Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Lista tabelelor.....................................................................................................................................3

Lista figurilor.....................................................................................................................................4

Lista anexelor.....................................................................................................................................5

INTRODUCERE................................................................................................................................6

Problematica studiata.....................................................................................................................6

Obiectivele lucrarii.........................................................................................................................7

Etapele parcurse pentru realizarea lucrarii...................................................................................7

CAPITOLUL I TURISMUL-FENOMEN COMPLEX CONTEMPORAN.....................................9

1.1. Premise. Concept. Definiţii....................................................................................................9

1.2. Locul şi rolul turismului în economia naţională................................................................15

1.3.Turismul în comerţul mondial.............................................................................................22

CAPITOLUL II TURISMUL BALNEAR – COMPONENTA A ACTIVITATII TURISTICE......25

2.1. Fondul de factori naturali de cură......................................................................................25


2.1.1. Clima..............................................................................................................................26
2.1.2. Apele minerale................................................................................................................26
2.1.3. Nămolurile terapeutice....................................................................................................30
2.1.4. Lacurile terapeutice.........................................................................................................31
2.1.5. Gazele terapeutice...........................................................................................................32
2.2. Serviciile de tratament balneoturistic.................................................................................32

2.3. Tendinţe în turismul balnear...............................................................................................37

2.4. Turismul balnear în Europa................................................................................................42


2.4.1.Factorii de influenţă asupra turismului balnear european.................................................46

2.5. Viitorul turismului balnear.................................................................................................47


2.5.1.Circulaţia globală a veniturilor în ţările europene............................................................47
2.5.2.Nevoia creşterii ajutorului social......................................................................................48
2.5.3.Revitalizarea produsului balneoturistic românesc............................................................49
CAPITOLUL III GOVORA – OAZA DE LINISTE SI SANATATE..............................................53

3.1. Coordonate istorice..............................................................................................................53

3.2. Coordonate fizico-geografice...............................................................................................56


3.2.1 Aşezare............................................................................................................................56
3.2.2 Căi de acces.....................................................................................................................57
3.2.3. Relief şi structura geologică............................................................................................57
3.2.4. Clima..............................................................................................................................59
3.2.5 Vegetaţia..........................................................................................................................60
3.2.6. Fauna..............................................................................................................................61
3.3. Serviciile balneologice – componentă principală a activităţii de profil din staţiunea
Băile Govora................................................................................................................................61
3.3.1. Profilul staţiunii..............................................................................................................61
3.3.2. Factorii naturali de cură..................................................................................................62
3.3.3 Indicaţii terapeutice..........................................................................................................65
CAPITOLUL IV EFICIENTA ECONOMICA LA SC BAILE GOVORA SA................................68

4.1. Baza tehnico-materială a staţiunii.......................................................................................68


4.1.1.Baza de tratament.............................................................................................................68
4.1.2.Baza de cazare.................................................................................................................69
4.1.3.Reţeaua unităţilor de alimentaţie publică.........................................................................71
4.2. Descrierea procesului tehnologic actual.............................................................................71

4.3. Eficienţa economicǎ şi socialǎ..............................................................................................72

4.4. Reflectarea eficienţei „S.C. Băile Govora S.A.”.................................................................76

4.5. Preţuri şi tarife practicate în staţiunea Băile Govora.......................................................87

4.6. Concurenţii. Poziţionarea produselor şi serviciilor societăţii faţă de concurenţă...........89


4.6.1. Concurenţii.....................................................................................................................89
4.6.2. Poziţionarea produselor şi serviciilor societăţii faţă de concurenţă.................................91
CAPITOLUL V AGREMENTUL TURISTIC – PARTE COMPONENTA A TURISMULUI
BALNEAR........................................................................................................................................93

5.1. Serviciile de agrement-divertisment...................................................................................93

5.2. O cunoaştere mai bună a staţiunii.......................................................................................97

CAPITOLUL VI CONCLUZII SI PROPUNERI..........................................................................100

6.1. Concluzii privind activitatea turistica la SC Baile Govora SA.......................................100

6.2. Propuneri privind activitatea turistica la SC Baile Govora SA......................................102


BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................104
Lista tabelelor

Tabel nr. 1 Numărul turiştilor sosiţi în staţiune în perioada 1997-2003............................76

Tabel nr. 2 Evoluţia indicatorului număr zile turist în perioada 1997-2003.....................78

Tabel nr. 3 Indicii capacităţii de cazare în perioada 1997-2003.........................................78

Tabel nr. 4 Indicatori de referinţă (mii lei)..........................................................................80

Tabel nr. 5 Evoluţia anuală a indicatorului lichiditate globala.........................................81

Tabel nr. 6 Evoluţia anuală a indicatorului lichiditate imediata.......................................82

Tabel nr. 7 Evoluţia anuală a indicatorului securitate financiara.....................................83

Tabel nr. 8 Evoluţia anuală a indicatorului rata rentabilitatii economice........................83

Tabel nr. 9 Evoluţia anuală a indicatorului rata rentabilitatii financiare.........................84

Tabel nr. 10 Evoluţia anuală a indicatorului rata profitului..............................................85

Tabel nr. 11 Evoluţia anuală a indicatorului potentialul de dezvoltare.............................85

Tabel nr. 12 Evoluţia anuală a indicatorului rotatia stocurilor.........................................86

Tabel nr. 13 Evoluţia anuală a indicatorului productivitatea muncii.............................87


Lista figurilor

Figura nr. 1 Sosiri turistice internaţionale în lume: tendinţe şi perspective......................23

Figura nr. 2 Evoluţia numărului de turişti în perioada 1997-2003....................................77

Figura nr. 3 Evoluţia raportului turiştilor români-străini..................................................77

Figura nr. 4 Evoluţia gradului de ocupare a staţiunii în perioada 1997-2003..................79

Figura nr. 5 Distribuţia turiştilor pe grupe de vârstă..........................................................79

Figura nr. 6 Evoluţia anuală a indicatorului lichiditate globala în perioada 1997-2003

...............................................................................................................................................82

Figura nr. 7 Evoluţia lichidităţii imediate...........................................................................82

Figura nr. 8 Evoluţia anuală a indicatorului securitatea financiară.................................83

Figura nr. 9 Evoluţia ratei rentabilităţii..............................................................................84

Figura nr. 10 Evoluţia ratei rentabilităţii financiare..........................................................84

Figura nr. 11 Evoluţia ratei profitului.................................................................................85

Figura nr. 12 Evoluţia potenţialului de dezvoltare.............................................................86

Figura nr. 13 Evoluţia rotaţiei stocurilor:...........................................................................86

Figura nr. 14 Evoluţia productivităţii muncii...................................................................87


Lista anexelor

Anexa nr. 1 – Prezentarea statiunii Baile Govora

Anexa nr. 2 – Oferta servicii turism intern

Anexa nr. 3 – Oferta servicii turism extern

Anexa nr. 4 – Contract de prestari servicii turistice

Anexa nr. 5 – Conventie intre SC Baile Govora SA si agentiile de turism

Anexa nr. 6 – Confirmare rezervare hotel

Anexa nr. 7 – Fisa structurii de primire turistica

Anexa nr. 8 – Bilet intrare strand „Salus”

Anexa nr. 9 – Pliant Baile Govora

S-ar putea să vă placă și