Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea ,,Dunarea de Jos”

Galati
Facultatea de Mecanica
Master, anul I, Specializarea MCII

ANTREPRENORIATUL

TIPURI DE
ANTREPRENORI Masterand
DANIELA
DANAILA
Structura
Structura proiectului
proiectului
CAP.1. A fi sau a nu fi antreprenor
CAP.2. Optiuni posibile pentru initierea unei
afaceri
CAP3. Elaborarea planului de afaceri
CAP 4. Strategii antreprenoriale
1.
1. A
A fifi sau
sau aa nu
nu fifi antreprenor
antreprenor
 Ce este antreprenoriatul?
 Termenul „antreprenor" vine din franceză şi este explicat prin „cel care acţionează".
 Antreprenoriatul este un mod de viata nou în România, este o atitudine a tinerilor cu initiativa.
In sensul cel mai plastic, antreprenoriatul înseamnă manifestarea în afaceri prin care
un individ este capabil să transforme o idee demnă de ficţiune în realitate profitabilă.
Cea mai importantă calitate a unui întreprinzător şi a unei activităţi
antreprenoriale este abilitatea de a vedea o oportunitate. Ce este o oportunitate? Este
un viitor dorit care e diferit de prezent. Este o credinţă că este posibil să se realizeze
acest lucru. Oportunitatea depinde de persoană, de mediu, de accesul la resurse şi de
încadrarea în prezent.

Reţinem cele trei componente ale antreprenoriatului:


 Să identifici o oportunitate.
 Să urmăreşti această oportunitate dincolo de resursele existente
 Să crezi că această oportunitate poate fi şi realizată.
Activitatea antreprenorială este un proces care se derulează în diferite medii şi unităţi
de afaceri ce cauzează schimbări în sistemul economic prin inovări realizate de
persoanele care valorifică oportunităţile economice creând valori atât pentru indivizi
cât şi pentru societate.

Principiile esenţiale ce vor calauzi intreaga


activitate antreprenoriala
1.Elaborarea de obiective, strategii şi planuri de
acţiune clare ce vor fi revizuite în mod sistematic
în funcţie de context;
2. Producerea şi livrarea de bunuri şi/sau servicii
pe care oamenii şi le doresc;
3. Atragerea şi păstrarea unei clientele;
4.Realizarea unui profit suficient pentru a atrage
potenţialii investitorii şi a-i păstra pe cei existenţi;
5.Oferirea de recompense (materiale şi morale),
stimulative care să antreneze resursele umane.
Antreprenorul
- în diferite viziuni-

Unii aşteaptă să se schimbe vremurile. Alţii iau


vremurile în primire şi le schimbă (Dante Aligheri) Alfred Marshal
îl vede pe „antreprenor” ca pe un
Călătoria de 1000 de mile începe cu primul pas întreprinzător de succes care este
(Lao Tzi) capabil să gândească simultan la mai
multe lucruri, dovedind măiestrie si
iscusintă si care are capacitatea de a
Creativitatea este darul de a vedea lucruri care se adapta rapid la schimbări .
nu se văd(Jonathan Swift)

Oamenii cu idei noi sunt consideraţi ţicniţi până Joseph Schumpeter


când ideea lor este pusă în practică (Mark Twain)
priveste antreprenorul ca
Devii ceea ce gândeşti (Mahatma Ghandi) lider si inovator,
considerându-l „motorul
Ceva de făcut, cineva de iubit, ceva la care să principal al sistemului
speri economic”.
(Ioan Paul al II-lea).
Clasificarea antreprenorilor
O clasificare recentă diferenţiază
antreprenorii după două categorii de Tipuri contemporane de
atitudini şi comportamente ale antreprenori
acestora : Gruparea antreprenorilor după Vesper
arată astfel:
1. creativ – dinamice.
-indivizi singuratici care lucrează pentru
2. managerial – administrative. ei însisi;
Din combinarea acestora a rezultat -indivizi care formează echipe;
-indivizi care copiază modele;
-indivizi care copiază economiile la
Antreprenorul de tip A (universal sau scară;
complet). -inovatori independenti;
Antreprenorul de tip B (dinamic sau persoane care acumulează capital;
-indivizi specializati în achizitii;
pionier). -artisti(artizani) ai vânzării/cumpărării;
Antreprenorul de tip O -specialisti în conglomerări;
(organizatorul). -speculatori;
Antreprenorul de tip R (rutinier, -manipulatori de valoare.
clasic).
Caracteristici ale antreprenorilor

 Antreprenorii sunt caracterizaţi Caracteristicile specifice antreprenorilor


sunt:
ca interacţiune între următoarele
-identificarea oportunitatilor de afaceri
calităţi: -fler/intentie
 control interior -conceperea de viziuni antreprenoriale
 capacitate de planificare -imaginatie/independenta/pasiune
-adoptarea deciziilor
 asumarea riscurilor
-ratiune/prudenta
 inovatie -realizarea de viziuni
 folosirea feedback-ului -capacitate de
orientare/constanţă/tenacitate
 luarea deciziilor
-punerea în funcţiune a echipamentelor
 independenta. -dexteritate tehnică
-aprovizionarea cu materii prime, materiale, etc.
acuitate
-fabricarea propriu-zisă a produselor
-diferenţiere/originalitate
-atragerea şi implicarea personalului
8 motive pentru a deveni antreprenor
Sunt eu oare o persoană antreprenoare sau întreprinzătoare? Pot eu să
pornesc și să gestionez o afacere proprie?

Daca da, atunci

 1. Vei face mai multi bani


 2. Vei fi propriul tau sef
 3. Iti vei stabili singur programul
de lucru
 4. Vei lua singur deciziile
 8. Vei crea noi locuri de munca
 6. Vei progresa datorita
provocarii concurentei
 7. Te vei bucura de aprecierea
celorlalti
 8. Vei lucra cu oameni pe care tu
insuti i-ai angajat
Asemenea întrebări pot apărea la oricare
persoană, care dorește să-și schimbe propriul
destin și să meargă pe o altă cale decât cea de a

fi angajat.

 Antreprenorul este acea persoana Cum trebuie să fi e un Antreprenor de


care isi asuma riscul inceperii
propriei afaceri, iar pentru
succes?
antreprenorul din Romania
problema riscului este intr-adevar
una importanta. Pentru întreprinzător, încrederea in propriile abilităţi antreprenoriale este
 Nu imi propun sa va prezint o o forţa conducătoare care te ghidează prin diferitele etape ale iniţierii și
imagine in nuante roz a dezvoltării afacerii.
posibilitatilor de reusita pe care le Calitatile pe care un antreprenor le are :
ai. Scopul meu este ca tu sa fii -Spirit independent
informat intr-un mod cat mai realist
cu putinta. -Curaj
Primul pas pentru puternicul şi creativul -Intuitie
spirit de antreprenor este -Pregatire solida
identificarea ideii. Acest pas este -Incredere –
uşor de făcut, dacă în prealabil, -Adaptabilitate
antreprenorul şi-a lărgit viziunea
asupra lumii pe care o priveşte -Capacitate de munca sporita
acum dintr-o altă perspectivă. -Respect pentru colaboratori
Aceasta înseamnă a vedea - Bun organizator
problemele ca oportunităţi, -Comunicativ
dificultăţile ca provocări, a vedea
tot timpul partea plină a -Judecata pozitiva
paharului. -Activ social –
-Insistent si persistent
Primii pași spre o afacere reușită!
Există mai multe motive pentru care oamenii doresc să iniţieze propria lor afacere. Noi
evidenţiem două dintre ele:
- în I rând, este câștigul financiar suplimentar,
- în al II-lea rând, este o realizare de succes pe plan profesional și dorinţa de a conduce.

Unde poţi găsi oportunităţi sau idei de


“Care este primul pas în afaceri?
iniţierea afacerii: decizia de a Ideea de afaceri constituie unul
înregistra firma proprie sau din motivele principale ale unei afaceri de
viabilitatea ideii mele de afaceri?” succes.
Privește în jurul tău, fii atent la
Deși, în aparenţă, răspunsul ar fi următoarele aspecte:
“existenţa unei idei viabile de afaceri”, 􀂆 Stilul personal de viaţă și experienţa
practicele existente ne demonstrează că o acumulată
bună parte din antreprenorii începători 􀂆 Locul de muncă
decid să înfiinţeze mai întâi firma 􀂆 Pasiunile/Hobby-ul
(întreprinderea) și mai apoi încep să se 􀂆 Educaţia
gândească la un produs sau serviciu 􀂆 Căutările sistematice etc
Revizuiește sau cercetează fi ecare domeniu
menţionat mai sus, pentru a vedea care dintre aceste
oportunităţi le poţi transforma în afaceri viabile .
Ce te ajută să alegi cea mai viabilă idee de afacere?
Dacă ai făcut deja o listă de idei, precum ţi-am sugerat mai sus, citește atent această
listă și alege ideile pe care le consideri a fi cele realizabile în timpul apropiat - fie
într-un an, o jumătate de an, trei luni sau poate chiar o lună și mai puţin

După prima evaluare, încearcă să elaborezi o listă mai scurtă prin ierarhizarea ideilor
identificate, ţinând cont de informaţia și întrebările de mai jos:
Sfaturi pentru cei care doresc să lanseze o afacere
Care sunt abilităţile de care dispui? proprie:
􀂆 Verifică în mod autocritic aptitudinile tale personale, inclusiv și
Ce fel de persoană ești? calificarea profesională.
Ce produse sau servicii nu le poţi 􀂆 Analizează minuţios piaţa și posibilităţile de desfacere a
găsi pe piaţă? produselor sau serviciilor pe care intenţionezi să le plasezi pe
Ce produse sau servicii sunt piaţă.
solicitate de întreprinderile locale? 􀂆 Analizează ce este mai indicat - înfiinţarea unei firme noi sau
Ce produse sau servicii lipsesc în preluarea-cumpărarea unei fi rme existente.
􀂆 Alege cu grijă viitorii parteneri și personalul de angajat.
anumite regiuni sau localităţi? 􀂆 Alege cea mai potrivită formă de organizare juridică pentru
Există oare potenţial pentru activităţi afacerea ta.
de import și export? 􀂆 Determină cu exactitate necesarul de surse financiare
Poţi să abordezi o idee deja existentă necesare.
într-un mod nou? 􀂆 Alege cu grijă amplasamentul afacerii și dotarea cu
Ce poţi face de la domiciliu? echipament, utilaj etc.
􀂆 Planifi că cu prudenţă cifra de afaceri, costurile și profiturile
Ce probleme ecologice pot deveni viitoare.
oportunităţi de afaceri? 􀂆 Informează-te cu privire la obligaţiunile tale fiscale imediate
În paralel cu sfaturile de mai sus poţi începe deja să te auto-
evaluezi ca potenţial antreprenor utilizand testul urmator.
2. Optiuni posibile pentru initierea
unei afaceri
 În continuare vom încerca să Înainte de a decide care dintre aceste
identificăm împreună cele mai modalităţi este mai potrivită pentru tine, va
accesibile modalităţi de iniţiere a trebui să răspunzi la următoarele întrebări:
unei afaceri, atât pentru diferite
tipuri ale acestora, cât și pentru 􀂊 Ce aștepţi de la afacere ta?
diferite caractere ale 􀂊 Care este motivul iniţierii sau lansării
antreprenorilor. afacerii tale ?
 Sunt posibile trei tipuri de iniţiere a 􀂊 Cât de mult control dorești să deţii în
unor mici afaceri, acestea fiind: această afacere ?
􀂊 Care sunt sursele fi nanciare
a) Lansarea unei afaceri de la „zero” disponibile pe care poţi să le atragi?
b) Procurarea unei afaceri deja 􀂊 Cât dorești și poţi să investești
existente personal în afacerea ta?
c) Procurarea unei francize. 􀂊 Câtă experienţă personală poţi aduce
Care ar fi opţiunea potrivită pentru în afacerea ta?
tine?
Pentru a te ajuta să iei o decizie, vom ilustra în continuare care sunt avantajele și
dezavantajele pentru fiecare dintre cele trei modalităţi:

A. Lansarea unei afaceri de la „zero” B. Procurarea unei afaceri


existente
Ce este franciza?
 C. Procurarea unei francize FRANCIZA este un sistem de
Franciza, prin conţinutul său, oferă comercializare, bazat pe o colaborare
noilor francizaţi avantajele necesare pentru ca
continuă, în bază de contract, între
întreprinderea nou înfi inţată să devină, încă de
la început, un agent economic competitiv. persoane fi zice sau juridice independente
din punct de vedere fi nanciar, prin care o
persoană, denumită francizor, acordă altei
persoane, denumite francizat, dreptul de a
exploata sau de a dezvolta o afacere, un
produs, un serviciu sau o tehnologie.
Ești persoana potrivită pentru a
deveni francizat?
Alegerea formei juridice pentru
afacerea ta
 După ce ai ales ideea de afacere Documente necesare pentru
dorită, te-ai auto-evaluat ca înregistrarea de stat a unei afaceri
antreprenor și ai decis modul în care Infiintarea unei societati comerciale necesita
vei porni afacerea proprie, următorul
pas este să alegi forma juridică pentru indeplinirea mai multor formalitati pentru
înregistrarea oficială a afacerii. stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei.
 Astfel, poţi înregistra afacerea ta sub Consultantii nostrii va pot ajuta in toate
una din următoarele forme juridice de etapele necesare infiintarii dupa cum
organizare: urmeaza:.
- Alegere sediu firme noi
 Întreprinzător individual; - Denumire firme
 societate in nume colectiv; - Act constitutiv al societatii comerciale
 societate in comandita simpla; - Capital social firme, taxe judiciare
 societate pe actiuni; - Formalitati infiintare firme la Registrul
 societate in comandita pe actiuni si Comertului
 societate cu raspundere limitata. - Obtinere Cod Fiscal pentru firme noi
-Avize si autorizatii functionare firme
- Sediu firma
3. Elaborarea planului de afaceri
“Dintre cele mai importante funcţii ale managementului,
planificarea este cea mai importantă.
Planificaţi-vă lucrul și lucraţi conform planului.”

Secretul succesului în afaceri este planificarea riguroasă


De ce este nevoie de un Plan de afaceri?

Planul de afaceri te va ajută să-ţi organizezi activitatea și să prognozezi cum se va desfășura


afacerea ta.

Planul de afaceri te ajută să ei decizii mai bune și să anticipezi problemele care pot
să apără, inclusiv să determini opţiunile de afaceri potrivite.

Planul de afaceri poate fi folosit ca un instrument de vânzare pentru a atrage resursele


necesare.
Care este conţinutul unui Plan de
afaceri?
 Elaborarea unui plan de Pentru a-ţi argumenta strategia, trebuie
afaceri începe cu să răspunzi la următoarele întrebări:
expunerea viziunii
antreprenorului asupra
ideii sale de afaceri. 􀂊 Care este esenţa și care va fi
generatorul de profit al afacerii tale ?
 Fiecare întreprinzător are
viziuni de tipurile: 􀂊 Care vor fi produsele sau serviciile
tale?
􀂊 Cum dorești să arate produsele sau
􀂊 Vreau să înfiinţez o frizerie serviciile tale?
sau o reţea de frizerii;
􀂊 Cine vor fi clienţii tăi?
􀂊 Vreau să cos hăinuţe 􀂊 Care este cererea pe piaţă pentru
pentru copii;
produsele sau serviciile pe care dorești
􀂊 Vreau să cos sau să creez să le oferi?
articole pentru femei;
Structura unui Plan de afaceri
 Încearcă apoi să elaborezi o schiţă a Planului de afaceri, punând pe hârtie totul ce știi despre
ideea ta de afacere. Cercetează părţile care lipsesc și discută cu alte persoane care crezi că
sunt mai experimentate în aceste domenii, fi e prieteni, colegi, profesori, mentori.
 Elaborarea Planului de afaceri necesită timp, disciplină și multă cercetare.

 Structura unui Plan de afaceri trebuie să cuprindă toate aspectele ce ţin de:
MARKETING, OPERAŢIUNI și SURSE FINANCIARE

 Fiecare Plan de afaceri va conţine șase elemente esenţiale. Acestea sunt:


UNDE?
DE CE?
CUM?
CÂND?
CINE?
CE?
 Începe să planifici chiar acum începând cu elaborarea planului de marketing, apoi planul
operaţional și în final a planului financiar.
 Elaborarea Planului Elaborarea Planului
de Marketing Operaţional

Pentru a elabora un Plan de Planul operaţional ca parte


marketing, antreprenorii combină, componentă a Planului de afaceri
de regulă, 4 politici principale, trebuie să includă informaţii despre
numite, de obicei, cei „patru P” sau furnizori, planurile de producere,
mixul de marketing. Acestea sunt: prestarea serviciilor, reglementările
relevante si resursele umane.
 POLITICA DE PRODUS, Toate aceste detalii sunt
 POLITICA DE PREŢ, necesare pentru a organiza cât mai efi
 POLITICA DE PROMOVARE, cient afacerea ta.
 POLITICA DE PLASARE. Forţa de muncă si angajarea personalului
Începe cu Studiul de Piaţă! 􀂆 Stabileste structura si calificările personalului pe
care vei avea nevoie să-i angajezi.
􀂊 pentru conturarea
􀂆 Determină modalitatea de selectare a personalului
necesităţilor consumatorilor si cum vei instrui suplimentar personalul în caz de
􀂊 pentru analiza concurenţei necesitate.
pe piaţă 􀂆 Stabileste de la început mărimea salariului care va
fi achitat lunar si suplimentar poţi stabili alte forme
􀂊 pentru identificarea nesalariale de motivare a personalului.
segmentului de piaţă
Elaborarea planului financiar
 Efectuarea unei analize financiare detaliate a afacerii dorite te va ajuta să determini
dacă afacerea ta este sau nu viabilă.
 De asemenea, te va ajuta să determini dacă poţi câștiga suficienţi bani în această
afacere pentru necesităţile personale și/sau obţinerea unui profit adecvat! Cunoașterea
volumului vânzărilor și cheltuielilor lunare te va ajuta să ei decizii bune referitor la
procurarea echipamentului, angajarea personalului sau utilizarea liniei de creditare.
 Un element important la elaborarea Planului fi nanciar este enumerarea pe o listă a
tuturor cheltuielilor legate de lansarea afacerii tale .
4. STRATEGII
ANTREPRENORIALE

Peter Drucker în cartea

lui “Inovaţia şi sistemul


antreprenorial” identifică patru
tipuri generice de strategii Riscurile întreprinzătorilor
antreprenoriale:

"aruncă în luptă toate resursele pe  Incertitudinea venitului


care le ai“  Riscul pierderii întregului capital
investit
"loveşte acolo unde nu este
nimeni"  Povara responsabilităţii totale
 Abateri de la etică
"utilizează breşele/nişele de piaţă“
 Program de lucru foarte încărcat
"schimbă valorile şi  Deteriorarea relaţiilor familiale
caracteristicile"  Pierderea sănătăţii.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și