UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale - Suport de curs, anul IV, Sem. II -

Lect. univ. dr. Adrian Dan

-2007-

1

O paradigmă este deci un ghid. deducţii şi intuiţii care oferă o explicare sistematică a vieţii sociale. Pentru mai multe detalii vezi şi Ion Ungureanu. care sunt cauzele care stau la baza problemelor sociale particulare. După cum arată Doob (1995:6) o teorie sociologică reprezintă o combinaţie de observaţii. Zamfir. Un set de concepte. Humanitas. Natura multi-paradigmatică a sociologiei ne ajută să înţelegem de ce sociologii nu cad întotdeauna de acord în explicarea uneia şi aceleiaşi probleme sociale. Analizele sociologice pot fi divizate în două mari categorii – realizate la un nivel macro sau la un nivel micro. valorile asumpţiile şi tehnicile comun împărtăşite de membrii unei comunităţi profesionale. sociologii pot examina cum economia americană/ europeană influenţează sistemul educaţional. Sociologii folosesc in analizele lor asupra problemelor sociale cadre teoretice şi metodologice extrem de variate. Analizele la nivel micro examinează structura şi activităţile grupurilor mici. În contrast. 1980) ea constă dintr-un sistem de cunoştinţe comun împărtăşite de către sociologi. şi la începutul secolului XX în SUA. 1962. şi în a decide cum vor fi utilizate faptele relevate de cercetările lor. în deciderea căror metode vor fi utilizate pentru studierea lor. Explicarea problemelor sociale şi dezvoltarea de programe/ acţiuni/ politici de combatere a acestora au caracterizat sociologia încă de la fundamentarea ei ca disciplină de sine stătătoare in secolul XIX in Europa. ed. şi cum o 1 2 Termen introdus de Thomas S. sau chiar asupra a ce putem considera ca fiind o problemă socială. cu un pronunţat caracter normativ. Aceste sunt aspecte care implică analiza unor structuri uriaşe care se regăsesc în întreaga societate americană/ europeană şi care implică milioane de oameni.PERSPECTIVE SOCIOLOGICE ÎN STUDIUL PROBLEMELOR SOCIALE Studiul şi explicarea problemelor sociale şi a cauzelor acestora reprezintă preocuparea de baza pentru cei mai mulţi sociologi din ziua de astăzi. şi de asemenea într-un număr de paradigme concurente (de exemplu paradigma funcţionalistă. În timp ce oamenii în mod general dezvoltă teorii informale asupra comportamentului social. uniformă. şi. Nu toţi sociologii sunt de acord asupra modalităţii de definire a unei probleme ca fiind socială. Analizele la nivel macro examinează structurile şi activităţile de dimensiuni mari care există în cadrul societăţilor sau chiar dintre o societate şi o alta. şi ceea ce oamenii din aceste grupuri fac poate afecta substanţa şi funcţionarea structurilor de la nivelul macro. larg acceptate de comunitatea ştiinţifică respectivă. 1990. dezvoltat pentru a ghida cercetarea între-un anume domeniu specificat. Există o relaţie directă între cele două nivele: activităţile de la nivel macro influenţează indivizii şi grupurile mici în viaţa de zi cu zi a acestora. Kuhn.)2 În cadrul unei paradigme pot fi dezvoltate mai multe teorii sociologice. în dezvoltarea de teorii pentru a explica ceea ce au descoperit (empiric). sau cum instituţiile politice influenţează creşterea şi dezvoltarea sistemului legislativ. denumite paradigme1 în cadrul cărora ei dezvoltă diferite teorii explicative. Sociologii (dar şi asistenţii sociali) joacă un rol central în identificarea unor situaţii sau condiţii particulare ca fiind probleme sociale şi in formularea de politici şi programe publice pentru remedierea/ ameliorarea acestora. marxistă.” Deoarece sociologia este o ştiinţă care utilizează mai multe paradigme (Ritzer. de asemenea. se aşteaptă ca sociologii să desfăşoare cercetări pentru a determina dacă sau nu teoriile lor oferă explicaţii efective/ funcţionale asupra comportamentului social şi să realizeze schimbări în cadrul acestor teorii atunci când rezultatele empirice solicită acest lucru. 1993:420) defineşte termenul „paradigmă” drept „1. De exemplu. care oferă modelul problemelor de cercetare şi a soluţiilor explorate. O paradigmă constă în credinţele. propoziţii. care pot avea un grad mai mare sau mai mic de convergenţă. Dicţionarul de sociologie (C. sau o hartă pe care membrii unei discipline/ profesii o urmează în alegerea subiectelor de studiu. feministă. 2. etc. Paradigme ale cunoaşterii societăţii. nu toţi sociologii studiază şi explică problemele sociale de o manieră comună. Totalitatea realizărilor dintr-un domeniu disciplinar. Structura Revoluţiilor Ştiinţifice. 2 . metode de investigaţie.

problemă trebuie studiată şi rezolvată. sau judecăţi subiective. Noi nu putem schimba faptele (datele empirice obţinute) pentru a le aduce în consonanţă cu propriile noastre valori. economice şi politice specifice în care trăiesc sociologii. C. Unii autori precum Allan G. În timp ce una dintre sarcinile primare ale sociologului este aceea de a evalua în mod critic – pe baza datelor empirice. Oamenii tind să gândească – şi sunt încurajaţi de către politicieni. 3 C. ele au in mod frecvent cauze sociale structurale care le fac iremediabile prin angajarea de soluţii individuale. scria el. Bucureşti. Johnson. Valorile. dar imaginaţia sociologică ne permite să conectăm „necazurile personale” (private troubles) cu „problemele publice” (public issues). probleme private (necazuri individuale/ personale). ed. În timp ce sistemul nostru de valori – şi paradigmele pe care ne sprijinim – ghidează munca noastră de cercetare. războiul. Probleme precum sărăcia. indiferent de paradigma dominantă în care activează şi teoria pe care o îmbrăţişează. trebuie totuşi să le raportăm aşa cum ele au rezultat. aduc un argument extrem de puternic împotriva reducţionismului psihologic în înţelegerea problemelor sociale si subliniază că atâta timp cât noi facem apel la o abordare de tip individualist a vieţii sociale. Wright Mills. Imaginaţia sociologică. Punctul de vedere pe care la formulat Mills releva faptul că deşi adesea experimentăm probleme in cadrul situaţiilor individuale de viaţă. trebuie să facem distincţie între fapte (sociale) şi valori. verificabile – situaţii economice şi sociale particulare precum şi cine este avantajat sau dezavantajat de către acestea. divorţul şi viaţa urbană. Faptele sunt verificabile în mod empiric: le putem măsura sau observa chiar dacă nu toate faptele sunt detectabile la un moment dat. de asemenea. Politică. sexismul. Imaginaţia sociologică. corpul de cunoştinţe care o compun a fost conturat de circumstanţe şi în condiţii sociale. 1975. trebuie în primul rând să fie un critic social şi un activist social. Mai degrabă. sociologii şi sociologia au atât o dimensiune obiectivă cât şi una subiectivă. o sarcină cel puţin la fel de importantă este aceea de a sugera/ oferi modalităţi de eliminare a situaţiilor nedrepte. Sociologul. ar trebui să nu fim surprinşi că “nimic nu merge” atunci când încercăm să rezolvăm problemele sociale. Pe scurt. ne abilitează să putem găsi atât cauzele cât şi soluţiile problemelor sociale în structura socială. Mai mult decât atât. soluţiile invocate se referă la resocializarea sau sancţionarea acestor indivizi. „aceasta reprezintă viziunea umanistă a imaginaţiei sociologice”. Mills a folosit exemple precum şomajul. a argumentat că o înţelegere completă a problemelor sociale şi a remediilor eficiente ale acestora solicită ca fiecare individ – nu doar sociologii – să dezvolte ceea ce el a denumit imaginaţia sociologică. rasismul. 3 . violenţa şi poluarea mediului sunt in mod tipic văzute ca fiind produse de “oamenii răi” (“bad” people). putem afirma că există o dimensiune obiectivă a problemelor sociale: oamenii în mod cert sunt afectaţi negativ şi suferă în anumite condiţii particulare. Aşa cum argumentează Curran & Renzetti (1994:4). reprezintă evaluări. dezavantajante şi de a acţiona în vederea punerii în practică a acestor soluţii. Wright Mills3. Sociologia este un produs social. în contrast. şi cum ar trebui studiat. În anii 1980 emergenţa curentelor politice conservatoare şi neo-conservatoare a condus la o reducere drastică a fondurilor destinate programelor sociale (îndeosebi în ţări precum SUA şi Marea Britanie) şi la o explozie in ceea ce priveşte popularitatea individualismului. În acest sens el insistă să punem “socialul” înapoi în ceea ce definim “probleme sociale”. În acelaşi timp. ceea ce trebuie să recunoaştem este faptul că sociologia . individuale. face ca posesorii ei să înţeleagă experienţele şi dificultăţile individuale într-un context istoric şi structural. Dacă rezultatele cercetării noastre nu sunt în concordanţă cu valorile noastre fundamentale. Această constatare nu este însă de natură a ne determina să considerăm că acţiunea/ încercarea sociologiei de a explica problemele sociale este caracterizată de un relativism total. noi nu putem impune valorile noastre asupra datelor pe care le obţinem. important sau de dorit a fi studiat. În ce fel diferă abordarea sociologică asupra problemelor sociale de abordările altor discipline? Unul dintre cei mai influenţi sociologi ai secolului XX. Ele în mod cert au locul lor în sociologie în sensul că aproape întotdeauna suntem influenţaţi de propriul sistem de valori în luarea deciziilor asupra a ceea ce considerăm a fi cel mai interesant. mass-media şi alţi creatori de opinie – că dificultăţile pe care ei le experimentează sunt de natură individuală. Colecţia Idei Contemporane. prin capacitatea ei de a ne ajuta sa stabilim legăturile intre nivelul personal (micro) şi cel politic/ public (macro).precum şi alte discipline în acest caz – nu este complet ne-influenţată de sistemul de valori. In consecinţă. Unele dintre acestea pot fi probleme personale. Imaginaţia sociologică.

cât ar fi ea de perturbatoare/ insuportabilă. sau cum ar trebui ea să fie studiată (Widdison & Delaney. sau dintre grupuri şi societatea în care ele activează/ funcţionează) încearcă să identifice acele elemente care facilitează sau blochează interacţiunea. Pentru adepţii interacţionismului simbolic. nu poate fi considerată în mod inerent sau în mod obiectiv drept o problemă socială până când un număr semnificativ de oameni care deţin putere politică în comunitatea/ societatea respectivă nu cad de comun acord că aceasta contravine interesului public. Procesul social prin care o condiţie/ situaţie specifică ’migrează’ de la nivelul de îngrijorare/ preocupare individuală către nivelul de îngrijorare/ preocupare socială poate fi unul foarte lung şi greoi. ci cum această condiţie/ situaţie este definită şi de către cine este ea definită pentru a determina că aceasta este sau o sa se transforme într-o problemă socială (Widdison & Delaney. liderii etc. INTERACŢIONISMUL SIMBOLIC Această paradigmă (perspectivă teoretică) argumentează că nici o condiţie/situaţie socială. poate legitima considerarea unei condiţii specifice ca fiind problemă socială? Ce soluţii reies/ sunt găsite şi cum sunt găsite acestea pentru probleme sociale specifice? c) 4 Introducerea pe piaţă a unui medicament care administrat gravidelor provoca malformaţii congenitale la nou-născuţi. însă până când ei nu reuşesc să-i convingă pe toţi cei care sunt în poziţia de a controla sau corecta acea condiţie/ situaţie. Pentru aceştia întrebările legitime sunt: a) b) Cum se întâmplă ca unele condiţii specifice să fie definite ca probleme sociale în timp ce altele nu sunt/ nu vor fi definite în acelaşi sens? Cine. Cum însă nu toţi cad de comun acord asupra cărei modalităţi de analiză este cea mai eficientă. funcţionalismul şi teoria conflictului. şi consecinţele fiecăreia în parte. în orice societate. putem considera că aceştia se împart în trei mari categorii de analiză teoretică: interacţionismul simbolic. aceasta nu este considerată a fi o problemă socială. Cu alte cuvinte în prim plan nu avem acea condiţie socială (negativă). Mai degrabă problema reală este aceea de a înţelege ce determină ca o condiţie specifică să fie evaluată ca şi problemă socială. prin focalizarea asupra anumitor segmente sociale particulare şi a relaţiilor dintre ele (interacţiunile dintre indivizi. dar ele prezintă în mod radical perspective diferite asupra naturii realităţii sociale. Sociologii.EXPLICAŢII TEORETICE: INTERACŢIONISMUL SIMBOLIC. 1997:67). dar el poate fi de asemenea şi unul foarte scurt. 1997:6). Aceste trei abordări nu sunt exclusive. situaţii pentru a unifica. pot să „cunoască” faptul că un anumit factor specific sau o condiţie/ situaţie are sau va avea un efect devastator asupra societăţii sau a unui anumit grup din societate. conştientizarea şi sensibilizarea celor cu putere de decizie a dus la retragerea lui de pe piaţă. Contra-exemplu: războiul din Vietnam şi atitudinea pro-război a autorităţilor americane în ciuda protestelor din ce în ce mai numeroase ale americanilor şi ale evidenţelor că acolo se produc numeroase atrocităţi. simplifica şi reuşi să explice realitatea socială (faptele studiate). Exemplu4. faptul că anumite condiţii sociale nocive există şi afectează negativ o parte semnificativă a populaţiei nu reprezintă în mod necesar un motiv suficient pentru ca acestea să fie considerate probleme sociale (recunoscute). FUNCŢIONALISMUL ŞI CONFLICTUALISMUL În încercarea lor de a înţelege mai bine fenomenele sociale sociologii şi cercetătorii încearcă să găsească patternuri recurente şi diferite relaţii între diferite aspecte. dintre grupuri. 4 . dintre indivizi şi grupuri. Oamenii de ştiinţă.

Pentru eliminarea oricărui tip de comportament cercetătorii/ societatea trebui în primul rând să identifice ce funcţii îndeplineşte acesta şi apoi să determine ca acest comportament să devină disfuncţional.în orice societate există un set comun de valori şi credinţe general acceptate. Uneori utilitatea sau funcţiile aranjamentelor sociale sunt extrem de vizibile. Consensul şi solidaritatea socială (o identitate comună cu grupul) sunt părţi importante ale oricărei societăţi efective. Parsons 5 şi R. Modelul care emerge deci dintr-o asemenea perspectivă este acela al unui sistem de părţi interrelaţionate fiecare dintre acestea venind în întâmpinarea unei anumite nevoi a societăţii. contribuind la eficientizarea sistemului social. şi nu la impactul pe care îl are aceasta asupra lor. deci ele îndeplinesc o funcţie.IL: Free Press. riscul crescut al bărbaţilor de a ajunge homeless sau de a comite acte anti-sociale.K. 2nd ed. 5 . teoria consensului) este asociat îndeosebi cu numele lui T. Merton6. Conform acestei perspective. atunci înseamnă acesta/ aceasta vine în întâmpinarea unei nevoi prezente în cadrul societăţii respective. cele mai multe norme/ reguli şi aranjamente sociale pot fi explicate în bună măsură în termeni de utilitate a lor pentru societate. New York: Free Press. Doar prin definirea unui comportament particular ca fiind o problemă nu este asigurată şi dispariţia lui. Funcţiile care sunt foarte evidente sunt numite funcţii manifeste. Funcţionaliştii văd aceasta ca fiind necesar deoarece natura interdependentă a societăţii impune cooperarea – fundamentul solidarităţii sociale. lumea în care trăiesc. şi drept urmare va genera dispariţia lui. Problemele sociale sunt construite social funcţie de dezbaterile oamenilor dacă sau nu o anumită condiţie socială reprezintă o problemă socială şi decid ce să facă în legătură cu aceasta. Glencoe. Robert King Merton. Tema centrală se referă la semnificaţiile pe care le are problema respectivă pentru toţi cei afectaţi. 1968.. criminalitatea şi inegalitatea (şi care sunt asociate cu diferite comportamente) există şi persistă în orice societate. Cum însă o serie de probleme cum ar fi sărăcia. copiii cresc fără tată. sau. Societatea este privită ca un sistem în care orice segment al ei este cumva relaţionat la altul. schimbarea într-un punct al sistemului poate determina efecte în tot sistemul. FUNCŢIONALISMUL Funcţionalismul (cunoscut şi sub denumiri precum perspectiva structuralist-funcţionalistă. alteori ele rămân nevăzute. funcţionaliştii argumentează că dacă un anume tip de comportament sau o instituţie persistă (continuă să existe/ să se manifeste). De asemenea. Exemplu7. iar cele care nu sunt evidente sunt numite funcţii latente.d) Ce factori există în cadrul oricărei societăţi care inhibă sau facilitează rezolvarea problemelor sociale? Ca şi o concluzie putem constata că perspectiva interacţionismului simbolic subliniază faptul că problemele sociale nu există în mod independent de felul în care oamenii definesc societatea lor. O idee adiţională a perspectivei funcţionaliste este aceea că societatea tinde spre consens (basic consensus) . The Social System. O altă asumpţie importantă este aceea că fiecare parte a sistemului (social) îndeplineşte o funcţie pentru societate. 1951. iar schimbarea socială este posibilă numai în anumite condiţii. contribuie la menţinerea unităţii sistemului (la ţinerea părţilor lui împreună). Datorită acestei interdependenţe. efecte care la prima vedere pot să apară ca totalmente nerelaţionate (individuale). sarcina sociologului este aceea de a descoperi de ce 5 6 7 Talcott Parsons. O asumpţie importantă a funcţionalismului o constituie noţiunea de interdependenţă. Drept urmare se creează o puternică tendinţă de realizare a unei stabilităţi înalte în sistem. Sprijinul statului pentru mamele singure (AFDC-ul în SUA) care duce la descurajarea închegării unei familii normale. într-un alt mod. Social Theory and Social Structure. De multe ori obiectivele formulate şi urmărite (expresie a funcţiilor manifeste) produc rezultate nedorite şi neintenţionate (se generează funcţii latente) şi în fapt acţionează împotriva eforturilor şi capacităţilor grupului în acţiunea de atingere a scopurilor sale.

c) Sărăcia creează locuri de muncă pentru o serie de ocupaţii şi profesii care servesc şi „deservesc” pe cei săraci. cu alte cuvinte sărăcia are o serie de funcţii pozitive. într-un mod conştient sau inconştient. Herbert J. În sumar. eliminarea lor putând fi realizată tocmai prin transformarea comportamentelor asociate lor în caracteristici disfuncţionale.şi cum persistă. Cu alte cuvinte orice problemă socială particulară reprezintă doar o parte dintr-un „tot” mai mare şi unitar şi funcţional. aceasta trebuie plasată într-un context analitic mult mai larg. O asumpţie importantă a acestei perspective este cea legată de relaţia dintre putere şi structura socială: grupurile avantajate au mai mult decât o cotă parte/ (participare) la putere. CONFLICTUALISMUL Perspectiva conflictualistă îşi trage seva îndeosebi din teoria socială dezvoltată de Karl Marx. Gans8 arată că de pe urma sărăciei beneficiază o proporţie semnificativă a populaţiei. drept pentru care unele grupuri de oameni deţin mai mult (din aceste resurse) decât alte grupuri. Aceasta înseamnă că pentru a înţelege o problemă socială. Această situaţie creează un conflict al intereselor personale sau de grup între diferitele persoane/ grupuri din societate. Wright Mills. ei subvenţionează în acest fel o varietate de activităţi economice de care beneficiază cei înstăriţi. Limitarea şi raritatea acestor resurse face ca ele să fie distribuite inegal în societate. fiind lipsiţi de putere. Iată câteva dintre cele 13 funcţii ale sărăciei identificate de Gans: a) Prezenţa sărăciei asigură faptul că „muncile murdare” ale societăţii vor fi realizate. 6 . pot fi forţaţi să absoarbă costurile generate de creştere şi schimbare (cu referire la societatea americană). îmbrăcăminte second-hand. b) Deoarece săracii sunt nevoiţi să lucreze pentru salarii mici. ambii examinând în special rolul pe care îl joacă puterea în societate. Gans. putem arăta că funcţionaliştii pun accent pe inter-relaţiile dintre variatele părţi ale sistemului şi cred că schimbările realizate într-o parte a sistemului (sub-structură) va avea implicaţii semnificative în alte părţi ale sistemului. De exemplu liniile feroviare ale trenurilor de mare viteză sunt localizate în cartierele sărace. d) Săracii cumpără o serie de bunuri pe care alţii nu le doresc. relevate de faptul că încurajarea eradicării sărăciei este neutralizată de o serie de beneficii specifice în folosul non-săracilor. 1972. fructe şi legume care altfel ar fi aruncate la gunoi. aceste grupuri fac ca societatea să acţioneze şi să servească propriilor lor interese. poliţist. The Uses of Poverty: The Poor Pay All. extinzând astfel utilitatea economică a unor asemenea bunuri – cum ar fi pâinea veche de o zi. Asumpţiunea de principiu a acestei perspective este aceea că resursele din societate – cum ar fi bunăstarea şi puterea – sunt limitate. gardieni. sau protejează restul societăţii de aceştia – de exemplu profesii precum asistent social. Cu alte cuvinte persistenţa lor indică faptul că probabil ele îndeplinesc o funcţie pentru societate. Teoreticienii conflictualişti cred că grupurile dominante exercită control nu doar asupra valorilor şi 8 Herbert J. există o serie de „stimulente” care fac ca respectivul comportament să persiste. e) Săracii. f) Condiţiile vitrege în care trăiesc săracii dau naştere în unele situaţii la diferite forme de artă (blues-ul de exemplu). Deoarece multe dintre alternativele funcţionale la diferitele probleme vor fi disfuncţionale pentru membrii înstăriţi şi cu putere din societatea respectivă. Dezvoltări şi contribuţii importante la această perspectivă au avut Ralf Dahrendorf şi C. deci societatea ia acea formă care serveşte cel mai bine interesele grupului de oameni dominant din acea societate (spre deosebire de funcţionalişti care susţin că societatea ia forma care serveşte cel mai bine intereselor ei ca întreg). Sărăcia furnizează o forţă de muncă slab calificată şi deci slab remunerată care este dispusă – sau mai degrabă nu este în postura de a refuza – să realizeze „muncile murdare” la un preţ scăzut. O problemă socială este o consecinţă a felului în care părţile unui sistem social sunt puse laolaltă/ interacţionează. fiind singurele care controlează societatea şi folosind acest control. automobile şi locuinţe deteriorate.

ci şi asupra practicilor/ rutinelor şi a organizării societăţii. Ca urmare tendinţa de lungă durată a societăţii este una îndreptată spre perpetuarea conflictului şi deci spre schimbare socială.. este în mare măsură privită ca fiind indezirabilă sau ca o sursă de dificultăţi. este cauzată de acţiunea sau inacţiunea oamenilor sau a societăţii. Este însă foarte important care valori “contează”. Pe lângă conştientizarea publică a acesteia trebuie. Farley (1992). deoarece el nu a fost cauzat de acţiunea/ inacţiunea unor oameni. deci va rămâne în stare de latenţă. 2.. drept sau greşit (J. R. 1992). o problemă socială poate fi definită ca o situaţie caracterizată de următoarele trei elemente: 1. Lauer (1978) consideră că un rol extrem de important îl joacă şi grupurile protestatare.Farley. O analiză mai detaliată a celor trei elemente arată că: 1. nu este deloc simplu de probat dacă o valoare este “îndreptăţită” sau “neîndreptăţită” şi nu există o modalitate ştiinţifică pentru a dovedi că unele valori sunt “adevărate” iar altele “false”. 2. R. 1995). care sunt tot o expresie a manifestării puterii atunci când se constituie în grupuri de presiune. să existe un nivel semnificativ de conştientizare că această condiţie constituie o problemă pentru societate.B. Considerarea şi definirea unei probleme ca fiind socială şi nu de altă natură (privată sau personală/ individuală) depinde de îndeplinirea unui număr relativ mare de condiţii teoretice şi metodologice. După Farley o problemă poate fi considerată ca find socială aceea care este rezultatul/ parte a acţiunii sau inacţiunii oamenilor sau a societăţii. Un rol important în definirea unor probleme ca fiind sociale îl joacă valorile. opoziţia intereselor va determina apariţia/ manifestarea conflictului în societate. Pentru că ea este mai degrabă o preferinţă personală decât o ilustrare a realităţii. O valoare este o credinţă personală despre ceea ce este bun sau rău. spun conflictualiştii. probleme care ulterior devin/ se transformă în probleme 3. de asemenea. Conştiinţa publică joacă un rol important în definirea unei probleme ca fiind socială. Percepţia publică a unei anumite situaţii ca fiind indezirabilă presupune un anumit nivel de conştientizare. sunt surse nesociale ale unor probleme care afectează un mare număr de oameni. Un cataclism natural (de exemplu un uragan) nu poate fi el însuşi considerat o problemă socială. 1985). 7 . Multe dintre valorile “îndreptăţite” sunt influenţate de putere.H.K. Există însă autori care deosebesc două feluri de surse ale problemelor sociale: unele de natură nesocială şi altele de origine socială. deoarece societatea este o combinaţie de grupuri cu interese nu doar diferite ci şi conflictuale. cutremurele. afectează sau se presupune că va afecta un mare număr de persoane. Mai mult.credinţelor. perspectiva conflictualistă spune că acest conflict îşi are originea în interiorul societăţii şi de cele mai multe ori conduce la schimbare socială. care joacă un rol important în definirea unei probleme ca fiind socială. Surse precum uraganele. Doar unele efecte generate de acesta pot fi considerate problemă socială. funcţie de interesele lor (Skolnick & Currie. Merton (1971) definea o problemă socială ca fiind o discrepanţă semnificativă între normele sociale şi realitatea socială de fapt. După James E. Mai devreme sau mai târziu. Dacă oamenii nu cunosc nimic despre această problemă ea nu va apărea ca problemă socială. şi aceştia sunt cei care definesc în cea mai mare măsură o problemă ca fiind socială. Unii oameni au mult mai multă influenţă asupra opiniei publice decât alţi oameni. A. epidemiile etc.E. DEFINIŢII Problemă socială reprezintă o situaţie indezirabilă care este considerată de un segment important al societăţii ca fiind suficient de serioasă pentru a necesita acţiune colectivă în vederea obţinerii unei ameliorări semnificative şi a unei dezirabilităţi crescute (Doob C.

o caracteristică. 3. proces care este problematic. 3) consecinţe negative ale unui proces social pozitiv (orice proces social complex prezintă şi consecinţe laterale negative). Clasele de fenomene care pot deveni obiectul unei asemenea problematizări ar fi: 1) o stare socială învechită (care frânează progresul şi dezvoltarea socială). 4) fluctuaţii ale factorilor naturali externi sau sociali (descoperirea sau epuizarea unor resurse naturale. Trebuie făcută distincţia între probleme sociale şi probleme individuale sau private.). Cătălin Zamfir defineşte şi analizează problemele sociale din perspectiva funcţionării sistemelor sociale unde un aspect esenţial este deţinut de “activitatea de înfruntare a diferitelor dificultăţi care intervin pe parcursul funcţionării lor – cu alte cuvinte. “Conştientizarea dificultăţii – respectivul aspect de eliminat sau de realizat este pus ca problemă. o sursă de dificultăţi şi asupra căruia urmează a se acţiona pentru a fi schimbat într-un sens convenabil. una din cele mai importante fiind angajarea sistemului în a lua decizia de a desfăşura o activitate de soluţionare a respectivei probleme. 1980). Disoluţia unei familii prin divorţ nu reprezintă o problemă socială. reprezintă.” (M. “Un necaz este o chestiune personală: individul simte că valorile preţuite de el sunt ameninţate. o situaţie despre care societatea sau un subsistem al ei consideră că trebuie schimbat.sociale. 8 . 5) decalaje produse de dezvoltare (nearticularea unor elemente şi nesincronizarea lor în procesele de transformare socială care însoţesc dezvoltarea socială). Poate fi vorba de un aspect negativ […] sau pozitiv.” O asemenea activitate trebuie să se bazeze pe o teorie a problemelor sociale care reprezintă “o parte a teoriei organizării şi funcţionării sistemelor sociale”. Zamfir. 1977). Ele se referă la organizarea a numeroase asemenea medii în instituţiile unei societăţi istorice. dar dacă avem o rată foarte mare a divorţialităţii. catastrofe naturale. “indiferent de sursa lor. ea va fi totodată o problemă socială” În acest sens. la modul în care diferite medii se suprapun şi se întrepătrund pentru a forma structura amplă a vieţii sociale şi istorice. activitatea de soluţionare a problemelor sociale. deci nu sunt manifeste ci sunt într-o stare de latenţă.” (Mills. Fiecare dintre cele trei elemente ale definiţiei sunt condiţii necesare pentru prezenţa unei probleme sociale B.” Această definiţie include două elemente: a. În calitatea sa de problemă a unui sistem social. Drept urmare. în termeni generali o problemă socială este definită drept “un proces social.” Unele probleme deşi există nu sunt conştientizate. 1975:37). Larionescu. sau economică. războaie etc. “Un obiect – acel aspect. sisteme care funcţionează şi ca urmare a perfecţionării capacităţii lor de a formula clar şi în timp util soluţii eficiente la problemele particulare cu care ele se confruntă (C. C. acceptat de către membrii sistemului social respectiv ca trebuind să fie schimbat. “Conflictele se referă la chestiuni care transcend acele medii locale ale individului şi zona vieţii sale lăuntrice. cu alte cuvinte. Wright Mills (1975) face o distincţie netă între <necazurile personale generate de mediu> şi <conflictele publice ale structurii sociale>. cauzele nu mai sunt doar de ordin personal ci au în mare parte origini societale.” În schimb problemele sociale au un caracter mult mai amplu şi sunt de altă natură căpătând forma unor conflicte. problemele sociale sunt definite în funcţie de consecinţele lor sociale. Un conflict este o problemă publică. 2) procese sociale considerate în sine ca fiind negative (dezorganizarea socială şi individuală.” b. anumite publicuri consideră că o valoare preţuită de ele este primejduită. situaţie. sau juridică etc. Perspectiva de analiză a unei probleme sociale este următoarea: ”o problemă particulară poate fi de natură tehnică. comportamentele considerate deviante). Trecerea lor din latent în manifest este un proces care trebuie să parcurgă anumite etape şi să îndeplinească anumite condiţii. luată în ansamblul ei.

Pentru aceste raţiuni. în multe cazuri. dezorganizarea socială centrată pe semnificaţia legilor şi a normelor.6) 7) apariţia de noi necesităţi (ca urmare a schimbării unor condiţii sociale obiective pot apărea noi necesităţi a căror imposibilitate de satisfacere poate conduce la comportamente deviante). Şi aici există controverse privind numărul semnificativ de oameni afectaţi. Nisbet. diferiţi oameni consideră diferite lucruri şi situaţii ca fiind probleme sociale. o problemă socială poate fi.incompatibilitatea cu valorile acelor oameni10.situaţia care există şi care este cunoscută de către oameni. în afacerile politice şi în societate) cât şi pe ceilalţi oameni din societate care consideră că situaţia respectivă reprezintă o problemă socială. acest “număr” îi cuprinde atât pe cei care sunt organizaţi în structuri de putere (cei în poziţii de conducere/ decizie. care au o mare (putere de) influenţă în economie. 4. 2. Rubington şi Weinberg (1989) prezintă câteva dezvoltări teoretice asupra naturii problemelor sociale. Merton şi Robert A. Acesta este unul din aspectele cele mai controversate în studierea problemelor sociale. 9 . . valorile şi scopurile/ interesele lor distincte. 3. Nisbet (1971)9 principalele caracteristici ale unei probleme sociale sunt: 1) 2) 3) 4) 5) apariţia unei probleme sociale este indisolubil legată de manifestarea unei neconcordanţe între ceea ce ar trebui să fie oamenii şi ceea ce sunt în realitate (mai precis între situaţia socială existentă şi normele sociale). 1977).pune accent pe roluri ca produse ale valorilor şi intereselor/ scopurilor. deoarece elementele componente ale unei structuri sociale (care defineşte sistemul) se află în relaţie de interdependenţă. (C. 1971 (3rd edition). consecinţa neanticipată. D. comportamentul deviant care subliniază rolurile. etichetarea socială care examinează reacţiile sociale. După Robert K. din următoarele 6 perspective: 1. dar atunci când oamenii afectaţi consideră că trebuie să acţioneze pentru a determina schimbarea ei. Merton & R. funcţie de particularităţile structurilor sociale soluţiile date acestor probleme sunt diferite (soluţiile având ca scop şi rezultat schimbarea socială). C.K. fie va deveni manifestă la un moment ulterior apariţiei ei.faptul că această situaţie afectează un număr semnificativ de oameni11 şi că . conflictul de valori referitor la valori şi interese/ scopuri. Deci elementele constitutive sunt . . Contemporary Social Problems. Harcourt Brace. acţiunile dezvoltate/ întreprinse pentru rezolvarea unei probleme sociale particulare cu care se confruntă sistemul vor genera apariţia unor noi probleme ce trebuiesc soluţionate şi drept urmare. nedorită şi indirectă a modelelor instituţionalizate ale comportamentului social. patologia socială focalizată pe persoane. soluţiile găsite vor fi dificil de concretizat în politici efective. probleme de dezvoltare. 5. diferite structuri sociale au probleme distincte funcţie de caracteristicile. Dacă oamenii nu consideră că trebuie să facă ceva (să acţioneze) pentru schimbarea acelei situaţii atunci nu ne confruntăm cu o problemă socială. sau problema există dar ea este în stare de latenţă şi fie poate să nu devină niciodată manifestă. După Earl Rubington şi Matin Weinberg este considerată ca fiind o problemă socială o anumită situaţie ce este incompatibilă cu valorile unui număr semnificativ de oameni care consideră că este nevoie să acţioneze pentru schimbarea acestei situaţii. În orice caz.ei consideră că este nevoie să (se) acţioneze pentru schimbarea acestei situaţii. ei discutând despre ea. New York. Diferiţi oameni au valori diferite şi chiar aceeaşi persoană poate deţine valori conflictuale între ele. Zamfir. 6. 9 10 11 R. perspectiva critică .

În orice caz.). New York. Patologia socială era definită într-o mulţime de texte sociologice timpurii după cum urmează: “Termenul patologie socială poate fi utilizat pentru a denumi condiţiile sociale care rezultă (1) din insuccesul indivizilor de a se adapta prin propriile forţe la viaţa socială – care funcţionează independent de suportul membrilor societăţii. „imorală”. 1975. această perspectivă este originată în analogia organicistă a societăţii (societatea asemănată cu un organism biologic). 1989. declin. 1964. dependenţi şi delincvenţi” tind să se reproducă prin căsătorii între rude de acelaşi sânge 12 Arnold Green.1. Drept principală şi ultimă cauză a problemelor sociale este insuccesul socializării. După 1960. (citat de Rubington & Weinberg. Perspectiva patologiei sociale După Arnold Green12 problemele sociale nu au fost conştientizate înainte de a doua jumătate a secolului XVIII. Social Problems: Arena of Conflict. 1954. incluzând modurile de a face/crea lucruri şi instituţii. Condiţii. Rosenberg. în „accepţiunea dură” a acesteia. F. la sfârşitul secolului XIX. Pentru adepţii de mai târziu ai acestei perspective problemele sociale sunt rezultatul valorilor greşit însuşite. cu o complexitatea structurală care creşte pe măsură ce societatea creşte în volum. Pentru cei mai mulţi dintre ei ’era clar’ că oamenii din acele clase sociale consideraţi „defectivi. I. cei care erau consideraţi din această perspectivă ca fiind devianţi sunt defectivii („cei care nu pot fi educaţi”). în timp ce persoanele care se deosebesc/ deviază de la aşteptările morale (statuate de un sistem de valori dominant şi deci larg acceptat) sunt privite ca fiind “bolnave”. dar uneori asemenea eforturi sunt ineficiente. această perspectivă a fost readusă în câmpul atenţiei de unii sociologi14 care au scris despre “patologia existenţei noastre”. Condiţiile patologice din societate pot rezulta din (1) deficit natural al abilităţii indivizilor de a ţine pasul cu schimbarea idealurilor şi a instituţiilor societăţii. ideea caracterului pozitiv al naturii umane (omul este bun de la natură) şi posibilitatea modificării condiţiilor sociale.” (p. Primii susţinători ai acestei perspective considerau că unii oamenii sunt defectivi în mod inerent. Gerver. pentru perspectiva patologiei sociale. Conştientizarea prezenţei problemelor sociale a fost ajutată de apariţia în acea vreme a patru idei-forţă: cea de egalitate. Macmillan. În „accepţiunea blândă” a acestei perspective persoanele care contribuie la apariţia problemelor sociale sunt văzute ca fiind „bolnave” (sick). Esenţialmente. Drept urmare. p. (2) din deficitul de ajustare a structurii sociale. aceste persoane sunt văzute drept „criminali”. 1989) 13 Hinckle & Hinckle. iar societatea (ca organism) are o “viaţă” care depăşeşte “viaţa” oricărei părţi componente. reforma socială şi individualismul13. în care părţile sunt interdependente.W. Howton (eds. o problemă socială este o violare a aşteptărilor morale. dependenţii (cei care au anumite dificultăţi în primirea şi însuşirea educaţiei) sau cei delincvenţi (care resping educaţia). de umanitarism. Studiul mai sistematic asupra problemelor sociale este asociat cu fondatorii American Social Science Association . Astfel. 16) 14 B. progresul. (citat de Rubington & Weinberg. iar după primul Război Mondial a intrat într-un uşor. în spatele ambelor accepţiuni se află percepţia conform căreia persoana sau situaţia este. sau (2) din insuccesul societăţii de a ţine pasul în funcţionarea mecanismelor ei cu schimbarea condiţiilor în lumea în care se află. până la dezvoltarea personalităţii sociale. (citat de Rubington & Weinberg. deci sunt rele şi nedorite. 1989) 10 .17) Această perspectivă s-a manifestat în câmpul sociologiei în special între 1890-1910. Societatea are responsabilitatea de a transmite tuturor indivizilor normele morale larg acceptate. McGraw-Hill. dar constant. în esenţă. New York. Definiţia după care operează perspectiva patologiei sociale este următoarea: Condiţiile sociale dezirabile şi ordinea socială sunt privite ca fiind sănătoase. Una dintre cele mai cunoscute analogii de acest tip îi aparţine lui Herbert Spencer care a dezvoltat în scrierile sale (în special în Principles of Sociology) ideea potrivit căreia societatea este (ca) un organism format din oameni. Mass Society in Crisis: Social Problems and Social Pathology. care au promovat o sociologie caracterizată de patru credinţe extrem de răspândite: legea naturii.

Aceşti factori au contribuit decisiv la “înrădăcinarea” unor condiţii de viaţă indezirabile. adepţii acestei perspective au luat în considerare mediul social ca determinant important contribuind la patologia socială. Carl M. după cum arată Weinberg şi Rubington. Soluţii. Park.E. Vytautas Kavolis. În variantele mai vechi ale patologiei sociale. Conflictul cultural presupune cel puţin două seturi opuse 11 . Rubington şi Weinberg prezintă în cadrul acestei perspective câteva texte clasice semnate.I. Dezorganizarea socială este “faţa umbrită”. precum sărăcia. mai degrabă decât membrii ei „non-conformişti” – îşi are originea în viziunea lui Rousseau asupra naturii umane: indivizii sunt buni de la natură.(inbreeding). delincvenţa şi criminalitatea. Organizarea socială presupune. Vechea perspectivă a patologiei sociale putea explica toate aceste fenomene doar când se manifestau la o scară redusă. componenete care pot fi în antifază” cu cele ale organizării sociale. G. în timp ce următoarea generaţie de patologişti au tins să se focalizeze pe proprietăţile imorale ale societăţilor şi au văzut apariţia şi dezvoltarea problemelor ca rezultat al unor forţe sociale precum dezvoltarea tehnologică şi creşterea densităţii populaţiei. singura soluţie reală la problemele sociale este educaţia morală.C. Rosenquist. Mai târziu. Perspectiva dezorganizării sociale Această perspectivă a apărut după primul război mondial ca răspuns la apariţia unor noi circumstanţe sociale. nu există nici un fel de reguli care să spună cum să se acţioneze. care la un moment dat se poate prăbuşi. Alţii consideră că soluţia la problemele sociale generate de aceşti indivizi în educarea lor şi îmbunătăţirea „nivelului moralităţii” claselor de jos şi celei de mijloc. Varianta mai recentă a acestei abordări – care tinde să vadă societatea ca fiind bolnavă. Cei mai importanţi teoreticieni care au îmbrăţişat şi dezvoltat această perspectivă sunt C. dezorganizarea socială este privită din punct de vedere al “unor componente diferite ale sistemului social. W. de Samuel Smith. Znaniecki. percepute foarte curând ca probleme sociale majore. Accelerarea proceselor de migraţie. a organizării sociale.H. Thomas şi Fl. 57). R. printre alţii. adepţii acestei perspective militează pentru eugenie socială – eliminarea indivizilor „defectivi genetic”. b) conflictul cultural. W. Drept consecinţă. Cooley. deci să reglementeze comportamentul oamenilor. În cazul lipsei normelor. înainte de toate. că ea este un întreg. c) colapsul/ nefuncţionalitatea/ prăbuşirea normelor (breakdown). Această perspectivă a reieşit din dezvoltarea acestui punct de vedere şi în timp. în care părţile se află într-o relaţie de dependenţă oarecum ordonată. şomajul. Rolurile definesc nu doar diferitele părţi ale societăţii. a devenit cel mai popular mod de a studia problemele sociale. În concluzie. Primii patologişti au tins să se focalizeze pe caracteristicile imorale ale indivizilor. 2.F. Homans. industrializare şi a modului de viaţă urban a determinat o creştere considerabilă a amplorii unor probleme sociale. etc. ci de asemenea şi modul în care ele sunt interrelaţionate” (p. ale căror dimensiuni şi consecinţe nu mai puteau fi explicate din perspectiva patologiei sociale. conform perspectivei patologiei sociale. Ogburn. alcoolismul. Noua amploare a fenomenelor i-a determinat pe sociologi să “modeleze” o nouă perspectivă. însă instituţiile lor sunt “rele” şi ca urmare ei văd remedierea instituţiilor „bolnave” prin schimbarea sistemului de valori şi a orientărilor de valoare ale oamenilor. Dezorganizarea socială este percepută ca un eşec al manifestării rolurilor. Cele trei mari tipuri de dezorganizare sunt: a) lipsa normelor. ducând la “dezumanizarea” întregii populaţii. Noţiunea centrală a acestor întregi conceptualizări este cea de “ROLURI”. În al doilea rând. mai cuprinzătoare. complementară. asemenea perturbări sociale conduc la creşterea costului menţinerii unei ordini sociale de drept.

Pentru sistem. deoarece dezorganizarea este foarte puternică şi extrem de distructivă. Consecinţele stării de dezorganizare se manifestă atât la nivelul sistemului cât şi la nivelul actorilor sociali. Problemele sociale îşi trag seva din conflictele de valori şi de interese. Condiţiile-suport care influenţează apariţia. Thomas şi Fl. consecinţele pot fi de trei tipuri: a) pot apărea schimbări în sistem. dezorganizarea socială determină “dezorganizarea personală” manifestată de exemplu prin stress. “Some Aspects of a Theory of Social Problems”. persoanele care acţionează în termenii unui set de aşteptări/ valori. deoarece nu mai sunt în armonie cu alte părţi ale sistemului social. stabilirea/ determinarea politicii. 12 . durata şi rezultatul problemelor sociale sunt competiţia şi contactul dintre grupurile sociale. Pentru actorii sociali. La origini se află însă teoria lui Marx care a văzut întreaga istorie a omenirii în termenii “luptei între clase” (lupta de clasă). American Sociological Review 6 (June 1941). În cazul prăbuşirii normelor. putem spune că problema socială şi-a făcut apariţia. pot fi considerate ca violând celălalt set de aşteptări/ valori. Cauza principală a dezorganizării sociale este considerată a fi schimbarea socială. comportamentul deviant. Într-o asemenea situaţie.de reguli în modalităţile de acţiune/ comportament al indivizilor. Ei argumentează că orice problemă socială are o “istorie naturală” care cuprinde trei stadii: conştientizarea. însă conformarea la acestea nu aduce recompensele aşteptate.I. 3. în sensul că deşi dezorganizarea poate să nu dispară. Clinard în Sociology of Deviant Behavior (1957) subliniind faptul că mulţi dintre cei care utilizează conceptul de “dezorganizare socială”15 au tendinţa de a fi confuzi. Diferite grupuri având interese diferite se regăsesc în opoziţie. şi a lui Georg Simmel care a analizat conflictul ca formă a interacţiunii sociale. există reguli. 1927. alcoolism. frecvenţa. Când două sau mai multe grupuri se află în competiţie şi în modalităţi particulare/ specifice de 15 16 Conceptul îşi are originea într-o măsură foarte mare în opera lui W. Perspectiva conflictului de valori Această perspectivă îşi are originea în teoria conflictului social. Myers şi Richard C. care determină “ieşirea” din sistem a unor părţi componente. O dată cristalizată această opoziţie într-o stare/ situaţie de conflict.60) Soluţiile la aceste probleme se referă în general la acele acţiuni de aducere a caracteristicilor sistemului social înapoi la starea de echilibru. 1989:92). promovate la începutul secolului XX. sistemul îşi continuă funcţionarea oricum (dar la alţi parametri). Analiza problemelor sociale din perspectiva conflictului de valori a fost pusă cu adevărat în evidenţă de către Richard R. confundând schimbarea. “The Natural History of a Social Problems”. care au publicat în 194116 două articole în care arată că întâlnim un conflict de valori în toate fazele celor mai multe probleme sociale. subculturile şi variaţia umană cu dezorganizarea socială. Richard R. (p. cum ar fi unele răspunsuri de adaptare care pot aduce părţile distincte ale sistemului înapoi la starea de echilibru. Znaniecki The Polish Peasant in Europe and America. fiind de fapt o sinteză a teoriilor americane şi europene asupra conflictului. reformarea/ corectarea/ îmbunătăţirea – şi în fiecare din aceste stadii valorile şi interesele diferitelor grupuri se ciocnesc. fantezişti sau părtinitori. Myers şi Richard C. demografice sau culturale generate de schimbarea socială şi care vor determina clătinarea echilibrului prezent (care este însă un echilibru dinamic). American Sociological Review 6 (February 1941). Myers şi Richard C. O importantă critică la adresa acestei perspective a fost făcută de Marshall B. Definiţia după care operează perspectiva conflictului de valori este următoarea: ”problemele sociale sunt condiţii sociale ce sunt incompatibile cu valorile unui anumit grup ai cărui membri reuşesc să facă publică o chemare la acţiune” (Rubington & Weinberg. c) sistemul se poate prăbuşi. Fuller. ci chiar poate determina penalizarea/ sancţionarea indivizilor. Fuller. Fuller. b) sistemul poate continua să funcţioneze într-o stare de stabilitate crescută. Richard R. boli mintale. Condiţiile care generează o asemenea stare se regăsesc în schimbările tehnice.

comit acte deviante. este mai puţin aplecată asupra ratei de participare la acte de comportament deviant. 17 Albert Cohen. Dacă părţile pot rezolva conflictul în numele unui set de valori semnificative împărtăşite de ambele părţi. în timp ce altele nu se angajează. atunci consensul este cel care a eliminat problema. Dacă nici consensul nici negocierea nu au loc. atunci grupul ce deţine mai multă putere câştigă/ preia controlul. 1955. grupurile în competiţie pot de asemenea să fie în conflict – subiectul fiind modalitatea de rezolvare a problemei. deci. Sutherland. prima lucrare scrisă din perspectiva comportamentului deviant. Clinard “Sociology of Deviant Behavior”. şi nu alţii. Comportamentul sau situaţiile care se depărtează de la normele larg acceptate de către societate sunt privite ca fiind deviante. atunci are loc un schimb de valori. Soluţiile de contracarare a comportamentului deviant se referă în special la resocializare. Albert Cohen 17 a elaborat o teorie care îmbină cele două teorii ale lui Merton şi Sutherland. şi au acordat o mică atenţie celeilalte laturi – definirea subiectivă a unei probleme sociale. fiind o teorie bazată pe conceptul de interacţiune socială. Numeroşi sociologi au arătat că problemele sociale se compun dintr-o condiţie obiectivă şi o definire subiectivă a unei situaţii. teoria etichetării pune accent pe analiza definirii sociale a devianţei. În 1957 a apărut cartea lui Marshall B. dar nu a putut explica de ce unele persoane din aceste segmente se angajează în asemenea acte de comportament deviant. negocierea şi puterea brută (naked power). competiţiei şi distribuirea bunurilor şi drepturilor. definirea subiectivă reflectă diferite moduri de definire şi evaluare a contactului. sociologii care au îmbrăţişat această perspectivă vor să cunoască cum oamenii definesc situaţiile.: Free Press. şi modele de rol deviante. Cauzele comportamentului deviant sunt legate de socializarea inadecvată – procesul de socializare fiind văzut ca desfăşurându-se în primul rând în cadrul contextual al relaţiilor primare de grup. toate în spiritul procesului democratic. iar o dată apărută problema. stressul. Condiţia obiectivă este contactul şi competiţia între diferite grupuri. Ulterior. 5. Merton şi teoria asocierii diferenţiale a lui E.K. Un număr de tipuri de probleme sociale apare sub astfel de condiţii. un conflict nu poate fi evitat. Predispoziţia spre comportamente deviante este rezultatul eşecului socializării primare şi în acelaşi timp al “dobândirii sociale” a acestuia în cadrul aceluiaşi grup primar. reducerea oportunităţilor de contact cu modelele de rol deviante. accesul la forme deviante de satisfacţie. 4. Din punctul de vedere al acestei perspective problemele sociale reprezintă violări ale aşteptărilor şi comportamentelor normative. Delinquent Boys: The Culture of the Gang (Glencoe. Perspectiva etichetării sociale Dacă perspectiva comportamentului deviant pune accentul pe întrebarea de ce oamenii comit acte deviante. redistribuirea accesului către oportunităţi. III. creşterea gradului de socializare în grupurile primare. Teoria lui Sutherland.H. Tributară întucâtva perspectivei conflictului de valori. Perspectiva comportamentului deviant Această perspectivă s-a manifestat dominant în câmpul sociologiei începând cu anii ‘950 şi îşi are originea în special în teoria anomiei sociale dezvoltată de R. procesele sau evenimentele ca fiind problematice. rezultă din “mixtura volatilă” a unei condiţii obiective şi a unei definiri subiective. dar poate explica de ce unii oameni. Teoria lui Merton explică de ce există rate ridicate ale comportamentului deviant în unele segmente ale societăţii mai mult decât în altele.) 13 . această nouă teorie subliniază că sociologii s-au ocupat mai mult de definirea unei probleme sociale din punctul de vedere al definirii acesteea ca o condiţie obiectivă.contact cu un alt grup. Dacă părţile pot negocia. Soluţiile propuse de această perspectivă pentru rezolvarea conflictului de valori sunt consensul. Problema socială. persoanele. Condiţiile favorizante pentru apariţia şi manifestarea unui asemenea comportament sunt lipsa şi blocarea oportunităţilor pozitive.

şi prin dinamica relaţiilor dintre ele pot fi prevăzute tipurile de probleme sociale care vor apărea. şi este determinată în mare parte de reacţia socială. Grupul economic dominant îşi impune propriile interese (deoarece prin controlul economic ei exercită un control considerabil şi asupra legislativului). o problemă socială este o situaţie rezultată din exploatarea de către cei ce deţin puterea. 1963. Cauza principală a manifestării celor mai multe probleme sociale o constituie forma de organizare socială produsă de societatea capitalistă. 18 Howard S. Această perspectivă a fost dezvoltată ca o profundă critică la adresa societăţii şi culturii capitaliste. în special prin autoetichetare. dezvoltarea capitalismului aduce cu sine şi amplificarea problemelor sociale. Consecinţele unei asemenea etichetări se reflectă atât în aşteptările celorlalţi (de exemplu. Becker. se referă în special la relaţiile de putere şi influenţă (cel care etichetează se află în situaţia de a câştiga prin aplicarea unei asemenea etichete. precum şi eliminarea potenţialelor câştiguri rezultate din procesul etichetării ai cel al autoetichetării. New York: Free Press (p. 9) 14 . precum şi puterea de a o “alipi” persoanei/ situaţiei respective) dar şi la potenţialul câştig de a fi etichetat. Howard S. precum şi prin aplicarea acestor reguli la oameni (în mod individual) şi etichetându-i ca marginali/ întruşi/ devianţi (outsiders)”18. Lemert susţine că devianţa este definită în special de către reacţiile sociale. Condiţiile în care o persoană/ situaţie este etichetată ca fiind problematică sau deviantă. Outsiders: Studies în the Sociology of Deviance. a celor ce nu deţin suficientă putere (a “clasei muncitoare”). trebuind să aplice o etichetă negativă. Această perspectivă se focalizează asupra condiţiilor prin care comportamentele sau situaţiile sunt definite ca problematice sau deviante. dar mai ales la elaborarea şi adoptarea unor comportamente deviante ca urmare a reacţiilor celorlalţi (formă de devianţă denumită “devianţă secundară”). Principalul punct de pornire în dezvoltarea acestei perspective l-a constituit readucerea în atenţia sociologilor a teoriei sociale dezvoltată de Marx. 6. cât şi în diminuarea şanselor celor etichetaţi de a se reintegra. văzând problemele sociale ca fiind endemice societăţii capitaliste. Soluţiile avute în vedere pentru rezolvarea problemelor sociale sunt activismul.Această perspectivă s-a manifestat în sociologie de la sfârşitul anilor ’50 şi până la inceputul anilor ’70. Cauza unei probleme sociale se originează îndeosebi în atenţia pe care publicul i-o acordă. se aşteaptă ca ea să “continue” violarea normelor sau a comportamentului considerat convenţional). Cei care au scris din această perspectivă au subliniat că economicul şi instituţiile economice reprezintă cel mai important factor de influenţă asupra oamenilor. ajungându-se la “devianţă secundară”. de la o persoană etichetată ca fiind deviantă. în cadrul instituţiilor economice nu există decât două “poziţii” disponibile: cei care deţin sau controlează instituţiile economice şi cei care desfăşoară activităţi în beneficiul primilor. În acelaşi ton. Drept urmare. Drept consecinţă. Perspectiva critică Perspectiva critică s-a manifestat în câmpul analizei problemelor sociale începând cu anii ’70. deci reacţii sociale la o presupusă cunoaştere a violării unor norme sociale. Conform acestei abordări. intrând astfel în conflict cu grupul dominat. sau mai degrabă atenţia din partea celor care exercită controlul social. cele mai importante sunt considerate dominanţa de clasă şi conflictul. conflictul de clasă rezultă din sistemul dominaţiei de clasă care perpetuează inegalitatea socială. iar “piatra de temelie” a acestei perspective a fost pusă îndeosebi odată cu apariţia cărţii lui Edwin Lemert (1951). Dintre acestea. Soluţiile oferite de această perspectivă pentru rezolvarea problemelor sociale se referă la revizuirea definirii unei situaţii/ persoane ca fiind deviantă (o mai mare toleranţă şi capacitate de înţelegere a unor situaţii particulare/ speciale). Conform teoriei etichetării o problemă socială (sau deviant-socială) este definită de reacţiile sociale la o pretinsă violare a regulilor sau aşteptărilor sociale. fără clase sociale. reforma sau revoluţia – sau cu alte cuvinte. Astfel. Aceste două “clase” sunt într-o relaţie antagonistă. Becker arată că “grupurile sociale creează devianţă prin stabilirea unor reguli a căror încălcare constituie un act deviant. clasa muncitoare trebuie să câştige “lupta de clasă” şi apoi să “producă” a societate egalitară. Social Pathology: A Systematic Approach to the Sociopathic Behavior.

1975). William J. 15 . care au încercat să sublinieze punctele forte dar şi slăbiciunile acestei teorii. 1977). Meier (Sociology of Deviant Behavior. 1972). State and Crime. 1985). Michael Walton şi Jock Young (The New Criminology. 1982) şi alţii. Clinard şi Robert F. Richard Quinney (Class. Chambliss (Theory and Society: Toward a Political Economy of Crime. O evaluare a acestei perspective a fost realizată de Marshall B.Această perspectivă a fost dezvoltată de Ian Taylor. Alexander Liazos (People First: An Introduction to Social Problems.

Elena. Bucureşti. Bucureşti. Contemporary Social Problems. Larionescu. CIDE. în ZAMFIR. Bucureşti. 7. (coord. ed. Social Problems. 15. Maria. Pop. 2d ed. în Viitorul Social. Ed. Oxford Univerity Press (fourth edition). Robert King. Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară. Politica socială şi tranziţia la economia de piaţă în România. Iaşi. Green. 2002. Bucureşti. Diagnoza problemelor sociale comunitare. (colecţia Sinteze sociologice) 23. Bucureşti. Zamfir.) 1999.Nisbet. Arnold. McGraw-Hill. E.) 2002. New York. 12. New York.. Zamfir.. Zamfir. Economia politicilor sociale. Ioan. Bucureşti. C.A. Rubington. Farley.. Merton. Marian. 1995. Rosenberg. Teorii ale problemelor sociale: puncte de vedere în sociologia americană contemporană. THE STUDY OF SOCIAL PROBLEMS. Bucureşti. Social Theory and Social Structure. 1989. 21. Strategii ale dezvoltării sociale.. Expert. (coord). 1994. Ioan. Cătălin. Bucureşti.. Bucureşti (vol.. 10. IA: W. 1964. Politică.B L GAI : I I RF BO E 1. Mills. R. Bucureşti. (coord). Preda Marian (coord. 2002. Weinberg. Mărginean. Ed. Prentice Hall. 13.C. Ed.. 1978. 20. Creative ID. 1975. Lauer. România în context european. Dicţionar de politici sociale. John E.S.W. Mărginean. R. 1992. 9.) 2002. ed. Zamfir. New Jersey (second edition). C. 2. Vlăsceanu. Harcourt Brace. (3d. F. Expert. Cătălin. 1993. New York: Free Press. Harcourt Brace College Publishers. AMERICAN SOCIAL PROBLEMS. Social Problems: Arena of Conflict. Elena. New York. Expert. Howton (eds. Preda Marian (coord. 1975. 16 . 2000. Ed. Ed. Statul bunăstării. Polirom. Ştiinţifică. Bucureşti. (coord. Sărăcia in România. Zamfir.4/1980. Bucureşti. Dimensiuni ale sărăciei. Romii in România.K. Babel. Dubuque. 1995. Social Problems and the Quality of Life. 4. Ars Docendi. Six perspectives. Alternative. 5.) 2002. I. Mass Society în Crisis: Social Problems and Social Pathology. & M. ed. 24. Luana Miruna. X din colecţia “Teorie şi metodă în ştiinţele sociale”). 11.). Wright.) 2001. Fort Worth. (coord. An Institutional Analysis. Expert. C. B. 1975.Brown. Expert. Politici sociale in România 1990-1998. E. nr. 1968. 18. Zamfir. Modelul sistemic în sociologie şi antropologia culturală. 16. 19. Preda... Bucureşti. Merton. Expert. Christopher Bates. 17. 6. 14. 3. 1971.. Politică. (coord. 22. Robert H.. Cătălin. 1977. Cătălin. Gerver. 8. Zamfir. Elena. ZAMFIR. Imaginaţia sociologică. Zamfir. Dicţionar de sociologie. Bucureşti.) 1995. Ed. L. Ed. Ed. Zamfir. Doob. Cătălin. Politici sociale. edition). Zamfir. Macmillan. Politica socială românească intre sărăcie si globalizare. Elena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.