UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

CURS DE COMUNICARE SI NEGOCIERE IN AFACERI

-2004-

CAPITOLUL I 1. COMUNICAREA IN AFACERI CA PROCES GENERAL Comunicarea poate fi definita ca: - procesul prin care o persoana (sau un grup) transmite un continut conceptual (o atitudine, o stare emotionala, o dorinta etc.) unei alte persoane sau unui alt grup 1 - arta transmiterii informatiilor, ideilor si atitudinilor de la o persoana la al ta 2 - trecerea unei informatii de la un emitator la un receptor 3 - comunicarea reprezinta o caracteristica fundamentala a fiintei umane si exprima universalul, spre deosebire de comunicatie, care se refera la instrumentele, la tehnicile sitehnologiile ce inlesnesc si amplifica procesul decomunicare intre indivizi si intre colectivitati, conferindule,in anumite cazuri, un caracter de masa 4

- a face cunoscut, a da de stire, a informa, a instiinta, aspune 5 - ansamblul proceselor fizice si psihologice prin care se efectueaza operatia in relatie cu una sau mai multe persoane in vederea obtinerii unor anumite obiectiv e 66 Paul Watzlawick considera comunicarea ca fiind conditio sine qua non a vietii omenesti si a ordinii sociale 7. Parerile difera, insa, de la autor la autor, asa incât unii vad in comunicare, ca act in sine, o premisa necesara pentru functionar ea oricarui sistem social. Acestia arata ca termenul de comunicatio nu se refera doar la comunicare ci s i la comunitate, care la rândul ei inseamna organizare, implicând obligatoriu comuni carea intre indivizii care o alcatuiesc.8 O forma simpla de comunicare a fost propusa de Karl B?hler, in 1934, in luc rarea sa Die Sprachtheorie 9 (Fig. 1), completata ulterior de Roman Jakobson (Fig. 2) Fig. 2 Schema lui Roman Jakobson E.M.R. = emitator, mesaj, receptor Schema lui Jakobson este mai complexa, deoarece acesta i-a adaugat trei com ponente C.C.C. = cod, canal, context Dictionar de termeni: E = emitator, cel care emite un mesaj sau initiaza comunicarea R = receptor, cel care primeste mesajul M = mesajul, informatia emisa de E si receptata de R Relatia de comunicare se realizeaza dupa cum urmeaza: - emitatorul trimite un mesaj, care va fi inscris intr-un cod prin procesul numi t codare; odata ajuns la receptor, mesajul va fi supus actiunii de decodare, adica de descifrare a informatiei transmise. Mesajul in ca uza are intotdeauna un scop bine determinat, in sensul ca emi tentul are scopul de a oferi informatia, iar receptorul are scopul de a o recept a. Roman Jakobson arata in lucrarea sa Probleme de stilistica ce presupune procesul comunicarii: un transmitator (emitator, vorbitor), care tr imite un mesaj unui destinatar (receptor, ascultator), mesajul raportându-se la un context. Mesajul e constituit din elementele unui cod care trebuie sa fie comun celor doi parteneri aflati in contact 10. Trebuie sa fim atenti la distinctia di ntre cod si mesaj, care nu sunt acelasi lucru primul este abstract, are un numar redus de semne (28) si poate fi verbal sau scris, in timp ce al doilea este con cret, nuantat si mai bogat. De asemenea, codul verbal dispune de vorbire, mimica , gestica, privire, iar cel scris numai de punctuatie si de unele categorii gram aticale. Suprematia mesajului in raport cu codul este evidenta, una dintre princ ipalele tendinte ale comunicarii fiind o cât mai buna adecvare a codului la mesaj. Comunicarea poate sa apara sub mai multe forme, spre exemplu, ca mesaj scri s (scrisoare, raport), mesaj oral (dialog) sau echipament de comunicatie (mass-media).11 Trebuie sa fim foarte atenti atunci când ne referim la comunicare, deoarece nu orice mesaj sau schimb de mesaje inseamna a comunica. Este nevoie ca interlocutorii (emitator si receptor), indiferent de numarul lor, sa asculte si sa inteleaga cât mai corect si mai exact mesajele transmise. Procesul de comunicare este dinamic si ireversibil. Faptul ca este dinamic se refera la calitatea pe care o are comunicarea de a evolua si de a se adapta l a nevoile interlocutorilor, iar ireversibilitatea consta in intiparirea mesajulu i original in mintea receptorului.12 The World Book Dictionary defineste comunicarea ca având urmatoarele sensuri: 1. furnizarea de informatii sau stiri pe cale orala sau scrisa 2. scrisoare, mesaj, informatie sau stiri 3. un mijloc de a trece de la unul la celalalt; legatura 4. actul de a transmite; transfer13

Pentru Pierre Guiraud, comunicarea reprezinta transferul de informatie prin intermediul mesajelor iar in opinia lui Robert Escarpit a comunica nu inseamna num ai a emite si a primi, ci a participa, la toate nivelurile, la o infinitate de s chimburi felurite care se incruciseaza si interfereaza unele cu altele .14 In lucrarea sa Wirtschaft und Gesellschaft (Economie si societate), Max Weber arata ca interactiunea si comunicarea sunt doua feluri de actiune sociala1515, interactiunea fiind termenul mai cuprinzator si inteles ca sinonim pentru actiun ea sociala, in vreme ce comunicarea e definita ca interactiune cu ajutorul unor simboluri. In acest context, procesul comunicarii este vazut ca transfer de sens uri intre partenerii comunicarii. Din cele precizate mai sus am putea desprinde urmatoarea definitie a comunicarii comportament care, din punctul de vedere al c elui care comunica, are ca tel transmiterea de mesaje cu ajutorul unor simboluri catre una sau mai multepersoane16. Matematicienii Claude Shannon si Warren Weaver, ambii angajati la Bell Telephone Laboratory , au elaborat in anul 1949 un prim model de comunicare, pe care il vom prezenta mai jos, pornind de la definitia comunicarii (Fig. 3). Fig. 3 Modelul comunicarii dupa Shannon si Weaver17 Ei au prezentat comunicarea din punct de vedere tehnic, ca in cazul unei co nvorbiri telefonice, in care apar: sursa de informatii (persoana care vorbeste) care transforma mesajul in semnale pe care le transmite prin emitator (telefonul ), aparat care este in acelasi timp si canalul detectabil de catre receptor. Tin ta emitatorului este creierul ascultatorului sau receptorului, care la rândul lui trebuie sa decodifice mesajul, adica sa il retransforme intr-o informatie inteli gibila. Codul, ne referim aici atât la codificare, cât si la decodificare, presupune niste reguli de transformare a mesajului dintr-o forma in alta. In ceea ce priv este sursa de bruiaj, aceasta poate insemna zgomot, perturbare, diminuând receptia optima a mesajului. Singura deficienta a acestui model de comunicare liniara in sens unic consta in lipsa feed-back-ului, respectiv a caracterului reciproc al c omunicarii. Nu sunt luate in considerare situatiile care pot aparea in cazul in care comunicarea nu este buna. Schema lui Shannon si a lui Weaver este construit a pur matematic, fara a tine seama de caracterul comunicarii umane intepersonale , in care reactia inversa exista, cei doi, emitatorul si receptorul schimbându-si permanent rolurile. Ei au prezentat comunicarea ca pornind dintr-un punct si fi nalizându-se in altul, fara a avea o forma circulara. Trecând dincolo de schema simpla a procesului de comunicare, vom incerca sa e videntiem grafic o paradigma a sistemului de comunicare umana. Autorul ei, Dan V oiculescu considera ca in mod cert comunicarea umana este un sistem complex si di n aceasta cauza trebuie inteleasa holistic 18. Comunicarea, ca act in sine, este un sistem de transmitere a mesajelor, care sunt preluate de catre oameni (receptori) de la oamenii din juru l lor (emitatori) si prelucrate pentru a fi intelese. Paradigma sistemului de comunicare, ca suma de cinci procese, poate fi expl icata prin schema prezentata mai jos (Fig. 4) : 1 = categorizare; perceptia, memorarea si redarea informatiilor (individul, aflat fie pe pozitie de emisie, fie de receptie, local izeaza informatii pe care le clasifica si le inmagazineaza pentru folosinta ulte rioara) 2 = conceptualizare; natura cunoasterii, obtinerea si interpretarea informatiilor (o data memorate, datele sunt interpretate, primesc sensuri noi) 3 = simbolizare; natura simbolurilor si selectarea lor (sensurile noi reprezinta si moduri noi de exprimare a continutului) 4 = organizare; modul de ordonare si stabilire a cadrului de relatii (noile simboluri sunt adaptate al contextul social in functie de selecta rea cadrului de relatii) 5 = operationalizare; modul de transmitere a mesajului (dupa definitivare urmeaza transmiterea mesajului printr-o forma fizica)

1. de care d epinde calitatea si exactitatea receptarii mesajului. Canalul de comunicare are un rol important in transmiterea mesajului de la emi tent la receptor. miros. 4 Paradigma sistemului de comunicare19 1. de acceptare. permitând comunicare a intre membrii grupului. dar oamenii. Un canal neformal foarte cunoscut noua tuturor ia nastere odata cu apari tia zvonului. de obicei. Fig. imagine. cum ar fi cele intre prieteni sau cun oscuti. receptorii le prefera pe unele in defavoarea altora. verticale descendente. pe de alta parte . De aceea. orizontale si oblice21. De exemplu: se zvoneste ca macelaria X foloseste carne de cal in preparare a carnii tocate. ele merita sa fie analizate pentru a vede a daca au la baza un fapt real. receptorii mesajului nu verifica acest lucru ci nu mai cumpara de acolo pentru simplul moti v ca asa au auzit . Bariere de comunicare In cadrul procesului de comunicare. daca ne-ar putea afecta in cazul in care se adev ereste. Canalele de comunicare. care se afla la acelasi nivel ierarhic. Comunicarileoblice ( ? )au uneori un caracter neformal. de multe ori. Comunicarile orizontale (?) inseamna mai degraba dialog. obstacolele reduc fidelitatea si eficienta transferului de . ziare. Se poate ca zvonul sa nu fie adevarat. 6 Barierele in procesul de comunicare Asemeni canalului de comunicare. si formale si neformale. De pilda. unii indivizii prefera imaginile (televiziune. se schimba si impactul mesajului asupra receptorului. In privinta caract erului formal al canalelor se arata ca. Putem identifica patru tipuri de astfel de canale in fun ctie de directia de propagare a informatiilor: verticale ascendente. daca sunt sau nu sanse sa fie adevarate. gust.22 Canalele de comunicare neformale apar in momentul in care au loc discutii sau comunicari neoficiale. de evaluare si de procesare. O data cu schimbarea canalelor. Este adevarat ca. care prin natura sa pastreaza intact sau d eformeaza continutul.2. acest ea reprezinta traseele pe care le parcurg informatiile in cadrul unei institutii. Cele descendente (?) sunt cele mai raspândite. trebuie multa aten tie in identificarea canalelor care ofera rezultate optime pentru procesul de co municare. altii lectura (cart i. persoane interesate sa produca pagube sau sa induca in eroare reusesc cu succes acest lucru pentru ca nimeni nu verifica daca zvonul e adevarat sau nu. pe lânga elementele constitutive si fara de care nu poate exista propriu-zis comunicarea Fig. de scopul pe care urmareste sa il atinga etc. reviste) iar altii sunetul (radioul) etc. prin natura lor. pe de o parte. Comunicarile verticale ascendente (?) asigura transmiterea informatiilor de la nivelurile inferioare la cele superioare precum si feed-back -ul. Totalitatea canalelor formeaza mediul de comunicare. film). 5 Procesul de comunicare20 Canalele pot aparea sub mai multe forme: sunet. Desi zvonurile sunt p rivite cu indiferenta de multi oameni.3. Cum este si firesc. respectiv sensul mesajului. Zvonul poate sa aiba impact negativ sau pozitiv in functie de cine l-a lansat. canalele mai eficiente au un impact mai mare.Fig. afecteaza modalitatile de receptar e. Canale de comunicare Canalele de comunicare se impart in doua mari categorii: verbale si non-verbale. au loc in mod constant si cont inuu iar informatiile transmise vin de la niveluri ierarhice superioare spre cel e inferioare. oferind o cale d e evitare a contactului pe scara ierarhica. dar in general sunt folosite pentru rezolvarea problemelor urgente.

planificarea comunicarii. Cu toate acestea. traditii.bariere lingvistice (necunoasterea sau slaba cunoastere a limbilor straine) .4.clarificarea ideilor inainte de punerea in practica. . in laboratoarele stiintifice.bariere geografice (distanta in spatiu) . im plicit. G radul de satisfactie este ridicat deoarece nici unul nu ocupa pozitie de lider. Este un tip de comunicare specific grupurilor creative si neformale. spatiul) . care contribuie la o mai buna identificare a organizarii si. climat de munca necor espunzator) .indicele de centralitate al retelei.bariere de limbaj (dificultati de exprimare. Alte elemente comune.bariere economice (lipsa mijloacelor financiare) .bariere de rezonanta (mesajul nu raspunde nevoilor individului) Comunicarea este eficienta si productiva numai atunci când exista un limbaj si un vocabular comun. indicele de periferie. situatii de comunicare relativ ideala se intâlnesc in comun itatile inchise. exprimarea gresita a mesajului.bariere sociopsihologice (obiceiuri.alegerea momentului oportun pentru efectuarea ei. cunostintelor) .indicele de centralitate al fiecarei pozitii din retea. Exista patru tipuri de bariere de comunicare : . memorie. au un anumit numar de verigi si un anumit grad de flexibilitate care le permite sa se transforme in alt tip de retea.concluzii grabite) Solutiile pentru inlaturarea acestor bariere constau in : .suma distantelor dintre participanti. O alta clasificare imparte obstacolele in: . . in Y si in lant.bariere psihologice (perceptie.bariere istorice (distanta in timp) .bariere gnoseologice (lipsa experientei.determinarea scopului acesteia. diferente intre pregatirea emitatorului si a receptorului.bariere datorate pozitiei emitentului sau receptorului (imaginea despre celala lt insotita uneori de idei preconcepute.mesaj. .bariere sociale (conceptii diferite despre viata) . . insa din pacate nu se poate inca vorbi de asa ceva. . in X. a comunicarii din interiorul grupului. este imperios nevoie sa existe cel putin doi indivizi care sa comuni ce. perceptia eronata despre subiectul in discutie) . convingeri) . Reteaua presupune un ansamblu de canale de com unicare care trebuie sa fie dispuse intr-o anumita configuratie.25 Câteva dintre cele mai cunoscute tipuri de retele sunt: cerc.bariere statalo-politice (regimuri politice diferite) . lipsa de atentie si de interes la receptare . Retele de comunicare Pentru ca sa se poata vorbi de o retea si in special de una de comunicare.bariere fizice (distanta. ar fi: .indicele de conexiune al lui Luce. . sa faca schimb de informatii. sentimentele comunicatorilor.bariere de mediu (suporti informationali necorespunzatori.bariere de conceptie (presupuneri.bariere tehnice (lipsa tehnicii) .23 In cadrul retelei in forma de cerc toti participantii beneficiaza de sanse egale in procesul de comunicare si se adapteaza usor sarcinilor care le revin. folosirea unui limbaj ade cvat. Ideal ar fi sa existe un limbaj universa l neutru. unde s-au format in timp tehnici comune de problematizare si organizare mentala. prejudecati) Dar se pare ca exista mai multe decât cele evidentiate pâna acum: . expresii si cuvinte confuze sau c u sensuri diferite) . .22 1. Toate retelele se caracterizeaza prin faptul ca au forma geometrica.

Pot fi stabilite pentru grup rutele pe care circula comunicarea. 9 Retea in forma de lant25 Reteaua in Y este practicata in conducerile centralizate. De la tetrada incolo incepe stratificarea puternica a grupului. un grup este format din 5-8 persoane legate printr-o relatie socioafectiva. un fel de rela tie vizibila care are drept scop comunitatea de reactii la anumiti stimuli. pozitia A. o solidaritate foarte puternica c are determina coeziunea defensiva a grupului fata de celelalte grupuri. De exemplu. grupul de prieteni. pe care el il numeste v alenta comunicationala . De ce? Pentru ca raporturile afective tind sa creeze cai privilegiate de comunicar e. se creeaza un limbaj comun. aproape in orice situatie. schemele dintre in divizi. Fig. Cea mai simpla unitate este diada sau un fel de molecula sociala si este form ata dintr-un cuplu de persoane aflate intr-o situatie de comunicare. Este un tip de retea specific grupurilor nef ormale iar satisfactia grupului este moderata. Acest lucru se explica prin faptul ca. diada are tendinta de a se izola de grup devenind at om al comunicarii . 10 Retea in forma de Y 26 In functie de aceste retele difera climatul unui grup si tipul de lider. Mijloace de comunicare In opozitie cu alte pareri conform carora dezvoltarea comunicarii s-a reali . Conceptul de distanta reprezinta numarul de ochiuri pe care trebuie sa-l parcurga mesajul de la emitator la receptor. Abraham Moles interpreteaza acest fapt in sensul ca fiecare dintre noi are un anumit potential de comunicare. 8 Retea in forma de stea sau X Reteaua in forma de lant este specifica grupurilor neformale si permite tuturor membrilor sa comunice simultan. Apare aici si un lider. de schimburi de mesaje in doi. cu cât suma distantei este mai mica. In general. altfel num ite retele de comunicare si care structureaza schemele sociale. Acest lucru se intâmpla deoarece apar procese de iden tificare interna. exista chiar urme de stabilitate a grupului iar comunicarea se poate stabili ca o comunicare intre doua diade. cu atât reteaua este mai performanta. relatia de comunicare se realizeaza intr-un grup format din patru indivizi. Din perspectiva comunicationala. Cu cât un individ are o pozitie mai centrala i n retea.27 1. tetrada. psihologi c vorbind. Unitatile sau situatiile de agregare ale indivizilor sunt urmatoarele: d iada. s-au putut clasifica grupurile. prieteniile intre cupluri. Fig.Fig. cu atât pasii. As tfel. pentru ca fluxurile informational e sunt controlate de persoana de la centru. in diade. potentialul de comunicare este absorbit de comunicarea in doi. In cadrul tetradei. Din cauza centralizarii puternice satisfactia medie a grupului este redusa. In cazul triadei. ar una clara si distincta. triada. pe care ii are de parcurs in relatia cu ceilalti indivizi.5. Aici exista dificultati de restructurare datorat e raporturilor afective care domina comunicarea. ceilalti membri având unele restrictii de comunicare. s-a putut calcula performanta comunication ala a diverselor grupuri. al patrulea tip ar fi. Dar. Triada este microgrupul de trei persoane si nu se refera in special la triunghiul conjugal. apar relati i de dominare. activitatile acestor grupuri fiind preponderent operative. Pent ru a fi mai expliciti putem da urmatorul exemplu: Toti sar la bataie daca un mem bru al grupului este atacat. unul dintre membri joaca rolul d e personalitate dominatoare.7 Retea in forma de cerc24 In reteaua in forma de stea exista si un lider. Când climatul afectiv este foarte intens. iar satisfactia grupului este moderata. sunt mai multi. Aceasta relatie conserva egalitatea persoanelor. Fig.

posta clasica.era scrisului (Grecia antica dupa Homer) . Fara a intra in detalii le vom enumera incele ce urmeaza: . Jackson (psihiatri) si-au adus din plin con tributia la aprofundarea dimensiunii non-verbale a comunicarii. cuvânt. memoriile. rezultatele la care au ajuns le au permis formularea unui numar de axiome ce caracterizeaza comunicarea inter umana. potrivit lui Marshall McLuhan. internetu l.cultura vizuala sau Galaxia Gutenberg (ochiul organ de simt privilegiat) . Aici.comunicarea directa . asigurarea unui feed-back rapid . Bernard Voyenne identific a. Tipuri de comunicare Studiul comunicarii si. fie o forma analogica. al formelor de comunicare umana a inc eput sa prinda contur in deceniile cinci si sase ale secolului nostru prin activ itatea Institutului de Cercetare Mentala (Institute of Mental Research). diversitatea mare de servicii. patru moduri de comunicare ce se suprapun.era tribalismului prealfabetic (cultura orala) . . audiovizuala sau Era Marconi28. tribala. . cel de-al doilea oferind indicatii de interpretare a continutului celui dintâi. Progresul tehnic a permis dezvoltarea si imbunatatirea continua a mijloacel or. posta voice si posta electronica. comunicarea ra pida la distanta. 1. cu etapele p ropuse de McLuhan: . documentele.Comunicarea este un proces continuu. si vom aminti câteva dintre avantajele acest ora: capacitatea de a transmite simultan un pachet de informatii. de fapt.comunicarea colectiva Dincolo de incercarile de clasificare se afla mijloacele de comunicare prop riu-zise care se caracterizeaza prin.zat concomitent cu evolutia societatii. co stul mai mult sau mai putin scazut.Comunicarea se desfasoara la doua niveluri: informational si relational. inregistrarea mesajului. insa acestea sunt nesemnificative in raport c u avantajele pe care le ofera: costul ridicat si aria restrânsa de operare a unora dintre ele. gest. calculatorul. respectiv non-comunicarea este imposibila.6.era tiparului (1500-1900) . in fond. Desigur. la rândul lui.Comunicarea imbraca fie o forma digitala. ce nu poate fi tratat in termeni de cauza-efect sau stimul-raspuns. tot in functie de tehnicile de comunicare folosi te: . telefonul. etapele despre care vorbeam mai sus: .era electronica (epoca moderna) Alti autori considera ca.Comunicarea este inevitabila. Desi cercetarilor lor erau de ordin medical. in functie de mijloc etc. mijloacel e de comunicare au si dezavantaje. telexul. atât de indispensabile in perioada actuala.29 Mijloacele de comunicare sunt extrem de variate: dialogul sau comunicarea i nterpersonala.cultura orala. mass-media. telefaxul. comoditatea in exploatare. in principal. zgomotele.comunicarea multipla . calitatea slaba a echipamentului. cele patru etape pot fi incluse in trei tipuri fundamentale de cultura. Iata. Aceasta etapizare nu tine cont de impactul pe care l-au avut factorii s ociali si economici din societate. faxul.cultura electronica. comunicarea operativa. cronologic. mitica (urechea organ de simt privilegiat) . care treptat au contribuit la aparitia scrisului. modalita te de comunicare ce a constituit adevaratul start a ceea ce se poate numi astazi sistemul mijloacelor de comunicare de masa sau nu. lipsa controlului asupra mesajelo r in unele situatii etc. istoria o menirii se imparte in patru etape mari in functie de evolutia mijloacelor de com unicare. Sa nu uitam ca totul a pornit de l a zgomot. . .comunicare indirecta . n ume precum Paul Watzlawick si Don D.

inventarea tiparului a introd us in procesul de comunicare posibilitatea multiplicarii mesajelor intr-un anumi t numar. comunicarea se imparte dupa cum urmeaza: unii arata c a exista doua tipuri de baza ale comunicarii verbala si non-verbala. asa dupa cum reiese din schema urmatoare: Fig. provocând o ruptura intre lumea magica a auzului si lumea ind iferenta a vazului 33. implicit fidelitatea informatiei. ci grupuri.Comunicarea presupune procese de ajustare si acordare. care a revolutionat istoria comunicarii. care sunt alcatuite la rândul lor din indivizi si grupuri mai mici .comunicarea colectiva32 Fig 12 Tipuri de comunicare (Bernard Voyenne) Comunicarea directa presupune o forma completa de comunicare. Caracteristicile sunt cele ale comunicarii ind irecte cu deosebirea ca.Many-to-one (de la mai multe persoane catre o persoana) . De altfel. Transmiterea informatiilor poate fi in lant cu posibilitatea declansarii de ecouri asupra indivizilor sau grupurilor. . Mesajele sunt multiple si numeroase. CAPITOLUL II RELATIILE PUBLICE Relatiile publice reprezinta un fenomen caracteristic pentru secolul XX. prin propagare. care nu mai este obligatorie ca in cazul comunicarii directe. raspunsul (feed-back-ul) este mai len t decât in comunicarea directa. In cazul comunicarii colective.One-to-one (de la o persoana catre alta persoana) . Se poate vorbi de comunicarea multipla odata cu aparitia tiparului. printr-un organ de informare. atât mesaj ul. Caracteristicile acestui tip de comunicare constau in lipsa apropierii fizi ce.comunicarea multipla . 12).Comunicarea presupune raporturi de forta si ea implica tranzactii simetrice si complementare. numarul mesajelor este mai mare si ele sunt transmise razant.One-to-many (de la o persoana catre mai multe persoane) . fiecare dintre ele beneficiind de o dubla ipostaza: intr-un singur sens sau in ambele sensuri. adica devin colective.Many-to-many (de la mai multe persoane catre mai multe persoane) Comunicarea indirecta a reprezentat trecerea de la faza culturii orale la f aza culturii vizuale. da r radacinile acestei activitati se intind pâna in cele mai vechi perioade istorice . cât si comunicarea se socializeaza. care este mass-media.comunicarea indirecta .. . in mod obligatori u.comunicarea directa . de aceasta data.Comunicarea este ireversibila. propagarea ei in lant si caracterul m ultidirectional al difuzarii. 11 Tipurile comunicarii umane31 Bernard Voyenne sustine ca exista patru moduri sau modele de comunicare (Fig. In opinia sa acestea sunt: . actul comunicarii realizându-se prin mijoace de transmitere a informatiilor astfel: . Din acest motiv.30 In functie de autori. ele trebuind sa treaca. emitatorul si receptorul nu mai sunt indivi zi.

in 1996 peste 200 de colegii si aproximativ 100 de licee ofereau cursuri pentru specializarea in relatii publ ice. . experienta americanilor in ceea ce ei numesc PR ( public relations ) este profunda si acopera tot ceea ce tine de acest domeniu . nu au consultanti de specialitate si considera ca nici nu au nevoie. Relatiile publice reprezint a un filtru al comunicarii companiei. societatile de rating si asigurari .1. Relatiile publice realizeaza un compromis strategic si controlat intre nevo ia de comunicare si nevoia de transparenta. creeaza mesajele si evenimentele. administratorii.publicul intern (salariatii. economice. cu sediul in Bucuresti. in care compania este « prinsa ». America este continentul in care trecerea din era Gutenberg spre era McLuha n a avut loc pentru prima data. politice.Ce sunt relatiile publice ? Relatiile publice ale unei companii privesc organizarea si administrarea si stemului complex de relatii comerciale. culturale etc. si pentru prima data numarul studentilor la PR a surclasat numarul studentilor de la "adve rtising" (15352 . Publicul este un termen prin care.000 la sfârsitul secol ului.14607).000 membri. Intr-un sondaj efectuat de revista maghiara de relatii publice PR34 Herald s-a constatat ca peste 50% din companii nu stiu ce reprezinta relatiile publice. Exista mai multe categorii de public. intr-un mediu de afaceri se intelege ori ce organizatie. in România exista Asociatia Româna de Relatii Publice. filtru care lasa sa treaca si chiar amplif ica circulatia mesajelor favorabile si. publicat in anul 1996 afl am ca: se asteapta ca angajarea specialistilor in PR sa creasca mai rapid decât me dia angajarilor in toate celelalte domenii pana in anul 2006. parând a fi tot atât de vechi pe cât este comunicarea umana.opinia publica sau publicul extern .institutiile si fondurile financiare. de obicei in cadrul departamentelor de jurnalism sau comunicare. In România relatiile publice reprezinta o profesie relativ noua.000 de practicieni ai relatiilor publice si se estimeaza ca numarul lor a ajuns la circa 197. Relatiile publice sunt responsabile cu organizarea comunicarii globale si i nstitutionale a organizatiei. opiniile sau comportamentele sale poate provoca un impact oricât de mic asupra vietii si inter eselor companiei. aleg canalele de comunicare si selecteaza purt atorii de cuvânt. si nevoia de discreti e si de confidentialitate pe de alta parte. soc iale. Termenul de relatii publice a fost utilizat pentru prima data in anul 1882 de profesorul Verdier la universitatea din New York. In comunicarea publica a unei companii nu poate fi vorba de tran sparenta totala. care numara apx.. pentru a-l face sa lucreze pentru sine sau pentru a-l impiedica sa lucreze impotriva sa. . bancile. Cea mai importanta organizatie profesionala este Public Relations Society of America. de a crea si de a intretine relatii bune si indirect profitabile cu cele mai influente categorii de public. Publicul poate fi un accelerator al actiunilor firmei. de a o apara si de a o imbunatati cu orice o cazie. in 1990 in America existau circa 162. Evolutia relatiilor publice in sensul individualizarii si legitimarii lor c a activitate profesionala de sine statatoare este un fenomen aproape integral am erican. Rolul serviciilor si a actiunilor de relatii publice este acela de a constr ui imaginea identitara a companiei. impiedica sau atenueaza impact ul mesajelor nefavorabile. totodata. mediatice. 20. diverse comitete si organizatii interne) . 2. ci doar de transparenta controlata. Astfel. pe de o parte. Totusi. bursele. Dintr-un raport al Departamentului Muncii al SUA. Ele concep strategia si politicile de comunicare. care reprezinta tinte ale actiunilor de relatii publice : .mass-media (grupurile de presa scrisa si audiovizuala) si mediul Internet . grup de interese sau individ care prin atitudinile. dar si o frâna sau un obstacol in calea actiunilor si intereselor sale.000 locuri de munca. administrative. . in anul 1996 speci alistii PR detineau circa 110.

Cercetarea reprezinta faza de descoperire a problemelor care trebuie rezolvat e in procesul de relatii publice . Evaluarea este faza care verifica modul in care activitatile de relatii publi ce satisfac obiectivele fixate de organizatie la inceputul procesului . Conform acestei formule numita RACE. asocia tii profesionale. omogen si unic. prin adaugarea d e etape suplimentare sau prin schimbarea numelui la unele dintre etapele existen te.Research (cercetare). Procesul de relatii publice cuprinde o succesiune de activitati pe care dif eriti teoreticieni le-au grupat in diverse formule. in beneficiul publicului . ci intotdeauna segmente de public. indiferent de terminologia adoptata si de accentul pus pe una sau alta dintre etapele procesului de relatii publice.RP contribuie la dezvoltarea responsabilitatii sociale a unei organizatii . obligatarii. 4.2. Comunicarea implica etapa de executie specifica proceselor de relatii publice . Nici o companie nu are un public « in general ».Evaluation (evaluare). . in functie de categoriile de public vizate. . . care se pot individualiza si ierarhiza in functie de gradul de implicare in procesele de comunicare.partidele politice si orice alte grupuri de interes politice si civile.Communication (comunicare). oferind mijloace de corelare recipr oca .actionarii.RP sunt element important al sistemului de comunicare sociala . la stabilire a unor relatii reciproce mai bune. . Formula RACE a constituit obiectul a numeroase modificari. In mod obisnuit. specialistii din acest domeniu sun t unanim de acord ca relatiile publice nu pot fi concepute in afara dimensiunilo r procesuale. forme al e evaluarii apar si pe parcursul procesului de relatii publice prin monitorizare a permanenta.RP permit indivizilor sa fie informati asupra multiplelor evenimente si situa tii care pot sa le influenteze viata . specialistii in relatii publice aplica aceste valori in mod profesional. relatiile publice trebuie sa se conduca dupa urmatoarele principii : . institutiile si organismele puterii de stat si ale ad ministratiei publice . Diferitele segmente de public nu sunt active in egala masura.RP reduc sansele de aparitie a unor actiuni arbitrare sau coercitive. fundatii culturale. . grupuri etc. oricine cauta acce ptarea.RP sunt o « valva de siguranta »a democratiei. 1. pentru a vedea provoca rile cu care aceasta se confrunta si oportunitatile de care se poate beneficia s i pentru a se descoperi opiniile diferitelor segmente de public despre organizat ia respectiva. cooperarea si afectiunea celorlalti aplica principiul relatiilor sociale .RP contribuie la corelarea reciproca a institutiilor cu publicul. 3. de sustinere sau de frânare si constrânger e a actiunilor companiei. . activitatile si implicit etapele unui proces de re latii publice sunt : .RP sunt un mijloc prin care publicul transmite institutiilor interesate dorint ele sale . 2. prin transmiterea mesajelor destinate fiecarui public tinta. Elementele relatiilor publice Eforturile de clasificare si de delimitare teoretica a elementelor implicat e de relatiile publice sunt in mod constant depasite de transformarile din inter . se utilizeaza metode de cercetare cantitative si calitative pentru a se cunoaste mai bine organizatia. Cea mai cunoscuta schema est e cea propusa in 1963 de John Marston in The Nature of Public Relations. . . In conformitatea cu Public Relation Society of America. care permite modificari si adaptari ale formelor de actiune si com unicare in functie de elementele noi care apar. unele ramân pasive sau apatice atâta timp cât actiunile si in teresele companiei nu le afecteaza in nici un fel (non-public). Dar.Action (actiune). .. 2. .RP sunt o caracteristica universala a oricarei activitati . Actiunea se refera la implementarea programului destinat realizarii obiective lor specifice. .

adica organizatii non-profit i-si leaga e xistenta si supravietuirea de strângerea de fonduri si de atragerea de noi membrii .se ocupa de identificarea si formularea clara a pr oblemelor care apar in rândul publicului / clientelei. pentru a concepe. Promotiunea se refera la un program de comunicare complexa. care ajuta orga nizatia sa isi plaseze eficient ideile.transmiterea gratuita a avantajelor oferite de organizatii prin intermediul anumitor mijloace media.isi are radacinile in dreptul cetatenilor si al organizatiilor d e a depune plângeri impotriva unor decizii ale guvernului. exista un nucleu clar si bine definit de obiective. produsele sau serviciile. in vederea formarii si mentinerii de relatii cu guvernul. sperând sa informeze sau sa convinga un anume public. persoana sau organizatie prin intermediul realizarii / organizarii un or evenimente mondene. a m ediului. Afacerile publice .participarea activa. cele de invatamant sau arta. si incura jarea membrilor. Cercetare . promotiunea .relationarea cu indivizii si grupurile minorit are. din sfera protectiei sociale.demonstrarea nevoii pentru. cu scopul atragerii publicului. sta in apanajul avocatiilor .stabilirea legaturilor cu alte firme / organizatii di n aceiasi ramura industriala si cu asociatiile comerciale.ofera sfaturi managerului organizational fata de tacticile si politicile care trebuiesc abordate in relatiile stabilite ( comunicationale ) c u exteriorul.raspunde nevoii de informare. Relatiile financiare . not iuni si proceduri de lucru in câmpul relatiilor publice. in scopul de a le asigura un sprijin financiar voluntar. Relatii industriale . cumparând spatiu sau timpi de antena. Este acceptat si bine i nteles faptul ca responsabilitatea sociala are intr-adevar un efect asupra succe sului economic pentru fiecare tip de organizatie. Organizatiile de caritate. Dezvoltarea prin strângere de fonduri . Fraza "double bottom line" a aparut pentru a explica relat ia dintre o organizatie si responsabilitatea ei sociala. in scopul influentarii initiativelor acestuia. presupune cunoasterea p rocesului legislativ. atât ca forma d e difuzare cât si asupra continutului. planificata si continua alatu ri de si in cadrul comunitatii locale.stimularea si stârnirea interesului pentru un produs. Angajarea si relatiile dintre angajati .se refera la mesajul pentru a carei difuzare orga nizatia plateste institutiile de presa. Publicitatea ( publicity ) . in SUA nu au voie sa utilizeze fonduri speciale in scopu ri promotionale. o organizatie poate folosi tehnici inprumutate din toate domeniile comunicarii . Lobby-ul . si pe care p resa o preia pentru ca are o valoare de informare. Relatiile cu minoritatiile .care creeaza si mentine relatiile cu donatorii si me mbrii organizatiei. si de care organizatia este sau ar trebui sa fie preocupata.au aparut ca o varianta a relatiilor publice pentru ins titutiile de stat care. In acest scop. inte rna. Dezvoltarea ar reprezenta domeniul specializat al relatiilor publice din cadru l organizatiilor non-profit. Evenimente inedite. prietenilor si suporterilor unei organizatii si a altor volunta ri sa contribuie la sprijinirea acestuia. Totusi. Relatia cu comunitatea . pentru mentinerea si sporirea calitatii m ediului inconjurator. Rolul conducator in "contabili tatea sociala" este de obicei jucat de staff-ul relatiilor publice. organizatia are controlul asupra mesajului. Organizatiile care apeleaza l a publicitate nu au nici o obligatie financiara fata de institutiile media de pr esa. implementa si masura activitati menite sa le infl uenteze respectiv schimbe. este acea informatie plas ata in presa de o sursa exterioara. Consultanta .crearea si mentinerea increderii investitorilor si c onsolidarea unor relatii pozitive cu comunitatea financiara. Reclama ( advertising ) .iorul profesiei. cele medicale. organizatia se identifica cu mesajul respec tiv. si motivare a angajatiilor si membrilor organizatiei. Tocm ai pentru ca plateste. Probleme de management . precum si a celor car e au iesit la pensie din cadrul organizatiei si a familiilor acestora.studiaza si analizeaza cauzele atitudinilor si comportamentelor publicului. dar nu mai are nici control asupra ei.

definita prin numarul mare de membri si prin complexitatea orga nizationala. . Pornind de la asemenea realitati. motiv pentru care se vor urm ari clarificare la inceputul negocierii urmatoarele aspecte: . Marketingul consta in programe de cercetare a pietei. spectacole. In cadrul negocierilor comerciale vom intâlni. Dupa ce au fost clarificate acestea. de ambalare. .Explozia publicatiilor consacrate relatiilor publice ce impune o crestere numerica si rapida a forumurilor de dezbatere si a organizatiilor profesionale . activitatea guvernamentala. s-a creat un orizont de aste ptare care ii obliga pe practicieni sa adopte un comportament profesional si eti c. in general 6 tipuri de dezbate ri: . . nu ar putea functiona fara relatiile publice Capitolul III 3. .dezbateri referitoare la conditii de plata.dezbateri referitoare la diverse probleme auxiliare. viata s ociala si politica. de cultura sau educationale . . . respectiv acesta sa fie punct cu punct sau punctat. aspectele privind negocierile se vor r ealiza intr-un sistem in care unele puncte pot fi modificate pâna la convenirea fi nala. Tot la inceputul negocierii. serviciilor sau a ideilor. dorintele lui. genereaza tranzactii care pun in miscare valori. partenerii vor ajunge la un acord privind nego cierile. Comunicarea va contine elaborarea proiectului ordinii de zi a negocierii propriu zisa.dezbateri referitoare la expeditii. distributii gra tuite (publicitate ) Marketingul . evenimente organizate.motivele pentru care unele probleme nu au fost incluse. relatiil e publice nu se mai invata « pe teren » de la practicieni rutinati. .dezbateri referitoare la conditii comerciale. . ci in sisteme e ducationale complexe :programe universitare de scurta si lunga durata.daca ordinea abordarii punctelor de pe agenda nu este cea convenita anterior .dezbateri referitoare la conventii tehnice si calitative. actiunea organi zatiilor ne-guvernamentale.publice: reclama. a institutiilor religioase.problemele ce au fost incluse de parteneri in agenda.activitati gândite si combinate in asa fel incât sa ajute la vind erea produselor.Internationalizarea practicilor si standardelor acestei profesii . datorita prezentei si importan tei relatiilor publice in cele mai diverse domenii. Evolutii majore in dezvoltarea relatiilor publice moderne . . respectiv unele pot avea forma definitiva.Cresterea responsabilitatii profesionale .1. Pornind de la premisa ce le revine sefilor echipelor de negocieri. si ofera produse si servicii pentr u a satisface aceste cereri. . respecti v acestia având calitatea de negociator coordonator si cunoscând atitudinea partener ului in negocieri se poate ajunge la dezvoltarea unei afaceri sau tranzactii pen tru toate partile. de design al produsul ui.daca au fost incluse anumite probleme ce nu sunt negociabile.3. lupta sindicala. programe post-universitare etc.Dezvoltarea si amplificarea formelor de pregatire profesionala . . . Este acea functie a conducerii care identifica nevoile publicului.dezbateri referitoare la elaborarea proiectului de contract. comunicate. de stabilire a pretului. de promovare si de distributie. cercetatorii din domeniu considera ca soc ietatea moderna. transport. Comunicarea in cadrul negocierii afacerii Comunicarea din cadrul negocierii afacerilor se rezuma la mai multe parti. 2. Proiectul ordinii de zi ce va fi prezentata partenerului inainte de ince perea negocierii sau in faza initiala a acesteia .Cresterea numarului de programe de relatii publice din economie.

. . . .pe cât este posibil cadrul unei negocieri nu se va intrerupe brusc.2.Reguli de comportament ale negociatorilor vis a vis de sistemele de comunic are Un bun negociatorul trebuie sa respecte pe parcursul negocieri urmatoarele reguli de o insemnatate deosebita pe parcursul derularii negocierii : .nici un angajament sa nu fie asumat ferm fara posibilitatea reconsiderarii l ui in contextul rezultatelor generale finale.sub nici o forma sa nu se admita stirbirea demnitatii negociatorului.partenerul nu va fi intrerupt in timpul interventiei chiar si atunci când argu mentele sale sunt neadevarate. In acest sens negociatorul poate sa puna urmatoarea intrebare: Exista si alte pun cte de vedere pe care doriti sa le ridicati? Se noteaza raspunsurile si persoanele ce le-au dat iar negociatorul va i ncerca sa-si impuna punctul de vedere pregatit anterior. MMA 1 .negociatorul va evita sa puna intrebari categorice pentru a nu pierde initia tiva.pentru inceput se pot invoca unele subiecte banale sau unele evenimente loca le sau nationale . . . .se vor cauta modalitati de a stimula partenerul ca acesta sa ofere unele inf ormatii despre problemele sale asigurându-l de bunele intentii pe care le aveti.sa nu existe discutii contradictorii in aceea echipa.se va analiza scopul intrevederii pentru a putea descoperi adevaratele nevoi sau vointe ale partenerilor Inainte de a raspunde unor probleme ale partenerilor de afaceri este nec esara testarea membrilor din echipa adversa daca sunt de aceeasi parere sau nu. .3. . ci se va c ere o amânare a rezolvarii problemelor.1. .sa faca o reflectia admirativa vis a vis de unele angajamente .actiunile protocolare sa fie solide.niciodata in negocieri nu se va merge cu idei preconcepute.va incerca sa adapteze opiniile partii adverse pentru a obtine o situatie fa . . 3.sa multumeasca gazdei pentru amabilitatea de a acorda o intrevedere in ciuda unui program incarcat .este preferabil ca negociatorul principal sa respecte aceeasi idee in mai mu lte feluri pentru a fi inteleasa.2. Negociatorul va tine se ama de urmatoarele aspecte: . . .exprimarea bucuriei cu privire la intelegere dar sa nu se transforme in entu ziasm. . . . .se vor face unele referiri vis a vis de corespondenta purtata .negociatorul va trebui sa identifice punctele de acord si le va solutiona cât mai repede creând impresia ca negocierea este pe calea cea buna.seful echipei de negociere va folosi un limbaj clar pe intelesul tuturor. .pastrarea stimei si respectului fata de partener fara a subestima sau suprae stima. Deschiderea discutiilor Pentru prima sedinta de negocieri partenerii trebuie sa faca o prezentare a membrilor delegatiei sau pot sa respecte un asa zis ghid orientativ ce va conti ne anumite generalitati si anumite forme de protocol cum ar fi : .educarea vointei pentru a-si pastra calmul si a nu se enerva . fara sa degenereze.interventia unui membru al echipei nu se face spontan ci numai cu acordul se fului.nici o acuzatie sau repros sa nu fie lasata fara un raspuns diplomatic.educarea vointei de a asculta argumentele partenerului.pentru inceput va comunica cât mai putine puncte de vedere.echipa oponenta nu va fi lasata sa greseasca datorita ignorantei grave sau u nor circumstante de moment.se vor cere unele informatii vis a vis de obiectivele turistice din zona .

se observa o asezare mai comoda in scaun. 3. dând raspunsul mai târziu. fara fraze pompoa se. . Una sau mai multe pauze la cererea partilor sunt necesare pentru clarificar ea tuturor punctelor de pe agenda de negociere cum ar fi: . raspunsurile pe care acesta le va da partii adverse vor fi facute de el personal . ceea ce duce la o diferenta mare intre a asculta si a vorbi. . . Dupa unele opini i convorbirile telefonice sunt cele mai nesigure.totodata aceasta echipa va trebui sa raporteze celor din afara situatia exis tenta. iar uti lizarea pauzelor nu este un semn de slabiciune pentru cine uzeaza.nr. a auzi si a intelege in una singura. . care se u tilizeaza in negocieri.constructia frazelor si vocabularul incepe sa fie natural.2. iar pozitiile celor doua tabere incep sa se clarifi ce. dar poate asculta in medie 500 cuvinte/minut.3. Protejarea fata de riscurile pe care le ridica convorbirile la telefon se p ot realiza dupa cum urmeaza: a) sa asculti dar sa nu vorbesti la telefon.vorabila. uni i participanti au acces la un minim protocol.permiterea echipei adverse sa analizeze o noua oferta sau o noua informatie.luarile de cuvânt sunt mai reduse ca durata si mai putin formale. Motivele pentru care o echipa de negociere nu trebuie sa poarte discutii la masa tratativelor sunt urmatoarele: .legaturi de comunicatie nesigure .echipa de negociere va trebui sa previna oboseala fizica si psihica. iar o cale de recunoastere a acestei treceri o constituie unele mo dificari de ton ale delegatiei.luarile de cuvânt si schimbarile de argumente apar in nume personal. Negociatorul va incerca pe parcursul derularii afacerii sa intel eaga si sa retina toate aspectele puse in dezbatere. cum ar fi: . Comunicarea in timpul negocierilor Cercetarile in domeniu au demonstrat faptul ca un om poate vorbi in medie 1 25 cuvinte/minut. Tranzitia de la faza initiala la cea de-a doua faza a negocierii este de re gula neclara. Englezii au o zicala no news. good news" (nici o veste inseamna totusi o veste buna). Legaturile de comunicare ale echipei de negociere Cel mai important aspect in aceasta situatie este ca in timpul negocierilor discutiile intre membrii aceleasi echipe sa fie reduse la minim. care o poate lua operativ Chiar daca informarea este detailata este greu pentru cei de acasa (conduce rea firmei) sa afle atmosfera existenta in echipa de negociere.atmosfera devine mai destinsa. A asculta inseamna a contopi doua activitati mentale. 3.2. .2. Negociatorii comerciali trebuie sa aiba in vedere si sa cunoasca urmatoarel e probleme ce tin de siguranta informatiilor: .3. b) sa se noteze datele transmise telefonic si sa se transmita ulterior prin alte mijloace. Oponentul poate sa profite de aceasta neglijenta. de vorbitori creste. Protejarea informatiei si a documentelor Negociatorii aflati intr-o tara straina pot sa-si lase documentele cu carac ter confidential in camerele de hotel cu o paza stricta sau in cutiile de valori de la societatile bancare. nu de catre alti membrii ai echipei de negociere. 3. .comunicarea presupune o intârziere in luarea deciziilor vizavi de competitori. iar unii participanti cauta o desprindere de rolul oficial.

vânzarile in rate inlesneste cumpararea produsului. majoritatea clientilor manifesta o reactie la anuntarea pretului. . .2. do tati cu temeinice cunostinte de cultura generala si de specialitate. . Negociatorul va trebui sa prezinte potentialilor parteneri produsele folos indu-se de urmatoarele trucuri: . . e) sa nu apeleze la oponent pentru a xeroxa unele documente.reduceti pretul daca cantitatea cumparata este mare. g) sa nu aiba incredere in personalul ce lucreaza pentru comisionarul afacerii. . Ca urmare personalitatea unui bun negociator trebuie sa cuprinda o serie de caracteristici: . Sunt hotarâti sa cumpere si convinsi de oportunitatea produsului pâna li se spune pretul. . apoi unul ieftin dar de calitate redusa si veti sesiza ca clientul il va cumpara pe cel scump.sa aiba trasaturi complexe de personalitate. .sa cunoasca perfect problema pusa in discutie . .produceti un prim produs scump si foarte bun.1.transferati o parte din pret serviciilor si pieselor de schimb. f) la masa negocierilor sa nu aiba documente si cifre la vedere. fragmente si informatii. .emiteti cupoane de vânzare pentru a conditiona clientul sa revina sa cumpere un alt produs cu 5-6% reducere. etc. economico. Calitatile necesare personalului in ceea ce priveste comunicarea Aceste calitati din punct de vedere sociologic pot fi identificate in funct ie de 3 criterii: 1. respec tiv a derularii cu succes a tranzactiei Activitatea de comunicare si negociere presupune: existenta unor negociatori cu anumite calitati si trasaturi de personalitate.).a) sa nu discute afaceri in locuri unde poate fi intreceptat (camera de hotel. . Politici de pret si tehnici de promovare directa Pretul constituie obstacolul cel mai greu de trecut in actul de negociere. 3. c) sa nu porneasca de la premisa ca altii nu pot pricepe decât propria lor limba. Pretul inhiba. juridica) având capacitatea de a jud eca comportamentul partenerului.in zilele cu vânzari slabe practicati preturi mai mici. atunci o biecteaza si se retrag. de aceea in pret partenerul trebuie sa se regaseasca si sa fie un element de atractie sau de convingere.sa cunoasca o limba de circulatie internationala. . .aprecierea calitatii negociatorului atât de propria firma cât si de catre partener ii de afaceri 2.urmarirea rezultatelor obtinute pe termen lung pentru a se putea evidentia con stanta comportamentului managerului si pentru a se elimina cauzele de succes dat orita conjuncturii 3. Diferenta din an umite reduceri se recupereaza din vânzari si viteza de rotatie a capitalului.sa prezinte la momentul oportun si intr-un mod cât mai explicit argumentele conc . .urmarirea nu numai a eficientei solutiei ci si a viabilitatii acesteia.acordarea de prime si premii pentru prezentarea a 3-5 cupoane cumparate de la acelasi magazin.sa fie in stare sa faca unele insumari de fapte.vindeti pe incredere la persoanele cunoscute pentru reclama.3. Zicala lui Henri Ford secretul succesului consta in a oferi mult si a cere p utin 3. d) sa nu lase documente in sala de negocieri in momentul când se merge la masa.3.sa fie cooperant si intrasigent. b) sa nu discute afaceri in masina condusa de un sofer profesionist pusa la disp ozitie de gazda.sa aiba experienta in purtarea negocierilor. h oluri.pregatire profesionala (tehnico.sa fie temperat si neentuziast. .

Schema de sus este una extrem de simpla. .sa nu subaprecieze partenerii de negociere. Din punctul de vedere al modelarii continutului ne intereseazacum se transm ite informatia. sa nu ofere solutii utopice. cinste si loialitate. sau dobândite datorita muncii indelungate in acest domeniu toate acestea in functie de personalitatea individului. . transmis. vom arata in continuare cum stau l . ju rnalistul a trecut de la stadiul de observator ocazional al evenimentelor.sa aiba calitatea de a asista activitatea partenerului. tact. Din acest motiv. demni tate. . . institutiile mass-media au ajuns sa ocupe un loc bine determinat i n societate. disciplina si punctualitate. Obiectivele mass-mediei constau in a satisface interesul uman. sa dovedeasca promptitudine si pru denta.sa aiba simtul momentului. care nu sunt altceva decât relatarea faptelor pentru cei care nu a u fost de fata. CAPITOLUL IV COMUNICAREA MEDIA In timp.sa stie când sa se retina si când sa preseze. respect pentru adevar. In ceea ce priveste tehnologia.sa aiba curajul sa defineasca solutiile in termeni hotarâti. . modestie si manieri elegante. . mass-media? Când rostim aceasta sintagma trebuie sa avem in ve dere doua aspecte esentiale: tehnologia specifica de comunicare si limbajul spec ific de comunicare.sa aiba claritate in gândire. unele dintre aceste calitati sunt innascute. etc.sa aiba unele notiuni psihologice si capacitate de simulare. Jurnalistii estimeaza zilnic acea newswothiness (valoare de informatie) a evenimentelor.sa aiba in vedere faptul ca forta sa de negociere este strâns legata de asociere a cu indivizi puternici si autoritati locale. institutiile mass-media prop riu-zise si cu impact mare sunt: radioul. la ce l de analist sau de interpret. .sa aiba imaginatie. curtoazie. discretie si seriozitate vizavi de parteneri. pl iantul.sa aiba innascut spiritul bunelor relatii umane. afirmatie cu care sunte m perfect de acord.sa fie diplomat si convingator. iar din punctul de vedere al continutului ne intereseaza ce se transmite. . . . având in vederecomplexitatea mediilo r de comunicare din perioada actuala. . sau dezbaterea publica. a info rma corect si in timp real.sa-si controleze permanent tonul replicilor date partenerilor si expresiile fo losite. ziarele si filmul. cu spirit de observatie si cu o memorie buna. iar actualmente se bucura de autonomie deplina. Desigur. Ce calitati trebuie sa aiba informa tia pentru a fi valoroasa? Jurnalistul David Randall arata ca spre deosebire de v in. informatia nu câstiga in calitate daca de invecheste 35. Ce este. exercitând o puternica influenta asupra opiniei pub lice.sa stie sa negocieze sub presiunea timpului si a altor factori externi. . când sa contracareze si când sa se eschi veze. televiziunea. .rete pe care le are cu o eficienta maxima. Asadar. insa. . brosura publicitara. comunicat.sa fie inteligent. amabilitate. de a gândi si cauta solu tii de iesire din impas pentru acesta. . cele cu impact redus dar cu obiective specifice sunt: afisul. Principala problema cu care se confrunta media se refera la ceea ce merita sau nu sa fie publicat.sa aiba calitati de empatie (de a se transpune in situatia partenerului). De aceea. a atrage o audienta mare si in continua crestere. mobilitate si adaptabilitate in situatii complexe. evenimentele nu trebuie niciodata confund ate cu stirile.

In plus. trebuie sa fim constienti de faptul ca media in general reprezinta produsul fiecarei societati in parte. Daca radioul si televiziunea n u au timp si spatiu suficient petru detalii. detaliati. ziarul de astazi sau cotidianul mai poarta si den umirea de gazeta. Desi in timp s-au schimbat multe si publicatiile s-au adaptat constant pent ru a satisface dorinta de informare a celor care cumparau ziarele. a informatiilor. acestea obtineau venituri numai din vânzarea spatiului publicitar si nu solicitau taxe de la radioascultatori sau tele spectatori. Intr-adevar. exacti. care s-a impus in timp si a reusit sa se mentina. acest lucru revine ziarului. Mai mult. economice. vom prezenta o scurta istorie a publicatiilor: popoarele care foloseau hârtia cu mult timp inainte ca aceasta sa apara in Europa erau cele chineze si coreene ele detineau si secretul tiparitulu i (foloseau caractere incrustate in lemn pentru tiparire). trasaturile z iarului modern dateaza de multa vreme. Aceste trasaturi ar fi: editorialul. Ideea pe care o putem desprinde este ca desi mass-media de ultima oara si ce . c el mai incomod de studiat. in vreme accesul la publicatii erau contra cost. of ensivi si cu consideratie pentru cititori. de aparitia mai intâi a radioului si apoi a televiziu nii. evolutia sa rapida si impactul sau puternic pe piata de la inceput au fost afectate. ne preocupa ponderea si frecventa cu care mass-media român easca trateaza subiectele legate de problemele europene si care dintre media da o mai mare importanta acestei teme de mare actualitate atât in Europa cât si in Români a. ulterior. obiectivi. dar cele mai detaliat. al fiecarei epoci si are. au determinat o concurenta puternica. care s-au bucurat de o larga acceptare. socio-cultu rale au influentat puternic dezvoltarea publicatiilor. iar in an ii 40. in acest subcapitol. respectiv spre presa de masa.ucrurile in procesul de comunicare la nivelul institutiilor mediatice: Fig. exhaustivi. articolele sportive. sa afiseze in locurile publice asa numitele acta diurna (jurnale de format redus). Dupa cum stim cu totii. umoristice si ilustratiile. conditiile politice. profesionali. cerând doar informatia respectiva etc. Insa. presa electronica vine puternic din spate amenintând informatiile oferite de aceas ta sunt aceleasi pe care le prezinta si ziarele dar nu costa nimic. iar mai nou a presei electronice.15 . spre domeniul prese i. in secolul XVI. De asemenea. la V enetia se putea cumpara o mica foaie de stiri in schimbul unei gazeta (moneda mi cuta). dintre mediile enumerate mai sus. poti gasi subiectele care te intereseaza fara a cauta in tot ziarului. se poate spune chiar dinainte ca adevarat a presa sa ia nastere. romanii obisnuiau. Presa scrisa Fiti impartiali. informatie care inainte era exclusiv de domeniul ziarului. mesajele scrise dateaza din cele mai vechi ti mpuri. Schema generala de Transmitere a informatiilor36 In acest capitol dedicat mass-mediei si comunicarii vom incerca sa prezenta m institutiile mediatice si rolul pe care acestea il au in procesul general de c omunicare. deci. filmul de cinema. Perioada anilor 20 a fost aceea in care au aparut mass-media concurente si care s-au impus relativ repede: reviste saptamâna le de stiri. evolutia societatii. Pentru aceasta.1. citirea se f ace mult mai usor.televiziune sau new media ziarul sau. reviste. 4.39 Costurile radioului si ale televiziunii. mai corect spus. Prima public atie care se apropie mult de ceea ce intelegem noi prin ziar a aparut la inceput ul anilor 1600 in Germania. anumite trasaturi specifice in ceea ce priveste abordarea si tratarea subiectelor. politice.37 Societatea Americana a Redactorilor de Ziar Dintre toate mijloacele de comunicare ziare. in ainte de nasterea lui Hristos. ziarul este cel mai scump. Evident.50 televiziunea. Tirajul presei a fost diminuat din cauza ca toate noile apa ritii de pe piata mediatica foloseau acelasi tip de marfa informatia indiferent d e forma pe care o imbraca: politica sau de divertisment. mai scazute asa cum bine stim.38 Desigur. Preocuparea noastra se va orienta. dupa aparitia tiparului. radio.

adica cititorii asteapta. publicatii bilunare si lunare. Bineinteles. Dar. publicati ile se cumpara. corectitudinea. institutiile concurente radioul si televiziunea prezinta zi lnic informatiile oferite de ziare prin intermediul revistei presei. este credibilitatea. dezvoltarea tehnicilor pentru transformarea vocii umane din si in as tfel de coduri ( telegrafia fara fir ) de catre Lee De Forest si Reginald Fesseden din Statele Unite chiar la inceputul secolului. pornind de la zi are. sansele de succes sunt infime. nu respecta regulile esentiale. Rolul pe care il detine ziarul intr-o societate democratica este acela de câin e de paza al democratiei (watchdog of democracy). in urma sondajelor de opinie comanda te periodic. deoarece nimeni nu doreste sa cumpe re un ziar care ii ofera informatii neverificate. false sau incomplete.43 In general. Tot ce stiu este ceea ce citesc in ziare 42. ignorându-le dinadins tocmai p entru a-si vinde mai bine marfa. Si acest lucru este absolut obligatoriu pentru ca. de analiza politica. reviste stiintifice. inventarea metodelor pentru incarcar ea acelor unde cu mesaje codate de catre Guglielmo Marconi din Italia la sfârsitul secolului. fiind unul dintre modurile noastre fundamentale de co municare de masa 40. Una dintre cele mai importante conditii pe care trebuie sa le indeplineasca un mijloc de comunicare de masa. Cât despre concurenta omniprezenta in acest domeniu nu ne ramâne decât sa speram ca presa scrisa isi va pastra locul pe care il merita si ca va reusi sa se menti na ca si pâna acum in ceea se numeste azi sistemul mass-media. sa inarmeze electoratul cu acele informatii de care acesta are nevoie. in cazul nostru un ziar. Multe publicatii nu tin cont de aceste reguli. pe de o parte. sa fie ofensiv si consecvent in urmarirea adevarului. Fara aceasta. impartialitatea. Mai mult decât atât. asa cum spunea un umorist american di n anii 1920-1930. consideratia fata de cititor. saptamânale. sa ii apere pe cei cinstiti. Aceste sondaje ajuta ziarul sa identifice problemele specifice ale cititorilor astfel incât informatiilor pe care publicul le doreste sa fie adecvate . de divertisment. devenind astfel publicatii de scandal . putem preciza ca presa scrisa a fost. Presa scrisa din zilele noastre este foarte diversificata. in diferent de tipul ei. este si va fi intot deauna un mijloc de comunicare de masa care isi va avea receptorii sai fideli si modul specific de transmitere a informatiilor.2. 4.le care vor urma reprezinta o provocare pentru ziare. rubrica ce nu lipseste din nici o emisiune matinala. sunt cerute. responsabilitatea. de a face comparatii cu alte surse de stiri si d e a hotari singuri pe cine sa creada. s a ofere informatii si stiri cu impact cât mai mare asupra publicului. acestea ramân un complex de cultura institutionalizat. cititorii au posibilitatea de a verifica exactitatea si autent icitatea celor citite in ziar. Radio Radioul a fost produsul unei serii de realizari descoperirea undelor electr omagnetice in eter de catre James Clerk Maxwell din Scotia si Heinrich Hertz din G ermania in a doua jumatate a secolului XIX. neutralitatea. ca ziarul pe care il citesc sa fie un paznic vigilent al fericirii intregii comunitati sa scoata la iveala toate nedreptatile si greselil e oficialitatilor. potrivite si satisfacatoare. si ac easta pe buna dreptate. ziarele urmaresc. verificarea obligato rie a surselor. aceasta trebuie sa respecte aceeasi deontologie ca si cele lalte media. fiecare publicatie scrie pentru un anumit segment de public pub licul tinta caruia ii cunoaste asteptarile. economica si financiara etc. et ica si buna cuviinta41 sunt numai câtea dintre elementele pe care trebuie sa le ur mareasca in activitatea sa fiecare institutie de presa. Unele dintre ele sunt trimise in instanta de catre cei care sunt nemultumiti d e distorsionarea adevarului sau de utilizarea intentionat eronata a datelor ce a u fost publicate. pe de a lta parte. . In ciuda faptului ca exista o concurenta acerba intre institutiile mass-media. Acuratetea. dar. In ceea ce priveste modul de prezentare a informatiei intr-o publicatie. In cele din urma. astazi. de specialit ate.

are cele cinci intrebari de baza (cine. iar radioul nu face exceptie de la aceasta. utilizarea cea mai semnificativa a radioului. in general. sa fie exprimata clar si logic. de abia in ziu a de 15 iunie 1920 radioul incepe sa fie considerat un mijloc de comunicare in m asa. radioul se situeaza undeva intre presa scrisa si televiziune. care târziu au in ceput sa fie incadrate intr-o grila de programe. operatorii de ra dio amatori unii cu altii. nu a putut fi prevazuta. insa aceasta transmitere se realizeaza de catre fiecare in parte intr-un mod sp ecific. informatia ajungând astfel cu intârziere la cititor. u nde. Din punctul de vedere al modalitatilor de culegere. ce. este aceea ca receptorul intra in posesia evenimentelor pe masura ce acest ea se deruleaza. de viziuni stereotipizate ale lumii 45. sa faciliteze si nu sa impiedice prezentarea exacta a unui eveniment. a depasit asteptarile inventatorilor. In presa scrisa lucrurile stau putin altfel. In mass-media. cu orar zilnic si cu oameni car e munceau constant in radio. Desi prima transmisiune radio a fost realizata in anul 1895. dar obtinerea informatiilor si necesitatea unui montaj adecvat sporesc durata de tim p in care ii parvine publicului informatia. printr-u n soi de tendinta demonica interna ce-i este proprie. din punctul de vedere al receptarii mesaj ului. capabile sa exercite un control capilar asupra cetatenilor . Mass-media lucreaza cu transmiterea de informatii. datorita rapiditatii in prel ucrare si timpului redus consumat de la obtinerea informatiei si pâna la difuzarea acesteia. când. Cu toate acestea. In timp ce presa. care la-u folosit ca mijloc de propaganda. prelucrare si transmite re a informatiilor. ca si polit ica). Radioul a reusit sa supravietuiasca si sa prospere chiar si in epoca televiziunii prin abilitatea sa de a tinti spr e grupuri demografice specifice. avioanele de razboi si soldatii cu bazele. 44 Trebuie sa retinem faptul ca data de nastere a radioului este dificil de af lat pentru ca. in operele sale Dialectica Iluminismului si Minim a Moralia prevedea ca radioul (si doar mai târziu televiziunea) ar avea efectul de a produce o omologare generala a societatii. radioteleviziunea mai are si cele patru exigente sau cei patru C: a) Corectitudinea.Aceste inventii au urmarit realizarea unor anumite obiective: navele puteau comunica cu tarmul. Canalul de televiziune se aseamana partial cu radioul prin rapiditate. Tot ce intreprinde jurnalistul de radio trebuie sa contribuie la relatarea informatiilor exacte. b) Claritatea . sa nu existe multe amanunte inutile si sa aiba culoare. Cei care au profitat din plin de aparitia radio ului au fost oamenii politici. experim entele de transmisie sunt adesea confundate cu primele programe. radioul a devenit noul partener al presei scrise si al telev iziunii si nu concurent. de propaganda (comerciala. radioul este cel mai avantajos. deli mitându-se clar de ele. deoarece aici intervine culegerea informatiilor. Mai mult. sa fie atractiva. atunci credibilitatea radioului nu mai poat e fi pusa la indoiala. cea din ziua de azi. c) Concizia d) Culoarea. radioul nu are timp de comentarii foarte ample. in timp ce presa scrisa dispune de spatiu suficient pentru aceasta. nu se poate compara rapiditatea transmiterii informat iilor de catre radio cu cea a presei scrise sau chiar cu cea a televiziunii. Astfel. sa fie concisa. Credibilitatea mai este data si de faptul ca o informatie . care consuma mult timp. adica sa fie utilizat in favoarea publicului. Fiecare canal mediatic se caracterizeaza prin diferite trasaturi. cum considera unii. Filosoful Theodor Adorno. Noutatea pe care o aduce radioul. formarea de dictaturi si d e guverne totalitare. permitând si chiar favorizând. de ce). cu ajutorul distribuirii de sloganuri.46 Publicul asteapta ca informatia pe care o primeste sa fie corecta si veridi ca. introducerea pe pagina si tiparirea. Daca cei patru C sunt respectati. Cu toate acestea. desi radiodifuziunea a aparut dupa primul razboi mondial.

a constituit la incepu turile sale un fel de apendice neinsemnat al radioului . O ultima trasatura specifica radioului a fost modelul de distribuire centru -periferie si asocierea cu viata politica si cu centrele de putere din societate . pe ntru ca receptorul percepe informatia fara un efort prea mare. daca putem sa il numim asa. mijloc complex al comunicarii de masa. Atât radioul cât si televiziunea au imprumutat mult de la media existenta pâna at unci. mai precis a fotoelectricitatii.Olanda. Prin aceasta se intelege accesul la informatie a persoanelor cu handicap fizic sau a celor i zolate geografic.Televiziunea Televiziunea. Aceasta idee este accentuata in cazul televiziunii deoar ece se considera ca noul instrument influenteaza alegerile. insotit de imagini elocvente. Finantarea se realiza exclusiv din publicitate iar evenimentele. complex si important mediu de transmit . pentru a putea sa isi exprime parerile si sa actioneze independent.48 Inainte de al doilea razboi mondial. au f ost promotoarele aparitiei televiziunii capacitatea unor corpuri de a transforma un fascicul de electroni din energie electrica in energie luminoasa.difuzata de un post de radio este deseori reluata. Belgia si Danemarca . urmata de inventarea radioului. a transmisiunii si a inregistrarii evenimentelor pe masura ce acestea au lo c. muzica si sport. de la presa scrisa. Cea de a treia mare descoperir e in domeniu a constituit-o televiziunea. Germania. si anume redundanta.47 4. urmata de Marea Britanie si apoi de Franta. erau puternic exploatate de televiziune. Istoria mediilor de comunicare a inceput o data cu aparitia foii volante si apoi a ziarului. dar si de la film. Exista un remediu care consta in repetarea st irilor in cadrul mai multor buletine de stiri din ziua respectiva. unde evolutia este foarte lenta. ca fenomen nou in anii `60. Franta si Germani a sunt cele care realizeaza experimente in acest domeniu. are loc in anul 1945 când SUA se afla pe primul loc. dar cu timpul a dobândit ter en si experienta. comentata si de presa scrisa si de televiziune. impactul televiziunii a fost pus la indoiala: este sau nu ea un mi jloc de manipulare? Dar. Accesibilitatea este o alta caracteristica presei radiofonice. iar publicul poate verifica daca ceea ce a receptat el este sau nu adevarat. Probabil. aceasta dilema este valabila pentru toate mediile. Descoperirile din domeniul tehnicii. a fost vazuta ca venind sa niveleze. devenind asadar popular si important din punct de vedere politic. impunându-se cu succes pe piata comunicarii. aceasta deficienta a stil ului audio numindu-se efemeritate. SUA. asupra caruia apasa a serie intreaga de constrângeri ce deriva din r elatiile sociale existente intre jurnalisti [ ] 50.3. radioul a obtinut cu greu aceeasi libertate de care se bucura presa scrisa. Aparitia televiziunii. mesajul este repede uitat pentru ca nu i se acord a o atentie sporita ca in cazul lecturarii unui ziar sau a urmaririi unui buleti n de stiri la televizor. cea mai mare parte a inovatiilor din radio au avut la baza posibilitatea observarii dire cte. de ori ce fel erau ele. Ziarele ajung greu in anumite regiuni iar televizorul nu este prea des intâlnit in casele locuitorilor din zone neelectrificate. sociologice si istorice. O alta trasatura distinctiva a radioului a fost gradul ridicat de control v enit din partea autoritatii publice. sa masifice publicul telespectator. iar a-l stapâni inseamn a a detine o putere formidabila 49. In timp. Studiile ulterioare. In ciuda sau poate din cauza acestei apropieri de mediul politic. nu d oar pentru televiziune. putând chiar desfas ura activitati secundare. drept consecinta a razboiului care a devastat Europa. Marea Britanie. Bourdieu considera ca televiziunea este un instrument de comunicare foarte p utin autonom. fiind sustinute aproap e intotdeauna de puterea politica. sa omogenizeze. Radioul este un canal mediatic foarte comod. au demonstrat ca imaginile si informatia televizata nu au decât impact secundar as upra opiniei publice si ca nu modifica esential comportamentul electoral. Dar. Adevaratul start. insa. iar aceasta p ractica ne releva o alta caracteristica.

ce trebuie sa f ie sugestiva si sa transmita exact ceea ce doreste emitentul. mai intâi de t oate. ca parte componenta a comunicarii de masa. având in componenta indivizi cu p regatire minima. trebuie sa permita telespectatorului o intelegere imediata a evenimentelor. este nev oie ca materialul televizat sa atraga atentia de la bun inceput. Mai precis. concis si direct. Asadar. Lead-ul trebuie sa fie bine structu rat. sa cunoasca bine publicul tinta si sa nu dezvaluie prea multe amanunte. televiziunea este un mediu al momentului. beneficiaza de anumite particularita ti in ceea ce priveste transmiterea. prin mesajele pe care le comunica . apare atunci când textul si imaginea spun acelasi lucru. ci lectur ii. medie si superioara. in vreme ce imaginile o alta. prezentatorul retelei NBC. Astfel. in caz contrar il va pierde pe telespectator. lunga si detaliata. asa cum preciza John Chan cellor. devenind plictisitor pentru public. mai precis textul transmite exact ceea ce se vede. oamenii sunt curiosi sa afle mai degraba ce s-a in tâmplat si unde si doar ulterior conditiile in care evenimentul a avut loc. D e altfel. prin satelit. Asa cum scopul comunicarii este de a ne face intelesi si de a transmite cât m ai clar ceea ce dorim. sunt ideile fundamentale. va urmari si imaginile daca mesajul i se va parea suficient de captivant. situatie mai putin d orita. Spre exemplu. lead-ul raspunde la intrebari inainte ca ele sa fie puse si promite mai multe raspunsuri in continuare 53. insa. Din acest motiv. deoarece aduc elemente de noutate. Ne referim indeosebi l a sensul pe care il creeaza alaturarea imaginilor si a textului. acestea având rolul de a arata ce s-a intâmplat fara a comenta prea mult. de interes. Emitentul mesajului il poate pierde foarte usor pe receptor in cazul in care informatia nu este pregatita si transmisa potrivit canalului prin care se emite. firesc si usor . nu te va putea urmari cu toata atentia si va schimba programul. media presupune s i televiziunea prin cablu. conferinte importante au devenit plictisitoare pentru simplul fapt ca ele nu au fost adaptate audierii si vizionarii. De aceea. intr-un jurnal de televiziune d eoarece receptorul se va plictisi repede. De ce tuturor? Pentru ca publicul tinta este eterogen. de obicei. principiile ce stau la ba za construirii mesajului de televiziune ar fi: utilizarea unui text simplu (nu s implist). ca mijloc de comunicare. lovituri le la tinta ale scriiturii stirilor. a sensului mesajului. de multe ori. De altfel. iar intrebarile la care va raspunde acesta sunt. Televiziunea. care initial asculta t extul. la fel si televiziunea. Cele de concurenta si complementaritate sunt pozitive. textul v a prezenta doar o parte a informatiei. In ceea ce priveste modul de captare a atentiei telespectatorilor. Relatia de redundanta. nu este acelasi lucru sa comunici o stire de ziar. receptorul ocupat. astfel incât acestea sa devina usor accesibile tuturor. uverturile. in care cad. Se recomanda evitarea frazelor lungi. a unor pr opozitii si fraze scurte. sa foloseasca elemente incitante. prelucrarea si receptarea informatiilor. incepatorii. lasându-l pe telespecta tor sa perceapa mai mult sau mai putin direct evenimentele. Imixtiunea text-imag ine genereaza trei tipuri de relatii: de concurenta. Astazi. cauzel e si efectele posibile. imbogatesc mesajul iar textul si imaginile se completeaza pe parcurs.51 Vom incerca sa prezentam in continuare elementele specifice ale transmisiun ilor televizate. Telespectatorul poate pierde informatia daca aceasta nu este prezentata cu atentie. clar. Rolul de creare a interesului il au lead-urile. este necesara o adecvare a textului sau a informatiei ce urmeaza a fi comu nicata la mediul de comunicare. a unui limbaj obisnuit si accesibil. care. greoaie si a det aliilor inutile. ce si unde .ere a informatiilor pe cale auditiva si vizuala. Compus corect. un mediu instantaneu 52. Atentia trebuie sa fie maxima pentru ca aici poate sa apara o capcana. Cel mai important este ca mesajul sa fie logic. La fel ca si radioul. Internetul etc. O alta caracteristica a mesajelor televizate este determinata de faptul ca acestea sunt transmise in flux continuu. Complexitatea televiziunii consta tocmai in simultaneitatea transmiterii me sajului vizual cu cel verbal. de obicei. diferentele in modul de transmitere a unui text influenteaza direct mo dul sau de receptare. de redundanta si de complem entaritate.

p e de o parte si linistitor. prin inte rmediul retelei telefonice. cun oscute sub numele de teletext si videotex. pe cea spatio-temporala si pe cea care se refera la vizibilitatea sa. obligativitatea infor marii permanente a publicului. Noile media includ. gradul si in tensitatea receptarii informatiilor difuzate de media. interactivitate (receptorul poate selecta raspunde. de miniaturi zare. indus . realitatea v irtuala si inregistrarile video de toate tipurile. 4. Pe de o parte. Video la domiciliu este consi derat o extensie a televiziunii si a cinematografului. analiza si comentariul. de stocare si pastrare. In general. in opozitie cu vechile media ar fi: descentraliz are (transmiterea si alegerea nu mai sunt de competenta furnizorului de informatii). De fapt. televiziun ea ramâne in continuare un important mijloc de comunicare in masa. pe cea cognitiva ca factor informa tor si dezinformator in acelasi timp. pe de alta parte. Teletextul face posibila suplimentarea informatiei pentru telespectatori si se poate folosi la initiativa acestora. Asadar. spiritul critic. de control (prin intermediul calculatorului). permitând o legat ura vizuala intre centru si terminale.54 In final. Ceea ce numim noi chiar si astazi noile media (new media). Principalele caracteristici. Mediile electronice sau new media Noile media electronice sau asa-numitele media telematice se constituie dre pt componente cheie ale ultimei revolutii comunicationale. Mai ofera o gama larga de servicii interactive. poate face schimb de inf ormatii si se poate conecta direct la alti receptori) si flexibilitate (de forma . Mai mult. iar relatia text-imagine sa fie armonizata. Videotexul furnizeaza si material tiparit.4. feed-back-ul este unul indirect. spatial si ca si capacitat e). daca il putem numi as a. continut si utilizare). ce pot fi folosite ce acei utilizatori care sunt conectati cu un terminal si cu un ecr an de televizor. care tinde sa inlocui asca televiziunea. capacitate mare (transmiterea prin cablu sau sateli t este mai avantajoasa din punct de vedere financiar. precum si intre toti cei conectati la ace easi retea. obtinerea unui feed-back puternic es te o caracteristica a comunicarii interpersonale. media telematice au fost oferite publicului larg sub doua forme. videotexul ofera. aparatul video este un mijloc de comunicare hibrid. la nivelul comunicarii de masa. jocurile video computerizate. procesul de role-taking este mai putin accesibil. sunt tot mai des verificate si analizate prin sond ajele de opiniei. responsabilitatea. reprezinta de fapt un set de tehnologii electronice diferite cu ap licatii variate care au primit denumirea de mass-media. fiind extrem de mult folo sit. care detine in esenta stilul televiziunii. impartialitatea. de asemenea. alaturi de presa scrisa si de radio. dar imprumuta si elemente specifice filmului. de prezentare (folosind combinatii flexibile de te xt si grafica). Dintre tipurile de semnificatii care apar odata cu integrarea televiziunii in viata noastra cotidiana le amintim pe cea emotionala ca factor perturbator. care au aparut inc a din anii 70. Cu toate acestea. o cantitate mare de informatii computerizate. exista niste cerinte general valabile pentru orice media care tre buie respectate pentru a se putea vorbi de o adevarata institutie de presa: inde pendenta. onestitatea.de urmarit. putem aprecia ca. interesul sau dezinteresu l pe care acestea il creeaza. dar el exista cu siguranta si influenteaza modul de abordare si de transmiter e a mesajelor in viitor. Sintagma media telematice se refera la o multitudine de descoperiri ce aveau la baza o unitate de prezentare vizuala (ecranul televizorului) legata la o rete a computerizata. Toate implica mai multe tipuri de tehnologii: de transmitere (prin cablu sau prin satelit). pe de alta parte. Termenul telematic 55 a rezultat din combinatia telecomunicatii informatica.56 Dincolo de faptul ca faciliteaza distribuirea informatiilor radiofonice si televizate. feed-back-ul se reduce.

Trasaturile fundame ntale ale mediilor telematice sunt57: .interconexiune Notiunea de societate informationala incearca se descrie unele trasaturi chei e ale societatilor moderne cu referire la dezvoltarea serviciilor si a locurilor de munca computerizate. Adesea este o mare discrepanta intre cuvintele cuiva si actiunile sale fizi ce. mimica. o cantitate foarte mare de informatii ce poate fi usor accesata de acestia.58 Comunicarea de masa este. la dezvoltarea c unoasterii . CAPITOLUL V COMUNICAREA NON-VERBALA Oamenii cred ca doar cuvintele sunt capabile sa poarte un mesaj.tehnologii computerizate . in timp c e 93% este transmis non-verbal. Oamenii mai mici pot simti un sentiment de perico l care ii poate face tematori sau in defensiva atunci când se afla in preajma pers oanelor mai inalte In afaceri.Adesea. Mic dictionar non-verbal 5. astazi ele constituie o reala provocare pentru pr oductia. o chiul va judeca ca fiind mare. in timp ce superiorii s-ar putea simti amenintati. pe discuri magnetice computerizate. insa una importanta care contribuie din plin la schimbarile informatio nale din societate. forma contribuie la cre area dispozitiei in care omul primeste cuvintele. Chiar daca la inceput noile media erau considerate ca fiind o extensie a me diilor sau media audiovizuale. mesajele verbale si non-vebale sunt in conflict. in proces ul comunicarii interpersonale doar 7% din mesaj este comunicat verbal. Sau chiar mai mult decât a crea dispozitia.grad scazut de reglementari . stil vestimentar. deci. Când esti in dubi u. Desi oamenii sunt educati sa prefere cuvintele pentru a comunica. distribuirea si formele de baza ale celor din urma. orice gest. Cuvint ele pot fi manipulate. expresiile f aciale sunt toate modalitati de comunicare non-verbala prin care individul transmite mesaje altora. care pune la dispozitia utilizatorilor. Orice mintea judeca ca fiind important. De aceea. variatiile de voce. la cresterea cantitatii de informatii. Miscarile picioarelor. aceasta perceptie a "puterii" (ca fiind inalt) po ate fi o sabie cu doua taisuri : subordonatii le vor respecta "puterea". hibrid . 1.triei muzicale. expertii spun sa ai incredere in mesajul non-verbal (in ceea ce vezi). culoare. Limbajul trupului este cel mai vechi limbaj. ele comunica aproape totul ca joc de simboluri in cazul partenerilor cu acelasi background cultural. miros.potential interactiv interconexiune . 5. O alta inovatie o reprezinta CD-ROM-ul (compact disc si read only memory) .caracterul flexibil. de fap t. dar gesturile sunt mai greu de controlat. . cartilor ca mod de distribuire (informatia se vinde sau se impru muta). de multe ori apar confuzii in receptarea unui mesaj. doar una din componentele societatii inform ationale.functie publica si privata in acelasi timp . din care : 38% este prin tonurile vocale si 55% prin expresiile faciale. când.1.ca sursa de bogatie si putere la puternica dependenta fata de siste mele politice si economice puternice si fata de tehnologiile de comunicare. Clientii se pot simti intimidati si /sau coplesiti si s-ar putea sa se retraga. in ase menea situatii. Inaltimea Marimea este asociata cu puterea.1.

2. fabricat. Intotdeauna trebuie sa ai in minte diferentele culturale . Daca degetul nu este ridicat cu ta rie si mâna/degetul sunt numai usor ridicate aceasta indica. respingerea. sau vrea sa spuna ceva are tendinta d e a ridica usor un deget. increzator si sigur pe tine. a zâmbi pe sub mustata buzele sunt relativ tensionate si ramân lipite. O amenii de stiinta au observat ca intre creier si mâini exista mai multi nervi decât in orice alta portiune a corpului.4. zâmbetul relaxat este expresia unei bucurii traite naiv. râsul prostesc este o grimasa a zâmbetului. Ochii vorbesc intotdeauna si pot furniza indicii valabile : . exprima c onflictul interior. zâmbetul strâmb un colt al gurii este tras in sus. zâmbetul dulceag este evidenta legatura dintre zâmbet si subreactia la un da u niversal. intentia de simulare este f oarte clara. arata. de obicei.5. memorat. . incertitud ine. 7. iar gura este . este zâmbetul umorului negru. daca ochii se misca in sus atunci când se vorbeste despre prezent. tensi unea afisata poate sa semnifice fie o atentie sporita. iar celalalt in jos. putând arata ceea ce gandeste persoana respectiva. D aca o persoana este pe cale sa spuna ceva. al ironicului. Mâinile tinute intinse cu palma in exterior inseamna.contactul normal al ochilor arata deschiderea catre comunicare. Daca esti calm.3 Mâinile Câteva miscari ale mâinilor.1. 4. zâmbetul voit. Daca ochii se misca dintr-o parte intr-alta atunci când se vorbeste despre trecut sau se cer fapte si informatii. atunci poate fi vorba de un mincinos. exprima recunoasterea valorii partenerului de discutie.evitarea contactului vizual sugereaza ca cineva nu se simte sigur sau inclus. exagerat s i exprima mai mult decât in realitate. inseamna ca persoana este nervoasa sau ingrijor ata (stânjenita). 5. buzele se intind si se subtiaza.Un deget ridicat sau usor ridicat este de obicei folosit de cei cu autoritate sau in semn de atentionare. de aceea el pare nefiresc. .1. ochii se misca dintr-o parte intr-alta(observatii despre prezent) Dar. 6. in functie de situatie pot semifica si frustrare. zâmbetul depreciativ colturile gurii sunt trase putin in jos.1. iar comunicarea non-verbala este intotdeauna revelata prin ochi. Ochii Comunici intotdeauna. degetelor si bratelor sunt direct legate de ceea c e se petrece in mintea cuiva. dar care are un slab efect asupra partenerului. mainile atârnânde pot semnifica plictiseala. adesea. când dorinta de respingere intra in conflict cu utilitatea con tactului. chinuit este o expresie realizata cu un anumit sc op.fixarea poate sa insemne neplacere. indica si acord si dezacord. se aseamana cu reactia la senzat ia de acreala. . 5. zâmbetul care exprima frica buzele sunt trase spre lateral. al blazatului. 3. 8. "nu stiu". 2.Miscarea ochilor. atunc i inseamna ca ti se "livreaza" un discurs preparat. nelinistea sau oboseala. de obicei. Mâinile strânse inseamna adesea tensiune si frustrare chiar furie. fie stapânirea de sine. Zâmbetul Exista mai multe tipuri de zâmbet: 1. mâinile se misca putin sau pot atârna usor in fata persoanei sau sa stea linistite d aca persoana este asezata . al atotstiutorului sau al celui care se bucura de paguba sau necazul altora. A ciuguli sau a bate sunt gesturi comune situatiilor tensionate.privitul in jos. O persoana poate fi sincera daca : ochii se misca in sus (povesti despre tr ecut) . Persoanele timide sau rusinoase s-ar putea sa nu treac a prin aceasta faza. exprima faptul ca mintea ne coace ceva 5. D aca mâinile sunt destul de active.

protest. 3. . strânse . Râsul cu e suna urât. deceptie.relaxare. .dezgust . . dezacord. . est e tipic persoanelor care se pot bucura fara retinere si care nu ii insala pe alt ii. . Furia se manifesta prin: .ochii: pupilele mari (stârnire.mâna pe dupa cap si gesturi de lovire cu palma intoarsa injos.intensitate. -buze strânse dezacord.buze comprimate . stârnire .ochi ingustati (partial inchisi). dezacord.putin deschisa.tristete.5.neplacere. 5. tristete.expresii de incruntare si gura tensionata. -batjocoritoare rusine. este expresia batjocurii sau a unei priete nii exagerate si de aceea nu are un efect simpatic.tonuri ale vocii mârâite. . .genereaza o anumita distanta. Dezgustul se manifesta prin: .afiliere. 5.neplacere.nasul: strângerea narilor .furie. . in spatele lui se poate afla si intentia de a atrage atentia asupra propriei pe rsoane."mârâitul" caninilor . Râsul cu a gura este larg deschisa. . .buzele: zâmbitoare . nesiguranta . frustrare. de multe ori.mâinile puse in solduri.incretirea buzei de sus. . concentrare.sprâncenele : incruntate . clipire rapida . lupta-sau-fugi). dezacord.trezire. . Râsul 1. ridicate . ca un behait. emotie. . Râsul cu u asa râde o persoana cuprinsa de groaza sau vrea sa o exprime. Sumar al expresiilor faciale Sumarul expresiilor faciale cuprinde: . suparare. Râsul cu i se observa la persoanele tinere sau care vor sa para mai tinere s i suna naiv. gura este deformata. Râsul cu o corespunde unor reactii tensionate si de surpriza. . . surpriza. supunere.limba : aratarea limbii . echivalând cu o miscare spre exterior.grimasa teama .aluzii taioase si smucituri ale capului.furie. privire taioasa .surpriza.1. privire fixa . exprima si bucuria in cazul pagubei unei persoane. suna provocator si smecher.fericire. dar dupa ce a fo st analizata situatia: este sau nu este nevoie de ajutor? 4. . afiliere.excitare. 2.smuciri ale capului inapoi sau clatinari din cap. deseori. de asemenea. privire in jos . clipire normala .6.maxilare tensionate intr-o pozitie de muscare. .1.privire fixa. amenintare. ura si poate ajunge pâna la hohot a menintator. .amenintare. stârnire. a unui obiect. poate exprima.supunere. larg deschise .pleoapele : ochii mariti . indicând respingerea unei persoane. colturile gurii sunt ridicate in sus spre directia urechilor 5. . este o reactie de aparare a individului caruia tocmai i s-a intâmplat ceva neplacut. -buze bosumflate . pupilele mici (ramâne-si-digera). a unei trairi s au tinerea la distanta.trezire.sprâncene lasate in jos pe o fata incruntata.vocalizari digestive (de repulsie).scoateri de limba vizibile.

voios. furios. intelepciu ne. ura. lumina. agresivitate. tristete. Galben Dispozitie (stare) : neplacut. cutiile negre sunt vopsite in portocaliu pentru a fi mai vizibile Verde Dispozitie (stare) : calm (rece).gesturi de auto-atingere. dragoste. relaxat. . calm Exemplu : verdele este folosit in produsele de consum si in luminile de tra fic a atrage atentia Negru .clatinarea capului. relaxant. pentru a-si stimula jucatorii. Semnificatii simbolice : demnitate. tandrete.clipiri rapide ale ochilor. pofta. . In mo da. pacat. sentimente si dispozitii. gelozie. ostil. foamete (Egipt) Portocaliu Dispozitie (stare) : neplacut. altruism Exemplu : in aviatie.tensiune a tonului vocii.miscari deplasate. . plin de vitalitat e. . adevar. .clantanitul dintilor . excitare.palmele orientate in sus. un antrenor a folosit vestiare cu pereti rosii.mâna dusa la ceafa. perturbat. unui trib etc. .ochi foarte mariti. neliniste. . jovial. vârsta (Grecia). sânge. suspicios. pace. .incruntare. . transc endent. recolta. agitatie. Rosu Dispozitie (stare) : fierbinte. furie.ridicare din umeri. . intimitate. . prostitutie (Italia). placut. stimulator Semnificatii simbolice : soare.privire fixa. excitant. excitant. bucuros. tandru.Teama se manifesta prin: .distanta unghiulara mare. regalitate (China). roditor.eliminarea unui miros specific.ghemuire. agreabil. Exemplu : in fotbal. dragoste. ca si in cazul membril or unui club. revolta. Semnificatii simbolice : fericire.miscari involuntare ale ochilor intr-o parte. soare. distant. . ostil. . neincrezator. .intensificarea ritmului respiratiei. Nesiguranta se manifesta prin: . ostil. Culorile Culorile transmit informatii despre emotii. .7. Semnificatii simbolice : stralucire superficiala. regalitate.1.plâns.tipete. .gura tensionata. detine controlul Semnificatii simbolice : securitate.palme transpirate. a purta aceeasi culoare sugereaza o legatura sociala. Exemplu : folosit in publicitate pentru a sugera relaxarea (timpul liber) s i calmul. unei scoli. . suparat.strângerea buzelor. . . Albastru Dispozitie (stare) : rece (calm). 5. sigur. . cu pupila dilatata.

oamenii "ingheata". Pentru portughezi. Priveste direct la persoana/oamenii carora li te adresezi (nu conteaza cât de multi sunt acestia).1. semnificatia unei insulte. de exemplu. In unele tari islamice. . se s emnalizeaza NU lasând capul pe spate.1. picioarele inc . Pe plajele Libanului. nefericir e. nici macar sacou si pantaloni) este. practic. Imbracamintea Ca regula generala. Tinuta de afaceri standard (cravata s i costum. 5. Semnalele non-verbale pot sa-ti dea un inceput de invingator. Limbajul trupului la leaderi Oamenii care detin putere apar mai mari. .8.se lasa pe spate in scaunele lor . Exista si semnale universale. De regula.2. 5.Dispozitie (stare) : trist. V -ul format prin deschiderea degetelor aratator si mijlociu. protectie. Cu toate acestea. . In principiu. acest gest are si semnificatia unei propu neri indecente. in particular. costumul si crava ta sunt austere si de culoare inchisa. a celasi gest are semnificatia unei urari de a fi ferit de tot ceea ce este rau .au o gestica expansiva . inclusi v unul ordinar si obscen. Gestul degetului mare in semn de OK are de asemenea mai multe intelesuri. când mint. intelepciune. a da din cap de sus in jos inseamna NU . in Austria. folosit de Churchill in al doilea razboi mondial. deprimare. moarte 5. Semnificatii ale unor gesturi Gestul de a da din cap poate avea semnificatii contradictorii in tari si cu lturi diferite. barbatilor le est e interzis sa poarte pantaloni scurti. a devenit semnul victoriei in intreaga lu me. cu regim de protocol impus. De exemplu. Este cel mai important element in formarea unei impresii . intens. Pumnul strâns. iar in Japonia inseamna bani . in Franta inseamna zero . greci sau turci. are la români. este un fel de a omagia si nu are nimic obscen. Este respectata chiar si de seicii arabi. in China si Japonia. dar nu insista : 5-7 secunde maximum. In Austria se ureaza succes aratând cu pumnul. stapânire. Posturile defensive si de respingere includ : bratele strânse. culoarea deschisa a imbracamintei este inadecvata (tinuta de doliu). .stau asezati in timp ce ceilalti se afla in picioare . franc ezi. anxietate. Aratarea bratului drept incordat. mai puternici in posturi relaxate. cu ochii inchisi. teama. in a dministratie si in societatile de asigurari tinuta are caracter cvasiobligatoriu . Oamenii te vad pe tine si nu acreditarile tale. Superioritatea este semnalata prin : . In special.ii intrerup pe ceilalti . in mediile bancare. daca palma este putin rasucita cu dosul catre partener(a). Fii sigur ca te centrezi pe ochii persoan ei si nu pe gura sau pe fata acesteia. Acelasi gest. cu pumnul inchis. Gestul degetelor inel pentru OK -ul american are in unele tari mediteraneene s emnificatia homosexualitatii. Tunisia si in tarile scandinave. melancolie. in schimb.9. cu voce mai tare . cu degetul mare intre aratator si mijlociu. strângând cu cealalta mâna in cheietura antebratului constituie o insulta sexuala la noi si la altii. putere. In Japonia. mister. femeile arabe nu-si scot fe regeaua. destule femei din lumea araba intra si in mare fa ra sa se dezbrace. Semnificatii simbolice : intunecime. La turci. marcate de o puternica amprenta culturala.vorbesc mai mult. ca si de jurnalistii acreditati la d iverse intâlniri internationale de afaceri. In Bulgaria sau Albania. In cultura asiatica. iar a clatina din cap de la dreapta la stânga inseamna DA . obligatorie si in mediil e de afaceri din Europa Occidentala si SUA. indica forta masculina. chiar in Anglia. tinuta conservatoare si protocolara in stil occidental nu ridica probleme aproape nicaieri in lume.

sa stimuleze interesele proprii in raport cu cei din jur. de regula) si care int eractioneaza sau se influenteaza reciproc. La ce se ref era acest lucru? Se refera la faptul ca cel cu care vorbesti trebuie sa te intel eaga si sa dea un semnal ca a inteles exact ceea ce doreai sa transmiti. Vom trece in rev ista o succinta prezentare a celor doua. . trupul este intors de la cel cu care vorbeste. Prin intermediul comunicarii interpersonale indivizii doresc sa invete ceva pe cineva. De aceea . Internetul) 60. Scopul comunicarii consta in patru elemente: a fi receptionati corect.1. respectiv directa. calculatorul) sau de un bun produs de un ansamblu de institut ii.in al doilea rând. dovada a faptului ca am fost intel esi. sa transmita sau sa primeasca diverse cunostinte. ea nu este doar gratuita sau dezi nteresata. intre cine si c ine are ea loc. la comunicarea interpers onala. asigurând realizarea conexiuni . se numeste astfel deoarece este mediata de un suport mai mult sau mai putin complex din punct de vedere tehnologic (scri soarea. telev iziunea. comunicarea serveste actiunii. Trebuie precizat de la bun inceput ca vorbaria nu este comunicare. a fi intelesi. o amplificare a audien tei mesajelor si o crestere a vitezei de transmitere a acestora pe distante foar te mari. sa influenteze com portamentul celorlalti. sa explice propriul comportament sau pe al celorlalti. a primi o reactie. cea mediata permite o mai mare capacitate de inmagazinare a datelor. a unui referent (in calitate de emitator poti emite in n umele unei institutii). filmele. sa clarifice o serie de probleme. a fi acceptati. se realizeaza intre doua sau mai multe pe rsoane. Aceasta are un caracter imediat si reciproc. Fig 16 Decodarea limbajului trupului la manageri: CAPITOLUL VI COMUNICAREA INTERPERSONALA mg3 Comunicarea umana imbraca doua forme interpersonala si mediata care se cons truiesc pe baza a doua tipuri de relatii: directe si indirecte. celela lte tipuri având importanta secundara. Comunica rea interpersonala. cu alteritatea. a unui cod sau a unui canal. Comunicarea la nivel de individ Fig 13 Schema comunicarii directe (Bernard Voyenne) Inca din trecutul indepartat comunicarea a jucat un rol important in relati ile dintre indivizi. telefonul.in primul rând. specialisti si dotari tehnologice (cartile. comunicarea directa.59 Comunicarea mediata. care se afla in pozitii de proximitate (spatiala. indiferent de forma in care apare verbala sau no n-verbala presupune: . fie ele discutabile sau controversate. orala a suprav ietuit schimbarilor si s-a impus ca cea mai completa forma de comunicare. Comunicare interpersonala. sa intretina si sa pastreze legaturi cu colectivitatea. radioul. existenta unui emitator. sa exprime sentimente. a unui receptor si a unui mesaj. adica cum comunica oamenii intre ei. cu grupul social de care apartin sau la care vor sa adere. Comunicarea interpersonala presupune trei lucruri extrem de importante: cum se realizeaza comunicarea. 6. Spre deosebire de comunicarea interpersonala. De altfel. . frecventa cu care grupe de indivizi comunica intre ele.in al treilea rând. pentru a ne ocupa in cele ce urmeaza do ar de comunicarea interpersonala. iar tot ceea ce este legat de actiune presupune un scop. careia ii este dedicat acest capitol. Modul p rin care interlocutorul poate sa faca acest lucru este feed-back-ul. cea indirecta. implicit. este foarte important ca procesul de comunicare sa fie controlat.rucisate. De atunci si pâna astazi. ziarele. Când spunem comunicare directa ne referim.

In plus. Tot din aceasta perspectiva. informatii puternic personalizate la t eleviziune un astfel de subiect ar fi dependenta lor fata de droguri. Pe noi ne intereseaza doar prima categorie. se afla un atribut mai putern ic tipul de cunoastere pe care il detin oamenii.63 Ambele definitii apartin atât lui King (1979). atractia intepersonala. autocunoasterea si intercunoasterea. Cea de a doua poate la fel de bine sa descrie si comunicarea in cadrul gr upurilor mici. respectiv situatia in care comunicarea se rea lizeaza intre doua sau mai multe persoane care interactioneaza si se influenteaz a una pe alta. comunicarea familiala.62 2. Capella (1987) nu este de acord cu rolul pe care il are cunoasterea in comu nicarea interpersonala. negocierea. ei angajeaza un act de comunicare interpersonala. conflictele interpersonale.61 Deci. Ea repr ezinta o uniune psihica si directa. se cunosc sau se distanteaza. Berger si Bradac (1982). chiar daca comunica si multan acest lucru miilor sau milioanelor de oameni care ii privesc. unele dintre acestea comunicarea non-verbala. contextele comunicarii de masa. se apropie. dar a caror comunicare nu este mediata de instrumente ce permit t ransferul mesajului de la emitator la receptor. in mod traditional. De aceea. Miller si Steinberg. se suspect eaza. relatia interpersonala presupune comuniune si an gajare. dar in ese nta toate definitiile spun cam acelasi lucru. Miller si Steinberg spun ca numai atunci se poate vorbi de comunicare inter personala când cunoasterea credintelor. Ei mai incearca sa explice ca indivizii sunt va zuti ca putând fi substituiti nefiind identitati individuale unice. Bo chner (1984) au pus problema utilitatii acestor definitii. Alti autori. motiv pentru c are mesajele se pot adresa oamenilor ca individ unic si nu individului ca membru al unui grup 64. stilul vorbirii . El arata ca multe interactiuni interpersonale sunt impor tante in viata unui individ: relatia medic-pacient sau profesor-student. bazata pe o legatura inversa complexa care c uprinde minimum doua persoane. in opozitie cu numarul de indivizi implicati in interactiune. cât si lui Smith si Williamson ( 1979). comunicarea in cadrul grupurilor mici etc. Comunicarea intepersonala este o interactiune fata in fata care implica de la trei pâna la un numar mic de indivizi. adeseori. functie de durata comunicarii si de frec venta mesajelor transmise. Presupune reciprocitatea activa a conduitei partenerilor din grup: ei reactioneaza unii cu altii. Spre exemplu: Figurile publice prezinta. emitator ul poate deveni receptor si vice-versa. comunicarea nonverbala. Din punct de vedere sociologic. Pentru inceput ar fi necesar sa identificam cele doua tipuri de relatii pe care se cladeste procesul de comunicare: relatii directe si indirecte. dar ace stea sunt altfel de interactiuni relatii interpersonale. Dar ce este comunicarea interpersonala? Parerile sunt impartite. Bradac si Bochner sust in ca acest tip de comunicare se poate regasi in ceea se ce numeste. 1. Berger. spunând ca. precum Miller si Steinberg (1975). In centrul preocuparilor celor care studiau teoria si practica comunicarii au stat urmatoarele teme: comunicarea strategica. comunicarea interpersonala presupune existenta necesara a prezen tei fizice a celor doua sau mai multe persoane care participa la procesul in sin e. Prin mesaj ul lor. persoanele implicate facând schimb direct de informa tii. Distinctia dintre comun icarea interpersonala si relatiile interpersonale este obligatorie: comunicarea . demonstreaza ca psihicul uman nu se imbogateste fara comunicare. dialogul sau conversatia nu are nevoie de intermediar. este vorba de comunicare a interpersonala ce urmareste cunoasterea. Comunicarea interpersonala este comunicarea fata in fata intre doi oameni. In timp. comunicarea. atitudinilor si personalitatilor indivizil or sau ceea ce se mai numeste informatia de la nivel psihologic este folosita ca baza pentru ceea ce au ei comun.i inverse (a feed-back-ului) pentru ca rolurile se modifica pas cu pas. comunicarea in cadrul grupurilor mici au dobândit o identitate proprie cu toate ca se subsumeaza domeni ului comunicarii interpersonale. dezvol tarea relatiilor.

Capella propune ca acel minim de comunicare interper sonala sa apara atunci când se poate demonstra ca comportamentul unui om afecteaza alte comportamente umane. nu exista grup egalitar). sa te identifici cu tendintele sale comune. permite existenta fenomenelor de in fluenta si dominare (orice grup se stratifica. iar prin comunicare aflam care este norma comuna ce e bine. p reconditiile comunicarii interpersonale sunt indeplinite. de identific are cu membrii. cum ar fi: obiecte materiale. motivatiile si interactiunile lor nu sunt in totalitate compatibile cu exigentele vietii organi zationale. insa.2. sa-i recuno sti scopurile si sa ti le insusesti. sociabilitatea. simboluri. este un factor de unitate socio-culturala si. socie tatea traieste si se dezvolta prin actiunea. tendintele si comportarile indivizilor. modele durabile de conduita si relatii sociale.66 Dar. iar existenta unor relatii de comunicare i ntre membrii grupului inseamna altceva decât schimbul de mesaj sau comunicarea ping . 69E vident.afecteaza relatii iar relatiile la rândul lor afecteaza activitatea comunicational a a celor implicati. care nu sunt oameni. iar pe de alta parte. Comunicarea are o serie de functii esentiale cu rol fundamental asupra grup ului: ajusteaza comportamentele individuale. Majoritatea lucrarilor sociologice arata ca realitatea sociala es te structurata pe trei niveluri: cel al personalitatii sociale (personalitate re zultata din socializare). propozitia pare ridicola daca nu avem in vedere faptul ca grupul este co mpus si din alte elemente. 68 Pentru a intelege mai bine ce este grupul. produce . individul trebuie sa-si interiorizeze val orile de baza ale societatii pentru a deveni membru. i n cele din urma. macar partial. Din sutele de definitii care exista pentru termenul de grup am aleso pe cea care arata ca este vorba de o pluralitate de indivizi aflati intr-o situ atie de solidaritate mai mult sau mai putin accentuata. Comunicarea la nivel de grup Comunicarea este liantul oricarui grup si legatura esentiala intre membrii acestuia. vom porni in analiza noastra de la urmatoarea afirmatie: Elementul component de baza al grupului sunt membrii. Pe de o parte. faciliteaza realizarea sarcinii (când nu avem obiectivul). publicitatea se bazeaza pe elemente ale comunicarii de grup. asigura coeziunea grupului. valorizeaza grupu l (fiecare grup incearca sa-si afirme individualitatea). face ca grupul sa devina cadru de referinta pentru individ. ceea ce se numeste. pen tru ca majoritatea membrilor au nevoie de un reprezentant si nu pot trai fara re pere. deoarece noi comunicam si când nu avem o intentie specifica. Se stie. 6. sa-i interiorizezi valorile. ce e rau. comunicationala. Influenta si persuasiunea sociala. Când aceste influente comportamentale sunt reciproce. are un rol terapeutic.pong . de ce este nevoie tocmai de comunicare si nu de cu totul altceva? Deoa rece omul este o fiinta sociala. cadrul imediat al actiunii si existentei sociale e ste grupul. solidaritatea si acti unea colectiva presupun cu necesitate un proces de comunicare. Pentru a deveni membru al unui grup trebuie ca.67 Personalitatea indivizilor aflati intr-o anumita societate. ce e sau nu la moda. propaganda. cât si cele de abstract. va lori culturale. locomotia spre obiectivul grupului. de un ansamblu de persoa ne aflate in interactiune in vederea atingerii unui scop comun si diferentiate d upa functii sau roluri. In fond. De asemenea trebuie precizat ca individul si societatea sunt doua parti ale aceleasi realitati. gândirea. ca totalitatea raporturilor i nterumane care fundamenteaza socialitatea. deci o fiinta care nu poate exi sta in afara comunicarii cu membrii grupului sau si al ambiantei sociale general e . toate relatiile sociale le-am putea reduce la relatii de comunicare.65 La alternativa cunoasterii. protejând grupul fata de exterior. Prin calitatea de membru al grupului se realize aza apartenenta omului la societatea globala. Grupul stabileste modelul moral al m . iar mediul social. Aceste relatii sunt atât cele de contact. al actiunii si raporturilor sociale (complexitatea int errelatiilor ce se stabilesc in interiorul formelor concrete de organizare socia la) si al sistemului social global.

Sociologul american . diferit.cei cu o autoritate mai mare in grup constituie liderii. care a cules si a analizat metodele de clasificare a grupurilor i ntâlnite in literatura americana. adica ansamblul de trasaturi morale pe care acesta trebuie sa le manif este in comportarea sa. desi nu pot fi de multe ori explicate. Este necesara o reechilibrare permanenta. Dar. apar intruchipari foarte diferentiate ale grupurilor. Acesta este un fen omen derivat din constiinta lui noi . se dezvolta pentru ca noi suntem activi in viata. iar daca nu functioneaza rangul. i n folosirea de catre toti membrii a unor metode identice de actiune intr-o anumi ta problema. ceea ce poate fi tolerat. Eubank. unde indivizii i ntra in contact. d in constrângerile religioase sau ideologice. de fapt. Vointa colectiva duce la aparitia solidaritatii de grup. Vorbim despre grup când relatiile interpersonale sunt frecvente. adica al relatiilor care stabilesc ret elele (relatia profesor elev sau medic pacient) si factorul caracterului normati v al relatiilor dintre oameni (se refera la setul de statuturi sociale pe care l e are fiecare persoana). intervine intercun oasterea. care nu este altceva decât un contact cognitiv la baza relatiilor umane. al normelor de politete care. Altfel spus. cât si in identificarea intereselor personale ale fiecarui membru cu interesele tutu ror membrilor. Solidaritatea consta atât in sentimentul comuni tatii. in viata sociala. Un alt exemplu poate fi cel al normelor de conduita. in ace st mod. Moda sau panica sunt fenomene de actiune colectiva in care conduitel e sunt influentate si influenteaza conduitele altora. Ea presupune fie un fenomen de atractie. respingerea ideologiei provoaca represiuni puternice. E. Solidaritatea poate avea diferite surse: rezulta din sentimentul co munitatii culturale. fie unul de respingere care stau ca un prealabil la baza viitoarelor contacte. din interese economice. mentioneaza sapte principii folosite in aceste c lasificari: . Exista anumiti factori care trebuie sa fie asigurati pentru a putea fi realizate contactele: factorul spatial sau spatiu de viata. purtarea unor haine neingrijite reprezinta expresia unui protes t impotriva grupului. analizând majoritatea abordarilor solidar itatii sociale. In functie de statut se stabileste ierarhia grupului . au calitati diferite pentru ca si oamenii se exprima. in timp ce anonimii nu se lasa influentati de catre formatorii de opinie. di stantarile. sunt reglate social si depind de anumite valori. in identificarea indivizilor care apartin grupului cu ceilalti membri. pe lânga elementele enumerate mai sus. Ea se manifesta prin actiuni si sentimente similare. contactele interumane.72 In analiza de pâna acum am constatat deja faptul bine cunoscut fiecaruia ca. factorul rolului social. sub raport ul cunoasterii.E. din valoarea inalta a rasei sale. represiunea fiind expresi a autoapararii grupului. In functie d e organizarea sociala a grupului exista cai specifice prin care indivizii ajung unul la celalalt din punct de vedere comunicational. coeziunea membrilor ei si echilibrul dinamic stabil. prin transmi terea acelorasi atitudini si criterii de apreciere tuturor membrilor grupului.embrului. modul de comunicare in grup reflecta dinamica grupului si. De exemplu. dar incalcarea valorilor morale. Mai mult. putem sa ne dam seama de ierarhia grupului in cauza.70 In cadrul grupului. Insa. ca ea este redusa la un singur element: interesul. ierarhia ne determina actiunile: s a intram sau nu in contact cu ceilalti. destul de frecvent. deci pro blema clasificarilor este importanta pentru o analiza clara. in mare parte. consistente si durabile. se poate observa. contactele se dezvolta pe masura cunoasteri i reciproce. in care se manifesta fenom ene de cooperare si control social. Rangul social.71 Oamenii pot foarte bine sa actioneze impreuna fara ca solidaritatea sa fie organizata. In orice grup exist a o ierarhie a comunicarii identica cu ierarhia sociala a grupului. in contact ele dintre ei. nu exis ta nici respect de sine si astfel se produc in societate. Prin ciocnirile violente sau non-violente din interiorul grupului se verifi ca.

cât si pozitive. Nu intentionam aici sa propunem un sistem consecvent de clasificari. reactiona specific unui grup de persoane sau unui popor. La un nivel general. Foarte des intâlnita este diviziunea in grupuri mici si mari: grupurile mici posed a o structura simpla. De altfel. identificata cu diviziunea in grupuri primare si secundare. Prin intermediul nevoii de autocunoastere. 2. ca si anumite sisteme sociale care cuprind câteva popoare. extrem de cultivat in ultimele decenii de istorici si literati. de echilibru. o cultura si le construieste cu privire la celalalt. Baza acestor diferente consta in aparitia in grupuri a institutiilor formaliza te sau numai a institutiilor neformale si a controlului social formal sau neform al. imaginea pe care si-o face despre spatii mai indepartate si reversul acestui proces autoimaginea sau imaginea de sine cons truita de un individ. pe baza apartenentei etnice sau de rasa. mentalitatea este definita ca un ansamblu de opinii. mentalitatile colective caracterizeaza un grup. oras). clasificari care au la baza alte principii. 5. dar ne-am limitat la mentionarea celor mai importante tipuri. 7. a unui grup in vârsta). o comunitate. raz boaielor). prejudecati . la strainul cu care vine in contact sau cu cultura vecina. adica sunt compuse exclusiv din membri si nu au nici un fe l de subgrupuri. Daca pe primele (mari si mici) le distingem pe baza tipului de structura. deoarece nu mai intra ca parte componenta in grupuri mai mari. Grupul poate intâlni atât imagini peiorative. grupurile cu scop (sportive. dar nu reprezinta inca grupuri. reuniunea. un mod particular de a simti. pe baza diferitelor genuri de legaturi care apar in grupuri. un grup mare ar putea fi poporul. grupuri lor umane. o colectivitat e compusa din cei care adopta o atitudine comuna asupra unui obiect determinat ( exemplu: mentalitati de secta. Exista chiar un domeniu. Ex ista inca nenumarate forme ale vietii sociale. Nu am incercat sa efectuam o clasificare complet a a grupurilor. Imaginea despre celalalt ofera posibilitatea intelegerii modului in care se stabilesc raporturile dintre doua grupuri apropiate in timp si spatiu. i n cele secundare legatura rezida in raporturile obiective si se bazeaza pe inter ese. Diviziunea in grupuri mari si mici se intâmpla sa fie câte odata. popoarelor. credinte care determina si influenteaza modul de gândire al indivizilor. iar cele pozitive duc la confruntari pasnice. de scoala. dar mai ales de intercunoastere. joaca roluri importante familia. o comu nitate. Obiectul ei il constituie restituirea imaginilor pe care un individ. O alta diviziune. o cultura. statul. Imaginea celuilalt este importanta pentru propria noa stra imagine deoarece alteritatea catalizeaza procesul de formare a propriei ide . ci vom face o trecere in revista a categoriilor de grupuri cel mai frecvent relevate. 6. pe baza sarcinilor indeplinite de catre grupuri in colectivitati mai largi. iar modu l in care se desfasoara dialogul dintre ele ne explica mecanismele ce stau la ba za relatiilor. pe baza nivelurilor de dezvoltare culturala. gând i. culturale (imaginea prietenului. un grup confesional independent. In rândul grupurilor. partidele politice). care alcatuiesc anumite forme de comunitate. Prin urmare. Cele pei orative au scopul de a devaloriza imaginea celuilalt (in cazul conflictelor. a aliatului). publicul. dar pot intra in componenta colectivitatilor mai mari de alte tipuri. deseori folosita. gru purile teritoriale (sat. anumite inceputuri efe mere de coeziune.73 Mentalitatea unui grup este o dovada clara de coeziune. de asemenea.1. multe tipuri diferite de colectiv itati care nu sunt grupuri: multimea. desi pe nedre pt. numit imagologia. 3. de parohie. pe baza functiilor indeplinite de catre diferite grupuri in colectivitati mai largi. 4. clasele sociale. ajungem la conceptul de imagine. Un exemplu de acest gen il constituie societ atile arabe. pe cele primare si sec undare le distingem pe baza tipului de legatura. care apar in fiecare societate. pe baza tipurilor de raporturi predominante intre membri. distinge grupurile formale si neformale . In grupurile primare avem de-a face cu legatura bazata pe raporturile profesionale si atitudinile emotionale. Desemneaza. respectiv unei comun itati.

imaginea organizatiei Strategia de comunicare. un grup. publicitatea corporatiei si mijloacele de difuzare a publicitatii. relatiile cu mass. o comunitate isi c ristalizeaza propria imagine. 7.3. capabila sa creeze imaginea dorita. Argenti propune urmatorul model de strategie de comunicare a corporatiei 74: Fig. necesar pentru buna desfasurare a muncii. Strategia comunicarii sprijina imple mentarea strategiei organizatiei armonizând si asigurând adaptarea cu succes a organ izatiei la mediul ei de functionare. Strategie de comunicare. Numai in aceste conditii se poate vorbi de o comunicare efi cienta. Elementele strategiei de comunicare a organizatiei Componentele strategiei de comunicare a unei corporatii sunt: 1. p rin prevenirea grevelor. Cresterea ratei de succes a organizatiei. 6. 7. comunicarea cu angajatii.2. 2.strategia organizatiei In cadrul unei organizatii se poate vorbi de doua dimensiuni ale comunicari i: interna si externa. Un studiu al Ascociatiei Internationale de Comunicari in Afaceri a identifi cat principalele avantaje ale unei bune comunicari a organizatiei: 1. 2. Cresterea profiturilor companiei prin mentinerea unor relatii strânse cu client ii. CAPITOLUL VII STRATEGIA DE COMUNICARE A ORGANIZATIEI 7. Paul A. Pentru aceasta. litigiilor. corelate si interpendente. furnizorii si intermediarii. Modelul de strategie de comunicare propus de A.ntitati. Dezvoltarea relatiilor cu segmentele cheie ale publicului intern si extern. 3. 8. imaginea si identitatea corporatiei. Strategia de comunicare a unei corporatii trebuie sa fie coerenta. 4. 4. pusa in concordanta cu obiectivele strategi ce generale ale organizatiei. 14. comunicarile de marketing. Doar prin raportare la un celalalt diferit. contureaza ceea ce este propriu si diferit. sa exist e o unitate intre comunicarea interna si cea externa. relatiile cu comunitatea.strategie de comunicare . Intreaga strategie de comunicare graviteaza in jurul imaginii si identitati i corporatiei75.media. emiterea unei imagini pozitive a organizatiei in fata partenerilor. Contributie directa in evitarea conflictelor cu anumite segmente de public. 9. . boicoturilor. relatiile cu guvernarea. face legatura intre obiectivel e companiei si obiectivele imaginii si identitatii acesteia. De asemenea. actiunile filantropice ale corporatiei. interna si externa. comunicarile financiare. comunicarea trebuie dezvoltata si organizata strategic.1. Strategia comunicarii face parte din strategia organizatie i si este sarcina managerului sa dezvolte si sa aplice in practica o gândire strat egica in legatura cu procesul de comunicare prin care se urmareste asigurarea un ui climat optim. integrate in strategia de comu nicare a corporatiei. Argenti 3. elaborarea de tehnici pentru punerea in practica a strategiei schimbarii si pentru cresterea performa ntei. 3. 5. 10. trebuie sa se aiba mereu in vedere necesitatea unei legaturi indisolubile cu strategia de ans amblu a corporatiei. Comunicare . comunicarea in situatii de criza.

se are in vedere calitatea produselor si grija fata de consumator. identitatea trebuie sa fie consistenta. de la sentimentul placut dat de covoarele moi. Astfel. cu necesitate. uniforma.reclama.In aceasta situatie. Bamber Forsyth77 identificã trei etape in crearea unei noi imagini a organizatiei: .Continuitatea. programele de identitate a corporatiei79. Legatura strânsa dintre strategia de comunicare si imaginea corporatiei impli ca.4. a coordonatelor imaginii actuale. Daca imaginea unei corporatii poate sa varieze de la un segment al publicul ui la altul. Imaginea companiei Olivetti nu este altceva decât o extindere a politicii sal e.schimbarea strategiei de comunicare. Paul A. de afisele atractive si de ca merele cu aer conditionat..schimbarea identitatii (elementele vizuale). produsele.1 Incadrari conceptuale Imaginea unei corporatii cuprinde atât aspecte tangibile (elemente vizuale). pâna la experientele placute sau neplacute provo cate de calitatea produselor si a serviciilor fata de clienti78.) Imaginea corporatiei cuprinde totul . comportament organizational si strategia de comunicare. Imaginea corporatiei identitatea corporatiei 7. imaginea va fi inconsistentã si nu se va transmite audientei mesajul dorit. Identitatea este cea care c onfera specificitate. comunicarea cu personalul. care este transmisa prin logo-ul. comunicarile . de la atmosfera creata de design-ul interior si exterior al cladirii. fabrici. pe când identitatea corporatiei este imaginea pe car e compania se straduieste sa o obtina pentru a-si construi o buna reputatie fata de clientii sai.birouri. etica.4. actiuni filantropice etc. desi gn si abilitãtile de comunicare. ca in cazul optãrii pentru o nouã imagine sã se schimbe si strategi a de comunicare. contribuind prin elementele sale la recunoasterea imediata a unei organizatii. Schimbarea de imagine a corporatiei presupune o convergentã intre identitate (elemente vizuale ale organizatiei). sali de expozitii etc.schimbarea comportamentului organizational . mediul . multiplicarea nu marului de companii au dus la transformarea imaginii si a identitatii intr-un mi jloc de diferentiere. profitabilitatea si politica sociala se afla pe lista princi palelor scopuri ale companiilor. serviciile. preocu pare pentru mediu. relatiile cu comunitatea. . produsele si serviciile . comunicarea interna urmareste ca noile regu li ale programului de identitate si imagine a corporatiei sa fie intelese. a noii orientãri a organizatiei. In absenta acestei convergente. brosuri. realitate care difera de la un constituent la altul. multa vreme fiind privita ca un model76. Paul Hefting80 cosidera imaginea corporatiei ca fiind imaginea pe care publ icul o are despre o companie. Argenti81 defineste imaginea ca fiind reflectarea realitatii organi zatiei. 4. Olivetti se remarca printr-o preocupare indelungata pentru politica sociala si etica. responsabilitatea sociala. care-i permite cumparatorului sa aleaga dintre multitudine . comportamentul etic si a facerile cu comunitatea. de la impresia vizuala creata de logo. relatiile publice. sali de receptie. planul si conditiile de productie fiind legate de starea sociala a angajatilor. . Imaginea corporatiei are patru arii de cuprindere: 1. uniformele si toate modalitatile tan gibile de comunicare ale corporatiei. 3. iar comunica rea externã are ca obiectiv transmiterea cãtre public a noului mesaj. Identitatea este manifestarea vizuala a imaginii. O nouã imagine a organizatiei presupune o bunã colaborare intre marketing. cât si aspecte non-tangibile ale acesteia (responsabilitate sociala. Diversitatea si complexitatea produselor si a serviciilor. la un prim nivel al contactului vizual. firma exterio ara sau reclame. accep tate si aplicate de cãtre toti angajatii si reprezentantii companiei. antet. 2. 7. de la mirosul din magazine. cantine sau birou ri. cladirile. brosuri le.

aveau ca scop cresterea productiei si.4. fiind sustinatori ai arhitecturii gotice si ai picturii p re-rafaelite. Elkington descopera electroliza. Texaco a suferit o criz a a imaginii. Cum s-a ajuns la conceptul de imagine a corporatiei Revolutia industriala a inceput in cea de-a doua jumatate a secolului al XV III-lea. De Stijl (Olanda). nu produsul in sine. admirând cel mai mult perioada de dinaintea Renasterii europene. dintre materie si spirit a continuat pâna la izbucnirea Primului Razboi Mondial. in cladirile publice. scaderea pretului articolelor.tehnicile de productie au fost continuu imbogati te. ca instrument de ajutor in cr earea design-ului artistic al obiectului. In functie de afinitatile cu una dintre cele doua imagini propagate si create de Te xaco si Mobil. prin urmare. De-a lungul secolului XIX. In plus. Dar. designerii au inceput sa f oloseasca masinile in realizarea produsului final. 7. aratând ca decizia de cumparare nu este influentata de di ferenta intre produse (diferenta care in mod real nu exista). Astfel. aceea si calitate ca cele lucrate de argintari. dar care nu au. in 1908. Argenti8 2 scoate in evidenta acest fenomen prin prezentarea modului in care cumparatorii s-ar orienta in achizitionarea unor rezervoare de benzina. Astfel.Miscarea artelor si meseriilor. in intreprinderi. asemanatoare cu cele lucrate manual. protejate prin patente.2. pornind de la aspectul bezinariilor. o componenta a identi tatii corporatiei. precursor al miscarii Bauhaus vorbea. aducând descoperiri in fizica si chimie si dezvoltarea tehnicilor industr iale. constructivismul. in momentul repectiv creatia artistica fiind vazuta ca un prerogativ al designerilor de produse. Walte r Crane) au avut o larga raspândire. In 18 40. El da ca exemplu com paniile Texaco si Mobil. contributia artistilor la design-ul cladirii bursei de valori din A msterdam a evidentiat rolul cladirii in sine si a educat gustul publicului. care deveneau astfel valabile p entru o categorie mai larga a populatiei. este unul d intre sustinatorii majori ai operei in America. Artistii adepti . M ulta vreme s-a numarat printre sustinatorii importanti ai televiziunii publice a mericane. remarcându-se un val de inventii tehnice care au dus la sporirea eficientei si rapiditatii procesului de productie. Aceasta dezvoltare economica si industriala a prod us reactii de respingere a gândirii rationale si o orientare spre moralitate si sp re oameni .a de oferte. Ei considerau ca arta si design-ul erau de interes public. cu siguranta. cu accent pe r ational si industrial. Disputa dintre arta si tehnica. mai ales a emisiunilor "Masterpiece Theater". ci de modul in car e sunt percepute cele doua companii. prin urmare. care conside rau masina ca fiind o modalitate de a usura lucrul muncitorilor. care reuseau sa dea impresia de lux si d e bunastare la indemâna oricui. aceasta a devenit un fel de simbol si. in favoarea producerii obiectelor cu ajutorul masinilor. in ciuda fricii ca lucr ul manual si priceperile mestesugaresti vor disparea. Oamenii au ajuns sa cumpere imaginea. Cu t impul. creându-se un curent de admiratie fata de noile tehnologii. In 1996. Astfel. Aceste co nceptii au dus la aparitia artei in orase. Acesta a f ost inceputul productiei in masa de bunuri care arata a fi de calitate si costis itoare. pâna la un nou logo. deci statul trebuia sa fie implicat in dezvoltarea acestora. Ideile Miscarii artelor si meseriilor (reprezentanti: William Morris. masinile devenind capabile sa reproduca toate formele existente. Mobil si-a schimbat si ea imaginea si identitatea vizuala in ultimii ani. Bauhaus (Germania). In aceasta perioada apar miscari cum ar fi f uturismul. Obiectele au incetat sa mai fie produs e manual. director al Scolii de arta din Weimar. ceea ce permite fabricarea obiectelor din m etale putin costisitoare si apoi invelirea lor cu un strat de argint. clasa de mijloc avea posibilit atea accesului la acelasi mod de viata ca al celor instariti. cumparatorul va decide de unde va achizitiona benzina. Artistii aveau ca indatorire repozitionare a statului in societate. a carei deservire era sarcina lui principala. provocata de comentariile rasiste ale unuia dintre membrii conduce rii. Aceste inventii. Adeptii acestui curent idealist respingeau stilul iluminist. Texaco si-a schimbat in 1990 imagin ea. Henry van de Velde.

o miscare mai libera. cât si in productia de bunuri de larg consum a devenit mai estetic si mai infloritor . design-ul functional si sever care domina atât in arhitectura. Logo-ul sau marca de fabricatie sunt relativ mici. a primelor identitati de corporatie. Aceste trei tendinte au imbracat de-a lungul anilor diverse forme. multe companii s-au aratat interesate de crearea unei imagini moderne. orientat social si fu nctional. când competitia dintre câtev a din companiile feroviare britanice le-a determinat pe acestea sa caute sa se d iferentieze prin intermediul unei identitati si uniformitati manifestate nu numai in arhitectura garilor. ci si in mobilierul din interiorul trenurilor si in anumite manifestari grafice. func tionalul. produsele si publicitatea lor. si care va supravietui celui de-al doilea Razboi mondial. apelând la artisti si designeri care si-au exercitat influenta as upra lumii afacerilor. In anii 30. Aceasta initiativa nu a fost preluata imediat si de alte firme. Companiile feroviare incercau. Dar germene le termenului poate fi descoperit in jurul anului 1850. Unul dintre cele mai vechi logo-uri este scrisul ondulat . sever. ast fel. El incerca. Se urmarea. care sa poata fi recunoscuta in cladirile. In aceasta perioada.care parea sa readuca litera la forma ei nealterata. care a lucrat ca designer pentru Van Nelle. Expozitia Curente in 1920 . care dateaza din 1887 si care a fost doar usor modificat de-a lun gul anilor. Termenul de identitate a corporatiei (corporate identity) a fost folosit pent ru prima oara in perioada de reconstructie de dupa al doilea Razboi mondial. simbolul fiind inca valid. constituind unul di ntre cele mai bune exemple ale noului stil de arhitectura. tinuta la Berlin in 1977 a oferit o retrospectiva aproape completa a design-ului si artei internationale din acea perioada. dar si artistul trebuie sa realizeze ca cer erile cotidiene din industrie sunt destul de rezonabile. in 1923.otelul sau alte materiale similare. care folosea tipografii si ilustratii mai provoca toare si tipografia pura . de asemenea. probabil pe ntru ca inca nu i se cunostea semnificatia si importanta. In 1960 se cristalizeaza mai multe tendinte in design: design-ul functional . Jac Jongert . De asemenea. mai bune. sim bolic. Identitatile companiilor aeriene KLM si BEA au fost dezvoltat . Logo-ul creat de Behre ns pentru AEG a fost ajustat dupa multi ani. prin 1950 . Ideile despre arta si design erau legate de societate si de crearea unei lum i noi. frapant. In 1907. sa faca calatoria mai placuta si sa atraga cât mai multi clienti. Intre 1926-1930. au fost reexaminate si reinterpretate in functie de scolile de design grafic. dar reprezinta o componenta foarte im portanta a identitatii. Prima companie. ca industriasii t rebuie sa aiba incredere in artisti. mai intâi de toate. care au patruns in fiecare nivel al compa niilor respective. Ford si MG sunt marci de masini care nu s-au s chimbat de prima oara când au fost produse. dev enind din ce in ce mai popular pe masura ce companiile se extindeau. cumva asemanator semnelor heraldice din Evul Mediu. Linia ondulata a fost legata de panglica din ciocul vulturului care se afla pe marele sigiliu al SUA. Compania. ii cer lui Peter Behrens sa dezvolte o id entitate a corporatiei bine definita.ai acestor curente foloseau in design-ul produselor materiale specifice cum ar fi cromul.fuziun ea dintre ideal si realitate. Caracteristicile unui logo trebuie sa fie: puternic. Competitia acerba dintre companiile aeriene a dus la dezvoltarea. aproape un cliseu. sa unifice idealurile sale artistice cu realitatea de zi cu zi a industriei. interesata de ambalajul si de publicitatea produselor. din secolul XX. fiind eliminat decorativul specific curentului Art Nouveau din secolul X IX. cu litere de mâna. de la Coca-Cola. in ca re constructivul se impletea cu destructivul si pesimismul. in Rotterdam se construieste o fabrica pentru firma Van Ne lle. spunea. ceai si tutun s-a aratat. astfel. specializata in importul de cafea. Fabrica a fost proiectata de Brinkman si Van der Vlugt. aceasta expozitie a scos in evidenta cooperarea dintre designeri si industrie in domeni ul design-ului grafic si industrial. Se formeaza o miscare care reintroduce individualismul si decorativismul in ar ta. care a angajat un singur designer sa creeze un design coeziv a fost AEG.

f. . traditionala etc. De regula. clientii si prin corelare cu o imagine corecta sporeste valoarea produsului. emotia generata de sentimentul de teama sau pentru a nu trai c u sentimentul de inferioritate85. intarirea relatiile financiare Existenta unei imagini coordonate a corporatiei evidentiaza profilul aceste ia. aducând-o in câmpul atentiei jucatorilor importanti din cercurile financiare. o anumita durabilitate. O imagine buna a corporatiei sprijina dezvoltarea unui nou produs. decizia de cumparare este influentata numai de motive afective. 7. e. inconstient. sugereaza existenta u nui management de calitate si reintareste imaginea dorita. prietenoasa . Identitatea unei corporatii imbina doua dimensiuni contradictorii: necesita tea adaptarii permanente la schimbarile din societatea de consum si. Identitatea corporatiei poate repozitiona. b. in anumite cazuri. d.e amândoua de designerul englez Henrion. D e asemenea. a. b. care nu a necesitat ajustari decât peste multi ani. In perioada de criza. oferind o platforma pozitiva de lansare. in acelasi timp. sporirea posibilitatilor de recrutare. O identitate clara. cresterea vânzarilor. ea reasigura . Avantajele unei bune imagini a corporatiei Printre avantajele unei bune imagini a corporatiei se numara84: cresterea vânzarilor. In cazul diversificarii sau dezvoltarii organizatiei. O solutie este armonizarea prin crearea unui sens al obiectivului comun. conducerea si angajatii fiind orientati in aceeasi directie. pentru rela tiile cu presa etc. o companie cu o imagine buna se bucura de prezumtia d a. sprijinirea dezvoltarii unui nou produs. Daca aceasta identitate este bine administrata. administrarea crizelor. ca re declanseaza la rândul lor anumite manifestari si decizii ale consumatorilor.4. c. armonizeaza relatiile cu angajatii. administrarea crizelor. modificari care au fost legate de shimbarile din arta si design si de curentele din marketing si advert ising. O identitate unica si recognoscibila distinge profilul corporatiei de celel alte:o companie cunoscuta are avantaj asupra uneia necunoscute.3. intarirea relatiile financiare. coeziune si crearea unei legaturi familiare cu pub licul83. Imaginea companiei se adreseaza unei audiente eterogene. organizare si comportament. duce la cresterea credibilitatii organizatiei. cum ar fi: sentimentele de prestigiu social. datorita increde rii consumatorilor. puternica si coeziva comunica mesaje pozitive potentialilor angajati. a produselor si a serviciilor acesteia (pozitii ca: tânara. armonizeaza relatiile cu angajatii. c. Acesta a creat o imagine clara si consist enta. sprijinirea dezvoltarii unui nou produs. Pentru a mentine o pozitie puternica pe piata. Insa. exista riscul pierderi i angajatilor. f. d. Design-ul corporatiei creaza o puternica platforma vizuala pentru comunicatiile acesteia. este vorba de un complex motivational. Prin cresterea abi litatii organizatiei de a atrage si a pastra cei mai buni cei mai buni oameni se potenteaza posibiltatile de recrutare. La baza comportamentului de cumparare se afla o serie in treaga de nevoi care isi gasesc corespondentul intr-o paleta larga de motive. facând mai usoara implementarea acestuia pe piata . sporirea posibilitatilor de recrutare.) Anumite identitati pot determina consumatorii sa ia decizii mai degraba emo tionale decât rationale. in care motivele de tip r ational se imbina cu cele de tip emotional. O buna imagine se construieste pe baza a trei elemente esentiale: desig n. e. o companie trebuie sa-si a justeze si sa modernizeze in permanenta imaginea. intari sau trasa pozitia unei or ganizatii.

In 1982. de implicarile sale. Aceasta implica in primul rând faptul ca produsul respectiv este de calit ate. cal itati subictive. pretul moderat si a fost multumit de calitatile produsului. In al doilea rând.87 Relatia dintre identitate. povestea produsului si implicarea marcii in realitatea socio-ambientala). un anumit format si anumite implicatii psi ho-sociale. narative si asociative ale marcii. slogan. i-au placut culorile ambalajul ui. consolidata de-a lungul anilor. imaginea unei firme (oglindire mai mult sau mai putin fidela a identitatii). Marca este deci un instrument. Lewi89. marci cunoscute de o lume intreaga. el cunoaste detergentul Omo.e nevinovatie. in rândul presei. doctorilor. o anumita organizare interna si o indelungata experienta. rezultatul comunicarii. imagine. o sinteza atent facuta. Acelasi autor mai face o precizare: nu doar imaginea/sloganul (mai pe scurt . care intelege prin marca o sinteza de elemente tangibile (pretul. 7. pe care o vom numi marca. spotul pe care l-a vazut la t elevizor i-a stirnit curiozitatea de a-l cumpara. Johnson & Johnson s-a aflat in situatie de criza provoca ta de moartea a sapte persoane din Chicago ca urmare a consumarii unor capsule o travite de Tylenol. iar in spatel e fiecareia gasim o intreaga poveste. mai multe ti puri de detergenti. mai apropiata de consu mator. De pilda un consumator va cumpara un detergent Omo probabil fara sa stie c a este produs de firma Unilever care are mai multe game de produse. probabil cel mai folosit si mai eficient. este doar vârful unei struct uri complexe si omogene care porneste din interiorul organizatiei) Marca poate fi definita ca o asociere a unui nume. un mod directionat de a face cunoscuta identi tatea companiei. consumatorilor.5. Am putea sc hematiza aceste legaturi in procesul de comunicare sub forma unui iceberg: ceea ce se vede la exterior (deci.5 Identitate. Este destul de gre u pentru un consumator care este asaltat zilnic de mii de produse. calitatea si gradul de inovatie as a numitele calitati obiective) si intangibile (senzorialitatea. Concepte si relationari In general.1. Marca este de fapt un simbol. compania a reusit sa se mentina si s a isi pastreze credibilitatea86. semn. nu intreaga imagine a organizatiei a fost cea care i-a comunicat in mod constie nt mesajul esential "noi suntem cei mai buni. dar de o calitate recunoscuta. ajunge la acestia intr-o forma destul de dispersata. Aceasta definitie se apropie si de cea a lui G. logotipul) in sine inseamna marca ci si asociatiile mentale pe care aceasta le trezeste in mintea consumatorului". Ce este de fapt marca? In limbajul curent se spune despre un produs ca este de marca . de mesajul transmis si asa mai dep arte. In fiecare zi suntem asaltati de marci. simbol sau semn grafic care are scopul de a identifica bunurile sau serviciile oferite de vân zator/grup de vânzatori si de a le diferentia de cele ale concurentei 88. Cu alte cuvinte. in sensul ca o diferentiaza fata de altele prin anumite caracter istici. in timp ce marca reprezinta o figura materna. M. cumpara produsul nostru" ci doar o pa rte a acesteia. Datorita imaginii pozitive. calitatile narat ive. de comunicare a identitatii. Consumatorul va fi prea putin interesat de faptul ca Unilever produce si sa mpoane sau inghetata. Bartoccioli leaga notiunile de imgine si marca de consumator printr-o su gestiva asociere cu relatiile de rudenie: corporate image se apropie unei imagi ni paterne. Sunt marci pe care le recunoastem imediat si a caror poveste o cunoa stem. unor anumite caracteristici reale si ideale. chiar daca este perceputa de catre majoritatea celor care intra in contact cu ea. este rezumatul imaginii organizatiei. Andrea Semprini mentioneaza ca si caracteristici de baza ale marcii credibi . marca este intotdeauna asoc iata unor anumite simboluri. sa i-si amint easca de istoria firmei. Nu se pot fa ce delimitari clare pe drumul parcurs de organizatie de la organizarea sa intern a spre elementele care ii rezuma existenta in mintea consumatorului. marca si elementele complexe care se in trepatrund pentru a le forma si a le comunica este foarte delicata. imagine si marca 7.

Printre motivele care au atras atentia asupra potentialului marcii corporatiei se numar a: . ca obiect. lansarea noilor produse si extinderea marcii sunt mai ieftine si se implementeaza mai usor si creste performanta financiara si valoarea creati . . e. caracteristica "durabilitate" va deveni avantajul "Nu va mai fi nevoie sa-mi cumpar o masina noua la fiecare câtiva ani. estetic. actionarii si partenerii de af aceri. valorile. a dus la constientizarea faptului ca insesi corporatiile pot fi privite ca marci. viteza. O marca sugereaza anumite valori apreciate de producator. conceptia. . conceptiile. Consumatorii nu "cumpara" caracteristicile. Uneori. construieste un suport public pentru organizatie si. spre exemplu. conceptiile. logo. marca poate "dobândi" personalitatea unui purtator de cuvânt sau a unei persoane binecunoscute.mutarea centrului de interes al consumatorilor/clientilor asupra companiei d in spatele marcii. c. valorile. b. Mercedes Benz ne-ar putea sugera: ca persoana. eficienta. durabilitate. personalitatea unu i produs de marca. Sony. Mercedes Benz este reprezentanta conceptiei germane. O marca put ernica a corporatiei atrage si inspira angajatii.un palat auster. pr estigiu. . d.cresterea puterii comerciantilor a crescut dificultatea pentru marcile de pr odus sa rivalizeze pe anumite piete. d. De asemenea. personalitatea. aceste valori sunt: inalta perfornanta. Ford. caracteristicile produsului. utilizatori. emotional. avantajele oferite de produs. avantajele oferite de produs. se caracterizeaza prin lux. a. ci avantajele produsului. ca animal. constructie si proiectare buna. siguranta. caracteristicile produsului. Mercedes Benz. f. Marca poate fi atât a unui produs cât si a unei corporatii.formele traditionale ale marcii fragmentate/ distribuite sunt cosiderate inefi ciente. pâna la valorile care ii sunt asociate si care o personalizeaza. sa se asigure in permanenta ca valorile si calitatile marcii sunt mentinute si sa se orienteze spre atragerea consumatorilor si adaptarea la o societate mereu in sch imbare. fu rnizeaza credibilitate. caracterizata prin org anizare. in timp de criza. prestigiu . ei fiind cei care respecta valorile. Crearea unei marci puternice implica o identitate puternica si o preocupare permanenta pentru mentinerea unei anumite imagini si a unei pozitii pe piata. b.pretul crearii si sustinerii unei marci a devenit prohibitiv. incepând de la nume. Au fost aduse mai multe argumente pentru o marca a corporatiei.un sef f oarte calculat. Deci. caracteristicile trebuie sa fie transformate in avantaje functionale sau in satisfactii emotionale. Proprietarii unei marci trebuie. ambala jul). N ici unul din elementele componente ale marcii nu trebuie neglijat. rational. deci.un leu. Marca ne ofera o idee si asupra categoriei de consumatori sau utilizatori a i produsului. Ea poate avea urmatoarele semnif icatii: a." c. calitate superioara. O marca reflecta anumite caracteristici. Pentru Mercedes Benz.litatea si legitimitatea. când numele unui produs era acelasi cu cel al companiei producatoare.90 Marca este o sinteza a tuturor elementelor: fizic (produsul in sine. valoare mare la revânzare. Marca este mai mult decât un simbol complex. inca din 1945. De ac eea. Succesul marcilor multinationale: IBM. Marca corporatiei exista inca din timpul Revolutiei industriale.

etc. in constructia si c omunicarea unei marci totul conteaza. pe scurt. ci si din angajatii sau potentialii angajati care vor dori sau vor fi mândri sa lucreze pentru o companie ca IBM.Nume proprii: . etc) est e numele care ii este dat si dupa care poate fi imediat recunoscut. dupa imaginatia creatorului lor.Cola vom sti imediat despre ce persoana sau produs/companie este vorba.etc.patronimic (Michelin) . astfel putem avea cele mai variate nume. Strategiile de dezvoltare sunt diferite. in diferite ipostaze. De aceea. More) . Nici in contextul comunicarii organizatiei nu trebuie insa separate categ oric cele doua feluri de marci. Daca spunem pur si simplu Albert Einstein sau Coca.combinatii de litere si cifre (Chanel no.verbe (Audi) . Cu alte cuvinte. Sprite. Fara a p retinde o clasificare completa. dar sonore (Omo) . publicu l marcii este constituit din toti cei care vin in contact (intâmplator sau nu). Numele. fiecare element. Este foarte importanta realizarea unei legaturi intre identitatea corporatiei si identitatea marcii. in care schema de mai sus referitoare la identitate. Samsung sunt orientate pe viziunea s i pe valorile corporatiei.combinatii si prescurtari (Nestle.onomatopee (Crunch. Marca corporatiei trebuie sa reflecte viziunea si scopul acesteia. atât fizic cât si imaterial.fraza scurta (La Vache Qui Rit) .cuvinte fara semnificatie. de pilda. Prima expresie a identitatii (unei persoane.geografic (Eau de Cologne) . acele asociatii mentale esentiale exi stentei unei marci se construiesc in jurul imaginii unui produs sau in jurul ima ginii unei organizatii. Data fiind atentia selectiva a celor carora marca li se adreseaza. se aplica mult mai usor. doar ca la alt nivel si eliminând anumite elemente. cu originile cele mai ciudate.2 Crearea si dezvoltarea marcii Crearea acelui set de elemente tangibile si intangibile ale unei marci (fie ea produs sau organizatie) trebuie realizata dupa o anumita strategie generala. cu ltura. Coca Cola) . prin car e se creaza valorile si se diferentiaza de alte organizatii. este important.cuvinte straine semantizate (Swatch) .5. personalitate. a unui lucru. ignorarea marcilor-produ s in acest context nu este justificata. adica viziune. atât marcile-produs cât si marc ile-firma au acelasi public. Daca la persoane numele nu este de obicei o aleg ere personala. Nu este cazul insa sa se faca o foarte mare deosebire intre aceste doua tip uri de marci in contextul de fata. care priveste in primul rând comunicarea public itara. Unui produs trebuie sa i se creeze o identitate.ei. Marci de corporatie de succes ca Sony.etc.adjective (Royal. Splash) . imagine si marca. si nu pentru o obscura companie c oreeana de soft. o imagine si o marca la fel ca unei corporatii. cu ea.) care apartin unor companii uneori cu marci f oarte diversificate cât si asa numitele corporate brand. produsele pot fi numite oricum. Pe scurt. De asemenea. 7. iata câteva exemple: . format nu doar din consumatorii de produse propiu-z isi. ca Benetton sau Colgate-P almolive. Numele unei marci nu poate fi ales la intâmplare. 5).susbstantive comune (Vogue) . Aici intram deja in teritor .istoric (Dacia) .mitologic (Hermes) . pentru ca numai prin intelegerea marcii este posibila dezvoltarea unui st il vizual si comportamental al companiei. O mentiune este necesara: se pot naste confuzii din faptul ca exista atât marci de produse (Omo. din investitorii sau potentialii investitori pentru care o marc a reprezinta o anumita garantie si o anumita semnificatie.

Logotipul este primul semn vizual al marcii. Caracteristicile unui logo trebuie sa fie: puternic. Bonux este un nume potriv it pentru un detergent. consoana finala rupe monotonia logotipului. dar reprezinta o componenta foarte i mportanta a identitatii. Jumatatea stânga a semnului este inchisa la culoare. aceste marci se adre seaza unei anumite categorii de consumatori. usor de memorat. deci usor observabila. dar dinamica fara a striga . Totusi. exportabila (BIC). Fondul. va gasi de vânzare universala Coca. poate banal. cazuri de altf el destul de rare. De asemenea. pot rivita unei firme de telefonie mobila.si pronuntabila (Sony). Asocierile pe care numele le trezeste in mintea consumatorului trebuie aten t urmarite si necesita un studiu semantic si lingvistic foarte interesant.iul semiologiei. sau al unei marci-pr odus (Nescafe) Intorcindu-ne la schema relationala imagine identitate marca. va face o calatorie mentala spre interiorul marii companii. Sonyc . i ar caligrafia este deosebita: cu striatii. semnul sau cel mai evident. de culoarea rosie. De obicei. este. sugereaza prospetimea si din amismul. logo-ul si-ar gasi locul in vârful figurii. Consumatorul trebuie sa il reti na si daca il aude sau il citeste o singura data. De aceea creatorii logotipului au preferat o usoara asimetrie. trebuie sa fie translingvistic (A udi). un element puternic: litera X de la sfârsitul cuvântului. de un clip publicitar care i-a placut mai mult. al rolului semnificant al limbajului si cuvântului Numele trebuie in primul rând sa fie in rezonanta cu genul produsului. . culori. caracterele extrem de simple ar crea u n efect prea conventional si mai usor de uitat. Cuvântul scris ar e simetrie. trebuie rapid asoci at unui cuvânt sau unei idei sugestive (Connex). Firma este ca si logotipul: simpla. Acest X devine intr-un fel elementul cheie al logotipului: are un efect sonor si vizual puternic si o nuanta tehno . cu consoana dubla in mijlocul cuvântului. Coca-Cola ). trebui sa fie usor de retinut. Georges Lewi sintetizeaza: numele unei marci trebuie sa fie.Cola. intr-un cuvânt. dar simple. are o anumita grafica si culori specifice. cumva asemanator semnelor heraldice din Evul Mediu. caligrafii incearca sa oglindeasca cât mai bin e caracteristicile si imaginea promovata a marcii. grafic vorbind. dupa cum spuneam. de gustul bauturii. iar in piramida schemei de mai sus."92 Logotipurile pot fi atât ale unei marci-firma (Renault). un simplu logo este de ajuns pentru ca cel care il vede sa isi aduca aminte de toate asocieril e care de fapt sunt elemente ale identitatii si imaginii marii companii. in care numele produsului este insusi numele continutului sau . 91 Mai exista si furtul de nume. Brown sau Conex. simbolul sau cel mai evident. in forma sa cvasi-legala. etc. Logotipul insa este parte fizica a marcii. am putea spun e ca logo-ul este reprezentarea esentiala a marcii . Mai trebuie adaugat ca. De obicei contine numele marcii sau simbolul sau popular. ca foarte multe competitii si evenimente sunt sponsorizate tot de Coca-Cola. in masura posibil ului eufonica(Dune). usor identificabila (Canal+) . al categoriei sale. trebuie sa aiba o anumita simetrie vizuala si cadenta (Marlboro. in sfârsit . Caracterele sunt tehno . dar nu ar fi potrivit pentru o ciocolata sau o casa de m oda. si mbolic. Intr-o cu totul alta tonalitate avem asa numit ele branduct. de imaginile asociate cu acest nume. Este gândit ca un reper de baza in perceperea identitatii mar cii. aproape un cliseu. verde. care sa fie retinuta in mod esential. In acelasi timp. frapant. declinabila (Danone. Trebuie mentionat faptul ca de multe ori logotipul este confundat cu marca. ca fizionomia unei persoane: "Logo-ul sau marca de fabricatie sunt relativ mici. Danette). prin preturile mici practicate. Piata româneasca este p lina de produse cu nume usor confundabile cu cele ale unor mari firme: Munilex. evocatoare (Taillefine) si. albe pe fondul verde. Acestea sunt in general solutii care denot a o anumita calitate si un anumit punct de vedere fata de etica al firmei respec tive. Logotipul Connex este sugestiv. Este de ajuns ca un individ s a vada logo-ul Coca-Cola pentru a-si aminti de tot ceea ce inseamna marca Coca-C ola. Pamasonic . de faptul ca aproape oriunde se va duce. Diferitele logotipuri.

In spatele acestui mesaj al corectitudinii "polit ice" (nu doar lingvistice) sta de fapt confirmarea afirmata sus si tare a succes ului absolut al firmei. expresia a trage la xerox20 a devenit extrem de uzuala O alta categorie o reprezinta marcile cu notorietatea asistata. Pentru acest gen de no torietate exista si situatia cea mai de invidiat in care numele unei marci ajuns a extrem de populara.Cola). Xerox a si folosit acest fenomen intr-o reclama. si nu spre familile respectabile cu copii). scene de familie in jurul unei mese rotu nde. un serviciu Connex are. pentru ca acest grad de notorietate va i ndica pozitia de pe care marca se va putea comunica in continuare. Cu alte cuvin te. Daca intr-un studiu de marketing. va inlocui numele categoriei insesi. a creat celebrul design Lucky Strike care este folosit cu succes si in ziua de azi. Bineinteles ca intentia reclamei nu este de a reduce folosirea expresiei. orientate spre c onsumatorii tineri. dupa mai bine de 50 de ani.Este punctul sau sensibil. consumatorul le cunoaste. dar in mod pasiv. ca fiindu-i cele mai familiare. adica marci le pe care consumatorul le va alege dintr-o lista de mai multe nume de marci. Coca-Cola va folosi totdeauna. Consumatorului din zi ua de azi nu ii este de ajuns faptul ca un produs este de calitate. o codita un ce (mai bine zis un X) putin eXo tic si non-conformist. De fapt. Notorietatea este strins legata de procese psihice ca perceptia sau memoria. G . aceasta promisiune se situeaza la granita dintre comercial si imaginar. c . ca il caracterizeaza si il va apropia de o comunitate d e oameni care impartasesc acelasi principiu sau stil93 Majuscula nu mai este necesara : numele unei marci a devenit substantiv co mun in vorbirea curenta. un subiect este intrebat care est e prima marca de bauturi racoritoare gazoase care ii vine in minte. notorietatea reprezinta gradul in care o marca este cunoscuta si recunoscuta . Lewi sintetiz eaza: designul trebuie sa exprime cât mai bine functia obiectului. ca spontana si asistata Notorietatea spontana este practic telul oricarui creator de marca. mai ale s pe pietele cu produse omogene si marci aproximativ egale ca notorietate. Raymond Loewy. care urmindu-si principiul u tilul trebuie sa fie frumos . fete vesele si culori calde (chiar si in ultimele reclame. ci are nevoie si de garantia ca consumul acestuia a re o semnificatie anume. alaturi de seriozitate si profesionalism. Sa luam un exemplu. si anume sa fie to p of mind. se va gândi tot la Coca-Cola si o va cumpara. ursi polari pufosi. Contractul (lumea unei marci). ca un triumf absolut. Isi va aminti de ele si le va distinge dintr-o insiruire de mai multe marci. Pe culoarea simbol rosie. de pilda pe rafturile unui super magazin. alaturi de o caligrafie sinuoasa . Orice marca (ca orice oferta comerciala) pro mite un anumit lucru consumatorului sau. Cel mai vechi si mai frumos exemplu de design in p ublicitate este creatia parintelui sau. ca si logotipul. exemplul Xerox reprez inta situatia cea mai fericita in care se poate gasi o marca. In România. Designul este extrem de important pentru crearea asa-numitei atmosfere a mar cii. ceea ce inseamna ca acest consumator asociaza in mod act iv (neasistat) categoria (bauturi racoritoare gazoase) cu marca (Coca . Acest contract. G. propune un contract cu consumatorul. Este esentiala comunicarii marcii. contract pe care va incerca sa il mentina si sa il imbogateasca in timp cu "clauze" noi. Lewi imparte notorietatea pe criterii mai prozaice. Notorietatea -Consumul de marca . vor aparea mosi Craciun cu barb i albe si pufoase. mai mult decât produsul in sine. O marca. Cu alte cuvinte. calda. Xerox demonstreaza ca isi po ate permite sa roage clientii atât de fideli sa renunte la substantivizarea numelui de dragul corectitudinii limbii. poate acesta va raspunde Coca-Cola. Aceasta calitate esentiala unei marci est e strict legata de trecerea unei perioade de timp si are o puternica latura psih o-sociala si se leaga de studiile de marketing. la un pret r ezonabil si frumos ambalat. a devenit denumirea unei categorii. c eea ce probabil inseamna ca atunci când consumatorul nostru va dori sa bea o astfe l de bautura. printr-un ansamb lu de tehnici care permit adaptarea formei si culorilor unei imagini pe care mar ca si-o formeaza in jurul sau. in aceasta consta provocarea marcii. Nu este situatia glorioasa a u nei marci top of mind dar caracterizeaza majoritatea marcilor de renume. linii rotunj ite si forme moi .

ci sublinierea exis tentei fenomenului. atât de usor si clar redat grafic in manualele de marketing. o noua sau reimprospatata imagine. terito riul care va fi scena de evolutie a marcii. in aceasta etapa. Vârsta eroica . marile marci cauta in aceasta etapa o imbogatire a "lumii posibile" oferite. etc. Spre deosebire de ciclul de viata al produsu lui. daca reclama Benetton are drept mesaj: Noi (adica Benetton si consumatorii sai) luptam impotriva rasismului . este o marca noua care incearca sa se impuna intre alte marci si sa isi gaseasca un corespondent in sistemul de valori al celui car uia i se comunica. isi fumeaza tigara intr-un bar al unui mareoras. si nu a vazut niciodata cai salbatici sau Marele Canion american. marcile trec intr-o nou a etapa a vietii lor. Omul Marlboro emana masculinitate. prezente. marca este deja consacrata. si. lumea posibila promisa. Pe scurt. ciclurile de via ta ale marcii sunt de o cu totul alta natura. n u aventura americana (efectul) conteaza si trebuie acceptata. intrucât primul face o propunere pe care consumatorul dispus sa o accepte trebuie sa o primeasca. incercindu-se diversificarea tintei (cum este cazul Mercedes. Cu alte cuvinte.. Alaturi de aspectele fizice sau tangibile ale ac estei promisiuni. si care ii permite o evolu tie. Prima categorie este cea in care se integreaza firme ca Benetton sau Coca-Col a. 2. mai multe marci f iind in competitie. dar eterogena in interior. acest contract ofera consumatorului o lume mai flexibila. Ciclurile de viata ale marcii. Semprini identifica câteva aspecte ale acestei promisiuni: in primul rând. o anumita "cumintenie". potrivita vâr stei. A doua categorie este cea care propune un tipar. si care propune o lume definita fata de exterior. exista imaginea de marca propusa. Marca es te deci depozitara de sens . va fi o marca a bunei dispozitii. si nu acceptarea lum ii efective. Bineinteles c a intentia reclamei nu este de a reduce folosirea expresiei. alte or ganizatii dezvolta noi marci sub umbrela aceleasi companii. care poat e mai sunt inca valabile. sau lupta impotriva SIDA si a rasismului Benetton) 2. aceasta viata a marcii surprinde etape in general parcurse de maril e marci. aceste etape se leaga de imaginea pe care marca si-a creat-o pâna acum. G. de multe ori nu valorile trebuie schimbate. 1. ci strategia de comunicare a lor Connex). in sensul ca su nt importante elementele constitutive si induse ale marcii. putere. indiferent de clasa sociala sau mod de exprimare. Multe marci se extind pur si simplu geografic. Cu alte cuvinte. este normal ca noile marci sa isi asume valori "la moda" timpului actual. car e va duce la stagnare si la incremenirea marcii in anumite coordonate. In consecinta. autorul deduce doua mari tipuri de contract. si p urtind haine Benetton manifesti aceasta convingere. A. de-a lungul timpului. Isi poate permite mai mult "calm" in comunicare. de obicei. in functie de selec tivitatea acestui public. Pericolul cel mai mare al acestei etape il reprezinta o anumita rutina. in functie de dorinta sa de a atrage ate ntia. De cele mai multe ori. forta. de a actiona si de a te comporta in societate. c onsumatorul trebuie sa fie de acord cu acesta promisiune. un anumit mod de a privi via ta. inseamna ca poti sa iti manifesti antirasismul cum doresti. de a se mentine sau de a-si asuma un rol de lider. sau se adauga noi va lori. sa intre in domenii de mare actu alitate (cum ar fi egalitatea sexelor Calvin Klein. ci caracteristicil e personale care o provoaca (cauza). isi va defini Tintele: aria"fizica" (a dica se gmentul de piata) dar mai ales pe cea a imaginarului: va fi o marca a marilor va lori sociale. este logic ca fiecare marca sa se adreseze unui public-tinta . De aici. Pe principiul toate la timpul lor . prin noul A . si dorinta de libertate c hiar daca poarta cravata. La polul opus fata de primul model. adica sa aiba o anumita categorie de consumatori careia sa i se adreseze in pr imul rând.i sublinierea existentei fenomenului succesului absolut al firmei.94 Marca este deci punctul central al relatiei producator/consumator si reprez inta un contract. de viata simbolizat prin consumul aceluiasi produs. Lewi distinge trei etape: 1. dar trebuie actualizate (cu alte cuvinte. Vârsta "intelepciunii".

dupa care. Dan Voiculescu. CAPITOLUL VIII NEGOCIEREA CA PROCES GENERAL 8. Importanta comunicarii in cadrul negocierii este sustinuta si de Rantrop si Straton (1997). creatoarea sa. tendinte. Ce este negocierea? Situatiile de negociere sunt de o varietate extraordinara. org anizatii. cunostinte. negocierile efective depind de modul in care are loc comunicarea intre negociatori. la transferul u nor bunuri echivalente sau. celebra eleganta pariziana. In esenta. se intâlnesc diver se roluri. Wall jr.2. cu privire la ansa mblul conditiilor de munca si salarizare. J. statusuri. probabil. De aceea este destul de dificil de a scrie despre negocieri si de a defini termenul. 98 Negocierea este. Negocierea reprezinta procesul de incheiere a unor conventii. trebuie sa fie reciproc avantajoase. oferind cadrul juridic adecvat pentru a exercita asupra patronatului o influenta in recunoasterea drepturilor de personal. Negocierea este o comunicare in ambele sensuri care duce la o intelegere atunci când cele doua parti au interese comune si altele opuse. cu interese neomogene ca intensitate si orientare. Vârsta "mitica". de regula. valorile de baza . cea mai folosita strategie de rezolvare a confli ctului intergrupuri. 95 Negocierea este o cale fundamentala prin care obtinem ceea ce dorim de la a ltii 96. Chiar daca liniile sau schimbat. El intelege prin negociere o tranzactie ale carei c onditii nu au fost fixate 397. având menirea de a conduce la stabilirea unui acord. negocierea este un proces interactional care implica doua sau mai multe entitati sociale (persoane. (1983) defineste negocierea drept un proces in care doua sau mai multe parti schimba bunuri sau servicii si incearca sa fie de acord cu valoarea pe care schimbul o are pentru ele. ilu strata prin imaginea creata de Coco Chanel sunt pentru totdeauna asociate aceste i marci. schimburi reglementate de reguli implicite si/s au explicite. in general. timpul . Un expert in problematica negocierilor. Unele dintre acestea devin veritabile ar hetipuri. 3.99 Negocierea colectiva este considerata drept un instrument de protectie a sa lariatilor. culturi. de p ilda. stari sufletesti. are drept izvor central de inspiratie celebra imagine a "domnisoarei Coco Chanel". motivatii . este cazul marilor marci cunoscute in unele cazuri de mai mult de 100 de ani. informatia b. grupuri. 8. creata in colaborare cu Swatch). Ele deja par eterne. in sc himburi reciproce de informatii. Foarte multi oameni maturi sau batrâni cunosc celebra sigla Coca-Cola din copilarie. considerând-o ca o fo rma de comunicare in relatiile interumane. Pârghiile procesului de negociere a. afirma ca relatiile dintre negociere si satisfacerea nevoilor imbraca forma unor tranzactii care. negocierea este o forma de compromis. comunitati) . la adoptarea unei solutii reciproc acce ptabile pentru o problema care le afecteaza interesele. sau la o serie de garantii sociale. sperante si temeri. puterea c. contracte sau acorduri intre o unitate si un grup sau grupuri de angajati. institutii. mentinind in timp acleasi valori principale: casa de moda Chanel.simp litatea "chic" si eleganta care nu bate la ochi.Class sau marca total independenta Smart. in diferite posturi sau pozi tii. Dupa Dictionarul de sociologie.1. Negociem zilnic si peste tot.

ori de câte ori evidentiem existenta unei competitii in l egatura cu ceva ce posedam sau depinde de noi. 9.2. informatii chiar de la adversar pe parc ursul negocierii. de a exercita control asupra oamenilor. 8. Cohen defineste puterea in contextul negocierii drept abilitatea de a ind uce indeplinirea unor lucruri. o data instalata obisnuinta. propriei persoane . fara expunerea lor adversarului. Puterea principiilor eticii si moralei .1.2. daca se adopta un stil de comunicare ce nu genereaza starea defensiva si nu trezeste nici o banuiala. energie. mai priceputi decât ei. consecutivi. este o legatura direct proportionala intre cantitatea resursei investite de adversar in noi si dorinta acestuia de a face compromisuri. eveniment elor.Inainte de a incepe negocierea propriu-zisa. care sa impinga lucrurile in directia dorita. semnele tiparite au inglobat in ele un anume fel de autoritate si majoritatea oamenilor nu o contesta. cu experienta. Ca forma extrema de risc este bluful ( risc fara acoperire). Indicii in legatura cu ce se intâmpla de partea adversarului pe parcursul discutiilor se pot obtine daca se acorda atent ie mesajelor nonverbale. mai ale s atunci când nivelul de incredere reciproca este redus. interesele. timpul.este puterea pe care o avem asupra persoanei care a inv estit in noi timp. etc) este o resursa importanta in negociere. Ideile noi. se accepta mult mai usor daca sunt introduse in pasi mici.consta in câstigul de cauza ca urmare a cu noasterii acestora. nu un scop in sine.putem face apel la ea când cei d in jur ne percep ca fiind specialisti.este o sursa de putere care are efec t numai asupra acelora care impartasesc acelasi sistem de valori etice si morale la care se apeleaza. Puterea ce rezulta din capacitatea de a rasplati sau pedepsi este puterea de a controla comportamentul cuiva care crede ca putem actiona intr-un mod pozitiv sau negativ asupra a ceva important pentru el. 6. dorintele si cons trângerile adversarului.este puterea pe care o are. sentimente sau alte resurse . Cuvintele. Puterea investitiei . schimbarea. Puterea posedarii de cunostinte profesionale . 8. indiferent de natura ei (nevoile. inclusiv celor paraverbale.valoarea acestui ceva creste in fata adversarului. Puterea competitiei . date biografice despre el si familie. dar repetând-o. de exemplu. 8. performante in munca. . 7. Informatia Informatia. o idee care apare pentru prima data in discutie ar putea sa socheze si sa gener eze rezistenta. De exemplu. puterea trebuie sa fie un mijloc de transp ort spre o destinatie .consta in câstigul de cauza care se poate obtine daca se re useste implicarea acelora de la care se urmareste obtinerea unui lucru in luarea unor decizii. Puterea legitimitatii . puterea.2. 3. utilizându-se cele trei pârghii de baza care stau la indemâna negociatorului competent: informatia.prin asumarea unor riscuri bine judecate se poat e para tendinta adversarului de manipulare. va genera o rezistent a tot mai slaba. Puterea cunoasterii nevoilor reale . de asemenea. Informatia poate fi strânsa de la oricine il cunoaste p e adversar sau a lucrat sau negociat cu el. 100 Exista mai multe surse de putere la care se poate apela in cadrul negocierii : 1. 5. Puterea H. Actiunea de strângere a informatiilor trebuie inceputa cu mult timp inainte d e negocierea propriu-zisa. Se pot obtine. Puterea asumarii riscului . Puterea angajarii . competenta profesio nala. in genera l. O buna sursa de informatii sunt conc urentii lui. o etapa foarte importanta o re prezinta pregatirea negocierii. sa fie o forta neutra. puterea de convingere crescând. Informatia are un rol important in negociere si prin felul in care este doza ta atunci când este transmisa si prin repetarea ei intr-un anumit scop. 2. situatiilor. 4. un document s cris.

Uneori negociatorii nu au decât o vaga idee asupra a ceea ce doresc cu adevarat sa negocieze. diplomatic.10. Elementele negocierii Orice negociere include pe parcursul desfasurarii sale mai multe elemente c e actioneaza intr-o maniera interactiva. obiectul se circumscrie unui context. Una din trasaturile dominante ale negocier . Referindu-se la s tructura procesului in discutie. cuantificabil. 8. Christophe Dupont mentioneaza existenta a cinci elemente fundamentale. intentia urmarita) reprezinta un element de imp ortanta capitala in cadrul negocierii. tocmai pentru a forta accepta rea unei solutii. . toate actiunile importante.3. nu ca pe un eveniment de care depinde viata noastra. Rabdarea este o calitate de baza in negociere. a orei de plecare a avionului. Timpul Factorul de limitare a timpului poate fi folosit pentru a exercita presiune asupra adversarului. compromisurile interv in in apropierea termenului limita . -miza negocierii. -raportul de forte in interiorul echipei de negociere.Daca negocierea se circumscrie unui obiect. Adesea este folosita apropierea de ora mesei. chiar negociabil. Obiectul negocierii nu este intotdeauna usor de identificat sau precizat. Trebuie tinut seama de faptul ca si adversarul ar putea avea un termen limi ta. dovezile si argumentatia este foarte buna. constrângeri si riscuri resimtite de negociatori intr-un mod mai mult sau mai putin explicit. el depinde atât de domeniul in care se manifesta ( comercial. interpersonal ) fiind mai mult sau mai putin complex. ideea transmisa satis face nevoile si dorintele interlocutorului. Puterea atitudinii . Exista unele situatii care favorizeaza acest moment. Este important de as emenea sa se cunoasca momentul potrivit pentru a face oferta sau contraoferta . este tenace si consecvent. 13. -raportul de forte existent intre negociatori . Inainte d e a respecta un anumit termen.3. 12. fiind considerata ca un ansamblu de inter ese.2. când nivelul de stress al celui care are termenu l limita cel mai acut creste. suficiente pentru a defini existenta dinamica a negocier ii : -obiectul negocierii. trebuie evaluate avantajele si dezavantajele resp ectarii lui. preocupari.este puterea pe care o avem daca suntem c orect intelesi. -contextul. de aceea este mai bine sa-l consideram flexibil. Puterea perseverentei . a unei sedinte. Puterea precedentului .Miza (rezultatul scontat. constituind un veritabil câmp de forte prin care se manifesta dinamica derularii procesului de negociere.1. Acesta se manifesta sub forma unor cercuri concentrice incepând cu un con text global al negocierii in care se inscrie cel particular cu infinite variabil e de a caror importanta este necesar sa se tina seama. 11. Se vorbeste chiar despre o putere a timpului in procesul ne gocierii : cel care este constrâns sa se grabeasca trebuie sa accepte o oferta mai proasta. cerinte. alteori prezinta o atitudine neutra determinata de o anumita miza pr ioritara.tine de puterea pe care o avem daca abordam negocierea ca pe un simplu joc. . 8. concesiile. In negociere.izvoraste din tendinta normala a oamenilor de a face lucrurile asa cum au fost facute si inainte (evitarea efortului de schimbare).este puterea pe care o are acela care insista.este puterea pe care o avem asupra cuiva care se ide ntifica cu noi. separabil f ata de momentele negocierii cât si de gradul de subiectivitate al negociatorului. social. 14. Puterea identificarii . Consideratii privind procesul de negociere 8. Puterea abilitatii de a convinge . a unui e veniment important.3.

sa consolideze si sa intensifice cal itatea relatiilor intre parteneri. Orientarea data de negociatori procesului poat e fi predominant cooperanta/integrativa sau predominant conflictuala/distributiv a . desi nu sunt excluse negoci erile care sa corespunda acestor situatii limita . este dificil de realizat o separare intre procesul de negociere si negociatori. creând raporturi de dezechilibru sau relativ echilibru in diferite momente si in mod sigur un raport reciproc de dependenta. Ca urmare. ea tinde sa mentina. cu alte cuvinte. strategiile. aspiratii si cerinte. si anume ca procesul de negociere se manifesta sub forma unei succesiuni de etape. in timp ce se mentin relatii interumane corespunzatoare cu persoane ale caror interese intra in conflict cu ale tale. tacticile si tehnicile vehiculate in negociere bazându-se pe impact ul pe care relatiile intre parteneri se considera ca il pot avea asupra derulari i negocierii. S-a considerat astfel ca cele doua elemente sunt in acelasi timp prezente s i separabile. Multi cercetatori in domeniu acorda aspectului relational o importanta cruciala . In acest sens. inclusiv vulnerabilitatea sau element ele de slabiciune ale celuilalt. . Interese. 1981).ii este reprezentata de efortul intreprins de fiecare dintre participanti de a-s i promova sau apara interesele. caracterizate printr-un dozaj al elementelor conflictuale si co operante101 . Au fost si autori care au crezut ca elementele conflictuale nu sun t de fond si ca in consecinta o comunicare eficienta are calitatea de a atenua e rorile regretabile de percepere ale unui partener vis-a-vis de celalalt. de a-si satisface aspiratiile si cerintele. fie de atuuri mobilizatoare. relevând faptul ca procesul de negociere include atât cooperare cât s i conflict. conform caruia este posi bil sa-ti urmaresti propriile interese. Primele moduri de abordare par a se fi axat pe interpretarea acestui proces fie ca o activitate cu caracter conflictual.3. nu neaparat linear. rec . Negocierea predominat integrativa este orientata catre respectarea aspirati ilor negociatorului -partener . obiective. fi e de resurse. de a raspunde preocuparilor. Tipuri de negociere Inca de la inceputul investigatiilor vizând procesul de negociere a fost pusa in discutie natura/esenta activitatii de negociere. desi recunosc deschis realitatea existente i fiecarui aspect. chiar Lax si Sebenius se vad constrânsi pe parcursul demersului lor s a faca o distinctie intre crearea de valori (activitate cooperanta ) si lupta pent ru a obtine (activitate conflictuala) . toate reprezinta resorturile esent iale ale negocierii. Nu putem sa nu luam in consideratie si punctul de vedere exprimat de Ury si Fisher ( Negotiating agreement without giving in . decât spre antagonisme. Dar aceasta prezentare transanta s-a dovedit ca nu corespunde intrutotul realitatii. 8. Confruntarea dintre cele doua capacitati neechi voce reprezinta raportul de forte ce poate fi favorabil/defavorabil pentru unul sau altul dintre parteneri. de a-si atinge obi ectivele. fie ca una cu caracter cooperant. .Negocierea plaseaza fata in fata indivizi ce dispun in mod individual. toate laolalta determinând pozitia negociatorului ca factor m otor al unui mecanism dinamic. isi concentreaza atentia doar asupra unuia si actioneaza ca s i când celalalt nu ar exista.2. Remarcile exprimate de Lax si Sebenius sunt interesante din acest punct de vedere.Ultimul element fundamental al oricarei negocieri este reprezentat de din amica relationala ce se instaleaza si se dezvolta intre partenerii de negocieri si care rezulta din confruntarile comportamentale ale negociatorilor. in asa fel incât partea adversa sa considere rezul tatul ca satisfacator. Motivatia adoptarii unei asemenea atitudini este determinata de dorinta/nevoia de a crea si dezvolta un climat de incredere. Altii s -au concentrat numai asupra aspectelor conflictuale si au minimizat pe cele coop erante. dupa cum sunt si autori care. in care se manifesta cu pregnanta rolul negociatorului in cadrul limitelor impuse de elemen tele cooperante sau conflictuale. O concluzie foarte importanta se impune. preocupari. fiind orientata mai mult spre solidaritatea r eciproca. totusi marea majoritate a negoci erilor sunt mixte .

Toate negocierile au o structura comuna.Folosim formula daca atunci (daca ei indeplinesc unele din conditiile noastre. si ciclul poate continua. . dar nu si termenii in care dorim sa obtinem ceea ce vrem. . . De exemplu. impunându-se o solutie ce apare mai mult ca un dictat.Nu intrerupem in timp ce se fac propuneri. . Acestea s-au dovedit a fi un inst rument de pregatire foarte folositor. dar si un instrument operational util atât p entru negociatorii din diverse domenii. Cele patru faze principale ale negocierii sunt: PREGATIREA Ce vrem noi? . deo arece aceasta a fost preluata din lumea negocierilor reale. istoria. punerea unei intrebari despre o propunere sau un târg ne poate re intoarce la faza dezbaterilor. cu toate complexit atile sale. cât si in contexte personale sau internati onale. . clare si sa le ascultam raspunsurile. evitând pozitia de perdant . Negocierile sunt deseori incurcate. negocierea predominant distributiva tinde sa-i separe pe pro tagonisti in functie de autoritatea de care dispun facându-i sa se comporte de pe pozitii de câstigator . cultura sau contextul. Daca o dezbatere poate fi preludiul unei propuneri. s-ar putea sa fie nevoie si de alte pregatiri dupa ce ne-am intâlnit cu negociatorii si am afla t anumite lucruri de la ei.1.Folosim intodeauna conditionalul daca atunci . Ea se manifesta ca o infruntare re se cauta sa se câstige totul prin supunerea completa a celuilalt. Flexibilitatea celor patru faze Este perfect acceptabil sa pendulam inainte si inapoi intre faze. Aceste patru faze principale au fost identificate din analiza relatiilor de negocieri industriale din perioada 1972-1974.4.Trebuie sa punem intrebari deschise.Le spunem ce vrem. Din fericire. ne ajuta sa ne adaptam com . oricare ar fi subiectul. Asemenea negocieri se deruleaza in cazu l unei opozitii de interese clare. DEZBATEREA Ce vor ei? . când compromisul este dificil de realizat sau c hiar imposibil si când una din parti este nevoita sa cedeze in numele realismului.Identificarea fazei in care ne aflam ne ajuta sa avansam in negociere.4.Sa fim atenti la semnalele care ar putea indica dorinta lor de a merge mai dep arte.Ramânem tacuti si asteptam un raspuns.Trebuie sa hotarâm ce vrem si sa ne facem o ordine de prioritati (o evaluare) a dorintelor noastre. propunerea ar putea duce la dezbateri si asta inainte de a ajunge la alta propun ere. Faptul de a sti in ce faza ne gasim. acest lucru nu afecteaza metoda celor patru faze. . Aspecte specifice negocierilor 8. de a diminua riscurile printr-o mai mare stabilitat e acordata solutiei negociate. Fazele negocierii Toate negocierile. at unci si noi am putea sa indeplinim unele din conditiile lor). 8. PROPUNEREA Ce am putea negocia? . NEGOCIEREA Cu ce am putea face schimb? .Retinem foarte bine tot ceea ce a fost convenit. Toate negocierile implica diferite combinatii a c elor patru faze. pot fi analizate prin prisma celor patru faze ale negocierii. Puncte care trebuie intotdeauna tinute minte: . De exempl u. totusi. La polul opus.iprocitate si credibilitate. implica multe diversiuni si intreruperi si nu intotdeauna avanseaza lin spre pregatirea acordului. . daca am facut unele pregatiri inainte de intâlnirea fata in fata.Negociatorii se gasesc intotdeauna intr-una din cele patru faze comune tuturor negocierilor. .Facem schimb de propuneri pentru a fi de acord cu solutii specifice.

Acordul are caracter comercial si se poate concretiz a intr-un act de comert. Avantajul reciproc .5. d ar pot fi si negocieri externe. dar mai poate insemna un armistiti u. in part icular. ca si a unei relatii de afaceri. cât si conflictul deschis. sau doar in modificarea unor clauze. Negocierea permite crearea. Cea mai uzuala este negoci erea afacerilor sau negocierea comerciala care se concretizeaza in contract. concesiunea. a unor conditii de calitate sau de livrare.Generalizari. care cauta impreuna o solutie la o problema comuna. In aceasta confruntare. Intelegerea partilor poate fi un simplu acord verbal. sunt facute concesii si comprom isuri pentru a evita atât ruperea relatiilor. Astfel. reciproc. negocie ri salariale si ale contractelor si conflictelor de munca. 8. atunci când se poarta intre partide si organizatii de nivel national. transport etc. pe de alta parte. redactate cu respectarea unor proceduri si uzante speciale. un leasing etc. f ranchising-ul etc. Atâta timp cât-negocierea este purtata cu participarea constienta si deliber ata a partilor. un loc special ocupa tehnicile de vânzare. in mod inevit abil. in mod principial si loial. parteneriatul. in comun. Negocierea este inseparabila de comunicarea interumana si. poate fi o conventie sau un contract. Negocierea afacerilor este o forma particulara de negociere. I n sfârsit. este bazata pe dialog. o scrisoare de intentie sau un protocol. o conventie. inchirierea. o comanda. act e de comert precum vânzarea-cumpararea. con ditiile de realizare a acordului. prin care doua sau mai multe parti cu interese si pozitii contradictorii. dar complementar e. intre ca re s-au derulat oferte si cereri de oferta acceptate in principiu. putem face dis tinctie intre mai multe forme specifice de negociere. A negocia inseamna a comunica in speranta de a ajun ge la un acord. * lipsa unor reguli si proceduri prestabilite si obligatorii sau lipsa unei auto ritati aflate deasupra partilor in divergenta. in general. un parteneriat. sunt formulate pretentii si obiectii. poate fi un consens tacit. juridice etc. si a unei nevoi de sa tisfacut. concesii. In raport cu zona de interes in care se poarta negocieri. In cadrul acesteia. Cererea sau o ferta facuta de una dintre parti nu corespunde intru totul cu oferta sau cererea formulata de celelalte parti. dar nu unul de fond. pe de o parte. negocierea apare ca o forma concentrata si interactiva de com unicare interumana in care doua sau mai multe parti aflate in dezacord urmaresc sa ajunga la o intelegere care rezolva o problema comuna sau atinge un scop comu n. urmaresc sa ajunga la un aranjament reciproc ai carui termeni nu sunt cunoscu ti de la inceput. * existenta dorintei si interesul partilor in obtinerea unui acord pentru care s unt dispuse sa-si faca. abordarea sa implica o anumita etica si principialitate. Negocierea comerciala devine necesara si este posibila ori de câte ori sun t indeplinite trei conditii simple pe o piata mai mult sau mai putin libera: * existenta unor interese complementare intre doua sau mai multe parti. centrata pe existenta unui produs sau a unui serviciu. de munca sau diplomatice. un spatiu larg ocupa negocierile politice. sunt aduse argumente si probe. un contract de vânzare-cumparare. partile sunt nevoite sa caute si sa creeze. negocieri parlamentare.portamentul in functie de circumstante. Prin negociere intelegem orice forma de confruntare nearmata. a unor niv eluri de pret. atunci când sunt purtate intre guverne si organiza tii internationale. un pact sau un tratat international. exista dezacord. mai poate fi vorba de negocieri sindicale (patronat-sindicate). redactate cu respectarea unor proceduri si uzante comune. o minuta. Apoi. mentinerea sau dezvoltarea unei relatii inter-umane sau sociale . redactate in graba. consolidat printr-o strân gere de mâna. care sa impuna acordului peste vo inta acestora. definitii. Negocierile politice externe reprezinta sfera diplomatiei. clasificari privind negocierea afacerilor In sens larg. Acestea pot fi negocier i interne. negocieri pe probleme de asistenta si protectie sociala.

orice forma de negoc iere este guvernata de principiul actiunilor compensatorii. daca cineva da sau ia ceva. nu se pot obtine concesii din partea lui. care trebuie sa fie persoan e cunoscatoare a fenomenului. MARJA DE NEGOCIERE reprezinta zona dintre obiectivele maximale si limitele minim e acceptabile in cadrul acestor interese. Consecinta este reci procitatea concesiilor. in cadrul negocierilor. care reprezinta un compromis satisf acator pentru toate partile. ZONA DE COMPROMIS POSIBIL reprezinta zona in care marjele de negociere ale parti cipantilor se suprapun. sa nominalizeze persoanele pentru negocieri. Astfel. 8. Da u ca sa dai . respectiv. lege conform careia. toate susti n solutia aleasa si respecta acordul incheiat. de persoane. Conform acestui principiu. ramânem oricum cu s entimentul ca suntem datori. acordul este bun atunci când toate par tile negociatoare au ceva de câstigat si nici una ceva de pierdut. si nu in ultimul rând sa organizeze protocolu l. se construieste acordul final.Terminologia utilizata in negocieri NEGOCIEREA reprezinta un proces de organizare a intereselor participantilor la o actiune interumana in vederea gasirii unei solutii convenite. Când toate partile câstiga. caile si modalitatile posibile de atingere a acestor obiective precum si m ijloacele (resursele) disponibile pentru realizarea lor.trebuie sa cunoasca problema. Chiar daca nu dam ceva in schimb. identificarea cadrului specific de negocieri si pregatirea reala a cad rului de desfasurare. la rândul sau. In negocierea a facerilor. Daca ridici pretentii. etc. a obiectiilor. voi ridica si eu etc. fara ca nimeni sa fie infrânt.In principiu. TACTICA DE NEGOCIERI este acea parte a unei strategii care cuprinde mijloacele s i formele de actiune utilizate intr-o situatie data pentru realizarea unui obiec . ca si in orice alta forma de negociere. Fac ca sa faci . de a-i lua altceva in schimb (Br uno Medicina. Daca mai dai tu. Fara a face concesii partenerului. Acest lucru nu trebuie nici uitat. STRATEGIA NEGOCIERII cuprinde ansamblul obiectivelor urmarite in procesul negoci erii. deci. sa defineasca cadrul discu tiilor. nu da altceva in schimb. PRENEGOCIEREA consta in culegerea de date si informatii asupra partenerului de n egocieri. a represaliilor etc. a amenintarilor.6. iar in unele cazuri pot pregati terenul pentru o negociere . Principiul avantajului reciproc (WIN-WIN) nu exclude. fiecare dintre parti urmarest e avantajele preponderente pentru ea insasi. Do ut des In psihologia comunicarii. dar nici condamnat de catre partile negociatoare. Fac daca faci . aflate in negocieri. Idei de Afaceri. PUTEREA DE NEGOCIERE reprezinta totalitatea mijloacelor pe care negociatorul le poate obtine si folosi in vederea realizarii unei solutii convenite cât mai apropi ate de pozitia proprie de negociere. fiecare dintre parti isi ajusteaza pr etentiile si revizueste obiectivele initiale. Structura unei bune neg ocieri trebuie sa duca la atingerea obiectivelor prin atragerea atentiei clientu lui. dupa principiul avant ajului reciproc. Exp resiile latinesti ale acestui principiu sunt: Du ut des si Facio ut facias . Urmare actiunii subtile a acestei legi psihologice. ca ar trebui sa dam. anii 19 96 si 1997). sa pregateasca si sa anunte partenerul de negocier e privind echipa si nr. Ideea este aceea ca cineva nu poate primi ceva daca. In românes te. insa. faptul ca av antajele obtinute de una dintre parti sa fie mai mari sau mai mici decât avantajel e obtinute de cealalta sau celelalte parti. stimularea interesului acestuia de a intra in posesia produsului respectiv. in mod efectiv. ECHIPELE DE NEGOCIERI . se vorbeste de o asa numita Lege psihologica a r eciprocitatii. Negocierea functioneaza. mai las si eu sau Daca faci concesii. v i face si eu . in una sau in mai multe ru nde succesive. Manipulati si evitati sa fiti manipulati. principiul poate fi regasit in expresii de genul: Dau daca dai . Fiecare poate o btine victoria. ACORDURILE TACITE se solutioneaza unele tensiuni si probleme fara a se ajunge la o faza de negociere. partenerul va re simti automat dorinta de a-i da sau. sala de tratative.

CONCESIA reprezinta o modificare a propriei pozitii de negociere in directia par tenerului de negocieri.pozitia de negociere reprezinta totalitatea intereselor unei parti 3. revizuite in 1953. Moralitate si legalitate Legea este lege si cei mai multi o respecta si dincolo de principiu. 6. Interesele specifice sunt interesele ce difera de ceilalti participanti si adesea sunt puse fata in fata.interesul manifestarea unei necesitati sau trebuinte ale participantilor la ne gociere 2. ci priveste si etica comunicarii interumane. Categoriile de interese din cadrul unei negocieri se impart in patru grupe: A) interese comune. viteza si capacitatea de reactie. Aspectele juridice ale tranzactiilor fac exceptie. de deontologie. marimea celor doi parteneri. Zona dintre obiectivele maximale si limitele mini me acceptabile se numeste marja de negociere si este diferita pentru toti parten erii din cadrul unei afaceri. Respectarea riguroasa a acestui principiu nu este cu adevarat posibila. Acest fapt poate gener a situatii conflictuale. Interesele negociabile in general acestea provin din caracteristici econ omice si organizatorice impuse de politica comerciala si economica a unor state. Conceptul de negociere in afaceri cuprinde: 1. pentru a evita consecintele nedorite. Atunci când acestea difera de la o tara la alta. Interesele comune suma tuturor intereselor celor ce participa la negocieri. partile trebuie sa convina din start asupra normelor de drept comercial pe care le vor respecta. Asta inseamna ca nu-i suficien t sa negociem doar in limitele a ceea ce este legal si moral. C) interese negociabile. informatii despre piata si alti parteneri. B) interese specifice. 2. 5.pozitia declarata initial se deosebeste de cea reala prin aceea ca fiecare par tener doreste sa-si creeze un spatiu de manevra Puterea si factorii de influenta a unei negocieri sunt aspecte din cadru l negocierii ce se intrepatrund astefel incât puterea de negociere o constituie t otalitatea mijloacelor pe care negociatorul le poate folosi in vederea obtinerii unei solutii convenite cât mai aproape de pozitia proprie de negociere. fiecare dintre parti ince arca sa ramâna sub incidenta normelor juridice din tara sa. uneori. 1967. pregatirea negocierii.pozitia reala cuprinde obiectivele pe care o parte urmareste sa le atinga pent ru a-si satisface interesele 4. ramâne adesea o chestiune de principiu. INCOTERMS (International Commercial Terms 1936. raportul cerere oferta. D) interese reale. Interesele reale .tiv strategic sau al unui obiectiv intermediar de negociere.se deosebesc de cele declarate in faza initiala si sa fie armonizate pe baza tratativelor cu un avantaj reciproc. sub aspectul obiec tului si conditiilor negocierii. ce pot fi depasite prin adoptarea normelor de drept com ercial si a uzantelor internationale INCOTERMS 1990 sau. dar si din acest punc t de vedere. Moralitatea intelegerilor comerciale. Factorii de influenta ce intervin in cadrul unei negocieri sunt urmatoar ele: 1. 3. RAFTD. capacitatea de a risca a negociatorului. . ci mai trebuie sa ne si abtinem de la folosirea abuziva a acelor proceduri si tehnici de manipulare si comunicare care scapa co mplet sau partial controlului constient al partenerului. ARGUMENTUL NEGOCIERII reprezinta suportul care sta la baza negocierii si urmares te relatiile cauza efect si face o analogie sau comparatie intre acestea. in negocierile internationale. 4. Controlul eticii comunicarii este relativ. Principiul moralitatii si legalitatii nu se rezuma doar la etica afaceri lor. acolo unde legea nu o apara.

mai durabile. Orice atac reusit apare ca un s emn de putere. iar acordul. Intr-o astfel de negociere. pe mascarea intentiilor. rezultatul va fi determinat decisiv de rapor tul de forte dintre parteneri. deja. partile se simt mai bine. In aceasta optica. aplicarea acestora nu este ob ligatorie. Ele vor incerca fie sa recupereze handicapul. Este cea care corespunde unui joc cu suma nula si ia forma unei tranzactii in care nu este posibil ca o parte sa câstige. fata de diversele interpretari nationale ale acelorasi clauze. Orice concesie apare ca un semn de slabiciune. In acest fel. Sunt dure si tensionate. ascunderea adevarului si pe culpabelizarea adversarului. * negocierea integrativa (câstigator / câstigator sau victorie / victorie) sau * negocierea rationala. Negocierea integrativa creaza. in intâmpinare. impor tanta. intotdeauna. RAFTD (Revised Americain Foreign Definition 1941) este o culegere de uza nte folosite in comertul exterior al SUA. chiar daca vin impotriva celor prop rii. odata obtinut. Consecinta cea mai rea a unui acord incheiat in astfel de conditii este aceea ca partile dezavantajate nu vor fi dispuse sa il respecte. d) descalificarea prin rea-credinta. Se poate face distinctie intre trei tipuri fundamentale de negociere: * negocierea distributiva (câstigator / perdant sau victorie / infrângere). adica de puterea de negociere a partilor aflate i n conflict. in care una din parti trebuie sa câstige . Avantajele acestui tip de negociere sunt acelea ca ajunge la solutii mai bune. Obiectivul negocierii va fi un acord care nu va tine seama de int eresele partenerului si care va fi cu atât mai bun cu cât va lovi mai dur partea adv ersa. pot fi amintite: a) polemica purtata prin contre permanente si prin deviere sistematica de la sub iect. prin atac la persoana si prin caderea in de rizoriu. Negocierea distributiva este cea de tip ori/ori. 1980 si 1990) ofera o serie de norme si reguli pentru interpretarea princ ipalelor clauze folosite in comertul international pentru partile contractante. c) manevrele retorice bazate pe disimulare. pentru a le face sa ricoseze si sa piarda din eficacitate. care opteaza doar intr e victorie/infrângere. fara ca cealalta pa rte sa piarda. Fiecare concesie facuta partenerului vine in dauna concedentului si reciproc. fie sa se razbune. Ambele câstiga si ambele sustin solutia si acordul incheiat. riscul unei rupturi. salveaza si consolideaza relatiile interumane si de afaceri . pe termen lung. al unei neintelegeri sau riscul d e a incheia un acord dezavantajos scade. iar relatiile dintre parti se con solideaza. iar dezechilibrul de forte este semnificativ. Acest tip de negociere este posibil atunci când opozitia de interese este puternica.1976. Clim atul negocierilor este caracterizat de incredere si optimism. negocierea pune fata in fata doi adversari cu interes e opuse si devine o confruntare de forte. . Negocierea integrativa (victorie/victorie) este acea in care sunt respec tate aspiratiile si interesele partenerului. Es te important sa anticipam sau sa descoperim din timp tacticile agresive ale adve rsarului. are toate sansele sa fie respectat. Evident. Tacticile si tehnicile de negociere folosite in negocierea distributiva sunt tipice pentru rezolvarea starilor conflictuale. b) atacul in forta si intimidarea. Analiza tipului de negociere in care ne angajam este. a prevedea in linii mari compo rtamentul pe care il va adopta partenerul si a pregati propriul comportament. Aceasta optica de negociere ocoleste si evita starile conflictuale. un tip de negociere care nu pune in cauza o pozitie part ilor sau intereselor subiective ale acestora. Intre tacticile uzuale. A-l cunoaste si a-l evalua inseamna. Se bazeaza pe respectul reciproc si pe tolerarea diferentelor de aspiratie si de opinii. care prefera siguranta uzantelor internationale.

In primul rând. este sunt exigente accepta Atitudinea cele exigentele pe false confruntarea satisface solutia Exigenta daca independentaschimbuldecizia serezolva exigenteleinalte evitabuna intelegatorconditie Atitudeneaproblema oun exercita acum. sa asigure avantaje proprii prepondere nte. ci i ncearca sa rezolve litigiile de fond de pe o pozitie obiectiva. proceduri si uzante mai mult sau mai putin determinate si sunt duse de n egociatori mai mult sau mai putin calificati. exista parteneri. In al patrulea rând. exprimata prin incheierea unei afaceri concrete. consemtite de pe pozitii de negociere subiective. ajustare si armonizare a intereselor distincte ale partilor astfel incât.relatiilor. Se incepe cu formularea problemelor care trebuie rezolvate.avantaje cacare aduce agresiv. insa. acordul de vointa sa devina reciproc avantajos. cu respectarea unor reguli si uzante stat ornicite intr-un mediu juridic. precum referintele stiintifice. Negocierea rationala este aceea in care partile nu-si propun doar sa fac a sau sa obtina concesii. Tratat ivele sunt purtate intr-un cadru mai mult sau mai putin formal. in final. In al doilea rând. Pentru aceasta. contacte si confruntari.pierderiunilaterale concesiv. diagnost icarea cauzelor si cautarea solutiilor. spre exemplu). negocierea este un proces orientat catre o finalitate precisa. alta decât pozitia uneia sau alteia dintre ele. cel putin unele dintre acestea. negocierea este un proces de interactiune. Negociatorul cauta sa inteleaga miza pus a in joc de partener. politic si economic determinat. Ceea ce conteaza. mai curând decât adversari. fara apelul la cea mai mica disimulare sau suspiciune. Evaluarea succesului este facuta prin raportare la finalitatea sa. consacrate ca atare in codul comercial si mediul afacerilor. in cadrul unei transparente si sinceritati totale. In negociere. in pa ralel cu satisfacerea intereselor comune. cealalta pierde. motivatiile si preocupa rile sale. Negocierea comerciala nu trebuie abordata ca un joc cu suma nula in care ceea ce o parte câstiga. . care au capacitatea juridica de a angaja firmele pe care le reprezinta. partile urmaresc realizarea unui acord care. insistându-se asupra cauzelor care impiedica rezolvarea problemelor. normele morale sau p rin recursul la oficiile unui arbitru neutru. ca raspunsur i la intrebari de genul: Ce nu merge? Unde se afla raul? Cum se manifesta acesta ? Care sunt faptele care contravin situatiei dorite? Se continuie cu un diagnostic al situatiei existente.1 Tip de negociere concesii imagineaza solutii. se cauta solutiile teoretice si se stabilesc de comun acord masuri le prin care. negocierea comerciala este un proces organizat concretizat intr-un ansamblu de initiative. trebuie definite clar interesele mutuale.infataobtindurata Comportamentulconflictul neutralitatesfidaresolutii suspiciune. in ciuda aspectul ui competitiv care ia nastere spontan. cedeaza rationalaoameni Relatiaconcesii mutual neutru. pornind d e la baza intereselor comune. Tabelul 1. pe baza unor pri ncipii. pot fi puse in practica. Apoi. negocierea trebuie sa conduca la un consens si nu la o victorie a uneia dintre parti asupra celorlalte. negocierea comerciala comp orta o serie de aspecte si caracteristici care o particularizeaza. Toate partile negociatoare pot avea de câstigat si nici una de pierdut. Divergentele care ramân nerezolvate sunt reglate prin recursul la criterii obiective. dur cuintelegere Obiectivulintegrativaminimalelaschimbulevaluarease ajunga unica Negociererelatiedeinvingela represaliipropriaacordul si diferendacceptabila [Caracteristici]adetreceavantajoase a obtinedepozitie estelaposibile si diferen cauta cer bazeaza oamenii si diferendul sunt doua probleme distincte dul Evaluare comparativa a tipurilor de negocieri Inteleasa ca proces de comunicare interumana. negocierea este un proces competitiv in care.Tacticile specifice se bazeaza pe reciprocitatea concesiilor (termeni de livrare mai scurte contra unor plati imediate. c are au loc intre parteneri de afaceri. sa cunoasca sentimentele acestuia. In al treilea rând. Partile sunt obligate sa respecte cerintel e de ordin procedural si deontologic. dincolo de caracter ul competitiv al raporturilor dintre parti.mentinerii increderesolutiimaiacord Ambiantaladistributivavointe diferend oamenisipresiune/unilaterale avantaj. cultural. normele legale. Algoritmul rationalitatii inseamna deci: definirea problemelor.pentru prietenirationalvointaiar sisea presiuni Participantiideminimalediferendiaatent este saoameni a câstigapresiuni. sunt rezultatele negoc ierii. concretizata intr-un contract mai mult sau mai putin avantajos. In esenta sa. schimburi de mesaje.cedare nuinimportant acorduluisolutiilor oamneii acordbunedurrezolvavointade vointedupa fatarelatiilor. dusmanicarepresiunideacordul.principii.

la personalitatea negociator ilor si la puterea de negociere a partilor. In lungul unei linii strategice. Tactica este subordonata obiectivelor imediate. Daca putem obtine victoria fara sa fie cineva infrânt. schimburi de mesaje. sentimente si interese. Strategia de negociere functioneaza numai dublata de arta de a orienta s i controla. Ideal ar fi ca partenerul de negocieri sa inteleaga ca eu am dreptate si el se inseala. timpul disponibil si ordinea de zi. folosind atât logica rece a argumentelor rationale. Partea care are o viziune mai clara asupra acestei confruntari de vointe. ar e mai multe sanse sa controleze interactiunea si sa obtina victoria. Ea devine o maniera de abordare a unei confruntari delicate intre doua s au mai multe vointe. microclimatul. mandatul de negociere. Ac estea se refera la cultura din care vin partenerii. 8. Strategia este o linie de actiune care se poate dovedi valabila intr-o s ituatie data. Impreuna trebuie sa ajungem acolo unde voia sa ajunga fieca re. Ea este subordonata obie ctivelor globale si finale. concretizate in acordul de vointa al partilor n egociatoare. a uditoriul. Conditiile negocierii privesc: obiectul negocierii. O linie strategica este alcatuita din inlantuirea mai mult sau mai putin coere nta a mai multor actiuni tactice sau reactii spontane. dispozitia psihica. In negocieri. Principiul fundamental al s trategiei este acela de a stapâni interactiunea vointelor care se infrunta la masa tratativelor si a nu le lasa sa treaca in conflict deschis. care isi lasa amprenta asupra rezultatelor finale. * procesul de negociere propriu-zis. * conditiile negocierii. pe cât posibil. mai inainte de a investi prea mult timp si efort pentru a-l convinge. impreuna cu relatiile de dependenta dintre ele. cât si ca ansamblu de factori de influenta si conditii generale de desfasu rare. numarul partilor negociatoare. Daca s-a intâmp lat asa.7. cu efecte pe termen scurt. in raport cu aceasta. In final. fiecare dintre parti poate prelua initiativa si controlul. O linie strategica vizeaza efecte pe termen lung si poate fi materializata prin actiuni tactice premeditate sau prin reactii spontan e. vazându-l atât ca proces de comu nicare. de cele mai multe ori. persoasiunea. cât si energia psihologica a emotiilor s i sentimentelor. ca si tot ceea ce se petrece si se decide in t impul desfasurarii acesteia. conesiile si acordul. Indiciile si fazele agravarii pr ogresive a conflictului pot fi: disconfortul. dar nu pot domina toate. interactiunea vointelor aflate in conflict. cadrul general al negocierilor poate fi structurat si analizat prin prisma urma toarelor categorii de elemente distincte: * factorii generali de influenta. este perfect. Pe rând. argumentatia. * rezultatele negocierilor. Orice forma de negociere implica o confruntare de vointe. simultan. Conflictul poate fi dezamorsat in fasa. neintelegerile. gândirea strategica si actiunea tac tica multiplica sansele de reusita.Abordând conceptul de negocieri in sens larg. mai mult chiar decât in conflictul deschis de natura razboiu lui sau a intrecerilor sportive. Reactia spontana este o m anifestare impulsiva. partiale si intermediare . inseamna ca am ales cea mai buna strategie. actiunile tactice se insi ruie ca verigile unui lant. . pe aceea a adversarul ui. partenerul trebuie sa gândeasca ca mi ne. separat. care privesc mediul extern si toate antecedentele c e preced negocierea propriu-zisa. putem elimina patru mar i categorii de elemente. dar si eu ca el. Strategii de negociere a afacerilor Desi nu exista retele sau doctrine care sa garanteze obtinerea succesul ui intr-o infinitate de situatii conflictuale. incidentele. dar complet inaplicabila in multe altele. ca si strategiile si tacticile de negociere folosite de negociatori. pozitia la masa tratativelor etc. tensi unea si criza. echipa si numarul participantilor. care preexista procesului de negociere. strategia trebuie privita ca un mod de gândire di namica. impulsive. spatiul si locul de desfasurare. Fiecare dintre parti este influentata de modul in care percepe propria sa pozitie si. care priveste rundele succesive de cont acte. Astfel. pe neobservate.

Manev rele folosite sunt cele directe. ca si a unor animatori si animatoare. potentialii parteneri erau vizu alizati. Metodele folosite de distribuitor au fost deconspirate. si de la unii si de la altii. in care partener ii se interpreteaza gresit si trag concluzii tendentioase pentru ca devin persoa ne suspicioase si cu anumite resentimente. intâmplate fara vointa ex presa a cuiva. * purtarea unei singure batalii decisive pe un teatru de operatiuni principal . intr-o batalie decisiva. aici e rau lasati sa decida asupra actului de cumparare. pentru a anihila. scopul acestor strategii este acela de a a cumula fortele si prin punctele forte principale.Disconfortul este un fel de jena. iritare. Fara nici o alta forma de persuasiune. De-a lungul istoriei. schimbarile tehnologice au impus mereu schimbari a le mijloacelor folosite in confruntarea dintre doua sau mai multe parti negociat oare. cu cei hotarâti sa cumpere. Cu toate acestea. Dupa ce vizitau exponat ele si se informau asupra unor caracteristici ale ofertei. Conform teoriei militare. Tensiunea este deja starea de incordare. ambiguitatile.c unoscut si studiat pâna in cele mai mici detalii de câtre seful echipei si de catre cei care fac parte din echipa de negociere. Strategiile directe sunt folosite atunci când raportul de forte ne este ne t favorabil. victoria trebuie ob tinuta prin: * mai buna utilizarea unei forte de mari dimensiuni impotriva principalelor fort e ale adversarului. In mediul afacerilor circula relatarea intâmplarii petrecute cu un celebru distrib uitor de covoare persane care. aplica strategii indirecte si cooperative. dar suparatoare. precum si de relatiile dintre parti. in compania altor clienti si in prez enta unor parteneri de conversatie. cumparatorii potentia li erau condusi direct intr-o incapere special amenajata pentru cocktail. In viziunea militara clasica. Cumparatorii ca si furnizorii s-au considerat ofensati si l-au boicotat provocându-i falimentul. Ne putem intreba ce s-ar fi intâmplat daca secretul negocierilor sale nu ar fi fost dezvaluit sau daca altii nu procedeaza la fel? 8. iar puterea de negociere impune cu usurinta vointa celui mai tare. printr-o batalie scurta si decisiva. Cauta sa obtina maximum de avan taje in minimum de timp. Neintelegerile sunt situatiile de dubiu. o emotie sau un sentiment neplacut car e congestioneaza fata si face vocea sa scârtâie. ingrijorare si alerta permanenta fata de presupusa rea vointa a partenerului. Criza este conflictul deschis. I ntâmplarea a atras atentia asupra eficacitatii unor strategii de negociere adecvat e. a intrat totusi in faliment dat orita manierei ofensatoare in care a purtat negocierile. grosul fortelor adverse. Strategia directa este usor de practicat atunci când esti puternic. dar nu totdeauna are sorti de izbânda deo arece un bun negociator cu anumite calitati poate rasturna o situatie ce de la i nceput ii parea defavorabila . Strategiile de negociere adoptate depind de conjunctura de piata. natura conflictelor si bazele strategice si tactice ale rezolvarii lor au ramas fundamental aceleasi. imediat dupa cocktail. fata i n fata cu un adversar relativ mai slab . in acest gen de strategii. deoarece putea alege tipul de strategie cu care isi va intâmpina partenerii. violenta sau ruptura relatiei din tre partile negociatoare.1 Strategii directe Când suntem stapâni pe situatie si siguri de rezultatele actiunilor noastre. in tram direct in subiect si lovim direct la tinta. pe teatrul principal de opera tiuni. 8. cearta.7. in cele din urma.7. iar comentariile lor erau ascultate cu atentie. In paralel. Aceasta cura de informare il plasa pe vânzator intr-o pozitie deosebit de avantajoasa.Strategii indirecte .2. negocia direct si conflictual. Incidentele sunt fapte marunte. Cu cei nede cisi. In orice caz. de per sonalitatea si moralitatea negociatorilor. care intristeaza si irita. cu ajutorul unor m icrofoane ascunse si prin niste pereti speciali.

Profitând de pozitia sa pe piata. lovituri laterale si folosim mai ales mijloace psihologice. Oferta este insuficienta si productia este controlata de un furnizor unic. la nivel tactic. ar mamentul este substituit de argumentatie si de putere) pentru a-si apara partile mai slabe si mai putin importante. sunt mai simple decât cele cooperative. de mare importanta. sub presiunea furniz orului care nu admite livrarea in alte conditii. acesta cere un pret exorbitant. aplicabile in conditii de conflict deschis. * retragerea neconditionata de pe pozitiile in care adversarul isi concentreaza fortele. Relatiile de afaceri stabilite prin astfel de strategii pot fi profitab ile. Adversarul trebuie sco s din pozitiile sale intarite. Sunt dure si tensiona te si. Acesta poate fi: a) conflict de credinte si preferinte. este esential a sesiza din timp nat ura si tipul conflictului de vointe. * aplicarea de lovituri minore si sporadice când adversarul se retrage. 8. exista o cerere mare pentru produsul X.3. Toate aceste principii si reguli de actiune sunt tipice pentru lupta de gherila . pentru a limita libertatea de actiune a adversarului. fie parasindu-l. * supravegherea continua a manevrelor adverse etc. odata cu aparitia unui numar mare de alti producatori la fel de buni. In cadrul strategiilor conflictuale. Strategia indirecta sau laterala es te folosita atunci când adversarul este mai puternic. * mentinerea unui raport de forte de cel putin 1 la 1. dar nu si de lunga durata.Strategii conflictuale Clarificarea caracterului cooperativ sau conflictual al negocierilor este i mportanta pentru alegerea tacticilor si tehnicilor folosite la masa tratativelor . Adversarul trebuie indus mereu in eroare. Conflictul ramân e deschis. Strategiile conflictuale sau competitive sunt acelea in care se cauta sa se obtina avantaje. vor fi atacate pozitiile cheie. * angajarea unor batalii decisive pe teatre de operatiuni secundare. Câteva reguli de baza : * realizarea efectului de surpriza prin recurs permanent la actiuni imprevizibil e. in punctele vulnerabile. Presupunem ca. atunci cân d raportul de forte la nivel strategic este de pâna la 1 la 5. se sch imba si baza puterii de negociere intre parti. In loc sa se ia taurul de coarne. Strategiile bazate pe forta. Clientii vor cauta sa se rafuiasc a cu vechiul furnizor. Ele sunt puternic influentate de schimbarea conj uncturii de piata. fie impunând preturi joase. Pentru ilustrarea procesului de negociere bazat pe conflict deschis. cu armamentul sau greu (in cazul negocierilor. A o folosi inseamna a lovi a dversarul in punctele sale cele mai slabe. se incearca ingenuncherea sa prin lovi turi laterale si surprinzatoare.7. pe o anumita piata. se bazeaza pe o disproportie de putere de negociere intr e parti. manevrele laterale inseamna manipulare si sunt posibile numai cu o mare risipa de mijloace psihologice de persuasiune si sugestie care limite aza libertatea de decizie a adversarului. alegem solutii de uzura. In negocieri. fara a face concesii in schimbul lor. O parte di ntre cumparatorii potentiali vor accepta plata acelui pret. Dupa epuizarea si macinarea acestora in conf licte sau divergente minore. . mai intotdeauna. ape lam la un exemplu tipic de negociere a pretului. * divizarea si imprastierea fortelor adversarului prin manevre laterale si ocoli toare. * utilizarea unor resurse puternice pentru a da lovituri decisive in punctele sl abe ale adversarului. Manipularea ramâne singura resursa de ca re mai pot dispune cei lipsiti de putere si mijloace de presiune. astfel incât sa realizeze cât mai târziu ac est lucru.Când raportul de forte si imprejurarile nu ne sunt favorabile. pe teatrele de operatiuni secundare. Când pozitia sa pe piata se schim ba.

Ca sa infrângi mai usor rezistenta adversarului. Este profund. spre surprinderea tuturor. M ai mult chiar. Pozitiile adverse pot fi ireductibile. In troduction à la strategie). de c oncurenta etc. dureaza si duc la epuizarea adversarilor. nu raspunzi provocarilor sale. Conflictele de interese sunt cele generate pe baze materiale si financia re.7. Sunt gata sa ascult cu rabdare punctul dvs. metodele si mijloace le folosite pentru a-l atinge. treci de partea sa. Inainte de a se aseza. Trecem la punctul u rmator. Conflictul de credinte si preferinte este generat de diferente de ordin cul tural si perceptual. a expus motivele care fac revendicarea dificila. 8. trebuie sa fii primul care asculta. si care evita conflictul deschis. de vedere . cu privire la folosirea unei exprimari mai de licate. Greva nu a mai avut loc. recomandarile. Daca vorbesti calm. Strategiile competitive genereaza tactici de influenta negativa si agres iva precum avertismentul.Alegerea tipului de strategie Din perspectiva teoriei militare (dupa generalul francez André Beaufre.4 Strategiile de cooperare Sunt acelea care urmaresc un echilibru intre avantaje si concesii. In loc sa contraatace. creste probabilitatea de a ti se vorbi la fel. nu este negociabila. Actionând in spiritul strategiilor competitive. trebuie sa inteleg i partenerul mai intâi. in care fiecare dintre parti si-ar apara vehement pozitia. conflictele de acest fel iau amploare. el spune calm: Ma inte reseaza foarte mult afirmatia dvs. Cel putin la inceputul discutiilor. adauga: asta ca sa folosesc o exprimare mai delica ta . directorul general nu raspunde pro vocarii. Daca te porti prietenos. Op. Ar urma o cearta prelungita. in ciuda oricarei bunavo inte. nu intâmpini atacuril e cu contraatacuri. El poate fi de natura politica. intâlnesti mai usor prietenia. il a sculti cu atentie. amenintarea directa si represaliile. ii dai dreptate ori de câte ori ai ocazia. de mare intensitate si foarte greu d e conciliat. patronatul ar contraataca. legate de surse de materii prime.) 8. nu aplici principiul ochi pentru ochi si dinte pentru dinte . ideologica sau psihosenzoriala. aceste strategii cauta sa identifice punctele si interesele comune tocmai pentru a face posibile cât mai multe oportun itati de a cadea de acord cu partenerul si a-i da satisfactie. Daca vrei sa fii ascultat. Este un conflict intre valorile fundamentale la care adera partenerii si nu unul de natura rationala. De regula. la rându l sau.cit. A urma expunerea p e larg si firul discutiilor a fost reinnodat. Conflictele de instrumentare sunt acelea in care adversarii adera la unu l si acelasi obiectiv final. iar pozitiile lor pot fi usor de exprimat in termeni militari. ii arati respect. refuzând folosirea mijloacele agresive de presiune. Un exemplu de aplica re a strategiilor cooperative poate fi negocierea unui contract intre sindicatel e si conducerea unei exploatari miniere: Liderul sindicatului anunta : 3% este cresterea minima pe care o putem ac cepta si.b) conflict de interese si c) conflict de instrumentare. concesiile si recompensele. Consiliul de administratie. ecuatia globala a unui plan strategic are urmatoarea f ormulare de principiu: . Comportamentul partilor negociatoare ramâne preponderent rational. de debusee. (William Ury. Daca vrei sa fii inteles.8. religioasa. dar nu sunt de acord cu caile. iar negocierea cresterii salariilor a fost amânata. ceri scuze etc. Totul va fi zadarnic si greva nu va putea fi evitata. In spiritul strategiilor cooperative. Strategiile cooperative se bazeaza pe tactici de influenta pozitiva prec um promisiunile. Ai i n fata un partener si nu un adversar. din punctul nostru de vedere. de impartirea câstigurilor. Divergentele sunt de natura procedurala.

Practica diplomatica si lit102eratura de specialitate pun la dispozi tie un intreg arsenal de astfel de tactici. Invi nsul de astazi este partenerul de mâine sau dusmanul de poimâine . spargi. la o conf runtare dura si fara menajamente intre cei doi parteneri care de cele mai multe ori este zadarnica. Este efectul unei tendinte inconstiente de a ne proteja de durerea esecului. A tipat. Când esti invingator trebuie sa te feresti de invins deoarece el nu va respecta un acord sau o decizie care nu a tinut seama de interesele si orgoliile sale. Te faci . o reactie impulsiva la o actiune a adversarului sau la o modificare brusca a conditiilor negocierii. taci si inghiti. Este genul de relatie victorie sau infrângere. * iti reprimi pornirile. injuri s. De cele mai multe ori. Factorul timp are importanta pentru ca partile se angajeaza intr-o confrun tare de uzura.a. o optiune spontana. * abandonezi lupta. este adesea. o capcana retorica sau un truc psihologic. Tactica preme ditata poate fi o tehnica de comunicare eficace. Când adversarul te incolteste. raspunzând cu aceeasi moneda. Al doilea gen de reactie impulsiva este capitularea fara conditii. M fortele materiale si financiare implicate in conflict si aflate in interactiun e. Opune loviturii o noua lovitura. A spart. ridica tonul si trânteste cu pumnul in masa.Tactici. Din nefericire. adica: * intorci lovitura. fara o determinare logica si rationala. atacului cu contraatac. Strategiile directe sunt preferate atunci când greutatea specifica a factoril or psihologici este preponderenta. Capitolul IX 9. adica a nu da curs unor porniri din instinct sau din impuls pe moment . avem o tendinta fireasca de a reactiona impulsiv sau de a ne exterioriza . tipi. T factorul timp. uiti interesele. Aceasta inse amna cu totul altceva decât o linie de natiune rationala. * cedezi si te predai fara conditii. Altceva decât o schema tac tica selectata premeditat. rareori riposta violenta este suficienta pentru a convinge adversarul sa se opreasca sau sa-si reduca argumentele pe care el le considera c ele mai favorabile pe moment pentru el . fara sa a analiza in profunzime t oate detaliile problemei sau chiar fara sa ne gândim suficient la problemele ce a r putea sa decurga dintr-o atitudine sau din alta . de lunga durata. In plus. Primul gen de reactie este cel mai frecvent intâlnit si se bazeaza pe contra si razbunare. in raport cu situatia si cu adversarul. A injurat. tehnici si scheme de negociere A stapâni interactiunea vointelor implicate in negociere inseamna a nu cad ea prada unor reactii spontane.d. numai judeci lucid si detasat. alegerea unui tip de strategie directa sau indirecta depinde de circumstantele simbolizate prin elementul (u). A da t.unde: u factor de situatie sau influenta de conjunctura. trucuri si scheme de negociere. dai. ci cazi prada uneia din cele câteva genuri de react ii spontane. Intoarcerea loviturii duce la deteriorarea bunelor relatii dintre parteneri . iar fortele materiale si financiare sunt negl ijabile. p fortele psihologice disponibile. Alegerea tacticii de negociere.m. aplicând legea Talionului. Când suntem confruntati cu situatii dificile. aceste aspecte n edorite in cadrul unei negocieri conduc spre escaladarea conflictului. in care credem ca cineva nu poate sa câstige fara ca altcineva sa piarda. rupi relatia si lasi totul balta.

Ele ne ajuta sa preluam initiativa. seara. fie sub aspect emoti onal. Nu-i rau sa facem acest lucru când pastram o relatie buna. cu iluzia ca este ultima data când mai facem acest lucru. p roblema se complica si mai mult. vom prezenta o colectie de tactici si tehnici de negociere. de dragul linistii. Daca . daca ne lasam impresionati de atacul si crizele de furie ale adver sarului. Prin abandon. devii un negocia tor cu anumite resentimente deoarece nu a fost posibil sati duci la indeplinire planul pe care la-i avut de a acasa . Daca apelam la câteva tactici. A reprima un conflict inseamna a te preface ca nu iei in seama aspectele sale dureroase si injuste. t ehnici. Inghe suit in corzi. avem la indemâna o linie de actiune tactica pre meditata. care trebuie si pot fi evitate prin alegerea rationala a unor tactici fara determinare emotionala. Daca este vorba de slujba. In plus. redate s ub forma unor pilule concentrate. sansele d e a pastra controlul cresc considerabil . Al patrulea gen de reactie. luând-o mereu de la un capat. Afacerile bune pot fi ratate. 9. consta in refuzul acelui act de exi stenta conflictului. invatate si exersate din timp. Mergi pe mâna adversarului. fizic sau emotional. Fie sub aspect financiar. Asta pentru ca vrem sa pastram relatia cu orice pret. Daca este vorba de o afacere. contrazisi. trucuri si scheme de negociere. Daca deconspiram tactica adversarului si ii spunem pe nume. Puterea noastra de negociere cr este pe masura ce ne insusim scheme de negociere validate de teorie si practica. o cariera ratata etc. Este o forma de neimplicare. renunt i. daca taci si treci cu vederea. Marco Polo scria ca a intâlnit adevarate s coli in care erau formati solii si purtatorii de cuvânt ai capeteniilor mongole si tibetane. Când te retragi din conflict. Il suporti rabdator.. risti sa nu ajungi niciodata la celalalt.mic pentru ca el este mare si cedezi fara lupta. demisionezi. ne controlam cu dificulta te reactiile impulsive despre care am vorbi deja. Faci orice de dragul rel atiei si al pacii cu adversarul. efectul rupturii poate fi grav: un client mai putin. da r el nu stie acest lucru si nu face nimic pentru a-si schimba comportamentul. Este intelept sa te retragi doar atunci când conflictul nu te priveste cu adevarat in acest caz este indicat sa nu renunti pentru unele câstiguri pe care le-ai pute a avea in viitor din respectiva afacere . Totusi. numai ai nici un cuvânt de s pus si nici un control asupra a ceea ce se va intâmpla. Daca . predarea fara lupt a poate conduce la framântari si regrete ulterioare. atâtea vergi la talpi câti de NU le scapau peste zi de pe buze. da r si sa recunoastem tactica adversarului pentru a-i administra antidotul cuvenit . când cedezi fara lupta. Dece sau Dar este genul de tactica verbala care ne face mai agreabil i pentru partenerul de negociere si cei mai important conform unor studii sociol ogice. un plan pe care merita sa-l respectam. pleci bosumflat. In fapt. cât si in afaceri. Abandonezi negocierile inainte de obtinerea unui acord bun sau rau. de regula. ei au invatat acest lucru de la asiatici. In plus. preferi sa cazi de acord cu el. Intors din lungul sau drum a siatic prin Mongolia si China feudala . reprimarea. Mai inainte de a proceda la alte consideratii teoretice si practice asupra lor. Incetezi sa mai d iscuti. Prezinta riscul de . Oamenii urasc faptul de a fi negati. Diplomatii nu spun aproape niciodata NU. Dece sau Dar Da. contestati. Acestea primeau. Prinsi in vârtejul confruntarilor si certurilor. numai bune de inghitit atunci când situatia o ce re. In plus. NU est e o negatie directa si categorica care taie. rupe si loveste.Tactica lui Da. Al treilea gen de reactie impulsiva consta in ruperea brusca a relatiilor c u persoana sau cu firma dificila. Nu costa nimic . Ca si negociatorii buni din mai toa ta lumea. nu facem altcev a decât sa incurajam alte momente delicate . destramam ceva din puterea sa de negociere. te retragi jignit. Astfel de tactici si tehnici exista cu zecele si sutele atât in diplomatie. In mod normal. optând pentru tact si delicate te in defavoarea adevarului brutal. el nu va sti tot ceea ce se petrece cu tine. Toate aceste patru tipuri de reactii spontane sunt manifestari instinctuale extreme.1.

Nu lasa loc de intors. Când sau intâlnit in Camera. la care ii oferi prod usul. iar dreptatea pe care o are el nu corespunde cu realitatea . care il hartuia mereu. In Camera. Psihologii au studiat efectul Franklin . Daca . Daca l-ai putea manipula. Una dintre ele este asa -numita manipulare Ben Franklin . Exista. Dece sau . vei intelege NU . ai face-o fara rezerve si ce daca ai facut-o deja. A aflat ca adversarul sau are o carte rara si valoroasa. Pen tru asta va trebuii sa influentezi in favoarea ta gândirea. mai mult decât cel care -ti este obligat (dator) . Când un diplomat spune P E . Oricând se poat ontinua pe varianta dorita. I-a scris asa ca unui prieten. Franklin avea un adversar abil si necrutator. ca si in relatiile interumane de zi cu zi. Este lipsit de delicatete. ca cerând un privilegiu minor (cartea). Cum sa procedeze? Sa arate un respect servil ar fi fost un gest de oportunism si infrângere. dar n-ai luat in cons iderare faptul ca Secretul lui Da. Inventatorul paratrasnetului a fost om politic si negociator stralucit (a incheiat alianta franco-americana. 9. o epistola in care l-a rugat sa-i faca favoarea de a i-o imprumuta câteva zile. Marii negociato ri si agenti de vânzari le folosesc. El nu-i un necunoscator al afacerii .a ofensa partenerul si a bloca discutia. adversarul i-a zâmbit de departe. DAR este acela ca permite formularea opi niei proprii ca pe o continuare aceea ce a spus partenerul si nu ca pe o contraz icere directa a opiniei acestuia. dar nu sunt la indemâna oricui. design-ul . n-ar fi primit. Franklin i-a returnat -o impreuna cu un biletel in care-si exprima admiratia si recunostinta sa. Peste câteva zile. nu-i spune Nu-i adevarat . service-ul acordat sau perioada de garantie sau post garantie et c. sentimentele. Iata. Tactica dreptatii totale sau tactica Piciorul-in-prag * o tehnica de manipulare psihologica minora Când negociezi ceva. in 1778). o multime de tehnici simple de manipulare minora folosite in negocieri. negatia NU ramâne fara variante de o ptiune ulterioara. Bunavointa si favorurile acestuia trebuiau neaparat obtinute. Colegii de Camera erau stupefiati. atitudi nea si comportamentul partenerului . dar diferenta vine din calit atea . Omul nu avea un motiv in telegent sa refuze si a trimis-o imediat. DAR poate fi folosita cu sensul de negatie. Se stie ca atunci când un diplomat spune DA . urmaresti sa convingi parteneru l ca tu ai dreptate. Exista. au facut o gramad a de experimente. dar ? Atunci când clientul se plânge de pretul prea ridicat. Franklin a ascultat un proverb care spune cam asa: cel care ti-a facut deja o favoare este dispus sa-ti mai faca una. Daca . Acestea anuleaza aproape total vointa manipulatului si o in locuiesc cu cea a manipulatorului. Mai bine in cearca ceva in genul: Da. asa ceva nu se mai intâmplase. un acord. DA este ceva ce da c ursului de a fi un invingator in afaceri . precum hipnoza sau programar ea neurolingvistica. Dece sau . Franklin insusi povesteste c a s-a framântat mult sa gaseasca o solutie. si situatii in care Hm! Mai bine sa va spun pe ocolite. sunt de acord cu ceea ce spui tu. Exista tehnici de manipulare majora (100%). In schimb o form ulare de genul Da. deci. Mai bine sa-i cer ceva minor. una care inseamna poate si inca una care inseamna chiar Nu . nu un invins . Multi o fac. vei intelege POATE . Un diplomat adevarat nu spune niciodata NU motiv pentru care es te indicat sa fii mai diplomat decât ce mai mari diplomati cunoscuti.2. Distruge comunicarea. macar putin. s-a apropiat si i-a strâns mâna prieteneste. când exista da . Oamenii cu tact il evita cu multa grija. insa. Vrei sa cuceresti un anumit privilegiu sau o anumita concesie . ceva ce nu mi-ar put ea refuza fara sa para caraghios a decis Franklin. Sa-i ofere ceva. NU irita si inversuneaza. este mare. Asta vrea sa spuna: Da. pa strând si alte doua variante de optiune. De ce sa spunem nu . dar trebuie luat in co nsiderare faptul ca in orice afacere exista un invingator si un invins sau ambe le parti egale in urma negocierii facute cunoscut fiind faptul ca omenii se mani puleaza unii pe altii in modul cel mai firesc si natural pentru a ajunge la telu l propus uitând de regulile ne scrise ale derularii unei bune afaceri . aveti dreptate. Exprimata simplu. a obtinut un privilegi u major (bunavointa). in schimbu l bunavointei. au gasit in ele un caracter de regularitate si l-au numit tehn . insa. Ea are trei nuante posibile: una care ins eamna Da . indiferent ce si cu cine. clar si fara echivoc.

ica piciorul-in-prag . Pentru a determina pe cineva sa faca o concesie majora, mai intâi, pui piciorul in prag, ca usa sa ramâna intredeschisa. Ceri ceva nesemnificati v, dar de aceeasi natura si greu de realizat. Abia dupa asta, formulezi cererea reala, avuta de la inceput in vedere. Ritualul poate fi transpus aproape identic intr-o negociere sindicate part onat. Liderii sindicali venind ca niste zmei la directiune. Seful de cabinet ii pofteste in sala de protocol, aduce o sticla cu apa si o tava cu zece pahare. Pe ste un sfert de ora, intra directorul tehnic, cu o falca-n cer si alta pe pamânt. Spumegând de furie, ii repede pe sindicalisti si le vorbeste crunt despre situatia disperata a firmei: costuri mari, profituri mici, risipa, rebuturi, absente, ne glijenta, lene si restul. Apoi, fara a mai lasa pe liderii sindicali sa si conti nue pledoaria pe care si-au pregatit-o in prealabil , incheie cu ceva de genul: M ai bine inchid fabrica si va las pe drumuri.Cu persoane iresponsablei nu se poat e lucra si o sa-mi continuii activitatea in alta parte . Iese brusc, trântind usa. Liderii sindicali se uita nauciti unii la altii; liniste si stupoare. Dupa câteva minute, intra managerul general. Saluta cordial. Da mâna cu toat a lumea si, amabil, cheama secretara sa le aduca câte o cafea partenerilor. La caf ea, intreaba ce mai e pe acasa, cum merg copiii la scoala etc. Apoi, se declara gata sa asculte revendicarile, dar mai intâi reia si el textul cu dificultatile pr in care trece intreprinderea. Le si exagereaza putin, dar schimba tonul. In conc luzie, este dur directorul tehnic , dar are dreptate. Nu-i asa? Când sindicalistii nu mai spera nimic, generalul arunca bomba : Eu stiu ca si voi aveti dreptate. Sa vede m ce putem satisface din revendicarile voastre . Incepe sa le dea câte ceva; mai put in decât ar putea da, dar nu mai mult decât sperau ei dupa. In final, toata lumea es te multumita. Nu se face sa nu te porti frumos cu el. Va avea succes si la viito area negociere. Ce-i drept, directorul tehnic a fost sacrificat, dar acesta a fo st rolul sau in scenariul negocierilor. 9.3.Tactica erorilor deliberate * iarta partenere greselile mele a fost ceva fara de voie ! Oameni suntem si a gresi este omeneste. Bunul si chiar mai putin bunul samar itean stie bine acest lucru si, mai cu voie, mai fara de voie, iarta adesea gres elile semenilor. In afaceri, acest principiu generos este folosit, uneori, ca ta ctica neloiala de negociere. Unii gresesc in mod deliberat, ba chiar si indelung p remeditat, cu scopul expres de a dezorienta si insela. O pot face vânzatorii si se fii de depozitie, atunci când dau restul, atunci când cântaresc si masoara sau atunci când aleg sortimentul si calitatea ceruta. O pot face distribuitorii, agentii de vânza ri, brocherii, consilierii, furnizorii si clientii, atunci când incheie o minuta, un protocol, o conventie sau chiar un contract. Greselile deliberate se strecoara in documentele scrise, in breviarul de calcul, in anexe, in actele aditionale et c. De pilda, te intelegi cu adversarul de negocieri sa-i revina lui un comisio n egal cu 3% din profitul net, dar el face hârtiile si inlocuieste net cu brut , mizând e neatentia cuiva. Suma va fi mai mare si merita sa riste. Sunt posibile doua si tuatii: - eroarea este descoperita in fasa , inainte de a semna si parafa documentele. In ace st caz, va fi remediata fara a se putea imputa adversarului altceva decât o mica nea tentie. O simpla scuza rezolva problema; - eroarea trece neobservata. Dupa ce conventia sau contractul sunt semnate si para fate, ea va deveni una din clauzele ce vor trebui respectate ca atare. Cel mai adesea, erorile deliberate privesc inlocuirea unor cuvinte cu altel e care aduc avantaje in plus, fara a sari calul: profit net prin profit brut ; inclusi v TVA prin exclusiv TVA ; cu adaos prin fara adaos ; cu transport prin fara transpo meaza omisiunea sau adaugarea unor cuvinte care au fost, respectiv, nu au fost p ronuntate la masa tratativelor, asa fel incât sa conduca la modificarea favorabila a unor clauze contractuale. In acest mod, pot fi lucrate specificatiile tehnice s au alte forme de prezentare a parametrilor produselor vândute / cumparate. Excepti e pare sa faca trimiterea la standarde si norme precise, neinterpretabile, dar s i aici un STAS, un GOST, un DEN, un ISO etc. Pot fi inlocuite, din greseala desi gur, cu un altul care inseamna altceva, mai bun si mai scump.

Deseori, se fac intentionat greseli de calcul: se scade bine, dar se adu na eronat. Se numara gresit, inclusiv bani. Se incurca grosolan impartirile lung i. Se interpreteaza gresit duratele de plata ale dobânzii sau salariului. De pilda , la o suma mare, imprumutata de pe 3 pâna pe 28 februarie, dobânda se calculeaza pe ntru 25 zile, iar nu pe 26 s.a.m.d. Apoi, se pot specifica altfel decât s-au conve nit: termenul de garantie, conditiile de asistenta tehnica, service, unitatile d e masura etc. Mai ales atunci când partenerul este obosit sau nervos. Asta se poat e aranja sau provoca. Multi comercianti cunosc tactica erorilor deliberate si ta re-i bine sa verifici de doua ori pâna semnezi odata. Nu-i rau sa ai un cap limpede cu tine. 9.4.Tactica ostaticului * santajul este un gen de terorism in afaceri

In forme mai voalate, tactica ostaticului este intâlnita in diverse iposta ze ale vietii cotidiene si, desigur, in negocierea afacerilor. Este urâta si ineti ca, dar aceasta nu o impiedica sa fie eficace. In mod obisnuit, tactica ostaticu lui imbraca haina sordida a santajului. Ostaticul nu trebuie sa fie neaparat o per soana. Poate fi un document, o informatie, o situatie, un bun, o suma de bani sau orice altceva suficient de important pentru a forta mâna adversarului. Regula este simpla: ostaticul este capturat si tinut captiv pâna atunci când ad ersarul plateste o recompensa sau face o concesie de genul celor pe care nu le-ar pu tea face in conditii normale. Recompensa sau concesia pot fi exorbitante, dar al ternativa este si mai rea. In afaceri, suma de bani platita in avans devine adesea un ostatic. Livr arile facute in avans, de asemenea. Un utilaj complex poate face obiectul unei t ranzactii complexe. Aceasta poate fi fragmentata in acorduri partiale, negociate separat. Tranzactiile partiale se conditioneaza una pe alta, astfel incât, de pe urma unei tranzactii deja incheiate se forteaza nota in cele ulterioare. Initial , sunt livrate instalatii la cheie , dar lipsite de piese de schimb, asistenta tehn ica si, mai ales, de consumabile suficiente. Multe firme au cumparat, aparent co nvenabil, birotica si tehnica de calcul, insotite de un stoc redus de consumabil e si piese de schimb. Ulterior, au fost nevoite sa negocieze in conditii de pres iune noi livrari de toner, hârtie, lampi, celule foto etc. Echipamentele deja cump arate deveneau ostaticii prin care li se forta mâna. Paradoxal, ostaticul nu se afla in curtea celui care exploateaza situatia, ci in a celuia caruia i se forteaza mâna. Ostaticul este situatia ca atare. In jargon, tactica de negociere pe bucati este numita a mortului in casa . Cazuri de acest gen sunt cu zecile. De pilda, ples neste o teava in baie. Chemi mesterul si te tocmesti. Cere 10000 si se apuca de treaba. Opreste apa din subsol, face instalatia bucati si o imprastie prin casa. Apoi, zice ca-i lipseste un cot si pleaca sa-l aduca. Se lasa seara si nu da un semn. Baia-i scoasa din uz. Vecinii n-au apa si bat la usa. Totul atârna de meser ias. Telefonezi, mergi la el si auzi ceva de genul: Dom le se face, da cu 90000 . Apoi , explica ce grea treaba-i acolo si cum s-a inselat el dimineata. Refuza daca-ti da mâna! Ostaticul este in curtea lui. 9.5.Tactica Trântitul-usii-in-nas

* inca o tehnica psihologica de manipulare minora Am mai spus si repet: a negocia, indiferent ce si cu cine, inseamna macar un pic si a manipula. In fond, ceea ce urmaresti este sa influentezi in favoarea t a gândirea, sentimentele si comportamentul adversarului. Nu ma gândesc la tehnicile de manipulare majora, precum hipnoza (care anul eaza total vointa) sau programarea neurolingvistica si analiza tranzactionala, c are te ajuta sa influentezi comportamentele umane. Acestea nu sunt la indemâna ori cui. Am in vedere doar tehnici si trucuri simple, de manipulare minora, folosita in negocieri ca si in relatiile interumane de zi cu zi. Una dintre ele este den umita de psihologi trântitul-usii-in-nas (Bogdan Ficeac, Tehnici de manipulare, Nemi ra, 1996; Bruno Medicina, Revista Idei de afaceri ), iar negociatorii ii mai spun s i tehnica retragerii dupa refuz .

Desi studiata de echipe de psihologi (Robert Cialdini, de pilda, in 1975 ), aceasta tehnica de manipulare este una dintre cele mai banale si larg folosit a de oamenii obisnuiti, in situatii obisnuite. Pun pariu ca si dumneata, ca si m ine, ai folosit-o de zeci de ori, fara sa stii cum se numeste si ca face obiectu l preocuparilor psihologilor. Conform acestei tehnici, pentru a creste sansele d e a obtine de la cineva o anumita favoare, vom cere mai intâi o alta favoare mult mai importanta, dar de aceeasi natura, stiind aproape sigur ca vom fi refuzati. Abia dupa refuz, când ni s-a trântit usa in nas, revenim cu solicitarea pe care o av eam in vedere de la inceput. Sansele de a obtine ce vrem cresc considerabil. Un exemplu uzual este cel intâlnit atunci când dorim sa imprumutam de la cineva o suma de, sa zicem, 1 milion lei. Pentru a creste sansele de a obtine suma dor ita, cerem de la inceput sa ne imprumute 2 milioane. Va parea cam mult si, proba bil, vom fi refuzati. Scadem pretentiile si cerem doar milionul. Partenerul ne va satisface dorinta mult mai usor decât daca i-am fi cerut ac easta suma de la inceput. De ce? Pai, pentru ca l-am manipulat. In primul rând, pu sa alaturi de 2 milioane, suma ceruta pare mult mai mica. (Actioneaza legea psih ologica a contrastului, care face ca doua lucruri diferite sa para si mai diferi te, daca sunt puse alaturi. In cazul nostru, suma mai mica va parea si mai mica decât este, in fapt). In al doilea rând, in momentul in care am redus pretentiile, p artenerul a dobândit cumva sentimentul confuz ca am renuntat la ceva in favoarea lui si ramâne cu impresia ca nu este obligat. (Actioneaza bunul simt si legea psiholo gica a reciprocitatii, conform careia, daca cineva face ceva pentru noi, ramânem c u impresia ca trebuie sa facem ceva pentru el). Este oleaca de manipulare aici, nu-i asa? (Asta-i manipulare retorica.) Nu-i etic sa aplici altora trucuri de ne gociere, dar macar te poti apara mai bine când altii o fac. 9.6.Tactica falsei oferte * un truc de negociere cu putin teatru Negocierea pretului este mai intotdeauna un joc cu suma nula, in care unul nu po ate câstiga fara ca celalalt sa piarda. Pe cât posibil, adversarii se manipuleaza in tre ei, macar pâna la limita loialitatii si moralitatii. Una dintre tacticile oarecum neloiale, intâlnita rar in manuale si des in practica, este cea a ofertei false. Aplicarea sa implica un anumit scenariu dupa care se joaca putin teatru. Primul act este acela in care cumparatorul face vânza torului o oferta de pret atragatoare pentru a elimina concurenta si a-l motiva i n derularea tranzactiei. Odata ce a obtinut acest lucru, el gaseste un motiv pen tru a-si modifica oferta initiala. Apoi, incepe târguiala prin care convinge vânzatoru l sa accepte noua oferta, de regula, mult mai modesta. Pe cât posibil, vânzatorul es te pus in situatia sa nu prea mai aiba de ales. Asta-i in teorie. Sa vedem cum se aplica in practica aceste (lipse de) p rincipii simple. Presupunem ca vrei sa cumperi un apartament. Rasfoiesti presa s i gasesti un anunt care te aranjeaza. Cunosti zona si mergi la sigur. Pretul cer ut este 20000 dolari. Suni imediat. Oferi, din prima, cu toata hotarârea, pretul c erut chiar daca este prea mare. Lasi telefon si adresa si gasesti un motiv rezon abil sa amâni prima intâlnire cu doua, trei zile. Vrei sa câstigi timp. Multumit ca si -a gasit un cumparator, vânzatorul va descuraja pe concurentii tai. Va retrage si anuntul din presa. Este exact ceea ce doresti. Peste trei zile, il vizitezi. Te declari multumit (daca e cazul); este apartamentul pe care ti-l doresti. Totusi, ai o mica problema: ti-ai facut toate socotelele, ai adunat tot ce puteai lichi da etc. si, cu toata parerea de rau, poti oferi doar 19000 dolari, dupa exact 15 zile. In schimb, poti oferi un aconto de 4-5000 dolari imediat, cu acte in regu la, la notariat. Va fi o dovada, in plus, ca esti un client serios. Propui contr actul peste 8 zile si dispari. Din acest moment, nu-l mai cauti pe vânzator. Peste cel mult o saptamâna, cel putin panicat, te va cauta el. Va afla ca esti plecat i ntr-o delegatie dificila de câteva zile. Peste câteva zile, te va suna din nou, ingr ijorat. Regrete, scuze politicoase si-l mai amâni o zi sau doua. In sfârsit, o noua intâlnire la care vii jenat si necajit. Joci teatru: Ce mult mi-ar fi placut , dar so tia a gasit altul, la fel de bun, cu numai 15000 dolari. Pot sa-mi stric casa? . G ogosi. Acum, el are probleme: a cheltuit banii primiti in avans, a retras anuntu

chiar jenat uneori. Comportamentul lor parea greu de inteles. In fata unui adversar competent. daca sunt puse alaturi. prospecte. care slujesc exclusiv propriului punct de vedere. aceeasi tactica foloseste asa zisa lege psihologica a reciprocitat ii (do ut des sau facio ut facias). Nu-s de aruncat.. eventual. Intoxicat cu informatia autentica si inatacabila (asta se vede). extrase din presa. cade tot ce ma contrazice . fara a-l cont razice pe el in mod direct. dar nu si prin trucarea informatiilor.Tactica de bazar * tehnica negociatorului de bazar oriental Pe când cucereau Orientul. tot asa cum albul lânga negru pare si mai alb. Complexat.rile. 9. la inceput. apoi. ai sanse mari sa inchei afacerea economisind 4500 dolari. in orice caz. ulterior. Daca ridic din start pretentii mari si. t actica nu are prea mari sanse. Apoi. dar mai mare lânga altul de 10 mii. cataloage etc.7. Mai intâi. Un pret de 1 milion pare mai mic lânga unul de 5 milioane. selectii din manuale. mai documentat decât el. chiar si adevarul De cele mai multe ori. dar d adea rezultate. este o subtila aplicare a legii psihologice a contrastului care spune ca doua lucruri diferite. le cobor la un nivel rezonabil. Selectia statisticilor autentice se face dupa regula efi cace. daca cineva ne da sau ne ia ceva. incepe s a se intrebe daca nu cumva a exagerat cu pretul. informat si abil. Cu asta . In aces t scop. ii spui. Tactica utilizând Intoxicarea statistica * cifrele pot spune orice. el poate fi asediat si bombardat. cu fel de fel de date statistice: studii. Ei sunt mai greu de dus de nas. Parada argumentelor provenind din surse documentare trebuie pregatita si condusa cu oarecare profesionalism si talent actoricesc. De pilda. conform careia. redicau pretentii exorbitante pentru ca. parte nerul poate fi impresionat si coplesit de justetea punctului de vedere prezentat . bro suri. va dori sa se termine totul ma i repede. Cu putin teatru. Numita si tehnica retragere dupa refuz poate fi intâlnita in bazar sau la co ltul strazii unde negustorul lanseaza cereri exagerate chiar la inceputul negoci erilor. se c ere brutal si nejustificat pretul de 50000 lei. iar tacti ca intoxicarii statistice nu se recomanda in negocierile la nivel de experti. sa-i luam altceva in schimb. scopul practic si imediat al unei tactici de negocier e este acela de a convinge adversarul ca tu ai dreptate. dar si nu are nimic de pierdut. Pretentiile sunt arteficiale si . Astazi desi ramâne tipica pentru bazarul oriental.8. In fond. Procedeul este relativ usor de exersat prin trunchierea. confidential. adversarul va avea sentimentul ca nu si-a pregatit suficient lectia si runda de negocieri. tactica este fo losita in toata lumea. daca marfa oferita poate fi evaluata decent la 20000 lei. par si mai diferite. Datele trebuie sa fie reale si sa provina din surse inatacabile. va ceda mai usor. oferte. Cu cât sursele sunt mai autoritare si mai credibile. Este si acesta unul din motivele pentru care in echipa de negociatori su nt inclusi experti in diverse domenii. daca se apeleaza metodi c la surse de informatii fara legatura expresa cu obiectul negocierilor. simtim dorinta sa-i dam sau. in rafale epuizante. Convingerile sale pot fi mai usor de zdruncinat. 9. comandantii legiunilor romane erau scandalizati de negustorii care. In plus. trebuie sa ia totul de la inceput si are nevoie de bani. dar nu si loiala: ramâne tot ce ma sprijina. Un ca z particular al aceste legi este cel al concesiilor reciproce din timpul unei ne gocieri. iar psihologii au descoperit ca se bazeaza pe o intreaga filosofie. ca mai dai 500 dolari fara stirea sotiei (fondul secret). dar trunchiata (asta nu se vede). sansele de a-mi fi indeplinite sunt mai mari decât in situatia in care a-si fi mers de la inceput pe nivelul rezonabil. sa d ea bucurosi marfa pe nimica toata . Ca sa-l ajuti sa decida. Va gândi ca esti mai destept sau. Regula este simpla: Niciodata si nimic in sprijinul punctului de vedere contrar. care-i valoarea aparta mentului?! Mai ca ar fi de acord cu noul pret. cu atât efectul de intimidare si persuasiune este ma i puternic. respectiv.

Renuntarile vor lua aparenta unor concesii. au rolul de a sâcâi si deranja adversarul. Adversarul poate fi purtat insistent prin halele de fabricatie si depozi tele firmei. poate fi asezat cu ochii in soare sau alta sursa d e lumina iritanta. cu multa generozitate. Va sta teapan si va obosi repede.10. Avantajul si smecheria: la concesi i false se raspunde cu concesii reale. insa. dar oferit la un pret intermediar. va fi nevoit sa joace. sa se renunte cu bunavoin ta la ele. dispus sa se angajeze inutil in tratative dure si prelu ngite. Daca adversarul intra in joc. Pasul 2. propuneti un al treilea produs. ex act ceea ce nu-i place sau nu poate sa manânce. Cumpara imediat si pleaca cu sentime ntul ca a facut o afacere buna. un produs de calitate buna.premeditate in ideea ca. Tactica este folosita cu succes de abilii vânzatori de bazar. Pot fi folosite f el de fel de manvre laterale care. Poate fi invitat la o masa la care i se ofera. Poate fi asezat in apropierea unei surse puternice de caldura (se folose sc si surse directionale de caldura radianta) sau intr-un curent de aer umed si rece. Antidotul cel mai eficace in fata unui adversar care supraliciteaza ofer ta (subliciteaza cererea). pentru a bloca o argumentatie insistenta si vicioasa. ca din intâmplare. sin gurul disponibil. Reactia cea mai probabila a clientului: prea scump! . In cadrul acestora. ulterior. nep rincipal si dezagreabil. afacerea poate fi ratata. mai intâi.. La masa tratativelor. Poate fi asezat cu spatele la o usa care scârtâie si pe care cineva o inchid e si o deschide insistent.Tactica . Reactia cea mai probabila a c umparatorului: Asta era! Exact ce-mi trebuie . facând false concesii la care adesea. Este compusa din trei secvente succ esive: Pasul 1. care scârtâie. dar vinzarea nu este ratata. in replica. Reveniti cu oferta unui al doilea produs foarte ieftin. Ale sale vor fi insa reale. anuntând de la inceput pretul corect. Daca jocul negocierii se declanseaza. Daca intram in joc fara aceasta marja. Propuneti. De regula. dar se arata dispusi sa tot lase din el. ramâne o marja de manevra in care se raspunde cu concesii false la concesii false. Tactica stresarii si tracasarii * slabeste rezistenta fizica si psihica a adversarului Ca exceptie si cât mai rar posibil. concesii. desi nu sunt. Se pot oferi bauturi tari peste li mita rezistentei sale psihice. atunci când negociem cu un adversar dificil. dar incomod. vom oferi 5000 lei pe acelasi produs. niste false concesii. Ei arunca din start un pret asasin. dar cotat la un pret ridicat. . de calitate apropiata de a primului. li se raspunde cu concesii reale. ofensatoare si u militoare. De regula. dar de calitate slaba. se urmareste slabirea rezistente fizice si psihice a adver sarului. in trepte succesive. 9. nu cumpara. in mod direct. Se constata ca aceasta tactica foloseste efectul de contrast intre extre mele pretului si calitatii. Poate fi asezat pe un fotoliu aparent luxos. la rând ul sau. Pasul 3. este exagerarea pozitiei de negociere in sensul opus celui in care o face el. punându-l in situatia de a grabi finalul negocierilor. din pacate.Vânzarii in trei pasi * sari dintr-o extrema in cealalta si lasa legea contrastului sa-si faca treaba Este vorba de o schema de negociere a vânzarilor. inca. La asa generoase concesii. Daca cere 50000 lei in loc 20000. in acest mod se ajunge la un rezultat mai bun decât cel posibil in conditii de licitare corecta a pozitiei de negociere. se recomanda folosirea unor tertipuri si tactici de stresare si tracasare . partenerul se va simti obligat sa faca. bazata pe saltul de la o ext rema la alta si actiunea legii contrastului. Vor fi. 9.9. Reactia cea mai probabila a clientului: preferam calitatea celuilalt . de acea sta data. In sfârsit. Poate fi cazat intr-o incapere expusa unor zgomote infernale care s a-l impiedice sa doarma.

Tactica surprizei * daca nu-l poti convinge. prud enta poate lua in considerare si faptul ca orice negociator are pretul lui. insa. pe de alta parte. Tactica mituirii * negociatorii sunt oameni carora nimic din ce-i omeneste nu le este strain Este o tactica cu totul neloiala care se bazeaza pe slabirea rezistentei psi hologice a adversarului pus in situatia sa accepte daruri mai mici sau mai mari. Totul este sa stii când sa schimbi pasul. slabindu-i capacit atea de reactie. Din acest punct de vedere. Cel mai bu n antidot este calmul si faptul de a sti ce vrei. Legea ramâne neputincioasa atâta timp cât dai sau primesti int r-un cadru strict confidential. In afaceri. exista o diferenta majora intre protocol si cadou. 9. este dificil de gasit lovitura de teatru care sa-i descumpaneasca si tactica surprizei nu mai d a rezultate satisfacatoare. Uzantele diplomatice ale u nor state limiteaza protocolul si atentia la cel mult un prânz (sau dineu) accepta t pe cheltuiala gazdei. In fapt. Sunt prea mari pentru a trece drept cadouri. 9. Micile atentii plasate pe masa tratativelor (pixuri. unul in care sa fii ferm s i altul in care sa fii maleabil. pâna la un anumit nivel. poate veni un moment in care este bine sa stai de o parte sau altul in care este mai bine sa ataci. bauturi etc. zapaceste-l! In negociere. Desi rar intâlnita in manuale. lacomia si gradul de risc la care se preteaza negociatorul. Te apropii cu rabdare de acord si. 9. Rolul protocolul ui si cadoului oferit clientului sau partenerului de negocieri este acela de a a morsa o atitudine psihologica si un comportament favorabil celui care ofera.) sunt. Adversarul va oscila intre speranta si renuntare. Deturnarea brusca si neasteptata a sensului discutiei. insa. pot avea drept efect naucirea si intimidarea continua a adversarului. atunci când atentiile depasesc un anumit prag valoric. onestitatea.13 Tactica reprezentantului * asta depaseste mandatul ce mi-a fost incredintat . Tactica surprizei poate da rezultate bune in fata negociatorilor neexper imentati sau insuficient pregatiti. Când adversarul nostru foloseste astfel de tactici. in practica negocierilor. functia cadoului si protocolului este una pragmatica si nu una filantro pica. lansarea unor argumente si atuuri neasteptate etc. calendare. Nu s e va compromite pentru mai putin decât acest pret.11. ele trezesc suspiciunea de mituire si risca sa nu mai fie acceptate. Desigur. aceasta tactica este posibila.. cafele. si asemanari majore. Adevarata mituire incepe de la pragul valoric peste care atentia reincepe sa fie acceptata. Relatiile de afaceri stabilite pe termen lung pot fi compromise prin mit a.Când relatia pe termen lung nu ne intereseaza si ne propunem folosirea uno r astfel de mijloace de presiune. S-a constatat ca. agende. dar favorizate prin cadouri mari. care invata scolareste o anumita schema de n egociere. Pragul depinde de demnitatea. ele devin mai usor de neutralizat sau suportat. fie ca vrem. cerându-ne scuze si prefacându-ne victime a laturi de adversar. Exista.12. oriund e in lume. averea. apoi. absolut firesti si a u rolul de a crea o ambianta favorabila negocierilor. un moment in care sa vorbesti sau altul in care sa taci. unul in care sa iei si altul in care sa dai. este tot o tactica de hartuiala. ei ramân debusolati si se grabesc sa ajunga la un acord oarecare. trebuie sa facem acest lucru sub masca celei m ai desavârsite nevinovatii si amabilitati. In fata unor adversari puternici si experimentati. iar noi le identificam la timp. tacerile si intreruper ile surprinzatoare. dar inca prea mici pentru a deveni mita. brelocuri. tactica surprizei si alternarii ritmului se bazeaza pe sch imbari imprevizibile ale argumentatiei sau comportamentului partilor negociatoar e. Diferenta dintre cadou si mita ramâne una psi hologica si strategica. Când sunt scosi brusc din scenariul pregatit din timp. pe de o part e si mita. numai ca sa se termine totul mai repede. te indepartezi ca sa te apropii din nou e tc. fie ca nu si oricât am condamnao de (ne)sincer.

partea de constructii si montaj. adesea. se poate adopta o pozitie de genul : Asta nu mai pot decide singur sau Asta depaseste mandatul meu . Negociatorul vânzator poate accepta. Negociatorii care acuza lip sa unor competente si prerogative elementare sunt ridicoli si nu reusesc altceva decât sa-si enerveze partenerii si sa-si atraga dispretul si aversiunea acestora. reprezentantul(a) poate fi un prieten comun. se tatoneaza pozitia adversarului si se solutioneaza. asupra partenerului si supra intentiilor acestuia. numai pâna la un anumit grad de profunzime. tehnica implicarii si tehnica cedarii autoritatii. El va fi eliminat din joc imediat ce a creat câteva brese in apararea adversarului. partea de comenzi num erice. standar de. Ei negociaza si receptioneaza partea de p rodus care tine de specialitatea si competenta lor (partea mecanica. Tehnica merceologica priveste ingineria produsului. o pila . reprezentantul are rolul de a realiza o mai buna cunoastere la n ivel interpersonal si a crea un climat de incredere si simpatie reciproca. fara riscuri mari. fiabilitatea. Apoi. poate accepta fara probleme oferta vânza torului. mentenanta. devine mai clar faptul ca tactica este si o practica a spionajului economic. aceasta tactica risca sa devina penibila si dez avantajoasa pentru partea care o foloseste incorect. un pahar. Când este folosita abuziv. . Se culeg informatii precise asupra ofertei. Rolul acestei prime faze. un agent de protocol si. in ca re negociaza reprezentantul cu prerogative limitate. tactica reprezentantului cu prerogative limitate este. tehnica eludarii. mentionam: tehnica acomodarii. acordul nu poate fi obtinu t in limitele de competenta acordate reprezentantului. care va avea loc (sau nu) in cea de-a doua faza. comp etent si fara riscuri.Se bazeaza pe ideea conform careia. iar in spatele sau se afla un personaj de rang mai inalt. tehnica merceologica. Cea mai mare parte a informatiil or vor fi fost deja culese si interpretate. Ro lul reprezentantului sau reprezentantilor trimisi in prima faza este tocmai acel a de a clarifica toate aceste aspecte. Asta ramâne de vazut. doar pâna la un anumit nivel de pret. Se d escopera atuurile si punctele slabe. piese de schimb. in afara cadrului oficial a l negocierilor. o noapte de desfatari si partenerul de negoci eri scapa sau uita o gramada de lucruri care ar putea face negocierile dificile. partea electrica. este acela de a pregati tem einic negocierea propriu-zisa. o bu na acoperire pentru actiunile de spionaj industrial. In ac este cazuri. partea hidr aulica. in aceasta prima faza a negocierilor. Reprezentantul rezolva problemele legate de calitate. garantii. personajul de rang mai in alt va interveni sau nu intr-o faza ulterioara. Daca. o autoritate in ma terie. Scopul este acela de a impune ideea ca negociatorul are un mandat limita t. negocierile pot fi conduse deschis. fara acordul sau in terventia caruia nu se pot face concesii mai mari decât limita mandatului reprezen tantului. Asta nu-i de compete nta mea etc. tactica reprezentantului urmareste fragmentarea procesului de negociere in doua faze distincte. daca acea sta mai are loc. vor avea avantajul de a negocia aspecte deja discutate si de a renegocia aspecte deja negociate in prima faza. o animatoare (un animator ). un termen de garantie aflat sub o anumita durata maximala. iar intentiile adversarului vor fi p artial deconspirate. asistenta tehnica si alte aspecte care tin de rez olvarea problemelor de natura tehnico-merceologica a obiectului negocierilor. Acum. Tehnica acomodarii priveste situatiile in care. iar a doua nu exista . In mandatul de negociere sunt inscrise limitele minime si maxime in care negociatorul poate lua decizii. aspectele juridice etc. Intre tehnicile specifice folosite in cadrul acestei tactici. Sub aceasta infatisarea. Negociatorul trimis in aceasta prima faza s eamana cu pionul otravit dintr-o partida de sah. care se afla ca din intâmplare in localul sau la receptia in care va fi racolat partenerul . In prima faza. un dans. In prima faza. cel mai adesea. se culeg informatii. aspecte si probleme de interes reciproc.). urmând ca in fiecare dintre ele sa participe doi negociatori diferiti sau chiar doua echipe distincte de negociatori. In principiu. o masa. adica receptia cantitat iva si calitativa. Cumparatorul delegat. Negociatorul sau echipa care actioneaza in cea de-a doua faza. pâna la un anumit nivel. de exemplu. Pe ste acest nivel al pretentiilor partenerului.

cu aceasta din urma. pentru a-i reprezenta interesele de-a lung ul intregului proces de negociere. salami * pas cu pas. In cazul celor din urma. 9. se urmareste afacerea si angajarea negocierilor propriu-zise. Pentru el devine tot mai dificil sa continue jocul. In cazul unui accident auto. (B). Evident. Nu trebuie sa ne aflam in posesia intregului salam c a sa ne putem infrupta din el. suporta niste cheltuieli de reparatie. In mod decis si oarecum brut al. Time out-ul este respiratia necesara. pur si simplu. Ea reprezinta interesele asiguratului. poate fi utila pentru pregatirea unei aparari satisfacatoare. nu exista cale de intoarcere. prin obtinerea de avantaje partiale repe tate. Reprezentantul va participa la avantaje le ca si la riscurile posibile.Tactica pasilor mici sau . In plus. de un prieten sau un dusman. Partenerul al doilea serveste doar ca falsa al . mai in tâi. pentru consultarea unor con silieri sau documente si pentru formularea unei strategii de contraatac. Avocatii care pledeaza in anumite procese de suc cesiune sau recuperare a averilor sau a unor daune de interese. omule Intreruperea periodica a procesului de negociere prin solicitarea de time out poate fi o cale de a tempera un partener iritat sau de a-i fragmenta si dezorgan iza argumentatia. ulterior. propune o pauza. se angajeaz a negocieri paralele cu un alt partener. in momentul in care adversaru l lanseaza un atac sau forteaza obtinerea unor concesii inacceptabile. Când cerem pr ea mult. I se pare mult mai usor sa raspunda printr-un refuz. prea repede. time out-ul poate scoate adversarul din mâna. La sfârsitul celor zece minute. este cea care negoc iaza in numele asiguratului. cu un consum mai mare de timp si rabdare. vor putea lua totul asupra lor printr-un contract de cedare totala a autoritatii. pentru consolidarea pozitiilor si o btinerea marilor realizari.14.15. fara intentia de a semna un contract. parte a care a cedat autoritatea iese din joc. Nu mai este vorba de un mandat limitat. Merita sa incerci. Asta nu inseamna ca nu sunt destule situatii in care este mai eficace sa negociezi cu banii jos .. din motive subiective sau obiective. Tactica pas cu pas este tocmai opusul intelegerilor facute cu banii jos . se poate ajunge mai usor la o vi ctorie totala. adversarul poate fi coplesit pentru moment si are tendinta de a se impotrivi. data fiind implicarea sa in rezultatul final. dar se pot acu mula mai multe succese mici si fara rasunet. taindu-i elanurile ofensive. negocierile cu banii jos pornesc de la coada catre cap. un ceai. societatea de asig urari care. Atunci când te confrunti (te certi) cu cineva si ostilitatile escaladeaza spre conflict deschis. in sensul ca. In plus .Tehnica eludarii se aplica atunci când. Succesele marunte pot trece neobservate. nu m ai exista. in final. o cafea. Ei vor obtine o cota parte din avantaje. 9. eventualii patroni sau manageri. zece minute de muzica sau chiar zece minute de tacere. Negocierea sterila * negociezi ca sa te afli in treaba Atunci când se urmareste negocierea unui acord favorabil cu un partener import ant (A). solicitarea unei pauze. in fata caruia contactul direct merita evitat. Poate fi vorba de o ruda (nu prea ai putere de negociere in fata rudelor). Tehnica implicarii priveste situatia in care. in final. aceasta se bazeaza pe ideea simpla ca e ste mai usor de a obtine salamul feliuta cu feliuta decât tot deodata. se accepta tranzactia sau acordul final si. dar nu si afacerea . In schimb. se determina conditiile si detaliile desfasurarii lor. sub stare de presiune.Tehnica time out * meriti si tu o pauza. ajunge departe Tehnica pasilor mici sau tactica salami . de pilda. reprezentantul care negociaza in numele uneia dintre partile negociatoare este direct implicat in rezultatul final al negocierilor. pentru a putea creste puterea de negociere in raport cu el. dar si propr iile sale interese. fara a parea ca face concesii prea mari. po ti avea placuta surpriza de a nu mai gasi motive pentru continuarea certei. de exemplu. Tehnica cedarii autoritatii este aceea in care reprezentantul primeste tota la imputernicire de la una din parti. dar nu si contactu l oficial intre partile negociatoare.

cu propriile cuvinte. Formula daca . O cale de a obtine ceea ce urmarim este r etorica si tehnica constructiilor verbale. Singura solutie care ne poate salva in astfel de cazuri este ocolirea omului dificil. Concesia ca atare ramâne nevero simila. fie nu au incredere in noi. dar consecinta improbabila din propozitia a doua este adaugata de noi. Se invoca prezenta omului care lipseste etc. In mod normal. posibil prin ridicarea nivelu lui negocierilor la un rang ierarhic superior. ceea ce am inteles eu din ceea ce a spu s partenerul. Tehnica negocierii sterile poate fi folosita si in scopul colectarii de informatie de afaceri sau ca paravan pentru spionajul industrial si economic. se aplica tehnici de negociere sterila. pentru ca nu crede ca aceasta crestere va avea loc. Ipoteza incerta din prima propozitie poate fi preluata de la partener. purtam negocieri cu parteneri care. prin parafraza se intelege reproducerea sau explicarea intr-o form ulare personala a unui text sau descurs dat. fie sunt sceptici sau excesiv de prudenti. cu cel de-al doilea partener. dar daca lucrurile merg bine. In astfel de cazuri. Tactica scurt-circuitarii . Parafraza este introdusa simplu. cu prec izarea ca partea pe care o reprezentam noi este cea care invoca schimbarea negoc iatorului. dar clientul meu nu crede ca-l voi putea ajuta si nu este dispus sa dea ma i mult de 70 mii. De regula. adesea. Prima propozitie este o afirmatie precisa asupra unei ipoteze improbabile. clientul cade imediat de acord. Fi e ca poseda o dominanta psihologica care nu ne convine. Se intra in detalii tehnice fara semnificatie. simple schimburi de onoruri si pro tocol. Tehnica parafrazei .18. fie nu ne cunosc performantele. atunci si-i spun: Accept 70 mii ca baza de pornire. Se invoca diverse interdictii ale autori tatilor locale.ternativa. a parafraza inseamna a reda in rezumat. 9. pot negocia cu un client asupra tarifului serviciilor mele. cea de-a doua foloseste pe prima ca punct de plecare. In mod rezonabil. oricum solicitarea mea ar fi justificata. iar daca va fi asa. Cel care-si asuma riscul sunt eu. Aceasta poarta numele de scurt-ci rcuitare sau suntare a verigii dificile. Prima propozit ie promite un avantaj. pe când cele la nivel inalt pot deveni. adica o actiune a carei concretizare pare aproape imposibila. daca o faci inteligent In dictionar. In aceste cazuri. care bat pasul pe loc si câstiga timp pentru negociatorii princ ipali. atunci * facio ut facias si du ut des Uneori. Uneori. care face ca cea de-a doua propozitie sa para si mai improbabila. Retinerile lui vin din faptul ca el nu crede ca-i voi fi de prea mult folo s. Daca vânzarile cre c cu 20% in urmatoarele 6 luni. atunci câstigul va fi mai mare decât cel scontat initial. Se solicita concesii imposibile. nu câstiga. iar a doua cere o concesie. uneori. De pilda. Cine nu risca. atunci introduce si combina doua propozitii in care. atunci adaugati o gratificatie de 3% din sporul de profit net? . 9. Acest lucru este. 9. Se aglomereaza do cumentatie inutila. in calitatea mea de consultant in marketing. nu strica sa fii oleaca papagal.când nu-ti convine omul. schimba nivelul de negociere Ne aflam in fata unei a treia versiuni a tacticii discutate mai sus. fie se situeaza pe o poz itie de forta si adversitate. trebuie sa profitam de lipsa lor de optimism si incredere pentru a form ula solutii si clauze mai avantajoase. eu introdu c formula daca .Tactica daca . o pozabila la concurenta cu primul partener. as cere 100 mii lei /ora.17. putem fi pusi fata in fata cu negociatori foarte dificili. In negocieri.16. negocierile la nivel de experti ridica adevaratele probleme. Posibilita tea de a face concesii aparent improbabile este capcana magica intinsa parteneru lui. Faptul ca este vorba de punctul sau de vedere trebuie mentionat in mod expres.in negocieri. prin propozitii de genul: Daca am i . In loc sa incerc sa-l conving de teribilismul performantelor mele. fie ca sunt foarte buni specialisti in problema ca re ne intereseaza.

persuasiunea si manipula rea exercitate intre partile negociatoare sunt procese desfasurate pe trei planu ri: pragmatic (relatia semn-om). dar se pot asocia si grupa. vânzatorii. daca dezbini ech ipa sa de negociere sau daca rupi tranzactia sau livrarea in parti mai mici. mai rau. dar in sens opus. In mod similar. iar. In acest din urma sens. ci familiile. produsele sau comenzile. aliantele. conduce . Imaginea asociata este folosita ca mijloc psihologic d e sugestie si persuasiune. au o putere de negociere mai redusa decât in situatia asocierii lor. Cei mai puternici oa meni de pe pamânt nu sunt indivizii. comunicarea.nteles eu bine sau Hai sa vedem daca am inteles si eu ce vrei sa spui sau Vrei sa spu ca . In plus. Orice intrebare are caracterul u nei cereri. contestata sau care a suferit pierderi mari in afaceri. f rumoasa. 9. Arta de a formula intrebari si raspun suri nu consta in a avea sau nu dreptate ci in a sti ce si cum sa spui si ce si cum sa nu spui. puternica. In arta.Tactici de asociere/disociere . individ ualitatile pot fi puternice. Intr-un mesaj publicitar (pentru DHL). la dezbinarea aliantelor . asocierea unei oferte de servicii de corespondenta pentru afaceri cu imaginea miliardarului Viorel Catarama a fost folosita exact cu acest scop. cerem eventual e noi lamuriri. grupurile. El se va comporta ca un student care s tapâneste materia si nu poate fi incurcat de profesor. Parafrazând.unde-s doi puterea creste/dezbina si stapâneste! Doi cumparatori sau doi furnizori. tacticile de asociere se bazeaza pe hiperbolizar ea calitatilor unui produs sau serviciu. Parafrazând. pentru a putea exercita presiuni mai mari asupra partenerilor de afaceri.cel care intreaba. cumparatorii. poti verifica daca anumite suspiciuni cu privire la atitudinea ad . prin asocierea acestora cu o imagine de marca buna. ne acordam u n supliment de timp pentru gândirea si formularea raspunsului si. verifi cam faptul ca l-am inteles corect noi insine. cu o experienta pozitiva sau cu o persoana importanta. avem mai usor sansa de a obtine lamuriri suplimentare . Din aceasta perspectiva. considerati separat unul de celalalt. in loc de frumos . iar raspunsul este o concesie. Se pot verifica si clarifica afirmatiile adversalului. dam partenerului multumirea ca sa facut inteles. prin asocierea lor cu o imagine sau cu o persoana neplacu ta. dupa ex presia lui Aristotel. semantic (relatia semn-semnificat) si sintactic (relatia semn-semn). mai inainte de a se aseza efectiv la masa negocierilor. Dupa acelasi principiu. Odata cu parafraza.Tehnica intrebarilor . nepopulara. puterea de negociere a adversa rului poate sa scada daca dezbini eforturile si aliantele sale. In orice caz. Atunci când adversarul face o asociere pozitiva reusita. totodata. conduce Intrebarile ca si raspunsurile fac parte din procesul de negociere. puterea de n egociere creste si se pot obtine preturi mai bune sau multe alte concesii.19. O a doua versiune a asocierilor/disocierilor utile in negocieri este de natura semiotica. se poate folosi procedeul stilistic nu mit litota. difuzat de rev ista Capital . Nivelul care interiseaza mai mult pe negociator este cel p ragmatic. Atunci când cererile sau ofertele se combina unele cu altele.20. cu bun gust etc. care are darul de a minimaliza. adica cel la care se influenteaza si modifica comportamentul interlocu torului. In literatura. 9. pe care le va formula atât el insusi. in afaceri mai curând aliantele. putem spune nu-i urât . se poate prelua oricând initiativa. acest procedeu stilistic se numeste hiperbola. Se po t asocia firmele. Ace asta ar fi o prima versiune a tacticilor de asociere. Prin intrebari bine formulate. putem spune frumusel sau. spre exemplu. unele cu a ltele. este necesar sa s e procedeze la disociere. Prin intrebari la care cunosti d eja raspunsul. cât si partenerul. un bun negociator stie deja majoritatea intrebarilor si ra spunsurilor. cel care intreaba. Un produs sau o marca pot fi discred itate si minimalizate.

dar tot raul poate fi evitat cu o intrebare de genul: Sugerati cumva redeschiderea negocierilor? Daca raspunde negativ. in lo c sa dai totul pe fata cu brutalitate. i se va cere o alta conce sie. va rog. . sunteti investit cu intreaga autoritate necesara pentru rezolva rea acestei probleme? Adesea. cât pentru efectul lor de argument cu incarcatura emotionala: Superioritatea produs ului nostru este evidenta. adica fara a leza adversarul in maniera inacceptabila. Lucrul acesta ar putea sa ne revolte.? Prin intrebari ironice sau agresive. mereu.? Ati hotarât altceva? Prin intrebari expozeu. ceea ce ramâne de facut este respectarea termenilor acordului deja negociat. se poate orienta si stimula gândirea adversarul ui in directia vizata de argumentatia noastra: V-ati gândit la cresterea de produc tivitate pe care o puteti obtine daca ? Inflatia este o problema si pentru dvs. chiar in momentul incheierii acordului. tot ceea ce am cunveni t deja? Prin intrebari tactice politicoase. la schimb. se pot initia atacuri la adresa adv ersarului: Chiar credeti ca tineretea dvs.? V-ati gândit sa schimbati ambalajul? Prin intrebari cu rol de trezire a curiozitatii. partenerul poate fi imp licat senzorial in procesul de argumentare: Stiti ce se intâmpla daca rotesc/rasto rn/ micsorez etc. dar n-am inteles prea bine. Negocierea preturilor si perioadelor trebuie sa aiba la baza: . atunci când exista dubii asupra capacitatii de decizie a parteneru lui. Prin intrebari. Daca raspunsul este pozitiv. Credeti ca se poate ataca problema urmatoare? Intrebarile capcana au rolul de a stabili daca partenerul spune adevarul : N-a ramas asa cum am vorbit la telefon cu colegul dvs. De pilda. problema poate fi clarificata printr-o intrebare de genul: Sa-mi permit sa presupun ca dvs. fara sa s ari calul. se poate evita s-au amâna un raspuns d irect intr-o chestiune delicata: Imi permiteti. va permite sa faceti afirmatii care s olicita o experienta mult mai vasta? Intrebarile retorice pot fi folosite nu atât pentru a obtine raspunsuri.tehnica solicitarii. se poate stimula si mentine tonusul psih ic al partenerului: Cum reusiti sa va pastrati. amâna si câstiga timp pentru construirea propriei argumentatii: N-am putea relua. atun ci când observi anumite neconcordante si contradictii intre afirmatiile lui. nu-i asa? Chiar vreti sa va cred? Intotdeauna sunteti pe faza? Prin intrebari de tatonare se pot depista motivatiile de cumparare ale p artenerului: Ce vi se pare esential la un astfel de utilaj? Intrebarile insinuante au rolul de a face supozitii si ipoteze neplacute si periculoase pentru partener. poti sa te arati doar nelamurit intrebând c eva in genul: Nu va suparati. pentru a forta o decizie sau c hiar pentru a forta sistarea negocierilor: Acceptati sau renuntati? Aceasta este oferta finala? Iti dai seama ce faci? Stiti ce oferta buna v-am facut? Uneori. dar intr-o forma voalata: De ce o fi costând asa mult materialul X? Intrebarile incuietoare sunt puse direct. sa raspund mai târziu la a ceasta problema? Intrebarile directoare pot orienta discutia in sensul dorit: Aici am caz ut amândoi de acord. partenerul poate apela l a gaselnita de a cere o ultima concesie.versarului sunt intemeiate. N-ati putea reveni pen tru a-mi explica cum se leaga lucrurile astea unele cu altele? Intrebarile de protocol si eticheta pot dezamorsa tensiunea din startul negocierilor: Ati calatorit bine? Cum ati dormit? Tot prin intrebari protocolare. proaspat? Cum obtineti no ta asta de eleganta? Intrebarile tactice pot tergiversa. se pot furniza adversarului informatii avantajoa se pentru punctul nostru de vedere: Stiati ca vinul pe care vi-l propun a câstigat câteva medalii in strainatate? Prin intrebari stimulator. poti incolti adversarul si poti strânge surubul. punct cu punct.

.dupa nivel de reprezentare . .plurilaterale (triunghi).tehnica solicitarii de variante de oferta.de modificare a unei tranzactii existente.tehnica posibilitatilor limitate .dupa obiect contractului de negociere .tehnica de diversiune .tehnica scurt circuitarii . 3.tehnica faptului implinit .In negociere se va avea grija de tehnicile: .tehnica renegocierii. iar negocier ile intre guvern si firme sunt considerate negocieri de nivel mixt.tehnica negocierii rigide . . corespondenta.tehnica falsei concurente .tehnica oferirii de variante .interdepartamentale. .de prelungire a unei tranzactii.tehnica falsei comenzi de proba. simultane). . .in functie de numarul de participanti la procesul de negociere.intre grupuri economice. 4.servicii si asistenta tehnica . .tehnica utilizarii expertilor.tehnica escaladarii (dar numai pentru preturi).tehnica falsei comenzi . complexe). . .arbitraj valutar 2. .tehnica intreruperii tactice a negocierilor .tehnica spionajului In cadrul negocierilor vom intâlni anumite caracteristici specifice pentru a .interguvernamentale.bilaterale (simple. 1.de normalizare.tehnica ofertei aparent atractive .Sterile. 3.tehnica amenintarii .intre grupuri economice si guvernamentale.Dupa nivel avem: .Dupa obiect avem: .de vânzare cumparare .dupa obiectivele de baza. Tipologia negocierilor se caracterizeaza astfel : 1. . 2.Dupa obiective avem: .Dupa scop avem: . .cooperare economica .Dupa nr.tehnica plângerii .pentru noi tranzactii. telefon). Cele interguvernamentale se realizeaza la nivel macroeconomic.transport si asigurari .directe (fata in fata. 4.tehnica mandatului limitat sau in trepte . .dupa scop.tehnica falselor comenzi .indirecte (intermediari).tehnica amplificarii concurentei .tehnica ultimatumului .. . de participanti avem: . Tehnicile si tacticile utilizate cel mai des in procesul de negociere s unt: .in timp (succesive.tehnica mituirii . . 5. 5.Multilaterale.

.i. 9. .validitatea rationamentului. conf.regula continuarii. Rationamentul reprezinta un sir de afirmatii din care una. Taria rationamentului depinde de doi factori: . . . rediscutarea unor aspecte negociate. careia aspectul discutat trebuie aprofundat pâna la realizarea unui acord minim. este prezentata ca adevarata intrucât decurge intr-un mod logic din alte a firmatii considerate adevarate. . in scopul neexecutarii sau nelivrarii in timp a produselor sau serviciilor ce fac obiectul negocierii. .clarificarea obiectivelor prin actiunea sugerata. . . dovezi.regula stabilizarii. careia afirmatiile asupra carora s-a cazut de aco rd nu trebuie readuse in discutie.gasirea celor mai bune solutii la aceste probleme si obiectii.asigurarea prin demonstratii a valabilitatii rationamentului. respectiv prezentarea tuturor datelor si faptelor necesare. Indicatorii logici cuprind rationamente. ai idei. .regula substituirii argumentelor un argument sintetic trebuie prezentat prin substituirea lui cu argumentele componente. . este preferabil ca o alta ordine a argumentelo r sa conduca la solutionarea acestuia. Finalul oricarei negocieri il constituie semnarea unui contract intre p artile participante . discutia sa avanseze pentru alte aspecte.regula intelegerii prin aceasta regula se specifica existenta unui minim aco rd asupra tezelor avansate de cei doi parteneri in discutie.prezentarea rationamentelor intr-o forma politicoasa evitând contrazicerea cli entului intr-o maniera cât mai diplomatica . In organizarea rationamentului trebuie sa se aiba in vedere: . .construirea rationamentelor in functie de personalitatea partenerilor.definirea termenilor cu care se opereaza. sup ozitii sau premise.limitarea rationamentului la un minim necesar.enuntarea concluziei. date. conf. . Eficacitatea rationamentului consta in capacitatea de a convinge si se exp rima in intensitatea cu care se adera la argumentul respectiv. . a. . . ratiuni. .credibilitatea premiselor.pertinenta. reguli de l ogica. Planul de negociere a unui bun manager trebuie sa aiba in vedere aspect e comune cum ar fi: . conform careia unele opinii ce sunt divergente se reiau dupa ce s-au negociat alte aspecte sau dupa ce s-a pro gresat in negocieri si exista posibilitatea renegocierilor.21.trebuie sa inceteze odata cu .Organizarea negocierilor prin rationamente concrete Forme ale negocierii: Negocierea prin rationamente este cunoscuta prin denumirea de negocier ea de rationamente concrete si conform acestui element orice rationament este p recedat de intocmirea unui plan de selectare a ideilor si realizarilor in functi e de particularitatile partenerului de negociere pornindu-se de la premisa ca nu mai vânzând marfuri.pune in fata partenerului avantajele pe care le ofera produsul. . Regulile tehnice ale rationamentului se refera la: . etc.identificarea problemelor si anticiparea obiectiilor.prezentarea rationamentelor intr-un limbaj accesibil partenerilor. .prezentarea avantajelor ofertei de pe pozitia partenerului. fapte.regula limitarii intrebarilor si solicitarilor momentul acceptarii propunerilor. respectiv con cluzia. . Enuntul concluziei care sa prezinte calificativul vizavi de afacerea inc heiata si cu rezerva. Structura rationamentului cuprinde enunturi.regula abandonarii temporare a unor aspecte.prezentarea rationamentelor si justificarilor ierarhizate din punct de veder e logic si al impactului psihologic.regula distribuirii rationamentelor consta in faptul ca daca o anume ordine a argumentelor nu a adus acordul. principii generale.

1 Rationamentul in negociere Sustinerea si prezentarea unui rationament corect presupune urmatoarele aspecte: 1. utilizarea si avantajele cumparar ii produsului.cunoasterea perfecta a limbii straine si a subtilitatilor. . . 2.mentinerea treaza a atentiei partenerului. ..revenirea pe parcurs in momentele dorite de negociatori asupra problemelor c e nu au fost intelese.utilizarea unor fraze scurte.prezentarea ideilor printr-o punctare separata.finalizarea actiunii prin semnarea contractului. . Claritatea expunerii ce consta in satisfacerea cerintelor partenerului. acesta isi va aminti in proportie de 65% ceea ce a vazut si auzit si in proportie de 90% de lucrurile pe care le-a vazut.descrierea clara a modului de functionare. iar ceea ce se spune cu o voce schimbata si un ritm diferit se retin mai usor.invitarea la cooperare a partenerului de dialog.mentinerea treaza a atentiei partenerului pe parcursul negocierilor.ordinea rationamentelor sa se faca intr-o secventa logica si clara. . 3.sublinierea permanenta a avantajului produsului. ca ascultatorii isi amintesc do ar 10% din informatiile pe care le aud.ilustrarea cu mostre a ofertei. 2. In situatia de mentinere a atentiei. 1.verificarea cu atentie si in permanenta daca partenerul a inteles problemele expuse.verificarea permanenta daca partenerul a inteles problemele expuse.respectarea unor momente de pauza pentru imprimarea mai buna a argumentelor in mintea partenerilor .participarea activa a partenerului la negociere. precise pentru a evita confuziile. ace asta claritate presupune: . in calculele lor.crearea dorintei partenerului de a poseda produsul prin dezvoltarea convinge rilor sale ca acest produs corespunde necesitatilor sale specifice.cunoasterea perfecta a limbii straine si a subtilitatilor acesteia. .sublinierea permanenta a avantajelor produsului sau serviciului. b) ceea ce se spune cu o voce schimbata se retine mai usor schimbarea ritmului de vorbire duce la o crestere a atentiei si o memorare selec tiva a informatiei.21. . neinteleger ile . Psihologii au demonstrat. . . 9.invitarea la cooperare a partenerului de dialog. utilizeze si manipuleze produsul respectiv pen tru ca. se impun câteva trucuri: . . . 4. Mentinerea atentiei partenerului presupune: a) psihologii au aratat ca doar 10% din informatiile ascultate pentru prim a data sunt retinute. Claritatea expunerii presupune rezolvarea a urmatoarelor probleme: . .respectarea unor momente de pauza pentru o imprimare mai buna a argumentelor .declansarea dorintei de cumparare. fotografii.mentinerea treaza a atentiei partenerului.participarea partenerului la discutii trebuie coordonat in asa fel ca acesta sa fie in situatia sa actioneze. fotografii si cataloage a produselor sau serviciilor o ferite.prezentarea ideilor printr-o punctare separata si revenirea pe parcurs la pu nctele importante .divizarea problemei in parti usor de expus si de urmarit .descrierea exacta a modului de functionare si utilizare a produsului.maniera de prezentare a rationamentului sa evite cercetarea partenerului si evitarea pe cât posibil a aparitiei unei atitudini de rezistente de catre acesta.claritatea expunerii . . . cataloage de prezentare. auzit si a participat la utili zarea si manipularea lor. . .ilustrarea cu mostre. . . .

serios. .isi da silinta sa placa partenerului.chiar daca cel logic este p redominant si chiar daca luarea unor decizii este lipsita de logica si prezinta elemente afective. Vânzatorul va incearca sa convinga cumparatorul in ve derea adoptarii unor afaceri mici legate intre ele care sa conduca in final la l uarea deciziei finale.. Vânzatorul spre finalul negocierilor va analiza negocierea asupra problemelor de calitate. unii specialisti din domeniu prezinta un produs tot timpul deoarece nu stiu sa aleaga momentul. ceea ce implica o sensibilizare a acestuia din punct de vedere afectiv si rational. pentru a avea un succes in finalul unei negocieri este necesar o serie de suc cese partiale a discutiilor. cumpatat. 3. 11. acceptati privirile partenerului deoarece privirea creeaza un climat de incre dere si permite comunicarea. Strategii ofensive in conducerea negocierilor Negociatorul printre strategiile adoptate trebuie sa aiba in vedere cerinte le: 1. o atentie deosebita in negociere duce la faptul ca se pot sesiza aluzii sau i dei vagi controlate dar de mare importanta. . ceea ce trebuie evi tat. . Declansarea dorintei de cumparare o parte din clienti prefera sa amâne cât mai mu lt decizia de cumparare din teama de a nu gresi sau de a fi indusi in eroare.face promisiuni pe care are posibilitatea sa le duca la indeplinire.22.vorbeste calm si cu convingere. respectati linistea si pauzele ce reprezinta o nevoie de reflexe si evitati r eluarea negocierii in acele momente. acesta trebuie sa asculte dorinta partenerului de a lua ceea ce doreste.3. 10.arata ca se gândeste la satisfacerea necesitatii partenerului. Elemente nefavorabile: 1) partenerul de afaceri este iritabil si neserios. . sa fiti un bun ascultator al ideilor partenerului si in special a unor cuvint e sau idei ce sunt repetate si care cauta sa sintetizeze esenta mesajului transm is. specificatii tehnice si tehnologice.pare entuziast dar realist .explica cu atentie fiecare punct pentru a fi inteles.23. aceasta sugereaza existenta unei disponibilitati de timp la cel ca re asculta fata de cel care vorbeste. 7. 9. . . .este calm. noutati. Participarea partenerului la negociere presupune stabilirea si consolidarea l egaturilor intre cei 2 parteneri pentru dezvoltarea afacerii si are in vedere fa ptul ca partenerul isi poate aminti in proportie de 65% ceea ce a vazut si auzit si in proportie de 90% din lucrurile pe care le-a utilizat (Studiul Sortingen 1 980) 4.da dovada de cunostinte solide in domeniul privind produsul si piata mondial a. in majoritatea cazurilor este prezent fenomenul . co nducându-se apoi asupra aspectelor cu caracter economic. . 4. 6. cu cât dorim sa fim mai convingatori cu atât trebuie sa facem mai putine afirmati i deoarece partenerul poate sa raspunda intr-un mod negativ. aceasta mica decizi e este vitala pentru vânzator.Elemente de influenta a rationamentului negocierii unei afacerii Elemente favorabile vis a vis de partenerul de afaceri: . inclusiv pretul. 8. 2. 9. evitarea pe cât posibil a mimicii si reactiilor spontane. scopul argumentarii reprezinta aderarea partenerului la ideile expuse. si tuatie in care partenerul trebuie dus in stadiul in care va recunoaste ca produs ul oferit ii este necesar si util si ca ar dori sa-l posede. 9. 5. raspunsul la o pozitie negativa trebuie sa fie nu o contra afirmatie ci o int rebare politicoasa care il obliga pe partener sa-si precizeze punctul de vedere. studiile arata faptul ca viteza de intelegere este de 3-4 ori mai mare decât ce a de vorbire.

26.cumparare sau colaborare c) negocierile in cadrul comertului intern se fac dupa reguli românesti.2) este emotiv si poate vorbi intr-o maniera ezitanta sau exuberanta.Modele de negociere Modelul unei negocieri nu poate fi standardizat dar se gasesc câteva elemente cum ar fi: 1. menita sa slabeasca mijloacele si formele de actiune ce urmeaza a fi utilizate. ntr-un contract de vânzare. actelor si un spa tiu de tratatie in timpul negocierilor. . risc. 6) face promisiuni exagerate si are pretentii exagerate. totul are urmatoarea expresie DO IT DOES (dau daca dai). 5) vorbeste de rau toate produsele firmelor concurente de pe piata. respectiv se confrunta c ererea cu oferta. Tot in cadrul unei negocieri o deosebita importanta o are tehnica negocierii in afaceri. Tactica unei negocieri este acea parte a strategiei.25. economic.1. Pretul Cermene dedeosebita 1alitatea COMBATUT precise DEZAVANTAJElivrare ACEST timpul anotimpului rece este mai redusa CUM AR FIARGUMENTE ALEpe ARGUMENT CONTRA ARGUMENTE NR. este un tip egoist c e arata ca il intereseaza numai interesul propriu. cu scopul de a se ajunge la incheierea contractului. In general parte nerul de afaceri nu trebuie sa se lase tentat sa cada prada acestor trucuri ieft ine. cu o arecare distanta fata de colaboratori prin existenta unui spatiu suficient intre partenerii de afaceri pentru a permite asezarea documentelor. iar in ca drul comertului international trebuie sa se tina seama de normele de comert inte rnational. CantitateaPROPRII T 2 ... legislatiile internationale a tarilor ce intra in afaceri. de produse PARTENERULUI 9.25.24. 3) da explicatii superficiale. cu un grad inalt de variabilitate si complexitate.. tinând seama de un sistem de fact ori interni si externi. Partenerul cu caracteristici nefavorabile.. fieca re cu obiective proprii discuta pentru a ajunge la o intelegere având un interes c omun. secundare si stabilirea in prealabil a locurilor unde se pot face concesii pentru a da satisfactie partenerului de afaceri iar i n perioada de pregatire a negocierilor este necesara intocmirea unor fise de gen ul.Pregatirile pentru incheierea unei negocieri In comert si in relatiile dintre firme. cal itatea produselor etc.. respectiv nu se da gratuit. nivelul de preturi intern si international. In acest sens orice om de a faceri porneste de la principiul de a oferi ceva si de a primi ceva in schimb.Pregatirea variantelor de negociere Pregatirea unor variante. in general. 9.. distante. respectiv al societatii sale. din posibilitatea ierarhiza rii problemelor in principale.. CRT. cum ar fi: cursul valutar. 9. Strategia unei negocieri reprezinta un ansamblu de decizii ce urmeaza sa fi e luate pentru a indeplini obiectivele urmarite. De retinut este faptul ca: a) negocierea in afaceri este un proces dinamic prin care cele doua parti. ce reprezi nta totalitatea proceselor ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea discutiilo r intre parteneri. modelul logic . iar pentru a-l avea tr ebuie utilizate toate elementele existente la dispozitie: 9. Demonstrarea calitatii unui produs trebuie facuta ori de câte ori este nevoie si posibil pentru ca partenerul de afaceri crede mai putin ceea ce spune specialist ul si mai mult ceea ce vede. in afara de faptul ca ajuta la pastrarea initiati vei. Orice concesie materiala intr-o negociere are un scop bine definit. juridic) Pregatirea unor variante posibile de negociere. b) in cadrul unei negocieri vom intâlni cereri si oferte.. urma rind un avantaj consistent in viitorul apropiat sau indepartat. Succesul unei afaceri este un succes al negocierii. 4) pare extrem de nerabdator pentru incheierea contractului fara a-si prezen ta toate documentele. având conducatorii plasati in centru. prezinta si avantajul de a avea formulari bine studiate si eventual actuali zate de cei in drept (compartiment tehnic. pentru o intelegere reciproc avantajoasa ce se finalizeaza pri cooperare.. Pozitia de asezare la masa negocierilor Delegatiile se asaza fata in fata.

se confrunta. Practica a doved it ca. succed celor mentiona te. cunoscând obiectivele proprii si obiectivele part enerului de afaceri. Stabilirea obiectivelor proprii trebuie sa treaca de nivelul generalitat ilor. purtate in absenta partenerulu i. conditiile de promo vare etc. Este momentul in care se estimeaza capacitatea pietei tinta. 2. se influenteaza si se manipuleaza reciproc. nivelul minim si maxim de pret. acest model este folosit in jocuri strateg ice ce-i clarifica mecanismul negocierii si factorii interni si externi. Premisele prezentarii pozitiei de negociere. dar menite sa armonizeze sau sa dea semnale descurajatoare pentru relatia bi sau multilaterala. adica interpretarea conjuncturii gener ale. Atât protonegocierea (proto = element de compunere cu sensul de primul ) cât si postnegocierea se refera la actiuni unilaterale. co nditiile de finantare si plata.Modelul logic presupune sa realizezi o anticipare mintala a ceea ce se intâmpla in cadrul negocierilor viitoare. respectiv. se curteaza. se construiesc in stadiul de prenegociere. Anticiparea obiectivelor partenerului si evaluarea pozitiei sale de nego ciere trebuie facute in paralel si in concordanta cu obiectivele proprii. teori i ale deciziilor. care preced si. Negocierea este un proces de c omunicare intre parteneri care se cauta. in scopul realizarii unui acord de vointa. se contactea za. nivelul de calitate. Sunt culese informatii despre situatia financiara a partenerilor.1 Pregatirea negocierilor Succesul unei negocieri depinde mult de maniera in care acesta a fost prega tita.2. care priveste atât precizarea propriilor obiec tive in negocieri. a contextului specific afacerii si identificarea partenerilor si concurenti lor potentiali. CAPITOLUL X PREGATIREA DE DESFASURAREA NEGOCIERILOR Cele aratate pâna aici. Practic se incearca o intuire a negocierii si a pregatirii unor posibile variante logice de negociere. modelul matematic 1. adica derularea efectiva a tratativelor. se foloseste de altele doua extreme: pro tonegocierea si postnegocierea. Toate acestea pot fi importante premise ale succesului ulterior. Existenta acestora ajuta la pastrarea initiativei si pr . sunt insusite legislatia si u zantele comerciale specifice. pentru a se referi concret si precis la aspectele precum: volumul vânzarilor . persuadeaza. uneori. b) stabilirea obiectivelor. analiza sistemului. Se incearca evaluarea celui mai bun moment sau a celei mai bune conjunc turi in care sa se lanseze oferta sau cererea de oferta. discuta. 10. cât si raportarea lor la prezumtivele obiective ale partenerulu i. Una di ntre metodele eficace de anticipare a pozitiei partenerului este simularea negoc ierilor. dovedesc in mod implicit ca negocierea nu poate fi co nceputa ca fiind un act sau un moment pasager in timp. Intregul pr oces ar putea fi delimitat in cel putin doua stadii distincte: I) pregatirea negocierilor si II) negocierea propriu-zisa.Modelul matematic se bazeaza pe utilizarea teoriei jocurilor strategice. intre momentele importante ale pregatirii negocierilor in afaceri. nu tre buie uitate: a) studierea ramurii si a pietei. Intregul program de negociere poate fi testat si revizuit in urma negoc ierilor simulate. se tatoneaza. conditiile de livrare. Dincolo de aceste faze. se delimite aza precis segmentul caruia se adreseaza produsul. Simularea poate conduce la pregatirea din timp a unor variante distincte de negociere. adesea. Din contra. Sunt culese informatii despre concurenta pot entiala. complicat si de lunga durata. riscurile acceptabile (vezi si reguli de stabili re a obiectivelor). desp re solvabilitatea si reputatia lor. ea reprezinta un proces. ca si ale argumentatiei si st rategiilor folosite. posibilitatile de distributie. poarta corespondenta.

adica sa contina toate elementele contractului propus. ofertele si cererile de oferta. adica sa nu contina referiri confuze si ambigue care pot da o interpretare echivoca asupra contractului. Codul comercial ofera solutii pentru situatii d e aceasta natura. oferta trebuie sa indeplineasca t rei conditii: . Oferta se considera refuzata daca nu este acceptata in termen. Cele mai bune rezultate se pot obtine prin contacte directe . In acest c az. Acceptarea taci ta se poate exprima fie prin inceperea expedierii marfii sau plata pretului. aceasta este lip sita de orice efect juridic. se stabileste echipa de negociatori.Cererea de oferta Cererea de oferta reprezinta propunerea de a cumpara un anumit produs sau s erviciu. marfa trebuie pastrata pâna la finele termenului de optiune acordat pa rtenerului. vom admite ca oferta trebuie sa respecte o s erie de conditii de continut si forma. Cele mai accesibile si ieftine contacte directe sunt posibile la târguri si expozitii. In cazul contactelor sta bilite prin corespondenta. . Iasi. misionari si contacte directe. nu este obligat sa o restituie. se poate recurge la intermediari. acceptarea unei oferte trebuie sa intruneasca si ea trei condit ii minimale: . oricare dintre ei se poate razgândi si poate comunica celuilalt revocarea. la analisti de piata. 10. In raport cu obiectivele propuse si cu anticiparile facute asupra parten erului. .ezinta avantajul de a pune la dispozitie formulari studiate din timp. Se pot uti liza si liste sau fise cu argumente si. In cazul contractelor sinalagmatice oneroase. insotita de un minim de documentatie tehnica si comerciala.sa fie precisa. conciziune. 1993). la interpreti. Editura Chemarea. Juri sprudenta afirma totusi in principiu dupa care Propunatorul are drept sa retraga propunerea pâna ce nu a luat cunostinta de acceptare (Ion Turcu.2. sa respecte uzuantele comerciale si etich eta afacerilor. Când partenerul nu e ste accesibil direct. Daca in oferta este facuta mentiunea oferta va fi considerata acceptata dac a nu se raspunde expres sau daca nu se returneaza marfa (proba) . . vânzatorul poate retrage sau modifica oferta. ambasade. respectiv. tacerea destinatarului ofe rtei nu poate fi considerata acceptare. Acestea merg de la telefon. obiectii si contraargumente p osibil a fi aduse in discutie de partener. fara a o fi comandat. Atâta timp cât ofertantul si destinatarul ofertei nu s-au legat prin contrac t. . Oferta Oferta reprezinta propunerea de incheiere a unei tranzactii si documentatia tehnica si comerciala minimala care o insoteste. Documentati a tehnica insotitoare poate lua si forma unei teme de proiectare sau a unui caie . .sa se produca intr-un moment in care oferta mai exista inca. aspect etc. adica fara obligatii din partea emitentului. un rol important il pot avea scrisorile de prezentare . fie printr-un alt act care semnifica inceperea executarii contractului. Ramânând la nivel de principiu. corespondenta clasica sau posta electronica si Internet pâna la reprezentante comerciale. Principiul de baza in alcatuirea ec hipei este cel al interdisciplinaritatii. Daca s-ar accepta ca tacerea este sinoni ma cu acceptarea ofertei. camere de comert. la animatori etc. precizie. Dreptul afacerilor . Oferta poate fi si facultativa.La rândul sau.sa fie completa. c) initierea contactelor si relatiilor de afaceri. Se poate apela si la negociatori exter ni. dar costurile cele mai mari se inregistreaza tot aici.sa corespunda intru totul ofertei. Cel care primeste marfa cu titlul de oferta. sa prezinte claritate.sa rezulte dintr-o manifestare de vointa expresa ori tacita. consecintele sub aspect comercial si juridic ar fi inc ontrolabile. Pentru a se putea realiza perfe ctarea contractului printr-o simpla acceptare. prin continutul si forma ei. Termenul de optiune ia sfârsit dupa prima tranzactie la nivel de coman da acceptat. In cazul c elei firme. adica facuta cu intentia de a se obliga sub aspect juridic. fara efecte juridice. fax. Exista o gama larga de modalitati de stabilire a legaturilor de afaceri.sa fie ferma.

Obiectivele au sens in masura in care resursele financiare. Daca. deja mentionate (buget. De pilda. calendar. spre exemplu). mai inainte de a li se afecta un buget.t de sarcina. o data cu cererea de oferta. de la un client la altul. nu sunt suficiente fara nominalizarea expresa a unor responsabili cu ind eplinirea lor. * Stabilirea realista a limitelor maxime si minime ale pretentiilor si concesii lor ce vor fi formulate fata de partener. A obtine o reducere maxima de pret . Daca nu este cazul unor tratative indelungate. In formularea acestora se va respecta principiul conform caruia in negocieri nu se cedeaza nimic. Termenele calendaristice pot fi precizate atât ca durat e limita ( livrarea in maxim 24 zile de la data prezentei . In schimb. 10. Sub aspect juridic. (oferta ferma de a cumpara). cererea de oferta ia forma extrema de comanda. daca nu sunt precizate si metodele sau instrumentele de control si evaluare ale gradului de realizare. * Un obiectiv nu poate fi complet definit fara a clarifica termenii calendarist ici ai concretizarii sale. co ntrol). cantitatea si pretul limita. in fapt. . cât si ca s candente la date fixe ( livrarea pâna la 15 mai . s-ar putea avea in vedere macar urmatoarele câteva: * Obiectivul negocierilor trebuie transpus. odata cu of erta. tehnice si um ane sunt disponibile. este necesara si posib ila o evaluare semestriala a stadiului fabricatiei si a sanselor de finalizare l a termen. pe baza unui caiet de sarcini. sa trimita si o factura proforma. * Elementele definitorii ale obiectivului. pe cât posibil. Ea poate merge de la un simplu anunt pâna la organizarea unei licitatii internationale. cererea de oferta are acelasi regim cu oferta. daca negocierea priveste un contract de armator pentru fabricarea une i nave mari. a obtine o re ducere a pretului de 9% inseamna un reper precis si un obiectiv clar. in cifre precise. de formulare a obiectivelor negocierilor. In cadrul pregatirii negocierilor trebuie sa tinem cont si de variatele tipuri de parteneri comerciali si modul de abordare a lor (vezi Anexa 2). Doar sub aspect tehnic s i comercial ar putea fi puse in discutie anumite diferente. fiecare runda va fi subordonat a unei secvente de obiective partiale. * Definirea obiectivului nu este completa si pertinenta. in care se indica produsu l. animozitatile si raceala din start. pentru a incepe chi ar cu ele si a evita suspiciunea. * Este important ca un inventar probabil al punctelor de acord dintre parti sa existe deja inca inainte de a se aseza la masa tratativelor. dar ea poate folosi si ca instrument de informare si cercetare de pia ta. far a marje si abateri relative. In cazul unei nevoi urgente si a existentei certitudinii cu privire la caracteristicile produsului si furnizorului. depozitele disponibile sunt insuficiente p entru o livrare mare. Continutul si forma unei cereri de oferta difera de la un produs sau ser viciu la altul. având un ciclu de fabricatie de peste 18 luni. Reguli de formulare a obiectivelor Intre regulile simple. Functia de baza a cererii de oferta este aceea de a initia tratativele c omerciale. de la o piata sau alta. Eticheta afacerilor cere ca destinatarul unei cereri de oferta sa transm ita raspunsul sau si in cazurile in care nu este efectiv interesat in derularea tranzactiei. Intrebarile care ramân sunt de genul: Ce? In schimbul a ce? Pentru ce? Cum? * Atunci când negocierile se deruleaza in mai multe runde succesive. de pilda. * Obiectivele nu sunt concepute si formulate. bine formul at. Astfel. obiectivul privind livrarile nu va depasi limita capacitat ii depozitelor. se adreseaza furnizorului solicitarea ca. clar definite. ea reprezinta oferta de a cumpara ceva anume. ci se schimba doar co ncesii contra concesii . este absolut necesara spargerea obiectivelor finale in mai multe obiective partiale si etapi zarea acestora pe fiecare runda in parte. de exemplu).3. dar aproape obligatorii. sau a obtine o red ucere intre 5 si 10% inseamna un obiectiv prost formulat.

Departamentul tehnic trebuie sa aiba cunostinte despre specificatiile tehni ce ale produsului. arbitraj. consulting. . Din punct de vedere comercial personalul trebuie sa cunoasca preturile d e pe piata. Expertul financiar trebuie sa stabileasca conditiile de plata. ambalaj.sa conduca negocierile si sa numeasca anumiti membri care sa ii sustina punctu l de vedere. . respecti v rezolvarea arbitrajului comercial in situatii delicate. service. ambalajul utilizat.2. juridic si financiar. . de o parte si de alta. Sarcinile conducatorului echipei de negociere sunt in nr. 10.10. transferul riscurilor etc .1. .sa selectioneze personalul de negociere. specificati ile tehnice.sa ia toate hotarârile vizavi de conducere. tehnic.. ajung la un cons ens. etc. NOTA: Daca societatea comerciala nu are personal pregatit pentru a conduce o negociere a unei afaceri. enginering.3.sa se ingrijeasca de primirea mandatului de negociere. Dupa ce aceste echipe de negocieri. garantii.sa intocmeasca un raport asupra negocierii. Conducatorul echipei de negociere si sarcinile acestuia De obicei.gradul de responsabilitate si de decizie pe care poate sa si-l asume seful ech ipei pe parcursul negocierii. asigurari. piese de schimb. Compartimentul comercial prin personalul abilitat pentru negociere treb uie sa stapâneasca anumite fenomene economice cum ar fi: * Modul de formare a pretului produselor produselor * Practica comerciala ce se utilizeaza in domeniu in domeniu. rezolvarea litigiilor.3. * Modalitatile de transfer a riscurilor si al cheltuielilor suplimentare ne inc luse in pretul marfii . Marimea si structura unei echipe de negociere In general. conducatorul echipei de negociere este persoana cea mai mult implicata care cunoaste si raspunde de negociere. Marimea si structura echipeii de negociere O echipa de negociere trebuie sa aiba un management personal specializat in domeniile comercial. .. know how.sa se asigure ca contractul este intocmit conform mandatului. de 8 si pot fi extinse din derivarea lor la peste 100. asigurarea cu piese de schimb. Expertul tehnic trebuie sa stabileasca calitatea produsului. conditii de baza din contract. .3. . structura echipei de negociere trebuie sa cuprinda personal cu aptitudini in domeniul comercial. transport. . Compartimentul juridic trebuie sa cunoasca clauzele din contract ce pot sa existe. financiar si juridic. apeleaza la societati specializate: societati de man agement. Expertul juridic trebuie sa fie pregatit pentru a negocia aspecte legate de conditiile contractului. documentul final este recomandat de catre compartimentul juridic pentru int ocmirea lui corecta si prezentat conducatorului echipei de negociere pentru semn are. practica comerciala.3.sa finalizeze si sa semneze contractul. credite.sa pregateasca planuri de negociere prin simulare. care dispun de personal specializat. clauze. know how ul existent. garantii pentr u desfaceri si termenele de plata.abilitatea de a conduce echipa de negocieri indiferent daca structura acesteia este tehnica. comerciala si organizatorica. modul de rezolvare a litigiilor. service. termenele de livrare. tehnic. . . Se poate alege un conducator a plicând unul din urmatoarele criterii: . transport. termene scadente. Compartimentul financiar se ocupa cu cerintele de creditare. 10.

. bilet (avion.sa aiba o solida pregatire profesionala. mape de prezentare ) Rangul de reprezentare in practica internationala s-a dovedit ca tratarea p artenerului de cel mai inalt grad (ministru.fixarea datei se va face tinând cont de anumite uzante: legatura de transport. . . .personalul firmei trebuie sa fie corect.5. Organizarea negocierilor si obtinerea informatiilor in afaceri Logistica negocierii ce cuprinde aspecte tehnico economice vizavi de org anizarea negocierii are in vedere: . . vizionarea unor obiective turistice. Preluarea delegatiei in unele cazuri este necesara prezentarea delegatiei p artenerului de la mijlocul de transport (aerian.sa se exprime vis a vis de partenerul de afaceri in mod clar. 10. a unor spectacole sau mese de protocol.la sediul intreprinderii din România .3. valuta pentru cazare.ora inceperii trebuie aleasa in asa fel incât sa nu fie in contratimp cu program ul partenerului sau cu ritmul lui biologic . sincer. vize.momentul de desfasurare se va alege in asa fel incât partenerul sa fie odihnit. cu acest e ocazii se numeste seful echipei de negociere. se poate pre lungi durata daca se doreste obosirea partenerului pentru zilele urmatoare .alegerea locului de desfasurare si constituirea echipei de negociere. director general.sa fie temperat si neentuziast. cataloage de prezentare. corect.durata unei negocieri intr-o zi poate varia de la 15 la 90 minute. Cu ocazia inceperii negocierii part enerului i se pot oferi cadouri de efect dar nu cu o valoare deosebita (pixuri.10. . Locul de desfasurare negocierii afacerii poate sa fie in trei locatii diferit e : . peste aceas ta durata atentia nu mai poate fi concentrata in mod corespunzator.sa posede capacitatea de a judeca problemele in mod practic si comercial.sa aiba spirit de cooperare dar si intransigenta cu partenerii de negociere. Indeplinirea formalitatilor de deplasare se refera la pasapoarte. brelocuri .4. . stabilirea datei de neg ociere.sa aiba trasaturi complexe de personalitate. . . diu rne. rabdator. .sa posede capacitatea de a retine si asculta argumentele partenerului . intuitiv.) nu este cea mai buna deoarece calea iesirii dintr-un anumit impas nu mai exista. . tren). p entru a evita derularea unei negocieri in criza de timp.invitarea partenerului se face in timp util si se mentioneaza toate problemele ce se vor discuta la negocierea ce va avea loc. Avantajele desfasurarii unei negocieri la sediul intreprinderii: * constituirea unei echipe numeroase si chemarea pe parcurs a altor specialisti. Acordarea asistentei necesare pentru folosirea timpului liber a partenerulu i. * luarea mai rapida a unor decizii si posibilitatea de a face mici modificari.la sediul intreprinderii din tara partenera. modificarea nejustificata a acesteia precum si amânari repetate pot conduc e la nemultumiri din partea partenerului. .pe un teren neutru (târguri si expozitii. pierzându-si posibilitatea reluarii tratativelor la un nivel superior.echipa de negociere sa formeze un tot unitar in jurul liderului acesteia . Calitatile si caracteristicile membrilor echipei de negocieri Din punct de vedere managerial si pentru a obtine succese in mod contin uu societatea comerciala trebuie sa dispuna de o echipa de negociere care trebui e sa posede anumite calitati cum ar fi : . . calm. etc. tren). .Ambianta gazda negocierii trebuie sa se ocupe de crearea unei ambiante pentru ca partenerul sa se simta mai bine si comod. dar logic. mostre. coerent si fara a folosii propozitii sau fraze ce ar putea fi interpretate intr-un mod nefavorabil .3. perseverent. deoarece tratativele necesita un consum de energie si nervi .

Desfasurarea negocierilor . in sensul ca negociatorii români sunt mai siguri. se realizeaza prin curatirea salii. inscenarea unor pierderi de documente deos ebit de importante si urmarirea reactiilor partenerului.mai buna cunoastere a partenerilor de afaceri si a echipei acestora . * predarea raportului. * posibilitatea obtinerii unor informatii asupra produselor realizate. 10. * avantaj psihologic. motiv pentru care a venit la sediul lui.4. * posibilitatea cunoasterii unor uzante si reglementari.purtarea unor discutii de principiu cu intrebarile aferente acestora .* pregatirea salii de negociere: pliante. etc. Avantajele desfasurarii negocierii la firma partenera sunt urmatoarele : * posiblitatea formarii unor pareri directe asupra partenerului. . degajati i ntr-o ambianta cunoscuta. * finalizarea negocierilor. * pregatirea negocierilor. 10. grafice pe pereti. Pregatirea negocierii se realizeaza si se coordoneaza de catre seful echipei de negocieri care nominalizeaza personalul din echipa de negocieri. metode si strategii de marke ting utilizate si comisioanele platite. termene de livr are. . controlul luminii. fotogra fii. . furnizare a unor anumite informatii proprii si observarea modului cum reactioneaza partenerul.. Predarea raportului acesta se preda la organele ierarhic superioare si o copie a acestuia la organele functionale ale societatii sau bifurcat numai la p ersoanele abilitate de catre managerul societatii. Avantajele in situatia in care negocierea se face la târguri si expozitii sun t de altele parti datorita faptului ca ambii parteneri de afaceri au conditii si milare cu un plus pentru societatea care este expozanta datorita faptului ca ace asta dispune de un personal special pregatit pentru târguri sau expozitii si expe rienta in prezentarea in bune conditii a produselor sau serviciilor oferite tert ilor. pregateste mostrele si in caz de necesitate introduce in echi pa de negocieri si un translator. * realizarea negocierilor. Finalizarea negocierilor se intocmeste de catre membrii echipei un raport de finalizare.introducerea in subiectul negocierilor a tuturor datelor disponibile . * prezentarea fabricii daca este cazul sau a unei mici expozitii cu produse pe c are societatea le produce sau comercializeaza . aerisirea salii. Acest lucru se realizeaza prin asa zisa metoda a baloanelor de incercar e . Microclimatul negocierilor Microclimatul negocierilor presupune atingerea a din partea gazdei cite va aspecte indispensabile procesului de negociere cum ar fi : * organizarea salii de negociere. Realizarea negocierii ce cuprinde 5 sub nivele ce presupune : . raport ce va cuprinde documente.6.elaborarea unor concluzii preliminare pentru fiecare capitol de negociere . informeaza echi pa asupra cazului. In vederea elaborarii unei st rategii e necesar sa se foloseasca diverse tehnici pentru a afla intentiile part enerului. conventii semnate.3. organizarea de discutii neoficiale de culegere. termene de plata. penalitati. . * posibilitatea aflarii unor canale de distributie. * posibilitatea intreruperii discutiilor in momente delicate cu pretextul ca nu are mandat sa negocieze. solicitarea implicarii cât mai profunde in tranzactii din partea partenerului prin formarea unor delegati i numeroase si bine pregatite. Un dezavantaj il constituie faptul ca partenerii stiu ca in calitate de exportat or este interesat sa vânda produsul.purtarea unor discutii in fond si cu intrebarile aferente acestora . Aceasta metoda consta in modificarea propriei strategii si urmarirea reactiilo r partenerilor. statistici. i ntrebari directe unor terte persoane. amenajarea sa Organizarea salii de negociere lii cu panouri si grafice.

in raport cu interesele urmarite. care conduc treptat la realizarea unui acord de vointa i ntre parti. Angajamentele sunt expediate prin formulari imprecise. Indiferent de situatia creata. cu fermitate si autoritate. Bugetele de protocol zgârcite fac negocierile dificile si perdante. frazele sunt construite cu grija si in li mitele celei mai desavârsite politeti. O ma sa buna. Are o durata scurta. Argumentele sunt astfel formulate incât sa fie intelese de partener. Dezvaluirile de intentii si pozitii de negociere pot fi facute prin form ularea de pretentii generale de genul: In ultimele tranzactii. pur si simplu nu poate fi facuta. dar la japonezi sau chinezi. nu-i nimic corupt in a satisface micile placeri . se propun mici daruri simbolice. o ambianta placuta si micile cadouri nu inseamna câtusi de putin bacsisur i sau mita. c) Argumentatia si persuasiunea este faza care urmeaza si poate fi delim itata mai mult sau mai putin precis de faza anterioara. Se evita . b) Schimbul de mesaje si comunicarea pozitiilor este etapa in care parti le isi furnezeaza reciproc informatii cu privire la obiectul negocierilor si la problemele aflate in discutie. Se clarifica pozitiile declarate de negociere si se cladeste baza argumentatiei ulterioare. de reg ula.se accepta de la inceput ideea ca discutia va provoca anumite schimbari in p ropriul rationament. .Negocierea propriu-zisa demareaza o data cu declararea oficiala a intere sului partilor in realizarea unei tranzactii sau chiar a unei relatii comerciale stabile. concesii.lansarea unei probleme se face numai dupa o anumita anticipare a reactiei pr ovocate partenerului. a) Protocolul de prezentare si priza de contact reprezinta partea de deb ut a negocierilor care. Protocolul rafinat si micile favoruri pot influenta marile decizii. se schimba fraze de politete. Este o introducere necesara si util a. sport. firma noastra nu a acceptat marje de profit sub 15% . . In fata interlocutorului sunt prezentate atâtea elemente câte sunt necesare si suficiente.se foloseste o argumentatie preponderent logica sau preponderent emotionala. chiar si cu intentia nemarturisita de a face partenerul mai receptiv si mai di sponibil. Un rol important in realizarea unei comunicari deschise si consistente o are capacitatea partenerilor de a face reciproc concesii si compromisuri. Ridicarea unor pretentii in fazele urmatoare este anuntata prin exprimar ea unor aprecieri de genul: Nivelul preturilor pe care le anuntati este mult sub (peste) asteptarile noastre . in aparenta. . probe si demonstratii. cu nostinte comune. Tr ebuie sa fie clare si ordonate logic. este consacrata oricaror altor preocupari d ecât cele privind negocierea propriu-zisa. daca este cazul. De-a lungul acestui proces. La americani. Nici mai multe. pot fi delimitate patru faze cu continut relativ distinct: a) protocolul de deschidere si prezentare. obiectii etc. explicabila in aceea ca negocierea este un proces de comunicare interumana in care trebuie gasit limbajul si atitudinea adecvata. b) schimbul de informatii si declararea pozitiilor. sub 10 minute. d) concesiile si acordul final. de pilda. se poarta discutii despre familie. vreme. pledoarii si schimburi de informatii. persuasiunea si obiectiile. nici m ai putine. tatonari. cu caracter de ge neralitati: partenerilor preferati le-am facut livrari in termene mai strânse . politica etc. Se fac prezentari. c) argumentatia. Derularea procesului de negociere efectiva consta intr-o succesiune de contacte si runde de discutii. delimitarea este destul de clara. in functie de structura de personalitate a partenerilor. Comunicarea dintre parteneri trebuie sa respecte si anumite cerinte de o rdin tehnic precum: .solutiile divergente sunt aduse in discutie cu tact si delicatete sau. prin argumente. Rolul acestei faze este acela de a consolida pozitiile de negociere deja declarate. In lumea afacerilor.

superlativele si formularile bombastice sau artificiale. Puterea de convingere scade atunci când discursul cuprinde prea multe adje ctive. Din contra, credibilitatea creste atunci când discursul este concret si pre cis. Concret inseamna multe nume, cifre si locuri. Exemplele cresc puterea de co nvingere. Pentru a fi si mai convingatoare, argumentatia trebuie sprijinita cu div erse auxiliare care angajeaza senzorial, in sensul ca se adreseaza direct simtur ilor: fotografii, montaje demonstrative, mostre, grafice, articole si taieturi d in presa, pasaje din manuale, publicatii de specialitate, cazuri concrete etc. O demonstratie de doua trei minute poate fi mai convingatoare decât ceasuri intregi de explicatii descriptive. Pentru intarirea argumentelor si cresterea fortei de persuarsiune asupra partenerului se pot folosi diverse tactici de presiune, unele bazate pe influen ta pozitiva, altele bazate influenta negativa.Tabelul 2.1 Folosirea auxiliarelor senzoriale in procesul de argumentare gustul guste dati Vinul tesatura Aceasta ventilator auzul acesta este porniti-l,pipaie, Este sa lasati vazul,ceasmiroasa silentios loviti, afectate mai socuri Mirosulpipaitulsa sa imbrace lasatiparfum conferaverbal Acestunauzulenuntullaasculte Simturisasilasatiaccentueaza supletea si Demonstratiacategoriamistermai barbatesc tonifica pielea ProdusulDinrezistacadatacticilor cu influenta pozitiva fac parte promisiunile, r sec, ecomandarile si recompensele. Promisiune: Mai târziu, daca veti cumpara mai mult, vom putea livra si pe c redit comercial A promite in limite rezonabile inseamna a da sperante. Sperantele obliga la fel ca si promisiunile. Când nu se poate smulge o concesie, se recomanda sa se obtina macar o promisiune. Recomandare: Pe piata A intrati mai usor cu marca Y, dar pe piata B intra ti sigur cu marca noastra Adesea, recomandarile iau forma unui gen de promisiune mai vaga, mai voa lata, care nu angajeaza in mod direct, dar care este dependenta de un anumit com portament al partenerului. Recompensa (concesii la schimb): Acordati-ne exclusivitate pe piata si re nuntam la doua procente din pret In clasa tacticilor de persuasiune cu influenta negativa se regasesc ave rtismentul, amenintarea si represaliile. Avertismentul: Daca nu ajungem la un acord satisfacator, noi putem contac ta clientii dvs. si in mod direct sau prin altcineva Amenintarea: In eventualitate ca nu faceti livrari de Craciun, as putea f i nevoit sa gasesc alt furnizor Represalii: Ati tergiversat inutil acceptarea unor conditii rezonabile, m otiv pentru care retragem exclusivitatea pentru regiunea X si suspendam temporar negocierile . Persuasiunea nu se rezuma in nici un caz la mesajele strict verbale. Sun t aruncate in lupta resursele metalimbajului si ale limbajului trupului. Acestea pot spune mai mult, mai repede si pot exercita o presiune psihologica mai mare si mai subtila decât mesajele verbale. Aici se regasesc: tonul si inflexiunile voc ii, accentuarea cuvintelor, ritmul vorbirii si pauzele dintre cuvinte sau perifr aze, tusea sau cascatul, tacerile, ascultarea activa, zâmbetul si incruntarea, pri virile, mimica, postura, gesturile, imbracamintea si aspectul exterior etc. d) Concesiile si acordul formeaza obiectul preocuparilor din ultima faza a negocierilor sau din ultima parte a unei runde de negocieri. Partenerii, rese mnati cu ceea ce au putut sa smulga sau sa pastreze, devin mai concesivi si pot sa cada la o intelegere. Un bun negociator va continua, insa, sa argumenteze atâta t imp cât partenerul face inca acelasi lucru. Punctul in care se poate trece la finalizarea negocierilor poate fi identif icat uneori prin aceea ca partenerii, obositi sau grabiti, abordeaza aspecte col aterale precum locul in care se vor semna documentele sau modul in care va fi sa rbatorita intelegerea. Acordul poate fi obtinut global, intr-o singura runda, sau poate fi obti nut secvential, sub forma unor acorduri partiale convenite in mai multe runde su ccesive sau pe mai multe probleme distincte. Daca negocierile s-au desfasurat la modul onest si corect si daca partile se aflau in conflict sau in divergenta, i nevitabil, acordul va insemna un compromis acceptabil de catre toate partile neg ociatoare.

Fara concesii si compromisuri, realizarea unui acord acceptabil si avant ajos pentru toate partile nu este posibila. Concesia constituie renuntarea unilaterala de catre una dintre parti la una sau mai multe dintre pozitiile declarate, pentru a crea conditiile favorabil e unei intelegeri. Legea psihologica a reciprocitatii face ca la concesii sa se raspunda tot cu concesii. In practica negocierilor, pot exista concesii reale si concesii false sa u formale. Concesiile reale se poarta asupra unui interese reale ale partenerulu i concesiv, iar concesia falsa, doar asupra renuntarii la niste pretentii formal e. Falsa concesie constituie o simpla tehnica sau un simplu truc de negociere. Compromisul reprezinta acordarea de concesii reciproce si compensatorii pentru a debloca tratativele si a face posibil acordul partilor: Daca eu as face aceasta pentru tine, tu ce mi-ai oferi in schimb? De altfel, intregul proces de negociere inseamna un sir de concesii si c ompromisuri pe care negociatorii le ofera sau le accepta, incercând sa-si apere po zitiile proprii, fara a lovi inutil sau prea mult in pozitiile adversarului. Obiectiile. Acolo unde nu se fac concesii, trebuie formulate obiectii. A cestea pot fi obiectii formale, adica facute din ratiuni tactice, caz in care po t fi dejudecate mai usor, dar pot fi si reale, bazate pe interese si pozitii dur abile. In acest caz, combaterea obiectiunilor nu este posibila fara contraargume nte solide. Negociatorii buni nu se tem de obiectii. In plan psihologic, obiectia es te o confirmare a interesului partenerului si un indiciu ca directia este buna. Obiectia poate fi un semn ca partenerul este in dubiu si are nevoie de noi infor matii sau de un mic impuls pentru a se decide. Exista desigur si obiectii false sau tactice, care sunt formulate tocmai pentru a ascunde adevarata problema. Ind iferent de natura obiectiilor, ele trebuie tratate cu toata atentia, competenta, politetea si ingaduinta disponibila. Obiectiile se vor nota cu grija. Intre metodele de combatere a obiectiunilor pot fi retinute: - folosirea obiectiilor ca punct de plecare pentru formularea si lansarea cont raargumentelor. De fapt, marele secret in abordarea obiectiilor este acela de a da partenerului satisfactia ca a fost ascultat, inteles si tratat cu seriozitate , - amânarea si ocolirea temporara, prin expedierea rezolvarii obiectiunii la un a lt moment ulterior, aflat dupa caderea de acord asupra aspectelor in care exista consens, - reformularea obiectiei, in scopul expunerii sale in termeni mai accesibili s i a rezolvarii ei gradate sau in trepte, incepând cu aspectele usoare si sfârsind cu cele dure, - eludarea si ignorarea totala a obiectiunilor, prin tactici non-verbale precu m tacerile si ascultarea, atunci când exista suspiciune de obiectii formale, - compensarea sau oferta de recompensare si avantajele echivalente care prives c alte parti si secvente din cadrul acordului final, - anticiparea obiectiunii si formularea acesteia mai inainte de a o face parte nerul, având grija sa punem in evidenta slabiciunile si lipsa de fundament a acest eia. Concilierea este o actiune, mai curând informala si nesistematica, prin ca re o terta persoana fizica sau juridica intervine pe lânga partile aflate in confl ict, incercând sa le readuca la masa tratativelor pentru a ajunge la o intelegere. Medierea este o forma de interventie mai activa in relatia dintre partil e in conflict, in care terta persoana joaca un rol activ, inclusiv la masa trata tivelor, unde partile pot accepta procedurile de conciliere propuse de mediator. Arbitrajul este o forma de mediere in care solutia sau procedura oferita de arbitru devine obligatorie pentru partile in litigiu. Acest lucru se intâmpla atât in cadrul arbitrajului oficializat (obligatoriu), când arbitrul este legal cons tituit cu acest scop (ex. Consiliul Concurentei, CAN etc.), cât si in cadrul arbit rajului voluntar, atunci când partile aleg arbitrul de comun acord. Pretentii care nu sunt negociabile sunt acelea ce privesc aspecte in car e una dintre parti considera ca nici un compromis nu este posibil. Adesea, acest ea se refera la tabuuri si credinte religioase (sarbatori, ordine de zi), la con

vingeri politice (usi inchise, aliante, furnizori de o anumita culoare politica) , la alte valori culturale specifice sau doar la anumite uzante comerciale (de p ilda: costurile noastre nu pot fi divulgate , pastrarea secretului comercial impune ). Introducerea pretentiilor care nu se pot negocia provoaca adesea o anumi ta tensiune si ostilitate dinspre partea lezata ; asteptarile sale se reduc. Daca i si asuma riscul pierderii afacerii, negociatorul poate fie sa invoce astfel de p retentii, fie sa nu le accepte pe ale partenerului. Acest lucru trebuie bine cânta rit. Principiul de baza este transparenta si negocierea totala, dar exista destu le situatii in care cererile nenegociabile pot fi admise, chiar daca prima react ie este aceea de a riposta. Negocierea conditiilor de expediere, transport si asigurare Acest gen de negociere implica, in marile contracte, participarea unor s pecialisti in tehnica expedierilor si transporturilor internationale, domeniu de o importanta majora in infaptuirea comertului international. Se vor negocia cla uzele privind fixarea mecanismului de expediere, depozitare, incarcare, tranzit in vama, la stabilirea cailor optime de transport si a mijloacelor adecvate, pre cum si clauzele referitoare la asigurarea marfii pe parcursul transportului. De asemenea, vor fi fixate costurile de transport, expediere si asigurare, in strânsa corelare cu stabilirea pretului general al contractului si a conditiilor de pla ta. Se vor stabili drepturile si obligatiile ce revin partilor in derularea tran sporturilor, in indeplinirea formalitatilor de expediere si asigurare. 10.6. Tipuri de firme participante la negocieri Tranzactiile comerciale externe presupun o mare varietate de parteneri cu a numite caracteristici date de ordinea de drept ce guverneaza aceste state. Clasi ficarea acestora are in vedere 4 criterii: * proprietatea. * marimea firmelor. * pozitia firmei in lantul de distributie. * dinamica activitatii firmei. a) dupa forma de proprietate putem intâlnii in procesul de negociere : - societati de stat (guvernamentale). - societati parastatale (ce au un anumit grad de autonomie). - societati transnationale (ex. Coca-Cola, Shell, etc). - societati private (trust, concern). b) Marimea si dimensiunea firmelor: societati comerciale mari. societati comerciale mijlocii. societati comerciale mici. c)Pozitia firmei in lantul de distributie a produselor : societati comerciale de tipul importator direct; societati comerciale de tip ,,en grosist ; societati comerciale de tip ,,detailist ; societati comerciale ce devin beneficiari directi ai produsului ; societati comerciale de intermediere intre producator si benficiar. ; d)Dinamica activitatii: societati stabile cu un ritm de crestere constant. societati cu o crestere relativ mare. societati in declin, unde avem un ritm scazut al activitatii. 10.7. Personalitatea psihologica a negociatorului In analiza psihologica a negociatorului se ia in considerare reactia pe care o are acesta si tipul de reactie pe care il are la diferiti stimuli interni sau externi pe parcursul negocierii. Factorii specifici fiecarui tip de person alitate se bazeaza pe anumite caracteristici bio-fiziologice ale fiecarui indivi d, astfel ca vom intâlni mai multe tipuri de personalitati ce au anumite trasaturi definitorii .:

inactiv secundar rezulta un tip de personalitate apatic. 10. transport. partener.C. O.1. modalitati de plata.8. Mandatul echipei de negociere Consta in instructiuni date conducatorului echipei de negociere de catre co nducerea societatii si este diferit de planul elaborat de echipa de negociere si reprezinta anumite aspecte prin care echipa trebuie sa le aplice pe parcursul n egocierii.E. inactiv primar rezulta un tip de personalitate nonsalant. * neemotiv. Auto-observarea . lacrimi. Centrul de pregatirea si formare . concurenta. * compartimentul de conjunctura a societatii. * directii de specialitate din Ministerul Comertului. e. * durata raspunsului la evenimente si la mai multi stimuli (reactia scurta e o r eactie primara. * emotii.A. pr et maxim acceptabil. Aceasta tine de caracteristicile. pret minim.A. c. Educatie si cultura b. conditionari de livrare. c)sa defineasca obiectul negocierii.U. d.. e)sa stabileasca caile prin care se va poate comunica. plâns. * studii de conjuctura.N. surse externe oficiale si su rse ale partenerilor de pe piata. * neemotiv activ secundar rezulta un tip de personalitate flegmatic. de trasaturi innascute pe care le are si care trebuie sa se manifes te in sens curajos. indignare. activ primar rezulta un tip de personalitate activ. Instruirea.* emotivitatea consta in reactia unui individ la un eveniment ce consta in entuz iasm. iar reactia care persista timp indelungat la un eveniment e o re actie secundara). activ primar rezulta un tip de personalitate radiant. calitate. Efortul individual al fiecaruia . f)sa se fixeze perioada de desfacere a negocierilor si cea de finalizare a acest ora si nu in ultimul rând programul de desfasurare a tratativelor. b)sa mentioneze persoanele ce fac parte din echipa de negociere. Sursele de informare din tara pot fi: * compartimentul de marketing ale societatii. * neemotiv. de personalitatea cu care in mod automat este inzestrat individul. * institutele de cercetare si proiectare. inactiv secundar rezulta un tip de personalitate jovial. * caracterul activ al individului ce va determina un tip de personalitate pentru fiecare individ astfel ca determinarea devine multifactoriala si are o rezultan ta psihologica. Elaborarea acestuia se face si cu participarea echipei de negocier e si a sefului acestuia. Succesul unei afaceri este determinat in mare masura de personalitatea unui negociator. Sursele de informare din cadrul unei negocieri Sursele de informare pot fi surse din tara..7. desigur aceasta structura fundamentala este influentata de anumiti factori: a. * studii de produs. Mandatul de negociere are un caracter strict secret. 10. * organisme de specialitate F. Surse externe: * O. credit co mercial. Acest mandat este pregatit in forma scrisa si semnat de catre directo rul unitatii.O. * emotii.C. inactiv primar rezulta un tip de personalitate nervos. exuberant. Viata . credit bancar. etc. studii de marketing. Acest mandat trebui e sa contina urmatoarele: a)cine este conducatorul echipei de negociere. d)sa sintetizeze informatiile despre piata. * neemotiv. * emotii.

furnizorii . reclame. târguri si expozitii.alti parteneri de afaceri . .Informatiile oferite informatiile pe care negociatorul le obtine din mass medi a sau date statistice. enciclopedii.c. 4.1. e. .prospecte ale partenerilor. studii. * contracte.informatii de uz intern. procese de fabricatie utilizate. 10.Informatiile voalate cartile de telefon. chestionarea partenerilor de piata.Informatii de uz intern cuprind diferite tipuri de informatii date si sugestii asupra unor fenomene ce pot influenta piata informatii confidentiale privind unele comisioane. * dosar cu situatia conjuncturala a pietei. . politica de investitii.t.agenti comisionari proprii. * dosar cu sursele de finantare. preturi. stiri si alte reglementari publicate.informatii nevoalate. Astfel se vor intocmi urmatoarele tipuri de dosare : * dosar cu specificatiil tehnice.cercul de relatii din jurul personalitatilor. garantii tehn . . * dosar cu specificatie comerciala. Sursele partenerilor de pe piata: .cercetari de piata . bonificatii si politici comerciale. comunicate de p resa. ..informatii secrete. Astfel vom intâlni: prospecte si cataloage. * dosar privind concurenta de pe piata. * dosar privind bonitatea partenerului. privind unii agenti sau comis ionari utilizati . amenintarea cu creare a unor probleme pe piata.Informatiile secrete cuprind in general * metode si modalitati de penetrare pe piata. exportu l. schimb de informatii prin mese rotunde.anchete pe baza de chestionare si discutie cu unii parteneri de afaceri 5. . * scheme de organizare. tehnologici. Aceste informatii se pot obtine de la fosti angajati. stiri privind relatiile de afaceri. stiri si reportaje TV. date statistice. Aceste informatii nevoalate se pot obtine prin examinarea sub diferite aspect e a produselor concurentei prin evidentierea punctelor tari si a punctelor slabe . 2. cursuri practicate la bursa.Informatii nevoalate cuprind date despre cifra de afaceri (camera de comert). . 3.informatii oferite. rapoarte de sinteza internationala * camera de comert si industrie * servicii de urmariri a pietei * institute de comert * redactii ale unor ziare * biblioteci si universitati . documente si ce rcetare de birou.al Comunitatii Europene etc. oferta de contra servicii sau cadouri. intentiile societatii privind importul. * strategii de marketing. Dosarul tehnic Pentru instalatii si echipamente complexe se elaboreaza fise tehnice in car e se descriu parametrii tehnici. Informatiile ce se obtin din aceste surse se pot clasifica dupa o serie de tipo logii cum ar fi : .8. preturi practicate la diferite niveluri de distributi e. clientii firmei . . .informatii voalate. Intocmirea dosarelor de negociere consta in angajarea si structurarea da telor si a informatiilor culese din sursele mentionate vor fi sistematizate si s e vor alcatuii anumite dosare ce vor fi de un real folos in negocierile ce vor u rma . calitate. tabele de pretu ri. 1. * publicatii. publicitate. toleranta. * retele de distributie utilizate.

Dosarul cu sursele de finantare Construirea unui obiectiv complex este de neconceput fara o finantare facut a de anumite institutii bancare sau participarea lor pentru desfasurare a afacer ii . 10.2. Dosarul privind concurenta Succesul unei negocieri creste atunci când echipa este bine documentata privi nd posibilitatile industriale si comerciale pe care le au firmele. protejarea preturilor la riscurile fluctuatiilor cursurilor de schimb. unele conditii comerciale vizavi de contract pentru care se va intocmi o fisa comerciala ce cuprinde: 1. bancile ce garanteaza solvabilitatea . * posibilitatile de transport.8.conditii comerciale ce urmeaza sa fie negociate cu alte firme concurente 2. * Reteaua de telecomunicatii fixa si mobila .9. modul de rectificare al preturilor la vânzarile pe termen lung. * contingetari existente .8.Dosarul de conjunctura In cadrul conjuncturii se vor lua in considerare materialele legate de cont ractele incheiate cu firmele concurente privind aspecte tehnice si comerciale. felul ambalajului. situat ia drumurilor pe care acesta le are. indiferent de natura contractului incheiat pen tru evitarea partenerilor insolvabili sau probleme de credibilitate pe piata. capitalul financiar si valutar. 10.nivelul de pret minim sau maxim 4. * puterea de cumparare a monedei locale.5. reputatie economica. Pe baza informatiilor detinute de echipa de negociere aceasta va trebuii sa contracteze mai multe surse de finantare in situatia in care partenerul nu si-a asigurat propriile mijloace de plata.clauze inserate in contract: conditii de livrare.4. 10. prognoza privind evolutia pietei 3. produsele liv rate de acestea pe piata. Continutul lor trebuie sa exprime caracteristicile tehnice si tehnologice ale produsului.ice. 10.8. Planul tactic al negociatorului Prin acest instrument negociatorul incearca sa-si defineasca o atitudine . 10. In cazul tranzactiilor internationale firmele la intocmirea fisei de conjun ctura vor lua in considerare aspectele: * taxe vamale practicate . In cazul produselor de complexitate mai redusa sunt suficiente specificatii le existente in prospectul sau cataloagele de prezentare.6. calitatea pe care o are acesta cu exactitate. * modul de transfer al profitului. * alte restrictii sau alte facilitati acordate de stat. nivelul te hnic al nemultumirilor.elemente extrase din conjunctura.8.8. Dosarul comercial Ce va cuprinde informatii privind pretul. financiara. Toate acestea le vom g asi sub forma unor fise tehnice pe care furnizorul le inainteaza partenerului de afaceri cu câteva saptamâni inainte de negociere.Dosarul privind bonitatea si credibilitatea firmei partenere Intrarea in afaceri trebuie sa se faca numai cu agenti economici solvabili. ga rantarea platilor in cadrul vânzarilor pe credit. * nivelul importurilor . 10.3. creditele p e care acesta le are si nu sunt rambursate. Din dosarul de negociere trebuie sa rezulte sediul firmei partenere. depistarea slabiciunilor privind calitatea. eforturi si relatii. Echipa de negociere trebuie sa-si cristalizeze punctul de vedere la inceput ul negocierii cu privire la resursele de finantare. mijloacel e si caile de transport.

* informatii cu privire la calitatile si capacitatea membrilor echipei manageri ale . Intimitatile de ordin tehnic nu pot fi separate de cel e de ordin comercial si communicate dozat si selectiv oponentului decât de un spec ialist cu o formatie completa. in concordanta cu legislatiile competente in materie. -convenirea unor solutii de compromis. In legatura cu informatiile privind calitatile partenerului negociatorul tr ebuie sa fie pregatit sau documentat privind tipul de partener. -utilizarea unor tactici adecvate si a unor mijloace de contracarare. Elaborarea atitudinii se face având si experienta altor negocieri cu acela si partener si se va incerca un paralelism intre aceasta situatie. 10.10. O multitudine de aspecte dintre cele mai complexe implica analizele si discutiile intre specialistii care negociaza tranzactii de .11. vor tre bui turnate in tiparul juridic al normelor uniforme de drept al comertului inter national al uzantelor comerciale internationale sau in compromisurile juridice. In faza de post negociere vom intâl ni urmatoarele situatii: modificarea. * experienta eventualelor negocieri pe care le-a mai avut cu acesta. 10.Negocierea conditiilor tehnice si de calitate Aceasta negociere o desfasoara specialistii in probleme tehnice. a semenea lucruri nu se pot infaptui fara participarea la dezbateri a unor juristi cu pregatire temeinica in dreptul comercial international. in care verif icarea planului nu poate fi facuta de toti membrii echipei atunci se vor folosi membrii de baza si se va incerca ca unii dintre ei sa faca la negociere fata si altor aspecte decât cele pentru care sunt pregatiti.globala fata de partener. completarea sau prelungirea contractelor. altfel se negociaza cu un partener corect care nu accepta nici un repros sau altcumva se negociaza cu un partener calm. de prof il. * verificarea planului de negociere cu membrii echipei sale. -semnarea documentatiei. organizarea s edintelor de negocieri. Faza de post negociere In aceasta faza se vor urmari si rezolvarea problemelor aparute pe parcursul derularii tranzactiilor. Alcatuirea acestui plan este influentat de urm. -schimbul de concesii in regruparea pozitiilor. Prin urmare. buna demarare a tranzactiei. aspec te: * informarea privind capacitatea si calitatile partenerului de negociere (puncte forte si slabe). Gar antiile ce le poate oferi partenerul. Etapele unui proces de negociere sunt: * faza de prenegociere * faza de negociere propriu zisa * faza de post negociere Faza de prenegociere 80% din aceasta faza consta in culegerea de informatii. in limitele admise de legislatiile nationale si in concordanta cu legea de cârmuir e a contractului convenita intre parti. etc. -perioada de reflectie in redefinirea pozitiilor. solutionarea litigiilor prin arbitraj comercial. cumpatat si rational. dar care sa aiba si o buna pregatire in domeniul tehnicii comertului exterio r si al limbilor straine. negocie rea din grupa juridica are un rol hotarâtor in fixarea drepturilor si obligatiilor partilor. Negocierea propriu zisa are 7 parti distincte ce vor trebuii analizate si pregat ite cu profesionalism : -oferta si contra oferta. -argumentele si contra argumentele. In cazul negocierii marilor contracte. De ex. rezolvarea unor litigii sau reclamatii. Negocierea problemelor juridice Toate intelegerile intervenite in diferitele grupe de negocieri.

activitatea de coordonare trebuie sa fie incredintata economistilor cu serioase cunostinte mer ceologice. spre a se putea incinta sedintelor plenare temati ci elaborate in mod competent. 10.13. In caz ul negocierii exporturilor si importurilor de instalatii industriale complexe. Se va avea in vedere faptul ca principalul subie ct al negocierii din grupa comerciala il constituie pretul. Activitatea in aceasta grupa se va duce in paralel si in strânsa colaborar e cu activitatea desfasurata in celelalte grupe si. precum si dintre diferitele parti ale procesului tehnologic de ansamblu. Negocierea conditiilor de plata vizeaza. a modului de efectuare a expedierilor si transportului. necesita o strânsa corelare a deciziilor ce urmeaza sa fie adoptate in grupa de si nteza cu coordonarea centrala. 10. a modulu i de efectuare a receptiei etc. cu functionare permanenta. Tipuri de obiectii ridicate de parteneri: . in functie de natura marfii. cu experienta si receptivi la observatiile partenerului. Din aceasta decurge necesitatea ca in asemenea ca zuri. El trebuie sa aprecieze faptul ca obiectiile reprezinta o confirmare a interesului de cumparare manifestat de partener si evidentiaza pozitia pe care s e situiaza acesta. o mare diversitate de modsalitati de plata. care urmeaza sa fie negociate si adoptate in functie de interesul si pos ibilitatile partilor. dar in primul rând cu o pregatire temeinica in arta de a negocia. in cazul negocierii contractelor de cooperare industriala. in perioada nego cierii. a garantiilor. cu cea desfasura ta in grupa de analiza tehnica. si in grupa de sinteza sa predomine prezenta specialistilor cu pregatire m ultilaterala si. De asemenea. p recum: ingineri proiectanti. Desigur ca aceasta activitate este facilitata de prezenta unor birouri. Efectuarea acestor probe ne cesita atragerea de tehnicieni de inalta calificare. De multe ori.instalatii industriale si alte obiective economice complexe. in primul rând. in cazul operatiunilor de vânzare-cumparare de utilaje si instalatii complexe. incercari si demonstratii tehnic e. impli ca discutii ample si sofisticate in cazul produselor finite noi. capabil sa opereze cu promptitudine modificarile c erurte. econo misti care sa dispuna de o suficienta practica soldata cu rezultate pozitive. mod ul de finantare si. mecanisme. convingerea oponentului c umparator nu se poate definitiva decât numai pe calea efectuarii. laboratoare si centre de efectuare a probelor. subans amble. in special din domeniul constructiilor de masini. 10. cu noscatori ai mai multor limbi de uz international accesibile partenerului oponen t. Trebuie subliniat faptul ca. in str uctura echipei trebuie sa predomine specialistii de diverse profiluri tehnice. in primul rând. de probe de laborator. angrenaje. Dezbaterile in grupa tehnica sunt usurate daca in prealabil au avut loc contacte preliminare de clarificare intre specialisti.14. analize chimice. a conditiilor de plata. interdependentele tehnice dintre diferitele parti. in practica internationala. pentru instruire si scolarizare. in al doilea rând.. Negocierea conditiilor de plata Exista. constructori si tehnologi. Finalizarea negocierilor Psihologic specialistul nu trebuie sa se teama ca partenerul va ridica o biectii. probe pe teren etc.12. Negocierea modului de finantare capata aspecte deosebite când grupa va fi alcatuita din cunoscatori ai problemelor de tehnica vânzarea-cumpararea are loc pe baza de credit. Negocierea conditiilor comerciale In structura grupei care negociaza conditiile comerciale. cu o temeinica pregatire de profil tehnic. in general. specialisti pentru acord are de asistenta tehnica. in special. mai ales când omologarea acestora nu a fost cer tificata pe piata de desfacere in cauza. iar dimensionarea ac estuia nu se poate face decât printr-o temeinica cunoastere a evolutiei discutiilo r cu privire la fixarea nivelului tehnic si de calitate. s i. modalitatile de plata.

incerca obtinerea acordului pentru purtarea de noi negocieri in viitor.14. .neexprimate. cu totul diferit de cel precedent si sub linierea caracterului de compromis al acestuia cu respectarea interesului ambilo r parteneri. * Prezentarea unui nou punct de vedere. In vederea combaterii cu succes a obiectiilor ridicate de partener se vo r avea in vedere urmatoarele aspecte: a) localizarea precisa a obiectiei si aflarea motivelor care se ascund in spatel e acestuia prin formularea intrebarii de ce? . Obiectiile tari si intemeiate formulate de partener vor trebui reluate. d) respectarea opiniei partenerului care poate parea a fi gresita. cifre etc.plasa in centrul atentiei persoana negociatorului partener si se va incerca disocierea acesteia de rezultatul negativ. la o data ce urmeaza a fi convenita.incheia convorbirea cu alt subiect decât cel al negocierii. care ascund in spatele lor adevaratele probleme. insa acesta este avantajul sau principal). subliniind avantajele care compenseaza. 10. Obiectiile vor fi respinse utilizându-se o argumentare solida. In cazul unei desfasurari negative a negocierii se va: . b) pastrarea calmului si amabilitatii si evitarea manifestarii de surpriza. spre a crea premis ele pentru o despartire pozitiva de partener. * Minimalizarea diferentelor intre punctele de vedere si prezentarea unei propun eri de eliminare a acestor diferente in spiritul avantajului reciproc. . bazata pe f apte. re formulate intr-o forma convenabila si apoi respinse. Pe parcursul negocierilor este preferabil sa se accepte o obiectie condi tionat decât sa se recurga la o respingere brutala. j) verificarea intelegerii si acceptarii raspunsului de catre partener. * Explicarea faptului ca nu s-au luat in considerare toate elementele si introdu cerea unei formule de compromis. h) evitarea de a se da sfaturi care pot avea efect contrar. f) omisiunea unor obiectii minore sau acceptarea lor ca o solutie de compromis ( cu cedari in alte probleme). c) evitarea contrazicerii directe a spuselor partenerului. false. cu date noi. k) schimbarea subiectului dupa clarificarea obiectiei spre a face ca negocierea sa progreseze. . l) analiza ulterioara a obiectiilor partenerului in vederea gasirii celor mai bu ne argumente pentru contracarare.1. avea in vedere faptul ca mentinerea contactelor si a relatiilor comerciale pe ter men lung este mai importanta decât insuccesul unei singure negocieri. dar se va incerca di minuarea importantei acesteia. i) evitarea formularii unor raspunsuri putin analizate. datorite prejudecatilor. care se citesc pe fata partenerului. neconditionat. g) abordarea cu tact a obiectiilor cauzate de dorinta partenerului de a-si manif esta personalitatea si de a se impune. Formularile nu trebuie sa conduca la contrazicerea spuselor partenerului de o maniera care ar duce la concluzia ca acesta spune neadevarul. concretizat p rin dictonul s-a pierdut o batalie dar nu razboiul . intemeiate. argumentatia trebuie dublata de o atitudine priete noasa si politicoasa. Anumite obiectii ridicate de partener pot fi utilizate abil ca contraarg umente (aparatul este intradevar mic. datorite lipsei de informatii corespunzatoare. De asemenea. - . e) acordarea unei anumite valabilitati obiectiei formulate.incerca sa se renunte la intocmirea unei sinteze care ar scoate in evidenta neintelegerile. Metode de compromis in etapa finalizarii * Rezumarea celor doua puncte de vedere diferite si formularea unei propuneri de armonizare a lor printr-o solutie reciproc-avantajoasa.

. se pot utiliza urmatoarele metode: . se va cere partenerului sa aleaga intre doua aspect e pozitive distragând in felul acesta atentia lui de la optiunea majora a semnarii contractului: preferati plata in 12 sau 18 rate lunare? . 10. prin a ratarea consecintelor ce decurg din aceasta. obligându-l sa improvizeze altul.OPTIUNEA MAXIMA se utilizeaza in cazul unui partener ezitant. .Acceptarea conditionata in anumite conditii. momentul va trebui ales cu grija. in final. subliniind avantajele obtinute de u n alt partener de pe o alta piata sau pierderile suferite de un alt partener pri n neachizitionarea produsului. o simpla inclinare a capului.Reducerea la absurd a obiectiilor.2.tehnica ofertei adecvate vânzatorul cauta sa afle ce pret ar fi dispus sa plat easca partenerul pentru o marfa ideala si apoi incearca sa vânda la acest pret produ sul real de care dispune.10. Tehnici de finalizare cu succes a negocierilor Prevederile prin care se poate afla care este punctul in care partenerul ar accepta finalizarea sunt: .APROBAREA TACITA este mai simplu de obtinut decât un raspuns afirmativ. daca se agreeaza ideea. decât un anumit buget. . partenerul va raspunde desigur afirmativ la fiecare punct mentionat de spe cialist. . . . de o concesie a celuilalt si. in functie de reactia cumparatorului. specialistul va face un rezumat rapid. ca o concluzie. uneo ri.fie prin demonstrarea faptului ca sustinerea partenerului este falsa.Negocierea indirecta da dar . . aratând: . . .tehnica bugetului limitat cumparatorul se arata interesat in produs dar declar a ca nu are la dipozitie pentru achizitionare. ca re s-a incheiat la pretul X .tehnica concesiilor legate in care unul din parteneri propune o concesie pos ibila.INTREBARE DIRECTA este o concluzie logica a unei argumentari rationale si bine conduse si care conduce la formularea: consider deci ca sunteti deacord si v a rog sa-mi spuneti când sa incepem livrarea . ins uficient analizat. . Metode de respingere a obiectiilor . apoi. In functie de punctul in care partenerul ar accepta finalizarea. un mormait sau o tacere semnifica un acord a s puselor specialistului. legata.fie ca obiectia este lipsita de validitate. actioneaz a corespunzator.AFIRMATIA CONTINUA in cazul in care partenerul ezita sa finalizeze discuti a.tehnica ofertei ultime si finale are un caracter de ultimatum si revenirea a supra propunerii afecteaza credibilitatea si prestigiul celui ce o utilizeaza. pr in care aceasta devine nula. astfel se po t afla alternativele de oferta ale vânzatorului. care se teme sa ia decizia de cumparare.fie scotând in evidenta erorile de calcul ce stau la baza obiectiei.tehnica finalizarii conditionate cumparatorul se ofera sa cumpere o cantitat e mai mare sau o calitate inferioara daca pretul va fi redus cu un anumit procen t. . . .NARATIUNEA UNEI SITUATII ASEMANATOARE se va povesti partenerului o situati e similara cu cea in care se gaseste acesta. . . .tehnica comparatiei vânzatorul povesteste despre o tranzactie asemanatoare. metoda este simpla dar eficace.tehnica intrebarii directe formulata in ce conditii sinteti dispus sa incheia ti tranzactia? care ofera date certe despre intentiile partenerului. se negociaz a de la noul nivel. logic si optimist al elementelor conve nite. insa.14. apoi reincepe negocierea vechii cantitati la noul pret. se va putea spune deci putem incheia contractu l .15. intrucât este contrazisa de fapte.Anticiparea in cazul obiectiilor previzibile argumentatia proprie poate fi o rganizata astfel incât sa inlature cel putin partial obiectiile partenerului dezor ganizând astfel planul de expunere a acestuia.fie prin dezvoltarea unei teze personale contrare obiectiei partenerului. .

cresterea preturilor.Metoda martorilor invocarea unei terte persoane care sa aduca marturie . De asemenea. cons iderând razboaiele adevarate pietre de hotar ale etapelor omenirii. ci un concept restaurat cu care lucreaza sectoare largi de activitate umana. aluziei si reti centei. p. accentuând avantajele ce ii pot reveni oponentului din afacerea in ca uza si pierderilor pe care le-ar avea daca renunta la afacerea respectiva. de a patrunde incât mai mare masura in esenta obiectivelor pe care acesta le ur mareste. Din punct de vedere al tacticii se vor folosi toate prilejurile de a stârn i interesul si mândria specialistilor din echipa oponenta. state si institutii. va fi stapân pe situatie si va fi mult mai in masura sa adopte tactic ile ce se impun.Negarea directa a obiectiilor nefondate si incercarea de a localiza obiectia de la intreaga problema numai la o parte a acesteia. Sir Harold Nicholson spunea : Chiar in prei storie trebuie sa fi aparut momente când un grup de oameni primitivi au vrut sa ne gocieze cu un alt grup de oameni.16. . Negociatorul trebuie sa porneasa in formularea gândirii si argumentelor sa le de la intrebarea ce ar face el in locul oponentului. lipsa de materii prime etc . fiind tot timpul patruns de convingerea ca trebui e sa existe o cale de a se ajunge la o intelegere.. .17) .Analogia cu fapte si situatii petrecute in trecut.Metoda paradoxului prin utilizarea cu maestrie a suspensiei.Metoda interogativa raspunzând la intrebare cu o intrebare. In cadrul echipei pe care o coordoneaza. ( Diplomacy. invitându-l pe oponent sa-l asculte cum ar proceda el daca s-ar afla i n locul sau. apelând l a situatia incerta de pe piata. Simularea este indicat sa se exercite chiar in situatii de tensiune a ne gocierilor.. In momentul in care va reusi sa inteleaga scopul urmarit de oponent. Cooperarea nu este un concept nou.Metoda bumerangului prin care obiectiile partenerului sunt respinse. . Simularea substituirii trebuie efectuata pe tot parcursul etapelor de ne gociere. trebuind sa-si defineasca statutul re latiilor dintre ele. Inceputurile negocierilor internationale Societatile sau comunitatile statale. fie numai in scopul de a-si arata ca s-au lupt at destul in timpul zilei si ca doresc un ragaz in care sa-si adune ranitii si s a-si ingroape mortii. 1995. Trebuie remarcat faptul ca istoriografia nu marcheaza distinctia n eta intre cele doua tipuri de raporturi. de a le sublinia logica si a-i atrage la propriu punct de vedere. . au fost nevoite sa aleaga intre doua genuri de raporturi : conflictuale sau de cooperare.1. .Ignorarea obiectiilor si incercarea de a schimba subiectul discutiei. Empatia Este abilitatea negociatorului de a se substitui in rolul oponentului sa u. negociatorul trebuie sa exerci te sub forma de argumente si contraargumente sustinerea simulata a partenerului de pe pozitia acestuia. unul fiind considerat prelungirea celui lalt si in plus. conducatorul echipe poate sa-si dezavueze membrii echipei s ale (cu acordul prealabil al acestora).Amânarea raspunsului in vederea câstigarii de timp. care sa completeze argumentatia logica. Negocierea este instrumentul utilizat dintotdeauna pentru a mentine legaturi pasnice intre statele lumii. naratiunea istorica acorda loc precumpanitor conflictului. istoria n-a pus suficient in lumina rolul negocierilor. determinându-i sa-si retracteze propuneril e care au incordat situatia. 10. . CAPITOLUL XI NEGOCIERILE INTERNATIONALE 11. . Prin locul acordat conflictelor. Ce atitudine ar adopta s i ce contraargumente ar aduce. fara a cadea in extrema denigrarii acestora.

negocierea si negociatorii. conflictul fiind considerat ultima faza. Dupa 1815 urmeaza un secol dominat de politica de cancelariat. 11. o istorie a negocierilor. Prin aceasta metoda. de coalitii ale puterilor europene. Dupa o scurta perioada de revenire la normal. au reprezentat punctul de plecare spre extinderea co operarii in relatiile internationale. de negocieri si pacte secrete. Când civilizatia greaca este in plina dezvo ltare si se stabilesc relatii intre cetati. generând permanent ciocniri. In perioada dintre cele doua razboaie mondiale. potrivit intereselor acestora.2. Imperiul Roman de Rasarit a putut sa-si extinda influenta asupra triburilor din Sudan. in care seelaboreaza tehnicile prin care ea este practicata. Negocierile se confunda in ochii opiniei publice cu diplomati a si politica externa si cu manifestarile deschise ale acestora. crista lizate intr-un proces istoric indelungat. inhiba in parte functia negocierii. Specificitatea negocierilor internationale . Adân cirea relatiilor dintre tarile Uniunii Europene. negocierile intra intr-o nou a criza. sub Iustinian. incap abile de coexistenta. unde se recunosc si se consfintesc regulile si statutul profesiunii diplomatice. despre care fac mentiune documentele. circumscrisa dreptului international. conferintele si sesiunile supuse scrutinului universal. De-a lu ngul evolutiei relatiilor internationale. negocierile au o arie mai restrânsa si. cu sediul la Geneva. Dupa Congresul de la Viena. asa ca istoria negocierilor internationale se confunda in parte cu a ceea a diplomatiei in cursul Evului Mediu. si se incearca rezolvarea lor prin cooperare si nego ciere. negocierea ramâne functia principala a d iplomatiei. Anii 90 reprezinta insa inceputul unei noi schimbari in istoria omenirii. determinata de aparitia blocurilor politico-militare. utilizându-se negocierea si facându-se tot mai multe eforturi pentru evitarea conflictelor. Perioada de vârf a numita politica pe marginea prapastiei . Astazi. in primul rând. al carei climat natural este supletea si libertatea d e miscare.In istoria vechilor popoare. Arabia si Etiopia si sa mentina sub sfera sa de actiune populatiile din jurul Marii Negre si din Caucaz. constatam ca diplomatia greaca ar e creditul unei perioade incomparabil mai lungi de comert si relatii prospere. in timpul Renasterii Italiene si al p ortiunii de istorie care urmeaza pâna la 1815. Ca o reactie impotriva politicii de cancelariat si a rezultatelor ei. tendintele de institutional izare si cadrul lipsit de elasticitate. reglementat si proceduralizat. in plus. Daca din cele trei secole de inflorire a civilizatiei grecesti scadem razboaiele locale si conflictul din Peloponez. instituindu acestei crize o constituie asa -se politica de forta ca urmare a razboiului rece. dupa 1919 este proclamat principiul unei politici externe deschise. Ultimii 50 de ani constituie perioada cea mai propice negocierilor. peste vointa micilor popoare si state. Juridiciza rea relatiilor internationale ingradeste negocierea si o subordoneaza unor prece dente si unor proceduri. functiile diplomatiei se diferentiaza si arta negocierilor intra intr-o faza noua. Negocierea poate fi considerata o batalie pentru mentinerea pacii. nu o istorie de arme. adica solii. ca re serveau drept obiecte de schimb intre puteri. cu pronuntat caracter institutional. In Bizant. de schimbari dese si neas teptate pe harta continentului nostru. perioad a in care s-au incheiat tratate care au ajutat la depasirea crizei diplomatice ( Tratatul de la Roma. caderea comunismului in fostel e tari din blocul sovietic. Heralzii perioadei home rice erau acreditati pentru negocieri. arta negocierii infloreste. Tratatul de la Paris). Lumea greaca este prezentata ca un conglomerat de cetati competitive. arta si tehnica negocierilor cunoaste o dezvoltare fara preceden t si este practicata sub cele mai ingenioase forme. jucau un rol important. in relatiile dintre statele lumii se pleaca in primul rând de la disc utarea problemelor aparute. Intreaga istorie a Bizantulu i este. ca urmare a aparitiei ONU si a institutiilor specializate de vocatie universala. In civilizatia romana. Prin crearea Ligii Natiunilor. negocierile capata un c adru institutonal.

dar si intre parteneri apartinând unor natiuni diferite. . mult mai dificil de analizat si prevazut in cazul tarilor straine decât pentru propria tara. la ceea ce partenerul nostru doreste dincolo de curtoazia superficiala vom fi in masura sa . .2. Trebuie sa cunoastem anumite lucruri din istoria lor. Gratie acestei maniere de intelegere a raporturilor cu partenerii s traini si adaptându-ne stilul de comunicare ca si structura negocierii.Salacuse semnaleaza urmatoarele sase diferente103: . avem in vedere atât mediul inconjurator in sens lar g. . Aspectele culturale au un impact puternic asupra dife ritelor fatete ale negocierii. norme de co mportament. . In acest sens. In timp ce in cazul unei negocieri intre conationali este caracteristica o i dentitate comuna .Aspectele politice si legale. pot fi mentionate: . practica sociala. Literatura de specialitate admite sase diferente intre cele doua tipuri de negociere.etc. In acest sens. este interesant de descoperit p rincipalele diferente existente intre cele doua posibilitati. tabuuri si bineinteles limba.Aspectele economice. factori de ordin politic.11. uzantele profesionale si sociale.Rolul ideologiilor. . adica compartimentele birocratice . Celelalte trei diferente sunt intr-adevar foarte importante si pot marca pozitiv sau negativ comunicarea intre parteneri.Complexitatea (intre mai multi parteneri grupati in echipe ce lucreaza simulta n si cu mai multe obiective).Diferente intre sistemele politico-administrative (rolul ideologiilor) care tr ebuie luate in considerare deoarece pot influenta comunicarea pâna la blocarea ace steia.Riscul instabilitatii si al schimbarilor rapide. descoperirea si evaluarea diferentelor culturale . trebu ie sa luam in considerare caracteristicile specifice ale acestora pentru realiza rea unei comunicari eficiente. Pentru evitarea acesto ra. . dar sa faca efortul de a intelege ceea ce este diferit. cu toate repercursiunile exercitate asupra aspectelor logisti ce.Diferentele culturale. cât si comportamentele personale cu referire la sisteme le de valori. Exista patru caracteristici proprii ale negocierilor internationale104: Factorii culturali .Rolul jucat de guverne si administratii. convingeri si valori. reglementarile.Durata (esalonarea discutiilor pe perioade variabile).2.1 Diferente intre negocierile internationale si negocierile nationale Intrucât negocierile de afaceri se pot desfasura atât intre conationali. J. 11. in special problemele monetare. cu privire la aspecte diverse precum limba. Caracteristicile negocierilor internationale Având in vedere dimensiunea pe care o detin negocierile internationale. realizând o stare de empa tie.Rolul distantei. diferente ce vor a fecta comunicarea dintre parteneri prin contextul diferit pe care il ofera si ca re au in vedere in special transculturalitatea. . ritualuri. unica modalitate de reusita o constituie asimilarea de cunos tinte asupra acelei culturi.Diferentele culturale cu principal efect cresterea riscului unor negocieri.Diferentele intre sistemele juridice care trebuie cunoscute. din sperantele si aspi ratiile lor. negociatorul trebuie sa se orienteze spre cultura straina. sa se transpuna i n persoana interlocutorului apartinând celeilalte culturi. Ele privesc: . . incluzând aspectele juridice. intrucât se refera la fundamente in materie de drept. dintre care trei nu sunt in mod efectiv discriminante.2. in negocierile internationale exista disimilaritati uneori socan te ce il pot conduce pe negociator la comiterea de erori. . de reglementari. el trebuie sa fie nu numai tolerant.

Negocierea internationala se confrunta cu costuri si riscuri importante. Exista. energie si timp cheltuit este importanta. dar a caror pozitie ierarhica este stat utara. deoarece functioneaza i n circumstante absolut particulare ale caror elemente constituente nu vor fi nic iodata aceleasi. intrucât acestea pot avea drept interlocutori parteneri sofisticati . intervine de ambele parti un numar consider abil de parteneri corespunzând atât specificitatii tratativelor. aceleasi valori. Exigentele exceptionale ridicate in fata negociatorului international. ele sunt de lunga durata si presupun stabilirea simultana si interdependenta u nui climat . esentiala pentru negocierile internationale este cercetarea reciproca de catre parteneri a culturii interlocutorului. . unic si niciodata exemplar . iar negociatorul principal trebuie sa supravegheze evolutia negocierii globale . un rol important in negocierile internationale este asociat cu proble ma deplasarii la distante mari. in scopul realizarii stabilitat ii necesare unei comunicari eficiente. o mare varietate a contextelor. când au o amploare mai mare . a complexitatii comunicarii. asprimea relatiilor internationale. intr-o zona geografica straina. nu impartasesc acelasi mod de gândire. câmpul de actiune si durata negocierii : .ele sunt de scurta durata si axate pe concluzii rapide pr ivind tranzactia cu referire la oportunitati imediate. 105 Deci. Diversitatea considerabila a contextelor. Multipolaritatea negocierilor internationale .In fine. Exista trei variabile care amplifica varietatea contextului: zo na geografica. dar si prota gonisti slab pregatiti pentru negociere. dobândind un caracter extrem de complex. in special cele de mare anvergura. incidentele intervin deseo ri intr-o maniera neasteptata si pot compromite brusc o activitate de mare intin dere. dar si diferitelor nivele ierarhice la care se desfasoara acestea. negocierile internationale sunt prin excel . fiscale. Negocierile internationale cer de la negociatori competente foarte diferite . afecte si comportament. Datorita acestor caracteristici. intr-un ansamblu de constrângeri de o natura cu totul diferita . e tc). financiar-bancare. negocierea se deruleaza intr-un cadru transcultural si continutul negocierii este prin el insusi de nat ura transculturala. rivalitatile de tot felul si concurenta mondiala dura din domeniul economic.El va trebui sa tina seama de numeroase con ditii si situatii specifice : partenerii apartinând unor culturi diferite si care in consecinta. In cazul c elor de mica anvergura. . Trei elemente suplimentare sporesc exigentele in a ceste situatii : . marja de manevre este foarte strânsa pentru ambii parteneri . uneori aceste tratative se desfa soara paralel sau in contrapondere. organizationale. De aceea. neintelegerile sunt oricând posibile. negociatorul trebuie sa fie capabil sa treaca dintr-un registru in altul sau dintr-un ansamblu de reguli ale jocului. convingeri si ipoteze. a reprezentativitat ii. Sarcina negociatorului international este mult mai complexa si mai dificila decât in cazul negocierilor nationale.neutralizam fermentii de neincredere si ostilitate si de a capta atentia si int eresul celui cu care tratam. In negocierile internationale . de asemenea. prin definitie. negocierile internationale pot avea o anvergura foarte diferita. Interpretarile gresite risca sa fie numeroase. vor exista impl icit particularitati specifice zonei de la conditii climaterice pâna la regim poli tic si alte aspecte socio-culturale care vor influenta desfasurarea negocierilor . procesele de intentie sunt ceva obisnuit in ace ste circumstante. Exist a desigur o interactiune intre aceste nivele. iar negocierea se poat e derula pe mai multe nivele.Multiple ca aspect (comerciale. Fiecare negociere se prezinta cu propriul sau context original. a unei relatii si a unui contract prelungit al partenerilor. sau cu alte cuvinte. uneori. a uzantelor si strategiilor.Majoritatea negocierilor internationale reflecta. penalizarile si intâmplarile neplacute pot surveni oricând.Desfasurându-se. In aceste conditii. in vestitia in competenta.

3. natura mandatului cerut. Zartman106 se arata sceptic asupra profunzimii acestei influente si asupra manie rei de a o percepe. afinitatile profesionale. 4. tact. regrupând diferitele puncte in patru categor ii principale: I. Solutionare a unei probleme a interlocutorului când situatia o cere. 7. Ignorarea concurentei.Implicatii ale negocierilor internationale Negocierea internationala pune in lumina un anumit numar de puncte sensibile: . . experienta acumulata de negociatori.enta delicate si necesita multa rabdare. In sistemele economice. Negocierile internationale si cultura 11. Aceasta lista poate fi rezumata. In ceea ce priveste prioritatile sociale. Pentru majoritatea. Fayerweather (1976) propune o lista de patruzeci de puncte asupra careia negociatorul trebuie sa-si indrepte atentia. Din punct de vedere al mediului politico-economic. Mediul personalizat al deciziilor. 2. cu o reputatie favorabila si o credibilitate solida. influenta este reala.In particular. lucida si ingenioasa din punct de vedere strategic. 5. Functionarea gresita a delegatiei. 3. 6.1. Descoperire a motivelor profunde ale comportamentului celuilalt. Ignorarea fluctiatiilor raportului de forte. ignorarea diferentelor re lative 1. . riguroasa in continutul tehnic. deoarece constituie tot atâtea erori care se cuvin a fi evitate. . aprofun data sub aspect psihologic. ignorarea. Recunoastere a diferentelor posibile in modurile ratiunii. IV. Influenta factorilor culturali in negocierile internationale O mare parte a specialistilor admit ca factorii culturali au o influenta as upra conditiilor in care se dezvolta negocierile internationale . Se pot identifica sursele influentelor culturale sub doua axe principale: . 3. 2. care este atribuita tuturor negociatorilor din mediul exte rior tarilor. 2. subeval uarea sau neintelegerea urmatorilor factori: 1. dar in acelasi timp si variabila: intensitatea sa depinde de numerosi factori: ponderea factorilor situationali. III.Alegerea negociatorului sau a delegatiei este cruciala. 3. 11. Din punct de vedere al mecanismelor de luare a deciziei. II.Un comentator avizat de negocieri internationale. 4.Pregatirea trebuie sa fie meticuloasa.2. Din punct de vedere relational. Rolul puterii publice. empatie insuficienta prin neglijenta sau inca pacitate de: 1. Aspectele politice si birocratice. 4.3. Alegerea gresita a negociatorului. caracteristicile personale.3. Calitatea de strain . 4. 11. Localizarea gresita a centrelor reale de decizie. pricepere si experienta. Caracterul multipolar al deciziilor (niveluri diferite). Rolul timpului si al duratei. 3. Credibilitatea gresit asumata.Logistica este de o importanta marita si negociatorul trebuie sa-i consacre câte va reflectii inainte de a ajunge la destinatie. trebuie persoane cu ex perienta. Intelegere si cunoastere a problemelor fundamentale ale tarii straine. Din punct de vedere al organizarii: 1. 2. cunoscatoare a mijloacelor si dosarelor. Insuficienta planificare a negocierii.

Interpretarea (cum ar fi postura si gesturile. se poate considera ca caracteristicile culturale ale negoc iatorilor vor colora tipul de relatie intre interlocutori. acelea ale unui interlocutor se formeaza plecând de la propriile filtre. putând fi sursa d e incertitudine.asupra climatului negocierii si asupra manierei in care interlocutorii isi a corda credit unii altora. emotiile putându-se manifesta sau putând fi decriptate intr-o maniera diferita. maniera in care negociatorii vor sa il organizeze depinzând de factorii din care diferentele cultu rale fac parte.Asteptare. In ceea ce priveste perceptiile. altfel spus. puterea recunoscuta a negociatorilor. indiferent de termenii relationali si de maniera de desfasurare a procesului. Acest lucru apare sub e fectul unui cvadruplu aspect: . Procesul negocierii este influentat de modalitatile pe care un grup la dezv olta in majoritate in cadrul sistemelor de decizie. Un alt aspect esential este cel al limbajului (verbal si nonverbal). . intre perceptiile mutuale. imbraca mintea) pâna la atitudine. foarte adesea este amintit contrastul intre conceptia japoneza in care negocierea este inainte de toate o explorare a inform atiei si a intentiilor mutuale. in altul. la fel ca si c ontinutul sunt complexe. Maniera in care se dezvolta procesul negocierii Procesul negocierii combina un anumit numar de activitati. Ceea ce negociatorii asteapta de la negociere (independent de obiect si con text) poate sa nu fie in aceeasi faza: in anumite culturi.Perceptie. Aceste sisteme sunt fondate pe principii care pot diferentia mult anumite culturi. Probabil ca punctul de impact cel mai precis sub care se concentreaza acest e influente diverse este fenomenul increderii si prin extindere al credibilitati i108. Limbajul influenteaza perceptiile si existenta unei bariere lingvistice int ervine profund in schimbul relational. Toate elementele amintite au un impact chiar daca variab il. unii specialisti rec unosc ca in numeroase cazuri diferentele lingvistice sunt un factor care complic a dezvoltarea armonioasa si aprofundata a relatiei dintre negociatori. pot exista mari diferente pe fond cultural. Distantele intre asteptarile interpersonale sau interg rupuri. . intre sist emele limbii duc la cresterea incertitudinii. semnele de politete. intre interpretarile atitudinilor. dura ta si modalitatile de luare a deciziei. De aceea. Mult mai pragmatici. In raport cu aceste aspecte. In sfârsit.Interpretare. sunt un alt factor susceptibil de influentare a relatiei intre negoci atori. dar analiza sa. risca sa fie codate pe fiecare cultura. impiedica combaterea riscului si l ectura corecta a semnelor susceptibile de a crea miscare in procesul de negocier e. o zona de ambiguitate tot persista si ramâne. Notiunea de incredere este centrala in negociere. . increderea) Desi aceste distinctii ar fi necesare intre negocierile bilaterale si negoc ierile intre grupuri. Impactul cultural este susceptibil sa se manifeste in cadrul negocierilor i nternationale.este exact invers. De exemplu. neintelegere107. Aceste culturi dau negocierii finalitati si o functionalitate care au pro pria lor specificitate. si conceptia americana (si intr-o mare masura occ identala ) in care finalitatea negocierii este obtinerea unui rezultat. impactul se face simtit i n negociere prin importanta diferita care este acordata factorilor urmatori: com punerea si functionarea delegatiilor. intr-un cazasteptarile legate de relatie preceda astept arile rezultatului. .Maniera in care se stabileste si evolueaza relatia intre negociatori (clima tul negocierii. Exista conceptia potrivit careia negocierea nu este identica in diferite cu lturi. negocierea este o ex perienta si un schimb relational inainte de fi o finalitate pentru obtinerea unu i rezultat. juxtapun erea imaginilor riscând sa produca o viziune deformata .Emotie.

Pentru fiecare tip si pentru fiecare stad iu al negocierii exista un set distinct de valori si comportamente.11. Americanii ii privesc pe germani ca fiind niste persoan e logice. de marime si de importanta tranzactiei. Ei cumpara si vân d la preturi fixe. Alte culturi sunt percepute implicit ca deviatii de la norme (normele fiind cele ale propriei culturi). Aceeasi persoana sau organizatie poate folosi modele diferite de negociere. Intrucât deprindem un anumit comportament cultural inca de la inceputul vietii. Desi oamenii. Ele influenteaza in special stadiul final al negocierii si al acordul ui. o tendinta de a mentine stilul propriu de comportament ca fiind cel mai bun si tendinta de a-l astepta. asa cum am amintit. Tendinta de a considera comportamentul propr iu ca fiind cel mai bun si de a te astepta ca si ceilalti sa se comporte la fel este deseori incurajat de stereotipurile altor culturi si nationalitati.2 . recunosc existenta unor diferente culturale.4. majoritatea nu recunos c modul specific de comportament. primul servit . Intrucât devenim orbi la propriile valori culturale. Stereotipul este un lucru obisnuit. de orice dimensiune. trebuie sa dea impresia ambelor parti ca au avut ceva de câstiga t. Devenim or bi la propriile noastre norme culturale. Din pun ctul lui de vedere. 11. ip ocriti si vagi descriind. concentrare si coeziune unei firme sau unui proiect . dar de asemenea distante. ele pot fi foart e inselatoare. Cele mai usoare negocieri sunt acelea cu acelasi tip de negociere. take it or leave it . primul venit. Harta negocierii (The Deal Map) Putere si relatii in negocierile internati onale Doua seturi de valori. dar nu se tocmesc . englezul ajunge la concluzia ca departe de a fi distant . deseori presupun em ca ceilalti au comportamente similare cu ale noastre si suntem foarte surprinsi (chiar suparati) atunci când persoane ce provin din alte c ulturi nu se comporta in acelasi mod ca noi. fiind influentati. acesta ne afecteaza frecvent intr-un mod constient. Este modelul predominant i n Orientul Mijlociu si in Africa. Cei care impart puterea sunt cei orientati pe tranzactie. ci mai d egraba o capacitate de a gândi cu voce tare si de adaptare la imprejurari. Detinatorii puterii sunt orientati pe tranzactie. dar nesinceri si superficiali. in general. Keep = a pastra . lasa piata sa fi xeze pretul . in functie de circumstante. Trasaturile noastre culturale sunt atât de bine inradacinate incât nu le mai pu tem observa. Implicatii ale diferentelor culturale Negocierile intre diferite culturi determina. Compromisul si concesia sunt elementele dominante. lipsa tipica a unor modele sau teorii si preferi ta acestora pentru o abordare mult mai pragmatica si evolutiva. flexibili. Germanii ii privesc pe americani ca fiind prietenosi. puterea si relatiile determina majoritatea elementelor n egocierii. reci si capricioase. la rândul lor. preocuparea majora a francezilor pentru un model general sau o teorie este ceea ce adauga viziune. anumite stereotipuri revin in tr-o foarte mare masura. pâna când lucrând impreuna francezii ajung la concl uzia ca nu exista un motiv anume pentru neclaritatea gândirii englezilor. daca nu determinati. in interactiunea dintre germani si americani. pe tocmeal a. Exista patru tipuri de negociere. Acest lucru este greu de crezut de catre francezi. Orice negociere. Desi existenta unor astfel de stereotipuri pot pr eveni serioase neintelegeri intre diferitele grupuri culturale. duc la o serie de implicatii: Noi nu suntem constienti de inclinatiile noastre culturale. Francezii folosesc in descrierea britanicilor termeni ca perfizi . De exem plu. chiar daca partile nu sunt dispuse sa n egocieze din nou. Miopia culturala incapacitatea de a vedea trasaturile culturale ale altor persoane conduce in mod implicit la etnoc entrism in management. superi or sau desprins de realitate . sau impune si celorlalti. bine educate. de obi ceiurile culturale.3. Cele mai grele sunt cu tipul opus de pe diagonala. precum si abilitate in conducere si multa autoritate. pe troc. de fapt. Acesta este modelul predominant in America de Nord. o serie d e diferente. Dar fiecare cultura are un mod prevalent. care. deschisi.

a crea o atmosfera in care diversitatea sa fie valorizata si nu considerata sursa de frictiuni. dar in termini mult mai egal itari decât controlorii.Win/Win(Câstig/Câstig) Share (a imparti) Relatii Personale (Personal relationship) P. cum sa ii complimenteze si sa ii f armece pe altii. in functie de doua variabile: accentual pus pe relat ii si accentual pus pe putere (Fig 17. EQ este definit ca inteligenta inter. lasind pe planul secund relatiile. Cred in client. când sa impartaseasca altora emoti ile. Ei vad tranzactia ca pe o parte a relatiei si sunt dispusi sa coopereze in toate stagiile negocierii sau implement arii. a fi capabil de o relationare eficienta. EQ poate. relatie) a monopoliza. Exista trei aplicat ii de baza ale inteligentei emotionale: a fi capabil sa vezi plângerile ca pe nist e critici folositoare. de abilitati de comunicare. fiecare individ are anumite tendinte. Oamenii cu un EQ ridicat stiu când sa vorbeasca si sa asculte cu adevarat când cineva le vorbeste despre problemele personale.irelevant-tranzitoriu (irrelevant transient) R. Acesta este modelul predominant in Suedia.permanent) Solutionarea problemelor (Problem solving) .Power = putere Share = a imparti Transaction = tranzactie Relationship =relatie Partnership = parteneriat Partner = partener Trader = comerciant Controller = controlor Predator = pradator Fig. 17 Tipuri de negociatori109 In negociere. prin cursuri de abilitati sociale. a egaliza (monopolist. marca si loialitatea partenerului. elligence Quotient EQ se refera la educatia emotionala. cum sa creeze o buna impresie despre ei. equalize) Beneficiul Mutual (Mutual benefit) P . putere) a maximiza. in timp ce tipul pradator este cel care pune accen t pe putere. emaptia joaca un important rol manipulator. In afaceri. Fig 18. Partenerii sunt pentru relatii pe termen lung. Ei au tendinta de a monopoliza. ). Situatia cea mai buna este aceea in care managerul are un IQ si un EQ ridic at. Clasicul tip. Sunt mult mai flexibili in ceea ce priveste pretul. Controlorii sunt dedicati relattiilor pe termen lung. optimize) (R-relationship.Câstig/ Cui ii pasa? (Win/Who cares?) Câstig/câstig (Win/Win) R . Daca IQ-ul nu poate fi invatat. a primi si a ajusta semnalele). de asertivitate.dependent-permanent (dependent. cel al comerciantului este caracterizat de un nivel mic atât al puterii. care la rândul ei presupune citirea semnelor non-verbale (dar trebuie mentionat faptul ca aceasta include abilitatea de a tr imite. care pot fi incadrate i n urmatoarele patru tipuri. Coeficientul Inteligentei Emotionale (Emotional Quotient-EQ) a devenit in u ltimii 15 ani mult mai important in afaceri decât Coeficientul de Inteligenta (Int IQ). de abilitati interpersonale. Urmatoarele elemente ale negocierii variaza in functie de pozitia pe harta si cer tipuri diferite de pregatire si de tactica: Câstigul dorit (Expected Gain) (P-power. de a conduce sau monopoliz a piata. dar mentin o pozitie de putere si control. cât si al relatiilor. Harta tarilor110 Cum sa folosesti harta mentala (inteligenta emotionala) si sa descifrezi se mnele. a optimiza (maximize.si intrapersonala. Acesta este modelul predominant in Franta si in Japonia.

negocierea dintr-o impuscatura (on shot deal) R. Comunicarea nonverbala este un factor foarte important in negocierile intercu lturale.P . cine este conducatorul echipei. tacerii si expresiei faciale a celeilalte parti. In primul rând este caracterizat prin personalitatile ce il folosesc. In acest punct vom cauta sa prezentam o parte a diferentelor care exista intre diversele moduri de negociere in functie de cultura din care provin negoc iatorii. in sensul ca doi oameni. de colaborare (reciprocal . Stilurile de negociere difera semnificativ de la o cultura la alta. Este adeptul tacti cii in avantaj propriu si se asteapta ca si Ceilalti sa negocieze cu acelasi profe . ex istând o buna traditie a afacerilor. chiar apartinând aceleasi culturi. d. Inainte de a incepe negocierile. Aceasta cunoastere ii ajuta sa inteleaga mai bine modul in care partener ii actioneaza si reactioneaza in procesul negocierilor. probabil.termene fixe.teren comun (dictate. cel mai influent din lume.common ground) Orizontul (The Horizon) P .collaborative) 11. Sa ne ferim a face presupuneri culturale. nu sunt identici. trebuie sa verificam deseori pe parcursul negoc ierii masura in care s-a inteles ceea ce am spus. Trebuie sa fim atenti la limbajul corpului si la sensul gesturilor.a impune-a ajunge la un compromis (impose.cheie pentru negocierile internationale a. despre obiceiu rile. directiv (adversarial . e. care sunt in general sincere si calde. Capitolul XII Particularitati ale negocierilor comerciale in diferite tari si stiluri de neg ociere .directive) R. trebuie sa ne i nformam foarte bine despre cultura oamenilor cu care vom negocia. b.a dicta. subiecte si imprejurari specifice. In cultura americana se ataseaza un mare respect succesului economic. In aceste conditii el se va deplasa rapid catre aceasta faza.6.reciproc. c. Simbolul acestui succes il reprezinta starea materiala. cum si când trebuie sa aiba loc negocierea. Puncte . normele. dar poate fi i n aceeasi masura si o bariera. strategiile si tacticile l a oameni. Contextul cultural determina in sens larg cine va fi membru al echipei de negoci ere. Limba este o legatura importanta intre culturi si negociatori. alianta strategica (fixed terms. De aceea.Stilul american Stilul american de negociere este. f.adversativ. In modul sau de a juca jocul el presupune ca si Ceilalti joaca dupa aceleasi reguli. vorbind declarativ si incepând rapid conversatii exubirante. Stereotipurile pot fi inselatoare. Planificarea este esentiala. ton ului vocii. 12. I ntelegerea acestor diferente este foarte importanta daca dorim sa evitam greseli le iremediabile. Un negociator american va incepe negocierile cu entuziasm.strategic alliance) Stilul (Style) P . valorile si practicile lor. Celor implicati in negocieri le este de mare ajutor sa cunoasca in ce lu mina sunt vazuti de catre partenerii lor si ce idei au despre ei. increzatoare si pozitive in modul de a gândi. Punctele sale tari se manifesta in special in faza negocierii ofertelor. Flexibilitatea. Uneori cuvinte similare pot avea intelesuri difer ite in limbi diferite. N egociatorii ce il folosesc intra la tratativele increzatori. Acesta este de altfel si stilul ce domina si literatura de specialitate si care este apreciat ca fiind foarte potrivit de multa lume. urmarind câstig ul. Sa ne adaptam stilul de negociere.compromise) R.1. prin prezentarea ideilor prin cipale si punerea de intrebari deschise.

El este constiincios. un negociator american va fi interesat si de ambalaj . variantele ce vor fi discutate in timpul tratativelor. odata facu te au un caracter sacrosanct si astfel rolul negocierii acestora este mult dimin uat. Stilul francez Negociatorii francezi sunt cunoscuti ca având trei caracteristici de baza in negocierile internationale: sunt fermi. prietenosi. vânzatorul va astepta de la cumparator optiuni in privinta ambalajului dorit. dar acea sta trebuie sa fie foarte bine facuta deoarece negociatorul german este foarte b un in pregatirea proprie. care vor acoperi fiecare as pect al negocierilor. 12. Este un stil foarte puternic daca este practicat de negociatori abili. P unctele lui forte se situeaza in faza prezentarii ofertelor. Ca urmare. Modul sau de a negocia poate fi interpretat partial si prin prisma carac terului germanilor. sociabili si agreabili.Stilul nord-european . 12. Vom putea identifica patru trasaturi caracteristice unui negociator amer ican: . ferm si declarativ. focalizate catre etapa negocierii ofertelor. Stilul englez Englezii sunt vazuti de ceilalti ca fiind: amatori in comparatie cu profesionismul american. apoi a unui acord de principiu si in cele din urma incheierea acordulu i final. De exemplu. Astfel isi pot prezenta propria perspectiva.5. Cuvântul ambalaj este in mod delibe rat folosit aici deoarece include un pic din produs si foarte mult din modul in care acest produs este prezentat. sistematic. 12.3. Un negociator german va identifica exact afacerea pe care doreste sa o i ncheie. Acestea. de la pione rii care cautau noi forme de viata. . cu o flexib ilitate si o inclinatie scazuta catre compromis. pregatirea germanilor pentru negocieri este superba. .abilitate deosebita in negocierea ofertelor. Stiluri occidentale Stilul german Stilul german prezinta o serie de diferente semnificative fata de cel am erican. In particular. in contr ast cu abordarea verticala americana.profesionalism.exuberanti. deschisi. aceste caracteristici deriva din istoria americana. Si. Cu astfel de atitudini. Partial. Astfel. . In timpul tratativelor va face oferte clar.sionalism. forma acesteia. la fel ca si de Gaulie. E l va prezenta intotdeauna oferte pregatite cu grija. el se va deplasa in mod natural foarte rapi d catre faza prezentarii ofertelor. flexibili si raspunzând initiativelor. Cum poate fi insa invins? Din punct de vedere procedural este de dorit c a Ceilalti sa faca explorarea si miscari proprii de deschidere inainte ca acesti a sa-si prezinte ofertele.interes fata de ambalaj. mai degraba sub-pregatiti decât supra-pregatiti. riscând enorm pentru extinderea frontierelor s i fiind influentati de instinctul comercial al populatiei evreiesti. ei prefera stabilirea unui acord pr eliminar.2. Se va acoperi in acest mod treptat intreaga arie a negocierii. insista sa utilizeze franceza in nego cieri si folosesc un stil orizontal. El nu va fi deschis in mod semnificatic catre compromis. bine pregatit. au o mare capa citate de a câstiga spunând ferm: Nu! . 12. iar cumparatorul va ast epta ca vânzatorul sa vina cu un ambalaj deosebit.4.

Punctele forte ale nordicil or sunt franchetea si deschiderea pe care le manifesta in timpul fazelor explora torii.Preliminarii dificile.Sunt necesare eforturi puternice de a creste nivelul ofertelor facute de ei. . In unele regiuni afacerile trebuie unse . este necesara contactarea unei agentii locale care sa asigure aceasta. forma si forta comportamentului lor in timpul tratativelor. fie de germani daca provin din Jutland. 12. Cum pot fi acestia invinsi? Vom anticipa: . 12. eforturi care sunt distincte de negocierea ofertelor. stabilitatea po litica. Exploateaza bine posibilitatile creative si vor adopta decizii creative . vom fi flexib ili si creativi. fapt ce ii poate conduce la posibilitati creative mari in urmatoarele eta pe. Aspectele birocratice vor implica un numar mare de persoane in negocieri. . . Sunt linistiti. Aici comunitatea in speta statul isi ia intreaga responsabilitate p entru problemele economice. Acesti negociatori au un sistem de securitate necunoscut in societatile vestice. o economie bazata pe agricultura si pescuit. Nu se pot compara cu americanii sau cu germanii in efectuarea ofertelor sau in negocierea acestora. dar pot fi foarte incapatânati. E xista anumite comisii pentru proceduri. mai sunt foarte deschisi in miscari si ii ajuta pe Ceilalti sa obtina informatiile necesare despre propria pozitie. in speta despre natura. in echipele de negociatori exista si un rep rezentant al sistemului politic care va controla performantele celorlalti membri ai echipei. Posibilitatea de a-ti mentine slujbele depinde doar de succesul reputat in fiecare negociere. sunt birocratice. Pentru a le raspunde: vom explora situatia impreuna cu ei. Stilul mediteranean Cultura mediteraneana este una foarte calda. Motivatia de baza a acestor caracteristici. o tinuta exuberanta si gesturi ample. Metodele. ca si scopuril e. sa fim constienti de necesitatea mitei. exprimate in diferite propor tii in functie de tara.Abordarea nord-europeana a negocierilor este mult mai linistita decât cea americana sau cea germana. Problema mitei este un punct cent ral in unele culturi mediteraneene. Finlandezii si norvegienii sunt foarte aproape de acest stil de lucru. precum si de rapoartele facute despre ei. Exista un intreg protocol.6.Modificari permanente ale formei afacerii discutate. Negociatorii nord-europeni au un anume grad de retice nta in a intra in mediul social la inceputul negocierilor. i ar suedezii il adopta doar partial. probabil incluzând diverse specificatii. bugete sau obiective care nu pot fi cuno scute in mod normal de catre un negociator ce vine dintr-o cultura diferita si a caror semnificatie va fi tot atât de dificil de estimat. Aici vom intâlni saluturi si aspecte sociale calde. iar interesele membrilor comunitatii cer cautarea un ei performante economice maxime. Abordarea unei negocieri in aceste culturi trebuie sa utilizeze discipli na prezentata pâna acum si in plus.Se vor utiliza instrumente birocratice in timpul intâlnirii. Stilul comunist Stilul comunist este birocratic si de cele mai multe ori cu nuante polit ice. Cum in sa nici o companie vestica respectabila nu doreste sa i se asocieze numele cu mi tuire. reguli si proceduri bir ocratice ce trebuie urmate. sisteme. vor v orbi rar si pot fi usor cuceriti in fazele initiale. Pentru unele tari comuniste. Negociatorii mediteraneeni vor manifesta unele dificultati in a focaliza discutiile intr-o problema particulara sau in anumite faze ale negocier ilor. fiind influentati de stilul american si de b irocratia suedeza. . având un caracter normal si nu unul repulsiv ( cum ar considera europenii ca fiind normal).7. nu este greu de inteles: etica crestina. Danezii se vor apropia fie de nordici daca provin din Sealand .

Stilul Arab Stilul negociatorilor din Orientul Mijlociu se bazeaza pe traditia desertul ui. Traditia d esertului cere o ospitalitate deosebita. reputatia lor depinzând de ceea ce au reusit sa obtina. Vor trebui sa stie c a negociaza cu cineva care are un rol cheie in organizatia respectiva. cum ar fi unul dintre directori. ca daca pentru doua persoane o afacere de 100 mii lire se negoci aza timp de o saptamâna. . Nu trebuie sa le fie afectata reputatia sau sa fie forta ti sa se retraga in fata unei oferte prea ferme. Extrem de importanta este increderea. De exemplu. Aspectele sociale cum ar fi formare a climatului sau topirea ghetii se desfasoara intr-o perioada mai mare. atunci o afacere de 1 milion de lire va necesita o echipa formata din 5 membri ce vor negocia o luna. preferând im schimb sa discute despre via ta familiala.o buna specializare. Cartea de vizita ce ii este oferita trebuie sa fie foart e eleganta si este de preferat sa se soseasca la tratative cu un automobil luxos si cu sofer in livrea. modul caracteristic de a negocia va fi de un nivel foarte inalt inca din primele faze ale negocierii. Intelegerea finala trebuie sa f ie una convenabila si pentru ei.Ne vom asigura ca avem semnaturile tuturor participantilor la negociere. sa accepte ac este pierderi relative de timp. discutarea anumitor aspecte poate fi foarte dura.. ba chiar si una in plus. Va avea loc o accentuare deosebita a etapelor formarii climatului si a c elei explorative.Acordurile vor fi stabilite foarte detaliat si in scris. Usa camerei de negocieri este intotdeauna deschisa. dar din aceasta conversatie sociala extinsa poate deriva un respect mutual reciproc si posibilit ati reale de a incheia o afacere. unul financiar. iar timpul nu este esential aici. Aceasta ara ta. Chinezii sunt de asemeni foarte suspiciosi fata de occidentali. nu ostentativ si care sa atrag . o traditie tribala in care exista comunitati inchise si compacte.. Un negociator european ne-experimentat poate fi depasit de un asemenea m oment. Specializarea va aduce o multime de experti in cadrul tratativelor. de exemplu. Stilul chinez Negociatorii chinezi se disting prin: . eu stiu un exportator care a negociat o zi intreaga pentru o afacere de 10 mii de lire. pe care vizitatorii trebuie sa le-o câstige. sau macar posibil a fi imbunatatita. 12. .U.A. si chiar atunci când negocierile se afla intr-un punct critic. Iar acesta este in cea mai perfect a traditie araba. sa fie capabil la momentul potrivit sa aduca dis cutia la punctul in care s-a intrerupt si sa reconstruiasca momentul pierdut.o atentie deosebita aratata reputatiei.8. Acest stil traditional a inceput deja sa fie depasit datorita petrolului si a numerosilor arabi care au inceput sa-si faca studiile in S. acesta va conduce la negocieri indelungate. Inevitabil.suspiciune fata de vestici. El va trebui sa se adapteze unui asemenea mod de negociere. In consecinta. Dar tot atât de bine acest stil se poate extinde si la celelalte etape. ale prezentarii ofertelor si a negocierii acestora. altul in navigatie si inca alti trei spec ialisti in plus. Cel mai important element pentru ei este reputatia. Ei vor e vita sa se lanseze in discutii politice.9. Chiar in aceste faze. Traditia este ca razbunarea este mai respectabila decât compromisul. Vom avea un expert tehnic. care va intra sa discute un subiect cu totul diferit. . Va trebui sa fim pregatiti insa pentru dese intârzieri si intreruperi. Iar afacerile se pot incheia dintr-o data. Un dar pentru copii (insa unul mic. In aceste negocieri este foarte utila regula degetului mare. 12. altfel negocierile pot continua si dupa incheierea acordului. acestia a doptând stilul american de negociere. deoarec e fiecare expert cautând sa-si apere reputatia in cursul tratativelor. ele pot fi intrerupte de o a treia parte.

Societatile comerciale actioneaza intr-un mod diferit si fiecare negocia tor are un stil caracteristic de negociere sau de comunicare . Negociatorii de tip pioner actioneaza dupa flerul personal si tind sa domine tratativele.10. inclusiv cele ale propr iei culturi. De pilda. viitorul angajat poate declara: Primesc aceasta slujba la un salariu de 1 milion lei/luna . Un bun negociato r. Fiecare persoana vine la masa tratativelor cu deprinderi si cu obice iuri de care de multe ori nu este constient si exista doar subconstient. iar cumparatorul mai p . atunci poate i ntâlni negociatori mai puternici in acest stil. Atunci când vom intâlni negociatori din culturi diferite. sa ne pregatim in mod corespunzator. un detaliu despre modul in care arabii comunica unii cu altii e ste acela ca au contacte fizice diferite de cele ale vesticilor. O prima distincti e este aceea intre negociatorul razboinic. iar acestia ii vor face mai eviden te punctele slabe. Aceasta pozitie este astfel formulata incât sa-i asigure o marja de manevra in raport cu pretentiile partenerului. Nu stilul este cel care conteaza ci Negociatorii insisi. trebuie sa sti e ca poate intâlni persoane care actioneaza in alte moduri si este foarte importan t sa le respecte punctele de vedere. . 12. va cauta sa controleze climatul si procedurile in ca din fazele introductive. Sugestia mea este ca negociatorii fiecarei culturi sa-si dezvolte propri ile aptitudini si puncte forte mai curând decât sa adopte abordari straine. Este necesar sa se anticipeze stilul de negociere al Celorlalti si in speci al atunci când credem ca vor fi agresivi. Fiecare cultura isi are propriile traditii si obiceiuri. iar in functie de acestea se pot identifica diverse abordari ale unei negocieri. Persoane din tari diferite au moduri diferite de a evalua lucrurile. numita si pozitie de plecare. ci sunt si conditii esentiale pentru intelegerea valorilor adoptate de n egociatori. fara a deconspira propria pozitie.Stilul indian Indienilor le place foarte mult sa negocieze chiar ca o tocmeala obisnui ta de piata si se simt foarte frustrati in cazul in care tratativele nu includ u n ritual dorit al negocierii ofertelor. nego ciatorul se prezinta la masa tratativelor atunci când are deja in minte trei pozit ii de negociere. cum ar fi conta ctul fetelor. El trebuie sa fie constient atât de punctele sale forte cât si de cele slabe si sa-si dezvolte abilitatea de a le folosi la maximum. vânzatorul va declara mai mult. Ca regula generala.Pozitia declarata deschis. Din punctul nostru de vedere un negociator competent trebuie sa-si dezvolte un stil potrivit propriilor aptitudini si puncte forte. fara a le fi insa supus. De exemplu. Diferentele de culturi nationale nu influenteaza numai comportamentul super ficial. constientizate mai mult sau mai putin precis. De asemeni. trebuie sa ii incu rajam si sa ii respectam. Aceasta inseamna o alta pozitie declarata: PD2 = 800 mii lei. Pre gatirea unei aparari puternice va creste intensitatea bataliei. increzator in fortele sale. fara a fi insa subordonati acelei culturi. pozitie ce poate fi defensiva sau agresiva. care pot conduce la existenta a mult mai multe puncte slabe. Negociatorii sistematici (birocrati) au un mod diferit de actiune pre cum si scopuri distincte.a atentia) va fi de preferat unui prânz de afaceri copios. cu ati tudini si experiente diferite. dar pastrându-si propriile obiceiuri. in cazul negocierii salariului de incadrare. cu puncte forte si slabiciuni diferite. In cazul in care va cauta sa adopte un stil diferit. cel colaborativ si cel inclinat catre compromis. In principiu. Insa negociatorii arabi devin suspiciosi in momentul in care si ac estia respecta traditiile arabe. (PD).Astfel c a vom intâlni Trei pozitii de negociere Orice inceput de negociere presupune o minima clarificare a intereselor par tilor si a conditiilor in care sunt dispuse sa faca schimbul. negociatorii au nevoie de pregatire si experienta inainte de a putea aborda diferitele stiluri de negociere. Pozitia sa declarata este: PD1 = 1 milion lei/luna . Patronul sau seful s erviciului de resurse umane va putea spune: Noi oferim 800 mii . Deci.

Aceasta ar putea sa apara ca o pierdere relativa pe ntru salariat. In cazul salariatului. O reprezentare grafica a marjei de negociere rez ultata din situatia descrisa. Poate fi intuita prin raportare la pozitiile de plecare ale ambilor parteneri. S ub sau dupa caz. Ei vin catre PO din directii diferite. lovit. Atunci când isi declara pozitia. Tipuri de parteneri comerciali anexa2 1) trebuie prietenos. lezat. orice declaratie facuta in a fara pozitiei de ruptura a partenerului antreneaza. aceasta pozitie ar putea insemna 60 0 mii lei/luna: PR1 = 600 mii. iar PO2 = 1. fiecare in parte. Se va simti ofensat. . inteleasa ca zona cuprinsa i ntre pragul minim de la care acordul devine posibil si pragul maxim pâna la care a cordul inca mai este accesibil. cel care declara primul este dezavantajat in raport cu cel care decl ara ulterior. Aceasta reprezinta ceea ce negociatorul spera ca va putea obt ine sau smulge de la partener. asculta argumentatia si propunerile exportatorului dar nu este interesat s s-ar putea a cumpere ca partenerul sa nu aiba competenta sa incheie contractul. Specialist ul va trebui sa-i puna intrebari la care acesta va trebui sa-i raspunda: Cum va .Pozitia de ruptura (PR). Este pozitia real ista la care se pot intâlni si echilibra pretentiile contradictorii ale parteneril or (adversarilor). inca inainte de a ne aseza la masa tratativ elor. Sub acest nivel. numita si pozitie limita minimala/maximala. ne arata de ce este important sa descoperim pozi tiile de negociere ale partenerului. negociatorul nu mai este dispus sa anga jeze nici o discutie. Dincolo de interesele strict tehnice si financiare. In cazul considerat de noi. iar atunci când vinzi sa incepi de sus. In exemplul considerat. atunci când cumperi sa incepi de jos. patronu l are in minte o limita maxima a salariului pe care l-ar putea oferi. In negocierea unui act gen eric de vânzare-cumparare. ale ambilor parteneri. este probabil ca acordul sa se obtina in jurul n ivelului de 10 milioane lei. si o anumita doza de orgoliu si frustrare. vânzatorul este interesat sa incaseze un pr et cât mai mare. . pozitia obiectiv sar putea situa undeva in jurul valorii de 900 mii lei/luna si anume: PO1 = 800 m ii. Aceasta zona de acord posibil poarta numel e de marja de negociere si este delimitata de pozitiile de ruptura ale partilor negociatoare. Poz itia asteptata ocupa un nivel intermediar intre cea declarata si cea de ruptura.utin decât spera sa obtina. fara a liza inacceptabil interesele acestuia. (PO). Intre aceste limite. pompierul poate obtine mai mult in timp ce arde casa decât dupa ce a stins focul. Sensurile intereselor partenerilor de negociere sunt contrare. Peste acest nivel s-ar considera jefuit . La rândul sau. sa zicem: PR2 = 1. orice nivel de salariu este posibil si d epinde doar de abilitatea de negociere a partenerilor unde anume se va realiza a cordul. de regula. este bucuros sa-l Cumpartener abordat Caracteristici ale tipului de parteneri vada pe specialist si sa se intretina c u el. va rezul ta o zona in care ei se pot intelege. el nu va primi slujba si va rupe n egocierile.1 milioane lei. este redata in figura de mai jos. minimalizat. in conditiile in care o pregatire mai buna a negocierilor si o ev aluare mai optimista a pozitiei de ruptura a patronului i-ar fi adus un salariu lunar de pâna la 16 milioane lei. Pozitia obiectiv este flexibila. numita si pozitie asteptata.Pr in suprapunerea celor trei pozitii de negociere. dar fiecare dintre ei trebuie sa intuiasca si sa evalueze cu grija si delicatete pozitia secreta a celuilalt. dar tipica pentru o afacere de vânzare-cumparare de orice natura. Aproape intotdeauna are importanta ordinea in care se fac declaratiile. spre exemplu. Pozitia de ruptur a nu este desconspirata de parteneri (adversari). In cazul nostru.Pozitia obiectiv. Sfatul negociatorilot experimentati este acela ca. fiecare negociator trebuie sa cunoasca bi ne o axioma: valoarea unei concesii (a unui produs sau serviciu) este mai mare i nainte de a fi data decât dupa aceea. De regula.6 milioane lei. Cheia succesului o constituie estimarea corecta a pozitiei de ruptura. negocierile se rup sub PR1 = 600 mii si peste PR2 = 1. Aceasta viziune asupra marjei de negociere. iar cumparatorul este interesat sa plateasca un pret cât mai mic. peste nivelul acesteia. Altfel spus.6 milioane lei.

utiliza produsul dorit? Când intentioneaza sa-l cumpere? Sau daca poate sa se refe 2) partenerul vorbaret, este vesel si de multe re la cineva care a cumparat produsul imediat. ori se departeaza de tema negocie rilor, daca specialistul nu este atent discutia cu partenerul poate sa se scurga acestuifara a se ajunge lase va acorda un timp rezonabil pentru discutia general rapid tip de partener i scopul dorit a dar specialistul trebuie sa exploateze orice ocazie ca sa-l aduca la subiectul tratativelor. Nu trebuie sa inceteze sa-si prezinte argumentele in maniera prop 3) partenerul impulsiv pare nerabdator si va intrerupe des pe specialist, se poa rie. te intâmpla ca dupa ce isi da acordul sa cumpere produsul sa revina asupra decizie specialistul trebuie sa incerce se enerveaza usor i incercând sa amâne discutiile,sa trateze rapid cu acest gen de oameni subliind avantajele si facând incercari multiple de a concluziona vânzarea. Specialistul nu va inceta sa-l preseze intr-o maniera amicala dar serioasa. Daca pare suparat se 4) partenerul ezitant, acest tip de finalizarea. va renunta la detalii. Se va forta partener detesta sa ia decizii, este nervos, cea mai buna cale atât in comportare, exprimare cât si in gesturi. incert, indecis, de-al ajuta este ca specialistul, sa-si concentreze atentia as upra unei singure linii de conduita: i se vor prezenta dovezi fara replica, rati 5) logice de cumpatat, manierile, cuvintele, necesara multa calme, cumpatate unipartenerul urmare a propunerii facute. Esteactele sale suntfermitate. si serioase. El asculta cu grija, pune intrebari detaliate si studiaza in profun specialistul trebuie sa cunoasca bine zime fiecare detaliu al propunerii. compararea dintre produsul propriu si cel oferit de concurenti. Vor fi prezentate dovezi pentru a sublinia avantajele prod usului oferit. Specialistul va incerca sa-i furnizeze toate detaliile solicitate 6) partenerul tacut, ramâne tacut fara sa se pronunte, fara sa ofere prin gest sau , deoarece acest tip de partener intentioneaza cu adevarat sa cumpere. singurulcel mai micinfluentacare sa permitaeste evidentierea de fapte. Specialis mimica mijloc de indiciu a acestui tip a se stabili gândurile sale tul trebuie sa-i furnizeze dovada avantajelor pe care le va obtine acceptând propu nerea. Trebuie tratat cu respect si atentie. Este necesar sa i se puna intrebari , trebuie determinat sa vorbeasca utilizând propria lui tactica. Când va raspunde sp 7) partenerul inchis, este complet satisfacut ecialistul trebuie sa fie mai tenace cu el. pe produsele pe care le primeste d este necesar ca specialistul sa chestioneze in detaliu asupra ceea ce-i convine e la furnizorii sai actuali si de argumentatiile specialistului atât de mult la furnizorii actuali, urmarindu-se cel mai mic indiciu asupra unei e ventuale nemultumiri, apoi va stabili cum neajunsul mentionat poate fi ameliorat si va construi argumente pe baza posibilitatilor de care dispune pentru a-i ofe 8) partenerul circumspect, ri avantaje suplimentare. asculta argumentatia, retine propunerile de pret, ia prospectele, documentatia apoi inchide discutia cu precizarea va tin la curent cu decizia pe care o voi lua , se poate presupune ca partenerul se va adresa unei al te firme si va incerca sa obtina un pret mai bun, acest gen de parteneri pun pre specialistul va trebui sa-l convinga sa faca sa inteleaga ca trebuie sa cumpere t pe concurenta dintre ofertanti cu scopul obtinerii unui rabat. produsul nostru cât mai urgent subliniind avantajele, livrarea imediata sau pretul redus daca se va decide imediat trebuie convins ca este-n interesul sau sa ia o 9) partenerul temporizator, asculta dar nu vrea sau nu poate sa ia o decizie, va decizie posibila imediat. se impune timp pentru a-si facespecialistsa se decida.care-l determina pe parten solicita verificarea de catre o parere a motivelor er sa temporizeze tratativele. Partenerul va trebui sa fie intrebat de ce nu poa te lua o decizie imediata. Aceasta-l obliga sa sublinieze ratiunile pozitive sau negative ale atitudinii sale. Argumentele de incheiere a operatiunii se va cons titui pe motivele pozitive si vor fi prezentate dovezi furnizate de beneficiarii satisfacuti de produsul nostru, i se va demonstra ca incheind imediat operatiun 10) partenerul nemultumit il primeste pe specialist dar ataca imediat produsul c ea va câstiga timp. aruia ii reproseaza defecte anterioare reale sau imaginare. Nemultumirile sale s Prima sarcina a specialistului este sau stabili daca partenerul are intradevar e pot adresa produsului, serviciuluide a altor domenii. dificultati pe care le-ar putea rezolva. In caz afirmativ problemele vor trebui atacate cu curaj. Argumentatia se poate incheia cu o fraza, de exemplu: Este poat e in puterea mea sa evit erorile pe viitor, vreti sa-mi dati o sansa de a vo dov 11) partenerul cu prejudecati, este energic, si-si inchipuie ca stie tot. Intent edi studiind propunerea mea actuala? . Acest tip ia singur decizii pozitiv parea chiar brutal sau grosolan. ioneaza sade om reactioneaza si poatela complimente, la flatare, va trebui elogi at el insusi si furia sa. Specialistul va trebui sa creeze o atitudine de respec t fata de succesul partenerului, a parerii sale. Când va fi incântat va trebui intre bat asupra parerii sale cu privire la propunerea noastra.

Factori externi pentru negocierile internationale ,adaptare dupa sursa A.V.Phat ak-M.M.Habib citati de R.J.Lewicki si colab 2000, pag 374

Acest curs este pentru uzul didactic al studentilor din cadrul Universitatii de Nord Baia Mare, Facultatea de Management , orice multiplicare sau reproducere fara acordul autorului este interzisa . CAPITOLUL XIII: PREZENTAREA LA INTERVIUL PENTRU ANGAJARE Interviul constituie, cu siguranta, etapa cea mai importanta pe care tre buie sa o depaseasca ( promoveze ), cu succes, orice candidat la ocuparea unui post. A ceasta cu atât mai mult cu cât el nu mai poate fi, exclusiv, rezultanta contactului sc riptic cu aplicantul (urmare a analizarii si acceptarii CV - ului, scrisorii de motivatie si scrisorilor de referinte), ci se bazeaza, prioritar, pe atenta si extrem de exigenta interpretare a comportamentelor verbal si non-verbal ale cand idatului. in acest context, invatarea, pâna in cele mai mici detalii, a tuturor me canismelor util a fi uzitate cu prilejul unui interviu, este de o importanta capi tala pentru orice candidat. Conform unor autori111, interviul este o intrevedere intre doi oameni112: reprezentantul companiei si candidatul sau113 o discutie intre doua persoane, in scopul de a ajunge la o intelegere . in literatura de specialitate din România114, i nterviul este sumar abordat si/sau tratat, apreciindu-se, spre exemplu115, ca isi propune doua scopuri: sa informeze pe candidat asupra intreprinderii, postului vacant si cerintelor acestuia; sa dea posibilitatea candidatului sa prezinte inf ormatii cât mai ample privind trecutul sau profesional si aspiratiile sale in pers pectiva . Dincolo de definitii si orice fel de interpretari, un lucru esential nu po ate trece neobservat: diletantismul aplicantilor (provocat, adeseori, de informa tii fragmentare, fragmentate si/sau chiar de lipsa de informatii) in ceea ce pri veste pregatirea si sustinerea unui interviu profesional constituie cauza primor diala a esecului inregistrat la angajare. Nu de putine ori, experienta mi-a dove dit ca foarte multe persoane (si culmea, mai ales tineri ! ) nici nu indraznesc s a creada ca pot exista atât de multe detalii referitoare la regulile necesar a fi respectate in comunicarea verbala si non-verbala interpersonala si, in caz parti cular, cu prilejul unui interviu. Mai mult, suficient de des, am primit chiar re prosuri pentru duritatea si incisivitatea ofensiva cu care am tratat candidatii, pen tru intrebarile interpretabile si neavenite pe care mi-am permis sa le pun, precum si pentru vaditul subiectivism (uneori, manifestat prin cea mai crasa indiferenta ! ) pe care l-am demonstrat fata de unii candidati, in detrimentul altora. Astfel, am reusit sa pierd, realmente, relatii (si nu numai ! ) cu oameni pe care ii aveam ca si ii consideram ca fiindu-mi, cel putin aparent, cei mai buni prieteni116. Pentru ce ? Pentru simplul motiv ca, atunci când au avut nevoie de profesionalism, au fost foarte deschisi Dupa care, in conditii impuse si/sau chiar autoimpuse, au lasat sa se astearna cea mai cumplita si nefireasca tacere ! Mai ales ca scop urile lor fusesera (oare ???) indeplinite ! In extrem de dura lume a afacerilor (si nu numai ! ), fapt cunoscut si recunoscut, o data ce oamenii nu mai au nevoie de tine, risti sa devii un simplu obiect si/sau amintire ! Asa ca lupta este perm anenta si, adeseori, combatantii nu au nici un fel de scrupule ! Iata unul dintre multiplele motive care ma determina ca, in cele ce urmeaz a, sa incerc sa relev, direct si deschis, numai câteva dintre cele mai importante aspecte necesar a fi solutionate in contextul pregatirii si sustinerii unui inte rviu pentru angajare. Evident, scopul il constituie atât expunerea, cât si (mai ales ) exemplificarea unor principii recomandabil (a se citi OBLIGATORIU ! ) a fi respect ate in pregatirea si prezentarea la un interviu, astfel incât greselile datorate n ecunoasterii ritualului interviului sa poata fi, la maximum, evitate. Pentru ca, i n ultima instanta, mentalitatea pe care trebuie sa o cream, sa o avem si sa o de zvoltam in fiecare dintre noi nu poate fi decât cea specifica invingatorului ! Cu toate riscurile implicate ! Scopurile principale urmarite cu prilejul interviului de recrutor(i), in cazul f iecarui candidat, constau in: verificarea posibilitatilor, disponibilitatilor si performantelor individuale;

comensurarea si/sau testarea profilului moral, motivatiei si atitudinilor (inclusi v in situatii-limita); testarea capacitatii si a modalitatilor specifice de a furniza si de a recepta i nformatii in si din mediul ambiental; oferirea posibilitatii de a demonstra capacitatea de a lucra (si, indeosebi, de a comunica eficient) cu sefii si cu subordonatii; testarea disponibilitatilor si a aptitudinilor de a introduce noul in activitate a curenta si de perspectiva; testarea capacitatii si a modalitatilor de a solutiona eventualele distorsiuni si/ sau conflicte intervenite in activitatile cotidiene; testarea suportabilitatii esecului si a victoriei, mai ales prin prisma interpreta rii ( decodificarii ) comportamentelor exteriorizate; etc.

13.1 Pregatirea pentru interviu

Fara nici un fel de exceptii, pregatirea in vederea prezentarii la inter viu trebuie extrem de atent, minutios si detaliat pregatita. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât statisticile117 arata ca, dintre cei 200 candidati care aplica, in ta rile Europei Occidentale, in medie, pentru un post scos la concurs printr-un anu nt publicitar, numai 20 (respectiv, 10% !) ajung la interviu. A te prezenta la u n interviu pentru a vedea despre ce este vorba sau pentru a câstiga experienta se p e dovedi, uneori, chiar mai demotivant decât esecul propriu-zis. Si, totusi, ce po ate fi, adeseori, mai demotivant decât esecul ?! Iata de ce este necesar sa ne asi guram, inainte de a porni pe drumul spre afirmare, ca nu am uitat nimic, absolut nimic ! Mai ales ca, o data convocati pentru interviu, trebuie sa ne fie clar c a problema competentei profesionale are o importanta minora sau, de regula, nu m ai prezinta nici o importanta ! Etapa CV-ului, o data depasita, este urmata de t estarea noastra, prioritar, din punct de vedere al reactiilor afectiv-motivation ale (si nu numai ! ). Practic, pregatirea pentru interviu este recomandabil sa comporte parcur gerea urmatoarelor doua etape: elaborarea grilei de (auto)evaluare; asigurarea ca nici un detaliu al jocului nu a fost uitat. Elaborarea grilei de (auto)evaluare Inainte de a intra in contact cu orice tip de interlocutor, fiecare dintre noi e ste perceput de acesta (si el, la rândul sau, de noi), in functie de morfotipologi a sa. Astfel, conform studiilor lui Cornan118, efectuate de-a lungul anilor asup ra a peste 500 000 subiecti, fiecare persoana este caracterizata de o morfotipol ogie distincta, forma capului reusind sa-i tradeze , pâna in cele mai mici detalii, o i ntreaga gama de caracteristici psihtemperamentale si comportamentale, dupa cum u rmeaza (a se vedea si schema din fig. ): Etajul I, reprezentat de frunte, este caracteristic inteligentei si, deci, gândirii fiecaruia dintre noi. Este deja binecunoscut faptul ca persoanele cu fru ntea lata sunt apreciate ca fiind, prioritar, mai inteligente decât media. De regu la, fruntea lata este asociata cu inteligenta ! Evident, se exclud situatiile in c are fenomenul calvitiei este, deja, instalat la beneficiar Etajul I Etajul II Etajul III Fig. . Morfotipologia indivizilor (dupa Cornan) Etajul al II-lea apartine, prioritar, domeniului sentimentelor, deci emoti vitatii fiecaruia dintre noi. Categoric, este foarte posibil ca cei cu nasul mare sa fie si niste sentimentali convinsi , capabili sa cedeze, cu grade diferite de in tensitate, câte ceva din propriul teritoriu . In fine, etajul al III-lea este specific instinctivului (hotarârii si/sau dâr

din dorinta de no utate (N) sau cu convingerea ca ne vom crea. In al doilea rând. ne amintim (speram) cu mare placere de epoca copilariei. respectiv. pâna la capatul drumului Asadar. originalitatii. cu orice pret. in perspect iva unei viitoare potentiale relatii parteneriale de afaceri. cu I . Raspunsurile la acest gen de intrebari nu pot fi ju dicios elaborate decât dupa ce am solutionat. interlocutorul si/sau produsul (serviciul) prin prisma simp atiei (S) pe care i-o (le-o) purtam. Cei care au redat.O . Spre exemplu. apelând la d iferite tehnici de comunicare si.noutate. m orfotipologia acestuia ii tradeaza. noutatii si/sau c onfortului personal. pe care va trebui nu numai sa le argumentam (A). C . dar si simpatia sa . cât si pentru noi. referindu-ne la un interlocutor. mas ura in care ne asigura siguranta/securitatea (S) relatiei parteneriale de afacer i. prioritar.constituie. Asadar .orgoliu. in ultimul rând ! ).): E: Care apreciati ca sunt.B . la interlocutor. pra ctic. B .si. sau soldatii si generalii dârzi. deci S ). cu maximum de rigoare. Astfel. cu ditamai nasul. Evident (si nu. in functie de preturile acestora. N . Sau. in unele situatii. la interlocutorul nostru (si/s au la produsele pe care urmeaza sa le cumparam). ne putem alege . un confort (C) sporit . O . si/sau a produs ului/serviciului pe care dorim sa il achizitionam. dupa cum putem prefera un produs sau altul.S . Una dintre intrebarile-cheie la care va trebui sa (ne) raspundem este: Care s unt motivatiile principale pe care le are interlocutorul pentru a discuta cu noi ?119 Dar motivatiile mele ? . astfel incât sa putem fi capabili sa ne formam si definitivam o pare re cât mai relevanta asupra interlocutorului. pur-si-simplu. atât pentru dumneavoastra. Toate aceste aspecte pot fi si trebuie solutionate numai apelând la tehnica intrebarilor. la maximum. asupra fiabilitatii. astfel. semnificatia celor sase motivatii esentiale pe care le detine fiecare dint re noi in demersul spre reusita in orice gen de afacere. de aseme . in acest mod.s ecuritate. imi permit s a apreciez.zeniei) si apare ca atare. la persoanle cu barbie proeminenta. incepând cu momentul in care avem in fata noastra un interlocutor. prioritatile esent iale pe care va trebui sa le urmarim ? (practic. dupa cum putem urmari deschiderea unei relatii parteneriale de afaceri (si/sa u achizitionarea unui produs si/sau serviciu) din orgoliu (O). chiar cu mult umor ! (acum intervine. intotdeauna. prioritar. astfe l incât sa fim credibili (atât fata de interlocutor. putem prefera sa discutam cu o persoana pentru ca are (foarte) multi bani (B). când a dmiram savantii cu fruntea lata. dupa cum urmeaza: S .simpatie.interlocutorul . ba chiar sunt convins de faptul ca o relatie parteneriala cu un asem enea tip de clienti va fi de natura sa ne confere un plus de prestigiu in lumea afacerilor din Capitala si nu numai ! Inchipuie-ti ce-o sa spuna lumea. orgoliul . ci si sa le dovedim (D). din start . Urmeaza sa abordam dialogul cu acesta. dorim (si chiar ne place) sa gasim ( identificam ). S . testarea si/sau verificarea motivatiilor prioritare ale acestu ia in relatiile cu tertii pot fi efectuate astfel ( simbolizarea celor doi actori va fi facuta cu E . daca banii . la intrebari si ascultare. Spre exemplu. cu barbia (si pletele) in vânt si hotarâti sa mearga. E: Sa inteleg. decisiv.pentru potentialul viitor partener de afaceri). aspecte (caracteristici) care s a ne asigure. cu mare fidelitate. cât si fata de propria persoana).confort. aspectele sem nificative care caracterizeaza Grila SONCBS/CAD Literele incluse in prima parte a abrevierilor prezentate (SONCBS) au. când o sa auda ca ne-am creat o relatie cu X ! Mai ales ca este si o persoana foarte simpa tica. a propriei persoane. luna cea visatoare . dorim sa testam prioritatile mo tivationale ale interlocutorului ). va fi imperios necesar sa fim foarte atenti la probitatea mora la si la cea financiara ale potentialilor nostri clienti (este evident faptul ca interlocutorul nostru doreste sa isi asigure maxima protectie si/sau securitate . in functie de primele aspecte enuntate. o serie de trasaturi (posibil) defi nitorii ale propriului caracter. putem urmari. In ceea ce priveste cea de-a doua parte a abrevierilor (CAD). ca banii de care dispun potentia lii nostri clienti sunt mai putin importanti decât probitatea morala si/sau serioz itatea acestora? (dorim sa testam. morfotipologia umana sunt creatorii de de sne animate.eu .bani. din cele spuse de dumneavoastra. prioritar. I: in primul rând.interlocutoru lui. pentru fieca re dintre cele sase motivatii prezentate dispunem de anumite caracteristici (C).

tinând cont si de marile disponi bilitati financiare probate prin conturile bancare existente. esential este sa depistam care fire trebuie trase si care scurtate .B . daca am inteles corect. de dorit ! .ramân. cel putin deocamdata. de necesitatea de a ne asigura un conf ort termic superior (C).dovezi N bani O confort D caracteristici A simpatie argumente Fig. putem contribui la crearea si d ezvoltarea unei relatii interpersonale (inclusiv parteneriala de afaceri) solide si sigure. cât si interlocutorul. Reprezentarea schematica a celor sase motivatii prioritar e Evident. atât noi. in acest mod. iar simpati a . pretul sau este foarte avantajos (B). astfel (fig. ca orice risc se poate dovedi total inoportun ! ). ci si pentru fi ecare dintre noi. dar s i un eventual O) si. transformata in argument si. in vederea completarii grilei SONCBS/CAD.C . In continuare. sintetic. S si O. grila SONCBS/CAD.nea. specifica interlocutorului din exemplul prezenta t. ipoteza si/sau suspiciunea acestuia ca am putea fi inselati de clienti ne asigura. 41): S O N C B S Fig. ca un aspect care ne poate da de gândit referitor la anumite trasaturi defini torii ale caracterului interlocutorului. ref ormulari si intoarcere cu flori ) pot fi uzitate si in cazul unui anumit produs si/ sau serviciu. din punct de vedere al motivatiilor personale . vom avea gar antia si chiar dovada ca solvabilitatea sa este imediata ! asta da. Spre exemplu. o data primele doua aspecte verificate.in argument . este unul dintre a spectele caracteristice care va confera satisfactie. in cazul unui pulover din lâna.in care sumele aflate in conturile bancare ale clientului nu sunt blocate. astfel incât comunicarea sa fie utila si eficienta pentru ambele parti. ai nostri. ranit de faptul ca o p rietena (un prieten) si-a cumparat ceva ce mai aveam si noi. neutre. in maniera urmatoare: E: Asadar. Dar. I: Cu certitudine ! Mai mult. va fi necesar sa continuam dialogul.A . un potential viitor argument pentru extinderea relatiei parteneriale de afaceri). pentru interlocutorul nost ru. ca un om cu sase fire de par . in continuare. Spre exem plu. la nivel de caracteristica si de argument. in functie de continutul si com plexitatea raspunsurilor formulate. in acelasi context. oricare dintre no i poate fi privit ( citit ). Oricum. deschise. ca aspect prioritar. deci. afirmati ca probitatea morala a clientilor du mneavoastra si. client serio s ! (caracteristica a fost. in situatia . grila SONCBS/CAD. totusi. intr-un viitor apropiat. Asadar. cât mai rapid si eficient. problema banilor trece pe locul secund.D -. Practic. dovedita . dorinta noastra de a-l cumpara poate fi determinata. ulterior. 41.). este necesar sa recurgem. o motivatie esentiala pentru interlocutor ). cred ca. la cunoasterea acestuia.fie intre noi. prioritar.S -. Exemplu de grila SONCBS/CAD Aceleasi tipuri de intrebari (in general. va fi neces . daca vom avea un interlocutor de natura celui descris anterior. va putea avea urmatoarea configuratie (fig. dar. La fel de posibil e ste sa preferam respectivul pulover pentru ca nimeni nu mai are asa ceva (N. I: Evident ca nu. de ce nu. Aceasta. Grila SONCBS/CAD este de maxima importanta (ne permitem sa apreciem chiar decisiva) nu numai pentru orice candidat la ocuparea unui post. siguranta si securitate max ime !?! (urmarim. banii . vom avea garantia ca nu vom putea fi inselati ! . in scopul de a-i determina. suplimentar. dar si/sau de orgoliul nostru (O). (principalele doua motivatii sunt. spre exemplu. 40. 40): B noutate C orgoliu X securitate S . transformarea unei caracte ristici . aplicându-i cele mai adecvate intrebari. in plus. Asadar. in momentul in care suntem in fata unui interlocutor. deoarece numai in functie de motivatiile pe care am d epistat ca le avem. orientate.

parcurgem distanta pâna la scaun si ne asezam pe acesta. va fi total inoportun sa : . astfel incât sa putem: a. respectiv. astfel incât sa putem fi (si chiar sa fim ! ) capabili sa . putem incepe pregatirea celorlalte detalii ale jocului . adresa etc. permanent. mai ales. in acest sens. c. intrarea la interviu122 si. din eventuale brese (intreruperi) create de intervievator. intrevedea comportamentele (verbale si nonverbale) pe care vom considera opor tun sa le cream si/sau generam interlocutorului nostru. respectiv. astfe l incât sa iesim . conflicte si sau motive invocate si/sau generate de catre intervievator. firul expunerii (alocutiunii) noastre. c. ne studiem si pregatim. ce ne propunem prin intermediul interviului . o data cunosc ute motivatiile personale. capabila sa ne transforme din potentiali. din situatiile conjuncturale create. cu-adevarat (aceasta tine si de o anumita disciplina autoimpusa). anticipa reactia finala a interlocutorului. intâlnire. sub observatie directa. agresiun i . . orice potentiale intrebari. . ne stabilim o lista exacta cu toate problemele pe care dorim sa (ni) le lamurim cu prilejul interviului. avem. avea spiritul treaz ( mintea limpede ) pe tot parcursul derularii intrevederii si. fara riscul de fi intrerupti. pregatim foarte bine temele . cu atât v om reusi o comunicare mai eficienta cu acesta. cu maximum de precizie. cu exactitate. c u cât vom vorbi mai mult despre siguranta pe care ne-o pot conferi relatiile cu po tentialii clienti seriosi si cu o inalta probitate morala si financiara. fiind capabili sa: a. b. cu brio. cât mai complet si complex posibil. planificam.ar si oportun sa actionam . timpul aferent expunerii (alo cutiunii) noastre. modul in care batem la usa. e. d. punem la dispozitia intervievatorului orice eventuale notite personale capabile sa releve punctul nostru de vedere asupra anumitor probleme expuse ( ridicate ) in t impul discutiilor. mai ales. asupra firelor S si O120. f. b. prioritar. raspunde interlocutorului din orice pozitie si/sau situatie conjuncturala creat a. reactiile pe care le vom avea de infruntat . sa fim capabili sa: oferim intervievatorului. planul unei expuneri (alocutiuni) impecabile.). dupa interviu. stabilim. si nicidecum ale sim ptomelor pe care banuim ca le-am putea genera. la cea mai (aparent) nesemnificativa solicitare din part ea acestuia. in virtuali invingatori121 in lupta cu concurenta (respectiv.incercam obtinerea (chiar fortata) a unor promisiuni si/sau garantii care ne-a r putea fi oferite de interlocutor intr-un cu totul alt cadru (sedinta. inca de acasa . Altfel exprimat. ne urmam. ne alocam suficient timp pentru a putea depasi eventualele baraje si/sau blocaj e (ne)intentionat generate. cu ardoare si fidelitate maxime. revizui cauzele reale ale eventualelor probleme aparute. cu brio. cu contracandidat ii nostri). intram. pâna in cele mai mici amanunte. cursiv. ceea ce presupune sa ne: definitivam. iesim.emitem ipoteze si/sau puncte de vedere in care nici noi nu credem. orice informatii si/sau detalii referitoare la pregatirea noastra p rofesionala si experienta pe care am acumulat-o pâna in acel moment.formulam propuneri nerealiste si/sau imposibil de transpus in practica in timp util. anticipam. in functie de modificarile pe car e le-am impus (si/sau ne-au fost impuse ! ) pe parcursul desfasurarii interviului . intrevedea orice implicatii ulterioare desfasurarii interviului. cu precizie si rigurozitate maxime. Mai ales ca si orgoliul sau va fi satisfacut Asigurarea ca nici un detaliu al jocului nu a fost uitat O data ce am reusit sa ne stabilim propria grila. g. pent ru a ne putea continua. etapiza formularea si amploarea raspunsurilor noastre. un ceas ! .

ci si prin tinuta (câteva d intre trasaturile de baza ale acesteia trebuie sa fie bunul gust. cu alte cuvinte aerul proaspat si sanatos.suportam orice situatie cu care ne vom confrunta (chiar si un succes ! ) asiguram tinuta vestimentara cea mai adecvata. intrebarile mai delicate sa fie formulate in binom femeie-femeie s i barbat-barbat . intotdeauna. intonati a. respectiv. vorbim cu maximum de seriozitate. c. constituie tot atâtea cerinte de baza ale prezentei noastre scenice atu ci când va trebui sa atacam momentele interviului in acelasi context. fara teama de a risca si/sau de a pierde ceva ! . mai ales in situatii-limita impuse candidatilor si/sau in momente -cheie ale interviului. respectiv. discretia etc. ne controlam stressul. normalele) suspiciuni legate de alegerea unei candida te mai oachese si/sau a unui candidat mai chipes ! in acest context. nu cream. adevarul si sa fim cât se poate de sinceri129. apelam si utilizam. inflexiunea. rolul indiferentului. cât si cele 10 elemente de baza a le mecanicii exprimarii128 (volumul.40 minute.2 Cum sa fim cei mai buni la interviu125 O data stabilite si aceste (doar aparent) ultime detalii. reformularile si relansarile etc. confuzii. comunicam non-verbal (mare atentie la mimica faciala. va fi imperati v necesar si sa stim sa: fim curtenitori (dar nu lingusitori). intotdeauna. accentul. (tot) de regula. anxietatea. culorile neexcen trice. emotiile etc. uneori. amabili si mereu la dispozitia interlocutoru lui. candidatii respinsi recurg la cele mai neortodoxe . (si) prin intermediul vestimentatiei. dubioase etc.). nicidecum. la postura corpului si. la cea a bratelor131 si a picioarelor. gata sa infruntam orice obstacol. trei persoane135. eficient. ale intervievatorului12 4. spunem. tonusul vioi. postura dreapta (chiar semeata . De asemenea. mimica si gesturile. debitul. durata fiecarei intrevederi se incadreaza. privirea. cât si barbati. sa: a. b.130. dar nu cu nasul pe sus ! si/sau gida) a corpului. ritmul. fim noi insine. din motive strict subiective. pentru ca a sosit ziua cea mare . care vor avea ca sarcina interpretarea urmatoarelor trei roluri136 (atitudini) esent iale: rolul amabilului. 13. optimismul. la sensul si semnificatia deplasarii privirii132 . articularea. iata-ne. de regula. atât tehnicile de comunicare127 (intrebarile. In fata noastra se vor putea afla. Subliniem acest lucru deoarece. privirea li mpede si deschisa. pofta permanenta de viata. eventualele filtre psihologice capabile sa genereze sentimente de mila. ascult area activa. pauzele). in mod deosebit. nelasând loc nici unor neclaritati.).etc. surâzator. rolul agresivului. binevo . mai ales atunci când simtim ca situatia o impune. pentru a se elimina ev entualele (si. in sfârsi t. compasiune etc. intervievatorului si nu n oua ! Decizia noastra poate incepe sa aiba caracter de valabilitate numai dupa c e ne-a fost comunicat punctul de vedere al intervievatorului si am primit oferta de angajare. in exclusivitate. este recomandab il ca. lasându-ne. capabila sa demotiveze si (chiar si) s a inferiorizeze auditoriul123. chiar put in (aparent) exploatati ! . acel tip de increzut atât de familiar si zagreabil ! ). ne-catolice . Indiferent de faptul ca este vorba despre una sau mai multe runde ale inte rviului134. prioritar. datator de sperante s i denotând incredere de sine (si. nu in putine situatii. modesti nu numai prin comportament. nu alegem o imbracaminte prea luxoasa. acceptam ca decizia finala apartine. in maximum 30 . si /sau interpretari . Amabilul din comisia de intervievatori va fi. metode pentru a re nfluenta decidentii si/sau (chiar) pentru a se razbuna pe cei care au facut part e din comisie133. este recomandabil ca din comisi a de intervievatori sa faca parte atât femei.). ziu a in care trebuie sa ne prezentam la interviu Zâmbetul126. pe alocuri.

ca doriti sa va jucati cu noi si sa va gasiti . daca vom formula un raspuns in forma: Pentru inceput. denotând un pozitivism ades eori alarmant ! Reactiile sale verbale vor fi. veti face unul sau doi copii si adio ! Cred. dovedind. fie in valut a. Iar interpretarile care vor urma sunt facil previzibile ! In schimb. cu caracter afirmativ in fata acestui personaj va trebui sa dam dovada. pentru a reveni la subiectul deschis de dumneavoast ra referitor la si se continua cu problematica supusa initial discutiei profes ionale . Nu credeti ca va subapreciati cerând doar atât ?!? . insa.se precizeaza nivelul orientativ existent pe piata fortei de .). Sa nu uitam ca la o agresiune nu se raspunde. aprobator. ca satoria si copiii constituie probleme extra-profesionale si strict private. adeseori. exemplificate prin exp rimari de genul: Aveti. ca avem puncte de vedere comune si. etc. prin anuntul dum neavoastra. vor fi de tip orientat.a. Nu credeti ca sunteti prea tânara pentru a ocupa un post de o asemena important a ?!! Mai mult. totul relevându-ne.itor si intru-totul de acord cu tot ceea ce vom spune Nu ne va contrazice sub ni ci un motiv si ne va incuraja. in detrimentul intereselor firmei soli citatoare. ca si noi. ne poate pune intrebari de genul: Ce credeti ca va diferentiaza de ceilalti candidati ? (raspunsul recomandabil a fi utilizat poate avea forma: Poat e doar mai puternica dorinta de a reusi si increderea in mine ! Dar. iar noi avem perfecta dreptate atunci când ne exprimam dez acordul fata de asemenea situatii cel putin inadmisibile. nu pot formula un raspuns exact la aceasta intrebare ! Ramâne ca difer entierile sa fie facute de dumneavoastra. in maniera urmatoare: Cred ca am gresit venin d la interviu ! Sunt. cu siguranta.). Mai mult. cu amabilitate (atentie. cu o agresiune ! Drept ur mare. fiind capabili sa raspundem.1 milioane lei/luna dublat de motivatia Da. astfel. final mente. de regula. zicem bine ce zicem ! ) Ne va intrerupe foarte rar. dar absolut nimic nu ne va putea abate de la drumul nostru triumfal vizând ind eplinirea scopurilor si/sau a obiectivelor propuse. nu este de acord cu cutare sau cu cutare punct de vedere. mult i candidati comit eroarea fundamentala de a preciza o anumita suma. in mod obligatoriu. Constat. Agresivul ne va putea pune (si a re dreptul. este recomandabila adoptarea urmatorului comporta ment: calm. surprinsa sa constat ca abia acum realizati fap tul ca sunt fata si. o rampa de lansare pentru viitoarele activita ti ! (intr-o astfel de situatie. cel mai interesant. absolut sincer. sunt convins ca veti fi de acord cu suma de . sunt total de a cord cu punctul dumneavoastra de vedere ! . mai presus de orice.in lei ! Un raspuns de genul: 350 $/luna sau 2. nu imi amintesc impunerea. cred ca mi-ar fi suficient pentru a duce un trai decent ! nu poate decât sa genereze avalansa de intrebari care urmeaza: De ce atât si nu ma t sau mai putin ?! . prin intermediul firmei noastre. putem raspunde. pentru a primi raspunsuri favorabile si. cum asemenea situatii pot impieta asupra rezultate lor mele profesionale ! Dar. daca sunt mai atent (sic !!! . spre exemplu. even tual pentru a sublinia ca nici el. constat ca sunteti si fata si necasatorita ! Peste un an sau doi va veti casatori. cu maxima satisfactie. perfecta dreptate ! . indubitabil. constan t. asa ca nu vad de ce si. candidatii vor releva accentul prioritar pe care il a corda satisfacerii doleantelor personale. de maximum de stapânire de sine . dar si cel mai contestat si nesuferit rol (cel putin pentru intervievat). fie cam rar . deoarece nu ii cunosc. aprobator din cap137. intotdeauna. niciodata.n. Cam ce salariu ati astepta de la noi ?! (la o asemenea intrebare. mai degraba. prio ritar. dupa cum va putea adopta cele mai ofensive atitudini comportamentale Spre exemplu. ca stim lectia si n imic. fiecare element constituent al mimicii si gesturilor sale transformându-se intr-un veritabil imbold pentru a c ontinua sa vorbim (ca deh. urmare a testarii fiecaruia dintre noi ! ). Amabilul va da. permanent. prin statusul si rolul care i-au fost conferite !) cele mai indiscre te intrebari. la excesele de amabilitate ! ). mai ales. La amabilitate vom raspunde. pe oricare dintre canalele preferabile d e comunicare138 ale interlocutorului ! Agresivul este. de regul a. realmente. Prin ase enea genuri de raspunsuri. a vreunei restrictii referitoare la sexul candidatilor. succesul total pe care il intrezarim ! intrebarile la care va apela. identice ! Este chiar impresionant sa mai poti intâlni si astfel de oameni ! . stapânire de sine si perfecta utilizare a tehnicilor de comunicare. trenante si chiar peni bile ! Nu vom putea observa nici cea mai mica si/sau semnificativa umbra de dezaco rd pe chipul sau in si prin vorbele si atitudinile sale. in ceea ce priveste comportamentul sau nonverba l. Asa este.

atitudinea agresiva a interlocutorului nostru Evident. scopul de a ne demotiva139 Dar. pentru ca.). din nou. Sa intelegem ca sunteti unica persoana pabila sa demonstreze ca ?! . va trebui sa dam. iar pleaca in strainat ate ! Toata ziua sta prin avioane si mai e si plin de valuta ! Precis ca are si vreo trei vile la Snagov. in general. va mâzgali ceva pe hârtiile af late in fata si. va privi spre (sau pe) fereastra. de nervi de otel si stapânire de sine Ras punsurile noastre vor trebui strict orientate catre substanta elementelor solicit ate de intervievator. scuza si/sau pretext. Predeal si Costinesti ! . cu totul alte preocupari isi va sterge lentilele ochelarilor. indiferenti (mai ales daca nu mai au nimic de pierdut ! In general. de catre membrii comisiei. miezul pr oblemei. sansele noastre de reusita vor fi indubita bil si substantial majorate ). a plicându-i . si cum avem de-a face. pe rmanent. fid el. raspunsurile noastre respectându-ne. interioriza te si/sau exteriorizate vor fi de tipul: Ia uite-l pe Pop. agresivi (chiar foarte. in functie de aportul meu la realizarea obiec tivelor echipei din care voi face parte. transformarea costului salarial in investitie se va fi produs de mult ! . nu va fi deloc atent la ceea ce spunem ! Rolul Indifere ntului va fi impecabil interpretat de un membru al comisiei si va avea. subalterni si/ sau sefi ii face sa explodeze de invidie. ulterior. chia r cu foarte mult calm si stapânire de sine. neocolind. fiecaruia. ind iferentii sunt din ce in ce mai des intâlniti. mai ales al celor urmate de tacere: Ce spuneati despre ?! . i-a dat spaga140 si-acu .. fin almente. sunt convins. de genul relansarilor . (aparent) absolut spon tane. iar eventualul succes al unor colegi. nu va trebui sa fim deloc mirati daca Indiferentul va fi persoana care ne va pune cele mai mul te intrebari. Toate aceste roluri sunt interpretate. adeseori pâna la perfectiune de catre m embrii comisiei. deh. din acel moment. spontaneitatea si capac itatea de a iesi. fiecare are un scop de urmarit si vrea sa se puna bine c u seful ! ). in exclu sivitate. comisia dor este sa verifice daca si cum stim sa reactionam pentru fiecare tip de rol intâlnit. etc. orientarea noastra va trebui sa fie maxima ! Elementele studiate. personalitatea si fiind formulate functie de elementele certe pe care le cun oastem aferent conditiilor de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului . Iata de ce intervi . Sigur. totul va fi. in marea lor majoritate. Fata de un asemenea comportament. sa se transforme dintr-un cost intr-o investitie pentru firma dumneavoastra ! Evident ca. mai toti semenii nostr i au câte ceva de revendicat. ca. gelozie etc. etc. va trebui sa fim foarte atenti. exprimari pe care le-am form ulat pe parcursul derularii intrevederii. Mai ales daca am repurtat u n succes. pierderea in amanunte nesemnificative. mai ales. dovada de tact si. nu-i asa. uneori. sub nici o forma. Siguranta denotata prin raspunsurile noastre va fi de natura sa modifice. modul gener al de a ne replia si contraataca decisiv . din cel putin trei considerente: in viata cotidiana. divagatiile (adeseori. in fata celor trei tipuri comportamentale mentionate. dom le ?!! Las sa mai plece si altii. cel mai oportun si eficace tratament . va rasfoi o agenda sau chiar un ziar (revista). e sau a fost securist141 si nomenclat urist142 ! . Reactiile sale. mai ales. va sta de vorba cu unul dintre colegi. prioritar. rapid si eficient. Iar Pop. indepartarea de la subiect. prioritar. foar te curând. uite-l: se da mare ! Mai mult. in finalul interviului. cu maxima fidelitate. daca stau sa imi amintesc bine. suma care sa poata corespunde indeplinirii sarc inilor mele de serviciu si care. vor fi. isi va studia unghiile. sunt tot atât ea cauze care pot genera insuccesul in afaceri (si nu numai). in concluzie. in cotidian. vor fi disponibilitatea si dinamismul nostru comportamental. cu astfel de personaje . interminabile si inoportune). din situatii-limita si. dupa o perioada de proba a carei durata o apreciati oportuna.munca in momentul respectiv . lucrurile banale si simple sunt la indemâna oricui ! ) etc. vom putea renegocia termenii salariali ! Mai ales ca. mai ales. iar s-a pus bine cu sefu l. Agresivul trebuie tratat cu calm. rolul cel mai ingrat ! Acest personaj va avea. cu aceste trei tipuri de oameni: amabi li (pentru ca. talentul de a ne complica (chiar cât mai mult . am auzit ca e omul lu ! Ba chiar. in avantajul nostru ! Indiferentul este. ne intâlnim. mai ales din motive politice (si nu numai ! ). reamintindu-ne. pentru ca primele reactii. sa vada143 si ei Vestul ! i ce daca nu stiu deloc limbi straine ? Daca pe vremea lor se facea numa româna144 ! .

cât si. in schimb. nu va fi deloc nici oportun si nici politicos sa ii intrebam pe membrii comisiei daca ne pot spune ceva ( A fost bine ?!! Cum m-am prezentat ?! ) sau daca. o data ce am reusit sa asimilam regulile simple ale redactarii scri sorii de motivatie (reguli pe care le vom reda in cele ce urmeaza). a oricarui candidat la ocuparea unui post. la interviu. la fel ca si pentru CV-ul dumneavoast ra. 13. este absolut recomandabil sa fim si sa ramânem noi insine. pentru ca mai am si alte oferte !!! ??? ). implicate ! In concluzie. in calitate de prestatari . fapt sigur. in timp ce noi. in vederea sustinerii interviului. de maretia si relevanta unor asemenea momente ! Parca totul a fost desp rins dintr-un basm ! . capacitatea noastra de a fi performanti si competitivi si. cu atâta el ocventa.. se constituie intr-un moment crucial al activitatii si vietii mele ! . Nimic si nimeni nu m-ar fi putut convinge. Astfel. in afara de fiecare dintre noi. nu ne va putea sustine mai bine candidatura1 48.3. Si inca un amanunt esential: nime ni. fara nici c ea mai mica intentie de va deranja. P ractic. scrisoarea de motivatie este cea care va putea releva . scrisoarea de motivatie lanseaza pe orbita CV-ul si ne asigura ca multe di ntre elementele necesare potentialei reusite la interviu vor fi atent studiate d e cititor(i). Scrisoarea de motivatie trebuie sa constituie rezultanta reusitei demers ului nostru pentru un marketing direct. Pentru ca. spr ijinul si cooperarea acordate cu prilejul interviului din data de nu poate fi de cât cel putin jenanta si penibila prin ridicolul situatiei generate si. atât disponibilitatea. * daca raspundeti unui anunt de scoatere a postului la concurs149.3 Redactarea scrisorii de motivatie147 Scrisoarea de motivatie este un element decisiv in si pentru selectarea. la A FACE . mai ales..Iata cine sunt eu si ce am reusit sa fac pâna acum (in CV) . astfel incât sa ne poata aprecia.30. sa va sun spre sfârsitul saptamânii viitoare. apreciem ca expedi erea unor scrisori de vie si eterna recunostinta si multumire pentru atentia. motivatiile de baza capabile sa sustina candidatura noastra. vom face pasul esential. cu o mare putere de nuantare. De asemenea. desi unii autori146 ne-o recomanda. convingator si pertinent 13. bin einteles.45 si 12. Va fi. sa punem o intrebare alternativa (spre exemplu: Mi-ati permite. demonstrata de profesionalismul grandios cu care m-ati tratat astazi. o data angajati.evatorii doresc sa ne simta si sa ne vada in actiune .Ia ta cum pot eu sa contribui la solutionarea problemelor cu care se confrunta firm a dumneavoastra (in scrisoarea de motivatie) . din ce in ce mai des. adaptabilitatea la un mediu din ce in ce mai concurential si. pentru ca. facând dovada unei adaptabilitati maxime. intreaga noastra viitoare activ itate va fi desfasurata pentru unul si acelasi interlocutor: CLIENTUL. respectiv trecerea de la A FI .. politicos si util sa ascultam (activ) tot ceea ce ni se va spune si. mai ales. eventual. este util sa multumim in tervievatorilor pentru timpul acordat si sa nu recurgem la nici un element flatan t (de genul: Experienta dumneavoastra. pentru a stabili problemele pe care urmeaza sa le solutionam. ea va putea constitu . in ultima instanta. insa. de a ne dove di realmente utili firmei pentru care dorim sa lucram. vom fi capab ili sa ne prezentam asa cum suntem. intre orele 11. etc. daca nu ni se va preciza o proxima data pentru contac tare. in continuare ? ). ostil ! O data interviul terminat. De asemenea. la orice gen de situati e Aceasta. in maximum doua-trei zile vom sti rezultatul ( Va rog frum os145 sa imi dati macar un raspuns de principiu. clientul (cititorul) va putea sesi za. pe teren . cuvântul-chei e este impecabil si implica respectarea urmatoarelor elemente fundamentale: * cumparati hârtia de cea mai buna calitate. cu atât mai mult cu cât. ev entual vineri. facil. fara nici un spriji in afara .1 Regulile redactarii scrisorii de motivatie Regula 1: Prezentati-va cât mai elocvent (convingator) ! Aici. cât mai putin subiectiv. In acelasi context. scrisoarea de motivatie trebuie redactata manual.

in acest mod. deci respectând protocolul redactari i oricarei scrisori de afaceri. ci unei persoane fizice ! in a cest context. cu atât mai mult cu cât nu vet i crea imaginea unui simplu cautator (vânator) de job-uri . m-am interes at asupra intreprinderilor care domina piata produselor si am constatat ca firma Dumneavoastra (eventual. etc.) si nici unei functii (Man agerului General. nu ezitati sa apelati la orice fel de mijloace pentru a identifica persoana care va va citi atât CV-ul. data unei intrevederi ? . trebuie sa fie facute . practic.). o simpla referire la trecutul dumneavoastra profesional si/sau la capacitatile d e care dispuneti (relevate in continutul CV-ului ! ) va fi suficienta (spre exemp lu: Luând in considerare pregatirea si experienta mea in domeniu. Societatea Y etc. Regula 2: Personalizati continutul scrisorii dumneavoastra de motivatie ! Sa nu omiteti un aspect esential: scrisoarea de motivatie nu este adresata ni ci unei persoane juridice (firma X.). cât si scrisoarea de motivatie ! si. nominalizati ! ) detine un segment important in zona . un aspect business . Y si Z etc. Astfel. scrisori fotocopiate si/sau imprimate ! . * daca raspundeti unei candidaturi solicitate spontan 151 sau unei discutii telefon ice. subliniati faptul ca stiti care sunt activitati le si obiectivele firmei pentru care candidati si ca. d.. Procedând intr-o asemenea maniera. mai ales ca am luat cunostinta de rezultat ele pe care le aveti inscrise in fisierele informatice ale Camerei de Comert si Industrie a României . in acest context. Regula 4: Relevati faptul ca formarea si experienta dumneavoastra profes ionale corespund nevoilor firmei pentru care candidati. in a nii 1996-1998.i si obiectul unei analize grafologice150 (inclinarea si caracterul literelor. un par agraf distinct al scrisorii de motivatie trebuie sa il informeze pe cititor ca ba ckground -ul de care dispuneti reprezinta o potentiala valoare pentru firma sa. pentru a putea st abili. cursivitatea scrisului. etc. se poate apela la formulari de genul : imi permiteti sa va contactez la inceputul saptamânii viitoare. textul scrisorii de motivatie nu trebuie sa depaseasca o pa gina creând. f etc. Aceasta. interviul) ! in finalul s crisorii de motivatie. Ac tivitatea societatii de consulting managerial pe care o conduceti este extrem de utila si interesanta si pentru mine. cred ca as putea face . niciodata. evitati.). in acelasi timp. scrisoarea de motivatie poate fi tehnoredactata (de asemenea. in cadrul compartimentelor X. M-am familiarizat cu activitatile firmei Dumneavoastra inca di n anii studentiei. veti face dovada imaginii profesionalismului dumneavoastra. in strânsa corelatie cu o problema sau nevoie pe care tocmai ati abordat-o. Regula 3: De la inceput. Spre exemplu.) si/sau conditionale ( tea realiza lucrul . intotdeauna.. aplecarea acestuia. * in orice situatie. apelarea si/sau utilizarea exprimarilor impersonale (d e tipul: se poate realiza . puteti apela la formulari de genul: Recent. cunoasteti re zultatele de ansamblu ale acesteia. imi permit sa ap reciez ca voi reusi sa contribui la ameliorarea rezultatelor firmei Dumneavoastr a . * nu expediati. prin angajarea sa. precizarea unei date se poate dovedi a fi extrem de oportuna (aceeasi modalitate de abordare poate fi utilizata si pentru a afla când vor fi facute cuno scute rezultatele selectiei). este obligato rie utilizarea unei imprimante laser !). scrisori-tip. cu puterea faptelor. nu ezitati sa sugerati interlocutorului (cititorului) ca o intâlnire cu domnia sa (chiar prealabila interviului) va fi de natura sa clarifi ce multe (sau unele) dintre punctele comune pe care doriti sa le solutionati. inaltimea si/s au adâncimea coditelor literelor b. Am reflectat asup ra unor posibilitati de amplificare a efectelor strategiilor de marketing capabi . d istantele dintre acestea. de asemen ea. de comun acord cu dumneavoastra. etc. CV-ul anexat prezentei scrisori ilustreaza atât disponibilitatea. in context. ca nu expediati o scrisoare-tip si nici u na standard . ci a unei persoane care. capacitatea de a imi asuma sarcinile implicate de problematica activitatilor sp ecifice firmei Dumneavoastra . va putea aduce solutii firmei in care isi va desfasura activi tatea. cu prilejul stagiilor practice pe care le-am desfasurat. pus la dispozitia unei firme profesioniste (e lementele de flatare nu sunt intâmplatoare ! ). Spre exemplu. ii veti dem onstra cititorului. Directorului de Personal etc. de asemenea. mai ales. Regula 5: Solicitati o intâlnire (deci. cât si.

succinta introducere a autorului in contextul creat si/sau dat. succinta si la obiect si sa releve. sper (sau cu siguranta)152 ca veti fi de acord sa ne intâlnim in saptamâna a doua a lunii .si/sau contra-indicat sa apelati la formulari d e genul: Interesul meu pentru firma Dumneavoastra este enorm.S. etc. câteva momente. despre care parintii s i prietenii aveau numai cuvinte de lauda ! . 2. in treacat 153 (! ). autorul scrisorii de motivatie nu trebuie sa recurga la nici un fel de exagera ri (spre exemplu. este de o max ima importanta pentru recrutor154. Succinta introducere a autorului in contextul dat si/sau creat este util s a includa. lei. referire la post.. echivalentul. sa mai retineti. recomandabil ca. este atât util. totodata. inca din frageda co pilarie mi-am dorit sa pot lucra in firma Dumneavoastra. ofera salarii extrem de atractive (actualmente câstig . a carui utilizare ne permitem sa v-o sugeram. Regula 6: Apelati. Deci. atentia interlocutorului.). in trei parti. imperativ. atunci când considerati oportun. este total ne. c are sa dea un exemplu cifric al unei (unor) realizari personale (spre exemplu: in urma cu doua saptamâni am incheiat negocierile pentru achizitionarea produsului X . formata si dezvoltata in spiritul mentalitatii specifice invingatorului . veti reusi sa deveniti nu numai mai convingator.-urile sunt cel mai atent (si de toata lumea) citite ! Asadar.S. asa cum experienta o demonstreaza. ape late trebuie sa releve. alaturate dorintei mele de a reusi . principalele trasaturi ale caracterului candidatului (spre exe mplu: Capacitatea de a lucra in echipa. dar. pe baza de contract. cu incredere maxima . expunerea motivatiilor care stau la baza depunerii candidaturii.). in finalul scrisorii de motivatie.4. etc. Acesta constituie un ultim posibil truc. printr-un P. cât si. inalta capacitate si dispo nibilitate pentru efort. prezentarea elementelor cunoscute despre firma pentru care aplica autorul156 . printr-un P. In general. alaturi de acesta. nu e zitati sa mai retineti. ci si un cât mai fidel exponent al trasaturilor unei persoane care acorda maximum de atentie detaliilor cele mai semnificative 13.ca firma Dumneavoastra este cea mai importanta in zona Europei Centrale si de Est. a 385 USD/luna158 si consider ca aportul meu va fi de natura sa ii confere o si mai puternica pozitie pe piata ! . este recomandabil ca orice scrisoare de motivatie sa fie str ucturata155.S. Practic. In si prin expunerea motivatiilor care stau la baza depunerii candidaturii . Am auzit . in general. ). la un P. Descrierea motivatiilor trebuie sa fie simpla. intr -o maniera cât mai convingatoare.atentie la capcanele programa rii neuro-lingvistice ! . productivitatea muncii pe un salariat a inregistrat un spor mediu lunar de 6. faptul ca job -ul dorit si domeniul de activitat e in care se circumscrie acesta constituie firul rosu 157 care calauzeste eforturile de-o viata depuse de candidat pentru reusita carierei sale. atentia cititorului . mai ales. constituie tot atâtea motive care ma determina sa doresc cu ardoare ocuparea postului scos la concurs . astfel incât sa putem discuta despre problema respectiva . primul par agraf si P. valoarea contractului semnat cu reprezentantii Concernului (Trustului sau Firm ei) Y fiind de 1 500 mil. unul dintre cele mai importante aspecte pe care l-ati supus analizei ! in acest mod. alaturi de puternica mea ambitie de a reu si in toate actiunile intreprinse. motivatie etc. scrisoarea de motivatie nu trebuie sa repete informatiile in cluse in continutul CV-ului. 3. in con text. Continutul unei scrisori de motivatie In general. lei . relevând.9 mil. dupa cum urmeaza: 1. in acest contex t. adaptabilitatea la conditiile impuse de un mediu ambien tal din ce in ce mai concurential. in urma aplicarii celor trei masuri tehnico-organi zatorice pe care le-am propus. cât mai nu antat (dar si fin ). intr-o majorare cu 37% a volumului valoric al desfacerilor catr e terti . Redactarea continutului scrisorii de motivatie trebuie sa reflecte.S. la un post-scriptum (P. elementele fundamentale care l-au determinat pe candidat sa aplice pentru postul scos la concurs. apelati. prin continutul sau. putin.S. reflectân du-se. deoarece. net.dorinta creata. subliniem faptul ca orice prezentare. alaturi de referirea la anuntul publicitar de scoatere a postului la concurs. cu siguranta. la firma Z. demonstrarea interesului pentru viitorul potential loc de munca. la finel e oricarei scrisori. etc.le sa contribuie la dezvoltarea noilor Dumneavoastra activitati. in lei.

Este . cât si a capacitatii sale de a se integra. pent ru ca aptitudinile mele nu pot fi relevate decât in cadrul unei firme de prestigiu .5 REDACTAREA PROPRIULUI CURRICULUM VITAE Oare de ce avem tendinta de a fi. spre exemplu: Sper sa fie vorba despre o oferta serioasa. intotdeauna. etc. sa fiti foarte circumspecti si. cu cât mai mari vor fi deschiderea si sinceritatea autorului. Mai mult. hiperbole etc. gramaticale si/sau caracteristice propriei personalitati (ca. a unor (pentru a fi mai nuantati in exprimare ! ) parabole . printre multe alte lucruri. mai ales la inceput de drum . si cum sa ne redactam propriul curriculum vitae (CV). in echipa viitorilor sai colegi. iti confera certitud inea reusitei ! . Daca stii cum sa iti redacte zi propriul CV. fiti convinsi. ! . adeseori se apeleaza si este uzitata abrevierea CV. pentru a dovedi ca stim foarte bine ceea ce am invatat. in cel al unui CV. poate din Ind iferent de motiv. Asculta-ma pe mine: un CV prezentat ca o placheta publicitara iti creeaza o imagine unica si de neuitat in fata recrutorului ! . incisiv si ofensiv. cu atât mai favorabile vor fi concluz iile referitoare la personalitatea acestuia. inca suficient de des. in plus. trebuie sa cunoastem. Asa cum este cunoscut. Cuvintele curriculum vitae provin din limba latina si inseamna. la rândul sau. cursul vietii sau o scurta istorie a carierei autorului . per icolul inscrierii. in contradictie cu unii autori159. in contextul creat. coroborate cu puternica si solida pregatire tehnico-economica de s pecialitate. 13. et c. rezervati ! P entru ca. posibilitatile si disponibilitatile personale. trebuie sa dovedim ca ceea ce am in vatat si cunoastem sunt principalele noastre atu-uri fata de concurentii nostri (potentiali si/sau virtuali) la ocuparea unui post in vederea angajarii. poate din comoditate. Dar. constituie doar câteva dintre motivatiile care ma determina sa cred ca ma voi putea integra cu succes in cadrul unei echipe tinere. Daca veti auzi pe cineva ca va spune: Am muncit zile si nopti intregi pentr u a-mi redacta un CV care ma face invincibil ! . rapid si eficient. Pe baza elementelor incluse in consideratiile expuse. echipa de selectie (recrutorul) stie mult mai bine ca dumneavoastra ce trebuie si ce nu trebuie sa apara in cadrul unui do sar de candidatura si. implicit. Dupa cum stie sa citeasca . in scopul demons trarii atât a unei inalte adaptabilitati.). ansamblul fiecaruia dintre candidati Iata de ce ne permitem sa apreciem ca enumerarea câtorva dintre cele mai e vidente si importante adevaruri referitoare la continutul unui CV va poate facil ita pregatirea demersului fiecaruia dintre dumneavoastra catre reusita: . poate din teama de nou. obligatoriu ca redactantul scrisorii de motivatie sa se informeze asup ra unor date de baza ale activitatii firmei pentru care aplica si sa releve. in acest context. câteva dintre modalitatile posibile de redactare a continutului unei scrisori d e motivatie (evident. ci d oar variante alternative de puncte de vedere relevate ca urmare a unor experient e traite si/sau dobândite). in scrisoarea de motivatie. intr-o f orma literara.. nelasând loc nici un ei interpretari defavorabile la adresa redactantului160. Prezentarea elementelor cunoscute despre firma pentru care aplica autorul vine sa incheie o scrisoare dinamica. puternica si dinamica ! . foa rte repede. Cunostintele mele solide in domeniul parapsihologiei si astronomiei. Reamintim161. in continuar e. dinamice si competitive . superficiali ? Poate din nestiinta.. clisee si/sau tip are -standard capabile sa asigure succesul incontestabil al autorului textului . Redacteazati CV-ul apelând la un specialist ! Plateste-l bine si vei vedea ca succesul iti v a fi garantat ! . imi vor putea permite sa-mi aduc aportul162 din plin la reusita af acerilor de prestigiu ale firmei dvs. ofensiva si relevanta pentru crearea unei i magini complexe si complete asupra personalitatii si motivatiilor acestuia. vom prezenta. Un CV bine aranjat iti permite sa ascunzi defectele pe care le ai si. vei putea sa câstigi o slujba fara un efort prea mare ! . etc. nu putem emite pretentia de a oferi modele. ne permitem sa apreciem ca textul scris orii de motivatie trebuie sa fie dinamic. asadar..).

incercam sa va oferim. Evident. in continutul unei brosuri cu minimum 10-12 p agini. A gasi o slujba buna este rezultanta a 70% investitie personala (si) de energie si a numai 30% transpunere in practica a unor metode de cercetare si cunostinte de specialitate . El trebuie sa corespunda unor anumite standarde (foarte exigent e) care nu sunt impuse de nici o autoritate superioara. când mobilitatea profesionala era (inca) scazuta s i sistemul economic oferea. inclusiv o succinta analiza a complexei activitati a domnie i sale in domeniul managementului. In acelasi context absolut defavorabil se incadreaza si situatiile in care CVul contine o lunga lista a firmelor si/sau a societatilor prin care am trecut sa u cu ai caror oameni am vorbit sau ne-am (si) intâlnit. decât foarte rar. Un CV care arata ca o fisa personala ce inc epe cu banalul CURRICULUM VITAE nu reuseste. 13. in nici un caz. ci trebuie sa releve ceea ce am realizat si /sau avem mai bun pe plan profesional si nicidecum eventuale handicapuri (defect e) capabile sa ne elimine a priori. Inscrierea unor neadevaruri in cadrul CV-ului este echivalenta cu amorsarea s i detonarea unei grenade (sau chiar bombe ! ) care ne va exploda. 3. exista doua retete-miracol: cantitatea de munca investita si cadr ul mental al reusitei de care dispune fiecare dintre noi. ci d oar capabile (asa cum experienta o demonstreaza) sa va confere sanse substantial majorante si majorate pentru reusita. un CV putea foarte bine sa se rezume la prezentarea unui parcurs profesional al candidatului. prin abordarea problematicii care urmeaza. CV-ul a devenit un mijloc de marketing personal foarte complex si complic at (sofisticat).. ingineriei genetice. 2. extrem de fluctuante) a pietei unor produse si/sau servicii in Români a si in Europa Centrala si de Est in contextul integrarii in structurile europen e si euro-atlantice (!!!) Daca CV-ul dumneavoastra depaseste doua pagini.1. insa.30 ani. 5. este foar te probabil ca el nu va atrage (in sensul dorit si favorabil) atentia. plus directiile previzibile ale evoluti ei (e drept. a adaugat dosarului personal 5-6 scrisori de referinta. Iata de ce ne permitem sa aprec iem ca relevarea urmatoarelor 10 reguli de aur poate fi de natura sa va incadrez e in rândul celor declarati câstigatori (admisi la interviu). adeseori. tot asa cum erorile sunt. subliniem faptul ca. implacabile . in conditii pe care nu dorim sa le mai invocam si nici sa le mai (re)exp licam. retete. la fel de edificatoare ca si mod elele. In acelasi context. Cel mai bun CV nu este nimic altceva decât cel mai bun rezumat al carierei fiec aruia dintre noi. Un CV redactat necorespunzator ne poate elimina din rândurile concurentei in mai putin timp decât cel necesar lecturarii sale. ci numai acceptarea prezentarii noastre la interviul (interviurile) pentru angajare. marketingului. pretentia ca aceste reguli sunt exhaustive. posibil itatea de a mai adauga ceva la acumularile fiecaruia dintre dumneavoastra. cercetari i-dezvoltarii. Astazi . intreaga (palpitanta) viata si. sa supravietuiasca etap ei/etapelor eliminatorii ale unui concurs organizat in vederea ocuparii uni post . skillsurilor si comunicarii interpersoanle si cu un background de nu s-a mai vazut nicaieri in lume etc. Si. Pentr u ca nu dorim sa va oferim modele.. c hiar in ziua interviului.6.. indicatii pretioase etc. indiferent de tara si/sau de z ona geografica. concis nu inseamna lapidar . totusi. riguroasa) de a va concepe si redacta propriul dumneavoastra CV. Nu exista retete-miracol pentru un CV. in plina fata. Regula 1: Un CV câstigator trebuie sa fie concis. nic idecum. vitale etc. posibilitatea crearii de noi locuri de munca. Si. nu avem . dar nu in cele di n urma. ci de concurenta extrem de (din ce in ce mai) acerba care se manifesta pe piata muncii si a fortei de mu nca. ci si o alt a maniera (speram. sobrietatea este o conditie sine qua non a potentialei reusite a unui CV . Cele 10 reguli de aur ale unui CV In urma cu 25 . prin functionarea sa. 4. Niciodata un CV nu ne poate asigura obtinerea postului (mult) dorit. Apreciem ca este inutil sa va explicam reactia pe care o poate avea cineva pus in situatia de a citi CVul unui candidat care si-a povestit. mai mult. Sa nu uit am ca un CV nu este o autobiografie. In fine.

. relevam faptul ca aceste CV-uri sunt optimiste (incluzând. relevând experienta si potentialul aplicantului. Regula 3: Un CV câstigator trebuie sa fie tonic si fortifiant. in acest sens. In traiectoria profesi onala a unui asemenea personaj este greu de crezut ca vom putea intâlni dovezi de vo inta. neavând posibilitatea de a ne cunoaste toate secretele Dorinta i nterlocutorului de a ne intâlni trebuie sa fie din ce in ce mai ampla. Eu caut . nu ezitati sa includeti in CV-ul dumneavoastra. un rol de avocat si de ambasador relevând competente. Doar eu pot sa etc. Ascultati-ma. rubrica in care sa includeti toate rezultatele dumne avoastra notabile in domeniu. individualist si chiar egoist de care dispuneti. De asemenea. in fata cititorului. ca redactantul arde si chiar moare de nerabdare sa lu creze pentru firma ce reprezinta sansa unica a unei vieti pâna acum nefericite (! ). el va avea suficient de putine si reduse sanse de a razbate print re alte contracandidaturi. pentru ca ac est gen de candidat nu are nimic particular si/sau special. ambitie.. spre exemplu. In totala contradictie cu aceasta situatie. prin hazard. Nu apelati niciod ata la mila cititorului prin intermediul unor fraze de tipul: Daca.) cititorului: Dati-mi câteva minute din pretiosul Dumneavoastra timp ! . Toate experientele profesionale preced ente este util a fi prezentate (relevate) doar in masura in care au tangenta cu postul pentru care aspirati. in unele cazuri. in nici un caz. pentru fiecare dintre noi. Aparând. etc . totusi. Daca.) si/sau care releva. Atunci când ne uitam la cuprinsul unei carti sau . ostentativ) eu -ul dumneavoastra. ea trebuie creata de noi. etc. Astfel. aptitudinile si abilitatile mele . Cititorul CV-ului treb uie sa sesizeze. ma veti convoca la interviu. anumite titluri ne atrag atentia si. cititorul trebuie determinat sa aiba reflexe pavloviene in urma lecturarii CV-ului. nu va va servi la nimic (dimpotriva ! ) sa descrieti firmele si persoane le pentru care. Tot asa va trebui sa procedam si noi cu cititorii CV-ului prezentat in dosarul de ca ndidatura. de mizeria pe care v-o c reau sefii si/sau colegii . CV-urile câstigatoare sunt profund c omerciale din punct de vedere profesional. dorim sa le citim prioritar (sau. mai presus de orice. cuvinte care sugereaza actiune. mai ardenta ! Si. CV-urile câstigatoare degaja o puternica energie comunicativa. doar ca o simpla epistola al carei autor este necunoscu t. potential. in continutul lor. Evitati.. astfel. spre exemplu. miscare dinamica etc. precum si punctele sale forte. o rubrica inti tulata Experienta comerciala . printr-o fo rmulare de genul: Cu siguranta ca un interviu imi va oferi oportunitatea si sansa de a va releva motivatiile. eventual. amabil. spre exemp lu.concis. fara teama de a gresi .). evident. valorizarea relationalului interpersonal de care dispunem etc. Daca. acestea risca sa releve spiritul ac aparator . la paginile unui ziar. rezultatele notabile inregistrate de acesta. intrucât este evident ca. pe care dorim sa le valorificam in cadrul viitorului nostru loc de munca. nu ved eti in si prin aceasta o (noua) oportunitate de a parveni . a pr iori. ritm . Asemenea imagini nu pot constitui decât tot atâtea elocvente exemple a ceea ce speci alistii163 au definit prin Oscaruri demne de un CV Regula 2: Un CV câstigator trebuie sa ii genereze cititorului (recrutorulu i) ardenta dorinta de a va intâlni. un CV câstigator joaca . Interziceti-va prezen tarea informatiilor care nu au nici o legatura cu postul pentru care candidati ! Astfel. De a semenea. ele au ca scop sa vânda cel mai importan t si pretios bun: pe noi insine! Regula 4: Un CV câstigator trebuie sa fie pertinent. ale unor sticle care includ sulul de hârtie etc. am ceva important sa va spun ! si altele asemenea. chiar in exclusivitate). voi putea veni sa va vorbesc despre mine . mai ales. Si.. a politicienilor pusi (nu numai) pe furate. unul d intre cele mai daunatoare fapte (si. il au pe du-te ncolo ! si nu pe vino ncoace ! elocvente reprezentari computerizate (ale unor oameni in actiune . energie creatoare etc. insa. abilitati. inca inconstient de frecvent uzitat ) il constituie acela de a va plânge de fostul loc de munca. imperativ etc. de incompetenta si lipsa de profesionalism a managerilo r din economia româneasca. un CV cere (insistent. imbrobodirea CV-ului pe pagini de culori care de care mai tipatoare si care. etc. In opozitie cu acest stil . ati mai lucrat. mai degraba. mai complex a. nu apelati la formulari de genul: Eu vreau . sa inteleaga si sa fie convins de faptul ca dumneavoastra si nu mai dumneavoastra sunteti persoana care doreste sa serveasca interesele firmei p entru care aplica (candideaza pentru a ocupa un post) si. punân lan (adeseori. ale unor ferestre deschise spre viitor . este vorba despre un post in do meniul comercial.

astfel. in mod cât mai fidel. Dar. Apare evident faptul ca aceasta persoana s-a multumit sa descrie. rezultanta (refuzul de a va convoca la interviu) va v a fi. absolut intotdeauna.: am fost numita in acest post pen tru a redinamiza activitatea de desfacere a firmei. teste si aplicatii in domeniul managementului resurselor umane. cu titlul Cum sa comunicam eficient . Imaginati-va. experi enta dumneavoastra profesionala.A. Spre exemplu. Pentru ca. pute m oferi interlocutorului un mijloc de a le evalua si/sau aprecia. asa dupa cum o indica insusi titlul.sarcinile care i-au revenit. experienta profesionala a fiecaruia dintre noi trebuie pusa in valoa re. in cadru l propriului CV. sa presupunem ca ati publicat. autorul acestui CV. aceasta versiune este cu mu lt mai satisfacatoare si relevanta pentru interlocutor. dupa cum la fel de inutil este sa alegeti un CV f unctional in situatia in care ati lucrat numai in domeniul comercial. spre exemplu. CV-ul cronologic atrage atentia asupra dat elor si a logicii itinerariului parcurs de dumneavoastra.. practic. tân ara candidata a redactat urmatorul text: Sef compartiment Vânzari in cadrul S. inclusiv cu coordonarea comunicarii publicitare in zona Capitalei.S. CV-ul d umneavoastra este un mijloc ideal pentru a va releva. acest pasaj . Introducerea este facuta prin intermediul a doua verbe de actiune (a concepe si a realiza) si. Cum ar trebui sa fie prezentata o asemenea realizare? Puteti scrie: Autor al unei culegeri de probleme in domeniul managementului resurselor umane sau: Autor al unei lucrari de 190 pag ini. la situatia in care sa puteti reformula pasajul respectiv i n urmatoarea maniera: Am conceput si realizat.IBM. nu intotdeauna avem posibilitatea de a exprima valoric realizar ile noastre. dar si i n tara. pe ntru ce post candideaza ?!? . ce ea ce permite ameliorarea performantelor recrutorilor de forta de munca (Editura Economica. dorinta cititorului de a va intreba acest lu cru cu prilejul interviului (a se vedea continutul Regulii de aur nr. Indiferent ca este stabila sau haotica . de fapt. o carte referitoare la studii de caz. o lu crare aplicativa de specialitate in domeniul managementului resurselor umane. pâna in cele mai mici amanunte. Ea a trecut pe lânga ceea ce era cel ma i important: relevarea propriilor realizari obtinute in cadrul firmei. fa cilitând sarcina cititorului de a stabili o scara prin intermediul careia sa va come nsureze performantele. Am condus un colectiv de 6 persoane . daca cititorul isi va p une intrebarea: Dar ce vrea. mai ales când suntem la inceput de drum . ce asteapta interlocutorul de la aplicant si veti ajunge. d eterminata sa rescrie.C. deja. Toate acestea sunt perfect adevarate. listând .S. Am avut ocazia sa recrutez.A. In acest sens. intr-o modalitate dintre c ele mai active si comprehensibile. implicit. Astfel.C. pentru câteva momente. 2000. defavorabila Regula 5: Un CV câstigator trebuie sa prezinte rezultate concrete. este inutil sa alegeti un CV cronologic daca at i schimbat 12 locuri de munca. sa conduc si sa motivez o echipa de 6 persoane. MIRAJ . in urma unei analize a propriilor realizari. din greseala . puteti apela la aceste motive in sprijinul reclamelor publicitare e fectuate pentru aparatele de ras Gillette si/sau Schick (socul vine de la sine ! ) Nim ni si nimic nu va va crea o imagine mai defavorabila decât apelarea la acest gen d e tertipuri ieftine . sa formez. logica sa u in zig-zag . I ar faptul ca. rezultatele pe care le-ati obtinut pâna in prez ent.lapidar si d eloc elocvent . In acest sens. Bucuresti.: responsabil cu politica comerciala a fir mei. ati omis indicarea titlului cartii nu va putea sa gene reze decât curiozitatea si. sa luam exemplul unei tinere candidate car e isi descrie astfel cea mai importanta responsabilitate anterioara: Sef Compartiment Vânzari la S. Regula 6: Un CV câstigator trebuie sa reflecte. sa faca si. Bune cunostinte de operare PC . nule si total neavenite ! Finalmente. 2). modul in care si-a petrecut timpul la firma. este recomandabil sa nu ezitati in a da o dimensiune relativa lucrarilor pe care le-ati realizat. 190 p. MIRAJ .) . textul va confera imaginea unei persoane in care poti avea incredere. Eventual. In mod evident. indubitabil. in ansamb lul sau. Rezultatul l-a consti tuit cresterea cifrei de afaceri a societatii comerciale cu 17% in cursul primu lui meu an de activitate. d ar nu si suficiente si eficiente pentru evidentierea calitatilor dumneavoastra. Cu fiecare prilej care vi se iveste in cadrul CV-ului. in timp ce celalalt tip . Evident.

prin intermediul unor prieteni. pentru a sesiza c alitatea acesteia. corectitudinii gramaticale a exprimarii (ortografiei). precum si structura continutului acestuia vor influenta decisiv intrebarile pe care urmeaza sa le primim in cadrul interviului. precum si copii ale atestatelor de cunoastere a limbilor straine. deficitar conceputa si/s au chiar cu exprimari gramaticale greoaie. Alte doua tipuri de CV le constituie cel pe domeniu de activitate. insa. La intrebarea: Ce urmariti. CV-ul dumneavoastra trebuie structurat in acest sens. avocatura etc. domeniul respectiv constituind firul rosu care va calauzeste de-o viata (cuvintele nu sunt deloc mari sau din trecut ! ). asadar. economie. Regula 10: Un CV câstigator trebuie sa fie bine acompaniat (sa aiba atasate. Nu ezitati. veti avea putine s anse de a reusi. indirect. redactati un CV functional la care adaugati scrisori de rec omandare concepute in strânsa interdependenta cu postul din domeniul vizat. un CV cu relief . sa relevati orice e xperienta avuta in domeniul comercial. puncte denivelate si d ascruce . formei si di mensiunii caracterelor alese pentru tehnoredactare. iar daca aceasta impresie de debut nu va este favorabila. La aceast a experienta se adauga si o bursa de studii si de stagiu practic in strainatate. in cons ecinta. Experienta demonstreaza ca inca sufici ent de multi cautatori ( vânatori ) de locuri de munca isi redacteaza propriul CV inde pendent de multe aspecte semnificative ale continutului postului de lucru cautat (uneori de ani si ani). un an la Bursa de Val ori si alte câteva luni la Comisia Nationala de Valori Mobiliare (CNVM). In acest sens. obtinute). un a priori negativ. mai ales. respectiv cel care comporta asperitati . va fi capabil sa stârneasca si sa atraga interesul cititorului si. sa il determine ca. etc.9% sanse sa fiti eliminat din competitie. necesitatea acordarii unei importa nte vitale : calitatii hârtiei utilizate pentru tehnoredactarea CV-ului. inginerie. va va elimina a priori ! . Daca greutatea hârtiei este sub 80 gr. ati ocupat mai mult e functii distincte. inseamna ca autorul CV-ului are. eronate etc. intotdeauna. adica pierde din vedere elemente esentia le ! . deci. in context. sa va puna intrebarile la care. cu prilejul interviulu i. aparent nu in sarcina dumneavoas tra: o scrisoare de recomandare cu greseli ortografice. Daca doriti.de CV releva functiile pe care le-ati ocupat de-a lungul timpului (atentie. medic ina. spre exemplu.166. Regula 9: Un CV câstigator trebuie sa aiba o forma de prezentare impecabil a. respectiv cel care are inscrise succint.) si cel flash164 (numit si micro-CV). dupa prima lecturare. asperitati care vor atrage. insistând asupra realizarilor avute in cadr ul si pentru firma (firmele) in care ati lucrat. Si inca un lucru. cunostinte etc. Daca scrisoarea (scrisorile) de referinta au un continut subtire si/sa u defavorabil dumneavoastra. evitati sa trimiteti (direct si/sau. Subliniem. la Compania PEUGEOT . atentia cititorului s i il vor determina ca. respectiv. CV-ul dumneavoastra creeaza o prima impresie asupra a ceea ce sunte ti. la interviu. Asadar. in acest sens. respectiv cel care vinde experient a pe care o avem intr-un anumit domeniu (informatica. Un CV pe care privirea aluneca nu va suscita si nu va implica. abilitatile. scrisori de recomandare extrem de favorabile. pe baza unor realizari deosebite ale dumneavoastra. inca. formei de prezentare a continutului (alinierea si del imitarea spatiala a paragrafelor). competentele.) mai multe CV-uri la una si aceeasi firma165 ! Regula 8: Un CV câstigator trebuie sa aiba relief (forma facil palpabila ). In sch imb. Regula 7: Un CV câstigator trebuie sa fie coerent si sa urmeze strategia d umneavoastra de cautare a postului dorit. sa va puteti releva punctele forte si/sau realizarile dumneavoastra de osebite. intr-o singura pagina. sa presupunem ca ati lucrat. sa va puna intrebari in consecinta cu prilejul interviului. disponibili tatile si posibilitatile fiecaruia dintre noi. la Institutul Superior de Gestiune din Paris si. la un CV ? . pentru inceput. In acest sens. ma i presus de orice. acea sta in strânsa corelatie cu un obiectiv precis si clar stabilit de dumneavoastra s i urmat cu fidelitate pe parcursul carierei profesionale !). decât intrebari traditionale . bursa de care ati beneficiat in cadrul unui Program finantat de Uniunea Europe ana. ale unor diplome. suficient de multi inte rvievati raspund in maniera urmatoare: Incep prin a pipai hârtia. elementele pe care le vom inscrie in CV. Iata. prin ra spunsuri. un p ost in domeniul comercial. certificate etc. deja. cu siguranta. Si. fapt realmente dezavantajos pentru aplicant. Daca. aveti minimum 99.

a priori. generalmente. Competenta sa profesionala. in situatiile in care completam o aplicatie (app lication form) de candidatura pentru obtinerea unei burse pentru un ciclu de pre gatire tip master si/sau studii aprofundate/ specializate.. penibile etc.. Dar. * elaborarea planului de afaceri. manager .. pantagru elice. in vederea antrenarii unor viito are potentiale angajari. asa cum firma noastra a constatat (prin rezultate admirabile pu se la dispozitia sa de catre X). doctorat etc. in cont inutul scrisorilor de recomandare pe care le solicitati. confor m uzantelor. In realitate in sa. pur si simplu sa il angajeze ! ) etc. 13. consultante etc. intâlnita sub denumirea DATE . este. este preferabil (chiar recomandabil) sa nu se inscrie.. * elaborarea dosarului de candidatura pentru ocuparea unui post scos la concurs.. titulatura Curriculum Vitae. Ca sa nu mai adaugam faptul ca. ridicole. inca din debut. nu fac decât sa va deserveasca interesele. Pentru ca. un CV este elaborat pentru a servi cel putin urmatoarelor sase destinatii: * angajare temporara pe perioada vacantelor. date fiind conditiile de utilizare a unui CV si preze ntarea continutului sau169. indubitabil marca ta de reusite de exceptie. unii cititori (si nu numai) de CV-uri sunt. exista foarte putine riscuri ca cineva sa se insele asupra naturii documentului in cauza. ar fi dispus sa il cedeze altei firme ! Adaugam faptul ca s i prin banalitate ( X este un real talent! Societatea Dumneavoastra cauta valoarea si competenta ? Angajati-l ! ). este de natura sa va confere garantia unei reusite to tale. cu caracter imperativ. prin realul profesionalism al elementelor incluse. asa cum experienta o demonstreaz a. daca cinev a ar fi o asemenea personalitate de exceptie. Proeminenta si marcanta personalitate a lui X. o scrisoare de recomandare nu face de cât sa anuleze rapid si definitiv sansele candidatului167. egocentrism ( Cum. agasati de respectiva m entiune. titlul in cauza. etc. * prezentarea la agentii (centre) de recrutare. contextul in care. redactare si prezentare a ace stei carti de vizita fundamentala pentru acceptarea si favorizarea demersului spre reusita al oricaruia dintre noi. a unor exprimari in man iera: X este un talent nedisimulat. etc. in scopul obtinerii unui credit. Aceasta. va proiecta o lumina implacabil defavorabila dumneavoastra. nu168. ne permitem sa va sugeram sa evitati acceptarea utilizarii. In acest context. Asemenea abordari hilare. director. dub late de ardoarea pasiunii si devotiunii cu care abordeaza culmile reusitei. adeseori. al formulari lor uzitate etc.Dupa cum in orice afacere clientul nu este raspunzator de propriile-i erori. absconse (sau sconse ?! ). intrucât. Si sa fiti convinsi ca greseala nu apartine semnatarului. in cele ce urmeaza vom aborda. Este. necesara mentionarea aces tui titlu ? In general. eliminat. In mod evident. Iata. CURRICULUM VITAE. lirism ( Societatea Dumneavoastra este cea mai fasc inanta si mai buna din lume ! ). fiecare rubrica a unui CV. ci celui care o accepta ! In acel asi context. Prima caseta (rubrica) a unui CV este. indiferent de cine va fi semnata. apelând chiar la prezentarea unor elemen te comparative intre diferite stiluri de conceptie. jenante. * aide-m(moire (memory-jogger). in antetul p aginii de debut. inca nu ati auzit de X ? Multi se bat. este de natura sa confere un plus calitativ substantial CV-ulu i si dosarului de candidatura. to t asa si o scrisoare de recomandare de o asemenea factura. fac din aceasta minune a contemporaneitatii un idol pe care orice firma cu si de ren ume si l-ar dori printre salariatii sai ! !!! . nu inseamna ca daca cineva inscrie. sef etc. eficienta a ctivitatii cresc exponential. nu credem ca vreun patron. (speram) cât mai detaliat. Iata de ce consideram u til sa subliniem si importanta acestor aspecte ale continutului scrisorilor de r ecomandare care. este evident ca numai si numai prin angajarea u nor personalitati de factura lui X productivitatea si.7 Rubricile unui CV câstigator La ce si/sau pentru ce ne serveste un CV ? Multi dintre noi ar fi tentat i sa creada ca CV-ul este documentul necesar a fi prezentat numai in situatia de punerii unui dosar de candidatura in vederea ocuparii unui post. asadar. frecvent. * prezentarea propriei persoane in scopul propunerii unor viitoare potentiale (o portunitati de) afaceri.

. Este recomandabil (atât in sistemul francez.B. la serviciu. pâna in prezent. nu au caracter uzual. O. POP sau D. Fax. Mr. respe ctiv creati imaginea unui potential angajat aflat mereu in activitate. vati numit POP si. este preferabil sa com pletati in CV Vasile Pop. Subliniem.49. Si inca un amanunt deloc lipsit de importanta : nu infloriti ( imbroboditi ). este recomandabil ca acesta sa fie redactat cu ma juscule. P. In situatia in care nu aveti obligatia (de nici o natura) de a inscrie numarul post . (eventual. cele ale localitatilor.18. 15. nationalitatea si cetate nia. indeosebi prin facilitarea contac tarii dumneavoastra prin intermediul unei expeditii postale. de luni sau ani figurati inscrisa in acte IONESCU-ROSIIANU (sa u invers). este recomandabil ca denumirile strazilor si.P. Daca.nume.1 ..in diferent de nationalitate . România.109. pe durata intregii zile. Adresa.PERSONALE . nu scrieti: str.Str. Spre exemplu. bvd. spre exemplu. Sector 1. Daca. Spre exemplu.(in limba engleza). insa. numele renumele dumneavoastra. De asemenea. o adr esa completa poate avea urmatoarea structura (configuratie): 71 482 . acesta va treb ui inscris in CV-ul dumneavoastra.). Acesta se va inscr ie. decât Vasile Pop. la fel ca si adresa. sa fie inscrise pe acelasi rând. Compozitorilor Nr. numarul de referinta al imobilului situat pe strada un de locuiti se inscrie inaintea denumirii strazii. este mai oportun sa scrieti. numele dobândit de la nastere nu mai necesita a fi inscris. B. insa. Dany. Vasile Pop. Compo zitorilor nr. Numarul postului telefonic (Telefon. in cazul numelui. precum si al oficiului postal la care sunteti arondat constituie tot atât ea semne de respect suplimentar fata de cititor. ca aceste cazuri sunt destul de rare si. starea civila si situatia familiala. inseamna ca sunteti de gasit . Claude. intrucât cititor ul nu va putea avea nici o imagine asupra a ceea ce inseamna D sau D. Daca redactantul CV-ului este de sex feminin. Acestea trebuie sa figureze in antetul CV-ului. respectiv. este preferabil sa se preceada inscrierea acestuia (ca si a numelui. Acestea includ (se refera la): numele si prenumele autorului. nu serveste nimanui si la nimi c sa scrieti Daniela-Oana POP (IONESCU-ROSIIANU). Sc. Este util sa remarcati faptul ca inscrierea majusculelor si a minuscu lelor este constant uniforma (spre exemplu. nu incep c u majuscule (rue des Ecoles. pur-s i-simplu. de altfel) cu literele: Dl. etc. ceea ce e ste de natura sa va poata oferi certe avantaje asupra contracandidatilor174. bl. VASILE POP sau VASILE POP. deoarece riscati sa lasati o impresie cel putin dubioasa asupra gusturilor dumneavoastra.6. M.1. Daca CV-ul dumneavoastra face apel si la adresa profe sionala. D-na sau D-ra (in limba româna). Sect. in formele de prezentare a CV-ului in limbil e franceza si engleza170. nu subliniati etc. reamintim ca. Spre exemplu. Cristophe. Mme sau M-elle (in limba franceza). vârsta si/sau data nasterii. 322. Sc. functie de solicitari) star ea sanatatii. cât si in cele anglo-saxon si american) ca ordinea sa fie prenume . al celui al loca litatii. in ordinea si forma red ate in exemplele urmatoare: 101. drept consecinta.3.109. In situatia care cel care redacteaza CV-ul are un prenume ce poate fi interpretat ca mixt .(spre exemplu.18. ati lucrat. du Printemps). puteti scrie: +40. Bebe. Ani. 73. POP). sub numele avut inainte de casatorie. 739-B Somerfield Stree t. sau Ms. in limba franceza. alaturate coduril or alfa-numerice aferente. nu dantelati . Theo etc. spre exemplu. Spre exemplu. D ominique. 7 000 Bucures ti. nelasând interlocutorului ocazia de neuitat (!!! ) de a presupune (ghici) si/sau de a se informa asupra codului ta rii si localitatii dumneavoastra de resedinta.49. ap.P. Experienta demonstreaza ca este recomandabil ca initiala prenumelui sa se scrie cu majuscula. cât mai complet posibil171. Precizarea codului postal al strazii. Numele si prenumele. 75112 Paris. rue Blomet. E-mail etc. 7 000 Bucuresti). Bl. Mrs.50173.et. n umele si prenumele intr-o forma abreviata (D.50 172 si nu: (1)322. situatia militara. este recomandabil sa se in scrie numele cel mai recent uzitat.3.. Mentionam faptul ca semnul + reprezinta si mbolizarea accesului codului numeric al tarii din care sunteti apelat la telecom unicatiile internationale. spre exemplu. iar denumirile strada si bulevard . nu ingrosati . Ap. dupa care urmeaza specificarea codului (alfa-)numeric postal si denumirea localitatii. Indicati adresa dumneavoastra intr-o maniera cât mai completa posibi l si evitati abrevierile. inainte de casatorie. Subliniem faptul ca este cel putin nepoliticos sa scriem. 73. De asemenea.). in contex tul celor mentionate.6. in loc de Pop Vasile. London SW9 4LH). restul literelor c u minuscule. Et. adresa. numarul postului telefonic.

Recasat orit de trei ori cu cinci copii minori sau Divortat cu trei copii !!! Daca sunteti d ivortat(a). in maniera: 26 februarie 1979 (este mai relevant decât 26. peste 50 ani. veti conferi CV-ului dumneavoastra o longevitate (in sens ul valabilitatii in timp) semnificativ sporita176. mentionati-o. vârsta pe care o aveti ! Eventual. In acelasi context. Aceasta poate constitui o dovada in plus asupra disponibilitatii dumneavoastra intrucât nu aveti. apelând la formulari de genul: Vaduv. Nationalitatea si cetatenia. riscati urmatoarea interpretare (evident.A. subliniem faptul ca este deosebit de riscant sa includeti. nu inscrieti vârsta sau data nasterii in CV-ul dumneavoastra si lasati pentru interviu demonstrarea realelor capacitati si/sau disponibilitati profesionale de care dispuneti. C ert este faptul ca si acestei rubrici. starii civil e. barbati177) si/ sau cu domiciliul in localitatea de resedinta. Astfel. puteti inscrie vârsta sau data nasterii dumneavoastra in finalul CV-ului.02. etc. vilelor. Foarte multe firme prefera. profilul studiilor absolvite etc. de regula. totusi. situatia familial a poate influenta decizia angajarii pe posturi de genul: reprezentant comercial. Este inutil sa indicati nationalitatea si cet atenia dumneavoastra in situatia in care aplicati pentru un post la o firma pers oana juridica româna si/sau aflata pe teritoriul tarii noastre. exageram putin ! Daca apreciati ca situatia dumneavoastra familiala constituie un atu pen tru obtinerea postului mult dorit. o importanta majora. pilot. in rubrica Dive rse . In consecinta. spre exemplu. suplimentar. astfel. Vârsta si/sau data nasterii. ase menea tuturor celorlalte. falsa): esecul sentimental es te o reflectare fidela a instabilitatii caracterului ! Ceea ce. anumite firme prefera angajati casatoriti (si. fara a fi divortat(a). este recomandabil sa mentionati nationalitatea si cetatenia dumneavoastra numa i daca acest fapt va poate conferi un atu pentru postul la care aspirati. Si inca (aparent) un amanunt: nu descrieti. Ca regula generala . o formulare de genul: Peste 30 ani experienta in domeniul financiar-contabil sau O viata intreaga in slujba medicinei (se poate chia r crede ca este vorba despre un epitaf ! ). Asadar. Daca sunteti despartit(a). Alte firme impun restrictii in ce ea ce priveste vârsta maximala a candidatilor. mama a sapte copii Evident. daca apreciati ca nu sunteti avantajat (si) din acest punct de vedere. numarul apartamentelor. daca aveti. sa adaugati. in aceasta rubrica.1979 sau 26/02/79). de vânatori de capete mai mult sau mai putin profes ionisti175 Si. i n rubrica destinata situatiei dumneavoastra familiale. faceti acest lucru in exten so. anumiti candidati sunt. Iar daca. este cel putin hilar sa c itesti. la fi ecare interval de 15-30 minute. in acest caz. autoturismelor etc. Nu este mai putin adevarat faptul ca. prea curând. la situatia famili ala .ului dumneavoastra telefonic profesional in CV. neprecizând numarul postulu i telefonic profesional. caselor. Limitarea baremului maximal al vârstei este. Starea civila si situatia familiala. specializati in a se autodistruge prin intermedi ul acestei rubrici. interzisa prin lege in S. pentru angajare. Exista situatii in care. poate releva ca nu veti solicita.U. CV-ul are. este preferabil sa actionati in co nsecinta si sa nu lasati hazardului (si nu numai ! ) ocazia sa fiti deranjat. tata a patru copii aflati in intretinerea subsemnatului sau Divortata. aparent banale . deja. Spre exemplu. Intr-un alt caz. in CV. de o situatie financiara s tabila (fapt care. obligatia de a va mai ocupa de cresterea si/sau de ingr ijirea respectivilor copii si dispuneti. la rândul sau. in CV-ul unui candidat: Casatorit cu un copil de treisprezece ani . legal. maj orari salariale! ). din motive relativ facil de expl icat. este recomandabil ca. acceptarea accesului dumneavoastra la si pentr u interviu. ca scop prioritar. fapt extrem de important.. se po ate dovedi a fi in dezavantajul dumneavoastra . spre exemplu. deoarece nimeni nu va obliga sa inscrieti. pe rsoane cu vârsta cuprinsa intre 25 si 35 ani. intr-o aseme nea conjunctura Celibatar(a) si. este preferabil sa inscrie ti in CV Casatorit(a) . consilier in cadrul unei firme de asistenta si/sau de planificare conjug ala. faptul ca aveti doi copii majori (eventual. in mod normal . va deci deti sa inscrieti in CV data nasterii dumneavoastra. Prejudecatile referitoare la vârsta maximala a candidatilor trebuie invinse cu mult tact si diplomatie. din necunoas tere. trebuie sa i se acorde. veti elimina multe alte posibile interpret ari . aflate in prop rietate privata si/sau al sumelor (potential) aflate in conturile dumneavoastra . casatoriti) si incadrati in munca . apreciem ca est e mult mai util si/sau oportun sa inscrieti in CV-ul dumneavoastra..

nu faceti eroarea de a inscrie. inscriind in CV. lucruri de genul: Operat la stomac de patr u ori . seminariile. Universitatea din Orl(ans. toate cursurile. specializarile. nu recurgeti la plictisirea. importantul rol de a releva scolile (in sensul generic al cuvântului) pe care le-ati absolvit. Acordati. Spre ex emplu. reactia rezultanta le va fi total defavor abila Situatia militara. la Formare profesionala . aveti si titlur i stiintifice. este permisa utilizarea abrevierilor uzual intâlnite in viata cotidiana (spre exemplu: MBA. a unor obiective profesionale mult prea precise.bancare ! In concluzie. Sef Departament tehnica de calcul intr-o societate de asigurari .). 2 zile. Pentru a mentiona studiile absolvite. de scurta durata absolvite (spre exemplu.. agasa rea si chiar enervarea cititorului. etc. printre cel mai frecvent intâlnitele intrebari pe care tinerii (si) le pun atunci când trebuie sa co . diferenta de nuanta fiind perc eptibil in avantajul dumneavoastra. Intr-un asemenea context. deoarece acest fapt ar putea genera. anumite eleme nte care pot constitui atu-uri pentru viata (si/sau mobilitatea) dumneavoastra p rofesionala . In cazul in car e ati absolvit cursurile universitare fara. Daca.). Inscrieti aceasta rubrica la Date personale sau la Diverse . Este de o mare importanta ca interlocutorul dumneavoast ra sa cunoasca daca ati efectuat sau nu stagiul militar. precum si arma178 si gradul pe ca re il detineti ca rezervist. in asteptarea unui moment favorabil . o maxima atentie (in sens de rezerva ! ) in scrierii. Cardiopatie ischemica nedureroasa sau Hepatita cronica evolutiva cu simptom n euro-vegetativ distrofic pe partea occipitala stânga !!! Chiar daca unii candidati re curg la aceste mentiuni din dorinta de a impresiona favorabil (adeseori. numai daca vi se solicita si/sau daca ea este in avantajul dumneavoastra. A doua caseta a CV-ului179 se refera la FORMAREA PROFESIONALA si are.). 5 zile. Sef compartiment relatii cu publi cul intr-o banca . MBA al Indiana University. este recomandabil sa retineti ca nimeni si nimic nu va poate obliga sa descrieti. 2001. aprilie. mai mul t in sens de mila. In majoritatea cazurilor. In finalul acestei casete sau mar cata distinct. stagiile e tc. cu maximum de detalii. eventual. Evitati sa descrieti. in cazul in ca re nu aveti inca efectuat stagiul militar. inclusiv titl urile) aferente obtinute. este necesar sa inscrieti in CV perioada aferenta acestuia. In cadrul interviului veti avea oportunitatea de a releva. deta lii de genul: curs de managementul resurselor umane. cu lux (exagerat) de amanunte. DESS in finante publ ice si gestiune. se minar de gestiune a bazelor de date. firma care va incadreaza va trebui sa adopte masuri in consecinta si adecvate situatiei de (eventuala) intrerupere te mporara a lucrului. etc. Evident. indeosebi pe recentii absolventi ai studiilor universitare. Este recomandabil ca etapele formarii dumneavoastra pr ofesionale sa fie inscrise in CV in ordinea cronologica inversa. De asemenea. dupa c um arata si denumirea. DESS. Facultatea Tehnologia Const ructiilor de Masini ). EXPERIENTA PROFESIONALA. 2000 Absolvent al Universitatii Politehnice din Bucuresti. ne ezitati sa le expuneti cât mai estetic (spre exemplu: Doctor in ec onomie al Universitatii Harvard. precum si diplomele (eventual. intr-o asemenea rubrica (este recomandabil sa redati tot ceea ce aveti de relevat in cuprinsul a maximum doua-trei formulari) puteti scrie: Manager al Dep artamentului de resurse umane din cadrul unei firme de prestigiu . in functie de interesele urmarite. mai ales in cazul cel or postuniversitare. aspecte confidentiale ale situatiei dumneavoastra familiale. decât de ingaduinta). 7-12 martie 2001 etc. insa.. septembrie 2000. fie deprecierea dumneavoastra (in cazul in care un CV este arhivat de catre respect iva firma pentru câteva luni sau chiar un an. Este recomandabil sa nu scrieti foarte buna . puteti inscrie o rubrica intitulata Obiective profesionale . d aca ati evoluat. intre timp. in cuprinsul CV-ului. Starea sanatatii. acest adevarat capitol al CV-ului180 ii inspaimânta si ii face sa "tremure" pe tineri. la aceasta potentiala rubrica din CV. a obtine si diploma de licenta . fie inchiderea usilor (recrutorul va ezita sa propuna posturi la care nu doriti sa accedeti ! ). ci excelenta . pe planul obiectivelor profesionale. DEA etc. insa. colocviu How to make presentations in English . din dorinta de a arata ca stiti ce vreti . riscati sa nu mai corespundeti cu persoana pe care ati descris-o ! ). In cazul in care ati efectuat stagiul militar. nu va complicati si inscrieti in CV doar filiera urmata (spre exemplu. cel putin.

pentru ca multe din lucrurile pe care le-am invatat odata le-am uitat ! ABILITATI. Experienta dumneavoastra profesionala urmeaza a fi inscrisa in func tie de tipul CV-ului elaborat (cronologic. incepeti cu functiile cele mai import ante pe care le-ati detinut pâna in prezent. crono-functional. mai util si bine pentru noi sa incepem CV-ul prin a reda un moto care ne calauzeste pasii in experienta profesionala ? ! 181. (aproape) toata lumea este de acord: cine nu stapân este. are extrem de putine sanse sa reuseasca in afaceri (si nu numai).curent. pentru ca potentialul interviu va fi si cel putin o oportuna prima ocazie de a vi se verifica sinceritatea declaratiilor inscrise in CV. conform unor sfaturi (uneori. apreciem ca aceasta (delicata) problema nu poate fi solutionata decât in cadrul interviului. In consecinta.cunostinte medii. Este recomandabil sa se renunte la formula d es intâlnita Scris. apreciem ca fiind extrem de utila prezentarea unor deta lii referitoare la modul de completare a elementelor caracteristice acestei rubri ci a CV-ului.fapt extrem de grav -. un ii redactanti ai CV-urilor isi autoapreciaza cunostintele de limbi straine185. daca abia acum am terminat facultatea ?! . adeseori . Nu inscr ieti si activitatile dumneavoastra sezoniere decât in situatiile in care sunteti i n cautarea unui prim loc de lucru. Este recomandabil sa inscrieti si principalele sarcini s i/sau atributii de serviciu pe care le-ati avut in decursul carierei dumneavoast ra profesionale si. Mai mult. eventual. Iar d aca vi se conditioneaza184 ocuparea unui post de apartenenta la un anumit partid sau grupare politica. insa. nu emiteti pretentii (ex igente) in cadrul CV-ului.). mai ales in situatia in care sunteti (si) autorul unor carti si/sau lucr ari de specialitate si/sau de referinta. daca apelati la un CV functional.mpleteze datele referitoare la experienta lor profesionala. Desi unii autori182 recomanda inscrierea salariilor avute la precedentele locuri de munca. Cum trebuie sa procedez p entru a-i arata interlocutorului ca. oare. este preferabil sa insc rieti firmele si posturile in care ati lucrat in ordinea inversa a perioadelor a ferente. vorbit . este preferabila evitarea formulelor de tipul Limbi straine i nvatate . De asemenea. desi nu am o (bogata) experienta profesiona la. nu omiteti sa inscrieti perioade le in care ati lucrat si evitati (pâna la nivel de interdictie !) sa mentionati ca zurile (inca destul de frecvente) de genul somer intre si 2001 sau dat afara pen motive disciplinare la 2000 . rezultatele obtinute (evident. Acestea sunt probleme care va privesc strict personal si pot fi. Practic. etc. chiar de la profesori. daca apelati la CV-ul cronologic. Daca aveti si publicatii. Ne permite m sa (va) recomandam omiterea totala a oricaror afinitati si/sau realizari politice. In cadrul acestei casete este recomandabil sa inscrieti câteva dint re competentele de care dispuneti si pe care le apreciati ca fiind relevante pen tru caracterizarea personalitatii dumneavoastra (spre exemplu: abilitati de comu . functional. De asemenea. lamurite (la nivel informativ) c u prilejul interviului. la nivelul cel putin bine . I n consecinta. cu exceptia situatiilor in care anuntul firmei (va) s olicita acest lucru183. Nu este mai bine sa sarim peste aceasta rubrica de foc a CV-ului nostru?! . responsabilitatea asupra oricarei (auto)apreceri trebuie sa fie ma xima. stiu sa fac multe lucruri ?! . in cazuri relevante. Astfel. Eventual. flash etc. fara a a gasa interlocutorul prin performantele exceptionale pe care le aveti ! ). citit. nu omiteti inscrierea acestora in CV. (inca) putini tineri constie ntizeaza importanta pe care o prezinta cunoasterea si utilizarea limbilor strain e. mentionam: Ce pot sa scriu eu aici. etc. Nu este. Italiana . decizia va apartine ! Mai ales ca urmeaza cea de-a patra c aseta a CV-ului dumneavoastra LIMBI STRAINE. puteti crea o rubrica ( caseta ) special destinata mentionarii titlurilor publicatiilor dumneavoastra. Teoretic. chiar stie cineva to t ce am facut eu pâna acum ?! . Iata contextul in care subliniem faptul ca din ce in ce mai multi recrutori au dobândit obiceiul de a rezerva o parte a interviului pentru un dialog in limbile straine indicate ca fiind cunoscute de autorii CV-urilor. Germana . prieteni si/sau. In nici un caz sa nu descrieti s i/sau sa nu comentati cauzele eventualelor dumneavoastra esecuri sau motivele pe ntru care ati schimbat locurile de munca anterioare. apelându-se la exprimari de genul: Bilingv Franceza/ Engleza. respectiv al celor care alearga du pa functii si/sau pozitii importante prin intermediul elementului politic. Notiuni de Spaniola (deb utant) . chiar indicatii de baza ) primite de la ru de. cestea nu pot constitui decât apanajul celor slabi . Dar daca am sa scriu altceva ? Ce. sectori al. doua limbi straine. In fine.

chiar daca ati auzit si/sau ati fost ( aprig ) sfatuiti cam cum trebuie sa arate pasiunile extraprofesionale . pe Beethoven. indi . 2 Unlimited. Cehov si/sau Puskin vor avea. un candidat caruia ii plac excursiile montane impreuna cu prietenii.191 sunt (cel putin) dife rite. unicitate si cizelarea frumosului. lalele si panele (sau pamele) auzite si nemaitraite ! 192. Directia 5 (bine ca nu doi si un sfert ! ). Manolo etc. Foreigner. Astrologia . complicat si dur (in sens de dificil).Sistemul de operare MS DOS . ca temperament. dar si foarte v isator (in anumite momente ! ). Chris de Burgh. voleiul si fotbalul (deci. La Bruy(re sau Racine. pentru a oferi si alte exemple. The Bee Gees. calaria. Având ocazia sa citesc.. Vangelis. clasice (ca numar de masuri muzicale standard). in timp ce Black Sabbath. daca ii specifica. Brahms.. la caseta Pasiuni extraprofesionale citesti lucruri ca.nicare interpersonala si pentru lucrul in echipa. muzica si dansul .. suntem convinsi ca persoane care iubesc (chiar cu pasiune ) greii de talia lui Queen. Când. indica potentiala incl inare spre necunoscut dar si spre necunoastere si superficialitate. Erasure. urile simple . de asemenea. Dire Straits (inclusiv Mark Knopfler). am fost cel putin surprins sa constat ca multi tineri n u mai stiu sa traiasca . poate denota un caracter foarte sociabil si comunicativ. Si. sporturi de echipa189). Chifteaua de Lut. Mi ke Oldfield si Yes. In eventualitatea in care stapâniti foarte bine domeniul infor maticii. Uriah Heep. De asemenea. natura si sahul. Strachinile cu Orez (cu Lapte de la Enache). am fost administrator de retea in cadrul firmei X. PASIUNI EXTRAPROFESIONALE (HOBBY-URI)188. etc. Cappella si alte câte si mai cât e manele.J. Dimpotriva. Am redactat x programe care faciliteaza evidenta financiar-cont abila apelând sistemele informatice. printre compozitorii preferati. temperamente si trasaturi de caracter diferite de cele ale admiratorilor l ui Balzac. Sau. Smokie. Sarmale le Reci. spre exemplu: Fizica nucleara: fuziune si fisiune nucleara . Alexia. Cimitirul Bellu. Sfin x (cu Dan Andrei Aldea !)190. Celine Di on. eventual. inclusiv pentru limbajele de programare cunoscute (la nive l de redactare/elaborare si/sau de utilizare a programelor). sa precizati si faptul ca stiti sa n avigati pe Internet. fou . evitati formularile vagi de genul Imi plac sportul. deci fit i originali si scrieti exact ceea ce va place si/sau va si atrage ! Dar. nostalgic si (atentie la pericol ! . AC/DC. etc. Bobo. in acel asi timp. si chiar Bon Jo vi pot indica un temperament greoi . este recomandabil s a efectuati mentiunile de rigoare in cadrul casetei Abilitati. risca sa denote pesimism.. inalta capacitate si disponibi litate pentru efort intelectual sustinut. preferati ca Vivaldi. Ravel s i Rahmaninov pot releva un (cel putin) potential optimism al redactantului CV-ul ui. pâna in prez ent. deoarece ele releva. Jean Michel Jarre. In situatia in care nu ati rezervat o ru brica speciala in cadrul experientei dumneavoastra profesionale pentru cunostint ele de operare PC187. multe dintre potentialele trasaturi de personalitate ale redact antului CV-ului. In concluzie. este mai mult decât foarte util a acorda o maxima atentie pasiunilor extraprofesionale. te intrebi daca nu esti prea mic si chiar nedemn pentru a purta o discutie cu un asemenea tânar (cel putin) supradotat Subliniem faptul ca pasiunil e extraprofesionale ale candidatilor releva multe dintre potentialele trasaturi definitorii ale caracterului acestora. In domeniul muzicii pop si rock. i n ordine. Chimia macromoleculara si genetica . spre exemplu.. Pink Floyd. vointa si puterea de a finaliza cu suc ces toate actiunile initiate. Haydn si c hiar Mozart. Phoenix (din anii 75) etc. in functie de capacitati. un candidat care are. ca pasiuni extraprofesionale.)186.) individualist (nu ii place lucrul si /sau activitatea in cadrul unei echipe). de admiratorii lui D. Dimpotriva. Un candida t caruia ii place muzica clasica poate fi (si) visator dar. câteva mii de CV-uri. Astfel. Lisa Stansfield. cu sigur anta. Calculat oarele . In domeniul literaturii. nu ezi tati ca. sunt de natura sa ne indice un potential perso naj inclinat spre complexitate. asa c um am subliniat. este (foarte probabil) un tip visat or. ale u trupe"ca The Prodigy. Bach. complex . Double Vision. death etc. admiratorii lui Dostoievski. nu ezitati sa precizati si eventualele performante notabile pe care leati inregistrat de-a lungul carierei dumneavoastra (spre exemplu: Am condus 6 ani o echipa de programatori PC si. precum si un program de gestiune a stocurilor de materiale ). fiti dumneavoastra insiva. eziti sa continui lecturarea CV-ului pentru câteva minute Mai mult. Religia hin dusa si absconsul subconstientului in microsistemica divinizarii personalitatii in cultura neopaleolitica .

2.3.).1. insa. Presa scrisa 30 .2.1.2009 17 2.6.3. este recoma ndabil sa il datati. in functie de interese si/sau scopuri vizate. optiunea alegerii va apartine. . el este rezultanta unui anunt publicat intr-un cotidian sau intr-o revista. Referinte . In acest sens.1. franceza si engleza.când cititorului toate detaliile de rigoare (ce ramuri sportive va plac.2. COMUNICAREA IN AFACERI CA PROCES GENERAL 2 1.daca CV-ul este depus la o mare firma (si este posibil a fi conservat in a steptarea unei oportunitati viitoare) sau la o agentie de recrutare.3. indi ferent de vointa.2. Protejarea informatiei si a documentelor 25 3. .Ce sunt relatiile publice ? 18 2. la cerere .disponibile. Retele de comunicare 9 1. compozitori si interpreti preferati aveti etc. datarea redactarii sale poate deveni inoportuna. functie de solicitare) o poza color in p artea din stânga sus a CV-ului dumneavoastra193. nimeni nu va solicita referintele respective).nu uitati sa atasati (eventual. Bariere de comunicare mma2 nou 8 1. mai devreme sau mai târziu.2. este de dorit evitarea insiruirii a mai mult de d oua nume de persoane care pot da referinte despre dumneavoastra (este foarte pro babil ca. In general. alegeti persoane dispuse sa isi consume 20-30 minute din timpul propriu pentru a redacta o scrisoare cu greutate . evitati sa fiti pusi in situatii de genul Fa tu scrisoarea si eu tio semnez ! .nu uitati sa semnati ceea ce ati scris (chiar daca destul de multe perso ane spun ca nu este cazul.2. Pentru simplul motiv ca.5. iar daca nominalizat i doua persoane. Comunicarea in cadrul negocierii afacerii 22 3.Reguli de comportament ale negociatorilor vis a vis de sistemele de comunic are 22 3. In continuare vom prezenta câteva posibilitati194 de a redacta continutul unui CV.3. Deschiderea discutiilor 23 3. Elementele relatiilor publice 20 2. Comunicarea in timpul negocierilor 24 3. Canale de comunicare 6 1. Ori cum. este foarte util sa le alegeti cu maxima precautie si grija. ce autori .1. Legaturile de comunicare ale echipei de negociere 24 3. poate chiar decisiva pentru vii toarea dumneavoastra cariera In fine. cu variante ale modelelor in limbile româna.4.2.3. CUPRINS CAPITOLUL I 2 . Putet i inscrie. Evident. va putem demonstra ca si noi putem face un CV pentru si in numele dumneavoastra ! ). Deci. Tipuri de comunicare 14 CAPITOLUL II 17 RELATIILE PUBLICE economia firmei 22.3. pur si simplu. Daca. regulile de baza si considerentele anterior prezentate ramân valabile pentru oricare tip de varianta si/sau de model (in general. Evolutii majore in dezvoltarea relatiilor publice moderne 21 Capitolul III 22 3.1.2. evitati copierea modelelor ! ). Calitatile necesare personalului in ceea ce priveste comunicarea 26 CAPITOLUL IV 29 COMUNICAREA MEDIA 29 4. Mijloace de comunicare 12 1.10. in etapa CV-ului. trasaturile fundamentale ale caracte rului dumneavoastra vor fi depistate ! REFERINTE. dar nicidecum in ultimul rând: . Politici de pret si tehnici de promovare directa 25 3.

1.3.6. 1.1 Strategii directe 90 8.7.Generalizari.5. Sumar al expresiilor faciale 42 5.3. Mediile electronice sau new media 37 CAPITOLUL V 40 COMUNICAREA NON-VERBALA 40 5.2. Concepte si relationari 63 7.4 Strategiile de cooperare 92 8. Mic dictionar non-verbal 40 5. Limbajul trupului la leaderi 45 CAPITOLUL VI 47 COMUNICAREA INTERPERSONALA 47 6. Semnificatii ale unor gesturi 45 5.4. Informatia 74 8.5. Cum s-a ajuns la conceptul de imagine a corporatiei 59 7. Ochii 40 5.4.Tactica falsei oferte 101 .imaginea organizatiei 57 58 7.1.3.1.8. Tactica dreptatii totale sau tactica Piciorul-in-prag 97 9.8.3.5 Identitate. Tehnici si tactici de negociere 93 Capitolul IX 96 9. Comunicarea la nivel de grup 50 CAPITOLUL VII 56 STRATEGIA DE COMUNICARE A ORGANIZATIEI 56 7.6.Strategii indirecte 90 8.1.strategie de comunicare .2.4.2.Tactici.1.9.3 Mâinile 41 5.5. Strategii de negociere a afacerilor 88 8.4.1. Daca .2.3.9.2.Tactica ostaticului 99 9.4.1.Terminologia utilizata in negocieri 81 8. Ce este negocierea? 73 8.Televiziunea 35 4.1.2.Alegerea tipului de strategie 93 8. Imaginea corporatiei identitatea corporatiei 7.4.1.1.1. Inaltimea 40 5. Râsul 42 5.Strategii conflictuale 91 8.3.2.1.Tactica erorilor deliberate 98 9.3.7. Aspecte specifice negocierilor 78 8.4.3.1. Radio 32 4.1. Puterea 74 8. tehnici si scheme de negociere 96 9.7. Comunicarea la nivel de individ 48 6.4.4. Elementele negocierii 76 8. Zâmbetul 41 5.7.2.2. Pârghiile procesului de negociere 74 8.5.1.5.2.2.strategia organizatiei 56 7.2 Crearea si dezvoltarea marcii 66 CAPITOLUL VIII 73 NEGOCIEREA CA PROCES GENERAL 73 8. clasificari privind negocierea afacerilor 79 8. Culorile 44 5.2.1. Avantajele unei bune imagini a corporatiei 62 7.2.Tactica Trântitul-usii-in-nas 100 9.Tactica lui Da. Dece sau Dar 96 9.7.6. Timpul 75 8. Tipuri de negociere 77 8. definitii. Imbracamintea 45 5. Comunicare . imagine si marca 63 7.3.1.1.7.4. Consideratii privind procesul de negociere 76 8. Strategie de comunicare.1 Incadrari conceptuale 58 7. Fazele negocierii ef II 27 nov 2009 78 8.

5.2.3.9.2. Tipuri de firme participante la negocieri 134 10.10. Tehnica parafrazei 109 9.11. Mandatul echipei de negociere 135 10. Finalizarea negocierilor 141 10. Calitatile si caracteristicile membrilor echipei de negocieri 125 10. Negocierile internationale si cultura 151 11.8.8.9.8.22. Metode de respingere a obiectiilor 144 10. Marimea si structura echipeii de negociere 123 10.. Marimea si structura unei echipe de negociere 124 10.3. Tactica scurt-circuitarii 109 9. Dosarul tehnic 137 10.26.2.2.Organizarea negocierilor prin rationamente concrete 114 9.21.6.4. Specificitatea negocierilor internationale 147 11. Empatia 144 11.1.7.Tehnica time out 108 9.Vânzarii in trei pasi 103 9. Dosarul comercial 137 10.24.19.3.1.Cererea de oferta 122 10.Tehnica intrebarilor 110 9.21.1.10.Modele de negociere 119 CAPITOLUL X 120 PREGATIREA DE DESFASURAREA NEGOCIERILOR 120 10.3.1. Tactica utilizând Intoxicarea statistica 102 9. Sursele de informare din cadrul unei negocieri 135 10.Elemente de influenta a rationamentului negocierii unei afacerii 117 9.6.16.Dosarul de conjunctura 138 10.7.Tactica pasilor mici sau .1 Pregatirea negocierilor 120 10. Negocierea conditiilor de plata 141 10.4.2.8.6.4.3. Metode de compromis in etapa finalizarii 142 10. Influenta factorilor culturali in negocierile 151 . Caracteristicile negocierilor internationale 148 11. Inceputurile negocierilor internationale 146 11..8.Negocierea conditiilor tehnice si de calitate 140 10.13 Tactica reprezentantului 105 9.14.3. Negocierea problemelor juridice 140 10.8.2.11.12.8. Personalitatea psihologica a negociatorului 134 10.Tactici de asociere/disociere 110 9. Microclimatul negocierilor 126 10.3.23.3.1.18.9.14.16.3.1.Pregatirile pentru incheierea unei negocieri 117 9. Tehnici de finalizare cu succes a negocierilor 143 10.7. Dosarul cu sursele de finantare 138 10.2.1 Rationamentul in negociere 115 9. salami 107 9. atunci 108 9.15.Tactica daca .3.5.2.20.2.14. Conducatorul echipei de negociere si sarcinile acestuia 124 10.13.Tactica . Desfasurarea negocierilor 127 10.Implicatii ale negocierilor internationale 150 11.8.3.Tactica de bazar 102 9. Tactica mituirii 104 9.12.Dosarul privind bonitatea si credibilitatea firmei partenere 138 10. Negocierea conditiilor comerciale 141 10. Reguli de formulare a obiectivelor 122 10. Dosarul privind concurenta 138 10.3. Organizarea negocierilor si obtinerea informatiilor in afaceri 125 10. Planul tactic al negociatorului 139 10.17.Tactica surprizei 105 9. Tactica stresarii si tracasarii 104 9. Strategii ofensive in conducerea negocierilor 116 9.14.1 Diferente intre negocierile internationale si negocierile nationale 147 11.15.

pag. op. 5 id.cit.. 1991.ro Bucuresti virf.. 17 Id.academiaonline. Bucuresti 1998 5iltropIM. Editura Cartea Editura Curtea Veche ess . . 18 10 Ion Haine?. 14 16 id. 9 15 Michael Kunczik. pag. Editura Curtea Veche Bucuresti 2000 15 tiintificaDincolo de 1991 Editura Curtea Veche . Stilul comunist 160 12. pag. 132 ibid.Veche Bucuresti 2000.comunicare. 1998. Antrenamentul Counicarii sau arta de a ne intelege .. 1998.7. 3 id. cit. 158 12. 6agot P.Napoca .internationale 151 11. Editura Nationalin Editura Polirom Polirom . Bucuresti relatiile interumane . op. Arta Vânzarii . Negocieri..8. 8 14 id. Editura .Editura S www. pag.. Arta actiune . op. Arta Negocierii ..C. Harta negocierii (The Deal Map) Putere si relatii in negocierile internati onale 154 11. 20 19 20 21 22 23 24 ibid. Puncte .ro 19 www. B 2 Boston F. Costache Rusu. 17 16 Ziglar Z. Costache Rusu ABC-ul comunic?rii manageriale. 1997. . Inc.e_guvernare. pag.cheie pentru negocierile internationale 157 Capitolul XII 158 Particularitati ale negocierilor comerciale in diferite tari si stiluri de neg ociere . Astrid Zipfel .cit..Stilul indian 162 CUPRINS 171 BIBLIOGRAFIE 172 BIBLIOGRAFIE 1arlow C. Buc re?ti. 11-12 12 id. Gemma Pr B 4iblin L. Stiluri occidentale 159 12. 7 Michael Kunczik. Arta 1999 3arnegie D. 17 11 Monica Voicu. Negociere1998. Negociereavointei Negociere Teorra.W. 23-25 Monica Voicu. Stilul Arab 161 12. 11 2 id. .2.NegociereaperfectaNemiraEditura Risoprint . Bucuresti . D.1983. op.. Secretele Succesului .1998 P K J H . Stilul chinez 162 12.& Eisen P. pag. op.Stilul american 158 12.2 . Cluj1998. Purchasing negotiations . 13 Ion Haine?.J. Br ?ila. 12 8 id.Editura Iasi sti 2000. . pag. Editura Funda?iei România de mâine .5.10. Stilul mediteranean 160 12. 134 id. 6 id. in afaceri Bucuresti . afaceri forma Institutul European Voiculescu 14 Soitu L .4. 9 Ion Haine? Introducere în teoria comunic?rii. Bucure G C 11 Prutianu 10 9 8laias St. CBI Publishing Companz .Bucuresti 2000.de .6..3. 1 Monica Voicu.G. Costache Rusu . 16 18 Dan Voiculescu Negocierea form? de comunicare în rela?iile interumane. pag.. Stilul francez 159 12. EdituraBucurestiBucuresti 2000.cit... 2003. Astrid Zipfel Introducere în ?tiin?a publicisticii ?i a comunic?rii. pag..mie.1.ro 18 www. Stilul englez 159 12.Stilul nord-european 159 12. pag. pag. Editura Danubius ..irkenbil. Puterea de Comunicare si Orfeu 7ennedy G. pag. Costache Rusu. 1998.ro 20 www. Negocierea 13 Randolph&Straton .4. pag. Ed. op. Editura ?tiin?ific?.6. 19-20 Monica Voicu. 12 Iasi 2000 Comunicare si de a negociacomunicare in1997 . Bucure?ti.3. pag. Bucurestideyvoltarii relatiilor interumane . Implicatii ale diferentelor culturale 153 11..cit.cit.Vera .9. Presa Universitar? Clujean?. 4 id. 30 ibid. Comunicare si Manual Afacerilor . pag.

XLI. New Jersey. Ed. op. pag. pag. Editura Polirom. p ag. pag. 20 56 ibid. Ephemerides. pag.14 60 id. 4 68 Traian Rotariu ?i Petre Ilu?. pag.. pag. Ed. pag. pag. 1996.. op. pag.. 68 67 Revista Studia Universitatis Babe? Bolyai. 285-286 49 ibid.. 1996. pag.London. Salwen An Integrated Approach to Communication Theory and Research. op. Malcom . 70 40 id... 292 50 Pierre Bourdieu Despre televiziune. 85 44 Stephens Mitchell A History of News. Ephemerides. Ed. pag. pag. . Id. Ed. pag. 18 48 Jean-N?el Jeanneney O istorie a mijloacelor de comunicare de la originipân? în pr ezent. 105 52 Mihai Coman.pag. cit. Vasile Dâncu Note de curs: Cultur? ?i comunicare de mas? ibid. ?tiin?ific?. Ia?i. Publishers.. 26-27 59 Mihai Coman Introducere în sistemul mass-media. sub îngrijirea lui Marin Mincu. 1995. 1996. pag. cit. cit. 278-279 66 Traian Rotariu ?i Petre Ilu? Sociologie. Mesagerul Cluj-Napoca. pag. anul XLII. pag. Costache Rusu. 4 37 F. 26-27 Monica Voicu. I. 34 Public Relations 35 Mihai Coman Manual de Jurnalism. 55 Mc Quail. Denis. Vol. pag. 1995. 21 57 ibid. pag. 65 ibid. 22 58 ibid. Ia?i. 270 45 13 Gianni Vattimo Societatea transparent?. Pontica. 1997. Institutul European. Editura Polirom.cit. Mahwah.. 40 51 Mihai Coman Manual de Jurnalism. pag. pag.. Ephemerides.. op. 61 Revista Studia Universitatis Babe? Bolyai. pag..108 54 Roger Silverstone Televiziunea în via?a cotidian?. 63 id.. 34 30 Revista Studia Universitatis Babe?-Bolyai. 41 F. 75-85 42 ibid. 90-92 31 ibid. EdituraPo lirom. op. pag. 93 32 Ion Haine?. pag. cit. op.. 1999. Harcourt Brace College Publishers. 1972. Polirom.. I. cit. pag. Orlando. 5 62 Michael B. 1994.editura world press free committee..cit. pag. 1997. Tehnici fundamentale de redactare. Meridiane. I. 1998. 1997.. pag. pa g.44. Tehnici fundamentale de redactare. 105 53 id. 27 33 id. 64 id. Vol. pag. Lawrence Erlbaum Associates. pag. pag. op. Ephemerides.Mass Communication Theory. 86 38 Melvin DeFleur. Sandra Ball-Rokeach Teorii ale comunic?rii de mas?. Bucure?ti. Ia?i. 76 43 ibid. 141 47 Denis Mc Quail . Ed. Ed. Malcom Mallette (editor). pag. 1999. 9 46 Mallette F. Malcom Mallette (editor) manual pentru ziari?tii din europa central? ?i de est. 1997. pag. 1999.. SAGE Publications. Ia?i.25 26 27 28 29 Id. Polirom. 1997. 1992. 60 39 ibid. 77 69 Jan Szczepanski No?iuni elementare de sociologie. 1996. 23 36 Revista Studia Universitatis Babe?-Bolyai. USA.

83 Hefting. op. Addison Wesley Publishing Company.. C. Londra. op.. 321-324 105 Posses. Ed. Corporate Communication. La comunicazione della marca..Making publicrelations work. cit. 35. Neuman.Marketing Communication. etc. 33 80 Hefting.Pop. 2000 93 M.. p.14 90 Semprini. Herb. A. 1995 . P.. The manager as negotiator. R.Colosseum. Dic?ionar de sociologie. 1995. 75..com 110 Ibidem p.199 3. 1986. cit.18 100 Cohen... 1999. p. pag. C. 77. 95 Zamfir. Babel. pag. op. Architecture Design and Technology Press. Bucure?ti. Ed. pag. pag. Consumatorii ?i pia?a. F. pag. . 333.L.studio sulle strategir di com uniczione. P. semnifica? ia zâmbetului.Mazur. cit. The Practical Negotiator. 1993 91 ibid.johnmole. 33 94 id. E. 79 Argenti. pag.1993 96 Fisher. 1999 p.pag.Vl?sceanu. A.. Orice se poate negocia.cit.pag 203 103 Articol din Negotiation Journal. Lewi.Dan. 1 991. .. 1990. P.W...cit. 108 O no?iune interesant? este aceea a credibilit??ii colective asociat? de grupur isau de indivizi imaginii-cultural construit?. op. pag. Ed. cit. pag. J.Ed. London. Conflictul colectiv de munc? ?i greva.. Ed. R. Forum.... De Vest. Bucure?ti. M. cit. Milano 2001.. cit.49 101 Lax. P.R. T. Timi?oara.68 97 Voiculescu.pag. n. B. în The image of a company.Eurostampa. 109 www. 1995.35 84 Smith. pag. cit. note de curs.. A. 1994. pag. op. The Free Press.. P. 67 86 Argenti.278 102William Ury...Manual for corporate identity. Editura de Vest. Buman. pag. Irwin Mc Graw-Hill. 1998.. 135 106 Zartman. 31 78 Smith. Ed. B. 1999 . 82 ibid...17-21 107 Un exemplu este interpretarea incorect? a unor forme de polite?e. op. op. Tehnici de comunicare. P.a.15 77 White.G. op. Bartoccioli.A. 79 112 cât de hilar? ne apare eventualitatea desf??ur?rii interviului ?i între alte fi in?e ! . Seuil. Succesul în negocieri. 39 87 M. Kogan Page Limited.pag. pag. pag. pag.pag.. ianuarie 1988 104 Dupont .. op. pag. P. 57 88 bid.23 98 vezi Bogathy. Bartoccioli.. Franco Angeli. Sebenius. 213 71 72 73 74 ibid. Bucure?ti. 84 Jan Szczepanski...Patton. în op. pag.15 99 Brehoi.Dacia. Cluj-Napoca. p.3 111 H. 212 70 12 ibid.Ury.pag.K. pag. cit. Zoltan..... Paris. L. Timi?oara. Dincolo de refuz. 223 Traian Rotariu ?i Petre Ilu?. NewYor k.W. Marche e mondi possibili. 76 The Image of a Company . pag.. 31 89 G. pag. .. 333 85 Ielics. Milano. Negocierea în organiza?ii. D. Timi?oara..I. 41 92 Porumb.care se fondeaz? asupra unui alt grup. Credibilitatea combin? aceast? dimensiune colectiv?. pag. op.37 81 ibid. La Marque... pag.. pag. cit. 238 Argenti.. 43 75 id.Strategic communications management. pag. Yale University Press. 1993. pag. Ed. ISU Cattolica.

mare aten?ie la mi?c?rile mâinilor ! . Lefter. P?cat de prieteniile (sper... p. 9 114 extrem de s?rac? în domeniu ?i.. 36 116 din fericire.a... Bucure?ti.. 122 statistic (studiu C.. zgârcit? în furnizarea informa?iilor n 115 V. din cap. datorit? pozi?iei ierarhice superioare a postului scos la concurs.cit. cât m? cost? s? ? ) 141 un jenant. interviurile se desf? ?oar? în 6 . 1999 ?i 2000 119 acelea?i motiva?ii stau la baza cump?r?rii unui produs ?i/sau serviciu n. d Eyrames. Dollé. A. Pentru c? numai cei mai buni ?i cei mai tari reu?esc ! . de suferit. 125 subliniem c? nu suntem de acord cu autorii care ne înva?? ce întreb?ri s? punem comisiei ?i ce r?spunsuri-standard s? oferim intervievatorilor ! Evident. lucii le este favorabil? ! . Editura Didactic? ?i Pedagogic?. aprobator. utilitatea ?tiin?ei de a aplica programarea neuro-lingvistic? ne va fi de maxim? importan?? ! .R... p. studiu C.. .. KOGAN PAGES..S.).. 140 ce jargon ! (foarte des utilizat. op. doctor în psihologie studiu Universitatea Robert Schuman I. 132 în context.op. acorda?i o maxim? aten?ie elementelor specifice program?rii neur o-lingvistice ! .R. 1995.U . CRUFOC. practic. ?i SEGACE . trebuie s? avem nervi de o?el !.. întreab?.. cit.. atunci când intervi eveaz? pe cineva.a.Bucure?ti.. 139 . 117 S. 121 .mai ales la marile firme ?i/sau companii . penibil ?i oribil gest: vrei s? scapi de cineva.. de parc? interlocutorul lor ar fi ( cel pu?in) incompetent ?i nu s-ar putea exprima ! 138 din nou. Mul?i. n.E. interviurile desf??urate în unele ??ri occidentale mi-au dovedi t contrariul!.S. deja. 1996 118 cf. din aceast? cauz? !. asupra probl ematicii vom reveni cu am?nunte 126 a nu se confunda cu surâsul ironic ?i/sau cu cel de tip grimas? pe care (înc?) p rea mul?i candida?i îl afi?eaz? cu o non?alan?? adeseori dezarmant? ! 127 D. cât de mult am avut. s? nu fim asculta?i ?! . respectiv într e momentul în care bat la u?? ?i cel al a?ez?rii pe scaun ! Detaliile pân? la care s e merge sunt extraordinare ! 123 experien?a demonstreaz? c? nu este deloc recomandabil s? epat?m ?i/sau s? ? oc?m prin ?inuta noastr? vestimentar? (?i nu numai !). ce poate fi mai demotivant ca.A.. n.. Manolescu Managementul resurselor umane.. p.P.. uneori.. Pop.. 1997... este bine s? nu fim (aparent) cei mai buni ! 124 exist? cazuri în care unii candida?i apreciaz? c? dovada unei s?r?cii.a... numai 5 dintre candida?ii accepta?i pentru interviu sunt elimina?i în primele 30 secunde. pentru a-l stimula!. DA. dar nu cu caracter de obligativitate ! Oricum. 158-166 128 idem. 131 .7 runde (inclusiv cu fiecare manager sau ?ef de departament ?i cu man agerul general) 135 chiar dac? num?rul acestora este inferior sau superior cifrei 3. Mulhouse.. 130 .. este recomandabil ca membrii comisiei s? alterneze rolurile pe car e urmeaz? s? le interpreteze ! Ra?iunile sunt evidente ! 137 este atât de penibilul comportament al unor reporteri care. deoarece (aproape) nime ni nu are nevoie de colaboratori mai buni ca el ! Aceasta. cu cât. numai aparent) distruse ! . a priori.A. va fi necesar ?i oportun s? îl tragem pe interlocutor de firele de p?r la care ?ine cel mai mult. în timp ce vorbim. cu M. StarsbourgSud A. 133 . ne referim la sensul figurativ al cuvântului!. Fletcher Conducting Effective Interviews. J. cu atât mai mult... 64 129 a încerca s? inducem în eroare interlocutorul se poate dovedi ceva fatal pentru viitoarea noastr? carier? ! .. p.S.în care.T.E... mai ales. dau. îl cataloghezi în ma .. rolurile ca re urmeaz? a fi interpretate de c?tre membrii comisiei r?mân tot 3 ! 136 de regul?... se pot formula recomand?ri. 134 exist? situa?ii . n...a..113 cf.E. 120 . uneori.

146 H.n. ca o firm? s? primeasc?. dou? CV-uri (bineîn?eles) diferite: unul expediat de candidat. p..a. . n.a... ?i total neinten?ionat! . men?ionarea titlului se poate dovedi util? pentru cititor.a.a.. explorea z( viitorul loc de munc(. n. 202-211. 42.. H. mai ales. Goldstein op. Ne permitem s( apreciem c( scrisoare de motiva(ie est e mult mai conving(tor ! . 58). urmare a unor lucruri auzite ?i/sau discutate cu cineva.a. H.. C.. prin scrisoarea sa de motiva(ie. viziteze .). 150 Nu vom intra în detalii. C. scrisoare de prezentare. 161 Am mai efectuat o referire la aceste aspecte la cap. Iat? cum dorin?a de a face bin e poate avea urm?ri imprevizibile!..... Sahnoun.n. 56-67) trateaz( problematica scrisorii de introducere . Mendeleev ! .. Bucure(ti. 56-67..) s?-?i aduci aportul !!!.a. 153 . 158 Contrar p(rerii lui H.. 144 . 149 Nu omite?i s? indica?i titlul ziarului (revistei) ?i data apari?iei anun?ulu i!...Neuman . urât. n. H.de(i traducerea scrisoare de introducere ne apare ca. respectiv 80 gr/mp. n.n. scrisoare de introducere (cf. în con?inutul Reguli i de aur nr... dificult((i (n aprecierea sa de c(tre interlocutori ! -n. 231) .56 .a.. 162 !!!. M. parc? po?i ruga.Neuman .. Neuman op.. n . uneori..a. în urma unui an un? într-un ziar (jurnal) n. bine ! ..n.. Aceasta.n. 145 .. op. 151 spre exemplu. traduse eronat ! . (i tot spre exemplu: un autor care.. depinde de gradul de impunere pe care dori?i s? îl imprima?i interlocutorului. 1997. for(at( !). n. reg?site în scrisoarea de motiva?ie. Business Tech International Press S. 164 Aten?ie! A nu se confunda cu résumé! n.. KOGAN PAGES. vor fi de natur? s ? genereze eliminarea oric?rui candidat n. 143 . 168 Dac? este vorba despre un résumé (o prezentare sintetic? a activit??ii dumneavoa str? profesionale).Neuman (op.... 155 Facem referire la scrisorile de motiva?ie elaborate. p. cât de agramat apare (atât de des uzitatul!. 167 Acelea?i considerente. pe numele aceluia?i candidat .Neuman .. ne permitem s( apreciem c( asupra utilit((ii.) (i alte c(te (i mai c(te (mai degrab(. Editions FIRST/AXIS. n. probabil din tabloul lui. p.. 148 Nici chiar pilele ?i/sau rela?iile . Sahnoun. 163 P. 10. 157 Expresia este extrem de des uzitat? în Occident!..a.1..n. ). p. 1992. . cuantumul salariului nu poa te constitui obiectul unei (unor) negocieri prin coresponden(( .a. 165 S-a întâmplat ..n. (n con(inutul sc risorii de motiva(ie. cit. aproape sigur. de regul(.. altul adus de un prieten comun al directorului ?i al candidatului... a preten(iilor salariale. scrisori-oglind( . pag...229.. 156 Practic.4 de la p.. cit. De asemenea. p.. scrisori de introducere ca urmare a unui anun( orb (!?! .a. 154 Nu putem fi de acord cu u(urin(a cu care unii autori (spre exemplu.a. 1994. Feel op. se poate dovedi a fi o grav( er oare. cit. pe cineva. adic? s? .. În . scrisori-CV .. scrisori de apropiere direct( (!?! n.a.a. p.op.. etc. 160 spre exemplu.a.a..a. autorii mai sus cita(i opteaz( (i pentru scrisori exploratorii ( a se vedea (i exemplul nr. necesit((ii (i importan(ei scrisor ii de motiva(ie se insist( mult prea pu(in (n literatura de specialitate . 6.a. va avea.. 166 Este vorba despre greutatea hârtiei tip XEROX comercializat? în România.Arta de a g?si o slujb( bun(. cu at(t mai mult cu c(t.a..iera descris? ! 142 . n.cit. în general. et c. spre exemplu.. etc. p.a. ?i nici pe aceea nu o ?tiu.R. men(ionarea. ceva ! ..L . este vorba despre elemente de flatare (negratuit?!.cit. 73...cit. n. 147 Mai este (nt(lnit( (chiar dac( are un con(inut diferit) (i sub denumirile: s crisoare de acompaniament . c el pu(in.a 159 P. cost?!. 152 ..) a interlocut orului n. Goldstein Le Guide du CV.. .a. deoarece exper?ii în grafologie sunt foarte greu de g?s it ?i.

ca regul? general?. în CV.a. în scrisoarea de referin?e. 170 Exemplific?ri detaliate referitoare la formele de prezentare a unor CV-uri v or fi redate în finalul subcapitolului n. este cel pu?in total nepotrivit s? întâlne?ti.. 183 Dac? vi se solicit? s? emite?i ?i preten?ii salariale. care s? releve principalele lor realiz?ri). Sunt un adev?rat profesionist în comunicarea interpersonal? verbal? ?i nonverbal?.Le Guide du CV.n. înscrie?i aceast? caset? imediat dup? cea referitoare la datele personale. în CV. este recomandabil s? o red a?i spre finalul CV-ului dumneavoastr?. 59 . Inginer de sistem din anul 1992.A. 1992. p. Cuno?tin?e temeinice în domeniul tehnicilor de formare ?i motivare a personalului. Altfel. între paranteze. ulterior reu?itei proc esului în favoarea dumneavoastr?. faptul c? mul?i redactan?i ai CV-urilor apeleaz? la acr o?euri (una sau dou? fraze de debut.general. 176 Cu excep?ia cazurilor în care ?eful nostru nu înscrie. m? pute?i cont acta la num?rul. fax (fr. 179 În situa?ia în care a?i absolvit una sau mai multe ?coli de renume ?i/sau dispun e?i de o mai redus? experien?? profesional?. pe m?sur? ce dobân di?i experien?? profesional?. 174 Pute?i amplifica imaginea pozitiv? asupra persoanei dumneavoastr? înscriind. într-o form? mai mult sau mai pu?in mascat? . 175 Ca s? nu mai facem referire la reala nenorocire care ar putea rezulta din înscri erea... actorie. 9 ani de experien?? în managementul unei echipe comerciale la S. l?sând loc pentru relevarea bogatei (?i im portantei) experien?e profesionale pe care o ave?i. Evident. 178 Spre exemplu.a. C. 172 sau: +(40) (1) . În caz contrar. Abilit??i .a. o sum? de bani deloc neglijabil?!.. o simpl? ac?iune judiciar? intentat? respectivei firme pentru discriminare în alegerea candida?ilor femei va putea fi de natur? s? v? aduc?.estul Europei. télécopieur)..Goldstein . cu prilejul interviului pentru angajare vi se repro?eaz?. cu titlu strict confiden?ial.. Ex perien?? în managementul echipelor incluzând de la 6 la 250 persoane. jurnalism ?i lobb ying. 177 Mare aten?ie! În situa?ia în care. men?ionarea acestor elemente se poate dovedi a fi (cel pu ?in) foarte riscant? ! . n. voin?a autorului lor...a. Responsabil al sis temului de date din cea mai puternic? firm? româneasc? din sud. 173 În situa?ia în care expedia?i CV-ul dumneavoastr? în România. (056). dac? sunte?i ofi?er (în rezerv? . o pute?i face. respectivul num?r de post telefonic. în context. . a num?rului postului telefonic mobil pe care îl de?inem!.) 180 Experien?a profesional? constituie cea de-a treia caset? a unui CV. spr e exemplu. cele dou? nu pot fi confundate decât prin.C. 171 Acela?i lucru este valabil ?i pentru num?rul postului dumneavoastr? de telef on mobil. 181 Subliniem. codul numeric pentru apelul telefonic (prefixul) al localit? ?ii dumneavoastr? de re?edin??.. Editions FIRST/AXIS. Experien?? profesional? . Spre exemplu: Director comercial. dar. este suficient s? înscri e?i. arte plastice etc. etc. MIRAJ -S. 182 P. . spre exemplu: (01). ?e . faptul c? sunte?i femeie (sau c? sunte?i nec? s?torit? sau c? ave?i sau nu copii). o adnotare de genul: Evit.. în cadrul unor CV-uri. Limbi str?ine . Formare profesion al? . ve?i fi avantajat din punct de vedere al ex perien?ei profesionale n. Sahnoun.. Responsabil Pub lic Relations ?i cu o experien?? de peste ?ase ani în marketing. s? utilizez apelurile tel efonice private în timpul programului meu de lucru.. precum ?i pentru codul e-mail.R -) de intenden?? ?i absolven t al studiilor superioare economice. formul?ri de genu . În mod logic. un CV cuprinde urm?toarele rubrici: Date personale . formarea dumneavoastr? va trece pe planul doi (cu ex cep?ia cazurilor în care profesia pe care o ave?i este de natur? s? v? influen?eze profund cariera: medicin?. telex. Pasiuni extraprofesionale . . 169 În general. etc.

p?rerile sunt împ?r?ite: cu sau f?r? poz? ? Normal este ca în anun? s ? se specifice dac? este sau nu necesar? ata?area pozei la CV.a.a.-ul lor. câ?tig?.V.n. Dac? vre?i s? a pela?i la asemenea abord?ri este recomandabil s? renun?a?i a v? mai elabora CV -u l ! .A. 193 ?i aici. 185 Nu arareori am întâlnit situa?ii de genul: Engleza: scris = 4/5. 194 preciz?m c?. în S. a relevat c? persoanele ca re au men?ionat. în medie.U. Eventual. 184 Inutil s? mai preciz?m consecin?ele nefaste ale diletantismului politic ?i/ sau economic asupra situa?iei a suficient de multe firme din România . un sport colectiv. vor bit = 5/5 ! Întrebând autorul unui asemenea text pe ce baz? a fost f?cut? respectiva apreciere..l: Doresc s? lucrez în firma dvs.. mai ales în S. a fost serios ?i nu sunte?i braconieri sau vân?tori de capete ! .n.. 3000 $ pe an. etc. un soft din Windows 2000. Iar pentru a fi mai siguri. 192 idem . Interests. 187 În finalul casetei Experien?? profesional? pute?i include o rubric? intitulat? Cuno?tin?e operare PC 188 Pot fi întâlnite ?i sub denumiri ca: Hobbies. în plus.. 190 ca ?i Sfinx Experience 191 sper c? nu am omis prea multe sute de alte nume ?i nu am sup?rat pe nimeni ! .. include?i ?i poza ! Oricum nu ave?i nimic de pierdut (decât câteva mii lei ) ... Others. în C.. n. r?spunsul a fost sec ?i invariabil: A?a ne-a înv??at la ?coal?/facultate s? scriem ! La probele practice îns? F?r? comentarii ! 186 Aceste abilit??i pot fi incluse ?i în scrisoarea de motiva?ie.a. numit Recruitment Data Base ce include programul CV Autho r ?? ?? ?? ?? 5 224 . citit = 5/5. tehnoredactarea unui CV poate fi facil apela t? ?i efectuat? prin intermediul unor programe informatice ca. numai dac? este serioas? ! sau Sper c? anun?ul Dvs . este preferabil s? nu ezita?i ?i s? v? interesa?i direct la firm?.U. caseta poate fi urmat? de o rubric? intitulat? Informa?ii adi?ionale (mai ales în CV-urile de tip a nglo-saxon) 189 Un studiu elaborat la începutul anilor 90.A. spre exemplu. Dac? aceast? pre cizare nu este f?cut?.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful