Sunteți pe pagina 1din 14

Capitolul 11

Asamblari filetate

T.11.1. Randamentul maxim al cuplei surub-piulita, în cazul în care este îndeplinita


conditia de autofrânare, este aproximativ:
a) 80%; b) 60%; c) 40%.
T.11.2. Transmisia surub-piulita a unui cric este caracterizata de unghiul de frecare
aparent (redus) ϕ' si de unghiul de înclinare medie a spirei pe diametrul mediu ψ 2.
Care este relatia dintre aceste unghiuri ?
a) ϕ' > ψ 2; b) ϕ' <ψ 2; c) ϕ' ≅ ψ 2.
T.11.3. Predimensionarea unui surub solicitat la tractiune, în urma prestrângerii cu
forta axiala F, se face cu relatia:
4γF
d 3nec = ,
πσ at
în care σat este tensiunea admisibila la întindere iar d3nec reprezinta diametrul interior al
filetului. Ce semnificatie are factorul γ?
T.11.4. Expresia momentului de însurubare pentru o asamblare filetata este:
M = F 2 tg (ϕ 2 + ϕ ' )
d
2
în care: F este forta de strângere, d2 - diametrul intermediar al filetului; ψ2 -
unghiul de înclinare a filetului pe cercul de diametrul mediu, d 2 si ϕ' este unghiul de
frecare redus. Care este expresia momentului necesar desfacerii asamblarii si ce
conditie se poate pune din formula respectiva?
T.11.5. Sa se predimensioneze tija surubului din
figura 11.5, cunoscând: F = 1200 N, e = 10 mm
si σat = 120 MPa.
T.11.6. Care dintre urmatoarele filete este
recomandat ca filet de miscare ?
a) filet metric;
b) filet trapezoidal;
c) filet rotund.
Fig. 11.5
30 Fig. 11.5
T.11.7. Prin cresterea pasului unui filet trapezoidal:
a) randamentul cuplei filetate scade;
b) randamentul cuplei filetate creste;
c) randamentul cuplei filetate nu este influentat de pas.
T.11.8. Cunoscând, prin masurare, momentul total necesar strângerii unei piulite
(Mtot), cum poate fi evaluat momentul de frecare dintre piulita si suprafata de sprijin?
T.11.9. Indicati relatiile corecte pentru determinarea rigiditatii unui surub:
n
A 1 n 1 E
b) c s = E s ∑ i ; c) = ∑ ;
n
a) c s = ∑ c si ; d) c s = n s .
li

i =1 i =1 l i c s i= 1 c si
i =1 A i

Notatii: n - numarul de tronsoane ale tijei surubului; Es - modulul de elasticitate al


materialului surubului; csi, li si Ai - rigiditatea, lungimea si respectiv aria sectiunii pentru
tronsonul i al tijei surubului.
T.11.10. Conditia de autofrânare, pentru o asamblare filetata este: ψ 2 ≤ ϕ' , în care
ψ 2 este unghiul mediu de înclinare a spirei. Ce este ϕ'?
T.11.11. Ce reprezinta, în cazul unei asamblari surub-piulita, expresia:
S − Dg
3 3
1
M 2 = µF 2
3 S − D 2g
in care S este deschiderea cheii iar D g este diametrul gaurii din piesele strânse cu forta
F. Cu µ s-a notat coeficientul de frecare dintre piulita si suprafata de sprijin.
a) momentul de frecare dintre spire la însurubare;
b) momentul de pivotare al piulitei pe suprafata ei de sprijin, cu frecare;
c) momentul la cheie.
T.11.12. La asamblarile filetate prestrânse ce asigura etansarea, forta remanenta de
etansare este cu atât mai mare cu cât:
a) surubul este mai rigid; b) surubul este mai elastic;
c) flansele sunt mai rigide; d) flansele sunt mai elastice.
T.11.13. Asamblarea filetata este o asamblare:
a) prin forma; b) prin frecare;
c) atât prin forma cât si prin frecare.
T.11.14. Daca se noteaza cu η1 randamentul filetului ferastrau si cu η2 randamentul
filetului trapezoidal, ambele având aceeasi panta medie a elicei filetului (ψ 2) si acelasi
coeficient de frecare, precizati, care dintre relatiile urmatoare este adevarata:
a) η1<η2 b) η1=η2 c) η1>η2.
T.11.15. Solicitarea de încovoiere, ca solicitare suplimentara a unui surub, apare daca:

31
a) suprafata de rezemare a capului surubului (sau) a piulitei nu este
perpendiculara pe axa surubului;
b) sarcina este aplicata excentric;
c) asamblarea este solicitata de forte transversale.
T.11.16. Explicati din ce motive tensiunea de întindere din tija surubului prezentat în
figura 11.16 nu este constanta pe toata lungimea acestuia.
T.11.17. Rezistenta la oboseala a unui surub montat cu prestrângere este cu atât mai
mare cu cât:
a) surubul este mai rigid si flansele mai elastice;
b) surubul este mai elastic si flansele mai rigide;
c) surubul si flansele au rigiditate maxima;
d) materialul surubului are rezistenta la oboseala (σ-1) deosebit de ridicata.
T.11.18. Ce utilizare au reperele prezentate în figura 11.18?
T.11.19. Randamentul cuplei filetate este de ordinul:
a) 5%; b) 30%; c) 75%; d) 95%.
T.11.20. Prin prestrângerea unui surub al unei asamblari filetate se modifica diagrama
caracteristica (σ-ε), comparativ cu montajul fara prestrângere ?
T.11.21. Ce caracteristici au solutiile constructive b) si c) comparativ cu varianta a)
din figura 11.21?
T.11.22. Cum definiti constanta de elasticitate (rigiditatea) pentru una din
componentele elastice ale asamblarii filetate?
T.11.23. Din ce conditie se determina numarul de spire ale unei piulite care participa
la o asamblare filetata de strângere?
a) din conditia de egala rezistenta la întinderea tijei surubului pentru toate
sectiunile caracteristice;
b) din conditia de egala rezistenta între strivirea spirei si întinderea tijei
surubului;
c) din conditia de rezistenta la strivire (tensiune de contact) a spirei.
T.11.24. Din ce conditie se determina numarul de spire ale unei piulite conjugate cu un
surub de miscare?
a) din conditia de rezistenta a spirei la încovoiere;
b) din conditia de rezistenta a spirei la tensiune de contact;
c) din conditia de egala rezistenta a spirei la încovoiere si strivire.
T.11.25. În figura 11.25 sunt reprezentate diagramele caracteristice de deformatie
elastica ale surubului si flanselor pentru o asamblare filetata prestrânsa, supusa la
sarcina pulsatorie (forta din exploatare variaza între 0 si F), în doua variante, I
respectiv II. Sa se explice care este diferenta dintre cele doua variante si implicatiile
32
asupra performantelor asamblarii.
T.11.26. În figura 11.26 sunt reprezentate diagramele caracteristice de deformatie
elastica ale surubului si flanselor pentru o asamblare filetata prestrânsa, supusa la
sarcina pulsatorie (forta din exploatare variaza între 0 si F), în doua variante, I
respectiv II. Sa se explice care este diferenta dintre cele doua variante.
T.11.27. Ce valoare maxima poate avea unghiul γ (figura 11.27) daca se cunosc Ls =
10,5⋅dc, E = 2,1⋅1011 Pa si σai = 102 MPa?
T.11.28. Daca unei asamblari filetate cu strângere initiala i se aplica o forta de
exploatare variabila, dupa un ciclu pulsator, atunci:
a) forta din surub este variabila, dupa un ciclu pulsator;
b) forta din surub este variabila, dupa un cilcu oscilant;
c) forta din surub este variabila, dupa un ciclu alternant simetric;
d) forta din piesele strânse este variabila, dupa un ciclu oscilant.
Ce raspunsuri sunt corecte?
T.11.29. Ce valoare are unghiul format de flancurile unei spire în cazul filetului metric?
a) 30o; b) 45o; c) 55o; d) 60o.
T.11.30. Ce valoare are unghiul format de flancurile unei spire în cazul filetului cu toli
(Whitworth) ?
a) 30o; b) 45o; c) 55o; d) 60o.
T.11.31. Ce avantaje confera solutia constructiva prezentata în figura 11.31?
T.11.32. Care este principiul asigurarilor împotriva autodesfacerii asamblarilor filetate
din figura 11.32?
T*.11.33. La o asamblare filetata cu prestrângere se cunosc:
F0- forta de prestrângere din surub;
F - forta din exploatare care revine unui surub.
Notând cu Fmax forta maxima din surub în timpul exploatarii, atunci:
a) Fmax < F0 + F; b) Fmax = F0 + F; c) Fmax > F0 + F.
T*.11.34. Cunoscând faptul ca randamentul unei asamblari filetate este dependent de
unghiul de înclinare al filetului ψ 2 si de unghiul de frecare redus ϕ' conform relatiei
tgψ 2
η= sa se traseze graficul η=f(ψ 2) si sa se precizeze intervalele
tg( ψ 2 + ϕ')
corespunzatoare ale unghiului ψ 2, pentru suruburi de strângere si pentru suruburi de
miscare.
T*.11.35. Indicati câte o utilizare potrivita pentru fiecare piulita prezentata în
variantele constructive din figura 11.35.
T*.11.36. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

33
a) filetul este un mare concentrator de tensiune;
b) filetul asigura etansarea numai daca este rectificat;
c) centrarea pieselor asamblate se poate asigura doar cu filetul metric.
T*.11.37. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
a) în aceleasi conditii de gabarit, randamentul filetului fierastrau este inferior
randamentului filetului metric;
b) filetul rotund este recomandat în cazul solicitarii la oboseala;
c) filetul metric este recomandat ca filet de miscare.
T*.11.38. Care din urmatoarele filete este recomandat ca filet de fixare?
a) filetul metric; b) filetul trapezoidal; c) filetul fierastrau.
T*.11.39. Cum poate fi determinata experimental alungirea unui surub?
T*.11.40. Schitati o cheie dinamometrica!
T*.11.41. Un surub elastic este caracterizat prin:
a) lungime ridicata; b) sectiune redusa;
c) rigiditate mare; d) rigiditate redusa;
e) surubul este realizat din otel de arc.
T*.11.42. Care sunt solicitarile din tija unui surub în timpul prestrângerii?
a) tractiune; b) torsiune; c) încovoiere;
d) tractiune si încovoiere; e) tractiune si trosiune.

a) b) c)

Fig. 11.16 Fig. 11.21

34
Fig.11.18

Fig. 11.25 Fig. 11.26

35
Fig. 11.27 Fig. 11.31

Fig. 11.32

36
Fig. 11.35

Fig. 11.48

37
Fig. 11.49

Fig. 11.54

a) b)
Fig. 11.55

38
Fig. 11.56

Fig. 11.57

Fig. 11.58

39
Fig. 11.60

Fig. 11.63

40
Fig. 11.64

a) b) c)
Fig. 11.65

a) b) a) b)
Fig. 11.66.A Fig. 11.66.B

tg( ψ2 + ϕ') ?
d2
T*.11.43. Ce semnificatie fizica are expresia M t1 = F
2
a) reprezinta momentul de pivotare dintre piulita si suprafata ei de sprijin;
b) reprezinta momentul de frecare dintre spire;
c) reprezinta momentul la cheie;
d) reprezinta momentul de frecare dintre spire realizat la strângerea asamblarii.

41
Fig. 11.67

T*.11.44. Care relatie este corecta pentru calculul rigiditatii unui surub de lungime l,
cu sectiune (A) constanta ?
F EA l ∆l
a) c = ; b) c = ; c) c = ; d) c = .
∆l l EA F
T*.11.45. Tipul (profilul) filetului influenteaza marimea momentului de frecare dintre

spire Mt1 ? Se cunoaste ca: M t1 = F 2 tg( ψ 2 + ϕ') .


d
2
T*.11.46. La asamblarile filetate prestrânse ce asigura etansarea, forta maxima din
surub este cu atât mai mica cu cât:
a) surubul este mai rigid; b) surubul este mai elastic;
c) flansele sunt mai rigide; d) flansele sunt mai elastice.

T*.11.47. De ce nu este recomandabil sa se reutilizeze, dupa desfacerea unei


asamblari filetate folosite pentru fixare, aceeasi piulita? Daca va trebui sa reutilizati,
totusi, aceeasi piulita, ce solutie propuneti?
T*.11.48. În figura 11.48 este reprezentat un robinet pentru butelii de gaz. Din ce
motiv filetul capatului de racordare este realizat pe o suprafata tronconica?
T*.11.49. În figura 11.49.a)...o) sunt prezentate diferite asamblari filetate. Justificati
solutiile constructive din a) si b).
T*.11.50. Ce avantaj are solutia d), comparativ cu cea din c) din figura 11.49?
T*.11.51. Care dintre solutiile constructive e), f) si g) reprezentate în figura 11.49 este
mai avantajoasa? Explicati motivul.
T*.11.52. Pe baza figurii 11.49 explicati ce avantaj aduce solutia reprezentata în i),
comparativ cu cea din h), respectiv cea reprezentata în k), comparativ cu cea din j)?
T*.11.53. Pe baza figurii 11.49 comparati solutiile constructive din l) si m), respectiv
42
n) si o).
T*.11.54. Ce utilizare au saibele prezentate în figurile 11.54. a), b) si c)?
T*.11.55. În figura 11.55 sunt prezentate doua saibe elastice. Ce greseli de
reprezentare constatati?
T*.11.56. Care dintre variantele de filet prezentate în figura 11.56 asigura etansarea?
T*.11.57. În ce conditii este posibila strângerea piulitei din figura 11.57?
T*.11.58., Privitor la eforturile din tija surubului care din variantele reprezentate în
figura 11.58 este corecta?
T*.11.59. Indicati doua tipuri de filete pentru suruburi de miscare. În ce conditii se
utilizeaza filetul rotund?
T*.11.60. În ce situatii se utilizeaza piulitele reprezentate în figura 11.60.a)...h)?
T*.11.61. Indicati câteva materiale uzuale pentru:
a) suruburi; b) piulite.
T*.11.62. Cum se numesc sculele cu care se realizeaza manual filetul pentru:
a) suruburi; b) piulite.
T*.11.63. Ce solicitari are surubul din figura 11.63?
T*.11.64. Ce avantaje prezinta solutiile reprezentate în figura 11.64?
T*.11.65. Pe baza variantelor constructive din figura 11.65.a), b) si c) indicati ce
solicitari se produc în fiecare surub? Se mentioneaza ca, în cazul c) nu este permisa
patinarea pieselor strânse.
T*.11.66. Explicati cum se evita autodesfacerea asamblarilor filetate din figurile
11.66.A a) si b) si respectiv 11.66.B a) si b)?
T*.11.67. Ce reprezinta ansamblul din figura 11.67 si ce avantaje prezinta,
comparativ cu o transmisie de miscare surub-piulita cu frecare de alunecare?

* * *

43