P. 1
Diagnoza Si Solution Area Problemelor Sociale

Diagnoza Si Solution Area Problemelor Sociale

|Views: 524|Likes:

More info:

Published by: Andreea Georgiana Luca on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale - Suport de curs, anul IV, Sem. II -

Lect. univ. dr. Adrian Dan

-2007-

1

Zamfir.PERSPECTIVE SOCIOLOGICE ÎN STUDIUL PROBLEMELOR SOCIALE Studiul şi explicarea problemelor sociale şi a cauzelor acestora reprezintă preocuparea de baza pentru cei mai mulţi sociologi din ziua de astăzi. 2. Sociologii (dar şi asistenţii sociali) joacă un rol central în identificarea unor situaţii sau condiţii particulare ca fiind probleme sociale şi in formularea de politici şi programe publice pentru remedierea/ ameliorarea acestora. Explicarea problemelor sociale şi dezvoltarea de programe/ acţiuni/ politici de combatere a acestora au caracterizat sociologia încă de la fundamentarea ei ca disciplină de sine stătătoare in secolul XIX in Europa. Analizele la nivel micro examinează structura şi activităţile grupurilor mici. sau cum instituţiile politice influenţează creşterea şi dezvoltarea sistemului legislativ. 2 . 1990. care oferă modelul problemelor de cercetare şi a soluţiilor explorate. şi. valorile asumpţiile şi tehnicile comun împărtăşite de membrii unei comunităţi profesionale. denumite paradigme1 în cadrul cărora ei dezvoltă diferite teorii explicative. sau chiar asupra a ce putem considera ca fiind o problemă socială. Aceste sunt aspecte care implică analiza unor structuri uriaşe care se regăsesc în întreaga societate americană/ europeană şi care implică milioane de oameni.” Deoarece sociologia este o ştiinţă care utilizează mai multe paradigme (Ritzer. ed. Sociologii folosesc in analizele lor asupra problemelor sociale cadre teoretice şi metodologice extrem de variate. feministă. Analizele la nivel macro examinează structurile şi activităţile de dimensiuni mari care există în cadrul societăţilor sau chiar dintre o societate şi o alta. care sunt cauzele care stau la baza problemelor sociale particulare. şi de asemenea într-un număr de paradigme concurente (de exemplu paradigma funcţionalistă. sociologii pot examina cum economia americană/ europeană influenţează sistemul educaţional.)2 În cadrul unei paradigme pot fi dezvoltate mai multe teorii sociologice. uniformă. în deciderea căror metode vor fi utilizate pentru studierea lor. şi în a decide cum vor fi utilizate faptele relevate de cercetările lor. O paradigmă este deci un ghid. 1962. se aşteaptă ca sociologii să desfăşoare cercetări pentru a determina dacă sau nu teoriile lor oferă explicaţii efective/ funcţionale asupra comportamentului social şi să realizeze schimbări în cadrul acestor teorii atunci când rezultatele empirice solicită acest lucru. Structura Revoluţiilor Ştiinţifice. în dezvoltarea de teorii pentru a explica ceea ce au descoperit (empiric). În contrast. Natura multi-paradigmatică a sociologiei ne ajută să înţelegem de ce sociologii nu cad întotdeauna de acord în explicarea uneia şi aceleiaşi probleme sociale. Totalitatea realizărilor dintr-un domeniu disciplinar. Kuhn. şi la începutul secolului XX în SUA. După cum arată Doob (1995:6) o teorie sociologică reprezintă o combinaţie de observaţii. care pot avea un grad mai mare sau mai mic de convergenţă. sau o hartă pe care membrii unei discipline/ profesii o urmează în alegerea subiectelor de studiu. şi cum o 1 2 Termen introdus de Thomas S. 1980) ea constă dintr-un sistem de cunoştinţe comun împărtăşite de către sociologi. Există o relaţie directă între cele două nivele: activităţile de la nivel macro influenţează indivizii şi grupurile mici în viaţa de zi cu zi a acestora. etc. Paradigme ale cunoaşterii societăţii. dezvoltat pentru a ghida cercetarea între-un anume domeniu specificat. cu un pronunţat caracter normativ. 1993:420) defineşte termenul „paradigmă” drept „1. Nu toţi sociologii sunt de acord asupra modalităţii de definire a unei probleme ca fiind socială. metode de investigaţie. Pentru mai multe detalii vezi şi Ion Ungureanu. Analizele sociologice pot fi divizate în două mari categorii – realizate la un nivel macro sau la un nivel micro. Un set de concepte. larg acceptate de comunitatea ştiinţifică respectivă. propoziţii. Dicţionarul de sociologie (C. deducţii şi intuiţii care oferă o explicare sistematică a vieţii sociale. marxistă. de asemenea. şi ceea ce oamenii din aceste grupuri fac poate afecta substanţa şi funcţionarea structurilor de la nivelul macro. De exemplu. O paradigmă constă în credinţele. nu toţi sociologii studiază şi explică problemele sociale de o manieră comună. Humanitas. În timp ce oamenii în mod general dezvoltă teorii informale asupra comportamentului social.

în contrast. trebuie să facem distincţie între fapte (sociale) şi valori. Imaginaţia sociologică. sexismul. rasismul. Pe scurt.problemă trebuie studiată şi rezolvată. probleme private (necazuri individuale/ personale). dezavantajante şi de a acţiona în vederea punerii în practică a acestor soluţii. „aceasta reprezintă viziunea umanistă a imaginaţiei sociologice”. În ce fel diferă abordarea sociologică asupra problemelor sociale de abordările altor discipline? Unul dintre cei mai influenţi sociologi ai secolului XX. noi nu putem impune valorile noastre asupra datelor pe care le obţinem. În acest sens el insistă să punem “socialul” înapoi în ceea ce definim “probleme sociale”. Ele în mod cert au locul lor în sociologie în sensul că aproape întotdeauna suntem influenţaţi de propriul sistem de valori în luarea deciziilor asupra a ceea ce considerăm a fi cel mai interesant. Wright Mills3. violenţa şi poluarea mediului sunt in mod tipic văzute ca fiind produse de “oamenii răi” (“bad” people). C. Punctul de vedere pe care la formulat Mills releva faptul că deşi adesea experimentăm probleme in cadrul situaţiilor individuale de viaţă. prin capacitatea ei de a ne ajuta sa stabilim legăturile intre nivelul personal (micro) şi cel politic/ public (macro). Johnson. trebuie în primul rând să fie un critic social şi un activist social. sociologii şi sociologia au atât o dimensiune obiectivă cât şi una subiectivă. scria el. Faptele sunt verificabile în mod empiric: le putem măsura sau observa chiar dacă nu toate faptele sunt detectabile la un moment dat. Unii autori precum Allan G. reprezintă evaluări. ceea ce trebuie să recunoaştem este faptul că sociologia . sau judecăţi subiective. important sau de dorit a fi studiat. dar imaginaţia sociologică ne permite să conectăm „necazurile personale” (private troubles) cu „problemele publice” (public issues). Aşa cum argumentează Curran & Renzetti (1994:4). de asemenea. În acelaşi timp. divorţul şi viaţa urbană. Mai degrabă. In consecinţă. Colecţia Idei Contemporane. 1975. verificabile – situaţii economice şi sociale particulare precum şi cine este avantajat sau dezavantajat de către acestea. Dacă rezultatele cercetării noastre nu sunt în concordanţă cu valorile noastre fundamentale. În timp ce sistemul nostru de valori – şi paradigmele pe care ne sprijinim – ghidează munca noastră de cercetare. Valorile. În anii 1980 emergenţa curentelor politice conservatoare şi neo-conservatoare a condus la o reducere drastică a fondurilor destinate programelor sociale (îndeosebi în ţări precum SUA şi Marea Britanie) şi la o explozie in ceea ce priveşte popularitatea individualismului. mass-media şi alţi creatori de opinie – că dificultăţile pe care ei le experimentează sunt de natură individuală. Oamenii tind să gândească – şi sunt încurajaţi de către politicieni. indiferent de paradigma dominantă în care activează şi teoria pe care o îmbrăţişează. trebuie totuşi să le raportăm aşa cum ele au rezultat. Probleme precum sărăcia. Imaginaţia sociologică. şi cum ar trebui studiat. individuale. o sarcină cel puţin la fel de importantă este aceea de a sugera/ oferi modalităţi de eliminare a situaţiilor nedrepte. a argumentat că o înţelegere completă a problemelor sociale şi a remediilor eficiente ale acestora solicită ca fiecare individ – nu doar sociologii – să dezvolte ceea ce el a denumit imaginaţia sociologică.precum şi alte discipline în acest caz – nu este complet ne-influenţată de sistemul de valori. 3 C. Mai mult decât atât. Politică. Unele dintre acestea pot fi probleme personale. Mills a folosit exemple precum şomajul. face ca posesorii ei să înţeleagă experienţele şi dificultăţile individuale într-un context istoric şi structural. Bucureşti. soluţiile invocate se referă la resocializarea sau sancţionarea acestor indivizi. ele au in mod frecvent cauze sociale structurale care le fac iremediabile prin angajarea de soluţii individuale. economice şi politice specifice în care trăiesc sociologii. Noi nu putem schimba faptele (datele empirice obţinute) pentru a le aduce în consonanţă cu propriile noastre valori. ar trebui să nu fim surprinşi că “nimic nu merge” atunci când încercăm să rezolvăm problemele sociale. Sociologul. Wright Mills. războiul. ed. ne abilitează să putem găsi atât cauzele cât şi soluţiile problemelor sociale în structura socială. 3 . În timp ce una dintre sarcinile primare ale sociologului este aceea de a evalua în mod critic – pe baza datelor empirice. Sociologia este un produs social. corpul de cunoştinţe care o compun a fost conturat de circumstanţe şi în condiţii sociale. Această constatare nu este însă de natură a ne determina să considerăm că acţiunea/ încercarea sociologiei de a explica problemele sociale este caracterizată de un relativism total. putem afirma că există o dimensiune obiectivă a problemelor sociale: oamenii în mod cert sunt afectaţi negativ şi suferă în anumite condiţii particulare. Imaginaţia sociologică. aduc un argument extrem de puternic împotriva reducţionismului psihologic în înţelegerea problemelor sociale si subliniază că atâta timp cât noi facem apel la o abordare de tip individualist a vieţii sociale.

liderii etc. conştientizarea şi sensibilizarea celor cu putere de decizie a dus la retragerea lui de pe piaţă. cât ar fi ea de perturbatoare/ insuportabilă. sau dintre grupuri şi societatea în care ele activează/ funcţionează) încearcă să identifice acele elemente care facilitează sau blochează interacţiunea. Pentru aceştia întrebările legitime sunt: a) b) Cum se întâmplă ca unele condiţii specifice să fie definite ca probleme sociale în timp ce altele nu sunt/ nu vor fi definite în acelaşi sens? Cine. sau cum ar trebui ea să fie studiată (Widdison & Delaney.EXPLICAŢII TEORETICE: INTERACŢIONISMUL SIMBOLIC. situaţii pentru a unifica. faptul că anumite condiţii sociale nocive există şi afectează negativ o parte semnificativă a populaţiei nu reprezintă în mod necesar un motiv suficient pentru ca acestea să fie considerate probleme sociale (recunoscute). Sociologii. dar el poate fi de asemenea şi unul foarte scurt. funcţionalismul şi teoria conflictului. putem considera că aceştia se împart în trei mari categorii de analiză teoretică: interacţionismul simbolic. FUNCŢIONALISMUL ŞI CONFLICTUALISMUL În încercarea lor de a înţelege mai bine fenomenele sociale sociologii şi cercetătorii încearcă să găsească patternuri recurente şi diferite relaţii între diferite aspecte. pot să „cunoască” faptul că un anumit factor specific sau o condiţie/ situaţie are sau va avea un efect devastator asupra societăţii sau a unui anumit grup din societate. Procesul social prin care o condiţie/ situaţie specifică ’migrează’ de la nivelul de îngrijorare/ preocupare individuală către nivelul de îngrijorare/ preocupare socială poate fi unul foarte lung şi greoi. dintre grupuri. simplifica şi reuşi să explice realitatea socială (faptele studiate). Aceste trei abordări nu sunt exclusive. Contra-exemplu: războiul din Vietnam şi atitudinea pro-război a autorităţilor americane în ciuda protestelor din ce în ce mai numeroase ale americanilor şi ale evidenţelor că acolo se produc numeroase atrocităţi. 1997:67). în orice societate. poate legitima considerarea unei condiţii specifice ca fiind problemă socială? Ce soluţii reies/ sunt găsite şi cum sunt găsite acestea pentru probleme sociale specifice? c) 4 Introducerea pe piaţă a unui medicament care administrat gravidelor provoca malformaţii congenitale la nou-născuţi. Pentru adepţii interacţionismului simbolic. aceasta nu este considerată a fi o problemă socială. nu poate fi considerată în mod inerent sau în mod obiectiv drept o problemă socială până când un număr semnificativ de oameni care deţin putere politică în comunitatea/ societatea respectivă nu cad de comun acord că aceasta contravine interesului public. Cum însă nu toţi cad de comun acord asupra cărei modalităţi de analiză este cea mai eficientă. însă până când ei nu reuşesc să-i convingă pe toţi cei care sunt în poziţia de a controla sau corecta acea condiţie/ situaţie. Oamenii de ştiinţă. ci cum această condiţie/ situaţie este definită şi de către cine este ea definită pentru a determina că aceasta este sau o sa se transforme într-o problemă socială (Widdison & Delaney. Exemplu4. 1997:6). şi consecinţele fiecăreia în parte. 4 . dar ele prezintă în mod radical perspective diferite asupra naturii realităţii sociale. Mai degrabă problema reală este aceea de a înţelege ce determină ca o condiţie specifică să fie evaluată ca şi problemă socială. INTERACŢIONISMUL SIMBOLIC Această paradigmă (perspectivă teoretică) argumentează că nici o condiţie/situaţie socială. dintre indivizi şi grupuri. prin focalizarea asupra anumitor segmente sociale particulare şi a relaţiilor dintre ele (interacţiunile dintre indivizi. Cu alte cuvinte în prim plan nu avem acea condiţie socială (negativă).

riscul crescut al bărbaţilor de a ajunge homeless sau de a comite acte anti-sociale. Datorită acestei interdependenţe. Consensul şi solidaritatea socială (o identitate comună cu grupul) sunt părţi importante ale oricărei societăţi efective. Uneori utilitatea sau funcţiile aranjamentelor sociale sunt extrem de vizibile. 1951. şi drept urmare va genera dispariţia lui. criminalitatea şi inegalitatea (şi care sunt asociate cu diferite comportamente) există şi persistă în orice societate. teoria consensului) este asociat îndeosebi cu numele lui T. iar schimbarea socială este posibilă numai în anumite condiţii. O idee adiţională a perspectivei funcţionaliste este aceea că societatea tinde spre consens (basic consensus) . Funcţionaliştii văd aceasta ca fiind necesar deoarece natura interdependentă a societăţii impune cooperarea – fundamentul solidarităţii sociale. Social Theory and Social Structure. Societatea este privită ca un sistem în care orice segment al ei este cumva relaţionat la altul. O asumpţie importantă a funcţionalismului o constituie noţiunea de interdependenţă. într-un alt mod. 1968. Exemplu7. sau..IL: Free Press. Tema centrală se referă la semnificaţiile pe care le are problema respectivă pentru toţi cei afectaţi. copiii cresc fără tată. şi nu la impactul pe care îl are aceasta asupra lor. deci ele îndeplinesc o funcţie. funcţionaliştii argumentează că dacă un anume tip de comportament sau o instituţie persistă (continuă să existe/ să se manifeste). FUNCŢIONALISMUL Funcţionalismul (cunoscut şi sub denumiri precum perspectiva structuralist-funcţionalistă. contribuind la eficientizarea sistemului social. Parsons 5 şi R. efecte care la prima vedere pot să apară ca totalmente nerelaţionate (individuale). 2nd ed. sarcina sociologului este aceea de a descoperi de ce 5 6 7 Talcott Parsons. alteori ele rămân nevăzute.în orice societate există un set comun de valori şi credinţe general acceptate. Pentru eliminarea oricărui tip de comportament cercetătorii/ societatea trebui în primul rând să identifice ce funcţii îndeplineşte acesta şi apoi să determine ca acest comportament să devină disfuncţional. Funcţiile care sunt foarte evidente sunt numite funcţii manifeste. atunci înseamnă acesta/ aceasta vine în întâmpinarea unei nevoi prezente în cadrul societăţii respective. Problemele sociale sunt construite social funcţie de dezbaterile oamenilor dacă sau nu o anumită condiţie socială reprezintă o problemă socială şi decid ce să facă în legătură cu aceasta. Glencoe. Merton6. Modelul care emerge deci dintr-o asemenea perspectivă este acela al unui sistem de părţi interrelaţionate fiecare dintre acestea venind în întâmpinarea unei anumite nevoi a societăţii. Robert King Merton. New York: Free Press. Conform acestei perspective. Doar prin definirea unui comportament particular ca fiind o problemă nu este asigurată şi dispariţia lui. The Social System. 5 . Cum însă o serie de probleme cum ar fi sărăcia. Sprijinul statului pentru mamele singure (AFDC-ul în SUA) care duce la descurajarea închegării unei familii normale. cele mai multe norme/ reguli şi aranjamente sociale pot fi explicate în bună măsură în termeni de utilitate a lor pentru societate. De asemenea. O altă asumpţie importantă este aceea că fiecare parte a sistemului (social) îndeplineşte o funcţie pentru societate. schimbarea într-un punct al sistemului poate determina efecte în tot sistemul. iar cele care nu sunt evidente sunt numite funcţii latente. contribuie la menţinerea unităţii sistemului (la ţinerea părţilor lui împreună). De multe ori obiectivele formulate şi urmărite (expresie a funcţiilor manifeste) produc rezultate nedorite şi neintenţionate (se generează funcţii latente) şi în fapt acţionează împotriva eforturilor şi capacităţilor grupului în acţiunea de atingere a scopurilor sale.K.d) Ce factori există în cadrul oricărei societăţi care inhibă sau facilitează rezolvarea problemelor sociale? Ca şi o concluzie putem constata că perspectiva interacţionismului simbolic subliniază faptul că problemele sociale nu există în mod independent de felul în care oamenii definesc societatea lor. Drept urmare se creează o puternică tendinţă de realizare a unei stabilităţi înalte în sistem. lumea în care trăiesc.

Deoarece multe dintre alternativele funcţionale la diferitele probleme vor fi disfuncţionale pentru membrii înstăriţi şi cu putere din societatea respectivă. gardieni. fructe şi legume care altfel ar fi aruncate la gunoi. 6 . deci societatea ia acea formă care serveşte cel mai bine interesele grupului de oameni dominant din acea societate (spre deosebire de funcţionalişti care susţin că societatea ia forma care serveşte cel mai bine intereselor ei ca întreg). Teoreticienii conflictualişti cred că grupurile dominante exercită control nu doar asupra valorilor şi 8 Herbert J. Gans8 arată că de pe urma sărăciei beneficiază o proporţie semnificativă a populaţiei. fiind singurele care controlează societatea şi folosind acest control. Wright Mills. Gans. Aceasta înseamnă că pentru a înţelege o problemă socială. f) Condiţiile vitrege în care trăiesc săracii dau naştere în unele situaţii la diferite forme de artă (blues-ul de exemplu). e) Săracii. pot fi forţaţi să absoarbă costurile generate de creştere şi schimbare (cu referire la societatea americană). Iată câteva dintre cele 13 funcţii ale sărăciei identificate de Gans: a) Prezenţa sărăciei asigură faptul că „muncile murdare” ale societăţii vor fi realizate. O asumpţie importantă a acestei perspective este cea legată de relaţia dintre putere şi structura socială: grupurile avantajate au mai mult decât o cotă parte/ (participare) la putere. c) Sărăcia creează locuri de muncă pentru o serie de ocupaţii şi profesii care servesc şi „deservesc” pe cei săraci. Asumpţiunea de principiu a acestei perspective este aceea că resursele din societate – cum ar fi bunăstarea şi puterea – sunt limitate. cu alte cuvinte sărăcia are o serie de funcţii pozitive. îmbrăcăminte second-hand. aceste grupuri fac ca societatea să acţioneze şi să servească propriilor lor interese. Herbert J. Cu alte cuvinte orice problemă socială particulară reprezintă doar o parte dintr-un „tot” mai mare şi unitar şi funcţional. De exemplu liniile feroviare ale trenurilor de mare viteză sunt localizate în cartierele sărace. eliminarea lor putând fi realizată tocmai prin transformarea comportamentelor asociate lor în caracteristici disfuncţionale.şi cum persistă. Dezvoltări şi contribuţii importante la această perspectivă au avut Ralf Dahrendorf şi C. d) Săracii cumpără o serie de bunuri pe care alţii nu le doresc. ei subvenţionează în acest fel o varietate de activităţi economice de care beneficiază cei înstăriţi. extinzând astfel utilitatea economică a unor asemenea bunuri – cum ar fi pâinea veche de o zi. Limitarea şi raritatea acestor resurse face ca ele să fie distribuite inegal în societate. 1972. relevate de faptul că încurajarea eradicării sărăciei este neutralizată de o serie de beneficii specifice în folosul non-săracilor. O problemă socială este o consecinţă a felului în care părţile unui sistem social sunt puse laolaltă/ interacţionează. CONFLICTUALISMUL Perspectiva conflictualistă îşi trage seva îndeosebi din teoria socială dezvoltată de Karl Marx. Această situaţie creează un conflict al intereselor personale sau de grup între diferitele persoane/ grupuri din societate. fiind lipsiţi de putere. aceasta trebuie plasată într-un context analitic mult mai larg. există o serie de „stimulente” care fac ca respectivul comportament să persiste. Sărăcia furnizează o forţă de muncă slab calificată şi deci slab remunerată care este dispusă – sau mai degrabă nu este în postura de a refuza – să realizeze „muncile murdare” la un preţ scăzut. Cu alte cuvinte persistenţa lor indică faptul că probabil ele îndeplinesc o funcţie pentru societate. putem arăta că funcţionaliştii pun accent pe inter-relaţiile dintre variatele părţi ale sistemului şi cred că schimbările realizate într-o parte a sistemului (sub-structură) va avea implicaţii semnificative în alte părţi ale sistemului. poliţist. sau protejează restul societăţii de aceştia – de exemplu profesii precum asistent social. În sumar. ambii examinând în special rolul pe care îl joacă puterea în societate. drept pentru care unele grupuri de oameni deţin mai mult (din aceste resurse) decât alte grupuri. b) Deoarece săracii sunt nevoiţi să lucreze pentru salarii mici. automobile şi locuinţe deteriorate. într-un mod conştient sau inconştient. The Uses of Poverty: The Poor Pay All.

cutremurele. deci va rămâne în stare de latenţă. 1995). Mai devreme sau mai târziu. A. opoziţia intereselor va determina apariţia/ manifestarea conflictului în societate.credinţelor.. Conştiinţa publică joacă un rol important în definirea unei probleme ca fiind socială. Lauer (1978) consideră că un rol extrem de important îl joacă şi grupurile protestatare. 7 .. După James E. Este însă foarte important care valori “contează”. drept sau greşit (J. 2. deoarece societatea este o combinaţie de grupuri cu interese nu doar diferite ci şi conflictuale. sunt surse nesociale ale unor probleme care afectează un mare număr de oameni. nu este deloc simplu de probat dacă o valoare este “îndreptăţită” sau “neîndreptăţită” şi nu există o modalitate ştiinţifică pentru a dovedi că unele valori sunt “adevărate” iar altele “false”. Un rol important în definirea unor probleme ca fiind sociale îl joacă valorile.Farley. După Farley o problemă poate fi considerată ca find socială aceea care este rezultatul/ parte a acţiunii sau inacţiunii oamenilor sau a societăţii. O valoare este o credinţă personală despre ceea ce este bun sau rău. Ca urmare tendinţa de lungă durată a societăţii este una îndreptată spre perpetuarea conflictului şi deci spre schimbare socială. Mai mult. să existe un nivel semnificativ de conştientizare că această condiţie constituie o problemă pentru societate. spun conflictualiştii. care joacă un rol important în definirea unei probleme ca fiind socială. este cauzată de acţiunea sau inacţiunea oamenilor sau a societăţii. Pe lângă conştientizarea publică a acesteia trebuie. epidemiile etc. de asemenea. Doar unele efecte generate de acesta pot fi considerate problemă socială. deoarece el nu a fost cauzat de acţiunea/ inacţiunea unor oameni.B.H. perspectiva conflictualistă spune că acest conflict îşi are originea în interiorul societăţii şi de cele mai multe ori conduce la schimbare socială.K. 1992). Surse precum uraganele. 1985). Există însă autori care deosebesc două feluri de surse ale problemelor sociale: unele de natură nesocială şi altele de origine socială.E. O analiză mai detaliată a celor trei elemente arată că: 1. ci şi asupra practicilor/ rutinelor şi a organizării societăţii. care sunt tot o expresie a manifestării puterii atunci când se constituie în grupuri de presiune. şi aceştia sunt cei care definesc în cea mai mare măsură o problemă ca fiind socială. o problemă socială poate fi definită ca o situaţie caracterizată de următoarele trei elemente: 1. R. DEFINIŢII Problemă socială reprezintă o situaţie indezirabilă care este considerată de un segment important al societăţii ca fiind suficient de serioasă pentru a necesita acţiune colectivă în vederea obţinerii unei ameliorări semnificative şi a unei dezirabilităţi crescute (Doob C. Merton (1971) definea o problemă socială ca fiind o discrepanţă semnificativă între normele sociale şi realitatea socială de fapt. 2. Un cataclism natural (de exemplu un uragan) nu poate fi el însuşi considerat o problemă socială. funcţie de interesele lor (Skolnick & Currie. Unii oameni au mult mai multă influenţă asupra opiniei publice decât alţi oameni. este în mare măsură privită ca fiind indezirabilă sau ca o sursă de dificultăţi. Pentru că ea este mai degrabă o preferinţă personală decât o ilustrare a realităţii. Considerarea şi definirea unei probleme ca fiind socială şi nu de altă natură (privată sau personală/ individuală) depinde de îndeplinirea unui număr relativ mare de condiţii teoretice şi metodologice. Multe dintre valorile “îndreptăţite” sunt influenţate de putere. Farley (1992). Percepţia publică a unei anumite situaţii ca fiind indezirabilă presupune un anumit nivel de conştientizare. R. Dacă oamenii nu cunosc nimic despre această problemă ea nu va apărea ca problemă socială. probleme care ulterior devin/ se transformă în probleme 3. afectează sau se presupune că va afecta un mare număr de persoane.

“indiferent de sursa lor. Clasele de fenomene care pot deveni obiectul unei asemenea problematizări ar fi: 1) o stare socială învechită (care frânează progresul şi dezvoltarea socială). sisteme care funcţionează şi ca urmare a perfecţionării capacităţii lor de a formula clar şi în timp util soluţii eficiente la problemele particulare cu care ele se confruntă (C. comportamentele considerate deviante). o caracteristică. activitatea de soluţionare a problemelor sociale. Cătălin Zamfir defineşte şi analizează problemele sociale din perspectiva funcţionării sistemelor sociale unde un aspect esenţial este deţinut de “activitatea de înfruntare a diferitelor dificultăţi care intervin pe parcursul funcţionării lor – cu alte cuvinte.” În schimb problemele sociale au un caracter mult mai amplu şi sunt de altă natură căpătând forma unor conflicte.” O asemenea activitate trebuie să se bazeze pe o teorie a problemelor sociale care reprezintă “o parte a teoriei organizării şi funcţionării sistemelor sociale”. ea va fi totodată o problemă socială” În acest sens. la modul în care diferite medii se suprapun şi se întrepătrund pentru a forma structura amplă a vieţii sociale şi istorice. 4) fluctuaţii ale factorilor naturali externi sau sociali (descoperirea sau epuizarea unor resurse naturale. dar dacă avem o rată foarte mare a divorţialităţii. Perspectiva de analiză a unei probleme sociale este următoarea: ”o problemă particulară poate fi de natură tehnică. Larionescu. “Un necaz este o chestiune personală: individul simte că valorile preţuite de el sunt ameninţate. problemele sociale sunt definite în funcţie de consecinţele lor sociale.” Această definiţie include două elemente: a. o sursă de dificultăţi şi asupra căruia urmează a se acţiona pentru a fi schimbat într-un sens convenabil. “Un obiect – acel aspect. situaţie. “Conflictele se referă la chestiuni care transcend acele medii locale ale individului şi zona vieţii sale lăuntrice. 1975:37). războaie etc. În calitatea sa de problemă a unui sistem social. reprezintă. o situaţie despre care societatea sau un subsistem al ei consideră că trebuie schimbat. una din cele mai importante fiind angajarea sistemului în a lua decizia de a desfăşura o activitate de soluţionare a respectivei probleme. C. Drept urmare. Trecerea lor din latent în manifest este un proces care trebuie să parcurgă anumite etape şi să îndeplinească anumite condiţii. Trebuie făcută distincţia între probleme sociale şi probleme individuale sau private. anumite publicuri consideră că o valoare preţuită de ele este primejduită. cu alte cuvinte.” (M. 3. Wright Mills (1975) face o distincţie netă între <necazurile personale generate de mediu> şi <conflictele publice ale structurii sociale>.sociale. cauzele nu mai sunt doar de ordin personal ci au în mare parte origini societale. 5) decalaje produse de dezvoltare (nearticularea unor elemente şi nesincronizarea lor în procesele de transformare socială care însoţesc dezvoltarea socială). catastrofe naturale.). luată în ansamblul ei. 3) consecinţe negative ale unui proces social pozitiv (orice proces social complex prezintă şi consecinţe laterale negative). sau juridică etc.” Unele probleme deşi există nu sunt conştientizate. Disoluţia unei familii prin divorţ nu reprezintă o problemă socială. 1980). sau economică. Ele se referă la organizarea a numeroase asemenea medii în instituţiile unei societăţi istorice.” b. 1977). Zamfir. Poate fi vorba de un aspect negativ […] sau pozitiv. “Conştientizarea dificultăţii – respectivul aspect de eliminat sau de realizat este pus ca problemă. 2) procese sociale considerate în sine ca fiind negative (dezorganizarea socială şi individuală. deci nu sunt manifeste ci sunt într-o stare de latenţă. 8 . Un conflict este o problemă publică. acceptat de către membrii sistemului social respectiv ca trebuind să fie schimbat. proces care este problematic.” (Mills. Fiecare dintre cele trei elemente ale definiţiei sunt condiţii necesare pentru prezenţa unei probleme sociale B. în termeni generali o problemă socială este definită drept “un proces social.

Merton şi Robert A. acest “număr” îi cuprinde atât pe cei care sunt organizaţi în structuri de putere (cei în poziţii de conducere/ decizie. în afacerile politice şi în societate) cât şi pe ceilalţi oameni din societate care consideră că situaţia respectivă reprezintă o problemă socială. dezorganizarea socială centrată pe semnificaţia legilor şi a normelor. New York. (C. perspectiva critică . Rubington şi Weinberg (1989) prezintă câteva dezvoltări teoretice asupra naturii problemelor sociale. . După Robert K. D. Contemporary Social Problems. diferiţi oameni consideră diferite lucruri şi situaţii ca fiind probleme sociale. Merton & R. deoarece elementele componente ale unei structuri sociale (care defineşte sistemul) se află în relaţie de interdependenţă. 1971 (3rd edition). 4. probleme de dezvoltare. soluţiile găsite vor fi dificil de concretizat în politici efective. 2. o problemă socială poate fi. C.situaţia care există şi care este cunoscută de către oameni. 3.ei consideră că este nevoie să (se) acţioneze pentru schimbarea acestei situaţii. diferite structuri sociale au probleme distincte funcţie de caracteristicile. După Earl Rubington şi Matin Weinberg este considerată ca fiind o problemă socială o anumită situaţie ce este incompatibilă cu valorile unui număr semnificativ de oameni care consideră că este nevoie să acţioneze pentru schimbarea acestei situaţii. care au o mare (putere de) influenţă în economie. valorile şi scopurile/ interesele lor distincte. din următoarele 6 perspective: 1. funcţie de particularităţile structurilor sociale soluţiile date acestor probleme sunt diferite (soluţiile având ca scop şi rezultat schimbarea socială). comportamentul deviant care subliniază rolurile. ei discutând despre ea. conflictul de valori referitor la valori şi interese/ scopuri. În orice caz. 9 10 11 R. acţiunile dezvoltate/ întreprinse pentru rezolvarea unei probleme sociale particulare cu care se confruntă sistemul vor genera apariţia unor noi probleme ce trebuiesc soluţionate şi drept urmare. 5. etichetarea socială care examinează reacţiile sociale. patologia socială focalizată pe persoane. Nisbet (1971)9 principalele caracteristici ale unei probleme sociale sunt: 1) 2) 3) 4) 5) apariţia unei probleme sociale este indisolubil legată de manifestarea unei neconcordanţe între ceea ce ar trebui să fie oamenii şi ceea ce sunt în realitate (mai precis între situaţia socială existentă şi normele sociale). 6. Acesta este unul din aspectele cele mai controversate în studierea problemelor sociale. în multe cazuri.K. Deci elementele constitutive sunt . 1977). Dacă oamenii nu consideră că trebuie să facă ceva (să acţioneze) pentru schimbarea acelei situaţii atunci nu ne confruntăm cu o problemă socială. 9 .pune accent pe roluri ca produse ale valorilor şi intereselor/ scopurilor. sau problema există dar ea este în stare de latenţă şi fie poate să nu devină niciodată manifestă. Şi aici există controverse privind numărul semnificativ de oameni afectaţi. Zamfir. Pentru aceste raţiuni. Nisbet. fie va deveni manifestă la un moment ulterior apariţiei ei. .incompatibilitatea cu valorile acelor oameni10. Diferiţi oameni au valori diferite şi chiar aceeaşi persoană poate deţine valori conflictuale între ele.6) 7) apariţia de noi necesităţi (ca urmare a schimbării unor condiţii sociale obiective pot apărea noi necesităţi a căror imposibilitate de satisfacere poate conduce la comportamente deviante). dar atunci când oamenii afectaţi consideră că trebuie să acţioneze pentru a determina schimbarea ei. Harcourt Brace. nedorită şi indirectă a modelelor instituţionalizate ale comportamentului social. consecinţa neanticipată.faptul că această situaţie afectează un număr semnificativ de oameni11 şi că .

(2) din deficitul de ajustare a structurii sociale. în „accepţiunea dură” a acesteia. Rosenberg. această perspectivă a fost readusă în câmpul atenţiei de unii sociologi14 care au scris despre “patologia existenţei noastre”. de umanitarism. cei care erau consideraţi din această perspectivă ca fiind devianţi sunt defectivii („cei care nu pot fi educaţi”). deci sunt rele şi nedorite. Macmillan. dar uneori asemenea eforturi sunt ineficiente. pentru perspectiva patologiei sociale. Definiţia după care operează perspectiva patologiei sociale este următoarea: Condiţiile sociale dezirabile şi ordinea socială sunt privite ca fiind sănătoase. această perspectivă este originată în analogia organicistă a societăţii (societatea asemănată cu un organism biologic). Condiţii. Drept urmare.). Astfel. dependenţi şi delincvenţi” tind să se reproducă prin căsătorii între rude de acelaşi sânge 12 Arnold Green. Mass Society in Crisis: Social Problems and Social Pathology. Conştientizarea prezenţei problemelor sociale a fost ajutată de apariţia în acea vreme a patru idei-forţă: cea de egalitate. „imorală”. Societatea are responsabilitatea de a transmite tuturor indivizilor normele morale larg acceptate. 1989. Social Problems: Arena of Conflict. Primii susţinători ai acestei perspective considerau că unii oamenii sunt defectivi în mod inerent. incluzând modurile de a face/crea lucruri şi instituţii. declin.” (p. sau (2) din insuccesul societăţii de a ţine pasul în funcţionarea mecanismelor ei cu schimbarea condiţiilor în lumea în care se află. Drept principală şi ultimă cauză a problemelor sociale este insuccesul socializării. 1964. care au promovat o sociologie caracterizată de patru credinţe extrem de răspândite: legea naturii. 1975. dependenţii (cei care au anumite dificultăţi în primirea şi însuşirea educaţiei) sau cei delincvenţi (care resping educaţia). Pentru cei mai mulţi dintre ei ’era clar’ că oamenii din acele clase sociale consideraţi „defectivi. 1954. Condiţiile patologice din societate pot rezulta din (1) deficit natural al abilităţii indivizilor de a ţine pasul cu schimbarea idealurilor şi a instituţiilor societăţii. În „accepţiunea blândă” a acestei perspective persoanele care contribuie la apariţia problemelor sociale sunt văzute ca fiind „bolnave” (sick).1. După 1960. McGraw-Hill. Howton (eds. aceste persoane sunt văzute drept „criminali”. ideea caracterului pozitiv al naturii umane (omul este bun de la natură) şi posibilitatea modificării condiţiilor sociale. (citat de Rubington & Weinberg. (citat de Rubington & Weinberg. I. p. 1989) 10 . în timp ce persoanele care se deosebesc/ deviază de la aşteptările morale (statuate de un sistem de valori dominant şi deci larg acceptat) sunt privite ca fiind “bolnave”. Perspectiva patologiei sociale După Arnold Green12 problemele sociale nu au fost conştientizate înainte de a doua jumătate a secolului XVIII. în care părţile sunt interdependente. F. Gerver. Una dintre cele mai cunoscute analogii de acest tip îi aparţine lui Herbert Spencer care a dezvoltat în scrierile sale (în special în Principles of Sociology) ideea potrivit căreia societatea este (ca) un organism format din oameni. iar după primul Război Mondial a intrat într-un uşor. Studiul mai sistematic asupra problemelor sociale este asociat cu fondatorii American Social Science Association .17) Această perspectivă s-a manifestat în câmpul sociologiei în special între 1890-1910. (citat de Rubington & Weinberg. progresul. dar constant. reforma socială şi individualismul13. în esenţă. Patologia socială era definită într-o mulţime de texte sociologice timpurii după cum urmează: “Termenul patologie socială poate fi utilizat pentru a denumi condiţiile sociale care rezultă (1) din insuccesul indivizilor de a se adapta prin propriile forţe la viaţa socială – care funcţionează independent de suportul membrilor societăţii. în spatele ambelor accepţiuni se află percepţia conform căreia persoana sau situaţia este. iar societatea (ca organism) are o “viaţă” care depăşeşte “viaţa” oricărei părţi componente.W. Pentru adepţii de mai târziu ai acestei perspective problemele sociale sunt rezultatul valorilor greşit însuşite. până la dezvoltarea personalităţii sociale. o problemă socială este o violare a aşteptărilor morale. la sfârşitul secolului XIX. Esenţialmente. 1989) 13 Hinckle & Hinckle. cu o complexitatea structurală care creşte pe măsură ce societatea creşte în volum. New York. În orice caz. 16) 14 B. New York.

după cum arată Weinberg şi Rubington. Conflictul cultural presupune cel puţin două seturi opuse 11 . că ea este un întreg. nu există nici un fel de reguli care să spună cum să se acţioneze. c) colapsul/ nefuncţionalitatea/ prăbuşirea normelor (breakdown). asemenea perturbări sociale conduc la creşterea costului menţinerii unei ordini sociale de drept. b) conflictul cultural. Vechea perspectivă a patologiei sociale putea explica toate aceste fenomene doar când se manifestau la o scară redusă. în care părţile se află într-o relaţie de dependenţă oarecum ordonată. W. Varianta mai recentă a acestei abordări – care tinde să vadă societatea ca fiind bolnavă. Această perspectivă a reieşit din dezvoltarea acestui punct de vedere şi în timp. singura soluţie reală la problemele sociale este educaţia morală. Carl M. În variantele mai vechi ale patologiei sociale. ci de asemenea şi modul în care ele sunt interrelaţionate” (p. 57). precum sărăcia. deci să reglementeze comportamentul oamenilor. Aceşti factori au contribuit decisiv la “înrădăcinarea” unor condiţii de viaţă indezirabile.E. Vytautas Kavolis. ale căror dimensiuni şi consecinţe nu mai puteau fi explicate din perspectiva patologiei sociale. Dezorganizarea socială este “faţa umbrită”. G. În cazul lipsei normelor.(inbreeding). conform perspectivei patologiei sociale. R. Rolurile definesc nu doar diferitele părţi ale societăţii. Cele trei mari tipuri de dezorganizare sunt: a) lipsa normelor. Rubington şi Weinberg prezintă în cadrul acestei perspective câteva texte clasice semnate. Park. a organizării sociale. delincvenţa şi criminalitatea. dezorganizarea socială este privită din punct de vedere al “unor componente diferite ale sistemului social.F. însă instituţiile lor sunt “rele” şi ca urmare ei văd remedierea instituţiilor „bolnave” prin schimbarea sistemului de valori şi a orientărilor de valoare ale oamenilor. Rosenquist. Cei mai importanţi teoreticieni care au îmbrăţişat şi dezvoltat această perspectivă sunt C.C. Drept consecinţă. etc. Noua amploare a fenomenelor i-a determinat pe sociologi să “modeleze” o nouă perspectivă. mai cuprinzătoare. Ogburn. percepute foarte curând ca probleme sociale majore. mai degrabă decât membrii ei „non-conformişti” – îşi are originea în viziunea lui Rousseau asupra naturii umane: indivizii sunt buni de la natură. Dezorganizarea socială este percepută ca un eşec al manifestării rolurilor. alcoolismul. Thomas şi Fl. 2. componenete care pot fi în antifază” cu cele ale organizării sociale. a devenit cel mai popular mod de a studia problemele sociale. adepţii acestei perspective militează pentru eugenie socială – eliminarea indivizilor „defectivi genetic”. industrializare şi a modului de viaţă urban a determinat o creştere considerabilă a amplorii unor probleme sociale. Accelerarea proceselor de migraţie. printre alţii. Perspectiva dezorganizării sociale Această perspectivă a apărut după primul război mondial ca răspuns la apariţia unor noi circumstanţe sociale. ducând la “dezumanizarea” întregii populaţii.I. complementară. în timp ce următoarea generaţie de patologişti au tins să se focalizeze pe proprietăţile imorale ale societăţilor şi au văzut apariţia şi dezvoltarea problemelor ca rezultat al unor forţe sociale precum dezvoltarea tehnologică şi creşterea densităţii populaţiei. În concluzie. Homans. înainte de toate. care la un moment dat se poate prăbuşi. Alţii consideră că soluţia la problemele sociale generate de aceşti indivizi în educarea lor şi îmbunătăţirea „nivelului moralităţii” claselor de jos şi celei de mijloc. Mai târziu. de Samuel Smith. Organizarea socială presupune.H. În al doilea rând. şomajul. Znaniecki. W. Noţiunea centrală a acestor întregi conceptualizări este cea de “ROLURI”. adepţii acestei perspective au luat în considerare mediul social ca determinant important contribuind la patologia socială. Primii patologişti au tins să se focalizeze pe caracteristicile imorale ale indivizilor. Cooley. Soluţii.

Condiţiile care generează o asemenea stare se regăsesc în schimbările tehnice. fantezişti sau părtinitori. Analiza problemelor sociale din perspectiva conflictului de valori a fost pusă cu adevărat în evidenţă de către Richard R. b) sistemul poate continua să funcţioneze într-o stare de stabilitate crescută. Thomas şi Fl. American Sociological Review 6 (February 1941). putem spune că problema socială şi-a făcut apariţia. cum ar fi unele răspunsuri de adaptare care pot aduce părţile distincte ale sistemului înapoi la starea de echilibru. persoanele care acţionează în termenii unui set de aşteptări/ valori. Într-o asemenea situaţie. care au publicat în 194116 două articole în care arată că întâlnim un conflict de valori în toate fazele celor mai multe probleme sociale. Definiţia după care operează perspectiva conflictului de valori este următoarea: ”problemele sociale sunt condiţii sociale ce sunt incompatibile cu valorile unui anumit grup ai cărui membri reuşesc să facă publică o chemare la acţiune” (Rubington & Weinberg. “Some Aspects of a Theory of Social Problems”. “The Natural History of a Social Problems”. există reguli. Fuller. boli mintale. dezorganizarea socială determină “dezorganizarea personală” manifestată de exemplu prin stress. Myers şi Richard C. Consecinţele stării de dezorganizare se manifestă atât la nivelul sistemului cât şi la nivelul actorilor sociali. frecvenţa. Richard R. Richard R. O importantă critică la adresa acestei perspective a fost făcută de Marshall B. 1927. Condiţiile-suport care influenţează apariţia. Cauza principală a dezorganizării sociale este considerată a fi schimbarea socială. Perspectiva conflictului de valori Această perspectivă îşi are originea în teoria conflictului social. Pentru actorii sociali. (p. consecinţele pot fi de trei tipuri: a) pot apărea schimbări în sistem. pot fi considerate ca violând celălalt set de aşteptări/ valori. confundând schimbarea. Ei argumentează că orice problemă socială are o “istorie naturală” care cuprinde trei stadii: conştientizarea. c) sistemul se poate prăbuşi. şi a lui Georg Simmel care a analizat conflictul ca formă a interacţiunii sociale. în sensul că deşi dezorganizarea poate să nu dispară. O dată cristalizată această opoziţie într-o stare/ situaţie de conflict.I. sistemul îşi continuă funcţionarea oricum (dar la alţi parametri). Pentru sistem. subculturile şi variaţia umană cu dezorganizarea socială. Diferite grupuri având interese diferite se regăsesc în opoziţie. 3. American Sociological Review 6 (June 1941). Când două sau mai multe grupuri se află în competiţie şi în modalităţi particulare/ specifice de 15 16 Conceptul îşi are originea într-o măsură foarte mare în opera lui W. ci chiar poate determina penalizarea/ sancţionarea indivizilor. fiind de fapt o sinteză a teoriilor americane şi europene asupra conflictului. Fuller. reformarea/ corectarea/ îmbunătăţirea – şi în fiecare din aceste stadii valorile şi interesele diferitelor grupuri se ciocnesc. Znaniecki The Polish Peasant in Europe and America. durata şi rezultatul problemelor sociale sunt competiţia şi contactul dintre grupurile sociale. Clinard în Sociology of Deviant Behavior (1957) subliniind faptul că mulţi dintre cei care utilizează conceptul de “dezorganizare socială”15 au tendinţa de a fi confuzi. Fuller. care determină “ieşirea” din sistem a unor părţi componente. deoarece dezorganizarea este foarte puternică şi extrem de distructivă. promovate la începutul secolului XX.de reguli în modalităţile de acţiune/ comportament al indivizilor. Myers şi Richard C. alcoolism. deoarece nu mai sunt în armonie cu alte părţi ale sistemului social. Problemele sociale îşi trag seva din conflictele de valori şi de interese. La origini se află însă teoria lui Marx care a văzut întreaga istorie a omenirii în termenii “luptei între clase” (lupta de clasă).60) Soluţiile la aceste probleme se referă în general la acele acţiuni de aducere a caracteristicilor sistemului social înapoi la starea de echilibru. însă conformarea la acestea nu aduce recompensele aşteptate. 1989:92). comportamentul deviant. demografice sau culturale generate de schimbarea socială şi care vor determina clătinarea echilibrului prezent (care este însă un echilibru dinamic). stabilirea/ determinarea politicii. În cazul prăbuşirii normelor. 12 . Myers şi Richard C.

: Free Press. atunci consensul este cel care a eliminat problema. 1955. Teoria lui Merton explică de ce există rate ridicate ale comportamentului deviant în unele segmente ale societăţii mai mult decât în altele. 17 Albert Cohen. grupurile în competiţie pot de asemenea să fie în conflict – subiectul fiind modalitatea de rezolvare a problemei. Numeroşi sociologi au arătat că problemele sociale se compun dintr-o condiţie obiectivă şi o definire subiectivă a unei situaţii. Predispoziţia spre comportamente deviante este rezultatul eşecului socializării primare şi în acelaşi timp al “dobândirii sociale” a acestuia în cadrul aceluiaşi grup primar. Albert Cohen 17 a elaborat o teorie care îmbină cele două teorii ale lui Merton şi Sutherland.) 13 . Ulterior. dar nu a putut explica de ce unele persoane din aceste segmente se angajează în asemenea acte de comportament deviant. sociologii care au îmbrăţişat această perspectivă vor să cunoască cum oamenii definesc situaţiile. Clinard “Sociology of Deviant Behavior”. Un număr de tipuri de probleme sociale apare sub astfel de condiţii. prima lucrare scrisă din perspectiva comportamentului deviant. fiind o teorie bazată pe conceptul de interacţiune socială. un conflict nu poate fi evitat. Dacă părţile pot negocia. Comportamentul sau situaţiile care se depărtează de la normele larg acceptate de către societate sunt privite ca fiind deviante. Condiţia obiectivă este contactul şi competiţia între diferite grupuri. Teoria lui Sutherland. Soluţiile de contracarare a comportamentului deviant se referă în special la resocializare. accesul la forme deviante de satisfacţie. Soluţiile propuse de această perspectivă pentru rezolvarea conflictului de valori sunt consensul. Perspectiva etichetării sociale Dacă perspectiva comportamentului deviant pune accentul pe întrebarea de ce oamenii comit acte deviante. iar o dată apărută problema. Dacă părţile pot rezolva conflictul în numele unui set de valori semnificative împărtăşite de ambele părţi. redistribuirea accesului către oportunităţi. 5. Merton şi teoria asocierii diferenţiale a lui E. toate în spiritul procesului democratic. competiţiei şi distribuirea bunurilor şi drepturilor. Cauzele comportamentului deviant sunt legate de socializarea inadecvată – procesul de socializare fiind văzut ca desfăşurându-se în primul rând în cadrul contextual al relaţiilor primare de grup. atunci are loc un schimb de valori. şi modele de rol deviante. negocierea şi puterea brută (naked power). teoria etichetării pune accent pe analiza definirii sociale a devianţei. Dacă nici consensul nici negocierea nu au loc.contact cu un alt grup. Sutherland. definirea subiectivă reflectă diferite moduri de definire şi evaluare a contactului. Tributară întucâtva perspectivei conflictului de valori.K. reducerea oportunităţilor de contact cu modelele de rol deviante. III. creşterea gradului de socializare în grupurile primare. În 1957 a apărut cartea lui Marshall B. Din punctul de vedere al acestei perspective problemele sociale reprezintă violări ale aşteptărilor şi comportamentelor normative. rezultă din “mixtura volatilă” a unei condiţii obiective şi a unei definiri subiective. şi au acordat o mică atenţie celeilalte laturi – definirea subiectivă a unei probleme sociale. Delinquent Boys: The Culture of the Gang (Glencoe. Condiţiile favorizante pentru apariţia şi manifestarea unui asemenea comportament sunt lipsa şi blocarea oportunităţilor pozitive. această nouă teorie subliniază că sociologii s-au ocupat mai mult de definirea unei probleme sociale din punctul de vedere al definirii acesteea ca o condiţie obiectivă. dar poate explica de ce unii oameni. procesele sau evenimentele ca fiind problematice. stressul. atunci grupul ce deţine mai multă putere câştigă/ preia controlul. persoanele. 4. Perspectiva comportamentului deviant Această perspectivă s-a manifestat dominant în câmpul sociologiei începând cu anii ‘950 şi îşi are originea în special în teoria anomiei sociale dezvoltată de R. Problema socială. deci. în timp ce altele nu se angajează. este mai puţin aplecată asupra ratei de participare la acte de comportament deviant. comit acte deviante.H. şi nu alţii.

precum şi puterea de a o “alipi” persoanei/ situaţiei respective) dar şi la potenţialul câştig de a fi etichetat. Această perspectivă se focalizează asupra condiţiilor prin care comportamentele sau situaţiile sunt definite ca problematice sau deviante. Drept consecinţă. cele mai importante sunt considerate dominanţa de clasă şi conflictul. Soluţiile avute în vedere pentru rezolvarea problemelor sociale sunt activismul. dar mai ales la elaborarea şi adoptarea unor comportamente deviante ca urmare a reacţiilor celorlalţi (formă de devianţă denumită “devianţă secundară”). Lemert susţine că devianţa este definită în special de către reacţiile sociale. Condiţiile în care o persoană/ situaţie este etichetată ca fiind problematică sau deviantă. iar “piatra de temelie” a acestei perspective a fost pusă îndeosebi odată cu apariţia cărţii lui Edwin Lemert (1951). New York: Free Press (p. Perspectiva critică Perspectiva critică s-a manifestat în câmpul analizei problemelor sociale începând cu anii ’70. a celor ce nu deţin suficientă putere (a “clasei muncitoare”). Conform teoriei etichetării o problemă socială (sau deviant-socială) este definită de reacţiile sociale la o pretinsă violare a regulilor sau aşteptărilor sociale. 9) 14 . intrând astfel în conflict cu grupul dominat. văzând problemele sociale ca fiind endemice societăţii capitaliste. Dintre acestea. precum şi prin aplicarea acestor reguli la oameni (în mod individual) şi etichetându-i ca marginali/ întruşi/ devianţi (outsiders)”18. Soluţiile oferite de această perspectivă pentru rezolvarea problemelor sociale se referă la revizuirea definirii unei situaţii/ persoane ca fiind deviantă (o mai mare toleranţă şi capacitate de înţelegere a unor situaţii particulare/ speciale). Social Pathology: A Systematic Approach to the Sociopathic Behavior. în cadrul instituţiilor economice nu există decât două “poziţii” disponibile: cei care deţin sau controlează instituţiile economice şi cei care desfăşoară activităţi în beneficiul primilor. Howard S. Cei care au scris din această perspectivă au subliniat că economicul şi instituţiile economice reprezintă cel mai important factor de influenţă asupra oamenilor. Drept urmare. de la o persoană etichetată ca fiind deviantă. Astfel. 18 Howard S. sau mai degrabă atenţia din partea celor care exercită controlul social. Becker. deci reacţii sociale la o presupusă cunoaştere a violării unor norme sociale. reforma sau revoluţia – sau cu alte cuvinte. Principalul punct de pornire în dezvoltarea acestei perspective l-a constituit readucerea în atenţia sociologilor a teoriei sociale dezvoltată de Marx. se aşteaptă ca ea să “continue” violarea normelor sau a comportamentului considerat convenţional). se referă în special la relaţiile de putere şi influenţă (cel care etichetează se află în situaţia de a câştiga prin aplicarea unei asemenea etichete. în special prin autoetichetare. Outsiders: Studies în the Sociology of Deviance. clasa muncitoare trebuie să câştige “lupta de clasă” şi apoi să “producă” a societate egalitară. şi este determinată în mare parte de reacţia socială. şi prin dinamica relaţiilor dintre ele pot fi prevăzute tipurile de probleme sociale care vor apărea. Cauza unei probleme sociale se originează îndeosebi în atenţia pe care publicul i-o acordă. Aceste două “clase” sunt într-o relaţie antagonistă. conflictul de clasă rezultă din sistemul dominaţiei de clasă care perpetuează inegalitatea socială.Această perspectivă s-a manifestat în sociologie de la sfârşitul anilor ’50 şi până la inceputul anilor ’70. ajungându-se la “devianţă secundară”. Grupul economic dominant îşi impune propriile interese (deoarece prin controlul economic ei exercită un control considerabil şi asupra legislativului). dezvoltarea capitalismului aduce cu sine şi amplificarea problemelor sociale. o problemă socială este o situaţie rezultată din exploatarea de către cei ce deţin puterea. În acelaşi ton. Consecinţele unei asemenea etichetări se reflectă atât în aşteptările celorlalţi (de exemplu. Această perspectivă a fost dezvoltată ca o profundă critică la adresa societăţii şi culturii capitaliste. 1963. Conform acestei abordări. 6. Becker arată că “grupurile sociale creează devianţă prin stabilirea unor reguli a căror încălcare constituie un act deviant. fără clase sociale. Cauza principală a manifestării celor mai multe probleme sociale o constituie forma de organizare socială produsă de societatea capitalistă. cât şi în diminuarea şanselor celor etichetaţi de a se reintegra. precum şi eliminarea potenţialelor câştiguri rezultate din procesul etichetării ai cel al autoetichetării. trebuind să aplice o etichetă negativă.

Alexander Liazos (People First: An Introduction to Social Problems. 15 . 1972). Clinard şi Robert F. State and Crime. Chambliss (Theory and Society: Toward a Political Economy of Crime. William J. Richard Quinney (Class. 1975).Această perspectivă a fost dezvoltată de Ian Taylor. care au încercat să sublinieze punctele forte dar şi slăbiciunile acestei teorii. 1982) şi alţii. Meier (Sociology of Deviant Behavior. 1985). 1977). Michael Walton şi Jock Young (The New Criminology. O evaluare a acestei perspective a fost realizată de Marshall B.

ed.C. Bucureşti. New York. în Viitorul Social. Zamfir. Expert. Dicţionar de sociologie. Prentice Hall. Strategii ale dezvoltării sociale. Rubington. Ştiinţifică. Merton. Mass Society în Crisis: Social Problems and Social Pathology. Weinberg. New York. McGraw-Hill. Robert H. 14. 2. Harcourt Brace. Alternative. (coord.) 2002. Dubuque. Social Problems: Arena of Conflict. (3d. 1975. 24. CIDE.. Politică. (coord. Macmillan. Politica socială şi tranziţia la economia de piaţă în România. Robert King. Zamfir. 22. 1971. Expert. ZAMFIR. Wright. Romii in România. 6. Bucureşti.) 1999. Ioan.. ed. Elena. 1978. R.. Politica socială românească intre sărăcie si globalizare. An Institutional Analysis. Imaginaţia sociologică. Social Problems and the Quality of Life. 3. 13. 1968. 1995. Politici sociale in România 1990-1998. Preda Marian (coord.Brown. 8. Preda.. (colecţia Sinteze sociologice) 23. 1989. Green. Fort Worth.. 2002. 1975.. 5. Bucureşti. Howton (eds. Zamfir. Elena. & M. Polirom. Dicţionar de politici sociale. Maria. Bucureşti. Expert. 1993.K.) 2002. Cătălin. L.) 1995. C. Cătălin. Zamfir. 1975. 21.S. 1995. Lauer. Doob. România în context european. 2000. B. (coord). (coord. 2d ed. Politică. 19. 2002. 1992. Zamfir. Bucureşti. Cătălin. Ed. 16.B L GAI : I I RF BO E 1. Harcourt Brace College Publishers. 18. Modelul sistemic în sociologie şi antropologia culturală. Bucureşti. Ars Docendi. (coord). John E. Teorii ale problemelor sociale: puncte de vedere în sociologia americană contemporană. 9. 12. Economia politicilor sociale. New Jersey (second edition). AMERICAN SOCIAL PROBLEMS. (coord.A.Nisbet.). Bucureşti. Social Problems. ed. Zamfir. Cătălin. Vlăsceanu. Bucureşti. Ed. nr. Ed. New York. Sărăcia in România. Christopher Bates. R. E. Ed. Contemporary Social Problems. IA: W. Expert. Larionescu. X din colecţia “Teorie şi metodă în ştiinţele sociale”). Six perspectives..) 2002. Bucureşti. Dimensiuni ale sărăciei. Arnold. Bucureşti. în ZAMFIR.. 1994. 11.. Politici sociale. 4.. Luana Miruna. Pop. 15. Mills. New York: Free Press. Rosenberg. 10. Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară. F. Mărginean.W. 16 . Zamfir. Creative ID. 7. 20. Ed. Social Theory and Social Structure. Statul bunăstării. Diagnoza problemelor sociale comunitare. Oxford Univerity Press (fourth edition). Preda Marian (coord. Merton. Bucureşti (vol. Bucureşti. Iaşi.4/1980. Ed. Zamfir. 1977. 17. Elena. Zamfir. Farley. I.. Babel. Expert. Ioan. Zamfir. Gerver. Ed. 1964. Mărginean. E. Elena.) 2001. Expert. Ed. Bucureşti. C. C. Cătălin. THE STUDY OF SOCIAL PROBLEMS. Marian. Bucureşti. edition).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->