1069/2007, nu a produs efectele scontate i este departe de
necesitile sectorului energetic.
n acest context, se remarc nevoia stringent ca Strategia energetic s fie nsoit de un
program clar de msuri i de aciune, cu proiecte bine definite i cu stabilirea unor modaliti de
sprijin pentru realizarea acestora, cu termene i responsabiliti clare pentru factorii
responsabili.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 55 din 129

2.3. Aspecte privind investiiile n curs de execuie i nefinalizate la 31.12.2014

Din

analiza efectuat asupra investiiilor n curs de execuie la un numr de 22 de


operatori economici, participani la piaa de energie electric (productori, distribuitori, operator
de transport, furnizori) s-a remarcat un nivel ridicat al obiectivelor nefinalizate la 31.12.2014,
respectiv investiii n valoare de 8.158.419 mii lei aferente unui numr de 2.577 obiective de
investiii.
Valorile cele mai ridicate ale obiectivelor de investiii n curs de execuie sunt nregistrate de
Hidroelectrica SA- 4.838.441 mii lei (1.079.503 mii euro 59,3%), urmat de SC Complexul
Energetic Oltenia SA- 996.429 mii lei (222.313 mii euro 12,21%) i de SN Nuclearelectrica SA 855.515 mii lei (190.874 mii euro 10,48%).

n ceea ce privete sursa de finanare care a stat la baza realizrii acestor obiective de
investiii pn la 31.12.2014, s-a remarcat faptul c sursa principal de finanare o reprezint
sursele proprii ale operatorilor economici, n cuantum de 6.347.024 mii lei (1.416.082 mii euro
78%), urmate de creditele interne i externe obinute de operatori, n cuantum de 942.329 mii lei
(210.242 mii euro 11,55%) i de alocaii de la bugetul de stat, n cuantum de 620.926 mii lei
(138.534 mii euro 7,6%).
Raportat la perioada n care au fost realizate obiectivele de investiii, s-a remarcat
faptul c ponderea cea mai mare este deinut de investiiile demarate anterior anului 2010 (43%),
urmate de cele demarate n perioada 2013-2014 (32%), astfel:

Referitor la proiectele de investiii demarate anterior anului 2010, se remarc:


- existena unor lucrri de investiii ce au fost trecute n conservare (ex: Unitile 3 i 4 de
la SN Nuclearelectrica SA Sucursala Cernavod) sau sistate (ex: Unitatea 5 de la SN
Nuclearelectrica SA Sucursala Cernavod, CHE Lotrioara),
- existena unor lucrri de investiii demarate n urm cu 10-15 ani, care la aceast dat
sunt realizate n proporie sczut de doar 10% - 15% (ex: Centrala Termoelectric Deva
obiectiv: Reabilitare grup nr. 4; Hidroelectrica SA - Acumularea hidro-energetic a rului Olt
sector Fgra-Hoghiz, lucrarea fiind ntrerupt temporar n condiiile n care anterior au fost alocate
fonduri n cuantum de 174.339 mii lei).
- existena unor lucrri de investiii demarate n urm cu aproximativ 10 ani care pn la
sfritul anului 2014 au fost propuse pentru casare (ex: SC Electrocenrale Oradea SA Cazan nr. 6
pentru acest obiectiv au fost efectuate cheltuieli n cuantum de 768 mii lei din surse de la bugetul de
stat, gradul de realizare al obiectivului de investiii fiind de doar 10%).
Cauzele care au condus la nefinalizarea lucrrilor de investiii pot fi considerate pe de o parte
lipsa acut de finanare a proiectelor de investiii, iar pe de alt parte lipsa unui management
eficient la nivelul operatorilor economici prin care s se asigure prioritizarea proiectelor de
investiii n vederea realizrii acestora ntr-un termen ct mai scurt.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 56 din 129

3. Producia i consumul de energie electric n Romnia


3.1. Producia de energie electric
Romnia beneficiaz de o palet diversificat de resurse de producere a energiei electrice
(surse hidro, nuclear, gaze naturale, crbune, surse regenerabile eolian, solar, biomas) fapt ce
conduce la realizarea unui mix diversificat de resurse cu impact n creterea gradului de siguran n
asigurarea necesarului de surse de energie. Cele mai importante resurse utilizate la producerea de
energie electric sunt cele hidro i cele solide (crbune i uraniu).
Pentru perioada 2009-2014, cantitatea de energie electric produs la nivel naional, pe
tipuri de resurse, este prezentat n tabelul urmtor:
Tip resurs energie/an - GWh
Energie electric produs, din care:

2009
58.016

2010
60.979

2011
62.216

2012
59.047

2013
58.888

2014
65.675

15.807

20.243

14.946

12.337

15.307

19.279

9
0

306
0

1.387
0

2.640
8

4.520
420

6.201
1.616

energie termoelectric, din care:

42.200

40.430

45.883

44.062

38.641

38.579

crbune

21.727

20.675

24.751

22.926

16.897

17.749

hidrocarburi, din care


- hidrocarburi lichide

8.509
877

7.753
500

8.864
498

9.125
427

9.343
90

8.082
72

- hidrocarburi gazoase

7.632

7.253

8.366

8.698

9.253

8.010

Importul

212
651

378
767

519
1.036

544
1.402

782
450

1.072
1.075

Exportul

2.946

3.041

2.938

1.149

2.466

8.189

energie hidroelectric
energie eolian
energie solar fotovoltaic

resurse energetice refolosibile i ali combustibili

Sursa INS: Balana Energetic i structura utilajului energetic, perioada 2010-2014

n perioada 2009-2014, producia de energie electric realizat la nivel naional a avut o


evoluie oscilant, nregistrnd n valoare absolut o cretere de la 58.016 GWh la 62.216 GWh,
respectiv cu 7% n perioada 2009-2011, apoi o scdere cu 6% n perioada 2011-2013 pn la 58.888
GWh, urmat ulterior de o cretere cu 6.787 GWh, respectiv cu 11,5% n anul 2014.
n funcie de tipul de resurs de energie electric, cea mai mare cretere a nregistrat-o
producia de energie eolian, de la 9 GWh n anul 2009, la 6.201 GWh n anul 2014, respectiv de
689 ori, urmat de producia de energie solar produs n instalaii fotovoltaice n anul 2014 de
1.616 GWh, n cretere cu 1.196 GWh fa de anul 2013, nregistrnd o cretere de cca. 4 ori.
Cantitatea de energie electric produs n Romnia n anul 2014 de ctre productorii cu
uniti dispecerizabile a fost de 62,04 TWh, iar cantitatea total de energie livrat n reele de
ctre acetia a fost de 57,85 TWh.
Din analiza structurii i a evoluiei produciei de energie electric realizat la nivel naional se
remarc urmtoarele:
- n anul 2010 producia de energie electric a crescut cu cca. 4,3% fa de anul 2009, iar
energia electric livrat n reele de principalii productori (deintori de uniti dispecerizabile) a
crescut cu cca. 4,8%, ajungnd la cca 54,94 TWh.
- n anul 2011, producia de energie electric a crescut cu cca. 2,1% fa de anul 2010, iar
energia electric livrat n reele de principalii productori (deintori de uniti dispecerizabile) a
crescut cu cca. 1,3%, ajungnd la cca 55,64 TWh.
- n anul 2012, cantitatea total de energie electric livrat n reele de productori a fost de
53,793 TWh, din care cea livrat n reele de productorii deintori de uniti dispecerizabile a fost
de 52,107 TWh.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 57 din 129

- n anul 2013, cantitatea total de energie electric livrat n reele de productori a fost de
54,44 TWh, din care cea livrat n reele de productorii deintori de uniti dispecerizabile a fost de
51,70 TWh.
- n anul 2014, producia de energie electric a crescut cu cca. 11,22% fa de anul 2013, iar
energia electric livrat n reele de principalii productori (deintori de uniti dispecerizabile) a
crescut cu cca. 11,89%, ajungnd la cca 57,85 TWh.
Fa de anul 2013, n 2014 s-au nregistrat scderi ale cantitilor de energie livrate pe
baz de combustibil lichid (cu 6,5%) i gazos, iar cantitatea de energie pe baz de combustibil
nuclear i solid a rmas aproximativ constant. Resursa care a asigurat creterea cantitii de
energie livrate a fost cea hidro (a crei contribuie a crescut cu 23,59% fa de anul precedent),
situaia datorndu-se unui an hidrologic favorabil, precum i cea din surse regenerabile, n special cea
eolian (cretere cu 44,29%) i cea solar.
Structura cantitii de energie electric livrate n anul 2014, de productorii cu uniti
dispecerizabile, pe tipuri de resurse, este prezentat n graficul urmtor:

ceea ce privete tipul de resurse utilizate pentru producerea energiei, ponderea


predominant o reprezint energia produs din surse convenionale, n proporie de 58,3 %,
urmat de energia produs din surse neconvenionale, n proporie de 41,7%. Comparativ cu anul
2013, n anul 2014 energia produs din surse neconvenionale a nregistrat o cretere de la 37,57% la
41,71 %, respectiv cu 4,2%, aspect ce a fost influenat n mare parte de creterea cantitii de energie
livrate din surse hidro i surse regenerabile.

3.2. Consumul de energie electric


Consumul de energie electric este influenat de gradul de dezvoltare economic a rii,
nivelul de trai al populaiei, gradul de electrificare al economiei, i nu n ultimul rnd de eficiena
tehnologiilor utilizate.
Consumul de energie electric este influenat att de factori temporali (ore de zi, vrfuri de
zi i ore de noapte), i de factori sezonieri (n funcie de anotimpuri), ct i de factori de eficien
energetic (politici de eficientizare a consumului - iluminat cu tehnologii LED, utilizarea de
consumatori cu un consum redus de energie).
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 58 din 129

Evoluia consumului de energie electric nregistrat la nivel naional, n perioada 20092014, n funcie de categoriile de activiti n care este utilizat energia, se prezint astfel:
2009
- GWh -

Categorie activitate/an
Consum de energie electric,
total din care:
Agricultur
Industrie i construcii
Transporturi
Iluminat public
Populaie
Alte activiti

2010
- GWh -

2011
- GWh -

2012
- GWh -

2013
- GWh -

47.922

51.458

52.976

52.211

49.706

493
28.498
1.383
734
11.021
5.793

671
30.521
1.355
691
11.329
6.891

761
31.345
1.424
640
11.577
7.229

821
30.232
1.228
669
12.035
7.226

822
27.901
1126
584
11.896
7.377

2014
- GWh 49.246
28.612
394
8.913
11.327

Sursa INS: Balana Energetic i structura utilajului energetic, perioada 2010-2013; Comunicat 37/11.02.2015 pentru resursele de energie
din anul 2014- date preliminare

n perioada 2009-2014, consumul de energie electric la nivel naional a crescut cu


2,7%, n valoare absolut de la 47.922GWh n anul 2009, la 49.246 GWh n anul 2014,
nregistrnd o evoluie oscilant, respectiv o cretere cu 10,5 % n perioada 2009-2011, urmat de o
scdere cu 7,5% n perioada 2011-2014, datorat n principal subdimensionrii sectorului industrial
n Romnia dup anul 1990, iar pe de alt parte, impactului crizei economice.
Diferenele rezultate ntre cantitatea de energie produs i cea consumat efectiv reprezint
consumul n sectorul energetic, inclusiv pierderile nregistrate.
Reprezentarea grafic a evoluiei structurii consumului brut de energie electric n perioada
2009-2013, pe tipuri de activiti, este prezentat n diagrama urmtoare:
Evoluia structurii consumului brut de energie electric n perioada 2009 -2013
2%
3% 1%
12%

1%
3%1%
13%

1%
3%1%
14%

1%
2%2%
14%

1%
2%
2%
15%

23%

22%

22%

23%

24%

59%

59%

59%

2009
Industrie

2010
Populatie

58%

2011
Alte activiti

2012
Transporturi

Agricultura

56%

2013
Iluminat public

Pe activiti consumatoare de energie electric, cea mai important pondere o deine


industria (incluznd sectorul construciilor i sectorul energetic), respectiv de 56,1%, urmat de
consumul populaiei cu 23,9%. Reducerile cele mai importante n anul 2013 au fost consemnate la
nivelul iluminatului public i sectorului transporturi, respectiv de 12,7% i 8,3% comparativ cu anul
2012.

Se constat existena unei supracapaciti de producie, existnd un dezechilibru ntre


puterea instalat ( peste 23.800 MW) i vrful de consum (peste 8.000 MW), fapt ce a condus la
nregistrarea unei creteri a produciei de energie electric n anul 2014, cu 7,4% fa de anul 2013,
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 59 din 129

iar n condiiile scderii consumului total de energie, acest fapt a generat o cretere a exportului de
energie electric pn la nivelul record de 8,2 TWh.

n ceea ce privete sursele de energie utilizate la producerea de energie electric, se


constat creterea semnificativ a ponderii surselor regenerabile de energie care se caracterizeaz
prin volatilitate, respectiv prin faptul c nu pot genera energie electric n mod constant, cu
impact major asupra funcionrii SEN. Astfel, avnd n vedere caracterul volatil al surselor
regenerabile i caracterul rigid al surselor nucleare, producia de energie electric pe baz de crbune
preia sarcinile de funcionare a SEN, n condiii mai puin economice, cu creteri mai mari a gradului
de poluare i cu o uzur mai mare a instalaiilor de producie.

4. Situaia i evoluia capacitilor de producie, de transport i distribuie a


energiei electrice
4.1. Capacitile de producere a energiei electrice
n conformitate cu prevederile art. 15 din Legea energiei electrice nr. 13/2007 i ulterior ale
art. 10 din Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, exploatarea comercial a
capacitilor de producere a energiei electrice se efectueaz pe baz de Licen emis de ANRE.

n perioada 2010-2014, numrul de licene de producere a energiei electrice a crescut de


peste 5,39 ori, de la 129 licene n anul 2010, la 696 licene n anul 2014, aceast cretere fiind
influenat n principal de creterea numrului de productori de energie electric din surse
regenerabile (spre ex. n cazul energiei din surs solar (radiaii solare), de la 3 licene n anul 2010,
la 427 licene n anul 2014, iar n cazul energiei eoliene, de la 29 licene n anul 2010, la 83 licene
n anul 2014 ).

n ceea ce privete evoluia puterii instalate a capacitilor de producere, n perioada


2010-2014, aceasta a crescut cu 20%, de la 19.878 MW n anul 2010, la 23.854 MW n anul 2014,
aceast cretere fiind influenat, n principal, de nfiinarea i punerea n funciune a capacitilor
de producie din surse regenerabile.
Pe tipuri de surse de energie primar, s-a remarcat faptul c ponderea cea mai mare n
anul 2010 era deinut de capacitile de producie a energiei electrice pe crbune (33,85%),
urmat de cele de producere a energiei din surse hidro (32,38%), iar n anul 2014 situaia s-a
inversat, respectiv sursele de producere a energiei hidro ocup primul loc cu 27,90%, urmate de
sursele de producere pe crbune, cu 26,66%.
n SEN, structura capacitilor de producere a energiei electrice din Romnia este
diversificat, fiind n funciune grupuri generatoare hidroelectrice, termoelectrice clasice (cu i fr
producere combinat de energie electric i termic) pe crbune i/sau gaze naturale, nuclearelectrice,
eoliene, fotovoltaice i termoelectrice pe biomas.

n fapt, dei Romnia dispune de capaciti de producere a energiei electrice cu o


structur diversificat, se confrunt cu o serie de inconveniente privind capacitile de
producere a energiei electrice convenionale, deoarece cele mai multe dintre acestea i-au
depit durata tehnic de via, fiind neeconomice i poluante. Aproximativ 30% din
capacitile de producie au depit durata de funcionare de 40 de ani, iar 25% din acestea au
deja o durat de funcionare de 30 de ani, n majoritatea cazurilor, centralele termoenergetice au
fost puse n funciune anterior anului 1989.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 60 din 129

Trebuie menionat faptul c toate aceste capaciti realizate nainte de anul 1989 au avut ca
surs principal de finanare a investiiilor, fonduri de la bugetul de stat, care ulterior au fost
diminuate.
n acest context, trebuie subliniate urmtoarele aspecte privind performana
funcionrii capacitilor de producie:
- problemele nu survin de la capacitatea instalat i nici de la rezerva pentru acoperirea
vrfurilor de consum, ci de la rezerva necesar compensrii impredictibilitii produciei de
energie din surse regenerabile;
- sistemul energetic naional este masiv, dar nu robust, n acest sens existnd o capacitate
de producere important, dar nu exist suficient fiabilitate i flexibilitate.
n aceste condiii, Romnia trebuie fie s pun n funciune capaciti energetice noi,
competitive i cu utilizare de tehnologii curate, fie s faciliteze realizarea de investiii n
retehnologizarea capacitilor existente n contextul obiectivelor de decarbonizare la nivel
european, de reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de ser, pn n anul 2030.

n afar de sursele convenionale de energie, energia regenerabil reprezint o soluie


de anvergur care poate acoperi cererea de energie electric. n acest sens, energia eolian
dispune de o serie de avantaje: pentru o perioad de timp suficient de lung va beneficia de aportul
certificatelor verzi; un proiect eolian se implementeaz ntr-un timp mult mai scurt dect n cazul
centralelor termoelectrice, hidroelectrice sau nuclearoelectrice.
Important este ca alturi de capacitile hidroelectrice i termoelectrice s apar i alte
categorii de grupuri care s poat asigura o rezerv solid n SEN. n acest sens, dezvoltatorii de
parcuri eoliene ar trebui s fie interesai s investeasc n propriile uniti de rezerv, sau s
aib responsabilitatea asigurrii unor astfel de uniti la intrarea n sistem.
n acest sens, CNTEE Transelectrica SA a evideniat n Planul de dezvoltare a Reelei
electrice de transport pentru perioada 2014-2023, aprobat prin Decizia ANRE nr. 1529/2014, faptul
c n zona Dobrogea, este necesar urgentarea lucrrilor de ntrire a reelei, avnd n vedere
nendeplinirea criteriilor de siguran pe anumite linii electrice aeriene.

4.2. Reeaua electric de Transport (RET)


Reeaua electric de transport a energiei electrice cuprinde ansamblul de linii, staii
electrice i alte echipamente electroenergetice conectate ntre ele, inclusiv elementele de susinere,
control i protecie a acestora (majoritatea acestor bunuri aflndu-se n domeniul public al statului).
Conform Legii nr. 123/2012, Reeaua electric de transport (RET) este reeaua electric de
interes naional i strategic cu tensiunea de linie nominal mai mare de 110 kV, aceasta realiznd
interconectarea ntre productori, reelele de distribuie, consumatorii mari i sistemele
electroenergetice nvecinate.
CNTEE "Transelectrica"- SA (Operatorul de Transport i Sistem - OTS), n baza
Contractului de concesiune nr. 1/29.06.2004 ncheiat cu Ministerul Economiei, administreaz
reeaua electric de transport (RET).

Referitor la concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce fac parte din
reeaua naional de transport al energiei electrice, Curtea de Conturi a Romniei, n urma
verificrilor efectuate n anul 2013 la CNTEE Transelectrica SA,
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 61 din 129

a constatat urmtoarele aspecte:


- coninutul-cadru al caietului de sarcini nu a fost aprobat prin hotrre a Guvernului,
n conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 318/2003 a energiei electrice;
- pentru atribuirea concesiunii Sistemului Naional de Transport nu s-a realizat o procedur de
licitaie public n conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor, atribuirea concesiunii efectundu-se n mod direct ctre CNTEE Transelectrica
SA;
- Contractul de concesiune nr. 1/29.06.2004, ncheiat ntre Ministerul Economiei i CNTEE
Transelectrica SA, nu a intrat n vigoare ca urmare a nepublicrii n Monitorul Oficial, n
conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 318/2003 a energiei electrice i art. 25 din Legea nr.
13/2007 a energiei electrice;
La 15.12.2014, CNTEE "Transelectrica"-SA avea n administrare 8.761,82 km linii electrice
aeriene (LEA), 81 staii electrice i uniti de transformare.
Liniile i staiile electrice care alctuiesc sistemul naional de transport au fost construite n
urm cu peste 40 de ani, n majoritatea cazurilor n perioada anilor 1960-1980, la nivelul tehnologic
al acelei perioade, fiind necesar realizarea de investiii n noi capaciti i retehnologizarea
instalaiilor ce compun Reeaua electric de transport, avnd n vedere durata normal de via a
acestor instalaii.

La 15.12.2014, din evaluarea nivelului de retehnologizare a instalaiilor ce compun RET,


se remarc gradul sczut de retehnologizare a instalaiilor, respectiv pentru cei 8.761,82 km linii
electrice, n perioada 2010-2014 nu au fost efectuate lucrri de retehnologizare, fiind realizai doar
2,42 km linii electrice noi, ceea ce reprezint 0,03% din totalul liniilor, iar din numrul de 81 staii
electrice, au fost efectuate retehnologizri la un numr de 8 staii (9,87%), nefiind realizate noi
staii electrice.

Starea

tehnic a Reelei Electrice de Transport este reflectat i n numrul


incidentelor produse la instalaiile componente ale acesteia, constatndu-se la liniile electrice o
cretere a incidentelor de la 59 incidente n anul 2005, la 72 incidente n anul 2012, iar la staiile
electrice o scdere de la 683 incidente n anul 2005, la 537 incidente n anul 2012.
n concordan cu prevederile art. 36 din Legea nr. 13/2007, CNTEE Transelectrica SA a
elaborat Planul de perspectiv al RET pentru perioada 2010-2014 i orientativ 2019, prin care au
fost prevzute investiii n valoare 1.167.580 mii lei, pentru perioada 2010-2013.

acest context, s-a constatat un nivel foarte sczut n realizarea investiiilor


planificate de ctre CNTEE Transelectrica SA n perioada anii 2011 - 2012, fapt constatat n anul
2011, cnd au fost realizate i acceptate de ANRE investiii n valoare de 206.481 mii lei, n
condiiile n care au fost planificate investiii n valoare de 394.098 mii, rezultnd un grad de
realizare de 52%, precum i n anul 2012, cnd au fost realizate i acceptate de ANRE investiii n
valoare de 87.650 mii lei, n condiiile n care au fost planificate investiii n valoare de 380.513 mii
lei, rezultnd un grad de realizare de 23%.
Nerealizarea investiiilor la nivelul programat nu s-a datorat lipsei surselor de finanare,
ANRE prin tariful aprobat pentru serviciul de transport n perioada 2010-2013, a acceptat cheltuieli
cu amortizarea de 1.046.287 mii lei, situaie n care, dei amortizarea capitalului fix este una dintre
sursele care asigur recuperarea acestuia i se utilizeaz de regul pentru finanarea investiiilor,
CNTEE Transelectrica SA a realizat n aceiai perioad, investiii acceptate de ANRE, de nu mai
903.979 mii lei, reprezentnd 86% din nivelul costurilor cu amortizarea mijloacelor fixe incluse n
tariful de transport.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 62 din 129

4.3. Reeaua electric de Distribuie (RED)


Conform Legii nr. 123/2012, reeaua electric de distribuie (RED) este reeaua electric cu
tensiunea de linie nominal pn la 110 kV inclusiv.
Utilizatorii reelei de distribuie, majoritatea consumatori casnici, sunt racordai direct la
reelele electrice aflate n patrimoniul celor opt operatori principali de distribuie (OD) titulari de
licen (SC Enel Distribuie Muntenia SA, SC Enel Distribuie Banat SA, SC Enel Distribuie
Dobrogea SA, SC CEZ Distribuie SA, SC E.ON Moldova Distribuie SA, FDEE Electrica
Distribuie Muntenia Nord SA, FDEE Electrica Distribuie Transilvania Nord SA i FDEE Electrica
Distribuie Transilvania Sud SA), iar volumul de instalaii gestionat de acetia la 30.11.2014
cuprinde: 320.346 km reele electrice de distribuie (exclusiv branamentele n joas tensiune), 936
staii de transformare, 69.009 posturi de transformare i 828 puncte de alimentare.
Exist o serie de consumatori care nu sunt racordai la nici unul din cei opt operatori
principali de distribuie(OD), fiind racordai la ali operatori mai mici (existnd cca. 42 de OD
mici, titulari de licen) sau racordai direct la barele unor productori.
n anul 2013, numrul total de consumatori racordai la reelele electrice din patrimoniul
celor opt operatori principali de distribuie, a fost de 9.051.415 (comparativ cu 8.968.523 n anul
2012, 8.900.070 n anul 2011, respectiv 8.850.070 n anul 2010).
Liniile electrice:

n ceea ce privete nivelul de retehnologizare a instalaiilor ce compun reeaua electric


de distribuie, se constat gradul sczut de retehnologizare a liniilor electrice de distribuie
raportat la necesitile existente, avnd n vedere faptul c, din totalul de 320.346 km linii
electrice utilizate de operatorii principali de distribuie n anul 2014, dei erau necesare lucrri de
retehnologizare la linii n lungime de 153.075 km (47,78% din total linii electrice, exclusiv
branamente), s-au efectuat retehnologizri pe linii electrice n lungime de numai 10.736 km,
reprezentnd 3,3% din lungimea total a liniilor electrice i 7% din lungimea liniilor ce
necesitau lucrri de retehnologizare.
Totodat, din Programul Naional de Electrificare 2012-2016, document elaborat de
Ministerul Economiei (neaprobat pn la aceast dat), se remarca nevoia de extindere a reelelor de
distribuie, deoarece investiiile efectuate n realizarea de noi linii nu au acoperit necesarul pentru
electrificarea acestor gospodrii, la nivel naional existnd un numr de 97.805 gospodrii
neelectrificate, amplasate n 2.284 localiti.
Staiile i posturile de transformare, punctele de alimentare:

n acest caz se constat gradul sczut de retehnologizare a instalaiilor ce compun


Reeaua electric de distribuie raportat la necesitile existente, astfel:
din totalul de 69.009 posturi de transformare utilizate de operatorii principali de
distribuie n anul 2014, dei necesitau retehnologizri un numr de 32.131 posturi de
transformare (46,56%), s-au efectuat retehnologizri la un numr de 8.168 posturi de
transformare,
numrul de posturi de transformare nou realizate n perioada 2010-2014 de ctre
operatorii principali de distribuie a fost de 3.865 buci, ceea ce reprezenta 5,60% din totalul
posturilor de transformare existente la sfritul perioadei auditate,
din totalul de 828 puncte de alimentare utilizate de operatorii principali de distribuie n
anul 2014, dei necesitau retehnologizri un numr de 390 puncte de alimentare (47,1%), au
fost retehnologizate 134 puncte de alimentare,
numrul de puncte de alimentare nou realizate n perioada 2010-2014 de ctre operatorii
de distribuie concesionari a fost de 79 buci, ceea ce reprezint 9,54% din totalul punctelor de
alimentare utilizate la sfritul perioadei auditate.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 63 din 129

Reelele electrice de distribuie a energiei electrice se caracterizeaz printr-un grad


ridicat de mbtrnire, dar i printr-un nivel ridicat al pierderilor nregistrate n reea, fiind
astfel evident necesitatea realizrii de investiii care s conduc att la creterea eficienei
sistemelor, ct i la reducerea pierderilor.
Nerealizarea investiiilor la nivelul programat nu s-a datorat lipsei surselor de finanare,
astfel n condiiile n care, au fost asigurate surse de finanare a proiectelor de investiii prin
includerea n tarifele de distribuie a unor elemente de cost (ex: amortizarea activelor imobilizate i
o rat de rentabilitate a activelor cuprins ntre 8,5 % i 10% din valoarea activelor), valoarea
investiiilor realizate n reeaua de distribuie s-a diminuat accentuat, astfel c, n anul 2013,
investiiile realizate de cei 8 operatori principali de distribuie (acceptate de ANRE) au sczut fa
de anul 2011 de la 371.408 mii euro la 211.441 mii euro, respectiv cu 43 %.

Diminuarea investiiilor realizate de operatorii de distribuie este generat, n principal, de


faptul c ANRE nu a stabilit i impus, prin programele de investiii pe care avea obligaia de a le
aproba, realizarea unui volum minim de lucrri de investiii prin care s se asigure sigurana,
fiabilitatea i eficiena reelei de distribuie.

4.4. Consumul propriu tehnologic n Reelele electrice


Consumul propriu tehnologic (CPT) este reprezentat de diferena dintre cantitatea de
energie intrat ntr-un contur definit (zon) de reea i cantitatea de energie consumat (n mod legal)
n acel contur, la care se adaug energia livrat n alte reele de distribuie.
n exploatarea reelelor electrice, pierderile de energie reprezint un indicator care reflect
funcionarea reelei, indicator determinant pentru eficiena economic a procesului de transport i
distribuie a energiei electrice.
Pierderile n reelele electrice sunt cauzate, n mare msur, pe de o parte, de pierderile
tehnice, iar pe de alt parte i de pierderile comerciale, respectiv:
Pierderile tehnice - sunt reprezentate de pierderile din Liniile electrice aeriene (LEA),
Liniile electrice subterane (LES), transformatoarele de putere i uneori serviciile auxiliare necesare
bunei funcionri a reelei de distribuie. Mai exact, pierderile tehnice sunt generate de mentenana
deficitar la echipamentele din staiile de transformare, mbtrnirea transformatoarelor de putere,
investiii inadecvate pentru mbuntirea infrastructurii, suprancrcarea elementelor sistemului
electroenergetic (transformatoare, fideri, linii), etc.
Pierderile comerciale - sunt reprezentate de furturile de energie (circa 70% din total),
abaterea grupurilor de msur, necitirea contoarelor, defectarea contoarelor, facturare ineficient,
sub-facturare, erori de transmitere a facturilor, erori de software de gestiune.
Reducerea pierderilor conduce la utilizarea eficient a energiei, energie economisit,
mai puin energie generat. Toate acestea converg ctre folosirea raional a resurselor, adic spre o
politic de dezvoltare energetic durabil.

4.4.1 Consumul propriu tehnologic n Reelele electrice de distribuie

La nivelul operatorilor principali de distribuie, n perioada 2010-2013, s-a constatat


nregistrarea unui nivel alarmant al pierderilor n reelele electrice de distribuie, respectiv
cantitatea de energie electric utilizat pentru acoperirea acestora a fost de 27.621.670 MWh (27,6
TWh), reprezentnd 12,63% din energia electric intrat n aceste reele (218.637.609 MWh).
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 64 din 129

Nivelul pierderilor nregistrate n reelele electrice de distribuie n perioada 2010-2013,


de 27,6 TWh, la nivel comparativ, reprezint:
- 46,1% din energia livrat de Hidroelectrica SA (59,79 TWh), n aceeai perioad, sau
- 64,7% din energia livrat de SN Nuclearelectrica SA (42,67 TWh), n aceeai perioad,
sau
- 49,1% din energia livrat de Complexul Energetic Oltenia SA (56,21TWh), n aceeai
perioad.
Nivelul ridicat al pierderilor din reelele de distribuie a generat costuri la nivelul
operatorilor principali de distribuie de 5.631.913 mii lei (1.301.680 mii euro), respectiv: n anul
2010 de 1.388.243 mii lei (329.756 mii euro), n anul 2011 de 1.459.258 mii lei (344.335 mii euro),
n anul 2012 de 1.336.704 mii lei (299.9789 mii euro) i n anul 2013 de 1.447.708 mii lei (327.609
mii euro).
n ceea ce privete evoluia anual a consumului propriu tehnologic nregistrat n reelele
electrice de distribuie, n perioada 2010-2012 a nregistrat o diminuare a acestui indicator cu 7,6%,
urmat de o cretere cu 1,88% n anul 2013 fa de anul 2012, astfel:
Indicator

UM

2010

2011

2012

2013

Cantitatea energie electric intrat


n reele

MWh

54.323.725

54.881.382

55.356.553

54.075.951

Consum propriu tehnologic

MWh

7.132.474,00

7.012.887,00

6.756.192,00

6.720.115,00

Ponderea CPT din energie


electric intrat n reele

13,13%

12,78%

12,20%

12,43%

n fapt, pierderile semnificative au fost nregistrate n reelele de distribuie de joas


tensiune, unde au fost constatate pierderi care n unele cazuri au ajuns la 26-27% din
cantitatea de energie electric intrat n reelele operatorilor principali de distribuie.
Nivelul ridicat al pierderilor nregistrate n reelele electrice de distribuie de joas
tensiune a condus implicit la majorarea costurilor, acestea fiind suportate de consumatori, n unele
cazuri, costurile cu achiziia energiei pentru acoperirea CPT reprezentnd peste 30% din
totalul elementelor de cost acceptate n tarif de ANRE. Acest aspect a fost nregistrat n anul
2011 n cazul unui operator, pentru care ANRE a acceptat n tariful aferent serviciului de distribuie,
costuri cu achiziia de energie pentru acoperirea CPT de 228.631 mii lei(31,81%), ceea ce
raportat la cantitatea distribuit reprezint un cost de 31,17 lei/MWh), astfel:

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 65 din 129

n anul 2013, ponderea costurilor cu achiziia de energie pentru acoperirea CPT la


nivelul celor 8 operatori principali de distribuie a nregistrat valori cuprinse ntre 20,79% i
25,03% din totalul costurilor acceptate n tariful aferent serviciului de distribuie.
Auditul consider destul de grav faptul c, dac n perioada 2012-2013, prin
Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuie, aprobat prin Ordinul
preedintelui ANRE nr. 39/2007 (art. 47), ANRE a acceptat la stabilirea tarifelor de distribuie
un CPT reglementat (tehnic i comercial) mediu pe operator de 9,5 %, iar ncepnd cu anul
2014, nivelul CPT mediu acceptat la determinarea tarifelor a fost majorat, ajungnd n cazul unor
operatori la 12,56% - 14,03%. Acceptarea nivelului CPT mediu pe operator de la 9,5% la
12,56%-14,03%, a condus implicit la creterea acestui element de cost, acceptat n tariful de
distribuie, cu 32,2% - 47,68%, n anul 2014 fa de anul 2013.
Astfel, actualele condiii tehnico-economice pun n eviden sporirea ateniei pentru
creterea condiiilor de eficien a Reelei Electrice de Distribuie (RED), n vederea asigurrii
unui CPT minim, indicator de performan ce conduce la creterea rentabilitii RED.
n concluzie, n perioada 2010-2013, n reelele electrice de distribuie au fost
nregistrate pierderi n valoare estimat de 1.301.680 mii euro, cauzate n principal, de
starea tehnic precar a acestor reele, n condiiile n care, investiiile realizate n
nlocuirea echipamentelor pentru reducerea CPT de ctre operatorii de distribuie au fost
n valoare de 166.891 mii euro, reprezentnd 13,76% din totalul investiiilor realizate de
aceti operatori i acceptate de ANRE n tarif (1.212.622 mii euro).
Pierderile nregistrate, n valoare de 5.631.913 mii lei (1.301.680 mii euro), au fost
acoperite n proporie de 82% prin tariful de distribuie (component a tarifului de energie
electric achitat de consumatori), respectiv, ANRE a acceptat n tariful aferent serviciului de
distribuie (tarif ce se regsete n preul energiei electrice achitat de consumatorii finali),
pierderi n valoare de 4.619.469 mii lei (1.069.180 mii euro).

ceea ce privete eficiena investiiilor efectuate de operatorii principali de


distribuie, raportat la nivelul pierderilor nregistrate n reele, s-a constatat ineficiena investiiilor
realizate n perioada 2010-2013, pentru nlocuirea echipamentelor pentru reducerea CPT n
valoare de 166.891 mii euro, n condiiile n care, nivelul pierderilor a rmas nemodificat nc
din anul 2004, n sensul c nivelul nregistrat n anul 2013, de 12,4%, este similar cu cel nregistrat
n anul 2004, de 12,6% (Strategia energetic a Romniei - Hotrrea Guvernului nr. 1069/2007).
Motivul invocat cel mai frecvent pentru nivelul alarmant al acestor pierderi l constituie lipsa
de fonduri i starea precar a instalaiilor ce compun Reeaua electric de distribuie.
Motivaiile invocate nu sunt realiste deoarece ANRE, prin modul cum a procedat, a dat
dovad de pasivitate fa de nivelul alarmant al pierderilor meninut nc din 2004, pe de o parte,
prin necorelarea i nedimensionarea programelor de investiii cu necesitile reale de investiii ce
trebuiesc efectuate n aceste capaciti energetice, iar pe de alt parte, prin acceptarea n tarifele
pentru serviciul de distribuie a unui nivel att de ridicat al pierderilor. Astfel, consumatorul de
energie electric a suportat prin tariful la energie pltit, att nivelul pierderilor nregistrate n
reelele de distribuie, ct i costul amortizrii investiiilor realizate de operatori, investiii ce se
dovedesc a fi ineficiente din punct de vedere al reducerii acestor pierderi.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 66 din 129

Neatingerea acestui obiectiv referitor la diminuarea pierderilor n reele nu nseamn dect


ineficien n utilizarea resurselor financiare i o irosire a oportunitilor de retehnologizare a
reelelor electrice.
Auditul consider grav faptul c, dei potrivit Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.
33/2007, ANRE avea atribuii n monitorizarea nivelului de siguran a reelelor i a strii
tehnice a acestor capaciti, precum i n publicarea acestor informaii n Raportul anual de
activitate, nu a prezentat n Rapoartele anuale informaii privind starea tehnic a reelelor,
dei constituie una dintre principalele probleme ale siguranei sistemului energetic naional. Pe de
o parte, s-a remarcat dezinteresul fa de starea tehnic a reelelor electrice, iar pe de alt parte,
lipsa de informare a factorilor politici i a consumatorului asupra strii tehnice a acestor
reele, a nivelului pierderilor i a problemelor identificate, n contextul n care destinatarii
Raportului de activitate al ANRE sunt: Parlamentul, Guvernul i Preedintele Romniei,
Consiliului Concurenei, Agenia de Cooperare a Reglementatorilor n Domeniul Energiei - ACER,
Comisia European i consumatorii de energie electric.

Comparativ cu pierderile nregistrate n reelele electrice ale statelor vecine Romniei i


ale statelor ai cror operatori dein capitalul majoritar la operatorii principali de distribuie din
Romnia, conform datelor prezentate de Banca Mondial, pentru perioada 2010-2011,
(http://data.worldbank.org/indicator), situaia se prezint astfel:
- fa de nivelul pierderilor nregistrate n reelele electrice din Romnia, de 12% n perioada
2010-2011, din cele 5 state vecine, doar dou state nregistreaz un nivel superior la acest indicator,
respectiv Moldova (21% - 24%) i Serbia (15% - 16%), iar comparativ cu statele ai cror operatori
dein capitalul majoritar la operatorii principali de distribuie din Romnia, aceste state nregistreaz
un nivel net inferior la acest indicator (Germania: 4% - 5%, Cehia: 5%, Italia: 7%).

4.4.2. Consumul propriu tehnologic n reelele electrice de transport (RET)


n perioada 2010-2013, cantitatea de energie electric utilizat pentru acoperirea consumului
propriu tehnologic nregistrat n reelele electrice de transport a fost de 5.276 GWh, reprezentnd
2,48% din energia electric intrat n reelele de transport (212.529,7 GWh).
n ceea ce privete evoluia anual a consumului propriu tehnologic nregistrat n reelele
electrice de transport (RET), n perioada 2010-2012 s-a nregistrat o diminuare a acestui indicator cu
14,95%, urmat de o cretere cu 7,69% n anul 2013 (1.031,7 GWh) fa de anul 2012 (1.018
GWh).
n ceea ce privete valoarea energiei electrice utilizat n perioada 2010-2014 pentru
acoperirea consumului propriu tehnologic (pierderi) nregistrat n reelele electrice de transport,
aceasta a fost de 1.180.394 mii lei (272.052 mii euro).

n concluzie, pierderile nregistrate n reelele electrice de transport i distribuie au


fost, n perioada 2010-2014, n medie de 7,8 TWh/an, fapt ce a generat costuri estimate la nivelul
operatorilor de distribuie i transport de 1.880.930 mii euro, ce au fost suportate n cea mai mare
parte, de consumatorii finali de energie prin includerea acestora n tariful pentru serviciul de
transport i distribuie.
n aceste condiii, se impune necesitatea analizrii cauzelor care au condus la meninerea
nivelului pierderilor n reelele electrice la un nivel ridicat i constant, n condiiile n care,
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 67 din 129

operatorii de distribuie i transport au raportat an de an efectuarea de investiii n capacitile


energetice.
Fr efectuarea unei analize riguroase asupra strii tehnice a reelelor electrice, cu
identificarea zonelor vulnerabile i a cauzelor care genereaz pierderile n aceste reele,
coroborat cu dimensionarea adecvat a programelor de investiii i cu prioritizarea acestora, sistemul
de transport i distribuie a energiei electrice va deveni din ce n ce mai ineficient i va genera
n continuare pierderi considerabile, cu impact n creterea preului la energia electric suportat de
consumatorul final (inclusiv populaia).

5. Modul de organizare i funcionare a pieei de energie electric n Romnia


nainte de 1998, organizarea i funcionarea pieei de energie electric n Romnia constituia
monopol de stat, deinut de Regia Autonom a Energiei Electrice (RENEL).
Reorganizarea pieei de energie electric a nceput n anul 1998, prin emiterea mai multor
acte normative care au reglementat dezvoltarea i implicit deschiderea pieei de energie,
Dup anul 2000, piaa de energie a fost caracterizat prin dou momente importante,
respectiv:
deschiderea pieei de energie electric, proces n urma cruia, toi consumatorii din
Romnia au dreptul s-i aleag furnizorul de energie electric, acest proces fiind nceput n anul
2000 cu un grad de deschidere de 10%, i s-a finalizat la 1 iulie 2007, cnd a fost prevzut un
grad de deschidere de 100%,
liberalizarea treptat a pieei de energie electric, proces n urma cruia s-a urmrit
eliminarea treptat a tarifelor reglementate la consumatorii finali de energie electric (n etape, n
mod diferit pentru consumatorii non-casnici, fa de consumatorii casnici).
n acest sens, Guvernul Romniei a aprobat la data de 13 martie 2012, prin Memorandum (n
conformitate cu obligaiile asumate de Romnia n relaia cu FMI, Banca Mondiala i Comisia
European), calendarul de eliminare treptat a tarifelor reglementate de energie electric la
consumatorii finali care nu uzeaz de dreptul de eligibilitate.
Calendarul pentru eliminarea treptat a tarifelor reglementate n domeniul energiei
electrice pentru consumatorii non-casnici a cuprins 6 etape, n fiecare etap fiind stabilit o cota de
achiziie a energiei electrice din piaa concurenial cuprins ntre 15% (trimestrul IV 2012) i 100%
(ncepnd cu 01.01.2014), pentru consumatorii care nu au uzat de eligibilitate1.
Calendarul pentru eliminarea treptat a tarifelor reglementate n domeniul energiei
electrice pentru consumatorii casnici a cuprins 10 etape, n care s-au stabilit cote de achiziie a
energiei electrice din piaa concurenial, cuprinse ntre 10% (semestrul II 2013) i 100% (ncepnd
cu 01.01.2018), pentru consumatorii care nu au uzat de eligibilitate.
n perioada 2010-2014, piaa energiei electrice a funcionat n mod descentralizat, n
sensul c producia, transportul, distribuia i furnizarea de energie electric sunt activiti distincte,
aceste activiti derulndu-se pe baz de licene eliberate de ANRE.
ANRE, la sfritul anului 2014, pentru derularea activitilor specifice pieei de energie
electric, avea acordate: 696 licene de producere a energiei electrice; 49 licene pentru activitatea
de distribuie, 205 licene pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; 1 licen pentru
activitatea de transport i sistem pentru piaa de energie electric (acordat CNTEE Transelectrica
SA); 1 licen pentru operatorul de pia (acordat OPCOM SA).
1

client (consumator) eligibil - clientul care este liber s i aleag furnizorul de energie electric de la care cumpr energie electric.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 68 din 129

Participanii la piaa de energie electric


Participanii la piaa de energie electric i structurile operaionale asociate sunt prezentate
schematic astfel:
Operator de transport si sistem
(Reea electric de transport)

Productorii de
energie electric

Operatori de distribuie
(Reea electric de Distribuie)
Operatorul pieei
(OPCOM SA)

Consumatori
energie electric

Furnizori energie electric

Productorii de energie electric sunt persoanele juridice sau fizice avnd ca obiect de
activitate producerea energiei electrice (inclusiv n cogenerare) i comercializarea energiei electrice
produse, n baza licenelor acordate de ANRE.
n Romnia, n sectorul energiei electrice, dei ANRE a emis 696 Licene de producere a
energiei, n anul 2014, 6 productori au realizat 84,6% din totalul de 57.853 GWh energie electric
livrat: SC Hidroelectrica SA 31,37%, SC Complexul Energetic Oltenia SA 20,99%, SN
Nuclearelectrica SA 18,57%, SC OMV Petrom SA 3,45%, SC Complexul Energetic Hunedoara
SA 4,25% i SC Electrocentrale Bucureti SA 3,48%, Romgaz SA 2,49%.
Distribuitorii de energie electric sunt persoanele juridice ce dein, sub orice titlu, o reea
electric de distribuie i care rspund de exploatarea, ntreinerea i, dac este necesar, de
dezvoltarea reelei de distribuie ntr-o anumit zon i, dup caz, a interconexiunilor acesteia cu alte
sisteme, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung de a satisface un nivel rezonabil al cererii
de distribuie de energie electric.
Furnizorii de energie electric sunt persoanele juridice, deintoare a unei licene de
furnizare, care comercializeaz energia electric pe care o achiziioneaz, ctre clienii de pe piaa
liber i/sau reglementat. Activitatea de furnizare a energiei electrice include o serie de servicii, cum
ar fi: citire; facturare; ncasare; intermediere relaie client operator reea, ncheiere contract de
furnizare i derulare contract conform prevederilor legale, etc.
Operatorul de transport i sistem - CNTEE Transelectrica SA, este persoana juridic ce
deine, sub orice titlu, reeaua electric de transport i care rspunde de operarea, asigurarea,
ntreinerea i, dac este necesar, de dezvoltarea reelei de transport ntr-o anumit zon i, acolo
unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice.
Operatorul pieei de energie electric - OPCOM SA, este persoana juridic cu atribuii n
organizarea i administrarea pieelor centralizate, cu excepia pieei de echilibrare, n vederea
tranzacionrii angro de energie electric pe termen scurt, mediu i lung.
Consumatorii de energie electric sunt persoanele fizice sau juridice care cumpr energie
electric pentru consum propriu.
Piaa de energie electric este compus din: piaa reglementat i piaa concurenial, iar
tranzaciile cu energie se fac angro sau cu amnuntul.
Piaa reglementat de energie electric funcioneaz prin contracte reglementate cu
cantiti i preuri stabilite prin Decizii i Ordine emise de Preedintele ANRE, ncheiate ntre
participanii la piaa de energie.
Piaa concurenial de energie electric funcioneaz prin tranzacii cu energie electric
desfurate n mod transparent, public, centralizat i nediscriminatoriu, iar preurile se formeaz
n baza cererii i ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concureniale.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 69 din 129

Piaa angro de energie electric funcioneaz ntr-un cadrul organizat de tranzacionare


a energiei electrice i a serviciilor asociate la care particip productorii de energie electric,
operatorul de transport i de sistem, operatorii de distribuie, operatorul pieei de energie electric i
clienii angro.
Piaa cu amnuntul de energie electric funcioneaz ntr-un cadrul organizat n care
energia electric este cumprat de clienii finali, n vederea satisfacerii consumului propriu, de
la furnizori sau productori.

5.1. Piaa angro de energie electric


5.1.1. Tranzaciile efectuate pe piaa angro de energie electric
Tranzaciile pe piaa angro de energie electric au ca obiect vnzarea cumprarea de:
energie electric, servicii de transport, servicii de distribuie i servicii de sistem tehnologice.
Dimensiunea pieei angro este determinat de totalitatea tranzaciilor desfurate pe aceast
pia de ctre participani, depind n anumite cazuri cantitatea transmis fizic de productori
n reea ca urmare a revnzrilor efectuate de unii operatori n scopul ajustrii poziiei
contractuale i obinerii de beneficii financiare.
n perioada 22.02.2007 18.07.2012, piaa concurenial angro a fost reglementat de
prevederile art. 29 alin. 3 din Legea 13/2007 a energiei electrice, i a funcionat pe baz de:
a) contracte bilaterale ncheiate n urma desfurrii licitaiilor pe piaa centralizat;
b) contracte bilaterale negociate ale furnizorilor de energie electric cu productorii;
c) contracte de import i de export al energiei electrice;
d) tranzacii prin licitaie pe piaa spot;
e) tranzacii de servicii specifice.
n perioada 19.07.2012 prezent, odat cu intrarea n vigoare a art. 23 din Legea energiei
electrice i gazelor naturale nr. 123/2012, structura pieei angro a fost modificat substanial, n
sensul c tranzaciile cu energie electric se desfoar pe piaa concurenial, n mod transparent,
public, centralizat i nediscriminatoriu.
n acest fel, tranzaciile ntre participanii la piaa angro de energie electric trebuie s se
ncheie exclusiv n urma participrii la una din pieele centralizate organizate la nivelul
operatorului de pia de energie electric (OPCOM SA), singurul deintor de licen ANRE
pentru derularea acestei activiti.
Piaa angro de energie este format din urmtoarele piee specifice:
A) Piaa centralizat a contractelor bilaterale PCCB i PCCB-NC - aceast pia este
deschis participrii titularilor de licen care se nscriu i respect Convenia de participare la
Piaa centralizat a contractelor bilaterale de energie electric i este condiionat de constituirea
de garanii de participare la licitaie att de ctre cumprtori ct i de ctre vnztori.
Piaa centralizat a contractelor bilaterale (PCCB) - este o component a pieei angro de
energie electric pe care sunt realizate tranzacii cu energie electric prin licitaie public, n mod
transparent, prin intermediul unei platforme de tranzacionare administrat de OPCOM SA, n baza
unor proceduri i regulamente specifice aprobate de ANRE.
Piaa centralizat a contractelor bilaterale cu negociere continu (PCCB - NC) este o
component a pieei angro de energie electric pe care sunt realizate tranzacii continue cu energie
electric, avnd ca punct de pornire o ofert iniial.
B) Piaa centralizat cu negociere dubl continu a contractelor bilaterale de energie
electric (PC-OTC) - a nceput s funcioneze la data de 16.05.2014, n baza Regulamentului
aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 49/2013 i a Procedurii aprobate prin Avizul
preedintelui ANRE nr. 33/2013.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 70 din 129

n cadrul PC-OTC, au loc tranzacii cu energie electric n baza unor contracte de


vnzare-cumprare prestabilite de operatorii economici, participarea la aceast pia fiind
condiionat de stabilirea listelor de eligibilitate notificate de fiecare participant la pia. Listele de
eligibilitate trebuiau s prevad un numr minim de 4 operatori ca poteniali parteneri contractuali.
n anul 2014, activitatea pe PC-OTC s-a intensificat de la lun la lun, astfel c la sfritul
anului se aflau nscrii 54 operatori economici, iar cantitatea de energie tranzacionat a crescut de
la 76,56 MWh n luna mai, pn la 1.946 GWh n decembrie, tranzacionndu-se la nivelul
ntregului an 6.224 GWh.

Din informaiile prezentate de Opcom SA se remarc

faptul ca, n listele de eligibilitate,


unii operatori economici i-au ales ca participani eligibili numai societi din cadrul grupului lor,
respectiv pri afiliate acestora (ex: cazul societilor CEZ Vnzare SA, CEZ Distribuie SA, Ovidiu
Development SRL, Tomis Team SRL, TMK Hydroenergy Power SRL), situaii ce au condus la
numrul mare de tranzacii ncheiate ntre participanii acestor grupuri de companii, acestea au
ncheiat n exclusivitate contracte cu prile afiliate (ex: tranzaciile ncheiate de SC CEZ
Distribuie SA i CEZ Vnzare SA n calitate de cumprtori au fost efectuate cu participani din
cadrul grupului lor).
Aceste aspecte ridic unele suspiciuni asupra respectrii principiilor concureniale i de
asigurare a principiului de nediscriminare i este cauzat n mare parte de limitarea numrului
minim de parteneri din lista de eligibilitate la 4 operatori. n urma semnalrii acestor aspecte
de ctre Curtea de Conturi, OPCOM SA a propus ANRE majorarea de la 4 la 8 a pragului
minim de parteneri eligibili.
C) Piaa pentru Ziua Urmtoare (PZU) - a fost implementat ncepnd cu data de
30.06.2005 n baza prevederilor Codului Comercial al Pieei Angro de Energie Electric, aprobat prin
Ordinul preedintelui ANRE nr. 25/2004, i funcioneaz prin tranzacii orare ferme cu energie
electric activ cu livrare n ziua urmtoare zilei de tranzacionare.
D) Piaa Intra-zilnic de energie electric (PI)- este o component a pieei angro de
energie electric pe care se realizeaz tranzacii orare ferme cu energie electric activ pentru fiecare
zi de livrare ncepnd cu ziua anterioar zilei de livrare, dup ncheierea tranzaciilor pe PZU pentru
ziua respectiv de livrare i un anumit interval de timp nainte de nceperea livrrii. Regulile Pieei
Intrazilnice sunt prevzute n Regulamentul aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 32/2011.
E) Piaa de echilibrare (PE) - este o component a pieei angro organizat de Operatorul
de Transport i de Sistem (CNTEE Transelectrica SA) prin care se asigur, vnzarea - cumprarea de
energie electric activ de la/ctre participanii la pia deintori de uniti dispecerizabile, n scopul
compensrii abaterilor de la valorile programate ale produciei i consumului de energie electric.
Productorii dispecerizabili sunt obligai s oferteze pe aceast pia, la cretere de putere, ntreaga
cantitate de energie electric disponibil suplimentar fa de cantitatea de energie electric notificat,
iar la reducere de putere, ntreaga cantitate de energie electric notificat.
F) Piaa centralizat de servicii de sistem tehnologice - este o component a pieei angro
de energie prin intermediul creia Operatorul de Transport i de sistem (CNTEE Transelectrica SA)
asigur achiziia cantitilor de servicii tehnologice de sistem, prin mecanisme de pia, n scopul
punerii la dispoziia SEN a unor capaciti de producie, care s poat fi mobilizate la cererea
Dispecerului Energetic Naional.
G) Piaa centralizat pentru alocarea Capacitilor de Interconexiune - este o pia
centralizat, organizat i administrat de CNTEE Transelectrica SA, n scopul realizrii
operaiunilor de import export i tranzit de energie.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 71 din 129

5.1.2 Structura tranzaciilor pe piaa angro


n cadrul pieei angro au fost ncheiate n principal:
- contracte reglementate i negociate bilateral ntre productori i furnizori,
- contracte reglementate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic n reele,
- contracte negociate bilateral ntre productori sau ntre furnizori (ncheiate direct sau prin
intermediul platformelor de brokeraj),
- obligaii contractuale ncheiate pe pieele centralizate - Piaa centralizat a contractelor
bilaterale cu cele dou modaliti de tranzacionare conform crora, contractele sunt atribuite prin
licitaie public (PCCB) sau printr-un proces combinat de licitaii i negociere (PCCB-NC), Piaa
pentru Ziua Urmtoare (PZU), Piaa de Echilibrare (PE) i Piaa intrazilnic de energie electric (PI).
Anterior datei de la care Legea nr. 123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale a
produs efecte juridice (19.07.2012), n piaa angro au fost ncheiate i derulate i contracte
bilaterale negociate, contracte ce se caracterizeaz prin faptul c sunt ncheiate direct ntre
participanii la pia, fr a fi supuse regulilor de transparen i concuren.
n perioada 2010-2014, piaa angro de energie electric se caracterizeaz prin dou
perioade distincte, respectiv:
I) Perioada 2010-2012, desfurat pn la data intrrii n vigoare a Legii nr.
123/10.07.2012, caracterizat prin: volumul mare al cantitilor de energie electric
tranzacionate (108.852 GWh n anul 2011 i 101.397 GWh n anul 2012), comparativ cu producia
de energie din aceeai perioad (62.216 GWh n anul 2011 i 59.047 GWh n anul 2012), precum i
prin volumul ridicat de energie tranzacionat n baza contractelor bilaterale negociate direct
de participanii la pia (59.147 GWh n anul 2011 i 36.536 GWh n anul 2012), fr a avea la
baz principii de transparen, concuren i eficien pentru consumatori, contracte n baza
crora n cele mai multe cazuri, ctigtori au fost furnizorii de energie.
Prin aceste contracte, furnizorii de energie au tranzacionat netransparent cantiti de
energie, respectiv n anul 2011 de 25.326 GWh, ceea ce a reprezentat 47% din consumul intern de
energie electric.
Acest fapt, dei a fost cunoscut la nivelul conducerii ANRE, nu au fost luate msuri pentru
eliminarea acestor tranzacii netransparente.

n concluzie, n ceea ce privete modul n care au fost ncheiate i derulate tranzaciile


cu energie electric n cadrul pieei angro, s-a constatat inaciunea conducerii ANRE privind
derularea contractelor bilaterale negociate direct ntre furnizorii de energie electric, n
condiiile n care aceste contracte exced cadrului de funcionare al pieei angro instituit de
art. 29 (3) din Legea nr. 13/2007, aplicabil n perioada 22.02.2007 18.07.2012, care
permitea funcionarea pieei concureniale angro doar pe baz de:
a) contracte bilaterale ncheiate n urma desfurrii licitaiilor pe piaa centralizat;
b) contracte bilaterale negociate ale furnizorilor de energie electric cu productorii;
c) contracte de import i de export al energiei electrice;
d) tranzacii prin licitaie pe piaa spot;
e) tranzacii de servicii specifice.
n acest sens, trebuie menionate raportrile efectuate de Compartimentul Monitorizare Pia
Energie din cadrul ANRE prin care, conducerea ANRE era informat asupra constatrii derulrii
unor astfel de contracte n afara cadrului legal, semnalndu-se totodat discrepanele mari dintre
preul minim i maxim de vnzare a energiei, pe baz de contracte negociate, acestea
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 72 din 129

conducnd la transferarea profiturilor productorilor cu preuri de vnzare mai mici dect


preurile medii de pe pia, ctre anumii furnizori de energie.
Elocvent n acest sens, este cazul menionat n aceste raportri, privind furnizorul SC Power
Plus SRL care a achiziionat n luna iulie 2010, de la furnizorul Renovation Trading, cantitatea de
18.600 MWh, pe care a revndut-o furnizorului CEZ Vnzare, urmare acestei tranzacii
nregistrnd un profit de 41 lei/MWh (reprezentnd 27% din valoarea achiziiei). i mai grav este
faptul c, CEZ Vnzare SA, n vederea furnizrii ctre consumatorii alimentai n regim
reglementat, a achiziionat aceast cantitate de energie electric tot n baza unui contract
negociat, la un pre cu cca. 52 lei/MWh mai mare dect preul mediu de achiziie reglementat
de cca. 139 lei/MWh, i respectiv mai mare dect preul mediu lunar de achiziie de pe PZU de
cca. 174 lei/MWh.
Practicarea unor astfel de politici de tranzacionare a condus n anul 2010 la obinerea de
profituri din aceste tranzacii de ctre furnizorii care au derulat activiti n cadrul pieei angro,
i care n unele cazuri au ajuns la 20 41 lei/MWh, respectiv la o marj a profitului de 20-27% din
valoarea achiziiei, astfel: SC Power Plus SRL ( diferen de pre vnzare achiziie 41 lei/MWh
(9,74 euro/MWh), marja profitului tranzaciei 27,33%), Romenergy Industry SRL ( diferen de
pre vnzare achiziie 30,18 lei/MWh (7,17 euro/MWh), marja profitului tranzaciei 22,12%),
Holding Slovenske Elektrarne (diferen de pre vnzare achiziie 31,68 lei/MWh (7,53
euro/MWh), marja profitului tranzaciei 19,11%), Rudnap SRL ( diferen de pre vnzare
achiziie 27,09 lei/MWh (6,43 euro/MWh), marja profitului tranzaciei 17,24%).
n concluzie, dei tranzacionarea energiei electrice n baza contractelor negociate direct
ntre furnizorii de energie electric excede cadrului legal de funcionare a pieei angro de
energie, ANRE nu a luat msuri pentru eliminarea acestor practici i nici nu a evaluat impactul
acestora la nivelul consumatorului final i nici modul n care a fost influenat piaa de energiei
de derularea acestora.

Referitor

la contractele bilaterale negociate ncheiate de productorii de energie


electric cu furnizorii de energie, cea mai mare cantitate de energie a fost tranzacionat n anul
2010, respectiv de 14.362 GWh, din care SC Hidroelectrica SA a livrat cantitatea de 12.784 GWh,
reprezentnd 89% din cantitatea tranzacionat n baza acestor contracte.
Se remarc n acest caz faptul c, din totalul produciei livrate de SC Hidroelectrica SA n
anul 2010 de 18.175 GWh, 70,34% a reprezentat-o cantitatea livrat n baza unor contracte bilaterale
negociate ncheiate direct cu furnizorii de energie, respectiv cantitatea de 12.784 GWh, iar n anul
2011, din totalul produciei livrate de 14.658 GWh, cantitatea de energie livrat n baza contractelor
bilaterale negociate ctre furnizori a fost de 10.136 GWh, reprezentnd 69,15%.

Din

cantitatea de energie electric produs i livrat de SC Hidroelectrica SA,


cantitatea de energie livrat n regim reglementat (n principal pentru consumul populaiei) a
reprezentat n perioada 2010-2013, numai 22-34% (22,9% n anul 2010, 26,6% n anul 2011, 34,3%
n anul 2012 i 26,4% n anul 2013), remarcndu-se faptul c, de energia cu cel mai redus cost de
producie au beneficiat n principal, furnizorii de energie angro.
n cazul n care ANRE impunea SC Hidroelectrica SA, livrarea unei cantiti mai mari de
energie electric n baza contractelor reglementate, acest fapt ar fi generat implicit o reducere a
preului energiei electrice suportat de consumatorii finali (n principal populaia).

Din

evaluarea modului n care au fost ncheiate i derulate contractele bilaterale


negociate de productorii de energie electric cu furnizorii de energie, s-a constatat ineficiena
productorilor cu capital majoritar de stat, n ceea ce privete tranzacionarea energiei n baza
acestor contracte.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 73 din 129

Concludent n acest sens este comportamentul productorului SC Hidroelectrica SA1 care, n


perioada 01.01.2011 30.05.2012, a vndut cantitatea de 12.923.026 MWh energie electric din
producie proprie prin contractele de vnzare/cumprare ncheiate prin negociere direct, fr
a asigura transparena tranzaciilor.
Vnzarea acestei cantiti de energie electric a fost efectuat n baza unui numr de 16
contracte de vnzare-cumprare ncheiate n perioada 2001 - 2011, cu diverse persoane juridice, n
principal, societi cu capital privat, la un pre mediu ntre 103 lei/MWh i 142 lei/MWh, care se
situa sub costul mediu de producie nregistrat de 143,67 lei/MWh, fapt ce a condus la
nerealizarea de venituri, i implicit n nregistrarea unei pierderi de 234.969 mii lei.
Totodat, pentru acoperirea necesarului de energie pe care SC Hidroelectrica SA s-a angajat
s o livreze, n baza acestor contracte, entitatea a achiziionat energie electric fr a organiza
licitaii pe piaa centralizat a contractelor bilaterale de energie electric organizat de
OPCOM SA i fr a asigura transparena tranzaciilor prin contractele de
vnzare/cumprare a energiei electrice ncheiate, astfel:
- a achiziionat cantitatea de 3.216.618 MWh energie electric (1.044.605 MWh n anul
2010 i 2.172.013 MWh n anul 2011) de la ali productori de energie electric, la preuri situate
ntre 154,46 lei/MWh i 235 lei/MWh, pe care a revndut-o (pe contractele bilaterale negociate),
la un pre mediu de vnzare cuprins ntre 115,29 lei/MWh -137, 49 lei/MWh, fapt ce a condus
la nerealizarea de venituri, i implicit la nregistrarea unei pierderi de 209.903 mii lei.
II) Perioada 2012-2014, desfurat dup data intrrii n vigoare a Legii nr. 123/2012, se
caracterizeaz prin creterea tranzaciilor derulate n condiii de transparen pe pieele
organizate de OPCOM SA, concomitent cu diminuarea tranzaciilor derulate n baza contractelor
negociate direct, constatndu-se reducerea drastic a volumului de energie electric tranzacionat n
baza acestor contracte.
Dei prin Legea nr. 123/2012, la art. 23 (1) s-a prevzut efectuarea de tranzacii cu
energie electric pe piaa concurenial, n mod transparent, public, centralizat i
nediscriminatoriu, ANRE a acceptat derularea n continuare a contractelor negociate ncheiate
ntre operatori nainte de data intrrii n vigoare a actului normativ, dovad fiind faptul c, n
anul 2013, a fost tranzacionat cantitatea de 15.386 GWh (19,4% din total tranzacii) n baza
contractelor bilaterale negociate direct.
Din analiza documentelor transmise de ANRE s-a remarcat faptul c au fost ncheiate
contracte de vnzare-cumprare a energiei electrice bilaterale, negociate direct, ncheierea s-a
efectuat ntre data la care Legea nr. 123/2012 a fost aprobat de Camera Deputailor, for decizional n
cazul de fa, respectiv 14.06.2012, i data la care actul normativ a intrat n vigoare, respectiv
19.07.2012.
n cazul productorului SC Trguor Wind Farm SRL, dei acesta a obinut Autorizaia de
nfiinare nr. 606 la data de 19.12.2012 i Licena pentru exploatarea comercial nr. 1411, la data de
06.11.2013, ulterior datei de 19.07.2012 (dat de la care Legea nr. 123/10.07.2012 producea efecte i
impunea tranzacionarea energiei n mod transparent, public, centralizat i nediscriminatoriu), totui
a vndut n anul 2013 cantitatea de 49.510 MWh energie electric ctre SC Enel Trade Romania
SRL, n baza unor contracte bilaterale negociate direct.

5.2. Piaa cu amnuntul de energie electric


Pe piaa cu amnuntul, energia electric este cumprat n vederea consumului, iar
tranzaciile se realizeaz ntre furnizorii i consumatorii de energie electric. Piaa de energie
electric este o pia liberalizat nc de la 1 iulie 2007, consumatorii de energie electric avnd
dreptul s i aleag furnizorul de energie electric.
Acest lucru este valabil ns mai mult din punct de vedere teoretic, piaa cu amnuntul a
energiei electrice fiind alctuit dintr-o component reglementat (piaa reglementat) i una
concurenial (piaa concurenial), n funcie de tipul consumatorilor de energie electric, care pot
1

Aspecte constatate n urma verificrilor efectuate de Curtea de Conturi la SC Hidroelectrica SA n anul 2014

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 74 din 129

fi: consumatori captivi (alimentai de furnizori implicii n funcie de poziionarea geografic), sau
consumatori care si-au schimbat/negociat contractele cu furnizorii de energie electric.
Structura schematic a pieei cu amnuntul
Furnizori de ultim
instan

Furnizori
concureniali

Contracte de furnizare

Clieni Finali
alimentai n regim
reglementat

Clieni finali
alimentai
concurenial

5.2.1. Piaa Reglementat de Energie Electric


A. Participanii la Piaa Reglementat
Pe piaa reglementat, se disting urmtoarele categorii de participani:
a) Furnizorii de ultim instan (FUI) - sunt furnizorii desemnai de ANRE pentru
prestareaa serviciului de furnizare n condiii reglementate (pn la apariia Legii nr. 123/2012, aceti
furnizori purtau denumirea de furnizori de ultim opiune).
Pentru furnizorii de ultim instan (FUI), ANRE a stabilit urmtoarele obligaii: de a
achiziiona energie electric n cantiti i la preuri reglementate, conform deciziilor ANRE; de
a achiziiona energie electric de pe piaa concurenial n proporiile stabilite prin calendarul de
eliminare a tarifelor reglementate; de a furniza energie electric la clienii care beneficiaz de
serviciul universal, la tariful CPC avizat de ANRE i/sau, dup caz, la tarifele reglementate aprobate
de ANRE; de a furniza energie electric la tariful CPC majorat clienilor finali care nu beneficiaz de
serviciul universal i care nu i-au exercitat dreptul de eligibilitate sau care au rmas fr furnizor de
energie electric.
Pentru perioada 01 iulie 2009 30 iunie 2012, prin Ordinele preedintelui ANRE nr.
61/2009, nr.16/2010 i nr. 28/2011, au fost desemnai n calitate de furnizori de ultim instan,
urmtorii 7 furnizori: SC Enel Energie Muntenia SA; SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud
SA; SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord SA; SC CEZ Vnzare SA; SC FFEE Electrica
Furnizare Transilvania Nord SA; SC E.ON Energie Romnia SA; SC ENEL Energie SA.
Pentru perioada 01 iulie 2012 31.12.2014, prin Ordinele preedintelui ANRE nr. 28/2012,
nr. 47/2013 i nr. 35/2014, au fost desemnai n calitate de furnizori de ultim instan,
urmtorii 5 furnizori: SC Enel Energie Muntenia SA; SC Electrica Furnizare SA; SC CEZ Vnzare
SA; SC E.ON Energie Romnia SA; SC ENEL Energie SA.
b) Productorii de energie electric pentru care ANRE a stabilit prin decizii, obligaia de a
vinde energie electric prin contracte reglementate ctre FUI, n cantitile i la preurile
reglementate prin deciziile ANRE.
n perioada 2010-2014, au avut obligaia de a vinde energie electric prin contracte
reglementate ctre FUI, urmtorii productori de energie electric:
productorii dispecerizabili: SN Nuclearelectrica SA, SC Hidroelectrica SA, SC
Complexul Energetic Oltenia SA, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, SC OMV Petrom SA, SC
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 75 din 129

Electrocentrale Bucureti; RAAN - Romag Termo, SC CET Arad SA, SC CET Bacau SA, SC CET
Govora SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Termica Suceava SA, CET Braov, CET Iai, Dalkia
Prahova, Electrocentrale Galai, Termoelectrica;
productorii nedispecerizabili, microhidrocentralele, productorii de energie regenerabil.
c) Clienii finali - sunt beneficiari ai activitii desfurate pe piaa reglementat de FUI i de
productorii reglementai, iar n conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 123/2012
a energiei electrice i a gazelor naturale, clienii finali pentru care FUI asigur furnizarea de energie
electric n condiii reglementate pot fi:
clienii finali care nu i-au exercitat dreptul de eligibilitate i care nu beneficiaz de
serviciul universal.
clienii finali care nu i-au exercitat dreptul de eligibilitate i care beneficiaz de
serviciu universal (SU).
clienii finali care, dup ce i-au exercitat dreptul de eligibilitate, sunt n pericol iminent
de a rmne fr furnizor de energie electric din motive neimputabile acestora.
B) Indicatori privind structura i funcionarea pieei reglementate
1.Numrul total de locuri de consum la care furnizorii de ultim instan furnizeaz
energie electric, defalcat pe tipuri de clieni: noncasnici i casnici.
n perioada 2010-2014, numrul consumatorilor finali (casnici/noncasnici) care nu au uzat de
dreptul de eligibilitate, deservii de FUI, este prezentat n tabelul urmtor:
anul 2010

anul 2011

anul 2012

anul 2013

anul 2014

Evoluie
2014/2013

Evoluie
2014/2012

Evoluie
2014/2011

Evoluie
2014/2010

573.369

563.030

554.734

501.190

321.988

-35,76%

-41,96%

-42,81%

-43,84%

casnic, din care:

8.322.889

8.381.064

8.393.661

8.490.691

8.556.650

0,78%

1,94%

2,10%

2,81%

- cu tarif social

1.220.422

1.173.501

1.118.225

1.067.875

1.030.043

-3,54%

-7,89%

-12,22%

-15,60%

TOTAL

8.896.258

8.944.094

8.948.395

8.991.881

8.878.638

-1,26%

-0,78%

-0,73%

-0,20%

Tip client/loc de
consum
noncasnic

Cea

mai mare scdere a nregistrat-o numrul consumatorilor non-casnici urmare a


deplasrii acestor clieni din zona reglementat ctre zona concurenial. Fa de anul 2010, cnd
numrul acestora a nregistrat valoarea de 573.369, la finele anului 2014 numrul lor era de 321.988,
nregistrndu-se o scdere n valori absolute cu 251.381 consumatori, iar n valori relative de
43,84%.
Aceast scdere a fost compensat de o cretere a numrului consumatorilor casnici, n valori
absolute cu 233.761, respectiv cu 2,81%.
S-a constatat de asemenea, o scdere a numrului de clieni casnici cu tarif socialcu
190.379 (cca 16%) n anul 2014, fa de anul 2010. Principalele cauze ale acestei scderi sunt att
faptul c prin creterea gradului de reglementare se reduc avantajele de care beneficiaz clienii
acestui tip de tarif, precum i faptul c, n cazul persoanelor care se nclzesc electric, consumul de
energie electric al acestora crete peste nivelul la care este profitabil aplicarea tarifului social.
2. Cota de pia a fiecrui furnizor de ultim instan participant la piaa reglementat n
funcie de numrul locurilor de consum.
n anul 2014, numrul clienilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, deservii de

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 76 din 129

fiecare FUI i gradul de acoperire a acestora pe zone geografice, a fost urmtoarea:


Numrul locurilor de consum aferente clienilor finali deservii de FUI n anul 2014
Denumire FUI

noncasnic
TOTAL, din care:
total

SU*

FUI

Fr furnizor

Total, casnic, din


care:

casnic cu tarif
social

CEZ Vanzare SA

1.346.140

15,16%

16.216

4.798

11.418

1.329.924

212.152

E.ON Energie Romania


SA

1.382.845

15,57%

31.950

2.253

29.697

1.350.895

315.616

Electrica Furnizare SA

3.516.542

39,61%

157.508

87.576

69.932

3.359.034

363.106

ENEL Energie SA

1.457.765

16,42%

65.007

17.976

47.031

1.392.758

115.685

ENEL Energie
MUNTENIA SA

1.175.346

13,24%

51.307

11.642

39.664

1.124.039

23.484

8.878.638

100,00%

321.988

124.245

197.742

8.556.650

1.030.043

TOTAL
* SU serviciu universal

Se remarc faptul c:
- Electrica Furnizare SA acoper 39% din consumul de energie aferent gospodriilor din
Romnia, pondere ce se pstreaz apropiat de acest nivel pe toat perioada analizat;
- Enel Energie SA i Enel Energie Muntenia SA acoper circa 30%;
- E.ON Energie Romnia SA i CEZ Vnzare SA, acoper aproximativ cte 15% fiecare.
3. Structura tranzaciilor cu energie electric aferente pieei reglementate
n ceea ce privete cantitatea de energie electric achiziionat de furnizorii de ultim
instan n vederea acoperirii consumului clienilor finali din piaa reglementat s-au constatat
urmtoarele:
- scderea cu circa 29% a cantitii de energie electric achiziionat de furnizorii de ultim
instan n vederea acoperirii consumului clienilor finali din piaa reglementat, de la 23.195.538
MWh n anul 2010, la 16.438.104 MWh n anul 2014, fapt datorat finalizrii la 31 decembrie 2013 a
procesului de dereglementare la clienii finali non-casnici i a continurii procesului de liberalizare
nceput la data de 01 iulie 2013 la clienii casnici.
- scderea cu 11,3% a preului mediu de achiziie a energiei electrice n anul 2014 fa de
perioada anterioar, scdere generat n principal de diminuarea cu 14% preului de achiziie de
la productori n baza contractelor reglementate (de la 165,95 lei/MWh n anul 2013 la 142,68
lei/MWh n anul 2014). Aceast diminuare a fost influenat de faptul c ncepnd cu anul 2014,
consumul de energie furnizat la tarife reglementate este asigurat de grupuri/centrale
hidroelectrice i nuclearelectrice (avnd costurile de producere cele mai reduse), nefiind
preluate cantiti de energie produse de grupuri/centrale termoelectrice (avnd costuri de producere
ridicate).
n ceea ce privete achiziia de energie electric pentru asigurarea consumului
consumatorilor captivi, conform prevederilor pct. 5.4. din Anexa la Ordinul preedintelui ANRE
nr. 133/2008 (valabil pn la data de 31.08.2012), aceasta se realiza prin: contracte bilaterale
reglementate, tranzacii pe piaa pentru ziua urmtoare i prin energia asigurat de CNTEE
"Transelectrica" - S.A. din piaa de echilibrare.

acest context, s-a constatat faptul c, n perioada ianuarie 2010 august 2012,
pentru asigurarea consumului consumatorilor captivi, furnizorii de ultim instan au achiziionat
cantitatea de 737.994 MWh energie electric prin tranzacii ncheiate n afara cadrul de

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 77 din 129

reglementare n vigoare la data achiziiei (contracte bilaterale reglementate, tranzacii pe PZU),


respectiv prin:
contracte negociate: n anul 2010 cantitatea de 352.715 MWh, la un pre mediu de
182,82 lei/MWh, n anul 2011 cantitatea de 125.909 MWh, la un pre mediu de 195,48 lei/MWh, n
anul 2012 (pn la 31.08.2012) cantitatea de 224.943 MWh, la un pre mediu de 224,71 lei/MWh;
n aceeai perioad, preul mediu la care furnizorii de ultim instan au achiziionat
energie electric de la productori, n baza contractelor reglementate, a fost mai mic dect cel
realizat prin contracte negociate, astfel: 164,79 lei/MWh n anul 2010, 159,37 lei/MWh n anul
2011 i 148,83 lei/MWh n anul 2012, pn la luna august.
contracte de import de energie: n anul 2010 cantitatea de 29.048 MWh, la un pre mediu
de 172,80 lei/MWh.
tranzacii pe piaa intrazilnic de energie electric: n anul 2011 cantitatea de 1.154
MWh, la un pre mediu de 328,55 lei/MWh, n anul 2012 (pn la 31.08.2012) cantitatea de 4.225
MWh, la un pre mediu de 311,51 lei/MWh.
4. Cantitatea de energie electric vndut de productori ctre furnizorii de ultim
instan, pe baz de contracte reglementate, destinat acoperirii consumatorilor deservii n regim
reglementat i preurile medii ponderate de achiziie (pentru fiecare FUI i pe total).
Pe segmentul de pia al contractelor bilaterale reglementate, productorii ncheie contracte
de vnzare a energiei electrice cu furnizorii de ultim instan n scopul asigurrii cantitilor de
energie electric achiziionate de ctre clienii finali la pre reglementat.
Astfel, ANRE a stabilit cota parte din producia de energie electric a grupurilor
energetice dispecerizabile ce urma a fi preluat pe contracte reglementate.
Pentru perioada 2010-2014, productorii cu cele mai mari cote de participare n totalul
achiziiei reglementate a furnizorilor de ultim instan au fost: Hidroelectrica SA (13,64%58,69%), SN Nuclearelectrica SA (24,78% - 41,31%), Electrocentrale Bucureti SA (7,94% 13,91%) i Complexul Energetic Oltenia SA (16,05% - 22,42%), astfel:

perioada 2010-2013, ponderea cantitii de energie electric vndut de SN


Nuclearelectrica SA pe piaa reglementat s-a situat constant n jurul a 50% din totalul cantitii
de energie electric produs i livrat (2010 10.685 GWh, 2011 10.795 GWh, 2012 10.538
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 78 din 129

GWh, 2013 10.674 GWh), iar n anul 2014, ponderea cantitii de energie electric vndut pe piaa
reglementat a sczut la cca. 32% din totalul cantitii de energie electric produs i livrat de
11.676 GWh.
Dac n anul 2010, ANRE a desemnat s ncheie contracte de vnzare a energiei electrice pe
piaa reglementat: Hidroelectrica SA, Nuclearelectrica SA, Electrocentrale Bucureti SA, CE
Hunedoara SA, CE Oltenia SA, ali productori dispecerizabili (CE Arad SA, CE Bacu SA, CE
Rovinari SA, etc.), n anul 2014, ANRE a desemnat doar 2 productori, respectiv: SC
Hidroelectrica SA (pentru cantitatea de 5,3 TWh, la un pre mediu de 115,2 lei/MWh) i SN
Nuclearelectrica SA (pentru cantitatea de 3,7 TWh, la un pre mediu de 145,88 lei/MWh).

Din analiza evoluiei preurilor medii ponderate anuale, aferente cantitii de energie
electric achiziionat de FUI pe baz de contracte reglementate, s-a remarcat faptul c, cel mai
sczut pre a fost nregistrat n anul 2014, respectiv de 142,68 lei/MWh, cu 14% mai mic fa de
preul mediu de 165,92 lei/MWh nregistrat n anul 2013.
Aceast diminuare a preului de achiziie a energiei electrice de ctre FUI de la
productori a fost determinat de intrarea n vigoare a Ordinului preedintelui ANRE nr. 83/2013,
prin care nu au mai fost preluate cantiti de energie electric produs de grupurile/centralele
termoelectrice care nregistrau costuri ridicate care n unele cazuri depeau 269 lei/MWh ( cazul
SC Complexul Energetic Hunedoara SA n anul 2013), consumul fiind asigurat prin preluarea
cantitilor de energie electric produs de grupuri/centrale aparinnd SC Hidroelectrica SA
i SN Nuclearelectrica SA, la preuri medii ce au variat ntre 115,2 lei/MWh 145,88 lei/MWh.

O influen deosebit asupra pieei

de energie, respectiv asupra preurilor practicate n


pia n perioada 2010-2012, a avut-o i modul n care au fost aprobate i realizate courile de
energie electric destinate exportului, derulate n baza unor contracte ncheiate fr
respectarea condiiilor de concuren i transparen, dup cum urmeaz:
Potrivit Ordinului Ministrului Economiei, Comerului i al Mediului de Afaceri nr.
445/2009, productorii de energie electric (cu capital majoritar de stat, aflai sub autoritatea
MECMA) au fost obligai s vnd ntreaga cantitate de energie electric angro disponibil pe
Piaa Centralizat a Contractelor Bilaterale administrat de OPCOM SA.
Cu toate acestea, prin 2 Note ale Ministerului Economiei, Comerului i al Mediului de
Afaceri, emise n luna august 2010, s-a aprobat achiziia de energie de ctre SC Electrica SA de
la productori, prin contracte directe, ncheiate prin derogare de la Ordinul MECMA nr.
445/2009, n vederea realizrii unui export de energie electric, fiind stabilit obligaia ca SC
Electrica SA s identifice parteneri, din ar sau strintate, crora s le vnd la export energia
electric ce urma a fi preluat de la productori (SC Hidroelectrica SA, SN Nuclearelectrica SA, CE
Rovinari i CE Turceni).
Pentru acest export, preurile de vnzare a energiei electrice de ctre productori nu au
fost stabilite ntr-un mod transparent, fiind fixate prin Adrese semnate de directorii generali ai SC
Electrica SA, SC Hidroelectrica SA, SN Nuclearelectrica SA, SC Complexul Energetic Rovinari SA
i SC Complexul Energetic Turceni SA i aprobate de ministrul Economiei, Comerului i al
Mediului de Afaceri.
Pentru furnizarea energiei electrice la export, SC Electrica SA a ncheiat cu SC Rudnap
SRL dou contracte de vnzare-cumprare a energiei electrice, n baza crora au fost realizate
urmtoarele tranzacii, n perioada august 2010 martie 2012:
- SC Electrica SA, n vederea realizrii exportului, a achiziionat de la productori, cantitatea
de 4.122.545 MWh la un pre mediu de 163, 90 lei/MWh i a vndut ctre SC Rudnap SRL,

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 79 din 129

cantitatea de 3.623.902 MWh la un pre mediu de 168,71 lei/MWh, nregistrnd un ctig mediu
de 4,80 lei/MWh;
- SC Rudnap SRL, n vederea exportului a achiziionat de la SC Electrica SA cantitatea de
3.623.902 MWh la un pre mediu de 168,71 lei/MWh i a vndut la export cantitatea de 2.394.134
MWh, la un pre mediu de 201,44 lei/MWh, nregistrnd un ctig mediu de 32,74 lei/MWh.

Din cantitatea de energie electric achiziionat de la SC Electrica SA, SC Rudnap SRL a


valorificat pe piaa intern din Romnia cantitatea total de 1.229.768 MWh energie electric,
reprezentnd 33,93% din cantitatea achiziionat. Astfel, SC Rudnap SRL nu i-a ndeplinit una
din obligaiile stabilite prin cele dou contracte, respectiv obligaia de a exporta ntreaga cantitate
de energie electric achiziionat de la SC Electrica SA.
Mai mult, prin tranzaciile efectuate, SC Rudnap SRL a realizat un profit de circa 32
lei/MWh pentru energia exportat n perioada septembrie 2010 martie 2012, n timp ce ctigul
furnizorului SC Electrica SA a fost de circa 4 lei/MWh, de 8 ori mai mic dect cea realizat de
Rudnap n aceeai perioad.
Achiziia de energie de ctre SC Electrica SA, de la productori, prin contracte directe
(ncheiate prin derogare de la Ordinul MECMA nr. 445/2009), s-a efectuat prin:
- lipsa de transparen n tranzacionarea energiei electrice, n perioada analizat,
conducnd la limitarea accesului nediscriminatoriu la energia disponibil;
- absena unui comportament concurenial adecvat i echidistant, solicitat de legislaia
european i naional n vigoare, ct i de cadrul de reglementare stabilit de ANRE, pentru piaa de
energie electric.
Toate acestea s-au repercutat i asupra funcionrii Pieei pentru Ziua Urmtoare (prin
reducerea ofertei de vnzare i creterea ofertei de cumprare), concomitent cu creterea cantitilor
tranzacionate cu costuri foarte mari, pe Piaa de Echilibrare (PE).
Preul mediu lunar pe PZU a crescut ncepnd cu luna septembrie 2010, cu excepia lunilor
noiembrie i decembrie, atingnd valori maxime n luna septembrie 2011 (252,97 lei/MWh).
Preurile pe PZU din perioada ianuarie-septembrie 2011 au fost cu pn la 56% mai mari
dect cele corespunztoare celor din 2010.
Evoluiile preurilor pe PZU au fcut s apar suspiciuni cu privire la corectitudinea formrii
preurilor pe PZU. n acest context, corectitudinea funcionrii PZU este foarte important, deoarece
preul stabilit pe aceast pia constituie pre de referin pentru preurile stabilite pe alte
segmente ale pieei de energie electric. Spre exemplificare, ncepnd cu 01.04.2011, preul pe PZU
a devenit referin i pentru preul energiei electrice stabilit pe componenta reglementat a pieei de
energie electric produs n centralele de cogenerare de nalt eficien i vndut pe baz de contract
reglementat.
Aspectele legate de evoluia Pieei pentru Ziua Urmtoare i a Pieei de Echilibrare, n
perioada 2010-2011, au fost analizate i de Direcia Pia Energie Electric din cadrul ANRE,
care a identificat eventuale cauze posibile ale evoluiilor preurilor pe PZU i PE, pentru care, s-a
propus conducerii ANRE msuri corective, cum ar fi urgentarea transmiterii ctre Consiliul
Concurenei i MECMA, n conformitate cu art.11 lit.o) din Legea energiei electrice nr.13/2007, a
concluziilor formulate cu privire la aprobarea realizrii coului de energie electric destinat
exportului, fr ns ca propunerile fcute s se materializeze n informarea instituiilor
menionate anterior.

Din

raportrile efectuate de SC Electrica SA ctre ANRE, s-a constatat efectuarea de


tranzacii de energie electric ctre filialele proprii (filiale care furnizeaz energie electric
consumatorilor finali), la un pre mult mai mare dect cel practicat n relaia cu SC Rudnap SRL,
respectiv:
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 80 din 129

- n perioada septembrie decembrie 2010, la preul de 169,23 lei/MWh, cu circa 9% mai


mare dect preul de 154,52 lei/MWh, aferent tranzaciei cu SC Rudnap SRL;
- n perioada ianuarie decembrie 2011, la preul de 182,31 lei/MWh, cu circa 5% mai
mare dect preul de 172,68 lei/MWh, aferent tranzaciei cu SC Rudnap SRL.
Astfel, se remarc diferena de tratament aplicat de ctre SC Electrica SA filialelor sale
de furnizare (Muntenia Nord, Transilvania Nord i Transilvania Sud) n sensul c, acestea au
cumprat energie electric mult mai scump dect furnizorul SC Rudnap SRL, n condiiile n care
acestea deservesc inclusiv populaia.
5. Cantitatea de energie electric vndut i preul mediu de vnzare ctre clienii finali ai
furnizorilor de ultim instan, pentru consumul facturat la tarife reglementate, inclusiv tarife
CPC
n anul 2010, energia electric furnizat celor 8.896.258 consumatori alimentai n regim
reglementat (consumatori necasnici 573.369 i consumatori casnici 8.322.889) a fost de
aproximativ 21.365 GWh, nregistrnd astfel o scdere de cca 7% fa de anul 2009.
n anul 2011, energia electric furnizat celor 8.944.094 consumatori alimentai n regim
reglementat ( consumatori necasnici 563.030 i consumatori casnici 8.381.064) a fost de
aproximativ 20.268 GWh, nregistrnd o scdere de cca 5% fa de anul 2010.
n anul 2012, energia electric furnizat celor 8.948.395 consumatori alimentai n regim
reglementat ( consumatori necasnici 554.734 i consumatori casnici 8.393.661) a fost de
aproximativ 20.779 GWh, nregistrnd o cretere de aproximativ 3% fa de anul 2011.
n anul 2013, energia electric furnizat celor 8.991.881 consumatori alimentai n regim
reglementat (consumatori necasnici 501.190 i consumatori casnici 8.490.691) a fost de
aproximativ 18.965 GWh, nregistrnd o scdere de circa 9% fa de anul 2012.
n anul 2014, energia electric furnizat celor 8.878.638 consumatori alimentai n regim
reglementat (consumatori necasnici 321.988 i consumatori casnici 8.556.650) a fost de
aproximativ 15.213 GWh, nregistrnd o scdere de circa 20% fa de anul 2013.
Se observ o scdere a cantitii de energie electric vndut de furnizorii de ultim
instan pe piaa reglementat, de la 21.365 MWh n anul 2010, la 15.213 MWh n anul 2014, i o
cretere a preurilor aferente, de la 389,35 lei/MWh n anul 2010, la 413,73 lei/MWh n anul 2014,
ca urmare a diminurii cantitii de energie electric furnizat consumatorilor finali (alii dect cei
casnici), fapt datorat eliminrii totale a tarifelor reglementate pentru aceast categorie de
consumatori.
Evoluia preurilor medii de vnzare realizate n perioada 2010-2014, aferente cantitilor
de energie electric vndute clienilor (casnic i non-casnic) cu regim reglementat (inclusiv CPC
ncepnd cu luna septembrie 2012):

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 81 din 129

Raportat la preul mediu de vnzare pe piaa reglementat, practicat de cei 5 furnizori de


ultim instan n anul 2014, situaia se prezint astfel:
- pentru consumul clienilor casnici preul mediu de vnzare a fost de 412,05 lei/ MWh,
n timp ce Enel Energie Muntenia SA a avut cel mai mic pre mediu de vnzare (402,16 lei/
MWh), E.ON Energie Romnia SA a avut cel mai mare pre mediu de vnzare (421,77 lei/
MWh).
- pentru consumul clienilor non-casnici preul mediu de vnzare a fost de 419,15 lei/
MWh, n timp ce Enel Energie Muntenia SA a avut cel mai mic pre mediu de vnzare (395,51
lei/ MWh), E.ON Energie Romnia SA a avut cel mai mare pre mediu de vnzare (509,70 lei/
MWh).
6. Consumurile medii lunare de energie electric realizate de diverse categorii de clieni

Din analiza consumului mediu lunar de energie electric nregistrat n anul 2014, pe
categorii de clieni, s-a remarcat faptul c:
- cel mai mare consum mediu lunar (223,76 KWh/client/lun) a fost nregistrat la finele
anului 2014 de ctre consumatorii alimentai de furnizorul SC ENEL Energie Muntenia SA;
- cel mai mic consum mediu lunar (110,21 KWh/client/lun) a fost nregistrat la finele anului
2014 de ctre consumatorii alimentai de furnizorul SC CEZ Vnzare SA
Eficiena activitii furnizorilor de ultim instan
Prin compararea nivelului costurilor totale (cu achiziia energiei electrice pentru acoperirea
consumului clienilor finali, a costurilor cu serviciile de transport, sistem, administrare pia,
distribuie i furnizare) cu cel al veniturilor obinute din prestarea serviciului de furnizare a
energiei electrice s-a analizat eficiena economic a activitii FUI.
n perioada 2010-2014, evoluia preurilor medii de vnzare i a costurilor totale de
achiziie nregistrate de furnizorii de ultim instan, sunt prezentate tabelar astfel:
Indicator
(lei/MWh)

2010

2011

2012

2013

2014

1.Pre mediu de
vnzare

383,95

2.Cost mediu total,


din care:

388,37

100,00%

384,94

100,00%

398

100,00%

418,11

100,00%

409,73

100,00%

169,19

43,56%

164,31

42,68%

168,06

42,23%

183,64

43,92%

160,98

39,29%

219,18

56,44%

220,63

57,32%

229,94

57,77%

234,47

56,08%

248,75

60,71%

2.2.1.Costuri
serviciu transport

16,92

4,36%

18,76

4,87%

18,35

4,61%

11,98

2,87%

12,53

3,06%

2.2.2.Costuri
serviciu sistem

20,68

5,32%

13,08

3,40%

10,12

2,54%

11,88

2,84%

14,49

3,54%

2.2.3.Costuri
administrare pia

0,30

0,08%

0,3

0,08%

0,3

0,08%

0,37

0,09%

0,09

0,02%

2.2.4.Costuri
serviciu distribuie

157,35

40,52%

162,9

42,32%

168,61

42,36%

185,18

44,29%

190,53

46,50%

2.2.5.Costuri
serviciu furnizare

24,00

6,18%

25,38

6,59%

32,58

8,19%

25,07

6,00%

31,11

7,59%

2.1Pre mediu
achiziie net
2.2.Cost mediu
servicii, din care:

3.Profit / pierdere
(3=1-2)

-4,42

381,64

-3,30

392,79

-5,21

424,91

6,80

413,73

4,00

Din

analiza informaiilor prezentate anterior, se remarc faptul c, n preul mediu


unitar de vnzare ctre consumatorul final, la nivel de ar, ponderea o deine, costul mediu
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 82 din 129

unitar pentru serviciul de distribuie care variaz ntre 40,52% n anul 2010 i 46,5% n anul 2014,
urmat de costul cu achiziia de energie care variaz ntre 43,56% n anul 2010 i 39,29% n anul
2014.
Pe furnizori de ultim instan, evoluia preului mediu de vnzare ctre consumatorul final
a preurilor de achiziie la energie i a costurilor medii unitare (lei/MWh) aferente consumului total
la tarife reglementate i CPC (ncepnd cu septembrie 2012), determinate pentru vnzarea la clienii
finali din piaa reglementat, sunt prezentate n tabelul urmtor:
Indicator (lei/MWh)
ANUL 2010
Pre mediu de vnzare
Cost mediu unitar total
Profit / pierdere
ANUL 2011
Pre mediu de vnzare
Cost mediu unitar total
Profit / pierdere
ANUL 2012
Pre mediu de vnzare
Cost mediu unitar total
Profit / pierdere
ANUL 2013
Pre mediu de vnzare
Cost mediu unitar total
Profit / pierdere
ANUL 2014
Pre mediu de vnzare
Cost mediu unitar total
Profit / pierdere

CEZ Vnzare

E.ON Energie
Romnia

Electrica Furnizare

ENEL Energie

Enel Energie
Muntenia

397,34
389,15
8,19

381,07
372,10
8,97

380,39
397,04
-16,65

393,48
384,25
9,23

375,08
385,91
-10,83

397,34
381,92
15,42

375,39
397,45
-22,06

378,91
388,54
-9,63

390,47
385,34
5,13

374,79
371,11
3,68

404,34
403,37
0,97

389,80
390,91
-1,11

389,57
390,67
-1,10

401,73
391,78
9,95

385,17
376,22
8,95

431,05
413,32
17,73

427,26
420,26
7,00

422,73
429,19
-6,46

429,52
411,96
17,56

419,14
405,03
14,11

420,92
432,40
-11,48

431,66
429,03
2,63

412,92
397,97
14,95

415,69
420,41
-4,72

399,88
398,94
0,94

n perioada auditat, Enel Energie Muntenia SA a avut cel mai mic pre mediu de vnzare
(de la 375,08 lei/ MWh n anul 2010, la 399,88 lei/ MWh n anul 2014), iar CEZ Vnzare SA
(exceptnd anul 2014) a avut cel mai mare pre mediu de vnzare (de la 397,34 lei/ MWh n anul
2010, la 431,05 lei/ MWh n anul 2013).
Diferenele existente ntre preurile medii de vnzare practicate de cei cinci FUI sunt date
n principal de structura vnzrii pe niveluri de tensiune, pe tipuri de tarife, de nivelul tarifului CPC
aplicat de fiecare FUI, n cazul clienilor noncasnici i casnici.

Se

remarc de asemenea faptul c, rezultatele financiare raportate de furnizorii de


ultim instan nregistreaz variaii semnificative, de la un furnizor la altul i de la un an la altul.
Spre exemplificare, dac pentru anul 2010 CEZ Vnzare SA a raportat un ctig de cca. 8
lei/MWh, Electrica Furnizare SA a raportat o pierdere de cca. 16 lei/MWh, pentru ca la sfritul
anului 2014 CEZ Vnzare SA s raporteze o pierdere de cca. 11 lei/MWh, iar Electrica Furnizare
SA s raporteze un profit de cca. 15 lei/MWh.
Evoluia rezultatului financiar pe piaa reglementat raportat de un operator economic
care presteaz servicii de furnizor de ultim instan este strict dependent de modul de alocare a
costurilor realizate pentru desfurarea activitii de furnizare (ntre activitatea reglementat i cea
concurenial).
5.2.2. Piaa concurenial cu amnuntul de energie electric
Pe piaa concurenial cu amnuntul, clientul final i alege furnizorul i ncheie cu acesta
contractul de furnizare a energiei electrice, cu clauze convenite ntre pri, cu respectarea
reglementrilor n vigoare, la preuri negociate sau stabilite prin oferte-tip, conform Regulamentului
de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1007/2004.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 83 din 129

perioada auditat, numrul furnizorilor de energie care au derulat activiti pe


piaa concurenial cu amnuntul a crescut de peste 1,7 ori, respectiv de la 48 de participani n
anul 2010, la 82 de participani n anul 2014, iar cantitatea livrat de acetia a crescut de la 22.075
GWh n anul 2010, la 29.235 GWh n anul 2014.

n ceea ce privete numrul consumatorilor din piaa concurenial cu amnuntul se


remarc faptul c, numrul acestora a crescut n anul 2014 de 4 ori fa de anul 2013, de la 19.214
consumatori, la 84.933 consumatori, fapt datorat eliminrii tarifelor reglementate n proporie de
100% a pentru clienii non-casnici ncepnd cu data de 01 ianuarie 2014.

5.3 Monitorizarea tranzaciilor cu energie electric i a pieei de energie pe


ansamblul ei
Performanele pieei de energie nu mai sunt percepute ca un simplu produs al eficienei
agenilor economici la nivelul ofertei, chiar dac aceasta este esenial pentru obinerea unor rezultate
pozitive privind consumatorii. Pentru o politic eficient n domeniul concurenei i al
reglementrii cadrului legislativ este necesar existena unor piee productive i performante.
Productivitatea i capacitatea pieei de a rspunde ateptrilor consumatorilor sunt
factori cheie n ceea ce privete competitivitatea i bunstarea cetenilor. n acest context, piaa de
energie necesit participani responsabili, capabili de a alege n cunotin de cauz cele mai
eficiente metode de tranzacionare pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor.
O pia a energiei ai crei participani sunt dezorientai, neinformai, nu au acces sau dispun
de oferte limitate, va fi mai puin competitiv i va cauza mai multe prejudicii consumatorilor, n
detrimentul eficienei economiei n ansamblu.
Acordarea unei atenii sporite monitorizrii pieei de energie i implicit asupra tuturor
componentelor sale conduce indubitabil la creterea eficienei funcionrii pieei, att prin realizarea
unei monitorizri ex-ante, cu rol de prevenie, ct i a unei monitorizri ex-post, cu rolul de a
corecta eventualele inadvertene nregistrate i de a semnala punctele slabe n funcionarea ntregului
lan producie transport distribuie furnizare consum.

acest context, n ceea ce privete monitorizarea pieei de energie, se constat


urmtoarele aspecte:
lipsa unui cadru legal care s prevad obligativitatea monitorizrii de ctre
ANRE/OPCOM SA a tranzaciilor cu energie electric ncheiate anterior derulrii efective a
acestora, prin care operatorii s raporteze contractele de energie ncheiate, n scopul eliminrii fie a
tranzaciilor ncheiate n afara cadrului de reglementare, fie a tranzaciilor netransparente i
neconcureniale, etc.;
Fr efectuarea unei monitorizri anterioare derulrii tranzaciilor ncheiate de
participanii la pia, n urma raportrilor efectuate de acetia (ulterior realizrii tranzaciilor),
ANRE a constatat n anul 2011 existena unor tranzacii efectuate pe platforme de brokeraj, altele
dect pieele organizate de OPCOM SA.
n Rapoartele anuale publicate de ANRE sunt prezentate doar cantitile de energie electric
tranzacionate pe astfel de platforme de brokeraj (16.020 GWh n anul 2012, reprezentnd 15,8% din
cantitatea total tranzacionat; 5.466 GWh n anul 2013, reprezentnd 6,9% din cantitatea total
tranzacionat), fr a fi cunoscut cantitatea de energie tranzacionat pe astfel de platforme n
perioada 2010-2011.
lipsa unor reglementari emise de ctre ANRE, n vederea punerii n aplicare a art. 21
(7) din Legea nr. 123/2012, prin care, dei a fost instituit obligaia participanilor la piaa de
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 84 din 129

energie de a transmite OPCOM SA, informaii privind cantitile de energie electric tranzacionate,
nu a fost emis o reglementare n acest sens.
Fr emiterea unor astfel de reglementri, precum i fr existena unui cadru
sancionatoriu eficient pentru penalizarea nerespectrii cadrului legal, participanii la pia nu
au transmis ctre OPCOM SA informaii cu privire la cantitile de energie tranzacionate.
O alt latur important a monitorizrii pieei de energie const n modul n care informaiile
rezultate din analiza funcionrii acesteia sunt transmise ctre destinatarii finali, fie ei factori politici
de decizie sau consumatori.
n acest context, prin Legea nr. 160/2012 s-a prevzut elaborarea de ctre ANRE a unor
rapoarte anuale(publicate pe site-ul propriu al ANRE) i care sa fie prezentate: Parlamentului,
Guvernului, Preedintelui Romniei, ACER, Consiliului Concurenei.

Din analiza modului n care a fost efectuat monitorizarea pieei de energie s-a evideniat
lipsa monitorizrii tuturor activitilor derulate care influeneaz piaa de energie, respectiv n
Rapoartele anuale nu au fost cuprinse informaiile prevzute de Legea nr. 160/2012, referitoare:
la nivelul de siguran n funcionare a reelelor electrice, planificarea punerii n funciune de noi
capaciti de producie, precum i starea tehnic i nivelul de mentenan a reelelor electrice.

5.4. Adaptarea cadrului de reglementare n conformitate cu prevederile Legii nr.


123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale
n condiiile schimbrilor produse de intrarea n vigoare a Legii 123/2012, a fost necesar
adaptarea legislaiei secundare, astfel nct s permit transpunerea noului cadru de reglementare
instituit de noile prevederi legale.
n acest sens, prin Legea nr. 123/2012 a fost stabilit un termen de 6 luni n care ANRE
trebuia s adapteze cadrul de reglementare n concordan cu prevederile legii.

Analiza

modului n care a fost efectuat adaptarea cadrului de reglementare a scos n


eviden faptul c, dei n perioada 2013-2014 ANRE a emis 140 de Ordine i 382 Decizii aferente
sectorului energiei electrice i eficienei energetice, n unele cazuri, emiterea acestora s-a efectuat cu
ntrziere fa de termenul impus de Legea 123/2012, exemplificnd n acest sens urmtoarele:
- reglementarea modului de ncheiere a contractelor de procesare, prevzut la art. 3 pct. 19
din Legea nr. 123/2012, a fost transpus prin Ordinul ANRE 78/2012, care a intrat n vigoare la
01.01.2015 (cu o ntrziere de aproximativ 23 de luni);
- reglementarea procedurii de acordare, modificare, suspendare i retragere a autorizaiilor i
licenelor, prevzut la art. 9 alin. 4 din Legea nr. 123/2012, a fost transpus prin Ordinul ANRE
nr. 11/2013 (care a intrat n vigoare la 21.03.2013), Ordinul ANRE nr. 48/2013 (care a intrat n
vigoare la 22.07.2013) i Ordinul ANRE nr. 80/2013 (care a intrat n vigoare la 15.11.2013);
- reglementrile privind impunerea furnizorilor de ultim instan de a achiziiona energie prin
proceduri transparente de pe piaa concurenial, prevzute la art. 22 alin. 2 din Legea nr. 123/2012,
au fost transpuse prin Ordinul ANRE nr. 65/2014, care a intrat n vigoare la 30.07.2014 (cu o
ntrziere de aproximativ 23 de luni) i prin Decizia ANRE nr. 2667/2014, care a intrat n vigoare la
24.10.2014;
- reglementrile privind suspendarea funcionrii pieei concureniale, precum i cele privind
msurile de siguran n cazul unor situaii de criz pe piaa de energie, prevzute la art. 9 alin. 4 i
art. 24 din Legea nr. 123/2012, au fost transpuse prin Ordinul ANRE nr. 142/2014, care a intrat n
vigoare la 09.12.2014 (cu o ntrziere de aproximativ 27 de luni) ;
- reglementrile privind facilitile acordate clienilor vulnerabili, prevzute la art. 64 din
Legea nr. 123/2012 au fost transpuse prin Ordinul ANRE 64/2014, care a intrat n vigoare la
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 85 din 129

23.07.2014 (cu o ntrziere de aproximativ 18 luni);


- reglementrile privind mecanismul de corelare a preului orar de ofert pe piaa de
echilibrare cu preul de nchidere a PZU, prevzute la art. 75 din Legea nr. 123/2012, au fost
transpus prin Ordinul ANRE 60/2013, care a intrat n vigoare la 20.08.2013 (cu o ntrziere de
aproximativ 6 luni);
- aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice, prevzut la art. 96 din Legea
nr. 123/2012 a fost efectuat prin Ordinul ANRE 64/2014, care a intrat n vigoare la 23.07.2014 (cu
o ntrziere de aproximativ 22 de luni).
Cauzele principale care au generat aceste ntrzieri pot fi, pe de o parte, lipsa de personal
din cadrul Direciei Juridice - Serviciul Legislaie din cadrul ANRE, iar pe de alt parte, lipsa de
implicare a direciilor de specialitate din cadrul ANRE.

O alt problem de

o importan deosebit o reprezint faptul c, pn la finalizarea


misiunii de audit nu a fost elaborat Planul naional de aciune n cazuri de srcie energetic,
document prin care, n conformitate cu art. 6 lit. r din Legea nr. 123/2012, trebuiau definite
situaiile critice i clienii care nu pot fi deconectai n astfel de situaii, pe baza unei proceduri
specifice, aprobate prin hotrre a Guvernului, la propunerea ANRE.
Atribuii n elaborarea acestui Plan reveneau att Ministerului Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri (ulterior aceast atribuie fiind preluat de Ministerul Energiei,
ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Mediului de Afaceri), ct i Ministerului Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale (ulterior, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vrstnice).
Srcia energetic a consumatorului casnic poate fi definit ca fiind dificultatea sau
incapacitatea de a dispune de servicii energetice eseniale la un pre rezonabil. Avnd n vedere
multiplele dificulti pe care le ntmpin persoanele cu venituri reduse, este necesar s se stabileasc
msuri de eficientizare a consumului de energie la consumatori, msuri pentru reducerea preului
energiei la consumatorii finali i sprijinul financiar al clienilor vulnerabili.
n acest context, cazurile de srcie energetic sunt determinate de trei factori principali:
nivelul sczut al veniturilor, consumul (eficiena) de energie i preul energiei.
n Romnia, cauzele care conduc la apariia srciei energetice pot fi considerate, pe de o
parte, pierderile energetice ridicate, completate de ineficiena investiional i ineficacitatea
exploatrii resurselor i a echipamentelor energetice, iar pe de alt parte, veniturile sczute ale
consumatorilor i preul energiei.
Conform Comitetului Economic i Social European (CESE organ consultativ al UE
nfiinat n 1957), grupurile sociale cele mai vulnerabile sunt cele cu veniturile cele mai sczute, cum
ar fi persoanele cu vrste de peste 65 de ani, familiile monoparentale, persoanele aflate n omaj sau
persoanele care beneficiaz de alocaii sociale. Mai mult, n majoritatea cazurilor, persoanele cu
niveluri sczute de venit locuiesc n imobile n care eficiena energetic este sczut, ceea ce nu face
dect s agraveze situaia de srcie energetic cu care se confrunt aceast categorie.

6. Preurile
consumatorilor

tarifele

aplicate

pentru

energia

electric

destinat

Nivelul preurilor reprezint o preocupare major pentru consumatori, remarcndu-se prin


urmare importana monitorizrii preurilor i modul n care acestea evolueaz.
Preurile suportate de consumatorii de energie electric (populaie, instituii, ageni
economici) depind, pe de o parte, de raportul dintre cerere i ofert, care trebuie s satisfac
indubitabil principiul promovrii unei concurene deschise i echitabile ntre participanii la pia, n
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 86 din 129

beneficiul consumatorilor finali de energie, iar pe de alt parte, de nivelul tarifelor percepute de
productorii de energie i operatorii de reea (transport i distribuie), i nu n ultimul rnd de
nivelul taxelor/contribuiilor introduse n factura consumatorului.

6.1. Evoluia nivelului preurilor/tarifelor pentru energia electric livrat


clienilor finali de furnizorii de ultim instan
n accepiunea cadrului legal instituit de Legea nr. 123/2012:
- clientul final este definit ca fiind orice persoan fizic sau juridic ce cumpr energie
electric pentru consum propriu, aceast noiune fiind echivalent cu cea de consumator;
- client casnic - este definit ca fiind clientul care cumpr energie electric pentru propriul
consum casnic, excluznd consumul pentru activiti comerciale sau profesionale.
- client noncasnic - este definit ca fiind orice persoan fizic sau juridic ce cumpr
energie electric ce nu este pentru propriul consum casnic, aceast categorie include i productori
de energie electric, operatori de reea i clieni angro;
- clientul eligibil este definit ca fiind clientul care este liber s i aleag furnizorul de
energie electric de la care cumpr energie electric.
n perioada auditat, pentru energia electric livrat de furnizorii de ultim instan
clienilor finali, ANRE a aprobat nivelul tarifelor reglementate n baza Metodologiilor aprobate
prin: Ordinul ANRE nr.133/2008 (pentru perioada 29.12.2008 31.08.2012), Ordinul ANRE nr.
30/2012 (pentru perioada 01.09.2012 - 27.11.2013) i Ordinul ANRE nr. 82/2013 (pentru perioada
28.11.2013 24.06.2015).
n baza acestor Metodologii, n perioada auditat, ANRE a stabilit tarifele reglementate de
energie electric aplicate de FUI att pentru clienii casnici (alii dect cei eligibili), ct i pentru
consumatorii finali alii dect cei casnici.
Conform Metodologiei aprobate prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 82/2013, n tarifele
aplicate consumatorilor sunt recunoscute urmtoarele costuri ale furnizorului de ultim
instan, acceptate de ANRE ca fiind justificate, respectiv:
a)costuri cu achiziia energiei electrice;
b) costuri aferente serviciului de transport al energiei electrice;
c) costuri aferente serviciilor de sistem tehnologice i funcionale;
d) costuri aferente serviciului prestat de operatorul pieei centralizate de energie electric
participanilor la pieele centralizate de energie electric administrate de acesta;
e) costuri aferente serviciului de distribuie a energiei electrice;
f) costuri aferente activitii de furnizare a energiei electrice pentru clienii finali care nu au
uzat de dreptul de eligibilitate;
g) costuri ocazionate de for major (dac este cazul).

6.1.1. Evoluia tarifului mediu reglementat la energie electric livrat consumatorilor


casnici de furnizorii de ultim instan

n perioada 2010-2014,

nivelul tarifelor reglementate aplicate pentru energia electric


livrat consumatorilor casnici de furnizorii de ultim instan, stabilit de ANRE, s-a situat ntre
359,00 lei/MWh i 400,15 lei/MWh, nregistrnd iniial o cretere de 11,4 % n perioada 20102013, n valoare absolut cu 41,15 lei/MWh, urmat de o reducere cu 2% n perioada 20132014,
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 87 din 129

n valoare absolut cu 8,18 lei/MWh, astfel:

Denumire
indicator

Ordin ANRE
102/2009
(01.01.201030.06.2012)
Valoare
(lei/MWh)

Tarif reglementat
mediu, din care:
Cost achiziie
energie electrica
pentru consumator
Cost serviciu
transport
Cost serviciu
sistem
Cost serviciu
decontare
pia/operator pia
Cost serviciu
distribuie
Cost serviciu
furnizare

Ordin ANRE
25/2012
(01.07.201231.12.2012)

Procent din
tarif
reglementat
mediu (%)

Ordin ANRE
53/2012
(01.01.201330.06.2013)

Ordin ANRE
40/2013
(01.07.201330.06.2014)

Ordin ANRE 7/2014


(01.07-31.12.2014)

Valoare
(lei/MWh)

Procent din
tarif
reglementat
mediu (%)

Valoare
(lei/MWh)

Procent din
tarif
reglementat
mediu (%)

Valoare
(lei/MWh)

Procent din
tarif
reglementat
mediu (%)

Valoare
(lei/MWh)

Procent din
tarif
reglementat
mediu (%)

359,00

100%

377,50

100,00%

400,15

100,00%

394,94

100,00%

391,97

100%

157,70

43,93%

140,50

37,22%

156,00

38,99%

152,65

38,65%

137,60

35,10%

16,50

4,60%

18,78

4,97%

21,16

5,29%

21,16

5,36%

22,91

5,84%

20,70

5,77%

10,21

2,70%

10,91

2,73%

10,91

2,76%

13,96

3,56%

0,30

0,08%

0,30

0,08%

0,37

0,09%

0,37

0,09%

0,1

0,03%

141,30

39,36%

157,78

41,80%

200,46

50,10%

201,07

50,91%

199,00

50,77%

22,50*

6,27%

49,93*

13,22%

11,25**

2,81%

8,78**

2,22%

18,40***

4,69%

*- costurile de furnizare includ profitul reglementat i costul cu certificatele verzi;**- costurile cu furnizarea includ i profitul reglementat;***- costul
de furnizare include profitul reglementat i coreciile de regularizare extra-profit/pierdere din anul 2013 i sem. I 2014.

Se remarc faptul c, n perioada 2010-2014:


- n componena tarifului mediu reglementat pentru energia electric livrat de furnizorii
de ultim instan consumatorilor casnici, ponderea o deine tariful aferent serviciului de
distribuie (39,36% - 50,77%), urmat de: costurile de achiziie a energiei electrice (43,93% 35,10%), costurile aferente tarifului de transport (4,60% - 5,84%) i de costurile aferente
serviciului de furnizare (6,27% - 4,69%);
- evoluia tarifului mediu reglementat a fost influenat n principal de creterea n evoluie a
tarifului mediu aferent serviciului de distribuie, de la 141,30 lei/MWh n anul 2010 la 199
lei/MWh n anul 2014, respectiv cu 41%, i a tarifului mediu aferent serviciului de transport,
de la 16,50 lei/MWh n anul 2010 la 22,91 lei/MWh n anul 2014, respectiv cu 38,8%, n
condiiile n care, costul de achiziie al energiei electrice de la productori a sczut de la 157,7
lei/MWh n anul 2010, la 137,6 lei/MWh, respectiv cu 12,7%.
Grafic, nivelul tarifului mediu reglementat pentru energia electric livrat de furnizori de
ultim instan consumatorilor casnici, se prezint astfel:
Structura elementelor de cost din cadrul tarifului mediu reglementat, pentru
consumatorii casnici, n perioada 01.07 - 31.12.2014
4,69%

0,03%
Cost achiziie energie - 137,6 lei/MWh

35,10%

Cost serviciu transport - 22,91 lei/MWh


Cost serviciu sistem - 13,96 lei/MWh

Tarif mediu
391,97 lei/MWh

Cost serviciu distribuie - 199 lei/MWh


Cost furnizare - 18,40 lei/MWh

50,77%
5,84%
3,56%
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

Cost serviciu pia - 0,1 lei/MWh

pagina 88 din 129

Comparativ

cu tarifele practicate la nivel european, consumatorii casnici romni


beneficiaz de unele dintre cele mai sczute tarife la energie electric, respectiv de 13,34
euroceni/kWh (inclusiv taxe), cu 36% sub media nregistrat la nivel european de 18,16
euroceni/kWh, astfel:

Sursa: HEPI - Energie-Control Austria, MEKH and VaasaETT Ltd.

n ceea ce privete raportarea tarifului energiei electrice la puterea de cumprare a


consumatorilor (purchaising power standards PPS paritatea puterii de cumprare),
Romnia ocup unul dintre primele locuri la nivel european, cu un nivel de 26,78 PPS/kWh cu
32% peste media european de 20,27 PPS/kWh, remarcndu-se nivelul sczut al puterii de
cumprate al consumatorilor romni, astfel:

Sursa: HEPI - Energie-Control Austria, MEKH and VaasaETT Ltd.

n ceea ce privete nivelul PIB- ului per capita n anul 2014 (valoarea Produsului intern brut
pe cap de locuitor exprimat n paritatea puterii de cumprare standard PPS), Romnia s-a situat la
54% din media Uniunii Europene, i ocup penultimul loc n UE, naintea Bulgariei, unde valoarea
acestui indicator a fost de 45% din media UE. Cea mai prosper ar membr a blocului comunitar a
fost Luxemburg, unde PIB/locuitor exprimat n PPS a fost de peste 2 ori mai mare (263%) fa de
media UE;
n ceea ce privete nivelul salariului minim nregistrat n semestrul I 2015, i n acest caz
Romnia s-a situat pe penultimul loc n UE cu un salariu minim de 217,5 euro/lun, naintea
Bulgariei (184,07 Euro/lun), n condiiile n care la nivelul UE, salariul minim nregistrat n
Luxemburg a fost de 1.922,96 euro/lun, n Belgia i Olanda a fost de 1.501 euro/lun, iar n
Germania de 1.473 euro/lun. Mai mult, n Romnia, din numrul de 5.204.410 salariai activi la
01.01.2015, 1.050.610 salariai (20,18% din numrul total de salariai) ncasau lunar salariul minim
pe economie de 900 lei/lun.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 89 din 129

Totodat, n Romnia, numrul mediu de pensionari a fost n trimestru I 2015 de 5.332 mii
persoane, din care 49,71% aveau pensii sub 800 de lei/lun, pensia medie fiind de 886 lei/lun.
Un alt aspect deosebit de important l reprezint situaia persoanelor care beneficiaz de pensia
social minim (400 lei), acordat n baza Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 6/2009,
numrul acestora fiind de 558 mii persoane n trimestrul I 2015, cu 63 mii persoane mai mare dect
n trimestrul IV 2014.
Aceti factori influeneaz n mod direct puterea de cumprare a consumatorilor romni i
trebuiesc avui n vedere de ctre ANRE la stabilirea tarifelor i preurilor la energie electric.

6.1.2. Evoluia tarifului mediu reglementat la energie electric


consumatorilor finali, alii de ct cei casnici, de furnizorii de ultim instan

livrat

n perioada 2010-2013, nivelul tarifelor reglementate aprobate de ANRE, pentru


energia electric livrat consumatorilor finali, alii de ct cei casnici, de ctre furnizorii de ultim
instan a avut o evoluie ascendent, nregistrnd o cretere de la 348,3 lei/MWh n perioada
2010-2012, la 382,38 lei/MWh n anul 2013, respectiv cu 9,7%, astfel:
Ordin ANRE 103/2009
(01.01.2010-30.06.2012)

Denumire
indicator

Valoare
(lei/MWh)

Procent din
tarif
reglementat
mediu (%)

Ordin ANRE 26/2012


(01.07.2012-31.12.2012)

aloare
(lei/MWh)

Procent din
V
tarif
reglementat
mediu (%)

Ordin ANRE 54/2012


(01.01.2013-30.06.2013)
Valoare
(lei/MWh)

Procent din
tarif
reglementat
mediu (%)

Ordin ANRE 41/2013


(01.07.2013-31.12.2013)***
Valoare
(lei/MWh)

Procent din tarif


reglementat mediu
(%)

Tarif reglementat
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
348,30
365,70
387,42
382,38
mediu, din care:
Cost achiziie
energie electrica
158,60
45,54%
142,14
38,86%
156,00
40,27%
149,16
39,01%
pentru consumatori
Cost serviciu
16,50
4,74%
18,69
5,11%
21,16
5,46%
21,16
5,53%
transport
Cost serviciu sistem
20,30
5,83%
10,21
2,79%
10,91
2,82%
10,91
2,85%
Cost serviciu
decontare
0,30
0,09%
0,30
0,08%
0,37
0,10%
0,37
0,10%
pia/operator pia
Cost serviciu
145,30
41,72%
147,32
40,28%
165,38
42,69%
154,57
40,42%
distribuie
Cost serviciu
7,30*
2,10%
47,04*
12,88%
33,6**
8,67%
46,21**
12,08%
furnizare
* - costurile de furnizare includ profitul reglementat i costul cu certificatele verzi;** - costurile cu furnizarea includ i profitul reglementat;
*** - ncepnd cu 01.01.2014, tarifele reglementate pentru aceast categorie de consumatori au fost eliminate

Se remarc faptul c, n perioada 2010-2013:


- n tariful mediu reglementat pentru energia electric livrat de furnizorii de ultim instan
consumatorilor finali, alii dect cei casnici, ponderea o deine tariful aferent serviciului de
distribuie (41,72% - 40,42%), urmat de: costurile de achiziie a energiei electrice (45,54% 39,01%), costurile aferente tarifului de transport (4,74% - 5,53%) i de costurile aferente
serviciului de furnizare (2,10% 12,08%);
- evoluia tarifului mediu reglementat a fost influenat n principal de creterea n evoluie a
tarifului mediu aferent serviciului de distribuie, de la 145,30 lei/MWh n anul 2010, la 154,57
lei/MWh n anul 2013, respectiv cu 6,2%, i a tarifului mediu aferent serviciului de transport,
de la 16,50 lei/MWh n anul 2010, la 21,16 lei/MWh n anul 2013, respectiv cu 28,2%, n
condiiile n care, costul de achiziie al energiei electrice de la productori a sczut, de la 158,6
lei/MWh, n anul 2010, la 149,6 lei/MWh, respectiv cu 5,6%.
Grafic, nivelul tarifului mediu reglementat pentru energia electric livrat de furnizori de
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 90 din 129

ultim instan consumatorilor finali, alii dect cei casnici, se prezint astfel:
Structura elementelor de cost din cadrul tarifului mediu reglementat, pentru
consumatorii finali, alii dect cei casnici, n perioada 01.07 - 31.12.2013
12,08%

0,10%
Cost achiziie energie - 149,16 lei/MWh
Cost serviciu transport - 21,16 lei/MWh

39,01%
Cost serviciu sistem - 10,91 lei/MWh

Tarif mediu
382,38 lei/MWh

Cost serviciu distribuie - 154,57 lei/MWh


Cost furnizare - 46,21 lei/MWh

40,42%
Cost serviciu pia - 0,37 lei/MWh

5,53%
2,85%

n concluzie, creterea tarifelor reglementate, aprobate de ANRE, la energia electric


livrat att consumatorilor casnici ct i consumatorilor finali, a fost determinat n principal de
creterea tarifelor aferente serviciului de distribuie, care a deinut ponderea, respectiv de 39,6%50,77% n tarifele aprobate pentru consumatorii casnici i de 41,72%-40,42% n tarifele aprobate
pentru consumatorii finali, alii dect cei casnici.

6.1.3. Structura preului mediu de vnzare final a energiei electrice la consumatorii


finali (inclusiv taxe)
n ceea ce privete structura preului mediu de vnzare al energiei electrice la
consumatorul final, n funcie de elementele ce compun aceste preuri (inclusiv taxele), situaia
se prezint astfel:
-lei/MWh2010
Indicator

2011

2012

2014 sem. I

2013

clieni
casnici

clienti
noncasnici

clieni
casnici

clienti
noncasnici

clieni
casnici

clienti
noncasnici

clieni
casnici

clienti
noncasnici

clieni
casnici

clienti
noncasnici

Pre mediu de vnzare


cu taxe (1+2)
1.Pre mediu de
vnzare, din care:
1.1.Pre mediu achiziie
i furnizare

438,1

396,88

462,4

407,15

482,42

475,43

581,31

534,42

584,11

482,63

356,48

324,43

356,56

313,49

365,24

361,37

400,11

364,45

412,02

334,28

144,34

203,41

143,7

208,52

151,41

238,35

167,37

230,1

176,59

191,69

1.2.Pre mediu reea

212,14

121,02

212,85

104,97

213,83

123,02

232,74

134,35

235,43

142,59

2.Taxe (certificate
verzi, cogenerare,
acciza, TVA

81,62

72,45

105,84

93,66

117,19

114,07

181,2

169,97

172,09

148,35

Grafic, structura preului mediu de vnzare a energiei electrice la consumatorul final n

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 91 din 129

perioada 2010-2014, se prezint astfel:

Se

remarc faptul c n semestrul I 2014, ponderea n preul mediu de vnzare a


energiei electrice pentru consumatorii finali o reprezint tariful de reea (tariful pentru serviciul de
transport i distribuie) care n cazul clienilor casnici reprezint 40,24%, iar n cazul clienilor
noncasnici reprezint 29,54%.
Astfel, din preul de vnzare al energiei electrice la consumatorii casnici, costul energiei
electrice (respectiv preul energiei electrice vndute de productorii de energie) a fost de 152,65
lei/MWh i a reprezentat n semestru I 2014 doar 26,15% din preul final al energiei de 584,11
lei/MWh, iar restul de aproximativ 73,85% a fost reprezentat de tarife pentru servicii (furnizare,
distribuie, transport, sistem, etc. - 44,4% %) i taxe/contribuii (29,45 %).

Totodat,

se remarc creterea preurilor de vnzare a energiei electrice la


consumatorii finali, n perioada 2010- 2014, respectiv:
- de la 438,1lei/MWh la 584,1 lei/MWh, respectiv cu 146 lei/MWh (33,32%), n cazul
consumatorilor casnici;
- de la 396,88 lei/MWh la 482,63 lei/MWh, respectiv cu 85,75 lei/MWh (21,7%), n cazul
consumatorilor noncasnici,
aceast majorare datorndu-se i creterii nivelului taxelor/contribuiilor (certificate verzi,
cogenerare, acciza, TVA) incluse n preul de vnzare, elemente care au nregistrat creteri n
aceast perioad, n valoare absolut de la 81,62 lei/MWh, la 172,09 lei/MWh, respectiv cu
90,83 lei/MWh, de 2,1 ori n cazul consumatorilor casnici i de la 72,45 lei/MWh la 148,35
lei/MWh, respectiv cu 75,9 lei/MWh, de peste 2 ori n cazul consumatorilor noncasnici.
Nivelul crescut al taxelor i contribuiilor incluse n preul de vnzare a fost influenat n
mod direct de majorarea urmtoarelor elemente:
- introducerea, din anul 2011, a contribuiei pentru cogenerarea de nalt eficien care a
fost iniial stabilit la valoarea de 12,09 lei/MWh 13,46 lei/MWh, iar ulterior a crescut n anul
2013 pn la valoarea medie de 23 lei/MWh, pentru ca, n semestru I 2014 s ajung la valoarea de
18,95 lei/MWh;
- includerea n preul de vnzare a energiei electrice a contravalorii certificatelor verzi,
element ce a nregistrat o cretere de peste 11,2 ori n perioada 2010-2013, de la 3,55 lei/MWh n
anul 2010, la 40,04 lei/MWh n anul 2013.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 92 din 129

Suplimentar,

fa de taxele/contribuiile menionate anterior (cogenerare i certificate


verzi), ncepnd cu anul 2013, au fost introduse alte dou taxe, n mod indirect, prin
intermediul tarifelor pentru serviciul de distribuie i transport a energiei electrice, respectiv:
Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice, instituit prin Ordonana
de Urgen a Guvernului nr. 5/2013, impozit ce este datorat de operatorii de transport i de
distribuie a energiei. Valoarea acestui impozit a fost determinat prin aplicarea unei valori cuprinse
ntre 0,1 lei - 0,85 lei pentru fiecare MWh de energie transportat/distribuit prin reelele
operatorilor. Nivelul impozitului stabilit pentru operatorii principali de distribuie a fost n anul 2013
de 27.988.276 lei i n anul 2014 de 30.406.070 lei, reprezentnd 0,57% - 0,64% din tariful
aferent serviciului de distribuie, iar la nivelul operatorului de transport a fost n anul 2013 de
8.077.793 lei i n anul 2014 de 8.335.314 lei, reprezentnd 0,7% - 0,74% din tariful aferent
serviciului de transport.

S-a

remarcat faptul c, dei n Nota de fundamentare ce a stat la baza emiterii


Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 5/2013, s-a precizat faptul c, companiile de distribuie
i transport au situaii financiare solide i pot suporta impunerea unui astfel de impozit, totui la
stabilirea tarifelor de ctre ANRE, nu s-a inut seama de intenia legiuitorului, costurile
aferente acestui impozit fiind incluse n tarifele suportate de consumatorii finali.
Impozitul pe construcii, instituit prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
102/2013, impozit ce este datorat i de operatorii economici din domeniul energiei, valoarea acestuia
fiind determinat prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construciilor existente n
patrimoniul acestora la data de 31 decembrie a anului anterior. Nivelul impozitului stabilit n anul
2014 pentru operatorii de distribuie, a fost de 155.452.759 lei, reprezentnd 3,26% din tariful
aferent serviciului de distribuie iar la nivelul operatorului de transport a fost de 15.424.752 lei,
reprezentnd 1,36% din tariful aferent serviciului de transport.

Creterea

preurilor de vnzare a energiei electrice la consumatorii finali, n


perioada 2010- 2014, s-a datorat n mare msur i creterii n evoluie a tarifelor aferente
serviciului de distribuie i transport, tarife ce nu au fost determinate pe baza unor cheltuieli reale
ale operatoriilor economici.

Metodologiile de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuie i transport a


energiei electrice, aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 39/2007 (ulterior prin Ordinul nr.
72/2013) i Ordinul nr. 60/2007 (ulterior prin Ordinul nr. 53/2013) au fost emise n alte condiii
dect cele prevzute la art. 76 (1) din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, i din Legea nr.
123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale, respectiv fr a fi stabilit o cot de profit
a operatorilor economici.
Acest fapt a condus la obinerea, n anul 2013, de ctre operatorii principali de
distribuie a unor rate ale profitului (din activitatea de distribuie), care n majoritatea cazurilor
s-au situat ntre 15% - 25%. n cazul operatorului de transport, profitul brut obinut din
activitatea de transport a fost de 24,5% n anul 2013 i de 33,74% n anul 2014.
n unele cazuri, ANRE a limitat rata profitului brut la 2,5% (pentru furnizori,
conform Ordinului ANRE nr. 133/2008 i Ordinului ANRE nr. 30/2012) sau la 5% (pentru
operatorii de distribuie, alii dect cei principali, conform Ordinului ANRE nr. 3/2007 i
Ordinului ANRE nr. 21/2013).

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 93 din 129

Totodat, aprobarea tarifelor aferente serviciului de distribuie i transport s-a


efectuat n discordan fa de prevederile Programului de Guvernare 2009-2012, respectiv n
condiiile n care, Guvernul Romniei a stabilit ca direcie de aciune, adoptarea unor
metodologii de calcul al preurilor i tarifelor care s permit reflectarea real a cheltuielilor
justificate n deplin respect fa de consumator i fa de principiile transparenei, asigurnd
totodat dezvoltarea durabil a sectorului energetic, ANRE a aprobat tarifele aferente serviciului
de distribuie i transport fr a avea la baz cheltuieli reale efective ale operatorilor
economici.

n unele cazuri, determinarea unor componente ale acestor tarife s-a efectuat fie prin
aplicarea unor coeficieni stabilii de ANRE (ex: rata reglementat a rentabilitii 10%) asupra
nivelului activelor sau asupra costurilor de operare ale operatorului economic, fie prin determinarea
unor elemente de cost precum amortizarea activelor, n alte condiii dect legislaia n vigoare,
respectiv prin aplicarea unui coeficient de inflaie asupra amortizrii.

Un aspect deosebit de important ce trebuia avut n vedere de ANRE la stabilirea tarifelor


se refer la nregistrarea unor cheltuieli de ctre operatorii economici (distribuitor, transportator,
furnizori), efectuate n condiii neconcureniale i netransparente, respectiv cheltuieli efectuate n
baza unor contracte de achiziie ncheiate cu prile afiliate. Din verificrile efectuate de Curtea
de Conturi la nivelul operatorilor economici au fost constatate cazuri n care, serviciile contractate
cu societi din cadrul grupului s-au efectuat la preuri superioare fa de cele practicate de ali
operatori pentru lucrri similare (Ex: CNTEE Transelectrica SA), iar n alte cazuri (ex: SC Electrica
Furnizare SA), aceste contracte au fost ncheiate pentru achiziia de servicii (n domeniile: achiziii,
economic, juridic, resurse umane, comercial, etc), precum i de consultan de specialitate, n
condiiile n care, n cadrul entitii, funcionau servicii/birouri cu personal de specialitate ncadrat cu
atribuii corespunztoare pentru desfurarea activitii, entitatea acceptnd la plat astfel de servicii
fr a avea la baz documente care s certifice prestarea efectiv a acestora.
n ceea ce privete procedura de achiziie utilizat pentru contractarea de lucrri i servicii de
la entitile afiliate, prevalndu-se de legislaia existent, respectiv de prevederile OUG 34/2009, s-a
constatat faptul c, operatorii au ncheiat contracte cu prile afiliate fie prin achiziie direct,
fie prin negociere fr publicarea prealabil a unui anun, fiind limitate cazurile n care s-a
recurs la proceduri de achiziie concureniale i transparente, respectiv licitaie.

6.2 Componenta pe piaa concurenial (CPC)


n factura consumatorilor finali de energie, pe lng tariful reglementat este evideniat i
Componenta pe piaa concurenial (CPC), reprezentnd tariful de energie electric activ, aplicat
de furnizorii de ultim instan.
Tariful CPC este propus de fiecare furnizor de ultima instan(FUI), fiind calculat pe
baza achiziiei energiei electrice exclusiv din piaa concurenial centralizat, precum i a costurilor
cu serviciile asociate energiei electrice furnizate la clienii proprii.
Cantitatea de energie electric ce trebuie achiziionat de pe piaa concurenial se
stabilete prin aplicarea unui coeficient subunitar, corelat cu etapa de eliminare a tarifelor
reglementate prevzut n calendar i cu categoria de consumatori non-casnici sau casnici, la
cantitile de energie electric prognozate a fi consumate n perioada respectiv. Cantitatea de energie
electric astfel determinat este facturat consumatorului, n mod distinct, pe factura de energie
electric, cu tariful CPC.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 94 din 129

Dei prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 30/2012 s-a prevzut includerea n tariful
CPC a costurilor cu achiziia energiei electrice de pe pieele competitive centralizate, ceea ce
presupunea ca achiziia de energie s fie efectuat de pe pieele organizate de OPCOM SA, n
mod transparent, public, centralizat i nediscriminatoriu, n realitate, ANRE a acceptat (prin
avizul acordat) n acest tarif, costurile de achiziie a energiei electrice efectuate de ctre
furnizori n baza unor contracte bilaterale negociate direct (ex.: achiziiile efectuate n perioada
2012-2013 de furnizorii de ultim instan SC Electrica Furnizare SA, SC Enel Energie SA i SC
Enel Energie Muntenia SA).
n unele cazuri, contractele bilaterale negociate au fost ncheiate cu entiti afiliate,
respectiv cu ali furnizori din cadrul grupului de societi (ex:furnizorii de ultim instan Enel
Energie SA i Enel Energie Muntenia SA au achiziionat energie electric m perioada 2012-2013 de
la SC Enel Trade Romnia SA).
Acest mod de tranzacionare nu a avut la baz principii de achiziie bazate pe
transparen i concuren, nefiind rezultatul unei proceduri competitive, fiind mai de grab
influenat de decizii de management n cadrul grupului de societi.
Facturarea componentei de pia concurenial
Pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, furnizorii de ultim instan
factureaz consumul de energie electric al clienilor finali parial cu tariful reglementat i parial
cu tariful CPC, corespunztor gradului de dereglementare, la categoria din care face parte
clientul final.
Astfel, pentru consumul realizat de clienii non-casnici, n perioada 1 septembrie 2012 - 31
decembrie 2013, i pentru consumul realizat de clienii casnici i cei asimilai clienilor casnici,
ncepnd cu 01 iulie 2013, furnizorii de ultim instan(FUI) au evideniat n mod distinct, n
factura de energie emis, pe lng tariful reglementat, i tariful Componenta de pia concurenial
(CPC). Consumul realizat dup data eliminrii complete a tarifelor reglementate (31.12.2014,
respectiv 31.12.2017) se factureaz/ va fi facturat numai la tariful CPC.
Evoluia tarifelor CPC, avizate de ANRE pentru furnizorii de ultim instan n perioada
2010-2013 a evideniat o scdere continu a acestei componente de tarif, de la 0,56 0,62 lei/kWh n
trimestrul IV 2012, la 0,43 0,51 lei/KWh n trimestrul IV 2013.

n anul 2014, evoluia tarifelor CPC a nregistrat un trend descresctor, astfel c n


semestrul II 2014, tarifele CPC pentru nivelul de joas tensiune au variat ntre 0,39 0,47
lei/kWh, cel mai redus tarif fiind cel stabilit de SC Enel Energie Muntenia SA (0,3969 lei/kWh), iar
cel mai ridicat fiind cel stabilit de SC E.ON Energie Romnia SA (0,4712 lei/kWh).

6.3. Evaluarea nivelului tarifului pentru serviciul de distribuie a energiei


electrice i a factorilor care au influenat evoluia acestuia
n perioada 2010-2014, stabilirea tarifelor aferente serviciului de distribuie a energiei
electrice (prestat de operatorii principali de distribuie) s-a efectuat n baza Metodologiei aprobate
prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 39/2007, iar ulterior prin Ordinul preedintelui ANRE nr.
72/2013.
Potrivit Ordinului preedintelui ANRE nr. 39/2007, operatorii principali de distribuie sunt
persoanele juridice, titulari ai unei licene de distribuie, care dein o reea electric de distribuie pe
care o exploateaz, ntrein, modernizeaz, dezvolt i au n concesiune exploatarea activitilor i
serviciului de distribuie a energiei electrice, distribuind energie electric la mai mult de 100.000
de clieni.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 95 din 129

La stabilirea tarifelor de distribuie, potrivit art. 27 din Ordinul ANRE nr. 39/2007, pentru
determinarea venitului iniial anual al operatorilor sunt luate n calcul urmtoarele:
- costurile de operare i mentenan a reelei de distribuie, respectiv costurile de operare i
mentenan controlabile i necontrolabile;
- costul de achiziie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu
tehnologic,
- amortizarea activelor ce intr n componena bazei reglementate a activelor (BAR),
- rentabilitatea activelor,
- necesarul de fond de rulment.
Costurile de operare i mentenan controlabile cuprind n principal costuri cu: materii
prime i materiale consumabile; apa, energia electric (regie) i alte utiliti; lucrri de ntreinere i
reparaii executate de teri; locaii de gestiune i chirii; prime de asigurare; studii i cercetri; alte
servicii executate de teri; personalul (salarii, diurne, prime), etc.
Costurile de operare i mentenan necontrolabile cuprind n principal costuri cu: plata
impozitelor, redevenelor, taxelor; contribuii la fondul de sntate, la fonduri speciale; salarii
compensatorii; pierderi din creane i debitori diveri pentru serviciul de distribuie etc. Pentru aceste
costuri, ANRE nu a stabilit o cot, acceptarea lor n tarif fiind apreciat n baza documentelor
prezentate de operatori.
Costul de achiziie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic
include costul de achiziie al energiei electrice aferente CPT (inclusiv costul serviciului de transport,
serviciilor de sistem i de administrare pia). ncepnd cu anul 2012, ANRE a stabilit acceptarea n
tarifele de distribuie a unui CPT reglementat mediu pe operator de 9,5 %.
Costul cu amortizarea activelor include valoarea amortizrii activelor reglementate puse
n funciune anterior datei de 1 ianuarie 2005 i valoarea amortizrii mijloacelor fixe puse n
funciune n fiecare an, ulterior acestei date sau a datei privatizrii operatorilor de distribuie.
n tariful pentru serviciul de distribuie, amortizarea activelor puse n funciune anterior datei de
01.01.2005, se determin utilizndu-se metoda liniar pentru o durat normal de via de 25 de ani.
n Metodologia aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 31/2005, art. 64, pentru
operatorii de distribuie cu capital privat, valoarea activelor reglementate a reprezentat:
- (1)valoarea societii determinat n momentul perfectrii privatizrii aa cum este
stipulat n contractul de privatizare dintre vnztor i cumprtor i transmis autoritii
competente n termenul stabilit.... printr-un document oficial.
- n prima perioad de reglementare, dac valoarea societii determinat la alin. (1)
depete valoarea net a imobilizrilor necorporale i corporale ale societii, autoritatea
competent va considera n BAR iniial cel mult 200% din valoarea contabil nregistrat n
bilanul contabil de la data de 31.12.2002, ajustat cu valoarea investiiilor puse n funciune,
ieirile de active prin cedare/vnzare i amortizarea aferent ncepnd cu data de 01 ianuarie 2004,
pn la momentul perfectrii privatizrii, dar nu mai trziu de data de 31.12.2005, inflatate cu
creterea indicelui preurilor de consum al fiecrui an.
Rentabilitatea activelor se determin ca medie a sumei valorii activelor la nceputul anului i
cea de la sfritul anului, la care se aplic o rat a rentabilitii.
Rata rentabilitii a fost stabilit de ANRE pentru operatorii principali de distribuie cu
capital majoritar privat la 10%, anual, pentru perioada 2008-2012, iar pentru operatorii de
distribuie cu capital majoritar de stat, valoarea acestui indicator a fost diminuat cu componenta
riscului de ar i a riscului investitorului privat, aceasta fiind stabilit la 8,52%.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 96 din 129

Necesarul de fond de rulment, potrivit Metodologiei aprobate prin Ordinul preedintelui


ANRE 39/2007, art. 42 i art. 43, se determin ca fiind suma de bani aferent finanrii
creditelor pe termen scurt (mai puin de un an), credite contractate pentru desfurarea activitii
de exploatare aferente serviciului de distribuie a energiei electrice.
Astfel, necesarul de fond de rulment a fost dimensionat la a opta parte (1/8) din produsul
calculat ntre valoarea costurilor de operare i mentenan i valoarea ratei rentabilitii.

n perioada 2008-2013, n tariful de distribuie acceptat de ANRE, ponderea o dein


costurile de operare controlabile (33 %), urmate de: costurile cu achiziia energiei pentru CPT (26 %)
i rentabilitatea activelor (20,7 %).
Grafic, ponderea costurilor acceptate de ANRE n tariful pentru serviciul de distribuie
pentru operatorii principali de distribuie, n perioada a doua de reglementare (2008-2013), se
prezint astfel:
Ponderea costurilor acceptate de ANRE n tariful pentru serviciul de
distribuie, n perioada a doua de reglementare (2008-2013)
15,75%

0,36%
33,04%

4,15%

20,70%

Costuri de operare controlabile


Rentabilitatea activelor
Cost cu amortizarea activelor

26,01%
Cost cu achiziia de energie pentru CPT
Costuri de operare necontrolabile
Necesar de fond de rulment

Evoluia tarifului pentru serviciul de distribuie mediu anual, aprobat de ANRE, n


perioada 2008-2014, a nregistrat o evoluie ascendent, constatndu-se o majorare pentru nivelul
de joas tensiune cu 17,12% n anul 2014 fa de anul 2008, astfel:
An

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Tarif
mediu
(lei/MWh)

169,97

173,35

176,20

178,64

190,66

200,30

199,07

*2014-valori prognozate joas tensiune

n ceea ce privete modul n care a fost stabilit, n perioada auditat, tariful pentru
serviciul de distribuie a energiei electrice, se remarc urmtoarele:
ANRE a acceptat includerea n tariful de distribuie a costurilor cu amortizarea
unor investiii efectuate de operatorii principali de distribuie (societi cu capital majoritar privat),
fr a verifica sursele din care au fost realizate investiiile (surse proprii sau contribuii de la teri)
incluse n raportrile efectuate de operatorii de distribuie.
ANRE, referitor la investiiile realizate de operatorii principali de distribuie, prin
Metodologia aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 31/2004, respectiv prin Ordinul
preedintelui ANRE nr. 39/2007 (art. 62), a definit indicatorul baza reglementat a

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 97 din 129

activelor(BAR), ca fiind Valoarea net a imobilizrilor corporale i necorporale prudent


efectuate, recunoscut de autoritatea competent i necesar desfurrii activitii reglementate.
Prin aceeai Metodologie s-a stabilit c, n BAR nu sunt incluse activele finanate din
contribuii primite de la tere pri i din contribuii financiare, indiferent care este sursa
acestora.
Astfel, n contractele de privatizare ncheiate de SC Electrica SA (pentru privatizarea
filialelor de distribuie i furnizare a energiei electrice) cu ENEL S.p.A. (pentru filialele Banat,
Dobrogea i Muntenia Sud), E.ON ENERGIE A.G. (filiala Moldova), cu CEZ a.s. (pentru filiala
Oltenia) s-a prevzut obligaia societilor privatizate de a utiliza preul aciunilor nou emise
(pentru majorarea capitalului social astfel nct cumprtorul s dein capitalul majoritar al
societii), n scopul finanrii activitii de modernizare, retehnologizare, ntreinere,
dezvoltare. Ori, preul aciunilor nou emise poate fi considerat o contribuie primit de la o ter
parte, respectiv de la acionarul majoritar al societilor privatizate.
Dei, SC Electrica SA a informat ANRE nc din anul 2010, i ulterior n anul 2012,
asupra acestor aspecte, ANRE nu a clarificat cele sesizate, rezumndu-se doar la a preciza faptul c,
nefiind semnatar a contractelor de privatizare nu are competen n verificarea respectrii clauzelor
stipulate n aceste contracte. De asemenea, nici nu a dispus verificri n acest sens, la operatorii de
distribuie, n vederea identificrii surselor de finanare din care au fost realizate investiiile.
Necunoaterea surselor de finanare a investiiilor acceptate de ctre ANRE n BAR, a
fost constatat la investiiile raportate de ENEL Distribuie Banat SA, ENEL Distribuie
Dobrogea SA, SC CEZ Distribuie SA, SC E.ON Distribuie Moldova SA i SC Enel Distribuie
Muntenia SA.
Din informaiile prezentate de ANRE, ulterior privatizrii (n perioada 2005 2009), la
nivelul celor 5 operatori de distribuie cu capital privat, ponderea investiiilor acceptate de ANRE
dn totalul investiiilor raportate de operatori s-a situat ntre 97,37% i 100%.

n acest context, s-a remarcat acceptarea unui tarif aferent serviciului de distribuie
supradimensionat cu elemente de cheltuieli necunoscute, contrar procedurilor emise de ANRE,
avnd impact asupra cresterii preului energiei vndute la consumatorii finali, prin
neverificarea surselor din care au fost realizate investiiile efectuate de cei cinci operatori
principali de distribuie, acceptate n tarif.
Potrivit Metodologiei aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 39/16.10.2007,
aceasta se aplic exclusiv operatorilor principali de distribuie care aveau n concesiune
exploatarea serviciului de distribuie a energiei electrice.
n anul 2005, Ministerul Economiei i Comerului a ncheiat cu operatorii de distribuie a
energiei electrice, 8 contracte de concesionare a serviciului de distribuie a energiei electrice,
pentru a cror intrare n vigoare exista obligaia de a fi publicate n Monitorul Oficial, n
conformitate cu prevederile art. 25 (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 i de art. 19 (4) din
Legea nr. 123/2012 (prin art. VI din Legea nr. 117/2014 a fost abrogat art. 19 (4) din Legea
123/2012).

ANRE

a aprobat tariful pentru serviciul de distribuie pentru operatorii de


distribuie (SC Enel Distribuie Banat SA, SC Enel Distribuie Dobrogea SA, SC E.ON Moldova
Distribuie SA, SC CEZ Distribuie SA, SC FDEE Electrica Distribuie Transilvania Nord SA, SC
Enel Distribuie Muntenia SA, SC FDEE Electrica Distribuie Muntenia Nord SA, SC FDEE
Electrica Distribuie Transilvania Sud SA) n condiiile n care, aceti operatori nu deineau n
concesiune exploatarea serviciului de distribuie a energiei electrice, n baza unor contracte
ncheiate n condiiile legii respectiv:
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 98 din 129

- cele 8 contracte de concesiune a serviciului de distribuie a energiei electrice nu au


intrat n vigoare, n sensul c nu au fost publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I;
- din cele 8 contracte de concesiune a serviciului de distribuie a energiei electrice
ncheiate de Ministerul Economiei i Comerului n anul 2005, 4 contracte nu au fost aprobate
prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei i comerului, respectiv cele ncheiate cu
SC FDFEE Electrica Banat SA, SC FDFEE Electrica Dobrogea SA, SC FDFEE Electrica
Transilvania Nord SA i SC FDFEE Electrica Muntenia Nord SA.

Fr a verifica dac cei 8 operatori economici erau concesionari n condiiile legii pentru
exploatarea serviciului de distribuie a energiei electrice, ANRE a aprobat an de an, tarife de
distribuie pentru aceti operatori.
Potrivit art. 27 din Metodologia aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr.39/2007, la
baza determinrii tarifului pentru serviciul de distribuie a energiei electrice se ia n calcul i costul
amortizrii activelor care intr n componena bazei reglementate a activelor (BAR).
Baza reglementat a activelor (BAR) reprezint valoarea net a mijloacelor fixe care
contribuie la prestarea serviciului de distribuie, recunoscute de ANRE.
n tariful aferent serviciului de distribuie, amortizarea activelor puse n funciune anterior
datei de 01.01.2005 s-a determinat utilizndu-se metoda liniar pentru o durat normal de via de
25 de ani asupra valorii activelor incluse n BAR.
Modul de determinare a Bazei reglementate a activelor (BAR), a fost stabilit prin
Metodologia aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 31/2004 (art. 63-64), astfel:
- n cazul operatorilor de distribuie cu capital majoritar de stat, valoarea BAR la
31.12.2005 a fost determinat prin dublarea valorii nete a activelor corporale i necorporale la
31.12.2002, la care s-a adugat valoarea intrrilor de active din anii 2003 i 2004, din care: au fost
sczute ieirile de active imobilizate i amortizarea activelor corporale i necorporale din perioada
2003-2004, indexat cu indicele de inflaie;
- n cazul operatorilor de distribuie cu capital privat, valoarea BAR la 31.12.2005 a fost
considerat valoarea cea mai redus dintre dublul valorii nete a activelor corporale i necorporale
la 31.12.2002 (la care s-a adugat valoarea intrrilor de active din anii 2003 i 2004, din care au fost
sczute ieirile de active imobilizate i amortizarea activelor corporale i necorporale din perioada
2003-2004) i valoarea societii determinat la momentul perfectrii privatizrii, aa cum este
stipulat n contractul de privatizare ... transmis autoritii competente n termenul stabilit....
printr-un document oficial. Valoarea activelor astfel stabilit a fost mprit la 25 de ani,
rezultnd valoarea amortizrii pentru urmtorii 25 de ani ncepnd cu anul 2005.

Stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuie a energiei electrice s-a efectuat fr


a avea la baz documente oficiale prin care s fie stabilit valoarea real a activelor deinute de
operatorii principali de distribuie, respectiv:
n cazul operatorilor de distribuie (de stat i privai), s-a aprobat stabilirea tarifelor
de distribuie, al cror nivel a fost supradimensionat nc din anul 2005, ca urmare a
determinrii Bazei reglementate a activelor (BAR amortizarea activelor din BAR reprezentnd un
element de cost n tarif) ntr-un mod nerealist, prin:
- dublarea valorii nete a activelor corporale i necorporale la 31.12.2002, luate n
calculul amortizrii (element de cost inclus n aceste tarife), crendu-le acestora n mod
indubitabil un avantaj;
- luarea n considerare a unor terenuri n valoare de 111.910 mii lei, n condiiile n care,
aceste active nu se supun amortizrii;

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 99 din 129

- neidentificarea activelor introduse n BAR n anul 2005, pe surse de finanare, respectiv


dac acestea provin din contribuii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaii sau din Fondul de
dezvoltare a sistemului energetic sau din alte fonduri nerambursabile (costul cu amortizarea acestor
bunuri nefiind acceptat n tarif, conform art. 55 din Ordinul ANRE nr. 31/2004) .
n cazul operatorilor de distribuie cu capital majoritar privat, s-a aprobat stabilirea
tarifelor de distribuie, al cror nivel a fost supradimensionat nc din anul 2004, ca urmare a
determinrii Bazei reglementate a activelor (BAR), ntr-un mod artificial i nerealist, prin luarea n
considerare la stabilirea acestui indicator a valorii societii determinat la momentul perfectrii
privatizrii, n baza unor adrese emise de societile de distribuie privatizate, fr a avea la
baz documente care s certifice informaiile comunicate de aceste societi.
Pe operatori de distribuie, baza activelor reglementate i valoarea amortizrii acceptat
de ANRE n tariful pentru serviciul de distribuie, n perioada 2005-2013, se prezint astfel:
Operator de distribuie

Baza activelor
reglementate (mii lei)

Valoare amortizare BARiniial


cumulat 2005-2013 (mii lei)

Grad de
recuperare

SC Enel Distribuie Banat SA


SC Enel Distribuie Dobrogea SA
SC Enel Distribuie Muntenia SA
SC CEZ Distribuie SA
SC E.ON Moldova Distribuie SA
SC FDEE Electrica Distribuie
Muntenia Nord SA
SC FDEE Electrica Distribuie
Transilvania Nord SA
SC FDEE Electrica Distribuie
Transilvania Sud SA

570.041
421.243
640.000
1.005.264
747.268

260.799
192.723
236.324
399.672
318.432

45,6%
45,6%
36,8%
39,7%
42,6%

761.583

348.432

45,7%

787.989

312.415

39,6%

586.233

268.207

45,7%

Se remarc faptul c, dei prin Metodologia aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE
nr. 31/2004 s-a prevzut mprirea valorii BAR iniial pe o perioad de 25 de ani, ceea ce
presupunea calcularea amortizrii prin aplicarea metodei liniare, iar gradul de recuperare a activelor
prin amortizare s se realizeze ntr-o perioad de 25 de ani, ANRE, n perioada 2005-2013 (pentru 9
ani, reprezentnd 36% din perioada de 25 ani) a acceptat includerea n tarifele de distribuie a
unei amortizri mult mai mari dect cea care ar rezulta din aplicarea metodei liniare, fiind
constatate cazuri n care gradul de recuperare depete 45% ( SC Enel Distribuie Banat SA, SC
Enel Distribuie Dobrogea SA, FDEE Electrica Distribuie Muntenia Nord SA, FDEE Electrica
Distribuie Transilvania Sud SA).
Dei valoarea activelor acceptate de ANRE n valoarea BAR iniial s-a diminuat n perioada
2005-2013 cu valori cuprinse ntre 0,7% - 15%, valoarea amortizrii BAR iniial acceptat de
ANRE, n tariful pentru serviciul de distribuie, a crescut cu peste 45% n aceeai perioad.
Acest fapt a fost generat de acceptarea de ctre ANRE a indexrii valorii amortizrii
anuale a activelor incluse n BAR cu indicele de inflaie nregistrat n aceast perioad, n
condiiile n care, legislaia n vigoare nu prevede indexarea anual cu indicele de inflaie a
amortizrii, aceasta reprezentnd o cheltuial de exploatare fix.
Efectul acceptrii indexrii cu indicele de inflaie anual a costului cu amortizarea const n
majorarea nejustificat a tarifului aferent serviciului de distribuie suportat de consumatori cu
suma estimat de 387.028 mii lei (diferena dintre valoarea amortizrii BAR iniial indexat i
introdus n tarif de 2.337.003 mii lei i valoarea amortizrii neindexate de 1.949.975 mii lei).

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 100 din 129

n timpul misiunii de audit, prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 112/2014, s-a renunat
la actualizarea cu indicele de inflaie a valorii amortizrii anuale aferente activelor incluse n BAR,
fr ns a fi prevzut efectuarea de corecii pentru perioada anterioar.
Prin metodologiile de stabilire a tarifelor, elaborate de ANRE, nu s-a prevzut
actualizarea situaiei activelor asupra crora se calculeaz amortizarea, respectiv mijloacele fixe
nlocuite s fie eliminate din cadrul activelor asupra crora se calculeaz amortizarea.

Astfel, pentru activele incluse n BAR, care sunt nlocuite n perioada n care acestea se
supun amortizrii, n cazul n care acestea sunt scoase din uz i implicit din cadrul bunurilor ce
compun BAR, valoarea amortizrii acestor bunuri nu a fost redus, fiind acceptat n
continuare n costurile suportate de consumatori. n acest sens, pentru bunurile nlocuite,
operatorul de distribuie este remunerat de dou ori, respectiv: o dat prin amortizarea
aferent activului ce a fost nlocuit, amortizare ce este luat n calcul n continuare la determinarea
tarifului de distribuie i o dat prin amortizarea aferent activului nou introdus n BAR.
n cazul n care bunul scos din funciune i nlocuit este valorificat de operatorul de
distribuie, venitul obinut din vnzarea bunului nu a fost luat n calcul la determinarea venitului
reglementat pentru prestarea serviciului de distribuie, dei cu valoarea acestuia ar trebui reduse
costurile suportate de clieni prin tariful reglementat.
!!! Spre exemplu, pentru un activ n valoare de 1.000 mii lei, cu o durat de via de 10 ani,
pus n funciune n anul 2006, anual operatorului de distribuie i este recunoscut n tarif un cost cu
amortizarea de 100 mii lei. n cazul n care bunul este nlocuit n al patrulea an de funcionare,
(2009) cu un bun n valoare de 2.100 mii lei cu o durat de via de 7 ani, rezultnd o amortizare
anual de 300 mii lei, ncepnd cu anul 2010 operatorului de distribuie i este acceptat n costuri
att amortizarea bunului nlocuit (100 mii lei), ct i amortizarea bunului nou instalat (300 mii lei),
ceea ce conduce la majorarea nejustificat a costurilor incluse n tariful de energie suportat de
consumatori.
Acceptarea n tarifele de distribuie a unor costuri aferente unor investiii care nu au
condus la utilizarea eficient a infrastructurii de distribuie.
Scopul i obiectivele Metodologiei aprobate prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 39/2007
constau, n principal, n promovarea investiiilor eficiente i n utilizarea eficient a
infrastructurii reelei electrice de distribuie.
n Strategia energetic a Romniei pentru perioada 2007-2020, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 1069/2007, este prevzut faptul c reelele electrice de distribuie (RED) sunt
caracterizate printr-un grad avansat de uzur fizic (circa 65%) a liniilor electrice de joas, medie
i nalt tensiune (110 kV), a staiilor de transformare i a posturilor de transformare. La aceasta se
adaug uzura moral, 30% din instalaii fiind echipate cu aparataj produs n anii '60. n aceste
condiii, consumul propriu tehnologic n reelele de distribuie (inclusiv pierderile comerciale) a
nregistrat n anul 2004 valoarea medie anual de 12,6%, comparativ cu media rilor din UE de
7,3%.

Din

evaluarea nivelului consumului propriu tehnologic (CPT) nregistrat n reelele


electrice de distribuie n anul 2013, comparativ cu anul 2004, s-a constatat faptul c, dei n
perioada 2009-2013 au fost raportate de operatorii de distribuie investiii realizate de 5.987.593 mii
lei, din care, pentru nlocuirea echipamentelor n vederea reducerii CPT, n perioada 2010-2013 au
fost efectuate investiii n valoare de 717.526 mii lei, investiiile realizate nu i-au atins scopul,
pierderile nregistrate n reelele de distribuie n anul 2013 (12,4%) au rmas la acelai nivel
nregistrat n anul 2004 (12,6%).

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 101 din 129

Totodat, din analiza evoluiei nivelului investiiilor realizate de operatorii principali de


distribuie comparativ cu evoluia tarifului mediu pentru serviciul de distribuie, a veniturilor
realizate i a ratei profitului nregistrat de operatorii de distribuie, s-au constatat urmtoarele:
creterea tarifului mediu anual pentru serviciul de distribuie n perioada 2010-2013 a
avut loc n condiiile n care, nivelul investiiilor realizate de operatorii de distribuie a sczut
cu 39,2%, dei un procent ridicat (cuprins ntre 9% - 91%) din instalaiile componente ale RED
necesitau lucrri de retehnologizare n anul 2014;
obinerea de ctre operatorii de distribuie a unor rate a profitului n anul 2013, care n
majoritatea cazurilor s-au situat ntre 15% - 25%, comparativ cu anul 2010, cnd acestea au
nregistrat valori cuprinse ntre 4% - 17%. Astfel, media anual ponderat a ratei profitului obinut
de cei 8 operatori de distribuie n anul 2013 a fost de 11,35%, fa de 7,74% n anul 2010.
ANRE a acceptat majorarea tarifelor de distribuie cu valoarea amortizrii unor
investiii care nu au condus n mod direct la retehnologizarea/mbuntirea strii reelei de
distribuie, n fapt, ele reprezint bunuri pentru desfurarea activitii curente: autoturisme
(283 buci n valoare de 16.594 mii lei, reprezentnd 20,8% din valoarea investiiilor realizate n
anul 2013 de SC Enel Distribuie Banat SA i acceptate de ANRE; 249 buci n valoare de 13.907
mii lei, reprezentnd 18,52% din valoarea investiiilor realizate n anul 2013 de SC Enel Distribuie
Dobrogea SA i acceptate de ANRE), scri metalice, sisteme de mprejmuire a zonelor de lucru,
etc.
n concluzie, ANRE, prin modul de determinate a tarifului pentru serviciul de distribuie, i
implicit prin aprobarea majorrii acestuia, a creat premisele creterii profiturilor nregistrate
de operatorii de distribuie, n detrimentul realizrii investiiilor n condiiile n care, prin
Strategia energetic a Romniei aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1069/2007, s-a stabilit
necesitatea realizrii de investiii de 3,4 miliarde euro pentru buna funcionare a reelei electrice
de distribuie, avnd n vedere starea tehnic a acesteia.
Cauzele care au condus la aceste aspecte constau n principal n: nestabilirea unor inte
anuale de prioritizare a investiiilor ce se vor realiza efectiv pentru mijloacele fixe aferente
reelei electrice de distribuie - instalaii (linii electrice, staii i posturi de transformare, etc.),
comparativ cu investiiile realizate pentru alte bunuri utilizate de operatorul de distribuie
(autoturisme, cldiri, etc.), precum i n faptul c, nu au fost prioritizate investiiile n funcie de
nivelul de tensiune al instalaiilor, avnd n vedere nivelul mare (n unele cazuri peste 25%) al
consumului propriu tehnologic nregistrat n instalaiile de joas tensiune.
n aceste condiii, s-a remarcat faptul c, fr stabilirea unui Program de investiii bazat pe
performan, axat pe retehnologizarea i modernizarea instalaiilor ce compun sistemul de distribuie,
nu se pot obine rezultate eficiente, care s conduc la mbuntirea acestui serviciu.
Astfel, s-a ajuns n situaia n care n anul 2013, n cazul SC Enel Distribuie Banat SA, 38%
din valoarea investiiilor acceptate de ANRE (79.707 mii lei) a reprezentat-o achiziia de
autoturisme (16.594 mii lei) i de contoare electrice (13.728 mii lei), iar n cazul SC Enel
Distribuie Dobrogea SA, 32,38 % din valoarea investiiilor acceptate de ANRE (75.095 mii lei) a
reprezentat-o achiziia de autoturisme (13.907 mii lei) i de contoare electrice (10.412 mii lei).
la determinarea tarifelor de distribuie a energiei electrice nu au fost luate n calcul
toate veniturile obinute de operatorii principali de distribuie aferente acestei activiti, caz n
care s-au majorat nejustificat aceste tarife, respectiv:

ANRE nu a acionat pentru instituirea unui cadru de reglementare care s prevad


ca la determinarea tarifelor de distribuie a energiei electrice n perioada 2008-2013, s fie luate
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 102 din 129

n calcul veniturile obinute de operatori (1.396.492 mii lei) i profitul obinut din energia
reactiv (787.560 mii lei), aa cum se procedeaz n cazul activitii de transport, la
determinarea tarifului pentru acest serviciu, n baza Metodologiei aprobate prin Ordinul
preedintelui ANRE nr. 60/2007.
n condiiile n care veniturile i cheltuielile aferente energiei reactive erau luate n calcul la
determinarea tarifului aferent serviciului de distribuie, nivelul tarifului mediu ar fi trebuit
diminuat anual cu valori cuprinse ntre 3,07 3,62 lei/MWh, respectiv cu 1,5% -2%.
ncepnd din anul 2014, prin Ordinul preedintelui ANRE 72/2013, au fost stabilite
costurile i veniturile avute n vedere la fundamentarea tarifelor de distribuie, fiind menionate n
mod distinct i cele aferente energiei reactive.
la determinarea tarifelor de distribuie a energiei electrice, s-a acceptat includerea n
BAR, a unor bunuri care nu ndeplineau condiiile stabilite de lege (durat i valoare - n
conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 15/1994) pentru a fi considerate mijloace fixe.

fapt, ANRE a acceptat includerea n Baza reglementat a activelor (BAR) i


implicit includerea amortizrii aferente acestora, n tarifele de distribuie:
a unui numr estimat de 3.114.786 buci contoare electrice (mijloace de msurare), n
valoare total de 605.377 mii lei, incluse de operatori n Programele de investiii, reprezentnd
11,37% din valoarea investiiilor aferente activitii de distribuie, care nu ntrunesc condiiile
legale (valoare i durat) pentru a fi considerate mijloace fixe.
a unor bunuri (scule, unelte, echipamente de protecie): 260 buci truse de scule, n
valoare de 1.121 mii lei; 91 truse electrician, n valoare de 200 mii lei.
Efectul acceptrii acestor bunuri ncadrate incorect n categoria mijloacelor fixe supuse
amortizrii i includerea acestora n BAR are dou consecine majore, ambele cu efect de majorare a
tarifelor de distribuie, n favoarea operatorului de distribuie, respectiv:
- creterea valorii amortizrii anuale incluse n tarif, element de cost asupra cruia ANRE
aplic indicele de inflaie anual, majornd astfel aceste costuri suportate de clieni;
- creterea valorii BAR i implicit majorarea elementului de cost Rentabilitatea bazei
activelor reglementate (RBAR), avnd n vedere faptul c prin acest cost se recunoate n tariful
pentru serviciul de distribuie o cot (10% iniial, iar n prezent 7,7%) din valoarea activelor incluse
n BAR.
la determinarea tarifelor de distribuie a energiei electrice, ANRE a stabilit n mod
difereniat nivelul ratei rentabilitii i determinarea elementului de cost rentabilitatea bazei
activelor reglementate RBAR, pentru operatorii de distribuie cu capital privat, fa de
operatorii de distribuie cu capital majoritar de stat.
n accepiunea Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 39/2007, rentabilitatea bazei
activelor reglementate (RBAR) reprezint valoarea recunoscut de ANRE, a randamentului
reglementat al BAR, exprimat n uniti monetare, iar formula de calcul a acestui indicator prevedea
nmulirea valorii medii a activelor din anul curent cu un indicator RRR care era mprit la 100
(RRR/100).

Din

analiza acestui indicator (RBAR), care a reprezentat n medie 20,7% din tariful
pentru serviciul de distribuie n perioada 2008-2013, s-au constatat urmtoarele:
la determinarea tarifelor de distribuie a energiei electrice, ANRE nu a aplicat formula
de calcul a indicatorului rentabilitatea bazei activelor reglementate (RBAR) aa cum aceasta a fost
stabilit prin Metodologia aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/2007, n sensul c, la determinarea
acestui element de cost n tarifele de distribuie, indicatorul RRR (rata reglementat a rentabilitii)
nu a fost ponderat (mprit) cu 100.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 103 din 129

n condiiile n care valoarea indicatorului RRR a fost stabilit la 10%, prin aplicarea corect
a formulei de calcul, rezult c valoarea activelor deinute de operatorul economic trebuia nmulit
cu valoarea de 0,001 (10%/100), i nu cu 0,1 (10%), aa cum s-a procedat, fapt ce a condus la
majorarea de 100 de ori a acestui element de cost fa de valoarea determinat n baza formulei
stabilite prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 39/2007.
Astfel, fa de valoarea indicatorului rentabilitatea bazei activelor reglementate (RBAR) de
4.015.215 mii lei, luat n calcul la determinarea tarifelor aferente serviciului de distribuie n
perioada 2010-2013, n condiiile aplicrii corecte a formulei de calcul aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 39/2007, valoarea acestui indicator trebuia s fie de doar 40.152 mii lei. Acest fapt ar
fi condus la diminuarea elementelor de cost luate n calcul la determinarea tarifului de
distribuie pentru perioada 2010-2013, n medie cu 21,2%.
acest indicator nu are la baz o cheltuial nregistrat de operatorul economic,
reprezentnd n fapt, un beneficiu direct acordat operatorului, determinat n funcie de nivelul
activelor deinute i de un indicator fix (RRR) stabilit de ANRE.
Astfel, operatorul economic este remunerat de dou ori, respectiv: o dat prin acceptarea
amortizrii activelor ce intr n componena BAR i o dat prin intermediul acestui indicator.
!!! Spre exemplu, pentru un mijloc fix n valoare de 1.000 mii lei, cu o durat de via de 10
ani, pus n funciune n anul 2008, anual operatorului de distribuie i era recunoscut n tarif att un
cost cu amortizarea de 100 mii lei, ct i un beneficiu aferent ratei de rentabilitate a activelor de 100
mii lei (1.000 mii lei x 10%). Astfel, operatorul economic recupereaz dublul valorii mijlocului fix
(2.000 mii lei) recunoscut de autoritatea de reglementare n BAR n cei 10 ani de funcionare.
Totodat, pe msur ce valoarea activelor deinute se majoreaz, operatorul economic obine
un beneficiu din ce n ce mai mare.
stabilirea nivelului indicatorului rata reglementat a rentabilitii s-a fcut n mod
difereniat pentru operatorii economici cu capital de stat fa de cei cu capital majoritar privat, n
sensul c, operatorilor de stat le-a fost diminuat nivelul acestui indicator de la 10%, la 8,52%, n
condiiile n care, prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 39/2007 la art. 77 (2), s-a prevzut c n
cazul operatorilor principali de distribuie cu capital integral de stat, valoarea RRR poate fi
diminuat cu componenta riscului de ar i a riscului investitorului privat.
Astfel, fr a fi emis o reglementare n acest sens, aprobat de preedintele ANRE, la
calculul tarifului pentru serviciul de distribuie a fost luat n calcul nivelul acestui indicator de
8,52%.

La determinarea tarifelor de distribuie a energiei electrice, ANRE

a acceptat costuri
cu finanarea creditelor pe termen scurt (la calculul indicatorului fond de rulment - NFRR) n
condiiile n care, operatorii principali de distribuie nu au nregistrat astfel de cheltuieli,
respectiv n tariful pentru serviciul de distribuie stabilit pentru operatorii principali de distribuie,
n perioada 2010-2013, a fost acceptat suma de 62.298 mii lei, dei operatorii de distribuie n cauz
nu au nregistrat costuri financiare dect n sum de 332 mii lei, respectiv ntr-o proporie
foarte sczut, de doar 0,53%.
Astfel, nivelul costurilor aferente acestui indicator, acceptate de ANRE n tariful pentru
serviciul de distribuie, este de peste 187 ori mai mare fa de nivelul costurilor financiare aferente
creditelor pe termen scurt efectiv nregistrate de operatorii principali de distribuie.
Avnd n vedere faptul c operatorii principali de distribuie nu au nregistrat n perioada
auditat costuri financiare aferente creditelor pe termen scurt (dobnzi), transferarea i suportarea
unor costuri nerealizate n tariful suportat de consumatori nu este justificat i nu are nici un
fundament economic.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 104 din 129

n concluzie, aprobarea tarifelor aferente serviciului de distribuie a energiei electrice


s-a efectuat n condiiile supradimensionrii n mod artificial a unor elemente de cost, sau prin
neluarea n calcul a unor venituri realizate de operatori, i totodat prin aplicarea eronat a
formulelor de calcul stabilite prin Metodologia de stabilire a tarifelor, aprobat prin Ordinul
preedintelui ANRE nr. 39/2007, fapt ce a condus la majorarea tarifelor n perioada 2010-2013,
astfel:
Element de cost
2010
2011
2012
2013
1. Costuri financiare aferente creditelor pe
15.581.092
15.929.573
18.077.687
12.377.563
termen scurt supradimensionate
2. Costuri influenate de indexarea
64.112.766
74.669.554
89.486.411
93.793.411
amortizrii
3. Aplicarea incorect a formulei de
863.903.772
992.766.775 1.101.521.597 1.016.870.557
determinare a indicatorului RBAR
147.885.276
145.739.061
148.308.623 126.103.670
4. Profitul brut realizat din energia reactiv
1.091.482.906
1.229.104.963 1.357.394.318 1.249.145.201
5.TOTAL (1+2+3+4)
40.851.493
42.305.112
42.503.843
41.004.020
6. Cantitate distribuit (MWh)
7. Influen asupra tarifului de distribuie
27
29
32
30
(lei/MWh) (7=5:6)

6.4. Evaluarea nivelului tarifului pentru serviciul de transport i de sistem al


energiei electrice i a factorilor care au influenat evoluia acestor tarife
n baza Licenei nr.161/2000 (cu modificrile ulterioare) emis de Autoritatea Naional de
Reglementare n domeniul Energiei, Compania Naional de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA (CNTEE Transelectrica SA) este operatorul de transport i de sistem al
energiei electrice.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 13/2007 a energiei electrice, respectiv a Legii nr.
123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale, CNTEE Transelectrica SA presteaz
serviciul public de transport pentru toi utilizatorii reelelor electrice de transport, n condiii
nediscriminatorii, asigurnd accesul oricrui solicitant n condiiile legii, cu respectarea normelor i
performanelor prevzute n reglementrile tehnice n vigoare.
n perioada 2010-2014, tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice au fost
determinate n baza Metodologiei aprobat prin Ordinele preedintelui ANRE nr. 60/2007 i nr.
53/2013.
n perioada 2010-2014, tarifele pentru serviciul de sistem au fost determinate n baza
Metodologiei aprobat prin Ordinele preedintelui ANRE nr. 20/2007 i nr. 87/2013.
n evoluie, n perioada 2010-2014, tariful mediu anual aprobat pentru serviciul de
transport i sistem a nregistrat o evoluie ascendent, constatndu-se o majorare a tarifului mediu
anual pentru serviciul de transport cu 32,35% n anul 2014 fa de anul 2010, precum i o diminuare
a tarifului mediu anual pentru serviciul de sistem cu 32,5% n aceeai perioad, astfel:
Component/
Perioad
Tarif mediu
serviciu transport
(lei/MWh)
Tarif mediu
serviciu sistem
(lei/MWh)

29.12.2009
31.12.2010

01.01.201131.03.2011

01.04.201131.12.2012

01.01.201306.08.2013

07.08.201331.12.2013

01.01.201430.06.2014

01.07.201431.12.2014

17

18,77

18,77

21,16

21,16

22,16

22,50

20,68

20,75

10,21

10,91

13,42

15,02

13,96

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 105 din 129

Grafic, evoluia tarifului mediu de transport i a tariful de sistem pentru perioada 20102014, se prezint astfel:
Evoluia tarifului mediu pentru serviciul de transport i serviciul de sistem
n perioada 2010-2014
50
40
30
20,68

21,16

20,75

21,16

22,16

22,5

20
10

17

18,77

18,77
13,42 15,02 13,96
10,21

0
01.01.2010

Tarif mediu serviciu


sistem (lei/MWh)
Tarif mediu serviciu
transport (lei/MWh)

10,91

01.01.2012

01.01.2014

ceea ce privete principalii indicatori economico-financiari ce caracterizeaz


activitatea de transport a energiei electrice n perioada 2010-2014, se remarc:
- n anul 2010 au fost realizate venituri n valoare de 1.008.920 mii lei, au fost nregistrate
costuri n valoare de 894.694 mii lei, rezultnd un profit brut n valoare de 114.226 mii lei i au
fost realizate investiii n valoare de 409.504 mii lei (din care, acceptate la determinarea tarifului
mediu de transport reglementat n valoare de 347.385 mii lei). Cantitatea de energie electric
transportat n reeaua electric de transport a fost de 40.431.875 MWh;
- n anul 2011, fa de anul 2010, veniturile au crescut cu 14,39% (n valoare absolut cu
145.194 mii lei), costurile au crescut cu 7,92% (n valoare absolut cu 70.881 mii lei), profitul brut
a crescut cu 65,06% (n valoare absolut cu 74.313 mii lei), n timp ce investiiile realizate au
nregistrat o scdere de 29,59% (n valoare absolut cu 121.176 mii lei), iar tariful mediu de
transport reglementat a crescut cu 10,41% (n valoare absolut cu 1,77 lei/MWh). Cantitatea de
energie electric transportat n reeaua electric de transport a crescut cu 5,05% (n valoare absolut
cu 2.041.622 MWh);
- n anul 2012, fa de anul 2011, veniturile au sczut cu 2,75% (n valoare absolut cu
31.702 mii lei), costurile au crescut cu 0,03% (n valoare absolut cu 329 mii lei), profitul brut a
sczut cu 16,99% (n valoare absolut cu 32.032 mii lei), investiiile realizate au sczut cu 46,43%
(n valoare absolut cu 133.870 mii lei), iar cantitatea de energie electric transportat n reeaua
electric de transport a crescut cu 0,32 % (n valoare absolut cu 136.725 MWh). Tariful mediu de
transport nu a suportat modificri;
- n anul 2013, fa de anul 2012, veniturile au crescut cu 7,25% (n valoare absolut cu
81.403 mii lei), costurile au sczut cu 5,88% (n valoare absolut cu 56.807 mii lei), profitul brut a
crescut cu 88,31% (n valoare absolut cu 138.211 mii lei), investiiile realizate au crescut cu
76,09% (n valoare absolut cu 117.520 mii lei), iar tariful mediu de transport a crescut cu
12,73% (n valoare absolut cu 2,39 lei/MWh). Cantitatea de energie electric transportat n reeaua
electric de transport a sczut cu 6,44 % (n valoare absolut cu 2.742.571 MWh).
- n anul 2014, fa de anul 2013, veniturile au crescut cu 12,53% (n valoare absolut cu
150.898 mii lei), costurile au sczut cu 1,44% (n valoare absolut cu 13.126 mii lei), profitul brut a
crescut cu 55,65% (n valoare absolut cu 164.024 mii lei), investiiile realizate au sczut cu
32,36% (n valoare absolut cu -88.019 mii lei), iar tariful mediu de transport reglementat a
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 106 din 129

crescut cu 5,53% (n valoare absolut cu 1,07 lei/MWh). Cantitatea de energie electric transportat
n reeaua electric de transport a crescut cu 4,95 % (n valoare absolut cu 1.971.081 MWh).
n ceea ce privete modul n care a fost stabilit, n perioada auditat, tariful pentru
serviciul de transport i sistem al energiei electrice i factorii care au influenat evoluia acestor
tarife, n cazul CNTEE Transelectrica SA, se remarc urmtoarele:

ANRE, a aprobat aplicarea unor tarife de transport a energiei electrice i de sistem,


supradimensionate n mod nerealist, astfel:
s-a acceptat includerea n tariful de transport a amortizrii calculate pentru investiii
n valoare estimat de 51.839 mii lei, care nu sunt destinate infrastructurii de transport a
energiei (ex: cheltuieli efectuate pentru msurtori topografice i documentaii topo cadastrale;
cheltuieli aferente amenajrii unui stand expoziional; achiziia de telefoane mobile i a unor bunuri
pentru dotarea spaiilor de lucru jaluzele; costul lucrrilor de modernizare a garajului entitii;
cheltuieli pentru amenajarea unor terenuri de sport; cheltuieli ocazionate de participarea la diverse
conferine; costuri cu amenajarea unor spaii verzi; cheltuieli pentru achiziia de cabine de paz, etc).
Efectul acceptrii acestor achiziii n baza reglementat a activelor, ca fiind investiii
aferente infrastructurii de transport al energiei electrice, a condus la acceptarea amortizrii
aferente acestora n tariful mediu de transport al energiei electrice i implicit la supradimensionarea
acestuia, n mod nejustificat.
s-a acceptat includerea n baza reglementat a activelor i implicit includerea n
tarif a amortizrii aferente pentru dou lucrri de investiii n valoare estimat de 73.742 mii lei,
nefinalizate, trecute n conservare i scutite de la calculul amortizrii (cu avizul Ministerului
Finanelor Publice ANAF).
Efectul includerii acestor investiii n Baza reglementat a activelor (n BAR iniial), const
n majorarea n mod nereal, cu valoarea amortizrii anuale a acestor mijloace fixe dei CNTEE
Transelectrica SA nu a nregistrat costuri cu amortizarea, fiind trecute n conservare,i implicit a
tarifului mediu de transport al energiei electrice pentru perioada de reglementare 2008-2013.
s-a acceptat indexarea amortizrii activelor cuprinse n baza reglementat a activelor
i a rentabilitii bazei reglementate a activelor, cu rata inflaiei/rata titlurilor de stat, n
condiiile n care, legislaia n vigoare nu prevede indexarea anual cu indicele de inflaie a
amortizrii, aceasta reprezentnd o cheltuial de exploatare fix.
Astfel, n urma coreciilor efectuate la sfritul perioadei de reglementare (corecii efectuate n
anul 2014), pentru perioada 2010-2012, costurile cu amortizarea acceptate n tariful mediu de
transport au fost cu 52.052 mii lei mai mari dect costurile cu amortizarea realizat efectiv de
CNTEE Transelectrica SA.
Acest aspect a fost generat de faptul c, prin Metodologia de determinare a tarifelor pentru
serviciul de transport, s-a prevzut aplicarea actualizrii cu rata inflaiei/rata titlurilor de stat a
costurilor nregistrate cu amortizarea.
Efectul includerii n tarifele de transport a unor costuri cu amortizarea, peste nivelul
celor realizate efectiv, const n majorarea tarifului mediu de transport al energiei electrice n mod
nerealist.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 107 din 129

7. Exercitarea de ctre autoritatea de reglementare a activitii de control cu


privire la respectarea de ctre operatorii economici din sectorul energiei electrice a
legislaiei specifice
Pentru desfurarea n condiii de eficien a pieei de energie electric, un aport important l
are activitatea de control i protecie a consumatorilor de energie, desfurat de ANRE.
Principalul obiectiv al acestei activiti const n supravegherea respectrii de ctre
participanii la piaa de energie (productori, transportator, distribuitori, furnizori, consumatori) a
prevederilor legale i a cadrului de reglementare aplicabil n domeniul energiei electrice.
ANRE a avut atribuii n exercitarea controlului privind respectarea cadrului legal de ctre
operatorii economici din domeniul energiei electrice,n baza urmtoarelor acte normative:
- n perioada 22.02.2007 05.10.2012, n baza prevederilor art. 11 alin 2, lit. i) i k) din
Legea nr. 13/2007 a energiei electrice;
- n perioada 06.10.2012 prezent, n baza prevederilor art. 9 alin. 1, lit. j) din OUG nr.
33/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
Totodat, prin Legea nr. 123/2012, s-a prevzut efectuarea de investigaii de ctre personalul
ANRE, din oficiu sau ca rspuns la o plngere formulat de ctre o persoan fizic ori juridic. n
acest sens, ANRE avea obligaia de a elabora procedura de investigaii n baza unui Regulament
privind organizarea i desfurarea activitii de investigare, aprobat prin ordin al preedintelui
ANRE.
S-a remarcat faptul c la nivelul ANRE nu a fost elaborat i aprobat un Regulament
privind organizarea i desfurarea activitii de investigare, dei de la data intrrii n vigoare a
prevederilor care instituiau efectuarea de investigaii de ctre personalul ANRE au trecut mai mult
de 3 ani.
n ceea ce privete activitatea de control, aceasta a fost organizat i s-a desfurat la nivelul
ANRE (central) i n cadrul celor 9 Oficii Teritoriale (Arad, Braov, Cluj, Craiova, Constana, Galai,
Iai, Trgu Mure i Sibiu).
Referitor la activitatea de control desfurat de ANRE, s-au remarcat urmtoarele:
Situaia personalului angajat din cadrul ANRE, care au calitatea de ageni constatatori, a
nregistrat o evoluie ascendent, de la 22 de ageni n anul 2010, la 38 de ageni n anul 2014,
respectiv o majorare cu 72 %.
Comparativ cu evoluia numrului de operatori economici care au deinut licen pentru
desfurarea activitilor specifice pieei de energie, nivelul de majorare al numrului de ageni
constatatori de 72% nregistrat n perioada auditat este net inferior nivelului de majorare al
numrului de titulari de licen, chiar i n condiiile raportrii la numrul de productori, n
rndul crora s-a nregistrat o cretere a numrului de licene de producere a energiei electrice de
peste 5,39 ori, de la 129 licene n anul 2010, la 696 licene n anul 2014.
n ceea ce privete numrul petiiilor nregistrate n domeniul energiei electrice
nregistrate la ANRE se remarc o cretere cu 98% a petiiilor formulate de consumatori, n
perioada 2010-2014, respectiv de la 1.281 petiii n anul 2010, la 2.539 petiii n anul 2014, fapt ce
poate semnifica creterea gradului de nemulumire al consumatorilor fa de serviciile prestate de
participanii la pia. Ponderea cea mai mare a principalelor probleme semnalate de ctre
consumatori n perioada 2011-2014 se refer la facturarea energiei electrice (24,37%), urmat de
calitatea energiei electrice (15,72%).
Din analiza evoluiei numrului de aciuni de control efectuate de personalul ANRE n
perioada 2010-2014 s-a remarcat creterea numrului de aciuni de control, de la 503 n anul 2010, la
803 n anul 2014, ceea ce reprezint o majorare cu aproximativ 60%, ponderea principal
deinnd-o aciunile de control de tip inspecie i supraveghere.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 108 din 129

n ceea ce privete cuantumul amenzilor aplicate n urma aciunilor de control desfurate de


personalul ANRE, s-a constatat majorarea cuantumului amenzilor aplicate, de la 1.286 mii lei n anul
2010, la 30.561 mii lei n anul 2014.
Aceast evoluie a fost influenat de faptul c valoarea maxim a valorii amenzilor acordate
pentru neplata contravalorii certificatelor verzi neachiziionate de ctre furnizorii i productorii de
energie, la termenele stabilite prin reglementrile ANRE, a fost majorat de 10 ori prin Legea nr.
23/2014, de la 100 mii lei la 10.000 mii lei.
Astfel, din totalul amenzilor de 30.561 mii lei aplicate n anul 2014, 21.894 mii lei (71,64%
din total amenzi aplicate) reprezint amenzile aplicate operatorilor economici pentru neplata ctre
Administraia Fondului pentru Mediu a contravalorii certificatelor verzi neachiziionate.
n ceea ce privete numrul de aciuni de control efectuate n perioada auditat n
domeniul energiei electrice i eficienei energetice, raportat la numrul de ageni constatatori, se
remarc faptul c n perioada 2010-2012 a fost nregistrat o scdere a aciunilor de control, de
la aproximativ 23 aciuni/agent constatator n anul 2010, la aproximativ 15 aciuni/agent constatator
n anul 2012, respectiv o reducere cu 35%, urmat de o majorare pn la aproximativ 18
aciuni/agent constatator n anul 2013, respectiv pn la aproximativ 21 aciuni/agent constatator
n anul 2014.
Referitor la sanciunile contravenionale aplicate urmare a aciunilor de control efectuate de
personalul ANRE n perioada 2010-2014, precum i la gradul de achitare a amenzilor
contravenionale de ctre operatorii economici sancionai, s-au constatat urmtoarele:
- creterea numrului de sanciuni contravenionale aplicate n urma aciunilor de control
desfurate, respectiv de la 309 sanciuni n anul 2010 (61,4% din totalul aciunilor de control), la
517 sanciuni aplicate n anul 2014 (64,3% din totalul aciunilor de control). n ceea ce privete tipul
de sanciuni aplicate, ponderea cea mai mare, n perioada 2010-2013, au deinut-o avertismentele
(52-63%), iar n anul 2014 ponderea cea mai mare au deinut-o amenzile contravenionale
(75,4%);
- diminuarea numrului amenzilor contravenionale achitate i aflate n executare silit n
perioada auditat, respectiv de la un grad de achitare de 91% nregistrat n anul 2010, la un grad de
achitare de 84 % n anul 2014.

8. Evaluarea sistemului IT
La nivelul ANRE, pentru domeniul Energiei Electrice i Eficienei Energetice, principala
aplicaie informatic este MIS (Management Information System), aplicaie realizat ncepnd cu
anul 2003. n anul 2014, Sistemul MIS a fost modernizat, prin suplimentarea de funcii i actualizarea
platformei software.
n ceea ce privete structura de personal cu atribuii n domeniul IT, n anul 2007, n cadrul
Departamentului IT i desfurau activitatea un numr de 8 salariai, iar n anul 2010 activitatea IT
era organizat sub forma unui compartiment, n cadrul Departamentului Cooperare, Programe,
Comunicare, Serviciul relaii cu publicul, i desfurau activitatea 2 persoane, ce asigurau suportul
tehnic i arhitectura hardware i de comunicaii a ANRE.
Ulterior, la finele anului 2012, a fost nfiinat Serviciul IT format din 2 persoane.

Referitor la sistemul IT, s-au remarcat urmtoarele:


Nu exist o politic clar de recrutare, pregtire i evaluare a resurselor umane IT, iar
personalul de specialitate IT este insuficient din punct de vedere numeric i structural.
Concentrarea cunotinelor IT la un numr restrns de personal a creat o dependen
semnificativ de persoane cheie care nu lucreaz n departamentul IT.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 109 din 129

Lipsa unei strategii multianuale de pregtire a personalului IT face ca accentul s se deplaseze


spre perfecionarea individual.
Nu exist un Regulament de utilizare a sistemului IT&C din cadrul ANRE, prin care
s fie stabilite: procedurile IT utilizate n cadrul ANRE, reglementri pentru utilizarea internetului,
accesul la bazele de date ale instituiei, proceduri, respectiv politici, cu privire la utilizarea e-mailului.
Nu exist o Strategie IT i respectiv un Plan de implementare a Strategiei, pe termen
mediu i lung, corespunztor obiectivelor ANRE.
Aceasta ar contribui la o mai bun percepie asupra problemelor cu care se confrunt
departamentele din cadrul ANRE.
Modificrile legislative frecvente i de substan din ultima perioad au condus la dese
adaptri i modificri n structura aplicaiilor informatice. Acestea au devenit foarte laborioase, fiind
uneori insuficient testate, avnd repercusiuni nedorite asupra calitii documentaiei de utilizare, a
operativitii instruirii utilizatorilor i asupra calitii activitii n general.
Nu sunt create suficiente proceduri pentru validarea i corelarea datelor, ceea ce mrete
timpul de prelucrare i d posibilitatea producerii de erori.
Se poate aprecia c sistemul informatic actual utilizat de entitate, prin complexitatea i
particularitile sale, va fi dificil de implementat n totalitatea sa fr o implicare i susinere
adecvat la toate nivelele manageriale, decizionale, i fr asigurarea volumului i structurii
necesare de resurse, materiale i umane, care s asigure succesul procesului de informatizare.

9. Evaluarea sistemului de control intern


Evaluarea sistemului de control intern la nivelul ANRE a reprezentat unul dintre obiectivele
misiunii de audit financiar derulate n anul 2015 la nivelul entitii.

Referitor evaluarea sistemului de control la nivelul ANRE, s-au remarcat urmtoarele:


- din cele 25 de standarde prevzute de OMFP nr. 946/2005, 20 standarde sunt integral
implementate i 5 standarde parial implementate.
- n cadrul ANRE nu a fost elaborat Planul Strategic de aciune pentru perioada 20122015, prin care trebuia s se stabileasc Strategiile de implementare i control.
- au fost inventariate 72 de activiti procedurabile, dar nu au fost ntocmite proceduri pentru
toate aceste activiti i nici nu au fost identificate i evaluate riscurile asociate activitilor n vederea
implementrii unor controale asupra riscurilor semnificative.
- pentru activitile din cadrul entitii i, n special, pentru activitile care se deruleaz n
piaa de energie electric i pentru operaiunile economice, s-a constatat c nu sunt elaborate
proceduri scrise, care s fie comunicate tuturor salariailor implicai.
Ca urmare, sistemul propriu de control intern/managerial este parial conform cu
standardele de control intern/managerial, aprecierea gradului de conformitate avnd la baz
prevederile Anexei 4, pct.1.1, lit. d din OMFP nr. 946/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Concluzii:
n urma evalurii mediului de control, performanei i managementului riscului, precum i a
activitilor de control realizate de ANRE s-a apreciat c nivelul de ncredere n sistemul de control
intern al entitii ca fiind satisfctor.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 110 din 129

CAPITOLUL III
Punctul de vedere al conducerii entitii auditate cu privire la aspectele constatate
n urma misiunii de audit al performanei
n urma edinei de conciliere, din analiza Proiectului Raportului de audit al performanei:
nu au rezultat divergene de opinii ntre reprezentanii Curii de Conturi i
reprezentanii SC OPCOM SA.
au rezultat divergene de opinii ntre reprezentanii Curii de Conturi i
reprezentanii ANRE cu privire la:
sectorul surselor regenerabile de energie electric, entitatea motivnd n principal
urmtoarele:
Punctul de vedere al reprezentanilor ANRE

Referitor la tranzacionarea certificatelor


verzi de ctre operatori care nu aveau obligaia de
achiziie, ANRE a invocat urmtoarele:
-Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie nu coninea
prevederi care s interzic astfel de tranzactii
- Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie nu coninea
prevederi care s interzic tranzacionarea
certificatelor verzi de ctre furnizori de la
productorii unde erau acionari.

Referitor la modul de facturare al


certificatelor verzi la consumatorii finali, ANRE
a invocat urmtoarele: Legea nr. 220/2008,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, nu prevede o astfel de obligaie de
monitorizare si nici care este entitatea institutia
care trebuie sa efectueze aceasta activitate.

Punctul de vedere al Curii de Conturi


Argumentele aduse de ANRE nu modific aspectele
constatate de auditorii publici externi, ntruct prin
modul n care a fost reglementat funcionarea pieei de
certificate verzi:
- s-a creat posibilitatea ca de ajutorul suportat
integral de consumatorii finali de energie electric s
beneficieze i alte persoane juridice care au activat pe
piaa de energie, n calitate de
intermediari
(furnizori) i care din operaiuni de tranzacionare a
unui numr de certificate peste cota obligatorie stabilit
de ANRE, au obinut venituri nsemnate, n condiiile
n care, beneficiarii sistemului de promovare sunt
productorii de E-SRE, i nicidecum furnizorii;
- au fost create premisele formrii unor nelegeri
ntre pri afiliate, n defavoarea altor operatori
economici, care au fost obligai s vnd CV la un pre
ct mai redus pentru a face fa concurenei i abundenei
de certificate verzi din pia, fiind posibil n unele cazuri
tranzacionarea de CV ntre operatori din cadrul unui
grup la preuri cu peste 40% mai mari, n detrimentul
consumatorilor.

Argumentele aduse de ANRE nu modific aspectele


constatate de auditorii publici externi, ntruct
monitorizarea schemei de promovare s-a limitat doar la
cuantificarea sumelor de care au beneficiat productorii
de E-SRE n urma vnzrii CV primite, fr a se urmri
i cuantificarea efortului financiar suportat de
consumatorii de energiei electric, n condiiile n care
aceast schem este suportat integral de acetia prin
includerea contravalorii CV n facturile de energie.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 111 din 129

preurile i tarifele aplicate pentru energia destinat consumatorilor i modul de calcul


al tarifelor aferente serviciului de distribuie i transport a energiei electrice, entitatea motivnd
urmtoarele:
Punctul de vedere al reprezentanilor
Punctul de vedere al Curii de Conturi
ANRE
Argumentele aduse de ANRE nu modific aspectele
constatate de auditorii publici externi, ntruct:
- n conformitate cu prevederile art. 76 (1) din
Legea energiei (nr. 13/2007 i nr. 123/2012), la
stabilirea preurilor i tarifelor reglementate pentru
activitile de transport i distribuie ANRE avea
Referitor la modul de stabilire a tarifelor
obligaia s ia n considerare costurile justificate ale
aferente serviciului de distribuie, ANRE a
activitilor respective, cheltuielile pentru dezvoltare i
invocat urmtoarele:
protecia mediului, precum i o cot rezonabil de
a) metodologiile de calcul a tarifelor
profit;
pentru activitatea de distribuie i transport nu
- ANRE a acceptat indexarea valorii amortizrii
prevd o limitare asupra profitului brut
anuale a activelor incluse n BAR cu indicele de
obinut de operatori;
inflaie nregistrat n aceast perioad, n condiiile n
b) neactualizarea amortizrii mijloacelor
care legislaia aplicabil nu prevede indexarea
fixe
cu
rata
inflaiei
conduce
la
costurilor cu amortizarea cu indicele de inflaie.
decapitalizarea treptat a unui agent
Referitor la afirmaia privind
decapitalizarea
economic;
operatorilor economici, aceasta nu poate fi reinut
c) includerea n BAR a contoarelor,
ntruct ANRE a prevzut art. 63 din Metodologia
truselor de scule pentru electricieni s-a
aprobat prin Ordinul 39/2007, recunoaterea
efectuat pentru uniformizarea modului de
reevalurii activelor n ultimul an al fiecrei perioade
tratare a recunoaterii costurilor aferente,
de reglementare;
deoarece s-a constatat c tratarea acestor
- n conformitate cu prevederile art. 6 din Legea
bunuri a fost diferit ntre operatori, unii
nr. 15/1994, bunurile invocate (contoare electrice
incluznd aceste costuri la costurile de operare
mijloace de msurare, scule, truse) nu ndeplineau
i mentenan, alii n cadrul investiiilor;
condiiile legale de durat i valoare pentru a fi
d) chiar dac n textul Metodologiei
considerate mijloace fixe;
revizuit prin Ordinul nr. 39/2007 la redactarea
- ANRE nu a aplicat
modul de calcul al
formulelor s-a mprit valoarea RRR la 100,
indicatorului rentabilitatea bazei activelor reglementate
considerm c n interpretarea textului de
(RBAR) aa cum acesta a fost stabilit prin Metodologia
reglementare trebuie s prevaleze punctul de
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/2007 (publicat n
vedere al elaboratorului (ANRE);
Monitorul Oficial), n sensul c, la determinarea acestui
e) luarea n considerare la calculul
element de cost indicatorul RRR (rata reglementat a
indicatorului fond de rulment -NFRR, a fost
rentabilitii) nu a fost ponderat cu 100, ceea ce a condus
de a asigura o compensaie pentru ntrzierile
la majorarea tarifelor aferente serviciului de distribuie;
la plat ale utilizatorilor serviciului i de a
- n conformitate cu prevederile art. 76 (1) din
acoperi decalajul existent ntre momentul
Legea energiei (nr. 13/2007 i nr. 123/2012), pentru
emiterii facturilor pentru energia electric
stabilirea preurilor i tarifelor reglementate trebuiau
distribuit i cel al efecturii plilor.
luate n calcul costurile justificate ale activitilor
respective. Ori n cazul neachitrii la termen a facturilor
de ctre operatori, n conformitate cu art. 15 din Anexa
la Ordinul 43/2004, s-a prevzut plata de penaliti la
nivelul dobnzii datorate pentru neplata creanelor
fiscale.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 112 din 129

CAPITOLUL IV
Msurile ntreprinse de conducerea entitii n timpul/ulterior misiunii de audit al
performanei
Pe parcursul derulrii misiunii de audit, au fost ntreprinse urmtoarele msuri:
ANRE, prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 112/2014, a renunat la actualizarea cu indicele
de inflaie a valorii amortizrii anuale aferente activelor incluse n BAR, fr a se efectua corecii
pentru perioada anterioar emiterii Ordinului;
ANRE a supus consultrii publice Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului
privind organizarea i desfurarea activitii de investigare n domeniul energiei.
n ceea ce privete costurile nregistrate de operatorii principali de distribuie cu prile
afiliate, ANRE a demarat o serie de controale la operatorii de distribuie concesionari.
n luna august 2015 a fost postat pe site-ul ANRE, Raportul privind indicatorii de
performan ai serviciului de transport i distribuie a energiei electrice, care include pentru prima
dat o seciune privind analiza strii tehnice a reelelor.
ANRE a elaborat i supus dezbaterii publice o procedur prin care se stabilesc reguli stricte
privind coninutul programelor de investiii, precum i criterii de acceptare n BAR a acestora dup
realizarea lor;
SC OPCOM SA a solicitat ANRE crearea cadrului de reglementare referitor la aplicarea art.
21 (7) din Legea nr. 123/2012, privind obligaia participanilor la piaa de energie de a transmite
OPCOM SA, informaii privind cantitile de energie electric tranzacionate;
OPCOM SA a propus ANRE ridicarea pragului minim de la 4 la 8 parteneri eligibili pentru
derularea tranzaciilor n cadrul pieei PC-OTC. La momentul finalizrii misiunii de audit, n urma
msurilor ntreprinse ulterior de ANRE, prin Ordinul ANRE nr. 151/2015, s-a stabilit ca n
cadrul pieei PC-OTC, lista de eligibilitate a operatorilor s cuprind un numr minim de 8 parteneri
eligibili.
Ulterior derulrii misiunii de audit, au fost ntreprinse urmtoarele msuri:
referitor la aspectele consemnate la punctul 1.2.1, ANRE a modificat prin Ordinul nr.
4/2016 Metodologia de determinare i monitorizare a supracompensrii activitii de producere a
energiei electrice i termice n cogenerare de nalt eficien, n sensul c:
- a fost introdus i definit formula de calcul a elementului B (criterii definire) cog..ef. (cantitatea de
combustibil aferent ndeplinirii criteriilor de definire a cogenerrii de nalt eficien - MWh);
- s-a stabilit ca valoarea supracompensrii constatate pentru un productor, s fie actualizat
cu dobnda de referin aferent perioadei de evaluare a supracompensrii, stabilit de Comisia
European pentru Romnia;
feritor la aspectele consemnate la punctul 1.2.3, ANRE a supus dezbaterii publice
modificarea Ordinului nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de msurare inteligent (SMI)
a energiei electrice. Modificrile aduse se refer la abrogarea art.3 care stabilea inta de 80% pentru
implementarea SMI pn n anul 2020 i introducerea unui nou articol care prevede realizarea de
ctre ANRE a unei analize cost-beneficiu pentru stabilirea Planului Naional de Implementare a SMI
n 2017-2020.
referitor la aspectele consemnate la punctul 6.1.3, ANRE a emis Ordinul nr. 165/2015,
pentru modificarea Metodologiei de aprobare a tarifelor pentru serviciul de distribuie. n Referatul
de aprobare a acestui Ordin s-a menionat faptul c modificrile efectuate sunt n concordan cu
prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, potrivit cruia tarifele reglementate de distribuie
trebuie s asigure operatorilor de distribuie concesionari o cot rezonabil de profit.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 113 din 129

referitor la aspectele consemnate la punctul 6.3, ANRE a supus dezbaterii publice


Procedura privind elaborarea i aprobarea programelor de investiii ale operatorilor economici
concesionari ai serviciului de distribuie a energiei electrice, potrivit creia:
- investiiile n mijloacele fixe aparinnd reelelor electrice de distribuie trebuie s reprezinte
minim 90% din valoarea total a programului anual de investiii;
- 5 10% din valoarea investiiilor n reelele electrice trebuie s reprezinte lucrri de
electrificare a localitilor i de extindere a reelelor de distribuie;
- 5- 10% din valoarea investiiilor n reelele electrice trebuie s reprezinte lucrri de ntrire a
reelelor de distribuie;
- numrul grupurilor de msurare nlocuite n decursul unui an nu poate s depeasc 7% din
numrul grupurilor de msurare existente la locul de consum din zona de licen;
- valoarea investiiilor n dotri (echipamente IT, autovehicule, echipamente de lucru, utilaje)
nu poate s depeasc 10% din valoarea total a programului anual de investiii;
- numrul de autovehicule achiziionate n decursul unui an nu poate s depeasc 10% din
numrul celor aflate n folosin la sfritul anului anterior.

CAPITOLUL V
Concluziile generale i recomandrile formulate
Concluziile generale rezultate n urma misiunii de audit al performanei sunt urmtoarele:
La nivel naional au fost luate msuri pentru atingerea obiectivului prevzut n Strategia
Europa 2020, respectiv a obiectivului: creterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de
energie n consumul final de energie. Astfel, Romnia a atins nivelul intei privind ponderea
energiei electrice produse din surse regenerabile de energie n consumul final brut de energie
electric stabilit pentru anul 2020, de 38%, nc din anul 2013, cnd a fost nregistrat o
pondere de 40%, nregistrnd un trend ascendent n continuare, astfel c n anul 2014 aceast
pondere a atins nivelul de 44%.
La nivelul ANRE s-a constatat lipsa unei monitorizri corespunztoare a pieei de
certificate verzi n sensul existenei unor neconcordane ntre datele furnizate de entitile cu atribuii
n administrarea Schemei de promovare a E-SRE prin certificate verzi (ANRE, CNTEE
Transelectrica SA i SC OPCOM SA), precum i n nedeterminarea tuturor indicatorilor de
monitorizare ai acestei piee.
n perioada auditat, pentru promovarea produciei de energie din surse regenerabile,
productorilor de energie electric din surse regenerabile le-au fost acordate, n vederea
tranzacionrii, 30.757.466 certificate verzi, cel mai mare numr fiind acordat productorilor din
surse eoliene (17.031.291 CV), reprezentnd 55,37% din numrul de certificate verzi acordate n
aceast perioad. Astfel, din tranzacionarea certificatelor verzi, productorii de E-SRE
(beneficiari ai schemei) au beneficiat n perioada 2010-2014 de fonduri n sum estimat de 5.347
milioane lei (echivalent a 1.208 milioane euro).
Legislaia aplicabil n ceea ce privete tranzacionarea certificatelor verzi a permis
comercializarea acestora de ctre operatori economici care, fie nu aveau obligaie de achiziie, fie
aveau stabilit o cot redus comparativ cu numrul de certificate pe care le-au tranzacionat, situaii
care au condus la obinerea de profituri nsemnate de ctre unii operatori economici.
Din analiza funcionrii pieei de certificate verzi s-a constatat tranzacionarea de
certificate verzi de ctre furnizori, peste cota obligatorie de achiziie stabilit (de pn la 9565 ori
fa de cota obligatorie), situaii constatate n cazul a 4 operatori economici care prin aceste
tranzacii au obinut venituri suplimentare estimate la 1.973 mii lei, n condiiile n care scopul
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 114 din 129

schemei de promovare este de a oferi sprijin productorilor de energie i nicidecum


furnizorilor.
Totodat, s-au constatat situaii n care unii furnizori de energie au achiziionat n anul 2013
certificate verzi n baza contractelor negociate ncheiate pe PCBCV, de la productori unde erau
acionari, la preuri cuprinse ntre 262-264 lei/CV, n condiiile n care acetia au achiziionat
certificate verzi de pe piaa centralizat administrat de OPCOM (PCCV), la preul mediu de 186,48
lei/CV (160 lei/CV 190 lei/CV).
Au fost nregistrate tranzacii cu certificate verzi i cu energie electric ntre aceiai
operatori economici, respectiv furnizorii de energie achiziionau de la productorii de energie
att certificatele verzi, ct i energia electric la un pre minim (n unele cazuri energia electric
fiind comercializat la preul de 40 lei/MWh) de la acelai operator, existnd suspiciunea unor
nelegeri netransparente ntre aceti operatori.
n Romnia, sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de
energie a fost initial instituit prin Hotrrea Guvernului nr. 1892/2004, act normativ care nu
reglementeaz modul de suportare a acestei scheme. Prin Ordinul ANRE nr. 22/2006 (act normativ
emis n baza H.G. nr. 1892/2004), s-a prevzut dreptul furnizorilor de energie de a recupera
costurile aferente achiziionrii de CV, de la consumatorii captivi, prin intermediul tarifelor
reglementate la energia electric, iar de la consumatorii eligibili, prin mrirea corespunztoare a
preului de vnzare a energiei electrice.
Ordinul ANRE nr. 22/18.10.2006 a fost abrogat ncepnd cu 04.11.2011 de Ordinul ANRE
nr. 4/20.10.2011, act normativ prin care nu a mai fost prevzut n mod explicit dreptul furnizorilor
de energie de a recupera costurile aferente achiziionrii de CV.
Nu a fost urmrit i cuantificat valoarea certificatelor verzi incluse n facturile de
energie suportate de consumatorii finali, monitorizarea schemei de promovare limitndu-se doar la
cuantificarea sumelor de care au beneficiat productorii de E-SRE n urma vnzrii certificatelor
verzi primite, fr a se cuantifica i efortul financiar suportat de consumatorii de energiei
electric, n condiiile n care aceast schem este suportat integral de acetia. Astfel, exist
posibilitatea ca o parte din aceste venituri s ajung la operatorii economici care au tranzacionat
astfel de certificate verzi n scopul obinerii de profituri.
Datorit neurmririi modului n care furnizorii de energie electric transfer ctre
consumatorii finali costul certificatelor verzi achiziionate, i implicit prin efectuarea unei
monitorizri ineficiente, s-a constatat faptul c n anul 2012, n facturile de energie electric ale
consumatorilor finali s-a dublat valoarea certificatelor verzi suportate de consumatori, att prin
includerea acestora n tariful reglementat de furnizare, ct i prin facturarea separat a acestei
contribuii, fapt ce a generat realizarea de venituri necuvenite de ctre furnizorii de ultim
instan n valoare total de 125.233 mii lei. Ulterior, situaia a fost corectat de ANRE prin
efectuarea de corecii la momentul stabilirii tarifelor de furnizare a energiei electrice.
Impactul aplicrii sistemului de promovare a E-ESR cu certificate verzi, n preul
energiei electrice inclus n factura consumatorului final, n perioada 2010-2014, s-a situat ntre 3,55
lei/MWh n anul 2010 i 37,37 lei/MWh n anul 2014, evoluia pe ani fiind n sensul creterii de
peste 11,2 ori n perioada 2010-2013 pn la valoarea de 40,04 lei/MWh, dup care a nregistrat o
uoar scdere n anul 2014, pn la valoare a de 37,37 lei/MWh.
Nu au fost elaborate reglementri privind monitorizarea produciei de energie
electric din surse regenerabile utilizat pentru acoperirea consumului naional de energie electric,
precum i pentru monitorizarea energiei electrice din SRE destinat exportului, n condiiile n

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 115 din 129

care legislaia n vigoare permitea comercializarea E-SRE care beneficiaz de sistemul de


promovare doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electric al Romniei.
n aceste condiii, dei au trecut peste 3 ani i jumtate de la apariia Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr. 88/2011, s-a constatat faptul c nu a fost creat cadrul de reglementare
privind: stabilirea modului de determinare a energiei electrice produs din surse regenerabile de
energie care a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi destinat consumului
naional, astfel nct s se evite exportul de energie electric produs din SRE pentru care
consumatorii romni achit valoarea certificatelor verzi introduse n facturi.
n legislaia naional nu a fost transpus prevederea din Decizia CE nr. 4938/2011
privind ajutorul de stat SA 33134 (2011/N), referitoare la obligativitatea productorilor de energie
din surse regenerabile de a vinde energia electric la preul pieei pentru energia electric
produs din surse convenionale, constatndu-se diferene substaniale ntre preurile de
tranzacionare a energiei electrice produs din surse regenerabile care, n unele cazuri, a fost
tranzacionat la preul de 40 lei/MWh (inclusiv componenta de transport), respectiv la cel mai mic
pre practicat pe PCCB de la nfiinare, i preul de tranzacionare a energiei convenionale care n
unele cazuri a fost vndut la preul de 210,95 lei/MWh, de peste 5,2 ori mai mare.
Dei pentru sectorul energiei regenerabile s-au prevzut finanri nerambursabile prin
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) - Axa
prioritar 4, de aproape 550 milioane euro ceea ce ar fi nsemnat un sprijin financiar destul de
semnificativ, nivelul finanrilor nerambursabile acordate au fost de doar aproximativ 140 milioane
euro, acest fapt datorndu-se n principal numrului mare de contracte de finanare reziliate i
nivelului redus de implementare al proiectelor.
n ceea ce privete derularea proiectelor de investiii (n domeniul eficienei energetice
obiectiv stabilit n cadrul Strategiei Europa 2020) prin implementarea Schemelor de sprijin n
cadrul POS CCE - Axa 4, se remarc un grad de realizare redus al proiectelor de investiii, de 25% 64,7% , n condiiile n care termenul de implementare a proiectelor aferente acestor operaiuni era
31.12.2015.
n ceea ce privete Schema de ajutor de stat pentru promovarea cogenerrii de nalt
eficien, pn la data de 31.12.2014, fa de Bugetul schemei de sprijin, cantitatea de energie
produs n cogenerare de nalt eficien care a beneficiat de sprijin a fost de doar 10% (20.255
GWh), iar efortul financiar nregistrat a fost de 3.597.951 mii lei (816.903 mii euro), fiind nregistrat
un grad de realizare de 21%.
n ceea ce privete utilizarea fondurilor obinute de productorii de energie prin accesarea
Schemei de sprijin pentru promovarea cogenerrii de nalt eficien, se remarc un interes sczut
din partea celor care au beneficiat de sprijin, n scopul n care a fost autorizat schema,
respectiv pentru realizarea de investiii noi i pentru retehnologizarea unor uniti de
cogenerare, astfel:
- au fost realizate investiii n retehnologizare n valoare de 148.425 mii lei, finanate din
bonusul de cogenerare acordat de 3.597.952 mii lei, respectiv n procent de 4,13%;
- au fost realizate investiii noi n tehnologia de cogenerare n valoare de 81.472 mii lei,
finanate din bonusul de cogenerare acordat, respectiv n procent de 2,26%.
n anul 2014, ANRE a constatat pentru perioada 2011-2013 supracompensarea (ajutoare de
stat acordate suplimentar) n cazul a 8 productori, situaie n care au fost emise Decizii de
supracompensare n valoare de 429.745 mii lei, iar n anul 2015 s-a constatat pentru anul 2014
supracompensarea n cazul a 5 productori, situaie n care au fost emise Decizii de supracompensare
n valoare de 48.800 mii lei.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 116 din 129

Referitor la modul de calcul al supracompensrii, s-a constatat:


- existena unor neconcordane ntre cadrul legal emis de ANRE i cel aprobat de
Guvernul Romniei prin Hotrrea Guvernului nr. 1215/2009, respectiv, n condiiile n care prin
Hotrrea Guvernului nr. 1215/2009 s-a prevzut faptul c supracompensarea se determin prin
luarea n considerare a veniturilor rezultate din vnzarea energiei electrice i termice produse n
cogenerare, ANRE a stabilit prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 84/2013 faptul c veniturile
sunt calculate printr-o metod virtual, de extragere doar a acelor venituri care sunt aferente
activitii de cogenerare de nalt eficien, utiliznd valori de referin, respectiv a preului de
referin al energie electrice stabilit la nivelul de 90 % din preul de tranzacionare a energiei
electrice realizat pe Piaa pentru Ziua Urmtoare, fr a exista date care s susin acest
procent;
- utilizarea de ctre ANRE, la calcularea valorii supracompensrii, a unor formule de calcul
care nu au fost cuprinse n Metodologia aprobat prin Ordinul nr. 84/2013, fapt ce a condus la
acordarea suplimentar de fonduri productorilor de energie n sum de 161.935 mii lei, n perioada
2011-2014.
Promovarea proiectelor pilot privind contorizarea inteligent (implementarea sistemelor
de msurare inteligent pn n anul 2020, la cca. 80% din numrul de clieni ) nu a fost corelat cu
Programele de investiii derulate de operatorii de distribuie, astfel nct s fie evitat situaia n
care contoarele de msurare a energiei electrice sunt nlocuite la un interval scurt de timp, genernd
astfel costuri suplimentare pentru consumatori. Acest lucru se impunea deoarece n perioada
2010-2013, operatorii principali de distribuie au efectuat n cadrul programelor de investiii anuale,
montarea unui numr de 3.114.786 contoare electrice (34,41% din numrul total de 9.051.415
utilizatori racordai la reelele electrice din patrimoniul celor opt operatori principali de distribuie) n
valoare de 605.377 mii lei.
La nivel naional, nu a fost elaborat o Politic energetic, care s cuprind direciile
prevzute prin Strategia energetic a Romniei, pe domenii de activitate, cu termene de
implementare a proiectelor prioritare de investiii. Astfel, n ultimii 25 de ani nu a existat o
coeren i consecven n politicile din domeniul energetic, marile proiecte de investiii fiind
ncepute nc din perioada anterioar anului 1990 (exemplu: la SC Hidroelectrica SA, primele
studii de amplasament pentru centrala de acumulare prin pompaj Tarnia Lpusteti au fost realizate
n perioada 1975-1985), fr a fi finalizate pn n prezent, majoritatea proiectelor nu au fost
realizate i puse n funciune, unele dintre acestea nefiind demarate sau fiind n stadiul de
proiect.
Proiectele de investiii prioritare prevzute n Strategia energetic a Romniei nu au fost
realizate, una dintre cauze constnd n faptul c sectorul energiei electrice se confrunt cu o
nevoie stringent de finanare.
La nivelul principalilor participani la piaa de energie electric (productori, operatori de
distribuie i transport), investiiile nefinalizate la 31.12.2014 au nregistrat valori de 8.158.419 mii
lei (1.820.222 mii euro) aferent unui numr de 2.577 obiective de investiii, majoritatea fiind
aferente obiectivelor demarate anterior anului 2010 (43%).
La nivel naional, n perioada 2009-2014, att producia ct i consumul de energie electric
au nregistrat o evoluie oscilant, astfel:
- producia de energie electric a nregistrat n valoare absolut o cretere de la 58.016
GWh la 62.216 GWh, respectiv cu 7% n perioada 2009-2011, apoi o scdere cu 6% n perioada
2011-2013 pn la 58.888 GWh, urmat ulterior de o cretere de 6,787 GWh (cu 11,5%) pn la
65.675 GWh, n anul 2014.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 117 din 129

- consumul de energie electric a crescut cu 2,7%, n valoare absolut de la 47.922GWh


n anul 2009, la 49.246 GWh n anul 2014, respectiv o cretere cu 10,5 % n perioada 2009-2011,
urmat de o scdere cu 7,5% n perioada 2011-2014, datorat n principal subdimensionrii
sectorului industrial n Romnia dup anul 1990, iar pe de alt parte, impactului crizei economice.
Astfel, n condiiile creterii produciei de energie electric n anul 2014, cu 7,4% fa de
anul 2013, i ale scderii consumului total de energie n perioada 2011-2014, exportul de energie
electric a nregistrat o cretere continu pn la nivelul record de 8,2 TWh n anul 2014.
n ceea ce privete nivelul de retehnologizare a instalaiilor ce compun Reeaua electric
de distribuie i Reeaua electric de transport, raportat la necesitile existente, s-a remarcat un
grad sczut de retehnologizare al instalaiilor, respectiv dei peste 45% din instalaii necesitau
retehnologizri, aceste lucrri au fost efectuate numai n proporie de 7% - 34 %, raportat la
necesiti.
Reelele electrice se caracterizeaz printr-un grad ridicat de mbtrnire dar i printr-un
nivel ridicat al pierderilor nregistrate n reea, fiind astfel evident necesitatea realizrii de
investiii care s conduc att la creterea eficienei sistemelor, ct i la reducerea pierderilor.
Astfel, n condiiile n care au fost asigurate surse de finanare a proiectelor de investiii (prin
includerea n tariful de distribuie), nivelul investiiilor realizate n reelele electrice a fost diminuat
accentuat, astfel c n anul 2013 nivelul investiiilor realizate i acceptate de ANRE a sczut fa de
anul 2011 cu 43 %.
Dei prin Programul Naional de Electrificare 2012-2016, document elaborat de
Ministerul Economiei (neaprobat pn la aceast dat), se menioneaz faptul c la nivel naional
exist un numr de 97.805 gospodrii neelectrificate, amplasate n 2.284 localiti, remarcndu-se
astfel nevoia de extindere a reelelor de distribuie, investiiile efectuate n realizarea de noi linii nu
au acoperit necesarul pentru electrificarea acestor gospodrii.
La nivelul operatorilor principali de distribuie, n perioada 2010-2013, s-a constatat
nregistrarea unui nivel alarmant al pierderilor (CPT) n reelele electrice de distribuie de
12,63% din energia electric intrat n reelele de distribuie.
Din evaluarea nivelului consumului propriu tehnologic (CPT) nregistrat n reelele electrice
de distribuie n anul 2013, comparativ cu anul 2004, se constat faptul c, dei n perioada 20092013 au fost raportate de operatorii de distribuie investiii realizate de 5.987.593 mii lei, din care,
pentru nlocuirea echipamentelor n vederea reducerii CPT, n perioada 2010-2013 au fost efectuate
investiii n valoare de 717.526 mii lei, investiiile realizate nu i-au atins scopul, pierderile
nregistrate n reelele de distribuie n anul 2013 (12,4%) au rmas la acelai nivel nregistrat
n anul 2004 (12,6%).
Pierderile nregistrate n reelele electrice de distribuie n perioada 2010-2013, de 27,6
TWh, reprezint: 46,1% din energia livrat de Hidroelectrica SA, sau 64,7% din energia livrat
de SN Nuclearelectrica SA, sau 49,1% din energia livrat de Complexul Energetic Oltenia SA,
n aceeai perioad.
n reelele electrice de distribuie i transport, pierderile nregistrate au fost, n perioada
2010-2014, n medie de 7,8 TWh/an, fapt ce a generat costuri estimate la nivelul operatorilor de
distribuie i transport de 1.880.930 mii euro, ce au fost suportate n cea mai mare parte de
consumatorii finali de energie prin includerea acestora n tariful pentru serviciul de transport i
distribuie. Astfel, n tariful mediu de distribuie aplicat consumatorilor, costurile cu achiziia de
energie pentru acoperirea pierderilor la nivelul operatorilor de distribuie a reprezentat n
medie 26%.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 118 din 129

n ceea ce privete modul n care au fost ncheiate i derulate tranzaciile cu energie


electric n cadrul pieei de energie, s-a constatat derularea unor contracte bilaterale negociate
direct (contractele ncheiate ntre furnizori, contractele de procesare a crbunelui), n condiiile n
care aceste contracte exced cadrului legal. Prin aceste contracte, furnizorii de energie au
tranzacionat n mod netransparent i neconcurenial cantiti de energie care n anul 2011 au
fost de 25.326 GWh, reprezentnd 47% din consumul intern de energie electric.
Referitor la contractele bilaterale negociate ncheiate de productorii de energie electric
cu furnizorii de energie, cea mai mare cantitate de energie a fost tranzacionata n anul 2010,
respectiv de 14,3 TWh, din care SC Hidroelectrica SA a livrat cantitatea de 12,78 TWh,
reprezentnd 89% din cantitatea tranzacionat n baza acestor contracte.
Astfel, din cantitatea de energie electric produs i livrat de SC Hidroelectrica SA,
cantitatea de energie livrat n regim reglementat (destinat inclusiv populaiei i instituiilor publice)
a reprezentat, n perioada 2010-2013, 22-34% (22,9% n anul 2010, 26,6% n anul 2011, 34,3% n
anul 2012 i 26,4% n anul 2013), restul fiind n cea mai mare parte livrat n baza contractelor
bilaterale negociate direct ncheiate cu furnizorii, astfel c de energia cu cel mai redus cost de
producie au beneficiat n cea mai mare msur furnizorii angro de energie.
Din derularea contractelor bilaterale negociate de SC Hidroelectrica SA cu furnizorii de
energie, s-a constatat nregistrarea de pierderi de 444.872 mii lei (aproximativ 103.400 mii euro),
generate de vnzarea de energie la preuri care se situeaz sub costul mediu de producie /
achiziie, n perioada 2011-2012.
O influen deosebit asupra pieei de energie, respectiv asupra preurilor practicate n pia
n perioada 2010-2012, a avut-o i modul n care au fost aprobate i realizate courile de energie
electric destinate exportului, pentru realizarea crora au fost ncheiate contracte fr
respectarea condiiilor de concuren i transparen, respectiv prin derogare de la Ordinul
MECMA nr. 445/2009 (act prin care productorii de energie electric aflai sub autoritatea MECMA
au fost obligai s vnd pe piaa administrat de OPCOM SA ntreaga cantitate de energie electric
angro disponibil).
Pentru realizarea exportului de energie, preurile de vnzare a energiei electrice de ctre
productori nu au fost stabilite n mod transparent i concurenial, fiind stabilite prin Adrese
semnate de directorii generali ai SC Electrica SA, SC Hidroelectrica SA, SN Nuclearelectrica SA, SC
Complexul Energetic Rovinari SA i SC Complexul Energetic Turceni SA i aprobate de ministrul
Economiei, Comerului i al Mediului de Afaceri.
Aceast situaie a fost constatat n cazul contractelor ncheiate de SC Electrica SA cu SC
Rudnap SRL, n baza crora SC Electrica SA a vndut cantitatea de 3.623.902 MWh, nregistrnd
un ctig mediu de numai 4,80 lei/MWh, n timp ce SC Rudnap SRL, din vnzarea la export a
cantitii de 2.394.134 MWh, a nregistrat un ctig mediu de 32,74 lei/MWh, de aproape 7 ori mai
mare.
n ceea ce privete monitorizarea pieei de energie n perioada 2010-2014, s-a constatat
lipsa unor reglementari emise de ctre ANRE, n vederea punerii n aplicare a art. 21 (7) din
Legea nr. 123/2012, prin care, dei a fost instituit obligaia participanilor la piaa de energie de a
transmite OPCOM SA informaii privind cantitile de energie electric tranzacionate, nu a fost
emis o reglementare n acest sens.
Totodat, adaptarea cadrului de reglementare la prevederile Legii nr. 123/10.07.2012 s-a
efectuat cu ntrziere (aproximativ 2 ani), elocvent n acest sens fiind faptul c aprobarea
Regulamentului de furnizare a energiei electrice a fost efectuat prin Ordinul ANRE 64/2014, care a
intrat n vigoare la 23.07.2014 (cu o ntrziere de aproximativ 22 de luni), iar reglementarea modului
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 119 din 129

de ncheiere a contractelor de procesare a fost transpus prin Ordinul ANRE 78/2012, care a intrat n
vigoare la 01.01.2015 (cu o ntrziere de aproximativ 23 de luni).
Dei prin Ordinul ANRE nr. 30/2012 s-a prevzut faptul c tariful CPC (componenta de
pia concurenial) cuprinde costurile cu achiziia energiei electrice din pieele centralizate, ceea
ce presupune ca achiziia de energie s fie efectuat din pieele organizate de OPCOM SA, n mod
transparent, public, centralizat i nediscriminatoriu, n realitate, ANRE a acceptat (prin avizul
acordat) n acest tarif, costurile de achiziie a energiei electrice efectuate de ctre furnizori n baza
unor contracte bilaterale negociate direct, n unele cazuri, contractele bilaterale negociate fiind
ncheiate cu pri afiliate.
n perioada auditat, preurile de vnzare a energiei electrice la consumatorii finali au
nregistrat creteri de 33,32% (de la 438,1 lei/MWh, la 584,1 lei/MWh), n cazul consumatorilor
casnici, i de 21,7% (de la 396,88 lei/MWh, la 482,63 lei/MWh), n cazul consumatorilor
noncasnici, aceste majorri datorndu-se pe de o parte creterii nivelului taxelor/contribuiilor
(certificate verzi, cogenerare, acciza, TVA) incluse n preul de vnzare al energiei electrice, iar
pe de alt parte creterii tarifelor aferente serviciului de distribuie i transport.
n semestrul I 2014, ponderea cea mai mare n preul mediu de vnzare a energiei electrice
pentru consumatorii finali o reprezint tariful de reea (tariful pentru serviciul de transport i
distribuie), care n cazul clienilor casnici reprezint 40,24%, iar n cazul clienilor noncasnici
reprezint 29,54%.
Astfel, n semestru I 2014, din preul de vnzare a energiei electrice la consumatorii casnici
de 584,11 lei/MWh, costul energiei electrice (preul energiei electrice vndute de productorii de
energie) a fost de 152,65 lei/MWh, reprezentnd 26,15%, iar restul de aproximativ 73,85%
reprezint tarife pentru servicii (furnizare, distribuie, transport, sistem, etc. - 44,4% %) i
taxe/contribuii (29,45 %).
Referitor la tarifele la energia electric suportate de consumatorii romni, comparativ cu cele
suportate de cetenii altor state UE, o situaie ngrijortoare se nregistreaz n ceea ce privete
raportarea tarifului energiei electrice la puterea de cumprare a consumatorilor (purchaising
power standards - PPS), situaie n care Romnia ocup unul dintre primele locuri la nivel
european, cu un nivel de 26,78 PPS/kWh, cu 32% peste media european de 20,27 PPS/kWh,
remarcndu-se nivelul sczut al puterii de cumprate al consumatorilor romni.
Factorii care influeneaz n mod direct puterea de cumprare a consumatorilor romni i care
trebuiesc avui n vedere de ANRE la stabilirea tarifelor i preurilor la energie electric pot fi:
- nivelul PIB- ului pe cap de locuitor, n anul 2014 (valoarea Produsului intern brut pe cap de
locuitor exprimat n paritatea puterii de cumprare standard - PPS) - Romnia s-a situat la 54% din
media Uniunii Europene i ocup penultimul loc n UE, naintea Bulgariei, unde valoarea acestui
indicator a fost de 45% din media UE. Cea mai prosper ar membr a blocului comunitar a fost
Luxemburg, unde PIB/locuitor exprimat n PPS a fost de peste 2 ori mai mare (263%) fa de media
UE;
- nivelul salariului minim nregistrat n semestrul I 2015 - Romnia s-a situat pe
penultimul loc n UE cu un salariu minim de 217,5 euro/lun, naintea Bulgariei (184,07 Euro/lun),
n condiiile n care la nivelul UE, salariul minim nregistrat n Luxemburg a fost de 1.922,96
euro/lun, n Belgia i Olanda a fost de 1.501 euro/lun, iar n Germania de 1.473 euro/lun. Mai
mult, n Romnia, din numrul de 5.204.410 salariai activi la 01.01.2015, 1.050.610 salariai
(20,18% din numrul total de salariai) ncasau lunar salariul minim pe economie de 900 lei/lun.
- numrul mediu de pensionari - n Romnia, a fost n trimestru I 2015 de 5.332 mii
persoane, din care 49,71% aveau pensii sub 800 de lei/lun, pensia medie fiind de 886 lei/lun.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 120 din 129

Un alt aspect deosebit de important l reprezint situaia persoanelor care beneficiaz de pensia
social minim (400 lei), acordat n baza Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 6/2009, numrul
acestora fiind de 558 mii persoane n trimestrul I 2015, cu 63 mii persoane mai mare dect n
trimestrul IV 2014.
Metodologiile aprobate de ANRE pentru stabilirea tarifelor aferente serviciului de
distribuie i transport a energiei electrice au fost emise n alte condiii dect cele prevzute la
art. 76 (1) din Legea energiei (Legea nr. 13/2007 i Legea nr. 123/2012), respectiv fr a fi
stabilit o cot de profit a operatorilor economici, fapt ce a condus la obinerea, n anul 2013, de
ctre operatorii principali de distribuie a unor profituri nsemnate (din activitatea de distribuie),
care n majoritatea cazurilor s-au situat ntre 15% - 25% (din veniturile nregistrate), iar n cazul
Operatorului de transport, profitul nregistrat din activitatea de transport a fost de 24,5% n
anul 2013 i de 33,74% n anul 2014 (din veniturile nregistrate).
Totodat, aprobarea tarifelor aferente serviciului de distribuie i transport s-a efectuat
n discordan fa de prevederile Programului de Guvernare 2009-2012, respectiv n condiiile
n care Guvernul Romniei a stabilit, ca direcie de aciune, adoptarea unor metodologii de calcul al
preurilor i tarifelor care s permit reflectarea real a cheltuielilor justificate n deplin respect
fa de consumator, la nivelul ANRE, aceste tarife au fost determinate i aprobate fr a avea la
baz cheltuieli reale efective ale operatorilor economici.
n perioada 2008-2013, n tariful de distribuie acceptat de ANRE, ponderea cea mai
mare au deinut-o costurile de operare controlabile (33 %), urmate de costurile cu achiziia energiei
pentru CPT (26 %) i rentabilitatea activelor (20,7 %).
La determinarea tarifelor de distribuie a energiei electrice, ANRE:
- nu a instituit un cadru de reglementare care s prevad faptul c la determinarea tarifelor de
distribuie a energiei electrice s fie luate n calcul veniturile obinute de operatori (1.396.492 mii lei)
i profitul obinut din energia reactiv (787.560 mii lei), aa cum se procedeaz n cazul activitii de
transport, la determinarea tarifului pentru acest serviciu, fapt ce ar fi condus la reducerea acestui tarif
cu 1,5%-2%.
- a acceptat includerea n cadrul activelor reglementate (a cror amortizare se accept la
calculul tarifelor), a unor bunuri care nu ndeplineau condiiile stabilite de lege (durat i
valoare) pentru a fi considerate mijloace fixe, respectiv a unui numr estimat de 3.114.786 buci
contoare electrice (mijloace de msurare), n valoare total de 605.377 mii lei (11,37% din valoarea
investiiilor aferente activitii de distribuie).
- nu a aplicat formula de calcul a indicatorului rentabilitatea bazei activelor reglementate
(RBAR) aa cum aceasta a fost stabilit prin Metodologia aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/2007,
n sensul c, la determinarea acestui element de cost n tarifele de distribuie, indicatorul RRR (rata
reglementat a rentabilitii) nu a fost ponderat (mprit) cu 100, fapt ce a condus la majorarea
acestui element de cost cu 3.975.063 mii lei.
- a acceptat determinarea indicatorului Baza reglementate a activelor (BAR amortizarea
activelor din BAR reprezentnd un element de cost n tarif) fr a avea la baz documente oficiale
prin care s fie stabilit valoarea real a activelor deinute de operatorii principali de
distribuie, caz n care nivelul tarifelor aprobate a fost supradimensionat nc din anul 2005,
ntr-un mod nerealist, prin:
- dublarea valorii nete a activelor corporale i necorporale la 31.12.2002, luate n
calculul amortizrii (element de cost inclus n aceste tarife);
- luarea n considerare a unor terenuri n valoare de 111.910 mii lei, n condiiile n
care aceste active nu se supun amortizrii.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 121 din 129

- a acceptat indexarea valorii amortizrii anuale a activelor cu indicele de inflaie


nregistrat n aceast perioad, n condiiile n care, legislaia n vigoare nu prevede indexarea
amortizrii, aceasta reprezentnd o cheltuial de exploatare fix. Efectul acceptrii indexrii cu
indicele de inflaie anual a costului cu amortizarea a constat n majorarea nejustificat a tarifului
aferent serviciului de distribuie suportat de consumatori cu suma estimat de 387.028 mii lei.
- a acceptat includerea valorii amortizrii unor bunuri care nu au condus n mod direct
la retehnologizarea/mbuntirea strii reelei de distribuie, fiind acceptate bunuri pentru
desfurarea activitii curente: autoturisme (283 buci n valoare de 16.594 mii lei,
reprezentnd 20,8% din valoarea investiiilor realizate n anul 2013 de SC Enel Distribuie Banat SA
i acceptate de ANRE; 249 buci n valoare de 13.907 mii lei, reprezentnd 18,52% din valoarea
investiiilor realizate n anul 2013 de SC Enel Distribuie Dobrogea SA i acceptate de ANRE), scri
metalice, sisteme de mprejmuire a zonelor de lucru, etc.
- a acceptat la calculul indicatorului fond de rulment - NFRR (element de cost n tarif),
costuri cu finanarea creditelor pe termen scurt, n condiiile n care operatorii principali de
distribuie nu au nregistrat astfel de cheltuieli, respectiv n perioada 2010-2013, la stabilirea
tarifelor a fost acceptat suma de 62.298 mii lei, n condiiile n care, operatorii de distribuie nu au
nregistrat costuri financiare dect n sum de 332 mii lei, ntr-o proporie foarte sczut, de
doar 0,53%.
- a acceptat includerea n tariful de distribuie a costurilor cu amortizarea unor investiii
efectuate de operatorii principali de distribuie (societi cu capital majoritar privat), fr a verifica
sursele din care au fost realizate investiiile raportate de acetia (surse proprii sau contribuii
de la teri), n condiiile n care, prin Metodologia de stabilire a tarifelor, s-a stabilit faptul c n
cadrul activelor nu se includ activele finanate din contribuii primite de la tere pri i din
contribuii financiare.
La determinarea tarifelor de transport a energiei electrice, ANRE a acceptat:
- includerea n tarif a amortizrii calculate pentru investiii (n valoare estimat de
51.839 mii lei) care nu sunt destinate infrastructurii de transport;
- includerea n baza reglementat a activelor i implicit includerea n tarif a
amortizrii aferente pentru dou lucrri de investiii, n valoare estimat de 73.742 mii lei,
nefinalizate, trecute n conservare i scutite de la calculul amortizrii (cu avizul Ministerului
Finanelor Publice ANAF).
ANRE a aprobat tariful pentru serviciul de distribuie pentru cei 8 operatori principali
de distribuie, n condiiile n care aceti operatori nu deineau n concesiune exploatarea
serviciului de distribuie a energiei electrice, n baza unor contracte ncheiate n condiiile legii,
respectiv Contractele de concesiune a serviciului de distribuie ncheiate de Ministerul Economiei i
Comerului n anul 2005 cu cei 8 operatori nu au intrat n vigoare, n sensul c nu au fost publicate
n Monitorul Oficial al Romniei, ParteaI.
Mai mult, din aceste contracte, contractele ncheiate cu SC FDFEE Electrica Banat SA, SC
FDFEE Electrica Dobrogea SA, SC FDFEE Electrica Transilvania Nord SA i SC FDFEE Electrica
Muntenia Nord SA nu au fost aprobate prin ordin al ministrului de stat.
Prin Metodologiile de stabilire a tarifelor, elaborate de ANRE, nu s-a prevzut
actualizarea situaiei activelor asupra crora se calculeaz amortizarea, respectiv mijloacele fixe
nlocuite (scoase din funciune) s fie eliminate din cadrul activelor asupra crora se calculeaz
amortizarea.
Referitor la activitatea de control desfurat de personalul ANRE, s-a remarcat faptul c
la nivelul entitii nu a fost elaborat i aprobat un Regulament privind organizarea i desfurarea
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 122 din 129

activitii de investigare, n conformitate cu prevederile art. 90 din Legea 123/2012, dei de la data
intrrii n vigoare a prevederilor care instituiau efectuarea de investigaii de ctre personalul ANRE
au trecut mai mult de 3 ani.
Raportat la numrul de ageni constatatori, numrul de aciuni de control efectuate n
perioada auditat, n domeniul energiei electrice i eficienei energetice, a avut o evoluie oscilant,
respectiv n perioada 2010-2012 a fost nregistrat o scdere a aciunilor de control, de la
aproximativ 23 aciuni/agent constatator n anul 2010, la aproximativ 15 aciuni/agent constatator n
anul 2012, urmat de o majorare pn la aproximativ 18 aciuni/agent constatator n anul 2013,
respectiv pn la aproximativ 21 aciuni/agent constatator n anul 2014.
Recomandrile formulate n urma derulrii misiunii de audit:
Recomandri la nivelul Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
(ANRE):
I. Referitor la punctul 1 Strategia Europa 2020 obiective de realizat n sectorul energiei
subpunct 1.1 Creterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie n consumul
final de energie, s-au recomandat urmtoarele:
1.1. Monitorizarea pieei de certificate verzi astfel nct, tranzaciile s se deruleze n
condiii de transparen i concuren. n acest sens, se recomand extinderea verificrilor asupra
tranzaciilor cu certificate verzi derulate n perioada 2010-2014, n vederea identificrii cazurilor de
tranzacii ncheiate n condiii neconcureniale, iar pentru cazurile de tranzacii cu certificate verzi la
care se constat existena suspiciunii c au fost ncheiate cu nerespectarea condiiilor de transparen
i concuren, se recomand sesizarea Consiliului Concurenei.
1.2. Iniierea de reglementri pentru modificarea legislaiei actuale (mpreun cu
ministerul cu atribuii n domeniul energiei), care s conduc la eliminarea tranzaciilor cu certificate
verzi efectuate la preuri superioare fa de preul pieii, respectiv a:
tranzaciilor ncheiate de furnizorii de energie cu productorii de energie (unde furnizorii n
cauz sunt acionari), la preuri mult mai mari fa de preul de tranzacionare practicat pe piaa
certificatelor verzi;
tranzaciilor de energie i certificate verzi, la alte preuri dect preul pieii, respectiv
vnzarea de ctre productorii E-SRE a energiei electrice la un pre sczut fa de preul practicat pe
piaa organizat de OPCOM SA ctre anumii furnizori i achiziia de ctre aceti furnizori, a
certificatelor verzi de la aceeai productori E-SRE la un pre ridicat fa de preul de tranzacionare
din perioada respectiv practicat pe piaa organizat de OPCOM SA, etc),
astfel nct, s se elimine tranzaciile care conduc la majorarea preului certificatelor verzi suportate
de consumatorii finali.
1.3. Elaborarea de reglementri care s permit tranzacionarea certificatelor verzi numai de
ctre productorii de E-SRE (n calitate de beneficiari ai schemei de promovare cu certificate verzi) i
de ctre furnizorii (operatorii economici) cu obligaie de achiziie a acestor certificate, astfel nct, s
se elimine posibilitatea obinerii de venituri suplimentare din tranzacionarea de certificate verzi de
ctre ali operatori dect beneficiarii schemei de promovare.
1.4. Monitorizarea funcionarii pieei certificatelor verzi, astfel nct valoarea acestora
suportat de consumatori s se situeze la nivelul valorii de care au beneficiat productorii de E-SRE
din vnzarea certificatelor verzi. n acest sens, se recomand, pentru perioada 2010-2014, culegerea
de la furnizorii de energie electric, a informaiilor privind valoarea certificatelor verzi incluse n
facturile de energie suportate de consumatorii finali, determinarea eventualelor diferene fa de
veniturile din vnzarea certificatelor verzi obinute de productorii de E-SRE, identificarea
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 123 din 129

operatorilor care au beneficiat de astfel de venituri n condiiile n care nu aveau calitatea de


beneficiari ai schemei de promovare SRE, iar pentru cazurile identificate, se recomand s se dispun
msuri conform atribuiilor i competenelor stabilite prin lege (inclusiv de control).
1.5. Urmrirea transpunerii n legislaia naional (mpreun cu ministerul cu atribuii n
domeniul energiei) a prevederilor Deciziei CE nr. 4938/2011 privind ajutorul de stat SA 33134
(2011/N), referitoare la obligativitatea productorilor de energie din surse regenerabile de a vinde
energia electric produs la preul practicat pe pia pentru energia electric din surse convenionale.
1.6.Elaborarea de reglementri care s conduc la eliminarea comercializrii (pn la
momentul ndeplinirii intelor naionale privind ponderea E-SRE n consumul brut final de energie)
energiei electrice din SRE (care beneficiaz de sistemul de promovare), n alte scopuri dect pentru
acoperirea consumului naional de energie electric.
1.7. Elaborarea rapoartelor privind situaia garaniilor de origine emise pentru energia
electric produs din SRE i livrat n reelele electrice, la termenele stabilite prin actele normative
n vigoare.
1.8. Efectuarea unei monitorizri eficiente asupra pieei certificatelor verzi, prin
determinarea tuturor indicatorilor prevzui n Procedurile de monitorizare a pieei, analiza acestora
n vederea identificrii punctelor tari i a punctelor slabe, precum i elaborarea n termen a
Rapoartelor de monitorizare.
1.9. Efectuarea de punctaje, cu CNTEE Transelectrica SA i cu OPCOM SA, astfel nct
informaiile privind piaa certificatelor verzi, raportate de ANRE, s prezinte o imagine fidel i real
asupra modului de funcionare a Schemei de promovare a SRE prin certificate verzi.
subpunct 1.2 Creterea cu 20% a eficienei energetice, prin reducerea consumului de
energie primar, s-au recomandat urmtoarele:
1.10.Elaborarea unui cadru legal predictibil n privina aspectelor care definesc derularea
schemei de sprijin privind promovarea cogenerrii de nalt eficien, astfel nct productorilor de
energie care au accesat aceast schema de sprijin s li se ofere posibilitatea de a evalua n mod corect
i obiectiv, regulile aplicabile determinrii valorii sumelor reprezentnd supracompensarea.
1.11. Corelarea cadrului de reglementare existent referitor la schema de sprijin privind
promovarea cogenerrii de nalt eficien, n raport cu prevederile Deciziei C(2009)7085/2009, n
ceea ce privete scopul acesteia, astfel nct acordarea bonusurilor s se efectueze n principal
pentru promovarea de investiii noi i pentru retehnologizarea unor uniti de cogenerare.
1.12. Monitorizarea investiiilor efectuate de operatorii economici - beneficiari ai schemei
de sprijin privind promovarea cogenerrii de nalt eficien, astfel nct fondurile acordate n baza
acestei scheme s fie utilizate n principal pentru realizarea de investiii noi i pentru retehnologizarea
unor uniti de cogenerare.
1.13. Instituirea unor criterii de calificare pentru productorii care acceseaz schema de
sprijin privind promovarea cogenerrii de nalt eficien, care s dea o orientare clar ctre
modernizarea, flexibilizarea i creterea performanelor energetice i de mediu ale sistemelor de
cogenerare, n vederea stimulrii realizrii de investiii de ctre aceti productori.
1.14. Corelarea cadrului de reglementare aprobat de ANRE cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 1215/07.10.2009, n ceea ce privete termenul de plat a contribuiei pentru
cogenerare, n vederea eliminrii neconcordanelor existente privind termenul la care furnizorii sunt
obligai la plata contribuiei ctre administratorul schemei, astfel nct termenul stabilit prin
reglementri proprii s fie cel prevzut prin hotrrea Guvernului.
1.15. Corelarea cadrului de reglementare aprobat de ANRE cu prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 1215/07.10.2009, n ceea ce privete determinarea supracompensrii, n vederea
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 124 din 129

eliminarii neconcordanelor existente privind modul de determinare a acesteia, astfel nct, n


determinarea supracompensrii, s fie luate n calcul, veniturile rezultate din vnzarea energiei
electrice i termice produse n cogenerare de nalt eficien.
n acest context, se recomand reanalizarea modului de determinare a supracompesrii n
cadrul schemei de sprijin privind promovarea cogenerrii de nalt eficien, pentru perioada 20112014, prin luarea n calcul a veniturilor rezultate din vnzarea energiei electrice i termice produse n
cogenerare de nalt eficien, determinarea eventualelor diferene fa de nivelul supracompensrii
stabilit n alte condiii, identificarea operatoriilor care au beneficiat de venituri suplimentare, iar
pentru cazurile identificate, se recomand dispunerea de msuri conform atribuiilor i competenelor
stabilite prin lege (inclusiv de control).
1.16. Corelarea cadrului de reglementare aprobat de ANRE cu cel aplicat n domeniul
ajutoarelor de stat, n ceea ce privete rata dobnzii aplicat n cazurile de supracompensare, la
recuperarea sumelor acordate suplimentar.
1.17. Reanalizarea modului de determinare a supracompensrii n cadrul schemei de
sprijin privind promovarea cogenerrii de nalt eficien, pentru perioada 2011-2014, prin utilizarea
formulelor de calcul stabilite prin Metodologia aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 84/
27.11.2013, determinarea eventualelor diferene fa de nivelul supracompensarii stabilit n baza altor
formule de calcul, identificarea operatoriilor care au beneficiat de venituri suplimentare, iar pentru
cazurile identificate, se recomand dispunerea de msuri conform atribuiilor i competenelor
stabilite prin lege (inclusiv de control).
1.18. Implementarea treptat a sistemelor de msurare inteligent a energiei electrice
(SMI), dup efectuarea unei analize privind situaia contoarelor existente (pe vechimi) avnd n
vedere faptul c operatorii de distribuie au realizat n ultima perioad lucrri de schimbare a
mijloacelor de msurare a energiei electrice (contoare clasice), ale cror costuri au fost incluse n
tariful serviciului de distribuie.
Astfel, se recomand: evitarea cazurilor n care aceste bunuri sunt schimbate la un interval
scurt de timp (excepie fcnd cazurile de defeciuni, distrugeri), precum i efectuarea unei analize
bine fundamentate asupra eficienei implementrii SMI, respectiv pentru determinarea costurilor
generate de implementarea acestor sisteme i a beneficiilor ce rezult n urma acestor investiii, att
pentru participanii la pia, ct i pentru consumatori.
II. Referitor la punctul 4 Situaia i evoluia capacitilor de producie, de transport i
distribuie a energiei electrice, s-au recomandat urmtoarele:
2.1. Urmrirea i aprobarea, prin programele de investiii prezentate de operatorii de
distribuie i transport, a unor cantiti de lucrri de investiii care s conduc la creterea gradului
de retehnologizare/modernizare a reelelor electrice, n raport cu necesitile existente, precum i la
sporirea gradului de siguran, fiabilitate i eficien a reelelor electrice. Totodat, se recomand
urmrirea realizrii n totalitate a lucrrilor incluse i acceptate prin Programele de investiii i
stabilirea unui cadru de sancionare pentru cazurile de nerealizare a investiiilor.
2.2. Analiza cauzelor care au condus la meninerea pierderilor n reelele electrice la un nivel
ridicat i constant, n condiiile n care operatorii de distribuie i transport au raportat an de an
efectuarea de investiii n capacitile energetice, identificarea zonelor n care se nregistreaz astfel
de pierderi i dispunerea de msuri concrete (inclusiv aprobarea programelor de investiii ce cuprind
lucrri care conduc la reducerea pierderilor) privind reducerea acestora. Totodat, se recomand
acceptarea includerii n tariful pentru serviciul de transport i distribuie a energiei electrice numai a
investiiilor care i-au dovedit eficiena asupra funcionrii instalaiilor ce compun reelele electrice i
care conduc efectiv la reducerea pierderilor.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 125 din 129

2.3. Acceptarea n tariful de distribuie, suportat de consumatori, a unui nivel sczut al


consumului propriu tehnologic (CPT), n vederea diminurii pierderilor suportate de consumatori i a
eliminrii situaiilor constatate n anul 2014 cnd s-a acceptat operatorilor de distribuie o majorare a
nivelului CPT acceptat n tarif la 12,56% -14% fa de 9,5% n anul 2013, fr a avea la baz o
justificare a majorrii acestui indicator, cu influen direct asupra creterii costurilor suportate de
consumatori.
2.4. Efectuarea unei analize riguroase asupra strii tehnice a reelelor electrice, n
vederea identificrii zonelor vulnerabile i a cauzelor care genereaz pierderi n aceste reele,
stabilirea lucrrilor care trebuie efectuate i dimensionarea adecvat a acestora prin programele de
investiii prezentate de operatori, astfel nct s se elimine producerea n continuare a unor pierderi
considerabile (pn la 27% n reeaua de joas tensiune), cu impact n creterea preului la energia
electric suportat de consumatorul final (inclusiv populaia).
2.5 Stabilirea unor inte anuale n aprobarea investiiilor incluse n Programele de investiii
prezentate de operatorii de reea, n cadrul crora s primeze:
investiiile aferente reelei electrice - instalaii (linii electrice, staii i posturi de transformare
etc.), n funcie de nivelul de tensiune al instalaiilor, avnd n vedere nivelul mare (n unele cazuri de
peste 25%) al consumului propriu tehnologic nregistrat n instalaiile de joas tensiune;
investiiile care conduc la retehnologizarea i modernizarea instalaiilor ce compun reeaua
electric de distribuie.
Totodat, se recomand limitarea la minim a acceptrii prin Programele de investiii a
lucrrilor i bunurilor care nu au ca rezultat un impact direct asupra creterii efecienei funcionrii
reelei electrice.
III. Referitor la punctul 5 Modul de organizare i funcionare a pieei de energie electric
n Romnia, s-au recomandat urmtoarele:
3.1. Monitorizarea riguroas a tranzaciilor cu energie electric derulate pe piaa de
energie, astfel nct acestea s se desfoare n concordan cu cadrul legal aplicabil, respectiv pe
piaa concurenial, n mod transparent, public, centralizat i nediscriminatoriu. n acest sens, se
recomand extinderea verificrii tranzaciilor derulate n perioada 2010-2014, n vederea identificrii
cazurilor de tranzacii ncheiate n afara cadrului de reglementare existent, pentru cazurile de
tranzacii constatate (inclusiv cele prezentate n raportul de audit al performanei), la care se constat
existena suspiciunii c au fost ncheiate cu nerespectarea condiiilor de transparen i concuren, se
recomand sesizarea Consiliului Concurenei. Totodat, pentru cazurile de tranzacii identificate c
au fost ncheiate i derulate n afara cadrului de reglementare, se recomand dispunerea de msuri
conform atribuiilor i competenelor stabilite prin lege (inclusiv de control).
3.2. Elaborarea cadrului de reglementare n vederea punerii n aplicare a prevederilor art.
21 (7) din Legea nr. 123/2012 n ceea ce privete obligaia participanilor la piaa de energie de a
transmite operatorului pieei de energie (SC OPCOM SA) informaii privind cantitile de energie
electric tranzacionat. n acest sens, se recomand elaborarea de reglementri care s permit
monitorizarea n dou etape, una ex-ante, pentru perioada n care se ncheie tranzaciile n piaa de
energie, i cealalt ex-post, pentru derularea tranzaciilor. Cele dou etape vor oferi posibiliti
periodice de avertizare, penalizare i stopare a tranzaciilor ncheiate/derulate n afara cadrului de
reglementare.
3.3 Efectuarea unei monitorizri eficiente a pieei de energie, respectiv a tuturor
activitilor derulate privind piaa de energie, prin cuprinderea n Rapoartele elaborate anual de
ANRE a informaiilor referitoare la nivelul de siguran n funcionare a reelelor electrice,

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 126 din 129

planificarea punerii n funciune de noi capaciti de producie, precum i starea tehnic i nivelul de
mentenan a reelelor electrice.
3.4. Elaborarea cadrului de reglementare aferent sectorului energiei electrice i eficienei
energetice, la termenele impuse de legislaia n vigoare, evitndu-se astfel emiterea de acte normative
cu ntrziere, care n unele cazuri au nregistrat depiri de aproape 2 ani de zile.
3.5. Elaborarea de proceduri specifice n vederea elaborrii Planului naional de aciune
n cazuri de srcie energetic (n colaborare cu ministerul cu atribuii n energie), n conformitate
cu art. 6 lit. r din Legea nr. 123/2012, astfel nct s fie definite situaiile critice i clienii care nu
pot fi deconectai n astfel de situaii.
IV. Referitor la punctul 6 Preurile i tarifele aplicate la energia electric destinat
consumatorilor finali , s-au recomandat urmtoarele:
4.1. Adaptarea Metodologiilor de stabilire a tarifelor la energie electric, aprobate de
ANRE (inclusiv pentru serviciul de transport i distribuie), la prevederile legislaiei n vigoare, i n
principal, la prevederile Legii energiei electrice i gazelor naturale nr. 123/10.07.2012.
4.1. Elaborarea cadrului de reglementare n ceea ce privete ncheierea contractelor de
ctre participanii la piaa de energie cu entitile afiliate, astfel nct acestea s fie ncheiate urmare
aplicrii procedurilor de achiziie concureniale, care s nu permit includerea n tarife a eventualelor
supraevaluri ale costurilor, precum i urmrirea sistematic a derulrii acestora.
4.2. Stabilirea preurilor i tarifelor la energie electric n baza costurilor/cheltuielilor
justificate efectiv nregistrate de ctre operatorii economici, la care se adaug o cot rezonabil de
profit, astfel nct s se elimine supradimensionarea acestora n mod artificial i nerealist, prin:
- dublarea valorii activelor asupra crora s-a aplicat amortizarea. n acest caz se recomand
efectuarea unei analize privind identificarea bunurilor incluse n BAR i acceptarea n tarife numai a
costurilor efectiv nregistrate de operatori pentru aceste bunuri;
- acceptarea costurilor cu amortizarea pentru mijloacele fixe trecute n conservare;
- acceptarea n tarifele de distribuie a unor costuri aferente unor investiii care nu au condus
la utilizarea eficient a infrastructurii;
- includerea n tarife a costurilor cu amortizarea pentru bunuri care nu ndeplineau condiiile
stabilite de lege (durat i valoare) pentru a fi considerate mijloace fixe;
- determinarea unor elemente de cost componente ale tarifului de distribuie n alte condiii
dect cele stabilite prin Metodologiile de calcul, respectiv prin aplicarea altor formule de calcul dect
cele prevzute n Metodologia de calcul a tarifelor publicat n Monitorul Oficial;
- neluarea n calcul a tuturor veniturilor realizate de operatorii economici.
- meninerea n cadrul BAR (baza reglementat a activelor) a unor active nlocuite i
acceptarea unor costuri aferente acestora (amortizarea i rentabilitatea);
- acceptarea unor costuri cu finanarea creditelor pe termen scurt n condiiile n care,
operatorii de distribuie nu au nregistrat astfel de cheltuieli.
n acest sens, se recomand analiza tarifelor aferente serviciului de transport i distribuie,
aprobate n perioada 2010-2014, n vederea identificrii cazurilor n care tarifele au fost
supradimensionate n mod nerealist, n sensul c nu au avut la baz costuri nregistrate de operatorii
economici sau cazuri n care veniturile nu au fost luate n calcul integral la determinarea acestor
tarife, iar pentru cazurile identificate se recomand efectuarea de corecii asupra acestor tarife.
4.3. Efectuarea unei analize privind investiiile efectuate de operatorii principali de
distribuie, acceptate n tarife n perioada 2005-2014, n vederea stabilirii cu exactitate a surselor din
care au fost realizate investiiile, a identificrii cazurilor n care au fost incluse n tarife, costurile
aferente unor investiii realizate din alte surse dect sursele proprii ale opertorului, iar pentru cazurile
identificate se recomand efectuarea de corecii asupra acestor tarife.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 127 din 129

4.4. Elaborarea de reglementri privind stabilirea unei rate a rentabilitii capitalului


investit n mod difereniat, n funcie de destinaia activelor rezultate n urma investiiilor realizate.
Astfel, n vederea stimulrii realizrii de investiii n principal n capaciti energetice (instalaiile de
producere a energiei electrice, reele electrice) se recomand aplicarea unei rate de rentabilitate
diferit pentru aceste investiii, respectiv mai mare fa de cea acordat pentru investiiile realizate
pentru desfurarea activitii curente a operatorilor economici (achiziii de autoturisme, tehnic de
calcul, etc.).
4.5. Efectuarea unei analize privind componena tarifelor acceptate pentru serviciile
prestate de operatorii economici din domeniul energiei electrice (ex. transport i distribuie), n
perioada 2010-2014, n vederea identificrii cazurilor n care tarifele au fost supradimensionate cu
valoarea unor taxe/impozite care au fost prevzute a fi suportate din profitul operatorilor, iar pentru
cazurile identificate se recomand efectuarea de corecii asupra acestor tarife.
V. Referitor la punctul 7 Exercitarea de ctre autoritatea de reglementare a activitii de
control cu privire la respectarea de ctre operatorii economici din sectorul energiei electrice a
legislaiei specifice, s-au recomandat urmtoarele:
5.1. Elaborarea i aprobarea Regulamentului privind organizarea i desfurarea activitii
de investigare, n conformitate cu prevederile art. 90 din Legea energiei electrice i gazelor
naturale nr. 123/10.07.2012.
5.2. Intensificarea activitii de control la operatorii economici participani la piaa de
energie, n scopul reducerii la maxim a cazurilor de nerespectare a reglementrilor aplicabile i a
reducerii numrului de petiii depuse de beneficiarii nemulumii de calitatea serviciilor, cu precdere
n ceea ce privete activitatea desfurat de furnizorii de energie electric, furnizorii de ultim
instan, operatorii principali de distribuie i operatorul de transport i sistem. n acest sens, se
recomand corelarea numrului de personal din cadrul autoritii care desfoar activitatea de
control cu numrul operatorilor economici care desfoar activiti n cadrul pieei de energie.
5.3 Aplicarea sanciunilor (inclusiv a amenzilor raportate la nivelul cifrei de afaceri realizate
de operatorii economici) n toate cazurile n care, prin controalele efectuate de ANRE, se identific
situaii de nerespectare n mod repetat a prevederilor legale aplicabile n domeniul energiei electrice
i eficienei energetice.
VI. Referitor la punctul 8 Evaluarea sistemului IT, s-au recomandat urmtoarele:
6.1. Elaborarea unor politici/strategii clare de recrutare, pregtire i evaluare a resurselor
umane IT i dimensionarea i ocuparea compartimentului IT n funcie de volumul de date i
informaii gestionate.
6.2. Elaborarea unui Regulament de utilizare a sistemului IT&C din cadrul ANRE, prin
care s fie stabilite: procedurile IT utilizate n cadrul ANRE, reglementri pentru utilizarea
internetului, accesul la bazele de date ale instituiei, proceduri respectiv politici cu privire la utilizarea
e-mail-ului.
6.3. Elaborarea unei Strategii IT i respectiv a unui Plan de implementare a Strategiei, pe
termen mediu i lung, corespunztor obiectivelor ANRE.
6.4. Elaborarea de proceduri pentru validarea i corelarea datelor n vederea limitrii i
diminurii timpul de prelucrare i totodat pentru eliminarea posibilitii producerii de erori.
VII. Referitor la punctul 9 Evaluarea sistemului de control intern, s-au recomandat
urmtoarele:
7.1. Elaborarea procedurilor operaionale specifice pentru toate activitile derulate n
sectorul energiei electrice i eficienei energetice.
Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 128 din 129

Recomandri la nivelul SC OPCOM SA:


I. Referitor la punctul 1 Strategia Europa 2020 obiective de realizat n sectorul energiei
subpunct 1.1 Creterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie n consumul
final de energie, s-au recomandat urmtoarele:
1.1. Monitorizarea pieei de certificate verzi astfel nct tranzaciile s se deruleze n
condiii de transparen i concuren. n acest sens, se recomand extinderea verificrilor asupra
tranzaciilor cu certificate verzi derulate n perioada 2010-2014, n vederea identificrii cazurilor de
tranzacii ncheiate n condiii neconcureniale, iar pentru cazurile de tranzacii cu certificate verzi
(inclusiv cele prezentate n Raportul de audit al performanei), la care se constat existena
suspiciunii c au fost ncheiate cu nerespectarea condiiilor de transparen i concuren, se
recomand sesizarea Consiliului Concurenei.
1.2. Efectuarea de punctaje, cu CNTEE Transelectrica SA i cu ANRE, astfel nct
informaiile privind piaa certificatelor verzi s prezinte o imagine fidel i real asupra modului de
funcionare a Schemei de promovare a SRE prin certificate verzi.
II. Referitor la punctul 5 Modul de organizare i funcionare a pieei de energie electric n
Romnia, s-au recomandat urmtoarele:
2.1. Monitorizarea riguroas a tranzaciilor cu energie electric derulate pe piaa de
energie, astfel nct acestea s se desfoare n concordan cu cadrul legal aplicabil, respectiv pe
piaa concurenial, n mod transparent, public, centralizat i nediscriminatoriu. n acest sens, se
recomand extinderea verificrii tranzaciilor derulate n perioada 2010-2014, n vederea identificrii
cazurilor de tranzacii ncheiate n afara cadrului de reglementare existent, pentru cazurile de
tranzacii constatate (inclusiv cele prezentate n Raportul de audit al performanei), la care se constat
existena suspiciunii c au fost ncheiate cu nerespectarea condiiilor de transparen i concuren, se
recomand sesizarea Consiliului Concurenei.
2.2. Elaborarea cadrului de reglementare n vederea punerii n aplicare a prevederilor art.
21 (7) din Legea nr. 123/2012, n ceea ce privete obligaia participanilor la piaa de energie de a
transmite operatorului pieei de energie (SC OPCOM SA), informaii privind cantitile de energie
electric tranzacionat. n acest sens, se recomand elaborarea de reglementri care s permit
monitorizarea n dou etape, una ex-ante, pentru perioada n care se ncheie tranzaciile n piaa de
energie, i cealalt ex-post, pentru derularea tranzaciilor. Cele dou etape vor oferi posibiliti
periodice de avertizare, penalizare i stopare a tranzaciilor ncheiate/derulate n afara cadrului de
reglementare.

Sinteza Raportului de audit al performanei privind piaa de energie electric

pagina 129 din 129