Sunteți pe pagina 1din 19

Academia de Studii Economice Bucuresti

Analiza şi raţionalizarea structurii organizatorice a


întreprinderii MACH FOREIGN TRADE
DISTRIBUTION S.R.L

Bălteanu Alina
Master Administrarea Afacerilor , an I

1
Analiza şi reproiectarea organigramei întreprinderii Mach Foreign
Trade Distribution S.R.L

1.1 Prezentarea întreprinderii


Compania aleasa pentru acest proiect este MACH FTD , o întreprindere activă pe
piaţa româneasca a echipamentelor de marcare şi codificare, a benzilor transportoare şi
sistemelor structurale, a utilajelor de ambalare şi etichetare.

MACH FTD este distribuitor unic în Romania pentru următorii producători de


echipamente industriale:

• DOMINO Marea Britanie - imprimante cu jet de cerneală, laser, sisteme


comerciale de imprimare, Telesis SUA - marcaj permanent prin
micropercuţie şi sisteme laser
• SOCO Danemarca - paletizare, roboţi, sisteme de transport
• FLEXLINK Suedia - transportoare cu lanţ şi sisteme structurale
• Aetna GROUP Italia – utilaje şi maşini de ambalare
• AL TECH Italia - imprimare şi aplicare de etichete autocolante
• Marabu – tampografe şi serigrafe
• Selo – linii de procesare
• BEMECCO, Kompass, EMERITO - linii de îmbuteliere
• Sato Labelling – sisteme de etichetare, imprimante de birou, imprimante
low-cost şi imprimante portabile pentru aplicaţiile mobile şi industriale
• Prisma – echpamente de control al calitaţii in-line.

Pe lângă importul de echipamente, MACH FTD oferă şi consumabile precum


cerneluri, folii pentru ambalare, riboane şi role tuşate pentru inscripţionare, etichete,
benzi adezive iar intenţia conducerii este de a lărgi acest domeniu care nu aduce un profit
precum în cazul echipamentelor, însa aduce un venit constant, care poate ajuta compania
să treacă peste momentele mai puţin prielnice.

2
De asemenea un alt obiect de activitate îl reprezintă serviciul de proiectare
realizat de ingineri pregatiţi în a realiza proiecte speciale, integrări de echipamente şi
automatizari, în funcţie de cerinţele specifice ale clienţilor.

O echipă de ingineri şi tehnicieni asigură servicii de asistenţă tehnică, în perioada


de garanţie şi după, pentru gama de maşini care le furnizează.

De asemenea, MACH Foreign Trade Distribution are un departament de


reorganizare şi testarea echipamentelor în timpul serviciului şi pentru proiectarea şi
construirea de soluţii speciale, în conformitate cu necesităţile clientului.

MACH FTD se încadrează în categoria întreprinderilor mici, având un numar de


36 angajaţi. Întreprinderea îsi desfaşoară activitatea pe 4 nivele ierarhice şi înglobează
atât compartimente eterogene cât şi omogene pentru a răspunde diferitelor cerinţe.
4 dintre cele 7 compartimente dispun de către un coordonator, iar celelalte comunică şi îşi
primesc solicitările direct de la directorul executiv. Acest fapt aproprie executanţii de
conducere, pentru a crea un flux mai rapid de schimb de informaţii în domeniile în care
este nevoie (Ex: Vânzări) dar are si dezavantajul de a suprasolicita directorul executiv cu
sarcini care nu corespun specializării sale.

1.2. Organizarea internă a societăţii

Conducerea S.C. MACH FTD S.R.L este asigurată de către directorul general al
societăţii, care deţine responsabilitatea juridică a tuturor activităţilor desfăşurate de către
organizaţie. Relaţiile de subordonare sunt prezentate în organigramă (Figura 1). Posturile
din organigramă sunt ocupate în corelaţie cu volumul activitaţii desfăsurate la nivelul
întregii unităţi si cu necesităţile de personal identificate.
Funcţiile manageriale sau de execuţie vor fi ocupate în funcţie de specificaţiile fişei de
post în urma procesului de evaluare a performanţelor şi competenţelor. Fiecare angajat va
raporta şefului ierarhic direct problemele apărute pe parcursul desfăşurarii activităţii sale
profesionale în cadrul societăţii, chiar daca acestea ar putea fi de competenţa altui

3
subordinat sau serviciu. Fluxul informaţional cu privire la aceste situaţii este asigurat de
către directorul general, şefii departamentelor, secretariat. Angajaţii care ocupă funcţii de
conducere, subordinate de nivelul acestora, au obligaţia de a distribuii salariaţilor aflaţi în
subordine, sarcinile de serviciu, atribuţiile si responsabilitaţile prevăzute
în fisele de post.

1.3. Organigrama întreprinderii MACH FTD S.R.L.

În acest proiect am ataşat atât organigrama originală oferită de MACH FTD


S.R.L. (Figura 1), cât şi o reproducere a acesteia pentru a evidenţia mai bine structurarea
pe nivele ierarhice (Figura 2).
O descriere succintă a nivelelor ierarhice şi elementele subordonate fiecarui nivel
ierarhic este următoarea:

- Primul nivel ierarhic îl consituie Directorul General. Acestuia i se subordonează


direct Directorul Executiv, Secretariatul şi Reprezentatul Managementului pentru
Calitate (RMC), care reprezintă cel de-al doilea nivel ierarhic.
- Pe nivelul 3 se afla coordonatorii Compartimentelor de Service, Logistică şi
Administrativ, Directorul Economic din Compartimentul Financiar-Contabil,
precum şi Compartimentele de Vânzări, Marketing şi Resurse Umane, toţi aceştia
fiind subordonaţi direct Directorului Executiv.
- Pe ultimul nivel se afla inginerii service şi tehnicianul din Compartimentul de
Service, Gestionarul şi Referentul Logistică din Compartimentul de Logistică,
Responsabilul pe Curaţenie şi Referentul vamal din Compartimentul
Administrativ şi Economistul si Contabilul din Compartimentul Financiar-
Contabil, fiecare dintre ei subordonându-se direct coordonatorilor din
compartimentele din care fac parte.( Figura 2)

4
Figura nr. 1

5
DIRECTOR GENERAL

Secretariat Director Executiv RMC

*Compartimenntul
financiar-contabil
Vânzări Coordonator Coordonator Coordonator Specialist Specialist
Inginer vânzări Service logistica administrativ marketing Resurse
Inginer vânzări Director Consilier Umane
Inginer vânzări economic financiar
Inginer vânzări
Inginer vânzări-
Inginer vânzări
Inginer vânzări Gestionar Responabil
Inginer service
Coordonator Referent logistica curatenie
Inginer service
domeniu Referent vamal Contabil
Inginer service
consumabile
Inginer service
Tehnician Economist

Figura nr. 2


Directorul economic şi consilierul financiar fac parte din compartimentul financiar-contabil; cei doi ii sunt subordonaţi direct Directorului Executiv;

6
1.4. Fişe de post
*Fişele de post sunt simplificate, având rolul în acest referat de a sublinia mai degrabă relaţiile dintre
diferitele posturi decât sarcinile şi responsabilităţile specifice ale fiecărui post.

Denumire post: Director General

Experienţa în domeniu: Minim 5 ani


Departament/compart:
Relatii de supervizare: Director Executiv, Secretariat, RMC

Relatii de subordonare: Nu este cazul


Relatii functionale de colaborare : relatii: - ierarhice: consiliul de administraţie;
- funcţionale: cu directorii de departamente (aprobă
proceduri de organizare şi derulare a principalelor procese la nivel
de firmă: contractare, vânzări, aprovizionare, etc);

Cerinte obligatorii: Cunoştinţe de management organizaţional, financiar, vânzări;


Cunoaşterea în profunzime a pieţei locale de afaceri;
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţonală - limba engleză
- la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit);
stăpânirea unor tehnici şi instrumente financiar-contabile;
studii superioare de profil economic;
cursuri speciale: marketing, vănzări, management organizaţional,
management financiar. operare Pc - Office, Power Point, limbă
străină;
Calitati psihosociale: aptitudine generală de învăţare;
Abilităţi de comunicare.
Competenţe de luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor.
Competenţe de negociere la nivel profesionist.
Gândire şi capacitate de analiză şi sinteză.
Dorinţa de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare.
Atitudine pozitivă şi persuasiune.
Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele.
Abilităţi de a lucra în echipa.
Corectitudine şi loialitate faţă de firmă, flexibilitate.
Energie.
Rezistenţă la efort şi stres.
Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

DESCRIEREA POSTULUI
Sarcini generale: Decide asupra noilor direcţii de dezvoltare;
Stabileşte planurile de vânzări şi profit;
Aprobă BVC general şi BVC al fiecărui department din cadrul
firmei;
Semnează documentele de angajare, colaborare şi încetare a
relaţiilor de muncă;
Semnează deciziile de modificare a funcţiei/salariului pentru

7
angajaţii firmei - actele adiţionale;
Semnează organigrama şi statutul de funcţiuni al firmei;
Semnează contracte cu furnizorii, clienţii şi partenerii strategici;
Aprobă Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de Muncă al
societăţii;
Semnează statele de plată, rapoartele financiare ale firmei,
raportările statistice sau solicitările de investiţii din cadrul firmei;
Solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea
creşterii eficienţei activităţii firmei;
Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din
subordine;
Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii
după perioada de probă a angajaţilor;
Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine;

Denumire post: Director Executiv

Experienţa în domeniu: Minim 5 ani


Relatii de supervizare: şefii de departamente, si compartimentele de Vânzări, Marketing
şi Resurse Umane
Relatii de subordonare: Directorului General
Relatii functionale de colaborare : intern cu toate departamentele funcţionale din firmă, extern cu
furnizorii.
Reprezentare (colaborare, consultanţă): este reprezentantul
Consiliului de Administraţie, in limita responsabiliţilor acordate,
în relaţiile acordate, în relaţiile cu sindicatele, cu autorităţile
publice locale şi centrale. De asemenea, reprezintă firma şi în
relaţiile cu furnizorii, cu managementul altor firme.

Cerinte obligatorii: Permis auto cat.B


Bune abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel,
Outlook, Access, Internet)
Cunoştinte limbi straine: limba engleza avansat.
Cursuri de calificare în domeniul tehnic, preferabil
pentru domeniul de activitate al firmei.

Calitati psihosociale: Spirit de leader


Abilitati de comunicare
Atitudine pozitiva si persuasiune
Capacitatea de a lucra în echipa
Receptivitate, orientare catre nou, creativitate
Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate
Energie, rezistenta la stress
Capacitatea de a redacta lucrari si rapoarte clare si corecte
DESCRIEREA POSTULUI
Sarcini generale: Coordonarea şi asigurarea întregii activităţ tehnice din
departament în vederea realizării obiectivelor stabilite şi în

8
conformitate cu politica firmei.;

Denumire post: REPREZENTANT MANAGEMENTUL CALITATII

Experienţa în domeniu: Minim 6 luni pe un post similar.


Departament/compart: MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Relatii de supervizare: Nu este cazul
Relatii de subordonare: Directorului General

Relatii functionale de colaborare : cu personalul din departamentele: Service, Vanzari, Financiar,


Logistica, Marketing, Administrativ,Resurse Umane.
Cerinte obligatorii: Cunostinte operare PC
Constinte limba engleza
Calitati psihosociale: Abilitati de comunicare
Atitudine pozitiva si persuasiune
Capacitatea de a lucra în echipa
Receptivitate, orientare catre nou, creativitate
Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate
Energie, rezistenta la stress
Capacitatea de a redacta lucrari si rapoarte clare si corecte
DESCRIEREA POSTULUI
Sarcini generale: Asisgurarea in dublu sens a fluxului informational intre firma si
clientii externi, precum si intre departamentele firmei.

Denumire post: SECRETARA


Experienţa în domeniu: Minim 2 ani
Relatii de supervizare: Nu este cazul

Relatii de subordonare: Directorului General

Relatii functionale de colaborare : cu personalul din departamentele: Service, Vanzari, Financiar,


Logistica, Marketing, Administrativ,Resurse Umane.
Cerinte obligatorii: Cunostinte operare PC
Constinte limba engleza
Calitati psihosociale: Abilitati de comunicare
Atitudine pozitiva si persuasiune
Capacitatea de a lucra în echipa
Receptivitate, orientare catre nou, creativitate
Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate
Energie, rezistenta la stress
Capacitatea de a redacta lucrari si rapoarte clare si corecte
DESCRIEREA POSTULUI
Sarcini generale: Asisgurarea in dublu sens a fluxului informational intre firma si
clientii externi, precum si intre departamentele firmei.

Denumire post: SPECIALIST MARKETING

9
Experienţa în domeniu: Minim un 1 an pe un post similar
Departament/compart: DEPARTAMENT MARKETING
Relatii de supervizare: Nu este cazul
Relatii de subordonare: Se subordoneaza Directorului Executiv

Relatii functionale de colaborare : Cu personalul din departamentele: Service, Vanzari, Financiar,


Logistica, Marketing, Administrativ, Resurse Umane, Secretariat
Cerinte obligatorii: Bune abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Outlook,
Access, Internet)
Cunostinte limbi straine: limba engleza - nivel avansat.
Cursuri de perfectionare in relatii publice si comunicare
Cunoasterea tehnicilor si modalitatilor de promovare
Calitati psihosociale: Abilitati de comunicare
Atitudine pozitiva si persuasiune
Capacitatea de a lucra în echipa
Receptivitate, orientare catre nou, creativitate
Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate
Energie, rezistenta la stress
Discernamant si capacitate de a rezolva problemele.
DESCRIEREA POSTULUI
Sarcini generale: Prezentarea, promovarea produselor companiei în conformitate cu
strategia de marketing şi politicile comerciale ale companiei
Asigura si mentine o imagine unitara a firmei în conformitate cu
standardele şi politicile comerciale ale companiei
Contribuie la implementarea planului de marketing stabilit la
nivelul intregii companii
Realizeaza studii de marketing care evalueaza pozitia companiei
pe piata.

Denumire post: MAISTRU MECANIC

Experienţa în domeniu: Minim un 1 an pe un post similar


Departament/compart: Service
Relatii de supervizare: Nu este cazul

Relatii de subordonare: Se subordoneaza Managerului de departament

Relatii functionale de colaborare : cu personalul din departamentele: Service, Vanzari, Financiar,


Logistica, Marketing, Administrativ. Resurse Umane, Secretariat
Cerinte obligatorii: Bune abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Outlook,
Access, Internet)
Cunostinte limbi straine: limba engleza - nivel avansat.
Cursuri de perfectionare in relatii publice si comunicare
Cunoasterea tehnicilor si modalitatilor de promovare
Calitati psihosociale: Abilitati de comunicare
Atitudine pozitiva si persuasiune
Capacitatea de a lucra în echipa
Receptivitate, orientare catre nou, creativitate

10
Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate
Energie, rezistenta la stress
Discernamant si capacitate de a rezolva problemele.
DESCRIEREA POSTULUI
Sarcini generale: 1. Executarea de operatiuni si lucrari care vizeaza, pregatirea,
setarea, repararea si punerea in functiune a echipamentelor.
5. Realizeaza demonstratii la sediul firmei sau la sediile clientilor.
6. Se ocupa de instalarea, punerea in functiune a echipamentelor la
sediul clientilor.
7. Realizeaza scolarizarea operatorilor la sediul Mach Ftd/client
8. Realizeaza serviciul de permanenta in weekend si sarbatori.
9. Realizeaza activitatile planificate conform procedurilor

Denumire post: Administrator Flota si Imobiliare

Experienţa în domeniu: Minim 2 ani pe un post similar


Departament/compart: ADMINISTRATIV
Relatii de supervizare: Supervizeaza angajatii din departamentul administrativ
Relatii de subordonare: Directorului Executiv

Relatii functionale de colaborare : cu personalul din departamentele: Service, Vanzari, Financiar,


Logistica, Marketing, Administrativ,Resurse Umane, Secretariat
Cerinte obligatorii: Bune abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Outlook,
Access, Internet)
Cunostinte limbi straine: limba engleza - nivel avansat.
Cursuri de perfectionare in relatii publice si comunicare
Cunoasterea tehnicilor si modalitatilor de promovare
Calitati psihosociale: disponibilitate pentru deplasari mai mult de 50 % din timpul de
lucru
Abilitati de comunicare
Atitudine pozitiva si persuasiune
Capacitatea de a lucra în echipa
Receptivitate, orientare catre nou, creativitate
Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate
Energie, rezistenta la stress
Discernamant si capacitate de a rezolva problemele.
DESCRIEREA POSTULUI
Sarcini generale: 1. Asigura desfasurarea activitatii adminstrative in cadrul unitatii
2. Atribuţii privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor
3.Administrarea parcului auto
4.Activitatea de transporturi atipice

Denumire post: INGINER VANZARI ECHIPAMENTE


Experienţa în domeniu: Minim un 1 an pe un post similar

11
Departament/compart: DEPARTAMENT VANZARI
Relatii de supervizare: Nu este cazul
Relatii de subordonare: Directorului Executiv
Relatii functionale de colaborare : Cu personalul din departamentele: Service, Vanzari, Financiar,
Logistica, Marketing, Administrativ,Resurse Umane, Secretariat
Cerinte obligatorii: Bune abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Outlook,
Access, Internet)
Permis auto cat.B
Cunostinte limbi straine: limba engleza - nivel mediu, preferabil
avansat.
Cursuri de calificare in vanzari, preferabil pentru domeniul de
activitate al firmei.
Calitati psihosociale: Abilitati de comunicare
Atitudine pozitiva si persuasiune
Capacitatea de a lucra în echipa
Receptivitate, orientare catre nou, creativitate
Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate
Energie, rezistenta la stress
Discernamant si capacitate de a rezolva problemele.
DESCRIEREA POSTULUI

Sarcini generale: Prezentarea, promovarea şi vânzarea produselor în conformitate cu


standardele şi politicile comerciale ale companiei;

1.5. Stuctura organizatorică de management şi structura


organizatorică operaţională.
Strucura organizatorică de management are în componenţă 5 compartimente:
compartimetul managementului calităţii, compartimentul de service, compartimentul
administrativ, compartimentul de logistica şi compartimentul financiar-contabil, precum
şi 2 posturi de conducere: director executiv, respectiv director general. Compartimentele
structurii oraganizatorice operaţionale sunt compartimentul de vânzare, compartimentul
de marketing şi compartimentul de resurse umane.
Ponderea ierarhică medie a MACH FTD este de 4,14, adică aproximativ un
manager (sau post de conducere) la 4 executanţi. (ponderea ierarhică medie fiind
calculată: numarul de executanţi/numarul posturilor de conducere)
Întreprinderea are în total 36 de angajaţi din care 7 pe posturi de conducere si 29
de executanţi şi este structurată pe 4 nivele ierarhice. Pe primul nivel ierarhic se află doar
directorul general. Pe cel de-al doilea nivel avem posturi de conducere: directorul
executiv şi responsabilul pe managementul calităţii şi executant în subordonarea directă a

12
directorului general, secretara. Pe nivelul al treilea avem posturi de conducere:
coordonator logistică, coordonator service, coordonator administrativ şi director
economic, iar posturile de execuţie: inginer service,coordonator domeniu consumabile,
consilier financiar, specialist resurse umane şi specialist marketing. Toate posturile de pe
nivelul 4 sunt posturi de execuţie.

1.6. Obiective
Principalele obiective fundamentale ale MACH FTD sunt:
- creşterea vânzărilor de echipamente, de proiecte speciale şi de consumabile,
- eficientizarea procesului de proiectare managerială astfel încât la fiecare proiect
să se obţină un profit maxim;
- mărirea cifrei de afaceri;
- realizarea de proiecte la costuri minime de producţie, cu uz minim de resurse şi
echipamente şi preţ mare de vânzare.

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse este nevoie de:


-identificarea şi optimizarea din punct de vedere al mijloacelor tehnice şi
tehnologice a tuturor proceselor;
- dezvoltarea continua a abilităţilor şi cunostinţelor personalului şi alocarea de
resurse suplimenetare atunci când este cazul;
-evaluarea şi anticiparea continua a asteptărilor, necesităţilor clienţilor şi a
gradului de satisfacţie;
- creşterea vitezei de reacţie a angajatilor MACH din Front Office - Service,
Vânzări;
- aplicarea unui stil de leadership, management orientat pe obiective astfel încât să
permită dezvoltarea de produse şi servicii profitabile şi de calitate;
- implementarea sistemului de project management, inclusiv pentru bugetare,
testare, întocmire documentaţie;
- identificarea surselor de Best / Bad Practices în fiecare activitate, department;
prezentarea formala a lor în cadrul fiecarei echipe şi obţinerea de concluzii şi

13
propuneri alaturi de angajaţi pentru îmbunatatirea şi eficientizarea acţiunilor
tuturor salariaţilor.

2.1.Analiza critică a sistemului organizatoric


a) Analiza caracteristicilor dimensionale şi funcţionale ale componentelor
primare ale structurii organizatorice:

Structura organizatorică a MACH FTD este ierarhic-funcţională, cu relaţii organizatorice


preponderent de autoritate de tip ierarhic. În companie întâlnim şi relaţii de tip funcţional,
între resurse umane, respectiv secretariat şi restul întreprinderii La nivel de management,
sunt asigurate numai funcţiunile de cercetar-dezvoltare şi financiar contabilă, iar la nivel
operaţional cea de vânzare şi cea de resurse umane. Funcţiunea de producţie nu este
realizată la această companie, echipamentele oferite spre vânzare fiind importate, iar
sarcinile de organizare şi import revenindu-le compartimentelor de vânzări, logistică şi
top managementului.

b) Analiza prin prisma posibilităţilor de realizare a obiectivelor: numărul de

departamente, posturi şi angajaţi nu pot susţine pe deplin obiectivele întreprinderii.. Nu


există coordonatori sau manageri specializaţi pe funcţiunea comercială, atribuţiile
revenindu-I directorului executiv, care este suprasolicitat şi are în subordine pe
compartimentul de vânzări 8 persoane subordonate direct. De asemenea, pe
compartimentul financiar-contabil, există un director economic dar nu şi unul financiar,
iar responsabilitatea de manager financiar-contabil îi revine tot directorului executiv.

c) Analiza prin prisma principilor de concepere şi funcţionare a structurii

organizatorice:

Principiile respectate şi punctele lor slabe:

14
- Principiul supremaţiei obiectivelor:
-sistemul organizatoric este conceput astfel încât să fie create premisele
organizatorice solicitate de realizarea obiectivelor fundamentale, derivate, specifice şi
individuale, dar există loc de îmbunătăţiri, cum ar fi crearea unor posturi specializate pe
compartimentele care nu au un coordonator direct şi sunt subordinate direct directorului
executiv.

- Principiul managementului participativ

- există organisme participative de management care crează şi întreţin

unclimat organizaţional şi motivaţional propice participării personalului la conducere, dar


aceste organisme sunt suprasolicitate.

- Principiul flexibilităţii structurii organizatorice

- structura organizatorică se adaptează la influenţele exercitate de mediul

contextual, dar este mai degrabă o adaptare forţată

- Principiul aplatisării structurii organizatorice:

- fiind o întreprindere mică, MACH FTD respectă acest principiu, având 4

niveluri ierarhice.

Structura organizatorică actuală nu respectă:

- Principiul asigurării unei concordanţe depline între natura posturilor şi


caracteristicile titularilor de posturi („dotarea” posturilor de management şi execuţie cu
personalcu competenţa necesară)

15
- Principiul armonizării posturilor şi funcţiilor (definirea adecvată a sarcinilor,
responsabilităţilor şi competenţelor posturilor şi ale funcţiilor, ca elemente de
generalizare a posturilor)

- Principiul eficienţei sistemului organizatoric (compararea permanentă a


eforturilor reclamate de funcţionarea şi perfecţionarea sistemului organizatoric cu
efectele directe sau indirecte generate de acesta)

Consider ca pentru a mă pronunţa dacă principiul variantei optime este

respectat sau nu, este nevoie de o supraveghere pe termen îndelungat a companiei şi a


acţiunilor întreprinse de aceasta. În cazul acesta, neavând informaţiile necesare, îl voi
considera ca aplicat, deoarece mi se pare normal ca adoptarea oricărei structuri
organizatorice la un anumit moment, să fie rezultatul comparării diverselor variante
existente şi alegerea variantei optime. Pe de altă parte şi celelalte principii de care m-am
pronunţat pot fi incorecte, dar aceasta este opinia mea la momentul actual, analizand
dispunerea posturilor si legăturile dintre acestea pe organigramă.

2.2 Analiza încadrării cu personal


Analizând încadrarea cu personal, se observă aceleaşi deficienţe.

La nivelul directorului general ponderea ierarhică este de 1 la 3, în limita unei


funcţionări normale. La nivelul directorului executiv însă, este de 1 la 15, un număr
foarte mare de subordonaţi direct pentru un post de top management, aflat pe nivelul
ierarhic numărul 2. Totodată, pe următoarele nivele ponderea scade, maxima fiind de 1 la
5. Este recomandabil ca la nivelele ierarhice superioare ponderea ierarhică să fie mai
mică iar la nivelele executanţilor să crească. De asemenea, dacă este să analizăm
incadrarea cu personal pe compartimente şi relaţiile de subordonare, observăm că
directorul exectutiv are în subordine directă întregul compartiment de vânzări.

16
3.1 Reproiectarea structurii organizatorice

Analizând informaţiile prezentate în capitolele anterioare propun ca structura


organizatorică a MACH FTD să fie modificată în felul următor:

- Este necesară introducerea unui post de coordonator/manager pe


compartimentul de vânzări

- Este nevoie de un director financiar-contabil pe intreg compartimentul


financiar-contabil, care să preia informaţiile/rapoartele atât de pe partea de
contabilitate cât şi finanţe şi care sa coordoneze compartimentul, iar în locul
directorului economic propun un coordonator economic, care sa coordoneze
sarcinile contabilului si economistului din subordine.

- Dat fiind profilul firmei şi concurenţa pe piaţă, este necesară dezvoltarea


compartimentului de marketing şi aducerea unui director care sa coordoneze
activitatea departamentului, întrucât coordonarea acestui department nu intră
în atribuţiile directorului executiv.

17
DIRECTOR GENERAL

Secretariat Director Executiv RMC

Director Coordonator Coordonator Coordonator Director financiar- Director Specialist


vânzări Service logistica administrativ contabil marketing Resurse
Umane

Inginer vânzări Coordonator Consilier


Inginer vânzări Inginer service Gestionar Responabil economic financiar Specialist
Inginer vânzări Inginer service Referent logistica curatenie
marketing
Inginer vânzări Inginer service Referent vamal
Inginer vânzări- Inginer service
Inginer vânzări Tehnician Specialist
Inginer vânzări marketing
Coordonator Contabil
domeniu
consumabile Economist

18
Consider că aceste modificări sunt benefice pentru atingerea obiectivelor cu o mai
mare eficienţă şi totodată rezolvă deficienţele create de nerespectarea principiilor
menţionate în capitolul anterior. Ponderea ierarhică la nivel de manager executiv va
scădea de la 1 la 15 la 1 la 7 iar existenţa unui coordonator/director/manager pe fiecare
compartiment va usura atât munca directorului executiv cât şi eficacitatea
compartimentelor, culegerea de date respectiv fluxul de comunicaţie intre top
management şi executanţi.

19