Sunteți pe pagina 1din 28

M I N I S T E R U L E D U C A Ț I E I , C U LT U R I I Ș I C E R C E T Ă R I I

I . P. C E N T R U L D E E X C E L E N Ț Ă Î N C O N S T R U C Ț I I

S P E C I A L I T AT E A A R H I T E C T U R A

B A Z E L E A N T R E P R E N O R I AT U L U I

Antreprenoriatul

E L A B O R AT : PA Ș A L I V I U

G R U PA : A 1 8 . 0 9

V E R I F I C AT : S U R D U N AT A L I A
 "Timpul tau este limitat, nu il irosi traind viata altcuiva. Nu te lasa
prada unei dogme - traind prin prisma gandirii altor oameni. Nu lasa
ca zumzetul generat de opiniile altora sa iti sufoce vocea interioara. Si
cel mai important, gaseste curajul de a-ti urma sentimentele si intuitia.
Acestea stiu deja ce anume iti doresti sa devii. Restul se situeaza in
plan secundar". 
 

- STEVE JOBS
Introducere

Antreprenoriatul un proces ce constă în identificarea și urmărirea


unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării acesteia.

Antreprenor persoană care conduce o antrepriză(afacere comercială


sau industrială)

În sensul modern al economiei de piață, un antreprenor este un agent


economic care adoptă un comportament activ și novator, care acceptă
deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi.
Perspective asupra antreprenoriatului

Nivel De grup Întreaga


individual organizație
• introducerea unei • intraprenorială-un • orientarea
invenții revoluționare/ individ sau un grup de antreprenorială a
a unei inovații angajați acționează în întreprinderii:
științifice sensul dezvoltării unor procesele, practicile și
• inventatorul noi produse/al activitățile de luare a
• inovatorul exploatării unei idei deciziei, care duc la o
noi, dar în cadrul unei intrare pe o piață
organizații nouă/o lansare nouă
• autonomie, inovare,
asumarea de riscuri,
proactivitate,
competitivitatea
agresivă în procese-
cheie .
Antreprenorul și Antreprenoriatul

Antreprenorul este persoana care îşi asumă riscuri şi Antreprenoriatul este privit unanim drept o activitate cu
caută resurse, mijloace pentru organizarea marjă mare de risc, mai ales în domenii de nișă și a fost
întreprinderii. adesea asociat cu firmele de tip start-up.

El trebuie să aibă cunoștințe multidisciplinare, să Antreprenoriatul ajută la creșterea economică a unei țări.
cunoască domeniul de expertiză în care activează,
mediul de afaceri, să identifice problemele sociale sau Studiile recente analizează spiritul de inovare al
legislative pe care le poate întâmpina în activitatea sa, antreprenorilor .
cât şi posibilităţile de soluţionare.
Motorul activității antreprenoriale - inovarea intenționată,
Pentru a lua decizii corecte, antreprenorul trebuie să sistematică - care ar consta în căutarea conștientă a
estimeze realist conjunctura pieţei şi să își definească schimbărilor și în analiza sistematică a oportunită ților care
poziţia pe piața respectivă. decurg din asemenea schimbări .

Antreprenorul caută mereu schimbarea, reacționează la


ea și o exploatează ca pe o oportunitate . Altă
caractersitică a antreprenorilor este toleranța ridicată
la risc .
Activitatea antreprenorială

Antreprenoriatul este procesul de proiectare, lansare și exploatare a unei noi


afaceri, care este adesea inițial o afacere mică .
Antreprenoriatul este o activitate complexă, care împlică mai mulți actori
interesați (stakeholders) și numeroși factori externi care influențează direct
procesul (furnizori, insituții ale statului, fenomene care țin de politici publice,
fiscalitate, comportamentul consumatorului, competiția etc).
Antreprenorul nu acționează singur, așa cum face un liber-profesionist, ci
trebuie să identifice colaboratori sau angajați, să-i motiveze, să le monitorizeze
și să le coordoneze activitatea, pentru îndeplinirea propriei viziuni asupra
afacerii inițiate.
Viziunea antreprenorială
Antreprenorul = acea persoană care creează un lucru de valoare și își asumă riscul de a
construi o afacere în jurul lui).

Antreprenorul trebuie să creeze valoare pentru el și pentru societate, scopul său nefiind
doar obținerea de profit. Astfel, se poate vorbi despre viziunea antreprenorului, care
odată conștientizată și transformată într-o declarație scrisă, clară și concisă, va guverna
direcția și operațiunile firmei, reamintind echipei chiar și în momentele dificile că toate
eforturile sunt în slujba unui scop amplu, care trebuie atins.

Orice viziune va subsuma apoi niște valori și obiective încadrate în timp, altfel va
rămâne doar un vis, fără șanse de reușită.
„Cum ne stabilim corect obiectivele” ?

1. Clarificăm pentru sine ceea ce dorim să facem cu-adevărat. Foarte multe persoane aleg să facă în viața
de zi cu zi cu totul altceva decât și-ar dori. Visele sunt lăsate într-o parte și se acordă prioritate banilor și
acțiunilor pe termen scurt, când de fapt nu este corect să se procedeze astfel. Doar atunci când ne vom
spune propriei persoane: «Da, asta îmi doresc să fac, pentru că îmi place. Acolo vreau să ajung» — iată
atunci o să avem șanse de reușită. 

2. Scriem obiectivele pe hârtie și periodic le recitim. Foarte puține persoane obișnuiesc să facă acest lucru,
însă s-a demonstrat în nenumărate rânduri, că scopurile scrise pe hârtie și revizuite zilnic sau cel pu țin
o dată la câteva zile, îi ajută pe oameni să obțină ceea ce își propun. 

3. Precizăm perioada de atingerea a scopurilor. Dacă nu vom stabili termenul în care să atingem un
obiectiv anume, atunci vom avea suficiente motive să lăsăm lucrurile de azi pe mîine și în final vom
atinge scopurile mai târziu decît ar fi cazul, sau posibil nici să nu obținem ceea ce ne dorim. Atunci cînd
cunoaștem ce sarcini avem îndeplinit și în cât timp, se muncește intens, cu multă dăruire, fiindcă există
planificare și aceasta ar trebui să fie urmată de rezultatele așteptate. Preferabil să ne stabilim obiective
pentru maximum 5 ani, dar cel mai bine ar fi de la o lună, două până la 1, 2 ani.
4. Divizăm scopurile pe termen lung în sarcini pentru perioade mai scurte. Un scop ce urmează a fi
atins într-un an de zile, ar fi bine să fie împărțit pe sarcini ce trebuie îndeplinite trimestrial, apoi
lunar și zilnic. Sunt situații când unele obiective par irealizabile, iar odată ce sunt divizate în unele
mai mici, ideile prin contur și reușitele apar poate și mai devreme decît se preconizează.

5. Analizăm ce vom avea de cîștigat după ce vom atinge obiectivele propuse, cum se va schimba viața
personală și profesională, ce probleme ar putea să apară de toată durata în care ne propunem să
ne atingem scopurile și ce remedii am pregăti împotriva obstacolelor? 

6. Trecem nemijlocit la acțiune și respectăm planul elaborat, iar dacă pe alocuri din anumite
circumstanțe rezultatele deviază de la ceea ce v-ați propus, nu ne alarmăm, modificăm puțin
activitățile următoare, important să nu ne abatem de la scopul principal.

7. Încercăm în fiecare zi să muncim pentru realizarea unui scop, cât de mărunt nu ar fi el, contează
ca acesta să contribuie la atingerea obiectivelor pe termen lung.

8. Revizuim periodic scopurile pe termen lung, fiindcă odată cu trecerea timpului, unele obiective ar
putea să nu mai fie actuale, ceea ce înseamnă că este cazul să ne stabilim altele noi, care ne vor
determina să cucerim noi orizonturi.
A fi sau a nu fi antreprenor

A fi sau a nu fi antreprenor este o întrebare cu care ne


ciocnim la început de „drum cu anumite riscuri” unde
riscurile pot fi justificate sau nejustificate.

Dacă s-ar analiza la general domeniul afacerilor, s-ar


constata că e simplu să ai idei de afaceri, să fii o persoană
cu inițiativă, însă aceasta nu oferă garanția dezvoltării
unei afaceri profitabile. În realitate există și alte cazuri,
când unii întreprinzători pornesc de la niște idei simple,
care valorificate și îmbunătățite în timp, aduc un profit
peste măsura așteptărilor.
Etapele procesului antreprenorial
Profilul

Click icon to add picture


Antreprenorului

Caracteristici Caracteristici
Soft skills Hard skills

Competențe+
Caracteristici Caracteristici
cunoștințe
psihologice sociale
tehnice

Abilitatea de a
Acceptarea Capacitate de a
Asertivitate, Persuasiune, identifica
incertitudinii/ Autonomie formula planuri
comunicare negociere oportunități în
RISCULUI strategice
piață

Conectat la Simțul Cunoștințe


Inovație+ Încredere+ stimă Găsește clienții
rețele, REPONSABILITĂ legislație+
creativitate de sine plătitori
sociabilitate ȚII fiscalitate

Nevoia de
autoîmplinire/ Potențial Gândire Noțiuni de
energetic ridicat economică resurse umane
Succes

Trăsăturile antreprenorului de succes


RISCURI

1. Riscul falimentului/închiderii în primul an de activitate

2. Riscul pierderii capitalului investit/ atras etc.

3. Posibila deteriorare a relațiilor familiale (din cauza programului foarte încărcat - cel
puțin în etapa lansării afacerii),

4. Presiunea responsabilității extinse (deoarece deciziile sale nu îi afectează doar pe


angajați, ci și pe clienți, pe furnizori etc).

5. Lipsa experienței.

6. Apariția unor situații excepționale.


Motivația antreprenorului

o Factori care țin de necesitate, cât și factori care țin de oportunitate .

o Dorința de a fi propriul coordonator și de a-și organiza timpul flexibil .

o Incapacitatea de a se supune regulilor, ceea ce generează o dorin ță de autonomie extinsă .

o Dorința de a avea venituri mai mari.

o Folosirea independentă a capitalului acumulat.

o Dorința de a fi perceput de ceilalți și ca un om de succes, nu doar muncitor .

o Dorința de a lucra cu persoane compatibile, selectate cu aten ție .

o Idolul - un model de antreprenor de succes care ne inspiră.

o Dorința de a aduce o schimbare în societate sau de a contribui la dezvoltarea comunită ții .


Viziunea antreprenorială - viziunea unei companii

Viziunea lui Bill Gates : A computer in every home (un computer de birou în fiecare casă)

Misiunea corporației Microsoft :


Microsoft este o companie bazată pe
tehnologie, a cărei misiune este de a
împuternici fiecare persoană și fiecare
organizație de pe planetă să obțină mai
mult. Ne străduim să creăm oportunități
locale, creștere și impact în fiecare țară
din întreaga lume (2017). Sursă foto: http://panmore.com/microsoft-corporation-vision-statement-mission-statement-analysis
Iar ca la sfârșit trebuie să adaug că în toate acțiunile trebuie să ținem cont de
disciplină, responsabilitate și punctualitate
Antreprenori tineri de succes care au demonstrat că
vârsta nu contează
1. Mark Zuckerberg: Fondatorul Facebook-ului
Cine nu folosește sau nu a auzit nimic despre Facebook? Acesta a fost creat de Zuckerberg când avea doar
19 ani. În câțiva ani de la lansare, Facebook a devenit una dintre cele mai utilizate platforme de socializare
din întreaga lume. Astăzi, Facebook-ul continuă să crească și să angajeze mii de oameni. Mark a devenit
un exemplu pentru foaret mulți tineri, iar el este estimat azi în valoare de 61,7 miliarde de dolari și
continuă să progreseze ca antreprenor.
2. Matthew Mullenweg: Fondatorul WordPress
În anul 2005, Matthew a fondat compania Automattic care ulterior s-a dovedit esen țială în crearea
WordPress. Atunci el nu avea nici măcar 20 de ani. WordPress este unul dintre cele mai importante
sisteme de gestionare a conținutului de pe piață, ceea ce îl reprezintă ca cea mai utilizată platformă pentru
blogging. Cine s-ar fi gândit că un abandon de colegiu l-ar fi inspirat pe tânăr să creeze o platformă pentru
bloguri? Valoarea lui Matthew Mullenweg este estimată la 40 de milioane de dolari.
3. Catherine Cook: Creatoarea MyYearBook.com
La vârsta de 15 ani, când oamenii învață cum să scrie un eseu în mod corespunzător pentru școală,
Catherine și fratele ei Dave au venit cu o idee de digitalizare a manualelor de liceu și de plasare a acestora
în internet. Odată cu investițiile fratelui lor mai mare, Geoff Cook, Catherine și Dave au lansat
MyYearbook.com, care a devenit celebru în scurt timp. Catherine și Dave au devenit unii dintre cei mai
tineri milionari.
4. David Karp: Fondatorul Tumblr

În anul 2007 a apărut Tumblr. Site-ul de micro-blogging care este acum de ținut de Yahoo. Acesta a fost
fondat de David Karp după ce a împlinit 21 de ani. Chiar și după atâ ția ani de la lansare și concuren ța
serioasă de pe piața site-urilor, Tumblr continuă să fie în topul platformelor de socializare.
5. Pete Cashmore: CEO Mashable
Pete Cashmore, CEO și fondator al blogului de top Mashable, în valoare de 95 de milioane de dolari. Site-ul
a fost creat în anul 2005, când Pete avea 20 de ani și era popular în rândul oamenilor pentru toate știrile
zilnice și bârfele legate de lumea divertismentului. Tânărul are peste 8,82 milioane de adep ți ai contului
său de Twitter.
6. Jon Wheatley: Creatorul DailyBooth
În anul 2009, când avea 22 de ani, Jon Wheatley a creat un site de bloguri foto numit DailyBooth. Site-ul
le-a permis utilizatorilor să-și încarce imaginile de zi cu zi și să adauge și legende la ele. Simpla idee de a
împărtăși instantanee împreună cu o interfață de utilizator curată a site-ului a făcut această platformă
faimoasă.
7. Blake Ross: Creatorul Firefox Mozilla
Poate că nu-l cunoașteți după nume, dar sigur că îi cuno ști crea ția – Mozilla Firefox. Într-un moment în
care oamenii obișnuiau să se lipească de browserul de stocare al sistemelor lor de operare sau foloseau
Google Chrome, Firefox și-a creat baza de clienți cu utilizatorii dedica ți. Firefox este acum printre
browserele web preferate pe diferite platforme precum Windows, Linux și Android. Firefox a fost lansat
când Blake avea doar 19 ani.
8. Richard Ludlow: Fondatorul Academic Earth
Richard Ludlow a înțeles potențialul internetului care ar putea fi folosit pentru studiere. De aceea, el a
creat site-ul Acedemicearth.org. Site-ul gratuit urmărea să aducă educa ție de calitate în rândul studen ților.
El a respins o ofertă de angajare cu normă întreagă și să- și facă masterul de Administrare a Afacerilor,
pentru a crea acest site, când avea 22 de ani. Richard a demonstrat că antreprenoriatul nu este doar
pentru venituri, dar și pentru o cauză bună.
9. Fraser Doherty: Fondatorul Super Jam
Fraser Doherty este un alt antreprenor strălucit, care a devenit milionar. El a început să lucreze la vârsta
de 14 ani. Folosindu-și abilitatea de a face Jam, pe care a învă țat-o de la bunica sa, Fraser a început să- și
vândă Jam-ul auto-fabricat magazinelor Waitrose, pe când era un adolescent. Și-a numit compania drept
Super Jam și are în prezent o valoare netă de 2 milioane de dolari.
10. Joshua Dziabiak: Fondatorul Media Catch

Născut în anul 1987, Joshua și-a făcut primul milion la vârsta de 18 ani, când a vândut prima sa
companie Media Catch. Ulterior, a continuat să găsească alte câteva companii, inclusiv ShowClix și Zebra.
Se spune că valoarea actuală estimată a lui Iosua este mai mare de 9 milioane de dolari.
BIBLIOGRAFIE ȘI SURSE ONLINE CONSULTATE

1.Braicu, C., Neagu, C., Nastase, D., Buiga, A., The Entrepreneur - a Promoter for Small Business, Revista Română de Statistică - Supliment Trim II/2012,
pp.169-172

2.Cordoș R.C, Bacali, L ș.a (2008), Antreprenoriat, Ed.Todesco, Cluj-Napoca

3.Greenberg H., Sweeney P., (2013), Could you succeed as an Entrepreneur?, Rosetta Books LLC, ISBN: 9780795334085

4.Lewis N. (2010), 100 Rules for Entrepreneurs: Real-life business lessons, Harriman House Ltd, GB

5.Peter F., Drucker (1985), Innovation and Entrepreneurship. Practice and principles, Harper Perennial

6.Ries E. (2012), The Lean Startup (Must read Summaries), BusinessNews Publishing Book, ISBN 9782806233905

7.David A. Robinson, Mahesha Goleby, and Neville Hosgood. (2006) "Entrepreneurship as a Values and Leadership Paradigm", Regional Frontiers of
Entrepreneurship Research 2007, Noiembrie 2006, Bond Business School Publications

8.The entrepreneurship process, University of Pretoria, 2016

9.http://www.paggu.com/entrepreneurship/5-ways-an-entrepreneur-stimulates-the-economy/ consultat în .2018

10.https://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship site consultat în anul 2018

S-ar putea să vă placă și