P. 1
Comunicare Si Negociere in Afaceri

Comunicare Si Negociere in Afaceri

|Views: 796|Likes:
Published by fanatanteofil

More info:

Published by: fanatanteofil on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

CURS DE COMUNICARE SI NEGOCIERE IN AFACERI

-2004-

CAPITOLUL I 1. COMUNICAREA IN AFACERI CA PROCES GENERAL Comunicarea poate fi definita ca: - procesul prin care o persoana (sau un grup) transmite un continut conceptual (o atitudine, o stare emotionala, o dorinta etc.) unei alte persoane sau unui alt grup 1 - arta transmiterii informatiilor, ideilor si atitudinilor de la o persoana la al ta 2 - trecerea unei informatii de la un emitator la un receptor 3 - comunicarea reprezinta o caracteristica fundamentala a fiintei umane si exprima universalul, spre deosebire de comunicatie, care se refera la instrumentele, la tehnicile sitehnologiile ce inlesnesc si amplifica procesul decomunicare intre indivizi si intre colectivitati, conferindule,in anumite cazuri, un caracter de masa 4

- a face cunoscut, a da de stire, a informa, a instiinta, aspune 5 - ansamblul proceselor fizice si psihologice prin care se efectueaza operatia in relatie cu una sau mai multe persoane in vederea obtinerii unor anumite obiectiv e 66 Paul Watzlawick considera comunicarea ca fiind conditio sine qua non a vietii omenesti si a ordinii sociale 7. Parerile difera, insa, de la autor la autor, asa incât unii vad in comunicare, ca act in sine, o premisa necesara pentru functionar ea oricarui sistem social. Acestia arata ca termenul de comunicatio nu se refera doar la comunicare ci s i la comunitate, care la rândul ei inseamna organizare, implicând obligatoriu comuni carea intre indivizii care o alcatuiesc.8 O forma simpla de comunicare a fost propusa de Karl B?hler, in 1934, in luc rarea sa Die Sprachtheorie 9 (Fig. 1), completata ulterior de Roman Jakobson (Fig. 2) Fig. 2 Schema lui Roman Jakobson E.M.R. = emitator, mesaj, receptor Schema lui Jakobson este mai complexa, deoarece acesta i-a adaugat trei com ponente C.C.C. = cod, canal, context Dictionar de termeni: E = emitator, cel care emite un mesaj sau initiaza comunicarea R = receptor, cel care primeste mesajul M = mesajul, informatia emisa de E si receptata de R Relatia de comunicare se realizeaza dupa cum urmeaza: - emitatorul trimite un mesaj, care va fi inscris intr-un cod prin procesul numi t codare; odata ajuns la receptor, mesajul va fi supus actiunii de decodare, adica de descifrare a informatiei transmise. Mesajul in ca uza are intotdeauna un scop bine determinat, in sensul ca emi tentul are scopul de a oferi informatia, iar receptorul are scopul de a o recept a. Roman Jakobson arata in lucrarea sa Probleme de stilistica ce presupune procesul comunicarii: un transmitator (emitator, vorbitor), care tr imite un mesaj unui destinatar (receptor, ascultator), mesajul raportându-se la un context. Mesajul e constituit din elementele unui cod care trebuie sa fie comun celor doi parteneri aflati in contact 10. Trebuie sa fim atenti la distinctia di ntre cod si mesaj, care nu sunt acelasi lucru primul este abstract, are un numar redus de semne (28) si poate fi verbal sau scris, in timp ce al doilea este con cret, nuantat si mai bogat. De asemenea, codul verbal dispune de vorbire, mimica , gestica, privire, iar cel scris numai de punctuatie si de unele categorii gram aticale. Suprematia mesajului in raport cu codul este evidenta, una dintre princ ipalele tendinte ale comunicarii fiind o cât mai buna adecvare a codului la mesaj. Comunicarea poate sa apara sub mai multe forme, spre exemplu, ca mesaj scri s (scrisoare, raport), mesaj oral (dialog) sau echipament de comunicatie (mass-media).11 Trebuie sa fim foarte atenti atunci când ne referim la comunicare, deoarece nu orice mesaj sau schimb de mesaje inseamna a comunica. Este nevoie ca interlocutorii (emitator si receptor), indiferent de numarul lor, sa asculte si sa inteleaga cât mai corect si mai exact mesajele transmise. Procesul de comunicare este dinamic si ireversibil. Faptul ca este dinamic se refera la calitatea pe care o are comunicarea de a evolua si de a se adapta l a nevoile interlocutorilor, iar ireversibilitatea consta in intiparirea mesajulu i original in mintea receptorului.12 The World Book Dictionary defineste comunicarea ca având urmatoarele sensuri: 1. furnizarea de informatii sau stiri pe cale orala sau scrisa 2. scrisoare, mesaj, informatie sau stiri 3. un mijloc de a trece de la unul la celalalt; legatura 4. actul de a transmite; transfer13

Pentru Pierre Guiraud, comunicarea reprezinta transferul de informatie prin intermediul mesajelor iar in opinia lui Robert Escarpit a comunica nu inseamna num ai a emite si a primi, ci a participa, la toate nivelurile, la o infinitate de s chimburi felurite care se incruciseaza si interfereaza unele cu altele .14 In lucrarea sa Wirtschaft und Gesellschaft (Economie si societate), Max Weber arata ca interactiunea si comunicarea sunt doua feluri de actiune sociala1515, interactiunea fiind termenul mai cuprinzator si inteles ca sinonim pentru actiun ea sociala, in vreme ce comunicarea e definita ca interactiune cu ajutorul unor simboluri. In acest context, procesul comunicarii este vazut ca transfer de sens uri intre partenerii comunicarii. Din cele precizate mai sus am putea desprinde urmatoarea definitie a comunicarii comportament care, din punctul de vedere al c elui care comunica, are ca tel transmiterea de mesaje cu ajutorul unor simboluri catre una sau mai multepersoane16. Matematicienii Claude Shannon si Warren Weaver, ambii angajati la Bell Telephone Laboratory , au elaborat in anul 1949 un prim model de comunicare, pe care il vom prezenta mai jos, pornind de la definitia comunicarii (Fig. 3). Fig. 3 Modelul comunicarii dupa Shannon si Weaver17 Ei au prezentat comunicarea din punct de vedere tehnic, ca in cazul unei co nvorbiri telefonice, in care apar: sursa de informatii (persoana care vorbeste) care transforma mesajul in semnale pe care le transmite prin emitator (telefonul ), aparat care este in acelasi timp si canalul detectabil de catre receptor. Tin ta emitatorului este creierul ascultatorului sau receptorului, care la rândul lui trebuie sa decodifice mesajul, adica sa il retransforme intr-o informatie inteli gibila. Codul, ne referim aici atât la codificare, cât si la decodificare, presupune niste reguli de transformare a mesajului dintr-o forma in alta. In ceea ce priv este sursa de bruiaj, aceasta poate insemna zgomot, perturbare, diminuând receptia optima a mesajului. Singura deficienta a acestui model de comunicare liniara in sens unic consta in lipsa feed-back-ului, respectiv a caracterului reciproc al c omunicarii. Nu sunt luate in considerare situatiile care pot aparea in cazul in care comunicarea nu este buna. Schema lui Shannon si a lui Weaver este construit a pur matematic, fara a tine seama de caracterul comunicarii umane intepersonale , in care reactia inversa exista, cei doi, emitatorul si receptorul schimbându-si permanent rolurile. Ei au prezentat comunicarea ca pornind dintr-un punct si fi nalizându-se in altul, fara a avea o forma circulara. Trecând dincolo de schema simpla a procesului de comunicare, vom incerca sa e videntiem grafic o paradigma a sistemului de comunicare umana. Autorul ei, Dan V oiculescu considera ca in mod cert comunicarea umana este un sistem complex si di n aceasta cauza trebuie inteleasa holistic 18. Comunicarea, ca act in sine, este un sistem de transmitere a mesajelor, care sunt preluate de catre oameni (receptori) de la oamenii din juru l lor (emitatori) si prelucrate pentru a fi intelese. Paradigma sistemului de comunicare, ca suma de cinci procese, poate fi expl icata prin schema prezentata mai jos (Fig. 4) : 1 = categorizare; perceptia, memorarea si redarea informatiilor (individul, aflat fie pe pozitie de emisie, fie de receptie, local izeaza informatii pe care le clasifica si le inmagazineaza pentru folosinta ulte rioara) 2 = conceptualizare; natura cunoasterii, obtinerea si interpretarea informatiilor (o data memorate, datele sunt interpretate, primesc sensuri noi) 3 = simbolizare; natura simbolurilor si selectarea lor (sensurile noi reprezinta si moduri noi de exprimare a continutului) 4 = organizare; modul de ordonare si stabilire a cadrului de relatii (noile simboluri sunt adaptate al contextul social in functie de selecta rea cadrului de relatii) 5 = operationalizare; modul de transmitere a mesajului (dupa definitivare urmeaza transmiterea mesajului printr-o forma fizica)

In privinta caract erului formal al canalelor se arata ca. receptorii le prefera pe unele in defavoarea altora. cum ar fi cele intre prieteni sau cun oscuti. orizontale si oblice21. au loc in mod constant si cont inuu iar informatiile transmise vin de la niveluri ierarhice superioare spre cel e inferioare. 1.Fig. care se afla la acelasi nivel ierarhic. de evaluare si de procesare. 4 Paradigma sistemului de comunicare19 1. dar in general sunt folosite pentru rezolvarea problemelor urgente. de acceptare. Desi zvonurile sunt p rivite cu indiferenta de multi oameni. Cum este si firesc.22 Canalele de comunicare neformale apar in momentul in care au loc discutii sau comunicari neoficiale. respectiv sensul mesajului. oferind o cale d e evitare a contactului pe scara ierarhica. Canalul de comunicare are un rol important in transmiterea mesajului de la emi tent la receptor.2. Totalitatea canalelor formeaza mediul de comunicare. verticale descendente. Bariere de comunicare In cadrul procesului de comunicare. de scopul pe care urmareste sa il atinga etc. de care d epinde calitatea si exactitatea receptarii mesajului. de multe ori. 5 Procesul de comunicare20 Canalele pot aparea sub mai multe forme: sunet. permitând comunicare a intre membrii grupului. 6 Barierele in procesul de comunicare Asemeni canalului de comunicare.3. canalele mai eficiente au un impact mai mare. De pilda. Comunicarileoblice ( ? )au uneori un caracter neformal. de obicei. O data cu schimbarea canalelor. ele merita sa fie analizate pentru a vede a daca au la baza un fapt real. miros. ziare. Zvonul poate sa aiba impact negativ sau pozitiv in functie de cine l-a lansat. trebuie multa aten tie in identificarea canalelor care ofera rezultate optime pentru procesul de co municare. Comunicarile orizontale (?) inseamna mai degraba dialog. pe lânga elementele constitutive si fara de care nu poate exista propriu-zis comunicarea Fig. si formale si neformale. persoane interesate sa produca pagube sau sa induca in eroare reusesc cu succes acest lucru pentru ca nimeni nu verifica daca zvonul e adevarat sau nu. dar oamenii. daca sunt sau nu sanse sa fie adevarate. Se poate ca zvonul sa nu fie adevarat. De exemplu: se zvoneste ca macelaria X foloseste carne de cal in preparare a carnii tocate. daca ne-ar putea afecta in cazul in care se adev ereste. Comunicarile verticale ascendente (?) asigura transmiterea informatiilor de la nivelurile inferioare la cele superioare precum si feed-back -ul. prin natura lor. unii indivizii prefera imaginile (televiziune. acest ea reprezinta traseele pe care le parcurg informatiile in cadrul unei institutii. pe de alta parte . imagine. se schimba si impactul mesajului asupra receptorului. gust. Canale de comunicare Canalele de comunicare se impart in doua mari categorii: verbale si non-verbale. Putem identifica patru tipuri de astfel de canale in fun ctie de directia de propagare a informatiilor: verticale ascendente. Fig. obstacolele reduc fidelitatea si eficienta transferului de . De aceea. reviste) iar altii sunetul (radioul) etc. Canalele de comunicare. afecteaza modalitatile de receptar e. pe de o parte. Este adevarat ca. Un canal neformal foarte cunoscut noua tuturor ia nastere odata cu apari tia zvonului. altii lectura (cart i. care prin natura sa pastreaza intact sau d eformeaza continutul. Cele descendente (?) sunt cele mai raspândite. receptorii mesajului nu verifica acest lucru ci nu mai cumpara de acolo pentru simplul moti v ca asa au auzit . film).

bariere psihologice (perceptie.bariere economice (lipsa mijloacelor financiare) . Reteaua presupune un ansamblu de canale de com unicare care trebuie sa fie dispuse intr-o anumita configuratie. Alte elemente comune. ar fi: .indicele de conexiune al lui Luce.bariere de limbaj (dificultati de exprimare. O alta clasificare imparte obstacolele in: . sentimentele comunicatorilor. spatiul) .bariere lingvistice (necunoasterea sau slaba cunoastere a limbilor straine) . Cu toate acestea. unde s-au format in timp tehnici comune de problematizare si organizare mentala. convingeri) . memorie. G radul de satisfactie este ridicat deoarece nici unul nu ocupa pozitie de lider.4.bariere de rezonanta (mesajul nu raspunde nevoilor individului) Comunicarea este eficienta si productiva numai atunci când exista un limbaj si un vocabular comun.bariere tehnice (lipsa tehnicii) .indicele de centralitate al retelei. prejudecati) Dar se pare ca exista mai multe decât cele evidentiate pâna acum: .bariere fizice (distanta. perceptia eronata despre subiectul in discutie) . Exista patru tipuri de bariere de comunicare : .23 In cadrul retelei in forma de cerc toti participantii beneficiaza de sanse egale in procesul de comunicare si se adapteaza usor sarcinilor care le revin.suma distantelor dintre participanti. indicele de periferie.alegerea momentului oportun pentru efectuarea ei. sa faca schimb de informatii. Ideal ar fi sa existe un limbaj universa l neutru.25 Câteva dintre cele mai cunoscute tipuri de retele sunt: cerc. expresii si cuvinte confuze sau c u sensuri diferite) . insa din pacate nu se poate inca vorbi de asa ceva. Retele de comunicare Pentru ca sa se poata vorbi de o retea si in special de una de comunicare. in laboratoarele stiintifice.indicele de centralitate al fiecarei pozitii din retea. in X. .bariere sociale (conceptii diferite despre viata) .bariere statalo-politice (regimuri politice diferite) . care contribuie la o mai buna identificare a organizarii si. . climat de munca necor espunzator) .bariere de conceptie (presupuneri. lipsa de atentie si de interes la receptare .clarificarea ideilor inainte de punerea in practica.bariere geografice (distanta in spatiu) .planificarea comunicarii.bariere sociopsihologice (obiceiuri. diferente intre pregatirea emitatorului si a receptorului. folosirea unui limbaj ade cvat.concluzii grabite) Solutiile pentru inlaturarea acestor bariere constau in : . . este imperios nevoie sa existe cel putin doi indivizi care sa comuni ce.determinarea scopului acesteia.bariere de mediu (suporti informationali necorespunzatori.22 1. exprimarea gresita a mesajului.bariere gnoseologice (lipsa experientei.bariere istorice (distanta in timp) .bariere datorate pozitiei emitentului sau receptorului (imaginea despre celala lt insotita uneori de idei preconcepute. in Y si in lant. im plicit. . Toate retelele se caracterizeaza prin faptul ca au forma geometrica. situatii de comunicare relativ ideala se intâlnesc in comun itatile inchise. traditii. . . Este un tip de comunicare specific grupurilor creative si neformale. au un anumit numar de verigi si un anumit grad de flexibilitate care le permite sa se transforme in alt tip de retea.mesaj. . cunostintelor) . a comunicarii din interiorul grupului.

prieteniile intre cupluri. iar satisfactia grupului este moderata. Din cauza centralizarii puternice satisfactia medie a grupului este redusa. Abraham Moles interpreteaza acest fapt in sensul ca fiecare dintre noi are un anumit potential de comunicare. Conceptul de distanta reprezinta numarul de ochiuri pe care trebuie sa-l parcurga mesajul de la emitator la receptor. diada are tendinta de a se izola de grup devenind at om al comunicarii . in diade. potentialul de comunicare este absorbit de comunicarea in doi. Pot fi stabilite pentru grup rutele pe care circula comunicarea. Este un tip de retea specific grupurilor nef ormale iar satisfactia grupului este moderata. Acest lucru se intâmpla deoarece apar procese de iden tificare interna. pentru ca fluxurile informational e sunt controlate de persoana de la centru. de schimburi de mesaje in doi. altfel num ite retele de comunicare si care structureaza schemele sociale. Apare aici si un lider. activitatile acestor grupuri fiind preponderent operative. De ce? Pentru ca raporturile afective tind sa creeze cai privilegiate de comunicar e. relatia de comunicare se realizeaza intr-un grup format din patru indivizi. pe care el il numeste v alenta comunicationala . Mijloace de comunicare In opozitie cu alte pareri conform carora dezvoltarea comunicarii s-a reali . Când climatul afectiv este foarte intens. s-a putut calcula performanta comunication ala a diverselor grupuri. pozitia A. Aceasta relatie conserva egalitatea persoanelor. cu atât pasii. cu cât suma distantei este mai mica. In general. Triada este microgrupul de trei persoane si nu se refera in special la triunghiul conjugal. In cazul triadei. tetrada. Unitatile sau situatiile de agregare ale indivizilor sunt urmatoarele: d iada. De la tetrada incolo incepe stratificarea puternica a grupului. Fig. unul dintre membri joaca rolul d e personalitate dominatoare. cu atât reteaua este mai performanta. s-au putut clasifica grupurile. un grup este format din 5-8 persoane legate printr-o relatie socioafectiva. al patrulea tip ar fi. Aici exista dificultati de restructurare datorat e raporturilor afective care domina comunicarea. o solidaritate foarte puternica c are determina coeziunea defensiva a grupului fata de celelalte grupuri. Fig.27 1. De exemplu. schemele dintre in divizi. 10 Retea in forma de Y 26 In functie de aceste retele difera climatul unui grup si tipul de lider. Fig. apar relati i de dominare. 8 Retea in forma de stea sau X Reteaua in forma de lant este specifica grupurilor neformale si permite tuturor membrilor sa comunice simultan. Dar. Pent ru a fi mai expliciti putem da urmatorul exemplu: Toti sar la bataie daca un mem bru al grupului este atacat. Cea mai simpla unitate este diada sau un fel de molecula sociala si este form ata dintr-un cuplu de persoane aflate intr-o situatie de comunicare. Din perspectiva comunicationala. exista chiar urme de stabilitate a grupului iar comunicarea se poate stabili ca o comunicare intre doua diade. pe care ii are de parcurs in relatia cu ceilalti indivizi. grupul de prieteni. psihologi c vorbind. aproape in orice situatie. sunt mai multi. Cu cât un individ are o pozitie mai centrala i n retea.7 Retea in forma de cerc24 In reteaua in forma de stea exista si un lider. un fel de rela tie vizibila care are drept scop comunitatea de reactii la anumiti stimuli. ar una clara si distincta. ceilalti membri având unele restrictii de comunicare. Acest lucru se explica prin faptul ca. 9 Retea in forma de lant25 Reteaua in Y este practicata in conducerile centralizate.5. As tfel. In cadrul tetradei. se creeaza un limbaj comun.Fig. triada.

asigurarea unui feed-back rapid . al formelor de comunicare umana a inc eput sa prinda contur in deceniile cinci si sase ale secolului nostru prin activ itatea Institutului de Cercetare Mentala (Institute of Mental Research). etapele despre care vorbeam mai sus: . cel de-al doilea oferind indicatii de interpretare a continutului celui dintâi. la rândul lui. Sa nu uitam ca totul a pornit de l a zgomot. mitica (urechea organ de simt privilegiat) .Comunicarea se desfasoara la doua niveluri: informational si relational. in functie de mijloc etc. . mijloacel e de comunicare au si dezavantaje. lipsa controlului asupra mesajelo r in unele situatii etc.6. Progresul tehnic a permis dezvoltarea si imbunatatirea continua a mijloacel or. telexul. tot in functie de tehnicile de comunicare folosi te: . diversitatea mare de servicii. gest. Fara a intra in detalii le vom enumera incele ce urmeaza: . cele patru etape pot fi incluse in trei tipuri fundamentale de cultura. Aceasta etapizare nu tine cont de impactul pe care l-au avut factorii s ociali si economici din societate. telefonul. Bernard Voyenne identific a.comunicarea multipla . co stul mai mult sau mai putin scazut. in principal. care treptat au contribuit la aparitia scrisului. . ce nu poate fi tratat in termeni de cauza-efect sau stimul-raspuns.era tiparului (1500-1900) .cultura orala. comunicarea ra pida la distanta. Jackson (psihiatri) si-au adus din plin con tributia la aprofundarea dimensiunii non-verbale a comunicarii.era electronica (epoca moderna) Alti autori considera ca.zat concomitent cu evolutia societatii.cultura electronica. rezultatele la care au ajuns le au permis formularea unui numar de axiome ce caracterizeaza comunicarea inter umana. .comunicarea directa . in fond. n ume precum Paul Watzlawick si Don D. Iata. 1. telefaxul.comunicarea colectiva Dincolo de incercarile de clasificare se afla mijloacele de comunicare prop riu-zise care se caracterizeaza prin.comunicare indirecta . faxul. tribala. Desi cercetarilor lor erau de ordin medical.cultura vizuala sau Galaxia Gutenberg (ochiul organ de simt privilegiat) . posta voice si posta electronica. de fapt.Comunicarea imbraca fie o forma digitala.Comunicarea este un proces continuu. modalita te de comunicare ce a constituit adevaratul start a ceea ce se poate numi astazi sistemul mijloacelor de comunicare de masa sau nu. . mass-media. si vom aminti câteva dintre avantajele acest ora: capacitatea de a transmite simultan un pachet de informatii. internetu l. zgomotele. cuvânt. comunicarea operativa. cronologic. Aici. posta clasica. insa acestea sunt nesemnificative in raport c u avantajele pe care le ofera: costul ridicat si aria restrânsa de operare a unora dintre ele. patru moduri de comunicare ce se suprapun. comoditatea in exploatare. documentele. memoriile. potrivit lui Marshall McLuhan. audiovizuala sau Era Marconi28.era tribalismului prealfabetic (cultura orala) . cu etapele p ropuse de McLuhan: . fie o forma analogica. respectiv non-comunicarea este imposibila. inregistrarea mesajului. atât de indispensabile in perioada actuala. calculatorul. calitatea slaba a echipamentului.Comunicarea este inevitabila. istoria o menirii se imparte in patru etape mari in functie de evolutia mijloacelor de com unicare. Tipuri de comunicare Studiul comunicarii si. Desigur.29 Mijloacele de comunicare sunt extrem de variate: dialogul sau comunicarea i nterpersonala.era scrisului (Grecia antica dupa Homer) .

30 In functie de autori. de aceasta data.comunicarea multipla . In cazul comunicarii colective. da r radacinile acestei activitati se intind pâna in cele mai vechi perioade istorice .comunicarea indirecta . adica devin colective.One-to-one (de la o persoana catre alta persoana) .Many-to-many (de la mai multe persoane catre mai multe persoane) Comunicarea indirecta a reprezentat trecerea de la faza culturii orale la f aza culturii vizuale. fiecare dintre ele beneficiind de o dubla ipostaza: intr-un singur sens sau in ambele sensuri. 11 Tipurile comunicarii umane31 Bernard Voyenne sustine ca exista patru moduri sau modele de comunicare (Fig. in mod obligatori u. emitatorul si receptorul nu mai sunt indivi zi. Transmiterea informatiilor poate fi in lant cu posibilitatea declansarii de ecouri asupra indivizilor sau grupurilor.Many-to-one (de la mai multe persoane catre o persoana) .comunicarea colectiva32 Fig 12 Tipuri de comunicare (Bernard Voyenne) Comunicarea directa presupune o forma completa de comunicare. care este mass-media. prin propagare. Se poate vorbi de comunicarea multipla odata cu aparitia tiparului. actul comunicarii realizându-se prin mijoace de transmitere a informatiilor astfel: . provocând o ruptura intre lumea magica a auzului si lumea ind iferenta a vazului 33. raspunsul (feed-back-ul) este mai len t decât in comunicarea directa. cât si comunicarea se socializeaza.Comunicarea presupune raporturi de forta si ea implica tranzactii simetrice si complementare. ele trebuind sa treaca. inventarea tiparului a introd us in procesul de comunicare posibilitatea multiplicarii mesajelor intr-un anumi t numar. atât mesaj ul. ci grupuri.One-to-many (de la o persoana catre mai multe persoane) . comunicarea se imparte dupa cum urmeaza: unii arata c a exista doua tipuri de baza ale comunicarii verbala si non-verbala. care nu mai este obligatorie ca in cazul comunicarii directe.comunicarea directa . De altfel. . propagarea ei in lant si caracterul m ultidirectional al difuzarii. printr-un organ de informare. Mesajele sunt multiple si numeroase. Caracteristicile sunt cele ale comunicarii ind irecte cu deosebirea ca. Caracteristicile acestui tip de comunicare constau in lipsa apropierii fizi ce. care a revolutionat istoria comunicarii. care sunt alcatuite la rândul lor din indivizi si grupuri mai mici .Comunicarea presupune procese de ajustare si acordare.Comunicarea este ireversibila. Din acest motiv.. asa dupa cum reiese din schema urmatoare: Fig. In opinia sa acestea sunt: . . CAPITOLUL II RELATIILE PUBLICE Relatiile publice reprezinta un fenomen caracteristic pentru secolul XX. numarul mesajelor este mai mare si ele sunt transmise razant. 12). implicit fidelitatea informatiei.

care reprezinta tinte ale actiunilor de relatii publice : . totodata. Dintr-un raport al Departamentului Muncii al SUA.14607). economice. . experienta americanilor in ceea ce ei numesc PR ( public relations ) este profunda si acopera tot ceea ce tine de acest domeniu . pe de o parte. Ele concep strategia si politicile de comunicare. creeaza mesajele si evenimentele. Relatiile publice reprezint a un filtru al comunicarii companiei. Relatiile publice sunt responsabile cu organizarea comunicarii globale si i nstitutionale a organizatiei. Publicul este un termen prin care. si pentru prima data numarul studentilor la PR a surclasat numarul studentilor de la "adve rtising" (15352 .000 de practicieni ai relatiilor publice si se estimeaza ca numarul lor a ajuns la circa 197. aleg canalele de comunicare si selecteaza purt atorii de cuvânt. dar si o frâna sau un obstacol in calea actiunilor si intereselor sale.000 membri. soc iale. administratorii.opinia publica sau publicul extern . bursele.publicul intern (salariatii.Ce sunt relatiile publice ? Relatiile publice ale unei companii privesc organizarea si administrarea si stemului complex de relatii comerciale. . Cea mai importanta organizatie profesionala este Public Relations Society of America. in România exista Asociatia Româna de Relatii Publice. Relatiile publice realizeaza un compromis strategic si controlat intre nevo ia de comunicare si nevoia de transparenta. America este continentul in care trecerea din era Gutenberg spre era McLuha n a avut loc pentru prima data. si nevoia de discreti e si de confidentialitate pe de alta parte.1. Evolutia relatiilor publice in sensul individualizarii si legitimarii lor c a activitate profesionala de sine statatoare este un fenomen aproape integral am erican. in 1996 peste 200 de colegii si aproximativ 100 de licee ofereau cursuri pentru specializarea in relatii publ ice. Intr-un sondaj efectuat de revista maghiara de relatii publice PR34 Herald s-a constatat ca peste 50% din companii nu stiu ce reprezinta relatiile publice. opiniile sau comportamentele sale poate provoca un impact oricât de mic asupra vietii si inter eselor companiei. intr-un mediu de afaceri se intelege ori ce organizatie. cu sediul in Bucuresti. administrative. publicat in anul 1996 afl am ca: se asteapta ca angajarea specialistilor in PR sa creasca mai rapid decât me dia angajarilor in toate celelalte domenii pana in anul 2006. impiedica sau atenueaza impact ul mesajelor nefavorabile. nu au consultanti de specialitate si considera ca nici nu au nevoie. Exista mai multe categorii de public. care numara apx. Publicul poate fi un accelerator al actiunilor firmei. parând a fi tot atât de vechi pe cât este comunicarea umana.institutiile si fondurile financiare. ci doar de transparenta controlata. filtru care lasa sa treaca si chiar amplif ica circulatia mesajelor favorabile si.. grup de interese sau individ care prin atitudinile. Astfel. mediatice. Totusi. in anul 1996 speci alistii PR detineau circa 110. pentru a-l face sa lucreze pentru sine sau pentru a-l impiedica sa lucreze impotriva sa.000 la sfârsitul secol ului. Rolul serviciilor si a actiunilor de relatii publice este acela de a constr ui imaginea identitara a companiei. 20. culturale etc. 2. de obicei in cadrul departamentelor de jurnalism sau comunicare. in care compania este « prinsa ».mass-media (grupurile de presa scrisa si audiovizuala) si mediul Internet .000 locuri de munca. de a crea si de a intretine relatii bune si indirect profitabile cu cele mai influente categorii de public. politice. In România relatiile publice reprezinta o profesie relativ noua. Termenul de relatii publice a fost utilizat pentru prima data in anul 1882 de profesorul Verdier la universitatea din New York. societatile de rating si asigurari . bancile. in 1990 in America existau circa 162. . In comunicarea publica a unei companii nu poate fi vorba de tran sparenta totala. de a o apara si de a o imbunatati cu orice o cazie. diverse comitete si organizatii interne) .

Cea mai cunoscuta schema est e cea propusa in 1963 de John Marston in The Nature of Public Relations. 2.RP contribuie la dezvoltarea responsabilitatii sociale a unei organizatii . obligatarii. oricine cauta acce ptarea. 1.RP reduc sansele de aparitie a unor actiuni arbitrare sau coercitive.RP permit indivizilor sa fie informati asupra multiplelor evenimente si situa tii care pot sa le influenteze viata .RP sunt o « valva de siguranta »a democratiei. In conformitatea cu Public Relation Society of America. care permite modificari si adaptari ale formelor de actiune si com unicare in functie de elementele noi care apar. . Dar. grupuri etc.actionarii.2. . . de sustinere sau de frânare si constrânger e a actiunilor companiei. institutiile si organismele puterii de stat si ale ad ministratiei publice . . specialistii in relatii publice aplica aceste valori in mod profesional. Conform acestei formule numita RACE. . unele ramân pasive sau apatice atâta timp cât actiunile si in teresele companiei nu le afecteaza in nici un fel (non-public).RP sunt un mijloc prin care publicul transmite institutiilor interesate dorint ele sale .Evaluation (evaluare). ci intotdeauna segmente de public. 4. Comunicarea implica etapa de executie specifica proceselor de relatii publice . asocia tii profesionale. forme al e evaluarii apar si pe parcursul procesului de relatii publice prin monitorizare a permanenta. cooperarea si afectiunea celorlalti aplica principiul relatiilor sociale . Procesul de relatii publice cuprinde o succesiune de activitati pe care dif eriti teoreticieni le-au grupat in diverse formule. se utilizeaza metode de cercetare cantitative si calitative pentru a se cunoaste mai bine organizatia.Research (cercetare).RP contribuie la corelarea reciproca a institutiilor cu publicul.Action (actiune). . . relatiile publice trebuie sa se conduca dupa urmatoarele principii : .RP sunt o caracteristica universala a oricarei activitati . . . oferind mijloace de corelare recipr oca . 3. Actiunea se refera la implementarea programului destinat realizarii obiective lor specifice.Communication (comunicare). in functie de categoriile de public vizate. pentru a vedea provoca rile cu care aceasta se confrunta si oportunitatile de care se poate beneficia s i pentru a se descoperi opiniile diferitelor segmente de public despre organizat ia respectiva. Diferitele segmente de public nu sunt active in egala masura.. care se pot individualiza si ierarhiza in functie de gradul de implicare in procesele de comunicare. . specialistii din acest domeniu sun t unanim de acord ca relatiile publice nu pot fi concepute in afara dimensiunilo r procesuale. Evaluarea este faza care verifica modul in care activitatile de relatii publi ce satisfac obiectivele fixate de organizatie la inceputul procesului . In mod obisnuit. .partidele politice si orice alte grupuri de interes politice si civile. la stabilire a unor relatii reciproce mai bune. in beneficiul publicului . Nici o companie nu are un public « in general ». 2. indiferent de terminologia adoptata si de accentul pus pe una sau alta dintre etapele procesului de relatii publice. prin transmiterea mesajelor destinate fiecarui public tinta. prin adaugarea d e etape suplimentare sau prin schimbarea numelui la unele dintre etapele existen te. Cercetarea reprezinta faza de descoperire a problemelor care trebuie rezolvat e in procesul de relatii publice . fundatii culturale. omogen si unic. Elementele relatiilor publice Eforturile de clasificare si de delimitare teoretica a elementelor implicat e de relatiile publice sunt in mod constant depasite de transformarile din inter . activitatile si implicit etapele unui proces de re latii publice sunt : . Formula RACE a constituit obiectul a numeroase modificari.RP sunt element important al sistemului de comunicare sociala .

in scopul influentarii initiativelor acestuia. presupune cunoasterea p rocesului legislativ. cele de invatamant sau arta. promotiunea . implementa si masura activitati menite sa le infl uenteze respectiv schimbe. planificata si continua alatu ri de si in cadrul comunitatii locale. Totusi.participarea activa.care creeaza si mentine relatiile cu donatorii si me mbrii organizatiei.stabilirea legaturilor cu alte firme / organizatii di n aceiasi ramura industriala si cu asociatiile comerciale. sperând sa informeze sau sa convinga un anume public. Evenimente inedite. Relatiile cu minoritatiile . din sfera protectiei sociale.relationarea cu indivizii si grupurile minorit are. in scopul de a le asigura un sprijin financiar voluntar. Dezvoltarea prin strângere de fonduri . si de care organizatia este sau ar trebui sa fie preocupata.se refera la mesajul pentru a carei difuzare orga nizatia plateste institutiile de presa. adica organizatii non-profit i-si leaga e xistenta si supravietuirea de strângerea de fonduri si de atragerea de noi membrii . pentru a concepe. sta in apanajul avocatiilor . este acea informatie plas ata in presa de o sursa exterioara. Angajarea si relatiile dintre angajati . Reclama ( advertising ) .crearea si mentinerea increderii investitorilor si c onsolidarea unor relatii pozitive cu comunitatea financiara. in vederea formarii si mentinerii de relatii cu guvernul. pentru mentinerea si sporirea calitatii m ediului inconjurator. si incura jarea membrilor. cumparând spatiu sau timpi de antena. Organizatiile de caritate. organizatia se identifica cu mesajul respec tiv. Relatii industriale . Dezvoltarea ar reprezenta domeniul specializat al relatiilor publice din cadru l organizatiilor non-profit.se ocupa de identificarea si formularea clara a pr oblemelor care apar in rândul publicului / clientelei. Fraza "double bottom line" a aparut pentru a explica relat ia dintre o organizatie si responsabilitatea ei sociala. Consultanta . Tocm ai pentru ca plateste. a m ediului. Rolul conducator in "contabili tatea sociala" este de obicei jucat de staff-ul relatiilor publice. Afacerile publice . Lobby-ul . cu scopul atragerii publicului. organizatia are controlul asupra mesajului. In acest scop.studiaza si analizeaza cauzele atitudinilor si comportamentelor publicului.isi are radacinile in dreptul cetatenilor si al organizatiilor d e a depune plângeri impotriva unor decizii ale guvernului. dar nu mai are nici control asupra ei.transmiterea gratuita a avantajelor oferite de organizatii prin intermediul anumitor mijloace media. precum si a celor car e au iesit la pensie din cadrul organizatiei si a familiilor acestora. Cercetare . not iuni si proceduri de lucru in câmpul relatiilor publice. Relatia cu comunitatea . Probleme de management .raspunde nevoii de informare.demonstrarea nevoii pentru. exista un nucleu clar si bine definit de obiective. o organizatie poate folosi tehnici inprumutate din toate domeniile comunicarii .stimularea si stârnirea interesului pentru un produs.iorul profesiei. persoana sau organizatie prin intermediul realizarii / organizarii un or evenimente mondene. care ajuta orga nizatia sa isi plaseze eficient ideile. Este acceptat si bine i nteles faptul ca responsabilitatea sociala are intr-adevar un efect asupra succe sului economic pentru fiecare tip de organizatie. si pe care p resa o preia pentru ca are o valoare de informare.au aparut ca o varianta a relatiilor publice pentru ins titutiile de stat care. si motivare a angajatiilor si membrilor organizatiei. atât ca forma d e difuzare cât si asupra continutului. Organizatiile care apeleaza l a publicitate nu au nici o obligatie financiara fata de institutiile media de pr esa. Promotiunea se refera la un program de comunicare complexa. produsele sau serviciile. prietenilor si suporterilor unei organizatii si a altor volunta ri sa contribuie la sprijinirea acestuia. Relatiile financiare .ofera sfaturi managerului organizational fata de tacticile si politicile care trebuiesc abordate in relatiile stabilite ( comunicationale ) c u exteriorul. cele medicale. in SUA nu au voie sa utilizeze fonduri speciale in scopu ri promotionale. Publicitatea ( publicity ) . inte rna.

actiunea organi zatiilor ne-guvernamentale. in general 6 tipuri de dezbate ri: . respectiv unele pot avea forma definitiva. evenimente organizate.Explozia publicatiilor consacrate relatiilor publice ce impune o crestere numerica si rapida a forumurilor de dezbatere si a organizatiilor profesionale . cercetatorii din domeniu considera ca soc ietatea moderna. relatiil e publice nu se mai invata « pe teren » de la practicieni rutinati.dezbateri referitoare la conditii de plata. . spectacole. . ci in sisteme e ducationale complexe :programe universitare de scurta si lunga durata.dezbateri referitoare la conventii tehnice si calitative. dorintele lui.publice: reclama.activitati gândite si combinate in asa fel incât sa ajute la vind erea produselor. aspectele privind negocierile se vor r ealiza intr-un sistem in care unele puncte pot fi modificate pâna la convenirea fi nala.1. . genereaza tranzactii care pun in miscare valori. motiv pentru care se vor urm ari clarificare la inceputul negocierii urmatoarele aspecte: . s-a creat un orizont de aste ptare care ii obliga pe practicieni sa adopte un comportament profesional si eti c. . . respectiv acesta sa fie punct cu punct sau punctat. Proiectul ordinii de zi ce va fi prezentata partenerului inainte de ince perea negocierii sau in faza initiala a acesteia . de promovare si de distributie. viata s ociala si politica. datorita prezentei si importan tei relatiilor publice in cele mai diverse domenii. distributii gra tuite (publicitate ) Marketingul .Cresterea responsabilitatii profesionale .dezbateri referitoare la conditii comerciale. de cultura sau educationale .dezbateri referitoare la expeditii. de ambalare. respecti v acestia având calitatea de negociator coordonator si cunoscând atitudinea partener ului in negocieri se poate ajunge la dezvoltarea unei afaceri sau tranzactii pen tru toate partile. Pornind de la premisa ce le revine sefilor echipelor de negocieri. . 2. . .Cresterea numarului de programe de relatii publice din economie. definita prin numarul mare de membri si prin complexitatea orga nizationala.Internationalizarea practicilor si standardelor acestei profesii . Evolutii majore in dezvoltarea relatiilor publice moderne . . Dupa ce au fost clarificate acestea.problemele ce au fost incluse de parteneri in agenda. lupta sindicala. partenerii vor ajunge la un acord privind nego cierile.dezbateri referitoare la diverse probleme auxiliare.Dezvoltarea si amplificarea formelor de pregatire profesionala . comunicate. transport.3. . Comunicarea va contine elaborarea proiectului ordinii de zi a negocierii propriu zisa.daca au fost incluse anumite probleme ce nu sunt negociabile.dezbateri referitoare la elaborarea proiectului de contract. si ofera produse si servicii pentr u a satisface aceste cereri. activitatea guvernamentala.daca ordinea abordarii punctelor de pe agenda nu este cea convenita anterior . a institutiilor religioase. Tot la inceputul negocierii. Marketingul consta in programe de cercetare a pietei.motivele pentru care unele probleme nu au fost incluse. Pornind de la asemenea realitati. Este acea functie a conducerii care identifica nevoile publicului. serviciilor sau a ideilor. Comunicarea in cadrul negocierii afacerii Comunicarea din cadrul negocierii afacerilor se rezuma la mai multe parti. de design al produsul ui. . . de stabilire a pretului. nu ar putea functiona fara relatiile publice Capitolul III 3. programe post-universitare etc. In cadrul negocierilor comerciale vom intâlni.

se vor cauta modalitati de a stimula partenerul ca acesta sa ofere unele inf ormatii despre problemele sale asigurându-l de bunele intentii pe care le aveti.negociatorul va evita sa puna intrebari categorice pentru a nu pierde initia tiva. In acest sens negociatorul poate sa puna urmatoarea intrebare: Exista si alte pun cte de vedere pe care doriti sa le ridicati? Se noteaza raspunsurile si persoanele ce le-au dat iar negociatorul va i ncerca sa-si impuna punctul de vedere pregatit anterior.se vor face unele referiri vis a vis de corespondenta purtata . . .1. . .exprimarea bucuriei cu privire la intelegere dar sa nu se transforme in entu ziasm.interventia unui membru al echipei nu se face spontan ci numai cu acordul se fului.2.nici o acuzatie sau repros sa nu fie lasata fara un raspuns diplomatic.educarea vointei de a asculta argumentele partenerului. Negociatorul va tine se ama de urmatoarele aspecte: . . .2. .sa multumeasca gazdei pentru amabilitatea de a acorda o intrevedere in ciuda unui program incarcat .sub nici o forma sa nu se admita stirbirea demnitatii negociatorului.educarea vointei pentru a-si pastra calmul si a nu se enerva .este preferabil ca negociatorul principal sa respecte aceeasi idee in mai mu lte feluri pentru a fi inteleasa.3.pe cât este posibil cadrul unei negocieri nu se va intrerupe brusc.Reguli de comportament ale negociatorilor vis a vis de sistemele de comunic are Un bun negociatorul trebuie sa respecte pe parcursul negocieri urmatoarele reguli de o insemnatate deosebita pe parcursul derularii negocierii : . . .echipa oponenta nu va fi lasata sa greseasca datorita ignorantei grave sau u nor circumstante de moment. .se va analiza scopul intrevederii pentru a putea descoperi adevaratele nevoi sau vointe ale partenerilor Inainte de a raspunde unor probleme ale partenerilor de afaceri este nec esara testarea membrilor din echipa adversa daca sunt de aceeasi parere sau nu. MMA 1 . . .negociatorul va trebui sa identifice punctele de acord si le va solutiona cât mai repede creând impresia ca negocierea este pe calea cea buna. Deschiderea discutiilor Pentru prima sedinta de negocieri partenerii trebuie sa faca o prezentare a membrilor delegatiei sau pot sa respecte un asa zis ghid orientativ ce va conti ne anumite generalitati si anumite forme de protocol cum ar fi : .pastrarea stimei si respectului fata de partener fara a subestima sau suprae stima. .pentru inceput va comunica cât mai putine puncte de vedere. . fara sa degenereze.nici un angajament sa nu fie asumat ferm fara posibilitatea reconsiderarii l ui in contextul rezultatelor generale finale.pentru inceput se pot invoca unele subiecte banale sau unele evenimente loca le sau nationale .partenerul nu va fi intrerupt in timpul interventiei chiar si atunci când argu mentele sale sunt neadevarate.actiunile protocolare sa fie solide. 3.se vor cere unele informatii vis a vis de obiectivele turistice din zona .niciodata in negocieri nu se va merge cu idei preconcepute. .seful echipei de negociere va folosi un limbaj clar pe intelesul tuturor. . .sa faca o reflectia admirativa vis a vis de unele angajamente .sa nu existe discutii contradictorii in aceea echipa. . ci se va c ere o amânare a rezolvarii problemelor.va incerca sa adapteze opiniile partii adverse pentru a obtine o situatie fa .

.vorabila. iar pozitiile celor doua tabere incep sa se clarifi ce.luarile de cuvânt si schimbarile de argumente apar in nume personal. care o poate lua operativ Chiar daca informarea este detailata este greu pentru cei de acasa (conduce rea firmei) sa afle atmosfera existenta in echipa de negociere.totodata aceasta echipa va trebui sa raporteze celor din afara situatia exis tenta. ceea ce duce la o diferenta mare intre a asculta si a vorbi. Legaturile de comunicare ale echipei de negociere Cel mai important aspect in aceasta situatie este ca in timpul negocierilor discutiile intre membrii aceleasi echipe sa fie reduse la minim.echipa de negociere va trebui sa previna oboseala fizica si psihica. iar unii participanti cauta o desprindere de rolul oficial. se observa o asezare mai comoda in scaun.comunicarea presupune o intârziere in luarea deciziilor vizavi de competitori. 3. good news" (nici o veste inseamna totusi o veste buna). 3. iar uti lizarea pauzelor nu este un semn de slabiciune pentru cine uzeaza. Dupa unele opini i convorbirile telefonice sunt cele mai nesigure. iar o cale de recunoastere a acestei treceri o constituie unele mo dificari de ton ale delegatiei. Oponentul poate sa profite de aceasta neglijenta.permiterea echipei adverse sa analizeze o noua oferta sau o noua informatie.nr. . Englezii au o zicala no news. Negociatorul va incerca pe parcursul derularii afacerii sa intel eaga si sa retina toate aspectele puse in dezbatere.3.luarile de cuvânt sunt mai reduse ca durata si mai putin formale. Protejarea fata de riscurile pe care le ridica convorbirile la telefon se p ot realiza dupa cum urmeaza: a) sa asculti dar sa nu vorbesti la telefon. . Negociatorii comerciali trebuie sa aiba in vedere si sa cunoasca urmatoarel e probleme ce tin de siguranta informatiilor: . 3. Motivele pentru care o echipa de negociere nu trebuie sa poarte discutii la masa tratativelor sunt urmatoarele: .atmosfera devine mai destinsa.2. Una sau mai multe pauze la cererea partilor sunt necesare pentru clarificar ea tuturor punctelor de pe agenda de negociere cum ar fi: . uni i participanti au acces la un minim protocol. .legaturi de comunicatie nesigure . dând raspunsul mai târziu.constructia frazelor si vocabularul incepe sa fie natural. A asculta inseamna a contopi doua activitati mentale. cum ar fi: . b) sa se noteze datele transmise telefonic si sa se transmita ulterior prin alte mijloace.3. . de vorbitori creste.2. dar poate asculta in medie 500 cuvinte/minut. nu de catre alti membrii ai echipei de negociere. Protejarea informatiei si a documentelor Negociatorii aflati intr-o tara straina pot sa-si lase documentele cu carac ter confidential in camerele de hotel cu o paza stricta sau in cutiile de valori de la societatile bancare. . a auzi si a intelege in una singura. Tranzitia de la faza initiala la cea de-a doua faza a negocierii este de re gula neclara. raspunsurile pe care acesta le va da partii adverse vor fi facute de el personal . care se u tilizeaza in negocieri. fara fraze pompoa se.2. Comunicarea in timpul negocierilor Cercetarile in domeniu au demonstrat faptul ca un om poate vorbi in medie 1 25 cuvinte/minut.

3.urmarirea rezultatelor obtinute pe termen lung pentru a se putea evidentia con stanta comportamentului managerului si pentru a se elimina cauzele de succes dat orita conjuncturii 3.2. Sunt hotarâti sa cumpere si convinsi de oportunitatea produsului pâna li se spune pretul. f) la masa negocierilor sa nu aiba documente si cifre la vedere. h oluri.emiteti cupoane de vânzare pentru a conditiona clientul sa revina sa cumpere un alt produs cu 5-6% reducere. majoritatea clientilor manifesta o reactie la anuntarea pretului. do tati cu temeinice cunostinte de cultura generala si de specialitate. .sa fie cooperant si intrasigent. Negociatorul va trebui sa prezinte potentialilor parteneri produsele folos indu-se de urmatoarele trucuri: . . Zicala lui Henri Ford secretul succesului consta in a oferi mult si a cere p utin 3. de aceea in pret partenerul trebuie sa se regaseasca si sa fie un element de atractie sau de convingere.sa fie in stare sa faca unele insumari de fapte. . . . . . . g) sa nu aiba incredere in personalul ce lucreaza pentru comisionarul afacerii. etc.sa aiba trasaturi complexe de personalitate. e) sa nu apeleze la oponent pentru a xeroxa unele documente. Ca urmare personalitatea unui bun negociator trebuie sa cuprinda o serie de caracteristici: . economico.reduceti pretul daca cantitatea cumparata este mare. c) sa nu porneasca de la premisa ca altii nu pot pricepe decât propria lor limba.3. d) sa nu lase documente in sala de negocieri in momentul când se merge la masa. . respec tiv a derularii cu succes a tranzactiei Activitatea de comunicare si negociere presupune: existenta unor negociatori cu anumite calitati si trasaturi de personalitate. . Politici de pret si tehnici de promovare directa Pretul constituie obstacolul cel mai greu de trecut in actul de negociere. Diferenta din an umite reduceri se recupereaza din vânzari si viteza de rotatie a capitalului.).vânzarile in rate inlesneste cumpararea produsului.sa cunoasca perfect problema pusa in discutie . b) sa nu discute afaceri in masina condusa de un sofer profesionist pusa la disp ozitie de gazda.transferati o parte din pret serviciilor si pieselor de schimb.pregatire profesionala (tehnico. 3.sa fie temperat si neentuziast. atunci o biecteaza si se retrag.a) sa nu discute afaceri in locuri unde poate fi intreceptat (camera de hotel. Calitatile necesare personalului in ceea ce priveste comunicarea Aceste calitati din punct de vedere sociologic pot fi identificate in funct ie de 3 criterii: 1.aprecierea calitatii negociatorului atât de propria firma cât si de catre partener ii de afaceri 2.sa cunoasca o limba de circulatie internationala.acordarea de prime si premii pentru prezentarea a 3-5 cupoane cumparate de la acelasi magazin.in zilele cu vânzari slabe practicati preturi mai mici. juridica) având capacitatea de a jud eca comportamentul partenerului.sa prezinte la momentul oportun si intr-un mod cât mai explicit argumentele conc .sa aiba experienta in purtarea negocierilor.vindeti pe incredere la persoanele cunoscute pentru reclama.urmarirea nu numai a eficientei solutiei ci si a viabilitatii acesteia. fragmente si informatii.1. Pretul inhiba. . apoi unul ieftin dar de calitate redusa si veti sesiza ca clientul il va cumpara pe cel scump. .produceti un prim produs scump si foarte bun. . .

transmis. insa. Asadar. institutiile mass-media prop riu-zise si cu impact mare sunt: radioul. . cinste si loialitate. Din punctul de vedere al modelarii continutului ne intereseazacum se transm ite informatia. . cele cu impact redus dar cu obiective specifice sunt: afisul. . mobilitate si adaptabilitate in situatii complexe. demni tate. vom arata in continuare cum stau l . .sa-si controleze permanent tonul replicilor date partenerilor si expresiile fo losite.sa aiba calitatea de a asista activitatea partenerului.sa aiba unele notiuni psihologice si capacitate de simulare. brosura publicitara. . In ceea ce priveste tehnologia. afirmatie cu care sunte m perfect de acord. a atrage o audienta mare si in continua crestere. . iar actualmente se bucura de autonomie deplina. sa dovedeasca promptitudine si pru denta. mass-media? Când rostim aceasta sintagma trebuie sa avem in ve dere doua aspecte esentiale: tehnologia specifica de comunicare si limbajul spec ific de comunicare. sa nu ofere solutii utopice. Ce calitati trebuie sa aiba informa tia pentru a fi valoroasa? Jurnalistul David Randall arata ca spre deosebire de v in. . .sa aiba innascut spiritul bunelor relatii umane. Din acest motiv. . . De aceea. discretie si seriozitate vizavi de parteneri. evenimentele nu trebuie niciodata confund ate cu stirile. modestie si manieri elegante. ziarele si filmul.sa stie sa negocieze sub presiunea timpului si a altor factori externi. Schema de sus este una extrem de simpla. disciplina si punctualitate. . iar din punctul de vedere al continutului ne intereseaza ce se transmite. care nu sunt altceva decât relatarea faptelor pentru cei care nu a u fost de fata. . de a gândi si cauta solu tii de iesire din impas pentru acesta.sa nu subaprecieze partenerii de negociere. ju rnalistul a trecut de la stadiul de observator ocazional al evenimentelor. Obiectivele mass-mediei constau in a satisface interesul uman. a info rma corect si in timp real. tact. sau dobândite datorita muncii indelungate in acest domeniu toate acestea in functie de personalitatea individului.sa fie diplomat si convingator. amabilitate. la ce l de analist sau de interpret. Principala problema cu care se confrunta media se refera la ceea ce merita sau nu sa fie publicat.sa aiba simtul momentului. cu spirit de observatie si cu o memorie buna. Jurnalistii estimeaza zilnic acea newswothiness (valoare de informatie) a evenimentelor.sa aiba claritate in gândire. pl iantul. institutiile mass-media au ajuns sa ocupe un loc bine determinat i n societate. etc. comunicat.sa aiba in vedere faptul ca forta sa de negociere este strâns legata de asociere a cu indivizi puternici si autoritati locale. respect pentru adevar. informatia nu câstiga in calitate daca de invecheste 35. televiziunea. . Ce este.rete pe care le are cu o eficienta maxima. . având in vederecomplexitatea mediilo r de comunicare din perioada actuala.sa stie când sa se retina si când sa preseze. unele dintre aceste calitati sunt innascute. CAPITOLUL IV COMUNICAREA MEDIA In timp.sa aiba calitati de empatie (de a se transpune in situatia partenerului). sau dezbaterea publica. exercitând o puternica influenta asupra opiniei pub lice.sa fie inteligent. curtoazie. Desigur.sa aiba curajul sa defineasca solutiile in termeni hotarâti.sa aiba imaginatie. . când sa contracareze si când sa se eschi veze.

Ideea pe care o putem desprinde este ca desi mass-media de ultima oara si ce . exacti. presa electronica vine puternic din spate amenintând informatiile oferite de aceas ta sunt aceleasi pe care le prezinta si ziarele dar nu costa nimic. ne preocupa ponderea si frecventa cu care mass-media român easca trateaza subiectele legate de problemele europene si care dintre media da o mai mare importanta acestei teme de mare actualitate atât in Europa cât si in Români a. in acest subcapitol. iar in an ii 40. conditiile politice. se poate spune chiar dinainte ca adevarat a presa sa ia nastere. Daca radioul si televiziunea n u au timp si spatiu suficient petru detalii. Evident. de aparitia mai intâi a radioului si apoi a televiziu nii. Dupa cum stim cu totii. articolele sportive. mesajele scrise dateaza din cele mai vechi ti mpuri. radio. Desi in timp s-au schimbat multe si publicatiile s-au adaptat constant pent ru a satisface dorinta de informare a celor care cumparau ziarele. reviste. dintre mediile enumerate mai sus. Intr-adevar. deci. sa afiseze in locurile publice asa numitele acta diurna (jurnale de format redus).ucrurile in procesul de comunicare la nivelul institutiilor mediatice: Fig. anumite trasaturi specifice in ceea ce priveste abordarea si tratarea subiectelor. Prima public atie care se apropie mult de ceea ce intelegem noi prin ziar a aparut la inceput ul anilor 1600 in Germania. ulterior. poti gasi subiectele care te intereseaza fara a cauta in tot ziarului. informatie care inainte era exclusiv de domeniul ziarului.50 televiziunea. ziarul este cel mai scump. in secolul XVI. Mai mult. evolutia societatii. of ensivi si cu consideratie pentru cititori. socio-cultu rale au influentat puternic dezvoltarea publicatiilor. Perioada anilor 20 a fost aceea in care au aparut mass-media concurente si care s-au impus relativ repede: reviste saptamâna le de stiri.televiziune sau new media ziarul sau. trasaturile z iarului modern dateaza de multa vreme.15 . obiectivi. a informatiilor.38 Desigur. detaliati. al fiecarei epoci si are.39 Costurile radioului si ale televiziunii. care s-au bucurat de o larga acceptare. Tirajul presei a fost diminuat din cauza ca toate noile apa ritii de pe piata mediatica foloseau acelasi tip de marfa informatia indiferent d e forma pe care o imbraca: politica sau de divertisment. vom prezenta o scurta istorie a publicatiilor: popoarele care foloseau hârtia cu mult timp inainte ca aceasta sa apara in Europa erau cele chineze si coreene ele detineau si secretul tiparitulu i (foloseau caractere incrustate in lemn pentru tiparire). romanii obisnuiau. 4. la V enetia se putea cumpara o mica foaie de stiri in schimbul unei gazeta (moneda mi cuta). Schema generala de Transmitere a informatiilor36 In acest capitol dedicat mass-mediei si comunicarii vom incerca sa prezenta m institutiile mediatice si rolul pe care acestea il au in procesul general de c omunicare.1. acestea obtineau venituri numai din vânzarea spatiului publicitar si nu solicitau taxe de la radioascultatori sau tele spectatori. Presa scrisa Fiti impartiali. Insa. exhaustivi. in vreme accesul la publicatii erau contra cost. Pentru aceasta. filmul de cinema. citirea se f ace mult mai usor. cerând doar informatia respectiva etc. in ainte de nasterea lui Hristos. Preocuparea noastra se va orienta. mai scazute asa cum bine stim. De asemenea. evolutia sa rapida si impactul sau puternic pe piata de la inceput au fost afectate. profesionali. c el mai incomod de studiat. trebuie sa fim constienti de faptul ca media in general reprezinta produsul fiecarei societati in parte. economice. Aceste trasaturi ar fi: editorialul.37 Societatea Americana a Redactorilor de Ziar Dintre toate mijloacele de comunicare ziare. ziarul de astazi sau cotidianul mai poarta si den umirea de gazeta. politice. iar mai nou a presei electronice. respectiv spre presa de masa. mai corect spus. acest lucru revine ziarului. au determinat o concurenta puternica. dar cele mai detaliat. umoristice si ilustratiile. In plus. spre domeniul prese i. care s-a impus in timp si a reusit sa se mentina. dupa aparitia tiparului.

Aceste sondaje ajuta ziarul sa identifice problemele specifice ale cititorilor astfel incât informatiilor pe care publicul le doreste sa fie adecvate . Si acest lucru este absolut obligatoriu pentru ca.2.le care vor urma reprezinta o provocare pentru ziare. de specialit ate. neutralitatea. cititorii au posibilitatea de a verifica exactitatea si autent icitatea celor citite in ziar. fiecare publicatie scrie pentru un anumit segment de public pub licul tinta caruia ii cunoaste asteptarile. pornind de la zi are. institutiile concurente radioul si televiziunea prezinta zi lnic informatiile oferite de ziare prin intermediul revistei presei. dar. responsabilitatea. sa fie ofensiv si consecvent in urmarirea adevarului. Tot ce stiu este ceea ce citesc in ziare 42. sunt cerute. de a face comparatii cu alte surse de stiri si d e a hotari singuri pe cine sa creada. pe de a lta parte. rubrica ce nu lipseste din nici o emisiune matinala. aceasta trebuie sa respecte aceeasi deontologie ca si cele lalte media. Rolul pe care il detine ziarul intr-o societate democratica este acela de câin e de paza al democratiei (watchdog of democracy). Fara aceasta. saptamânale. in urma sondajelor de opinie comanda te periodic. asa cum spunea un umorist american di n anii 1920-1930. sa inarmeze electoratul cu acele informatii de care acesta are nevoie. astazi. 4. dezvoltarea tehnicilor pentru transformarea vocii umane din si in as tfel de coduri ( telegrafia fara fir ) de catre Lee De Forest si Reginald Fesseden din Statele Unite chiar la inceputul secolului. publicati ile se cumpara. ziarele urmaresc. adica cititorii asteapta. Presa scrisa din zilele noastre este foarte diversificata. devenind astfel publicatii de scandal . In cele din urma. publicatii bilunare si lunare. ignorându-le dinadins tocmai p entru a-si vinde mai bine marfa. putem preciza ca presa scrisa a fost. corectitudinea. verificarea obligato rie a surselor. acestea ramân un complex de cultura institutionalizat. nu respecta regulile esentiale. fiind unul dintre modurile noastre fundamentale de co municare de masa 40. de analiza politica. inventarea metodelor pentru incarcar ea acelor unde cu mesaje codate de catre Guglielmo Marconi din Italia la sfârsitul secolului. s a ofere informatii si stiri cu impact cât mai mare asupra publicului. si ac easta pe buna dreptate. Unele dintre ele sunt trimise in instanta de catre cei care sunt nemultumiti d e distorsionarea adevarului sau de utilizarea intentionat eronata a datelor ce a u fost publicate. sa ii apere pe cei cinstiti. este si va fi intot deauna un mijloc de comunicare de masa care isi va avea receptorii sai fideli si modul specific de transmitere a informatiilor. de divertisment. Acuratetea. . deoarece nimeni nu doreste sa cumpe re un ziar care ii ofera informatii neverificate. In ciuda faptului ca exista o concurenta acerba intre institutiile mass-media. Mai mult decât atât. potrivite si satisfacatoare.43 In general. Una dintre cele mai importante conditii pe care trebuie sa le indeplineasca un mijloc de comunicare de masa. pe de o parte. Radio Radioul a fost produsul unei serii de realizari descoperirea undelor electr omagnetice in eter de catre James Clerk Maxwell din Scotia si Heinrich Hertz din G ermania in a doua jumatate a secolului XIX. economica si financiara etc. Multe publicatii nu tin cont de aceste reguli. impartialitatea. consideratia fata de cititor. Cât despre concurenta omniprezenta in acest domeniu nu ne ramâne decât sa speram ca presa scrisa isi va pastra locul pe care il merita si ca va reusi sa se menti na ca si pâna acum in ceea se numeste azi sistemul mass-media. ca ziarul pe care il citesc sa fie un paznic vigilent al fericirii intregii comunitati sa scoata la iveala toate nedreptatile si greselil e oficialitatilor. Dar. Bineinteles. reviste stiintifice. este credibilitatea. in cazul nostru un ziar. false sau incomplete. et ica si buna cuviinta41 sunt numai câtea dintre elementele pe care trebuie sa le ur mareasca in activitatea sa fiecare institutie de presa. sansele de succes sunt infime. In ceea ce priveste modul de prezentare a informatiei intr-o publicatie. in diferent de tipul ei.

sa nu existe multe amanunte inutile si sa aiba culoare. printr-u n soi de tendinta demonica interna ce-i este proprie. experim entele de transmisie sunt adesea confundate cu primele programe. nu a putut fi prevazuta. dar obtinerea informatiilor si necesitatea unui montaj adecvat sporesc durata de tim p in care ii parvine publicului informatia. Cu toate acestea.Aceste inventii au urmarit realizarea unor anumite obiective: navele puteau comunica cu tarmul. radioul se situeaza undeva intre presa scrisa si televiziune. ce. 44 Trebuie sa retinem faptul ca data de nastere a radioului este dificil de af lat pentru ca. iar radioul nu face exceptie de la aceasta. b) Claritatea . Noutatea pe care o aduce radioul. informatia ajungând astfel cu intârziere la cititor. sa fie atractiva. cum considera unii. avioanele de razboi si soldatii cu bazele. Filosoful Theodor Adorno. adica sa fie utilizat in favoarea publicului. c) Concizia d) Culoarea. radioul este cel mai avantajos. din punctul de vedere al receptarii mesaj ului. in general. a depasit asteptarile inventatorilor. atunci credibilitatea radioului nu mai poat e fi pusa la indoiala. care târziu au in ceput sa fie incadrate intr-o grila de programe. In timp ce presa. sa fie exprimata clar si logic. care la-u folosit ca mijloc de propaganda. de viziuni stereotipizate ale lumii 45. cu orar zilnic si cu oameni car e munceau constant in radio. Radioul a reusit sa supravietuiasca si sa prospere chiar si in epoca televiziunii prin abilitatea sa de a tinti spr e grupuri demografice specifice. de ce). radioul a devenit noul partener al presei scrise si al telev iziunii si nu concurent. in timp ce presa scrisa dispune de spatiu suficient pentru aceasta. sa fie concisa. este aceea ca receptorul intra in posesia evenimentelor pe masura ce acest ea se deruleaza. Desi prima transmisiune radio a fost realizata in anul 1895. formarea de dictaturi si d e guverne totalitare. Cu toate acestea. de abia in ziu a de 15 iunie 1920 radioul incepe sa fie considerat un mijloc de comunicare in m asa. prelucrare si transmite re a informatiilor. Mai mult. radioteleviziunea mai are si cele patru exigente sau cei patru C: a) Corectitudinea. ca si polit ica). sa faciliteze si nu sa impiedice prezentarea exacta a unui eveniment. când. are cele cinci intrebari de baza (cine. In mass-media. cu ajutorul distribuirii de sloganuri. permitând si chiar favorizând. Fiecare canal mediatic se caracterizeaza prin diferite trasaturi. Tot ce intreprinde jurnalistul de radio trebuie sa contribuie la relatarea informatiilor exacte. utilizarea cea mai semnificativa a radioului. u nde. in operele sale Dialectica Iluminismului si Minim a Moralia prevedea ca radioul (si doar mai târziu televiziunea) ar avea efectul de a produce o omologare generala a societatii. Astfel. Mass-media lucreaza cu transmiterea de informatii. datorita rapiditatii in prel ucrare si timpului redus consumat de la obtinerea informatiei si pâna la difuzarea acesteia.46 Publicul asteapta ca informatia pe care o primeste sa fie corecta si veridi ca. introducerea pe pagina si tiparirea. radioul nu are timp de comentarii foarte ample. deoarece aici intervine culegerea informatiilor. de propaganda (comerciala. Daca cei patru C sunt respectati. deli mitându-se clar de ele. capabile sa exercite un control capilar asupra cetatenilor . operatorii de ra dio amatori unii cu altii. Cei care au profitat din plin de aparitia radio ului au fost oamenii politici. Canalul de televiziune se aseamana partial cu radioul prin rapiditate. nu se poate compara rapiditatea transmiterii informat iilor de catre radio cu cea a presei scrise sau chiar cu cea a televiziunii. Credibilitatea mai este data si de faptul ca o informatie . In presa scrisa lucrurile stau putin altfel. desi radiodifuziunea a aparut dupa primul razboi mondial. cea din ziua de azi. care consuma mult timp. insa aceasta transmitere se realizeaza de catre fiecare in parte intr-un mod sp ecific. Din punctul de vedere al modalitatilor de culegere.

Probabil. devenind asadar popular si important din punct de vedere politic. O ultima trasatura specifica radioului a fost modelul de distribuire centru -periferie si asocierea cu viata politica si cu centrele de putere din societate . urmata de Marea Britanie si apoi de Franta. Germania. impunându-se cu succes pe piata comunicarii. cea mai mare parte a inovatiilor din radio au avut la baza posibilitatea observarii dire cte. Descoperirile din domeniul tehnicii. aceasta deficienta a stil ului audio numindu-se efemeritate. comentata si de presa scrisa si de televiziune. Prin aceasta se intelege accesul la informatie a persoanelor cu handicap fizic sau a celor i zolate geografic. pe ntru ca receptorul percepe informatia fara un efort prea mare.Olanda. sociologice si istorice. a fost vazuta ca venind sa niveleze. are loc in anul 1945 când SUA se afla pe primul loc. dar si de la film. Bourdieu considera ca televiziunea este un instrument de comunicare foarte p utin autonom. urmata de inventarea radioului. au f ost promotoarele aparitiei televiziunii capacitatea unor corpuri de a transforma un fascicul de electroni din energie electrica in energie luminoasa.Televiziunea Televiziunea. mesajul este repede uitat pentru ca nu i se acord a o atentie sporita ca in cazul lecturarii unui ziar sau a urmaririi unui buleti n de stiri la televizor.48 Inainte de al doilea razboi mondial. O alta trasatura distinctiva a radioului a fost gradul ridicat de control v enit din partea autoritatii publice. dar cu timpul a dobândit ter en si experienta. Belgia si Danemarca . impactul televiziunii a fost pus la indoiala: este sau nu ea un mi jloc de manipulare? Dar. Finantarea se realiza exclusiv din publicitate iar evenimentele. drept consecinta a razboiului care a devastat Europa.47 4. complex si important mediu de transmit . In timp. unde evolutia este foarte lenta. daca putem sa il numim asa.difuzata de un post de radio este deseori reluata. iar publicul poate verifica daca ceea ce a receptat el este sau nu adevarat. a constituit la incepu turile sale un fel de apendice neinsemnat al radioului . aceasta dilema este valabila pentru toate mediile. de la presa scrisa. Dar. putând chiar desfas ura activitati secundare. sa omogenizeze. insa. erau puternic exploatate de televiziune. Franta si Germani a sunt cele care realizeaza experimente in acest domeniu. mai precis a fotoelectricitatii. In ciuda sau poate din cauza acestei apropieri de mediul politic. Radioul este un canal mediatic foarte comod. Cea de a treia mare descoperir e in domeniu a constituit-o televiziunea. Exista un remediu care consta in repetarea st irilor in cadrul mai multor buletine de stiri din ziua respectiva. Aceasta idee este accentuata in cazul televiziunii deoar ece se considera ca noul instrument influenteaza alegerile. insotit de imagini elocvente. Marea Britanie. Atât radioul cât si televiziunea au imprumutat mult de la media existenta pâna at unci. fiind sustinute aproap e intotdeauna de puterea politica. si anume redundanta. sa masifice publicul telespectator. Adevaratul start. asupra caruia apasa a serie intreaga de constrângeri ce deriva din r elatiile sociale existente intre jurnalisti [ ] 50. radioul a obtinut cu greu aceeasi libertate de care se bucura presa scrisa. iar a-l stapâni inseamn a a detine o putere formidabila 49. a transmisiunii si a inregistrarii evenimentelor pe masura ce acestea au lo c. iar aceasta p ractica ne releva o alta caracteristica. pentru a putea sa isi exprime parerile si sa actioneze independent. Ziarele ajung greu in anumite regiuni iar televizorul nu este prea des intâlnit in casele locuitorilor din zone neelectrificate. Aparitia televiziunii. ca fenomen nou in anii `60. muzica si sport. au demonstrat ca imaginile si informatia televizata nu au decât impact secundar as upra opiniei publice si ca nu modifica esential comportamentul electoral. nu d oar pentru televiziune. Accesibilitatea este o alta caracteristica presei radiofonice. de ori ce fel erau ele. mijloc complex al comunicarii de masa. SUA.3. Studiile ulterioare. Istoria mediilor de comunicare a inceput o data cu aparitia foii volante si apoi a ziarului.

de multe ori. principiile ce stau la ba za construirii mesajului de televiziune ar fi: utilizarea unui text simplu (nu s implist). Atentia trebuie sa fie maxima pentru ca aici poate sa apara o capcana. iar intrebarile la care va raspunde acesta sunt. Cel mai important este ca mesajul sa fie logic. Complexitatea televiziunii consta tocmai in simultaneitatea transmiterii me sajului vizual cu cel verbal. Asa cum scopul comunicarii este de a ne face intelesi si de a transmite cât m ai clar ceea ce dorim. beneficiaza de anumite particularita ti in ceea ce priveste transmiterea. Telespectatorul poate pierde informatia daca aceasta nu este prezentata cu atentie. in care cad. Internetul etc. cauzel e si efectele posibile. O alta caracteristica a mesajelor televizate este determinata de faptul ca acestea sunt transmise in flux continuu. la fel si televiziunea. Astazi. este nev oie ca materialul televizat sa atraga atentia de la bun inceput. uverturile. La fel ca si radioul. Mai precis. a unor pr opozitii si fraze scurte. lovituri le la tinta ale scriiturii stirilor. Asadar. medie si superioara. de obicei. a unui limbaj obisnuit si accesibil. textul v a prezenta doar o parte a informatiei. Din acest motiv. care initial asculta t extul. devenind plictisitor pentru public. prezentatorul retelei NBC. diferentele in modul de transmitere a unui text influenteaza direct mo dul sau de receptare. de obicei. media presupune s i televiziunea prin cablu. in caz contrar il va pierde pe telespectator. ca mijloc de comunicare. De ce tuturor? Pentru ca publicul tinta este eterogen. prin satelit. De altfel. prin mesajele pe care le comunica . acestea având rolul de a arata ce s-a intâmplat fara a comenta prea mult. Cele de concurenta si complementaritate sunt pozitive. ci lectur ii. sa cunoasca bine publicul tinta si sa nu dezvaluie prea multe amanunte. televiziunea este un mediu al momentului. un mediu instantaneu 52. Se recomanda evitarea frazelor lungi. trebuie sa permita telespectatorului o intelegere imediata a evenimentelor. oamenii sunt curiosi sa afle mai degraba ce s-a in tâmplat si unde si doar ulterior conditiile in care evenimentul a avut loc. mai precis textul transmite exact ceea ce se vede. ce trebuie sa f ie sugestiva si sa transmita exact ceea ce doreste emitentul. Compus corect. ce si unde . insa. firesc si usor . Astfel.51 Vom incerca sa prezentam in continuare elementele specifice ale transmisiun ilor televizate. ca parte componenta a comunicarii de masa. Spre exemplu. conferinte importante au devenit plictisitoare pentru simplul fapt ca ele nu au fost adaptate audierii si vizionarii. lunga si detaliata. va urmari si imaginile daca mesajul i se va parea suficient de captivant. intr-un jurnal de televiziune d eoarece receptorul se va plictisi repede. mai intâi de t oate. concis si direct. Lead-ul trebuie sa fie bine structu rat. Ne referim indeosebi l a sensul pe care il creeaza alaturarea imaginilor si a textului. Emitentul mesajului il poate pierde foarte usor pe receptor in cazul in care informatia nu este pregatita si transmisa potrivit canalului prin care se emite. incepatorii. nu te va putea urmari cu toata atentia si va schimba programul. nu este acelasi lucru sa comunici o stire de ziar. lead-ul raspunde la intrebari inainte ca ele sa fie puse si promite mai multe raspunsuri in continuare 53. asa cum preciza John Chan cellor. in vreme ce imaginile o alta. a sensului mesajului. De aceea. D e altfel. Relatia de redundanta. deoarece aduc elemente de noutate. In ceea ce priveste modul de captare a atentiei telespectatorilor. prelucrarea si receptarea informatiilor. Televiziunea.ere a informatiilor pe cale auditiva si vizuala. apare atunci când textul si imaginea spun acelasi lucru. clar. astfel incât acestea sa devina usor accesibile tuturor. de redundanta si de complem entaritate. având in componenta indivizi cu p regatire minima. sa foloseasca elemente incitante. receptorul ocupat. imbogatesc mesajul iar textul si imaginile se completeaza pe parcurs. care. lasându-l pe telespecta tor sa perceapa mai mult sau mai putin direct evenimentele. situatie mai putin d orita. greoaie si a det aliilor inutile. este necesara o adecvare a textului sau a informatiei ce urmeaza a fi comu nicata la mediul de comunicare. Imixtiunea text-imag ine genereaza trei tipuri de relatii: de concurenta. sunt ideile fundamentale. Rolul de creare a interesului il au lead-urile. de interes.

jocurile video computerizate. la nivelul comunicarii de masa. sunt tot mai des verificate si analizate prin sond ajele de opiniei. ce pot fi folosite ce acei utilizatori care sunt conectati cu un terminal si cu un ecr an de televizor. feed-back-ul se reduce. interesul sau dezinteresu l pe care acestea il creeaza. putem aprecia ca.54 In final. pe cea cognitiva ca factor informa tor si dezinformator in acelasi timp.4. Video la domiciliu este consi derat o extensie a televiziunii si a cinematografului. indus . p e de o parte si linistitor. Termenul telematic 55 a rezultat din combinatia telecomunicatii informatica. Mai mult. videotexul ofera. interactivitate (receptorul poate selecta raspunde. De fapt. Mai ofera o gama larga de servicii interactive. Cu toate acestea. onestitatea. Sintagma media telematice se refera la o multitudine de descoperiri ce aveau la baza o unitate de prezentare vizuala (ecranul televizorului) legata la o rete a computerizata. iar relatia text-imagine sa fie armonizata. capacitate mare (transmiterea prin cablu sau sateli t este mai avantajoasa din punct de vedere financiar. de miniaturi zare. Pe de o parte. o cantitate mare de informatii computerizate. Ceea ce numim noi chiar si astazi noile media (new media). reprezinta de fapt un set de tehnologii electronice diferite cu ap licatii variate care au primit denumirea de mass-media. In general. de stocare si pastrare. precum si intre toti cei conectati la ace easi retea. Asadar. pe de alta parte. procesul de role-taking este mai putin accesibil. Teletextul face posibila suplimentarea informatiei pentru telespectatori si se poate folosi la initiativa acestora. de asemenea. spatial si ca si capacitat e). in opozitie cu vechile media ar fi: descentraliz are (transmiterea si alegerea nu mai sunt de competenta furnizorului de informatii). realitatea v irtuala si inregistrarile video de toate tipurile. Mediile electronice sau new media Noile media electronice sau asa-numitele media telematice se constituie dre pt componente cheie ale ultimei revolutii comunicationale. pe cea spatio-temporala si pe cea care se refera la vizibilitatea sa. 4. spiritul critic. poate face schimb de inf ormatii si se poate conecta direct la alti receptori) si flexibilitate (de forma . cun oscute sub numele de teletext si videotex. Toate implica mai multe tipuri de tehnologii: de transmitere (prin cablu sau prin satelit). Noile media includ. de control (prin intermediul calculatorului).de urmarit. Principalele caracteristici. de prezentare (folosind combinatii flexibile de te xt si grafica). prin inte rmediul retelei telefonice. permitând o legat ura vizuala intre centru si terminale. gradul si in tensitatea receptarii informatiilor difuzate de media. televiziun ea ramâne in continuare un important mijloc de comunicare in masa. care au aparut inc a din anii 70. care detine in esenta stilul televiziunii. media telematice au fost oferite publicului larg sub doua forme. alaturi de presa scrisa si de radio. fiind extrem de mult folo sit.56 Dincolo de faptul ca faciliteaza distribuirea informatiilor radiofonice si televizate. responsabilitatea. obtinerea unui feed-back puternic es te o caracteristica a comunicarii interpersonale. exista niste cerinte general valabile pentru orice media care tre buie respectate pentru a se putea vorbi de o adevarata institutie de presa: inde pendenta. obligativitatea infor marii permanente a publicului. continut si utilizare). dar imprumuta si elemente specifice filmului. Videotexul furnizeaza si material tiparit. dar el exista cu siguranta si influenteaza modul de abordare si de transmiter e a mesajelor in viitor. analiza si comentariul. impartialitatea. aparatul video este un mijloc de comunicare hibrid. care tinde sa inlocui asca televiziunea. daca il putem numi as a. pe de alta parte. Dintre tipurile de semnificatii care apar odata cu integrarea televiziunii in viata noastra cotidiana le amintim pe cea emotionala ca factor perturbator. feed-back-ul este unul indirect.

Chiar daca la inceput noile media erau considerate ca fiind o extensie a me diilor sau media audiovizuale. 5. ele comunica aproape totul ca joc de simboluri in cazul partenerilor cu acelasi background cultural. expertii spun sa ai incredere in mesajul non-verbal (in ceea ce vezi). la cresterea cantitatii de informatii. forma contribuie la cre area dispozitiei in care omul primeste cuvintele. doar una din componentele societatii inform ationale. care pune la dispozitia utilizatorilor. Inaltimea Marimea este asociata cu puterea.1.potential interactiv interconexiune .Adesea. Trasaturile fundame ntale ale mediilor telematice sunt57: . insa una importanta care contribuie din plin la schimbarile informatio nale din societate. aceasta perceptie a "puterii" (ca fiind inalt) po ate fi o sabie cu doua taisuri : subordonatii le vor respecta "puterea". de fap t. Cuvint ele pot fi manipulate. Adesea este o mare discrepanta intre cuvintele cuiva si actiunile sale fizi ce. O alta inovatie o reprezinta CD-ROM-ul (compact disc si read only memory) . variatiile de voce. Sau chiar mai mult decât a crea dispozitia. Mic dictionar non-verbal 5.grad scazut de reglementari . la dezvoltarea c unoasterii . 1. expresiile f aciale sunt toate modalitati de comunicare non-verbala prin care individul transmite mesaje altora.functie publica si privata in acelasi timp . mesajele verbale si non-vebale sunt in conflict. distribuirea si formele de baza ale celor din urma. când. din care : 38% este prin tonurile vocale si 55% prin expresiile faciale. Limbajul trupului este cel mai vechi limbaj.ca sursa de bogatie si putere la puternica dependenta fata de siste mele politice si economice puternice si fata de tehnologiile de comunicare. o chiul va judeca ca fiind mare. hibrid . CAPITOLUL V COMUNICAREA NON-VERBALA Oamenii cred ca doar cuvintele sunt capabile sa poarte un mesaj. in timp c e 93% este transmis non-verbal. culoare. miros. astazi ele constituie o reala provocare pentru pr oductia. de multe ori apar confuzii in receptarea unui mesaj. o cantitate foarte mare de informatii ce poate fi usor accesata de acestia.caracterul flexibil. Oamenii mai mici pot simti un sentiment de perico l care ii poate face tematori sau in defensiva atunci când se afla in preajma pers oanelor mai inalte In afaceri.1. Miscarile picioarelor. De aceea. cartilor ca mod de distribuire (informatia se vinde sau se impru muta). . Orice mintea judeca ca fiind important. deci. stil vestimentar. in ase menea situatii.interconexiune Notiunea de societate informationala incearca se descrie unele trasaturi chei e ale societatilor moderne cu referire la dezvoltarea serviciilor si a locurilor de munca computerizate. mimica. Clientii se pot simti intimidati si /sau coplesiti si s-ar putea sa se retraga.triei muzicale. pe discuri magnetice computerizate. in timp ce superiorii s-ar putea simti amenintati. dar gesturile sunt mai greu de controlat. in proces ul comunicarii interpersonale doar 7% din mesaj este comunicat verbal.tehnologii computerizate .58 Comunicarea de masa este. orice gest. Când esti in dubi u. Desi oamenii sunt educati sa prefere cuvintele pentru a comunica.

evitarea contactului vizual sugereaza ca cineva nu se simte sigur sau inclus. este zâmbetul umorului negru.1. Zâmbetul Exista mai multe tipuri de zâmbet: 1. sau vrea sa spuna ceva are tendinta d e a ridica usor un deget. al atotstiutorului sau al celui care se bucura de paguba sau necazul altora. O persoana poate fi sincera daca : ochii se misca in sus (povesti despre tr ecut) . nelinistea sau oboseala. zâmbetul care exprima frica buzele sunt trase spre lateral. indica si acord si dezacord. al ironicului. tensi unea afisata poate sa semnifice fie o atentie sporita. zâmbetul relaxat este expresia unei bucurii traite naiv. degetelor si bratelor sunt direct legate de ceea c e se petrece in mintea cuiva. iar celalalt in jos. Intotdeauna trebuie sa ai in minte diferentele culturale . de obicei. zâmbetul voit. putând arata ceea ce gandeste persoana respectiva. 5. iar comunicarea non-verbala este intotdeauna revelata prin ochi. zâmbetul depreciativ colturile gurii sunt trase putin in jos. 2. Daca degetul nu este ridicat cu ta rie si mâna/degetul sunt numai usor ridicate aceasta indica. memorat.5. se aseamana cu reactia la senzat ia de acreala.privitul in jos.3 Mâinile Câteva miscari ale mâinilor.Miscarea ochilor. daca ochii se misca in sus atunci când se vorbeste despre prezent. Mâinile tinute intinse cu palma in exterior inseamna. Daca ochii se misca dintr-o parte intr-alta atunci când se vorbeste despre trecut sau se cer fapte si informatii. a zâmbi pe sub mustata buzele sunt relativ tensionate si ramân lipite. increzator si sigur pe tine. D aca o persoana este pe cale sa spuna ceva. iar gura este . Persoanele timide sau rusinoase s-ar putea sa nu treac a prin aceasta faza. 7. zâmbetul dulceag este evidenta legatura dintre zâmbet si subreactia la un da u niversal.2. D aca mâinile sunt destul de active. A ciuguli sau a bate sunt gesturi comune situatiilor tensionate. arata. râsul prostesc este o grimasa a zâmbetului. chinuit este o expresie realizata cu un anumit sc op.1. atunci poate fi vorba de un mincinos.1. intentia de simulare este f oarte clara. exprima faptul ca mintea ne coace ceva 5. zâmbetul strâmb un colt al gurii este tras in sus. buzele se intind si se subtiaza. când dorinta de respingere intra in conflict cu utilitatea con tactului. 3. 5. respingerea. exprima recunoasterea valorii partenerului de discutie. ochii se misca dintr-o parte intr-alta(observatii despre prezent) Dar. fie stapânirea de sine. exagerat s i exprima mai mult decât in realitate. in functie de situatie pot semifica si frustrare. dar care are un slab efect asupra partenerului. 6. de aceea el pare nefiresc. de obicei.fixarea poate sa insemne neplacere. fabricat. incertitud ine. mainile atârnânde pot semnifica plictiseala. . mâinile se misca putin sau pot atârna usor in fata persoanei sau sa stea linistite d aca persoana este asezata .4. "nu stiu". Daca esti calm. .Un deget ridicat sau usor ridicat este de obicei folosit de cei cu autoritate sau in semn de atentionare. Ochii vorbesc intotdeauna si pot furniza indicii valabile : . atunc i inseamna ca ti se "livreaza" un discurs preparat. exprima c onflictul interior. al blazatului.contactul normal al ochilor arata deschiderea catre comunicare. O amenii de stiinta au observat ca intre creier si mâini exista mai multi nervi decât in orice alta portiune a corpului. Ochii Comunici intotdeauna. 4. adesea. 8. inseamna ca persoana este nervoasa sau ingrijor ata (stânjenita). . Mâinile strânse inseamna adesea tensiune si frustrare chiar furie.

5. . .nasul: strângerea narilor . strânse . . -buze strânse dezacord. nesiguranta . . tristete.grimasa teama . deseori.fericire.dezgust . 3. Furia se manifesta prin: . a unui obiect.scoateri de limba vizibile. 5. dezacord. . Râsul cu a gura este larg deschisa. ca un behait. Râsul 1. colturile gurii sunt ridicate in sus spre directia urechilor 5. . concentrare. . stârnire .mâinile puse in solduri.mâna pe dupa cap si gesturi de lovire cu palma intoarsa injos. privire fixa . privire taioasa .incretirea buzei de sus. est e tipic persoanelor care se pot bucura fara retinere si care nu ii insala pe alt ii.neplacere.amenintare. surpriza. Râsul cu o corespunde unor reactii tensionate si de surpriza. a unei trairi s au tinerea la distanta.ochii: pupilele mari (stârnire. 2. -batjocoritoare rusine.trezire. . este o reactie de aparare a individului caruia tocmai i s-a intâmplat ceva neplacut. supunere.neplacere.buze comprimate . privire in jos .pleoapele : ochii mariti . . . in spatele lui se poate afla si intentia de a atrage atentia asupra propriei pe rsoane. -buze bosumflate . Sumar al expresiilor faciale Sumarul expresiilor faciale cuprinde: . .intensitate.genereaza o anumita distanta. clipire rapida .expresii de incruntare si gura tensionata.afiliere.relaxare.vocalizari digestive (de repulsie). .sprâncenele : incruntate . suna provocator si smecher. Râsul cu i se observa la persoanele tinere sau care vor sa para mai tinere s i suna naiv.trezire. stârnire."mârâitul" caninilor . .surpriza. exprima si bucuria in cazul pagubei unei persoane.aluzii taioase si smucituri ale capului.tonuri ale vocii mârâite. de asemenea.furie.supunere. frustrare.ochi ingustati (partial inchisi). este expresia batjocurii sau a unei priete nii exagerate si de aceea nu are un efect simpatic. . ridicate .excitare.1. suparare. deceptie. emotie. gura este deformata. afiliere. ura si poate ajunge pâna la hohot a menintator. Râsul cu u asa râde o persoana cuprinsa de groaza sau vrea sa o exprime.privire fixa.6. indicând respingerea unei persoane.maxilare tensionate intr-o pozitie de muscare. .smuciri ale capului inapoi sau clatinari din cap. amenintare. . . dar dupa ce a fo st analizata situatia: este sau nu este nevoie de ajutor? 4. poate exprima. lupta-sau-fugi). dezacord. Râsul cu e suna urât. protest. . . Dezgustul se manifesta prin: .sprâncene lasate in jos pe o fata incruntata.5.tristete. dezacord.furie.putin deschisa. larg deschise . echivalând cu o miscare spre exterior. pupilele mici (ramâne-si-digera). de multe ori.limba : aratarea limbii .1. clipire normala .buzele: zâmbitoare .

pentru a-si stimula jucatorii. detine controlul Semnificatii simbolice : securitate. neliniste.ghemuire.tipete. un antrenor a folosit vestiare cu pereti rosii.mâna dusa la ceafa. soare. furie. . agresivitate. jovial.eliminarea unui miros specific.ridicare din umeri. Culorile Culorile transmit informatii despre emotii. .7. pace. . . . .plâns. Galben Dispozitie (stare) : neplacut. lumina. Semnificatii simbolice : fericire.intensificarea ritmului respiratiei. . .gura tensionata. pacat. unei scoli.clantanitul dintilor . excitare.1. . excitant. regalitate. voios. excitant. cu pupila dilatata.miscari involuntare ale ochilor intr-o parte.clipiri rapide ale ochilor. sânge. ostil. unui trib etc.ochi foarte mariti. . placut. In mo da. dragoste. stimulator Semnificatii simbolice : soare. . tristete. ostil. Semnificatii simbolice : stralucire superficiala. dragoste.Teama se manifesta prin: .strângerea buzelor. calm Exemplu : verdele este folosit in produsele de consum si in luminile de tra fic a atrage atentia Negru . adevar. . revolta. tandrete. relaxat. . Rosu Dispozitie (stare) : fierbinte. roditor.tensiune a tonului vocii.privire fixa. bucuros. recolta. gelozie. agitatie. perturbat. . ura. ostil. . cutiile negre sunt vopsite in portocaliu pentru a fi mai vizibile Verde Dispozitie (stare) : calm (rece). distant. suparat. Albastru Dispozitie (stare) : rece (calm). Semnificatii simbolice : demnitate. agreabil. altruism Exemplu : in aviatie. tandru. Exemplu : folosit in publicitate pentru a sugera relaxarea (timpul liber) s i calmul. . Nesiguranta se manifesta prin: . . furios. .palme transpirate. intelepciu ne. neincrezator. Exemplu : in fotbal. vârsta (Grecia). regalitate (China). prostitutie (Italia). sentimente si dispozitii. .incruntare. intimitate. suspicios. .gesturi de auto-atingere.miscari deplasate. pofta. transc endent. plin de vitalitat e.palmele orientate in sus.clatinarea capului. relaxant. sigur. a purta aceeasi culoare sugereaza o legatura sociala.distanta unghiulara mare. ca si in cazul membril or unui club. foamete (Egipt) Portocaliu Dispozitie (stare) : neplacut. 5.

când mint. In Japonia. Cu toate acestea. in a dministratie si in societatile de asigurari tinuta are caracter cvasiobligatoriu . indica forta masculina. in Franta inseamna zero . folosit de Churchill in al doilea razboi mondial. mister. In cultura asiatica. Oamenii te vad pe tine si nu acreditarile tale. a devenit semnul victoriei in intreaga lu me. Semnificatii ale unor gesturi Gestul de a da din cap poate avea semnificatii contradictorii in tari si cu lturi diferite. . In Austria se ureaza succes aratând cu pumnul. chiar in Anglia. culoarea deschisa a imbracamintei este inadecvata (tinuta de doliu). Imbracamintea Ca regula generala. are la români. Semnificatii simbolice : intunecime. Fii sigur ca te centrezi pe ochii persoan ei si nu pe gura sau pe fata acesteia. De exemplu. Pentru portughezi.1. nefericir e. oamenii "ingheata". protectie. a celasi gest are semnificatia unei urari de a fi ferit de tot ceea ce este rau . greci sau turci. moarte 5. in particular. in schimb.1. anxietate.se lasa pe spate in scaunele lor . melancolie. picioarele inc . La turci. Tinuta de afaceri standard (cravata s i costum. Pe plajele Libanului. Acelasi gest. strângând cu cealalta mâna in cheietura antebratului constituie o insulta sexuala la noi si la altii. marcate de o puternica amprenta culturala. semnificatia unei insulte. se s emnalizeaza NU lasând capul pe spate. Semnalele non-verbale pot sa-ti dea un inceput de invingator.stau asezati in timp ce ceilalti se afla in picioare . in China si Japonia. In unele tari islamice. . Aratarea bratului drept incordat.ii intrerup pe ceilalti .Dispozitie (stare) : trist. 5. cu pumnul inchis. Exista si semnale universale. V -ul format prin deschiderea degetelor aratator si mijlociu. Pumnul strâns. Superioritatea este semnalata prin : . franc ezi.2. In special. este un fel de a omagia si nu are nimic obscen. . teama. deprimare. barbatilor le est e interzis sa poarte pantaloni scurti. tinuta conservatoare si protocolara in stil occidental nu ridica probleme aproape nicaieri in lume. In principiu.9. a da din cap de sus in jos inseamna NU . Posturile defensive si de respingere includ : bratele strânse. intelepciune. putere. cu degetul mare intre aratator si mijlociu.8. Limbajul trupului la leaderi Oamenii care detin putere apar mai mari. nici macar sacou si pantaloni) este. cu ochii inchisi.vorbesc mai mult. costumul si crava ta sunt austere si de culoare inchisa. Gestul degetelor inel pentru OK -ul american are in unele tari mediteraneene s emnificatia homosexualitatii. iar a clatina din cap de la dreapta la stânga inseamna DA . stapânire.au o gestica expansiva . obligatorie si in mediil e de afaceri din Europa Occidentala si SUA. In Bulgaria sau Albania. Tunisia si in tarile scandinave. 5. De regula. in Austria. iar in Japonia inseamna bani . daca palma este putin rasucita cu dosul catre partener(a). dar nu insista : 5-7 secunde maximum. destule femei din lumea araba intra si in mare fa ra sa se dezbrace. ca si de jurnalistii acreditati la d iverse intâlniri internationale de afaceri. in mediile bancare. mai puternici in posturi relaxate. . cu voce mai tare . Priveste direct la persoana/oamenii carora li te adresezi (nu conteaza cât de multi sunt acestia). acest gest are si semnificatia unei propu neri indecente. inclusi v unul ordinar si obscen. de exemplu. practic. intens. Gestul degetului mare in semn de OK are de asemenea mai multe intelesuri. femeile arabe nu-si scot fe regeaua. Este cel mai important element in formarea unei impresii . cu regim de protocol impus. Este respectata chiar si de seicii arabi.

celela lte tipuri având importanta secundara. radioul. iar tot ceea ce este legat de actiune presupune un scop. comunicarea directa. Internetul) 60. telev iziunea. Comunicarea la nivel de individ Fig 13 Schema comunicarii directe (Bernard Voyenne) Inca din trecutul indepartat comunicarea a jucat un rol important in relati ile dintre indivizi. asigurând realizarea conexiuni .in primul rând. orala a suprav ietuit schimbarilor si s-a impus ca cea mai completa forma de comunicare. sa influenteze com portamentul celorlalti. calculatorul) sau de un bun produs de un ansamblu de institut ii. Prin intermediul comunicarii interpersonale indivizii doresc sa invete ceva pe cineva. a unui cod sau a unui canal. telefonul. implicit. a unui receptor si a unui mesaj. ea nu este doar gratuita sau dezi nteresata. sa transmita sau sa primeasca diverse cunostinte. Comunicare interpersonala. la comunicarea interpers onala. Comunica rea interpersonala.rucisate. cea indirecta. 6.1. . Vom trece in rev ista o succinta prezentare a celor doua.59 Comunicarea mediata. dovada a faptului ca am fost intel esi. De altfel. Modul p rin care interlocutorul poate sa faca acest lucru este feed-back-ul. intre cine si c ine are ea loc. Spre deosebire de comunicarea interpersonala. careia ii este dedicat acest capitol. se numeste astfel deoarece este mediata de un suport mai mult sau mai putin complex din punct de vedere tehnologic (scri soarea. sa explice propriul comportament sau pe al celorlalti. sa clarifice o serie de probleme. a fi intelesi. specialisti si dotari tehnologice (cartile. este foarte important ca procesul de comunicare sa fie controlat.in al treilea rând. cea mediata permite o mai mare capacitate de inmagazinare a datelor. respectiv directa. se realizeaza intre doua sau mai multe pe rsoane. Scopul comunicarii consta in patru elemente: a fi receptionati corect. Fig 16 Decodarea limbajului trupului la manageri: CAPITOLUL VI COMUNICAREA INTERPERSONALA mg3 Comunicarea umana imbraca doua forme interpersonala si mediata care se cons truiesc pe baza a doua tipuri de relatii: directe si indirecte. Aceasta are un caracter imediat si reciproc. comunicarea serveste actiunii. pentru a ne ocupa in cele ce urmeaza do ar de comunicarea interpersonala. a fi acceptati. indiferent de forma in care apare verbala sau no n-verbala presupune: . Când spunem comunicare directa ne referim. filmele. trupul este intors de la cel cu care vorbeste. sa intretina si sa pastreze legaturi cu colectivitatea. a primi o reactie. sa stimuleze interesele proprii in raport cu cei din jur. ziarele.in al doilea rând. frecventa cu care grupe de indivizi comunica intre ele. adica cum comunica oamenii intre ei. De aceea . fie ele discutabile sau controversate. cu grupul social de care apartin sau la care vor sa adere. Trebuie precizat de la bun inceput ca vorbaria nu este comunicare. existenta unui emitator. cu alteritatea. . a unui referent (in calitate de emitator poti emite in n umele unei institutii). De atunci si pâna astazi. care se afla in pozitii de proximitate (spatiala. La ce se ref era acest lucru? Se refera la faptul ca cel cu care vorbesti trebuie sa te intel eaga si sa dea un semnal ca a inteles exact ceea ce doreai sa transmiti. o amplificare a audien tei mesajelor si o crestere a vitezei de transmitere a acestora pe distante foar te mari. de regula) si care int eractioneaza sau se influenteaza reciproc. sa exprime sentimente. Comunicarea interpersonala presupune trei lucruri extrem de importante: cum se realizeaza comunicarea.

in mod traditional. persoanele implicate facând schimb direct de informa tii. dar a caror comunicare nu este mediata de instrumente ce permit t ransferul mesajului de la emitator la receptor. Distinctia dintre comun icarea interpersonala si relatiile interpersonale este obligatorie: comunicarea . Capella (1987) nu este de acord cu rolul pe care il are cunoasterea in comu nicarea interpersonala. adeseori. De aceea. motiv pentru c are mesajele se pot adresa oamenilor ca individ unic si nu individului ca membru al unui grup 64. precum Miller si Steinberg (1975). Bradac si Bochner sust in ca acest tip de comunicare se poate regasi in ceea se ce numeste. In plus. comunicarea in cadrul grupurilor mici etc. bazata pe o legatura inversa complexa care c uprinde minimum doua persoane. se cunosc sau se distanteaza. Din punct de vedere sociologic.62 2. Tot din aceasta perspectiva. dar ace stea sunt altfel de interactiuni relatii interpersonale. comunicarea in cadrul grupurilor mici au dobândit o identitate proprie cu toate ca se subsumeaza domeni ului comunicarii interpersonale. dialogul sau conversatia nu are nevoie de intermediar. autocunoasterea si intercunoasterea. se afla un atribut mai putern ic tipul de cunoastere pe care il detin oamenii. atitudinilor si personalitatilor indivizil or sau ceea ce se mai numeste informatia de la nivel psihologic este folosita ca baza pentru ceea ce au ei comun. conflictele interpersonale. Berger si Bradac (1982). Ea repr ezinta o uniune psihica si directa.61 Deci. emitator ul poate deveni receptor si vice-versa. Comunicarea intepersonala este o interactiune fata in fata care implica de la trei pâna la un numar mic de indivizi. Presupune reciprocitatea activa a conduitei partenerilor din grup: ei reactioneaza unii cu altii. in opozitie cu numarul de indivizi implicati in interactiune. Dar ce este comunicarea interpersonala? Parerile sunt impartite. 1. comunicarea familiala. se suspect eaza. relatia interpersonala presupune comuniune si an gajare. Pentru inceput ar fi necesar sa identificam cele doua tipuri de relatii pe care se cladeste procesul de comunicare: relatii directe si indirecte. informatii puternic personalizate la t eleviziune un astfel de subiect ar fi dependenta lor fata de droguri. Alti autori. comunicarea interpersonala presupune existenta necesara a prezen tei fizice a celor doua sau mai multe persoane care participa la procesul in sin e.i inverse (a feed-back-ului) pentru ca rolurile se modifica pas cu pas. dar in ese nta toate definitiile spun cam acelasi lucru. respectiv situatia in care comunicarea se rea lizeaza intre doua sau mai multe persoane care interactioneaza si se influenteaz a una pe alta. comunicarea nonverbala. este vorba de comunicare a interpersonala ce urmareste cunoasterea. Prin mesaj ul lor. Comunicarea interpersonala este comunicarea fata in fata intre doi oameni. El arata ca multe interactiuni interpersonale sunt impor tante in viata unui individ: relatia medic-pacient sau profesor-student. Berger. Ei mai incearca sa explice ca indivizii sunt va zuti ca putând fi substituiti nefiind identitati individuale unice. demonstreaza ca psihicul uman nu se imbogateste fara comunicare. In timp. functie de durata comunicarii si de frec venta mesajelor transmise. Bo chner (1984) au pus problema utilitatii acestor definitii. Spre exemplu: Figurile publice prezinta. Pe noi ne intereseaza doar prima categorie. unele dintre acestea comunicarea non-verbala. se apropie. negocierea. spunând ca. stilul vorbirii . ei angajeaza un act de comunicare interpersonala. Miller si Steinberg spun ca numai atunci se poate vorbi de comunicare inter personala când cunoasterea credintelor.63 Ambele definitii apartin atât lui King (1979). Miller si Steinberg. contextele comunicarii de masa. In centrul preocuparilor celor care studiau teoria si practica comunicarii au stat urmatoarele teme: comunicarea strategica. comunicarea. Cea de a doua poate la fel de bine sa descrie si comunicarea in cadrul gr upurilor mici. atractia intepersonala. chiar daca comunica si multan acest lucru miilor sau milioanelor de oameni care ii privesc. cât si lui Smith si Williamson ( 1979). dezvol tarea relatiilor.

Pentru a deveni membru al unui grup trebuie ca.65 La alternativa cunoasterii. cadrul imediat al actiunii si existentei sociale e ste grupul. al actiunii si raporturilor sociale (complexitatea int errelatiilor ce se stabilesc in interiorul formelor concrete de organizare socia la) si al sistemului social global. faciliteaza realizarea sarcinii (când nu avem obiectivul). Majoritatea lucrarilor sociologice arata ca realitatea sociala es te structurata pe trei niveluri: cel al personalitatii sociale (personalitate re zultata din socializare). solidaritatea si acti unea colectiva presupun cu necesitate un proces de comunicare.66 Dar.67 Personalitatea indivizilor aflati intr-o anumita societate. ceea ce se numeste. de ce este nevoie tocmai de comunicare si nu de cu totul altceva? Deoa rece omul este o fiinta sociala. tendintele si comportarile indivizilor. locomotia spre obiectivul grupului. Când aceste influente comportamentale sunt reciproce. publicitatea se bazeaza pe elemente ale comunicarii de grup. propozitia pare ridicola daca nu avem in vedere faptul ca grupul este co mpus si din alte elemente. macar partial.pong . deoarece noi comunicam si când nu avem o intentie specifica. nu exista grup egalitar). produce . de un ansamblu de persoa ne aflate in interactiune in vederea atingerii unui scop comun si diferentiate d upa functii sau roluri. Comunicarea la nivel de grup Comunicarea este liantul oricarui grup si legatura esentiala intre membrii acestuia. toate relatiile sociale le-am putea reduce la relatii de comunicare. Capella propune ca acel minim de comunicare interper sonala sa apara atunci când se poate demonstra ca comportamentul unui om afecteaza alte comportamente umane. asigura coeziunea grupului.2. iar pe de alta parte. face ca grupul sa devina cadru de referinta pentru individ.afecteaza relatii iar relatiile la rândul lor afecteaza activitatea comunicational a a celor implicati. simboluri. de identific are cu membrii. p reconditiile comunicarii interpersonale sunt indeplinite. iar existenta unor relatii de comunicare i ntre membrii grupului inseamna altceva decât schimbul de mesaj sau comunicarea ping . i n cele din urma. pen tru ca majoritatea membrilor au nevoie de un reprezentant si nu pot trai fara re pere. Comunicarea are o serie de functii esentiale cu rol fundamental asupra grup ului: ajusteaza comportamentele individuale. gândirea. socie tatea traieste si se dezvolta prin actiunea. Influenta si persuasiunea sociala. sa te identifici cu tendintele sale comune. De asemenea trebuie precizat ca individul si societatea sunt doua parti ale aceleasi realitati. ce e rau. permite existenta fenomenelor de in fluenta si dominare (orice grup se stratifica. Grupul stabileste modelul moral al m . ca totalitatea raporturilor i nterumane care fundamenteaza socialitatea. individul trebuie sa-si interiorizeze val orile de baza ale societatii pentru a deveni membru. cum ar fi: obiecte materiale. propaganda. Aceste relatii sunt atât cele de contact. Se stie. In fond. vom porni in analiza noastra de la urmatoarea afirmatie: Elementul component de baza al grupului sunt membrii. sociabilitatea. modele durabile de conduita si relatii sociale. iar prin comunicare aflam care este norma comuna ce e bine. Prin calitatea de membru al grupului se realize aza apartenenta omului la societatea globala. iar mediul social. cât si cele de abstract. este un factor de unitate socio-culturala si. Pe de o parte. valorizeaza grupu l (fiecare grup incearca sa-si afirme individualitatea). Din sutele de definitii care exista pentru termenul de grup am aleso pe cea care arata ca este vorba de o pluralitate de indivizi aflati intr-o situ atie de solidaritate mai mult sau mai putin accentuata. ce e sau nu la moda. comunicationala. insa. protejând grupul fata de exterior. 68 Pentru a intelege mai bine ce este grupul. 6. sa-i interiorizezi valorile. va lori culturale. sa-i recuno sti scopurile si sa ti le insusesti. are un rol terapeutic. motivatiile si interactiunile lor nu sunt in totalitate compatibile cu exigentele vietii organi zationale. care nu sunt oameni. deci o fiinta care nu poate exi sta in afara comunicarii cu membrii grupului sau si al ambiantei sociale general e . 69E vident.

Solidaritatea poate avea diferite surse: rezulta din sentimentul co munitatii culturale. sub raport ul cunoasterii. mentioneaza sapte principii folosite in aceste c lasificari: . modul de comunicare in grup reflecta dinamica grupului si.72 In analiza de pâna acum am constatat deja faptul bine cunoscut fiecaruia ca. care nu este altceva decât un contact cognitiv la baza relatiilor umane. diferit. al normelor de politete care. Un alt exemplu poate fi cel al normelor de conduita. Dar. ca ea este redusa la un singur element: interesul. In functie d e organizarea sociala a grupului exista cai specifice prin care indivizii ajung unul la celalalt din punct de vedere comunicational. au calitati diferite pentru ca si oamenii se exprima.cei cu o autoritate mai mare in grup constituie liderii. coeziunea membrilor ei si echilibrul dinamic stabil. putem sa ne dam seama de ierarhia grupului in cauza. analizând majoritatea abordarilor solidar itatii sociale. Solidaritatea consta atât in sentimentul comuni tatii. Eubank. adica ansamblul de trasaturi morale pe care acesta trebuie sa le manif este in comportarea sa.70 In cadrul grupului. se poate observa. Ea se manifesta prin actiuni si sentimente similare. ierarhia ne determina actiunile: s a intram sau nu in contact cu ceilalti. apar intruchipari foarte diferentiate ale grupurilor. destul de frecvent. De exemplu. in contact ele dintre ei. se dezvolta pentru ca noi suntem activi in viata. pe lânga elementele enumerate mai sus. cât si in identificarea intereselor personale ale fiecarui membru cu interesele tutu ror membrilor. Insa. prin transmi terea acelorasi atitudini si criterii de apreciere tuturor membrilor grupului. factorul rolului social. fie unul de respingere care stau ca un prealabil la baza viitoarelor contacte. de fapt. contactele interumane. Mai mult. In functie de statut se stabileste ierarhia grupului . d in constrângerile religioase sau ideologice. deci pro blema clasificarilor este importanta pentru o analiza clara. respingerea ideologiei provoaca represiuni puternice. Exista anumiti factori care trebuie sa fie asigurati pentru a putea fi realizate contactele: factorul spatial sau spatiu de viata. unde indivizii i ntra in contact. care a cules si a analizat metodele de clasificare a grupurilor i ntâlnite in literatura americana. dar incalcarea valorilor morale. Prin ciocnirile violente sau non-violente din interiorul grupului se verifi ca. in care se manifesta fenom ene de cooperare si control social. in viata sociala. i n folosirea de catre toti membrii a unor metode identice de actiune intr-o anumi ta problema. Este necesara o reechilibrare permanenta. iar daca nu functioneaza rangul. Sociologul american . Moda sau panica sunt fenomene de actiune colectiva in care conduitel e sunt influentate si influenteaza conduitele altora. in identificarea indivizilor care apartin grupului cu ceilalti membri. nu exis ta nici respect de sine si astfel se produc in societate. Ea presupune fie un fenomen de atractie. intervine intercun oasterea. In orice grup exist a o ierarhie a comunicarii identica cu ierarhia sociala a grupului. in ace st mod. din interese economice. desi nu pot fi de multe ori explicate. Acesta este un fen omen derivat din constiinta lui noi . purtarea unor haine neingrijite reprezinta expresia unui protes t impotriva grupului. adica al relatiilor care stabilesc ret elele (relatia profesor elev sau medic pacient) si factorul caracterului normati v al relatiilor dintre oameni (se refera la setul de statuturi sociale pe care l e are fiecare persoana). ceea ce poate fi tolerat. di stantarile. Altfel spus. in mare parte. E. Vointa colectiva duce la aparitia solidaritatii de grup. Vorbim despre grup când relatiile interpersonale sunt frecvente. contactele se dezvolta pe masura cunoasteri i reciproce.71 Oamenii pot foarte bine sa actioneze impreuna fara ca solidaritatea sa fie organizata.embrului. sunt reglate social si depind de anumite valori. in timp ce anonimii nu se lasa influentati de catre formatorii de opinie. Rangul social.E. consistente si durabile. represiunea fiind expresi a autoapararii grupului. din valoarea inalta a rasei sale.

partidele politice). In rândul grupurilor. imaginea pe care si-o face despre spatii mai indepartate si reversul acestui proces autoimaginea sau imaginea de sine cons truita de un individ. un mod particular de a simti. o colectivitat e compusa din cei care adopta o atitudine comuna asupra unui obiect determinat ( exemplu: mentalitati de secta. pe baza sarcinilor indeplinite de catre grupuri in colectivitati mai largi. Diviziunea in grupuri mari si mici se intâmpla sa fie câte odata. dar nu reprezinta inca grupuri. identificata cu diviziunea in grupuri primare si secundare. multe tipuri diferite de colectiv itati care nu sunt grupuri: multimea. Ex ista inca nenumarate forme ale vietii sociale. grupurile cu scop (sportive. deseori folosita. de scoala. 7. iar cele pozitive duc la confruntari pasnice. clasificari care au la baza alte principii. Obiectul ei il constituie restituirea imaginilor pe care un individ. un grup confesional independent. pe baza nivelurilor de dezvoltare culturala. ca si anumite sisteme sociale care cuprind câteva popoare. care apar in fiecare societate.73 Mentalitatea unui grup este o dovada clara de coeziune. o comunitate. cât si pozitive. a aliatului). Un exemplu de acest gen il constituie societ atile arabe. publicul. care alcatuiesc anumite forme de comunitate. pe baza tipurilor de raporturi predominante intre membri. extrem de cultivat in ultimele decenii de istorici si literati. o cultura. mentalitatea este definita ca un ansamblu de opinii. gru purile teritoriale (sat. gând i. raz boaielor). pe cele primare si sec undare le distingem pe baza tipului de legatura. la strainul cu care vine in contact sau cu cultura vecina. In grupurile primare avem de-a face cu legatura bazata pe raporturile profesionale si atitudinile emotionale. Foarte des intâlnita este diviziunea in grupuri mici si mari: grupurile mici posed a o structura simpla. 5. ajungem la conceptul de imagine. pe baza functiilor indeplinite de catre diferite grupuri in colectivitati mai largi. reuniunea. De altfel. mentalitatile colective caracterizeaza un grup. 6. 2. Exista chiar un domeniu. culturale (imaginea prietenului. Imaginea celuilalt este importanta pentru propria noa stra imagine deoarece alteritatea catalizeaza procesul de formare a propriei ide . Imaginea despre celalalt ofera posibilitatea intelegerii modului in care se stabilesc raporturile dintre doua grupuri apropiate in timp si spatiu. de asemenea. oras). Prin urmare. numit imagologia. dar mai ales de intercunoastere. pe baza diferitelor genuri de legaturi care apar in grupuri. Baza acestor diferente consta in aparitia in grupuri a institutiilor formaliza te sau numai a institutiilor neformale si a controlului social formal sau neform al. distinge grupurile formale si neformale . Prin intermediul nevoii de autocunoastere. Grupul poate intâlni atât imagini peiorative. iar modu l in care se desfasoara dialogul dintre ele ne explica mecanismele ce stau la ba za relatiilor. popoarelor. clasele sociale. Cele pei orative au scopul de a devaloriza imaginea celuilalt (in cazul conflictelor. ci vom face o trecere in revista a categoriilor de grupuri cel mai frecvent relevate. anumite inceputuri efe mere de coeziune. La un nivel general.1. 4. a unui grup in vârsta). statul. dar pot intra in componenta colectivitatilor mai mari de alte tipuri. desi pe nedre pt. O alta diviziune. dar ne-am limitat la mentionarea celor mai importante tipuri. Nu am incercat sa efectuam o clasificare complet a a grupurilor. Nu intentionam aici sa propunem un sistem consecvent de clasificari. Daca pe primele (mari si mici) le distingem pe baza tipului de structura. adica sunt compuse exclusiv din membri si nu au nici un fe l de subgrupuri. o comu nitate. o cultura si le construieste cu privire la celalalt. 3. un grup mare ar putea fi poporul. joaca roluri importante familia. de echilibru. reactiona specific unui grup de persoane sau unui popor. respectiv unei comun itati. pe baza apartenentei etnice sau de rasa. grupuri lor umane. i n cele secundare legatura rezida in raporturile obiective si se bazeaza pe inter ese. credinte care determina si influenteaza modul de gândire al indivizilor. Desemneaza. deoarece nu mai intra ca parte componenta in grupuri mai mari. prejudecati . de parohie.

relatiile cu guvernarea.2. comunicarile de marketing. 4. o comunitate isi c ristalizeaza propria imagine. integrate in strategia de comu nicare a corporatiei. 9. Numai in aceste conditii se poate vorbi de o comunicare efi cienta. Contributie directa in evitarea conflictelor cu anumite segmente de public. Strategia de comunicare a unei corporatii trebuie sa fie coerenta. imaginea si identitatea corporatiei.media. Strategie de comunicare.strategie de comunicare . capabila sa creeze imaginea dorita. Paul A. CAPITOLUL VII STRATEGIA DE COMUNICARE A ORGANIZATIEI 7. contureaza ceea ce este propriu si diferit. Intreaga strategie de comunicare graviteaza in jurul imaginii si identitati i corporatiei75. un grup. relatiile cu comunitatea. interna si externa. elaborarea de tehnici pentru punerea in practica a strategiei schimbarii si pentru cresterea performa ntei. trebuie sa se aiba mereu in vedere necesitatea unei legaturi indisolubile cu strategia de ans amblu a corporatiei. comunicarea trebuie dezvoltata si organizata strategic. Un studiu al Ascociatiei Internationale de Comunicari in Afaceri a identifi cat principalele avantaje ale unei bune comunicari a organizatiei: 1. Comunicare . 5. Argenti propune urmatorul model de strategie de comunicare a corporatiei 74: Fig. Modelul de strategie de comunicare propus de A.ntitati. 7.strategia organizatiei In cadrul unei organizatii se poate vorbi de doua dimensiuni ale comunicari i: interna si externa. Argenti 3.imaginea organizatiei Strategia de comunicare. 2. 10. corelate si interpendente. 4. Dezvoltarea relatiilor cu segmentele cheie ale publicului intern si extern. furnizorii si intermediarii. 3. . face legatura intre obiectivel e companiei si obiectivele imaginii si identitatii acesteia. actiunile filantropice ale corporatiei. sa exist e o unitate intre comunicarea interna si cea externa.1. Strategia comunicarii face parte din strategia organizatie i si este sarcina managerului sa dezvolte si sa aplice in practica o gândire strat egica in legatura cu procesul de comunicare prin care se urmareste asigurarea un ui climat optim. Cresterea profiturilor companiei prin mentinerea unor relatii strânse cu client ii. 6. emiterea unei imagini pozitive a organizatiei in fata partenerilor. comunicarile financiare. 8. Cresterea ratei de succes a organizatiei. p rin prevenirea grevelor. comunicarea cu angajatii. pusa in concordanta cu obiectivele strategi ce generale ale organizatiei. Pentru aceasta. necesar pentru buna desfasurare a muncii.3. Elementele strategiei de comunicare a organizatiei Componentele strategiei de comunicare a unei corporatii sunt: 1. 7. relatiile cu mass. litigiilor. comunicarea in situatii de criza. 3. Strategia comunicarii sprijina imple mentarea strategiei organizatiei armonizând si asigurând adaptarea cu succes a organ izatiei la mediul ei de functionare. Doar prin raportare la un celalalt diferit. publicitatea corporatiei si mijloacele de difuzare a publicitatii. 2. boicoturilor. De asemenea. 14.

a noii orientãri a organizatiei. cladirile. cantine sau birou ri. Imaginea corporatiei identitatea corporatiei 7. O nouã imagine a organizatiei presupune o bunã colaborare intre marketing. Paul A. de la mirosul din magazine. 7. care-i permite cumparatorului sa aleaga dintre multitudine . actiuni filantropice etc. pâna la experientele placute sau neplacute provo cate de calitatea produselor si a serviciilor fata de clienti78. serviciile. care este transmisa prin logo-ul. brosuri. profitabilitatea si politica sociala se afla pe lista princi palelor scopuri ale companiilor. antet. . Legatura strânsa dintre strategia de comunicare si imaginea corporatiei impli ca. planul si conditiile de productie fiind legate de starea sociala a angajatilor.reclama. imaginea va fi inconsistentã si nu se va transmite audientei mesajul dorit. comportament organizational si strategia de comunicare. la un prim nivel al contactului vizual. uniforma. programele de identitate a corporatiei79. comunicarile . Identitatea este manifestarea vizuala a imaginii. Identitatea este cea care c onfera specificitate. Schimbarea de imagine a corporatiei presupune o convergentã intre identitate (elemente vizuale ale organizatiei). In absenta acestei convergente. de afisele atractive si de ca merele cu aer conditionat. comunicarea interna urmareste ca noile regu li ale programului de identitate si imagine a corporatiei sa fie intelese.Continuitatea. pe când identitatea corporatiei este imaginea pe car e compania se straduieste sa o obtina pentru a-si construi o buna reputatie fata de clientii sai.schimbarea strategiei de comunicare. cât si aspecte non-tangibile ale acesteia (responsabilitate sociala.1 Incadrari conceptuale Imaginea unei corporatii cuprinde atât aspecte tangibile (elemente vizuale). desi gn si abilitãtile de comunicare. brosuri le. comunicarea cu personalul. sali de expozitii etc.schimbarea comportamentului organizational .. relatiile publice. multiplicarea nu marului de companii au dus la transformarea imaginii si a identitatii intr-un mi jloc de diferentiere. Astfel. realitate care difera de la un constituent la altul. Diversitatea si complexitatea produselor si a serviciilor. Olivetti se remarca printr-o preocupare indelungata pentru politica sociala si etica. accep tate si aplicate de cãtre toti angajatii si reprezentantii companiei. responsabilitatea sociala. Bamber Forsyth77 identificã trei etape in crearea unei noi imagini a organizatiei: .se are in vedere calitatea produselor si grija fata de consumator. Imaginea corporatiei are patru arii de cuprindere: 1. 4. Imaginea companiei Olivetti nu este altceva decât o extindere a politicii sal e.4. a coordonatelor imaginii actuale.birouri.schimbarea identitatii (elementele vizuale).In aceasta situatie. de la atmosfera creata de design-ul interior si exterior al cladirii. mediul . Daca imaginea unei corporatii poate sa varieze de la un segment al publicul ui la altul. ca in cazul optãrii pentru o nouã imagine sã se schimbe si strategi a de comunicare. preocu pare pentru mediu. multa vreme fiind privita ca un model76. sali de receptie. Paul Hefting80 cosidera imaginea corporatiei ca fiind imaginea pe care publ icul o are despre o companie. contribuind prin elementele sale la recunoasterea imediata a unei organizatii. 2. identitatea trebuie sa fie consistenta. . fabrici. 3. produsele si serviciile .4. de la sentimentul placut dat de covoarele moi. uniformele si toate modalitatile tan gibile de comunicare ale corporatiei. comportamentul etic si a facerile cu comunitatea. firma exterio ara sau reclame. Argenti81 defineste imaginea ca fiind reflectarea realitatii organi zatiei. etica. cu necesitate. relatiile cu comunitatea. produsele. iar comunica rea externã are ca obiectiv transmiterea cãtre public a noului mesaj. de la impresia vizuala creata de logo.) Imaginea corporatiei cuprinde totul .

pâna la un nou logo. Astfel. Disputa dintre arta si tehnica. In aceasta perioada apar miscari cum ar fi f uturismul. El da ca exemplu com paniile Texaco si Mobil. Argenti8 2 scoate in evidenta acest fenomen prin prezentarea modului in care cumparatorii s-ar orienta in achizitionarea unor rezervoare de benzina. scaderea pretului articolelor. contributia artistilor la design-ul cladirii bursei de valori din A msterdam a evidentiat rolul cladirii in sine si a educat gustul publicului. cu siguranta. este unul d intre sustinatorii majori ai operei in America. In plus. Cu t impul. Adeptii acestui curent idealist respingeau stilul iluminist. care reuseau sa dea impresia de lux si d e bunastare la indemâna oricui. De Stijl (Olanda).Miscarea artelor si meseriilor. protejate prin patente. designerii au inceput sa f oloseasca masinile in realizarea produsului final. Henry van de Velde. aceasta a devenit un fel de simbol si.a de oferte. in momentul repectiv creatia artistica fiind vazuta ca un prerogativ al designerilor de produse. Bauhaus (Germania). constructivismul. Texaco a suferit o criz a a imaginii. In 1996. Ideile Miscarii artelor si meseriilor (reprezentanti: William Morris. De-a lungul secolului XIX. 7. fiind sustinatori ai arhitecturii gotice si ai picturii p re-rafaelite. Aceste inventii. Artistii aveau ca indatorire repozitionare a statului in societate. in intreprinderi. Oamenii au ajuns sa cumpere imaginea. cu accent pe r ational si industrial. a carei deservire era sarcina lui principala. Aceasta dezvoltare economica si industriala a prod us reactii de respingere a gândirii rationale si o orientare spre moralitate si sp re oameni . clasa de mijloc avea posibilit atea accesului la acelasi mod de viata ca al celor instariti. In functie de afinitatile cu una dintre cele doua imagini propagate si create de Te xaco si Mobil. Texaco si-a schimbat in 1990 imagin ea. Astfel. aratând ca decizia de cumparare nu este influentata de di ferenta intre produse (diferenta care in mod real nu exista). in cladirile publice. Ei considerau ca arta si design-ul erau de interes public. Dar. care deveneau astfel valabile p entru o categorie mai larga a populatiei. ci de modul in car e sunt percepute cele doua companii. precursor al miscarii Bauhaus vorbea. dar care nu au. remarcându-se un val de inventii tehnice care au dus la sporirea eficientei si rapiditatii procesului de productie. in ciuda fricii ca lucr ul manual si priceperile mestesugaresti vor disparea. prin urmare. in favoarea producerii obiectelor cu ajutorul masinilor. Elkington descopera electroliza. asemanatoare cu cele lucrate manual. creându-se un curent de admiratie fata de noile tehnologii. ca instrument de ajutor in cr earea design-ului artistic al obiectului. director al Scolii de arta din Weimar. masinile devenind capabile sa reproduca toate formele existente. In 18 40. aducând descoperiri in fizica si chimie si dezvoltarea tehnicilor industr iale. deci statul trebuia sa fie implicat in dezvoltarea acestora. aveau ca scop cresterea productiei si. Aceste co nceptii au dus la aparitia artei in orase. Cum s-a ajuns la conceptul de imagine a corporatiei Revolutia industriala a inceput in cea de-a doua jumatate a secolului al XV III-lea.tehnicile de productie au fost continuu imbogati te. admirând cel mai mult perioada de dinaintea Renasterii europene. o componenta a identi tatii corporatiei. Astfel. nu produsul in sine. in 1908. prin urmare. mai ales a emisiunilor "Masterpiece Theater".2. dintre materie si spirit a continuat pâna la izbucnirea Primului Razboi Mondial. ceea ce permite fabricarea obiectelor din m etale putin costisitoare si apoi invelirea lor cu un strat de argint. aceea si calitate ca cele lucrate de argintari.4. care conside rau masina ca fiind o modalitate de a usura lucrul muncitorilor. M ulta vreme s-a numarat printre sustinatorii importanti ai televiziunii publice a mericane. Mobil si-a schimbat si ea imaginea si identitatea vizuala in ultimii ani. cumparatorul va decide de unde va achizitiona benzina. Walte r Crane) au avut o larga raspândire. Artistii adepti . pornind de la aspectul bezinariilor. provocata de comentariile rasiste ale unuia dintre membrii conduce rii. Acesta a f ost inceputul productiei in masa de bunuri care arata a fi de calitate si costis itoare. Obiectele au incetat sa mai fie produs e manual.

in 1923. produsele si publicitatea lor. ast fel. ii cer lui Peter Behrens sa dezvolte o id entitate a corporatiei bine definita.otelul sau alte materiale similare. Compania. Expozitia Curente in 1920 . dar reprezinta o componenta foarte im portanta a identitatii. De asemenea. sa faca calatoria mai placuta si sa atraga cât mai multi clienti. simbolul fiind inca valid. care folosea tipografii si ilustratii mai provoca toare si tipografia pura . Ford si MG sunt marci de masini care nu s-au s chimbat de prima oara când au fost produse. in Rotterdam se construieste o fabrica pentru firma Van Ne lle. ci si in mobilierul din interiorul trenurilor si in anumite manifestari grafice. apelând la artisti si designeri care si-au exercitat influenta as upra lumii afacerilor. spunea. Jac Jongert .care parea sa readuca litera la forma ei nealterata. aceasta expozitie a scos in evidenta cooperarea dintre designeri si industrie in domeni ul design-ului grafic si industrial. probabil pe ntru ca inca nu i se cunostea semnificatia si importanta. constituind unul di ntre cele mai bune exemple ale noului stil de arhitectura. mai bune. care au patruns in fiecare nivel al compa niilor respective. din secolul XX. In anii 30. prin 1950 . Dar germene le termenului poate fi descoperit in jurul anului 1850. Companiile feroviare incercau. Logo-ul creat de Behre ns pentru AEG a fost ajustat dupa multi ani.ai acestor curente foloseau in design-ul produselor materiale specifice cum ar fi cromul. In 1907. tinuta la Berlin in 1977 a oferit o retrospectiva aproape completa a design-ului si artei internationale din acea perioada. astfel. ceai si tutun s-a aratat. ca industriasii t rebuie sa aiba incredere in artisti. de asemenea. care a angajat un singur designer sa creeze un design coeziv a fost AEG. dar si artistul trebuie sa realizeze ca cer erile cotidiene din industrie sunt destul de rezonabile. In aceasta perioada. Fabrica a fost proiectata de Brinkman si Van der Vlugt. si care va supravietui celui de-al doilea Razboi mondial. a primelor identitati de corporatie. Linia ondulata a fost legata de panglica din ciocul vulturului care se afla pe marele sigiliu al SUA. fiind eliminat decorativul specific curentului Art Nouveau din secolul X IX. dev enind din ce in ce mai popular pe masura ce companiile se extindeau. aproape un cliseu. multe companii s-au aratat interesate de crearea unei imagini moderne. au fost reexaminate si reinterpretate in functie de scolile de design grafic. Aceste trei tendinte au imbracat de-a lungul anilor diverse forme. El incerca. sever. de la Coca-Cola. Caracteristicile unui logo trebuie sa fie: puternic. cât si in productia de bunuri de larg consum a devenit mai estetic si mai infloritor . Identitatile companiilor aeriene KLM si BEA au fost dezvoltat . care a lucrat ca designer pentru Van Nelle. Ideile despre arta si design erau legate de societate si de crearea unei lum i noi. In 1960 se cristalizeaza mai multe tendinte in design: design-ul functional . func tionalul. Intre 1926-1930. design-ul functional si sever care domina atât in arhitectura. specializata in importul de cafea. cumva asemanator semnelor heraldice din Evul Mediu. Prima companie. sim bolic. frapant. in ca re constructivul se impletea cu destructivul si pesimismul. cu litere de mâna. Unul dintre cele mai vechi logo-uri este scrisul ondulat . Se urmarea. Termenul de identitate a corporatiei (corporate identity) a fost folosit pent ru prima oara in perioada de reconstructie de dupa al doilea Razboi mondial. interesata de ambalajul si de publicitatea produselor. Competitia acerba dintre companiile aeriene a dus la dezvoltarea. Se formeaza o miscare care reintroduce individualismul si decorativismul in ar ta. orientat social si fu nctional. când competitia dintre câtev a din companiile feroviare britanice le-a determinat pe acestea sa caute sa se d iferentieze prin intermediul unei identitati si uniformitati manifestate nu numai in arhitectura garilor.fuziun ea dintre ideal si realitate. mai intâi de toate. Logo-ul sau marca de fabricatie sunt relativ mici. care sa poata fi recunoscuta in cladirile. sa unifice idealurile sale artistice cu realitatea de zi cu zi a industriei. Aceasta initiativa nu a fost preluata imediat si de alte firme. o miscare mai libera. care dateaza din 1887 si care a fost doar usor modificat de-a lun gul anilor.

Prin cresterea abi litatii organizatiei de a atrage si a pastra cei mai buni cei mai buni oameni se potenteaza posibiltatile de recrutare. oferind o platforma pozitiva de lansare.) Anumite identitati pot determina consumatorii sa ia decizii mai degraba emo tionale decât rationale. sprijinirea dezvoltarii unui nou produs. De regula.e amândoua de designerul englez Henrion. c. b. sporirea posibilitatilor de recrutare. sporirea posibilitatilor de recrutare. intari sau trasa pozitia unei or ganizatii. a produselor si a serviciilor acesteia (pozitii ca: tânara. armonizeaza relatiile cu angajatii. b. in care motivele de tip r ational se imbina cu cele de tip emotional. ea reasigura . In cazul diversificarii sau dezvoltarii organizatiei.3. Acesta a creat o imagine clara si consist enta. In perioada de criza. f. O identitate unica si recognoscibila distinge profilul corporatiei de celel alte:o companie cunoscuta are avantaj asupra uneia necunoscute. o anumita durabilitate. a. Imaginea companiei se adreseaza unei audiente eterogene.4. organizare si comportament. emotia generata de sentimentul de teama sau pentru a nu trai c u sentimentul de inferioritate85. O imagine buna a corporatiei sprijina dezvoltarea unui nou produs. e. este vorba de un complex motivational. d. Identitatea unei corporatii imbina doua dimensiuni contradictorii: necesita tea adaptarii permanente la schimbarile din societatea de consum si. O buna imagine se construieste pe baza a trei elemente esentiale: desig n. Design-ul corporatiei creaza o puternica platforma vizuala pentru comunicatiile acesteia. puternica si coeziva comunica mesaje pozitive potentialilor angajati. facând mai usoara implementarea acestuia pe piata . conducerea si angajatii fiind orientati in aceeasi directie. o companie cu o imagine buna se bucura de prezumtia d a. o companie trebuie sa-si a justeze si sa modernizeze in permanenta imaginea. exista riscul pierderi i angajatilor. sprijinirea dezvoltarii unui nou produs. inconstient. administrarea crizelor. Pentru a mentine o pozitie puternica pe piata. La baza comportamentului de cumparare se afla o serie in treaga de nevoi care isi gasesc corespondentul intr-o paleta larga de motive. O identitate clara. Identitatea corporatiei poate repozitiona. f. Daca aceasta identitate este bine administrata. e. decizia de cumparare este influentata numai de motive afective. cresterea vânzarilor. in acelasi timp. Avantajele unei bune imagini a corporatiei Printre avantajele unei bune imagini a corporatiei se numara84: cresterea vânzarilor. coeziune si crearea unei legaturi familiare cu pub licul83. prietenoasa . sugereaza existenta u nui management de calitate si reintareste imaginea dorita. O solutie este armonizarea prin crearea unui sens al obiectivului comun. 7. c. cum ar fi: sentimentele de prestigiu social. datorita increde rii consumatorilor. modificari care au fost legate de shimbarile din arta si design si de curentele din marketing si advert ising. ca re declanseaza la rândul lor anumite manifestari si decizii ale consumatorilor. . aducând-o in câmpul atentiei jucatorilor importanti din cercurile financiare. D e asemenea. armonizeaza relatiile cu angajatii. care nu a necesitat ajustari decât peste multi ani. intarirea relatiile financiare. in anumite cazuri. intarirea relatiile financiare Existenta unei imagini coordonate a corporatiei evidentiaza profilul aceste ia. pentru rela tiile cu presa etc. Insa. administrarea crizelor. duce la cresterea credibilitatii organizatiei. traditionala etc. clientii si prin corelare cu o imagine corecta sporeste valoarea produsului. d.

care intelege prin marca o sinteza de elemente tangibile (pretul. un anumit format si anumite implicatii psi ho-sociale. In 1982.1. Cu alte cuvinte. de comunicare a identitatii. cal itati subictive. o sinteza atent facuta. M. in rândul presei. povestea produsului si implicarea marcii in realitatea socio-ambientala). Lewi89. Andrea Semprini mentioneaza ca si caracteristici de baza ale marcii credibi . o anumita organizare interna si o indelungata experienta.87 Relatia dintre identitate.5.5 Identitate. rezultatul comunicarii. de implicarile sale. in sensul ca o diferentiaza fata de altele prin anumite caracter istici. spotul pe care l-a vazut la t elevizor i-a stirnit curiozitatea de a-l cumpara. simbol sau semn grafic care are scopul de a identifica bunurile sau serviciile oferite de vân zator/grup de vânzatori si de a le diferentia de cele ale concurentei 88. ajunge la acestia intr-o forma destul de dispersata. Bartoccioli leaga notiunile de imgine si marca de consumator printr-o su gestiva asociere cu relatiile de rudenie: corporate image se apropie unei imagi ni paterne. consolidata de-a lungul anilor. sa i-si amint easca de istoria firmei. doctorilor. Johnson & Johnson s-a aflat in situatie de criza provoca ta de moartea a sapte persoane din Chicago ca urmare a consumarii unor capsule o travite de Tylenol. In al doilea rând. imagine si marca 7. cumpara produsul nostru" ci doar o pa rte a acesteia. slogan. calitatile narat ive. Sunt marci pe care le recunoastem imediat si a caror poveste o cunoa stem. Acelasi autor mai face o precizare: nu doar imaginea/sloganul (mai pe scurt . nu intreaga imagine a organizatiei a fost cea care i-a comunicat in mod constie nt mesajul esential "noi suntem cei mai buni. Marca este de fapt un simbol. compania a reusit sa se mentina si s a isi pastreze credibilitatea86. Concepte si relationari In general. Nu se pot fa ce delimitari clare pe drumul parcurs de organizatie de la organizarea sa intern a spre elementele care ii rezuma existenta in mintea consumatorului. pe care o vom numi marca. narative si asociative ale marcii. imagine. pretul moderat si a fost multumit de calitatile produsului. un mod directionat de a face cunoscuta identi tatea companiei. de mesajul transmis si asa mai dep arte. probabil cel mai folosit si mai eficient. logotipul) in sine inseamna marca ci si asociatiile mentale pe care aceasta le trezeste in mintea consumatorului". chiar daca este perceputa de catre majoritatea celor care intra in contact cu ea. unor anumite caracteristici reale si ideale. mai multe ti puri de detergenti. dar de o calitate recunoscuta. Aceasta definitie se apropie si de cea a lui G. In fiecare zi suntem asaltati de marci. imaginea unei firme (oglindire mai mult sau mai putin fidela a identitatii).e nevinovatie. Marca este deci un instrument. Consumatorul va fi prea putin interesat de faptul ca Unilever produce si sa mpoane sau inghetata. i-au placut culorile ambalajul ui. mai apropiata de consu mator. este rezumatul imaginii organizatiei. marci cunoscute de o lume intreaga. consumatorilor. Am putea sc hematiza aceste legaturi in procesul de comunicare sub forma unui iceberg: ceea ce se vede la exterior (deci. Este destul de gre u pentru un consumator care este asaltat zilnic de mii de produse. el cunoaste detergentul Omo. 7. marca si elementele complexe care se in trepatrund pentru a le forma si a le comunica este foarte delicata. in timp ce marca reprezinta o figura materna. De pilda un consumator va cumpara un detergent Omo probabil fara sa stie c a este produs de firma Unilever care are mai multe game de produse. semn. Datorita imaginii pozitive. Ce este de fapt marca? In limbajul curent se spune despre un produs ca este de marca . este doar vârful unei struct uri complexe si omogene care porneste din interiorul organizatiei) Marca poate fi definita ca o asociere a unui nume. Aceasta implica in primul rând faptul ca produsul respectiv este de calit ate. iar in spatel e fiecareia gasim o intreaga poveste. marca este intotdeauna asoc iata unor anumite simboluri. calitatea si gradul de inovatie as a numitele calitati obiective) si intangibile (senzorialitatea.

O marca put ernica a corporatiei atrage si inspira angajatii. deci. actionarii si partenerii de af aceri. Consumatorii nu "cumpara" caracteristicile. sa se asigure in permanenta ca valorile si calitatile marcii sunt mentinute si sa se orienteze spre atragerea consumatorilor si adaptarea la o societate mereu in sch imbare. conceptiile. .formele traditionale ale marcii fragmentate/ distribuite sunt cosiderate inefi ciente. Mercedes Benz ne-ar putea sugera: ca persoana. emotional. aceste valori sunt: inalta perfornanta.cresterea puterii comerciantilor a crescut dificultatea pentru marcile de pr odus sa rivalizeze pe anumite piete. ci avantajele produsului.pretul crearii si sustinerii unei marci a devenit prohibitiv. Succesul marcilor multinationale: IBM. siguranta. fu rnizeaza credibilitate. durabilitate. personalitatea. spre exemplu. pr estigiu. d. Ford. b. viteza.litatea si legitimitatea. Marca corporatiei exista inca din timpul Revolutiei industriale. Au fost aduse mai multe argumente pentru o marca a corporatiei. Uneori. ei fiind cei care respecta valorile. Mercedes Benz este reprezentanta conceptiei germane. O marca reflecta anumite caracteristici. inca din 1945. când numele unui produs era acelasi cu cel al companiei producatoare. in timp de criza. e. ambala jul). Marca poate fi atât a unui produs cât si a unei corporatii. calitate superioara.mutarea centrului de interes al consumatorilor/clientilor asupra companiei d in spatele marcii. caracteristicile produsului." c. caracteristicile trebuie sa fie transformate in avantaje functionale sau in satisfactii emotionale. conceptiile. Crearea unei marci puternice implica o identitate puternica si o preocupare permanenta pentru mentinerea unei anumite imagini si a unei pozitii pe piata. Printre motivele care au atras atentia asupra potentialului marcii corporatiei se numar a: . N ici unul din elementele componente ale marcii nu trebuie neglijat. Sony. prestigiu . caracteristicile produsului. pâna la valorile care ii sunt asociate si care o personalizeaza. . eficienta. ca animal. se caracterizeaza prin lux. caracteristica "durabilitate" va deveni avantajul "Nu va mai fi nevoie sa-mi cumpar o masina noua la fiecare câtiva ani.un sef f oarte calculat. valoare mare la revânzare. Marca ne ofera o idee si asupra categoriei de consumatori sau utilizatori a i produsului. incepând de la nume.un leu. a. a dus la constientizarea faptului ca insesi corporatiile pot fi privite ca marci. marca poate "dobândi" personalitatea unui purtator de cuvânt sau a unei persoane binecunoscute. conceptia. valorile. Mercedes Benz. ca obiect. constructie si proiectare buna. rational. valorile. estetic. b. Proprietarii unei marci trebuie. Pentru Mercedes Benz. personalitatea unu i produs de marca. avantajele oferite de produs. O marca sugereaza anumite valori apreciate de producator. f.90 Marca este o sinteza a tuturor elementelor: fizic (produsul in sine. Deci. caracterizata prin org anizare. De asemenea. .un palat auster. avantajele oferite de produs. Ea poate avea urmatoarele semnif icatii: a. logo. d. Marca este mai mult decât un simbol complex. c. construieste un suport public pentru organizatie si. lansarea noilor produse si extinderea marcii sunt mai ieftine si se implementeaza mai usor si creste performanta financiara si valoarea creati . utilizatori. De ac eea.

Daca spunem pur si simplu Albert Einstein sau Coca.) care apartin unor companii uneori cu marci f oarte diversificate cât si asa numitele corporate brand.adjective (Royal. Strategiile de dezvoltare sunt diferite. Numele unei marci nu poate fi ales la intâmplare.combinatii de litere si cifre (Chanel no. iata câteva exemple: . si nu pentru o obscura companie c oreeana de soft. Daca la persoane numele nu este de obicei o aleg ere personala. in constructia si c omunicarea unei marci totul conteaza.patronimic (Michelin) . ignorarea marcilor-produ s in acest context nu este justificata. ca Benetton sau Colgate-P almolive.mitologic (Hermes) . pe scurt.ei.5.verbe (Audi) . acele asociatii mentale esentiale exi stentei unei marci se construiesc in jurul imaginii unui produs sau in jurul ima ginii unei organizatii. Coca Cola) . cu originile cele mai ciudate.Cola vom sti imediat despre ce persoana sau produs/companie este vorba. doar ca la alt nivel si eliminând anumite elemente. Unui produs trebuie sa i se creeze o identitate. care priveste in primul rând comunicarea public itara. in care schema de mai sus referitoare la identitate. Pe scurt. dupa imaginatia creatorului lor. O mentiune este necesara: se pot naste confuzii din faptul ca exista atât marci de produse (Omo. in diferite ipostaze. cu ltura.2 Crearea si dezvoltarea marcii Crearea acelui set de elemente tangibile si intangibile ale unei marci (fie ea produs sau organizatie) trebuie realizata dupa o anumita strategie generala. imagine si marca. se aplica mult mai usor. din investitorii sau potentialii investitori pentru care o marc a reprezinta o anumita garantie si o anumita semnificatie.geografic (Eau de Cologne) . Cu alte cuvinte.istoric (Dacia) .cuvinte fara semnificatie. 7. ci si din angajatii sau potentialii angajati care vor dori sau vor fi mândri sa lucreze pentru o companie ca IBM. de pilda. adica viziune.combinatii si prescurtari (Nestle. Data fiind atentia selectiva a celor carora marca li se adreseaza.onomatopee (Crunch. De asemenea. 5). Prima expresie a identitatii (unei persoane. Aici intram deja in teritor . Numele. atât fizic cât si imaterial. More) . De aceea. format nu doar din consumatorii de produse propiu-z isi. publicu l marcii este constituit din toti cei care vin in contact (intâmplator sau nu). dar sonore (Omo) . Nu este cazul insa sa se faca o foarte mare deosebire intre aceste doua tip uri de marci in contextul de fata. o imagine si o marca la fel ca unei corporatii. etc) est e numele care ii este dat si dupa care poate fi imediat recunoscut. prin car e se creaza valorile si se diferentiaza de alte organizatii. Este foarte importanta realizarea unei legaturi intre identitatea corporatiei si identitatea marcii. Sprite. Marca corporatiei trebuie sa reflecte viziunea si scopul acesteia. Splash) .etc. etc. cu ea.cuvinte straine semantizate (Swatch) .etc. produsele pot fi numite oricum.susbstantive comune (Vogue) . personalitate. fiecare element. atât marcile-produs cât si marc ile-firma au acelasi public. Marci de corporatie de succes ca Sony. Fara a p retinde o clasificare completa. astfel putem avea cele mai variate nume. pentru ca numai prin intelegerea marcii este posibila dezvoltarea unui st il vizual si comportamental al companiei.fraza scurta (La Vache Qui Rit) . Samsung sunt orientate pe viziunea s i pe valorile corporatiei. este important. Nici in contextul comunicarii organizatiei nu trebuie insa separate categ oric cele doua feluri de marci. a unui lucru.Nume proprii: .

iar in piramida schemei de mai sus. in sfârsit . de faptul ca aproape oriunde se va duce. De obicei.iul semiologiei. in care numele produsului este insusi numele continutului sau . exportabila (BIC). sugereaza prospetimea si din amismul. Fondul.Cola. culori. Caracterele sunt tehno . un simplu logo este de ajuns pentru ca cel care il vede sa isi aduca aminte de toate asocieril e care de fapt sunt elemente ale identitatii si imaginii marii companii. dar dinamica fara a striga . Mai trebuie adaugat ca.si pronuntabila (Sony). poate banal. dar simple. Danette). grafic vorbind. etc. aceste marci se adre seaza unei anumite categorii de consumatori. Acestea sunt in general solutii care denot a o anumita calitate si un anumit punct de vedere fata de etica al firmei respec tive. usor de memorat. trebuie sa aiba o anumita simetrie vizuala si cadenta (Marlboro."92 Logotipurile pot fi atât ale unei marci-firma (Renault). Firma este ca si logotipul: simpla. caligrafii incearca sa oglindeasca cât mai bin e caracteristicile si imaginea promovata a marcii. . verde. aproape un cliseu. Logotipul Connex este sugestiv. dar nu ar fi potrivit pentru o ciocolata sau o casa de m oda. Sonyc . De aceea creatorii logotipului au preferat o usoara asimetrie. Totusi. Cuvântul scris ar e simetrie. Jumatatea stânga a semnului este inchisa la culoare. dupa cum spuneam. In acelasi timp. sau al unei marci-pr odus (Nescafe) Intorcindu-ne la schema relationala imagine identitate marca. in forma sa cvasi-legala. al categoriei sale. 91 Mai exista si furtul de nume. este. intr-un cuvânt. dar reprezinta o componenta foarte i mportanta a identitatii. Georges Lewi sintetizeaza: numele unei marci trebuie sa fie. i ar caligrafia este deosebita: cu striatii. care sa fie retinuta in mod esential. Acest X devine intr-un fel elementul cheie al logotipului: are un efect sonor si vizual puternic si o nuanta tehno . frapant. Consumatorul trebuie sa il reti na si daca il aude sau il citeste o singura data. de imaginile asociate cu acest nume. prin preturile mici practicate. un element puternic: litera X de la sfârsitul cuvântului. Caracteristicile unui logo trebuie sa fie: puternic. de un clip publicitar care i-a placut mai mult. Pamasonic . Coca-Cola ). Piata româneasca este p lina de produse cu nume usor confundabile cu cele ale unor mari firme: Munilex. Trebuie mentionat faptul ca de multe ori logotipul este confundat cu marca. de culoarea rosie. pot rivita unei firme de telefonie mobila. usor identificabila (Canal+) . va gasi de vânzare universala Coca. Este gândit ca un reper de baza in perceperea identitatii mar cii. Intr-o cu totul alta tonalitate avem asa numit ele branduct. Bonux este un nume potriv it pentru un detergent. Logotipul insa este parte fizica a marcii. in masura posibil ului eufonica(Dune). trebuie sa fie translingvistic (A udi). cazuri de altf el destul de rare. Brown sau Conex. De obicei contine numele marcii sau simbolul sau popular. evocatoare (Taillefine) si. trebui sa fie usor de retinut. Logotipul este primul semn vizual al marcii. De asemenea. ca foarte multe competitii si evenimente sunt sponsorizate tot de Coca-Cola. de gustul bauturii. trebuie rapid asoci at unui cuvânt sau unei idei sugestive (Connex). caracterele extrem de simple ar crea u n efect prea conventional si mai usor de uitat. Diferitele logotipuri. are o anumita grafica si culori specifice. simbolul sau cel mai evident. Este de ajuns ca un individ s a vada logo-ul Coca-Cola pentru a-si aminti de tot ceea ce inseamna marca Coca-C ola. cumva asemanator semnelor heraldice din Evul Mediu. albe pe fondul verde. consoana finala rupe monotonia logotipului. va face o calatorie mentala spre interiorul marii companii. si mbolic. deci usor observabila. semnul sau cel mai evident. Asocierile pe care numele le trezeste in mintea consumatorului trebuie aten t urmarite si necesita un studiu semantic si lingvistic foarte interesant. al rolului semnificant al limbajului si cuvântului Numele trebuie in primul rând sa fie in rezonanta cu genul produsului. cu consoana dubla in mijlocul cuvântului. logo-ul si-ar gasi locul in vârful figurii. ca fizionomia unei persoane: "Logo-ul sau marca de fabricatie sunt relativ mici. declinabila (Danone. am putea spun e ca logo-ul este reprezentarea esentiala a marcii .

Notorietatea este strins legata de procese psihice ca perceptia sau memoria. c eea ce probabil inseamna ca atunci când consumatorul nostru va dori sa bea o astfe l de bautura. va inlocui numele categoriei insesi. contract pe care va incerca sa il mentina si sa il imbogateasca in timp cu "clauze" noi.Cola). Raymond Loewy. alaturi de o caligrafie sinuoasa . Isi va aminti de ele si le va distinge dintr-o insiruire de mai multe marci. Pe culoarea simbol rosie. Nu este situatia glorioasa a u nei marci top of mind dar caracterizeaza majoritatea marcilor de renume. Bineinteles ca intentia reclamei nu este de a reduce folosirea expresiei. ci are nevoie si de garantia ca consumul acestuia a re o semnificatie anume. ca fiindu-i cele mai familiare. ca si logotipul. ca un triumf absolut. Acest contract. la un pret r ezonabil si frumos ambalat. ca il caracterizeaza si il va apropia de o comunitate d e oameni care impartasesc acelasi principiu sau stil93 Majuscula nu mai este necesara : numele unei marci a devenit substantiv co mun in vorbirea curenta. expresia a trage la xerox20 a devenit extrem de uzuala O alta categorie o reprezinta marcile cu notorietatea asistata. care urmindu-si principiul u tilul trebuie sa fie frumos . Notorietatea -Consumul de marca . dar in mod pasiv. Pentru acest gen de no torietate exista si situatia cea mai de invidiat in care numele unei marci ajuns a extrem de populara. un subiect este intrebat care est e prima marca de bauturi racoritoare gazoase care ii vine in minte. Contractul (lumea unei marci). Lewi imparte notorietatea pe criterii mai prozaice. calda. ursi polari pufosi. G. Cu alte cuvin te. orientate spre c onsumatorii tineri. consumatorul le cunoaste. Xerox demonstreaza ca isi po ate permite sa roage clientii atât de fideli sa renunte la substantivizarea numelui de dragul corectitudinii limbii. dupa mai bine de 50 de ani. linii rotunj ite si forme moi . O marca. pentru ca acest grad de notorietate va i ndica pozitia de pe care marca se va putea comunica in continuare. Coca-Cola va folosi totdeauna. mai mult decât produsul in sine. notorietatea reprezinta gradul in care o marca este cunoscuta si recunoscuta . si anume sa fie to p of mind. printr-un ansamb lu de tehnici care permit adaptarea formei si culorilor unei imagini pe care mar ca si-o formeaza in jurul sau. In spatele acestui mesaj al corectitudinii "polit ice" (nu doar lingvistice) sta de fapt confirmarea afirmata sus si tare a succes ului absolut al firmei. Consumatorului din zi ua de azi nu ii este de ajuns faptul ca un produs este de calitate. De fapt. Xerox a si folosit acest fenomen intr-o reclama. alaturi de seriozitate si profesionalism. ceea ce inseamna ca acest consumator asociaza in mod act iv (neasistat) categoria (bauturi racoritoare gazoase) cu marca (Coca . Cel mai vechi si mai frumos exemplu de design in p ublicitate este creatia parintelui sau. o codita un ce (mai bine zis un X) putin eXo tic si non-conformist. exemplul Xerox reprez inta situatia cea mai fericita in care se poate gasi o marca. poate acesta va raspunde Coca-Cola. a creat celebrul design Lucky Strike care este folosit cu succes si in ziua de azi. a devenit denumirea unei categorii. Daca intr-un studiu de marketing. Lewi sintetiz eaza: designul trebuie sa exprime cât mai bine functia obiectului. Cu alte cuvinte. aceasta promisiune se situeaza la granita dintre comercial si imaginar. in aceasta consta provocarea marcii. vor aparea mosi Craciun cu barb i albe si pufoase. In România. scene de familie in jurul unei mese rotu nde. G . un serviciu Connex are. adica marci le pe care consumatorul le va alege dintr-o lista de mai multe nume de marci. ca spontana si asistata Notorietatea spontana este practic telul oricarui creator de marca. fete vesele si culori calde (chiar si in ultimele reclame. mai ale s pe pietele cu produse omogene si marci aproximativ egale ca notorietate. c . si nu spre familile respectabile cu copii). se va gândi tot la Coca-Cola si o va cumpara. Designul este extrem de important pentru crearea asa-numitei atmosfere a mar cii.Este punctul sau sensibil. de pilda pe rafturile unui super magazin. Aceasta calitate esentiala unei marci est e strict legata de trecerea unei perioade de timp si are o puternica latura psih o-sociala si se leaga de studiile de marketing. Sa luam un exemplu. Orice marca (ca orice oferta comerciala) pro mite un anumit lucru consumatorului sau. Este esentiala comunicarii marcii. propune un contract cu consumatorul.

car e va duce la stagnare si la incremenirea marcii in anumite coordonate. in functie de dorinta sa de a atrage ate ntia.94 Marca este deci punctul central al relatiei producator/consumator si reprez inta un contract. sa intre in domenii de mare actu alitate (cum ar fi egalitatea sexelor Calvin Klein.i sublinierea existentei fenomenului succesului absolut al firmei. Multe marci se extind pur si simplu geografic. este normal ca noile marci sa isi asume valori "la moda" timpului actual. in functie de selec tivitatea acestui public. Pe principiul toate la timpul lor . atât de usor si clar redat grafic in manualele de marketing. si nu acceptarea lum ii efective. si p urtind haine Benetton manifesti aceasta convingere. si care ii permite o evolu tie. In consecinta. aceasta viata a marcii surprinde etape in general parcurse de maril e marci. Lewi distinge trei etape: 1. si dorinta de libertate c hiar daca poarta cravata. Alaturi de aspectele fizice sau tangibile ale ac estei promisiuni. Cu alte cuvinte. ci sublinierea exis tentei fenomenului. 1. in sensul ca su nt importante elementele constitutive si induse ale marcii. n u aventura americana (efectul) conteaza si trebuie acceptata. Vârsta "intelepciunii". si care propune o lume definita fata de exterior. Vârsta eroica . Ciclurile de viata ale marcii. daca reclama Benetton are drept mesaj: Noi (adica Benetton si consumatorii sai) luptam impotriva rasismului . autorul deduce doua mari tipuri de contract. alte or ganizatii dezvolta noi marci sub umbrela aceleasi companii. sau se adauga noi va lori. de a se mentine sau de a-si asuma un rol de lider. o anumita "cumintenie". lumea posibila promisa. este o marca noua care incearca sa se impuna intre alte marci si sa isi gaseasca un corespondent in sistemul de valori al celui car uia i se comunica. G. Spre deosebire de ciclul de viata al produsu lui.. dar trebuie actualizate (cu alte cuvinte. exista imaginea de marca propusa. Semprini identifica câteva aspecte ale acestei promisiuni: in primul rând. in aceasta etapa. aceste etape se leaga de imaginea pe care marca si-a creat-o pâna acum. incercindu-se diversificarea tintei (cum este cazul Mercedes. si. potrivita vâr stei. etc. de multe ori nu valorile trebuie schimbate. c onsumatorul trebuie sa fie de acord cu acesta promisiune. inseamna ca poti sa iti manifesti antirasismul cum doresti. terito riul care va fi scena de evolutie a marcii. marca este deja consacrata. ciclurile de via ta ale marcii sunt de o cu totul alta natura. A doua categorie este cea care propune un tipar. ci strategia de comunicare a lor Connex). De aici. dar eterogena in interior. Omul Marlboro emana masculinitate. Marca es te deci depozitara de sens . Pe scurt. Pericolul cel mai mare al acestei etape il reprezinta o anumita rutina. isi va defini Tintele: aria"fizica" (a dica se gmentul de piata) dar mai ales pe cea a imaginarului: va fi o marca a marilor va lori sociale. de viata simbolizat prin consumul aceluiasi produs. care poat e mai sunt inca valabile. marcile trec intr-o nou a etapa a vietii lor. Isi poate permite mai mult "calm" in comunicare. Bineinteles c a intentia reclamei nu este de a reduce folosirea expresiei. este logic ca fiecare marca sa se adreseze unui public-tinta . de a actiona si de a te comporta in societate. forta. A. adica sa aiba o anumita categorie de consumatori careia sa i se adreseze in pr imul rând. o noua sau reimprospatata imagine. prezente. marile marci cauta in aceasta etapa o imbogatire a "lumii posibile" oferite. sau lupta impotriva SIDA si a rasismului Benetton) 2. isi fumeaza tigara intr-un bar al unui mareoras. 2. Cu alte cuvinte. va fi o marca a bunei dispozitii. indiferent de clasa sociala sau mod de exprimare. prin noul A . ci caracteristicil e personale care o provoaca (cauza). De cele mai multe ori. acest contract ofera consumatorului o lume mai flexibila. un anumit mod de a privi via ta. de obicei. Prima categorie este cea in care se integreaza firme ca Benetton sau Coca-Col a. si nu a vazut niciodata cai salbatici sau Marele Canion american. intrucât primul face o propunere pe care consumatorul dispus sa o accepte trebuie sa o primeasca. La polul opus fata de primul model. putere. mai multe marci f iind in competitie. de-a lungul timpului.

Unele dintre acestea devin veritabile ar hetipuri. org anizatii. Negocierea este o comunicare in ambele sensuri care duce la o intelegere atunci când cele doua parti au interese comune si altele opuse. Negociem zilnic si peste tot. negocierile efective depind de modul in care are loc comunicarea intre negociatori. 3. Importanta comunicarii in cadrul negocierii este sustinuta si de Rantrop si Straton (1997). celebra eleganta pariziana. Ele deja par eterne. Dupa Dictionarul de sociologie. comunitati) . timpul . Pârghiile procesului de negociere a. având menirea de a conduce la stabilirea unui acord. cea mai folosita strategie de rezolvare a confli ctului intergrupuri. informatia b. este cazul marilor marci cunoscute in unele cazuri de mai mult de 100 de ani. trebuie sa fie reciproc avantajoase. 95 Negocierea este o cale fundamentala prin care obtinem ceea ce dorim de la a ltii 96. de p ilda. dupa care. creata in colaborare cu Swatch). CAPITOLUL VIII NEGOCIEREA CA PROCES GENERAL 8. puterea c. negocierea este un proces interactional care implica doua sau mai multe entitati sociale (persoane. sperante si temeri. mentinind in timp acleasi valori principale: casa de moda Chanel. culturi. Negocierea reprezinta procesul de incheiere a unor conventii. Foarte multi oameni maturi sau batrâni cunosc celebra sigla Coca-Cola din copilarie. In esenta. 98 Negocierea este.Class sau marca total independenta Smart. Un expert in problematica negocierilor. la transferul u nor bunuri echivalente sau.2. considerând-o ca o fo rma de comunicare in relatiile interumane. 8. valorile de baza . sau la o serie de garantii sociale. stari sufletesti.99 Negocierea colectiva este considerata drept un instrument de protectie a sa lariatilor. in diferite posturi sau pozi tii. cu privire la ansa mblul conditiilor de munca si salarizare. Ce este negocierea? Situatiile de negociere sunt de o varietate extraordinara. institutii. motivatii . se intâlnesc diver se roluri. statusuri. afirma ca relatiile dintre negociere si satisfacerea nevoilor imbraca forma unor tranzactii care. contracte sau acorduri intre o unitate si un grup sau grupuri de angajati.1. are drept izvor central de inspiratie celebra imagine a "domnisoarei Coco Chanel". cu interese neomogene ca intensitate si orientare. de regula.simp litatea "chic" si eleganta care nu bate la ochi. J. negocierea este o forma de compromis. oferind cadrul juridic adecvat pentru a exercita asupra patronatului o influenta in recunoasterea drepturilor de personal. in general. Wall jr. Dan Voiculescu. schimburi reglementate de reguli implicite si/s au explicite. Vârsta "mitica". in sc himburi reciproce de informatii. la adoptarea unei solutii reciproc acce ptabile pentru o problema care le afecteaza interesele. Chiar daca liniile sau schimbat. probabil. El intelege prin negociere o tranzactie ale carei c onditii nu au fost fixate 397. tendinte. cunostinte. De aceea este destul de dificil de a scrie despre negocieri si de a defini termenul. ilu strata prin imaginea creata de Coco Chanel sunt pentru totdeauna asociate aceste i marci. grupuri. (1983) defineste negocierea drept un proces in care doua sau mai multe parti schimba bunuri sau servicii si incearca sa fie de acord cu valoarea pe care schimbul o are pentru ele. creatoarea sa.

puterea de convingere crescând. Puterea cunoasterii nevoilor reale . performante in munca. dar repetând-o. . va genera o rezistent a tot mai slaba. puterea trebuie sa fie un mijloc de transp ort spre o destinatie . nu un scop in sine. mai ale s atunci când nivelul de incredere reciproca este redus. care sa impinga lucrurile in directia dorita. 7.2. eveniment elor. este o legatura direct proportionala intre cantitatea resursei investite de adversar in noi si dorinta acestuia de a face compromisuri. Puterea ce rezulta din capacitatea de a rasplati sau pedepsi este puterea de a controla comportamentul cuiva care crede ca putem actiona intr-un mod pozitiv sau negativ asupra a ceva important pentru el. de asemenea. in genera l. situatiilor. puterea. Indicii in legatura cu ce se intâmpla de partea adversarului pe parcursul discutiilor se pot obtine daca se acorda atent ie mesajelor nonverbale. Cuvintele.este puterea pe care o avem asupra persoanei care a inv estit in noi timp. utilizându-se cele trei pârghii de baza care stau la indemâna negociatorului competent: informatia. timpul. dorintele si cons trângerile adversarului. daca se adopta un stil de comunicare ce nu genereaza starea defensiva si nu trezeste nici o banuiala.este o sursa de putere care are efec t numai asupra acelora care impartasesc acelasi sistem de valori etice si morale la care se apeleaza. 8. energie. Puterea angajarii .2. Cohen defineste puterea in contextul negocierii drept abilitatea de a ind uce indeplinirea unor lucruri. propriei persoane . interesele. de exemplu. semnele tiparite au inglobat in ele un anume fel de autoritate si majoritatea oamenilor nu o contesta.putem face apel la ea când cei d in jur ne percep ca fiind specialisti. Puterea investitiei . Informatia poate fi strânsa de la oricine il cunoaste p e adversar sau a lucrat sau negociat cu el. 8. 3. indiferent de natura ei (nevoile.2.prin asumarea unor riscuri bine judecate se poat e para tendinta adversarului de manipulare. inclusiv celor paraverbale. sentimente sau alte resurse .consta in câstigul de cauza care se poate obtine daca se re useste implicarea acelora de la care se urmareste obtinerea unui lucru in luarea unor decizii. Se pot obtine. 4. 100 Exista mai multe surse de putere la care se poate apela in cadrul negocierii : 1.consta in câstigul de cauza ca urmare a cu noasterii acestora. se accepta mult mai usor daca sunt introduse in pasi mici. Actiunea de strângere a informatiilor trebuie inceputa cu mult timp inainte d e negocierea propriu-zisa. Informatia are un rol important in negociere si prin felul in care este doza ta atunci când este transmisa si prin repetarea ei intr-un anumit scop. o etapa foarte importanta o re prezinta pregatirea negocierii. etc) este o resursa importanta in negociere. o data instalata obisnuinta. Ideile noi. De exemplu. informatii chiar de la adversar pe parc ursul negocierii.valoarea acestui ceva creste in fata adversarului. schimbarea.este puterea pe care o are. Puterea competitiei . un document s cris. o idee care apare pentru prima data in discutie ar putea sa socheze si sa gener eze rezistenta.Inainte de a incepe negocierea propriu-zisa. O buna sursa de informatii sunt conc urentii lui. Puterea legitimitatii . 9. de a exercita control asupra oamenilor. Informatia Informatia. 8. mai priceputi decât ei. Puterea principiilor eticii si moralei . Ca forma extrema de risc este bluful ( risc fara acoperire). Puterea posedarii de cunostinte profesionale . cu experienta.ori de câte ori evidentiem existenta unei competitii in l egatura cu ceva ce posedam sau depinde de noi. competenta profesio nala. date biografice despre el si familie. sa fie o forta neutra. 5.1. fara expunerea lor adversarului. 6. Puterea H. 2. Puterea asumarii riscului . consecutivi.

chiar negociabil. cuantificabil. Acesta se manifesta sub forma unor cercuri concentrice incepând cu un con text global al negocierii in care se inscrie cel particular cu infinite variabil e de a caror importanta este necesar sa se tina seama. interpersonal ) fiind mai mult sau mai putin complex. suficiente pentru a defini existenta dinamica a negocier ii : -obiectul negocierii. obiectul se circumscrie unui context.este puterea pe care o are acela care insista. Puterea abilitatii de a convinge . 8. a unui e veniment important. Referindu-se la s tructura procesului in discutie. alteori prezinta o atitudine neutra determinata de o anumita miza pr ioritara. In negociere. constituind un veritabil câmp de forte prin care se manifesta dinamica derularii procesului de negociere. fiind considerata ca un ansamblu de inter ese. când nivelul de stress al celui care are termenu l limita cel mai acut creste.izvoraste din tendinta normala a oamenilor de a face lucrurile asa cum au fost facute si inainte (evitarea efortului de schimbare). . ideea transmisa satis face nevoile si dorintele interlocutorului. Timpul Factorul de limitare a timpului poate fi folosit pentru a exercita presiune asupra adversarului. a orei de plecare a avionului.10. -contextul. a unei sedinte. este tenace si consecvent. 13. . diplomatic. concesiile. Obiectul negocierii nu este intotdeauna usor de identificat sau precizat. toate actiunile importante. Inainte d e a respecta un anumit termen. 11. social.Miza (rezultatul scontat. el depinde atât de domeniul in care se manifesta ( comercial. Puterea atitudinii . separabil f ata de momentele negocierii cât si de gradul de subiectivitate al negociatorului. Rabdarea este o calitate de baza in negociere. Trebuie tinut seama de faptul ca si adversarul ar putea avea un termen limi ta. Consideratii privind procesul de negociere 8. Una din trasaturile dominante ale negocier . intentia urmarita) reprezinta un element de imp ortanta capitala in cadrul negocierii.tine de puterea pe care o avem daca abordam negocierea ca pe un simplu joc. trebuie evaluate avantajele si dezavantajele resp ectarii lui.3. constrângeri si riscuri resimtite de negociatori intr-un mod mai mult sau mai putin explicit. nu ca pe un eveniment de care depinde viata noastra. -raportul de forte existent intre negociatori . Puterea identificarii . -miza negocierii. compromisurile interv in in apropierea termenului limita .este puterea pe care o avem daca suntem c orect intelesi.1. Elementele negocierii Orice negociere include pe parcursul desfasurarii sale mai multe elemente c e actioneaza intr-o maniera interactiva. dovezile si argumentatia este foarte buna. 12.este puterea pe care o avem asupra cuiva care se ide ntifica cu noi. Exista unele situatii care favorizeaza acest moment. preocupari. tocmai pentru a forta accepta rea unei solutii. Puterea perseverentei . -raportul de forte in interiorul echipei de negociere.3.Daca negocierea se circumscrie unui obiect.2. cerinte. 14. Adesea este folosita apropierea de ora mesei. Uneori negociatorii nu au decât o vaga idee asupra a ceea ce doresc cu adevarat sa negocieze. de aceea este mai bine sa-l consideram flexibil. Este important de as emenea sa se cunoasca momentul potrivit pentru a face oferta sau contraoferta . Christophe Dupont mentioneaza existenta a cinci elemente fundamentale. Puterea precedentului . 8.3. Se vorbeste chiar despre o putere a timpului in procesul ne gocierii : cel care este constrâns sa se grabeasca trebuie sa accepte o oferta mai proasta.

de a-si satisface aspiratiile si cerintele. fi e de resurse. si anume ca procesul de negociere se manifesta sub forma unei succesiuni de etape. Confruntarea dintre cele doua capacitati neechi voce reprezinta raportul de forte ce poate fi favorabil/defavorabil pentru unul sau altul dintre parteneri. Multi cercetatori in domeniu acorda aspectului relational o importanta cruciala . cu alte cuvinte. desi recunosc deschis realitatea existente i fiecarui aspect. 1981). decât spre antagonisme. creând raporturi de dezechilibru sau relativ echilibru in diferite momente si in mod sigur un raport reciproc de dependenta. Tipuri de negociere Inca de la inceputul investigatiilor vizând procesul de negociere a fost pusa in discutie natura/esenta activitatii de negociere. Altii s -au concentrat numai asupra aspectelor conflictuale si au minimizat pe cele coop erante. isi concentreaza atentia doar asupra unuia si actioneaza ca s i când celalalt nu ar exista.Negocierea plaseaza fata in fata indivizi ce dispun in mod individual. conform caruia este posi bil sa-ti urmaresti propriile interese. Remarcile exprimate de Lax si Sebenius sunt interesante din acest punct de vedere. de a-si atinge obi ectivele. toate laolalta determinând pozitia negociatorului ca factor m otor al unui mecanism dinamic. ea tinde sa mentina. Au fost si autori care au crezut ca elementele conflictuale nu sun t de fond si ca in consecinta o comunicare eficienta are calitatea de a atenua e rorile regretabile de percepere ale unui partener vis-a-vis de celalalt. caracterizate printr-un dozaj al elementelor conflictuale si co operante101 . in timp ce se mentin relatii interumane corespunzatoare cu persoane ale caror interese intra in conflict cu ale tale. relevând faptul ca procesul de negociere include atât cooperare cât s i conflict. toate reprezinta resorturile esent iale ale negocierii. Nu putem sa nu luam in consideratie si punctul de vedere exprimat de Ury si Fisher ( Negotiating agreement without giving in . chiar Lax si Sebenius se vad constrânsi pe parcursul demersului lor s a faca o distinctie intre crearea de valori (activitate cooperanta ) si lupta pent ru a obtine (activitate conflictuala) . in asa fel incât partea adversa sa considere rezul tatul ca satisfacator. desi nu sunt excluse negoci erile care sa corespunda acestor situatii limita . inclusiv vulnerabilitatea sau element ele de slabiciune ale celuilalt. nu neaparat linear.2. fiind orientata mai mult spre solidaritatea r eciproca.ii este reprezentata de efortul intreprins de fiecare dintre participanti de a-s i promova sau apara interesele. Orientarea data de negociatori procesului poat e fi predominant cooperanta/integrativa sau predominant conflictuala/distributiv a . 8. . O concluzie foarte importanta se impune. strategiile. Motivatia adoptarii unei asemenea atitudini este determinata de dorinta/nevoia de a crea si dezvolta un climat de incredere. In acest sens. Primele moduri de abordare par a se fi axat pe interpretarea acestui proces fie ca o activitate cu caracter conflictual. Dar aceasta prezentare transanta s-a dovedit ca nu corespunde intrutotul realitatii. este dificil de realizat o separare intre procesul de negociere si negociatori. fie ca una cu caracter cooperant. Ca urmare. Interese. S-a considerat astfel ca cele doua elemente sunt in acelasi timp prezente s i separabile. aspiratii si cerinte. preocupari. rec . sa consolideze si sa intensifice cal itatea relatiilor intre parteneri. totusi marea majoritate a negoci erilor sunt mixte . obiective. dupa cum sunt si autori care. tacticile si tehnicile vehiculate in negociere bazându-se pe impact ul pe care relatiile intre parteneri se considera ca il pot avea asupra derulari i negocierii.Ultimul element fundamental al oricarei negocieri este reprezentat de din amica relationala ce se instaleaza si se dezvolta intre partenerii de negocieri si care rezulta din confruntarile comportamentale ale negociatorilor. .3. in care se manifesta cu pregnanta rolul negociatorului in cadrul limitelor impuse de elemen tele cooperante sau conflictuale. Negocierea predominat integrativa este orientata catre respectarea aspirati ilor negociatorului -partener . fie de atuuri mobilizatoare. de a raspunde preocuparilor.

propunerea ar putea duce la dezbateri si asta inainte de a ajunge la alta propun ere. si ciclul poate continua. negocierea predominant distributiva tinde sa-i separe pe pro tagonisti in functie de autoritatea de care dispun facându-i sa se comporte de pe pozitii de câstigator .4. Cele patru faze principale ale negocierii sunt: PREGATIREA Ce vrem noi? . cultura sau contextul. daca am facut unele pregatiri inainte de intâlnirea fata in fata. Din fericire. istoria. . Faptul de a sti in ce faza ne gasim. . 8. dar nu si termenii in care dorim sa obtinem ceea ce vrem. Daca o dezbatere poate fi preludiul unei propuneri. . . clare si sa le ascultam raspunsurile. Asemenea negocieri se deruleaza in cazu l unei opozitii de interese clare. De exemplu.Folosim intodeauna conditionalul daca atunci . de a diminua riscurile printr-o mai mare stabilitat e acordata solutiei negociate. .Nu intrerupem in timp ce se fac propuneri.Negociatorii se gasesc intotdeauna intr-una din cele patru faze comune tuturor negocierilor.Facem schimb de propuneri pentru a fi de acord cu solutii specifice. . acest lucru nu afecteaza metoda celor patru faze. când compromisul este dificil de realizat sau c hiar imposibil si când una din parti este nevoita sa cedeze in numele realismului. Fazele negocierii Toate negocierile. dar si un instrument operational util atât p entru negociatorii din diverse domenii.Toate negocierile au o structura comuna. impunându-se o solutie ce apare mai mult ca un dictat.Trebuie sa punem intrebari deschise. Ea se manifesta ca o infruntare re se cauta sa se câstige totul prin supunerea completa a celuilalt. pot fi analizate prin prisma celor patru faze ale negocierii. at unci si noi am putea sa indeplinim unele din conditiile lor). Puncte care trebuie intotdeauna tinute minte: . . ne ajuta sa ne adaptam com . cât si in contexte personale sau internati onale.1. De exempl u. deo arece aceasta a fost preluata din lumea negocierilor reale. Aceste patru faze principale au fost identificate din analiza relatiilor de negocieri industriale din perioada 1972-1974. totusi. PROPUNEREA Ce am putea negocia? . NEGOCIEREA Cu ce am putea face schimb? .Folosim formula daca atunci (daca ei indeplinesc unele din conditiile noastre.4.Retinem foarte bine tot ceea ce a fost convenit. Aspecte specifice negocierilor 8. evitând pozitia de perdant .iprocitate si credibilitate. Toate negocierile implica diferite combinatii a c elor patru faze. implica multe diversiuni si intreruperi si nu intotdeauna avanseaza lin spre pregatirea acordului. Negocierile sunt deseori incurcate.Ramânem tacuti si asteptam un raspuns.Identificarea fazei in care ne aflam ne ajuta sa avansam in negociere. .Trebuie sa hotarâm ce vrem si sa ne facem o ordine de prioritati (o evaluare) a dorintelor noastre. DEZBATEREA Ce vor ei? .Le spunem ce vrem. oricare ar fi subiectul. La polul opus. s-ar putea sa fie nevoie si de alte pregatiri dupa ce ne-am intâlnit cu negociatorii si am afla t anumite lucruri de la ei. Flexibilitatea celor patru faze Este perfect acceptabil sa pendulam inainte si inapoi intre faze.Sa fim atenti la semnalele care ar putea indica dorinta lor de a merge mai dep arte. punerea unei intrebari despre o propunere sau un târg ne poate re intoarce la faza dezbaterilor. Acestea s-au dovedit a fi un inst rument de pregatire foarte folositor. cu toate complexit atile sale.

In aceasta confruntare. mentinerea sau dezvoltarea unei relatii inter-umane sau sociale . 8. ca si a unei relatii de afaceri. redactate in graba. consolidat printr-o strân gere de mâna. exista dezacord. d ar pot fi si negocieri externe. partile sunt nevoite sa caute si sa creeze. un loc special ocupa tehnicile de vânzare. redactate cu respectarea unor proceduri si uzante speciale. Acordul are caracter comercial si se poate concretiz a intr-un act de comert. negocieri pe probleme de asistenta si protectie sociala. in comun. concesii. Acestea pot fi negocier i interne. centrata pe existenta unui produs sau a unui serviciu. atunci când sunt purtate intre guverne si organiza tii internationale. prin care doua sau mai multe parti cu interese si pozitii contradictorii. care sa impuna acordului peste vo inta acestora. a unor niv eluri de pret. atunci când se poarta intre partide si organizatii de nivel national. con ditiile de realizare a acordului. negocie ri salariale si ale contractelor si conflictelor de munca. Apoi. Avantajul reciproc . in general.Generalizari. in mod inevit abil. In raport cu zona de interes in care se poarta negocieri. definitii. juridice etc. dar complementar e. sunt facute concesii si comprom isuri pentru a evita atât ruperea relatiilor. cât si conflictul deschis. negocieri parlamentare. urmaresc sa ajunga la un aranjament reciproc ai carui termeni nu sunt cunoscu ti de la inceput. Negocierea afacerilor este o forma particulara de negociere. o conventie. in part icular. concesiunea. reciproc. parteneriatul. transport etc. intre ca re s-au derulat oferte si cereri de oferta acceptate in principiu. dar nu unul de fond. * existenta dorintei si interesul partilor in obtinerea unui acord pentru care s unt dispuse sa-si faca. Cea mai uzuala este negoci erea afacerilor sau negocierea comerciala care se concretizeaza in contract. A negocia inseamna a comunica in speranta de a ajun ge la un acord. un leasing etc. f ranchising-ul etc. Negocierile politice externe reprezinta sfera diplomatiei. I n sfârsit. * lipsa unor reguli si proceduri prestabilite si obligatorii sau lipsa unei auto ritati aflate deasupra partilor in divergenta. Astfel. o comanda. sunt formulate pretentii si obiectii. un spatiu larg ocupa negocierile politice. si a unei nevoi de sa tisfacut. abordarea sa implica o anumita etica si principialitate. redactate cu respectarea unor proceduri si uzante comune. mai poate fi vorba de negocieri sindicale (patronat-sindicate). sau doar in modificarea unor clauze. pe de alta parte. Negocierea este inseparabila de comunicarea interumana si. un parteneriat. act e de comert precum vânzarea-cumpararea. clasificari privind negocierea afacerilor In sens larg. un contract de vânzare-cumparare. dar mai poate insemna un armistiti u. Atâta timp cât-negocierea este purtata cu participarea constienta si deliber ata a partilor. in mod principial si loial. Negocierea comerciala devine necesara si este posibila ori de câte ori sun t indeplinite trei conditii simple pe o piata mai mult sau mai putin libera: * existenta unor interese complementare intre doua sau mai multe parti. de munca sau diplomatice. poate fi un consens tacit. negocierea apare ca o forma concentrata si interactiva de com unicare interumana in care doua sau mai multe parti aflate in dezacord urmaresc sa ajunga la o intelegere care rezolva o problema comuna sau atinge un scop comu n. a unor conditii de calitate sau de livrare. In cadrul acesteia. Prin negociere intelegem orice forma de confruntare nearmata. putem face dis tinctie intre mai multe forme specifice de negociere. poate fi o conventie sau un contract. pe de o parte. Intelegerea partilor poate fi un simplu acord verbal. sunt aduse argumente si probe.portamentul in functie de circumstante. Cererea sau o ferta facuta de una dintre parti nu corespunde intru totul cu oferta sau cererea formulata de celelalte parti. o minuta. o scrisoare de intentie sau un protocol. Negocierea permite crearea. este bazata pe dialog. care cauta impreuna o solutie la o problema comuna. un pact sau un tratat international.5. inchirierea.

fiecare dintre parti urmarest e avantajele preponderente pentru ea insasi. STRATEGIA NEGOCIERII cuprinde ansamblul obiectivelor urmarite in procesul negoci erii. sa pregateasca si sa anunte partenerul de negocier e privind echipa si nr. se construieste acordul final. PRENEGOCIEREA consta in culegerea de date si informatii asupra partenerului de n egocieri. Ideea este aceea ca cineva nu poate primi ceva daca. nu da altceva in schimb. ca ar trebui sa dam. faptul ca av antajele obtinute de una dintre parti sa fie mai mari sau mai mici decât avantajel e obtinute de cealalta sau celelalte parti. care reprezinta un compromis satisf acator pentru toate partile. de a-i lua altceva in schimb (Br uno Medicina. Acest lucru nu trebuie nici uitat. care trebuie sa fie persoan e cunoscatoare a fenomenului. Do ut des In psihologia comunicarii.6. si nu in ultimul rând sa organizeze protocolu l. Fac ca sa faci . in cadrul negocierilor. Fac daca faci . Manipulati si evitati sa fiti manipulati. fiecare dintre parti isi ajusteaza pr etentiile si revizueste obiectivele initiale. ACORDURILE TACITE se solutioneaza unele tensiuni si probleme fara a se ajunge la o faza de negociere. principiul poate fi regasit in expresii de genul: Dau daca dai . anii 19 96 si 1997). Structura unei bune neg ocieri trebuie sa duca la atingerea obiectivelor prin atragerea atentiei clientu lui. stimularea interesului acestuia de a intra in posesia produsului respectiv. Chiar daca nu dam ceva in schimb. Daca ridici pretentii. la rândul sau. sa defineasca cadrul discu tiilor. Idei de Afaceri. In negocierea a facerilor. respectiv. Exp resiile latinesti ale acestui principiu sunt: Du ut des si Facio ut facias . voi ridica si eu etc. mai las si eu sau Daca faci concesii. a represaliilor etc. identificarea cadrului specific de negocieri si pregatirea reala a cad rului de desfasurare. de persoane. caile si modalitatile posibile de atingere a acestor obiective precum si m ijloacele (resursele) disponibile pentru realizarea lor. ca si in orice alta forma de negociere. ramânem oricum cu s entimentul ca suntem datori. sa nominalizeze persoanele pentru negocieri. Daca mai dai tu. MARJA DE NEGOCIERE reprezinta zona dintre obiectivele maximale si limitele minim e acceptabile in cadrul acestor interese. 8. Principiul avantajului reciproc (WIN-WIN) nu exclude. Da u ca sa dai . insa. ECHIPELE DE NEGOCIERI . toate susti n solutia aleasa si respecta acordul incheiat. orice forma de negoc iere este guvernata de principiul actiunilor compensatorii. TACTICA DE NEGOCIERI este acea parte a unei strategii care cuprinde mijloacele s i formele de actiune utilizate intr-o situatie data pentru realizarea unui obiec . a obiectiilor. daca cineva da sau ia ceva. partenerul va re simti automat dorinta de a-i da sau. Când toate partile câstiga. ZONA DE COMPROMIS POSIBIL reprezinta zona in care marjele de negociere ale parti cipantilor se suprapun. v i face si eu . fara ca nimeni sa fie infrânt. PUTEREA DE NEGOCIERE reprezinta totalitatea mijloacelor pe care negociatorul le poate obtine si folosi in vederea realizarii unei solutii convenite cât mai apropi ate de pozitia proprie de negociere. Conform acestui principiu. acordul este bun atunci când toate par tile negociatoare au ceva de câstigat si nici una ceva de pierdut.Terminologia utilizata in negocieri NEGOCIEREA reprezinta un proces de organizare a intereselor participantilor la o actiune interumana in vederea gasirii unei solutii convenite. a amenintarilor. Negocierea functioneaza. In românes te. in mod efectiv. Fara a face concesii partenerului. Fiecare poate o btine victoria. iar in unele cazuri pot pregati terenul pentru o negociere . nu se pot obtine concesii din partea lui. lege conform careia. deci. aflate in negocieri. Urmare actiunii subtile a acestei legi psihologice. etc. Consecinta este reci procitatea concesiilor. dar nici condamnat de catre partile negociatoare.In principiu. se vorbeste de o asa numita Lege psihologica a r eciprocitatii. dupa principiul avant ajului reciproc. in una sau in mai multe ru nde succesive. sala de tratative. Astfel.trebuie sa cunoasca problema.

RAFTD. in negocierile internationale. pentru a evita consecintele nedorite. Categoriile de interese din cadrul unei negocieri se impart in patru grupe: A) interese comune. 5. 3. Asta inseamna ca nu-i suficien t sa negociem doar in limitele a ceea ce este legal si moral. C) interese negociabile. ramâne adesea o chestiune de principiu. fiecare dintre parti ince arca sa ramâna sub incidenta normelor juridice din tara sa. Moralitatea intelegerilor comerciale. Atunci când acestea difera de la o tara la alta. Interesele comune suma tuturor intereselor celor ce participa la negocieri. B) interese specifice. Zona dintre obiectivele maximale si limitele mini me acceptabile se numeste marja de negociere si este diferita pentru toti parten erii din cadrul unei afaceri. INCOTERMS (International Commercial Terms 1936. Aspectele juridice ale tranzactiilor fac exceptie. ci priveste si etica comunicarii interumane.se deosebesc de cele declarate in faza initiala si sa fie armonizate pe baza tratativelor cu un avantaj reciproc. 2. dar si din acest punc t de vedere. uneori. partile trebuie sa convina din start asupra normelor de drept comercial pe care le vor respecta. 4. Moralitate si legalitate Legea este lege si cei mai multi o respecta si dincolo de principiu.interesul manifestarea unei necesitati sau trebuinte ale participantilor la ne gociere 2. ci mai trebuie sa ne si abtinem de la folosirea abuziva a acelor proceduri si tehnici de manipulare si comunicare care scapa co mplet sau partial controlului constient al partenerului. ce pot fi depasite prin adoptarea normelor de drept com ercial si a uzantelor internationale INCOTERMS 1990 sau. sub aspectul obiec tului si conditiilor negocierii. ARGUMENTUL NEGOCIERII reprezinta suportul care sta la baza negocierii si urmares te relatiile cauza efect si face o analogie sau comparatie intre acestea. capacitatea de a risca a negociatorului. Interesele negociabile in general acestea provin din caracteristici econ omice si organizatorice impuse de politica comerciala si economica a unor state. Interesele reale . pregatirea negocierii.pozitia declarata initial se deosebeste de cea reala prin aceea ca fiecare par tener doreste sa-si creeze un spatiu de manevra Puterea si factorii de influenta a unei negocieri sunt aspecte din cadru l negocierii ce se intrepatrund astefel incât puterea de negociere o constituie t otalitatea mijloacelor pe care negociatorul le poate folosi in vederea obtinerii unei solutii convenite cât mai aproape de pozitia proprie de negociere. revizuite in 1953. D) interese reale. Respectarea riguroasa a acestui principiu nu este cu adevarat posibila. Conceptul de negociere in afaceri cuprinde: 1. CONCESIA reprezinta o modificare a propriei pozitii de negociere in directia par tenerului de negocieri. Principiul moralitatii si legalitatii nu se rezuma doar la etica afaceri lor. Controlul eticii comunicarii este relativ. 6. viteza si capacitatea de reactie. Interesele specifice sunt interesele ce difera de ceilalti participanti si adesea sunt puse fata in fata. informatii despre piata si alti parteneri. Factorii de influenta ce intervin in cadrul unei negocieri sunt urmatoar ele: 1. .pozitia de negociere reprezinta totalitatea intereselor unei parti 3. raportul cerere oferta. de deontologie. Acest fapt poate gener a situatii conflictuale.tiv strategic sau al unui obiectiv intermediar de negociere. 1967. marimea celor doi parteneri.pozitia reala cuprinde obiectivele pe care o parte urmareste sa le atinga pent ru a-si satisface interesele 4. acolo unde legea nu o apara.

iar relatiile dintre parti se con solideaza. In acest fel. Evident. rezultatul va fi determinat decisiv de rapor tul de forte dintre parteneri. odata obtinut. care opteaza doar intr e victorie/infrângere. al unei neintelegeri sau riscul d e a incheia un acord dezavantajos scade. a prevedea in linii mari compo rtamentul pe care il va adopta partenerul si a pregati propriul comportament. pe mascarea intentiilor. impor tanta. adica de puterea de negociere a partilor aflate i n conflict. aplicarea acestora nu este ob ligatorie. fara ca cealalta pa rte sa piarda. fata de diversele interpretari nationale ale acelorasi clauze. iar dezechilibrul de forte este semnificativ. in care una din parti trebuie sa câstige . In aceasta optica. Ele vor incerca fie sa recupereze handicapul. care prefera siguranta uzantelor internationale. Avantajele acestui tip de negociere sunt acelea ca ajunge la solutii mai bune. b) atacul in forta si intimidarea. deja. chiar daca vin impotriva celor prop rii. Orice atac reusit apare ca un s emn de putere. Clim atul negocierilor este caracterizat de incredere si optimism. . Es te important sa anticipam sau sa descoperim din timp tacticile agresive ale adve rsarului. Consecinta cea mai rea a unui acord incheiat in astfel de conditii este aceea ca partile dezavantajate nu vor fi dispuse sa il respecte. riscul unei rupturi. Se poate face distinctie intre trei tipuri fundamentale de negociere: * negocierea distributiva (câstigator / perdant sau victorie / infrângere). negocierea pune fata in fata doi adversari cu interes e opuse si devine o confruntare de forte. 1980 si 1990) ofera o serie de norme si reguli pentru interpretarea princ ipalelor clauze folosite in comertul international pentru partile contractante. pentru a le face sa ricoseze si sa piarda din eficacitate. pe termen lung. Fiecare concesie facuta partenerului vine in dauna concedentului si reciproc. A-l cunoaste si a-l evalua inseamna. Analiza tipului de negociere in care ne angajam este.1976. mai durabile. pot fi amintite: a) polemica purtata prin contre permanente si prin deviere sistematica de la sub iect. d) descalificarea prin rea-credinta. Aceasta optica de negociere ocoleste si evita starile conflictuale. in intâmpinare. partile se simt mai bine. Orice concesie apare ca un semn de slabiciune. Acest tip de negociere este posibil atunci când opozitia de interese este puternica. fie sa se razbune. c) manevrele retorice bazate pe disimulare. Negocierea distributiva este cea de tip ori/ori. intotdeauna. Intre tacticile uzuale. Negocierea integrativa (victorie/victorie) este acea in care sunt respec tate aspiratiile si interesele partenerului. Tacticile si tehnicile de negociere folosite in negocierea distributiva sunt tipice pentru rezolvarea starilor conflictuale. Este cea care corespunde unui joc cu suma nula si ia forma unei tranzactii in care nu este posibil ca o parte sa câstige. RAFTD (Revised Americain Foreign Definition 1941) este o culegere de uza nte folosite in comertul exterior al SUA. Intr-o astfel de negociere. un tip de negociere care nu pune in cauza o pozitie part ilor sau intereselor subiective ale acestora. iar acordul. Obiectivul negocierii va fi un acord care nu va tine seama de int eresele partenerului si care va fi cu atât mai bun cu cât va lovi mai dur partea adv ersa. prin atac la persoana si prin caderea in de rizoriu. * negocierea integrativa (câstigator / câstigator sau victorie / victorie) sau * negocierea rationala. Se bazeaza pe respectul reciproc si pe tolerarea diferentelor de aspiratie si de opinii. salveaza si consolideaza relatiile interumane si de afaceri . Sunt dure si tensionate. Negocierea integrativa creaza. ascunderea adevarului si pe culpabelizarea adversarului. Ambele câstiga si ambele sustin solutia si acordul incheiat. are toate sansele sa fie respectat.

Negocierea comerciala nu trebuie abordata ca un joc cu suma nula in care ceea ce o parte câstiga.mentinerii increderesolutiimaiacord Ambiantaladistributivavointe diferend oamenisipresiune/unilaterale avantaj. Algoritmul rationalitatii inseamna deci: definirea problemelor. exista parteneri. negocierea este un proces de interactiune. normele legale. cu respectarea unor reguli si uzante stat ornicite intr-un mediu juridic. cultural. dincolo de caracter ul competitiv al raporturilor dintre parti. Toate partile negociatoare pot avea de câstigat si nici una de pierdut. cealalta pierde. Tabelul 1. motivatiile si preocupa rile sale. Pentru aceasta. mai curând decât adversari. negocierea trebuie sa conduca la un consens si nu la o victorie a uneia dintre parti asupra celorlalte. contacte si confruntari. cel putin unele dintre acestea. normele morale sau p rin recursul la oficiile unui arbitru neutru. In negociere. Se incepe cu formularea problemelor care trebuie rezolvate. Negocierea rationala este aceea in care partile nu-si propun doar sa fac a sau sa obtina concesii. in final.principii. Ceea ce conteaza. spre exemplu). dusmanicarepresiunideacordul. In al treilea rând. partile urmaresc realizarea unui acord care. ajustare si armonizare a intereselor distincte ale partilor astfel incât. concretizata intr-un contract mai mult sau mai putin avantajos. politic si economic determinat. ca raspunsur i la intrebari de genul: Ce nu merge? Unde se afla raul? Cum se manifesta acesta ? Care sunt faptele care contravin situatiei dorite? Se continuie cu un diagnostic al situatiei existente. sunt rezultatele negoc ierii. diagnost icarea cauzelor si cautarea solutiilor.cedare nuinimportant acorduluisolutiilor oamneii acordbunedurrezolvavointade vointedupa fatarelatiilor. proceduri si uzante mai mult sau mai putin determinate si sunt duse de n egociatori mai mult sau mai putin calificati. insa. sa asigure avantaje proprii prepondere nte. in pa ralel cu satisfacerea intereselor comune. consemtite de pe pozitii de negociere subiective. pot fi puse in practica. negocierea este un proces competitiv in care. pornind d e la baza intereselor comune. schimburi de mesaje. Apoi. In al patrulea rând. consacrate ca atare in codul comercial si mediul afacerilor. insistându-se asupra cauzelor care impiedica rezolvarea problemelor.1 Tip de negociere concesii imagineaza solutii. In esenta sa. negocierea este un proces orientat catre o finalitate precisa.relatiilor. acordul de vointa sa devina reciproc avantajos. . este sunt exigente accepta Atitudinea cele exigentele pe false confruntarea satisface solutia Exigenta daca independentaschimbuldecizia serezolva exigenteleinalte evitabuna intelegatorconditie Atitudeneaproblema oun exercita acum. dur cuintelegere Obiectivulintegrativaminimalelaschimbulevaluarease ajunga unica Negociererelatiedeinvingela represaliipropriaacordul si diferendacceptabila [Caracteristici]adetreceavantajoase a obtinedepozitie estelaposibile si diferen cauta cer bazeaza oamenii si diferendul sunt doua probleme distincte dul Evaluare comparativa a tipurilor de negocieri Inteleasa ca proces de comunicare interumana. Partile sunt obligate sa respecte cerintel e de ordin procedural si deontologic. Negociatorul cauta sa inteleaga miza pus a in joc de partener. sa cunoasca sentimentele acestuia. In al doilea rând. care au capacitatea juridica de a angaja firmele pe care le reprezinta. ci i ncearca sa rezolve litigiile de fond de pe o pozitie obiectiva. alta decât pozitia uneia sau alteia dintre ele. Tratat ivele sunt purtate intr-un cadru mai mult sau mai putin formal. pe baza unor pri ncipii.Tacticile specifice se bazeaza pe reciprocitatea concesiilor (termeni de livrare mai scurte contra unor plati imediate. Divergentele care ramân nerezolvate sunt reglate prin recursul la criterii obiective. negocierea comerciala comp orta o serie de aspecte si caracteristici care o particularizeaza.infataobtindurata Comportamentulconflictul neutralitatesfidaresolutii suspiciune. exprimata prin incheierea unei afaceri concrete.pierderiunilaterale concesiv.avantaje cacare aduce agresiv. precum referintele stiintifice. in ciuda aspectul ui competitiv care ia nastere spontan. c are au loc intre parteneri de afaceri. cedeaza rationalaoameni Relatiaconcesii mutual neutru. in cadrul unei transparente si sinceritati totale. fara apelul la cea mai mica disimulare sau suspiciune. In primul rând.pentru prietenirationalvointaiar sisea presiuni Participantiideminimalediferendiaatent este saoameni a câstigapresiuni. se cauta solutiile teoretice si se stabilesc de comun acord masuri le prin care. trebuie definite clar interesele mutuale. negocierea comerciala este un proces organizat concretizat intr-un ansamblu de initiative. Evaluarea succesului este facuta prin raportare la finalitatea sa.

echipa si numarul participantilor. mai mult chiar decât in conflictul deschis de natura razboiu lui sau a intrecerilor sportive. Ea devine o maniera de abordare a unei confruntari delicate intre doua s au mai multe vointe. impreuna cu relatiile de dependenta dintre ele. spatiul si locul de desfasurare. ar e mai multe sanse sa controleze interactiunea si sa obtina victoria. simultan. la personalitatea negociator ilor si la puterea de negociere a partilor. microclimatul. partiale si intermediare . In lungul unei linii strategice. pe neobservate. pe cât posibil. Strategia este o linie de actiune care se poate dovedi valabila intr-o s ituatie data. ca si tot ceea ce se petrece si se decide in t impul desfasurarii acesteia. Tactica este subordonata obiectivelor imediate. Astfel. persoasiunea. folosind atât logica rece a argumentelor rationale. . Conditiile negocierii privesc: obiectul negocierii.7. Partea care are o viziune mai clara asupra acestei confruntari de vointe. Ideal ar fi ca partenerul de negocieri sa inteleaga ca eu am dreptate si el se inseala. inseamna ca am ales cea mai buna strategie. este perfect. partenerul trebuie sa gândeasca ca mi ne. actiunile tactice se insi ruie ca verigile unui lant. argumentatia. care priveste rundele succesive de cont acte. cu efecte pe termen scurt. conesiile si acordul. impulsive. tensi unea si criza. ca si strategiile si tacticile de negociere folosite de negociatori. Ea este subordonata obie ctivelor globale si finale. pozitia la masa tratativelor etc. Pe rând. de cele mai multe ori. mai inainte de a investi prea mult timp si efort pentru a-l convinge. cadrul general al negocierilor poate fi structurat si analizat prin prisma urma toarelor categorii de elemente distincte: * factorii generali de influenta. Indiciile si fazele agravarii pr ogresive a conflictului pot fi: disconfortul. pe aceea a adversarul ui. O linie strategica vizeaza efecte pe termen lung si poate fi materializata prin actiuni tactice premeditate sau prin reactii spontan e. dar complet inaplicabila in multe altele. Orice forma de negociere implica o confruntare de vointe. care isi lasa amprenta asupra rezultatelor finale. * procesul de negociere propriu-zis. concretizate in acordul de vointa al partilor n egociatoare. * conditiile negocierii. care privesc mediul extern si toate antecedentele c e preced negocierea propriu-zisa. Conflictul poate fi dezamorsat in fasa. a uditoriul. schimburi de mesaje. incidentele. cât si energia psihologica a emotiilor s i sentimentelor. Strategii de negociere a afacerilor Desi nu exista retele sau doctrine care sa garanteze obtinerea succesul ui intr-o infinitate de situatii conflictuale. sentimente si interese. mandatul de negociere. Fiecare dintre parti este influentata de modul in care percepe propria sa pozitie si. Principiul fundamental al s trategiei este acela de a stapâni interactiunea vointelor care se infrunta la masa tratativelor si a nu le lasa sa treaca in conflict deschis. dar nu pot domina toate. interactiunea vointelor aflate in conflict. Ac estea se refera la cultura din care vin partenerii. O linie strategica este alcatuita din inlantuirea mai mult sau mai putin coere nta a mai multor actiuni tactice sau reactii spontane. Reactia spontana este o m anifestare impulsiva. dar si eu ca el. putem elimina patru mar i categorii de elemente. In final. separat. neintelegerile. strategia trebuie privita ca un mod de gândire di namica. * rezultatele negocierilor. care preexista procesului de negociere. In negocieri. vazându-l atât ca proces de comu nicare. Daca s-a intâmp lat asa. dispozitia psihica. Daca putem obtine victoria fara sa fie cineva infrânt. Impreuna trebuie sa ajungem acolo unde voia sa ajunga fieca re. Strategia de negociere functioneaza numai dublata de arta de a orienta s i controla. gândirea strategica si actiunea tac tica multiplica sansele de reusita. cât si ca ansamblu de factori de influenta si conditii generale de desfasu rare. 8. timpul disponibil si ordinea de zi. fiecare dintre parti poate prelua initiativa si controlul. in raport cu aceasta. numarul partilor negociatoare.Abordând conceptul de negocieri in sens larg.

De-a lungul istoriei. intâmplate fara vointa ex presa a cuiva.7. care intristeaza si irita. 8. o emotie sau un sentiment neplacut car e congestioneaza fata si face vocea sa scârtâie. printr-o batalie scurta si decisiva. In paralel. Manev rele folosite sunt cele directe. Cumparatorii ca si furnizorii s-au considerat ofensati si l-au boicotat provocându-i falimentul. ca si a unor animatori si animatoare. Aceasta cura de informare il plasa pe vânzator intr-o pozitie deosebit de avantajoasa. Tensiunea este deja starea de incordare. cu cei hotarâti sa cumpere. pe teatrul principal de opera tiuni.1 Strategii directe Când suntem stapâni pe situatie si siguri de rezultatele actiunilor noastre. grosul fortelor adverse. Conform teoriei militare. iar puterea de negociere impune cu usurinta vointa celui mai tare. Metodele folosite de distribuitor au fost deconspirate. de per sonalitatea si moralitatea negociatorilor. dar nu totdeauna are sorti de izbânda deo arece un bun negociator cu anumite calitati poate rasturna o situatie ce de la i nceput ii parea defavorabila . aplica strategii indirecte si cooperative. fata i n fata cu un adversar relativ mai slab . * purtarea unei singure batalii decisive pe un teatru de operatiuni principal . in tram direct in subiect si lovim direct la tinta. natura conflictelor si bazele strategice si tactice ale rezolvarii lor au ramas fundamental aceleasi. I ntâmplarea a atras atentia asupra eficacitatii unor strategii de negociere adecvat e. scopul acestor strategii este acela de a a cumula fortele si prin punctele forte principale. victoria trebuie ob tinuta prin: * mai buna utilizarea unei forte de mari dimensiuni impotriva principalelor fort e ale adversarului.2. in compania altor clienti si in prez enta unor parteneri de conversatie. Strategia directa este usor de practicat atunci când esti puternic. In mediul afacerilor circula relatarea intâmplarii petrecute cu un celebru distrib uitor de covoare persane care. aici e rau lasati sa decida asupra actului de cumparare. Cu toate acestea. in cele din urma. deoarece putea alege tipul de strategie cu care isi va intâmpina partenerii. Neintelegerile sunt situatiile de dubiu. pentru a anihila.Disconfortul este un fel de jena. cearta. Fara nici o alta forma de persuasiune. Ne putem intreba ce s-ar fi intâmplat daca secretul negocierilor sale nu ar fi fost dezvaluit sau daca altii nu procedeaza la fel? 8. In orice caz. ambiguitatile. cu ajutorul unor m icrofoane ascunse si prin niste pereti speciali. in acest gen de strategii. Incidentele sunt fapte marunte.Strategii indirecte .c unoscut si studiat pâna in cele mai mici detalii de câtre seful echipei si de catre cei care fac parte din echipa de negociere. a intrat totusi in faliment dat orita manierei ofensatoare in care a purtat negocierile. iritare. negocia direct si conflictual. Dupa ce vizitau exponat ele si se informau asupra unor caracteristici ale ofertei. in care partener ii se interpreteaza gresit si trag concluzii tendentioase pentru ca devin persoa ne suspicioase si cu anumite resentimente. In viziunea militara clasica. violenta sau ruptura relatiei din tre partile negociatoare. Strategiile directe sunt folosite atunci când raportul de forte ne este ne t favorabil.7. Strategiile de negociere adoptate depind de conjunctura de piata. cumparatorii potentia li erau condusi direct intr-o incapere special amenajata pentru cocktail. schimbarile tehnologice au impus mereu schimbari a le mijloacelor folosite in confruntarea dintre doua sau mai multe parti negociat oare. potentialii parteneri erau vizu alizati. dar suparatoare. Cu cei nede cisi. precum si de relatiile dintre parti. iar comentariile lor erau ascultate cu atentie. imediat dupa cocktail. ingrijorare si alerta permanenta fata de presupusa rea vointa a partenerului. Cauta sa obtina maximum de avan taje in minimum de timp. intr-o batalie decisiva. si de la unii si de la altii. Criza este conflictul deschis.

Relatiile de afaceri stabilite prin astfel de strategii pot fi profitab ile. * utilizarea unor resurse puternice pentru a da lovituri decisive in punctele sl abe ale adversarului. se sch imba si baza puterii de negociere intre parti. Acesta poate fi: a) conflict de credinte si preferinte. Strategiile conflictuale sau competitive sunt acelea in care se cauta sa se obtina avantaje. fie parasindu-l. ape lam la un exemplu tipic de negociere a pretului. Adversarul trebuie sco s din pozitiile sale intarite. Pentru ilustrarea procesului de negociere bazat pe conflict deschis. se bazeaza pe o disproportie de putere de negociere intr e parti. * supravegherea continua a manevrelor adverse etc. aplicabile in conditii de conflict deschis. Toate aceste principii si reguli de actiune sunt tipice pentru lupta de gherila . Dupa epuizarea si macinarea acestora in conf licte sau divergente minore. ar mamentul este substituit de argumentatie si de putere) pentru a-si apara partile mai slabe si mai putin importante. Conflictul ramân e deschis. In cadrul strategiilor conflictuale. astfel incât sa realizeze cât mai târziu ac est lucru. Strategiile bazate pe forta. Strategia indirecta sau laterala es te folosita atunci când adversarul este mai puternic. mai intotdeauna. O parte di ntre cumparatorii potentiali vor accepta plata acelui pret. dar nu si de lunga durata. Presupunem ca. cu armamentul sau greu (in cazul negocierilor. manevrele laterale inseamna manipulare si sunt posibile numai cu o mare risipa de mijloace psihologice de persuasiune si sugestie care limite aza libertatea de decizie a adversarului. * aplicarea de lovituri minore si sporadice când adversarul se retrage. pe teatrele de operatiuni secundare. exista o cerere mare pentru produsul X. In negocieri. atunci cân d raportul de forte la nivel strategic este de pâna la 1 la 5. * angajarea unor batalii decisive pe teatre de operatiuni secundare. 8. la nivel tactic. Adversarul trebuie indus mereu in eroare. * divizarea si imprastierea fortelor adversarului prin manevre laterale si ocoli toare. se incearca ingenuncherea sa prin lovi turi laterale si surprinzatoare. * retragerea neconditionata de pe pozitiile in care adversarul isi concentreaza fortele. este esential a sesiza din timp nat ura si tipul conflictului de vointe. sunt mai simple decât cele cooperative. Sunt dure si tensiona te si. Profitând de pozitia sa pe piata. in punctele vulnerabile. fie impunând preturi joase. . Oferta este insuficienta si productia este controlata de un furnizor unic. fara a face concesii in schimbul lor.7. lovituri laterale si folosim mai ales mijloace psihologice.Când raportul de forte si imprejurarile nu ne sunt favorabile. alegem solutii de uzura. In loc sa se ia taurul de coarne. Câteva reguli de baza : * realizarea efectului de surpriza prin recurs permanent la actiuni imprevizibil e. Când pozitia sa pe piata se schim ba. acesta cere un pret exorbitant.Strategii conflictuale Clarificarea caracterului cooperativ sau conflictual al negocierilor este i mportanta pentru alegerea tacticilor si tehnicilor folosite la masa tratativelor . vor fi atacate pozitiile cheie. A o folosi inseamna a lovi a dversarul in punctele sale cele mai slabe.3. pentru a limita libertatea de actiune a adversarului. Clientii vor cauta sa se rafuiasc a cu vechiul furnizor. Ele sunt puternic influentate de schimbarea conj uncturii de piata. de mare importanta. sub presiunea furniz orului care nu admite livrarea in alte conditii. pe o anumita piata. * mentinerea unui raport de forte de cel putin 1 la 1. odata cu aparitia unui numar mare de alti producatori la fel de buni. Manipularea ramâne singura resursa de ca re mai pot dispune cei lipsiti de putere si mijloace de presiune.

nu este negociabila. In spiritul strategiilor cooperative. Cel putin la inceputul discutiilor. adauga: asta ca sa folosesc o exprimare mai delica ta . Un exemplu de aplica re a strategiilor cooperative poate fi negocierea unui contract intre sindicatel e si conducerea unei exploatari miniere: Liderul sindicatului anunta : 3% este cresterea minima pe care o putem ac cepta si. Daca vorbesti calm. refuzând folosirea mijloacele agresive de presiune. din punctul nostru de vedere. In troduction à la strategie). ii dai dreptate ori de câte ori ai ocazia.Alegerea tipului de strategie Din perspectiva teoriei militare (dupa generalul francez André Beaufre. iar negocierea cresterii salariilor a fost amânata. A urma expunerea p e larg si firul discutiilor a fost reinnodat. Comportamentul partilor negociatoare ramâne preponderent rational. recomandarile. Conflictele de instrumentare sunt acelea in care adversarii adera la unu l si acelasi obiectiv final. in care fiecare dintre parti si-ar apara vehement pozitia. Daca vrei sa fii inteles. Op. el spune calm: Ma inte reseaza foarte mult afirmatia dvs. Este un conflict intre valorile fundamentale la care adera partenerii si nu unul de natura rationala. nu intâmpini atacuril e cu contraatacuri. Strategiile competitive genereaza tactici de influenta negativa si agres iva precum avertismentul. la rându l sau. Strategiile cooperative se bazeaza pe tactici de influenta pozitiva prec um promisiunile. de debusee. si care evita conflictul deschis. a expus motivele care fac revendicarea dificila. trebuie sa inteleg i partenerul mai intâi. Ar urma o cearta prelungita. ceri scuze etc. Ca sa infrângi mai usor rezistenta adversarului. ideologica sau psihosenzoriala. De regula. Actionând in spiritul strategiilor competitive. Divergentele sunt de natura procedurala. dar nu sunt de acord cu caile. Inainte de a se aseza. El poate fi de natura politica. aceste strategii cauta sa identifice punctele si interesele comune tocmai pentru a face posibile cât mai multe oportun itati de a cadea de acord cu partenerul si a-i da satisfactie. In loc sa contraatace. Ai i n fata un partener si nu un adversar. Totul va fi zadarnic si greva nu va putea fi evitata. dureaza si duc la epuizarea adversarilor. nu raspunzi provocarilor sale. nu aplici principiul ochi pentru ochi si dinte pentru dinte . Daca vrei sa fii ascultat.4 Strategiile de cooperare Sunt acelea care urmaresc un echilibru intre avantaje si concesii.) 8. Trecem la punctul u rmator. Greva nu a mai avut loc.b) conflict de interese si c) conflict de instrumentare. religioasa. concesiile si recompensele.8. ii arati respect. in ciuda oricarei bunavo inte. treci de partea sa. il a sculti cu atentie. (William Ury. Consiliul de administratie. amenintarea directa si represaliile. Conflictele de interese sunt cele generate pe baze materiale si financia re. Sunt gata sa ascult cu rabdare punctul dvs.7. Daca te porti prietenos. Pozitiile adverse pot fi ireductibile. patronatul ar contraataca. de vedere . creste probabilitatea de a ti se vorbi la fel. Este profund. trebuie sa fii primul care asculta. M ai mult chiar. ecuatia globala a unui plan strategic are urmatoarea f ormulare de principiu: . de mare intensitate si foarte greu d e conciliat. spre surprinderea tuturor.cit. metodele si mijloace le folosite pentru a-l atinge. de c oncurenta etc. 8. conflictele de acest fel iau amploare. legate de surse de materii prime. Conflictul de credinte si preferinte este generat de diferente de ordin cul tural si perceptual. iar pozitiile lor pot fi usor de exprimat in termeni militari. directorul general nu raspunde pro vocarii. intâlnesti mai usor prietenia. cu privire la folosirea unei exprimari mai de licate. de impartirea câstigurilor.

m. avem o tendinta fireasca de a reactiona impulsiv sau de a ne exterioriza . Factorul timp are importanta pentru ca partile se angajeaza intr-o confrun tare de uzura. tehnici si scheme de negociere A stapâni interactiunea vointelor implicate in negociere inseamna a nu cad ea prada unor reactii spontane. A da t. trucuri si scheme de negociere.unde: u factor de situatie sau influenta de conjunctura. aplicând legea Talionului. ci cazi prada uneia din cele câteva genuri de react ii spontane. Te faci .d. injuri s. A injurat.Tactici. numai judeci lucid si detasat. * abandonezi lupta. rupi relatia si lasi totul balta. In plus. A spart. Este genul de relatie victorie sau infrângere. * cedezi si te predai fara conditii. Din nefericire. o reactie impulsiva la o actiune a adversarului sau la o modificare brusca a conditiilor negocierii. M fortele materiale si financiare implicate in conflict si aflate in interactiun e. Când esti invingator trebuie sa te feresti de invins deoarece el nu va respecta un acord sau o decizie care nu a tinut seama de interesele si orgoliile sale. * iti reprimi pornirile. alegerea unui tip de strategie directa sau indirecta depinde de circumstantele simbolizate prin elementul (u). fara sa a analiza in profunzime t oate detaliile problemei sau chiar fara sa ne gândim suficient la problemele ce a r putea sa decurga dintr-o atitudine sau din alta . Capitolul IX 9. adica: * intorci lovitura. la o conf runtare dura si fara menajamente intre cei doi parteneri care de cele mai multe ori este zadarnica. Strategiile directe sunt preferate atunci când greutatea specifica a factoril or psihologici este preponderenta. p fortele psihologice disponibile. A tipat.a. o optiune spontana. Tactica preme ditata poate fi o tehnica de comunicare eficace. spargi. in care credem ca cineva nu poate sa câstige fara ca altcineva sa piarda. raspunzând cu aceeasi moneda. o capcana retorica sau un truc psihologic. uiti interesele. Al doilea gen de reactie impulsiva este capitularea fara conditii. De cele mai multe ori. fara o determinare logica si rationala. Când adversarul te incolteste. T factorul timp. Altceva decât o schema tac tica selectata premeditat. tipi. Primul gen de reactie este cel mai frecvent intâlnit si se bazeaza pe contra si razbunare. Este efectul unei tendinte inconstiente de a ne proteja de durerea esecului. Aceasta inse amna cu totul altceva decât o linie de natiune rationala. aceste aspecte n edorite in cadrul unei negocieri conduc spre escaladarea conflictului. de lunga durata. rareori riposta violenta este suficienta pentru a convinge adversarul sa se opreasca sau sa-si reduca argumentele pe care el le considera c ele mai favorabile pe moment pentru el . dai. in raport cu situatia si cu adversarul. iar fortele materiale si financiare sunt negl ijabile. Când suntem confruntati cu situatii dificile. Alegerea tacticii de negociere. Intoarcerea loviturii duce la deteriorarea bunelor relatii dintre parteneri . Invi nsul de astazi este partenerul de mâine sau dusmanul de poimâine . Opune loviturii o noua lovitura. taci si inghiti. Practica diplomatica si lit102eratura de specialitate pun la dispozi tie un intreg arsenal de astfel de tactici. ridica tonul si trânteste cu pumnul in masa. adica a nu da curs unor porniri din instinct sau din impuls pe moment . atacului cu contraatac. este adesea.

Daca este vorba de o afacere. In plus. Puterea noastra de negociere cr este pe masura ce ne insusim scheme de negociere validate de teorie si practica. Daca apelam la câteva tactici. In plus. Diplomatii nu spun aproape niciodata NU. care trebuie si pot fi evitate prin alegerea rationala a unor tactici fara determinare emotionala.1. Daca este vorba de slujba. p roblema se complica si mai mult. seara. optând pentru tact si delicate te in defavoarea adevarului brutal. Prinsi in vârtejul confruntarilor si certurilor. Nu-i rau sa facem acest lucru când pastram o relatie buna. o cariera ratata etc. contestati. In mod normal. predarea fara lupt a poate conduce la framântari si regrete ulterioare. el nu va sti tot ceea ce se petrece cu tine. Mergi pe mâna adversarului. Al patrulea gen de reactie. Acestea primeau. un plan pe care merita sa-l respectam.. fizic sau emotional. Mai inainte de a proceda la alte consideratii teoretice si practice asupra lor. Marco Polo scria ca a intâlnit adevarate s coli in care erau formati solii si purtatorii de cuvânt ai capeteniilor mongole si tibetane. Intors din lungul sau drum a siatic prin Mongolia si China feudala . Dece sau Dar Da. Dece sau Dar este genul de tactica verbala care ne face mai agreabil i pentru partenerul de negociere si cei mai important conform unor studii sociol ogice. Ca si negociatorii buni din mai toa ta lumea. preferi sa cazi de acord cu el. Totusi. Abandonezi negocierile inainte de obtinerea unui acord bun sau rau. 9. luând-o mereu de la un capat. efectul rupturii poate fi grav: un client mai putin. avem la indemâna o linie de actiune tactica pre meditata. Afacerile bune pot fi ratate. contrazisi. daca taci si treci cu vederea. daca ne lasam impresionati de atacul si crizele de furie ale adver sarului. Daca . da r si sa recunoastem tactica adversarului pentru a-i administra antidotul cuvenit . numai ai nici un cuvânt de s pus si nici un control asupra a ceea ce se va intâmpla. destramam ceva din puterea sa de negociere. când cedezi fara lupta. ei au invatat acest lucru de la asiatici. t ehnici. te retragi jignit. Inghe suit in corzi. Prin abandon. reprimarea. fie sub aspect emoti onal. Astfel de tactici si tehnici exista cu zecele si sutele atât in diplomatie. cu iluzia ca este ultima data când mai facem acest lucru. vom prezenta o colectie de tactici si tehnici de negociere. da r el nu stie acest lucru si nu face nimic pentru a-si schimba comportamentul. Asta pentru ca vrem sa pastram relatia cu orice pret. sansele d e a pastra controlul cresc considerabil . A reprima un conflict inseamna a te preface ca nu iei in seama aspectele sale dureroase si injuste. Il suporti rabdator. pleci bosumflat. nu facem altcev a decât sa incurajam alte momente delicate . numai bune de inghitit atunci când situatia o ce re. In fapt. demisionezi. Fie sub aspect financiar. Este o forma de neimplicare.Tactica lui Da. rupe si loveste. Este intelept sa te retragi doar atunci când conflictul nu te priveste cu adevarat in acest caz este indicat sa nu renunti pentru unele câstiguri pe care le-ai pute a avea in viitor din respectiva afacere . Incetezi sa mai d iscuti. consta in refuzul acelui act de exi stenta conflictului. Nu costa nimic . invatate si exersate din timp. Daca deconspiram tactica adversarului si ii spunem pe nume. Oamenii urasc faptul de a fi negati. Faci orice de dragul rel atiei si al pacii cu adversarul. cât si in afaceri. de regula.mic pentru ca el este mare si cedezi fara lupta. NU est e o negatie directa si categorica care taie. Toate aceste patru tipuri de reactii spontane sunt manifestari instinctuale extreme. Al treilea gen de reactie impulsiva consta in ruperea brusca a relatiilor c u persoana sau cu firma dificila. Daca . trucuri si scheme de negociere. Ele ne ajuta sa preluam initiativa. devii un negocia tor cu anumite resentimente deoarece nu a fost posibil sati duci la indeplinire planul pe care la-i avut de a acasa . ne controlam cu dificulta te reactiile impulsive despre care am vorbi deja. Când te retragi din conflict. renunt i. In plus. atâtea vergi la talpi câti de NU le scapau peste zi de pe buze. Prezinta riscul de . de dragul linistii. redate s ub forma unor pilule concentrate. risti sa nu ajungi niciodata la celalalt.

Oricând se poat ontinua pe varianta dorita. atitudi nea si comportamentul partenerului . dar diferenta vine din calit atea . iar dreptatea pe care o are el nu corespunde cu realitatea . Se stie ca atunci când un diplomat spune DA . sunt de acord cu ceea ce spui tu. El nu-i un necunoscator al afacerii . ca si in relatiile interumane de zi cu zi. Vrei sa cuceresti un anumit privilegiu sau o anumita concesie . Ea are trei nuante posibile: una care ins eamna Da . a obtinut un privilegi u major (bunavointa). Sa-i ofere ceva. Franklin avea un adversar abil si necrutator. Daca l-ai putea manipula. DAR poate fi folosita cu sensul de negatie. precum hipnoza sau programar ea neurolingvistica. 9. vei intelege POATE . pa strând si alte doua variante de optiune. in 1778). Daca . A aflat ca adversarul sau are o carte rara si valoroasa. Exista tehnici de manipulare majora (100%). Exprimata simplu. ca cerând un privilegiu minor (cartea). dar nu sunt la indemâna oricui. n-ar fi primit. Mai bine sa-i cer ceva minor. design-ul . Exista. adversarul i-a zâmbit de departe. Exista. care il hartuia mereu. dar ? Atunci când clientul se plânge de pretul prea ridicat. sentimentele. DA este ceva ce da c ursului de a fi un invingator in afaceri . ai face-o fara rezerve si ce daca ai facut-o deja. Este lipsit de delicatete. Psihologii au studiat efectul Franklin . Inventatorul paratrasnetului a fost om politic si negociator stralucit (a incheiat alianta franco-americana. dar trebuie luat in co nsiderare faptul ca in orice afacere exista un invingator si un invins sau ambe le parti egale in urma negocierii facute cunoscut fiind faptul ca omenii se mani puleaza unii pe altii in modul cel mai firesc si natural pentru a ajunge la telu l propus uitând de regulile ne scrise ale derularii unei bune afaceri . când exista da . Dece sau . macar putin. au gasit in ele un caracter de regularitate si l-au numit tehn . Bunavointa si favorurile acestuia trebuiau neaparat obtinute. Asta vrea sa spuna: Da. Una dintre ele este asa -numita manipulare Ben Franklin . indiferent ce si cu cine. s-a apropiat si i-a strâns mâna prieteneste. o multime de tehnici simple de manipulare minora folosite in negocieri. Franklin insusi povesteste c a s-a framântat mult sa gaseasca o solutie. I-a scris asa ca unui prieten. dar n-ai luat in cons iderare faptul ca Secretul lui Da. insa. au facut o gramad a de experimente. Peste câteva zile. Iata. vei intelege NU . Daca . nu un invins . in schimbu l bunavointei. service-ul acordat sau perioada de garantie sau post garantie et c. Când un diplomat spune P E . Un diplomat adevarat nu spune niciodata NU motiv pentru care es te indicat sa fii mai diplomat decât ce mai mari diplomati cunoscuti. Oamenii cu tact il evita cu multa grija. Franklin a ascultat un proverb care spune cam asa: cel care ti-a facut deja o favoare este dispus sa-ti mai faca una. una care inseamna poate si inca una care inseamna chiar Nu . urmaresti sa convingi parteneru l ca tu ai dreptate. este mare. DAR este acela ca permite formularea opi niei proprii ca pe o continuare aceea ce a spus partenerul si nu ca pe o contraz icere directa a opiniei acestuia. Pen tru asta va trebuii sa influentezi in favoarea ta gândirea. ceva ce nu mi-ar put ea refuza fara sa para caraghios a decis Franklin. si situatii in care Hm! Mai bine sa va spun pe ocolite. deci. un acord. Tactica dreptatii totale sau tactica Piciorul-in-prag * o tehnica de manipulare psihologica minora Când negociezi ceva. In schimb o form ulare de genul Da. Mai bine in cearca ceva in genul: Da. insa. Multi o fac.a ofensa partenerul si a bloca discutia. NU irita si inversuneaza. o epistola in care l-a rugat sa-i faca favoarea de a i-o imprumuta câteva zile. clar si fara echivoc. Marii negociato ri si agenti de vânzari le folosesc. la care ii oferi prod usul.2. Colegii de Camera erau stupefiati. Distruge comunicarea. Acestea anuleaza aproape total vointa manipulatului si o in locuiesc cu cea a manipulatorului. Când sau intâlnit in Camera. Franklin i-a returnat -o impreuna cu un biletel in care-si exprima admiratia si recunostinta sa. In Camera. Cum sa procedeze? Sa arate un respect servil ar fi fost un gest de oportunism si infrângere. Omul nu avea un motiv in telegent sa refuze si a trimis-o imediat. nu-i spune Nu-i adevarat . mai mult decât cel care -ti este obligat (dator) . Nu lasa loc de intors. aveti dreptate. Dece sau . asa ceva nu se mai intâmplase. negatia NU ramâne fara variante de o ptiune ulterioara. De ce sa spunem nu .

ica piciorul-in-prag . Pentru a determina pe cineva sa faca o concesie majora, mai intâi, pui piciorul in prag, ca usa sa ramâna intredeschisa. Ceri ceva nesemnificati v, dar de aceeasi natura si greu de realizat. Abia dupa asta, formulezi cererea reala, avuta de la inceput in vedere. Ritualul poate fi transpus aproape identic intr-o negociere sindicate part onat. Liderii sindicali venind ca niste zmei la directiune. Seful de cabinet ii pofteste in sala de protocol, aduce o sticla cu apa si o tava cu zece pahare. Pe ste un sfert de ora, intra directorul tehnic, cu o falca-n cer si alta pe pamânt. Spumegând de furie, ii repede pe sindicalisti si le vorbeste crunt despre situatia disperata a firmei: costuri mari, profituri mici, risipa, rebuturi, absente, ne glijenta, lene si restul. Apoi, fara a mai lasa pe liderii sindicali sa si conti nue pledoaria pe care si-au pregatit-o in prealabil , incheie cu ceva de genul: M ai bine inchid fabrica si va las pe drumuri.Cu persoane iresponsablei nu se poat e lucra si o sa-mi continuii activitatea in alta parte . Iese brusc, trântind usa. Liderii sindicali se uita nauciti unii la altii; liniste si stupoare. Dupa câteva minute, intra managerul general. Saluta cordial. Da mâna cu toat a lumea si, amabil, cheama secretara sa le aduca câte o cafea partenerilor. La caf ea, intreaba ce mai e pe acasa, cum merg copiii la scoala etc. Apoi, se declara gata sa asculte revendicarile, dar mai intâi reia si el textul cu dificultatile pr in care trece intreprinderea. Le si exagereaza putin, dar schimba tonul. In conc luzie, este dur directorul tehnic , dar are dreptate. Nu-i asa? Când sindicalistii nu mai spera nimic, generalul arunca bomba : Eu stiu ca si voi aveti dreptate. Sa vede m ce putem satisface din revendicarile voastre . Incepe sa le dea câte ceva; mai put in decât ar putea da, dar nu mai mult decât sperau ei dupa. In final, toata lumea es te multumita. Nu se face sa nu te porti frumos cu el. Va avea succes si la viito area negociere. Ce-i drept, directorul tehnic a fost sacrificat, dar acesta a fo st rolul sau in scenariul negocierilor. 9.3.Tactica erorilor deliberate * iarta partenere greselile mele a fost ceva fara de voie ! Oameni suntem si a gresi este omeneste. Bunul si chiar mai putin bunul samar itean stie bine acest lucru si, mai cu voie, mai fara de voie, iarta adesea gres elile semenilor. In afaceri, acest principiu generos este folosit, uneori, ca ta ctica neloiala de negociere. Unii gresesc in mod deliberat, ba chiar si indelung p remeditat, cu scopul expres de a dezorienta si insela. O pot face vânzatorii si se fii de depozitie, atunci când dau restul, atunci când cântaresc si masoara sau atunci când aleg sortimentul si calitatea ceruta. O pot face distribuitorii, agentii de vânza ri, brocherii, consilierii, furnizorii si clientii, atunci când incheie o minuta, un protocol, o conventie sau chiar un contract. Greselile deliberate se strecoara in documentele scrise, in breviarul de calcul, in anexe, in actele aditionale et c. De pilda, te intelegi cu adversarul de negocieri sa-i revina lui un comisio n egal cu 3% din profitul net, dar el face hârtiile si inlocuieste net cu brut , mizând e neatentia cuiva. Suma va fi mai mare si merita sa riste. Sunt posibile doua si tuatii: - eroarea este descoperita in fasa , inainte de a semna si parafa documentele. In ace st caz, va fi remediata fara a se putea imputa adversarului altceva decât o mica nea tentie. O simpla scuza rezolva problema; - eroarea trece neobservata. Dupa ce conventia sau contractul sunt semnate si para fate, ea va deveni una din clauzele ce vor trebui respectate ca atare. Cel mai adesea, erorile deliberate privesc inlocuirea unor cuvinte cu altel e care aduc avantaje in plus, fara a sari calul: profit net prin profit brut ; inclusi v TVA prin exclusiv TVA ; cu adaos prin fara adaos ; cu transport prin fara transpo meaza omisiunea sau adaugarea unor cuvinte care au fost, respectiv, nu au fost p ronuntate la masa tratativelor, asa fel incât sa conduca la modificarea favorabila a unor clauze contractuale. In acest mod, pot fi lucrate specificatiile tehnice s au alte forme de prezentare a parametrilor produselor vândute / cumparate. Excepti e pare sa faca trimiterea la standarde si norme precise, neinterpretabile, dar s i aici un STAS, un GOST, un DEN, un ISO etc. Pot fi inlocuite, din greseala desi gur, cu un altul care inseamna altceva, mai bun si mai scump.

Deseori, se fac intentionat greseli de calcul: se scade bine, dar se adu na eronat. Se numara gresit, inclusiv bani. Se incurca grosolan impartirile lung i. Se interpreteaza gresit duratele de plata ale dobânzii sau salariului. De pilda , la o suma mare, imprumutata de pe 3 pâna pe 28 februarie, dobânda se calculeaza pe ntru 25 zile, iar nu pe 26 s.a.m.d. Apoi, se pot specifica altfel decât s-au conve nit: termenul de garantie, conditiile de asistenta tehnica, service, unitatile d e masura etc. Mai ales atunci când partenerul este obosit sau nervos. Asta se poat e aranja sau provoca. Multi comercianti cunosc tactica erorilor deliberate si ta re-i bine sa verifici de doua ori pâna semnezi odata. Nu-i rau sa ai un cap limpede cu tine. 9.4.Tactica ostaticului * santajul este un gen de terorism in afaceri

In forme mai voalate, tactica ostaticului este intâlnita in diverse iposta ze ale vietii cotidiene si, desigur, in negocierea afacerilor. Este urâta si ineti ca, dar aceasta nu o impiedica sa fie eficace. In mod obisnuit, tactica ostaticu lui imbraca haina sordida a santajului. Ostaticul nu trebuie sa fie neaparat o per soana. Poate fi un document, o informatie, o situatie, un bun, o suma de bani sau orice altceva suficient de important pentru a forta mâna adversarului. Regula este simpla: ostaticul este capturat si tinut captiv pâna atunci când ad ersarul plateste o recompensa sau face o concesie de genul celor pe care nu le-ar pu tea face in conditii normale. Recompensa sau concesia pot fi exorbitante, dar al ternativa este si mai rea. In afaceri, suma de bani platita in avans devine adesea un ostatic. Livr arile facute in avans, de asemenea. Un utilaj complex poate face obiectul unei t ranzactii complexe. Aceasta poate fi fragmentata in acorduri partiale, negociate separat. Tranzactiile partiale se conditioneaza una pe alta, astfel incât, de pe urma unei tranzactii deja incheiate se forteaza nota in cele ulterioare. Initial , sunt livrate instalatii la cheie , dar lipsite de piese de schimb, asistenta tehn ica si, mai ales, de consumabile suficiente. Multe firme au cumparat, aparent co nvenabil, birotica si tehnica de calcul, insotite de un stoc redus de consumabil e si piese de schimb. Ulterior, au fost nevoite sa negocieze in conditii de pres iune noi livrari de toner, hârtie, lampi, celule foto etc. Echipamentele deja cump arate deveneau ostaticii prin care li se forta mâna. Paradoxal, ostaticul nu se afla in curtea celui care exploateaza situatia, ci in a celuia caruia i se forteaza mâna. Ostaticul este situatia ca atare. In jargon, tactica de negociere pe bucati este numita a mortului in casa . Cazuri de acest gen sunt cu zecile. De pilda, ples neste o teava in baie. Chemi mesterul si te tocmesti. Cere 10000 si se apuca de treaba. Opreste apa din subsol, face instalatia bucati si o imprastie prin casa. Apoi, zice ca-i lipseste un cot si pleaca sa-l aduca. Se lasa seara si nu da un semn. Baia-i scoasa din uz. Vecinii n-au apa si bat la usa. Totul atârna de meser ias. Telefonezi, mergi la el si auzi ceva de genul: Dom le se face, da cu 90000 . Apoi , explica ce grea treaba-i acolo si cum s-a inselat el dimineata. Refuza daca-ti da mâna! Ostaticul este in curtea lui. 9.5.Tactica Trântitul-usii-in-nas

* inca o tehnica psihologica de manipulare minora Am mai spus si repet: a negocia, indiferent ce si cu cine, inseamna macar un pic si a manipula. In fond, ceea ce urmaresti este sa influentezi in favoarea t a gândirea, sentimentele si comportamentul adversarului. Nu ma gândesc la tehnicile de manipulare majora, precum hipnoza (care anul eaza total vointa) sau programarea neurolingvistica si analiza tranzactionala, c are te ajuta sa influentezi comportamentele umane. Acestea nu sunt la indemâna ori cui. Am in vedere doar tehnici si trucuri simple, de manipulare minora, folosita in negocieri ca si in relatiile interumane de zi cu zi. Una dintre ele este den umita de psihologi trântitul-usii-in-nas (Bogdan Ficeac, Tehnici de manipulare, Nemi ra, 1996; Bruno Medicina, Revista Idei de afaceri ), iar negociatorii ii mai spun s i tehnica retragerii dupa refuz .

Desi studiata de echipe de psihologi (Robert Cialdini, de pilda, in 1975 ), aceasta tehnica de manipulare este una dintre cele mai banale si larg folosit a de oamenii obisnuiti, in situatii obisnuite. Pun pariu ca si dumneata, ca si m ine, ai folosit-o de zeci de ori, fara sa stii cum se numeste si ca face obiectu l preocuparilor psihologilor. Conform acestei tehnici, pentru a creste sansele d e a obtine de la cineva o anumita favoare, vom cere mai intâi o alta favoare mult mai importanta, dar de aceeasi natura, stiind aproape sigur ca vom fi refuzati. Abia dupa refuz, când ni s-a trântit usa in nas, revenim cu solicitarea pe care o av eam in vedere de la inceput. Sansele de a obtine ce vrem cresc considerabil. Un exemplu uzual este cel intâlnit atunci când dorim sa imprumutam de la cineva o suma de, sa zicem, 1 milion lei. Pentru a creste sansele de a obtine suma dor ita, cerem de la inceput sa ne imprumute 2 milioane. Va parea cam mult si, proba bil, vom fi refuzati. Scadem pretentiile si cerem doar milionul. Partenerul ne va satisface dorinta mult mai usor decât daca i-am fi cerut ac easta suma de la inceput. De ce? Pai, pentru ca l-am manipulat. In primul rând, pu sa alaturi de 2 milioane, suma ceruta pare mult mai mica. (Actioneaza legea psih ologica a contrastului, care face ca doua lucruri diferite sa para si mai diferi te, daca sunt puse alaturi. In cazul nostru, suma mai mica va parea si mai mica decât este, in fapt). In al doilea rând, in momentul in care am redus pretentiile, p artenerul a dobândit cumva sentimentul confuz ca am renuntat la ceva in favoarea lui si ramâne cu impresia ca nu este obligat. (Actioneaza bunul simt si legea psiholo gica a reciprocitatii, conform careia, daca cineva face ceva pentru noi, ramânem c u impresia ca trebuie sa facem ceva pentru el). Este oleaca de manipulare aici, nu-i asa? (Asta-i manipulare retorica.) Nu-i etic sa aplici altora trucuri de ne gociere, dar macar te poti apara mai bine când altii o fac. 9.6.Tactica falsei oferte * un truc de negociere cu putin teatru Negocierea pretului este mai intotdeauna un joc cu suma nula, in care unul nu po ate câstiga fara ca celalalt sa piarda. Pe cât posibil, adversarii se manipuleaza in tre ei, macar pâna la limita loialitatii si moralitatii. Una dintre tacticile oarecum neloiale, intâlnita rar in manuale si des in practica, este cea a ofertei false. Aplicarea sa implica un anumit scenariu dupa care se joaca putin teatru. Primul act este acela in care cumparatorul face vânza torului o oferta de pret atragatoare pentru a elimina concurenta si a-l motiva i n derularea tranzactiei. Odata ce a obtinut acest lucru, el gaseste un motiv pen tru a-si modifica oferta initiala. Apoi, incepe târguiala prin care convinge vânzatoru l sa accepte noua oferta, de regula, mult mai modesta. Pe cât posibil, vânzatorul es te pus in situatia sa nu prea mai aiba de ales. Asta-i in teorie. Sa vedem cum se aplica in practica aceste (lipse de) p rincipii simple. Presupunem ca vrei sa cumperi un apartament. Rasfoiesti presa s i gasesti un anunt care te aranjeaza. Cunosti zona si mergi la sigur. Pretul cer ut este 20000 dolari. Suni imediat. Oferi, din prima, cu toata hotarârea, pretul c erut chiar daca este prea mare. Lasi telefon si adresa si gasesti un motiv rezon abil sa amâni prima intâlnire cu doua, trei zile. Vrei sa câstigi timp. Multumit ca si -a gasit un cumparator, vânzatorul va descuraja pe concurentii tai. Va retrage si anuntul din presa. Este exact ceea ce doresti. Peste trei zile, il vizitezi. Te declari multumit (daca e cazul); este apartamentul pe care ti-l doresti. Totusi, ai o mica problema: ti-ai facut toate socotelele, ai adunat tot ce puteai lichi da etc. si, cu toata parerea de rau, poti oferi doar 19000 dolari, dupa exact 15 zile. In schimb, poti oferi un aconto de 4-5000 dolari imediat, cu acte in regu la, la notariat. Va fi o dovada, in plus, ca esti un client serios. Propui contr actul peste 8 zile si dispari. Din acest moment, nu-l mai cauti pe vânzator. Peste cel mult o saptamâna, cel putin panicat, te va cauta el. Va afla ca esti plecat i ntr-o delegatie dificila de câteva zile. Peste câteva zile, te va suna din nou, ingr ijorat. Regrete, scuze politicoase si-l mai amâni o zi sau doua. In sfârsit, o noua intâlnire la care vii jenat si necajit. Joci teatru: Ce mult mi-ar fi placut , dar so tia a gasit altul, la fel de bun, cu numai 15000 dolari. Pot sa-mi stric casa? . G ogosi. Acum, el are probleme: a cheltuit banii primiti in avans, a retras anuntu

Comportamentul lor parea greu de inteles. dar mai mare lânga altul de 10 mii. Un pret de 1 milion pare mai mic lânga unul de 5 milioane. le cobor la un nivel rezonabil. sa-i luam altceva in schimb. In fata unui adversar competent. Selectia statisticilor autentice se face dupa regula efi cace. Este si acesta unul din motivele pentru care in echipa de negociatori su nt inclusi experti in diverse domenii. Apoi. 9. 9. este o subtila aplicare a legii psihologice a contrastului care spune ca doua lucruri diferite. dar trunchiata (asta nu se vede). Numita si tehnica retragere dupa refuz poate fi intâlnita in bazar sau la co ltul strazii unde negustorul lanseaza cereri exagerate chiar la inceputul negoci erilor. comandantii legiunilor romane erau scandalizati de negustorii care.Tactica de bazar * tehnica negociatorului de bazar oriental Pe când cucereau Orientul. Intoxicat cu informatia autentica si inatacabila (asta se vede). parte nerul poate fi impresionat si coplesit de justetea punctului de vedere prezentat . aceeasi tactica foloseste asa zisa lege psihologica a reciprocitat ii (do ut des sau facio ut facias). Convingerile sale pot fi mai usor de zdruncinat. oferte. daca cineva ne da sau ne ia ceva. sansele de a-mi fi indeplinite sunt mai mari decât in situatia in care a-si fi mers de la inceput pe nivelul rezonabil. In aces t scop. bro suri. Pretentiile sunt arteficiale si . t actica nu are prea mari sanse.rile. incepe s a se intrebe daca nu cumva a exagerat cu pretul. scopul practic si imediat al unei tactici de negocier e este acela de a convinge adversarul ca tu ai dreptate. dar d adea rezultate. el poate fi asediat si bombardat. fara a-l cont razice pe el in mod direct. trebuie sa ia totul de la inceput si are nevoie de bani. Cu asta . apoi. Astazi desi ramâne tipica pentru bazarul oriental. cu atât efectul de intimidare si persuasiune este ma i puternic. dar nu si loiala: ramâne tot ce ma sprijina. mai documentat decât el. cu fel de fel de date statistice: studii. care slujesc exclusiv propriului punct de vedere. eventual. respectiv. iar tacti ca intoxicarii statistice nu se recomanda in negocierile la nivel de experti. simtim dorinta sa-i dam sau. la inceput. extrase din presa. Daca ridic din start pretentii mari si. confidential.7. adversarul va avea sentimentul ca nu si-a pregatit suficient lectia si runda de negocieri. care-i valoarea aparta mentului?! Mai ca ar fi de acord cu noul pret. se c ere brutal si nejustificat pretul de 50000 lei. iar psihologii au descoperit ca se bazeaza pe o intreaga filosofie. Nu-s de aruncat. redicau pretentii exorbitante pentru ca. dar nu si prin trucarea informatiilor. Cu cât sursele sunt mai autoritare si mai credibile. va dori sa se termine totul ma i repede. Mai intâi. sa d ea bucurosi marfa pe nimica toata . informat si abil. cade tot ce ma contrazice . Un ca z particular al aceste legi este cel al concesiilor reciproce din timpul unei ne gocieri. daca se apeleaza metodi c la surse de informatii fara legatura expresa cu obiectul negocierilor. Va gândi ca esti mai destept sau.. In fond. selectii din manuale. Tactica utilizând Intoxicarea statistica * cifrele pot spune orice. cataloage etc. daca marfa oferita poate fi evaluata decent la 20000 lei. Datele trebuie sa fie reale si sa provina din surse inatacabile. Cu putin teatru. va ceda mai usor. in rafale epuizante. in orice caz. De pilda. prospecte. chiar si adevarul De cele mai multe ori. ii spui. dar si nu are nimic de pierdut. Ca sa-l ajuti sa decida. Procedeul este relativ usor de exersat prin trunchierea. ca mai dai 500 dolari fara stirea sotiei (fondul secret). conform careia. par si mai diferite. ai sanse mari sa inchei afacerea economisind 4500 dolari. Complexat. In plus. Regula este simpla: Niciodata si nimic in sprijinul punctului de vedere contrar. tot asa cum albul lânga negru pare si mai alb. ulterior. daca sunt puse alaturi.8. Parada argumentelor provenind din surse documentare trebuie pregatita si condusa cu oarecare profesionalism si talent actoricesc. chiar jenat uneori. Ei sunt mai greu de dus de nas. tactica este fo losita in toata lumea.

ramâne o marja de manevra in care se raspunde cu concesii false la concesii false. De regula. La masa tratativelor. Daca cere 50000 lei in loc 20000.. inca. Daca intram in joc fara aceasta marja. vom oferi 5000 lei pe acelasi produs. de acea sta data. nep rincipal si dezagreabil. Renuntarile vor lua aparenta unor concesii. dar oferit la un pret intermediar. 9. din pacate. insa. Este compusa din trei secvente succ esive: Pasul 1. Pasul 3. De regula. . dar se arata dispusi sa tot lase din el. desi nu sunt. Adversarul poate fi purtat insistent prin halele de fabricatie si depozi tele firmei. nu cumpara. Va sta teapan si va obosi repede. Ale sale vor fi insa reale. Poate fi asezat in apropierea unei surse puternice de caldura (se folose sc si surse directionale de caldura radianta) sau intr-un curent de aer umed si rece. facând false concesii la care adesea. ulterior. 9. afacerea poate fi ratata. in trepte succesive. Tactica stresarii si tracasarii * slabeste rezistenta fizica si psihica a adversarului Ca exceptie si cât mai rar posibil. In cadrul acestora. Reactia cea mai probabila a clientului: preferam calitatea celuilalt . Reveniti cu oferta unui al doilea produs foarte ieftin. niste false concesii.10. In sfârsit. dar cotat la un pret ridicat. dar de calitate slaba. in acest mod se ajunge la un rezultat mai bun decât cel posibil in conditii de licitare corecta a pozitiei de negociere. Se pot oferi bauturi tari peste li mita rezistentei sale psihice. se urmareste slabirea rezistente fizice si psihice a adver sarului. ex act ceea ce nu-i place sau nu poate sa manânce. de calitate apropiata de a primului. este exagerarea pozitiei de negociere in sensul opus celui in care o face el. ofensatoare si u militoare. la rând ul sau.Tactica . partenerul se va simti obligat sa faca. dispus sa se angajeze inutil in tratative dure si prelu ngite. anuntând de la inceput pretul corect. Tactica este folosita cu succes de abilii vânzatori de bazar. sa se renunte cu bunavoin ta la ele. Vor fi. Se constata ca aceasta tactica foloseste efectul de contrast intre extre mele pretului si calitatii. dar vinzarea nu este ratata.premeditate in ideea ca. pentru a bloca o argumentatie insistenta si vicioasa. va fi nevoit sa joace. Pot fi folosite f el de fel de manvre laterale care. se recomanda folosirea unor tertipuri si tactici de stresare si tracasare . Pasul 2. Poate fi cazat intr-o incapere expusa unor zgomote infernale care s a-l impiedice sa doarma. mai intâi. Propuneti. Reactia cea mai probabila a clientului: prea scump! . concesii. sin gurul disponibil. Cumpara imediat si pleaca cu sentime ntul ca a facut o afacere buna. Daca adversarul intra in joc. punându-l in situatia de a grabi finalul negocierilor.Vânzarii in trei pasi * sari dintr-o extrema in cealalta si lasa legea contrastului sa-si faca treaba Este vorba de o schema de negociere a vânzarilor. Poate fi invitat la o masa la care i se ofera. bazata pe saltul de la o ext rema la alta si actiunea legii contrastului. atunci când negociem cu un adversar dificil. care scârtâie. au rolul de a sâcâi si deranja adversarul. li se raspunde cu concesii reale. ca din intâmplare. Poate fi asezat pe un fotoliu aparent luxos. dar incomod. un produs de calitate buna. Antidotul cel mai eficace in fata unui adversar care supraliciteaza ofer ta (subliciteaza cererea). La asa generoase concesii. cu multa generozitate. propuneti un al treilea produs. poate fi asezat cu ochii in soare sau alta sursa d e lumina iritanta. Ei arunca din start un pret asasin. in replica. in mod direct. Daca jocul negocierii se declanseaza.9. Reactia cea mai probabila a c umparatorului: Asta era! Exact ce-mi trebuie . Avantajul si smecheria: la concesi i false se raspunde cu concesii reale. Poate fi asezat cu spatele la o usa care scârtâie si pe care cineva o inchid e si o deschide insistent.

ele devin mai usor de neutralizat sau suportat.11. apoi. lansarea unor argumente si atuuri neasteptate etc. In fata unor adversari puternici si experimentati. iar noi le identificam la timp.Când relatia pe termen lung nu ne intereseaza si ne propunem folosirea uno r astfel de mijloace de presiune. In afaceri. Deturnarea brusca si neasteptata a sensului discutiei. dar inca prea mici pentru a deveni mita. dar favorizate prin cadouri mari. un moment in care sa vorbesti sau altul in care sa taci. insa. tactica surprizei si alternarii ritmului se bazeaza pe sch imbari imprevizibile ale argumentatiei sau comportamentului partilor negociatoar e.12. Adversarul va oscila intre speranta si renuntare. Uzantele diplomatice ale u nor state limiteaza protocolul si atentia la cel mult un prânz (sau dineu) accepta t pe cheltuiala gazdei. tacerile si intreruper ile surprinzatoare. ei ramân debusolati si se grabesc sa ajunga la un acord oarecare. functia cadoului si protocolului este una pragmatica si nu una filantro pica. Legea ramâne neputincioasa atâta timp cât dai sau primesti int r-un cadru strict confidential. si asemanari majore. 9. in practica negocierilor. Când adversarul nostru foloseste astfel de tactici. cafele. Când sunt scosi brusc din scenariul pregatit din timp. ele trezesc suspiciunea de mituire si risca sa nu mai fie acceptate. Tactica mituirii * negociatorii sunt oameni carora nimic din ce-i omeneste nu le este strain Este o tactica cu totul neloiala care se bazeaza pe slabirea rezistentei psi hologice a adversarului pus in situatia sa accepte daruri mai mici sau mai mari. atunci când atentiile depasesc un anumit prag valoric. poate veni un moment in care este bine sa stai de o parte sau altul in care este mai bine sa ataci. pe de o part e si mita. te indepartezi ca sa te apropii din nou e tc. Exista. trebuie sa facem acest lucru sub masca celei m ai desavârsite nevinovatii si amabilitati. Te apropii cu rabdare de acord si.. cerându-ne scuze si prefacându-ne victime a laturi de adversar. 9. 9.13 Tactica reprezentantului * asta depaseste mandatul ce mi-a fost incredintat . Cel mai bu n antidot este calmul si faptul de a sti ce vrei. fie ca vrem. slabindu-i capacit atea de reactie. calendare. Sunt prea mari pentru a trece drept cadouri. averea. unul in care sa fii ferm s i altul in care sa fii maleabil. Desigur. insa. brelocuri. Relatiile de afaceri stabilite pe termen lung pot fi compromise prin mit a. Pragul depinde de demnitatea. pot avea drept efect naucirea si intimidarea continua a adversarului. unul in care sa iei si altul in care sa dai. Diferenta dintre cadou si mita ramâne una psi hologica si strategica.Tactica surprizei * daca nu-l poti convinge. numai ca sa se termine totul mai repede.) sunt. pe de alta parte. oriund e in lume. Rolul protocolul ui si cadoului oferit clientului sau partenerului de negocieri este acela de a a morsa o atitudine psihologica si un comportament favorabil celui care ofera. pâna la un anumit nivel. fie ca nu si oricât am condamnao de (ne)sincer. S-a constatat ca. bauturi etc. aceasta tactica este posibila. In fapt. Totul este sa stii când sa schimbi pasul. agende. Desi rar intâlnita in manuale. Tactica surprizei poate da rezultate bune in fata negociatorilor neexper imentati sau insuficient pregatiti. onestitatea. lacomia si gradul de risc la care se preteaza negociatorul. Din acest punct de vedere. exista o diferenta majora intre protocol si cadou. zapaceste-l! In negociere. Micile atentii plasate pe masa tratativelor (pixuri. absolut firesti si a u rolul de a crea o ambianta favorabila negocierilor. prud enta poate lua in considerare si faptul ca orice negociator are pretul lui. este dificil de gasit lovitura de teatru care sa-i descumpaneasca si tactica surprizei nu mai d a rezultate satisfacatoare. este tot o tactica de hartuiala. care invata scolareste o anumita schema de n egociere. Nu s e va compromite pentru mai putin decât acest pret. Adevarata mituire incepe de la pragul valoric peste care atentia reincepe sa fie acceptata.

iar intentiile adversarului vor fi p artial deconspirate. aceasta tactica risca sa devina penibila si dez avantajoasa pentru partea care o foloseste incorect. o animatoare (un animator ). o pila . vor avea avantajul de a negocia aspecte deja discutate si de a renegocia aspecte deja negociate in prima faza. partea hidr aulica. se culeg informatii. Rolul acestei prime faze. tehnica eludarii. un pahar. Pe ste acest nivel al pretentiilor partenerului. o noapte de desfatari si partenerul de negoci eri scapa sau uita o gramada de lucruri care ar putea face negocierile dificile. fara riscuri mari. Negociatorul sau echipa care actioneaza in cea de-a doua faza.Se bazeaza pe ideea conform careia. In principiu. comp etent si fara riscuri. Negociatorul trimis in aceasta prima faza s eamana cu pionul otravit dintr-o partida de sah. aspectele juridice etc. urmând ca in fiecare dintre ele sa participe doi negociatori diferiti sau chiar doua echipe distincte de negociatori. fiabilitatea. Cumparatorul delegat. Intre tehnicile specifice folosite in cadrul acestei tactici. In mandatul de negociere sunt inscrise limitele minime si maxime in care negociatorul poate lua decizii. Tehnica merceologica priveste ingineria produsului. poate accepta fara probleme oferta vânza torului. o masa. care va avea loc (sau nu) in cea de-a doua faza. in ca re negociaza reprezentantul cu prerogative limitate. un dans. partea de comenzi num erice. daca acea sta mai are loc. Reprezentantul rezolva problemele legate de calitate. in afara cadrului oficial a l negocierilor. Ro lul reprezentantului sau reprezentantilor trimisi in prima faza este tocmai acel a de a clarifica toate aceste aspecte. negocierile pot fi conduse deschis. o autoritate in ma terie. Apoi. partea electrica. . se tatoneaza pozitia adversarului si se solutioneaza. tactica reprezentantului urmareste fragmentarea procesului de negociere in doua faze distincte. adica receptia cantitat iva si calitativa. Tehnica acomodarii priveste situatiile in care. care se afla ca din intâmplare in localul sau la receptia in care va fi racolat partenerul . Asta nu-i de compete nta mea etc. tehnica implicarii si tehnica cedarii autoritatii. reprezentantul(a) poate fi un prieten comun. iar in spatele sau se afla un personaj de rang mai inalt. asupra partenerului si supra intentiilor acestuia. pâna la un anumit nivel. doar pâna la un anumit nivel de pret. Se culeg informatii precise asupra ofertei. tactica reprezentantului cu prerogative limitate este. Negociatorii care acuza lip sa unor competente si prerogative elementare sunt ridicoli si nu reusesc altceva decât sa-si enerveze partenerii si sa-si atraga dispretul si aversiunea acestora. o bu na acoperire pentru actiunile de spionaj industrial. mentionam: tehnica acomodarii. asistenta tehnica si alte aspecte care tin de rez olvarea problemelor de natura tehnico-merceologica a obiectului negocierilor. In ac este cazuri. devine mai clar faptul ca tactica este si o practica a spionajului economic. in aceasta prima faza a negocierilor. reprezentantul are rolul de a realiza o mai buna cunoastere la n ivel interpersonal si a crea un climat de incredere si simpatie reciproca. piese de schimb. de exemplu. In prima faza. El va fi eliminat din joc imediat ce a creat câteva brese in apararea adversarului. se poate adopta o pozitie de genul : Asta nu mai pot decide singur sau Asta depaseste mandatul meu . standar de. aspecte si probleme de interes reciproc. Acum. mentenanta. Ei negociaza si receptioneaza partea de p rodus care tine de specialitatea si competenta lor (partea mecanica. un agent de protocol si. adesea. personajul de rang mai in alt va interveni sau nu intr-o faza ulterioara. tehnica merceologica. Scopul este acela de a impune ideea ca negociatorul are un mandat limita t. fara acordul sau in terventia caruia nu se pot face concesii mai mari decât limita mandatului reprezen tantului. iar a doua nu exista . Cea mai mare parte a informatiil or vor fi fost deja culese si interpretate. cel mai adesea. Negociatorul vânzator poate accepta. acordul nu poate fi obtinu t in limitele de competenta acordate reprezentantului. numai pâna la un anumit grad de profunzime. Se d escopera atuurile si punctele slabe. In prima faza. garantii. Când este folosita abuziv.). este acela de a pregati tem einic negocierea propriu-zisa. Daca. Asta ramâne de vazut. un termen de garantie aflat sub o anumita durata maximala. partea de constructii si montaj. Sub aceasta infatisarea.

cu aceasta din urma. Poate fi vorba de o ruda (nu prea ai putere de negociere in fata rudelor). ajunge departe Tehnica pasilor mici sau tactica salami . 9. In cazul celor din urma. reprezentantul care negociaza in numele uneia dintre partile negociatoare este direct implicat in rezultatul final al negocierilor. se accepta tranzactia sau acordul final si. in momentul in care adversaru l lanseaza un atac sau forteaza obtinerea unor concesii inacceptabile. dar nu si afacerea . data fiind implicarea sa in rezultatul final. Tehnica implicarii priveste situatia in care. in sensul ca. In mod decis si oarecum brut al. se poate ajunge mai usor la o vi ctorie totala. La sfârsitul celor zece minute. este cea care negoc iaza in numele asiguratului. o cafea. Atunci când te confrunti (te certi) cu cineva si ostilitatile escaladeaza spre conflict deschis. Nu mai este vorba de un mandat limitat. cu un consum mai mare de timp si rabdare. se determina conditiile si detaliile desfasurarii lor. omule Intreruperea periodica a procesului de negociere prin solicitarea de time out poate fi o cale de a tempera un partener iritat sau de a-i fragmenta si dezorgan iza argumentatia. adversarul poate fi coplesit pentru moment si are tendinta de a se impotrivi. In plus .Tehnica time out * meriti si tu o pauza. vor putea lua totul asupra lor printr-un contract de cedare totala a autoritatii. ulterior. mai in tâi. Ea reprezinta interesele asiguratului. Merita sa incerci. prin obtinerea de avantaje partiale repe tate. de pilda. dar se pot acu mula mai multe succese mici si fara rasunet. solicitarea unei pauze. suporta niste cheltuieli de reparatie.Tehnica eludarii se aplica atunci când. pentru a putea creste puterea de negociere in raport cu el.. in final. Avocatii care pledeaza in anumite procese de suc cesiune sau recuperare a averilor sau a unor daune de interese. Asta nu inseamna ca nu sunt destule situatii in care este mai eficace sa negociezi cu banii jos . se angajeaz a negocieri paralele cu un alt partener. nu m ai exista. fara a parea ca face concesii prea mari. pentru consolidarea pozitiilor si o btinerea marilor realizari.14. zece minute de muzica sau chiar zece minute de tacere. negocierile cu banii jos pornesc de la coada catre cap. nu exista cale de intoarcere. Nu trebuie sa ne aflam in posesia intregului salam c a sa ne putem infrupta din el. in final. Când cerem pr ea mult. Tactica pas cu pas este tocmai opusul intelegerilor facute cu banii jos . Tehnica cedarii autoritatii este aceea in care reprezentantul primeste tota la imputernicire de la una din parti. fara intentia de a semna un contract. 9. Negocierea sterila * negociezi ca sa te afli in treaba Atunci când se urmareste negocierea unui acord favorabil cu un partener import ant (A). poate fi utila pentru pregatirea unei aparari satisfacatoare. Reprezentantul va participa la avantaje le ca si la riscurile posibile. pentru consultarea unor con silieri sau documente si pentru formularea unei strategii de contraatac. Pentru el devine tot mai dificil sa continue jocul. sub stare de presiune. prea repede. in fata caruia contactul direct merita evitat. dar si propr iile sale interese. eventualii patroni sau manageri. Ei vor obtine o cota parte din avantaje. Partenerul al doilea serveste doar ca falsa al . time out-ul poate scoate adversarul din mâna.Tactica pasilor mici sau . propune o pauza. dar nu si contactu l oficial intre partile negociatoare. aceasta se bazeaza pe ideea simpla ca e ste mai usor de a obtine salamul feliuta cu feliuta decât tot deodata. societatea de asig urari care. taindu-i elanurile ofensive. un ceai. se urmareste afacerea si angajarea negocierilor propriu-zise. In plus. In cazul unui accident auto. Time out-ul este respiratia necesara. Succesele marunte pot trece neobservate.15. pur si simplu. din motive subiective sau obiective. In schimb. Evident. salami * pas cu pas. parte a care a cedat autoritatea iese din joc. de un prieten sau un dusman. de exemplu. (B). I se pare mult mai usor sa raspunda printr-un refuz. po ti avea placuta surpriza de a nu mai gasi motive pentru continuarea certei. pentru a-i reprezenta interesele de-a lung ul intregului proces de negociere.

Se invoca prezenta omului care lipseste etc. negocierile la nivel de experti ridica adevaratele probleme. In mod normal. Concesia ca atare ramâne nevero simila. cu cel de-al doilea partener. cea de-a doua foloseste pe prima ca punct de plecare. Tehnica parafrazei . De regula. Uneori. Ipoteza incerta din prima propozitie poate fi preluata de la partener. 9. as cere 100 mii lei /ora. fie ca sunt foarte buni specialisti in problema ca re ne intereseaza. ceea ce am inteles eu din ceea ce a spu s partenerul. adica o actiune a carei concretizare pare aproape imposibila. fie nu au incredere in noi. cu propriile cuvinte. De pilda.Tactica daca .in negocieri. prin propozitii de genul: Daca am i . atunci adaugati o gratificatie de 3% din sporul de profit net? . care bat pasul pe loc si câstiga timp pentru negociatorii princ ipali. Se invoca diverse interdictii ale autori tatilor locale. In astfel de cazuri. in calitatea mea de consultant in marketing. uneori. iar a doua cere o concesie. dar daca lucrurile merg bine. Faptul ca este vorba de punctul sau de vedere trebuie mentionat in mod expres. nu câstiga. fie nu ne cunosc performantele. In mod rezonabil. a parafraza inseamna a reda in rezumat. Prima propozitie este o afirmatie precisa asupra unei ipoteze improbabile. Prima propozit ie promite un avantaj. atunci câstigul va fi mai mare decât cel scontat initial. care face ca cea de-a doua propozitie sa para si mai improbabila. simple schimburi de onoruri si pro tocol. atunci si-i spun: Accept 70 mii ca baza de pornire. purtam negocieri cu parteneri care. trebuie sa profitam de lipsa lor de optimism si incredere pentru a form ula solutii si clauze mai avantajoase. pentru ca nu crede ca aceasta crestere va avea loc. dar consecinta improbabila din propozitia a doua este adaugata de noi. O cale de a obtine ceea ce urmarim este r etorica si tehnica constructiilor verbale. In aceste cazuri. In loc sa incerc sa-l conving de teribilismul performantelor mele. Tehnica negocierii sterile poate fi folosita si in scopul colectarii de informatie de afaceri sau ca paravan pentru spionajul industrial si economic.17. Se aglomereaza do cumentatie inutila. fie sunt sceptici sau excesiv de prudenti. pe când cele la nivel inalt pot deveni. Fi e ca poseda o dominanta psihologica care nu ne convine. 9. fie se situeaza pe o poz itie de forta si adversitate.când nu-ti convine omul.16. o pozabila la concurenta cu primul partener. eu introdu c formula daca . Se solicita concesii imposibile. cu prec izarea ca partea pe care o reprezentam noi este cea care invoca schimbarea negoc iatorului. nu strica sa fii oleaca papagal. prin parafraza se intelege reproducerea sau explicarea intr-o form ulare personala a unui text sau descurs dat. Cine nu risca.18. In negocieri. se aplica tehnici de negociere sterila. Formula daca . Parafraza este introdusa simplu. Posibilita tea de a face concesii aparent improbabile este capcana magica intinsa parteneru lui. clientul cade imediat de acord. Singura solutie care ne poate salva in astfel de cazuri este ocolirea omului dificil. iar daca va fi asa. 9. putem fi pusi fata in fata cu negociatori foarte dificili. Acest lucru este. atunci * facio ut facias si du ut des Uneori. daca o faci inteligent In dictionar. Tactica scurt-circuitarii . dar clientul meu nu crede ca-l voi putea ajuta si nu este dispus sa dea ma i mult de 70 mii. Cel care-si asuma riscul sunt eu. schimba nivelul de negociere Ne aflam in fata unei a treia versiuni a tacticii discutate mai sus. atunci introduce si combina doua propozitii in care.ternativa. oricum solicitarea mea ar fi justificata. Daca vânzarile cre c cu 20% in urmatoarele 6 luni. pot negocia cu un client asupra tarifului serviciilor mele. Aceasta poarta numele de scurt-ci rcuitare sau suntare a verigii dificile. Se intra in detalii tehnice fara semnificatie. Retinerile lui vin din faptul ca el nu crede ca-i voi fi de prea mult folo s. adesea. posibil prin ridicarea nivelu lui negocierilor la un rang ierarhic superior.

Orice intrebare are caracterul u nei cereri. ci familiile. cumparatorii. puterea de negociere a adversa rului poate sa scada daca dezbini eforturile si aliantele sale. conduce . 9. contestata sau care a suferit pierderi mari in afaceri. cerem eventual e noi lamuriri. In orice caz. Dupa acelasi principiu. dar in sens opus. comunicarea.nteles eu bine sau Hai sa vedem daca am inteles si eu ce vrei sa spui sau Vrei sa spu ca . grupurile. iar. persuasiunea si manipula rea exercitate intre partile negociatoare sunt procese desfasurate pe trei planu ri: pragmatic (relatia semn-om). O a doua versiune a asocierilor/disocierilor utile in negocieri este de natura semiotica.20.unde-s doi puterea creste/dezbina si stapâneste! Doi cumparatori sau doi furnizori. Intr-un mesaj publicitar (pentru DHL). Parafrazând. Din aceasta perspectiva. adica cel la care se influenteaza si modifica comportamentul interlocu torului. semantic (relatia semn-semnificat) si sintactic (relatia semn-semn). totodata. poti verifica daca anumite suspiciuni cu privire la atitudinea ad . In literatura. Un produs sau o marca pot fi discred itate si minimalizate. dar se pot asocia si grupa. mai inainte de a se aseza efectiv la masa negocierilor.19. tacticile de asociere se bazeaza pe hiperbolizar ea calitatilor unui produs sau serviciu. Cei mai puternici oa meni de pe pamânt nu sunt indivizii. pentru a putea exercita presiuni mai mari asupra partenerilor de afaceri. f rumoasa. Parafrazând. dupa ex presia lui Aristotel. in afaceri mai curând aliantele. Atunci când cererile sau ofertele se combina unele cu altele. difuzat de rev ista Capital . iar raspunsul este o concesie. Ace asta ar fi o prima versiune a tacticilor de asociere. Imaginea asociata este folosita ca mijloc psihologic d e sugestie si persuasiune. dam partenerului multumirea ca sa facut inteles. puternica. In arta. daca dezbini ech ipa sa de negociere sau daca rupi tranzactia sau livrarea in parti mai mici. care are darul de a minimaliza. puterea de n egociere creste si se pot obtine preturi mai bune sau multe alte concesii. avem mai usor sansa de a obtine lamuriri suplimentare . Prin intrebari bine formulate. acest procedeu stilistic se numeste hiperbola. unele cu a ltele. un bun negociator stie deja majoritatea intrebarilor si ra spunsurilor. aliantele. conduce Intrebarile ca si raspunsurile fac parte din procesul de negociere. In plus. putem spune nu-i urât . cu o experienta pozitiva sau cu o persoana importanta. In acest din urma sens. nepopulara. El se va comporta ca un student care s tapâneste materia si nu poate fi incurcat de profesor. este necesar sa s e procedeze la disociere. Se pot verifica si clarifica afirmatiile adversalului.Tehnica intrebarilor . la dezbinarea aliantelor . Atunci când adversarul face o asociere pozitiva reusita. ne acordam u n supliment de timp pentru gândirea si formularea raspunsului si. asocierea unei oferte de servicii de corespondenta pentru afaceri cu imaginea miliardarului Viorel Catarama a fost folosita exact cu acest scop. produsele sau comenzile. se poate folosi procedeul stilistic nu mit litota.Tactici de asociere/disociere . In mod similar. 9. verifi cam faptul ca l-am inteles corect noi insine. cel care intreaba. Nivelul care interiseaza mai mult pe negociator este cel p ragmatic. prin asocierea acestora cu o imagine de marca buna. pe care le va formula atât el insusi. Prin intrebari la care cunosti d eja raspunsul. prin asocierea lor cu o imagine sau cu o persoana neplacu ta. se poate prelua oricând initiativa.cel care intreaba. in loc de frumos . mai rau. Odata cu parafraza. cu bun gust etc. Arta de a formula intrebari si raspun suri nu consta in a avea sau nu dreptate ci in a sti ce si cum sa spui si ce si cum sa nu spui. individ ualitatile pot fi puternice. spre exemplu. considerati separat unul de celalalt. vânzatorii. au o putere de negociere mai redusa decât in situatia asocierii lor. cât si partenerul. Se po t asocia firmele. putem spune frumusel sau.

va permite sa faceti afirmatii care s olicita o experienta mult mai vasta? Intrebarile retorice pot fi folosite nu atât pentru a obtine raspunsuri. Lucrul acesta ar putea sa ne revolte. proaspat? Cum obtineti no ta asta de eleganta? Intrebarile tactice pot tergiversa. atunci când exista dubii asupra capacitatii de decizie a parteneru lui. poti sa te arati doar nelamurit intrebând c eva in genul: Nu va suparati. mereu. sunteti investit cu intreaga autoritate necesara pentru rezolva rea acestei probleme? Adesea.? V-ati gândit sa schimbati ambalajul? Prin intrebari cu rol de trezire a curiozitatii. la schimb. ceea ce ramâne de facut este respectarea termenilor acordului deja negociat. chiar in momentul incheierii acordului.tehnica solicitarii. fara sa s ari calul. problema poate fi clarificata printr-o intrebare de genul: Sa-mi permit sa presupun ca dvs. se poate stimula si mentine tonusul psih ic al partenerului: Cum reusiti sa va pastrati. nu-i asa? Chiar vreti sa va cred? Intotdeauna sunteti pe faza? Prin intrebari de tatonare se pot depista motivatiile de cumparare ale p artenerului: Ce vi se pare esential la un astfel de utilaj? Intrebarile insinuante au rolul de a face supozitii si ipoteze neplacute si periculoase pentru partener. se poate orienta si stimula gândirea adversarul ui in directia vizata de argumentatia noastra: V-ati gândit la cresterea de produc tivitate pe care o puteti obtine daca ? Inflatia este o problema si pentru dvs. punct cu punct. partenerul poate fi imp licat senzorial in procesul de argumentare: Stiti ce se intâmpla daca rotesc/rasto rn/ micsorez etc. adica fara a leza adversarul in maniera inacceptabila. Daca raspunsul este pozitiv. cât pentru efectul lor de argument cu incarcatura emotionala: Superioritatea produs ului nostru este evidenta. Negocierea preturilor si perioadelor trebuie sa aiba la baza: . Prin intrebari.? Ati hotarât altceva? Prin intrebari expozeu. poti incolti adversarul si poti strânge surubul.? Prin intrebari ironice sau agresive. va rog. se pot initia atacuri la adresa adv ersarului: Chiar credeti ca tineretea dvs. . se pot furniza adversarului informatii avantajoa se pentru punctul nostru de vedere: Stiati ca vinul pe care vi-l propun a câstigat câteva medalii in strainatate? Prin intrebari stimulator. dar n-am inteles prea bine. N-ati putea reveni pen tru a-mi explica cum se leaga lucrurile astea unele cu altele? Intrebarile de protocol si eticheta pot dezamorsa tensiunea din startul negocierilor: Ati calatorit bine? Cum ati dormit? Tot prin intrebari protocolare. partenerul poate apela l a gaselnita de a cere o ultima concesie. pentru a forta o decizie sau c hiar pentru a forta sistarea negocierilor: Acceptati sau renuntati? Aceasta este oferta finala? Iti dai seama ce faci? Stiti ce oferta buna v-am facut? Uneori. Credeti ca se poate ataca problema urmatoare? Intrebarile capcana au rolul de a stabili daca partenerul spune adevarul : N-a ramas asa cum am vorbit la telefon cu colegul dvs. i se va cere o alta conce sie. sa raspund mai târziu la a ceasta problema? Intrebarile directoare pot orienta discutia in sensul dorit: Aici am caz ut amândoi de acord. atun ci când observi anumite neconcordante si contradictii intre afirmatiile lui. in lo c sa dai totul pe fata cu brutalitate. De pilda.versarului sunt intemeiate. dar tot raul poate fi evitat cu o intrebare de genul: Sugerati cumva redeschiderea negocierilor? Daca raspunde negativ. se poate evita s-au amâna un raspuns d irect intr-o chestiune delicata: Imi permiteti. dar intr-o forma voalata: De ce o fi costând asa mult materialul X? Intrebarile incuietoare sunt puse direct. tot ceea ce am cunveni t deja? Prin intrebari tactice politicoase. amâna si câstiga timp pentru construirea propriei argumentatii: N-am putea relua.

3. .tehnica plângerii . .indirecte (intermediari).tehnica mituirii .in timp (succesive.de normalizare.Dupa nr. . 2. .intre grupuri economice si guvernamentale. .de prelungire a unei tranzactii. . 5.dupa scop. iar negocier ile intre guvern si firme sunt considerate negocieri de nivel mixt. Tipologia negocierilor se caracterizeaza astfel : 1.tehnica oferirii de variante .tehnica scurt circuitarii .tehnica amenintarii . .dupa obiectivele de baza. . complexe). 1.. corespondenta.tehnica ofertei aparent atractive .Dupa obiective avem: .tehnica ultimatumului .Multilaterale.Dupa nivel avem: .interdepartamentale. simultane).arbitraj valutar 2.tehnica falsei comenzi de proba.tehnica mandatului limitat sau in trepte .pentru noi tranzactii. 4.tehnica falselor comenzi .tehnica negocierii rigide .tehnica spionajului In cadrul negocierilor vom intâlni anumite caracteristici specifice pentru a .directe (fata in fata.transport si asigurari .tehnica amplificarii concurentei .tehnica escaladarii (dar numai pentru preturi).tehnica faptului implinit .dupa obiect contractului de negociere . .tehnica de diversiune . .de vânzare cumparare . . .tehnica falsei comenzi .plurilaterale (triunghi). Tehnicile si tacticile utilizate cel mai des in procesul de negociere s unt: . 3. 4.tehnica utilizarii expertilor.tehnica falsei concurente .tehnica intreruperii tactice a negocierilor .tehnica posibilitatilor limitate .in functie de numarul de participanti la procesul de negociere.dupa nivel de reprezentare .tehnica solicitarii de variante de oferta.Dupa obiect avem: .bilaterale (simple. . . telefon).intre grupuri economice. 5.In negociere se va avea grija de tehnicile: . Cele interguvernamentale se realizeaza la nivel macroeconomic.cooperare economica .Dupa scop avem: . de participanti avem: .interguvernamentale.servicii si asistenta tehnica .tehnica renegocierii.de modificare a unei tranzactii existente. .Sterile.

regula abandonarii temporare a unor aspecte. Finalul oricarei negocieri il constituie semnarea unui contract intre p artile participante .pune in fata partenerului avantajele pe care le ofera produsul. date.regula intelegerii prin aceasta regula se specifica existenta unui minim aco rd asupra tezelor avansate de cei doi parteneri in discutie. careia afirmatiile asupra carora s-a cazut de aco rd nu trebuie readuse in discutie. reguli de l ogica. Planul de negociere a unui bun manager trebuie sa aiba in vedere aspect e comune cum ar fi: . Structura rationamentului cuprinde enunturi.asigurarea prin demonstratii a valabilitatii rationamentului.Organizarea negocierilor prin rationamente concrete Forme ale negocierii: Negocierea prin rationamente este cunoscuta prin denumirea de negocier ea de rationamente concrete si conform acestui element orice rationament este p recedat de intocmirea unui plan de selectare a ideilor si realizarilor in functi e de particularitatile partenerului de negociere pornindu-se de la premisa ca nu mai vânzând marfuri. conf. .credibilitatea premiselor. rediscutarea unor aspecte negociate.regula limitarii intrebarilor si solicitarilor momentul acceptarii propunerilor.definirea termenilor cu care se opereaza. Rationamentul reprezinta un sir de afirmatii din care una.construirea rationamentelor in functie de personalitatea partenerilor. . Eficacitatea rationamentului consta in capacitatea de a convinge si se exp rima in intensitatea cu care se adera la argumentul respectiv. fapte. .regula continuarii.validitatea rationamentului. a. ai idei. . etc.trebuie sa inceteze odata cu .21. Taria rationamentului depinde de doi factori: . .identificarea problemelor si anticiparea obiectiilor.clarificarea obiectivelor prin actiunea sugerata.gasirea celor mai bune solutii la aceste probleme si obiectii. respectiv prezentarea tuturor datelor si faptelor necesare. .prezentarea rationamentelor intr-un limbaj accesibil partenerilor. conform careia unele opinii ce sunt divergente se reiau dupa ce s-au negociat alte aspecte sau dupa ce s-a pro gresat in negocieri si exista posibilitatea renegocierilor. In organizarea rationamentului trebuie sa se aiba in vedere: . .regula distribuirii rationamentelor consta in faptul ca daca o anume ordine a argumentelor nu a adus acordul. 9. . conf. careia aspectul discutat trebuie aprofundat pâna la realizarea unui acord minim. Enuntul concluziei care sa prezinte calificativul vizavi de afacerea inc heiata si cu rezerva.prezentarea avantajelor ofertei de pe pozitia partenerului. . Indicatorii logici cuprind rationamente. este preferabil ca o alta ordine a argumentelo r sa conduca la solutionarea acestuia. . . dovezi. . in scopul neexecutarii sau nelivrarii in timp a produselor sau serviciilor ce fac obiectul negocierii. sup ozitii sau premise.i. . . . respectiv con cluzia.pertinenta.prezentarea rationamentelor intr-o forma politicoasa evitând contrazicerea cli entului intr-o maniera cât mai diplomatica . . . discutia sa avanseze pentru alte aspecte. Regulile tehnice ale rationamentului se refera la: . .enuntarea concluziei. este prezentata ca adevarata intrucât decurge intr-un mod logic din alte a firmatii considerate adevarate.prezentarea rationamentelor si justificarilor ierarhizate din punct de veder e logic si al impactului psihologic. . ratiuni. principii generale.regula stabilizarii.limitarea rationamentului la un minim necesar.regula substituirii argumentelor un argument sintetic trebuie prezentat prin substituirea lui cu argumentele componente.

prezentarea ideilor printr-o punctare separata si revenirea pe parcurs la pu nctele importante .cunoasterea perfecta a limbii straine si a subtilitatilor acesteia.ordinea rationamentelor sa se faca intr-o secventa logica si clara. Psihologii au demonstrat.mentinerea treaza a atentiei partenerului. .descrierea clara a modului de functionare. precise pentru a evita confuziile. fotografii.invitarea la cooperare a partenerului de dialog. neinteleger ile . acesta isi va aminti in proportie de 65% ceea ce a vazut si auzit si in proportie de 90% de lucrurile pe care le-a vazut.descrierea exacta a modului de functionare si utilizare a produsului. se impun câteva trucuri: .21. 4. . b) ceea ce se spune cu o voce schimbata se retine mai usor schimbarea ritmului de vorbire duce la o crestere a atentiei si o memorare selec tiva a informatiei. utilizarea si avantajele cumparar ii produsului.verificarea permanenta daca partenerul a inteles problemele expuse. .1 Rationamentul in negociere Sustinerea si prezentarea unui rationament corect presupune urmatoarele aspecte: 1. . .maniera de prezentare a rationamentului sa evite cercetarea partenerului si evitarea pe cât posibil a aparitiei unei atitudini de rezistente de catre acesta. ca ascultatorii isi amintesc do ar 10% din informatiile pe care le aud. 1. Claritatea expunerii presupune rezolvarea a urmatoarelor probleme: . auzit si a participat la utili zarea si manipularea lor.divizarea problemei in parti usor de expus si de urmarit . 2.crearea dorintei partenerului de a poseda produsul prin dezvoltarea convinge rilor sale ca acest produs corespunde necesitatilor sale specifice. . . fotografii si cataloage a produselor sau serviciilor o ferite.ilustrarea cu mostre a ofertei. iar ceea ce se spune cu o voce schimbata si un ritm diferit se retin mai usor..sublinierea permanenta a avantajelor produsului sau serviciului.invitarea la cooperare a partenerului de dialog. .respectarea unor momente de pauza pentru o imprimare mai buna a argumentelor . 9. .declansarea dorintei de cumparare.respectarea unor momente de pauza pentru imprimarea mai buna a argumentelor in mintea partenerilor . ace asta claritate presupune: .sublinierea permanenta a avantajului produsului. .cunoasterea perfecta a limbii straine si a subtilitatilor.verificarea cu atentie si in permanenta daca partenerul a inteles problemele expuse. cataloage de prezentare. . . utilizeze si manipuleze produsul respectiv pen tru ca.finalizarea actiunii prin semnarea contractului. . 3. 2.mentinerea treaza a atentiei partenerului. . . In situatia de mentinere a atentiei. Claritatea expunerii ce consta in satisfacerea cerintelor partenerului.prezentarea ideilor printr-o punctare separata.participarea partenerului la discutii trebuie coordonat in asa fel ca acesta sa fie in situatia sa actioneze. .claritatea expunerii . . Mentinerea atentiei partenerului presupune: a) psihologii au aratat ca doar 10% din informatiile ascultate pentru prim a data sunt retinute. .participarea activa a partenerului la negociere.mentinerea treaza a atentiei partenerului pe parcursul negocierilor.utilizarea unor fraze scurte. . in calculele lor.ilustrarea cu mostre.revenirea pe parcurs in momentele dorite de negociatori asupra problemelor c e nu au fost intelese.

. Vânzatorul spre finalul negocierilor va analiza negocierea asupra problemelor de calitate. Participarea partenerului la negociere presupune stabilirea si consolidarea l egaturilor intre cei 2 parteneri pentru dezvoltarea afacerii si are in vedere fa ptul ca partenerul isi poate aminti in proportie de 65% ceea ce a vazut si auzit si in proportie de 90% din lucrurile pe care le-a utilizat (Studiul Sortingen 1 980) 4. serios. . 10. respectati linistea si pauzele ce reprezinta o nevoie de reflexe si evitati r eluarea negocierii in acele momente. 3. .22. . inclusiv pretul.pare entuziast dar realist . specificatii tehnice si tehnologice. . 2. scopul argumentarii reprezinta aderarea partenerului la ideile expuse.arata ca se gândeste la satisfacerea necesitatii partenerului. . o atentie deosebita in negociere duce la faptul ca se pot sesiza aluzii sau i dei vagi controlate dar de mare importanta. si tuatie in care partenerul trebuie dus in stadiul in care va recunoaste ca produs ul oferit ii este necesar si util si ca ar dori sa-l posede.da dovada de cunostinte solide in domeniul privind produsul si piata mondial a. Elemente nefavorabile: 1) partenerul de afaceri este iritabil si neserios. ceea ce trebuie evi tat. cu cât dorim sa fim mai convingatori cu atât trebuie sa facem mai putine afirmati i deoarece partenerul poate sa raspunda intr-un mod negativ. raspunsul la o pozitie negativa trebuie sa fie nu o contra afirmatie ci o int rebare politicoasa care il obliga pe partener sa-si precizeze punctul de vedere. .Elemente de influenta a rationamentului negocierii unei afacerii Elemente favorabile vis a vis de partenerul de afaceri: .3.isi da silinta sa placa partenerului. acesta trebuie sa asculte dorinta partenerului de a lua ceea ce doreste.chiar daca cel logic este p redominant si chiar daca luarea unor decizii este lipsita de logica si prezinta elemente afective.este calm. studiile arata faptul ca viteza de intelegere este de 3-4 ori mai mare decât ce a de vorbire. aceasta mica decizi e este vitala pentru vânzator. noutati. 9.face promisiuni pe care are posibilitatea sa le duca la indeplinire. evitarea pe cât posibil a mimicii si reactiilor spontane. 8.. sa fiti un bun ascultator al ideilor partenerului si in special a unor cuvint e sau idei ce sunt repetate si care cauta sa sintetizeze esenta mesajului transm is.explica cu atentie fiecare punct pentru a fi inteles. ceea ce implica o sensibilizare a acestuia din punct de vedere afectiv si rational. aceasta sugereaza existenta unei disponibilitati de timp la cel ca re asculta fata de cel care vorbeste. pentru a avea un succes in finalul unei negocieri este necesar o serie de suc cese partiale a discutiilor.23. 9. acceptati privirile partenerului deoarece privirea creeaza un climat de incre dere si permite comunicarea. unii specialisti din domeniu prezinta un produs tot timpul deoarece nu stiu sa aleaga momentul. Declansarea dorintei de cumparare o parte din clienti prefera sa amâne cât mai mu lt decizia de cumparare din teama de a nu gresi sau de a fi indusi in eroare. 6. Vânzatorul va incearca sa convinga cumparatorul in ve derea adoptarii unor afaceri mici legate intre ele care sa conduca in final la l uarea deciziei finale. 11. cumpatat. in majoritatea cazurilor este prezent fenomenul . 5. Strategii ofensive in conducerea negocierilor Negociatorul printre strategiile adoptate trebuie sa aiba in vedere cerinte le: 1. co nducându-se apoi asupra aspectelor cu caracter economic. 9.vorbeste calm si cu convingere. 7. 4. .

In acest sens orice om de a faceri porneste de la principiul de a oferi ceva si de a primi ceva in schimb. cu un grad inalt de variabilitate si complexitate.1. Orice concesie materiala intr-o negociere are un scop bine definit. 6) face promisiuni exagerate si are pretentii exagerate. din posibilitatea ierarhiza rii problemelor in principale. pentru o intelegere reciproc avantajoasa ce se finalizeaza pri cooperare. respectiv al societatii sale.Pregatirile pentru incheierea unei negocieri In comert si in relatiile dintre firme. . ce reprezi nta totalitatea proceselor ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea discutiilo r intre parteneri. tinând seama de un sistem de fact ori interni si externi. in afara de faptul ca ajuta la pastrarea initiati vei. respectiv nu se da gratuit. modelul logic .25. este un tip egoist c e arata ca il intereseaza numai interesul propriu. CRT. In general parte nerul de afaceri nu trebuie sa se lase tentat sa cada prada acestor trucuri ieft ine. 3) da explicatii superficiale.. respectiv se confrunta c ererea cu oferta. fieca re cu obiective proprii discuta pentru a ajunge la o intelegere având un interes c omun.24. Pretul Cermene dedeosebita 1alitatea COMBATUT precise DEZAVANTAJElivrare ACEST timpul anotimpului rece este mai redusa CUM AR FIARGUMENTE ALEpe ARGUMENT CONTRA ARGUMENTE NR.Pregatirea variantelor de negociere Pregatirea unor variante. actelor si un spa tiu de tratatie in timpul negocierilor.. Tot in cadrul unei negocieri o deosebita importanta o are tehnica negocierii in afaceri.25. totul are urmatoarea expresie DO IT DOES (dau daca dai). cu o arecare distanta fata de colaboratori prin existenta unui spatiu suficient intre partenerii de afaceri pentru a permite asezarea documentelor. iar in ca drul comertului international trebuie sa se tina seama de normele de comert inte rnational. CantitateaPROPRII T 2 .. in general. menita sa slabeasca mijloacele si formele de actiune ce urmeaza a fi utilizate.. de produse PARTENERULUI 9. Demonstrarea calitatii unui produs trebuie facuta ori de câte ori este nevoie si posibil pentru ca partenerul de afaceri crede mai putin ceea ce spune specialist ul si mai mult ceea ce vede. Strategia unei negocieri reprezinta un ansamblu de decizii ce urmeaza sa fi e luate pentru a indeplini obiectivele urmarite. Tactica unei negocieri este acea parte a strategiei. economic. Pozitia de asezare la masa negocierilor Delegatiile se asaza fata in fata.. ntr-un contract de vânzare.. distante. De retinut este faptul ca: a) negocierea in afaceri este un proces dinamic prin care cele doua parti.Modele de negociere Modelul unei negocieri nu poate fi standardizat dar se gasesc câteva elemente cum ar fi: 1. urma rind un avantaj consistent in viitorul apropiat sau indepartat. prezinta si avantajul de a avea formulari bine studiate si eventual actuali zate de cei in drept (compartiment tehnic.. 4) pare extrem de nerabdator pentru incheierea contractului fara a-si prezen ta toate documentele. juridic) Pregatirea unor variante posibile de negociere. cal itatea produselor etc. legislatiile internationale a tarilor ce intra in afaceri...cumparare sau colaborare c) negocierile in cadrul comertului intern se fac dupa reguli românesti. cu scopul de a se ajunge la incheierea contractului. 9. cum ar fi: cursul valutar. iar pentru a-l avea tr ebuie utilizate toate elementele existente la dispozitie: 9.2) este emotiv si poate vorbi intr-o maniera ezitanta sau exuberanta. 5) vorbeste de rau toate produsele firmelor concurente de pe piata. nivelul de preturi intern si international. secundare si stabilirea in prealabil a locurilor unde se pot face concesii pentru a da satisfactie partenerului de afaceri iar i n perioada de pregatire a negocierilor este necesara intocmirea unor fise de gen ul. risc. Partenerul cu caracteristici nefavorabile. având conducatorii plasati in centru. Succesul unei afaceri este un succes al negocierii. 9. b) in cadrul unei negocieri vom intâlni cereri si oferte.26.

Negocierea este un proces de c omunicare intre parteneri care se cauta. nivelul de calitate. care priveste atât precizarea propriilor obiec tive in negocieri. Anticiparea obiectivelor partenerului si evaluarea pozitiei sale de nego ciere trebuie facute in paralel si in concordanta cu obiectivele proprii. Simularea poate conduce la pregatirea din timp a unor variante distincte de negociere. ca si ale argumentatiei si st rategiilor folosite. Dincolo de aceste faze. Existenta acestora ajuta la pastrarea initiativei si pr . analiza sistemului. discuta. se foloseste de altele doua extreme: pro tonegocierea si postnegocierea. succed celor mentiona te. se delimite aza precis segmentul caruia se adreseaza produsul.Modelul logic presupune sa realizezi o anticipare mintala a ceea ce se intâmpla in cadrul negocierilor viitoare. Intregul pr oces ar putea fi delimitat in cel putin doua stadii distincte: I) pregatirea negocierilor si II) negocierea propriu-zisa. in scopul realizarii unui acord de vointa. nivelul minim si maxim de pret. b) stabilirea obiectivelor. se curteaza. intre momentele importante ale pregatirii negocierilor in afaceri. care preced si. uneori. dovedesc in mod implicit ca negocierea nu poate fi co nceputa ca fiind un act sau un moment pasager in timp. Stabilirea obiectivelor proprii trebuie sa treaca de nivelul generalitat ilor. Din contra. Practica a doved it ca. se contactea za. CAPITOLUL X PREGATIREA DE DESFASURAREA NEGOCIERILOR Cele aratate pâna aici. adesea. Practic se incearca o intuire a negocierii si a pregatirii unor posibile variante logice de negociere. conditiile de livrare.1 Pregatirea negocierilor Succesul unei negocieri depinde mult de maniera in care acesta a fost prega tita. poarta corespondenta. modelul matematic 1. complicat si de lunga durata. 2.Modelul matematic se bazeaza pe utilizarea teoriei jocurilor strategice. Premisele prezentarii pozitiei de negociere. pentru a se referi concret si precis la aspectele precum: volumul vânzarilor . ea reprezinta un proces. nu tre buie uitate: a) studierea ramurii si a pietei. 10. dar menite sa armonizeze sau sa dea semnale descurajatoare pentru relatia bi sau multilaterala. Sunt culese informatii despre situatia financiara a partenerilor. persuadeaza. Toate acestea pot fi importante premise ale succesului ulterior. respectiv. se confrunta. sunt insusite legislatia si u zantele comerciale specifice. Este momentul in care se estimeaza capacitatea pietei tinta. se influenteaza si se manipuleaza reciproc. conditiile de promo vare etc. Se incearca evaluarea celui mai bun moment sau a celei mai bune conjunc turi in care sa se lanseze oferta sau cererea de oferta. posibilitatile de distributie. Atât protonegocierea (proto = element de compunere cu sensul de primul ) cât si postnegocierea se refera la actiuni unilaterale. purtate in absenta partenerulu i. riscurile acceptabile (vezi si reguli de stabili re a obiectivelor). adica derularea efectiva a tratativelor. se tatoneaza. Sunt culese informatii despre concurenta pot entiala. cunoscând obiectivele proprii si obiectivele part enerului de afaceri. a contextului specific afacerii si identificarea partenerilor si concurenti lor potentiali. acest model este folosit in jocuri strateg ice ce-i clarifica mecanismul negocierii si factorii interni si externi. teori i ale deciziilor. desp re solvabilitatea si reputatia lor. Una di ntre metodele eficace de anticipare a pozitiei partenerului este simularea negoc ierilor.2. cât si raportarea lor la prezumtivele obiective ale partenerulu i. Intregul program de negociere poate fi testat si revizuit in urma negoc ierilor simulate. se construiesc in stadiul de prenegociere. co nditiile de finantare si plata. adica interpretarea conjuncturii gener ale.

aceasta este lip sita de orice efect juridic. conciziune. Acestea merg de la telefon. Juri sprudenta afirma totusi in principiu dupa care Propunatorul are drept sa retraga propunerea pâna ce nu a luat cunostinta de acceptare (Ion Turcu. ambasade. In cazul contractelor sinalagmatice oneroase. . precizie. Principiul de baza in alcatuirea ec hipei este cel al interdisciplinaritatii. obiectii si contraargumente p osibil a fi aduse in discutie de partener. ofertele si cererile de oferta. . Editura Chemarea. tacerea destinatarului ofe rtei nu poate fi considerata acceptare. se poate recurge la intermediari. respectiv. Acceptarea taci ta se poate exprima fie prin inceperea expedierii marfii sau plata pretului. adica fara obligatii din partea emitentului. consecintele sub aspect comercial si juridic ar fi inc ontrolabile. Oferta se considera refuzata daca nu este acceptata in termen. In acest c az. . Termenul de optiune ia sfârsit dupa prima tranzactie la nivel de coman da acceptat. aspect etc.Cererea de oferta Cererea de oferta reprezinta propunerea de a cumpara un anumit produs sau s erviciu. Ramânând la nivel de principiu. Cel care primeste marfa cu titlul de oferta. la analisti de piata. insotita de un minim de documentatie tehnica si comerciala. Pentru a se putea realiza perfe ctarea contractului printr-o simpla acceptare. sa prezinte claritate. Oferta Oferta reprezinta propunerea de incheiere a unei tranzactii si documentatia tehnica si comerciala minimala care o insoteste. 10. Daca in oferta este facuta mentiunea oferta va fi considerata acceptata dac a nu se raspunde expres sau daca nu se returneaza marfa (proba) .2. Oferta poate fi si facultativa. dar costurile cele mai mari se inregistreaza tot aici. c) initierea contactelor si relatiilor de afaceri. fara efecte juridice. acceptarea unei oferte trebuie sa intruneasca si ea trei condit ii minimale: . vânzatorul poate retrage sau modifica oferta. .sa se produca intr-un moment in care oferta mai exista inca. In raport cu obiectivele propuse si cu anticiparile facute asupra parten erului. Iasi. Când partenerul nu e ste accesibil direct. Daca s-ar accepta ca tacerea este sinoni ma cu acceptarea ofertei.sa fie completa.La rândul sau. In cazul c elei firme. corespondenta clasica sau posta electronica si Internet pâna la reprezentante comerciale. vom admite ca oferta trebuie sa respecte o s erie de conditii de continut si forma. fax. Cele mai accesibile si ieftine contacte directe sunt posibile la târguri si expozitii. marfa trebuie pastrata pâna la finele termenului de optiune acordat pa rtenerului. Codul comercial ofera solutii pentru situatii d e aceasta natura. Se pot uti liza si liste sau fise cu argumente si. . misionari si contacte directe.sa corespunda intru totul ofertei. Atâta timp cât ofertantul si destinatarul ofertei nu s-au legat prin contrac t. oricare dintre ei se poate razgândi si poate comunica celuilalt revocarea. Se poate apela si la negociatori exter ni. sa respecte uzuantele comerciale si etich eta afacerilor. adica facuta cu intentia de a se obliga sub aspect juridic. In cazul contactelor sta bilite prin corespondenta.sa fie precisa.sa rezulte dintr-o manifestare de vointa expresa ori tacita. Exista o gama larga de modalitati de stabilire a legaturilor de afaceri. fara a o fi comandat. Cele mai bune rezultate se pot obtine prin contacte directe . un rol important il pot avea scrisorile de prezentare . la interpreti. la animatori etc. prin continutul si forma ei. nu este obligat sa o restituie.ezinta avantajul de a pune la dispozitie formulari studiate din timp. camere de comert. 1993). fie printr-un alt act care semnifica inceperea executarii contractului. Dreptul afacerilor .sa fie ferma. oferta trebuie sa indeplineasca t rei conditii: . Documentati a tehnica insotitoare poate lua si forma unei teme de proiectare sau a unui caie . adica sa nu contina referiri confuze si ambigue care pot da o interpretare echivoca asupra contractului. adica sa contina toate elementele contractului propus. se stabileste echipa de negociatori.

10. Daca nu este cazul unor tratative indelungate. A obtine o reducere maxima de pret . far a marje si abateri relative. * Stabilirea realista a limitelor maxime si minime ale pretentiilor si concesii lor ce vor fi formulate fata de partener. co ntrol). * Este important ca un inventar probabil al punctelor de acord dintre parti sa existe deja inca inainte de a se aseza la masa tratativelor. cât si ca s candente la date fixe ( livrarea pâna la 15 mai . De pilda. depozitele disponibile sunt insuficiente p entru o livrare mare. clar definite. cantitatea si pretul limita. fiecare runda va fi subordonat a unei secvente de obiective partiale. ci se schimba doar co ncesii contra concesii . Eticheta afacerilor cere ca destinatarul unei cereri de oferta sa transm ita raspunsul sau si in cazurile in care nu este efectiv interesat in derularea tranzactiei. a obtine o re ducere a pretului de 9% inseamna un reper precis si un obiectiv clar. sau a obtine o red ucere intre 5 si 10% inseamna un obiectiv prost formulat. de pilda. * Elementele definitorii ale obiectivului. de formulare a obiectivelor negocierilor. deja mentionate (buget. având un ciclu de fabricatie de peste 18 luni. in cifre precise. daca negocierea priveste un contract de armator pentru fabricarea une i nave mari. daca nu sunt precizate si metodele sau instrumentele de control si evaluare ale gradului de realizare. (oferta ferma de a cumpara). In schimb. Intrebarile care ramân sunt de genul: Ce? In schimbul a ce? Pentru ce? Cum? * Atunci când negocierile se deruleaza in mai multe runde succesive. Obiectivele au sens in masura in care resursele financiare. de la un client la altul. In cadrul pregatirii negocierilor trebuie sa tinem cont si de variatele tipuri de parteneri comerciali si modul de abordare a lor (vezi Anexa 2). bine formul at. o data cu cererea de oferta. obiectivul privind livrarile nu va depasi limita capacitat ii depozitelor. pentru a incepe chi ar cu ele si a evita suspiciunea. tehnice si um ane sunt disponibile. Doar sub aspect tehnic s i comercial ar putea fi puse in discutie anumite diferente. Functia de baza a cererii de oferta este aceea de a initia tratativele c omerciale. calendar. ea reprezinta oferta de a cumpara ceva anume. in fapt. . In cazul unei nevoi urgente si a existentei certitudinii cu privire la caracteristicile produsului si furnizorului. cererea de oferta ia forma extrema de comanda. * Obiectivele nu sunt concepute si formulate. de exemplu). * Un obiectiv nu poate fi complet definit fara a clarifica termenii calendarist ici ai concretizarii sale. odata cu of erta. pe baza unui caiet de sarcini. pe cât posibil. s-ar putea avea in vedere macar urmatoarele câteva: * Obiectivul negocierilor trebuie transpus. In formularea acestora se va respecta principiul conform caruia in negocieri nu se cedeaza nimic. de la o piata sau alta. Continutul si forma unei cereri de oferta difera de la un produs sau ser viciu la altul. Sub aspect juridic.3. este absolut necesara spargerea obiectivelor finale in mai multe obiective partiale si etapi zarea acestora pe fiecare runda in parte. este necesara si posib ila o evaluare semestriala a stadiului fabricatiei si a sanselor de finalizare l a termen. Reguli de formulare a obiectivelor Intre regulile simple. cererea de oferta are acelasi regim cu oferta. dar ea poate folosi si ca instrument de informare si cercetare de pia ta. Ea poate merge de la un simplu anunt pâna la organizarea unei licitatii internationale. nu sunt suficiente fara nominalizarea expresa a unor responsabili cu ind eplinirea lor. animozitatile si raceala din start. se adreseaza furnizorului solicitarea ca. Termenele calendaristice pot fi precizate atât ca durat e limita ( livrarea in maxim 24 zile de la data prezentei . mai inainte de a li se afecta un buget. in care se indica produsu l.t de sarcina. dar aproape obligatorii. sa trimita si o factura proforma. Astfel. * Definirea obiectivului nu este completa si pertinenta. spre exemplu). Daca.

Expertul juridic trebuie sa fie pregatit pentru a negocia aspecte legate de conditiile contractului. de 8 si pot fi extinse din derivarea lor la peste 100. consulting. .gradul de responsabilitate si de decizie pe care poate sa si-l asume seful ech ipei pe parcursul negocierii. * Modalitatile de transfer a riscurilor si al cheltuielilor suplimentare ne inc luse in pretul marfii .sa intocmeasca un raport asupra negocierii. Se poate alege un conducator a plicând unul din urmatoarele criterii: . de o parte si de alta. Compartimentul comercial prin personalul abilitat pentru negociere treb uie sa stapâneasca anumite fenomene economice cum ar fi: * Modul de formare a pretului produselor produselor * Practica comerciala ce se utilizeaza in domeniu in domeniu. credite. documentul final este recomandat de catre compartimentul juridic pentru int ocmirea lui corecta si prezentat conducatorului echipei de negociere pentru semn are. . transport. Compartimentul financiar se ocupa cu cerintele de creditare. know how. modul de rezolvare a litigiilor. know how ul existent. 10. .sa selectioneze personalul de negociere. service.10. structura echipei de negociere trebuie sa cuprinda personal cu aptitudini in domeniul comercial. asigurari. Marimea si structura echipeii de negociere O echipa de negociere trebuie sa aiba un management personal specializat in domeniile comercial. care dispun de personal specializat. .3. piese de schimb. Din punct de vedere comercial personalul trebuie sa cunoasca preturile d e pe piata. conditii de baza din contract.. service. Sarcinile conducatorului echipei de negociere sunt in nr. Conducatorul echipei de negociere si sarcinile acestuia De obicei.3. practica comerciala. ajung la un cons ens. clauze. specificati ile tehnice. rezolvarea litigiilor. financiar si juridic.sa se ingrijeasca de primirea mandatului de negociere. apeleaza la societati specializate: societati de man agement. . juridic si financiar. Marimea si structura unei echipe de negociere In general. transport. arbitraj. conducatorul echipei de negociere este persoana cea mai mult implicata care cunoaste si raspunde de negociere. termene scadente. .sa se asigure ca contractul este intocmit conform mandatului. garantii. tehnic. comerciala si organizatorica. ambalajul utilizat. enginering. . . Compartimentul juridic trebuie sa cunoasca clauzele din contract ce pot sa existe.sa pregateasca planuri de negociere prin simulare.sa ia toate hotarârile vizavi de conducere. termenele de livrare. Departamentul tehnic trebuie sa aiba cunostinte despre specificatiile tehni ce ale produsului. ambalaj. 10. tehnic.2. .sa conduca negocierile si sa numeasca anumiti membri care sa ii sustina punctu l de vedere.abilitatea de a conduce echipa de negocieri indiferent daca structura acesteia este tehnica. Expertul tehnic trebuie sa stabileasca calitatea produsului. transferul riscurilor etc .3.. NOTA: Daca societatea comerciala nu are personal pregatit pentru a conduce o negociere a unei afaceri. garantii pentr u desfaceri si termenele de plata.1. Expertul financiar trebuie sa stabileasca conditiile de plata. Dupa ce aceste echipe de negocieri.3. etc. respecti v rezolvarea arbitrajului comercial in situatii delicate. .sa finalizeze si sa semneze contractul. asigurarea cu piese de schimb.

peste aceas ta durata atentia nu mai poate fi concentrata in mod corespunzator. . director general. .ora inceperii trebuie aleasa in asa fel incât sa nu fie in contratimp cu program ul partenerului sau cu ritmul lui biologic . bilet (avion. a unor spectacole sau mese de protocol.sa posede capacitatea de a retine si asculta argumentele partenerului . . pierzându-si posibilitatea reluarii tratativelor la un nivel superior. valuta pentru cazare.la sediul intreprinderii din România . . perseverent. mostre.durata unei negocieri intr-o zi poate varia de la 15 la 90 minute. Indeplinirea formalitatilor de deplasare se refera la pasapoarte. .) nu este cea mai buna deoarece calea iesirii dintr-un anumit impas nu mai exista. coerent si fara a folosii propozitii sau fraze ce ar putea fi interpretate intr-un mod nefavorabil . mape de prezentare ) Rangul de reprezentare in practica internationala s-a dovedit ca tratarea p artenerului de cel mai inalt grad (ministru. etc.alegerea locului de desfasurare si constituirea echipei de negociere. vizionarea unor obiective turistice.10.sa posede capacitatea de a judeca problemele in mod practic si comercial. corect. stabilirea datei de neg ociere. .momentul de desfasurare se va alege in asa fel incât partenerul sa fie odihnit. .sa aiba o solida pregatire profesionala.4. . Preluarea delegatiei in unele cazuri este necesara prezentarea delegatiei p artenerului de la mijlocul de transport (aerian. vize. cataloage de prezentare. modificarea nejustificata a acesteia precum si amânari repetate pot conduc e la nemultumiri din partea partenerului. . Organizarea negocierilor si obtinerea informatiilor in afaceri Logistica negocierii ce cuprinde aspecte tehnico economice vizavi de org anizarea negocierii are in vedere: . 10. se poate pre lungi durata daca se doreste obosirea partenerului pentru zilele urmatoare .personalul firmei trebuie sa fie corect.5. rabdator. Locul de desfasurare negocierii afacerii poate sa fie in trei locatii diferit e : . brelocuri .sa aiba spirit de cooperare dar si intransigenta cu partenerii de negociere.fixarea datei se va face tinând cont de anumite uzante: legatura de transport. deoarece tratativele necesita un consum de energie si nervi . . tren). Cu ocazia inceperii negocierii part enerului i se pot oferi cadouri de efect dar nu cu o valoare deosebita (pixuri.sa se exprime vis a vis de partenerul de afaceri in mod clar.echipa de negociere sa formeze un tot unitar in jurul liderului acesteia .la sediul intreprinderii din tara partenera.3. calm. . Calitatile si caracteristicile membrilor echipei de negocieri Din punct de vedere managerial si pentru a obtine succese in mod contin uu societatea comerciala trebuie sa dispuna de o echipa de negociere care trebui e sa posede anumite calitati cum ar fi : . . p entru a evita derularea unei negocieri in criza de timp.sa fie temperat si neentuziast.Ambianta gazda negocierii trebuie sa se ocupe de crearea unei ambiante pentru ca partenerul sa se simta mai bine si comod. . Acordarea asistentei necesare pentru folosirea timpului liber a partenerulu i.invitarea partenerului se face in timp util si se mentioneaza toate problemele ce se vor discuta la negocierea ce va avea loc. Avantajele desfasurarii unei negocieri la sediul intreprinderii: * constituirea unei echipe numeroase si chemarea pe parcurs a altor specialisti. diu rne. dar logic. cu acest e ocazii se numeste seful echipei de negociere.3.sa aiba trasaturi complexe de personalitate. sincer. tren). .pe un teren neutru (târguri si expozitii. intuitiv. * luarea mai rapida a unor decizii si posibilitatea de a face mici modificari.

grafice pe pereti. Finalizarea negocierilor se intocmeste de catre membrii echipei un raport de finalizare. aerisirea salii. informeaza echi pa asupra cazului. . Un dezavantaj il constituie faptul ca partenerii stiu ca in calitate de exportat or este interesat sa vânda produsul. . Avantajele desfasurarii negocierii la firma partenera sunt urmatoarele : * posiblitatea formarii unor pareri directe asupra partenerului. termene de plata. * finalizarea negocierilor. Acest lucru se realizeaza prin asa zisa metoda a baloanelor de incercar e . Aceasta metoda consta in modificarea propriei strategii si urmarirea reactiilo r partenerilor.3. pregateste mostrele si in caz de necesitate introduce in echi pa de negocieri si un translator. * posibilitatea intreruperii discutiilor in momente delicate cu pretextul ca nu are mandat sa negocieze. * posibilitatea obtinerii unor informatii asupra produselor realizate. statistici. Predarea raportului acesta se preda la organele ierarhic superioare si o copie a acestuia la organele functionale ale societatii sau bifurcat numai la p ersoanele abilitate de catre managerul societatii. conventii semnate. furnizare a unor anumite informatii proprii si observarea modului cum reactioneaza partenerul. * predarea raportului. Desfasurarea negocierilor . Avantajele in situatia in care negocierea se face la târguri si expozitii sun t de altele parti datorita faptului ca ambii parteneri de afaceri au conditii si milare cu un plus pentru societatea care este expozanta datorita faptului ca ace asta dispune de un personal special pregatit pentru târguri sau expozitii si expe rienta in prezentarea in bune conditii a produselor sau serviciilor oferite tert ilor. In vederea elaborarii unei st rategii e necesar sa se foloseasca diverse tehnici pentru a afla intentiile part enerului. in sensul ca negociatorii români sunt mai siguri. organizarea de discutii neoficiale de culegere. se realizeaza prin curatirea salii.elaborarea unor concluzii preliminare pentru fiecare capitol de negociere .. etc.mai buna cunoastere a partenerilor de afaceri si a echipei acestora . penalitati. amenajarea sa Organizarea salii de negociere lii cu panouri si grafice. i ntrebari directe unor terte persoane.4. * realizarea negocierilor. * prezentarea fabricii daca este cazul sau a unei mici expozitii cu produse pe c are societatea le produce sau comercializeaza . Realizarea negocierii ce cuprinde 5 sub nivele ce presupune : . * avantaj psihologic. 10. 10.introducerea in subiectul negocierilor a tuturor datelor disponibile .6.purtarea unor discutii de principiu cu intrebarile aferente acestora . * posibilitatea cunoasterii unor uzante si reglementari. .purtarea unor discutii in fond si cu intrebarile aferente acestora . solicitarea implicarii cât mai profunde in tranzactii din partea partenerului prin formarea unor delegati i numeroase si bine pregatite. fotogra fii. inscenarea unor pierderi de documente deos ebit de importante si urmarirea reactiilor partenerului. termene de livr are. motiv pentru care a venit la sediul lui. . Pregatirea negocierii se realizeaza si se coordoneaza de catre seful echipei de negocieri care nominalizeaza personalul din echipa de negocieri.* pregatirea salii de negociere: pliante. degajati i ntr-o ambianta cunoscuta. * pregatirea negocierilor. Microclimatul negocierilor Microclimatul negocierilor presupune atingerea a din partea gazdei cite va aspecte indispensabile procesului de negociere cum ar fi : * organizarea salii de negociere. controlul luminii. * posibilitatea aflarii unor canale de distributie. raport ce va cuprinde documente. metode si strategii de marke ting utilizate si comisioanele platite.

In fata interlocutorului sunt prezentate atâtea elemente câte sunt necesare si suficiente. Protocolul rafinat si micile favoruri pot influenta marile decizii. este consacrata oricaror altor preocupari d ecât cele privind negocierea propriu-zisa. tatonari. Este o introducere necesara si util a. cu caracter de ge neralitati: partenerilor preferati le-am facut livrari in termene mai strânse . prin argumente. frazele sunt construite cu grija si in li mitele celei mai desavârsite politeti. Angajamentele sunt expediate prin formulari imprecise. in functie de structura de personalitate a partenerilor. nu-i nimic corupt in a satisface micile placeri . Indiferent de situatia creata. de reg ula. cu fermitate si autoritate. Bugetele de protocol zgârcite fac negocierile dificile si perdante. c) Argumentatia si persuasiunea este faza care urmeaza si poate fi delim itata mai mult sau mai putin precis de faza anterioara. sport. Un rol important in realizarea unei comunicari deschise si consistente o are capacitatea partenerilor de a face reciproc concesii si compromisuri. dar la japonezi sau chinezi. Dezvaluirile de intentii si pozitii de negociere pot fi facute prin form ularea de pretentii generale de genul: In ultimele tranzactii. Rolul acestei faze este acela de a consolida pozitiile de negociere deja declarate. explicabila in aceea ca negocierea este un proces de comunicare interumana in care trebuie gasit limbajul si atitudinea adecvata. Se fac prezentari. . Derularea procesului de negociere efectiva consta intr-o succesiune de contacte si runde de discutii.se foloseste o argumentatie preponderent logica sau preponderent emotionala. La americani. care conduc treptat la realizarea unui acord de vointa i ntre parti. concesii. persuasiunea si obiectiile. nici m ai putine. o ambianta placuta si micile cadouri nu inseamna câtusi de putin bacsisur i sau mita. firma noastra nu a acceptat marje de profit sub 15% . . pot fi delimitate patru faze cu continut relativ distinct: a) protocolul de deschidere si prezentare. Nici mai multe. Se clarifica pozitiile declarate de negociere si se cladeste baza argumentatiei ulterioare.lansarea unei probleme se face numai dupa o anumita anticipare a reactiei pr ovocate partenerului. in aparenta. obiectii etc. Comunicarea dintre parteneri trebuie sa respecte si anumite cerinte de o rdin tehnic precum: . d) concesiile si acordul final. cu nostinte comune. se propun mici daruri simbolice. b) Schimbul de mesaje si comunicarea pozitiilor este etapa in care parti le isi furnezeaza reciproc informatii cu privire la obiectul negocierilor si la problemele aflate in discutie. Are o durata scurta. pledoarii si schimburi de informatii.solutiile divergente sunt aduse in discutie cu tact si delicatete sau. O ma sa buna.se accepta de la inceput ideea ca discutia va provoca anumite schimbari in p ropriul rationament. Argumentele sunt astfel formulate incât sa fie intelese de partener. se schimba fraze de politete. . sub 10 minute. c) argumentatia. pur si simplu nu poate fi facuta. In lumea afacerilor. b) schimbul de informatii si declararea pozitiilor. chiar si cu intentia nemarturisita de a face partenerul mai receptiv si mai di sponibil. probe si demonstratii. Se evita .Negocierea propriu-zisa demareaza o data cu declararea oficiala a intere sului partilor in realizarea unei tranzactii sau chiar a unei relatii comerciale stabile. delimitarea este destul de clara. daca este cazul. se poarta discutii despre familie. politica etc. De-a lungul acestui proces. Ridicarea unor pretentii in fazele urmatoare este anuntata prin exprimar ea unor aprecieri de genul: Nivelul preturilor pe care le anuntati este mult sub (peste) asteptarile noastre . Tr ebuie sa fie clare si ordonate logic. a) Protocolul de prezentare si priza de contact reprezinta partea de deb ut a negocierilor care. vreme. de pilda. in raport cu interesele urmarite.

superlativele si formularile bombastice sau artificiale. Puterea de convingere scade atunci când discursul cuprinde prea multe adje ctive. Din contra, credibilitatea creste atunci când discursul este concret si pre cis. Concret inseamna multe nume, cifre si locuri. Exemplele cresc puterea de co nvingere. Pentru a fi si mai convingatoare, argumentatia trebuie sprijinita cu div erse auxiliare care angajeaza senzorial, in sensul ca se adreseaza direct simtur ilor: fotografii, montaje demonstrative, mostre, grafice, articole si taieturi d in presa, pasaje din manuale, publicatii de specialitate, cazuri concrete etc. O demonstratie de doua trei minute poate fi mai convingatoare decât ceasuri intregi de explicatii descriptive. Pentru intarirea argumentelor si cresterea fortei de persuarsiune asupra partenerului se pot folosi diverse tactici de presiune, unele bazate pe influen ta pozitiva, altele bazate influenta negativa.Tabelul 2.1 Folosirea auxiliarelor senzoriale in procesul de argumentare gustul guste dati Vinul tesatura Aceasta ventilator auzul acesta este porniti-l,pipaie, Este sa lasati vazul,ceasmiroasa silentios loviti, afectate mai socuri Mirosulpipaitulsa sa imbrace lasatiparfum conferaverbal Acestunauzulenuntullaasculte Simturisasilasatiaccentueaza supletea si Demonstratiacategoriamistermai barbatesc tonifica pielea ProdusulDinrezistacadatacticilor cu influenta pozitiva fac parte promisiunile, r sec, ecomandarile si recompensele. Promisiune: Mai târziu, daca veti cumpara mai mult, vom putea livra si pe c redit comercial A promite in limite rezonabile inseamna a da sperante. Sperantele obliga la fel ca si promisiunile. Când nu se poate smulge o concesie, se recomanda sa se obtina macar o promisiune. Recomandare: Pe piata A intrati mai usor cu marca Y, dar pe piata B intra ti sigur cu marca noastra Adesea, recomandarile iau forma unui gen de promisiune mai vaga, mai voa lata, care nu angajeaza in mod direct, dar care este dependenta de un anumit com portament al partenerului. Recompensa (concesii la schimb): Acordati-ne exclusivitate pe piata si re nuntam la doua procente din pret In clasa tacticilor de persuasiune cu influenta negativa se regasesc ave rtismentul, amenintarea si represaliile. Avertismentul: Daca nu ajungem la un acord satisfacator, noi putem contac ta clientii dvs. si in mod direct sau prin altcineva Amenintarea: In eventualitate ca nu faceti livrari de Craciun, as putea f i nevoit sa gasesc alt furnizor Represalii: Ati tergiversat inutil acceptarea unor conditii rezonabile, m otiv pentru care retragem exclusivitatea pentru regiunea X si suspendam temporar negocierile . Persuasiunea nu se rezuma in nici un caz la mesajele strict verbale. Sun t aruncate in lupta resursele metalimbajului si ale limbajului trupului. Acestea pot spune mai mult, mai repede si pot exercita o presiune psihologica mai mare si mai subtila decât mesajele verbale. Aici se regasesc: tonul si inflexiunile voc ii, accentuarea cuvintelor, ritmul vorbirii si pauzele dintre cuvinte sau perifr aze, tusea sau cascatul, tacerile, ascultarea activa, zâmbetul si incruntarea, pri virile, mimica, postura, gesturile, imbracamintea si aspectul exterior etc. d) Concesiile si acordul formeaza obiectul preocuparilor din ultima faza a negocierilor sau din ultima parte a unei runde de negocieri. Partenerii, rese mnati cu ceea ce au putut sa smulga sau sa pastreze, devin mai concesivi si pot sa cada la o intelegere. Un bun negociator va continua, insa, sa argumenteze atâta t imp cât partenerul face inca acelasi lucru. Punctul in care se poate trece la finalizarea negocierilor poate fi identif icat uneori prin aceea ca partenerii, obositi sau grabiti, abordeaza aspecte col aterale precum locul in care se vor semna documentele sau modul in care va fi sa rbatorita intelegerea. Acordul poate fi obtinut global, intr-o singura runda, sau poate fi obti nut secvential, sub forma unor acorduri partiale convenite in mai multe runde su ccesive sau pe mai multe probleme distincte. Daca negocierile s-au desfasurat la modul onest si corect si daca partile se aflau in conflict sau in divergenta, i nevitabil, acordul va insemna un compromis acceptabil de catre toate partile neg ociatoare.

Fara concesii si compromisuri, realizarea unui acord acceptabil si avant ajos pentru toate partile nu este posibila. Concesia constituie renuntarea unilaterala de catre una dintre parti la una sau mai multe dintre pozitiile declarate, pentru a crea conditiile favorabil e unei intelegeri. Legea psihologica a reciprocitatii face ca la concesii sa se raspunda tot cu concesii. In practica negocierilor, pot exista concesii reale si concesii false sa u formale. Concesiile reale se poarta asupra unui interese reale ale partenerulu i concesiv, iar concesia falsa, doar asupra renuntarii la niste pretentii formal e. Falsa concesie constituie o simpla tehnica sau un simplu truc de negociere. Compromisul reprezinta acordarea de concesii reciproce si compensatorii pentru a debloca tratativele si a face posibil acordul partilor: Daca eu as face aceasta pentru tine, tu ce mi-ai oferi in schimb? De altfel, intregul proces de negociere inseamna un sir de concesii si c ompromisuri pe care negociatorii le ofera sau le accepta, incercând sa-si apere po zitiile proprii, fara a lovi inutil sau prea mult in pozitiile adversarului. Obiectiile. Acolo unde nu se fac concesii, trebuie formulate obiectii. A cestea pot fi obiectii formale, adica facute din ratiuni tactice, caz in care po t fi dejudecate mai usor, dar pot fi si reale, bazate pe interese si pozitii dur abile. In acest caz, combaterea obiectiunilor nu este posibila fara contraargume nte solide. Negociatorii buni nu se tem de obiectii. In plan psihologic, obiectia es te o confirmare a interesului partenerului si un indiciu ca directia este buna. Obiectia poate fi un semn ca partenerul este in dubiu si are nevoie de noi infor matii sau de un mic impuls pentru a se decide. Exista desigur si obiectii false sau tactice, care sunt formulate tocmai pentru a ascunde adevarata problema. Ind iferent de natura obiectiilor, ele trebuie tratate cu toata atentia, competenta, politetea si ingaduinta disponibila. Obiectiile se vor nota cu grija. Intre metodele de combatere a obiectiunilor pot fi retinute: - folosirea obiectiilor ca punct de plecare pentru formularea si lansarea cont raargumentelor. De fapt, marele secret in abordarea obiectiilor este acela de a da partenerului satisfactia ca a fost ascultat, inteles si tratat cu seriozitate , - amânarea si ocolirea temporara, prin expedierea rezolvarii obiectiunii la un a lt moment ulterior, aflat dupa caderea de acord asupra aspectelor in care exista consens, - reformularea obiectiei, in scopul expunerii sale in termeni mai accesibili s i a rezolvarii ei gradate sau in trepte, incepând cu aspectele usoare si sfârsind cu cele dure, - eludarea si ignorarea totala a obiectiunilor, prin tactici non-verbale precu m tacerile si ascultarea, atunci când exista suspiciune de obiectii formale, - compensarea sau oferta de recompensare si avantajele echivalente care prives c alte parti si secvente din cadrul acordului final, - anticiparea obiectiunii si formularea acesteia mai inainte de a o face parte nerul, având grija sa punem in evidenta slabiciunile si lipsa de fundament a acest eia. Concilierea este o actiune, mai curând informala si nesistematica, prin ca re o terta persoana fizica sau juridica intervine pe lânga partile aflate in confl ict, incercând sa le readuca la masa tratativelor pentru a ajunge la o intelegere. Medierea este o forma de interventie mai activa in relatia dintre partil e in conflict, in care terta persoana joaca un rol activ, inclusiv la masa trata tivelor, unde partile pot accepta procedurile de conciliere propuse de mediator. Arbitrajul este o forma de mediere in care solutia sau procedura oferita de arbitru devine obligatorie pentru partile in litigiu. Acest lucru se intâmpla atât in cadrul arbitrajului oficializat (obligatoriu), când arbitrul este legal cons tituit cu acest scop (ex. Consiliul Concurentei, CAN etc.), cât si in cadrul arbit rajului voluntar, atunci când partile aleg arbitrul de comun acord. Pretentii care nu sunt negociabile sunt acelea ce privesc aspecte in car e una dintre parti considera ca nici un compromis nu este posibil. Adesea, acest ea se refera la tabuuri si credinte religioase (sarbatori, ordine de zi), la con

vingeri politice (usi inchise, aliante, furnizori de o anumita culoare politica) , la alte valori culturale specifice sau doar la anumite uzante comerciale (de p ilda: costurile noastre nu pot fi divulgate , pastrarea secretului comercial impune ). Introducerea pretentiilor care nu se pot negocia provoaca adesea o anumi ta tensiune si ostilitate dinspre partea lezata ; asteptarile sale se reduc. Daca i si asuma riscul pierderii afacerii, negociatorul poate fie sa invoce astfel de p retentii, fie sa nu le accepte pe ale partenerului. Acest lucru trebuie bine cânta rit. Principiul de baza este transparenta si negocierea totala, dar exista destu le situatii in care cererile nenegociabile pot fi admise, chiar daca prima react ie este aceea de a riposta. Negocierea conditiilor de expediere, transport si asigurare Acest gen de negociere implica, in marile contracte, participarea unor s pecialisti in tehnica expedierilor si transporturilor internationale, domeniu de o importanta majora in infaptuirea comertului international. Se vor negocia cla uzele privind fixarea mecanismului de expediere, depozitare, incarcare, tranzit in vama, la stabilirea cailor optime de transport si a mijloacelor adecvate, pre cum si clauzele referitoare la asigurarea marfii pe parcursul transportului. De asemenea, vor fi fixate costurile de transport, expediere si asigurare, in strânsa corelare cu stabilirea pretului general al contractului si a conditiilor de pla ta. Se vor stabili drepturile si obligatiile ce revin partilor in derularea tran sporturilor, in indeplinirea formalitatilor de expediere si asigurare. 10.6. Tipuri de firme participante la negocieri Tranzactiile comerciale externe presupun o mare varietate de parteneri cu a numite caracteristici date de ordinea de drept ce guverneaza aceste state. Clasi ficarea acestora are in vedere 4 criterii: * proprietatea. * marimea firmelor. * pozitia firmei in lantul de distributie. * dinamica activitatii firmei. a) dupa forma de proprietate putem intâlnii in procesul de negociere : - societati de stat (guvernamentale). - societati parastatale (ce au un anumit grad de autonomie). - societati transnationale (ex. Coca-Cola, Shell, etc). - societati private (trust, concern). b) Marimea si dimensiunea firmelor: societati comerciale mari. societati comerciale mijlocii. societati comerciale mici. c)Pozitia firmei in lantul de distributie a produselor : societati comerciale de tipul importator direct; societati comerciale de tip ,,en grosist ; societati comerciale de tip ,,detailist ; societati comerciale ce devin beneficiari directi ai produsului ; societati comerciale de intermediere intre producator si benficiar. ; d)Dinamica activitatii: societati stabile cu un ritm de crestere constant. societati cu o crestere relativ mare. societati in declin, unde avem un ritm scazut al activitatii. 10.7. Personalitatea psihologica a negociatorului In analiza psihologica a negociatorului se ia in considerare reactia pe care o are acesta si tipul de reactie pe care il are la diferiti stimuli interni sau externi pe parcursul negocierii. Factorii specifici fiecarui tip de person alitate se bazeaza pe anumite caracteristici bio-fiziologice ale fiecarui indivi d, astfel ca vom intâlni mai multe tipuri de personalitati ce au anumite trasaturi definitorii .:

inactiv primar rezulta un tip de personalitate nervos. Surse externe: * O. * directii de specialitate din Ministerul Comertului. * neemotiv activ secundar rezulta un tip de personalitate flegmatic. Acest mandat trebui e sa contina urmatoarele: a)cine este conducatorul echipei de negociere. b)sa mentioneze persoanele ce fac parte din echipa de negociere. pret minim. 10. * institutele de cercetare si proiectare.1. * durata raspunsului la evenimente si la mai multi stimuli (reactia scurta e o r eactie primara.E. modalitati de plata. * emotii.C. Succesul unei afaceri este determinat in mare masura de personalitatea unui negociator. Elaborarea acestuia se face si cu participarea echipei de negocier e si a sefului acestuia. Sursele de informare din cadrul unei negocieri Sursele de informare pot fi surse din tara. transport. O.. * caracterul activ al individului ce va determina un tip de personalitate pentru fiecare individ astfel ca determinarea devine multifactoriala si are o rezultan ta psihologica. Efortul individual al fiecaruia . de trasaturi innascute pe care le are si care trebuie sa se manifes te in sens curajos. plâns. studii de marketing.C. pr et maxim acceptabil. surse externe oficiale si su rse ale partenerilor de pe piata. inactiv primar rezulta un tip de personalitate nonsalant. d)sa sintetizeze informatiile despre piata. * emotii. * organisme de specialitate F.* emotivitatea consta in reactia unui individ la un eveniment ce consta in entuz iasm. de personalitatea cu care in mod automat este inzestrat individul. f)sa se fixeze perioada de desfacere a negocierilor si cea de finalizare a acest ora si nu in ultimul rând programul de desfasurare a tratativelor. * emotii. Instruirea. iar reactia care persista timp indelungat la un eveniment e o re actie secundara). Auto-observarea . * neemotiv. etc. partener. Centrul de pregatirea si formare . Acest mandat este pregatit in forma scrisa si semnat de catre directo rul unitatii. * compartimentul de conjunctura a societatii. calitate. inactiv secundar rezulta un tip de personalitate jovial.O. * neemotiv.7. * neemotiv. e. inactiv secundar rezulta un tip de personalitate apatic. 10. activ primar rezulta un tip de personalitate radiant. activ primar rezulta un tip de personalitate activ. Educatie si cultura b. * studii de conjuctura.. Aceasta tine de caracteristicile. conditionari de livrare.N. * studii de produs. desigur aceasta structura fundamentala este influentata de anumiti factori: a.U. e)sa stabileasca caile prin care se va poate comunica.A. exuberant. d. indignare. Mandatul echipei de negociere Consta in instructiuni date conducatorului echipei de negociere de catre co nducerea societatii si este diferit de planul elaborat de echipa de negociere si reprezinta anumite aspecte prin care echipa trebuie sa le aplice pe parcursul n egocierii.8. Sursele de informare din tara pot fi: * compartimentul de marketing ale societatii. Mandatul de negociere are un caracter strict secret. credit bancar.A. Viata . credit co mercial. c)sa defineasca obiectul negocierii. c. concurenta. lacrimi.

2. Sursele partenerilor de pe piata: .t. publicitate.prospecte ale partenerilor.c. date statistice. * retele de distributie utilizate.al Comunitatii Europene etc.informatii de uz intern.agenti comisionari proprii. bonificatii si politici comerciale. * strategii de marketing. oferta de contra servicii sau cadouri. stiri si alte reglementari publicate. preturi practicate la diferite niveluri de distributi e. * dosar privind concurenta de pe piata. Informatiile ce se obtin din aceste surse se pot clasifica dupa o serie de tipo logii cum ar fi : . documente si ce rcetare de birou.anchete pe baza de chestionare si discutie cu unii parteneri de afaceri 5. * dosar cu situatia conjuncturala a pietei. . 1. garantii tehn . . toleranta. tehnologici. stiri si reportaje TV. * publicatii. clientii firmei . Dosarul tehnic Pentru instalatii si echipamente complexe se elaboreaza fise tehnice in car e se descriu parametrii tehnici.informatii nevoalate. * scheme de organizare. exportu l. .informatii secrete. * dosar cu sursele de finantare. studii. procese de fabricatie utilizate.informatii oferite. . enciclopedii. Astfel vom intâlni: prospecte si cataloage. Astfel se vor intocmi urmatoarele tipuri de dosare : * dosar cu specificatiil tehnice. comunicate de p resa. stiri privind relatiile de afaceri.. * contracte. schimb de informatii prin mese rotunde. reclame.Informatiile secrete cuprind in general * metode si modalitati de penetrare pe piata. * dosar privind bonitatea partenerului.cercetari de piata . tabele de pretu ri. . cursuri practicate la bursa. 3. Aceste informatii se pot obtine de la fosti angajati. Intocmirea dosarelor de negociere consta in angajarea si structurarea da telor si a informatiilor culese din sursele mentionate vor fi sistematizate si s e vor alcatuii anumite dosare ce vor fi de un real folos in negocierile ce vor u rma .cercul de relatii din jurul personalitatilor. * dosar cu specificatie comerciala. preturi.alti parteneri de afaceri . e. .informatii voalate. politica de investitii. privind unii agenti sau comis ionari utilizati . chestionarea partenerilor de piata. .Informatii de uz intern cuprind diferite tipuri de informatii date si sugestii asupra unor fenomene ce pot influenta piata informatii confidentiale privind unele comisioane. rapoarte de sinteza internationala * camera de comert si industrie * servicii de urmariri a pietei * institute de comert * redactii ale unor ziare * biblioteci si universitati .8. calitate.furnizorii . intentiile societatii privind importul. Aceste informatii nevoalate se pot obtine prin examinarea sub diferite aspect e a produselor concurentei prin evidentierea punctelor tari si a punctelor slabe .Informatii nevoalate cuprind date despre cifra de afaceri (camera de comert).Informatiile voalate cartile de telefon.Informatiile oferite informatiile pe care negociatorul le obtine din mass medi a sau date statistice. amenintarea cu creare a unor probleme pe piata.1. târguri si expozitii. . 10. . 4.

3. * posibilitatile de transport. Toate acestea le vom g asi sub forma unor fise tehnice pe care furnizorul le inainteaza partenerului de afaceri cu câteva saptamâni inainte de negociere. Din dosarul de negociere trebuie sa rezulte sediul firmei partenere.4. prognoza privind evolutia pietei 3. Dosarul privind concurenta Succesul unei negocieri creste atunci când echipa este bine documentata privi nd posibilitatile industriale si comerciale pe care le au firmele. Pe baza informatiilor detinute de echipa de negociere aceasta va trebuii sa contracteze mai multe surse de finantare in situatia in care partenerul nu si-a asigurat propriile mijloace de plata. calitatea pe care o are acesta cu exactitate. unele conditii comerciale vizavi de contract pentru care se va intocmi o fisa comerciala ce cuprinde: 1. Continutul lor trebuie sa exprime caracteristicile tehnice si tehnologice ale produsului. 10. situat ia drumurilor pe care acesta le are.8. nivelul te hnic al nemultumirilor.clauze inserate in contract: conditii de livrare. ga rantarea platilor in cadrul vânzarilor pe credit. * modul de transfer al profitului. felul ambalajului. Planul tactic al negociatorului Prin acest instrument negociatorul incearca sa-si defineasca o atitudine .5. reputatie economica. creditele p e care acesta le are si nu sunt rambursate. eforturi si relatii.8. * alte restrictii sau alte facilitati acordate de stat. 10. 10. Echipa de negociere trebuie sa-si cristalizeze punctul de vedere la inceput ul negocierii cu privire la resursele de finantare. In cazul tranzactiilor internationale firmele la intocmirea fisei de conjun ctura vor lua in considerare aspectele: * taxe vamale practicate . * contingetari existente . mijloacel e si caile de transport. financiara. indiferent de natura contractului incheiat pen tru evitarea partenerilor insolvabili sau probleme de credibilitate pe piata.elemente extrase din conjunctura.Dosarul de conjunctura In cadrul conjuncturii se vor lua in considerare materialele legate de cont ractele incheiate cu firmele concurente privind aspecte tehnice si comerciale. In cazul produselor de complexitate mai redusa sunt suficiente specificatii le existente in prospectul sau cataloagele de prezentare. produsele liv rate de acestea pe piata. capitalul financiar si valutar. Dosarul comercial Ce va cuprinde informatii privind pretul.ice. protejarea preturilor la riscurile fluctuatiilor cursurilor de schimb.9.8. depistarea slabiciunilor privind calitatea.nivelul de pret minim sau maxim 4. bancile ce garanteaza solvabilitatea . 10. * puterea de cumparare a monedei locale. modul de rectificare al preturilor la vânzarile pe termen lung. 10.Dosarul privind bonitatea si credibilitatea firmei partenere Intrarea in afaceri trebuie sa se faca numai cu agenti economici solvabili. * Reteaua de telecomunicatii fixa si mobila .8. * nivelul importurilor . 10.2.8.6. Dosarul cu sursele de finantare Construirea unui obiectiv complex este de neconceput fara o finantare facut a de anumite institutii bancare sau participarea lor pentru desfasurare a afacer ii .conditii comerciale ce urmeaza sa fie negociate cu alte firme concurente 2.

O multitudine de aspecte dintre cele mai complexe implica analizele si discutiile intre specialistii care negociaza tranzactii de . completarea sau prelungirea contractelor. Etapele unui proces de negociere sunt: * faza de prenegociere * faza de negociere propriu zisa * faza de post negociere Faza de prenegociere 80% din aceasta faza consta in culegerea de informatii. dar care sa aiba si o buna pregatire in domeniul tehnicii comertului exterio r si al limbilor straine. 10. In cazul negocierii marilor contracte. -perioada de reflectie in redefinirea pozitiilor.11.globala fata de partener. vor tre bui turnate in tiparul juridic al normelor uniforme de drept al comertului inter national al uzantelor comerciale internationale sau in compromisurile juridice. -semnarea documentatiei. * experienta eventualelor negocieri pe care le-a mai avut cu acesta. -schimbul de concesii in regruparea pozitiilor. altfel se negociaza cu un partener corect care nu accepta nici un repros sau altcumva se negociaza cu un partener calm. buna demarare a tranzactiei. Alcatuirea acestui plan este influentat de urm. -argumentele si contra argumentele. cumpatat si rational.Negocierea conditiilor tehnice si de calitate Aceasta negociere o desfasoara specialistii in probleme tehnice. 10. Negocierea problemelor juridice Toate intelegerile intervenite in diferitele grupe de negocieri. solutionarea litigiilor prin arbitraj comercial. Faza de post negociere In aceasta faza se vor urmari si rezolvarea problemelor aparute pe parcursul derularii tranzactiilor. Prin urmare. aspec te: * informarea privind capacitatea si calitatile partenerului de negociere (puncte forte si slabe). etc. De ex. Intimitatile de ordin tehnic nu pot fi separate de cel e de ordin comercial si communicate dozat si selectiv oponentului decât de un spec ialist cu o formatie completa. Negocierea propriu zisa are 7 parti distincte ce vor trebuii analizate si pregat ite cu profesionalism : -oferta si contra oferta. de prof il. negocie rea din grupa juridica are un rol hotarâtor in fixarea drepturilor si obligatiilor partilor. * verificarea planului de negociere cu membrii echipei sale. -utilizarea unor tactici adecvate si a unor mijloace de contracarare. a semenea lucruri nu se pot infaptui fara participarea la dezbateri a unor juristi cu pregatire temeinica in dreptul comercial international. In legatura cu informatiile privind calitatile partenerului negociatorul tr ebuie sa fie pregatit sau documentat privind tipul de partener. In faza de post negociere vom intâl ni urmatoarele situatii: modificarea. in concordanta cu legislatiile competente in materie. Gar antiile ce le poate oferi partenerul. Elaborarea atitudinii se face având si experienta altor negocieri cu acela si partener si se va incerca un paralelism intre aceasta situatie. * informatii cu privire la calitatile si capacitatea membrilor echipei manageri ale . -convenirea unor solutii de compromis.10. in limitele admise de legislatiile nationale si in concordanta cu legea de cârmuir e a contractului convenita intre parti. organizarea s edintelor de negocieri. rezolvarea unor litigii sau reclamatii. in care verif icarea planului nu poate fi facuta de toti membrii echipei atunci se vor folosi membrii de baza si se va incerca ca unii dintre ei sa faca la negociere fata si altor aspecte decât cele pentru care sunt pregatiti.

13.14. 10. cu functionare permanenta. mecanisme. analize chimice. laboratoare si centre de efectuare a probelor. constructori si tehnologi. econo misti care sa dispuna de o suficienta practica soldata cu rezultate pozitive. cu noscatori ai mai multor limbi de uz international accesibile partenerului oponen t. Trebuie subliniat faptul ca. 10. Finalizarea negocierilor Psihologic specialistul nu trebuie sa se teama ca partenerul va ridica o biectii. Activitatea in aceasta grupa se va duce in paralel si in strânsa colaborar e cu activitatea desfasurata in celelalte grupe si. convingerea oponentului c umparator nu se poate definitiva decât numai pe calea efectuarii. si in grupa de sinteza sa predomine prezenta specialistilor cu pregatire m ultilaterala si. in general. dar in primul rând cu o pregatire temeinica in arta de a negocia. subans amble. p recum: ingineri proiectanti. interdependentele tehnice dintre diferitele parti. angrenaje. mod ul de finantare si. in cazul operatiunilor de vânzare-cumparare de utilaje si instalatii complexe. Desigur ca aceasta activitate este facilitata de prezenta unor birouri. a modulu i de efectuare a receptiei etc. in functie de natura marfii. Negocierea conditiilor comerciale In structura grupei care negociaza conditiile comerciale. in perioada nego cierii. in special. specialisti pentru acord are de asistenta tehnica. precum si dintre diferitele parti ale procesului tehnologic de ansamblu. in primul rând. in al doilea rând. in str uctura echipei trebuie sa predomine specialistii de diverse profiluri tehnice. De multe ori. necesita o strânsa corelare a deciziilor ce urmeaza sa fie adoptate in grupa de si nteza cu coordonarea centrala. Negocierea conditiilor de plata vizeaza.12. cu cea desfasura ta in grupa de analiza tehnica. probe pe teren etc. cu experienta si receptivi la observatiile partenerului. care urmeaza sa fie negociate si adoptate in functie de interesul si pos ibilitatile partilor. in special din domeniul constructiilor de masini. modalitatile de plata. Se va avea in vedere faptul ca principalul subie ct al negocierii din grupa comerciala il constituie pretul. Negocierea modului de finantare capata aspecte deosebite când grupa va fi alcatuita din cunoscatori ai problemelor de tehnica vânzarea-cumpararea are loc pe baza de credit. a modului de efectuare a expedierilor si transportului. Efectuarea acestor probe ne cesita atragerea de tehnicieni de inalta calificare. De asemenea. in primul rând. 10. Din aceasta decurge necesitatea ca in asemenea ca zuri. pentru instruire si scolarizare. in cazul negocierii contractelor de cooperare industriala. o mare diversitate de modsalitati de plata. spre a se putea incinta sedintelor plenare temati ci elaborate in mod competent.instalatii industriale si alte obiective economice complexe. a conditiilor de plata. In caz ul negocierii exporturilor si importurilor de instalatii industriale complexe. activitatea de coordonare trebuie sa fie incredintata economistilor cu serioase cunostinte mer ceologice. in practica internationala. cu o temeinica pregatire de profil tehnic. El trebuie sa aprecieze faptul ca obiectiile reprezinta o confirmare a interesului de cumparare manifestat de partener si evidentiaza pozitia pe care s e situiaza acesta. Dezbaterile in grupa tehnica sunt usurate daca in prealabil au avut loc contacte preliminare de clarificare intre specialisti. mai ales când omologarea acestora nu a fost cer tificata pe piata de desfacere in cauza. incercari si demonstratii tehnic e. iar dimensionarea ac estuia nu se poate face decât printr-o temeinica cunoastere a evolutiei discutiilo r cu privire la fixarea nivelului tehnic si de calitate. a garantiilor. de probe de laborator. Negocierea conditiilor de plata Exista.. s i. capabil sa opereze cu promptitudine modificarile c erurte. Tipuri de obiectii ridicate de parteneri: . impli ca discutii ample si sofisticate in cazul produselor finite noi.

la o data ce urmeaza a fi convenita. - . concretizat p rin dictonul s-a pierdut o batalie dar nu razboiul . b) pastrarea calmului si amabilitatii si evitarea manifestarii de surpriza. care se citesc pe fata partenerului.neexprimate.incerca sa se renunte la intocmirea unei sinteze care ar scoate in evidenta neintelegerile. In cazul unei desfasurari negative a negocierii se va: . Pe parcursul negocierilor este preferabil sa se accepte o obiectie condi tionat decât sa se recurga la o respingere brutala. cifre etc. * Prezentarea unui nou punct de vedere. l) analiza ulterioara a obiectiilor partenerului in vederea gasirii celor mai bu ne argumente pentru contracarare. insa acesta este avantajul sau principal). 10. re formulate intr-o forma convenabila si apoi respinse. e) acordarea unei anumite valabilitati obiectiei formulate. Obiectiile tari si intemeiate formulate de partener vor trebui reluate. Formularile nu trebuie sa conduca la contrazicerea spuselor partenerului de o maniera care ar duce la concluzia ca acesta spune neadevarul. subliniind avantajele care compenseaza. * Minimalizarea diferentelor intre punctele de vedere si prezentarea unei propun eri de eliminare a acestor diferente in spiritul avantajului reciproc. De asemenea. * Explicarea faptului ca nu s-au luat in considerare toate elementele si introdu cerea unei formule de compromis. datorite prejudecatilor. f) omisiunea unor obiectii minore sau acceptarea lor ca o solutie de compromis ( cu cedari in alte probleme).14. . Metode de compromis in etapa finalizarii * Rezumarea celor doua puncte de vedere diferite si formularea unei propuneri de armonizare a lor printr-o solutie reciproc-avantajoasa.plasa in centrul atentiei persoana negociatorului partener si se va incerca disocierea acesteia de rezultatul negativ. .1. k) schimbarea subiectului dupa clarificarea obiectiei spre a face ca negocierea sa progreseze. cu date noi. In vederea combaterii cu succes a obiectiilor ridicate de partener se vo r avea in vedere urmatoarele aspecte: a) localizarea precisa a obiectiei si aflarea motivelor care se ascund in spatel e acestuia prin formularea intrebarii de ce? . spre a crea premis ele pentru o despartire pozitiva de partener. avea in vedere faptul ca mentinerea contactelor si a relatiilor comerciale pe ter men lung este mai importanta decât insuccesul unei singure negocieri. h) evitarea de a se da sfaturi care pot avea efect contrar. i) evitarea formularii unor raspunsuri putin analizate. datorite lipsei de informatii corespunzatoare. argumentatia trebuie dublata de o atitudine priete noasa si politicoasa. . j) verificarea intelegerii si acceptarii raspunsului de catre partener. d) respectarea opiniei partenerului care poate parea a fi gresita. dar se va incerca di minuarea importantei acesteia. neconditionat. intemeiate.incerca obtinerea acordului pentru purtarea de noi negocieri in viitor. false. bazata pe f apte. c) evitarea contrazicerii directe a spuselor partenerului. Anumite obiectii ridicate de partener pot fi utilizate abil ca contraarg umente (aparatul este intradevar mic. care ascund in spatele lor adevaratele probleme. g) abordarea cu tact a obiectiilor cauzate de dorinta partenerului de a-si manif esta personalitatea si de a se impune.incheia convorbirea cu alt subiect decât cel al negocierii. cu totul diferit de cel precedent si sub linierea caracterului de compromis al acestuia cu respectarea interesului ambilo r parteneri. Obiectiile vor fi respinse utilizându-se o argumentare solida.

. .10.OPTIUNEA MAXIMA se utilizeaza in cazul unui partener ezitant.fie scotând in evidenta erorile de calcul ce stau la baza obiectiei. metoda este simpla dar eficace. specialistul va face un rezumat rapid. In functie de punctul in care partenerul ar accepta finalizarea. intrucât este contrazisa de fapte. o simpla inclinare a capului. apoi reincepe negocierea vechii cantitati la noul pret. . astfel se po t afla alternativele de oferta ale vânzatorului. .2.fie prin dezvoltarea unei teze personale contrare obiectiei partenerului. se pot utiliza urmatoarele metode: . . prin a ratarea consecintelor ce decurg din aceasta. ca o concluzie. . decât un anumit buget. Metode de respingere a obiectiilor .Anticiparea in cazul obiectiilor previzibile argumentatia proprie poate fi o rganizata astfel incât sa inlature cel putin partial obiectiile partenerului dezor ganizând astfel planul de expunere a acestuia.APROBAREA TACITA este mai simplu de obtinut decât un raspuns afirmativ. . partenerul va raspunde desigur afirmativ la fiecare punct mentionat de spe cialist. .14. obligându-l sa improvizeze altul.Negocierea indirecta da dar . se va putea spune deci putem incheia contractu l .fie ca obiectia este lipsita de validitate. .tehnica comparatiei vânzatorul povesteste despre o tranzactie asemanatoare. care se teme sa ia decizia de cumparare. Tehnici de finalizare cu succes a negocierilor Prevederile prin care se poate afla care este punctul in care partenerul ar accepta finalizarea sunt: . . . de o concesie a celuilalt si. 10.15.NARATIUNEA UNEI SITUATII ASEMANATOARE se va povesti partenerului o situati e similara cu cea in care se gaseste acesta. se va cere partenerului sa aleaga intre doua aspect e pozitive distragând in felul acesta atentia lui de la optiunea majora a semnarii contractului: preferati plata in 12 sau 18 rate lunare? . daca se agreeaza ideea.tehnica ofertei ultime si finale are un caracter de ultimatum si revenirea a supra propunerii afecteaza credibilitatea si prestigiul celui ce o utilizeaza.tehnica bugetului limitat cumparatorul se arata interesat in produs dar declar a ca nu are la dipozitie pentru achizitionare. . se negociaz a de la noul nivel. . legata.AFIRMATIA CONTINUA in cazul in care partenerul ezita sa finalizeze discuti a. pr in care aceasta devine nula.Acceptarea conditionata in anumite conditii.Reducerea la absurd a obiectiilor. .INTREBARE DIRECTA este o concluzie logica a unei argumentari rationale si bine conduse si care conduce la formularea: consider deci ca sunteti deacord si v a rog sa-mi spuneti când sa incepem livrarea . . ins uficient analizat.tehnica intrebarii directe formulata in ce conditii sinteti dispus sa incheia ti tranzactia? care ofera date certe despre intentiile partenerului.tehnica ofertei adecvate vânzatorul cauta sa afle ce pret ar fi dispus sa plat easca partenerul pentru o marfa ideala si apoi incearca sa vânda la acest pret produ sul real de care dispune. momentul va trebui ales cu grija.tehnica finalizarii conditionate cumparatorul se ofera sa cumpere o cantitat e mai mare sau o calitate inferioara daca pretul va fi redus cu un anumit procen t.fie prin demonstrarea faptului ca sustinerea partenerului este falsa. un mormait sau o tacere semnifica un acord a s puselor specialistului. ca re s-a incheiat la pretul X . in functie de reactia cumparatorului. actioneaz a corespunzator. aratând: . subliniind avantajele obtinute de u n alt partener de pe o alta piata sau pierderile suferite de un alt partener pri n neachizitionarea produsului. uneo ri. insa. apoi. . .tehnica concesiilor legate in care unul din parteneri propune o concesie pos ibila. in final. logic si optimist al elementelor conve nite.

negociatorul trebuie sa exerci te sub forma de argumente si contraargumente sustinerea simulata a partenerului de pe pozitia acestuia. va fi stapân pe situatie si va fi mult mai in masura sa adopte tactic ile ce se impun. Prin locul acordat conflictelor. CAPITOLUL XI NEGOCIERILE INTERNATIONALE 11.Analogia cu fapte si situatii petrecute in trecut. de a patrunde incât mai mare masura in esenta obiectivelor pe care acesta le ur mareste. Ce atitudine ar adopta s i ce contraargumente ar aduce. Negociatorul trebuie sa porneasa in formularea gândirii si argumentelor sa le de la intrebarea ce ar face el in locul oponentului. . care sa completeze argumentatia logica. Trebuie remarcat faptul ca istoriografia nu marcheaza distinctia n eta intre cele doua tipuri de raporturi. de a le sublinia logica si a-i atrage la propriu punct de vedere. .. 1995. accentuând avantajele ce ii pot reveni oponentului din afacerea in ca uza si pierderilor pe care le-ar avea daca renunta la afacerea respectiva.Metoda interogativa raspunzând la intrebare cu o intrebare.Metoda paradoxului prin utilizarea cu maestrie a suspensiei.Metoda bumerangului prin care obiectiile partenerului sunt respinse. trebuind sa-si defineasca statutul re latiilor dintre ele. unul fiind considerat prelungirea celui lalt si in plus. state si institutii. apelând l a situatia incerta de pe piata. Inceputurile negocierilor internationale Societatile sau comunitatile statale. . . Din punct de vedere al tacticii se vor folosi toate prilejurile de a stârn i interesul si mândria specialistilor din echipa oponenta.Metoda martorilor invocarea unei terte persoane care sa aduca marturie .. istoria n-a pus suficient in lumina rolul negocierilor. au fost nevoite sa aleaga intre doua genuri de raporturi : conflictuale sau de cooperare. aluziei si reti centei. . cons iderând razboaiele adevarate pietre de hotar ale etapelor omenirii.Negarea directa a obiectiilor nefondate si incercarea de a localiza obiectia de la intreaga problema numai la o parte a acesteia.1. ( Diplomacy. Simularea este indicat sa se exercite chiar in situatii de tensiune a ne gocierilor. fara a cadea in extrema denigrarii acestora.Amânarea raspunsului in vederea câstigarii de timp. In momentul in care va reusi sa inteleaga scopul urmarit de oponent. fiind tot timpul patruns de convingerea ca trebui e sa existe o cale de a se ajunge la o intelegere. determinându-i sa-si retracteze propuneril e care au incordat situatia. In cadrul echipei pe care o coordoneaza. 10. Simularea substituirii trebuie efectuata pe tot parcursul etapelor de ne gociere. Empatia Este abilitatea negociatorului de a se substitui in rolul oponentului sa u. Sir Harold Nicholson spunea : Chiar in prei storie trebuie sa fi aparut momente când un grup de oameni primitivi au vrut sa ne gocieze cu un alt grup de oameni.Ignorarea obiectiilor si incercarea de a schimba subiectul discutiei. Cooperarea nu este un concept nou. . . ci un concept restaurat cu care lucreaza sectoare largi de activitate umana. invitându-l pe oponent sa-l asculte cum ar proceda el daca s-ar afla i n locul sau. lipsa de materii prime etc . naratiunea istorica acorda loc precumpanitor conflictului.16. conducatorul echipe poate sa-si dezavueze membrii echipei s ale (cu acordul prealabil al acestora). p.17) . cresterea preturilor. fie numai in scopul de a-si arata ca s-au lupt at destul in timpul zilei si ca doresc un ragaz in care sa-si adune ranitii si s a-si ingroape mortii. De asemenea. Negocierea este instrumentul utilizat dintotdeauna pentru a mentine legaturi pasnice intre statele lumii.

Tratatul de la Paris). incap abile de coexistenta. Specificitatea negocierilor internationale . arta negocierii infloreste. Dupa Congresul de la Viena. negocierile capata un c adru institutonal. de negocieri si pacte secrete. generând permanent ciocniri. constatam ca diplomatia greaca ar e creditul unei perioade incomparabil mai lungi de comert si relatii prospere. Juridiciza rea relatiilor internationale ingradeste negocierea si o subordoneaza unor prece dente si unor proceduri. arta si tehnica negocierilor cunoaste o dezvoltare fara preceden t si este practicata sub cele mai ingenioase forme. de coalitii ale puterilor europene. Anii 90 reprezinta insa inceputul unei noi schimbari in istoria omenirii. Când civilizatia greaca este in plina dezvo ltare si se stabilesc relatii intre cetati. conflictul fiind considerat ultima faza. in timpul Renasterii Italiene si al p ortiunii de istorie care urmeaza pâna la 1815. in plus. cu sediul la Geneva. conferintele si sesiunile supuse scrutinului universal. unde se recunosc si se consfintesc regulile si statutul profesiunii diplomatice. determinata de aparitia blocurilor politico-militare. Negocierile se confunda in ochii opiniei publice cu diplomati a si politica externa si cu manifestarile deschise ale acestora. De-a lu ngul evolutiei relatiilor internationale. Negocierea poate fi considerata o batalie pentru mentinerea pacii. despre care fac mentiune documentele. In Bizant. potrivit intereselor acestora. Dupa o scurta perioada de revenire la normal. jucau un rol important. si se incearca rezolvarea lor prin cooperare si nego ciere. tendintele de institutional izare si cadrul lipsit de elasticitate. negocierea ramâne functia principala a d iplomatiei. inhiba in parte functia negocierii. utilizându-se negocierea si facându-se tot mai multe eforturi pentru evitarea conflictelor. Arabia si Etiopia si sa mentina sub sfera sa de actiune populatiile din jurul Marii Negre si din Caucaz. perioad a in care s-au incheiat tratate care au ajutat la depasirea crizei diplomatice ( Tratatul de la Roma. negocierea si negociatorii. in primul rând. al carei climat natural este supletea si libertatea d e miscare. Prin aceasta metoda. ca re serveau drept obiecte de schimb intre puteri. Adân cirea relatiilor dintre tarile Uniunii Europene. adica solii. o istorie a negocierilor. in relatiile dintre statele lumii se pleaca in primul rând de la disc utarea problemelor aparute. Perioada de vârf a numita politica pe marginea prapastiei . au reprezentat punctul de plecare spre extinderea co operarii in relatiile internationale. Astazi. caderea comunismului in fostel e tari din blocul sovietic. Ca o reactie impotriva politicii de cancelariat si a rezultatelor ei. de schimbari dese si neas teptate pe harta continentului nostru. Imperiul Roman de Rasarit a putut sa-si extinda influenta asupra triburilor din Sudan. negocierile au o arie mai restrânsa si. In perioada dintre cele doua razboaie mondiale. In civilizatia romana. circumscrisa dreptului international. cu pronuntat caracter institutional. Daca din cele trei secole de inflorire a civilizatiei grecesti scadem razboaiele locale si conflictul din Peloponez. Heralzii perioadei home rice erau acreditati pentru negocieri. dupa 1919 este proclamat principiul unei politici externe deschise. instituindu acestei crize o constituie asa -se politica de forta ca urmare a razboiului rece. sub Iustinian. negocierile intra intr-o nou a criza. Intreaga istorie a Bizantulu i este. crista lizate intr-un proces istoric indelungat. asa ca istoria negocierilor internationale se confunda in parte cu a ceea a diplomatiei in cursul Evului Mediu. Ultimii 50 de ani constituie perioada cea mai propice negocierilor. Prin crearea Ligii Natiunilor. reglementat si proceduralizat. peste vointa micilor popoare si state. Lumea greaca este prezentata ca un conglomerat de cetati competitive. 11.In istoria vechilor popoare. nu o istorie de arme. Dupa 1815 urmeaza un secol dominat de politica de cancelariat. in care seelaboreaza tehnicile prin care ea este practicata.2. ca urmare a aparitiei ONU si a institutiilor specializate de vocatie universala. functiile diplomatiei se diferentiaza si arta negocierilor intra intr-o faza noua.

Aspectele economice.Riscul instabilitatii si al schimbarilor rapide. Pentru evitarea acesto ra. adica compartimentele birocratice . Gratie acestei maniere de intelegere a raporturilor cu partenerii s traini si adaptându-ne stilul de comunicare ca si structura negocierii. norme de co mportament. Trebuie sa cunoastem anumite lucruri din istoria lor.Rolul ideologiilor. tabuuri si bineinteles limba. el trebuie sa fie nu numai tolerant. cu toate repercursiunile exercitate asupra aspectelor logisti ce.Aspectele politice si legale. incluzând aspectele juridice. 11. . Caracteristicile negocierilor internationale Având in vedere dimensiunea pe care o detin negocierile internationale.Rolul distantei. diferente ce vor a fecta comunicarea dintre parteneri prin contextul diferit pe care il ofera si ca re au in vedere in special transculturalitatea. din sperantele si aspi ratiile lor. Celelalte trei diferente sunt intr-adevar foarte importante si pot marca pozitiv sau negativ comunicarea intre parteneri. . . convingeri si valori.Rolul jucat de guverne si administratii. . factori de ordin politic. .Diferentele intre sistemele juridice care trebuie cunoscute. cu privire la aspecte diverse precum limba. dar si intre parteneri apartinând unor natiuni diferite. uzantele profesionale si sociale. ritualuri. de reglementari. dar sa faca efortul de a intelege ceea ce este diferit.2.2. Exista patru caracteristici proprii ale negocierilor internationale104: Factorii culturali . trebu ie sa luam in considerare caracteristicile specifice ale acestora pentru realiza rea unei comunicari eficiente.Diferentele culturale.Salacuse semnaleaza urmatoarele sase diferente103: . .11. In timp ce in cazul unei negocieri intre conationali este caracteristica o i dentitate comuna . este interesant de descoperit p rincipalele diferente existente intre cele doua posibilitati. practica sociala. la ceea ce partenerul nostru doreste dincolo de curtoazia superficiala vom fi in masura sa .Diferentele culturale cu principal efect cresterea riscului unor negocieri.Complexitatea (intre mai multi parteneri grupati in echipe ce lucreaza simulta n si cu mai multe obiective). In acest sens.Diferente intre sistemele politico-administrative (rolul ideologiilor) care tr ebuie luate in considerare deoarece pot influenta comunicarea pâna la blocarea ace steia. Literatura de specialitate admite sase diferente intre cele doua tipuri de negociere. pot fi mentionate: . . descoperirea si evaluarea diferentelor culturale . intrucât se refera la fundamente in materie de drept. mult mai dificil de analizat si prevazut in cazul tarilor straine decât pentru propria tara. J. .2. In acest sens.1 Diferente intre negocierile internationale si negocierile nationale Intrucât negocierile de afaceri se pot desfasura atât intre conationali. in special problemele monetare. avem in vedere atât mediul inconjurator in sens lar g.Durata (esalonarea discutiilor pe perioade variabile). dintre care trei nu sunt in mod efectiv discriminante. unica modalitate de reusita o constituie asimilarea de cunos tinte asupra acelei culturi. Aspectele culturale au un impact puternic asupra dife ritelor fatete ale negocierii. cât si comportamentele personale cu referire la sisteme le de valori. reglementarile. sa se transpuna i n persoana interlocutorului apartinând celeilalte culturi. . in negocierile internationale exista disimilaritati uneori socan te ce il pot conduce pe negociator la comiterea de erori.etc. realizând o stare de empa tie. Ele privesc: . negociatorul trebuie sa se orienteze spre cultura straina.

intrucât acestea pot avea drept interlocutori parteneri sofisticati . . nu impartasesc acelasi mod de gândire. intr-un ansamblu de constrângeri de o natura cu totul diferita .Desfasurându-se. când au o amploare mai mare . a uzantelor si strategiilor. penalizarile si intâmplarile neplacute pot surveni oricând. dar si diferitelor nivele ierarhice la care se desfasoara acestea. unic si niciodata exemplar . in vestitia in competenta. .El va trebui sa tina seama de numeroase con ditii si situatii specifice : partenerii apartinând unor culturi diferite si care in consecinta.Majoritatea negocierilor internationale reflecta. In cazul c elor de mica anvergura. o mare varietate a contextelor. dar si prota gonisti slab pregatiti pentru negociere. dobândind un caracter extrem de complex. negocierile internationale sunt prin excel . intervine de ambele parti un numar consider abil de parteneri corespunzând atât specificitatii tratativelor. Interpretarile gresite risca sa fie numeroase. a reprezentativitat ii. Exista. uneori.Multiple ca aspect (comerciale. aceleasi valori. in special cele de mare anvergura. incidentele intervin deseo ri intr-o maniera neasteptata si pot compromite brusc o activitate de mare intin dere. iar negocierea se poat e derula pe mai multe nivele. Trei elemente suplimentare sporesc exigentele in a ceste situatii : . convingeri si ipoteze. esentiala pentru negocierile internationale este cercetarea reciproca de catre parteneri a culturii interlocutorului. 105 Deci. procesele de intentie sunt ceva obisnuit in ace ste circumstante. Diversitatea considerabila a contextelor. asprimea relatiilor internationale. de asemenea. prin definitie. afecte si comportament. sau cu alte cuvinte. deoarece functioneaza i n circumstante absolut particulare ale caror elemente constituente nu vor fi nic iodata aceleasi. iar negociatorul principal trebuie sa supravegheze evolutia negocierii globale . negocierile internationale pot avea o anvergura foarte diferita. Negocierile internationale cer de la negociatori competente foarte diferite . dar a caror pozitie ierarhica este stat utara. un rol important in negocierile internationale este asociat cu proble ma deplasarii la distante mari. a complexitatii comunicarii. negocierea se deruleaza intr-un cadru transcultural si continutul negocierii este prin el insusi de nat ura transculturala. Exista trei variabile care amplifica varietatea contextului: zo na geografica. câmpul de actiune si durata negocierii : . Negocierea internationala se confrunta cu costuri si riscuri importante.neutralizam fermentii de neincredere si ostilitate si de a capta atentia si int eresul celui cu care tratam. Fiecare negociere se prezinta cu propriul sau context original. a unei relatii si a unui contract prelungit al partenerilor. uneori aceste tratative se desfa soara paralel sau in contrapondere. rivalitatile de tot felul si concurenta mondiala dura din domeniul economic. Exist a desigur o interactiune intre aceste nivele. fiscale. De aceea. intr-o zona geografica straina. In negocierile internationale . financiar-bancare. marja de manevre este foarte strânsa pentru ambii parteneri . organizationale. ele sunt de lunga durata si presupun stabilirea simultana si interdependenta u nui climat . vor exista impl icit particularitati specifice zonei de la conditii climaterice pâna la regim poli tic si alte aspecte socio-culturale care vor influenta desfasurarea negocierilor . Multipolaritatea negocierilor internationale . energie si timp cheltuit este importanta. Sarcina negociatorului international este mult mai complexa si mai dificila decât in cazul negocierilor nationale. negociatorul trebuie sa fie capabil sa treaca dintr-un registru in altul sau dintr-un ansamblu de reguli ale jocului. e tc). Datorita acestor caracteristici. In aceste conditii.ele sunt de scurta durata si axate pe concluzii rapide pr ivind tranzactia cu referire la oportunitati imediate.In fine. Exigentele exceptionale ridicate in fata negociatorului international. in scopul realizarii stabilitat ii necesare unei comunicari eficiente. neintelegerile sunt oricând posibile.

Recunoastere a diferentelor posibile in modurile ratiunii. 3. 4.Pregatirea trebuie sa fie meticuloasa. 4. riguroasa in continutul tehnic.In particular.2. 2. Mediul personalizat al deciziilor.1. ignorarea diferentelor re lative 1. Din punct de vedere relational. caracteristicile personale. 7. Rolul puterii publice. Intelegere si cunoastere a problemelor fundamentale ale tarii straine. Pentru majoritatea. ignorarea.enta delicate si necesita multa rabdare. lucida si ingenioasa din punct de vedere strategic.Logistica este de o importanta marita si negociatorul trebuie sa-i consacre câte va reflectii inainte de a ajunge la destinatie. Ignorarea fluctiatiilor raportului de forte. trebuie persoane cu ex perienta. 6. . influenta este reala. 3. 11. 3. Insuficienta planificare a negocierii.Alegerea negociatorului sau a delegatiei este cruciala. Din punct de vedere al mecanismelor de luare a deciziei. natura mandatului cerut. regrupând diferitele puncte in patru categor ii principale: I. In sistemele economice. aprofun data sub aspect psihologic. Alegerea gresita a negociatorului. cunoscatoare a mijloacelor si dosarelor. Ignorarea concurentei. Descoperire a motivelor profunde ale comportamentului celuilalt. II. subeval uarea sau neintelegerea urmatorilor factori: 1. cu o reputatie favorabila si o credibilitate solida. 2. Functionarea gresita a delegatiei. deoarece constituie tot atâtea erori care se cuvin a fi evitate. IV. 11. Fayerweather (1976) propune o lista de patruzeci de puncte asupra careia negociatorul trebuie sa-si indrepte atentia. 4. Se pot identifica sursele influentelor culturale sub doua axe principale: .3. Influenta factorilor culturali in negocierile internationale O mare parte a specialistilor admit ca factorii culturali au o influenta as upra conditiilor in care se dezvolta negocierile internationale . dar in acelasi timp si variabila: intensitatea sa depinde de numerosi factori: ponderea factorilor situationali. Localizarea gresita a centrelor reale de decizie. pricepere si experienta. Credibilitatea gresit asumata. 2. empatie insuficienta prin neglijenta sau inca pacitate de: 1. Aspectele politice si birocratice.3.Implicatii ale negocierilor internationale Negocierea internationala pune in lumina un anumit numar de puncte sensibile: . Zartman106 se arata sceptic asupra profunzimii acestei influente si asupra manie rei de a o percepe. Negocierile internationale si cultura 11. 3. Din punct de vedere al mediului politico-economic. Rolul timpului si al duratei. care este atribuita tuturor negociatorilor din mediul exte rior tarilor. Din punct de vedere al organizarii: 1. 2. . Aceasta lista poate fi rezumata. afinitatile profesionale. Calitatea de strain . .Un comentator avizat de negocieri internationale. Caracterul multipolar al deciziilor (niveluri diferite). 5. Solutionare a unei probleme a interlocutorului când situatia o cere. experienta acumulata de negociatori. In ceea ce priveste prioritatile sociale.3. tact. III. 4.

si conceptia americana (si intr-o mare masura occ identala ) in care finalitatea negocierii este obtinerea unui rezultat. indiferent de termenii relationali si de maniera de desfasurare a procesului. . Ceea ce negociatorii asteapta de la negociere (independent de obiect si con text) poate sa nu fie in aceeasi faza: in anumite culturi. Toate elementele amintite au un impact chiar daca variab il. risca sa fie codate pe fiecare cultura. intre sist emele limbii duc la cresterea incertitudinii. Aceste sisteme sunt fondate pe principii care pot diferentia mult anumite culturi. foarte adesea este amintit contrastul intre conceptia japoneza in care negocierea este inainte de toate o explorare a inform atiei si a intentiilor mutuale. Maniera in care se dezvolta procesul negocierii Procesul negocierii combina un anumit numar de activitati. Aceste culturi dau negocierii finalitati si o functionalitate care au pro pria lor specificitate. imbraca mintea) pâna la atitudine. In ceea ce priveste perceptiile. putând fi sursa d e incertitudine. neintelegere107. emotiile putându-se manifesta sau putând fi decriptate intr-o maniera diferita. Impactul cultural este susceptibil sa se manifeste in cadrul negocierilor i nternationale. acelea ale unui interlocutor se formeaza plecând de la propriile filtre. impiedica combaterea riscului si l ectura corecta a semnelor susceptibile de a crea miscare in procesul de negocier e. se poate considera ca caracteristicile culturale ale negoc iatorilor vor colora tipul de relatie intre interlocutori. o zona de ambiguitate tot persista si ramâne. in altul. Procesul negocierii este influentat de modalitatile pe care un grup la dezv olta in majoritate in cadrul sistemelor de decizie.Emotie. De aceea. juxtapun erea imaginilor riscând sa produca o viziune deformata . Acest lucru apare sub e fectul unui cvadruplu aspect: .Maniera in care se stabileste si evolueaza relatia intre negociatori (clima tul negocierii. Notiunea de incredere este centrala in negociere. intre interpretarile atitudinilor. In raport cu aceste aspecte. impactul se face simtit i n negociere prin importanta diferita care este acordata factorilor urmatori: com punerea si functionarea delegatiilor.este exact invers. unii specialisti rec unosc ca in numeroase cazuri diferentele lingvistice sunt un factor care complic a dezvoltarea armonioasa si aprofundata a relatiei dintre negociatori. De exemplu. puterea recunoscuta a negociatorilor. semnele de politete. intre perceptiile mutuale. dura ta si modalitatile de luare a deciziei. maniera in care negociatorii vor sa il organizeze depinzând de factorii din care diferentele cultu rale fac parte. altfel spus. Exista conceptia potrivit careia negocierea nu este identica in diferite cu lturi. Distantele intre asteptarile interpersonale sau interg rupuri. Mult mai pragmatici. pot exista mari diferente pe fond cultural. Interpretarea (cum ar fi postura si gesturile.asupra climatului negocierii si asupra manierei in care interlocutorii isi a corda credit unii altora. dar analiza sa. intr-un cazasteptarile legate de relatie preceda astept arile rezultatului. Un alt aspect esential este cel al limbajului (verbal si nonverbal). sunt un alt factor susceptibil de influentare a relatiei intre negoci atori. increderea) Desi aceste distinctii ar fi necesare intre negocierile bilaterale si negoc ierile intre grupuri.Perceptie. la fel ca si c ontinutul sunt complexe. Limbajul influenteaza perceptiile si existenta unei bariere lingvistice int ervine profund in schimbul relational. . negocierea este o ex perienta si un schimb relational inainte de fi o finalitate pentru obtinerea unu i rezultat. . Probabil ca punctul de impact cel mai precis sub care se concentreaza acest e influente diverse este fenomenul increderii si prin extindere al credibilitati i108. In sfârsit.Asteptare.Interpretare. .

majoritatea nu recunos c modul specific de comportament. Tendinta de a considera comportamentul propr iu ca fiind cel mai bun si de a te astepta ca si ceilalti sa se comporte la fel este deseori incurajat de stereotipurile altor culturi si nationalitati. Dar fiecare cultura are un mod prevalent. Cele mai grele sunt cu tipul opus de pe diagonala. deseori presupun em ca ceilalti au comportamente similare cu ale noastre si suntem foarte surprinsi (chiar suparati) atunci când persoane ce provin din alte c ulturi nu se comporta in acelasi mod ca noi. o tendinta de a mentine stilul propriu de comportament ca fiind cel mai bun si tendinta de a-l astepta. de fapt. daca nu determinati. Acesta este modelul predominant in America de Nord. lasa piata sa fi xeze pretul . Germanii ii privesc pe americani ca fiind prietenosi. Exista patru tipuri de negociere. in general. pâna când lucrând impreuna francezii ajung la concl uzia ca nu exista un motiv anume pentru neclaritatea gândirii englezilor. puterea si relatiile determina majoritatea elementelor n egocierii. asa cum am amintit. Detinatorii puterii sunt orientati pe tranzactie. in interactiunea dintre germani si americani. chiar daca partile nu sunt dispuse sa n egocieze din nou. Compromisul si concesia sunt elementele dominante.4. concentrare si coeziune unei firme sau unui proiect . Keep = a pastra . recunosc existenta unor diferente culturale. Intrucât deprindem un anumit comportament cultural inca de la inceputul vietii.11. flexibili. Orice negociere. Intrucât devenim orbi la propriile valori culturale. Americanii ii privesc pe germani ca fiind niste persoan e logice. primul servit . Miopia culturala incapacitatea de a vedea trasaturile culturale ale altor persoane conduce in mod implicit la etnoc entrism in management. care. acesta ne afecteaza frecvent intr-un mod constient. reci si capricioase. deschisi. ele pot fi foart e inselatoare. de obi ceiurile culturale.3. Cele mai usoare negocieri sunt acelea cu acelasi tip de negociere. dar nesinceri si superficiali. fiind influentati. englezul ajunge la concluzia ca departe de a fi distant . bine educate. pe troc. preocuparea majora a francezilor pentru un model general sau o teorie este ceea ce adauga viziune. de marime si de importanta tranzactiei. take it or leave it . Desi oamenii. Devenim or bi la propriile noastre norme culturale. anumite stereotipuri revin in tr-o foarte mare masura. trebuie sa dea impresia ambelor parti ca au avut ceva de câstiga t. ip ocriti si vagi descriind. Trasaturile noastre culturale sunt atât de bine inradacinate incât nu le mai pu tem observa. Desi existenta unor astfel de stereotipuri pot pr eveni serioase neintelegeri intre diferitele grupuri culturale. primul venit. duc la o serie de implicatii: Noi nu suntem constienti de inclinatiile noastre culturale. De exem plu. Acest lucru este greu de crezut de catre francezi. precum si abilitate in conducere si multa autoritate. superi or sau desprins de realitate . 11.2 . o serie d e diferente. la rândul lor. dar de asemenea distante. dar nu se tocmesc . Pentru fiecare tip si pentru fiecare stad iu al negocierii exista un set distinct de valori si comportamente. pe tocmeal a. Harta negocierii (The Deal Map) Putere si relatii in negocierile internati onale Doua seturi de valori. Stereotipul este un lucru obisnuit. Ele influenteaza in special stadiul final al negocierii si al acordul ui. Cei care impart puterea sunt cei orientati pe tranzactie. Este modelul predominant i n Orientul Mijlociu si in Africa. ci mai d egraba o capacitate de a gândi cu voce tare si de adaptare la imprejurari. Implicatii ale diferentelor culturale Negocierile intre diferite culturi determina. Ei cumpara si vân d la preturi fixe. lipsa tipica a unor modele sau teorii si preferi ta acestora pentru o abordare mult mai pragmatica si evolutiva. sau impune si celorlalti. Din pun ctul lui de vedere. Francezii folosesc in descrierea britanicilor termeni ca perfizi . de orice dimensiune. Alte culturi sunt percepute implicit ca deviatii de la norme (normele fiind cele ale propriei culturi). in functie de circumstante. Aceeasi persoana sau organizatie poate folosi modele diferite de negociere.

de asertivitate. Acesta este modelul predominant in Suedia.irelevant-tranzitoriu (irrelevant transient) R. fiecare individ are anumite tendinte.si intrapersonala. Exista trei aplicat ii de baza ale inteligentei emotionale: a fi capabil sa vezi plângerile ca pe nist e critici folositoare. Daca IQ-ul nu poate fi invatat. Ei vad tranzactia ca pe o parte a relatiei si sunt dispusi sa coopereze in toate stagiile negocierii sau implement arii. a egaliza (monopolist. EQ poate. Urmatoarele elemente ale negocierii variaza in functie de pozitia pe harta si cer tipuri diferite de pregatire si de tactica: Câstigul dorit (Expected Gain) (P-power. Clasicul tip. Fig 18. Oamenii cu un EQ ridicat stiu când sa vorbeasca si sa asculte cu adevarat când cineva le vorbeste despre problemele personale. de a conduce sau monopoliz a piata. equalize) Beneficiul Mutual (Mutual benefit) P . 17 Tipuri de negociatori109 In negociere. cât si al relatiilor.Câstig/ Cui ii pasa? (Win/Who cares?) Câstig/câstig (Win/Win) R . a crea o atmosfera in care diversitatea sa fie valorizata si nu considerata sursa de frictiuni. Acesta este modelul predominant in Franta si in Japonia. Cred in client. cum sa ii complimenteze si sa ii f armece pe altii. a fi capabil de o relationare eficienta. când sa impartaseasca altora emoti ile. Controlorii sunt dedicati relattiilor pe termen lung. Partenerii sunt pentru relatii pe termen lung. elligence Quotient EQ se refera la educatia emotionala. de abilitati interpersonale. in functie de doua variabile: accentual pus pe relat ii si accentual pus pe putere (Fig 17. marca si loialitatea partenerului.Power = putere Share = a imparti Transaction = tranzactie Relationship =relatie Partnership = parteneriat Partner = partener Trader = comerciant Controller = controlor Predator = pradator Fig. a optimiza (maximize. in timp ce tipul pradator este cel care pune accen t pe putere. Coeficientul Inteligentei Emotionale (Emotional Quotient-EQ) a devenit in u ltimii 15 ani mult mai important in afaceri decât Coeficientul de Inteligenta (Int IQ). In afaceri.dependent-permanent (dependent. prin cursuri de abilitati sociale. emaptia joaca un important rol manipulator.permanent) Solutionarea problemelor (Problem solving) . EQ este definit ca inteligenta inter. dar in termini mult mai egal itari decât controlorii. Ei au tendinta de a monopoliza. Sunt mult mai flexibili in ceea ce priveste pretul. cel al comerciantului este caracterizat de un nivel mic atât al puterii. lasind pe planul secund relatiile. ). Harta tarilor110 Cum sa folosesti harta mentala (inteligenta emotionala) si sa descifrezi se mnele. putere) a maximiza. care pot fi incadrate i n urmatoarele patru tipuri. cum sa creeze o buna impresie despre ei. relatie) a monopoliza. dar mentin o pozitie de putere si control. de abilitati de comunicare. a primi si a ajusta semnalele).Win/Win(Câstig/Câstig) Share (a imparti) Relatii Personale (Personal relationship) P. Situatia cea mai buna este aceea in care managerul are un IQ si un EQ ridic at. care la rândul ei presupune citirea semnelor non-verbale (dar trebuie mentionat faptul ca aceasta include abilitatea de a tr imite. optimize) (R-relationship.

Simbolul acestui succes il reprezinta starea materiala.collaborative) 11. Capitolul XII Particularitati ale negocierilor comerciale in diferite tari si stiluri de neg ociere . nu sunt identici. prin prezentarea ideilor prin cipale si punerea de intrebari deschise. d.common ground) Orizontul (The Horizon) P .termene fixe. Este adeptul tacti cii in avantaj propriu si se asteapta ca si Ceilalti sa negocieze cu acelasi profe . normele. ton ului vocii. Stilurile de negociere difera semnificativ de la o cultura la alta. valorile si practicile lor. In primul rând este caracterizat prin personalitatile ce il folosesc.strategic alliance) Stilul (Style) P . Planificarea este esentiala.Stilul american Stilul american de negociere este.a dicta. strategiile si tacticile l a oameni. In acest punct vom cauta sa prezentam o parte a diferentelor care exista intre diversele moduri de negociere in functie de cultura din care provin negoc iatorii. e. De aceea. Acesta este de altfel si stilul ce domina si literatura de specialitate si care este apreciat ca fiind foarte potrivit de multa lume. trebuie sa verificam deseori pe parcursul negoc ierii masura in care s-a inteles ceea ce am spus.reciproc. Uneori cuvinte similare pot avea intelesuri difer ite in limbi diferite. b.6. Aceasta cunoastere ii ajuta sa inteleaga mai bine modul in care partener ii actioneaza si reactioneaza in procesul negocierilor. cine este conducatorul echipei. Sa ne ferim a face presupuneri culturale. In modul sau de a juca jocul el presupune ca si Ceilalti joaca dupa aceleasi reguli. In cultura americana se ataseaza un mare respect succesului economic. de colaborare (reciprocal . 12. increzatoare si pozitive in modul de a gândi.P .cheie pentru negocierile internationale a.compromise) R. dar poate fi i n aceeasi masura si o bariera. despre obiceiu rile. f. probabil. In aceste conditii el se va deplasa rapid catre aceasta faza. tacerii si expresiei faciale a celeilalte parti. Punctele sale tari se manifesta in special in faza negocierii ofertelor. I ntelegerea acestor diferente este foarte importanta daca dorim sa evitam greseli le iremediabile. Contextul cultural determina in sens larg cine va fi membru al echipei de negoci ere. chiar apartinând aceleasi culturi. vorbind declarativ si incepând rapid conversatii exubirante.negocierea dintr-o impuscatura (on shot deal) R. Trebuie sa fim atenti la limbajul corpului si la sensul gesturilor. urmarind câstig ul. Comunicarea nonverbala este un factor foarte important in negocierile intercu lturale. Stereotipurile pot fi inselatoare.1. cel mai influent din lume. cum si când trebuie sa aiba loc negocierea. Puncte . subiecte si imprejurari specifice. directiv (adversarial . Flexibilitatea.teren comun (dictate. Inainte de a incepe negocierile. c. Celor implicati in negocieri le este de mare ajutor sa cunoasca in ce lu mina sunt vazuti de catre partenerii lor si ce idei au despre ei. Limba este o legatura importanta intre culturi si negociatori. ex istând o buna traditie a afacerilor.adversativ. in sensul ca doi oameni. trebuie sa ne i nformam foarte bine despre cultura oamenilor cu care vom negocia.directive) R.a impune-a ajunge la un compromis (impose. Sa ne adaptam stilul de negociere. alianta strategica (fixed terms. Un negociator american va incepe negocierile cu entuziasm. care sunt in general sincere si calde. N egociatorii ce il folosesc intra la tratativele increzatori.

5. Partial.exuberanti. cu o flexib ilitate si o inclinatie scazuta catre compromis. 12. sistematic. Si. El este constiincios. Cuvântul ambalaj este in mod delibe rat folosit aici deoarece include un pic din produs si foarte mult din modul in care acest produs este prezentat. mai degraba sub-pregatiti decât supra-pregatiti. odata facu te au un caracter sacrosanct si astfel rolul negocierii acestora este mult dimin uat. variantele ce vor fi discutate in timpul tratativelor. flexibili si raspunzând initiativelor. Stilul francez Negociatorii francezi sunt cunoscuti ca având trei caracteristici de baza in negocierile internationale: sunt fermi. Cum poate fi insa invins? Din punct de vedere procedural este de dorit c a Ceilalti sa faca explorarea si miscari proprii de deschidere inainte ca acesti a sa-si prezinte ofertele. 12. El nu va fi deschis in mod semnificatic catre compromis. aceste caracteristici deriva din istoria americana. prietenosi. pregatirea germanilor pentru negocieri este superba. deschisi. Astfel isi pot prezenta propria perspectiva. In timpul tratativelor va face oferte clar.interes fata de ambalaj. 12. dar acea sta trebuie sa fie foarte bine facuta deoarece negociatorul german este foarte b un in pregatirea proprie.3. Acestea. focalizate catre etapa negocierii ofertelor. Vom putea identifica patru trasaturi caracteristice unui negociator amer ican: .sionalism.Stilul nord-european . de la pione rii care cautau noi forme de viata. apoi a unui acord de principiu si in cele din urma incheierea acordulu i final. riscând enorm pentru extinderea frontierelor s i fiind influentati de instinctul comercial al populatiei evreiesti. insista sa utilizeze franceza in nego cieri si folosesc un stil orizontal. Astfel. la fel ca si de Gaulie. Cu astfel de atitudini. sociabili si agreabili. 12. . ei prefera stabilirea unui acord pr eliminar. Ca urmare. un negociator american va fi interesat si de ambalaj . De exemplu. Se va acoperi in acest mod treptat intreaga arie a negocierii.profesionalism. in contr ast cu abordarea verticala americana. vânzatorul va astepta de la cumparator optiuni in privinta ambalajului dorit. P unctele lui forte se situeaza in faza prezentarii ofertelor. E l va prezenta intotdeauna oferte pregatite cu grija. In particular. Stilul englez Englezii sunt vazuti de ceilalti ca fiind: amatori in comparatie cu profesionismul american. el se va deplasa in mod natural foarte rapi d catre faza prezentarii ofertelor. Modul sau de a negocia poate fi interpretat partial si prin prisma carac terului germanilor. care vor acoperi fiecare as pect al negocierilor. Stiluri occidentale Stilul german Stilul german prezinta o serie de diferente semnificative fata de cel am erican. bine pregatit.abilitate deosebita in negocierea ofertelor. ferm si declarativ. Este un stil foarte puternic daca este practicat de negociatori abili. forma acesteia. .2.4. Un negociator german va identifica exact afacerea pe care doreste sa o i ncheie. . iar cumparatorul va ast epta ca vânzatorul sa vina cu un ambalaj deosebit. au o mare capa citate de a câstiga spunând ferm: Nu! .

. este necesara contactarea unei agentii locale care sa asigure aceasta. In unele regiuni afacerile trebuie unse . bugete sau obiective care nu pot fi cuno scute in mod normal de catre un negociator ce vine dintr-o cultura diferita si a caror semnificatie va fi tot atât de dificil de estimat.Modificari permanente ale formei afacerii discutate. fiind influentati de stilul american si de b irocratia suedeza. Exista un intreg protocol. o economie bazata pe agricultura si pescuit. iar interesele membrilor comunitatii cer cautarea un ei performante economice maxime. Stilul comunist Stilul comunist este birocratic si de cele mai multe ori cu nuante polit ice. 12. vor v orbi rar si pot fi usor cuceriti in fazele initiale. o tinuta exuberanta si gesturi ample. reguli si proceduri bir ocratice ce trebuie urmate.7. stabilitatea po litica. Metodele. Acesti negociatori au un sistem de securitate necunoscut in societatile vestice. Finlandezii si norvegienii sunt foarte aproape de acest stil de lucru. Aspectele birocratice vor implica un numar mare de persoane in negocieri. dar pot fi foarte incapatânati. probabil incluzând diverse specificatii. Danezii se vor apropia fie de nordici daca provin din Sealand . . având un caracter normal si nu unul repulsiv ( cum ar considera europenii ca fiind normal). in speta despre natura. Motivatia de baza a acestor caracteristici.Sunt necesare eforturi puternice de a creste nivelul ofertelor facute de ei. Pentru unele tari comuniste. sisteme.Se vor utiliza instrumente birocratice in timpul intâlnirii.Preliminarii dificile. Cum in sa nici o companie vestica respectabila nu doreste sa i se asocieze numele cu mi tuire. Sunt linistiti. Nu se pot compara cu americanii sau cu germanii in efectuarea ofertelor sau in negocierea acestora. vom fi flexib ili si creativi. . i ar suedezii il adopta doar partial. Abordarea unei negocieri in aceste culturi trebuie sa utilizeze discipli na prezentata pâna acum si in plus. Problema mitei este un punct cent ral in unele culturi mediteraneene. in echipele de negociatori exista si un rep rezentant al sistemului politic care va controla performantele celorlalti membri ai echipei. fapt ce ii poate conduce la posibilitati creative mari in urmatoarele eta pe. 12. Aici comunitatea in speta statul isi ia intreaga responsabilitate p entru problemele economice. Stilul mediteranean Cultura mediteraneana este una foarte calda. Negociatorii mediteraneeni vor manifesta unele dificultati in a focaliza discutiile intr-o problema particulara sau in anumite faze ale negocier ilor. Punctele forte ale nordicil or sunt franchetea si deschiderea pe care le manifesta in timpul fazelor explora torii. sunt birocratice. Exploateaza bine posibilitatile creative si vor adopta decizii creative . E xista anumite comisii pentru proceduri. Pentru a le raspunde: vom explora situatia impreuna cu ei. mai sunt foarte deschisi in miscari si ii ajuta pe Ceilalti sa obtina informatiile necesare despre propria pozitie. Cum pot fi acestia invinsi? Vom anticipa: . Posibilitatea de a-ti mentine slujbele depinde doar de succesul reputat in fiecare negociere. precum si de rapoartele facute despre ei. ca si scopuril e.Abordarea nord-europeana a negocierilor este mult mai linistita decât cea americana sau cea germana. nu este greu de inteles: etica crestina. Aici vom intâlni saluturi si aspecte sociale calde. sa fim constienti de necesitatea mitei. . Negociatorii nord-europeni au un anume grad de retice nta in a intra in mediul social la inceputul negocierilor. eforturi care sunt distincte de negocierea ofertelor.6. fie de germani daca provin din Jutland. forma si forta comportamentului lor in timpul tratativelor. exprimate in diferite propor tii in functie de tara.

Dar tot atât de bine acest stil se poate extinde si la celelalte etape.8. Usa camerei de negocieri este intotdeauna deschisa. altul in navigatie si inca alti trei spec ialisti in plus. Ei vor e vita sa se lanseze in discutii politice. . Un negociator european ne-experimentat poate fi depasit de un asemenea m oment.o atentie deosebita aratata reputatiei. reputatia lor depinzând de ceea ce au reusit sa obtina. Iar acesta este in cea mai perfect a traditie araba. o traditie tribala in care exista comunitati inchise si compacte. acesta va conduce la negocieri indelungate. Chiar in aceste faze. Aspectele sociale cum ar fi formare a climatului sau topirea ghetii se desfasoara intr-o perioada mai mare. El va trebui sa se adapteze unui asemenea mod de negociere. 12. Cartea de vizita ce ii este oferita trebuie sa fie foart e eleganta si este de preferat sa se soseasca la tratative cu un automobil luxos si cu sofer in livrea. Inevitabil. ale prezentarii ofertelor si a negocierii acestora. Cel mai important element pentru ei este reputatia.. Acest stil traditional a inceput deja sa fie depasit datorita petrolului si a numerosilor arabi care au inceput sa-si faca studiile in S. discutarea anumitor aspecte poate fi foarte dura.Ne vom asigura ca avem semnaturile tuturor participantilor la negociere. . Chinezii sunt de asemeni foarte suspiciosi fata de occidentali. sa accepte ac este pierderi relative de timp. preferând im schimb sa discute despre via ta familiala. si chiar atunci când negocierile se afla intr-un punct critic. sa fie capabil la momentul potrivit sa aduca dis cutia la punctul in care s-a intrerupt si sa reconstruiasca momentul pierdut. Traditia d esertului cere o ospitalitate deosebita. Iar afacerile se pot incheia dintr-o data. eu stiu un exportator care a negociat o zi intreaga pentru o afacere de 10 mii de lire. Aceasta ara ta. sau macar posibil a fi imbunatatita. In aceste negocieri este foarte utila regula degetului mare. modul caracteristic de a negocia va fi de un nivel foarte inalt inca din primele faze ale negocierii.A.U. Vom avea un expert tehnic. de exemplu. Stilul Arab Stilul negociatorilor din Orientul Mijlociu se bazeaza pe traditia desertul ui. Va trebui sa fim pregatiti insa pentru dese intârzieri si intreruperi. altfel negocierile pot continua si dupa incheierea acordului. ele pot fi intrerupte de o a treia parte. De exemplu. nu ostentativ si care sa atrag . acestia a doptând stilul american de negociere. Intelegerea finala trebuie sa f ie una convenabila si pentru ei. unul financiar. Specializarea va aduce o multime de experti in cadrul tratativelor. Traditia este ca razbunarea este mai respectabila decât compromisul. Va avea loc o accentuare deosebita a etapelor formarii climatului si a c elei explorative. 12.9.. atunci o afacere de 1 milion de lire va necesita o echipa formata din 5 membri ce vor negocia o luna. . deoarec e fiecare expert cautând sa-si apere reputatia in cursul tratativelor. dar din aceasta conversatie sociala extinsa poate deriva un respect mutual reciproc si posibilit ati reale de a incheia o afacere.o buna specializare.Acordurile vor fi stabilite foarte detaliat si in scris. Vor trebui sa stie c a negociaza cu cineva care are un rol cheie in organizatia respectiva. care va intra sa discute un subiect cu totul diferit.suspiciune fata de vestici. cum ar fi unul dintre directori. ba chiar si una in plus. pe care vizitatorii trebuie sa le-o câstige. iar timpul nu este esential aici. ca daca pentru doua persoane o afacere de 100 mii lire se negoci aza timp de o saptamâna. Stilul chinez Negociatorii chinezi se disting prin: . Un dar pentru copii (insa unul mic. Nu trebuie sa le fie afectata reputatia sau sa fie forta ti sa se retraga in fata unei oferte prea ferme. Extrem de importanta este increderea. In consecinta.

nego ciatorul se prezinta la masa tratativelor atunci când are deja in minte trei pozit ii de negociere.10. iar acestia ii vor face mai eviden te punctele slabe. . Sugestia mea este ca negociatorii fiecarei culturi sa-si dezvolte propri ile aptitudini si puncte forte mai curând decât sa adopte abordari straine. Din punctul nostru de vedere un negociator competent trebuie sa-si dezvolte un stil potrivit propriilor aptitudini si puncte forte. care pot conduce la existenta a mult mai multe puncte slabe. constientizate mai mult sau mai putin precis. trebuie sa sti e ca poate intâlni persoane care actioneaza in alte moduri si este foarte importan t sa le respecte punctele de vedere.Astfel c a vom intâlni Trei pozitii de negociere Orice inceput de negociere presupune o minima clarificare a intereselor par tilor si a conditiilor in care sunt dispuse sa faca schimbul. Aceasta pozitie este astfel formulata incât sa-i asigure o marja de manevra in raport cu pretentiile partenerului. pozitie ce poate fi defensiva sau agresiva. Diferentele de culturi nationale nu influenteaza numai comportamentul super ficial. Persoane din tari diferite au moduri diferite de a evalua lucrurile. (PD). In cazul in care va cauta sa adopte un stil diferit. trebuie sa ii incu rajam si sa ii respectam. fara a fi insa subordonati acelei culturi. atunci poate i ntâlni negociatori mai puternici in acest stil. Fiecare persoana vine la masa tratativelor cu deprinderi si cu obice iuri de care de multe ori nu este constient si exista doar subconstient. Nu stilul este cel care conteaza ci Negociatorii insisi. vânzatorul va declara mai mult. increzator in fortele sale. Fiecare cultura isi are propriile traditii si obiceiuri.a atentia) va fi de preferat unui prânz de afaceri copios. negociatorii au nevoie de pregatire si experienta inainte de a putea aborda diferitele stiluri de negociere. cel colaborativ si cel inclinat catre compromis.Pozitia declarata deschis. Pre gatirea unei aparari puternice va creste intensitatea bataliei. fara a deconspira propria pozitie. dar pastrându-si propriile obiceiuri. Patronul sau seful s erviciului de resurse umane va putea spune: Noi oferim 800 mii . De asemeni. cu puncte forte si slabiciuni diferite. Pozitia sa declarata este: PD1 = 1 milion lei/luna . fara a le fi insa supus. inclusiv cele ale propr iei culturi. un detaliu despre modul in care arabii comunica unii cu altii e ste acela ca au contacte fizice diferite de cele ale vesticilor. Este necesar sa se anticipeze stilul de negociere al Celorlalti si in speci al atunci când credem ca vor fi agresivi. Aceasta inseamna o alta pozitie declarata: PD2 = 800 mii lei. Negociatorii sistematici (birocrati) au un mod diferit de actiune pre cum si scopuri distincte. ci sunt si conditii esentiale pentru intelegerea valorilor adoptate de n egociatori. O prima distincti e este aceea intre negociatorul razboinic. va cauta sa controleze climatul si procedurile in ca din fazele introductive. Societatile comerciale actioneaza intr-un mod diferit si fiecare negocia tor are un stil caracteristic de negociere sau de comunicare . in cazul negocierii salariului de incadrare. Deci. De pilda. De exemplu. iar in functie de acestea se pot identifica diverse abordari ale unei negocieri. cum ar fi conta ctul fetelor. In principiu. viitorul angajat poate declara: Primesc aceasta slujba la un salariu de 1 milion lei/luna .Stilul indian Indienilor le place foarte mult sa negocieze chiar ca o tocmeala obisnui ta de piata si se simt foarte frustrati in cazul in care tratativele nu includ u n ritual dorit al negocierii ofertelor. cu ati tudini si experiente diferite. Insa negociatorii arabi devin suspiciosi in momentul in care si ac estia respecta traditiile arabe. sa ne pregatim in mod corespunzator. Negociatorii de tip pioner actioneaza dupa flerul personal si tind sa domine tratativele. El trebuie sa fie constient atât de punctele sale forte cât si de cele slabe si sa-si dezvolte abilitatea de a le folosi la maximum. numita si pozitie de plecare. Atunci când vom intâlni negociatori din culturi diferite. Ca regula generala. 12. iar cumparatorul mai p . Un bun negociato r.

La rândul sau. Aceasta ar putea sa apara ca o pierdere relativa pe ntru salariat. Poz itia asteptata ocupa un nivel intermediar intre cea declarata si cea de ruptura. numita si pozitie asteptata. aceasta pozitie ar putea insemna 60 0 mii lei/luna: PR1 = 600 mii. Poate fi intuita prin raportare la pozitiile de plecare ale ambilor parteneri. O reprezentare grafica a marjei de negociere rez ultata din situatia descrisa. negocierile se rup sub PR1 = 600 mii si peste PR2 = 1. Sensurile intereselor partenerilor de negociere sunt contrare. Aceasta reprezinta ceea ce negociatorul spera ca va putea obt ine sau smulge de la partener. Pozitia obiectiv este flexibila. este redata in figura de mai jos. este bucuros sa-l Cumpartener abordat Caracteristici ale tipului de parteneri vada pe specialist si sa se intretina c u el. Altfel spus. In cazul salariatului. fiecare negociator trebuie sa cunoasca bi ne o axioma: valoarea unei concesii (a unui produs sau serviciu) este mai mare i nainte de a fi data decât dupa aceea. lovit. dar fiecare dintre ei trebuie sa intuiasca si sa evalueze cu grija si delicatete pozitia secreta a celuilalt. vânzatorul este interesat sa incaseze un pr et cât mai mare. De regula. va rezul ta o zona in care ei se pot intelege. orice declaratie facuta in a fara pozitiei de ruptura a partenerului antreneaza. lezat. el nu va primi slujba si va rupe n egocierile.Pr in suprapunerea celor trei pozitii de negociere.utin decât spera sa obtina. inca inainte de a ne aseza la masa tratativ elor. . fara a liza inacceptabil interesele acestuia. iar atunci când vinzi sa incepi de sus.6 milioane lei. S ub sau dupa caz. spre exemplu. negociatorul nu mai este dispus sa anga jeze nici o discutie. Sub acest nivel. de regula.6 milioane lei. Dincolo de interesele strict tehnice si financiare. Pozitia de ruptur a nu este desconspirata de parteneri (adversari). iar cumparatorul este interesat sa plateasca un pret cât mai mic. In cazul nostru. este probabil ca acordul sa se obtina in jurul n ivelului de 10 milioane lei. dar tipica pentru o afacere de vânzare-cumparare de orice natura. Sfatul negociatorilot experimentati este acela ca. Este pozitia real ista la care se pot intâlni si echilibra pretentiile contradictorii ale parteneril or (adversarilor). asculta argumentatia si propunerile exportatorului dar nu este interesat s s-ar putea a cumpere ca partenerul sa nu aiba competenta sa incheie contractul. Atunci când isi declara pozitia. Peste acest nivel s-ar considera jefuit . atunci când cumperi sa incepi de jos. . Aceasta zona de acord posibil poarta numel e de marja de negociere si este delimitata de pozitiile de ruptura ale partilor negociatoare. Tipuri de parteneri comerciali anexa2 1) trebuie prietenos. fiecare in parte. ne arata de ce este important sa descoperim pozi tiile de negociere ale partenerului. In exemplul considerat. minimalizat. iar PO2 = 1.Pozitia de ruptura (PR). peste nivelul acesteia. Intre aceste limite. In cazul considerat de noi.Pozitia obiectiv. Se va simti ofensat. In negocierea unui act gen eric de vânzare-cumparare. si o anumita doza de orgoliu si frustrare. pompierul poate obtine mai mult in timp ce arde casa decât dupa ce a stins focul. Cheia succesului o constituie estimarea corecta a pozitiei de ruptura. Ei vin catre PO din directii diferite. Specialist ul va trebui sa-i puna intrebari la care acesta va trebui sa-i raspunda: Cum va . numita si pozitie limita minimala/maximala. pozitia obiectiv sar putea situa undeva in jurul valorii de 900 mii lei/luna si anume: PO1 = 800 m ii. cel care declara primul este dezavantajat in raport cu cel care decl ara ulterior. patronu l are in minte o limita maxima a salariului pe care l-ar putea oferi. (PO). sa zicem: PR2 = 1.1 milioane lei. ale ambilor parteneri. orice nivel de salariu este posibil si d epinde doar de abilitatea de negociere a partenerilor unde anume se va realiza a cordul. in conditiile in care o pregatire mai buna a negocierilor si o ev aluare mai optimista a pozitiei de ruptura a patronului i-ar fi adus un salariu lunar de pâna la 16 milioane lei. Aceasta viziune asupra marjei de negociere. Aproape intotdeauna are importanta ordinea in care se fac declaratiile. inteleasa ca zona cuprinsa i ntre pragul minim de la care acordul devine posibil si pragul maxim pâna la care a cordul inca mai este accesibil.

utiliza produsul dorit? Când intentioneaza sa-l cumpere? Sau daca poate sa se refe 2) partenerul vorbaret, este vesel si de multe re la cineva care a cumparat produsul imediat. ori se departeaza de tema negocie rilor, daca specialistul nu este atent discutia cu partenerul poate sa se scurga acestuifara a se ajunge lase va acorda un timp rezonabil pentru discutia general rapid tip de partener i scopul dorit a dar specialistul trebuie sa exploateze orice ocazie ca sa-l aduca la subiectul tratativelor. Nu trebuie sa inceteze sa-si prezinte argumentele in maniera prop 3) partenerul impulsiv pare nerabdator si va intrerupe des pe specialist, se poa rie. te intâmpla ca dupa ce isi da acordul sa cumpere produsul sa revina asupra decizie specialistul trebuie sa incerce se enerveaza usor i incercând sa amâne discutiile,sa trateze rapid cu acest gen de oameni subliind avantajele si facând incercari multiple de a concluziona vânzarea. Specialistul nu va inceta sa-l preseze intr-o maniera amicala dar serioasa. Daca pare suparat se 4) partenerul ezitant, acest tip de finalizarea. va renunta la detalii. Se va forta partener detesta sa ia decizii, este nervos, cea mai buna cale atât in comportare, exprimare cât si in gesturi. incert, indecis, de-al ajuta este ca specialistul, sa-si concentreze atentia as upra unei singure linii de conduita: i se vor prezenta dovezi fara replica, rati 5) logice de cumpatat, manierile, cuvintele, necesara multa calme, cumpatate unipartenerul urmare a propunerii facute. Esteactele sale suntfermitate. si serioase. El asculta cu grija, pune intrebari detaliate si studiaza in profun specialistul trebuie sa cunoasca bine zime fiecare detaliu al propunerii. compararea dintre produsul propriu si cel oferit de concurenti. Vor fi prezentate dovezi pentru a sublinia avantajele prod usului oferit. Specialistul va incerca sa-i furnizeze toate detaliile solicitate 6) partenerul tacut, ramâne tacut fara sa se pronunte, fara sa ofere prin gest sau , deoarece acest tip de partener intentioneaza cu adevarat sa cumpere. singurulcel mai micinfluentacare sa permitaeste evidentierea de fapte. Specialis mimica mijloc de indiciu a acestui tip a se stabili gândurile sale tul trebuie sa-i furnizeze dovada avantajelor pe care le va obtine acceptând propu nerea. Trebuie tratat cu respect si atentie. Este necesar sa i se puna intrebari , trebuie determinat sa vorbeasca utilizând propria lui tactica. Când va raspunde sp 7) partenerul inchis, este complet satisfacut ecialistul trebuie sa fie mai tenace cu el. pe produsele pe care le primeste d este necesar ca specialistul sa chestioneze in detaliu asupra ceea ce-i convine e la furnizorii sai actuali si de argumentatiile specialistului atât de mult la furnizorii actuali, urmarindu-se cel mai mic indiciu asupra unei e ventuale nemultumiri, apoi va stabili cum neajunsul mentionat poate fi ameliorat si va construi argumente pe baza posibilitatilor de care dispune pentru a-i ofe 8) partenerul circumspect, ri avantaje suplimentare. asculta argumentatia, retine propunerile de pret, ia prospectele, documentatia apoi inchide discutia cu precizarea va tin la curent cu decizia pe care o voi lua , se poate presupune ca partenerul se va adresa unei al te firme si va incerca sa obtina un pret mai bun, acest gen de parteneri pun pre specialistul va trebui sa-l convinga sa faca sa inteleaga ca trebuie sa cumpere t pe concurenta dintre ofertanti cu scopul obtinerii unui rabat. produsul nostru cât mai urgent subliniind avantajele, livrarea imediata sau pretul redus daca se va decide imediat trebuie convins ca este-n interesul sau sa ia o 9) partenerul temporizator, asculta dar nu vrea sau nu poate sa ia o decizie, va decizie posibila imediat. se impune timp pentru a-si facespecialistsa se decida.care-l determina pe parten solicita verificarea de catre o parere a motivelor er sa temporizeze tratativele. Partenerul va trebui sa fie intrebat de ce nu poa te lua o decizie imediata. Aceasta-l obliga sa sublinieze ratiunile pozitive sau negative ale atitudinii sale. Argumentele de incheiere a operatiunii se va cons titui pe motivele pozitive si vor fi prezentate dovezi furnizate de beneficiarii satisfacuti de produsul nostru, i se va demonstra ca incheind imediat operatiun 10) partenerul nemultumit il primeste pe specialist dar ataca imediat produsul c ea va câstiga timp. aruia ii reproseaza defecte anterioare reale sau imaginare. Nemultumirile sale s Prima sarcina a specialistului este sau stabili daca partenerul are intradevar e pot adresa produsului, serviciuluide a altor domenii. dificultati pe care le-ar putea rezolva. In caz afirmativ problemele vor trebui atacate cu curaj. Argumentatia se poate incheia cu o fraza, de exemplu: Este poat e in puterea mea sa evit erorile pe viitor, vreti sa-mi dati o sansa de a vo dov 11) partenerul cu prejudecati, este energic, si-si inchipuie ca stie tot. Intent edi studiind propunerea mea actuala? . Acest tip ia singur decizii pozitiv parea chiar brutal sau grosolan. ioneaza sade om reactioneaza si poatela complimente, la flatare, va trebui elogi at el insusi si furia sa. Specialistul va trebui sa creeze o atitudine de respec t fata de succesul partenerului, a parerii sale. Când va fi incântat va trebui intre bat asupra parerii sale cu privire la propunerea noastra.

Factori externi pentru negocierile internationale ,adaptare dupa sursa A.V.Phat ak-M.M.Habib citati de R.J.Lewicki si colab 2000, pag 374

Acest curs este pentru uzul didactic al studentilor din cadrul Universitatii de Nord Baia Mare, Facultatea de Management , orice multiplicare sau reproducere fara acordul autorului este interzisa . CAPITOLUL XIII: PREZENTAREA LA INTERVIUL PENTRU ANGAJARE Interviul constituie, cu siguranta, etapa cea mai importanta pe care tre buie sa o depaseasca ( promoveze ), cu succes, orice candidat la ocuparea unui post. A ceasta cu atât mai mult cu cât el nu mai poate fi, exclusiv, rezultanta contactului sc riptic cu aplicantul (urmare a analizarii si acceptarii CV - ului, scrisorii de motivatie si scrisorilor de referinte), ci se bazeaza, prioritar, pe atenta si extrem de exigenta interpretare a comportamentelor verbal si non-verbal ale cand idatului. in acest context, invatarea, pâna in cele mai mici detalii, a tuturor me canismelor util a fi uzitate cu prilejul unui interviu, este de o importanta capi tala pentru orice candidat. Conform unor autori111, interviul este o intrevedere intre doi oameni112: reprezentantul companiei si candidatul sau113 o discutie intre doua persoane, in scopul de a ajunge la o intelegere . in literatura de specialitate din România114, i nterviul este sumar abordat si/sau tratat, apreciindu-se, spre exemplu115, ca isi propune doua scopuri: sa informeze pe candidat asupra intreprinderii, postului vacant si cerintelor acestuia; sa dea posibilitatea candidatului sa prezinte inf ormatii cât mai ample privind trecutul sau profesional si aspiratiile sale in pers pectiva . Dincolo de definitii si orice fel de interpretari, un lucru esential nu po ate trece neobservat: diletantismul aplicantilor (provocat, adeseori, de informa tii fragmentare, fragmentate si/sau chiar de lipsa de informatii) in ceea ce pri veste pregatirea si sustinerea unui interviu profesional constituie cauza primor diala a esecului inregistrat la angajare. Nu de putine ori, experienta mi-a dove dit ca foarte multe persoane (si culmea, mai ales tineri ! ) nici nu indraznesc s a creada ca pot exista atât de multe detalii referitoare la regulile necesar a fi respectate in comunicarea verbala si non-verbala interpersonala si, in caz parti cular, cu prilejul unui interviu. Mai mult, suficient de des, am primit chiar re prosuri pentru duritatea si incisivitatea ofensiva cu care am tratat candidatii, pen tru intrebarile interpretabile si neavenite pe care mi-am permis sa le pun, precum si pentru vaditul subiectivism (uneori, manifestat prin cea mai crasa indiferenta ! ) pe care l-am demonstrat fata de unii candidati, in detrimentul altora. Astfel, am reusit sa pierd, realmente, relatii (si nu numai ! ) cu oameni pe care ii aveam ca si ii consideram ca fiindu-mi, cel putin aparent, cei mai buni prieteni116. Pentru ce ? Pentru simplul motiv ca, atunci când au avut nevoie de profesionalism, au fost foarte deschisi Dupa care, in conditii impuse si/sau chiar autoimpuse, au lasat sa se astearna cea mai cumplita si nefireasca tacere ! Mai ales ca scop urile lor fusesera (oare ???) indeplinite ! In extrem de dura lume a afacerilor (si nu numai ! ), fapt cunoscut si recunoscut, o data ce oamenii nu mai au nevoie de tine, risti sa devii un simplu obiect si/sau amintire ! Asa ca lupta este perm anenta si, adeseori, combatantii nu au nici un fel de scrupule ! Iata unul dintre multiplele motive care ma determina ca, in cele ce urmeaz a, sa incerc sa relev, direct si deschis, numai câteva dintre cele mai importante aspecte necesar a fi solutionate in contextul pregatirii si sustinerii unui inte rviu pentru angajare. Evident, scopul il constituie atât expunerea, cât si (mai ales ) exemplificarea unor principii recomandabil (a se citi OBLIGATORIU ! ) a fi respect ate in pregatirea si prezentarea la un interviu, astfel incât greselile datorate n ecunoasterii ritualului interviului sa poata fi, la maximum, evitate. Pentru ca, i n ultima instanta, mentalitatea pe care trebuie sa o cream, sa o avem si sa o de zvoltam in fiecare dintre noi nu poate fi decât cea specifica invingatorului ! Cu toate riscurile implicate ! Scopurile principale urmarite cu prilejul interviului de recrutor(i), in cazul f iecarui candidat, constau in: verificarea posibilitatilor, disponibilitatilor si performantelor individuale;

comensurarea si/sau testarea profilului moral, motivatiei si atitudinilor (inclusi v in situatii-limita); testarea capacitatii si a modalitatilor specifice de a furniza si de a recepta i nformatii in si din mediul ambiental; oferirea posibilitatii de a demonstra capacitatea de a lucra (si, indeosebi, de a comunica eficient) cu sefii si cu subordonatii; testarea disponibilitatilor si a aptitudinilor de a introduce noul in activitate a curenta si de perspectiva; testarea capacitatii si a modalitatilor de a solutiona eventualele distorsiuni si/ sau conflicte intervenite in activitatile cotidiene; testarea suportabilitatii esecului si a victoriei, mai ales prin prisma interpreta rii ( decodificarii ) comportamentelor exteriorizate; etc.

13.1 Pregatirea pentru interviu

Fara nici un fel de exceptii, pregatirea in vederea prezentarii la inter viu trebuie extrem de atent, minutios si detaliat pregatita. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât statisticile117 arata ca, dintre cei 200 candidati care aplica, in ta rile Europei Occidentale, in medie, pentru un post scos la concurs printr-un anu nt publicitar, numai 20 (respectiv, 10% !) ajung la interviu. A te prezenta la u n interviu pentru a vedea despre ce este vorba sau pentru a câstiga experienta se p e dovedi, uneori, chiar mai demotivant decât esecul propriu-zis. Si, totusi, ce po ate fi, adeseori, mai demotivant decât esecul ?! Iata de ce este necesar sa ne asi guram, inainte de a porni pe drumul spre afirmare, ca nu am uitat nimic, absolut nimic ! Mai ales ca, o data convocati pentru interviu, trebuie sa ne fie clar c a problema competentei profesionale are o importanta minora sau, de regula, nu m ai prezinta nici o importanta ! Etapa CV-ului, o data depasita, este urmata de t estarea noastra, prioritar, din punct de vedere al reactiilor afectiv-motivation ale (si nu numai ! ). Practic, pregatirea pentru interviu este recomandabil sa comporte parcur gerea urmatoarelor doua etape: elaborarea grilei de (auto)evaluare; asigurarea ca nici un detaliu al jocului nu a fost uitat. Elaborarea grilei de (auto)evaluare Inainte de a intra in contact cu orice tip de interlocutor, fiecare dintre noi e ste perceput de acesta (si el, la rândul sau, de noi), in functie de morfotipologi a sa. Astfel, conform studiilor lui Cornan118, efectuate de-a lungul anilor asup ra a peste 500 000 subiecti, fiecare persoana este caracterizata de o morfotipol ogie distincta, forma capului reusind sa-i tradeze , pâna in cele mai mici detalii, o i ntreaga gama de caracteristici psihtemperamentale si comportamentale, dupa cum u rmeaza (a se vedea si schema din fig. ): Etajul I, reprezentat de frunte, este caracteristic inteligentei si, deci, gândirii fiecaruia dintre noi. Este deja binecunoscut faptul ca persoanele cu fru ntea lata sunt apreciate ca fiind, prioritar, mai inteligente decât media. De regu la, fruntea lata este asociata cu inteligenta ! Evident, se exclud situatiile in c are fenomenul calvitiei este, deja, instalat la beneficiar Etajul I Etajul II Etajul III Fig. . Morfotipologia indivizilor (dupa Cornan) Etajul al II-lea apartine, prioritar, domeniului sentimentelor, deci emoti vitatii fiecaruia dintre noi. Categoric, este foarte posibil ca cei cu nasul mare sa fie si niste sentimentali convinsi , capabili sa cedeze, cu grade diferite de in tensitate, câte ceva din propriul teritoriu . In fine, etajul al III-lea este specific instinctivului (hotarârii si/sau dâr

simpatie. Spre exemplu. prioritar.confort. In al doilea rând. semnificatia celor sase motivatii esentiale pe care le detine fiecare dint re noi in demersul spre reusita in orice gen de afacere. aspectele sem nificative care caracterizeaza Grila SONCBS/CAD Literele incluse in prima parte a abrevierilor prezentate (SONCBS) au.): E: Care apreciati ca sunt. Evident (si nu. mas ura in care ne asigura siguranta/securitatea (S) relatiei parteneriale de afacer i. in acest mod. pentru fieca re dintre cele sase motivatii prezentate dispunem de anumite caracteristici (C). pra ctic. la interlocutorul nostru (si/s au la produsele pe care urmeaza sa le cumparam). noutatii si/sau c onfortului personal. a propriei persoane. Una dintre intrebarile-cheie la care va trebui sa (ne) raspundem este: Care s unt motivatiile principale pe care le are interlocutorul pentru a discuta cu noi ?119 Dar motivatiile mele ? . pe care va trebui nu numai sa le argumentam (A). putem urmari.orgoliu. Cei care au redat. testarea si/sau verificarea motivatiilor prioritare ale acestu ia in relatiile cu tertii pot fi efectuate astfel ( simbolizarea celor doi actori va fi facuta cu E . in ultimul rând ! ). dupa cum putem prefera un produs sau altul. N . cât si fata de propria persoana). putem prefera sa discutam cu o persoana pentru ca are (foarte) multi bani (B). m orfotipologia acestuia ii tradeaza.pentru potentialul viitor partener de afaceri). cu I . E: Sa inteleg. prioritar. prioritatile esent iale pe care va trebui sa le urmarim ? (practic. ca banii de care dispun potentia lii nostri clienti sunt mai putin importanti decât probitatea morala si/sau serioz itatea acestora? (dorim sa testam. Asadar . In ceea ce priveste cea de-a doua parte a abrevierilor (CAD). imi permit s a apreciez. cât si pentru noi. cu ditamai nasul. Astfel. din start . din cele spuse de dumneavoastra. Toate aceste aspecte pot fi si trebuie solutionate numai apelând la tehnica intrebarilor. in perspect iva unei viitoare potentiale relatii parteneriale de afaceri. cu barbia (si pletele) in vânt si hotarâti sa mearga. decisiv. daca banii . in unele situatii. in functie de primele aspecte enuntate. prioritar. la intrebari si ascultare. dorim (si chiar ne place) sa gasim ( identificam ). respectiv. in functie de preturile acestora. la maximum. la persoanle cu barbie proeminenta. originalitatii. un confort (C) sporit . Spre exemplu. incepând cu momentul in care avem in fata noastra un interlocutor. orgoliul . interlocutorul si/sau produsul (serviciul) prin prisma simp atiei (S) pe care i-o (le-o) purtam. când a dmiram savantii cu fruntea lata. pur-si-simplu. Raspunsurile la acest gen de intrebari nu pot fi ju dicios elaborate decât dupa ce am solutionat. va fi imperios necesar sa fim foarte atenti la probitatea mora la si la cea financiara ale potentialilor nostri clienti (este evident faptul ca interlocutorul nostru doreste sa isi asigure maxima protectie si/sau securitate .noutate. referindu-ne la un interlocutor. ci si sa le dovedim (D). luna cea visatoare . astfe l incât sa fim credibili (atât fata de interlocutor. asupra fiabilitatii. morfotipologia umana sunt creatorii de de sne animate. din dorinta de no utate (N) sau cu convingerea ca ne vom crea. S . dupa cum putem urmari deschiderea unei relatii parteneriale de afaceri (si/sa u achizitionarea unui produs si/sau serviciu) din orgoliu (O). pâna la capatul drumului Asadar. si/sau a produs ului/serviciului pe care dorim sa il achizitionam. Sau. de aseme . când o sa auda ca ne-am creat o relatie cu X ! Mai ales ca este si o persoana foarte simpa tica. ne amintim (speram) cu mare placere de epoca copilariei. ba chiar sunt convins de faptul ca o relatie parteneriala cu un asem enea tip de clienti va fi de natura sa ne confere un plus de prestigiu in lumea afacerilor din Capitala si nu numai ! Inchipuie-ti ce-o sa spuna lumea. cu maximum de rigoare. o serie de trasaturi (posibil) defi nitorii ale propriului caracter.s ecuritate. dupa cum urmeaza: S . chiar cu mult umor ! (acum intervine.bani. apelând la d iferite tehnici de comunicare si.interlocutoru lui.O . deci S ). B . dar si simpatia sa . ne putem alege .zeniei) si apare ca atare. atât pentru dumneavoastra.S .si. astfel.B . cu mare fidelitate. astfel incât sa putem fi capabili sa ne formam si definitivam o pare re cât mai relevanta asupra interlocutorului.interlocutorul . O . Urmeaza sa abordam dialogul cu acesta. la interlocutor.constituie. C . intotdeauna. sau soldatii si generalii dârzi. dorim sa testam prioritatile mo tivationale ale interlocutorului ).eu . cu orice pret. I: in primul rând. aspecte (caracteristici) care s a ne asigure.

in care sumele aflate in conturile bancare ale clientului nu sunt blocate. tinând cont si de marile disponi bilitati financiare probate prin conturile bancare existente.C . cât mai rapid si eficient. deschise. Aceasta. este necesar sa recurgem. astfel incât comunicarea sa fie utila si eficienta pentru ambele parti. Spre exem plu. vom avea garantia ca nu vom putea fi inselati ! . pentru interlocutorul nost ru. In continuare. oricare dintre no i poate fi privit ( citit ). Asadar. grila SONCBS/CAD. problema banilor trece pe locul secund. la cunoasterea acestuia. 40. 40): B noutate C orgoliu X securitate S . in functie de continutul si com plexitatea raspunsurilor formulate. daca vom avea un interlocutor de natura celui descris anterior. din punct de vedere al motivatiilor personale . este unul dintre a spectele caracteristice care va confera satisfactie.D -. in acest mod. de ce nu. in plus. Reprezentarea schematica a celor sase motivatii prioritar e Evident. client serio s ! (caracteristica a fost. un potential viitor argument pentru extinderea relatiei parteneriale de afaceri). 41): S O N C B S Fig. de necesitatea de a ne asigura un conf ort termic superior (C). in scopul de a-i determina. Asadar. afirmati ca probitatea morala a clientilor du mneavoastra si. suplimentar. banii . ranit de faptul ca o p rietena (un prieten) si-a cumparat ceva ce mai aveam si noi. ca orice risc se poate dovedi total inoportun ! ). va fi neces .dovezi N bani O confort D caracteristici A simpatie argumente Fig. Oricum. intr-un viitor apropiat. grila SONCBS/CAD. in cazul unui pulover din lâna. La fel de posibil e ste sa preferam respectivul pulover pentru ca nimeni nu mai are asa ceva (N. Grila SONCBS/CAD este de maxima importanta (ne permitem sa apreciem chiar decisiva) nu numai pentru orice candidat la ocuparea unui post. in acelasi context. I: Evident ca nu. transformarea unei caracte ristici . Dar. in vederea completarii grilei SONCBS/CAD. S si O. cât si interlocutorul. Spre exemplu. cred ca. in situatia . vom avea gar antia si chiar dovada ca solvabilitatea sa este imediata ! asta da. transformata in argument si. de dorit ! . ci si pentru fi ecare dintre noi. dovedita . putem contribui la crearea si d ezvoltarea unei relatii interpersonale (inclusiv parteneriala de afaceri) solide si sigure. dar si/sau de orgoliul nostru (O). esential este sa depistam care fire trebuie trase si care scurtate .B . dar s i un eventual O) si. Exemplu de grila SONCBS/CAD Aceleasi tipuri de intrebari (in general. prioritar. I: Cu certitudine ! Mai mult. neutre. ca aspect prioritar. ca un om cu sase fire de par . 41. o data primele doua aspecte verificate. iar simpati a .fie intre noi. specifica interlocutorului din exemplul prezenta t. ref ormulari si intoarcere cu flori ) pot fi uzitate si in cazul unui anumit produs si/ sau serviciu. ca un aspect care ne poate da de gândit referitor la anumite trasaturi defini torii ale caracterului interlocutorului. la nivel de caracteristica si de argument. ai nostri. dar.S -.A .nea. orientate. totusi. ipoteza si/sau suspiciunea acestuia ca am putea fi inselati de clienti ne asigura. in momentul in care suntem in fata unui interlocutor. aplicându-i cele mai adecvate intrebari. o motivatie esentiala pentru interlocutor ).in argument . in continuare. daca am inteles corect. (principalele doua motivatii sunt.ramân. deoarece numai in functie de motivatiile pe care am d epistat ca le avem. Practic. deci.). va fi necesar sa continuam dialogul. siguranta si securitate max ime !?! (urmarim. pretul sau este foarte avantajos (B). dorinta noastra de a-l cumpara poate fi determinata. atât noi. cel putin deocamdata. ulterior. sintetic. spre exemplu. va putea avea urmatoarea configuratie (fig. in maniera urmatoare: E: Asadar. astfel (fig.

mai ales. inca de acasa . orice informatii si/sau detalii referitoare la pregatirea noastra p rofesionala si experienta pe care am acumulat-o pâna in acel moment. parcurgem distanta pâna la scaun si ne asezam pe acesta. ne stabilim o lista exacta cu toate problemele pe care dorim sa (ni) le lamurim cu prilejul interviului. pent ru a ne putea continua. anticipa reactia finala a interlocutorului. cu brio.incercam obtinerea (chiar fortata) a unor promisiuni si/sau garantii care ne-a r putea fi oferite de interlocutor intr-un cu totul alt cadru (sedinta. . stabilim. revizui cauzele reale ale eventualelor probleme aparute. astfel incât sa putem: a. din eventuale brese (intreruperi) create de intervievator. va fi total inoportun sa : . planificam. cu contracandidat ii nostri). cursiv. pregatim foarte bine temele . asupra firelor S si O120. avem. raspunde interlocutorului din orice pozitie si/sau situatie conjuncturala creat a. c. anticipam. planul unei expuneri (alocutiuni) impecabile. b. c. cu-adevarat (aceasta tine si de o anumita disciplina autoimpusa). modul in care batem la usa. un ceas ! . avea spiritul treaz ( mintea limpede ) pe tot parcursul derularii intrevederii si.emitem ipoteze si/sau puncte de vedere in care nici noi nu credem. g. intrarea la interviu122 si. etapiza formularea si amploarea raspunsurilor noastre. ne alocam suficient timp pentru a putea depasi eventualele baraje si/sau blocaj e (ne)intentionat generate. f. cât mai complet si complex posibil. cu exactitate. putem incepe pregatirea celorlalte detalii ale jocului . fiind capabili sa: a. orice potentiale intrebari. ceea ce presupune sa ne: definitivam. sub observatie directa. d. cu atât v om reusi o comunicare mai eficienta cu acesta. ce ne propunem prin intermediul interviului . . cu ardoare si fidelitate maxime. respectiv. conflicte si sau motive invocate si/sau generate de catre intervievator. Mai ales ca si orgoliul sau va fi satisfacut Asigurarea ca nici un detaliu al jocului nu a fost uitat O data ce am reusit sa ne stabilim propria grila. ne studiem si pregatim. cu brio. e. b. in virtuali invingatori121 in lupta cu concurenta (respectiv. si nicidecum ale sim ptomelor pe care banuim ca le-am putea genera. dupa interviu. iesim.formulam propuneri nerealiste si/sau imposibil de transpus in practica in timp util. capabila sa ne transforme din potentiali. astfe l incât sa iesim . astfel incât sa putem fi (si chiar sa fim ! ) capabili sa . fara riscul de fi intrerupti. ne urmam. intram. mai ales. respectiv. prioritar. din situatiile conjuncturale create.ar si oportun sa actionam . Altfel exprimat. in functie de modificarile pe car e le-am impus (si/sau ne-au fost impuse ! ) pe parcursul desfasurarii interviului . cu precizie si rigurozitate maxime. intâlnire. adresa etc. intrevedea comportamentele (verbale si nonverbale) pe care vom considera opor tun sa le cream si/sau generam interlocutorului nostru. agresiun i . reactiile pe care le vom avea de infruntat . la cea mai (aparent) nesemnificativa solicitare din part ea acestuia. intrevedea orice implicatii ulterioare desfasurarii interviului. firul expunerii (alocutiunii) noastre. pâna in cele mai mici amanunte. c u cât vom vorbi mai mult despre siguranta pe care ne-o pot conferi relatiile cu po tentialii clienti seriosi si cu o inalta probitate morala si financiara. o data cunosc ute motivatiile personale. cu maximum de precizie. punem la dispozitia intervievatorului orice eventuale notite personale capabile sa releve punctul nostru de vedere asupra anumitor probleme expuse ( ridicate ) in t impul discutiilor. in acest sens.). permanent. timpul aferent expunerii (alo cutiunii) noastre. sa fim capabili sa: oferim intervievatorului.

ascult area activa. 13. postura dreapta (chiar semeata . confuzii. in sfârsi t. in maximum 30 . debitul. (tot) de regula. eventualele filtre psihologice capabile sa genereze sentimente de mila.).). ne-catolice . dubioase etc. compasiune etc. respectiv. fara teama de a risca si/sau de a pierde ceva ! . surâzator. (si) prin intermediul vestimentatiei. chiar put in (aparent) exploatati ! . tonusul vioi.etc. articularea. uneori. dar nu cu nasul pe sus ! si/sau gida) a corpului. va fi imperati v necesar si sa stim sa: fim curtenitori (dar nu lingusitori). intotdeauna. in exclusivitate. cât si barbati. trei persoane135. lasându-ne. de regula. culorile neexcen trice. binevo . prioritar. la sensul si semnificatia deplasarii privirii132 . discretia etc. sa: a. De asemenea. cu alte cuvinte aerul proaspat si sanatos. candidatii respinsi recurg la cele mai neortodoxe . intotdeauna. privirea. ci si prin tinuta (câteva d intre trasaturile de baza ale acesteia trebuie sa fie bunul gust. modesti nu numai prin comportament. c. este recomandab il ca. mai ales atunci când simtim ca situatia o impune. nelasând loc nici unor neclaritati. nicidecum. datator de sperante s i denotând incredere de sine (si. cât si cele 10 elemente de baza a le mecanicii exprimarii128 (volumul. la cea a bratelor131 si a picioarelor. In fata noastra se vor putea afla. Subliniem acest lucru deoarece. nu in putine situatii. atât tehnicile de comunicare127 (intrebarile. acel tip de increzut atât de familiar si zagreabil ! ). nu alegem o imbracaminte prea luxoasa.130. acceptam ca decizia finala apartine. emotiile etc. adevarul si sa fim cât se poate de sinceri129. spunem. care vor avea ca sarcina interpretarea urmatoarelor trei roluri136 (atitudini) esent iale: rolul amabilului. Amabilul din comisia de intervievatori va fi. din motive strict subiective. fim noi insine. inflexiunea. mai ales in situatii-limita impuse candidatilor si/sau in momente -cheie ale interviului. vorbim cu maximum de seriozitate. accentul. in mod deosebit. capabila sa demotiveze si (chiar si) s a inferiorizeze auditoriul123. intonati a. amabili si mereu la dispozitia interlocutoru lui. intrebarile mai delicate sa fie formulate in binom femeie-femeie s i barbat-barbat . ritmul. constituie tot atâtea cerinte de baza ale prezentei noastre scenice atu ci când va trebui sa atacam momentele interviului in acelasi context. ne controlam stressul. pentru ca a sosit ziua cea mare . iata-ne. durata fiecarei intrevederi se incadreaza. rolul indiferentului.suportam orice situatie cu care ne vom confrunta (chiar si un succes ! ) asiguram tinuta vestimentara cea mai adecvata. pentru a se elimina ev entualele (si. mimica si gesturile. metode pentru a re nfluenta decidentii si/sau (chiar) pentru a se razbuna pe cei care au facut part e din comisie133. anxietatea. pe alocuri.2 Cum sa fim cei mai buni la interviu125 O data stabilite si aceste (doar aparent) ultime detalii. optimismul. este recomandabil ca din comisi a de intervievatori sa faca parte atât femei.). reformularile si relansarile etc. si /sau interpretari . gata sa infruntam orice obstacol. pofta permanenta de viata. eficient.40 minute. respectiv. intervievatorului si nu n oua ! Decizia noastra poate incepe sa aiba caracter de valabilitate numai dupa c e ne-a fost comunicat punctul de vedere al intervievatorului si am primit oferta de angajare. Indiferent de faptul ca este vorba despre una sau mai multe runde ale inte rviului134. b. ale intervievatorului12 4. rolul agresivului. la postura corpului si. normalele) suspiciuni legate de alegerea unei candida te mai oachese si/sau a unui candidat mai chipes ! in acest context. nu cream. ziu a in care trebuie sa ne prezentam la interviu Zâmbetul126. privirea li mpede si deschisa. comunicam non-verbal (mare atentie la mimica faciala. apelam si utilizam. pauzele).

iar noi avem perfecta dreptate atunci când ne exprimam dez acordul fata de asemenea situatii cel putin inadmisibile. prin intermediul firmei noastre. dar si cel mai contestat si nesuferit rol (cel putin pentru intervievat). cum asemenea situatii pot impieta asupra rezultate lor mele profesionale ! Dar. constat ca sunteti si fata si necasatorita ! Peste un an sau doi va veti casatori. nu imi amintesc impunerea. Constat. zicem bine ce zicem ! ) Ne va intrerupe foarte rar. ca avem puncte de vedere comune si. a vreunei restrictii referitoare la sexul candidatilor. identice ! Este chiar impresionant sa mai poti intâlni si astfel de oameni ! . sunt convins ca veti fi de acord cu suma de . aprobator din cap137. in detrimentul intereselor firmei soli citatoare. prin anuntul dum neavoastra. cu caracter afirmativ in fata acestui personaj va trebui sa dam dovada. pe oricare dintre canalele preferabile d e comunicare138 ale interlocutorului ! Agresivul este. Sa nu uitam ca la o agresiune nu se raspunde. ca si noi.n. daca vom formula un raspuns in forma: Pentru inceput. succesul total pe care il intrezarim ! intrebarile la care va apela. Cam ce salariu ati astepta de la noi ?! (la o asemenea intrebare. pentru a reveni la subiectul deschis de dumneavoast ra referitor la si se continua cu problematica supusa initial discutiei profes ionale . cu amabilitate (atentie. veti face unul sau doi copii si adio ! Cred. indubitabil. Agresivul ne va putea pune (si a re dreptul.). sunt total de a cord cu punctul dumneavoastra de vedere ! . daca sunt mai atent (sic !!! . niciodata. stapânire de sine si perfecta utilizare a tehnicilor de comunicare. intotdeauna.a. mai ales. Amabilul va da. even tual pentru a sublinia ca nici el. putem raspunde. surprinsa sa constat ca abia acum realizati fap tul ca sunt fata si. in maniera urmatoare: Cred ca am gresit venin d la interviu ! Sunt. de regul a. dovedind. Nu credeti ca va subapreciati cerând doar atât ?!? . ca stim lectia si n imic. fie cam rar .itor si intru-totul de acord cu tot ceea ce vom spune Nu ne va contrazice sub ni ci un motiv si ne va incuraja. permanent. perfecta dreptate ! . cu maxima satisfactie. cu siguranta. asa ca nu vad de ce si.se precizeaza nivelul orientativ existent pe piata fortei de . deoarece nu ii cunosc. ca doriti sa va jucati cu noi si sa va gasiti . mult i candidati comit eroarea fundamentala de a preciza o anumita suma. pentru a primi raspunsuri favorabile si. prio ritar. mai presus de orice. totul relevându-ne. adeseori. nu pot formula un raspuns exact la aceasta intrebare ! Ramâne ca difer entierile sa fie facute de dumneavoastra. urmare a testarii fiecaruia dintre noi ! ). Asa este. in ceea ce priveste comportamentul sau nonverba l. Mai mult. fiecare element constituent al mimicii si gesturilor sale transformându-se intr-un veritabil imbold pentru a c ontinua sa vorbim (ca deh. constan t. fiind capabili sa raspundem. exemplificate prin exp rimari de genul: Aveti. insa. etc. ne poate pune intrebari de genul: Ce credeti ca va diferentiaza de ceilalti candidati ? (raspunsul recomandabil a fi utilizat poate avea forma: Poat e doar mai puternica dorinta de a reusi si increderea in mine ! Dar. La amabilitate vom raspunde. mai degraba. este recomandabila adoptarea urmatorului comporta ment: calm. dar absolut nimic nu ne va putea abate de la drumul nostru triumfal vizând ind eplinirea scopurilor si/sau a obiectivelor propuse. realmente. dupa cum va putea adopta cele mai ofensive atitudini comportamentale Spre exemplu. de maximum de stapânire de sine . fie in valut a. ca satoria si copiii constituie probleme extra-profesionale si strict private. prin statusul si rolul care i-au fost conferite !) cele mai indiscre te intrebari. absolut sincer. final mente. de regula. candidatii vor releva accentul prioritar pe care il a corda satisfacerii doleantelor personale. denotând un pozitivism ades eori alarmant ! Reactiile sale verbale vor fi. Iar interpretarile care vor urma sunt facil previzibile ! In schimb. spre exemplu.in lei ! Un raspuns de genul: 350 $/luna sau 2. cu o agresiune ! Drept ur mare. o rampa de lansare pentru viitoarele activita ti ! (intr-o astfel de situatie. aprobator. nu este de acord cu cutare sau cu cutare punct de vedere.). trenante si chiar peni bile ! Nu vom putea observa nici cea mai mica si/sau semnificativa umbra de dezaco rd pe chipul sau in si prin vorbele si atitudinile sale. in mod obligatoriu. la excesele de amabilitate ! ). cred ca mi-ar fi suficient pentru a duce un trai decent ! nu poate decât sa genereze avalansa de intrebari care urmeaza: De ce atât si nu ma t sau mai putin ?! .1 milioane lei/luna dublat de motivatia Da. cel mai interesant. astfel. Prin ase enea genuri de raspunsuri. vor fi de tip orientat. Nu credeti ca sunteti prea tânara pentru a ocupa un post de o asemena important a ?!! Mai mult.

etc. nu-i asa. in functie de aportul meu la realizarea obiec tivelor echipei din care voi face parte. vom putea renegocia termenii salariali ! Mai ales ca. pentru ca. sansele noastre de reusita vor fi indubita bil si substantial majorate ). iar s-a pus bine cu sefu l. vor fi disponibilitatea si dinamismul nostru comportamental. rolul cel mai ingrat ! Acest personaj va avea. neocolind. sunt tot atât ea cauze care pot genera insuccesul in afaceri (si nu numai). Toate aceste roluri sunt interpretate. raspunsurile noastre respectându-ne. ind iferentii sunt din ce in ce mai des intâlniti. reamintindu-ne. prioritar. subalterni si/ sau sefi ii face sa explodeze de invidie. talentul de a ne complica (chiar cât mai mult . gelozie etc. fiecare are un scop de urmarit si vrea sa se puna bine c u seful ! ). rapid si eficient. cu astfel de personaje . in exclu sivitate. in cotidian. ca. nu va fi deloc atent la ceea ce spunem ! Rolul Indifere ntului va fi impecabil interpretat de un membru al comisiei si va avea. atitudinea agresiva a interlocutorului nostru Evident. de catre membrii comisiei. daca stau sa imi amintesc bine. fiecaruia. va privi spre (sau pe) fereastra. totul va fi. mai ales. isi va studia unghiile. indiferenti (mai ales daca nu mai au nimic de pierdut ! In general. dovada de tact si. dom le ?!! Las sa mai plece si altii. Reactiile sale. va rasfoi o agenda sau chiar un ziar (revista). prioritar. cu maxima fidelitate. am auzit ca e omul lu ! Ba chiar. orientarea noastra va trebui sa fie maxima ! Elementele studiate. Iata de ce intervi . cu totul alte preocupari isi va sterge lentilele ochelarilor. in fata celor trei tipuri comportamentale mentionate. din cel putin trei considerente: in viata cotidiana. in concluzie. e sau a fost securist141 si nomenclat urist142 ! . pentru ca primele reactii. agresivi (chiar foarte. ulterior. sa se transforme dintr-un cost intr-o investitie pentru firma dumneavoastra ! Evident ca. modul gener al de a ne replia si contraataca decisiv . (aparent) absolut spon tane. nu va trebui sa fim deloc mirati daca Indiferentul va fi persoana care ne va pune cele mai mul te intrebari. va trebui sa fim foarte atenti. va sta de vorba cu unul dintre colegi. Siguranta denotata prin raspunsurile noastre va fi de natura sa modifice. sunt convins. deh. uite-l: se da mare ! Mai mult. adeseori pâna la perfectiune de catre m embrii comisiei. si cum avem de-a face. de nervi de otel si stapânire de sine Ras punsurile noastre vor trebui strict orientate catre substanta elementelor solicit ate de intervievator. mai toti semenii nostr i au câte ceva de revendicat. suma care sa poata corespunde indeplinirii sarc inilor mele de serviciu si care. interminabile si inoportune). Predeal si Costinesti ! . in marea lor majoritate. comisia dor este sa verifice daca si cum stim sa reactionam pentru fiecare tip de rol intâlnit. uneori. in avantajul nostru ! Indiferentul este.). cel mai oportun si eficace tratament . mai ales. interioriza te si/sau exteriorizate vor fi de tipul: Ia uite-l pe Pop. miezul pr oblemei. exprimari pe care le-am form ulat pe parcursul derularii intrevederii. ne intâlnim. va mâzgali ceva pe hârtiile af late in fata si. transformarea costului salarial in investitie se va fi produs de mult ! . lucrurile banale si simple sunt la indemâna oricui ! ) etc. vor fi. scopul de a ne demotiva139 Dar. in finalul interviului. personalitatea si fiind formulate functie de elementele certe pe care le cun oastem aferent conditiilor de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului . Sa intelegem ca sunteti unica persoana pabila sa demonstreze ca ?! . mai ales. i-a dat spaga140 si-acu . fid el. sub nici o forma. a plicându-i .. mai ales al celor urmate de tacere: Ce spuneati despre ?! . mai ales din motive politice (si nu numai ! ). spontaneitatea si capac itatea de a iesi.munca in momentul respectiv . din situatii-limita si. Agresivul trebuie tratat cu calm. dupa o perioada de proba a carei durata o apreciati oportuna. divagatiile (adeseori. Iar Pop. pe rmanent. iar pleaca in strainat ate ! Toata ziua sta prin avioane si mai e si plin de valuta ! Precis ca are si vreo trei vile la Snagov. pierderea in amanunte nesemnificative. va trebui sa dam. Fata de un asemenea comportament. de genul relansarilor . indepartarea de la subiect. etc. scuza si/sau pretext. din nou. sa vada143 si ei Vestul ! i ce daca nu stiu deloc limbi straine ? Daca pe vremea lor se facea numa româna144 ! . foar te curând. iar eventualul succes al unor colegi. Mai ales daca am repurtat u n succes. Sigur. cu aceste trei tipuri de oameni: amabi li (pentru ca. din acel moment. fin almente. chia r cu foarte mult calm si stapânire de sine. in general.

Pentru ca. insa. in ultima instanta. convingator si pertinent 13. in maximum doua-trei zile vom sti rezultatul ( Va rog frum os145 sa imi dati macar un raspuns de principiu.3. ea va putea constitu . facil.Iata cine sunt eu si ce am reusit sa fac pâna acum (in CV) . clientul (cititorul) va putea sesi za. daca nu ni se va preciza o proxima data pentru contac tare. cu atâta el ocventa. pentru ca. ostil ! O data interviul terminat.3 Redactarea scrisorii de motivatie147 Scrisoarea de motivatie este un element decisiv in si pentru selectarea. fapt sigur. Astfel. cu o mare putere de nuantare. demonstrata de profesionalismul grandios cu care m-ati tratat astazi. nu ne va putea sustine mai bine candidatura1 48. ev entual vineri. pentru ca mai am si alte oferte !!! ??? ). in calitate de prestatari . o data angajati. vom face pasul esential. a oricarui candidat la ocuparea unui post.Ia ta cum pot eu sa contribui la solutionarea problemelor cu care se confrunta firm a dumneavoastra (in scrisoarea de motivatie) .. scrisoarea de motivatie lanseaza pe orbita CV-ul si ne asigura ca multe di ntre elementele necesare potentialei reusite la interviu vor fi atent studiate d e cititor(i). respectiv trecerea de la A FI . in continuare ? ). P ractic. pentru a stabili problemele pe care urmeaza sa le solutionam. Va fi. mai ales.1 Regulile redactarii scrisorii de motivatie Regula 1: Prezentati-va cât mai elocvent (convingator) ! Aici. adaptabilitatea la un mediu din ce in ce mai concurential si. vom fi capab ili sa ne prezentam asa cum suntem.30.. nu va fi deloc nici oportun si nici politicos sa ii intrebam pe membrii comisiei daca ne pot spune ceva ( A fost bine ?!! Cum m-am prezentat ?! ) sau daca. este util sa multumim in tervievatorilor pentru timpul acordat si sa nu recurgem la nici un element flatan t (de genul: Experienta dumneavoastra. pe teren . este absolut recomandabil sa fim si sa ramânem noi insine. cu atât mai mult cu cât. din ce in ce mai des. la fel ca si pentru CV-ul dumneavoast ra. desi unii autori146 ne-o recomanda.evatorii doresc sa ne simta si sa ne vada in actiune . eventual. politicos si util sa ascultam (activ) tot ceea ce ni se va spune si. de a ne dove di realmente utili firmei pentru care dorim sa lucram. de maretia si relevanta unor asemenea momente ! Parca totul a fost desp rins dintr-un basm ! . capacitatea noastra de a fi performanti si competitivi si. cuvântul-chei e este impecabil si implica respectarea urmatoarelor elemente fundamentale: * cumparati hârtia de cea mai buna calitate.45 si 12. De asemenea. se constituie intr-un moment crucial al activitatii si vietii mele ! . in vederea sustinerii interviului. astfel incât sa ne poata aprecia. * daca raspundeti unui anunt de scoatere a postului la concurs149. intre orele 11. Scrisoarea de motivatie trebuie sa constituie rezultanta reusitei demers ului nostru pentru un marketing direct. la interviu. apreciem ca expedi erea unor scrisori de vie si eterna recunostinta si multumire pentru atentia. in timp ce noi. sa va sun spre sfârsitul saptamânii viitoare. intreaga noastra viitoare activ itate va fi desfasurata pentru unul si acelasi interlocutor: CLIENTUL. motivatiile de baza capabile sa sustina candidatura noastra. De asemenea. in schimb. cât mai putin subiectiv. cât si. la A FACE . scrisoarea de motivatie trebuie redactata manual. bin einteles. fara nici un spriji in afara . Nimic si nimeni nu m-ar fi putut convinge. la orice gen de situati e Aceasta. in afara de fiecare dintre noi. o data ce am reusit sa asimilam regulile simple ale redactarii scri sorii de motivatie (reguli pe care le vom reda in cele ce urmeaza). sa punem o intrebare alternativa (spre exemplu: Mi-ati permite. etc. atât disponibilitatea. implicate ! In concluzie. facând dovada unei adaptabilitati maxime. mai ales. In acelasi context. 13. fara nici c ea mai mica intentie de va deranja. scrisoarea de motivatie este cea care va putea releva .. Si inca un amanunt esential: nime ni. spr ijinul si cooperarea acordate cu prilejul interviului din data de nu poate fi de cât cel putin jenanta si penibila prin ridicolul situatiei generate si.

f etc. d istantele dintre acestea. CV-ul anexat prezentei scrisori ilustreaza atât disponibilitatea. Spre exemplu. scrisori-tip. * in orice situatie. * daca raspundeti unei candidaturi solicitate spontan 151 sau unei discutii telefon ice. in acelasi timp. * nu expediati.. interviul) ! in finalul s crisorii de motivatie. se poate apela la formulari de genul : imi permiteti sa va contactez la inceputul saptamânii viitoare. etc. Regula 2: Personalizati continutul scrisorii dumneavoastra de motivatie ! Sa nu omiteti un aspect esential: scrisoarea de motivatie nu este adresata ni ci unei persoane juridice (firma X. evitati. Regula 4: Relevati faptul ca formarea si experienta dumneavoastra profes ionale corespund nevoilor firmei pentru care candidati. de comun acord cu dumneavoastra. textul scrisorii de motivatie nu trebuie sa depaseasca o pa gina creând. Directorului de Personal etc. subliniati faptul ca stiti care sunt activitati le si obiectivele firmei pentru care candidati si ca. Regula 5: Solicitati o intâlnire (deci. in cadrul compartimentelor X. Regula 3: De la inceput. inaltimea si/s au adâncimea coditelor literelor b. un par agraf distinct al scrisorii de motivatie trebuie sa il informeze pe cititor ca ba ckground -ul de care dispuneti reprezinta o potentiala valoare pentru firma sa. Ac tivitatea societatii de consulting managerial pe care o conduceti este extrem de utila si interesanta si pentru mine. un aspect business . cunoasteti re zultatele de ansamblu ale acesteia. de asemen ea. in strânsa corelatie cu o problema sau nevoie pe care tocmai ati abordat-o. precizarea unei date se poate dovedi a fi extrem de oportuna (aceeasi modalitate de abordare poate fi utilizata si pentru a afla când vor fi facute cuno scute rezultatele selectiei). practic. nu ezitati sa apelati la orice fel de mijloace pentru a identifica persoana care va va citi atât CV-ul. in context. Societatea Y etc. o simpla referire la trecutul dumneavoastra profesional si/sau la capacitatile d e care dispuneti (relevate in continutul CV-ului ! ) va fi suficienta (spre exemp lu: Luând in considerare pregatirea si experienta mea in domeniu.). mai ales ca am luat cunostinta de rezultat ele pe care le aveti inscrise in fisierele informatice ale Camerei de Comert si Industrie a României . trebuie sa fie facute . etc. va putea aduce solutii firmei in care isi va desfasura activi tatea. in acest mod. Procedând intr-o asemenea maniera. pus la dispozitia unei firme profesioniste (e lementele de flatare nu sunt intâmplatoare ! ). ci a unei persoane care. nominalizati ! ) detine un segment important in zona . in acest context. ci unei persoane fizice ! in a cest context.. niciodata. puteti apela la formulari de genul: Recent. prin angajarea sa. intotdeauna. cred ca as putea face . Aceasta. d. imi permit sa ap reciez ca voi reusi sa contribui la ameliorarea rezultatelor firmei Dumneavoastr a . M-am familiarizat cu activitatile firmei Dumneavoastra inca di n anii studentiei. ii veti dem onstra cititorului. de asemenea. cât si.) si/sau conditionale ( tea realiza lucrul . scrisori fotocopiate si/sau imprimate ! .). data unei intrevederi ? . deci respectând protocolul redactari i oricarei scrisori de afaceri. veti face dovada imaginii profesionalismului dumneavoastra. cu atât mai mult cu cât nu vet i crea imaginea unui simplu cautator (vânator) de job-uri . cu puterea faptelor.i si obiectul unei analize grafologice150 (inclinarea si caracterul literelor. Am reflectat asup ra unor posibilitati de amplificare a efectelor strategiilor de marketing capabi . etc. ca nu expediati o scrisoare-tip si nici u na standard . Spre exemplu. cu prilejul stagiilor practice pe care le-am desfasurat. Astfel. mai ales. apelarea si/sau utilizarea exprimarilor impersonale (d e tipul: se poate realiza . in a nii 1996-1998. aplecarea acestuia. m-am interes at asupra intreprinderilor care domina piata produselor si am constatat ca firma Dumneavoastra (eventual.). cursivitatea scrisului. capacitatea de a imi asuma sarcinile implicate de problematica activitatilor sp ecifice firmei Dumneavoastra .) si nici unei functii (Man agerului General. Y si Z etc. scrisoarea de motivatie poate fi tehnoredactata (de asemenea. pentru a putea st abili. este obligato rie utilizarea unei imprimante laser !). nu ezitati sa sugerati interlocutorului (cititorului) ca o intâlnire cu domnia sa (chiar prealabila interviului) va fi de natura sa clarifi ce multe (sau unele) dintre punctele comune pe care doriti sa le solutionati. cât si scrisoarea de motivatie ! si.

net. in acest contex t.le sa contribuie la dezvoltarea noilor Dumneavoastra activitati. alaturi de puternica mea ambitie de a reu si in toate actiunile intreprinse. etc. printr-un P. referire la post.S.S. recomandabil ca. in trei parti. lei . formata si dezvoltata in spiritul mentalitatii specifice invingatorului . nu e zitati sa mai retineti. inca din frageda co pilarie mi-am dorit sa pot lucra in firma Dumneavoastra. In si prin expunerea motivatiilor care stau la baza depunerii candidaturii . veti reusi sa deveniti nu numai mai convingator. la firma Z. Succinta introducere a autorului in contextul dat si/sau creat este util s a includa. Practic. dar.dorinta creata. unul dintre cele mai importante aspecte pe care l-ati supus analizei ! in acest mod. pe baza de contract.). adaptabilitatea la conditiile impuse de un mediu ambien tal din ce in ce mai concurential. putin. reflectân du-se.-urile sunt cel mai atent (si de toata lumea) citite ! Asadar. cât mai nu antat (dar si fin ). Am auzit . Descrierea motivatiilor trebuie sa fie simpla. la un post-scriptum (P. elementele fundamentale care l-au determinat pe candidat sa aplice pentru postul scos la concurs. 3.atentie la capcanele programa rii neuro-lingvistice ! . sper (sau cu siguranta)152 ca veti fi de acord sa ne intâlnim in saptamâna a doua a lunii . in lei.S. succinta introducere a autorului in contextul creat si/sau dat.). in finalul scrisorii de motivatie.9 mil. atentia cititorului . este total ne. c are sa dea un exemplu cifric al unei (unor) realizari personale (spre exemplu: in urma cu doua saptamâni am incheiat negocierile pentru achizitionarea produsului X . Redactarea continutului scrisorii de motivatie trebuie sa reflecte. constituie tot atâtea motive care ma determina sa doresc cu ardoare ocuparea postului scos la concurs . la finel e oricarei scrisori.4. intr -o maniera cât mai convingatoare. in con text. este de o max ima importanta pentru recrutor154. imperativ. despre care parintii s i prietenii aveau numai cuvinte de lauda ! . apelati. faptul ca job -ul dorit si domeniul de activitat e in care se circumscrie acesta constituie firul rosu 157 care calauzeste eforturile de-o viata depuse de candidat pentru reusita carierei sale. etc. a carui utilizare ne permitem sa v-o sugeram. mai ales. in general. alaturate dorintei mele de a reusi ..S. succinta si la obiect si sa releve. alaturi de referirea la anuntul publicitar de scoatere a postului la concurs. este recomandabil ca orice scrisoare de motivatie sa fie str ucturata155. ci si un cât mai fidel exponent al trasaturilor unei persoane care acorda maximum de atentie detaliilor cele mai semnificative 13. ape late trebuie sa releve.ca firma Dumneavoastra este cea mai importanta in zona Europei Centrale si de Est. alaturi de acesta. motivatie etc. in urma aplicarii celor trei masuri tehnico-organi zatorice pe care le-am propus. astfel incât sa putem discuta despre problema respectiva . câteva momente. inalta capacitate si dispo nibilitate pentru efort. prin continutul sau. ofera salarii extrem de atractive (actualmente câstig . relevând.S. Continutul unei scrisori de motivatie In general. dupa cum urmeaza: 1.si/sau contra-indicat sa apelati la formulari d e genul: Interesul meu pentru firma Dumneavoastra este enorm. Acesta constituie un ultim posibil truc. lei. subliniem faptul ca orice prezentare. atunci când considerati oportun. este atât util. ). productivitatea muncii pe un salariat a inregistrat un spor mediu lunar de 6. principalele trasaturi ale caracterului candidatului (spre exe mplu: Capacitatea de a lucra in echipa. cu siguranta. sa mai retineti. cu incredere maxima . scrisoarea de motivatie nu trebuie sa repete informatiile in cluse in continutul CV-ului. In general. valoarea contractului semnat cu reprezentantii Concernului (Trustului sau Firm ei) Y fiind de 1 500 mil. asa cum experienta o demonstreaza. intr-o majorare cu 37% a volumului valoric al desfacerilor catr e terti . printr-un P. etc. expunerea motivatiilor care stau la baza depunerii candidaturii. cât si. primul par agraf si P. a 385 USD/luna158 si consider ca aportul meu va fi de natura sa ii confere o si mai puternica pozitie pe piata ! . Deci. Regula 6: Apelati. totodata. la un P. autorul scrisorii de motivatie nu trebuie sa recurga la nici un fel de exagera ri (spre exemplu. atentia interlocutorului. in treacat 153 (! ). echivalentul. 2. deoarece. demonstrarea interesului pentru viitorul potential loc de munca. prezentarea elementelor cunoscute despre firma pentru care aplica autorul156 .

Prezentarea elementelor cunoscute despre firma pentru care aplica autorul vine sa incheie o scrisoare dinamica. inca suficient de des.5 REDACTAREA PROPRIULUI CURRICULUM VITAE Oare de ce avem tendinta de a fi. incisiv si ofensiv. dinamice si competitive . superficiali ? Poate din nestiinta. etc. pent ru ca aptitudinile mele nu pot fi relevate decât in cadrul unei firme de prestigiu . coroborate cu puternica si solida pregatire tehnico-economica de s pecialitate. in contextul creat. poate din Ind iferent de motiv. ci d oar variante alternative de puncte de vedere relevate ca urmare a unor experient e traite si/sau dobândite). constituie doar câteva dintre motivatiile care ma determina sa cred ca ma voi putea integra cu succes in cadrul unei echipe tinere. poate din teama de nou. trebuie sa cunoastem. cu atât mai favorabile vor fi concluz iile referitoare la personalitatea acestuia. rezervati ! P entru ca. spre exemplu: Sper sa fie vorba despre o oferta serioasa. foa rte repede.).). trebuie sa dovedim ca ceea ce am in vatat si cunoastem sunt principalele noastre atu-uri fata de concurentii nostri (potentiali si/sau virtuali) la ocuparea unui post in vederea angajarii. Pe baza elementelor incluse in consideratiile expuse. ! . câteva dintre modalitatile posibile de redactare a continutului unei scrisori d e motivatie (evident. gramaticale si/sau caracteristice propriei personalitati (ca. cu cât mai mari vor fi deschiderea si sinceritatea autorului. ofensiva si relevanta pentru crearea unei i magini complexe si complete asupra personalitatii si motivatiilor acestuia. imi vor putea permite sa-mi aduc aportul162 din plin la reusita af acerilor de prestigiu ale firmei dvs. pentru a dovedi ca stim foarte bine ceea ce am invatat. hiperbole etc.. in plus. printre multe alte lucruri. in contradictie cu unii autori159. ne permitem sa apreciem ca textul scris orii de motivatie trebuie sa fie dinamic. iti confera certitud inea reusitei ! . la rândul sau. Cuvintele curriculum vitae provin din limba latina si inseamna. si cum sa ne redactam propriul curriculum vitae (CV). et c. asadar. in continuar e. 13. poate din comoditate. in scopul demons trarii atât a unei inalte adaptabilitati. Reamintim161. cât si a capacitatii sale de a se integra. Redacteazati CV-ul apelând la un specialist ! Plateste-l bine si vei vedea ca succesul iti v a fi garantat ! . Daca stii cum sa iti redacte zi propriul CV. Asculta-ma pe mine: un CV prezentat ca o placheta publicitara iti creeaza o imagine unica si de neuitat in fata recrutorului ! . sa fiti foarte circumspecti si. Mai mult. clisee si/sau tip are -standard capabile sa asigure succesul incontestabil al autorului textului . adeseori se apeleaza si este uzitata abrevierea CV. ansamblul fiecaruia dintre candidati Iata de ce ne permitem sa apreciem ca enumerarea câtorva dintre cele mai e vidente si importante adevaruri referitoare la continutul unui CV va poate facil ita pregatirea demersului fiecaruia dintre dumneavoastra catre reusita: . nelasând loc nici un ei interpretari defavorabile la adresa redactantului160. vei putea sa câstigi o slujba fara un efort prea mare ! . per icolul inscrierii. Un CV bine aranjat iti permite sa ascunzi defectele pe care le ai si. cursul vietii sau o scurta istorie a carierei autorului . a unor (pentru a fi mai nuantati in exprimare ! ) parabole . posibilitatile si disponibilitatile personale. mai ales la inceput de drum . rapid si eficient. nu putem emite pretentia de a oferi modele. in acest context. intotdeauna. Dupa cum stie sa citeasca . Asa cum este cunoscut. Dar.. in echipa viitorilor sai colegi. implicit. Daca veti auzi pe cineva ca va spune: Am muncit zile si nopti intregi pentr u a-mi redacta un CV care ma face invincibil ! . vom prezenta. Este . Cunostintele mele solide in domeniul parapsihologiei si astronomiei. echipa de selectie (recrutorul) stie mult mai bine ca dumneavoastra ce trebuie si ce nu trebuie sa apara in cadrul unui do sar de candidatura si. in cel al unui CV. in scrisoarea de motivatie. fiti convinsi. etc. intr-o f orma literara.. puternica si dinamica ! . obligatoriu ca redactantul scrisorii de motivatie sa se informeze asup ra unor date de baza ale activitatii firmei pentru care aplica si sa releve.

A gasi o slujba buna este rezultanta a 70% investitie personala (si) de energie si a numai 30% transpunere in practica a unor metode de cercetare si cunostinte de specialitate . In fine. CV-ul a devenit un mijloc de marketing personal foarte complex si complic at (sofisticat). Pentr u ca nu dorim sa va oferim modele. decât foarte rar. marketingului. când mobilitatea profesionala era (inca) scazuta s i sistemul economic oferea. prin abordarea problematicii care urmeaza.30 ani. insa. In acelasi context absolut defavorabil se incadreaza si situatiile in care CVul contine o lunga lista a firmelor si/sau a societatilor prin care am trecut sa u cu ai caror oameni am vorbit sau ne-am (si) intâlnit.. indiferent de tara si/sau de z ona geografica. Inscrierea unor neadevaruri in cadrul CV-ului este echivalenta cu amorsarea s i detonarea unei grenade (sau chiar bombe ! ) care ne va exploda. la fel de edificatoare ca si mod elele. ingineriei genetice. Apreciem ca este inutil sa va explicam reactia pe care o poate avea cineva pus in situatia de a citi CVul unui candidat care si-a povestit. In acelasi context. Cel mai bun CV nu este nimic altceva decât cel mai bun rezumat al carierei fiec aruia dintre noi. retete. plus directiile previzibile ale evoluti ei (e drept. sobrietatea este o conditie sine qua non a potentialei reusite a unui CV . implacabile . skillsurilor si comunicarii interpersoanle si cu un background de nu s-a mai vazut nicaieri in lume etc. mai mult. El trebuie sa corespunda unor anumite standarde (foarte exigent e) care nu sunt impuse de nici o autoritate superioara.6. Cele 10 reguli de aur ale unui CV In urma cu 25 . vitale etc. Nu exista retete-miracol pentru un CV. in continutul unei brosuri cu minimum 10-12 p agini. nu avem . concis nu inseamna lapidar . ci numai acceptarea prezentarii noastre la interviul (interviurile) pentru angajare. extrem de fluctuante) a pietei unor produse si/sau servicii in Români a si in Europa Centrala si de Est in contextul integrarii in structurile europen e si euro-atlantice (!!!) Daca CV-ul dumneavoastra depaseste doua pagini. intreaga (palpitanta) viata si. Si. prin functionarea sa. tot asa cum erorile sunt. riguroasa) de a va concepe si redacta propriul dumneavoastra CV. in nici un caz. adeseori. subliniem faptul ca. cercetari i-dezvoltarii. ci trebuie sa releve ceea ce am realizat si /sau avem mai bun pe plan profesional si nicidecum eventuale handicapuri (defect e) capabile sa ne elimine a priori. Iata de ce ne permitem sa aprec iem ca relevarea urmatoarelor 10 reguli de aur poate fi de natura sa va incadrez e in rândul celor declarati câstigatori (admisi la interviu). totusi. Sa nu uit am ca un CV nu este o autobiografie. ci d oar capabile (asa cum experienta o demonstreaza) sa va confere sanse substantial majorante si majorate pentru reusita. Niciodata un CV nu ne poate asigura obtinerea postului (mult) dorit. 3. a adaugat dosarului personal 5-6 scrisori de referinta. posibilitatea crearii de noi locuri de munca. in plina fata. ci si o alt a maniera (speram.. Evident. incercam sa va oferim. ci de concurenta extrem de (din ce in ce mai) acerba care se manifesta pe piata muncii si a fortei de mu nca. este foar te probabil ca el nu va atrage (in sensul dorit si favorabil) atentia. 2.1. un CV putea foarte bine sa se rezume la prezentarea unui parcurs profesional al candidatului. sa supravietuiasca etap ei/etapelor eliminatorii ale unui concurs organizat in vederea ocuparii uni post . Un CV redactat necorespunzator ne poate elimina din rândurile concurentei in mai putin timp decât cel necesar lecturarii sale. Un CV care arata ca o fisa personala ce inc epe cu banalul CURRICULUM VITAE nu reuseste. 5. 4. 13. Astazi . posibil itatea de a mai adauga ceva la acumularile fiecaruia dintre dumneavoastra. nic idecum. exista doua retete-miracol: cantitatea de munca investita si cadr ul mental al reusitei de care dispune fiecare dintre noi. c hiar in ziua interviului. dar nu in cele di n urma. Si.. Regula 1: Un CV câstigator trebuie sa fie concis. in conditii pe care nu dorim sa le mai invocam si nici sa le mai (re)exp licam. inclusiv o succinta analiza a complexei activitati a domnie i sale in domeniul managementului. pretentia ca aceste reguli sunt exhaustive. indicatii pretioase etc.

in fata cititorului. amabil. de incompetenta si lipsa de profesionalism a managerilo r din economia româneasca. a politicienilor pusi (nu numai) pe furate. rubrica in care sa includeti toate rezultatele dumne avoastra notabile in domeniu. punân lan (adeseori.. o rubrica inti tulata Experienta comerciala . el va avea suficient de putine si reduse sanse de a razbate print re alte contracandidaturi. sa inteleaga si sa fie convins de faptul ca dumneavoastra si nu mai dumneavoastra sunteti persoana care doreste sa serveasca interesele firmei p entru care aplica (candideaza pentru a ocupa un post) si. cuvinte care sugereaza actiune. in unele cazuri. mai complex a. abilitati. mai ardenta ! Si. de mizeria pe care v-o c reau sefii si/sau colegii .. imbrobodirea CV-ului pe pagini de culori care de care mai tipatoare si care. mai degraba. CV-urile câstigatoare degaja o puternica energie comunicativa. in continutul lor. ma veti convoca la interviu. neavând posibilitatea de a ne cunoaste toate secretele Dorinta i nterlocutorului de a ne intâlni trebuie sa fie din ce in ce mai ampla. ele au ca scop sa vânda cel mai importan t si pretios bun: pe noi insine! Regula 4: Un CV câstigator trebuie sa fie pertinent. ostentativ) eu -ul dumneavoastra. Daca. nu apelati la formulari de genul: Eu vreau . il au pe du-te ncolo ! si nu pe vino ncoace ! elocvente reprezentari computerizate (ale unor oameni in actiune . in acest sens. Cititorul CV-ului treb uie sa sesizeze. totusi. ale unor sticle care includ sulul de hârtie etc. Interziceti-va prezen tarea informatiilor care nu au nici o legatura cu postul pentru care candidati ! Astfel. In opozitie cu acest stil . spre exemp lu. ale unor ferestre deschise spre viitor . potential. intrucât este evident ca. nu ved eti in si prin aceasta o (noua) oportunitate de a parveni . ati mai lucrat. Astfel. este vorba despre un post in do meniul comercial.. chiar in exclusivitate). relevam faptul ca aceste CV-uri sunt optimiste (incluzând. nu va va servi la nimic (dimpotriva ! ) sa descrieti firmele si persoane le pentru care. etc. spre exemplu. ritm . in nici un caz. acestea risca sa releve spiritul ac aparator . anumite titluri ne atrag atentia si. Daca. individualist si chiar egoist de care dispuneti. Ascultati-ma. ea trebuie creata de noi. prin hazard. etc . In traiectoria profesi onala a unui asemenea personaj este greu de crezut ca vom putea intâlni dovezi de vo inta. aptitudinile si abilitatile mele .. pe care dorim sa le valorificam in cadrul viitorului nostru loc de munca. am ceva important sa va spun ! si altele asemenea. eventual. CV-urile câstigatoare sunt profund c omerciale din punct de vedere profesional. Si. De asemenea. ca redactantul arde si chiar moare de nerabdare sa lu creze pentru firma ce reprezinta sansa unica a unei vieti pâna acum nefericite (! ). rezultatele notabile inregistrate de acesta. cititorul trebuie determinat sa aiba reflexe pavloviene in urma lecturarii CV-ului. Atunci când ne uitam la cuprinsul unei carti sau . In totala contradictie cu aceasta situatie. un CV cere (insistent. pentru fiecare dintre noi. energie creatoare etc. dorim sa le citim prioritar (sau. relevând experienta si potentialul aplicantului. printr-o fo rmulare de genul: Cu siguranta ca un interviu imi va oferi oportunitatea si sansa de a va releva motivatiile. etc. pentru ca ac est gen de candidat nu are nimic particular si/sau special. Toate experientele profesionale preced ente este util a fi prezentate (relevate) doar in masura in care au tangenta cu postul pentru care aspirati. Asemenea imagini nu pot constitui decât tot atâtea elocvente exemple a ceea ce speci alistii163 au definit prin Oscaruri demne de un CV Regula 2: Un CV câstigator trebuie sa ii genereze cititorului (recrutorulu i) ardenta dorinta de a va intâlni.) cititorului: Dati-mi câteva minute din pretiosul Dumneavoastra timp ! . nu ezitati sa includeti in CV-ul dumneavoastra. Nu apelati niciod ata la mila cititorului prin intermediul unor fraze de tipul: Daca. un CV câstigator joaca . mai presus de orice.) si/sau care releva.concis. Regula 3: Un CV câstigator trebuie sa fie tonic si fortifiant. precum si punctele sale forte. inca inconstient de frecvent uzitat ) il constituie acela de a va plânge de fostul loc de munca. Doar eu pot sa etc. evident. unul d intre cele mai daunatoare fapte (si. Eu caut . voi putea veni sa va vorbesc despre mine . ambitie. mai ales. doar ca o simpla epistola al carei autor este necunoscu t. a pr iori. insa. Aparând. Tot asa va trebui sa procedam si noi cu cititorii CV-ului prezentat in dosarul de ca ndidatura. valorizarea relationalului interpersonal de care dispunem etc. la paginile unui ziar. spre exemplu.). De a semenea. astfel. Evitati. miscare dinamica etc. imperativ etc. fara teama de a gresi . un rol de avocat si de ambasador relevând competente.

. pe ntru ce post candideaza ?!? . d eterminata sa rescrie. este inutil sa alegeti un CV cronologic daca at i schimbat 12 locuri de munca. In mod evident. d ar nu si suficiente si eficiente pentru evidentierea calitatilor dumneavoastra. ati omis indicarea titlului cartii nu va putea sa gene reze decât curiozitatea si. Cu fiecare prilej care vi se iveste in cadrul CV-ului. intr-o modalitate dintre c ele mai active si comprehensibile. Bune cunostinte de operare PC . Toate acestea sunt perfect adevarate. absolut intotdeauna. Cum ar trebui sa fie prezentata o asemenea realizare? Puteti scrie: Autor al unei culegeri de probleme in domeniul managementului resurselor umane sau: Autor al unei lucrari de 190 pag ini. Am avut ocazia sa recrutez. mai ales când suntem la inceput de drum . cu titlul Cum sa comunicam eficient . puteti apela la aceste motive in sprijinul reclamelor publicitare e fectuate pentru aparatele de ras Gillette si/sau Schick (socul vine de la sine ! ) Nim ni si nimic nu va va crea o imagine mai defavorabila decât apelarea la acest gen d e tertipuri ieftine . Apare evident faptul ca aceasta persoana s-a multumit sa descrie.S. tân ara candidata a redactat urmatorul text: Sef compartiment Vânzari in cadrul S. modul in care si-a petrecut timpul la firma. rezultanta (refuzul de a va convoca la interviu) va v a fi. listând . 2). acest pasaj .C. de fapt. dorinta cititorului de a va intreba acest lu cru cu prilejul interviului (a se vedea continutul Regulii de aur nr. in timp ce celalalt tip . Ea a trecut pe lânga ceea ce era cel ma i important: relevarea propriilor realizari obtinute in cadrul firmei. CV-ul cronologic atrage atentia asupra dat elor si a logicii itinerariului parcurs de dumneavoastra. Eventual. la situatia in care sa puteti reformula pasajul respectiv i n urmatoarea maniera: Am conceput si realizat. Astfel. deja. in urma unei analize a propriilor realizari. Regula 6: Un CV câstigator trebuie sa reflecte. pute m oferi interlocutorului un mijloc de a le evalua si/sau aprecia.) .A. rezultatele pe care le-ati obtinut pâna in prez ent. asa dupa cum o indica insusi titlul. logica sa u in zig-zag . autorul acestui CV. Rezultatul l-a consti tuit cresterea cifrei de afaceri a societatii comerciale cu 17% in cursul primu lui meu an de activitate. o lu crare aplicativa de specialitate in domeniul managementului resurselor umane. I ar faptul ca. daca cititorul isi va p une intrebarea: Dar ce vrea. Introducerea este facuta prin intermediul a doua verbe de actiune (a concepe si a realiza) si.A.C. 2000.: responsabil cu politica comerciala a fir mei. sa formez.IBM. practic. In acest sens. astfel. Spre exemplu. spre exemplu. dupa cum la fel de inutil este sa alegeti un CV f unctional in situatia in care ati lucrat numai in domeniul comercial. experi enta dumneavoastra profesionala. In acest sens. in mod cât mai fidel. textul va confera imaginea unei persoane in care poti avea incredere. MIRAJ .lapidar si d eloc elocvent . implicit. Am condus un colectiv de 6 persoane . in cadru l propriului CV. dar si i n tara. sa conduc si sa motivez o echipa de 6 persoane. nule si total neavenite ! Finalmente. pâna in cele mai mici amanunte. ce ea ce permite ameliorarea performantelor recrutorilor de forta de munca (Editura Economica. indubitabil. 190 p. in ansamb lul sau. Indiferent ca este stabila sau haotica . sa presupunem ca ati publicat. aceasta versiune este cu mu lt mai satisfacatoare si relevanta pentru interlocutor.S. Pentru ca. Imaginati-va. sa faca si. Bucuresti. nu intotdeauna avem posibilitatea de a exprima valoric realizar ile noastre. teste si aplicatii in domeniul managementului resurselor umane. fa cilitând sarcina cititorului de a stabili o scara prin intermediul careia sa va come nsureze performantele. o carte referitoare la studii de caz.sarcinile care i-au revenit. din greseala . inclusiv cu coordonarea comunicarii publicitare in zona Capitalei. Dar. experienta profesionala a fiecaruia dintre noi trebuie pusa in valoa re. este recomandabil sa nu ezitati in a da o dimensiune relativa lucrarilor pe care le-ati realizat. pentru câteva momente. defavorabila Regula 5: Un CV câstigator trebuie sa prezinte rezultate concrete. ce asteapta interlocutorul de la aplicant si veti ajunge. CV-ul d umneavoastra este un mijloc ideal pentru a va releva. MIRAJ .: am fost numita in acest post pen tru a redinamiza activitatea de desfacere a firmei. sa luam exemplul unei tinere candidate car e isi descrie astfel cea mai importanta responsabilitate anterioara: Sef Compartiment Vânzari la S. Evident.

la Institutul Superior de Gestiune din Paris si. pentru a sesiza c alitatea acesteia. sa va puna intrebari in consecinta cu prilejul interviului. economie. certificate etc. medic ina. ale unor diplome. intotdeauna. ati ocupat mai mult e functii distincte. adica pierde din vedere elemente esentia le ! . pentru inceput. aparent nu in sarcina dumneavoas tra: o scrisoare de recomandare cu greseli ortografice. cu siguranta. un CV cu relief . precum si copii ale atestatelor de cunoastere a limbilor straine. respectiv cel care are inscrise succint.166. indirect. CV-ul dumneavoastra creeaza o prima impresie asupra a ceea ce sunte ti. Si inca un lucru. corectitudinii gramaticale a exprimarii (ortografiei). abilitatile. deja. sa presupunem ca ati lucrat. In sch imb. inca. respectiv. formei si di mensiunii caracterelor alese pentru tehnoredactare. scrisori de recomandare extrem de favorabile. precum si structura continutului acestuia vor influenta decisiv intrebarile pe care urmeaza sa le primim in cadrul interviului. La intrebarea: Ce urmariti. sa va puteti releva punctele forte si/sau realizarile dumneavoastra de osebite. Regula 9: Un CV câstigator trebuie sa aiba o forma de prezentare impecabil a. cunostinte etc. etc. insistând asupra realizarilor avute in cadr ul si pentru firma (firmele) in care ati lucrat. in context. Iata.) mai multe CV-uri la una si aceeasi firma165 ! Regula 8: Un CV câstigator trebuie sa aiba relief (forma facil palpabila ). insa. Regula 10: Un CV câstigator trebuie sa fie bine acompaniat (sa aiba atasate. intr-o singura pagina. In acest sens. necesitatea acordarii unei importa nte vitale : calitatii hârtiei utilizate pentru tehnoredactarea CV-ului. acea sta in strânsa corelatie cu un obiectiv precis si clar stabilit de dumneavoastra s i urmat cu fidelitate pe parcursul carierei profesionale !). la un CV ? . Daca doriti. pe baza unor realizari deosebite ale dumneavoastra. sa il determine ca. inseamna ca autorul CV-ului are. La aceast a experienta se adauga si o bursa de studii si de stagiu practic in strainatate. evitati sa trimiteti (direct si/sau. dupa prima lecturare. avocatura etc. va va elimina a priori ! . elementele pe care le vom inscrie in CV. domeniul respectiv constituind firul rosu care va calauzeste de-o viata (cuvintele nu sunt deloc mari sau din trecut ! ). Daca scrisoarea (scrisorile) de referinta au un continut subtire si/sa u defavorabil dumneavoastra. ma i presus de orice. CV-ul dumneavoastra trebuie structurat in acest sens. aveti minimum 99. un p ost in domeniul comercial. Experienta demonstreaza ca inca sufici ent de multi cautatori ( vânatori ) de locuri de munca isi redacteaza propriul CV inde pendent de multe aspecte semnificative ale continutului postului de lucru cautat (uneori de ani si ani). in acest sens. in cons ecinta. deci. un an la Bursa de Val ori si alte câteva luni la Comisia Nationala de Valori Mobiliare (CNVM). un a priori negativ. competentele. In acest sens. sa va puna intrebarile la care. la Compania PEUGEOT . spre exemplu. va fi capabil sa stârneasca si sa atraga interesul cititorului si. formei de prezentare a continutului (alinierea si del imitarea spatiala a paragrafelor). asperitati care vor atrage. Regula 7: Un CV câstigator trebuie sa fie coerent si sa urmeze strategia d umneavoastra de cautare a postului dorit. deficitar conceputa si/s au chiar cu exprimari gramaticale greoaie. veti avea putine s anse de a reusi. respectiv cel care vinde experient a pe care o avem intr-un anumit domeniu (informatica.9% sanse sa fiti eliminat din competitie. sa relevati orice e xperienta avuta in domeniul comercial.de CV releva functiile pe care le-ati ocupat de-a lungul timpului (atentie. inginerie. fapt realmente dezavantajos pentru aplicant. cu prilejul interviulu i. iar daca aceasta impresie de debut nu va este favorabila. puncte denivelate si d ascruce . suficient de multi inte rvievati raspund in maniera urmatoare: Incep prin a pipai hârtia. disponibili tatile si posibilitatile fiecaruia dintre noi. Si. Asadar. Nu ezitati. respectiv cel care comporta asperitati . Daca. eronate etc. bursa de care ati beneficiat in cadrul unui Program finantat de Uniunea Europe ana. la interviu. atentia cititorului s i il vor determina ca. prin intermediul unor prieteni. Subliniem. decât intrebari traditionale . asadar. Daca greutatea hârtiei este sub 80 gr. obtinute). prin ra spunsuri. Alte doua tipuri de CV le constituie cel pe domeniu de activitate. redactati un CV functional la care adaugati scrisori de rec omandare concepute in strânsa interdependenta cu postul din domeniul vizat. Un CV pe care privirea aluneca nu va suscita si nu va implica. mai ales.) si cel flash164 (numit si micro-CV).

jenante. intâlnita sub denumirea DATE . eficienta a ctivitatii cresc exponential. adeseori. Ca sa nu mai adaugam faptul ca. va proiecta o lumina implacabil defavorabila dumneavoastra. ci celui care o accepta ! In acel asi context. consultante etc. Si sa fiti convinsi ca greseala nu apartine semnatarului. al formulari lor uzitate etc. Iata de ce consideram u til sa subliniem si importanta acestor aspecte ale continutului scrisorilor de r ecomandare care. indiferent de cine va fi semnata. * elaborarea planului de afaceri. Pentru ca. nu inseamna ca daca cineva inscrie. dub late de ardoarea pasiunii si devotiunii cu care abordeaza culmile reusitei. ar fi dispus sa il cedeze altei firme ! Adaugam faptul ca s i prin banalitate ( X este un real talent! Societatea Dumneavoastra cauta valoarea si competenta ? Angajati-l ! ). doctorat etc. etc. generalmente. prin realul profesionalism al elementelor incluse. Prima caseta (rubrica) a unui CV este. 13. un CV este elaborat pentru a servi cel putin urmatoarelor sase destinatii: * angajare temporara pe perioada vacantelor. in cele ce urmeaza vom aborda. contextul in care. in cont inutul scrisorilor de recomandare pe care le solicitati. ridicole. exista foarte putine riscuri ca cineva sa se insele asupra naturii documentului in cauza. * elaborarea dosarului de candidatura pentru ocuparea unui post scos la concurs. manager . o scrisoare de recomandare nu face de cât sa anuleze rapid si definitiv sansele candidatului167. in vederea antrenarii unor viito are potentiale angajari. apelând chiar la prezentarea unor elemen te comparative intre diferite stiluri de conceptie. Aceasta. in situatiile in care completam o aplicatie (app lication form) de candidatura pentru obtinerea unei burse pentru un ciclu de pre gatire tip master si/sau studii aprofundate/ specializate. este de natura sa confere un plus calitativ substantial CV-ulu i si dosarului de candidatura. eliminat. asa cum experienta o demonstreaz a. * prezentarea propriei persoane in scopul propunerii unor viitoare potentiale (o portunitati de) afaceri. este de natura sa va confere garantia unei reusite to tale. inca din debut. absconse (sau sconse ?! ). penibile etc. Iata. fac din aceasta minune a contemporaneitatii un idol pe care orice firma cu si de ren ume si l-ar dori printre salariatii sai ! !!! . nu168.. date fiind conditiile de utilizare a unui CV si preze ntarea continutului sau169. to t asa si o scrisoare de recomandare de o asemenea factura. egocentrism ( Cum. este evident ca numai si numai prin angajarea u nor personalitati de factura lui X productivitatea si. necesara mentionarea aces tui titlu ? In general. pur si simplu sa il angajeze ! ) etc. fiecare rubrica a unui CV.. este preferabil (chiar recomandabil) sa nu se inscrie. nu credem ca vreun patron. a unor exprimari in man iera: X este un talent nedisimulat. a priori. ne permitem sa va sugeram sa evitati acceptarea utilizarii. lirism ( Societatea Dumneavoastra este cea mai fasc inanta si mai buna din lume ! ). In acest context. Competenta sa profesionala.. director. Proeminenta si marcanta personalitate a lui X. Este. unii cititori (si nu numai) de CV-uri sunt. * aide-m(moire (memory-jogger). in antetul p aginii de debut. in scopul obtinerii unui credit. confor m uzantelor. sef etc. daca cinev a ar fi o asemenea personalitate de exceptie. pantagru elice.. frecvent. Asemenea abordari hilare. titulatura Curriculum Vitae. agasati de respectiva m entiune. este. redactare si prezentare a ace stei carti de vizita fundamentala pentru acceptarea si favorizarea demersului spre reusita al oricaruia dintre noi.Dupa cum in orice afacere clientul nu este raspunzator de propriile-i erori. (speram) cât mai detaliat.. * prezentarea la agentii (centre) de recrutare. In realitate in sa. etc. indubitabil marca ta de reusite de exceptie. asa cum firma noastra a constatat (prin rezultate admirabile pu se la dispozitia sa de catre X). CURRICULUM VITAE.7 Rubricile unui CV câstigator La ce si/sau pentru ce ne serveste un CV ? Multi dintre noi ar fi tentat i sa creada ca CV-ul este documentul necesar a fi prezentat numai in situatia de punerii unui dosar de candidatura in vederea ocuparii unui post. intrucât. In mod evident. nu fac decât sa va deserveasca interesele. Dar. cu caracter imperativ. titlul in cauza. inca nu ati auzit de X ? Multi se bat. asadar.

Acesta se va inscr ie. 7 000 Bucures ti. Mentionam faptul ca semnul + reprezinta si mbolizarea accesului codului numeric al tarii din care sunteti apelat la telecom unicatiile internationale. este recomandabil ca acesta sa fie redactat cu ma juscule. spre exemplu. starea civila si situatia familiala. inseamna ca sunteti de gasit .). Claude. indeosebi prin facilitarea contac tarii dumneavoastra prin intermediul unei expeditii postale. România. Daca CV-ul dumneavoastra face apel si la adresa profe sionala. o adr esa completa poate avea urmatoarea structura (configuratie): 71 482 . Compozitorilor Nr. POP sau D. numele renumele dumneavoastra. Et. n umele si prenumele intr-o forma abreviata (D. Sector 1. inainte de casatorie. Ani. este mai oportun sa scrieti. Numele si prenumele. POP). 73.(spre exemplu. nationalitatea si cetate nia. O. in cazul numelui. Precizarea codului postal al strazii. Sc. De asemenea. este recomandabil sa se in scrie numele cel mai recent uzitat.18. restul literelor c u minuscule. Numarul postului telefonic (Telefon. Sc. nu ingrosati . etc. in contex tul celor mentionate. Vasile Pop. (eventual. cele ale localitatilor. situatia militara. Cristophe. D ominique. Spre exemplu. Fax. nu dantelati . D-na sau D-ra (in limba româna). Mrs. In situatia in care nu aveti obligatia (de nici o natura) de a inscrie numarul post . drept consecinta.1. Dany. decât Vasile Pop. De asemenea. ap.P.3. alaturate coduril or alfa-numerice aferente.et.109. adresa. B. iar denumirile strada si bulevard . numarul de referinta al imobilului situat pe strada un de locuiti se inscrie inaintea denumirii strazii. Sect. rue Blomet. Subliniem. Este recomandabil (atât in sistemul francez. numarul postului telefonic. sau Ms. spre exemplu. deoarece riscati sa lasati o impresie cel putin dubioasa asupra gusturilor dumneavoastra. in loc de Pop Vasile.B.3. 73. Acestea includ (se refera la): numele si prenumele autorului. Theo etc.6. 322. al celui al loca litatii. Spre exemplu.nume. acesta va treb ui inscris in CV-ul dumneavoastra. ceea ce e ste de natura sa va poata oferi certe avantaje asupra contracandidatilor174. Experienta demonstreaza ca este recomandabil ca initiala prenumelui sa se scrie cu majuscula. la fel ca si adresa. 739-B Somerfield Stree t. functie de solicitari) star ea sanatatii. cât si in cele anglo-saxon si american) ca ordinea sa fie prenume . Compo zitorilor nr. bl.P. Indicati adresa dumneavoastra intr-o maniera cât mai completa posibi l si evitati abrevierile. ca aceste cazuri sunt destul de rare si.PERSONALE . in limba franceza. este preferabil sa com pletati in CV Vasile Pop. In situatia care cel care redacteaza CV-ul are un prenume ce poate fi interpretat ca mixt . Daca. sa fie inscrise pe acelasi rând.50 172 si nu: (1)322. VASILE POP sau VASILE POP.50173. la serviciu. Spre exemplu..6. vârsta si/sau data nasterii. insa. cât mai complet posibil171. Si inca un amanunt deloc lipsit de importanta : nu infloriti ( imbroboditi ). numele dobândit de la nastere nu mai necesita a fi inscris.49. E-mail etc.49. M. pâna in prezent. in ordinea si forma red ate in exemplele urmatoare: 101. dupa care urmeaza specificarea codului (alfa-)numeric postal si denumirea localitatii. 75112 Paris.18.. nu incep c u majuscule (rue des Ecoles. intrucât cititor ul nu va putea avea nici o imagine asupra a ceea ce inseamna D sau D. pe durata intregii zile. Bebe. de luni sau ani figurati inscrisa in acte IONESCU-ROSIIANU (sa u invers). Spre exemplu. du Printemps). Subliniem faptul ca este cel putin nepoliticos sa scriem. Daca. nu serveste nimanui si la nimi c sa scrieti Daniela-Oana POP (IONESCU-ROSIIANU). spre exemplu. este recomandabil ca denumirile strazilor si. sub numele avut inainte de casatorie. in formele de prezentare a CV-ului in limbil e franceza si engleza170. Daca redactantul CV-ului este de sex feminin. Adresa. London SW9 4LH). Acestea trebuie sa figureze in antetul CV-ului.1 . P. bvd.Str.). 15. 7 000 Bucuresti). respectiv. respe ctiv creati imaginea unui potential angajat aflat mereu in activitate. reamintim ca. insa. Mr. nelasând interlocutorului ocazia de neuitat (!!! ) de a presupune (ghici) si/sau de a se informa asupra codului ta rii si localitatii dumneavoastra de resedinta. Bl. puteti scrie: +40.. Mme sau M-elle (in limba franceza). nu subliniati etc. vati numit POP si.109. precum si al oficiului postal la care sunteti arondat constituie tot atât ea semne de respect suplimentar fata de cititor.in diferent de nationalitate . ati lucrat. de altfel) cu literele: Dl. este preferabil sa se preceada inscrierea acestuia (ca si a numelui. Este util sa remarcati faptul ca inscrierea majusculelor si a minuscu lelor este constant uniforma (spre exemplu. pur-s i-simplu. nu au caracter uzual. Ap.(in limba engleza). nu scrieti: str.

mama a sapte copii Evident. ca scop prioritar. din necunoas tere. puteti inscrie vârsta sau data nasterii dumneavoastra in finalul CV-ului. aparent banale . neprecizând numarul postulu i telefonic profesional. prea curând. nu inscrieti vârsta sau data nasterii in CV-ul dumneavoastra si lasati pentru interviu demonstrarea realelor capacitati si/sau disponibilitati profesionale de care dispuneti. pilot. la rândul sau. falsa): esecul sentimental es te o reflectare fidela a instabilitatii caracterului ! Ceea ce. in acest caz. la fi ecare interval de 15-30 minute. ase menea tuturor celorlalte. exageram putin ! Daca apreciati ca situatia dumneavoastra familiala constituie un atu pen tru obtinerea postului mult dorit. i n rubrica destinata situatiei dumneavoastra familiale. subliniem faptul ca este deosebit de riscant sa includeti. in maniera: 26 februarie 1979 (este mai relevant decât 26. este preferabil sa inscrie ti in CV Casatorit(a) . consilier in cadrul unei firme de asistenta si/sau de planificare conjug ala.U. obligatia de a va mai ocupa de cresterea si/sau de ingr ijirea respectivilor copii si dispuneti. Spre exemplu. in rubrica Dive rse . faptul ca aveti doi copii majori (eventual. de vânatori de capete mai mult sau mai putin profes ionisti175 Si. fapt extrem de important. vilelor. veti conferi CV-ului dumneavoastra o longevitate (in sens ul valabilitatii in timp) semnificativ sporita176. pe rsoane cu vârsta cuprinsa intre 25 si 35 ani. poate releva ca nu veti solicita. starii civil e. daca aveti.A. este recomandabil sa mentionati nationalitatea si cetatenia dumneavoastra numa i daca acest fapt va poate conferi un atu pentru postul la care aspirati. pentru angajare. aflate in prop rietate privata si/sau al sumelor (potential) aflate in conturile dumneavoastra .ului dumneavoastra telefonic profesional in CV. Aceasta poate constitui o dovada in plus asupra disponibilitatii dumneavoastra intrucât nu aveti. vârsta pe care o aveti ! Eventual. apreciem ca est e mult mai util si/sau oportun sa inscrieti in CV-ul dumneavoastra. casatoriti) si incadrati in munca . Iar daca. etc. veti elimina multe alte posibile interpret ari . mentionati-o. deja. CV-ul are. In acelasi context. specializati in a se autodistruge prin intermedi ul acestei rubrici. Daca sunteti despartit(a). este cel putin hilar sa c itesti. trebuie sa i se acorde. interzisa prin lege in S. spre exemplu. Recasat orit de trei ori cu cinci copii minori sau Divortat cu trei copii !!! Daca sunteti d ivortat(a). numarul apartamentelor. riscati urmatoarea interpretare (evident. Asadar. spre exemplu. Astfel. Limitarea baremului maximal al vârstei este. Exista situatii in care. Intr-un alt caz. caselor. legal.02. de o situatie financiara s tabila (fapt care. in CV. anumite firme prefera angajati casatoriti (si. Nu este mai putin adevarat faptul ca. Si inca (aparent) un amanunt: nu descrieti. sa adaugati. Starea civila si situatia familiala. in CV-ul unui candidat: Casatorit cu un copil de treisprezece ani . o importanta majora. deoarece nimeni nu va obliga sa inscrieti. Prejudecatile referitoare la vârsta maximala a candidatilor trebuie invinse cu mult tact si diplomatie. In consecinta.. intr-o aseme nea conjunctura Celibatar(a) si. profilul studiilor absolvite etc. apelând la formulari de genul: Vaduv. este preferabil sa actionati in co nsecinta si sa nu lasati hazardului (si nu numai ! ) ocazia sa fiti deranjat. de regula. este recomandabil ca. Ca regula generala . Este inutil sa indicati nationalitatea si cet atenia dumneavoastra in situatia in care aplicati pentru un post la o firma pers oana juridica româna si/sau aflata pe teritoriul tarii noastre. la situatia famili ala .1979 sau 26/02/79). astfel. din motive relativ facil de expl icat. autoturismelor etc. C ert este faptul ca si acestei rubrici.. va deci deti sa inscrieti in CV data nasterii dumneavoastra. Vârsta si/sau data nasterii. Nationalitatea si cetatenia. anumiti candidati sunt. Alte firme impun restrictii in ce ea ce priveste vârsta maximala a candidatilor. in aceasta rubrica. barbati177) si/ sau cu domiciliul in localitatea de resedinta. tata a patru copii aflati in intretinerea subsemnatului sau Divortata. Foarte multe firme prefera. acceptarea accesului dumneavoastra la si pentr u interviu. faceti acest lucru in exten so. fara a fi divortat(a). suplimentar. maj orari salariale! ). situatia familial a poate influenta decizia angajarii pe posturi de genul: reprezentant comercial. in mod normal . se po ate dovedi a fi in dezavantajul dumneavoastra . peste 50 ani. totusi. daca apreciati ca nu sunteti avantajat (si) din acest punct de vedere. o formulare de genul: Peste 30 ani experienta in domeniul financiar-contabil sau O viata intreaga in slujba medicinei (se poate chia r crede ca este vorba despre un epitaf ! ).

colocviu How to make presentations in English . aveti si titlur i stiintifice. inclusiv titl urile) aferente obtinute. etc. inscriind in CV. Este de o mare importanta ca interlocutorul dumneavoast ra sa cunoasca daca ati efectuat sau nu stagiul militar. fie inchiderea usilor (recrutorul va ezita sa propuna posturi la care nu doriti sa accedeti ! ). In cazul in care ati efectuat stagiul militar. seminariile. aprilie. In cadrul interviului veti avea oportunitatea de a releva.bancare ! In concluzie. specializarile. pe planul obiectivelor profesionale. Starea sanatatii. 7-12 martie 2001 etc. Evitati sa descrieti. In finalul acestei casete sau mar cata distinct. intre timp. numai daca vi se solicita si/sau daca ea este in avantajul dumneavoastra. agasa rea si chiar enervarea cititorului. etc. Cardiopatie ischemica nedureroasa sau Hepatita cronica evolutiva cu simptom n euro-vegetativ distrofic pe partea occipitala stânga !!! Chiar daca unii candidati re curg la aceste mentiuni din dorinta de a impresiona favorabil (adeseori.. EXPERIENTA PROFESIONALA. Facultatea Tehnologia Const ructiilor de Masini ). precum si arma178 si gradul pe ca re il detineti ca rezervist. anumite eleme nte care pot constitui atu-uri pentru viata (si/sau mobilitatea) dumneavoastra p rofesionala . Daca. nu va complicati si inscrieti in CV doar filiera urmata (spre exemplu. importantul rol de a releva scolile (in sensul generic al cuvântului) pe care le-ati absolvit. nu recurgeti la plictisirea. d aca ati evoluat. intr-o asemenea rubrica (este recomandabil sa redati tot ceea ce aveti de relevat in cuprinsul a maximum doua-trei formulari) puteti scrie: Manager al Dep artamentului de resurse umane din cadrul unei firme de prestigiu . eventual. din dorinta de a arata ca stiti ce vreti . a obtine si diploma de licenta . Este recomandabil ca etapele formarii dumneavoastra pr ofesionale sa fie inscrise in CV in ordinea cronologica inversa. Evident. este necesar sa inscrieti in CV perioada aferenta acestuia. precum si diplomele (eventual. Sef Departament tehnica de calcul intr-o societate de asigurari . Inscrieti aceasta rubrica la Date personale sau la Diverse . riscati sa nu mai corespundeti cu persoana pe care ati descris-o ! ). insa. insa. indeosebi pe recentii absolventi ai studiilor universitare. Acordati. 5 zile. septembrie 2000. o maxima atentie (in sens de rezerva ! ) in scrierii. nu faceti eroarea de a inscrie.). lucruri de genul: Operat la stomac de patr u ori . mai ales in cazul cel or postuniversitare. puteti inscrie o rubrica intitulata Obiective profesionale . cel putin. in functie de interesele urmarite. Universitatea din Orl(ans.). In majoritatea cazurilor. Pentru a mentiona studiile absolvite. cu lux (exagerat) de amanunte. in cuprinsul CV-ului. diferenta de nuanta fiind perc eptibil in avantajul dumneavoastra. Este recomandabil sa nu scrieti foarte buna . 2 zile.). aspecte confidentiale ale situatiei dumneavoastra familiale.. deta lii de genul: curs de managementul resurselor umane. se minar de gestiune a bazelor de date. firma care va incadreaza va trebui sa adopte masuri in consecinta si adecvate situatiei de (eventuala) intrerupere te mporara a lucrului. fie deprecierea dumneavoastra (in cazul in care un CV este arhivat de catre respect iva firma pentru câteva luni sau chiar un an. in cazul in ca re nu aveti inca efectuat stagiul militar. toate cursurile. in asteptarea unui moment favorabil . ne ezitati sa le expuneti cât mai estetic (spre exemplu: Doctor in ec onomie al Universitatii Harvard. reactia rezultanta le va fi total defavor abila Situatia militara. 2001. De asemenea. DESS in finante publ ice si gestiune. ci excelenta . este permisa utilizarea abrevierilor uzual intâlnite in viata cotidiana (spre exemplu: MBA. DESS. la aceasta potentiala rubrica din CV. de scurta durata absolvite (spre exemplu. Spre ex emplu. decât de ingaduinta). dupa c um arata si denumirea. a unor obiective profesionale mult prea precise. printre cel mai frecvent intâlnitele intrebari pe care tinerii (si) le pun atunci când trebuie sa co . DEA etc. In cazul in car e ati absolvit cursurile universitare fara. MBA al Indiana University. la Formare profesionala . mai mul t in sens de mila. cu maximum de detalii. stagiile e tc. A doua caseta a CV-ului179 se refera la FORMAREA PROFESIONALA si are. acest adevarat capitol al CV-ului180 ii inspaimânta si ii face sa "tremure" pe tineri. 2000 Absolvent al Universitatii Politehnice din Bucuresti. Intr-un asemenea context. deoarece acest fapt ar putea genera. Sef compartiment relatii cu publi cul intr-o banca . este recomandabil sa retineti ca nimeni si nimic nu va poate obliga sa descrieti.

apelându-se la exprimari de genul: Bilingv Franceza/ Engleza. Iata contextul in care subliniem faptul ca din ce in ce mai multi recrutori au dobândit obiceiul de a rezerva o parte a interviului pentru un dialog in limbile straine indicate ca fiind cunoscute de autorii CV-urilor. vorbit . Experienta dumneavoastra profesionala urmeaza a fi inscrisa in func tie de tipul CV-ului elaborat (cronologic. eventual. cu exceptia situatiilor in care anuntul firmei (va) s olicita acest lucru183. adeseori . fara a a gasa interlocutorul prin performantele exceptionale pe care le aveti ! ). puteti crea o rubrica ( caseta ) special destinata mentionarii titlurilor publicatiilor dumneavoastra. chiar stie cineva to t ce am facut eu pâna acum ?! . daca apelati la un CV functional.mpleteze datele referitoare la experienta lor profesionala. Desi unii autori182 recomanda inscrierea salariilor avute la precedentele locuri de munca. Practic. Notiuni de Spaniola (deb utant) . are extrem de putine sanse sa reuseasca in afaceri (si nu numai). (inca) putini tineri constie ntizeaza importanta pe care o prezinta cunoasterea si utilizarea limbilor strain e. responsabilitatea asupra oricarei (auto)apreceri trebuie sa fie ma xima. flash etc. (aproape) toata lumea este de acord: cine nu stapân este. Daca aveti si publicatii. Este recomandabil sa inscrieti si principalele sarcini s i/sau atributii de serviciu pe care le-ati avut in decursul carierei dumneavoast ra profesionale si. Acestea sunt probleme care va privesc strict personal si pot fi.fapt extrem de grav -. Iar d aca vi se conditioneaza184 ocuparea unui post de apartenenta la un anumit partid sau grupare politica. De asemenea. incepeti cu functiile cele mai import ante pe care le-ati detinut pâna in prezent. citit. In fine. mai ales in situatia in care sunteti (si) autorul unor carti si/sau lucr ari de specialitate si/sau de referinta. In cadrul acestei casete este recomandabil sa inscrieti câteva dint re competentele de care dispuneti si pe care le apreciati ca fiind relevante pen tru caracterizarea personalitatii dumneavoastra (spre exemplu: abilitati de comu . sectori al. la nivelul cel putin bine .curent. Italiana . Germana . chiar de la profesori. stiu sa fac multe lucruri ?! . I n consecinta. doua limbi straine. rezultatele obtinute (evident. Cum trebuie sa procedez p entru a-i arata interlocutorului ca. pentru ca potentialul interviu va fi si cel putin o oportuna prima ocazie de a vi se verifica sinceritatea declaratiilor inscrise in CV. cestea nu pot constitui decât apanajul celor slabi . Ne permite m sa (va) recomandam omiterea totala a oricaror afinitati si/sau realizari politice. chiar indicatii de baza ) primite de la ru de. in cazuri relevante. respectiv al celor care alearga du pa functii si/sau pozitii importante prin intermediul elementului politic. mai util si bine pentru noi sa incepem CV-ul prin a reda un moto care ne calauzeste pasii in experienta profesionala ? ! 181. este preferabila evitarea formulelor de tipul Limbi straine i nvatate . crono-functional. prieteni si/sau. lamurite (la nivel informativ) c u prilejul interviului. desi nu am o (bogata) experienta profesiona la. Nu inscr ieti si activitatile dumneavoastra sezoniere decât in situatiile in care sunteti i n cautarea unui prim loc de lucru. etc. functional. In consecinta. apreciem ca fiind extrem de utila prezentarea unor deta lii referitoare la modul de completare a elementelor caracteristice acestei rubri ci a CV-ului. Este recomandabil sa se renunte la formula d es intâlnita Scris. daca abia acum am terminat facultatea ?! . daca apelati la CV-ul cronologic. Dar daca am sa scriu altceva ? Ce. Nu este mai bine sa sarim peste aceasta rubrica de foc a CV-ului nostru?! . apreciem ca aceasta (delicata) problema nu poate fi solutionata decât in cadrul interviului. nu emiteti pretentii (ex igente) in cadrul CV-ului. etc. insa. pentru ca multe din lucrurile pe care le-am invatat odata le-am uitat ! ABILITATI. Nu este. este preferabil sa insc rieti firmele si posturile in care ati lucrat in ordinea inversa a perioadelor a ferente. un ii redactanti ai CV-urilor isi autoapreciaza cunostintele de limbi straine185. Mai mult.cunostinte medii. De asemenea. nu omiteti sa inscrieti perioade le in care ati lucrat si evitati (pâna la nivel de interdictie !) sa mentionati ca zurile (inca destul de frecvente) de genul somer intre si 2001 sau dat afara pen motive disciplinare la 2000 . mentionam: Ce pot sa scriu eu aici. Astfel. conform unor sfaturi (uneori. nu omiteti inscrierea acestora in CV.). In nici un caz sa nu descrieti s i/sau sa nu comentati cauzele eventualelor dumneavoastra esecuri sau motivele pe ntru care ati schimbat locurile de munca anterioare. decizia va apartine ! Mai ales ca urmeaza cea de-a patra c aseta a CV-ului dumneavoastra LIMBI STRAINE. Eventual. oare. Teoretic.

. AC/DC. de asemenea. voleiul si fotbalul (deci.. sunt de natura sa ne indice un potential perso naj inclinat spre complexitate. un candidat care are. etc. PASIUNI EXTRAPROFESIONALE (HOBBY-URI)188. Dimpotriva.191 sunt (cel putin) dife rite. Vangelis. clasice (ca numar de masuri muzicale standard). calaria. fiti dumneavoastra insiva. temperamente si trasaturi de caracter diferite de cele ale admiratorilor l ui Balzac. ca pasiuni extraprofesionale.nicare interpersonala si pentru lucrul in echipa. printre compozitorii preferati. indi . nu ezi tati ca. muzica si dansul . La Bruy(re sau Racine. Double Vision. spre exemplu. risca sa denote pesimism. sporturi de echipa189). in timp ce Black Sabbath. fou . chiar daca ati auzit si/sau ati fost ( aprig ) sfatuiti cam cum trebuie sa arate pasiunile extraprofesionale . Haydn si c hiar Mozart. Alexia. Brahms. In concluzie. nu ezitati sa precizati si eventualele performante notabile pe care leati inregistrat de-a lungul carierei dumneavoastra (spre exemplu: Am condus 6 ani o echipa de programatori PC si. Cappella si alte câte si mai cât e manele. indica potentiala incl inare spre necunoscut dar si spre necunoastere si superficialitate. Am redactat x programe care faciliteaza evidenta financiar-cont abila apelând sistemele informatice.. in functie de capacitati. Sarmale le Reci. In domeniul literaturii. nostalgic si (atentie la pericol ! . dar si foarte v isator (in anumite momente ! ). eziti sa continui lecturarea CV-ului pentru câteva minute Mai mult. Si.. multe dintre potentialele trasaturi de personalitate ale redact antului CV-ului. si chiar Bon Jo vi pot indica un temperament greoi . spre exemplu: Fizica nucleara: fuziune si fisiune nucleara . este recomandabil s a efectuati mentiunile de rigoare in cadrul casetei Abilitati. 2 Unlimited. asa c um am subliniat. vointa si puterea de a finaliza cu suc ces toate actiunile initiate. inalta capacitate si disponibi litate pentru efort intelectual sustinut. in acel asi timp.)186. este (foarte probabil) un tip visat or. Ravel s i Rahmaninov pot releva un (cel putin) potential optimism al redactantului CV-ul ui. Dimpotriva. pâna in prez ent. admiratorii lui Dostoievski. Având ocazia sa citesc. Mi ke Oldfield si Yes. precum si un program de gestiune a stocurilor de materiale ).J. Jean Michel Jarre. Erasure. daca ii specifica. inclusiv pentru limbajele de programare cunoscute (la nive l de redactare/elaborare si/sau de utilizare a programelor).. complex . deci fit i originali si scrieti exact ceea ce va place si/sau va si atrage ! Dar. Directia 5 (bine ca nu doi si un sfert ! ). Cehov si/sau Puskin vor avea. Chimia macromoleculara si genetica . este mai mult decât foarte util a acorda o maxima atentie pasiunilor extraprofesionale.) individualist (nu ii place lucrul si /sau activitatea in cadrul unei echipe). eventual. Strachinile cu Orez (cu Lapte de la Enache). poate denota un caracter foarte sociabil si comunicativ. Smokie. In situatia in care nu ati rezervat o ru brica speciala in cadrul experientei dumneavoastra profesionale pentru cunostint ele de operare PC187. Când. suntem convinsi ca persoane care iubesc (chiar cu pasiune ) greii de talia lui Queen. lalele si panele (sau pamele) auzite si nemaitraite ! 192. deoarece ele releva. Un candida t caruia ii place muzica clasica poate fi (si) visator dar. cu sigur anta. In eventualitatea in care stapâniti foarte bine domeniul infor maticii. preferati ca Vivaldi. unicitate si cizelarea frumosului. Pink Floyd. Religia hin dusa si absconsul subconstientului in microsistemica divinizarii personalitatii in cultura neopaleolitica . Dire Straits (inclusiv Mark Knopfler). In domeniul muzicii pop si rock. Celine Di on. Astfel. te intrebi daca nu esti prea mic si chiar nedemn pentru a purta o discutie cu un asemenea tânar (cel putin) supradotat Subliniem faptul ca pasiunil e extraprofesionale ale candidatilor releva multe dintre potentialele trasaturi definitorii ale caracterului acestora. pe Beethoven. Sfin x (cu Dan Andrei Aldea !)190. Sau. de admiratorii lui D. Chris de Burgh. De asemenea. i n ordine. natura si sahul.Sistemul de operare MS DOS . Bach. Cimitirul Bellu. urile simple . Uriah Heep. Bobo. Lisa Stansfield. Calculat oarele . Phoenix (din anii 75) etc. etc. Astrologia . ca temperament. am fost administrator de retea in cadrul firmei X. The Bee Gees. un candidat caruia ii plac excursiile montane impreuna cu prietenii. complicat si dur (in sens de dificil). Foreigner. sa precizati si faptul ca stiti sa n avigati pe Internet. ale u trupe"ca The Prodigy. Manolo etc. evitati formularile vagi de genul Imi plac sportul. am fost cel putin surprins sa constat ca multi tineri n u mai stiu sa traiasca . death etc. Chifteaua de Lut. la caseta Pasiuni extraprofesionale citesti lucruri ca. câteva mii de CV-uri. pentru a oferi si alte exemple.

2009 17 2.când cititorului toate detaliile de rigoare (ce ramuri sportive va plac.3. Elementele relatiilor publice 20 2.Ce sunt relatiile publice ? 18 2.1. Putet i inscrie. dar nicidecum in ultimul rând: . CUPRINS CAPITOLUL I 2 . evitati sa fiti pusi in situatii de genul Fa tu scrisoarea si eu tio semnez ! .2.3.6. Retele de comunicare 9 1.2. Evolutii majore in dezvoltarea relatiilor publice moderne 21 Capitolul III 22 3. Deci. Bariere de comunicare mma2 nou 8 1. pur si simplu. Tipuri de comunicare 14 CAPITOLUL II 17 RELATIILE PUBLICE economia firmei 22. evitati copierea modelelor ! ). este recoma ndabil sa il datati.1. ce autori . alegeti persoane dispuse sa isi consume 20-30 minute din timpul propriu pentru a redacta o scrisoare cu greutate .). trasaturile fundamentale ale caracte rului dumneavoastra vor fi depistate ! REFERINTE.nu uitati sa atasati (eventual.1. este foarte util sa le alegeti cu maxima precautie si grija. Comunicarea in timpul negocierilor 24 3. In general. Canale de comunicare 6 1.2. In acest sens.5.3. datarea redactarii sale poate deveni inoportuna. Deschiderea discutiilor 23 3. Protejarea informatiei si a documentelor 25 3. poate chiar decisiva pentru vii toarea dumneavoastra cariera In fine. Evident.1. regulile de baza si considerentele anterior prezentate ramân valabile pentru oricare tip de varianta si/sau de model (in general. In continuare vom prezenta câteva posibilitati194 de a redacta continutul unui CV. Daca. insa. Pentru simplul motiv ca. .3. Referinte .2.3. este de dorit evitarea insiruirii a mai mult de d oua nume de persoane care pot da referinte despre dumneavoastra (este foarte pro babil ca. indi ferent de vointa. iar daca nominalizat i doua persoane. nimeni nu va solicita referintele respective). COMUNICAREA IN AFACERI CA PROCES GENERAL 2 1.disponibile. Mijloace de comunicare 12 1. in functie de interese si/sau scopuri vizate. . la cerere .1. Comunicarea in cadrul negocierii afacerii 22 3.daca CV-ul este depus la o mare firma (si este posibil a fi conservat in a steptarea unei oportunitati viitoare) sau la o agentie de recrutare.2. el este rezultanta unui anunt publicat intr-un cotidian sau intr-o revista. Calitatile necesare personalului in ceea ce priveste comunicarea 26 CAPITOLUL IV 29 COMUNICAREA MEDIA 29 4. optiunea alegerii va apartine. cu variante ale modelelor in limbile româna. Legaturile de comunicare ale echipei de negociere 24 3. Presa scrisa 30 . Ori cum. compozitori si interpreti preferati aveti etc.2. va putem demonstra ca si noi putem face un CV pentru si in numele dumneavoastra ! ). mai devreme sau mai târziu.4.nu uitati sa semnati ceea ce ati scris (chiar daca destul de multe perso ane spun ca nu este cazul.Reguli de comportament ale negociatorilor vis a vis de sistemele de comunic are 22 3. Politici de pret si tehnici de promovare directa 25 3.2. franceza si engleza. functie de solicitare) o poza color in p artea din stânga sus a CV-ului dumneavoastra193. in etapa CV-ului.3.2.10.

Culorile 44 5.Tactica falsei oferte 101 . Puterea 74 8. Comunicare . Radio 32 4.7. clasificari privind negocierea afacerilor 79 8. Zâmbetul 41 5.1.2.7.2 Crearea si dezvoltarea marcii 66 CAPITOLUL VIII 73 NEGOCIEREA CA PROCES GENERAL 73 8.Alegerea tipului de strategie 93 8.Generalizari.4.2.5.1.4.2.imaginea organizatiei 57 58 7.1.1.Tactici.1. Mic dictionar non-verbal 40 5.1 Strategii directe 90 8. Imaginea corporatiei identitatea corporatiei 7.3.1.5.Tactica Trântitul-usii-in-nas 100 9. Comunicarea la nivel de individ 48 6.7.1.9.Strategii conflictuale 91 8.1. Timpul 75 8.3 Mâinile 41 5.5 Identitate.4. Sumar al expresiilor faciale 42 5.4.3.Terminologia utilizata in negocieri 81 8. Strategie de comunicare. Mediile electronice sau new media 37 CAPITOLUL V 40 COMUNICAREA NON-VERBALA 40 5.7.Strategii indirecte 90 8.5.7.7.2. tehnici si scheme de negociere 96 9.1.3.3.Tactica erorilor deliberate 98 9.1.4.2.6. Pârghiile procesului de negociere 74 8. Dece sau Dar 96 9. Inaltimea 40 5.1.2.6. definitii.Tactica lui Da.1. Consideratii privind procesul de negociere 76 8.Televiziunea 35 4. 1. Semnificatii ale unor gesturi 45 5. Ce este negocierea? 73 8.4. Limbajul trupului la leaderi 45 CAPITOLUL VI 47 COMUNICAREA INTERPERSONALA 47 6.strategia organizatiei 56 7.5.2.8.3.strategie de comunicare .9. Ochii 40 5.2.1. Aspecte specifice negocierilor 78 8. Fazele negocierii ef II 27 nov 2009 78 8. Daca .1. Imbracamintea 45 5.2.1. Tipuri de negociere 77 8.6.4. Strategii de negociere a afacerilor 88 8.3.1.3.2. Comunicarea la nivel de grup 50 CAPITOLUL VII 56 STRATEGIA DE COMUNICARE A ORGANIZATIEI 56 7. Avantajele unei bune imagini a corporatiei 62 7.2. Râsul 42 5. Cum s-a ajuns la conceptul de imagine a corporatiei 59 7.3.5.4.1 Incadrari conceptuale 58 7.3.2.1. Informatia 74 8.4. imagine si marca 63 7.8. Tehnici si tactici de negociere 93 Capitolul IX 96 9.1.Tactica ostaticului 99 9.2.4 Strategiile de cooperare 92 8. Elementele negocierii 76 8.4. Tactica dreptatii totale sau tactica Piciorul-in-prag 97 9. Concepte si relationari 63 7.

8.21.2.26.9.1. Tactica scurt-circuitarii 109 9.8.2. Finalizarea negocierilor 141 10.3.8. atunci 108 9.Tactica pasilor mici sau ..Tehnica intrebarilor 110 9. Influenta factorilor culturali in negocierile 151 . Tipuri de firme participante la negocieri 134 10.7.2.1 Pregatirea negocierilor 120 10.9.13.18.6.3. salami 107 9. Tactica mituirii 104 9.16.14.Dosarul privind bonitatea si credibilitatea firmei partenere 138 10.8.3.3.7.Elemente de influenta a rationamentului negocierii unei afacerii 117 9.11.20.2. Marimea si structura unei echipe de negociere 124 10.3.Pregatirile pentru incheierea unei negocieri 117 9. Reguli de formulare a obiectivelor 122 10. Metode de respingere a obiectiilor 144 10. Planul tactic al negociatorului 139 10.3. Negocierea conditiilor comerciale 141 10.Cererea de oferta 122 10.1. Negocierea problemelor juridice 140 10.2.14. Sursele de informare din cadrul unei negocieri 135 10.9. Personalitatea psihologica a negociatorului 134 10.6. Tehnica parafrazei 109 9.15.1.1.2..3. Calitatile si caracteristicile membrilor echipei de negocieri 125 10.3.2.23.22.5.1 Rationamentul in negociere 115 9. Specificitatea negocierilor internationale 147 11.14. Organizarea negocierilor si obtinerea informatiilor in afaceri 125 10.1.19.Tactica daca .1. Negocierile internationale si cultura 151 11. Dosarul privind concurenta 138 10.4.Dosarul de conjunctura 138 10.Tactica surprizei 105 9.3. Metode de compromis in etapa finalizarii 142 10.Implicatii ale negocierilor internationale 150 11. Inceputurile negocierilor internationale 146 11. Dosarul tehnic 137 10.Negocierea conditiilor tehnice si de calitate 140 10.Tactica de bazar 102 9.2.Tactici de asociere/disociere 110 9.14.Tehnica time out 108 9.17. Tactica utilizând Intoxicarea statistica 102 9. Caracteristicile negocierilor internationale 148 11.Tactica . Tactica stresarii si tracasarii 104 9. Empatia 144 11. Desfasurarea negocierilor 127 10.16.12.4.Vânzarii in trei pasi 103 9. Mandatul echipei de negociere 135 10.12.8.15.6.3.11. Dosarul cu sursele de finantare 138 10.5. Marimea si structura echipeii de negociere 123 10.21. Dosarul comercial 137 10.10.8.Modele de negociere 119 CAPITOLUL X 120 PREGATIREA DE DESFASURAREA NEGOCIERILOR 120 10.3.7.3. Conducatorul echipei de negociere si sarcinile acestuia 124 10.13 Tactica reprezentantului 105 9. Microclimatul negocierilor 126 10.10.8. Negocierea conditiilor de plata 141 10.1 Diferente intre negocierile internationale si negocierile nationale 147 11.4.Organizarea negocierilor prin rationamente concrete 114 9.8. Strategii ofensive in conducerea negocierilor 116 9.2.24. Tehnici de finalizare cu succes a negocierilor 143 10.

Ed. Harta negocierii (The Deal Map) Putere si relatii in negocierile internati onale 154 11.3.C..Stilul nord-european 159 12.NegociereaperfectaNemiraEditura Risoprint . pag.9. Arta actiune .G. 9 Ion Haine? Introducere în teoria comunic?rii.2 . Stilul francez 159 12. Bucuresti 1998 5iltropIM. op. 8 14 id. EdituraBucurestiBucuresti 2000. pag. Bucurestideyvoltarii relatiilor interumane ... pag. Editura Nationalin Editura Polirom Polirom . B 2 Boston F. Comunicare si Manual Afacerilor . op.ro 18 www.internationale 151 11.e_guvernare.5.pag. 2003. Cluj1998. Stilul chinez 162 12. pag.ro 19 www. pag. 1998. op.1.Stilul indian 162 CUPRINS 171 BIBLIOGRAFIE 172 BIBLIOGRAFIE 1arlow C. Bucure G C 11 Prutianu 10 9 8laias St.cheie pentru negocierile internationale 157 Capitolul XII 158 Particularitati ale negocierilor comerciale in diferite tari si stiluri de neg ociere . 11 2 id. Stilul comunist 160 12...4. Br ?ila. pag.. . 6agot P.W. 7 Michael Kunczik. 14 16 id. Inc. 16 18 Dan Voiculescu Negocierea form? de comunicare în rela?iile interumane. Buc re?ti.Editura S www. 11-12 12 id.10. Bucuresti relatiile interumane . Implicatii ale diferentelor culturale 153 11. 30 ibid.irkenbil.Stilul american 158 12.cit.1998 P K J H .& Eisen P. Purchasing negotiations . Stiluri occidentale 159 12. Presa Universitar? Clujean?. Astrid Zipfel . 1998. cit. Puncte .2. pag..Vera . 17 16 Ziglar Z. Negociereavointei Negociere Teorra. pag. Stilul Arab 161 12. pag. Arta 1999 3arnegie D. Bucure?ti.Veche Bucuresti 2000. Costache Rusu ABC-ul comunic?rii manageriale. Costache Rusu.. . Editura Cartea Editura Curtea Veche ess . Negocieri.comunicare. 23-25 Monica Voicu.6. Editura Danubius ..1983. 17 11 Monica Voicu. 20 19 20 21 22 23 24 ibid. 17 Id. 4 id. Stilul englez 159 12.academiaonline.cit. Costache Rusu. .de .ro Bucuresti virf. 1998. 1 Monica Voicu. pag. 19-20 Monica Voicu.ro 20 www.4. . 6 id.mie. 12 Iasi 2000 Comunicare si de a negociacomunicare in1997 .. 158 12.. 13 Ion Haine?. pag. Antrenamentul Counicarii sau arta de a ne intelege .. Editura Funda?iei România de mâine . 9 15 Michael Kunczik. in afaceri Bucuresti . Arta Negocierii . Stilul mediteranean 160 12. Arta Vânzarii . 132 ibid. D.cit. CBI Publishing Companz . op. pag.3. pag.. Negociere1998. Secretele Succesului .cit.. op.Napoca . 3 id. afaceri forma Institutul European Voiculescu 14 Soitu L . 134 id. Puterea de Comunicare si Orfeu 7ennedy G. Astrid Zipfel Introducere în ?tiin?a publicisticii ?i a comunic?rii. Editura ?tiin?ific?. Editura .J. 5 id. Negocierea 13 Randolph&Straton .8. Editura Curtea Veche Bucuresti 2000 15 tiintificaDincolo de 1991 Editura Curtea Veche .7. pag. 12 8 id.6. 18 10 Ion Haine?.Bucuresti 2000. 1991. Gemma Pr B 4iblin L. 1997.cit. Costache Rusu .Editura Iasi sti 2000. op. Bucuresti ..

. Denis. pag. 1997. Publishers. 1995. pag.Mass Communication Theory. pag. Lawrence Erlbaum Associates. Malcom Mallette (editor).. Vol. Malcom Mallette (editor) manual pentru ziari?tii din europa central? ?i de est. XLI. pag. op. 41 F. Ia?i. pag.pag. Id.25 26 27 28 29 Id. pag. 1998. Ed. p ag. 26-27 59 Mihai Coman Introducere în sistemul mass-media. 77 69 Jan Szczepanski No?iuni elementare de sociologie. pag. pag. pag. 75-85 42 ibid. Ed. 1997. 63 id. pag. 141 47 Denis Mc Quail . Ia?i. 61 Revista Studia Universitatis Babe? Bolyai. . pag. Vol. Ephemerides. I. Polirom. pa g. 1996.. Mesagerul Cluj-Napoca. 1997. 105 53 id. pag.. 285-286 49 ibid. pag. 23 36 Revista Studia Universitatis Babe?-Bolyai. cit. 34 30 Revista Studia Universitatis Babe?-Bolyai. 60 39 ibid. Sandra Ball-Rokeach Teorii ale comunic?rii de mas?. 292 50 Pierre Bourdieu Despre televiziune. Ephemerides. pag. 18 48 Jean-N?el Jeanneney O istorie a mijloacelor de comunicare de la originipân? în pr ezent. pag. 1972. pag. cit. 1996.14 60 id. 21 57 ibid. 1999. Ephemerides. cit. 9 46 Mallette F. I. New Jersey. Polirom.. op. Editura Polirom..44.. Institutul European. op. 55 Mc Quail.. Vasile Dâncu Note de curs: Cultur? ?i comunicare de mas? ibid. pag. pag. pag. Ed. I. anul XLII. pag. Orlando. pag. 85 44 Stephens Mitchell A History of News. Malcom . 70 40 id. 278-279 66 Traian Rotariu ?i Petre Ilu? Sociologie. 20 56 ibid. op. Meridiane..108 54 Roger Silverstone Televiziunea în via?a cotidian?.. 4 68 Traian Rotariu ?i Petre Ilu?. USA. cit. Ed. 4 37 F. cit. 1996.London. 1997. 1999. 1997.. Ephemerides. pag. 5 62 Michael B. 34 Public Relations 35 Mihai Coman Manual de Jurnalism. 1994. 22 58 ibid. 1992. EdituraPo lirom. sub îngrijirea lui Marin Mincu. pag. Ia?i. 27 33 id. Ed. 40 51 Mihai Coman Manual de Jurnalism. pag. Editura Polirom. Mahwah. 65 ibid. pag. op. Tehnici fundamentale de redactare. Ia?i..editura world press free committee.. pag. 26-27 Monica Voicu. 1995. pag. 64 id.. Harcourt Brace College Publishers. 68 67 Revista Studia Universitatis Babe? Bolyai. 90-92 31 ibid. ?tiin?ific?. 93 32 Ion Haine?. pag. Tehnici fundamentale de redactare. 105 52 Mihai Coman. op.. Costache Rusu.cit. Salwen An Integrated Approach to Communication Theory and Research.cit. SAGE Publications. 270 45 13 Gianni Vattimo Societatea transparent?. 1999. Bucure?ti. Ed. Pontica. pag. 76 43 ibid.. pag.. 1996. pag. op. 86 38 Melvin DeFleur.

op. pag. Yale University Press.14 90 Semprini.18 100 Cohen. p.. De Vest. 76 The Image of a Company . op.johnmole. The manager as negotiator. Ed. pag.. Bucure?ti. P.. 108 O no?iune interesant? este aceea a credibilit??ii colective asociat? de grupur isau de indivizi imaginii-cultural construit?. Lewi. 333 85 Ielics..A. ianuarie 1988 104 Dupont . Bucure?ti. . C.199 3. pag. 1999 p. 223 Traian Rotariu ?i Petre Ilu?. 39 87 M.. 75.pag. Architecture Design and Technology Press. La Marque.Dan. 84 Jan Szczepanski. cit. Herb.. n.15 99 Brehoi.pag 203 103 Articol din Negotiation Journal. pag. pag. 67 86 Argenti.. Ed.35 84 Smith. Orice se poate negocia. R. 2000 93 M. pag. The Free Press. 135 106 Zartman. P. etc. p.278 102William Ury. A. 33 80 Hefting.Patton.. 41 92 Porumb. The Practical Negotiator. pag. 333. op. 238 Argenti. 95 Zamfir. Londra. 1998. Conflictul colectiv de munc? ?i greva. 57 88 bid.com 110 Ibidem p. pag. P. 109 www. op.Ed. în The image of a company..Colosseum.68 97 Voiculescu. Sebenius.Manual for corporate identity. cit.Strategic communications management. F. Ed. Neuman. cit.W. Bartoccioli.cit. La comunicazione della marca. Franco Angeli. op. Irwin Mc Graw-Hill. op.Marketing Communication. Negocierea în organiza?ii. pag. Dic?ionar de sociologie. Ed... 82 ibid.R.. NewYor k. A.I. pag. L. 31 78 Smith.. J.Vl?sceanu. Paris.. cit. pag. pag. London. Milano 2001. op. pag.. pag. în op. A. Milano.. Buman. Ed.. pag..Eurostampa.a.37 81 ibid.W. R.Ury.studio sulle strategir di com uniczione.1993 96 Fisher. 1986. Marche e mondi possibili.. 83 Hefting. cit.3 111 H. M. 1 991. pag.Pop.. 1994. Timi?oara.. B.. 33 94 id. P.... 79 112 cât de hilar? ne apare eventualitatea desf??ur?rii interviului ?i între alte fi in?e ! . Timi?oara. 1999..15 77 White. Timi?oara...49 101 Lax. P.pag. Dincolo de refuz.L. Addison Wesley Publishing Company. Forum. pag.cit.Mazur.23 98 vezi Bogathy.. Seuil..pag. cit. 1995. 1993 91 ibid. 213 71 72 73 74 ibid.G.. cit. Editura de Vest. ISU Cattolica. 1995 .. 1993. pag..care se fondeaz? asupra unui alt grup. C. D. Consumatorii ?i pia?a. Bucure?ti. P. P. B. pag. pag. pag. Credibilitatea combin? aceast? dimensiune colectiv?.Dacia. 1995.. 43 75 id. cit.Making publicrelations work. Corporate Communication.. . op. Tehnici de comunicare. Succesul în negocieri.. T.K.. Cluj-Napoca. 35. Zoltan. pag. cit. Ed. Kogan Page Limited. pag. 31 89 G..pag. Bartoccioli. E. 79 Argenti. op. Babel. 1999 . op. 1990. 321-324 105 Posses.. . note de curs. p.17-21 107 Un exemplu este interpretarea incorect? a unor forme de polite?e.pag.. pag. 212 70 12 ibid. 77. semnifica? ia zâmbetului.

... p. ne referim la sensul figurativ al cuvântului!.. 133 .S.. CRUFOC. .. a priori. utilitatea ?tiin?ei de a aplica programarea neuro-lingvistic? ne va fi de maxim? importan?? ! . KOGAN PAGES... 1997. Dollé. Pop.. 1999 ?i 2000 119 acelea?i motiva?ii stau la baza cump?r?rii unui produs ?i/sau serviciu n.S... lucii le este favorabil? ! .113 cf. Lefter.R. uneori. 139 .. acorda?i o maxim? aten?ie elementelor specifice program?rii neur o-lingvistice ! . p.. 64 129 a încerca s? inducem în eroare interlocutorul se poate dovedi ceva fatal pentru viitoarea noastr? carier? ! .. Manolescu Managementul resurselor umane.a.. 120 .. 9 114 extrem de s?rac? în domeniu ?i.E.. n.a.cit.U . rolurile ca re urmeaz? a fi interpretate de c?tre membrii comisiei r?mân tot 3 ! 136 de regul?. 1995.E. datorit? pozi?iei ierarhice superioare a postului scos la concurs. ?i SEGACE .în care.op. de parc? interlocutorul lor ar fi ( cel pu?in) incompetent ?i nu s-ar putea exprima ! 138 din nou. trebuie s? avem nervi de o?el !. aprobator. mai ales. mare aten?ie la mi?c?rile mâinilor ! . cu cât. 36 116 din fericire. P?cat de prieteniile (sper. s? nu fim asculta?i ?! .a. 134 exist? situa?ii .a. J. n.. întreab?. 1996 118 cf.. se pot formula recomand?ri. 122 statistic (studiu C.).R. Fletcher Conducting Effective Interviews. interviurile se desf? ?oar? în 6 . ce poate fi mai demotivant ca. din cap. în timp ce vorbim. cât m? cost? s? ? ) 141 un jenant..mai ales la marile firme ?i/sau companii . cit.. 125 subliniem c? nu suntem de acord cu autorii care ne înva?? ce întreb?ri s? punem comisiei ?i ce r?spunsuri-standard s? oferim intervievatorilor ! Evident. de suferit. Mul?i. deoarece (aproape) nime ni nu are nevoie de colaboratori mai buni ca el ! Aceasta. Editura Didactic? ?i Pedagogic?... dau. atunci când intervi eveaz? pe cineva. deja. p. uneori.. cu atât mai mult. 132 în context. 117 S..A.. n. va fi necesar ?i oportun s? îl tragem pe interlocutor de firele de p?r la care ?ine cel mai mult. îl cataloghezi în ma . p. Pentru c? numai cei mai buni ?i cei mai tari reu?esc ! ..Bucure?ti.. este recomandabil ca membrii comisiei s? alterneze rolurile pe car e urmeaz? s? le interpreteze ! Ra?iunile sunt evidente ! 137 este atât de penibilul comportament al unor reporteri care. 121 . doctor în psihologie studiu Universitatea Robert Schuman I. d Eyrames. 158-166 128 idem.A. 131 ..P...S. penibil ?i oribil gest: vrei s? scapi de cineva.. interviurile desf??urate în unele ??ri occidentale mi-au dovedi t contrariul!... pentru a-l stimula!. A. dar nu cu caracter de obligativitate ! Oricum. cât de mult am avut. asupra probl ematicii vom reveni cu am?nunte 126 a nu se confunda cu surâsul ironic ?i/sau cu cel de tip grimas? pe care (înc?) p rea mul?i candida?i îl afi?eaz? cu o non?alan?? adeseori dezarmant? ! 127 D... zgârcit? în furnizarea informa?iilor n 115 V.. Mulhouse. Bucure?ti. numai 5 dintre candida?ii accepta?i pentru interviu sunt elimina?i în primele 30 secunde. studiu C. cu M... DA. practic. respectiv într e momentul în care bat la u?? ?i cel al a?ez?rii pe scaun ! Detaliile pân? la care s e merge sunt extraordinare ! 123 experien?a demonstreaz? c? nu este deloc recomandabil s? epat?m ?i/sau s? ? oc?m prin ?inuta noastr? vestimentar? (?i nu numai !). este bine s? nu fim (aparent) cei mai buni ! 124 exist? cazuri în care unii candida?i apreciaz? c? dovada unei s?r?cii. din aceast? cauz? !. op. 140 ce jargon ! (foarte des utilizat.E.. 130 .T.7 runde (inclusiv cu fiecare manager sau ?ef de departament ?i cu man agerul general) 135 chiar dac? num?rul acestora este inferior sau superior cifrei 3. StarsbourgSud A. numai aparent) distruse ! ..

.a. Goldstein op. p. ). cit. prin scrisoarea sa de motiva(ie.a..n. 145 .Neuman .. scrisori-oglind( .. H.. Ne permitem s( apreciem c( scrisoare de motiva(ie est e mult mai conving(tor ! .. 164 Aten?ie! A nu se confunda cu résumé! n.Arta de a g?si o slujb( bun(. 160 spre exemplu. n. cuantumul salariului nu poa te constitui obiectul unei (unor) negocieri prin coresponden(( . probabil din tabloul lui.a.229. ca o firm? s? primeasc?. etc.n. 151 spre exemplu.. respectiv 80 gr/mp. Sahnoun. parc? po?i ruga. 167 Acelea?i considerente. cât de agramat apare (atât de des uzitatul!. ne permitem s( apreciem c( asupra utilit((ii. . cit. viziteze . n .a.a.Neuman .a. dificult((i (n aprecierea sa de c(tre interlocutori ! -n. scrisori de apropiere direct( (!?! n.a..a. Goldstein Le Guide du CV. H.. 157 Expresia este extrem de des uzitat? în Occident!.. 153 . ?i total neinten?ionat! ..R..a.. 143 ..a. . urât. Business Tech International Press S. Editions FIRST/AXIS..de(i traducerea scrisoare de introducere ne apare ca. 56-67) trateaz( problematica scrisorii de introducere ..a. n. Feel op. 162 !!!. deoarece exper?ii în grafologie sunt foarte greu de g?s it ?i. scrisori de introducere ca urmare a unui anun( orb (!?! .. aproape sigur.. 161 Am mai efectuat o referire la aceste aspecte la cap. pe numele aceluia?i candidat . mai ales.Neuman . 10. men(ionarea. altul adus de un prieten comun al directorului ?i al candidatului. .a.. în con?inutul Reguli i de aur nr. C. for(at( !)...). etc. C. În . 163 P. n. KOGAN PAGES.. 155 Facem referire la scrisorile de motiva?ie elaborate.. p. 6. 146 H. 73. 58).a... 154 Nu putem fi de acord cu u(urin(a cu care unii autori (spre exemplu.... n. 149 Nu omite?i s? indica?i titlul ziarului (revistei) ?i data apari?iei anun?ulu i!.. 42. 144 ..56 .) (i alte c(te (i mai c(te (mai degrab(. n. Neuman op. et c. M. scrisoare de introducere (cf. Sahnoun. n. op. pag.n.n...cit.. cost?!. ?i nici pe aceea nu o ?tiu. autorii mai sus cita(i opteaz( (i pentru scrisori exploratorii ( a se vedea (i exemplul nr... bine ! . c el pu(in. Bucure(ti. dou? CV-uri (bineîn?eles) diferite: unul expediat de candidat.L .. vor fi de natur? s ? genereze eliminarea oric?rui candidat n. Iat? cum dorin?a de a face bin e poate avea urm?ri imprevizibile!. cu at(t mai mult cu c(t. De asemenea. 152 . pe cineva.cit. 168 Dac? este vorba despre un résumé (o prezentare sintetic? a activit??ii dumneavoa str? profesionale).a..cit. 166 Este vorba despre greutatea hârtiei tip XEROX comercializat? în România... n.. se poate dovedi a fi o grav( er oare.. (i tot spre exemplu: un autor care..a.n.4 de la p. scrisoare de prezentare. 147 Mai este (nt(lnit( (chiar dac( are un con(inut diferit) (i sub denumirile: s crisoare de acompaniament . 1994.. p. ceva ! . adic? s? .a. spre exemplu. 202-211.) s?-?i aduci aportul !!!. p.n.. 148 Nici chiar pilele ?i/sau rela?iile .. 1992. H. n.op.. va avea. 156 Practic.. 158 Contrar p(rerii lui H. de regul(..a 159 P.a. p.. urmare a unor lucruri auzite ?i/sau discutate cu cineva. cit.. (n con(inutul sc risorii de motiva(ie.. necesit((ii (i importan(ei scrisor ii de motiva(ie se insist( mult prea pu(in (n literatura de specialitate . 165 S-a întâmplat . traduse eronat ! . uneori. în general..a.. explorea z( viitorul loc de munc(. 56-67. p. 150 Nu vom intra în detalii.a.) a interlocut orului n. Aceasta. depinde de gradul de impunere pe care dori?i s? îl imprima?i interlocutorului.1.a.a.. 1997. scrisori-CV . men?ionarea titlului se poate dovedi util? pentru cititor. reg?site în scrisoarea de motiva?ie. a preten(iilor salariale.Neuman (op. 231) . în urma unui an un? într-un ziar (jurnal) n. Mendeleev ! .. este vorba despre elemente de flatare (negratuit?!. p.n.iera descris? ! 142 .

Formare profesion al? . men?ionarea acestor elemente se poate dovedi a fi (cel pu ?in) foarte riscant? ! .. s? utilizez apelurile tel efonice private în timpul programului meu de lucru. este suficient s? înscri e?i.a. ulterior reu?itei proc esului în favoarea dumneavoastr?. o pute?i face. faptul c? sunte?i femeie (sau c? sunte?i nec? s?torit? sau c? ave?i sau nu copii). într-o form? mai mult sau mai pu?in mascat? . 170 Exemplific?ri detaliate referitoare la formele de prezentare a unor CV-uri v or fi redate în finalul subcapitolului n. 172 sau: +(40) (1) . télécopieur).. 173 În situa?ia în care expedia?i CV-ul dumneavoastr? în România. precum ?i pentru codul e-mail. cu prilejul interviului pentru angajare vi se repro?eaz?. În mod logic. în scrisoarea de referin?e. fax (fr. pe m?sur? ce dobân di?i experien?? profesional?. Responsabil Pub lic Relations ?i cu o experien?? de peste ?ase ani în marketing. jurnalism ?i lobb ying.R -) de intenden?? ?i absolven t al studiilor superioare economice. care s? releve principalele lor realiz?ri). etc. Altfel. Experien?? profesional? . Sahnoun.. înscrie?i aceast? caset? imediat dup? cea referitoare la datele personale. formul?ri de genu .a. o simpl? ac?iune judiciar? intentat? respectivei firme pentru discriminare în alegerea candida?ilor femei va putea fi de natur? s? v? aduc?. 177 Mare aten?ie! În situa?ia în care. ca regul? general?.a. 9 ani de experien?? în managementul unei echipe comerciale la S. 179 În situa?ia în care a?i absolvit una sau mai multe ?coli de renume ?i/sau dispun e?i de o mai redus? experien?? profesional?. În caz contrar. Ex perien?? în managementul echipelor incluzând de la 6 la 250 persoane. C. a num?rului postului telefonic mobil pe care îl de?inem!. l?sând loc pentru relevarea bogatei (?i im portantei) experien?e profesionale pe care o ave?i. formarea dumneavoastr? va trece pe planul doi (cu ex cep?ia cazurilor în care profesia pe care o ave?i este de natur? s? v? influen?eze profund cariera: medicin?. dar. arte plastice etc.Le Guide du CV. Limbi str?ine . Editions FIRST/AXIS. Abilit??i . 181 Subliniem. spr e exemplu.. în context.. . Spre exemplu: Director comercial.. cele dou? nu pot fi confundate decât prin. o sum? de bani deloc neglijabil?!. 182 P. n. p. ve?i fi avantajat din punct de vedere al ex perien?ei profesionale n. Inginer de sistem din anul 1992. 174 Pute?i amplifica imaginea pozitiv? asupra persoanei dumneavoastr? înscriind.. în cadrul unor CV-uri. este cel pu?in total nepotrivit s? întâlne?ti. un CV cuprinde urm?toarele rubrici: Date personale . actorie.. 178 Spre exemplu. dac? sunte?i ofi?er (în rezerv? .estul Europei. 1992.n. 59 .general.a. faptul c? mul?i redactan?i ai CV-urilor apeleaz? la acr o?euri (una sau dou? fraze de debut. (056). etc. 171 Acela?i lucru este valabil ?i pentru num?rul postului dumneavoastr? de telef on mobil. cu titlu strict confiden?ial. voin?a autorului lor. o adnotare de genul: Evit.Goldstein . Sunt un adev?rat profesionist în comunicarea interpersonal? verbal? ?i nonverbal?. este recomandabil s? o red a?i spre finalul CV-ului dumneavoastr?. Pasiuni extraprofesionale . în CV. MIRAJ -S. Evident. . telex.A. în CV. 176 Cu excep?ia cazurilor în care ?eful nostru nu înscrie. spre exemplu: (01). între paranteze. Cuno?tin?e temeinice în domeniul tehnicilor de formare ?i motivare a personalului. m? pute?i cont acta la num?rul.C. Responsabil al sis temului de date din cea mai puternic? firm? româneasc? din sud.. respectivul num?r de post telefonic. .. 169 În general. codul numeric pentru apelul telefonic (prefixul) al localit? ?ii dumneavoastr? de re?edin??. 183 Dac? vi se solicit? s? emite?i ?i preten?ii salariale. 175 Ca s? nu mai facem referire la reala nenorocire care ar putea rezulta din înscri erea.) 180 Experien?a profesional? constituie cea de-a treia caset? a unui CV. ?e ...

..a. Interests. include?i ?i poza ! Oricum nu ave?i nimic de pierdut (decât câteva mii lei ) . n. 192 idem .a.. Iar pentru a fi mai siguri. etc.V. în plus.. Eventual. 3000 $ pe an. un soft din Windows 2000. p?rerile sunt împ?r?ite: cu sau f?r? poz? ? Normal este ca în anun? s ? se specifice dac? este sau nu necesar? ata?area pozei la CV. în medie.A. Others.-ul lor. un sport colectiv. r?spunsul a fost sec ?i invariabil: A?a ne-a înv??at la ?coal?/facultate s? scriem ! La probele practice îns? F?r? comentarii ! 186 Aceste abilit??i pot fi incluse ?i în scrisoarea de motiva?ie. a relevat c? persoanele ca re au men?ionat. 187 În finalul casetei Experien?? profesional? pute?i include o rubric? intitulat? Cuno?tin?e operare PC 188 Pot fi întâlnite ?i sub denumiri ca: Hobbies. Dac? aceast? pre cizare nu este f?cut?. a fost serios ?i nu sunte?i braconieri sau vân?tori de capete ! . 193 ?i aici. 194 preciz?m c?. citit = 5/5.U.n.A.. în C. este preferabil s? nu ezita?i ?i s? v? interesa?i direct la firm?. vor bit = 5/5 ! Întrebând autorul unui asemenea text pe ce baz? a fost f?cut? respectiva apreciere. caseta poate fi urmat? de o rubric? intitulat? Informa?ii adi?ionale (mai ales în CV-urile de tip a nglo-saxon) 189 Un studiu elaborat la începutul anilor 90. 185 Nu arareori am întâlnit situa?ii de genul: Engleza: scris = 4/5.a. câ?tig?. tehnoredactarea unui CV poate fi facil apela t? ?i efectuat? prin intermediul unor programe informatice ca.n. numit Recruitment Data Base ce include programul CV Autho r ?? ?? ?? ?? 5 224 . în S. Dac? vre?i s? a pela?i la asemenea abord?ri este recomandabil s? renun?a?i a v? mai elabora CV -u l ! .U.. 190 ca ?i Sfinx Experience 191 sper c? nu am omis prea multe sute de alte nume ?i nu am sup?rat pe nimeni ! .l: Doresc s? lucrez în firma dvs.. mai ales în S. numai dac? este serioas? ! sau Sper c? anun?ul Dvs . 184 Inutil s? mai preciz?m consecin?ele nefaste ale diletantismului politic ?i/ sau economic asupra situa?iei a suficient de multe firme din România .. spre exemplu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->